Danh ngôn:
Thứ sáu, 12/08/2022
TẤM LÒNG HẢO TÂM
Báo cáo quý I/2018

Báo cáo quý I/2018

Cập nhật lúc 22:26 01/06/2018
Quỹ vì trẻ em khuyết tật tiếp tục nhận được sự đóng góp của các tổ chức, các nhà hảo tâm trong khắp mọi miền của tổ quốc dành cho cho trẻ em khuyết tật có hoàn cảnh khó khăn và một số nhà hảo tâm hỗ trợ chi hoạt động của Văn phòng Quỹ.
QUỸ VÌ TRẺ EM KHUYẾT TẬT VIỆT NAM    
 
BÁO CÁO CHI TIẾT TÀI CHÍNH QUÝ 1-2018
 
A.Số dư năm 2017 chuyển năm 2018: 6,177,333,758 đồng (Trong đó: 5.000.000.000 đồng là vốn điều lệ )
B. Hoạt động tài chính Quý 1-2018:
- Tổng thu: 1,259,499,948 đồng
- Tổng chi: 1,549,127,264 đồng
- Số dư chuyển Qúy 2-2018: 5,887,706,442 đồng (Trong đó: 5.000.000.000 đồng là vốn điều lệ)
I.Tổng thu:1,259,499,948 đồng
Đơn vị tính: VNĐ


 
BẢNG TỔNG HỢP NGUỒN VẬN ĐỘNG TỪ CÁC NHÀ HẢO TÂM TẠI NGÂN HÀNG VIETCOMBANK
NT Số tiền  Tên nhà hảo tâm ủng hộ Quỹ 
1/1/18 20,000 IBVCB.0101180158556007.Xin duoc Giau Ten Xin duoc Giau Ten Xin duoc Giau Ten
1/1/18 1,000,000 IBVCB.0101180880173002.Nguyen ngoc duong 68e pasteur Tu nguyen
1/2/18 50,000 MBVCB.27129724.quy.CT tu trang vp toi 0011003814022 Quy vi tre em khuyet tat.
1/2/18 500,000 IBVCB.0201180897903002.NA NA Gui den nguoi kem may man
1/2/18 500,000 IBPS/SE:79302001.DD:020118.SH:10001817.BO:CHAU TRUNG PHUONG.(CKRMNO: 041218010184735)DONG GOP CHO QUY VI TRE EM (NHH: VIETCOMBANK HA NOI (HN)-)
1/2/18 20,000 IBVCB.0201180715035003.Xin ghi Giau Ten Xin ghi Giau Ten Tang tien quy tu thien
1/2/18 5,000,000 Sender:01202021.DD:020118.SHGD:10000795.BO:BUI THI THAO.CTY TNHH GIANG SON HA GIANG HO TRO CHUONG TRINH
1/2/18 10,000 IBVCB.0201180063335002.vu quang tuyen quan 6 vi tre em khuyet tat
1/3/18 300,000 MBVCB.27439714.hhh.CT tu hoan toi 0011003814022 Quy vi tre em khuyet tat.
1/3/18   QUY VTEKT CAP KINH PHI HO TRO SINH KE CHO GD NGHEO CO TRE KTAT TINH QUANG BINH
1/3/18 2,000,000 IBVCB.0301180702656003.Cty XTDT Quang trung ung ho tet vi tre em khuyet tat vung lu
1/3/18 200,000 IBVCB.0301180673034001.Nguyen Thi Hong Hanh 281/39/3 Le Van Sy, P1, Q Tan Binh, TPHCM Quy Vi tre em khuyet tat
1/3/18 20,000 IBVCB.0301180545188005.Xin giau Ten Xin giau Ten Tang tien tu thien
1/3/18 200,000 IBVCB.0301180043142004.Anh Phan Vung Tau Ung ho
1/3/18 201,000 MBVCB.27444554.1.CT tu Doan toi 0011003814022 Quy vi tre em khuyet tat.
1/3/18 50,000 IBVCB.0301180138245004.Vu kim hue TPHCM Khong co
1/3/18 1,000,000 nguyen lan phuong ung ho GD TIEN MAT
1/4/18 20,000 IBVCB.0401180443800003.Xin giau Ten Xin giau Ten Tang tien tu thien
1/4/18 200,000 IBVCB.0401180551208002.Lan Bac Giang Mot chut tam long. Cua it long nhieu.
1/4/18 20,000,000 Sender:79323001.DD:040118.SHGD:10001358.BO:HOCHIMINH CITY POWER CORPORATION.TCT DIEN LUC T P.HCM TNHH HO TRO CTTET VI TRE EM KHUYET TAT VUNG LUCV 167
1/5/18 3,000,000 IBPS/SE:79307005.DD:050118.SH:10010029.BO:TRUONG QUOC AN.IBUNG HO TRE EM KHUYET TAT
1/5/18 50,000 IBVCB.0401180562076001.Vy Anh Tuan 405/28 Truong Chinh phuong 14 Quan Tan Binh Ung ho quy tre em khuyet tat
1/5/18 650,000 IBPS/SE:79302001.DD:050118.SH:10001145.BO:CHAU TRUNG PHUONG.(CKRMNO: 041218010485574)DONG GOP CHO QUY VI TRE EM (NHH: VIETCOMBANK HA NOI (HN)-)
1/5/18 20,000 IBVCB.0501180197066003.Xin giau Ten Xin giau Ten Tang tien tu thien
1/6/18 200,000 MBVCB.27963614.tre em thieu may man.CT tu ngo quang manh toi 0011003814022 Quy vi tre em khuyet tat.
1/6/18 50,000 IBVCB.0601181039805009.Minh Tu thien
1/6/18 1,000,000 PT..BUI MINH HUONG.20180106.174500.Transfer for PT.Vitrekhuyettat.
1/7/18 100,000 MBVCB.27988188.ung ho em.CT tu tun toi 0011003814022 Quy vi tre em khuyet tat.
1/7/18 500,000 IBVCB.0601180333972001.BTT An Quy vi tre em khuyet tat
1/8/18 500,000 IBVCB.0801180189418002.Gia dinh be Vinh Phuc TPHCM Ung ho tre em
1/8/18 20,000 IBVCB.0801180765089003.Xin giau Ten Xin giau Ten Tang tien tu thien
1/8/18 200,000 MBVCB.28103659.ung ho.CT tu vo thanh tu toi 0011003814022 Quy vi tre em khuyet tat.
1/8/18 1,000,000 PT..VU THANH HAI.20180108.203416.Transfer for PT.Vitrekhuyettat.
1/8/18 100,000 IBVCB.0801180327673002.Giang Yen Tre em
1/9/18 20,000 IBVCB.0901180899770004.Xin giau Ten Xin giau Ten Tang tien tu thien
1/9/18 500,000 MBVCB.28384950.tre em khuyet tat.CT tu Vu Cong Dinh toi 0011003814022 Quy vi tre em khuyet tat.
1/9/18 2,000,000 Sender:01202021.DD:090118.SHGD:10005787.BO:LUU THI THU TRANG.BVHHLV VINH PHUC UNG HO CTRIN H VI TRE EM KHUYET TAT VUNG LU
1/10/18 300,000 MBVCB.28474680.binh thuong.CT tu le minh van toi 0011003814022 Quy vi tre em khuyet tat.
1/10/18 200,000 IBVCB.1001180728351003.kp tp gui quy vi tre em khuyet tat
1/10/18 100,000 MBVCB.28615346.nt.CT tu ck toi 0011003814022 Quy vi tre em khuyet tat.
1/10/18 1,000,000 IBPS/SE:79302001.DD:100118.SH:10005503.BO:CHAU TRUNG PHUONG.(CKRMNO: 041218011086869)DONG GOP CHO QUY VI TRE EM (NHH: VIETCOMBANK HA NOI (HN)-)
1/10/18 20,000 IBVCB.1001180159288005.Xin giau Ten Xin giau Ten Tang tien tu thien
1/11/18 10,000,000 IBVCB.1101180663536001.NGUYEN TIEN HAO QUAN 3 TPHCM GIUP TRE EM NGHEO KHUYET TAT
1/11/18 1,000,000 Sender:79204017.DD:110118.SHGD:17001067.BO:BENH VIEN QUAN 5.HO TRO TET VI TRE EM KHUYET TA T VUNG LU
1/11/18 50,000,000 IBVCB.1101180182880006.NGO LE CUONG 93A, DUONG 45, P. TAN QUY, Q.7, TP. HCM BT
1/11/18 20,000 IBVCB.1101180573624004.Xin giau Ten Xin giau Ten Tang tien tu thien
1/12/18 20,000 IBVCB.1201180001553005.Xin giau Ten Xin giau Ten Tang tien tu thien
1/12/18 100,000 IBVCB.1201180542442004.Nguyen Manh Cuong Bac Ninh Binh thuong
1/13/18 20,000 IBVCB.1301180348005005.xin giau ten xin giau ten tang tien tu thien
1/13/18 1,000,000 IBVCB.1301180627983001.Tran Nhat Duy 781/c6 Le Hong Phong, F12, Q10,TP HCM Ung ho
1/13/18 200,000 IBVCB.1301180947989002.Nguyen Thi Nguyet So 70 ngo 22 pho phan dinh giot - thanh xuan -HN Ung ho quy vi tre em khuyet tat
1/13/18 200,000 MBVCB.29070564.ung ho quy chung .CT tu Top Group toi 0011003814022 Quy vi tre em khuyet tat.
1/14/18 20,000 IBVCB.1401180901652004.Xin giau ten Xin giau ten Tang tien tu thien
1/15/18 20,000 IBVCB.1501180179895003.Xin giau Ten Xin giau Ten Tang tien tu thien
1/15/18 200,000 IBVCB.1501180263675004.THUY VAN TP. HCM CHIA SE
1/15/18 5,000,000 IBPS/SE:01204009.DD:150118.SH:19000880.BO:SO LAO DONG TB & XH TINH THAI BINH.UNG HO TET VI TRE EM KHUYET TAT VUNG LU
1/15/18 500,000 IBVCB.1501180125427002.tiktok SG ungho
1/15/18 1,000,000 IBVCB.1501180962327001.Anthony Good luck
1/15/18 200,000 IBVCB.1501180055527006.nguyen thi bong chia se
1/15/18 300,000 MBVCB.29394672.ung ho tre em khuyet tat.CT tu Phan Thi Bich Thuy toi 0011003814022 Quy vi tre em khuyet tat.
1/15/18 100,000 MBVCB.29298051.lap trinh vien tu do.CT tu Chimchesau toi 0011003814022 Quy vi tre em khuyet tat.
1/16/18 200,000 IBVCB.1601180191148001.Nguyen Van Vuong Hung Yen Chuc Cac Em Hanh Phuc
1/16/18 14,000 IBVCB.1601180067852001.ai do toi khong biet :) Pleiku - Gia Lai khong biet :)
1/16/18 500,000 IBVCB.1601180444480003.Huyen Ba Dinh, Ha Noi UH quy vi tre em khuyet tat
1/16/18 20,000 IBVCB.1601180122979003.Xin giau Ten Xin giau Ten Tang tien tu thien
1/16/18 10,000,000 Sender:17701001.DD:160118.SHGD:10000044.BO:VAN PHONG SO LAO DONG THUONG BINH VA XA HOI T INH HOA BINH.TT UNG HO
1/17/18 200,000 IBVCB.1701180687384005.ung ho vi Tre em khuyet tat vi Tre em khuyet tat vi Tre em khuyet tat
1/17/18 20,000,000 Sender:01201003.DD:170118.SHGD:10010662.BO:BV DA KHOA TINH TB.TAI TRO, UNG HO TO CHUC CHUO NG TRINH TET VI TRE EM KHUYET TAT VUNG LU
1/17/18 200,000 MBVCB.29680104.Tre em khuyet tat.CT tu MT2 toi 0011003814022 Quy vi tre em khuyet tat.
1/17/18 200,000 IBVCB.1701180206000002.Nguyen Thi Thu Khanh hoa ms
1/17/18 20,000 IBVCB.1701180699238004.Xin giau Ten Xin giau Ten Tang tien tu thien
1/18/18 100,000 PT..PHAM THU HUYEN.20180118.093353.Transfer for PT.Vitrekhuyettat.
1/18/18 2,000,000 IBVCB.1701180848476001.Gia dinh JJ Nhung be can duoc giup do Nhung be can duoc giup do
1/18/18 10,000,000 CT THUOC LA SAIGON TT "TET VI TRE EM KHUYET TAT VUNG LU"
1/18/18 20,000 IBVCB.1801180791418005.Xin giau Ten Xin giau Ten Tang tien tu thien
1/18/18 1,004 IBVCB.1801180857286001.sfd dsf sdf
1/19/18 50,000,000 Sender:79201001.DD:190118.SHGD:10004505.BO:TONG CONG TY THUOC LA VIET NAM.HO TRO CT TET VI TRE EM KHUYET TAT VUNG LU
1/19/18 400,000 MBVCB.30117438.tat ca .CT tu nguyen thi thanh oanh toi 0011003814022 Quy vi tre em khuyet tat.
1/19/18 20,000 IBVCB.1901180584721003.Xin giau Ten Xin giau Ten Tang tien tu thien
1/19/18 1,044 IBVCB.1901180830283001.asdf dfadf sdf
1/20/18 200,000 IBVCB.1901180027447005.Nguyen Phuoc A To Ky, P.Dong Hung Hung Thuan Quan , 12 Dong Cam
1/20/18 400,000 PT..DAO THI THU HIEN.20180120.175143.Transfer for PT.Vitrekhuyettat.
1/21/18 20,000 IBVCB.2001180358248004.xin giau ten xin giau ten Tang tien tu thien
1/21/18 100,000 IBVCB.2001180796156013.NGUYEN VAN HIEN Di Su- My hao- Hung Yen Tre em khuyet tat
1/21/18 100,000 IBVCB.2101180396001001.Nguyen Xuan Son Q7 Giup do cac em
1/22/18 20,000 IBVCB.2201180256321005.Xin giau Ten Xin giau Ten Tang tien tu thien
1/22/18 500,000 IBPS/SE:79302001.DD:220118.SH:10002594.BO:CHAU TRUNG PHUONG.(CKRMNO: 041218012289481)UNG H O QUY VI TRE EM (NHH: VIETCOMBANK HA NOI (HN)-)
1/22/18 1,000,000 MBVCB.30565061.tre em thieu nang tri tue.CT tu phung thu thuy 0936919126 toi 0011003814022 Quy vi tre em khuyet tat.
1/22/18 20,000 IBVCB.2101180709951004.Xin giau ten Xin giau ten Tang tien tu thien
1/23/18 1,000,000 IBVCB.2201180439843002.Pham Cong Phong Giup do tre khuyet tat
1/23/18 1,000,000 Sender:48204018.DD:230118.SHGD:18004229.BO:BUU DIEN TINH KON TUM.BDT KON TUM CT CHUONG TRI NH TET VI TRE EM KHUYET TAT VUNG LU
1/23/18 100,000 IBVCB.2301180017115001.Vu Anh Hoang Thanh pho Bac Ninh Giup do cac be khuyet tat
1/23/18 20,000 IBVCB.2301180416520003.Xin giau Ten Xin giau Ten Tang tien tu thien
1/23/18 600,000 IBVCB.2201180754705002.Nguyen Thi Phuong Thao Quan Tan Binh, TPHCM Chuc cac be mot mua Tet that am ap
1/24/18 20,000 IBVCB.2401180217432003.Xin giau Ten Xin giau Ten Tang tien tu thien
1/24/18 500,000 IBVCB.2401180945853003.David TanKW Nguyen Dinh chieu Take care
1/24/18 1,000,000 MBVCB.30938467.UH QVTEKT.CT tu toi 0011003814022 Quy vi tre em khuyet tat.
1/24/18 1,000,000 MBVCB.30978981.tre em khuyet tat.CT tu nguyen thai xuan mai toi 0011003814022 Quy vi tre em khuyet tat.
1/24/18 200,000 IBVCB.2401181031961001.Ung ho Quy vi tre em khuyet tat
1/25/18 99,872 Tra lai tien gui/Interest paid
1/25/18 20,000 IBVCB.2501180807956003.Xin giau Ten Xin giau Ten Tang tien tu thien
1/25/18 300,000 IBVCB.2501180776376002.Trinh Quang Long 67 mai chi tho q2 tp.hcm ung ho nguoi khuyet tat
1/25/18 50,000,000 Sender:31701001.DD:250118.SHGD:10000128.BO:VAN PHONG SO LAO DONG THUONG BINH VA XA HOI.UNG HO CHUONG TRINH TET VI TRE EM KHUYET TAT (C/TIEP SO GIAO DICH 31 33 NGO QUYEN HOAN KIEM HN)
1/25/18 100,000 MBVCB.31231372.060686.CT tu hoan toi 0011003814022 Quy vi tre em khuyet tat.
1/25/18 500,000 IBVCB.2501180919524001.Ung ho Quy Ung ho Quy Ung ho Quy
1/25/18 50,000 MBVCB.31120099.trung binh.CT tu minh van toi 0011003814022 Quy vi tre em khuyet tat.
1/26/18 11,000,000 CT CP PT NAM SAIGON TAI TRO CHUONG TRINH NGHE THUA TET VI TRE EM KHUYE T TAT VUNG LU
1/26/18 20,000 IBVCB.2601180839736003.Xin giau Ten Xin giau Ten Tang tien tu thien
1/26/18 20,000,000 Sender:79201001.DD:260118.SHGD:10003916.BO:TCT CN XI MANG VN.VICEM CHUYEN TIEN UNG HO CHUO NG TRINH TET VI TRE EM KHUYET TAT VUNG LU
1/26/18 100,000 IBVCB.2601180169304002.A Di Da Phat Cuc Lac Quoc Cuc Lac Quoc
1/27/18 200,000 IBVCB.2701180600663004.Thai Ha Ung ho Quy Ung ho Quy
1/27/18 1,000,000 IBVCB.2601180796288001.Nguyen dang anh Thai yen duc tho ha tinh binh thuong
1/27/18 500,000 IBVCB.2601180243242001.tran dong nai ung ho quy tre em khuyet tat
1/28/18 500,000 IBVCB.2701180264573001.Xuan Truong Ung ho vi tam
1/29/18 20,000 IBVCB.2901180549948003.Xin giau Ten Xin giau Ten Tang tien tu thien
1/29/18 200,000 IBVCB.2901180081858004.Anh Phan Vung Tau Ung ho
1/29/18 1,000,000 IBVCB.2901180345994002.nguyen ngoc duong 68e pasteur tu nguyen
1/29/18 1,000,000 IBPS/SE:79302001.DD:290118.SH:10005695.BO:CHAU TRUNG PHUONG.(CKRMNO: 041218012983004)DONG GOP CHO QUY VI TRE EM (NHH: VIETCOMBANK HA NOI (HN)-)
1/30/18 1,000,000 IBVCB.3001180663587002.Nguoi ban Sai Gon nho chuyen Nguoi ban Sai Gon nho chuyen Quy vi tre KT
1/30/18 500,000 IBVCB.3001180592661001.a tre em khuyet tat
1/30/18 20,000 IBVCB.3001180822231003.Xin giau Ten Xin giau Ten Tang tien tu thien
1/31/18 20,000 IBVCB.3101180967065003.Xin giau Ten Xin giau Ten Tang tien tu thien
1/31/18 100,000 MBVCB.32222845.Tre em.CT tu My An toi 0011003814022 Quy vi tre em khuyet tat.
1/31/18 20,000,000 Sender:30701001.DD:310118.SHGD:10000299.BO:UY BAN MAT TRAN TO QUOC VIET NAM TINH HAI DUONG .CT HO TRO CT TET VI TRE EM KHUYET TAT VUNG LU
1/31/18 200,000 PT..HOANG THI XUAN.20180131.183105.Transfer for PT.Vitrekhuyettat.
1/31/18 2,000,000 162605.310118.162605.NGUYEN THI MAI, CHO DINH, BINH DUONG, UNG HO 2 TRIEU DONG
2/1/18 20,000 IBVCB.0102180139274003.Xin giau Ten Xin giau Ten Tang tien tu thien
2/1/18 500,000 IBVCB.0102180937772002.Ngoc Binh Duong Binh Duong ung ho
2/1/18 250,000 MBVCB.32371928.1 chut tam long.CT tu quy vi tre em khuyet tat toi 0011003814022 Quy vi tre em khuyet tat.
2/2/18 100,000 MBVCB.32586997.vi mot tuong lai tuoi sang hon.CT tu Nguyen Ba Khanh toi 0011003814022 Quy vi tre em khuyet tat.
2/2/18 20,000 IBVCB.0202180705354003.Xin giau Ten Xin giau Ten Tang tien tu thien
2/2/18 1,000,000 MBVCB.32497349.Co tam long.CT tu Nguyen Anh Phuong toi 0011003814022 Quy vi tre em khuyet tat.
2/3/18 150,000 IBVCB.0302180033465001.Me va 2 con Thoc Gao Ung ho quy
2/5/18 500,000 Sender:79310001.DD:050218.SHGD:10006367.BO:ONG THI PHUONG ANH.UNG HO QUY VI TRE EM KHUYET TAT VIET NAM
2/5/18 500,000 IBVCB.0502180079832006.Sinh Hcm Tuy chon
2/5/18 20,000 IBVCB.0502180862075003.Xin giau Ten Xin giau Ten Tang tien tu thien
2/6/18 1,000,000 IBVCB.0602180390878002.Quy vi tre em khuyet tat Quy vi tre em khuyet tat
2/6/18 500,000 MBVCB.33386224.Ung ho tre em khuyet tat.CT tu Cong ty Style Viet Travel toi 0011003814022 Quy vi tre em khuyet tat.
2/6/18 500,000 IBVCB.0602180807305001.Hoang Lam tp.HCM tre em
2/6/18 100,000 MBVCB.33261267.ung ho quy.CT tu dao ngoc tuyen toi 0011003814022 Quy vi tre em khuyet tat.
2/6/18 10,000,000 Sender:19701001.DD:060218.SHGD:10000403.BO:VAN PHONG SO LAO DONG THUONG BINH VA XA HOI TIN H THAI NGUYEN.CT UNG HO CT TET VI TRE EM KHUYET TAT VUNG LU.NH NGOAI THUONG VN SGD 31 33 NGO QUYEN ,HOAN KIEM,HN
2/6/18 400,000 IBVCB.0502180842443004.LE THI KIM CHI 67/68/8 DUONG 38 P.HBC Q. THU DUC TP HCM VIET NAM THONG TIN TV
2/6/18 500,000 IBVCB.0602180969490002.NGUYEN VAN TANH . .
2/6/18 500,000 IBVCB.0602180588924001.tiktik sg ungho
2/6/18 20,000 IBVCB.0602180924711003.Xin giau Ten Xin giau Ten Tang tien tu thien
2/7/18 20,000 IBVCB.0702180654061003.Xin giau Ten Xin giau Ten Tang tien tu thien
2/7/18 250,000,000 Sender:79307005.DD:070218.SHGD:10026233.BO:NH TMCP A CHAU.ACB TAM UNG CP TAI TRO CHUONG TR INH TET VI TRE EM KHUYET TAT VUNG LU, HOAN TU: 15/03/2018
2/7/18 500,000 IBVCB.0702180347405002.Nguyen Thi Nguyet So 70 ngo 22 pho phan dinh giot - thanh xuan -HN Ung ho quy vi tre em khuyet tat(Tet cho cac con)
2/7/18 200,000 MBVCB33538511.Ung no.CT tu 0451000219164 HOANG THI THANH XUAN toi 0011003814022 QUY VI TRE EM KHUYET TAT VN.
2/7/18 50,000 IBVCB.0702180181525002.Nguyen Trong Toan 67 Mai Chi Tho. Phuong an phu. Q2. Tp HCM Giup do hoan canh kho khan
2/7/18 1,000,000 IBVCB.0702180670341001.Nhu Le truc Bt
2/7/18 3,000,000 Sender:56701001.DD:070218.SHGD:10000289.BO:SO TAI CHINH KH (TRICH PHI LE PHI DE LAI ).UNG HO CT ( SGD 31 33 NGO QUYEN)
2/7/18 300,000 IBVCB.0702180152123002.Tan Phu Nhuan Nap vao quy
2/7/18 200,000 MBVCB.33537226.ung ho cac em khuyet tat.CT tu Le Tran Tieu My toi 0011003814022 Quy vi tre em khuyet tat.
2/8/18 200,000 MBVCB.33890003.1 vo 3 con.CT tu Mai Ngoc Tuan toi 0011003814022 Quy vi tre em khuyet tat.
2/8/18 1,000,000 IBVCB.0802180675755002.Lang nguyen Thuy Dung ung ho
2/8/18 300,000 IBVCB.0802180157214001.Nguyen Xuan Son Quan 7 Chuc cac em an tet vui ve
2/8/18 20,000 IBVCB.0802180238168003.Xin giau Ten Xin giau Ten Tang tien tu thien
2/9/18 800,000 IBPS/SE:79302001.DD:090218.SH:10005864.BO:CHAU TRUNG PHUONG.(CKRMNO: 041218020986630)DONG GOP CHO QUY VI TRE EM (NHH: VIETCOMBANK HA NOI (HN)-)
2/9/18 200,000 IBVCB.0902180801229001.Duy Hanoi Vi tre em khuyet tat
2/9/18 20,000 IBVCB.0902180932693006.Xin giau Ten Xin giau Ten Tang tien tu thien
2/10/18 1,000,000 IBVCB.1002180589769003.Nguyen Tai Long Ha Noi Ung ho Quy Vi tre em khuyet tat
2/10/18 1,000,000 PT..VU THANH HAI.20180210.204123.Transfer for PT.-Vitrekhuyett.
2/10/18 1,000 IBVCB.1002180208800001.11 22
2/10/18 500,000 IBVCB.1002180963247002.Hang 52, duong so 6 , p. Linh Trung, Thu Duc Tre em kho khan
2/10/18 1,001 IBVCB.1002180326992001.00 22
2/10/18 3,000,000 IBVCB.1002180649110003.BUI THI THU QUANG NINH BINH THUONG
2/11/18 100,000 MBVCB.34589634.BT.CT tu TAM VU toi 0011003814022 Quy vi tre em khuyet tat.
2/12/18 20,000 IBVCB.1202180684211003.Xin giau Ten Xin giau Ten Tang tien tu thien
2/12/18 500,000 Sender:01352002.DD:120218.SHGD:10000887.BO:TRAN MAI TRAM.CHUNG TAY
2/12/18 3,750,000 IBVCB.1202180055354002.Da Vang + Dong Hoang Tp.hcm Ung ho tre em khuyet tat
2/12/18 50,000,000 Sender:79201001.DD:120218.SHGD:10030012.BO:TONG CONG TY VIGLACERA CTCP.CHUYEN TIEN HO TR O KINH PHI TO CHUC CHUONG TRINH TET VI TRE EM KHUYET TAT VUNG LU
2/12/18 200,000 IBVCB.1202180326524001.Hong Thao Trinh Dinh Trong, Q. Tan Phu Dong gop tu thien
2/13/18 500,000 IBVCB.1302180342543001.Tran Thanh Truc Chung cu TDH P.Truong Tho Q.Thu Duc *
2/13/18 20,000 IBVCB.1302180500919003.Xin giau Ten Xin giau Ten Tang tien tu thien
2/13/18 500,000 IBVCB.1302180327756003.Thuy Dung 138/5/1 Le Van Tho Phuong 11 Go Vap ung ho Quy Vi tre em khuyet tat
2/13/18 500,000 IBVCB.1302180094572004.Ngoc Binh duong Binh duong Ung ho
2/13/18 5,000,000 Sender:79310001.DD:130218.SHGD:10028456.BO:NGUYEN THI THU HUYEN.HOA THUONG THICH HUE PHUOC CHUA TU LAM THANH PHO HUE UNG HO QUY VI TRE EM KHUYET TAT VN
2/13/18 50,000,000 nguyen thi thuy nga nt vao tk GD TIEN MAT
2/13/18 300,000 IBVCB.1302180303499001.Nguyen Thi Thu Khanh hoa ms
2/13/18 120,000 IBVCB.1302180549383012.Nguyen Dinh Toan 11 Mac Thien Tich, P.11, Q.5 ung ho Quy
2/13/18 1,000,000 IBPS/SE:79302001.DD:130218.SH:10002986.BO:CHAU TRUNG PHUONG.(CKRMNO: 041218021287296)DONG GOP CHO QUY VI TRE EM (NHH: VIETCOMBANK HA NOI (HN)-)
2/13/18 500,000 MBVCB.35090637.Gop mot phan qua vui tet cho cac em.CT tu Tran Thanh Hong toi 0011003814022 Quy vi tre em khuyet tat.
2/13/18 50,000 IBVCB.1302180747259001.
2/13/18 3,000,000 PT..TRINH THI KIM DUYEN.20180213.162153.Transfer for PT.Vitrekhuyettat.
2/14/18 200,000 MBVCB.35364789.ung ho nguoi khuyet tat.CT tu nguyen vinh truong toi 0011003814022 Quy vi tre em khuyet tat.
2/14/18 1,000,000 IBVCB.1402180049824001.Nguyen Ngoc duong 68e pateur Tu nguyen
2/15/18 1,000,000 IBVCB.1502180973587001.Nguyen Ngoc Duong 68e pasteur Tu nguyen
2/15/18 1,001 IBVCB.1502180649527003.11 1 22
2/15/18 1,000,000 MBVCB35437310.quyen gop.CT tu 0021000374845 BUI NGOC QUYNH toi 0011003814022 QUY VI TRE EM KHUYET TAT VN.
2/15/18 500,000 IBVCB.1502180520383004.Minh Ung ho Quy Vi tre em khuyet tat
2/16/18 200,000 IBVCB.1502180611962008.Tien + Minh Tu thien
2/16/18 500,000 IBVCB.1602180197378003.Nguyen Thi Yen Lien Giang, Dong Hung, Thai Binh Mong binh an va tot lanh luon o ben cac em
2/16/18 1,000,000 IBVCB.1602180860604001.Nguyen ngoc duong 68e pasteur Tu nguyen
2/16/18 500,000 IBVCB.1602180159150001.Mh Mh Mh
2/16/18 500,000 MBVCB.35571404.Ung ho quy dau nam moi Mau Tuat.CT tu Pham Ba Ngoc toi 0011003814022 Quy vi tre em khuyet tat.
2/16/18 100,000 MBVCB.35565215.Binh thuong.CT tu Nhi toi 0011003814022 Quy vi tre em khuyet tat.
2/17/18 1,000,000 IBVCB.1702180314252001.Nguyen ngoc Duong 68e pasteur Tu nguyen
2/17/18 300,000 MBVCB.35623179.cong nha ve huu.CT tu ong ba su tan thu un toi 0011003814022 Quy vi tre em khuyet tat.
2/18/18 100,000 IBVCB.1702180746864002.A Di Da Phat Cuc Lac Quoc Cuc Lac Quoc
2/18/18 1,000,000 IBVCB.1802180294342001.Nguyen ngoc duong 68e pateur Tu nguyen
2/19/18 100,000 IBVCB.1902180448845001.Ngo Van Chinh Bac Giang Mot chut tam long ung ho cac em!
2/19/18 1,000,000 IBVCB.1902180524299001.Nguyen ngoc duong 68e pateur Tu nguyen
2/20/18 200,000 MBVCB.35812999.bt.CT tu dluc toi 0011003814022 Quy vi tre em khuyet tat.
2/20/18 1,000,000 IBVCB.2002180669695002.Nguyen ngoc duong 68e pateur Tu nguyen
2/21/18 200,000 IBVCB.2102180084432002.Nguyen Thi Minh Yen Ung ho Ung Ho
2/21/18 120,000 IBVCB.2102180981047004.Xin giau Ten Xin giau Ten Tang tien tu thien
2/21/18 400,000 IBPS/SE:79302001.DD:210218.SH:10003218.BO:CHAU TRUNG PHUONG.(CKRMNO: 041218022188264)DONG GOP CHO QUY (NHH: VIETCOMBANK HA NOI (HN)-)
2/21/18 300,000 MBVCB.35861991.ung ho tre em khuyet tat.CT tu Phan Thi Bich Thuy toi 0011003814022 Quy vi tre em khuyet tat.
2/21/18 100,000 Sender:01352002.DD:210218.SHGD:10000166.BO:NGUYEN KHANH TUYEN.TT
2/21/18 1,000,000 IBVCB.2102180208032002.nguyen ngoc duong 68e pasteur tu nguyen
2/22/18 500,000 IBVCB.2202180567441012.Tran Ngoc Anh 67 Dong Da Kha Gia
2/22/18 20,000 IBVCB.2202180297387003.Xin giau Ten Xin giau Ten Tang tien tu thien
2/22/18 100,000 MBVCB.36067301.binh thuong.CT tu nguyen tri anh toi 0011003814022 Quy vi tre em khuyet tat.
2/22/18 500,000 PT..DAO THI THU HIEN.20180222.172309.Transfer for PT.Vitrekhuyettat.
2/23/18 20,000 IBVCB.2302180732040005.Xin giau Ten Xin giau Ten Tang tien tu thien
2/24/18 300,000 MBVCB.36345391.tu nguyen giup do cac ban .CT tu Bui Gia Nhat Minh toi 0011003814022 Quy vi tre em khuyet tat.
2/24/18 100,000 MBVCB.36306102.giup nguoi khuyet tat.CT tu tuan toi 0011003814022 Quy vi tre em khuyet tat.
2/25/18 400,000 IBVCB.2402180528980001.Nguyen Van Truong - 0169.217.9748 xom 10, xa Hop Li, huyen Li Nhan, tinh Ha Nam Nguyen Thi Dung va Nguyen Hoang Hiep mat me
2/25/18 83,197 Tra lai tien gui/Interest paid
2/25/18 170,000 MBVCB.36353969.abbb.CT tu nguyen van thang toi 0011003814022 Quy vi tre em khuyet tat.
2/26/18 500,000 IBVCB.2502180651517003.Ung ho den quy tu thien Ung ho den quy tu thien Ung ho den quy tu thien
2/26/18 100,000 IBVCB.2602180476816002.Thien Kim giup do
2/27/18 200,000 MBVCB.36654657.HN.CT tu Trang toi 0011003814022 Quy vi tre em khuyet tat.
2/27/18 100,000 IBVCB.2702180403114002.tiktok sg ungho
2/27/18 400,000 IBVCB.2602180064279001.PHAN HOANG HAI CAT 84 DUONG SO 2, P. AN LAC A, Q. BINH TAN, TP.HCM HO TRO TRE EM KHUYET TAT
2/27/18 200,000 IBVCB.2702180190657001.L.B.T. TP.HCM Nho Quy chuyen den truong hon can thiet
2/28/18 60,000 IBVCB.2802180595215003.Xin giau Ten Xin giau Ten Tang tien tu thien
2/28/18 100,000 IBVCB.2802180394076002.Nguyen Truong Tue Nhi Q9, TP.HCM ung ho qui tre em
2/28/18 300,000 IBVCB.2802180982022001.tran dong nai ung ho quy vi tre em khuyet tat
2/28/18 500,000 IBPS/SE:79302001.DD:280218.SH:10001186.BO:CHAU TRUNG PHUONG.(CKRMNO: 041218022789126)DONG GOP CHO QUY (NHH: VIETCOMBANK HA NOI (HN)-)
2/28/18 200,000 IBVCB.2802180955289005.Anh Phan Vung Tau Ung ho
2/28/18 50,000 IBVCB.2802180524944001.ung ho tre em khuyet tat
3/1/18 1,000,000 IBVCB.0103180692829002.DO THI XUAN HOA TRE EM KHUYET TAT TRE EM KHUYET TAT
3/1/18 100,000 IBVCB.0103180899639002.LE NGOC HAI 156 TRUONG CHINH PLEIKU GIA LAI KHUYET TAT
3/1/18 1,000,000 MBVCB.37417632.diem.CT tu diem toi 0011003814022 Quy vi tre em khuyet tat.
3/1/18 100,000 PT..PHAM TRUNG TIN.20180301.163055.Transfer for PT.Vitrekhuyettat.
3/2/18 300,000 IBVCB.0203180695293001.Bui Huyen Trang Cau Giay Ung Ho
3/2/18 500,000 IBVCB.0203180709259005.Be Nhan Binh Duong Quy vi tre em khuyet tat
3/2/18 40,000 IBVCB.0203180952458003.Xin giau Ten Xin giau Ten Tang tien tu thien
3/2/18 100,000 MBVCB.37688748.ung ho tre em khuyet tat co hoan canh kho khan.CT tu nguyen huu binh toi 0011003814022 Quy vi tre em khuyet tat.
3/3/18 1,000,000 MBVCB.37800028.diem.CT tu diem toi 0011003814022 Quy vi tre em khuyet tat.
3/4/18 200,000 IBVCB.0403180426600001.Ung ho qvtekt 2/2018
3/4/18 100,000 IBVCB.0403180667595006.PHAM THAI HOAN 12A.09, Block A, 528 Huynh Tan Phat, Quan 7 GIA CANH NGHEO, KHO KHAN
3/4/18 1,000,000 PT..BUI MINH HUONG.20180304.173704.Transfer for PT.Vitrekhuyettat.
3/5/18 20,000 IBVCB.0503180144812004.Xin giau Ten Xin giau Ten Tang tien tu thien
3/5/18 2,000 IBVCB.0503180194767001.s s s
3/5/18 200,000 IBVCB.0503180949721004.Nguyen Thi Chi Yen Nghia, Ha Dong, Ha Noi quy chung
3/5/18 500,000 PT..KIEU XO NI.20180305.104737.Transfer for PT.-Vitrekhuyett.
3/6/18 20,000 IBVCB.0603180744910003.Xin giau Ten Xin giau Ten Tang tien tu thien
3/6/18 2,000,000 Sender:48204018.DD:060318.SHGD:18004919.BO:TT KT TAI NGUYEN & MT LAM DONG.UNG HO QUY VI TR E EM KHUYET TAT VN
3/7/18 20,000 IBVCB.0703180012973003.Xin giau Ten Xin giau Ten Tang tien tu thien
3/7/18 50,000 MBVCB.38341770.chuc cac em luon manh khoe.CT tu no name toi 0011003814022 Quy vi tre em khuyet tat.
3/7/18 50,000 MBVCB.38357102.khong nhieu nhung chia se phan nao voi moi nguoi.CT tu no namw toi 0011003814022 Quy vi tre em khuyet tat.
3/7/18 70,000 MBVCB.38415563.ung ho quy.CT tu dao ngoc tuyen toi 0011003814022 Quy vi tre em khuyet tat.
3/8/18 20,000 IBVCB.0803180700281003.Xin giau Ten Xin giau Ten Tang tien tu thien
3/9/18 500,000 IBPS/SE:79302001.DD:090318.SH:10006045.BO:CHAU TRUNG PHUONG.(CKRMNO: 041218030983412)DONG GOP CHO QUY (NHH: VIETCOMBANK HA NOI (HN)-)
3/9/18 20,000 IBVCB.0903180173965003.Xin giau Ten Xin giau Ten Tang tien tu thien
3/9/18 500,000 IBVCB.0903180716963001.tiktok SG ungho
3/9/18 50,000 IBVCB.0903180994382004.Nguyen Trong Toan 67 Mai Chi Tho. Phuong An Phu. Q2. Tp HCM Ung ho hoan canh kho khan
3/9/18 500,000 MBVCB.38676871.ung ho quy vi tre em khuyet tat.CT tu LuongDao toi 0011003814022 Quy vi tre em khuyet tat.
3/10/18 1,000,000 IBVCB.1003180327911007.Tuan HCM Giup do
3/11/18 400,000 PT..DAO THI THU HIEN.20180311.083506.Transfer for PT.Vitrekhuyettat.
3/12/18 2,000,000 IBPS/SE:79307005.DD:120318.SH:10001285.BO:TRUONG QUOC AN.IBUNG HO TRE EM KHUYET TAT
3/12/18 20,000 IBVCB.1203180570845003.Xin giau Ten Xin giau Ten Tang tien tu thien
3/12/18 200,000 IBVCB.1203180691338004.Nguyen Thi Hong Hanh 281/39/3 Le Van Sy, P1, Q Tan Binh, TPHCM Quy Vi tre em khuyet tat
3/12/18 200,000 IBVCB.1203180724866002.Ngo Phu Khang HCM Ung ho tre bi khuyet tat
3/12/18 50,000 IBVCB.1203180816177002.Nguyen Thi Lan Ha Noi Vi tre em
3/12/18 100,000 MBVCB.39204921.Ung ho tre em khuyet tat.CT tu Thanh Mai toi 0011003814022 Quy vi tre em khuyet tat.
3/12/18 500,000 Sender:01352002.DD:120318.SHGD:10000782.BO:NGUYEN VIET DUNG.NGUYEN VIET DUNG. 0914491538. VI CONG DONG.
3/13/18 20,000 IBVCB.1303180023527005.Xin giau Ten Xin giau Ten Tang tien tu thien
3/13/18 50,000 IBVCB.1303180556661001.ung ho tre em
3/13/18 2,000,000 IBVCB.1303180674800002.Nguyen dang anh Thai yen duc tho ha tinh binh thuong
3/13/18 19,000,000 ngo thuy hanh ( to chuc hscv) ho tro xe dap cho tre em ngheo GD TIEN MAT GD TIEN MAT
3/14/18 20,000 IBVCB.1403180477111004.Xin giau Ten Xin giau Ten Tang tien tu thien
3/14/18 200,000 IBVCB.1403180593554002.Nguyen Thi Nguyet So 70 ngo 22 pho phan dinh giot - thanh xuan -HN Ung ho quy vi tre em khuyet tat
3/14/18 10,000 IBVCB.1403180733933001.Pham van hien Sn 169/p.cam dong/ tp.cam pha/ tinh.QN thuong Cac chau
3/14/18 20,000 IBVCB.1403180741879003.Xin giau Ten Xin giau Ten Tang tien tu thien
3/14/18 100,000 MBVCB.39449206.tre em khuyet tat.CT tu Quyen toi 0011003814022 Quy vi tre em khuyet tat.
3/15/18 20,000 IBVCB.1503180208047003.Xin giau Ten Xin giau Ten Tang tien tu thien
3/15/18 500,000 IBVCB.1503180816101001.Tran Thanh Truc Cuhng cu Truong Tho Q.Thu Duc Ung ho Quy
3/15/18 100,000 MBVCB.39694545.1 vo 3 con.CT tu Mai Ngoc Tuan toi 0011003814022 Quy vi tre em khuyet tat.
3/16/18 20,000 IBVCB.1603180307877003.Xin giau Ten Xin giau Ten Tang tien tu thien
3/16/18 300,000 MBVCB.39954215.ung ho tre em khuyet tat.CT tu Phan Thi Bich Thuy toi 0011003814022 Quy vi tre em khuyet tat.
3/17/18 1,000 IBVCB.1703180007795001.11 22
3/17/18 1,000 IBVCB.1703180171467001.11 22
3/17/18 1,000 IBVCB.1703180293527001.11 22
3/17/18 100,000 IBVCB.1703180792112001.A Di Da Phat Cuc Lac Quoc Cuc Lac Quoc
3/17/18 100,000 IBVCB.1703181041421002.Nguyen van hoang Lien nghia Duc trong lam dong Tinh thuong
3/17/18 203,000 MBVCB.40057092.kho khan.CT tu dung toi 0011003814022 Quy vi tre em khuyet tat.
3/17/18 300,000 MBVCB.40083067.vi tre em khuyet tat.CT tu ChiGi toi 0011003814022 Quy vi tre em khuyet tat.
3/18/18 200,000 IBVCB.1803180824557002.A.Vuong Hung Yen Chuc cac em hanh phuc
3/18/18 50,000 MBVCB.40179086.ung ho quy vi tre em khuyet tat viet nam.CT tu Le Thanh Van toi 0011003814022 Quy vi tre em khuyet tat.
3/19/18 20,000 IBVCB.1903180297943004.Xin giau Ten Xin giau Ten Tang tien tu thien
3/19/18 100,000 IBVCB.1903180701573003.Hoang Vu Tam Bt Bt
3/19/18 200,000 IBVCB.1903180810963001.Vo danh Ung ho
3/19/18 500,000 MBVCB.40374323.kha.CT tu hoai toi 0011003814022 Quy vi tre em khuyet tat.
3/19/18 50,000 PT..TRAN THI THANH THUY.20180319.072949.Transfer for PT.Vitrekhuyettat.
3/20/18 20,000 IBVCB.2003180405621003.Xin giau Ten Xin giau Ten Tang tien tu thien
3/21/18 20,000 IBVCB.2103180234965003.Xin giau Ten Xin giau Ten Tang tien tu thien
3/21/18 100,000 IBVCB.2103180525278001.Do Thi Kieu Oanh Dong lo - Hiep Hoa - Bac Giang Ung ho tre em khuyet tat
3/21/18 100,000 IBVCB.2103180696713007.Van 13 Tien Giang, P2, Tan Binh Quy vi tre em khuyet tat
3/21/18 100,000 MBVCB.40812941.1 vo 3 con.CT tu Mai Ngoc Tuan toi 0011003814022 Quy vi tre em khuyet tat.
3/22/18 20,000 IBVCB.2203180025012003.Xin giau Ten Xin giau Ten Tang tien tu thien
3/23/18 38,000 IBVCB.2303180568038004.Com moc 12 Nguyen ba Lan nhan vien
3/23/18 100,000 IBVCB.2303180729649004.LAM TUAN ANH TP. HCM UNG HO
3/23/18 20,000 IBVCB.2303180753801003.Xin giau Ten Xin giau Ten Tang tien tu thien
3/23/18 500,000 MBVCB.40996964.may man.CT tu Nguyen Nhu Nguyen toi 0011003814022 Quy vi tre em khuyet tat.
3/23/18 200,000 MBVCB.41049097.ung ho quy.CT tu ngo viet dung toi 0011003814022 Quy vi tre em khuyet tat.
3/23/18 50,000 MBVCB.41127479.nguoi ngheo.CT tu hao toi 0011003814022 Quy vi tre em khuyet tat.
3/24/18 500,000 MBVCB.41227970.lam cong an luong.CT tu bds Minh An toi 0011003814022 Quy vi tre em khuyet tat.
3/25/18 500,000 MBVCB.41360419.ung ho.CT tu Nam va Chi toi 0011003814022 Quy vi tre em khuyet tat.
3/25/18 64,040 Tra lai tien gui/Interest paid
3/26/18 100,000 FTF.CN:9704366605220911020.FrAcc:0351001124664 .ToAcc:0011003814022
3/26/18 200,000 IBPS/SE:79302001.DD:260318.SH:10009936.BO:CHAU TRUNG PHUONG.(CKRMNO: 041218032686663)DONG GOP CHO QUY (NHH: VIETCOMBANK HA NOI (HN)-)
3/26/18 100,000 IBVCB.2603180124488002.Thien Kim giup do
3/26/18 20,000 IBVCB.2603180377967004.Xin giau Ten Xin giau Ten Tang tien tu thien
3/27/18 2,000,000 IBVCB.2603180537881002.Nhung be can giup do Nhung be can giup do Nhung be can giup do
3/27/18 20,000 IBVCB.2703180895139003.Xin giau Ten Xin giau Ten Tang tien tu thien
3/27/18 50,000 MBVCB.41598359.binh thuong.CT tu hy tuan cuong toi 0011003814022 Quy vi tre em khuyet tat.
3/27/18 300,000 MBVCB41772789.dao chuc may em khoe manh.CT tu 0061001130600 PHAM THANH DAT toi 0011003814022 QUY VI TRE EM KHUYET TAT VN.
3/27/18 1,000,000 NGUYEN LAN PHUONG UNG HO QUY VI TRE EM KHUYET TAT GD TIEN MAT
3/28/18 20,000 IBVCB.2803180314978003.Xin giau Ten Xin giau Ten Tang tien tu thien
3/28/18 1,000,000 IBVCB.2803180439642002.GIa Dinh Be Vinh Phuc TPHCM Ung Ho tre em khuyet tat
3/28/18 200,000 IBVCB.2803180820442003.Le thi Thu Hiep CUong, Kim Dong Hung Yen Giup do tre em khuyet tat
3/28/18 300,000 IBVCB.2803180824561002.Ngoc Binh Duong Binh Duong ung ho
3/29/18 50,000 IBVCB.2903180924360001.uong ho tre em
3/29/18 500,000 PT..PHAM ANH DUY.20180329.090002.Transfer for PT.Vitrekhuyettat.
3/30/18 20,000 IBVCB.3003180157508004.Xin giau Ten Xin giau Ten Tang tien tu thien
3/30/18 10,000 IBVCB.3003180361201001.Trung Ha Noi Ung ho tu thien
3/30/18 200,000 IBVCB.3003180802726003.Anh Phan Vung Tau Ung ho
3/30/18 200,000 IBVCB.3003180900084007.Dinh Duc Trong 52 Khong Tu, Hiep Phu, Q9, HCM Tre em ngheo, khuyet tat
 
BẢNG TỔNG HỢP NGUỒN VẬN ĐỘNG TỪ CÁC NHÀ HẢO TÂM TẠI NGÂN HÀNG VIETTINBANK
NT Số tiền  Tên nhà hảo tâm ủng hộ Quỹ 
1/22/18 500,000 Nguyễn Đăng Duy 
2/7/18 500,000 Nguyễn Đăng Duy 
3/12/18 500,000 Nguyễn Đăng Duy 
3/13/18 200,000 Nguyễn Văn Chung 
 
Trang inGửi bạn bè Chia sẻ trên facebook  Chia sẻ trên twitterThảo luậnXem thảo luận
Thông tin khác:
Báo cáo (06/01/2017)
Xem nhiều nhất
Tiêu điểm
Thông tin ủng hộ từ thiện
Quỹ Vì Trẻ Em Khuyết tật
1) Tên tài khoản: "Quỹ Vì trẻ em khuyết tật"
  Số tài khoản VNĐ: 00110 0381 4022
                       CIF: 481 3569
  Số tài khoản USD: 00113 7381 4041 
                       CIF: 481 3569
  Swift Code: BFTVVNVX 001
  Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam
  (Vietcombank)

Sở giao dịch
Địa chỉ: 
11 Láng Hạ, phường Thành Công, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội (Địa chỉ cũ: 31-33 Ngô Quyền, phường Hàng Bài, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội).
 2) Tên Tài khoản: Quỹ Vì trẻ em khuyết tật Việt Nam
Số TK: 121000034371 Tại Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam  - CN Hai Bà Trưng Hà Nội


3)Tên Tài khoản: Quỹ Vì trẻ em khuyết tật Việt Nam
Số TK: 060095268466 Tại Ngân hàng Sacombank chi nhánh Bình Chánh TP Hồ Chí Minh

 
Nội dung chuyển khoản: Ủng hộ "Quỹ Vì trẻ em khuyết tật Việt Nam".
Đường dây nóng: 024 38238804 hoặc 0912.304.995
Mới cập nhật
Cô bé 10 tuổi bị ung thư trong "Chuyến bay của Linh - Điều ước thứ 7" đã qua đời
Bạn biết đến Quỹ Vì Trẻ Em Khuyết Tật bằng phương tiện
Mạng internet
Truyền hình
Truyền thanh
Khác
Thiết kế web: OnIP™