Danh ngôn:
Thứ ba, 11/08/2020
TẤM LÒNG HẢO TÂM

Danh sách các nhà hảo tâm (Tháng 7/2019)

Cập nhật lúc 22:59 03/07/2019
Quỹ vì trẻ em khuyết tật Việt Nam
Tầng 5, số 435 Kim Ngưu - P.Vĩnh Tuy, Q. Hai Bà Trưng, TP Hà Nội
 
Bảng tổng hợp nguồn vận động từ các nhà hảo tâm tại ngân hàng Vietcombank
(Từ ngày 1/7/2019 đến 31/7/2019)
NT Số tiền Tên nhà hảo tâm ủng hộ Quỹ  Ghi chú
1/7/2019 10,000 Son  
1/7/2019 500,000 tiktok sg  
1/7/2019 20,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ  
1/7/2019 100,000 VO DANG AI KHANG.Giup do cac tre em khuyet tat tai VN  
1/7/2019 10,000 MinhBH ung ho hoan canh kho khan  
1/7/2019 300,000 phan thi bich thuy  
2/7/2019 10,000 MinhBH ung ho hoan canh kho khan  
2/7/2019 200,000 Khuc Hong Yen  
2/7/2019 200,000 Anh Phan vung Tau Ung ho  
2/7/2019 20,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ  
2/7/2019 100,000 Nguyen Ngoc Thanh Tam  
3/7/2019 200,000 CAO THI HOANG ANH  
3/7/2019 300,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ  
3/7/2019 1,000,000  Nguyen Van Cu Ha Noi Ung ho tre em mac benh hiem ngheo  
3/7/2019 20,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ  
3/7/2019 100,000 dang van manh  
3/7/2019 10,000 MinhBH  
3/7/2019 200,000 lam thi huyen trang  
4/7/2019 100,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ  
4/7/2019 20,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ  
4/7/2019 1,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ  
4/7/2019 10,000 MinhBH  
4/7/2019 100,000 Huyen Diep  
4/7/2019 200,000 Nguyen chi anh hoai  
5/7/2019 100,000 NGUYEN THI MY So 18, Duong D1, KP1, P.Linh Tay, Thu Duc  
5/7/2019 1,000,000 VC TRAN HUE LONG Long Thanh  
5/7/2019 50,000 NGUYEN MINH DAT  
5/7/2019 20,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ  
5/7/2019 10,000 Minh  
5/7/2019 64 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ  
5/7/2019 100,000 Tran Thi Tra Mi  
6/7/2019 300,000 TuanAnh vanphongA88  
6/7/2019 141,691 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ  
6/7/2019 1,000,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ  
6/7/2019 200,000 Huynh Vu Bao Anh  
6/7/2019 100,000 truong thanh hai  
6/7/2019 500,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ  
6/7/2019 150,000 NGUYEN VO THANH THAO  
6/7/2019 100,000 Nguyen Thu  
7/7/2019 1,000,000 Gia dinh Bui Thanh Van  
7/7/2019 465,000 CS Nuoi duong Bao tro Tre em Thien Phuoc  
7/7/2019 100,000 truong thi tinh  
7/7/2019 1,000,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ  
8/7/2019 3,000,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ  
8/7/2019 1,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ  
8/7/2019 300,000 Duy Hanoi  
8/7/2019 20,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ  
8/7/2019 10,000 Minh  
9/7/2019 2,000,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ  
9/7/2019 1,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ  
9/7/2019 1,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ  
9/7/2019 1,000,000 Hương SG  
9/7/2019 20,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ  
9/7/2019 2,727,397 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ  
10/7/2019 500,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ  
10/7/2019 20,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ  
10/7/2019 100,000 DAO NGOC TUYEN  
10/7/2019 200,000 Minh  
10/7/2019 100,000 Anonymous  
10/7/2019 800,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ  
11/7/2019 100,000 Nguyen Van Vuong Hung Yen Chuc cac em hanh phuc  
11/7/2019 20,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ  
11/7/2019 50,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ  
11/7/2019 1,000,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ  
12/7/2019 300,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ  
12/7/2019 20,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ  
12/7/2019 200,000 Ky  
12/7/2019 200,000 Vi  
12/7/2019 10,000 Minh  
13/7/2019 100,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ  
13/7/2019 100,000 Nguyen Ngoc Ha 93 Nguyen Son Phuong Gia Thuy Quan Long Bien HaNoi  
13/7/2019 1,000,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ  
13/7/2019 2,000,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ  
13/7/2019 10,000 Minh  
13/7/2019 10,000 Minh  
15/7/2019 100,000 Binh  
15/7/2019 50,000 Nguyen Thanh Hoang  
15/7/2019 20,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ  
16/7/2019 20,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ  
16/7/2019 200,000 Ngan  
16/7/2019 200,000 Huyen  
16/7/2019 200,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ  
16/7/2019 10,000 Minh  
17/7/2019 500,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ  
17/7/2019 20,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ  
18/7/2019 20,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ  
19/7/2019 20,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ  
19/7/2019 5,000 Chung Van Luong  
19/7/2019 300,000 Sophie HCMC  
19/7/2019 300,000 Huynh Trung  
19/7/2019 1,000 An Yen  
21/7/2019 1,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ  
21/7/2019 1,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ  
21/7/2019 1,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ  
21/7/2019 1,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ  
21/7/2019 100,000 Le Thi Dinh  
21/7/2019 200,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ  
22/7/2019 100,000 Quang Huy QuangAnh  
22/7/2019 10,000 Minh  
22/7/2019 9,999 Trinh Hoang Duc, HN  
22/7/2019 20,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ  
22/7/2019 1,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ  
22/7/2019 1,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ  
22/7/2019 1,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ  
23/7/2019 500,000 Hong Thao  
23/7/2019 20,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ  
23/7/2019 500,000 Ngo Thi Huyen  
23/7/2019 800,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ  
23/7/2019 1,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ  
23/7/2019 1,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ  
24/7/2019 500,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ  
24/7/2019 20,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ  
24/7/2019 200,000 Duong Van Cau  
25/7/2019 100,000 Vu Quang Tuyen  
25/7/2019 100,000 Nguyen Xuan Son Q7 giup do cac em  
25/7/2019 20,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ  
25/7/2019 200,000 nguyen thanh vinh  
25/7/2019 700,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ  
25/7/2019 100,000 Thanh Mai  
26/7/2019 20,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ  
26/7/2019 50,000 DQ  
26/7/2019 5,000 Le Huu Minh  
26/7/2019 263,637 Hoang Anh Trung Son  
26/7/2019 10,000 Pham Thi Hong Van mong cac e song vui ve nhu nhung nguoi khac  
26/7/2019 130,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ  
26/7/2019 1,000,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ  
26/7/2019 50,000 Luong Khanh Ly B14- Kim Lien- Ha Noi  
26/7/2019 500,000 NGUYEN DAC NGHIA gửi Chut qua cho cac be  
26/7/2019 20,000 Minh  
27/7/2019 100,000 Nguyen van Nam  
27/7/2019 1,000,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ  
28/7/2019 100,000 Me Mon Gau  
29/7/2019 10,000 Minh  
29/7/2019 500,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ  
29/7/2019 100,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ  
29/7/2019 200,000 NGUYEN THI KIM CUC 1B PHAM NGOC THACH QUAN 1 ,  HCM  
29/7/2019 200,000 A  
29/7/2019 10,000 Minh  
29/7/2019 20,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ  
29/7/2019 1,180,000 Nhom Vi Tre Em Khuyet Tat 11/3B to ki ap my hue xa trung chanh hoc mon  
30/7/2019 10,000 Minh  
30/7/2019 20,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ  
30/7/2019 200,000 Bui van giap Xuan du  
30/7/2019 10,000 Minh  
30/7/2019 200,000 LUU THI TRANG  
30/7/2019 100,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ  
30/7/2019 200,000 Anh Phan vung Tau  
31/7/2019 20,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ  
31/7/2019 500,000 Bui Huyen Trang Soc Son, Ha Noi Ung ho Quy Vi tre em khuyet tat Viet Nam.  
31/7/2019 300,000 phan thi bich thuy  
31/7/2019 500,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ  
Tổng 39,691,788    
 
Bảng tổng hợp nguồn vận động từ các nhà hảo tâm tại ngân hàng Vietinbank
(Tháng 7/2019)
NT Số tiền Tên nhà hảo tâm ủng hộ Quỹ  Ghi chú
25/7/2019 100,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ  

Văn phòng quỹ Vì trẻ em Khuyết tật Việt Nam tại Hà Nội
Trang inGửi bạn bè Chia sẻ trên facebook  Chia sẻ trên twitterThảo luậnXem thảo luận
Thông tin khác:
Xem nhiều nhất
Tiêu điểm
Thông tin ủng hộ từ thiện
Quỹ Vì Trẻ Em Khuyết tật
1) Tên tài khoản: "Quỹ Vì trẻ em khuyết tật"
  Số tài khoản VNĐ: 00110 0381 4022
                       CIF: 481 3569
  Số tài khoản USD: 00113 7381 4041 
                       CIF: 481 3569
  Swift Code: BFTVVNVX 001
  Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam
  (Vietcombank)

Sở giao dịch
Địa chỉ: 
11 Láng Hạ, phường Thành Công, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội (Địa chỉ cũ: 31-33 Ngô Quyền, phường Hàng Bài, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội).
 2) Tên Tài khoản: Quỹ Vì trẻ em khuyết tật Việt Nam
Số TK: 121000034371 Tại Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam  - CN Hai Bà Trưng Hà Nội


3)Tên Tài khoản: Quỹ Vì trẻ em khuyết tật Việt Nam
Số TK: 060095268466 Tại Ngân hàng Sacombank chi nhánh Bình Chánh TP Hồ Chí Minh

 
Nội dung chuyển khoản: Ủng hộ "Quỹ Vì trẻ em khuyết tật Việt Nam".
Đường dây nóng: 0243.6321501 hoặc 0912.015.557
Mới cập nhật
Cô bé 10 tuổi bị ung thư trong "Chuyến bay của Linh - Điều ước thứ 7" đã qua đời
Bạn biết đến Quỹ Vì Trẻ Em Khuyết Tật bằng phương tiện
Mạng internet
Truyền hình
Truyền thanh
Khác
Thiết kế web: OnIP™