Danh ngôn:
Thứ hai, 03/10/2022
TẤM LÒNG HẢO TÂM

Danh sách các nhà hảo tâm (Tháng 9/2020)

Cập nhật lúc 10:42 03/09/2020
Quỹ vì trẻ em khuyết tật Việt Nam
Tầng 5, số 435 Kim Ngưu - P.Vĩnh Tuy, Q. Hai Bà Trưng, TP Hà Nội
 
Bảng tổng hợp nguồn vận động từ các nhà hảo tâm tại ngân hàng Vietcombank
(Tháng 9/2020)
NT Số tiền Tên nhà hảo tâm ủng hộ Quỹ
9/29/2020 500.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ
9/29/2020 30.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ
9/29/2020 100.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ
9/29/2020 20.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ
9/28/2020 100.000 Nguyen Thi Huyen dong gop.CT tu Phan Thuy Quynh
9/28/2020 30.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ
9/28/2020 100.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ
9/28/2020 300.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ
9/27/2020 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ
9/26/2020 100.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ
9/26/2020 1.000.000 Bui Ngoc Thinh
9/26/2020 1.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ
9/25/2020 100.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ
9/25/2020 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ
9/25/2020 30.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ
9/25/2020 50.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ
9/24/2020 30.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ
9/24/2020 200.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ
9/24/2020 20.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ
9/24/2020 30.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ
9/24/2020 3.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ
9/24/2020 200.000 Bạn trẻ ở Hà Nội xin giấu tên
9/23/2020 50.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ
9/23/2020 200.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ
9/23/2020 3 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ
9/23/2020 300.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ
9/23/2020 100.000 Trinh Quang Long
9/23/2020 100.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ
9/23/2020 30.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ
9/22/2020 30.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ
9/21/2020 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ
9/21/2020 30.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ
9/21/2020 300.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ
9/20/2020 200.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ
9/20/2020 200.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ
9/20/2020 100.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ
9/20/2020 20.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ
9/19/2020 1.000.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ
9/19/2020 200.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ
9/19/2020 100.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ
9/19/2020 50.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ
9/18/2020 1.000.000 Dang Le Xuan Phuong
9/18/2020 100.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ
9/18/2020 1.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ
9/18/2020 30.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ
9/17/2020 500.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ
9/17/2020 300.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ
9/17/2020 30.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ
9/17/2020 100.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ
9/17/2020 20.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ
9/16/2020 200.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ
9/16/2020 30.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ
9/16/2020 30.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ
9/16/2020 300.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ
9/16/2020 200.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ
9/16/2020 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ
9/16/2020 50.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ
9/16/2020 50.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ
9/16/2020 300.000 Ủng hộ 2 chị em Nguyen Thi Dung
9/15/2020 50.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ
9/15/2020 30.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ
9/14/2020 500.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ
9/14/2020 300.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ
9/14/2020 3.000.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ
9/14/2020 20.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ
9/14/2020 100.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ
9/14/2020 50.000 Quoc Khanh
9/14/2020 30.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ
9/14/2020 100.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ
9/13/2020 300.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ
9/13/2020 500.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ
9/13/2020 50.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ
9/12/2020 40.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ
9/12/2020 13.929 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ
9/12/2020 500.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ
9/12/2020 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ
9/12/2020 500.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ
9/11/2020 120.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ
9/11/2020 600.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ
9/11/2020 30.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ
9/11/2020 500.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ
9/11/2020 100.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ
9/10/2020 1.900.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ
9/10/2020 50.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ
9/10/2020 200.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ
9/10/2020 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ
9/10/2020 50.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ
9/10/2020 500.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ
9/10/2020 60.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ
9/10/2020 200.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ
9/9/2020 300.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ
9/9/2020 2.000.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ
9/9/2020 50.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ
9/9/2020 500.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ
9/8/2020 200.000 Dang Thi Thuy
9/8/2020 9.500.000 Nhóm fan Vuong Nhat Bac và Tieu Chien
9/8/2020 200.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ
9/8/2020 200.000 Nguyen Thi Kieu Van
9/7/2020 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ
9/7/2020 350.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ
9/7/2020 2.000.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ
9/7/2020 7.956 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ
9/7/2020 200.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ
9/7/2020 200.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ
9/7/2020 30.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ
9/6/2020 50.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ
9/6/2020 50.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ
9/6/2020 200.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ
9/6/2020 200.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ
9/6/2020 100.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ
9/5/2020 100.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ
9/4/2020 300.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ
9/4/2020 500.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ
9/4/2020 250.000 Nguyen Tran Hoang Lam
9/4/2020 250.000 Nguyen Khai Anh
9/4/2020 30.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ
9/4/2020 200.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ
9/4/2020 500.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ
9/3/2020 200.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ
9/3/2020 500.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ
9/3/2020 200.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ
9/3/2020 1.000.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ
9/3/2020 30.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ
9/2/2020 100.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ
9/1/2020 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ
9/1/2020 500.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ
9/1/2020 200.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ
9/1/2020 200.000 34 Lê Duẩn - Hồ Chí Minh
9/1/2020 100.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ
9/1/2020 1.000.000 Dang Le Xuan Phuong
9/1/2020 300.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ
9/1/2020 200.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ
9/1/2020 200.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ
9/1/2020 200.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ
9/1/2020 200.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ
9/1/2020 30.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ
9/1/2020 818 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ
9/1/2020 300.000 Dinh Xuan Hung
Tổng số      43.597.706  

Bảng tổng hợp nguồn vận động từ các nhà hảo tâm bằng hiện vật
(Tháng 9/2020)
NT Số tiền Tên nhà hảo tâm ủng hộ Quỹ  Ghi chú
26.09.20           8.640.000 Công ty CP bánh kẹo Hữu Nghị Tài trợ 18 thùng bánh Tipo (480.000đ/thùng)
29.09.20          60.000.000 Công ty CP sữa chuyên nghiệp Việt Nam tài trợ Tài trợ 150 gói sữa IQLac Pro School túi nhôm 1 kg (400.000đ/túi) 
TỔNG 68.640.000    
Bảng tổng hợp nguồn vận động từ các nhà hảo tâm bằng tiền mặt
(Tháng 9/2020)
NT Số tiền Tên nhà hảo tâm ủng hộ Quỹ  Ghi chú
29/9/2020           1.000.000 Công ty Luật THNH LHĐ, 60 Nguyễn văn Thủ, Q1 TPHCM  
TỔNG 1.000.000    
Văn phòng quỹ Vì trẻ em Khuyết tật Việt Nam tại Hà Nội
Trang inGửi bạn bè Chia sẻ trên facebook  Chia sẻ trên twitterThảo luậnXem thảo luận
Thông tin khác:
Xem nhiều nhất
Tiêu điểm
Thông tin ủng hộ từ thiện
Quỹ Vì Trẻ Em Khuyết tật
1) Tên tài khoản: "Quỹ Vì trẻ em khuyết tật"
  Số tài khoản VNĐ: 00110 0381 4022
                       CIF: 481 3569
  Số tài khoản USD: 00113 7381 4041 
                       CIF: 481 3569
  Swift Code: BFTVVNVX 001
  Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam
  (Vietcombank)

Sở giao dịch
Địa chỉ: 
11 Láng Hạ, phường Thành Công, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội (Địa chỉ cũ: 31-33 Ngô Quyền, phường Hàng Bài, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội).
 2) Tên Tài khoản: Quỹ Vì trẻ em khuyết tật Việt Nam
Số TK: 121000034371 Tại Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam  - CN Hai Bà Trưng Hà Nội


3)Tên Tài khoản: Quỹ Vì trẻ em khuyết tật Việt Nam
Số TK: 060095268466 Tại Ngân hàng Sacombank chi nhánh Bình Chánh TP Hồ Chí Minh

 
Nội dung chuyển khoản: Ủng hộ "Quỹ Vì trẻ em khuyết tật Việt Nam".
Đường dây nóng: 024 38238804 hoặc 0912.304.995
Mới cập nhật
Cô bé 10 tuổi bị ung thư trong "Chuyến bay của Linh - Điều ước thứ 7" đã qua đời
Bạn biết đến Quỹ Vì Trẻ Em Khuyết Tật bằng phương tiện
Mạng internet
Truyền hình
Truyền thanh
Khác
Thiết kế web: OnIP™