Danh ngôn:
Thứ tư, 29/09/2021
TẤM LÒNG HẢO TÂM

Danh sách các nhà hảo tâm (Tháng 10/2020)

Cập nhật lúc 09:24 03/10/2020
Quỹ vì trẻ em khuyết tật Việt Nam
Tầng 5, số 435 Kim Ngưu - P.Vĩnh Tuy, Q. Hai Bà Trưng, TP Hà Nội
 
Bảng tổng hợp nguồn vận động từ các nhà hảo tâm tại ngân hàng Vietcombank
(Tháng 10/2020)

 
NT Số tiền Tên nhà hảo tâm ủng hộ Quỹ
10/31/2020 200.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ
10/31/2020 200.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ
10/30/2020 300.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ
10/30/2020 5.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ
10/30/2020 30.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ
10/29/2020 30.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ
10/29/2020 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ
10/28/2020 200.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ
10/27/2020 1.000.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ
10/27/2020 30.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ
10/26/2020 30.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ
10/23/2020 200.000 Nguyen Thu Ha tạ Giáp Nhị
10/23/2020 200.000 Nguyen Thi Hau
10/23/2020 2.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ
10/23/2020 30.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ
10/22/2020 500.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ
10/22/2020 100.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ
10/22/2020 30.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ
10/22/2020 200.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ
10/21/2020 100.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ
10/21/2020 30.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ
10/21/2020 200.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ
10/20/2020 30.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ
10/20/2020 100.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ
10/20/2020 100.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ
10/19/2020 5.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ
10/19/2020 30.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ
10/19/2020 1.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ
10/19/2020 1.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ
10/19/2020 1.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ
10/19/2020 1.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ
10/19/2020 1.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ
10/19/2020 1.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ
10/19/2020 1.602 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ
10/19/2020 1.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ
10/18/2020 50.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ
10/18/2020 500.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ
10/17/2020 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ
10/17/2020 200.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ
10/17/2020 200.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ
10/17/2020 300.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ
10/17/2020 50.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ
10/16/2020 3.000.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ
10/16/2020 50.000 Le Thu Hang 
10/16/2020 1.000.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ
10/16/2020 30.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ
10/16/2020 500.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ
10/16/2020 250.000 Nguyen Tran Hoang Lam
10/16/2020 250.000 Nguyen Khai Anh
10/15/2020 2.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ
10/15/2020 300.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ
10/15/2020 32.000.000 Bo:Vu Mai Anh (HSCV Chuyen tien hoc bong cho hoc sinh Thuong Tin năm hoc 2020-2021 cho Quỹ Vì trẻ em khuyết tật Việt Nam
10/15/2020 30.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ
10/14/2020 1.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ
10/14/2020 100.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ
10/14/2020 200.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ
10/14/2020 100.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ
10/14/2020 100.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ
10/14/2020 90.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ
10/13/2020 50.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ
10/13/2020 1.000.000 Dang Le Xuan Phuong
10/13/2020 500.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ
10/13/2020 50.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ
10/13/2020 200.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ
10/12/2020 100.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ
10/12/2020 100.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ
10/12/2020 100.000 Hoang Nhu Quynh
10/12/2020 100.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ
10/12/2020 200.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ
10/12/2020 200.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ
10/12/2020 200.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ
10/12/2020 1.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ
10/12/2020 2.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ
10/12/2020 100.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ
10/10/2020 1.000.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ
10/10/2020 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ
10/10/2020 500.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ
10/9/2020 200.000 Dang Thi Thuy
10/9/2020 2.000.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ
10/9/2020 100.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ
10/9/2020 50.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ
10/8/2020 250.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ
10/8/2020 200.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ
10/8/2020 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ
10/8/2020 30.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ
10/8/2020 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ
10/8/2020 50.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ
10/7/2020 100.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ
10/7/2020 500.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ
10/7/2020 300.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ
10/7/2020 50.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ
10/7/2020 200.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ
10/7/2020 300.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ
10/7/2020 30.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ
10/7/2020 500.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ
10/6/2020 30.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ
10/5/2020 10.000.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ
10/5/2020 300.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ
10/5/2020 100.000 Nguen Thi Men
10/5/2020 500.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ
10/5/2020 200.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ
10/5/2020 30.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ
10/5/2020 300.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ
10/4/2020 300.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ
10/4/2020 200.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ
10/4/2020 200.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ
10/4/2020 2.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ
10/3/2020 100.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ
10/2/2020 400.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ
10/2/2020 50.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ
10/2/2020 1.000.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ
10/1/2020 100.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ
10/1/2020 1.000.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ
10/1/2020 300.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ
10/1/2020 30.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ
Tổng số      67.648.602  
 
Bảng tổng hợp nguồn vận động từ các nhà hảo tâm bằng hiện vật
(Tháng 10/2020)
NT Số tiền Tên nhà hảo tâm ủng hộ Quỹ  Ghi chú
12/10/2020  14.400.000 Công ty CP sữa chuyên nghiệp Việt Nam tài trợ Tài trợ 36 túi sữa IQLac Pro School túi nhôm 1 kg (400.000đ/túi) 
TỔNG 14.400.000    
 
Văn phòng quỹ Vì trẻ em Khuyết tật Việt Nam tại Hà Nội
Trang inGửi bạn bè Chia sẻ trên facebook  Chia sẻ trên twitterThảo luậnXem thảo luận
Thông tin khác:
Xem nhiều nhất
Tiêu điểm
Thông tin ủng hộ từ thiện
Quỹ Vì Trẻ Em Khuyết tật
1) Tên tài khoản: "Quỹ Vì trẻ em khuyết tật"
  Số tài khoản VNĐ: 00110 0381 4022
                       CIF: 481 3569
  Số tài khoản USD: 00113 7381 4041 
                       CIF: 481 3569
  Swift Code: BFTVVNVX 001
  Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam
  (Vietcombank)

Sở giao dịch
Địa chỉ: 
11 Láng Hạ, phường Thành Công, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội (Địa chỉ cũ: 31-33 Ngô Quyền, phường Hàng Bài, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội).
 2) Tên Tài khoản: Quỹ Vì trẻ em khuyết tật Việt Nam
Số TK: 121000034371 Tại Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam  - CN Hai Bà Trưng Hà Nội


3)Tên Tài khoản: Quỹ Vì trẻ em khuyết tật Việt Nam
Số TK: 060095268466 Tại Ngân hàng Sacombank chi nhánh Bình Chánh TP Hồ Chí Minh

 
Nội dung chuyển khoản: Ủng hộ "Quỹ Vì trẻ em khuyết tật Việt Nam".
Đường dây nóng: 0243.6321501 hoặc 0912.015.557
Mới cập nhật
Cô bé 10 tuổi bị ung thư trong "Chuyến bay của Linh - Điều ước thứ 7" đã qua đời
Bạn biết đến Quỹ Vì Trẻ Em Khuyết Tật bằng phương tiện
Mạng internet
Truyền hình
Truyền thanh
Khác
Thiết kế web: OnIP™