TẤM LÒNG HẢO TÂM

Danh sách các nhà hảo tâm (Tháng 11/2020)

Cập nhật lúc 13:43 02/11/2020
Quỹ vì trẻ em khuyết tật Việt Nam
Tầng 5, số 435 Kim Ngưu - P.Vĩnh Tuy, Q. Hai Bà Trưng, TP Hà Nội
 
Bảng tổng hợp nguồn vận động từ các nhà hảo tâm tại ngân hàng Vietcombank
(Tháng 11/2020)
NT Số tiền Tên nhà hảo tâm ủng hộ Quỹ
11/30/2020 500.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ
11/30/2020 7.800 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ
11/30/2020 300.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ
11/30/2020 30.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ
11/30/2020 200.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ
11/30/2020 300.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ
11/29/2020 200.000 Nguyen Cat Trai
11/29/2020 100.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ
11/29/2020 50.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ
11/28/2020 4.500 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ
11/28/2020 1.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ
11/28/2020 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ
11/28/2020 500.000 Tran Nguyen Hoang Anh
11/28/2020 50.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ
11/27/2020 500.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ
11/27/2020 30.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ
11/26/2020 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ
11/26/2020 100.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ
11/26/2020 30.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ
11/25/2020 500.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ
11/25/2020 100.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ
11/25/2020 30.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ
11/24/2020 20.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ
11/24/2020 200.000 Trinh Quang Long
11/24/2020 5.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ
11/24/2020 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ
11/24/2020 30.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ
11/23/2020 30.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ
11/22/2020 300.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ
11/21/2020 1.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ
11/21/2020 100.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ
11/21/2020 50.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ
11/21/2020 1.000.000 Dang Le Xuan Phuong
11/20/2020 1.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ
11/20/2020 50.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ
11/20/2020 30.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ
11/20/2020 100.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ
11/19/2020 200.000 Giang yen
11/19/2020 200.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ
11/19/2020 4.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ
11/19/2020 100.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ
11/19/2020 30.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ
11/18/2020 40.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ
11/18/2020 100.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ
11/18/2020 100.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ
11/18/2020 30.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ
11/17/2020 500.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ
11/17/2020 300.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ
11/17/2020 1.000.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ
11/17/2020 100.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ
11/17/2020 500.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ
11/17/2020 100.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ
11/17/2020 30.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ
11/16/2020 100.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ
11/16/2020 200.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ
11/16/2020 50.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ
11/16/2020 2.000.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ
11/16/2020 300.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ
11/16/2020 50.000 Tam
11/16/2020 200.000 Chung
11/16/2020 3.000.000 Kao Chih Sung
11/16/2020 30.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ
11/15/2020 200.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ
11/14/2020 50.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ
11/14/2020 100.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ
11/14/2020 12.200 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ
11/14/2020 1.000.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ
11/13/2020 1.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ
11/13/2020 30.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ
11/12/2020 50.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ
11/12/2020 500.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ
11/12/2020 30.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ
11/11/2020 100.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ
11/11/2020 100.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ
11/11/2020 30.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ
11/11/2020 200.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ
11/11/2020 100.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ
11/11/2020 500.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ
11/10/2020 50.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ
11/10/2020 200.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ
11/10/2020 50.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ
11/10/2020 200.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ
11/10/2020 100.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ
11/10/2020 30.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ
11/9/2020 30.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ
11/9/2020 1.000.000 Phan Thi Cang Sieu
11/8/2020 100.000 Ngo Tien Dung
11/8/2020 1.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ
11/8/2020 5.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ
11/8/2020 200.000 Giang Yen
11/7/2020 1.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ
11/7/2020 200.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ
11/7/2020 1.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ
11/7/2020 200.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ
11/7/2020 500.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ
11/6/2020 500.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ
11/5/2020 20.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ
11/5/2020 100.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ
11/5/2020 150.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ
11/5/2020 500.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ
11/5/2020 30.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ
11/4/2020 100.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ
11/4/2020 30.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ
11/3/2020 250.000 Nguyen Tran Hoang Lam
11/3/2020 250.000 Nguyen Khai Anh
11/3/2020 30.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ
11/2/2020 2.000.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ
11/2/2020 30.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ
11/2/2020 2.000.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ
11/2/2020 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ
11/2/2020 300.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ
11/1/2020 200.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ
Tổng số      27.115.500  
Bảng tổng hợp nguồn vận động từ các nhà hảo tâm bằng hiện vật
(Tháng 11/2020)
NT Số tiền Tên nhà hảo tâm ủng hộ Quỹ  Ghi chú
5/8/2020 500.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ  
19/8/2020 200.000 Nguyen Van Chung  
Tổng 700.000    
 
Văn phòng quỹ Vì trẻ em Khuyết tật Việt Nam tại Hà Nội