TẤM LÒNG HẢO TÂM

Danh sách các nhà hảo tâm (Tháng 12/2020)

Cập nhật lúc 15:14 01/12/2020
Quỹ vì trẻ em khuyết tật Việt Nam
Tầng 5, số 435 Kim Ngưu - P.Vĩnh Tuy, Q. Hai Bà Trưng, TP Hà Nội
 
Bảng tổng hợp nguồn vận động từ các nhà hảo tâm tại ngân hàng Vietcombank
(Tháng 12/2020)
NT Số tiền Tên nhà hảo tâm ủng hộ Quỹ
12/31/2020 300.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ
12/31/2020 300.000 Chung
12/31/2020 30.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ
12/31/2020 1.000.000 Bui Ngoc Thinh
12/30/2020 200.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ
12/30/2020 200.000 Nguyen Thi Men
12/30/2020 1.230.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ
12/30/2020 30.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ
12/29/2020 200.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ
12/29/2020 100.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ
12/29/2020 3.000.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ
12/29/2020 100.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ
12/29/2020 30.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ
12/28/2020 30.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ
12/26/2020 300.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ
12/25/2020 100.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ
12/25/2020 200.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ
12/24/2020 200.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ
12/24/2020 5.000.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ
12/24/2020 30.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ
12/24/2020 500.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ
12/23/2020 100.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ
12/23/2020 500.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ
12/23/2020 30.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ
12/22/2020 280.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ
12/22/2020 300.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ
12/22/2020 50.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ
12/22/2020 20.000.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ
12/22/2020 5.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ
12/22/2020 1 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ
12/22/2020 30.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ
12/21/2020 200.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ
12/21/2020 62.500 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ
12/21/2020 100.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ
12/21/2020 30.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ
12/21/2020 5.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ
12/20/2020 300.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ
12/20/2020 100.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ
12/20/2020 5.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ
12/19/2020 50.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ
12/19/2020 8.751 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ
12/18/2020 5.000.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ
12/18/2020 50.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ
12/18/2020 1.000.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ
12/18/2020 30.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ
12/18/2020 50.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ
12/17/2020 20.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ
12/17/2020 50.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ
12/17/2020 560.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ
12/17/2020 500.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ
12/17/2020 60.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ
12/15/2020 50.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ
12/15/2020 200.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ
12/15/2020 100.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ
12/15/2020 2.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ
12/15/2020 5.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ
12/15/2020 500.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ
12/15/2020 2.000.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ
12/14/2020 1.000.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ
12/14/2020 100.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ
12/14/2020 500.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ
12/14/2020 500.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ
12/14/2020 300.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ
12/14/2020 30.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ
12/14/2020 300.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ
12/13/2020 3.000.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ
12/12/2020 500.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ
12/12/2020 200.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ
12/12/2020 200.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ
12/11/2020 100.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ
12/11/2020 30.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ
12/10/2020 1.500.000 Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam
12/10/2020 50.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ
12/10/2020 200.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ
12/10/2020 200.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ
12/10/2020 200.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ
12/10/2020 200.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ
12/10/2020 30.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ
12/10/2020 20.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ
12/9/2020 150.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ
12/9/2020 100.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ
12/9/2020 30.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ
12/8/2020 1.000.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ
12/8/2020 200.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ
12/8/2020 500.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ
12/8/2020 5.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ
12/8/2020 30.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ
12/8/2020 200.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ
12/7/2020 500.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ
12/7/2020 55.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ
12/7/2020 50.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ
12/7/2020 500.000 Thu Hong
12/7/2020 1.000.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ
12/7/2020 300.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ
12/7/2020 250.000 Nguyen Tran Hoang Lam
12/7/2020 250.000 Nguyen Khai Anh
12/7/2020 30.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ
12/6/2020 300.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ
12/6/2020 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ
12/6/2020 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ
12/6/2020 50.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ
12/5/2020 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ
12/5/2020 5.000.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ
12/5/2020 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ
12/5/2020 500.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ
12/4/2020 48.000 Duong Huyen
12/4/2020 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ
12/4/2020 150.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ
12/4/2020 500.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ
12/4/2020 5.000.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ
12/4/2020 300.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ
12/4/2020 100.000 Vu Duc Tu
12/4/2020 30.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ
12/3/2020 500.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ
12/3/2020 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ
12/3/2020 100.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ
12/3/2020 50.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ
12/2/2020 30.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ
12/2/2020 1.000.000 Dang Le Xuan Phuong
12/2/2020 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ
12/2/2020 25.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ
12/2/2020 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ
12/2/2020 60.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ
12/2/2020 50.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ
12/1/2020 20.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ
12/1/2020 100.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ
12/1/2020 1.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ
12/1/2020 50.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ
12/1/2020 300.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ
12/1/2020 300.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ
12/1/2020 30.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ
12/1/2020 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ
12/1/2020 200.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ
Tổng số         74.607.252  
Văn phòng quỹ Vì trẻ em Khuyết tật Việt Nam tại Hà Nội