Danh ngôn:
Thứ tư, 29/09/2021
TẤM LÒNG HẢO TÂM

Danh sách các nhà hảo tâm (Tháng 2/2021)

Cập nhật lúc 13:20 01/02/2021
Quỹ vì trẻ em khuyết tật Việt Nam
Tầng 5, số 435 Kim Ngưu - P.Vĩnh Tuy, Q. Hai Bà Trưng, TP Hà Nội
 
Bảng tổng hợp nguồn vận động từ các nhà hảo tâm tại ngân hàng Vietcombank
(Tháng 2/2021)
NT Số tiền Tên nhà hảo tâm ủng hộ Quỹ Số tài khoản/tham chiếu
2/28/2021 2.000.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0631000521769
2/28/2021 200.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0441000738621
2/28/2021 2.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0911000062371
2/28/2021 5.003 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 1017160524
2/28/2021 5.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0911000046805
2/28/2021 50.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 411397.280221. 103332
2/28/2021 200.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 851099.280221. 083139
2/28/2021 495.000 Nguyen Thi Kim Thanh 0201000710908
2/27/2021 238.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 113701.270221. 221835
2/27/2021 200.000 Nguyen Hong Ngu Dan 0721000551172 
2/27/2021 500.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 171464.270221. 221016
2/27/2021 6.666.000 Nhóm fan Vuong Nhat Bac và Tieu Chien  877103.270221. 214559
2/27/2021 50.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 153843.270221. 185115
2/27/2021 200.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 778741.270221. 133506
2/27/2021 100.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0271000285696
2/27/2021 372 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 1015524735
2/27/2021 100.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 689891.270221. 011339
2/26/2021 100.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 913947.250221. 234158
2/26/2021 2.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0911000071378
2/26/2021 100.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0441003885632
2/26/2021 1.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0531002597130 
2/26/2021 300.000 Duong Thi Thu Thuy 0071001384078
2/26/2021 100.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0561000582324 
2/26/2021 500.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0071005135744 
2/26/2021 50.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 023370.260221. 093916
2/26/2021 2.500.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 956737.260221. 085019
2/26/2021 30.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0071001035826 
2/25/2021 3.000.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 412626.240221. 231629
2/25/2021 150.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 1018394403
2/25/2021 100.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0111000349820
2/25/2021 1.000.000 Vu Dinh Tho Thuong Binh HN 533495.250221. 190437
2/25/2021 500.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 677768.250221. 160048
2/25/2021 100.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0371003907540
2/25/2021 100.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0031000446784
2/25/2021 100.000 Nguyen Huu Tri 0721000618598
2/25/2021 30.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0071001035826 
2/24/2021 500.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0011003658475
2/24/2021 50.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 230531.240221. 203000
2/24/2021 30.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0071001035826 
2/24/2021 1.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 1017399112
2/24/2021 5.008 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0911000056849
2/24/2021 5.007 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0071001344614
2/24/2021 5.004 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 1018419579 
2/24/2021 5.003 SASA 0911000062371
2/24/2021 100.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 71003477174
2/24/2021 300.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0071005751016
2/24/2021 1.000.000 SHGD:10000839.DD:210224.Bo:Phan Thanh Long CKRmNo: 040221022487573
2/24/2021 200.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0281001230029
2/23/2021 50.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 980514.230221. 155812
2/23/2021 5.014 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0911000056162
2/23/2021 5.013 xasxa 0911000050676
2/23/2021 200.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0941000021189 
2/23/2021 1.245 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0241004073057
2/23/2021 50.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 908168.230221. 083504
2/23/2021 5.004 mjku 1018247409 
2/23/2021 30.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0071001035826
2/22/2021 200.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0711000323981
2/22/2021 100.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 822549.220221. 193039
2/22/2021 111.111 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0881000479180
2/22/2021 3.000.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0911000042458
2/22/2021 50.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 292881.220221. 103907
2/22/2021 1.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0911000062984 
2/22/2021 30.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0071001035826 
2/21/2021 300.000 Do Thu Quynh 0541000230881 
2/21/2021 100.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0421000542412 
2/20/2021 1.500.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 845800.190221. 235210
2/20/2021 10.000 Nguyen Minh Hai 0011004446094
2/20/2021 200.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0381000403723
2/20/2021 100.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 887889.200221. 080049
2/19/2021 100.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 279011.180221. 230347
2/19/2021 100.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 1017504235 
2/19/2021 30.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0071001035826
2/18/2021 1.000.000 Dinh Thi Nga 0961000014848
2/18/2021 200.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0011004006200
2/18/2021 30.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0071001035826 
2/17/2021 200.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0031000900813
2/17/2021 100.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0011002606340
2/17/2021 200.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 1018394403
2/17/2021 100.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0351000674296
2/17/2021 150.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0351000681411
2/17/2021 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 1018706817 
2/17/2021 300.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0021000579120
2/17/2021 180.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0071001035826
2/16/2021 500.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0301000327322
2/16/2021 50.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0401000457785 
2/16/2021 1.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0441000793182
2/16/2021 100.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0011004449666
2/16/2021 100.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0541000194526 
2/16/2021 300.000 GD:QUANG NGAI CT PROPERWELL QUANGNGAI VN 0271001064155
2/16/2021 500.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0441000667309
2/15/2021 100.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0011000696366
2/15/2021 2.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 1016620107 
2/15/2021 5.000.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0181000745281
2/15/2021 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0861000082409
2/15/2021 500.000 Nguyen Tran Hoang Lam 0071004011351 
2/15/2021 500.000 Nguyen Khai Anh 0071004011351
2/15/2021 300.000 GD:69 BUI THI XUAN P. PNT HCM VN 0071001132745
2/14/2021 50.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 1012778878 
2/14/2021 1.000.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0721000618598 
2/14/2021 200.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0061000532292 
2/14/2021 20.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 1018582547 
2/14/2021 300.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0381000422571
2/14/2021 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 1018915807 
2/14/2021 50.000 Nguyen Thao Vy  
2/13/2021 500.000 Nguyen Huu Tri 0721000618598 
2/13/2021 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 1018567181 
2/13/2021 500.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0711000260954 
2/13/2021 1.000.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0281000584149
2/12/2021 200.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 1013024202 
2/12/2021 500.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0071002441791 
2/12/2021 99.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0021000875811
2/12/2021 200.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 389850.120221. 213347
2/12/2021 500.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0251002773630 
2/12/2021 100.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 300180.120221. 183316
2/12/2021 200.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0011000696366 
2/12/2021 100.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0341007045541
2/12/2021 1.000.000 Nguyen Hoang Truc 106524.120221. 102854
2/12/2021 100.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 1014271356
2/12/2021 100.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0011004205017
2/12/2021 200.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0441000777162
2/12/2021 300.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0011000368008
2/11/2021 200.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 346885.100221. 232441
2/11/2021 500.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 1017356280
2/11/2021 300.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0851000018029
2/11/2021 1.000.000 Ng Hong Viet Vu Ban 230886.110221. 131620
2/11/2021 666 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0171003458801 
2/11/2021 500.000 Nguyen Huu Tri 0721000618598 
2/10/2021 200.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0841000065242
2/10/2021 200.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0511000422287 
2/10/2021 250.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0631003860459
2/10/2021 200.000 Bui Huyen Trang 0611001919245
2/10/2021 10.000.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0181000745281
2/10/2021 200.000 GD:PGD TRUNG SON - NSG HCM VN PT.TKT.10600969. 
2/10/2021 30.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0691000443365 
2/10/2021 2.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0911000056849 
2/9/2021 50.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ FT21040601448870
2/9/2021 1.000.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0181003295300
2/9/2021 200.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0481000708844 
2/9/2021 200.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0361001829715
2/9/2021 200.000 Nguyen Thu Ha, Giáp Nhị, Hà Nội 698816.090221.101945
2/9/2021 500.000 Nguyen Huu Tri 0721000618598
2/9/2021 1.000.000 Dang Le Xuan Phuong 0111000272281
2/8/2021 20.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0351001102805
2/8/2021 800.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0021000394675
2/8/2021 100.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0071003307904
2/8/2021 500.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0481000569298 
2/8/2021 500.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0011001138504 
2/8/2021 200.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0711000283107
2/8/2021 30.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0071001035826
2/7/2021 500.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0921000708231
2/7/2021 1.000.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0071003462826
2/7/2021 3.000.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0011002660025
2/7/2021 2.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0911000056483 
2/7/2021 50.000 Le Thi Tham 0111000192254 
2/7/2021 100.000 Ngo Thi Hanh 0591000360002
2/6/2021 100.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0301000368564
2/6/2021 500.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0291000395820
2/6/2021 200.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0411001089787
2/5/2021 200.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0951004181083 
2/5/2021 200.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0321000639016
2/5/2021 200.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0591000228542
2/5/2021 300.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 1015727670
2/5/2021 30.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0071001035826
2/5/2021 200.000 Nguyen Huu Tri 0721000618598
2/5/2021 500.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0181003586727
2/5/2021 200.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 390128.050221.000811
2/4/2021 500.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0121000181621
2/4/2021 400.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0701000461877
2/4/2021 100.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0911000013981 
2/4/2021 1.000.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0011002565181
2/4/2021 200.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0071000879838 
2/4/2021 135.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0061001099256
2/4/2021 30.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0071001035826
2/4/2021 100.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0941000021189
2/3/2021 300.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0441000777162 
2/3/2021 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0021000337581
2/3/2021 5.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0511003776063
2/3/2021 8.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 1017226724
2/3/2021 200.000 Nguyen Huu Tri 0721000618598
2/3/2021 500.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0451000255229
2/3/2021 200.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0251001857990
2/3/2021 30.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0071001035826 
2/3/2021 100.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0021000404494
2/3/2021 400.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0821000132121
2/2/2021 100.000 Trinh Quang Long 0071005679972
2/2/2021 3.000.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0631003752698
2/2/2021 400.000 Nguyen VanTruong, Dung Hiep 0011000545655
2/2/2021 100.000 Nguyen Thi Lan Dung 0011003814022
2/2/2021 300.000 Viet 0991000046027
2/2/2021 200.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0251001294749
2/2/2021 30.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0071001035826 
2/2/2021 100.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0941000021189
2/1/2021 30.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0071001035826 
Tổng số 80.568.450    

Bảng tổng hợp nguồn vận động từ các nhà hảo tâm tại ngân hàng Vietinbank
(Tháng 2/2021)
NT Số tiền Tên nhà hảo tâm ủng hộ Quỹ Ghi chú
5/2/2021 47.500 Nguyen Thi Tuyen ủng hộ Quỹ qua Vietinbank  
5/2/2021 2.500 Nguyen Thi Tuyen ủng hộ Quỹ qua Vietinbank  
6/2/2021 190.000 Quach Hai Yen ủng hộ Quỹ qua Vietinbank  
6/2/2021 10.000 Quach Hai Yen ủng hộ Quỹ qua Vietinbank  
Tổng số 250.000    
Văn phòng quỹ Vì trẻ em Khuyết tật Việt Nam tại Hà Nội
Trang inGửi bạn bè Chia sẻ trên facebook  Chia sẻ trên twitterThảo luậnXem thảo luận
Thông tin khác:
Xem nhiều nhất
Tiêu điểm
Thông tin ủng hộ từ thiện
Quỹ Vì Trẻ Em Khuyết tật
1) Tên tài khoản: "Quỹ Vì trẻ em khuyết tật"
  Số tài khoản VNĐ: 00110 0381 4022
                       CIF: 481 3569
  Số tài khoản USD: 00113 7381 4041 
                       CIF: 481 3569
  Swift Code: BFTVVNVX 001
  Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam
  (Vietcombank)

Sở giao dịch
Địa chỉ: 
11 Láng Hạ, phường Thành Công, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội (Địa chỉ cũ: 31-33 Ngô Quyền, phường Hàng Bài, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội).
 2) Tên Tài khoản: Quỹ Vì trẻ em khuyết tật Việt Nam
Số TK: 121000034371 Tại Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam  - CN Hai Bà Trưng Hà Nội


3)Tên Tài khoản: Quỹ Vì trẻ em khuyết tật Việt Nam
Số TK: 060095268466 Tại Ngân hàng Sacombank chi nhánh Bình Chánh TP Hồ Chí Minh

 
Nội dung chuyển khoản: Ủng hộ "Quỹ Vì trẻ em khuyết tật Việt Nam".
Đường dây nóng: 0243.6321501 hoặc 0912.015.557
Mới cập nhật
Cô bé 10 tuổi bị ung thư trong "Chuyến bay của Linh - Điều ước thứ 7" đã qua đời
Bạn biết đến Quỹ Vì Trẻ Em Khuyết Tật bằng phương tiện
Mạng internet
Truyền hình
Truyền thanh
Khác
Thiết kế web: OnIP™