Danh ngôn:
Thứ sáu, 12/08/2022
TẤM LÒNG HẢO TÂM

Danh sách các nhà hảo tâm (Tháng 2/2021)

Cập nhật lúc 13:20 01/02/2021
Quỹ vì trẻ em khuyết tật Việt Nam
Tầng 5, số 435 Kim Ngưu - P.Vĩnh Tuy, Q. Hai Bà Trưng, TP Hà Nội
 
Bảng tổng hợp nguồn vận động từ các nhà hảo tâm tại ngân hàng Vietcombank
(Tháng 2/2021)
NT Số tiền Tên nhà hảo tâm ủng hộ Quỹ Số tài khoản/tham chiếu
28/2/2021 2.000.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0631000521769
28/2/2021 200.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0441000738621
28/2/2021 2.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0911000062371
28/2/2021 5.003 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 1017160524
28/2/2021 5.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0911000046805
28/2/2021 50.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 411397.280221. 103332
28/2/2021 200.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 851099.280221. 083139
28/2/2021 495.000 Nguyen Thi Kim Thanh 0201000710908
27/2/2021 238.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 113701.270221. 221835
27/2/2021 200.000 Nguyen Hong Ngu Dan 0721000551172 
27/2/2021 500.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 171464.270221. 221016
27/2/2021 6.666.000 Nhóm fan Vuong Nhat Bac và Tieu Chien  877103.270221. 214559
27/2/2021 50.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 153843.270221. 185115
27/2/2021 200.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 778741.270221. 133506
27/2/2021 100.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0271000285696
27/2/2021 372 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 1015524735
27/2/2021 100.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 689891.270221. 011339
26/2/2021 100.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 913947.250221. 234158
26/2/2021 2.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0911000071378
26/2/2021 100.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0441003885632
26/2/2021 1.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0531002597130 
26/2/2021 300.000 Duong Thi Thu Thuy 0071001384078
26/2/2021 100.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0561000582324 
26/2/2021 500.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0071005135744 
26/2/2021 50.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 023370.260221. 093916
26/2/2021 2.500.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 956737.260221. 085019
26/2/2021 30.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0071001035826 
25/2/2021 3.000.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 412626.240221. 231629
25/2/2021 150.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 1018394403
25/2/2021 100.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0111000349820
25/2/2021 1.000.000 Vu Dinh Tho Thuong Binh HN 533495.250221. 190437
25/2/2021 500.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 677768.250221. 160048
25/2/2021 100.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0371003907540
25/2/2021 100.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0031000446784
25/2/2021 100.000 Nguyen Huu Tri 0721000618598
25/2/2021 30.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0071001035826 
24/2/2021 500.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0011003658475
24/2/2021 50.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 230531.240221. 203000
24/2/2021 30.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0071001035826 
24/2/2021 1.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 1017399112
24/2/2021 5.008 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0911000056849
24/2/2021 5.007 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0071001344614
24/2/2021 5.004 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 1018419579 
24/2/2021 5.003 SASA 0911000062371
24/2/2021 100.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 71003477174
24/2/2021 300.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0071005751016
24/2/2021 1.000.000 SHGD:10000839.DD:210224.Bo:Phan Thanh Long CKRmNo: 040221022487573
24/2/2021 200.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0281001230029
23/2/2021 50.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 980514.230221. 155812
23/2/2021 5.014 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0911000056162
23/2/2021 5.013 xasxa 0911000050676
23/2/2021 200.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0941000021189 
23/2/2021 1.245 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0241004073057
23/2/2021 50.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 908168.230221. 083504
23/2/2021 5.004 mjku 1018247409 
23/2/2021 30.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0071001035826
22/2/2021 200.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0711000323981
22/2/2021 100.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 822549.220221. 193039
22/2/2021 111.111 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0881000479180
22/2/2021 3.000.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0911000042458
22/2/2021 50.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 292881.220221. 103907
22/2/2021 1.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0911000062984 
22/2/2021 30.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0071001035826 
21/2/2021 300.000 Do Thu Quynh 0541000230881 
21/2/2021 100.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0421000542412 
20/2/2021 1.500.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 845800.190221. 235210
20/2/2021 10.000 Nguyen Minh Hai 0011004446094
20/2/2021 200.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0381000403723
20/2/2021 100.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 887889.200221. 080049
19/2/2021 100.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 279011.180221. 230347
19/2/2021 100.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 1017504235 
19/2/2021 30.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0071001035826
18/2/2021 1.000.000 Dinh Thi Nga 0961000014848
18/2/2021 200.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0011004006200
18/2/2021 30.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0071001035826 
17/2/2021 200.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0031000900813
17/2/2021 100.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0011002606340
17/2/2021 200.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 1018394403
17/2/2021 100.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0351000674296
17/2/2021 150.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0351000681411
17/2/2021 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 1018706817 
17/2/2021 300.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0021000579120
17/2/2021 180.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0071001035826
16/2/2021 500.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0301000327322
16/2/2021 50.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0401000457785 
16/2/2021 1.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0441000793182
16/2/2021 100.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0011004449666
16/2/2021 100.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0541000194526 
16/2/2021 300.000 GD:QUANG NGAI CT PROPERWELL QUANGNGAI VN 0271001064155
16/2/2021 500.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0441000667309
15/2/2021 100.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0011000696366
15/2/2021 2.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 1016620107 
15/2/2021 5.000.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0181000745281
15/2/2021 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0861000082409
15/2/2021 500.000 Nguyen Tran Hoang Lam 0071004011351 
15/2/2021 500.000 Nguyen Khai Anh 0071004011351
15/2/2021 300.000 GD:69 BUI THI XUAN P. PNT HCM VN 0071001132745
14/2/2021 50.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 1012778878 
14/2/2021 1.000.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0721000618598 
14/2/2021 200.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0061000532292 
14/2/2021 20.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 1018582547 
14/2/2021 300.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0381000422571
14/2/2021 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 1018915807 
14/2/2021 50.000 Nguyen Thao Vy  
13/2/2021 500.000 Nguyen Huu Tri 0721000618598 
13/2/2021 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 1018567181 
13/2/2021 500.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0711000260954 
13/2/2021 1.000.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0281000584149
12/2/2021 200.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 1013024202 
12/2/2021 500.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0071002441791 
12/2/2021 99.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0021000875811
12/2/2021 200.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 389850.120221. 213347
12/2/2021 500.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0251002773630 
12/2/2021 100.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 300180.120221. 183316
12/2/2021 200.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0011000696366 
12/2/2021 100.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0341007045541
12/2/2021 1.000.000 Nguyen Hoang Truc 106524.120221. 102854
12/2/2021 100.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 1014271356
12/2/2021 100.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0011004205017
12/2/2021 200.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0441000777162
12/2/2021 300.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0011000368008
11/2/2021 200.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 346885.100221. 232441
11/2/2021 500.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 1017356280
11/2/2021 300.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0851000018029
11/2/2021 1.000.000 Ng Hong Viet Vu Ban 230886.110221. 131620
11/2/2021 666 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0171003458801 
11/2/2021 500.000 Nguyen Huu Tri 0721000618598 
10/2/2021 200.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0841000065242
10/2/2021 200.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0511000422287 
10/2/2021 250.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0631003860459
10/2/2021 200.000 Bui Huyen Trang 0611001919245
10/2/2021 10.000.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0181000745281
10/2/2021 200.000 GD:PGD TRUNG SON - NSG HCM VN PT.TKT.10600969. 
10/2/2021 30.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0691000443365 
10/2/2021 2.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0911000056849 
9/2/2021 50.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ FT21040601448870
9/2/2021 1.000.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0181003295300
9/2/2021 200.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0481000708844 
9/2/2021 200.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0361001829715
9/2/2021 200.000 Nguyen Thu Ha, Giáp Nhị, Hà Nội 698816.090221.101945
9/2/2021 500.000 Nguyen Huu Tri 0721000618598
9/2/2021 1.000.000 Dang Le Xuan Phuong 0111000272281
8/2/2021 20.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0351001102805
8/2/2021 800.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0021000394675
8/2/2021 100.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0071003307904
8/2/2021 500.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0481000569298 
8/2/2021 500.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0011001138504 
8/2/2021 200.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0711000283107
8/2/2021 30.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0071001035826
7/2/2021 500.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0921000708231
7/2/2021 1.000.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0071003462826
7/2/2021 3.000.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0011002660025
7/2/2021 2.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0911000056483 
7/2/2021 50.000 Le Thi Tham 0111000192254 
7/2/2021 100.000 Ngo Thi Hanh 0591000360002
6/2/2021 100.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0301000368564
6/2/2021 500.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0291000395820
6/2/2021 200.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0411001089787
5/2/2021 200.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0951004181083 
5/2/2021 200.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0321000639016
5/2/2021 200.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0591000228542
5/2/2021 300.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 1015727670
5/2/2021 30.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0071001035826
5/2/2021 200.000 Nguyen Huu Tri 0721000618598
5/2/2021 500.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0181003586727
5/2/2021 200.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 390128.050221.000811
4/2/2021 500.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0121000181621
4/2/2021 400.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0701000461877
4/2/2021 100.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0911000013981 
4/2/2021 1.000.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0011002565181
4/2/2021 200.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0071000879838 
4/2/2021 135.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0061001099256
4/2/2021 30.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0071001035826
4/2/2021 100.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0941000021189
3/2/2021 300.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0441000777162 
3/2/2021 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0021000337581
3/2/2021 5.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0511003776063
3/2/2021 8.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 1017226724
3/2/2021 200.000 Nguyen Huu Tri 0721000618598
3/2/2021 500.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0451000255229
3/2/2021 200.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0251001857990
3/2/2021 30.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0071001035826 
3/2/2021 100.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0021000404494
3/2/2021 400.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0821000132121
2/2/2021 100.000 Trinh Quang Long 0071005679972
2/2/2021 3.000.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0631003752698
2/2/2021 400.000 Nguyen VanTruong, Dung Hiep 0011000545655
2/2/2021 100.000 Nguyen Thi Lan Dung 0011003814022
2/2/2021 300.000 Viet 0991000046027
2/2/2021 200.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0251001294749
2/2/2021 30.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0071001035826 
2/2/2021 100.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0941000021189
1/2/2021 30.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0071001035826 
Tổng số 80.568.450    

Bảng tổng hợp nguồn vận động từ các nhà hảo tâm tại ngân hàng Vietinbank
(Tháng 2/2021)
NT Số tiền Tên nhà hảo tâm ủng hộ Quỹ Ghi chú
5/2/2021 47.500 Nguyen Thi Tuyen ủng hộ Quỹ qua Vietinbank  
5/2/2021 2.500 Nguyen Thi Tuyen ủng hộ Quỹ qua Vietinbank  
6/2/2021 190.000 Quach Hai Yen ủng hộ Quỹ qua Vietinbank  
6/2/2021 10.000 Quach Hai Yen ủng hộ Quỹ qua Vietinbank  
Tổng số 250.000    
Văn phòng quỹ Vì trẻ em Khuyết tật Việt Nam tại Hà Nội
Trang inGửi bạn bè Chia sẻ trên facebook  Chia sẻ trên twitterThảo luậnXem thảo luận
Thông tin khác:
Xem nhiều nhất
Tiêu điểm
Thông tin ủng hộ từ thiện
Quỹ Vì Trẻ Em Khuyết tật
1) Tên tài khoản: "Quỹ Vì trẻ em khuyết tật"
  Số tài khoản VNĐ: 00110 0381 4022
                       CIF: 481 3569
  Số tài khoản USD: 00113 7381 4041 
                       CIF: 481 3569
  Swift Code: BFTVVNVX 001
  Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam
  (Vietcombank)

Sở giao dịch
Địa chỉ: 
11 Láng Hạ, phường Thành Công, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội (Địa chỉ cũ: 31-33 Ngô Quyền, phường Hàng Bài, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội).
 2) Tên Tài khoản: Quỹ Vì trẻ em khuyết tật Việt Nam
Số TK: 121000034371 Tại Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam  - CN Hai Bà Trưng Hà Nội


3)Tên Tài khoản: Quỹ Vì trẻ em khuyết tật Việt Nam
Số TK: 060095268466 Tại Ngân hàng Sacombank chi nhánh Bình Chánh TP Hồ Chí Minh

 
Nội dung chuyển khoản: Ủng hộ "Quỹ Vì trẻ em khuyết tật Việt Nam".
Đường dây nóng: 024 38238804 hoặc 0912.304.995
Mới cập nhật
Cô bé 10 tuổi bị ung thư trong "Chuyến bay của Linh - Điều ước thứ 7" đã qua đời
Bạn biết đến Quỹ Vì Trẻ Em Khuyết Tật bằng phương tiện
Mạng internet
Truyền hình
Truyền thanh
Khác
Thiết kế web: OnIP™