Danh ngôn:
Thứ tư, 29/09/2021
TẤM LÒNG HẢO TÂM

Danh sách các nhà hảo tâm (Tháng 3/2021)

Cập nhật lúc 22:29 02/03/2021
Quỹ vì trẻ em khuyết tật Việt Nam
Tầng 5, số 435 Kim Ngưu - P.Vĩnh Tuy, Q. Hai Bà Trưng, TP Hà Nội
 
Bảng tổng hợp nguồn vận động từ các nhà hảo tâm tại ngân hàng Vietcombank
(Tháng 3/2021)
NT Số tiền Tên nhà hảo tâm ủng hộ Quỹ Số tài khoản/tham chiếu
3/31/2021 500.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0451000255229 
3/31/2021 50.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0351000934598
3/31/2021 100.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0371003894688 
3/31/2021 500.000 Tran Thu Trang 0021002221532
3/31/2021 20.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0171003489144
3/31/2021 1.000.000 Dang Le Xuan Phuong 0111000272281
3/31/2021 30.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0071001035826 
3/31/2021 250.000 Nguyen Thi Kim Thanh 0201000710908 
3/31/2021 100.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 364835.310321. 070853
3/30/2021 300.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0331000420398
3/30/2021 5.000.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 766078.300321. 195520
3/30/2021 50.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 1019568539 
3/30/2021 5.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0441000781108
3/30/2021 200.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 045563.300321. 181207
3/30/2021 500.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0721000637259
3/30/2021 30.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0071001035826
3/29/2021 100.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0541000292484
3/29/2021 5.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 1019565342
3/29/2021 30.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0071001035826
3/28/2021 1.000.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ FT21088102905171
3/28/2021 100.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0261003491591
3/27/2021 50.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0341007010767 
3/27/2021 1.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0721000656790 
3/27/2021 100.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0151000598298 
3/27/2021 1.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0151000608529 
3/27/2021 50.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0171003463574
3/27/2021 300.000 Bui Ngoc Thinh 0071000798487 
3/26/2021 100.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 1012349871
3/26/2021 200.000 Thai Thanh Binh 280803.260321. 151239
3/26/2021 500.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0071003728306
3/26/2021 30.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0071001035826
3/26/2021 100.000 Trinh Quang Long 0071005679972
3/26/2021 200.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0011000696366
3/25/2021 500.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0071000960509
3/25/2021 50.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0291000255074
3/25/2021 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0371000440777
3/25/2021 30.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0071001035826
3/25/2021 500.000 Hong Buu Buu 0381000455071
3/24/2021 200.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0181003456851
3/24/2021 3.000.000 Bo: Phan Thanh Long 040221032483637
3/24/2021 30.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0071001035826
3/23/2021 50.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0911000066736
3/23/2021 1.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0911000064963
3/23/2021 200.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0441000777162
3/23/2021 100.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0371003894688 
3/23/2021 30.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0071001035826
3/22/2021 10.000 Thu Hong Le Thi  955218.210321. 224919
3/22/2021 200.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 1015553328
3/22/2021 120.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0071001035826
3/22/2021 200.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0011004265191
3/21/2021 200.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0351000684124
3/21/2021 500.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0011000063771
3/21/2021 29.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 1016697824 
3/21/2021 50.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0341007045541
3/21/2021 100.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 1018322241
3/21/2021 500.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0481000850167
3/21/2021 1.000.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0671004132123
3/20/2021 1.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 1016620107
3/20/2021 1.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0441000792669
3/20/2021 250.000 Nguyen Tran Hoang Lam 0071004011351 
3/20/2021 250.000 Nguyen Khai Anh 0071004011351
3/20/2021 100.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 678679.200321. 080100
3/19/2021 1.000.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0011004097954
3/19/2021 1.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0911000068140
3/19/2021 200.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0531002483065 
3/19/2021 1.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0721000651547 
3/19/2021 1.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0531002581151
3/19/2021 500.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0671000427220 
3/19/2021 100.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0231000619189 
3/19/2021 50.000 Tran Boi Ngoc 399755.190321. 110550
3/18/2021 100.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0271000285696
3/18/2021 100.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 1015722947
3/18/2021 5.040 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0181003390450 
3/18/2021 5.200 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 1018286675 
3/18/2021 2.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 1018246052 
3/18/2021 5.018 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 1018071197
3/18/2021 5.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 1017913167 
3/18/2021 5.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 1018028239 
3/18/2021 2.000.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 198670.180321. 111820
3/18/2021 5.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 1017797392
3/18/2021 5.500 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 1017774087 
3/18/2021 5.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 1017375061 
3/18/2021 5.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 1017439689 
3/18/2021 5.000.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0181000745281
3/17/2021 200.000 Nguyen Huu Tri 0721000618598 
3/17/2021 200.000 GD:QUANG NGAI CT PROPERWELL QUANG NGAI VN 0271001064155
3/17/2021 200.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0141000624385 
3/17/2021 500.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0071001384078
3/17/2021 500.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0071005135744 
3/17/2021 500.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0181003295300
3/17/2021 200.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 109720.170321. 122907
3/17/2021 200.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 144390.170321. 083636
3/16/2021 2.000.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 253171.160321. 173124
3/16/2021 300.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0991000046027
3/16/2021 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 1015074898
3/15/2021 200.000 Thach Thi Kim Yen Xóm 5 Phường 3 Thành phố Sóc Trăng 0071000737086
3/15/2021 200.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0231000577655 
3/15/2021 50.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 1016593551 
3/15/2021 50.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 533199.150321. 121308.
3/15/2021 30.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0071001035826
3/13/2021 50.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0211000437081
3/13/2021 200.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 288005.130321. 201546
3/13/2021 350.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0151000588689 
3/13/2021 500.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 4,51E+11
3/12/2021 200.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0591000228542
3/12/2021 50.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0351000622025
3/12/2021 100.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0071003477174
3/12/2021 5.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 1017527923
3/12/2021 50.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0691000443613
3/12/2021 200.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0351001063891 
3/12/2021 30.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0071001035826
3/12/2021 5.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0441004013226
3/11/2021 300.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 1019286205
3/11/2021 30.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0071001035826
3/11/2021 200.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0451000260683 
3/10/2021 1.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0721000651547
3/10/2021 100.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0501000194926 
3/10/2021 1.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0911000062984 
3/10/2021 30.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0071001035826
3/9/2021 5.000.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 485183.090321. 155707
3/9/2021 200.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0501000095807
3/9/2021 200.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0021001896504
3/9/2021 500.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0011001598382
3/9/2021 30.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0071001035826 
3/9/2021 500.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0301000327322 
3/9/2021 5.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0441004013226
3/8/2021         300.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0931004211304
3/8/2021         250.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 364812.080321. 140300
3/8/2021           50.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0861000051763 
3/8/2021           30.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0071001035826 
3/7/2021             5.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0441004013226
3/7/2021         100.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0271001068017
3/6/2021         200.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0301000368564
3/6/2021         100.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ PT.TKT.10800238
3/6/2021         500.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 207746.060321. 155936.ATM-IBFT
3/6/2021      2.500.000 Phan Thuy Ngoc Anh 0531002555228
3/6/2021         500.000 Nguyen Dinh Nhat Anh 0071001162046 
3/5/2021      2.000.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 711892.050321. 222750
3/5/2021           90.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0511000466496 
3/5/2021         200.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0491000052296
3/5/2021         500.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0751000014477
3/5/2021         200.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0881000479180 
3/5/2021         500.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0251002773630 
3/5/2021           30.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0071001035826 
3/4/2021         200.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 1018992276
3/4/2021         100.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0301000393063
3/4/2021      1.000.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0611000186124
3/4/2021         200.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0081000224996
3/4/2021           30.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0071001035826
3/3/2021           60.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0341007045541
3/3/2021         100.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0271000285696
3/3/2021             1.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0721000651547 
3/3/2021         100.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0381000484875
3/3/2021             2.008 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0911000063494 
3/3/2021           20.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0541000186695
3/3/2021             5.005 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0531002596964 
3/3/2021             5.004 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0911000067992 
3/3/2021           30.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0071001035826
3/3/2021           20.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0441000710156 
3/2/2021         500.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0151000588689 
3/2/2021           50.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 552014.010321. 232409
3/2/2021           50.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0151000557856 
3/2/2021           50.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 459388.020321. 221055
3/2/2021         100.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0031000190250
3/2/2021         200.000 Nguyen Hoai Bao 0061001099256
3/2/2021             5.004 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0721000668933
3/2/2021           30.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0071001035826
3/1/2021         100.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0611001643929
3/1/2021             8.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0911000037619 
3/1/2021             2.013 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0911000068264
3/1/2021         300.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0471000021786
3/1/2021             5.003 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 1017595068
3/1/2021         300.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0031000229687
3/1/2021         200.000 Dang Thi Mai 0371000446446
3/1/2021           30.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0071001035826
3/1/2021           10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0441004013226
3/1/2021         100.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 050329.010321. 000442
Tổng số 54.959.795    

Bảng tổng hợp nguồn vận động từ các nhà hảo tâm tại ngân hàng Vietinbank
(Tháng 3/2021)
NT Số tiền Tên nhà hảo tâm ủng hộ Quỹ Ghi chú
31/3/2021 123.500 Vu Duc Tu ủng hộ Quỹ qua Vietinbank  
31/3/2021             6.500 Vu Duc Tu ủng hộ Quỹ qua Vietinbank  
Tổng số 130.000    
Văn phòng quỹ Vì trẻ em Khuyết tật Việt Nam tại Hà Nội
Trang inGửi bạn bè Chia sẻ trên facebook  Chia sẻ trên twitterThảo luậnXem thảo luận
Thông tin khác:
Xem nhiều nhất
Tiêu điểm
Thông tin ủng hộ từ thiện
Quỹ Vì Trẻ Em Khuyết tật
1) Tên tài khoản: "Quỹ Vì trẻ em khuyết tật"
  Số tài khoản VNĐ: 00110 0381 4022
                       CIF: 481 3569
  Số tài khoản USD: 00113 7381 4041 
                       CIF: 481 3569
  Swift Code: BFTVVNVX 001
  Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam
  (Vietcombank)

Sở giao dịch
Địa chỉ: 
11 Láng Hạ, phường Thành Công, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội (Địa chỉ cũ: 31-33 Ngô Quyền, phường Hàng Bài, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội).
 2) Tên Tài khoản: Quỹ Vì trẻ em khuyết tật Việt Nam
Số TK: 121000034371 Tại Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam  - CN Hai Bà Trưng Hà Nội


3)Tên Tài khoản: Quỹ Vì trẻ em khuyết tật Việt Nam
Số TK: 060095268466 Tại Ngân hàng Sacombank chi nhánh Bình Chánh TP Hồ Chí Minh

 
Nội dung chuyển khoản: Ủng hộ "Quỹ Vì trẻ em khuyết tật Việt Nam".
Đường dây nóng: 0243.6321501 hoặc 0912.015.557
Mới cập nhật
Cô bé 10 tuổi bị ung thư trong "Chuyến bay của Linh - Điều ước thứ 7" đã qua đời
Bạn biết đến Quỹ Vì Trẻ Em Khuyết Tật bằng phương tiện
Mạng internet
Truyền hình
Truyền thanh
Khác
Thiết kế web: OnIP™