Danh ngôn:
Thứ tư, 29/09/2021
TẤM LÒNG HẢO TÂM

Danh sách các nhà hảo tâm (Tháng 04/2021)

Cập nhật lúc 09:07 05/04/2021
Quỹ vì trẻ em khuyết tật Việt Nam
Tầng 5, số 435 Kim Ngưu - P.Vĩnh Tuy, Q. Hai Bà Trưng, TP Hà Nội
 
Bảng tổng hợp nguồn vận động từ các nhà hảo tâm tại ngân hàng Vietcombank
(Tháng 04/2021)
NT Số tiền Tên nhà hảo tâm ủng hộ Quỹ Số tài khoản/tham chiếu
4/30/2021 500.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0451000255229
4/30/2021 200.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 970494.300421. 111936
4/30/2021 300.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0471000021786
4/30/2021 200.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 965032.300421. 081505 
4/29/2021 50.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 1014559055
4/29/2021 200.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 956588.290421. 223753
4/29/2021 300.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0751000014477
4/29/2021 200.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0011000644960 
4/29/2021 500.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 812701.290421. 133246
4/29/2021 100.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0071001230666
4/29/2021 30.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0071001035826 
4/29/2021 4.000.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 1012566290
4/29/2021 250.000 Nguyen Thi Kim Thanh 0201000710908 
4/28/2021 30.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 710487.280421. 120710
4/28/2021 200.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0071003293194
4/28/2021 50.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0711000317597
4/28/2021 30.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0071001035826 
4/27/2021 10.000 Thu Hong Le Thi 713967.260421. 232945
4/27/2021 300.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 365466.270421. 133902
4/27/2021 1.000.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0991000045208
4/27/2021 30.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0071001035826 
4/26/2021 500.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0491000065837
4/26/2021 12.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 1016559417
4/26/2021 100.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0281000655947
4/26/2021 3.000.000 Phan Thanh Long 040221042484317
4/26/2021 30.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0071001035826
4/26/2021 80.000 Dang Thi Thuy 0291000272468 
4/25/2021 50.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0541000328793 
4/25/2021 200.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0351000732081
4/24/2021 1.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0071002474557
4/23/2021 100.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0371003894688
4/23/2021 100.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0821000115435
4/22/2021 100.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0461003813016
4/22/2021 1.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0201000647859 
4/22/2021 60.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0071001035826
4/21/2021 2.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0511000482117
4/21/2021 200.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0371003907540
4/21/2021 1.000.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0441000691498
4/21/2021 100.000 Dang Thi Thuy 0291000272468
4/21/2021 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0481000706265
4/21/2021 50.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0041000156162
4/21/2021 1.000.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0591000222301
4/21/2021 200.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0841000065242 
4/21/2021 100.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0541000292484
4/21/2021 300.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0581000766720
4/20/2021 1.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0501000219607
4/20/2021 1.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0441000792669
4/20/2021 1.000.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0021000858860
4/20/2021 30.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0071001035826
4/20/2021 100.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 730375.200421. 080038
4/19/2021 200.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 569273.180421. 22495
4/19/2021 300.000 Au Van Tien 1121000380395
4/19/2021 30.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0071001035826
4/18/2021 3.000.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0631000496272
4/18/2021 100.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0501000194926
4/16/2021 300.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0181003424689
4/16/2021 500.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 077888.160421. 225503
4/16/2021 500.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 231565.160421. 204823
4/16/2021 500.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 822359.160421. 175407
4/16/2021 200.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 21000306164
4/16/2021 1.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0911000037619
4/16/2021 30.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0071001035826 
4/16/2021 200.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0141000624385
4/15/2021 100.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0271000285696
4/15/2021 5.000.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0011004250836
4/15/2021 200.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 027155.150421. 204638
4/15/2021 30.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0071001035826
4/15/2021 500.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 1019949755
4/15/2021 2.000.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 104659.150421. 080344
4/14/2021 50.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0381000517990
4/14/2021 3.000.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0631003752698
4/14/2021 500.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 1015591409
4/14/2021 200.000 Vu Minh Hai 048201.140421. 092133
4/14/2021 30.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0071001035826
4/14/2021 2.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0441000793182
4/13/2021 500.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0041000187640
4/13/2021 100.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0071003477174
4/13/2021 100.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0481000880256
4/13/2021 180 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0171003458801
4/13/2021 500.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0181003295300
4/13/2021 30.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0071001035826
4/12/2021 110.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 835649.120421. 163324
4/12/2021 250.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 704679.120421. 161240
4/12/2021 500.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0071005135744
4/12/2021 1.000.000 Hoang Dinh Truong 677966.120421. 122409
4/12/2021 500.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0831000009363
4/12/2021 200.000 Nguyen Hoai Bao 0061001099256
4/12/2021 250.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0381000459573
4/12/2021 30.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0071001035826 
4/11/2021 200.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0021001896504
4/11/2021 200.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0441000738621
4/10/2021 1.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0431000273931
4/10/2021 500.000 Dao Dinh Chuan 0351000860344
4/10/2021 300.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 826072.100421. 155623
4/9/2021 200.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 889431.090421. 152421
4/9/2021 200.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0591000228542
4/9/2021 30.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0071001035826
4/8/2021 100.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0421000405319 
4/8/2021 100.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0011004119889
4/8/2021 1.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0721000664275
4/8/2021 100.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0341007076292 
4/8/2021 1.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0911000050407 
4/8/2021 500.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0301000327322
4/8/2021 5.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 1017917661 
4/8/2021 200.000 Duong Vu Thanh Huy 342632.080421. 124013
4/8/2021 200.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0691000304752
4/8/2021 300.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0851000018029
4/8/2021 30.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0071001035826
4/8/2021 100.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0371003894688
4/7/2021 1.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0911000050676 
4/7/2021 1.000.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0511000398230
4/7/2021 1.000.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0441000691498 
4/7/2021 1.000.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0441000691498
4/7/2021 24.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0631000525583
4/7/2021 100.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0321000617601
4/7/2021 30.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0071001035826 
4/6/2021 100.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0351000675567
4/6/2021 30.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0071001035826
4/5/2021 50.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0911000066736
4/5/2021 100.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0071001759179
4/5/2021 30.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0071001035826
4/5/2021 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0771000605370 
4/4/2021 200.000 Pham Thi Minh Phuong 0121000977506
4/4/2021 50.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0291000333297
4/4/2021 700 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0171003458801
4/4/2021 500.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0881000465778
4/3/2021 1.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0721000667764
4/3/2021 1.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0531002594494
4/3/2021 40.000 Kim Phuong Thao 573361.030421. 170635.
4/3/2021 13.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 1017387972
4/3/2021 300.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 1019286205 
4/3/2021 1.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0911000053042
4/3/2021 20.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0031000147381
4/3/2021 150.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0961000040241
4/2/2021 50.000 Le Thi Tham 0111000192254 
4/2/2021 16.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0071001181047
4/2/2021 120.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0491000047366 
4/2/2021 50.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0031000396667
4/2/2021 30.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0071001035826 
4/1/2021 25.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0251002738983
4/1/2021 300.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0471000021786
4/1/2021 1.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0911000050407
4/1/2021 50.000 Tran Thi Hien Anh 675979.010421. 181018
4/1/2021 5.700 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 1019571572
4/1/2021 5.600 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 1019519035 
4/1/2021 5.500 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 1019543915
4/1/2021 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 1019560880
4/1/2021 5.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 1019720593
4/1/2021 250.000 Nguyen Tran Hoang Lam 0071004011351
4/1/2021 250.000 Nguyen Khai Anh 0071004011351
4/1/2021 5.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 1019469445
4/1/2021 5.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 1019395807
4/1/2021 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 1019813030
4/1/2021 5.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 1019130721
4/1/2021 5.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0031000218818
4/1/2021 33.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0721000518129
4/1/2021 200.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0181002306045
4/1/2021 200.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 309367.010421. 090028
4/1/2021 30.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0071001035826 
Tổng số 48.137.680    

Bảng tổng hợp nguồn vận động từ các nhà hảo tâm tại ngân hàng Vietinbank
(Tháng 4/2021)
 
NT Số tiền Tên nhà hảo tâm ủng hộ Quỹ Ghi chú
4/4/2021 270.000 Linh Nguyen ủng hộ Quỹ qua Vietinbank  
4/4/2021 30.000 Linh Nguyen ủng hộ Quỹ qua Vietinbank  
7/4/2021 270.000 Pham Huyen ủng hộ Quỹ qua Vietinbank  
7/4/2021 30.000 Pham Huyen ủng hộ Quỹ qua Vietinbank  
14/4/2021 180.000 Nguyen Van Chung ủng hộ Quỹ qua Vietinbank  
14/4/2021 20.000 Nguyen Van Chung ủng hộ Quỹ qua Vietinbank  
Tổng số 800.000    
Văn phòng quỹ Vì trẻ em Khuyết tật Việt Nam tại Hà Nội
Trang inGửi bạn bè Chia sẻ trên facebook  Chia sẻ trên twitterThảo luậnXem thảo luận
Thông tin khác:
Xem nhiều nhất
Tiêu điểm
Thông tin ủng hộ từ thiện
Quỹ Vì Trẻ Em Khuyết tật
1) Tên tài khoản: "Quỹ Vì trẻ em khuyết tật"
  Số tài khoản VNĐ: 00110 0381 4022
                       CIF: 481 3569
  Số tài khoản USD: 00113 7381 4041 
                       CIF: 481 3569
  Swift Code: BFTVVNVX 001
  Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam
  (Vietcombank)

Sở giao dịch
Địa chỉ: 
11 Láng Hạ, phường Thành Công, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội (Địa chỉ cũ: 31-33 Ngô Quyền, phường Hàng Bài, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội).
 2) Tên Tài khoản: Quỹ Vì trẻ em khuyết tật Việt Nam
Số TK: 121000034371 Tại Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam  - CN Hai Bà Trưng Hà Nội


3)Tên Tài khoản: Quỹ Vì trẻ em khuyết tật Việt Nam
Số TK: 060095268466 Tại Ngân hàng Sacombank chi nhánh Bình Chánh TP Hồ Chí Minh

 
Nội dung chuyển khoản: Ủng hộ "Quỹ Vì trẻ em khuyết tật Việt Nam".
Đường dây nóng: 0243.6321501 hoặc 0912.015.557
Mới cập nhật
Cô bé 10 tuổi bị ung thư trong "Chuyến bay của Linh - Điều ước thứ 7" đã qua đời
Bạn biết đến Quỹ Vì Trẻ Em Khuyết Tật bằng phương tiện
Mạng internet
Truyền hình
Truyền thanh
Khác
Thiết kế web: OnIP™