Danh ngôn:
Thứ ba, 17/05/2022
TẤM LÒNG HẢO TÂM

Danh sách các nhà hảo tâm (Tháng 05/2021)

Cập nhật lúc 19:22 01/05/2021
Quỹ vì trẻ em khuyết tật Việt Nam
Tầng 5, số 435 Kim Ngưu - P.Vĩnh Tuy, Q. Hai Bà Trưng, TP Hà Nội
 
Bảng tổng hợp nguồn vận động từ các nhà hảo tâm tại ngân hàng Vietcombank
(Tháng 05/2021)
NT Số tiền Tên nhà hảo tâm ủng hộ Quỹ Số tài khoản/tham chiếu Ghi chú
1/5/2021 6.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 1015837467 Ủng hộ trẻ em khuyết tật
1/5/2021 25.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0251002738983  
1/5/2021 2.000.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0071000899009  
1/5/2021 12.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0031000146647  Muốn làm việc thiện
2/5/2021 100.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0611001948525  
2/5/2021 5.000.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0181000745281 Tự nguyện
2/5/2021 50.000 Kim Phuong Thao 453213.020521. 140821  
2/5/2021 2.000.000 Dang Le Xuan Phuong 0111000272281   
3/5/2021 500.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0511000466496 Ủng hộ khó khăn
3/5/2021 250.000 Dang Thi Thuy 0291000272468  
3/5/2021 100.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0781000433499 Trẻ khuyết tật
4/5/2021 1.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 1020036088   
4/5/2021 1.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 1020595562  
4/5/2021 1.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 1020191614  
4/5/2021 1.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 1020223321  
4/5/2021 1.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 1020269672  
4/5/2021 500.000 Pham Hong Trung 278671.040521. 112931  
4/5/2021 250.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0061001099256 Ủng hộ trẻ em khuyết tật
4/5/2021 200.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0081000224996 Ủng hộ 
4/5/2021 90.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0071001035826  
4/5/2021 300.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 1019286205  
5/5/2021 200.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0331000452822  
5/5/2021 5.000.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 691572.050521. 161505 Ủng hộ trẻ em nghèo khuyết tật
5/5/2021 50.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0071001759179 NVVP
5/5/2021 300.000 Nguyen Thi Huong Lan 0491000049220  Ủng hộ Quỹ trẻ em khuyết tật
5/5/2021 30.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0071001035826  
5/5/2021 500.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0371000471070   
5/5/2021 1.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 1020223321  
5/5/2021 1.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 1020269672  
6/5/2021 50.000 Le Thi Tham 0111000192254 duong phuc loc
6/5/2021 6.900 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0121000900856  Người khuyết tật
6/5/2021 200.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0451000258464 Mọi trẻ em khuyết tật
6/5/2021 2.000.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 065650.060521. 170708. Ủng hộ Quỹ trẻ em khuyết tật Việt Nam
6/5/2021 500.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0291000395820 Trẻ em khuyết tật
6/5/2021 300.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0491000047366  
6/5/2021 30.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0071001035826  
7/5/2021 15.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 1015402334  
7/5/2021 250.000 Nguyen Tran Hoang Lam 0071004011351  
7/5/2021 250.000 Nguyen Khai Anh 0071004011351  
7/5/2021 100.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0351000681411  
7/5/2021 200.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0071000879838 Thiện nguyện
7/5/2021 30.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0071001035826  
7/5/2021 100.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 567965.070521. 010433  
8/5/2021 200.000 Kha 0421000405319   
9/5/2021 300.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0611001980168 Ủng hộ Quỹ
9/5/2021 100.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0541000292484   
9/5/2021 6.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 1014307332  
10/5/2021 500.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0301000327322 Ủng hộ Quỹ
10/5/2021 100.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 793450.100521. 195143 Ủng hộ trẻ em khuyết tật
10/5/2021 100.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0321000617601 Ủng hộ
10/5/2021 300.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0971000029384 Chúc các con mạnh khỏe bình an hạnh phúc
10/5/2021 200.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0591000228542 Ủng hộ Quỹ trẻ em khuyết tật
10/5/2021 200.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0021001896504  
10/5/2021 30.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0071001035826 lxstd tặng
10/5/2021 100.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 26442351111  
11/5/2021 1.000.000 Nguyen Thi Hoa 0261003481118  
11/5/2021 250.000 Vu Duc Tu 705670.110521. 190714  
11/5/2021 200.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0301000375909 Hỗ trợ trẻ em
11/5/2021 1.000.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 563704.110521. 113420 Ủng hộ Quỹ Vì trẻ em khuyết tật Việt Nam
11/5/2021 300.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 921112.110521.095605 Chuyển tiền từ thiện
11/5/2021 30.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0071001035826 lxstd tặng
11/5/2021 200.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 187150.110521. 004743 Ủng hộ Quỹ
11/5/2021 100.000 Dang Thi Thuy 0291000272468   
12/5/2021 200.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0301000368564  Hãy luôn vui vẻ hạnh phúc
12/5/2021 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0341007162249  
12/5/2021 200.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0611000184712  Trẻ em khuyết tật
12/5/2021 1.000.000 Pham Minh Trang 0711000225026  Ủng hộ Quỹ Vì trẻ em khuyết tật Việt Nam
12/5/2021 250.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 984871.120521. 102020 Ủng hộ Quỹ Vì trẻ em khuyết tật Việt Nam
12/5/2021 200.000 Nguyen Thi Sim IBPS/SE:01310012  
12/5/2021 30.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0071001035826 lxstd tặng
13/5/2021 100.000 Nguyen Thi Hang 1013676993  
13/5/2021 1.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0431000274045  
13/5/2021 30.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0071001035826  lxstd tặng
13/5/2021 100.000 Cao Van Viet 0811000015809  
14/5/2021 30.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0071001035826 lxstd tặng
15/5/2021 50.000 Tuyn Tuyn 786747.140521. 225242  
16/5/2021 200.000 Nguyen Thi Hong Ha 934643.160521. 204255  
16/5/2021 1.000.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0491000051426 Từ thiện
17/5/2021 200.000 Ha Thi Nga 0821000101266  
17/5/2021 150.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 356043.170521. 192534 Ủng hộ
17/5/2021 500.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 054677.170521. 135251 Ủng hộ Quỹ Vì trẻ em khuyết tật Việt Nam
17/5/2021 100.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0071003477174 Ủng hộ trẻ em
17/5/2021 50.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0751000035575   
17/5/2021 30.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0071001035826 lxstd tặng
17/5/2021 50.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 676084.170521. 064040 Ủng hộ
18/5/2021 200.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0691000416076  Tự nguyện
18/5/2021 500.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 895541.180521. 160426 Ủng hộ Quỹ Vì trẻ em khuyết tật Việt Nam
18/5/2021 1.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 1019276643  
18/5/2021 1.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 1019308484  
18/5/2021 100.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0211000482452 Đóng tiền học cho các bé
18/5/2021 30.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0071001035826 lxstd tặng
18/5/2021 100.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 26442351111  
19/5/2021 100.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0501000194926 Binh thuong
19/5/2021 1 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 1014375716 An di
19/5/2021 20.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0481000706265  
19/5/2021 30.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0071001035826  lxstd tặng
19/5/2021 500.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0071005135744 Ủng hộ
19/5/2021 500.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0181003295300 Trẻ em khuyết tật
20/5/2021 300.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0581000766720  
20/5/2021 500.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0291000395820 Trẻ em khuyết tật
20/5/2021 1.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 1019565342  
20/5/2021 200.000 Truong Thanh Hai 0821000001769 Chuyển tiền ủng hộ
20/5/2021 30.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0071001035826  lxstd tặng
20/5/2021 100.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 677075.200521. 080046 A Di Da Phat
21/5/2021 100.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0071004083391  
21/5/2021 1.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 1020078809  
21/5/2021 30.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0071001035826  lxstd tặng
22/5/2021 200.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 370507.220521. 195252 Em cho các bé các anh chị chuyển giúp
22/5/2021 1.000.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0441000691498 Ủng hộ trẻ em khuyết tật
22/5/2021 200.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 618916.220521. 141016  
22/5/2021 500.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0021001147323  Trẻ nghèo khuyết tật
22/5/2021 50.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0711000238070  Mong cho trẻ em khuyết tật hạnh phúc và nghị lực
23/5/2021 100.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0541000231642 Vì trẻ em khuyết tật
23/5/2021 200 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 1019258168  
24/5/2021 3.000.000 Phan Thanh Long 040221052485004 Đóng góp Quỹ Vì trẻ em khuyết tật
24/5/2021 30.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0071001035826  lxstd tặng
25/5/2021 50.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 572065.250521. 221932 Ủng hộ
25/5/2021 50.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0541000328793   
25/5/2021 200.000 Trinh Quang Long 0071005679972  
25/5/2021 1.000.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0451000202736 Trẻ em mắc bệnh hiểm nghèo
25/5/2021 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0431000267870  
25/5/2021 30.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0071001035826  lxstd tặng
26/5/2021 200.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 025464.260521. 134849 Em cho các bé 
26/5/2021 1.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0071002474557  
26/5/2021 100.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0071001230666 Ủng hộ trẻ em khuyết tật
26/5/2021 50.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0451000232885  
26/5/2021 100.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0501000102121 Ủng hộ Quỹ trẻ em khuyết tật
26/5/2021 30.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0071001035826  lxstd tặng
26/5/2021 1.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0911000067687   
27/5/2021 300.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 320512.270521. 204837 Em cho các cháu
27/5/2021 500.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0181003636007   
27/5/2021 500.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 098253.270521. 091130 Chúc các em cả đời an nhiên 
27/5/2021 30.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0071001035826  lxstd tặng
28/5/2021 1.000.000 CHAU ANH VU 658681.280521. 195536 Gửi các em
28/5/2021 2.500.000 Nhân viên công ty MMA gửi các bé ngày 01/06 779468.280521. 162400 Nhân viên công ty MMA gửi các bé ngày 01/06
28/5/2021 30.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0071001035826  lxstd tặng
29/5/2021 100.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 687319.290521. 190601 Em cho các cháu
29/5/2021 200.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 1014632227  Khó khăn
29/5/2021 1.000.000 Le Tuan Cuong 224554.290521. 120655 Ủng hộ Quỹ Vì trẻ em khuyết tật Việt Nam
30/5/2021 500.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 350612.300521. 210609 Ủng hộ trẻ em khuyết tật
30/5/2021 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 1018685140 Bình thường
30/5/2021 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 1018685140 Bình thường
31/5/2021 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 1020775608  
31/5/2021 300.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 1019286205   
31/5/2021 20.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 1017052417  Thương
31/5/2021 30.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0071001035826  lxstd tặng
31/5/2021 200.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0331000427150 Trẻ em nghèo
31/5/2021 1.000.000 Nguyen Thanh Nhan 0441000702132  
31/5/2021 200.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 861566.310521. 062950 Ủng hộ
Tổng số 49.885.101      
Văn phòng quỹ Vì trẻ em Khuyết tật Việt Nam tại Hà Nội
Trang inGửi bạn bè Chia sẻ trên facebook  Chia sẻ trên twitterThảo luậnXem thảo luận
Thông tin khác:
Xem nhiều nhất
Tiêu điểm
Thông tin ủng hộ từ thiện
Quỹ Vì Trẻ Em Khuyết tật
1) Tên tài khoản: "Quỹ Vì trẻ em khuyết tật"
  Số tài khoản VNĐ: 00110 0381 4022
                       CIF: 481 3569
  Số tài khoản USD: 00113 7381 4041 
                       CIF: 481 3569
  Swift Code: BFTVVNVX 001
  Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam
  (Vietcombank)

Sở giao dịch
Địa chỉ: 
11 Láng Hạ, phường Thành Công, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội (Địa chỉ cũ: 31-33 Ngô Quyền, phường Hàng Bài, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội).
 2) Tên Tài khoản: Quỹ Vì trẻ em khuyết tật Việt Nam
Số TK: 121000034371 Tại Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam  - CN Hai Bà Trưng Hà Nội


3)Tên Tài khoản: Quỹ Vì trẻ em khuyết tật Việt Nam
Số TK: 060095268466 Tại Ngân hàng Sacombank chi nhánh Bình Chánh TP Hồ Chí Minh

 
Nội dung chuyển khoản: Ủng hộ "Quỹ Vì trẻ em khuyết tật Việt Nam".
Đường dây nóng: 024 38238804 hoặc 0912.304.995
Mới cập nhật
Cô bé 10 tuổi bị ung thư trong "Chuyến bay của Linh - Điều ước thứ 7" đã qua đời
Bạn biết đến Quỹ Vì Trẻ Em Khuyết Tật bằng phương tiện
Mạng internet
Truyền hình
Truyền thanh
Khác
Thiết kế web: OnIP™