TẤM LÒNG HẢO TÂM

Danh sách các nhà hảo tâm (Tháng 06/2021)

Cập nhật lúc 20:53 01/06/2021
Quỹ vì trẻ em khuyết tật Việt Nam
Tầng 5, số 435 Kim Ngưu - P.Vĩnh Tuy, Q. Hai Bà Trưng, TP Hà Nội
 
Bảng tổng hợp nguồn vận động từ các nhà hảo tâm tại ngân hàng Vietcombank
(Tháng 06/2021)
 
NT Số tiền Tên nhà hảo tâm ủng hộ Quỹ Số tài khoản/ tham chiếu Ghi chú
6/1/2021 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0101001236177  
6/1/2021 1.000.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0281000379309 Các trẻ em không may mắn
6/1/2021 50.000.000 Nguyen Van Linh 1014867733 Ủng hộ
6/1/2021 200.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 294066.010621. 193309 Chúc các bé 1/6 vui vẻ
6/1/2021 100.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 444963.010621. 190619 Wish you all the best 
6/1/2021 200.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 270561.010621. 162909 MinMax ủng hộ Quỹ Vì trẻ em khuyết tật Việt Nam
6/1/2021 25.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0251002738983  
6/1/2021 300.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0471000021786  Ủng hộ trẻ em khuyết tật
6/1/2021 100.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0121000811631 Trẻ em khuyết tật và mổ tim
6/2/2021 50.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0711000238070 Mong các con có cuộc sống vui vẻ
6/2/2021 50.000 Le Thi Tham 0111000192254  
6/2/2021 50.000 Kim Phuong Thao 282126.020621. 101315  
6/2/2021 300.000 Nguyen Hoai Bao 0061001099256 Ủng hộ trẻ em khuyết tật
6/2/2021 50.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 1014049514  Người khuyết tật
6/2/2021 200.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 165915.020621. 073155 Vi tương lai các em
6/2/2021 200.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 1015880513 Tết thiếu nhi
6/3/2021 220.000 Vu Duc Tu 689317.030621. 153716  
6/3/2021 100.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0601000446388 Giúp đỡ các em
6/3/2021 30.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0071001035826  lxstd tặng
6/3/2021 500.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0041000187640 Trẻ em khuyết tật
6/4/2021 500.000 Le Tuyet Nhung và Le Van Manh- Giao Thủy- Nam Định 0491000407502  
6/4/2021 200.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0071000977896 Ủng hộ trẻ em khuyết tật
6/4/2021 5.000.000 Le Thi Hai - 174/5 Lê Lư, Phú Thọ Hoà, Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh 867171.040621. 170451  
6/4/2021 100.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0071001221294 Trẻ em khuyết tật
6/4/2021 300.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0281000422959 Trẻ em khuyết tật
6/4/2021 12.300 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 1018180119 Ủng hộ Quỹ Vì trẻ em khuyết tật Việt Nam
6/4/2021 30.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0071001035826  lxstd tặng từ thiện
6/5/2021 250.000 Nguyen Tran Hoang Lam 0071004011351   
6/5/2021 250.000 Nguyen Khai Anh 0071004011351  
6/5/2021 100.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0071001759179  
6/6/2021 50.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0281001082234 Ủng hộ Quỹ
6/6/2021 100.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0041000332530  
6/7/2021 500.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 691394.070621. 221724 Ủng hộ Quỹ Vì trẻ em khuyết tật Việt Nam
6/7/2021 500.000 Nguyen Trung Thanh 0021000338892   
6/7/2021 100.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 758218.070621. 183421 Ủng hộ các em
6/7/2021 200.000 Nguyen Cat Trai 0481000840254 Ủng hộ các bé
6/7/2021 30.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0071001035826 lxstd tặng từ thiện
6/7/2021 20.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0181003445530  
6/8/2021 250.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 250380.080621. 215514 Ủng hộ Quỹ Vì trẻ em khuyết tật Việt Nam
6/8/2021 150.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 708148.080621. 200050 Ủng hộ trẻ em khuyết tật Việt Nam
6/8/2021 1.000.000 GD:NL 19 Ngan Long Nguyen HUHCM VN 0071001132745  
6/8/2021 200.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0021001896504 Quỹ Vì trẻ em khuyết tật Việt Nam
6/8/2021 30.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0071001035826 lxstd tặng từ thiện
6/9/2021 200.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0181000134445  
6/9/2021 500.000 Cai Viet Nhan 0931004211271  
6/9/2021 200.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0591000228542 Ủng hộ Quỹ Vì trẻ em khuyết tật Việt Nam
6/9/2021 200.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0301000375909 Ủng hộ trẻ em khuyết tật Việt Nam
6/9/2021 30.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0071001035826 lxstd tặng từ thiện
6/9/2021 1.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 1018805447  
6/9/2021 1.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 1018805447  
6/10/2021 200.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0441000777162 Trẻ em nghèo khuyết tật
6/10/2021 500.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0301000327322 Ủng hộ Quỹ
6/10/2021 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0341007162249  
6/10/2021 30.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0071001035826 lxstd tặng từ thiện
6/11/2021 100.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0041000280238  
6/11/2021 200.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0481000727332  Ủng hộ trẻ em khuyết tật Việt Nam
6/11/2021 200.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0671000427220   
6/11/2021 30.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0071001035826 lxstd tặng từ thiện
6/12/2021 200.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0281000527507 Ủng hộ trẻ em khuyết tật Việt Nam
6/14/2021 100.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0011000952040 Ủng hộ Quỹ
6/14/2021 300.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 836648.140621. 161931 Chuyển tiền từ thiện
6/14/2021 30.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0071001035826 lxstd tặng từ thiện
6/15/2021 100.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 035279.150621. 213748  
6/15/2021 60.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 164862.150621. 191619 Ủng hộ trẻ em khuyết tật Việt Nam
6/15/2021 300.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 064403.150621. 190521 Ủng hộ trẻ em khuyết tật Việt Nam
6/15/2021 50.000 Do Thi Ngoc Phat 710876.150621. 183449  
6/15/2021 50.000 Chau Tue Minh 261901.150621. 112522  
6/15/2021 500.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0081001273317   
6/15/2021 30.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0071001035826 lxstd tặng từ thiện
6/15/2021 200.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0071004839014 Chia sẻ khó khăn
6/16/2021 100.000 Cao Văn Việt 0811000015809  
6/16/2021 200.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0591000392355  
6/16/2021 50.000 Chau Tue Minh 280052.160621. 091853  
6/16/2021 174.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 1019330358  Trẻ em khuyết tật hoàn cảnh khó khăn
6/16/2021 30.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0071001035826 lxstd tặng từ thiện
6/17/2021 30.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 1021490401  
6/17/2021 300.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 778820.170621. 213549  
6/17/2021 100.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0011004285624   
6/17/2021 100.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0011004285624 Chung tay cùng page babymani
6/17/2021 50.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0011004285624 Chung tay cùng page babymani
6/17/2021 30.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0071001035826 lxstd tặng từ thiện
6/18/2021 100.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 127007.180621. 201419  
6/18/2021 500.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0181003295300 Trẻ em khuyết tật
6/18/2021 1.000.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0011002431971 Trẻ em nghèo khuyết tật
6/18/2021 174.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 261314.180621. 112959 Chuyển khoản ủng hộ trẻ em khuyết tật
6/18/2021 30.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0071001035826 lxstd tặng từ thiện
6/18/2021 30.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 1012871841  
6/19/2021 1.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 1012851828  Ủng hộ
6/19/2021 1.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 1012851828 Ủng hộ
6/19/2021 100.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ PT.TKT.04000018 GD: Nhơn Trạch PGĐ Loc An Đồng Nai VN
6/20/2021 100.000,00 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0721000548940 Các bé bị bại não
6/20/2021 1.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 1020240749  
6/20/2021 500.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0071000977579 Quỹ Vì trẻ em khuyết tật Việt Nam
6/20/2021 100.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 513328.200621. 070039 A Di Da Phat
6/20/2021 40.000 Tran Tien Phat 776766.200621. 052129  
6/21/2021 20.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0371000521452 Chúc các em khỏe mạnh
6/21/2021 1.500.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 1017909100 Vì sức khỏe người Việt Nam
6/21/2021 30.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0071001035826 lxstd tặng từ thiện
6/22/2021 150.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 580254.220621. 184317  
6/22/2021 1.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 1021067058  
6/22/2021 100.000 Nguyen Xuan Son - Q7    
6/22/2021 30.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0071001035826 lxstd tặng từ thiện
6/23/2021 50.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0411001061326  Ủng hộ trẻ em khuyết tật
6/23/2021 100.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0081000135463 Khuyết tật
6/23/2021 1.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0381000520397 Khuyết tật
6/23/2021 3.260.000 Vu Ngoc 157523.230621. 100314  
6/23/2021 30.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0071001035826 lxstd tặng từ thiện
6/24/2021 500.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0491000065837 Vì trẻ em khuyết tật
6/24/2021 200.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0181003380567 Trẻ em khuyết tật có hoàn cảnh khó khăn
6/24/2021 1.000.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0221000002576 Ủng hộ Quỹ
6/24/2021 175.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 414057.240621. 170006 Ủng hộ Quỹ Vì trẻ em khuyết tật Việt Nam
6/24/2021 20.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0351000754385 Trẻ em khuyết tật có hoàn cảnh khó khăn
6/24/2021 3.000.000 Bo: Phan Thanh Long 040221062485759 Đóng góp Quỹ Vì trẻ em khuyết tật
6/24/2021 30.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0071001035826 lxstd tặng từ thiện
6/24/2021 300.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 143528.240621. 080249 IBFT Giúp trẻ em khuyết tật
6/25/2021 100.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 701355.250621. 225158  
6/25/2021 50.000 Khuong Thanh Liem 343241.250621. 220005  
6/25/2021 100.000 Trịnh Quang Long 0071005679972   
6/25/2021 200.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 107838.250621. 174241 Chuyển cho các bé
6/25/2021 200.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 028203.250621. 124846 Hai bạn Huong và Vi ủng hộ
6/25/2021 50.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0451000232885 Quỹ Vì trẻ em khuyết tật Việt Nam
6/25/2021 100.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0321000617601 Ủng hộ trẻ em
6/25/2021 100.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0031000446784  
6/25/2021 200.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0071001035826 lxstd tặng từ thiện
6/26/2021 30.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0371000521452 Chúc các em khỏe mạnh
6/27/2021 50.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0541000328793  
6/27/2021 100.000 Vu Manh Chuan 0591000198490  
6/27/2021 1.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0821000148391  
6/27/2021 100.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0111001215268 Bình thường
6/28/2021 30.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0071001035826 lxstd tặng từ thiện
6/28/2021 30.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 1012871841  
6/29/2021 500.000 Nguyen Trung Thanh 0021000338892   
6/29/2021 500.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0011000744675 Ủng hộ mọi hoàn cảnh
6/29/2021 12.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 1021398367  
6/29/2021 480.169 Thi Mai Vuong  595608.290621. 115830  
6/29/2021 30.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0071001035826 lxstd tặng từ thiện
6/30/2021 100.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 037979.300621. 074114  
6/30/2021 500.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0451000255229  Đóng góp
6/30/2021 5.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0151000569965 Ủng hộ trẻ em khuyết tật
6/30/2021 350.000 Ngo Thi My Phuc 0561000610455   
6/30/2021 50.000 Kim Phuong Thao 775031.300621. 130350  
6/30/2021 2.000.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0481000640347 Trẻ em mắc bệnh tim bẩm sinh
6/30/2021 30.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0071001035826 lxstd tặng từ thiện
6/30/2021 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 1021717996 Bình thường
Tổng số 88.225.469      

Bảng tổng hợp nguồn vận động từ các nhà hảo tâm tại ngân hàng Vietinbank
(Tháng 06/2021)
NT Số tiền Tên nhà hảo tâm ủng hộ Quỹ Số tài khoản/ tham chiếu Ghi chú
6/4/2021 1.000.000 Phạm Minh Trang   Ủng hộ Quỹ Vì trẻ em khuyết tật Việt Nam
6/6/2021 250.000 Đỗ Duy Hoa    
6/19/2021 500.000 Nguyễn Văn Mạnh   Ủng hộ trẻ em khuyết tật
Tổng số 1.750.000      

Văn phòng quỹ Vì trẻ em Khuyết tật Việt Nam tại Hà Nội