Danh ngôn:
Thứ bẩy, 24/07/2021
TẤM LÒNG HẢO TÂM

Danh sách các nhà hảo tâm (Từ 01/07/2021 đến 20/07/2021)

Cập nhật lúc 22:12 02/07/2021
Quỹ vì trẻ em khuyết tật Việt Nam
Tầng 5, số 435 Kim Ngưu - P.Vĩnh Tuy, Q. Hai Bà Trưng, TP Hà Nội
 
Bảng tổng hợp nguồn vận động từ các nhà hảo tâm tại ngân hàng Vietcombank
(Từ 01/07/2021 đến 20/07/2021)
 
NT Số tiền Tên nhà hảo tâm ủng hộ Quỹ Số tài khoản/ tham chiếu Ghi chú
7/1/2021 200.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 414094.010721. 215241 Gửi các em
7/1/2021 50.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0571000045333  
7/1/2021 500.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0531002534234 Hỗ trợ trẻ em khuyết tật
7/1/2021 300.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0471000021786 Ủng hộ trẻ em khuyết tật
7/1/2021 50.000 Truong Thuy Duy 540805.010721. 103346  
7/1/2021 30.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0071001035826 lxstd tặng từ thiện
7/1/2021 20.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0341007215400 Vì con em chúng ta
7/1/2021 500.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 145750.010721. 070536  
7/2/2021 200.000,00 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 076005.010721. 222704 Vì tương lai các em
7/2/2021 343.500,00 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0481370535620 Tự nguyện
7/2/2021 200.000,00 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0301000375909 Giúp đỡ trẻ em khuyết tật
7/2/2021 15.000.000,00 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 767413.020721.173958.Em Tai ung ho quy vi tre em khuyet tat FT21183443345968 Em Tai ung ho quy vi tre em khuyet tat
7/2/2021 30.000,00 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0071001035826 lxstd tặng từ thiện
7/3/2021 10.000,00 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 1021584219 Khó khăn
7/3/2021 200.000,00 Luu Thi Trang 0581000767123 Ủng hộ Quỹ
7/3/2021 1.000,00 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 1019315650  
7/3/2021 100.000,00 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0061001029315 Ủng hộ trẻ em khuyết tật
7/3/2021 1.000,00 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 1018419579  
7/3/2021 200.000,00 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0031000900813 Trẻ em bị khuyết tật
7/3/2021 4.000.000,00 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 336316.030721. 113948 Ủng hộ trẻ em nghèo khuyết tật
7/4/2021 100.000,00 Truong Thi Chi Cong 0381000604318  Quyên góp
7/4/2021 100.000,00 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 710146.040721. 222603  
7/4/2021 1.000,00 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 1020736774  
7/4/2021 1.000,00 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0721000667764  
7/4/2021 1.000,00 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 1018975562  
7/4/2021 1.000,00 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0721000655329  
7/4/2021 5.000,00 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0441004013226  
7/5/2021 300.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 1019286205   
7/5/2021 100.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0071001759179  
7/5/2021 500.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 668428.050721. 135326 Ủng hộ Quỹ Vì trẻ em khuyết tật Việt Nam
7/5/2021 30.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0071001035826 lxstd tặng từ thiện
7/6/2021 500.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0011004006200 Cụ chúc các cháu sống tốt
7/6/2021 500.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0451000202569 Chung tay
7/6/2021 2.000.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 822369.060721. 154312 Ủng hộ Quỹ Vì trẻ em khuyết tật Việt Nam
7/6/2021 100.000 Le Thu Huong 665194.060721. 141452  
7/6/2021 30.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0071001035826 lxstd tặng từ thiện
7/7/2021 5.000 To Phuong Huy 309222.070721. 212903  
7/7/2021 5.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0341007215400 Vì trẻ em Việt Nam
7/7/2021 1.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0531002581151  
7/7/2021 1.000.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0331000444809 Ủng hộ
7/7/2021 1.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0431000274046  
7/7/2021 500.000 Pham Thi Yen 945260.070721. 101836  
7/7/2021 30.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0071001035826 lxstd tặng từ thiện
7/7/2021 300.000 Nguyen Van Vuong 0011004265191 Chúc các em vui vẻ
7/7/2021 2.000.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ PT.TKT.10600018 212 Thoại Ngọc Hầu, Thành phố Hồ Chí Minh
7/8/2021 500.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0301000327322 Ủng hộ Quỹ
7/8/2021 200.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0121000638101  
7/8/2021 300.000 551097.080721.103651.Ung ho Quy vi tre em khuyet tat Viet Nam 551097.080721.103651.Ung ho Quy vi tre em khuyet tat Viet Nam Ủng hộ Quỹ Vì trẻ em khuyết tật Việt Nam
7/8/2021 30.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0071001035826 lxstd tặng từ thiện
7/9/2021 1.000.000 Nguyen Thi Thanh Truc 0381000406172  Chúc các em luôn khỏe
7/9/2021 1.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 1019315650   
7/9/2021 30.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0071001035826 lxstd tặng từ thiện
7/9/2021 50.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 034331.090721. 082819  
7/9/2021 200.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0021001896504  Quỹ Vì trẻ em khuyết tật Việt Nam
7/10/2021 1.000.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 1022272772 Trẻ em khuyết tật
7/10/2021 1.000.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 1022272772  Trẻ em khuyết tật
7/10/2021 30.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 1014136712   
7/10/2021 200.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0441000777162  
7/10/2021 1.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0421000531133  
7/10/2021 1.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 1021397215  
7/10/2021 200.000 Nguyen Huu Dung 387754.100721. 173801  
7/10/2021 1.000.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0071004029258  
7/10/2021 1.000.000 Công ty FLEXCOM Bắc Ninh Việt Nam PT.TKT.03500017  
7/10/2021 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0341007162249   
7/10/2021 500.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0181003596674 Trẻ em khuyết tật
7/10/2021 5.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 1019867651  
7/10/2021 5.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0341007215400 Vì trẻ em 
7/11/2021 1.000.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0511000466496 Ủng hộ khó khăn
7/11/2021 200.000 Hoang Thi Xuan 0591000195630  
7/11/2021 100.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 1022272772 Trẻ em khuyết tật
7/11/2021 5.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0341007215400  Vì trẻ em 
7/12/2021 1.000.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0181003636007 Kha
7/12/2021 1.000.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0181003636007  Kha
7/12/2021 1.000.000 Công ty FLEXCOM Bắc Ninh Việt Nam PT.TKT.03500017  
7/12/2021 300.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 669150.120721.165455  
7/12/2021 100.000 Nguyen Thanh Thuy 019138.120721. 144957  
7/12/2021 4.300 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0071000632273  
7/12/2021 30.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0071001035826 lxstd tặng từ thiện
7/13/2021 130.000 Vu Duc Tu 204223.130721. 184845  
7/13/2021 250.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0181003295300 Trẻ em khuyết tật
7/13/2021 200.000 Bui Thuy Huynh Nhu IBPS/SE:01310001 Mong tổ chức giúp đỡ được nhiều em nhỏ
7/13/2021 30.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0071001035826 lxstd tặng từ thiện
7/14/2021 300.000 692592.140721.210113.Ung ho FT21196896356415 692592.140721.210113.Ung ho FT21196896356415  
7/14/2021 14.178 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 1018852178 Tre em khuyet tat do an
7/14/2021 200.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0411001033508  Ủng hộ người già neo đơn
7/14/2021 250.000 Nguyen Tran Hoang Lam 0071004011351  
7/14/2021 250.000 Nguyen Khai Anh 0071004011351  
7/14/2021 30.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0071001035826 lxstd tặng từ thiện
7/14/2021 300.000 Nguyen Van Vuong 0011004265191 Chúc các em vui vẻ
7/15/2021 300.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 131091.150721. 082529 Ủng hộ Quỹ Vì trẻ em khuyết tật Việt Nam
7/15/2021 30.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0071001035826 lxstd tặng từ thiện
7/15/2021 300.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0461000442461 Trẻ em khuyết tật
7/15/2021 50.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0441004013226   
7/16/2021 1.000.000 Nguyen Duc Kien 0071001202545   
7/16/2021 100.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 1022101162  
7/16/2021 30.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0071001035826 lxstd tặng từ thiện
7/16/2021 1.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 1020822182   
7/17/2021 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0341007081547 Ủng hộ trẻ em khuyết tật
7/17/2021 9.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 1020889979  
7/17/2021 500.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0421000544580 Cong nhan
7/17/2021 50.000 Le Thi Phuong Anh 0541000256589 Một chút tấm lòng dành cho các em
7/17/2021 100.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 011382.160721. 235301 Chuyển khoảng ủng hộ
7/19/2021 1.000.000,00 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0081001273317 Khó khăn
7/19/2021 10.000,00 Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam 718948.190721. 141648 Gieo hạt
7/19/2021 30.000,00 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0071001035826 lxstd tặng từ thiện
7/20/2021 1.000,00 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 1020105976   
7/20/2021 10.000,00 Vietcombank 495373.200721. 153947 Gieo hạt
7/20/2021 100.000,00 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0601000446388  Giúp đỡ các cháu
7/20/2021 30.000,00 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0071001035826 lxstd tặng từ thiện
7/20/2021 100.000,00 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 746652.200721. 070054  
Tổng số 47.763.978      
Văn phòng quỹ Vì trẻ em Khuyết tật Việt Nam tại Hà Nội
Trang inGửi bạn bè Chia sẻ trên facebook  Chia sẻ trên twitterThảo luậnXem thảo luận
Thông tin khác:
Xem nhiều nhất
Tiêu điểm
Thông tin ủng hộ từ thiện
Quỹ Vì Trẻ Em Khuyết tật
1) Tên tài khoản: "Quỹ Vì trẻ em khuyết tật"
  Số tài khoản VNĐ: 00110 0381 4022
                       CIF: 481 3569
  Số tài khoản USD: 00113 7381 4041 
                       CIF: 481 3569
  Swift Code: BFTVVNVX 001
  Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam
  (Vietcombank)

Sở giao dịch
Địa chỉ: 
11 Láng Hạ, phường Thành Công, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội (Địa chỉ cũ: 31-33 Ngô Quyền, phường Hàng Bài, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội).
 2) Tên Tài khoản: Quỹ Vì trẻ em khuyết tật Việt Nam
Số TK: 121000034371 Tại Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam  - CN Hai Bà Trưng Hà Nội


3)Tên Tài khoản: Quỹ Vì trẻ em khuyết tật Việt Nam
Số TK: 060095268466 Tại Ngân hàng Sacombank chi nhánh Bình Chánh TP Hồ Chí Minh

 
Nội dung chuyển khoản: Ủng hộ "Quỹ Vì trẻ em khuyết tật Việt Nam".
Đường dây nóng: 0243.6321501 hoặc 0912.015.557
Mới cập nhật
Cô bé 10 tuổi bị ung thư trong "Chuyến bay của Linh - Điều ước thứ 7" đã qua đời
Bạn biết đến Quỹ Vì Trẻ Em Khuyết Tật bằng phương tiện
Mạng internet
Truyền hình
Truyền thanh
Khác
Thiết kế web: OnIP™