Danh ngôn:
Thứ tư, 29/09/2021
TẤM LÒNG HẢO TÂM

Danh sách các nhà hảo tâm (Tháng 08/2021)

Cập nhật lúc 16:27 02/08/2021
Quỹ vì trẻ em khuyết tật Việt Nam
Tầng 5, số 435 Kim Ngưu - P.Vĩnh Tuy, Q. Hai Bà Trưng, TP Hà Nội
 
Bảng tổng hợp nguồn vận động từ các nhà hảo tâm tại ngân hàng Vietcombank
(Tháng 08/2021)
NT Số tiền Tên nhà hảo tâm ủng hộ Quỹ Số tài khoản/ tham chiếu Ghi chú
8/1/2021 1.000.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0081001273317 Khó khăn
8/1/2021 1.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 1020595610  
8/1/2021 500.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0451000393289 Ủng hộ Quỹ
8/1/2021 1.000.000 Le Hoang Viet 0031000147051  
8/1/2021 5.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 247540.010821. 114319 Gieo hạt
8/2/2021 6.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 1017741986  
8/2/2021 50.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 925023.020821. 180306  
8/2/2021 5.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 527552.020821. 172822 Gieo hạt
8/2/2021 100.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0541000279576 Ủng hộ Quỹ
8/2/2021 100.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0071003477174  Ủng hộ 
8/2/2021 200.000 Tran Thuy Linh SHGD:10004802 Gửi các em
8/2/2021 30.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0071001035826 lxstd tặng từ thiện
8/2/2021 200.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0341006839426 Trẻ em phẫu thuật hở hàm ếch
8/3/2021 1.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0151000608529  
8/3/2021 1.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 1020568140  
8/3/2021 1.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 1018262465   
8/3/2021 1.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0471000318988   
8/3/2021 5.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 514945.030821. 195641 Gieo hạt
8/3/2021 280.000 Vu Duc Tu 722523.030821. 190133  
8/3/2021 100.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 1014110994  Bình thường
8/3/2021 1.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 1021563168  
8/3/2021 1.000 Tran Quang Tien 0061001074723  
8/3/2021 30.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0071001035826 lxstd tặng từ thiện
8/4/2021 100.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0181003423403 Góp cho Quỹ chung
8/4/2021 150.000 Vy 242973.040821. 211622.2 Vy ủng hộ
8/4/2021 5.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 607769.040821. 132318 Gieo hạt
8/4/2021 50.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 135980.040821. 090104  
8/4/2021 30.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0071001035826 lxstd tặng từ thiện
8/4/2021 50.000 Trinh Thi Gam 548574.040821. 081112  
8/4/2021 50.000 Dinh Tien Si 548351.040821. 081043  
8/4/2021 50.000 Pham Hai Dang 091148.040821. 080957  
8/4/2021 50.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 102914.040821.080925  
8/5/2021 100.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0181002210345  
8/5/2021 100.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0071001759179  Nhân viên văn phòng
8/5/2021 200.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0381000582830 Giúp đỡ các em
8/5/2021 1.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 1020903255   
8/5/2021 500.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0181003469763   
8/5/2021 1.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 1019568091  
8/5/2021 5.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 103681.050821. 105433 Gieo hạt
8/5/2021 200.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0071000879838 Thiện nguyện
8/5/2021 50.000 Huynh Thi Truc Phuong 255101.050821. 092215  
8/5/2021 30.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0071001035826 lxstd tặng từ thiện
8/6/2021 200.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0071000608548 Ủng hộ Quỹ Vì trẻ em khuyết tật Việt Nam
8/6/2021 250.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 853712.060821. 200836 Ủng hộ Quỹ Vì trẻ em khuyết tật Việt Nam
8/6/2021 5.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 555933.060821. 200621 Gieo hạt
8/6/2021 30.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0071001035826 lxstd tặng từ thiện
8/6/2021 50.000 Hua Thi Nho 218002.060821. 090547  
8/6/2021 50.000 Chau Tue Minh 216584.060821. 090255  
8/7/2021 350.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0041000288827 Trẻ em khuyết tật
8/7/2021 500.000 Mai Bach 0301000327322 Mai Bach ủng hộ Quỹ
8/7/2021 5.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 528400.070821. 192951 Gieo hạt
8/7/2021 2.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 1021067058   
8/7/2021 100.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0401000117395 Trẻ em bị tàn tật
8/7/2021 50.000 Pham Hai Dang 129605.070821. 092922  
8/7/2021 50.000 Diep Le Thanh 869007.070821. 091503  
8/8/2021 200.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 9356314207 Khuyết tật
8/8/2021 500.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 1017356280  Ủng hộ trẻ em khuyết tật
8/8/2021 100.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0451000373472 Vì trẻ em khuyết tật
8/8/2021 100.000 Le Thu Phuong 0011002007993 Xin gửi chút tấm lòng thành ạ
8/8/2021 50.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0031000900813 Trẻ em bị khuyết tật
8/8/2021 5.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 145799.080821. 075240 Gieo hạt
8/8/2021 100.000 Nguyen Thanh Thuy 785872.080821. 073040 Nguyen Thanh Thuy ủng hộ
8/9/2021 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0341007162249  
8/9/2021 100.000 Le Duc Binh 0011004446189  Ủng hộ Quỹ Vì trẻ em khuyết tật Việt Nam
8/9/2021 200.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0111000308350 Ủng hộ trẻ em khuyết tật
8/9/2021 200.000 Bui Thuy Huynh Nhu IBPS/SE:79310001 Mong tổ chức giúp được nhiều em nhỏ
8/9/2021 100.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0101001191628 Du da du day
8/9/2021 50.000 Huynh Thi Truc Phuong 236257.090821. 091123  
8/9/2021 5.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 206685.090821. 082802 Gieo hạt
8/9/2021 30.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0071001035826 lxstd tặng từ thiện
8/10/2021 100.000 Pham Viet Phuong 0021000394784 Cháu xin gửi Quỹ một chút lòng thành của cháu. Mong các cô chú trong tổ chức và các em luôn bình anh
8/10/2021 1.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ IBVCB.1295337834  
8/10/2021 30.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 1016160326 Binh thuong
8/10/2021 5.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 096191.100821. 122734 Gieo hạt
8/10/2021 500.000 Pham Thi Yen 694499.100821. 111853  
8/10/2021 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 1013415643  
8/10/2021 50.000 Le Thi Thanh Hai IBPS/SE:01310001 Cảm ơn cảm ơn cảm ơn
8/10/2021 50.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 312432.100821. 092738  
8/10/2021 50.000 Pham Thuy Tra My 204769.100821. 091417  
8/10/2021 50.000 Tai Tieu Khon 133394.100821. 090542  
8/10/2021 99.999 Nguyen Thi Thanh Nhan IBPS/SE:01310012 Mong các em vui khỏe
8/10/2021 30.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0071001035826 lxstd tặng từ thiện
8/11/2021 100.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0441000738935  
8/11/2021 5.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 347447.110821. 192150 Gieo hạt
8/11/2021 100.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0651000872579  Trẻ em khuyết tật mồ côi
8/11/2021 40.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 797080.110821. 141751  
8/11/2021 300.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 924790.110821. 134244 Chuyển tiền từ thiện
8/11/2021 200.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 1020057255 Binh thuong
8/11/2021 50.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0601000446388 Giúp đỡ các em
8/11/2021 50.000 Nguyen Thi Tam 192080.110821. 091121  
8/11/2021 30.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0071001035826 lxstd tặng từ thiện
8/11/2021 50.000 Cao Van Viet    
8/12/2021 300.000 Nguyen Van Vuong 0011004265191 Chúc các em vui vẻ
8/12/2021 100.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0481000880256 Hoàn cảnh cần hỗ trợ
8/12/2021 1.000.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0281000631599  
8/12/2021 50.000 Hua Thi Nho 244981.120821. 091008  
8/12/2021 30.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0071001035826 lxstd tặng từ thiện
8/13/2021 200.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 037118.120821. 233047 Chúc các con luôn vui vẻ hạnh phúc
8/13/2021 5.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 960640.120821. 225318 Gieo hạt
8/13/2021 100.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ IBVCB.1301973871 Những em bé bị ung thư
8/13/2021 200.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0021001896504 Quỹ Vì trẻ em khuyết tật Việt Nam
8/13/2021 300.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 809075.130821. 160208 Ủng hộ Quỹ Vì trẻ em khuyết tật Việt Nam
8/13/2021 30.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 1013184765 Ủng hộ các em nhỏ khó khăn
8/13/2021 5.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 787764.130821. 141809 Gieo hạt
8/13/2021 50.000 Tran Kim Lien 262508.130821. 090649  
8/13/2021 100.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0321000617601 Ủng hộ trẻ em
8/13/2021 30.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0071001035826 lxstd tặng từ thiện
8/14/2021 100.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0441000805546 Ủng hộ cho trẻ em khuyết tật
8/14/2021 136.000 Be Ven  015150.140821. 222333 Be Ven ung ho
8/14/2021 500.000 Công ty FLEXCOM Bắc Ninh Việt Nam PT.TKT.03500017  
8/14/2021 500.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 1013000587 Ủng hộ
8/14/2021 5.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 996585.140821. 125414 Gieo hạt
8/14/2021 50.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 031366.140821. 094331  
8/14/2021 50.000 Pham Le Kieu Vinh 404335.140821. 093351  
8/14/2021 50.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 997258.140821. 090444  
8/15/2021 5.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 403772.150821. 212547 Vietcombank Gieo hạt
8/15/2021 100.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0071000612124 Trẻ em khuyết tật
8/15/2021 500.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0181003295300 Trẻ em khuyết tật
8/15/2021 9.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 1017355532 Ủng hộ cho các em có cơm ăn áo mặc
8/16/2021 74.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0411001059230  Khó khăn
8/16/2021 1.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 1014761768   
8/16/2021 250.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0321000874033 Bị khuyết tật
8/16/2021 100.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0101001191628 Tôi mong các em có cuộc sống tốt đẹp hơn
8/16/2021 100.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0211000482452  
8/16/2021 500.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0071000324264 Quỹ Vì trẻ em khuyết tật Việt Nam
8/16/2021 50.000 Hua Thi Nho 200180.160821. 090346  
8/16/2021 30.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0071001035826 lxstd tặng từ thiện
8/17/2021 150.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 1021377377 Mong các em khỏe mạnh luôn vui vẻ
8/17/2021 1.000.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0331000491780 Trẻ em khuyết tật
8/17/2021 50.000 Tran Ngoc Tuan 264504.170821. 090745  
8/17/2021 30.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0071001035826 lxstd tặng từ thiện
8/18/2021 100.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 1020175574 Smile
8/18/2021 200.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0071000781513 Trẻ em khuyết tật
8/18/2021 1.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ IBVCB.817188666 Ủng hộ Quỹ Vì trẻ em khuyết tật Việt Nam
8/18/2021 5.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 375186.180821. 133238 Vietcombank Gieo hạt
8/18/2021 60.066 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 9868327648 Trao đi yêu thương để nhận lại yêu thương
8/18/2021 460.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 1019630866 Kinh tế ổn định
8/18/2021 500.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0351000861313 Lá lành đùm lá rách
8/18/2021 30.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0071001035826 lxstd tặng từ thiện
8/19/2021 2.000.000 Em Tai ung ho 064577.190821. 191307 Em Tai ung ho tre em chịu ảnh hưởng Covid 19
8/19/2021 200.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 1016026097 Ủng hộ Quỹ
8/19/2021 300.000 Nguyen Nhu Ngoc 1020815526  
8/19/2021 5.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 218887.190821. 135934 Vietcombank Gieo hạt
8/19/2021 30.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0071001035826 lxstd tặng từ thiện
8/20/2021 90.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0561000615042  
8/20/2021 5.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 1022134802 Trẻ em khuyết tật mong các em luôn vui vẻ
8/20/2021 5.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 120707.200821. 145422 Vietcombank Gieo hạt
8/20/2021 200.000 Trinh Quang Long 0071005679972 Ủng hộ trẻ em
8/20/2021 50.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 372439.200821. 091158  
8/20/2021 50.000 Tai Tieu Khon 264424.200821. 084928  
8/20/2021 30.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0071001035826 lxstd tặng từ thiện
8/20/2021 100.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 074848.200821. 070038 A Di Da Phat
8/20/2021 500.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 1013350045 Ủng hộ các bạn nhỏ
8/21/2021 5.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 855781.210821. 180611 Vietcombank Gieo hạt
8/21/2021 30.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0341005890014   
8/21/2021 150.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 273390.210821. 112349 Ủng hộ trẻ em khuyết tật
8/21/2021 50.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 370676.210821. 092311  
8/21/2021 500.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0251002543947 Quỹ Vì trẻ em khuyết tật Việt Nam
8/21/2021 50.000 Hua Thi Nho 232787.210821. 090140  
8/21/2021 1.001 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 1020105976  
8/21/2021 50.000 Tran Ngoc Dat 228665.210821. 085327  
8/21/2021 11.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 280372.210821. 045040 Ủng hộ Quỹ Vì trẻ em khuyết tật Việt Nam
8/22/2021 5.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 881803.220821. 190146 Vietcombank Gieo hạt
8/22/2021 100.000 Nguyen Xuan Son Quận 7    
8/23/2021 111.111 Le Tuan Anh 0821000083733  
8/23/2021 500.000 Nguyen Duc Ngoc 1016293697   
8/23/2021 50.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 078223.230821. 090322  
8/23/2021 30.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0071001035826 lxstd tặng từ thiện
8/24/2021 500.000 Công ty FLEXCOM Bắc Ninh Việt Nam PT.TKT.03500017. 576789  
8/24/2021 250.000 Bui Thi Hong Ngan + Van 0671004088625 Ủng hộ Quỹ
8/24/2021 50.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0461000623386  
8/24/2021 3.000.000 Phan Thanh Long 040221082487178 Đóng góp Quỹ Vì trẻ em khuyết tật Việt Nam
8/24/2021 50.000 Tran Kim Lien 281239.240821. 090512  
8/24/2021 50.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 956700.240821. 090058  
8/24/2021 30.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0071001035826 lxstd tặng từ thiện
8/24/2021 1.000.000 Nguyen Van Vuong 0011004265191  Chúc các em vượt qua đại dịch
8/25/2021 200.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 653264.250821. 194628  
8/25/2021 100.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 1021377377 Mong các bé khỏe mạnh và luôn vui vẻ nhé
8/25/2021 5.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 763670.250821. 162918 Vietcombank Gieo hạt
8/25/2021 50.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0601000446388 Giúp đỡ hoàn cảnh khó khăn
8/25/2021 50.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0601000446388  Giúp đỡ các em
8/25/2021 50.000 Nguyen Thi Tam 979766.250821. 090253  
8/25/2021 30.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0071001035826 lxstd tặng từ thiện
8/26/2021 40.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0541000328793  
8/26/2021 1.000.000 Tran Huu Thuan 281267.260821. 205539  
8/26/2021 5.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 1018316667  
8/26/2021 5.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0041000234022 Binh thuong
8/26/2021 170.500 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ IBVCB.817189276 Ủng hộ trẻ em khuyết tật
8/26/2021 1.000.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0041000187640 Ủng hộ Quỹ Vì trẻ em khuyết tật Việt Nam
8/26/2021 30.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0071001035826 lxstd tặng từ thiện
8/26/2021 1.000.000 Nguyen Duc Kien 0071001202545  
8/27/2021 30.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0721000518129 Tặng cho
8/27/2021 1.000.000 Tran Huu Thuan 847263.270821. 201457  
8/27/2021 50.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0111000363083  Sinh viên
8/27/2021 100.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 1021377377 Mong các bé luôn vui vẻ và hạnh phúc nhé
8/27/2021 200.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 1018381023 Trẻ em khuyết tật
8/27/2021 50.000 Huynh Thi Truc Phuong 262632.270821. 093117  
8/27/2021 50.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 469709.270821. 091253  
8/27/2021 200.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0511000462218 Trẻ em khuyết tật cần được xã hội quan tâm
8/27/2021 30.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0071001035826 lxstd tặng từ thiện
8/28/2021 50.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0341007010767 Binh thuong
8/28/2021 200.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 072789.280821. 141908 Gửi tới các em nhỏ
8/28/2021 100.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0341007045541 Trẻ em khuyết tật
8/28/2021 100.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0501000239367 Ủng hộ trẻ em khuyết tật
8/28/2021 5.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 339295.280821. 130054 Vietcombank Gieo hạt
8/29/2021 500.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0511000462500 Trẻ em khuyết tật
8/29/2021 250.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 256974.290821. 123555 Hỗ trợ các trẻ em khuyết tật
8/29/2021 5.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 786363.290821. 120433 Vietcombank Gieo hạt
8/30/2021 5.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 745617.300821. 214504 Vietcombank Gieo hạt
8/30/2021 2.000.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0011002660025 Ủng hộ chung
8/30/2021 200.000 Nguyen Thi Sim IBPS/SE:01310001 Ủng hộ
8/30/2021 150.000 Vu Van Linh IBPS/SE:79307005  
8/30/2021 30.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0071001035826 lxstd tặng từ thiện
8/30/2021 1.000.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 744531.300821. 035128 Ủng hộ
8/31/2021 100.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0011004339139 Binh thuong
8/31/2021 50.000 Pham Le Kieu Vinh 242564.310821. 091745  
8/31/2021 30.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0071001035826 lxstd tặng từ thiện
8/31/2021 300.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0451000255229 Đóng góp
Tổng số 39.487.677      
Bảng tổng hợp nguồn vận động từ các nhà hảo tâm tại ngân hàng Vietinbank
(Tháng 08/2021)
 
NT Số tiền Tên nhà hảo tâm ủng hộ Quỹ Số tài khoản/ tham chiếu Ghi chú
8/12/2021 2.000.000 Mrs. Thuy Linh và Leila 122317102662 Ủng hộ trẻ khuyết tật Việt Nam
8/29/2021 100.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 124107057953 Ủng hộ trẻ khuyết tật Việt Nam
Tổng số 2.100.000      
Văn phòng quỹ Vì trẻ em Khuyết tật Việt Nam tại Hà Nội
Trang inGửi bạn bè Chia sẻ trên facebook  Chia sẻ trên twitterThảo luậnXem thảo luận
Thông tin khác:
Xem nhiều nhất
Tiêu điểm
Thông tin ủng hộ từ thiện
Quỹ Vì Trẻ Em Khuyết tật
1) Tên tài khoản: "Quỹ Vì trẻ em khuyết tật"
  Số tài khoản VNĐ: 00110 0381 4022
                       CIF: 481 3569
  Số tài khoản USD: 00113 7381 4041 
                       CIF: 481 3569
  Swift Code: BFTVVNVX 001
  Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam
  (Vietcombank)

Sở giao dịch
Địa chỉ: 
11 Láng Hạ, phường Thành Công, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội (Địa chỉ cũ: 31-33 Ngô Quyền, phường Hàng Bài, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội).
 2) Tên Tài khoản: Quỹ Vì trẻ em khuyết tật Việt Nam
Số TK: 121000034371 Tại Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam  - CN Hai Bà Trưng Hà Nội


3)Tên Tài khoản: Quỹ Vì trẻ em khuyết tật Việt Nam
Số TK: 060095268466 Tại Ngân hàng Sacombank chi nhánh Bình Chánh TP Hồ Chí Minh

 
Nội dung chuyển khoản: Ủng hộ "Quỹ Vì trẻ em khuyết tật Việt Nam".
Đường dây nóng: 0243.6321501 hoặc 0912.015.557
Mới cập nhật
Cô bé 10 tuổi bị ung thư trong "Chuyến bay của Linh - Điều ước thứ 7" đã qua đời
Bạn biết đến Quỹ Vì Trẻ Em Khuyết Tật bằng phương tiện
Mạng internet
Truyền hình
Truyền thanh
Khác
Thiết kế web: OnIP™