TẤM LÒNG HẢO TÂM

Báo cáo hoạt động tài chính Quý II- 2021

Cập nhật lúc 11:05 08/08/2021
QUỸ VÌ TRẺ EM KHUYẾT TẬT VIỆT NAM
          VĂN PHÒNG TRỤ SỞ HÀ NỘI
 

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH QUÝ II – 2021

 
A.Số dư Quý I năm 2021 chuyển sang:                6.221.765.849 đồng
Trong đó vốn điều lệ là 5.000.000.000 đồng và số dư của văn phòng miền nam là 34.692.806 đồng.
B. Hoạt động tài chính Quý II-2021:                                
             Tổng thu:                                              402.240.590 đồng
             Tổng chi:                                              325.170.500 đồng
             Số dư chuyển Qúy II năm 2021:        6.298.835.939 đồng

 (Trong đó: 5.000.000.000 đồng là vốn điều lệ và 34.692.806 đồng số dư của VP Miền Nam ) 
Đơn vị tính: VNĐ
I. Tổng thu  402.240.590 đồng
STT Nội dung Bằng tiền Bằng hiện vật Ghi chú
1 Nguồn vận động cho trẻ em khuyết tật 169.918.425   Thông qua NH Vietcombank, Vietinbank
2 Nguồn vận động cho hoạt động quản lý Quỹ 18.879.825   Thông qua NH Vietcombank, Vietinbank
3 Nguồn vận động cho trẻ em khuyết tật   165.319.200 Công ty CP sữa chuyên nghiệp Việt Nam tài trợ 391,5 thùng sữa hộp dinh dưỡng các loại
4 Nguồn vận động cho trẻ em khuyết tật   48.000.000 Công ty TNHH dinh dưỡng Otsuka Thăng Long tài trợ 12000 gói thức uống bổ sung ION Procari sweat 15g (4000đ/gói)
5 Lãi ngân hàng  123.140   Thông qua NH Vietcombank, Viettinbank
Tổng Cộng  188.921.390 213.319.200  
II. Tổng chi ( bao gồm chi đối tượng, hoạt động văn phòng ....) 325.170.500 đồng
1 Hỗ trợ 395,5 thùng sữa hộp dinh dưỡng cho trẻ em khuyết tật một số địa phương (150 thùng cho Hội bảo trợ người khuyết tật và trẻ mồ côi tỉnh Thanh Hóa, 30 thùng Mái ấm Thiện Phước Nhân Ái, 20 thùng Cơ sở nuôi dưỡng và bảo trợ trẻ em Thiên Phước, 30 thùng cho Cơ sở nuôi dưỡng và bảo trợ trẻ em Thiên Phước Củ Chi, 94,5 thùng cho Hội bảo trợ trẻ kt và bảo vệ quyền trẻ em tỉnh Lạng Sơn và 47 thùng cho trẻ em khuyết tật xã  Đông Trà tỉnh Thái Bình)   165.319.200 phối hợp với tỉnh Hội Thanh Hóa, tỉnh Hội Lạng Sơn và các cơ sở để trao tặng trẻ
2 Hỗ trợ 12000 gói thức uống bổ sung ION Procari sweat 15g cho Cơ sở nuôi dưỡng và bảo trợ trẻ em Thiên Phước (4000 gói) và Thiên Phước Củ Chi (8000 gói)   48.000.000  
3 Hỗ trợ gia đình anh Đỗ Trung Hòa để mua ghế ngồi đặc biệt cho cháu Đỗ Anh Khoa bị khuyết tật thần kinh, trí tuệ loại đặc biệt nặng 2.200.000    
4 Hỗ trợ học bổng cho trẻ em khuyết tật xã Đông Trà tỉnh Thái Bình 50.000.000   Phối hợp với Ủy ban nhân dân xã Đông Trà tổ chức trao tặng các cháu
5 Trao tặng 10 trẻ có hoàn cảnh khó khăn đang điều trị tại Viện huyết học truyển máu Trung Ương 10.000.000   Phối hợp với Hội bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam và khoa CTXH của Viện HHTMTW trao tặng.
5 Chi hoạt động của văn phòng Quỹ                     49.651.300   Bao gồm chi lương, văn phòng phẩm, thuê văn phòng, chi phí công tác, chi khác.
  Tổng Cộng  111.851.300     213.319.200  
III. Số dư chuyển Quý III năm 2021 6.298.835.939 (Trong đó: 5.000.000.000 đồng là vốn điều lệ và 34.692.806 đồng số dư của văn phòng Miền Nam) 
 
Ngày 13 tháng 06 năm 2021

                                 Phụ trách kế toán                                                              Giám đốc                                     
   
                                         (Đã ký)                                                                          (Đã ký)                                 
  
                                 Đỗ Thị Thùy Linh                                                           Phan Khắc Từ