Danh ngôn:
Thứ hai, 27/06/2022
TẤM LÒNG HẢO TÂM

Danh sách các nhà hảo tâm (Tháng 9/2021)

Cập nhật lúc 08:21 01/09/2021
Quỹ vì trẻ em khuyết tật Việt Nam
Tầng 5, số 435 Kim Ngưu - P.Vĩnh Tuy, Q. Hai Bà Trưng, TP Hà Nội
 
Bảng tổng hợp nguồn vận động từ các nhà hảo tâm tại ngân hàng Vietcombank
(Tháng 9/2021)
NT Số tiền Tên nhà hảo tâm ủng hộ Quỹ Số tài khoản/ tham chiếu Ghi chú
1/9/2021 500.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 063048.010921. 221133 Ủng hộ các bé
1/9/2021 5.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 586085.010921. 215640 Vietcombank Gieo hạt
1/9/2021 275.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0421000418767 Trẻ em khuyết tật
1/9/2021 50.000 La tien Dat 020278.010921. 092429  
1/9/2021 50.000 Pham Le Kieu Vinh 200329.010921. 091928  
1/9/2021 50.000 Pham Le Kieu Vinh 000433.010921. 090217  
1/9/2021 300.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0471000021786 Ủng hộ trẻ em khuyết tật
1/9/2021 30.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0071001035826 lxstd tặng từ thiện
1/9/2021 200.000 Tran Thuy Linh SHGD:10003261 Gửi các em
2/9/2021 2.000.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0281000379309 Ủng hộ các trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, cố lên.
2/9/2021 300.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 1019286205  
2/9/2021 1.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0071001031556  
2/9/2021 1.000.000 Tran Hai Anh 265738.020921. 131425  
2/9/2021 38.000 Nguyen Thi Hong Thuyen 844955.020921. 102812  
2/9/2021 5.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 093241.020921. 094943 Vietcombank Gieo hạt
2/9/2021 50.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 844602.020921. 091417  
2/9/2021 50.000 Pham Thuy Tra My 248885.020921. 090837  
2/9/2021 50.000 Tran Ngoc Dat 247451.020921. 090546  
2/9/2021 200.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0341006839426 Trẻ em khuyết tật bẩm sinh
2/9/2021 30.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0071001035826 lxstd tặng từ thiện
2/9/2021 300.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0401001367721 Vì trẻ em Việt Nam
3/9/2021 50.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0751000035575  
3/9/2021 100.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 1021377377 Mong các bé khỏe mạnh và luôn vui vẻ nhé
3/9/2021 50.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 702288.030921. 091952  
3/9/2021 100.000 Nguyen Thi Tam Dan 0671004092453 Chuyển tiền ủng hộ Quỹ Vì trẻ em khuyết tật Việt Nam
4/9/2021 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0301000308373  
4/9/2021 50.000 Pham Thuy Tra My 201704.040921. 184925  
4/9/2021 100.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 921299.040921. 173026  
4/9/2021 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 1020962519  
4/9/2021 5.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 045274.040921. 134511 Vietcombank Gieo hạt
4/9/2021 50.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0251002738983  
5/9/2021 5.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 627476.050921. 201125 Vietcombank Gieo hạt
5/9/2021 500.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0181003469763  
5/9/2021 200.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 1015944765 Lan tỏa hạnh phúc
5/9/2021 200.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0531002483065 Mọi hoàn cảnh
5/9/2021 1.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 1020191323  
5/9/2021 50.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 1021377377 Mong các bé khỏe mạnh và vui vẻ nhé
5/9/2021 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0271001095678  Sinh viên
6/9/2021 20.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0031000147381 For you
6/9/2021 5.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 903500.060921. 194512 Vietcombank Gieo hạt
6/9/2021 50.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 1020861805 Ủng hộ trẻ em khuyết tật Việt Nam
6/9/2021 1.000.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 979876.060921. 140402 Ủng hộ Quỹ Vì trẻ em khuyết tật Việt Nam nhân ngày vía Đức Bổn Tôn Đại Nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát
6/9/2021 100.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0441000738935  
6/9/2021 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0731000766911 Ủng hộ
6/9/2021 50.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 232263.060921. 092357  
6/9/2021 30.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0071001035826 lxstd tặng từ thiện
7/9/2021 18.574 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 259097.060921. 234739 Ủng hộ Quỹ Vì trẻ em khuyết tật Việt Nam
7/9/2021 500.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0301000327322 Mai Bach ung ho Quy
7/9/2021 1.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 1022372371  
7/9/2021 35.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 1021377377 Mong các em vui vẻ và khỏe mạnh nhé
7/9/2021 100.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0351001207344 Lá lành đùm lá rách
7/9/2021 40.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 133166.070921. 162139 Cố lên nhé các em
7/9/2021 300.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0381000466554 Góp quỹ chung
7/9/2021 30.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0071001035826 lxstd tặng từ thiện
7/9/2021 10.000 Phuong 0341007162249  
7/9/2021 500.000 Pham Thi Yen 438481.070921. 093915  
7/9/2021 50.000 Pham Le Kieu Vinh 586699.070921. 090746  
7/9/2021 500.000 Công ty FLEXCOM Bắc Ninh Việt Nam PT.TKT.03500017  
7/9/2021 100.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0351000815462  
7/9/2021 500.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0011004034959  
7/9/2021 5.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 1022436798  
8/9/2021 100.000 Nguyen Thanh Thuy 927628.070921. 232104 Ủng hộ quỹ
8/9/2021 35.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 1021377377 Mong các bé vui vẻ và khỏe mạnh nhé
8/9/2021 5.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 907647.080921. 171121 Vietcombank Gieo hạt
8/9/2021 100.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 1018822812  
8/9/2021 100.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0071000909070  
8/9/2021 50.000 Chau Tue Minh 301448.080921. 100946  
8/9/2021 50.000 Nguyen Thi Tam 395926.080921. 092404  
8/9/2021 50.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 261709.080921. 090858  
8/9/2021 30.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0071001035826 lxstd tặng từ thiện
8/9/2021 30.000 Nguyen Ngoc Linh 0451000499258 Ủng hộ các em nhỏ
9/9/2021 10.000 Nguyen Hoang Duong 0071001189907  
9/9/2021 200.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0491000032377 Ủng hộ trẻ em khuyết tật
9/9/2021 5.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0071003783995 Ủng hộ quỹ
9/9/2021 300.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 281086.090921. 160706 Ủng hộ Quỹ Vì trẻ em khuyết tật Việt Nam
9/9/2021 300.000 Vu Duc Tu 445243.090921. 111043  
9/9/2021 50.000 Tai Tieu Khon 378875.090921. 094242  
9/9/2021 50.000 Pham Hai Dang 160721.090921. 093048  
9/9/2021 50.000 Nguyen Thanh Long 237943.090921. 090831  
9/9/2021 30.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0071001035826 lxstd tặng từ thiện
10/9/2021 5.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 407112.100921. 222722 Vietcombank Gieo hạt
10/9/2021 3.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0831000023043 Của ít lòng nhiều
10/9/2021 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0271001095678 Sinh viên
10/9/2021 30.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 1021377377 Mong các em khỏe mạnh và vui vẻ  
10/9/2021 200.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 709287.100921. 155530 Chúc các bé mạnh khỏe và an lạc
10/9/2021 100.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0071003477174 Ủng hộ trẻ
10/9/2021 100.000 Nguyen Thi Ha Giang 0021000398231 Love
10/9/2021 5.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0071003783995 Ủng hộ quỹ
10/9/2021 3.000.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0281000631599 Cá nhân
10/9/2021 50.000 Le Thi Tham 0111000192254 Duong phuc loc
10/9/2021 50.000 Nguyen Thi Tam 336774.100921. 094049  
10/9/2021 50.000 Hua Thi Nho 279164.100921. 091050  
10/9/2021 30.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0071001035826 lxstd tặng từ thiện
10/9/2021 426.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0421000418767  Trẻ em khuyết tật
11/9/2021 50.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0021000412676 Các em nhỏ không may mắn
11/9/2021 5.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 244643.110921. 211137 Vietcombank Gieo hạt
11/9/2021 200.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0301000430044 Ủng hộ trẻ em khuyết tật
11/9/2021 250.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0421000418767  Trẻ em khuyết tật
11/9/2021 500.000 Tran Quang Dao 0351000931037  
11/9/2021 50.000 Nguyen Thi Linh Chi 188727.110921. 110328  
11/9/2021 200.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0691000341049 Quản lý quỹ chủ động sử dụng đúng theo quy định
11/9/2021 500.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 393826.110921. 083051 Giúp đỡ trẻ em
11/9/2021 50.000 Cao Van Viet    
11/9/2021 1.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 1021773928  
12/9/2021 1.000.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0231000656792 Ủng hộ
12/9/2021 100.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0441000805546 Trẻ em
12/9/2021 1.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 1022351475  
13/9/2021 100.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0541000292484  1 vợ 3 con 2 cháu khuyết tật nhé
13/9/2021 100.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0111000356715 Sinh viên
13/9/2021 100.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0141000845856  Ủng hộ trẻ em
13/9/2021 48.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0791000018804 Buôn bán
13/9/2021 200.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 759754.130921. 092907  
13/9/2021 50.000 Tran Ngoc Long 218667.130921. 091830  
13/9/2021 30.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0071001035826 lxstd tặng từ thiện
14/9/2021 200.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0491000160529 Ủng hộ
14/9/2021 20.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0481000706265  
14/9/2021 100.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0141000877185 Bình thường
14/9/2021 100.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0541000279576 Trẻ em khuyết tật
14/9/2021 30.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0071001035826 lxstd tặng từ thiện
15/9/2021 150.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0721000648430 Em không có gì nhiểu, chỉ có ít mong góp phần nào
15/9/2021 3.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 1022134802 Giúp đỡ các em khó khăn
15/9/2021 200.000 Dao Tu Linh 513961.150921. 160809 Ủng hộ Quỹ Vì trẻ em khuyết tật Việt Nam
15/9/2021 100.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0251002028443 Smile and Happy life for kids
15/9/2021 30.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0071001035826 lxstd tặng từ thiện
16/9/2021 500.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0031000226086 Mình ủng hộ 1 chút cho các em
16/9/2021 30.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0071001035826 lxstd tặng từ thiện
17/9/2021 5.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 017454.170921. 205212 Vietcombank Gieo hạt
17/9/2021 100.000 Nguyen Thanh Trung 0351000880499 Ủng hộ
17/9/2021 100.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0631000469394  
17/9/2021 200.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 1016561835  Hỗ trợ trẻ em khuyết tật
17/9/2021 100.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ IBVCB.1366920062  
18/9/2021 3.000.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 093614.180921. 220019 Ủng hộ từ thiện
18/9/2021 1.000.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 574562.180921. 215020 Ủng hộ từ thiện
18/9/2021 10.000 Ngo Thi Hue 763027.180921. 143206  
18/9/2021 50.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0631000525930 Binh Thuong
19/9/2021 200.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0071000879838 Làm thiện nguyện
19/9/2021 5.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 335377.190921. 105831 Vietcombank Gieo hạt
19/9/2021 500.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0561003837432 Trẻ em khuyết tật
20/9/2021 5.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 156189.200921. 173440 Vietcombank Gieo hạt
20/9/2021 30.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0071001035826 lxstd tặng từ thiện
20/9/2021 100.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 114362.200921. 070043 A Di Đà Phật
20/9/2021 50.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0461000515021 Yêu thương
21/9/2021 200.000 Ha Nhung (Hà Nội) 450376.210921. 194546 Ủng hộ
21/9/2021 500.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0081001218717 Tự nguyện
21/9/2021 200.000 Nguyen Huu Tri 0721000618598  
21/9/2021 5.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 397525.210921. 111829 Vietcombank Gieo hạt
21/9/2021 30.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0071001035826 lxstd tặng từ thiện
22/9/2021 5.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 669779.220921. 201140 Vietcombank Gieo hạt
22/9/2021 30.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0071001035826 lxstd tặng từ thiện
22/9/2021 100.000 Nguyen Xuan Son Q7    
23/9/2021 100.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0271001082810  
23/9/2021 5.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 489393.230921. 173604 Vietcombank  
23/9/2021 200.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0381000466554 Ủng hộ Quỹ
23/9/2021 1.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 1022354883  
23/9/2021 1.000.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 419730.230921. 102347 Nam mô Quan Thế Âm Bồ Tát
23/9/2021 100.000 Hoa ung ho trung thu 224738.230921. 091538 Hoa ung ho trung thu
23/9/2021 30.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0071001035826 lxstd tặng từ thiện
24/9/2021 100.000 Trinh Quang Long 0071005679972  
24/9/2021 300.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0341006894607 Tự nguyện
24/9/2021 1.000.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0281000051727  
24/9/2021 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0121000796194 Theo sự sắp xếp của Quỹ
24/9/2021 500.000 Nguyen Thi Huong Lan 0491000049220 Ủng hộ Quỹ
24/9/2021 100.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0031000446784  
24/9/2021 50.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0541000328793  
24/9/2021 100.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 802859.240921. 092526  
24/9/2021 3.000.000 Phan Thanh Long SHGD:10000061 Đóng góp Quỹ Vì trẻ em khuyết tật Việt Nam
24/9/2021 30.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0071001035826 lxstd tặng từ thiện
25/9/2021 100.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0071004166064 Những người khó khăn
25/9/2021 5.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 934442.250921. 124402 Vietcombank  
25/9/2021 50.000 Huỳnh Thị Trúc Phương 290818.250921. 091645  
26/9/2021 500.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 1015489790  
26/9/2021 50.000 Duong Thi Thuy Nga 978227.260921. 171110  
26/9/2021 5.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 204819.260921. 131821 Vietcombank Gieo hạt
26/9/2021 200.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 488329.260921. 121503 Gửi tới các em nhỏ
26/9/2021 200.000 Trinh Thi Thuy Tien 0561000608760   
26/9/2021 200.000 co Chi ung ho 004178.260921. 073754 co Chi ung ho
27/9/2021 5.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 471018.270921. 201211 Vietcombank Gieo hạt
27/9/2021 100.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0181003391498 Ủng hộ trẻ em khuyết tật
27/9/2021 38.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0011003814022 Ủng hộ 
27/9/2021 1.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 1022353945  
27/9/2021 1.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 1022602698  
27/9/2021 30.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0071001035826 lxstd tặng từ thiện
28/9/2021 500.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0491000065837 Vì trẻ em khuyết tật
28/9/2021 1.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 1022592907   
28/9/2021 1.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 1022558715  
28/9/2021 1.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 1022243121  
28/9/2021 1.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 1022319434  
28/9/2021 1.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 1022390505  
28/9/2021 1.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 1022389662  
28/9/2021 1.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 1022806004  
28/9/2021 1.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 9906049390  
28/9/2021 1.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 1021332279  
28/9/2021 30.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0071001035826 lxstd tặng từ thiện
29/9/2021 5.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 666883.290921. 221349 Vietcombank Gieo hạt
29/9/2021 50.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0461000543893 Trẻ em khuyết tật nghèo
29/9/2021 50.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0461000543893 Trẻ em khuyết tật nghèo
29/9/2021 25.421 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ MBVCB.1393215718 Ủng hộ
29/9/2021 30.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0071001035826 lxstd tặng từ thiện
30/9/2021 100.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0461000543893 Trẻ khuyết tật
30/9/2021 5.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 987585.300921. 200210 Vietcombank Gieo hạt
30/9/2021 300.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 652668.300921. 175613 Ủng hộ Quỹ Vì trẻ em khuyết tật Việt Nam
30/9/2021 1.000.000 Công ty FLEXCOM Bắc Ninh Việt Nam PT.TKT.03500017. 593724  
30/9/2021 1.700 Tran Quang Tien 0061001074723  
30/9/2021 100.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 239470.300921. 123858  
30/9/2021 30.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0071001035826 lxstd tặng từ thiện
30/9/2021 200.000 Tran Thuy Linh SHGD:10001211 Gửi các em
Tổng số 38.603.695      

Bảng tổng hợp nguồn vận động từ các nhà hảo tâm tại ngân hàng Vietinbank
(Tháng 9/2021)
NT Số tiền Tên nhà hảo tâm ủng hộ Quỹ Số tài khoản/ tham chiếu Ghi chú
6/9/2021 1.000.000 Thang Thu Dua Nep   Ủng hộ 
Tổng số 1.000.000      
 
Văn phòng quỹ Vì trẻ em Khuyết tật Việt Nam tại Hà Nội
Trang inGửi bạn bè Chia sẻ trên facebook  Chia sẻ trên twitterThảo luậnXem thảo luận
Thông tin khác:
Xem nhiều nhất
Tiêu điểm
Thông tin ủng hộ từ thiện
Quỹ Vì Trẻ Em Khuyết tật
1) Tên tài khoản: "Quỹ Vì trẻ em khuyết tật"
  Số tài khoản VNĐ: 00110 0381 4022
                       CIF: 481 3569
  Số tài khoản USD: 00113 7381 4041 
                       CIF: 481 3569
  Swift Code: BFTVVNVX 001
  Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam
  (Vietcombank)

Sở giao dịch
Địa chỉ: 
11 Láng Hạ, phường Thành Công, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội (Địa chỉ cũ: 31-33 Ngô Quyền, phường Hàng Bài, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội).
 2) Tên Tài khoản: Quỹ Vì trẻ em khuyết tật Việt Nam
Số TK: 121000034371 Tại Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam  - CN Hai Bà Trưng Hà Nội


3)Tên Tài khoản: Quỹ Vì trẻ em khuyết tật Việt Nam
Số TK: 060095268466 Tại Ngân hàng Sacombank chi nhánh Bình Chánh TP Hồ Chí Minh

 
Nội dung chuyển khoản: Ủng hộ "Quỹ Vì trẻ em khuyết tật Việt Nam".
Đường dây nóng: 024 38238804 hoặc 0912.304.995
Mới cập nhật
Cô bé 10 tuổi bị ung thư trong "Chuyến bay của Linh - Điều ước thứ 7" đã qua đời
Bạn biết đến Quỹ Vì Trẻ Em Khuyết Tật bằng phương tiện
Mạng internet
Truyền hình
Truyền thanh
Khác
Thiết kế web: OnIP™