Danh ngôn:
Thứ hai, 27/06/2022
TẤM LÒNG HẢO TÂM

Danh sách các nhà hảo tâm (Tháng 10/2021)

Cập nhật lúc 12:00 04/10/2021
Quỹ vì trẻ em khuyết tật Việt Nam
Tầng 5, số 435 Kim Ngưu - P.Vĩnh Tuy, Q. Hai Bà Trưng, TP Hà Nội
 
Bảng tổng hợp nguồn vận động từ các nhà hảo tâm tại ngân hàng Vietcombank
(Tháng 10/2021)
NT Số tiền Tên nhà hảo tâm ủng hộ Quỹ Số tài khoản/ tham chiếu Ghi chú
1/10/2021 300.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 1019286205  
1/10/2021 5.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 287825.011021. 201814 Vietcombank Gieo hạt
1/10/2021 300.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0471000021786 Ủng hộ trẻ em khuyết tật
1/10/2021 50.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0401001412619 Khuyết tật
1/10/2021 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 371465.011021. 095940 Chung tay nâng đỡ trẻ em khuyết tật
1/10/2021 500.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0451000255229  Đóng góp
1/10/2021 30.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0071001035826 lxstd tặng từ thiện
2/10/2021 100.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0441000738935 Quyên góp
2/10/2021 1.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 1022351475  
2/10/2021 5.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 182492.021021. 153955 Vietcombank Gieo hạt
2/10/2021 5.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 1023297780 Ủng hộ Quỹ
2/10/2021 50.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0011004373456 Đóng góp chung
2/10/2021 1.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ MBVCB.1398371028 Ủng hộ
2/10/2021 100.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0541000292484  1 vợ 3 con
3/10/2021 300.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 980487.031021. 200513  
3/10/2021 5.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 549533.031021. 191107 Vietcombank Gieo hạt
3/10/2021 500.000 Duong Thi Thuy Nguyet 406924.031021. 121816 Ủng hộ Quỹ Vì trẻ em khuyết tật Việt Nam
3/10/2021 500.000 Pham Thi Yen 083005.031021. 110801  
3/10/2021 400.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0021001896504 Quỹ Vì trẻ em khuyết tật Việt Nam
4/10/2021 1.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 1021595633  
4/10/2021 1.000.000 Công ty FLEXCOM Bắc Ninh Việt Nam PT.TKT.03500017…  
4/10/2021 5.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 393132.041021. 133738 Vietcombank Gieo hạt
4/10/2021 300.000.000 Gia đình Truong Thuy 273660.041021. 120002 Gia đình Truong Thuy ủng hộ Quỹ và chúc mọi điều tốt lành và bình an đến các em
4/10/2021 200.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0081000224996 Ủng hộ
4/10/2021 30.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0071001035826 lxstd tặng từ thiện
4/10/2021 200.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0081001009946 Trẻ em bị khuyết tật
5/10/2021 300.000 Nguyen Nhu Ngoc 1020815526   
5/10/2021 250.000 Nguyen Tran Hoang Lam 0071004011351  
5/10/2021 250.000 Nguyen Khai Anh 0071004011351  
5/10/2021 30.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 154477.051021. 141026 Xin được đóng góp chút ít cho Quỹ
5/10/2021 100.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 1015944765 Lan tỏa
5/10/2021 30.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0071001035826 lxstd tặng từ thiện
5/10/2021 200.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0341006839426 Học sinh
5/10/2021 200.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 1018394403 Tất cả
6/10/2021 100.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 1013855663 Tình thương
6/10/2021 100.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0071001066183 Ủng hộ các em
6/10/2021 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0341007162249  
6/10/2021 100.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 571790.061021. 120505 Ủng hộ Quỹ
6/10/2021 300.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0071000773387  
6/10/2021 30.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0071001035826 lxstd tặng từ thiện
7/10/2021 150.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 238175.071021. 222423 Ủng hộ Quỹ Vì trẻ em khuyết tật Việt Nam
7/10/2021 100.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0281000542743 Ủng hộ các em khó khăn
7/10/2021 20.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 037088.071021. 202040 Vietcombank Gieo hạt
7/10/2021 400.000 Nguyen The Huynh 0081001235796  Ủng hộ các em
7/10/2021 200.000 chu Dieu ung ho 015105.071021. 092159 chu Dieu ung ho
7/10/2021 30.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0071001035826 lxstd tặng từ thiện
8/10/2021 21.088 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0011003814022  Ủng hộ
8/10/2021 200.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0461000598805 Trẻ em
8/10/2021 500.000 Mai Bach 0301000327322 Mai Bach ủng hộ Quỹ
8/10/2021 100.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 1016001037 Các bé khuyết tật
8/10/2021 500.000 Thuy 181652.081021. 140638  
8/10/2021 200.000 Chi Lien  178856.081021. 140414  
8/10/2021 100.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0531002289067 Ủng hộ Quỹ
8/10/2021 100.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0351000674296 Vì sức khỏe trẻ em Việt Nam
8/10/2021 20.000 Kha 1022422516   
8/10/2021 30.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0071001035826 lxstd tặng từ thiện
8/10/2021 20.708 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 1020084961 Hiện đang là sinh viên
9/10/2021 50.000 Duong Thi Thuy Nga 752746.091021. 222655  
9/10/2021 1.500.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 1019926336 Vì các em mầm non đất nước
9/10/2021 100.000 Nguyen Thi Khanh Linh 703383.091021. 154525  
9/10/2021 28.570 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0011003814022 Ủng hộ
9/10/2021 1.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 1020687535  
9/10/2021 100.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0531002289067 Ủng hộ Quỹ
9/10/2021 200.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0481000880256 Hoàn cảnh cần hỗ trợ
9/10/2021 150.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0101001169984  
9/10/2021 1.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 1015961150  
9/10/2021 100.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 1018822812 Trung bình
10/10/2021 50.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 119031.091021.231234.ung ho cac em Ủng hộ các em
10/10/2021 50.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0011004321724 Nam mô a di đà phật
10/10/2021 5.001 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 1020269716  
10/10/2021 2.000.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 176026.101021. 093312 Ủng hộ
10/10/2021 50.000 Nguyen Thien Kieu 397171.101021. 092337  
11/10/2021 100.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0011004133316  
11/10/2021 50.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 1021940852  
11/10/2021 200.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0441000805546   
11/10/2021 200.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 286004.111021. 125202 Group Việc làm Xuất Nhập Khẩu ủng hộ Trẻ em khuyết tật
11/10/2021 200.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0431000248493 Cuộc sống lấy đi quá nhiều nhưng mong em hãy mạnh mẽ
11/10/2021 100.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0071003477174 Ủng hộ trẻ em khuyết tật
11/10/2021 30.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0071001035826 lxstd tặng từ thiện
11/10/2021 50.000 Cao Van Viet    
12/10/2021 500.000 Chung Quoc Tuan 0721000628957   
12/10/2021 100.000 Nguyen Thanh Trung 0351000880499 Nguyen Thanh Trung tấm lòng ủng hộ tất cả cho trẻ em gặp khó khăn
12/10/2021 300.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 632020.121021. 140256 Tiền từ thiện
12/10/2021 50.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0601000446388 Giúp đỡ các cháu
12/10/2021 50.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0601000446388 Giúp đỡ các cháu
12/10/2021 30.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0071001035826 lxstd tặng từ thiện
12/10/2021 1.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 9974518634  
13/10/2021 650.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0461000564595 Dành cho các bé có hoàn cảnh khó khăn khuyết tật
13/10/2021 1.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 1020620863  
13/10/2021 20.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 380293.131021. 172545 Vietcombank Gieo hạt
13/10/2021 40.510 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0011003814022  
13/10/2021 500.000 Ta Dao Le Duy 0331003720005  Ta Dao Le Duy ủng hộ Quỹ Vì trẻ em khuyết tật Việt Nam
13/10/2021 200.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0531002289067 Ủng hộ Quỹ
13/10/2021 250.000 Vu Duc Tu 425345.131021. 103201  
13/10/2021 200.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0591000228542 Ủng hộ Quỹ Vì trẻ em khuyết tật Việt Nam
13/10/2021 30.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0071001035826 lxstd tặng từ thiện
14/10/2021 500.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0381000359453 Trẻ em khuyết tật
14/10/2021 50.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0301000318587 Trẻ em khuyết tật có hoàn cảnh khó khăn
14/10/2021 50.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ MBVCB.1425556158 Ủng hộ
14/10/2021 100.000 Bui Thuy Huynh Nhu IBPS/SE:79310001 Mong tổ chức hoạt động hiệu quả
14/10/2021 100.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0031000900813 Trẻ em khuyết tật tai nạn
14/10/2021 30.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0071001035826 lxstd tặng từ thiện
14/10/2021 300.000 Nguyen Van Vuong 0011004265191 Chúc các em vui vẻ
14/10/2021 100.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0701000453592  
15/10/2021 200.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0201000658527 May mắn được làm người lành lặn
15/10/2021 100.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 1021322271 Khỏe mạnh
15/10/2021 55.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ MBVCB.1427201310 Ủng hộ
15/10/2021 30.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0071001035826 lxstd tặng từ thiện
15/10/2021 100.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0011004432871 Ủng hộ trẻ em khuyết tật
16/10/2021 500.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0071005277305 Góp cho Quỹ
16/10/2021 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 1017355532 Ủng hộ các bé mau khỏi bệnh
16/10/2021 400.000 Phan Duc Anh 293628.161021. 185615  
16/10/2021 100.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0021000265602  Ủng hộ
16/10/2021 1.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 1013144228  
16/10/2021 1.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 1022660685  
16/10/2021 1.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 1022803988  
16/10/2021 1.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 9906049390  
16/10/2021 1.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 1022602698  
17/10/2021 100.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0071000765202 Trẻ em
17/10/2021 21.361 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ MBVCB.1431500036 Ủng hộ
17/10/2021 200.000 Nguyen Van Vuong 0011004265191 Chúc các em vui vẻ
17/10/2021 1.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 1018251436  
17/10/2021 1.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 1021038591  
17/10/2021 5.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0151000569965 Chúc các em luôn vui vẻ
17/10/2021 1.000.000 Dang Le Xuan Phuong 0111000272281 Ủng hộ Quỹ Vì trẻ em khuyết tật Việt Nam
18/10/2021 25.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ MBVCB.1432862396 Ủng hộ
18/10/2021 85.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 218684.181021. 185625 Ủng hộ Quỹ
18/10/2021 100.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0531002289067 Ủng hộ Quỹ
18/10/2021 50.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0751000035575 All
18/10/2021 200.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0481000727332  Ủng hộ Quỹ Vì trẻ em khuyết tật Việt Nam
18/10/2021 30.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0071001035826 lxstd tặng từ thiện
18/10/2021 100.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0301000414014 Tự nguyện
19/10/2021 50.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0341007010767 Bình thường
19/10/2021 100.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0071002089601 Ủng hộ trẻ em khuyết tật
19/10/2021 200.000 Le Thi Cam Van 860510.191021. 183403 Ủng hộ Quỹ Vì trẻ em khuyết tật Việt Nam
19/10/2021 250.000 Công ty FLEXCOM Bắc Ninh Việt Nam PT.TKT.03500017. 603068  
19/10/2021 1.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ IBVCB.1436572830  
19/10/2021 600.000 Pham Thi Yen Nhi 515050.191021. 123213  
19/10/2021 20.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ MBVCB.1436337064 Ủng hộ Quỹ Vì trẻ em khuyết tật Việt Nam
19/10/2021 1.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ IBVCB.1436312504  
19/10/2021 50.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 187045.191021. 101151. Xin ủng hộ Quỹ
19/10/2021 30.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0071001035826 lxstd tặng từ thiện
20/10/2021 300.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0531002534234  
20/10/2021 36.220 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ IBVCB.1439448369 Ủng hộ
20/10/2021 100.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 519539.201021. 132844 Thân ái
20/10/2021 1.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 1021400964  
20/10/2021 1.000.000 Nguyen Duc Kien 0071001202545  
20/10/2021 30.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0071001035826 lxstd tặng từ thiện
20/10/2021 100.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 038982.201021. 070048 A Di Đà Phật
21/10/2021 12.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 1020134272  
21/10/2021 20.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 936218.211021. 203033 Vietcombank Gieo hạt
21/10/2021 50.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0541000328793  
21/10/2021 1.000.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 209389.211021. 154900 Chúc các bé 20/10 vui vẻ, khỏe mạnh, bình an
21/10/2021 300.000 Nguyen Nhu Ngoc 1020815526  
21/10/2021 30.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0111000302519 Bình thường
21/10/2021 100.000 Truong Thi Son Ca 0071000630156  
21/10/2021 30.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0071001035826 lxstd tặng từ thiện
21/10/2021 60 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ MBVCB.1441101075 Ủng hộ
22/10/2021 1.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 1023775390  
22/10/2021 100.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0911000026962 Làm việc bác ái
22/10/2021 100.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 9932993618 Bình thường
22/10/2021 500.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0171003469720 Bt
22/10/2021 100.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0031000446784  
22/10/2021 100.000 Nguyen Trung Thanh 430273.221021. 100155  
22/10/2021 500.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0071001446851 Ủng hộ trẻ em khuyết tật
22/10/2021 30.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0071001035826 lxstd tặng từ thiện
22/10/2021 100.000 Nguyen Xuan Son (Quận 7)    
22/10/2021 100.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ MBVCB.1443226429 Ủng hộ Quỹ Vì trẻ em khuyết tật Việt Nam. Giúp đỡ trẻ em khuyết tật
23/10/2021 67.888 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ MBVCB.1445981678 Ủng hộ Quỹ Vì trẻ em khuyết tật Việt Nam. Trẻ em khuyết tật
23/10/2021 100.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0481000848760 Trẻ hiếu học
23/10/2021 30.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0341005890014  
23/10/2021 1.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 1021400281  
23/10/2021 1.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 1022756628  
24/10/2021 100.000 Trinh Quang Long 0071005679972  
24/10/2021 100.000 Chung Quoc Tuan 0721000628957  
24/10/2021 50.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 735984.241021. 104742 Giúp đỡ trẻ em kém may mắn
24/10/2021 100.000 Cao Thi Thanh An 0261003495822 Vì các em
25/10/2021 25.195 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ MBVCB.1449839231 Ủng hộ Quỹ Vì trẻ em khuyết tật Việt Nam
25/10/2021 100.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0531002289067 Ủng hộ Quỹ
25/10/2021 500.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0451000255229 Mùa đông ấm áp
25/10/2021 100.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0021000265602 Ủng hộ Quỹ Vì trẻ em khuyết tật Việt Nam
25/10/2021 1.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ IBVCB.1450816431  
25/10/2021 1.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ IBVCB.1450783608  
25/10/2021 3.000.000 Phan Thanh Long SHGD:10001042 Đóng góp Quỹ Vì trẻ em khuyết tật Việt Nam
25/10/2021 30.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0071001035826 lxstd tặng từ thiện
26/10/2021 100.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0071000765202  Trẻ em
26/10/2021 500.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0921000708231 Trẻ em khuyết tật
26/10/2021 200.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 065100087257 Ủng hộ trẻ em khuyết tật
26/10/2021 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 1019718962 Học sinh
26/10/2021 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 1023907236 ' Bình thường
26/10/2021 50.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0021000265602 Ủng hộ
26/10/2021 50.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0451000258464 Trẻ em có hoàn cảnh khó khăn do Covid 19
26/10/2021 2.400.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0031000318707 Trẻ em khuyết tật tim bẩm sinh
26/10/2021 1.000.000 Nguyen Van Vuong 0011004265191  Chúc các em hạnh phúc
26/10/2021 1.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 1022529367  
26/10/2021 500.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0071001136073 Dự án nhà chống lũ
26/10/2021 1.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 1022549979  
26/10/2021 1.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 1021611643  
27/10/2021 100.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 261906.271021. 215550 God bless you all 
27/10/2021 21.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ MBVCB.1457094744 Ủng hộ Quỹ Vì trẻ em khuyết tật Việt Nam
27/10/2021 500.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0921000721075 Trẻ em khuyết tật
27/10/2021 300.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0351000684124 Ủng hộ Quỹ Vì trẻ em khuyết tật Việt Nam
27/10/2021 100.000 Nguyen Van Han 186410.271021. 123507 Nguyen Van Han Hà Nội ủng hộ
27/10/2021 500.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 322514.271021. 091114  
27/10/2021 60.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0071001035826 lxstd tặng từ thiện
28/10/2021 1.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 1022161924  
28/10/2021 1.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 1022370072  
28/10/2021 30.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0071001035826 lxstd tặng từ thiện
28/10/2021 100.000 Gia Han 592075.281021. 135231  
28/10/2021 20.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 102712.281021. 135211 Vietcombank Gieo hạt
28/10/2021 50.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0111000182402 Trẻ khuyết tật
28/10/2021 100.000 Do Phuong Anh 243637.281021. 121044  
28/10/2021 1.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 9582072002  
28/10/2021 100.000 Nguyen Hong Nhung 172461.281021. 082026  
28/10/2021 1.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 1022726198  
28/10/2021 1.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 1022559421  
28/10/2021 1.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 1022558009  
29/10/2021 500.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 000825.291021. 183509 Ủng hộ Quỹ Vì trẻ em khuyết tật Việt Nam
29/10/2021 200.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 750082.291021. 182404 for childrens
29/10/2021 30.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ MBVCB.1461166057 Ủng hộ Quỹ Vì trẻ em khuyết tật Việt Nam
29/10/2021 20.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0111000302519   
29/10/2021 100.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 1018270932 Các cháu
29/10/2021 30.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0071001035826 lxstd tặng từ thiện
30/10/2021 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 1022023695 Khó khăn
30/10/2021 200.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 860714.301021. 221840 Quyên góp vì trẻ em khuyết tật
30/10/2021 20.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 129603.301021. 133222 Vietcombank Gieo hạt
30/10/2021 500 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ MBVCB.1462634341 Ủng hộ Quỹ Vì trẻ em khuyết tật Việt Nam
30/10/2021 1.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 1023727677 Nghèo
30/10/2021 22.500 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ MBVCB.1462370668 Ủng hộ Quỹ Vì trẻ em khuyết tật Việt Nam
31/10/2021 15.000 Ta Thi Thang 0011000730000 Happy
31/10/2021 50.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 457937.311021. 213555 Gửi chút tấm lòng cho các bé
31/10/2021 100.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0831000044578 Tình nguyện
31/10/2021 500.000 Nguyen Thi Huong Quynh 0971000027964  
31/10/2021 41.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 064514.311021. 101403 Ủng hộ
31/10/2021 500.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 650007.311021. 092021 Ủng hộ Quỹ Vì trẻ em khuyết tật Việt Nam
31/10/2021 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0341007044695  
31/10/2021 50.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 768320.311021.072347 Xin ủng hộ Quỹ
Tổng số 341.735.601      
Bảng tổng hợp nguồn vận động từ các nhà hảo tâm tại ngân hàng Vietinbank
(Tháng 10/2021)
 
NT Số tiền Tên nhà hảo tâm ủng hộ Quỹ Số tài khoản/ tham chiếu Ghi chú
4/10/2021 1.100.000 Mai Thanh Kim 127616140387 Ủng hộ "Quỹ Vì trẻ em khuyết tật Việt Nam" yêu thương các em nhiều
Tổng số 1.100.000      

Văn phòng quỹ Vì trẻ em Khuyết tật Việt Nam tại Hà Nội
 
Trang inGửi bạn bè Chia sẻ trên facebook  Chia sẻ trên twitterThảo luậnXem thảo luận
Thông tin khác:
Xem nhiều nhất
Tiêu điểm
Thông tin ủng hộ từ thiện
Quỹ Vì Trẻ Em Khuyết tật
1) Tên tài khoản: "Quỹ Vì trẻ em khuyết tật"
  Số tài khoản VNĐ: 00110 0381 4022
                       CIF: 481 3569
  Số tài khoản USD: 00113 7381 4041 
                       CIF: 481 3569
  Swift Code: BFTVVNVX 001
  Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam
  (Vietcombank)

Sở giao dịch
Địa chỉ: 
11 Láng Hạ, phường Thành Công, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội (Địa chỉ cũ: 31-33 Ngô Quyền, phường Hàng Bài, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội).
 2) Tên Tài khoản: Quỹ Vì trẻ em khuyết tật Việt Nam
Số TK: 121000034371 Tại Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam  - CN Hai Bà Trưng Hà Nội


3)Tên Tài khoản: Quỹ Vì trẻ em khuyết tật Việt Nam
Số TK: 060095268466 Tại Ngân hàng Sacombank chi nhánh Bình Chánh TP Hồ Chí Minh

 
Nội dung chuyển khoản: Ủng hộ "Quỹ Vì trẻ em khuyết tật Việt Nam".
Đường dây nóng: 024 38238804 hoặc 0912.304.995
Mới cập nhật
Cô bé 10 tuổi bị ung thư trong "Chuyến bay của Linh - Điều ước thứ 7" đã qua đời
Bạn biết đến Quỹ Vì Trẻ Em Khuyết Tật bằng phương tiện
Mạng internet
Truyền hình
Truyền thanh
Khác
Thiết kế web: OnIP™