Danh ngôn:
Thứ hai, 27/06/2022
TẤM LÒNG HẢO TÂM

Danh sách các nhà hảo tâm (Tháng 11/2021)

Cập nhật lúc 11:45 01/11/2021
Quỹ vì trẻ em khuyết tật Việt Nam
Tầng 5, số 435 Kim Ngưu - P.Vĩnh Tuy, Q. Hai Bà Trưng, TP Hà Nội
 
Bảng tổng hợp nguồn vận động từ các nhà hảo tâm tại ngân hàng Vietcombank
(Tháng 11/2021)
NT Số tiền Tên nhà hảo tâm ủng hộ Quỹ Số tài khoản/ tham chiếu Ghi chú
1/11/2021 300.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 1019286205  
1/11/2021 1.000.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0561000626229 Trẻ em khuyết tật
1/11/2021 100.000 Nguyen Thanh Trung 0351000880499 Ủng hộ các em
1/11/2021 100.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 1016125850 toi Góp 1 chút sức nhỏ giúp các bé
1/11/2021 1.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 1022626990  
1/11/2021 200.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0071000879838 Thiện nguyện
1/11/2021 5.000.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 359400.011121. 155754 Ủng hộ trẻ em nghèo khuyết tật
1/11/2021 200.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0081000224996  Ủng hộ
1/11/2021 50.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0691000305891 Quỹ chung
1/11/2021 300.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0471000021786 Ủng hộ trẻ em khuyết tật
1/11/2021 5.000.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0631003752698 Trẻ em
1/11/2021 400.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0441000724994 Góp quỹ
1/11/2021 1.000.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 005692.011121. 111039 Trẻ em khuyết tật
1/11/2021 30.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0071001035826 lxstd tặng từ thiện
1/11/2021 250.000 Nguyen Tran Hoang Lam 9707333333  
1/11/2021 250.000 Nguyen Khai Anh 9707333333  
1/11/2021 200.000 Tran Thuy Linh SHGD:10003745 Gửi các em
2/11/2021 50.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0021000412676 Các em nhỏ không may mắn
2/11/2021 1.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ MBVCB. 1469699359 Ủng hộ Quỹ Vì trẻ em khuyết tật Việt Nam
2/11/2021 1.000.000 Dang Le Xuan Phuong 0111000272281 Quỹ Vì trẻ em khuyết tật Việt Nam
2/11/2021 50.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0841000032215  
2/11/2021 300.000 Dang Thi Thuy 0291000272468  
2/11/2021 100.000 Truong Thi Son Ca 0071000630156  
2/11/2021 30.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0071001035826 lxstd tặng từ thiện
3/11/2021 300.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0591000343295 Hưng Yên
3/11/2021 300.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 067929.031121. 172756 A Di Đà Phật
3/11/2021 500.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0751000014477 Ủng hộ
3/11/2021 500.000 Truong Ngoc Diep 364760.031121. 104328 Ủng hộ các em
3/11/2021 30.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0071001035826 lxstd tặng từ thiện
4/11/2021 1.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ IBVCB.1475700507  
4/11/2021 200.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 843623.041121. 194323 Cầu chúc các bạn, trẻ em luôn vui cẻ và mạnh khỏe
4/11/2021 200.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0911000050759 Trẻ em khuyết tật bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19
4/11/2021 100.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0021000265602 Ủng hộ
4/11/2021 1.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 1015936449  
4/11/2021 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0731000608142 Cho trẻ em
4/11/2021 1.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 1021400281  
4/11/2021 100.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0021002270550  
4/11/2021 30.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0071001035826 lxstd tặng từ thiện
5/11/2021 300.000 Phan Duc Anh 935645.051121. 215748  
5/11/2021 150.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 545765.051121. 203410 Ủng hộ Quỹ Vì trẻ em khuyết tật Việt Nam
5/11/2021 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0111001336092 Giúp đỡ khó khăn
5/11/2021 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0111001336092 Giúp đỡ khó khăn
5/11/2021 1.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0101001150828  
5/11/2021 200.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0531002289067 Ủng hộ Quỹ 
5/11/2021 300.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0211000520674 Ủng hộ Quỹ 
5/11/2021 200.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 1015944765 Lan tỏa hạnh phúc
5/11/2021 1.000.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 210540.051121. 131626 Đóng góp cho trẻ khuyết tật
5/11/2021 200.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 953051.051121. 093700 Nam Mô Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Phật 
5/11/2021 30.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0071001035826 lxstd tặng từ thiện
6/11/2021 100.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 390836.061121. 221304  
6/11/2021 20.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0111000302519 Bình thường
6/11/2021 865.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0911000007540 Hỗ trợ trẻ em khuyết tật
6/11/2021 100.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 292688.061121. 101904  
7/11/2021 1.000.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0431000196144 Ủng hộ trẻ em khuyết tật
7/11/2021 100.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0671004092453 Ủng hộ Quỹ Vì trẻ em khuyết tật Việt Nam
7/11/2021 50.000 Le Thi Phung Tien 0121000853686  
7/11/2021 150.000 Vu Duc Tu 397434.071121. 185912  
7/11/2021 500.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 1019949755  
7/11/2021 500.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0371000427997 Trẻ em khuyết tật
7/11/2021 2.875 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0331000430260 Nghèo
7/11/2021 1.000.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0491000051426 Từ thiện
7/11/2021 200.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0841000065242 Khuyết tật
8/11/2021 500.000 Mai Bach  0301000327322 Ủng hộ Quỹ
8/11/2021 2.000.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0041000365729 Các em nhỏ khuyết tật trên cả nước
8/11/2021 20.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0331000496211 Vì trẻ em khuyết tật
8/11/2021 50.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0601000446388 Giúp đỡ các em
8/11/2021 4.045 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 1020275342 Khó khăn
8/11/2021 20.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 516458.081121. 142056 Vietcombank Gieo hạt
8/11/2021 20.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0111000302519 Bình thường
8/11/2021 100.000 La Thuy Hang 068117.081121. 112102 Chuyển tiền ủng hộ
8/11/2021 500.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 791324.081121. 082240 Ủng hộ Quỹ Vì trẻ em khuyết tật Việt Nam
8/11/2021 30.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0071001035826 lxstd tặng từ thiện
8/11/2021 1.000.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0041000187640 Trẻ em khuyết tật
9/11/2021 1.000.000 Phat tam tu thien cho Bo Nguyen Van Cong 0441000652693 Phat tam tu thien cho Bo Nguyen Van Cong
9/11/2021 1.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0841000079573  
9/11/2021 20.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 1022522514 Khó khăn
9/11/2021 200.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 1014632227 Khó khăn
9/11/2021 30.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0071001035826 lxstd tặng từ thiện
9/11/2021 300.000 Nguyen Van Vuong 0011004265191  
10/11/2021 500.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 554546.101121. 214135 Chuyển tiền Quỹ từ thiện Vì trẻ em khuyết tật
10/11/2021 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 976140.101121. 194858 Các bạn vững tin lên nhé
10/11/2021 100.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0071003477174 Ủng hộ
10/11/2021 200.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0071000879838 Thiện nguyện
10/11/2021 30.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0071001035826 lxstd tặng từ thiện
10/11/2021 50.000 Nhung 567659.101121. 080440  
11/11/2021 1.200.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0281000572271 Ủng hộ trẻ em khuyết tật
11/11/2021 200.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0271000813290 Trẻ em mồ côi bị khuyết tật
11/11/2021 100.000 Do Thi Thu Thao 202723.111121. 175618  
11/11/2021 1.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 1022660685  
11/11/2021 100.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0041000156162 Trẻ em khuyết tật
11/11/2021 100.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0301000384567 Bình thường
11/11/2021 30.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0071001035826 lxstd tặng từ thiện
11/11/2021 50.000 Cao Van Viet    
11/11/2021 20.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 367536.111121. 065137 Vietcombank Gieo hạt
12/11/2021 20.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ MBVCB.1495066259 Ủng hộ Quỹ Vì trẻ em khuyết tật Việt Nam, mọi hoàn cảnh
12/11/2021 100.000 Hoa 000232.121121. 203321 Chúc các em mùa đông ấm áp
12/11/2021 4.000.000 Thai Ngoc Nhuyet ung ho tre em khuyet tat 0181003609130 CT từ Hoang Thi Mai tới Quỹ Vì trẻ em khuyết tật Việt Nam
12/11/2021 50.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0691000305891 Quỹ chung
12/11/2021 1.500.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0431000196144 Trẻ em khuyết tật
12/11/2021 300.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0691000341049  Quỹ Vì trẻ em khuyết tật Việt Nam
12/11/2021 100.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0811000013043 Bình thường
12/11/2021 200.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0671000427220  
12/11/2021 1.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 1022370042  
12/11/2021 200.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0591000228542 Ủng hộ Quỹ Vì trẻ em khuyết tật Việt Nam
12/11/2021 30.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0071001035826 lxstd tặng từ thiện
12/11/2021 1.000.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0371000475306 Bình thường
13/11/2021 50.000 Ho Ngoc Van Khanh 1022366871  Ủng hộ Quỹ Vì trẻ em khuyết tật Việt Nam
13/11/2021 20.000 258229.131121.202554.HTYT 2114547 Ung ho Quy vi tre em khuyet tat Viet Nam 258229.131121. 202554 HTYT 2114547 Ủng hộ Quỹ Vì trẻ em khuyết tật Việt Nam
13/11/2021 50.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 835191.131121. 182426 HTYT 2152088 Ủng hộ Quỹ Vì trẻ em khuyết tật Việt Nam
13/11/2021 50.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 672501.131121. 182420 HTYT - 2152120 Ủng hộ Quỹ Vì trẻ em khuyết tật Việt Nam
13/11/2021 30.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 672402.131121. 182327 HTYT - 2052240 Ủng hộ Quỹ Vì trẻ em khuyết tật Việt Nam
13/11/2021 1.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 1022351475  
13/11/2021 1.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 1021933395  
13/11/2021 30.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 664087.131121. 171947 HTYT-2152820 Ủng hộ Quỹ Vì trẻ em khuyết tật Việt Nam
13/11/2021 20.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 663543.131121. 171600 HTYT-2051163 Ủng hộ Quỹ Vì trẻ em khuyết tật Việt Nam
13/11/2021 2.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 1023892364 Cho trẻ em
13/11/2021 20.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 652815.131121. 160410 HTYT - 2051085 Ủng hộ Quỹ Vì trẻ em khuyết tật Việt Nam
13/11/2021 20.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 651653.131121. 155548 HTYT - 2153321 Ủng hộ Quỹ Vì trẻ em khuyết tật Việt Nam
13/11/2021 6.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 1020306906 Tùy tâm
13/11/2021 100.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0281000576085 Trẻ em khuyết tật
13/11/2021 50.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 221488.131121. 144202 IBFT HTYT 2053482 Ủng hộ Quỹ Vì trẻ em khuyết tật Việt Nam
13/11/2021 1.001.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0491000409252  Chúc các em những điều tốt đẹp nhất
13/11/2021 500.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0441000805546   
13/11/2021 300.000 Le Thi Hue 0011002975327 Ủng hộ Quỹ Vì trẻ em khuyết tật Việt Nam
14/11/2021 20.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 704188.131121. 232656 HTYT - 2052891 Ủng hộ Quỹ Vì trẻ em khuyết tật Việt Nam
14/11/2021 50.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 703503.131121. 231320 HTYT - 2053163 Ủng hộ Quỹ Vì trẻ em khuyết tật Việt Nam
14/11/2021 20.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 703238.131121. 230845 HTYT-2053422 Ủng hộ Quỹ Vì trẻ em khuyết tật Việt Nam
14/11/2021 30.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 702094.131121. 224912 HTYT-2053487 Ủng hộ Quỹ Vì trẻ em khuyết tật Việt Nam
14/11/2021 20.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 814379.141121. 221926 HTYT-2153172 Ủng hộ Quỹ Vì trẻ em khuyết tật Việt Nam
14/11/2021 50.000 Duong Dang Tung MBVCB. 1499586656 HTYT - 1811327 Ủng hộ Quỹ Vì trẻ em khuyết tật Việt Nam
14/11/2021 50.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 812598.141121. 215543 HTYT - 2052488 Ủng hộ Quỹ Vì trẻ em khuyết tật Việt Nam
14/11/2021 50.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 812449.141121. 215358 HTYT-2153941 Ủng hộ Quỹ Vì trẻ em khuyết tật Việt Nam
14/11/2021 250.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 812078.141121. 214944 HTYT - 2152659 Ủng hộ Quỹ Vì trẻ em khuyết tật Việt Nam
14/11/2021 20.000 Nguyen Huu Tho 677536.141121. 214723  
14/11/2021 50.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 833420.141121. 213347 HTYT 2052848 Ủng hộ Quỹ Vì trẻ em khuyết tật Việt Nam
14/11/2021 25.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 733749.141121. 212608 HTYT 2153720 Ủng hộ Quỹ Vì trẻ em khuyết tật Việt Nam
14/11/2021 20.000 Tran Ngoc Vinh Quyen MBVCB. 1499506894 HTYH - 2153755 Ủng hộ Quỹ Vì trẻ em khuyết tật Việt Nam
14/11/2021 20.000 Vu Khanh Ngoc MBVCB. 1499502510 HTYT - 2053250 Ủng hộ Quỹ Vì trẻ em khuyết tật Việt Nam
14/11/2021 50.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 809132.141121. 211658 HTYT - 2053201 Ủng hộ Quỹ Vì trẻ em khuyết tật Việt Nam
14/11/2021 20.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 806278.141121. 204913 HTYT - 2052119 Ủng hộ Quỹ Vì trẻ em khuyết tật Việt Nam
14/11/2021 500.000 Chu Minh Hanh MBVCB.1499420491 HTYY- 2152546 Ủng hộ Quỹ Vì trẻ em khuyết tật Việt Nam
14/11/2021 20.000 Nguyen Thi Thanh Tuyen MBVCB.1499405652 HTYT - 2152330 Ủng hộ Quỹ Vì trẻ em khuyết tật Việt Nam
14/11/2021 50.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 804375.141121. 203116 HTYT - 2153351 Ủng hộ Quỹ Vì trẻ em khuyết tật Việt Nam
14/11/2021 33.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 795799.141121. 191847 HTYT - 2153985 Ủng hộ Quỹ Vì trẻ em khuyết tật Việt Nam
14/11/2021 20.000 Hoang Nam Kon MBVCB.1499228605 HTYT - 2152119 Ủng hộ Quỹ Vì trẻ em khuyết tật Việt Nam
14/11/2021 20.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 783773.141121. 173342 HTYT - 2153419 Ủng hộ Quỹ Vì trẻ em khuyết tật Việt Nam
14/11/2021 20.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 128208.141121. 165700 HTYT 2152097 Ủng hộ Quỹ Vì trẻ em khuyết tật Việt Nam
14/11/2021 20.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 777545.141121. 164245 HTYT-2052363 Ủng hộ Quỹ Vì trẻ em khuyết tật Việt Nam
14/11/2021 30.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 912697.141121. 163332 HTYT 2152600 Ủng hộ Quỹ Vì trẻ em khuyết tật Việt Nam
14/11/2021 50.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 774406.141121. 161751 HTYT-2053457 Ủng hộ Quỹ Vì trẻ em khuyết tật Việt Nam
14/11/2021 20.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 743873.141121. 160639 HTYT 2153771 Ủng hộ Quỹ Vì trẻ em khuyết tật Việt Nam
14/11/2021 10.000 Vo Thi Nhu Yen Ngoc MBVCB.1498809333 Ủng hộ Quỹ Vì trẻ em khuyết tật Việt Nam
14/11/2021 30.000 Nguyen Minh Khang MBVCB. 1498698084 HTYT - 2151095 Ủng hộ Quỹ Vì trẻ em khuyết tật Việt Nam
14/11/2021 20.000 Vo Bui Hai Dang MBVCB. 1498693950. HYTY - 1913101 Ủng hộ Quỹ Vì trẻ em khuyết tật Việt Nam
14/11/2021 20.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 758996.141121. 141026 HTYT-2052009 Ủng hộ Quỹ Vì trẻ em khuyết tật Việt Nam
14/11/2021 30.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 688127.141121. 134442 HTYT 2153321 Ủng hộ Quỹ Vì trẻ em khuyết tật Việt Nam
14/11/2021 20.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 730316.141121. 102813 HTYT - 2052187  
14/11/2021 100.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 528014.141121. 102222 Vì trẻ em 
14/11/2021 20.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 724447.141121. 094854 HTYT - 2052911  Ủng hộ Quỹ Vì trẻ em khuyết tật Việt Nam
14/11/2021 100.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 723204.141121. 093842 HTYT - 2052217 Ủng hộ Quỹ Vì trẻ em khuyết tật Việt Nam
14/11/2021 5.000.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0181000745281 Tự nguyện
14/11/2021 20.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0111000302519 Bình thường
14/11/2021 20.000 Lê Vu Phuong Nhu 711698.141121. 073244 Ủng hộ Quỹ Vì trẻ em khuyết tật Việt Nam
14/11/2021 20.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 710140.141121. 065511 HTYT-2053511 Ủng hộ Quỹ Vì trẻ em khuyết tật Việt Nam
15/11/2021 20.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 988432.151121. 222800 HTYT - 2053074 Ủng hộ Quỹ Vì trẻ em khuyết tật Việt Nam
15/11/2021 20.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 988253.151121. 222644 HTYT - 2153346 Ủng hộ Quỹ Vì trẻ em khuyết tật Việt Nam
15/11/2021 20.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 986553.151121. 220700 HTYT-2052999 Ủng hộ Quỹ Vì trẻ em khuyết tật Việt Nam
15/11/2021 20.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 986419.151121. 220540 HTYT - 2052858 Ủng hộ Quỹ Vì trẻ em khuyết tật Việt Nam
15/11/2021 20.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 986269.151121. 220347 HTYT - 2053013 Ủng hộ Quỹ Vì trẻ em khuyết tật Việt Nam
15/11/2021 20.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 656820.151121. 215802 HTYT . 1752087 Ủng hộ Quỹ Vì trẻ em khuyết tật Việt Nam
15/11/2021 55.000 Nguyen Thanh Duy An 985617.151121. 215825  
15/11/2021 21.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 985507.151121. 215710 HTYT - 1953021 Ủng hộ Quỹ Vì trẻ em khuyết tật Việt Nam
15/11/2021 20.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 985355.151121. 215539 HTYT - 2152851 Ủng hộ Quỹ Vì trẻ em khuyết tật Việt Nam
15/11/2021 100.000 Le Thi Ngoc Han MBVCB. 1502399068 HTYT- 2053303  
15/11/2021 50.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 984925.151121. 215146 HTYT - 2052997 Ủng hộ Quỹ Vì trẻ em khuyết tật Việt Nam
15/11/2021 20.000 Dinh Ngoc Nam Giang MBVCB. 1502395024 HTYT - 2052076 Ủng hộ Quỹ Vì trẻ em khuyết tật Việt Nam
15/11/2021 30.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 203813.151121. 214518 HTYT 2153519 Ủng hộ Quỹ Vì trẻ em khuyết tật Việt Nam
15/11/2021 100.000 Duong Hoang Ngoc Son MBVCB. 1502382180 HTYT- 2151269 Ủng hộ Quỹ Vì trẻ em khuyết tật Việt Nam
15/11/2021 35.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 983245.151121. 213807 HTYT - 2153570 Ủng hộ Quỹ Vì trẻ em khuyết tật Việt Nam
15/11/2021 30.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 982761.151121. 213344 HTYT - 2053256  Ủng hộ Quỹ Vì trẻ em khuyết tật Việt Nam
15/11/2021 25.000 Le Vinh Kiet IBVCB. 1502351536 HTYT-2051139 Ủng hộ Quỹ Vì trẻ em khuyết tật Việt Nam
15/11/2021 30.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 981603.151121. 212433 HTYT - 2152480 Ủng hộ Quỹ Vì trẻ em khuyết tật Việt Nam
15/11/2021 25.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 127672.151121. 211957 HTYT 2152442 Ủng hộ Quỹ Vì trẻ em khuyết tật Việt Nam
15/11/2021 50.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 228833.151121. 211719 HTYT 2153359 Ủng hộ Quỹ Vì trẻ em khuyết tật Việt Nam
15/11/2021 20.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 979647.151121. 210918 HTYT - 2051010 Ủng hộ Quỹ Vì trẻ em khuyết tật Việt Nam
15/11/2021 20.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 978811.151121.210339 HTYT - 1952676 Ủng hộ Quỹ Vì trẻ em khuyết tật Việt Nam
15/11/2021 25.000 Nguyen Ngoc Luan MBVCB.1502280788 HTYT - 2151220  
15/11/2021 20.000 Tat Phung Nhi MBVCB. 1502278509 HTYT - 2153660 Ủng hộ Quỹ Vì trẻ em khuyết tật Việt Nam
15/11/2021 50.000 978290.151121.205930.HTYT - 2053342 - Ung ho Quy Vi tre em khuyet tat Viet Nam 978290.151121. 205930 HTYT - 2053342 Ủng hộ Quỹ Vì trẻ em khuyết tật Việt Nam
15/11/2021 20.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 978147.151121. 205838 HTYT-2152530 Ủng hộ Quỹ Vì trẻ em khuyết tật Việt Nam
15/11/2021 20.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 978075.151121.205808 HTYT-2053625  
15/11/2021 20.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 284495.151121. 205214 HTYT 1752181 Ủng hộ Quỹ Vì trẻ em khuyết tật Việt Nam
15/11/2021 100.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 007680.151121.204848 HTYT- 2152113 Ủng hộ Quỹ Vì trẻ em khuyết tật Việt Nam
15/11/2021 100.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 975956.151121.204335 HTYT - 2053576 Ủng hộ Quỹ Vì trẻ em khuyết tật Việt Nam
15/11/2021 30.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 975573.151121.204105 HTYT - 2052593 Ủng hộ Quỹ Vì trẻ em khuyết tật Việt Nam
15/11/2021 200.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ MBVCB.1502211978 Đồng cảm
15/11/2021 20.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 848408.151121. 202956 HTYT 2153077 Ủng hộ Quỹ Vì trẻ em khuyết tật Việt Nam
15/11/2021 20.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 973710.151121.202755 HTYT - 1852451 Ủng hộ Quỹ Vì trẻ em khuyết tật Việt Nam
15/11/2021 20.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 973653.151121. 202731 HTYT - 2053303 Ủng hộ Quỹ Vì trẻ em khuyết tật Việt Nam
15/11/2021 20.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 973311.151121. 202525 HTYT - 1851047 Ủng hộ Quỹ Vì trẻ em khuyết tật Việt Nam
15/11/2021 700.000 La Linh Ngoc 0021000304163   
15/11/2021 30.000 Nguyen Hong Uyen Nhi 972639.151121. 202111  
15/11/2021 20.000 Nguyen Anh Tu MBVCB.1502150318 HTYT - 2153881 Ủng hộ Quỹ Vì trẻ em khuyết tật Việt Nam
15/11/2021 20.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 971025.151121. 201107 HTYT-2153251 Ủng hộ Quỹ Vì trẻ em khuyết tật Việt Nam
15/11/2021 20.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 119104.151121. 200550 Ủng hộ Quỹ Vì trẻ em khuyết tật Việt Nam
15/11/2021 20.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 118730.151121. 200241  
15/11/2021 20.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 519659.151121. 200223 HTYT 2152522 Ủng hộ Quỹ Vì trẻ em khuyết tật Việt Nam
15/11/2021 50.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 992901.151121. 200206 HTYT - 1953109 Ủng hộ Quỹ Vì trẻ em khuyết tật Việt Nam
15/11/2021 20.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 969112.151121. 195840 HTYT - 2053290 Ủng hộ Quỹ Vì trẻ em khuyết tật Việt Nam
15/11/2021 20.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 968738.151121. 195635 HTYT - 1952746 Ủng hộ Quỹ Vì trẻ em khuyết tật Việt Nam
15/11/2021 30.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 959166.151121. 195107 HTYT 2153708 Ủng hộ Quỹ Vì trẻ em khuyết tật Việt Nam
15/11/2021 20.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 967265.151121. 194753 HTYT-2053134 Ủng hộ Quỹ Vì trẻ em khuyết tật Việt Nam
15/11/2021 20.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 966049.151121. 194049 HTYT-1952428 Ủng hộ Quỹ Vì trẻ em khuyết tật Việt Nam
15/11/2021 100.000 Nguyen Hai Anh MBVCB.1501997907 HTYT - 2152540 Ủng hộ Quỹ Vì trẻ em khuyết tật Việt Nam
15/11/2021 20.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 874698.151121. 192435 HTYT 2152483 Ủng hộ Quỹ Vì trẻ em khuyết tật Việt Nam
15/11/2021 25.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 963044.151121.192240 HTYT - 1850052 Ủng hộ Quỹ Vì trẻ em khuyết tật Việt Nam
15/11/2021 50.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 962236.151121.191731 HTYT - 1852685 Ủng hộ Quỹ Vì trẻ em khuyết tật Việt Nam
15/11/2021 50.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 961635.151121.191249 HTYT - 2152841 Ủng hộ Quỹ Vì trẻ em khuyết tật Việt Nam
15/11/2021 20.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 961484.151121. 191140 HTYT - 2052200 Ủng hộ Quỹ Vì trẻ em khuyết tật Việt Nam
15/11/2021 20.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 960858.151121.190710 HTYT - 1852431 Ủng hộ Quỹ Vì trẻ em khuyết tật Việt Nam
15/11/2021 20.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 960809.151121. 190652 HTYT - 2014771 Ủng hộ Quỹ Vì trẻ em khuyết tật Việt Nam
15/11/2021 20.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 960620.151121. 190544 HTYT - 2052813 Ủng hộ Quỹ Vì trẻ em khuyết tật Việt Nam
15/11/2021 20.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 960347.151121.190400 HTYT - 1852230 Ủng hộ Quỹ Vì trẻ em khuyết tật Việt Nam
15/11/2021 100.000 Bui Huy Quoc MBVCB.1501924505 Ủng hộ Quỹ Vì trẻ em khuyết tật Việt Nam
15/11/2021 30.000 Pham Do Ngoc Thach MBVCB.1501920351 HTYT - 2152980 Ủng hộ Quỹ Vì trẻ em khuyết tật Việt Nam
15/11/2021 20.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 959688.151121.185949 HTYT - 1852431 Ủng hộ Quỹ Vì trẻ em khuyết tật Việt Nam
15/11/2021 20.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 958391.151121. 185105 HTYT - 2052186 Ủng hộ Quỹ Vì trẻ em khuyết tật Việt Nam
15/11/2021 30.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 956778.151121. 184132 HTYT 1953068 Ủng hộ Quỹ Vì trẻ em khuyết tật Việt Nam
15/11/2021 50.000 Le Tan Vang MBVCB.1501864493 HTYT 2153226 Ủng hộ Quỹ Vì trẻ em khuyết tật Việt Nam
15/11/2021 50.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 320319.151121. 183007 HTYT - 2152228 Ủng hộ Quỹ Vì trẻ em khuyết tật Việt Nam
15/11/2021 100.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 794659.151121. 181841 Ủng hộ Quỹ Vì trẻ em khuyết tật Việt Nam
15/11/2021 20.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 951774.151121. 181048 HTYT-2051195 Ủng hộ Quỹ Vì trẻ em khuyết tật Việt Nam
15/11/2021 100.000 Ong Phu Hoang MBVCB.1501732242 HTYT - 2151188 Ủng hộ Quỹ Vì trẻ em khuyết tật Việt Nam
15/11/2021 20.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 948464.151121. 175120 HTYT-2052911 Ủng hộ Quỹ Vì trẻ em khuyết tật Việt Nam
15/11/2021 30.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 781294.151121. 174939 HTYT 2152104 Ủng hộ Quỹ Vì trẻ em khuyết tật Việt Nam
15/11/2021 35.000 Chung Minh Gia Hy 765394.151121. 174430  
15/11/2021 20.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 946540.151121. 174103 Ủng hộ Quỹ Vì trẻ em khuyết tật Việt Nam
15/11/2021 20.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 946101.151121. 173845 HTYT-1952805 Ủng hộ Quỹ Vì trẻ em khuyết tật Việt Nam
15/11/2021 20.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 942870.151121. 172154 HTYT-1852293 Ủng hộ Quỹ Vì trẻ em khuyết tật Việt Nam
15/11/2021 20.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 941019.151121. 171252 HTYT-2110725 Ủng hộ Quỹ Vì trẻ em khuyết tật Việt Nam
15/11/2021 20.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 939523.151121. 170547 HTYT - 2053498 Ủng hộ Quỹ Vì trẻ em khuyết tật Việt Nam
15/11/2021 20.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 938628.151121. 170129 HTYT - 2053145 Ủng hộ Quỹ Vì trẻ em khuyết tật Việt Nam
15/11/2021 20.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 191424.151121. 170004 HTYT 2153782 Ủng hộ Quỹ Vì trẻ em khuyết tật Việt Nam
15/11/2021 20.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 937947.151121. 165809 HTYT-2053451 Ủng hộ Quỹ Vì trẻ em khuyết tật Việt Nam
15/11/2021 50.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 398979.151121. 165645 HTYT - 2052764 Ủng hộ Quỹ Vì trẻ em khuyết tật Việt Nam
15/11/2021 20.000 Luu Trinh Thien 937204.151121. 165443  
15/11/2021 30.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 936974.151121. 165330 HTYT-2010155 Ủng hộ Quỹ Vì trẻ em khuyết tật Việt Nam
15/11/2021 20.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 093273.151121. 164019 HTYT 1752186 Ủng hộ Quỹ Vì trẻ em khuyết tật Việt Nam
15/11/2021 20.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 915901.151121. 163727 HTYT - 1952758 Ủng hộ Quỹ Vì trẻ em khuyết tật Việt Nam
15/11/2021 300.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 957816.151121. 161050 Chuyển tiền từ thiện tháng 11
15/11/2021 38.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 901904.151121. 160841 HTYT - 2152406 Ủng hộ Quỹ Vì trẻ em khuyết tật Việt Nam
15/11/2021 50.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 924433.151121. 155837 HTYT  2110791 Ủng hộ Quỹ Vì trẻ em khuyết tật Việt Nam
15/11/2021 50.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 921100.151121. 154504 HTYT - 2053105 Ủng hộ Quỹ Vì trẻ em khuyết tật Việt Nam
15/11/2021 50.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 920685.151121. 154323 HTYT - 2052286 Ủng hộ Quỹ Vì trẻ em khuyết tật Việt Nam
15/11/2021 20.000 Nguyen Huu Khuong MBVCB.1501247733 HTYT - 1952311 Ủng hộ Quỹ Vì trẻ em khuyết tật Việt Nam
15/11/2021 20.000 Do Huu Thanh Thien MBVCB.1501238134 HTYT-2053453 Ủng hộ Quỹ Vì trẻ em khuyết tật Việt Nam
15/11/2021 50.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 912249.151121. 150711 HTYT 2053472 Ủng hộ Quỹ Vì trẻ em khuyết tật Việt Nam
15/11/2021 100.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 961369.151121. 150237 Help disabled children in Vietnam
15/11/2021 20.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 930271.151121. 145413 Ủng hộ Quỹ Vì trẻ em khuyết tật Việt Nam
15/11/2021 50.000 Huynh Duc Phat SHGD:10015822 Ủng hộ Quỹ Vì trẻ em khuyết tật Việt Nam
15/11/2021 20.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 906729.151121. 144418 HTYT - 2052077 Ủng hộ Quỹ Vì trẻ em khuyết tật Việt Nam
15/11/2021 500.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0011004351208 Quỹ Vì trẻ em khuyết tật
15/11/2021 20.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 905151.151121. 143739 HTYT - 2052759 Ủng hộ Quỹ Vì trẻ em khuyết tật Việt Nam
15/11/2021 20.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 079645.151121. 142804 HTYT 1952934 Ủng hộ Quỹ Vì trẻ em khuyết tật Việt Nam
15/11/2021 50.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 899326.151121. 141244 HTYT-2153983 Ủng hộ Quỹ Vì trẻ em khuyết tật Việt Nam
15/11/2021 40.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 145865.151121. 140524 HTYT 2153643 Ủng hộ Quỹ Vì trẻ em khuyết tật Việt Nam
15/11/2021 70.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 539651.151121. 135730 HTYT 2053209  Ủng hộ Quỹ Vì trẻ em khuyết tật Việt Nam
15/11/2021 20.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 896051.151121. 135639 HTYT - 2010461 Ủng hộ Quỹ Vì trẻ em khuyết tật Việt Nam
15/11/2021 200.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0031000230854 Ủng hộ trẻ em khuyết tật
15/11/2021 20.000 Nguyen Thanh Thao 891312.151121. 133203  
15/11/2021 20.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 890423.151121. 132705 HTYT - 1851088 Ủng hộ Quỹ Vì trẻ em khuyết tật Việt Nam
15/11/2021 50.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 015405.151121. 131855 HTYT - 2153115  Ủng hộ Quỹ Vì trẻ em khuyết tật Việt Nam
15/11/2021 20.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 886502.151121. 130053 HTYT - 2051218 Ủng hộ Quỹ Vì trẻ em khuyết tật Việt Nam
15/11/2021 20.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 143545.151121. 125720 HTYT 2153959 Ủng hộ Quỹ Vì trẻ em khuyết tật Việt Nam
15/11/2021 20.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 882045.151121. 122946 HTYT 2152708 Ủng hộ Quỹ Vì trẻ em khuyết tật Việt Nam
15/11/2021 20.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 881352.151121.122531 HTYT-1953091 Ủng hộ Quỹ Vì trẻ em khuyết tật Việt Nam
15/11/2021 30.000 Vu Xuan Mai IBPS/SE:79333001 Ủng hộ Quỹ Vì trẻ em khuyết tật Việt Nam
15/11/2021 20.000 Van Truong 875130.151121. 115424 Ủng hộ Quỹ Vì trẻ em khuyết tật Việt Nam
15/11/2021 20.000 Vo Quoc Huy SHGD:10002889 Ủng hộ Quỹ Vì trẻ em khuyết tật Việt Nam
15/11/2021 30.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 065344.151121. 114932 HTYT 2152873 Ủng hộ Quỹ Vì trẻ em khuyết tật Việt Nam
15/11/2021 20.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 873437.151121. 114631 HTYT-1851110 Ủng hộ Quỹ Vì trẻ em khuyết tật Việt Nam
15/11/2021 200.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 794941.151121. 114438 HTYT-2153906 Ủng hộ Quỹ Vì trẻ em khuyết tật Việt Nam
15/11/2021 30.000 Tran Do Khang SHGD:10002338 Ủng hộ Quỹ Vì trẻ em khuyết tật Việt Nam
15/11/2021 50.000 Nguyen Duy Minh Triet SHGD:10004438 Ủng hộ Quỹ Vì trẻ em khuyết tật Việt Nam
15/11/2021 50.000 Nguyen Ho Tien SHGD:10000791 Ủng hộ Quỹ Vì trẻ em khuyết tật Việt Nam
15/11/2021 30.000 Tang Nguyen Nhat Minh MBVCB.1500527546 HTYT - 2153581 Ủng hộ Quỹ Vì trẻ em khuyết tật Việt Nam
15/11/2021 25.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 870757.151121. 113240 HTYT-2152111 Ủng hộ Quỹ Vì trẻ em khuyết tật Việt Nam
15/11/2021 20.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 870519.151121. 113121 HTYT-1652617 Ủng hộ Quỹ Vì trẻ em khuyết tật Việt Nam
15/11/2021 333.333 Chung Quoc Tuan MBVCB.1500459082 Ủng hộ Quỹ Vì trẻ em khuyết tật Việt Nam
15/11/2021 50.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 780764.151121. 111227 HTYT - 2153857 Ủng hộ Quỹ Vì trẻ em khuyết tật Việt Nam
15/11/2021 50.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 865899.151121. 111053 HTYT - 2053490 Ủng hộ Quỹ Vì trẻ em khuyết tật Việt Nam
15/11/2021 40.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 817726.151121. 105354 HTYT 1852592 Ủng hộ Quỹ Vì trẻ em khuyết tật Việt Nam
15/11/2021 50.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 860024.151121. 104411 HTYT-2111202 Ủng hộ Quỹ Vì trẻ em khuyết tật Việt Nam
15/11/2021 20.000 Nguyen Thi Quynh Nhu SHGD:10019361 Ủng hộ Quỹ Vì trẻ em khuyết tật Việt Nam
15/11/2021 20.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 552552.151121. 094340 HTYT 2153205 Ủng hộ Quỹ Vì trẻ em khuyết tật Việt Nam
15/11/2021 45.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 365863.151121. 092013 HTYT 2152655 Ủng hộ Quỹ Vì trẻ em khuyết tật Việt Nam
15/11/2021 50.000 Ly Kim Quyen SHGD:10000291  
15/11/2021 50.000 Ly Kim Quyen SHGD:10000277  
15/11/2021 30.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0071001035826 lxstd tặng từ thiện
15/11/2021 50.000 Nguyen Ngoc Van Anh MBVCB. 1499918318 HTYT  2154012  Ủng hộ Quỹ Vì trẻ em khuyết tật Việt Nam
15/11/2021 40.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 704923.151121. 073423 HTYT - 2153662 Ủng hộ Quỹ Vì trẻ em khuyết tật Việt Nam
15/11/2021 200.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0021001896504 Quỹ Vì trẻ em khuyết tật
15/11/2021 400.000 Doan Van Hieu 1018496879  
15/11/2021 100.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 819948.151121. 005639 HTYT - 2052453 Ủng hộ Quỹ Vì trẻ em khuyết tật Việt Nam
15/11/2021 20.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 819410.151121. 002654 HTYT 2052385  Ủng hộ Quỹ Vì trẻ em khuyết tật Việt Nam
15/11/2021 50.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 819085.151121. 001145 HTYT 2153657 Ủng hộ Quỹ Vì trẻ em khuyết tật Việt Nam
15/11/2021 50.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 818988.151121. 000841 HTYT-1852718  Ủng hộ Quỹ Vì trẻ em khuyết tật Việt Nam
15/11/2021 50.000 Vo Dang Duy Tien 818534.141121. 235029  
15/11/2021 45.000 Nguyen Ngoc Khanh 092671.141121. 234803 Ủng hộ Quỹ Vì trẻ em khuyết tật Việt Nam
15/11/2021 20.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 037854.141121. 233735 HTYT 2153911 Ủng hộ Quỹ Vì trẻ em khuyết tật Việt Nam
15/11/2021 20.000 Vu Viet Hung MBVCB. 1499670954 HTYT - 2053081 Ủng hộ Quỹ Vì trẻ em khuyết tật Việt Nam
15/11/2021 50.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 342967.141121. 233156 HTYT 2152727 Ủng hộ Quỹ Vì trẻ em khuyết tật Việt Nam
15/11/2021 20.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 037369.141121. 232157  
15/11/2021 100.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 817605.141121. 232135 Ủng hộ Quỹ Vì trẻ em khuyết tật Việt Nam
15/11/2021 20.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 816481.141121. 225544 HTYT 2052719 Ủng hộ Quỹ Vì trẻ em khuyết tật Việt Nam
15/11/2021 100.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 325413.141121. 224708 HTYT 2153805 Ủng hộ Quỹ Vì trẻ em khuyết tật Việt Nam
15/11/2021 20.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 815503.141121. 223808 HTYT 2052625 Ủng hộ Quỹ Vì trẻ em khuyết tật Việt Nam
15/11/2021 30.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 815109.141121. 223124 HTYT 2053090 Ủng hộ Quỹ Vì trẻ em khuyết tật Việt Nam
16/11/2021 50.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 724163.151121. 235155 HTYT 2052982 Ủng hộ Quỹ Vì trẻ em khuyết tật Việt Nam
16/11/2021 20.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 992821.151121. 235023 HTYT - 2053353 Ủng hộ Quỹ Vì trẻ em khuyết tật Việt Nam
16/11/2021 20.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 035426.151121. 234359 HTYT 1652341 Ủng hộ Quỹ Vì trẻ em khuyết tật Việt Nam
16/11/2021 50.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 992486.151121. 234029 HTYT 2052929 Ủng hộ Quỹ Vì trẻ em khuyết tật Việt Nam
16/11/2021 20.000 Huynh TriNguyen 771580.151121. 233840 Ủng hộ Quỹ Vì trẻ em khuyết tật Việt Nam
16/11/2021 20.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 992371.151121. 233610 HTYT 2053219 Ủng hộ Quỹ Vì trẻ em khuyết tật Việt Nam
16/11/2021 50.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 991359.151121. 231356 HTYT 1952865 Ủng hộ Quỹ Vì trẻ em khuyết tật Việt Nam
16/11/2021 20.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 032521.151121. 231349 HTYT 2152009 Ủng hộ Quỹ Vì trẻ em khuyết tật Việt Nam
16/11/2021 200.000 Bui Thi Minh Tuyet MBVCB.1502519044 Ủng hộ Quỹ Vì trẻ em khuyết tật Việt Nam
16/11/2021 50.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 637443.151121. 230031 HTYT-2112679 Ủng hộ Quỹ Vì trẻ em khuyết tật Việt Nam
16/11/2021 20.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 990644.151121. 225943 HTYT 2052060 Ủng hộ Quỹ Vì trẻ em khuyết tật Việt Nam
16/11/2021 20.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 989872.151121. 224649 HTYT-2053586 Ủng hộ Quỹ Vì trẻ em khuyết tật Việt Nam
16/11/2021 20.000 Pham Trong Nghia 989685.151121. 224427 Ủng hộ Quỹ Vì trẻ em khuyết tật Việt Nam
16/11/2021 50.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 989214.151121. 223813 HTYT 2053330 Ủng hộ Quỹ Vì trẻ em khuyết tật Việt Nam
16/11/2021 50.000 Huynh Thuy Lieu MBVCB.1502480538 HTYT 2153932 Ủng hộ Quỹ Vì trẻ em khuyết tật Việt Nam
16/11/2021 50.000 Huynh Thuy Lieu MBVCB.1502479095 HTYT - 2153932 Ủng hộ Quỹ Vì trẻ em khuyết tật Việt Nam
16/11/2021 100.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 144305.161121. 222517 HTYT 2110643 Ủng hộ Quỹ Vì trẻ em khuyết tật Việt Nam
16/11/2021 50.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 485715.161121. 222159 HTYT 2152055 Ủng hộ Quỹ Vì trẻ em khuyết tật Việt Nam
16/11/2021 20.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 142568.161121. 220524 HTYT-1852223 Ủng hộ Quỹ Vì trẻ em khuyết tật Việt Nam
16/11/2021 30.000 Vu Ba Thai An 142294.161121. 220210 Ủng hộ
16/11/2021 20.000 Le Quoc Dung 139460.161121. 213443  
16/11/2021 30.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 216271.161121. 201555 HTYT 2152422 Ủng hộ Quỹ Vì trẻ em khuyết tật Việt Nam
16/11/2021 30.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 620729.161121. 201005 HTYT 2152422 Ủng hộ Quỹ Vì trẻ em khuyết tật Việt Nam
16/11/2021 20.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 995906.161121. 194422 Ủng hộ Quỹ Vì trẻ em khuyết tật Việt Nam
16/11/2021 20.000 Nguyen Han Hung MBVCB.1504761036 HTYT 1652575 Ủng hộ Quỹ Vì trẻ em khuyết tật Việt Nam
16/11/2021 50.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 739343.161121. 183451 HTYT 2153188 Ủng hộ Quỹ Vì trẻ em khuyết tật Việt Nam
16/11/2021 20.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 113854.161121. 182428 HTYT 2153988 Ủng hộ Quỹ Vì trẻ em khuyết tật Việt Nam
16/11/2021 50.000 Nguyen Huu Duc MBVCB.1504682944 HTYT 2151189 Ủng hộ Quỹ Vì trẻ em khuyết tật Việt Nam
16/11/2021 20.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 186318.161121. 174716 HTYT 2151266 Ủng hộ Quỹ Vì trẻ em khuyết tật Việt Nam
16/11/2021 200.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0011002985181 Ủng hộ Quỹ Vì trẻ em khuyết tật Việt Nam
16/11/2021 300.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 988602.161121. 164404 Ủng hộ Quỹ Vì trẻ em khuyết tật Việt Nam
16/11/2021 30.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 092951.161121. 162710 HTYT 2152341 Ủng hộ Quỹ Vì trẻ em khuyết tật Việt Nam
16/11/2021 40.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 959653.161121. 161957 HTYT 2152535 Ủng hộ Quỹ Vì trẻ em khuyết tật Việt Nam
16/11/2021 50.000 Nguyen Vinh Thang SHGD:10002491 HTYT - 1851109 Ủng hộ Quỹ Vì trẻ em khuyết tật Việt Nam
16/11/2021 25.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 173171.161121. 131929 HTYT 1752533 Ủng hộ Quỹ Vì trẻ em khuyết tật Việt Nam
16/11/2021 1.000.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0021000858860 Ủng hộ Quỹ Vì trẻ em khuyết tật Việt Nam
16/11/2021 1.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 1023425036  
16/11/2021 20.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 048133.161121. 121629 HTYT 2152403 Ủng hộ Quỹ Vì trẻ em khuyết tật Việt Nam
16/11/2021 30.000 Le Phuc Truong Huy IBPS/SE: 79333001 HTYT-2053037  Ủng hộ Quỹ Vì trẻ em khuyết tật Việt Nam
16/11/2021 100.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 644472.161121. 110937 Chúc các em luôn vui vẻ khỏe mạnh
16/11/2021 30.000 Duong Minh Hoang IBPS/SE: 79333001 HTYT- 2152077  Ủng hộ Quỹ Vì trẻ em khuyết tật Việt Nam
16/11/2021 20.000 Nguyen Thi Quynh Nhu SHGD:10009890 HTYT-2152787  Ủng hộ Quỹ Vì trẻ em khuyết tật Việt Nam
16/11/2021 30.000 Pham Huu Duc SHGD:10000641 HTYT - 2052452 Ủng hộ Quỹ Vì trẻ em khuyết tật Việt Nam
16/11/2021 30.000 Ho Hoai Nhan SHGD:10000640 HTYT - 1851096 Ủng hộ Quỹ Vì trẻ em khuyết tật Việt Nam
16/11/2021 20.000 Nguyen Tran Khanh Van SHGD:10000058 HTYT - 2153960 Ủng hộ Quỹ Vì trẻ em khuyết tật Việt Nam
16/11/2021 20.000 Nguyen Anh Hao SHGD:10000679 HTYT - 1852019 Ủng hộ Quỹ Vì trẻ em khuyết tật Việt Nam
16/11/2021 20.000 Pham Huynh Quoc Thanh SHGD:10000715 HTYT - 2152289  Ủng hộ Quỹ Vì trẻ em khuyết tật Việt Nam
16/11/2021 25.000 Khong Huynh Anh Thu SHGD:10000653 HTYT - 2152303 Ủng hộ Quỹ Vì trẻ em khuyết tật Việt Nam
16/11/2021 100.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 755504.161121. 081642 Gửi một ít tấm lòng tới các em
16/11/2021 40.000 Ho Ngoc Van Khanh 1022366871 Ủng hộ Quỹ Vì trẻ em khuyết tật Việt Nam
16/11/2021 20.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 530259.161121. 074543 HTYT 2153670  Ủng hộ Quỹ Vì trẻ em khuyết tật Việt Nam
16/11/2021 30.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0071001035826 Ủng hộ Quỹ Vì trẻ em khuyết tật Việt Nam
16/11/2021 50.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 993668.161121. 002102 HTYT 2051046 Ủng hộ Quỹ Vì trẻ em khuyết tật Việt Nam
16/11/2021 50.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 993549.161121. 001626 Ủng hộ các bé
16/11/2021 50.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 727564.161121. 000834 HTYT 2052982 Ủng hộ Quỹ Vì trẻ em khuyết tật Việt Nam
17/11/2021 31.599 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ MBVCB.1507848843 Ủng hộ Quỹ Vì trẻ em khuyết tật Việt Nam
17/11/2021 26.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ IBVCB.1507669088 Ủng hộ Quỹ Vì trẻ em khuyết tật Việt Nam
17/11/2021 1.000.000 Công ty FLEXCOM Bắc Ninh Việt Nam PT.TKT.03500017. 621493  
17/11/2021 200.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 158659.171121. 193018 Ủng hộ Quỹ Vì trẻ em khuyết tật Việt Nam
17/11/2021 20.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 266673.171121. 183450 HTYT - 1951102 Ủng hộ Quỹ Vì trẻ em khuyết tật Việt Nam
17/11/2021 20.000 Truong Anh Thu 288118.171121. 182516 HTYT 1752532  
17/11/2021 20.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 287289.171121. 181605  
17/11/2021 50.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 254468.171121. 171738 HTYT-2152996 Ủng hộ Quỹ Vì trẻ em khuyết tật Việt Nam
17/11/2021 100.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 139121.171121. 164823 HTYT 2151154 Ủng hộ Quỹ Vì trẻ em khuyết tật Việt Nam
17/11/2021 30.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 371842.171121. 154120 HTYT 2053037  Ủng hộ Quỹ Vì trẻ em khuyết tật Việt Nam
17/11/2021 500.000 Do Thi Duyen 0421000512469 Ủng hộ Quỹ Vì trẻ em khuyết tật Việt Nam
17/11/2021 20.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 194411.171121. 113342 HTYT - 2051153  Ủng hộ Quỹ Vì trẻ em khuyết tật Việt Nam
17/11/2021 1.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 1023103689  
17/11/2021 300.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 126333.171121. 100157 Ủng hộ Quỹ Vì trẻ em khuyết tật Việt Nam
17/11/2021 20.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 588366.171121. 095915 HTYT.2053549 Ủng hộ Quỹ Vì trẻ em khuyết tật Việt Nam
17/11/2021 1.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 1023618224  
17/11/2021 20.000 Nguyen Quoc Huy MBVCB.1505736887 HTYT - 2153089 Ủng hộ Quỹ Vì trẻ em khuyết tật Việt Nam
17/11/2021 75.000 Cao Nhat Quang SHGD:10000056 HTYT - 2152902 Ủng hộ Quỹ Vì trẻ em khuyết tật Việt Nam
17/11/2021 30.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0071001035826 lxstd tặng từ thiện
17/11/2021 1.000.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0691000371009  
17/11/2021 300.000 Pham Thi Thu Hang 0541000216362  
17/11/2021 20.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 152098.171121. 053918 HTYT-1852633 Ủng hộ Quỹ Vì trẻ em khuyết tật Việt Nam
18/11/2021 50.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 074588.171121. 235205 HTYT - 2053294 Ủng hộ Quỹ Vì trẻ em khuyết tật Việt Nam
18/11/2021 40.000 Luong Kim Tung 0091000024353 Ủng hộ Quỹ Vì trẻ em khuyết tật Việt Nam
18/11/2021 3.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 1021135706 Bình thường
18/11/2021 100.000 Bui Thu Tra 0141000851158 Ủng hộ Quỹ Vì trẻ em khuyết tật Việt Nam
18/11/2021 20.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0481000706265 Ủng hộ Quỹ Vì trẻ em khuyết tật Việt Nam
18/11/2021 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 1017368787 Ủng hộ Quỹ Vì trẻ em khuyết tật Việt Nam
18/11/2021 100.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0141000845856 Ủng hộ Quỹ Vì trẻ em khuyết tật Việt Nam
18/11/2021 20.000 Dang Quang Vinh 1016599798 Ủng hộ Quỹ Vì trẻ em khuyết tật Việt Nam
18/11/2021 200.000 HACH TOAN BAO CO GD NAPAS TRACE 631812 NGAY 15.11.2021 SAL2021322 S068002707001 HACH TOAN BAO CO GD NAPAS TRACE 631812 NGAY 15.11.2021
18/11/2021 1.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 1018931514 Ủng hộ Quỹ Vì trẻ em khuyết tật Việt Nam
18/11/2021 60.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ MBVCB.1509221662 Ủng hộ tất cả các bé khuyết tật
18/11/2021 20.000 Chau Gia Khang SHGD:10000607 HTYT - 2053089  
18/11/2021 30.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0071001035826 lxstd tặng từ thiện
19/11/2021 50.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 038870.191121. 213318 HTYT 1852433 Ủng hộ Quỹ Vì trẻ em khuyết tật Việt Nam
19/11/2021 40.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 473177.191121. 202553 HTYT 1852236 Ủng hộ Quỹ Vì trẻ em khuyết tật Việt Nam
19/11/2021 20.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 574582.191121. 202404 HTYT - 2053437 Ủng hộ Quỹ Vì trẻ em khuyết tật Việt Nam
19/11/2021 10.000 Pham Duc Cuong 290579.191121. 175228  
19/11/2021 20.000 Dang Quang Huy 1016600122  Ủng hộ Quỹ Vì trẻ em khuyết tật Việt Nam
19/11/2021 200.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 606865.191121. 171233 Thu tra nghiem tu singapore ung ho
19/11/2021 250.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 515425.191121.143119 HTYT 2052824 Ủng hộ Quỹ Vì trẻ em khuyết tật Việt Nam
19/11/2021 100.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 1015880513 Lan tỏa yêu thương
19/11/2021 100.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 1012779704  
19/11/2021 500.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0491000065837 Vì trẻ em khuyết tật
19/11/2021 30.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0071001035826 lxstd tặng từ thiện
19/11/2021 1.000.000 Tran Trong Sach 2686999999  Cong Tung BIDFORCHARITY VAC Ủng hộ Quỹ Vì trẻ em khuyết tật Việt Nam
20/11/2021 85.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 683942.201121. 165334 Ủng hộ Quỹ Vì trẻ em khuyết tật Việt Nam
20/11/2021 500.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0841000076296 Ủng hộ
20/11/2021 100.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0531002505064 Hoàn cảnh
20/11/2021 100.000 Truong Thi Son Ca 0071000630156  
20/11/2021 100.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 453354.201121. 070102 A Di Đà Phật
21/11/2021 25.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ MBVCB. 1515457831 Ủng hộ Quỹ Vì trẻ em khuyết tật Việt Nam
21/11/2021 500.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0351000894025 Trẻ em khuyết tật hoàn cảnh khó khăn
21/11/2021 200.000 Vu Quoc Anh 0451000378378  
21/11/2021 1.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0221000051706 Khó khăn
21/11/2021 12.247 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 1017246997 Ủng hộ trẻ em khuyết tật
21/11/2021 100.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 918176.211121. 170118 Giúp đỡ trẻ em
21/11/2021 300.000 Bui Thi Hong Ngan 0671004088625  Ủng hộ Quỹ Vì trẻ em khuyết tật Việt Nam
21/11/2021 100.000 Ngo Thi Hieu Ngan 0341007229974 Ủng hộ Quỹ Vì trẻ em khuyết tật Việt Nam
21/11/2021 200.000 Le Thu Huong 006149.211121. 001243  
22/11/2021 21.619 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ MBVCB. 1517493375 Ủng hộ Quỹ Vì trẻ em khuyết tật Việt Nam. Mồ côi.
22/11/2021 2.000.000 Hoang Thi Huong 850996.221121. 192537 Ủng hộ
22/11/2021 100.000 Nghiem Thi Huyen Trang 571545.221121. 171654  
22/11/2021 50.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0251002738983 Không có
22/11/2021 300.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 598775.221121. 131519 Chuyển tiền từ thiện tháng 11
22/11/2021 20.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0111000302519 Bình thường
22/11/2021 30.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0071001035826 lxstd tặng từ thiện
22/11/2021 100.000 Nguyen Xuan Sơn Q7    
23/11/2021 100.000 Trinh Quang Long 0071005679972   
23/11/2021 25.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ MBVCB. 1522466039 Ủng hộ Quỹ Vì trẻ em khuyết tật Việt Nam. Mong đơn vị phụ trách giúp đỡ các cháu.
23/11/2021 50.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0451000243027 Bình thường
23/11/2021 50.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0421000431588 Nhờ Quỹ ủng hộ cho hoàn cảnh khó khăn
23/11/2021 300.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 006132.231121. 164655 Ủng hộ trẻ em khuyết tật
23/11/2021 100.000 HV Khoa K06 Saffron Tay A kinh goi 905920.231121. 153500  
23/11/2021 200.000 Ho Thi Kim Ngoc 0391000971427 Ủng hộ Quỹ Vì trẻ em khuyết tật Việt Nam
23/11/2021 1.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 9358786597   
23/11/2021 1.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 1020255803  
23/11/2021 1.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 1023365120  
23/11/2021 1.000.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ PT.TKT. 03500059. 176441 GD:Bắc Ninh - PGD Yên Phong Bắc Ninh
23/11/2021 1.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 1023412279  
23/11/2021 300.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0081000224996  Ủng hộ
23/11/2021 30.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0071001035826 lxstd tặng từ thiện
23/11/2021 100.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0171003478192 Thương
24/11/2021 30.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0721000518129 Tặng cho
24/11/2021 200.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0071000879838 Thiện nguyện
24/11/2021 30.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0071001035826 lxstd tặng từ thiện
24/11/2021 1.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 1023421300   
24/11/2021 3.000.000 Phan Thanh Long SHGD:10000903 Đóng góp Quỹ Vì trẻ em khuyết tật Việt Nam
24/11/2021 200.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 480384.241121. 084756  
25/11/2021 300.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 1020631989 Trung bình
25/11/2021 300.000 Ngo Nguyen Phuc Nguyen 0911000020861 Ủng hộ Quỹ Vì trẻ em khuyết tật Việt Nam
25/11/2021 50.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ MBVCB. 1526827569 Ủng hộ Quỹ Vì trẻ em khuyết tật Việt Nam
25/11/2021 20.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0111000302519 Bình thường
25/11/2021 100.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 968888.251121. 152614 Xin ủng hộ Quỹ Vì trẻ em khuyết tật Việt Nam
25/11/2021 100.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0421000494939  Nam mô a di đà phật
25/11/2021 30.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0071001035826 lxstd tặng từ thiện
26/11/2021 100.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0601000475912 Kinh doanh
26/11/2021 8.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 1018754523 Tương đối
26/11/2021 50.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0071000765202 Trẻ em
26/11/2021 50.000 Anh Minh 549838.261121.210553 Quyên góp
26/11/2021 50.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 549036.261121. 205918 Banchongphanith Lathda donated
26/11/2021 100.000 Mai Tam 548857.261121. 205719 Quyên góp
26/11/2021 30.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 1014792273  Các em nhỏ bị tật nguyền kém may mắn
26/11/2021 200.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0351000711462 Công nhân
26/11/2021 200.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 734318.261121. 120352  
26/11/2021 5.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0441000722147 Tùy duyên
26/11/2021 30.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0071001035826 lxstd tặng từ thiện
26/11/2021 100.000 Minh 0111000201225 Bé Minh ủng hộ câc bé có hoàn cảnh khó khăn
27/11/2021 30.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ MBVCB. 1530722525 Ủng hộ Quỹ Vì trẻ em khuyết tật Việt Nam
27/11/2021 42.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ MBVCB. 1529895215 Ủng hộ Quỹ Vì trẻ em khuyết tật Việt Nam
28/11/2021 4.809 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0441000722147 Tùy duyên
28/11/2021 100.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0021000265602 Ủng hộ Quỹ Vì trẻ em khuyết tật Việt Nam
28/11/2021 60.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ MBVCB. 1532807251 Ủng hộ Quỹ Vì trẻ em khuyết tật Việt Nam
28/11/2021 200.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ MBVCB.1532796034.Binh thuong.CT tu 0191000261726 toi 0011003814022 Quy vi tre em khuyet tat Bình thường
29/11/2021 300.000 Thao chuyen 145150.281121. 223652 Thao chuyen
29/11/2021 6.600.000 GsH VietNam - Dinh Huy ung ho 0181003468240 Vu Tuan Anh GsH VietNam - Dinh Huy ung ho
29/11/2021 1.000.000 Nguyen Hai Tien ủng hộ trẻ em khuyết tật 0331000454352 Nguyen Thi Ngoc Phuoc Nguyen Hai Tien ủng hộ trẻ em khuyết tật
29/11/2021 20.757 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ MBVCB. 1536874864 Ủng hộ Quỹ Vì trẻ em khuyết tật Việt Nam
29/11/2021 100.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0061001125068  Một lời cảm ơn
29/11/2021 2.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0441000722147 Tùy duyên
29/11/2021 300.000 Nguyen Thi Thanh Nguyen 082079.291121. 141854  
29/11/2021 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0111000302519 Bình thường
29/11/2021 50.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0331000496211  
29/11/2021 500.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0191000360966 Trẻ em khuyết tật hoặc trẻ có hoàn cảnh khó khăn
29/11/2021 28.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ IBVCB. 1535370883  
29/11/2021 100.000 Đà Lạt KS Sài Gòn Đà Lạt Lâm Đồng VN PT.TKT. 05600021. 081895  
29/11/2021 7.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ MBVCB. 1535108469 Ủng hộ Quỹ Vì trẻ em khuyết tật Việt Nam
29/11/2021 300.000 Ta Dao Le Duy 0331003720005   
29/11/2021 50.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0451000232885 Ủng hộ Quỹ Vì trẻ em khuyết tật Việt Nam
29/11/2021 30.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0071001035826 lxstd tặng từ thiện
30/11/2021 1.000.000 Dang Le Xuan Phuong 0111000272281 Ủng hộ Quỹ Vì trẻ em khuyết tật Việt Nam
30/11/2021 200.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0301000382070  Học sinh
30/11/2021 1.100.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 280714.301121. 191228  
30/11/2021 100.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0351000411812 Từ thiện
30/11/2021 200.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0331000448891 Trẻ em khuyết tật khó khăn
30/11/2021 200.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 1022388998  Bình thường
30/11/2021 200.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 687390.301121. 160804 For children
30/11/2021 88.848 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ MBVCB. 1538663073 Ủng hộ Quỹ Vì trẻ em khuyết tật Việt Nam
30/11/2021 1.000.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 1022961175  Ủng hộ Quỹ Vì trẻ em khuyết tật Việt Nam
30/11/2021 1.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 9974518634  Ủng hộ Quỹ Vì trẻ em khuyết tật Việt Nam
30/11/2021 1.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 1022355818  
30/11/2021 30.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0071001035826 lxstd tặng từ thiện
30/11/2021 26.567 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 1017355532  Ủng hộ các bé có thể đi lại được
Tổng số 95.241.699      

Bảng tổng hợp nguồn vận động từ các nhà hảo tâm tại ngân hàng Vietinbank
(Tháng 11/2021)
NT Số tiền Tên nhà hảo tâm ủng hộ Quỹ Số tài khoản/ tham chiếu Ghi chú
12/10/2021 500.000 Phan Thu Trang   Ủng hộ các con
19/10/2021 250.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ   Ủng hộ
Tổng số 750.000      

Văn phòng quỹ Vì trẻ em Khuyết tật Việt Nam tại Hà Nội
Trang inGửi bạn bè Chia sẻ trên facebook  Chia sẻ trên twitterThảo luậnXem thảo luận
Thông tin khác:
Xem nhiều nhất
Tiêu điểm
Thông tin ủng hộ từ thiện
Quỹ Vì Trẻ Em Khuyết tật
1) Tên tài khoản: "Quỹ Vì trẻ em khuyết tật"
  Số tài khoản VNĐ: 00110 0381 4022
                       CIF: 481 3569
  Số tài khoản USD: 00113 7381 4041 
                       CIF: 481 3569
  Swift Code: BFTVVNVX 001
  Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam
  (Vietcombank)

Sở giao dịch
Địa chỉ: 
11 Láng Hạ, phường Thành Công, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội (Địa chỉ cũ: 31-33 Ngô Quyền, phường Hàng Bài, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội).
 2) Tên Tài khoản: Quỹ Vì trẻ em khuyết tật Việt Nam
Số TK: 121000034371 Tại Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam  - CN Hai Bà Trưng Hà Nội


3)Tên Tài khoản: Quỹ Vì trẻ em khuyết tật Việt Nam
Số TK: 060095268466 Tại Ngân hàng Sacombank chi nhánh Bình Chánh TP Hồ Chí Minh

 
Nội dung chuyển khoản: Ủng hộ "Quỹ Vì trẻ em khuyết tật Việt Nam".
Đường dây nóng: 024 38238804 hoặc 0912.304.995
Mới cập nhật
Cô bé 10 tuổi bị ung thư trong "Chuyến bay của Linh - Điều ước thứ 7" đã qua đời
Bạn biết đến Quỹ Vì Trẻ Em Khuyết Tật bằng phương tiện
Mạng internet
Truyền hình
Truyền thanh
Khác
Thiết kế web: OnIP™