Danh ngôn:
Thứ ba, 17/05/2022
TẤM LÒNG HẢO TÂM

Danh sách các nhà hảo tâm (Tháng 12/2021)

Cập nhật lúc 07:41 02/12/2021
Quỹ vì trẻ em khuyết tật Việt Nam
Tầng 5, số 435 Kim Ngưu - P.Vĩnh Tuy, Q. Hai Bà Trưng, TP Hà Nội
 
Bảng tổng hợp nguồn vận động từ các nhà hảo tâm tại ngân hàng Vietcombank
(Tháng 12/2021)
NT Số tiền Tên nhà hảo tâm ủng hộ Quỹ Số tài khoản/ tham chiếu Ghi chú
1/12/2021 500.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 552808.011221. 211259 Ủng hộ Quỹ Vì trẻ em khuyết tật Việt Nam
1/12/2021 50.000 NTHieu 457445.011221. 194537  
1/12/2021 500.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 797554.011221. 190743 Giúp các bé
1/12/2021 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0141000832197  
1/12/2021 500.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0451000255229 Mùa đông ấm áp
1/12/2021 2.930 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 1017663504  Gia đình bình thường
1/12/2021 7.546 Kha 9933216800 Kha
1/12/2021 200.000 Huong Tu ủng hộ trẻ khuyết tật 751374.011221. 101724 Huong Tu ủng hộ trẻ khuyết tật
1/12/2021 1.000.000 Do Thi Duyen 0421000512469 Ủng hộ Quỹ Vì trẻ em khuyết tật Việt Nam
1/12/2021 30.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0071001035826 lxstd tặng từ thiện
1/12/2021 200.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0591001750014 Trẻ em khuyết tật
1/12/2021 50.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0511000479255  
1/12/2021 35.237 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ MBVCB. 1540182707 Bình thường
1/12/2021 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0111000302519 Bình thường
1/12/2021 200.000 Tran Thuy Linh SHGD:10002925 Gửi các em
2/12/2021 150.000 Vu Duc Tu 420470.021221. 200752  
2/12/2021 100.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0061000413534 Ủng hộ Quỹ Vì trẻ em khuyết tật Việt Nam
2/12/2021 1.000.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 1016601711 Trẻ em khuyết tật
2/12/2021 300.000 Nguyen Nhu Ngoc 1020815526  
2/12/2021 500.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0441000691498 Ủng hộ Quỹ Vì trẻ em khuyết tật Việt Nam
2/12/2021 500.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0441000691498 Ủng hộ Quỹ Vì trẻ em khuyết tật Việt Nam
2/12/2021 30.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0071001035826 lxstd tặng từ thiện
2/12/2021 200.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 729081.021221. 080849 Từ thiện
2/12/2021 300.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0471000021786 Ủng hộ trẻ em khuyết tật
3/12/2021 100.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0581000782386 Nha sap do lu
3/12/2021 300.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 1012555608  Ủng hộ Quỹ Vì trẻ em khuyết tật Việt Nam
3/12/2021 500.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 867961.031221. 192346 Ủng hộ Quỹ Vì trẻ em khuyết tật Việt Nam
3/12/2021 50.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 644308.031221. 174436 Quyên góp cho Quỹ Vì trẻ em khuyết tật Việt Nam
3/12/2021 100.000 Nguyen Thi Trang 1015944765   
3/12/2021 100.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0021000452255 Nam Mô A Di Đà Phật
3/12/2021 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0111000302519 Bình thường
3/12/2021 500.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 1017381434  
3/12/2021 200.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 1014638449   
3/12/2021 100.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0081001148489 Ủng hộ chung
3/12/2021 300.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 1020122709   
3/12/2021 100.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0011003814022 Quyên góp cho Quỹ Vì trẻ em khuyết tật Việt Nam
4/12/2021 500.000 Pham Thi Linh Chi 750154.041221. 211056 Ủng hộ trẻ em khuyết tật tháng 12
4/12/2021 29.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 1016697824 Khó khăn
4/12/2021 100.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0821000179851 Trẻ em khuyết tật
4/12/2021 100.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 343607.041221. 140628 Trẻ em khuyết tật
4/12/2021 200.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0101001169984 Ủng hộ Quỹ Vì trẻ em khuyết tật Việt Nam
4/12/2021 100.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0021000452255 Nam Mô A Di Đà Phật
4/12/2021 200.000 Nguyen Thanh Trung 0351000880499   
4/12/2021 300.000 Quan chuyen  111556.041221. 001407 Quan chuyen 
4/12/2021 200.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0341006839426  Học sinh
5/12/2021 100.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 321362.051221. 215637 Chuyển khoản
5/12/2021 20.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0731000607510  
5/12/2021 200.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0191000261726 Bình thường
6/12/2021 50.000 Chau Hien ung ho  334418.061221. 154715 Chau Hien ung ho 
6/12/2021 100.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0531002525943 Khuyết tật
6/12/2021 11.111 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0061001148254 Trẻ em khuyết tật
6/12/2021 50.000 Nguyen Cao Vu 384545.061221. 113751 Ủng hộ trẻ em khuyết tật
6/12/2021 100.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0071001759179  
6/12/2021 100.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0011002985181 Ủng hộ Quỹ Vì trẻ em khuyết tật Việt Nam
6/12/2021 5.000.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 682805.061221. 084832 Ủng hộ trẻ em nghèo khuyết tật
6/12/2021 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0111000302519 Bình thường
6/12/2021 250.000 Hai chau Un va San un ho quy   Hai chau Un va San un ho quy
6/12/2021 60.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0071001035826 lxstd tặng từ thiện
6/12/2021 1.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 9793911078 Khó khăn
6/12/2021 300.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 1019286205  
6/12/2021 500.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 813796.061221. 013311 Giúp đỡ trẻ em khuyết tật
7/12/2021 100.000 Pham Thi My Kieu 287313.071221. 202616  
7/12/2021 100.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0021000412676 Các em nhỏ không may mắn
7/12/2021 30.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0071001035826 lxstd tặng từ thiện
7/12/2021 50.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0601000446388 Giúp đỡ các em
7/12/2021 50.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0601000446388  Giúp đỡ các em
7/12/2021 500.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0251001708511 Hỗ trợ trẻ em bị khuyết tật
7/12/2021 200.000 Nguyen Bich Dien An 0531002512649  Ủng hộ Quỹ Vì trẻ em khuyết tật Việt Nam
7/12/2021 1.000.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0121000859977  
7/12/2021 180.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 888591.071221.004527.Ung ho Tre em khuyet tat VietNam Ủng hộ trẻ em khuyết tật Việt Nam
8/12/2021 3.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 9373444645 Nghèo
8/12/2021 300.000 Nguyen Thi Huong Lan 0491000049220  Ủng hộ Quỹ Vì trẻ em khuyết tật Việt Nam
8/12/2021 50.000 Nghiem Thi Huyen Trang 318330.081221. 154223  
8/12/2021 100.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 636555.081221. 125603  
8/12/2021 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0111000302519 Bình thường
8/12/2021 100.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 1015319809 Trẻ em khuyết tật
8/12/2021 200.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 109015.081221. 093437  
8/12/2021 30.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0071001035826 lxstd tặng từ thiện
8/12/2021 50.000 Nghiem Thi Huyen Trang 055092.081221. 060630  
8/12/2021 7.200 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 1017355532 Ủng hộ các em mau khỏi bệnh
8/12/2021 500.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 424302.081221. 024851 Gửi chút quà cho mấy bé
8/12/2021 100.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 1015399232 Nhờ tổ chức quyết định
9/12/2021 200.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0071003307904 Ủng hộ Quỹ Vì trẻ em khuyết tật Việt Nam
9/12/2021 50.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ MBVCB. 1560950894 Ủng hộ Quỹ Vì trẻ em khuyết tật Việt Nam
9/12/2021 5.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 1016160326  Trẻ em khuyết tật
9/12/2021 200.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0271000813290 Trẻ em mồ côi bị khuyết tật
9/12/2021 100.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 1019710271 Bình thường
9/12/2021 100.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 174975.091221. 102747 Ủng hộ các bé
9/12/2021 1.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 1024557941  
9/12/2021 30.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0071001035826 lxstd tặng từ thiện
9/12/2021 1.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ MBVCB. 1559371635 Ủng hộ Quỹ Vì trẻ em khuyết tật Việt Nam
9/12/2021 20.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ MBVCB. 1559123865 Ủng hộ Quỹ Vì trẻ em khuyết tật mồ côi
9/12/2021 100.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0671004092453 Ủng hộ Quỹ Vì trẻ em khuyết tật Việt Nam
10/12/2021 50.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0341007010767 Bình thường
10/12/2021 100.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 697819.101221. 113031 Góp Quỹ
10/12/2021 1.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 1023740600  
10/12/2021 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0111000302519 Bình thường
10/12/2021 200.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0591000228542 Ủng hộ Quỹ Vì trẻ em khuyết tật Việt Nam
10/12/2021 1.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 1020255803  
10/12/2021 30.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0071001035826 lxstd tặng từ thiện
11/12/2021 500.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0871004230141 Góp chút tấm lòng
11/12/2021 100.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 9353955525  Ủng hộ trẻ em khuyết tật
11/12/2021 20.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ MBVCB. 1566526716 Ủng hộ Quỹ Vì trẻ em khuyết tật Việt Nam
11/12/2021 20.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 870800.111221. 131106 Ủng hộ Quỹ Vì trẻ em khuyết tật Việt Nam
11/12/2021 72.899 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ IBVCB. 1565251947 Góp Quỹ
11/12/2021 50.000 Cao Van Viet    
11/12/2021 200.000 Ngo Nguyen Phuc Nguyen 0911000020861 Ủng hộ Quỹ Vì trẻ em khuyết tật Việt Nam
11/12/2021 100.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0831000078194  
11/12/2021 22.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ MBVCB. 1564930517 Ủng hộ Quỹ Vì trẻ em khuyết tật Việt Nam
12/12/2021 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0111000302519 Bình thường
12/12/2021 3.710.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0071000959038 Trẻ em khuyết tật
12/12/2021 100.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0071001055036 Trẻ em khuyết tật
12/12/2021 200.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0021001896504 Quỹ Vì trẻ em khuyết tật Việt Nam
12/12/2021 200.000 Nguyen Van Vuong 0011004265191 Chúc các em hạnh phúc
12/12/2021 100.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0831000044578 Cứ xin sẽ được. Cứ tìm sẽ thấy
13/12/2021 50.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0111000182402 Trẻ em khuyết tật
13/12/2021 200.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 848433.131221. 174651 Chuyển tiền từ thiện T12
13/12/2021 300.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 845387.131221. 174603 Chuyển tiền từ thiện T12
13/12/2021 100.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 694368.131221.125342.ho tro tre em khuyet tat Hỗ trợ trẻ em khuyết tật
13/12/2021 50.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 472460.131221. 101422 NNTT ủng hộ trẻ em khuyết tật
13/12/2021 500.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 1024153936 Ủng hộ các cháu khuyết tật
13/12/2021 500.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0381000406172 Tất cả
13/12/2021 100.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0071003477174  Ủng hộ Quỹ Vì trẻ em khuyết tật Việt Nam
13/12/2021 30.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0071001035826 lxstd tặng từ thiện
14/12/2021 500.000 Chung Quoc Tuan 9320188888   
14/12/2021 1.000.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0031000325488 Trẻ em khuyết tật
14/12/2021 500.000 Tu Uyen Oriflame 667771.141221. 121725 Ủng hộ Quỹ
14/12/2021 30.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0071001035826 lxstd tặng từ thiện
15/12/2021 200.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0701000451567 Chúc các em có cuộc sống tươi đẹp hợn
15/12/2021 74.844 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ MBVCB. 1578786928 .2001 Ủng hộ Quỹ Vì trẻ em khuyết tật Việt Nam, trẻ em hoàn cảnh khó khăn.
15/12/2021 30.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0341005890014 Ủng hộ Quỹ Vì trẻ em khuyết tật Việt Nam
15/12/2021 100.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0581000746154  Ủng hộ Quỹ Vì trẻ em khuyết tật Việt Nam
15/12/2021 100.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0021001927367 Ủng hộ Quỹ Vì trẻ em khuyết tật Việt Nam
15/12/2021 100.000 Nguyen Thi Thien Thach SHGD:10012534 Ủng hộ
15/12/2021 100.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ MBVCB. 1577827503 .2001 Ủng hộ Quỹ Vì trẻ em khuyết tật Việt Nam
15/12/2021 50.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 786027.151221. 141250 Ủng hộ Quỹ Vì trẻ em khuyết tật Việt Nam
15/12/2021 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0291000344324 Giúp
15/12/2021 500.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0181003295300 Trẻ em khuyết tật
15/12/2021 1.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 1023369930  
15/12/2021 200.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 712613.151221. 090924 Chuyển tiền
15/12/2021 30.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0071001035826 lxstd tặng từ thiện
15/12/2021 28.200 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ MBVCB. 1576401524 .2001 Ủng hộ Quỹ Vì trẻ em khuyết tật Việt Nam, trẻ em không cha mẹ
15/12/2021 200.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0111000324915 Góp chung quỹ hỗ trợ các em khuyết tật
16/12/2021 100.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0501000239367 Ủng hộ trẻ em khuyết tật
16/12/2021 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0301000430322  Ủng hộ trẻ em khuyết tật
16/12/2021 200.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 1014903725  Giúp đỡ
16/12/2021 8.900 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0651000877524 Khó khăn
16/12/2021 30.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0071001035826 lxstd tặng từ thiện
16/12/2021 200.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0441000715592 Ủng hộ Quỹ Vì trẻ em khuyết tật Việt Nam
16/12/2021 48.439 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ MBVCB. 1579111987 .2001 Ủng hộ Quỹ Vì trẻ em khuyết tật Việt Nam, gia đình khó khăn
17/12/2021 100.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0601000512058 Ủng hộ Quỹ Vì trẻ em khuyết tật Việt Nam
17/12/2021 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0531002565673 Trẻ em khuyết tật
17/12/2021 100.000 Đà Lạt KS Sài Gòn Đà Lạt Lâm Đồng Việt Nam PT.TKT. 05600021. 088509  
17/12/2021 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0111000302519 Bình thường
17/12/2021 30.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0071001035826 lxstd tặng từ thiện
17/12/2021 1.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 1022372056  
17/12/2021 100.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0351001002909  Trẻ em khuyết tật
18/12/2021 50.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0991000048201 Trẻ em khuyết tật
18/12/2021 500.000 Ta Dao Le Duy 0331003720005  Góp Quỹ Vì trẻ em khuyết tật Việt Nam
18/12/2021 1.000.000 Nguyen Binh Dan 1014283869   
18/12/2021 58.531 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ MBVCB. 1585825776. 2001 Bình thường
18/12/2021 100.000 Hoang Hanh 061259.181221. 124638 Ủng hộ
18/12/2021 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ MBVCB. 1585164101. 2001  
19/12/2021 97.440 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ MBVCB. 1588659298. 2001 Ủng hộ
19/12/2021 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 327405. 191221. 211326 Em xin đóng góp
19/12/2021 24.815 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ MBVCB. 1587967372. 2001 Ủng hộ Quỹ Vì trẻ em khuyết tật Việt Nam
19/12/2021 29.074 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ IBVCB. 1587581344. 2001 Ủng hộ Quỹ Vì trẻ em khuyết tật Việt Nam
19/12/2021 500.000 Nguyen Thi Thuy Vi 0121000650669  Hỗ trợ vì trẻ em khuyết tật
19/12/2021 2.000.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0041000187640 Trẻ em khuyết tật
19/12/2021 10.080 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0111000302519 Bình thường
20/12/2021 500.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 621904.201221. 214057 Ủng hộ các em
20/12/2021 70.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ IBVCB.1591637760. 2001 Ủng hộ Quỹ Vì trẻ em khuyết tật Việt Nam
20/12/2021 46.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ MBVCB. 1590055799. 2001.  
20/12/2021 100.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0111000363950  
20/12/2021 30.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0071001035826 lxstd tặng từ thiện
20/12/2021 100.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 591883.201221. 070053 A Di Đà Phật
21/12/2021 100.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 247555.211221. 201110  
21/12/2021 200.000 Nguyen Thi Phuong Hoa 1014893620 Ủng hộ vì trẻ em khuyết tật
21/12/2021 26.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ MBVCB. 1594337960. 2001. Ủng hộ Quỹ Vì trẻ em khuyết tật Việt Nam. Nhờ Quỹ xử lý.
21/12/2021 500.000 Luong Khac Toan 0621000420918   
21/12/2021 100.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 139043.211221. 133129 Ủng hộ trẻ em khuyết tật
21/12/2021 22.158 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ MBVCB. 1592601237. 2001 Ủng hộ Quỹ Vì trẻ em khuyết tật Việt Nam. Ủng hộ trẻ em khuyết tật.
21/12/2021 1.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 1022353444  
21/12/2021 30.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0071001035826 lxstd tặng từ thiện
21/12/2021 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 9977078708 Từ thiện
22/12/2021 200.000 RedMosnter GameVN  735372.221221. 221628 Gửi tặng
22/12/2021 200.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0071000879838 Thiện nguyện
22/12/2021 45.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ MBVCB. 1596977225. 2001 Ủng hộ Quỹ Vì trẻ em khuyết tật Việt Nam. Trích điểm thưởng.
22/12/2021 100.000 Trinh Quang Long 0071005679972  
22/12/2021 34.965 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ MBVCB. 1596834377. 2001. Ủng hộ Quỹ Vì trẻ em khuyết tật Việt Nam. Gia đình khó khăn.
22/12/2021 35 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ MBVCB.1596832209. 2001 Ủng hộ Quỹ Vì trẻ em khuyết tật Việt Nam. Gia đình khó khăn.
22/12/2021 200.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 434841.221221. 161134 Vì trẻ em khuyết tật Việt Nam
22/12/2021 500.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0011004351208 Trẻ em khuyết tật
22/12/2021 315.000 Lớp ETP73 055796.221221. 120215 Chia sẻ cùng các em
22/12/2021 65.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ MBVCB. 1595603774. 2001 Ủng hộ Quỹ Vì trẻ em khuyết tật Việt Nam. Ủng hộ các bạn.
22/12/2021 30.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0071001035826 lxstd tặng từ thiện
22/12/2021 100.000 Nguyen Xuan Son Q7    
22/12/2021 1.000.000 Do Tan Dat 0251002764441 Mong các em bình an
23/12/2021 50.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 593783.231221. 222431 Quỹ Vì trẻ em khuyết tật Việt Nam
23/12/2021 300.000 Anh Nghia Tran https www facebook com profile php id 100074996140128 682657.231221. 214014 Chúc các em Giáng sinh an lành
23/12/2021 100.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 1021052796 Mong các em vươn lên trong cuộc sống
23/12/2021 20.000 Ha Xuan Duc 969567.231221. 200043  
23/12/2021 260.000 ETP73 - anh Manh, Nguyet Minh, Huyen Trang  142655.231221. 185508 Chia sẻ cùng các em
23/12/2021 500.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 399179.231221. 160312  
23/12/2021 10.000 Bui Nu Minh Ngoc 1025184453   
23/12/2021 200.000 Quynh 243703.231221. 124254 Chuyển khoản một chút lòng thành
23/12/2021 200.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0511000439029 Quỹ Vì trẻ em khuyết tật Việt Nam
23/12/2021 15.000 Vo Quoc Cuong 1019015975  Ủng hộ Quỹ Vì trẻ em khuyết tật Việt Nam.
23/12/2021 15.000 Nguyen Thi Dieu Anh 215806.231221. 111335  
23/12/2021 100.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0031000446784 Quỹ Vì trẻ em khuyết tật Việt Nam
23/12/2021 300.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0581000766720 Quỹ Vì trẻ em khuyết tật Việt Nam
23/12/2021 500.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 805659.231221. 083544  
23/12/2021 25.545 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ IBVCB.1597652444. 2001 Ủng hộ Quỹ Vì trẻ em khuyết tật Việt Nam.
23/12/2021 30.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0071001035826 lxstd tặng từ thiện
23/12/2021 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0111000302519 Bình thường
24/12/2021 100.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 1041000044036 Chia sẻ
24/12/2021 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0491000007932 Trẻ em khuyết tật
24/12/2021 50.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 506988.241221. 152520  
24/12/2021 24.658 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ MBVCB. 1601368612. 2001 Bình thường.
24/12/2021 1.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ MBVCB. 1600975614. 2001  
24/12/2021 20.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 719640.241221. 102604 Vietcombank Gieo hạt
24/12/2021 5.000.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0071005888509  Trẻ em khuyết tật
24/12/2021 3.000.000 Phan Thanh Long SHGD: 10000594 Đóng góp Quỹ Vì trẻ em khuyết tật
24/12/2021 30.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0071001035826 lxstd tặng từ thiện
24/12/2021 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0111000302519 Bình thường
24/12/2021 10.000 Pham Thi Hong Nhung 793463.231221. 233419  
24/12/2021 50.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 625062.231221. 232456  
25/12/2021 1.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 1019276643  
25/12/2021 100.000 Luu Thi Thin 875195.251221. 222945 Ủng hộ
25/12/2021 100.000 Luu Trung Hieu 1019972459  Ủng hộ trẻ em khuyết tật
25/12/2021 100.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 106838.251221. 164102 Chúc các em khỏe mạnh
25/12/2021 1.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0511000482117  
25/12/2021 1.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 1016620107  
25/12/2021 200.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0731000646507 Ủng hộ Quỹ Vì trẻ em khuyết tật Việt Nam.
25/12/2021 20.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 062753.251221. 090315 Vietcombank Gieo hạt
25/12/2021 30.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ MBVCB. 1602905936. 2001 Quỹ Vì trẻ em khuyết tật Việt Nam.
25/12/2021 100.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 003218.241221. 233505  
26/12/2021 222.200 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 938749.261221. 224418 Hy vọng các em có cuộc sống tốt đẹp hơn
26/12/2021 1.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 1019823169  
26/12/2021 20.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0731000695694 Trẻ em khiếm thị
26/12/2021 100.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0351000991330 Ủng hộ Quỹ Vì trẻ em khuyết tật Việt Nam.
27/12/2021 100.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 760900.271221. 204833 Cảm ơn cảm ơn cảm ơn
27/12/2021 100.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 9375143346 Bình thường
27/12/2021 500.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 803649.271221. 173924 Ủng hộ trẻ khuyết tật
27/12/2021 250.000 Nguyen Tran Hoang Lam 9123468579  
27/12/2021 250.000 Nguyen Khai Anh 9123468579  
27/12/2021 100.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0461000508939  
27/12/2021 90.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 1020102682  Chúc mọi người khỏe mạnh
27/12/2021 22.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ IBVCB.1607224313. 2001. Ủng hộ Quỹ Vì trẻ em khuyết tật Việt Nam.
27/12/2021 10.000 Nguyen Ngoc Phuong Nhung 1025087370  
27/12/2021 100.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ IBVCB.1607029495. 2001 Ủng hộ Quỹ Vì trẻ em khuyết tật Việt Nam.
27/12/2021 30.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0071001035826 lxstd tặng từ thiện
27/12/2021 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0111000302519 Bình thường
28/12/2021 8.500 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 9933216800 Khó khăn
28/12/2021 1.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 1021155736  
28/12/2021 1.001 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 1024553880  
28/12/2021 30.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0071001035826 lxstd tặng từ thiện
29/12/2021 50.000 Nguyen Thi Duong 621192.291221. 220225  
29/12/2021 100.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0021000265602  Ủng hộ Quỹ Vì trẻ em khuyết tật Việt Nam.
29/12/2021 12.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 1017246997 Vượt khó học tốt
29/12/2021 150.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 261725.291221. 120926 Chúc toàn thể bạn nhỏ sức khỏe
29/12/2021 330.000 Tran Thi Minh Xoan 1018296891 Lớp tiếng anh Ms. Chang ủng hộ Quỹ Vì trẻ em khuyết tật Việt Nam.
29/12/2021 49.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ MBVCB.1612147946. 2001 Ủng hộ trẻ em khuyết tật 
29/12/2021 20.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 289547.291221. 085446 Vietcombank Gieo hạt
29/12/2021 30.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0071001035826 lxstd tặng từ thiện
29/12/2021 100.000 Doan Van Hieu 1018496879  
30/12/2021 25.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ MBVCB. 1616528601. 2001 Ủng hộ Quỹ Vì trẻ em khuyết tật Việt Nam.
30/12/2021 74.500 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ MBVCB. 1616185156. 2001 Ủng hộ Quỹ Vì trẻ em khuyết tật Việt Nam. Trẻ em vùng cao khó khăn khuyết tật, cảm ơn.
30/12/2021 50.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 900935.301221. 192739 Ủng hộ Quỹ Vì trẻ em khuyết tật Việt Nam.
30/12/2021 1.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0441000722147 Tùy duyên
30/12/2021 100.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0851000035477 Tổ chức từ thiện
30/12/2021 200.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0931004204148 Quỹ Vì trẻ em khuyết tật Việt Nam.
30/12/2021 200.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 281451.301221. 162439 Tặng các em
30/12/2021 100.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0181003391498 Trẻ em khuyết tật
30/12/2021 27.971 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ MBVCB. 1615353523. 2001 Quỹ Vì trẻ em khuyết tật Việt Nam.
30/12/2021 1.230.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 611695.301221. 131156 Từ một người hâm mộ BTSV
30/12/2021 100.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0191000157792 Trẻ em khuyết tật
30/12/2021 1.000.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 182058.301221. 113625 Ủng hộ Quỹ Vì trẻ em khuyết tật Việt Nam.
30/12/2021 200.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 564703.301221. 113405 For children
30/12/2021 30.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0071001035826 lxstd tặng từ thiện
30/12/2021 1.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 1024671009  
31/12/2021 80.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0771000590046 Giúp đỡ trẻ em khuyết tật
31/12/2021 200.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0341006839426 Học sinh
31/12/2021 50.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0041000279841 Công nhân
31/12/2021 200.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 1012474964   
31/12/2021 500.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0011004351208  Quỹ Vì trẻ em khuyết tật Việt Nam.
31/12/2021 36.285 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ MBVCB.1618147971. 2001 Ủng hộ Quỹ Vì trẻ em khuyết tật Việt Nam.
31/12/2021 20.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 297100.311221. 135349  
31/12/2021 200.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0701000403608 Giúp trẻ em
31/12/2021 1.000.000 Tran Anh Tuan 0371000399735  
31/12/2021 700.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ MBVCB. 1617243732. 2001 Ủng hộ Quỹ Vì trẻ em khuyết tật Việt Nam.
31/12/2021 37 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ MBVCB. 1617195775. 2001 Ủng hộ Quỹ Vì trẻ em khuyết tật Việt Nam.
31/12/2021 1.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 1025059049   
31/12/2021 30.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0071001035826 lxstd tặng từ thiện
31/12/2021 50.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0261003490378 Sinh viên
31/12/2021 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0111000302519 Bình thường
31/12/2021 200.000 Tran Thuy Linh SHGD: 10000405 Gửi các em
31/12/2021 100.000 Nghiem Thi Huyen Trang 077722.311221. 063346  
31/12/2021 100.000 Tran Ngoc Mai 0021000331361  Cảm ơn các bạn
31/12/2021 100.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 839898.311221. 000104 IBFT
Tổng số 64.426.101      
Văn phòng quỹ Vì trẻ em Khuyết tật Việt Nam tại Hà Nội
Trang inGửi bạn bè Chia sẻ trên facebook  Chia sẻ trên twitterThảo luậnXem thảo luận
Thông tin khác:
Xem nhiều nhất
Tiêu điểm
Thông tin ủng hộ từ thiện
Quỹ Vì Trẻ Em Khuyết tật
1) Tên tài khoản: "Quỹ Vì trẻ em khuyết tật"
  Số tài khoản VNĐ: 00110 0381 4022
                       CIF: 481 3569
  Số tài khoản USD: 00113 7381 4041 
                       CIF: 481 3569
  Swift Code: BFTVVNVX 001
  Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam
  (Vietcombank)

Sở giao dịch
Địa chỉ: 
11 Láng Hạ, phường Thành Công, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội (Địa chỉ cũ: 31-33 Ngô Quyền, phường Hàng Bài, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội).
 2) Tên Tài khoản: Quỹ Vì trẻ em khuyết tật Việt Nam
Số TK: 121000034371 Tại Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam  - CN Hai Bà Trưng Hà Nội


3)Tên Tài khoản: Quỹ Vì trẻ em khuyết tật Việt Nam
Số TK: 060095268466 Tại Ngân hàng Sacombank chi nhánh Bình Chánh TP Hồ Chí Minh

 
Nội dung chuyển khoản: Ủng hộ "Quỹ Vì trẻ em khuyết tật Việt Nam".
Đường dây nóng: 024 38238804 hoặc 0912.304.995
Mới cập nhật
Cô bé 10 tuổi bị ung thư trong "Chuyến bay của Linh - Điều ước thứ 7" đã qua đời
Bạn biết đến Quỹ Vì Trẻ Em Khuyết Tật bằng phương tiện
Mạng internet
Truyền hình
Truyền thanh
Khác
Thiết kế web: OnIP™