Danh ngôn:
Thứ ba, 17/05/2022
TẤM LÒNG HẢO TÂM

Danh sách các nhà hảo tâm (Tháng 01/2022)

Cập nhật lúc 08:44 03/01/2022
Quỹ vì trẻ em khuyết tật Việt Nam
Tầng 5, số 435 Kim Ngưu - P.Vĩnh Tuy, Q. Hai Bà Trưng, TP Hà Nội
 
Bảng tổng hợp nguồn vận động từ các nhà hảo tâm tại ngân hàng Vietcombank
(Tháng 01/2022)
NT Số tiền Tên nhà hảo tâm ủng hộ Quỹ Số tài khoản/ tham chiếu Ghi chú
1/1/2022 26.200 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ MBVCB. 1621903609. 2001 Ủng hộ Quỹ Vì trẻ em khuyết tật Việt Nam. Giúp đỡ các bé.
1/1/2022 100.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 1022318490 Tự nguyện
1/1/2022 500.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0071000996195 Ủng hộ trẻ em khuyết tật
1/1/2022 500.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 250281.010122. 223420 Ủng hộ Quỹ
1/1/2022 68.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0751000035575 All
1/1/2022 200.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 1013024202  Ủng hộ các em có hoàn cảnh khó khăn
1/1/2022 1.000.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 1015467271 Chúc các em luôn lạc quan
1/1/2022 21.546 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ MBVCB. 1621086955. 2001 Ủng hộ Quỹ Vì trẻ em khuyết tật Việt Nam. Ủng hộ trẻ em khuyết tật.
1/1/2022 200.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0071001229565 Các trẻ em khuyết tật
1/1/2022 50.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ MBVCB. 1620974985. 2001 Ủng hộ Quỹ Vì trẻ em khuyết tật Việt Nam. Trẻ em ung thư
1/1/2022 25.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ IBVCB. 1620718359. 2001 Ủng hộ Quỹ Vì trẻ em khuyết tật Việt Nam.
1/1/2022 100.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0691005588999   
1/1/2022 24.600 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ MBVCB.1620616697. 2001 Ủng hộ Quỹ Vì trẻ em khuyết tật Việt Nam.
1/1/2022 10.000.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0181000745281 Tự nguyện
1/1/2022 10.000 Nguyen Ngoc Phuong Nhung 1025087370  Hy vọng những điều tốt đẹp sẽ đến với các bé
1/1/2022 50.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0461000543893 Trẻ em khuyết tật
1/1/2022 1.000.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0451000255229 Tết ấm no
1/1/2022 24.055 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ MBVCB. 1620133050. 2001 Ủng hộ Quỹ Vì trẻ em khuyết tật Việt Nam. Trẻ em khuyết tật nghèo.
1/1/2022 500.000 Nguyen Tran Hoang Lam 0071004011351  
1/1/2022 500.000 Nguyen Khai Anh3 0071004011351  
1/1/2022 100.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0061001125068 Tất cả
2/1/2022 1.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0841000079573   
2/1/2022 23.443 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ MBVCB. 1623393574. 2001 Ủng hộ Quỹ Vì trẻ em khuyết tật Việt Nam. Mong điều tốt đẹp sẽ đến
2/1/2022 50.000 Do Hoang Ha Ly, MSV 1913310080, trường Đại học Ngoại Thương 0301000430663 Ủng hộ Quỹ Vì trẻ em khuyết tật Việt Nam.
2/1/2022 50.000 Truong Minh Phat 0121000838097   
2/1/2022 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0111000302519 Bình thường
2/1/2022 200.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0011000696366 Ủng hộ các trẻ em bị khuyết tật
2/1/2022 200.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0801000241480 Quy tre em
2/1/2022 200.000 Nhung 013822.020122. 090759  
2/1/2022 300.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 1019286205  
2/1/2022 100.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0111000363950 Tại nhà
3/1/2022 200.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0031000359732 Gửi tiền ủng hộ Quỹ
3/1/2022 300.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0011003658475 Trẻ em
3/1/2022 100.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 812521.030122. 193554 Mong các em luôn khỏe mạnh
3/1/2022 50.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 1016507518  Trẻ em khuyết tật
3/1/2022 30.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ MBVCB. 1625027695. 2001 Ủng hộ Quỹ Vì trẻ em khuyết tật Việt Nam.
3/1/2022 200.000 Nguyen Thanh Trung 0351000880499 Ủng hộ trẻ em
3/1/2022 100.000 Tran Duc Dung 425468.030122. 113404  
3/1/2022 100.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0491000029929 Ủng hộ Quỹ Vì trẻ em khuyết tật Việt Nam.
3/1/2022 20.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 236881.030122. 092035 Vietcombank Gieo hạt
4/1/2022 1.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 1022448194   
4/1/2022 1.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 1018801050   
4/1/2022 1.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 1015120612  
4/1/2022 2.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 1024647201  
4/1/2022 29.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ IBVCB. 1628487481. 2001 Ủng hộ Quỹ Vì trẻ em khuyết tật Việt Nam.
4/1/2022 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 1022766157  
4/1/2022 5.000.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0181000745281 Tự nguyện
4/1/2022 30.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0731000607510  Ủng hộ Quỹ Vì trẻ em khuyết tật Việt Nam.
4/1/2022 81.828 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ MBVCB.1627728340. 2001 Ủng hộ Quỹ Vì trẻ em khuyết tật Việt Nam. For children
4/1/2022 200.000 Nguyen Thi Quynh Lien IBPS/SE: 01310012 Một chút đóng góp nhỏ cho Quỹ ạ
4/1/2022 30.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0601000446388  Giúp đỡ các em
4/1/2022 30.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0601000446388 Giúp đỡ các em
4/1/2022 50.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0601000446388  Giúp đỡ các em
4/1/2022 300.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0471000021786  Ủng hộ trẻ em khuyết tật
4/1/2022 1.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0801000276923  Cận nghèo
4/1/2022 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0111000302519 Bình thường
4/1/2022 60.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0071001035826 lxstd tặng từ thiện
4/1/2022 20.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 080295.040122. 035021  
4/1/2022 100.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 073849.040122. 033226  
4/1/2022 200.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0441000738935  Đóng góp
5/1/2022 2.000.000 Luu Duy Nhat khgangnamgu 808877. 050122. 173244  
5/1/2022 45.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ MBVCB. 1630456896. 2001 Ủng hộ Quỹ Vì trẻ em khuyết tật Việt Nam. Dành cho trẻ em khuyết tật
5/1/2022 50.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0691000305891 Quỹ chung
5/1/2022 50.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 1013164722  
5/1/2022 500.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 870775.050122. 142536 Các em cố lên
5/1/2022 20.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 218505.050122. 124944 Vietcombank Gieo hạt
5/1/2022 1.000.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0111000318166 Trẻ em khuyết tật
5/1/2022 100.000 Đà Lạt KS Sài Gòn Đà Lạt Lâm Đồng Việt Nam PT.TKT.05600021. 095259  
5/1/2022 30.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0071001035826 lxstd tặng từ thiện
6/1/2022 200.000 Nguyen Thi Trang 1015944765   
6/1/2022 20.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0301000428760 Trẻ em có hoàn cảnh khó khăn
6/1/2022 100.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0021000412676  Các em nhỏ kém may mắn
6/1/2022 200.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 1013989156 Bình thường
6/1/2022 30.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0071001035826 lxstd tặng từ thiện
6/1/2022 1.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 1023527239  
6/1/2022 250.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0891000637791   
7/1/2022 30.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 1018509633 Ủng hộ trẻ khuyết tật
7/1/2022 25.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ MBVCB. 1636318733. 2001 Ủng hộ Quỹ Vì trẻ em khuyết tật Việt Nam. Ủng hộ trẻ em.
7/1/2022 40.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ MBVCB. 1635406119. 2001 Ủng hộ Quỹ Vì trẻ em khuyết tật Việt Nam. Những trẻ em khuyết tật.
7/1/2022 500.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0751000014477 Ủng hộ Quỹ Vì trẻ em khuyết tật Việt Nam. 
7/1/2022 200.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ MBVCB. 1635157752. 2001 Ủng hộ Quỹ Vì trẻ em khuyết tật Việt Nam. Ủng hộ trẻ em.
7/1/2022 50.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0401001412619 Trẻ em khuyết tật
7/1/2022 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0291000344324 Giúp
7/1/2022 200.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 887034.070122. 115016 Yêu thương các con
7/1/2022 30.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0071001035826 lxstd tặng từ thiện
7/1/2022 5.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 1017355532 Ủng hộ các bé mau khỏi bệnh để hòa nhập cộng đồng.
8/1/2022 20.000 Han Thi Quynh Huong 1017920735  Ủng hộ Quỹ Vì trẻ em khuyết tật Việt Nam.
8/1/2022 50.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 718231.080122. 223516 Từ thiện
8/1/2022 30.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 1017919543 Ủng hộ trẻ em khuyết tật
8/1/2022 20.000 Van Mai Anh 1015816049  
8/1/2022 5.000 Le Ngoc Tram (2014510085 A6 KDQT K59) 641259.080122. 222544 Chuyển tiền ủng hộ Quỹ
8/1/2022 20.000 Nguyen Dieu An 514582.080122. 222514 Ủng hộ Quỹ Vì trẻ em khuyết tật Việt Nam.
8/1/2022 10.000 Nguyen Vu Hiep 2014110095 Anh 11 KTDN K59 1017921154  Ủng hộ vào Quỹ
8/1/2022 1.000 Le Van Hau  976243.080122. 221017 2014120047 FTU ủng hộ
8/1/2022 10.000 Tuong Thi Hong Ngoc  1016723414 Ủng hộ Quỹ Vì trẻ em khuyết tật Việt Nam.
8/1/2022 500.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 576131.080122. 180618 Ủng hộ Quỹ Vì trẻ em khuyết tật Việt Nam.
8/1/2022 300.000 Vu Duc Tu 826371.080122. 144149  
8/1/2022 100.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0861000055645 Không có
8/1/2022 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0401001395433  
8/1/2022 1.000.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0231000205317 Bình thường
8/1/2022 84.078 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ MBVCB. 1637193375. 2001 Ủng hộ Quỹ Vì trẻ em khuyết tật Việt Nam. Than may man
8/1/2022 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0111000302519 Bình thường
9/1/2022 20.000 Nguyen Ngoc Son 1017921282  
9/1/2022 10.000 Duong Hoang Ngan 891160.090122. 211843 Chuyển tiền ủng hộ Quỹ Vì trẻ em khuyết tật Việt Nam
9/1/2022 10.000 Pham Nguyen Tue Minh 0851000040427  Ủng hộ Quỹ Vì trẻ em khuyết tật Việt Nam.
9/1/2022 10.000 Me Thi Quynh Chi 2114320004 DH Ngoai Thuong 565068.090122. 204553  
9/1/2022 10.000 Le Khanh Hien 2114110107 DH Ngoai Thuong 557572.090122. 204125  
9/1/2022 163.544 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ MBVCB. 1640392700. 2001 Ủng hộ Quỹ Vì trẻ em khuyết tật Việt Nam. Các bé mồ côi
9/1/2022 10.000 Nguyen Phuong Thao k59 Anh7 QTKDQT FTU  1017921072 Ủng hộ Quỹ Vì trẻ em khuyết tật Việt Nam
9/1/2022 20.000 Nguyen Thu Hang k59Anh07ftu 1017921065 Tặng các em
9/1/2022 50.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0341007010767  Bình thường
9/1/2022 50.000 Nguyen Phuong Thao 935432.090122. 113525 Chuyển khoản ủng hộ Quỹ Vì trẻ em khuyết tật Việt Nam.
9/1/2022 150.000 Trinh Ngoc Thinh  9983984779 Ủng hộ Quỹ Vì trẻ em khuyết tật Việt Nam.
9/1/2022 5.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0251002666602 Em may mắn
9/1/2022 50.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 1014641782 Ok
9/1/2022 100.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 1015899555 Trẻ em khuyết tật
9/1/2022 50.000 Tran Tien Dung 0781000503377  
9/1/2022 200.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 705831.090122. 002339 Mong các em một đời bình an
9/1/2022 10.000 Hoang Dang Minh MSSV 2014110168 K59 lớp Anh 11 KTDN FTU 771081.080122. 233924  
9/1/2022 10.000 Tran Thu Huyen FTU 421081.080122. 233349  
9/1/2022 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 914598.080122. 233237 Chuyển tiền ủng hộ
9/1/2022 10.000 Ngo Thu Giang 418062.080122. 233019  
9/1/2022 200.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 691050.080122. 232915 Vì trẻ em khuyết tật Việt Nam.
9/1/2022 10.000 Vuong Ha Thu Trang 763018.080122. 232712  
9/1/2022 10.000 Nguyen Khanh Linh - 2011110117 - FTU 1017066505  Ủng hộ
9/1/2022 5.000 Nguyen Thu Trang 1017226842 Chuyển tiền ủng hộ Quỹ Vì trẻ em khuyết tật Việt Nam.
9/1/2022 10.000 Nguyen Mai Anh FTU 2012520007  1017920158  Chuyển tiền
9/1/2022 20.000 Nguyen Hoang Mai - Hoc sinh lop Anh 01 - TCNH CLC FTU 1000155155 (CT từ Nguyen Thi Diep)  
9/1/2022 20.000 Nguyen Manh Hung 922226.080122. 231322  
9/1/2022 20.000 Vu Thao Hien 368241.080122. 231248 Chuyển khoản
9/1/2022 10.000 Cao Huyen My 752352.080122. 231227 Chuyển khoản tiền ủng hộ từ thiện
9/1/2022 50.000 Vu Khanh Chi 400816.080122. 231134 Chuyển khoản
9/1/2022 10.000 Dinh Thi Hong Duyen 399872.080122. 231035 Chuyển khoản
9/1/2022 5.000 Dang Thu Ha 636046.080122. 231004  
9/1/2022 5.000 Dao Thi Minh Anh -lớp Anh 2 Ngân hàng K58 trường Đại học Ngoại thương 0301000429356   
9/1/2022 50.000 Thai Dieu Dan 1016734687  Ủng hộ Quỹ Vì trẻ em khuyết tật Việt Nam.
9/1/2022 30.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 1017919729 Sinh viên Đại học Ngoại thương
9/1/2022 10.000 Nguyen Ha Yen 2014710117 390735.080122. 230201  
9/1/2022 10.000 Nguyen My Hang 676314.080122. 230046  
9/1/2022 10.000 Dang Thi Lan Anh 1016113438 Chuyển tiền
9/1/2022 8.000 Khuc Ngoc Minh 1016912198 Chuyển tiền ủng hộ Quỹ Vì trẻ em khuyết tật Việt Nam.
9/1/2022 5.000 Pham Thi Ngoc Diep, MSV 2014310032, lớp Anh 06-TCQT-K59, trường Đại học Ngoại thương 1017921009   
9/1/2022 20.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 921190.080122. 225214  
9/1/2022 20.000 Pham Ngoc Minh 2014150211 DHNT 924287.080122. 225044 Ủng hộ
9/1/2022 20.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 274934.080122. 224950 Ủng hộ Quỹ
9/1/2022 20.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0301000431361  Góp một phần nhỏ cho các em bị khuyết tật
9/1/2022 20.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 921067.080122. 224914 Món quà nhỏ tặng các em
9/1/2022 50.000 Nguyen Anh Phuong 892273.080122. 224425 Ủng hộ
10/1/2022 500.000 Group Facebook Việc Làm Xuất Nhập Khẩu 854867.100122. 224456 Ủng hộ Quỹ Vì trẻ em khuyết tật Việt Nam.
10/1/2022 50.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0401000457785 Trẻ em
10/1/2022 300.000 Pham Thi Yen 296585.100122. 220816  
10/1/2022 101.551 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ MBVCB. 1644464290. 2001 Ủng hộ Quỹ Vì trẻ em khuyết tật Việt Nam. Hưu trí.
10/1/2022 100.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 424212.100122. 192429  
10/1/2022 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0291000344324  Giúp
10/1/2022 10.000 Dang Thanh Xuan IBPS/SE: 79310001 Một chút tấm lòng nhỏ của mình gửi tới các em
10/1/2022 100.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0351000674296  Vì trẻ em khuyết tật.
10/1/2022 10.000 Vu Manh Tuan SHGD: 10027418 Chúc các em nhỏ một Tết no ấm
10/1/2022 100.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0691000333941 Ủng họ trẻ khuyết tật
10/1/2022 10.000 Bui Pham Tuyet Anh K60 Anh 01 KDQT 2111510002 SHGD:10028409  
10/1/2022 40.000 Hoang Minh Ngoc MSV 2013530019 trường Đại học Ngoại thương SHGD: 10003887 Ủng hộ Quỹ Vì trẻ em khuyết tật Việt Nam.
10/1/2022 10.000 Vu Thi Hong Duyen 2014520008  SHGD: 10021976 Ủng hộ Quỹ 
10/1/2022 30.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0071001035826 lxstd tặng từ thiện
10/1/2022 50.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ MBVCB. 1641525251. 2001 Ủng hộ Quỹ Vì trẻ em khuyết tật Việt Nam. Bình thường
10/1/2022 10.000 Nguyen Hoang Long Anh 10 KTDN 2014110153  015972.100122. 004400 Ủng hộ
10/1/2022 40.000 Do Thi Ha Trang - K59 - Nhat 01 - KTDN DHNT  1017921295  
10/1/2022 15.000 Nguyen Hoang Long Anh 10 Ktdn FTU 2014110153 014469.100122. 003106 Ủng hộ
10/1/2022 10.000 Than Cong Binh FTU K60 ANH4 KDQT 2114510009 0211000541573  
10/1/2022 10.000 Nguyen Nhu Anh K60 Anh 02 KDQT 2111510004 004268.100122. 000738  
10/1/2022 5.000 Tran Thi Thao 1017921199 Ủng hộ
10/1/2022 5.000 Do Hong Nhung 1017921208  
10/1/2022 10.000 Pham Nguyen Quang Minh K60 Anh02 KDQT 2111510055 232876.090122. 235735  
10/1/2022 10.000 Le Thi Hong Ngoc K60 Anh 02 KDQT 2111510058 232243.090122. 235630  
10/1/2022 3.000 Nguyen Thi Phuong 2014110201 696524.090122. 235610  
10/1/2022 5.000 Doan Thi Cam Ly 997361.090122. 235606  
10/1/2022 20.000 Tran Minh Anh 597250.090122. 235335 Ủng hộ Quỹ Vì trẻ em khuyết tật Việt Nam
10/1/2022 10.000 Le Thi Hong Ngoc K60 Anh 02 KDQT 2111510058 230432.090122. 235320  
10/1/2022 3.000 Doan Thi Khanh Huyen 0201000728442 Ủng hộ
10/1/2022 5.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 1016737888  Ủng hộ các em
10/1/2022 20.000 Nguyen Huong Ly 2111510051 K60 Anh02 KDQT 071325.090122. 235111  
10/1/2022 10.000 Nguyen Ngoc Yen Vi K60 Anh 02 KDQT 2111510092 171056.090122. 234616  
10/1/2022 10.000 Kieu Thi Hong Diep_ K59 Anh14 KTDN Đại học Ngoại thương 1017921292 (CT từ Tran Khac Hoa) Ủng hộ Quỹ Vì trẻ em khuyết tật Việt Nam
10/1/2022 15.000 Tran Khac Hoa K59_Nhat 1_ KTDN Đại học Ngoại thương 1017921292 Ủng hộ Quỹ Vì trẻ em khuyết tật Việt Nam
10/1/2022 10.000 Thai Thi Quynh Trang 1016229986  
10/1/2022 20.000 Ha Thuy Tien  475390.090122. 230755  
10/1/2022 10.000 Doan Dieu Linh MSV 2111310608 K60 Anh 02 Tài chính Quốc tế 165452.090122. 223835  
10/1/2022 30.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 1024740430 Tùy lòng hảo tâm
11/1/2022 200.000 Do Thi Thu Thao 352224.110122. 170748  
11/1/2022 200.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0181003636007 Bình thường
11/1/2022 100.000 Bui Linh Chi 0861003568888 Quỹ Vì trẻ em khuyết tật Việt Nam
11/1/2022 200.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 734976.110122. 152219 Tiền từ thiện T01
11/1/2022 200.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0021001896504 Quỹ Vì trẻ em khuyết tật Việt Nam
11/1/2022 500.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0251002773630  Trẻ khuyết tật
11/1/2022 30.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0071001035826 lxstd tặng từ thiện
11/1/2022 2.000.000 Nguyen Thi Hanh Trang 2568681993 Chuyển tiền từ thiện
11/1/2022 50.000 Cao Van Viet    
11/1/2022 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 9352637374 Trẻ em khuyết tật khó khăn
11/1/2022 60.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 086367.110122. 004910  
11/1/2022 300.000 Nguyen Xuan Cuong 1023998972  Chúc các em lạc quan yêu đời
12/1/2022 7.443 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 1013882137  Nghèo
12/1/2022 200.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0491000080685 Ủng hộ trẻ em khuyết tật
12/1/2022 10.000 Ngo Quang Huy 2113530010 FTU 575834.120122. 161210 Quyên góp
12/1/2022 100.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 543838.120122. 154702 Hỗ trợ các em
12/1/2022 51.044 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ MBVCB. 1649158428. 2001 Ủng hộ Quỹ Vì trẻ em khuyết tật Việt Nam
12/1/2022 200.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0351000290809 Đúng người cần sự giúp đỡ
12/1/2022 30.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0071001035826 lxstd tặng từ thiện
13/1/2022 100.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0501000239367 Mong các em có nhiều nghị lực trong cuộc sống
13/1/2022 100.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0501000239367 Cảm ơn bố mẹ các em
13/1/2022 20.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 959518.130122. 132239 Gieo hạt
13/1/2022 200.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 1025572475  Bình thường
13/1/2022 20.004 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 1024309413  Em hiện là sinh viên thôi ạ
13/1/2022 30.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0071001035826 lxstd tặng từ thiện
13/1/2022 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0111000302519 Bình thường
13/1/2022 200.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0591000228542 Ủng hộ Quỹ Vì trẻ em khuyết tật Việt Nam
13/1/2022 300.000 TTTM 461 Trương Định Hà Nội Việt Nam PT.TKT.10800204. 296968  
13/1/2022 100.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 258868.130122. 000331  
14/1/2022 200.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0011004173332 Vì trẻ em khuyết tật
14/1/2022 50.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0031000393839 Trẻ em khuyết tật
14/1/2022 10.000 Trieu Thi Ngoc My - 2014710061 - sinh viên FTU 244284.140122. 204141 Ủng hộ
14/1/2022 20.000 Doan Thi Thuy Tien k59 Anh4 TMQT Ung ho du an 1017920713  
14/1/2022 500.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0511000470041 Sinh viên
14/1/2022 5.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 1017920008 Ủng hộ trẻ em khuyết tật
14/1/2022 100.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0011004432871 Ủng hộ trẻ em khuyết tật
14/1/2022 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0111000302519  Bình thường
14/1/2022 150.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0421000494939 Nam Mô A Di Đà Phật
14/1/2022 1.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 1014168443  
14/1/2022 100.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0641000001026 Bình thường
14/1/2022 30.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0071001035826 lxstd tặng từ thiện
14/1/2022 1.000.000 Ngo Van Chung 113189.140122. 073101  
14/1/2022 10.000 Do Thi Quynh Anh K59 FTU  1014450719  Chuyển tiền ủng hộ
14/1/2022 10.000 Nguyen Ha Vi FTU  000196.140122. 000021  
15/1/2022 7.700 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 1018063427  
15/1/2022 200.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0031000147381  Thank
15/1/2022 400.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0031000268781 Ủng hộ trẻ em khuyết tật
15/1/2022 1.000.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0441000691498 Ủng hộ trẻ em khuyết tật
15/1/2022 300.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 975987.150122. 130408 Hỗ trợ trẻ em
15/1/2022 20.000 Doan Van Hoang 1017920994  
15/1/2022 50.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0291000344324 Giúp
15/1/2022 1.000.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0021000858860 Ủng hộ trẻ em khuyết tật
15/1/2022 100.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0841000065391 Trẻ em khuyết tật
15/1/2022 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0111000302519 Bình thường
15/1/2022 250.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 433344.150122. 071107 Hỗ trợ các em
15/1/2022 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 1017920995 Ủng hộ Quỹ Vì trẻ em khuyết tật Việt Nam
15/1/2022 300.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0871004231487 Trẻ em khuyết tật
16/1/2022 500.000 Kenh YT Ngoc Mien ung ho quy TEKT 984652.160122. 221304  
16/1/2022 300.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 808423.160122. 121704 For children
16/1/2022 10.000 Hoang Thi Minh Nguyet K60 Anh 10 KTDN 2114110234 533903.160122. 115420  
17/1/2022 50.000 Vu Van Thanh Hung 1025300346 Ủng hộ Quỹ Vì trẻ em khuyết tật Việt Nam
17/1/2022 500.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0181003431899 Ủng hộ chung
17/1/2022 5.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 1016160326  Trể em khuyết tật
17/1/2022 200.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ PT.TKT.10600859 GD:VCBC HCM-PGD LE VAN SY HCM VN
17/1/2022 200.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0501000016714  Trẻ em
17/1/2022 20.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 980730.170122. 150940 Gieo hạt
17/1/2022 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0111000302519 Bình thường
17/1/2022 30.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0071001035826 lxstd tặng từ thiện
18/1/2022 12.500 Pham Thi Thu Hien 1017920636  Quyên góp cho Quỹ Vì trẻ em khuyết tật Việt Nam
18/1/2022 200.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 872453.180122. 161052  
18/1/2022 300.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0281000551168 Ủng hộ quà tết cho các em
18/1/2022 10.000 Pham Thien Nghia K60 anh 10 KTDN 2114110222 418977.180122. 094126  
18/1/2022 36.774 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ MBVCB. 1665342742. 2001 Ủng hộ Quỹ Vì trẻ em khuyết tật Việt Nam. Bình thường
18/1/2022 30.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0071001035826 lxstd tặng từ thiện
18/1/2022 20.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 819449.180122. 060659 Gieo hạt
18/1/2022 500.000 Phan Thi Vung 047286.180122. 032607 Ủng hộ Quỹ Vì trẻ em khuyết tật Việt Nam
19/1/2022 25.890 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ MBVCB. 1670987256. 2001 Ủng hộ Quỹ Vì trẻ em khuyết tật Việt Nam. Bình thường
19/1/2022 100.000 Ngo Thi Hieu Ngan 0341007229974   
19/1/2022 500.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 156322.190122. 211745 Ủng hộ các em ăn tết vui vẻ
19/1/2022 50.000 Hoang Hanh 081460.190122. 130526 Ủng hộ
19/1/2022 500.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0281000424505 Kha
19/1/2022 3.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 860415.190122. 115009  
19/1/2022 30.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0071001035826 lxstd tặng từ thiện
19/1/2022 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0111000178278 Trẻ em gặp khó khăn
19/1/2022 20.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 1024959528  Khuyết tật
19/1/2022 10.000 Tran Minh Anh 013453.190122. 003125 Ủng hộ Quỹ Vì trẻ em khuyết tật Việt Nam
20/1/2022 20.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 067761.200122. 220648 Ủng hộ Quỹ Vì trẻ em khuyết tật Việt Nam
20/1/2022 300.000 Nguyen Nhu Ngoc 1020815526   
20/1/2022 300.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0121000638101 Công nhân
20/1/2022 20.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 079515.200122. 154119 Gieo hạt
20/1/2022 10.000.000 Vong Thien Bao 0701000428698  Ủng hộ
20/1/2022 500.000 Tran Thu Trang IBPS/SE:01616002 Ủng hộ các cháu
20/1/2022 20.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 1019243012 Trẻ em nghèo
20/1/2022 30.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0071001035826 lxstd tặng từ thiện
20/1/2022 100.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0071003477174 Ủng hộ
20/1/2022 1.000.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 208271.200122. 082554 Ủng hộ trẻ em khuyết tật
20/1/2022 100.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0251002028443 Smile
20/1/2022 100.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 283609.200122. 070045 A Di Đà Phật
21/1/2022 50.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0171003491470 Công dân
21/1/2022 200.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 982624.210122. 181742 Tiền từ thiện T01
21/1/2022 300.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0321000647969 Ủng hộ
21/1/2022 400.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0351000684124  Ủng hộ Quỹ Vì trẻ em khuyết tật Việt Nam
21/1/2022 500.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0011002739949 Ủng hộ Quỹ Vì trẻ em khuyết tật Việt Nam
22/1/2022 100.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0341007091154 Trẻ em khuyết tật có hoàn cảnh khó khăn
22/1/2022 37.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ MBVCB. 1679309005. 2001 Ủng hộ Quỹ Vì trẻ em khuyết tật Việt Nam. Tien
22/1/2022 1.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 1020269716   
22/1/2022 135.317 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ IBVCB.1678174208. 2001 Ủng hộ Quỹ Vì trẻ em khuyết tật Việt Nam. Trẻ em bị bỏng.
22/1/2022 100.000 Nguyen Xuan Son Q7    
22/1/2022 100.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0841000075011 Hoàn cảnh khó khăn
23/1/2022 5.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ    
23/1/2022 300.000 Dieo Tran Hieu Hanh 0071004277915  Gửi Quỹ Vì trẻ em khuyết tật Việt Nam
23/1/2022 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0291000344324 Giúp
23/1/2022 20.000 Dinh Xuan Son  155620.230122. 201320 Quyên góp Quỹ Vì trẻ em khuyết tật Việt Nam
23/1/2022 20.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 083213.230122. 200948  
23/1/2022 20.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 852374.230122. 194412 Ủng hộ trẻ em khuyết tật
23/1/2022 50.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0021000452255  Nam Mô A Di Đà Phật
23/1/2022 20.000 Le Thi Kieu My 188541.230122. 170308  
23/1/2022 20.000 Huynh Tien Di 611129.230122. 144729  
23/1/2022 50.000 Dao Anh Quan 1018783595  
23/1/2022 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 986334.230122. 135019  
23/1/2022 50.000 Nong Hanh Dung 1020657218  
23/1/2022 50.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 910845.230122. 125215 Chúc tất cả mọi người sẽ có một năm vui vẻ
23/1/2022 50.000 Phan Ngoc Tuan 1018783350   
23/1/2022 5.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 560746.230122. 101132 Tiền hỗ trợ Quỹ
23/1/2022 28.490 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ MBVCB.1681168633. 2001 Ủng hộ Quỹ Vì trẻ em khuyết tật Việt Nam. Bình thường
23/1/2022 5.000 Phan Thi Ngoc Bich 877915.230122. 093556  
23/1/2022 10.000 Le Tran Quynh Giang 1023502781 Chuyển tiền từ thiện
23/1/2022 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0111000302519 Bình thường
23/1/2022 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0351000812810  Trung bình
24/1/2022 260.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0071000959038 Trẻ em khuyết tật
24/1/2022 19.700 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 911982.240122. 223033 Của ít lòng nhiều
24/1/2022 20.000 Tran Dinh Vien 0271001088975   
24/1/2022 50.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 241151.240122.214829.Mong cac em luon khoe manh FT22025570901160 Mong các em luôn khỏe mạnh
24/1/2022 5.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 930048.240122. 214121 Chuyển tiền
24/1/2022 20.000 Pham Thi Thu Thuy 886455.240122. 213223 Chuyển tiền
24/1/2022 20.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 587301.240122. 212601 Chuyển khoản
24/1/2022 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 897867.240122.212352.Chuyen tien Chuyển tiền
24/1/2022 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 888587.240122. 211854 Chuyển tiền
24/1/2022 100.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0711000257146 Chúc các con sống tốt hơn
24/1/2022 5.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 876424.240122. 211221 Chuyển tiền
24/1/2022 20.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 860963.240122. 210521 Đóng góp
24/1/2022 50.000 Nguyen Xuan Thinh 743808.240122. 205903 Ủng hộ trẻ em khuyết tật
24/1/2022 50.000 Truong Thi My Nhung 300347.240122. 205341 Chuyển tiền
24/1/2022 100.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 701981.240122. 205125 Ủng hộ
24/1/2022 100.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 895274.240122. 204844  
24/1/2022 20.000 Nguyen Huu Chau 694083.240122. 202454 Chuyển khoản
24/1/2022 200.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0611001656534 Trẻ em nghèo
24/1/2022 20.000 Tran kThanh Huy 058236.240122. 200140  
24/1/2022 15.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 366487.240122. 195408 Gửi tặng Quỹ Vì trẻ em khuyết tật Việt Nam.
24/1/2022 50.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 1022766157  Ủng hộ Quỹ Vì trẻ em khuyết tật Việt Nam
24/1/2022 500.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0041000187640  Ủng hộ trẻ em khuyết tật
24/1/2022 13.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 092552.240122. 122625  
24/1/2022 200.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0071000879838 Thiện nguyện
24/1/2022 20.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 957519.240122. 114611 Vì trẻ em khuyết tật Việt Nam
24/1/2022 10.000 Le Hoang Hong Ngoc SHGD:10027820  
24/1/2022 200.000 Vo chong QKHY 698156.240122. 095335 Ủng hộ Quỹ Vì trẻ em khuyết tật Việt Nam
24/1/2022 5.000 Cao Ngoc Thuy Tuyen 990632.240122. 090926  
24/1/2022 3.000.000 Phan Thanh Long CKRmNo: 040622012453775 Đóng góp Quỹ Vì trẻ em khuyết tật Việt Nam
24/1/2022 30.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0071001035826 lxstd tặng từ thiện
24/1/2022 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0111000302519 Bình thường
24/1/2022 100.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 235530.230122. 235924 Ủng hộ trẻ em khuyết tật
24/1/2022 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0341007162249  
25/1/2022 200.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0421003722473 Bình thường
25/1/2022 750.000 Lớp ETA79  251830.250122. 221655 Chia sẻ cùng các em
25/1/2022 20.000 Ngo Thi Hue 230047.250122. 220802  
25/1/2022 28.889 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ MBVCB. 1692779942. 2001 Ủng hộ Quỹ Vì trẻ em khuyết tật Việt Nam. All
25/1/2022 200.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0081001009946   
25/1/2022 200.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 981013.250122. 131839 Ủng hộ Quỹ Vì trẻ em khuyết tật Việt Nam. 
25/1/2022 30.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0341005890014  
25/1/2022 30.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0071001035826 lxstd tặng từ thiện
25/1/2022 1.000.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0021000858860 Ủng hộ trẻ em khuyết tật
25/1/2022 30.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ MBVCB. 1687594472. 2001 Ủng hộ Quỹ Vì trẻ em khuyết tật Việt Nam. Các cháu khuyết tật.
25/1/2022 100.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0011003697266 Ủng hộ Quỹ
25/1/2022 2.000.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 642766.250122. 034618 Ủng hộ Quỹ Vì trẻ em khuyết tật Việt Nam.
25/1/2022 200.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 590467.240122. 235048 Ủng hộ trẻ em khuyết tật
25/1/2022 1.400.000 Luu Phuong Nhu 254897.240122. 225445 Gửi tặng các em nhỏ
26/1/2022 18.935 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 1016697824 Nghèo
26/1/2022 200.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0561000536535  Người lao động
26/1/2022 500.000 Phan Duc Anh 242313.260122. 214036  
26/1/2022 500.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0451000255229 Đóng góp
26/1/2022 20.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 1024848441   
26/1/2022 100.000 Trinh Quang Long 0071005679972  
26/1/2022 100.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0181003391498 Trẻ em khuyết tật
26/1/2022 100.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0071001759179  
26/1/2022 500.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0011004351208 Quỹ Vì trẻ em khuyết tật Việt Nam.
26/1/2022 1.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 213985.260122. 120145. Quyên góp trẻ em
26/1/2022 5.000 Nguyen Huu Tien 021177.260122. 113347  
26/1/2022 30.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0071001035826 lxstd tặng từ thiện
26/1/2022 800.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0491000065837  Vì trẻ em khuyết tật
26/1/2022 1.500.000 Vu Nhat Ninh 0451000474900  
27/1/2022 100.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 324984.270122. 233006 Chúc các em khỏe mạnh
27/1/2022 500.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 2,81E+11 Vì trẻ em
27/1/2022 58.110 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ MBVCB.1705275480. 2001 Ủng hộ Quỹ Vì trẻ em khuyết tật Việt Nam. Thương các em.
27/1/2022 100.000 Do Hoang Ha Ly, MSV 1913310080, Trường Đại học Ngoại Thương 0301000430663 Ủng hộ Quỹ Vì trẻ em khuyết tật Việt Nam. 
27/1/2022 24.792 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ IBVCB.1703067618. 2001 Ủng hộ Quỹ Vì trẻ em khuyết tật Việt Nam. Trẻ em khuyết tật.
27/1/2022 100.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0061001174464 Cần giúp đỡ
27/1/2022 100.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0021000265602  Ủng hộ
27/1/2022 200.000 Nguyen Thanh Trung 0351000880499  
27/1/2022 500.000 Nguyen Thi Ngoc 0591000230639  Chúc mừng năm mới!
27/1/2022 200.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0181002693015 Khuyết tật
27/1/2022 1.000.000 Dang Le Xuan Phuong 0111000272281  Ủng hộ Quỹ Vì trẻ em khuyết tật Việt Nam. 
28/1/2022 500.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 336406.280122. 234023 Chúc các em năm mới may mắn và có thật nhiều niềm vui ạ.
28/1/2022 100.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 1016640188 Giúp đỡ trẻ em sinh ra đã có nghị lực phi thường
28/1/2022 8.900 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 1016697824 Nghèo
28/1/2022 100.000 Le Thu Huong 730114.280122. 224650  
28/1/2022 50.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ MBVCB.1714084667. 2001 Ủng hộ Quỹ Vì trẻ em khuyết tật Việt Nam. 
28/1/2022 500.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 1025232396 Chút xuân
28/1/2022 300.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0471000021786 Ủng hộ trẻ em khuyết tật
28/1/2022 200.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 039336.280122. 174803 For children
28/1/2022 36.103 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ MBVCB.1712682039. 2001 Ủng hộ Quỹ Vì trẻ em khuyết tật Việt Nam. Trẻ em khuyết tật.
28/1/2022 200.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0031000393839 Vì trẻ em khuyết tật.
28/1/2022 5.000.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 332317.280122. 140445 Tết vui vẻ nhé
28/1/2022 1.000.000 Anh Vu  429663.280122. 132835 Ủng hộ Quỹ Vì trẻ em khuyết tật Việt Nam.
28/1/2022 116.000 fan lzmq 680037.280122.124943 Ủng hộ Quỹ 
28/1/2022 312.100 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ MBVCB. 1710092166. 2001 Ủng hộ Quỹ Vì trẻ em khuyết tật Việt Nam. Khó khăn.
28/1/2022 2 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 172126.280122. 095623 Của ít lòng nhiều
28/1/2022 5.100.000 Tommitoan cùng các khách hàng thân thương  905624.280122.094306 Chúc các em luôn vui, khỏe, kiên cường vượt qua khó khăn.
28/1/2022 127.002 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0621003811843 All
28/1/2022 100.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0151000574414 Ủng hộ trẻ em khuyết tật
28/1/2022 100.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 1016332741 Trẻ em khuyết tật.
28/1/2022 50.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 1023560827  
28/1/2022 200.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0491001816354  Vì trẻ em khuyết tật Việt Nam. 
29/1/2022 60.000 Hien  250846.290122. 220736 Chuyển ủng hộ
29/1/2022 85.279 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ MBVCB. 1717695798. 2001 Ủng hộ Quỹ Vì trẻ em khuyết tật Việt Nam. 
29/1/2022 100.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 9375143346  Khó khăn
29/1/2022 1.000.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0011002431971 Trẻ em khuyết tật có hoàn cảnh khó khăn
29/1/2022 50.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0071000765202 Khó khăn
29/1/2022 50.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0031000247053 Trẻ em khuyết tật
29/1/2022 177.998 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 1022123888 Gia đình khó khăn
29/1/2022 2.000.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0071001762298  Bình thường
29/1/2022 100.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0903460881  
29/1/2022 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0161001596885  Trẻ em
29/1/2022 1.000.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0071001163296 Hoàn cảnh khó khăn
29/1/2022 100.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 053806.290122. 120259 Chúc các em có một cái tết bình an
29/1/2022 200.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0031000900813 Trẻ em khuyết tật
29/1/2022 158.564 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ MBVCB. 1715221055. 2001 Ủng hộ Quỹ Vì trẻ em khuyết tật Việt Nam. Unknown
29/1/2022 5.000.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 209152.290122. 080229 Ủng hộ trẻ em khuyết tật
29/1/2022 500.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0181003295300 Trẻ em khuyết tật
29/1/2022 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0331000496211 Từ thiện
30/1/2022 100.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0851000013178 Trẻ em khuyết tật Việt Nam.
30/1/2022 200.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0251001402059 Quỹ Vì trẻ em khuyết tật Việt Nam.
30/1/2022 100.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0161001744758 Ủng hộ trẻ em khuyết tật
30/1/2022 100.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0351001018735 Bình thường
30/1/2022 3.000.000 Dam Van Thang, Nguyen Van Anh 310545.300122. 083324 Trẻ em khuyết tật Việt Nam.
30/1/2022 30.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ MBVCB. 1718038471. 2001 Ủng hộ Quỹ Vì trẻ em khuyết tật Việt Nam. Trẻ em không đi lại được.
30/1/2022 50.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 1019364840 Thương
31/1/2022 300.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 771458.310122. 215457 Góp một phần nhỏ ủng hộ các em
31/1/2022 300.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 1019286205  
31/1/2022 100.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0691000435952  
31/1/2022 100.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0031000147381  
31/1/2022 500.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 720718.310122. 123758 Chuyển tiền
31/1/2022 200.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 1019710271 Bình thường
31/1/2022 1.000.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 1015467271 Quỹ chug
31/1/2022 1.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 1020568140  
31/1/2022 1.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0511000479752  
Tổng số 114.736.381      
Bảng tổng hợp nguồn vận động từ các nhà hảo tâm tại ngân hàng Vietinbank
(Tháng 01/2022)
NT Số tiền Tên nhà hảo tâm ủng hộ Quỹ Số tài khoản/ tham chiếu Ghi chú
11/1/2022 3.500.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 999S2210H EASW9Y0  
28/1/2022 1.000.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 999S221B B9VYCVB  
31/1/2022 400.000 Phan Thi Ngoc 999S221G DT936SU  
Tổng số 4.900.000      
Văn phòng quỹ Vì trẻ em Khuyết tật Việt Nam tại Hà Nội
Trang inGửi bạn bè Chia sẻ trên facebook  Chia sẻ trên twitterThảo luậnXem thảo luận
Thông tin khác:
Xem nhiều nhất
Tiêu điểm
Thông tin ủng hộ từ thiện
Quỹ Vì Trẻ Em Khuyết tật
1) Tên tài khoản: "Quỹ Vì trẻ em khuyết tật"
  Số tài khoản VNĐ: 00110 0381 4022
                       CIF: 481 3569
  Số tài khoản USD: 00113 7381 4041 
                       CIF: 481 3569
  Swift Code: BFTVVNVX 001
  Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam
  (Vietcombank)

Sở giao dịch
Địa chỉ: 
11 Láng Hạ, phường Thành Công, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội (Địa chỉ cũ: 31-33 Ngô Quyền, phường Hàng Bài, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội).
 2) Tên Tài khoản: Quỹ Vì trẻ em khuyết tật Việt Nam
Số TK: 121000034371 Tại Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam  - CN Hai Bà Trưng Hà Nội


3)Tên Tài khoản: Quỹ Vì trẻ em khuyết tật Việt Nam
Số TK: 060095268466 Tại Ngân hàng Sacombank chi nhánh Bình Chánh TP Hồ Chí Minh

 
Nội dung chuyển khoản: Ủng hộ "Quỹ Vì trẻ em khuyết tật Việt Nam".
Đường dây nóng: 024 38238804 hoặc 0912.304.995
Mới cập nhật
Cô bé 10 tuổi bị ung thư trong "Chuyến bay của Linh - Điều ước thứ 7" đã qua đời
Bạn biết đến Quỹ Vì Trẻ Em Khuyết Tật bằng phương tiện
Mạng internet
Truyền hình
Truyền thanh
Khác
Thiết kế web: OnIP™