Danh ngôn:
Thứ hai, 27/06/2022
TẤM LÒNG HẢO TÂM

Danh sách các nhà hảo tâm (Tháng 02/2022)

Cập nhật lúc 23:28 06/02/2022
Quỹ vì trẻ em khuyết tật Việt Nam
Tầng 5, số 435 Kim Ngưu - P.Vĩnh Tuy, Q. Hai Bà Trưng, TP Hà Nội
 
Bảng tổng hợp nguồn vận động từ các nhà hảo tâm tại ngân hàng Vietcombank
(Tháng 02/2022)
NT Số tiền Tên nhà hảo tâm ủng hộ Quỹ Số tài khoản/ tham chiếu Ghi chú
1/2/2022 100.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 1016507518 Trẻ em bị khuyết tật.
1/2/2022 100.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 099362.010222. 171814 Cầu cho các em nhiều may mắn.
1/2/2022 9.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 1012732909 Của ít lòng nhiều.
1/2/2022 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0111000302519 Bình thường.
1/2/2022 200.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0621000479770  Bình thường.
1/2/2022 300.000 Pham Thi Yen 963772.010222. 134603 Chuyển khoản
1/2/2022 20.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 609948.010222. 123329 Gieo hạt
1/2/2022 2.000.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0181000745281 Tự nguyện.
1/2/2022 1.000.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0071003059855 Trẻ em khuyết tật mồ côi
1/2/2022 100.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0331000424246 Các bé khuyết tật
1/2/2022 100.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0111000363950 Tại nhà
1/2/2022 500.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0071002978161  
1/2/2022 20.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 745703.010222. 054324  
1/2/2022 500.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0421000418767 Trẻ em khuyết tật.
1/2/2022 202.200 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 895240.010222. 021832 Chúc các em năm mới ngoan sống vui vẻ manh khỏe học tốt nhé.
1/2/2022 300.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 1019286205 Ủng hộ Quỹ Vì trẻ em khuyết tật Việt Nam. 
1/2/2022 500.000 Nguyen Tran Hoang Lam 9707333333  
1/2/2022 500.000 Nguyen Khai Anh 9707333333  
1/2/2022 100.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0021000412676  Các em nhỏ kém may mắn
1/2/2022 50.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 226359.010222. 001311  
1/2/2022 200.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 053874.010222. 001053 Mong các em luôn lạc quan nhé.
1/2/2022 300.000 Nguyen Van Vuong 0011004265191 Chúc các em năm mới an lành.
1/2/2022 100.000 Di Lam 0531002481459  
1/2/2022 50.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ MBVCB. 1723505023. 2001 Ủng hộ Quỹ Vì trẻ em khuyết tật Việt Nam. Một chút tết cho các em.
2/2/2022 500.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0031000325488 Gửi đến những hoàn cảnh khó khăn.
2/2/2022 20.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 388459.020222. 154308 Gieo hạt
2/2/2022 50.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0751000035575 Tùy duyên.
2/2/2022 2.000.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0181000745281 Tự nguyện.
2/2/2022 300.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 248583.010222. 224527 Yêu thương và chung sức cùng các em nhỏ.
3/2/2022 500.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 806245.030222. 203551  
3/2/2022 50.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0351001072457 Ủng hộ Quỹ Vì trẻ em khuyết tật Việt Nam. 
3/2/2022 18.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 1025395486 Trẻ em
3/2/2022 70.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0031000393839 Vì trẻ em khuyết tật.
3/2/2022 1.000.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 581152.030222. 143338  
3/2/2022 50.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 299506.030222. 133636 Gieo hạt đầu năm chúc mừng năm mới.
3/2/2022 2.000.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0181000745281 Tự nguyện.
3/2/2022 55.555 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 263581.030222. 112427 Chúc mừng năm mới ạ.
3/2/2022 300.000 Vu Duc Tu 232467.030222. 104720  
3/2/2022 200.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 1023353070 Các bé.
3/2/2022 200.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 009079.030222. 094614 Tấm lòng nhỏ.
3/2/2022 100.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0441000811747 Trẻ em.
3/2/2022 100.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 153362.030222. 091103  
4/2/2022 20.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 134817.040222. 214854 Gieo hạt.
4/2/2022 50.000 Ngo Thi Hieu Ngan 0341007229974  
4/2/2022 100.000 Tran Thanh Ha 348819.040222. 141157 Chuyển tiền
4/2/2022 50.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 026431.040222. 124226 Gieo hạt đầu năm - Chúc mừng năm mới.
4/2/2022 2.000.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0181000745281 Tự nguyện.
4/2/2022 300.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0071001229565 Chia sẻ với các cháu
4/2/2022 1.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 1023527239  
4/2/2022 1.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 1022362955   
4/2/2022 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0331000496211 Từ thiện.
4/2/2022 100.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0171003478192 Hope
5/2/2022 100.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 068907.050222. 213938 Chuyển khoản.
5/2/2022 200.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 1015166218 Nhân viên văn phòng.
5/2/2022 20.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0231000172011 Vì trẻ em khuyết tật.
5/2/2022 20.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0731000607510  
5/2/2022 10.000 Nguyen Ngoc Phuong Nhung 1025087370 Hy vọng những điều tốt đẹp sẽ đến với các em.
5/2/2022 2.000.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0181000745281 Tự nguyện.
5/2/2022 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 333941.050222. 033911 Của ít lòng nhiều.
6/2/2022 300.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 086768.060222. 211353  
6/2/2022 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 1017355532  Ủng hộ các bé mau khỏe.
6/2/2022 500.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0751000014477 Ủng hộ Quỹ Vì trẻ em khuyết tật Việt Nam. 
6/2/2022 500.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 1019949755 Bình thường.
6/2/2022 500.000 Nguyen Duc Kien 0071001202545   
6/2/2022 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 1023078892 Trẻ em khuyết tật
6/2/2022 20.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 976471.060222. 105936 Gieo hạt.
6/2/2022 100.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ MBVCB. 1729858306. 2001 Ủng hộ Quỹ Vì trẻ em khuyết tật Việt Nam. 
6/2/2022 250.000 Hai chau Un va San   Ủng hộ Quỹ
6/2/2022 2.000.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0181000745281 Tự nguyện.
6/2/2022 100.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 897313.060222. 011730 Mong những điều tốt đẹp đến với các em.
7/2/2022 30.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 1022134802 Trẻ em khó khăn
7/2/2022 500.000 Tran Tien Duc 0071001132745   
7/2/2022 300.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 485839.070222. 144816 Ủng hộ trẻ em khuyết tật
7/2/2022 1.000.000 Nguyen Hoai Bao 0061001099256  
7/2/2022 50.000 Hoang Hanh 055400.070222. 130457 Ủng hộ
7/2/2022 100.000 Tu Ngoc Thuan SHGD:10002171  
7/2/2022 300.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0011004133316 Ủng hộ Quỹ
7/2/2022 200.000 Tran Thuy Linh SHGD:10003023 Gửi các em
7/2/2022 200.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0071001035826 laxtd tặng từ thiện
7/2/2022 1.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 595279.070222. 035017 Của ít lòng nhiều.
8/2/2022 20.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 1026143881 Bình thường.
8/2/2022 100.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 401962.080222. 210532 Chúc Quỹ giúp được nhiều trẻ em.
8/2/2022 20.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 742079.080222. 182902 Gieo hạt.
8/2/2022 100.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 342709.080222. 172941  
8/2/2022 100.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 225970.080222. 153316 Chúc các em và mọi người năm mới vui vẻ hạnh phúc và cố lên nha các em đừng nản lòng tự ti nha.
8/2/2022 200.000 Pham Quynh Chi 0611001977794  Chúc các em có một năm mới an lành.
8/2/2022 30.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0071001035826 lxstd tặng từ thiện
8/2/2022 20.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0511000482330  
8/2/2022 20.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0111000302519 Bình thường.
8/2/2022 40.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ IBVCB. 1733365393. 2001 Ủng hộ Quỹ Vì trẻ em khuyết tật Việt Nam. 
8/2/2022 50.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 1013823386 Trẻ em khuyết tật.
8/2/2022 250.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ MBVCB. 1733211774. 2001 Ủng hộ Quỹ Vì trẻ em khuyết tật Việt Nam. 
8/2/2022 1.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 1023592935  Khó khăn.
9/2/2022 7.511 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 1016825490  
9/2/2022 20.000 Le Thi Phung Tien 0121000853686  
9/2/2022 300.000 Su Tep 142702.090222. 162019 Tặng quà năm mới, chúc các bạn luôn vui vẻ.
9/2/2022 1.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 1020269716  
9/2/2022 28.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ MBVCB.1735620762. 2001 Ủng hộ Quỹ Vì trẻ em khuyết tật Việt Nam. 
9/2/2022 100.000 Trinh Thi Thom 608094.090222. 092914  
9/2/2022 200.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0021001896504  Quỹ Vì trẻ em khuyết tật Việt Nam. 
9/2/2022 30.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0071001035826 lxstd tặng từ thiện
9/2/2022 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0341007162249   
9/2/2022 500.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 628567.080222. 233508 Chuyển tiền lì xì ủng hộ cho các em nhỏ.
10/2/2022 60.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 1016507518 Trẻ em khuyết tật.
10/2/2022 1.000.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0041000187640 Những trẻ em khuyết tật.
10/2/2022 500.000 Kenh yt Ngoc Mien 833094.100222. 212033 Ủng hộ
10/2/2022 1.000.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0291000236742 Trẻ em khuyết tật.
10/2/2022 100.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0341007156371 Bình thường.
10/2/2022 500.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 669418.100222. 163324 Ủng hộ Quỹ Vì trẻ em khuyết tật Việt Nam. 
10/2/2022 3.023 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 1025577178 Trẻ em khuyết tật.
10/2/2022 100.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0771000590046  Ủng hộ trẻ em khuyết tật
10/2/2022 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 504236.100222. 114636 Con xin chúc các em năm mới vui vẻ.
10/2/2022 50.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ IBVCB.1738042063. 2001 Ủng hộ Quỹ Vì trẻ em khuyết tật Việt Nam. Đóng góp vào quỹ chung.
10/2/2022 200.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0101001003562 Ủng hộ trẻ em khuyết tật
10/2/2022 30.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0071001035826 lxstd tặng từ thiện
10/2/2022 50.000 Trinh Thi Ha Phuong 942743.100222. 080222  
11/2/2022 500.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0181003295300 Trẻ em khuyết tật.
11/2/2022 40.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 9937122020 Tất cả.
11/2/2022 20.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 642602.110222. 143042 Gieo hạt.
11/2/2022 100.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 893644.110222. 131316 Chúc các bé mãi hạnh phúc.
11/2/2022 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 890593.110222. 131155 Của ít lòng nhiều.
11/2/2022 90.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 688477.110222. 130929 Của ít lòng nhiều.
11/2/2022 100.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 067878.110222. 124151 Chúc các em cuộc sống vui vẻ.
11/2/2022 200.000 Vo Chong QKHY 085066.110222. 101332 Ủng hộ Quỹ Vì trẻ em khuyết tật Việt Nam T2.22
11/2/2022 30.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0071001035826 lxstd tặng từ thiện
11/2/2022 150.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 451480.110222. 001920 Tu thien thu thao 
11/2/2022 50.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0071000972702 Tự nguyện đóng góp giúp các em.
11/2/2022 50.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0671004123952 Binh an hi nhac.
11/2/2022 8.950 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 1161007206645 Ủng hộ.
11/2/2022 200.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0441000777162 Trẻ em khuyết tật.
12/2/2022 700.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0071000959038  Trẻ em khuyết tật.
12/2/2022 200.000 Nguyen Thi Trang 1015944765  
12/2/2022 500.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0181002190744 Nhờ Quỹ chuyển đến các bé khó khăn.
13/2/2022 500.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0501000085042 Ủng hộ trẻ em khuyết tật.
13/2/2022 200.000 Bui Linh Chi 0861003568888   
13/2/2022 2.000.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 033271.130222. 175000 Hy vọng số tiền được chuyển tới tay người cần.
13/2/2022 20.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 898391.130222. 154458 Gieo hạt.
13/2/2022 200.000 Nguyen Thanh Trung 0351000880499  
13/2/2022 200.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0071000879838 Thiện nguyện.
14/2/2022 200.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0701000451567 Mong các con có một cuộc sống tươi đẹp bình yên.
14/2/2022 50.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0021000452255 Nam Mô A Di Đà Phật
14/2/2022 700.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 119102.140222. 151312 Mong các bé bình an, vui vẻ, hạnh phúc
14/2/2022 200.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 891916.140222. 150302 Tiền từ thiện T2
14/2/2022 100.000 Lâm Đồng Khách Sạn SAMMY Lâm Đồng Việt Nam PT.TKT.05600008. 236044  
14/2/2022 244.614 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ MBVCB. 1747723300. 2001 Ủng hộ Quỹ Vì trẻ em khuyết tật Việt Nam.
14/2/2022 100.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 1018306659 Không có.
14/2/2022 30.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0071001035826 lxstd tặng từ thiện
14/2/2022 35.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 1023227307  Mong các em có một cuộc sống tốt hơn.
14/2/2022 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ MBVCB.1747183385.Binh thuong.CT tu 1017939849 toi 0011003814022 Quy vi tre em khuyet tat Bình thường.
15/2/2022 500.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0491001888341 Tùy duyên.
15/2/2022 100.000 Mai Van Dang 1025612062   
15/2/2022 47.904 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ MBVCB. 1752303273.  2001 Ủng hộ Quỹ Vì trẻ em khuyết tật Việt Nam. Trẻ em nghèo
15/2/2022 20.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ MBVCB. 1751533191. 2001 Ủng hộ Quỹ Vì trẻ em khuyết tật Việt Nam. Quỹ chung.
15/2/2022 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0111000302519  Bình thường.
15/2/2022 100.000 Do Duc Thinh 0121001825142  
15/2/2022 30.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0071001035826 lxstd tặng từ thiện
16/2/2022 200.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 782785.160222. 220547 Ủng hộ Quỹ Vì trẻ em khuyết tật Việt Nam.
16/2/2022 22.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ MBVCB. 1755440786. 2001 Ủng hộ Quỹ Vì trẻ em khuyết tật Việt Nam.
16/2/2022 50.000 Phan Thi Mai Truc 0491000047610   
16/2/2022 37.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ MBVCB. 1754801184 .2001 Ủng hộ Quỹ Vì trẻ em khuyết tật Việt Nam.
16/2/2022 200.000 Nguyen Ngoc Anh 386714.160222. 161722  
16/2/2022 500.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ  0011004351208 Quỹ Vì trẻ em khuyết tật Việt Nam.
16/2/2022 30.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0071001035826 lxstd tặng từ thiện
16/2/2022 500.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0011000063771 Trẻ em chậm phát triển trí tuệ.
16/2/2022 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0341007120274 Tốt
16/2/2022 500.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 812730.160222. 010313 Chuyển tiền từ thiện Quỹ Vì trẻ em khuyết tật Việt Nam.
17/2/2022 50.000 Hoang Hanh 235847.170222. 211105 Ủng hộ
17/2/2022 22.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 1020962519  Nhà nghèo.
17/2/2022 100.000 Binh Dan 0501000233791  
17/2/2022 600.000 Nguyen Thi Nguyet 0341006938725  Chuyển tiền ủng hộ trẻ em khuyết tật.
17/2/2022 30.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0071001035826 lxstd tặng từ thiện
17/2/2022 50.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0401001412619 Trẻ em khuyết tật.
18/2/2022 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 9879577109 Phat
18/2/2022 39.424 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ MBVCB. 1760838867. 2001 Ủng hộ trẻ em khuyết tật.
18/2/2022 10.000 Dinh Le Quynh Thu 1026096095  
18/2/2022 20.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0021000423037 Ủng hộ
18/2/2022 20.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 966987.180222. 160246 Gieo hạt.
18/2/2022 100.000 Doan Van Hieu 1018496879  
18/2/2022 24.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ MBVCB. 1759706386. 2001 Trẻ em khuyết tật. Trẻ em khó khăn.
18/2/2022 30.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ MBVCB.1759664508. 2001 Ủng hộ Quỹ Vì trẻ em khuyết tật Việt Nam.
18/2/2022 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 1019335383 Giúp đỡ.
18/2/2022 30.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0071001035826 lxstd tặng từ thiện
18/2/2022 250.000 Truong Ngoc Diep 600240.180222. 084348 Hỏi thăm các em nhỏ.
19/2/2022 27.632 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ MBVCB. 1763250088. 2001 Ủng hộ Quỹ Vì trẻ em khuyết tật Việt Nam. Vì trẻ em.
19/2/2022 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0061001103718  
19/2/2022 200.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0061000413534  
19/2/2022 100.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0441000733348 Giúp đỡ.
19/2/2022 10.000 Nguyen Thuy Linh K60 Anh 10 KTDN 2114110171 1027826688  
19/2/2022 5.000 Pham Thi Thu Ngan 1014407363  
19/2/2022 50.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 903853.190222. 191145 Ủng hộ Quỹ.
19/2/2022 5.000 Le Thi Hoai Linh 1016737476  Ủng hộ.
19/2/2022 5.000 Le Thi Hoai Linh 1016737476 Ủng hộ.
19/2/2022 20.000 Tran Minh Anh 939938.190222. 155539  
19/2/2022 2.000 Tran Thi Hao 1017921199 Ủng hộ.
19/2/2022 21.000 Nguyen Thi My Loan 084156.190222. 130226 Chuyển tiền.
19/2/2022 86.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ MBVCB. 1761965781. 2001 Ủng hộ Quỹ Vì trẻ em khuyết tật Việt Nam. 
19/2/2022 2.500 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 1022448194  
19/2/2022 20.000 Pham Thi Ngoc Mai 1017920091  Chuyển tiền ủng hộ Quỹ Vì trẻ em khuyết tật Việt Nam. 
19/2/2022 2.000.000 Vu Nhat Ninh 0451000474900  Quỹ Vì trẻ em khuyết tật Việt Nam. 
19/2/2022 30.140 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 1023784719 Trẻ em khuyết tật.
19/2/2022 20.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 293727.190222. 002221  
19/2/2022 10.000 Ta Ngoc Khanh 0301000435134 Chuyển tiền.
20/2/2022 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 430549.200222. 202045 Mình góp một chút cho các bé.
20/2/2022 10.000 Nguyen Ngoc Anh 2114810011 Anh 02 KTKT K60  068496.200222. 193748 Ủng hộ Quỹ.
20/2/2022 50.000 Nguyen Khanh Huyen 1017919527 Ủng hộ.
20/2/2022 5.000 Ngo Thi Giang 1017921198 Chuyển tiền.
20/2/2022 100.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 707540.200222. 124646 Chuyển tiền.
20/2/2022 10.000 Ta Thi Mai Anh 1017919993 Ủng hộ Quỹ.
20/2/2022 100.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0541000279576 Tùy duyên.
20/2/2022 40.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ MBVCB. 1764055647. 2001 Ủng hộ Quỹ Vì trẻ em khuyết tật Việt Nam. Bình thường.
20/2/2022 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 404532.200222. 103409  
20/2/2022 10.000 Hoang Hai Yen 258920.200222. 095730 Chuyển khoản.
20/2/2022 50.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0751000035575 All.
20/2/2022 10.000 Tran Thi Phuong Thao 1017919815  Chuyển tiền quyên góp.
20/2/2022 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0331000496211 Chia sẻ.
20/2/2022 100.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 010872.200222. 070047 A Di Đà Phật.
20/2/2022 28.354 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ MBVCB. 1763348264. 2001 Ủng hộ Quỹ Vì trẻ em khuyết tật Việt Nam. Trẻ em khuyết tật.
21/2/2022 10.000 Nguyen Viet Duc K60 ANH 10 KTDN 2114110078 582556.210222. 224527  
21/2/2022 20.000 Nong Quynh Hoa 2014510038 654054.210222. 222555 Ủng hộ Quỹ Vì trẻ em khuyết tật Việt Nam.
21/2/2022 10.000 Vu Tra My 539454.210222. 221517 Chuyển khoản.
21/2/2022 10.000 Dinh Ngoc Mai 1017919871 Chuyển tiền.
21/2/2022 1.000 Tran Yen Linh 106164.210222. 220143 Chuyển tiền.
21/2/2022 50.000 Diep 0691000305891  
21/2/2022 100.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 1013568146 Lá lành đùm lá rách.
21/2/2022 2.000 Dang Anh Duc 1017920132 Chuyển tiền ủng hộ ạ.
21/2/2022 10.000 Nguyen Nhu Trang 2111510090 Anh 2 KDQT 301400.210222. 202820 Ủng hộ.
21/2/2022 200.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0591000228542 Quỹ Vì trẻ em khuyết tật Việt Nam
21/2/2022 15.000 Tran Thi Phuong Thao 2011310074 ĐH Ngoại Thương 569184.210222. 185617 Ủng hộ.
21/2/2022 5.000 Dang Thu Ha 927512.210222. 183859  
21/2/2022 20.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 674062.210222. 182434 Gieo hạt.
21/2/2022 5.000 Nguyen Phuong Thao 655344.210222. 181943 Ủng hộ.
21/2/2022 5.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 1017268798 Ủng hộ Quỹ Vì trẻ em khuyết tật Việt Nam. 
21/2/2022 10.000 Dinh Thi Thanh Mai 785599.210222. 173507 Chuyển khoản.
21/2/2022 5.000 Pham Quoc Dat 747712.210222. 171823 Ủng hộ.
21/2/2022 20.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 401940.210222. 133641 Ủng hộ Quỹ Vì trẻ em khuyết tật Việt Nam. 
21/2/2022 79.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0011004291592 Ủng hộ trẻ em khuyết tật.
21/2/2022 200.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0561000595677  Khó khăn trong cuộc sống.
21/2/2022 10.000 Le Ngoc Han K60 Anh01 CLC KTQT 2111410048 1022478840  
21/2/2022 10.000 Pham Luong Trung Hieu 690762.210222. 112053 Chuyển tiền.
21/2/2022 10.000 Cao Minh Nguyet 2014110187  514210.210222. 103211 Chuyển khoản.
21/2/2022 30.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0071001035826 lxstd tặng từ thiện
21/2/2022 10.000 Luong Thi Phong Lan SHGD:10023772 Chuyển tiền ủng hộ Quỹ Vì trẻ em khuyết tật Việt Nam. 
21/2/2022 20.000 Pham Thu Giang 2013150012 DHNT  SHGD:10022592 Ủng hộ.
21/2/2022 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0111000302519  Bình thường.
21/2/2022 10.000 Tran Thi Diem Quynh 2014710088 sinh viên FTU SHGD:10022653 Ủng hộ Quỹ Vì trẻ em khuyết tật Việt Nam. 
21/2/2022 20.000 2114110085 Pham Lam Giang SHGD:10010949  
21/2/2022 500.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0491000065837 Vì trẻ em khuyết tật.
21/2/2022 25.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 557311.210222. 050911  
21/2/2022 20.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 9879577109  
21/2/2022 20.000 Nguyen Trung Kien 0361000362664  
21/2/2022 1.000 Nguyen Thuy Duong 2014110036  007474.210222. 001358 Quyên góp.
21/2/2022 10.000 Vo Ngoc Minh Chau 001943.210222. 000357  
21/2/2022 5.000 Nong Nhu Y Lam 0301000429372 Ủng hộ các em nhỏ.
21/2/2022 10.000 586483.200222. 234731 586483.200222. 234731 Thân tặng.
21/2/2022 20.000 Do Quynh Trang 637145.200222. 234116 Chuyển tiền.
22/2/2022 10.000 Tran Thi Ngoc Anh 0301000430881 Chuyển tiền.
22/2/2022 10.000 Tran Hoang Bao Ngoc 1015461194  Chuyển tiền.
22/2/2022 10.000 Nguyen Thu Thuy 451159.220222. 223757  
22/2/2022 20.000 Vu Hoang Giang 250466.220222. 223047 Chuyển tiền.
22/2/2022 20.000 Nguyen Thanh K60 CTTTKTA1 FTU  0011004217795 (Tran Quynh Trang) Ủng hộ
22/2/2022 5.000 Sen Thi Thu Tra Anh 10 K60 KTDN 413088.220222. 221602  
22/2/2022 10.000 Nguyen Thi Thuy 2014710100 sv FTU  408166.220222. 221303 Ủng hộ Quỹ Vì trẻ em khuyết tật Việt Nam. 
22/2/2022 5.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 672297.220222. 220413 Chuyển tiền.
22/2/2022 30.000 Dinh Nhu Thuy Hang - 1918820013  0301000428640 Ủng hộ các bé.
22/2/2022 5.000 Hoang Le Na. 1017919587 Chuyển tiền ủng hộ.
22/2/2022 1.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 1021697594  
22/2/2022 50.000 Pham Minh Hien 282262.220222. 214019 Ủng hộ Quỹ Vì trẻ em khuyết tật Việt Nam. 
22/2/2022 5.000 Nguyen Thi Ngoc Thuy 1016726431 Chuyển tiền.
22/2/2022 20.000 Nguyen Thi Kim Phuc 0011004437630 Chuyển tiền ủng hộ.
22/2/2022 3.000 Tran Thuy Dung K60 ANH 10 KTDN 2114110059 1017039127 (Dao Duy Khanh)  
22/2/2022 10.000 Dinh Thu Phuong 2014710080 sv FTU  1017920663 Ủng hộ Quỹ Vì trẻ em khuyết tật Việt Nam. 
22/2/2022 50.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 956231.220222. 210959  
22/2/2022 5.000 Hoang Thi Viet Hang  1018557085  Ủng hộ.
22/2/2022 5.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 265193.220222. 210208  
22/2/2022 10.000 Dao Que Anh SV FTU 708865.220222. 202511 Ủng hộ Quỹ Vì trẻ em khuyết tật Việt Nam. 
22/2/2022 10.000 Nguyen Anh Dung 0101001254492  Chuyển tiền.
22/2/2022 1.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 1017826092  
22/2/2022 10.000 Duong Lam Tuan Anh 578335.220222. 192125 Gây quỹ.
22/2/2022 10.000 Nguyen Anh Dung 0101001254492 Chuyển tiền.
22/2/2022 6.637 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0351001245527 Bình thường.
22/2/2022 10.000 Pham Thi Thanh Van 1017919807 Ủng hộ.
22/2/2022 10.000 Bao Nguyen 813340.220222. 180826 Quyên góp.
22/2/2022 5.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 770763.220222. 174229 Chuyển tiền.
22/2/2022 10.000 Dang Thi Thanh  986494.220222. 172844 Ủng hộ Quỹ Vì trẻ em khuyết tật Việt Nam. 
22/2/2022 5.000 Tran Thi Kim Luyen 1017921049  Ủng hộ.
22/2/2022 222.222 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 662955.220222. 171102 Ủng hộ Quỹ Vì trẻ em khuyết tật Việt Nam. 
22/2/2022 10.000 Nguyen Hong Nhung 0301000429500  Chuyển tiền.
22/2/2022 10.000 Le Thi Tra My 2113280019 Anh 1 CTTTQT 427166.220222. 161239 Ủng hộ.
22/2/2022 50.000 Nguyen Ha Trang 1016324422 Ủng hộ.
22/2/2022 100.000 Lien Nguyen 260580.220222. 154450 Gửi tặng Quỹ Vì trẻ em khuyết tật Việt Nam. 
22/2/2022 20.000 Tran Thi Phuong Thao 278642.220222. 154118 Quyên góp.
22/2/2022 10.000 Pham Thi Truc Quynh - Anh 10 - KTDN - FTU 1017096754  Ủng hộ.
22/2/2022 10.000 Nguyen Pham Quynh Anh 2014710009  934009.220222. 150412 Ủng hộ Quỹ Vì trẻ em khuyết tật Việt Nam. 
22/2/2022 300.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 225528.220222. 143416 Đóng góp quỹ.
22/2/2022 20.000 Do Quynh Anh 1017919742 Chuyển tiền.
22/2/2022 10.000 Nguyen My Hang 432472.220222. 125132 Chuyển khoản Quỹ Vì trẻ em khuyết tật Việt Nam. 
22/2/2022 20.000 Tran Thi Minh Chau, 2111410019, k60 Phap 01 KTQT, FTU 1023573896  
22/2/2022 10.000 Tran Thi Van Anh 555573.220222. 104606 Chuyển tiền.
22/2/2022 10.000 Duong Khanh Chi 2014710013 993850.220222. 103641 Ủng hộ Quỹ Vì trẻ em khuyết tật Việt Nam. 
22/2/2022 25.000 Vu Phuong Linh 1014093086 Ủng hộ trẻ em khuyết tật.
22/2/2022 10.000 Bui Dang Bao Ngan 408930.220222. 103143 Chuyển tiền Quỹ Vì trẻ em khuyết tật Việt Nam. 
22/2/2022 10.000 Dang Chau Anh IBPS/SE:01310012 Ủng hộ Quỹ Vì trẻ em khuyết tật Việt Nam. 
22/2/2022 10.000 Le Danh Duc Luong  SHGD:10008725 Chuyển tiền ủng hộ Quỹ Vì trẻ em khuyết tật Việt Nam. 
22/2/2022 10.000 Dang Thi Thanh Tuyen 2014710112 sv FTU  SHGD:10009822 Nguyen Thi Quyen Ủng hộ Quỹ Vì trẻ em khuyết tật Việt Nam. 
22/2/2022 10.000 Nguyen Thi Quyen 2014710086 sv FTU  SHGD:10007782 Nguyen Thi Quyen Ủng hộ Quỹ Vì trẻ em khuyết tật Việt Nam. 
22/2/2022 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0111000302519 Bình thường.
22/2/2022 10.000 Nguyen Thi Quyen 2014710086 sv FTU SHGD:10009144 Nguyen Thi Quyen Ủng hộ Quỹ Vì trẻ em khuyết tật Việt Nam. 
22/2/2022 10.000 Hoang Thi Cam Tu - K59 FTU - mã sinh viên 2012770042  SHGD:10007836 Quyên góp từ thiện.
22/2/2022 10.000 Hoang Thi PhuongThuy SHGD:10006209 Chuyển tiền ủng hộ Quỹ Vì trẻ em khuyết tật Việt Nam. 
22/2/2022 30.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0071001035826 lxstd tặng từ thiện
22/2/2022 100.000 Nguyen Xuan Son Q7    
22/2/2022 100.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0371000403558 Quỹ Vì trẻ em khuyết tật Việt Nam. 
22/2/2022 1.000 Vu Thi Thai An 1017919842 Chuyển tiền.
22/2/2022 10.000 Bui Phuong Linh 676953.210222. 232939 Chuyển tiền ủng hộ Quỹ Vì trẻ em khuyết tật Việt Nam. 
22/2/2022 10.000 Nguyen Vu Hung 027730.210222. 231418 Chuyển tiền ủng hộ Quỹ Vì trẻ em khuyết tật Việt Nam. 
22/2/2022 10.000 Dang Thi Hoa 0301000431063 Ủng hộ Quỹ Vì trẻ em khuyết tật Việt Nam. 
22/2/2022 200.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 329208.210222. 224825 Ủng hộ Quỹ.
23/2/2022 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 771601.230222. 235608 Haily ủng hộ Quỹ.
23/2/2022 10.000 Nghien Le My Hanh 1025304709 Chuyển tiền.
23/2/2022 10.000 Nguyen Ha Chi Lớp Anh 01 TCQT FTU K60 751665.230222. 225928  
23/2/2022 10.000 Nguyen Nhat Tuong Oanh 404661.230222. 225744 Chuyển khoản.
23/2/2022 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 456224. 230222. 220825. 2014710058 Ủng hộ Quỹ Vì trẻ em khuyết tật Việt Nam. 
23/2/2022 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0301000430549 Ủng hộ trẻ em có hoàn cảnh khó khăn.
23/2/2022 10.000 Nguyen Tien Thanh 311335.230222. 215252 Ủng hộ.
23/2/2022 300.000 Nguyen Thi Hue 0021001441159 Chuyển tiền.
23/2/2022 50.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0301000430185 Ủng hộ trẻ em khuyết tật.
23/2/2022 20.000 Dang Thi Lan 731369.230222. 205635 Chuyển khoản.
23/2/2022 10.000 Pham Thi Van Ngoc 9949594102 Chuyển tiền.
23/2/2022 20.000 Do Thuy Duong 148187.230222. 203901 Đóng góp.
23/2/2022 5.000 Vo Le Hang 420022.230222. 182919 Chuyển tiền.
23/2/2022 10.000 Nguyen Hai Ha 213478.230222. 182213 Chuyển tiền ủng hộ Quỹ Vì trẻ em khuyết tật Việt Nam. 
23/2/2022 10.000 Luong Ngoc Bich 1015575845 Chuyển tiền.
23/2/2022 100.000 Ta Thi Ngoc Mai 790867.230222. 161941 Chuyển tiền ủng hộ.
23/2/2022 50.000 Lam Minh Chi 1017919473  Mong là có thể giúp các em chút ít.
23/2/2022 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 1020334859 Trung bình.
23/2/2022 100.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0211000498662 Quỹ Vì trẻ em khuyết tật Việt Nam. 
23/2/2022 10.000 Pham Duc Truong 112344.230222. 143741 Chuyển khoản.
23/2/2022 10.000 Nguyen Thi Thao Nguyen 802555.230222. 140124 Ủng hộ Quỹ Vì trẻ em khuyết tật Việt Nam. 
23/2/2022 15.000 Nguyen Thi Hoa SHGD:10017027 Ủng hộ Quỹ Vì trẻ em khuyết tật Việt Nam. 
23/2/2022 5.000 Nguyen Thi Nam Phuong 0781000503783 Nguyen Anh Duc  
23/2/2022 20.000 Nguyen Hoang Yen 1017921430 Ủng hộ
23/2/2022 10.000 Nguyen Tra My SHGD:10014043  
23/2/2022 50.000 Do Thuy Linh lớp Anh 04 CLC KTQT Đại học Ngoại thương K59 2014450210 614722.230222. 104521  
23/2/2022 5.000 Le Khanh HuyenN anh 10 ktdn k60 1014469020  
23/2/2022 15.000 Doan Minh Nguyet SHGD:10012533 Ủng hộ Quỹ.
23/2/2022 10.000 Nguyen Minh Cuong 382181.230222. 102627 Chuyển khoản.
23/2/2022 200.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0011000644960 Chúc các bé mạnh khỏe.
23/2/2022 10.000 Tran Duc Tam  0861000845845 Quyên góp.
23/2/2022 30.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0071001035826 lxstd tặng từ thiện
23/2/2022 10.000 Tran Thi Minh Ha 2014710026 sv FTU  132709.230222. 083847 Ủng hộ Quỹ Vì trẻ em khuyết tật Việt Nam. 
23/2/2022 10.000 Pham Tran Van Hang Anh 2 CTTTQT FTU SHGD:10006042  
23/2/2022 5.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 164655.220222. 232836 Ủng hộ Quỹ.
23/2/2022 20.000 Le Thi Phung Tien 0121000853686 Chuyển tiền.
23/2/2022 50.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 1018120039  Ủng hộ trẻ em khuyết tật.
23/2/2022 500.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 023054.220222. 230744 Ủng hộ các em khuyết tật.
24/2/2022 10.000 Nguyen Vu Ha Phuong  081145.240222. 223216 Chuyển khoản ủng hộ.
24/2/2022 5.000 Tran Thu Thao  839674.240222. 222506 Chuyển tiền ủng hộ Quỹ Vì trẻ em khuyết tật Việt Nam. 
24/2/2022 100.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0011002985181 Ủng hộ Quỹ Vì trẻ em khuyết tật Việt Nam. 
24/2/2022 11.111 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0161001596885 Cảm ơn.
24/2/2022 10.000 Tran Thi Thu An 771976.240222. 205703 Quyên góp ủng hộ.
24/2/2022 10.000 Nguyen Tram Anh 1018117582 Chuyển tiền.
24/2/2022 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 9857685869 Ủng hộ trẻ em khuyết tật .
24/2/2022 20.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 494528.240222. 195814 Gieo hạt.
24/2/2022 50.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0021000702452 Help.
24/2/2022 50.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0021000702452  
24/2/2022 10.000 Nguyen My Hoa 1016858410 Chuyển tiền.
24/2/2022 5.000 Vu Minh Nguyet 1023954874 Ủng hộ.
24/2/2022 50.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 138233.240222. 135516 Ủng hộ Quỹ
24/2/2022 2.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 1020092675 Tùy tâm.
24/2/2022 10.000 Hoang Thi Trang 2014710105 711418.240222. 125804 Ủng hộ Quỹ Vì trẻ em khuyết tật Việt Nam. 
24/2/2022 100.000 Nguyen Thanh Trung 0351000880499 Chuyển tiền.
24/2/2022 30.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ MBVCB. 1774524693. 2001 Ủng hộ Quỹ Vì trẻ em khuyết tật Việt Nam. Chí sẻ.
24/2/2022 10.000 Vo Le Trang 436317.240222. 110128 Chuyển tiền.
24/2/2022 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0111000302519 Bình thường.
24/2/2022 1.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 1022803988   
24/2/2022 10.000 Le Ngoc Duc / Remark: Nguyen Khanh Ly 2014710054 SHGD:10007390  
24/2/2022 5.000.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0181000745281 Tự nguyện.
24/2/2022 30.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0071001035826 lxstd tặng từ thiện
24/2/2022 3.000.000 Phan Thanh Long SHGD:10000218 (CKRmNo:  040622022457411) Đóng góp Quỹ Vì trẻ em khuyết tật Việt Nam
24/2/2022 9.999 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ MBVCB.1773848901. 2001 Ủng hộ các em khó khăn.
24/2/2022 20.000 Do Phuong Anh 1017919740 Chuyển tiền.
24/2/2022 10.000 Tran Phuong Trinh 1019480870 Ủng hộ Quỹ Vì trẻ em khuyết tật Việt Nam. 
25/2/2022 10.000 Nguyen Phuong Anh 0301000428788 Chuyển tiền.
25/2/2022 50.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 886693.250222. 181006 Cầu cho các em gặp những điều tốt đẹp.
25/2/2022 5.000 Dinh Thi Viet Ha 1016015513 Chuyển tiền.
25/2/2022 20.000 Duong Hien Minh 853103.250222. 162215  
25/2/2022 300.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ MBVCB.1777900570. 2001 Ủng hộ Quỹ Vì trẻ em khuyết tật Việt Nam. Trẻ em khuyết tật.
25/2/2022 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 845316.250222. 161817 Chuyển tiền.
25/2/2022 20.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0461000543893 Trẻ em khuyết tật.
25/2/2022 45.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ MBVCB.1777140361. 2001 Ủng hộ Quỹ Vì trẻ em khuyết tật Việt Nam. Trẻ em không cha mẹ.
25/2/2022 10.000 Dang Hoai Nam 596002.250222. 115040 Ủng hộ trẻ em khuyết tật.
25/2/2022 20.000 Nguyen Manh Hieu 1016351483 Chuyển tiền.
25/2/2022 10.000 Lai Huu Cuong 0711000305858 Chuyển tiền.
25/2/2022 20.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0451000499051 Các bé khuyết tật
25/2/2022 20.000 Nguyen Thi Cam Tu 565896.250222. 104300 Ủng hộ Quỹ.
25/2/2022 200.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0081000224996  Ủng hộ.
25/2/2022 10.000 Dang Thuy Huyen IBPS/SE:01310001 Ủng hộ trẻ em khuyết tật.
25/2/2022 10.000 Cao Hoang Chau SHGD:10005712  
25/2/2022 30.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0071001035826 lxstd tặng từ thiện
25/2/2022 5.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 1016736633 Trẻ em khuyết tật.
25/2/2022 5.000 Doan Manh Duc 0101001229017  Chuyển tiền
25/2/2022 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 972191.240222. 233154 Ủng hộ Quỹ Vì trẻ em khuyết tật Việt Nam. 
25/2/2022 5.000 Nguyen Tien Dung - k60 TATM FTU- 2112790021 1020451490 Ngo Duc Anh  
25/2/2022 50.000 Nguyen Phuong Thao 473455.240222. 232342 Ủng hộ Quỹ Vì trẻ em khuyết tật Việt Nam. 
25/2/2022 20.000 Nguyen Hoang Long 1023302808 Ngo Tuan Phong Ủng hộ trẻ em khuyết tật.
26/2/2022 100.000 Pham Van Phuoc 0271001106782 Ủng hộ các bé.
26/2/2022 150.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 735023.260222. 221434 Chúc các em ngoan gặp nhiều may mắn.
26/2/2022 10.000 Doan Phuong Anh 854307.260222. 213643 Ủng hộ.
26/2/2022 210.000 TOEIC Ms. Hoa Lop ETP81  680828.260222. 205351 Ủng hộ.
26/2/2022 200.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 880565.260222. 172142 Ủng hộ Quỹ Vì trẻ em khuyết tật Việt Nam. 
26/2/2022 200.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 839339.260222. 154902 For children
26/2/2022 10.000 Quach Phuong Linh 826553.260222. 122522 Chuyển khoản.
26/2/2022 500.000 Tran Nguyen Hoang Anh 1017629190  Chuyển tiền ủng hộ trẻ em khuyết tật T2.2022.
26/2/2022 48.301 113201.260222.070757. 113201.260222.070757.  
26/2/2022 50.000 Nguyen Nhat Ha 030846.260222. 044035 Chuyển tiền.
27/2/2022 10.000 Tran Thu Quyen 359108.270222. 164731 Chuyển khoản tiền ủng hộ.
27/2/2022 200.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0211000283977 Tự nguyện.
28/2/2022 1.000.000 Dang Le Xuan Phuong 0111000272281 Ủng hộ Quỹ.
28/2/2022 500.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0481000768084 Chúc các cháu nhiều sức khỏe
28/2/2022 500.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 262978.280222. 203941 Ủng hộ Quỹ Vì trẻ em khuyết tật Việt Nam. 
28/2/2022 200.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 1014632227  Khó khăn.
28/2/2022 10.000 Nguyen Duy Nam Thanh 117550.280222. 181048 Chuyển khoản
28/2/2022 20.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 421262.280222. 164341 Gieo hạt.
28/2/2022 50.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 226719.280222. 154339 Ủng hộ Quỹ
28/2/2022 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 889121.280222. 140811 Ủng hộ 
28/2/2022 200.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0201000720355 Bình thường.
28/2/2022 200.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0351000290809 Những em thực sự cần.
28/2/2022 10.000 Nguyen Xuan Linh SHGD:10035865 Ủng hộ Quỹ
28/2/2022 100.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 836554.280222. 115437 Chúc các em luôn vui vẻ
28/2/2022 200.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 309858.280222. 113123 Một chút lòng thành
28/2/2022 100.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 1025411704 Trẻ em khuyết tật.
28/2/2022 39.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ MBVCB. 1783925974. 2001 Ủng hộ.
28/2/2022 10.000 Phan Thi Chau Anh SHGD:10014162 Chuyển khoản.
28/2/2022 50.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0451000232885 Quỹ Vì trẻ em khuyết tật Việt Nam. 
28/2/2022 200.000 Tran Thuy Linh SHGD:10004483 Gửi các em.
28/2/2022 30.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0071001035826 lxstd tặng từ thiện
28/2/2022 19.243 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0831000019766 Cho đi để nhận lại.
28/2/2022 100.000 Ho Duong 700364.270222. 223951 Chuyển khoản
Tổng số 67.350.320      
Bảng tổng hợp nguồn vận động từ các nhà hảo tâm tại ngân hàng Vietinbank
(Tháng 02/2022)
NT Số tiền Tên nhà hảo tâm ủng hộ Quỹ Số tài khoản/ tham chiếu Ghi chú
12/2/2022 500.000 Bui Ngoc Minh Nhi - số 1 Giáp Nhị Hà Nội   Ủng hộ Quỹ Vì trẻ em khuyết tật Việt Nam.
14/2/2022 500.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ   Chúc mừng năm mới các em
22/2/2022 100.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ   A Di Đà Phật. Mong các em một đời an yên.
27/2/2022 50.000 Ho Minh Khue   Ủng hộ Quỹ Vì trẻ em khuyết tật Việt Nam.
Tổng số 1.150.000      
Văn phòng quỹ Vì trẻ em Khuyết tật Việt Nam tại Hà Nội
Trang inGửi bạn bè Chia sẻ trên facebook  Chia sẻ trên twitterThảo luậnXem thảo luận
Thông tin khác:
Xem nhiều nhất
Tiêu điểm
Thông tin ủng hộ từ thiện
Quỹ Vì Trẻ Em Khuyết tật
1) Tên tài khoản: "Quỹ Vì trẻ em khuyết tật"
  Số tài khoản VNĐ: 00110 0381 4022
                       CIF: 481 3569
  Số tài khoản USD: 00113 7381 4041 
                       CIF: 481 3569
  Swift Code: BFTVVNVX 001
  Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam
  (Vietcombank)

Sở giao dịch
Địa chỉ: 
11 Láng Hạ, phường Thành Công, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội (Địa chỉ cũ: 31-33 Ngô Quyền, phường Hàng Bài, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội).
 2) Tên Tài khoản: Quỹ Vì trẻ em khuyết tật Việt Nam
Số TK: 121000034371 Tại Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam  - CN Hai Bà Trưng Hà Nội


3)Tên Tài khoản: Quỹ Vì trẻ em khuyết tật Việt Nam
Số TK: 060095268466 Tại Ngân hàng Sacombank chi nhánh Bình Chánh TP Hồ Chí Minh

 
Nội dung chuyển khoản: Ủng hộ "Quỹ Vì trẻ em khuyết tật Việt Nam".
Đường dây nóng: 024 38238804 hoặc 0912.304.995
Mới cập nhật
Cô bé 10 tuổi bị ung thư trong "Chuyến bay của Linh - Điều ước thứ 7" đã qua đời
Bạn biết đến Quỹ Vì Trẻ Em Khuyết Tật bằng phương tiện
Mạng internet
Truyền hình
Truyền thanh
Khác
Thiết kế web: OnIP™