Danh ngôn:
Thứ sáu, 31/03/2023
TẤM LÒNG HẢO TÂM

Danh sách các nhà hảo tâm (Từ 01/04/2022 đến 30/04/2022)

Cập nhật lúc 08:01 03/04/2022
Quỹ vì trẻ em khuyết tật Việt Nam
Vp HCM: Số 15 Tú Xương, phường Võ Thị Sáu, quận 3, Tp Hồ Chí Minh
Vp HN   : Số 25 Vũ Trọng Phụng, phường Thanh Xuân Trung, Thanh Xuân, Hà Nội
 
Bảng tổng hợp nguồn vận động từ các nhà hảo tâm tại ngân hàng Vietcombank
(Từ 01/04/2022 đến 30/04/2022)
NT Số tiền Tên nhà hảo tâm ủng hộ Quỹ Số tài khoản/ tham chiếu Ghi chú
1/4/2022 50.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0151000574414 Ủng hộ trẻ khuyết tật.
1/4/2022 50.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 1025190645 Trẻ em khuyết tật.
1/4/2022 100.000 Gia đình ông Phan Binh Thanh ủng hộ 0491000047610  Phan Thi Mai Truc
1/4/2022 100.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0781000411409 Trẻ em khuyết tật.
1/4/2022 500.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0181003589452  Đóng góp ủng hộ Quỹ.
1/4/2022 30.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 1016051047  
1/4/2022 20.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 976349.010422.174057 Ủng hộ trẻ em.
1/4/2022 20.000 Vo Thi Hoai Trang 544251.010422. 173618 Chuyển khoản.
1/4/2022 200.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 1012474964 Bình thường.
1/4/2022 200.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0211000498662 Trẻ em khuyết tật.
1/4/2022 200.000 Nguyen Thanh Trung 9222589999  Chuyển tiền.
1/4/2022 10.000 Nguyen Ngoc Phuong Nhung 1025087370  Hy vọng những điều tốt đẹp sẽ đến với các bé.
1/4/2022 40.000 Nguyen Ngoc Phuong Nhung 692566.010422.150816 Ủng hộ.
1/4/2022 100.000 Nguyen Cao Vu  212714.010422. 132922 Chuyển tiền.
1/4/2022 100.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0651000872579 Trẻ em khuyết tật.
1/4/2022 100.000 Nguyen Thi Huong 0591000215218  Xin được góp 1 phần nhỏ.
1/4/2022 15.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0351001203404 Sinh viên.
1/4/2022 500.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0111001377418 Ủng hộ Quỹ
1/4/2022 500.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0381000564519 Trẻ em có hoàn cảnh khó khăn.
1/4/2022 347.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 1013082411 Quỹ Vì trẻ em khuyết tật Việt Nam.
1/4/2022 50.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0271001100218 Quỹ Vì trẻ em khuyết tật Việt Nam.
1/4/2022 50.000 Nguyen Huu Luong 369967.010422. 090505 Chuyển khoản.
1/4/2022 30.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0071001035826 lxstd tặng từ thiện
1/4/2022 100.000 Phan Thi Van 0611001932844 Cảm ơn con đã về bên cạnh mẹ. Cảm ơn! Cảm ơn!
2/4/2022 100.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0881000468325  
2/4/2022 1.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0861000040918   
2/4/2022 1.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 1024548093  
2/4/2022 187.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 1013082411 Vì trẻ em.
2/4/2022 50.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0111000182402 Quỹ Vì trẻ em khuyết tật Việt Nam.
2/4/2022 10.888 Dang Tra 957512.010422. 235729 Dang Tra gieo hat tay cac hat xau tai can bang nghiep gieo các hạt đẹp vận động tốt cho con gái Minh Anh sức khỏe cho các con.
2/4/2022 50.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 718988.010422. 234624  
3/4/2022 30.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0341005890014  
3/4/2022 50.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 422213.030422. 220659 Gieo hạt.
3/4/2022 100.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0181003391498 Trẻ em khuyết tật.
3/4/2022 30.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ MBVCB.1883872808.  2001 Ủng hộ Quỹ Vì trẻ em khuyết tật Việt Nam. Tôi không biết.
3/4/2022 500.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0451000255229 Mong các em cố gắng.
3/4/2022 112.301 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ MBVCB. 1883486892.  2001 Ủng hộ Quỹ Vì trẻ em khuyết tật Việt Nam. 
3/4/2022 300.000 Tran Nguyen Hoang Anh 1017629190  Ủng hộ trẻ em khuyết tật Việt Nam. 
3/4/2022 500.000 Dang Thi Thuy 0291000272468 Chuyển tiền.
3/4/2022 500.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0071002759156 Giúp trẻ em khuyết tật.
3/4/2022 70.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ IBVCB. 1882900182. 2001 Ủng hộ trẻ em khuyết tật Việt Nam. Yêu thương trẻ em.
3/4/2022 200.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0071000879838 Thiện nguyện.
3/4/2022 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 1024950184   
3/4/2022 100.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ IBVCB. 1882622272. 2001 Ủng hộ trẻ em khuyết tật Việt Nam. Bình thường.
3/4/2022 300.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ IBVCB. 1882325382  
3/4/2022 60.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 1027098672  Tất cả.
3/4/2022 6.800 Dang Tra 592534.030422. 000515 Dang Tra gieo hat tay hat xau dieu huong hat nove cot suc khoe van dong nhan thuc con gai Minh Anh
4/4/2022 100.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0081001341074 Ủng hộ các bạn nhỏ.
4/4/2022 200.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 022133.040422. 213044 Một chút lòng thành.
4/4/2022 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 9879577109   
4/4/2022 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0341007162249   
4/4/2022 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0011004058613 Từ thiện.
4/4/2022 500.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0011004119889 Thiếu niên có trí tuệ chậm phát triển.
4/4/2022 10.000 Le Thi Thanh Huong 1911110172 ĐH Ngoại Thương SHGD: 10009639 Ủng hộ Quỹ.
4/4/2022 30.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0071001035826 lxstd tặng từ thiện
4/4/2022 2.800 Dang Tra 559288.030422. 235206 Dang Tra gieo hat hanh thong cong viec cua ck Huu Tan kd mai gap doi tac co tam co tam mua nhanh ban nhanh
4/4/2022 6.880 Dang Tra 558564.030422. 234949 Dang Tra gieo hat tay hat xau tai can bang nghiep dieu huong hat no ve cot suc khoe van dong nhan thuc con gai Minh Anh
5/4/2022 48.900,00 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 1017355532 Ủng hộ các bé
5/4/2022 300.000,00 VU DUC TU 606634.050422.200504 Ủng hộ
5/4/2022 70.000,00 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ MBVCB.1889966898.2001 Ủng hộ Quỹ
5/4/2022 500.000,00 NGUYEN HONG OANH 217063.050422.145454 Chuyển khoản
5/4/2022 1.000.000,00 NGUYEN DUC KIEN 0071001202545 Chuyển tiền
5/4/2022 2.200,00 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 1025370455 Khó khăn.
5/4/2022 500.000,00 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 696352.050422.113933 Ủng hộ Quỹ vì trẻ em khuyết tật Việt Nam
5/4/2022 100.000,00 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0541000279576 Trẻ em khuyết tật.
5/4/2022 200.000,00 Bui Ngoc Minh Nhi 1 Giap Nhi Ha Noi 019637.050422.080603 Ủng hộ Quỹ vì trẻ em khuyết tật
6/4/2022 200.000 Chi Huong Xuyen 0587017.060422.224200 Ủng hộ
6/4/2022 100.000 Ngo Bich Hanh 231844.060422.223023 Chuyển tiền
6/4/2022 100.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 355409.060422.185034 Chuyển khoản
6/4/2022 15.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 989690.060422.164712 Ủng hộ QUỸ VÌ TRẺ EM KHUYẾT TẬT VN
6/4/2022 100.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0781000503299  Giúp đỡ mọi người
6/4/2022 10.000 BUI HONG NHUNG 174658.060422.103746. chuyen tien Chuyển tiền
6/4/2022 300.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0691000353166 Giúp các trẻ bị khuyết tật
6/4/2022 200.000 NGUYEN THANH TRUNG 9222589999 Chuyển tiền
6/4/2022 200.000 PHAM THI YEN 0011003814022 Chuyển khoản
6/4/2022 100.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0081001144940  Các em thân yêu
6/4/2022 100.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0021000265602  Ủng hộ
6/4/2022 250.000 Hai chau Un va San    Ủng hộ quỹ
6/4/2022 60.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0071001035826 lxstd tặng từ thiện
6/4/2022 10.000 LE DANG THANH TRUNG 1025257151 Ủng hộ
7/4/2022 20.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 1026551970 Từ thiện.
7/4/2022 50.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 9349195882 a
7/4/2022 500.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0011003814022 Kenh YT ngoc mien UHQTEKT
7/4/2022 300.000 DUONG THI MAN  0011003814022 Chuyển khoản
7/4/2022 20.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0011003814022 Gieo hạt.
7/4/2022 30.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0071001035826 lxstd tặng từ thiện
7/4/2022 500.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 023060.070422.08 1329 Vì trẻ em khuyết tật VN
7/4/2022 6.888 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 986282.060422.234747. Dang Tra gieo hat tay hat xau tai can bang nghiep dieu huong hat no ve cot suc khoe van dong nhan thuc con gai Minh Anh
8/4/2022 200.000 PHAM CONG MINH 1024441651 Nam mô A di đà phật
8/4/2022 10.000 TRAN DOAN TRANG 732879.080422.201345.  K60 Anh 01 EHQ FTU tu thien quy tre em khuyet tat Viet Nam
8/4/2022 200.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0091000644683 Sẻ chia điều tốt đẹp
8/4/2022 100.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 1018879700 Trẻ em khuyết tật.
8/4/2022 200.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0021001896504 Quỹ Vì trẻ em khuyết tật 
8/4/2022 27.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 1899610789.2001 .VCB Rewards  
8/4/2022 100.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0181002190744  Tất cả.
8/4/2022 300.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0231000581341  Ủng hộ các con
8/4/2022 1.001 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 1024920400 tht
8/4/2022 30.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0071001035826 lxstd tặng từ thiện
8/4/2022 100.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 604815.080422.013153 Mong cuộc đời các em sẽ hạnh phúc hơn
8/4/2022 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 9354778352 Trẻ em hôm nay thế giới ngày mai
8/4/2022 6.888 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 928627.070422.233414h Dang Tra gieo hat tay hat xau tai can bang nghiep dieu huong hat no ve cot suc khoe van dong nhan thuc con gai Minh Anh
9/4/2022 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 1026963231 Trẻ em khuyết tật.
9/4/2022 150.000 Pham Dang Anh Thu 522815.090422.225133 Tặng các bé
9/4/2022 30.000 DANG THI THUY DUNG  690701.090422.212631 Chuyển khoản
9/4/2022 300.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0371000447980 Trẻ em bị khuyết tật
9/4/2022 100.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0731000752311  Trẻ em khuyết tật.
9/4/2022 8.900 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 1016697824  Nghèo
9/4/2022 500.000 NGUYEN VAN SAM  110592.090422.190913 Chuyển tiền
9/4/2022 500.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0751000014477 Ủng hộ
9/4/2022 50.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ MBVCB.1902796927 .2001 Rất vui khi được làm việc này
9/4/2022 1.000.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0041000187640  Ủng hộ tr em khuyết tật
9/4/2022 100.000 HOANG THI TUYET MAI  656156.090422.12 4145 Chuyển tiền quyên góp ủng hộ quỹ
9/4/2022 300.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0121000638101 Công nhân
9/4/2022 4.704 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0121000900856  Quỹ vì trẻ em khuyết tật
9/4/2022 20.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0111000302519  Bình thường.
9/4/2022 200.000 NGUYEN THI TRANG 1015944765 Chuyển tiền
9/4/2022 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0351001245527 Bình thường.
9/4/2022 100.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0111000253166 Đóng góp 1 phần nhỏ cho các em
9/4/2022 6.888 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 648989.080422.232441 Dang Tra gieo hat tay hat xau tai can bang nghiep dieu huong hat no ve cot suc khoe van dong nhan thuc con gai Minh Anh
9/4/2022 100.000 Nguyen Ngoc Nhan  1026424052 Ủng hộ Quỹ vì trẻ em khuyết tật
10/4/2022 200.000 DINH TRUNG NGUYEN  547156.100422.203430 Chuyển tiền
10/4/2022 20.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 1019929557 Công nhận
10/4/2022 100.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 1024763843 Khó khăn.
10/4/2022 500.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0971000028851 Gửi các bé
10/4/2022 20.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0151000598298 Làm thuê
10/4/2022 100.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0721000617603 vv
10/4/2022 200.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 534536.100422.080248 Tấm lòng nhỏ giúp đỡ các em
11/4/2022 1.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ MBVCB.1909656112 .2001 Khó khăn.
11/4/2022 50.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0731000607510 bb
11/4/2022 1.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 1026169163  
11/4/2022 1.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 1023215663  
11/4/2022 1.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 1025768839  
11/4/2022 1.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 9582072002  
11/4/2022 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 9342274341 Bình thường.
11/4/2022 500.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0501000012443 Ủng hộ quỹ vì trẻ em khuyết tật
11/4/2022 100.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0571000023211 Tôi may mắn hơn các bạn
11/4/2022 20.805 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 9354778352 Trẻ em hôm nay thế giới ngày mai
11/4/2022 300.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0011000696366 Ủng hộ trẻ em khuyết tật
11/4/2022 100.000 Thu thao  783337.110422.071656 Từ thiện.
11/4/2022 200.000 TRAN THI GIANG 482253.110422.001839 Ủng hộ
11/4/2022 8.987 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ MBVCB.1907067648 .2001 Ủng hộ trẻ em
11/4/2022 100.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0011003814022 Các em nhỏ kém may mắn
12/4/2022 500.000 Hung Chi 790977.120422.223716 Mong các bé luôn phát triển
12/4/2022 200.000 TA THI NGOC MAI 150085.120422.210557 Chuyển tiền ủng hộ
12/4/2022 200.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ PT.TKT.10600859.129 848.20220412.170337. 97043666 Vì trẻ khuyết tật
12/4/2022 300.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0281000554421  Trẻ em khuyết tật.
12/4/2022 500.000 NGUYEN THI THAO 0341007031501  Chuyển tiền ủng hộ
12/4/2022 1.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 1022370072  
12/4/2022 1.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 1024761722  
12/4/2022 300.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0471000021786 Ủng hộ trẻ em khuyết tật
12/4/2022 23.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ IBVCB.1911225712  .2001 Các em học sinh nghèo
12/4/2022 54.836 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ MBVCB.1910784877. 2001 Trẻ em
12/4/2022 100.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0191000157792 Mong mọi người luôn bình an
12/4/2022 200.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ  '0071000879838 Thiện nguyện.
12/4/2022 30.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0071001035826 lxstd tặng từ thiện
12/4/2022 1.000.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0071000847669  Nhờ chương trình chọn
13/4/2022 1.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0861000040918 Quỹ vì trẻ em khuyết tật
13/4/2022 50.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 1015697448 Không
13/4/2022 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 9879577109  
13/4/2022 25.010 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ IBVCB.1915634338.2001 Sao cũng được
13/4/2022 100.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 1023359294  Không có
13/4/2022 300.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 741554.130422.170035 Chuyển tiền từ thiện T4
13/4/2022 4.000   1024391677 Bình thường.
13/4/2022 50.000 NGUYEN THU UYEN 1012709727 Chuyển tiền
13/4/2022 500.000 Thao 602068.130422.110405 Ủng hộ
13/4/2022 30.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0071001035826 lxstd tặng từ thiện
13/4/2022 6.888 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 910347.120422.233259 Dang Tra gieo hat tay hat xau tai can bang nghiep dieu huong hat no ve cot suc khoe van dong nhan thuc con gai Minh Anh
14/4/2022 10.000 NGUYEN DUC ANH 998090.140422.220436. Chuyển khoản
14/4/2022 10.000 NGUYEN THI KIM NGAN 478530.140422.214934 Chuyển khoản
14/4/2022 10.000 BIEN QUOC TIEN 638778.140422.200909 Chuyển khoản
14/4/2022 5.000 TRAN DAI LAM 826924.140422.200634 Chuyển tiền
14/4/2022 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0191000373588  Trẻ em khuyết tật.
14/4/2022 5.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 933438.140422.190920 Quỹ vì trẻ em khuyết tật
14/4/2022 10.000 NGUYEN VINH THANH  018082.140422.190134 Chuyển khoản
14/4/2022 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 305237.140422.184301 chuyen tien uy tre em
14/4/2022 10.000 VU THI THANH VAN 912826.140422.182518 Chuyển khoản
14/4/2022 5.000 Nguyen Xuan Lam 699584.140422.181447 Chuyển tiền
14/4/2022 5.000 PHAN VAN TIEN 623646.140422.173535 Chuyển tiền
14/4/2022 5.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 664036.140422.164718 diepnhatran
14/4/2022 20.000 TRAN THIEN LONG 0011003814022 Chuyển khoản
14/4/2022 5.000 DINH DUC THUAN 1022346776 Chuyển tiền
14/4/2022 5.000 MAI DUC THANH 1019831737 Chuyển tiền
14/4/2022 5.000 PHAM THI PHUONG HANH  155005.140422.145758 Chuyển tiền
14/4/2022 100.000 Nguyen Khanh Ngoc 370135.140422.143403 Ủng hộ t4 -2022
14/4/2022 5.000 NGUYEN QUOC DAT 0021000441694  Chuyển tiền
14/4/2022 10.000 DINH VAN TUNG 129488.140422.135610 Chuyển khoản
14/4/2022 5.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 349263.140422.135535 Chuyen tien tu Viettel Money
14/4/2022 5.000 NGO THI THU THUY 277034.140422.133940 Chuyển tiền
14/4/2022 1.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0441000722147 A di đà phật
14/4/2022 200.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0011003543768 Có 2 con mắc bệnh tan máu bẩm sinh
14/4/2022 10.000 PHAM LAM GIANG SHGD:10005633  
14/4/2022 100.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0071003477174 Ủng hộ
14/4/2022 30.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0071001035826 lxstd tặng từ thiện
14/4/2022 29.655 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0331000457986  Giúp trẻ em khuyết tật.
14/4/2022 165.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 701426.140422.013020 Ủng hộ
15/4/2022 100.000 DOAN VAN HIEU 1018496879  Chuyển tiền
15/4/2022 300.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ MBVCB.1923151236. 2001 Ủng hộ
15/4/2022 400.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0671000434627 Trẻ em khuyết tật.
15/4/2022 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 463249.150422.221711  
15/4/2022 20.000 NGUYEN THI LINH  0011003814022 Chuyển khoản
15/4/2022 5.000 NGUYEN THI HANH DAO 1025747661 Chuyển tiền
15/4/2022 200.000 BUI THI TUYET MINH 0451000260683  Minh Bui ung ho Quy vi tre em khuyet tat
15/4/2022 5.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 025539.150422.211014  
15/4/2022 10.000 BUI VAN DONG 936200.150422.204330 Chuyển khoản
15/4/2022 5.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 738059.150422.202400 Chuyển tiền từ thiện ủng hộ trẻ em nghèo
15/4/2022 30.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0721000518129 Tặng cho
15/4/2022 5.000 NGUYEN THI PHUONG TRUC 353922.150422.201341 Chuyển tiền
15/4/2022 5.000 NGUYEN THI HIEN DIEU 927187.150422.194633 Chuyển tiền đến quỹ vì trẻ em khuyết tật
15/4/2022 50.000 Phan thi thu thao 446483.150422.193614  
15/4/2022 5.000 Huynh Thuy Trang 305527.150422.185627 Chuyển tiền
15/4/2022 100.000 NGUYEN THANH TRUNG 9222589999 Chuyển tiền
15/4/2022 10.000 Ngo Duc Anh 416214.150422.18184 Chuyển khoản
15/4/2022 5.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 881550.150422.180029 Chuyển tiền
15/4/2022 5.000 TRUONG THI MY HUYEN 934020.150422.175801 Chuyển tiền
15/4/2022 302.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0071003731892 Trẻ em khuyết tật.
15/4/2022 10.000 NGUYEN THI ANH 798174.150422.171643 Chuyển khoản
15/4/2022 10.000 LE VAN TU  736187.150422.165913 Chuyển khoản
15/4/2022 5.000 .PHAM ANH DUY 107719.150422.165251 Chuyển tiền
15/4/2022 200.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0591000228542 Ủng hộ quỹ trẻ em khuyết tật
15/4/2022 100.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 130302.150422.141115 Ủng hộ
15/4/2022 5.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 855438.150422.141042  
15/4/2022 10.000 TRINH QUANG HUY SHGD:10023687.DD: 220415 Chuyển khoản
15/4/2022 5.000 TRAN NGOC TUONG VY 1024025841 Chuyển tiền
15/4/2022 1.000.000 TRAN THI MY TRANG 1001000279233   Chúc các em luôn vui tươi và khỏe mạnh
15/4/2022 5.000 VO CHI TO  1020337123   
15/4/2022 50.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 089931.150422.132330 Thương các em
15/4/2022 10.000 NGUYEN VAN MANH SHGD:10019842 Mạnh chuyển
15/4/2022 5.000 Nguyen Hong Ngoc Bich  097417.150422.130825  Nguyen Hong Ngoc Bich chuyển
15/4/2022 10.000 VO DAI THANH  224485.150422.125722 Chuyển khoản
15/4/2022 10.000 CAO THI TRAM ANH 970136.150422.123852 Chuyển khoản
15/4/2022 5.000 NGUYEN DUY PHUONG 1016453029 Chuyển tiền
15/4/2022 5.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 162005.150422.123529  
15/4/2022 5.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 622861.150422.123349 Chuyển tiền
15/4/2022 10.000 .NGUYEN VAN CHIEN 155106.150422.123313 Chuyển khoản
15/4/2022 5.000 NGO VAN HOANG  048450.150422.113327 Chuyển tiền
15/4/2022 10.000 DANG THI THANH HUYEN 780139.150422.104651 Chuyển khoản
15/4/2022 5.000 BUI VAN KHOA 1013152280  Chuyển tiền
15/4/2022 100.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0491000096080  
15/4/2022 30.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0071001035826 lxstd tặng từ thiện
15/4/2022 5.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 960279.150422.073851 Chuyển tiền
15/4/2022 300.000 NGUYEN TUAN THUAN 0341006828555 Ủng hộ trẻ em khuyết tật
16/4/2022 30.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ MBVCB.1926184574. 2001 Y tá
16/4/2022 5.000 Phan Nha Quyen 878836.160422.221331 Chuyển tiền
16/4/2022 5.000 NGUYEN THI MUNG 0351000859910  Chuyển tiền
16/4/2022 5.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 738667.160422.215339 Chuyển tiền
16/4/2022 5.000 PHAN VAN PHU  691019.160422.212420 Chuyển tiền
16/4/2022 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 568712.160422.211619  
16/4/2022 5.000 HOANG THI DIEP 0351001171712  
16/4/2022 5.000 NGUYEN HOANG DUNG 1026271391 Chuyển tiền
16/4/2022 5.000 LE VAN SON 676274.160422.203122 Chuyển tiền
16/4/2022 50.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0341007010767 Bình thường.
16/4/2022 5.000 NGUYEN THI BICH CHAM 672177.160422.202146 Chuyển tiền
16/4/2022 39.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ PT.TKT.10800347.035905. 20220416.202054.526 418T  316b600000000009b 7 988. 0011003814022 T1-18T2-KDTM TRUNG HOA HANOI VN
16/4/2022 5.000 VO DINH QUY 0381000435268   Chuyển tiền
16/4/2022 10.000 VO VAN LONG 182494.160422.182634 Chuyển khoản
16/4/2022 5.000 HUYNH VAN TAM 765064.160422.175455 Chuyển tiền
16/4/2022 5.000 NGUYEN DANH THANG  1018889126  Chuyển tiền
16/4/2022 5.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 857363.160422.165557  
16/4/2022 5.000 VU MANH HUNG 372508.160422.135643 Chuyển tiền
16/4/2022 10.000 BIEN QUOC TIEN  515943.160422.135135  
16/4/2022 5.000 LAI HUY PHUONG 431522.160422.131036 Chuyển tiền
16/4/2022 1.500.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0021000858860 Ủng hộ hoàn cảnh khó khăn
16/4/2022 5.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 684610.160422.121227 Chuyển tiền
16/4/2022 100.000 NGUYEN HUNG UY 843516.160422.112159 Gửi chút quà nho nhỏ tới các em
16/4/2022 10.000 MUI THI BAO NGOC 692488.160422.112051 Chuyển khoản
16/4/2022 5.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 568668.160422.111417 Chuyển tiền
16/4/2022 5.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 566231.160422.111253 Chuyển tiền
16/4/2022 5.000 LUU TRUNG TUAN 858817.160422.110644 Chuyển tiền
16/4/2022 5.000 NGUYEN HOANG TAN 173734.160422.103347 Chuyển tiền
16/4/2022 500.000 Nguyen Tran Hoang Lam 0071004011351  
16/4/2022 500.000 Nguyen Khai Anh 0071004011351  
17/04/2022 5.000 BUI SONG HAO 670818.170422.224547  
17/04/2022 10.000 NGUYEN VAN THANH 255491.170422.223923 Chuyển khoản
17/04/2022 10.000 NGUYEN THI XIEU  213071.170422.221331 Chuyển khoản
17/04/2022 5.000 PHAM THANH PHONG 299132.170422.221130 Chuyển tiền
17/04/2022 5.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 840306.170422.220258 Chuyển tiền
17/04/2022 5.000 DO DUC HUAN  285490.170422.212839 Chuyển tiền
17/04/2022 5.000 NGUYEN THI LE CHAU  1014255871 Chuyển tiền
17/04/2022 5.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 768775.170422.210607 Chuyển tiền
17/04/2022 20.000 TRAN THI GIANG 090671.170422.210130 Chuyển khoản
17/04/2022 20.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ MBVCB.1928564916 .2001 Trẻ em khuyết tật.
17/04/2022 5.000 DUONG NGOC THAO VY 267386.170422.204328 Chuyển tiền
17/04/2022 5.000 NGUYEN THI HIEU 9898236816 Chuyển tiền
17/04/2022 5.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 693332.170422.201507 Chuyển tiền
17/04/2022 5.000 NGUYEN PHUNG HIEU  250979.170422.200649 Chuyển tiền
17/04/2022 10.000 VO NGOC SANG  669233.170422.200218   
17/04/2022 5.000 NGUYEN THI KHANH TRINH  1019370551 Minh Hoàng
17/04/2022 10.000 HOANG THI THU HA  842146.170422.193618 Chuyển khoản
17/04/2022 5.000 NGUYEN TRAN DU 224645.170422.191130  
17/04/2022 5.000  NGUYEN ANH QUOC  1014895819 Quỹ Trẻ em
17/04/2022 200.000 NGUYEN THU LAN  0011004192533  Ủng hộ Quỹ
17/04/2022 5.000 Dang Duc Long 200529.170422.182140 Chuyển tiền
17/04/2022 5.000 TRAN KIM NUM  1017427147 TRAN KIM NUM chuyển tiền
17/04/2022 29.682 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ MBVCB.1928003641 . 2001 Trẻ em
17/04/2022 5.000 NGUYEN THANG MANH TU 164289.170422.170108 Chuyển tiền
17/04/2022 5.000 DUONG THI PHUONG 853768.170422.161034 Chuyển tiền
17/04/2022 5.000 BUI DOAN XUAN THONG  116374.170422.151235 Chuyển từ thiện
17/04/2022 5.000 NGUYEN TAT AN 240872.170422.150032 Chuyển khoản quỹ vì trẻ em khuyết tật
17/04/2022 10.000 TA VAN THANH 634141.170422.145840  
17/04/2022 5.000 VO NGUYEN HOAI THANH 109381.170422.145544 Chuyển tiền
17/04/2022 20.000 BUI VAN SUA 090810.170422.145450. VCB Chuyển khoản
17/04/2022 5.000 Hoang Hong Hai 579153.170422.142834  
17/04/2022 5.000 TRAN THI THU NGUYEN 487637.170422.140821 Chuyển tiền
17/04/2022 5.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 977800.170422.134912 Chuyển tiền
17/04/2022 10.000 VU QUANG BINH  127574.170422.134840 Chuyển khoản
17/04/2022 700.000 NGUYEN DUC KIEN  0071001202545  Chuyển tiền
17/04/2022 5.000 HOANG NHAT LONG 1014718277 Chuyển tiền
17/04/2022 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 1016727014 Sinh viên.
17/04/2022 10.000 VU THANH BINH  774284.170422.122503 Chuyển khoản
17/04/2022 5.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 365705.170422.121941 Trẻ em khuyết tật.
17/04/2022 5.000 PHAM THI THAO  0821000113646 Chuyển tiền
17/04/2022 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 209121.170422.114207 Ủng hộ trẻ em bị khuyết tật
17/04/2022 50.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 035810.170422.113355 Ủng hộ
17/04/2022 5.000 NGUYEN CAM LY  778623.170422.111321 Chuyển tiền
17/04/2022 5.000 PHAM VAN SINH 019146.170422.110557 Chuyển tiền
17/04/2022 5.000 VU DUC QUYET 420047.170422.102612 Chuyển tiền
17/04/2022 5.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 588899.170422.102311  
17/04/2022 5.000 NGUYEN THI NHAM  651248.170422.102205 Chuyển tiền
17/04/2022 5.000 Nguyen Phu Toan  997960.170422.102046 Chuyển tiền
17/04/2022 5.000 Hanh 542208.170422.100717 Hanh CK
17/04/2022 1.000.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0071004170464 Không lý do
17/04/2022 100.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 1027458173 Nông dân
18/04/2022 4.850 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 9933216800 Khó khăn.
18/04/2022 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 796895.180422.220653  
18/04/2022 100.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 606375.180422.220434 Chúc các em học giỏi thành công trong tương lai
18/04/2022 5.000 TRUONG QUANG LUONG 1025149653 Chuyển tiền
18/04/2022 5.000 LUONG DUC LINH 0821000139659 Chuyển tiền từ thiện
18/04/2022 20.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 198779.180422.211318 Chuyển tiền
18/04/2022 5.000 NGUYEN THI PHUONG TRAN 776136.180422.210541 Chuyển tiền
18/04/2022 10.000 PHAM THI THUY AN  789315.180422.205921  
18/04/2022 5.000 BUI THANH LUONG 300406.180422.203027 Chuyển tiền
18/04/2022 5.000 NGUYEN VAN TRUONG 1018199411 Chuyển tiền
18/04/2022 61.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ MBVCB.1931714087 .2001 Quỹ vì trẻ em khuyết tật
18/04/2022 10.000 NGUYEN DUC TRIEU  751907.180422.200157 Chuyển khoản
18/04/2022 200.000 CAO THI THANH AN 0261003495822   Ủng hộ trẻ em khuyết tật
18/04/2022 250.000 PHAN DUC ANH  382349.180422.195601 Chuyển tiền
18/04/2022 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 780464.180422.194849  
18/04/2022 5.000 NGUYEN THI MY HUYEN  1026829728 Chuyển tiền quỹ vì trẻ em khuyết tật
18/04/2022 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 609240.180422.190307 Quỹ vì trẻ em khuyết tật
18/04/2022 50.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 412034.180422.182647 Mong cac em luon vui ve manh me kien cuong va gap nhieu dieu may man trong cuoc song
18/04/2022 10.000 Nguyen hoang hung quoc 715561.180422.182153  
18/04/2022 500.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 426837.180422.174835 Ủng hộ trẻ em khuyết tật
18/04/2022 10.000 NGUYEN THI THANH TRA 762475.180422.173314  
18/04/2022 5.000 truong tan tai 194241.180422.164603  
18/04/2022 10.000 PHAM TRI THUAN  558854.180422.161443 Chuyển khoản
18/04/2022 500.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 053100249935 Trẻ em khuyết tật.
18/04/2022 10.000 GIA CHAU NGHIA SHGD:10051382.DD: 220418 Nghĩa chuyển
18/04/2022 5.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 774723.180422.154920.  
18/04/2022 5.000 TRAN NGOC BAO TRAN  964897.180422.154835 Chuyển tiền
18/04/2022 5.000 HOANG VAN QUYEN 445169.180422.153412 Chuyển tiền
18/04/2022 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 742454.180422.144510  
18/04/2022 5.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 9986710573 Bình thường.
18/04/2022 20.000 NGUYEN VAN QUYEN 737804.180422.142537 Chuyển khoản
18/04/2022 20.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 030116.180422.141835 Ủng hộ trẻ em
18/04/2022 5.000 LE MINH CHIEN 1018135728 Chuyển tiền
18/04/2022 5.000 VU MANH CAN 316219.180422.135916 Chuyển tiền
18/04/2022 5.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 758881.180422.132904 Chuyển tiền
18/04/2022 5.000 DUONG QUOC ANH  956123.180422.125322 Chuyển tiền
18/04/2022 5.000 NGO MINH KHA 1014914923 Chuyển tiền
18/04/2022 5.000 CHAU THI CAM TIEN  190939.180422.124222 Chuyển tiền
18/04/2022 5.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 683597.180422.123719 Chuyển tiền
18/04/2022 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0011004058613  Từ thiện.
18/04/2022 5.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 234072.180422.111649  
18/04/2022 5.000 NGUYEN THANH LOI 0181003323741  Chuyển tiền
18/04/2022 10.000 BUI THI DIEP 778004.180422.105444. Chuyển khoản
18/04/2022 5.000 Le Dinh Dat 455591.180422.105244 Chuyển tiền
18/04/2022 5.000 TRAN THI KIEU TRANG 1025823454 Chuyển tiền
18/04/2022 5.000 TRAN THI THU HUYEN 821957.180422.102123 Chuyển tiền
18/04/2022 5.000 VO TUAN KIET  194272.180422.101002 Chuyển tiền
18/04/2022 200.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0481000727332 Ủng hộ quỹ trẻ em khuyết tật
18/04/2022 2.000.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 353530.180422.084915  
18/04/2022 30.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0071001035826 lxstd tặng từ thiện
19/04/2022 10.000 HOANG DU UUNG CHI MINH 606434.190422.225245 Chuyển khoản
19/04/2022 1.000.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0081001201658 Cho trẻ em khuyết tật
19/04/2022 5.000 HO NGOC THANH VU 034703.190422.212524 Chuyển tiền
19/04/2022 5.000 GUYEN THANH NAM 123560.190422.210743 Chuyển tiền
19/04/2022 10.000 BUI HONG HAI 769126.190422.204951 Chuyển khoản
19/04/2022 5.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 596078.190422.204014 Quỹ vì trẻ em khuyết tật
19/04/2022 5.000  NGUYEN THI HUE 228857.190422.202738. Chuyển tiền
19/04/2022 10.000 LE VAN NGUYEN 263801.190422.202328 Chuyển khoản
19/04/2022 20.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 050194.190422.194628. ZP68F163MARL  22041 9000278801   
19/04/2022 5.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 201783.190422.193238 Em gửi
19/04/2022 10.000 DINH XUAN NGOC 888574.190422.192959.  
19/04/2022 10.000 LE THI LINH  453403.190422.191404 Chuyển khoản
19/04/2022 5.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 162435.190422.181325 Chuyển tiền
19/04/2022 5.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0461000455041 khuyt tt
19/04/2022 10.000 PHAN THI NGOC NGA 850472.190422.175831 Chuyển khoản
19/04/2022 5.000 TRUONG ANH THU 0761002386967 Chuyển tiền
19/04/2022 10.000 PHAM MINH THU 948969.190422.164937  
19/04/2022 200.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ MBVCB.1934178124. 2001 Bình thường.
19/04/2022 200.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 524016.190422.154111 TEAM VIVI - QUY VI TRE EM KHUYET TAT VN
19/04/2022 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 908632.190422.15291 2. 0918215827  
19/04/2022 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 908061.190422.152805 Tiền từ thiện
19/04/2022 40.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ MBVCB.1933920874 .2001 Abc
19/04/2022 5.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 899433.190422.143427 Chuyển tiền
19/04/2022 5.000 tran tin hau 837913.190422.135902  
19/04/2022 20.000 nguyen trong nghia 676250.190422.134501  
19/04/2022 281.356 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ MBVCB.1933436386 .2001 Giúp người khó khăn
19/04/2022 20.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 020158.190422.113350  
19/04/2022 10.000 NGUYEN THI NGOC SAM 833382.190422.111316  
19/04/2022 500.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0411001083687  Trẻ em khuyết tật.
19/04/2022 10.000 NGUYEN XUAN GIANG 833256.190422.111134  
19/04/2022 10.000 NGUYEN THI THUY 775140.190422.104850 Chuyển khoản
19/04/2022 23.239 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ MBVCB.1933037188. 2001 Sẻ chia 
19/04/2022 10.000 LE QUY MINH 696657.190422.102607 Chuyển khoản
19/04/2022 5.000 DO DUC HUAN  934294.190422.102156 Chuyển tiền
19/04/2022 5.000 LAM THI THU THUY 955564.190422.101033 Chuyển tiền
19/04/2022 1.000.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 732317.190422.092421 Group Facebook Viec lam Xuat nhap khau ung ho quy vi tre em khuyet tat viet nam 
19/04/2022 10.000 NGO THI SAO CHI SHGD:10009272.DD  :220419 Ủng hộ
19/04/2022 30.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0071001035826 lxstd tặng từ thiện
19/04/2022 200.000 NGUYEN TUAN THUAN 0341006828555 Ủng hộ trẻ em khuyết tật
20/04/2022 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 468433.200422.224614 Quy ngheo
20/04/2022 10.000 NGUYEN THI MAI PHUONG 077842.200422.222922 Chuyển khoản
20/04/2022 5.000 VUONG VAN NHAT 557973.200422.211912 Chuyển tiền
20/04/2022 5.000 NGUYEN THANH LOI 729024.200422.211723 Chuyển tiền
20/04/2022 20.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 634907.200422.210714 Gieo hạt.
20/04/2022 5.000 NGO DUC PHUONG 522939.200422.210347 Chuyển tiền
20/04/2022 5.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 697584.200422.210136 Chuyển tiền
20/04/2022 5.000 RO MAH NEM  407070.200422.210102 Chuyển tiền
20/04/2022 10.000 HOANG THI DIEP 707747.200422.203137 Chuyển tiền
20/04/2022 44.102 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ IBVCB.1938233523 .2001 Tùy tổ chức
20/04/2022 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 003406.200422.202623  
20/04/2022 5.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 605443.200422.200959 Từ thiện.
20/04/2022 5.000 TRINH NGOC VUONG 880738.200422.195739 Chuyển tiền
20/04/2022 5.000 DANG THI CAM THACH 688598.200422.195351 Chuyển tiền
20/04/2022 10.000 DINH VAN TUAN 079435.200422.191108 Chuyển khoản
20/04/2022 10.000 VU DINH DUC 052387.200422.190136 Chuyển khoản
20/04/2022 10.000 LY TAI HIEU 403020.200422.185127 Chuyển khoản
20/04/2022 5.000 HO HOAI VINH 644851.200422.183143 Chuyển tiền
20/04/2022 5.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 873000.200422.183042 Chuyển tiền
20/04/2022 5.000 HO HOAI VINH 643952.200422.182946 Chuyển tiền
20/04/2022 5.000 VU THI LINH 444600.200422.182455 Chuyển tiền
20/04/2022 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 988032.200422.182231  
20/04/2022 5.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 1024142602 Khuyết tật
20/04/2022 5.000 TRUONG VAN HAI 1020623189 Chuyển tiền
20/04/2022 5.000 NGUYEN HOANG PHUOC 634782.200422.181034 Chuyển tiền
20/04/2022 10.000 PHAM LAN ANH  984523.200422.175404  
20/04/2022 5.000 PHAN THI NHUY 290961.200422.175351 Chuyển tiền
20/04/2022 20.000 DO TRONG BI 418670.200422.165338 Chuyển khoản
20/04/2022 240.000 NGUYEN VAN SAM 517810.200422.164315 Chuyển tiền
20/04/2022 5.000 TRINH XUAN MINH 377124.200422.162140 Chuyển tiền
20/04/2022 10.000 LY VAN CUONG 968585.200422.153642  
20/04/2022 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 967993.200422.153118  
20/04/2022 5.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 901350.200422.151231 Chuyển tiền
20/04/2022 5.000 Lieu Thi Huyen 535654.200422.145824. Chuyển tiền
20/04/2022 5.000 BAN THI NHAY 604556.200422.140241 Chuyển tiền
20/04/2022 5.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 1023250291 Nghèo
20/04/2022 5.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 739401.200422.134456 Chuyển tiền
20/04/2022 5.000 Huynh Thuy Nhu 498212.200422.133741 Chuyển tiền
20/04/2022 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 956384.200422.133540  
20/04/2022 5.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 251564.200422.132821  
20/04/2022 5.000 TRAN DINH CUNG 172662.200422.125105 Chuyển tiền
20/04/2022 5.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 642652.200422.123337 Chuyển tiền
20/04/2022 5.000 TRUONG CONG SI 471399.200422.123201 Chuyển tiền
20/04/2022 5.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 628762.200422.122442 Chuyển tiền
20/04/2022 20.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 020550.200422.120328 Anhpang
20/04/2022 5.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 587013.200422.115909 Chuyển tiền
20/04/2022 5.000 MA VAN HIEU 025047.200422.120330. Chuyển khoản
20/04/2022 10.000 TRINH THI BICH TRAM 993496.200422.115604 Chuyển khoản
20/04/2022 10.000 KHOA  940710.200422.110906 Chuyển tiền ủng hộ trẻ em khuyết tật
20/04/2022 5.000   858041.200422.102834 Chuyển tiền
20/04/2022 5.000 DO THI MY LINH 917504.200422.101901 Chuyển tiền
20/04/2022 5.000 NGUYEN HIEN DIEU IBPS/SE:01201011. DD:200422.SH:10003550 Chuyển tiền
20/04/2022 30.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0071001035826 lxstd tặng từ thiện
20/04/2022 200.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 244238.200422.070055 A di đà phật
21/04/2022 100.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0711000317597 Cho đi là còn mãi
21/04/2022 10.000 HOANG PHUC LOC 123793.210422.215847  
21/04/2022 10.000 NGUYEN THAI DIEM PHUONG 123261.210422.215312  
21/04/2022 5.000 TRAN QUANG THIEN 1023819803 Chuyển tiền
21/04/2022 5.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 682656.210422.214331 Chuyển tiền
21/04/2022 10.000 SONG KA DENH  120080.210422.212210  
21/04/2022 5.000 NGUYEN DUY KHANH 1026220201 Chuyển tiền
21/04/2022 5.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 624055.210422.210319 Chuyển tiền
21/04/2022 300.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ MBVCB.1941664148 .2001 NA
21/04/2022 5.000 Nguyen Long Vu 946897.210422.205829 Chuyển tiền
21/04/2022 37.233 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 327810.210422.204558  
21/04/2022 5.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 603537.210422.203639 Ck nv
21/04/2022 10.000 VO VAN VU  114905.210422.203547  
21/04/2022 10.000 NGUYEN KHAC ANH KIEN 277369.210422.202727 Chuyển khoản
21/04/2022 5.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 375812.210422.201949 CK nv
21/04/2022 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 822038.210422.201631  
21/04/2022 10.000 NGUYEN THANH QUAN 212521.210422.200424 Chuyển khoản
21/04/2022 5.000 LUONG GIA BAO 992531.210422.195814 Chuyển tiền
21/04/2022 5.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 915296.210422.193101 Chuyển tiền
21/04/2022 5.000 le van kha 147782.210422.192922  
21/04/2022 5.000 HOANG VAN HONG  0731000774298  Chuyển tiền
21/04/2022 55.555 DANG PHUC HOANG 345641.210422.185905 Chuyển khoản
21/04/2022 5.000 BE VAN QUAN 609464.210422.183754 Chuyển tiền
21/04/2022 10.000 VO VAN DO  096052.210422.180101  
21/04/2022 5.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 751607.210422.175634 Chuyển tiền
21/04/2022 5.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ //SAL2022111S068002 707001//  
21/04/2022 10.000 TRAN THI TRA MY 975195.210422.165250 Chuyển khoản
21/04/2022 5.000 NGUYEN VAN HUY 122417.210422.164247  
21/04/2022 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 726045.210422.161740 Qũy từ thiện
21/04/2022 10.000 LE XUAN TUNG  746697.210422.155252 Chuyển khoản
21/04/2022 5.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 885604.210422.152604  .0912015557  
21/04/2022 5.000 NGUYEN THI HAI ANH  695181.210422.150859 Chuyển tiền
21/04/2022 5.000 NGUYEN XUAN MINH 1027332590 Chuyển tiền
21/04/2022 5.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 805740.210422.144704 Chuyển tiền
21/04/2022 1.000.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 441087.210422.143524  
21/04/2022 5.000 NINH THE NHAT 1024294625 Chuyển tiền
21/04/2022 10.000 MUA A THU  071439.210422.141321  
21/04/2022 5.000 NGUYEN THI CHINH 652461.210422.140606 Ủng hộ
21/04/2022 5.000 NGUYEN ANH TRIEU 1027683285 Chuyển tiền
21/04/2022 10.000 DINH PHUONG NAM  245533.210422.131506 Chuyển khoản
21/04/2022 5.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 607906.210422.131411 Quỹ vì trẻ em khuyết tật
21/04/2022 5.000 VO THI KIM THU 116891.210422.130306 Chuyển tiền
21/04/2022 5.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 1023781930 Trẻ em khuyết tật.
21/04/2022 5.000 NGUYEN MINH TRI  956606.210422.124122 Chuyển tiền
21/04/2022 5.000 TRAN THI HUONG  311714.210422.123156 Chuyển tiền
21/04/2022 5.000 TRAN VAN NHUT 1020164939 Chuyển tiền
21/04/2022 5.000 CA PHAN MINH NHAN  900111.210422.110903 Chuyển tiền
21/04/2022 5.000 Lan 868070.210422.105453  
21/04/2022 10.000 NGUYEN THI NHI 759056.210422.104420 Chuyển khoản
21/04/2022 690.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 273019.210422.104216 TOEIC Ms Hoa Lop ETA22020 ung ho
21/04/2022 25.820 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ MBVCB.1939484077.  2001 Trẻ khuyết tật
21/04/2022 1.006 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 1022559421 tyjt
21/04/2022 500.000 NGUYEN DINH TOAN 0821000190327 Chúc các em mạnh khỏe
21/04/2022 10.000 DUONG THI THUY  236799.210422.074929 Chuyển khoản
21/04/2022 30.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0071001035826 lxstd tặng từ thiện
21/04/2022 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0841000002138 Góp sức
22/04/2022 5.000  VO THI HOANG YEN  630624.220422.221707 Chuyển tiền
22/04/2022 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0931004204148  Ủng hộ quỹ từ thiện
22/04/2022 10.000 TRUONG THI MY DIEU  204815.220422.211737  
22/04/2022 5.000 DUONG HOANG PHUC 0741000623151 Chuyển tiền
22/04/2022 5.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 719345.220422.210739 Chuyển tiền
22/04/2022 10.000 NONG THI THANH TAM  074398.220422.205147 Chuyển khoản
22/04/2022 5.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 051064.220422.204414  
22/04/2022 5.000 HUYNH CONG KHANH  490304.220422.203706 Chuyển tiền
22/04/2022 5.000 Tran Van Dung 580718.220422.201636 Chuyển tiền
22/04/2022 5.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 609203.220422.200316 Chuyển tiền
22/04/2022 10.000 PHAM QUANG HIEU 101499.220422.191922  
22/04/2022 5.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 520740.220422.183110 Trẻ em khuyết tật.
22/04/2022 10.000 BUI QUOC THANG 574191.220422.183022 Chuyển khoản
22/04/2022 10.000 LO VAN HIEU  551449.220422.182433 Chuyển khoản
22/04/2022 300.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 890112.220422.154052 Trả ơn nghĩa
22/04/2022 10.000 LUU VAN CANH  813698.220422.152115 Chuyển khoản
22/04/2022 5.000 JO TU YA COONG 1023660685 Chuyển tiền quỹ vì trẻ em khuyết tật
22/04/2022 10.000 TRAN ANH VUONG SHGD:10026911.DD:  220422 Vương chuyển
22/04/2022 10.000 NGUYEN HONG VIET 749626.220422.150448  
22/04/2022 5.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 777565.220422.144139 Chuyển tiền
22/04/2022 5.000 NGO TRI DUNG 146378.220422.134443 Chuyển tiền
22/04/2022 5.000 VO XUAN TRI  1026275482 Chuyển tiền
22/04/2022 5.000 LE THE DI 1027161239 Chuyển tiền
22/04/2022 5.000 NGUYEN QUOC LOI 543805.220422.130104 Chuyển tiền
22/04/2022 5.000 PHAM TUAN ANH 774242.220422.124812 PHAM TUAN ANH CHUYEN KHOAN QUY VI TRE EM KHUYET TAT VN
22/04/2022 200.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0531002568463 Bất kỳ
22/04/2022 5.000 NGUYEN THANH THAI  232608.220422.003054 Chuyển tiền
22/04/2022 10.000 NGUYEN ANH THAI 045648.220422.122312 Chuyển khoản
22/04/2022 2.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0121000900856  Tình thương
22/04/2022 100.000 TRINH QUANG LONG 0071005679972  Chuyển tiền
22/04/2022 50.000 DANG THI THUY 0291000272468  
22/04/2022 5.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 795572.220422.104851.11  
22/04/2022 5.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ  0871004199042 Tthien
22/04/2022 5.000 NGUYEN QUOC BAO 445039.220422.102904 Chuyển tiền
22/04/2022 1.000.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ PT.TKT.10600171. 015012.20220422.100537  .97043666S121d100000
000006c4012. 00110 03814022
 
22/04/2022 30.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0071001035826 lxstd tặng từ thiện
22/04/2022 100.000 NGUYEN XUAN SON     
22/04/2022 50.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 898995.220422.073721 Chuyển tiền
23/04/2022 10.000 NGUYEN TRUNG DUC 313773.230422.224519  
23/04/2022 10.000 NGUYEN VAN CHUNG  308837.230422.214515  
23/04/2022 10.000 NGUYEN THE QUYEN 268964.230422.213003 Chuyển khoản
23/04/2022 5.000 Nguyen Van Lam 041383.230422.212327 Chuyển tiền
23/04/2022 5.000 PHAM VAN DUNG 650794.230422.211510 Chuyển tiền
23/04/2022 10.000 HUYNH THANH KIET 120747.230422.203100 Chuyển khoản
23/04/2022 5.000 PHAM VAN TUE  0831000073560 Chuyển tiền
23/04/2022 5.000 DANG DUY THONG 1026541613 Quỹ vì trẻ em khuyết tật
23/04/2022 5.000 Tran Thi Hien 013227.230422.201036 Chuyển tiền
23/04/2022 5.000 LE DUC DUY 249575.230422.192631 Chuyển tiền
23/04/2022 5.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 822676.230422.190108 Chuyển tiền
23/04/2022 5.000 PHAM VAN TUNG  858827.230422.183558 Chuyển tiền
23/04/2022 5.000 NGUYEN XUAN PHONG 1019628139 Chuyển tiền
23/04/2022 5.000 NGUYEN DANH TOAN 678856.230422.161729 Chuyển tiền
23/04/2022 5.000 TRAN HO NGHIA  0061001145486 Chuyển tiền
23/04/2022 5.000 LE QUY NAM 1024038874 Chuyển tiền
23/04/2022 5.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 906833.230422.154507 Chuyển tiền
23/04/2022 5.000 TRAN THANH HUY 325347.230422.152910 Chuyển tiền
23/04/2022 10.000 PHAM QUANG HIEU 381906.230422.151352  
23/04/2022 300.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0011001257501 Ủng hộ Quỹ
23/04/2022 5.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 760883.230422.141525 Chuyển tiền
23/04/2022 5.000 VO THI HONG DIEP 0291000352152 Chuyển tiền
23/04/2022 20.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 9969057724 Trẻ em khuyết tật.
23/04/2022 5.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 627736.230422.123732 Chuyển tiền
23/04/2022 10.000 NGUYEN THI HIEN TRANG 041864.230422.122908 Chuyển khoản
23/04/2022 5.000 VU THI NA 680201.230422.122406 Chuyển tiền
23/04/2022 5.000 CAO MY XUYEN 0111000271205 Chuyển tiền
23/04/2022 10.000 VU VAN DAI  244802.230422.11170  
23/04/2022 5.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 860378.230422.103639  
23/04/2022 385.841 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ MBVCB.1946313495  .2001 Ủng hộ từ thiện
23/04/2022 30.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0051000018027 Trẻ em mồ côi
24/04/2022 5.000 NGUYEN VAN SY 118995.240422.221806 Chuyển tiền
24/04/2022 10.000 NGO TUNG LAM 588489.240422.221022 Chuyển khoản
24/04/2022 5.000 NGUYEN DUC KIEN  1016236627 Chuyển tiền
24/04/2022 5.000 LE VAN QUANG 282315.240422.212851 Chuyển tiền
24/04/2022 5.000 TA NHAT LINH 720356.240422.210851 Chuyển tiền
24/04/2022 10.000 NGUYEN LAN HUONG 412128.240422.210114 Chuyển khoản
24/04/2022 5.000 NGUYEN TIEN THANH 1024515032 Chuyển tiền
24/04/2022 5.000 Tran Van Dung  405928.240422.202622 Chuyển tiền
24/04/2022 10.000 HO DINH THUONG 934830.240422.202118 Chuyển khoản
24/04/2022 10.000 NGUYEN DUC BAO  893371.240422.200520 Chuyển khoản
24/04/2022 5.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 966404.240422.194808 Chuyển tiền
24/04/2022 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 391532.240422.192044  
24/04/2022 5.000 PHAM CONG THANG  369723.240422.190107 Chuyển tiền
24/04/2022 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 752642.240422.190059 Từ thiện.
24/04/2022 10.000 TRAN THANH XUAN 051799.240422.190013 Chuyển khoản
24/04/2022 5.000 NGUYEN NGOC DAT 0591000418702 Chuyển tiền
24/04/2022 5.000 HOANG VAN DAT 436087.240422.180640 Chuyển tiền
24/04/2022 10.000 HO THI RINH 490524.240422.173215 Chuyển khoản
24/04/2022 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 644736.240422.171711 Ủng hộ Quỹ vì trẻ em khuyết tật
24/04/2022 5.000 BUI THI PHUONG DIEM 0161001733789 Chuyển tiền
24/04/2022 40.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 9969243893 Số tiền rất nhỏ em mong mình có thể đều đặn giúp
24/04/2022 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 364620.240422.145644 Trẻ em khuyết tật.
24/04/2022 5.000 NGUYEN TAN GIOI 1019422085 Tu anh kiet chuyen tien
24/04/2022 5.000 LE THANH CHUC 1026965449 Chuyển tiền
24/04/2022 50.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 117895.240422.143905 Chúc các bạn luôn an lạc
24/04/2022 5.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 901677.240422.141833 Chuyển tiền
24/04/2022 5.000 LE ANH LINH 0341007226211 Chuyển tiền
24/04/2022 20.000 TRUONG VAN DANH  576925.240422.13403
0.23 416847311
 
24/04/2022 5.000 HA DUY TIEN 1016208985 Chuyển tiền
24/04/2022 5.000 LOC VAN TUAN 180231.240422.131000 Chuyển tiền
24/04/2022 5.000 VO VAN THAI  9783104663 Chuyển tiền
24/04/2022 50.000 DANG THI THUY  0291000272468   
24/04/2022 5.000 PHAM TIEN TRANG 080937.240422.122437 Chuyển tiền
24/04/2022 1.000.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0021000514164 CLCVS
24/04/2022 5.000 NGUYEN NHAT DONG 446444.240422.110523 Chuyển tiền
24/04/2022 5.000 PHAM TRUNG NGHIA 334924.240422.110259 CHUYEN KHOAN QUY VI TRE EM KHUYET TAT VN
24/04/2022 5.000 BUI VAN KHIEN  406432.240422.103355 Chuyển tiền
24/04/2022 300.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0351001032274 Thương các em nhiều
25/04/2022 500.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 725584.250422.235313 Ủng hộ các em
25/04/2022 5.000 VI VAN TOC 789660.250422.215602 Chuyển tiền
25/04/2022 5.000 Pham Thi Tam 916760.250422.214250 Chuyển tiền
25/04/2022 10.000 NGUYEN VIET ANH TU 342447.250422.214236 Chuyển khoản
25/04/2022 50.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 359152.250422.213116 Hai chuyen
25/04/2022 10.000 GIANG THI NHO  275700.250422.212023 Chuyển khoản
25/04/2022 5.000 HUYNH NGOC TR 1012371459 Chuyển tiền
25/04/2022 5.000 HOANG XUAN HINH 775310.250422.204557 Chuyển tiền
25/04/2022 20.000 NGUYEN THI HOANG KIM 678671.250422.204405 Chuyển khoản
25/04/2022 20.000 BUI LAM HUY 123635.250422.203445  
25/04/2022 10.000 NGUYEN THI ANH THU 114541.250422.203214 Chuyển khoản
25/04/2022 20.000 NGUYEN VAN HIEU 0841000063490  Chuyển tiền
25/04/2022 10.000 LE THI KIM CUONG 865283.250422.194450 Chuyển tiền
25/04/2022 10.000 NGUYEN THI MAI HANG 902609.250422.193329 Chuyển khoản
25/04/2022 20.000 bui quang danh 986784.250422.191720  
25/04/2022 20.000 Luong Thi Thom 968842.250422.190841  
25/04/2022 10.000 NGUYEN THI TRUC PHUONG NGUYEN 325706.250422.185105 Chuyển khoản
25/04/2022 20.000 nguyen xuan giang 745667.250422.185059  
25/04/2022 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 743744.250422.185028 Một chút tấm lòng ạ
25/04/2022 10.000 NGUYEN THI TRUC PHUONG NGUYEN 316509.250422.184808 Chuyển khoản
25/04/2022 20.000 HOANG HAI AN 920898.250422.184614  
25/04/2022 5.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 913399.250422.184235 Chuyển tiền
25/04/2022 20.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 503266.250422.183832  
25/04/2022 20.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 612497.250422.183552 chuyen tien lam nhiem nhiem vu
25/04/2022 20.000 NGUYEN THI PHUONG ANH  276832.250422.182800 Chuyển tiền
25/04/2022 5.000 NGO PHUONG ANH  1023083163 Chuyển tiền
25/04/2022 20.000 Pham Manh Tien 207523.250422.181409  
25/04/2022 5.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 596058.250422.181215 Trẻ em khuyết
25/04/2022 20.000 Duong le cam nhung 194974.250422.175328  
25/04/2022 20.000 NGUYEN THI HIEN 799787.250422.175141  
25/04/2022 20.000 NGUYEN THI UYEN TRANG 131723.250422.175128  
25/04/2022 20.000 Nguyen Viet linh 180253.250422.173813  
25/04/2022 20.000 SA THI HAI 1023180548 CK
25/04/2022 20.000 NGUYEN THI MEN 266323.250422.165724 Chuyển khoản
25/04/2022 10.000 NGUYEN HONG VIET 884568.250422.164705  
25/04/2022 5.000 QUANG VAN DAT 1017237942 Chuyển tiền
25/04/2022 5.000 NGUYEN LE ANH THU 1016611851 Chuyển tiền
25/04/2022 20.000 HO THI NGOC NHU 486718.250422.164204.  
25/04/2022 5.000 TRAN VAN HONG 1024783268 Chuyển tiền
25/04/2022 20.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 1016991928 Kha
25/04/2022 20.000 NGUYEN UY NGHI 1026213037  
25/04/2022 5.000 TRAN VIET NGOC LOI 113921.250422.162910 Chuyển tiền
25/04/2022 5.000 PHUNG VAN TUYEN 278585.250422.162540 Chuyển tiền
25/04/2022 5.000 NGUYEN THU TRANG  380926.250422.162431 Chuyển tiền
25/04/2022 5.000 DO THI ANH 335172.250422.161148 Chuyển tiền
25/04/2022 20.000 TRUONG THI NHU Y  1017087969 Chuyển tiền
25/04/2022 5.000 LA PHONG THIEN 1020606713 Chuyển tiền
25/04/2022 100.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ PT.TKT.05600008.27
5659.20220425.15
4811.9704368 6Rc8c632000000000
b8201 1. 0011003
814022
LAM DONG KHACH SAN SAMMY LAMDONG VN
25/04/2022 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 058601.250422.154655 Chuyển tiền
25/04/2022 20.000 LE VAN NGOC 838678.250422.153718  
25/04/2022 20.000 LE VAN HUNG 107331.250422.153633  
25/04/2022 10.000 TRIEU SINH ANH  616765.250422.153619 Chuyển khoản
25/04/2022 20.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 476174.250422.152937 ck
25/04/2022 10.000 TRAN THI HA 590870.250422.152926 Chuyển khoản
25/04/2022 20.000 NGUYEN THI NGOC THUY  544812.250422.151827  
25/04/2022 20.000 Nguyen Thi Hoan 191194.250422.150818 Chuyển tiền
25/04/2022 20.000 NINH NGOC NHI  513093.250422.150802 Chuyển khoản
25/04/2022 20.000 DUONG THI THAM 1017299253 Chuyển tiền
25/04/2022 20.000 HA QUOC CHIEN 693711.250422.144733 Chuyển khoản
25/04/2022 5.000 NONG VAN LOC  518549.250422.144504 Chuyển tiền
25/04/2022 20.000 TRAN TIN HAU  927891.250422.143812 Chuyển tiền
25/04/2022 5.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 613245.250422.142709 Không
25/04/2022 20.000 do trong bi 590851.250422.142630  
25/04/2022 20.000 le ngoc han 045335.250422.142310  
25/04/2022 20.000 LE THI KIM CUONG 694745.250422.141511 Chuyển tiền
25/04/2022 20.000 DONG NHAT PHUONG  351150.250422.141040 Chuyển tiền
25/04/2022 20.000 TRAN TUAN ANH  669846.250422.135429 Chuyển khoản
25/04/2022 5.000 Le Thanh Loi  114824.250422.135235  
25/04/2022 20.000 DO THI THAO IBPS/SE:01202001
.DD:250422.SH:
10003408
 
25/04/2022 20.000 LY THI MY 419932.250422.133008  
25/04/2022 10.000 ITRANG  459718.250422.132458  
25/04/2022 5.000 PHAM TIEN DAT 1025326419 Chuyển tiền
25/04/2022 5.000  Tan thi lien 666081.250422.131254 Chuyển tiền
25/04/2022 10.000 Duong le cam nhung 459809.250422.131030  
25/04/2022 10.000 NGUYEN VAN THANH 165277.250422.121137 Chuyển khoản
25/04/2022 5.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 991955.250422.112820 Trẻ em khuyết
25/04/2022 3.916 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0831000019766 Cho đi để nhận lại
25/04/2022 5.000 CHU DUC HANH  0901000054859  Chuyển tiền
25/04/2022 10.000 TA QUOC HUY SHGD:10035890.
DD:220425
Huy chuyển
25/04/2022 50.000  DANG THI THUY 0291000272468  
25/04/2022 30.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0071001035826 lxstd tặng từ thiện
26/04/2022 5.000 TRAN VAN DOAN  1020428096 Chuyển tiền
26/04/2022 10.000 BUI QUANG KHAI  886894.260422.213140 Chuyển khoản
26/04/2022 5.000 HOANG KHANH DU 164027.260422.205455 Chuyển tiền
26/04/2022 5.000 NGUYEN THI THU HIEN  1024853532 Chuyển tiền
26/04/2022 5.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 684482.260422.203728.  
26/04/2022 20.000 TRAN THI HOAI THU 0401001372635 Chuyển tiền
26/04/2022 5.000 HA TUAN PHONG 065170.260422.200540 Chuyển tiền
26/04/2022 5.000 TRAN DANG MINH 1017864541 Chuyển tiền
26/04/2022 20.000 TRAN THI DUC HUE 0121000677938 Chuyển tiền
26/04/2022 20.000 phung thi thanh ha 747424.260422.195206  
26/04/2022 20.000 TRAN THI NGAT  455448.260422.19
5055.VCB;0011003
814022
Chuyển khoản
26/04/2022 5.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 740346.260422.194907 Chuyển tiền
26/04/2022 20.000 phan van dat 165328.260422.194604  
26/04/2022 5.000 Truong Quang Minh 179957.260422.193324 Chuyển tiền
26/04/2022 10.000 VU HUY TAN 015133.260422.193106 Chuyển tiền
26/04/2022 5.000 Dang Van Manh  309771.260422.192624 Chuyển tiền
26/04/2022 10.000 vu huy tan 575011.260422.192502  
26/04/2022 20.000 nguyen hoang khang 891454.260422.192146  
26/04/2022 20.000 NGUYEN HUYNH NHU 1024732282  
26/04/2022 10.000 nguyen xuan giang 500633.260422.185857  
26/04/2022 5.000 NGUYEN VAN THANG 1016851617 Chuyển tiền
26/04/2022 500.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 523441.260422.185124 Thương tặng các con
26/04/2022 5.000 TRAN VAN SON  581114.260422.183717 Chuyển tiền
26/04/2022 10.000 CHU NGOC CHIEN 045885.260422.183650 Chuyển khoản
26/04/2022 5.000 KIEU DUY HAU 173803.260422.183542. Chuyển tiền
26/04/2022 5.000 LO VAN PHONG 1022326873 Chuyển tiền
26/04/2022 20.000 Phan Thi Kieu Oanh  133197.260422.172507 Chuyển tiền
26/04/2022 20.000 NGUYEN THI HONG NHUNG 988620.260422.172028 Chuyển tiền
26/04/2022 20.000 NGUYEN THI NHU QUYNH 9375410725 Phan Th Cam
26/04/2022 20.000 nguyen xuan ban 324212.260422.165743 324212.260422.165743
26/04/2022 20.000 vu long tam 159220.260422.165600 ck
26/04/2022 20.000 Ho van long 224979.260422.162925 Chuyển tiền
26/04/2022 20.000 HOANG BICH THUY 602504.260422.162054 Chuyển khoản
26/04/2022 20.000 LE THANH NHAN 754149.260422.161235 Chuyển tiền
26/04/2022 20.000 MAI THANH TRANG 838577.260422.161128  
26/04/2022 5.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 155357.260422.154105 quỹ vì trẻ em 
26/04/2022 20.000 SO THI THOM 729805.260422.153647  
26/04/2022 5.000 NGUYEN THI BICH QUYEN 1020338671 Chuyển tiền từ thiện
26/04/2022 5.000 PHAM LUONG BANG 1022150406 Quỹ trẻ em khuyết tật
26/04/2022 10.000 LE VAN PHO 675458.260422.152211 Chuyển khoản
26/04/2022 20.000 DO NHU PHUONG 9979924336  
26/04/2022 20.000 VO BUI AN NA 760535.260422.151240 Chuyển khoản
26/04/2022 5.000 CHU QUANG MINH 194737.260422.151016  
26/04/2022 125.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ MBVCB.1957734066
.2001
Mồ côi cha hoặc mẹ
26/04/2022 5.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 881596.260422.135740 Chuyển tiền
26/04/2022 5.000 VO TRONG QUY  060536.260422.135640 Chuyển tiền
26/04/2022 20.000 nguyen ngoc thi 850663.260422.134002  
26/04/2022 5.000 NGUYEN THANH NAM  230424.260422.133500 Chuyển tiền
26/04/2022 20.000 NGUYEN DUC THANG  793626.260422.132955 Chuyển tiền
26/04/2022 20.000 vu THI THU ha 046202.260422.132720  
26/04/2022 20.000 TRUONG MY HOA 012690.260422.132547  
26/04/2022 20.000 kha anh tuan 856778.260422.131457  
26/04/2022 20.000 CAO VAN TUAN  046093.260422.125920 Chuyển khoản
26/04/2022 20.000 VU QUAN SINH 403026.260422.125659  
26/04/2022 200.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 444243.260422.125152 Ủng hộ các bé khuyết tật
26/04/2022 5.000 NGUYEN THI THAO NGUYEN SHGD:10002552.DD
:220426
Chuyển tiền cho Quỹ vì trẻ em khuyết tật
26/04/2022 20.000 DUONG GIA BAO  1012871814 Chuyển tiền
26/04/2022 20.000 HUA THI LE  986308.260422.123242 Chuyển khoản
26/04/2022 10.000 DOAN LE QUYNH TRAM 965851.260422.122440 Chuyển khoản
26/04/2022 10.000 NGUYEN VAN HUY SHGD:10019450.DD
:220426
Huy chuyển tiền từ thiện
26/04/2022 5.000 NGUYEN THI HIEN 013849.260422.121323 Chuyển tiền
26/04/2022 5.000 PHAN ANH TAY  010302.260422.120540 Chuyển tiền
26/04/2022 20.000 La Thi Y 005387.260422.115605 Ck
26/04/2022 20.000 PHAN MINH NHUT 755107.260422.113953  
26/04/2022 20.000 HUA QUOC BAO  977862.260422.113609 Chuyển khoản
26/04/2022 10.000 NGUYEN GIA BAO 569303.260422.112729 Chuyển tiền
26/04/2022 1.007 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 1025157060 gerg
26/04/2022 10.000 NGUYEN HO THIEN TRANG SHGD:10016732.DD
:220426.B
Chuyen tien tu thien 5k
26/04/2022 10.000 NGUYEN VAN LONG 754807.260422.103214 Chuyển khoản
26/04/2022 5.000 VO HOANG LONG 058728.260422.102633 Chuyển tiền
26/04/2022 50.000 DANG THI THUY 0291000272468 Chuyển tiền
26/04/2022 10.000 HO THI MINH ANH  592063.260422.101821 Chuyển khoản
26/04/2022 10.000 VU CONG CHUNG 591750.260422.101816 Chuyển khoản
26/04/2022 5.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 886863.260422.100900 Chuyển tiền
26/04/2022 30.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0071001035826 lxstd tặng từ thiện
26/04/2022 20.707 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ MBVCB.1956078627
.2001.VCB Rewards
Khó khăn.
27/04/2022 3.000.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0281000051727 Ủng hộ Quỹ
27/04/2022 5.000 NGUYEN NGOC KHOA 1023558304 Chuyển tiền
27/04/2022 1.000.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0011002431971  
27/04/2022 500.000 NGUYEN THI HIEN 0091000601508 Mot chut tam long.CT tu 
27/04/2022 5.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ Viettel Money Chuyển tiền
27/04/2022 5.000 LE MINH SON 1017354464 Chuyển tiền
27/04/2022 20.000 DAO XUAN TUYEN 0011003814022  
27/04/2022 122.816 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 1962133437.2001 Cá nhân
27/04/2022 200.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0181002693015  
27/04/2022 20.000 SAI THI THIEN LY 757496.270422.200829 Chuyển khoản
27/04/2022 20.000 DANH THI MY PHUNG MoMoT0167789787
2T23536219212T
970436
 
27/04/2022 20.000 LUONG THI THAO 0011003814022 Chuyển khoản
27/04/2022 20.000 DINH THI NHANG 602054.270422.200022  
27/04/2022 20.000 DUONG DUC BANG 518727.270422.194353  
27/04/2022 10.000 NGUYEN PHI LONG 733830.270422.194325  
27/04/2022 10.000 Pham Thi Thu Huong 150456.270422.193915 Chuyển khoản
27/04/2022 20.000 PHAN NGUYEN HOAI LINH 252074.270422.192508 Chuyển tiền
27/04/2022 10.000 DO ANH QUAN 731341.270422.192143  
27/04/2022 20.000 PHAM THI THAO NGAN 274411.270422.191534 Chuyển khoản
27/04/2022 20.000 SUNG A CHUA 720978.270422.190955 Ủng hộ Quỹ vì trẻ em khuyết tật VN
27/04/2022 20.000 VO THI KIM THI 0011003814022; Chuyển khoản
27/04/2022 5.000 NGUYEN THANH LONG 549189.270422.184347 Số tiền rất nhỏ em mong mình có thể đều đặn giúp
27/04/2022 5.000 NGUYEN THIEN AN DAI 0811000025314 Từ thiện
27/04/2022 20.000 NGUYEN THI PHUONG THAO 725989.270422.183450  
27/04/2022 23.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ MBVCB.1961767502
.2001.VCB Rewards
Ung ho toi Quy vi tre em khuyet tat.ung ho
27/04/2022 20.000 PHAM THI NHAI 0031000132492  Chuyển tiền
27/04/2022 20.000 PHAN VAN LUONG 0011003814022 Chuyển khoản
27/04/2022 20.000 NGUYEN THI HUE 467986.270422.175849 Chuyển tiền
27/04/2022 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ GD NAPAS TRACE 580801  
27/04/2022 5.000 DO QUOC CUONG 610668.270422.172302 Chuyển tiền
27/04/2022 20.000 NGUYEN THANH PHONG 9383736625 Chuyển tiền
27/04/2022 20.000 VU LANH QUYET 610454.270422.171136 Chuyển tiền
27/04/2022 20.000 TO MINH NHUT 912640.270422.170256  
27/04/2022 20.000 NGUYEN THAI DIEM PHUONG 0011003814022 Chuyển khoản
27/04/2022 10.000 NGUYEN VAN TUYEN 041269.270422.164811 Chuyển khoản
27/04/2022 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 709128.270422.164355 Chuyển tiền
27/04/2022 100.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0561000536535 nguoi lao dong
27/04/2022 20.000 NGUYEN THI NHU HUYNH 0011003814022 Chuyển khoản
27/04/2022 20.000 NGUYEN NGOC TU 932581.270422.162032 Chuyển khoản
27/04/2022 5.000 NGUYEN THANH LONG 861171.270422.160804 Chuyển tiền
27/04/2022 20.000 Nguyen thi huong 831000066357  
27/04/2022 20.000 QUAN VAN TAN 167364.270422.160617 Chuyển tiền
27/04/2022 20.000 LAM THI HUONG 0181003659811 Chuyển tiền
27/04/2022 20.000 BUI THI DIEM HUONG 0011003814022  
27/04/2022 20.000 TRIEU VAN DUONG 806331.270422.154716 Chuyển khoản
27/04/2022 20.000 Tran Phi Hung 496774.270422.153748 Ủng hộ
27/04/2022 5.000 HOANG THI LY 498203.270422.153630 Chuyển tiền
27/04/2022 20.000 TRAN THI CHAU DOAN 0011003814022 Chuyển khoản
27/04/2022 5.000 NGUYEN VAN TUAN 1017785298 Chuyển tiền
27/04/2022 20.000 VANG DIU TIEN 951808.270422.151313 Chuyển tiền
27/04/2022 10.000 HOANG VAN QUAN 407127.270422.150836 Chuyển khoản từ thiện
27/04/2022 20.000 NGUYEN THI LIEN 0011003814022 Chuyển khoản
27/04/2022 20.000 Van Thi Thu Trang 796209.270422.150025  
27/04/2022 20.000 NGUYEN PHO TOAN 631053.270422.145924 Chuyển khoản
27/04/2022 10.000 Nguyen Thanh Tu 841316.270422.144006 Chuyển tiền
27/04/2022 20.000 .CHU THI THU HOAI 530650.270422.142947 Chuyển khoản
27/04/2022 20.000 NGUYEN HUU PHUOC 1020161696 Chuyển tiền
27/04/2022 5.000 NGUYEN QUYNH TRANG 10006015.DD:220427 Chuyển tiền
27/04/2022 20.000 LE THI THUY 0011003814022 Chuyển tiền
27/04/2022 20.000 LE VAN CHUC  0461000615084 Chuyển tiền
27/04/2022 20.000 Truong Thi Ngoc 467065.270422.140929.  
27/04/2022 20.000 LE CAM NHUNG 693625.270422.133934  
27/04/2022 20.000 LE XUAN TAN SHGD:10023731.DD
:220427
 
27/04/2022 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 356808.270422.133017 Đóng góp
27/04/2022 5.000 TRIEU NGOC LAN 1020068245 Chuyển tiền
27/04/2022 5.000 HONG KHA 705710.270422.132909 Chuyển tiền
27/04/2022 1.000 NGUYEN VU LOC 0191000379342 Chuyển tiền
27/04/2022 10.000 DANH HOANG DIEM 10005855  
27/04/2022 20.000 VU TUAN ANH 320189.270422.130644  
27/04/2022 5.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 296339.270422.130600  
27/04/2022 20.000 HA THI THANH SHGD:10019988.DD
:220427
 
27/04/2022 20.000 Pham Thi Thao 813417.270422.125239.  
27/04/2022 20.000 .DOAN BICH NGOC  876498.270422.124807 Chuyển tiền
27/04/2022 10.000 Truc linh NV2 187617.270422.122646  
27/04/2022 10.000 TRAN THI LAN 994728.270422.122230 Chuyển khoản
27/04/2022 20.000 PHAM THI NGOC MAI 713999.270422.121833. Chuyển khoản
27/04/2022 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 684183.270422.121233  
27/04/2022 10.000 NGUYEN THANH CHUNG 684141.270422.121219  
27/04/2022 20.000 NGUYEN THI MINH ANH 100859.270422.115948 Chuyển khoản
27/04/2022 20.000 Cao Viet Hung 036298.270422.114414  
27/04/2022 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 769961.270422.114241 Từ thiện
27/04/2022 10.000 TONG THI NGAN 842590.270422.113048 Chuyển khoản
27/04/2022 10.000 NGUYEN PHAM DUC HOANG 976987.270422.112418 Chuyển khoản
27/04/2022 5.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 744446.270422.110809 Chuyển tiền
27/04/2022 5.000 NGUYEN THI KHUYEN 118752.270422.110233 Chuyển tiền
27/04/2022 20.000 HOANG THI HUYEN 970008.270422.105930 Chuyển khoản
27/04/2022 10.000 DAO VAN DO 741273.270422.105753
.DAO VAN DO
chuyen khoan
Chuyển khoản
27/04/2022 5.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 721075.270422.105734 Chuyển tiền
27/04/2022 10.000 KIM THANH LONG 876070.270422.105635 Chuyển khoản
27/04/2022 5.000 DANG VAN VINH 457950.270422.104733 Chuyển tiền
27/04/2022 20.000 HO HOAI PHONG 364399.270422.104506  
27/04/2022 5.000 PHAN THANH DAT 509860.270422.103429 Chuyển tiền
27/04/2022 50.000 DANG THI THUY  0291000272468 Hi
27/04/2022 20.000 QUACH YEN NHI MoMoT0868727084
T23520679233T97
0436T
 
27/04/2022 10.000 PHAN CONG HY 671108.270422.102857  
27/04/2022 70.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ MBVCB.1960162632
.2001
ủng hộ Quỹ Vì trẻ em khuyết tật, bệnh nhân K
27/04/2022 50.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 1020025767  Trẻ em khuyết tật
27/04/2022 10.000 TRAN VAN NINH 592584.270422.100946 Chuyển khoản nhiêm vụ
27/04/2022 20.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 121916.270422.092201 Gieo hạt
27/04/2022 10.000 TRAN MINH QUANG. SHGD:10007482.DD
:220427
Quang chuyen
27/04/2022 30.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ  0071001035826 Tặng từ thiện
28/04/2022 1.850 hung 0121000900856 hung
28/04/2022 6.800 DANG THI THANH TRA 919353.280422.214756 gieo hat tay hat xau deu huong hat no ve cot suc khoe van dong nhan thuc con gai Minh Anh
28/04/2022 20.000 TRAN VAN THUONG 1023728153 chuyển tiền
28/04/2022 20.000 TRAN THI NHAI 741127.280422.204316  
28/04/2022 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 690187.280422.202909 Thai kiet ung ho
28/04/2022 20.000 HUYNH THI THUY TRANG 734341.280422.201534
.VCB
 
28/04/2022 37.292 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 1024614541 Hi vọng
28/04/2022 20.000 CAM VAN BANG 600201.280422.194000
.VCB
Ủng hộ
28/04/2022 20.000 ;Ly THI KIEU TRINH  257336.280422.193417
.VCB
Chuyển khoản
28/04/2022 5.000 tran thi huan 422402.280422.191540.  
28/04/2022 20.000 DINH CONG ICH 737213.280422.190857
.VCB
chuyen khoan luong van manh
28/04/2022 10.000 LANH PHUONG NAM 352095.280422.185757 Chuyển khoản
28/04/2022 5.000 TRAN VAN HOI 579697.280422.185036 Chuyển tiền
28/04/2022 20.000 MA LI 608575.280422.185008.
VCB
Chuyển khoản
28/04/2022 5.000 NGUYEN KIM OANH 1023267542 Chuyển tiền
28/04/2022 5.000 TRAN NGOC PHUONG TAY 297799.280422.181251 Chuyển tiền
28/04/2022 20.000 NGUYEN BAO NGOC 157573.280422.181204  
28/04/2022 10.000 TRAN THUY LINH 793962.280422.180327 Chuyển khoản
28/04/2022 750.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0421000418767 Trẻ em khuyết tật
28/04/2022 20.000 DUONG THI DIEM 696769.280422.165035 Chuyển tiền
28/04/2022 20.000 DOAN VAN THIEN  132073.280422.162114 Chuyển tiền
28/04/2022 20.000 LUU TRONG DU 802495.280422.154738.  
28/04/2022 10.000 LAM GIA KY  810579.280422.151845  
28/04/2022 20.000 TRAN TIN PHUC 860133.280422.150827 Chuyển tiền
28/04/2022 10.000 NGUYEN NHU LAP SHGD:10027648.DD:
220428
Lap chuyen
28/04/2022 20.000 le cong hau 838352.280422.145902  
28/04/2022 5.000 BUI HUU TINH  1014532142 Chuyển tiền
28/04/2022 5.000 PHAM VAN NAM 233324.280422.145140 Chuyển tiền
28/04/2022 20.000 .NGUYEN THI LIEN  0351001012165 Chuyển tiền
28/04/2022 5.000  le anh tho 061288.280422.141108 Chuyển tiền
28/04/2022 5.000 DO THI THOM  1017445366 Chuyển tiền
28/04/2022 200.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0181000134445 NA
28/04/2022 20.000 LY THI LAI 374557.280422.134513  
28/04/2022 20.000 HOANG PHUC HAI 150028.280422.134257 Chuyển khoản
28/04/2022 5.000 NGO VAN TINH 148660.280422.132550 Chuyển tiền
28/04/2022 20.000 LE DINH THANH 317641.280422.13245 Chuyển khoản
28/04/2022 20.000 CAO THI SEN  628539.280422.130541 Chuyển tiền
28/04/2022 20.000 TRIEU THI HUONG 221906.280422.124831 Chuyển khoản
28/04/2022 10.000 NGUYEN DUC ANH SHGD:10020151.DD:
220428
Adidasphat
28/04/2022 5.000 TANG DUC THO 9976278225  Ủng hộ
28/04/2022 20.000 huynh thi duong 136143.280422.121939  
28/04/2022 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 794473.280422.112637  
28/04/2022 990.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0501000085042 Tôi muốn giúp đỡ trẻ em khuyết tật
28/04/2022 10.000 NGUYEN TRONG THUONG 798045.280422.104449 Chuyển khoản
28/04/2022 10.000 VU DUC ANH 771012.280422.103724 Chuyển khoản
28/04/2022 20.000 NGUYEN TANG TOAN 9879640247 Chuyển tiền
28/04/2022 5.000 NGUYEN NGOC AN 0941000021890  Chuyển tiền
28/04/2022 20.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 016540.280422.102454
.ZP68F9IACR5A 
 
28/04/2022 10.000 Doan Van Huy 602556.280422.102400  
28/04/2022 10.000 LUONG VAN THANH 713886.280422.102204 Chuyển khoản
28/04/2022 20.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 156981.280422.091556
.VCB
Gieo hạt.
28/04/2022 50.000 DANG THI THUY  0291000272468  Chuyển tiền
28/04/2022 30.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0071001035826 lxstd tặng từ thiện
28/04/2022 1.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 1011000628699 Nghèo
29/04/2022 20.000 DANG THI THUY DUNG  071776.300422.012618 Chuyển khoản
29/04/2022 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0341007120274 Tốt
29/04/2022 20.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ MBVCB.1970018754.
2001.VCB Rewards
Trẻ em khuyết tật
29/04/2022 100.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 930835.290422.225629 Ủng hộ
29/04/2022 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 898721.290422.214400 hong thoa chuyen tu thien
29/04/2022 20.000 PHAM TUAN  993842.290422.210242  
29/04/2022 20.000 NGUYEN DANH HUY HOANG 769626.290422.205929
.VCB
Chuyển khoản
29/04/2022 20.000 HUYNH THI THUY DUNG 604931.290422.204004
.VCB
Chuyển khoản
29/04/2022 20.000 NGUYEN THI NGHIA  771509.290422.203446 Chuyển tiền
29/04/2022 200.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 1012474964 Bình thường.
29/04/2022 5.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 734120.290422.201036 Chuyển tiền từ thiện 5k
29/04/2022 20.000 PHAN THI DAM 147879.290422.193731 Chuyển khoản
29/04/2022 20.000 NGUYEN THI NHUAN 254888.290422.193532.
23617679748
 
29/04/2022 100.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 1012590850 nghèo khó
29/04/2022 20.000 PHAM DINH THUONG 444486.290422.191444 Chuyển khoản
29/04/2022 20.000 DO VAN HAO 106172.290422.191146.  
29/04/2022 20.000 LE THI HIEN 1016777458 Chuyển tiền
29/04/2022 5.000 PHAM THI TRUYEN  0031000220835  Chuyển tiền
29/04/2022 1.000.000 DANG LE XUAN PHUONG  0111000272281 UH quỹ
29/04/2022 20.000 HUYNH THU NGOC 671885.290422.181507  
29/04/2022 5.000 NGUYEN DINH NHAT 740170.290422.173943 Chuyển tiền
29/04/2022 20.000 DUONG VAN HOA 882605.290422.173241  
29/04/2022 20.000 HUYNH TRAN HA PHUONG 051155.290422.172238 Chuyển khoản
29/04/2022 500.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 939146.290422.155952 donation
29/04/2022 20.000 TRAN THI HONG NGOC 1020942210 Chuyển tiền
29/04/2022 300.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0471000021786  Ủng hộ trẻ em khuyết tật
29/04/2022 10.000 NGUYEN TRUNG HIEU 924728.290422.145454  
29/04/2022 5.000 LAM THI PHUONG NHA 1023657018 Chuyển tiền
29/04/2022 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 920486.290422.142540 lm nv
29/04/2022 20.000 LE VU BAO 013044.290422.135013
.VCB
 
29/04/2022 20.000 TRAN THI BICH LOAN  9378260900  
29/04/2022 5.000 LU CHIN HOA 564571.290422.132407 Chuyển tiền
29/04/2022 20.000 NGUYEN THI KIM NGAN 0111000158838  Chuyển tiền
29/04/2022 20.000 PHAM THI MAI  871726.290422.120900 Chuyển khoản
29/04/2022 20.000 BUI THI HIEN 550941.290422.113414  
29/04/2022 20.000 NGUYEN THI NGAN 788494.290422.113206 Chuyển tiền
29/04/2022 20.000 NGUYEN THI HONG PHUONG 1016861320 Chuyển tiền
29/04/2022 5.000 BUI THI THUY AN 158677.290422.105723 Chuyển tiền
29/04/2022 5.000 Thai Thanh Hieu  088100045656 Chuyển tiền
29/04/2022 200.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 512636.290422.104134 for children
29/04/2022 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 886927.290422.102926 tientien tu thien
29/04/2022 5.000 NGUYEN THANH TRUNG  1014265031 Chuyển tiền
29/04/2022 10.000 MAU TIEN QUAN 885651.290422.101827  
29/04/2022 300.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 1020524353 Đồng cảm
29/04/2022 200.000 DINH TRUNG NGUYEN  815864.290422.085424 Chuyển tiền
29/04/2022 30.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0071001035826 lxstd tặng từ thiện
30/04/2022 100.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0021000265602 ủng hộ
30/04/2022 100.000 GIA YEN  673280.300422.225700 Ủng hộ các em
30/04/2022 400.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0071001139761 Hi
30/04/2022 930.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 653388.300422.224041. Lop ETA22019 Ms Hoa ung ho
30/04/2022 10.000 TRAN DUY QUANG HUY 239243.300422.222735 Chuyển khoản
30/04/2022 10.000 NGUYEN THANH LOC 201121.300422.220914 Chuyển khoản
30/04/2022 5.000 HUYNH THIEN THANH TOAN 219460.300422.211313 Chuyển tiền
30/04/2022 20.000 DO QUOC THUAN  418794.300422.201049  
30/04/2022 20.000 NGUYEN KIEU PHUONG 070433.300422.200810 Chuyển tiền
30/04/2022 20.000 Nguyen Van Chinh 821055.300422.184037  
30/04/2022 20.000 Phan Ba Kong 159074.300422.183951.  
30/04/2022 5.000 PHAM NGOC DANH 799699.300422.182831 Chuyển tiền
30/04/2022 5.000 Tran Nguyen Bao Nhu 0121000631121  ck
30/04/2022 20.000 BUI THI THU HIEN 610621.300422.180245  
30/04/2022 20.000 PHUNG DUC QUANG 878621.300422.175313  
30/04/2022 20.000 PHUNG THI NGOC HA 859325.300422.172816  
30/04/2022 20.000 TU THI NHU TUYET 119502.300422.170334 Chuyển tiền
30/04/2022 20.000 NGO THI XUAN HOA 130933.300422.170237  
30/04/2022 20.000 TRINH NHUT MINH 687121.300422.165348 Chuyển khoản
30/04/2022 20.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 977384.300422.154607 Chuyển tiền
30/04/2022 20.000 CHU HOANG HIEP 0181003659811  Chuyển tiền
30/04/2022 5.000 HOANG VAN LONG  0371000485654  Chuyển tiền
30/04/2022 100.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0181003391498 Trẻ em khuyết tật
30/04/2022 5.000 HOANG THI VUONG 1012866476 Chuyển tiền
30/04/2022 5.000 NGUYEN VAN HAO 155299.300422.143605 Chuyển tiền
30/04/2022 20.000 NGUYEN THI PHUONG THAO 098887.300422.142415  
30/04/2022 20.000 NGUYEN THI HONG CAM 185669.300422.142219  
30/04/2022 20.000 NGUYEN THI BINH 1020325884 BE QUANG VU
30/04/2022 20.000 VU VAN MANH 798288.300422.133629 Chuyển tiền
30/04/2022 20.000 HA THI THANH THAO 119744.300422.131804 Chuyển khoản
30/04/2022 5.000 PHUNG KIEM CHOI 9334914937 Chuyển tiền
30/04/2022 20.000 NGUYEN VAN HUNG  908441.300422.130027 Chuyển khoản
30/04/2022 5.000 DINH VAN THIEN  0461000575983  Chuyển tiền
30/04/2022 20.000 Nguyen thien dung 317640.300422.124918  
30/04/2022 20.000 NGUYEN THI HONG NHUNG  875412.300422.124325 Chuyển khoản
30/04/2022 20.000 NGUYEN THI THANH HANG 064881.300422.123750  
30/04/2022 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 9879577109 m
30/04/2022 20.000 DANG TIEN THANH  0011004301924  LAI VU KHANH DUY
30/04/2022 20.000 Le Thi Ngoc Chau 910999.300422.115024  
30/04/2022 20.000 TRAN VAN SON 979106.300422.113234  
30/04/2022 20.000 LE THI HIEN  1016777458 Chuyển tiền
30/04/2022 200.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0561003837432  Trẻ em khuyết tật
30/04/2022 20.000 TRUONG THAO MAI 583386.300422.105604.  
30/04/2022 20.000 NONG THI LE  745089.300422.104843 Chuyển khoản
30/04/2022 20.000 LUONG THI XUYEN  440646.300422.104839 Chuyển tiền
30/04/2022 20.000 DINH THI CONG 1013410612  
30/04/2022 5.000 LUONG QUANG TRUNG 0081001298382 Chuyển tiền
30/04/2022 20.000 TRAN THI HOA 959171.300422.101339  
30/04/2022 200.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0511000439029  Trẻ em khuyết tật
Tổng số 70.088.291      
         
 
 
 

 
 
 
 


Bảng tổng hợp nguồn vận động từ các nhà hảo tâm tại ngân hàng Vietinbank
(Từ 01/04/2022 đến 30/04/2022)
NT Số tiền Tên nhà hảo tâm ủng hộ Quỹ Số tài khoản/ tham chiếu Ghi chú
1/4/2022 1.000.000 Phạm Thanh Tùng 19027603332012 UH
17/4/2022 5.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 050133002321  Ủng hộ Quỹ vì trẻ em khuyết tật VN
17/4/2022 500.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0560115985006 Một chút tấm lòng cho các em
30/4/2022 750.000 Phạm Thanh Tùng 19027603332012 UH
Tổng số 2.255.000      
 
 
 
 
Bảng tổng hợp nguồn vận động từ các nhà hảo tâm tại ngân hàng Sacombank
(Từ 01/04/2022 đến 30/04/2022)
 
NT Số tiền Tên nhà hảo tâm ủng hộ Quỹ Số tài khoản/ tham chiếu Ghi chú
1/4/2022 30.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ EWI191735322  Ủng hộ Quỹ
1/4/2022 500.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ   Ủng hộ 
1/4/2022 200.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ EWX191936191  Ủng hộ Quỹ
1/4/2022 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ EWX191946031  Ủng hộ Quỹ
1/4/2022 100.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ EWX191974625  Ủng hộ Quỹ
2/4/2022 20.000 PHAM THI HIEN CKN 975336 Chuyển tiền
2/4/2022 5.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ EWI192139031  Ủng hộ Quỹ
2/4/2022 1.000.000 LY QUAN DIEU   CKN 385353 Quỹ vì trẻ em khuyết tật VN
4/4/2022 100.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ EWX193152798  Ủng hộ Quỹ
5/4/2022 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ EWX193390441  Ủng hộ Quỹ
6/4/2022 25.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ EWX193968719  Ủng hộ Quỹ
6/4/2022 5.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ EWX193973247  Ủng hộ Quỹ
7/4/2022 50.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ EWX194177870 Ủng hộ Quỹ
7/4/2022 50.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ EWX194222310  Ủng hộ Quỹ
7/4/2022 200.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ EWX194264238  Ủng hộ Quỹ
7/4/2022 4.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ EWX194273950  Ủng hộ Quỹ
7/4/2022 99.471 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ EWX194446736  Ủng hộ Quỹ
7/4/2022 20.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ EWX194454135  Ủng hộ Quỹ
8/4/2022 100.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ EWX194708266  Ủng hộ Quỹ
8/4/2022 200.000 VU XUAN QUY 830780  VI TRE EM VN CKN 
9/4/2022 100.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ EWX195120487  Ủng hộ Quỹ
12/4/2022 25.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ EWX195656197  Ủng hộ Quỹ
12/4/2022 100.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ EWX195792937  Ủng hộ Quỹ
12/4/2022 20.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ EWX195866254  Ủng hộ Quỹ
12/4/2022 20.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ EWX196037095  Ủng hộ Quỹ
12/4/2022 13.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ EWX196134566  Ủng hộ Quỹ
12/4/2022 100.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ EWX196445198  Ủng hộ Quỹ
12/4/2022 20.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ EWX196518249  Ủng hộ Quỹ
12/4/2022 100.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ EWX196538331  Ủng hộ Quỹ
13/4/2022 200.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ EWX197092687  Ủng hộ Quỹ
13/4/2022 200.000 NGUYEN QUANG SANG  0271000956231 Cầu mong các cháu khỏe mạnh
13/4/2022 50.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ EWX197394972  Ủng hộ Quỹ
14/4/2022 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ EWI197575930  Ủng hộ Quỹ
14/4/2022 500.000 TRAN MINH TUYET ANH  CKN 260847 Ủng hộ quỹ khuyết tật trẻ em 
14/4/2022 59.571 NGUYEN NGOC HONG TRAN 9 CKN 374746 Ủng hộ quỹ vì trẻ em khuyết tật Việt Nam
15/4/2022 100.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ EWX197912785  Ủng hộ Quỹ
15/4/2022 300.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ EWI197932588  Ủng hộ Quỹ
15/4/2022 444.444 NGUYEN NGOC NHU QUYNH  CKN 742354 Quỹ vì trẻ em khuyết tật Việt Nam
15/4/2022 100.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ EWX198179871  Ủng hộ Quỹ
15/4/2022 100.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ EWX198272220  Ủng hộ Quỹ
15/4/2022 50.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ EWX198284974  Ủng hộ Quỹ
15/4/2022 900  Nguyen Minh Nhut EWI198318576  Ủng hộ Quỹ
16/4/2022 1.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ EWI198706230  Ủng hộ Quỹ
18/4/2022 50.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ EWX199106087  Ủng hộ Quỹ
18/4/2022 6.550 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ EWI199309663  Ủng hộ Quỹ
20/4/2022 418.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ EWI200543079  Ủng hộ Quỹ
21/4/2022 200.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ EWX200984385  Ủng hộ Quỹ
22/4/2022 50.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ EWX201466931  Ủng hộ Quỹ
22/4/2022 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ EWX201489389  Ủng hộ Quỹ
25/4/2022 100.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ EWX202091706  Ủng hộ Quỹ
25/4/2022 50.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ EWX202327973 Ủng hộ Quỹ
26/4/2022 1.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ EWX202961867 Ủng hộ Quỹ
26/4/2022 1.000.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ EWX203048658 Ủng hộ Quỹ
26/4/2022 20.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ EWX203342550 Ủng hộ Quỹ
27/4/2022 100.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ EWX203373167 Ủng hộ Quỹ
28/4/2022 100.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ EWI203922595 Ủng hộ Quỹ
29/4/2022 200.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ EWX204298376 Ủng hộ Quỹ
29/4/2022 100.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ EWX204298537 Ủng hộ Quỹ
29/4/2022 50.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ EWX204306126 Ủng hộ Quỹ
29/4/2022 200.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ EWX204335775 Ủng hộ Quỹ
30/4/2022 20.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ EWX204335775 Ủng hộ Quỹ
30/4/2022 3.216 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ EWX205053883  Ủng hộ Quỹ
30/4/2022 900 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ EWI205054123  Ủng hộ Quỹ
         
Tổng số 8.022.052      
 
Bảng tổng hợp các nhà hảo tâm tặng quà bằng hiện vật (tương đương mức tiền)
(Từ 01/04/2022 đến 30/04/2022)
NT Số tiền Tên nhà hảo tâm ủng hộ Quỹ Số tài khoản/ tham chiếu Ghi chú
01/04/2022 242.769.000 Công ty Cổ Phần VPMILK   Công ty cổ phần VPMILK trao tặng 10.224 Hộp sữa tiệt trùng VPMILK GROW (loại 110ml và 180ml) và 499 Túi sữa  IQLac Pro School (Túi nhôm loại 1Kg)
19/04/2022 6.000.000 Karmel VietNam   245 Kg gạo Nam Bình nhãn nâu
Tổng số 248.769.000      
 
 
 
 
 
 
 


Văn phòng quỹ Vì trẻ em Khuyết tật Việt Nam tại Hà Nội
Trang inGửi bạn bè Chia sẻ trên facebook  Chia sẻ trên twitterThảo luậnXem thảo luận
Thông tin khác:
Xem nhiều nhất
Tiêu điểm
Thông tin ủng hộ từ thiện
Quỹ Vì Trẻ Em Khuyết tật
1) Tên tài khoản: "Quỹ Vì trẻ em khuyết tật"
  Số tài khoản VNĐ: 00110 0381 4022
                       CIF: 481 3569
  Số tài khoản USD: 00113 7381 4041 
                       CIF: 481 3569
  Swift Code: BFTVVNVX 001
  Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam
  (Vietcombank)

Sở giao dịch
Địa chỉ: 
11 Láng Hạ, phường Thành Công, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội (Địa chỉ cũ: 31-33 Ngô Quyền, phường Hàng Bài, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội).
 2) Tên Tài khoản: Quỹ Vì trẻ em khuyết tật Việt Nam
Số TK: 121000034371 Tại Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam  - CN Hai Bà Trưng Hà Nội


3)Tên Tài khoản: Quỹ Vì trẻ em khuyết tật Việt Nam
Số TK: 060095268466 Tại Ngân hàng Sacombank chi nhánh Bình Chánh TP Hồ Chí Minh

 
Nội dung chuyển khoản: Ủng hộ "Quỹ Vì trẻ em khuyết tật Việt Nam".
Đường dây nóng: 024 38238804 hoặc 0912.304.995
Mới cập nhật
Cô bé 10 tuổi bị ung thư trong "Chuyến bay của Linh - Điều ước thứ 7" đã qua đời
Bạn biết đến Quỹ Vì Trẻ Em Khuyết Tật bằng phương tiện
Mạng internet
Truyền hình
Truyền thanh
Khác
Thiết kế web: OnIP™