Danh ngôn:
Thứ bẩy, 02/12/2023
TẤM LÒNG HẢO TÂM

Danh sách các nhà hảo tâm (Từ ngày 15/5/2022) đến ngày 21/5/2022)

Cập nhật lúc 18:29 25/05/2022
Bảng tổng hợp nguồn vận động từ các nhà hảo tâm (từ ngày 15/5/2022 đến ngày 21/5/2022)
Quỹ Vì trẻ em Khuyết tật Việt Nam

Vp HN: Số 25 Vũ Trọng Phụng, Phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân, Tp Hà Nội
Vp HCM: Số 15 Tú Xương, phường Võ Thị Sáu, quận 3, Tp Hồ Chí Minh

 
Bảng tổng hợp nguồn vận động từ các nhà hảo tâm tại ngân hàng Vietcombank
(Từ ngày 15/5/2022 đến 21/5/2022)
 
NT Số tiền Tên nhà hảo tâm ủng hộ Quỹ Số tài khoản/ tham chiếu Ghi chú
15/05/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 995760.150522.22
0010
Trẻ em khuyết tật VN
15/05/2022 20,000 PHUNG THI HUONG 649102.150522.21
3253
Chuyển khoản
15/05/2022 100,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 1012372990 Quỹ vì trẻ em khuyết tật
15/05/2022 300,000 Nhung 848035.150522.20
5408.VCB
Nhung ck
15/05/2022 5,000 TRINH THU LIEN 0501000203181  
15/05/2022 20,000 dang thi van 007182.150522.2
04213.
 
15/05/2022 5,000 TRAN QUOC TIN 309915.150522.20
2147
Chuyển tiền
15/05/2022 10,000 DUONG HOAI THUONG 545079.150522.2
02133
Chuyển khoản
15/05/2022 20,000 DO THI TUYEN 437430.150522.2
01159
 
15/05/2022 10,000 NGUYEN THI THOM 1021000017856 Chuyển tiền
15/05/2022 30,000 LE THI PHUNG TIEN  0121000853686 Chuyển tiền
15/05/2022 10,000 Ho van pho 476553.150522.19
5944.
 
15/05/2022 20,000 HOANG THI NGA LINH 473417.150522.1
95851
Chuyển khoản
15/05/2022 20,000 phan thi chien 926215.150522.1
95115.
 
15/05/2022 10,000 NGUYEN VAN VU 418295.150522.1
94209
Chuyển khoản
15/05/2022 10,000 NGUYEN THI THU 390453.150522.1
93307
Chuyển khoản
15/05/2022 5,000 Pham Thi Kim Ngan 276817.150522.1
91854
Chuyển tiền
15/05/2022 5,000 VU QUANG HUY 1021072758 Chuyển tiền
15/05/2022 10,000 phung thi huyen trang 316479.150522.1
90425.
 
15/05/2022 10,000 TRAN VAN HOAI PHONG 9334581805 Chuyển tiền
15/05/2022 100,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 9375143346 khó khăn
15/05/2022 5,000 Vu Duc Trung  593655.150522.18
0449
Chuyển tiền
15/05/2022 10,000 bui thi ngan 910287.15052
2.175108.
 
15/05/2022 10,000 NGUYEN THI LAN  0351001227804 Chuyển tiền
15/05/2022 20,000 DO HOAI AN  9986721303 chuyen tien quy tre em
15/05/2022 10,000 NGUYEN THI HIEN 936628.150522.1
72204
Chuyển khoản
15/05/2022 20,000 PHAM THI DAO 408795.150522.1
71512.
 
15/05/2022 10,000 NGUYEN THANH CONG 1016630378  
15/05/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 204529.150522.1
70251
 thuong ck tu thien
15/05/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 973313.150522.
170125
Quyên góp
15/05/2022 5,000 NGUYEN THI LIEU 1016705696 Chuyển tiền
15/05/2022 10,000 NGUYEN VI HA TRANG 196822.150522.1
64850
 
15/05/2022 5,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 574012.150522.1
64431
Nhiệm vụ 2
15/05/2022 20,000 LA THI LAM OANH 499050.150522.1
63402
Chuyển tiền
15/05/2022 20,000 PHAN THI HONG THIEM 401292.150522.
162549
 
15/05/2022 20,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 239295.150522.1
62359
Chuyển tiền từ thiện
15/05/2022 10,000 ly xuan tuong 236574.150522.1
61836.
 
15/05/2022 5,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 415039.150522.1
61810
Bong Con chuyen khoan
15/05/2022 100,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 643939.150522.1
61120
Mong các em sống khỏe
15/05/2022 10,000 PHAM MINH TIEN 408875.150522.1
60107
Chuyển tiền
15/05/2022 20,000 LE THI XUYEN 153603.150522.1
55040.
 
15/05/2022 5,000 LO THI HONG 0731000899943 Chuyển tiền
15/05/2022 500,000 TRAN THI THU HUYEN  288282.150522.1
52829
Chuyển khoản
15/05/2022 20,000 DINH THI LOAN 511463.150522.15
2306
Chuyển khoản
15/05/2022 20,000 TRAN THI HANG 0821000144858  Chuyển tiền
15/05/2022 45,302 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ MBVCB.2019272012.
2001.VCB Rewards
Trẻ em khuyết tật 
15/05/2022 20,000 TCHAO GIA HUE 0461000476256 Chuyển tiền
15/05/2022 10,000 Dao Thuy Linh 090681.150522.1
40624.
 
15/05/2022 10,000 PHAN THI DIEM TRINH 116455.150522.1
35524
Chuyển tiền
15/05/2022 20,000 DANG THI HEN 065674.150522.1
35446
Chuyển khoản
15/05/2022 20,000 DANG TRAN HUONG GIANG 1026363849 Chuyển tiền
15/05/2022 20,000 BUI THANH TUNG 032563.150522.1
33819
Chuyển khoản
15/05/2022 10,000 TRAN THI NGOC PHUONG 396227.150522.1
33541
Chuyển tiền
15/05/2022 20,000 NGUYEN THI MY 831857.150522.1
32932
 
15/05/2022 20,000 LE THI HONG OANH  0061001016574  Chuyển tiền
15/05/2022 20,000 NGUYEN THUY TRA 993020.150522.
131847
quy ho tro cho tre em co hoan canh kho khan Viet nam
15/05/2022 10,000 NGUYEN NGOC HOAN 272019.150522.1
31301
Chuyển tiền
15/05/2022 20,000 DONG NHU Y 974837.150522.
131016
Chuyển khoản
15/05/2022 50,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 1023421903 Mot it tam long danh cho cac em
15/05/2022 20,000 Vu Thi Hoai 030620.150522.124
118.ZP68HQJ47H9K 
ck
15/05/2022 5,000 TRUONG VAN VIN 1023051718 Chuyển tiền
15/05/2022 10,000 PHAM THI YEN  878299.150522.
122742
Chuyển khoản
15/05/2022 20,000 phan sam 610132.150522.12
2654.
 
15/05/2022 10,000 HO GIA LONG 330880.150522.1
22648.
 
15/05/2022 10,000 VO THI GIANG 647329.150522.1
21911
Chuyển tiền
15/05/2022 20,000 HOANG HAI ANH 844177.150522.
121334.
 
15/05/2022 20,000 VU VAN PHIEN 365260.150522.1
15638
 
15/05/2022 20,000 PHAM NGOC HUYEN 153053.150522.1
14913.VCB
Chuyển khoản
15/05/2022 15,000 Pham Dang Anh Thu 517737.150522.11
2843
Tặng các bé
15/05/2022 20,000 NGUYEN MY XUYEN 848041.150522.112
728.VCB
Chuyển khoản
15/05/2022 20,000 AU THI THANH HONG 925222.150522.
111749
Chuyển khoản
15/05/2022 20,000 NGUYEN THI BICH TRAM  270200.150522.1
10527
Chuyển tiền
15/05/2022 20,000 TRAN TRUNG CANG 783044.150522.
105632
 
15/05/2022 10,000 NGUYEN DANG DUNG  1026821046 Chuyển tiền
15/05/2022 20,000 HOANG THI HUE 714572.150522.10
3940.
 
15/05/2022 20,000 Nguyen Thi Kim Anh 556327.150522.1
02216.
 
15/05/2022 10,000 HOANG THI MINH NGUYET 531697.150522.1
01258.
HOANG THI MINH NGUYET K60 Anh 10 KTDN
15/05/2022 50,000 DANG THI THUY 0291000272468  Chuyển tiền
15/05/2022 10,000 HOANG THI MINH NGUYET 019104.15052
2.001651
HOANG THI MINH NGUYET K60 Anh 10 KTDN
15/05/2022 10,000 HOANG THI MINH NGUYET  283217.140522
.234332
HOANG THI MINH NGUYET K60 Anh 10 KTDN
15/05/2022 6,800 DANG THI THANH TRA 904150.140522.2
31745
gieo hat tay hat xau deu huong hat no ve cot suc khoe van dong nhan thuc con gai Minh Anh
16/05/2022 5,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 611844.160522.
224318
 
16/05/2022 9,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 1021696635 Học sinh cấp ba
16/05/2022 20,000 HA THI HIEN  637692.160522.2150
37.VCB
Chuyển khoản
16/05/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 1025467252 bình thường
16/05/2022 10,000 Vu Thuy Linh 431749.160522.2
13719
Vu Thuy Linh 2111110169 KTDN Anh 01 K60 ung ho
16/05/2022 1,000,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0431000196144 tr em
16/05/2022 10,000 LO THI HONG VIET  889691.160522.21
2828
Chuyển khoản
16/05/2022 20,000 TRAN THI NGOC HANG 550721.160522.2
12633.
 
16/05/2022 5,000 bich thuy 354159.160522.2
11513.
 
16/05/2022 10,000 hoang van manh 1017989552  
16/05/2022 100,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0341007198550 các bé khuyết tật
16/05/2022 20,000 DANG THI DUYEN 158850.160522.2
01230
Chuyển tiền
16/05/2022 10,000 Nguyen Duc hiep 614329.160522.2
00637.
 
16/05/2022 20,000 PHAN NU PHUONG THUY  730144.160522.19
5502
Chuyển tiền
16/05/2022 10,000 NGUYEN THI MAI 539164.160522.19
4410.
 
16/05/2022 5,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 836429.160522.19
2452
từ thiện
16/05/2022 20,000 nguyen thi mong thuy 906292.160522.1
91039.
 
16/05/2022 5,000 NGUYEN HUU DU  1.071E+12 Chuyển tiền
16/05/2022 10,000 Nguyen Ti 815909.160522.1
85114
Chuyển tiền
16/05/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 573190.160522.1
82956
 
16/05/2022 10,000 Le trinh 199545.160522.1
81812.
 
16/05/2022 10,000 TRIEU A NHI  650458.160522.18
1643
chuyển khoản
16/05/2022 200,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0491000098688 khó khăn
16/05/2022 20,000 hoang van xieng 820719.160522.1
81608.
 
16/05/2022 10,000 NGUYEN XUAN GIANG 233653.160522.1
81431
chuyển khoản
16/05/2022 15,000 MAI VAN VIEN 433846.160522.1
81206
Chuyển tiền
16/05/2022 20,000 TRAN VAN SANG 502480.160522.1811
42.VCB
 
16/05/2022 20,000 Y QUAT 598704.160522.1
80437
chuyển khoản
16/05/2022 10,000 LE MINH TRUONG VU 322860.160522.1
80024
Chuyển tiền
16/05/2022 10,000 NGUYEN THI THUY LINH 885809.160522.1
75856.
 
16/05/2022 10,000 LO VAN HUY 544724.160522.
175231
chuyển khoản
16/05/2022 20,000 DAO NGOC CHAM 368336.160522.1
71546
chuyển khoản
16/05/2022 20,000 NGUYEN TIEN THAI 243245.160522.16
5007.
 
16/05/2022 5,000 HUYNH THANH TRUC 691277.160522.1
62954
Chuyển tiền
16/05/2022 20,000 PHAM LINH TRANG 811719.160522.1
62734
chuyển khoản
16/05/2022 10,000 DAO DINH TINH SHGD:10059235.D
D:220516
 
16/05/2022 10,000 Nguyen van tri 707740.160522.16
0112.
 
16/05/2022 10,000 VU THI LINH  681541.160522.1
55419
chuyển khoản
16/05/2022 10,000 DO THI HAO 0361000265500 chuyển tiền từ thiện
16/05/2022 20,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 971617.160522.15
4931.VCB
chuyển tiền từ thiện
16/05/2022 10,000 DO THI QUYNH 901964.160522.
153521
chuyển khoản
16/05/2022 10,000 Nguyen van ha 579735.160522.1
52638.
 
16/05/2022 20,000 HO THI KIM HOA 0721000578960  Chuyển tiền
16/05/2022 10,000 TRAN THI THANH THUY  536107.160522.
145924
 
16/05/2022 10,000 NGUYEN DUC THANH 689219.160522.14
5853.
 
16/05/2022 200,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0281000655786 bình thường
16/05/2022 10,000 HO VAN THUONG 659525.160522.1
43541
chuyển khoản
16/05/2022 5,000 NGUYEN QUANG CHIEN  1021115611 Chuyển tiền
16/05/2022 20,000 PHAM TUAN SON  0591000402186 Chuyển tiền
16/05/2022 10,000 NGUYEN VAN KHUONG 527148.160522.1
35844
 
16/05/2022 40,000 DUONG DINH CHIN 0031000780444 Chuyển tiền
16/05/2022 10,000 NGUYEN THI CHO 1023104944 Chuyển tiền
16/05/2022 10,000 LE NGOC TAN 219804.160522.13
5351
 
16/05/2022 10,000 HA THI THANH THAO SHGD:10004032.DD
:220516 
 NGUYEN HUU NAM chuyen tien
16/05/2022 10,000 HA THI THANH THAO 750547.160522.1
34720
Chuyển tiền
16/05/2022 10,000 NGUYEN THI HIEN 261137.160522.1
34504
chuyển khoản
16/05/2022 10,000 VU VAN TRUONG 245973.160522.13
3926
chuyển khoản
16/05/2022 5,000 LE THIEN CHIEN   0181003642157 Chuyển tiền
16/05/2022 10,000 TCHAO GIA HUE 0461000476256 Chuyển tiền
16/05/2022 50,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0351001016494 người khuyết tật
16/05/2022 20,000 Nguyen Tuan Anh 626342.160522.1
30615.
 
16/05/2022 5,000 CAO HUU NHAT TIEN 1022972830 Chuyển tiền
16/05/2022 10,000 TRAN THI BICH 607358.160522.1
22054
Chuyển tiền
16/05/2022 5,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 134029.160522.1
21536
ck từ thiện
16/05/2022 5,000 TRAN THI HONG 777583.160522.1
21214
Chuyển tiền
16/05/2022 20,000 DAO CONG THUONG 970893.160522.1
15839.
 
16/05/2022 5,000 TRINH HA LINH 985788.160522.1
14822
Chuyển tiền
16/05/2022 5,000 LO VAN THUY 640391.160522.11
4814
Chuyển tiền
16/05/2022 20,000 vu thi hoai 022815.160522.
112911
 
16/05/2022 10,000 HOANG BUI MINH TRUYEN 867129.160522.1
12731
Chuyển khoản
16/05/2022 20,000 TRAN QUOC VIET 502064.160522.1
10814
 
16/05/2022 5,000 NGUYEN THI THU NGUYET 626709.160522.1
05626
Chuyển tiền
16/05/2022 20,000 NGUYEN THI CAM NHUNG SHGD:10041278.DD:
220516
 
16/05/2022 20,000 PHAM THI CHUNG SHGD:10040676.DD:2
20516
 
16/05/2022 5,000 PHAM THI NAM 0351000813691 Chuyển tiền
16/05/2022 20,000 NGUYEN THI THUY LINH  587120.160522.102
627.VCB
Chuyển khoản
16/05/2022 100,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0451000359969 ha noi
16/05/2022 10,000 TRAN TAO CONG IBPS/SE:01310005.DD:1
60522
Ủng hộ
16/05/2022 20,000 LA THI VAN ANH SHGD:10029537.DD:2
20516
Anh chuyen la thi van anh
16/05/2022 20,000 LE THI MY LOAN 968206.160522.0
93751
ck
16/05/2022 20,000 TRIEU THI NGOAN SHGD:10029903.DD:2
20516
 
16/05/2022 30,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0071001035826 lxstd tặng từ thiện
16/05/2022 1,000,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ  0491000051426 từ thiện
16/05/2022 1,000,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ  0711000227251 Trẻ em
16/05/2022 1,800 DANG THI THANH TRA 760457.150522.2
32932
DANG THI THANH TRA gieo hat tay hat xau deu huong hat no ve cot suc khoe van dong nhan thuc con gai Minh Anh
17/05/2022 75,000 Pham Dang Anh Thu 432394.170522.2
22406
Tặng các bé
17/05/2022 5,000 BUI THI THANH HIEN 444459.170522.2
15403
Chuyển tiền
17/05/2022 20,000 NGUYEN THI KIEU TRANG 726905.170522.2
14042
Chuyển khoản
17/05/2022 5,000 HOANG THI NGOC NGA 1024113808 Chuyển tiền
17/05/2022 5,000 .LE VIET ANH 257478.170522.2
13053 
Chuyển tiền
17/05/2022 50,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ MBVCB.2027735891
.2001.VCB Rewards
uh
17/05/2022 10,000 LE ANH THU  0181002805659 Chuyển tiền
17/05/2022 20,000 VI VAN DUNG 815736.170522.2113
35.VCB
Chuyển khoản
17/05/2022 5,000 DUONG THI OANH 775630.170522.2
05103
Chuyển tiền
17/05/2022 50,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0461000543893 tre ngheo khuyet tat hieu hoc
17/05/2022 10,000 HA SY TUNG  0351001202611  vuong thi huyen trang
17/05/2022 20,000 NGUYEN THI PHIEN 752864.170522.20
2036.
 
17/05/2022 10,000 .PHAM THI HUONG 1025739072 Chuyển tiền
17/05/2022 10,000 PHAM THANH LINH 396770.170522.1
95540.
 
17/05/2022 10,000 TRUONG THI THU HA 839292.170522.
195119
 
17/05/2022 10,000 PHAM THI THU HIEN 829872.170522.1
94706
Chuyển khoản
17/05/2022 5,000 NGUYEN NHU HA 149905.170522.19
0914.
 
17/05/2022 10,000 TRAN VU HUNG SON 908914.170522.19
0114.
 
17/05/2022 20,000 BAN TON CHIEP  795636.170522.185
955.VCB
Chuyển khoản
17/05/2022 10,000 BUI THU HUONG 736981.170522.18
4403.
 
17/05/2022 10,000 DUONG THI THU PHUONG  0361000277535 Chuyển tiền
17/05/2022 10,000 NGUYEN QUANG DONG 191712.170522.1
84227
Chuyển khoản
17/05/2022 10,000 Nguyen minh dung 584735.170522.1
83919.
 
17/05/2022 20,000 NGUYEN THI MY TUYEN 735647.170522.1
83555
 
17/05/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 119134.170522.18
2004
Ck tu thien
17/05/2022 10,000 HA THE PHONG 218269.170522.1
80832.
 
17/05/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 9879577109 m
17/05/2022 10,000 TRAN THI TUYET  574719.170522.17
2003
Chuyển tiền
17/05/2022 10,000 NGUYEN VAN SAC  0101001173917 Chuyển tiền
17/05/2022 10,000 TRAN THI NGOC HA  430798.170522.1
70103
Chuyển tiền
17/05/2022 10,000 DO THI HUONG GIANG 812416.170522.16
5159
Chuyển khoản
17/05/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 133300.170522.1
64756
Ủng hộ
17/05/2022 10,000 LE THI BICH THUY 717008.170522.16
2543
Chuyển khoản
17/05/2022 5,000 TRAN THI HUYEN TRANG 885954.170522.1
62456
Chuyển tiền
17/05/2022 20,000 KATOR THI VIEN NGOC 422074.170522.155
022.VCB
Chuyển khoản
17/05/2022 10,000 NGUYEN THANH AN 1014693629  
17/05/2022 10,000 HA VAN TRUONG SHGD:10032463.DD:
220517
Truong chuyen
17/05/2022 5,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 121289.170522.
150344
 
17/05/2022 20,000 DO THI LY 660989.170522.1
45101 
Chuyển khoản
17/05/2022 10,000 YONA PHOR NE 388470.170522.14
4549
Chuyển khoản
17/05/2022 20,000  PHAM HUU LOC 206508.170522.1
44107
 
17/05/2022 20,000 DANG DINH THIN 372081.170522.1
44022
Chuyển khoản
17/05/2022 10,000 Ho Than Quyen 330710.170522.14
2550.
 
17/05/2022 5,000 TRAN THI LINH 140617.170522.1
41214
Chuyển tiền
17/05/2022 300,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0441000736882 Chuyển khoản
17/05/2022 20,000 TRAN VAN HUNG 1.011E+12  
17/05/2022 10,000 NGUYEN NGOC CAN 985836.170522.1
34139.
 
17/05/2022 20,000 TRAN THI THU TRANG 890522.170522.13
2810.VCB
Chuyển khoản
17/05/2022 20,000 Nguyen thi diem quynh 179042.170522.1
32757.
 
17/05/2022 10,000 HA THI THANH THUY  153671.170522.1
31647
Chuyển khoản
17/05/2022 5,000 phan le ngoc tuyen 305350.170522.1
25409.
 
17/05/2022 10,000 GIANG KIM NGAN 301607.170522.
125052
Chuyển tiền
17/05/2022 10,000 NGUYEN THI CHO 1023104944 Chuyển tiền
17/05/2022 20,000 Huynh Ngoc Diem 375373.170522.1
21505.
 
17/05/2022 20,000 TRAN VAN PHU 9339096814  
17/05/2022 10,000 TRAN NGOC CHAU 005904.170522.1
20554
Chuyển khoản
17/05/2022 20,000 MAU MINH DUONG  016408.170522.115
016.VCB
Chuyển khoản
17/05/2022 10,000 TRUONG VAN DAI LOC 023950.170522.
113032
Chuyển khoản
17/05/2022 10,000 Dao Thuy Linh 011461.170522.1
12714.
 
17/05/2022 20,000 THAI HONG HOA 0041000342700  Chuyển tiền
17/05/2022 20,000 Nguyen Hoang Huy Luc 669407.170522.1
11923.
 
17/05/2022 20,000 Le Thi Thu Trang 099677.170522.
111255
Chuyển tiền
17/05/2022 20,000 NGUYEN THI BICH NGOC 458327.170522.1
05406
Chuyển tiền
17/05/2022 1,000,000 DOAN ANH DUC 1026561798 chuc cac em nhung dieu tot dep nhat
17/05/2022 5,000 TRINH XUAN MINH  087642.170522.1
04251
Chuyển tiền
17/05/2022 20,652 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ MBVCB.2025407717.
2001.VCB Rewards
Trẻ em khuyết tật
17/05/2022 300,000 TRAN CHAU THANH 1024119181 chuyen tien ung ho quy tre em khuyet tat viet nam
17/05/2022 10,000 NGUYEN NGOC ANH THI 555905.170522.0
95740
Chuyển tiền
17/05/2022 20,000 PHI QUOC TIEN 662055.170522.09
5445
Chuyển khoản
17/05/2022 20,000 PHUNG KIEM CHOI 9334914937 Chuyển tiền
17/05/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 608465.170522.0
94012
 
17/05/2022 30,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0071001035826 lxstd tặng từ thiện
17/05/2022 300,000 PHAM THI YEN  685823.170522.0734
45.VCB
Chuyển khoản
17/05/2022 40,000 NGUYEN THI QUYEN 234036.170522.0
72611
Chuyển khoản
17/05/2022 50,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 1026944470 Công nhận
17/05/2022 5,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 1016570640 Cho trẻ khuyết tật
18/05/2022 500,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 735442.180522.2
23202
Ủng hộ các em
18/05/2022 5,000 Nguyen Ngoc Truc Huynh 943396.180522.2
20220
Chuyển tiền
18/05/2022 20,000 LY MUI NHAY 963977.180522.212
603.VCB
Chuyển khoản
18/05/2022 10,000 NGUYEN THI TRANG ANH  0031000357281 Ủng hộ
18/05/2022 5,000 TONG VAN MANH  612654.180522.21
0748
Chuyển tiền
18/05/2022 50,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0261003459008 bình thường
18/05/2022 20,000 LE THI QUYNH NHU 284061.180522.205
804.VCB
Chuyển khoản
18/05/2022 10,000 NGUYEN THI THUONG  900404.180522.2
05634
 
18/05/2022 100,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 591069.180522.2
05437
Ung ho Quy vi tre em khuyet tat.
18/05/2022 10,000 NGUYEN VAN LINH 975879.180522.204425 Chuyển khoản
18/05/2022 20,000 .HA THI HOAN 254569.180522.2
03918 
Chuyển tiền
18/05/2022 10,000 NGUYEN THI CAM TU 1017919968 Chuyển tiền
18/05/2022 20,000 TA THI NGA 1022516965 Chuyển tiền
18/05/2022 500,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0421000418767 Trẻ em khuyết tật
18/05/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 896234.180522.202835.MAI THI SANG 896234.180522.202835.MAI THI SANG
18/05/2022 10,000 PHAN THI QUYEN 1028508480  
18/05/2022 5,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 804800.180522.19
5406
 
18/05/2022 10,000 LO BICH HUYEN NGHI 751793.180522.1
93842
Chuyển khoản
18/05/2022 10,000 BUI THI THUONG 327064.180522.1
93040
Chuyển khoản
18/05/2022 10,000 DANG THI THU NGA 0041000318268 Chuyển tiền
18/05/2022 10,000 Bui dai biet 866398.180522.1
91756.
 
18/05/2022 10,000 DAO THI LE 603623.180522.1
85547
Chuyển khoản
18/05/2022 20,000 NGUYEN THI HOA 675920.180522.185
115.VCB
Chuyển khoản
18/05/2022 20,000 PHAN NU PHUONG THUY  580984.180522.1
84931
Chuyển khoản
18/05/2022 10,000 TRIEU VAN HONG 780671.180522.1
84824.
 
18/05/2022 10,000 HOANG THUC 451246.180522.1
81345
Chuyển khoản
18/05/2022 10,000 BUI NGOC LINH 745183.180522.1
81236
Chuyển tiền
18/05/2022 20,000 LAM THI MINH HANG 101939.180522.18
0821.VCB
Chuyển khoản
18/05/2022 10,000 SIU MAI DUONG  0621000472113   
18/05/2022 10,000 NGO THI YEN NHI 872112.180522.
175128
 
18/05/2022 10,000 LUC ANH KIEU 339918.180522.1
74417.
 
18/05/2022 10,000 Nguyen quoc dung 177680.180522.1
73705
Chuyển khoản
18/05/2022 10,000 NGUYEN VAN HA 810525.180522.1
73312
Chuyển tiền
18/05/2022 10,000 NGUYEN TRONG TAN 664552.180522.1
73218
Chuyển tiền
18/05/2022 20,000 TRUONG THI HOAN 863648.180522.16
5736
 
18/05/2022 1,000 NGUYEN THI MINH ANH 312824.180522.
165405
Chuyển tiền
18/05/2022 10,000 HO HA HOANG LAM 862053.180522.1
64602
 
18/05/2022 10,000 TRAN CHUNG PHU 860038.180522.1
63332
 
18/05/2022 20,000 Pham Van Phuong 272188.180522.163
112.VCB
 
18/05/2022 30,000 Pham Dang Anh Thu 772727.180522.
161517
Tặng các bé
18/05/2022 10,000 SIU MAI DUONG  0621000472113 VUONG HOAI TAM
18/05/2022 50,000 DANG THI THUY 0291000272468 Chuyển tiền
18/05/2022 20,000 NGUYEN THI ANH NINH  0011004421038 chuyen tien gui quy ho tro tre em
18/05/2022 50,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0401001412619 ko co ten
18/05/2022 10,000 TRAN THI NGOC QUY 847130.180522.1
53301
Chuyển tiền
18/05/2022 1 TRAN THI NGOC QUY 845029.180522.1
53158
Chuyển tiền
18/05/2022 10,000 NGUYEN TAT VO 532107.180522.15
2855
Chuyển khoản
18/05/2022 20,000 HUYNH THI NGOC LINH 699954.180522.15
1459.VCB
Chuyển khoản
18/05/2022 5,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 730681.180522.15
0639
Ck 
18/05/2022 10,000 Y KHOI BYA SHGD:10023312.DD
:220518
ủng hộ
18/05/2022 10,000 Pham van Nga 744494.180522.14
5231
 
18/05/2022 10,000 DINH THY HIEN 0591000239483 chuyển tiền từ thiện
18/05/2022 10,000 VUONG PHUONG ANH 1019623045 Chuyển tiền
18/05/2022 50,000 CHANG VAN KIEN 684236.180522.14
3403
 
18/05/2022 10,000 TRAN VU LINH 1013391396  
18/05/2022 20,000 VU MANH CUONG 333023.180522.1
42241
Chuyển khoản
18/05/2022 30,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 229776.180522.
142118
 
18/05/2022 5,000 DOAN ANH MINH 342778.180522.14
1838.
 
18/05/2022 10,000 PHAN LE CONG DAT SHGD:10018034.DD:2
20518
Dat
18/05/2022 10,000 NGUYEN NGOC LINH 506237.180522.14
0800.
 
18/05/2022 10,000 HOANG VAN TIEN 249459.180522.13
5103.
 
18/05/2022 32,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ MBVCB.2029458508.20
01.VCB Rewards
ủng hộ các cháu thêm nhiều niềm vui
18/05/2022 10,000 MAI THI BICH TUYEN 833066.180522.13
2632
 
18/05/2022 20,000 bui thi ven 677297.180522.13
2229.
 
18/05/2022 5,000 GIANG MANH DINH 0821000177172 ủng hộ
18/05/2022 5,000 DANG THI HUE 661870.180522.12
4927
Chuyển tiền
18/05/2022 10,000 CHEO SAI PAO 1020452778  
18/05/2022 10,000 DO HONG VUONG 827563.180522.1
24300
 
18/05/2022 10,000 NGUYEN TRUONG LONG 265922.180522.1
24011
Chuyển khoản
18/05/2022 10,000 NGUYEN THAI HOANG 065394.180522.12
3125
Chuyển khoản
18/05/2022 20,000 PHAM VAN NGOC 1028149088 Chuyển tiền
18/05/2022 10,000 NGUYEN LONG THANH 141378.180522.1
22636.
 
18/05/2022 20,000 PHAM THI THANH HIEN 039005.180522.12
2148
Chuyển khoản
18/05/2022 10,000 TRAN NGUYEN ANH TU 184240.180522.1
21331.
 
18/05/2022 5,000 CHU VAN LONG 941574.180522.1
20655
Chuyển tiền
18/05/2022 5,000  HUYNH THI TU NGUYEN   0701000456445 Quỹ vì trẻ em khuyết tật
18/05/2022 10,000 TRAN VAN HIEN 464981.180522.1
14923
Chuyển tiền
18/05/2022 300,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0051000544864 ủng hộ Quỹ
18/05/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 1019786944 Đồng cảm
18/05/2022 10,000 CUNG VAN DAI SHGD:10014347.DD:2
20518
Dai chuyen tu thien
18/05/2022 20,000 LONG VAN TRUONG 775200.180522.10
4217
Chuyển tiền
18/05/2022 10,000 Nguyen Thi Kieu Diem 623795.180522.1
04010
Chuyển tiền
18/05/2022 10,000 TONG VAN VUONG 845768.180522.10
3957
Chuyển khoản
18/05/2022 10,000 TRAN THI TUYET 751387.180522.1
03119
Chuyển tiền
18/05/2022 10,000 Lieu Thanh Dat 810741.180522.10
3024.
 
18/05/2022 20,000 NGUYEN THI THAM  0351000974360 Chuyển tiền
18/05/2022 5,000 .NGUYEN VAN PHUC  1028033478 Chuyển tiền
18/05/2022 10,000 VU HUY HOANG 739323.180522.1
01108
Chuyển khoản
18/05/2022 5,000 LE VAN CUONG  705224.180522.10
1003
Chuyển tiền
18/05/2022 10,000 VU PHUONG MAI SHGD:10009688.D
D:220518
Vu Phuong Mai chuyen khoan tien ung ho quy vi tre em khuyet tat
18/05/2022 10,000 VU HOANG GIANG SHGD:10003352.DD:2
20518
Vu hoang giang
18/05/2022 30,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0071001035826 lxstd tặng từ thiện
18/05/2022 100,000 NGUYEN THANH TRUNG 9222589999 Chuyển tiền
18/05/2022 10,000 TRINH THI HUYEN 140388.180522.06
2952
Chuyển khoản
19/05/2022 1,200,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0351000736600 Khuyết tật vùng cao
19/05/2022 20,000 NGUYEN THI NGAN 632720.190522.2
12635
Chuyển tiền
19/05/2022 20,000 NGUYEN NGOC CHI 040037.190522.21
1803
 
19/05/2022 20,000 CAO QUANG KHAI 981700.190522.21
1741
 
19/05/2022 50,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 903445.190522.2
05921
quy vi tre em khuyet tat
19/05/2022 20,000 Nguyen van van 450654.190522.20
4544.
 
19/05/2022 5,000 HOANG KHANH DU 481772.190522.2
04436
Chuyển tiền
19/05/2022 10,000 Truong Ngoc Hoan 089928.190522.2
02653
Chuyển tiền
19/05/2022 50,000 Nguyen van doi  530192.190522.2
02025
 
19/05/2022 10,000 DANG HOAI NAM  798876.190522.2
01659
Chuyển khoản
19/05/2022 10,000 TO THI NGOC 607672.190522.19
5046.
 
19/05/2022 10,000 NGUYEN DANH GIANG 025253.190522.1
93421
 
19/05/2022 5,000 NGUYEN XUAN THANH 371318.190522.19
3207
Chuyển tiền
19/05/2022 10,000 TRAN VAN MANH 0031000347419  
19/05/2022 10,000 NGUYEN THI HIEN TRANG 618505.190522.1
92033
Chuyển khoản
19/05/2022 10,000 tran nguyen phuong anh 362558.190522.192034.  
19/05/2022 10,000 KHAU GIA THANH 023186.190522.1
92017.
 
19/05/2022 50,000 Bui Van An 177694.190522.19
1235.
 
19/05/2022 20,000 DO THUY KIM NGAN 575162.190522.19
0658.
 
19/05/2022 20,000 HA THI LAN ANH  0011004131893 Chuyển tiền
19/05/2022 10,000 ho xuan nghia 605458.190522.19
0513.
 
19/05/2022 10,000 LY THI BA 095079.190522.1
83959
Chuyển khoản
19/05/2022 10,000 NGUYEN TRUONG DUY 785039.190522.1
82904
Chuyển tiền
19/05/2022 20,000 nguyen van trong 049061.190522.1
82829
 
19/05/2022 10,000 PHAM THUY LINH 428878.190522.1
82603
Chuyển khoản
19/05/2022 20,000 NGUYEN HOAI MINH 150060.190522.1
80920.
 
19/05/2022 5,000 NGUYEN DUY KHANH 734071.190522.1
80041
Chuyển tiền
19/05/2022 20,000 HOANG VAN SON  152025.190522.1
75950.
 chuyen tien tu TNEX
19/05/2022 10,000 LE VAN MEN 1024520974 Chuyển tiền
19/05/2022 50,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0501000159623 bình thường
19/05/2022 10,000 TRAN VAN DUONG 185964.190522.1
72145
Chuyển khoản
19/05/2022 2,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 1020504192 huy
19/05/2022 5,000 Le Van Duong 297195.190522.17
1224.
 
19/05/2022 20,000 NGUYEN TAN PHUOC 696943.190522.16
3914
Chuyển khoản
19/05/2022 10,000 Hoang nghia nhan 684930.190522.1
63538.
 
19/05/2022 20,000 phan dung 970773.190522.16
2228.
 
19/05/2022 5,000 NGUYEN VAN VINH  1023820583 Chuyển tiền
19/05/2022 1,000 tran hoang quan 884377.190522.16
0723.
 
19/05/2022 20,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 937806.190522.1
60708
Chuyển tiền
19/05/2022 10,000 huynh tan van huy 676107.190522.1
60542.
 
19/05/2022 10,000 NGUYEN HAI DOAN 577807.190522.1
60349.
 
19/05/2022 3,176 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0831000019766 Yêu thương
19/05/2022 10,000 PHUNG THI SIM 249485.190522.1
54141
Chuyển tiền
19/05/2022 20,000 Nguyen thi nguyen 037383.190522.1
54131
 
19/05/2022 20,000 LE THI MINH PHUONG  337467.190522.15
3537.VCB
Chuyển khoản
19/05/2022 22,686 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ MBVCB.2033208648.20
01.VCB Rewards
Khuyết tật
19/05/2022 20,000 BUI NGOC DIEN IBPS/SE:0120200
2.DD:190522
Chuyển tiền
19/05/2022 20,000 TA THI THUY DUONG 684474.190522.1
51544
Chuyển khoản
19/05/2022 1,000 HO NHU THUY 1023474152 Chuyển tiền
19/05/2022 10,000 VO THI NGOC HOA 0291000341331 vo thi ngoc hoa gui quy vi tre e khuyet tat
19/05/2022 20,000 Ho Minh Hai 015493.190522.14
4639.
 
19/05/2022 10,000 tran chi tinh 922207.190522.1
43909.
 
19/05/2022 10,000 LE THI HUONG 212590.190522.1
43333
Chuyển tiền
19/05/2022 20,000 BUI THI QUYEN 738063.190522.1
43247.
 
19/05/2022 10,000 TRAN VAN XUAN 1022222820 Chuyển tiền
19/05/2022 10,000 VU TRUONG HUY 977135.190522.14
1056.
 
19/05/2022 10,000 PHAM THANH PHAP 930161.190522.13
5129
Chuyển khoản
19/05/2022 10,000 LY VAN HOANG 974856.190522.1
35100
 
19/05/2022 10,000 LE THI HOANG YEN 167746.190522.1
33834
Chuyển tiền
19/05/2022 10,000 tran van dung 904790.190522.1
33826.
 
19/05/2022 1 HOANG VAN HOA 174156.190522.1
33509
Chuyển tiền
19/05/2022 10,000 HOANG PHUONG QUYNH 1017919961 HOANG PHUONG QUYNH 2011110201
19/05/2022 50,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 256623.190522.1
33003
Chuyển quỹ từ thiện
19/05/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 626080.190522.1
32622
Chuyển tiền
19/05/2022 5,000 NGUYEN TUAN ANH 0821000193051 Chuyển tiền
19/05/2022 10,000 TRAN THI THU HANG 0591000207661  TRAN THI THU HANG chuyen tien ung ho quy
19/05/2022 10,000 DAO TRONG PHU 246656.190522.1
25312.
 
19/05/2022 10,000 HOANG THI MINH SHGD:10015817.DD
:220519
Hoang thi minh
19/05/2022 100,000 CAN THI HUONG GIANG 181163.190522.12
2953
Chuyển khoản
19/05/2022 20,000 NGUYEN VAN DAT 544351.190522.121
904.VCB
Chuyển khoản
19/05/2022 500,000 NGUYEN VAN TRUNG 0071000896329 ung ho quy vi tre em khuyet tat Viet Nam
19/05/2022 20,000 ly thi kim thoa 024232.190522.1
21502
 
19/05/2022 20,000 HUYNH THI NGOC DIEM 350616.190522.1
21208.
 
19/05/2022 10,000 LY THI OANH 962301.190522.1
20827
 
19/05/2022 20,000 NGO THI NHUT LAN 320638.190522.11
4655.
 
19/05/2022 10,000 DO THI THU HIEN 0351001011398  Chuyển tiền
19/05/2022 10,000 PHAN NGUYEN AI QUOC 254691.190522.1
14239
Chuyển tiền
19/05/2022 10,000 Phan thi hong cam 020967.190522.11
4206.
 
19/05/2022 10,000 NGUYEN XUAN TUYEN 839472.190522.1
13544
Chuyển khoản
19/05/2022 50,000 VO THI HUYNH NHU 188587.190522.1
12917
 
19/05/2022 20,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 372131.190522.112
612.VCB
Nhiệm vụ 
19/05/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 1027101814 Giúp đỡ
19/05/2022 50,000 Pham van quyet 167458.190522.1
05922
 
19/05/2022 20,000 TRAN THI CAM HUONG 850835.190522.10
5508.
 
19/05/2022 20,000 HA THI THANH TUYEN 633591.190522.10
4033.VCB
 
19/05/2022 10,000 NGUYEN THI KIM THUY 637767.190522.1
03115.
 
19/05/2022 10,000 DANG THI THU NGA  0041000318268  Chuyển tiền
19/05/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0351000850555 bình thường
19/05/2022 5,000 VU NGOC HOA 176855.190522.10
0933
Chuyển tiền
19/05/2022 10,000 NGUYEN THIEN THANH 662152.190522.1
00347
Chuyển khoản
19/05/2022 10,000 PHAM DINH TUNG  0011004402506  
19/05/2022 50,000 DANG THI THUY 0291000272468  Chuyển tiền
19/05/2022 10,000 PHAM THI DAO 0281000318056 Chuyển tiền
19/05/2022 20,000 NGUYEN THI HOA  997822.190522.08
5018
Chuyển tiền
19/05/2022 95,326 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ MBVCB.2031884192
.2001.VCB Rewards
HCM
19/05/2022 30,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0071001035826 lxstd tặng từ thiện
19/05/2022 50,000 NGUYEN TAN PHUOC 365515.180522.2
32211
Chuyển khoản
20/05/2022 10,000 NGUYEN DUC MANH 343784.200522.2
22401
Chuyển khoản
20/05/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 228327.200522.2
14001.
Hành trình nhân ái
20/05/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 151304.200522.2
11440
 
20/05/2022 10,000 H HINH EBAN 175943.200522.2
10417.
 
20/05/2022 20,000 BUI THI MAI 585652.200522.2
05529
Chuyển tiền
20/05/2022 10,000 NGUYEN HOANG TI 9828381581 Chuyển tiền
20/05/2022 10,000 PHI TIEN TUNG 413652.200522.2
03658
Chuyển tiền
20/05/2022 20,000 Tran diu hien 915740.200522.2
02504
 
20/05/2022 5,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 030107.200522.2
02408
Nhiệm vụ 
20/05/2022 20,000 NGUYEN THI THU HONG 168937.200522.2
02006
 
20/05/2022 10,000 THONG CONG BINH 166008.200522.2
00241
 
20/05/2022 500,000 HUYNH ANH HIEU 889560.200522.
195813
ủng hộ
20/05/2022 20,000 PHAM THI TRANG 434038.200522.19
5527
Chuyển khoản
20/05/2022 2,000,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0081001201658 Gửi đến trẻ em khuyết tật
20/05/2022 1,000  NGUYEN LONG VU 1021050554 NGUYEN THI UYEN NHI
20/05/2022 1,000 NGUYEN LONG VU 1021050554 Chuyển tiền
20/05/2022 30,000 Pham Dang Anh Thu 887739.200522.1
93732
Tặng các bé
20/05/2022 20,000 QUAN THI BICH 0351000796226  
20/05/2022 20,000 NGUYEN CHI TOAN 132941.200522.19
3532.VCB
Chuyển khoản
20/05/2022 10,000 NGUYEN DUC TUAN 371459.200522.19
3502
Chuyển khoản
20/05/2022 10,000 NGUYEN HOANG GIANG 064933.200522.
193022
 
20/05/2022 10,000 VU THI TUYET  768895.200522.1
92407
Chuyển khoản
20/05/2022 20,000 le thi Thuy Trang 158945.200522.1
92011
 ho tro tre em co hoan canh kho khan o VIETNAM
20/05/2022 10,000 LE HOANG ANH 157642.200522.1
91239
 
20/05/2022 10,000 HOANG PHU TU 296985.200522.1
91100.
 
20/05/2022 20,000  NGUYEN THI KIM LIEN 870997.200522.
190401
 
20/05/2022 10,000 VI VAN DIEN  680001.200522.1
90016
Chuyển khoản
20/05/2022 20,000 do thuy an 466570.200522.
185158
 
20/05/2022 20,000 NGUYEN THANH PHONG 396264.200522.1849
56.VCB
Chuyển khoản
20/05/2022 10,000 TRAN VAN NGUYEN 457971.200522.18
2719.
 
20/05/2022 28,200 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ MBVCB.2037421815.
2001.VCB Rewards
Trẻ em khuyết tật
20/05/2022 10,000 phan van khanh 554999.200522.
181537.
 
20/05/2022 20,000 VO THI MINH ANH 879643.200522.180
759.VCB
Chuyển khoản
20/05/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 131892.200522.1
80655
ủng hộ
20/05/2022 10,000 Le thi lan 449636.200522.17
5937
Chuyển tiền
20/05/2022 20,000 BUI THI KIM HUE 051253.200522.1
75504
Chuyển khoản
20/05/2022 10,000 NGUYEN THI PHUONG THAO 0691000441953  
20/05/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 1028575728  
20/05/2022 10,000 BUI VAN DAU 341990.200522.1
73400.
 
20/05/2022 10,000 MA THI LOAN 1027332032  
20/05/2022 10,000 MONG VAN DUNG 138774.200522.1
72305
 
20/05/2022 1,000 NGUYEN VU LOC  0191000379342 Chuyển tiền
20/05/2022 10,000 VU MANH QUYNH 1021558308 Chuyển tiền
20/05/2022 10,000 NGUYEN VAN THACH 131301.200522.
171230
Chuyển khoản
20/05/2022 20,000 TRIEU VAN TRANH 475325.200522.165
435.VCB
Chuyển khoản
20/05/2022 10,000 DINH THI NGOC 061191.200522.16
4122.
 
20/05/2022 20,000 Nguyen thi xuan  788448.200522.1
63843
Chuyển tiền
20/05/2022 100,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 024357.200522.1
62055.
Chuc cac em duoc binh an va phat trien toan dien vung manh
20/05/2022 20,000 HA THI THANH MAI 580898.200522.1
61447
Chuyển tiền
20/05/2022 10,000 NGUYEN THI HONG 994311.200522.1
61348
Chuyển khoản
20/05/2022 20,000 QUACH THI QUYEN NHI 962140.200522.161
242.VCB
 
20/05/2022 10,000 HOANG VAN TUNG 291910.200522.1
60513.
 
20/05/2022 10,000 TRAN THIEN TAN 888003.200522.15
4843.
 
20/05/2022 20,000 Nguyen Thi Phuong Ha 122499.200522.1
54034.
 
20/05/2022 10,000 LE HUU HUNG  0231000680909 Chuyển tiền
20/05/2022 20,000 NGUYEN THI NGOC LOAN 056131.200522.1524
16.VCB
Chuyển khoản
20/05/2022 20,000 NGUYEN THI DAO 1018171725 Chuyển tiền
20/05/2022 10,000 VO THI THUY NGAN 764563.200522.15
1839
Chuyển khoản
20/05/2022 10,000 TRAN VAN DUNG 118960.200522.1
51327
 
20/05/2022 10,000 NGUYEN TRUNG THANH 0151000604905 Chuyển tiền
20/05/2022 20,000 TA THI DUNG 722432.200522.1
50753
Chuyển khoản
20/05/2022 20,000 TRUONG THI GIANG 0101001122873  
20/05/2022 20,000 NGUYEN THU NGA 0451001288459 Chuyển tiền
20/05/2022 10,000 NGUYEN THI HON 728994.200522.14
5333
Chuyển tiền
20/05/2022 20,000 MAI THI MINH TAM 836957.200522.14
5313
Chuyển tiền
20/05/2022 10,000 NGUYEN THANH TU 1016526654  
20/05/2022 20,000 ALANG KHOAN  612264.200522.14
4332.VCB
Chuyển khoản
20/05/2022 300,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0711000245775 k
20/05/2022 20,000 LE THI KIM NGAN 113161.200522.1
43035
 
20/05/2022 10,000 LE MINH LAP 929692.200522.1
42332
 
20/05/2022 20,000 BUI THI YEN 298689.200522.1
41537
Chuyển khoản
20/05/2022 10,000 NGUYEN THI THU NHAN 496745.200522.1
40503.
 
20/05/2022 10,000 NGUYEN NGOC CUOM 735893.200522.1
40208.
 
20/05/2022 20,000 HA THI THANH TUYEN 104533.200522.1
32613
Chuyển tiền
20/05/2022 10,000 NGUYEN QUANG BUU 103098.200522.13
1708
 
20/05/2022 10,000 DINH THI HUONG  586450.200522.1
31130
Chuyển tiền
20/05/2022 20,000 TANG THANH DAT 751091.200522.130
551.VCB
Chuyển khoản
20/05/2022 20,000 PHAM THI BICH HUE 543509.200522.12
5835
Chuyển tiền
20/05/2022 20,000 PHAM THI HOP 0901000102115 pham thi lan
20/05/2022 10,000 NGUYEN THI HANH 098907.200522.12
2519
 
20/05/2022 20,000 DINH VAN MINH 197317.200522.12
2227.
 
20/05/2022 10,000 TRAN THI THAO NGUYEN 003662.200522.1
21915
Chuyển khoản
20/05/2022 20,000 NGUYEN UYEN TRAN 908762.200522.121
828.VCB
Chuyển khoản
20/05/2022 20,000 NGUYEN THU HUONG  097442.200522.1
21618
 
20/05/2022 20,000 PHAN THI KIEU DIEM  0871004184338 Chuyển tiền
20/05/2022 20,000 mai thi huynh nhan 431059.200522.1
14107.
 
20/05/2022 5,000 LO THI VAN 915616.200522.1
12843
Chuyển tiền
20/05/2022 5,000 NGUYEN CONG HIEN 1023787148 Coong hien
20/05/2022 10,000 Truong Thi Ngoc Lai 209542.200522.11
2318.
 
20/05/2022 20,000 TRAN BAO YEN SHGD:10016065.DD
:220520
 
20/05/2022 10,000 VU VAN HUNG 794426.200522.1
11330
Chuyển khoản
20/05/2022 20,000 RAH LAN H LUYEN 1.071E+12 Chuyển tiền
20/05/2022 50,000 DANG THI THUY 0291000272468 Chuyển tiền
20/05/2022 100,000 Pham Dang Anh Thu  174292.200522.1
04711
Tặng các bé
20/05/2022 10,000 DANG THI THUONG  348616.200522.1
04618.
Chuyển tiền
20/05/2022 20,000 NGUYEN DAC LONG 206991.200522.104
326.VCB
Chuyển khoản
20/05/2022 20,000 LY THI THU 834178.200522.1
04203.
 
20/05/2022 20,000 QUACH THI KIM HUONG 624292.200522.1
03608
Chuyển tiền
20/05/2022 10,000 NGUYEN HAI AN 649497.200522.10
2834.
 
20/05/2022 10,000 NGO QUANG TUYEN  640935.200522.10
2555
Chuyển khoản
20/05/2022 10,000 NGUYEN THI THANH THUY 639496.200522.10
2524
Chuyển khoản
20/05/2022 5,000 NGUYEN GIA BAO 1027197576 Chuyển tiền
20/05/2022 10,000 LIEU THI PHUONG LOAN 758716.200522.
095542
Chuyển tiền
20/05/2022 10,000 NGUYEN VAN BINH  616743.200522
.094824
Chuyển khoản
20/05/2022 10,000 BUI VAN AN. SHGD:10005990.DD:
220520
An chuyển
20/05/2022 10,000 Nguyen Thi Bich Ngoc 560335.200522.
092349
Chuyển tiền
20/05/2022 10,000 DAO PHUONG ANH    Chuyển tiền
20/05/2022 10,000 DAO PHUONG ANH    Chuyển tiền
20/05/2022 200,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 395999.200522.0
70103
A di đà phật
20/05/2022 10,000 PHAN CONG TINH 985861.200522.0
62316
PHAN CONG TINH GUI CHO TRE EM KHUYET TAT
21/05/2022 10,000 DANG HUU NGHI 1014007137 Chuyển tiền
21/05/2022 20,000 HA QUOC BAO  514281.210522.2041
54.VCB
Chuyển khoản
21/05/2022 10,000 Nguyen Phuong Thao 1018412324  
21/05/2022 10,000 NGUYEN LAN ANH 1016816015 Ủng hộ
21/05/2022 20,000 NGUYEN THI THU HUYEN 9879957387 Chuyển tiền
21/05/2022 10,000 PHAN TAN HAO 0181003614574 Chuyển tiền
21/05/2022 10,000 TRUONG HUU THO 0411001084832  Chuyển tiền
21/05/2022 200,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0201000686929 Minh muon ung ho nhung tre em bi khuyet tat a
21/05/2022 10,000 NGUYEN THI CHO  1023104944 Chuyển tiền
21/05/2022 10,000 LANG VAN HOAI 167787.210522.
194606
Chuyển khoản
21/05/2022 20,000 HOANG THI NGOC HA  862907.210522.19
3752
Chuyển tiền
21/05/2022 10,000 BUI XUAN HAI 124154.210522.19
3000
Chuyển khoản
21/05/2022 20,000 NGUYEN THI THU TRANG 818003.210522.19
2506
Chuyển tiền
21/05/2022 10,000 BUI QUOC KHANH 809318.210522.1
90324
Chuyển tiền
21/05/2022 10,000 NGUYEN THI MAI 414413.210522.19
0031
Chuyển khoản
21/05/2022 20,000 HOANG THI THIEN 771416.210522.184
931.VCB
Chuyển khoản
21/05/2022 10,000 LUU DUC HE 319730.210522.1
83327
Chuyển khoản
21/05/2022 20,000 Nhi 575514.210522.18
2959.
 
21/05/2022 30,000 PHAM TIEN SY  0341002088590  Chuyển tiền
21/05/2022 20,000 QUACH THI KIM HUONG 121173.210522.1
82906
Chuyển tiền
21/05/2022 10,000 HA THAO SUONG 267990.210522.1
81753
Chuyển khoản
21/05/2022 10,000 NGUYEN QUANG PHU 232411.210522.18
0708
Chuyển khoản
21/05/2022 10,000 MONG VAN CHAT 0481000768024  
21/05/2022 10,000 LA PHONG THIEN 1020606713 Chuyển tiền
21/05/2022 10,000 Nguyen Van Hoa 819629.210522.17
4523.
 
21/05/2022 10,000 HOANG VAN QUY  1021498809 ck Hoang van Quy
21/05/2022 50,000 Bui van nghia  609120.210522.
171143
 
21/05/2022 10,000 LY THI CHANH 434636.210522.1
70302
Chuyển tiền
21/05/2022 10,000 NHAM DUONG KIEU PHUNG 0321000673970 Chuyển tiền
21/05/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0201000611535 Đang thất nghiệp
21/05/2022 20,000 LE VU MANH 1027992056  
21/05/2022 10,000 NGUYEN VAN HAO 572138.210522.1
65218
Chuyển tiền
21/05/2022 40,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ MBVCB.2040303655.2
001.VCB Rewards
Ủng hộ
21/05/2022 20,000 LE THI DUNG 921447.210522.16
4459
Chuyển khoản
21/05/2022 10,000 LY A CHU 885248.210522.1
63512
Chuyển khoản
21/05/2022 20,000 LE THI LE 861965.210522.16
2905.
 
21/05/2022 10,000 PHAM XUAN VIET 273999.210522.1
62552
 
21/05/2022 10,000 Dinh Thi Nhung 965945.210522.1
62451.
 
21/05/2022 20,000 VU THI KIM NGAN 765674.210522.161
925.VCB
Chuyển khoản
21/05/2022 10,000 DANG DUC THE 613949.210522.1
61924
Chuyển tiền
21/05/2022 10,000 TRAN VAN HIEU 273037.210522.1
61833
 
21/05/2022 20,000 HUYNH THI YEN LINH 684624.210522.161
804.VCB
Chuyển khoản
21/05/2022 20,000 DO THI THU HIEN  809312.210522.1
61531
Chuyển khoản
21/05/2022 10,000 DANG TRUNG THANH 653282.210522.1
61312
Chuyển tiền
21/05/2022 10,000 LU THI PHUONG 453769.210522.16
0847
Chuyển tiền
21/05/2022 10,000 LE DINH SY  783673.210522.1
60837
Chuyển khoản
21/05/2022 20,000 THAO THI PAI 760825.210522.1
60234
Chuyển khoản
21/05/2022 20,000 Cham ro him 142193.210522.15
5546.
 
21/05/2022 20,000 TONG VAN CUONG 328708.210522.155
528.VCB
Chuyển khoản
21/05/2022 10,000 .LE KHAC LY 268994.210522.15
4752
 
21/05/2022 10,000 NGO THI XUAN HOA 244295.210522.15
4658
Chuyển tiền
21/05/2022 10,000 Vang Seo Trang 424734.210522.15
4143.
 
21/05/2022 20,000 NGUYEN THI KIM PHUNG 223058.210522.15
3230
Chuyển tiền
21/05/2022 10,000 PHAM VAN QUANG  865028.210522.1
52912
Chuyển tiền
21/05/2022 10,000 NGUYEN THANH BANG  235650.210522.1
52740
Chuyển tiền
21/05/2022 10,000 NGUYEN THI THUY HA 264794.210522.1
51441
 
21/05/2022 20,000 VU VAN HOAN 306238.210522.14
5938.
 
21/05/2022 10,000 PHAM THANH LIEM 1017967859 Chuyển tiền
21/05/2022 20,000 NGUYEN THI BINH NHU 200283.210522.14
3429.
 
21/05/2022 20,000 Phan Thi Phuong Thao 210328.210522.14
3257.
 
21/05/2022 10,000 PHAM THI KIM THO 259265.210522.1
42841
 
21/05/2022 20,000 DINH THUY TRANG 258880.210522.14
2518.
 
21/05/2022 10,000 HA VAN DOANH 1025101544  
21/05/2022 10,000 LY A LO 750897.210522.1
41905
Chuyển tiền
21/05/2022 20,000 PHAN THI TINH 489437.210522.14
1809.VCB
Chuyển khoản
21/05/2022 20,000 DAO THI THUY  172749.210522.141
252.VCB
Chuyển khoản
21/05/2022 10,000 TRAN HUU HUNG 171780.210522.14
0449
Chuyển khoản
21/05/2022 10,000 THAO SEO HONG 149091.210522.1
35435
Chuyển khoản
21/05/2022 10,000 LY MI HAI 712969.210522.13
5205.
 
21/05/2022 50,000 DANG THI THUY 0291000272468 Chuyển tiền
21/05/2022 20,000 MUI THI THUONG 337813.210522.1
34731
Chuyển khoản
21/05/2022 20,000 BUI THI HOANG ANH  699139.210522.1
3410
Chuyển tiền
21/05/2022 10,000 LANG DUC DUNG 319184.210522.1
34041
Chuyển khoản
21/05/2022 20,000 NGUYEN NGOC THANH  686698.210522.1
33131
Chuyển tiền
21/05/2022 20,000 SON THI PHI LINH 0441000661581  
21/05/2022 10,000 Le dinh bach 872512.210522.0
12120.
 
21/05/2022 20,000 NGUYEN HUNG CUONG 659629.210522.1
31106
Chuyển tiền
21/05/2022 10,000 LE VAN NHON 0371000430531   
21/05/2022 10,000 DANG MANH HA 450647.210522.1
30618
Chuyển tiền
21/05/2022 10,000 NGUYEN VAN HUNG 649906.210522.13
0313.
 
21/05/2022 20,000 PHAM THI THAO LIEN 852139.210522.1
25907
Chuyển tiền
21/05/2022 20,000 DINH KIM TUYEN 617114.210522.
123817
Chuyển tiền
21/05/2022 20,000 NGUYEN THI MY LINH  248248.210522.123
408.VCB
Chuyển khoản
21/05/2022 10,000 LE VAN TRUONG 1027617672 Chuyển tiền
21/05/2022 20,000 HOANG THI THU HA  532509.210522.122
212.VCB
Chuyển khoản
21/05/2022 10,000 NGUYEN THI BAO NGOC 474280.210522.1
22111
Chuyển tiền
21/05/2022 5,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 097417.210522.
121843
Ủng hộ
21/05/2022 20,000 nguyen thi nhan 150547.210522.1
21131.
 
21/05/2022 20,000 TRAN CONG MINH 849403.210522.1210
49.VCB
Chuyển khoản
21/05/2022 10,000 LO VAN HOA 857935.210522.1
15248
Chuyển khoản
21/05/2022 20,000 Tran Phuc Xuyen 138203.210522.11
4700.
 
21/05/2022 10,000 TONG VAN QUYEN 819585.210522.1
12248
Chuyển tiền
21/05/2022 10,000 NGO HIEU 235474.210522.
112131
 
21/05/2022 20,000 NGUYEN THI DAO 654125.210522.1
11940
Chuyển tiền
21/05/2022 10,000 Nguyen Tu Truong Thuat 357999.210522.1
11649
Chuyển tiền
21/05/2022 20,000 DAO THI HOAI   0201000629722  Chuyển tiền
21/05/2022 20,000 TRINH NGOC VINH 123076.210522.
110820
Chuyển tiền
21/05/2022 20,000 DINH THI VAN 771101.210522.
110519
Chuyển tiền
21/05/2022 10,000 NGUYEN THE THUAN 231612.210522.10
5448
 
21/05/2022 100,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 1026274071 Trẻ em khuyết tật
21/05/2022 20,000 NONG THI CHANH  1017625253 Chuyển tiền
21/05/2022 10,000 LE HUYNH HAI DUONG 637363.210522.1
03655
Chuyển khoản
21/05/2022 20,000 HOANG VAN DENH 927567.210522.103
207.VCB
Chuyển khoản
21/05/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 831285.210522.10
2449.
Chuyển tiền
21/05/2022 10,000 PHUNG DINH QUY  0781000454728 Chuyển tiền
21/05/2022 10,000 NGUYEN THI AN NHIEN 594605.210522.10
2129
Chuyển khoản
21/05/2022 20,000 NGUY VAN GIU 225935.210522.1
01557
 
         
Tổng số 22,617,944      

Bảng tổng hợp nguồn vận động từ các nhà hảo tâm tại ngân hànVietinbank
(Từ ngày 15/5/2022 đến 21/5/2022)
 
NT Số tiền Tên nhà hảo tâm ủng hộ Quỹ Số tài khoản/ tham chiếu Ghi chú
         
         
         
Tổng số 0      
 
 
Bảng tổng hợp nguồn vận động từ các nhà hảo tâm tại ngân hàng Sacombank
(Từ ngày 15/5/2022 đến 21/5/2022)
NT Số tiền Tên nhà hảo tâm ủng hộ Quỹ Số tài khoản/ tham chiếu Ghi chú
15/05/2022 20,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ EWX212346331  Ủng hộ Quỹ
16/05/2022 50,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ EWX212539351  Ủng hộ Quỹ
16/05/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ EWI212587655  Ủng hộ Quỹ
17/05/2022 50,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ EWX213060872  Ủng hộ Quỹ
17/05/2022 28,314 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ EWI213240852  Ủng hộ Quỹ
17/05/2022 7,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ EWI213323428  Ủng hộ Quỹ
17/05/2022 1,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ EWX213426641 Ủng hộ Quỹ
17/05/2022 5,000 LUONG THI MY DUYEN CKN 632154 Giúp đỡ trẻ em
17/05/2022 50,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ EWX213435257  Ủng hộ Quỹ
18/05/2022 50,000 NGUYEN THU MINH NGUYET FT22138178301398
CKN 804835
Ủng hộ quỹ vì trẻ em khuyết tật Việt Nam
18/05/2022 76,750,000 CTY TNHH GOFINGO VIET NAM GOFINGO VN CKN 106903 TT DOT 2 TU THIEN TRE EM SMA
20/05/2022 200,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ MBBANK IBFT Ung ho CKN 902287 Ủng hộ
20/05/2022 350 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ EWI214877331 Ủng hộ Quỹ
21/05/2022 25,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ EWX215019473  Ủng hộ Quỹ
21/05/2022 50,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 060095268466 Ủng hộ quỹ vì trẻ em khuyết tật Việt Nam
21/05/2022 2,537 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ EWX215433463 Ủng hộ Quỹ
         
Tổng số 77,299,201      

Văn phòng Quỹ Vì trẻ em Khuyết tật Việt Nam tại Hà Nội

 
Trang inGửi bạn bè Chia sẻ trên facebook  Chia sẻ trên twitterThảo luậnXem thảo luận
Thông tin khác:
Xem nhiều nhất
Tiêu điểm
Thông tin ủng hộ từ thiện
Quỹ Vì Trẻ Em Khuyết tật
1) Tên tài khoản: "Quỹ Vì trẻ em khuyết tật"
  Số tài khoản VNĐ: 00110 0381 4022
                       CIF: 481 3569
  Số tài khoản USD: 00113 7381 4041 
                       CIF: 481 3569
  Swift Code: BFTVVNVX 001
  Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam
  (Vietcombank)

Sở giao dịch
Địa chỉ: 
11 Láng Hạ, phường Thành Công, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội (Địa chỉ cũ: 31-33 Ngô Quyền, phường Hàng Bài, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội).
 2) Tên Tài khoản: Quỹ Vì trẻ em khuyết tật Việt Nam
Số TK: 121000034371 Tại Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam  - CN Hai Bà Trưng Hà Nội


3)Tên Tài khoản: Quỹ Vì trẻ em khuyết tật Việt Nam
Số TK: 060095268466 Tại Ngân hàng Sacombank chi nhánh Bình Chánh TP Hồ Chí Minh

 
Nội dung chuyển khoản: Ủng hộ "Quỹ Vì trẻ em khuyết tật Việt Nam".
Đường dây nóng: 0912.015.557
Mới cập nhật
Cô bé 10 tuổi bị ung thư trong "Chuyến bay của Linh - Điều ước thứ 7" đã qua đời
Bạn biết đến Quỹ Vì Trẻ Em Khuyết Tật bằng phương tiện
Mạng internet
Truyền hình
Truyền thanh
Khác
Thiết kế web: OnIP™