Danh ngôn:
Thứ sáu, 12/08/2022
TẤM LÒNG HẢO TÂM

Danh sách các nhà hảo tâm (Từ ngày 29/5/2022) đến ngày 31/5/2022)

Cập nhật lúc 10:32 09/06/2022
Bảng tổng hợp nguồn vận động từ các nhà hảo tâm (từ ngày 29/5/2022 đến ngày 31/5/2022)
Quỹ Vì trẻ em Khuyết tật Việt Nam

Vp HN: Số 25 Vũ Trọng Phụng, Phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân, Tp Hà Nội
Vp HCM: Số 15 Tú Xương, phường Võ Thị Sáu, quận 3, Tp Hồ Chí Minh

 
Bảng tổng hợp nguồn vận động từ các nhà hảo tâm tại ngân hàng Vietcombank
(Từ ngày 29/5/2022 đến 31/5/2022)
NT Số tiền Tên nhà hảo tâm ủng hộ Quỹ Số tài khoản/ tham chiếu Ghi chú
29/05/2022 20,000 PHAM NGOC LINH  846357.290522.
214547
Chuyển tiền
29/05/2022 10,000 LE VAN TRUONG 768289.290522.2
13835
Chuyển khoản
29/05/2022 204,487 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ MBVCB.206684063
8.2001.VCB Rewards
 
29/05/2022 20,000 PHAN THI QUYNH LE 000309.290522.2
10320.VCB
chuyen khoan quy tre em quyet tat
29/05/2022 5,000 TRAN THI HAI YEN 238655.290522
.210214
Chuyển tiền
29/05/2022 20,000 LU THI TAM 730925.290522.205850.VCB Chuyển khoản
29/05/2022 10,000 PHAN PHONG HENG  PARTNER.DIRECT_DEBITS_
VCB.MSE..24535865654
 
29/05/2022 20,000 NGUYEN LAM TO HAN 250636.29052
2.205233
Chuyển khoản
29/05/2022 10,000 HOANG THI LOAN PARTNER.DIRECT_DEBITS_
VCB.MSE..24535184106
 
29/05/2022 200,000 Hoi tre em khuyet tat 0631000467865  
29/05/2022 10,000 LU THI DIEU  1020651998 Chuyển tiền
29/05/2022 20,000 nguyen thi thuong 382482.290522.
195123.
 
29/05/2022 10,000 DUONG DUC DUYEN PARTNER.DIRECT_DEBITS_
VCB.MSE..24533912981
 
29/05/2022 10,000 LAM VAN NGOAN PARTNER.DIRECT_DEBITS_
VCB.MSE..24533745732
 
29/05/2022 10,000 NGO THI DIEU THAO 971113.29052
2.192835
Chuyển khoản
29/05/2022 5,000 LE NHAT HAO 1015786809 Chuyển tiền
29/05/2022 5,000 LUU VAN DUC 1017546099 Chuyển tiền
29/05/2022 100,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 9899933333 Bình thường
29/05/2022 50,000 TRAN QUOC TOAN PARTNER.DIRECT_DEBITS_
VCB.MSE..24533031313
 
29/05/2022 500,000 HUYNH ANH HIEU 856711.290522
.185017
Ủng hộ
29/05/2022 5,000 NGUYEN THUY LINH 855116.290522
.183825
Chuyển tiền
29/05/2022 30,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 447459.290522
.182646.
Chuyển tiền
29/05/2022 20,000 NGUYEN THI HOAT 785015.290522.
182629
Chuyển khoản
29/05/2022 10,000 NGHIEM THI DUYEN 775496.290522
.182301
Chuyển khoản
29/05/2022 10,000 Bui The Cuong 0451001312090  
29/05/2022 10,000 VO HONG DUC 445023.290522
.181833
 
29/05/2022 10,000 TRINH THI LY 1012431130 Chuyển tiền
29/05/2022 10,000 DO THI THAM 722075.290522.
180418
Chuyển khoản
29/05/2022 5,000 LE VAN DUY  609531.290522.
175528
Chuyển tiền
29/05/2022 5,000 DUONG LE HUY 51000543891 Chuyển tiền
29/05/2022 50,000 DO HOANG HA LY 0301000430663 DO HOANG HA LY, MSV 1913310080, truong Dai hoc Ngoai thuong, ung ho Quy Vi tre em khuyet tat Viet Nam
29/05/2022 20,000 PHAM THI THU HUONG 0961000026940 Chuyển tiền
29/05/2022 20,000 PHAM THI QUY PARTNER.DIRECT_DEBITS_
VCB.MSE..24529704478
 
29/05/2022 10,000 NGO THI minh phuong 980357.290522
.171555
 
29/05/2022 10,000 NGUYEN THI QUYNH THU   0811000024864 Chuyển tiền
29/05/2022 10,000 TRINH DINH VU 695001.290522
.171005
Chuyển tiền
29/05/2022 20,000 HOANG THI DIEU HUONG 959043.290522.
163935
Chuyển tiền
29/05/2022 20,000 NGUYEN THI TRA MY 169039.290522.162
249.VCB
 
29/05/2022 10,000 nguyen minh dong 629186.290522.
161659.
 
29/05/2022 10,000 Trinh Thi Phuong 609361.290522.
161103.
 
29/05/2022 20,000 VANG THI NHUNG 295297.290522.1
60815.VCB
Chuyển khoản
29/05/2022 10,000 NGUYEN HUNG TIEN 580832.290522.
160648
Chuyển tiền
29/05/2022 10,000 PHAM MINH TIEN 386018.290522.1
60240
Chuyển tiền
29/05/2022 5,000 PHAN MINH PHUONG 942665.290522.1
60058
Chuyển tiền
29/05/2022 20,000 LE ANH HUYEN  320035.290522.1
55111
Chuyển khoản
29/05/2022 10,000 NGUYEN DUY DAT 538017.290522.154834 Chuyển khoản
29/05/2022 10,000 HOANG DINH HIEU 286852.290522.1
53813
Chuyển khoản
29/05/2022 20,000 TO THI NGOC ANH 009618.290522.153
009.VCB
Chuyển khoản
29/05/2022 10,000 DUONG THANH TU 344045.290522.1
52637
Chuyển tiền
29/05/2022 10,000 bui van Di 470894.290522.
152606
ck
29/05/2022 10,000 CAM BA QUYEN 251025.290522.1
52418.
 
29/05/2022 20,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 452060.290522.
151933
 
29/05/2022 20,000 MA THI NOI 672519.290522.15
0752.VCB
Chuyển khoản
29/05/2022 10,000 NGUYEN NHU HUY  192318.290522.1
50021
 
29/05/2022 5,000 NGUYEN NHUT LINH 919736.290522.1
45927
Chuyển tiền
29/05/2022 10,000 HOANG THI YEN 390320.290522.
145802
Chuyển khoản
29/05/2022 10,000 LE THI CHINH 520746.290522.1
45201.
 
29/05/2022 10,000 LE LETI HOA  368686.290522.
145029.
Chuyển khoản
29/05/2022 10,000 HOANG THI QUY  368214.290522.1
45018
Chuyển khoản
29/05/2022 100,000 TRINH QUANG LONG  0071005679972 Chuyển tiền
29/05/2022 20,000 CA THI HOI 331475.290522.1
43634
Chuyển khoản
29/05/2022 5,000 DINH CONG TIEN 1027723080 Chuyển tiền
29/05/2022 10,000 BUI THI YEN  111592.290522.1
42332
Chuyển khoản
29/05/2022 10,000 PHAN HUY BINH 707277.290522.1
42055
ck
29/05/2022 10,000 DAO LONG HUY 274831.290522.1
41421.
 
29/05/2022 20,000 PHAM VAN BA 945976.290522.1
40545.VCB
Chuyển khoản
29/05/2022 10,000 BUI THI THU TRANG 0491000165795 Chuyển tiền
29/05/2022 20,000 NGUYEN THUY ANH 845856.290522.
140220
Chuyển tiền
29/05/2022 10,000 NGUYEN VAN TUAN 237061.290522.
135903
Chuyển khoản
29/05/2022 20,000 LE NGOC HA 149597.290522.13
5229.VCB
Chuyển khoản
29/05/2022 20,000 BACH THI DIEU 650385.290522.1
34410.VCB
Chuyển khoản
29/05/2022 20,000 NONG NGOC TU 559434.290522.
134239.VCB
Chuyển khoản
29/05/2022 10,000 NGUYEN THI THANH HA PARTNER.DIRECT_DEBITS_
VCB.MSE..24523981347
 
29/05/2022 20,000 LY VAN QUAN  703412.29052
2.133527
Chuyển tiền
29/05/2022 10,000 PHAN DUC THANG 1016522022 Chuyển tiền
29/05/2022 10,000 DUONG QUOC DUY 998514.29052
2.132744
Chuyển khoản
29/05/2022 20,000 HUYNH NU LINH TRANG 482795.290522.13
442.VCB
Chuyển khoản
29/05/2022 20,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ PARTNER.DIRECT_DEBITS_
VCB.MSE..24523502590
 
29/05/2022 50,000 DANG THI THUY  0291000272468  Chuyển tiền
29/05/2022 10,000 nong van chung 109608.290522.1
30317.
 
29/05/2022 10,000 BUI TUAN ANH  947438.290522.
130226
Chuyển khoản
29/05/2022 10,000 TRINH THI PHUONG  0901000119235 Chuyển tiền
29/05/2022 20,000 NGUYEN THI THU THAO 095408.290522.124
455.VCB
Chuyển khoản
29/05/2022 10,000 LE VAN HUNG  907799.290522.
124336
Chuyển khoản
29/05/2022 10,000 NGUYEN HONG HA 059778.290522.
124239
Chuyển khoản
29/05/2022 10,000 TRINH THI LIEU 1028755092 Chuyển tiền
29/05/2022 10,000 .DO CAM KIEU 895084.290522
.123747 
Chuyển khoản
29/05/2022 5,000 PHAN THI TRA MY 1024644056 Chuyển tiền
29/05/2022 20,000 Ninh thi cao 321500.290522.
123347.
 
29/05/2022 20,000 PHAM THI TUYET LOAN 261026.290522.12
3101.VCB
Chuyển khoản
29/05/2022 5,000 NGUYEN THI LE HUONG 146154.290522.
122356
Chuyển tiền
29/05/2022 20,000 LE DANG KIM QUI 1025110309 Chuyển tiền
29/05/2022 20,000 HUYNH NU DIEM THI 0281000383673 Chuyển tiền
29/05/2022 20,000 LUONG THI THUY VY PARTNER.DIRECT_DEBITS_
VCB.MSE..24521187093
 
29/05/2022 10,000 NGUYEN THI THU 968096.290522.
120817
Chuyển khoản
29/05/2022 20,000 DUONG THI PHUONG 559369.290522.
120344
Chuyển tiền
29/05/2022 20,000 NGUYEN THI HANG 695131.290522.12
0124.
 
29/05/2022 10,000 HOANG VAN PHONG 931780.290522.1
15517.
 
29/05/2022 10,000 HOANG PHUONG DONG PARTNER.DIRECT_DEBITS_
VCB.MSE..24521172166
 
29/05/2022 10,000 DOAN THE HOI 900311.290522
.115306
Chuyển tiền
29/05/2022 10,000 HA THI LAN ANH PARTNER.DIRECT_DEBITS_
VCB.MSE..24521218553
 
29/05/2022 5,000 TRINH VAN PHUC  0341007216460 Chuyển tiền
29/05/2022 20,000 NGUYEN THI THU 908180.290522
.114653
Chuyển khoản
29/05/2022 20,000 LU THI KIM TUYEN 096279.290522.
14051
Chuyển tiền
29/05/2022 20,000 Nguyen Thi Phuong Anh 665388.290522.
113857.
 
29/05/2022 20,000 PHAM THI HONG NGOC 728972.290522.
113208.VCB
 
29/05/2022 20,000 NGUYEN MINH HAO 186618.290522.1
12840
 CHUYEN KHOAN QUY VI TRE EM KHUYET TAT VN
29/05/2022 20,000 nguyen thi hoai 845788.290522.
112405.
 
29/05/2022 5,000 Nguyen Tra My 062764.290522.1
12203
Chuyển tiền
29/05/2022 10,000 NGUYEN HO ANH TUYET 710819.290522.
112103
Chuyển khoản
29/05/2022 5,000 NGUYEN VAN SON 626656.290522.1
11720.
 
29/05/2022 5,000 TA TRAN THANH TUNG 839420.290522.
110818
Chuyển tiền
29/05/2022 10,000 SIN THI LUYEN PARTNER.DIRECT_DEBITS_
VCB.MSE..24519789603
 
29/05/2022 5,000 Le Thi Thu Trang 039011.290522.
110413.
 
29/05/2022 20,000 nguyen thi le 314846.290522.
110252
Chuyển tiền
29/05/2022 10,000 NGUYEN TRUNG TIN  1014270832 Chuyển tiền
29/05/2022 10,000 HOANG THI BAN 658374.290522.1
10038
Chuyển khoản
29/05/2022 10,000 LY VAN HOAN 761772.290522.
105746
Chuyển khoản
29/05/2022 1,000 NGUYEN THI MINH ANH 079510.290522.1
04851
Chuyển tiền
29/05/2022 20,000 Bui quoc vuong 829965.290522.1
04515.
 
29/05/2022 10,000 VO THI PHUONG THUY 087100419591 Chuyển khoản
29/05/2022 5,000 NGHIEM XUAN KIEN 0731000830113 Chuyển tiền
29/05/2022 5,000 VU THI PHUONG LIEN 1017323569 Chuyển tiền
29/05/2022 5,000 DUONG DUC BANG 983881.290522.
102317.
 
29/05/2022 10,000 PHAM NGOC LINH 953727.290522.
100619
Chuyển tiền
29/05/2022 5,000 TRAN VIET ANH 1013293300 Chuyển tiền
29/05/2022 50,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 1016939518 best wishes for all
30/05/2022 71,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 604487.300522
.223933
chuc cac em luon luon vui ve TNMU
30/05/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 1016127166 Giúp đỡ các em
30/05/2022 5,000 VU HOANG DIEM  540742.300522.2
20512
Chuyển tiền
30/05/2022 5,000 PHAM THI TRANG 1018084070 Chuyển tiền
30/05/2022 5,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 588098.300522.
213728
 
30/05/2022 20,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 1028637973 Trẻ em khuyết tật
30/05/2022 20,000 TRUONG THI MIEN 472922.300522.211732. chuyen khoan Chuyển khoản
30/05/2022 20,000 Nguyen Thanh Huong 371036.300522.2
02948.
 
30/05/2022 80,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 548022.300522.1
95646
Chuc cac em nho luon hanh phuc TNMU
30/05/2022 10,000 LUU NGUYEN DINH VU 0251002682488 Le Dinh Thap
30/05/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 590242.300522.
193715
 
30/05/2022 50,000 LE MINH TAM  424334.300522.19
2344.VCB
Chuyển tiền từ thiện
30/05/2022 10,000 NGUYEN DUC VIET  530413.300522.1
92041
Chuyển tiền
30/05/2022 10,000 NONG QUOC HAM 153417.300522.
191854.
 
30/05/2022 5,000 DUONG DUC CHIEN 1025806665 Chuyển tiền
30/05/2022 10,000 NGUYEN THI BICH 1027192989 Chuyển tiền
30/05/2022 10,000 TRAN HOANG TUAN PARTNER.DIRECT_DEBITS_
VCB.MSE..24564583261
 
30/05/2022 10,000 NGUYEN VAN DUYEN  145429.300522.
190334
Chuyển tiền
30/05/2022 20,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 816842.300522.
190211
hy vong 1 it cua em co the tang them chut am ap cho cac be va hy vong sau nay ra truong em co the gui den cac be nhieu tien hon nua
30/05/2022 10,000 LAM VAN DONG 455110.300522.1
85624
Chuyển khoản
30/05/2022 10,000 TRUONG THI BICH LUONG 0351000791109  
30/05/2022 5,000 NGUYEN XUAN TAI 0351001169633 Chuyển tiền
30/05/2022 20,000 VO THI HOANG THI  797090.300522.
184951
Chuyển tiền
30/05/2022 10,000 NGUYEN NGOC HAI 409872.300522.
184341.
 
30/05/2022 10,000 NGUYEN TIEN DAT 038784.300522.
184142
Chuyển khoản
30/05/2022 200,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0021000452255 Nam Mo A Di Da Phat
30/05/2022 20,000 TRAN THI THAO VAN  025665.300522.18
3734
Chuyển khoản
30/05/2022 10,000 Tran van nh 873105.300522.1
83559
ck
30/05/2022 20,000 HOANG THI NHU QUYNH 976071.300522.1
82134
Chuyển khoản
30/05/2022 10,000 NGO THI minh phuong 496742.300522.1
81928
 
30/05/2022 10,000 NGUYEN VAN VU KHOA  9707884321 Chuyển tiền
30/05/2022 10,000 DAM VAN CONG 1017893033  
30/05/2022 10,000 le thanh hau 488165.300522
.180220
Chuyển tiền
30/05/2022 20,000 NGUYEN THI LIEN 485908.300522.1
75603
Chuyển tiền
30/05/2022 20,000 NGUYEN THI MINH HOA 553997.300522.
175456
Chuyển tiền
30/05/2022 10,000 TRAN NGOC BAO LONG 693658.300522.1
75206.
 
30/05/2022 10,000 HOANG THI HA  691447.300522.17
5058
Chuyển tiền
30/05/2022 10,000 NGUYEN TAN DAT 1026627273 Chuyển tiền
30/05/2022 35,000 HUA THI THAO LINH 1015912904 Chuyển tiền
30/05/2022 10,000 NGUYEN THI MO 175341.300522.
174109
Chuyển khoản ủng hộ ah
30/05/2022 10,000 DO MINH PHUONG 173077.300522.
174036
Chuyển khoản
30/05/2022 20,000 TRAN THI KIM PHUC 666637.300522.
173823
Chuyển tiền
30/05/2022 5,000 NGUYEN HANH DUY 1027882327 quy vi tre em khuyet tat
30/05/2022 20,000 NGUYEN HUYNH NHU 158302.300522
.173657.
 
30/05/2022 10,000 DAM VAN TRAM 104153.300522.
172406
Chuyển khoản
30/05/2022 5,000 NGUYEN THI THAO  0351001185786  Chuyển tiền
30/05/2022 10,000 HUYNH NGUYEN HA DIEU MY 051187.300522.
171135
Chuyển khoản
30/05/2022 10,000 TRAN VU HUU TRI 712996.300522.1
70232
Chuyển khoản
30/05/2022 20,000 NGUYEN THI NGUYEN  0821000084613 Chuyển tiền
30/05/2022 10,000 VO HOANG MONG 0181003477466  Chuyển tiền
30/05/2022 20,000 TRAN VAN DUNG 183427.300522.
164943.VCB
Chuyển khoản
30/05/2022 10,000 HUA VAN DUY  878300.300522
.164510
Chuyển tiền
30/05/2022 10,000 THEN THI HUONG 1026990346  
30/05/2022 10,000 TRINH HONG LE 862291.300522
.162541
Chuyển khoản
30/05/2022 20,000 TRAN THI PHUONG 160314.300522.162118 Chuyển tiền
30/05/2022 20,000 TRAN THI DIEM PARTNER.DIRECT_DEBITS_
VCB.MSE..24559581190
 
30/05/2022 20,000 TRUONG THI BICH LUONG  267015.300522.1
61747.VCB
Chuyển khoản
30/05/2022 20,000 TRAN THI LAN ANH 1020760866  
30/05/2022 14,500 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0351001245527 Bình thường
30/05/2022 10,000 NGUYEN THI VAN PARTNER.DIRECT_DEBITS_
VCB.MSE..24558396219
 
30/05/2022 10,000 DONG THI HUONG 721873.300522.
155019
 
30/05/2022 5,000 DAO VAN VINH 9387735173 Chuyển tiền
30/05/2022 20,000 TRAN MY TAM  409642.300522.1
54040
Chuyển tiền
30/05/2022 5,000 TRAN TRUONG TUAN VY 865759.300522
.153901
Chuyển tiền
30/05/2022 10,000 To Van Bac PARTNER.DIRECT_DEBITS_
VCB.MSE..24558399027
 
30/05/2022 20,000 NGUYEN THI NGOC LINH 410917.300522.
153552
Chuyển tiền
30/05/2022 10,000 NGUYEN VAN QUAN 394715.300522.
152850
Chuyển khoản
30/05/2022 10,000 NGUYEN THI THUY LINH 546813.300522.
152605
Chuyển tiền
30/05/2022 5,000 HOANG THI MAI  1020179943 Chuyển tiền
30/05/2022 10,000 HOANG THI NGOC SHGD:10055024.DD
:220530
 
30/05/2022 5,000 NGUYEN THI HUYEN TRANG 9364784604 Chuyển tiền
30/05/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 568144.300522.
150935.
 
30/05/2022 20,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 798133.300522.
150557
Chuyển tiền
30/05/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ PARTNER.DIRECT_DEBITS
_VCB.MSE..24556786868
xxxqhh
30/05/2022 10,000  NGUYEN TAN VU QUANG 0911000025804  
30/05/2022 10,000 NGUYEN HUU NGHI 357877.300522.1
44331
Chuyển tiền
30/05/2022 10,000 Vo nguyen vu 284662.300522.1
44253.
 
30/05/2022 5,000 TRAN VIET ANH 1013293300 Chuyển tiền
30/05/2022 20,000 NGUYEN KHAC CUONG 484796.300522.
144124.VCB
Chuyển khoản
30/05/2022 20,000 NGUYEN THI MA 472363.300522.1
44112.VCB
Chuyển khoản
30/05/2022 10,000 DINH THI TRUNG 234705.300522.1
43532
Chuyển khoản
30/05/2022 1 NGUYEN THI LAN 675204.300522.1
43504.
 
30/05/2022 20,000 Pham Thi be 412210.300522.1
42353
ck
30/05/2022 20,000 DINH THI THANH HANG 911121.300522.14
1511.VCB
Chuyển khoản
30/05/2022 10,000 NGUYEN THI HONG ANH 0541000231715 Chuyển tiền
30/05/2022 10,000 NGUYEN QUOC TRINH 509391.300522.1
40545
CHUYEN KHOAN QUY VI TRE EM KHUYET TAT VN
30/05/2022 10,000 NGUYEN THI HUNG SHGD:10043316.DD
:220530
NGO THI HUYEN DIEU
30/05/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 106880.300522.13
4534
Chuyển khoản
30/05/2022 10,000 TRAN THI HONG 655628.300522.1
34514
Chuyển tiền
30/05/2022 5,000 TRAN DAI DUONG  535191.300522.1
34331
Chuyển tiền
30/05/2022 10,000 Nguyen Thanh Tung 084700.300522
.133613.
 
30/05/2022 10,000 HOANG THI DUNG 1014329708 Chuyển tiền
30/05/2022 20,000 NGUYEN THUY HANG 521324.300522.
133023
Chuyển tiền
30/05/2022 20,000 Nguyen Tran Ngoc Han 255222.300522.
132952.
 
30/05/2022 20,000 TRAN THI DIEU HONG 058713.300522.1
32419
 
30/05/2022 20,000 NGUYEN THI DAI 610796.300522.1
32010.VCB
 
30/05/2022 10,000 Bui thanh vuong 219582.300522.1
31548.
 
30/05/2022 5,000 Tran Thi Anh Thu 168517.300522.131404. Chuyển tiền
30/05/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0281000937175 Giúp đỡ
30/05/2022 20,000 Dinh thi minh  995847.300522.1
25623
ck
30/05/2022 10,000 DO THI HUONG SHGD:10040920
.DD:220530
SHGD:10040920.DD:220530.BO:.Remark:.
30/05/2022 20,000 DO THI HUONG 154531.300522.125109 Chuyển khoản
30/05/2022 20,000 DO THI NGOC  142235.300522.1
24645
Chuyển khoản
30/05/2022 10,000 LE THANH TAM  968157.30052
2.124452
Chuyển khoản
30/05/2022 50,000 DANG THI THUY   0291000272468 Chuyển tiền
30/05/2022 5,000 LE PHUONG THAO 603069.300522.1
24353
Chuyển tiền
30/05/2022 10,000 NGUYEN VAN HUU 125767.300522
.124112.
 
30/05/2022 100,000 PHAN THI MAI TRUC 0491000047610 Gd ong phan binh thanh ung ho
30/05/2022 20,000 HA KHANH NGAN 099122.300522
.123157
Chuyển khoản
30/05/2022 5,000 DANG HOANG CANH 9339869683 Trẻ em khuyết tật
30/05/2022 5,000 TRINH NGUYEN TO UYEN 1017528468 Chuyển tiền
30/05/2022 5,000 DO MINH TRANG 1022345521 Chuyển tiền
30/05/2022 10,000 TRAN XUAN THANH 311289.300522.
122323
Chuyển tiền
30/05/2022 20,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ PARTNER.DIRECT_DEBITS_
VCB.MSE..24552769447
CHUC CAC EM VUI KHOE
30/05/2022 5,000 CHU THI TAN 618295.300522.
122045
Chuyển tiền
30/05/2022 10,000 VO THI HONG THAM 304154.300522
.121711
Chuyển tiền
30/05/2022 10,000 NGO HOANG TAM  978686.300522.
121516
Chuyển tiền nhiệm vụ
30/05/2022 20,000 NGUYEN HUYNH NGOC OANH 899921.300522.1
21013
Chuyển tiền
30/05/2022 5,000 TRUONG QUANG MINH 948958.300522.
115702
Chuyển tiền
30/05/2022 10,000 PHAN THI THUY 164884.300522.
114348
Chuyển tiền
30/05/2022 20,000 LE HA 483197.300522.1
13803.VCB
 
30/05/2022 5,000 NGUYEN XUAN THANH  733239.300522.
113002
Chuyển tiền
30/05/2022 10,000 THAN VAN CONG SHGD:10037078.
DD:220530
Cong chuyen
30/05/2022 1,800 DANG THI THANH TRA 838832.300522.1
05753. 
gieo hat tay hat xau deu huong hat no ve cot suc khoe van dong nhan thuc con gai Minh Anh
30/05/2022 10,000 TRUONG THI THANH NHA 644379.300522.1
05105.
 
30/05/2022 10,000 NGUYEN THI THUY  452431.300522.
105034
Chuyển khoản
30/05/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 745808.300522
.104343
Ck tu thien
30/05/2022 10,000 TRINH THI PHUONG 238955.300522.
104037.
 
30/05/2022 10,000 THACH THI MAI PARTNER.DIRECT_DEBITS_
VCB.MSE..24549203517
 
30/05/2022 140,000 Pham Dang Anh Thu 237433.300522
.103754
Tặng các bé
30/05/2022 10,000 VU VAN DONG 702943.300522.
103501
Chuyển khoản
30/05/2022 20,000 LUONG THI THUY VY PARTNER.DIRECT_DEBITS_
VCB.MSE..24548707006
 
30/05/2022 10,000 HOANG VAN DUONG PARTNER.DIRECT_DEBITS_
VCB.MSE..24548854147
 
30/05/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 628122.300522.1
01306
 
30/05/2022 5,000 DOAN THANH TAM  215171.300522.
095806
Chuyển tiền
30/05/2022 10,000 Le Ba Truong 483621.300522
.095452.
 
30/05/2022 5,000 PHAN MANH KHOI 624370.300522
.095351.
Chuyển tiền
30/05/2022 5,000 DAO THI THU TRANG 708681.300522.
095328
Chuyển tiền
30/05/2022 5,000 NGUYEN THI THANH HUYEN 710122.300522
.095328
Chuyển tiền
30/05/2022 20,000 NGUYEN THI HOAI SHGD:10017840.
DD:220530
 
30/05/2022 20,000 VU THUY LINH SHGD:10028115.
DD:220530
 
30/05/2022 10,000 NGUYEN VAN THE SHGD:10014417.DD:
220530.
Nguyen Van The ck
30/05/2022 10,000 PHAN THI HAU SHGD:10025625.
DD:220530
phan thi hau ck
30/05/2022 10,000 THAI HUU NGOC THACH SHGD:10026024.D
D:220530
Thach chuyen
30/05/2022 10,000 NGO XUAN KIET SHGD:10021417.D
D:220530
tien
30/05/2022 10,000 DAO THI LUY  PARTNER.DIRECT_DEBITS
_VCB.MSE..24547153288
 
30/05/2022 100,000 LUU CAM TU  0261003456031 vi mam non to quoc
30/05/2022 30,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0071001035826 lxstd tặng từ thiện
30/05/2022 250,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 163549.300522.08
0104
for children
30/05/2022 5,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 9879577109 m
30/05/2022 100,000 NGUYEN THANH TRUNG 0351000880499 Chuyển tiền
30/05/2022 50,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 1028036273 Khó khăn
30/05/2022 2,000 MA THI NHUNG 1028722696 Ủng hộ quỹ vì trẻ em khuyết tật
31/05/2022 80,000 TRAN THI THU SUONG 236844.310522.2
24117
Chuyển tiền
31/05/2022 100,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 372752.310522.
222044
Chúc các em khỏe mạnh
31/05/2022 100,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0441000760728 tùy chọn
31/05/2022 5,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 284093.310522.
214039
 
31/05/2022 20,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ MBVCB.2073511222.
2001.VCB Rewards
tre em can duoc giup do
31/05/2022 10,000 NGUYEN THI QUYNH TRANG 777331.31052
2.213005
Chuyển khoản
31/05/2022 20,000 TRUONG THI KHANH HUYEN 674662.310522.
211027.
 
31/05/2022 10,000 LE THI QUYNH  673552.310522.2
05500.
Chuyển khoản
31/05/2022 80,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 303943.310522.2
05314.
chuc cac con khoe manh va hanh phuc TNMU
31/05/2022 10,000 DO VAN HIEU 106317.310522.
204626
Chuyển khoản
31/05/2022 20,000 nguyen thi nhan 131076.310522.2
03423.
 
31/05/2022 10,000 PHAM THI MY 298541.310522.
203254
 
31/05/2022 10,000 NGUYEN THI LINH 0211000454217  Chuyển tiền
31/05/2022 10,000 VU VAN TUYEN 003024.310522.
201747
Chuyển khoản
31/05/2022 10,000 CAO XUAN NGOC 997572.310522.
201613
Chuyển khoản
31/05/2022 20,000 TRAN VAN KHANG  290752.310522.2
00432
 
31/05/2022 50,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0641000036916 Ủng hộ các em
31/05/2022 5,000 Tra Xuan Binh 1023297780 Ủng hộ
31/05/2022 5,000 BUI NGUYEN THUY HUONG 0061001169470 Chuyển tiền
31/05/2022 5,000 DANG THI PHUONG THAO 799467.310522.1
93600
Chuyển tiền
31/05/2022 200,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0181002693015  Nghèo khó
31/05/2022 10,000 NGUYEN THI CAM TIEN  730522.310522.
191704
Chuyển tiền
31/05/2022 10,000 PHAN THI NGOC HA 769278.310522.191330.  
31/05/2022 80,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 275434.310522.
191044
Chúc các e mau khỏe
31/05/2022 10,000 DANG MAI LINH 283099.310522.
185256.
 
31/05/2022 10,000 PHAN THANH HAU 246264.310522.1
85148.
 
31/05/2022 5,000 HOANG PHUC HAI 775255.310522.
181021
Chuyển tiền
31/05/2022 20,000 DANG LAM MAI KA 232629.310522.
180759
Chuyển tiền
31/05/2022 20,000 cao Viet bach 268018.310522.
180748.VCB
Chuyển khoản
31/05/2022 10,000 luu huu trung 482985.310522.1
75636.
 
31/05/2022 10,000 NGUYEN HOANG VY 459952.310522.
175612
Chuyển khoản
31/05/2022 10,000 LE VAN TOAN  453814.310522.
175447
Chuyển khoản
31/05/2022 10,000 NGUYEN THANH TUAN 711193.310522.174128 Chuyển tiền
31/05/2022 80,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 567210.310522.17
3940
Chuc cac em luon luon manh khoe va hanh phuc TNMU
31/05/2022 500,000 HUYNH ANH HIEU  328383.310522.17
2632
Chuyển khoản
31/05/2022 20,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 671606.310522.
172524
Chuyển tiền
31/05/2022 20,000 Truong thi huynh trang 924545.310522.
171304.
 
31/05/2022 20,000 TRINH THI NGOC OANH 919651.310522.
171156
Chuyển khoản
31/05/2022 20,000 NGUYEN THI HUONG  246101.310522
.170852
Chuyển khoản
31/05/2022 20,000 TRAN THI MY HANG 239854.310522.1
70338
Chuyển tiền
31/05/2022 20,000 ngo thi van 237776.310522.
165651.
 
31/05/2022 7,800,000 Lop Phan tich BCTC 2022 986606.310522.
043628
Lop Phan tich BCTC 2022 ung ho qui
31/05/2022 10,000 PHAM QUYNH TRANG 767148.310522.
163315
Chuyển khoản
31/05/2022 20,000 NGUYEN THI NGOC HIEN  0871004240179 Chuyển tiền
31/05/2022 15,000 HO QUANG TRUNG  002693.310522.
161537
Chuyển khoản
31/05/2022 20,000 HOANG THI THU THAO 224736.310522.161021 Chuyển tiền
31/05/2022 1 NGUYEN VU LOC 962530.310522.
160929
Chuyển tiền
31/05/2022 5,000 NGUYEN THI LINH   0211000454217 Chuyển tiền
31/05/2022 20,000 HA THI YEN LINH 669444.310522.16
0722
Chuyển khoản
31/05/2022 10,000 NGUYEN THI HUONG 681804.310522.1
60645
Chuyển tiền
31/05/2022 20,000 Le Ngoc Phuong Thao 664521.310522
.160603.
 
31/05/2022 10,000 PHAN CONG TINH 840173.310522.1
60431.
 
31/05/2022 20,000 LE CHI NGOAN 039457.310522.16
0521.ZP68I9FV3EEQ
 
31/05/2022 10,000 NGUYEN THI LIEN 1026752466 Chuyển tiền
31/05/2022 10,000 nguyen thi ha 896328.310522.
155859.
 
31/05/2022 5,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 924319.310522.
155743.
 
31/05/2022 5,000 TRAN XUAN HONG 466552.310522.1
55702
Chuyển tiền
31/05/2022 20,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 752140.310522.1
54552.VCB
Gieo hạt
31/05/2022 10,000 DINH THI HAI HUE  563621.310522.
153852
Chuyển khoản
31/05/2022 5,000 NGUYEN THANH BAC 386804.31052
2.153838
Chuyển tiền
31/05/2022 20,000 NGUYEN THI YEN 381532.310522.1
53608
Chuyển tiền
31/05/2022 500,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0421000418767  TRE EM KHUYET TAT
31/05/2022 10,000 CHU DUC MIEN  0211000499392  Chuyển tiền
31/05/2022 10,000 TA HOAI LAN  209072.310522
.150506
 
31/05/2022 20,000 vuong thi may 676673.310522.
145944
 
31/05/2022 300,000  LE HUY THANG  0031000122044 Chuyển tiền
31/05/2022 5,000 Nguyen Thi Quynh 873861.310522.
144931
Chuyển tiền
31/05/2022 20,000 NGUYEN THI QUYNH 623668.310522.1
44635
Chuyển khoản
31/05/2022 5,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 437061.310522.1
44404
Chuyen tien lien ngan hang
31/05/2022 5,000 NGUYEN NHUT KHOA 715459.310522.1
44343
Chuyển tiền
31/05/2022 80,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 713483.310522.
44302
Chuc cac em luon khoe manh hanh phuc tro thanh nhung nguoi tot TNMU
31/05/2022 10,000 Trinh Thi Hong 573658.310522.1
43320.
 
31/05/2022 50,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 1021052796 mong cac em luon vuon len lam nen dieu phi thuong
31/05/2022 71,000 LE THI THU HUONG 1027402957 chuc cac em mau lon va luon kheo manh TNMU
31/05/2022 10,000 LE NGOC BINH 601371.310522.1
42900
Chuyển tiền
31/05/2022 20,000 Le Thi Van  133067.310522.
142330
Chuyển khoản
31/05/2022 10,000 DINH THI MAT 507575.310522.1
41505
Chuyển khoản
31/05/2022 10,000 DUONG VAN THUAN 547948.310522.
140634.
 
31/05/2022 20,000 TRAN THI THUONG 0221000001547  Chuyển tiền
31/05/2022 20,000 TONG THI LE 613261.310522.
135229
từ thiện
31/05/2022 5,000 TRAN THI HUONG 762802.310522.
134817
Chuyển tiền
31/05/2022 5,000 LE NHUT NAM 586614.310522.
134542
Chuyển tiền
31/05/2022 10,000 TRUONG THI KHANH HUYEN 178038.310522.
133515.
 
31/05/2022 10,000 TRINH THI KIM NGAN  372008.310522
.133346
Chuyển khoản
31/05/2022 10,000 NGUYEN THUONG 197794.310522
.133120
 
31/05/2022 20,000 PHAM VU LOC NHI  197773.310522.
133110
 
31/05/2022 20,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 472157.310522.13

2752.VCB
Quy tre em khuyet that
31/05/2022 10,000 VU THI XINH 570065.310522.
132537
Chuyển tiền
31/05/2022 20,000 Dang Thi Ngoc Anh 324385.310522.1
31817.
 
31/05/2022 10,000 Thanh quynh 125095.310522.1
31425
Chuyển tiền từ thiện
31/05/2022 10,000 LE HOANG NAM 980199.310522.
130033
Chuyển tiền
31/05/2022 10,000 Tran xuan Duong 077155.310522.1
25544.
 
31/05/2022 10,000 DANG THI MINH NGUYET 256811.310522.
125522
Chuyển khoản
31/05/2022 10,000 CAN DINH DUY 254775.310522.
125445
Chuyển khoản
31/05/2022 10,000 BUI THANH TUNG 070635.310522.
125313
Chuyển khoản
31/05/2022 20,000 TRAN THI KIM PHUC 193024.310522.1
25305.
 
31/05/2022 5,000 NGUYEN VAN TUNG 145905.310522.
124927
Chuyển tiền
31/05/2022 20,000 LAM HOANG DIEM 059456.310522.
124854
Chuyển khoản
31/05/2022 5,000 BAN THI THU NHAN 564681.310522.
123330
Chuyển tiền
31/05/2022 20,000 Bui Thi Hong Nhung 166684.310522.1
22642
Chuyển khoản
31/05/2022 20,000 NGUYEN THUY TRANG 849693.310522
.115112.
 
31/05/2022 10,000 PHAM VAN TUNG 011202.310522.
114301
Chuyển khoản
31/05/2022 10,000 TU HONG ANH 008509.310522
.114215
Chuyển khoản
31/05/2022 20,000 NGUYEN THU TRANG 774888.310522.1
14147
Chuyển tiền
31/05/2022 10,000 TRAN THI MY CHAU 993880.310522.
113822
Chuyển khoản
31/05/2022 10,000 HOANG THI DIEP 199471.31052
2.113412
Chuyển tiền
31/05/2022 20,000 TRAN THI QUYNH 0351001221083   
31/05/2022 20,000 NGUYEN THANH NGA 1018168072 Chuyển tiền
31/05/2022 10,000 Chau thi Ngoc Yen 787154.310522.1
12926.
 
31/05/2022 10,000 NGUYEN THUY TRANG 779085.310522.
111750.
 
31/05/2022 10,000 MAI THANH CONG 909531.310522
.111546
Chuyển khoản
31/05/2022 20,000 NGUYEN THI HUYEN 368460.310522.11
1248.VCB
Chuyển khoản
31/05/2022 10,000 PHAM HOAI DO 746927.310522.1
10857.
 
31/05/2022 20,000 QUACH THI THU HANG 086020.310522.
110806.VCB
Chuyển khoản
31/05/2022 10,000 TRAN THI THU THUY 871945.310522.
110548.
 
31/05/2022 5,000 TRAN THI PHUONG LINH 770686.310522.
110500
Chuyển tiền
31/05/2022 10,000 TRAN NGOC THANG 604051.310522.
110318.
 
31/05/2022 10,000 NGUYEN THI VAN ANH 852965.310522.
110059
Chuyển khoản
31/05/2022 20,000 NGUYEN THANH TUAN 441050.310522.
105721.VCB
Chuyển khoản
31/05/2022 5,000 DAO HONG QUAN  1027723199 Chuyển tiền
31/05/2022 10,000 TRAN VAN LINH 705736.310522
.104456
Chuyển tiền
31/05/2022 100,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0071001527513 Chuc cac em luon manh khoe
31/05/2022 10,000 PHAM THI LAN 0781000495734  Chuyển tiền
31/05/2022 5,000 TRAN THANH NAM 659546.310522.
102420
Chuyển tiền
31/05/2022 5,000 NGUYEN HUU TRI 0531002591724  Chuyển tiền
31/05/2022 20,000 NGUYEN QUOC TUAN 541640.310522.1
00901.VCB
Chuyển khoản
31/05/2022 5,000 HOANG NGOC TUAN 197347.310522
.100430
Chuyển tiền
31/05/2022 100,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 743680.310522.
100050.
Chuc cac con luon hanh phuc TNMU.
31/05/2022 10,000 BAN THI LAN 1018174351 chuyen tien ung ho quy vi tre em khuyet tat Viet Nam
31/05/2022 20,000 HOANG THI THAM SHGD:10011910.
DD:220531
 
31/05/2022 10,000 PHAM HONG BIEN IBPS/SE:79303003.
DD:310522
 
31/05/2022 500,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0181002116892 Khó khăn
31/05/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 661775.310522.
074851
Love
31/05/2022 100,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 1028304445 Khó khăn
31/05/2022 9,080 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 1017355532 Ủng hộ mọi người
31/05/2022 61,505 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ MBVCB.2070230406
.2001.VCB Rewards
Ủng hộ
Tổng số 18,051,374      

Bảng tổng hợp nguồn vận động từ các nhà hảo tâm tại ngân hànVietinbank
(Từ ngày 29/5/2022 đến 31/5/2022)
NT Số tiền Tên nhà hảo tâm ủng hộ Quỹ Số tài khoản/ tham chiếu Ghi chú
30/05/2022 71,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 701888888 Chuc cac em luon khoe manh va hanh phuc TNMU
31/05/2022 1,000,000 DO THI TRANG 0451001819905 Ung ho Quy Vi Tre Em Khuyet Tat Viet Nam
         
Tổng số 1,071,000      

Bảng tổng hợp nguồn vận động từ các nhà hảo tâm tại ngân hàng Sacombank
(Từ ngày 29/5/2022 đến 31/5/2022)
 
NT Số tiền Tên nhà hảo tâm ủng hộ Quỹ Số tài khoản/ tham chiếu Ghi chú
29/05/2022 200,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ EWX219092152 Ủng hộ Quỹ
31/05/2022 100,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ EWX219703778  Ung ho Quy vi tre em khuyet tat VN
31/05/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ EWX219991698  Ủng hộ Quỹ
31/05/2022 3,550 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ EWI220088709  Ủng hộ Quỹ
         
Tổng số 313,550      

Văn phòng Quỹ Vì trẻ em Khuyết tật Việt Nam tại Hà Nội
Trang inGửi bạn bè Chia sẻ trên facebook  Chia sẻ trên twitterThảo luậnXem thảo luận
Thông tin khác:
Xem nhiều nhất
Tiêu điểm
Thông tin ủng hộ từ thiện
Quỹ Vì Trẻ Em Khuyết tật
1) Tên tài khoản: "Quỹ Vì trẻ em khuyết tật"
  Số tài khoản VNĐ: 00110 0381 4022
                       CIF: 481 3569
  Số tài khoản USD: 00113 7381 4041 
                       CIF: 481 3569
  Swift Code: BFTVVNVX 001
  Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam
  (Vietcombank)

Sở giao dịch
Địa chỉ: 
11 Láng Hạ, phường Thành Công, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội (Địa chỉ cũ: 31-33 Ngô Quyền, phường Hàng Bài, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội).
 2) Tên Tài khoản: Quỹ Vì trẻ em khuyết tật Việt Nam
Số TK: 121000034371 Tại Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam  - CN Hai Bà Trưng Hà Nội


3)Tên Tài khoản: Quỹ Vì trẻ em khuyết tật Việt Nam
Số TK: 060095268466 Tại Ngân hàng Sacombank chi nhánh Bình Chánh TP Hồ Chí Minh

 
Nội dung chuyển khoản: Ủng hộ "Quỹ Vì trẻ em khuyết tật Việt Nam".
Đường dây nóng: 024 38238804 hoặc 0912.304.995
Mới cập nhật
Cô bé 10 tuổi bị ung thư trong "Chuyến bay của Linh - Điều ước thứ 7" đã qua đời
Bạn biết đến Quỹ Vì Trẻ Em Khuyết Tật bằng phương tiện
Mạng internet
Truyền hình
Truyền thanh
Khác
Thiết kế web: OnIP™