Danh ngôn:
Thứ bẩy, 02/12/2023
TẤM LÒNG HẢO TÂM

Danh sách các nhà hảo tâm (Từ ngày 01/6/2022) đến ngày 04/6/2022)

Cập nhật lúc 10:44 09/06/2022
Bảng tổng hợp nguồn vận động từ các nhà hảo tâm (từ ngày 01/6/2022 đến ngày 04/6/2022)
Quỹ Vì trẻ em Khuyết tật Việt Nam

Vp HN: Số 25 Vũ Trọng Phụng, Phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân, Tp Hà Nội
Vp HCM: Số 15 Tú Xương, phường Võ Thị Sáu, quận 3, Tp Hồ Chí Minh

 
Bảng tổng hợp nguồn vận động từ các nhà hảo tâm tại ngân hàng Vietcombank
(Từ ngày 01/6/2022 đến 04/6/2022)
NT Số tiền Tên nhà hảo tâm ủng hộ Quỹ Số tài khoản/ tham chiếu Ghi chú
01/06/2022 200,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 052014.010622
.222133
 
01/06/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 823508.010622.2
15831
 
01/06/2022 20,000 Nguyen Thi Phuong 698535.010622
.213706
Chuyển tiền
01/06/2022 10,000 Le Duc Duy PARTNER.DIRECT_DEBITS_
VCB.MSE..24638534833
 
01/06/2022 10,000 NGUYEN LE NGOC TRAM 109252.010622.
210248.
 
01/06/2022 10,000 LE THI BAO UYEN 497518.010622.
204608.
 
01/06/2022 10,000 Huynh ba thuan 015189.010622
.203405.
 
01/06/2022 20,000 la thanh tuyet 055777.010622.201245
.ZP68KAM4G0V1
220601000341260 
 
01/06/2022 10,000 NGUYEN CAM NHUNG 0281000657671   
01/06/2022 20,000 NGUYEN SONG THUONG 1027150674 Chuyển tiền
01/06/2022 20,000 DAO NGOC CUONG 682518.010622
.192525
Chuyển tiền
01/06/2022 20,000 HOANG THI YEN PARTNER.DIRECT_DEBITS_
VCB.MSE..24634437149
 
01/06/2022 20,000 LEO THI NGA  0341007151802   
01/06/2022 20,000 QUANG CHUAN PARTNER.DIRECT_DEBITS_
VCB.MSE..24634351660
 
01/06/2022 10,000 TRAN THI THUY AN  642467.010622.
184602
Chuyển khoản
01/06/2022 71,000 HOANG LE ANH  0061000787841 Chuc cac em luon manh khoeva hanh phuc TNMU
01/06/2022 10,000 THAI CONG PHAT 236954.010622.
183947.
 
01/06/2022 10,000 QUANG VAN AN 869418.010622.
181240
Chuyển tiền
01/06/2022 20,000 TRAN THI PHUONG 480249.010622.
180308
Chuyển khoản
01/06/2022 5,000 PHUNG VAN HAO 1026458295 Trẻ em khuyết tật
01/06/2022 20,000 PHAM VAN BA 193560.010622.17
4313.VCB
Chuyển khoản
01/06/2022 20,000 Nguyen Thi Xuan 387018.010622
.174045.
 
01/06/2022 2,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 1011000628699 Bình thường
01/06/2022 10,000 TA VAN HUNG PARTNER.DIRECT_DEBITS_
VCB.MSE..24632039085
 
01/06/2022 300,000 Pham Dang Anh Thu 156171.010622.
172914
tang cac be
01/06/2022 20,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0731000608142 Chúc tết thiếu nhi
01/06/2022 50,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 1016152140 Khó khăn
01/06/2022 10,000 do thi hai 288811.010622
.171805.
 
01/06/2022 20,000 TRAN THI THANH HOA  584204.010622.1
71240
Chuyển tiền
01/06/2022 10,000 Cuong hue 99 760778.010622.1
70353.
 
01/06/2022 20,000 NGO THI THUY DUNG 668662.010622.1
64309
Chuyển tiền
01/06/2022 10,000 TRAN PHUONG QUYNH PARTNER.DIRECT_DEBITS_
VCB.MSE..24629835743
 
01/06/2022 5,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 040769.010622.1
62040
 
01/06/2022 100,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 733396.010622.1
61903.
 
01/06/2022 20,000 DANG THAI SON 015382.010622.1
61435.
 
01/06/2022 10,000 TRAN TIEN DUNG  0781000503377 transfer
01/06/2022 20,000 BUI VAN DUONG 9984327492  
01/06/2022 20,000 pham thi duyen 876185.010622.160005
.ISL20220601155523713
ck
01/06/2022 20,000 HOANG THI PHAN  PARTNER.DIRECT_DEBITS_
VCB.MSE..24628031849
 
01/06/2022 20,000 NGUYEN THI DUYEN  0691007400405  Chuyển tiền
01/06/2022 20,000 NGUYEN THI LAN 113307.010622.15
2833.VCB
Chuyển khoản
01/06/2022 300,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0471000021786 Ủng hộ trẻ em khuyết tật
01/06/2022 10,000 LE THI HUE LAN PARTNER.DIRECT_DEBITS_
VCB.MSE..24627400230
 
01/06/2022 20,000 CHANG THI THUYEN 482432.010622.
150520
Chuyển khoản
01/06/2022 10,000 MA QUANG THANG  728257.010622.1
50344
Chuyển khoản
01/06/2022 20,000 VU LE QUYEN 860112.010622.1
43542
 
01/06/2022 250,000 Vo chong QKHY 856233.010622.
143207
ung ho Quy VTEKTVN T6.22
01/06/2022 20,000 HOANG TRONG HIEU 606133.010622.
143032
Chuyển khoản
01/06/2022 50,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 339931.010622.
142943
ủng hộ quỹ vì trẻ em khuyết tật
01/06/2022 20,000 BUI THI THUY AN  342654.010622.1
41833
Chuyển khoản
01/06/2022 20,000 NGUYEN THI KIM ANH 896295.010622.14
1816.VCB
Chuyển khoản
01/06/2022 20,000 vuong thi may 563709.010622.1
41748.
 
01/06/2022 10,000 LE HOANG NAM 784005.010622.
141033
Chuyển tiền
01/06/2022 10,000 Chamalea thi hanh 418235.010622.1
40326.
 
01/06/2022 10,000 NGUYEN PHUC LOC 491946.010622.
135503
Chuyển khoản
01/06/2022 200,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ  0701000403608 Tot
01/06/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 596767.010622.1
35047
Thành công
01/06/2022 10,000 NGUYEN HUU TAM 259874.010622.
134747
 
01/06/2022 20,000  QUANG THI NHUNG 1013501502 Bich Lieu
01/06/2022 20,000 DANG THI BICH LIEN IBPS/SE:79201001.DD:0
10622.SH:10004815
 
01/06/2022 20,000 BUI THI YEN 443832.010622.
133330.
 
01/06/2022 20,000 HOANG THI THAO 378872.010622.
133042.
 
01/06/2022 20,000 DANG THI CUC  0341007176108 chuyen tien ho tro cho tre em kho khan
01/06/2022 10,000 TRAN NGUYEN VAN TUAN 197728.010622.
132201
Chuyển khoản
01/06/2022 10,000 DANG THI HONG CHUYEN SHGD:10022948.DD:
220601
Chuyen chuyen
01/06/2022 10,000 VU THANH LONG 334722.010622.1
25927
Chuyển khoản
01/06/2022 20,000 LE THI HIEN 141433.010622.12
5730
Chuyển khoản
01/06/2022 5,000 DANG TUAN PHONG 1022171510 Chuyển tiền
01/06/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 135675.010622.125514. Quy Vi Tre Em Khuyet Tat
01/06/2022 20,000 DINH THI BE BAY 306232.010622.12
4907.
 
01/06/2022 5,000 NGUYEN VAN KHA  420281.010622
.124407
Chuyển tiền
01/06/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0941000021935 cong nhan
01/06/2022 20,000  NGUYEN THI TUYET 0731000901515   
01/06/2022 10,000 NGUYEN DINH LONG 422952.010622.1
23356
Chuyển khoản
01/06/2022 20,000 LE THI HANH  252862.010622.1
23137
Chuyển khoản
01/06/2022 10,000 DUONG NGOC THANH 226352.010622.
122332.
 
01/06/2022 500,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 9412303777 Bình thường
01/06/2022 5,000 NGUYEN THI NGA 0351000976926 Chuyển tiền
01/06/2022 20,000 DIEN THANH THI THU HUYEN SHGD:10020928
.DD:220601
 
01/06/2022 20,000 LE VAN TIEN 0041000255315  
01/06/2022 5,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 900485.010622.121505. tre em khuyet tat
01/06/2022 20,000 THI THU DAO 582625.010622.
121503
Chuyển tiền
01/06/2022 10,000 NGUYEN THI ANH DAO 121531.010622.
121304
Chuyển tiền
01/06/2022 10,000 VU THI MINH THUY 019029.010622
.121105
Chuyển khoản
01/06/2022 20,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 244881.010622.11
5839.
Vickybe
01/06/2022 100,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 953391.010622
.114944
Chuyển khoản
01/06/2022 20,000 TRAN THI KIM PHUC 190297.010622.
112727
 
01/06/2022 5,000 THIEU QUANG THUAN 1026967241 Chuyển tiền
01/06/2022 5,000 NGUYEN TRAN NHAN 286908.010622.
112053
Chuyển tiền
01/06/2022 20,000 chau phuong thao 935193.010622.1
11625.
 
01/06/2022 5,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 959126.010622.
111128
 
01/06/2022 10,000 LUU THI LUYEN 956411.010622.1
11045.
 
01/06/2022 10,000 NGUYEN VAN LINH 912598.010622.

110559
Chuyển tiền
01/06/2022 5,000 NGUYEN THI HIEN 1015163514 Chuyển tiền
01/06/2022 20,000 Pham Thi Hang 985770.010622
.105945.VCB
 
01/06/2022 10,000 PHAM QUOC CUONG 887147.010622.1
05415.
 
01/06/2022 5,000 LUONG TIEN DAT  438327.010622.
105249
Chuyển tiền
01/06/2022 5,000 TRAN THI THU HANG  336861.010622.
102453
Chuyển tiền
01/06/2022 50,000 PHAM TIEN SY 0341002088590 Góp quỹ cho các em
01/06/2022 10,000 DAO DUY NGHIA 640373.010622.

101550
Chuyển khoản
01/06/2022 10,000 PHAM VAN LANG 637881.010622.1
01503
Chuyển khoản
01/06/2022 20,000 LAI THI THU 883118.010622.1
00803.VCB
Chuyển khoản
01/06/2022 20,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 802581.010622.10
0642.VCB
Gieo hạt
01/06/2022 200,000 NGUYEN VAN SAM 617400.010622.
094058
Chuyển tiền
01/06/2022 10,000 DO THANH PHUOC SHGD:1001302
8.DD:220601
Phuoc
01/06/2022 20,000 TRAN THI THANH SHGD:10009521

.DD:220601
Tran thanh
01/06/2022 20,000 LO THI HONG SHGD:10007306.DD:220601  
01/06/2022 20,000 NGUYEN TIEN DAT SHGD:10006027.D
D:220601
 
01/06/2022 60,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0071001035826 lxstd tặng từ thiện
01/06/2022 200,000 TRAN THUY LINH SHGD:10002587.
DD:220601
Gửi các em
01/06/2022 75,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0671004134971 Chuc cac em co nhieu suc khoe va niem vui TNMU
01/06/2022 10,000 TRAN KHANH TRUC  238150.010622

.070836
 transfer
01/06/2022 71,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 292905.310522.2
31730.
Chuc cac em luon manh khoe va hanh phuc TNMU
02/06/2022 500,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 1017629190 khuyet tat mo coi hoan canh dac biet kho khan
02/06/2022 100,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 785918.020622.2
05535.
chuc cac em luon manh khoe TNMU
02/06/2022 20,000 Hoang Thi Hau 391394.020622.2
05319.
 
02/06/2022 20,000 NGUYEN VAN DUNG  438617.020622.
205123
Chuyển tiền
02/06/2022 20,000 NGUYEN THI NHAT LE 267789.020622.
204107.VCB
Chuyển khoản
02/06/2022 20,000 NGUYEN THUY MAI LINH PARTNER.DIRECT_DEBITS_
VCB.MSE..24672593738
 
02/06/2022 10,000 nong van phong 887773.020622
.201655
 
02/06/2022 20,000 NGUYEN THI CAM NHUNG 0461000468155  Chuyển tiền
02/06/2022 220,000 Pham Dang Anh Thu 202344.020622.
201307
tang cac be
02/06/2022 20,000 Nguyen thi linh 201947.020622.
201218.
 
02/06/2022 10,000 BUI VAN LICH 0351001035970  Quỹ từ thiện
02/06/2022 20,000 LUU MY LINH PARTNER.DIRECT_DEBITS_
VCB.MSE..24670813492
 
02/06/2022 20,000 NGUYEN THI LINH 640980.020622.
193432
Chuyển tiền
02/06/2022 50,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 838205.020622.1
93202.
Chu the DongA Bank chuyen tien
02/06/2022 20,000 Trieu Thi my Le 733900.020622
.193146.
 
02/06/2022 10,000 LO HUNG NGU PARTNER.DIRECT_DEBITS_
VCB.MSE..24670071217
 
02/06/2022 10,000 LE THI HIEN 0211000444097 Chuyển tiền
02/06/2022 10,000 THACH TUYET CUONG 182668.020622.
185259
 
02/06/2022 20,000 PHAN THI HONG HANH 0351000930457   
02/06/2022 20,000 PHAM HAI LINH 100173.020622.
182708.
Chuyển tiền
02/06/2022 20,000 NGUYEN THI DIEU THANH 1020337096 Chuyển tiền
02/06/2022 10,000 THAI THI HONG NIEU PARTNER.DIRECT_DEBITS_
VCB.MSE..24668270949
ck
02/06/2022 10,000 Nguyen Hieu Thien PARTNER.DIRECT_DEBITS_
VCB.MSE..24668030781
 
02/06/2022 20,000 TRAN THUY VI  114417.020622
.180834.VCB
Chuyển khoản
02/06/2022 100,000 PHAM NGOC TRUONG 133730.020622.17
5213.VCB
Chuyển khoản
02/06/2022 10,000 TRAN KHANH TRUC 126398.020622.
174424
transfer
02/06/2022 20,000 NGUYEN THI THUAN 140083.020622
.174407.
 
02/06/2022 20,000 TRUONG THI THUY HA 704807.020622.1
74147
Chuyển tiền
02/06/2022 20,000 tu ngoc phuong PARTNER.DIRECT_DEBITS
_VCB.MSE..24666868462
 
02/06/2022 20,000 R O H JET 556017.020622.17
2556.VCB
Chuyển khoản
02/06/2022 10,000 PHUONG TIEN TUYEN 909502.020622.
171801.
 
02/06/2022 20,000 NGUYEN VAN TUAN  596376.02062
2.170956.VCB
tu thien NGUYEN VAN TUAN chuyen khoan
02/06/2022 20,000 NGUYEN THI NGOC TU 767988.020622.
165512.
 
02/06/2022 10,000 TRAN KHANH TRUC 091553.020622.
64923
transfer
02/06/2022 20,000 DANG THI THUONG 929352.020622.164
209.VCB
Chuyển khoản
02/06/2022 100,000 LUC TRANG 708316.020622.
163828.VCB
Chuyển khoản
02/06/2022 20,000 DANG THI LIEN 842889.020622.1
62503.
 
02/06/2022 10,000 LUAN VAN NGOC 1021991769 Chuyển tiền
02/06/2022 20,000 TRAN THI LOAN 028067.020622.161
028.VCB
Chuyển khoản
02/06/2022 20,000 TRAN KHANH LINH 971704.020622.16
0931.VCB
Chuyển khoản
02/06/2022 10,000 PHAN THI TUYET 934042.02062
2.160639
Chuyển tiền
02/06/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 1017674791 tu nguyen
02/06/2022 10,000 NGUYEN THI THI 0841000032281  Chuyển tiền
02/06/2022 20,000 NGUYEN DANG VIEN  0351001233495  
02/06/2022 20,000 PHAM THI NHUNG 044681.020622.
153459.
 
02/06/2022 10,000 NGUYEN NANG HAO 0341007145380 Chuyển tiền
02/06/2022 10,000 HOANG VAN QUY 540196.020622.
153201
Chuyển khoản
02/06/2022 10,000 TRAN KHANH TRUC 040652.020622.1
52833.
transfer
02/06/2022 10,000 DO THI HAI 775509.020622.1
52812.
 
02/06/2022 10,000 LE VAN MO  744636.020622.1
52020
Chuyển khoản
02/06/2022 20,000 Ho Phi Thuong 034120.020622.151714
.ZP68KBJTU8Q7 2206
02000213792 
 
02/06/2022 10,000 LE THI MINH THI 0071001359078 VO MINH
02/06/2022 10,000 .TRAN KHANH TRUC 032494.020622
.151511 
transfer
02/06/2022 20,000 DANG THI HUE  712993.020622.
151204
Chuyển khoản
02/06/2022 10,000 dang hoai phuc 929517.020622.1
50850.
 
02/06/2022 100,000 Nguyen Khanh Ngoc 383027.020622
.145941
ủng hộ T6
02/06/2022 20,000 NGUYEN THI NHAM 518350.020622.1
45151.
 
02/06/2022 10,000 TRAN XUAN THANH  894153.020622.
144956.
Chuyển tiền
02/06/2022 20,000 PHAM THI KIM  0221000035369   
02/06/2022 20,000 LY THANH DIEN 014485.020622.1
44654.VCB
Chuyển khoản
02/06/2022 20,000 LUONG THI XUYEN  618373.020622.1
44625
Chuyển khoản
02/06/2022 10,000 Dang xuan truong 543027.020622.
143934.
 
02/06/2022 20,000 DANG HONG THUY 366380.020622.1
43606.VCB
transfers
02/06/2022 20,000 PHAM THI XUAN HOA 571744.0206
22.143310
Chuyển khoản
02/06/2022 20,000 NGUYEN THI SUU 886810.020622.1
42825.
 
02/06/2022 500,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ  0411000671861 Ủng hộ Quỹ
02/06/2022 20,000 BE VAN SAN  770246.020622.14
2610.VCB
Chuyển khoản
02/06/2022 20,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 540900.020622.
142357
 
02/06/2022 20,000 BUI THI THUY AN 909040.020622.
141922
Chuyển tiền
02/06/2022 10,000 NGUYEN THI TO KIEU 265394.020622.
140231
Chuyển khoản
02/06/2022 500,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 040097.020622.
140048
UNG HO QUY THUONG CAC CON
02/06/2022 20,000 VU THI HONG NGA 192486.020622.1
35952.VCB
Chuyển khoản
02/06/2022 10,000 NGUYEN DIEP NGUYEN 866233.020622.
135413
Chuyển tiền
02/06/2022 20,000 NGUYEN NGOC ANH DAI 433878.020622.
135028.
 
02/06/2022 20,000 QUACH HUNG MANH 676507.020622.
134047
Chuyển tiền
02/06/2022 10,000 TRAN KHANH TRUC  978340.020622.1
33855.
transfer
02/06/2022 20,000 TO HA TRANG 386974.020622
.133433.
 
02/06/2022 20,000 vu thi ty PARTNER.DIRECT_DEBITS_
VCB.MSE..24657704942
 
02/06/2022 10,000 A DA WIT 1021687388  
02/06/2022 20,000 NGUYEN THI KIM CHI PARTNER.DIRECT_DEBITS_
VCB.MSE..24657699167
 
02/06/2022 10,000 TRAN KHANH TRUC 969630.020622.
132032
 transfer
02/06/2022 10,000 DO VAN LUAN 146403.020622.
131422
Chuyển khoản
02/06/2022 10,000 Doan Viet Nam 304325.020622.1
30402.
 
02/06/2022 20,000 TRAN THI HOA 167882.020622.1
25710.
 
02/06/2022 20,000 MAC KHANH DUNG 1024302983 Chuyển tiền
02/06/2022 10,000 TRAN CONG KHANH 266216.020622.1
24959.
 
02/06/2022 10,000 TRAN CONG KHANH 261629.020622
.124813.
Chuyển khoản
02/06/2022 20,000 Ho thi trach mung 236851.020622.
123933.
 
02/06/2022 10,000 Ho thi trach mung PARTNER.DIRECT_DEBITS_
VCB.MSE..24656251722x
 
02/06/2022 10,000 TRAN KHANH TRUC  947891.020622.1
23154
transfer
02/06/2022 10,000 TRAN CONG VINH TRAN CONG VINH Chuyển tiền
02/06/2022 20,000 HUYNH THI THOAI YEN 9938777399 Chuyển tiền
02/06/2022 10,000 DO VAN THANG 681329.020622
.122013.
 
02/06/2022 10,000 TRAN CONG MINH 820928.020622.
121240
Chuyển tiền
02/06/2022 10,000 DUONG THI PHUONG DUONG THI PHUONG Chuyển tiền
02/06/2022 20,000 NGUYEN THI HUONG NGUYEN THI HUONG  
02/06/2022 20,000 TRAN THI CHAU DOAN 315393.020622.
114325
Chuyển tiền
02/06/2022 10,000 TRUONG CONG BAO 892380.020622.
114128
Chuyển khoản
02/06/2022 20,000 QUANG CHUAN PARTNER.DIRECT_DEBITS_
VCB.MSE..24653886384x
 
02/06/2022 10,000 NGUYEN THI TRANG NGUYEN THI TRANG Chuyển tiền
02/06/2022 10,000 .LUONG VAN THUC 1013317540 Chuyển tiền
02/06/2022 20,000 LAM THI HAI  333830.020622.
111358
Chuyển tiền
02/06/2022 200,000 HUYNH ANH HIEU 917770.020622.1
11041
Chuyển khoản
02/06/2022 10,000 NGUYEN THI VUI 634144.020622.
110118.
 
02/06/2022 10,000 DO VAN TU 743414.020622.
105624.
 
02/06/2022 10,000 NGUYEN DANG TIEN 1026529600 Chuyển tiền
02/06/2022 10,000 NGUYEN THI NGOC DIEM 698612.020622.
104242
Chuyển khoản
02/06/2022 10,000 hoang van thon 804814.020622.
104027.
 
02/06/2022 10,000 PHUNG VAN PHUC  772184.020622.
103142
Chuyển tiền
02/06/2022 20,000 DUONG VAN LUYEN 593347.020622.
102953.VCB
Chuyển khoản
02/06/2022 10,000 NGUYEN TRUNG TRUONG 283383.020622.
100635
Chuyển tiền
02/06/2022 100,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ  0561003837432  Trẻ em khuyết tật
02/06/2022 20,000 NGUYEN HOANG HAI LY  746768.020622.
094437
Chuyển tiền
02/06/2022 10,000 TRAN QUOC DUONG PARTNER.DIRECT_DEBITS_
VCB.MSE..24649105672
 
02/06/2022 1,000,000  DANG LE XUAN PHUONG 0111000272281 ủng hộ quỹ
02/06/2022 30,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0071001035826 lxstd tặng từ thiện
02/06/2022 200,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ  0211000498662 Trẻ em khuyết tật
02/06/2022 100,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0931004204148 Từ thiện
02/06/2022 1,000,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 1001061995 Trẻ em khuyết tật
02/06/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 1016127166 Giúp đỡ các em
02/06/2022 200,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 474098.010622.
233232.
Chuc cac em se gap nhieu may man trong cuoc song
02/06/2022 1,800 DANG THI THANH TRA 899219.010622
233105
DANG THI THANH TRA gieo hat tay hat xau deu huong hat no ve cot suc khoe van dong nhan thuc con gai Minh Anh
02/06/2022 2,000,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0081001201658  Gui den tre em khuyet tat
02/06/2022 500,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0181003500729 uh quy tre e khuyet tat
03/06/2022 200,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ  0141000845856  Trẻ em
03/06/2022 50,000 Pham Dang Anh Thu 861961.030622.
220412
tang cac be
03/06/2022 20,000 TRAN THI THANH VAN 341522.030622.2
10523.
 
03/06/2022 20,000 .DOAN THI BIEN 520576.030622.
205251
 
03/06/2022 10,000 HOANG VAN THANG 759430.030622.2
03816
Chuyển tiền
03/06/2022 20,000 NGUYEN THI TUONG DUY  125278.030622.20
3205.VCB
Chuyển khoản
03/06/2022 10,000 PHUNG TAT THANG PARTNER.DIRECT_DEBITS_
VCB.MSE..24703802764
 
03/06/2022 20,000 HUYNH THIEN HUYEN 577800.030622.
193409.
 
03/06/2022 10,000 NGUYEN THI THAM 1014004886  
03/06/2022 20,000 DUONG THI THANH HUYEN PARTNER.DIRECT_DEBITS_
VCB.MSE..24700797270.24700797270-0963747721- 
chuyen tien tu thien
03/06/2022 10,000 BUI THI HUE 135535.030622.
184141
Chuyển khoản
03/06/2022 10,000 BUI VAN NGOI PARTNER.DIRECT_DEBITS_
VCB.MSE..24700874394
 
03/06/2022 10,000 .NGUYEN HOAI TAM 509124.030622.
180225
Chuyển tiền
03/06/2022 10,000 TRUONG TUNG LAM 444347.030622.
180217
Chuyển tiền
03/06/2022 20,000 TRINH THI CHINH 945622.030622.
174217.
 
03/06/2022 10,000 Long 801879.030622.
170629.
 
03/06/2022 20,000 TRANG THI TRAM 619229.030622.
170038
Chuyển tiền
03/06/2022 500,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 759426.030622.
164752.
ung ho quy vi tre em khuyet tat viet nam
03/06/2022 10,000 PHAM THI LUONG PHAM THI LUONG Chuyển tiền
03/06/2022 20,000 .NGUYEN THI THUY LINH 048508.030622.
164333 
Chuyển khoản
03/06/2022 20,000 le xuan dieu 604262.030622.
164044.
 
03/06/2022 20,000 HOANG THI THU THAO 037202.030622.161825.
ZP68KCHNKKCD 220603000228181 
 
03/06/2022 20,000 HUYNH VAN LUAN SHGD:12844572.
DD:220603
HUYNH VAN LUAN CHUYEN VAO TK
03/06/2022 10,000 VO THI NGA 792139.030622.
154009.
 
03/06/2022 20,000 bui thi be 717140.030622.
152054.
 
03/06/2022 10,000 TRAN TUAN LOI 305809.030622.
151426
Chuyển tiền
03/06/2022 20,000 PHAM THI TRANG 483140.030622.
150628
Chuyển tiền
03/06/2022 20,000 NGUYEN THI NGA 0351000976926 Chuyển tiền
03/06/2022 10,000 BUI VAN HUY  0011004250665  Chuyển tiền ủng hộ
03/06/2022 10,000 SUNG A TU 270318.030622.
141719
Chuyển khoản
03/06/2022 10,000 Ban van 22  182826.030622.
134227
Chuyển khoản
03/06/2022 10,000 NGUYEN VIET TRUNG 180965.030622
.134143
Chuyển khoản
03/06/2022 20,000 NGUYEN LINH CHI 1013593204  
03/06/2022 20,000 BUI THI HONG MAI 104101.030622
.130654.
 
03/06/2022 20,000 .TRAN THI TRINH 251054.030622.
125359 
Chuyển khoản
03/06/2022 10,000 Pham Dang Anh Thu 674696.030622.
123837
 tang cac be
03/06/2022 20,000 HOANG THANH DUNG 9962354680 Chuyển tiền
03/06/2022 10,000 NGUYEN THI THANH DUNG 701885.030622.
121344
Chuyển tiền
03/06/2022 10,000 NGUYEN THU HIEN  PARTNER.DIRECT_DEBITS
_VCB.MSE..24689239693
Chuyển khoản
03/06/2022 20,000 BUI THI THUONG PARTNER.DIRECT_DEBITS_
VCB.MSE..24688707422
 
03/06/2022 10,000 NGUYEN VO THANH NHAN PARTNER.DIRECT_DEBITS_
VCB.MSE..24689148786
Chuyển tiền
03/06/2022 1,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 1025743354 Khuyết tật
03/06/2022 20,000 HOANG THI NGOC TRINH 480473.030622.1
12800.VCB
Chuyển khoản
03/06/2022 20,000 TRAN THI KIM PHUC 965699.030622.
112440
Chuyển khoản
03/06/2022 50,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0151000574414 Ung ho tre e khuyet tat
03/06/2022 20,000 NGUYEN THI THUC 396898.030622
.111209
Từ thiện
03/06/2022 20,000 ;DUONG MINH PHUONG  331810.030622.110
851.VCB
Chuyển khoản
03/06/2022 20,000 VU THI NGA  561055.030622.
105925
Chuyển tiền
03/06/2022 10,000 kim phuoc hanh 870875.030622.10
5854.
 
03/06/2022 21,448 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ MBVCB.2081189452.
2001.VCB Rewards
Khac
03/06/2022 100,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ  0501000233791 Bình thường
03/06/2022 10,000 PHAM VAN PHU QUI  1024082994 Chuyển tiền
03/06/2022 20,000 TRAN THI XUAN HOA SHGD:10007736
.DD:220603
0986825414
03/06/2022 30,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0071001035826 lxstd tặng từ thiện
03/06/2022 500,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0721000600235 Cá nhân
03/06/2022 30,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0091000676370 Cac e thieu nhi khuyet tat
03/06/2022 100,000 thao 540133.03062
2.080056
ck
03/06/2022 300,000 LUONG NGUYEN LONG 1019286205  
03/06/2022 6,318 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 9357666206 tre em khuyet tat
04/06/2022 20,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ  0731000607510 h
04/06/2022 50,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0591001841824 vi tre e khuyet tat
04/06/2022 20,000 NGUYEN THI HOAN 750022.040622.2
20959.
 
04/06/2022 540,000 Lop ETA22388 Ms.Hoa 151167.040622.2
20958
ủng hộ
04/06/2022 20,000 GIANG MY HIEN 972191.040622
.220507
Chuyển khoản
04/06/2022 20,000 TRAN THI BAO CHAU PARTNER.DIRECT_DEBITS_
VCB.MSE..24739266176
 
04/06/2022 20,000 VI UYEN NHI 1027661577 Chuyển tiền
04/06/2022 10,000 pham mai huong 521905.040622.1
93322.
 
04/06/2022 10,000 LO CHI HUNG 464981.040622.191511.  
04/06/2022 20,000 TRAN THI TRUC LY 404377.040622.1
90644.VCB
Chuyển khoản
04/06/2022 10,000  VU MINH THAO 9965917661 Quỹ trẻ em
04/06/2022 20,000 HA KIM CUONG 0071000833594 Chuyển tiền
04/06/2022 10,000 Dang An Ha 909939.040622.
182615.
 
04/06/2022 10,000 NGUYEN TUAN HAO 989197.040622.
181236
 
04/06/2022 10,000 LUU MINH HIT PARTNER.DIRECT_DEBITS_
VCB.MSE..24735104804
 
04/06/2022 20,000 NGUYEN THI QUYNH 228142.040622
.180115
Chuyển tiền
04/06/2022 20,000 Le Ngoc Tram 175360.040622.1
75235.
 
04/06/2022 20,000 DINH THI LINH 1021335453 Chuyển tiền
04/06/2022 20,000 TA THANH THUY 813738.040622.
173919.
 
04/06/2022 20,000 BUI THI NGAN 798441.040622.
173438
Chuyển khoản
04/06/2022 10,000 DUONG THI LIEN 742042.040622
.172513
Chuyển tiền
04/06/2022 20,000 NGUYEN VAN HUNG PARTNER.DIRECT_DEBITS_
VCB.MSE..24733652548x
 
04/06/2022 20,000 LY VAN HUY 715949.040622.
172104.
 
04/06/2022 20,000 TRAN ANH THU PARTNER.DIRECT_DEBITS_
VCB.MSE..24733550528
 
04/06/2022 10,000 NGUYEN PHAM THU THUY 1015308396  
04/06/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 1016127166 Giúp đỡ các em
04/06/2022 20,000 BUI VAN DUONG 9984327492 Chuyển tiền
04/06/2022 10,000 dang thi kim hue 089977.040622.1
63850.
 
04/06/2022 5,000 HA THANH HUNG 644499.040622.1
63607
Chuyển tiền
04/06/2022 20,000 NGUYEN THI HANH 0041000386278  Chuyển tiền
04/06/2022 20,000 Nguyen thi quynh 582340.040622.
161511.
 
04/06/2022 10,000 MAI THI THUY MAI THI THUY Chuyển tiền
04/06/2022 10,000 PHAN CHI TAM 933469.040622.
160641
ck
04/06/2022 20,000 LE VI DAI  153920.040622
.160315
Chuyển tiền
04/06/2022 20,000 NGUYEN TUYET MINH 9834588575  
04/06/2022 10,000 NGUYEN TAN MAN  989491.040622.
154146
Chuyển tiền
04/06/2022 20,000 DO THI PHUONG 435223.040622.
153826
Chuyển khoản
04/06/2022 10,000 Bich Ngoc 428131.040622.
153558
Chuyển khoản
04/06/2022 20,000 LA THI TUYET 696487.040622.
151439
Chuyển tiền
04/06/2022 20,000 Do thi khoa 821476.040622.
150646.
 
04/06/2022 10,000 DINH THU THUY 565286.040622.
150622
Chuyển khoản
04/06/2022 20,000 NGUYEN THI HUYEN PARTNER.DIRECT_DEBITS_
VCB.MSE..24728799643x
 
04/06/2022 20,000 NGUYEN NGOC HUYEN 574046.040622.14
5934.VCB
Chuyển khoản
04/06/2022 10,000 Le ThiThi Thuy PARTNER.DIRECT_DEBITS_
VCB.MSE..24726845538
 
04/06/2022 20,000 NGUYEN THI BAO NGOC 403149.040622.
140008
Chuyển tiền
04/06/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 9365609659 d
04/06/2022 20,000 TRAN THI HONG 785875.040622.
133412.
 
04/06/2022 20,000 VO THI THU HIEN 0051000556283  
04/06/2022 20,000 bui thi thuong 315818.040622.1
25907. 
chuyen khoan quy vi tre em khuyet tat
04/06/2022 1 HUYNH TAN VAN HUY 433592.040622
.125802.
 
04/06/2022 20,000 NGUYEN THI XUAN 198987.040622
.125058
Chuyển khoản
04/06/2022 20,000 NGUYEN THI LE HANG 708850.040622
.123436
Chuyển tiền
04/06/2022 10,000 VU THI THUY  989142.040622.
123415
Chuyển khoản
04/06/2022 20,000 LE VAN TUAN 980498.040622.
123054
Chuyển khoản
04/06/2022 20,000 Bui Thi Lam 415303.040622.12
2655.VCB
 
04/06/2022 20,000 LE THI ANH PARTNER.DIRECT_DEBITS_
VCB.MSE..24723679257x
 
04/06/2022 20,000 BUI THI NGAN 601498.040622.
121321.VCB
Chuyển khoản
04/06/2022 20,000 Nguyen ngoc bich 927672.040622.
121028.
 
04/06/2022 20,000 HUYNH THI TIEN 747095.040622
.120811
Chuyển tiền
04/06/2022 20,000 TRUONG PHAT HUY 042171.040622.
115619.
 
04/06/2022 20,000 NGUYEN THI MY DUYEN 1019311837  
04/06/2022 20,000 LO THI VANG 1022080106 Chuyển tiền
04/06/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 1028733497 Dan thuong
04/06/2022 20,000 pham thi nguyet 923249.040622.
104809.
 
04/06/2022 20,000 TRAN THI HONG THAM PARTNER.DIRECT_DEBITS_
VCB.MSE..24720243426x
 
04/06/2022 15,000 NGUYEN NGOC MAI 929413.040622.103205.2
1010167  
NGUYEN NGOC MAI
04/06/2022 1,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0301000429651 ủng hộ
04/06/2022 10,000 TRAN KHANH TRUC 904891.040622.1
01546.
transfer
04/06/2022 10,000 LO VAN MON (LO VAN HANH) 0731000915972 Chuyển tiền
04/06/2022 27,445 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ MBVCB.20844411
40.2001.VCB Rewards
nhan
04/06/2022 30,000 NGUYEN VAN DU PARTNER.DIRECT_DEBITS_V
CB.MSE..24717207910
 
04/06/2022 50,000 DANG THI THUY 0291000272468 Chuyển tiền
04/06/2022 5,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 9879577109 m
04/06/2022 400,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0171003463008  Người cần sự giúp đỡ
         
Tổng số 17,973,012      
Bảng tổng hợp nguồn vận động từ các nhà hảo tâm tại ngân hànVietinbank
(Từ ngày 01/6/2022 đến 04/6/2022)
NT Số tiền Tên nhà hảo tâm ủng hộ Quỹ Số tài khoản/ tham chiếu Ghi chú
01/06/2022 100,000 LE VAN 19031973913011 Ung ho Quy vi tre em khuyet tat Viet Nam
         
Tổng số 100,000      

Bảng tổng hợp nguồn vận động từ các nhà hảo tâm tại ngân hàng Sacombank
(Từ ngày 01/6/2022 đến 05/6/2022)
NT Số tiền Tên nhà hảo tâm ủng hộ Quỹ Số tài khoản/ tham chiếu Ghi chú
01/06/2022 100,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ EWX220140162  Ủng hộ Quỹ
01/06/2022 200,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ EWX220158297  NAM MO  A DI DA PHAT
01/06/2022 100,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ EWI220159496  Ủng hộ Quỹ
01/06/2022 19,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ EWX220526003 Ủng hộ Quỹ
01/06/2022 300,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ EWX220561181  UH Quỹ vì trẻ em khuyết tật
01/06/2022 50,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ EWI220600898  Ủng hộ Quỹ
01/06/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ EWX220645160  Ủng hộ Quỹ
02/06/2022 29,500 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ EWX220768460  Ủng hộ Quỹ
02/06/2022 50,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ EWX221040953  Ủng hộ Quỹ
03/06/2022 17,713 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ EWX221128109  Ủng hộ Quỹ
04/06/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ EWX221972312  Ủng hộ Quỹ
04/06/2022 20,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ EWX221994467  Ủng hộ Quỹ
04/06/2022 15,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ EWI222029990  Ủng hộ Quỹ
05/06/2022 721 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ EWX222290497  Ủng hộ Quỹ
05/06/2022 20,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ EWX222306387  Ủng hộ Quỹ
05/06/2022 20,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ EWX222307958 Ủng hộ Quỹ
         
Tổng số 961,934      
Bảng tổng hợp vận động từ các nguồn tài trợ bằng hiện vật
(Từ ngày 01/6/2022 đến 05/6/2022)
NT Số tiền Tên nhà hảo tâm ủng hộ Quỹ Số tài khoản/ tham chiếu Ghi chú
         
         
         
         
Tổng số 0      
Văn phòng Quỹ Vì trẻ em khuyết tật Việt Nam tại Hà Nội
 
Trang inGửi bạn bè Chia sẻ trên facebook  Chia sẻ trên twitterThảo luậnXem thảo luận
Thông tin khác:
Xem nhiều nhất
Tiêu điểm
Thông tin ủng hộ từ thiện
Quỹ Vì Trẻ Em Khuyết tật
1) Tên tài khoản: "Quỹ Vì trẻ em khuyết tật"
  Số tài khoản VNĐ: 00110 0381 4022
                       CIF: 481 3569
  Số tài khoản USD: 00113 7381 4041 
                       CIF: 481 3569
  Swift Code: BFTVVNVX 001
  Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam
  (Vietcombank)

Sở giao dịch
Địa chỉ: 
11 Láng Hạ, phường Thành Công, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội (Địa chỉ cũ: 31-33 Ngô Quyền, phường Hàng Bài, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội).
 2) Tên Tài khoản: Quỹ Vì trẻ em khuyết tật Việt Nam
Số TK: 121000034371 Tại Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam  - CN Hai Bà Trưng Hà Nội


3)Tên Tài khoản: Quỹ Vì trẻ em khuyết tật Việt Nam
Số TK: 060095268466 Tại Ngân hàng Sacombank chi nhánh Bình Chánh TP Hồ Chí Minh

 
Nội dung chuyển khoản: Ủng hộ "Quỹ Vì trẻ em khuyết tật Việt Nam".
Đường dây nóng: 0912.015.557
Mới cập nhật
Cô bé 10 tuổi bị ung thư trong "Chuyến bay của Linh - Điều ước thứ 7" đã qua đời
Bạn biết đến Quỹ Vì Trẻ Em Khuyết Tật bằng phương tiện
Mạng internet
Truyền hình
Truyền thanh
Khác
Thiết kế web: OnIP™