Danh ngôn:
Thứ sáu, 12/08/2022
TẤM LÒNG HẢO TÂM

Danh sách các nhà hảo tâm (Từ ngày 05/6/2022) đến ngày 11/6/2022)

Cập nhật lúc 19:36 22/06/2022
Bảng tổng hợp nguồn vận động từ các nhà hảo tâm (từ ngày 05/6/2022 đến ngày 11/6/2022)
Quỹ Vì trẻ em Khuyết tật Việt Nam

Vp HN: Số 25 Vũ Trọng Phụng, Phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân, Tp Hà Nội
Vp HCM: Số 15 Tú Xương, phường Võ Thị Sáu, quận 3, Tp Hồ Chí Minh
Bảng tổng hợp nguồn vận động từ các nhà hảo tâm tại ngân hàng Vietcombank
(Từ ngày 05/6/2022 đến 11/6/2022)
 
NT Số tiền Tên nhà hảo tâm ủng hộ Quỹ Số tài khoản/ tham chiếu Ghi chú
05/06/2022 10,000 NGUYEN THI KHANH HUYEN 8874270506222
15000
Ủng hộ Quỹ vì trẻ em khuyết tật Việt Nam
05/06/2022 10,000 NGUYEN THU PHUONG 879122.050622
.214323
Ủng hộ
05/06/2022 10,000 DONG THI SAM 226968.050622.
210158
Chuyển khoản
05/06/2022 20,000 TRUONG THI DIEU 0351000949033 Chuyển tiền
05/06/2022 63,472 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ MBVCB.2089147220.
2001.VCB Rewards
Người khiếm thị
05/06/2022 65,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 584611.050622
.204851
Chuc cac em manh khoe va luon vui ve, hanh phuc
05/06/2022 100,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 1019750375 Cho trẻ em khuyết tật
05/06/2022 20,000 VO NGOC HAN 398373.050622
.202713
Chuyển tiền
05/06/2022 10,000 NGUYEN BAO CHUNG 113372.050622.
202123.
 
05/06/2022 20,000 Nguyen thi nam 963211.050622.1
92827.
 
05/06/2022 10,000 LE HOANG NAM 662595.050622.
192358
Chuyển tiền
05/06/2022 200,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 1026586627 Trẻ em
05/06/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 900563.050622.
190705
Quyên góp
05/06/2022 20,000 nhung hong 123 615009.050622.
185449.
 
05/06/2022 20,000 Trinh Thi Phuong 204241.050622.
185417.
 
05/06/2022 20,000 GIANG THI SO  555143.050622.
182007.
Chuyển tiền
05/06/2022 5,000 NGUYEN THI THU HA 986083.050622.1
80954
Chuyển tiền
05/06/2022 20,000 VY QUYNH THO  1023634807 Chuyển tiền
05/06/2022 20,000 MA THI THU HUYEN 529791.050622.
175849.
 
05/06/2022 200,000 Thuy nvt 446101.050622.
175658
Ủng hộ
05/06/2022 10,000 HOANG THI THU HIEN 947131.050622.
174433
Chuyển tiền
05/06/2022 20,000 BACH THI THU HIEN 959152.050622.1
74307
Chuyển khoản
05/06/2022 10,000 DO THI TINH  951262.050622.
174102
Chuyển khoản
05/06/2022 20,000 LANG THI THU 1020095889 Chuyển tiền
05/06/2022 10,000 nguyen hieu thien 803171.050622.
172254.
 
05/06/2022 20,000 NGUYEN THI HANG 897980.050622.
172123
Chuyển tiền
05/06/2022 20,000 PHAM THI THUY 1024626493 MAI THUY LINH
05/06/2022 10,000 HUYNH NHU Y 298628.050622
.165648
Chuyển tiền từ thiện
05/06/2022 10,000 LU MINH XUAN 844229.050622
165128
Chuyển tiền
05/06/2022 500,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0121000904393 Chung tay voi cong dong
05/06/2022 20,000 MA THI THU HUYEN 478445.050622.
164141.
 
05/06/2022 10,000 NGUYEN THI KIEU OANH 269536.050622
.155153
Chuyển tiền
05/06/2022 20,000 HA THI THU HUYEN 724151.050622
.154203
Chuyển tiền
05/06/2022 20,000 VU THI LUYEN 516353.050622.1
53555.
 
05/06/2022 10,000 NGUYEN THI CAM TU 974292.050622.
152910.
 
05/06/2022 20,000 HOANG THI HUONG 221347.050622
.151154
Chuyển khoản
05/06/2022 300,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 049399.050622
.151143
 
05/06/2022 10,000 NGUYEN THI NGAN HA 252610.050622.
151057
 
05/06/2022 10,000 TAN LAO LO 210148.050622.
150720
Chuyển khoản
05/06/2022 150,000 Lop ETA22388 Ms. Hoa 188990.050622.
143934
Ủng hộ
05/06/2022 10,000 NGUYEN HOAI NAM 144687.050622
.143859
Chuyển khoản
05/06/2022 20,000 MAI THI NHU HOA 0121002467628  
05/06/2022 10,000 PHAM NGOC QUANG 866329.050622.
142508
Chuyển tiền
05/06/2022 20,000 NGUYEN THI KIEU TRANG  076979.050622.
140735
Chuyển khoản
05/06/2022 10,000 DO VAN VU 0071001303912 Chuyển tiền
05/06/2022 10,000 DANG THI HA 0211000413449 Chuyển tiền
05/06/2022 20,000 NGUYEN THI HUYNH NHU  818180.050622.
134138
Chuyển tiền
05/06/2022 10,000 NGUYEN THANH NGA 395927.050622.
133758
Chuyển tiền
05/06/2022 10,000 PHAN THI UT 211082.050622.
133520
Chuyển tiền
05/06/2022 20,000 BUI THI THUONG 183401.050622
.132303.VCB
 
05/06/2022 20,000 VO MINH LUAN 330630.050622.
131033
Chuyển tiền
05/06/2022 10,000 LY DUC QUANG 962710.050622.
130933
Chuyển khoản
05/06/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 951707.050622.
12524
Chuyển tiền
05/06/2022 20,000 NGUYEN KIEU OANH 151383.050622.12
3231.VCB
Chuyển khoản
05/06/2022 20,000 LUONG THI HONG THAM 862694.050622.12
2742.VCB
Chuyển khoản
05/06/2022 20,000 NGUYEN THI NGOC DIEM PARTNER.DIRECT_DEBITS_
VCB.MSE..24759362726
 
05/06/2022 20,000 PHAM THI THAM 0831000081287  Chuyển tiền
05/06/2022 200,000 NGUYEN THI TRANG 1015944765 Chuyển tiền
05/06/2022 10,000 VO THI MY TRINH PARTNER.DIRECT_DEBITS_
VCB.MSE..24758180870
 
05/06/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 9966777892 Trẻ em khó khăn
05/06/2022 20,000 SUNG THI CA 977286.050622.
110617.VCB
Chuyển khoản
05/06/2022 20,000 PHUNG THI SIM 330262.050622.
105446
Chuyển tiền
05/06/2022 20,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0421000537567 Bình thường
05/06/2022 20,000 NGUYEN THI CAM TU 0061000772692 Chuyển tiền
05/06/2022 20,000 NGUYEN DANG THU QUYEN 627084.050622.
103806
Chuyển tiền
05/06/2022 10,000 NGUYEN THI PHUONG THAO 0301000435510 NGUYEN THI PHUONG THAO 2014610099 Anh 5 K59 Luat TMQT FTU ung ho Quy vi tre em khuyet tat
05/06/2022 10,000 NGUYEN NGOC QUYNH 616872.050622
.100755.
 
05/06/2022 50,000 DANG THI THUY 0291000272468 Chuyển tiền
05/06/2022 100,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 9338988825 Bé khuyết tật
05/06/2022 100,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 1025312104 Bình thường
05/06/2022 20,000 NGUYEN THI MY HOA PARTNER.DIRECT_DEBITS_
VCB.MSE..24747580437
 
05/06/2022 10,000 NGUYEN THI HUYEN 836651.050622
.001427.
 
05/06/2022 10,000 TRAN THI THUY DUONG 1017921367 chuyen tien ung ho quy vi tre em khuyet tat Viet Nam
06/06/2022 255,000 Pham Dang Anh Thu 796390.060622.
221522
Tặng các bé
06/06/2022 200,000 HOANG THI XUAN 0591000195630 Ủng hộ
06/06/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 1014308342 Trẻ em khuyết tật
06/06/2022 20,000 Trieu thi tuyet 708140.060622.
211744.
 
06/06/2022 10,000 NONG VAN TRANG 588907.060622.2
10814.
Chuyển tiền
06/06/2022 200,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 793231.06062
2.202322
1 chút tấm lòng
06/06/2022 20,000 nguyen thi tuyen 458696.060622.
201321
Ủng hộ
06/06/2022 20,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 676071.060622.
200934.
CK
06/06/2022 20,000 BUI THI BE 341007082246 Chuyển tiền
06/06/2022 20,000 nguyen dinh can 837834.060622
.185207.
 
06/06/2022 20,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0721000658779 gop phan nho giup tre em khuyet tat
06/06/2022 20,000 HA THI HIEN 325364.060622.
183113.
 
06/06/2022 20,000 DO THI THUY 687694.060622.
182706.
Chuyển tiền
06/06/2022 20,000 NGUYEN THI HUE 1016200504 Chuyển tiền
06/06/2022 20,000 LE KIM NGUYET 143803.060622.
181543.VCB
Chuyển khoản
06/06/2022 100,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ  0301000410105 Mong cac em co cuoc song tot hon
06/06/2022 10,000 LE THI HANH 1019945888 Chuyển tiền
06/06/2022 8,904 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 1016697824 Nghèo
06/06/2022 10,000 TA HOANG MINH 688520.060622
.173926c
Ủng hộ Quỹ vì trẻ em khuyết tật Việt Nam
06/06/2022 10,000 PHAM HOANG SON 625654.060622
.171818
 
06/06/2022 20,000 NGUYEN PHUONG ANH 033371.060622.
171552
Chuyển khoản
06/06/2022 20,000 NGUYEN THI MY LIM PARTNER.DIRECT_DEBITS_
VCB.MSE..24810513901
 
06/06/2022 20,000 .TRAN THI NHU QUYNH 990574.060622
.170547 
Chuyển khoản
06/06/2022 20,000 LE THI KIM THOA PARTNER.DIRECT_DEBITS
_VCB.MSE..24809034813
Chuyển tiền
06/06/2022 10,000 TRUONG HUU PHU 191829.060622.
163358.
 
06/06/2022 20,000 HOANG THI HA  0781000444899 Chuyển tiền
06/06/2022 20,000 DINH HONG TIEN 842045.060622
.160531.
 
06/06/2022 20,000 NGUYEN PHUNG TU LAN 926631.060622.
153828
Chuyển khoản
06/06/2022 20,000 LE CONG THANH 078285.060622.
152758.VCB
Chuyển khoản
06/06/2022 10,000 DINH THI NGHI 614526.060622.
145117
Chuyển tiền
06/06/2022 20,000 Trinh thi phuong 912274.060622.
141401.
 
06/06/2022 20,000 NGUYEN HONG LOAN 249725.060622.

140546
Chuyển tiền
06/06/2022 20,000 Vu Thi Xuan 964937.060622.
135510.
 
06/06/2022 20,000 TRINH THI THAO PARTNER.DIRECT_DEBITS_
VCB.MSE..24802145324
 
06/06/2022 20,000 LE THI LAM 262498.060622.
134820.
 
06/06/2022 20,000 HOANG THI HUYEN 897382.060622.
133034.
 
06/06/2022 10,000 TRINH THUY LINH 889579.060622.
132531.
 
06/06/2022 20,000 Le thi yen 374562.060622.
130728
Ủng hộ trẻ em khuyết tật
06/06/2022 20,000 HOANG THI KHUYEN  PARTNER.DIRECT_DEBITS_
VCB.MSE..24800511326
 
06/06/2022 10,000 NGUYEN THI THO 295088.060622.
124126
Chuyển khoản
06/06/2022 20,000 NGUYEN HA LINH 814817.060622.
123434.
 
06/06/2022 100,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ MBVCB.2090816249
.2001.VCB Rewards
tre nho khuyet tat
06/06/2022 10,000 Nguyen quoc thai 230604.060622
.122241.
 
06/06/2022 5,000 Pham Dang Anh Thu 569414.060622.
120420
Tặng các bé
06/06/2022 20,000 LUONG THUY DUONG 842243.060622.
120351
Chuyển tiền
06/06/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 903437.060622.
120246
 
06/06/2022 50,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 273050.060622
.114829
Chúc các em khỏe mạnh và vui vẻ
06/06/2022 20,000 LO THI LAN  711299.060622
.114031
Chuyển tiền
06/06/2022 10,000 BUI THI VAN 255240.060622
.114001
Chuyển tiền
06/06/2022 80,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 246427.060622.
113559
Chúc các em khỏe mạnh và vui vẻ - TNMU
06/06/2022 20,000 PHAM THI YEN 632195.060622.
113229
 
06/06/2022 10,000 LE THI HA SHGD:10038965
.DD:220606
Fb ha le
06/06/2022 20,000 le thi lan anh 692041.060622.
113126.
 
06/06/2022 20,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 766961.060622.11
3043..
 
06/06/2022 10,000 NONG VAN BAY 682949.060622.
112808
Chuyển tiền
06/06/2022 10,000 CHU THI HUYEN 198979.060622.
111433.
 
06/06/2022 20,000 NGUYEN THI THANH HUYEN 618999.060622.
110932.
 
06/06/2022 10,000 VI UYEN NHI 590758.060622.
104721
Chuyển tiền
06/06/2022 10,000 TRINH XUAN MINH 221378.060622.
103656.
 
06/06/2022 10,000 NGUYEN THI KIM CHI 778367.060622.
103204
Chuyển tiền
06/06/2022 10,000 HUYNH THANH TUU 1021648296  
06/06/2022 20,000 NGUYEN PHUC GIA HAN SHGD:10015932
DD:220606
 
06/06/2022 20,000 TRAN THI MY NHUNG SHGD:10026487
.DD:220606
 
06/06/2022 20,000 DO THI UYEN SHGD:10014786
.DD:220606
Uyen chuyen Do thi uyen
06/06/2022 100,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ  0071001759179 NVVP
06/06/2022 20,000 NGUYEN THI HUYEN TRANG SHGD:10025975
.DD:220606
 
06/06/2022 20,000 NGUYEN VAN DON SHGD:10010371.
DD:220606
 
06/06/2022 20,000 TRAN THI NHUNG SHGD:10006973.
DD:220606
 
06/06/2022 30,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0071001035826 lxstd tặng từ thiện
06/06/2022 250,000 Hai chau Un va San   Hai chau Un va San un ho quy
06/06/2022 50,000 Phuoc 776888 005658.060622
.070831
 
06/06/2022 10,000 TRAN KHANH TRUC 676526.060622
.070532
transfer
06/06/2022 5,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 9879577109 m
06/06/2022 20,000 LE THI PHUNG TIEN 0121000853686 Chuyển tiền
07/06/2022 50,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 1028754617 Tu tam
07/06/2022 50,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0081001147443 Ủng hộ trẻ em khuyết tật
07/06/2022 10,000 MUA A KY PARTNER.DIRECT_DEBITS_
VCB.MSE..24862443349
 
07/06/2022 20,000 NGUYEN THI HA 066151.070622
.203811
Chuyển khoản
07/06/2022 20,000 LU THI THANH LAM 571738.070622
.203039
Chuyển khoản
07/06/2022 20,000 HOANG THI VIET 528419.070622.
201716
Chuyển khoản
07/06/2022 200,000 MTC Group 460903.070622.
194946
 
07/06/2022 10,000 RO ONG K RONG 636869.070622.
194259
Chuyển tiền
07/06/2022 10,000 PHUNG THI HUE  565092.070622.
194252
Chuyển tiền
07/06/2022 10,000 PHUNG THI HUE  971895.070622.
194107
Chuyển tiền
07/06/2022 10,000 LE THI KIEU OANH 433039.070622.
193501
Chuyển tiền
07/06/2022 20,000 NGUYEN THI PHUONG 328943.070622.
191335
Chuyển khoản
07/06/2022 20,000 VU NHAT MAI 711011.070622.
190226.
 
07/06/2022 20,000 LE NGOC HUYEN 1028395299 Chuyển tiền
07/06/2022 10,000 Lieu Van hung 658383.070622.
185539.
 
07/06/2022 10,000 HOANG PHUONG TUYEN 268482.070622.
185453
Chuyển khoản
07/06/2022 20,000 LE THI CAM  PARTNER.DIRECT_DEBITS_
VCB.MSE..24858501315
 
07/06/2022 10,000 LE THI MINH NGUYET PARTNER.DIRECT_DEBITS_
VCB.MSE..24858499994
 
07/06/2022 20,000 NONG THI THANH LAM 1019471017  
07/06/2022 20,000 NGUYEN THI HANG 380694.070622
.180159
Chuyển tiền
07/06/2022 20,000 LO THI HONG DUNG 457416.070622
.175737.VCB
 
07/06/2022 10,000 NGUYEN VAN SON 1019737454  
07/06/2022 10,000 NGO NGUYEN THANH TUYEN 1024516429 Chuyển tiền
07/06/2022 10,000 TIEU THE VINH 671822.070622
.172121
Chuyển tiền
07/06/2022 50,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 1014486132 Sinh viên
07/06/2022 50,000 NGUYEN DUC VAN 1018691006 Chuyển tiền
07/06/2022 10,000 TRAN THI NHU Y 1026563245 Chuyển tiền
07/06/2022 20,000 LE DUY HIEU 196575.070622.
165221
Chuyển tiền
07/06/2022 20,000 NGUYEN VAN CONG 127066.070622.
164255.
 
07/06/2022 10,000 NGUYEN XUAN HANH 941669.070622.
164135
Chuyển tiền
07/06/2022 20,000 DANG TAT LAM 0211000429816  
07/06/2022 20,000 DO THI HA 0781000495923 Chuyển tiền
07/06/2022 100,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ  0841000032215 Tùy duyên
07/06/2022 20,000 NGUYEN THI HUONG 645238.070622.
155852.
 
07/06/2022 10,000 NGUYEN BA HUNG 266989.070622
.153851.
 
07/06/2022 10,000 PHAM KHAC HOANG 845078.070622.
153651
Chuyển khoản
07/06/2022 20,000 PHAM DUC THINH 743028.070622.1
51138.
Chuyển khoản
07/06/2022 20,000 NGUYEN MY LINH 453993.070622.150654.  
07/06/2022 10,000 NGUYEN THI BICH NGOC  0061001026861 Chuyển tiền
07/06/2022 20,000 NGUYEN THI NGUYEN 685466.070622.
145802
Chuyển tiền
07/06/2022 300,000 TA DAO LE DUY  0331003720005 Gop quy vi tre em khuyet tat VN
07/06/2022 20,000 DOAN THI MAI XUAN 658878.070622.
144928.
 
07/06/2022 20,000 HO THI LY 1028591434  
07/06/2022 20,000 VI HUONG GIANG 406014.070622
.144811
Chuyển khoản
07/06/2022 10,000 PHAM THI XUAN HOA 1019972105 Từ thiện
07/06/2022 20,000 DO THI HA 0781000495923 Chuyển tiền
07/06/2022 20,000 NGUYEN THI TAM 023110.070622.
143023.VCB
Chuyển khoản
07/06/2022 20,000 LE THI BICH QUY 844801.070622.
142409
Chuyển tiền
07/06/2022 20,000 Nguyen Ngoc Bao Tram PARTNER.DIRECT_DEBITS_
VCB.MSE..24848039735
 
07/06/2022 20,000 NGUYEN THI KIM THOA  249231.070622.
140244
Chuyển tiền
07/06/2022 20,000 TRINH THI HONG 295483.070622.
135209
Chuyển tiền
07/06/2022 20,000 PHAM THI LAN  0781000495734 Chuyển tiền
07/06/2022 20,000 Trinh Thi Phuong 342385.070622.
131059.
 
07/06/2022 20,000 NGUYEN THI MY TUYEN 1015045614 Chuyển tiền
07/06/2022 10,000 BUI VAN HOANG 1018483796 Chuyển tiền
07/06/2022 20,000 NGUYEN THI THANH THUY PARTNER.DIRECT_DEBITS_
VCB.MSE..24845063425
 
07/06/2022 30,000 MAI HOANG GIAO LINH  988815.070622.
123308.VCB
Chuyển khoản
07/06/2022 20,000 DANG THI BICH KIEU  PARTNER.DIRECT_DEBITS_
VCB.MSE..24844056884
 
07/06/2022 20,000 NGUYEN THI THANH HOAI  0361000359373 Chuyển tiền
07/06/2022 20,000 PHAM THI DUNG 0141000840871 Chuyển tiền
07/06/2022 20,000 NGUYEN THI HUYEN 216911.070622.
122825
Chuyển khoản
07/06/2022 10,000 VO THI TRANG 190614.070622.
122033
Chuyển khoản
07/06/2022 20,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 414337.070622
.120018
Chuyển tiền từ thiện
07/06/2022 20,000 DO THANH DAU 0211000531122 Chuyển tiền
07/06/2022 20,000 THI MUONG 616731.070622.
112053.
 
07/06/2022 250,000 Nguyen Tran Hoang Lam 9707333333  
07/06/2022 250,000 Nguyen Khai Anh 9707333333  
07/06/2022 10,000 TRAN THANH GIANG 1016431526 Chuyển tiền
07/06/2022 10,000 PHAN THI NGOC ANH 871566.070622.
103154
Chuyển tiền
07/06/2022 20,000 LE NHAT NAM IBPS/SE:79333001
.DD:070622.SH:10001150
Chuyển tiền
07/06/2022 10,000 VU THI PHUONG ANH 470739.070622.
092943
Chuyển khoản
07/06/2022 10,000 DO THANH PHUOC SHGD:10014442
.DD:220607
Phuoc
07/06/2022 20,000 LE THI HOAI THU  829965.070622.0
83709.VCB
Chuyển khoản
07/06/2022 30,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0071001035826 lxstd tặng từ thiện
07/06/2022 5,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 9879577109 m
07/06/2022 50,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ  0171003491470 Công nhân
07/06/2022 30,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 1020511924 Khó khăn
08/06/2022 20,000 HA LUU LY  706845.080622.
213414
Chuyển khoản
08/06/2022 20,000 DUONG THI HUYEN 683526.080622.21
2437.
 
08/06/2022 10,000 DANG VAN QUAN 853347.080622
.210913.
 
08/06/2022 10,000 hoang thi minh hieu 488155.080622
.210557
Chuyển khoản từ thiện
08/06/2022 10,000 NGUYEN THUY DUONG 982951.080622.
205906
 
08/06/2022 10,000 LE NGOC HUONG 413746.080622.2
04623.
 
08/06/2022 10,000 danh thuy 486214.080622.2
04436.
 
08/06/2022 10,000 DAO THI THUY HUONG 0721000563454 Chuyển tiền từ thiện
08/06/2022 10,000 lan 995,838,080,622,203,000  ck tu thien
08/06/2022 10,000 LUONG THI LE  0211000512997 Chuyển tiền
08/06/2022 10,000 HA THI DIEN 0821000179398  
08/06/2022 10,000 NGUYEN THI KIEU TRINH PARTNER.DIRECT_DEBITS_
VCB.MSE..24902691724
 
08/06/2022 20,000 Le thi my duyen 767852.080622.
202613.
 
08/06/2022 10,000 TRUONG THI DUNG 223962.080622
.201647
Chuyển tiền
08/06/2022 20,000 NGUYEN THI TAM 731904.080622
.200805
Chuyển tiền
08/06/2022 20,000 HOANG VAN U 219163.080622.
200613
Chuyển tiền
08/06/2022 20,000 Vang quyen hoa 055061.080622.200228
.ZP68KH6O7QV1
 220608000361512 
 
08/06/2022 20,000 VU THi THUONG 757834.080622.
192551
Chuyển khoản
08/06/2022 10,000 BAN THI VAN 725711.080622.
191707
Chuyển khoản từ thiện
08/06/2022 10,000 Nguyen thi thuy phuong 190794.080622.
190917.
 
08/06/2022 10,000 Le van su PARTNER.DIRECT_DEBITS_
VCB.MSE..24898928293
 
08/06/2022 10,000 TRAN VAN DONG  208480.080622.
184517
Chuyển khoản
08/06/2022 20,000 VO PHAM QUYNH UYEN 1028473826 Chuyển tiền
08/06/2022 10,000 TRAN VAN SANG 9325647303 Chuyển tiền quỹ vì trẻ em khuyết tật
08/06/2022 10,000 HUYNH THI MY LE 306936.080622
.183629
Chuyển tiền
08/06/2022 10,000 KHUONG THI THUY LINH 136152.080622
.182409
Chuyển khoản
08/06/2022 10,000 VANG THI NGOC DINH 129830.080622.
182200.
 
08/06/2022 10,000 VO THI DIEM MY 947673.080622
.180418
Chuyển tiền
08/06/2022 10,000 TRAN HONG VY PARTNER.DIRECT_DEBITS_
VCB.MSE..24895308485
 
08/06/2022 10,000 HO THI THUY DUONG 0321000613972 Chuyển tiền
08/06/2022 10,000 le thi hoa 413885.080622.
175640.
 
08/06/2022 10,000 Nguyen thanh truc 591726.080622.
055000.
 
08/06/2022 10,000 TRIEU TRUNG VY 252497.080622.
171923
Chuyển khoản
08/06/2022 10,000 HUYNH THUY SIENG  0061001106561 Chuyển tiền
08/06/2022 20,000 DAO VAN DU 090588.080622.
164243.
 
08/06/2022 20,000 Bui thi diep 039673.080622.163039
.ZP68KH6O2D7I 220608000263807 
 
08/06/2022 10,000 .DANG HOANG MAI 23,271,080,622,162,700  
08/06/2022 10,000 DUONG MINH KHAI 684569.080622
.161902
Chuyển khoản
08/06/2022 10,000 NGUYEN THI HA  654740.080622.
161058
Chuyển khoản
08/06/2022 10,000 MAI THU HUONG 622937.080622.1
60153.
 
08/06/2022 20,000 LY THI CHONG 9336829217 Chuyển tiền
08/06/2022 10,000 CAO MANH HOANG 534493.080622.
153616.
 
08/06/2022 10,000 LE DA THAO PARTNER.DIRECT_DEBITS_
VCB.MSE..24889398649
 
08/06/2022 20,000 NGUYEN THI HANG 234107.080622.1
51714.VCB
Chuyển khoản
08/06/2022 10,000 .LO THI SANG 1022361487 Chuyển tiền
08/06/2022 10,000 PHAM HONG TU 912179.080622.
144448
Chuyển tiền
08/06/2022 20,000 NGUYEN LE THU HANG 593683.080622.
143747
Chuyển khoản
08/06/2022 10,000 PHAM THI DUYEN 343014.080622.
143524
Chuyển khoản
08/06/2022 20,000 nguyen quoc viet 576093.080622.1
43238.
 
08/06/2022 20,000 BUI VAN HAI  0351001221203 Chuyển tiền
08/06/2022 10,000 DUONG THI BICH NGOC 440041.080622.
142030
Chuyển tiền
08/06/2022 10,000 DOAN THI THUY  0031000596673 Chuyển tiền
08/06/2022 10,000 HUYNH NGUYEN HA DIEU MY 513349.080622.
141352
Chuyển khoản
08/06/2022 10,000 Pham Thi Thi Trang PARTNER.DIRECT_DEBITS_
VCB.MSE..24886631924
ck
08/06/2022 10,000 NGUYEN THI DONG 914146.080622
.135453
 
08/06/2022 10,000 NGUYEN THI THUY LANH  841694.080622.
134005
Chuyển tiền
08/06/2022 10,000 HOANG THI BE  1028962188 Chuyển tiền
08/06/2022 10,000 TRUONG THI LE HUONG 1021335453 Chuyển tiền
08/06/2022 10,000 QUAN THI ANH  0801000273695 Chuyển tiền
08/06/2022 20,000 TRAN TUAN VIET 345339.080622.
131752.
 
08/06/2022 10,000 NGUYEN THI THEU 733256.080622.
131545
Chuyển tiền
08/06/2022 10,000 PHAM THI KIM YEN  803983.080622.
131259
Chuyển tiền
08/06/2022 20,000 NONG THI TU  587420.080622.
130011
Chuyển tiền từ thiện
08/06/2022 20,000 BUI DUY THANH 083692.080622.
125314.
 
08/06/2022 10,000 LUONG VAN QUYEN 268982.080622
.124926
Chuyển khoản
08/06/2022 20,000 Hieu 753925.080622.
124827.
 
08/06/2022 10,000 TRAN YEN NHI 072019.080622.
124806
Chuyển khoản
08/06/2022 10,000 HAU MI NU 1017509549 Chuyển tiền
08/06/2022 20,000 VU HOANG LAN ANH 252074.080622.
124321
Chuyển khoản
08/06/2022 10,000 LUU VAN BINH 238137.080622
.123838
Chuyển khoản
08/06/2022 10,000 ma van tien 591482.080622.
123800
ck
08/06/2022 10,000 TRAN THI NGOC NGUYEN 298280.080622.
123611
Chuyển tiền
08/06/2022 20,000 Ngo Phuong Anh 034687.080622.
123325.
 
08/06/2022 10,000 NGUYEN THI CHUNG 0351001097026 Chuyển tiền
08/06/2022 10,000 nguyen viet linh 712832.080622.
121142.
 
08/06/2022 20,000 SUNG A TRUONG 707534.080622.120815.  
08/06/2022 20,000 Hoang Thi Huong 954209.080622
.120413.
 
08/06/2022 20,000 NGUYEN THI HUONG 447665.080622.
120047.VCB
Chuyển khoản
08/06/2022 10,000 NGUYEN THUY TRANG 691328.080622.1
15851.
 
08/06/2022 20,000 Bui quang diem 909696.080622.
114857.
 
08/06/2022 100,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 1015299873 tốt
08/06/2022 500,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ  0031000325488 Gui den nhung hoan canh con kho khan
08/06/2022 10,000 NGUYEN THI HUONG 620876.080622.
112252
Chuyển tiền
08/06/2022 10,000 DUONG THI HONG PHUONG 355096.080622
.112025
Chuyển tiền
08/06/2022 10,000 DANH NON  404494.080622
.111551
Chuyển tiền
08/06/2022 10,000 NGUYEN THI MINH THU 606480.080622
.111536
Chuyển tiền
08/06/2022 20,000 trieu thai nghiep 723039.080622.
111523.VCB
 
08/06/2022 10,000 NGUYEN THI HONG VAN 737133.080622.
111334
Chuyển tiền
08/06/2022 10,000 MAI HUY PHAP 927465.080622.
110901
Chuyển khoản
08/06/2022 20,000 TONG VAN TIM  308565.080622.1
10828.VCB
Chuyển khoản
08/06/2022 10,000 My 775605.080622.
110535.
 
08/06/2022 10,000 DUONG NGOC TUONG VY PARTNER.DIRECT_DEBITS_
VCB.MSE..24880000806
 
08/06/2022 20,000 Nguyen thi thanh thuy 872949.080622
.105428.
 
08/06/2022 30,000 Pham Dang Anh Thu 232619.080622.
104724
Tặng các bé
08/06/2022 20,000 HOANG DINH BIN 960090.080622
.103207
Chuyển tiền
08/06/2022 10,000 dang thi kha 767698.080622.
102651.
 
08/06/2022 10,000 TRINH NHU NAM 575680.080622.
102538
 
08/06/2022 10,000 DOAN THI KIEU OANH 893405.080622.
102447
Chuyển tiền
08/06/2022 50,000 DANG THI THUY 0291000272468 Chuyển tiền
08/06/2022 10,000 DO THU NHO PARTNER.DIRECT_DEBITS
_VCB.MSE..24876065325
Chuyển tiền
08/06/2022 10,000 TRAN QUANG VINH 475469.080622.
090455
Chuyển khoản
08/06/2022 10,000 DO THANH PHUOC SHGD:10009919.
DD:220608
Phuoc
08/06/2022 20,000 TRAN HA THU OANH IBPS/SE:79201001.DD
:080622.SH:10001105
 
08/06/2022 20,000 NGUYEN THI Y LAN SHGD:10006006.
DD:220608
 
08/06/2022 30,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0071001035826 lxstd tặng từ thiện
08/06/2022 10,000 TRAN KHANH TRUC 803655.080622.
070641
transfer
08/06/2022 100,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 536902.080622.
030430
Chuc cac e mai an nhien BTVTX
09/06/2022 26,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ MBVCB.2103136511.
2001.VCB Rewards
bt
09/06/2022 10,000 NGUYEN THI NHUNG 188750.090622.
210310
Chuyển khoản
09/06/2022 10,000 NGUYEN THANH TAN 647811.090622
.204310.
 
09/06/2022 200,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0531002289067 Ủng hộ Quỹ
09/06/2022 10,000 BUI DUC HY 104080.090622.
204001
Chuyển khoản
09/06/2022 10,000 LY THANH LAI 403263.090622
.203836
Chuyển tiền
09/06/2022 20,000 VU THI PHUONG 1013498961 Chuyển tiền
09/06/2022 10,000 mac thi thu thao 851743.090622
.200253.
 
09/06/2022 20,000 tran thi binh 749259.090622.
195928.
 
09/06/2022 20,000 CA THI  .DIRECT_DEBITS_VCB
.MSE..24935726756
 
09/06/2022 20,000  NGUYEN VAN BIN  444227.090622.1
93552
Chuyển tiền
09/06/2022 10,000 MAI THI LAN 814975.090622
.192218
Chuyển khoản
09/06/2022 20,000 NGUYEN HOANG LAN 811821.090622.
192128.
 
09/06/2022 200,000 BUI SY HOANG  0021001896504 BUI Thao Minh chuyen tien
09/06/2022 10,000 lo thi phuong thu 736133.090622.
190138.
 
09/06/2022 10,000 NGUYEN VAN TUAN 291512.090622.
185353
Chuyển khoản
09/06/2022 50,000 Nguyen thi hai anh 135161.090622.
185112.
 
09/06/2022 10,000 NGUYEN THI THU HIEN  277206.090622.
184946
Chuyển khoản
09/06/2022 20,000 NGUYEN THANH HAI  0871004207119   
09/06/2022 10,000 HUYNH TRAN HA PHUONG 225915.090622.
183538
Chuyển khoản
09/06/2022 10,000 TRAN MINH TUAN 1014912777 Chuyển tiền
09/06/2022 10,000 Bui Thi Hong .DIRECT_DEBITS_VCB.
MSE..24933330219
 
09/06/2022 10,000 VU VAN NAM  0351001236933  
09/06/2022 500,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0341006828555 Ủng hộ trẻ em nghèo khuyết tật
09/06/2022 10,000 LE THI YEN 1021335453 TRUONG MANH HUNG chuyen tien
09/06/2022 10,000 Pham thi quyen 677531.090622.
175237.
 
09/06/2022 10,000 le thi chinh 677371.090622.175221. Chuyển từ thiện
09/06/2022 10,000 DOAN THI GAI .DIRECT_DEBITS_
VCB.MSE..24932519520
 
09/06/2022 20,000 DANG QUOC THANH .DIRECT_DEBITS_
VCB.MSE..24932116330
 
09/06/2022 10,000 PHAM NGOC LINH  942287.090622.
174650
Chuyển tiền
09/06/2022 10,000 NGUYEN HOA SIM   0051000557804 Chuyển tiền
09/06/2022 10,000 NGUYEN TRAM CHAU  013026.090622.
173549
Chuyển khoản
09/06/2022 10,000 BUI THI NGA 375943.090622.
173530
Chuyển khoản
09/06/2022 10,000 HUYNH THANH LONG  0401001358093  
09/06/2022 10,000 Tran Minh Duc 890461.090622.
172359.
 
09/06/2022 20,000 NGUYEN VAN RIL  630539.090622.17
1350.VCB
Chuyển khoản
09/06/2022 10,000 HOANG VAN BONG 915749.090622.
171023
Chuyển khoản
09/06/2022 10,000 BUI VAN KIEM 257353.090622.
170841
Chuyển khoản
09/06/2022 10,000 MUI THI MEN 887762.090622.
170312
Chuyển khoản
09/06/2022 10,000 PHAM THI DUYEN 852218.090622.
165401
Chuyển khoản
09/06/2022 10,000 NGUYEN THI MINH ANH 830762.090622.
164820
Chuyển khoản
09/06/2022 1 ho nhu thy 717499.090622.
164337.
 
09/06/2022 10,000 PHAN THI KIEU OANH 0381000412978 Chuyển tiền
09/06/2022 10,000 TO VAN CUONG  790903.090622.
164259.
Chuyển tiền
09/06/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 065137.090622.
163641
Chuyển tiền từ thiện
09/06/2022 20,000 TRAN THI NHANH .DIRECT_DEBITS_VCB.
MSE..24929903798
 
09/06/2022 1 NGUYEN VU LOC 615261.090622.
161816
Chuyển tiền
09/06/2022 10,000 HOANG TIEN MINH  1024324346 Chuyển tiền
09/06/2022 10,000 TRAN TUAN VU 002843.090622
.161045
Chuyển khoản
09/06/2022 10,000 MUI THI MEN 971182.090622.
160330
Chuyển khoản
09/06/2022 10,000 TRINH XUAN DIEN 695055.090622.
160246.
Chuyển tiền
09/06/2022 10,000 NGUYEN ANH KHANG 1026234662 Chuyển tiền
09/06/2022 100,000 Hoanh Thanh Huong 225175.090622.
155949.
 
09/06/2022 20,000 MA HOANG DU  915567.090622.1
55515.VCB
Chuyển khoản
09/06/2022 10,000 HUYNH ANH KHOA .DIRECT_DEBITS_VCB
.MSE..24928419673
 
09/06/2022 10,000 NGUYEN THI MEN  892435.090622
.154438
Chuyển khoản
09/06/2022 10,000 NGUYEN VAN KHANG 861830.090622
.153723
Chuyển khoản
09/06/2022 300,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 620274.090622.
153025
Chuyển tiền từ thiện  T6
09/06/2022 100,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0081001144940 Vì các em thân yêu
09/06/2022 10,000 LE THI YEN 1021335453 Chuyển tiền
09/06/2022 20,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0031000356876 Quỹ vì trẻ em khuyết tật
09/06/2022 10,000 NGUYEN VAN THUC SHGD:10026961.
DD:220609
ck
09/06/2022 10,000 MAI THANH CONG 585318.090622.
151942
Chuyển tiền
09/06/2022 20,000 BUI THI HONG SUONG 493449.090622
.151257
Chuyển khoản
09/06/2022 10,000 Nguyen hong phuong 092692.090622
.151004.
 
09/06/2022 20,000 bui thi thao 750246.090622.150924.  
09/06/2022 20,000 DO CAO HUY  260276.090622.
150935
Chuyển tiền
09/06/2022 10,000 TRAN KHANH TRUC 567992.090622.
150849
transfer
09/06/2022 10,000 TRAN DAC THIEN 468439.090622
.150524
Chuyển khoản
09/06/2022 10,000 TRIEU THANH HA 442922.090622.
145728
Chuyển khoản
09/06/2022 10,000 Tran Thi Bich Ngoc 412725.090622.1
44736.
 
09/06/2022 10,000 VO HOANG KHA .DIRECT_DEBITS_VCB
.MSE..24926029519
 
09/06/2022 10,000 NGUYEN SONG NGUYEN 638374.090622.
143912 
Chuyển khoản
09/06/2022 10,000 TRAN VAN VAN 376468.090622.
143518
Chuyển khoản
09/06/2022 10,000 DAM THE BAO 280185.090622
.143517
Chuyển tiền
09/06/2022 10,000 PHAM MANH TIEN 353620.090622.
142700.
 
09/06/2022 20,000 NGUYEN VAN NINH  151118.090622.
141902
Chuyển tiền
09/06/2022 10,000 PHAM THI NGOC  843684.090622.
141229
Chuyển tiền
09/06/2022 10,000 DO THI PHUONG 792299.090622.
140959
Chuyển tiền
09/06/2022 10,000 NGUYEN DUC THIEN 243270.090622.
135233
Chuyển tiền
09/06/2022 10,000 Ly Gia Han 521994.090622.
135155.
 
09/06/2022 10,000 TRAN THI NGOC ANH  258754.090622.
135143
Chuyển tiền
09/06/2022 20,000 NGUYEN CHAU HA MY 255101.090622.
135045.
 
09/06/2022 10,000 RO ONG K DINH 1028965044 Chuyển tiền
09/06/2022 20,000 VO THI MY TIEN 120389.090622.
134520.VCB
 
09/06/2022 20,000 LAM NGOC BE 434139.090622
.133230
Chuyển tiền
09/06/2022 10,000 DINH THI NHUT ANH  206612.090622.
133107
Chuyển khoản
09/06/2022 10,000 BUI VAN NGA  838793.090622.
132924
Chuyển tiền
09/06/2022 20,000 THAI THI HUONG  1026660692 Chuyển tiền
09/06/2022 10,000 TRAN THI QUYNH NHU 0121000799316 Chuyển tiền
09/06/2022 10,000 TRAN DUC TUAN 628185.090622.
131124.
 
09/06/2022 20,000 LE THANH HANH 196371.090622.
125636.VCB
Chuyển khoản
09/06/2022 10,000 Nguyen Thuy Hong 285209.090622
124329.
 
09/06/2022 10,000 PHUONG MUI NAI 091630.090622.
124304.
 
09/06/2022 10,000 TRAN NHAT ANH 229298.090622.
122631.
 
09/06/2022 10,000 Bui thi tham 021332.090622.
121729.
 
09/06/2022 20,000 LE THI KIM YEN  010331.090622.1
20330.VCB
Chuyển khoản
09/06/2022 10,000 TRAN KHANH TRUC 469526.090622.
120133
transfer
09/06/2022 200,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 301732.090622.
115912.
Chuc cac em luon manh khoe va hanh phuc TNMU va BTVTX
09/06/2022 10,000 THUONG VAN HONG 128390.090622.
115800
Chuyển khoản
09/06/2022 20,000 NGO QUOC HOA 9329824146 Chuyển tiền
09/06/2022 20,000 TRAN DANG HIEU  937319.090622.
114601
Chuyển tiền
09/06/2022 10,000 LE THI MINH SUONG 0231000675678 Chuyển tiền
09/06/2022 20,000 HUYNH THI THU THAO 052150.090622
.113728
Chuyển khoản
09/06/2022 20,000 HOANG THI THANG 766574.090622.1
12606.VCB
Chuyển khoản
09/06/2022 20,000 Bui thi diep 022549.090622.112453
.ZP68KI4HGUEG
220609000140229 
 
09/06/2022 10,000 NGUYEN THI THU NGA .DIRECT_DEBITS_VCB
.MSE..24919300556
 
09/06/2022 10,000 GIANG MI NA 959260.090622.
111318
Chuyển khoản
09/06/2022 20,000 DANG VAN HAT 607817.090622.
111253.
 
09/06/2022 20,000 BUI THI DIEU  670663.090622.11
0750.VCB
Chuyển khoản
09/06/2022 10,000 PHAN VO DIEM TRANG 925859.090622.
110441
Chuyển khoản
09/06/2022 10,000 DINH THI HONG NHUNG 1016898727 Ủng hộ Quỹ vì trẻ em khuyết tật 
09/06/2022 10,000 TRAN KHANH TRUC 429206.090622.
105319
transfer
09/06/2022 20,000 TCHANG QUAN DAT 144792.090622.
103358.
 
09/06/2022 20,000 TRAN QUE HUONG 669252.090622.
102833
Chuyển khoản
09/06/2022 10,000 LE THI HUONG 449339.090622.
102734
Chuyển tiền
09/06/2022 20,000 DANH THI SA LAN  .DIRECT_DEBITS_VCB.
MSE..24916901973
 
09/06/2022 10,000 TRUONG THI KIM THOA .DIRECT_DEBITS_VCB.MSE..24916901562  
09/06/2022 100,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 1017096928 Công nhân
09/06/2022 10,000 ha Van trung 078331.090622.0
85903.
 
09/06/2022 300,000 VU DUC TU  457977.090622
.085849
Chuyển khoản
09/06/2022 10,000 DANG THI HANG SHGD:10003270.
DD:220609
 
09/06/2022 30,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0071001035826 lxstd tặng từ thiện
09/06/2022 100,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0711000293756 bthg
10/06/2022 20,000 Nguyen Vu Ha Chi 170189.100622
.221357
Nguyen Vu Ha Chi MSV 2113340011 Truong DH Ngoai Thuong quyen gop quy
10/06/2022 10,000 PHAM THI HUYEN .DIRECT_DEBITS_VCB
.MSE..24979371692
 
10/06/2022 20,000 VO DUC CONG 422272.100622
.202342.VCB
 
10/06/2022 5,000 NGUYEN THI HOA  0631003750733  Từ thiện
10/06/2022 60,000 BAN TRIEU TINH 482574.100622.
195834
Chuyển tiền
10/06/2022 10,000 NGUYEN SON .DIRECT_DEBITS_VCB.
MSE..24975664921
 
10/06/2022 20,000 NGUYEN THI THUY LAN 645942.100622
.195226.
 
10/06/2022 20,000 NGUYEN NGOC CO 143967.100622.
195117.
 
10/06/2022 20,000 LO THI TINH 1023608715 ho tro cho tre em co hoan canh kho khan
10/06/2022 10,000 Duong Anh qui 579711.100622.
194557.
 
10/06/2022 20,000 NAY HEN 144609.100622.
194414.
 
10/06/2022 20,000 DUONG NGOC MINH ANH 084330.100622.
193513
 
10/06/2022 20,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 1029037603 Không đi làm được
10/06/2022 20,000 NGUYEN NHU NGOC 012383.100622.
191358.
 
10/06/2022 20,000 BUI THI TUONG VY 818910.100622
.191329.
 
10/06/2022 10,000 Tran van cu 512777.100622
.185820.
 
10/06/2022 10,000 NGUYEN DUY KHANH 512777.100622
.185820.0441000669480
nv phuc loi
10/06/2022 10,000 Then Van Luong 855055.100622.
183954
ck
10/06/2022 20,000 KSOR H TRINH 9974202041  
10/06/2022 10,000 NGUYEN THI BINH 843655.100622.
183732
Chuyển khoản
10/06/2022 100,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0841000009745 Trẻ em khuyết tật
10/06/2022 10,000 NGUYEN THI HAI 793989.100622
.182702.
 
10/06/2022 20,000 NGUYEN THI HUE 1014855590  
10/06/2022 10,000 NGUYEN THI HAi 674374.100622
.180045.
 
10/06/2022 10,000 DOAN THI HA  1018826859 Chuyển tiền
10/06/2022 10,000 TRAN KHANH TRUC 228976.100622
.175621.
 transfer
10/06/2022 20,000 Lai Phuong Uyen 226397.100622
.175250.
 
10/06/2022 250,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0441000777162  Trẻ em khuyết tật
10/06/2022 10,000 NGUYEN MINH TUAN 963265.100622.
173431.
 
10/06/2022 20,000 HOANG CONG DOAN 162139.100622.
173221
Chuyển khoản
10/06/2022 20,000 TRAN LINH CHI 489861.100622.
172442.
 
10/06/2022 10,000 PHANG THI TAU 687324.100622.
172154
Chuyển tiền
10/06/2022 10,000 TRAN KIM THUYEN 111714.100622.
172101
Chuyển khoản
10/06/2022 10,000 PHAN A ONG 085436.100622.
171530.
 
10/06/2022 10,000 Bui Van Kiem .DIRECT_DEBITS_VCB
.MSE..24968496797
 
10/06/2022 20,000 Huynh thi thu thuy 057900.100622.165805.
ZP68KJ2BIP2M
220610000371796 
 
10/06/2022 20,000 SAM THI THANH NGHIA 108460.100622
.165640.
 
10/06/2022 20,000 NGUYEN THI HUONG 761804.100622.
165045
Chuyển tiền
10/06/2022 10,000 TRAN MINH NHAT 864375.100622.
162517
Chuyển khoản
10/06/2022 10,000 PHAN THI LAI  0281000294975 Chuyển tiền
10/06/2022 10,000 NGUYEN VIET CUONG 968891.100622
.161926
Chuyển tiền
10/06/2022 10,000 HOANG XUAN DUC 385405.100622.
161859.
 
10/06/2022 10,000 PHUONG TA CHAI 817317.100622
.161343
Chuyển khoản
10/06/2022 10,000 NGUYEN THI NHU NGOC  913061.100622.
161015
Chuyển tiền
10/06/2022 10,000 VU THAO 065601.100622.
160104. 
ung ho QUY VI TRE EM KHUYET TAT VN
10/06/2022 10,000 TRINH THU TRANG 865201.100622.
155527
Chuyển tiền
10/06/2022 20,000 CU THI KHU 742193.100622.
155508
Chuyển khoản
10/06/2022 10,000 DO THI KHUYEN  1028694750 Chuyển tiền
10/06/2022 10,000 DUONG THI KIM OANH  715132.100622.
154821
Chuyển khoản
10/06/2022 10,000 NGUYEN QUANG HA 018271.100622.1
54648.
 
10/06/2022 20,000 Nguyen Dai Xuan Nguyen 705666.100622.
154554.
 
10/06/2022 10,000 LE DANG HUNG .DIRECT_DEBITS_VCB.
MSE..24964958131
 
10/06/2022 10,000 DUONG THI HOAI  681658.100622.
153941
Chuyển khoản
10/06/2022 10,000 LE THI TU QUYEN 950891.100622.
153606
Chuyển khoản
10/06/2022 10,000 HOANG VAN THAI  258166.100622.
153326
Chuyển tiền
10/06/2022 10,000 NGUYEN THANH PHAT 938358.100622.
153312
Chuyển khoản
10/06/2022 10,000 TRAN THANH HAI 651725.100622.
153150
Chuyển khoản
10/06/2022 20,000 RAH LAN H MO ANET .DIRECT_DEBITS_
VCB.MSE..24964435599
 
10/06/2022 20,000 TRAN HUYEN TRAN 869,701,100,622,151,000 Chuyển khoản
10/06/2022 10,000 TRAN KHANH TRUC  103091.100622.
150625
transfer
10/06/2022 20,000 Nguyen Minh Duc 818182.100622.
150540.
 
10/06/2022 20,000 NONG VAN THANH 9332135667 Chuyển tiền
10/06/2022 10,000 nguyen thi hong 096579.100622.
145627.
 
10/06/2022 10,000 NGUYEN THI HOAI PHUONG 768910.100622.
145344.
 
10/06/2022 10,000 NGUYEN VAN TA 457768.100622.1
44804
 
10/06/2022 20,000 TRAN THI NHIN  927859.100622.14
4207.VCB
Chuyển khoản
10/06/2022 20,000 DUONG THI NAM 718634.100622.
144113
Chuyển khoản
10/06/2022 10,000 NGUYEN DUC HIEU 716459.100622.
144038.
 
10/06/2022 10,000 TRAN KHANH TRUC 085634.100622.
144003
transfer
10/06/2022 10,000 NGUYEN XUAN SON  696689.100622.
143533
Chuyển khoản
10/06/2022 20,000 PHAM THI MY HONG 514646.10062
2.143514.VCB
transfer
10/06/2022 10,000 TRAN THI LUONG 693187.100622
.143435
Chuyển khoản
10/06/2022 10,000 KHA THI HONG 9865352054  
10/06/2022 20,000 CHU THI TUYEN  415987.100622.
142250
Chuyển khoản
10/06/2022 10,000 NGUYEN THI Y LAN SHGD:10027874.DD
:220610
 
10/06/2022 10,000 NGUYEN THI MY 617228.100622
.141941
Chuyển tiền
10/06/2022 10,000 NGUYEN XUAN CUONG 0081001219631 Chuyển tiền
10/06/2022 10,000 NGUYEN TUAN THANH  445486.100622
.141455
Chuyển tiền
10/06/2022 20,000 LE NGOC KHANG 878691.100622.1
40758.VCB
Chuyển khoản
10/06/2022 20,000 NGO THI HUYEN 0201000710467 Chuyển tiền
10/06/2022 10,000 TRAN PHUOC DAT  1015671168  
10/06/2022 1,000 NGUYEN THI MINH ANH 198378.100622.
140240
Chuyển tiền
10/06/2022 10,000 LUU THI NGOC DIEM  347369.100622.
135949
Chuyển khoản
10/06/2022 10,000 BUI THANH SANG 1026418081  
10/06/2022 10,000 DANG NU KIM HOA 323359.100622.
135102 
Chuyển khoản
10/06/2022 10,000 NGHIEM THI HUYEN  322818.100622.
135047
Chuyển khoản
10/06/2022 20,000 LE THI BE THANH 541498.100622.13
4541.VCB
Chuyển khoản
10/06/2022 10,000 HOANG VAN THOI .DIRECT_DEBITS_VCB.
MSE..24960600917
 
10/06/2022 20,000 HA MINH NGUYET 285236.100622
.133648
Chuyển khoản
10/06/2022 10,000 TRAN THI LE  489003.100622.
133535
Chuyển khoản
10/06/2022 10,000 Vu Dinh Son .DIRECT_DEBITS_VCB.
MSE..24960046056
 
10/06/2022 20,000 nguyen thanh tuan .DIRECT_DEBITS_VCB
.MSE..24960310915
 
10/06/2022 20,000 Nguyen Thi Linh Trang 972600.100622.
133144.
 
10/06/2022 10,000 PhamKhanh Hoa 966833.100622.1
32801.
 
10/06/2022 20,000 PHAN DINH QUANG 225428.100622.
131300.
 
10/06/2022 200,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 1017385970 Just for you
10/06/2022 20,000 HUYNH THI TUYET NGAN 1019419727 Chuyển tiền
10/06/2022 10,000 THACH THA 1024419726 Chuyển tiền
10/06/2022 20,000 HA THI THU NHUNG 918991.100622
.125656
Chuyển tiền
10/06/2022 20,000 VI VAN TRAN .DIRECT_DEBITS_VCB.
MSE..24958652817
 
10/06/2022 10,000 TRAN KHANH TRUC 024162.100622.1
24444
transfer
10/06/2022 10,000 TRINH THI THU HUYEN 143616.100622
.124146
Chuyển khoản
10/06/2022 10,000 nguyen van hoa 022346.100622.
124101.
 
10/06/2022 20,000 VO THI DIEU OANH 0351000968169  
10/06/2022 20,000 hoang thu ha 852142.100622.
123546
ck
10/06/2022 20,000 LE THI DUNG 016285.100622.
122846.
 
10/06/2022 10,000 HO THI HONG NGUYEN 121866.100622.
121548
Chuyển tiền
10/06/2022 10,000 HA THI HANH 378581.100622.
121352.
 
10/06/2022 20,000 LE THI BICH DAO 008050.100622.
121244
Chuyển tiền
10/06/2022 10,000 NGUYEN NGOC TU 045151.100622.
120932 
Chuyển khoản
10/06/2022 20,000 VI KHANH HUYEN  1028768142 Chuyển tiền
10/06/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ .DIRECT_DEBITS_VCB.MSE..24956852148  
10/06/2022 10,000 NGO THI XUAN HOA 748518.100622.
120515
Chuyển tiền
10/06/2022 100,000 NGUYEN THI HA GIANG 0021000398231  gi
10/06/2022 10,000 NGUYEN THI HONGTHOM 380435.100622
.120447
 
10/06/2022 20,000 DUONG THI HONG VAN 016872.100622.
120054
Chuyển khoản
10/06/2022 10,000 HOANG MAI HOA 945118.100622.
115724
Chuyển tiền
10/06/2022 20,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 174318.100622
.114901
Chuyển tiền
10/06/2022 10,000 DUONG DUC BANG 786328.100622.
114722.
 
10/06/2022 10,000 TRAN VAN THUAN 958601.100622
.114359
Chuyển khoản
10/06/2022 20,000 pham thi Duyen 666480.100622.
113842.
 
10/06/2022 20,000 LE THI HOA 0961000027143 Chuyển tiền
10/06/2022 20,000 VI THI TRUONG 691033.100622.
110615
Chuyển tiền
10/06/2022 10,000 TA THI TUYET NGA 1014340176 Chuyển tiền
10/06/2022 20,000 huynh hong diem 023160.100622.105341.
ZP68KJ2B6OTC
 220610000144724 
 
10/06/2022 10,000 PHUNG THI NGOC HA 943470.100622
.104127
Chuyển tiền
10/06/2022 10,000 NGUYEN NGOC DIEN 679392.100622
.103141
Chuyển tiền
10/06/2022 10,000 VO THI THU HA 579517.100622.
102001
Chuyển tiền
10/06/2022 10,000 PHAM VAN TUAN 653751.100622.
101637
Chuyển khoản
10/06/2022 10,000 NGO SY LAN 216854.100622.100620.
ISL20220610100620597
 
10/06/2022 50,000 DANG THI THUY 0291000272468 Chuyển tiền
10/06/2022 10,000 HOANG VAN HUU 464396.100622.
093810.
 
10/06/2022 10,000 LY DUC VUONG .DIRECT_DEBITS_VCB
.MSE..24950278063
 
10/06/2022 10,000 QUANG VAN SUOI 520892.100622
.090423
Chuyển tiền
10/06/2022 20,000 DO VAN TINH SHGD:10007426.
DD:220610
Tinh chuyen
10/06/2022 30,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0071001035826 lxstd tặng từ thiện
10/06/2022 10,000 TRAN KHANH TRUC  853446.100622.
071237
transfer
10/06/2022 5,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 9879577109 m
10/06/2022 100,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0181002210345  Trẻ em khuyết tật
10/06/2022 200,000 DINH HOANG ANH 345899.100622
.005248
ủng hộ các bé
10/06/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 1016127166 Giúp đỡ các em
11/06/2022 30,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ MBVCB.2111265102.
2001.VCB Rewards
Trẻ em khuyết tật
11/06/2022 100,000 PHAN THI MAI TRUC  0491000047610 Gd ong phan binh thanh ung ho
11/06/2022 100,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 1017377348 MBVCB.211
1244961.1
11/06/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 9822909811 Tốt
11/06/2022 20,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ MBVCB.2111054685.
2001.VCB Rewards
Khó khăn
11/06/2022 20,000 LO MINH THUY 239869.110622
.213146
Chuyển tiền
11/06/2022 20,000 Nguyen Thi Luyen 935365.110622.
210942.
 
11/06/2022 20,000 Bui Ngoc Linh 449068.110622.
205145
Chuyển tiền
11/06/2022 10,000 NGUYEN VAN KHANH 1028535709 Chuyển tiền
11/06/2022 10,000 NGUYEN MINH QUYET 574829.110622
201518.
 
11/06/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 1019312024 Chuyển tiền từ thiện
11/06/2022 10,000 LE THI HANG 1022320251 Chuyển tiền
11/06/2022 10,000 LE THI TO NU 682361.110622.
185610
Chuyển tiền
11/06/2022 20,000 DO THU TRANG 756014.110622
.184744
Chuyển tiền
11/06/2022 20,000 NGUYEN NGOC MINH THU 478887.110622.
184640.
 
11/06/2022 500,000 NGUYEN THI THU TRANG 254583.110622.
184447
Chuyển quỹ vì trẻ em khuyết tật Việt Nam
11/06/2022 20,000 TRAN MINH NGUYET 329807.110622.
184333.
 
11/06/2022 20,000 LO VAN THAO 588954.110622.
182936
Chuyển khoản
11/06/2022 20,000 TUONG THI HOP  1021780156 Chuyển tiền
11/06/2022 20,000 NGUYEN HUU DANH .DIRECT_DEBITS_VCB.
MSE..25008944936
 
11/06/2022 10,000 sung thi suong 415250.110622.
174530 
 
11/06/2022 20,000 NGUYEN THI TUYET 407887.110622.
174348. 
Chuyển khoản
11/06/2022 10,000 DANH TIN 169309.110622.
174037.
 
11/06/2022 20,000 Dang Viet Anh 375439.110622.173614.   Muc dich cua nhiem vu nay nham gay quy ho tro cho tre em co hoan canh kho khan o Viet Nam
11/06/2022 20,000 TRAN THI HONG NHI 075225.110622.
172356
Chuyển tiền
11/06/2022 20,000 TRINH THI THU PHUONG  0351001244924 Chuyển tiền
11/06/2022 10,000 MAI CAO THI  262110.110622.
170941
Chuyển khoản
11/06/2022 10,000 DANG VAN HUNG 1018645525 Chuyển tiền
11/06/2022 20,000 Dinh thi Mai 247722.110622.
165756.
 
11/06/2022 10,000 NGUYEN THANH PHUONG 130010.110622.
163816.
 
11/06/2022 20,000 Phan Thi Ngoc Huyen .DIRECT_DEBITS_VCB.
MSE..25005812963
 
11/06/2022 20,000 DINH THI MAT 096841.110622.
162951
Chuyển khoản
11/06/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 699724.110622.
162843
Từ thiện
11/06/2022 20,000 DUONG THI THANH TRUC 010517.110622.
160808
Chuyển khoản
11/06/2022 10,000 VU NHAT MAI 705738.110622.
160511
Chuyển khoản
11/06/2022 20,000 TRAN BA HUAN 583872.110622.
155303.VCB
Chuyển khoản
11/06/2022 10,000 DUONG THU BINH 941188.110622.1
54956.
 
11/06/2022 10,000 Ho thi thuy 114047.110622.1
54325.
 
11/06/2022 10,000 NGUYEN THI NGOC AN 884185.110622.
153447
Chuyển khoản
11/06/2022 10,000 NGUYEN THI HIEN 697927.110622.
153216
Chuyển tiền
11/06/2022 10,000 BUI HUONG TRA 652742.110622.
153038
Chuyển tiền
11/06/2022 20,000 CHU VAN CUONG 690507.110622.
152836
Chuyển tiền
11/06/2022 10,000 DO HOANG YEN  850733.110622.1
52537
Chuyển tiền
11/06/2022 20,000 NGUYEN VAN CONG 644933.110622.1
52044.VCB
Chuyển khoản
11/06/2022 10,000 DOI SY QUY 534394.110622.
151048
Chuyển khoản
11/06/2022 10,000 VU NHAT LINH 733927.110622
.145215.
 
11/06/2022 10,000 NGUYEN THI NGOC DUNG 478075.110622.
145108
Chuyển khoản
11/06/2022 30,000 CHAMA THI NHI 729134.110622.
145054
Chuyển khoản
11/06/2022 20,000 PHAN XUAN CUONG 931848.110622.
145054
 
11/06/2022 10,000 TRAN VAN TUAN  883137.110622.
144958
Chuyển tiền
11/06/2022 10,000 THACH THA 1024419726 Chuyển tiền
11/06/2022 10,000 NGO TAN PHONG 0621000417574 Chuyển tiền
11/06/2022 10,000 DOI SY QUY 699289.110622.
144200
Chuyển khoản
11/06/2022 10,000 PHAN THI DIEM MY 688116.110622
.143828
Chuyển khoản
11/06/2022 10,000 LE THI DUNG 422453.110622.
143036.
 
11/06/2022 20,000 PHAN THI DIEM MY 632286.110622.
142105
Chuyển khoản
11/06/2022 10,000 NGUYEN THI THU 737592.110622.1
41213
Chuyển tiền
11/06/2022 10,000 HOANG THI MINH HIEU .DIRECT_DEBITS_VCB.
MSE..25001383255
 
11/06/2022 10,000 NGUYEN THAI THINH 1019948860 Chuyển tiền
11/06/2022 10,000 VU THUY CHUNG 1012889118 Chuyển tiền
11/06/2022 20,000 Vu Thi Thanh Huong 219835.110622.
135019.VCB
 
11/06/2022 20,000 CHAO MAY CHAN 795211.110622.1
34734.
 
11/06/2022 10,000 NGUYEN VAN BINH 231993.110622.
133949
Chuyển tiền từ thiện
11/06/2022 20,000 TRAN THI THANH THUY 571256.110622.13
3931.VCB
Chuyển khoản
11/06/2022 10,000 TRAN THI KIM QUYEN  493861.110622.
133344
Chuyển khoản
11/06/2022 10,000 HOANG VAN LONG  482515.110622.
132948
Chuyển khoản
11/06/2022 20,000 NGUYEN HUU LUU 478332.110622.
132819
Chuyển khoản
11/06/2022 100,000 thao 860875.110622.
132458
ck
11/06/2022 20,000 MAI BAO NGOC 594693.110622.
132030.
 
11/06/2022 10,000 NGUYEN THI TO KIEU 249887.110622.
132009
Chuyển khoản
11/06/2022 10,000 NGUYEN THI MAI THI 452932.110622.
131908
Chuyển khoản
11/06/2022 10,000 Nguyen Thanh Thuan 749559.110622.
131412
Chuyển tiền
11/06/2022 10,000 DANH THI HA  1021639044 Chuyển tiền
11/06/2022 10,000 HOANG VAN HIEP 230201.110622.
131200
Chuyển khoản
11/06/2022 10,000 LE THI THUY HANG 453993.110622
.131126
Chuyển tiền
11/06/2022 20,000 DUONG VAN HIEP 1020649340  
11/06/2022 20,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ .DIRECT_DEBITS_VCB
.MSE..24998847449
chao mui lay chuyen tien
11/06/2022 10,000 TO THANH TAM .DIRECT_DEBITS_VCB.
MSE..24999082473
 
11/06/2022 10,000 NGUYEN THI HOA 1025407846 Từ thiện
11/06/2022 10,000 PHAM THI CAM VAN .DIRECT_DEBITS_VCB.
MSE..24998832187
 
11/06/2022 20,000 NGUYEN THI KHUYEN 139862.110622.
123612
Chuyển khoản
11/06/2022 200,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0591000228542 Trẻ em khuyết tật
11/06/2022 10,000 VI THI CHAM  .DIRECT_DEBITS_VCB.
MSE..24998255015
 
11/06/2022 20,000 PHAM THI THU HA 849434.110622
.122916
Chuyển tiền
11/06/2022 20,000 DANG THI DIEU HOAI 872106.110622.
121043
 
11/06/2022 20,000 Nguyen Phan Minh Quan 236683.110622.1
20940.
 
11/06/2022 10,000 Nguyen huu nghia 871683.110622.
120017.
 
11/06/2022 10,000 DUONG THI THANH TRUC 185625.110622.
115615
Chuyển khoản
11/06/2022 10,000 NGUYEN VAN PHUONG 588097.110622.
113635
Chuyển tiền
11/06/2022 10,000 NGUYEN THI HUU TRAM 847382.110622.
111719
 
11/06/2022 10,000 DO CAO HUY 789620.110622.
111053
Chuyển tiền
11/06/2022 10,000 NGUYEN THI LAN THANH 540788.110622.
111051.
 
11/06/2022 20,000 TRAN THI THU HIEN 808916.110622.10
5648.VCB
Chuyển khoản
11/06/2022 20,000 HOANG THI THUY 808480.110622
.105608
Chuyển khoản
11/06/2022 10,000 TRAN QUANG MINH 759805.110622.
104424
Chuyển khoản
11/06/2022 20,000 VO THI HONG NHUNG 1025595585 Chuyển tiền
11/06/2022 10,000 THACH THI SAY .DIRECT_DEBITS_VCB.
MSE..24993879715
 
11/06/2022 50,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0341007010767  Bình thường
11/06/2022 50,000 DANG THI THUY  0291000272468 Chuyển tiền
11/06/2022 100,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0351000674296 Vì trẻ em
11/06/2022 100,000 thu thao  034759.110622.0
80958
th thien
11/06/2022 100,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 161597.110622.
052814.
Quyen gop T62022
11/06/2022 100,000 VU TRUONG TUAN ANH 083563.110622.
014825
Ủng hộ
11/06/2022 600,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 1019710271 Bình thường
         
Tổng số 19,909,378      
 
Bảng tổng hợp nguồn vận động từ các nhà hảo tâm tại ngân hànVietinbank
(Từ ngày 05/6/2022 đến 11/6/2022)
NT Số tiền Tên nhà hảo tâm ủng hộ Quỹ Số tài khoản/ tham chiếu Ghi chú
         
         
Tổng số 0      
 
Bảng tổng hợp nguồn vận động từ các nhà hảo tâm tại ngân hàng Sacombank
(Từ ngày 05/6/2022 đến 11/6/2022)
NT Số tiền Tên nhà hảo tâm ủng hộ Quỹ Số tài khoản/ tham chiếu Ghi chú
05/06/2022 200,000 SAM NGOC LINH  CKN 602115 Ủng hộ Quỹ vì trẻ em khuyết tật Việt Nam
06/06/2022 20,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ EWX222620630  Ủng hộ Quỹ
06/06/2022 200,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ EWX222806578  Ủng hộ Quỹ
06/06/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ EWX222886339  Ủng hộ Quỹ
06/06/2022 100,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ EWX222940357  Ủng hộ Quỹ vì trẻ em khuyết tật VN
06/06/2022 20,000 HA THI HAU   CKN 967046 Chuyển tiền
07/06/2022 2,300 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ EWI223017108 Ủng hộ Quỹ
07/06/2022 27,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ EWX223037165  Ủng hộ Quỹ
08/06/2022 21,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ EWX223733100  Ủng hộ Quỹ
08/06/2022 1,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ EWX224001697  Ủng hộ Quỹ
09/06/2022 20,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ EWX224078385  Ủng hộ Quỹ
09/06/2022 100,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ EWI224261616  Ủng hộ Quỹ
09/06/2022 300 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ EWX224420594 Ủng hộ Quỹ
10/06/2022 582 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ EWX224594749 Ủng hộ Quỹ
10/06/2022 30,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ EWX224771857  Ủng hộ Quỹ
10/06/2022 300,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ EWX224908270  Ủng hộ Quỹ
10/06/2022 20,000 NGO TRUNG HIEU CKN 686288 Ủng hộ Quỹ vì trẻ em khuyết tật Việt Nam
10/06/2022 200,000 NGUYEN QUANG SANG 0271000956231  Cau mong cac be khoe manh,hanh phucNGUYEN QUANG SANG MBVCB.2106614374.082331..CT tu 0271000956231 NGUYEN QUANG SANG toi 060095268466 QUY VI TRE EM KHUYET TAT VIET NAM  SACOMBANK Sai Gon thuong tin CKN 082331
10/06/2022 100,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ EWX225085880  Ủng hộ Quỹ
11/06/2022 200,000 VU XUAN QUY CKN 151907 Vì trẻ em VN
11/06/2022 50,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ EWX225535965  Ủng hộ Quỹ
11/06/2022 500,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ EWX225597217  Ủng hộ Quỹ
11/06/2022 100,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ EWX225646137  Ủng hộ Quỹ
         
Tổng số 2,222,182      


Văn phòng Quỹ Vì trẻ em khuyết tật Việt Nam tại Hà Nội
 
 
 
 
 
Trang inGửi bạn bè Chia sẻ trên facebook  Chia sẻ trên twitterThảo luậnXem thảo luận
Thông tin khác:
Xem nhiều nhất
Tiêu điểm
Thông tin ủng hộ từ thiện
Quỹ Vì Trẻ Em Khuyết tật
1) Tên tài khoản: "Quỹ Vì trẻ em khuyết tật"
  Số tài khoản VNĐ: 00110 0381 4022
                       CIF: 481 3569
  Số tài khoản USD: 00113 7381 4041 
                       CIF: 481 3569
  Swift Code: BFTVVNVX 001
  Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam
  (Vietcombank)

Sở giao dịch
Địa chỉ: 
11 Láng Hạ, phường Thành Công, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội (Địa chỉ cũ: 31-33 Ngô Quyền, phường Hàng Bài, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội).
 2) Tên Tài khoản: Quỹ Vì trẻ em khuyết tật Việt Nam
Số TK: 121000034371 Tại Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam  - CN Hai Bà Trưng Hà Nội


3)Tên Tài khoản: Quỹ Vì trẻ em khuyết tật Việt Nam
Số TK: 060095268466 Tại Ngân hàng Sacombank chi nhánh Bình Chánh TP Hồ Chí Minh

 
Nội dung chuyển khoản: Ủng hộ "Quỹ Vì trẻ em khuyết tật Việt Nam".
Đường dây nóng: 024 38238804 hoặc 0912.304.995
Mới cập nhật
Cô bé 10 tuổi bị ung thư trong "Chuyến bay của Linh - Điều ước thứ 7" đã qua đời
Bạn biết đến Quỹ Vì Trẻ Em Khuyết Tật bằng phương tiện
Mạng internet
Truyền hình
Truyền thanh
Khác
Thiết kế web: OnIP™