Danh ngôn:
Chủ nhật, 01/10/2023
TẤM LÒNG HẢO TÂM

Danh sách các nhà hảo tâm (Từ ngày 12/6/2022) đến ngày 18/6/2022)

Cập nhật lúc 08:34 28/06/2022
Bảng tổng hợp nguồn vận động từ các nhà hảo tâm (từ ngày 12/6/2022 đến ngày 18/6/2022)
Quỹ Vì trẻ em Khuyết tật Việt Nam

Vp HN: Số 25 Vũ Trọng Phụng, Phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân, Tp Hà Nội
Vp HCM: Số 15 Tú Xương, phường Võ Thị Sáu, quận 3, Tp Hồ Chí Minh
Bảng tổng hợp nguồn vận động từ các nhà hảo tâm tại ngân hàng Vietcombank
(Từ ngày 12/6/2022 đến 18/6/2022)
NT Số tiền Tên nhà hảo tâm ủng hộ Quỹ Số tài khoản/ tham chiếu Ghi chú
12/06/2022 20,000 MUA THI MAI 880434.120622.
220006.
Chuyển tiền
12/06/2022 300,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 425094.120622.
214352
Gửi tặng các bé
12/06/2022 10,000 NGUYEN THANH LUAN 415123.120622.
213109.
 
12/06/2022 20,000 LUONG THI DUYEN 1026210287 Chuyển khoản
12/06/2022 50,000 Le thi kim ngoc 347137.120622.
205709
 
12/06/2022 20,000 NGUYEN THI DIEM QUYNH 431848.120622
.203848
Chuyển tiền
12/06/2022 20,000 TRAN HOANG LOAN 207502.120622.
203142.
 
12/06/2022 10,000 NGUYEN QUANG HUY 730679.120622.
202500
Chuyển tiền
12/06/2022 10,000 QUACH THI THANH HUYEN  503837.120622
.195524
Chuyển khoản
12/06/2022 20,000 BAN THI THU HA  491605.120622.
195148
 chuyen khoan nv1
12/06/2022 20,000 TRINH THI MY LE 127658.120622.1
95008
Chuyển khoản
12/06/2022 10,000 VO BICH NGA 0721005121435 chy tu thien
12/06/2022 10,000 NGUYEN THAI HOC 629882.120622.
192713
Chuyển tiền
12/06/2022 10,000 DUONG THI ME  630216.120622.
190930
Chuyển tiền
12/06/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 581288.120622.
190136
Từ thiện
12/06/2022 20,000 BUI THI KIM NGOC  141831.120622.
185932
Chuyển tiền
12/06/2022 20,000 Nguyen Thao Nhu 229381.120622.
184343.
 
12/06/2022 20,000 LE MINH SUNG 9973285422 Chuyển tiền
12/06/2022 20,000 LE QUANG THO 248579.120622.
184042.
 
12/06/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 882420.120622.
183921
ung ho tre em khiettat da nang
12/06/2022 10,000 TRAN DINH GIA HUY 167623.120622.1
83627
Chuyển tiền
12/06/2022 10,000 TRAN VAN TAM 199100.120622
.182656
Chuyển khoản
12/06/2022 20,000 PHAN THANH NGUYEN  208725.120622.
182648.VCB
Chuyển khoản
12/06/2022 10,000 LE THI NGOC GIAU 962265.120622.
182610
Chuyển tiền
12/06/2022 10,000 VO TRAN TRUNG NAM 143808.120622.
180956
Chuyển khoản
12/06/2022 10,000 LAM THI HAO 1013255415 Chuyển tiền
12/06/2022 10,000 HO THI THAO 0411001036849 Chuyển tiền
12/06/2022 20,000 NGUYEN THI THUAN 523078.120622.
175459
Chuyển tiền
12/06/2022 10,000 NGUYEN THI NGOC MAI  891148.120622
.174724
Chuyển tiền
12/06/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 055909.120622.
174502
 
12/06/2022 10,000 NGUYEN VAN HOANG  0041000277171N  
12/06/2022 10,000 NGUYEN VAN DUNG 012505.120622
.173332
Chuyển khoản
12/06/2022 10,000 NGUYEN MINH TUYEN 856860.120622.
173144
Chuyển tiền
12/06/2022 10,000 LE KHANH VI 981804.120622.
172541
Chuyển khoản
12/06/2022 20,000 HOANG VAN VU  1012640978 Chuyển tiền
12/06/2022 1,000 NGUYEN MINH TUYEN 841442.120622
.172334
Chuyển tiền
12/06/2022 20,000 NGUYEN THI VAN 086227.120622
.171414
Chuyển tiền
12/06/2022 20,000 TUONG THI HOP 1021780156 Chuyển tiền
12/06/2022 100,000 TA THI NGOC MAI  124623.120622
.170347
Chuyển tiền ủng hộ
12/06/2022 20,000 TRINH THI MY LE  600398.120622.
165724
Chuyển khoản
12/06/2022 10,000 TRAN QUY DUONG  593992.120622
.165530
Chuyển khoản ủng hộ của ít lòng nhiều
12/06/2022 10,000 NGUYEN VAN TIEN 1015084321  
12/06/2022 10,000 TRAN TRUNG BAC 630126.120622.
164827
 
12/06/2022 20,000 TRAN VAN CHUONG 131989.120622.16
4531.VCB
Chuyển khoản
12/06/2022 20,000 TRINH THI MY LE 834406.120622.
164507
Chuyển khoản
12/06/2022 10,000 DO DUC THANG  0141000861981 Chuyển tiền
12/06/2022 10,000 VU THI HAI 101003.120622.
163621
Chuyển tiền
12/06/2022 10,000 HOANG MINH NHI  1025629016 Chuyển tiền
12/06/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 735963.120622.
163040
Chuyển tiền
12/06/2022 10,000  DO THI KIM ANH 060840.120622.
162530
Chuyển tiền
12/06/2022 20,000 LUONG THI NGUYET TRANG 760667.120622.
162408
Chuyển khoản
12/06/2022 10,000 nguyen trung duc 716674.120622.
162056.
 
12/06/2022 20,000 Long Hong Hue 478154.120622.
161730.
 
12/06/2022 20,000 HOANG VAN VU 1012640978 Chuyển tiền
12/06/2022 10,000 NGUYEN THI MAI LINH 782658.12062
2.160634
Chuyển tiền
12/06/2022 20,000 DINH VAN NAM  666751.120622.
160426.VCB
Chuyển khoản từ thiện
12/06/2022 20,000 NGUYEN HIEN THUONG 428404.120622.1
60015.
 
12/06/2022 10,000 Do van thanh 421715.120622.
155759.
 
12/06/2022 10,000 DANG THI NGOC QUYEN 671922.120622.
155554
Chuyển tiền
12/06/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 657480.120622.
154753
Từ thiện
12/06/2022 1 HUYNH TAN VAN HUY 337908.120622.
154451.
 
12/06/2022 20,000 NGUYEN THI NGOC CHAU 617668.120622
.154000.
 
12/06/2022 20,000 NONG VAN LONG 065503.120622.
153745.VCB
Chuyển khoản
12/06/2022 10,000 LAM NHU Y  1027082850 Chuyển tiền
12/06/2022 10,000 NGUYEN THI VAN 033927.120622.1
53015
Chuyển tiền
12/06/2022 1,000 NGUYEN VU LOC 033927.120622.1
53015 0191000379342
Chuyển tiền
12/06/2022 10,000 HO THI KHUE  030296.120622.
152242
Chuyển tiền
12/06/2022 10,000 NGUYEN VAN CHI BAO 614541.120622.
152110.
 
12/06/2022 10,000 NGUYEN THI DUNG  027317.120622.
151659
Chuyển tiền
12/06/2022 20,000 LE TUAN ANH  1027723796 Chuyển tiền
12/06/2022 200,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0361000326863 Ủng hộ thường niên
12/06/2022 10,000 VU THI HONG 1017780894 Chuyển tiền
12/06/2022 500,000 Duy  312200.120622.
150427
Chuyển tiền ủng hộ
12/06/2022 10,000 LE THI HONG THAM 870214.120622.
144740
Chuyển tiền
12/06/2022 10,000 NGUYEN THI DUNG 054713.120622
.144725
Chuyển tiền
12/06/2022 10,000 NGUYEN THI BAO NGOC  231416.120622.1
44235
Chuyển tiền
12/06/2022 10,000 DUONG DINH VAN 183960.120622.143452. chuyen tien Chuyển tiền
12/06/2022 10,000 LOC THI HONG 984889.120622.
143205
Chuyển tiền
12/06/2022 20,000 NGUYEN VAN CONG 083842.120622.
143123.VCB
Chuyển khoản
12/06/2022 10,000 NGUYEN THANH HOA 1023897915 Chuyển tiền
12/06/2022 10,000 DO CAO KHANH  370904.120622.
141804
Chuyển khoản
12/06/2022 10,000  LO VAN MINH 999286.120622.1
41225.
Chuyển tiền
12/06/2022 10,000 TRUONG VU PHONG 998812.120622.
141113.
Chuyển tiền
12/06/2022 10,000 NGUYEN DUC ANH 350629.120622
.141036.
 
12/06/2022 50,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0151000578153 moi hoan canh
12/06/2022 20,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ MBVCB.2112642469.
2001.VCB Rewards
sv ngheo nhung muon chia se cho tre em khuyet tat
12/06/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 271981.120622.
140411
CK TU THIEN
12/06/2022 20,000 MAI DUC TRUNG 326527.120622
.140124
Chuyển khoản
12/06/2022 10,000 TONG VAN HIEP 058851.120622.
135353
Chuyển tiền
12/06/2022 10,000 NGUYEN MINH THIEN  079689.120622.1
33506
Chuyển khoản
12/06/2022 10,000 VUONG THI NUONG  910586.120622.
133338
Chuyển tiền
12/06/2022 10,000 NGUYEN QUOC TOAN 249905.120622.
132938
Chuyển khoản
12/06/2022 20,000 LE LUU HIEU KHANH 065432.120622.
132836
Chuyển khoản
12/06/2022 10,000 DINH VAN HIEN 1018425989  
12/06/2022 1 NGUYEN VU LOC 027406.120622.
132659
Chuyển tiền
12/06/2022 10,000 TRAN TAN LINH 380937.120622
.131631.
 
12/06/2022 20,000 pham duong duc 127560.120622.1
31232.
 
12/06/2022 10,000 NGUYEN THI HOA 200916.120622.
130846
Chuyển khoản
12/06/2022 10,000 HOAT THI MY NGOC  890544.120622.
130325
Chuyển tiền
12/06/2022 10,000 NGUYEN THI NGOC TRAN  005171.120622.
130029
Chuyển khoản
12/06/2022 10,000 LAM NGOC VO 592561.120622.
130020.
 
12/06/2022 10,000 PHAN BUI TRUNG HIEU 004328.120622.
130006
Chuyển khoản
12/06/2022 10,000 NGUYEN THI MAI CO 142311.120622.
130003
Chuyển tiền
12/06/2022 10,000 NGUYEN THI HANG 963442.120622.
124615
Chuyển tiền
12/06/2022 10,000 TRAN PHI LONG 830502.120622.
123418.
 
12/06/2022 20,000 NGUYEN SONG THUONG 162450.120622.
122609.
 
12/06/2022 10,000  huynh minh dung 818274.120622.
122307
 
12/06/2022 10,000 NGUYEN HANH NHAN 165446.120622.
122258
Chuyển tiền
12/06/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 052703.120622.
121318
Chuyển cho quỹ vì trẻ em khuyết tật
12/06/2022 10,000 nguyen quoc viet 802372.120622.
121253.
 
12/06/2022 10,000 LE THI CAM 584664.120622
.121005
 
12/06/2022 10,000 PHAM VAN THANH 881237.120622.
120805.
 
12/06/2022 10,000 NGUYEN VAN TAM 944048.120622.1
20408
qvtekt vn
12/06/2022 10,000 DO THU THUY 528783.120622.
120312
Chuyển tiền
12/06/2022 10,000 LAM NGOC VO 581490.120622.
114956.
 
12/06/2022 10,000 HOANG VAN NGOC 581066.120622.
114657.
 
12/06/2022 60,000 Pham Dang Anh Thu  797056.120622.
114043
Tặng các bé
12/06/2022 10,000 NGUYEN THI HOAN 949610.120622
.113919
Chuyển khoản
12/06/2022 10,000 PHAM PHUONG ANH  0211000510440 Chuyển tiền
12/06/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 887266.120622.1
12252
ha
12/06/2022 10,000 DINH HONG TUAN 856756.120622
.111009
Chuyển khoản
12/06/2022 1,000,000 PHAM TUAN DAT 681550.120622.1
10441.VCB
Chuyển khoản
12/06/2022 10,000 HUYNH THANH LONG 0401001358093   
12/06/2022 10,000 NGUYEN THI ANH NGUYET 1016832356 Chuyển tiền
12/06/2022 10,000 TA QUOC KHANH 1015639808 Chuyển tiền
12/06/2022 10,000 NGUYEN THI THANH HUYEN 904900.120622.
103230.
 
12/06/2022 400,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0231000581341 Ủng hộ các em
12/06/2022 20,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ MBVCB.2112036548.
2001.VCB Rewards
Giúp trẻ em khuyết tật
12/06/2022 10,000 PHAN DUC QUAN 577287.120622.
100459
Chuyển tiền
12/06/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 624494.120622.
100157
ck từ thiện
12/06/2022 10,000 DO HUY QUANG 555540.120622.
090955
 
12/06/2022 50,000 DANG THI THUY 0291000272468 Chuyển tiền
12/06/2022 50,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0161001720674 quan nhan
12/06/2022 6,800 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 714638.120622.005759. Dang Tra gieo hat tay hat xau dieu huong hat no ve cot suc khoe van dong con gai Minh Anh
13/06/2022 10,000 VU VAN DUNG 617770.130622.
215431
Chuyển tiền
13/06/2022 5,000 NGUYEN THI THANH THUY 605834.130622
.214621
Chuyển tiền
13/06/2022 10,000 NGUYEN PHAM ANH THUY 389240.130622.
213604
Chuyển khoản
13/06/2022 20,000 TRUONG THI NGOC MI  930246.130622.
213530.VCB
Chuyển khoản
13/06/2022 20,000 PHAM VAN THINH 133307.130622.
213438.
chuyen tien tu TNEX
13/06/2022 10,000 NGUYEN HAI YEN 239491.130622
.205035
Chuyển khoản
13/06/2022 10,000 DINH HONG KHANH 502774.130622.
204222
Chuyển tiền
13/06/2022 5,000 DO TUAN ANH 1027722905 Chuyển tiền
13/06/2022 10,000 HOANG NGUYEN NHAT HUY 709296.130622.
203308
Chuyển khoản
13/06/2022 10,000 Kiet pham  349365.130622.
203129
Chuyển
13/06/2022 10,000 to van khanh 018557.130622.
201621.
 
13/06/2022 10,000 HO HOANG TRUNG 1015064492 Chuyển tiền
13/06/2022 10,000 CHU VAN CUONG 882776.130622.
200803
Chuyển tiền
13/06/2022 50,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 1026961035 trich 1 it tam long mong cac em se tot hon
13/06/2022 20,000 NGO VAN TUNG  174755.130622.1
95934.VCB
Chuyển khoản
13/06/2022 10,000 NGUYEN THI TAN  .DIRECT_DEBITS_
VCB
.MSE..25080977110
 
13/06/2022 10,000 Nguyen Hoang Thuan Thien 347793.130622.
195346
Chuyển tiền
13/06/2022 10,000 NGUYEN HOANG NAM .DIRECT_DEBITS_
VCB.
MSE..25080716125
 
13/06/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 995967.130622.
194656
Ủng hộ
13/06/2022 10,000 DO DINH TAN 983624.130622
.194347.
 
13/06/2022 20,000 HUYNH THI BICH NGAN 203718.130622.
194323.VCB
Quỹ vì trẻ em khuyết tật
13/06/2022 10,000 LE BA SON 833867.130622.
194231
Chuyển tiền
13/06/2022 10,000 HA VAN THUAN 0761002384435 Chuyển tiền
13/06/2022 10,000 HOANG MINH DUC 9974807559 Chuyển tiền
13/06/2022 5,000 NGUYEN HOANG HIEP 456544.130622.
192119
Chuyển tiền
13/06/2022 10,000 NGUYEN THU TRANG .DIRECT_DEBITS_
VCB.
MSE..25079593246
 
13/06/2022 10,000 THI HIEN 440691.130622
.191406
Chuyển khoản
13/06/2022 10,000 NGUYEN DUC NAM  840742.130622.
184459
Chuyển tiền
13/06/2022 10,000 Tran Xuan hung 926937.130622.
183436
 
13/06/2022 10,000 VO THI THU HUONG  671068.130622.
182453
Chuyển tiền
13/06/2022 10,000 nguyen duc manh 575269.130622
.181807.
 
13/06/2022 10,000 DUONG THI MY HAO .DIRECT_DEBITS_
VCB.
MSE..25077143320
 
13/06/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 539627.130622.
175721
 
13/06/2022 20,000 TRAN THI THANH THUY 139121.130622.
175103
Chuyển tiền
13/06/2022 100,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 604272.130622.
174601
Gửi tặng 
13/06/2022 10,000 VU VIET DUC  973020.130622.
172204
Chuyển tiền từ thiện
13/06/2022 20,000 BUI KIM THOA 018973.130622.
172041
Chuyển khoản
13/06/2022 10,000 TRAN THI ANH 629949.130622.
171506.
Chuyển tiền
13/06/2022 20,000 LE THI TU QUYEN  958468.130622.
170610
Chuyển khoản
13/06/2022 10,000 Ky thanh 071561.130622.
044825.
 
13/06/2022 20,000 DAO THI HUONG 593032.130622.
163134
Chuyển tiền
13/06/2022 10,000 HUYNH LAM THI NGOC THUY  0891000637891 Chuyển tiền
13/06/2022 10,000 TRIEU VAN QUY 121777.130622.
162940
Chuyển khoản
13/06/2022 20,000 NGUYEN THI HANH  414753.130622
.162654.VCB
Chuyển khoản
13/06/2022 20,000 LA THI BAC  784265.130622.
162352
Chuyển khoản
13/06/2022 1,000 NONG XUAN YEN 1026540890  
13/06/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 058121.130622.1
61535
Ủng hộ
13/06/2022 20,000 NGUYEN VAN CONG 381148.130622
.155301.VCB
Chuyển khoản
13/06/2022 5,000 Pham Dang Anh Thu  155516.130622.
155250
Tặng các bé
13/06/2022 10,000 DINH THI HANH 660822.130622
155118
Chuyển khoản
13/06/2022 10,000 HO VAN SI .DIRECT_DEBITS_
VCB.
MSE..25072347229
Chuyển tiền
13/06/2022 10,000 NGUYEN THI NGUYET 919989.130622.
154440
Chuyển khoản
13/06/2022 5,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 588948.130622.
154454
Chuyển tiền
13/06/2022 5,000 NGUYEN THI NGOC TRAN 720084.130622.
153933
Chuyển tiền
13/06/2022 20,000 NGUYEN THI THANH THUY .DIRECT_DEBITS_
VCB.MSE..25072470208
 
13/06/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 888768.130622.
153729
 
13/06/2022 1 ho nhu thuy 122037.130622.
153209.
 
13/06/2022 10,000 VO THI OANH KIEU  706528.130622.
152827
ck
13/06/2022 300,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0531002289067  Ủng hộ Quỹ
13/06/2022 500,000 NGUYEN THI THAO  0341007031501 Chuyển tiền
13/06/2022 10,000 NGUYEN THI HUYEN 696564.130622.
151410.
 
13/06/2022 10,000 HOANG THI MY 656828.130622
.151315
Chuyển tiền
13/06/2022 10,000 LE THI TO HAO  727290.130622.
151131
 
13/06/2022 10,000 LE THI HIEN 727242.130622.
151112
 
13/06/2022 10,000 PHAM THE HAI 550084.130622.1
50624
Chuyển tiền
13/06/2022 20,000 H PHA 637737.130622
.150502.
Chuyển tiền
13/06/2022 10,000 TRINH THI HOA 725834.130622.
150217
 
13/06/2022 10,000 VO THANH VA 0071000050269  Chuyển tiền
13/06/2022 10,000 LE THI NHIEN 1027236211 Chuyển tiền
13/06/2022 10,000 VO THI NGOC XUAN  722296.130622.
143849
 
13/06/2022 20,000 PHAM THI ANH  271167.130622.
142751.VCB
Chuyển khoản
13/06/2022 20,000 NGUYEN NGOC BICH 752607.130622.1
41912.VCB
Chuyển khoản
13/06/2022 10,000 TRUONG VAN NGHIA  352176.130622.
141806
Chuyển khoản
13/06/2022 10,000 HUYNH THI YEN NHI 565487.130622.
141306
Chuyển khoản
13/06/2022 10,000 DOAN VAN MU 9703379154  
13/06/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 963467.130622.
140602
Chuyển tiền quỹ tử thiện
13/06/2022 50,000 Pham cong cuong 668284.130622.
140452
 
13/06/2022 1,000 TRAN KHANH TRUC 513013.130622.
140425
transfer
13/06/2022 10,000 LUU TUYET MAI 530534.130622.
140214
Chuyển khoản
13/06/2022 20,000 DINH THI MY AN 472515.130622.135
752.VCB
Chuyển khoản
13/06/2022 20,000 LIENG HOT HA KHUYEN 279063.130622.13
5439.VCB
Chuyển khoản
13/06/2022 10,000 Cao Xuan Hong Linh 407277.130622.
135414.
 
13/06/2022 5,000 LE MINH DUC 937405.130622.1
35120
Chuyển tiền
13/06/2022 50,000 DANG THI THUY  0291000272468 Chuyển tiền
13/06/2022 10,000 pham thi kim vi 328530.130622.133242.
ISL20220613133229985-
 
13/06/2022 5,000 NGUYEN THI THUY 920260.130622.
133122
Chuyển tiền
13/06/2022 20,000 DINH VAN HAI 806311.130622.1
33006.VCB
Chuyển khoản
13/06/2022 15,000 TRINH HUONG TU 222564.130622.
132905
Chuyển khoản
13/06/2022 10,000 Tran Thi Kim Ngan 123717.130622.
132806
Tran Thi Kim Ngan 2114110217
13/06/2022 5,000 TRINH HUONG TU 1021305881 Chuyển tiền
13/06/2022 10,000 CHU XUAN BAC 424451.130622.
132552
Chuyển khoản
13/06/2022 10,000 LE KIM TOAN 503493.130622
.131659
Chuyển tiền
13/06/2022 10,000 VO DAI NAM 181957.130622.
131201.
 
13/06/2022 10,000 NGUYEN QUANG THANG 384969.130622.
131133
Chuyển khoản
13/06/2022 10,000 Pham Thanh Phuong 179434.130622.
131056.
 
13/06/2022 10,000 LE THI XUAN  161849.130622.
125851
Chuyển tiền
13/06/2022 20,000 LO THI HONG THAM  450706.130622.
125816
Chuyển tiền
13/06/2022 10,000 NGUYEN TRONG QUYNH  140932.130622.1
25523
Chuyển khoản
13/06/2022 10,000 DAO THI LY 1017018781 Chuyển tiền
13/06/2022 10,000 TRAN MINH NHAT 277766.130622
.123440
Chuyển khoản
13/06/2022 10,000 LANH THI BICH  704331.130622
.123325
 
13/06/2022 10,000 NGUYEN VAN TIEP  272682.130622.1
23306
Chuyển khoản
13/06/2022 50,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0401001412619 Không có
13/06/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 462774.130622.1
22947
Chuyển tiền từ thiện
13/06/2022 20,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 619504.130622.
122842
Ủng hộ
13/06/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 702634.130622
.122247
 
13/06/2022 10,000 Phan Tuong Vi 702631.130622.
122246
ck
13/06/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 229742.130622
.122028
 
13/06/2022 50,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 608521.130622
.121242
Chuyển tiền từ thiện
13/06/2022 1,000 TRAN KHANH TRUC 454117.130622.
120737
transfer
13/06/2022 10,000 VO TRUONG CHINH 451015.130622.
120729
 
13/06/2022 200,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 987901.130622.
120235
Ủng hộ Quỹ
13/06/2022 10,000 PHAM DUC LOAN 762138.130622.
120128
Chuyển tiền
13/06/2022 10,000 VO TRUONG CHINH 444915.130622
.115651
 
13/06/2022 10,000 TRAN VAN QUANG 1021780631  
13/06/2022 10,000 QUAN THI BICH 1.02178E+22 Chuyển tiền
13/06/2022 20,000 TRAN THI HONG NGOC  848608.130622.
113408.VCB
Chuyển khoản
13/06/2022 10,000 TRUONG THI THUY DUNG 693753.130622.
113350
 
13/06/2022 20,000 NGUYEN DANG KHOI 785224.130622.1
13305.VCB
 
13/06/2022 10,000 SON DANG VAN DIEN 439949.130622
.113153
Chuyển tiền
13/06/2022 10,000 HO ANH TIEN 027545.130622.
112602
Chuyển khoản
13/06/2022 10,000 TRAN THI PHUONG 691425.130622
.112126.
 
13/06/2022 20,000 NGUYEN QUOC TRANG 033638.130622.1
12033.VCB
Chuyển khoản
13/06/2022 10,000 NGUYEN QUANG MINH
NGOC
1028624849 Chuyển tiền
13/06/2022 20,000 nguyen van hau 424613.130622.1
11809.
 
13/06/2022 10,000 Tran nguyen anh trong 420481.130622
.111339.
 
13/06/2022 10,000 LE THANH LOC 417339.130622.
110847.
Chuyển tiền
13/06/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 734241.130622.
110801
Chuyển tiền
13/06/2022 100,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ  0071003477174  Ủng hộ
13/06/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 946717.130622
.105739
Chuyển từ thiện
13/06/2022 10,000 LUC HOANG ANH SHGD:10000014.
DD:220613
UNDEFINEDLUC HOANG ANH CHUYEN KHOAN
13/06/2022 50,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0561003837432 Khuyết tật
13/06/2022 10,000 DANG DUY HIEU  662354.130622.
102617
Chuyển khoản
13/06/2022 10,000 NGUYEN HONG HIEN 660139.130622.1
02539
Chuyển khoản
13/06/2022 10,000 Tran Phung Chanh 990425.130622.
102111.
 
13/06/2022 10,000 VO THI KIEU TRANG 750264.130622.
101608
Chuyển khoản
13/06/2022 20,000 NGUYEN VAN PHAC SHGD:10001193.DD:2
20613
UNDEFINEDNGUYEN VAN PHAC CHUYEN KHOAN
13/06/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 926879.130622
.100354
Chuyển tiền
13/06/2022 50,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 511636.130622.
095333
 
13/06/2022 10,000 PHUNG VAN LOC  553452.130622.
095317
Chuyển khoản
13/06/2022 10,000 NGUYEN THI THUY LINH 630625.130622.094552. chuyen khoan Chuyển khoản
13/06/2022 20,000 NGUYEN VAN PHAC SHGD:10000154.
DD:220613
UNDEFINEDNGUYEN VAN PHAC CHUYEN KHOAN
13/06/2022 100,000 PHAN THI VAN 0611001932844 cam on con trai da quay ve ben me. Cam on cam on cam on
13/06/2022 10,000 NGUYEN THI HUYEN
TRANG
SHGD:10029261
.DD:220613
 
13/06/2022 10,000 NGUYEN HOANG THIEN
 GIANG
561576.130622.
092732
Chuyển khoản
13/06/2022 10,000 BUI HUU TUAN 671629.130622.0
92417
 
13/06/2022 20,000 LO VAN MAC SHGD:10012024.DD
:220613
 
13/06/2022 20,000 NGUYEN THI Y LAN SHGD:10010387.
DD:220613
 
13/06/2022 200,000 Lop TPP2208KNL24L
VietinBank
782504.130622.
085804
Ủng hộ
13/06/2022 10,000 ngo thu giang 393983.130622.
083836.
 
13/06/2022 30,000 VU THI LAN ANH 0301000429749 VU THI LAN ANH DHNT 1915510015 ung ho
13/06/2022 30,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0071001035826 lxstd tặng từ thiện
13/06/2022 200,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 1015880513 Thương
13/06/2022 10,000 VO THU THAO 1017919967 Ủng hộ
13/06/2022 200,000 NGUYEN THANH TRUNG 0351000880499 Chuyển tiền
13/06/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 9964606533 Trẻ em
14/06/2022 20,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0981000419140  Trẻ em khuyết tật
14/06/2022 20,000 NGUYEN THI HUYEN 732874.140622.
215623.
Chuyển tiền
14/06/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 987725.140622.2
14415.
ghjn
14/06/2022 5,000 DO THI THAO ANH 511769.14062
2.211438
 
14/06/2022 5,000 PHAN HOANG LINH 1016969528 Chuyển tiền
14/06/2022 10,000 NGUYEN THI HUE 624511.140622.
204945
Chuyển tiền
14/06/2022 50,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 624511.140622.
2049450111000182402
Quỹ vì trẻ em khuyết tật
14/06/2022 10,000 NGUYEN VAN DUNG 586435.140622
203805
Chuyển khoản
14/06/2022 10,000 DIEP DUC TRI 569200.140622.
203233.
Chuyển khoản
14/06/2022 10,000 PHUNG VAN HUNG 620750.140622.
202317
Chuyển tiền
14/06/2022 10,000 NGUYEN CHANH DONG 282395.140622.
202243
Chuyển tiền
14/06/2022 10,000 Nguyen thi ngoc huyen 510104.140622.
200144.
 
14/06/2022 10,000 Do Manh Son 859505.140622.
195355.
 
14/06/2022 10,000 DUONG HOA  445449.140622.1
95321.
Chuyển khoản
14/06/2022 10,000 NGUYEN PHUOC TAI  844728.140622.1
94944
Chuyển khoản
14/06/2022 10,000 LUU VAN CONG PHU 599877.140622.
194940
Chuyển tiền
14/06/2022 10,000 DOAN THI HUONG  PARTNER.DIRECT_
DEBITS_
VCB.MSE..25122137559
 
14/06/2022 10,000 tran van sinh 769535.140622.
192853.
 
14/06/2022 5,000 DAO THI BAO NGAN 0261003476834 Chuyển tiền
14/06/2022 10,000  NGUYEN NGOC TUONG VY 249738.140622.1
92432
Chuyển tiền
14/06/2022 10,000 HOANG CHINH NGHIA 9971465056 Chuyển tiền
14/06/2022 20,000 TU THI THANH TAM 938818.140622.
185858.VCB
Chuyển khoản
14/06/2022 10,000 LE HUYEN MY PHUONG PARTNER.DIRECT_
DEBITS
_VCB.MSE..25120781356
 
14/06/2022 10,000 LUU MINH HIT  863234.140622.185226 Chuyển tiền
14/06/2022 10,000 DEO VAN ANG 844630.140622
.185144.
 
14/06/2022 1,200,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0021000858860 Ủng hộ trẻ em khuyết tật
14/06/2022 10,000 TRAN HUU TRUNG 172246.140622.
182803
Chuyển tiền
14/06/2022 10,000 DANG VAN NGHIA 1.051E+12 Chuyển tiền
14/06/2022 20,000 Le hoan nghia 048400.140622.182527.
ZP68KMPI6MLK
220614000312259 
 
14/06/2022 10,000 TRAN NGOC DUY  786871.140622.
182357
Chuyển tiền
14/06/2022 10,000 NGUYEN THI THANH NHAN  495591.140622.
181744
Chuyển khoản
14/06/2022 20,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 1029111425 dong gop 1it cho mn gap kho khan
14/06/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 476003.140622
.181242.
 
14/06/2022 20,000 NGUYEN THI THU THUY  083702.140622.1
81123.VCB
Chuyển khoản
14/06/2022 10,000 ma ba tuong 451565.140622.
180613.
 
14/06/2022 10,000 LUU DINH THANH 214270.140622.
180316
Chuyển tiền
14/06/2022 10,000 NGUYEN THAI VAN 067205.140622.
175717
Chuyển khoản
14/06/2022 10,000 TRINH THI THUY 302259.140622
.174934
Chuyển tiền
14/06/2022 20,000 PHAN THI TRA MY 036829.140622.
174845.
 
14/06/2022 20,000 LE THI QUYEN TRAN 706122.140622.
174728.
 
14/06/2022 10,000 Pham Thi Duyen PARTNER.DIRECT_
DEBITS_
VCB.MSE..25117887176
 
14/06/2022 10,000 Pham Thi Duyen PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE
..25117678111
 
14/06/2022 20,000 BUI NGOC THANH 966521.140622.
173606.VCB
Chuyển khoản
14/06/2022 20,000 nguyen thi ngoc han 840068.140622.173510
.ZPBV68KMPI5HUR
 220614000292040 
 
14/06/2022 10,000 NGUYEN BINH NAM PARTNER.DIRECT_
DEBITS_
VCB.MSE..25117652417
 
14/06/2022 10,000 BUI THI TUYET NHUNG 962484.140622.
172835.
 
14/06/2022 10,000 PHAM PHUONG NAM PARTNER.DIRECT
_DEBITS_
VCB.MSE..25117313192
 
14/06/2022 20,000 VO SONG HUONG 005521.140622.
172005.VCB
Chuyển khoản
14/06/2022 300,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ  0281000538253  
14/06/2022 10,000 PHAM THI HOA 914118.140622.
171552.
 
14/06/2022 10,000 PHAN VAN CONG 769952.140622.
171606
Chuyển tiền
14/06/2022 10,000 BUI THI HUE 225607.140622.
171336.
 
14/06/2022 10,000 PHAN THI KIM ANH 213048.140622.
171038
Chuyển khoản
14/06/2022 10,000 DO VAN DUC 629257.140622.
170947.
 
14/06/2022 10,000 TRUONG THANH HA PARTNER.DIRECT_
DEBITS_
VCB.MSE..25116276690
 
14/06/2022 20,000 ho ngoc tan  308856.140622.
165949
Chuyển tiền
14/06/2022 10,000 HUA VAN DUOC 591373.140622.
165853
Chuyển tiền
14/06/2022 20,000 PHU NGUYEN TUONG TO QUYEN 611963.140622.
165437
Chuyển tiền
14/06/2022 20,000 LO THI NHAN 142153.140622.
165437.
 
14/06/2022 10,000 NGUYEN THANH TUAN 826049.140622.
165210
Chuyển khoản
14/06/2022 10,000 LUU KHANH 132331.140622.
165206
Chuyển khoản
14/06/2022 10,000 VAN DONG HAI 0101000468491 Chuyển tiền ủng hộ
14/06/2022 10,000 Le huu giap 787643.140622.
164137.
 
14/06/2022 20,000 DINH THI NGHI  597104.140622.
163313
Chuyển tiền
14/06/2022 10,000 NGUYEN THI KIM HAN  070115.140622.
163843
Chuyển tiền
14/06/2022 10,000 MAI DUC HOANG 070115.140622.
1638430811000034120N
Chuyển tiền
14/06/2022 10,000 MAI THI HA THU 736862.140622
.162744
Chuyển khoản
14/06/2022 10,000  LE THANH DAT 0801000287677  
14/06/2022 50,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 425225.140622.
162154.
Chu the DongA Bank chuyen tien
14/06/2022 10,000 LIEU VAN LONG  0151000598324  Chuyển tiền
14/06/2022 10,000 NINH THUY HIEN 637445.140622
.155939
Chuyển khoản
14/06/2022 10,000 LE NGOC SON 169202.140622
.155456
Chuyển tiền
14/06/2022 10,000 TRAN HUU TRUNG 175118.140622.
155251
Chuyển tiền
14/06/2022 10,000 TRAN PHUOC DAT  1015671168  
14/06/2022 10,000 LE TRONG NGHIA  854529.140622.
154012
Chuyển tiền
14/06/2022 10,000 TRAN QUOC VUONG 832043.140622.
153022
Chuyển tiền
14/06/2022 10,000 NGUYEN PHAM THAO VY 509209.140622.
152152
Chuyển khoản
14/06/2022 10,000 SON THI NON 812461.140622.
152127
Chuyển tiền
14/06/2022 20,000 Cao van Thang 709896.140622.
150914.
 
14/06/2022 10,000 Cao van Thang 703144.140622
.150730.
 
14/06/2022 20,000 LE ANH THINH 760386.140622.
145536
Chuyển tiền
14/06/2022 10,000 BUI VAN DUONG 9984327492 le van hanh
14/06/2022 10,000 NGUYEN VO THANH DANH 1014135938 Chuyển tiền
14/06/2022 10,000 HA VAN ANH 1026888013 Chuyển tiền
14/06/2022 200,000 NGUYEN DUONG 1018508336 Chuyển tiền
14/06/2022 20,000 NGUYEN THI HOAI HAN PARTNER.DIRECT_
DEBITS
_VCB.MSE..25111144881.
 
14/06/2022 20,000 Nguyen Thanh Hoang 390862.140622.
143917.
Chuyển tiền
14/06/2022 10,000 TRAN MINH TU SHGD:10026287.DD:
220614
Tu chuyen
14/06/2022 10,000 HO A GIANH 716381.140622.1
43523
Chuyển tiền
14/06/2022 10,000 VI THI HANH  339638.140622.
142717
Chuyển khoản
14/06/2022 10,000 sa thi thanh hue 685076.140622.
141846.
 
14/06/2022 10,000 NGUYEN THI HONG 300738.140622.
141341
Chuyển khoản
14/06/2022 20,000 BUI MINH THIEN 032769.140622.140848.
ZP68KMPI0QO8 220614000205652 
 
14/06/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 480365.140622.
140348.
Quỹ vì trẻ em khuyết tật
14/06/2022 10,000 TRUONG BINH AN 273288.140622.
140326
Chuyển khoản
14/06/2022 20,000 NGUYEN VAN TUYEN 1013747290  
14/06/2022 10,000 DO KHAC TUAN 103676.140622.
135849
 
14/06/2022 10,000 BUI VAN CONG 641814.140622.
135624
Chuyển tiền
14/06/2022 10,000 NGUYEN HONG LINH  638987.140622.
135447
Chuyển tiền
14/06/2022 10,000 CHAU QUOC HUY 621010.140622.
134307
Chuyển tiền
14/06/2022 20,000 VU VAN DIEN  964953.140622.
134244.VCB
Chuyển khoản
14/06/2022 20,000 PHAM QUOC NGON 860311.140622.13
4100.VCB
 
14/06/2022 20,000 DANG TRUNG TIEN  208707.140622.
133833
Chuyển khoản
14/06/2022 20,000 BUI VAN QUANG 389274.140622.
133240.
 
14/06/2022 450,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 080328.140622.
133241
From SeABank
14/06/2022 10,000 NGUYEN VAN HOAN  625932.140622
.132728
Chuyển tiền
14/06/2022 20,000 PHAM HUYEN PHUONG 596056.140622.
132624.
 
14/06/2022 10,000 PHAN VU TRUONG 1013164995  
14/06/2022 10,000 Ha ngoc lanh 016578.140622.
132406.
 
14/06/2022 1 PHAN XUAN KHANH  030713.140622
.131913
 
14/06/2022 20,000 NGUYEN THI LAN HUONG 372507.140622.
131514
Chuyển tiền
14/06/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 332979.140622
.131202
ok
14/06/2022 10,000 NGUYEN THI NGOC LAN SHGD:10019700
.DD:220614
Lan chuyen
14/06/2022 10,000 DANG THI PHUC  606068.140622.
130402
Chuyển tiền
14/06/2022 10,000 VU THI THUY 306215.140622.
130229.
Chuyển khoản
14/06/2022 20,000 Le Hoai Huong 078025.140622.130020.  
14/06/2022 10,000 DAO XUAN CHIEN 0491000180215 Chuyển tiền
14/06/2022 20,000 VU DUC MANH 108443.140622.125528 Chuyển khoản
14/06/2022 10,000 TONG THUY DUNG PARTNER.DIRECT
_DEBITS_
VCB.MSE..25107294448
 
14/06/2022 20,000 chau minh thai 001350.140622.
124944.
 
14/06/2022 10,000 LE DUC TUNG SHGD:10019248.DD
:220614
tran thi thao nhi
14/06/2022 10,000 DO THI PHUONG NHUNG 230580.140622.
123550.
 
14/06/2022 100,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ  0181003391498 Trẻ em khuyết tật
14/06/2022 10,000  MAC VAN PHUC 1014748086 Chuyển từ thiện
14/06/2022 10,000 TRAN LE TAN TAI 209754.140622.
122913
Chuyển khoản
14/06/2022 10,000 LE THI THAO VI  PARTNER.DIRECT_
DEBITS_
VCB.MSE..25105867395
 
14/06/2022 10,000 NGUYEN NHU BINH  1019332887 VN Chuyển tiền
14/06/2022 20,000 QUACH HAI HIEP  9962417625 Chuyển tiền
14/06/2022 20,000 VO THI NGA 141320.140622.
120841.
 
14/06/2022 10,000 NGUYEN QUANG ANH TU PARTNER.DIRECT
_DEBITS_V
CB.MSE..25105642614
 
14/06/2022 20,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 024956.140622.120536.
ZP68KMPHU4NE
220614000159187 
 
14/06/2022 10,000 NGUYEN VU KHANG  PARTNER.DIRECT_
DEBITS_
VCB.MSE..25104408069
 
14/06/2022 10,000 HOANG VAN GIAP  043657.140622.
114139
Chuyển khoản
14/06/2022 10,000 CHU VAN CUONG  866214.140622.
113821
Chuyển tiền
14/06/2022 10,000 LE THI TRUONG 990515.140622.
113324
Chuyển tiền
14/06/2022 20,000 NGUYEN TIEN THANH 953955.140622.
112034
Chuyển tiền
14/06/2022 20,000 MAI THI THAO PHUNG 290236.140622.11
1810.VCB
Chuyển khoản
14/06/2022 10,000 HOANG THI DIEP 130198.140622
.110239
Chuyển tiền
14/06/2022 10,000 TRIEU VAN VUI 853749.140622.
105225
Chuyển khoản
14/06/2022 10,000 HO DANG HIEU 698208.140622.
104237
Chuyển khoản
14/06/2022 10,000 Pham The Truong Son .DIRECT_DEBITS_
VCB.MSE.
.25101119834
 
14/06/2022 10,000 LE VAN SANG EM  711933.140622
.103145
Chuyển tiền
14/06/2022 10,000 DUONG THI KIEU LINH 761050.140622.1
02836
Chuyển khoản
14/06/2022 10,000 DINH QUANG TUNG  605662.140622.
101409
Chuyển khoản
14/06/2022 10,000 nguyen thi anh ngoc 430872.140622.
101312.
 
14/06/2022 50,000 DANG THI THUY 0291000272468 Chuyển tiền
14/06/2022 10,000 PHAM NGOC HUY SHGD:10008088.
DD:220614
Huy chuyen
14/06/2022 10,000 Y - GIAO SHGD:10005672.
DD:220614
Giao chuyen
14/06/2022 1,000 TRAN KHANH TRUC  831409.140622.0
65604
 transfer
14/06/2022 12,900 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0071000920887  
15/06/2022 20,000 NGUYEN THI NGOC TRAN PARTNER.DIRECT_
DEBITS_
VCB.MSE..25167935868
 
15/06/2022 20,000 BUI THI HANG 791988.150622.
205629.
 
15/06/2022 10,000 Hoang Thi Thu Ha 830817.150622.
204418
Chuyển tiền
15/06/2022 20,000 CHAO MAY CHAN 830670.150622
.204414.
 
15/06/2022 20,000 Y QUYEN M NONG 948825.150622.203
228.VCB
Chuyển khoản
15/06/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 132689.150622.
201851
Chuyển tiền
15/06/2022 20,000 NGUYEN THI MUOI 609876.150622.
201009.VCB
Chuyển khoản
15/06/2022 10,000 HO THI KIM THANH 809010.15062
2.200154
Từ thiện
15/06/2022 10,000 HUA VAN BINH 481779.150622.
192630
Chuyển khoản
15/06/2022 10,000 NGUYEN VAN TAM 1027865277 Chuyển tiền
15/06/2022 20,000 VU ANH VAN 648508.150622.
192048.VCB
Chuyển khoản
15/06/2022 10,000 NGO MINH ANH 716988.150622.
185948
 
15/06/2022 20,000 LY LAO LO 524145.150622.
185455.
 
15/06/2022 10,000 Mai Hong  767851.150622.
185256
ck
15/06/2022 100,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 679681.150622.
184823
Gửi tặng 
15/06/2022 10,000 NGUYEN VAN QUYET 601661.150622.1
84701
Chuyển tiền
15/06/2022 10,000 BUI BA THUC  599388.150622.
183418
Chuyển tiền
15/06/2022 10,000 phan van dung 692869.150622
.183139
 
15/06/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 691473.150622
.183120
Ủng hộ
15/06/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 560686.150622.
182841
Từ thiện
15/06/2022 15,000 LE THI DUC 569368.150622.1
81550
Chuyển tiền
15/06/2022 10,000 DO TUAN HAI PARTNER.DIRECT_
DEBITS_
VCB.MSE..25161205523
 
15/06/2022 10,000 DANH THI BICH LAN 10131828N Chuyển tiền
15/06/2022 10,000 TRAN THI ANH DAO  0461000531446  Chuyển tiền
15/06/2022 20,000 TRAN THI LAN ANH 456669.150622.1
75416.VCB
Chuyển khoản
15/06/2022 10,000 DUONG KIM TUYEN 1018170872 Chuyển tiền
15/06/2022 10,000 LONG VAN TRUONG 886478.150622
.174014.
Chuyển tiền
15/06/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 090267.150622.
173955
Chuyển khoản
15/06/2022 10,000 NGUYEN LONG QUAN 339946.150622
.172856.
Chuyển tiền
15/06/2022 20,000 DUONG THI AN 948213.150622.1
71444.
 
15/06/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 1020961430 Từ thiện
15/06/2022 10,000 NGUYEN VAN HUNG  666675.150622.
170032
Chuyển tiền
15/06/2022 10,000 NGUYEN THI THUONG  141729.150622.
170021
Chuyển tiền
15/06/2022 20,000 DINH VAN AN  532970.150622.1
64852.VCB
Chuyển khoản
15/06/2022 20,000 BUI HUU PHUOC  254474.150622.
164414.VCB
Chuyển khoản
15/06/2022 10,000 GIANG SEO NHA 718956.150622.
164151
Chuyển tiền từ thiện
15/06/2022 10,000 NGUYEN VIET THANG  194520.150622.
164126
Chuyển khoản
15/06/2022 49,786 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ IBVCB.2123709940.
2001.VCB Rewards
SAO CUNG DUOC
15/06/2022 10,000 NGUYEN QUOC BINH
 PHUOC
802767.150622.
162710
Chuyển khoản
15/06/2022 10,000 NGUYEN THI THANH
 PHUONG
535334.150622.
162629.
Chuyển tiền
15/06/2022 10,000 DO VAN TUNG 106488.150622.
162133
Chuyển tiền
15/06/2022 10,000 NGUYEN VAN QUAN 175430.150622
.161605.
Chuyển tiền
15/06/2022 10,000 LE THI XUAN CHAM 935968.150622.
160833
 
15/06/2022 10,000 LE THANH TUAN 1025361696 Chuyển tiền
15/06/2022 20,000 DANG THI HONG CUC 0921000718085  
15/06/2022 10,000 THAI THI THUY TRINH  579685.150622.
154822
Chuyển tiền
15/06/2022 10,000 TRUONG DINH THIEN 954576.150622.
154745
Chuyển khoản
15/06/2022 10,000 TRINH DINH SON SHGD:10032238.
DD:220615
Son chuyen
15/06/2022 20,000 DANG MINH THAM 926105.150622
.154112
Chuyển khoản
15/06/2022 10,000 NGUYEN THANH TONG 555284.150622
153825.
 
15/06/2022 10,000 Tran Huy Hoang 907516.150622.
153644.
 
15/06/2022 48,958 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ MBVCB.2123438203
.2001.VCB Rewards
Tấm lòng nhỏ
15/06/2022 50,000 Nguyen Kieu Chinh 140627.150622
.152318.
 
15/06/2022 20,000 PHAN THANH HIEU 947107.150622.
151613
Chuyển tiền
15/06/2022 10,000 nguyen kim chi 213230.150622.1
51517
ck
15/06/2022 10,000 NGUYEN CHI TINH 931086.150622.
150953.
 
15/06/2022 20,000 TRAN THI THANH THUY 479503.150622.
150759.VCB
Chuyển khoản
15/06/2022 10,000 PHAM THI QUYNH CHAU 479503.150622.
150759.VCB0211
000548096
Chuyển tiền
15/06/2022 10,000 Bui Van Hai 130952.150622
.150536
Chuyển tiền
15/06/2022 10,000 TRINH QUANG LONG  917442.150622.
150414
Chuyển tiền
15/06/2022 10,000 TRAN NGOC NINH 759607.150622
.150127
Chuyển khoản
15/06/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 730297.150622.
145352
ck ủng hộ trẻ khuyết tật
15/06/2022 10,000 DINH CONG TRANG 465511.150622
.145330
Chuyển khoản
15/06/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 879464.150622.
144729
Chuyển tiền
15/06/2022 20,000 DANG TON KHE 779332.150622
.143939.VCB
 
15/06/2022 10,000 NGO VIET PHU 400154.150622
.143312
Chuyển khoản
15/06/2022 10,000 LE VAN DUNG 844129.150622.
143045.
Chuyển tiền
15/06/2022 50,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 1026664403 Khó khăn
15/06/2022 20,000 NGUYEN VAN THUAN 612108.150622.
142217.
 
15/06/2022 10,000 DO THI KHUYEN 600926.150622.
141913.
 
15/06/2022 10,000 LA CAO SANG 806286.150622.
141215.
 
15/06/2022 10,000 DANG LAN PHUONG 1020041179 Chuyển tiền
15/06/2022 20,000 HOANG THI THAM SHGD:10021913.
DD:220615
 
15/06/2022 5,000 HOANG VO THANH TAI 785750.150622.1
40147
Chuyển tiền
15/06/2022 10,000 BUI VAN LE PARTNER.DIRECT
_DEBITS_
VCB.MSE..25151394571
 
15/06/2022 10,000 PHAM HAI TRIEU 0631000430491   
15/06/2022 10,000 BE VAN TOAN PARTNER.DIRECT_
DEBITS_
VCB.MSE..25151368869.
 
15/06/2022 10,000 NGUYEN VAN TOAN 753731.150622.
134319.
 
15/06/2022 10,000 PHAM TRUNG THAO 741624.150622
.133547.
 
15/06/2022 10,000 TRAN VAN NGAN  531638.150622.
133336
Chuyển tiền
15/06/2022 10,000 LE VI ANH 0871004225176 Chuyển tiền
15/06/2022 10,000 QUACH NGOC HAI 730152.150622.
132758.
 
15/06/2022 10,000 VU THU THAO  429695.150622.
132631
Chuyển khoản
15/06/2022 10,000 Ho Cong Hung 303706.150622
.132520
 
15/06/2022 10,000 VU A HU 709902.150622
.131433
Chuyển tiền
15/06/2022 10,000 HO MINH HOC  1020189485 Chuyển tiền
15/06/2022 10,000 VUONG VAN HIEN 171067.150622.
130849.
 
15/06/2022 10,000 NGUYEN THANH TUAN 701978.150622.
130818
Chuyển tiền
15/06/2022 100,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0011004432871 Ủng hộ trẻ em khuyết tật
15/06/2022 10,000 DUONG NGOC ANH 370278.150622.
130551
Chuyển khoản
15/06/2022 10,000 pham khanh hoa 694538.150622.
130258.
 
15/06/2022 10,000 LE THI YEN 150999.150622.
130035
Chuyển khoản
15/06/2022 5,000 LE DUC TOAN  1017693829 Chuyển tiền
15/06/2022 10,000 HOANG VAN THAN 324005.150622.
125318.
 
15/06/2022 20,000 TRAN THI QUYNH 130929.15062
2.125224
Chuyển khoản
15/06/2022 2,900 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 1017355532 Ủng hộ các bé
15/06/2022 5,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 866299.150622.
124710
Ủng hộ
15/06/2022 10,000 BE MINH TU 666450.150622.1
24414
Chuyển tiền
15/06/2022 10,000 DINH TRONG LUONG 659794.150622.
124025
Chuyển tiền
15/06/2022 20,000 NGUYEN THI THAO  189764.150622
.123944
Chuyển tiền
15/06/2022 10,000 VONG CON SANG 0871004230178  Chuyển tiền
15/06/2022 10,000 CHU VAN CUONG 651765.150622.
123456
Chuyển tiền
15/06/2022 10,000 NGUYEN THI HAI YEN 643545.150622.
123011
Chuyển tiền
15/06/2022 20,000 VO PHI TAN 483322.150622.
122123.VCB
Chuyển khoản
15/06/2022 20,000 HAN THI TAM   0801000223914 Chuyển tiền
15/06/2022 10,000 LY VAN HIEU 613960.150622
.121407
Chuyển tiền
15/06/2022 10,000 NGO TRAN CHIEN 0281000571471 Chuyển tiền
15/06/2022 20,000 Bui Thi Chien 289296.150622.120740 Chuyển khoản quỹ vì trẻ em kt
15/06/2022 10,000 Duong Sy Hoang 826728.150622.
115529
Chuyển tiền
15/06/2022 10,000 TANG THI TUYET LE  9934370682 Chuyển khoản
15/06/2022 20,000 HUYNH UT LOI 312840.150622.
114805.
Chuyển tiền
15/06/2022 10,000 PHAM VAN TINH  0571000049432 Chuyển tiền
15/06/2022 10,000 TRAN HOANG KHANG 553387.150622
.114437
Chuyển tiền
15/06/2022 20,000 TRUONG TRONG NGHIA 127672.150622.
113845.
 
15/06/2022 1,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 1025583674 Ủng hộ trẻ em khuyết tật
15/06/2022 10,000 NGUYEN THI LE QUYEN 016952.150622.
112431
Chuyển khoản
15/06/2022 5,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 1025258393t Ủng hộ trẻ em khuyết tật
15/06/2022 10,000 CAO THANH TUAN  PARTNER.DIRECT_
DEBITS_
VCB.MSE..25144746998o
 
15/06/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 380761.150622.110036.
0339747415
 
15/06/2022 1,000 TRAN KHANH TRUC 471910.150622.
105640
 transfer
15/06/2022 20,000 NGUYEN HOANG ANH KHOA 470596.150622.
105241
 
15/06/2022 5,000 DANG THI QUYNH NHI  689185.150622.
104004
Chuyển tiền
15/06/2022 20,000 NGO THI THU THUY 667931.150622.
103848.
 
15/06/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 304277.150622
.103111
ck tiền từ thiện
15/06/2022 20,000 LUU TUNG LAM 721153.150622.1
02841.VCB
Chuyển khoản
15/06/2022 10,000 TRUONG DO QUANG HUY 443972.150622.
101410
Chuyển tiền
15/06/2022 10,000 LE VAN HAI 700015.150622.
100519
Chuyển khoản
15/06/2022 10,000 PHAM KIM HUNG 190776.150622
.093353
Chuyển tiền
15/06/2022 20,000 NGUYEN TRUNG HIEU 146703.150622.
092906.VCB
Chuyển khoản
15/06/2022 10,000 SANG THI PHUONG LOAN  070742.15062
2.092405
Chuyển tiền
15/06/2022 30,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0071001035826 lxstd tặng từ thiện
15/06/2022 50,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0821000176622 Trẻ em
15/06/2022 10,000 VU VAN THANH HUNG 1025300346 Ủng hộ Quỹ vì trẻ em khuyết tật
15/06/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0751000057174 Ủng hộ trẻ em khuyết tật
16/06/2022 5,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0071001121791 Ổn định
16/06/2022 20,000 LO THI THUY TUYEN 243524.160622
.220012
 
16/06/2022 10,000 TRAN VIET HUNG 246043.160622.
210451
Chuyển tiền
16/06/2022 10,000 TRAN THI THU YEN 9326929039 Chuyển tiền
16/06/2022 10,000 DINH MINH TRUONG 782744.160622.
203242
Chuyển tiền
16/06/2022 10,000 NGUYEN THI TO UYEN 585357.160622
.203150
Chuyển tiền
16/06/2022 10,000 VO XUAN TRUONG 122499.160622.
202818.
Chuyển tiền
16/06/2022 20,000 DUONG HUYEN THAO 573626.160622.
202616
Chuyển tiền
16/06/2022 10,000 NGUYEN THI THAM  PARTNER.DIRECT_
DEBITS_
VCB.MSE..25207019651
 
16/06/2022 10,000 Lo Thi Hien Phuong 456767.160622.
200413
Chuyển khoản làm nv
16/06/2022 50,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 1025436820 Tùy tâm
16/06/2022 20,000 LO VAN NGHIA 1022655276  
16/06/2022 10,000 NGUYEN HUU TRI PARTNER.DIRECT_
DEBITS
_VCB.MSE..25205685372
 
16/06/2022 5,000 TRAN KHANH CHI 222729.160622
.194349
Chuyển tiền
16/06/2022 10,000 VU THI NGAN 352368.160622.
193813
Chuyển tiền
16/06/2022 10,000 NGUYEN THI ANH DIEM 1020353863 Chuyển tiền
16/06/2022 10,000 TRAN VAN HAI  PARTNER.DIRECT_DEBITS_
VCB.MSE..25204642308
 
16/06/2022 10,000 Dang Viet Anh 425699.160622.191315  
16/06/2022 10,000 LE THI THANH THUONG 501989.160622.
184924.
 
16/06/2022 10,000 HOANG THI DUNG NHI 317772.160622.
184242
Chuyển khoản
16/06/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ PARTNER.DIRECT_
DEBITS
_VCB.MSE..25202135065
 
16/06/2022 20,000 NGUYEN TUAN VU 0201000718802   
16/06/2022 20,000 NGUYEN TUAN VU 0201000718802   
16/06/2022 50,000 nguyen hong be 515138.160622.
172546.
 
16/06/2022 10,000 TRAN MINH HIEU 371297.160622.
172223
Chuyển khoản
16/06/2022 10,000 NGUYEN DINH PHUONG 362357.160622
.172025.
 
16/06/2022 10,000 NGUYEN ANH TU PARTNER.DIRECT_
DEBITS_
VCB.MSE..25199852071
 
16/06/2022 5,000 NGUYEN THANH NAM 181683.160622.
171020
Chuyển tiền
16/06/2022 20,000 QUANG THI HIEN 968864.160622.
170833
Chuyển khoản
16/06/2022 10,000 NGUYEN THI MAI PARTNER.DIRECT_
DEBITS_
VCB.MSE..25199870006
Ủng hộ
16/06/2022 20,000 PHAM NGOC THUY DUONG 1028450576 Chuyển tiền
16/06/2022 10,000 NGUYEN TIEN DUNG 266774.160622.1
70735.
 
16/06/2022 20,000 NGUYEN THI HOAI 9343075503  
16/06/2022 10,000 TRIEU PHUC BAO  1016695079 Chuyển tiền
16/06/2022 10,000 CHAU THE KIET  0891000650849 Chuyển tiền
16/06/2022 10,000 Dinh Thi Thu Nga 196529.160622.
164426.
 
16/06/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 111211.160622
.164023
Chuyển tiền
16/06/2022 20,000 quang van khuong 028321.160622.
163348.VCB
 
16/06/2022 10,000 NGUYEN TRAN THANH
HUNG
PARTNER.DIRECT_
DEBITS_
VCB.MSE..25198056849
 
16/06/2022 10,000 TRAN THI THU 133872.160622.
163028
Chuyển khoản
16/06/2022 10,000 NGUYEN THI THUY HONG  788089.160622.
162241
Chuyển khoản
16/06/2022 10,000 HUYNH MINH VUONG 098758.160622
.155806
 
16/06/2022 20,000 Tran Thi Yen 688025.160622.
155555.
 
16/06/2022 5,000 Nguyen Thi Huong Mo 995891.16062
2.153228
Chuyển tiền
16/06/2022 10,000 TRAN THI TUYET MAI  203356.160622.
153155
Chuyển tiền
16/06/2022 20,000 DAO NGOC QUYNH 0431000239362  Chuyển tiền
16/06/2022 20,000 NGUYEN DUC TRUNG 0621000425193 Chuyển tiền cho quỹ trẻ em khuyết tật
16/06/2022 20,000 HA VAN ANH 1026888013 Chuyển tiền
16/06/2022 10,000 NGUYEN TRUNG KIEN 1020048715 Chuyển tiền
16/06/2022 10,000 PHAN THI CAM NHUNG  501490.160622.1
50258
Chuyển khoản
16/06/2022 5,000 NGUYEN HOANG MINH
QUAN
1019349766 Chuyển tiền
16/06/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 486644.160622.1
44306
ck
16/06/2022 10,000 NGUYEN THI HUE 486644.160622.1
44306 0341006938195 
Chuyển tiền
16/06/2022 10,000 NGUYE QUYET THANG PARTNER.DIRECT_
DEBITS
_VCB.MSE..25193956807
 
16/06/2022 10,000 DO DUY CUONG  430242.160622
.144016
Chuyển khoản
16/06/2022 10,000 PHAN VAN TAN 703239.160622.
143929
Chuyển tiền
16/06/2022 10,000 DO VAN NGOC 652292.160622.
143319
Chuyển khoản
16/06/2022 1,000 TRAN KHANH TRUC 163176.160622.
142453
 transfer
16/06/2022 10,000 NGUYEN VAN AN  596620.160622.
141711
Chuyển khoản
16/06/2022 10,000 NGUYEN TRAN THIEN SANH  PARTNER.DIRECT_
DEBITS_
VCB.MSE..25193679615
 
16/06/2022 10,000 HA HUONG THUY 359285.160622.
141557
Chuyển khoản
16/06/2022 10,000 NGUYEN THI TRANG 562830.160622
.140651. 
Chuyển khoản
16/06/2022 10,000 PHUNG THI HIEU 840369.160622.
140610
Chuyển tiền
16/06/2022 20,000 VI VAN NAM 1027312542  
16/06/2022 30,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 1027033407at Free
16/06/2022 20,000 VO VAN TAN TAI  223825.160622
.133343.VCB
Chuyển khoản
16/06/2022 10,000 LE BA KHANH THUY PARTNER.DIRECT_
DEBITS_
VCB.MSE..25192358730
 
16/06/2022 10,000 NGUYEN THU TRANG 237771.160622.
132904
Chuyển khoản
16/06/2022 10,000 Le Hong Phat 1028749574  
16/06/2022 10,000 NGUYEN VAN TU  153393.160622.
132039
Chuyển tiền
16/06/2022 10,000 DO TRUONG GIANG PARTNER.DIRECT_
DEBITS_
VCB.MSE..25191551932
 
16/06/2022 5,000 HUYNH VAN CONG 1022692071 Chuyển tiền
16/06/2022 10,000 TRAN THI TRANG 0821000098475  Chuyển tiền
16/06/2022 20,000 LY LAO LO 351725.160622.
005100.
 
16/06/2022 10,000 HOANG VAN TIEN 923209.160622.
122035
Chuyển tiền
16/06/2022 10,000 HOANG VAN QUAN 871520.160622.
115411
Chuyển tiền
16/06/2022 10,000 Kiet pham 476793.160622
.112129.
 
16/06/2022 20,000 PHAM TAM LUONG 792000.160622
.111734
Chuyển tiền
16/06/2022 10,000 HO THI BICH DUYEN  PARTNER.DIRECT_
DEBITS_
VCB.MSE..25186645345
 
16/06/2022 10,000 DO THI THUY LINH 244003.160622.
111333
 
16/06/2022 1,000 TRAN KHANH TRUC 061844.160622.
111122.
 transfer
16/06/2022 10,000 DAO THI THU THUY 9356205435 QUỸ VÌ TRẺ EM KHUYẾT TẬT VIỆT NAM
16/06/2022 10,000 TRAN CHI HIEU 963333.160622.
110740.
 
16/06/2022 10,000 PHAM THI TRANG 793388.160622.
105759.
Chuyển khoản
16/06/2022 5,000 HO THI ANH CHI 0161001756433  Chuyển tiền
16/06/2022 20,000 NGUYEN THI THAO 506166.160622.1
05146.VCB
Chuyển khoản
16/06/2022 10,000 LO VAN TUNG 1020519109 Chuyển tiền
16/06/2022 10,000 TRAN NHAT LINH 0071000928930  Chuyển tiền
16/06/2022 10,000 HOANG XUAN MINH  1023844255 Chuyển tiền
16/06/2022 12,000 DINH NGOC THONG 033744.160622
100800
 
16/06/2022 50,000 thai van duc 117455.160622.1
00147.
 
16/06/2022 10,000 HO THI THOA 598663.160622.
095248
Chuyển tiền
16/06/2022 10,000 Bui Thi Ngan 130998.160622.
095117.
 
16/06/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 636968.160622.
094322
 
16/06/2022 10,000 TRAN THI KIM PHUC 700367.160622
.094134
Chuyển tiền
16/06/2022 10,000 BUI THI HOA 9368700186 Chuyển tiền
16/06/2022 10,000 VO SON THACH SHGD:10007928
.DD:220616
Thach chuyen
16/06/2022 10,000 NONG VAN CHINH SHGD:10004796.
DD:220616
Chinh chuyen
16/06/2022 30,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0071001035826 lxstd tặng từ thiện
16/06/2022 5,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 1024975071 bth
16/06/2022 5,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 1024975071 Bình thường
16/06/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 170430.160622.
064335.
Chi gioi e hung ung ho
16/06/2022 5,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 9879577109 m
16/06/2022 3,888 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 680473.160622
.003830.
DangTra gieo hat thanh hat xau deu huong hat no ve cot suc khuc khoe van dong con gai minh anh
16/06/2022 200,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0501000228098 Ủng hộ các em mấy quyển sách
17/06/2022 20,000 NGUYEN THI THUY HA 233573.170622.
212946.
 
17/06/2022 5,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 900162.170622.
212354.
QUỸ VÌ TRẺ EM KHUYẾT TẬT 
17/06/2022 20,000 GIANG THI SA  156285.170622.
210546
Chuyển khoản
17/06/2022 20,000 NGUYEN THI HOANG DIEU 115652.170622.
205401
Chuyển khoản
17/06/2022 20,000 Ha Yen Nhi PARTNER.DIRECT
_DEBITS_
VCB.MSE..25248697742
 
17/06/2022 20,000 LE VIET DUC DUNG 704858.170622
.202724.
 
17/06/2022 10,000 HOANG TRONG TIEP  894957.170622.
201156
Chuyển tiền
17/06/2022 20,000 TRAN HUYEN TRAN 1024697893 Chuyển tiền
17/06/2022 50,000 VU TRUNG HIEU  958653.170622.
200919
Chuyển khoản
17/06/2022 20,000 Nguyen huu van 524633.170622.200627.  
17/06/2022 10,000 MAI VIET HOANG 940826.170622.
200417
Chuyển khoản
17/06/2022 20,000 TRAN PHUOC THINH 649759.170622.
195722.
 
17/06/2022 20,000 LE THANH PHONG 9969040103  
17/06/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 641140.170622.1
95218.
Quỹ quyên góp từ thiện
17/06/2022 10,000 DAO MINH PHI  0651000783125 Chuyển tiền
17/06/2022 20,000 HA NHAT LE 625477.170622.
194422
Chuyển tiền
17/06/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 454439.170622.
194348
Chuyển tiền từ thiện
17/06/2022 10,000 BUI TUAN THANH 746683.170622.
190931
Chuyển khoản
17/06/2022 20,000 HOANG THI ANH PHUONG 341564.170622
.190717.
Chuyển khoản lm nhiệm vụ
17/06/2022 10,000 NGUYEN THE ANH 735747.170622.
190639.
 
17/06/2022 10,000 HA KHANH NGAN 328176.170622.
190310.
Chuyển khoản
17/06/2022 20,000 Mai Dinh Thi 992111.170622.
190041.
 
17/06/2022 20,000 LY GO DE 9868083241 Chuyển tiền
17/06/2022 10,000 NGUYEN THI PHUONG  304507.170622.
185608.
Chuyển khoản
17/06/2022 10,000 Nguyen thanh luan 859080.170622
185558.
 
17/06/2022 10,000 NGUYEN THI DIEU MY 665205.170622.
184755
Chuyển khoản
17/06/2022 10,000 nguyen minh hien PARTNER.DIRECT_
DEBITS_
VCB.MSE..25244303509
 
17/06/2022 20,000 DOAN LE THUY PARTNER.DIRECT_
DEBITS_
VCB.MSE..25244233505
 
17/06/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 592634.170622.
182935
 
17/06/2022 10,000 LU SEO VAN 609809.170622.
180020.
 
17/06/2022 20,000 NGUYEN VAN THANH 464054.170622.
175539.
 
17/06/2022 10,000 TRAN THI DIEM HONG 824629.170622.
175109
Chuyển tiền
17/06/2022 10,000 NGO GIAP MANH HA 1091000003581 Chuyển tiền
17/06/2022 10,000 NGO BICH HANG 821575.170622.
174601
Chuyển tiền
17/06/2022 10,000 Ha Dinh Tam 373458.170622.
173418.
Chuyển tiền
17/06/2022 10,000 PHAM VAN TOAN 1021108371N Chuyển tiền
17/06/2022 10,000 TRUONG THI NAU 599691.170622
.172003
Chuyển tiền
17/06/2022 20,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0301000429839  Trẻ em khuyết tật
17/06/2022 20,000 NGUYEN THI THIEN  PARTNER.DIRECT
_DEBITS_
VCB.MSE..25240757385
 
17/06/2022 50,000 RMAH H SO NA 1017205803 Chuyển tiền
17/06/2022 20,000 TONG THI LE TU THIEN 245599.170622.
170445.
 
17/06/2022 10,000 GIANG THI HOAI THU 136822.170622.1
65926.
 
17/06/2022 10,000 MAI HO THUY VY 791780.170622.1
65832.
Chuyển tiền
17/06/2022 20,000 LE THU HUE 187400.170622.
165131
Chuyển khoản
17/06/2022 20,000 NGO THI HONG THAO 721669.170622
.165053
Chuyển tiền
17/06/2022 10,000 trinh huyen 712953.170622.
164538.
 
17/06/2022 1,000 DO HOANG TRONG NINH 358780.170622.
164425
Chuyển tiền
17/06/2022 10,000 PHAM LINH TRANG 146545.170622.
164207
Chuyển khoản
17/06/2022 20,000 BUI THI XUAN 1026389078 Chuyển tiền
17/06/2022 20,000 VAN DONG HAI  0101000468491 Chuyển tiền
17/06/2022 20,000 Khong van phi 758048.170622.
162105.
 
17/06/2022 5,000  VU THI QUYNH 703441.170622.1
62111
Chuyển tiền
17/06/2022 10,000 LE PHUOC HAU 620634.170622.
161211
Chuyển tiền
17/06/2022 10,000 VU NGOC PHUONG PARTNER.DIRECT
_DEBITS_
VCB.MSE..25238897255
 
17/06/2022 10,000 HOANG CHUNG KY  718228.170622.
161000
Chuyển khoản
17/06/2022 20,000 TRAN THI TRINH  715980.170622
.160920
Chuyển khoản
17/06/2022 10,000 PHAM CONG 970324.170622.
160033
Chuyển khoản
17/06/2022 20,000 DANG QUOC DUNG 139240.170622.1
55738.
Chuyển tiền
17/06/2022 10,000 NGUYEN VAN TAM 688371.170622.
155613.
Chuyển tiền
17/06/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 524613.170622.
155154
Ck từ thiện
17/06/2022 10,000 DINH VAN THUONG PARTNER.DIRECT
_DEBITS_
VCB.MSE..25236594673.
 
17/06/2022 10,000 HO TIEN QUANG  945670.170622.
154636
Chuyển tiền
17/06/2022 10,000 HOANG THI YEN  945670.170622.
1546360011004377990 
Chuyển tiền
17/06/2022 10,000 LO THI SIM 961179.170622.1
52620
Chuyển tiền
17/06/2022 20,000 BUI GIA KHIEM 555395.170622.
152404
Chuyển khoản
17/06/2022 10,000 NGUYEN CHI SACH  551484.170622.152302 Chuyển khoản
17/06/2022 10,000 Do Thi Y Nhi 541817.170622.
152025.
 
17/06/2022 20,000 DINH TU LIEN 911008.170622.1
51711.
 
17/06/2022 10,000 LE THI MY LINH 910959.170622.
151449
Chuyển tiền
17/06/2022 1,000 TRAN KHANH TRUC 722802.170622.1
51243
transfer
17/06/2022 10,000 NGUYEN BICH VIET 317072.170622.
151001
 
17/06/2022 10,000 Nay Thi Phu Thuong 584509.170622.1
45621.
 
17/06/2022 10,000 SU THAI HUY  0121002867312 Chuyển tiền
17/06/2022 10,000 TRAN THI MY 301298.170622.
144318.
 
17/06/2022 20,000 LY THI VAN 648352.170622.
43953.
 
17/06/2022 20,000 CHU VAN THANG 382972.170622.1
43154 
Chuyển khoản
17/06/2022 10,000 TRAN ANH TU PARTNER.DIRECT
_DEBITS
_VCB.MSE..252
34369444
 
17/06/2022 5,000 NGUYEN QUANG TRUNG 155253.170622.
143009
Chuyển tiền
17/06/2022 5,000 NGUYEN THUY THUY DAN 139199.170622
.142630
Chuyển tiền
17/06/2022 20,000 LUONG VAN QUY PARTNER.DIRECT_
DEBITS_
VCB.MSE..25234051203
 
17/06/2022 10,000 NGUYEN HONG PHUONG 545911.170622.
142321
 
17/06/2022 20,000 VI THI HANH 587158.17062
2.142203
Chuyển khoản
17/06/2022 10,000 TRINH THI HUYEN 583644.170622.1
42055
Chuyển khoản
17/06/2022 10,000 HOANG THI THANH NA  1014136703  
17/06/2022 10,000 PHAN VAN DONG 895346.170622.141131 Chuyển tiền
17/06/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 471957.170622
.141041
ck
17/06/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 515064.170622.135932 n
17/06/2022 20,000 VI VAN THAI 508998.170622.
135738.
 
17/06/2022 20,000 TRAN VAN DANG 783067.170622.
135303.VCB
Chuyển khoản
17/06/2022 10,000 PHAM VAN TUAN 491483.170622
.135210
 
17/06/2022 10,000 HOANG VAN HIEU  0731000733636 Chuyển tiền
17/06/2022 10,000 Le Chi Nguyen 001587.170622.
134543.
 
17/06/2022 10,000 Hanh Bella 199721.170622.
134457
Chuyển tiền
17/06/2022 10,000 BAN VAN SAU  243776.170622.
134200
Chuyển khoản
17/06/2022 20,000 NGUYEN THI MINH THU 992256.170622.
133952.VCB
Chuyển khoản
17/06/2022 20,000 NGUYEN HOA SIM 235558.170622
.133847
Chuyển khoản
17/06/2022 20,000 CHU VAN AN  232542.170622.133738 Chuyển khoản
17/06/2022 10,000 HO VAN HAO PARTNER.DIRECT
_DEBITS_
VCB.MSE..25231674213.
 
17/06/2022 20,000 NGUYEN THI PHUONG 689050.170622.131
809.VCB
Chuyển khoản
17/06/2022 10,000 HA VAN HUYNH 175717.170622.
131403
Chuyển khoản
17/06/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 384845.170622.
131340
 
17/06/2022 10,000 DUONG PHUNG MINH TRUNG 596795.170622.
130914
Chuyển tiền
17/06/2022 10,000 TO PHUONG HUY 0731000685279  Chuyển tiền
17/06/2022 10,000 VU THI HOA  0351001202076 Chuyển tiền
17/06/2022 10,000 DOAN TIEN QUYEN 9374374962 Chuyển tiền
17/06/2022 20,000 DINH TRONG DIEP 131971.170622.
125516.
 
17/06/2022 1,000 TRAN KHANH TRUC 649238.170622.
125251. 
transfer
17/06/2022 20,000 NGUYEN THI THUY HUONG 395232.170622
.125212
Chuyển tiền
17/06/2022 5,000 PHAM VU PHUONG  0071005748227 Chuyển tiền
17/06/2022 5,000 DANG THI MY NGA 1026453814 Chuyển tiền
17/06/2022 10,000 Ngo Quang Dung 294470.170622.
124102.
 
17/06/2022 10,000 PHAN VAN DAN  1022194716 Chuyển tiền
17/06/2022 10,000 HOANG TAN 638531.170622.
122923.
 
17/06/2022 20,000 TU VAN KHUONG 063994.170622.
122822.
Chuyển khoản
17/06/2022 10,000 Mong van hieu 167537.170622.1
22342.
 
17/06/2022 10,000 HA VAN TAM 201078.170622.
121206
Chuyển khoản
17/06/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 603440.170622.
120811
Chuyển tiền
17/06/2022 20,000 NGUYEN THI CHIEN  602198.170622.
120712
Chuyển tiền
17/06/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 1027259927 vua
17/06/2022 20,000 NGUYEN THI VIET HA  994477.170622.
113919
Chuyển tiền
17/06/2022 1,000 TRAN KHANH TRUC 609878.170622.
113519. 
transfer
17/06/2022 20,000 VO VAN DUY 0181003532418   
17/06/2022 10,000 LUONG VAN PHUC 060478.170622.
113345.
 ck
17/06/2022 10,000 Ngo Quang Dung 053213.170622.
113156.
 
17/06/2022 20,000 NGUYEN THI MINH 975517.170622.
113003.
 
17/06/2022 10,000 NGUYEN TUNG LAM 042148.170622.
112906
Chuyển khoản
17/06/2022 1,000 TRAN KHANH TRUC 601271.170622.1
12021. 
transfer
17/06/2022 20,000 DANG KHUONG DUY 9333600823 Chuyển tiền
17/06/2022 10,000 Nguyen van min hien 835809.170622.
111345.
 
17/06/2022 20,000 CIL MUP K KHIEU 9368655382 Chuyển tiền
17/06/2022 10,000 NGUYEN QUOC DAT 395808.170622.
111159.
 
17/06/2022 10,000 NGUYEN THI NGOC MAI 234018.170622.1
11110.
Chuyển tiền
17/06/2022 10,000 NGUYEN PHU HAI  813046.170622.
110650
Chuyển khoản
17/06/2022 10,000 DUONG VAN HOA 538851.170622.
110611
Chuyển tiền
17/06/2022 10,000 NGUYEN MINH DUNG 947324.170622.
110501
Chuyển khoản
17/06/2022 10,000 DINH TRONG DIEP 1014542627  
17/06/2022 10,000 Nguyen Thi Thu Uyen 589345.170622.110041 Gửi tiền
17/06/2022 1,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0061001064863 Chuyển tiền ủng hộ trẻ em khuyết tật
17/06/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ PARTNER.DIRECT_
DEBITS_
VCB.MSE..25226720514
 
17/06/2022 10,000 HO NGUYEN THI THANH
HONG 
891791.170622.
105052
Chuyển khoản
17/06/2022 10,000 LE VAN LONG 891791.170622.
105052 0541000198839 
Chuyển tiền
17/06/2022 10,000 LE THI THIEP 870547.170622.
104532
Chuyển khoản
17/06/2022 50,000 LUU THI NGOC HAN 0871004251477 Chuyển tiền
17/06/2022 10,000 NGUYEN MINH HOANG 857290.170622.
104200
Chuyển khoản
17/06/2022 10,000 TRAN THANH TRUNG SHGD:10013665.
DD:220617
 
17/06/2022 50,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ  0111000253166 Chúc các em nhiều sức khỏe
17/06/2022 20,644 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ MBVCB.2129785607.
2001.VCB Rewards
Khó khăn
17/06/2022 10,000 LE THI ANH DAO 672717.170622.
102441
Chuyển khoản
17/06/2022 10,000 NGUYEN THANH TUNG 768150.170622.1
01844
Chuyển khoản
17/06/2022 20,000 nguyen hong be 648049.170622.
101531.
 
17/06/2022 20,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 936715.170622.
100216.VCB
hi
17/06/2022 10,000 PHAM HOANG KIM  0531002555193 Chuyển tiền
17/06/2022 10,000 BUI VAN DIEN  506406.170622
.093218
Chuyển khoản
17/06/2022 10,000 NGUYEN NGOC LY 177456.170622.
093220
Chuyển tiền
17/06/2022 10,000 VUI THI SON  425975.170622.
092144.
Chuyển tiền
17/06/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 552384.170622.
092127
Ủng hộ
17/06/2022 10,000 NGO THI TRANG ANH 1020212889 Chuyển tiền
17/06/2022 30,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0071001035826 lxstd tặng từ thiện
17/06/2022 10,000 DO THANH PHUOC SHGD:10010128.DD
:220617.
Phuoc
17/06/2022 30,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 1027033407 Free
17/06/2022 50,000 DANG THI THUY  0291000272468  Chuyển tiền
17/06/2022 10,000 NGUYEN PHUOC DAO SHGD:10003733.D
D:220617
Dao chuyen
17/06/2022 50,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 833299.17062
2.073142
 
17/06/2022 200,000 PHAM THI YEN  763897.170622.
071243.VCB
Chuyển khoản
17/06/2022 1,000 TRAN KHANH TRUC 479097.170622.
070725.
 transfer
17/06/2022 10,000 Y GIA THAI NGOC LIEN  9898357899 chuyen tien ung ho QUY VI TRE EM KHUYET TAT VIET NAM
18/06/2022 50,000 Nguyen Thi Hoi 161514.180622.2
11841
Chuyển tiền
18/06/2022 20,000 HOANG VAN SIEU  090730.180622.
210450.VCB
Chuyển khoản
18/06/2022 10,000 TRAN VAN CAN 1023663507 Chuyển tiền
18/06/2022 10,000 LE HOANG DONG PARTNER.DIRECT_
DEBITS_
VCB.MSE..25287507209
 
18/06/2022 10,000 TRAN XUAN THANH TUNG 1028270772 Chuyển tiền
18/06/2022 30,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 1013050492 Làm nhiệm vụ
18/06/2022 20,000 DO THI BICH HA 542096.180622
.202500
Chuyển tiền
18/06/2022 10,000 Pham Tan Dat PARTNER.DIRECT_
DEBITS_
VCB.MSE..25286426618
 
18/06/2022 10,000 Nguyen Thi Loan  707266.180622.
201625
Chuyển tiền từ thiện
18/06/2022 10,000 HUYNH NGOC VU 0091000585287 Chuyển tiền
18/06/2022 20,000 NGUYEN THI PHUONG ANH 369457.180622
.201106
Chuyển khoản
18/06/2022 10,000 NGUYEN VAN SANG 341838.180622
.200127.
Chuyển khoản
18/06/2022 10,000 VO THI MINH TAM 676788.180622.
195842.
Chuyển tiền
18/06/2022 50,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ  0171003478192 Smile
18/06/2022 10,000 PHAM VAN MY  655924.180622.
194628.
Chuyển tiền
18/06/2022 20,000 NGUYEN THANH THUAN  927631.180622.
194112
Chuyển tiền
18/06/2022 10,000  le thi ngoc dung 677423.180622.
193502.
ck
18/06/2022 10,000 LAM DUC TRUNG 643351.180622.
193210
Chuyển khoản
18/06/2022 20,000 Do thuy linh 239459.180622.
192610.
 
18/06/2022 10,000 NGUYEN NGOC AN 634670.180622
.190922.
 
18/06/2022 20,000 TRAN THI TUONG VI 587214.180622.
190501. 
Chuyển tiền
18/06/2022 5,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 1017066505 Ủng hộ các em
18/06/2022 20,000 VO THI KIM OANH 1021849638 Chuyển tiền
18/06/2022 10,000 NGUYEN ANH MINH PARTNER.DIRECT_
DEBITS_
VCB.MSE..25283363120
 
18/06/2022 10,000 VO VAN TRONG 0711000247316 Chuyển tiền
18/06/2022 10,000 NGUYEN THI TO NGA  0161001660852 Chuyển tiền
18/06/2022 26,729 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ MBVCB.2134875788.
2001.VCB Rewards
Trẻ em khuyết tật
18/06/2022 20,000 LE VIET DUC DUNG 578775.180622
.183405.
 
18/06/2022 10,000 giap thi thuy 423150.180622.
183036.
 
18/06/2022 20,000 NGUYEN THU HUE 0361000359373 Chuyển tiền
18/06/2022 10,000 DANG THI XIEN 1015644589 Chuyển tiền
18/06/2022 10,000 NGUYEN THI CHIEN 345532.180622.
180739.
 
18/06/2022 10,000 VU THI LOAN 301423.180622.1
75310.
 
18/06/2022 10,000 NGUYEN THU HIEN  274213.180622.
174838
Chuyển khoản
18/06/2022 10,000 NGUYEN THI THUY  0481000797597 Chuyển tiền
18/06/2022 10,000 TA MINH HIEN 308628.180622.
173804
Chuyển tiền
18/06/2022 10,000 PHAM THI TRUC HUONG 249847.180622
.172435
Chuyển tiền
18/06/2022 20,000 Ha ngoc lanh 284907.180622.
172142.
 
18/06/2022 20,000 HOANG DINH QUA  528989.180622.1
71848.VCB
Chuyển khoản
18/06/2022 10,000 VI THE VINH 142812.180622.
171546
Chuyển khoản
18/06/2022 10,000 DO VAN DUC 0801000229595 Chuyển tiền
18/06/2022 20,000 BUI NGOC SON  0361000343487 Chuyển tiền
18/06/2022 10,000 LE THI PHUONG THUY 800560.180622
.170236.
 
18/06/2022 10,000 LY THI SAI  055952.180622.
165336
Chuyển khoản
18/06/2022 10,000 NGUYEN THI HOA PARTNER.DIRECT_
DEBITS_
VCB.MSE..25278994619
 
18/06/2022 10,000 nguyen duy phuong 039547.180622.
164921.
 
18/06/2022 20,000 LE THI DUYEN 511913.180622
.164511.VCB
Chuyển khoản
18/06/2022 10,000 NGUYEN THI HOA PARTNER.DIRECT
_DEBITS_
VCB.MSE..25278318006.
 
18/06/2022 20,000 LUC MINH TAM 611298.180622.
163650.
 
18/06/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 944638.180622.
162423
 
18/06/2022 10,000 NGUYEN THI LINH PARTNER.DIRECT_
DEBITS_
VCB.MSE..25278104397.
 
18/06/2022 20,000 HUYNH MINH CANH 213490.180622.
161615
Chuyển tiền
18/06/2022 10,000 NGUYEN THI THOM 0361000251306 Chuyển tiền
18/06/2022 20,000 HO VAN NAM 0061001169461 Chuyển tiền
18/06/2022 20,000 NGUYEN THI HANH  PARTNER.DIRECT_
DEBITS_
VCB.MSE..25277114328
 
18/06/2022 20,000 LE THI NINH 830336.180622.
155323.
 
18/06/2022 10,000 TRAN THI DIEU HONG 173230.180622.
155311 
Chuyển tiền
18/06/2022 20,000 DUONG LE CAM NHUNG PARTNER.DIRECT_
DEBITS_
VCB.MSE..25277109003
 
18/06/2022 10,000 DONG THI SAM 513680.180622.
153652
Chuyển khoản
18/06/2022 20,000 .PHAN THANH HUE 157189.180622.
153453.
Chuyển tiền
18/06/2022 20,000 HOANG THI LAN 630012.180622.
153434.
Chuyển tiền
18/06/2022 10,000 NGUYEN HUU TRUONG 9364069687 Chuyển tiền
18/06/2022 20,000 BUI TRONG DUC  698494.180622.
152458.VCB
Chuyển khoản
18/06/2022 10,000 trieu van thi 358438.180622.
152335.
 
18/06/2022 30,000 DAO THI DIEM QUYNH 609039.180622
.152243
Chuyển tiền
18/06/2022 10,000 TRAN THI KIM NGAN 446862.180622.
151356.
Chuyển khoản
18/06/2022 10,000 .Pham van hien 442846.180622.
151227
 
18/06/2022 10,000 LAM CHI NGUYEN  0091000655355  Chuyển tiền
18/06/2022 5,000 NGUYEN NGOC ANH 9343939703  
18/06/2022 10,000 NGUYEN DINH CUONG 617059.180622.1
45047.
Chuyển khoản
18/06/2022 20,000 BACH THI TUYET 131503.180622.
144915. 
chuyen tien tu TNEX
18/06/2022 10,000 NGUYEN VAN TUNG 373598.180622.
144632
Chuyển khoản
18/06/2022 10,000 tran huu tam 116967.180622.
144245.
 
18/06/2022 10,000 DUONG LE CAM NHUNG PARTNER.DIRECT_
DEBITS
_VCB.MSE..25274356045
 
18/06/2022 10,000 LE CHI THONG  9382108955 Chuyển tiền
18/06/2022 20,000 BUI VAN DUONG 9984327492 TRAN THI TRANG chuyen tien
18/06/2022 10,000 DUONG DUC BANG  535944.180622.
142249
Chuyển khoản
18/06/2022 10,000 TRAN NGOC THANH 533145.180622
.142148.
Chuyển khoản
18/06/2022 20,000 VI THI HANH 476663.180622
.140122
Chuyển khoản
18/06/2022 10,000 DANH THI MAI CHI 169731.180622.
135042.
Chuyển tiền
18/06/2022 20,000 DUONG THI KIEU CHINH 169731.180622.
135042. 0361000359373 
Chuyển tiền
18/06/2022 20,000 PHAM THI PHUONG 869115.180622.
133654
Chuyển tiền
18/06/2022 10,000 DAO DINH THANG 206877.180622.
133634
Chuyển khoản
18/06/2022 20,000 chao mui dien PARTNER.DIRECT_
DEBITS_
VCB.MSE..25272831586
 
18/06/2022 20,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 1027695304 Trẻ em khó khăn
18/06/2022 10,000  PHAM THI KIEU 0401000523225  
18/06/2022 10,000 LUONG VAN AN 373061.180622.
132058
Chuyển khoản
18/06/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0491000401604  Hỗ trợ trẻ em khuyết tật
18/06/2022 10,000 PHAM KIEU MO PARTNER.DIRECT_
DEBITS_V
CB.MSE..25272133353
 
18/06/2022 10,000 VU CONG KHAI  362026.180622.1
31621
Chuyển khoản
18/06/2022 10,000 DANG THI KIM HOA PARTNER.DIRECT
_DEBITS_
VCB.MSE..25271915985
 
18/06/2022 10,000 TRAN MINH TRANG 300121.180622
.131448.
 
18/06/2022 20,000 PHAM THI NGOC ANH 866770.180622.1
31433.
 
18/06/2022 10,000 VO VAN HIEN  PARTNER.DIRECT
_DEBITS_
VCB.MSE..25271596917
 
18/06/2022 20,000 Nguyen Thi nhung 904335.180622.1
30219.
 
18/06/2022 20,000 BAN THI LY 082018.180622.
130122.VCB
Chuyển khoản
18/06/2022 10,000 NGUYEN THI THOI  716786.180622.125848  
18/06/2022 20,000 DO CONG DAN 1012373481 Chuyển tiền
18/06/2022 10,000 LE VAN HUNG  835062.180622.
124957
Chuyển tiền
18/06/2022 10,000 Dao manh Linh PARTNER.DIRECT_
DEBITS_
VCB.MSE..25271411161
 
18/06/2022 20,000 DINH VAN THUAN 1025618790 Chuyển tiền
18/06/2022 20,000 LE THI TUYET NGAN 201215.180622.
123001.VCB
Chuyển khoản
18/06/2022 20,000 THACH THI TAM PARTNER.DIRECT_
DEBITS_
VCB.MSE..25270593449
 
18/06/2022 50,000 LE THI THU HOA  220089.180622.
122430.
Chuyển khoản
18/06/2022 10,000 NGUYEN DINH QUANG 037591.180622.1
22316
Chuyển khoản
18/06/2022 10,000 BUI THI HAO 215289.180622
.122259
Chuyển khoản
18/06/2022 20,000 NGUYEN HIEN THUONG 1027833960 Chuyển tiền
18/06/2022 10,000 Pham Hoang luan 006681.180622
.121146.
 
18/06/2022 10,000 HO THI KIEU OANH 1028894872 transfer
18/06/2022 20,000 HA MINH PHUONG 173496.180622
.115244.
Chuyển tiền
18/06/2022 20,000 NGO NGUYEN THANH
 TUYEN
1024516429 Chuyển tiền
18/06/2022 10,000 PHUNG QUANG TIN 109523.180622.
115109
Chuyển khoản
18/06/2022 10,000 NGUYEN XUAN THANH  PARTNER.DIRECT_
DEBITS_
VCB.MSE..25269187078
 
18/06/2022 10,000 NGUYEN THI THUY DUONG 1017919958 Chuyển tiền
18/06/2022 20,000 Mai Thanh Huong 929836.180622
.114536.
 
18/06/2022 10,000 CHAU NGOC HON PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE..
25269311146.
 
18/06/2022 20,000 NGUYEN THE ANH 920945.180622.
114234.
 
18/06/2022 10,000 NGUYEN THI TUYET TRAM PARTNER.DIRECT_
DEBITS_
VCB.MSE..25269100351
 
18/06/2022 20,000 Nguyen huu van 904810.180622.
113710.
 
18/06/2022 20,000 minh nguyen 714377.180622.1
13637.
 
18/06/2022 10,000 PHAM THI QUYNH ANH 900581.180622
.113550.
Chuyển khoản
18/06/2022 20,000 TRIEU THI HONG 897156.180622.
113441.
 
18/06/2022 10,000 DANG THI HAI YEN  863820.180622.
112400.
Chuyển khoản
18/06/2022 10,000 PHAM THI QUYNH ANH 840013.180622.
111640
Chuyển khoản
18/06/2022 10,000 NGUYEN NHU Y  833726.180622
.111450
Chuyển khoản
18/06/2022 10,000 NGO THI HONG THUY 930109.180622.
110229. 
Chuyển khoản
18/06/2022 10,000 nguyen thi thuy lien 125918.180622.1
10029.
 
18/06/2022 10,000 BUI THUY DUONG  917710.180622.
105928.
Chuyển khoản
18/06/2022 10,000 LE DUY HIEU 269028.180622.
104601. 
 
18/06/2022 10,000 DUONG CONG DU 730042.180622.
104322
Chuyển khoản
18/06/2022 10,000 HA VAN TAM 817436.180622.
103404.
Chuyển khoản
18/06/2022 10,000 TRAN THI DIEU HA 561662.180622
.102825
Chuyển tiền
18/06/2022 30,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 1018967587 Trẻ em khuyết tật
18/06/2022 10,000 BUI THI LINH 657930.180622.
102200
Chuyển khoản
18/06/2022 10,000 vu thi thanh hoa 385706.180622.
102123.
 
18/06/2022 10,000 HOANG thi THUY LAN 037348.180622
.101633.
Chuyển tiền
18/06/2022 5,000 NGUYEN THI ANH THU 364708.180622
.095057
Chuyển tiền
18/06/2022 10,000 LE THI THIEP 621510.180622
.094259
Chuyển khoản
18/06/2022 10,000  Luong Anh Khoa 012470.180622.
092933.
 
18/06/2022 10,000 NGO THI THANH PHUONG  858668.180622
.092719
Chuyển tiền
18/06/2022 10,000 TRAN CONG HAU 564956.180622.
092705
Chuyển khoản
18/06/2022 10,000 NGUYEN THI THUY VI PARTNER.DIRECT_
DEBITS_
VCB.MSE..25263839886
 
18/06/2022 10,000 EM HIEP 767906.180622
.091808
 
18/06/2022 10,000 VO THI HOA 569733.180622.
091640
Chuyển tiền
18/06/2022 1,000 TRAN KHANH TRUC  005991.180622.
072132.
transfer
18/06/2022 10,000 NGUYEN TAN LONG PHI  0281000401619 Chuyển tiền
18/06/2022 100,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ  0541000292484 1 vợ 3 con
18/06/2022 3,888 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 981313.180622
.000610.
Dang Tra gieo hat dieu huong hat no pha trien doi nhom thu hut nhieu doi tac co tam co tam cung voi phan an green
18/06/2022 3,888 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 980241.180622.0
00342
Dang Tra gieo hat thanh tay hat xau dieu huong hat no vao cot suc khoe con gai Minh Anh khoe manh phat trien van dong nhan thuc
18/06/2022 20,000 Nguyen Ha Lan  1016721310 Quyên góp
         
Tổng số 20,530,385      
 
Bảng tổng hợp nguồn vận động từ các nhà hảo tâm tại ngân hànVietinbank
(Từ ngày 12/6/2022 đến 18/6/2022)
NT Số tiền Tên nhà hảo tâm ủng hộ Quỹ Số tài khoản/ tham chiếu Ghi chú
15/06/2022 200,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0560115985006 Của ít tấm lòng nhiều
         
Tổng số 200,000      
 
Bảng tổng hợp nguồn vận động từ các nhà hảo tâm tại ngân hàng Sacombank
(Từ ngày 12/6/2022 đến 18/6/2022)
NT Số tiền Tên nhà hảo tâm ủng hộ Quỹ Số tài khoản/ tham chiếu Ghi chú
11/06/2022 50,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ EWX225766261  Ủng hộ Quỹ
13/06/2022 100,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ EWX226319056  Ủng hộ quỹ vì trẻ em khuyết tật VN
13/06/2022 100,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ EWX226717129  Ủng hộ Quỹ
13/06/2022 20,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ EWX226736536  Ủng hộ Quỹ
13/06/2022 1,000,000 PHAN THI PHUONG THAO  CKN 644382 Ủng hộ quỹ vì trẻ em khuyết tật VN
14/06/2022 50,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ EWX226834688  Ủng hộ Quỹ
14/06/2022 50,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ EWX226946850 Ủng hộ Quỹ
14/06/2022 3,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ EWI227059055  Ủng hộ Quỹ
15/06/2022 100,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ EWX227364582  Ủng hộ Quỹ
15/06/2022 12,070 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ EWX227381560  Ủng hộ Quỹ
15/06/2022 100,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ EWX227572389 Ủng hộ Quỹ
16/06/2022 100,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ EWX227729687  Ủng hộ Quỹ
17/06/2022 5,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ EWX228375480  Ủng hộ Quỹ
17/06/2022 200,000 NGUYEN CHI TRUNG  EWX228512105  Ủng hộ Quỹ
18/06/2022 1,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ EWX229124653 Ủng hộ Quỹ
18/06/2022 80,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ CKN 222131 Ung ho Quy Vi tre em khuyet tat Viet Nam  Chuc cac em luon vui ve va manh khoe nha TNMU
18/06/2022 7,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ EWX229243009  Ủng hộ Quỹ
18/06/2022 5,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ EWX229243835  Ủng hộ Quỹ
18/06/2022 4,500 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ EWX229244419  Ủng hộ Quỹ
18/06/2022 50,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ EWX229394211  Ủng hộ Quỹ
19/06/2022 5,000,000 VU CONG HAU 0911000063604 Ủng hộ quỹ vì trẻ em khuyết tật VN
19/06/2022 5,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ EWX229704659 Vui vẻ tặng trẻ em khuyết tật
19/06/2022 200,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ EWX229855687  Ủng hộ quỹ vì trẻ em khuyết tật 
20/06/2022 1 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ EWI229952249  Ủng hộ Quỹ
20/06/2022 1 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ EWX229953774  EWX229953774 060278094076
20/06/2022 5,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ EWX230006378  toi vui ve ung ho quy tre em ktat
         
Tổng số 7,247,572      
 
Văn phòng Quỹ Vì trẻ em khuyết tật Việt Nam tại Hà Nội
 
 
Trang inGửi bạn bè Chia sẻ trên facebook  Chia sẻ trên twitterThảo luậnXem thảo luận
Thông tin khác:
Xem nhiều nhất
Tiêu điểm
Thông tin ủng hộ từ thiện
Quỹ Vì Trẻ Em Khuyết tật
1) Tên tài khoản: "Quỹ Vì trẻ em khuyết tật"
  Số tài khoản VNĐ: 00110 0381 4022
                       CIF: 481 3569
  Số tài khoản USD: 00113 7381 4041 
                       CIF: 481 3569
  Swift Code: BFTVVNVX 001
  Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam
  (Vietcombank)

Sở giao dịch
Địa chỉ: 
11 Láng Hạ, phường Thành Công, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội (Địa chỉ cũ: 31-33 Ngô Quyền, phường Hàng Bài, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội).
 2) Tên Tài khoản: Quỹ Vì trẻ em khuyết tật Việt Nam
Số TK: 121000034371 Tại Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam  - CN Hai Bà Trưng Hà Nội


3)Tên Tài khoản: Quỹ Vì trẻ em khuyết tật Việt Nam
Số TK: 060095268466 Tại Ngân hàng Sacombank chi nhánh Bình Chánh TP Hồ Chí Minh

 
Nội dung chuyển khoản: Ủng hộ "Quỹ Vì trẻ em khuyết tật Việt Nam".
Đường dây nóng: 0912.015.557
Mới cập nhật
Cô bé 10 tuổi bị ung thư trong "Chuyến bay của Linh - Điều ước thứ 7" đã qua đời
Bạn biết đến Quỹ Vì Trẻ Em Khuyết Tật bằng phương tiện
Mạng internet
Truyền hình
Truyền thanh
Khác
Thiết kế web: OnIP™