Danh ngôn:
Chủ nhật, 01/10/2023
TẤM LÒNG HẢO TÂM

Danh sách các nhà hảo tâm (Từ ngày 19/6/2022) đến ngày 25/6/2022)

Cập nhật lúc 11:45 09/07/2022
Bảng tổng hợp nguồn vận động từ các nhà hảo tâm (từ ngày 19/6/2022 đến ngày 25/6/2022)
Quỹ Vì trẻ em Khuyết tật Việt Nam

Vp HN: Số 25 Vũ Trọng Phụng, Phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân, Tp Hà Nội
Vp HCM: Số 15 Tú Xương, phường Võ Thị Sáu, quận 3, Tp Hồ Chí Minh
Bảng tổng hợp nguồn vận động từ các nhà hảo tâm tại ngân hàng Vietcombank
(Từ ngày 19/6/2022 đến 25/6/2022)
NT Số tiền Tên nhà hảo tâm ủng hộ Quỹ Số tài khoản/ tham chiếu Ghi chú
19/06/2022 20,000 TRIEU THI HUONG  815837.190622.
221842
Chuyển khoản
19/06/2022 20,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 1017920385 Mong dong gop nho be cua toi co the giup do tre em
19/06/2022 100,000 LE ANH KHOA  338841.190622.213402. Chuyển khoản
19/06/2022 20,000 TCHAO GIA HUE 0461000476256 Chuyển tiền
19/06/2022 10,000 HUYNH THI KIM OANH  806763.190622.202146. Chuyển tiền
19/06/2022 10,000 NGUYEN VAN DUC 121434.190622.
201530.
Chuyển khoản
19/06/2022 20,000 Pham thi duyen 563414.190622.201118.I
SL20220619201100953-
 
19/06/2022 10,000 LE VAN DAI 863015.190622.
195453.
Chuyển tiền
19/06/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 1016127166 Giúp đỡ các em
19/06/2022 10,000 LE THI DIEU PARTNER.DIRECT_
DEBITS_
VCB.MSE..25321840396
 
19/06/2022 10,000 NGUYEN VAN PHUONG PARTNER.DIRECT_
DEBITS_
VCB.MSE..25321262459
 
19/06/2022 10,000 dao van y 331061.190622
.193628
Chuyển khoản
19/06/2022 10,000 nguyen truong vinh 328254.190622.
193533.
 
19/06/2022 10,000 NGUYEN HUU TRUONG 827445.190622.
193322
Chuyển tiền
19/06/2022 10,000 LE HUNG CUONG 997047.190622.
193134
Chuyển khoản
19/06/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 1016243475 Trẻ e khuyết tật
19/06/2022 20,000 NGUYEN THANH PHAT 0841000030042 Chuyển tiền
19/06/2022 10,000 Le Nguyen Quang Phong  0701000444891 Chuyển tiền
19/06/2022 300,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0491000080685 Trẻ em khuyết tật
19/06/2022 10,000 NGUYEN THI PHUONG THANH  0651000629431  Chuyển tiền
19/06/2022 10,000 NGUYEN HOAI NINH 0901000063526  Chuyển tiền
19/06/2022 20,000 LUONG ANH MINH 742596.190622
.184310
Chuyển tiền
19/06/2022 20,000 BUI THI CHINH 893600.190622.18
4133.VCB
Chuyển khoản
19/06/2022 20,000 LY NAN  796012.190622.1
83414
Chuyển tiền
19/06/2022 10,000 NGUYEN VAN LUAN 723409.190622.
183235.
 
19/06/2022 1 Huy 671594.190622
.182112.
 
19/06/2022 20,000 NGUYEN THI THU 380057.190622.1816
20.VCB
Chuyển khoản
19/06/2022 100,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 436829.190622.
175806
Ủng hộ Quỹ
19/06/2022 20,000 HO THI MY NUONG 876413.190622.1
75116.VCB
Chuyển khoản
19/06/2022 20,000 DANG THU THUY 730382.190622.1748
50.VCB
Chuyển khoản
19/06/2022 10,000 HO THI LAN  0871004181474 Chuyển tiền
19/06/2022 20,000 NGUYEN LE BAO 938715.190622.174142.  
19/06/2022 20,000 NGUYEN THI PHUONG 0361000359373  Chuyển tiền
19/06/2022 10,000 LU THANH PHONG  PARTNER.DIRECT_
DEBITS_
VCB.MSE..25316581341
 
19/06/2022 20,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ PARTNER.DIRECT_
DEBITS_
VCB.MSE..25316209266
Chuyển làm nv
19/06/2022 10,000 kieu thanh huyen 839203.190622.
171357.
 
19/06/2022 10,000 TO THANH DUC 776558.190622.
170706
Chuyển tiền
19/06/2022 20,000 NGUYEN THI MINH HIEP 635149.190622.
161400.
 
19/06/2022 10,000 PHAN THANH TUNG 625459.190622
.161104.
 
19/06/2022 20,000 HA THI LIEN  869155.190622.16
1109.VCB
Chuyển khoản
19/06/2022 20,000 CAO QUOC CANH 399051.190622.1
60943
Chuyển khoản
19/06/2022 10,000 LE HONG NHUNG PARTNER.DIRECT_
DEBITS_
VCB.MSE..25313433803
 
19/06/2022 500,000 NGUYEN THI THU TRANG 609845.190622.1
60620
Chuyển khoản quỹ vì trẻ em khuyết tật
19/06/2022 10,000 NGUYEN THI HIEN PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB
.MSE..25313233764.
Chuyển tiền
19/06/2022 20,000 DIEU Y 947003.190622.15
5547.VCB
Chuyển khoản
19/06/2022 10,000 HOANG VAN HAU 882060.190622.
154847.
Chuyển tiền
19/06/2022 10,000 SON KIEU NUONG PARTNER.DIRECT_
DEBITS_
VCB.MSE..25312864582
 
19/06/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 551987.190622.
154755.
nt
19/06/2022 10,000 LUONG THI MAI OANH  532,101,190,622,154,000 Chuyển khoản
19/06/2022 20,000 TRAN THI THU BINH  516758.190622.
153548
Chuyển khoản
19/06/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 495791.190622.
152842
Chung tay
19/06/2022 10,000 PHAM HONG KIM PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE..2
5311717985
 
19/06/2022 10,000 NGUYEN THI LUAN 1018062548 luanbom
19/06/2022 10,000 RO CHAM QUO PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB
.MSE..25311736402
Chuyển tiền gây quỹ
19/06/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 454966.190622.15
1423.
c t
19/06/2022 10,000 TRINH THI GIANG  246314.190622.1
51036.
Chuyển khoản
19/06/2022 70,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 221651.190622.
145946.
Chuc cac em duoc khoe manh va vui ve BTVTX
19/06/2022 5,000 NGUYEN VAN TRONG  1012333860 Chuyển tiền
19/06/2022 10,000 VO VAN DUC 801733.190622.1
45538
Chuyển tiền
19/06/2022 30,000 LE HUY MANH  1023585603 Chuyển tiền ủng hộ Quỹ
19/06/2022 20,000  LE THI KIM CUONG 643332.190622.14
4937
Chuyển tiền
19/06/2022 10,000 NGUYEN THI THANH PHUONG PARTNER.DIRECT_
DEBITS_
VCB.MSE..25311049463
 
19/06/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 375088.190622.1
44454
 
19/06/2022 20,000 NGUYEN THI NHUNG 689451.190622.14
4449.VCB
 
19/06/2022 10,000 NGUYEN THANH NGA  620175.190622
.144249.
Chuyển tiền
19/06/2022 10,000 NGUYEN BA DONG  0201000681998  Chuyển tiền
19/06/2022 20,000 NGUYEN NGOC DAN THANH PARTNER.DIRECT_
DEBITS_
VCB.MSE..25310809721
 
19/06/2022 10,000 NGUYEN VAN HUAN 334822.190622.14
2814
Chuyển khoản
19/06/2022 20,000 Vu Thi Thanh Huong 424082.190622.142
344.VCB
 
19/06/2022 20,000 NGUYEN VAN CHI BAO PARTNER.DIRECT_
DEBITS_
VCB.MSE..25310320600
 
19/06/2022 10,000 VAN THI HONG NHUNG 758345.190622.1
42132
Ủng hộ
19/06/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ PARTNER.DIRECT_
DEBITS_
VCB.MSE..25309726419
 
19/06/2022 20,000 THAO A VI 061968.190622.1
41741.VCB
 
19/06/2022 20,000 LIENG JRANG K LOI 745668.190622.1
41043
Chuyển tiền
19/06/2022 10,000 NGO DUC CHAU 358331.190622.
141042
Chuyển tiền
19/06/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 238347.190622.1
40541.
UH
19/06/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 237865.190622.
140352
Chuyển tiền
19/06/2022 10,000 NGUYEN PHUOC DO  735666.190622
.140155
Chuyển tiền
19/06/2022 20,000  NGUYEN CHANH DONG 623831.190622.
140007
Chuyển tiền
19/06/2022 10,000 NGUYEN THI PHUONG VY 722111.190622.
134850
Chuyển tiền
19/06/2022 20,000 NGUYEN THI MINH THAO PARTNER.DIRECT
_DEBITS_
VCB.MSE..25308734655
 
19/06/2022 20,000 MAI THANH TRANG PARTNER.DIRECT_
DEBITS_
VCB.MSE..25308853171
 
19/06/2022 10,000  HUYNH TRUNG HIEU 0041001026272  
19/06/2022 10,000 NGUYEN THI VUI PARTNER.DIRECT
_DEBITS_
VCB.MSE..25308778878.
Chuyển tiền
19/06/2022 5,000 HO HAI DUNG 1019614197 Chuyển tiền
19/06/2022 20,000 BUI VAN DUONG  9984327492 Chuyển tiền
19/06/2022 10,000 BUI THI THUY PARTNER.DIRECT_D
EBITS_
VCB.MSE..25308065353
 
19/06/2022 5,000 TRAN VAN PHI 1015187877 Chuyển tiền
19/06/2022 20,000 HUYNH HUU TRI  678539.190622.1
30912
Chuyển tiền
19/06/2022 10,000 VU THI ANH LY 155248.190622.13
0851
Chuyển khoản
19/06/2022 20,000 TRAN CHI CUONG  161009.190622.12
5601.VCB
Chuyển khoản
19/06/2022 20,000  NGUYEN THI HANG  596671.190622.1
24828
Chuyển tiền
19/06/2022 10,000 DINH VAN HAO PARTNER.DIRECT_
DEBITS_
VCB.MSE..25307432047
 
19/06/2022 10,000 NGUYEN THI THUAN 580031.190622.1
23657. 
Chuyển tiền
19/06/2022 20,000 DOAN THI HANH  399732.190622.122
639.VCB
Chuyển khoản
19/06/2022 20,000 MAI THI HOA PARTNER.DIRECT_
DEBITS_
VCB.MSE..25306909157
 
19/06/2022 20,000 LUC MINH TAM 271881.190622.
121133.
 
19/06/2022 10,000 HUYNH NGOC HAN PARTNER.DIRECT_
DEBITS_
VCB.MSE..25306224531
 
19/06/2022 10,000 TRAN THI KHA NI 105376.190622.1
20337
Chuyển tiền
19/06/2022 20,000 VO THI GIANG 0201000741395 VO THI LIEN Chuyển tiền
19/06/2022 10,000 NGUYEN THI THAO 1015044530 Chuyển tiền
19/06/2022 20,000 PHAM VAN TUNG 200280.190622
.114800
 
19/06/2022 10,000 NGUYEN THI ANH TUYET 927913.190622.1
14023.
Chuyển khoản
19/06/2022 10,000 LE XUAN LUOM 1027883585 Chuyển tiền
19/06/2022 20,000 NGUYEN NGOC DAN THANH PARTNER.DIRECT_
DEBITS_
VCB.MSE..25304866050
 
19/06/2022 20,000 Vu Thi Hang 759287.190622.1
12443.
 
19/06/2022 20,000 NGUYEN VAN BON 758141.190622
.112414.
 
19/06/2022 5,000 TRINH CONG SANG  977312.190622.
112012
Chuyển tiền
19/06/2022 20,000 LE KIEU ANH 538041.190622.1
11625
Chuyển khoản
19/06/2022 20,000 PHI TIEN TUNG 017279.190622.
111610.
 
19/06/2022 10,000 TRUONG VAN CUONG 1020079464 Chuyển tiền
19/06/2022 10,000 PHAM THI VI ANH PARTNER.DIRECT_
DEBITS
_VCB.MSE..2530477
0170
Chuyển tiền
19/06/2022 20,000 PHAM KHUU THUY TIEN 966608.190622.
111402.
 
19/06/2022 20,000 HUYNH MINH CANH 551098.190622.1
10722.
Chuyển tiền
19/06/2022 10,000 QUACH THI KIM DINH 0111000341133  
19/06/2022 5,000 MAI VAN BINH  879689.190622.11
0339.
Chuyển tiền
19/06/2022 5,000 PHAM NGUYEN KIM NGOC 1027286881 Chuyển tiền
19/06/2022 10,000 TRAN PHUC DAT PARTNER.DIRECT_
DEBITS
_VCB.MSE..25304241828.
 
19/06/2022 10,000 HOA 692174.190622.
105902. 
Ủng hộ trẻ em kt
19/06/2022 10,000 NGUYEN TRAN QUYEN LINH 1027243327  
19/06/2022 5,000 LUONG THI TUYET MAI  1016270131 Chuyển tiền
19/06/2022 10,000 DAO THI DIEU LINH 933939.190622.
105425
Chuyển tiền
19/06/2022 5,000 VU TUAN ANH 531258.190622.
103513
Chuyển tiền
19/06/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 640009.190622.
100823
 
19/06/2022 30,000 LE NGOC ANH 163106.190622.
095948
 
19/06/2022 10,000 NGUYEN HOANG HIEP 605445.190622
095713
Chuyển khoản
19/06/2022 200,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0481000178445 Tích đức
19/06/2022 50,000 DANG THI THUY 0291000272468  Chuyển tiền
19/06/2022 50,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0331000498929 Khó khăn
19/06/2022 10,000 DAO THI NGOC TUYET 329071.19062
2.083326
Chuyển khoản
19/06/2022 10,000 Nguyen Thi Khanh Linh 1017919693VN Nguyen Thi Khanh Linh, Phu Xa, Thai Nguyen xin ung ho Quy vi tre em khuyet tat VN
19/06/2022 20,000 HA THUY TIEN 859941.190622.0
82419.VCB;
HA THUY TIEN 2011110244
19/06/2022 30,168 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 1027033407 Free
19/06/2022 10,000 PHAM NGOC KHANH  1017919959 Pham Ngoc Khanh 2011110110 Anh 2 K59 KTDN Truong Dai hoc Ngoai thuong
20/06/2022 20,000 NGUYEN TAI PHUC 1016550907 Chuyển tiền
20/06/2022 20,000 NGUYEN PHUOC THANG PARTNER.DIRECT_
DEBITS_
VCB.MSE..25364703462
 
20/06/2022 50,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0441000798501 Cảm ơn
20/06/2022 20,000 nguyen thi bang tam 314207.200622.
210749.
 
20/06/2022 20,000 HOANG THI HA 832350.200622.2
04712.VCB
Chuyển khoản
20/06/2022 20,000 DINH THI KIM HANG 540248.200622
.204139.
Chuyển tiền
20/06/2022 20,000 LE NGOC HUNG 202060.200622.2
03642.VCB
Chuyển khoản
20/06/2022 10,000 VU THI THU HOAI  9384278898 Chuyển tiền
20/06/2022 10,000 NGUYEN MINH THU 674860.20062
2.202014
Chuyển khoản
20/06/2022 10,000 TRAN TAN PHAT 107232.200622
.201346
Chuyển khoản
20/06/2022 10,000 SUNG A LO PARTNER.DIRECT_
DEBITS_
VCB.MSE..25361847488
 
20/06/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ PARTNER.DIRECT_
DEBITS_
VCB.MSE..25361962391
Ủng hộ
20/06/2022 10,000 NGUYEN TAN DUNG 611548.200622
.200141
Chuyển khoản
20/06/2022 20,000 TRUONG THI XOA  890432.200622.195
810.VCB
Chuyển khoản
20/06/2022 10,000 NGUYEN THI LOAN 596111.200622.
195703
Chuyển khoản
20/06/2022 10,000 HOANG THANH TU 0281000369190 Chuyển tiền
20/06/2022 20,000 PHAM NGOC LINH 581023.200622
.194833.
Chuyển tiền
20/06/2022 5,000 LE THI BICH QUY  578080.200622.
194724
Chuyển tiền
20/06/2022 20,000 DOAN THI HOA 715454.200622.19
3835.VCB
Chuyển khoản
20/06/2022 10,000 NGUYEN THI KIM THOA 346899.200622.
193535.
Chuyển tiền
20/06/2022 10,000 HA THI HANH 930620.200622.
192829.
Chuyển khoản
20/06/2022 20,000 HOANG THANH SON 179250.200622.1
92511.
Chuyển tiền
20/06/2022 200,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 705209.200622.
192232.
Ủng hộ trẻ em
20/06/2022 500,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ  0181002190744 Bất kỳ
20/06/2022 5,000 NGUYEN VAN HUNG 9901516822 Chuyển tiền
20/06/2022 10,000 NGUYEN THI TAN  611591.200622
.190349
Chuyển tiền
20/06/2022 10,000 NGUYEN THE VU 901513.200622.1
85005
Chuyển tiền
20/06/2022 10,000 PHAM NGOC BICH 180993.200622.1
84832.
Chuyển tiền
20/06/2022 10,000 PHAM THI PHUONG 962365.200622.
182603
Chuyển tiền
20/06/2022 10,000 PHAM TAN BAO  980218.200622.1
82209
Chuyển tiền
20/06/2022 5,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 830254.200622.18
2132
ck a
20/06/2022 10,000 NGUYEN HI QUYNH LY 246638.200622.1
81403
Chuyển tiền
20/06/2022 20,000 Luu Ngoc Nhi 577220.200622.
180454.
 
20/06/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 376349.200622.1
72122
 
20/06/2022 10,000 NGO THI MY PHUC PARTNER.DIRECT
_DEBITS_
VCB.MSE..25355529341
 
20/06/2022 20,000 NONG VAN VIET 182996.200622.1716
22.VCB
Chuyển khoản
20/06/2022 10,000 DINH THI MINH THU 653013.200622.
171333
Chuyển khoản
20/06/2022 10,000 TRAN THI UT XINH PARTNER.DIRECT_
DEBITS_
VCB.MSE..25354612835
 
20/06/2022 10,000 TRINH HUY HOANG  PARTNER.DIRECT_
DEBITS_
VCB.MSE..25353936466
 
20/06/2022 10,000 NGUYEN HONG QUAN  0731000890163 Chuyển tiền
20/06/2022 10,000 luu thi thao 006576.200622.
163938.
 
20/06/2022 50,000 DANG THI THUY 0291000272468 Chuyển tiền
20/06/2022 10,000 DAO THI BICH NGOC  986760.200622.
162256.
Chuyển tiền
20/06/2022 20,000 Canh 040961.200622.161448
.ZP68KSCC63GF
220620000263726 
 
20/06/2022 20,000 TRAN TRUNG DANG 155152.200622.
160130.
Chuyển tiền
20/06/2022 20,000 DANH SAM NANG  654246.200622.16
0054.VCB
Chuyển khoản
20/06/2022 10,000 TRAN VAN THANG 965293.200622
.155249.
Chuyển khoản
20/06/2022 10,000 Nguyen hong phuong 748146.200622.1
55050.
 
20/06/2022 10,000 DINH QUANG TUNG 931913.200622.1
54514.
 
20/06/2022 10,000 DUONG QUANG DAT  1021196752 Chuyển tiền
20/06/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 890866.200622.
154337
Chuyển tiền
20/06/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 001939.200622.
154125.
Quỹ trẻ e khuyết tật VN
20/06/2022 10,000 LE THI HIEN 878347.200622.
153848
Chuyển tiền
20/06/2022 10,000 NGUYEN MINH THIEN 136270.200622.1
53406
Chuyển tiền
20/06/2022 10,000 LE THANH DUOC 861636.200622.1
53207
Chuyển tiền
20/06/2022 20,000 NGUYEN THI THANH HUYEN 670811.200622.1
52750.VCB
Chuyển khoản
20/06/2022 50,000 Chien 439855.200622.1
51555
Chien chuyen
20/06/2022 20,000 LE THI HIEN  524642.200622.15
1333
Chuyển khoản
20/06/2022 5,000 VO MINH KHANG  1026522477 Chuyển tiền
20/06/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 1025063146 Thương mấy bé
20/06/2022 20,000 PHAN HOANG THY THY 0041000159369 Chuyển tiền
20/06/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 426687.200622.1
44347.
 
20/06/2022 10,000 LE THI BICH LIEU 1019404537 Vì trẻ em khuyết tật
20/06/2022 20,000 DANG LAM MAI KA 9787771101 NGO THI HUONG chuyen tien
20/06/2022 20,000 NGUYEN CHANH DONG 161812.200622.1
43936
Chuyển tiền
20/06/2022 10,000  BUI HUU TAI  161205.200622.
143833
Chuyển tiền
20/06/2022 10,000 NGUYEN VAN LONG 404482.200622.
143634
Chuyển khoản
20/06/2022 10,000 TRAN THI NGOC DUYEN  855856.200622
.143604
Chuyển tiền
20/06/2022 10,000 Cao Tuyet Anh 179628.200622.
023620.
 
20/06/2022 10,000 HUYNH HUU TRONG 362651.200622.
143207
Chuyển tiền
20/06/2022 5,000 PHAM TUYET 156746.200622.
143040
Chuyển tiền
20/06/2022 10,000 HOANG QUOC TINH 382083.200622.
142851
Chuyển khoản
20/06/2022 10,000 HA VAN TUAN 627603.200622.
142803
Chuyển khoản
20/06/2022 10,000 hoang dinh huy 213510.200622
.142332.
 
20/06/2022 10,000 pham minh cong 559958.200622.1
40752.
 
20/06/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 139163.200622.1
35904
Hỗ trợ trẻ em khuyết tật
20/06/2022 10,000 VU THI LIEN  642759.200622.
134253
Chuyển tiền
20/06/2022 10,000 PHAM DINH HOANG 627787.200622.
133750.
 
20/06/2022 10,000 MAI THI THANH THAO  127438.200622.
133627
Chuyển tiền
20/06/2022 10,000 NGUYEN THANH VU PARTNER.DIRECT_
DEBITS_
VCB.MSE..25346548973
 
20/06/2022 10,000 TRAN NGOC CHIEN 1027971630 Chuyển tiền
20/06/2022 20,000 LE THI YEN  227382.200622.
132950
Chuyển khoản
20/06/2022 20,000 NGUYEN HOAI PHONG  442306.200622.13
2722.VCB
Chuyển khoản
20/06/2022 10,000 BUI THI HONG PHUONG 1013169335 Chuyển tiền
20/06/2022 20,000 TRAN THI DIEU HONG 725270.200622.1
31502.
 
20/06/2022 10,000 BUI THI THAO 397492.200622.
131131
Bui thi thao ung ho quy tre em kh tat VN
20/06/2022 10,000 NGUYEN THI THU TINH 575448.200622.12
5959
Chuyển tiền
20/06/2022 20,000 NGUYEN THI LIEN 1026752466 Chuyển tiền
20/06/2022 20,000 TRAN THI THU BINH 105431.200622.
123803
Chuyển khoản
20/06/2022 10,000 DAO THI DIEU LINH 971595.200622
.122534
Chuyển tiền
20/06/2022 20,000 DANG THANH HAI 9795242618 Chuyển tiền
20/06/2022 10,000 NGUYEN VAN SAC 1011000643254 Chuyển tiền
20/06/2022 10,000 VONG VIEN HA  PARTNER.DIRECT_
DEBITS_
VCB.MSE..25343344334
Chuyển tiền
20/06/2022 20,000 Tran Nguyen Phuong Nghi 002073.200622.
120135.
 
20/06/2022 20,000 tran quoc tuan 613401.200622.1
15013.VCB
 
20/06/2022 10,000 TA THAI DUONG 959592.200622.
114824
Chuyển khoản
20/06/2022 20,000 NGUYEN THI ANH 005750.200622.1
14023
Chuyển tiền
20/06/2022 10,000 VANG LAO HO 913869.200622
.113456.
 
20/06/2022 20,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 345424.200622.112
905.VCB
Từ thiện
20/06/2022 10,000 LE THI HANH 042184.200622.1
12531
Chuyển khoản
20/06/2022 20,000 TranCongThai 103056.200622.112
503.VCB
 
20/06/2022 10,000 LE THANH TU PARTNER.DIRECT_
DEBITS
_VCB.MSE..25341685550
 
20/06/2022 10,000 NGUYEN THI BICH NGAN 054348.200622.1
12348
Chuyển tiền
20/06/2022 20,000 LUONG ANH MINH 839404.200622.1
12005
Chuyển tiền
20/06/2022 10,000 TRUONG THI ANH PHUONG 1019347390 Chuyển tiền
20/06/2022 10,000 NGUYEN THUY DUNG SHGD:10033635.
DD:220620
 
20/06/2022 10,000 LUONG CHI KIEN 977686.200622
.110941
Chuyển khoản
20/06/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 972392.200622.
110825
 
20/06/2022 20,000 hoa 1234 PARTNER.DIRECT_
DEBITS_
VCB.MSE..25340886662
 
20/06/2022 10,000 HUYNH SON TUNG 1028676814 Chuyển tiền
20/06/2022 5,000 NGUYEN DONG CHINH 9862422279 Chuyển tiền
20/06/2022 15,000 DINH QUOC TU 778075.200622
105521.
Chuyển khoản
20/06/2022 20,000 NGUYEN THI TU TRINH 079950.200622.1
05119.VCB
Chuyển khoản
20/06/2022 20,000 KA SA HA DAI 9399844894 Chuyển tiền
20/06/2022 20,000 VO THI NGOC HIEP PARTNER.DIRECT_D
EBITS_
VCB.MSE..25339906598
 
20/06/2022 10,000 LAM THI XUAN NHI 846326.200622.1
03747
Chuyển khoản
20/06/2022 10,000 TRAN THI KIM PHUC 363786.200622.
102938
Chuyển tiền
20/06/2022 20,000 NGUYEN TRI GIAU 1014386917 Chuyển tiền
20/06/2022 10,000  NGUYEN THI THU HUYEN 0041000371160  Chuyển tiền từ thiện
20/06/2022 10,000 NGUYEN THANG LOI 626299.200622.
101622
Chuyển tiền
20/06/2022 20,000 TRAN VAN DONG 0801000283715  Chuyển tiền
20/06/2022 10,000 TRAN VAN HONG 578918.200622
.095718
Chuyển khoản
20/06/2022 10,000 DUONG THANH TUYEN  634793.200622.
094557
Chuyển khoản
20/06/2022 10,000 LUU THI ANH THUY 187437.200622.0
94146
Chuyển tiền
20/06/2022 20,000 LAI THI BINH SHGD:10023997.
DD:220620
Binh chuyen
20/06/2022 20,000 NGUYEN VAN BINH SHGD:10014998.DD
:220620
 
20/06/2022 20,000 NGUYEN HONG BE SHGD:10015148.DD:
220620.
 
20/06/2022 10,000 LE QUOC QUYNH NHU SHGD:10025657.DD:
220620
 
20/06/2022 20,000 VU KIM QUYNH SHGD:10011683.
DD:220620
Quynh chuyen
20/06/2022 30,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0071001035826 lxstd tặng từ thiện
20/06/2022 10,000 VO CONG DANH SHGD:10023185.DD
:220620
Danh chuyen
20/06/2022 20,000 BUI VAN DAT SHGD:10010414.D
D:220620
 
20/06/2022 30,000 NGUYEN THI HUONG GIANG SHGD:10027705.
DD:220620
 
20/06/2022 10,000 HO THI BICH TRAM SHGD:10021803.D
D:220620
Ủng hộ trẻ em khuyết tật
20/06/2022 10,000 TRAN TRUNG NAM SHGD:10007202.DD:
220620
Chung tay
20/06/2022 10,000 TRAN DUC CANH SHGD:10006875.DD:22
0620
Canh chuyen
20/06/2022 15,000 VU MINH NGOC 939606.200622.0
85613
Ủng hộ quỹ vì trẻ em khuyết tật
20/06/2022 10,000 PHAM THI KIM HAI SHGD:10001249.DD:
220620
Chuyển khoản
20/06/2022 200,000 A Di Da Phat 143037.200622.
070042.
 
20/06/2022 2,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 1014411054 Trẻ em
20/06/2022 150,000 LUONG THI MY NHAN  0281000522673  Chuc em vui ve TNMU
21/06/2022 10,000 bui thanh truc PARTNER.DIRECT_
DEBITS_
VCB.MSE..25402894940
 
21/06/2022 10,000 Tre em khuyet tat 533413.210622.2
11246.
Trẻ em khuyết tật
21/06/2022 20,000 Luong Anh Khoa 942073.210622.21
1105
 
21/06/2022 10,000 PHAM THI NGOC NGA PARTNER.DIRECT_
DEBITS_
VCB.MSE..25402217479
 
21/06/2022 5,000 NGUYEN QUANG BANG 1021000020180 Chuyển tiền
21/06/2022 10,000 LE NGOC TAN  928885.210622.2
04342
Chuyển tiền
21/06/2022 10,000 TRAN MINH THON 770790.210622.
203700
Chuyển tiền
21/06/2022 10,000 Tran Van Duc 981504.210622.
203353.
 
21/06/2022 10,000 LAM BAO YEN PARTNER.DIRECT_
DEBITS_
VCB.MSE..25401188202
 
21/06/2022 10,000 pham van vang 964542.210622.2
02901
chuyển
21/06/2022 10,000 VO THI MY TIEN 0181003435606 Chuyển tiền
21/06/2022 20,000 BUI THI THU THUY 422257.210622.201
702.VCB
Chuyển khoản
21/06/2022 20,000 LO VAN DAO 635536.210622.20
0355.VCB
Chuyển khoản
21/06/2022 5,000 LE LY LUAN 947023.210622.
195959
Chuyển tiền
21/06/2022 20,000 DAO HAI HUNG 150850.210622.195
550.VCB
Chuyển khoản
21/06/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 354605.210622
.195305.
Từ thiện
21/06/2022 10,000 NGUYEN PHUOC VINH 902027.210622.
195302
Chuyển tiền
21/06/2022 10,000 Vu Thi Nhung  396353.210622.
194429
Chuyển tiền
21/06/2022 10,000  VO DINH PHU 1017504197 DO TRUNG QUAN
21/06/2022 5,000 NGUYEN THI BE DUYEN 073989.210622.1
93415
Chuyển tiền
21/06/2022 10,000 HOANG VAN HAI  841945.210622.
192737
Chuyển tiền
21/06/2022 20,000 NGO THI NGOC HUE PARTNER.DIRECT_
DEBITS_
VCB.MSE..25399152879
 
21/06/2022 10,000 VU THI THUY 317789.210622.
191425
Chuyển khoản
21/06/2022 10,000 NGUYEN NHU NAM 691364.210622.1
91134.
 
21/06/2022 10,000 PHAM THI DIEM XUAN 0241004074395 Chuyển tiền
21/06/2022 10,000 THAI THI MY TIEN  1016595677 Chuyển tiền
21/06/2022 10,000 PHAN VAN BINH 1014176266 Chuyển tiền
21/06/2022 5,000 TRAN NHAT MINH  573842.210622.
185035
Chuyển tiền
21/06/2022 20,000 Y HOANG NIE  155357.210622.1
84915.VCB
Chuyển khoản
21/06/2022 10,000 NAO BA IM RON PARTNER.DIRECT_
DEBITS_
VCB.MSE..25397794693
 
21/06/2022 10,000 NINH THI THUY DUONG 804670.210622
.184658
Chuyển tiền
21/06/2022 20,000 KHONG THI HANG  223657.210622.
184448
Chuyển khoản
21/06/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ PARTNER.DIRECT_
DEBITS_
VCB.MSE..25397058107
 
21/06/2022 10,000 PHUNG THI DUNG  192041.210622.
182300.
Chuyển tiền
21/06/2022 10,000 HOANG THI KIM ANH PARTNER.DIRECT_D
EBITS_
VCB.MSE..25397158438
 
21/06/2022 20,000 NGUYEN MINH THIEN 099871.210622.1
80606
Chuyển khoản
21/06/2022 20,000 BUI QUAN TUONG 557224.210622.1
80557.VCB
 
21/06/2022 20,000 Vo thi oanh kieu 873805.210622.1
75200.
ck
21/06/2022 20,000 LE THI HUYEN TRANG 387137.210622.1
74627.VCB
Chuyển khoản
21/06/2022 10,000 HO TRONG LY 888873.210622.
174350.
 
21/06/2022 10,000 phan ong nhat  800478.210622.
174016
Chuyển tiền
21/06/2022 10,000 LE VAN THIEN PHU 995722.210622
.173613
Chuyển khoản
21/06/2022 10,000 LE CANH HIEP  1013222024 Chuyển tiền
21/06/2022 10,000 TRAN QUANG HUYEN 328812.210622.1
71838
Chuyển tiền
21/06/2022 10,000 NGUYEN THI BINH 1019357629 QUỸ VÌ TRẺ EM KHUYẾT TẬT
21/06/2022 10,000 LE THI HONG NGOC 784335.210622.1
63355
Chuyển tiền
21/06/2022 20,000 KHONG THI NGUYET 764995.210622.
163300
Chuyển khoản
21/06/2022 10,000 KIEU THI AI BICH 0231000569226 Chuyển tiền
21/06/2022 10,000 HOANG DAI SANG 1012453804 Chuyển tiền
21/06/2022 5,000 PHAN THANH HIEU  724774.210622.
162937
Chuyển tiền
21/06/2022 1,000,000 PHAM TUAN DAT  313825.210622.16
2153.VCB
Chuyển khoản
21/06/2022 10,000 NGUYEN XUAN TRUONG PARTNER.DIRECT
_DEBITS_
VCB.MSE..25391209063
 
21/06/2022 10,000 DUONG NHAT HUY 1026411592 Chuyển tiền
21/06/2022 10,000 TRAN THI DIEU HONG 418468.210622.
160056
chuyển
21/06/2022 10,000 PHUNG THI SIM  173422.210622.
155903
Chuyển tiền
21/06/2022 20,000 VO QUOC PHONG 618240.210622.
155057.
 
21/06/2022 10,000 NGO DINH VU  243333.210622.
155036
Chuyển tiền
21/06/2022 10,000 LUONG HOANG PHU 846633.210622.
154256.
 
21/06/2022 20,000 TRAN DAI LOC 697468.210622.15
2137.VCB
Chuyển khoản
21/06/2022 10,000 NGUYEN THI KIM HOA 714874.210622.
151901
Chuyển tiền
21/06/2022 10,000 LE THI KIM ANH 734870.210622.
151134
Chuyển khoản
21/06/2022 20,000 HUYNH THI YEN NHI 687593.210622.
150617.
Chuyển tiền
21/06/2022 20,000 NGUYEN THANH DAT 979749.210622.1
45259.VCB
Chuyển khoản
21/06/2022 10,000 NGO QUOC VIET  341465.210622
.144818
Chuyển tiền
21/06/2022 10,000 THAI TU HOANG 9822006661 Chuyển tiền
21/06/2022 20,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 035118.210622.144344
.ZP68KTA5OUOQ
220621000221765
 
21/06/2022 10,000 TRAN THUY ANH 396896.210622.
144013
Chuyển khoản
21/06/2022 10,000 BUI THE HUU  1017094287 Ủng hộ trẻ em kt
21/06/2022 10,000 NGUYEN BA DAT  594725.210622.
143204.
Chuyển khoản
21/06/2022 10,000 HOANG DINH HUY 594188.210622.
143154.
Chuyển khoản
21/06/2022 100,000 NGUYEN BA DAT  357645.210622
.142607
Chuyển khoản
21/06/2022 20,000 TRAN VAN TUNG  382046.210622.142
622.VCB;
Chuyển khoản
21/06/2022 20,000 HA TAT THANH PARTNER.DIRECT_
DEBITS_
VCB.MSE..25386696179
 
21/06/2022 10,000 DO THE KHANG 781695.210622.
141317
Chuyển tiền
21/06/2022 10,000 HOANG DANG 942540.210622
.140154.
Chuyển tiền
21/06/2022 20,000 DAU TRAN TRONG VI 889321.210622.140
129.VCB
 
21/06/2022 20,000 TRAN MINH DUC 854519.210622.
135621.
 
21/06/2022 10,000 LE MINH NGUYEN  844663.210622.
135105
Chuyển tiền ủng hộ Quỹ vì trẻ em khuyết tật VN
21/06/2022 2,300 Nguyen Thi kieu trinh 233043.210622.
134551.
 
21/06/2022 10,000 VU THI PHUONG CHI 449139.210622.
134236.
 
21/06/2022 10,000 NGUYEN THI HUONG SEN  214103.210622.
132515
Chuyển khoản
21/06/2022 5,000 LE HUYNH AN AN 0601000530831 Chuyển tiền
21/06/2022 20,000 NGUYEN NGOC CHINH 036118.210622.13
1356.VCB
Chuyển khoản
21/06/2022 10,000 NGUYEN VIET ANH 792924.210622.1
31021
Chuyển tiền
21/06/2022 10,000 BUI THI PHUONG 616464.210622.
130520 
Chuyển tiền
21/06/2022 10,000 LUONG TUAN ANH 432212.210622.
125934
Chuyển tiền
21/06/2022 20,000 TRAN THI PHUONG LINH 332640.210622.
125616
Chuyển khoản
21/06/2022 20,000 NGUYEN VAN THANH 717484.210622.
125027.
 
21/06/2022 5,000 LUU THANH HOA 1016680343 Chuyển tiền
21/06/2022 10,000 NGUYEN THI THU 302897.210622.
124455
Chuyển khoản
21/06/2022 10,000 QUANG THI DUNG 754207.210622.
124048
Chuyển tiền
21/06/2022 20,000 TRAN XUAN HIEP  354875.210622.12
2914.VCB
Chuyển khoản
21/06/2022 10,000 NGUYEN VAN THUY 251456.210622.1
22720.
 
21/06/2022 10,000 NGUYEN THI NGUYET ANH 262152.210622.
122424
Chuyển tiền
21/06/2022 20,000 Nguyen thi quynh nhu 029841.210622.12
2349.VCB
 
21/06/2022 10,000 VUONG THI HIEN 056667.210622.
121903
Chuyển khoản
21/06/2022 10,000 NGUYEN THI MINH PHUONG 715100.210622.
121843
Chuyển khoản
21/06/2022 10,000 PHAM PHU TRUNG 220779.210622.1
21729
Chuyển khoản
21/06/2022 10,000 NGUYEN XUAN THUY SHGD:10022197.
DD:220621
Thuy chuyen
21/06/2022 10,000 PHAN THI MY LINH 038280.210622
.121547
 
21/06/2022 20,000 NGUYEN THI ANH 650991.210622
.121422.
Chuyển tiền
21/06/2022 10,000 LA HAI NAM 028313.210622.
120909.
Chuyển khoản
21/06/2022 10,000 TRAN THI NGHIA 183827.210622.
120621
tran thi nghia chuyen khoan quy vi tre e khuyet tat
21/06/2022 10,000 NGUYEN HOANG KIM NGAN 179076.210622.
120456
Chuyển khoản
21/06/2022 10,000 PHAM QUYET CHIEN  991989.21062
2.115654
Chuyển khoản
21/06/2022 20,000 TRAN THI YEN NHI 249207.210622.115
409.VCB
Chuyển khoản
21/06/2022 10,000 Hoang Thi Thu Thao 164419.210622.
115248
ck
21/06/2022 20,000 TA LINH TUAN 025131.210622.
114619
 
21/06/2022 20,000 VO THI NGOC GAI 779770.210622
.114619.VCB
Chuyển khoản
21/06/2022 10,000 NGUYEN THU HIEN 300424.210622.
114600
Chuyển tiền
21/06/2022 10,000 DAO VAN TRUONG 813956.210
622.114205
Chuyển tiền
21/06/2022 10,000 NGO DUC DUNG 078331.210622.
113709
Chuyển khoản
21/06/2022 5,000 TRAN DONG NGHI 1015079502 Chuyển tiền
21/06/2022 5,000 TRAN DONG NGHI 1015079502 Chuyển tiền
21/06/2022 10,000 BUI THANH LONG  0091000685000  Chuyển tiền
21/06/2022 10,000 NGUYEN VIET CHUNG 610818.210622.1
10333
Chuyển tiền
21/06/2022 20,000 TRANG CHI TAY 495907.210622.
110120
Chuyển tiền
21/06/2022 5,000 VU BA BAO  0031000369661 Chuyển tiền
21/06/2022 5,000 TRAN NGOC TU 1020639613  
21/06/2022 20,000 NGUYEN THI THAO 109257.210622.1045
09.VCB
Chuyển khoản
21/06/2022 10,000 LAM THI LUA  598046.210622.
104203
Chuyển tiền
21/06/2022 10,000 LE XUAN HUY 849981.210622.
103706
Chuyển khoản
21/06/2022 20,000 VO THI MY TIEN 0481000914405   
21/06/2022 20,000 Nguyen Thi nhung 783818.210622
.103047.
 
21/06/2022 200,000 Thien Nguyen 0071000879838  
21/06/2022 10,000 DUONG HAI NAM  795255.210622.
102308
Chuyển khoản
21/06/2022 20,000 HOANG THI THANH VAN  363804.210622.095
923.VCB
Chuyển khoản
21/06/2022 10,000 DO NGOC DONG 1017736838 Chuyển tiền
21/06/2022 50,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 1027033407 free
21/06/2022 200,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 1019710271 Bình thường
21/06/2022 10,000 tran dai nguyen 579888.210622.
092620.
 
21/06/2022 10,000 NGUYEN THI THU NGUYET  0271001081008  Chuyển tiền
21/06/2022 10,000 NGUYEN THI TRANG  0831000082474 Chuyển tiền
21/06/2022 20,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ MBVCB.2142769280.
2001.VCB Rewards
Trẻ em khuyết tật
21/06/2022 10,000 NGUYEN THI THANH HAU SHGD:10010000.DD:
220621
Hau chuyen
21/06/2022 40,000 NGUYEN VAN SAU 986598.210622.0
90209
Chuyển tiền
21/06/2022 10,000 NONG THI LY SHGD:10009802.D
D:220621
Ly Ly chuyen
21/06/2022 30,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0071001035826 lxstd tặng từ thiện
21/06/2022 100,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0401000457785 Hoàn cảnh khó khăn
21/06/2022 5,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 1017811524 A di đà phật
21/06/2022 20,000 TRAN THI THANH CHAU 0251001221334 Trump vs Biden san se yeu thuong
21/06/2022 1,000,000 TRAN THI THANH CHAU 0251001221334 Trump vs Biden san se yeu thuong
22/06/2022 10,000 nguyen thi thu hien  839841.220622.2
10432
Chuyển tiền
22/06/2022 10,000 LE PHUC NGHIA PARTNER.DIRECT_
DEBITS_
VCB.MSE..25438268336
 
22/06/2022 20,000 TRUONG THI NGOC TRAM 630189.220622.204
710.VCB
Chuyển khoản
22/06/2022 5,000 NGUYEN LONG DINH 118013.220622.
204316
Chuyển tiền
22/06/2022 20,000 SIN A TUAN PARTNER.DIRECT_
DEBITS_
VCB.MSE..25437736455
 
22/06/2022 10,000 BUI THANH TAN 789445.220622.
203507
Chuyển tiền
22/06/2022 10,000 BUI VAN THAI 439810.220622.
202515
Chuyển tiền
22/06/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 845892.220622.
201713.
HO TRO TRE EM KHUYET TAT
22/06/2022 10,000 NGUYEN VAN CAO PARTNER.DIRECT_DEBITS_
VCB.MSE..25436678427
 
22/06/2022 10,000 TRAN CHI THU  366600.220622.
195205
Chuyển tiền
22/06/2022 10,000 LE DUY DAT 750254.220622.1
94857.
 
22/06/2022 10,000 NGUYEN THI NHUNG 735588.220622.
194441
Chuyển khoản
22/06/2022 10,000 Ha ngoc lanh 363069.220622.
194405.
 
22/06/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ PARTNER.DIRECT_DEBITS_
VCB.MSE..25435593034
Chuyển tiền
22/06/2022 10,000 LAM VAN KIEN 660996.220622.
192210
Chuyển tiền
22/06/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 660929.220622.
192206
Chuyển tiền
22/06/2022 10,000 NGUYEN VAN HUY 352313.220622.192037.  
22/06/2022 10,000 DAO DANH QUAN PARTNER.DIRECT_D
EBITS_
VCB.MSE..25434817213.
Chuyển tiền
22/06/2022 10,000 LE THI HA  0341007026183 Chuyển tiền
22/06/2022 10,000 Vo tri vy 258855.220622.
191350.
 
22/06/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 330753.220622.
191213.
QUỸ VÌ TRẺ EM KHUYẾT TẬT
22/06/2022 10,000 HOANG DINH TIEP 641634.220622.
191059
Chuyển tiền
22/06/2022 10,000 TRAN THI HOANG UYEN PARTNER.DIRECT_
DEBITS_
VCB.MSE..25435010405
 
22/06/2022 10,000 NGUYEN VAN XUYEN 635849.220622
.190758
Chuyển tiền
22/06/2022 10,000 Le le minh duy 291745.220622
.185315.
 
22/06/2022 10,000 NGUYEN MINH THAI  539135.220622.
184924
Chuyển khoản
22/06/2022 20,000 NGUYEN THI VAN DU 535501.220622
.184827
Chuyển khoản
22/06/2022 10,000 vu mai nga PARTNER.DIRECT_
DEBITS_
VCB.MSE..25433982316
 
22/06/2022 10,000 PHAM THI NGOC LINH 9921869607 Chuyển tiền
22/06/2022 10,000 BE THI HAO  0821000112165 Chuyển tiền
22/06/2022 20,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ MBVCB.2148212960
.2001.VCB Rewards
Vì trẻ em khuyết tật
22/06/2022 10,000 NGUYEN NGOC TAM 476962.220622.
183319
Chuyển khoản
22/06/2022 20,000 BUI VAN HAI 395097.220622.1
82955.VCB
Chuyển khoản
22/06/2022 10,000 TON THAT VAN HIEN 456540.220622.
182743
Chuyển khoản
22/06/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 454085.22062
2.182701.
nv1
22/06/2022 20,000 TRAN THU HUONG  444491.220622.
182414
Chuyển khoản
22/06/2022 10,000 TRAN VAN HUU 082083.220622
.181820
Chuyển khoản
22/06/2022 10,000 Ho thi kieu trang 220822.220622.
181724.
 
22/06/2022 10,000 NGUYEN BUI THUY TRANG 368911.220622.
181211
Chuyển tiền
22/06/2022 10,000 TRAN THANH TU 801719.220622.
181143.
 
22/06/2022 20,000 TRAN THI HANG 946789.220622.18
0546.VCB
Chuyển khoản
22/06/2022 10,000 VO TAN HUNG PARTNER.DIRECT_D
EBITS_
VCB.MSE..25432277390
 
22/06/2022 20,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 000539.220622.
175349
 
22/06/2022 20,000 HO XUAN HUONG  756451.220622.
172916.VCB
Chuyển khoản
22/06/2022 10,000 NGUYEN THI LIEN 902800.220622.
172533
Chuyển khoản
22/06/2022 20,000 DO THI HIEN 861368.220622.1
71447.
 
22/06/2022 10,000 TO THI DUNG 164005.220622.
171257.
164005.220622.171257.TO THI DUNG
22/06/2022 340,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0381002653367  
22/06/2022 10,000 DOAN THI THUY LINH 812695.220622.
170038
Chuyển khoản
22/06/2022 10,000 TRUONG THI HUE 804302.220622.
165815
Chuyển khoản
22/06/2022 10,000 NGUYEN THANH MINH  931433.220622.
164141
Chuyển khoản
22/06/2022 10,000 NGUYEN HOANG TUAN 735786.220622.1
63921
Chuyển khoản
22/06/2022 1,000 TRAN KHANH TRUC  259543.220622.1
63306.
transfer
22/06/2022 20,000 NGUYEN QUOC TUAN 184688.220622.162
944.VCB
Chuyển khoản
22/06/2022 20,000 NGUYEN THE DIEP 541348.220622.1
61901.VCB
Chuyển khoản
22/06/2022 10,000 NGUYEN VAN LOI 594167.220622.
155807
Chuyển khoản
22/06/2022 10,000 Vu Tien Kinh 271359.220622.1
55711.
 
22/06/2022 10,000 DO THI THANH TUYEN 870247.220622.1
55317
Chuyển tiền
22/06/2022 10,000 Pham thi ngoan 820628.220622.
155136.
 
22/06/2022 10,000 Phong 225723.220622.1
53854.
 
22/06/2022 20,000 NGUYEN THANH NGAN PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.
MSE..25427630702
 
22/06/2022 40,000 Sanh  522373.220622
.153540
Chuyển
22/06/2022 10,000 TRAN NGOC ANH 641228.220622.
153429
Chuyển tiền
22/06/2022 10,000 NGUYEN THI MY DUNG  1023075647 Chuyển tiền
22/06/2022 100,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0181003445330 Ng khuyết tật
22/06/2022 2,000 TRAN THI NGOC QUY 616950.220622.
152325.
Chuyển tiền
22/06/2022 10,000 NGUYEN KHOA HONG HANH 1025721471 Chuyển tiền
22/06/2022 10,000  VO MINH VUONG  269619.220622.1
51702
Chuyển tiền
22/06/2022 10,000 LE THI CHINH 0941000013392  Chuyển tiền
22/06/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 586147.220622.15
0801
Chuyển tiền
22/06/2022 20,000 NGUYEN THE DAN 813196.220622
.150350
Chuyển tiền
22/06/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 1016508856 mong muon duoc giup do tre em
22/06/2022 20,000 NGUYEN MONG KIEU 812928.220622.1
50012.VCB
Chuyển khoản
22/06/2022 10,000 TA QUANG THANG 591341.220622.
144520.
Chuyển khoản
22/06/2022 10,000 VU QUANG TIEN SHGD:10024984.DD:
220622
Tien chuyen
22/06/2022 10,000 BUI THI TU SHGD:10024749.DD:
220622
Tu chuyen
22/06/2022 10,000 LY VAN HAU 1021713496 Chuyển tiền
22/06/2022 10,000 HUYNH THANH THE SON 572941.220622.
143947
Chuyển khoản
22/06/2022 10,000 NGUYEN DINH TRI  945694.220622.1
42444.
Chuyển tiền
22/06/2022 10,000 VO CHI DAT 935936.220622.
141802
Chuyển tiền
22/06/2022 10,000 TRAN THI NAM 494601.220622.1
41537
Chuyển khoản
22/06/2022 300,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0281000554421 Khó khăn
22/06/2022 10,000 PHAN KIM PHUONG 919836.220622.1
40932
Chuyển tiền
22/06/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 633179.220622
.140907.
Ck
22/06/2022 10,000 PHAM THE HOANG 246896.220622.1
35942
Chuyển khoản
22/06/2022 10,000 TO PHUONG HUY 0731000685279  Chuyển tiền
22/06/2022 10,000 DOAN MINH HIEU  434657.220622.
135513
Chuyển khoản
22/06/2022 10,000 BUI THI KIM THAO 0811000009522 Chuyển tiền
22/06/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 410536.220622.13
4640.
ck
22/06/2022 20,000 LY VAN TIEN 414170.220622.13
4654.VCB
Chuyển khoản
22/06/2022 2,000 TRAN AN KHANG 585166.220622.13
4533.
Chuyển tiền
22/06/2022 10,000 HOANG TRUC LINH 1016085245 Chuyển tiền
22/06/2022 10,000 VUONG MANH TUYEN  201002.220622.
134023
Chuyển khoản
22/06/2022 2,000 NGUYEN TRUNG HIEU 874474.220622.
133936.
Chuyển tiền
22/06/2022 50,000 DANG THI THUY  0291000272468 Chuyển tiền
22/06/2022 10,000 NGUYEN THI KIEU TIEN 794415.220622.
133258.
Chuyển tiền
22/06/2022 20,000 NGUYEN THI THANH HOAI 0361000359373 DINH THI HUONG THUY chuyen tien
22/06/2022 10,000 HOANG THANH HUYEN 599059.220622
.133045.
Chuyển tiền
22/06/2022 10,000 NGUYEN TUAN KIET  196546.220622.1
32954
Chuyển tiền
22/06/2022 10,000 XUAN TAN 489496.220622.
131829
 
22/06/2022 10,000 Vo Van Linh 018083.220622.
131703.
 
22/06/2022 10,000 MAI QUOC THANH 1051000275406 Chuyển tiền
22/06/2022 10,000 Nguyen ngoc son 843906.220622
.130300.
 
22/06/2022 10,000 NGUYEN THANH HANG SHGD:10017546.DD
:220622
Hang chuyen
22/06/2022 10,000 Nguyen Thi Tam 990834.220622.
125606
Chuyển tiền
22/06/2022 1,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 1020657228 wgw
22/06/2022 10,000 Le thi my duyen 485800.220622.
125445.
 
22/06/2022 10,000 le van tao 267720.220622.1
25312.
 
22/06/2022 1,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 267720.220622.1
25312.0181003601440
sdg
22/06/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 477004.220622.1
24356
 
22/06/2022 10,000  LE THANH MINH 9353020796 Chuyển tiền
22/06/2022 10,000 DAU THI TU ;0351001079539 Chuyển tiền
22/06/2022 10,000 NGUYEN THANH MINH 975466.220622.
120614
Chuyển khoản
22/06/2022 10,000 HOANG VAN NGHI 1014059444  
22/06/2022 10,000 Quynh Nhu 110401.220622.1
14848.
 
22/06/2022 10,000 NGUYEN THI NGOC THANH 9971865814 Chuyển tiền
22/06/2022 10,000 VO VAN LAP  700894.220622.
114437.
Chuyển tiền
22/06/2022 10,000 TRIEU DINH TUAN 0351001084099  
22/06/2022 20,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 021810.220622.113827
.ZP68KU7V9DHS
220622000140328
 
22/06/2022 20,000 LE THI YEN  1021335453 Chuyển tiền
22/06/2022 10,000 NGUYEN VAN TAM 159398.220622
.113205.
Chuyển tiền
22/06/2022 20,000 LE QUOC THAI 175066.220622.112
935.VCB
Chuyển khoản
22/06/2022 10,000 TO PHUONG HUY  0731000685279 Chuyển tiền
22/06/2022 1 HUY 844420.220622.1
12637.
 
22/06/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 442751.2206
22.112542
MUOI NGHIN DONG
22/06/2022 10,000 HOANG NGUYEN TAI  831211.220622.
111935
Chuyển khoản
22/06/2022 10,000 LY THI LU 511831.220622.
111105.
 
22/06/2022 20,000 TAN VAN LY 9362743148 Chuyển tiền
22/06/2022 10,000 DOAN VAN BE   0121000760194  Chuyển tiền
22/06/2022 20,000 TAN VAN LY 9362743148 Chuyển tiền
22/06/2022 10,000 DAU KIM NINH 605132.220622.
105707. 
Chuyển tiền
22/06/2022 10,000 NGUYEN DINH VAN 596887.22062
2.105316.
Chuyển tiền
22/06/2022 10,000 DINH VAN THUC  172224.220622.1
04322.
Chuyển tiền
22/06/2022 10,000 BUI VAN VINH 755331.220622.
103856
Chuyển tiền
22/06/2022 20,000 Nguyen thanh long 738317.220622
.103000.
 
22/06/2022 10,000 LE THI HUONG 720650.220622.
101313
Chuyển khoản
22/06/2022 20,000 LUONG THI OANH 385415.220622.10094
5.VCB
 
22/06/2022 10,000 DO THI THUY LIEN 003645.220622
.094929.
 
22/06/2022 20,000 NGUYEN THI CAM TU 568423.220622.0939
28.VCB
Chuyển khoản
22/06/2022 20,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 013211.220622.092417
.ZP68KU7V6AL3
 220622000087456 
 
22/06/2022 10,000 NGUYEN NGOC HIEU 458521.220622.0
85907
Chuyển khoản
22/06/2022 30,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0071001035826 lxstd tặng từ thiện
22/06/2022 5,000 NGUYEN THI TUYET  563990.220622.0
72646
Chuyển tiền
22/06/2022 5,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ MBVCB.2145856503.20
01.VCB Rewards
Trẻ em khuyết tật
22/06/2022 110,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 645324.220622.024152.
ISL2022062
2024147842-
 
22/06/2022 1,000,000 Dat  811369.210622.
224705
Dat chuyen
22/06/2022 5,000 NGUYEN DIEU LINH  0211000540220  Chuyển tiền
23/06/2022 10,000 NGUYEN THI THANH THAO 581379.230622.2
15010
Chuyển tiền
23/06/2022 300,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0711000245775 k
23/06/2022 5,000 NGUYEN THI ANH TUYET 163640.230622
.214948
Chuyển tiền
23/06/2022 10,000 NGUYEN THI THUY 097352.230622.21
4827
Chuyển khoản
23/06/2022 100,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ  0341007198550 Các bé khuyết tật
23/06/2022 10,000 LO THI KHUYEN 533230.230622.2
05648.
Chuyển khoản
23/06/2022 10,000 TRUONG VAN QUAN 531892.230622.2
05618
Chuyển khoản
23/06/2022 20,000 LY VAN ON 508162.230622.
204808.
 
23/06/2022 10,000 NHAN THI KHANH HOA 0271001090853  Chuyển tiền
23/06/2022 20,000 LA TIEU LONG 828060.230622.204
348.VCB
Chuyển khoản
23/06/2022 20,000 NGO THANH PHUONG 9947594025 Chuyển tiền
23/06/2022 10,000 PHAM DIEM MY  0191000385428 Chuyển tiền
23/06/2022 20,000 VU THI THA 270727.230622.20
3430.VCB
Chuyển khoản
23/06/2022 10,000 VU THI BICH THUY 456777.230622.
203021
Chuyển khoản
23/06/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 399738.230622.2
02704.
Chuye tien tu thien
23/06/2022 20,000 NGUYEN VAN THIET 627249.230622.202
347.VCB
Chuyển khoản
23/06/2022 10,000 Hoang Thi Ngat 189335.230622.2
02050
Chuyển tiền
23/06/2022 10,000 DO VAN ANH  0031000393239  
23/06/2022 10,000 NGUYEN THAO CHI PARTNER.DIRECT_
DEBITS_
VCB.MSE..25478586470
 
23/06/2022 10,000 TRAN VAN LUAN  300039.230622
.201338
Chuyển tiền
23/06/2022 10,000 NGUYEN MINH HAO  405893.230622.
201310
Chuyển khoản
23/06/2022 5,000 DAO THI MINH ANH  0301000429356  Chuyển tiền
23/06/2022 10,000 NGUYEN THI THAO  0351000769065  Chuyển tiền
23/06/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 353511.230622.1
95822.
QUỸ VÌ TRẺ EM KHUYẾT TẬT Vn
23/06/2022 50,000 Nguyen Van luc 355299.230622.
194404
 
23/06/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 683318.230622.
194055
 
23/06/2022 20,000 TRIEU VAN THEM 004905.230622.194
004.VCB
Chuyển khoản
23/06/2022 10,000 NGUYEN HUYNH DUC  913488.230622.1
92628
Chuyển tiền
23/06/2022 10,000 CAO VAN THANH  631895.230622.1
92557
Chuyển khoản
23/06/2022 10,000 THACH THI THANH THU 255942.230622.1
92318
Chuyển khoản
23/06/2022 10,000 HA THI QUAN  744400.230622.
191946
Chuyển tiền
23/06/2022 10,000 PHAM THE DE  546267.230622.1
91625.
Chuyển tiền
23/06/2022 5,000 NGUYEN VAN THANH 9975736402 Chuyển tiền
23/06/2022 10,000 BAN THI DONG 150556.230622.1
85541.
 
23/06/2022 10,000 LUONG THI HONG TIEN 029572.230622.
184758
Chuyển tiền
23/06/2022 10,000 HOANG ANH TUAN 067787.230622.
184600
 
23/06/2022 10,000 TRAN THI HIEN DIEU 0241004102048  Chuyển tiền
23/06/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 105519.230622.183
607.Chuyen khoan
 
23/06/2022 10,000 VANG A SAN 567647.230622.1
82615
Chuyển tiền
23/06/2022 10,000 PHAM THI LOAN 118037.230622.1
82548
Chuyển tiền
23/06/2022 10,000 NGO QUANG TUNG  398448.23062
2.182100
Chuyển khoản
23/06/2022 10,000 Pham Thi Dung 052591.230622.
181907.
 
23/06/2022 10,000 LE QUOC THINH  1017675016 Chuyển tiền
23/06/2022 10,000 NGUYEN THI MY DUNG  1023075647 Chuyển tiền
23/06/2022 10,000 NGUYEN THI MAI THI  001343.230622.1
80250
Chuyển khoản
23/06/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 301257.230622
.175425
 
23/06/2022 10,000 Dinh vu tin 981104.230622.1
75141.
 
23/06/2022 10,000 TRAN THI LAN ANH 276471.230622.17
4807
Chuyển khoản
23/06/2022 10,000 CHU VAN DUONG   0821000153614 Chuyển tiền
23/06/2022 10,000 HOANG THI THUY 1022578500 Chuyển tiền
23/06/2022 10,000 HUYNH TRONG BAO DUY 252442.230622.1
74201
Chuyển khoản
23/06/2022 10,000 NGUYEN NGOC LUONG 857207.230622.
173937
Chuyển tiền
23/06/2022 10,000 HUYNH KIM NGAN 918078.230622.
173717
Chuyển tiền
23/06/2022 10,000 NGUYEN THI ANH PHUC 1026327736  
23/06/2022 20,000 NGUYEN THI NGOC XINH 217443.230622.
173340
Chuyển khoản
23/06/2022 20,000 TRAN MINH QUANG 131534.230622.17
2851.VCB
Chuyển khoản
23/06/2022 10,000 NGUYEN THI THUY KIEU 0041000147832 Chuyển tiền
23/06/2022 10,000 NGUYEN THI GIAU 1021321850 Chuyển tiền
23/06/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 175419.230622.1
72327
Từ thiện
23/06/2022 10,000 PHAM DANG DAT 0501000046139 Ủng hộ Quỹ trẻ em
23/06/2022 20,000 NGUYEN THI THU MINH 290513.230622.1
71450.VCB
Chuyển khoản
23/06/2022 10,000 KHUONG THI HUONG PARTNER.DIRECT_
DEBITS_
VCB.MSE..25471645913.
 
23/06/2022 10,000 TRAN VAN HOANG 443086.230622.1
70519
Chuyển tiền
23/06/2022 50,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 32094723062217
0000
ok
23/06/2022 10,000 NGO QUOC HUNG 085462.230622.
170151
Chuyển khoản
23/06/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 765413.230622.
164933.
QUY VI TRE E KHUYET TAT VN
23/06/2022 10,000 NGUYEN VAN TANG 739975.230622
.164714
Chuyển khoản
23/06/2022 10,000 NGUYEN VAN LAM  803164.230622.1
64226.
Chuyển tiền
23/06/2022 10,000 DUONG NGOC ANH PARTNER.DIRECT
_DEBITS_
VCB.MSE..25470043108
Quyên góp trẻ em khuyết tật
23/06/2022 10,000 trieu thi thuyet 988670.230622.
163849.
 
23/06/2022 10,000 NGUYEN THI THUONG THUONG 903982.230622.
163748
Chuyển tiền
23/06/2022 10,000 PHAN NGOC QUYNH PARTNER.DIRECT_
DEBITS_
VCB.MSE..25470518695
Chuyển tiền
23/06/2022 10,000 CHU VAN MANH 841564.230622.
163529
Chuyển tiền
23/06/2022 10,000 TRIEU MUI CHAI 898380.230622.
161630
Chuyển khoản
23/06/2022 10,000 LE KIM THO 0601000549660  Chuyển tiền
23/06/2022 10,000 HA THI HANH 618010.230622.1
61155.
 
23/06/2022 10,000 CHANG THI THUYEN 586983.230622.1
60259
Chuyển khoản
23/06/2022 10,000 PHAN THI CAM NHUNG  0021000463168  Chuyển tiền
23/06/2022 10,000 NGUYEN THI CAM NGOC 1026461285 Chuyển tiền
23/06/2022 20,000 NGUYEN HOANG PHUONG  384246.230622.1553
04.VCB
Chuyển khoản
23/06/2022 1,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 1022372371  
23/06/2022 10,000 NGUYEN THI DUNG 674571.230622.1
55156
Chuyển tiền
23/06/2022 10,000 LE VAN PHOL PARTNER.DIRECT_
DEBITS
_VCB.MSE..25467353791
 
23/06/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 280375.230622.
153645
Tùy tâm
23/06/2022 20,000 Dam Xuan Anh 904485.230622.15
2824.VCB
Chuyển tiền ủng hộ
23/06/2022 10,000 Tran thi hue 708676.230622
.151717.
 
23/06/2022 20,000 CHU THI TRANG 105635.230622.151
505.VCB
Chuyển khoản
23/06/2022 50,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 859455.230622
.150303.
Quy vi tre em khuyet tat vn
23/06/2022 10,000 Quynh  385915.230622.
150016.
Chuyển khoản
23/06/2022 10,000 BUI DINH THANH 314279.230622.
145916
Chuyển tiền
23/06/2022 10,000 HUYNH THI NGOC HA 955586.230622
.145430
 
23/06/2022 10,000 DANG VAN DANG 842257.230622
.144842
Chuyển tiền
23/06/2022 10,000 BUI THI THU UYEN 206030.230622.1
44327
Chuyển tiền
23/06/2022 10,000 NGUYEN THI VUI 0941000009589 Chuyển tiền
23/06/2022 10,000 PHAN HOAI BAO 322247.230622.1
43815
Chuyển khoản
23/06/2022 20,000 VU THI TUYET 175904.230622.14
2615.VCB
Chuyển khoản
23/06/2022 10,000 NGUYEN VAN TRUONG 283117.230622.
142427
Chuyển khoản
23/06/2022 10,000 LE THI PHUONG LAM  936792.230622.
142306
Chuyển tiền
23/06/2022 10,000 HO THI KIM HUONG PARTNER.DIRECT
_DEBITS_
VCB.MSE..25464212959
 
23/06/2022 10,000 TRIEU HONG SON 125834.230622.
142028
Chuyển tiền
23/06/2022 10,000  NGO QUANG TRUNG 746909.230622.1
41727
Chuyển tiền
23/06/2022 10,000 NGUYEN VAN CONG 445982.230622.
141206
Chuyển khoản
23/06/2022 20,000 TRAN LE THANH TRUC 661287.230622.1401
01.VCB
Chuyển khoản
23/06/2022 10,000 TONG VAN GIOI PARTNER.DIRECT_
DEBITS_
VCB.MSE..25463394948
 
23/06/2022 10,000 NGUYEN THI NGUYET  0141000801907  Chuyển tiền
23/06/2022 5,000 NGUYEN QUANG PHUC 888103.230622.1
35226
Chuyển tiền
23/06/2022 10,000 NGUYEN THI TRA MI 387560.230622.
135206
Chuyển tiền từ thiện
23/06/2022 100,000 NGUYEN THANH TRUNG 0351000880499 Chuyển tiền
23/06/2022 20,000 ly duc quang 382120.230622.1
35009.
 
23/06/2022 5,000 NGUYEN QUANG PHUC 881132.230622
.134728
Chuyển tiền
23/06/2022 10,000 MAC THI HUONG 363358.230622.
134316
Chuyển khoản
23/06/2022 10,000 PHAM THI DUYEN   0691000404989  
23/06/2022 10,000 DUONG NGOC HUYEN 0731000925401 Chuyển tiền
23/06/2022 10,000 PHAN VAN BAO 865812.230622.
133817
Chuyển tiền
23/06/2022 10,000 DAO THE HOAN PARTNER.DIRECT
_DEBITS_
VCB.MSE..25462554768
 
23/06/2022 10,000 PHAM THI ANH NGUYET  725073.230622
.133020.
Chuyển tiền
23/06/2022 10,000 HOANG MANH HUNG  145964.230622
.132852
Chuyển khoản
23/06/2022 10,000 LE THI KIM NGOC PARTNER.DIRECT_
DEBITS_
VCB.MSE..25461701990
 
23/06/2022 20,000 NGUYEN THI PHUONG DUYEN SHGD:10015871.
DD:220623
Ung ho tre em khuyet tat Viet Nam
23/06/2022 1,000 NGUYEN THI NGOC AN 818187.230622
.130046
Chuyển tiền
23/06/2022 20,000 LE TAM UYEN 855632.230622.12
5735.VCB
Chuyển khoản
23/06/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 218656.230622.
124700
 
23/06/2022 610,000 NGUYEN BAO QUYNH 1014529869 Lop ETA23606 Mrs Hoa ung ho
23/06/2022 10,000 LE NGOC SON 037196.230622.
124113
Chuyển khoản
23/06/2022 10,000 HOANG THI GIANG 037196.230622.
124113 0351001163498
Chuyển tiền
23/06/2022 10,000 NGUYEN THI THANH 021105.230622.
123437
Chuyển khoản
23/06/2022 10,000 NGUYEN THI KIM PHUONG 771781.230622
.122748
Chuyển tiền
23/06/2022 10,000 TRUONG TRONG CHI HOAI 997139.230622.
122545
Chuyển khoản
23/06/2022 10,000 .NGUYEN THANH TAU 972589.230622.
121637 
Chuyển khoản
23/06/2022 20,000 LE THI HANG 618609.230622.
121005
Chuyển tiền
23/06/2022 10,000 NGUYEN DUY CUONG PARTNER.DIRECT_
DEBITS_
VCB.MSE..25459403350
 
23/06/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 613910.230622.
120102
Chuyển tiền từ thiện
23/06/2022 10,000 NGUYEN VAN DUONG 918157.230622.
115802
Chuyển khoản
23/06/2022 20,000 NGUYEN THI HONG DUYEN  292099.230622.1
15812.VCB
Chuyển khoản
23/06/2022 10,000 HOANG VAN GIAP 1025104173  
23/06/2022 20,000  TRAN THI NHU NGA 022153.230622.114818
.ZP68KV5OV55V
220623000142673
 
23/06/2022 10,000 NGUYEN DUONG HA VY 030480.230622.
114759.
 
23/06/2022 20,000 MAI THI NHU QUYNH 010333.230622.
114446
Chuyển tiền
23/06/2022 10,000 NGUYEN TUAN TU SHGD:10014252
.DD:220623
Tu chuyen
23/06/2022 10,000 VO THI PHUONG 403534.230622
.113231
Chuyển tiền
23/06/2022 20,000 DO XUAN THAI 596392.230622.
112843.
 
23/06/2022 10,000 PHAM VAN TAN  212402.230622.
112647
Chuyển tiền
23/06/2022 10,000 VAN TRONG HIEU PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE.
.25458009259.254580
09259-0868834502
 
23/06/2022 10,000 DANG NGOC BINH  0551000273542  
23/06/2022 10,000 LE ANH TUAN PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE
..25457316265
 
23/06/2022 20,000 TRUONG VAN THUY  1021000019173 Chuyển tiền
23/06/2022 10,000 TU QUANG HIEU 1027696922 Chuyển tiền
23/06/2022 10,000 HA THI THANH HUONG 570274.230622.1
05704
 
23/06/2022 10,000 CAO THI THUONG THUONG 841248.230622.
105631
Chuyển khoản
23/06/2022 10,000 DANH THI KIM CUONG 9344963337 Chuyển tiền
23/06/2022 10,000 VO LE THIEN VY 484843.230622
.105015
Chuyển tiền
23/06/2022 20,000 TRAN TRUNG DANG  PARTNER.DIRECT_
DEBIT
S_VCB.MSE..254
56619992
 
23/06/2022 10,000 CHAU NHAT HUAN 402392.23062
2.104232
Chuyển tiền
23/06/2022 10,000  TRAN THI THUY THOI 633524.230622.
103812
Chuyển tiền
23/06/2022 10,000 HA THI ANH LOAN 0181002381216  Chuyển tiền
23/06/2022 10,000 NGUYEN THI THUY VY 627008.230622
.102634
Chuyển tiền
23/06/2022 10,000 DAO VAN MANH 724491.230622
.102449
Chuyển khoản
23/06/2022 10,000 TONG THI ANH THU PARTNER.DIRECT_
DEBITS_
VCB.MSE..25455361670
 
23/06/2022 10,000 Tran duc thao PARTNER.DIRECT_
DEBITS_
VCB.MSE..25455349019
 
23/06/2022 20,000 NONG THI PHAN  759144.230622.09
5239.VCB
Chuyển khoản
23/06/2022 10,000 NGUYEN HO THANH TRUC 540921.230622.
095222
Chuyển tiền
23/06/2022 10,000 DO THI DUONG 521757.230622.
095152
Chuyển khoản
23/06/2022 10,000 Nguyen Viet Hung 535802.230622.
094315.
 
23/06/2022 30,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0071001035826 lxstd tặng từ thiện
23/06/2022 10,000 NGUYEN LE QUYNH CHI SHGD:10003740.DD
:220623
Chi chuyen
23/06/2022 10,000 NGUYEN THI THU HIEN SHGD:10008947.
DD:220623
Hien chuyen
23/06/2022 10,000 NGUYEN THI THUY LINH SHGD:10002815.DD:
220623
Linh chuyen
23/06/2022 10,000 NGUYEN THI VAN ANH SHGD:10005491.DD:
220623
Chuyển khoản
23/06/2022 1,000 NGUYEN VAN PHUC  086609.230622.
081838
TRANSFER QUY VI TRE EM KHUYET TAT VNC 
23/06/2022 1,000 NGUYEN DUC VIET 660117.230622.
072648. 
Transfer
23/06/2022 1,000 NGUYEN DUC VIET 658634.230622.
072546.
Transfer
23/06/2022 1,000 NGUYEN DUC VIET 656984.230622
.072438
Transfer
24/06/2022 10,000 TRUONG VAN THANG 491034.240622.2
22218.
Chuyển tiền
24/06/2022 10,000 NGUYEN PHUONG THAO 848418.240622.21
1738
Chuyển tiền
24/06/2022 10,000 SAN GO DE 140894.240622.
210832. 
Chuyển tiền
24/06/2022 50,000 LE THI HUONG  1025848637 Ung ho nhung tre em khuyet tat. Hi vong cac em luon song hanh phuc
24/06/2022 10,000 NGUYEN HOANG HUY  362302.240622.
210625
Chuyển tiền
24/06/2022 10,000 NGUYEN QUANG BINH 483399.240622
.210041
Chuyển tiền
24/06/2022 10,000 DANG VAN TRONG PARTNER.DIRECT_
DEBITS_
VCB.MSE..25517499432
 
24/06/2022 10,000 NGUYEN THI KIM HUE 0951004192300 Chuyển tiền
24/06/2022 50,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ PARTNER.DIRECT_
DEBITS_
VCB.MSE..25517388860
mong cac ban manh khoe
24/06/2022 50,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ PARTNER.DIRECT_
DEBITS_
VCB.MSE..25516557546
so tien nho mong cac ban manh khoe
24/06/2022 20,000 HOANG VAN HUY 228211.240622.202
708.VCB
Chuyển khoản
24/06/2022 20,000 Le nhu y 918984.240622.202
158.VCB
 
24/06/2022 20,000 NGUYEN THI MEN 192641.240622
.201542
Chuyển tiền
24/06/2022 10,000 HA VAN NGHICH  0731000906567  
24/06/2022 10,000  tuan 433139.240622
.200714
chuyen quy tre em khuyet tat
24/06/2022 10,000 TRAN THI HUE PARTNER.DIRECT_DEBITS_
VCB.MSE..25514624269.
 
24/06/2022 10,000 DANG NGOC BINH 0551000273542  
24/06/2022 10,000 NGUYEN THI HANG 933826.240622.
193923
Chuyển tiền
24/06/2022 10,000 HOANG THI THUONG 1017612527 Chuyển tiền
24/06/2022 10,000 NGUYEN THI TRAM ANH 1014322209 Chuyển tiền
24/06/2022 10,000 LY TRONG NGHIA PARTNER.DIRECT_
DEBITS_
VCB.MSE..25513897500
 
24/06/2022 10,000 Le Hoai Thuong 412744.240622.
192656
Chuyển tiền
24/06/2022 10,000 NGUYEN QUANG VINH  234127.24062
2.192423
Chuyển tiền
24/06/2022 50,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 239538.240622.1
92310.
Ck
24/06/2022 10,000 TRAN NGOC DUY 774164.240622.
192223
Chuyển tiền
24/06/2022 20,000 PHAM THI THUY 388292.240622.19
0628.VCB
 
24/06/2022 10,000 PHAN VAN DOAN 1027321071 Chuyển tiền
24/06/2022 10,000 TRAN TAN TAI 1029130933 Ck tu thien
24/06/2022 10,000 NGUYEN HOANG SON 392721.240622.1
84852
Chuyển tiền
24/06/2022 10,000 CHANG THI PA PARTNER.DIRECT
_DEBITS_VCB.
MSE..25512336894
Chuyển tiền
24/06/2022 10,000 LE VAN QUYET 1018463693 Chuyển tiền
24/06/2022 50,000 HAN THI THU 594510.240622.
183653
Chuyển tiền
24/06/2022 10,000 LUONG VAN PHUC 9789123228 Chuyển tiền
24/06/2022 10,000 HOANG THI BAY 331106.240622.18
2445
Chuyển tiền
24/06/2022 10,000 BUI HOANG ANH 454677.240622
.181945
Chuyển khoản
24/06/2022 20,000 NGO XUAN HOA 445052.240622.18
1725.VCB
Chuyển khoản
24/06/2022 50,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 580144.240622.1
81555
Mong cac em luon vui ve
24/06/2022 10,000 DAO DINH PHONG 424542.240622.
181201
Chuyển khoản
24/06/2022 10,000 TRAN THI HA 125057.240622
.181143
Chuyển tiền
24/06/2022 10,000 NGUYEN THI THUY DUNG 1024517021 Chuyển tiền
24/06/2022 10,000 mai xuan hoang 388391.240622
.180231.
 
24/06/2022 10,000 NGUYEN THI THU PHUONG 0821000059477 Chuyển tiền
24/06/2022 10,000 TRINH THANH DUONG 985814.240622.
175138
Chuyển tiền
24/06/2022 10,000 NGUYEN THI Y NHI 002847.240622
.175046
Chuyển khoản
24/06/2022 1,000 vo dinh quy 305514.240622.1
74724
ck
24/06/2022 10,000 NGUYEN NHAT LE 1012621989 Chuyển tiền
24/06/2022 20,000 TRAN VAN QUY 629563.240622.17
4709.VCB
Chuyển khoản
24/06/2022 1,000 TRAN KHANH TRUC 302457.240622.174218.  transfer
24/06/2022 10,000 NGUYEN THI HUONG PARTNER.DIRECT_
DEBITS
_VCB.MSE..255103
41053
 
24/06/2022 10,000 TRAN THI HIEN 1027500106 Chuyển tiền
24/06/2022 1,000 TRAN KHANH TRUC 286432.240622.171552.  transfer
24/06/2022 10,000 NGUYEN THI HA TRANG 906199.240622.1
71522
Chuyển tiền
24/06/2022 10,000 Thanh Vy 176094.240622.
171157
Chuyển khoản
24/06/2022 1,000 TRAN KHANH LINH 1028444681 transfer
24/06/2022 10,000 MAI THI VAN 856218.240622.
171050 
Chuyển khoản
24/06/2022 1,000 TRAN KHANH TRUC 282,247,240,622,170,000 transfer
24/06/2022 10,000 NGUYEN HUU LOC PARTNER.DIRECT_
DEBITS_
VCB.MSE..25508892755
 
24/06/2022 10,000 LE THI LANH 137830.240622.
170306.
Chuyển khoản
24/06/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 114,066,240,622,165,000  
24/06/2022 10,000 NGUYEN THANH PHUC 0301000428866 Chuyển tiền
24/06/2022 10,000 LE PHUOC GIAU  1016481302 Chuyển tiền
24/06/2022 10,000 TRINH THI THU HUYEN 920865.240622.
163827.
 
24/06/2022 10,000 NGUYEN DIEM LY PARTNER.DIRECT
_DEBITS_
VCB.MSE..25507157651
 
24/06/2022 10,000 DANG THI TUY 989349.240622.1
62837
Chuyển khoản
24/06/2022 20,000 Lau Thi Bong PARTNER.DIRECT
_DEBITS_
VCB.MSE..25507214751
 
24/06/2022 20,000 LA THI HAO 764418.240622.16
2604.VCB
Chuyển khoản
24/06/2022 10,000 PHUNG THI KIM CHAM 1016475579 Chuyển tiền
24/06/2022 10,000 VU VAN HAI 1013927761  
24/06/2022 10,000 NGUYEN THI HUYEN 0541000299474 Chuyển tiền
24/06/2022 10,000 TRINH THU TRANG 762942.240622.1
61750
Chuyển tiền
24/06/2022 1,000 TRAN KHANH TRUC 249121.240622.161732.  transfer
24/06/2022 10,000 NGUYEN VAN TU 338,148,240,622,161,000 Chuyển tiền
24/06/2022 10,000 Vu thi ngoc 112814.240622.161148.  
24/06/2022 10,000 TRUONG QUANG TIEN 740119.240622.1
60746
Chuyển tiền
24/06/2022 20,000 BUI THI THOA 592485.240622.16
0632.VCB
Chuyển khoản
24/06/2022 10,000 NGUYEN THI NGHIA  302058.240622.1
60537.
Chuyển tiền
24/06/2022 20,000 NGUYEN THI THANH HOA 302058.240622.1
60537.0361000359373
Chuyển tiền
24/06/2022 10,000 PHAM VAN NGHIA 610566.240622.1
60140
Chuyển khoản
24/06/2022 10,000 Phan thi minh dieu 872260.240622.
160018.
 
24/06/2022 1,000 TRAN KHANH TRUC  233963.240622.155356. transfer
24/06/2022 10,000 Pham Ba Dai 734269.240622.1
53734.
 
24/06/2022 30,000 Tran Ngoc Mai  0301000430531  Tran Ngoc Mai ung ho tre em khuyet tat.
24/06/2022 10,000 NGUYEN TRUNG NHAN 756833.240622.1
53123
Chuyển khoản
24/06/2022 10,000 HUYNH PHUOC TIEN  PARTNER.DIREC
T_DEBITS_
VCB.MSE..25505489213
 
24/06/2022 10,000 NGUYEN HUU NGHI 839074.240622.1
52859
Chuyển tiền
24/06/2022 10,000 NGUYEN THI THANH HUONG 840,975,240,622,152,000  
24/06/2022 10,000 Do Thuy Quynh  734040.240622.152742.
ISL20220624152721495
ck
24/06/2022 10,000 DINH HUU TAY 9397083615 Chuyển tiền
24/06/2022 10,000 DAM THI MAI TRUC 1027467924 Chuyển tiền
24/06/2022 10,000 DUONG NHAT HUY 1026411592 Chuyển tiền
24/06/2022 10,000 TRUONG THI CHI  651004.240622.1
50255
Chuyển khoản
24/06/2022 10,000 TRUONG ANH TUAN 1019414506 Chuyển tiền
24/06/2022 1,000 TRAN KHANH TRUC  199343.240622.145744. transfer
24/06/2022 20,000 MAI THANH CONG 400879.240622.
145641
Chuyển khoản
24/06/2022 10,000 DAO THI HANG  626,507,240,622,145,000 Chuyển khoản
24/06/2022 10,000 TRAN DUY THO 390885.24062
2.145326
Chuyển khoản
24/06/2022 20,000 NGUYEN THI MINH TAM  218016.240622.14
5338.VCB
Chuyển khoản
24/06/2022 20,000 VANG THI MAI 969547.240622.1449
29.VCB
Chuyển khoản
24/06/2022 10,000 NGUYEN TRUNG TIEN 378054.240622
.144647
 
24/06/2022 10,000 PHAM THI NGOC YEN 1029267593 Chuyển tiền
24/06/2022 10,000 Kim thi thanh nga 587443.240622
.144224.
 
24/06/2022 10,000 HA THI NGA 575877.240622
.144132
Chuyển khoản
24/06/2022 10,000 NGUYEN THI CAM TIEN  565876.240622.
143840
Chuyển khoản
24/06/2022 10,000 NGUYEN VAN TUAN 0671004164305  Vì trẻ em 
24/06/2022 10,000 NGUYEN BA QUYNH  513785.240622.1
43653
Chuyển khoản
24/06/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 341,895,240,622,143,000 ck
24/06/2022 10,000 DANG VAN DAT 758340.240622.1
43158
Chuyển tiền
24/06/2022 10,000 HOANG ANH SON 322716.240622.1
42928.
Chuyển khoản
24/06/2022 10,000 NGO VAN HAI  320486.240622.
142842
Chuyển khoản
24/06/2022 1,000 TRAN KHANH TRUC 180856.240622.142507.  transfer
24/06/2022 10,000 NGUYEN THUY AN  PARTNER.DIRECT
_DEBITS_
VCB.MSE..25502672440
 
24/06/2022 10,000 TRAN THI HONG THUY 0381000497186 Chuyển tiền
24/06/2022 10,000 CAO NGOC NHAT 242909.240622.
141857
Chuyển tiền
24/06/2022 10,000 THONG THI TUYET   0401001476262 Chuyển tiền
24/06/2022 10,000 CHU VAN MANH  137326.240622.
141609
Chuyển tiền
24/06/2022 10,000 Lu Thi Diem 458253.240622
.140442.
 
24/06/2022 10,000 LE THI VAN THUONG 456770.240622.1
40413
Chuyển khoản
24/06/2022 10,000 PHAM NGOC PHUOC  0271001092980 Chuyển tiền
24/06/2022 10,000 BUI LUONG THAI NGOC SHGD:10018619.DD
:220624.BO:.Remark:
Ngoc chuyen
24/06/2022 10,000 CHAU KHAC HUNG  243919.240622.
140005
Chuyển khoản
24/06/2022 10,000 Hoang tho 485522.240622.135947.  
24/06/2022 10,000 NGUYEN THUY ANH THU 441538.240622.
135904
Chuyển khoản
24/06/2022 10,000 LUONG TUAN KHA 174560.240622.
135759
Chuyển tiền
24/06/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 908653.240622.
135152
Chuyển tiền
24/06/2022 1,000 TRAN KHANH TRUC 161086.240622.134710.  transfer
24/06/2022 10,000 TRINH VAN TRUONG 393471.240622.1
34203
Chuyển khoản
24/06/2022 10,000 Phan thi kim tien 440189.240622.133949.  
24/06/2022 10,000 le thi thanh tam 372376.240622.133417.  
24/06/2022 20,000 NGUYEN THI EM 757418.240622.
133139
Chuyển tiền
24/06/2022 20,000 NGUYEN THI MAI 981341.240622.132
621.VCB
 
24/06/2022 20,000 NGO THANH MIEN 785103.240622.1
32305.VCB
Chuyển khoản
24/06/2022 10,000 NGUYEN PHI LONG PARTNER.DIRECT_
DEBITS_
VCB.MSE..25500357548
 
24/06/2022 20,000 NGO THANH MIEN 573236.240622.13
1933.VCB
Chuyển khoản
24/06/2022 10,000 NGUYEN THI Y PARTNER.DIRECT_
DEBITS_
VCB.MSE..25500349340
 
24/06/2022 20,000 LUU VAN PHUONG 840642.240622
.130252
Chuyển tiền
24/06/2022 10,000 DANG THI TOI  287130.240622.
130113
Chuyển khoản
24/06/2022 20,000 LO HONG ANH 253948.240622.12
5733.VCB
Chuyển khoản
24/06/2022 10,000 NGUYEN THI UT 134965.240622.1
24751
Chuyển tiền
24/06/2022 20,000 LO VAN THINH 501866.240622.
124501.VCB
Chuyển khoản
24/06/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0341007120274  
24/06/2022 10,000 HUYNH THI LAN ANH 230264.240622.1
23957
Chuyển khoản
24/06/2022 1,000 PHAM DANG KHOA 1028385887  transfer
24/06/2022 10,000 LE THI HANG 130144.240622.
123706
Chuyển tiền
24/06/2022 10,000 LE THI CAM HIEN 209248.240622.
123255
Chuyển khoản
24/06/2022 10,000 HO HOANG THAO 203232.240622.1
23100.
 
24/06/2022 10,000 LO THI THIEM  333753.240622.1
23059
Chuyển tiền
24/06/2022 20,000 DANG VAN NHAI 224070.240622.12
2344.VCB
Chuyển khoản
24/06/2022 10,000 PHAM NGOC THUY OANH SHGD:10015669.
DD:220624
Oanh Oanh
24/06/2022 10,000 LE THI NGAN 9376464776 chuyen tien quy khuyet tat tre em vn
24/06/2022 15,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 1020700947 sinh vien ung ho tre em khuyet tat
24/06/2022 20,000 PHAM THI THU HANG 838810.240622.12
1718.VCB
 
24/06/2022 10,000 TRAN TRUNG KIEN 1020471583 pham ngoc anh ck
24/06/2022 5,000 HUYNH THI KIM PHUNG 0171003492423 Chuyển tiền
24/06/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 906566.240622.1
15511.
chuyn tin
24/06/2022 20,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 1014414649 tre em khuyet tat
24/06/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 106237.240622
.114926
h
24/06/2022 5,000 HOANG DINH VU  0351000852912 Chuyển tiền
24/06/2022 10,000 NGUYEN THI XUYEN  697082.240622.1
13606
Chuyển tiền
24/06/2022 20,000 LE THI KIEU OANH 244964.240622.11
3404.VCB
Chuyển khoản
24/06/2022 20,000 NGUYEN CHI TAM 1027724634 Chuyển tiền
24/06/2022 10,000 LE HUU HUNG PARTNER.DIRECT_
DEBITS_
VCB.MSE..25496123992
 
24/06/2022 10,000 PHAN TRIEU PHU  1027898481 Chuyển tiền
24/06/2022 10,000 TRAN THI HONG NGOC 804576.240622.
111245
Chuyển khoản
24/06/2022 1,000 PHAM DANG KHOA 1028385887 transfer
24/06/2022 10,000 NONG VAN HUNG 779812.240622.
110516
Chuyển khoản
24/06/2022 10,000 DOAN THI HA 1018826859  
24/06/2022 10,000 NGO TAM PARTNER.DIRECT_
DEBITS
_VCB.MSE..25494855564
 
24/06/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 850834.240622.105214. Quy Tre em khuyet tat
24/06/2022 10,000 MAI DUC LOI  0041000236465 Chuyển tiền
24/06/2022 50,000 THI HONG THAM PARTNER.DIRECT_
DEBITS_
VCB.MSE..25494682621
 
24/06/2022 10,000 TRAN MINH TAN 832411.240622.
104721
Chuyển khoản
24/06/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 794910.240622.10
3739
 
24/06/2022 10,000 PHAM VAN TAN 965944.240622.102813. Chuyển khoản
24/06/2022 20,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 019504.240622.102822
.ZP68L03III5T 2206
24000106930 
 
24/06/2022 10,000 BUI THU THUY  631029.240622.1
01953
Chuyển khoản
24/06/2022 10,000 NGUYEN THI THU LIEU 980283.240622.
101918.
 
24/06/2022 50,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0451000232885 Quỹ vì trẻ em khuyết tật
24/06/2022 10,000 NGUYEN HUU VI 0411001103414 Chuyển tiền
24/06/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0351000778178 tre em khuyet tat
24/06/2022 10,000 NGUYEN VAN HOANG 1028659971 Chuyển tiền
24/06/2022 20,000 BUI THI THUY DUNG 529425.240622
.095849.VCB
Chuyển khoản
24/06/2022 10,000 H LY NA BUON KRONG 909223.240622.0
94744
Chuyển tiền
24/06/2022 10,000 NHU HONG NGOC 93024724062209
3000
Chuyển tiền
24/06/2022 10,000 TRAN KHANH LIEN 491776.240622.0
93516
Chuyển khoản
24/06/2022 20,000 PHAM THU THAO 1018289770 Chuyển tiền
24/06/2022 10,000 DAO THI VIET TRINH  0621000450382 Chuyển tiền
24/06/2022 10,000 HOANG LINH TAM PARTNER.DIRECT_
DEBITS_
VCB.MSE..25492108638
 
24/06/2022 100,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 1016746509 Sinh viên
24/06/2022 10,000 PHAM HOAI PHUONG SHGD:10007302.DD:
220624
Pham Hoai Phuong ung ho
24/06/2022 20,000 NGUYEN HOAI NGAN CHAU SHGD:10005080.DD
:220624
ngan chau
24/06/2022 50,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0071001035826 lxstd tặng từ thiện
24/06/2022 10,000 BUI THI QUYEN SHGD:10005694.DD
:220624
Quyen chuyen
24/06/2022 10,000 PHUNG THI HUONG SHGD:10005539.DD:220624 Huong chuyen
24/06/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0341007120274 t
25/06/2022 10,000 TRINH NGOC SON 0201000730432  
25/06/2022 5,000 LA THI HUE 1020511838 Chuyển tiền
25/06/2022 10,000 LE VUONG THI HANH DOAN PARTNER.DIRECT_
DEBITS_
VCB.MSE..25555173072
 
25/06/2022 10,000 LE HUU HIEN 895235.250622.2
12740
Chuyển khoản
25/06/2022 10,000 NGUYEN THI THANH THAO 0441000630548 LE THI KIM CHI
25/06/2022 10,000 PHAM VAN QUYEN 905035.250622.210337.  
25/06/2022 10,000 Ho van trong luat 882998.250622.205004.  
25/06/2022 10,000 PHAN VAN DONG 159781.250622.2
04847.
 
25/06/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ PARTNER.DIRECT_
DEBITS_
VCB.MSE..25553999999
 
25/06/2022 10,000 NGUYEN TAN PHAT 599365.250622.
202928
Chuyển tiền
25/06/2022 10,000  LE VIET TAI 963434.250622
.202820
Chuyển tiền
25/06/2022 10,000 NGUYEN TAN PHAT 596507.250622.
202757.
Chuyển tiền
25/06/2022 10,000 MAI THI HAI PARTNER.DIRECT_
DEBITS_
VCB.MSE..25553271423
 
25/06/2022 10,000 NGUYEN DINH KHANH 959675.250622.
202017
Chuyển tiền
25/06/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 958892.250622.
201836
ck tien tu thien
25/06/2022 10,000 PHAN BA DO 683772.250622.201526.  
25/06/2022 20,000 KHA HAI DAO 794294.250622.20
1314.VCB
Chuyển khoản
25/06/2022 5,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 079792.250622
.201254.
 
25/06/2022 10,000 TRAN VAN HINH 490686.250622.2
00153.
 
25/06/2022 10,000 NGUYEN THI THAO  0341007008023   
25/06/2022 10,000 PHOONG A LOC 004243.250622.
195041
Chuyển khoản
25/06/2022 10,000 NGUYEN TRONG HUU 995075.250622.194806.  
25/06/2022 10,000 QUACH VAN CHOT  PARTNER.DIRECT_
DEBITS_
VCB.MSE..25551476386
 
25/06/2022 10,000 VUONG THUA PHONG 0011004441077 Chuyển tiền
25/06/2022 5,000 NGUYEN THI MY LINH 936465.250622.
193318
Chuyển tiền
25/06/2022 10,000 DAO THI NHAT LE  928944.250622
.192911
Chuyển khoản
25/06/2022 10,000 DAO THI NHAT LE 921552.250622.
192657
Chuyển khoản
25/06/2022 20,000 Vuong kieu nga 965563.250622.19
2605.VCB
Chuyển khoản
25/06/2022 10,000 Tran minh truong 901297.250622.192114.  
25/06/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ PARTNER.DIRECT_
DEBITS_
VCB.MSE..25551240541
 
25/06/2022 10,000 NGUYEN THANH TUAN  1024811355 Chuyển tiền
25/06/2022 10,000 NGUYEN HOAO MINH 940658.250622.1
91529.
 
25/06/2022 10,000 SON THANH SON PARTNER.DIRECT_
DEBITS_
VCB.MSE..25550596350.
 
25/06/2022 10,000 Duong Thi Tham 162910.250622.1
91242.
 
25/06/2022 10,000  LAM THI HUYNH CO 924787.250622.1
91152
Chuyển tiền
25/06/2022 5,000 NGUYEN THI CHAU NGAN 154280.250622.
190730
Chuyển tiền
25/06/2022 5,000 NGUYEN THI CHAU NGAN 609881.250622.
190412
Chuyển tiền
25/06/2022 10,000 TRAN THI KIM PHUONG  PARTNER.DIRECT_
DEBITS
_VCB.MSE..25549917166
 
25/06/2022 10,000 DINH VAN LAM  0351000614570 Chuyển tiền
25/06/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 038449.250622.185055. Ck
25/06/2022 10,000 NGUYEN QUOC THANG 1029242419 Chuyển tiền
25/06/2022 10,000 BUI XUAN MY  0381000508330 Chuyển tiền
25/06/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 376178.250622.1
84008.
Ung ho tre em khuyet tat vn
25/06/2022 10,000 NGUYEN XUAN TUE  0491000098620  Chuyển khoản
25/06/2022 5,000 VU TRONG TUAN 195859.250622.1
81048
Chuyển tiền
25/06/2022 1,000 TRAN KHANH TRUC 808529.250622.180957.  transfer
25/06/2022 15,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 624875.250622.
180745
 
25/06/2022 10,000 HOANG THI NGOC 584609.250622.1
75753
Chuyển khoản
25/06/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 782666.250622.175758. vi quy tre em
25/06/2022 5,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 319392.250622.17
5631
From SeABank
25/06/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ PARTNER.DIRECT
_DEBITS_
VCB.MSE..25548288996
 
25/06/2022 10,000 LE XUAN DIEU 542380.250622.
174805.
 
25/06/2022 10,000 Nguyen Vu Truong PARTNER.DIRECT_
DEBITS_
VCB.MSE..25547686629
 
25/06/2022 10,000 CAO VAN DONG PARTNER.DIRECT_
DEBITS_
VCB.MSE..25547558127
 
25/06/2022 1,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 1022370072 cc
25/06/2022 10,000 Nguyen ngoc son 879602.250622.174025.  
25/06/2022 1,000 Nguyen ngoc son 449,774,250,622,173,000  
25/06/2022 10,000 LO THI THUAN 1022287037 Chuyển tiền
25/06/2022 10,000 DOAN VAN PHUONG 0501000200156 Chuyển tiền
25/06/2022 10,000 NGUYEN TRONG BUU 721018.250622
.172735
Chuyển tiền
25/06/2022 5,000 TRAN ANH TUAN 673982.250622.1
72141
Chuyển tiền
25/06/2022 5,000 kim thu 420976.250622
.171947.
 
25/06/2022 10,000 NGUYEN THANH TUAN 416338.250622.
171839
Chuyển khoản
25/06/2022 10,000 NGUYEN THI HANH 0821000069132 Chuyển tiền
25/06/2022 10,000 NGUYEN CANH DUC ANH   0101001252345 Chuyển tiền
25/06/2022 10,000 BUI NGOC SON 1026277118  
25/06/2022 10,000 TRAN THU THANH 375226.250622.
170902.
 
25/06/2022 10,000 DANG THI TUYET HANH 774460.250622.
170750
Chuyển tiền
25/06/2022 10,000 TRAN THI THANH SUONG 449024.250622.
170401
Chuyển tiền
25/06/2022 10,000 PHAM DUC BINH 1018216819 Chuyển tiền
25/06/2022 5,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 069677.250622.165705. quy tu thien tre em
25/06/2022 10,000 NGUYEN HUU THINH 016733.250622.
165620.
 
25/06/2022 10,000 TRAN TIEN SON  156321.250622.1
65631
Chuyển tiền
25/06/2022 10,000 NGUYEN NHU THUY  653634.250622.
165548
Chuyển tiền
25/06/2022 20,000 DOAN NGOC DUC 845585.250622.165
405.VCB
Chuyển khoản
25/06/2022 10,000 NGUYEN HUU THINH 277956.250622.
164652
Chuyển khoản
25/06/2022 10,000 LE NGOC NGUYEN VU 965696.250622.
164234
Chuyển khoản
25/06/2022 10,000 Phan Van Dung 239519.250622.
163753.
 
25/06/2022 10,000 NGUYEN LAM SON 335439.250622.163301.  
25/06/2022 5,000 NGUYEN PHAM DAN KHANH 754357.250622.
163143
Chuyển tiền
25/06/2022 20,000 LE NGUYEN KIM NGAN 498365.250622.16
3138.VCB
Chuyển khoản
25/06/2022 5,000 MAI THI NHU QUYNH 836433.250622.
162549
Chuyển tiền
25/06/2022 10,000 VO VAN VU 088407.250622.
162526
Chuyển khoản
25/06/2022 10,000 NGUYEN THI THUY LINH 869140.250622.
161616
Chuyển khoản
25/06/2022 10,000 LO VAN SUNG 0551000267479 Chuyển tiền
25/06/2022 10,000 DINH THI MINH TAM 736842.250622.1
55903.
 
25/06/2022 10,000 Dinh tran hiep  801831.250622.1
55803
Chuyển khoản
25/06/2022 10,000 LE TRUONG HOANG BAC 0281000394873   
25/06/2022 10,000 Duong Sy Hoang 950734.250622.
154621
Chuyển tiền
25/06/2022 20,000 PHAN THI NGAN 634759.250622.15
4354.VCB
Chuyển khoản
25/06/2022 5,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 151703.250622.154216. nhiem vu 3
25/06/2022 10,000 NGUYEN TRUONG GIANG 814,048,250,622,154,000  
25/06/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 724608.250622.153508. hi
25/06/2022 10,000 LANH THI THANH THAO 1012717792 Chuyển tiền
25/06/2022 10,000 Nguyen Thai Tai PARTNER.DIRECT
_DEBITS_
VCB.MSE..25543250441
 
25/06/2022 10,000 Dao tien Dung 962404.250622.152921.  ck cho quy tre em khuyet tat vm
25/06/2022 10,000 HA THI HOA  PARTNER.DIRECT
_DEBITS_
VCB.MSE..25542526258
 
25/06/2022 10,000 NGO THI NHU HUYNH 942703.250622
.152424
Chuyển khoản
25/06/2022 10,000 nguyen tien thanh 612153.250622.15
2333.
 
25/06/2022 5,000 Duong Sy Hoang 911662.250622.152150. Chuyển tiền
25/06/2022 10,000 NGUYEN TIEN THONG 916470.250622
.152056
Chuyển tiền
25/06/2022 10,000 PHAM THI LIEU 0041001109963  Chuyển tiền
25/06/2022 5,000 LY MINH DUC  901612.250622.1
51418
Chuyển tiền
25/06/2022 10,000 NGUYEN THI PHUONG DOANH 713183.250622
.151217
Chuyển tiền
25/06/2022 10,000 NGUYEN MINH TRI 1021273719  
25/06/2022 20,000 NGUYEN THI ANH THU 497310.250622.1508
17.VCB
Chuyển khoản
25/06/2022 10,000 LAM THI CAM TIEN PARTNER.DIRECT_
DEBITS_
VCB.MSE..25541745
551Mo
 
25/06/2022 10,000 HOANG THI DAO 709599.250622.
150501
Chuyển tiền
25/06/2022 5,000 DAO ANH THAI  884181.250622.
150223
Chuyển tiền
25/06/2022 10,000 TRAN THIEN DINH 1021227935  
25/06/2022 10,000 NGUYEN THANH CONG  605231.250622.14
5138.
Chuyển tiền
25/06/2022 10,000 LE VAN THUY PARTNER.DIRECT_D
EBITS_
VCB.MSE..25541107357
 
25/06/2022 10,000 PHUNG ONG LAI 774874.250622.
144006
Chuyển khoản
25/06/2022 10,000 NGUYEN THUY TRANG 773902.250622.
143950
Chuyển khoản
25/06/2022 20,000 DOAN TRAN GIANG TIEN 783190.250622.1
43915
Chuyển tiền
25/06/2022 10,000 NGUYEN THI NHU Y PARTNER.DIRECT_
DEBITS_
VCB.MSE..25540981392
 
25/06/2022 10,000 PHUNG ONG LAI 509405.250622.
143215
Chuyển khoản
25/06/2022 10,000 BUI THI BICH QUY  PARTNER.DIRECT
_DEBITS_
VCB.MSE..25541008597
 
25/06/2022 1 NGUYEN VU LOC  690460.250622.1
42407
Chuyển tiền
25/06/2022 10,000 TRINH TRUNG HIEU 805229.250622.1
41141.
 
25/06/2022 5,000 DOAN THI THU HA 361511.250622.
140818
Chuyển tiền
25/06/2022 5,000 LE THI TIEN 0281000333579 Chuyển tiền
25/06/2022 5,000 NGUYEN NHU KHOA 1028219995 Chuyển tiền
25/06/2022 10,000 NGUYEN THI THOM 400983.250622.
135637
Chuyển khoản
25/06/2022 10,000 CHAU TUONE 773666.250622.
134911.
Chuyển tiền
25/06/2022 5,000 Vu Tien Kinh 764766.250622.
134357.
 
25/06/2022 10,000 LE DUC THUAN 565247.250622.1
33833.
Chuyển khoản
25/06/2022 10,000 NONG THI NGAN 1023186171 Chuyển tiền
25/06/2022 20,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 035551.250622.133056.
ZP68L11CC3IP 220625000207483 
 
25/06/2022 10,000 LE VAN DUONG 747167.250622.13
2817
Chuyển tiền
25/06/2022 10,000 NGUYEN THI THU 311844.250622.132647.  
25/06/2022 5,000 TRINH XUAN MINH 735394.250622.
131908
Chuyển tiền
25/06/2022 10,000 HUYNH THI NGOC KIM TRAM 662465.250622.
131854
Chuyển tiền
25/06/2022 1,000 PHAM DANG KHOA 1028385887  transfer
25/06/2022 10,000 NGUYEN THI ANH MAI 729950.250622
.131555. 
Chuyển tiền
25/06/2022 10,000 DANG THI NGAN  270180.250622.1
31353
Chuyển khoản
25/06/2022 10,000 NGUYEN QUOC THANH  476528.250622.
131234
Chuyển khoản
25/06/2022 10,000 PHUNG VAN KHANH 469068.250622.1
31025
Chuyển khoản
25/06/2022 10,000 HO MINH TAM 254667.250622
.130915 
Chuyển khoản
25/06/2022 10,000 LE HOANG DIEM 754576.250622
.130915
Chuyển tiền
25/06/2022 10,000 DUONG THI NHAM 463604.250622.
130856
Chuyển khoản
25/06/2022 10,000 Y NUN 710807.250622.
130237.
 
25/06/2022 10,000 TRAN QUOC TUAN 0081001347740  Chuyển tiền
25/06/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ PARTNER.DIRECT_
DEBITS
_VCB.MSE..25537527089
hi
25/06/2022 10,000 TRAN QUOC TRONG  424965.250622.
125910
Chuyển khoản
25/06/2022 5,000 LE VAN QUYET 1018463693 Chuyển tiền
25/06/2022 10,000 HOANG VAN BACH 568377.250622.1
25624
Chuyển tiền
25/06/2022 5,000 DO DANH MANH 698779.250622.1
25457
Chuyển tiền
25/06/2022 10,000 NGUYEN VAN LAM  797555.250622.0
0513
 
25/06/2022 10,000 PHAN MINH NGHIA 9794860025 Chuyển tiền
25/06/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ PARTNER.DIRECT_D
EBITS_
VCB.MSE..25536956909
 
25/06/2022 20,000 DAM THI SAM  882663.250622.1
24442.VCB
Chuyển khoản
25/06/2022 10,000 le va phuong 786907.250622.0
03927.
 
25/06/2022 20,000 TRAN THANH BAC  578788.250622.1
23244
Chuyển tiền
25/06/2022 10,000 VU THI THUY LINH 626444.250622.
123112
Chuyển tiền
25/06/2022 5,000 TRAN THI TO UYEN 553408.250622.
122751
Chuyển tiền
25/06/2022 10,000 NGUYEN HUU HOANG 0481000837630 Chuyển tiền
25/06/2022 10,000 TRAN MY HIEN 725519.250622.1
22659
Chuyển tiền
25/06/2022 5,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 642461.250622.122601. quy tu thien tre em
25/06/2022 10,000 VU QUYNH VY TRINH PARTNER.DIRECT_
DEBITS_
VCB.MSE..25535944110
 
25/06/2022 10,000 NGUYEN THI HOAI 1027939612 Chuyển tiền
25/06/2022 20,000 LE THI UT 831624.250622.
121031.VCB
Chuyển khoản
25/06/2022 20,000 NGHIEM THI HONG NGAT 607772.250622.120
647.VCB
Chuyển khoản
25/06/2022 10,000 NGUYEN THI BICH LOAN 688666.250622.1
20118
Chuyển tiền
25/06/2022 20,000 NGUYEN PHUOC MINH 275594.250622.1
20115.VCB
Chuyển khoản
25/06/2022 1,000 PHAM DANG KHOA 1028385887 transfer
25/06/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 330,632,250,622,115,000 .UH
25/06/2022 10,000 DOAN TRONG THUY 806041.250622.
114728
Chuyển khoản
25/06/2022 20,000 DAM NGOC LINH 314068.250622.1145
14.VCB
Chuyển khoản
25/06/2022 10,000 NGUYEN XUAN THAI PARTNER.DIRECT_
DEBITS_
VCB.MSE..25534673710
 
25/06/2022 20,000 NGUYEN PHUOC BINH 673384.250622.11
3433.VCB
Chuyển khoản
25/06/2022 10,000 DANG TRUNG TIEN 085019.250622.1
13336
Chuyển khoản
25/06/2022 20,000 HOANG THI MAI 628200.250622.11
3348.VCB
Chuyển khoản
25/06/2022 10,000 NGUYEN THI MINH THAO 177502.250622
.112908
Chuyển tiền
25/06/2022 10,000 VU VAN HOA 228927.250622.
112827.
 
25/06/2022 20,000 BUI THI LIEN  299740.250622.112
819.VCB
Chuyển khoản
25/06/2022 20,000 LE THUY DUONG 278012.250622.
111612
Chuyển tiền
25/06/2022 10,000 DANG THI THE 599493.250622.
111031.
 
25/06/2022 20,000 HOANG THI QUYEN 867539.250622.110
427.VCB
Chuyển khoản
25/06/2022 20,000 NGUYEN MINH DUC 679590.250622.110
119.VCB
Chuyển khoản
25/06/2022 5,000 Ro cham xoan 170048.250622.
110105.
 
25/06/2022 10,000 VO KIM NHAN  238041.250622.1
10032
Chuyển tiền
25/06/2022 5,000 NGUYEN HOANG HAI LY  679751.250622
.105858
Chuyển tiền
25/06/2022 10,000 MAI CONG HUYNH 0721000667907 Chuyển tiền
25/06/2022 10,000 HOANG THI KIM ANH PARTNER.DIRECT_
DEBITS_
VCB.MSE..25533231731
 
25/06/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 587876.250622.105032. ck tu thien
25/06/2022 10,000 TRAN THI HANG 1021346594 Chuyển tiền
25/06/2022 5,000 NGUYEN PHUONG THAO 0451000485163 Chuyển tiền
25/06/2022 10,000 TRINH TRUNG HIEU 864987.250622.
103834.
 
25/06/2022 5,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 052397.250622
.103721
 
25/06/2022 10,000 VU MINH CHINH 398714.250622.1
01602.
 
25/06/2022 10,000 AU QUANG DUNG 924230.250622.1
01156
Chuyển khoản
25/06/2022 10,000 VO THI THOAI TIEN 0181003516654 Chuyển tiền
25/06/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 855967.250622.
095544.
Gui tu thien
25/06/2022 10,000 HA HONG PHONG 844984.250622.0
95313.
 
25/06/2022 10,000 HA MINH THINH 663269.250622.
095049.
 
25/06/2022 10,000 TRAN THI LE 806063.250622.09
4404
Chuyển khoản
25/06/2022 15,000 PHAM VIET DUC  762662.250622.0
93927
Chuyển khoản
25/06/2022 10,000 NGUYEN LINH TAM 730085.250622.0
93547.
Chuyển tiền
25/06/2022 10,000 NGUYEN VAN MANH 748497.250622.
093042
Chuyển khoản
25/06/2022 10,000 CHAU BAO QUOC 0461000637892 Chuyển tiền
25/06/2022 20,000 NGUYEN VAN HAU 742660.250622.
092222.VCB
Chuyển khoản
25/06/2022 20,000 LE VAN THANH 0071001197163  Chuyển tiền
25/06/2022 10,000 LO VAN MANH 695236.250622.0
91805.
 
25/06/2022 10,000 trieu ton yet 622472.250622
.085936.
 
25/06/2022 100,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0481000178445 Tao phuoc
25/06/2022 5,000 Vo Minh Thien  949373.250622.0
75824
Chuyển tiền
25/06/2022 1,000 NGUYEN THU THY  967552.250622.0
71943.
Transfer
25/06/2022 1,000 TRAN KHANH TRUC 491199.250622.071730.  transfer
25/06/2022 1,000 NGUYEN DUC VIET  964374.250622.0
71551.
Transfer
25/06/2022 1,000 PHAM DANG KHOA 1028385887 Transfer
25/06/2022 1,000 NGUYEN THANH LAM 1027485875 Transfer
25/06/2022 50,000 DANG THI THUY 0291000272468 Chuyển tiền
25/06/2022 10,000 CHU THUY HANG 164664.250622.
061753
Chuyển khoản
25/06/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0861000089109 Sinh viên
25/06/2022 100,000 TRINH QUANG LONG 0071005679972 Chuyển tiền
Tổng số 22,021,471      
Bảng tổng hợp nguồn vận động từ các nhà hảo tâm tại ngân hànVietinbank
(Từ ngày 19/6/2022 đến 25/6/2022)
NT Số tiền Tên nhà hảo tâm ủng hộ Quỹ Số tài khoản/ tham chiếu Ghi chú
24/06/2022 75,000 NGUYEN THI NGOC HUE 108869369256 chuc cac em nho luon hanh phuc TNMU
         
Tổng số 75,000      
Bảng tổng hợp nguồn vận động từ các nhà hảo tâm tại ngân hàng Sacombank
(Từ ngày 19/6/2022 đến 25/6/2022)
NT Số tiền Tên nhà hảo tâm ủng hộ Quỹ Số tài khoản/ tham chiếu Ghi chú
20/06/2022 50,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ EWX230432268  Ủng hộ Quỹ
20/06/2022 20,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ EWX230447566  Ủng hộ Quỹ
21/06/2022 5,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ EWX230581608  toi vui ve tang stien cho qtekt
21/06/2022 100,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ EWX230609779 Ủng hộ Quỹ
21/06/2022 100,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ EWX230981767  Ủng hộ Quỹ
22/06/2022 100,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ EWX231268606  Ủng hộ Quỹ
22/06/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ EWX231297479  toi vui ve tang stien tren cho qkt
23/06/2022 5,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ EWX231785728  toi vui ve tang stien tren cho qkt
23/06/2022 40,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ EWX231990417  Ủng hộ Quỹ
25/06/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ EWX232791474  Ủng hộ Quỹ
25/06/2022 2,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ EWX232862155  Ủng hộ Quỹ
25/06/2022 100,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ EWX232987894  Ủng hộ Quỹ
26/06/2022 100,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ EWX233052093 Ủng hộ Quỹ
26/06/2022 50,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ EWX233170384  Ủng hộ Quỹ
26/06/2022 20,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ EWX233175639  Ủng hộ Quỹ
         
Tổng số 712,000      

Bảng tổng hợp nguồn vận động từ các nhà hảo tâm bằng hiện vật
(Từ ngày 19/6/2022 đến 25/6/2022)
NT Số tiền Tên nhà hảo tâm ủng hộ Quỹ Số tài khoản/ tham chiếu Ghi chú
         
         
         
         
Tổng số 0      

Văn phòng Quỹ Vì trẻ em khuyết tật Việt Nam tại Hà Nội
 
 
 
 
 
Trang inGửi bạn bè Chia sẻ trên facebook  Chia sẻ trên twitterThảo luậnXem thảo luận
Thông tin khác:
Xem nhiều nhất
Tiêu điểm
Thông tin ủng hộ từ thiện
Quỹ Vì Trẻ Em Khuyết tật
1) Tên tài khoản: "Quỹ Vì trẻ em khuyết tật"
  Số tài khoản VNĐ: 00110 0381 4022
                       CIF: 481 3569
  Số tài khoản USD: 00113 7381 4041 
                       CIF: 481 3569
  Swift Code: BFTVVNVX 001
  Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam
  (Vietcombank)

Sở giao dịch
Địa chỉ: 
11 Láng Hạ, phường Thành Công, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội (Địa chỉ cũ: 31-33 Ngô Quyền, phường Hàng Bài, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội).
 2) Tên Tài khoản: Quỹ Vì trẻ em khuyết tật Việt Nam
Số TK: 121000034371 Tại Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam  - CN Hai Bà Trưng Hà Nội


3)Tên Tài khoản: Quỹ Vì trẻ em khuyết tật Việt Nam
Số TK: 060095268466 Tại Ngân hàng Sacombank chi nhánh Bình Chánh TP Hồ Chí Minh

 
Nội dung chuyển khoản: Ủng hộ "Quỹ Vì trẻ em khuyết tật Việt Nam".
Đường dây nóng: 0912.015.557
Mới cập nhật
Cô bé 10 tuổi bị ung thư trong "Chuyến bay của Linh - Điều ước thứ 7" đã qua đời
Bạn biết đến Quỹ Vì Trẻ Em Khuyết Tật bằng phương tiện
Mạng internet
Truyền hình
Truyền thanh
Khác
Thiết kế web: OnIP™