Danh ngôn:
Chủ nhật, 01/10/2023
TẤM LÒNG HẢO TÂM

Danh sách các nhà hảo tâm (Từ ngày 01/7/2022) đến ngày 10/7/2022)

Cập nhật lúc 15:21 21/07/2022
Bảng tổng hợp nguồn vận động từ các nhà hảo tâm (từ ngày 01/7/2022 đến ngày 10/7/2022)
Quỹ Vì trẻ em Khuyết tật Việt Nam

Vp HN: Số 25 Vũ Trọng Phụng, Phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân, Tp Hà Nội
Vp HCM: Số 15 Tú Xương, phường Võ Thị Sáu, quận 3, Tp Hồ Chí Minh
Bảng tổng hợp nguồn vận động từ các nhà hảo tâm tại ngân hàng Vietcombank
(Từ ngày 01/7/2022 đến 10/7/2022)
NT Số tiền Tên nhà hảo tâm ủng hộ Quỹ Số tài khoản/ tham chiếu Ghi chú
01/07/2022 5,000.00 NGUYEN THI MUI 620645.010722.
223916
Chuyển tiền
01/07/2022 20,000.00 NGUYEN KHANH LINH 1017920038 Chuyển tiền
01/07/2022 20,000.00 DAO PHUONG MAI 1017920255 Ủng hộ Quỹ
01/07/2022 30,000.00 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 1020511924 Chuc cac em hanh phuc rang ro nhu hoa mat troi
01/07/2022 30,000.00 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0101001236177 Từ thiện
01/07/2022 10,000.00 TRAN THI PHUONG NGA 341071.010722
.214030
Ủng hộ
01/07/2022 50,000.00 LE HUE MINH  PARTNER.DIRECT_
DEBITS_
VCB.MSE..25777776900
 
01/07/2022 10,000.00 LE THI THANH TRUC 288224.010722
.212331
Chuyển khoản
01/07/2022 10,000.00 DANG LAM MAI KA 9787771101 NGO THI HUONG chuyen tien
01/07/2022 20,000.00 VO THI THUONG  1024990421 Chuyển tiền
01/07/2022 10,000.00 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 205615.010722.2
05939
 
01/07/2022 100,000.00 NGUYEN TUAN HIEP  0441000790149  
01/07/2022 10,000.00 Huynh Quoc nhut 189139.010722.2
05454.
 
01/07/2022 10,000.00 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 892908.010722
.204123.
Chuyen tien quy kt
01/07/2022 10,000.00 DANG THI LIEN PARTNER.DIRECT_DEBITS_
VCB.MSE..25776422348
 
01/07/2022 10,000.00 NGUYEN THANH HIEN 701914.010722.
202631.
Chuyển tiền
01/07/2022 10,000.00 LO VAN HUNG 102656541 Chuyển tiền
01/07/2022 200,000.00 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 454817.010722.202238. May man va binh an se den voi cac ban
01/07/2022 5,000.00 BUI VAN TUAN 705767.010722.
202142.
Chuyển tiền
01/07/2022 10,000.00 THAN DUC TIEN  0721000598659 Bi
01/07/2022 5,000.00 LE THI CAM TU 174050.010722.200229.  Chuyển tiền
01/07/2022 15,000.00 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 815972.010722.200041. Chuyển tiền
01/07/2022 5,000.00 NGUYEN THI THAO 154682.010722.195904. Chuyển tiền
01/07/2022 10,000.00 PHAM THI YEN  0731000821116 Chuyển tiền
01/07/2022 20,000.00 NGUYEN TU XUAN VINH  089124.010722.195449.VCB Chuyển khoản
01/07/2022 5,000.00 NGUYEN MAI TRUNG BEN 795138.010722.194951.  Chuyển tiền
01/07/2022 10,000.00 DANG THI LIEN PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE..25773607240.  
01/07/2022 10,000.00 LUONG TRAN QUOC TINH PARTNER.DIRECT_DEBITS_
VCB.MSE..25774010254
 
01/07/2022 20,000.00 HO THI NHU Y 903829.010722.
193546.
Chuyển khoản
01/07/2022 10,000.00 MA THI THAO 900617.010722.1
93452.
 
01/07/2022 10,000.00 DO NGOC LUAN 1015736313 Chuyển tiền
01/07/2022 10,000.00 DINH NGOC BIEN 602962.010722.
191609
Chuyển tiền
01/07/2022 10,000.00 NGUYEN TU ANH 383331.010722.191257.  Chuyển tiền
01/07/2022 10,000.00 MA THI CHU  391999.010722.191231. Chuyển khoản
01/07/2022 10,000.00 SUNG A TU  724257.010722
.191158.
Chuyển tiền
01/07/2022 10,000.00 PHAM THI KIEU TRINH 0381000404312 Chuyển tiền
01/07/2022 10,000.00 BUI THI NGA  0031000205641 Chuyển tiền
01/07/2022 20,000.00 HO VAN THUONG 479886.010722.18
5439.VCB
Chuyển khoản
01/07/2022 20,000.00 HOANG TRONG PHAP 420299.010722.1
85340.VCB
Chuyển khoản
01/07/2022 10,000.00 TRAN VAN TAI PARTNER.DIRECT_DEBITS_
VCB.MSE..25771964693
 
01/07/2022 10,000.00 Nguyen hong linh 010127.010722.185104.  
01/07/2022 20,000.00 BUI THE HOANG  724423.010722.
184823.
Chuyển khoản
01/07/2022 10,000.00 MA VAN TIEN  0731000899753  Chuyển tiền
01/07/2022 20,000.00 HOANG TRONG PHAP 249048.010722.1834
09.VCB
Chuyển khoản
01/07/2022 5,000.00 DUONG QUANG DUC 643068.010722.
183212. 
Chuyển tiền
01/07/2022 10,000.00 LE THI MY DUYEN 0271000998789  Chuyển tiền
01/07/2022 20,000.00 CHUONG VAN TINH  945311.010722.18
2905.VCB
Chuyển khoản
01/07/2022 10,000.00 LA THANH TUYET 176485.010722.182818.  ck
01/07/2022 10,000.00 HOANG DUC TINH 639349.010722.182722.  Chuyển khoản
01/07/2022 10,000.00 PHAM HOANG PHUC 633568.010722.182551.  Chuyển khoản
01/07/2022 5,000.00 HUYNH THI THU TAM 934966.010722.181302. Chuyển tiền
01/07/2022 10,000.00 PHAN VAN MANH 583245.010722.
181218.
Chuyển khoản
01/07/2022 5,000.00 NGUYEN THI THUY HIEN 1017921132 Chuyển tiền
01/07/2022 10,000.00 LE TRUNG LUC  1023896065 Chuyển tiền
01/07/2022 10,000.00 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 922776.010722.181020. T thin
01/07/2022 10,000.00 Vu dinh tung 564528.010722
.180736. 
Chuyển khoản
01/07/2022 10,000.00 LE THI thu 590633.010722
.180641. 
Chuyển tiền
01/07/2022 10,000.00 PHAM HOANG CUNG PARTNER.DIRECT_DEBITS_
VCB.MSE..25770299804
 
01/07/2022 10,000.00 LE THO TRUONG  143821.010722.175952. Chuyển khoản
01/07/2022 40,000.00 DINH THI HUE 126486.010722.
175509. 
Chuyển khoản
01/07/2022 10,000.00 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ PARTNER.DIRECT_DEBITS_
VCB.MSE..25769453425
Quỹ từ thiện
01/07/2022 10,000.00 LE QUOC THANG 812938.010722.
174750
Chuyển tiền
01/07/2022 20,000.00 DAO VAN CUONG  152093.010722.17
4232.VCB
Chuyển khoản
01/07/2022 10,000.00 nguyen tai tich 425480.010722.173536.  
01/07/2022 5,000.00 LE DANG HUNG  943256.010722
.173457.
Chuyển tiền
01/07/2022 20,000.00 PHAM THI HOANG YEN 163378.010722.1
72934. 
Chuyển tiền
01/07/2022 10,000.00 NGUYEN MINH PHUC 942415.010722.
172614.
 
01/07/2022 20,000.00 NGUYEN THI BE DUYEN 413793.010722.
172601
Chuyển tiền
01/07/2022 1 NGUYEN VU LOC 932578.010722.1
71949.
Chuyển tiền
01/07/2022 10,000.00 NGUYEN CONG VIET  1026920526 Chuyển tiền
01/07/2022 10,000.00 PHUNG XUAN HAI  953700.010722
.170910
Chuyển khoản
01/07/2022 10,000.00 TRAN THE HUNG  162793.010722
.170706.
Chuyển tiền
01/07/2022 10,000.00 NGUYEN THI TIEN TIEN PARTNER.DIRECT_DEBITS_
VCB.MSE..25767543629
 
01/07/2022 20,000.00 BUI TRUNG HIEU 300409.010722.165
500.VCB
Chuyển khoản
01/07/2022 10,000.00 NGUYEN HUU LINH 0281000388418   
01/07/2022 10,000.00 PHAM THI HONG TRANG 0181003459580 Chuyển tiền
01/07/2022 10,000.00 nguyen thi thuy anh 227702.010722.1
65219.
 
01/07/2022 10,000.00 TRINH VAN DONG 851299.010722.1
64855. 
Chuyển tiền
01/07/2022 10,000.00 Nguyen van hien 717568.010722.164719.  
01/07/2022 20,000.00 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 110751.010722.
164717.
Chuyển tiền
01/07/2022 10,000.00 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 235654.010722.164527. Quyen gop, huong ung
01/07/2022 10,000.00 LE THUY XUAN HUONG 907018.010722.
164511.
Chuyển tiền
01/07/2022 10,000.00 LE DO DUY  0281000563879 Chuyển tiền
01/07/2022 20,000.00 TRIEU VAN GIAP 819112.010722.163620.  
01/07/2022 10,000.00 TRUONG TRONG DUC PARTNER.DIRECT_DEBITS_
VCB.MSE..25766632407
 
01/07/2022 10,000.00 DOAN THI MINH 090790.010722.162157.  Chuyển khoản
01/07/2022 50,000.00 Nguyen Thi Thuy 440586.010722.
161918. 
Chuyển 
01/07/2022 6,000.00 NGUYEN VAN HINH 887467.010722.
161849. 
Chuyển tiền
01/07/2022 10,000.00 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 769675.010722.
161633.
Chuyển tiền
01/07/2022 10,000.00 PHAN THI TUYET NGA  0561000587032  Quy vi tre e khuyet tat vn
01/07/2022 10,000.00 VU THI UYEN 036696.010722.
160915. 
Chuyển khoản
01/07/2022 10,000.00 THAI THI LAI PARTNER.DIRECT_DEBITS_
VCB.MSE..25765096470.
 
01/07/2022 20,000.00 BUI THI HUYEN 998418.010722.
160017.
Chuyển khoản
01/07/2022 10,000.00 DANG TUNG NINH 873341.010722.1
55851. 
Chuyển tiền
01/07/2022 20,000.00 NGUYEN THI MY NHAN 571174.010722.155
251.VCB;
Chuyển khoản
01/07/2022 10,000.00 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 959265.010722
.155107.
 
01/07/2022 20,000.00 nguyen thi tien 706646.010722.1
55029.
 
01/07/2022 10,000.00 TRAN DUY LONG 0281000443041  
01/07/2022 20,000.00 DINH QUANG TUNG 923007.010722
.154302. 
Chuyển khoản
01/07/2022 10,000.00 NGUYEN THAO NHI 610281.010722
.153743. 
Chuyển khoản
01/07/2022 20,000.00 THAI NHU Y PARTNER.DIRECT_DEBITS_
VCB.MSE..25763907519.
 
01/07/2022 5,000.00 HOANG DANG VIET ANH 1017921122 Chuyển tiền
01/07/2022 5,000.00 HOANG QUOC VIET 1027162995 Chuyển tiền
01/07/2022 10,000.00 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 837255.010722.
152233.
 
01/07/2022 10,000.00 Dao quang thai 538721.010722.151726.  
01/07/2022 10,000.00 NGUYEN THI BICH QUYEN 826269.010722.151303. Chuyển tiền
01/07/2022 10,000.00 PHAN THI LAN  1014661697 Chuyển tiền
01/07/2022 10,000.00 HO THI NGA PARTNER.DIRECT_DEBITS_
VCB.MSE..25763351438.
 
01/07/2022 300,000.00 Pham Dang Anh Thu 838334.010722.1
50843.
tang cac be
01/07/2022 10,000.00 NGUYEN TRUNG KIEN 1018846533 Chuyển tiền
01/07/2022 10,000.00 NGUYEN NGOC NAM 671534.010722.1
45955.
Chuyển tiền
01/07/2022 10,000.00 LO VAN PHUOC 0961000034469   
01/07/2022 10,000.00 Le Hoang Phuc PARTNER.DIRECT_DEBITS_
VCB.MSE..25762443717.
 
01/07/2022 10,000.00 LU A CHANG 9987704994 Chuyển tiền
01/07/2022 10,000.00 NGUYEN NGOC MANH 235109.010722.144814.  
01/07/2022 10,000.00 HUYNH VAN QUANG 440063.010722.
144708. 
Chuyển khoản
01/07/2022 10,000.00 NGUYEN VAN MEN PARTNER.DIRECT_DEBITS_
VCB.MSE..25761767759.
 
01/07/2022 10,000.00 MAI TRUNG DUNG 427722.010722.
144310. 
Chuyển khoản
01/07/2022 10,000.00 nguyen huu thang PARTNER.DIRECT_DEBITS_
VCB.MSE..25761696610.
 
01/07/2022 10,000.00 KSOR SANH PARTNER.DIRECT_DEBITS_
VCB.MSE..25761507656.
 
01/07/2022 10,000.00 NGUYEN VAN SANG  411212.010722.143753. Chuyển khoản
01/07/2022 50,000.00 HOANG THI KIM NGAN 621569.010722.
143529.
CHUYEN KHOAN tu thien quy VTEKT
01/07/2022 10,000.00 TRAN DANG KHUONG  176552.010722.1
42919.
Chuyển tiền
01/07/2022 10,000.00 NGUYEN DUC LAI 841860.010722.142849.  Chuyển tiền
01/07/2022 10,000.00 Nguyen minh thu 955795.010722.142831.  
01/07/2022 10,000.00 BUI NGUYEN CONG DINH 627322.010722.
142639. 
Chuyển khoản
01/07/2022 10,000.00 DOAN NGOC SON 372830.010722
.142456.
Chuyển khoản
01/07/2022 20,000.00 VU VAN TUAN 619757.010722
.142422. 
Chuyển khoản
01/07/2022 10,000.00 NGUYEN ANH TUAN PARTNER.DIRECT_DEBITS_
VCB.MSE..25761321198.
Chuyển tiền
01/07/2022 10,000.00 NGUYEN THI XUAN 1014884577 Chuyển tiền
01/07/2022 20,000.00 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 282755.010722.141251. Sos
01/07/2022 10,000.00 TRAN THI BICH VAN 318455.010722.
140549. 
Chuyển khoản
01/07/2022 20,000.00 LY HONG LIEN 022149.010722.140
342.VCB;
Chuyển khoản
01/07/2022 5,000.00 TRINH MINH THANH 920805.010722.140226.  Chuyển tiền
01/07/2022 10,000.00 NGUYEN VAN THANG 1020736233 Chuyển tiền
01/07/2022 10,000.00 Nguyen Thi Qui Nhat 014029.010722.
135750.
 
01/07/2022 10,000.00 VO TAN TAI 0181002844523 Chuyển tiền
01/07/2022 10,000.00 BUI VAN LONG 265011.010722.134620.  Chuyển khoản
01/07/2022 10,000.00 HO THI TAY 005605.010722.134029.  
01/07/2022 20,000.00 PHAM VAN HUYNH 568296.010722.1339
28.VCB
Chuyển khoản
01/07/2022 10,000.00 NGUYEN THI THUY VI 754066.010722.133925.  Chuyển tiền
01/07/2022 5,000.00 NGUYEN THI HOANG TUYET 1024086418 Quy tu thien tre em
01/07/2022 10,000.00 MAI HUYNH THUY DUONG 0291000300472 Chuyển tiền
01/07/2022 10,000.00 DONG LOAN  PARTNER.DIRECT_DEBITS_
VCB.MSE..25759420297.
 
01/07/2022 5,000.00 DUONG TRAN DUC BAO 954900.010722.
132535. 
Chuyển tiền
01/07/2022 50,000.00 Hoang van 132461.010722.1
32450.
 
01/07/2022 10,000.00 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 436213.01072
2.132408.
 
01/07/2022 20,000.00 Cao Thi My Linh 378899.010722.132341.  
01/07/2022 20,000.00 NGUYEN UY VINH 604444.010722.13232
4.VCB;
 
01/07/2022 20,000.00 PHAM PHU TRUNG 431140.010722.1
32225. 
Chuyển khoản
01/07/2022 10,000.00 HA VAN NGHI 042713.010722.1
32230. 
Chuyển tiền
01/07/2022 10,000.00 TRAN LUONG TUAN 848429.010722.1
31955.
 
01/07/2022 10,000.00 NGO MINH DOAN 167649.010722.131732.  Chuyển tiền
01/07/2022 10,000.00 DUONG THANH TUYEN 970486.010722.
131001. 
Chuyển tiền
01/07/2022 5,000.00 NGUYEN THAO LINH  107090.010722.
130954.
Chuyển tiền
01/07/2022 10,000.00 NGO THI THU THUY 280391.010722
.130613.
 
01/07/2022 10,000.00 DOAN TAN TAI 365354.010722.125900.  Chuyển khoản
01/07/2022 10,000.00 NGUYEN TUAN ANH 140023.010722.125412.  Chuyển khoản
01/07/2022 20,000.00 NGUYEN DUY LUAT 345792.010722.125153.  Chuyển khoản
01/07/2022 10,000.00 LY MINH QUANG 130122.010722.125012.  Chuyển khoản
01/07/2022 10,000.00 PHAM THI NGOC BICH 1020509911 Chuyển tiền
01/07/2022 20,000.00 PHAM THI THUY 127173.010722.
124907. 
Chuyển khoản
01/07/2022 10,000.00 DO HUU TRUONG 677185.010722.124851.  
01/07/2022 5,000.00 PHAM THI THUY HANG 805358.010722.124521.  Chuyển tiền
01/07/2022 10,000.00 BA DINH TU 1021897023  
01/07/2022 10,000.00 HA MINH TRI  0541000298341  
01/07/2022 5,000.00 PHAM MINH NHAT 794010.010722.1
23749
Chuyen tien tu thien
01/07/2022 1,000.00 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 1025006778 sdg
01/07/2022 10,000.00 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 302298.010722.123713. Ung ho quy vi tre em
01/07/2022 10,000.00 NGUYEN PHU TRONG 297978.010722.
123551. 
Chuyển khoản
01/07/2022 20,000.00 LAM NGO HOANG NHU PHONG 075122.010722.122948.  Chuyển khoản
01/07/2022 20,000.00 NGUYEN VAN RI EM  208985.010722.122648.VCB;0011003814022;chuyen khoan Chuyển khoản
01/07/2022 10,000.00 NGUYEN THI NHUNG 057603.010722.122339.  Chuyển khoản
01/07/2022 10,000.00 NGUYEN THUY LINH 251702.010722.122155.  Chuyển khoản
01/07/2022 5,000.00 NGUYEN HOANG PHUC 1018130535 Chuyển tiền
01/07/2022 10,000.00 TRAN XUAN MINH 207705.010722.120915.  Chuyển khoản
01/07/2022 10,000.00 BUI THI QUYEN 879019.010722.120532.  Chuyển tiền
01/07/2022 10,000.00 DUONG VAN HOANG 191028.010722.120433.  Chuyển khoản
01/07/2022 5,000.00 NGUYEN HUYNH CAM TU 733467.010722.120403.  Chuyển tiền
01/07/2022 10,000.00 NGUYEN THI LAN 0071001090861 Chuyển tiền
01/07/2022 20,000.00 NGUYEN THI VAN  986720.010722.115953. Chuyển khoản
01/07/2022 10,000.00 LY VAN XUYEN  726113.010722.115908. Chuyển tiền
01/07/2022 10,000.00 HUYNH VU TRI LUAN PARTNER.DIRECT_DEBITS_
VCB.MSE..25755166875.
 
01/07/2022 10,000.00 Ha Son Hai ly 100111.010722.115303.  
01/07/2022 10,000.00 Vu Thi My Duyen 929546.010722.114211. Chuyển khoản
01/07/2022 3,000.00 DOAN THI KHANH HUYEN  0201000728442 ung ho quy
01/07/2022 10,000.00 TO THI MY NHAN 719227.010722.1
13652.
 
01/07/2022 10,000.00 TRAN KIM PHU 1013122773 Từ thiện
01/07/2022 10,000.00 Pham Quang Van  118768.010722.112428. Chuyển tiền
01/07/2022 10,000.00 LE VUONG THI HANH DOAN PARTNER.DIRECT_DEBITS_
VCB.MSE..25754149963.
 
01/07/2022 10,000.00 HO VAN NGOC 817388.010722.112114.  Chuyển tiền
01/07/2022 10,000.00 DUY THI KIM LUYEN 007605.010722.111647.  Chuyển khoản
01/07/2022 5,000.00 NGUYEN HUYNH MY 626034.010722.111225.  Chuyển tiền
01/07/2022 10,000.00 TRUONG NGOC VU SHGD:10019457.DD
:220701.
 
01/07/2022 5,000.00 NGUYEN VIET HOANG 323006.010722.110306. Chuyển tiền
01/07/2022 20,000.00 DINH DUC VAN 031135.010722.1100
31.VCB;
Chuyển khoản
01/07/2022 5,000.00 KA THIEM  592088.010722.10
5720.
Chuyển tiền
01/07/2022 10,000.00 Nguyen Thi Hong 827264.010722.1
05029.
 
01/07/2022 10,000.00 NGUYEN VAN HIEU 840077.010722.104956.  
01/07/2022 10,000.00 NGUYEN VAN CUONG  0071001337347 Chuyển tiền
01/07/2022 5,000.00 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 870265.010722.10
4302.
 
01/07/2022 10,000.00 VU THE LONG 813950.010722.102856.  
01/07/2022 200,000.00 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 800363.010722.102714. Vo chong QKHY ung ho Quy VTEKTVN T7.22
01/07/2022 5,000.00 DUONG THI SAU 803306.010722.10
2610. 
ck
01/07/2022 20,000.00 NGUYEN THI NGA 0351000723054 Chuyển tiền
01/07/2022 20,000.00 PHAM THI HOAI THUONG 574781.010722.09
5633.
 
01/07/2022 10,000.00 LY THI NHUNG 0381000579340  tran thanh dong
01/07/2022 20,000.00 BUI THI HANH  857278.010722.0
95057.VCB
Chuyển khoản
01/07/2022 10,000.00 VO DUY PHUONG 242281.010722.
094404.
Chuyển tiền
01/07/2022 10,000.00 NGUYEN NGOC KHANH AN 609684.010722.093652. Chuyển khoản
01/07/2022 10,000.00 HO THI HONG  455730.010722.093312.  
01/07/2022 10,000.00 CAO DUC THANH SHGD:10009871.DD:
220701.
 
01/07/2022 500,000.00 HUYNH ANH HIEU 475635.010722.0
92520.
Chuyển khoản
01/07/2022 10,000.00 TRAN QUOC DUNG 1013357285 Chuyển tiền
01/07/2022 10,000.00 PHAM VAN THUA 453950.010722.092113.  
01/07/2022 10,000.00 DO THANH PHUOC SHGD:10007566.DD
:220701
Phuoc
01/07/2022 10,000.00 DO THANH PHUOC SHGD:10007290.DD:220701. Phuoc
01/07/2022 300,000.00  NGUYEN THI HUONG LAN 0491000049220 Ung ho quy vi tre em khuyet tat vn
01/07/2022 500,000.00 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0111001377418 Quy vi tre em khuyet tat
01/07/2022 10,000.00 CAO DUC THANH SHGD:10010008.DD:
220701.
 
01/07/2022 20,000.00 VU TIEN DA SHGD:10008357.DD
:220701.
Da chuyen
01/07/2022 30,000.00 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0071001035826 lxstd tặng từ thiện
01/07/2022 50,000.00 DANG THI THUY  0291000272468 Chuyển tiền
01/07/2022 20,168.00 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 1027033407 Free
01/07/2022 3,888.00 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 983268.300622
.234728.
Dang Tra gieo hat tay hat xau dieu huong hat no ve cot moi quan he tot dep voi moi nguoi o khoa xet nghiem
01/07/2022 6,888.00 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 981771.300622.2
34517.
Dang Tra gieo hat tay hat xau dieu huong hat no ve cot suc khoe con gai Minh Anh suc khoe van dong nhan thuc tot
02/07/2022 8,000.00 LE THI YEN 1017781240 Ủng hộ
02/07/2022 10,000.00 NGUYEN THI PHUONG THAO 928268.020722.
221632.
Chuyển tiền
02/07/2022 10,000.00 BUI THI NGOC ANH 218992.02072
2.215846.
BUI THI NGOC ANH 2111110028 FTU
02/07/2022 50,000.00 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0071001035826 lxstd tặng từ thiện
02/07/2022 20,000.00 NGUYEN VAN TAY 462729.020722.21
4135.
Chuyển tiền
02/07/2022 10,000.00 LE THI HOAI TRANG 561015.020722.2
13505. 
Chuyển khoản
02/07/2022 200,000.00 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0281001230029 Ủng hộ
02/07/2022 20,000.00 LE THANH HANG 0751000037261  
02/07/2022 10,000.00 NGUYEN THI NGA 1026371358  
02/07/2022 20,000.00 HUYNH THI THAO 479175.020722.21
0455. 
Chuyển khoản
02/07/2022 10,000.00 TRAN THI HUYEN 0551000320131   
02/07/2022 20,000.00 DOAN THI MY HANH 393891.020722.205
953.VCB
Chuyển khoản
02/07/2022 20,000.00 NGUYEN CONG HUNG  0901000067607  huong giang nhat duy
02/07/2022 10,000.00 NGUYEN BICH TRAM 506616.020722.2
04902. 
Chuyển tiền
02/07/2022 10,000.00 DAO DUY THIEN 828060.020722
.204709. 
Chuyển khoản
02/07/2022 50,000.00 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0071001035826 lxstd tặng từ thiện
02/07/2022 50,000.00 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 799106.020722.204258. Ung ho Quy
02/07/2022 10,000.00 LO VAN BIEN 411761.020722.2
04039.
Chuyển khoản
02/07/2022 10,000.00 NGUYEN HOANG KHANH  PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB
.MSE..25816040411.
 
02/07/2022 10,000.00 NGUYEN VIET THACH  395880.020722.
203446.
Chuyển khoản
02/07/2022 10,000.00 PHU SEO DHU 773933.020722.203020.  Chuyển khoản
02/07/2022 10,000.00 PHAM THI THU PHUONG 533,026,020,722,202,000 Ủng hộ
02/07/2022 20,000.00 VO THI THAM 535042.020722
.201215.VCB
Chuyển khoản
02/07/2022 10,000.00 LE THI THANH TRUC 703827.020722.2
00912.
Chuyển khoản
02/07/2022 10,000.00 NGUYEN THI KIM NGOC 1024060451 Chuyển tiền
02/07/2022 10,000.00 tran van khang 891238.020722.200624.  
02/07/2022 10,000.00 PHAM HOANG HA 313126.020722.200555.  
02/07/2022 8,244.00 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 1017355532 ung ho cac be
02/07/2022 20,000.00 TRAN VU NHU QUYNH PARTNER.DIRECT_DEBITS_
VCB.MSE..25814723324.
 
02/07/2022 20,000.00 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 033804.020722.194925
.ZP68N8O5GHSU 220702000296822 
 
02/07/2022 10,000.00 TRUONG VAN THANH  594009.020722.1
93436.
Chuyển khoản
02/07/2022 10,000.00 PHUNG THI HOA 871624.020722
.192804. 
Chuyển tiền
02/07/2022 20,000.00 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 617504.020722.192445
.ZPBV68N8O5FJF4
220702000289246
 
02/07/2022 10,000.00 DANG PHUONG LINH 192515.02072
2.192412. 
Chuyển khoản
02/07/2022 20,000.00 NGUYEN THI LY 265975.020722.19
1745.VCB
Chuyển khoản quỹ vì trẻ em khuyết tật
02/07/2022 10,000.00 TRINH TAN DAT 653354.020722.19
1328. 
Chuyển tiền
02/07/2022 10,000.00 NGUYEN VAN HIEU  459086.020722.
191055.
Chuyển tiền
02/07/2022 10,000.00 TRAN THI HONG QUYEN 458994.020722.1
91039.
Chuyển tiền
02/07/2022 10,000.00 PHAM THI THU HUONG 147761.020722.1
90914.
Chuyển khoản
02/07/2022 5,000.00 NGUYEN TIEN HUNG 1028650167 Chuyển tiền
02/07/2022 10,000.00 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 019016.020722.
184847
Chuyển khoản
02/07/2022 94,000.00 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ MBVCB.2181106011.
2001.VCB Rewards.
Xin ung ho quy
02/07/2022 20,000.00 LY DI PHIN 912598.020722.1
83832.VCB
Chuyển khoản
02/07/2022 20,000.00 lo thi lan  883516.020722.18
3803.VCB
Chuyển khoản
02/07/2022 20,000.00 PHAN THI HANG 795163.020722.183
635.VCB
 
02/07/2022 10,000.00 VU THI HONG VAN  579651.020722.18
3237.
Chuyển tiền
02/07/2022 10,000.00 VO THI THUY 368898.020722.1
83112.
Chuyển khoản
02/07/2022 10,000.00 NGUYEN VAN THANG 1012964238 Chuyển tiền
02/07/2022 10,000.00 DUONG HONG QUAN 558977.020722.182131.  Chuyển tiền
02/07/2022 10,000.00 LY THI THUY QUYNH 319621.020722.181628. Chuyển khoản
02/07/2022 5,000.00 TRAN DINH CUONG 993662.020722.18
1424. 
Chuyển tiền
02/07/2022 10,000.00 LE DINH LAM PARTNER.DIRECT_DEBITS_
VCB.MSE..25811389822.
 
02/07/2022 20,000.00 TRINH THI HUONG GIANG 303904.020722.181152.  
02/07/2022 20,000.00 KA EM 297818.020722.181
137.VCB
Chuyển khoản
02/07/2022 10,000.00 VO THANH THONG 0281000631473 Chuyển tiền
02/07/2022 10,000.00 DAM DUC DUY  289062.020722.180737. Chuyển khoản
02/07/2022 10,000.00 NGO TAN DAT 280850.020722.180523. Chuyển khoản
02/07/2022 10,000.00 LU VIET HUNG 174349.020722.
180334. 
Chuyển tiền
02/07/2022 10,000.00 NGUYEN THI KIM TIEN 925517.020722.1
75805.
Chuyển khoản
02/07/2022 10,000.00  TRAN DINH TAN PHAT  1012473308 LY THI XIEM
02/07/2022 50,000.00 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 9352079414 cong nhan
02/07/2022 10,000.00 VO XUAN TOI 226108.020722.175128. Chuyển khoản
02/07/2022 2,000.00 PHAN THI HUONG GIANG 895820.020722.174218.  
02/07/2022 10,000.00 NGUYEN ANH TUAN 843319.020722.173431.  Chuyển khoản
02/07/2022 10,000.00 NGUYEN HUU QUYET 1016406500  
02/07/2022 10,000.00 Vuong Hai Tra 139814.020722.172941.  
02/07/2022 20,000.00 LO THI BINH 505772.020722.172
505.VCB
Chuyển khoản
02/07/2022 10,000.00 THEN THI TOI 740502.020722.1
71646. 
Chuyển tiền
02/07/2022 10,000.00 LAM THI THANH THAO 047736.020722.170643. Chuyển khoản
02/07/2022 10,000.00 PHAM VAN KHANH 015755.020722.
165853. 
Chuyển khoản
02/07/2022 10,000.00 DO VAN KIEN 0181003525742  Chuyển tiền
02/07/2022 50,000.00 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 045350.020722.164
405.VCB
Ủng hộ quỹ vì trẻ em khuyết tật
02/07/2022 10,000.00 NGUYEN TRAN VIET ANH 947228.020722.
164140. 
Chuyển khoản
02/07/2022 10,000.00 PHAM THI THANH LIEM 934164.020722.16
3814
Chuyển khoản
02/07/2022 20,000.00 LE VAN QUANG  1014506465 ủng hộ trẻ em
02/07/2022 10,000.00 RO CHAM VAT 888070.020722.16
2612.
Chuyển khoản
02/07/2022 20,000.00 Phung Tan thao my 887943.020722.162610.  
02/07/2022 10,000.00 PHAN THI VAN  869597.020722.162115. Chuyển khoản
02/07/2022 10,000.00 NGUYEN THI DEN  PARTNER.DIRECT_DEBITS_
VCB.MSE..25806953782.
 
02/07/2022 10,000.00 LY THI NGOC TRAM 568432.020722.161238. Chuyển khoản
02/07/2022 10,000.00 NGUYEN PHUONG THAO 744522.020722.161157. Chuyển tiền
02/07/2022 10,000.00 DANG THI THAM PARTNER.DIRECT_DEBITS_
VCB.MSE..25806799193.
 
02/07/2022 50,000.00 Ngo Minh Loc 286206.020722.160611.  
02/07/2022 10,000.00 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 9352798610 Khó khăn
02/07/2022 20,000.00 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 592800.020722.155241.
ZPBV68N8O5BIGO
220702000213630 Chuyen qua ZaloPay
 
02/07/2022 10,000.00 NGUYEN THUY HA 743124.020722.154658.  Chuyển khoản
02/07/2022 10,000.00 TRAN HAI NAM 393232.020722.1
54413. 
Chuyển tiền
02/07/2022 10,000.00 TA THI THANH XUAN 479009.020722.
154316. 
Chuyển khoản
02/07/2022 10,000.00 Phan Thanh Nhan 704987.020722.
154020.
Chuyển tiền
02/07/2022 5,000.00 NGUYEN HUU KIM ANH  746486.020722.15
3616
Chuyển tiền
02/07/2022 10,000.00 MAI THI KIM DUNG 670023.020722.152603. Chuyển khoản
02/07/2022 20,000.00 PHAM NGUYEN HONG NHUNG PARTNER.DIRECT_DEBITS_
VCB.MSE..25804467133.
 
02/07/2022 50,000.00 TRAN THI LICH 832669.020722.1517
12.VCB;0011003814022
Chuyển khoản
02/07/2022 5,000.00 VAN HUU 917775.020722.151445.  Chuyển tiền
02/07/2022 20,000.00 CAO THI THU SUONG 470681.020722.145
430.VCB
Chuyển khoản
02/07/2022 20,000.00 dinhthi mai phuoc 563207.020722.145302.  
02/07/2022 10,000.00 LUONG THI HUONG PARTNER.DIRECT_DEBITS_
VCB.MSE..25803911441.
 
02/07/2022 10,000.00 CHAU KIM HANH 410342.020722.1
44452. 
Chuyển tiền
02/07/2022 10,000.00 NGUYEN THI THAO PARTNER.DIRECT_DEBITS_
VCB.MSE..25803178118.
 
02/07/2022 10,000.00 NGUYEN VAN HUNG 577205.020722.14
3600. 
Chuyển tiền
02/07/2022 20,000.00 GIANG A BINH 100104.020722.1
43140.VCB
Chuyển khoản
02/07/2022 10,000.00 DO THANH CONG 556969.020722
.142243.
Chuyển tiền
02/07/2022 10,000.00 LE THI NHA PHUONG 0161001699047 Chuyển tiền
02/07/2022 10,000.00 MAI THI UYEN PARTNER.DIRECT_DEBITS_
VCB.MSE..25802732779.
 
02/07/2022 5,000.00 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 000670.020722.140858. ck tu thien
02/07/2022 20,000.00 HOANG VAN NGOC  181830.020722.1
40157
Chuyển tiền
02/07/2022 10,000.00 PHAM THI TRANG 211779.020722.1
40009.
 
02/07/2022 10,000.00 HA THI THU UYEN 197013.020722.1
35323.
Chuyển khoản
02/07/2022 5,000.00 LE NGOC HAN 988269.020722.135333.   
02/07/2022 10,000.00 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 929846.020722.134954...  
02/07/2022 10,000.00 TRAN QUANG DINH PARTNER.DIRECT_DEBITS_
VCB.MSE..25801555547.
 
02/07/2022 10,000.00 NGUYEN THI THANH TRUC 753730.020722
.133904
 
02/07/2022 10,000.00 NGUYEN VAN HUA PARTNER.DIRECT_DEBITS_
VCB.MSE..25801670031.
 
02/07/2022 10,000.00 NGUYEN LE MY ANH 941507.020722.1
33556.
Chuyển tiền
02/07/2022 100,000.00 nguyen hoai phong 059326.020722.133438.  
02/07/2022 10,000.00 NGUYEN HUU DONG PARTNER.DIRECT_DEBITS_
VCB.MSE..25800974470.
 
02/07/2022 10,000.00 NGUYEN THI MONG TIEN  PARTNER.DIRECT_DEBITS_
VCB.MSE..25800661181.
 
02/07/2022 10,000.00 NGUYEN DUY THANG PARTNER.DIRECT_DEBITS_
VCB.MSE..25800533457.
 
02/07/2022 20,000.00 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 576457.020722.130150.
ZPBV68N8O58M3G
220702000160720
 
02/07/2022 5,000.00 KHA ANH TUAN  416111.020722.130119. Chuyển tiền
02/07/2022 10,000.00 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ PARTNER.DIRECT_DEBITS_V
CB.MSE..25800068383.
 
02/07/2022 10,000.00 TRAN HUY KHANH 084022.020722.
125945.
Chuyển khoản
02/07/2022 10,000.00 Nguyen Tran Ha Mi 487333.020722.
125933.
Chuyển tiền
02/07/2022 10,000.00 .NGUYEN NGOC NGA 887616.020722.
125502
Chuyển tiền
02/07/2022 10,000.00 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 055871.020722.125306. ck 
02/07/2022 10,000.00 TRAN TUAN DUY 875530.020722.124520. Chuyển tiền
02/07/2022 5,000.00 NGUYEN HO MINH QUAN 870499.020722.124152.  Chuyển tiền
02/07/2022 5,000.00 TRAN VAN CUA 1027089460 Chuyển tiền
02/07/2022 10,000.00 DANG NGUYEN DUC HIEU PARTNER.DIRECT_DEBITS_
VCB.MSE..25799350523.
 
02/07/2022 5,000.00 NGUYEN HUY NAM  1021165054 Chuyển tiền
02/07/2022 10,000.00 NGUYEN HONG NHUNG PARTNER.DIRECT_DEBITS_
VCB.MSE..25798893109.
 
02/07/2022 10,000.00 HOANG DINH THANG 131793.020722.121534.  Chuyển khoản
02/07/2022 100,000.00 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ  0161001744758 Trẻ em khuyết tật
02/07/2022 20,000.00 NGUYEN DUC TAN 417980.020722.121221.  
02/07/2022 10,000.00 TRINH MINH NGOC 1029530206 Chuyển tiền
02/07/2022 10,000.00 NGUYEN TUAN NAM 252806.020722.120655.  
02/07/2022 10,000.00 HOANG THI KIEU ANH NGOC 937741.020722.120215. Chuyển khoản
02/07/2022 10,000.00 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 748209.020722.115133. Từ thiện
02/07/2022 10,000.00 DAO TUAN PHONG 026707.020722.114355.  Chuyển khoản
02/07/2022 10,000.00 nguyen ngoc dan thanh 661156.020722.113442.  
02/07/2022 100,000.00 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0021000412676 Em nhỏ kém may mắn
02/07/2022 5,000.00 NGUYEN SI KIEN  267270.020722.112718. Chuyển tiền
02/07/2022 13,000.00 DINH THI LE GIANG 1023497277 Chuyển tiền
02/07/2022 10,000.00 NGUYEN THI MINH TRANG 939188.020722.111830. Chuyển khoản
02/07/2022 10,000.00 TRAN MINH TU  727116.020722.111819. Chuyển tiền
02/07/2022 10,000.00 NGUYEN VAN THUAN 934161.020722.111700.  Chuyển khoản
02/07/2022 10,000.00 VU ANH TUAN 215511.020722.111521.  Chuyển tiền
02/07/2022 10,000.00 TRUONG THI DIEM PHUONG 221213.020722.110610. Chuyển tiền
02/07/2022 20,000.00 LANH VAN MINH 301196.020722.110230. Chuyển tiền
02/07/2022 10,000.00 LO VAN THANH 755143.020722.
110204.
Chuyển khoản
02/07/2022 20,000.00 NGUYEN KHANH LINH 448309.020722.1100
48.VCB
Chuyển khoản
02/07/2022 10,000.00 DAO NGUYEN MAI LINH 741795.020722.105735.  Chuyển khoản
02/07/2022 20,000.00 TRAN THI HAU 723827.020722.105152.  
02/07/2022 10,000.00 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 831686.020722.104850.  
02/07/2022 10,000.00 PHAM NGUYEN LU KY  0281000575832 Chuyển tiền
02/07/2022 20,000.00 NONG THI THAO 684296.020722.103940.  Chuyển tiền
02/07/2022 10,000.00 LE THI HONG YEN  1021350713 Chuyển tiền
02/07/2022 10,000.00 DINH VAN LUON PARTNER.DIRECT_DEBITS_
VCB.MSE..25792062336.
 
02/07/2022 5,000.00 TRA THI CAM LY 9842646014 Chuyển tiền
02/07/2022 10,000.00 NGUYEN LE VY 676917.020722.100631. Chuyển khoản
02/07/2022 10,000.00 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 579910.020722.100525. Chuyển tiền
02/07/2022 10,000.00 VU VAN CHUNG 212417.020722.
095130. 
Chuyển tiền
02/07/2022 10,000.00 Nguyen Thi Bich Ngoc 178116.020722.094314. Chuyển tiền
02/07/2022 10,000.00 NGUYEN THI HONG THU 0381000450403 Chuyển tiền
02/07/2022 10,000.00 DANG NGOC HIEU 220904.020722.091747. Chuyển tiền
02/07/2022 100,000.00 NGUYEN TIEN HAI 888294.020722.085130.  Gieo hạt
02/07/2022 50,000.00 DANG THI THUY  0291000272468 Chuyển tiền
02/07/2022 10,000.00 le thi ha 595289.020722.083126.  
02/07/2022 100,000.00 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0481000178445 hoi huong cong duc cho cu Do Huu De
03/07/2022 10,000.00 DO THI THAO 417923.030722.220117. Chuyển khoản
03/07/2022 20,000.00 NGUYEN THI MINH THUONG 1015476131 Chuyển tiền
03/07/2022 10,000.00 NGUYEN BINH NAM PARTNER.DIRECT_DEBITS_
VCB.MSE..25853556694.
 
03/07/2022 5,000.00 NGUYEN THI NHUNG 198396.030722.210420.  Chuyển tiền
03/07/2022 10,000.00 NGUYEN THI XUAN  973952.030722.204345. Chuyển tiền
03/07/2022 10,000.00 LE THI CAM DAO PARTNER.DIRECT_DEBITS_
VCB.MSE..25851336017.
 
03/07/2022 20,000.00 HUA THI THIEN 938016.030722.202151.  Chuyển tiền
03/07/2022 10,000.00 LUU THI DO PARTNER.DIRECT_DEBITS_
VCB.MSE..25850588355.
 
03/07/2022 10,000.00 MAI VAN PHUC  PARTNER.DIRECT_DEBITS_
VCB.MSE..25850677046.
 
03/07/2022 10,000.00 NGUYEN THAI DUONG 120841.030722.201
259. 
Chuyển khoản
03/07/2022 20,000.00 NGUYEN HOA VUONG 532101.030722.200923.  
03/07/2022 10,000.00 DAO DUY HIEN 368399.030722.200837.  Chuyển tiền
03/07/2022 10,000.00 HOANG XUAN CHINH 904831.030722.2
00153.
Chuyển tiền
03/07/2022 10,000.00 VO THI BICH NHU PARTNER.DIRECT_DEBITS_
VCB.MSE..25850609172.
 
03/07/2022 10,000.00 NGUYEN THI NGOC HANG PARTNER.DIRECT_DEBITS_
VCB.MSE..25849704017
 
03/07/2022 5,000.00 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 359378.030722.194416. QUY VI TRE EM KHUYET TAT
03/07/2022 5,000.00 LE PHUONG LINH 1014420758 Chuyển tiền
03/07/2022 50,000.00 Que  306808.030722.19
3657
Que chuyen
03/07/2022 20,000.00 NGUYEN THI MY TIEN 729502.030722.1
93529.VCB
ủng hộ trẻ em
03/07/2022 10,000.00 NGUYEN LUONG THE VINH 993022.030722.19
2857.
Chuyển khoản
03/07/2022 10,000.00 NGUYEN VAN HAI  985878.030722.19
2633.
Chuyển khoản
03/07/2022 20,000.00 DO THI THUY HOA 554862.030722.1
92529.
Chuyển tiền
03/07/2022 10,000.00 QUANG VAN DANG  1026739253 Chuyển tiền
03/07/2022 20,000.00 TRAN BAO TRUONG PARTNER.DIRECT_DEBITS_
VCB.MSE..25848526608
 
03/07/2022 10,000.00 BUI VAN QUONG 269678.030722.19
1658. 
Chuyển khoản
03/07/2022 20,000.00 NGUYEN THI DIEM THUY 934905.030722.1
90937. 
Chuyển khoản
03/07/2022 11,000.00 HOANG ANH HAO 920840.030722.190449.  Chuyển khoản
03/07/2022 20,000.00 DINH THI HUYEN 565372.030722.
190255. 
Chuyển tiền
03/07/2022 10,000.00 NGUYEN DINH TUAN 371770.030722.1
84957. 
Chuyển tiền
03/07/2022 10,000.00 TO THI HONG HUE PARTNER.DIRECT_DEBITS_
VCB.MSE..25846846423.
 
03/07/2022 10,000.00 DUONG THI KHANG NHI  1027502355 Tran Tra Giang
03/07/2022 5,000.00 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 113939.030722.1
83228.
 
03/07/2022 20,000.00 NGUYEN THI LIEN 1021000008682 Chuyển tiền
03/07/2022 5,000.00 NGUYEN THI THU UYEN 177007.030722.180923.  Chuyển tiền
03/07/2022 10,000.00 NGUYEN THI TUYET MAI  0601000334539  Chuyển tiền
03/07/2022 10,000.00 NGO THUY MY  0181003388707 Chuyển tiền
03/07/2022 10,000.00 LE VIET THANH PARTNER.DIRECT_DEBITS_
VCB.MSE..25845938681.
 
03/07/2022 10,000.00 NGUYEN DINH DUONG 707380.030722.17
5352. 
Chuyển khoản
03/07/2022 5,000.00 BUI THI LAN ANH 1024425595 Chuyển tiền
03/07/2022 5,000.00 BUI THI LAN ANH 1024425595 Chuyển tiền
03/07/2022 10,000.00 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 166126.030722.174319. Chuyển tiền từ thiện
03/07/2022 10,000.00 VU THE THUONG 1022003864 Chuyển tiền
03/07/2022 10,000.00 LE THI PHUONG LOAN 1021147537 Chuyển tiền
03/07/2022 10,000.00 lE DINH TUAN 947282.030722.172041.  
03/07/2022 10,000.00 TRAN CAO NGUYEN 569834.030722.171010.  Chuyển khoản
03/07/2022 10,000.00 PHAM THI THU HUONG 362530.030722.170827.  PHAM THI THU HUONG 2111110129 CHUYEN KHOAN QUY VI TRE EM KHUYET TAT VN
03/07/2022 20,000.00 LO THI NGUOC 837154.030722.1
70717.VCB
Chuyển khoản
03/07/2022 10,000.00 NGUYEN THI NGOC HUYEN 589711.030722.17
0250.
Chuyển tiền
03/07/2022 10,000.00 LE THI THAM 586275.030722.170
100
Chuyển tiền
03/07/2022 10,000.00 NGUYEN CONG NHAT TAN 1028581659 Chuyển tiền
03/07/2022 10,000.00 NGO QUANG DUNG 532940.030722.1
65753. 
Chuyển khoản
03/07/2022 20,000.00 Kathy 037840.030722.165723
.ZP68N9LV17Q3
220703000212714 
Kathy ck
03/07/2022 20,000.00 PHAM THI HUYEN 936619.030722.165
216.VCB
 
03/07/2022 10,000.00 CAO NGHIA HIEP 512399.030722.
165102. 
Chuyển khoản
03/07/2022 10,000.00 BUI THI LINH  749160.030722.1
64937.
Chuyển khoản
03/07/2022 10,000.00 NGUYEN THI VAN ANH 502406.030722.
164753.
Chuyển khoản
03/07/2022 10,000.00 PHUONG VAN TRUONG 497220.030722.1
64611. 
Chuyển khoản
03/07/2022 10,000.00 LUONG VAN TIEN PARTNER.DIRECT_DEBITS_
VCB.MSE..25842517862
 
03/07/2022 10,000.00 NGUYEN THI HOANG CHI 599880.030722.163658.  Chuyển tiền
03/07/2022 10,000.00 NGUYEN THI HUE 976263.030722.
163021. 
Chuyển tiền
03/07/2022 10,000.00 TRAN NGOC THAI 837630.030722.1
63001.
Chuyển tiền
03/07/2022 10,000.00 NGUYEN DUC NHAT 1027018528 Chuyển tiền
03/07/2022 10,000.00 PHAM THI BAO TRANG 827542.030722.
162111.
Chuyển tiền
03/07/2022 10,000.00 LE XUAN TUOI 644111.030722.1
61925. 
Chuyển khoản
03/07/2022 10,000.00 HOANG THI KHUYEN PARTNER.DIRECT_DEBITS_
VCB.MSE..25841725428.
 
03/07/2022 10,000.00 NGO VAN THO PARTNER.DIRECT_DEBITS_
VCB.MSE..25841586127.
 
03/07/2022 10,000.00 PHAM DUC HAI 042585.030722.1
61437
Chuyển tiền
03/07/2022 10,000.00 LE VAN PHUOC 569600.030722.1
55616. 
Chuyển khoản
03/07/2022 5,000.00 TRAN NGOC THONG 913355.030722.155428.  Chuyển tiền
03/07/2022 10,000.00 Hoang Thi nguyen  812667.030722.15
4843.
Chuyển tiền
03/07/2022 10,000.00 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 543802.030722.154810.  
03/07/2022 10,000.00 TRUONG THI PHUONG PARTNER.DIRECT_DEBITS_
VCB.MSE..25840436702.
 
03/07/2022 50,000.00 PHAM VAN HUNG 799248.030722
.152639.VCB
Chuyển khoản
03/07/2022 10,000.00 NGUYEN THANH TAN 746586.030722.
150511.
 
03/07/2022 10,000.00 MAC THI OANH PARTNER.DIRECT_DEBITS_
VCB.MSE..25839301002.
 
03/07/2022 10,000.00 NINH THI KIM NGOC  PARTNER.DIRECT_DEBITS_
VCB.MSE..25839064065.
 
03/07/2022 10,000.00 DONG LOAN PARTNER.DIRECT_DEBITS
_VCB.MSE..25839102993.
 
03/07/2022 10,000.00 NGUYEN THI KHUYEN  PARTNER.DIRECT_DEBITS_
VCB.MSE..25839169701.
 
03/07/2022 10,000.00 NGUYEN VAN MINH DUC  389183.030722.145525. don 3
03/07/2022 10,000.00 HOANG THI HUYEN TRANG 0341007004575  Chuyển tiền
03/07/2022 20,000.00 DUONG THI THU THAO 511950.030722.144
831.VCB;
Chuyển khoản
03/07/2022 10,000.00 VI VAN THUC 368395.030722.
144747. 
Chuyển khoản
03/07/2022 10,000.00 Nguyen Tan Thai 312966.030722.14
4523.
 
03/07/2022 10,000.00 DUONG THI MY NHI 101935.030722.143826.  
03/07/2022 10,000.00 DOAN DAC TUAN 797544.030722.143732. Chuyển tiền
03/07/2022 10,000.00 LE THI TUYET 146518.030722.1
43628.
Chuyển khoản
03/07/2022 20,000.00 LE THI THU  854790.030722.1
42054.VCB
Chuyển khoản
03/07/2022 10,000.00 nguyen thi hanh 298927.030722.
141947.
 
03/07/2022 10,000.00 NONG THI NGOC BE PARTNER.DIRECT_DEBITS
_VCB.MSE..25837476651
Chuyển tiền
03/07/2022 20,000.00 NGUYEN THI PHUONG HANG  753283.030722.
141556
Chuyển tiền
03/07/2022 10,000.00 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 949077.030722.141513. Từ thiện
03/07/2022 10,000.00 NGUYEN HONG TINH  280008.030722.1
41215
Chuyển khoản
03/07/2022 10,000.00 TRINH THI PHUONG 142408.030722.141133.  
03/07/2022 10,000.00 HOANG LUONG HUY 273169.030722
.140924. 
Chuyển khoản
03/07/2022 10,000.00 LE DINH DUC 087335.030722.
140729. 
Chuyển khoản
03/07/2022 10,000.00 HA THI HAO 084390.030722.
140605. 
Chuyển khoản
03/07/2022 20,000.00 TRAN BAO TRUONG  077377.030722
.140229.
Chuyển khoản
03/07/2022 20,000.00 LO THI TIEN 255468.030722.
140201. 
Chuyển khoản
03/07/2022 10,000.00 Nguyen Thi Hoa  883280.030722.140200. Chuyển tiền
03/07/2022 10,000.00 PHAN THI HUONG 766363.030722.
135745.
Chuyển tiền
03/07/2022 10,000.00 NGUYEN MINH DANG 0361000319558   
03/07/2022 20,000.00 TRUONG VAN TRUONG 062873.030722.13
5515.
 
03/07/2022 6,789.00 NGUYEN MINH DANG 0361000319558   
03/07/2022 10,000.00 DANG THI LAN PHUONG 0541000275913  Chuyển tiền
03/07/2022 10,000.00 HOANG DINH CHIEN 871139.030722.1
33900.
Chuyển tiền
03/07/2022 10,000.00 TRAN THI NGOC THAO   0111000315140  Chuyển tiền
03/07/2022 10,000.00 TRAN THI XUAN TRUC 837647.030722.
131920.
Chuyển tiền
03/07/2022 10,000,000.00 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0351000639881 Ủng hộ trẻ em khuyết tật
03/07/2022 400,000.00 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 988149.030722.1
31557.
Dong gop cho em y nguyen
03/07/2022 10,000.00 NGUYEN THAI DUONG  137986.030722.
131118.
Chuyển khoản
03/07/2022 10,000.00 CAO XUAN NGHIEP 1028931055  
03/07/2022 10,000.00 NGUYEN THI HIEN  684488.030722.1
30051.
Chuyển tiền
03/07/2022 10,000.00 LUONG THI HOA 0731000906737 Chuyển tiền
03/07/2022 20,000.00 DUONG VAN THANH 598050.030722.1
25318.VCB
Chuyển khoản
03/07/2022 20,000.00 TRAN THI KIM TRUC  619395.030722.123
659.VCB
Chuyển khoản
03/07/2022 10,000.00 BUI THI THU HIEN 643531.030722.
122809. 
Chuyển tiền
03/07/2022 10,000.00 DUONG THI MUOI 017129.030722.12
2152. 
Chuyển khoản
03/07/2022 10,000.00 CAO THANH VIET  1021331880 Chuyển tiền
03/07/2022 20,000.00 DANG QUOC HIEU 719349.030722.000046.  
03/07/2022 5,000.00 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 572262.030722.115455. mong cac em luon vui ve hanh phuc
03/07/2022 10,000.00 LY TRUNG PHI 909918.030722.114414. Chuyển khoản
03/07/2022 10,000.00 Tran Thi Kim Anh PARTNER.DIRECT_DEBITS_
VCB.MSE..25832731288.
 
03/07/2022 10,000.00 BUI MANH HUNG 768679.030722.11
4022.
 
03/07/2022 20,000.00 than van truong 885229.030722.
113559.
 
03/07/2022 50,000.00 nguyen ngoc tan 291675.030722.
113141.
 
03/07/2022 10,000.00 NGUYEN THI THU THAO PARTNER.DIRECT_DEBITS
_VCB.MSE..25832133919
 
03/07/2022 10,000.00 PHAM VAN HAN 847306.030722.1
12331. 
Chuyển khoản
03/07/2022 10,000.00 CAO THI DIEM LINH 808461.030722.1
12208. 
Chuyển tiền
03/07/2022 10,000.00 LE CONG MINH 410094.030722.
112159.
 
03/07/2022 10,000.00 TRAN THI THU UYEN  980513.030722
.111549.
Chuyển tiền
03/07/2022 100,000.00 TRAN THANH NAM  790011.030722.1
10454.
Chuyển khoản
03/07/2022 30,000.00 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 202355.030722.110138. STT-to chuc quy tu thiene viecombak
03/07/2022 10,000.00 TRAN QUOC TRUNG 1024649967  
03/07/2022 10,000.00 DANG VAN TUYEN 688717.030722.10
5223.
Chuyển tiền
03/07/2022 10,000.00  NGUYEN THANH TU 686023.030722.10
4631.
 
03/07/2022 5,000.00 DAO VAN HAI 682883.030722.
103953.
Chuyển tiền
03/07/2022 10,000.00 HO THI NGOC HUYEN 649726.030722.1
03329.
 
03/07/2022 10,000.00 PHAM THI HOAI THUONG 583426.030722.1
02957.
Chuyển khoản
03/07/2022 10,000.00 VU THI NIEN 624619.030722.10
1222.
Chuyển khoản
03/07/2022 10,000.00 NGUYEN THI LAN ANH  869696.030722.
101210.
Chuyển tiền
03/07/2022 10,000.00 BUI THI KIEU TRANG  0281000430821 Chuyển tiền
03/07/2022 20,000.00 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 014623.030722.100918
.ZP68N9LUPR49
220703000084503
 
03/07/2022 10,000.00 PHAM CONG DAM 1020566643 Chuyển tiền
03/07/2022 5,000.00 DUONG PHUONG HA 1017919962 Ủng hộ
03/07/2022 10,000.00 TRAN VAN CHIEU 1029225710  
03/07/2022 10,000.00 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ MBVCB.2182377719
.2001.VCB Rewards.
Ủng hộ trẻ em khuyết tật
03/07/2022 10,000.00 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 549614.030722.0
94759.
Ủng hộ quỹ vì trẻ em khuyết tật
03/07/2022 50,000.00 DANG THI THUY  0291000272468 Chuyển tiền
03/07/2022 20,000.00 PHAM VIET NHANH 854751.030722.0
90414.VCB
 
03/07/2022 20,168.00 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 1027033407 Free
03/07/2022 100,000.00 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 156052.03072
2.063712.
Ủng hộ
03/07/2022 20,000.00 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ MBVCB.2181975604.
2001.VCB Rewards.
 
03/07/2022 200,000.00 Do Le Thanh Binh 534317.030722.
032528.
 
03/07/2022 300,000.00 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ  0471000021786 Ủng hộ trẻ em khuyết tật
04/07/2022 5,000.00 NGUYEN THI LY  0961000026939 Chuyển tiền
04/07/2022 10,000.00 NGUYEN THI HUONG NGUYEN THI HUONG Chuyển tiền
04/07/2022 10,000.00 Tran Minh Hieu 318094.040722.214325.  
04/07/2022 20,000.00 Bui Thi Thao 297749.040722.213
457.VCB;
 
04/07/2022 20,000.00 Tran Thi Dung 111671.040722.212119.  Chuyển tiền
04/07/2022 10,000.00 NGUYEN VAN AN 806366.040722.212108.  
04/07/2022 10,000.00 LINH VAN HOANG 161976.040722.2
10930. 
Chuyển tiền
04/07/2022 20,000.00 DANG PHUC GIA THIEN QUANG 0111001101531 Chuyển tiền
04/07/2022 10,000.00 LE QUANG VINH 186379.040722.
210414.
Chuyển khoản
04/07/2022 10,000.00 PHAN NGUYEN HOAI THUONG 1026233096 VO THI THANH UYEN chuyen khoan
04/07/2022 20,000.00 LE THI TUYET 849721.040722.203
729.VCB
Chuyển khoản
04/07/2022 10,000.00 LENG THI TRANG 083901.040722.
203605
Chuyển khoản
04/07/2022 10,000.00 MAN THI TY 9357061218 Chuyển tiền
04/07/2022 1,000.00 Vo Dinh Quy 519887.040722.2
03219.
Chuyển tiền
04/07/2022 10,000.00 NGO THI HONG NHI 948048.040722
.203118. 
Chuyển tiền
04/07/2022 10,000.00 HUYNH TRUNG PHONG PARTNER.DIRECT_DEBITS_
VCB.MSE..25893968222.
 
04/07/2022 10,000.00 Vo Thi Lan 986555.040722.2
00714. 
Chuyển tiền
04/07/2022 10,000.00 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 930989.040722.1
95545.
 
04/07/2022 10,000.00 Tran Thi Hang 925762.040722.19
2926.
Chuyển tiền
04/07/2022 15,000.00 Nguyen hai yen 479250.040722.192423.  
04/07/2022 10,000.00 VO THI LOI  921557.040722.
191144.
Chuyển tiền
04/07/2022 10,000.00 TRAN THI HOAI 0831000041197  Chuyển tiền
04/07/2022 20,000.00 LY HUYNH DUC 9877731255 Chuyển tiền
04/07/2022 10,000.00 NGUYEN THI THANH HANG 327505.040722.1
85737.
Chuyển khoản
04/07/2022 10,000.00 DUONG THI NGA 102102.040722.185450.  
04/07/2022 10,000.00 VO THI HONG THO 883164.040722.1
85214. 
Chuyển tiền
04/07/2022 10,000.00 TU TU ANH  1026378961 Chuyển tiền
04/07/2022 10,000.00 TRAN LE THAO TRINH  843920.040722.
183321.
Chuyển tiền
04/07/2022 10,000.00 NGUYEN THI QUYEN 184601.040722
.183319. 
Chuyển tiền
04/07/2022 5,000.00 HOANG VAN THOA 184596.040722.
183307. 
Chuyển tiền
04/07/2022 10,000.00 BUI QUOC VIET  566771.040722.1
82156.
Chuyển khoản
04/07/2022 10,000.00 DOAN VAN NGHIEM 169861.040722.1
81158. 
Chuyển khoản
04/07/2022 10,000.00 TONG VAN PHUC 166778.040722.1
81057. 
Chuyển khoản
04/07/2022 10,000.00 NGUYEN THI TAM 495500.040722.1
80422. 
Chuyển khoản
04/07/2022 10,000.00 LE HOANG THAN  PARTNER.DIRECT_DEBITS_
VCB.MSE..25889378638.
 
04/07/2022 10,000.00 Nguyen huu chien 769587.040722.175721.  
04/07/2022 10,000.00 TRIEU THI THUC 352027.040722.1
74851.
 
04/07/2022 10,000.00 NGUYEN VAN TRUONG 046174.040722.17
3959. 
Chuyển khoản
04/07/2022 10,000.00 LE SY DUONG 721087.040722.1
73706.
Chuyển tiền
04/07/2022 10,000.00 Y Hong Nie Brit 731453.040722.
173414.
Chuyển tiền
04/07/2022 10,000.00 NGUYEN THI MANG 379550.040722
.173317
Chuyển tiền
04/07/2022 10,000.00 NGUYEN THI MAI ANH 018468.040722.173254.  
04/07/2022 10,000.00 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 353307.040722.1
73250
Khuyết tật
04/07/2022 20,000.00 LE THI KIEU OANH  634199.040722.173
034.VCB
Chuyển khoản
04/07/2022 10,000.00  LE THI THU HIEN 1023200406  
04/07/2022 10,000.00 DANH THI BE LOAN  1022302379 Chuyển tiền
04/07/2022 10,000.00 CAO TRAN VU KHA  374365.040722.172428. Chuyển tiền
04/07/2022 10,000.00 TRAN MINH DANG 291472.040722.1
71928.
Chuyển khoản
04/07/2022 20,000.00 HA VAN DAI 286297.040722
.171816. 
Chuyển khoản
04/07/2022 10,000.00 NGUYEN THI BE CHI PARTNER.DIRECT_DEBITS_
VCB.MSE..25886936079.
 
04/07/2022 10,000.00 TRAN THI MAI PHUONG 0331000462983 Chuyển khoản
04/07/2022 20,000.00 NGO XUAN HAI  191705.040722.17
0631.VCB
Chuyển khoản
04/07/2022 2,300.00 chu thi phuong 739678.040722.1
70623.
 
04/07/2022 20,000.00 VUONG THI BICH 900976.040722
.170224. 
Chuyển khoản
04/07/2022 200,000.00 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 195481.040722.165804. Ủng hộ Quỹ
04/07/2022 1,000.00 NGUYEN THANH LAM 1027485875 transfer
04/07/2022 20,000.00 TRUONG LAM VU 562553.040722.16
5602.VCB
Chuyển khoản làm từ thiện
04/07/2022 10,000.00 LE DAC BINH  0281001506903 Chuyển tiền
04/07/2022 10,000.00 LE CONG HIEU  150388.040722
.164819.
Chuyển khoản
04/07/2022 10,000.00 NGUYEN HUY HOANG 122252.040722.1
64210.
Chuyển khoản
04/07/2022 15,000.00 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 567513.040722.
163744.
Chuyển tiền từ thiện
04/07/2022 100,000.00 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 050921.040722.1
62608.
 
04/07/2022 10,000.00 VO TRUNG KIEN PARTNER.DIRECT_DEBITS_
VCB.MSE..25884981930.
 
04/07/2022 10,000.00 BUI THI SANG 747854.04072
2.162220. 
Chuyển khoản
04/07/2022 10,000.00 VO KHANH NHON 0271001073892 Chuyển tiền
04/07/2022 10,000.00 DOAN TAN TINH 1016183271  
04/07/2022 10,000.00 NGUYEN VAN THU 329610.040722
.161155.
Chuyển tiền
04/07/2022 10,000.00 LE NGOC HUNG 657539.040722.160535.  Chuyển khoản
04/07/2022 10,000.00 NGUYEN THI ANH THU 1017784149 Chuyển tiền
04/07/2022 10,000.00 LE THI HOAI 919999.040722.155616.  Chuyển khoản
04/07/2022 10,000.00 MA NGOC KHUYEN 912119.04072
2.155229.
Chuyển tiền
04/07/2022 10,000.00 nguyen van minh 926301.040722.
155231
Ủng hộ
04/07/2022 10,000.00 GIANG A LU PARTNER.DIRECT_DEBITS_
VCB.MSE..25883816494.
 
04/07/2022 10,000.00 NGUYEN THI NGOC 894523.040722.
155018. 
Chuyển khoản
04/07/2022 10,000.00 VU THI HUONG LAN 890934.040722.1
54922. 
Chuyển khoản
04/07/2022 10,000.00 BUI CAO CUONG 1019025033 Chuyển tiền
04/07/2022 5,000.00 NGUYEN MINH VUONG  888944.040722
.154320.
Chuyển tiền
04/07/2022 10,000.00 Pham Thi Thu Huong 006681.040722.153639.  
04/07/2022 10,000.00 VU THE MINH 579893.040722.
153543. 
Chuyển khoản
04/07/2022 20,000.00 MUI VAN DUONG  571347.040722.1
53328.
Chuyển khoản
04/07/2022 10,000.00 TRAN THANH NGA  552037.040722.
152813.
Chuyển khoản
04/07/2022 10,000.00 PHAN THI LY PARTNER.DIRECT_DEBITS_
VCB.MSE..25880910686.
 
04/07/2022 20,000.00 NGUYEN THI HUYNH NHU 006771.040722.152
326.VCB
Chuyển khoản
04/07/2022 10,000.00 NGUYEN CAO BAO 766927.040722.151936.  Chuyển khoản
04/07/2022 10,000.00 NGUYEN THI KHANH LINH 742109.040722.1
51705.
Chuyển tiền
04/07/2022 10,000.00 NGUYEN VU MINH 495381.040722.1
51118.
Chuyển khoản
04/07/2022 5,000.00 NGUYEN THANH PHONG 1028543129 Chuyển tiền
04/07/2022 20,000.00 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ PARTNER.DIRECT_DEBITS_
VCB.MSE..25879794249.
Chuyển tiền từ thiện
04/07/2022 20,000.00 NGUYEN THI NGOC BICH 1013584081 Chuyển tiền
04/07/2022 10,000.00 NGUYEN BA HIEU  466931.040722.
150235.
Chuyển khoản
04/07/2022 10,000.00 QUANG THI HUONG 565395.040722.145849.  
04/07/2022 60,000.00 VU TO HOAI 470443.040722.14
5750.VCB
Chuyển khoản
04/07/2022 10,000.00 TRAN VAN TRUNG 674690.040722.
145541.
Chuyển khoản
04/07/2022 10,000.00 HOANG THI BICH NGOC 670659.040722.
145434. 
Chuyển khoản
04/07/2022 10,000.00 CAO XUAN TUAN 667810.040722.1
45347.
Chuyển khoản
04/07/2022 28,000.00 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ MBVCB.2186284041.
2001.VCB Rewards.
Khuyết tật
04/07/2022 10,000.00 PHAM BAO LAM  425394.040722.1
44940.
Chuyển khoản
04/07/2022 10,000.00  LE HUYNH THIEN  277575.040722
.144222.
Chuyển tiền
04/07/2022 10,000.00 THI HONG NHU PARTNER.DIRECT_DEBITS_
VCB.MSE..25878754759.
 
04/07/2022 10,000.00 Dang Van hau 614783.040722.1
43854.
Chuyển khoản
04/07/2022 1,000.00 NGUYEN DUC VIET  736278.040722.143617. Transfer
04/07/2022 1,000.00 NGUYEN DUC VIET  724671.040722.143032. Transfer
04/07/2022 10,000.00 NGUYEN NGOC QUY 703124.040722.143028.  Chuyển tiền
04/07/2022 20,000.00 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 030837.040722.142622
.ZP68NAJOKVCR
 220704000173550 
Ủng hộ trẻ em khuyết tật
04/07/2022 10,000.00 VU QUANG THAI 557689.040722.
142224.
Chuyển khoản
04/07/2022 10,000.00 HA THI HOAI  0451000474841 Chuyển tiền
04/07/2022 20,000.00 TRINH BA HUNG 333937.040722.14
1832.
Chuyển khoản
04/07/2022 10,000.00 Nguyen Ngoc Hung 816269.040722.141830.  
04/07/2022 10,000.00 NGUYEN VAN PHUONG 359932.040722
.141754.
Chuyển tiền
04/07/2022 20,000.00 NGUYEN CHI THONG 929551.040722.1
41529.VCB;
Chuyển khoản từ thiện
04/07/2022 10,000.00 TRAN VAN PHUNG  926839.040722.141047. Chuyển tiền
04/07/2022 20,000.00 VI VAN BINH 647545.040722.1
41047.VCB
Chuyển khoản
04/07/2022 10,000.00 TRUONG DINH TUAN 570436.040722.140727. Chuyển tiền
04/07/2022 10,000.00 QUYEN THI THU QUYEN 676646.040722.140521.  Chuyển tiền
04/07/2022 20,000.00 VU Y RAU  052832.040722.14
0052.VCB;
Chuyển khoản
04/07/2022 10,000.00 NGUYEN VAN HOA 9793742118 Chuyển tiền
04/07/2022 10,000.00 NGUYEN VAN CHUONG 485176.040722.1
40005.
Chuyển khoản
04/07/2022 10,000.00 PHAM THI THANH TRUC 1025493436 Chuyển tiền
04/07/2022 10,000.00 NGUYEN TRAN HOAI PHUONG 251896.040722
.135508.
Chuyển tiền
04/07/2022 10,000.00 LE HOANG THI SHGD:10043694.
DD:220704.
Chuyển tiền
04/07/2022 10,000.00 HOANG VAN DANH 250261.040722
.134732.
Chuyển khoản
04/07/2022 10,000.00 DO THANH PHUOC SHGD:10042754.D
D:220704.
Phuoc
04/07/2022 10,000.00 LE VAN HOA  256259.040722.
134618.
Chuyển tiền
04/07/2022 10,000.00 PHAM THI PHUONG 639538.040722.13
4446. 
Chuyển tiền
04/07/2022 10,000.00 TRAN MINH DUC 434303.040722.134259.  
04/07/2022 10,000.00 NGUYEN NGOC BANG 1027943504 Chuyển tiền
04/07/2022 10,000.00 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 234904.040722.134116. Chuyen
04/07/2022 10,000.00 LUU XUAN LONG 227428.040722.1
33819. 
Chuyển khoản
04/07/2022 20,000.00 LE THI BICH NGOC 068031.040722.1
32748.VCB
Chuyển khoản
04/07/2022 10,000.00 NGUYEN VAN DUY  755789.040722.1
32702.
Chuyển tiền
04/07/2022 10,000.00 NGUYEN BUI THUY TRANG 234046.040722.1
31748
 
04/07/2022 10,000.00 NGUYEN NGOC MINH  165050.040722.1
31110.
Chuyển khoản
04/07/2022 5,000.00 DO MINH TIEN 1025793615 Chuyển tiền
04/07/2022 10,000.00 NONG VAN HIEU 318257.040722.1
30132.
 
04/07/2022 10,000.00 TRAN QUANG VU 099297.040722.
124245. 
Chuyển khoản
04/07/2022 10,000.00 Thuy nguyen 096885.040722.124159.  
04/07/2022 50,000.00 DIEU THUONG 260927.040722.
124008. 
Chuyển khoản
04/07/2022 5,000.00 BUI XUAN VINH 0691000427037 Chuyển tiền
04/07/2022 10,000.00 PHAN VAN TUAN 217443.040722.122550.  Chuyển khoản
04/07/2022 20,000.00 BUI THI HUYEN  964335.040722.121
924.VCB
Chuyển khoản
04/07/2022 10,000.00 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 186399.040722.121626. Trẻ em khuyết tật
04/07/2022 10,000.00 LuuThiAnh Thuy 698208.040722.001443.  
04/07/2022 200,000.00 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0781000504043 Tac gia Spiderum ung ho
04/07/2022 20,000.00 HUYNH VAN THUONG EM 202278.040722.1
21254.
Chuyển tiền
04/07/2022 20,000.00 VANG THI THUONG  311063.040722.12
0831.VCB
Chuyển khoản
04/07/2022 28,000.00 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ MBVCB.2185744458
.2001.VCB Rewards
Ủng hộ
04/07/2022 10,000.00 VU QUANG HIEU 1019979460 Chuyển tiền
04/07/2022 10,000.00 PHUNG VAN TUYEN 1024754183 Chuyển tiền
04/07/2022 100,000.00 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 195570.040722.120105. NAM MO DUOC SU PHAT
04/07/2022 10,000.00 LO THI HIEN PARTNER.DIRECT_DEBITS_
VCB.MSE..25872941624.
 
04/07/2022 10,000.00 LE THI QUYNH NHU  PARTNER.DIRECT_DEBITS_
VCB.MSE..25872565382.
 
04/07/2022 10,000.00 DO THANH PHUOC SHGD:10039002
.DD:220704.
Phuoc
04/07/2022 10,000.00 NGUYEN THI THUY 889554.040722.
114547.
Chuyển tiền
04/07/2022 10,000.00 DO THANH PHUOC SHGD:10037844.D
D:220704
Phuoc
04/07/2022 10,000.00 NGUYEN THI HANG  008835.040722.
112706.
Chuyển khoản
04/07/2022 20,000.00 HOANG THI KIEU ANH NGOC 865216.040722
.112515. 
Chuyển khoản
04/07/2022 10,000.00 NGUYEN THI HIEN 9812725164 Chuyển tiền
04/07/2022 10,000.00 Duong minh tinh 403844.040722.111720.  
04/07/2022 20,000.00 LENG THI THO 164328.040722.
111604.VCB
Chuyển khoản
04/07/2022 10,000.00 GIANG A HONG PARTNER.DIRECT_DEBITS_
VCB.MSE..25870024759
 
04/07/2022 10,000.00 DAO MINH HA 0141000842205 Chuyển tiền
04/07/2022 50,000.00 NGUYEN MINH THIEN 763906.040722.
105546. 
Chuyển khoản
04/07/2022 20,000.00 TRUONG MINH KHOA  794219.040722
.104711.
Chuyển tiền
04/07/2022 20,000.00 HO THI VAN  241205.040722.104
401.VCB
Chuyển khoản
04/07/2022 50,000.00 Tran Thi Dieu Huong 109332.040722.1
03832. 
Chuyển tiền
04/07/2022 50,000.00 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 766771.04072
2.103357.
Chuyen khoan tu tai khoan 09230091912
04/07/2022 20,000.00 HO VAN TUAN 140847.040722.10
2937.
 
04/07/2022 20,000.00 VY VAN TAM 375044.040722.102
935.VCB
 
04/07/2022 10,000.00 LE XUAN VUONG 744753.040722.1
02026.
Chuyển khoản
04/07/2022 10,000.00 LE MINH PHU SHGD:10032208.DD:
220704.
Phu
04/07/2022 39,000.00 BACH THI LY SHGD:10029781.DD
:220704
Ly chuyen
04/07/2022 10,000.00 PHAM THI ANH TUYET 1016379432 Chuyển tiền
04/07/2022 10,000.00 HOANG THI THO 704983.040722.101027. Chuyển khoản
04/07/2022 10,000.00 DO HOANG VIET SHGD:10029865.DD
:220704
Viet chuyen
04/07/2022 10,000.00 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 679429.040722.100355.  
04/07/2022 10,000.00 LE THI THUY DUNG PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB
.MSE..25867644858.
 
04/07/2022 10,000.00 PHAM THI THANH TRUC PARTNER.DIRECT_DEBITS_
VCB.MSE..25867643677.
 
04/07/2022 10,000.00 DO THANH PHUOC SHGD:10019182.DD
:220704.
Phuoc
04/07/2022 10,000.00 HUYNH QUOC HUNG IBPS/SE:01310012.DD:
040722.SH:10026847
Chuyển tiền
04/07/2022 20,000.00 NGUYEN PHUONG THANH 491702.040722.0
94131.VCB
Chuyển khoản
04/07/2022 10,000.00 DO THANH PHUOC SHGD:10017999.DD
:220704.
Phuoc
04/07/2022 10,000.00 DO THANH PHUOC SHGD:10020447.D
D:220704
Phuoc
04/07/2022 10,000.00 LU QUOC MINH  106844.040722.0
93950.
Chuyển tiền
04/07/2022 10,000.00 DO THANH PHUOC SHGD:10019668.DD:
220704.
Phuoc
04/07/2022 10,000.00 HOANG XUAN TAI SHGD:10017507.DD:
220704.
Ủng hộ
04/07/2022 10,000.00 TRAN THI THOM SHGD:10017272.DD
:220704.
 
04/07/2022 10,000.00 PHAM PHUONG UYEN 856246.040722.0
93117.
Chuyển tiền
04/07/2022 10,000.00 TRAN DUC MANH SHGD:10012827.DD:
220704.
Quỹ từ thiện
04/07/2022 10,000.00 TAM NHU 390168.040722
.092246
 
04/07/2022 10,000.00 NGUYEN DANG SANG SHGD:10020432.D
D:220704
Sang chuyen
04/07/2022 10,000.00 NGUYEN NGOC TRUC VI SHGD:10016877.DD:
220704
Truc Vi
04/07/2022 10,000.00 LAI THI BINH SHGD:10010143.D
D:220704.
Binh chuyen
04/07/2022 10,000.00 VU VAN NAM SHGD:10011598.DD:
220704.
Chuyển tiền
04/07/2022 10,000.00 NGUYEN THI HAN SHGD:10026346.DD:2
20704
Han chuyen
04/07/2022 20,000.00 NGUYEN THI NAM NHI SHGD:10011640.DD:
220704.
 
04/07/2022 20,000.00 DAM THI TAM SHGD:10009627.DD:2
20704.
 
04/07/2022 20,000.00 TRAN THI THUONG SHGD:10006489.DD:
220704.
Thuong chuyen
04/07/2022 30,000.00 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0071001035826 lxstd tặng từ thiện
04/07/2022 50,000.00 DANG THI THUY 0291000272468 Chuyển tiền
04/07/2022 200,000.00 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0121000377162 Trẻ em
05/07/2022 10,000.00 TRAN THI KIM OANH PARTNER.DIRECT_DEBITS_
VCB.MSE..25960289693.
 
05/07/2022 10,000.00 NGUYEN THI KIEU TIEN 720480.050722.2
15325. 
Chuyển tiền
05/07/2022 20,000.00 NGUYEN THI HANH 854202.050722.2
14305.
Chuyển tiền
05/07/2022 100,000.00 Thuy nvt 539702.050722.2
13403. 
Ủng hộ
05/07/2022 10,000.00 NGUYEN THANH DAT 842765.050722.212719. Chuyển khoản
05/07/2022 10,000.00 TANG THI THUY HIEN 1016737178 TANG THI THUY HIEN - 2011340202 anh 02 clctc dh ngoai thuong dong gop
05/07/2022 10,000.00 NGUYEN TRAN THAO TUONG VY 262047.050722.211051. Chuyển khoản
05/07/2022 10,000.00 DANG THANH DAT 415973.050722.
211030. 
Chuyển tiền
05/07/2022 20,000.00 LE THI CAM GIANG 786498.050722.210
306.VCB
Chuyển khoản
05/07/2022 10,000.00 LE THI MAI 0411001042531 Chuyển tiền
05/07/2022 5,000.00 TRIEU KHAI THACH 1016755224 Chuyển tiền
05/07/2022 100,000.00 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0071001035826 lxstd tặng từ thiện
05/07/2022 20,000.00 PHAN CHIEN THANG 790170.050722.2
03244.
Chuyển tiền
05/07/2022 10,000.00 DAO THI HUYEN  1021121818 Chuyển tiền
05/07/2022 10,000.00 HOANG THI THUY 652566.050722.
202516.
Chuyển khoản
05/07/2022 10,000.00 NGUYEN BACH KIM PARTNER.DIRECT_DEBITS_
VCB.MSE..25955904160.
 
05/07/2022 10,000.00 LE VAN TOAN 642854.050722.202207. Chuyển khoản
05/07/2022 10,000.00 BUI ANH TUAN 065595.050722.201626. Chuyển khoản
05/07/2022 10,000.00 TRUONG TIEN ANH 1023155669 Chuyển tiền
05/07/2022 20,000.00 PHAN TAN QUANG THIEN 1024235752  
05/07/2022 10,000.00 NGUYEN HUU MINH QUAN  567251.050722.1
95909.
Chuyển khoản
05/07/2022 10,000.00 NGUYEN THI THU HANG 987638.050722.1
95526. 
Chuyển khoản
05/07/2022 10,000.00 LE HONG CHI PARTNER.DIRECT_DEBITS_
VCB.MSE..25954704062
 
05/07/2022 100,000.00 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 676090.050722.195316. ung ho quy t72022 gop gio thanh bao
05/07/2022 10,000.00 DANG VAN DAT 521487.050722.194411.   
05/07/2022 10,000.00 PHAM NHU Y  0371003752056 Chuyển tiền từ thiện
05/07/2022 10,000.00 NGO THI YEN 1017124798 Chuyển tiền
05/07/2022 10,000.00 TRAN TRUNG HIEU 443223.050722.1
91932.
Chuyển khoản
05/07/2022 10,000.00 DO THI MAI ANH 1021370605 Chuyển tiền
05/07/2022 5,000.00 NGO THI YEN  1017124798 Chuyển tiền
05/07/2022 10,000.00 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 217826.050722.191149. TU THIEN TRE EM KHUYET TAT
05/07/2022 10,000.00 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 416657.050722.191123. Ck kuyet tat
05/07/2022 50,000.00 NGUYEN VAN CUONG EM  596493.050722.190305. Chuyển tiền
05/07/2022 10,000.00 CHU DUC DUOC 768441.050722.185553.  Chuyển khoản
05/07/2022 20,000.00 TRAN BICH CHAM PARTNER.DIRECT_DEBITS_
VCB.MSE..25949412651.
 
05/07/2022 20,000.00 TRAN XUAN HIEN 706010.050722
.183952. 
 
05/07/2022 10,000.00 NGUYEN THANH HUY 705681.050722.1
83947. 
Chuyển khoản
05/07/2022 300,000.00 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 546843.050722.183606. ủng hộ
05/07/2022 32,042.00 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ MBVCB.2190834540.
2001.VCB Rewards.
Trẻ em khuyết tật khó khăn
05/07/2022 10,000.00 TRAN HUU NGHIA  954685.050722.1
83104.
Chuyển tiền
05/07/2022 20,000.00 LU THI DUA 024878.050722.182
024.VCB
Chuyển khoản
05/07/2022 10,000.00 PHAN CHIEN THANG 975841.050722.
181647.
Chuyển tiền
05/07/2022 20,000.00 QUANG THI NGA 603470.050722.1
81236. 
Chuyển khoản
05/07/2022 10,000.00 TRIEU DAI QUOC 577353.050722.18
0534.
 
05/07/2022 10,000.00 PHAM KHANH LINH 826160.050722.1
80504.
Chuyển tiền
05/07/2022 10,000.00 NGUYEN THI NGOC ANH  412180.050722.18
0242.
Chuyển tiền
05/07/2022 50,000.00 CAO KE VUONG  941080.050722.
175915.
Chuyển tiền
05/07/2022 10,000.00 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ PARTNER.DIRECT_DEBITS_
VCB.MSE..25946419479.
 
05/07/2022 100,000.00 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0071001759179 NVVP
05/07/2022 20,000.00 GIANG A CHIEN 010962.050722.17
3010.VCB
Chuyển khoản
05/07/2022 10,000.00 NGUYEN HUU LOC 380404.050722.172052.  
05/07/2022 10,000.00 TRAN TUAN ANH 377937.050722.172019.  
05/07/2022 10,000.00 Nguyen Quang Huy 010296.050722.170447.  
05/07/2022 10,000.00 LA DIEU LINH 235579.050722.
165035. 
Chuyển khoản
05/07/2022 10,000.00 NGUYEN THI TUYET  727535.050722.163325. Chuyển tiền
05/07/2022 50,000.00 HO TAN HAU 0231000594656  Chuyển tiền
05/07/2022 20,000.00 HOANG QUOC TRUNG PARTNER.DIRECT_DEBITS_
VCB.MSE..25939305344.
 
05/07/2022 10,000.00 DO TRONG NGHIA 019707.050722.1
60426. 
Chuyển khoản
05/07/2022 10,000.00 NGUYEN THI NGOC ANH 990061.050722.1
55750. 
Chuyển khoản
05/07/2022 10,000.00 PHAN THUY KIEU  829474.050722.1
55253.
Chuyển tiền
05/07/2022 10,000.00 VU THUY TRANG SHGD:10036905.DD:
220705
VU THUY TRANG gui quy vi tre em khuyet tat VN
05/07/2022 10,000.00 Nguyen Thi Ngoc PARTNER.DIRECT_DEBITS_
VCB.MSE..25938733475.
 
05/07/2022 10,000.00 QUY PHAT THANH  950760.050722.15
4859.
Ck 
05/07/2022 10,000.00 NGUYEN THI QUYNH NHU 924876.050722.154307. khoan ho tro tre em khuyet tat
05/07/2022 20,000.00 VU THI UYEN  089278.050722.
154013.
Chuyển tiền
05/07/2022 600,000.00 Me NyNy 938975.050722.153957.  Ủng hộ quỹ vì trẻ em khuyết tật vn
05/07/2022 10,000.00 NGUYEN VAN HA 171479.050722.15
3813.
Chuyển tiền
05/07/2022 10,000.00 NGUYEN THANH THAO  891334.050722.1
53536.
Chuyển khoản
05/07/2022 10,000.00 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 254762.050722.153345. T thin
05/07/2022 10,000.00 NGUYEN HUU CUONG 862874.050722.1
52846.
Chuyển khoản
05/07/2022 20,000.00 NGO VAN TRUONG 582572.050722.1
52652. 
Chuyển khoản
05/07/2022 10,000.00 Ban Tien Vinh 805735.050722.1
51510.
 
05/07/2022 10,000.00 BUI THI LE SHGD:10035021.DD:
220705.
Le chuyen
05/07/2022 10,000.00 PHAM THI MAI HANG  1029479675 Chuyển tiền
05/07/2022 10,000.00 NGUYEN ANH TUAN 778333.050722.
150815.
Chuyển khoản
05/07/2022 10,000.00 PHAM LE DIEM QUYNH 652466.050722.1
50528. 
Chuyển tiền
05/07/2022 10,000.00 LUONG THI MINH 928893.050722.1
45836. 
Chuyển tiền
05/07/2022 10,000.00 tran phi yen 892363.050722.1
43818. 
Chuyển khoản
05/07/2022 20,000.00 TRAN THI KIM DUNG 683073.050722.143
803.VCB
Chuyển khoản
05/07/2022 20,000.00 NGUYEN THANH PHONG PARTNER.DIRECT_DEBITS_
VCB.MSE..25934017566.
 
05/07/2022 10,000.00 PHUNG QUOC BINH 576518.050722.
141504.
 
05/07/2022 10,000.00 LE THI HAI VAN 830001.050722.
141120. 
Chuyển tiền
05/07/2022 20,000.00 NGUYEN VAN VINH  141902.050722
.140927.
Chuyển tiền
05/07/2022 10,000.00 Do Thi Ngoc PARTNER.DIRECT_DEBITS_
VCB.MSE..25933517779.
 
05/07/2022 10,000.00 HA DUC LUONG 545976.050722.1
40557.
Chuyển khoản
05/07/2022 20,000.00 NGUYEN LUONG DONG 733811.050722.14
0533.VCB
Chuyển khoản
05/07/2022 10,000.00 NGUYEN VAN THANH 542228.050722.1
40449. 
Chuyển khoản
05/07/2022 10,000.00 HA THI THUY  175107.050722.
140232.
Chuyển tiền
05/07/2022 10,000.00 Nguyen tien dong 868093.050722.140148.  
05/07/2022 10,000.00 DO THANH PHUOC SHGD:10030995.DD
:220705
Phuoc
05/07/2022 10,000.00 VU THI HA  305677.050722.1
40031.
Chuyển khoản
05/07/2022 20,000.00 NGUYEN THI THAO  218724.050722.13
5658.VCB
Chuyển khoản
05/07/2022 20,000.00 HUYNH CHUC LY PARTNER.DIRECT_DEBITS_
VCB.MSE..25933718941.
 
05/07/2022 10,000.00 LE PHUONG THAO 793183.050722.
135032. 
Chuyển tiền
05/07/2022 10,000.00 TRAN QUOC TRUNG 579691.050722.1
34903.
Chuyển tiền
05/07/2022 20,000.00 PHAM THI MAI  551760.050722.134
551.VCB
Chuyển khoản
05/07/2022 10,000.00 TRAN THI HUONG  155331.050722
.134453.
Chuyển tiền
05/07/2022 10,000.00 LUONG VAN DUYEN  263084.050722.1
34414
 
05/07/2022 10,000.00 Ng phuong linh ck 856722.050722.
134239.
 
05/07/2022 10,000.00 HOANG THIEN LONG 108404.050722.
133233. 
Chuyển tiền
05/07/2022 10,000.00 NGUYEN THI THANH QUYEN 440729.050722
.133128. 
Chuyển khoản
05/07/2022 10,000.00 hoang thi phuong lien 926949.050722.1
32900.
 
05/07/2022 20,000.00 PHAM DIEP YEN OANH  PARTNER.DIRECT_DEBITS_
VCB.MSE..25931888213.
 
05/07/2022 10,000.00 TRINH THI TINH PARTNER.DIRECT_DEBITS_
VCB.MSE..25931698284.
 
05/07/2022 10,000.00 DO THANH PHUOC SHGD:10026537.D
D:220705.
Phuoc
05/07/2022 10,000.00 NGUYEN PHI LONG  395329.050722.13
1421.
Chuyển khoản
05/07/2022 10,000.00 DANG PHUC GIA THIEN QUANG  0111001101531 Chuyển tiền
05/07/2022 10,000.00 NGUYEN VAN THAI  348867.050722.
125735.
Chuyển khoản
05/07/2022 10,000.00 NGUYEN THI NGAT 1018464111 Chuyển tiền
05/07/2022 10,000.00 DINH THI MY LE 334120.050722.1
25206
Chuyển khoản
05/07/2022 20,000.00 Tran Thi Dung 195217.050722.12
4736. 
Chuyển tiền
05/07/2022 10,000.00 LY VAN MINH  698430.050722.1
24541.
Chuyển tiền
05/07/2022 20,000.00 NGUYEN KIM TIEN 314571.050722.
124543. 
Chuyển tiền
05/07/2022 10,000.00 LO VAN HUNG 455400.050722.12
3959.
 
05/07/2022 20,000.00 TRINH VAN HIEP 292864.050722.1
23734. 
Chuyển khoản
05/07/2022 10,000.00 NGUYEN VAN THANH 100971.050722.1
23618. 
Chuyển khoản
05/07/2022 10,000.00 MO CHACH 1022485268 Chuyển tiền
05/07/2022 5,000.00 NGUYEN HUU VY  1027368273 Chuyển tiền
05/07/2022 1,000.00 LE MINH TUAN 186362.050722.
122644. 
Chuyển tiền
05/07/2022 10,000.00 PHAN THI HUYNH NHU 454984.050722.1
22518. 
Chuyển tiền
05/07/2022 50,000.00 PHAM VAN HIEN  555610.050722.122
235.VCB
Chuyển khoản
05/07/2022 20,000.00 NGUYEN HOANG CONG THANH 152342.050722.12
1552.VCB
 
05/07/2022 10,000.00 NGUYEN THANH THAN  041056.050722.
121439.
Chuyển khoản
05/07/2022 10,000.00 Le Van Lam PARTNER.DIRECT_DEBITS_
VCB.MSE..25929640886.
 
05/07/2022 10,000.00 DO THANH PHUOC SHGD:10024472.DD
:220705
Phuoc
05/07/2022 10,000.00 PHAM NGOC HUNG PARTNER.DIRECT_DEBITS_
VCB.MSE..25929365421
 
05/07/2022 10,000.00 DUONG QUANG TIEN 179102.050722
.120306.
Chuyển khoản
05/07/2022 10,000.00 HOANG THI NGOC ANH  726254.050722.120050. Chuyển tiền
05/07/2022 10,000.00 NGUYEN VU THAO LY 620442.050722.120013.  Chuyển tiền
05/07/2022 10,000.00 TA THI THANH TRUC 992280.050722.1
15817. 
Chuyển khoản
05/07/2022 10,000.00  LY HAI DAN  0121000887942 Dan
05/07/2022 10,000.00 PHAN THANH TUNG PARTNER.DIRECT_DEBITS_
VCB.MSE..25928448713.
 
05/07/2022 10,000.00 NGUYEN VAN DUNG PARTNER.DIRECT_DEBITS_
VCB.MSE..25928116167.
 
05/07/2022 10,000.00 DUONG THI THANH PARTNER.DIRECT_DEBITS_
VCB.MSE..25927997168.
 
05/07/2022 10,000.00 HO THI NGOC MAI  592198.050722.
114521.
Chuyển tiền
05/07/2022 10,000.00 LE THUY TRANG PARTNER.DIRECT_DEBITS_
VCB.MSE..25927952916.
 
05/07/2022 20,000.00 THACH LON  852521.050722.
113732.VCB;
Chuyển khoản
05/07/2022 5,000.00 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 755091.050722.113505. Mong cac em luon khoe manh hanh phuc
05/07/2022 10,000.00 TRUONG BANG BANG  1028826081 Chuyển tiền
05/07/2022 10,000.00 NGUYEN THI SAU  PARTNER.DIRECT_DEBITS_
VCB.MSE..25927949053.
 
05/07/2022 10,000.00 NGUYEN THI THUY 886505.050722.
112605. 
Chuyển khoản
05/07/2022 10,000.00 NGUYEN THI NGOC LINH SHGD:10022314.DD:
220705.
Linh chuyen
05/07/2022 10,000.00 LE THI THU HA 973800.050722.111049.  Chuyển khoản
05/07/2022 10,000.00 NGUYEN THI MINH THUY  043797.050722.110951. Chuyển khoản
05/07/2022 10,000.00 HOANG THI KIEU OANH 004040.050722.110655.  
05/07/2022 10,000.00 THAI QUANG TIEN  519968.050722.110001. Chuyển tiền
05/07/2022 100,000.00 BUI THI HOA 917982.050722.1
05637. 
Chuyển khoản
05/07/2022 5,000.00 NGUYEN TUAN NAM 687877.050722.1
05535.
Chuyển tiền
05/07/2022 10,000.00 NGUYEN DANG VU 743423.050722.1
04341. 
Chuyển khoản
05/07/2022 250,000.00 Nguyen Tran Hoang Lam 9707333333  
05/07/2022 250,000.00 Nguyen Khai Anh 9707333333  
05/07/2022 10,000.00 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 189827.050722.103913. Cua it long nhieu mong cac e lun vv
05/07/2022 30,000.00 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0071001035826 lxstd tặng từ thiện
05/07/2022 20,000.00 NGUYEN THI ANH TUYET 020892.050722.10
3340.VCB
Chuyển khoản
05/07/2022 10,000.00 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 129554.050722.103157. Hoa huong duong
05/07/2022 10,000.00 NGUYEN LAN ANH  738498.050722.103032. Chuyển tiền
05/07/2022 5,000.00 BUI KIM AN 1026699985 quy tu thien tre em
05/07/2022 5,000.00 VU BINH PHUONG 834235.050722.
101439. 
Chuyển tiền
05/07/2022 10,000.00 NGUYEN VAN HOANH SHGD:10017181.DD:22
0705.
Hoanh chuyen
05/07/2022 10,000.00 PHAM QUANG DIEP  677189.050722.09
5628.
Chuyển khoản
05/07/2022 10,000.00 DO THANH PHUOC SHGD:10006442.DD
:220705.
Phuoc
05/07/2022 10,000.00 NGUYEN QUOC HOI SHGD:10009145.DD
:220705.
 
05/07/2022 10,000.00 TRIEU THI SY SHGD:10010277.DD:
220705
duong sy
05/07/2022 5,000.00 BUI TUAN ANH 1016441863 BUI TUAN ANH _ 2014110004 _ K59 _ Anh 12 KTDN _ DH Ngoai Thuong Ha Noi Ung ho
05/07/2022 5,000.00 BUI TUAN ANH 1016441863 BUI TUAN ANH _ 2014110004 _ K59 _ Anh 12 KTDN _ DH Ngoai Thuong Ha Noi Ung ho
05/07/2022 5,000.00 BUI TUAN ANH 1016441863 Chuyển tiền
05/07/2022 10,000.00 DO THANH PHUOC SHGD:10006009.DD:
220705
Phuoc
05/07/2022 50,000.00 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 256278.050722.074153. Em la hoc sinh cho chut long gui tang cac ban khong may man a
05/07/2022 300,000.00 NGUYEN VAN VUONG   0011004265191 Chuc cac em hanh phuc
05/07/2022 50,000.00 DANG THI THUY 0291000272468 Chuyển tiền
05/07/2022 32,335.00 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ MBVCB.2188084232.20
01.VCB Rewards.
mong cac em duoc nhieu suc khoe
05/07/2022 10,000.00 PHAN MAI NGAN  1017919807 PHAN MAI NGAN 2011520032 chuyen tien
06/07/2022 500,000.00 HO THI ANH TU 490377.060722.2
25250.
Chuyển khoản
06/07/2022 50,000.00 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 674853.060722.224826. xin dong gop 1 chut tam long cho cac e nho
06/07/2022 20,000.00 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 472906.060722.22
3112.VCB
Gieo hạt
06/07/2022 20,000.00 NGUYEN HUU PHUOC 141897.060722.
221316
Chuyển tiền
06/07/2022 10,000.00 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 1028368203 bt
06/07/2022 20,000.00 NGUYEN THI MAI LAN 863369.060722.2
13921.
Chuyển khoản
06/07/2022 10,000.00 PHAM THAI HUYNH 034196.060722
.213305.
 
06/07/2022 20,000.00 NGUYEN THI HONG 033859.060722.
213106. 
 
06/07/2022 20,000.00 TRAN THI THU HA 322624.060722.212
202.VCB
Chuyển khoản
06/07/2022 10,000.00 NGUYEN THI TUYET NHI 391871.060722.21
1055.
Chuyển tiền
06/07/2022 100,000.00 TRAN THANH THUY 0831000043752 Chuc cac em luon manh khoe va hanh phuc XNLNMCCC
06/07/2022 20,000.00 LUU THI THANH 027523.060722.2
05132. 
 
06/07/2022 10,000.00 LAM THI TRUC ANH 027352.060722.2
05043.
 
06/07/2022 10,000.00 TRINH THANH QUANG 027223.060722.
205007.
 
06/07/2022 10,000.00 NGUYEN THI HANH NGUYEN 0651000776369 Chuyển tiền
06/07/2022 10,000.00 HO NGOC THAO  0381000413181 Chuyển tiền
06/07/2022 10,000.00 HUYNH YEN VY 9964997932 Chuyển tiền
06/07/2022 20,000.00 BUI THI HUYEN TRANG  PARTNER.DIRECT_DEBITS_
VCB.MSE..26000032764.
 
06/07/2022 10,000.00 PHAN PHU LOC PARTNER.DIRECT_DEBITS_
VCB.MSE..25999268003.
 
06/07/2022 10,000.00 VU VAN LU  979422.060722.2
00549.
Chuyển khoản
06/07/2022 20,000.00 Nguyen Tuan Anh 963434.060722.200157.  ck
06/07/2022 40,000.00 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ MBVCB.2194644729.2
001.VCB Rewards
Giup tre khuyet tat co cuoc song binh thuong
06/07/2022 10,000.00 TONG VAN TUNG 9345672818 Chuyển tiền
06/07/2022 20,000.00 MAC VAN THAI 864760.060722.1
93522. 
Chuyển khoản
06/07/2022 10,000.00 DUONG THI HONG THANG 719540.060722.1
92905.
 
06/07/2022 10,000.00 VU VAN HOA 840015.060722.1
92840.
 
06/07/2022 20,000.00 NGUYEN THI HUYEN 023233.060722.19
2023.VCB
 
06/07/2022 10,000.00 LE TUAN ANH  791504.060722.
191546.
 
06/07/2022 10,000.00 BUI THANH TU 9852422227  
06/07/2022 10,000.00 DO THI DUNG 405880.060722.1
91532.
Chuyển khoản
06/07/2022 10,000.00 HUA THI THIEN  771247.060722.
191303.
Chuyển tiền
06/07/2022 10,000.00 pham xuan lam 396485.060722.191246.  Chuyển khoản
06/07/2022 10,000.00  LE MINH NHUT 1019390346 Chuyển tiền
06/07/2022 10,000.00 NGUYEN THE QUANG 350925.060722.1
85915. 
Chuyển khoản
06/07/2022 10,000.00 NGUYEN THI KIM VIEN  1028546998 Chuyển tiền từ thiện
06/07/2022 50,000.00 Nguyen thi van 192473.060722.184050.  
06/07/2022 10,000.00 Song Nhi 633150.060722.183634.  
06/07/2022 10,000.00 ngo quang tung 265300.060722.183518.  
06/07/2022 10,000.00 QUANG VAN DUY PARTNER.DIRECT_DEBITS_
VCB.MSE..25995718066.
 
06/07/2022 10,000.00 LO VAN PHUONG  447835.060722.182109. Chuyển tiền
06/07/2022 20,000.00 VU VAN NAM 376007.060722.1
81936.VCB
Chuyển khoản
06/07/2022 10,000.00 TRAN THANH VU PARTNER.DIRECT_DEBITS_
VCB.MSE..25995674699.
 
06/07/2022 10,000.00 DUONG VAN TIEN 1.091E+12 Chuyển tiền
06/07/2022 20,000.00 lu the linh 048648.060722.180929.
ZP68NCFC5CBR
 220706000271595 
 
06/07/2022 10,000.00 LAM NHAT TRUONG 173626.060722.1
80744. 
Chuyển khoản
06/07/2022 20,000.00 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0091000628838 Bình thường
06/07/2022 20,000.00 BUI THI LE SON 597424.060722.175039.  Chuyển tiền
06/07/2022 10,000.00 TRAN THI HA LINH  0911000023887 TRAN Thi Huong Quynh ung ho
06/07/2022 20,000.00 LY BAO LONG 241374.060722.17
4401.VCB
Chuyển khoản
06/07/2022 10,000.00 NGUYEN NGOC DUAN 414280.060722.
174311. 
Chuyển khoản
06/07/2022 20,000.00 NGUYEN THI TRUC LANH PARTNER.DIRECT_DEBITS_
VCB.MSE..25993533922.
 
06/07/2022 20,000.00 CAN XUAN HIEP  587782.060722.173
307.VCB
Chuyển khoản
06/07/2022 20,000.00 le thi hang 599093.060722.173122.  Ủng hộ từ thiện
06/07/2022 10,000.00 NGUYEN HUY HOANG 345047.060722.172724.  Chuyển khoản
06/07/2022 100,000.00 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0301000384567 chuc cac em manh khoe hanh phuc 
06/07/2022 10,000.00 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 973938.060722.172113. Từ thiện
06/07/2022 10,000.00 HUYNH QUANG VINH 450797.060722.171941.  
06/07/2022 10,000.00 PHAN A TIN 233962.060722.170218.  
06/07/2022 20,000.00 BUI THI THUY GIANG 712858.060722.170157. Chuyển tiền
06/07/2022 10,000.00 NGUYEN THI THANH NGA 257126.060722.165855.  Chuyển tiền
06/07/2022 20,000.00 LE DANG BAO AN 397674.060722.165
637.VCB
Chuyển khoản
06/07/2022 10,000.00 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 897198.060722.1
65520
Từ thiện
06/07/2022 20,000.00 PHAM THI HANG  170485.060722.1
64757.
Chuyển khoản
06/07/2022 10,000.00 TRAN THY NA PARTNER.DIRECT_DEBITS
_VCB.MSE..25991246064.
 
06/07/2022 20,000.00 PHAM THANH HOA 1029598192 Chuyển tiền
06/07/2022 10,000.00 NGUYEN KHANH LINH  828983.060722.
163758.
Chuyển khoản
06/07/2022 10,000.00 DUONG NGOC THUY TRANG 852354.060722.163125.  Chuyển tiền
06/07/2022 20,000.00 LUC THI HANG 804512.060722.1630
04.VCB
Chuyển khoản
06/07/2022 2,743,613.00 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0081000000079  tre em ngheo va khuyet tat
06/07/2022 10,000.00 TRAN DANG KHOA 057271.060722.162311.  
06/07/2022 10,000.00 LE NGOC SON  441802.060722.1
61905.
Chuyển tiền
06/07/2022 20,000.00 HOANG VAN CHUNG 379102.060722.
161743.
 
06/07/2022 10,000.00 DO THI NGOC ANH  0801000229595 Chuyển tiền
06/07/2022 10,000.00 HO THI NGOAN 406070.060722.
160454.
Chuyển tiền
06/07/2022 10,000.00 HOANG LE HUY SHGD:10033540.D
D:220706.
Huy
06/07/2022 20,000.00 NGUYEN BICH THAO  884057.060722.1558
04.VCB
Chuyển khoản
06/07/2022 10,000.00 NGUYEN DUC QUAN 762810.060722.
155517
Chuyển tiền
06/07/2022 20,000.00 LE TIEN DUNG 289503.060722.1548
09.VCB
 
06/07/2022 10,000.00 Pham Quang Viet 872852.060722.154103.  
06/07/2022 10,000.00 LE MINH PHU SHGD:10032119.DD
:220706.
Phu
06/07/2022 10,000.00 BUI THI HONG HA 829873.060722.15
3100. 
Chuyển khoản
06/07/2022 10,000.00 TRAN HOAI THU 791223.060722.1
53103.
Chuyển tiền
06/07/2022 10,000.00 pham phuong binh 238562.060722.
152937.
 
06/07/2022 10,000.00 HUA THI THANH 0351001072009 Chuyển tiền
06/07/2022 20,000.00 NGUYEN NGOC THANH VY 432929.060722.
151548. 
Chuyển tiền
06/07/2022 10,000.00 Hoang Le Nhung 668599.060722.151455. Hoang Le Nhung 1917730059 DH Ngoai thuong ung ho quy
06/07/2022 20,000.00 TRAN THI TUOI 972201.060722.150
932.VCB
Chuyển khoản
06/07/2022 10,000.00 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 650417.060722.15
0705.
Chuyển tiền
06/07/2022 10,000.00 NGO THI BICH TUYEN 496234.060722.1
50620.
Chuyển khoản
06/07/2022 10,000.00 NGUYEN THI AI NHAN  PARTNER.DIRECT_DEBITS_
VCB.MSE..25987013832
 
06/07/2022 10,000.00 VANG THI MO  626955.060722.
145606.
Chuyển tiền
06/07/2022 1,000.00 NGUYEN THU THY 621032.060722.14
5304. 
 Transfer
06/07/2022 10,000.00 LE VAN QUAN  443080.060722.14
5010.
Chuyển khoản
06/07/2022 10,000.00 NGUYEN THI HAT 414647.060722.144110.  
06/07/2022 20,000.00 NGUYEN THI NHAT 240811.060722.144
040.VCB
Chuyển khoản
06/07/2022 10,000.00 PHAM THI THUY DUONG 1014887617 P Chuyển tiền
06/07/2022 10,000.00 NGUYEN TRUONG AN PARTNER.DIRECT_DEBITS
_VCB.MSE..25986332400.
 
06/07/2022 10,000.00 NGUYEN VAN DUONG 356368.060722.143902. Chuyển tiền
06/07/2022 10,000.00 TRAN THI TUYET MAI 574836.060722.143105.  Chuyển tiền
06/07/2022 10,000.00 DANG VAN HOP 172822.060722.14
2757. 
Chuyển tiền
06/07/2022 20,000.00 TRAN THI VIEN  213686.060722.142
333.VCB
Chuyển khoản
06/07/2022 20,000.00 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 558133.060722.1
42217.
Ủng hộ
06/07/2022 10,000.00 DO VAN MINH  538087.0607
22.141252
Chuyển khoản
06/07/2022 10,000.00 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 531940.060722.1
41058.
 
06/07/2022 10,000.00 PHI TIEN TUNG 605181.060722.14
0910. 
Chuyển tiền
06/07/2022 10,000.00 NGUYEN THI OANH  393208.060722.1
40802.
Chuyển tiền
06/07/2022 10,000.00 Le thi dao 459431.060722.140520.l Le thi dao ung ho tu thien
06/07/2022 20,000.00 NGUYEN THI BICH THAO 954824.060722.14
0234.VCB
Chuyển khoản
06/07/2022 10,000.00 TRUONG THAI BAO 494012.060722.135925.  Chuyển khoản
06/07/2022 20,000.00 TO THI VANG  748318.060722.1
35908.VCB
Chuyển khoản
06/07/2022 20,000.00 LY THI HOA  609992.060722.13
5649.VCB
Chuyển khoản
06/07/2022 65,000.00 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 043469.060722.1
35604.
chuc cac em luon manh khoe va song that hanh phuc xnlnmccc
06/07/2022 10,000.00 HUA THI THIEN 948864.060722.135049.  
06/07/2022 10,000.00 NGUYEN THI THOA  133210.060722.1
34802.
Chuyển tiền
06/07/2022 10,000.00 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 533218.060722.134616. VI TRE EM VIET NAM
06/07/2022 10,000.00 DO VAN DUC 0801000229595 Chuyển tiền
06/07/2022 20,000.00 HOANG THANH LONG 809457.060722.13
4329.VCB
Chuyển khoản
06/07/2022 10,000.00 PHAM THAI DUONG 248103.060722.1
34108. 
Chuyển khoản
06/07/2022 10,000.00 VI VAN TUI  326416.060722
.134023.
Chuyển tiền
06/07/2022 1,000.00 NGUYEN DUC VIET 931490.060722.134014.  Transfer
06/07/2022 10,000.00 TRAN THUY HONG 0991000043501  CONG TY KHANG LONG Tran Thuy Hong
06/07/2022 10,000.00 LUONG THI HONG LOAN 0731000641223 Chuyển tiền
06/07/2022 20,000.00 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 029367.060
722.133115
.ZP68NCFBVQQ7 220706000170999 
 
06/07/2022 20,000.00 TRAN THANH TUAN 921607.060722.
132841.VCB
Chuyển khoản
06/07/2022 10,000.00 Dang Thi Ha Nhi  140266.060722.
132634.
Ủng hộ trẻ em khuyết tật
06/07/2022 10,000.00 NGUYEN TRUNG KIEN PARTNER.DIRECT_DEBITS_
VCB.MSE..25983343973.
 
06/07/2022 10,000.00 TO THU TRA 1015924446 Chuyển tiền
06/07/2022 10,000.00 LE TRUNG NHUONG 0271000998782  Chuyển tiền
06/07/2022 6,000.00 Nguyen Duc Hai Dang 631144.060722.1
30207. 
Chuyển tiền
06/07/2022 10,000.00 NGO TRI HUNG 0731000796505  Chuyển tiền
06/07/2022 10,000.00 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 311175.060722
.125417.
Ủng hộ
06/07/2022 10,000.00 VU THU TRANG  249922.060722.1
23318.
Chuyển khoản
06/07/2022 100,000.00 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ PARTNER.DIRECT_DEBITS_
VCB.MSE..25981878853
 
06/07/2022 20,000.00 LE THI HANH 442805.060722.
122837. 
Chuyển tiền
06/07/2022 10,000.00 LE THI NHI 422223.060722.122743.  Chuyển tiền
06/07/2022 10,000.00 THACH VAN DO 292325.060722.122618.  
06/07/2022 10,000.00 DO VAN LAN 225821.060722.122536.   
06/07/2022 10,000.00 NGUYEN MINH SUU 1020612384 Chuyển tiền
06/07/2022 10,000.00 HOANG PHUONG ANH 010145.060722.120708.  Chuyển khoản
06/07/2022 10,000.00 TRAN THI HONG NHUNG 148508.060722.120255.  Chuyển khoản
06/07/2022 10,000.00 CAM THI DUNG  0481000910229  Chuyển tiền
06/07/2022 10,000.00 NGUYEN PHUC VEN PARTNER.DIRECT_DEBITS
_VCB.MSE..25980489322
 
06/07/2022 20,000.00 TRAN MINH TRANG 525993.060722.115624.  Chuyển tiền
06/07/2022 10,000.00 NGUYEN THI MY LINH PARTNER.DIRECT_DEBITS_
VCB.MSE..25980191682.
 
06/07/2022 10,000.00 Tran Thi Truc Mai PARTNER.DIRECT_DEBITS_
VCB.MSE..25979952520.
 
06/07/2022 10,000.00 LO VAN NHAN  107466.060722.115139. Chuyển khoản
06/07/2022 20,000.00 PHAM THI DUYEN 016909.060722.1150
16.VCB
Chuyển khoản
06/07/2022 10,000.00 NGUYEN THI THUY DUONG 087882.060722.114631. Chuyển khoản
06/07/2022 10,000.00 NGUYEN DUY TAN  PARTNER.DIRECT_DEBITS
_VCB.MSE..25979819439.
 
06/07/2022 10,000.00 Nguyen huyen thoai 933089.060722
.114250.
 
06/07/2022 20,000.00 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 1013576878 Quỹ vì trẻ em khuyết tật
06/07/2022 10,000.00 NGUYEN TRUONG GIANG 722954.060722.113521.  
06/07/2022 10,000.00 PHAM THI THANH 117836.060722.1
13226. 
Chuyển tiền
06/07/2022 100,000.00 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0071001066183 Ủng hộ các em
06/07/2022 10,000.00 NGUYEN THANH LUAN 1027616457 Chuyển tiền
06/07/2022 10,000.00 HUYNH CHAU CHIEU PHONG 0111000350430 Chuyển tiền
06/07/2022 30,000.00 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0071001035826 lxstd tặng từ thiện
06/07/2022 10,000.00 TRAN VAN BO 868829.060722.1
04933.
Chuyển khoản
06/07/2022 20,000.00 NGUYEN NHAT NAM  226818.060722.103058. Chuyển tiền
06/07/2022 10,000.00 DANG THI THU HIEN 788127.060722.1
02846. 
Chuyển khoản
06/07/2022 10,000.00 NGUYEN VAN DONG 399385.060722.102453. Chuyển tiền
06/07/2022 10,000.00 DUONG PHUONG PHAN 1012724363 Chuyển tiền
06/07/2022 10,000.00 TRAN MINH THANG 651870.060722.101835. Chuyển khoản
06/07/2022 10,000.00  DOAN MINH HOANG 0181003499675  Từ thiện
06/07/2022 10,000.00 NGUYEN HUU DUONG 0821000048711 Chuyển tiền
06/07/2022 10,000.00 U XUAN NHAT 413372.060722.0
94652.
ck
06/07/2022 10,000.00 Ha Minh Duc  272691.060722.0
94455.
Chuyển tiền
06/07/2022 10,000.00 PHAN THI HONG NGA 0561000526231 Chuyển tiền
06/07/2022 250,000.00 Hai chau Un va San    Hai chau Un va San un ho quy
06/07/2022 70,000.00 DO THI MINH THU 0061001181788 Chuc cac em khoe manh va hanh phuc. XNLNMCCC
06/07/2022 300,000.00 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 1019286205 LNL
07/07/2022 10,000.00 NGUYEN THI TO PHUONG  704594.070722.220441. Chuyển tiền
07/07/2022 10,000.00 VY THI DAN 702319.070722.220227.  Chuyển tiền
07/07/2022 20,000.00 COLAU LUM 282401.070722.214
802.VCB
Chuyển khoản
07/07/2022 63,000.00 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 512178.070722.2
14117.
Hi vong cac em co mot tuong lai tuoi sang phia truoc XNLNMCCC
07/07/2022 10,000.00 KIEU THI MY TIEN 119378.07072
2.214106.
Chuyển tiền
07/07/2022 20,000.00 Hothithanhtam 074720.070722.21
3931.ZP68NDD63L4P 220707000444469 
 
07/07/2022 10,000.00 Ha duy vuong  801727.070722.2
13601.
Ủng hộ
07/07/2022 20,000.00 TRAN THI HUONG 796358.070722.21
3408.
Chuyển khoản
07/07/2022 10,000.00 LE THI LAN   0381002236071 Chuyển khoản
07/07/2022 50,000.00 TRAN VAN DUONG PARTNER.DIRECT_DEBITS_
VCB.MSE..26049575867.
 
07/07/2022 10,000.00 NGUYEN THI LANH 1018233578  
07/07/2022 10,000.00 DO TAN TRUONG 635811.070722.2
04007.
Chuyển khoản
07/07/2022 10,000.00 KIEU THI MY TIEN 089767.070722.203952. Chuyển tiền
07/07/2022 300,000.00 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 9978999579 Trẻ em khuyết tật
07/07/2022 10,000.00 NGUYEN THI NGOC BICH 994134.070722.202240.  Chuyển khoản
07/07/2022 10,000.00 PHAN THI PHUC 973139.070722.202753.  Chuyển khoản
07/07/2022 20,000.00 TRIEU VAN LIU  748700.070722.201
548.VCB
Chuyển khoản
07/07/2022 20,000.00 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 964274.070722.
201444.
ck
07/07/2022 200,000.00 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 1019256070 Của út lòng nhiều
07/07/2022 20,000.00 LE THI NGOC THUONG 257599.070722.195
057.VCB
Chuyển khoản
07/07/2022 20,000.00 LO THI HIEN 1027508262 Chuyển tiền  H-T
07/07/2022 20,000.00 DINH THI TUONG 869132.070722.
194745. 
Chuyển khoản
07/07/2022 13,000.00 DUONG THI HONG NGA 454382.070722.
194353. 
Chuyển khoản
07/07/2022 20,000.00 NGUYEN THI HONG TRA PARTNER.DIRECT_DEBITS_
VCB.MSE..26046373115.
 
07/07/2022 10,000.00 NGUYEN THI QUY 897710.070722.
193923. 
Chuyển tiền
07/07/2022 20,000.00 DINH VAN TU PARTNER.DIRECT_DEBITS_
VCB.MSE..26045836859
 
07/07/2022 10,000.00 HO THI HOA NHI PARTNER.DIRECT_DEBITS_
VCB.MSE..26045192359.
 
07/07/2022 10,000.00 NGUYEN VAN VINH 220025.070722
.190457. 
Chuyển tiền
07/07/2022 10,000.00 NGUYEN VAN THANG 517456.070722.1
90031. 
Chuyển tiền
07/07/2022 5,000.00 NGUYEN VAN LUAN 025178.070722.
184415.
Chuyển tiền
07/07/2022 20,000.00 HUYNH THI LAN THANH 180458.070722.184
300.VCB
Chuyển khoản
07/07/2022 10,000.00 LE THI LOAN  605895.070722.183819. Chuyển khoản ủng hô quỹ vì trẻ e
07/07/2022 20,000.00 BUI HOANG KHANH LY  0821000102096  
07/07/2022 10,000.00 DUONG THI KHOA 497554.070722.181028. Chuyển khoản
07/07/2022 5,000.00 LE HONG CONG 1024531359 Chuyển tiền
07/07/2022 10,000.00 TRIEU TIEN THANG 119039.070722.180342.  Chuyển khoản
07/07/2022 10,000.00 VO THI CAM THUY 123938.070722
.180352.
 
07/07/2022 10,000.00 LE QUYNH NHU PARTNER.DIRECT_DEBITS_
VCB.MSE..26040832168.
 
07/07/2022 10,000.00 LE THI BICH DUYEN PARTNER.DIRECT_DEBITS_
VCB.MSE..26040891008.
 
07/07/2022 10,000.00 NGO THI HIEN  1.051E+12 Chuyển tiền
07/07/2022 10,000.00 NGUYEN MINH TRIEU 0841000118757 Chuyển tiền
07/07/2022 30,000.00 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ MBVCB.2197691124.
2001.VCB Rewards.
gui toi quy vi tre em khuyet tat
07/07/2022 20,000.00 LUONG LUU LUYEN 375719.070722.1
74200. 
Chuyển khoản
07/07/2022 10,000.00 NGUYEN ANH TUAN 988530.070722.1
73919.
Chuyển tiền
07/07/2022 10,000.00 PHAN THI BICH THUY 722934.070722.1
73853.
Từ thiện
07/07/2022 10,000.00 NGUYEN THI GIANG 489723.070722.1
72500. 
Chuyển tiền
07/07/2022 20,000.00 Nguyn Th thuy trang 866623.070722.1
72150.
 
07/07/2022 10,000.00 DINH THUY TRANG PARTNER.DIRECT_DEBITS_
VCB.MSE..26039301646
 
07/07/2022 10,000.00 NGUYEN THI THANH PARTNER.DIRECT_DEBITS_
VCB.MSE..26038955046.
 
07/07/2022 10,000.00 NGO THI XUAN HOA 975310.070722.171620. Chuyển tiền
07/07/2022 10,000.00 NGUYEN THAO LINH 228399.070722.170901.  Chuyển khoản
07/07/2022 10,000.00 NGUYEN THI QUYNH NHU 718203.070722.170552. Chuyển khoản
07/07/2022 10,000.00 Trinh Thi Nhung 151912.070722
.165151.
 
07/07/2022 20,000.00 NGUYEN XUAN CHIEN  486733.070722.165032. TRANSFER
07/07/2022 10,000.00 trinh van loi 936336.070722.164601.  
07/07/2022 20,000.00 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 105974.070722.164126. ct
07/07/2022 10,000.00 HOANG NGOC MONG 469670.070722.1
63957.
Chuyển tiền
07/07/2022 20,490.00 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ IBVCB.2197369356.20
01.VCB Rewards.
tre em bi thieu chan tay
07/07/2022 20,000.00 Nguyen thi thu huyen 855508.070722.162
415.VCB
 
07/07/2022 10,000.00 PHAM TAN PHAT 1025018202 Chuyển tiền
07/07/2022 20,000.00 NGUYEN THI THANH THU 013935.070722.161922.  
07/07/2022 10,000.00 TRAN LE TAM 1012671979 Chuyển tiền
07/07/2022 10,000.00 NGUYEN THI THU TRANG 105495.070722.160407.  Chuyển tiền
07/07/2022 10,000.00 Le Thi Huyen 870530.070722.160031.  
07/07/2022 10,000.00 NGUYEN HOANG VY 648261.070722.155713.  Chuyển khoản
07/07/2022 10,000.00 NGUYEN KHANH BANG 599243.070722.154252.  Chuyển khoản
07/07/2022 10,000.00 TRAN TRONG ANH  583432.070722.153830.  
07/07/2022 10,000.00 NGUYEN KIM CHUYEN 039266.07072
2.153429.
 
07/07/2022 10,000.00 TRAN VAN BO 816741.070722.1
53013. 
Chuyển khoản
07/07/2022 20,000.00 DUONG BAO TIEN 788382.070722.152419.  Chuyển tiền
07/07/2022 10,000.00 NGUYEN NGOC DIEU HUYEN 756414.070722.15
1050. 
Chuyển tiền
07/07/2022 10,000.00 PHAM VAN TAO 0021000466802 Chuyển tiền
07/07/2022 10,000.00 DANG THI LINH 469525.070722.1
50452. 
Chuyển khoản
07/07/2022 1,000.00 TRAN KHANH TRUC 063290.070722.150154.  transfer
07/07/2022 20,000.00 PHAN LE THU 909522.070722.15014
9.VCB
Chuyển khoản
07/07/2022 10,000.00 NHAN THI NGOC TUYEN 426022.070722.
145038. 
Chuyển khoản
07/07/2022 20,000.00 TRIEU THI LAN 137336.070722.144
857.VCB
 
07/07/2022 10,000.00 DANG HOANG TUAN  704833.070722.1
44556.
Chuyển tiền
07/07/2022 20,000.00 NGUYEN HUU NGUYEN 1020681051  
07/07/2022 10,000.00 TRAN HUY HOANG 884360.070722.144121. Chuyển tiền
07/07/2022 88,563.00 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ MBVCB.2196924617
.2001.VCB Rewards.
Trẻ em khuyết tật
07/07/2022 10,000.00 LUONG THI THOA PARTNER.DIRECT_DEBITS_
VCB.MSE..26032222072.
 
07/07/2022 10,000.00 DAO CONG PHUONG 367925.070722.
143031. 
Chuyển khoản
07/07/2022 10,000.00 PHAM NGUYEN ANH DUC 592008.070722.142922. Chuyển khoản
07/07/2022 10,000.00 BAO THINH 002700.070722.1
42936.-
 
07/07/2022 1,000.00 NGUYEN THANH LAM 1027485875 transfer
07/07/2022 20,000.00 Hoang Van Huong 827892.070722.142
707.VCB
Chuyển khoản ủng hô
07/07/2022 10,000.00 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 874591.070722.1
42239.
Cho Trẻ em khuyết tật
07/07/2022 20,000.00 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 415536.070722.142
015.VCB
 
07/07/2022 20,000.00 tran minh trang 566616.070722.142000.  
07/07/2022 10,000.00 VU THI NAM 544231.070722.
141451. 
Chuyển khoản
07/07/2022 10,000.00 NGUYEN MINH CHIEN 622803.070722.140216. Chuyển tiền
07/07/2022 10,000.00 PHAM THUY LINH  PARTNER.DIRECT_DEBITS_
VCB.MSE..26030911578.
 
07/07/2022 10,000.00 NGUYEN BAO QUOC SHGD:10020006.DD:220707. Quoc chuyen
07/07/2022 10,000.00 NGUYEN THI PHUONG CHI PARTNER.DIRECT_DEBITS_
VCB.MSE..26030284447.
 
07/07/2022 10,000.00 HOANG PHI HUNG 776073.070722.
134841. 
Chuyển tiền
07/07/2022 20,000.00 NGUYEN THI HAI YEN  255006.070722.134724. toi ten Nguyen Thi Hai Yen ung ho tre em khuyet tat mot chut tam long nho mong cac e luon binh an
07/07/2022 10,000.00 LE THI PHUONG 524427.070722.
133559. 
Chuyển tiền
07/07/2022 10,000.00 DUONG TRUNG THO   Chuyển khoản
07/07/2022 20,000.00 LA BACH MAI  611744.070722.13
3331.VCB
Chuyển khoản
07/07/2022 10,000.00 NGUYEN THI THU SUONG 211118.070722.
132830.
Chuyển khoản
07/07/2022 10,000.00 DUONG THI HOAI 396475.070722
.132439. 
Chuyển khoản
07/07/2022 20,000.00 HOANG THI XUAN QUYNH 780234.070722.1
31940.VCB
Chuyển khoản
07/07/2022 20,000.00 NGUYEN TANG SON 371792.070722.1
31529.
 
07/07/2022 20,000.00 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 460426.070722
.131537..
 
07/07/2022 10,000.00 NGO THI TU 997226.070722.13
1340. 
Chuyển tiền
07/07/2022 20,000.00 PHAM THI MAI 801899.070722.130
321.VCB
Chuyển khoản
07/07/2022 20,000.00 BUI THI LE SON 954595.070722.1
24317. 
Chuyển tiền
07/07/2022 10,000.00 NGUYEN NGOC TUYEN PARTNER.DIRECT_DEBITS_
VCB.MSE..26027338279.
Chuyển tiền
07/07/2022 10,000.00 NGUYEN NGOC CANH 1021102385  
07/07/2022 10,000.00 NGUYEN VAN TUAN 389632.070722.123217. Chuyển tiền
07/07/2022 10,000.00 VO VAN GIANG 934512.070722.123034. Chuyển tiền
07/07/2022 20,000.00 MA THI LIEU 452712.070722.121843.  
07/07/2022 10,000.00 HOANG THI HAI YEN PARTNER.DIRECT_DEBITS_
VCB.MSE..26026544211.
 
07/07/2022 10,000.00 HOANG THI KHUYEN 200364.070722.1
21527. 
Chuyển khoản
07/07/2022 10,000.00 TRAN HUU THO 945449.070722.1
21503.
 
07/07/2022 10,000.00 NGUYEN THI MINH PHUONG SHGD:10017674.DD:
220707.
Phuong chuyen
07/07/2022 10,000.00 PHAM THI NGOC MAI  1023046919 Chuyển tiền
07/07/2022 10,000.00 LY THI NGOC  173047.070722.1
20639.
Chuyển tiền
07/07/2022 10,000.00 DUONG THU TRANG SHGD:10017504.DD:
220707.
Chuyển khoản
07/07/2022 10,000.00 NGUYEN VIET MINH KHANH 990797.070722.1
20104. 
Chuyển khoản
07/07/2022 70,000.00 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 842774.070722.114049. Chuc cac em that nhieu suc khoe
07/07/2022 10,000.00 NGUYEN KIEU OANH 0491000137108  
07/07/2022 10,000.00 NGUYEN AN 918613.070722.
112027
 
07/07/2022 10,000.00 HOANG VIET CUONG 796071.070722.11
1819.
Chuyển tiền
07/07/2022 10,000.00 NGUYEN THI HANH 521997.070722.1
11432. 
Chuyển tiền
07/07/2022 10,000.00 LE THI HAI TU 244442.070722.1
11418. 
Chuyển tiền
07/07/2022 10,000.00 TRINH THI LE 458748.070722.111219.  TRANSFER
07/07/2022 20,000.00 NGUYEN THI HOA  PARTNER.DIRECT_DEBITS_
VCB.MSE..26023983205.
 
07/07/2022 10,000.00 BUI THI QUYNH 821618.070722.
110753. 
Chuyển khoản
07/07/2022 20,000.00 THACH THI NHI 754142.070722
.105952. 
Chuyển tiền
07/07/2022 50,000.00 phung thi hue 468214.070722.1
05825.
 
07/07/2022 20,000.00 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 024043.070722.105315
.ZP68NDD5JP9T
220707000157935 
 
07/07/2022 10,000.00 PHUNG LE DINH 877977.070722.
104744. 
Chuyển khoản
07/07/2022 10,000.00 LY THI NGOC 130731.070722
.104640. 
Chuyển tiền
07/07/2022 10,000.00 BUI THI TUYET  712155.070722.1
04111.
Chuyển tiền
07/07/2022 10,000.00 PHAM THI KIM NGA  699851.070722.
103553.
Chuyển tiền
07/07/2022 20,000.00 NGUYEN NHU HOANG 322805.070722.10
2522.VCB;
Chuyển khoản
07/07/2022 20,000.00 LO VAN TUAN PARTNER.DIRECT_DEBITS_
VCB.MSE..26020069712.
 
07/07/2022 10,000.00 NGUYEN VAN THANH 853350.070722.
091911
 
07/07/2022 69,557.00 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ IBVCB.2195790166.2001
.VCB Rewards.
Cong nhan
07/07/2022 1,000.00 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 1024431976 sdg
07/07/2022 10,000.00 HOANG PHUONG ANH SHGD:10004555
.DD:220707.
HOANG PHUONG ANH 1917730004 DH NGOAI THUONG UNG HO QUY
07/07/2022 10,000.00 NONG VAN SINH SHGD:10000187.DD:
220707.
NONG VAN SINH CHUYEN KHOAN
07/07/2022 10,000.00 PHUNG THI DU SHGD:10006403.DD:
220707.
 
07/07/2022 30,000.00 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0071001035826 lxstd tặng từ thiện
07/07/2022 20,000.00 LY HOANG NHUT 862705.070722.074
742.VCB
Chuyển khoản
07/07/2022 50,000.00 DANG THI THUY 0291000272468 Chuyển tiền
07/07/2022 65,000.00 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 612780.060722.225417. Chuc cac em luon manh khoe XNNMCCC
08/07/2022 5,000.00 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 438603.080722.2
22806.
 
08/07/2022 5,000.00  PHAM THANH HOA 1029598192 Chuyển tiền
08/07/2022 10,000.00 E HUYEN 343669.080722.
215306. 
Chuyển khoản
08/07/2022 10,000.00 Dao phung le thuy 982705.080722.210240.  
08/07/2022 20,000.00 HUYNH THI DIEU 918890.080722.210
158.VCB
 
08/07/2022 10,000.00 NGUYEN THI VUI  796436.080722.2
05432.
Chuyển tiền
08/07/2022 10,000.00 THACH THI PHA LA  959677.080722.
205200.
Chuyển tiền
08/07/2022 20,000.00 NGUYEN THI THUY LINH 770639.080722.204
250.VCB
Chuyển khoản
08/07/2022 10,000.00 Tu 361655.080722.204221.  
08/07/2022 20,000.00 TRAN NGOC ANH 706731.080722.2
03713.
 
08/07/2022 10,000.00 H QUYNH 121794.080722
.203014. 
Chuyển tiền
08/07/2022 10,000.00 LE ANH HAO  PARTNER.DIRECT_DEBITS_
VCB.MSE..26093987272.
 
08/07/2022 20,000.00 DANG THI CHINH  775628.080722.202
615.VCB
Chuyển khoản
08/07/2022 10,000.00 NGUYEN HAI ANH 637100.080722.2
01642. 
Chuyển khoản
08/07/2022 20,000.00 TRAN THI NHUNG 023181.080722.2
01343.VCB
Chuyển khoản
08/07/2022 70,000.00 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 441170.080722.194842. Hy vong moi ngay cua cac em deu tran ngap hanh phuc XNLNMCCC
08/07/2022 10,000.00 HOANG THI LY 521855.080722.
194143.
Chuyển khoản
08/07/2022 200,000.00 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ  0691000371009  giup do tre em khong may man co day du suc khoe
08/07/2022 20,000.00 DANG THI PHUONG  896604.080722.
194130
Chuyển tiền
08/07/2022 10,000.00 NGUYEN THI MY HIEN 0121000691361 Chuyển tiền
08/07/2022 200,000.00 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0091000596194 tre em khuyet tat kho khan
08/07/2022 10,000.00 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 1028879358 quy vi tre em khuyet tat
08/07/2022 10,000.00 Do thi ha 920085.080722.192921.  
08/07/2022 10,000.00 TRAN THI QUYNH ANH  PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE..26091812906.  
08/07/2022 20,000.00 TRAN KIM PHUONG 998326.080722.1923
18.VCB
Chuyển khoản
08/07/2022 20,000.00 HO THI NGHIA  459257.080722.19
2238.
Chuyển khoản
08/07/2022 10,000.00 TA THI HUONG 446040.080722.
191825. 
Chuyển khoản
08/07/2022 20,000.00 TRAN THI HUONG 435464.080722.191524.  Chuyển khoản
08/07/2022 10,000.00 LY VAN THY 779454.080722.1
91420.
Chuyển khoản
08/07/2022 10,000.00 TRAN THI THUONG THUONG 765048.080722.191039. Chuyển khoản
08/07/2022 10,000.00 LE THI NGOC  739412.080722.1
90633
Chuyển tiền
08/07/2022 20,000.00 HO THI NGHIA 402613.080722.190533.  
08/07/2022 10,000.00 nguyen van huu 765723.080722.190222.  
08/07/2022 300,000.00 NGUYEN THI HONG HANH 697630.080722.185803.  Chuyen tien tu thien T7
08/07/2022 10,000.00 NGUYEN QUANG TIEN  312590.080722.184909.  
08/07/2022 10,000.00 NGUYEN VAN NGOC 1025060428 Chuyển tiền
08/07/2022 10,000.00 BUI VAN DAO 0351001024033 Chuyển tiền
08/07/2022 10,000.00 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0281000388557 Ủng hộ trẻ em khuyết tật
08/07/2022 20,000.00 NONG THI VAN ANH 268573.080722.18
2108.VCB
Chuyển khoản
08/07/2022 10,000.00 NGUYEN THI GIANG PARTNER.DIRECT_DEBITS_
VCB.MSE..26087935636.
 
08/07/2022 10,000.00 CA THI THU QUYNH 685100.080722.1
75827.
 
08/07/2022 20,000.00 BUI THI KIM PHUONG 060303.080722.174
420.VCB;
Chuyển khoản
08/07/2022 10,000.00 NGUYEN THI PHUONG  392496.080722.1
74108.
Chuyển khoản
08/07/2022 10,000.00 Pham Thi Nga 922829.080722.173331.  
08/07/2022 10,000.00 NGUYEN THI HUONG GIANG 350082.080722.1
73152. 
Chuyển khoản
08/07/2022 20,000.00 DANG THI BICH QUYEN 148229.080722.1729
08.VCB
Chuyển khoản
08/07/2022 10,000.00 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 1028561799 ngeo
08/07/2022 100,000.00 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ  0841000032215 Tuy duyen
08/07/2022 10,000.00 HOANG THI XUAN 776144.080722.1
71939.
Chuyển tiền
08/07/2022 10,000.00 LY THI MAY  286119.080722.17
1739.
Chuyển khoản
08/07/2022 20,000.00 NGUYEN THI HANH 327767.080722.171
527.VCB
Chuyển khoản
08/07/2022 20,000.00 NGUYEN THI HANH 956546.080722.17
0916.VCB
Chuyển khoản
08/07/2022 10,000.00 DINH TRUC NGAN 240084.080722.1
70732. 
Chuyển khoản
08/07/2022 20,000.00 TRUONG THI BE NGOAN 228066.080722.1
65708.VCB
Chuyển khoản
08/07/2022 10,000.00 HOANG THI VAN ANH 180604.080722.
165436.
Chuyển khoản
08/07/2022 20,000.00 PHAM THANH DUY 900928.080722.16
5140.VCB
Chuyển khoản
08/07/2022 20,000.00 MA QUANG TINH 347721.080722.16
4227.VCB
Chuyển khoản
08/07/2022 63,000.00 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ PARTNER.DIRECT_DEBITS_
VCB.MSE..26084710220.
Chuc cac em luon khoe manh va hanh phuc XNLNMCCC
08/07/2022 10,000.00 DO THI QUYNH HUONG 0751000049675 Chuyển tiền
08/07/2022 10,000.00 HOANG THI VUONG PARTNER.DIRECT_DEBITS_
VCB.MSE..26084156628.
 
08/07/2022 1,000.00 TRAN KHANH TRUC 677213.080722.163040.  transfer
08/07/2022 10,000.00 DO THANH PHUOC SHGD:10035353.DD:220708. Phuoc
08/07/2022 10,000.00 DO THANH PHUOC SHGD:10035335.
DD:220708
Phuoc
08/07/2022 10,000.00 NGUYEN THI PHUONG THAO  684636.080722.1
61525.
Chuyển tiền
08/07/2022 10,000.00 DUONG THI THU TRANG 496333.080722.16
0600.
Chuyển tiền
08/07/2022 10,000.00 NGO THI PHUONG 1015298618 Chuyển tiền
08/07/2022 10,000.00 NGUYEN VAN THE 661189.080722.155352.  Chuyển khoản
08/07/2022 10,000.00 DO QUOC NGHIA 9325751291 Chuyển tiền
08/07/2022 10,000.00 NGUYEN TRUNG KIEN 642357.080722.
154901. 
Chuyển khoản
08/07/2022 100,000.00 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ  0181003414925 Ung ho quy Mong cac em luon khoe manh va hanh phuc
08/07/2022 10,000.00 QUANG VAN KHUONG PARTNER.DIRECT_DEBITS
_VCB.MSE..26081598323.
 
08/07/2022 10,000.00 NGUYEN TIEN AN SHGD:10032754.DD
:220708.
An chuyen
08/07/2022 20,000.00 LAU THI DINH 180798.080722.
153300.VCB
Chuyển khoản
08/07/2022 500,000.00 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 158826.080722.1
52050. 
donation . love you
08/07/2022 10,000.00 KHUAT BAO TRUNG SHGD:10030361.D
D:220708.
Trung chuyen
08/07/2022 20,000.00 TRAN THI THUY TRANG 170911.080722.1516
10.VCB;
Chuyển khoản
08/07/2022 10,000.00 NGUYEN KHAC KIET  1026280090 Chuyển tiền
08/07/2022 10,000.00 MAI THI TINH 947330.080722.1
50940.
Chuyển tiền
08/07/2022 10,000.00 H HONG RCAM PARTNER.DIRECT_DEBITS_
VCB.MSE..26080671929.
 
08/07/2022 5,000.00 NGUYEN TIEN 9386276007 Chuyển tiền
08/07/2022 20,000.00 NGUYEN VAN MINH 455260.080722.1
50613.
Chuyển tiền
08/07/2022 10,000.00 Ngo Bich Ngoc 327983.080722.150026. Ngo Bich Ngoc K59 2014730044
08/07/2022 10,000.00 TRAN VAN HAU 919353.080722.
145853. 
Chuyển tiền
08/07/2022 20,000.00 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 831978.080722.145
351.VCB
 
08/07/2022 10,000.00 VU ANH TU 652962.080722.1
45155.
Chuyển khoản
08/07/2022 10,000.00 NGUYEN NGOC ANH 301108.080722.
144622.
Chuyển tiền
08/07/2022 1,000.00 NGUYEN LONG VU 1021050554 Từ thiện
08/07/2022 10,000.00 LE NGOC SON 569508.080722.
144101 
Chuyển tiền
08/07/2022 10,000.00 VU THI THUY 600684.080722
.143804. 
Chuyển khoản
08/07/2022 20,000.00 DUONG THI QUYNH HOA  0141000880529 Chuyển tiền
08/07/2022 10,000.00 LAM MY TIEN 207166.080722.
143112. 
 
08/07/2022 10,000.00 HO CONG HUNG 134220.080722.1
42221. 
Chuyển tiền
08/07/2022 10,000.00 LE CHI LINH 536742.080722.1
42008. 
Chuyển khoản
08/07/2022 20,000.00 THAI VAN CONG 717492.080722.141
837.VCB
Chuyển khoản
08/07/2022 10,000.00 DINH THI NGOC TUYET 119542.080722
.141758. 
Chuyển tiền
08/07/2022 10,000.00 HO THI THU TRANG 0401001456194  Chuyển tiền
08/07/2022 20,000.00 NGUYEN DAI HIEP PARTNER.DIRECT_DEBITS_
VCB.MSE..26078115634.
 
08/07/2022 10,000.00 NGUYEN HOANG HOA 1017921435 Chuyển tiền
08/07/2022 10,000.00 pham phuong binh 052632.080722.140109.  
08/07/2022 10,000.00 pham thanh huyen 048578.080722.13
5602.
 
08/07/2022 20,000.00 NGUYEN THI MY NGOC  336135.080722.13
5536.VCB
Chuyển khoản
08/07/2022 20,000.00 NGUYEN THI TUYET 144939.080722.1
35046. 
Chuyển tiền
08/07/2022 10,000.00 LUU SY HUNG PARTNER.DIRECT_DEBITS_
VCB.MSE..26077522134.
 
08/07/2022 10,000.00 DANG THI THAM PARTNER.DIRECT_DEBITS_
VCB.MSE..26077571366.
 
08/07/2022 10,000.00 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 357053.080722.134218. Nv
08/07/2022 20,000.00 PHAM THI THU 476488.080722.13
4116.VCB
Chuyển khoản
08/07/2022 10,000.00 CAO THI CAM TU PARTNER.DIRECT_DEBITS_
VCB.MSE..26076881128.
 
08/07/2022 10,000.00 KHONG THI HANH 0361000321761 Chuyển tiền
08/07/2022 10,000.00 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 368965.080722.132646.  
08/07/2022 10,000.00 HUYNH PHU HAI 0631000458498 Chuyển tiền
08/07/2022 10,000.00 TRAN MINH TUAN 1014912777 Chuyển tiền
08/07/2022 20,000.00 NGUYEN NGOC TIEN 190276.080722.131
950.VCB
Chuyển khoản
08/07/2022 10,000.00 PHUNG THI THANH HA 453036.080722
.131539.
Chuyển tiền
08/07/2022 10,000.00 DO THANH PHUOC SHGD:10020304.D
D:220708.
Phuoc
08/07/2022 10,000.00 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 711336.080722.
131145
 From SeABank
08/07/2022 10,000.00 NGUYEN THI HUYEN  140835.080722.13
0548
Chuyển khoản
08/07/2022 10,000.00 HUYNH THI TRUC LY 383534.080722.
130443.
Chuyển tiền
08/07/2022 10,000.00 YEN 428651.080722.130428.  
08/07/2022 10,000.00 DO THANH PHUOC SHGD:10020011.DD
:220708.
Phuoc
08/07/2022 10,000.00 NGO THI THANH THAO  677565.080722.
130039.
Chuyển tiền
08/07/2022 10,000.00 NGUYEN THI DONG 452525.080722.
125839. 
Chuyển tiền
08/07/2022 10,000.00 LO THI PHUONG 664392.080722.12
5240.
 
08/07/2022 10,000.00 DOAN PHUONG HA 100553.080722.
124954. 
Chuyển khoản
08/07/2022 10,000.00 NGUYEN VAN HANH  264985.08072
2.124751.
Chuyển tiền
08/07/2022 10,000.00 DO THANH PHUOC SHGD:10019425.DD:
220708.
Phuoc
08/07/2022 1,000.00 TRAN KHANH TRUC 539039.080722.124511.  transfer
08/07/2022 10,000.00 Ho diem my 233842.080722.1
23901.
 
08/07/2022 10,000.00 NGUYEN THI NGOC 053001.080722.
123225. 
Chuyển khoản
08/07/2022 10,000.00 NGUYEN THI BICH VAN PARTNER.DIRECT_DEBITS_
VCB.MSE..26074693516.
 
08/07/2022 10,000.00 NGUYEN TRA MY 198132.080722
.122905.
Chuyển khoản
08/07/2022 10,000.00 BUI VAN TUOI  040410.080722.
122750.
Chuyển khoản
08/07/2022 10,000.00 Le Thi Mai 163803.080722.122426.  
08/07/2022 20,000.00 LUU THI TRA MY 485761.080722.121
805.VCB
Chuyển khoản
08/07/2022 10,000.00 NGUYEN TRUNG KIEN 154756.080722
.121610.
Chuyển khoản
08/07/2022 51,746.00 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ MBVCB.2200089280.2
001.VCB Rewards.
Giup do
08/07/2022 10,000.00 NGUYEN NGOC HAI 132450.080722.1
20924.
Chuyển khoản
08/07/2022 20,000.00 nguyen thi ngoc huyen 131570.080722.1
20910.
 
08/07/2022 10,000.00 DO THANH PHUOC SHGD:10018310.DD:220708. Phuoc
08/07/2022 1,000.00 TRAN KHANH TRUC 519812.080722.120828.  transfer
08/07/2022 10,000.00 NGUYEN THI KIM VANG 978763.080722.120754.  Chuyển khoản
08/07/2022 10,000.00 phan lam hoai van 739595.080722.120526.  Chuyển tiền
08/07/2022 20,000.00 MAI THI HANG  9989754012 Chuyển tiền
08/07/2022 10,000.00 TRINH DIEM MY 958807.080722.120148.  Chuyển khoản
08/07/2022 10,000.00  TRAN TRUNG DUC 1028641741 Chuyển tiền
08/07/2022 10,000.00 Nguyen thi kim phung 345833.080722.1
15941
 
08/07/2022 10,000.00 DO THANH PHUOC SHGD:10017667.DD:220708. Phuoc
08/07/2022 1,000.00 TRAN KHANH TRUC  511345.080722.115357. transfer
08/07/2022 10,000.00 LE THI HIEU HAU 074767.080722.
115316. 
Chuyển khoản
08/07/2022 6,702.00 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 1027082335 bth
08/07/2022 10,000.00 LE THI THU HA 060627.080722.
114943.
Chuyển khoản
08/07/2022 10,000.00 DO THANH PHUOC SHGD:10017314.DD:220708. Phuoc
08/07/2022 10,000.00 LU A CU 002593.080722.1
14714.
Chuyển tiền
08/07/2022 20,000.00 DINH XUAN TRUONG 570907.080722.11
4610.VCB
Chuyển khoản
08/07/2022 20,000.00 HO THI LAN  0871004181474 Chuyển tiền
08/07/2022 20,000.00 TRAN VAN TUAN  719822.080722.1
13847.
Chuyển tiền
08/07/2022 20,000.00 loc thi duong 010100.080722.113621.  
08/07/2022 10,000.00 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 1016708499 Trẻ em khuyết tật
08/07/2022 10,000.00 LE PHI LONG 861003.080722.
113219. 
Chuyển khoản
08/07/2022 10,000.00 CHU DINH QUE PARTNER.DIRECT_DEBIT
S_VCB.MSE..26070337417.
 
08/07/2022 10,000.00 TRAN VAN LINH 849721.080722.112903.  Chuyển khoản
08/07/2022 10,000.00 DO THANH PHUOC SHGD:10015660.DD
:220708.
Phuoc
08/07/2022 1,000.00 .TRAN KHANH TRUC 493177.080722.1
12513
 transfer
08/07/2022 10,000.00 LUONG THI THU THUY PARTNER.DIRECT_DEBITS_
VCB.MSE..26070582915.
 
08/07/2022 10,000.00 DO THANH PHUOC SHGD:10015474.DD:2
20708.
Phuoc
08/07/2022 10,000.00 NGUYEN MY NGOC 317106.080722.111916.  
08/07/2022 10,000.00 HOANG THI THU HIEN 805343.080722.
111624. 
Chuyển khoản
08/07/2022 100,000.00 NGUYEN VAN HUONG IBPS/SE:01310005.
DD:080722.S
H:10014409.
 
08/07/2022 10,000.00 NGUYEN THI CHUC LINH 852090.080722.1
05548.
Chuyển tiền
08/07/2022 1,000.00 TRAN KHANH TRUC  474122.080722.105549. transfer
08/07/2022 10,000.00 TRUONG ANH KIET 710307.080722.
104855.
Chuyển khoản
08/07/2022 10,000.00 BUI VAN PHU  0271001081717  Chuyển tiền
08/07/2022 10,000.00 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 359064.080722.
104159.
ck
08/07/2022 20,000.00 LE THI NGAN 354778.080722.10
3554.VCB
Chuyển khoản
08/07/2022 10,000.00 NGOC THI HOA QUYNH 678995.080722.1
01100.
Chuyển khoản
08/07/2022 10,000.00 Khanh huyen 578310.080722.101013.  
08/07/2022 10,000.00 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 444714.080722.
101018.
Chuyển tiền từ thiện
08/07/2022 15,000.00 TRUONG NGUYEN PHUOC TRI  0161001733053 Chuyển tiền
08/07/2022 10,000.00 LO THI HIEN PARTNER.DIRECT_DEBITS_
VCB.MSE..26066004159.
 
08/07/2022 10,000.00 HA KIM TRUONG 501372.080722.09
4521. 
Chuyển khoản
08/07/2022 500,000.00 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 1029241048 ủng hộ
08/07/2022 20,000.00 TRUNG THI NGUYET 863802.080722.08
4743.VCB
Chuyển khoản
08/07/2022 10,000.00 PHUNG THI DU SHGD:10004543.D
D:220708.
 
08/07/2022 10,000.00 NGUYEN DUC HUY SHGD:10006932.DD
:220708
 
08/07/2022 100,000.00 LE THUY VY 0881000484867 chuyen tien cho cac em. chuc cac e khoe manh va hanh phuc
08/07/2022 10,000.00 nguyen linh da 258002.080722.075508.  
08/07/2022 80,000.00 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0401000457785 tre em co hoan canh kho khan
08/07/2022 50,000.00 DANG THI THUY 0291000272468 Chuyển tiền
09/07/2022 10,000.00 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0901000131641 Mong rang tam long nho nay giup dc mot chut cho mn
09/07/2022 400,000.00 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0231000581341 cac em nho khuyet tat
09/07/2022 20,000.00 BUI THI CUC 855753.090722.
214415.VCB
Chuyển khoản
09/07/2022 10,000.00 NGUYEN THI THU THUY  088814.090722.2
14111.
Chuyển khoản
09/07/2022 20,000.00 THAI THI TO QUYEN 1026621694 Chuyển tiền
09/07/2022 20,000.00 TRAN NGOC ANH 065742.090722.213326.  
09/07/2022 10,000.00 Tran Duy Quang Huy 674899.090722.213100.  
09/07/2022 20,000.00 PHAM HUYNH YEN VY 882491.090722.212952.  Chuyển tiền
09/07/2022 20,000.00 NGUYEN THI VAN PARTNER.DIRECT_DEBITS_
VCB.MSE..26135137189.
 
09/07/2022 10,000.00 PHAM HOANG ANH PARTNER.DIRECT_DEBITS_
VCB.MSE..26135421574.
 
09/07/2022 10,000.00 LAM THANH LIEM PARTNER.DIRECT_DEBITS_
VCB.MSE..26134815167.
 
09/07/2022 200,000.00 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0211000498662 Trẻ em khuyết tật
09/07/2022 10,000.00 PHAM HAI LONG 919245.090722.
204704. 
Chuyển khoản
09/07/2022 20,000.00 VU THI LAN 946272.090722.2
03906.VCB
Chuyển khoản
09/07/2022 10,000.00 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ PARTNER.DIRECT_DEBITS_
VCB.MSE..26133785354.
pnqa
09/07/2022 500,000.00 Duy 429603.090722.203827.  Chuyển tiền thiện nguyện
09/07/2022 5,000.00 DO THI THU PHUONG 0301000430493  DO THI THU PHUONG 1917730063 DH Ngoai Thuong ung ho
09/07/2022 10,000.00 NGUYEN THI BICH HUONG 769634.090722.2
03222. 
Chuyển tiền
09/07/2022 1,000.00 NGUYEN THI BICH HUONG  766420.090722.203053.Chuyen tien Chuyển tiền
09/07/2022 10,000.00 TRAN MINH QUANG 1020003703 Chuyển tiền
09/07/2022 10,000.00 NGUYEN THI THUY  PARTNER.DIRECT_DEBITS_
VCB.MSE..26133532895.
 
09/07/2022 20,000.00 TRAN THI DUYEN 056496.090722.202
416.VCB
Chuyển khoản
09/07/2022 10,000.00 DAM DINH THUY 1021448397 chuyen tien cho tre em khuyet tat . voi loi nhan co len em nhe
09/07/2022 10,000.00 TRAN SI NHUNG PARTNER.DIRECT_DEBITS_
VCB.MSE..26132427678.
 
09/07/2022 10,000.00 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 769430.090722.2
00309.
 
09/07/2022 20,000.00 Hoang Thi Hue Thao  423594.090722.
194821.
Chuyển tiền
09/07/2022 50,000.00 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ  0351000622025  
09/07/2022 10,000.00 DINH THI THIEN 1023575740 Chuyển tiền
09/07/2022 10,000.00 PHAN THANH NANG 217649.090722.1
93907.
Chuyển tiền
09/07/2022 10,000.00 LE QUANG NGOC DIEN 655040.090722.
193643. 
Chuyển tiền
09/07/2022 10,000.00 NGUYEN THI LAN 297319.090722.1
93211.
 
09/07/2022 10,000.00 LE VAN TU  PARTNER.DIRECT_DEBITS_
VCB.MSE..26131690438.
 
09/07/2022 10,000.00 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 630281.090722.
192216.
 
09/07/2022 10,000.00 NGUYEN DUY THIEN  175606.090722.
191819.
Chuyển tiền
09/07/2022 10,000.00 VANG THI DUA 566083.090722.1
91616. 
Chuyển tiền
09/07/2022 10,000.00 TRIEU THI MINH 265639.090722
.191330.
Chuyển khoản
09/07/2022 20,000.00 HA THI HIEN 925589.090722.185
845.VCB
Chuyển khoản
09/07/2022 20,000.00 LE THI CHAM 760650.090722.1
85600.VCB
Chuyển khoản
09/07/2022 10,000.00 NGUYEN VAN TRUYEN  533085.090722.
185523.
Chuyển khoản
09/07/2022 10,000.00 LY THI HA  PARTNER.DIRECT_DEBITS_
VCB.MSE..26130136371.
 
09/07/2022 10,000.00 DANG QUANG SANG 193978.090722.1
85046. 
Chuyển khoản
09/07/2022 10,000.00 NGUYEN THI HAI HA 178335.090722.
184623. 
Chuyển khoản
09/07/2022 1,000,000.00  DANG LE XUAN PHUONG 0111000272281 UH Quy
09/07/2022 10,000.00 NGUYEN VAN TUAN EM PARTNER.DIRECT_DEBITS_
VCB.MSE..26129959726.
 
09/07/2022 10,000.00 TRAN TAN DAT 9865638170 Chuyển tiền
09/07/2022 10,000.00 BUI THI KIM HUE 445960.090722.
183327.
Chuyển khoản
09/07/2022 10,000.00 TRINH THI CHINH 596260.090722.
182747. 
Chuyển tiền
09/07/2022 100,000.00 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ  0561003837432 Trẻ em
09/07/2022 300,000.00 BUI SY HOANG   TRAN PHUONG THAO
09/07/2022 20,000.00 TRAN THI MY PHUONG 302935.090722.
181401. 
Chuyển tiền
09/07/2022 10,000.00 Le Thi My Duyen 194207.090722.
180049. 
Chuyển tiền
09/07/2022 10,000.00 TRAN THI THUY TRANG PARTNER.DIRECT_DEBITS_
VCB.MSE..26128271866.
 
09/07/2022 20,000.00 TRAN THI ANH TUYET 155649.090722.175
555.VCB
Chuyển khoản
09/07/2022 10,000.00 TRAN THI HOAI 1014186830 Chuyển tiền
09/07/2022 10,000.00 LE THI PHUONG OANH 136874.090722.17
3413.
Chuyển tiền
09/07/2022 10,000.00 DINH THI HOI  210272.090722.1
72956.
Chuyển tiền
09/07/2022 10,000.00 TRUONG VAN BAN  379923.090722.171956. Chuyển khoản
09/07/2022 10,000.00 NGUYEN HUYNH BAO NHI 767171.090722.
171611.
Chuyển tiền
09/07/2022 10,000.00 NGUYEN VAN THU 115675.090722.
170119
Chuyển tiền
09/07/2022 10,000.00 HOANG VIET DUC 194001.090722.
165744. 
Chuyển tiền
09/07/2022 10,000.00 NGUYEN THI NGA  0221000068036 Chuyển tiền
09/07/2022 10,000.00 DANG THI THANH MAN  PARTNER.DIRECT_DEBITS_
VCB.MSE..26125771411.
 
09/07/2022 10,000.00 NGUYEN THI HIEN  391129.090722.1
64532.
Chuyển tiền
09/07/2022 10,000.00 LE THI THU 731150.090722.164001.  Chuyển khoản
09/07/2022 10,000.00 NGUYEN THUY LIEU 0281000641014 Chuyển tiền
09/07/2022 10,000.00 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ PARTNER.DIRECT_DEBITS_
VCB.MSE..26124873585.
Ủng hộ
09/07/2022 1,000,000.00 PHAM TUAN DAT 733679.090722.16
2533.VCB
Chuyển khoản
09/07/2022 10,000.00 PHAM THI CAM LY  908244.090722.16
2034.
Chuyển khoản
09/07/2022 10,000.00 TRINH HA SUONG 621350.090722.
162014. 
Chuyển tiền
09/07/2022 10,000.00 DANG VAN HOA 089786.090722.1
61819.
Chuyển tiền
09/07/2022 10,000.00 DUONG THI HUONG 1027636118 Chuyển tiền
09/07/2022 100,000.00 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 1016374804 .ung ho tre em
09/07/2022 10,000.00 VU HOANG DIEP 282208.090722.15
5409. 
Chuyển tiền
09/07/2022 10,000.00 NGUYEN PHUOC THINH  072875.090722.154904. Chuyển tiền
09/07/2022 10,000.00 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 733046.090722.153441. Từ thiện
09/07/2022 20,000.00 THAO XUAN HIEN 601700.090722.1533
21.VCB
Chuyển khoản
09/07/2022 20,000.00 NGUYEN THI TUYET NHUNG 585680.090722.151
625.VCB
Chuyển khoản
09/07/2022 10,000.00  DANG HA THIEN LAM 053706.090722.151502. Chuyển tiền
09/07/2022 5,000.00 LE NGUYEN MINH THU  0411001055797 Chuyển tiền
09/07/2022 10,000.00 VU THI NGOC  596879.090722.145024. Chuyển tiền
09/07/2022 10,000.00 PHAM HOAI AN 950206.090722.1
44940. 
Chuyển tiền
09/07/2022 10,000.00 Nguyen Thi Thu 445659.090722.144756.  
09/07/2022 10,000.00 le thai thanh 843568.090722.144044.  
09/07/2022 20,000.00 HUYNH NGOC HUONG 265824.090722.14
3745.VCB
Chuyển khoản
09/07/2022 10,000.00 NGUYEN VAN HOAI PARTNER.DIRECT_DEBITS_
VCB.MSE..26120728187.
Chuyển tiền
09/07/2022 10,000.00 PHAM THU DIEM 118901.090722.
142153.
Chuyển tiền
09/07/2022 10,000.00 DANG THI HONG PHUONG 805,702,090,722,142,000 .Cong ty KHANG LONG 
09/07/2022 10,000.00 NGUYEN THI HUE 478382.090722.141811.  Chuyển khoản
09/07/2022 10,000.00 NGUYEN MINH QUANG  474276.090722.141649. Chuyển khoản
09/07/2022 10,000.00 HOANG THI UT 715375.090722.141657. Chuyển khoản
09/07/2022 10,000.00 PHAM DUC TOAN 128778.090722.141648.  Chuyển tiền
09/07/2022 10,000.00 NGUYEN THANH HUNG PARTNER.DIRECT_DEBITS_
VCB.MSE..26120461301.
 
09/07/2022 1,000.00 BUI THI LY 459190.090722.141150.  
09/07/2022 10,000.00 NGUYEN THI XUAN ;0201000418093 Chuyển tiền
09/07/2022 10,000.00 NGU DUY HUNG 264361.090722.141029.  Chuyển khoản
09/07/2022 10,000.00 HO KHANH HUYEN 453244.090722.140947.  Chuyển khoản
09/07/2022 20,000.00 PHAM THI ANH 190715.090722.140
310.VCB
Chuyển khoản
09/07/2022 10,000.00 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 914900.090722.135453. nv
09/07/2022 40,000.00 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 907709.090722.133700. TANG
09/07/2022 20,000.00 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 1025257247 Ủng hộ quỹ vì trẻ em khuyết tật vn
09/07/2022 10,000.00 PHAN THI VAN 525189.090722.132435.  Chuyển tiền
09/07/2022 10,000.00 LE THI HOA  702899.090722.1
31939.
Chuyển tiền
09/07/2022 20,000.00 PHAM THI HOA 306285.090722.131717.  
09/07/2022 10,000.00 LU THI NGOC  593195.090722.1
25831.
Chuyển tiền
09/07/2022 10,000.00 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 381861.090722.125821. QUY VI TRE EM KHUYET TAT VN
09/07/2022 20,000.00 TRAN THI PHAN PARTNER.DIRECT_DEBITS_
VCB.MSE..26117709063.
 
09/07/2022 10,000.00 NGUYEN VAN DAT 9964950138 Chuyển tiền
09/07/2022 10,000.00 BUI VAN PHU  0271001081717 Chuyển tiền
09/07/2022 10,000.00 DINH VIET THANH  PARTNER.DIRECT_DEBITS_
VCB.MSE..26117079594.
Chuyển tiền
09/07/2022 10,000.00 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 1017987946 tre em kho khan
09/07/2022 10,000.00 TRAN NGOC HAN 968470.090722.122711. Chuyển tiền
09/07/2022 20,000.00  Vo hu ung ha 032792.090722.122246
.ZP68NF8P159C
220709000181858
 
09/07/2022 10,000.00 LE DUC THANH HOANG 599564.090722.
122057.
Chuyển tiền
09/07/2022 10,000.00 NGUYEN THI NGOC KHANH  136480.090722.
121831.
Chuyển khoản
09/07/2022 10,000.00 NGUYEN THI THAO 1015044530  
09/07/2022 10,000.00 THAI DANG MUOI 729987.090722.121715.  Chuyển tiền
09/07/2022 50,000.00 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0371000521452 chuc cac em khoe manh
09/07/2022 10,000.00 LUONG VAN CHOM 965944.090722.121233.  Chuyển khoản
09/07/2022 10,000.00 pham van duc 070234.090722.120745.  
09/07/2022 500,000.00 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 566908.090722.120443. Ủng hộ quỹ vì trẻ em khuyết tật vn
09/07/2022 10,000.00 TRAN THI SIM 556228.090722.115921.  Chuyển tiền
09/07/2022 10,000.00 PHAM VIET CHAU  924815.090722.115857. Chuyển khoản
09/07/2022 10,000.00 TRIEU THI HUE 063942.090722.115544. Chuyển tiền
09/07/2022 10,000.00 PHAM THI YEN NHI 945110.090722.114829. Chuyển tiền
09/07/2022 10,000.00 HA TRONG SON 886677.090722.114518.  Chuyển khoản
09/07/2022 17,000.00 TRAN THANH TUNG 956547.090722.113816.  Chuyển tiền
09/07/2022 10,000.00 HOANG THE TAM 566984.090722.113221. Chuyển tiền
09/07/2022 37,000.00 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ MBVCB.2203830996
.2001.VCB Rewards.
Tre em khuyet tat
09/07/2022 10,000.00 PHAM HUY THANH 1014566410 Chuyển tiền
09/07/2022 10,000.00 TRAN THI HUE 352513.090722.111144. Chuyển tiền
09/07/2022 10,000.00 LE THI CHAM 723687.090722.110941.  Chuyển tiền
09/07/2022 20,000.00 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 026807.090722.111104.
ZP68NF8OUVL3
220709000149469 
 
09/07/2022 10,000.00 LE HOAI KHANH  0481000869893 ho tro tre em khuyet tat
09/07/2022 10,000.00 LE THI THU HOA  848459.090722.105108. Chuyển tiền
09/07/2022 10,000.00 TRAN THI PHAN  PARTNER.DIRECT_DEBITS_
VCB.MSE..26112204622.
 
09/07/2022 10,000.00 Truong ha kieu ngan 119927.090722.103351.  
09/07/2022 10,000.00 NGUYEN THI THU  257010.090722.103154. Chuyển khoản
09/07/2022 10,000.00 DAU HUU TRUONG AN 750692.090722.102919.  Chuyển khoản
09/07/2022 34,000.00 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 1028645680 ngheo
09/07/2022 10,000.00 NGUYEN THI LAN HUONG 645085.090722.102531.  Chuyển khoản
09/07/2022 10,000.00 TRAN QUOC BAO 601166.090722.
101059. 
Chuyển khoản
09/07/2022 10,000.00 NGUYEN THI LOAN 600566.090722.101047.  Chuyển khoản
09/07/2022 10,000.00 HOANG THI LAN 887324.090722.101105. Chuyển tiền
09/07/2022 10,000.00 LY HEN VY 751631.090722.101002.  Chuyển tiền
09/07/2022 1,000.00 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 9563598950 ww
09/07/2022 10,000.00 NGUYEN MINH HIEU 694137.090722.094513. Chuyển tiền
09/07/2022 10,000.00 NGUYEN PHUONG NAM PARTNER.DIRECT_DEBITS_
VCB.MSE..26109600952
 
09/07/2022 20,000.00 DAO VAN THAI  564823.09072
2.093458.
Chuyển khoản
09/07/2022 10,000.00 TRAN TRUNG KIEN 0271001098920 Chuyển tiền
09/07/2022 50,000.00 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 9896680507 Khiếm thị
09/07/2022 20,000.00 LAM VAN HOAI 216655.090722.0920
16.VCB
Chuyển khoản
09/07/2022 100,000.00 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0481000178445 Hoi huong cong duc cho vong linh cu Do Huu De
09/07/2022 50,000.00 DANG THI THUY 0291000272468  Chuyển tiền
09/07/2022 10,000.00 NGUYEN XUAN TRUONG 056072.090722.
010936.
Chuyển khoản
10/07/2022 10,000.00 LUONG VAN HAI 617659.100722.215212.  Chuyển khoản
10/07/2022 5,000.00 NGUYEN VAN TIEN 439282.100722.214522.  Chuyển tiền
10/07/2022 10,000.00 NGUYEN THI BICH THUY 1023885247 Nguyen thi tuyet nhung
10/07/2022 10,000.00 HA VAN CHIEN 608670.100722.213415.  
10/07/2022 10,000.00 LO THI HANH 520657.100722.212710.  
10/07/2022 5,000.00 TRAN THANH TAM 792546.100722.
212149. 
Chuyển tiền
10/07/2022 10,000.00 TO PHUOC HIEN 797096.100722.212032. Chuyển tiền
10/07/2022 100,000.00 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 1017096928 cong nhan
10/07/2022 10,000.00 PHAM THI THUY DUYEN 0341006953544 Lm nv
10/07/2022 10,000.00 HUYNH VAN NGOC HAI 516469.100722.210436.   
10/07/2022 5,000.00 NGUYEN THANH HOAN  901819.100722.205452. Chuyển tiền
10/07/2022 10,000.00 NGUYEN THI MUI  0451000279902  Chuyển tiền
10/07/2022 10,000.00 NGUYEN THUY AN 0101001184539   
10/07/2022 10,000.00 NGUYEN KIEU NHI 771936.100722.203052. Chuyển tiền
10/07/2022 5,000.00 NGUYEN VAN HUY 765423.100722.202343.  Chuyển tiền
10/07/2022 5,000.00 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 9879577109 m
10/07/2022 10,000.00 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ MBVCB.2208917568..CT tu toi 00110 102956077303814022 Quy vi tre em khuyet tat bao khuyn hc va dan tri
10/07/2022 10,000.00 HOANG NGOC NHAT 330541.100722.201512. Chuyển khoản
10/07/2022 10,000.00 pham van toan 670293.100722.201141. ck
10/07/2022 10,000.00 NGUYEN TRUONG VINH 668060.100722.2
01106. 
Chuyển khoản
10/07/2022 10,000.00 DANG THI HANH  1018229751 Chuyển tiền
10/07/2022 10,000.00 NGUYEN TRAN THANH HUNG 504497.100722.200209.   
10/07/2022 10,000.00 VU THI MINH THU   0901000039623 Chuyển tiền
10/07/2022 10,000.00 NGO TRONG NGHIA  390845.100722.195753. Chuyển tiền
10/07/2022 10,000.00 NGO THI MY TRINH 503328.100722.195603.   
10/07/2022 50,000.00 TA MINH TUAN 0031000201393 gop quy tu thien
10/07/2022 10,000.00 NGUYEN HUYNH NHU 1020552629 Chuyển tiền
10/07/2022 10,000.00 CONG TY KHANG LONG -NGUYEN GIA BAO 1015218413  
10/07/2022 10,000.00 LUONG TRUNG THANH 189616.100722.192957.  Chuyển khoản
10/07/2022 10,000.00 PHAM HOANG PHUONG LINH 358425.100722.192951.  Chuyển tiền
10/07/2022 20,000.00 DANG VAN DUAN 753571.100722.192
233.VCB
chuyen khoan ung ho tre em khuyet tat
10/07/2022 10,000.00 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 955846.100722.190653. From SeABank
10/07/2022 10,000.00 PHAN THI DUYEN 0081001241196  Chuyển tiền
10/07/2022 5,000.00 NGUYEN THANH THUY 754186.100722.19
0559. 
Chuyển tiền
10/07/2022 10,000.00 NGUYEN THI TRAM THU  112105.100722.1
90522
Chuyển khoản
10/07/2022 10,000.00 Thai Thien 491988.100722.190121.  
10/07/2022 20,000.00 HA THI LAN  459708.100722.190
059.VCB;
Chuyển khoản
10/07/2022 30,000.00 H bon 620168.100722.185954.  chuyn tin
10/07/2022 10,000.00 NGUYEN HOANG HIEP  081934.100722.185554. Chuyển khoản
10/07/2022 20,000.00 NGUYEN THI HUYNH NHU 730984.100722.185543.  Chuyển tiền
10/07/2022 20,000.00 nguyen thi ngoc anh 722630.100722.185251.  
10/07/2022 10,000.00 NGUYEN THUAN YEN 489102.100722.184742.   
10/07/2022 10,000.00 DUONG THI DINH 171843.100722.184431.  
10/07/2022 10,000.00 PHAN NGOC VY  042374.100722.184411. Chuyển khoản
10/07/2022 10,000.00 Trinh Thi Thu Hang 703567.100722.184324.  Chuyển tiền
10/07/2022 20,000.00 NGUYEN THI THU HANG 703567.100722.184324. 0561000550584  
10/07/2022 10,000.00 PHAM THI QUYNH NHU 486155.100722.183318.  
10/07/2022 10,000.00 NGUYEN THI LICH 1025503775  
10/07/2022 10,000.00 PHAM THI TRANG 292455.100722.182904.  
10/07/2022 10,000.00 NGUYEN THI HUE  285633.100722.182545.  
10/07/2022 5,000.00 TRUONG VAN KHANH 663467.100722.182519.  Chuyển tiền
10/07/2022 20,000.00 HOANG THI HA 103717.100722.18214
3.VCB
Chuyển khoản
10/07/2022 10,000.00 MAI THI TUYET 482380.100722.181451.  
10/07/2022 10,000.00 NGUYEN THANH TRUNG 930596.100722.180747.  Chuyển tiền
10/07/2022 10,000.00 HOANG MINH QUANG  189785.100722.1
75925.
Chuyển khoản
10/07/2022 20,000.00 TRINH THI THIET 689780.100722.1758
09.VCB
 
10/07/2022 20,000.00 PHAN THI THUY 242178.100722
.175712. 
Chuyển tiền
10/07/2022 100,000.00 NGUYEN THANH TRUNG 9222589999 Chuyển tiền
10/07/2022 10,000.00 NGO THUY NGA 803155.100722.173134.  
10/07/2022 10,000.00 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 009010.100722.172135. NA
10/07/2022 10,000.00 truong thanh xuyen 215235.100722.171047.   
10/07/2022 10,000.00 NGOC 386154.100722.170858. Gui
10/07/2022 10,000.00 LUU THI HUYNH 466868.100722.165853.   
10/07/2022 20,000.00 HUYNH TRUNG HIEU 1029014781 Chuyển tiền
10/07/2022 10,000.00 NGUYEN THI BINH 633703.100722.164156. chuyen khoan Chuyển khoản
10/07/2022 10,000.00 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 874161.100722.164003.  
10/07/2022 50,000.00 Kim thi be lai 706585.100722.163914.  
10/07/2022 1,000.00 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 1029453482 no
10/07/2022 10,000.00 PHANG THI XE  597076.100722.163110. Chuyển khoản
10/07/2022 10,000.00 DANG VAN TINH 825892.100722.162706.  Chuyển khoản
10/07/2022 20,000.00 NGUYEN THI THOAI MY 459535.100722.161930.  chuyen tien ho tro cho tre em kho khan o viet nam
10/07/2022 5,000.00 NGUYEN THI THAM TINH  625614.100722.161348. Chuyển tiền
10/07/2022 20,000.00 TRUONG THI THANH HIEN 403894.100722.1613
23.VCB;
Chuyển khoản
10/07/2022 10,000.00 DO KHANH TOAN 772712.100722.16
1247. 
Chuyển khoản
10/07/2022 10,000.00 NGUYEN THI HONG HANH 769120.100722.161151.  Chuyển khoản
10/07/2022 10,000.00 NGO KIM HUYEN 457618.100722.160758.  
10/07/2022 10,000.00 nguyen quang truyen 636567.100722.160637.  
10/07/2022 10,000.00 TRAN THI THIET  432286.100722.154610. Chuyển tiền
10/07/2022 5,000.00 NGUYEN XUAN VU 1016301022 Chuyển tiền từ thiện
10/07/2022 20,000.00 NGUYEN THI PHUONG  671456.100722.1
54431.VCB
Chuyển khoản
10/07/2022 10,000.00 LE TUAN PHUC 525040.100722
.153745.
Chuyển tiền
10/07/2022 20,000.00 NGUYEN CONG VINH HIEN 495588.100722.15
1656
Chuyển tiền
10/07/2022 10,000.00 LO THI HIEN 610849.100722.151215.  Chuyển tiền
10/07/2022 10,000.00 NGUYEN THI NHU Y 1021664584 Chuyển tiền
10/07/2022 10,000.00 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 541061.100722.150545.  
10/07/2022 100,000.00 NGUYEN THI CUC 0841000051701 Chuyển tiền
10/07/2022 10,000.00 HOANG THI THU NHAN 329231.100722.150054. Chuyển khoản
10/07/2022 5,000.00 CAO MINH VU 1017073487 Chuyển tiền
10/07/2022 5,000.00 NGUYEN TUAN ANH 0341007134267  
10/07/2022 5,000.00 NGUYEN QUOC TIEN 330351.100722.142849.  Chuyển tiền
10/07/2022 10,000.00 PHUNG DO HUU LONG 241563.100722.142602. Chuyển khoản
10/07/2022 20,000.00 NGUYEN MANH CHIEN 881723.100722.1424
41.VCB
Chuyển khoản
10/07/2022 20,000.00 PHAM HA MY 874252.100722.1424
34.VCB
Chuyển khoản
10/07/2022 5,000.00 NGUYEN QUOC TIEN 323085.100722.142252. Chuyển tiền
10/07/2022 10,000.00 LE THI HOA  574297.100722.141617. Chuyển tiền
10/07/2022 12,700.00 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 1020700947 sinh vien
10/07/2022 20,000.00 NGUYEN THI CHAN 569668.100722.141407.  
10/07/2022 10,000.00 Nguyen Hong Thai 167308.100722.141351. Chuyển tiền
10/07/2022 10,000.00 ngoc phuong 342160.100722.1
4033
7.ISL20220710140326973
Ủng hộ
10/07/2022 10,000.00 PHAN THI KIM HUONG 582866.100722.140251.  Chuyển tiền
10/07/2022 10,000.00 NGUYEN VAN THANG 291680.100722.135642.  Chuyển tiền
10/07/2022 10,000.00 DANH THUY TRANG  9949196917 Chuyển tiền
10/07/2022 10,000.00 GIANG MINH DAT 294265.100722.133646. Chuyển khoản
10/07/2022 20,000.00 Nguyen ngoc thai thao 570631.100722.132955.  
10/07/2022 68,000.00 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 433759.100722.132829. chuc cac em luon manh khoe va hanh phuc XNLNMCCC
10/07/2022 10,000.00 LE VAN NGHIA 120230.100722.1
32812 
Chuyển tiền
10/07/2022 10,000.00 NGUYEN KIEU TRANG 258199.100722.132208. Chuyển khoản
10/07/2022 10,000.00 PHAM HONG HAN 075878.100722.131236.  Chuyển khoản
10/07/2022 50,000.00 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 089364.100722.131032.  
10/07/2022 10,000.00 LE CONG TRUNG 430866.100722.
130800. 
 
10/07/2022 20,000.00 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 029742.100722.130
844.ZP68NG6IMA8
T 220710000179624 
 
10/07/2022 5,000.00 NGUYEN THI HOA TRANG 561046.100722.130407.  Chuyển tiền
10/07/2022 10,000.00 VY NHAT TAO 429410.100722.125918.   
10/07/2022 10,000.00 MAI THI HOA 615806.100722.125724. Goi quy vi tre em khuyet tat
10/07/2022 10,000.00 NGUYEN THI NGOC HUYEN 182968.100722.125331. Chuyển khoản
10/07/2022 10,000.00 NGUYEN HAI LINH 199786.100722.124133.  Chuyển tiền
10/07/2022 10,000.00 NGO THI KIM DUYEN  1027901893 Chuyển tiền
10/07/2022 10,000.00 CHU THI BICH NGOC 140965.100722.123805.  Chuyển khoản
10/07/2022 10,000.00 TAN A PAO 643014.100722.123503.  Chuyển tiền
10/07/2022 10,000.00 PHAM NGOC TIEN  PARTNER.DIRECT_
DEBITS_
VCB.MSE..26154993259.
 
10/07/2022 10,000.00 NGUYEN THI THU HANG  549146.100722.123353. Chuyển tiền
10/07/2022 10,000.00 VUONG THI ANH 165632.100722.123246. Chuyển tiền
10/07/2022 5,000.00 HA CONG NGUYEN 828022.100722.123211.  Chuyển tiền
10/07/2022 10,000.00 HA THI THUY TIEN 951762.100722.122058.  Chuyển khoản
10/07/2022 20,000.00 VO THI THUY LINH  427834.100722.122
027.VCB
Chuyển khoản
10/07/2022 10,000.00 DAO TRINH NGOC LINH PARTNER.DIRECT_DEBITS_
VCB.MSE..26154266071.
 
10/07/2022 10,000.00 TRAN DUY TUAN 1016156806 Chuyển tiền
10/07/2022 60,000.00 CHU THI KHUYEN 374843.100722.121231.  Chuyển tiền
10/07/2022 20,000.00 TRUONG THI MEN 936292.100722.12
1216.VCB
Chuyển khoản
10/07/2022 10,000.00 CHU THI THANH HUYEN  0731000899048 Chuyển tiền
10/07/2022 10,000.00 VO TRAN QUOC MINH 403901.100722.120134.  Chuyển tiền
10/07/2022 10,000.00 DINH VAN THANH 827503.100722.120052.  Chuyển tiền
10/07/2022 10,000.00 TRAN THI DUNG 894263.100722.1
20005. 
Chuyển khoản
10/07/2022 10,000.00 NONG THI THU HA 798157.100722.1
15913. 
Chuyển tiền
10/07/2022 5,000.00 PHAM THI YEN NHI  498760.100722.1
15353.
Chuyển tiền
10/07/2022 20,000.00 TRAN THI MY PHUONG 447383.100722.114540.  Chuyển tiền
10/07/2022 10,000.00 TRIEU THI LUYEN  0351001038539 Chuyển tiền
10/07/2022 20,000.00 Dang Van Thuong 090335.100722.112551.  
10/07/2022 10,000.00 LAI THI NHAN 723953.100722.112254. Chuyển tiền
10/07/2022 20,000.00 LE THI DAO 440695.100722.111925.  Chuyển tiền
10/07/2022 50,000.00 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ MBVCB.2207202123
.2001.VCB Rewards.
 
10/07/2022 10,000.00 RO MAH BUI  PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.
MSE..26151934174.
 
10/07/2022 20,000.00 HANG THI SANG 672653.100722.1101
12.VCB
Chuyển khoản
10/07/2022 10,000.00 HOANG NGOC ANH 725156.100722.11
0045. 
Chuyển khoản
10/07/2022 10,000.00 HA MANH DUNG 723213.100722.105947.  Chuyển khoản
10/07/2022 20,000.00 PHAM VAN HONG  468116.100722.1057
48.VCB
Chuyển khoản
10/07/2022 10,000.00 NGO THANH TIEN 669376.100722.105737. Chuyển tiền
10/07/2022 10,000.00 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 783672.100722.104548.  
10/07/2022 20,000.00 Y NOI KDOH 640065.100722.1
04403. 
Chuyển tiền
10/07/2022 10,000.00 LAM THI HUYNH NHU  359292.100722.104233. Chuyển tiền
10/07/2022 20,000.00 LA THANH TUYET 448773.100722.104
048.VCB
Chuyển khoản
10/07/2022 10,000.00  DUONG THI THU TRANG  456951.100722.
103849.
Chuyển tiền
10/07/2022 5,000.00 LE THANH LOAN 604719.100722.102839. Chuyển tiền
10/07/2022 10,000.00 DANG THI MY HUE 296605.100722.101835.  Chuyển tiền
10/07/2022 10,000.00 DINH THI KIM LIEN 596539.100722.101646.  
10/07/2022 20,000.00 NGUYEN VAN BE 202591.100722.10
0322.VCB;
Chuyển khoản
10/07/2022 10,000.00 LE THI KIM PHO 971455.100722.095332.  Chuyển tiền
10/07/2022 10,000.00 Hoa 604401.100722.095304.  
10/07/2022 10,000.00 NGUYEN DUY KHANH PARTNER.DIRECT_DEBITS
_VCB.MSE..26148818686.
 
10/07/2022 20,000.00 TA HIET Y  176653.100722.093234.  
10/07/2022 300,000.00 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0121000638101 cong nhan
10/07/2022 50,000.00 DANG THI THUY  0291000272468 Chuyển tiền
10/07/2022 10,000.00 NGUYEN HA THUY TIEN 061057.100722.011748.  ủng hộ
         
Tổng số 50,936,194      
 
Bảng tổng hợp nguồn vận động từ các nhà hảo tâm tại ngân hànVietinbank
(Từ ngày 01/7/2022 đến 10/7/2022)
NT Số tiền Tên nhà hảo tâm ủng hộ Quỹ Số tài khoản/ tham chiếu Ghi chú
05/07/2022 200,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0560115985006 Cua it long nhieu
06/07/2022 70,000 TRAN CAT QUYNH CHAU 19035015032013 Chuc cac em luon hanh phuc XNLNMCCC
07/07/2022 100,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 6996930092004 Mong cac em luon hanh phuc va manh khoe nhe XNLNMCCC
08/07/2022 100,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 8000222258888 Ung ho Quy vi tre em khuyet tat Viet Nam XNLNMCCC
10/07/2022 71,000 TRAN HUYNH TU ANH 19034700835017 Tu Anh chuyen Chuc cac em luon manh khoe va hanh phuc TNMU
         
Tổng số 541,000      
 
Bảng tổng hợp nguồn vận động từ các nhà hảo tâm tại ngân hàng Sacombank
(Từ ngày 01/7/2022 đến 10/7/2022)
NT Số tiền Tên nhà hảo tâm ủng hộ Quỹ Số tài khoản/ tham chiếu Ghi chú
01/07/2022 10,000 NGO HOANG LUAN 0921000721589 Ung ho quy vi tre em khuyet tat Viet Nam
01/07/2022 20,000 PHAM VAN HUNG  060095268466 Chuyển khoản
02/07/2022 100,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ EWI236158107  Ủng hộ Quỹ
02/07/2022 20,000 NGO HOANG LUAN 0921000721589 Ung ho quy vi tre em khuyet tat Viet Nam
02/07/2022 5,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ EWX236515025  toi vui ve tang quy kt
03/07/2022 1 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ EWX236574191  Ủng hộ Quỹ
03/07/2022 10,000 LU A SAN  CKN 680386  
03/07/2022 15,050 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ EWI236922698  Ủng hộ Quỹ
03/07/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ EWI236980528  Ủng hộ Quỹ
04/07/2022 30,000 NGO HOANG LUAN 0921000721589 Ung ho quy vi tre em khuyet tat Viet Nam
04/07/2022 5,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ EWX237174784  toi vui ve tang stien cho quy
04/07/2022 100,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ CKN 091225  Ung ho quy vi tre em khuyet tat Viet Nam
05/07/2022 50,000 NGO HOANG LUAN 0921000721589 Ung ho quy vi tre em khuyet tat Viet Nam
05/07/2022 100,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ EWI237808033 Ủng hộ Quỹ
06/07/2022 200,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ EWX238166559  Ủng hộ Quỹ
06/07/2022 70,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ CKN 000333  Ung ho  Quy Vi tre em khuyet tat Viet Nam   Chuc cac ban luon hanh phuc trong cuoc song nhe  XNLNMCCC
06/07/2022 100,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ EWX238600040  Ủng hộ Quỹ
06/07/2022 65,000 TRUONG THI THANH VY 0721000657147 Ung ho quy vi tre em KTVN.Chuc cac em manh khoe. XNLNMCCC
06/07/2022 70,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ CKN 081742 Ung ho Quy Vi tre em khuyet tat Viet Nam Chuc cac em luon khoe manh vuive va hanhphuc XNLNMCCC 
07/07/2022 20,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ EWX238688241  Ủng hộ Quỹ
07/07/2022 5,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ EWX238877173  toi vui ve ung ho
07/07/2022 100,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ EWX238992984  Ủng hộ Quỹ
08/07/2022 4,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ EWX239469303  toi vui ve ung ho
08/07/2022 300 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ EWX239716888 Ủng hộ Quỹ
08/07/2022 62,000 NGO HOANG LUAN 0921000721589 Ung ho quy vi tre em khuyet tat Viet Nam
09/07/2022 100,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ EWX239980347  Ủng hộ Quỹ
09/07/2022 50,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ EWX240250298  Ủng hộ Quỹ
09/07/2022 2,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ EWX240294703  Ủng hộ Quỹ
10/07/2022 50,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ EWX240344295  Ủng hộ Quỹ
10/07/2022 77,601 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ EWX240768169  Ủng hộ Quỹ
         
Tổng số 1,450,952      

Bảng tổng hợp nguồn vận động từ các nhà hảo tâm bằng hiện vật
(Từ ngày 01/7/2022 đến 10/7/2022)
 
NT Số tiền Tên nhà hảo tâm ủng hộ Quỹ Số tài khoản/ tham chiếu Ghi chú
         
         
Tổng số        

Văn phòng Quỹ Vì trẻ em khuyết tật Việt Nam tại Hà Nội
Trang inGửi bạn bè Chia sẻ trên facebook  Chia sẻ trên twitterThảo luậnXem thảo luận
Thông tin khác:
Xem nhiều nhất
Tiêu điểm
Thông tin ủng hộ từ thiện
Quỹ Vì Trẻ Em Khuyết tật
1) Tên tài khoản: "Quỹ Vì trẻ em khuyết tật"
  Số tài khoản VNĐ: 00110 0381 4022
                       CIF: 481 3569
  Số tài khoản USD: 00113 7381 4041 
                       CIF: 481 3569
  Swift Code: BFTVVNVX 001
  Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam
  (Vietcombank)

Sở giao dịch
Địa chỉ: 
11 Láng Hạ, phường Thành Công, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội (Địa chỉ cũ: 31-33 Ngô Quyền, phường Hàng Bài, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội).
 2) Tên Tài khoản: Quỹ Vì trẻ em khuyết tật Việt Nam
Số TK: 121000034371 Tại Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam  - CN Hai Bà Trưng Hà Nội


3)Tên Tài khoản: Quỹ Vì trẻ em khuyết tật Việt Nam
Số TK: 060095268466 Tại Ngân hàng Sacombank chi nhánh Bình Chánh TP Hồ Chí Minh

 
Nội dung chuyển khoản: Ủng hộ "Quỹ Vì trẻ em khuyết tật Việt Nam".
Đường dây nóng: 0912.015.557
Mới cập nhật
Cô bé 10 tuổi bị ung thư trong "Chuyến bay của Linh - Điều ước thứ 7" đã qua đời
Bạn biết đến Quỹ Vì Trẻ Em Khuyết Tật bằng phương tiện
Mạng internet
Truyền hình
Truyền thanh
Khác
Thiết kế web: OnIP™