Danh ngôn:
Thứ bẩy, 02/12/2023
TẤM LÒNG HẢO TÂM

Danh sách các nhà hảo tâm (Từ ngày 11/7/2022) đến ngày 16/7/2022)

Cập nhật lúc 11:54 22/07/2022
Bảng tổng hợp nguồn vận động từ các nhà hảo tâm (từ ngày 11/7/2022 đến ngày 16/7/2022)
Quỹ Vì trẻ em Khuyết tật Việt Nam

Vp HN: Số 25 Vũ Trọng Phụng, Phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân, Tp Hà Nội
Vp HCM: Số 15 Tú Xương, phường Võ Thị Sáu, quận 3, Tp Hồ Chí Minh

Bảng tổng hợp nguồn vận động từ các nhà hảo tâm tại ngân hàng Vietcombank
(Từ ngày 11/7/2022 đến 16/7/2022)
 
NT Số tiền Tên nhà hảo tâm ủng hộ Quỹ Số tài khoản/ tham chiếu Ghi chú
11/07/2022 50,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0361000326863 Ung ho nhung tre em khuyet tat Viet Nam
11/07/2022 10,000 NGUYEN THI LIEU 1023539360 LE THE DUC chuyen tien
11/07/2022 10,000 LUONG THI LIEN 721234.110722.220302.  
11/07/2022 20,000 DANG THI HUONG THAO  909027.110722.220202. Chuyển tiền
11/07/2022 21,190 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ MBVCB.2213314587
.2001.VCB Rewards.
tot
11/07/2022 23,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ MBVCB.2213293050.20
01.VCB Rewards.
Ban nao cung duoc
11/07/2022 10,000 NGO VAN TRONG 804044.110722.2
14559.
 
11/07/2022 200,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0591000228542 Ung ho Quy tre em khuyet tat
11/07/2022 20,000 MA KHANH LONG  175618.110722.213
615.VCB
Chuyển khoản
11/07/2022 10,000 LO VAN HAO 614289.110722.21
3139. 
Chuyển khoản
11/07/2022 20,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 417685.110722.2
12257.
 
11/07/2022 10,000 DUONG CONG MINH 433682.110722.
212042.
 
11/07/2022 5,000 VO THAI NGOC 1029310071 Chuyển tiền
11/07/2022 10,000 NGUYEN HOANG XUAN  428760.110722.2
11137.
Chuyển tiền
11/07/2022 100,000 LUONG THI THUY 0551000305822 Donate
11/07/2022 10,000 DINH THI SINH 004470.110722.
205328. 
Chuyển khoản
11/07/2022 10,000 BUI VAN HOAI PARTNER.DIRECT_
DEBITS_
VCB.MSE..26214473226.
 
11/07/2022 10,000 NGUYEN TAT DAT 994196.110722.205038.  Chuyển khoản
11/07/2022 5,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 725408.110722.204822. Quy tu thien tre em
11/07/2022 10,000 NONG VAN PHUC  PARTNER.DIRECT_
DEBITS_
VCB.MSE..26213986496.
 
11/07/2022 10,000 HOANG THI THUY 330090.110722.204325.  Chuyển tiền
11/07/2022 20,000 DANG VAN DUAN 914979.110722.2041
54.VCB
Chuyển khoản
11/07/2022 10,000 NGUYEN THI NGHIA PARTNER.DIRECT_
DEBITS_
VCB.MSE..26214140671.
 
11/07/2022 10,000 THACH DIEU  408861.110722.
203823.
Chuyển tiền
11/07/2022 10,000 NGUYEN VAN HIEN 0491000172510 Chuyển tiền
11/07/2022 10,000 NGUYEN THI NGOC SINH 407302.110722.2
03557.
Chuyển tiền
11/07/2022 10,000 NGUYEN HUU QUOC PARTNER.DIRECT_
DEBITS_
VCB.MSE..26213595891.
 
11/07/2022 10,000 TRAN DAO CHAM OANH 392504.110722
.203311. 
Chuyển khoản
11/07/2022 20,000 NGUYEN THI HUYNH NHU 714269.110722.
203208.
 
11/07/2022 10,000 KIM NGOC PHUC  0741000676507 Chuyển tiền
11/07/2022 10,000 VU DUC TRUNG 912800.110722.202718.  Chuyển khoản
11/07/2022 10,000 BUI THI HUONG GIANG 908327.110722.202613.  Chuyển khoản
11/07/2022 10,000  NGUYEN VAN DUOC 9349938607 ck
11/07/2022 10,000 LE THI HUONG GIANG  868093.11072
2.201449.
Chuyển khoản
11/07/2022 10,000 PHAM THI MONG KHA PARTNER.DIRECT_
DEBITS_
VCB.MSE..26212904061.
 
11/07/2022 10,000 NGUYEN VIET DONG 289730.110722.200815.  Chuyển khoản
11/07/2022 20,000 LE THI DUYEN 759144.110722.200
559.VCB
chuyen khoan nhiem vu tre kho khan
11/07/2022 60,000 GIANG PAO DINH 246474.110722.1957
26.VCB
Chuyển khoản
11/07/2022 10,000 Cong Cuong 804359.110722.195652.  
11/07/2022 20,000 LE THI NGOC TRAM 804203.110722.195649.  
11/07/2022 10,000 DAO NGOC BICH 787580.110722.19
5218
Chuyển khoản
11/07/2022 10,000 PHAM THI BICH THUY PARTNER.DIRECT_
DEBITS_
VCB.MSE..26212330118.
 
11/07/2022 200,000 Luu 474169.110722.194311. Ủng hộ
11/07/2022 30,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ MBVCB.2212797421
.2001.VCB Rewards.
Trẻ em khuyết tật
11/07/2022 20,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 1027929160 Làm từ thiện
11/07/2022 5,000 CU THI BICH PHUONG 423762.110722.193425.  Chuyển tiền
11/07/2022 10,000 LAM TRUONG VINH  129783.110722.1
92852
Chuyển khoản
11/07/2022 10,000 DAO THI THU HONG 127334.11072
2.192824.
Chuyển khoản
11/07/2022 20,000 DO THI MAI  554865.110722
.192742.
Chuyển tiền
11/07/2022 10,000 HO PHI TUYET NGAN PARTNER.DIRECT
_DEBITS_
VCB.MSE..26211339561.
 
11/07/2022 10,000 HUYNH VU GIA BAO 088303.110722.
191918. 
Chuyển khoản
11/07/2022 10,000 PHAM THUY TRUC VY PARTNER.DIRECT_
DEBITS_
VCB.MSE..26210980409.
 
11/07/2022 200,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ PT.TKT.10600859.
178707.20220711.1
91750.9704366
6Nfdbd40000000
0003d8012.0011003
814022
Transfer
11/07/2022 20,000 HOANG CONG DUONG  650072.110722.19
1410.VCB
Chuyển khoản
11/07/2022 20,000 NGUYEN THI PHUONG 404703.110722.19
1004.VCB;
Chuyển khoản
11/07/2022 5,000 HUYNH TAN NGHIA  955673.110722.190910. Chuyển tiền
11/07/2022 10,000 VO NGOC HUY 603979.110722.190323.  Chuyển khoản
11/07/2022 10,000 NGO THI QUE HUONG 0021000294399  Chuyển tiền
11/07/2022 1,000 NGUYEN THANH LAM 1027485875 Transfer
11/07/2022 20,000 NGUYEN PHIM ANH KHOA 922790.110722.
185331.
 
11/07/2022 5,000 NGUYEN THUY HUONG 852024.110722
.183146.
Chuyển tiền
11/07/2022 100,000 QUANG THI TOAN 1013525442 Chuyển tiền
11/07/2022 20,000 NGUYEN TAN DUNG 897408.110722.18
2817.VCB
Từ thiện
11/07/2022 20,000 Phan Thuy linh 852364.110722.182738.  
11/07/2022 10,000 PHAN THUY DUNG 849107.110722.
182701. 
Chuyển khoản
11/07/2022 200,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 1026586627 Trẻ em
11/07/2022 10,000 PHAM TUAN ANH  805357.110722.181702. Chuyển khoản
11/07/2022 10,000 LE THI CAM NHUNG 414012.110722.181608.  
11/07/2022 5,000 TRUONG VAN MINH 1024442501 Chuyển tiền
11/07/2022 10,000 NGUYEN NGOC MAI 349490.110722.18
0007.
Chuyển khoản
11/07/2022 10,000 HAN QUOC NHAT 292187.110722.175343. Chuyển tiền
11/07/2022 20,000 NGUYEN THI THANH PHUONG 672533.110722.175
112.VCB
Chuyển khoản
11/07/2022 7,800 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 1012372015 Yêu
11/07/2022 20,000 DINH THI NHAN  475256.110722.17
3115.VCB
Chuyển khoản
11/07/2022 5,000  HUYNH PHAM ANH KHOA 269908.110722.1
72423.
Chuyển tiền
11/07/2022 200,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 975322.110722.1722
55.VCB
Mong cac con luon manh khoe
11/07/2022 20,000 do thi thanh thao 059796.110722.170410.  
11/07/2022 1,000 NGUYEN THANH LAM 1027485875 Transfer
11/07/2022 10,000 Hoang thi thanh huyen 091656.110722.1
70104.
 
11/07/2022 10,000 NGUYEN DANG SON 567857.110722.1
65940. 
Chuyển tiền
11/07/2022 10,000 TRAN THI HONG NHUNG  0281000566930  Chuyển tiền
11/07/2022 20,000 VO THI LOAN 466570.110722.16
5746.VCB
Chuyển khoản
11/07/2022 10,000 CHAU HONG THUONG  243426.110722.
164935.
Chuyển tiền
11/07/2022 10,000 LE DINH DAN 238349.110722.164914.  
11/07/2022 1,000 NGUYEN THANH LAM 1027485875  transfer
11/07/2022 10,000 PHUNG ONG DIET 1021910857 Trẻ em khuyết tật
11/07/2022 10,000 NGUYEN VAN SON 942334.110722.162700. Chuyển khoản
11/07/2022 10,000 PHAN VAN TRUONG PARTNER.DIRECT
_DEBITS_
VCB.MSE..26203351263.
 
11/07/2022 20,000 LE THI NHU QUYNH  292664.110722.1621
32.VCB
Chuyển khoản
11/07/2022 10,000 THI DUONG PARTNER.DIRECT
DEBITS
_VCB.MSE..26203259246.
Chuyển tiền
11/07/2022 10,000 LUU CHI QUOC  882714.110722
.161213
Chuyển khoản
11/07/2022 1,000 NGUYEN THANH LAM 1027485875  transfer
11/07/2022 10,000 NGUYEN THI THUY LINH 946467.110722.155918.  
11/07/2022 10,000 TRAN THI THAO 791734.110722.1
54922.
Chuyển khoản
11/07/2022 20,000 NGUYEN THI BE HONG 813323.110722.154859.  
11/07/2022 20,000 TRUONG THUY LINH 746250.110722.153839.  Chuyển tiền
11/07/2022 20,000 NGUYEN THI HOA 1013931905 Chuyển tiền
11/07/2022 10,000 VU QUANG HONG IBPS/SE:01202002.DD
:110722.SH:10005307.
Chuyển tiền
11/07/2022 10,000 TRAN THI MY DUNG 773693.110722.152310.  Chuyển tiền
11/07/2022 20,000 NGUYEN THI NGOC THAO 927456.110722.1
51909.
 
11/07/2022 1,000 NGUYEN THANH LAM 1027485875  transfer
11/07/2022 10,000 VO THI THU THAO 617205.110722.150358.  
11/07/2022 10,000 HUA THI OANH 0491000145592 minh trang
11/07/2022 100,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ  0081001144940 Vi cac em than yeu
11/07/2022 1,000 TRAN KHANH TRUC 133581.110722.143822. Chuyển tiền
11/07/2022 10,000 KIM THI NGOC BICH PARTNER.DIRECT
_DEBITS_
VCB.MSE..26198987112.
 
11/07/2022 10,000 HA VAN KET 514714.11072
2.143458. 
Chuyển khoản
11/07/2022 20,000 CAO THANH CHUC 615187.110722.1430
15.VCB
Chuyển khoản
11/07/2022 20,000 TRAN VAN PHONG  485732.110722.142712. Chuyển khoản
11/07/2022 10,000 PHAM PHONG DUNG 709438.110722.142653.  Chuyển khoản
11/07/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 486958.110722.142216. c chuyen
11/07/2022 10,000 NGUYEN THI HA PARTNER.DIRECT
_DEBITS
_VCB.MSE..26198225713.
 
11/07/2022 500,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 929841.110722.140614. ck
11/07/2022 10,000 LE THI TIEN 0541000271905 Chuyển tiền
11/07/2022 10,000 TA TIEN DUNG 373223.110722.135213.  Chuyển khoản
11/07/2022 5,000 NGO THANH TUNG  116853.110722.135007. Chuyển tiền
11/07/2022 10,000 PHAN BA HIEU 1029432301 Chuyển tiền
11/07/2022 20,000 LE THI THU HIEN  825909.110722.1343
45.VCB
Chuyển khoản
11/07/2022 10,000 NGUYEN XUAN HOA 339816.110722
.134054.
Chuyển khoản
11/07/2022 30,000  H SARA MLO 110384.110722.133906. Chuyển tiền
11/07/2022 5,000 NGUYEN MINH TRI 110215.110722.133852. Chuyển tiền
11/07/2022 1,000 DANG THAI NAM 525223.110722.133437.  
11/07/2022 10,000 DO THI THANH THUY PARTNER.DIRECT_
DEBITS_
VCB.MSE..26195927433.
 
11/07/2022 10,000 VO TAM NHU  469489.110722.
131551.
Chuyển khoản
11/07/2022 10,000 nguyen thi hong nhung 094128.110722.131026. Chuyển tiền
11/07/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 719342.110722.1
30845..
 
11/07/2022 10,000 HUYNH VAN SON PARTNER.DIRECT
_DEBITS_
VCB.MSE..26195186349.
 
11/07/2022 50,000 PHAM THI HUONG 0071000861093  HD AnhSao Ung Ho Quy
11/07/2022 5,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 1027680787 on
11/07/2022 20,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 787440.110722.125949. ung ho quy vi tre em khuyet tat Viet Nam
11/07/2022 10,000 nguyen kim ngan 068843.110722.125111.  
11/07/2022 20,000 GIANG PAO DINH 577877.110722.124
937.VCB
Chuyển khoản
11/07/2022 10,000 PHAN MINH CHAU 0371000426812  Chuyển tiền từ thiện
11/07/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 386987.110722.1
24837.
 
11/07/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 776441.110722.124836. Chuyển tiền
11/07/2022 5,000 DINH VAN THAO 1022938598 Chuyển tiền
11/07/2022 10,000 VU THI HUYEN  0301000368967  Chuyển tiền
11/07/2022 10,000 NGUYEN THI HANG  194527.110722.124537. chuyen khoan ck quy vi tre khuyet tat
11/07/2022 10,000 LE THI NGA 640192.110722.124459.  Chuyển tiền
11/07/2022 10,000 truong thanh xuyen 194914.110722.123958.  Chuyển tiền
11/07/2022 5,000 NGUYEN THI BICH NGAN 0031000395032 Chuyển tiền
11/07/2022 1,000 NGUYEN THANH LAM 1027485875  transfer
11/07/2022 10,000 DO VAN HUNG PARTNER.DIRECT
_DEBITS_
VCB.MSE..26194560459.
 
11/07/2022 10,000 NGUYEN VAN CUONG PARTNER.DIRECT
_DEBITS_
VCB.MSE..26194205917.
 
11/07/2022 10,000 LAM DUC MINH 0821000170155  
11/07/2022 10,000 NGUYEN DUY VAN PARTNER.DIRECT_
DEBITS_
VCB.MSE..26194041014.
 
11/07/2022 20,000 NGUYEN TUAN THANH 851214.110722.1
22051.VCB
Chuyển khoản
11/07/2022 10,000 NGAN VAN VAN 290950.110722.122005. Chuyển khoản tiền từ thiện
11/07/2022 20,000 Hoang thi huong 714326.110722.121856.  
11/07/2022 200,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 285690.110722.121840. hom nay minh vua nhan duoc mot dieu dth nho nho nen minh cung muon lan toa 1 chut toi moi nguoi
11/07/2022 10,000 TRAN MINH HIEU 9358357600 QUY VI TRE EM KHUYET TAT VN
11/07/2022 10,000 VI VAN HOA 0341007097569  Chuyển tiền
11/07/2022 10,000 DO TRUNG ANH TUAN 1018032399 Chuyển tiền
11/07/2022 10,000 TA CHI KIEN 161658.110722.120801.  Chuyển tiền
11/07/2022 1,000 NGUYEN THANH LAM 1027485875  transfer
11/07/2022 10,000 DANG A CHIEU 1026293600 Chuyển tiền
11/07/2022 10,000 NGUYEN THI TUONG VI PARTNER.DIREC
T_DEBITS_
VCB.MSE..26193120826.
 
11/07/2022 10,000 LAI THI YEN LINH 623430.110722
.115449. 
Chuyển tiền
11/07/2022 10,000 DINH THI HONG NHUNG 0091000572336 Chuyển khoản
11/07/2022 10,000 DO THANH PHUOC SHGD:10040581.D
D:220711.
Phuoc
11/07/2022 1,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 162548.110722
.114731.
 
11/07/2022 20,000 HO THI NGOC HUYEN 156832.110722.114614.  Chuyển khoản
11/07/2022 10,000 Y H KHEN  1020342367 Chuyển tiền
11/07/2022 20,000 Pham truong giang 126566.110722.113850.  
11/07/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 017422.110722.113202. From SeABank
11/07/2022 5,000 Nguyen Nhi 030785.110722.113114.  
11/07/2022 150,000 thu thao 805467.110722.113027.  Từ thiện
11/07/2022 10,000 LO TUAN DIEP 900344.110722.111842. Chuyển khoản
11/07/2022 10,000 TRUONG VAN THANG 328605.110722.111637.  
11/07/2022 10,000 THAI THI THUONG 1025266909 Chuyển tiền
11/07/2022 20,000 PHUNG VAN TOT 987552.110722.111437.  Chuyển tiền
11/07/2022 10,000 HOANG THI HUONG 004725.110722.111104.  Chuyển khoản
11/07/2022 10,000 TRAN VAN HUNG  866573.110722.110923.  
11/07/2022 5,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 944034.110722.105935. Chuyển tiền
11/07/2022 10,000 DANG QUANG HUY 828893.110722.105901.   
11/07/2022 10,000 TRAN THI THUY LINH 822765.110722.105743.  Chuyển khoản
11/07/2022 20,000 LA THANH TUYET 1019818557 VU THI HONG NHUNG chuyen tien
11/07/2022 10,000 LE THANH MAI 804666.110722.105236. Chuyển khoản
11/07/2022 10,000 DO THI THUY HANG 003825.110722
.105252.
Chuyển tiền
11/07/2022 10,000 LE XUAN QUANG 794151.110722.1
04939. 
Chuyển khoản
11/07/2022 5,000 TRAN THI THAM 1016030444 Chuyển tiền
11/07/2022 10,000 NGUYEN NGOC OANH SHGD:10038048.DD:
220711
Oanh chuyen
11/07/2022 10,000 LE MINH PHU SHGD:10034008.DD:2
20711.
Phu
11/07/2022 10,000 TA ANH DUC  723787.110722.1
03059.
Chuyển khoản
11/07/2022 10,000 NGUYEN THI ANH DAO SHGD:10031321.DD
:220711.
 
11/07/2022 10,000 HOANG THI NHAT VY 1020687980 Chuyển tiền
11/07/2022 30,000 DAO THI THOM PARTNER.DIRECT_
DEBITS_
VCB.MSE..26188982535.
 
11/07/2022 10,000 NGO VAN BI SHGD:10031178.D
D:220711.
Bi chuyen
11/07/2022 10,000 TO THI NHAN  PARTNER.DIRECT_
DEBITS_
VCB.MSE..26188921639.
 
11/07/2022 10,000 TRAN THI DIEN 697032.110722.
102341. 
Chuyển khoản
11/07/2022 5,000 THAN THI THUY HOA  1018763558 Chuyển tiền
11/07/2022 10,000 TRUONG THI THANH HIEN SHGD:10028020.DD
:220711.
 
11/07/2022 10,000 La Thanh Thanh  691211.110722.
102221.
chuyen khoan tien quy gop
11/07/2022 10,000 LIEU KIM CHAU SHGD:10021573
.DD:220711
 
11/07/2022 10,000 DO THANH PHUOC SHGD:10021600.
DD:220711.
Phuoc
11/07/2022 10,000 LUC THI LAN ANH  661798.110722.101440. Chuyển khoản
11/07/2022 10,000 DO THANH PHUOC SHGD:100210
56.DD:220711.
Phuoc
11/07/2022 10,000 Hangni 974082.110722.1
00951.
Chuyển tiền
11/07/2022 10,000 DO THANH PHUOC SHGD:1001982
9.DD:220711.
Phuoc
11/07/2022 10,000 DO THANH PHUOC SHGD:1001942
5.DD:220711.
Phuoc
11/07/2022 10,000 LIEU KIM CHAU SHGD:10017123.
DD:220711.
 
11/07/2022 10,000 DAO THI QUYNH TRANG SHGD:10020450.DD:2
20711.
ck
11/07/2022 10,000 NGUYEN THI THANH MAI SHGD:10019508.DD
:220711.
Từ thiện
11/07/2022 10,000 HAO A NHE SHGD:10019536.D
D:220711.
Nhe chuyen
11/07/2022 10,000 NGUYEN THI THUY TRAM SHGD:10016444.
DD:220711
Tramnguyen99 chuyen
11/07/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 999331.110722.095652. From SeABank
11/07/2022 10,000 LIEU THUY THU 589327.110722.095417. Chuyển khoản
11/07/2022 10,000 le trong van 665646.110722.095155.  
11/07/2022 10,000 BUI THI ANH SHGD:10029659.D
D:220711.
 
11/07/2022 20,000 DO THI THANH THAO SHGD:10010863.DD
:220711
Thao ung ho
11/07/2022 10,000 TRAN VAN LOI SHGD:10029026.DD:2
20711.
 
11/07/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0621000427852 abc
11/07/2022 10,000 BUI QUOC AN  578539.110722.0
93018.
Chuyển khoản
11/07/2022 10,000 NGUYEN THI DUYEN SHGD:10030252.D
D:220711
THANH TOAN DIEN TU
11/07/2022 10,000 NGO THI NHUC SHGD:10010844.D
D:220711.
 
11/07/2022 10,000 NGUYEN THI THUY LINH SHGD:10012400.DD:2
20711.
Linh chuyen
11/07/2022 10,000 CAO HOANG ANH SHGD:10010915.D
D:220711
0765377226
11/07/2022 10,000 PHAM THI HIEN SHGD:10013590.DD:
220711.
 
11/07/2022 10,000 BUI QUANG MAN SHGD:10008018.D
D:220711.
Man chuyen
11/07/2022 20,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 519305.110722.09
1507.
 
11/07/2022 10,000 DO THI NGOC HUYEN SHGD:10019172.DD:
220711.
Huyen
11/07/2022 10,000 NGO GIANG BINH 440703.110722
.091001. 
Chuyển khoản
11/07/2022 30,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0071001035826 lxstd tặng từ thiện
11/07/2022 300,000 PHAM THI YEN 287973.110722.0834
47.VCB
Chuyển khoản
11/07/2022 20,168 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 1027033407 Free
11/07/2022 50,000 DANG THI THUY 0291000272468 Chuyển tiền
11/07/2022 1,844,932 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ   TM TRANFER INT ON MATTime interest transfer from T 935001357140
11/07/2022 10,000 CAO HUYEN MY 819045.100722.233424.  Chuyển khoản ủng hộ từ thiện
12/07/2022 100,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0301000357020 chuc cac con mot doi binh an
12/07/2022 100,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 606847.120722.234431.  gui qvtektvn
12/07/2022 20,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 1028368203 b
12/07/2022 500,000 NGUYEN HUONG LY  0591000266032  Chuyển tiền
12/07/2022 10,000 THAI NHU VU 244752.120722.220835.  Chuyển tiền
12/07/2022 10,000 NGUYEN HOAI AN 1026972621 Chuyển tiền
12/07/2022 20,000 NGUYEN THI HIEP 301807.120722.220
501.VCB
Chuyển khoản
12/07/2022 10,000 DAO DUC HAO 474947.120722.214938.  
12/07/2022 20,000 DUONG HAI KHANG 330682.120722.214
850.VCB
Chuyển khoản
12/07/2022 20,000 LAM DUNG chi PARTNER.DIRECT_
DEBITS_
VCB.MSE..26261458735.
 chuyen cho quy vi tre em khuyet tat
12/07/2022 10,000 giang 943019.120722.214155.  
12/07/2022 20,000 NGUYEN TRUNG KIEN 324479.120722.213932.  Chuyển tiền
12/07/2022 10,000 NGUYEN BA DUC 0101001194885  Chuyển tiền
12/07/2022 10,000 VO VAN VU  418396.120722.
213233.
Chuyển khoản
12/07/2022 50,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 837904.120722.213236. Chu the DongA Bank chuyen tien
12/07/2022 5,000 Duy  024477.120722.
213142.
ủng hộ ạ
12/07/2022 20,000 NGUYEN THI NGUYET  PARTNER.DIRECT
_DEBITS_
VCB.MSE..26260448001.
 
12/07/2022 10,000 TRUONG THANH SON  946909.120722
.212521.
TRUONG THANH SON 2111510075 K60 Anh 1 KDQT
12/07/2022 20,000 TRIEU A PHAM 756573.120722.21
2236.VCB
Chuyển khoản
12/07/2022 10,000 THUY DUONG 380367.120722.
212115.
Chuyển khoản
12/07/2022 10,000 LAM THI THANH PARTNER.DIRECT
_DEBITS_
VCB.MSE..26260379795.
 
12/07/2022 10,000 LU VAN CHUNG 1013504644 Chuyển tiền
12/07/2022 10,000 VI VAN THAI 871535.12072
2.210123. 
Chuyển khoản
12/07/2022 20,000 NGUYEN THI SINH 008464.120722
.205934.
 
12/07/2022 20,000 TO PHUOC HIEN  008038.120722.
205842.
Chuyển tiền
12/07/2022 20,000 NGUYEN THI LY  838087.120722.
204648.
Chuyển tiền
12/07/2022 10,000 TRAN MAU HIEU  002011.120722.
204747.
Chuyển tiền
12/07/2022 10,000 PHAM THI NINH  0831000020839  Chuyển tiền
12/07/2022 10,000 VAN THANH VI 228569.120722.204115.  Chuyển khoản
12/07/2022 10,000 DANG HOANG ANH 391460.120722.204126.  Chuyển tiền
12/07/2022 10,000 DAO THI THUY VI 1016751675 Chuyển tiền
12/07/2022 10,000 VU A LA  201098.120722.203433. Chuyển khoản
12/07/2022 10,000 NGUYEN VAN HOP 759571.120722.203406.  
12/07/2022 10,000 DUONG CONG DU  191177.120722.203158. Chuyển khoản
12/07/2022 20,000 NGUYEN HOA THI THACH 292376.120722.2
02452.VCB
Chuyển khoản
12/07/2022 150,000   0601000475912 Di lam
12/07/2022 20,000 VO THI LE LINH 1029124592 Chuyển tiền
12/07/2022 20,000 NGUYEN HOAI CHUONG  0701000417990  Chuyển tiền
12/07/2022 10,000 NGUYEN PHAM TRUC VY PARTNER.DIRECT
_DEBITS_
VCB.MSE..26257398155.
 
12/07/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE..
26257740039.
 
12/07/2022 10,000 Ho Thi Dung  665102.120722.
200050.
Chuyển khoản
12/07/2022 10,000 TRAN THI VINH 068245.120722.200020.  
12/07/2022 10,000 NGUYEN LE NA  0101001204100 Chuyển tiền
12/07/2022 10,000 NGUYEN DIEU ANH 638328.120722.195314.  Chuyển khoản
12/07/2022 5,000 NGUYEN VAN HA 968571.120722.195018. Chuyển tiền
12/07/2022 20,000 PHAN BAO KHANH 491548.120722.19
3811.VCB
Chuyển khoản
12/07/2022 10,000 PHAM THI SANG 248746.120722.1
93334.
 
12/07/2022 10,000 NGUYEN VAN PHUOC TAI 912490.120722
.193242.
Chuyển tiền
12/07/2022 10,000 H PHOI LIENG 647943.120722.192727.  Chuyển tiền
12/07/2022 10,000 NGUYEN VAN CHUNG 541325.120722.192436. Chuyển khoản
12/07/2022 10,000 LUU DUC VO 910609.120722.192009.  
12/07/2022 10,000 PHAM BAO AN 891304.120722.191526. Chuyển khoản
12/07/2022 10,000 Vo thanh sang 074314.120722.191521. Chuyển tiền
12/07/2022 10,000 BUI VAN PHIEN 1014315095 Chuyển tiền
12/07/2022 10,000  LO VAN PHUOC 0961000034469 hoangphuoc09
12/07/2022 20,000 NGUYEN TUAN THANH 738823.120722.190
858.VCB
Chuyển khoản
12/07/2022 20,000 PHAN HOANG LAN  856892.120722.1
90639.
Chuyển khoản
12/07/2022 10,000 NGUYEN KIM KHOI 573785.120722.185730.  
12/07/2022 10,000 NGUYEN VAN LUAN PARTNER.DIRECT_
DEBITS_
VCB.MSE..26254347405.
 
12/07/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 9914255738 Bình thường
12/07/2022 10,000 DANG THUY QUYNH 924720.120722.1
84232.
Chuyển tiền
12/07/2022 10,000 VO TIEU MINH 739502.120722.183840. Chuyển khoản
12/07/2022 5,000 NGUYEN DUC HUY  1016397693 Chuyển tiền
12/07/2022 10,000 NGUYEN DINH HIEU PARTNER.DIRECT_
DEBITS_
VCB.MSE..26254003343.
 
12/07/2022 20,000 NGUYEN DUC THANG 456478.120722.183
056.VCB
Chuyển khoản
12/07/2022 10,000 NGUYEN THI TRANG 291922.120722.
181522. 
Chuyển khoản
12/07/2022 20,000 NGUYEN HUU LUONG 430595.120722.1
81350.VCB
Chuyển khoản
12/07/2022 10,000 Cao Manh Hung 162282.120722.181319.  Chuyển tiền
12/07/2022 20,000 NGUYEN THI THUY HANG PARTNER.DIRECT_
DEBITS_
VCB.MSE..26253893742.
 
12/07/2022 20,000 Anh Tuan 339794.120722.18
1219.VCB
 
12/07/2022 10,000 BANH DIEM LAM  807183.120722.
181006.
Chuyển tiền
12/07/2022 10,000 CAO XUAN TRUONG 900273.120722.180701.  
12/07/2022 10,000 HOANG VAN DUNG 149206.120722.180641.  Chuyển tiền
12/07/2022 10,000 Bach Huy Cuong 883975.120722.180545.  
12/07/2022 10,000 NGUYEN THI NGAN  203607.120722.17
5112.
Chuyển khoản
12/07/2022 20,000 LUONG XUAN HUONG 091925.120722.175
131.VCB
Chuyển khoản
12/07/2022 10,000 KIEU HOANG AN 0381000553685 Chuyển tiền
12/07/2022 20,000  Nguyen Duc Nang 054827.120722.174
857.ZP68NI2690
5T 220712000
337830
 
12/07/2022 10,000 NGUYEN NGOAN EM 1013326370 Chuyển tiền
12/07/2022 10,000 NGUYEN NGOC TRAN  168249.120722.174209. Chuyển khoản
12/07/2022 1,000 DANG THAI NAM 482245.120722.173714.  
12/07/2022 20,000 Trinh hoai duy 890774.120722.17
3130.VCB
 
12/07/2022 10,000 NGUYEN VAN HUAN  157999.120722.173034. Chuyển tiền
12/07/2022 10,000 NGUYEN NGO MINH TRONG 104858.120722.172635.  Chuyển khoản
12/07/2022 20,000 NGUYEN DANG THIEN 219806.120722.172
019.VCB
 
12/07/2022 200,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 381918.120722.171528. Nam Mo A Di Da Phat
12/07/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 745626.120722.171219. QUY TU THIEN
12/07/2022 10,000 PHAM NGOC VU 038228.120722.1
71010.
Chuyển khoản
12/07/2022 10,000 phu le tran 736990.120722.170915.  
12/07/2022 20,000 NGUYEN TUAN ANH 033571.120722.170920.  Chuyển khoản
12/07/2022 10,000 TRUONG TRONG HUONG 044753.120722.170834.  Chuyển tiền
12/07/2022 20,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 1026664154 Ủng hộ quỹ vì trẻ em khuyết tật
12/07/2022 10,000 HOANG TINH GIONG 719511.120722.1
70312. 
Chuyển tiền
12/07/2022 10,000 NGO DINH VU 926747.120722.170159.  Chuyển tiền
12/07/2022 21,180 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ MBVCB.221603646
7.2001
.VCB Rewards.
quy vi tre em khuyet tat
12/07/2022 10,000 LE SON  313162.120722.
170058.
Chuyển khoản
12/07/2022 10,000 CONG TY KHANG LONG  NGUYEN THI NGOC ANH PARTNER.DIRECT_
DEBITS_
VCB.MSE..26249536313.
 
12/07/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 008729.120722.164954. Ủng hộ
12/07/2022 10,000 LE THI KIM THOA 669173.120722.164544.  Chuyển tiền
12/07/2022 5,000 TRAN THI KIM NGAN 640518.120722.1
64510
Chuyển tiền
12/07/2022 10,000 THAN THI NGOC CAM  144976.120722.
164207.
Chuyển tiền
12/07/2022 10,000 NGUYEN THI HUONG 646082.120722.163740.  
12/07/2022 10,000 Nguyen Phuc Quan 139323.120722.162323.  
12/07/2022 5,000 NGUYEN VUONG THIEN 1025648077 Chuyển khoản
12/07/2022 10,000 LE TRANG MINH THUY 0071000801372 Ho tro tre em khuyet tat
12/07/2022 10,000 HOANG THE TOAN 806887.120722.161244.  Chuyển tiền
12/07/2022 10,000 VO NGOC DIEP 803426.120722.161143.  Chuyển khoản
12/07/2022 10,000 QUANG THI BO 1020468340 Chuyển tiền
12/07/2022 10,000 Phuong Do 782545.120722.160601.  
12/07/2022 10,000 NGUYEN THI THANH 521620.120722.155447.  Chuyển tiền
12/07/2022 10,000 NGO THANH Y  817844.120722.155432. Chuyển tiền
12/07/2022 10,000 VA BA XONG  0101001228954   Chuyển tiền
12/07/2022 10,000 NGUYEN THI TUONG VI  989088.120722.154840. Chuyển khoản
12/07/2022 20,000 TRIEU TON NHAT 398072.120722.154
318.VCB
Chuyển khoản
12/07/2022 10,000 PHAN THI HIEN TRANG 169828.120722
.154534. 
Chuyển khoản
12/07/2022 10,000 TO NGOC ANH 667013.120722.
153527. 
Chuyển khoản
12/07/2022 10,000 NGUYEN THI PHUONG 1022188006 Chuyển tiền
12/07/2022 10,000 NGUYEN THI HONG HANH 905432.120722.153211. Chuyển tiền
12/07/2022 10,000 De Ra 165635.120722.152427.  
12/07/2022 10,000 PHAN HAI DANG 0881000463887  Chuyển tiền
12/07/2022 10,000 NGUYEN THI BICH  PARTNER.DIRECT
_DEBITS_
VCB.MSE..26244687919.
 
12/07/2022 5,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 834499.120722.151214.  
12/07/2022 20,000 HO THI HA SHGD:10032689.DD
:220712
 
12/07/2022 2,300 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 064766.120722.150854. nhiemvu2
12/07/2022 1,000 NGUYEN VAN TOAN  9372288888 Chuyển tiền
12/07/2022 10,000 NGUYEN THI LINH 1020653953 Chuyển tiền
12/07/2022 10,000 LE TIEU VAN THU 973836.120722.145646.  TRANSFER
12/07/2022 10,000 TRAN DUC DO 810169.120722.145630.   
12/07/2022 20,000 DO THI THUY CHANH 561667.120722.14
5601.VCB
Chuyển khoản
12/07/2022 10,000 TRAN THI CHUC LINH 456828.120722.145536.  Chuyển tiền
12/07/2022 10,000 VU QUYNH TRANG 523132.120722.145426. Chuyển khoản
12/07/2022 10,000 phan thi bich hau 752160.120722.145346.  
12/07/2022 20,000 LE TU QUYEN 241631.120722.145
041.VCB
Chuyển khoản
12/07/2022 10,000 SON THI THU THAO 791043.120722.144917.  Chuyển tiền
12/07/2022 10,000 LE THI DUNG  0121000636559 Chuyển tiền
12/07/2022 10,000 NGO ANH QUANG 744510.120722.144144.  Chuyển tiền
12/07/2022 10,000 NGUYEN THANH MY 978369.120722.143709.  Chuyển tiền
12/07/2022 10,000 PHAM HOANG VIET  686382.120722.143431. Chuyển khoản
12/07/2022 20,000 NGO VAN HUU PARTNER.DIRECT_
DEBITS_
VCB.MSE..26244129794.
 
12/07/2022 20,000 NGUYEN THU HUONG 0731000828384 Chuyển tiền
12/07/2022 10,000 TRAN VAN XUYEN 0121000701959 Chuyển tiền
12/07/2022 20,000 NGO THI PHUONG DUNG 763984.120722.142829. Chuyển tiền
12/07/2022 20,000 NGUYEN THI THUY LINH 810837.120722.1426
50.VCB
 
12/07/2022 10,000 NGUYEN DINH NHU  PARTNER.DIRECT
_DEBITS_
VCB.MSE..26241034149.n
Chuyển tiền
12/07/2022 10,000 Lieu van Quana 565668.120722.142054.l  
12/07/2022 10,000 LE THI DUNG 758097.120722.141830. Chuyển tiền
12/07/2022 10,000 TA THI VAN 148338.120722.141746.  Chuyển tiền
12/07/2022 10,000 MAI CONG HUNG PARTNER.DIRECT_
DEBITS_
VCB.MSE..26241338871.
 
12/07/2022 20,000 NGUYEN THI NGOC 0101001249254  Chuyển tiền
12/07/2022 20,000 CHO THI LAN 772394.120722.140
932.VCB
Chuyển khoản
12/07/2022 10,000 NGUYEN DUC CUONG 1015544895 Chuyển tiền
12/07/2022 10,000 TRIEU TA PU PARTNER.DIRECT
_DEBITS_
VCB.MSE..26241181228.
 
12/07/2022 10,000 NGUYEN THI NGOC PHUNG  0481000891562 Chuyển tiền
12/07/2022 10,000 NONG THI NHU 719643.120722.140041.  Chuyển tiền
12/07/2022 10,000 QUACH TRUNG HIEU PARTNER.DIRECT
_DEBITS
_VCB.MSE..26241
369093.
 
12/07/2022 10,000 BUI VAN LIEU 230888.120722.
135659. 
Chuyển tiền
12/07/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 1017920008 Ủng hộ trẻ em khuyết tật
12/07/2022 10,000 NGUYEN HUYNH ANH QUOC 543760.120722.135351.  Chuyển khoản
12/07/2022 10,000 NGUYEN PHU CUONG PARTNER.DIRECT
_DEBITS_VCB.MSE..
26238853831.
 
12/07/2022 10,000 LE THI KIM THO 328816.120722.135042. Chuyển khoản
12/07/2022 10,000 VI VAN SON  531495.120722.134946. Chuyển khoản
12/07/2022 20,000 nguyen thi ngoc yen 568543.120722.1
34928.VCB
 
12/07/2022 200,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 1019710271 Binh Dan
12/07/2022 10,000 SA THI HUONG 9768301926 Chuyển tiền
12/07/2022 10,000 TRINH KHANH LINH 516024.120722.134457.  Chuyển khoản
12/07/2022 10,000 NGUYEN CONG BANG 502379.120722.134051.  Chuyển khoản
12/07/2022 10,000 LE HOANG BAO  1021563904 Chuyển tiền
12/07/2022 10,000 LY KHAC KIEU  PARTNER.DIRECT_
DEBITS_
VCB.MSE..26238449381.
 
12/07/2022 50,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 179161.120722
.133522.
 
12/07/2022 10,000 DINH THI GIANG 0221000064598  Chuyển tiền
12/07/2022 10,000 NGUYEN THI XUAN QUYNH 1026520402 Chuyen tien tu thien 10000VND
12/07/2022 10,000 NGO NHAT ANH 463912.120722.132726.  Chuyển khoản
12/07/2022 10,000 RA PAT AN 528100.120722.132513.  Chuyển tiền
12/07/2022 10,000 LE NHAT TAN 1020619197 Chuyển tiền
12/07/2022 10,000 TRAN HOAI PHUONG 445611.120722.132109. Chuyển khoản
12/07/2022 10,000 DO VAN DUC 441975.120722.131946.  Chuyển khoản
12/07/2022 10,000 VU THI MAI PARTNER.DIRECT_
DEBITS_
VCB.MSE..26237276448.
 
12/07/2022 10,000 TRAN THI THU NGAN 724245.120722.
131442.
Chuyển tiền
12/07/2022 10,000 UNG VAN HAI  1019854483 Chuyển tiền
12/07/2022 10,000 DO HUU DUC TRI 225276.120722.130936.  Chuyển khoản
12/07/2022 10,000 LE DINH TRUNG 0781000408731 Chuyển tiền
12/07/2022 10,000 DAO DUC THANH 579643.120722.130651.  Chuyển tiền
12/07/2022 10,000 LE THI KHANH VY 1025758692 Chuyển tiền
12/07/2022 20,000 NGUYEN THI OANH 202997.120722.130004.  Chuyển khoản
12/07/2022 10,000 TRAN NGOC HUYEN 1018666678 Chuyển tiền
12/07/2022 10,000 PHAN LONG CUONG 0621000459832 Chuyển tiền
12/07/2022 10,000 DO THANH PHUOC SHGD:10023683.DD:
220712.
Phuoc
12/07/2022 10,000 UNG VAN HAI 19854483 Chuyển tiền
12/07/2022 20,000 NGUYEN THI HA 355879.120722
.004545. 
Chuyển tiền
12/07/2022 10,000 VU NGOC SON PARTNER.DIRECT
_DEBITS_
VCB.MSE..26236688708.
 
12/07/2022 10,000 HA THI THANH TU 155840.120722.
124207. 
Chuyển khoản
12/07/2022 5,000  NGUYEN THI PHUONG 9339943568 Quỹ từ thiện trẻ em
12/07/2022 10,000 DAO VAN LUONG 328777.120722.12
4122. 
Chuyển khoản
12/07/2022 5,000 PHAM HUYEN TRANG 1016477720 Chuyển tiền
12/07/2022 10,000 THI HOAI PHONG 974925.120722.
123707. 
Chuyển tiền
12/07/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 133998.120722.123436. Vi tre e
12/07/2022 10,000 LE NGOC THACH 969811.120722.123415.  Chuyển tiền
12/07/2022 10,000 HA THI THAO 130361.120722.123321.  Chuyển khoản
12/07/2022 10,000 le hong tang  301169.120722.123216. Chuyển khoản
12/07/2022 10,000 PHAM TAN LOI 1015439599  
12/07/2022 10,000 VO THI MY NGOC 535106.120722.122727.  
12/07/2022 5,000 TRIEU VAN DONG 947437.120722.122314.  Chuyển tiền
12/07/2022 5,000 le thi hau 248741.120722.121710.  
12/07/2022 20,000 ninh thi cao 143547.120722.121224.  
12/07/2022 1,000 TRAN KHANH TRUC 665009.120722.121217.  transfer
12/07/2022 10,000 VU NGOC QUYNH  059537.120722.120937. Chuyển khoản
12/07/2022 150,000 VU DUC TU 055838.120722.120817.  Chuyển khoản
12/07/2022 50,000 PHAN HOAI MANH 215829.120722.120802.  Don xin nghi viec
12/07/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 198868.120722.120321.  
12/07/2022 20,000 HUYNH THI THU HUONG 896161.120722.120018.  Chuyển tiền
12/07/2022 10,000 NONG VAN CHINH 181329.120722.115846. Chuyển khoản
12/07/2022 10,000 DO TIEN DAT 024002.120722.115822. Chuyển khoản
12/07/2022 1,000 NGUYEN VAN TOAN 9372288888 Chuyển tiền
12/07/2022 10,000 NGUYEN THI BE HONG 187505.120722.
115356.
 
12/07/2022 1,000 NGUYEN VAN TOAN 9372288888 Chuyển tiền
12/07/2022 10,000 TRAN TUAN ANH  874056.120722.115101. Chuyển tiền
12/07/2022 10,000 DANG HUU DO 149395.120722.115024.  Chuyển khoản
12/07/2022 20,000 PHAM THI NGOC HUYEN 165634.120722.1
14605.VCB
Chuyển khoản
12/07/2022 10,000 NGO THI HUONG VAN 1021501945 Chuyển tiền
12/07/2022 10,000 BUI MINH LAP 1018887552 nguyen thi anh thuy
12/07/2022 20,000 MA THI HUE 843898.120722.113913.  
12/07/2022 5,000 Viet Trinh 645159.120722.113905.  lam tu thien quy vi tre em khuyet tat VN
12/07/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 178869.120722.1
13732.
QUY VI TRE EM KHUYET TAT VN
12/07/2022 10,000 LE TIEN DAT 943259.120722.113447.  Chuyển khoản
12/07/2022 20,000 BUI THI TRUC QUYEN 822224.120722.
113030.
Chuyển tiền từ thiện
12/07/2022 20,000 DANG KHANH LINH 215157.120722.11
3015.VCB
Chuyển khoản
12/07/2022 20,000 LE VAN HIEU 189599.120722.112
949.VCB
Chuyển khoản
12/07/2022 10,000 LE VAN LUC 1020067567 Chuyển tiền
12/07/2022 20,000 TRAN VAN Y PARTNER.DIRECT_DEBITS_
VCB.MSE..26232744762.
 
12/07/2022 100,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0071003477174 Ủng hộ
12/07/2022 10,000 PHAM VAN THU 044269.120722.112352.  Chuyển khoản
12/07/2022 5,000 BUI HUYEN TRAN 421816.120722.112127.  Chuyển tiền
12/07/2022 10,000 NGUYEN THI THUY HANG PARTNER.DIRECT_D
EBITS_
VCB.MSE..26232920982.
 
12/07/2022 10,000  MAI LE THANH HIEU 656116.120722.111652. Chuyển tiền
12/07/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 653100.120722.111202. Đóng góp từ thiện
12/07/2022 10,000 NGUYEN BA HA 160694.120722.111121.  
12/07/2022 10,000 PHUONG NGUYEN THUY LANH  0811000037256 Chuyển tiền
12/07/2022 10,000 TRAN TUYEN TRIEU 1015634524 Chuyển tiền
12/07/2022 20,000 PHAM HONG TUYEN 185350.120722.10
5625.VCB
Chuyển khoản
12/07/2022 10,000 LE THI MINH HOA  815378.120722.105451. Chuyển tiền
12/07/2022 10,000 NGUYEN MINH HIEU 801303.120722.105345.  Chuyển khoản
12/07/2022 10,000 Tran thi thu thao 919446.120722.105336.  
12/07/2022 20,000 NGUYEN QUYNH NHI 007657.120722.105318.  Chuyển tiền
12/07/2022 10,000 TRAN VAN DINH 004225.120722.104316.  
12/07/2022 5,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 681607.120722.103828. Chuyển tiền
12/07/2022 10,000 TRAN DINH THUAN  847243.120722.103538. Chuyển khoản
12/07/2022 10,000 LE THI THUY LINH 828561.120722.103112.  Chuyển khoản
12/07/2022 10,000 TA VAN THANG 713495.120722.102827. Chuyển khoản
12/07/2022 10,000 Ho Quang Thai Bao 778776.120722.101907.  
12/07/2022 10,000 DO NGOC PHI  PARTNER.DIRECT_
DEBITS
_VCB.MSE..2622
9773540.
 
12/07/2022 20,000 LE THI NHU QUYNH 802620.120722.1
00002.VCB
 
12/07/2022 10,000 TRAN THANH QUYNH 1012639166 Chuyển tiền
12/07/2022 1,000 NGUYEN THANH LAM 1027485875  transfer
12/07/2022 10,000 HOANG THI THANH TRA  1020740618 Ủng hộ trẻ em khuyết tật
12/07/2022 10,000 PHAN HOAI MANH 480105.120722.091850. Chuyển khoản
12/07/2022 10,000 DUONG DAI THANH CONG SHGD:10012005.DD:
220712.
Cong chuyen
12/07/2022 10,000 TRUONG THI NGA PARTNER.DIRECT_
DEBITS_
VCB.MSE..26227433096.
 
12/07/2022 10,000 NGUYEN NGOC PHUONG TRANG 542904.120722.090428.  transfer
12/07/2022 30,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0071001035826 lxstd tặng từ thiện
12/07/2022 10,000 LO THI LUON SHGD:10015548.DD
:220712.
Luon chuyen
12/07/2022 10,000 PHAM THI HONG GAM SHGD:10012660.DD:
220712.
Gam chuyen
12/07/2022 20,000 NGUYEN THI MY HANH SHGD:10005169.DD
:220712.
 
12/07/2022 50,000 DANG THI THUY 0291000272468  Chuyển tiền
12/07/2022 50,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0111000253166 Một chút ủng hộ
12/07/2022 500,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0281000572271 Ủng hộ quỹ vì trẻ em khuyết tật
13/07/2022 300,000  LAM QUOC HUY 1019478479  
13/07/2022 10,000 TRINH THI THANH 273669.130722.212056.  Chuyển khoản
13/07/2022 10,000 TRAN THI NGUYEN 569524.130722.211219. Chuyển tiền
13/07/2022 10,000 DANG THANH TOI PARTNER.DIRECT_
DEBITS_
VCB.MSE..26300493769.
 
13/07/2022 10,000 NGUYEN VAN HOA 156209.130722.204939.  
13/07/2022 10,000 TRAN THI MINH THI  469085.130722.204605. Chuyển tiền
13/07/2022 10,000 TRAN THI KIM VIEN 716672.130722.204301.  Chuyển khoản
13/07/2022 20,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ MBVCB.2220584801
.2001.VCB Rewards.
 
13/07/2022 10,000 Cao Van Tuan 126908.130722.203852.  Chuyển khoản
13/07/2022 10,000 NGUYEN DAI PHONG 974887.130722.203635.  Chuyển tiền
13/07/2022 10,000 Vo van the 691486.130722.203509.  
13/07/2022 10,000 BUI THI YEN 427357.130722.203226. Chuyển tiền
13/07/2022 20,000 LY A PHUNG 003956.130722.2030
03.VCB
Chuyển khoản
13/07/2022 10,000 VU THI XOAN  PARTNER.DIRECT_
DEBITS_
VCB.MSE..26299366074.
 
13/07/2022 20,000 NGUYEN ANH QUAN 693818.130722.2
02453.VCB
Chuyển khoản
13/07/2022 20,000 A MOONG THUONG 305617.130722.20
1825.VCB
Chuyển khoản
13/07/2022 10,000 NGUYEN TAN PHAT  PARTNER.DIRECT_
DEBITS_
VCB.MSE..26299260323.
 
13/07/2022 5,000 NGUYEN BAO CHAU 1024523968 Chuyển tiền
13/07/2022 10,000 NGUYEN THI HIEN 9812725164 Chuyển tiền
13/07/2022 10,000 NGUYEN THI KIM HONG  690607.130722.195420. Chuyển tiền
13/07/2022 10,000 TRAN THI MY TUYEN 684875.130722.195202.  Chuyển tiền
13/07/2022 10,000 NGUYEN THANH VAN 0571000009282 Chuyển tiền
13/07/2022 10,000 NGUYEN HUA BAO TUONG 919676.130722.194324. Chuyển khoản
13/07/2022 10,000 DINH TRIEU YEN VI 910385.130722.194055. Chuyển khoản
13/07/2022 20,000 NGUYEN THI NHUNG  248307.130722.194109. Chuyen tien cua it long nhieu
13/07/2022 10,000 NGUYEN XUAN HAI  PARTNER.DIRECT_D
EBITS_
VCB.MSE..26297751132.
 
13/07/2022 20,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 861052.130722.
193741.VCB;
ck
13/07/2022 10,000 TRIEU GIAO KHIEN 844212.130722.192248.  
13/07/2022 10,000 DUONG THI THUY CONG 620803.130722.192242.  Chuyển tiền
13/07/2022 10,000 HOANG MAI LINH 821593.130722.191647. Chuyển khoản
13/07/2022 10,000 TRUONG VAN GIAP 779699.130722
.190623. 
Chuyển khoản
13/07/2022 10,000 NGUYEN VAN DAT 390382.130722.190338.  Chuyển khoản
13/07/2022 10,000 DOAN VAN GIAU 1018285972 Chuyển tiền
13/07/2022 10,000 LE VAN DONG  0351000927074 Chuyển tiền
13/07/2022 10,000 Hoang phu long 334065.130722.184749.  
13/07/2022 20,000 DOAN THI THANH BINH 832764.130722.1847
12.VCB
Chuyển khoản
13/07/2022 10,000 NGUYEN THI HONG MAI  987550.130722.184647. Chuyển tiền
13/07/2022 10,000 DO VAN DUNG 692374.130722.184412.  Chuyển khoản
13/07/2022 10,000 NGUYEN NGOC DUNG 981231.130722.184414.  Chuyển tiền
13/07/2022 10,000 Huynh Hoai Thuong 116842.130722.183942.  
13/07/2022 10,000 LAM DANG HUY  613547.130722.182458. Chuyển khoản
13/07/2022 10,000 Tran Manh Ha 516777.130722.182442.  
13/07/2022 20,000 MAI THI NGA 098861.130722.181
818.VCB
Chuyển khoản
13/07/2022 10,000 NGAN VAN HUYEN 917483.130722.181659.  Chuyển tiền
13/07/2022 20,000 PHAM THI TRANG 914715.130722.181613.  Chuyển tiền
13/07/2022 30,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ MBVCB.2220039618.
2001.VCB Rewards.
SenDestino dong gop
13/07/2022 10,000 NGUYEN THI THU TRANG 570355.130722.181356.  Chuyển khoản
13/07/2022 10,000 nong van thai PARTNER.DIRECT_D
EBITS
_VCB.MSE..26294688907.
 
13/07/2022 10,000 TA HUONG TRA 244658.130722.181149.  Chuyển tiền
13/07/2022 10,000 Tran Ngoc Nhu Y 463857.130722.
180923.
 
13/07/2022 20,000  Nguyen van hau 052131.130722.18
0623.ZP68NIVVU616
 220713000321823
 
13/07/2022 10,000 NGUYEN VAN CHUAN 178794.130722.180430.  Chuyển khoản
13/07/2022 10,000 PHAN MAI HOANG 1015636185 Chuyển tiền
13/07/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 030397.130722.180132. Muoi ngan
13/07/2022 10,000 MAI THI THAO 0591000404931  
13/07/2022 10,000 NGUYEN THI THUY 329640.130722.175626.  Chuyển tiền
13/07/2022 20,000 BACH THI TUYET  137141.130722.175155.  
13/07/2022 10,000 DUONG THI QUYNH HOA  0141000880529 Chuyển tiền
13/07/2022 10,000 PHAN THI CHUC 1016011188  
13/07/2022 10,000 NGUYEN NGOC TRAI 0271001044741  Chuyển tiền
13/07/2022 20,000 LUONG THI TRA GIANG PARTNER.DIRECT_
DEBITS
_VCB.MSE..26292048822.
 
13/07/2022 10,000 A TRIN 775929.130722.173522.  Chuyen tien Quy vi tre em khuyet tat vn
13/07/2022 10,000 NONG THI HOAI 402737.130722.173440.  Chuyển khoản
13/07/2022 10,000 TRAN THI TUYEN 976928.130722.173149.  Chuyển tiền
13/07/2022 10,000 DO THI MY PARTNER.DIRECT_D
EBITS_
VCB.MSE..26290898347.
 
13/07/2022 10,000 TRAN CONG VAN  010063.130722.172012. Chuyển khoản
13/07/2022 10,000 DOAN VAN DONG 1021349974 Chuyển tiền
13/07/2022 20,000 NGUYEN QUYNH HUYNH 568709.130722.1
71928.VCB
Chuyển khoản
13/07/2022 30,000 TRAN DINH DUNG 526907.130722.1718
46.VCB
Chuyển khoản
13/07/2022 10,000 VU MINH PHUNG 0401001402035   
13/07/2022 10,000 BUI HUU HANH 306486.130722.171328.  
13/07/2022 20,000 VO THI HOAI HUONG  828897.130722.17
0708.VCB
Chuyển khoản
13/07/2022 10,000 HO KIEU KHANH 884493.130722.170655. CHUYEN TIEN QUY VI TRE EM KHUYET TAT VN
13/07/2022 10,000 Bui trung toan 903873.130722.170551.  
13/07/2022 200,000 NGUYEN THI TRANG 1015944765 Chuyển tiền
13/07/2022 10,000 NGO HOANG PHUC  0281000469227  
13/07/2022 20,000 DINH THI CHUONG 0591000338809  Chuyển tiền
13/07/2022 10,000 MAI THI HANG NGA 975094.130722.165354.  Chuyển tiền
13/07/2022 10,000 HO THI NGOC DIEM 896197.130722.165036. Chuyển khoản
13/07/2022 10,000 PHAM VAN TRUONG 414958.130722.164914. Chuyển tiền
13/07/2022 10,000 LE DUC HOA  193587.130722.164822. Chuyển khoản
13/07/2022 20,000 A LAC  502305.130722.1645
02.VCB
Chuyển khoản
13/07/2022 100,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0451000389312 Biet
13/07/2022 10,000 LE THI THANH 835530.130722.163445.  Chuyển khoản
13/07/2022 10,000 TRAN NGOC TOI  626793.130722.162854. Chuyển tiền
13/07/2022 10,000 MAI THANH THUY  0181003348930  Chuyển tiền
13/07/2022 10,000 NGUYEN HOAI THANH 1028901519 Chuyển tiền
13/07/2022 10,000 PHAN MANH HUNG 0351000875817  Chuyển tiền
13/07/2022 10,000 LE PHUOC THANH   0111000367378 Chuyển tiền
13/07/2022 10,000 NGUYEN HOAI VU  420227.130722.162144. Chuyển tiền
13/07/2022 10,000 Te thi phuong mai  PARTNER.DIRECT_
DEBITS
_VCB.MSE..26288808402.
 
13/07/2022 10,000 VI THI PHUONG 995725.130722.160404.  Chuyển khoản
13/07/2022 20,000 lo thi lan 809273.130722.16
0009.VCB
Chuyển khoản
13/07/2022 10,000 NGUYEN VAN LONG 703999.130722.1
55919.
Chuyển khoản
13/07/2022 10,000 BUI DINH CUONG 383958.130722.1
55720
Chuyển tiền
13/07/2022 10,000 NGUYEN QUANG DAO 943344.130722.155209.  Chuyển khoản
13/07/2022 10,000 HO HIEP PHUONG 678442.130722.155209.  Chuyển khoản
13/07/2022 20,000 MAI VAN SON 0381000320140  Chuyển tiền
13/07/2022 10,000 TONG THI TAI 918028.130722.154603.  Chuyển khoản
13/07/2022 10,000 NGUYEN YEN THANH SHGD:10002943.DD:
220713.
Chuyển khoản
13/07/2022 10,000 HA THANH HUNG 906575.130722.154322.  Chuyển khoản
13/07/2022 20,000 NGUYEN TRAM THAO VY 645804.130722.154310.  Chuyển khoản
13/07/2022 10,000 DUONG THI NGAM SHGD:10002846.DD
:220713.
Chuyển khoản
13/07/2022 10,000 MAI HUU NGHIA PARTNER.DIRECT_
DEBITS_
VCB.MSE..26287353382.
 
13/07/2022 10,000 Hoang ngoc tu  288767.130722.154128. Chuyển tiền
13/07/2022 10,000 PHAM THI THO 1027731374  
13/07/2022 10,000 NGUYEN VAN QUANG 372899.130722.153900.  
13/07/2022 10,000 NGO TRONG HIEU  933372.130722.153748. Chuyển tiền
13/07/2022 10,000 LE THI KIM TUYEN 9848013170 Chuyển tiền
13/07/2022 10,000 TRUONG VAN MINH 927695.130722.153543. Chuyển tiền
13/07/2022 29,562 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ MBVCB.2219378769.
2001.V
CB Rewards.
Trẻ em khuyết tật
13/07/2022 10,000 NGUYEN DOAN ANH TU  864183.130722.153355. Chuyển khoản
13/07/2022 10,000 HOANG THI HOAN  121759.130722.153333. Chuyển tiền
13/07/2022 10,000 LU VAN Y 920993.130722.153314.  
13/07/2022 10,000 LE CAM TU 9344994092 Chuyển tiền
13/07/2022 10,000 QUANG VAN PHAU 905610.130722.1
52728.
 
13/07/2022 10,000 TRINH VAN CUONG 363223.130722.152302. Chuyển tiền
13/07/2022 10,000 NGUYEN THI HONG HANH 275086.130722.152011.  transfer
13/07/2022 20,000 LY VAN CUONG 392135.130722.151
952.VCB
Chuyển khoản
13/07/2022 10,000 LO VAN HAI 819964.130722.151949. Chuyển tiền
13/07/2022 10,000 Nguyen Hoang Sang 357446.130722.151334. Cty Khang Long 
13/07/2022 50,000 NGUYEN THUY HANG 1017075597 Chuyển tiền
13/07/2022 10,000 NGUYEN THI THANH LOAN  0491000006557   Vì trẻ em khuyết tật
13/07/2022 20,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 350905.130722.15023
0.VCB
Chuyển khoản
13/07/2022 10,000 DAO NGOC PHUONG 0111000176311 Chuyển tiền
13/07/2022 5,000 THACH VAN THANG 1027628578 Chuyển tiền
13/07/2022 10,000 LY MI SUNG  642267.130722.144621. Chuyển tiền
13/07/2022 10,000 VU MINH HIEU 1016155996  
13/07/2022 10,000 TRAN THI MY HIEN 349368.130722.143600.  Chuyển tiền
13/07/2022 10,000 VI THI KHUYEN 944536.130722.143448. Chuyển tiền
13/07/2022 14,000 NGUYEN MINH HANH  220011.130722.143349. Chuyển tiền
13/07/2022 10,000 TU DUC TRUONG 613447.130722.143139. Chuyển khoản
13/07/2022 10,000  MAI HOANG NGOC THAO 331854.130722.143058. Chuyển tiền
13/07/2022 10,000 LUONG TAI MINH 724689.130722.
142803
 
13/07/2022 20,000 PHAM THI THUONG SHGD:10002656.DD
:220713.
995222071355197 Chuyen tien pham thi thuong
13/07/2022 10,000 TRINH THI THAM  0181002241628 Chuyển tiền từ thiện
13/07/2022 25,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ MBVCB.2219101006.2
001.VCB Rewards.
mong tuong lai tot dep den voi nguoi can duoc
13/07/2022 10,000 NGUYEN THI NHAT VY 353951.130722.141832.  Chuyển khoản
13/07/2022 50,000 LE THI MY TRINH 332395.130722.141102.  Chuyển khoản
13/07/2022 10,000 NGUYEN TUNG 0121001564862  
13/07/2022 10,000 Vo Van An 713260.130722.140728.  
13/07/2022 10,000  NGUYEN TIEN DAT  318895.130722.140714. Chuyển tiền
13/07/2022 5,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 568176.130722.140631. nhiem vu
13/07/2022 10,000 NGO HONG DUONG 0801000280020 Chuyển tiền
13/07/2022 10,000 NGUYEN THANH HOAI PHUONG 506370.130722.140040.  Chuyển khoản
13/07/2022 5,000 NGUYEN PHAM ANH THU 9373604765 Chuyển tiền
13/07/2022 10,000 NGUYEN HA MI PARTNER.DIRECT_DEBITS_
VCB.MSE..26283145682.
 
13/07/2022 10,000 NGUYEN DUC DUOC 491105.130722.135545.  
13/07/2022 100,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0141000845856 Trẻ em khuyết tật
13/07/2022 10,000 TONG THI HANH SHGD:10020312.DD:2
20713.
Hanh chuyen
13/07/2022 10,000 LE THI TUYET  818169.130722.134922. Chuyển tiền
13/07/2022 10,000 NGUYEN VAN THUONG 0751000062712  
13/07/2022 10,000 NGUYEN DANG THANG 528173.130722.134028.  Chuyển tiền
13/07/2022 2,000 TRUONG HOAI GIANG 157723.130722.133926. Chuyển tiền
13/07/2022 10,000 NGUYEN MINH TIN SHGD:10018423.D
D:220713.
Tin chuyen
13/07/2022 30,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0071001035826 lxstd tặng từ thiện
13/07/2022 10,000 NGUYEN THI TUYET NHUNG 1019632448 Chuyển tiền
13/07/2022 10,000 LE THI HOANG CHAU  056767.130722.133338. ck
13/07/2022 10,000 NGUYEN DINH SANG  407701.130722.132706. Chuyển khoản
13/07/2022 10,000 NGUYEN NHU HOANG 824901.130722.132411. Chuyển tiền
13/07/2022 10,000 HOANG DUY LONG 369949.130722.131309.  Chuyển khoản
13/07/2022 10,000 PHAM MY ANH 161669.130722.130353. Chuyển khoản
13/07/2022 10,000 VU BAO TRUNG 314778.130722.125349.  Chuyển khoản
13/07/2022 20,000 TRAN THI PHUONG LINH 138570.130722.125336.  Chuyển khoản
13/07/2022 10,000 NGUYEN THI GAM  942954.130722.125239. Chuyển tiền
13/07/2022 5,000 LE THI THUY VY  573365.130722.124635. Chuyển tiền
13/07/2022 10,000 HO ANH TUAN 120096.130722.124630.  
13/07/2022 20,000 DINH THI DIEM PHUC  289577.130722.124512. Chuyển khoản
13/07/2022 20,000 LO VAN THANH 852965.130722.124
052.VCB
 
13/07/2022 10,000 LE TRAN CHI TRUNG  187036.130722.123737
.chuyen tien
Chuyển tiền
13/07/2022 10,000 VANG MI THANH 554341.130722.123547. Chuyển tiền
13/07/2022 10,000 HOANG VAN TOAN 084243.130722.123316.  
13/07/2022 10,000 LA VAN HOA 247981.130722.123106.  
13/07/2022 10,000 BAN VAN TRUONG 063928.130722.122615.  
13/07/2022 10,000 LUONG VAN THI 212381.130722.122001. Chuyển khoản
13/07/2022 10,000 HUYNH THI KIM QUYNH 1027332455 Chuyển tiền
13/07/2022 10,000 VU VAN TRONG 962063.130722.121613.  
13/07/2022 10,000 NGUYEN HOAI AN  1026972621 Chuyển tiền
13/07/2022 10,000 vi van mung 010149.130722.120825.  
13/07/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 187384.130722.120810. ct
13/07/2022 20,000 NGUYEN THI HANG PARTNER.DIRECT_
DEBITS
_VCB.MSE..26279539774.
 
13/07/2022 20,000 TRIEU DINH KIM  PARTNER.DIRECT_
DEBITS_
VCB.MSE..26279184485.
 
13/07/2022 20,000 LAM DUNG PARTNER.DIRECT
_DEBITS_
VCB.MSE..26279288753.
chuyen tien quy vi tre em khuyet tat vn
13/07/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 981592.130722.115917. Quy tu thien tre em
13/07/2022 10,000 dinh xuan tuan 275679.130722.115722.  
13/07/2022 10,000 DANG MINH PHUOC 974972.130722.115659.  Chuyển khoản
13/07/2022 10,000 TRAN THI KIM ANH 418168.130722.115513.  
13/07/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 212898.130722.115502. DXH TT
13/07/2022 10,000 VO THI PHUONG THAO 1141000627346 Chuyển tiền
13/07/2022 10,000 HOANG VAN TUNG 801908.130722.115021.  Chuyển tiền
13/07/2022 10,000 TRAN DINH KHANH 239659.130722.115016.  Chuyển tiền
13/07/2022 26,991 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ MBVCB.2218602077.2
001.VCB Rewards.
Trẻ bị khuyết tật
13/07/2022 10,000 TRANG VAN MANH 080983.130722.114308.  Chuyển khoản
13/07/2022 10,000 DANG THI TRUC NHU 1029256349 Chuyển tiền
13/07/2022 10,000 DUONG VAN TAO  051548.130722.113542. Chuyển khoản
13/07/2022 10,000 NGUYEN THI THUONG 043050.130722.113332.  Chuyển khoản
13/07/2022 10,000 TRAN THUY DUNG 899067.130722.113323. Chuyển khoản
13/07/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ PARTNER.DIRECT_
DEBITS_
VCB.MSE..26277437086.
 
13/07/2022 10,000 NGUYEN THANH THUC NHI  PARTNER.DIRECT_
DEBITS_
VCB.MSE..26277812318.
 
13/07/2022 10,000 Nguyen Ngoc Hung 091913.130722.112741.  
13/07/2022 1,000 NGUYEN THANH LAM 1027485875  transfer
13/07/2022 10,000 LEEWANSG 641515.130722.112318.  CK VAO QUY
13/07/2022 10,000 NGUYEN HOANG DIEP  1017167302 Chuyển tiền
13/07/2022 10,000 NGUYEN HOAI ANH 859441.130722.112143.  Chuyển khoản
13/07/2022 10,000 HUYNH NHU  1015779575 Chuyển tiền
13/07/2022 10,000 NGUYEN NGOC TU SHGD:10015961.D
D:220713
 
13/07/2022 10,000 TO THANH LUAN 953028.130722.111037.  Ủng hộ
13/07/2022 10,000 TRIEU QUANG TRUONG  951470.130722.111017. Chuyển khoản
13/07/2022 10,000 LE THI QUYNH NHU 817082.130722.110857. Chuyển khoản
13/07/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 095902.130722.110911. Chuyen tien lien ngan hang
13/07/2022 1,000 TRAN KHANH TRUC 135932.130722.110844.  transfer
13/07/2022 10,000 NGUYEN VAN BAN 162043.130722.110608.  
13/07/2022 10,000 TRINH THI HUONG 804126.130722.110508.  Chuyển khoản
13/07/2022 80,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ MBVCB.2218434334
.2001.VCB Rewards.
Tot
13/07/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 890093.130722.105512.  
13/07/2022 10,000 LUU LY 765792.130722.105355. Chuyển khoản
13/07/2022 20,000 H NGUYN  411746.130722.105
331.VCB
Chuyển khoản
13/07/2022 10,000 mong lien 212160.130722.105240. Chuyển tiền
13/07/2022 10,000 Thanh hien 153905.130722.104330.  
13/07/2022 20,000 HA THI BICH HANH  824305.130722.10
2704.VCB
Chuyển khoản
13/07/2022 10,000 DO THUY THANH 766531.130722.1
02447. 
Chuyển khoản
13/07/2022 5,000 NGUYEN THI XUAN HIEN  674127.130722.
101839.
Chuyển tiền
13/07/2022 5,000 LE THI TUYET TRINH 1023098295 Chuyển tiền
13/07/2022 10,000 LO DINH PHU 1019580619 Chuyển tiền
13/07/2022 10,000 DUONG THI VAN ANH 0821000101837 Chuyển tiền
13/07/2022 10,000 Nguyen Thi Thanh Tuyen 899313.130722.094338.  Chuyển tiền
13/07/2022 10,000 TRAN TIEN 9902946359 Chuyển tiền
13/07/2022 30,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ MBVCB.2218045724.
2001.VCB Rewards.
Trẻ e nghèo
13/07/2022 10,000 NGUYEN THI HONG ANH SHGD:10009093.DD
:220713.
Anh chuyen
13/07/2022 10,000 DO HUONG QUYNH SHGD:10011022.DD
:220713.
 
13/07/2022 10,000 LE MINH PHU SHGD:10011533.DD:
220713.
Phu
13/07/2022 1,000 DANG THI NGAN 920367.130722.085648.  Chuyển tiền
13/07/2022 1,000 DANG THI NGAN 917952.130722.085606.  Chuyển tiền
13/07/2022 10,000 BUI MINH LAP    Chuyển tiền
13/07/2022 5,000 DANG LAM MAI KA   Chuyển tiền
13/07/2022 50,000 DANG THI THUY  0291000272468 Chuyển tiền
13/07/2022 1,000 NGUYEN THANH LAM 1027485875  transfer
13/07/2022 1,000 NGUYEN HOAI MINH  518805.130722.070848. TRANSFERS QUY VI TRE EM KHUYET TAT VN
13/07/2022 1,000 TRAN KHANH TRUC 015464.130722.070345.  transfer
14/07/2022 10,000 CAO THI LOAN  006418.140722.224004. Chuyển khoản
14/07/2022 30,269 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ MBVCB.2224587006.
2001
.VCB Rewards.
cac tre em bi benh tam than phan liet
14/07/2022 5,000 NGUYEN CONG DANH 906983.140722.215555.  Chuyển tiền
14/07/2022 10,000 Le Ngoc Lam PARTNER.DIRECT
_DEBITS_
VCB.MSE..26344785692.
 
14/07/2022 20,000 NGUYEN PHUONG THAO 1017920234 chuyen tien ung ho quy vi tre em khuyet tat viet nam
14/07/2022 20,000 Y PYUN 496633.140722.213
816.VCB
Chuyển khoản
14/07/2022 20,000 LO THI THUY 318427.140722.213
518.VCB
Chuyển khoản
14/07/2022 63,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 187600.140722.212112. Lan toa yeu thuong XNLNMCCC
14/07/2022 100,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 807684.140722.211906. Chuyển khoản
14/07/2022 10,000 DANG VAN QUI ANH PARTNER.DIRECT
_DEBITS_
VCB.MSE..26343336641
 
14/07/2022 10,000 VU PHUONG MAI  715824.140722.211224. Chuyển tiền
14/07/2022 10,000 H HOAC NIE PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.
MSE..26343610522.
 
14/07/2022 10,000 NGUYEN LAN NGOC 317071.140722.211126.  Chuyển tiền
14/07/2022 10,000 UNG NHO KHANH PARTNER.DIRECT
_DEBITS_
VCB.MSE..26343263257.
 
14/07/2022 20,000 NGUYEN NGOC CAO TRI 316912.140722.21
0156.VCB
Chuyển khoản
14/07/2022 10,000 HOANG THI TUYET 1020906514 Chuyển tiền
14/07/2022 10,000 LENG THI MOI  172878.140722.204251. Chuyển tiền
14/07/2022 20,000 HOANG CONG TRAI 982514.140722.203
942.VCB
Chuyển khoản
14/07/2022 10,000 NGUYEN THI THUY VY  0271000968937  Chuyển tiền
14/07/2022 10,000 NGUYEN VAN BAN 059084.140722.202840.  Chuyển khoản
14/07/2022 5,000 Nguyen Chi Lam  611870.140722.202723. Chuyển tiền
14/07/2022 10,000 NGUYEN DINH HONG THUY  0061001116160 Chuyển tiền
14/07/2022 10,000 NGUYEN VAN CON 1017699500 Chuyển tiền
14/07/2022 10,000 PHAM THANH DAT 1020930837 Chuyển tiền
14/07/2022 10,000 TRIEU THI HOA  162483.140722.201003. Chuyển tiền
14/07/2022 10,000 TRAN THI LUYEN  1029270790  
14/07/2022 10,000 BUI LE MINH TAM 953889.140722.200056.  Chuyển khoản
14/07/2022 10,000 NGUYEN THANH TUNG 1014454962 Chuyển tiền
14/07/2022 10,000 LE QUANG THUAN 919130.140722.195125.  Chuyển khoản
14/07/2022 10,000 phan ba dung 876906.140722.194007.  
14/07/2022 20,000 PHAN THI MAN 816482.140722.1
93016.VCB
Chuyển khoản
14/07/2022 50,000 DO MINH TRI   0431000196295 Chuyển tiền
14/07/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 831131.140722.1
92737.
 
14/07/2022 10,000 LONG DUNG Y LY 436118.140722.192501.  Chuyển khoản
14/07/2022 10,000 DROCH GUH 505804.140722.191854. Chuyển tiền
14/07/2022 20,000 DO CONG CHIEN 772647.140722.191215.  Chuyển khoản
14/07/2022 10,000 NGUYEN THI NGOC MAI 767739.140722.191058.  Chuyển khoản
14/07/2022 20,000 DANG THI TUYET MAI 242227.140722.19
0402.VCB
Chuyển khoản
14/07/2022 10,000 LO THI HOA 733750.140722.190213. Chuyển khoản
14/07/2022 5,000 VU THI HAI YEN 038710.140722.1
85143.
Chuyển tiền
14/07/2022 10,000 TRAN THI KIM ANH 321212.140722.185053.  Chuyển khoản
14/07/2022 10,000 NGO THI MAI HOA 955733.140722.184757.  Chuyển tiền
14/07/2022 10,000 HOANG VAN CONG 9964594886 Chuyển tiền
14/07/2022 10,000 NGUYEN THE KHA 292899.140722.184222.  Chuyển khoản
14/07/2022 10,000 HOANG THI LANH 285818.140722.184021.  Chuyển khoản
14/07/2022 5,000  PHAM HUYNH TIN  023155.140722.182643. Chuyển tiền
14/07/2022 20,000 NGUYEN VAN MINH 686353.140722.182443.  Chuyển tiền
14/07/2022 10,000 CHAU ni 020282.140722.182129.  
14/07/2022 10,000 VU THI TAM 0221007406541 Chuyển tiền
14/07/2022 10,000 DUONG THI MINH HANG 552217.140722.181720. Chuyển khoản
14/07/2022 10,000 NGUYEN THI HUE 018126.140722.181728. Chuyển tiền
14/07/2022 10,000 NGUYEN THI ANH 243204.140722.181250.  Chuyển tiền
14/07/2022 20,000 NGUYEN THANH SANG 077952.140722.18
1117.VCB
 
14/07/2022 10,000 VO THANH HUY PARTNER.DIRECT_
DEBITS_
VCB.MSE..26336481394.
 
14/07/2022 20,000 TRAN NGOC THAI 1027888259 Chuyển tiền
14/07/2022 10,000 TRAN TRONG TRUONG 467272.140722.175550.
chuyen khoan
Chuyển khoản
14/07/2022 10,000 NONG VAN UY 391770.140722.173825.  Chuyển khoản
14/07/2022 10,000 le thi tuyet hoa 307276.140722.173029.  
14/07/2022 10,000 NGUYEN DUC NGUYEN 348857.140722.172834.  Chuyển khoản
14/07/2022 20,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ MBVCB.22
23574099.
b
14/07/2022 10,000 TRAN THI MAI 930413.140722.171533.  Chuyển tiền
14/07/2022 10,000 K CHUC 967712.140722.171347.  Chuyển khoản
14/07/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 980251.140722.171327. ck
14/07/2022 200,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ  0071003307904 Ủng hộ tổ chức
14/07/2022 10,000 TA VAN BINH 682077.140722.170159.  
14/07/2022 10,000 LE THI PHUONG THAO  PARTNER.DIRECT_
DEBITS_
VCB.MSE..26332280607.
 
14/07/2022 10,000 VO THI DIEM THUY 956674.140722.164524.  Chuyển tiền
14/07/2022 20,000 NGUYEN HONG LOAN 131342.140722.163934. Chuyển khoản
14/07/2022 20,000 NGUYEN THI THU 219761.140722.163
339.VCB
 
14/07/2022 10,000 NGUYEN CHI DANG 808437.140722.163249.  Chuyển khoản
14/07/2022 10,000 NGUYEN THI DUNG  582228.140722.162544. Chuyển tiền
14/07/2022 10,000 VO VONG THANH  326585.140722.161802. Chuyển tiền
14/07/2022 1,000 TRAN KHANH TRUC 848669.140722.161357.  transfer
14/07/2022 10,000 MA THI LIEU 153105.140722.161239.  
14/07/2022 5,000 DANG THI HIEN 1017238260 Chuyển tiền
14/07/2022 10,000 nguyen thi thanh 966553.140722.160141.  
14/07/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 9617911407
22160000000
 
14/07/2022 1,000 TRAN KHANH TRUC 838326.140722.155855.  transfer
14/07/2022 10,000 PHUNG THI HOA 630248.140722.154526.  Chuyển khoản
14/07/2022 100,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0201000559999  
14/07/2022 10,000 LO VAN NGAN 839001.140722.153142. Chuyển khoản
14/07/2022 20,000 LE VAN DUNG 845784.140722.152023.  Chuyển tiền
14/07/2022 20,000 NGUYEN TIEN TUNG 691163.140722.151035.  
14/07/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 206501.140722.150721. Chuyển khoản
14/07/2022 10,000 NGUYEN TUAN ANH 734331.140722.150543.  Chuyển khoản
14/07/2022 20,000 TRINH THI THIET 923528.140722.1
50523.VCB
Chuyển khoản
14/07/2022 10,000 DO THANH TUAN  900403.140722.150424. Chuyển tiền
14/07/2022 10,000 HO THI LY 799802.140722.150243.  Chuyển tiền
14/07/2022 20,000 DANG THI PHUONG 715004.140722.15
0155.VCB
Chuyển khoản
14/07/2022 10,000 PHAN TIEN PHAT 0071005855073  Chuyển tiền
14/07/2022 1,000 TRAN KHANH TRUC 798669.140722.145922.  transfer
14/07/2022 10,000 DO VAN VY 040952.140722.145601.  Chuyển tiền
14/07/2022 10,000 GIANG CU 682429.140722.145223.  Chuyển khoản
14/07/2022 20,000 NGUYEN THI KIM TUYEN PARTNER.DIRECT_
DEBITS_
VCB.MSE..26327214819.
 
14/07/2022 10,000 HOANG THI HAI YEN  767384.140722.144903. Chuyển tiền
14/07/2022 10,000 PHAM THI THAO CHI 749036.140722.144123. Chuyển tiền
14/07/2022 20,000 PHAM THIEN LONG 409484.140722.1
44009.VCB
Chuyển khoản
14/07/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 190342.140722.143759. QUY TRE EM KHUYET TAT VN
14/07/2022 10,000 TRAN THI THU THUY  734781.140722.143525. Chuyển tiền
14/07/2022 50,000 PHAM VAN TUYEN 882157.140722.143151.  Chuyển tiền
14/07/2022 10,000 NGUYEN THI VAN 0401001441397 Chuyển tiền
14/07/2022 10,000 LA MANH THE 716068.140722.142714.  Chuyển tiền
14/07/2022 10,000 Pham Nhat Truong 589058.140722.142624.  
14/07/2022 10,000 THAI THI CAM TU 690265.140722.142545.  Chuyển tiền
14/07/2022 10,000 DO MINH QUAN 1021241130 Chuyển tiền
14/07/2022 1,000 TRAN KHANH TRUC 777429.140722.142350.   transfer
14/07/2022 10,000 DANG THI KIM NGAN 232176.140722.142300. Chuyển tiền
14/07/2022 10,000 HOANG THI DIEP 572635.140722.142126. Chuyển khoản
14/07/2022 10,000 PHAM THI HUONG 373694.140722.141940.  
14/07/2022 10,000 NGUYEN BA NGOC  559938.140722.141737. Chuyển khoản
14/07/2022 10,000 PHAN VAN THANH 429368.140722.141149.  Chuyển tiền
14/07/2022 1,000 TRAN THI LIEN   0341002022547  transfer
14/07/2022 10,000 HA THI HUE 349490.140722.141137.  Chuyển tiền
14/07/2022 1,000 TRAN THI LIEN   0341002022547  transfer
14/07/2022 1,000 TRAN THI LIEN   0341002022547  transfer
14/07/2022 1,000 TRAN THI LIEN   0341002022547  transfer
14/07/2022 1,000 TRAN THI LIEN   0341002022547  transfer
14/07/2022 10,000 QUANG VAN HANH 521360.140722.140532. Chuyển khoản
14/07/2022 10,000 PHAN ANH TUAN SHGD:10016823.
DD:220714.
 
14/07/2022 20,000 Nguyen thi ngoc thao 034369.140722.1404
03.ZP68NJTPFA7B
220714000238145 
 
14/07/2022 10,000 Nguyen Van Tham 763149.140722.135809.  ck
14/07/2022 20,000 TRAN VAN THUONG  758383.140722.13
5558.VCB
Chuyển khoản
14/07/2022 10,000 NGUYEN THI KIM THO 860517.140722.
135057.
Chuyển tiền
14/07/2022 20,000 QUANG VAN DIEN 452635.140722.13
5052.VCB
Chuyển khoản
14/07/2022 10,000 TRAN VAN DAT 859461.140722.134844.  
14/07/2022 10,000 TRAN DUC TAI  PARTNER.DIRECT_
DEBITS_
VCB.MSE..26325131636.
 
14/07/2022 20,000 NGUYEN THI TRANG 242974.140722.134122.  
14/07/2022 10,000 NGUYEN VAN QUAN 444697.140722.134038. Chuyển khoản
14/07/2022 20,000 NGUYEN THI ANH THU 540550.140722.133
540.VCB
Chuyển khoản
14/07/2022 10,000 NGUYEN THI LY  611662.140722.133454. Chuyển tiền
14/07/2022 20,000 DAM HONG QUAN 131545.140722.1
32851.VCB
Chuyển khoản
14/07/2022 10,000 NGUYEN THI THUAN 211007.140722.132758.  Chuyển khoản
14/07/2022 10,000 PHAM THANH HIEN  0561000621243 Chuyển tiền
14/07/2022 20,000 MAI VAN NHON 924204.140722.13252
4.VCB
 
14/07/2022 10,000 VO HUU VI 400950.140722.132455.  Chuyển khoản
14/07/2022 20,000 LO SEO DE 564871.140722.1319
24.VCB
Chuyển khoản
14/07/2022 20,000   151538.140722.1
31800.
MY GOI
14/07/2022 20,000 NGUYEN THI YEM  PARTNER.DIRECT
_DEBITS_
VCB.MSE..26323606471.
 
14/07/2022 10,000 Nguyen Thi Chau 579186.140722.131453.  
14/07/2022 10,000 TO THI THUY  173725.140722.131212. Chuyển khoản
14/07/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 126726.140722.131157. E GUI A
14/07/2022 1,000 TRAN KHANH TRUC 740539.140722.131101.  transfer
14/07/2022 10,000 HOANG VAN NGAN 825868.140722.130742.  Chuyển tiền
14/07/2022 10,000 NGUYEN THI KIEU LINH PARTNER.DIRECT_
DEBITS_
VCB.MSE..26323454022.
 
14/07/2022 10,000 LE THI NGOC TRAM 347692.140722.130533.  Chuyển khoản
14/07/2022 10,000 TONG THI DIEM MY SHGD:10015723.DD
:220714.
Tong My
14/07/2022 5,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 563404.140722.130443. Chuyển tiền
14/07/2022 10,000 DANG HAI LINH 142647.140722.125922.  Chuyển khoản
14/07/2022 10,000 THACH DIEU 834583.140722.125758. Chuyển tiền
14/07/2022 10,000 NGUYEN THI YEN NHI 319609.140722.125540.  Chuyển khoản
14/07/2022 10,000 KHUAT THI KIM PHUNG 134592.140722.125535.  Chuyển khoản
14/07/2022 20,000 Nguyen Thi nhung 916135.140722.125302.  Chuyển tiền
14/07/2022 10,000 NGUYEN TIEN ICH 521260.140722.124336.  Chuyển tiền
14/07/2022 20,000 DANG MINH TAM  810156.140722.123
330.VCB
Chuyển khoản
14/07/2022 10,000 DUONG VAN VI 964618.140722.123323. Chuyển tiền
14/07/2022 20,000 Tran thi huong 383687.140722.12
2623.VCB
 
14/07/2022 10,000 BUI VAN DAT 209683.140722.122006.  Chuyển khoản
14/07/2022 10,000 CAO THI MY HAO 0751000004072 Chuyển tiền
14/07/2022 10,000 NGUYEN THI MONG THUY 911943.140722.121151.  
14/07/2022 10,000 Le Thi Dieu Linh PARTNER.DIRECT_D
EBITS_
VCB.MSE..26321463138.
 
14/07/2022 20,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 273417.140722.1
20753.VCB
Ủng hộ trẻ em khuyết tật
14/07/2022 20,000 NGUYEN QUANG VAN 104776.140722.12
0504.VCB
Chuyển khoản
14/07/2022 10,000 nguyen tang quan 133064.140722.1
15813.
 
14/07/2022 10,000 CHAU THI NGAN PARTNER.DIRECT_D
EBITS_
VCB.MSE..26320772825.
 
14/07/2022 5,000 NGUYEN THI TO 0341007167042 Chuyển khoản
14/07/2022 10,000 NGUYEN NGOC PHUNG 103764.140722.115004.  Chuyển khoản
14/07/2022 10,000 DAO VINH TUAN 089920.140722.114620.  
14/07/2022 10,000 DOAN THI THANH BINH 868427.140722.112605.  Chuyển khoản
14/07/2022 5,000 LE THI PHUONG LY 686005.140722.112554. Chuyển tiền
14/07/2022 10,000 HUYNH VAN KIET  791683.140722.112240. Chuyển tiền
14/07/2022 20,000 DANG MUI KHE 852391.140722.112113.  Chuyển khoản
14/07/2022 20,000 DANG HOAI THUONG 321908.140722.11
1841.VCB
Chuyển khoản
14/07/2022 10,000 VAN TU BAO NGOC 971229.140722.111622.  Chuyển khoản
14/07/2022 10,000 nguyen thi thu 965944.140722.111509.  
14/07/2022 10,000 NGUYEN THI THUONG  814278.140722.111022
.chuyen khoan
Chuyển khoản
14/07/2022 20,000 NGUYEN THI THU TRANG 806554.140722
.110753
Chuyển khoản
14/07/2022 500,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0181003500729 UH Trẻ em khuyết tật
14/07/2022 10,000 VANG VAN DIEP 910680.140722.110119. Chuyển khoản
14/07/2022 10,000 LUC VAN KHAI 897567.140722.105802.  Chuyển khoản
14/07/2022 20,000 TRINH THI THU HA 888377.140722.105541.  Chuyển khoản
14/07/2022 10,000 HOANG THANH MINH SHGD:10012243.D
D:220714.
Minh chuyen
14/07/2022 10,000 LY THI THU PARTNER.DIRECT_
DEBITS_
VCB.MSE..26317992796.
 
14/07/2022 10,000 LAM THI PHUONG QUYEN 1016806163 Chuyển tiền
14/07/2022 10,000 Tran Dinh Viet 608130.140722.103722.  
14/07/2022 10,000 PHAM TUAN 813172.140722.103632.  Chuyển khoản
14/07/2022 10,000 NGUYEN THI QUYNH THU  0761002387050  Chuyển tiền
14/07/2022 10,000 NGUYEN NGOC CAM TU  647843.140722.102237. Chuyển tiền
14/07/2022 10,000 NGUYEN THI PHUONG 115391.140722.101859.  Chuyển tiền
14/07/2022 3,000 NGUYEN HONG THAI  237445.140722.100846. Chuyển tiền
14/07/2022 10,000 HOANG THI HUONG PARTNER.DIRECT_
DEBITS_
VCB.MSE..26315984538.
 
14/07/2022 10,000 NGUYEN THI HOANG YEN PARTNER.DIRECT_D
EBITS_
VCB.MSE..26315647434.
 
14/07/2022 10,000 PHAM THI QUYNH 940047.140722.
095545. 
Chuyển tiền
14/07/2022 10,000 NGUYEN QUANG HUY 557910.140722.095426.  Chuyển tiền
14/07/2022 10,000 PHAN THI DIEM KIEU 552590.140722.095144.  Chuyển khoản
14/07/2022 10,000 NGUYEN THI XUAN  0691000422917  Chuyển tiền
14/07/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ  0231000635547 bình thường
14/07/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 960450.140722.093622. Chuyển tiền
14/07/2022 15,000 DO THANH TAM 567758.140722.093327.  Chuyển khoản
14/07/2022 1,000 PHAN THI HA 933299.140722.092528.  Chuyển tiền
14/07/2022 1,000 PHAN THI HA 930348.140722.092431.  Chuyển tiền
14/07/2022 1,000 PHAN THI HA 928584.140722.092354. Chuyển tiền
14/07/2022 30,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0071001035826 lxstd tặng từ thiện
14/07/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0351001086093 Của ít lòng nhiều
14/07/2022 50,000 DANG THI THUY  0291000272468 Chuyển tiền
14/07/2022 5,000 NGUYEN THI HAI YEN  1016933646 ủng hộ
14/07/2022 200,000 BUI THI TUYET MINH 0451000260683  Minh Bui ung ho Quy vi tre em khuyet tat
15/07/2022 10,000 HUYNH CONG SANG PARTNER.DIRECT
_DEBITS
_VCB.MSE..26399389747.
 
15/07/2022 50,000 NGO THI HIEU NGAN 0341007229974 Chuyển tiền
15/07/2022 20,000 DANG MUI KHE  200939.150722.220516. Chuyển khoản
15/07/2022 10,000 NGUYEN VAN TAI  185658.150722.220039. Chuyển khoản
15/07/2022 5,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 635872.150722.215112.  
15/07/2022 10,000 NGUYEN DANG 096100.150722.213231.  Chuyển khoản
15/07/2022 10,000 Nguyen van tai 714521.150722.213238.  
15/07/2022 5,000 VU THI QUYNH DUONG 789779.150722.213232.  Chuyển tiền
15/07/2022 20,000 NGUYEN THI LUONG  1027962884 Chuyển tiền
15/07/2022 10,000 LE TRUNG KIEN 558297.150722.212937.  Chuyển khoản
15/07/2022 10,000 VO HOANG BAO LONG 547891.150722.212644.   
15/07/2022 20,000 TO THANH TUYEN PARTNER.DIRECT_
DEBITS_
VCB.MSE..26396510402.
 
15/07/2022 10,000 VANG A DINH 1026521990 Chuyển tiền
15/07/2022 10,000 NONG THI HUYEN MY 009680.150722.210720.  Chuyển khoản
15/07/2022 100,000 LUONG THI THUY  0551000305822 Chuyển tiền
15/07/2022 10,000 Nguyen Thi nga 208798.150722.203445.  
15/07/2022 10,000 NGUYEN TRONG THAI 305699.150722.202644.  Chuyển khoản
15/07/2022 10,000 Bui quang huy 848306.150722.202150.  
15/07/2022 10,000 BUI VAN KIEN  PARTNER.DIRECT_
DEBITS_
VCB.MSE..26394169105.
 
15/07/2022 500,000 NGUYEN THI THUY VI  0121000650669 vy ung ho quy tre em khuyet tat
15/07/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 210427.150722.200414.  
15/07/2022 10,000 LUNG THI CHUNG 903210.150722.195718.  
15/07/2022 10,000 LE PHUONG LINH 163694.150722.195227. Chuyển khoản
15/07/2022 20,000 Nguyen hoai nhi 519172.150722.194357.  
15/07/2022 500,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0181003500729 UH Trẻ em khuyết tật
15/07/2022 10,000 NGUYEN THANH TUNG 1027203846 Chuyển tiền
15/07/2022 10,000 THI VAN HIEN 9865073321 Chuyển tiền
15/07/2022 10,000 QUACH HOANG THANH 476537.150722.193811.  Chuyển tiền
15/07/2022 20,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 074858.150722.193731
.ZP68NKRJG6IC 220
715000477004 
 
15/07/2022 20,000 NGUYEN THI HOAI 0371000480006 Chuyển tiền
15/07/2022 20,000 NGUYEN THI KIEU 574028.150722.
193614.VCB
Chuyển khoản
15/07/2022 20,000 NGUYEN XUAN TUNG 9347885614 Chuyển tiền
15/07/2022 10,000 CA THI HUE 655661.150722.192856.  Chuyển khoản
15/07/2022 1,000 TRAN KHANH TRUC 559115.150722.192641.  transfer
15/07/2022 10,000 PHAM ANH TUAN  816065.150722.192331. Chuyển tiền
15/07/2022 10,000 LE DUC HAI  616229.150722.191807. Chuyển khoản
15/07/2022 20,000 NGUYEN HUYNH NHI 572703.150722.190629.  Chuyển khoản
15/07/2022 1,000 TRAN KHANH TRUC 546386.150722.190541.  transfer
15/07/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 929480.150722.185640. Từ thiện
15/07/2022 10,000 PHAM HOANG DANG 525553.150722.185443.  
15/07/2022 10,000 NGUYEN VAN HANH 1017652858 Chuyển tiền
15/07/2022 100,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 1028394377 Khó khăn
15/07/2022 10,000 Nguyen Van qua 865687.150722.184234.  
15/07/2022 20,000 DUONG THI HUYEN 471688.150722.184040.  
15/07/2022 5,000 DIEU K BINH  634190.150722.183905. Chuyển tiền
15/07/2022 1,000 TRAN KHANH TRUC 525346.150722.183300.  transfer
15/07/2022 20,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 068846.150722.183214.
ZP68NKRJEC99
220715000433954 
 
15/07/2022 10,000 NGUYEN THI HONG PHAN BM 426878.150722.182915.  Chuyển khoản
15/07/2022 10,000 HOANG VAN HIEP 645462.150722.182310.  Chuyển tiền
15/07/2022 10,000 NGUYEN THI QUYNH NHU  1029470685 Chuyển tiền
15/07/2022 5,000 DIEU K MAN 969478.150722.181453.  Chuyển tiền
15/07/2022 20,000 LO VAN XIEN 606732.150722.1
81326.VCB
Chuyển khoản
15/07/2022 10,000 HA THI MINH PHUONG 732722.150722.181223.  Chuyển khoản
15/07/2022 10,000 LE THI PHUONG 785294.150722.180831.  Chuyển tiền
15/07/2022 20,000 VO PHUOC MINH 120612.150722.18
0520.VCB
 
15/07/2022 100,000 HUYNH THI SANG PARTNER.DIRECT
_DEBITS_
VCB.MSE..26388715565.
 
15/07/2022 10,000 CHAU DINH  319659.150722.1
80053
Chuyển khoản
15/07/2022 10,000 TRIEU THI MINH 582817.150722.180051.  Chuyển tiền
15/07/2022 65,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 356573.150722.175955. Chuc cac em thuan loi binh an XNLNMCCC 
15/07/2022 10,000 DAM THI THANH 573657.150722.175745. Chuyển tiền
15/07/2022 10,000 HOANG VAN DIEN 570651.150722.175632.  Chuyển tiền
15/07/2022 10,000 HUYNH THI THUY TRANG 583194.150722.174031.  
15/07/2022 10,000 KPA H THAO PARTNER.DIRECT_
_
VCB.MSE..26388103821.
 
15/07/2022 10,000 HA VAN VINH 512434.150722.172634.  
15/07/2022 150,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 1016868963 bình thường
15/07/2022 10,000 LE THANH VU  917565.150722.17
2545
Chuyển tiền
15/07/2022 10,000 TAO THI XUAN 0271001102135 Chuyển tiền
15/07/2022 10,000 nguyen thi duyen 466583.150722.171743.  Chuyển khoản
15/07/2022 1,000 NGUYEN THANH LAM 1027485875  transfer
15/07/2022 765,718 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ MBVCB.2227829079.
2001.VCB Rewards.
Chuc cac chau co mot tuong lai that tot dep
15/07/2022 20,000 VO THI CAM TU  805504.150722.1653
25.VCB
Chuyển khoản
15/07/2022 20,000 PHUNG THI NGUYET  369355.150722.1
64609.VCB
Chuyển khoản
15/07/2022 10,000 NGUYEN THI DOAN TRANG 792294.150722.164533.  Chuyển tiền
15/07/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 294335.150722.164316.  
15/07/2022 20,000 DO THI QUYEN  267426.150722.163804. Chuyển khoản
15/07/2022 10,000 TRUONG THI SAU 0481000921102  Chuyển tiền
15/07/2022 10,000 LAM THANH MINH 734436.150722.163045.  Chuyển tiền
15/07/2022 20,000 NGUYEN DUY THANG PARTNER.DIRECT_
DEBITS_
VCB.MSE..26377719970.
 
15/07/2022 10,000 TRAN THANH DO 913818.150722.162551.  Chuyển khoản
15/07/2022 10,000 HOANG TRUNG THONG 201290.150722.162439.   
15/07/2022 10,000 HUYNH TRONG HIEU  547874.150722.162135. Chuyển tiền
15/07/2022 10,000 HOANG MINH DUC 183838.150722.162105.  
15/07/2022 1,000 TRAN KHANH TRUC  426731.150722.161848. transfer
15/07/2022 20,000 HOANG MAI LINH 863948.150722.161404.  Chuyển khoản
15/07/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ  0701000456151 Từ thiện
15/07/2022 10,000 THI DINH 140420.150722.161216. Chuyển khoản
15/07/2022 10,000 QUACH THI MO 826835.150722.160526.  Chuyển khoản
15/07/2022 10,000 NGUYEN BA MANH 097077.150722.160313. Chuyển khoản
15/07/2022 10,000 QUANG THI HONG  081375.150722.155959. Chuyển khoản
15/07/2022 10,000 NGUYEN VAN TUAN ANH  078460.150722.155536. Chuyển tiền
15/07/2022 10,000 NGUYEN THI THUY DUNG 718131.150722.155311.  
15/07/2022 10,000 BUI LUU LY 777299.150722.155248.  Chuyển khoản
15/07/2022 10,000 TRIEU QUOC DAT 874047.150722.155054.  Chuyển tiền
15/07/2022 10,000 RAH LAN MIT PARTNER.DIRECT_
DEBITS_
VCB.MSE..26375874453.
 
15/07/2022 1,000 TRAN KHANH TRUC 401233.150722.154546.  transfer
15/07/2022 10,000 PHAM TRUNG KIEN SHGD:10028830.DD
:220715.
Kien chuyen
15/07/2022 10,000 NGUYEN THI THANH HANG SHGD:10028423.DD:
220715.
Hang chuyen
15/07/2022 20,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 182517.150722.153
622.VCB
 
15/07/2022 5,000 VU HOANG PHUC  395097.150722.153402. Chuyển tiền
15/07/2022 1,000 TRAN KHANH TRUC 388715.150722.152933.  transfer
15/07/2022 10,000 NGUYEN THI DOAN TRANG 507294.150722.152722. Chuyển tiền
15/07/2022 10,000 NGUYEN DONG PHUONG  906919.150722.152237. Chuyển khoản
15/07/2022 10,000 LE THI MO 651666.150722.152019.  Chuyển khoản
15/07/2022 10,000 NGUYEN THI LE QUYEN 889455.150722.151842.  Chuyển khoản
15/07/2022 10,000 TRAN TIEN VINH  872047.150722.151437. Chuyển khoản
15/07/2022 10,000  SON LY HUYNH TRAN 497622.150722.151334.  
15/07/2022 10,000 DINH THI TRINH 933439.150722.151215.  
15/07/2022 20,000 HANG A TINH 615398.150722.151057.  
15/07/2022 10,000 NGUYEN TRUNG DO PARTNER.DIRECT_
DEBITS_
VCB.MSE..26374175437.
 
15/07/2022 100,000 VU THI BICH THACH 0911000015587  Chuyển tiền
15/07/2022 1,000 TRAN KHANH TRUC 370063.150722.150352.  transfer
15/07/2022 10,000 LE HOAI AN  874241.150722.145211. Chuyển tiền
15/07/2022 10,000 NONG DINH PHI 539786.150722.145018.  
15/07/2022 10,000 QUACH KHANH DONG 9949272420 Chuyển tiền
15/07/2022 20,000 NGUYEN THI NGOC LE 283795.150722.144
803.VCB
Chuyển khoản
15/07/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0561000521381 Tình người
15/07/2022 10,000 PHAN CONG TRUNG 0071000954890  Chuyển tiền
15/07/2022 10,000 NGUYEN HOANG DIEN  PARTNER.DIRECT_
DEBITS_
VCB.MSE..26373023703.
 
15/07/2022 10,000 TRAN HOANG GIA LAM  470924.150722.1
43059
Chuyển khoản
15/07/2022 20,000 DINH THI DUYEN 109788.150722.142829
.VCB;0011003814022;
chuyen khoan
Chuyển khoản
15/07/2022 7,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 1026921279 ngheo
15/07/2022 10,000 DANG THI YEN NHUNG 0151000468881 Chuyển khoản
15/07/2022 20,000 TRAN THI PHUONG 667519.150722.142107.
VCB
Chuyển khoản
15/07/2022 20,000 NGUYEN THI MI 118042.150722.1411
58.VCB
Chuyển khoản
15/07/2022 10,000 VU THI MINH 716568.150722.141152.  
15/07/2022 10,000 PHAN MANH LINH 395364.150722.140712.  Chuyển khoản
15/07/2022 10,000 NGUYEN VAN THANH THAO 966449.150722.140652.  
15/07/2022 20,000 PHAM THANH NGUYEN 883834.150722.140007.  
15/07/2022 1,000 TRAN KHANH TRUC 327235.150722.135813.  transfer
15/07/2022 10,000 LE VAN TRUNG  0501000089559 Chuyển tiền
15/07/2022 10,000 HA TRONG QUI 556611.150722.135330.  Chuyển khoản
15/07/2022 20,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 717950.150722.134819. Vì trẻ em khuyết tật
15/07/2022 10,000 Hanh kieu 186125.150722.134819. ck
15/07/2022 20,000 NGUYEN THI ANH TUYET 575383.150722.1
34615.VCB
Chuyển khoản
15/07/2022 10,000 LUONG THANH NAM 325117.150722.134309.  Chuyển khoản
15/07/2022 10,000 VILAYVONG SYLIKONE  129530.150722.134225. Chuyển tiền
15/07/2022 10,000 NGUYEN THI NGOC TRANG 944692.150722.133137.  
15/07/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 484627.150722.133035. Q
15/07/2022 10,000 NGUYEN HOAI NHI SHGD:10022084.DD:
220715.
 
15/07/2022 10,000 NGUYEN HOANG NGOC THUAN 675751.150722.132635.  Chuyển tiền
15/07/2022 10,000 NGUYEN MAI ANH 271263.150722.132309.  Chuyển khoản
15/07/2022 10,000 LE THI THUY LINH PARTNER.DIRECT
_DEBITS_
VCB.MSE..26370340206.
 
15/07/2022 10,000 TONG HUU CONG 447529.150722.1
31842 
Chuyển khoản
15/07/2022 10,000 HO VIEN DUONG 430329.150722.131247.  
15/07/2022 10,000 BUI VAN MIEN 244961.150722.131227.  Chuyển khoản
15/07/2022 20,000 HOANG THI THU HOAI 986572.150722.1303
06.VCB
 
15/07/2022 10,000 LU THI MAY 816513.150722.130256.  Chuyển tiền
15/07/2022 10,000 NONG THI THUY NGA 204652.150722.125710.  Chuyển khoản
15/07/2022 10,000 TRAN THI HUE 0211000511336   
15/07/2022 10,000 Nguyen trung lanh 463075.150722.125003.  
15/07/2022 20,000 NGUYEN DINH TINH 605745.150722.124652.  Chuyển tiền
15/07/2022 10,000 TRUONG CONG MINH 0491000013709 Chuyển tiền
15/07/2022 260,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ  0451000515078 Trẻ em khuyết tật
15/07/2022 5,000 NGUYEN BA DUNG 140112.150722.123954.  Chuyển tiền
15/07/2022 10,000 PHAM THI SUONG  0121000752045 Chuyển tiền
15/07/2022 10,000 NGUYEN BA DUONG PARTNER.DIRECT
_DEBITS_
VCB.MSE..26368472548.
 
15/07/2022 10,000 NGUYEN THI THUY  191266.150722.123652. Chuyển tiền
15/07/2022 10,000 PHAN THI MAI 123106.150722.122743.  Chuyển khoản
15/07/2022 5,000 DUONG THI HOAI THUONG 1023161454 Chuyển tiền
15/07/2022 10,000 NGUYEN THI THU HUONG 1028017687 Chuyển tiền từ thiện
15/07/2022 10,000 MAI THI NGOC BICH 510457.150722.121819.  Chuyển tiền
15/07/2022 10,000 HUYNH QUOC LONG 241140.150722.121415.  Chuyển khoản
15/07/2022 10,000 HO VAN TRONG  078686.150722.121325. Chuyển khoản
15/07/2022 20,000 HOANG MANH HAI 190745.150722.120920. Chuyển tiền
15/07/2022 50,000 NGUYEN SI BINH 702305.150722.1
20212. 
 
15/07/2022 10,000 NGUYEN THANH DAM 592294.150722.1
15956.
 
15/07/2022 10,000 HUYNH QUOC LONG 024873.150722.115733.  Chuyển khoản
15/07/2022 10,000 NGUYEN QUANG DUY 961868.150722.115710.  Chuyển tiền
15/07/2022 65,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 900978.150722.115610. Chuc cac em co mot tuong lai tuoi sang hon XNLNMCCC 
15/07/2022 10,000 DO TUAN ANH 168784.150722.115430.  Chuyển khoản
15/07/2022 10,000 DO NGOC ANH 588470.150722.
115251 
Chuyển khoản
15/07/2022 10,000 NGUYEN CHI CONG  0221000060536 Chuyển tiền
15/07/2022 10,000 NGUYEN THI THANH MAI 1026796671 Chuyển tiền
15/07/2022 10,000 KSOR HONG PARTNER.DIRECT_
DEBITS_
VCB.MSE..26365213566.
 
15/07/2022 10,000 DAO TIEN THANH SHGD:10018138.DD
:220715.
Thanh chuyen
15/07/2022 10,000 Chu Thi Tra Giang 244770.150722.113114.  Chuyển tiền
15/07/2022 20,000 LE VIET TRUONG 1019370811 Chuyển tiền
15/07/2022 500,000 HUYNH PHAM TIEN THANH   NOP THAY CHO CO HAI ( LE KIM CHI 0
15/07/2022 10,000 NGUYEN DANH THIN  892939.150722.112026. Chuyển khoản
15/07/2022 10,000 nong thi chi huong 837899.150722.111748.  
15/07/2022 1,000 TRAN KHANH TRUC 234084.150722.111523.  transfer
15/07/2022 100,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 828127.150722.111357. ung ho quy
15/07/2022 10,000 TRAN THUONG  PARTNER.DIRECT_
DEBITS_
VCB.MSE..26363668877.
 
15/07/2022 10,000 LY LONG TU 962817.150722.11
0416
Chuyển khoản
15/07/2022 10,000 DINH DUC TON 951686.150722.1
10132. 
Chuyển khoản
15/07/2022 20,000 NGUYEN THI DIEM HA PARTNER.DIRECT_
DEBITS_
VCB.MSE..26362716396.
 
15/07/2022 5,000 LE THI LOI 9336131186 ủng hộ
15/07/2022 10,000 NGUYEN HONG THI PARTNER.DIRECT_
DEBITS_
VCB.MSE..26362891767.
 
15/07/2022 10,000 PHAM THI BAO NGOC 281939.150722.105203.  Chuyển khoản
15/07/2022 10,000 NGUYEN THI MO  1027974182 Chuyển tiền
15/07/2022 5,000 TRAN ANH THU 1012489280 Chuyển tiền
15/07/2022 10,000 DANG THI THUY DUNG  PARTNER.DIRECT
_DEBITS_
VCB.MSE..26362168427.
 
15/07/2022 5,000 NGUYEN MINH NGOC 706661.150722.103120.  Chuyển tiền
15/07/2022 20,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 023839.150722.
103122.ZP68NKRJ0AR
T 220715000161116
 
15/07/2022 30,624 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ MBVCB.2225732027
.2001.VCB Rewards.
bt
15/07/2022 10,000 NGUYEN THI THU HONG 198658.150722.102335.  Chuyển tiền
15/07/2022 10,000 NGUYEN QUANG HUY 779181.150722.102017.  Chuyển khoản
15/07/2022 10,000 HOANG THI HIEN 290868.150722.101522. co chut long hao tam
15/07/2022 20,000 NGUYEN THI THANH HIEN  668653.150722.095307. Chuyển khoản
15/07/2022 20,000 LE THI LINH 276865.150722.095219.  
15/07/2022 10,000 TRAN HUU LOC 499237.150722.091615.  Chuyển khoản
15/07/2022 56,000  PHAM MINH TAN 9814110323 Minh tan dong gop chut it mong giup do cac em bi khuyet tat
15/07/2022 100,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0011004432871 Ủng hộ trẻ em khuyết tật
15/07/2022 10,000 NGO VAN PHUNG SHGD:1000654
0.DD:220715.
Phung chuyen
15/07/2022 100,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0031000335477 Trẻ khuyết tật
15/07/2022 100,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0401001360872 ai co hoan canh kho khan
15/07/2022 10,000 NGUYEN THI KIM PHUONG SHGD:10006254.DD:
220715.
Từ thiện
15/07/2022 10,000 LE THI BICH TRAM SHGD:10004041.DD:
220715.
Tram chuyen
15/07/2022 50,000 DANG THI THUY 0291000272468 Chuyển tiền
15/07/2022 10,888 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 718194.150722.065203. Dang Tra gieo hat thanh tay hat xau dieu huong hat no ve cot suc khoe con gai Minh Anh khoe manh van dong tot nhan thuc tot
16/07/2022 20,000 DANG ONG NHAT 104083.160722.22
0824.VCB
Chuyển khoản
16/07/2022 20,000 CHAO DUAN VAN  321502.160722.220014. Chuyển khoản
16/07/2022 40,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 200658.160722.215755. chuc cac em luon tuoi sang khoe manh
16/07/2022 24,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 190280.160722.214950. chuc cac em luon khoe manh va tran day hy vong va niem tin
16/07/2022 10,000 KHA THI THUY MUI 851676.160722.214524.  
16/07/2022 10,000 KHA THI THUY MUI 846757.160722.214403.  
16/07/2022 10,000 HA VAN HUAN 272862.160722.214341.  Chuyển khoản
16/07/2022 10,000 NGUYEN THI TRINH NU 845396.160722.214336.  Chuyển khoản
16/07/2022 10,000 Pham Van Tuyen 147919.160722.214052.  ck
16/07/2022 5,000 LE CONG VAN  0351000875276  
16/07/2022 10,000 ban van quan 241028.160722.213330.  
16/07/2022 10,000 BUI VAN THAO 238697.160722.213238.  
16/07/2022 10,000 MAI VAN TUONG 355770.160722.212619. Chuyển tiền
16/07/2022 10,000 TRAN HOANG KHA  PARTNER.DIRECT_
DEBITS_
VCB.MSE..26437731127.
 
16/07/2022 20,000 MAI VAN THANH 851214.160722.211
411.VCB
Chuyển khoản
16/07/2022 10,000 CHU THI HONG NHUNG 742479.160722.210907.  Chuyển khoản
16/07/2022 10,000 BUI MANH LINH 259372.160722.210757.  Chuyển tiền
16/07/2022 6,000 NGUYEN MINH HIEU 585109.160722.210730.  Chuyển tiền
16/07/2022 10,000 LE MINH HANH 730355.160722.210530.  ck
16/07/2022 10,000 TU THI NGOC HA 108862.160722.205008.  Chuyển tiền
16/07/2022 10,000 NGUYEN XUAN HAU PARTNER.DIRECT_
DEBITS
_VCB.MSE..26436521286.
 
16/07/2022 50,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 981402.160722.204650. QUY VI TRE EM KHUYET TAT
16/07/2022 10,000 Do Van Duc 097324.160722.204205.  
16/07/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 038671.160722.203435. Ủng hộ trẻ em khuyết tật
16/07/2022 20,000 NONG THI CHI HUONG 347957.160722.20
3227.VCB
Chuyển khoản
16/07/2022 20,000 NGUYEN VAN DUNG  178350.160722.202
938.VCB
Chuyển khoản
16/07/2022 2,300 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 245538.160722.202704. Chuyển tiền từ thiện
16/07/2022 10,000 NGUYEN TRAN PHUC DUY 073753.160722.202606. Chuyển tiền
16/07/2022 10,000 THUY TRAM 304000.160722.202219.  
16/07/2022 5,000 HUA HONG HIEU 1023808319  
16/07/2022 10,000 TRAN MINH QUY 201910.160722.201606.  Chuyển tiền
16/07/2022 10,000 LE CAM TU  565230.160722.201403. Chuyển khoản
16/07/2022 5,000 LUONG THI PHUONG 971977.160722.200729.  Chuyển tiền
16/07/2022 20,000 VUONG VAN NHAT  901486.160722.200440. Chuyển tiền
16/07/2022 10,000 PHAN VAN HOAN 898331.160722.200307.  Chuyển tiền
16/07/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 244660.160722.200041.  
16/07/2022 50,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ  0591000289354 Ủng hộ
16/07/2022 10,000 CAO ANH TUAN 1019765189 Chuyển tiền
16/07/2022 20,000 TRAN HUYEN NHU  PARTNER.DIRECT_
DEBITS_
VCB.MSE..26434431493.
 
16/07/2022 10,000 LE THI BICH THUY 489249.160722.1
94920. 
Chuyển khoản
16/07/2022 10,000 MA THI DUNG 481209.160722.194513.  Chuyển tiền
16/07/2022 13,000 TRUONG MINH QUY 471370.160722.194327.  Chuyển khoản
16/07/2022 20,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ MBVCB.2232534847.
2001.VCB Rewards.
Ủng hộ
16/07/2022 10,000 LO THI HOA 0731000809013 Chuyển tiền
16/07/2022 10,000 GIANG A THAI 287005.160722.
192158
Chuyển tiền
16/07/2022 20,000 NGUYEN LAM ANH TUAN 377961.160722.1
91415.
 
16/07/2022 10,000 TRAN THI KY  1012682826 Chuyển tiền
16/07/2022 5,000 NGUYEN QUOC QUAN 518496.160722.190647.  Chuyển tiền
16/07/2022 10,000 HUYNH TAN SANG 956953.160722.190634.  Chuyển tiền
16/07/2022 10,000 DANG THE HUAN 710657.160722.190424.  Chuyển khoản
16/07/2022 10,000 NGUYEN TRONG NHAN 273769.160722.190107. Chuyển tiền
16/07/2022 20,000 HOANG VAN THANG 792703.160722.190107.  
16/07/2022 10,000 TRAN THE AN 333216.160722.190102.
chuyen khoan
Chuyển khoản
16/07/2022 10,000 PHAN HOANG SANG 119695.160722.185940.  
16/07/2022 10,000 Duong cong tri 004808.160722.185038.  
16/07/2022 10,000 LE KIM TUNG 1026717880 Chuyển tiền
16/07/2022 20,000 NGUYEN VAN CHIEN  620878.160722.184137. Chuyển khoản
16/07/2022 5,000 LUYEN HAI QUAN 351368.160722.183806.  Chuyển tiền
16/07/2022 20,000 BUI THI ANH THU 224201.160722.182941.  Chuyển khoản
16/07/2022 5,000 NAY THU DO 661578.160722.181536.  Chuyển tiền
16/07/2022 5,000 HUYNH THI THUY TRANG 661578.160722.181536.  Chuyển tiền
16/07/2022 5,000 NGUYEN VAN GIAP 491858.160722.180940.  Chuyển tiền
16/07/2022 10,000 CAO VAN GIAU 082477.160722.180841. Chuyển tiền
16/07/2022 10,000 HOANG VAN THANH 145889.160722.1
80501.
 
16/07/2022 10,000 VO THI TUYET NGUYEN 1029830635 Chuyển tiền
16/07/2022 10,000 DINH THE KHANG 9333855520 Chuyển tiền
16/07/2022 20,000 PHAN TAN QUANG THIEN 1024235752  
16/07/2022 10,000 BUI VAN THANH 036289.160722.174846. Chuyển tiền
16/07/2022 10,000 TA VAN TAI 591210.160722.174625.  
16/07/2022 10,000 PHAM VAN THANH 9388426750 QUY VI TRE EM KHUYET TAT
16/07/2022 20,000 BUI XUAN UOC 568248.160722.17324
8.VCB
Chuyển khoản
16/07/2022 10,000 CAM THI THANH 1019641774 Chuyển tiền
16/07/2022 20,000 PHAM TRI LIL  974550.160722.172210. Chuyển tiền
16/07/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 284071.160722.171918. Chuyển tiền
16/07/2022 5,000 THU DUNG 200196.160722.170647. Chuyển tiền
16/07/2022 10,000 PHAN VAN HOA 874294.160722.165145.  
16/07/2022 20,000 PHAM THANH THAO 006581.160722.165
006.VCB
Chuyển khoản
16/07/2022 20,000 NGUYEN VAN NGAN 595347.160722.164910. Chuyển tiền
16/07/2022 10,000 PHAM VAN MINH 185456.160722.164255.  
16/07/2022 20,000 TRIEU VAN DAI 351802.160722.163
911.VCB
Chuyển khoản
16/07/2022 10,000 hoang luan vinh PARTNER.DIRECT_
DEBITS_
VCB.MSE..26426777334.
 
16/07/2022 10,000 Le chi 88 089853.160722.163611.  
16/07/2022 10,000 TRAN XUAN TAI 554528.160722.163427. Chuyển tiền
16/07/2022 10,000 Huynh thi thu 081493.160722.163208.  
16/07/2022 5,000 PHAM THANH HOA 1029598192  
16/07/2022 10,000 TRAN VAN QUAN 518007.160722.162925.  Chuyển tiền
16/07/2022 20,000 LY THU THAO  761866.160722.162
921.VCB
Chuyển khoản
16/07/2022 20,000 HA TRAN NGOC THANH 503484.160722.162606.  Chuyển tiền
16/07/2022 10,000 VANG A CUA 773525.160722.162306. Chuyển khoản
16/07/2022 20,000 MAI THI MY HAN 683116.160722.162013.  Chuyển tiền
16/07/2022 20,000 LA THANH TUYET 022372.160722.161705.  Chuyển tiền từ thiện
16/07/2022 10,000 VO QUANG DUC  0121000751110 Chuyển tiền
16/07/2022 20,000 VU VAN ANH 980968.160722.160639. Chuyển khoản
16/07/2022 10,000 VO THI THUY TRANG PARTNER.DIRECT_
DEBITS_
VCB.MSE..26425526496.
 
16/07/2022 1,000 NGUYEN THANH LAM 1027485875  transfer
16/07/2022 15,000 DINH THI THANH HOA PARTNER.DIRECT_D
EBITS_
VCB.MSE..26425631361.
 
16/07/2022 10,000 DAO QUANG TIEN 677709.160722.155443.  Chuyển khoản
16/07/2022 10,000 Tran Trang Nhat Anh  927346.160722.155249. ck
16/07/2022 20,000 NONG THI NGUYEN 1012744658 Chuyển tiền quỹ trẻ em
16/07/2022 20,000 TAN MI HONG 666213.160722.155057.  Chuyển khoản
16/07/2022 10,000 PHAM DUY TIEN 1015899135 Chuyển tiền
16/07/2022 20,000 NGUYEN THANH TRUNG 872106.160722.154
112.VCB
Chuyển khoản
16/07/2022 20,000 TANG THUY NGOAN 620981.160722.15
3700.VCB
Chuyển khoản
16/07/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 1028860617 Vì trẻ em khuyết tật
16/07/2022 10,000 PHAN HANH THU PARTNER.DIRECT_
DEBITS_
VCB.MSE..26424664028.
 
16/07/2022 10,000 DANG VIET TIEN 594195.160722.
152919. 
Chuyển khoản
16/07/2022 10,000 DINH THI NO 696460.160722.152728.  Chuyển tiền
16/07/2022 20,000 DOAN VAN DAT  0211000546780  
16/07/2022 20,000 NGUYEN NGOC VY 207371.160722.152618.  
16/07/2022 20,000 NGUYEN DUONG VIET ANH 0301000431021 Chuyển tiền ủng hộ quỹ vì trẻ em khuyết tật
16/07/2022 20,000 KHA THI THUY 9335859782 Chuyển tiền
16/07/2022 20,000 HOANG VAN GIAP 747864.160722.150324.  
16/07/2022 20,000 PHAM TIEN MINH 130043.160722.150340.  
16/07/2022 10,000 VU TIEN DAT  0011004215488 Chuyển tiền
16/07/2022 10,000 HUYNH TRAN MINH THU 613593.160722.144853.  Chuyển tiền
16/07/2022 10,000 HOANG THI HOAI AN 612535.160722.144841.  Chuyển tiền
16/07/2022 10,000 NGUYEN THI LUONG 364259.160722.144740. Chuyển tiền
16/07/2022 5,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 670799.160722.143939.  
16/07/2022 20,000 nguyen thi thao 657105.160722.143935.  
16/07/2022 1,000 HOANG THI TAM 0281000510108  Chuyển tiền
16/07/2022 1,000 HOANG THI TAM 0281000510108  Chuyển tiền
16/07/2022 1,000 HOANG THI TAM 0281000510108  Chuyển tiền
16/07/2022 1,000 HOANG THI TAM 0281000510108  Chuyển tiền
16/07/2022 10,000 NGUYEN THI THAM 637640.160722.142916.  Chuyển khoản
16/07/2022 10,000 NGUYEN THI KIM CUONG 619146.160722.142312.  
16/07/2022 10,000 HA PHUONG ANH 617006.160722.142235. Chuyển khoản
16/07/2022 20,000 DANG THI TIEN 037559.160722.14
2037.VCB
Chuyển khoản
16/07/2022 300,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0461000442461 Trẻ em khuyết tật
16/07/2022 10,000 HOANG VAN SIN  PARTNER.DIRECT_
DEBITS_
VCB.MSE..26421882574.
 
16/07/2022 1,000 NGUYEN THANH LAM 1027485875  transfer
16/07/2022 5,000 VO CHI TO 1020337123 Chuyển tiền
16/07/2022 20,000 GIANG A LENH 259189.160722.1407
39.VCB
Chuyển khoản
16/07/2022 20,000 DO VAN QUY  221049.160722.1407
01.VCB
Chuyển khoản
16/07/2022 20,000 LE HO DIEP 038212.160722.140454.
ZP68NLPCQR11
220716000250518 
 
16/07/2022 10,000 LE THI MINH THUY 351713.160722.140255.  Chuyển khoản
16/07/2022 10,000 PHAM THI HAO 097017.160722.1
40009.
Chuyển tiền
16/07/2022 10,000 NGUYEN VAN CUONG 965556.160722.135625.  Chuyển tiền
16/07/2022 10,000 NGUYEN VAN CUONG 094445.160722.135443. Chuyển tiền
16/07/2022 20,000 NGUYEN VAN TRUONG  1022933221 Chuyển tiền
16/07/2022 10,000 PHAM THI PHUONG 523422.160722.135018. Chuyển khoản
16/07/2022 10,000 NONG VAN MINH  518179.160722.134825. Chuyển khoản
16/07/2022 10,000 NGUYEN THI HUYEN  312722.160722.134646. Chuyển khoản
16/07/2022 10,000 NGUYEN VAN THANH 1016589028  chuyen tienf vaof quy baor trw trer em
16/07/2022 5,000 NGUYEN THI ANH NGOC 874107.160722.134351.  Chuyển tiền
16/07/2022 1,000 NGUYEN THANH LAM 1027485875  transfer
16/07/2022 20,000 DINH HUU CHIEN 860218.160722.133449.  
16/07/2022 20,000 NGUYEN QUOC VIET 136958.160722.133252.  
16/07/2022 10,000 Nguyen Huyen 272578.160722.132918.  
16/07/2022 10,000 LU VAN TIEN  460384.160722.132706. Chuyển khoản
16/07/2022 10,000 NGUYEN THI KIM THO 911028.160722.132228.  Chuyển tiền
16/07/2022 10,000 NGUYEN VAN HIEN 252266.160722.132016.  Chuyển khoản
16/07/2022 1,000 NGUYEN THANH LAM 1027485875  transfer
16/07/2022 10,000 NGUYEN TUAN ANH   0911000072020  Chuyển tiền
16/07/2022 10,000 HOANG VAN TINH 1018179382 Chuyển tiền
16/07/2022 10,000 TRIEU THI NAI  0731000871572  Chuyển tiền
16/07/2022 20,000 BE THI HAO   0821000112165 Chuyển tiền
16/07/2022 10,000 TRAN NGOC ANH PARTNER.DIRECT_
DEBITS_
VCB.MSE..26418592123.
 
16/07/2022 10,000 TRINH THI ANH NGUYET PARTNER.DIRECT
_DEBITS
_VCB.MSE..26418296143.
 
16/07/2022 10,000 TRAN DANG KHOA 190810.160722.125446.  Chuyển khoản
16/07/2022 5,000 NGUYEN THI NGOC TRAM 869065.160722.125242.  Chuyển tiền
16/07/2022 10,000 HUYNH QUANG KHAI  356464.160722.124803. Chuyển khoản
16/07/2022 20,000 LUONG THI DIEU THUY 537527.160722.124631.  Chuyển tiền
16/07/2022 100,000 NGUYEN THANH TRUNG 9222589999 Chuyển tiền
16/07/2022 10,000 HO THI YEN VY 349508.160722.124531. Chuyển khoản
16/07/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 217423.160722.123842. Qutreem
16/07/2022 10,000 DANG THI DONG PARTNER.DIRECT
_DEBITS_
VCB.MSE..26417403306.2
 
16/07/2022 20,000  NGUYEN THI NGOC UYEN 051081.160722.122658. Chuyển tiền
16/07/2022 10,000 BUI HOAI THUONG 289251.160722.122604. chuyen khoan Chuyển khoản
16/07/2022 20,000 LE KIEU THUY PARTNER.DIRECT_
DEBITS_
VCB.MSE..26417012104.
 
16/07/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 229406.160722.120849.  
16/07/2022 10,000 NGUYEN THI NGOC LE 771408.160722.120604.  Chuyển tiền
16/07/2022 5,000 LO THI HOA  763601.160722.120316. Chuyển tiền
16/07/2022 20,000 CHUC THI VIEN 659671.160722.120
059.VCB
Chuyển khoản
16/07/2022 10,000 DO THANH THUY 9364931915 Chuyển tiền
16/07/2022 10,000 TRAN THI HAI 999377.160722.114755.  
16/07/2022 10,000 DINH VAN THUC 138295.160722.114343.  Chuyển khoản
16/07/2022 10,000 NGUYEN THI HONG DIEM 076370.160722.
114300.
 
16/07/2022 100,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 075148.160722.114033. CHUC CAC EM LUON MANH KHOE XNLNMCCC
16/07/2022 10,000 Dong Thi Ngoc Thao  253066.160722.113633. Chuyển tiền
16/07/2022 20,000 DO THI CAM VAN  0181002468406 Chuyển tiền
16/07/2022 10,000 VU VAN GIANG  087839.160722.113012. Chuyển khoản
16/07/2022 10,000 NGUYEN THI XUAN THUY PARTNER.DIRECT_
DEBITS_
VCB.MSE..26414934840.
 
16/07/2022 10,000 VO DUC HUNG 905440.160722.111927.  Chuyển khoản
16/07/2022 10,000 danh thu  132755.160722.111618. Chuyển tiền
16/07/2022 10,000 NGUYEN THI MINH GAI 642796.160722.111112. Chuyển tiền
16/07/2022 10,000 PHAM BA THANG PARTNER.DIRECT_
DEBITS_
VCB.MSE..26414361115.
 
16/07/2022 20,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 852548.160722.110325. Giup do cac em
16/07/2022 10,000 LE DUC THINH 852202.160722.110317.  Chuyển khoản
16/07/2022 10,000 CAO VAN LUAN 616657.160722.110055.  
16/07/2022 10,000 PHAN VINH AI  917484.160722.104618. Chuyển khoản
16/07/2022 10,000 NGUYEN THI TRANG PARTNER.DIRECT_
DEBITS_
VCB.MSE..26413292948.
 
16/07/2022 5,000 NGUYEN THI TRANG  711404.160722.104526. Chuyển tiền
16/07/2022 5,000 Vo Minh Thang 572670.160722.104331.  Chuyển tiền
16/07/2022 10,000 NONG TRONG SOAN 811628.160722.103957.  Chuyển tiền
16/07/2022 10,000 NGUYEN THI HUONG GIANG 878653.160722.103635.  Chuyển khoản
16/07/2022 10,000 DANG THE HUAN 722952.160722.102353.  Chuyển khoản
16/07/2022 10,000 NGUYEN THI MY LINH 801438.160722.102400. Chuyển tiền
16/07/2022 10,000 LE THI BICH TRAM 960524.160722.102021.  Chuyển tiền
16/07/2022 10,000 LAM TAM NHU 784581.160722.101232.  Chuyển khoản
16/07/2022 10,000  PHAM VAN LUC 966609.160722.1
00828.
Chuyển tiền
16/07/2022 10,000 NGUYEN THI PHUONG 1021134890 Chuyển tiền
16/07/2022 20,000 NGUYEN NGOC MINH TRI 729432.160722.10
0529.VCB
Chuyển khoản
16/07/2022 10,000 NGUYEN THI BICH PHUONG 963446.160722.1
00334.
Chuyển tiền
16/07/2022 20,000 TO THANH TUYEN PARTNER.DIRECT
_DEBITS_
VCB.MSE..26410981710.
 
16/07/2022 10,000 H MUONG NIE 836182.160722.093433.  Chuyển tiền
16/07/2022 50,000 DANG THI THUY 0291000272468 Chuyển tiền
16/07/2022 10,000 NGUYEN ANH DUY 1017916260 Chuyển tiền
16/07/2022 65,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 957605.160722.084411. Windy wjn - XNLNMCCC
16/07/2022 100,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0481000178445 hoi huong cong duc cho cu Do Huu De
16/07/2022 5,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 9879577109 m
         
Tổng số 28,358,922      
 
 
Bảng tổng hợp nguồn vận động từ các nhà hảo tâm tại ngân hànVietinbank
(Từ ngày 11/7/2022 đến 16/7/2022)
NT Số tiền Tên nhà hảo tâm ủng hộ Quỹ Số tài khoản/ tham chiếu Ghi chú
11/07/2022 100,000 LE VAN 19031973913011 Ung ho Quy vi tre em khuyet tat Viet Nam
14/07/2022 65,000 NGUYEN THI TRANG 12410003505250 So tien khong lon nhung mong se giup ich duoc cho cac em XNLNMCCC
15/07/2022 100,000 NGUYEN THI NGUYEN 56110001484785 Chuyen tien Ung ho Quy vi Tre em khuyet tat Viet Nam
16/07/2022 65,000 NGUYEN NGOC HAN 0001016962348 Chuc cac em luon manh khoe va hanh phuc XNLNMCCC
         
Tổng số 330,000      
Bảng tổng hợp nguồn vận động từ các nhà hảo tâm tại ngân hàng Sacombank
(Từ ngày 11/7/2022 đến 16/7/2022)
NT Số tiền Tên nhà hảo tâm ủng hộ Quỹ Số tài khoản/ tham chiếu Ghi chú
11/07/2022 2,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ EWX241026024  Ủng hộ Quỹ
11/07/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ EWX241423664  Ủng hộ Quỹ
12/07/2022 300,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ EWX241493968  Ủng hộ Quỹ
12/07/2022 1,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ EWX241952377xy Ủng hộ Quỹ
12/07/2022 4,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ EWX241984949  Ủng hộ Quỹ
12/07/2022 6,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ EWI242049528  Ủng hộ Quỹ
13/07/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ EWX242335619 Ủng hộ Quỹ
13/07/2022 50,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ EWX242551831 Ủng hộ Quỹ
13/07/2022 20,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ EWX242559101  Ủng hộ Quỹ
14/07/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ EWX242713790  Ủng hộ Quỹ
14/07/2022 200,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ EWX242757980  Ủng hộ Quỹ
14/07/2022 168,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ EWX242771055  Ủng hộ Quỹ
15/07/2022 27,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ EWX243428721  Ủng hộ Quỹ
16/07/2022 65,000 HUYNH THI BICH HANG 0501000200594  Chuc cac em luon manh khoe va hanh phuc XNLNMCCC
16/07/2022 72,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ   Chuc cac em luon khoe manh va hanh phuc TNMU CKN 125105
16/07/2022 50,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ EWX244276183 Ủng hộ Quỹ
17/07/2022 70,000 TO MAI HUONG 1015929127 Chuc cac em luon manh khoe va hanh phuc nhe XNLNMCCC
18/07/2022 8,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ EWX244922497  Ủng hộ Quỹ
         
Tổng số 1,073,000      

Bảng tổng hợp nguồn vận động từ các nhà hảo tâm bằng hiện vật
(Từ ngày 11/7/2022 đến 16/7/2022)
NT Số tiền Tên nhà hảo tâm ủng hộ Quỹ Số tài khoản/ tham chiếu Ghi chú
         
         
Tổng số        
Văn phòng Quỹ Vì trẻ em khuyết tật Việt Nam tại Hà Nội
Trang inGửi bạn bè Chia sẻ trên facebook  Chia sẻ trên twitterThảo luậnXem thảo luận
Thông tin khác:
Xem nhiều nhất
Tiêu điểm
Thông tin ủng hộ từ thiện
Quỹ Vì Trẻ Em Khuyết tật
1) Tên tài khoản: "Quỹ Vì trẻ em khuyết tật"
  Số tài khoản VNĐ: 00110 0381 4022
                       CIF: 481 3569
  Số tài khoản USD: 00113 7381 4041 
                       CIF: 481 3569
  Swift Code: BFTVVNVX 001
  Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam
  (Vietcombank)

Sở giao dịch
Địa chỉ: 
11 Láng Hạ, phường Thành Công, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội (Địa chỉ cũ: 31-33 Ngô Quyền, phường Hàng Bài, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội).
 2) Tên Tài khoản: Quỹ Vì trẻ em khuyết tật Việt Nam
Số TK: 121000034371 Tại Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam  - CN Hai Bà Trưng Hà Nội


3)Tên Tài khoản: Quỹ Vì trẻ em khuyết tật Việt Nam
Số TK: 060095268466 Tại Ngân hàng Sacombank chi nhánh Bình Chánh TP Hồ Chí Minh

 
Nội dung chuyển khoản: Ủng hộ "Quỹ Vì trẻ em khuyết tật Việt Nam".
Đường dây nóng: 0912.015.557
Mới cập nhật
Cô bé 10 tuổi bị ung thư trong "Chuyến bay của Linh - Điều ước thứ 7" đã qua đời
Bạn biết đến Quỹ Vì Trẻ Em Khuyết Tật bằng phương tiện
Mạng internet
Truyền hình
Truyền thanh
Khác
Thiết kế web: OnIP™