Danh ngôn:
Chủ nhật, 01/10/2023
TẤM LÒNG HẢO TÂM

Danh sách các nhà hảo tâm (Từ ngày 17/7/2022) đến ngày 21/7/2022)

Cập nhật lúc 12:11 28/07/2022
Bảng tổng hợp nguồn vận động từ các nhà hảo tâm (từ ngày 17/7/2022 đến ngày 21/7/2022)
Quỹ Vì trẻ em Khuyết tật Việt Nam

Vp HN: Số 25 Vũ Trọng Phụng, Phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân, Tp Hà Nội
Vp HCM: Số 15 Tú Xương, phường Võ Thị Sáu, quận 3, Tp Hồ Chí Minh

Bảng tổng hợp nguồn vận động từ các nhà hảo tâm tại ngân hàng Vietcombank
(Từ ngày 17/7/2022 đến 21/7/2022)
NT Số tiền Tên nhà hảo tâm ủng hộ Quỹ Số tài khoản/ tham chiếu Ghi chú
17/07/2022 5,000 Bui Duc Duy 532274.170722.2
20113. 
Chuyển tiền
17/07/2022 10,000 HOANG QUYET THANG 932188.170722.215259.  Chuyển tiền
17/07/2022 5,000 Ha my 879888.170722.215019. Chuyển tiền từ thiện  5.000VND
17/07/2022 5,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 777198.170722.214957. Chuyển tiền
17/07/2022 5,000 NGUYEN THI HUYEN 0591000420552  Chuyển tiền
17/07/2022 20,000 NGUYEN THI TRANG 771038.170722.214554.  Chuyển tiền
17/07/2022 20,000 NGUYEN THI HUONG 546369.170722.214408.  Chuyển khoản
17/07/2022 10,000 NGUYEN VU NGUYEN THUONG 544879.170722.214356.  
17/07/2022 10,000 HUYNH THI MONG KHA  PARTNER.DIRECT
_DEBITS_
VCB.MSE..26478038985.
 
17/07/2022 5,000 NGUYEN THI QUYNH NGA 1022652773 Chuyển tiền
17/07/2022 20,000 TRIEU QUOC TOAN 905635.170722.213616.  Chuyển khoản
17/07/2022 10,000 TRAN MINH QUY  523571.170722.213620. Chuyển khoản
17/07/2022 5,000 DAU BA DAT 1029160704 Chuyển tiền
17/07/2022 20,000 VU THI TRANG 868862.170722.212411.  
17/07/2022 20,000 Tran Thi Hoai Thanh 469188.170722.211354.  Chuyển tiền
17/07/2022 10,000 LE QUOC HUY 801412.170722.210335.  
17/07/2022 10,000 TRINH HONG TAI 786101.170722.205859.  
17/07/2022 5,000 NGUYEN THI HONG NGOC 1017412451 Chuyển tiền
17/07/2022 5,000 TRUONG HOANG GIA LINH 791579.170722.205420.  Chuyển tiền
17/07/2022 10,000 LY THANH HOA 707639.170722.203527.  Chuyển khoản
17/07/2022 10,000 TRAN THI THANH MAI  844746.170722.203526. Chuyển tiền
17/07/2022 10,000 DANG THI VIET 705134.170722.203445. Chuyển khoản
17/07/2022 5,000 LE VAN CHINH 1025155139 Chuyển tiền
17/07/2022 20,000 VO THI LOAN   0281000326159 Chuyển tiền
17/07/2022 20,000 VO PHI THAO NGUYEN  0421000409378 Chuyển tiền
17/07/2022 10,000 THAI THI THUY LINH 305875.170722.202242.  Chuyển khoản
17/07/2022 10,000 TO ANH THUAN  650463.170722.201848. Chuyển khoản
17/07/2022 1,000,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 356820.170722.201418. Mong Quy se giup em ho tro cac em khuyet tat 
17/07/2022 10,000 LAM VAN DAM 830660.170722.200937. Chuyển tiền
17/07/2022 10,000 TRINH THI LAN ANH 249295.170722.200353.  Chuyển khoản
17/07/2022 10,000 NGUYEN TAN DAT 236221.170722.195921.  Chuyển khoản
17/07/2022 10,000 NGUYEN THI VAN ANH 573906.170722.195622.  
17/07/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 571330.170722.195534.  
17/07/2022 10,000 NGUYEN DUC MANH 566673.170722.19541
7. chuyen khoan
Chuyển khoản
17/07/2022 5,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 9961364471 Bình thường
17/07/2022 20,000 NGUYEN NGOC HAU  338738.170722.195
218.VCB
Chuyển khoản
17/07/2022 10,000 DANG QUANG HUY 214688.170722
.195151.
 
17/07/2022 10,000 PHAM PHUC QUANG 377376.170722.195004.  Chuyển tiền
17/07/2022 100,000 NGUYEN THI TRINH 987140.170722.194809.  Chuyển tiền
17/07/2022 20,000 DO THI KIM NGAN 1027146277 Chuyển tiền
17/07/2022 10,000 NGUYEN THI NGOC TRAM 191941.170722.194422.  ck
17/07/2022 10,000 PHAM XUAN QUANG  957779.170722.193358. Chuyển tiền
17/07/2022 10,000 NGUYEN THANH DUY  808472.170722.192905. Chuyển tiền
17/07/2022 10,000 NGUYEN DUC TUNG 136064.170722.192533.  Chuyển tiền
17/07/2022 20,000 LE THI THUY 052817.170722.1922
46.ZP68NMN
6M9MS 22071
7000371945 
Chuyển tiền
17/07/2022 10,000 TRUONG QUOC HUY 113935.170722.191833. Chuyển khoản
17/07/2022 10,000 Jushi  428333.170722.191341. Chuyển khoản
17/07/2022 20,000 NGUYEN THI DU 774730.170722.19
0934.VCB
Chuyển khoản
17/07/2022 10,000 PHAM NGOC HAI PARTNER.DIRECT_
DEBITS_
VCB.MSE..26472372405.
 
17/07/2022 20,000 SUNG CHIN THANH 546186.170722.1
90546.VCB
Chuyển khoản
17/07/2022 10,000 NGUY THI THANH 0351000872081  Chuyển tiền
17/07/2022 10,000 LE THI MY HUYEN 788794.170722.185428. Chuyển tiền
17/07/2022 20,000 LUONG VAN MUN 835199.170722.1853
55.VCB
Chuyển khoản
17/07/2022 10,000 DINH CONG BAY  470645.170722.184926. Chuyển tiền
17/07/2022 10,000 TRANG DU PHA 318084.170722.184341.  Chuyển khoản
17/07/2022 20,000 PHUNG THI THANH HA  847290.170722.184030. Chuyển tiền
17/07/2022 5,000 TRAN HUU NHAN 780007.170722.1
83948 
Chuyển tiền
17/07/2022 10,000 GIANG MI MUA 1029544373 Chuyển tiền
17/07/2022 10,000 LE THUY DUNG 274809.170722.183207.  nha
17/07/2022 10,000 mai xuan vinh 270840.170722.183106.  
17/07/2022 20,000 PHAM VAN THUONG 415760.170722.183
015.VCB
Chuyển khoản
17/07/2022 20,000  NGUYEN VAN CAP 772809.170722.182730. Chuyển tiền
17/07/2022 20,000 TRAN THI KIM THUY 204465.170722.1
82644.VCB
Chuyển khoản
17/07/2022 20,000 PHAM THI XUAN 112577.170722.182500.  CHUYEN KHOAN QUY VI TRE EM KHUYET TAT VN
17/07/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0321000648922 Trẻ em khuyết tật
17/07/2022 10,000 PHAM TUAN HUY PARTNER.DIRECT_
DEBITS_
VCB.MSE..26470408025.
 
17/07/2022 10,000 TRINH QUOC THAI 238194.170722.182125.  Chuyển khoản
17/07/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 613999.170722.181551. HO TRO
17/07/2022 20,000 LY THI NHUNG 358501.170722.1812
38.VCB
Chuyển khoản
17/07/2022 10,000 NGUYEN THI HANH  199379.170722.181004. Chuyển khoản
17/07/2022 20,000 DO THI DUYEN 180367.170722.180444.  Chuyển khoản
17/07/2022 10,000 NGUYEN VAN HIEN 175007.170722.180323.  
17/07/2022 10,000 VU THANH DO 173368.170722.180259.  Chuyển khoản
17/07/2022 10,000 TRUONG THI NGOC ANH PARTNER.DIRECT_
DEBITS_
VCB.MSE..26469972387.
 
17/07/2022 20,000 PHAM THI CAM HANH 597407.170722.1
75957.VCB
Chuyển khoản
17/07/2022 20,000 VU XUAN TUAN 862011.170722.175640. Chuyển khoản
17/07/2022 10,000 PHAM THI NGOC BICH 753589.170722.175641. Chuyển tiền
17/07/2022 10,000 NGUYEN QUOC KHANH 132866.170722.175230.  
17/07/2022 10,000 NGUYEN NGOC HANG 229416.170722.175247.  Chuyển tiền
17/07/2022 10,000 HU THI THUONG 838679.170722.174951.  Chuyển khoản
17/07/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 868548.170722.174540. Chuyển tiền
17/07/2022 20,000 NGUYEN DUY NHAC  740815.170722.174540
.VCB
Chuyển khoản
17/07/2022 10,000  BUI ANH DEN 749549.170722.174507. Chuyển tiền
17/07/2022 10,000 NGUYEN THI LOI  0651000874437  Chuyển tiền
17/07/2022 10,000 TRAN VAN TUAN  089357.170722.174123. Chuyển khoản
17/07/2022 10,000 BUI Thi Minh PARTNER.DIRECT_
DEBITS_
VCB.MSE..26468955252.
 
17/07/2022 20,000 VO THI DIEM  006433.170722.173
326.VCB;
Chuyển khoản
17/07/2022 10,000 NGUYEN KHAC LOI 044795.170722.172951.  
17/07/2022 10,000 Vo Xuan Vi 028240.170722.172535.  
17/07/2022 10,000 do van cong 428846.170722.172530.  
17/07/2022 50,000 DANG THI THUY 0291000272468 Chuyển tiền
17/07/2022 10,000 NGUYEN DOAN MINH DANH 996714.170722.171713.  
17/07/2022 20,000 KHONG THI VUI 792806.170722.17
1312.VCB
 
17/07/2022 10,000 NGUYEN VAN CHINH  254429.170722.171244. Chuyển tiền
17/07/2022 20,000 NONG QUOC KHANH 706784.170722.170957.  Chuyển khoản
17/07/2022 20,000 HOANG HUU QUY 728993.170722.170926. Chuyển tiền
17/07/2022 10,000 HUYNH THI HONG NHI  0121000668212  
17/07/2022 10,000 do quoc bao 607814.170722.170558.  
17/07/2022 10,000 NGUYEN MAI CUC NGAN 935100.170722.170115.  Chuyển khoản
17/07/2022 10,000 NGUYEN VAN HOANG 664659.170722.165731.  Chuyển khoản
17/07/2022 10,000 LAM KIEU TRAM 721618.170722.165639. Chuyển tiền
17/07/2022 10,000 PHAM VAN TUAN 910406.170722.165449. Chuyển khoản
17/07/2022 10,000 DOAN DUC VAN  882699.170722.164726. Chuyển khoản
17/07/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 580740.170722.164744. Ủng hộ
17/07/2022 10,000 NGO DINH HIEU 882302.170722.164719.  Chuyển khoản
17/07/2022 10,000 MONG DUC HUNG 622608.170722.164408. Chuyển khoản
17/07/2022 20,000 VU THI HA  592357.170722.164354. Chuyển tiền
17/07/2022 10,000 TRAN DUC LUONG 619454.170722.164310.   
17/07/2022 20,000 THO MI DINH  973790.170722.164
253.VCB
Chuyển khoản
17/07/2022 5,000 NGUYEN VAN MANH 340642.170722.164213.  Chuyển tiền
17/07/2022 10,000 QUANG VAN NHO 612592.170722.164057.  Chuyển khoản
17/07/2022 10,000 TRAN THI LAN  610512.170722.164019. Chuyển khoản
17/07/2022 10,000 CA THI THUONG 606489.170722.163929. Chuyển khoản
17/07/2022 10,000 LE THI CAM VAN  845015.170722.163704. Chuyển khoản
17/07/2022 10,000 RIANH BUNH  588083.170722.163344. Chuyển khoản
17/07/2022 50,000 HUYNH THANH TUAN 372446.170722.1632
52.VCB
Chuyển khoản
17/07/2022 10,000 PHAM TUAN BINH 582160.170722.163128.  Chuyển khoản
17/07/2022 20,000 cao trong hoa   Chuyển tiền
17/07/2022 10,000 TRUONG HOANG BIEN 574994.170722.162908.  Chuyển khoản
17/07/2022 10,000 ho tien trung 734327.170722.162424.  
17/07/2022 10,000 LE THANH HUNG 1021341326 Chuyển tiền
17/07/2022 10,000 HO TRONG PHUC 1029570362 Chuyển tiền
17/07/2022 10,000 NGUYEN THUY THANH 526726.170722.161657.  Chuyển tiền
17/07/2022 20,000 DAO VAN LAM 568602.170722.161602.  
17/07/2022 10,000 RO ONG K THIM PARTNER.DIRECT_
EBITS_
VCB.MSE..26466448596.
 
17/07/2022 20,000 NGUYEN NGOC UT 901498.170722.16
0821.VCB
Chuyển khoản
17/07/2022 10,000 LE TRUNG NHAN  0271001074845 Chuyển tiền
17/07/2022 11,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 734198.170722.160533. muoi mot nghin dong
17/07/2022 10,000 LO VAN DUC 733974.170722.160533.  Chuyển tiền
17/07/2022 10,000 NGUYEN KHANH LINH 1025474471 Chuyển tiền
17/07/2022 10,000 HO MANH THONG 723921.170722.160250.  Chuyển khoản
17/07/2022 10,000 NONG THI BICH LIEN 459042.170722.155034.  Chuyển khoản
17/07/2022 10,000 Nguyen Nhan Hao 525661.170722.034520.  
17/07/2022 20,000 NGUYEN THI HONG LE 350070.170722.154230
.VCB
Chuyển khoản
17/07/2022 10,000 TRIEU VAN THUAN 733542.170722.154223.  
17/07/2022 10,000 PHAM MINH TRUONG  PARTNER.DIRECT_
DEBITS
_VCB.MSE..26464
858045.
 
17/07/2022 20,000 phan tran khanh duong 892781.170722.153835.  
17/07/2022 10,000 LE THI NHU QUYNH 417956.170722.153703.  Chuyển khoản
17/07/2022 10,000 DO KIM DUNG HANG 248281.170722.153623.  Chuyển tiền
17/07/2022 10,000 LE HUU VAN 349334.170722.153541.  
17/07/2022 10,000 DUONG LE NGOC ANH PARTNER.DIRECT
_DEBITS_
VCB.MSE..26464873100.
 
17/07/2022 20,000 TRAN HONG NHUNG 977737.170722.153501.  Chuyển tiền
17/07/2022 10,000 NGUYEN TUAN ANH 621339.170722.153302.  Chuyển khoản
17/07/2022 10,000  PHAM THANH THAO 674812.170722.152807.  
17/07/2022 10,000  nguyen duy khanh 857610.170722.151933. Chuyển tiền
17/07/2022 10,000 TRAN DANG HUNG 546663.170722.
151614.
 
17/07/2022 20,000 NGUYEN VAN TUAN 486751.170722.1
51126.VCB
 
17/07/2022 10,000 Le Thi Hien 534814.170722.151121.  
17/07/2022 10,000 TRAN THI KIEU TIEN 0841000038200 Chuyển tiền
17/07/2022 10,000 NGUYEN CHUC LINH 1018622560 Chuyển tiền
17/07/2022 20,000 BAC THI TU PARTNER.DIRECT
_DEBITS_
VCB.MSE..26463675274.
 
17/07/2022 10,000 NGUYEN TUAN PHONG 1029090733 Chuyển tiền
17/07/2022 20,000 NGUYEN THI KHANH LINH 508634.170722.145645.  Chuyển khoản
17/07/2022 10,000 VU HAI DANG 0801000277829  Chuyển tiền
17/07/2022 10,000 HUA DUY CHINH 482363.170722.144722.  Chuyển khoản
17/07/2022 25,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ MBVCB.2234669454.
2001.VCB Rewards.
Trẻ em
17/07/2022 10,000 QUANG VAN TIEN 799000.170722.144713.  Chuyển tiền
17/07/2022 10,000 LO MI PAO  1028498107 Chuyển tiền
17/07/2022 20,000 PHAM THI CHINH  019222.170722.14
4659.VCB
Chuyển khoản
17/07/2022 10,000 TRAN TRUNG TRI 286297.170722.144611.  Chuyển khoản
17/07/2022 10,000 DOAN THI LAN CHINH 284530.170722.144544. Chuyển khoản
17/07/2022 10,000 QUACH THIEN MINH NHAT PARTNER.DIRECT
_DEBITS_
VCB.MSE..26463085503.
 
17/07/2022 10,000 KATOR THI LE 1029805492 Chuyển tiền
17/07/2022 10,000 NGUYEN THI LY  0961000026939  Chuyển tiền
17/07/2022 20,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 541501.170722.1439
01.VCB
ck
17/07/2022 10,000 NGUYEN VAN HOA 457757.170722.143820.  Chuyển khoản
17/07/2022 20,000 BUI VAN TIEN  497537.170722.143
817.VCB
Chuyển khoản
17/07/2022 10,000 NGUYEN THI NGAT 1018464111 Chuyển tiền
17/07/2022 10,000 TRAN THI HUU HANH 376113.170722.143423. Chuyển tiền
17/07/2022 10,000 Mai Phuong Linh 905732.170722.143314.  Chuyển tiền
17/07/2022 10,000 Ha van huynh 436313.170722.143027.  
17/07/2022 10,000 LY THI BE 9975631929 Chuyển tiền
17/07/2022 10,000 NGUYEN THI HUONG 248620.170722.142939.  Chuyển khoản
17/07/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5334881707221
42000000
 
17/07/2022 10,000 MA THI NHUNG 644939.170722.142355. Chuyển tiền
17/07/2022 10,000 NGUYEN DUY ANH 1025048148 Chuyển tiền
17/07/2022 10,000 NGO KHAC HUY 408937.170722.142010.  Chuyển khoản
17/07/2022 20,000 LUONG THI HOAI 683255.170722.141723. Chuyển tiền
17/07/2022 20,000 NGUYEN VAN TUNG 148210.170722.141339.  Chuyển tiền
17/07/2022 20,000 TRAN THI KIM LINH PARTNER.DIRECT_
DEBITS
_VCB.MSE..26462279538.
 
17/07/2022 5,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 731382.170722.140246. Quỹ từ thiện
17/07/2022 10,000 HO THI VAN PARTNER.DIRECT
_DEBITS_
VCB.MSE..26461536708.
 
17/07/2022 50,000 Tran Thi bich phuong 712259.170722.
135822. 
ck
17/07/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 354364.170722.135757.  
17/07/2022 10,000 DOAN BINH DINH 519783.170722.135044.  
17/07/2022 20,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 630901.170722.135020. tien nhiem vu 2
17/07/2022 10,000 QUANG VAN HOANG PHI PARTNER.DIRECT
_DEBITS_
VCB.MSE..26461225792.
 
17/07/2022 10,000 NGUYEN THUY DUONG 157449.170722.134636.  Chuyển khoản
17/07/2022 10,000 NGUYEN HOANG AN  319427.170722.134407. Chuyển khoản
17/07/2022 5,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 313103.170722.134128.  
17/07/2022 10,000 NGUYEN THI NGOC PARTNER.DIRECT_
DEBITS_
VCB.MSE..26460767436.
 
17/07/2022 20,000 TANG KHA MI 0251002750267  Chuyển tiền
17/07/2022 10,000 CAO DUC TAN  1023446641 Chuyển tiền
17/07/2022 10,000 TU BAO AN 135280.170722.133608.  Chuyển khoản
17/07/2022 10,000 TRUONG PHU TOT  624664.170722.133552. Chuyển tiền
17/07/2022 10,000 DO THI LEN  437192.170722.133358. Chuyển tiền
17/07/2022 10,000 LE VAN CHINH 949918.170722.133322.  Chuyển tiền
17/07/2022 10,000 HUYNH BAO HOAN 197233.170722.132635.  Chuyển khoản
17/07/2022 10,000 HOANG TRUNG HIEU 1015370118  
17/07/2022 10,000 LE ANH TUAN 0881000443547 Chuyển tiền
17/07/2022 10,000 PHAM THI XUAN HOA 1019972105 Chuyển tiền
17/07/2022 10,000 TANG BAO NGOC 370649.170722.132445.  
17/07/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 667984.170722.131654. Chuyển tiền
17/07/2022 10,000 LE THI MY LE  472469.170722.131611. Chuyển tiền
17/07/2022 20,000 TRINH VAN HIEN 663379.170722.131340. Chuyển tiền
17/07/2022 5,000 NGUYEN HOANG KHANG  9793461512 Chuyển tiền
17/07/2022 10,000 PHAM DUC ANH 084161.170722.131135.  Chuyển khoản
17/07/2022 10,000 DINH VANTAM 508205.170722.131045.  
17/07/2022 10,000 DUONG VAN HOAT 784894.170722.130930.  Chuyển tiền
17/07/2022 10,000 HA VAN QUAN 1029828231 Chuyển tiền
17/07/2022 10,000 DOAN THI BAO NGUYEN  PARTNER.DIRECT_
DEBITS
_VCB.MSE..26459538078.
 
17/07/2022 10,000 NGUYEN VAN TUAN 770656.170722.130245.  Chuyển tiền
17/07/2022 10,000 TRAN ANH DUC 057043.170722.125905.  Chuyển khoản
17/07/2022 20,000 NONG THI NGUYEN  189616.170722.12
5309.VCB
Chuyển khoản
17/07/2022 10,000 Nguyen thi bich chi 111348.170722.125224.  
17/07/2022 10,000 NGUYEN DUY HONG HAN PARTNER.DIRECT
_DEBITS_
VCB.MSE..26459481869.
 
17/07/2022 20,000 NGUYEN THI THU HUONG 0801000232630 Chuyển tiền
17/07/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 622393.170722.124541. Chuyển tiền
17/07/2022 10,000 HOANG MINH NHAT  177518.170722.124515. Chuyển khoản
17/07/2022 10,000 tran van nguyen 619370.170722.124350.  
17/07/2022 10,000 NGUYEN PHUOC SANG PARTNER.DIRECT
_DEBITS_
VCB.MSE..26458857795.
 
17/07/2022 10,000 NGUYEN THI NGA  0351000976926  Chuyển tiền
17/07/2022 10,000 Phung Thi Thanh Ha 775863.170722.124131. Chuyển tiền
17/07/2022 10,000 TRAN THI MINH 0481000741879  Chuyển tiền
17/07/2022 20,000 NGO THI THU THUY 144231.170722.123238.  Chuyển khoản
17/07/2022 10,000 MA QUANG LAM 992374.170722.123131.  Chuyển khoản
17/07/2022 10,000 DOAN MINH THU 988341.170722.122958.  Chuyển khoản
17/07/2022 10,000 LUONG THANH NAM 979947.170722.122638.  Chuyển khoản
17/07/2022 10,000 LE DUY QUANG 119277.170722.122329. Chuyển khoản
17/07/2022 10,000 BUI VAN TIEP 119148.170722.122326.  Chuyển khoản
17/07/2022 10,000 Nguyen van tai 1025935402 Khuyết tật
17/07/2022 20,000 PHUNG THI SIM 320223.170722.121600.  Chuyển tiền
17/07/2022 10,000 DONG THANH DUC 097828.170722.121537.  Chuyển khoản
17/07/2022 10,000 DINH DUC AN 092395.170722.121345.  Chuyển khoản
17/07/2022 10,000 NGUYEN HUU NHAN  PARTNER.DIRECT_
DEBITS_
VCB.MSE..26458168432.
 
17/07/2022 10,000 NGUYEN THANH DUC  535006.170722.120225. Chuyển tiền
17/07/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 486336.170722.120056. Ủng hộ trẻ em khuyết tật
17/07/2022 20,000 NGUYEN TIEN MUOI 939000.170722.115859
.VCB
Chuyển khoản
17/07/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 518549.170722.115705. Từ thiện
17/07/2022 388,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ MBVCB.2234240468.20
01.VCB Rewards.
Bất kỳ
17/07/2022 10,000 QUANG THI DIEN 028932.170722.115229.  Chuyển khoản
17/07/2022 10,000 TRAN KIM DUC  021307.170722.114957. Chuyển khoản
17/07/2022 10,000 BUI THE HUU 882498.170722.114940.  Chuyển khoản
17/07/2022 10,000 NGUYEN QUANG THONG 017237.170722.114835.  
17/07/2022 10,000 PHAN A KHE 011275.170722.114640. Chuyển khoản
17/07/2022 10,000 LE VAN HUONG 561566.170722.114204.  Chuyển tiền
17/07/2022 100,000 LAU THI THUY  0551000323002 Chuyển tiền
17/07/2022 20,000 PHAN THI THU THUY  636698.170722.1
13716.VCB
Chuyển khoản
17/07/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 459759.170722.113357. ck từ thiện
17/07/2022 10,000 Mai Thi Hang 561239.170722.113247.  
17/07/2022 5,000 DUONG TRONG TUONG 929862.170722.112729.  Chuyển tiền
17/07/2022 10,000 KHONG THI NGOAN 1015496220 Chuyển tiền
17/07/2022 10,000 TRUONG NGOC CUONG  0621003772888  Chuyển tiền
17/07/2022 10,000 TRAN NGOC THUA 942083.170722.112459. Chuyển khoản
17/07/2022 10,000 HUYNH KHAC NHAT  PARTNER.DIRECT_
DEBITS
_VCB.MSE..26455996373.
 
17/07/2022 10,000 LE HUU CHUNG 926467.170722.112013.  Chuyển khoản
17/07/2022 10,000 DO THI HUYEN THUY 803304.170722.111956. Chuyển khoản
17/07/2022 10,000 PHAN THI HAU 799306.170722.111821.  Chuyển khoản
17/07/2022 20,000 HA TANG NGO  507361.170722.11
1827.VCB
Chuyển khoản
17/07/2022 10,000 NGUYEN CHI QUOC CUONG 798532.170722.111801. Chuyển khoản
17/07/2022 10,000 NGUYEN VAN KIEN PARTNER.DIRECT_
DEBITS_
VCB.MSE..26456112550.
 
17/07/2022 10,000 TRAN THAO NGUYEN 906223.170722.111420.  Chuyển khoản
17/07/2022 5,000 VUONG THI ANH 791899.170722.111423.  Chuyển tiền
17/07/2022 10,000 TRAN MINH PHAT PARTNER.DIRECT_
DEBITS
_VCB.MSE..26455932156.
Chuyển tiền từ thiện
17/07/2022 10,000 Tran Trung Dung 661396.170722.111229. Chuyển tiền
17/07/2022 10,000 LUU VAN MAO 400081.170722.111122.  Chuyển tiền
17/07/2022 300,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0871004208648 Tre mo coi
17/07/2022 5,000 LUONG TIEN DUNG 9983167928 Chuyển tiền
17/07/2022 10,000 VI VAN THU 754150.170722.110218.  Chuyển khoản
17/07/2022 10,000 HA VAN HIEU  752520.170722.110143. Chuyển khoản
17/07/2022 10,000 GIANG NGOC QUY 851844.170722.104950.  Chuyen tien chuc cac em suc khoe nhe
17/07/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ PARTNER.DIRECT
_DEBITS
_VCB.MSE..26454812548.
tu thien tre em khuyet tat
17/07/2022 1,000 NGUYEN DUC LINH 1023182319 Chuyển tiền
17/07/2022 10,000 LE QUANG TRI 183370.170722.102513.  CHUYEN KHOAN QUY VI TRE EM KHUYET TAT VN
17/07/2022 20,000 TRAN HONG NHUNG 596354.170722.101853.  Chuyển tiền
17/07/2022 10,000 BUI VAN THANH 275373.170722.101843.  Chuyển tiền
17/07/2022 10,000 NGUYEN VAN QUYEN  1013355462 Chuyển tiền
17/07/2022 10,000 PHAM VAN MANH 1012725939  
17/07/2022 10,000 DUONG VAN HOANG 568671.170722.093345.  Chuyển khoản
17/07/2022 10,000 TRAN THI NHUNG 531611.170722.092145.  Chuyển khoản
17/07/2022 50,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ  0801000200074 Tất cả
17/07/2022 20,000 Nguyen manh hung 202026.170722.0
73642.VCB
 
17/07/2022 20,000 LE HOANG DIEU 0301000431490 Chuyển tiền
17/07/2022 30,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 1017066505 Ủng hộ các em
17/07/2022 100,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0071001527513 Chuc cac em manh khoe
18/07/2022 10,000 TONG GIANG BINH  164609.180722.222417. Chuyển tiền
18/07/2022 20,000 DAO NGUYEN THAO PARTNER.DIRECT_
DEBITS_
VCB.MSE..26517892580.
 
18/07/2022 10,000 HO HOANG LONG PARTNER.DIRECT_
DEBITS_
VCB.MSE..26516744975.
 
18/07/2022 200,000 Quy Ha Giap Nhi  117224.180722.213116. Ủng hộ Quỹ vì trẻ em khuyết tật
18/07/2022 200,000 PHUNG THI THUY GIANG PARTNER.DIRECT
_DEBITS_
VCB.MSE..26516213544.
Chuyển tiền
18/07/2022 5,000 NGUYEN THANH THAO 931718.180722.212549.  Chuyển tiền
18/07/2022 20,000 NGUYEN THI HONG TUOI 811762.180722.212006.  Chuyển tiền
18/07/2022 20,000 Do thi hoang oanh 477623.180722.211921.  
18/07/2022 5,000 LY QUE CHAU  844571.180722.211824. Chuyển tiền
18/07/2022 10,000 Luong Ngoc Dinh 157739.180722.211124.  
18/07/2022 10,000 BUI THI KIEU DIEM 348020.180722.210707.  Chuyển khoản
18/07/2022 20,000 Nguyen van cuong 066337.180722.210530
.ZP68NNL0FG1G
220718000429866
ck 
18/07/2022 20,000 NGUYEN QUANG HUY 008882.180722.2
10328.VCB
Chuyển khoản
18/07/2022 10,000 THAI KHAC HIEU 534372.180722.210130.  Chuyển tiền
18/07/2022 10,000 THAO A DENH  314577.180722.205745. Chuyển khoản
18/07/2022 5,000 TRAN THI THU HA  761294.180722.205544. Chuyển tiền
18/07/2022 5,000 MAC THI ANH 297731.180722.205534. Chuyển tiền
18/07/2022 10,000 BUI THI THOAN 0011004366418 Chuyển tiền
18/07/2022 10,000 TRAN THI THUY NGUYEN  0631000454713 Chuyển tiền
18/07/2022 10,000 LE DUY HA 757418.180722.205338.  Chuyển tiền
18/07/2022 5,000 CHAU THI HONG  0151000575234  Chuyển tiền
18/07/2022 10,000 PHAM KHAC TUAN 258440.180722.204257.  Chuyển khoản
18/07/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 733209.180722.204247. So xa mo
18/07/2022 10,000 LE NGUYEN KHOA NAM 831444.180722.204134.  Chuyển khoản
18/07/2022 10,000 GIA MI SO 090669.180722.203720.  Chuyển tiền
18/07/2022 10,000 HOANG TUAN ANH 0081001211308  Chuyển tiền
18/07/2022 20,000 TRAN THI CAM HONG 803188.180722.203254.  Chuyển khoản
18/07/2022 10,000 VO HOANG NAM 710010.180722.203212.  
18/07/2022 100,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0591000409402 Giấu tên
18/07/2022 10,000 PHAM HUNG THAI 438259.180722.202953.  
18/07/2022 10,000 PHAM VAN SONG  697149.180722.202636. Chuyển tiền
18/07/2022 10,000 Nguyen Thi Hoa 613233.180722.202047.  
18/07/2022 10,000 LE NHAT LINH 9336391505 Chuyển tiền
18/07/2022 10,000 NGUYEN THI NGOC LAN  742184.180722.201524. Chuyển khoản
18/07/2022 10,000 TRAN VAN NGUYEN  PARTNER.DIRECT
_DEBITS_
VCB.MSE..26513497981.
 
18/07/2022 10,000 PHUNG THI THANH HA 663798.180722.201237.  Chuyển tiền
18/07/2022 10,000 Le Huu Nguyen PARTNER.DIRECT_DEBITS_
VCB.MSE..26513545189.
 
18/07/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 125024.180722.200901. minh ung ho
18/07/2022 100,000 TRAN CHAU THANH MBVCB.2239574408.
chuyen
tien ung ho quy tre e
m khuyet
 tat .CT tu 1024119181
TRAN CHAU THANH
 toi0011003814022 QUY
VI TRE EM KHUYET
TAT VN
Chuyển tiền ủng hộ quỹ trẻ em khuyết tật
18/07/2022 10,000 LE THANH AN 1020646009 Ủng hộ trẻ em khuyết tật
18/07/2022 10,000 LE THI THUY DUNG 071599.180722.200027.  Chuyển tiền
18/07/2022 10,000 BUI QUOC NHAT 0651000818294 Chuyển tiền
18/07/2022 10,000 PHAM HUY HUNG 655140.180722.195042.  Chuyển khoản
18/07/2022 50,000 Nguyen thi ngoc diep 170097.180722.194813.  
18/07/2022 20,000 HA THI LE QUYEN 483458.180722.1
94803.VCB
Chuyển khoản
18/07/2022 10,000 DINH THI HOANG THI 021374.180722.194158.  Chuyển khoản
18/07/2022 10,000 NGUYEN THANH BINH 110457.180722
.194027.
 
18/07/2022 10,000 DOAN MINH AU  1027017102 Chuyển tiền
18/07/2022 20,000 HUYNH TU NHU 993371.180722.193449.  Chuyển khoản
18/07/2022 10,000 LUONG THI TUYET LAN 979453.180722.193125.  Chuyển khoản
18/07/2022 20,000 HOANG TAN TOAN 506146.180722.1931
46.VCB
Chuyển khoản
18/07/2022 5,000 NGUYEN THI LE QUYEN 571156.180722.193010.  Chuyển tiền
18/07/2022 10,000 BUI QUANG TRUNG 585787.180722.193012.  
18/07/2022 5,000 PHAM THI MY MONG 560612.180722.192527.  Chuyển tiền
18/07/2022 10,000 LE VAN LAM PARTNER.DIRECT_
DEBITS_
VCB.MSE..26511657426.
 
18/07/2022 10,000 VO NGOC NHU  933845.180722.191939. Chuyển khoản
18/07/2022 5,000 GIA TRUONG NAM 1013511836 Chuyển tiền
18/07/2022 10,000 NGUYEN VAN TRUONG DUY 570134.180722.191727.  Chuyển tiền
18/07/2022 10,000 BUI VAN PHUONG 866531.180722.191359.  Chuyển tiền
18/07/2022 20,000 TRIEU THI LAI  424210.180722.191
344.VCB
Chuyển khoản
18/07/2022 10,000 VO KHANH VY  1020856282 Chuyển tiền
18/07/2022 20,000 TRANG THUY TUONG TRINH 762274.180722.191057. Chuyển tiền
18/07/2022 10,000 TRAN THANH TIEN  892385.180722.190919. Chuyển khoản
18/07/2022 20,000 LO THI THIM 388391.180722.190922. Chuyển tiền
18/07/2022 20,000 NGUYEN VAN THANG 510135.180722.190832.  Chuyển khoản
18/07/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 846059.180722.185808. QUY VI TRE EM KHUYET TAT VN
18/07/2022 10,000 LO VAN DINH 406183.180722.184518.  Chuyển tiền
18/07/2022 20,000 LO VAN BUN  PARTNER.DIRECT
_DEBITS
_VCB.MSE..26510
409766.
 
18/07/2022 10,000 Ngo Thanh Nam 100353.180722.183807.  
18/07/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 868652.180722.183413. Chuyển tiền từ thiện
18/07/2022 10,000 TRAN LUONG BANG 866422.180722.183241.  Chuyển tiền
18/07/2022 10,000 HA DINH TRUONG 1017358047 Chuyển tiền
18/07/2022 10,000 VANG VAN DINH 486114.180722.182756.  
18/07/2022 10,000 NGUYEN KHANH TRUNG 344560.180722.182445. Chuyển khoản
18/07/2022 10,000 DIEU QUY DONG 860611.180722.182335.  Chuyển tiền
18/07/2022 5,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 698641.180722.182305.  
18/07/2022 5,000 NGUYEN THI NGOC SON  852143.180722.181932. Chuyển tiền
18/07/2022 10,000 BUI PHUNG LE LUONG 678444.180722.181748. Chuyển khoản
18/07/2022 1 nguyen vinh hai 524878.180722.181748.  
18/07/2022 10,000 NGUYEN THI HONG DUYEN 844874.180722.181706.  Chuyển tiền
18/07/2022 10,000 ky anh 841781.180722.181649.  
18/07/2022 20,000 THEN VAN CHIU 906731.180722.181
506.VCB
 
18/07/2022 10,000 TRAN DUC TAI  PARTNER.DIREC
T_DEBITS_
VCB.MSE..26509044149.
 
18/07/2022 20,000 NGUYEN VAN THUAN 511178.180722.1
80831.VCB
Chuyển khoản
18/07/2022 10,000 BUI DUY DUONG 608450.180722.180819.  
18/07/2022 10,000 VO DO DI KHANG  267993.180722.180311. Chuyển khoản
18/07/2022 20,000 Dau The ky 968026.180722.1759
28.VCB
 
18/07/2022 10,000 BUI TIEN CUU 251776.180722.175856.  
18/07/2022 1,000 DO TRUNG PHU 0331000474704  Chuyển tiền
18/07/2022 10,000 DO MINH THU 592646.180722.175737.  Chuyển khoản
18/07/2022 1,000 DO TRUNG PHU 0331000474704  Chuyển tiền
18/07/2022 1,000 DO TRUNG PHU 0331000474704  Chuyển tiền
18/07/2022 20,000 VU THI THUY 791676.180722.1756
31.VCB
Chuyển khoản
18/07/2022 1,000 DO TRUNG PHU   0331000474704  Chuyển tiền
18/07/2022 10,000 y hoe 577846.180722.175416.  
18/07/2022 50,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ  0081001147443 Ủng hộ trẻ em khuyết tật
18/07/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 046341.180722.175106. Ủng hộ
18/07/2022 10,000 BUI VAN PHUONG 212065.180722.174849.  Chuyển khoản
18/07/2022 20,000 DANG THE CONG 121335.180722.174
521.VCB
Chuyển khoản
18/07/2022 10,000 ngo thi thuy PARTNER.DIRECT_
DEBITS_
VCB.MSE..26507794317.
 
18/07/2022 20,000 NGUYEN TRUONG AN  441553.180722.173
401.VCB
Chuyển khoản
18/07/2022 10,000 BUI VAN TUONG  469220.180722.173045. Chuyển khoản
18/07/2022 10,000 HUYNH ANH KHOA PARTNER.DIREC
T_DEBITS_
VCB.MSE..26507681346.
 
18/07/2022 20,000 HOANG THI HOAI 443549.180722.172531.  Chuyển khoản
18/07/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 703292.180722.172351. Chuyển tiền
18/07/2022 1,000 TRAN KHANH TRUC  980071.180722.172225. transfer
18/07/2022 10,000 LUONG VAN THAO 158181.180722.171958. Chuyển tiền
18/07/2022 20,000 MAI THI HONG THAO 689166.180722.171904.  Chuyển tiền
18/07/2022 20,000 VO THI XUAN TRUONG 508008.180722.1
71828.VCB
Chuyển khoản
18/07/2022 10,000 TRAN PHAM PHUONG DIEU 1014077812 Chuyển tiền
18/07/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 387149.180722.171338. Ủng hộ
18/07/2022 5,000 TRAN HOANG TRUNG TIN  311048.180722.171213. Chuyển tiền
18/07/2022 1,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ IBVCB.223885
4690.15.
 
18/07/2022 20,000 TRAN QUOC SU  0111000335768  
18/07/2022 10,000 HUYNH HIEU NHAN 503481.180722.170234.  Chuyển tiền
18/07/2022 10,000 TRAN HUYNH THUY LINH PARTNER.DIREC
T_DEBITS_
VCB.MSE..26506137794.
 
18/07/2022 10,000 TRAN THI HOA 294659.180722.165413.  Chuyển khoản
18/07/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 898476.180722.165407. Trẻ em khuyết tật
18/07/2022 20,000 TRAN THAI QUYEN 284217.180722.165203. Chuyển khoản
18/07/2022 10,000 TRAN TIEN NGOC  0701000457098 Chuyển tiền
18/07/2022 20,000 KIM SI TY  587717.180722.
164627.VCB
Chuyển khoản
18/07/2022 10,000 DUONG QUOC TRUYEN 578933.180722.164128.  Chuyển tiền
18/07/2022 10,000 LE VAN THON 211081.180722.163657. Chuyển khoản
18/07/2022 10,000 Lu Tuan Anh 1021489737  
18/07/2022 10,000 NGUYEN VAN HUNG 900555.180722.163136.  Chuyển khoản
18/07/2022 5,000 PHAM THI THUY TRANG 907667.180722.163004.  Chuyển tiền
18/07/2022 500,000 NGUYEN THI THAO  0341007031501  Chuyển tiền
18/07/2022 10,000 DANG DUC GIANG 174304.180722.162907.  Chuyển khoản
18/07/2022 10,000 LUU THI NGOC DIEM 164642.180722.162659.  Chuyển khoản
18/07/2022 10,000 DAO THI LAN ANH PARTNER.DIREC
T_DEBITS_
VCB.MSE..26505263616.
 
18/07/2022 10,000 CAO VAN PHUC  PARTNER.DIRECT_
DEBITS_
VCB.MSE..26505262791.
 
18/07/2022 10,000 BUI TUNG LAM 942307.180722.162338.  
18/07/2022 10,000 NGUYEN DUC THANH 147047.180722.162304.  Chuyển khoản
18/07/2022 20,000 VUONG THI MAI  865136.180722.16
2321
Chuyển khoản
18/07/2022 10,000 DO KHANH HIEP 137081.180722.162057.  Quyên góp
18/07/2022 10,000 VU NGOC LINH 841520.180722.161735.  Chuyển khoản
18/07/2022 10,000 DINH VAN LIEM PARTNER.DIRECT
_DEBITS_
VCB.MSE..26504654700.
 
18/07/2022 10,000 TU VAN NAM 9977396031  
18/07/2022 10,000 HOANG THI THAM 820338.180722.161214.  Chuyển khoản
18/07/2022 10,000 Nguyen Van tai 068420.180722.160616.  
18/07/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 266793.180722.160551. Chuyển tiền
18/07/2022 20,000 TRAN THI TRANG 788796.180722.160538. Chuyển tiền
18/07/2022 20,000 NGUYEN THI HONG 0591000221528 Chuyển tiền
18/07/2022 10,000 NGUYEN VAN HIEU  790630.180722.160438. Chuyển khoản
18/07/2022 10,000 NGUYEN THI THANH HUYEN 774822.180722.160028.  Chuyển khoản
18/07/2022 10,000 HANG A THANH 139223.180722.155825.  
18/07/2022 10,000 LE TUAN KHANH PARTNER.DIRECT
_DEBITS_
VCB.MSE..26503776624.
 
18/07/2022 5,000 NGUYEN KIM TUYEN 883866.180722.155455. Chuyển tiền
18/07/2022 10,000 NGUYEN THI NGOC LINH 753729.180722.155445.  Chuyển khoản
18/07/2022 10,000 PHAN VAN HUNG 286218.180722.155132.  Chuyển tiền
18/07/2022 1,000 NGUYEN THANH LAM 1027485875 Chuyển tiền
18/07/2022 20,000 nguyen thi luu 868897.180722.154953.  
18/07/2022 10,000 VU THI TAM DOAN 720404.180722.154611.  Chuyển khoản
18/07/2022 20,000 PHUONG VAN SU 767099.180722.154
247.VCB
Chuyển khoản
18/07/2022 10,000 NGUYEN XUAN TUAN ANH 470258.180722.153939.  
18/07/2022 10,000 HUYNH VAN THANH 941029.180722.153708.  chuyen khoan lam nv
18/07/2022 20,000 TRIEU VAN THUAN 516933.180722.153725.  
18/07/2022 1,000 NGUYEN THANH LAM 1027485875 Chuyển tiền
18/07/2022 10,000 CA THI PARTNER.DIRECT
_DEBITS_
VCB.MSE..26502977325.
 
18/07/2022 10,000 Nguyen minh duy 920959.180722.153218.  
18/07/2022 10,000 BUI QUOC QUAN  667126.180722.153231. Chuyển khoản
18/07/2022 1,000 NGUYEN VAN PHUC 397882.180722.153210.  TRANSFER QUY VI TRE EM KHUYET TAT VN
18/07/2022 10,000 DINH NHU TAI 654779.180722.152843.  Chuyển khoản
18/07/2022 5,000 NGUYEN THI MY NGOC  1018910111 Chuyển tiền
18/07/2022 10,000 Huynh Quoc Khanh 137596.180722.152657. CONG TY KHANG LONG 
18/07/2022 10,000 NONG THI PHUONG LAN  891675.180722.152516. Chuyển khoản
18/07/2022 10,000 DO VAN NAM 894834.180722.152527. Chuyển tiền
18/07/2022 10,000 NGUYEN TRAN PHUONG MAI  240149.180722.152509. Chuyển tiền
18/07/2022 10,000 TRIEU THI LINH 633155.180722.152243.  Chuyển khoản
18/07/2022 1,000 TRAN KHANH TRUC 883008.180722.152205.  transfer
18/07/2022 10,000 DANG BA DUONG 179232.180722.152027.  
18/07/2022 10,000 VO THI KIEU 617661.180722.151830.  Chuyển khoản
18/07/2022 10,000 HA MINH QUAN 781184.180722.151814.  Chuyển tiền
18/07/2022 10,000 TRAN VAN NAM  615550.180722.151757. Chuyển khoản
18/07/2022 5,000 NGUYEN VAN LINH 779341.180722.151746.  Chuyển tiền
18/07/2022 10,000 TRAN THI TAY 769164.180722.151405.  Chuyển tiền
18/07/2022 10,000 NGUYEN THI DIEM QUYNH 575841.180722.150646.  Chuyển khoản
18/07/2022 10,100 PHAM THI NGOC MINH PARTNER.DIRECT
DEBITS_
VCB.MSE..26502132670.
 
18/07/2022 10,000 VO TRONG HIEP 788574.180722.150012.  
18/07/2022 20,000 Y LACH 172620.180722.145
932.VCB
Chuyển khoản
18/07/2022 10,000 DO THI HONG PHUONG 546925.180722.145823.  Chuyển khoản
18/07/2022 10,000 TRUONG THANH TUNG SHGD:10047155.DD
:220718.
Tung chuyen
18/07/2022 10,000 TRUONG HOANG HA 1029850235 Chuyển tiền quỹ vì trẻ em khuyết tật VN
18/07/2022 10,000 PHAM THI THU HUONG  0961000026940  Chuyển tiền
18/07/2022 20,000 NGUYEN HUU THIEN 895631.180722.1
45455.VCB
Chuyển khoản
18/07/2022 10,000 VO THI NGOC HUE PARTNER.DIRECT_
DEBITS
_VCB.MSE..26501809280.
Chuyển tiền
18/07/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 688599.180722.144335. chuc cac em luon vui ve
18/07/2022 1,000 TRAN KHANH TRUC 855346.180722.144353.  transfer
18/07/2022 10,000 MAI THI TRANG  491012.180722.144127. Chuyển khoản
18/07/2022 10,000 LUU QUANG VU 0081001141237  Chuyển tiền
18/07/2022 10,000 LUC VAN THANG 466353.180722.143337.  Chuyển khoản
18/07/2022 10,000 NGUYEN THI LINH 352749.180722.143144.  Chuyển tiền
18/07/2022 5,000 NGUYEN VAN VU  784434.180722.143101. Chuyển tiền
18/07/2022 10,000 NGUYEN HONG HIEP  1027529383 Chuyển tiền
18/07/2022 1,000 TRAN KHANH TRUC 844755.180722.142625.  transfer
18/07/2022 20,000 TRAN NGOC LOI 778876.180722.142559.  Chuyển tiền quỹ vì trẻ em khuyết tật
18/07/2022 10,000 Nguyen Van Phuong 201223.180722.142520. Chuyển tiền
18/07/2022 10,000 PHAM NHU QUYNH 436743.180722.142349. Chuyển khoản
18/07/2022 20,000 NGUYEN THI THANH HUYEN 1014269071 Chuyển tiền
18/07/2022 10,000 PHAM VAN NGOC 413869.180722.141602.  Chuyển khoản
18/07/2022 10,000 LU XUAN DIEP PARTNER.DIRECT
_DEBITS_
VCB.MSE..26500451913.
 
18/07/2022 20,000 BUI THANH KHIEM 308493.180722.14
1148.VCB
Chuyển khoản
18/07/2022 10,000 VU THI SON 0351000827456 Chuyển tiền
18/07/2022 5,000 TRINH THI THU TRANG 608650.180722.140913.  Chuyển tiền
18/07/2022 10,000 NGUYEN THI PHA 893088.180722.140652.  
18/07/2022 10,000 QUACH THI HAO  0691000409953  Chuyển tiền
18/07/2022 10,000 DO HOANG KHANH 584380.180722.140408.  Chuyển khoản
18/07/2022 5,000 PHAM TRUNG THANH 1020902539 Chuyển tiền
18/07/2022 5,000 BUI THI KHANH LY 9971261348 Chuyển tiền
18/07/2022 10,000 NIM CHI KIEM 688224.180722.135124.  Chuyển tiền
18/07/2022 10,000 VO MINH LUAN  0321000672916 Chuyển tiền
18/07/2022 10,000 CAO THI PHUONG HA  1017338666 Chuyển tiền
18/07/2022 10,000 MAI THI HUYEN 335103.180722.134655. Chuyển khoản
18/07/2022 20,000 NGUYEN HOANG THANH VAN  1027958536 Chuyển tiền
18/07/2022 10,000 TRAN VAN TOI PARTNER.DIRECT_
DEBITS_
VCB.MSE..26499176905.
 
18/07/2022 10,000 NGUYEN QUOC DAT  271367.180722.134009. Chuyển tiền
18/07/2022 10,000 DO TUAN ANH  170866.180722.133544. Chuyển tiền
18/07/2022 5,000 NGUYEN THI QUE ANH  990671.180722.133526. Chuyển tiền
18/07/2022 10,000 XEN SEO VIET 495315.180722.133511.  Chuyển khoản
18/07/2022 10,000 NGUYEN HOANG HUAN  0741000667946   
18/07/2022 1,000 TRAN KHANH TRUC 815675.180722.133307.  transfer
18/07/2022 10,000 DINH QUANG HUY 0061001158393 Chuyển tiền từ thiện
18/07/2022 10,000 NGO MINH TIEP  298053.180722.133259. Chuyển khoản
18/07/2022 10,000 LE THI DIEU  485073.180722.133136. Chuyển khoản
18/07/2022 10,000 DAU TA HAI  0201000719188 Chuyển tiền
18/07/2022 10,000 PHUNG THI THANH HUYEN SHGD:10044315.
DD:220718.
Phung Huyen chuyen
18/07/2022 10,000 LE THI TU SUONG 280789.180722.132524.  
18/07/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 267995.180722.132002. Ủng hộ
18/07/2022 20,000 nguyen thi my hanh PARTNER.DIRECT_
DEBITS_
VCB.MSE..26498573014.
 
18/07/2022 10,000 TRAN THI MY LE 444004.180722.131628.  Chuyển khoản
18/07/2022 10,000 NGUYEN HIEU LINH PARTNER.DIRECT
_DEBITS_
VCB.MSE..26498869399.
 
18/07/2022 10,000 LE HOANG PHAM   0321000635101  Chuyển tiền
18/07/2022 5,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 433988.180722.131300.  
18/07/2022 1,000 TRAN KHANH TRUC 805817.180722.131050.  transfer
18/07/2022 10,000 My Duyen PARTNER.DIRECT_
DEBITS_
VCB.MSE..26498441816.
 
18/07/2022 10,000 TRAN NHAT ANH 420413.180722.130804. Chuyển khoản
18/07/2022 10,000 LY THI TUYET  1021324785 Chuyển tiền
18/07/2022 10,000 CHAU HONG THAM  781542.180722.130317. Chuyển tiền
18/07/2022 10,000 TRINH THI CHINH 166257.180722.125943.  
18/07/2022 10,000 CHU THI YEN 924215.180722.125551.  Chuyển tiền
18/07/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 382438.180722.125415. Nhiem vu
18/07/2022 1,000 TRAN KHANH TRUC 798409.180722.125419.  transfer
18/07/2022 10,000 .NGUYEN VAN THANH 0181001699025  
18/07/2022 10,000 TRIEU MI QUAI  1016785093 Chuyển tiền
18/07/2022 20,000 LY VAN DAO 058653.180722.1244
18.VCB
Chuyển khoản
18/07/2022 20,000 LU THI VIEN 996891.180722.1
24316.VCB
Chuyển khoản cho quỹ vì trẻ em khuyết tật
18/07/2022 10,000 TRUONG NGOC SON 178604.180722.124312.  Chuyển khoản
18/07/2022 20,000 TRAN NGHI QUAN 028571.180722.124
240.ZP68NNL03JME
 220718000201359  
ck
18/07/2022 10,000 LY HOANG PHUONG  177313.180722
.123413.
Chuyển tiền
18/07/2022 10,000 NGUYEN DUONG TUNG 145090.180722.1
23101.
Chuyển khoản
18/07/2022 5,000 NGUYEN THI DA MY  569678.180722.123057. Chuyển tiền
18/07/2022 10,000 LE HONG DUONG 311588.180722.123014.  Chuyển khoản
18/07/2022 10,000 le minh cao 310404.180722.122952.  
18/07/2022 1,000 TRAN KHANH TRUC 786338.180722.122937.  transfer
18/07/2022 10,000 NGUYEN DUC VIET 138171.180722.122806.  Chuyển khoản
18/07/2022 10,000 HOANG LUAN VINH PARTNER.DIRECT
EBITS_
VCB.MSE..26496895054.
 
18/07/2022 5,000 NGUYEN THAI HOC 870883.180722.122658.  Chuyển tiền
18/07/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 298959.180722.122625.  
18/07/2022 12,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 1019377935 k tiet lo
18/07/2022 10,000 DU VAN THEM 134805.180722.122342. Chuyển tiền
18/07/2022 10,000 TRAN THI NHUNG 123584.180722.122319.  Chuyển khoản
18/07/2022 10,000 TRAN MINH TAI 123040.180722.122328.  
18/07/2022 10,000 TRUONG THI QUYNH NHI 9961396217  
18/07/2022 10,000 nguyen cong tuong 275277.180722.121900.  
18/07/2022 10,000 NGUYEN THI THUONG 253295.180722.121245.  Chuyển khoản
18/07/2022 10,000 NGUYEN THI NGOC NGAN 1012956768 Chuyển tiền
18/07/2022 20,000 NGO MINH CHIEN 0511000455230   
18/07/2022 10,000 LE VAN TAN  242548.180722.120930. Chuyển khoản
18/07/2022 10,000 Nguyen van ky thanh 771764.180722.120957.  
18/07/2022 20,000 HA THI LIEU 527226.180722.120
207.VCB
Chuyển khoản
18/07/2022 20,000 TRINH THI GIANG 003759.180722.115430.  
18/07/2022 10,000 VO VAN NAM  0281000630834 Chuyển tiền
18/07/2022 20,000 LAM THI HUON 518437.180722.1
14518.VCB
Chuyển khoản
18/07/2022 10,000 PHUNG VAN CHIEN 148400.180722.114404.  Chuyển khoản
18/07/2022 10,000 PHAM TRUNG NGHIA 318714.180722.114054.  CHUYEN KHOAN QUY VI TRE EM KHUYET TAT VN
18/07/2022 33,000 NGUYEN THI THU HUONG 130581.180722.113940. Chuyển khoản
18/07/2022 10,000 trieu van dung 205993.180722.113408.  
18/07/2022 5,000 CAO HUU BINH 105380.180722.113319. Chuyển khoản
18/07/2022 20,000 THAI VAN LINH 811016.180722.1
13331.VCB
Chuyển khoản
18/07/2022 10,000 NGUYEN VIET KIEU 951245.180722.113112.  Chuyển khoản
18/07/2022 10,000 MA VAN DAT  1012561768 Chuyển tiền
18/07/2022 20,000 DUONG THI linh trang PARTNER.DIRECT
_DEBITS_
VCB.MSE..26494732569.
 
18/07/2022 10,000 VU TUAN ANH  724363.180722.112511. Chuyển tiền
18/07/2022 10,000 LIEU DUY PHONG  683246.180722.112345. Chuyển tiền
18/07/2022 10,000 NGUYEN THI TRA GIANG 922707.180722.112314.
chuyen khoan
Chuyển khoản
18/07/2022 10,000 NGUYEN VAN LAM 450650.180722.112256.  
18/07/2022 10,000 LY THI THUC 052778.180722.111958.  
18/07/2022 10,000 NGUYEN THE TOAN 582460.180722.111851.  Chuyển tiền
18/07/2022 10,000 PHAM THI THU UYEN  1018341306 Chuyển tiền
18/07/2022 20,000 THAI THI DAO 782901.180722.10
5942.VCB
Chuyển khoản
18/07/2022 5,000 TRAN TIEN LUC 642396.180722.105630. Chuyển khoản
18/07/2022 5,000 TRAN DO DAT 0871004244361 Chuyển khoản
18/07/2022 10,000 TRAN MAI ANH 035920.180722.105447. Chuyển tiền
18/07/2022 5,000 HUYNH THANH NHA 1026357348 Chuyển tiền
18/07/2022 10,000 HOANG MANH TUAN 899261.180722.105048. Chuyển tiền
18/07/2022 5,000 NGUYEN TIEN LONG 949064.180722.104705. Chuyển tiền
18/07/2022 5,000  VO THANH HUY  070546.180722.104648. Chuyển tiền
18/07/2022 10,000 BUI THI LE 0821000127155  QUY VI TRE EM KHUYET TAT VN
18/07/2022 20,000 PHAN THI HONG HANH 611812.180722.104527.  Chuyển tiền
18/07/2022 20,000 NGUYEN THI NGOC THE 067483.180722.104126. Chuyển tiền
18/07/2022 10,000 HOANG CONG THANH 768345.180722.104004.  Chuyển khoản
18/07/2022 10,000 NGO THI HONG HANH 063883.180722.103550. Chuyển tiền
18/07/2022 20,000 VU THI BICH PHUONG 0011004435859  Thuy chuyen khoan
18/07/2022 10,000  LUONG VAN MINH 050049.180722.101209. Chuyển tiền
18/07/2022 10,000 HA THU PHUONG 643591.180722.100733. Chuyển khoản
18/07/2022 60,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ MBVCB.223705582
0.2001.VCB Rewards
Ủng hộ quỹ
18/07/2022 10,000 QUACH VAN LONG SHGD:10025525.DD
:220718.
 
18/07/2022 20,000 NGUYEN DUONG VIET ANH 0301000431021 VU TRA MY, DHNT chuyen tien ung ho Quy Vi tre em khuyet tat
18/07/2022 10,000 NGUYEN HUU HUY SHGD:10024648.
DD:220718.
 
18/07/2022 10,000 NGUYEN MINH TUYEN SHGD:10017478.D
D:220718.
Tuyen chuyen
18/07/2022 10,000 LE CONG DAT SHGD:10019768.DD:
220718.
 
18/07/2022 10,000 NGUYEN NGOC ANH SHGD:10021296.DD:
220718.
Anh chuyen
18/07/2022 10,000 NGUYEN ANH NGOC 632044.180722.094125. Chuyển khoản
18/07/2022 10,000 VU VAN TUAN SHGD:10015785.DD:2
20718
Tuan chuyen
18/07/2022 20,000 NGUYEN THI TRUONG AN SHGD:10025260.
DD:220718.
 
18/07/2022 10,000 DANG ANH TUAN SHGD:10009756.
DD:220718.
Tuan chuyen
18/07/2022 10,000 NGUYEN HUNG DUC SHGD:10018771.DD:
220718.
Duc chuyen
18/07/2022 10,000 NGUYEN THANH TRUNG  607078.180722.092410. Chuyển tiền
18/07/2022 10,000 HA THI NGOC PHUONG SHGD:10026622.DD:
220718.
Phuong chuyen
18/07/2022 10,000 VU DIEP NHI SHGD:10026549.DD:2
20718.
Nhi chuyen
18/07/2022 10,000 LU THI LAN ANH SHGD:10007748.DD:
220718.
 
18/07/2022 10,000 NGUYEN QUANG ANH 0341007220592  Chuyển tiền
18/07/2022 10,000 NGO THI HUONG  0781000414396  
18/07/2022 10,000 PHAN THI KIM THOAI SHGD:10014889.DD:
220718.
Thoai chuyen
18/07/2022 10,000  LE THI LINH SAN 003811.180722.090222. Chuyển tiền
18/07/2022 60,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0071001035826 lxstd tặng từ thiện
18/07/2022 50,000 DANG THI THUY 0291000272468 Chuyển tiền
18/07/2022 10,000 VO VAN TY   Chuyển tiền
18/07/2022 5,000 NGUYEN THI PHUONG 852270.180722.015220.  Chuyển tiền
18/07/2022 10,000 BAN THI THUY LINH 177963.170722.234522. Chuyển khoản
19/07/2022 20,000 NGUYEN THI ANH TUYET 0651000844828 Chuyển tiền
19/07/2022 10,000 NGUYEN KIM LOAN PARTNER.DIRECT_
DEBITS
_VCB.MSE..26555067005.
 
19/07/2022 20,000 NGO VAN LINH  861702.190722.2127
41.VCB
Chuyển khoản
19/07/2022 10,000 THAO THI MY PARTNER.DIRECT
DEBITS_
VCB.MSE..26554734328.
 
19/07/2022 20,000 NGUYEN THI HIEN 456919.190722.210847.  
19/07/2022 10,000 NGUYEN THI HOA 787720.190722.210310.  Chuyển khoản
19/07/2022 10,000 PHAM QUOC DUNG 0291002292937 Chuyển tiền
19/07/2022 20,000 VO THI KIM HOA 284432.190722.085436.  
19/07/2022 10,000  A THOAN 013660.190722.205222. Chuyển tiền
19/07/2022 100,000 NGUYEN VAN QUY  152012.190722.205213. Chuyển tiền
19/07/2022 10,000 LE THI HANG 708652.190722.203910.  Chuyển khoản
19/07/2022 10,000 DOAN THUY KIEU 853231.190722.203305. Chuyển tiền
19/07/2022 10,000 LE TUAN KIET 999203.190722.202441. Chuyển tiền
19/07/2022 10,000 DO THI HONG VAN 616273.190722.202140.  Chuyển tiền
19/07/2022 100,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0841000009745 Trẻ em khuyết tật
19/07/2022 10,000 NGUYEN THI NGOC  937740.190722.201650. Chuyển tiền
19/07/2022 20,000 tran thi cam sen 001845.190722.201206.  
19/07/2022 200,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ  0011003697266 ủng hộ quỹ
19/07/2022 10,000 TRAN THI NGOC HANH  810461.190722.200238. Chuyển tiền
19/07/2022 10,000 NGUYEN THAI TOAN 985368.190722.200042. Chuyển tiền
19/07/2022 10,000 MA SEO VU 1026210768 Chuyển tiền
19/07/2022 10,000 HOANG MINH TUAN 536424.190722.194654. Chuyển khoản
19/07/2022 10,000 TRAN DUC MANH 875525.190722.193808.  Chuyển khoản
19/07/2022 20,000 LE VAN MINH 213686.190722.193
653.VCB
Chuyển khoản
19/07/2022 20,000 DO VAN BANG 541212.190722.1925
41.VCB
Chuyển khoản
19/07/2022 10,000 TRAN KIM NGAN 158501.190722.192459.  Chuyển tiền
19/07/2022 5,000 NGUYEN MANH HUNG 966487.190722.192456.  Chuyển tiền
19/07/2022 20,000 HUYNH NGUYEN PHUONG THAO 451864.190722.1
92411.VCB
Chuyển khoản
19/07/2022 11,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 811559.190722.192039.  
19/07/2022 20,000 MA THI LIEU 237773.190722.191911.  
19/07/2022 20,000 LO THI LIENG 796450.190722.191636.  
19/07/2022 10,000 THACH THI PHUONG THUY  958005.190722.191348. Chuyển tiền
19/07/2022 12,525 nguyen viet cuong MBVCB.2242924443.20
01.VCB Rewards.
 
19/07/2022 20,000 PHAM THI TUYET ANH  630907.190722.1910
30.VCB
Chuyển khoản
19/07/2022 1,000 NGUYEN VAN PHUC 837277.190722.190641.  TRANSFER QUY VI TRE EM KHUYET TAT VN
19/07/2022 10,000 Ly thi sinh 736487.190722.190108.  
19/07/2022 10,000 doan van thang 718338.190722.185627.  
19/07/2022 10,000 VO THU THUY 691991.190722.184937.  Chuyển khoản
19/07/2022 20,000 TRA THI LINH 0381000438639 Chuyển tiền
19/07/2022 10,000 Nguyen thi anh linh 681347.190722.184706. Chuyển khoản
19/07/2022 10,000 TRINH THANH TU  667296.190722.184345. Chuyển khoản
19/07/2022 10,000 NGUYEN VAN KHANH 1016633087 Chuyển tiền
19/07/2022 1,000 NGUYEN VAN PHUC  827342.190722.183750. TRANSFER QUY VI TRE EM KHUYET TAT VN
19/07/2022 10,000 NGO DINH VU  709293.190722.183553. Chuyển tiền
19/07/2022 10,000 DANG HONG PHONG 853148.190722.183416.  Chuyển tiền
19/07/2022 10,000 DUONG DINH TRUNG 1015159701 Chuyển tiền
19/07/2022 10,000 DANH VAN THUONG PARTNER.DIRECT_
DEBITS_
VCB.MSE..26548767841.
 
19/07/2022 10,000 TRAN THU TRANG 282706.190722.183107.  Chuyển khoản
19/07/2022 10,000 NGUYEN THI YEN  0491000063780  Chuyển tiền
19/07/2022 10,000 DO NGOC NAM  584322.190722.182306. Chuyển khoản
19/07/2022 20,000 NGUYEN THI THU TRANG 575501.190722.182046.  
19/07/2022 20,000 LEU PHI NHUNG  245931.190722.181932. Chuyển khoản
19/07/2022 10,000 LUONG VAN THAO 695072.190722.181929.  Chuyển tiền
19/07/2022 10,000 DAO DUY DIEN  0461000641293 Chuyển tiền
19/07/2022 10,000 Truong Phu Vinh 172374.190722.181812.  
19/07/2022 10,000 TU VAN NAM 9977396031 Chuyển tiền
19/07/2022 200,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ MBVCB.224
2719689.
Trẻ em khuyết tật
19/07/2022 5,000 tran thi trang 556963.190722.181553.  
19/07/2022 10,000 NGUYEN NGOC HIEU 9868411492 Chuyển tiền
19/07/2022 10,000 DO VAN DUONG PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.
MSE..26547897464.
 
19/07/2022 20,000 NONG DUC BANG 515798.190722.180514.  
19/07/2022 10,000 DIEU QUY DONG 1018194879 Chuyển tiền
19/07/2022 10,000 Lam sy dung 541417.190722.175557. Chuyển tiền
19/07/2022 20,000 PHAN THI DANH  465150.190722.175305. Chuyển khoản
19/07/2022 10,000 NGUYEN VAN THANH 130880.190722.174652. Chuyển khoản
19/07/2022 20,000 VU QUYNH TRANG 419012.190722.174217. Chuyển khoản
19/07/2022 10,000 DOAN LINH TRANG  404866.190722.173857. Chuyển khoản
19/07/2022 10,000 Trinh Thi Hoa 889371.190722.173536.  
19/07/2022 20,000 BUI THI DAN 047545.190722.173258.
ZP68NOIPV9D9 220
719000311236 
 
19/07/2022 5,000 NGUYEN BA LAM  1020567383 Chuyển tiền
19/07/2022 10,000 LY THANH SON 328171.190722.172154.  Chuyển khoản
19/07/2022 10,000 PHAM MANH TIEN 313589.190722.171835.  Chuyển khoản
19/07/2022 20,000 HOANG THI LIEN 649919.190722.17
1409.VCB
Chuyển khoản
19/07/2022 10,000 Le Mong Xuyen 142068.190722.170732.  142068.190722.170732.Le Mong Xuyen chuyen tien
19/07/2022 10,000 nguyen trung kien 121256.190722.170037.  
19/07/2022 20,000 Nguyen hong nhung PARTNER.DIRECT_
DEBITS_
VCB.MSE..26545790573.
 
19/07/2022 10,000 NGUYEN TRONG VAN 601945.190722.165621.  Chuyển tiền
19/07/2022 20,000 HO THI DUNG 0561003720338 Chuyển tiền
19/07/2022 10,000 PHAN THI CAM TIEN PARTNER.DIRECT_
DEBITS_
VCB.MSE..26545214486.
 
19/07/2022 10,000 LE THI THU HA 0201000600104 Chuyển tiền
19/07/2022 10,000 Truong Phat Huy 131608.190722.164615.  
19/07/2022 20,000 CA VAN QUY  687892.190722.164
127.VCB
Chuyển khoản
19/07/2022 20,000 Kha Chi Cuong 127222.190722.163712.  
19/07/2022 10,000 NGUYEN THUY TRANG 110149.190722.163331.  Chuyển khoản
19/07/2022 10,000 LE XUAN HUNG 0311000745824  Chuyển tiền
19/07/2022 10,000 PHAM NGOC CHINH 314439.190722.162709. Chuyển tiền
19/07/2022 10,000 NGUYEN DINH THUAN 819224.190722.162708.  Chuyển khoản
19/07/2022 5,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 854365.190722.162536. Chuyển tiền
19/07/2022 20,000 CAO THI LAN 777198.190722.162515.  
19/07/2022 10,000 NGOC VAN THAO 0141000829805   
19/07/2022 10,000 LE QUANG THUAN 0291000296445  Chuyển tiền
19/07/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ //SAL2022200
S068004841001//
 
19/07/2022 10,000 Tran thi huong giang 792299.190722.
161936. 
Chuyển khoản
19/07/2022 10,000 VO VAN GIAP 470868.190722.161407.  
19/07/2022 20,000 PHUNG THI THANH HA  948234.190722.160852. Chuyển tiền
19/07/2022 10,000  NGUYEN THI THU 841513.190722.160407. Chuyển tiền
19/07/2022 100,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 1026832064 Trẻ em khuyết tật
19/07/2022 20,000 SUNG A LAU 424125.190722.1
60344.VCB
Chuyển khoản
19/07/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 462503.190722.155938. Chuyển tiền từ thiện
19/07/2022 10,000 PHAM YEN NHI  959239.190722.155749. Chuyển khoản
19/07/2022 10,000 VO THI HIEN 0041000360325 Chuyển tiền
19/07/2022 20,000 LY TRUONG GIANG 762204.190722.15
5242.VCB
Chuyển khoản
19/07/2022 10,000  LE THI TUYET 833345.190722.155105. Chuyển tiền
19/07/2022 10,000 TRAN THI QUE  449396.190722.154531. Chuyển tiền
19/07/2022 10,000 LE DIEP KIEU 829920.190722.154522. Chuyển tiền
19/07/2022 20,000 TRAN THI HUONG 0561000612577 Chuyển tiền
19/07/2022 20,000 HOANG THI KIM OANH 270751.190722.154
430.VCB
Chuyển khoản
19/07/2022 10,000 LE DIEP KIEU 827846.190722.154202. Chuyển tiền
19/07/2022 20,000 DUONG VAN HOP 631931.190722.153532.  Chuyển khoản
19/07/2022 20,000 HO NGOC TIEN 9383092413 Chuyển tiền
19/07/2022 10,000 MAI VAN QUAN 111293.190722.153058.  
19/07/2022 20,000 NGUYEN THI THAO 813427.190722.152941.  Chuyển tiền
19/07/2022 10,000 TRAN MINH CHIEN 577467.190722.152000. Chuyển khoản
19/07/2022 10,000 PHAM THI THU HUONG 796861.190722.151839.  Chuyển khoản
19/07/2022 10,000 NGUYEN VAN MANH 786100.190722.151547.  Chuyển khoản
19/07/2022 100,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ PARTNER.DIRECT
DEBITS_
VCB.MSE..26541824714.
Chuc cac e mau khoe
19/07/2022 10,000 LUONG QUOC DAT 776421.190722.151318.  Chuyển khoản
19/07/2022 10,000 CHAU LE NGOC HAI  810447.190722.151309. Chuyển tiền
19/07/2022 10,000 DUONG THI TRANG 630929.190722.151147.  Chuyển tiền
19/07/2022 5,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 763652.190722.151040. HOAN THANH NV3
19/07/2022 10,000 NGUYEN MANH CUONG 0351000973346 Chuyển tiền
19/07/2022 10,000 NGUYEN VIET TOAN 0091000670745 Chuyển tiền
19/07/2022 20,000 HOANG TUAN THANH 201069.190722.1
51001.VCB
Chuyển khoản
19/07/2022 20,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 037099.190722.151125
.ZP68NOIPS1UQ 22
0719000251311 
 
19/07/2022 20,000 HOANG THI HOA  192830.190722.15
0952.VCB
Chuyển khoản
19/07/2022 10,000 PHAN THI TRUC NHI PARTNER.DIRECT_
DEBITS_
VCB.MSE..26541909816.
 
19/07/2022 5,000 Y BAI JIE 355866.190722.150650.  Chuyển tiền
19/07/2022 10,000 DANG THI LAN  348405.190722.150532. Chuyển tiền
19/07/2022 20,000  NGO THI LAN ANH 0541000207667   
19/07/2022 20,000 PHAM THE LUC 512454.190722.150013.  
19/07/2022 10,000 CHANG MI TINH 728384.190722.145620.  Chuyển tiền
19/07/2022 10,000 NGUYEN DUY DEP 691730.190722.145119.  Chuyển khoản
19/07/2022 20,000 LUU QUANG VU 913164.190722.144
833.VCB
Chuyển khoản
19/07/2022 10,000 NGUYEN THI HUONG SHGD:10025959.D
D:220719
Huong chuyen
19/07/2022 10,000 DANG THI MY LINH 465391.190722.144551. Chuyển khoản
19/07/2022 10,000 DOAN THI HONG NGA  460920.190722.144424. Chuyển khoản
19/07/2022 10,000 HA THI KIM NGAN 657988.190722.144158.  Chuyển khoản
19/07/2022 10,000 PHUNG BAO TRAN  791930.190722.144150. Chuyển tiền
19/07/2022 10,000 dao minh thong 157506.190722.144045.  
19/07/2022 10,000 NGUYEN THI MAI THI 1020413599 Chuyển tiền
19/07/2022 10,000 NGO THANH LUAN  121517.190722.143954. Chuyển tiền
19/07/2022 10,000 TRAN PHUONG THUY  640573.190722.143708. Chuyển khoản
19/07/2022 5,000 BUI THU HANG 676849.190722.143438.  Chuyển tiền
19/07/2022 10,000 DINH THI THOM 675222.190722.143343.  Chuyển tiền
19/07/2022 10,000 HA DUC TRI PARTNER.DIRECT_D
EBITS_
VCB.MSE..26540127883.
 
19/07/2022 10,000 DANG VAN BAY PARTNER.DIRECT
_DEBITS_
VCB.MSE..26540392940.
 
19/07/2022 10,000 SAM QUANG HOA 617662.190722.143040.  Chuyển khoản
19/07/2022 10,000 THACH CHUONG PARTNER.DIRECT_
DEBITS_
VCB.MSE..26540352158.
 
19/07/2022 10,000 CA VAN THOA  402188.190722.142424. Chuyển khoản
19/07/2022 20,000 CA VAN HIEM 579163.190722.141918.  Chuyển khoản
19/07/2022 20,000 BUI THI LAI 139607.190722.141846.  
19/07/2022 10,000 PHAM BAC GIANG 400483.190722.141726.  Chuyển tiền
19/07/2022 10,000 DINH VAN VUNG 1022136012 Chuyển tiền
19/07/2022 20,000 Ha thi hai yen 135343.190722.141337.  
19/07/2022 10,000 TRAN THI DUYEN PARTNER.DIREC
T_DEBITS_
VCB.MSE..26539447630.
 
19/07/2022 10,000 VI VAN SON  PARTNER.DIRECT_
DEBITS_
VCB.MSE..26539347669.
 
19/07/2022 10,000 TRAN MANH TRUONG 548202.190722.141022.  
19/07/2022 10,000 DANG THANH NHAT IBPS/SE:01202021.DD:1
90722.SH:10002728.
Chuyển tiền
19/07/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 519564.190722.140113. day a
19/07/2022 10,000 BUI THI HOAI THUONG 325734.190722.135655.  Chuyển khoản
19/07/2022 1,000 NGUYEN MINH TRUONG 386587.190722.135144.  transfer
19/07/2022 5,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 583768.190722.134949. Toi thay mat Cong Ty thay mat cac em cam on tam long quy bao cua ban
19/07/2022 10,000 TRAN MINH CHIEN 288687.190722.134220.  
19/07/2022 10,000 CAO THI KIM PHUONG 452829.190722.133902.  Chuyển khoản
19/07/2022 20,000 NGUYEN VAN HOANG 279867.190722.133834.  Chuyển khoản
19/07/2022 20,000 TRAN MINH TU  709420.190722.133
829.VCB
Chuyển khoản
19/07/2022 50,000 NGUYEN TRUNG SON 444041.190722.133551.  Chuyển khoản
19/07/2022 30,000 NGUYEN THI THAM  436912.190722.133322. Chuyển khoản
19/07/2022 10,000 tran quoc trinh 346750.190722.133311.  
19/07/2022 100,000 NGUYEN THI VIEN 542120.190722.132840.  Chuyển tiền
19/07/2022 20,000 VO THI LOAN  999138.190722.1
32639.VCB
Chuyển khoản
19/07/2022 10,000 LO VAN DOAN 1027547723 Chuyển tiền
19/07/2022 10,000 TRAN QUOC PHONG  988704.190722.132510. Chuyển tiền
19/07/2022 20,000 LY KHU CHU 687280.190722.1
32127.VCB
Chuyển khoản
19/07/2022 10,000 NGUYEN VIET NGO  233128.190722.131928. Chuyển khoản
19/07/2022 5,000 TRAN VAN THINH 978283.190722.131827.  
19/07/2022 20,000 NGUYEN THI TAP  180005.190722.131
300.VCB
Chuyển khoản
19/07/2022 10,000 NGO MANH HUNG 205840.190722.130752.  Chuyển khoản
19/07/2022 20,000 NGUYEN VAN CHINH 9366756477 Chuyển tiền
19/07/2022 20,000 PHAN THI MINH NGUYET  820328.190722.130
700.VCB
Chuyển khoản
19/07/2022 10,000 TRAN MINH TIEN 956768.190722.130454.  Chuyển tiền
19/07/2022 10,000 NGUYEN NGOC SON 345511.190722.125926.  
19/07/2022 10,000 LY TRAN 738074.190722.125758. Chuyển tiền
19/07/2022 10,000 Nguyen Thi Hoan  131808.190722.125642. Chuyển tiền
19/07/2022 20,000 LY A LY  088475.190722.12
5448.VCB
Chuyển khoản
19/07/2022 5,000 TRAN THE KY 698352.190722.125344.  Chuyển tiền
19/07/2022 10,000 pham dang long 322785.190722.125047.  
19/07/2022 20,000 PHAM THI THU HA 160307.190722.124937.  
19/07/2022 10,000 NGUYEN THI HUYEN 309400.190722.124612.  Chuyển khoản
19/07/2022 10,000 HO PHI THUONG SHGD:10020641.DD:22
0719.
 
19/07/2022 5,000 LE VAN HOA 1022656214 Chuyển tiền
19/07/2022 10,000 NGUYEN VAN TAN 070575.190722.004112.  Chuyển tiền
19/07/2022 20,000 HUYNH KHANH 245202.190722.124
045.VCB
 
19/07/2022 20,000 Le Ngoc Han 067701.190722.003643.  
19/07/2022 10,000 NGUYEN THANH MINH 0181003566991 Chuyển tiền
19/07/2022 20,000 LAM CHI NGUYEN  0091000655355 Chuyển tiền
19/07/2022 20,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 365803.190722.122
605.VCB
Ủng hộ
19/07/2022 10,000 HUYNH THI KIM KHUE 853377.190722.122602.  Chuyển tiền
19/07/2022 20,000 PHAM HONG DUNG 247343.190722.122518.  
19/07/2022 10,000  DONG NU NHAT HA  0621000442845 QUY VI TRE EM KHUYET TAT VN
19/07/2022 20,000 TRAN VAN THUAN 016228.190722.122
016.VCB
Chuyển khoản
19/07/2022 20,000 LE MINH TOAN 769609.190722.12
1609.VCB
 
19/07/2022 5,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 214583.190722.121540.  
19/07/2022 10,000 THAI VIET HUNG 915626.190722.121110. n Chuyển tiền
19/07/2022 10,000 LA THANH TUYET 168057.190722.120913.  Chuyển từ thiện
19/07/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 1028075980 Trẻ em khuyết tật
19/07/2022 10,000 HA DUY MANH 0731000923351 Tiền từ thiện
19/07/2022 10,000 NGUYEN DUY KHANH  171079.190722.120309. Chuyển khoản
19/07/2022 10,000 NGUYEN QUANG MINH 843273.190722.120310.  Chuyển tiền
19/07/2022 10,000 CA THI THAO  155207.190722.115841. Chuyển khoản
19/07/2022 10,000 HOANG HA NHU 829762.190722.115726.  Chuyển tiền
19/07/2022 10,000 NGUYEN THI KIM NGOC 823734.190722.115523.  Chuyển tiền
19/07/2022 10,000 PIT THI LY 220447.190722.115051.  Chuyển tiền
19/07/2022 10,000 DAO THI THOM PARTNER.DIRECT
_DEBITS_
VCB.MSE..26534583992.
 
19/07/2022 10,000 NGUYEN THANH SONG 983766.190722.114955.  Chuyển khoản
19/07/2022 200,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 9398176293 VNPT
19/07/2022 10,000 BUI ANH DEN  695112.190722.113910. Chuyển tiền
19/07/2022 10,000  LE THANH PHUONG 1020797875  
19/07/2022 10,000 BUI THI LAN 315590.190722.113103.  Chuyển tiền
19/07/2022 10,000 NGO QUOC BAO 1024414191 Chuyển tiền
19/07/2022 10,000 LOC THI HUYEN 911510.190722.112951.  Chuyển khoản
19/07/2022 20,000 VI QUANG TOAN  039681.190722.112938. Chuyển khoản
19/07/2022 20,000 DON VAN HIEU 949141.190722.112
909.VCB
Chuyển khoản
19/07/2022 10,000 NGUYEN THI THU  PARTNER.DIRECT_
DEBITS_
VCB.MSE..26533621836.
 
19/07/2022 10,000 LE THI LOI 901411.190722.112652.  Chuyển khoản
19/07/2022 10,000 TRAN THI NGOC MAI 898796.190722.112604.  Chuyển khoản
19/07/2022 10,000 NGUYEN VAN HAU 9937861519 Chuyển tiền
19/07/2022 10,000 thao thi soa 663084.190722.112335.  
19/07/2022 10,000 LE HOANG PHUC 1024175516  
19/07/2022 5,000 NGUYEN THI HONG NGOC 684765.190722.111734.  Chuyển tiền
19/07/2022 10,000 LE THI HAU 729943.190722.111621.  Chuyển tiền
19/07/2022 10,000 NGUYEN HOANG TOAN SHGD:10000285.DD
:220719.
 
19/07/2022 5,000 Pham Kim Hong Ngoc Anh 641499.190722.111133.  Chuyển tiền
19/07/2022 10,000 HOANG DUY MANH 844890.190722.111032.  Chuyển khoản
19/07/2022 10,000 NGUYEN VAN QUYEN 843781.190722.111036. Chuyển khoản
19/07/2022 10,000 LE VAN QUANG 935864.190722.110347.  Chuyển khoản
19/07/2022 10,000 NGUYEN THI THANH TUYEN 820478.190722.110355.  Chuyển khoản
19/07/2022 10,000 DO TUAN ANH 816616.190722.110227.  Chuyển khoản
19/07/2022 20,000 HUA THI YEN  812277.190722.110106. Chuyển khoản
19/07/2022 10,000 LE CONG DANH PARTNER.DIRECT
_DEBITS_
VCB.MSE..26532453217.
 
19/07/2022 20,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 019576.190722.105947.
ZP68NOIPM9G9 220
719000143798 
djejuffhdjjdhdjd
19/07/2022 10,000 NGUYEN QUY ANH 0381002779100 Chuyển tiền
19/07/2022 10,000 NGUYEN VAN LUAN 1025374292 Chuyển tiền
19/07/2022 10,000 TRIEU HOANG ANH  902554.190722.105531. Chuyển khoản
19/07/2022 10,000 NGUYEN HO THANH DUNG PARTNER.DIRECT
_DEBITS_
VCB.MSE..26532609069.
 
19/07/2022 20,000 CAM BA THO 754704.190722.10
5234.VCB
Chuyển khoản
19/07/2022 10,000 DO NGOC HIEU 1018799417 Chuyển tiền
19/07/2022 20,000 PHAM QUANG ANH TUAN  739305.19072
2.105219.VCB
Chuyển khoản
19/07/2022 10,000 TRAN KIM LONG 1029854450 Chuyển tiền
19/07/2022 10,000 Nguyen duy thai 290965.190722.105100.  
19/07/2022 10,000 NGUYEN DONG MINH THU 290038.190722.104932.  Chuyển tiền
19/07/2022 10,000 NGUYEN THI THUY 871897.190722.104739.  Chuyển khoản
19/07/2022 10,000 TRAN KIM LONG 1029854450 Chuyển tiền
19/07/2022 10,000 LE HUU TIEN 851188.190722.104227.  Chuyển khoản
19/07/2022 10,000 NGUYEN VAN GIANG 367730.190722.103457. Chuyển tiền
19/07/2022 20,000 NGUYEN NGOC HIEU 527370.190722.103
207.VCB
Chuyển khoản
19/07/2022 50,000 NGUYEN THI TUYET NHI 941547.190722.10
2221.VCB
Chuyển khoản
19/07/2022 10,000 NGUY THI HONG 1013167097 Chuyển tiền
19/07/2022 10,000 NGUYEN VAN CHINH SHGD:10001032.
DD:220719.
Chuyển khoản
19/07/2022 10,000 NGUYEN VAN CHINH 655635.190722.101642.  Chuyển khoản
19/07/2022 5,000 PHAN THANH VIET  442773.190722.101632. Chuyển tiền
19/07/2022 10,000 NGUYEN VIET VINH 653466.190722.101541.  Chuyển khoản
19/07/2022 10,000 NGUYEN PHAN MINH THY 746101.190722.101518.  Chuyển khoản
19/07/2022 10,000 NGUYEN VAN CHINH 645831.190722.101346.  Chuyển khoản
19/07/2022 10,000 PHAN VIET DAM 1015020446 Chuyển tiền
19/07/2022 10,000 PHAM THI HIEP  388781.190722.095210. Chuyển tiền
19/07/2022 44,247 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ MBVCB.2240836800
.2001.VCB Rewards.
quy vi tre em khuyet tat
19/07/2022 10,000 DO THI THANH HUE 9357970534 Chuyển tiền
19/07/2022 8,000 NGUYEN DUC THANG 519173.190722.094918.  TRANSFER
19/07/2022 10,000 trinh ngoc tuyen 639258.190722.094836
.trinhngoctuyen
 
19/07/2022 10,000 PHAM NGOC THANG 482414.190722.094051.  Chuyển tiền
19/07/2022 10,000 NGUYEN DO TU NHI 598163.190722.093743.  Chuyển khoản
19/07/2022 20,000 TRUONG THI HUONG 203996.190722.09
3643.VCB
Chuyển khoản
19/07/2022 10,000 PHUNG DINH LONG 0731000849299  Chuyển tiền
19/07/2022 10,000 TRAN THI NHAN 466141.190722.091848.  Chuyển khoản
19/07/2022 10,000 NGUYEN VAN TUAN IBPS/SE:01310001.DD:1
90722.SH:10010897
 
19/07/2022 10,000 LE MINH PHU SHGD:10012595.D
D:220719.
Phu
19/07/2022 10,000  CHIU THI THUY  0551000322709  
19/07/2022 10,000 NGUYEN THI THU THAO SHGD:10009213.D
D:220719.
Thao chuyen
19/07/2022 10,000 NGUYEN THI HOA SHGD:10007711.
DD:220719
Hoa chuyen
19/07/2022 10,000 VANG THI HOA SHGD:10007739.D
D:220719.
Hoa chuyen
19/07/2022 10,000 LE XUAN HUY SHGD:10008321.D
D:220719.
Huy chuyen
19/07/2022 10,000 DO THANH PHUOC SHGD:10012849.D
D:220719.
Phuoc
19/07/2022 10,000 DO THANH PHUOC SHGD:10010995.DD:
220719.
Phuoc
19/07/2022 30,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0071001035826 lxstd tặng từ thiện
19/07/2022 200,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0071000968657 Quan tâm
19/07/2022 75,000   MBVCB.2240391692.200
1.VCB Rewards.
Tặng trẻ em
19/07/2022 1,000 NGUYEN HOAI MINH 591342.190722.072544.  TRANSFERS QUY VI TRE EM KHUYET TAT VN
19/07/2022 1,000,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 278287.190722.020038. Mot chut dong gop nho be
19/07/2022 5,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 1026483041 giupsdo
19/07/2022 10,000 NGUYEN THI CHINH  0591000331420 Chuyển tiền
20/07/2022 5,000 SIN THI HIEN 9779243962  
20/07/2022 10,000 HO CHI THANH 363941.200722.215535.  
20/07/2022 20,000 NGUYEN THI YEN NHI 739039.200722.
213539.VCB
 
20/07/2022 5,000 TRAN THI THANH HA 746798.200722.212959.  vi tre em khuyet tat VN
20/07/2022 5,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 404386.200722.212856.  
20/07/2022 6,791 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 1027082335 bth
20/07/2022 20,000 NGO THI THU THUY 130637.200722.211801.  Chuyển tiền
20/07/2022 5,000 VO KHAC TAM  1029769693 Chuyển tiền
20/07/2022 10,000 HA THU THAO 585716.200722.210219. Chuyển tiền
20/07/2022 10,000 LE THANH THUY 179589.200722.205914.  Chuyển khoản
20/07/2022 20,000 VI HONG THU  PARTNER.DIRECT
_DEBITS_
VCB.MSE..26593507316.
 
20/07/2022 10,000 TRUONG THI THU HOAI 664351.200722.204912.  Chuyển tiền quỹ vì trẻ em khuyết tật
20/07/2022 20,000 DO THI NGA 611609.200722.204720.  Chuyển tiền
20/07/2022 20,000 THACH THI SO SA RAY 802155.200722.
204642.VCB
Chuyển khoản
20/07/2022 10,000 NGUYEN THI THU 752051.200722.204617.   
20/07/2022 10,000 chau thi quynh nhu 167560.200722.204017.  
20/07/2022 10,000 muoi nghin dong 027745.200722.203834.  
20/07/2022 20,000 TRAN THI XOAN 1020099761 Chuyển tiền
20/07/2022 20,000 LE THI MAI  PARTNER.DIRECT_
DEBITS_
VCB.MSE..26592727635.
 
20/07/2022 10,000 DUYEN 048655.200722.202440.  
20/07/2022 20,000 KHANH VAN 045831.200722.201737.  
20/07/2022 20,000 TRAN THI THANH THUY 027853.200722.2
01707.VCB
Chuyển khoản
20/07/2022 1,000 TRAN THI NGOC QUY 980007.200722.195001. Chuyển tiền
20/07/2022 20,000 vi thi thanh  795770.200722.193
955.VCB
Chuyển khoản
20/07/2022 50,000 HO THI THUY KIEU PARTNER.DIRECT_
DEBITS
_VCB.MSE..26590450765.
 
20/07/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 584640.200722.192640. ck
20/07/2022 20,000 NGUYEN THI KIM CHI 588546.200722.19
1948.VCB
Chuyển khoản
20/07/2022 5,000 PHAN TRUONG THANH 1024891533 Chuyển tiền từ thiện
20/07/2022 10,000 DINH THI THANH PHUONG 901274.200722.191435. Chuyển tiền
20/07/2022 10,000 PHAM HUY HOANG 435555.200722.191135. Chuyển khoản
20/07/2022 100,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 3,8683120072
2185E+21
 
20/07/2022 1,000,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0071000722447  Trẻ em khuyết tật
20/07/2022 20,000 NGUYEN THANH NGOC TRAM 1022184911 Chuyển tiền
20/07/2022 30,000 NGUYEN THI THUY NGA 081157.200722.185
441.VCB
Chuyển khoản
20/07/2022 10,000 NGUYEN HOAI LUAN 365159.200722.185134.  Chuyển khoản
20/07/2022 10,000 TRAN CHI LINH 251149.200722.184331. Chuyển tiền
20/07/2022 10,000 DO THI CAM GIANG 0281000203724 Chuyển tiền
20/07/2022 10,000 NGUYEN HUNG QUOC 0531002485609  Chuyển tiền
20/07/2022 100,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ  0721000662741 normal
20/07/2022 100,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ  0721000662741 normal
20/07/2022 10,000 DIEP VAN MINH PARTNER.DIRECT_
DEBITS_
VCB.MSE..26585459740.
Chuyển tiền
20/07/2022 10,000 NGUYEN THI THANH HUONG PARTNER.DIRECT_D
EBITS_
VCB.MSE..26585042985.
Chuyển tiền
20/07/2022 10,000 NGUYEN THANH TAN 197239.200722.180516.  
20/07/2022 20 VO CHI TO CHO 083812.200722.180527. Chuyển tiền
20/07/2022 10,000 NGUYEN HOAI NAM 479586.200722.175834.  Chuyển khoản
20/07/2022 10,000 BUI VAN HA 116299.200722.174429.  Chuyển khoản
20/07/2022 20,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 130608.200722.174256. ok
20/07/2022 20,000 NGUYEN THI MAI 404771.200722.17
3644.VCB
Chuyển khoản
20/07/2022 10,000 DINH VAN TUONG 055902.200722.173003.  Chuyển khoản
20/07/2022 20,000 HOANG THI SINH 963895.200722.171759.  Chuyển tiền
20/07/2022 10,000 TRAN CHI NGHIA 1027085856 Chuyển tiền
20/07/2022 10,000 HO THI SUNG 535057.200722.170442.  Chuyển tiền
20/07/2022 10,000 PHAN VAN ANH 203674.200722.165818.  Chuyển khoản
20/07/2022 20,000 THANG THI KIM NGAN PARTNER.DIRECT_
DEBITS_
VCB.MSE..26582328635.
 
20/07/2022 10,000 le thanh duy PARTNER.DIRECT_
DEBITS_
VCB.MSE..26581836021.
 
20/07/2022 10,000 LE QUOC DUNG  151027.200722.164652. Chuyển khoản
20/07/2022 10,000 PHAM VAN THIEM PARTNER.DIRECT_
DEBITS_
VCB.MSE..26581714206.
 
20/07/2022 20,000 VI VAN TUAN 948888.200722.163757.  
20/07/2022 10,000 Nguyen Cong an 193259.200722.162737.  
20/07/2022 10,000 TRAN CONG HIEN  0161001738347 Chuyển tiền
20/07/2022 10,000 PHAN VAN THI  PARTNER.DIRECT_
DEBITS_
VCB.MSE..26581181648.
 
20/07/2022 10,000 MA VAN THU PARTNER.DIRECT
_DEBITS_
VCB.MSE..26580517517.
 
20/07/2022 10,000 HOANG MINH TRIET 9943476071 Chuyển tiền
20/07/2022 20,000 TRAN QUANG DAO 540460.200722.161
540.VCB
Chuyển khoản
20/07/2022 10,000 PHAM THU TRANG 005076.200722.161435.  
20/07/2022 10,000 VAN THI Y NHI 224479.200722.161149.  Chuyển tiền
20/07/2022 10,000 TRAN VAN THE 864060.200722.161049.  
20/07/2022 20,000 TRAN QUOC TIEN 1021031547 Chuyển tiền
20/07/2022 20,000 TRIEU THI THUY DUNG 566122.200722.155
926.VCB
Chuyển khoản
20/07/2022 10,000 CAO THI HIEN 919249.200722.155438.  Chuyển khoản
20/07/2022 10,000 TRAN DUY TRUONG 898134.200722.154947. Chuyển khoản
20/07/2022 10,000 THAI VAN VINH 884833.200722.154636.  Chuyển khoản
20/07/2022 10,000 LAM BICH THAO PARTNER.DIRECT
_DEBITS_
VCB.MSE..26579671921.
 
20/07/2022 5,000 DINH HUY MANH 484655.200722.153433.  Chuyển tiền
20/07/2022 10,000 DAO THI LUAN 1029808948 Chuyển tiền
20/07/2022 10,000 PHAM THI HONG NHUNG 370035.200722.151616. Chuyển tiền
20/07/2022 10,000 LE VAN THIN 713317.200722.151521. Chuyển tiền
20/07/2022 10,000 HUYNH THE BAO 1024697790 Chuyển tiền
20/07/2022 10,000 NGUYEN TRUNG KIEN 156057.200722.150758.  Chuyển tiền
20/07/2022 10,000 HOANG VAN NGUYEN  222780.200722.145843. Chuyển tiền
20/07/2022 10,000 NGUYEN HOAI KHA  356616.200722.145426. Chuyển tiền
20/07/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 674696.200722.145329.  
20/07/2022 20,000 DO THI HA NHI 579239.200722.14
5259.VCB
Chuyển khoản
20/07/2022 50,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 260029.200722.145209. Chu the DongA Bank chuyen tien
20/07/2022 20,000 VI THI HOA 337644.200722.144
857.VCB
Chuyển khoản
20/07/2022 10,000 DINH THI THU HUONG 633519.200722.144148.  Chuyển khoản
20/07/2022 10,000 LAM VAN SON 1025472907 Chuyển tiền
20/07/2022 10,000 NGUYEN HONG NHUNG SHGD:10019727.D
D:220720
Hong Nhung
20/07/2022 10,000 PHAM DANG HAI DUONG SHGD:10019299.D
D:220720.
Duong chuyen
20/07/2022 20,000 NGUYEN THI HA TRANG 136942.200722.143156.  
20/07/2022 10,000 NGUYEN THI HIEN 408273.200722.143100.  Chuyển khoản
20/07/2022 10,000 Ly Nha Quyen 456678.200722.143011.  Chuyển tiền
20/07/2022 10,000 DANG THI HOAI LINH PARTNER.DIRECT
_DEBITS_
VCB.MSE..26576737548.
 
20/07/2022 10,000 LE THU CUC SHGD:10018977.DD
:220720.
Cuc chuyen
20/07/2022 10,000 TRAN TRUC LINH 297211.200722.141955. Chuyển tiền
20/07/2022 20,000 CA THI MAI 323062.200722.14
1523.VCB
 
20/07/2022 10,000 Nong Le Ha 543664.200722.141450.  
20/07/2022 20,000 PHAN XUAN NAM 541121.200722.141406.  Chuyển khoản
20/07/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 861062.200722.141304. CLIEN CK
20/07/2022 10,000 DINH THI HUONG  343252.200722.140932. Chuyển khoản
20/07/2022 20,000 NGUYEN THI VAN 536637.200722.140920.  
20/07/2022 1,000 NGUYEN VAN PHUC  079429.200722.140807. TRANSFER QUY VI TRE EM KHUYET TAT VN
20/07/2022 10,000 NGUYEN QUOC MINH TRUNG 1017549020 Chuyển tiền
20/07/2022 10,000 NGUYEN THANH MONG PARTNER.DIRECT_
DEBITS_
VCB.MSE..26576096408.
 
20/07/2022 20,000 PHAM LAM DUY 705829.200722.14
0505.VCB
Chuyển khoản
20/07/2022 10,000 HUYNH THAI BAO 327676.200722.140406. Chuyển tiền
20/07/2022 20,000 VI THI THANH YEN 499972.200722.140141.  Chuyển khoản
20/07/2022 10,000 MAI CONG HUAN PARTNER.DIRECT_
DEBITS_
VCB.MSE..26576032510.
 
20/07/2022 10,000 NGUYEN BAO TRAM 297946.200722.135332.  Chuyển khoản
20/07/2022 20,000 NGO VAN GIAP 020667.200722.13
3700.VCB
Chuyển khoản
20/07/2022 10,000 PHAM MINH DUNG 421633.200722.133531.  Chuyển khoản
20/07/2022 10,000 HA MINH TAI 253308.200722.133516.  Chuyển khoản
20/07/2022 10,000 VANG VAN MINH  368597.200722.133118. Chuyển tiền
20/07/2022 1 NGUYEN VU LOC 901726.200722.131707.  Chuyển tiền
20/07/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 968661.200722.131702. Chuyển tiền
20/07/2022 10,000 NGUYEN THI PHUONG 347277.200722.130714.  
20/07/2022 1,000 NGUYEN VAN PHUC 060810.200722.130533.  TRANSFER QUY VI TRE EM KHUYET TAT VN
20/07/2022 10,000 NGUYEN DUY PHUONG 338570.200722.130413.  CK
20/07/2022 10,000 NGUYEN THI THUY TRANG 332933.200722.130216.  Chuyển khoản
20/07/2022 10,000 NGHIEM QUANG LINH 331373.200722.130139.  Chuyển khoản
20/07/2022 10,000 Thai Hoang Phuc 329626.200722.130055.  
20/07/2022 10,000 MAI VAN QUAN 214794.200722.130036. Chuyển tiền
20/07/2022 10,000 TRAN DINH THUAN 166802.200722.125900. Chuyển khoản
20/07/2022 20,000 TRAN KIM PHUONG 649112.200722.1
25729.VCB
Chuyển khoản
20/07/2022 10,000 VO TRUNG HIEP 159955.200722.125613. Chuyển khoản
20/07/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ MBVCB.2245035549. ko
20/07/2022 10,000 HUYNH PHUONG VU  1022417912 Chuyển tiền từ thiện
20/07/2022 10,000 NGUYEN BICH VAN  605810.200722.124508. TRANSFER
20/07/2022 20,000 LE THANH QUY 907317.200722.124
507.VCB
Chuyển khoản
20/07/2022 10,000 TRAN THU HUONG 132330.200722.124509.  Chuyển khoản
20/07/2022 10,000 TRAN NGUYEN THUY TIEN 1029839049 Chuyển tiền
20/07/2022 1,000,000 VAN THI NHU HOA 126546.200722.124234.  Chuyển khoản
20/07/2022 10,000 NGUYEN PHUOC HIEN 0111000199447 N Chuyển tiền
20/07/2022 10,000 HUYNH TRUONG TO NHI 119966.200722.123946. Chuyển khoản
20/07/2022 10,000 DO THI DIEP TRANG  1018424485 Chuyển tiền
20/07/2022 10,000 RO O KHAI PARTNER.DIRECT_
DEBITS_
VCB.MSE..26573411610.
 
20/07/2022 20,000 LE THI YEN 1021335453 Chuyển tiền
20/07/2022 20,000 NGUYEN VAN TIEP 258662.200722.12
1738.VCB
Chuyển khoản
20/07/2022 10,000 LU THI KIM NGAN 806460.200722.121516.  Chuyen tien ung ho tre em khuyet tat vn
20/07/2022 20,000 MAI THI LAN ANH 872682.200722.121447.  
20/07/2022 20,000 NGUYEN THU HUYEN 029131.200722.120747.  Chuyển khoản
20/07/2022 20,000 TRAN THI THU HOA 1023923519 Chuyển tiền
20/07/2022 10,000 LE NGOC SON 0691000424480 Chuyển tiền
20/07/2022 10,000 MAI THI NGOC THAO 229697.200722.11
5750
Chuyển tiền
20/07/2022 20,000 NGUYEN THI TRA MY 993164.200722.11
5633.VCB
Chuyển khoản
20/07/2022 10,000 VO THANH TAI  PARTNER.DIRECT_
DEBIT
S_VCB.MSE..26571
772285.
 
20/07/2022 1,000 NGUYEN VAN PHUC 039773.200722.115404.  TRANSFER QUY VI TRE EM KHUYET TAT VN
20/07/2022 10,000 BUI VAN DINH 9336358894  
20/07/2022 20,000 NGUYEN VAN SON 1026492747 Chuyển tiền
20/07/2022 10,000 LE NGUYEN HUNG 040378.200722.113228.  Chuyển khoản
20/07/2022 10,000 NGUYEN THI XUAN TAM  710572.200722.113239. Chuyển tiền
20/07/2022 10,000 MAI THI TUOI 288645.200722.113043.  Chuyển tiền
20/07/2022 10,000 TRAN DINH THUAN  893333.200722.112634. Chuyển khoản
20/07/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ PARTNER.DIRECT
_DEBITS_
VCB.MSE..26570783515.
 
20/07/2022 20,000 PHAM NGOC NHUNG 1026461795 Chuyển tiền
20/07/2022 20,000 HUYNH THI THUY AN PARTNER.DIRECT_
DEBITS_
VCB.MSE..26570272294.
 
20/07/2022 20,000 NGUYEN XUAN GIANG 779007.200722.110
259.VCB
Chuyển khoản
20/07/2022 10,000 BUI VU THU HIEN PARTNER.DIRECT_DEBITS_
VCB.MSE..26569607510.
 
20/07/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 878046.200722.104950.  
20/07/2022 10,000 LE MINH DUC 865817.200722.104649.  
20/07/2022 20,000 PHAM THI THU AN 765965.200722.
104628.. 
 
20/07/2022 20,000 TRAN ANH PHONG  175123.200722.1036
15.VCB
Chuyển khoản
20/07/2022 5,000 TRAN DUC QUANG 1017188755 Chuyển tiền
20/07/2022 10,000 LAU THI PHUONG 596077.200722.103309.  TRANSFER
20/07/2022 10,000 VANG THI SO 709964.200722.103248. Chuyển khoản
20/07/2022 10,000 LE THI THU HUONG 807037.200722.103130. Chuyển khoản
20/07/2022 20,000 HOANG TUAN THANH 729376.200722.102
849.VCB
Chuyển khoản
20/07/2022 10,000 NGUYEN CONG THIEU 0351000959798 Chuyển tiền
20/07/2022 10,000 LE DINH HAI PARTNER.DIREC
T_DEBITS_
VCB.MSE..26568960893.
 
20/07/2022 20,000 TRAN VAN LONG 623915.200722.
102703.VCB
Chuyển khoản
20/07/2022 10,000 NGUYEN TRUONG KHANG PARTNER.DIRECT
_DEBITS_
VCB.MSE..26568462754.
 
20/07/2022 20,000 DINH NHAT DUC 956012.200722.101456.  
20/07/2022 10,000 BUI QUANG VINH 9419908888 Từ thiện
20/07/2022 10,000 VANG THI SO 626835.200722.100856.  Chuyển khoản
20/07/2022 10,000 LE ANH THU 704011.200722.100536. Chuyển khoản
20/07/2022 5,000 LUONG THI HANH 353011.200722.100526.  Chuyển tiền
20/07/2022 10,000 DANG VAN CHAN 611376.200722.100432.  Chuyển khoản
20/07/2022 1,000 NGUYEN VAN PHUC  995639.200722.100334. TRANSFER QUY VI TRE EM KHUYET TAT VN
20/07/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 252136.200722.094833. ung ho tre em
20/07/2022 300,000 NGUYEN THI TU  525227.200722.093840. Chuyển khoản
20/07/2022 10,000 NGUYEN MINH DUC 522796.200722.093752. Chuyển khoản
20/07/2022 1,000 NGUYEN VAN PHUC 981826.200722.092946.  TRANSFER QUY VI TRE EM KHUYET TAT VN
20/07/2022 10,000 VU THI CUONG 565685.200722.092837.  Chuyển khoản
20/07/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 723501.200722.092838. UNG HO TRE EM KHUYET TAT VN
20/07/2022 10,000 LUU VAN THINH  547487.200722.092331. Chuyển khoản
20/07/2022 10,000 MANH THI HUYEN TRANG 466431.200722.092105.  Chuyển khoản
20/07/2022 30,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0071001035826 lxstd tặng từ thiện
20/07/2022 1,000 NGUYEN VAN PHUC 970794.200722.090131.  TRANSFER QUY VI TRE EM KHUYET TAT VN
20/07/2022 1,000 NGUYEN VAN PHUC 968178.200722.085409. TRANSFER QUY VI TRE EM KHUYET TAT VN
20/07/2022 20,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ  0781000503937  Trẻ em khuyết tật
20/07/2022 10,000 PHAN THI THAO LINH SHGD:10004790.D
D:220720.
Linh chuyen
20/07/2022 10,000 NGUYEN HA YEN SHGD:10008695.DD
:220720.
Nguyen Ha Yen 2014710117
20/07/2022 10,000 NGUYEN TIEN NHAM SHGD:10005980.DD:
220720.
 
20/07/2022 10,000 TRAN TU TIEN SHGD:10003279.DD
:220720.
 
20/07/2022 10,000 VU VAN CHUC SHGD:10005998.DD
:220720.
Chuc gui ung ho
20/07/2022 1,000 NGUYEN VAN PHUC 961469.200722.083435.  TRANSFER QUY VI TRE EM KHUYET TAT VN
20/07/2022 20,000 LE THI NGOC MAI SHGD:10004562.DD
:220720.
Mai chuyen
20/07/2022 10,000 PHAM TUAN HOANG SHGD:10002944.DD:
220720.
Ho tro
20/07/2022 10,000 LE HA SI LOC SHGD:10002579.DD:
220720.
Loc chuyen
20/07/2022 100,000  PHAN THI VAN 0611001932844 cam on con da ve ben canh me, cam on cam on cam on
20/07/2022 5,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 599109.200722.071536. Chuyển tiền
20/07/2022 200,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 813686.200722.070044. A Di Da Phat
20/07/2022 50,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 1029284001 Trẻ em khuyết tật
20/07/2022 10,000 Nguyen thi hong 163504.190722.223823.  
21/07/2022 20,000 HOANG THI MINH NHO  PARTNER.DIRECT
_DEBITS
_VCB.MSE..26640532332.
 
21/07/2022 20,000 BUI THI KHANH LINH 773393.210722.223411.  Chuyển tiền
21/07/2022 20,000 PHAN CAO BICH CHAU 015046.210722.223321.  
21/07/2022 10,000 PHAM VAN NGUYEN 922949.210722.215510.  Chuyển khoản
21/07/2022 20,000 PHAM THI THOA 720906.210722.215434.  
21/07/2022 20,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 1023373933 kha
21/07/2022 20,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 071403.210722.213604.
ZP68NQEDI31T 220
721000449855 
 
21/07/2022 10,000 BUI VAN CUONG 867751.210722.213505.  Chuyển khoản
21/07/2022 20,000 HOANG THI DON 111520.210722.21
3511.VCB
Chuyển khoản
21/07/2022 20,000 HOANG XUAN VY 137563.210722.21
0217.VCB
Chuyển khoản
21/07/2022 10,000 PHAM THI DUNG 623240.210722.210022.  Chuyển tiền
21/07/2022 5,000 NGUYEN VAN CUONG 1016408563 Chuyển tiền
21/07/2022 100,000 HOANG VAN THINH 198408.210722.205025.  Chuyển tiền
21/07/2022 10,000 Pham Thi Thuy  131543.210722.
204942
Chuyển
21/07/2022 30,399 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ MBVCB.2250460602.20
01.VCB Rewards.
doi diem vcb
21/07/2022 10,000 TRAN NHU SON 119920.210722.204623.  Chuyển khoản
21/07/2022 10,000 NGUYEN MAI PHUONG MINH 1026351236  
21/07/2022 20,000 NGUYEN THI PHUONG NAM 1016716770  
21/07/2022 10,000 NGUYEN THI HA GIANG 068992.210722.203237.  Chuyển khoản
21/07/2022 20,000 NGUYEN THI CHUC 017532.210722.2
02657.VCB
Chuyển khoản
21/07/2022 10,000 THI KIM HANG PARTNER.DIRECT_DEBITS_
VCB.MSE..26635107553.
 
21/07/2022 10,000 nguyen le nguyen thu 043244.210722.201015. CK nhanh 
21/07/2022 10,000 LINH VAN THANG 974098.210722.200632.  Chuyển khoản
21/07/2022 20,000 DUONG MINH THANG 555312.210722.200
235.VCB
Chuyển khoản
21/07/2022 10,000 NGUYEN DAC TUNG 494345.210722.200036.  Chuyển tiền
21/07/2022 10,000 DANG VAN HUNG 558609.210722.195826.  Chuyển khoản
21/07/2022 10,000 LE THI THUY PARTNER.DIRECT_
DEBITS_
VCB.MSE..26634357908.
 
21/07/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 936653.210722.195607. ck
21/07/2022 10,000 TRAN MONG TUYEN  1015896708 chuyen tien quy tu thien cho tre em
21/07/2022 10,000 NGUYEN THANH KIEN 916269.210722.194914.  Chuyển tiền
21/07/2022 10,000 LEO VAN CHUONG 0691000418951  Chuyển tiền
21/07/2022 20,000 NGUYEN HUU NHI 746783.210722.194
906.VCB
Chuyển khoản
21/07/2022 10,000 VI THI TINH 518958.210722.194603.  Chuyển khoản
21/07/2022 10,000 NGUYEN THI THANH 502051.210722.194108.  Chuyển khoản
21/07/2022 10,000 LE THI CHAM  860827.210722.193559. Chuyển khoản
21/07/2022 10,000 Phuong 680007.210722.193404.  
21/07/2022 10,000 NGUYEN THI KIM PHUNG PARTNER.DIRECT
_DEBITS_
VCB.MSE..26633850375.
 
21/07/2022 10,000 SAM NHU NGUYET 134176.210722.192906.  Chuyển tiền
21/07/2022 10,000 TRA VAN TOI 1029924406 Chuyển tiền
21/07/2022 10,000 BUI DINH HOA 810348.210722.192228.  Chuyển khoản
21/07/2022 10,000 LUONG MY LINH 0871004249493 Chuyển tiền
21/07/2022 1,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 1022346021  
21/07/2022 10,000 PHAM THI PHUONG 0291000298153 Chuyển tiền
21/07/2022 10,000 NGUYEN TRONG TRI 360827.210722.185820.  
21/07/2022 10,000 VU XUAN TRUONG 800336.210722.185522.  Chuyển tiền
21/07/2022 10,000 PHAM HA MINH HIEU 343428.210722.185347. Chuyển khoản
21/07/2022 20,000 HOANG TIEN HAI 690502.210722.185133.  
21/07/2022 10,000 TRAN THI HUYEN  892365.210722.184413. Chuyển tiền
21/07/2022 20,000 LE BAO TRAM 632354.210722.183751.  Chuyển khoản
21/07/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0831000023043 chung tay gop suc
21/07/2022 10,000 Quang van xuan 498560.210722.180410.  
21/07/2022 20,000 NGUYEN THI QUYNH 460567.210722.18
0420.VCB
Chuyển khoản
21/07/2022 20,000 NGUYEN PHU LOI 1019506353  
21/07/2022 10,000 VO NGOC EM PARTNER.DIRECT_
DEBITS_
VCB.MSE..26630144015.
 
21/07/2022 10,000 LU THI LIEU  145389.210722.175642. Chuyển khoản
21/07/2022 10,000 NGUYEN THI NGOC NHI  119442.210722.174938. Chuyển khoản
21/07/2022 10,000 HOANG THI UOI 223819.210722.174859.  Chuyển tiền
21/07/2022 10,000 TRAN THI HIEP 223595.210722.174436.  Chuyển tiền
21/07/2022 20,000 LE QUANG HUY 609834.210722.172247.  
21/07/2022 10,000 TRAN VAN DUNG 235355.210722.170414. Chuyển khoản
21/07/2022 10,000 PHAM PHUONG NGAN 967611.210722.170424.  Chuyển tiền
21/07/2022 5,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 418356.210722.170321. Ho tro
21/07/2022 20,000 HOANG VAN TONG 725016.210722.170
205.VCB
Chuyển khoản
21/07/2022 10,000 NGUYEN THI HOA  953070.210722.165906. Chuyển tiền
21/07/2022 20,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 049307.210722.165856
.ZP68NQEDAQ9O 220
721000310916
 
21/07/2022 10,000 pham thi hue 995501.210722.165343. ck
21/07/2022 20,000 VANG A DIA 992751.210722.1649
52.VCB
Chuyển khoản
21/07/2022 20,000 NONG VAN CHINH 186119.210722.1
63626.VCB
Chuyển khoản
21/07/2022 10,000 LE QUOC VUONG PARTNER.DIRECT
_DEBITS_
VCB.MSE..26626970050.
 
21/07/2022 20,000 HOANG MINH HAI PARTNER.DIRECT_D
EBITS_
VCB.MSE..26626988939.
 
21/07/2022 10,000 TRINH THI PHUONG 1014482020 Chuyển tiền
21/07/2022 10,000 Pham Thi Thu Huong 571021.210722.162456.  ck
21/07/2022 10,000 NGUYEN THI PHUONG  054611.210722.162350. Chuyển khoản
21/07/2022 1,000 NGUYEN THANH LAM 1027485875 Chuyển tiền
21/07/2022 20,000 NGUYEN KHANH HAI 256031.210722.16
2056.VCB
Chuyển khoản
21/07/2022 10,000 LE THI QUYNH NGA 033151.210722.161844.  Chuyển khoản
21/07/2022 10,000 TRAN DAC LUC 017223.210722.161504.  Chuyển khoản
21/07/2022 10,000 NGUYEN VAN DINH 1019129521 Chuyển tiền
21/07/2022 5,000 UONG HOANG THAI 180554.210722.161422.  Chuyển tiền
21/07/2022 10,000 BUI DUC VINH 729329.210722.160901.  
21/07/2022 10,000 nong thi nga 987387.210722.160703.  
21/07/2022 1,000,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0071000899009 Trẻ em khuyết tật
21/07/2022 20,000 NGUYEN DAN DUONG 716816.210722.160514.  
21/07/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 797339.210722.160311. quy vi tre em khuyet tat
21/07/2022 5,000 VU MI VANG 1022130159 Chuyển tiền
21/07/2022 10,000 NGUYEN VAN THANG 668315.210722.155225.  Chuyển khoản
21/07/2022 20,000 DUONG THI DOANH  476493.210722.155
116.VCB
Chuyển khoản
21/07/2022 20,000 Nguyen thi thuy kieu 423978.210722.1550
23.VCB
ck
21/07/2022 10,000 LO VAN ANH 902375.210722.154818. Chuyển khoản
21/07/2022 20,000 Nguyen my linh 148163.210722.154551.  
21/07/2022 1,000 VO THI TUYEN PHUONG 1024988509 DANG MINH PHUNG chuyen tien
21/07/2022 10,000 LE DINH BAC  876356.210722.154213. Chuyển khoản
21/07/2022 10,000 DINH HUU NGHIA 733812.210722.154008.  Chuyển tiền
21/07/2022 20,000 VU THI THU 586436.210722.1536
26.VCB
 
21/07/2022 5,000 DUONG BINH THUAN 227155.210722.153505.  Chuyển tiền
21/07/2022 10,000 NGUYEN VAN HA 363304.210722.153125.  
21/07/2022 20,000 NGUYEN THI LIEN 1029869127 Chuyển tiền
21/07/2022 1,000 NGUYEN THANH LAM 1027485875 Chuyển tiền
21/07/2022 20,000 NGUYEN THI ANH TUYET 0651000844828  Chuyển tiền
21/07/2022 20,000 DO HUY HOANG 372197.210722.1516
12.VCB
 
21/07/2022 10,000 NGUYEN MONG THI PARTNER.DIRECT
_DEBITS_
VCB.MSE..26623859210.
 
21/07/2022 10,000 NGUYEN HOAI ANH 740996.210722.150907. Chuyển khoản
21/07/2022 5,000 LY MAY  646482.210722.150615. Chuyển tiền
21/07/2022 200,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ  0071000879838 Thiện nguyện
21/07/2022 20,000 THACH THI UT HIEN 9878044801 Chuyển tiền
21/07/2022 10,000 VU MINH DUC 495514.210722.150400.  
21/07/2022 10,000 PHAM THI MAI 714119.210722.150216.  Chuyển khoản
21/07/2022 10,000 LE TRUNG HIEU PARTNER.DIRECT_
DEBITS_
VCB.MSE..26623299919.
 
21/07/2022 10,000 PHAM HONG NHUNG 0341007051446  Chuyển tiền
21/07/2022 20,000 LE THI DONG  462630.210722.145346. Chuyển khoản
21/07/2022 50,000 Duong ha anh  651175.210722.1
44858.
 
21/07/2022 20,000 NGUYEN THI GIANG 714933.210722.144820.  TRANSFER
21/07/2022 10,000 TRUONG DUC THUONG 653768.210722.144634.  Chuyển khoản
21/07/2022 10,000 KA THI TRUONG 0351001170273 Chuyển tiền
21/07/2022 1,000 NGUYEN THANH LAM 1027485875 Transfer
21/07/2022 10,000 LUONG VAN HUNG 616145.210722.1
43535.
 
21/07/2022 10,000 BUI VAN PHUONG 391294.210722.143128. Chuyển khoản
21/07/2022 20,000 NGUYEN THI THAO 597294.210722.143023.  Chuyển khoản
21/07/2022 10,000 NGUYEN THI DIEM THUY 591989.210722.142847.  Chuyển khoản
21/07/2022 1,000 NGUYEN THANH LAM 1027485875 Transfer
21/07/2022 10,000 DAM VAN SON 9879224593 Chuyển tiền
21/07/2022 10,000 PHAM VAN TRUNG 1029478475  
21/07/2022 20,000 HUYNH NU LINH TRANG  058662.210722.142
058.VCB
Chuyển khoản
21/07/2022 10,000 BUI DUC HUNG 979056.210722.141721.  Chuyển tiền
21/07/2022 5,000 Y NGHIP  1023450772 Chibong
21/07/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 1015773626 tu thie
21/07/2022 10,000 NGUYEN THI NGOC NHI  536881.210722.141244. Chuyển khoản
21/07/2022 10,000 THAI KEO  PARTNER.DIRECT
_DEBITS
_VCB.MSE..26620892794.
 
21/07/2022 10,000 HOANG VAN THANH PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE
..26621098818.
 
21/07/2022 10,000 NGUYEN THI THANH TUYEN 885454.210722.140811.   
21/07/2022 1,000 TRAN KHANH TRUC 480007.210722.140458.  transfer
21/07/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 109283.210722.140402. Ung ho quy tre em khuyet tat
21/07/2022 10,000 DO THI HONG PHUONG 476443.210722.135349.  Chuyển khoản
21/07/2022 10,000 TRAN THI KIM NGAN 176796.210722.135108.  Chuyển tiền
21/07/2022 20,000 NGUYEN THI HUYEN TRAN PARTNER.DIRECT
_DEBITS_
VCB.MSE..26620200577.
 
21/07/2022 10,000 bui ha linh 460456.210722.134826.  
21/07/2022 20,000 VU MINH DUC 459,322,210,722,134,000 Chuyển khoản
21/07/2022 5,000 NGUYEN THI THUY LINH 1018316900 Chuyển tiền
21/07/2022 10,000 NGUYEN VAN TRUONG 892425.210722.133346.  Chuyển tiền
21/07/2022 10,000 Anh Nhan Quan 3 892312.210722.133208.  ung ho
21/07/2022 20,000 DANH THI NGOC HUYEN  891468.210722.133110. Chuyển tiền
21/07/2022 20,000 DAM THI PHUONG 071873.210722.133
111.VCB
Chuyển khoản
21/07/2022 10,000 LE THANH TU 9356000078 dao thi thu diem
21/07/2022 10,000 PHAN VAN TUAN 878610.210722.132913.  
21/07/2022 10,000 NONG THI NGOC HIEN 211781.210722.132523. Chuyển khoản
21/07/2022 5,000 LE HUU LOC 875088.210722.132200. Chuyển tiền
21/07/2022 10,000 NGUYEN THANH TUNG 383200.210722.132125.  Chuyển khoản
21/07/2022 10,000 PHAM VIET DUNG SHGD:10017203.DD:
220721.
Dung chuyen
21/07/2022 20,000 HUA MANH CUONG 292906.210722.1318
12.VCB;
Chuyển khoản
21/07/2022 20,000 PHUONG THI HUONG 093499.210722.13145
3.VCB
Chuyển khoản
21/07/2022 1,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 1028379251 w
21/07/2022 1,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 1028365020 hn
21/07/2022 10,000 CA THI VAN 172001.210722.130810.  Chuyển khoản
21/07/2022 1,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 1028411756 ss
21/07/2022 10,000 TRAN QUOC BAO 331445.210722.130225.  Chuyển khoản
21/07/2022 10,000 LE THANH NAM 307737.210722.125342.  Chuyển khoản
21/07/2022 10,000 PHAM THI KIEU OANH PARTNER.DIRECT_
DEBITS_
VCB.MSE..26617418356.
 
21/07/2022 5,000 LE THI PHUONG NGUYEN 9901778938 Chuyển tiền
21/07/2022 20,000 ho thi giang anh 090389.210722.124
130.VCB
 
21/07/2022 20,000 PHAM THI THUY TIEN 985963.210722.1239
45.VCB
Chuyển khoản
21/07/2022 1,000 NGUYEN HOAI MINH 433259.210722.123535.  TRANSFERS QUY VI TRE EM KHUYET TAT VN
21/07/2022 5,000 CHANG THI CUA  850175.210722.122924. Chuyển tiền
21/07/2022 20,000 DO HUU HUNG 780929.210722.122522.  
21/07/2022 5,000 PHAM TIEN PHUONG  806270.210722.122010. Chuyển tiền
21/07/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 173889.210722.121705. ok
21/07/2022 10,000 DO THI QUYNH MAI 752427.210722.121106. Chuyển tiền
21/07/2022 20,000 DO PHU BINH 232690.210722.12103
2.VCB
Chuyển tiền
21/07/2022 10,000 LE THI KIM XUYEN  748954.210722.120941. Chuyển tiền
21/07/2022 20,000 LO THI TUYEN 167339.210722.120925.  
21/07/2022 10,000 TRAN THI THIEN THU  1027979158 Chuyển tiền
21/07/2022 20,000 LY VAN SON 445945.210722.11
5725.VCB
Chuyển tiền
21/07/2022 20,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 121031.210722.115523. Don xin nghi viec
21/07/2022 20,000 LO VAN SINH  289582.210722.11544
9.VCB
Chuyển khoản
21/07/2022 20,000 NGUYEN LE ANH THANH 059280.210722.1
15059.VCB
 
21/07/2022 1,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 9708962392 w
21/07/2022 10,000 LE VAN DEN 161755.210722.114847.  Chuyển tiền
21/07/2022 1,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 1024768007 ss
21/07/2022 1,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 1023365120 ww
21/07/2022 5,000 DO VAN DUC 407826.210722.114434.  Chuyển tiền
21/07/2022 10,000 BUI XUAN NGUYET 060775.210722.113907. Chuyển khoản
21/07/2022 5,000 PHUNG MINH HIEU  415082.210722.113659. CHUYEN KHOAN QUY VI TRE EM KHUYET TAT VN
21/07/2022 10,000 DIEU LINH 892885.210722.112957. Chuyển khoản
21/07/2022 1,000 NGUYEN HOAI MINH 412359.210722.112908.  TRANSFERS QUY VI TRE EM KHUYET TAT VN
21/07/2022 10,000 MAI THANH HIEP  0651000772975  Chuyển tiền
21/07/2022 10,000 SUNG THI DENH 848405.210722.111618.  Chuyển khoản
21/07/2022 10,000 NGUYEN VIET LINH SHGD:10013012.DD:2
20721.
 
21/07/2022 10,000 DANG THI XIEM 0341007122759  Chuyển tiền
21/07/2022 10,000 VI NHAT TU 611257.210722.111019.  Chuyển tiền
21/07/2022 20,000 DIEU DIEP 336253.210722.1105
36.VCB
Chuyển khoản
21/07/2022 10,000 NGUYEN TIEN HUAN 1018202401 Chuyển tiền
21/07/2022 10,000 Huynh Thi Hieu 378571.210722.105840.  
21/07/2022 5,000 PHAM CAO THIEN 1023352603 Chuyển tiền
21/07/2022 20,000 NGUYEN THI DIEM THUY 735662.210722.104254. Chuyển khoản
21/07/2022 10,000 NGUYEN NHU HUYEN LY  804808.210722.103225. Chuyển khoản
21/07/2022 20,000 NGUYEN NGOC LE MI 361388.210722.103219.  Chuyển tiền
21/07/2022 20,000 NGUYEN THI ANH THO SHGD:10012080.DD
:220721.
Tho chuyen
21/07/2022 10,000 NGUYEN TIEN DUNG 801081.210722.103129.  Chuyển khoản
21/07/2022 10,000 VANG VAN KHUYEN 1020138485 Chuyển tiền
21/07/2022 20,000 HOANG VAN HAI 749242.210722.101813. Chuyển khoản
21/07/2022 100,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0491000020082 giup do tre em khuyet tat
21/07/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ PARTNER.DIRECT_
DEBITS_
VCB.MSE..26610351919.
 
21/07/2022 1,000 NGUYEN VAN PHUC 376768.210722.100245.  TRANSFER QUY VI TRE EM KHUYET TAT VN
21/07/2022 10,000 BAC CAM NUOC 392561.210722.095654.  
21/07/2022 10,000 NGUYEN THI QUYNH NHU PARTNER.DIRECT
_DEBITS_
VCB.MSE..26609346191.
 
21/07/2022 10,000 LE PHUONG NAM 1017649034 Chuyển tiền
21/07/2022 10,000 DAO THI LUAN  1029808948 Chuyển tiền
21/07/2022 10,000 LE MINH PHU SHGD:10009262.DD:
220721.
Phu
21/07/2022 20,000 GIANG A CHU 562704.210722.091
242.VCB
Chuyển khoản
21/07/2022 10,000 PHUNG MAY MAN SHGD:10004554.D
D:220721.
Man chuyen
21/07/2022 10,000 TRAN THI THUONG SHGD:10000597.DD
:220721.
UNDEFINEDTRAN THI THUONG
21/07/2022 30,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0071001035826 lxstd tặng từ thiện
21/07/2022 1,000 TRAN KHANH TRUC 276232.210722.074145.  transfer
21/07/2022 1,000 NGUYEN VAN PHUC 326551.210722.073612.  TRANSFER QUY VI TRE EM KHUYET TAT VN
21/07/2022 1,000 NGUYEN THANH LAM 1027485875 Transfer
21/07/2022 1,000 NGUYEN HOAI MINH 324204.210722.072418.  TRANSFERS QUY VI TRE EM KHUYET TAT VN
21/07/2022 200,000 MAI VAN DANG 1025612062 Mot chut yeu thuong mot doi hanh phuc
21/07/2022 63,000  HOANG LE ANH 0061000787841  Chuc cac em luon manh khoe va hanh phuc XNLNMCCC
         
Tổng số 25,660,084      

Bảng tổng hợp nguồn vận động từ các nhà hảo tâm tại ngân hànVietinbank
(Từ ngày 17/7/2022 đến 21/7/2022)
NT Số tiền Tên nhà hảo tâm ủng hộ Quỹ Số tài khoản/ tham chiếu Ghi chú
18/07/2022 400,000 LE THI NGA 19030653650016 Ủng hộ Quỹ
         
Tổng số 400,000      
Bảng tổng hợp nguồn vận động từ các nhà hảo tâm tại ngân hàng Sacombank
(Từ ngày 17/7/2022 đến 21/7/2022)
NT Số tiền Tên nhà hảo tâm ủng hộ Quỹ Số tài khoản/ tham chiếu Ghi chú
18/07/2022 500,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ EWX245007338 Ủng hộ Quỹ
18/07/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ EWX245074648  Ủng hộ Quỹ
18/07/2022 5,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ EWX245106665  Vui vẻ Ủng hộ Quỹ
19/07/2022 5,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ EWX245816397  Vui vẻ Ủng hộ Quỹ
20/07/2022 600 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ EWX246079568  Ủng hộ Quỹ
20/07/2022 100,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ EWX246223645  Ủng hộ Quỹ
20/07/2022 1,000,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ EWX246227367  Ủng hộ Quỹ
20/07/2022 2,100 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ EWI246289944 Ủng hộ Quỹ
21/07/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ EWX247076622  Ủng hộ Quỹ
         
Tổng số 1,632,700      
Bảng tổng hợp nguồn vận động từ các nhà hảo tâm bằng hiện vật
(Từ ngày 17/7/2022 đến 21/7/2022)
NT Số tiền Tên nhà hảo tâm ủng hộ Quỹ Số tài khoản/ tham chiếu Ghi chú
         
         
Tổng số        
Văn phòng Quỹ Vì trẻ em khuyết tật Việt Nam tại Hà Nội
Trang inGửi bạn bè Chia sẻ trên facebook  Chia sẻ trên twitterThảo luậnXem thảo luận
Thông tin khác:
Xem nhiều nhất
Tiêu điểm
Thông tin ủng hộ từ thiện
Quỹ Vì Trẻ Em Khuyết tật
1) Tên tài khoản: "Quỹ Vì trẻ em khuyết tật"
  Số tài khoản VNĐ: 00110 0381 4022
                       CIF: 481 3569
  Số tài khoản USD: 00113 7381 4041 
                       CIF: 481 3569
  Swift Code: BFTVVNVX 001
  Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam
  (Vietcombank)

Sở giao dịch
Địa chỉ: 
11 Láng Hạ, phường Thành Công, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội (Địa chỉ cũ: 31-33 Ngô Quyền, phường Hàng Bài, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội).
 2) Tên Tài khoản: Quỹ Vì trẻ em khuyết tật Việt Nam
Số TK: 121000034371 Tại Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam  - CN Hai Bà Trưng Hà Nội


3)Tên Tài khoản: Quỹ Vì trẻ em khuyết tật Việt Nam
Số TK: 060095268466 Tại Ngân hàng Sacombank chi nhánh Bình Chánh TP Hồ Chí Minh

 
Nội dung chuyển khoản: Ủng hộ "Quỹ Vì trẻ em khuyết tật Việt Nam".
Đường dây nóng: 0912.015.557
Mới cập nhật
Cô bé 10 tuổi bị ung thư trong "Chuyến bay của Linh - Điều ước thứ 7" đã qua đời
Bạn biết đến Quỹ Vì Trẻ Em Khuyết Tật bằng phương tiện
Mạng internet
Truyền hình
Truyền thanh
Khác
Thiết kế web: OnIP™