Danh ngôn:
Chủ nhật, 01/10/2023
TẤM LÒNG HẢO TÂM

Danh sách các nhà hảo tâm (Từ ngày 22/7/2022) đến ngày 26/7/2022)

Cập nhật lúc 14:49 08/08/2022
 
Bảng tổng hợp nguồn vận động từ các nhà hảo tâm (từ ngày 22/7/2022 đến ngày 26/7/2022)
Quỹ Vì trẻ em Khuyết tật Việt Nam

Vp HN: Số 25 Vũ Trọng Phụng, Phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân, Tp Hà Nội
Vp HCM: Số 15 Tú Xương, phường Võ Thị Sáu, quận 3, Tp Hồ Chí Minh

Bảng tổng hợp nguồn vận động từ các nhà hảo tâm tại ngân hàng Vietcombank
(Từ ngày 22/7/2022 đến 26/7/2022)
NT Số tiền Tên nhà hảo tâm ủng hộ Quỹ Số tài khoản/ tham chiếu Ghi chú
22/07/2022 10,000 BUI THI NGOC ANH 568539.220722.220915.  
22/07/2022 10,000 NGUYEN THI NGA 0961000038321 Chuyển tiền
22/07/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0341007162249 GH
22/07/2022 10,000 NGUYEN THI PHUONG 824746.220722.213656.  Chuyển tiền
22/07/2022 10,000 DAO VAN HOANG 395893.220722.211922.  
22/07/2022 10,000 HOANG THI LAN ANH 177365.220722.210707.  Chuyển tiền
22/07/2022 10,000 TRAN XUAN NGOC  1029395615 Chuyển tiền
22/07/2022 10,000 NGUYEN DUY TRINH 754917.220722.210302.  Chuyển tiền
22/07/2022 5,000 HUYNH THAI NGHIEM  1028116395 Chuyển tiền
22/07/2022 5,000 BUI THANH BINH 273447.220722.205553.  Chuyển tiền
22/07/2022 10,000 PHUNG THUY VAN  909585.220722.204254. Chuyển tiền
22/07/2022 10,000 NGUYEN THI DAO 0611001990995  Chuyển tiền
22/07/2022 5,000 CHAU KIM HANH 989832.220722.202541.  Chuyển tiền
22/07/2022 10,000 TRUONG XUAN THANG 642643.220722.202244.  Chuyển tiền
22/07/2022 10,000 LE THANH HUYEN 640100.220722.202135.  Chuyển tiền
22/07/2022 10,000 TO MINH DONG 653495.220722.201452.  Chuyển tiền
22/07/2022 10,000 NGUYEN VAN KHIEN 111967.220722.200943.  Chuyển tiền
22/07/2022 10,000 VU TRUNG ANH 043010.220722.200751.  Chuyển khoản
22/07/2022 20,000 NGUYEN THI LE 219173.220722.2
00659.VCB
 
22/07/2022 20,000 CHAU THI TUYET TRINH 1028951696 Chuyển tiền
22/07/2022 10,000 NGUYEN THI LE QUYEN 304225.220722.200625.  Chuyển tiền
22/07/2022 10,000 NGUYEN NHU THUY HANG 592553.220722.200320.  Chuyển tiền
22/07/2022 20,000 VO THI PHUONG HONG MY  611938.220722.1
95651.VCB
Chuyển khoản
22/07/2022 10,000 VUONG THI THANH THUY  0281000355355 Chuyển tiền
22/07/2022 10,000 LUU GIA HUY 629621.220722.194752.  Chuyển khoản
22/07/2022 10,000 LE MANH TUONG 1028116920 Chuyển tiền
22/07/2022 10,000  NGUYEN DUC TINH 644379.220722.194346. Chuyển tiền
22/07/2022 10,000 PHAN THI HAI BIEN PARTNER.DIRECT_DEBITS_
VCB.MSE..26673045543
 
22/07/2022 5,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 233525.220722.193733. chuyen tien cho quy
22/07/2022 20,000 TRAN THANH HUNG 711823.220722.193329.  
22/07/2022 20,000 CAO THI TRANG 049295.220722.
193049.VCB
Chuyển khoản
22/07/2022 10,000 PHAM THAI DUY 850010.220722.192202.  Chuyển khoản
22/07/2022 10,000 Nguyen thi hong lien 223713.220722.191802.  
22/07/2022 10,000 NGUYEN THI THANH HAI 0141000848814  Chuyển tiền từ thiện
22/07/2022 10,000 LY VAN DANH 853971.220722.190024.  Chuyển tiền
22/07/2022 10,000 LE THI CHUNG 941258.220722.185739.  Chuyển khoản
22/07/2022 10,000 TRAN HOANG DUONG 830740.220722.185328.  Chuyển tiền
22/07/2022 20,000 NGUYEN MY TRAN 686175.220722.18
5126.VCB
Chuyển khoản
22/07/2022 5,000 QUACH VAN VIET 1021718557 Chuyển tiền
22/07/2022 20,000 HOANG THI HA TRANG  PARTNER.DIRECT_DEBITS_
VCB.MSE..26670964909.
 
22/07/2022 5,000 NGO VAN CUONG 9349398462 Chuyển tiền
22/07/2022 100,000 CAO DUC TAN 1023446641 Chuyển tiền
22/07/2022 5,000 NGUYEN MINH THUAN 1018202248 Chuyển tiền
22/07/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 568550.220722.181518. Ck
22/07/2022 15,000 NGUYEN NGOC TRIEU PARTNER.DIRECT_DEBITS_
VCB.MSE..26669883673.
 
22/07/2022 10,000 NGUYEN THI HOA HONG 0201000680298 Chuyển tiền từ thiện
22/07/2022 10,000 BUI THI YEN 263726.220722.181053.  Chuyển khoản
22/07/2022 5,000 NGUYEN ANH NGUYET 766406.220722.180810.  Chuyển tiền
22/07/2022 10,000 PHAN THI CHIEN 662466.220722.180229.  Chuyển tiền
22/07/2022 10,000 DANG VAN TRIEU 457080.220722.175830.  
22/07/2022 10,000 VU THI MAI HUONG 177998.220722.175253.  Chuyển tiền
22/07/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 623974.220722.175129. Chuyển tiền
22/07/2022 10,000 HA THI NGOC LOAN 1023539687 QUY VI TRE EM KHUYET TAT VN
22/07/2022 20,000  NGUYEN THI TRUNG MY 052250.220722.17445
3.ZP68NRC719DH 2207
22000337298
 
22/07/2022 10,000 TO THI MAI 421762.220722.174423.  Chuyển khoản
22/07/2022 20,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 050971.220722.173016
.ZP68NRC70TMB 2207
22000328855 
 
22/07/2022 10,000 THAN DUC THIEN PARTNER.DIRECT_DEBITS_
VCB.MSE..26667724598.
 
22/07/2022 10,000 mua thi du 157660.220722.172011.  
22/07/2022 10,000 pham thi nhinh 870151.220722.171658.  
22/07/2022 10,000 NGUYEN THI THANH XUYEN 935502.220722.171559.  Chuyển tiền
22/07/2022 5,000 TRAN TRUNG TRONG 1019596439 Chuyển tiền
22/07/2022 10,000 PHAM THI THUY NA 892940.220722.170911. Chuyển tiền
22/07/2022 10,000 manh 234011.220722.170817.  ck
22/07/2022 10,000 NGUYEN DAN TRUONG  215861.220722.170414. Chuyển khoản
22/07/2022 10,000 PHAM TUAN KIET 211262.220722.170308. Chuyển khoản
22/07/2022 10,000 MAI THI LINH 877078.220722.165005.  Chuyển tiền
22/07/2022 10,000 Nguyen thi diu 902128.220722.164311.  
22/07/2022 1,000 NGUYEN VAN PHUC 882739.220722.164047.  TRANSFER QUY VI TRE EM KHUYET TAT VN
22/07/2022 10,000 BUI QUANG HUY 106936.220722.164007.  Chuyển khoản
22/07/2022 10,000 TRAN THI NAM LY  059123.220722.162914. Chuyển khoản
22/07/2022 10,000 Nguyen thi mai thao 304372.220722.162539.  
22/07/2022 1,000 NGUYEN TRUNG TIN   0581000734302 Chuyển tiền
22/07/2022 10,000 VO THI MY LINH 1015958274 Chuyển tiền
22/07/2022 1,000 NGUYEN TRUNG TIN 0581000734302  Chuyển tiền
22/07/2022 20,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 026884.220722.162122.  
22/07/2022 1,000 NGUYEN TRUNG TIN   0581000734302 Chuyển tiền
22/07/2022 1,000 NGUYEN TRUNG TIN   0581000734302 Chuyển tiền
22/07/2022 10,000 NGUYEN TRUNG TIN  794734.220722.162004. Chuyển tiền
22/07/2022 10,000 NGUYEN THI NGOC HAN 899185.220722.161522. Chuyển tiền
22/07/2022 1,000 NGUYEN THANH LAM 1027485875 Transfer
22/07/2022 10,000 LA VAN OAT 987375.220722.161154.  Chuyển khoản
22/07/2022 10,000 NGUYEN THI KHANH HUYEN 753585.220722.160904.  Chuyển khoản
22/07/2022 10,000 BUI TRAN DAC 760815.220722.160756.  Chuyển tiền
22/07/2022 10,000 NGUYEN THU HA 924258.220722.155649.  Chuyển khoản
22/07/2022 10,000 HOANG VAN DANG 758276.220722.155418.  Chuyển tiền
22/07/2022 20,000 DANG HOANG KHAM 949283.220722.1
53549.VCB
Chuyển khoản
22/07/2022 5,000 PHAM THI THANH HIEN 1024843935 Chuyển tiền
22/07/2022 10,000 TRAN THI DIEU LINH 1029301037 Chuyển tiền
22/07/2022 1,000 NGUYEN HOAI MINH 852576.220722.153300.  TRANSFERS QUY VI TRE EM KHUYET TAT VN
22/07/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 084818.220722.153236. Ck tu thien
22/07/2022 100,000 TRAN LU UYEN NHI  0081001254701  
22/07/2022 10,000 Bui thi loan 650309.220722.152657.  
22/07/2022 1,000 NGUYEN VAN PHUC 848616.220722.152356.  TRANSFER QUY VI TRE EM KHUYET TAT VN
22/07/2022 1,000 NGUYEN THANH LAM 1027485875 Transfer
22/07/2022 10,000 HOANG TIEN MANH 550832.220722.151330.  Chuyển khoản
22/07/2022 10,000 NGUYEN DINH NAM  526126.220722.150634. Chuyển khoản
22/07/2022 1,000 NGUYEN THANH LAM 1027485875 Transfer
22/07/2022 10,000 Ngo Thi Ngoan 103027.220722.145932. Chuyển tiền
22/07/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 9776482432  
22/07/2022 1,000 NGUYEN THANH LAM 1027485875 Transfer
22/07/2022 20,000 LE VAN THUONG 115582.220722.1448
35.VCB
Chuyển khoản
22/07/2022 1,000 NGUYEN THANH LAM 1027485875 Transfer
22/07/2022 10,000 Nguyen Hong Thuy  470921.220722.144632. Chuyển tiền
22/07/2022 10,000 LUONG THI LIEN PARTNER.DIRECT_D
EBITS_VCB
.MSE..26661947330.
 
22/07/2022 10,000 HO THI PHUONG NHI  434055.220722.143829. Chuyển khoản
22/07/2022 10,000 TRUONG QUOC HAI 225349.220722.143538.  Chuyển tiền
22/07/2022 20,000 TRIEU THI THUONG 170504.220722.143510.  
22/07/2022 20,000 NGUYEN THI LOAN 190585.220722.143
310.VCB
Chuyển khoản
22/07/2022 10,000 dinh van dung 592556.220722.143034.  
22/07/2022 5,000 NGUYEN TUAN VU 040370.220722.142125. Chuyển tiền
22/07/2022 1,000 NGUYEN THANH LAM 1027485875 Transfer
22/07/2022 10,000 TRAN TRI KIET 347337.220722.140909.  Chuyển khoản
22/07/2022 20,000 NGUYEN HONG MINH THUAN 703202.220722.1408
23.VCB
chuyen khoan qui vi tre em khuyet tat
22/07/2022 10,000 TA NHU SANG 336065.220722.140507.  Chuyển khoản
22/07/2022 10,000 PHAM VAN HUNG 1029894992 Chuyển tiền
22/07/2022 10,000 DANG THI TRANG 0551000121246 Chuyển tiền
22/07/2022 10,000 DOAN THI MINH LOI 325444.220722.140128.  Chuyển khoản
22/07/2022 5,000 TRINH TU TINH 945108.220722.135422.  Chuyển tiền
22/07/2022 10,000 TO KIEU PHUONG 442288.220722.135313. Chuyển tiền
22/07/2022 10,000 NGUYEN THI HONG TUOI 875574.220722.135238.  Chuyển tiền
22/07/2022 20,000 DOAN HUU PHUOC 0111000257648 Chuyển tiền
22/07/2022 10,000 TRAN VAN KHANH  286432.220722.134719. Chuyển khoản
22/07/2022 22,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ MBVCB.2252455642
.2001.VCB Rewards.
Từ thiện
22/07/2022 10,000 NGUYEN THU LOAN 444968.220722.134332. Chuyển khoản
22/07/2022 5,000  LA THI KIM VAN  436756.220722.134212. Chuyển tiền
22/07/2022 10,000 nguyen thi ly 016656.220722.133739.  Chuyển tiền
22/07/2022 100,000 NGUYEN VAN THAO 582902.220722.133715.  Chuyển tiền
22/07/2022 10,000 TRAN THI HOP 421379.220722.133523.  Chuyển khoản
22/07/2022 10,000 VUONG NGAN QUYNH 233691.220722.132659.  Chuyển khoản
22/07/2022 10,000 NGUYEN THI MY TIEN PARTNER.DIRECT_D
EBITS_
VCB.MSE..26659469786.
 
22/07/2022 10,000 LUONG THI DIEU HUONG 805801.220722.131241.  Chuyển tiền
22/07/2022 20,000 HOANG QUYNH ANH PARTNER.DIRECT_D
EBITS_
VCB.MSE..26659024684.
Chuyển tiền ủng hộ
22/07/2022 20,000 NGUYEN THI TRA 224820.220722.1
31024.VCB
Chuyển khoản
22/07/2022 10,000  PHAN VAN THUC 420076.220722.130828. ck tu thien
22/07/2022 10,000 TRUONG THI HANG SHGD:10017627.DD:
220722.
 
22/07/2022 20,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 036906.220722.
130716.VCB
lan ck
22/07/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 343521.220722.130648.  
22/07/2022 5,000 MAI TUAN ANH 719454.220722.130254. Chuyển tiền
22/07/2022 10,000 TRAN ANH TUAN 581786.220722.125820.  Chuyển tiền
22/07/2022 10,000 PHAM BAO NGOC 316286.220722.125637.  Chuyển khoản
22/07/2022 10,000  Nguyen thien kim 413083.220722.125336. ck
22/07/2022 10,000 DINH THI THAO HIEN 0201000561332  
22/07/2022 10,000 HOANG VAN SU PARTNER.DIRECT_DE
BITS_
VCB.MSE..26658639385.
 
22/07/2022 10,000 vuong thanh son 309216.220722.125003.  
22/07/2022 50,000 NGUYEN THI HONG NHUNG  665589.220722.12
4425.VCB
Chuyển khoản
22/07/2022 10,000 VU CONG TUYEN PARTNER.DIRECT_DEBITS_
VCB.MSE..26657975856.
 
22/07/2022 10,000 LANG THI LAN  136626.220722.124034. Chuyển tiền
22/07/2022 10,000 SAM VAN SUOM 116861.220722.123837. Chuyển khoản
22/07/2022 1,000 NGUYEN THANH LAM 1027485875 Transfer
22/07/2022 10,000 NGUYEN THI HANG 644510.220722.123129.  Chuyển tiền
22/07/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 239757.220722.123056. Quy vi tre em khuyet tat VN
22/07/2022 30,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 227170.220722.122655.  
22/07/2022 10,000 Y KHUAN EBAN  326286.220722.12
2604
Chuyển tiền
22/07/2022 10,000 PHAM TRUNG DUNG 216125.220722.122326. Chuyển khoản
22/07/2022 10,000 Ngo Van Chuan 208665.220722.122113.  
22/07/2022 1,000 NGUYEN THANH LAM 1027485875 Transfer
22/07/2022 10,000 Hoang thi minh Hue 142706.220722.121827.  
22/07/2022 20,000 NGUYEN THI BE TAM  0071000722331 Chuyển tiền
22/07/2022 10,000 NGUYEN THI NGOC TUYET  040169.220722.121207. 040169.220722.121207.NGUYEN THI NGOC TUYET chuyen khoan
22/07/2022 10,000 NGUYEN NGOC VINH 176486.220722.121130.  Chuyển khoản
22/07/2022 10,000 DANH THI THUY HANG  PARTNER.DIRECT_DEB
ITS_
VCB.MSE..26656950119.
 
22/07/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 678808.220722.114633. abc
22/07/2022 1,000 NGUYEN THANH LAM 1027485875 Transfer
22/07/2022 10,000 VU THI THANH HUONG 989481.220722.114541.  
22/07/2022 5,000 NGUYEN HANG NGA 1017920996 Ủng hộ
22/07/2022 10,000 TEN DANG THI NHU Y 704422.220722.113502.  
22/07/2022 250,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 1066887777 Hỗ trợ các em
22/07/2022 10,000 NGUYEN THI THOAN 0341005018261 Chuyển tiền
22/07/2022 5,000 PHAM HONG GIA BAO 9365278874 Chuyển tiền
22/07/2022 10,000 Duyen  861303.220722.111814. tiktok ck
22/07/2022 20,000 NGUYEN THI CUC 339908.220722.111
539.VCB
Chuyển khoản
22/07/2022 20,000 NGUYEN LOC KHANH CHUONG 0561000558054 Chuyển tiền
22/07/2022 20,000 LANG THI HANH  130456.220722.1112
10.VCB
Chuyển khoản
22/07/2022 10,000 TRAN THI THANH 493298.220722.111108.  
22/07/2022 20,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 964828.220722.1
10924.VCB
ung ho khuyen tan vn
22/07/2022 1,000 VO THI TUYEN PHUONG 1024988509 DANG THI HONG LOAN chuyen tien
22/07/2022 1,000 NGUYEN THANH LAM 1027485875 Transfer
22/07/2022 5,000 phan thi lieu 926999.220722.104355. Chuyển tiền
22/07/2022 10,000 VANG THI MINH NGUYET 737813.220722.104301.  Chuyển khoản
22/07/2022 20,000 LE THI HONG DUYEN 859011.220722.103837. Chuyển tiền
22/07/2022 20,000 TINH THI HUONG 706117.220722.10
3146.VCB;00110038
14022
Chuyển khoản
22/07/2022 20,000 VU DINH DONG 879758.220722.102601.  Chuyển tiền
22/07/2022 10,000 NGUYEN THI HONG XIEM 766939.220722.102413.  Chuyển khoản
22/07/2022 10,000 MAI NGUYEN ANH DUC 669523.220722.102310.  Chuyển khoản
22/07/2022 20,000 DOAN THI HUONG  PARTNER.DIRECT_D
EBITS_
VCB.MSE..26653124223.
 
22/07/2022 10,000 DANG HOANG MAI SHGD:10010976.DD:2
2072
Mai chuyen
22/07/2022 10,000 NGUYEN THI HONG XIEM 646857.220722.10
1638
Chuyển khoản
22/07/2022 10,000 HOANG MINH TAN 739613.220722.101600.  CHUYEN KHOAN QUY VI TRE EM KHUYET TAT VN
22/07/2022 20,000 NGUYEN THI THANH  730965.220722.101519. ck
22/07/2022 20,000 Nguyen Minh Sang 679338.220722.100209.  
22/07/2022 20,000 DAO THI QUYNH LUU 683545.220722.094744.  Chuyển tiền
22/07/2022 10,000 NGUYEN NGO THANH SANG 1015910406 QUY VI TRE EM KHUYET TAT VN
22/07/2022 1,000 NGUYEN HOAI MINH 721525.220722.093244.  TRANSFERS QUY VI TRE EM KHUYET TAT VN
22/07/2022 10,000 NGUYEN XUAN THANH SHGD:10006522.DD
:220722.
Thanh chuyen
22/07/2022 10,000 TA DUY QUANG SHGD:10006164.
DD:220722.
 
22/07/2022 10,000 NGUYEN THI THUY SHGD:10005665.DD:
220722.
 
22/07/2022 20,000 NGUYEN THI THUY SHGD:10004344.
DD:220722.
 
22/07/2022 30,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0071001035826 lxstd tặng từ thiện
22/07/2022 10,000 NGUYEN HONG THANG SHGD:10001625.DD:2
20722
Thang chuyen
22/07/2022 10,000 NGUYEN THI HOAI THU SHGD:10005820.DD:2
20722.
Thu chuyen
22/07/2022 30,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ MBVCB.2251140764.2
001.VCB Rewards.
Khó khăn
22/07/2022 100,000 DANG THI THUY  0291000272468  Chuyển tiền
22/07/2022 4,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 1013862725 cac be tat nguyen
23/07/2022 20,000 PHAM THI HONG MINH PARTNER.DIRECT_D
EBITS_
VCB.MSE..26714689057.
 
23/07/2022 100,000 MAI THI TUYET 200142.230722.2156
40.VCB
Chuyển khoản
23/07/2022 10,000 THAO VAN HA 1013963062 giang thi ve chuyen tien
23/07/2022 329,000 Vu thi huyen 753812.230722.215408.   
23/07/2022 10,000 Tran Van Bo 106858.230722.215139.  
23/07/2022 5,000 TRUONG THI THUONG 596321.230722.214859.  Chuyển tiền
23/07/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 377073.230722.214518. ủng hộ
23/07/2022 10,000 BUI THI THANH NHAN  PARTNER.DIRECT_D
EBITS_
VCB.MSE..26712528009.
 
23/07/2022 5,000 NGUYEN THI HIEU 1018207913 Chuyển tiền
23/07/2022 10,000 TANG THI KHANH 905870.230722.210439.  Chuyển tiền
23/07/2022 10,000 LAI VAN NAM 1013604583  
23/07/2022 10,000 VU VAN SINH 518777.230722.204530.  Chuyển khoản
23/07/2022 10,000 NONG THI LIN 176762.230722.202951. Chuyển tiền
23/07/2022 5,000 NGO DUY TRONG 875994.230722.201915. Chuyển tiền
23/07/2022 5,000 NGUYEN VAN THANH 187464.230722.201102. Chuyển tiền
23/07/2022 10,000 Lam Hong Nhung 153642.230722.195307.  Chuyển tiền
23/07/2022 20,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 053515.230722.194251. lam nhiem vu
23/07/2022 10,000 HUYNH THI CAM TIEN 152369.230722.194124. Chuyển tiền
23/07/2022 10,000 TONG PHUOC LONG 668244.230722.193734.  Chuyển khoản
23/07/2022 10,000 DOAN HOANG LIET 464758.230722.192747.  Chuyển tiền
23/07/2022 10,000 PHAM THI HOA  266786.230722.192144. Chuyển khoản
23/07/2022 10,000 QUACH PHU VINH 1012817697 Chuyển tiền
23/07/2022 10,000 Nhat Minh PARTNER.DIRECT_DE
BITS
_VCB.MSE..26708424402.
 
23/07/2022 5,000 TRAN MINH HIEU 737275.230722.190653.  Chuyển tiền
23/07/2022 10,000 TRIEU THI THU HA  202757.230722.190103. Chuyển khoản
23/07/2022 10,000 NGO THI THAO 503915.230722.185128.  Chuyển khoản
23/07/2022 10,000 LE THI THUY HANG 493291.230722.184849. Chuyển khoản
23/07/2022 20,000 HOANG THI DUNG 1015678947 Nong Thai Ky
23/07/2022 10,000 DANG THI THU LY 427115.230722.183133.  Chuyển khoản
23/07/2022 10,000 NGUYEN HOAI THUONG 103887.230722.183157.  Chuyển khoản
23/07/2022 5,000 BUI KIM PHUNG 301305.230722.183046.  Chuyển tiền
23/07/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 396560.230722.182323. QUY VI TRE EM KHUYET TAT VN
23/07/2022 10,000 NGUYEN CONG GIAP 292222.230722.182332.  Chuyển tiền
23/07/2022 10,000 TRUONG THI HONG VINH 529214.230722.182052.  
23/07/2022 5,000 VU THI CHUYEN 608544.230722.180716.  Chuyển tiền
23/07/2022 10,000 NGUYEN KHANH LINH 1027616798 Chuyển tiền
23/07/2022 10,000 VO HA LINH 599064.230722.180251.  Chuyển tiền
23/07/2022 10,000 TRAN THI BONG 003023.230722.175930.  Chuyển khoản
23/07/2022 20,000 NGUYEN THI MY LAN 861489.230722.175
741.VCB
Chuyển khoản
23/07/2022 20,000 do van hieu 283131.230722.175248.  
23/07/2022 5,000 CHAU NHAT HAO 9362004584 Chuyển tiền
23/07/2022 5,000 tran cuong  785121.230722.174905. lam nhiem vu
23/07/2022 10,000 DO THI HIEN 965722.230722.174826. Chuyển khoản
23/07/2022 10,000 TRAN QUY 564585.230722.174827.  Chuyển tiền
23/07/2022 5,000 DINH DUONG 990819.230722.174004.  
23/07/2022 10,000 PHAM THANH KHOA PARTNER.DIRECT_DE
BITS_
VCB.MSE..26705493658.
 
23/07/2022 5,000 LE THI THANH HIEN  590917.230722.173713. Chuyển tiền
23/07/2022 5,000 TRINH TU TINH 128465.230722.173035.  Chuyển tiền
23/07/2022 10,000 CHU BA MANH 574836.230722.172825. Chuyển tiền
23/07/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 761780.230722.172213. ung ho quy
23/07/2022 10,000 Vo huy hoang 028526.230722.165107.  
23/07/2022 1,000 NGUYEN VAN PHUC 222050.230722.164932.  TRANSFER QUY VI TRE EM KHUYET TAT VN
23/07/2022 10,000 NGUYEN TRONG DUC  055270.230722.164839.  
23/07/2022 10,000 NGUYEN THI THUAN 736232.230722.164359.  Chuyển khoản
23/07/2022 20,000 Nguyen danh duy 628258.230722.164233.  
23/07/2022 5,000 LY THI DIEP 926443.230722.163445.  Chuyển tiền
23/07/2022 10,000 NGUYEN XUAN HOA 947699.230722.163040.  Chuyển khoản
23/07/2022 100,000 NGUYEN NGOC BAO THANH 0531000296817   Ung ho quy tu thien
23/07/2022 10,000 DINH HUY MANH 460884.230722.161048.  Chuyển tiền
23/07/2022 10,000 TO HOANG ANH 601932.230722.160328.  Chuyển khoản
23/07/2022 10,000 TRAN THI KHANH HA 1017409937 Chuyển tiền
23/07/2022 20,000 MAO THI CHAM 603262.230722.155
643.VCB
Chuyển khoản
23/07/2022 5,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 811004.230722.155358.  
23/07/2022 10,000  NGUYEN VAN PHU 0631000492033 le phu duong
23/07/2022 10,000 BUI THI NHAN 800128.230722.155106.  Chuyển khoản
23/07/2022 5,000 VU THI CHUC 1029802469 ung ho tre em khuyet tat
23/07/2022 10,000 LUONG TAI  PARTNER.DIRECT_
DEBITS
_VCB.MSE..2670
1492541.
 
23/07/2022 10,000 phan thi soa 100414.230722.152924.  Chuyển tiền
23/07/2022 20,000 NGUYEN THI THUY NGAN 1014757071  
23/07/2022 10,000 NGUYEN QUOC LUAT 0821000011644 Chuyển tiền
23/07/2022 32,517 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ MBVCB.2256466259.20
01.VCB Rewards.
ung ho tre em khuyet tat
23/07/2022 5,000 NGUYEN CONG DOANH 1027259226 Chuyển tiền
23/07/2022 20,000 VU VAN THUY 165580.230722.150840.  Chuyển tiền
23/07/2022 1,000 PHAM THI LAN 0121000703509 Chuyển tiền
23/07/2022 1,000 PHAM THI LAN 0121000703509 Chuyển tiền
23/07/2022 10,000 NGUYEN THI NGA 9886769695 Chuyển tiền
23/07/2022 1,000 PHAM THI LAN 0121000703509 Chuyển tiền
23/07/2022 1,000 PHAM THI LAN 0121000703509 Chuyển tiền
23/07/2022 20,000 VU THI TINH 624854.230722.150030.  
23/07/2022 10,000 NGUYEN THI CAM TIEN 412424.230722.150011.  Chuyển khoản
23/07/2022 10,000 NGUYEN THI VAN 607724.230722.144940.  Chuyển tiền
23/07/2022 20,000 NGUYEN THI HUYEN TRANG 994245.230722.144923. Chuyển tiền
23/07/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 586183.230722.144813. chuyen tien tu thien
23/07/2022 10,000 NGUYEN THI BINH 781599.230722.144706.  Chuyển tiền
23/07/2022 10,000 PHAM LE THAO MAI 573328.230722.144412.  Chuyển khoản
23/07/2022 5,000 LU MINH HAI 669500.230722.144201.  Chuyển tiền
23/07/2022 20,000 LE THI DUNG 562009.230722.144034.  Chuyển khoản
23/07/2022 10,000 NGUYEN THI NGOC ANH 553438.230722.143745.  Chuyển khoản
23/07/2022 10,000 NGUYEN THI HUONG GIANG 513385.230722.142412.  Chuyển khoản
23/07/2022 10,000 VO HIEN DIEU PARTNER.DIRECT_D
EBITS_
VCB.MSE..26698467725.
 
23/07/2022 20,000 LUONG THI NGOC MAI 581890.230722.142347.  Chuyển tiền
23/07/2022 10,000 lau a huy 502978.230722.142031.  
23/07/2022 10,000 LUONG THI HUYEN 500372.230722.141934.  Chuyển khoản
23/07/2022 10,000 PHAM GIA KIET 485039.230722.141425.  Chuyển khoản
23/07/2022 20,000 TRAN QUANG DAO 201244.230722.141
001.VCB
Chuyển khoản
23/07/2022 20,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 032144.230722.140216.
ZP68NSA0FU5M
 220723000217745 
 
23/07/2022 10,000 NGUYEN THI THU  245388.230722.135328. Chuyển khoản
23/07/2022 5,000 PHAM TIEN DAT 1023632663 Chuyển tiền
23/07/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ PARTNER.DIRECT_D
EBITS_
VCB.MSE..26697622952.
chuyen tien tu thien
23/07/2022 20,000 PHAN THI PHIN 228438.230722.134558.  Chuyển khoản
23/07/2022 10,000 VU THE ANH 204142.230722.133526.  
23/07/2022 20,000 CHU THI NHAY  923841.230722.133117. Chuyển tiền
23/07/2022 20,000 TRAN LAM PHAT 757532.230722.13
2917.VCB
Chuyển khoản
23/07/2022 10,000 NGUYEN HUNG DUNG 0791000035243 Chuyển tiền
23/07/2022 10,000 VO VAN NEN 890918.230722.132511.  Chuyển tiền
23/07/2022 10,000 NGUYEN NGOC KHUONG 174566.230722.132131.  Chuyển khoản
23/07/2022 1,000 VU THI BAO NGOC  0261003458028 Chuyển tiền
23/07/2022 1,000 VU THI BAO NGOC  0261003458028 Chuyển tiền
23/07/2022 1,000 VU THI BAO NGOC  0261003458028 Chuyển tiền
23/07/2022 20,000 PHAM THI CHIEN  951727.230722.131324. Chuyển tiền
23/07/2022 1,000 VU THI BAO NGOC  0261003458028 Chuyển tiền
23/07/2022 100,000 HOANG VAN TINH PARTNER.DIRECT_D
EBITS_
VCB.MSE..26696276595.
 
23/07/2022 10,000 HA THI NHUNG 307261.230722.130651.  Chuyển khoản
23/07/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 116869.230722.130616. Tre em khuyet tat
23/07/2022 10,000 nguyen thi kim ngoc 288544.230722.125951.  
23/07/2022 10,000 QUACH HAI DANG 122675.230722.125853. Chuyển khoản
23/07/2022 10,000 TRINH VAN TRUONG 857012.230722.124810.  
23/07/2022 10,000 VU THI PHUONG LAN 094531.230722.124735.  Chuyển khoản
23/07/2022 1,000 LAM MY NHUNG  123534.230722.124438. Chuyển tiền
23/07/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 9378707538 Bình thường
23/07/2022 10,000 NGUYEN THUY NGAN 1016241111  
23/07/2022 5,000 LE THI LINH 645836.230722.124342.  Chuyển tiền
23/07/2022 20,000 HOANG THI VAN ANH 9376022492 ct Quy vi tre em khuyet tat
23/07/2022 10,000 LUONG DINH TAI  084405.230722.124326. Chuyển khoản
23/07/2022 10,000 LUONG QUANG DU 232452.230722.123914.  Chuyển khoản
23/07/2022 20,000 PHAN THI HONG HANH 224995.230722.123634.  Chuyển khoản
23/07/2022 5,000 SIU HMON 1015484129 Chuyển tiền ủng hộ
23/07/2022 20,000 NGUYEN THI TOAN 921068.230722.123426.  Chuyển tiền
23/07/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 059761.230722.123419. Chuyển tiền từ thiện
23/07/2022 5,000 DAM THI THAO 1023024041 Pham Van Minh
23/07/2022 10,000 Hoang Ha 571212.230722.002649.  
23/07/2022 10,000 TRAN THANH TAM  028573.230722.122233. Chuyển khoản
23/07/2022 10,000 LUONG THI DIEU HUONG 801994.230722.121739.  Chuyển tiền
23/07/2022 10,000 PHAM VAN TIEN  1022168797 Chuyển tiền
23/07/2022 10,000 NGUYEN MINH TIEN  999683.230722.121242. Chuyển khoản
23/07/2022 10,000 NGUYEN TRONG DUONG 923441.230722.121235. Chuyển tiền
23/07/2022 20,000 NONG THI MOI  1028484185 Chuyển tiền
23/07/2022 10,000 Nguyen Thi My Tram 199725.230722.120915.  Chuyển tiền
23/07/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 105433.230722.115829. Tu thien
23/07/2022 10,000 TRAN LONG THANH  PARTNER.DIRECT_D
EBITS
_VCB.MSE..26693884680.
 
23/07/2022 10,000 NGUYEN VAN PHU 0631000492033   vo thi quynh
23/07/2022 10,000 DO CAM VAN 139877.230722.115346.   
23/07/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 138726.230722.115124. NV PHUC LOI
23/07/2022 10,000 Nguyen van phon 074244.230722.114933.  
23/07/2022 10,000 HUYNH TRUNG TINH 119081.230722.114842.  Chuyển tiền
23/07/2022 10,000 DO DUC THU 916824.230722.114411.  Chuyển khoản
23/07/2022 10,000 TRAN CONG CANH 0801000283991  
23/07/2022 20,000 VO THI THANH TUYEN PARTNER.DIRECT_D
EBITS_
VCB.MSE..26693226003.
 
23/07/2022 10,000 TRAN VIET DUAN 026771.230722.113609.  Chuyển khoản
23/07/2022 10,000 VO THI HA  024154.230722.113523. chuyen khoan lam tu thien quy vi tre e khuyet tat
23/07/2022 5,000 VO THI KIM TUYEN 738526.230722.113023. Chuyển tiền
23/07/2022 10,000 NGUYEN HO KIM VINH  899821.230722.112922. Chuyển tiền
23/07/2022 100,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ  0481000178445 Hoi huong cong duc cho cu Do Huu De
23/07/2022 5,000 NGUYEN HOAI THUONG 188935.230722.112347.  Chuyển tiền
23/07/2022 10,000 HOANG KIM CANH 852197.230722.112351.  Chuyển khoản
23/07/2022 10,000 NGO MINH TRUNG 896370.230722.112247. Chuyển tiền
23/07/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 1026874183 Bình thường
23/07/2022 5,000 NGUYEN HUU CO 1015192437 Chuyển tiền
23/07/2022 10,000 HUYNH THI THUY VY 458228.230722.111359.  Chuyển tiền
23/07/2022 5,000 DINH HONG LOC 1021549790 Chuyển tiền
23/07/2022 10,000 HOANG THI KIM CHUONG 814863.230722.111131. Chuyển khoản
23/07/2022 5,000 LE VAN THANH 658244.230722.111018. Chuyển tiền
23/07/2022 1,000 NGUYEN THANH LAM 1027485875 Transfer
23/07/2022 50,000 DANG THI THUY 0291000272468  Chuyển tiền
23/07/2022 10,000 DINH THI DUA 1013366260 Chuyển tiền
23/07/2022 10,000 LE THI CAM NHUNG 0181003426755 Chuyển tiền
23/07/2022 50,000 Huynh trong toan 474799.230722.105702.   
23/07/2022 10,000 HOANG THI THUY HOE  153074.230722.105155. Chuyển tiền
23/07/2022 10,000 NGUYEN THI THANH THUY  PARTNER.DIRECT_
DEBITS_
VCB.MSE..26691723630.
 
23/07/2022 1,000 NGUYEN THANH LAM 1027485875 Transfer
23/07/2022 10,000 Nguyen Thanh Hau 729731.230722.104446.  
23/07/2022 10,000 NGUYEN THI HUONG 116534.230722.104031.  Chuyển tiền
23/07/2022 10,000 NGUYEN HOANG 0291000344561 Chuyển tiền
23/07/2022 1,000 NGUYEN THANH LAM 1027485875 Transfer
23/07/2022 10,000 NGUYEN NHU QUYNH  684669.230722.103106. Chuyển khoản
23/07/2022 20,000 DO PHUONG THAO 449082.230722.103103.  Chuyển tiền
23/07/2022 10,000 TRAN NGOC NHI  777538.230722.102757. Chuyển khoản
23/07/2022 10,000 TO HIEN DAT 1012981321 Chuyển tiền
23/07/2022 10,000 HOANG HUONG THAO 765476.230722.102431.  Chuyển khoản
23/07/2022 10,000 NGUYEN THI THU HUONG 0021000374606 Chuyển tiền
23/07/2022 10,000 DO THI VAN 729319.230722.101440.  Chuyển khoản
23/07/2022 10,000 NGUYEN THI THUY HANG PARTNER.DIRECT_D
EBITS_
VCB.MSE..26690465668.
 
23/07/2022 10,000 HOANG THI DIEP 857866.230722.101254. Chuyển tiền
23/07/2022 10,000 NGUYEN DANG GIA BAO 615221.230722.100859.  
23/07/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 087737.230722.100747. ck
23/07/2022 10,000 HOANG THANH TU 678606.230722.100107.  Chuyển khoản
23/07/2022 1,000 NGUYEN THANH LAM 1027485875 Transfer
23/07/2022 10,000 TRAN VAN KHANH  9974146673 Chuyển tiền
23/07/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 553980.230722.095030. Chuyen tien tu thien
23/07/2022 20,000 TRAN LU UYEN NHI 0081001254701 Chuyển tiền
23/07/2022 10,000 BUI XUAN SON 586696.230722.093205. Chuyển tiền
23/07/2022 10,000 PHAM THI CAM THU  0601000530414 Chuyển tiền
23/07/2022 10,000 PHAN MINH GIANG ANH 1029375565 Chuyển tiền
23/07/2022 10,000 NGUYEN MINH ANH 419732.230722.090447.  Chuyển khoản
23/07/2022 50,000 NGUYEN THE KHUAN 0361000227697 UNG HO QUY VI TRE EM KHUYET TAT VIET NAM
23/07/2022 1,000 NGUYEN THANH LAM 1027485875 Transfer
24/07/2022 10,000 DOAN THI THAM PARTNER.DIRECT_DE
BITS_
VCB.MSE..26750331671.
 
24/07/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 500463.240722.220427. Chu bo doi
24/07/2022 10,000 LY CHAN SAI  190881.240722.220416. Chuyển tiền
24/07/2022 20,000 NGUYEN THI LAN HUONG 676428.240722.214626. Chuyển tiền
24/07/2022 10,000 tran hoai hiep 543275.240722.212947.  
24/07/2022 10,000 LE TAI NGUYEN 999193.240722.211655.  Chuyển tiền
24/07/2022 20,000 DO THI HANG 738454.240722.211623.  Chuyển khoản
24/07/2022 20,000 PHAM THI THUY TIEN 657688.240722.21
0737.VCB
Chuyển khoản
24/07/2022 10,000 nguyen thi hien 009318.240722.210124.  
24/07/2022 10,000 LE THI HOAI THUONG  666892.240722.205432. Chuyển khoản
24/07/2022 20,000 THAI THI THUY 1026203800 Chuyển tiền
24/07/2022 20,000 VO THI LOI 550794.240722.204
910.VCB
Chuyển khoản
24/07/2022 20,000 MA THI KIM THUY 490814.240722.20
4810.VCB
Chuyển khoản
24/07/2022 10,000 LE THI THANH THOANG 570935.240722.204759.  CHUYEN KHOAN QUY VI TRE EM KHUYET TAT VN
24/07/2022 10,000 TRANG QUOC ANH 570599.240722.204641.  CHUYEN KHOAN QUY VI TRE EM KHUYET TAT VN
24/07/2022 10,000 TRIEU THI NGA PARTNER.DIRECT_D
EBITS_
VCB.MSE..26746764936.
 
24/07/2022 10,000 LE QUOC TUAN 248563.240722.203128.  
24/07/2022 10,000 LE TRAN DIEM VY 639641.240722.202857. Chuyển tiền
24/07/2022 20,000 NGUYEN HUU CHUONG 005411.240722.2023
25.VCB
Chuyển khoản
24/07/2022 10,000 TRAN THI PHUONG LIEN  556869.240722.202101. Chuyển khoản
24/07/2022 5,000 NGUYEN DINH HAN  1019314239 Chuyển tiền
24/07/2022 10,000 NGUYEN CHANH HUY 631309.240722.201300. Chuyển tiền
24/07/2022 10,000 PHAM TRAN THI THUYEN QUYEN  PARTNER.DIRECT_DEBITS_
VCB.MSE..26746158885.
 
24/07/2022 10,000 VO THI KIM YEN  PARTNER.DIRECT_DEBITS_
VCB.MSE..26746009209.
 
24/07/2022 200,000 DOAN VAN HIEU 1018496879 Chuyển tiền
24/07/2022 10,000 NGUYEN HOANG HUAN 0741000667946 Chuyển tiền
24/07/2022 5,000 VU VAN THUAN 807741.240722.195702.  Chuyển tiền
24/07/2022 10,000 TRUONG THI NHU NGOC 138415.240722.195427.  Chuyển khoản
24/07/2022 10,000 LUONG THI UYEN 120266.240722.194838.  Chuyển khoản
24/07/2022 10,000 NGO CONG DIEN 151657.240722.194415. Chuyển tiền
24/07/2022 5,000 HOANG TRUNG HIEU 615806.240722.194324. Chuyển tiền
24/07/2022 10,000 NGUYEN THI DUONG 094106.240722.193901. Chuyển khoản
24/07/2022 2,000 LE PHUOC THO 612111.240722.193555. Chuyển tiền
24/07/2022 10,000 TRAN THI HUYEN TRANG 045167.240722.192213.  Chuyển khoản
24/07/2022 5,000 DANG HUU TOAN  1019325674 Chuyển tiền
24/07/2022 10,000 THACH VAN SAM 031034.240722.191812.  
24/07/2022 5,000 HOANG VAN VU 531717.240722.191643.  Chuyển tiền
24/07/2022 10,000 DANG THI THAO 338185.240722.191456. Chuyển khoản
24/07/2022 5,000 NGO THI THUY VI 762647.240722.191240.  Chuyển tiền
24/07/2022 5,000 NGO THU HUYEN 117455.240722.190913. Chuyển tiền
24/07/2022 10,000 PHAN VAN TIEN 1020996171 Chuyển tiền
24/07/2022 10,000 VO THI LE HOA  0271001084471 Chuyển tiền
24/07/2022 5,000 NGUYEN CHI KIEN 571958.240722.185725. Chuyển tiền
24/07/2022 10,000 DUONG THI HA PARTNER.DIRECT_D
EBITS_
VCB.MSE..26742777115.
Chuyển tiền
24/07/2022 10,000 NGUYEN THI NGAN   0071001119639 Chuyển tiền
24/07/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 709918.240722.184632. Chuyển tiền
24/07/2022 10,000 HO THI VAN 709072.240722.184547.  Chuyển tiền
24/07/2022 10,000 DAO QUANG HONG QUE PARTNER.DIRECT_DE
BITS_
VCB.MSE..26742673336.
 
24/07/2022 10,000 BUI THANH TUNG 902729.240722.183002. Chuyển tiền
24/07/2022 20,000 LE THI MY LINH 087889.240722.180559. Chuyển tiền
24/07/2022 20,000 NGUYEN THI DIEM HUONG 114877.240722.175
514.VCB
Chuyển khoản
24/07/2022 10,000 ninh van hieu 081128.240722.175158.  
24/07/2022 10,000 Le Thi Thu Truc 418730.240722.174951.  Chuyển tiền
24/07/2022 66,870 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ MBVCB.2259841178
.2001.VCB Rewards.
be kho khan
24/07/2022 5,000 NGUYEN TRAN THI XUAN ANH 468860.240722.174949.  Chuyển tiền
24/07/2022 20,000 LUONG THI NGOC HANH 581157.240722.1
74621.VCB
 
24/07/2022 10,000 NGUYEN NHAT TRUONG 004340.240722.174222.   
24/07/2022 10,000 cao thi lai 398739.240722.173415.  
24/07/2022 10,000 HUYNH THI MY TRINH PARTNER.DIRECT_D
EBITS_
VCB.MSE..26739597337.
 
24/07/2022 20,000 NGUYEN DOAN THUY TRANG 0651000794285  Chuyển tiền
24/07/2022 10,000 DONG VAN KHIEM 873661.240722.170733.  Chuyển khoản
24/07/2022 10,000 NGUYEN THI THIEN 0281000431292  Chuyển tiền
24/07/2022 5,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 531797.240722.165936.  vi tre em khuyet tat
24/07/2022 10,000 NGUYEN THANH CONG 840299.240722.165819.  Chuyển khoản
24/07/2022 10,000 TRAN VAN HIEN  914436.240722.165315. Chuyển tiền
24/07/2022 20,000 NGUYEN THI THUY TRANG 526935.240722.165032.  
24/07/2022 5,000 TRUONG TRONG THOI 0751000041692 Chuyển tiền
24/07/2022 11,000 BUI THI HONG 770155.240722.163835.  chuyen khoan tu thien tam lanh
24/07/2022 5,000 NGO TRONG BANG 1014050392 Ủng hộ
24/07/2022 10,000 NGUYEN VAN CUONG 737525.240722.162913.  Chuyển khoản
24/07/2022 20,000 TRAN THI DUNG PARTNER.DIRECT_DE
BITS_
VCB.MSE..26737816602.
 
24/07/2022 5,000 LY THI LOAN 828722.240722.161317. Chuyển tiền
24/07/2022 10,000 NGUYEN QUOC HUY 122134.240722.160352.  Chuyển tiền
24/07/2022 5,000 NGUYEN THI HOAI 1015642942 Chuyển tiền
24/07/2022 20,000 TRAN THI BICH CHI PARTNER.DIRECT_DE
BITS_
VCB.MSE..26737261799.
 
24/07/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 466722.240722.155321. lam nhiem vu
24/07/2022 50,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 967991.240722.154756. Chuyen tien tu thien 
24/07/2022 20,000 NGUYEN THI NHAN 496790.240722.154744. Chuyển khoản
24/07/2022 10,000 NGUYEN NGOC CAM TIEN 378267.240722.154708.  Chuyển khoản
24/07/2022 5,000 TRAN THI HUYNH NHU 1028351469 Chuyển tiền
24/07/2022 10,000 HOANG THI DUNG 118314.240722.154447.  Chuyển tiền
24/07/2022 10,000 NGUYEN DUC BACH 256632.240722.154441. Chuyển tiền
24/07/2022 5,000 DO NGOC KHOA 768730.240722.154235.  Chuyển tiền
24/07/2022 10,000 HOANG AN NINH 9988974951 Chuyển tiền
24/07/2022 10,000 LAI XUAN SAC  847779.240722.153854. Chuyển khoản
24/07/2022 10,000 TRAN NGUYEN HOANG TU NGUYEN  0391000318985 Chuyển tiền
24/07/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 595297.240722.153649. GHSH
24/07/2022 5,000 NGUYEN XUAN DUC 1027131499 Chuyển tiền
24/07/2022 10 TRAN VAN HIEN 723044.240722.151652.  Chuyển tiền
24/07/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 501020.240722.151452.  
24/07/2022 5,000 PHAN THI HUYEN TRANG  1019965647 Chuyển tiền
24/07/2022 10,000 SON DEL PARTNER.DIRECT_
DEBITS_
VCB.MSE..26735764861.
 
24/07/2022 10,000  LO THI HUYEN  0731000917024 vang thi phuong
24/07/2022 10,000 DO THI KIM THANH 1027755739 Chuyển tiền
24/07/2022 10,000 LE HOANG THAI VIEN 456939.240722.145947.  Chuyển khoản
24/07/2022 10,000 NINH THI HUONG 690974.240722.145836.  Chuyển tiền
24/07/2022 20,000 VO THI NHUNG 474924.240722.145
754.VCB
Chuyển khoản
24/07/2022 10,000 HUYNH TRAN  474237.240722.1
45640.
Chuyển tiền
24/07/2022 10,000 TRAN THI HUYEN 244493.240722.145418.  Chuyển khoản
24/07/2022 5,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 676386.240722.144913. quy vi tre em
24/07/2022 10,000 DOAN NGUYEN KIM KHANH 674867.240722.144830.  Chuyển tiền
24/07/2022 10,000 NGUYEN DO TRAN THANH LUAN PARTNER.DIRECT_D
EBITS
_VCB.MSE..26735100963.
 
24/07/2022 10,000 HOANG VAN BAN 572671.240722.144356.  Chuyển tiền
24/07/2022 20,000 Tran thuy thanh truc 032441.240722.144519.
ZP68NT7Q5858
220724000221301  
nop tien
24/07/2022 10,000 PHAM TUAN KHANH 408185.240722.144153.  Chuyển khoản
24/07/2022 10,000 PHAN LE KIM KHANH 210965.240722.143940.  Chuyển khoản
24/07/2022 10,000 NGUYEN NHU Y 1028743244 Chuyển tiền
24/07/2022 10,000 Nguyen Tan Dat 459584.240722.142038. Chuyển tiền
24/07/2022 10,000 NGUYEN THI HOANG MAI 321316.240722.141715. Chuyển tiền
24/07/2022 10,000 HO HA MY PHUONG 154807.240722.141319.  Chuyển khoản
24/07/2022 20,000 NGUYEN CAM TU  0501000196366 Chuyển tiền
24/07/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ PARTNER.DIRECT_D
EBITS_
VCB.MSE..26733939930.
chuc cac em manh khoe
24/07/2022 20,000 HO THI HONG VAN 020059.240722.14
0020.VCB
Chuyển khoản
24/07/2022 20,000 CUNG THI BINH 605415.240722.135915. Chuyển tiền
24/07/2022 5,000 NGUYEN THI MY LE 151947.240722.135834.  Chuyển tiền
24/07/2022 20,000 HA THI LUAN  598263.240722.135402. Chuyển tiền
24/07/2022 20,000 DO THI THANH 921251.240722.135355.  Chuyển tiền
24/07/2022 10,000 NGUYEN THI HONG  287871.240722.135236. Chuyển khoản
24/07/2022 10,000 DANG THI PHAN 111589.240722.135217.  Chuyển khoản
24/07/2022 10,000 DOAN BA HOANG 584718.240722.134340.  Chuyển tiền
24/07/2022 5,000 DAO THI BICH THAO  573264.240722.133402. Chuyển tiền
24/07/2022 10,000 LE KIM ANH 1028087794 Chuyển tiền
24/07/2022 10,000 QUANG THI HIEN  464817.240722.132953. Chuyển tiền
24/07/2022 10,000 NGUYEN THI Minh Huong 067593.240722.132920.  Chuyển khoản
24/07/2022 10,000 HO THI THU THAO 234808.240722.132837.  Chuyển khoản
24/07/2022 10,000 NGUYEN CONG MINH 593510.240722.132653. Chuyển tiền
24/07/2022 10,000 HOANG TIEN DUNG 038408.240722.131518.  Chuyển khoản
24/07/2022 20,000 HUYNH BA TY  272036.240722.131
432.VCB
Chuyển khoản
24/07/2022 20,000 TRUONG THI PHUONG THAO 030760.240722.131104.  Chuyển khoản
24/07/2022 5,000 VU TIEN DUC  987917.240722.130942. Chuyển tiền
24/07/2022 10,000 TRAN GIA LINH 024391.240722.130746.  Chuyển khoản
24/07/2022 10,000 HOANG DIEU LINH 699961.240722.130749.  Chuyển tiền
24/07/2022 5,000 DANG QUANG HUY 1026787014 Chuyển tiền
24/07/2022 10,000 LE THI NHUNG  PARTNER.DIRECT_D
EBITS
_VCB.MSE..26731979233.
 
24/07/2022 10,000 KIEU HUU THANG 976068.240722.125956.  Chuyển tiền
24/07/2022 10,000 LE SY GIANG 996753.240722.125422. Chuyển khoản
24/07/2022 10,000 CHU THI LAN 1020155051 Chuyển tiền
24/07/2022 10,000 LE THI UYEN 141672.240722.124806.  Chuyển khoản
24/07/2022 20,000 Vu Thi Thanh Huong 509097.240722.12450
9.VCB
 
24/07/2022 20,000 CHUC CAN PHAM  203287.240722.12400
3.VCB
Chuyển khoản
24/07/2022 10,000 LUONG THI NHU 1021980707 Chuyển tiền
24/07/2022 10,000 HOANG LE DUY 112537.240722.123630.  Chuyển khoản
24/07/2022 20,000 LE THI TIEP  005774.240722.12
3645.VCB
Chuyển khoản
24/07/2022 10,000 HO THI TRUC 9977275722 Chuyển tiền từ thiện
24/07/2022 5,000 HUYNH MINH NHUT  579042.240722.122423. Chuyển tiền
24/07/2022 5,000 LE VAN THIN  702748.240722.122304. Chuyển tiền
24/07/2022 50,000 PHUNG VAN THUC 920701.240722.122226.  Chuyển tiền
24/07/2022 10,000 BUI THI LE HANG 923927.240722.122221.  Chuyển khoản
24/07/2022 5,000 LY THI NGOC BICH 1020491510 quy tu thien
24/07/2022 10,000 NGUYEN LE HOANG GIANG 919946.240722.122016.  Chuyển khoản
24/07/2022 10,000 HOANG NGOC HOANG PARTNER.DIRECT_DE
BITS_
VCB.MSE..26730330023.
 
24/07/2022 5,000 HUYNH TIET KHANH QUYEN 038665.240722.121526. Chuyển tiền
24/07/2022 10,000 QUANG VAN DIEN 907764.240722.121459.  
24/07/2022 10,000 TRAN QUANG THIEN 908841.240722.121511.  Chuyển tiền
24/07/2022 5,000 NGUYEN NHU KHANH DOAN 1025458961 Chuyển tiền
24/07/2022 10,000  NGUYEN THI THUY NGA 406943.240722.120803.  
24/07/2022 10,000 DAO THI CHIEN  881304.240722.120449. Chuyển khoản
24/07/2022 10,000 PHAM NHU Y 0371003752056  Chuyển tiền
24/07/2022 10,000 DO THU TRANG PARTNER.DIRECT_D
EBITS_
VCB.MSE..26729958777.
 
24/07/2022 20,000 NGO XUAN CHUNG 764415.240722.115
924.VCB
Chuyển khoản
24/07/2022 10,000 Nguyen Thi Mo 009169.240722.115011.  Chuyển tiền
24/07/2022 10,000 DANG THI THANH TUYET 1013695325 Chuyển tiền
24/07/2022 10,000 NGUYEN THI HOAI ANH  270277.240722.114756. Chuyển tiền
24/07/2022 10,000 LE XUAN CHUC 933159.240722.114119.  Chuyển tiền
24/07/2022 5,000 HUYNH THI KIM CHI  1029603198 Chuyển tiền
24/07/2022 10,000 KHA HOAI SANG 945921.240722.113751.  Chuyển khoản
24/07/2022 9,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0351001245527 Bình thường
24/07/2022 10,000 VI VAN DINH 892706.240722.113341.  Chuyển tiền
24/07/2022 20,000 T H  165893.240722.113
245.VCB
Chuyển khoản
24/07/2022 10,000 NGO DUC HAI  591861.240722.112906. Chuyển tiền
24/07/2022 10,000 LY NGOC THACH 790149.240722.112816.  Chuyển khoản
24/07/2022 10,000 HOANG THI THUY DUONG 0831000028867  Chuyển tiền
24/07/2022 10,000 TRAN DUY KHANH 662850.240722.112513.  Chuyển tiền
24/07/2022 10,000 DAO VAN NGOC 420766.240722.111503.  Chuyển tiền từ thiện
24/07/2022 5,000 HO YEN TRINH 9947185144 Chuyển tiền
24/07/2022 5,000 le thi lien 872143.240722.111337.  
24/07/2022 5,000 NGUYEN THI BAO NGOC 948666.240722.110410.  
24/07/2022 20,000 TO THI MAI 827780.240722.105931.  Chuyển khoản
24/07/2022 10,000 LO VAN BIEN  804451.240722.105205.  Pham van tuyen
24/07/2022 10,000 NGUYEN CHIEN BINH 788896.240722.104720.  
24/07/2022 5,000 HOANG VAN TUAN 161886.240722.103141.  Chuyển tiền
24/07/2022 100,000 KS RIVERPRINCE DALAT  PT.TKT.05600031.100
910
.20220724.103049.97
043686R
c8c632000000000b8
2011.0011003814022
Transfer for PT.Vitrekhuyettat
24/07/2022 50,000 DAO THI LY PARTNER.DIRECT_DEBITS_
VCB.MSE..26726192116.
 
24/07/2022 5,000 NGUYEN THI MONG KIEU 1027505689 Chuyển tiền
24/07/2022 10,000 BUI THI HANG 487115.240722.093544.  Chuyển khoản
24/07/2022 5,000 MAI NGUYEN MINH NHAT 1016941964 Chuyển tiền
24/07/2022 10,000 NGUYEN SONG HA 433701.240722
.085228. 
NGUYEN SONG HA 2114720011
24/07/2022 500,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 1024375578 tot dep
25/07/2022 20,000 NGUYEN THI ANH PHUONG 221942.250722.221923.  
25/07/2022 500,000 Khac Dat 593648.250722.221623.   ung ho
25/07/2022 5,000 DIEP VAN SON 1024271423  
25/07/2022 10,000 Ngo Duy Trong 449238.250722.215737.  
25/07/2022 10,000 LE THI QUYNH TRAM 353835.250722.215416. Chuyển tiền
25/07/2022 20,000 NGUYEN THI THANH TAM 244114.250722.214919. Chuyển tiền
25/07/2022 20,000 Nguyen Dung  670691.250722.21
3430.VCB
Chuyển khoản
25/07/2022 20,000 NGUYEN THI HIEU 411128.250722.211940.  Chuyển khoản
25/07/2022 10,000 NGUYEN HONG BE 395112.250722.211516.  Chuyển khoản
25/07/2022 10,000 NGUYEN THI HANG NY 936779.250722.211144.  Chuyển khoản
25/07/2022 10,000 NGUYEN THI THANH 351099.250722.210252.  Chuyển khoản
25/07/2022 5,000 NGUYEN VAN HUY 719648.250722.210225.  Chuyển tiền
25/07/2022 10,000 BUI THI NGOC ANH 329232.250722.205656.  Chuyển khoản
25/07/2022 5,000 ADRONG H TU 559057.250722.205437.  Chuyển tiền
25/07/2022 20,000 HOANG VAN HON 192300.250722.205106. Chuyển khoản
25/07/2022 20,000 HUYNH THI NA 0651000797784 Chuyển tiền
25/07/2022 50,000 NGUYEN THE LUAN 0591000298514 Chuyển tiền
25/07/2022 10,000 TONG KIM TIEN 236871.250722.203234.  
25/07/2022 10,000 NGUYEN NGOC THIEN 1028071955 Chuyển tiền
25/07/2022 20,000 NGAN THI HANG 695836.250722.202
815.VCB
Chuyển khoản
25/07/2022 10,000 NGUYEN THI KIM OANH 934080.250722.201639.  Chuyển khoản
25/07/2022 10,000 NGUYEN THI NGUYET 171060.250722.201521.  Chuyển khoản
25/07/2022 10,000 TRUONG THI HOAI NHI 743608.250722.201454.  Chuyển khoản
25/07/2022 10,000 Tran Thi Quynh 203944.250722.201325.  Chuyển tiền
25/07/2022 10,000 PHAN THI MY DUNG  1001000290177 QUY VI TRE EM KHUYET TAT VN
25/07/2022 10,000 NGUYEN VO KIEU OANH 662143.250722.195111.  Chuyển khoản
25/07/2022 10,000 NGUYEN THI PHUONG THAO 072785.250722.194930.  
25/07/2022 10,000 TRUONG VAN DUNG 0111000356212  Chuyển tiền
25/07/2022 10,000 LE TAN THI 139503.250722.194714.  
25/07/2022 5,000 PHAM VAN TOAN 1029440785 Chuyển tiền
25/07/2022 10,000 NGUYEN THI TU PHUONG 045907.250722.194238.  Chuyển khoản
25/07/2022 5,000 Nguyet 156216.250722.194248. Chuyển tiền
25/07/2022 10,000 NGUYEN TRONG TRI 045097.250722.194226.  
25/07/2022 10,000 NGUYEN THI THANH THUY PARTNER.DIRECT_D
EBITS
_VCB.MSE..26783065534.
 
25/07/2022 2,625 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 9357666206 Trẻ em khuyết tật
25/07/2022 100,000 DINH THANH HIEN 790885.250722.191826.  Chuyển tiền
25/07/2022 10,000 SON VAN BUU PARTNER.DIRECT_D
EBITS_
VCB.MSE..26782097560.
 
25/07/2022 10,000 LE DUC TIN 0081000805653 QUY VI TRE KHUYET TAT VN
25/07/2022 10,000 NGUYEN THI HUYEN TRANG 928350.250722.191232.  Chuyển khoản
25/07/2022 10,000 NGUYEN THI NGOC HOA 505630.250722.190609.  Chuyển khoản
25/07/2022 10,000 TRAN MINH TAM 1025730440  
25/07/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 9363987903 ung ho ck
25/07/2022 10,000 NGUYEN THI THAO 882063.250722.190121. Chuyển khoản
25/07/2022 10,000 NGA THI SUONG  PARTNER.DIRECT_
DEBITS_
VCB.MSE..26782088547.
 
25/07/2022 10,000 VO THANH TUAN 873861.250722.185924.  Chuyển khoản
25/07/2022 10,000 CHAU HUYNH MINH KHOI 153121.250722.185845. Chuyển tiền
25/07/2022 10,000 LUONG THI THUY 904019.250722.185615. Chuyển tiền
25/07/2022 10,000 TRAN PHAN NGOC THU 811952.250722.184513.  Chuyển khoản
25/07/2022 10,000 ho thanh nghia  PARTNER.DIRECT_D
EBITS_
VCB.MSE..26781052163.
 
25/07/2022 10,000 NGUYEN THI HUONG LY 651081.250722.183506.  Chuyển tiền
25/07/2022 5,000 PHUONG XUONG PHU 9777911236 Chuyển tiền
25/07/2022 5,000 NGUYEN HUU TAI 650121.250722.183337.  Chuyển tiền
25/07/2022 10,000 TRAN THI BICH THUY  1024857559 Chuyển tiền
25/07/2022 20,000 NGUYEN THI GIANG 073072.250722.182849.  
25/07/2022 30,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0071001035826 lxstd tặng từ thiện
25/07/2022 20,000 Luu Thi Mo 029851.250722.182329.  Chuyển tiền
25/07/2022 20,000 LE THI MY DUYEN 781894.250722.1816
21.VCB
Chuyển khoản
25/07/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 297392.250722.180752. Ung ho tien tre em
25/07/2022 10,000 DINH THI NHAN 290524.250722.180627.  Chuyển khoản
25/07/2022 5,000 BUI THI DIEU 1024237853 Chuyển tiền
25/07/2022 10,000 nguyen thi uyen 633001.250722.180437.  
25/07/2022 10,000 NGUYEN THE HIEN PARTNER.DIRECT_
DEBITS_
VCB.MSE..26779171861.
 
25/07/2022 20,000 NGUYEN THI NGUYET  764078.250722.17
4244.VCB
Chuyển khoản
25/07/2022 10,000 LE THI PHUONG LAN 960927.250722.172850.  Chuyển tiền
25/07/2022 10,000 TRINH THI NHAN 160963.250722.172743.  
25/07/2022 5,000 BUI THI KIM CHI 1021274610 Chuyển tiền
25/07/2022 5,000 NGUYEN THI HUYEN TRANG 936622.250722.172006.  Chuyển tiền
25/07/2022 10,000 NGUYEN VAN ANH 827707.250722.171948.  Chuyển tiền
25/07/2022 10,000 Ngo Thi Thuy An 422893.250722.171820.  
25/07/2022 10,000 Tran minh diep 356414.250722.171424.  Chuyển
25/07/2022 10,000 Nguyen Thi Xuan 489595.250722.165555.  
25/07/2022 10,000 NGUYEN THI VAN ANH 250811.250722.164235.  Chuyển khoản
25/07/2022 10,000 NGUYEN HOANG HA TRANG PARTNER.DIRECT_D
EBITS_
VCB.MSE..26776040337.
 
25/07/2022 10,000 LU VAN DAI 249276.250722.164215.  Chuyển khoản
25/07/2022 8,000 NGUYEN THI XUAN TRANG 576276.250722.164051.  Chuyển tiền
25/07/2022 20,000 TRAN THI MY LINH  0701000453501  Chuyển tiền
25/07/2022 5,000 VO CHI TO 1020337123 Chuyển tiền
25/07/2022 10,000 NGO NHAT HUY  PARTNER.DIRECT_D
EBITS_
VCB.MSE..26775314214.
 
25/07/2022 10,000 NGUYEN THI TO KIEU 174035.250722.162618.  Chuyển khoản
25/07/2022 10,000 TRAN THANH HOANG 0441000699520  Chuyển tiền
25/07/2022 10,000 NGUYEN THI MINH ANH 149423.250722.162059.  Chuyển khoản
25/07/2022 10,000 NGUYEN THI KIM DUNG PARTNER.DIRECT_DE
BITS_
VCB.MSE..26774984334.
 
25/07/2022 10,000 PHAN VAN TRANG  PARTNER.DIRECT_D
EBITS_
VCB.MSE..26775061554.
 
25/07/2022 20,000 BAC CAM MINH 567293.250722.1616
07.VCB
Chuyển khoản
25/07/2022 10,000 TRUONG THI CAM QUYEN  745268.250722.161530. Chuyển tiền
25/07/2022 10,000 NGUYEN VAN HIEU 1020632258 Chuyển tiền
25/07/2022 10,000 HOANG NGUYEN NGOC KHUE PARTNER.DIRECT_D
EBITS_
VCB.MSE..26774367763.
 
25/07/2022 10,000 PHAM VAN HUNG 087756.250722.160736. Chuyển khoản
25/07/2022 10,000 NGUYEN DUC HUNG PARTNER.DIRECT_DE
BITS
_VCB.MSE..26774371398.
 
25/07/2022 10,000 PHI THI HANG  160803.250722.155940. Chuyển tiền
25/07/2022 10,000 BAC THI PHUONG  056824.250722.155914. TRANSFER
25/07/2022 10,000 NGUYEN THI NGOC DIEP 739537.250722.155115.  Chuyển khoản
25/07/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 669062.250722.155005. Chuyển tiền từ thiện
25/07/2022 10,000 Trinh Thi Nhan 108030.250722.154639.  
25/07/2022 10,000 NGUYEN THI THUY VI  644247.250722.154135. Chuyển tiền
25/07/2022 10,000 PHAM MINH TRI 689048.250722.153809. Chuyển khoản
25/07/2022 20,000 PHAM THI NGA  268132.250722.153
748.VCB
Chuyển khoản
25/07/2022 20,000 CHU THI THUY DUNG 942722.250722.153542. Chuyển khoản
25/07/2022 20,000 NGUYEN QUANG LUONG 943709.250722.15
3223.VCB
Chuyển khoản
25/07/2022 20,000 TRAN THI MUI 919676.250722.1531
59.VCB
Chuyển khoản
25/07/2022 10,000 NGUYEN CONG LUAN 580992.250722.151947.  Chuyển tiền
25/07/2022 10,000 PHAM THANH HUONG 576259.250722.151747.  Chuyển tiền
25/07/2022 1,000 TRUONG CONG THANH 1024988509 Chuyển tiền
25/07/2022 5,000 DINH TRAN TOAN  107501.250722.151041. Chuyển tiền
25/07/2022 10,000  TRAN NAM DINH 1027310499  
25/07/2022 10,000 NGUYEN THI NGOC HUYEN PARTNER.DIRECT_
DEBITS_
VCB.MSE..26772274653.
 
25/07/2022 20,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 382174.250722.15
0622.VCB
 
25/07/2022 10,000 Tran Thi Mai 571473.250722.150542.  
25/07/2022 10,000 LE TU NGA 0031000348025  bui thu trang
25/07/2022 20,000 NGUYEN THI THU THUY 1017767157 Chuyển tiền
25/07/2022 10,000 LUU THI MAI PHUONG 545853.250722.145851.  Chuyển khoản
25/07/2022 10,000 NGO VAN DEN  0281001276353 Chuyển tiền
25/07/2022 15,000 NGO THI CAM TIEN PARTNER.DIRECT_D
EBITS_
VCB.MSE..26771378362.
 
25/07/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 729920.250722.144353.  
25/07/2022 10,000 VI QUANG THAI 0351000930575  
25/07/2022 10,000 LO MUI MUI 247424.250722.144018.  Chuyển tiền
25/07/2022 10,000 NINH THI HOA TAM PARTNER.DIRECT_
DEBITS_
VCB.MSE..26771390493.
 
25/07/2022 10,000 NGUYEN THI THUY 675152.250722.142903.  Chuyển khoản
25/07/2022 5,000  LE QUOC CHI 984228.250722.142915. Chuyển tiền
25/07/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 167826.250722.142854. Tu thien
25/07/2022 10,000 TRAN GIA KHANG 0481000886907 Chuyển tiền
25/07/2022 10,000 VUONG TRAN TRAN  667531.250722.142659. Chuyển khoản
25/07/2022 1,000 NGUYEN VAN PHUC 786721.250722.142209.  TRANSFER QUY VI TRE EM KHUYET TAT VN
25/07/2022 10,000 LE NGOC MAI 647376.250722.142124.  Chuyển khoản
25/07/2022 20,000 QUACH THI THUYEN  875089.250722.142014. Chuyển tiền
25/07/2022 1,000 NGUYEN VAN PHUC 784267.250722.141602.  TRANSFER QUY VI TRE EM KHUYET TAT VN
25/07/2022 10,000 TRAN THI DIEM TRAM 233382.250722.141529.  Chuyển tiền
25/07/2022 100,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0701000403608 Tot
25/07/2022 10,000 CU THI MY 1012982263 Chuyển tiền
25/07/2022 10,000 NGUYEN VAN CUONG 839518.250722.140421.  
25/07/2022 10,000 CHU THI HAI YEN 586941.250722.140321.  Chuyển khoản
25/07/2022 10,000 NGUYEN VAN THAY 1021131905  
25/07/2022 20,000 TRAN THI PHUONG 0901000096307 Chuyển tiền
25/07/2022 10,000 NONG THI HUE SHGD:10050547.
DD:220725.
 
25/07/2022 10,000 NGUYEN THI KIM CUONG 0381000493028 Chuyển tiền
25/07/2022 10,000 TOAN THI TUYET PARTNER.DIRECT
_DEBITS_
VCB.MSE..26770049214.
 
25/07/2022 10,000 NGUYEN THI TO NGUYEN 776068.250722.135240.  Chuyển khoản
25/07/2022 20,000 LE VAN SI LAM 642113.250722.
134722.VCB
Chuyển khoản
25/07/2022 20,000 DAO HOANG MY LINH  535086.250722.134645. Chuyển khoản
25/07/2022 10,000 HOANG VAN THAO 959580.250722.134536. Chuyển tiền
25/07/2022 10,000 NGUYEN THI LANH 0351000751553  Chuyển tiền
25/07/2022 10,000 NGUYEN NHU SON  1013618101 Chuyển tiền
25/07/2022 50,000 VO THI KIM NGOC 791862.250722.134030.  
25/07/2022 10,000 VU THI VAN  457515.250722.134030. Chuyển tiền
25/07/2022 1,000 NGUYEN VAN PHUC  771716.250722.133925. TRANSFER
25/07/2022 10,000 DANG TRAN TOAN 306352.250722.133847.  Chuyển khoản
25/07/2022 10,000 DAO KHANH LINH  296110.250722.133448. Chuyển khoản
25/07/2022 11,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0021000454729 Vi tinh yeu thuong bao la cua vu tru
25/07/2022 10,000 TRAN NGOC QUYEN  822530.250722.133319. Chuyển tiền
25/07/2022 10,000 DUONG THI HIEN 639165.250722.132602.  Chuyển tiền
25/07/2022 10,000 NGUYEN THI LNH 470657.250722.132414.  Chuyển khoản
25/07/2022 10,000 PHUNG THI THUY LINH 262683.250722.132116. Chuyển khoản
25/07/2022 1,000 NGUYEN VAN PHUC  765976.250722.131902.  TRANSFER 
25/07/2022 20,000 HOANG THI MOI PARTNER.DIRECT_DE
BITS_VC
B.MSE..26768770580.
 
25/07/2022 5,000 DINH HUY MANH 822226.250722.131213.  Chuyển tiền
25/07/2022 10,000 HA VAN TRUNG 240979.250722.131131.  Chuyển khoản
25/07/2022 20,000 LE HUU DUY 432894.250722.131005.  Chuyển khoản
25/07/2022 4,413 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 9833339342 Bình thường
25/07/2022 10,000 PHAM HOANG LINH 421315.250722.130554.  Chuyển khoản
25/07/2022 5,000 NGUYEN MAI CHI  736160.250722.130608. Chuyển tiền
25/07/2022 10,000 VU NGUYEN ANH HONG 419130.250722.130508.  Chuyển khoản
25/07/2022 10,000 NGUYEN THU HA 222979.250722.130420.  Chuyển khoản
25/07/2022 10,000 PHUNG THI HANG  404433.250722.125949. Chuyển khoản
25/07/2022 9,000 DUONG NGOC HIEU 450233.250722.125618.  Chuyển tiền
25/07/2022 10,000 TONG THI NGA 194192.250722.125246.  
25/07/2022 20,000 TRAN THI CHI PARTNER.DIRECT_D
EBITS_
VCB.MSE..26767939670.
 
25/07/2022 20,000 Tran huyen trang 434751.250722.125214.  
25/07/2022 10,000 NGUYEN KHANH LINH  184899.250722.124858. Chuyển khoản
25/07/2022 10,000 DINH NGOC LAN QUYEN 929843.250722.124806. Chuyển tiền
25/07/2022 20,000 LE THI HONG VI 1011000631440  
25/07/2022 10,000 PHAN THI YEN  PARTNER.DIRECT_D
EBITS
_VCB.MSE..26766967495.
 
25/07/2022 10,000 HO THI THU PHUC 754334.250722.123535.  Chuyển khoản
25/07/2022 10,000 DAO MINH SU 936074.250722.122937.  
25/07/2022 20,000 NGO DINH SO 749782.250722.1225
49.VCB
Chuyển khoản
25/07/2022 10,000 NGUYEN THI BE TAM 0071000722331 Chuyển tiền
25/07/2022 10,000 SON NGOC QUYEN  916788.250722.122317. Chuyển tiền
25/07/2022 10,000 LO THI PHONG 113160.250722.122245.  
25/07/2022 1,000 NGUYEN VAN PHUC  750226.250722.122225. TRANSFER
25/07/2022 10,000 NGUYEN VAN dung 101356.250722.122233.  
25/07/2022 10,000 NGUYEN HUU CUONG 144122.250722.122140.  Chuyển tiền
25/07/2022 400,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ MBVCB.2262103383.200
1.VCB Rewards.
Ủng hộ trẻ em khuyết tật
25/07/2022 5,000 HA VAN THANH 9385659605 Chuyển tiền
25/07/2022 5,000 KHONG THANH TINH 417839.250722.121906. Chuyển tiền
25/07/2022 10,000 nguyen hong minh 416953.250722.121730.  
25/07/2022 10,000 HO NHI PARTNER.DIRECT_DE
BITS
_VCB.MSE..26766311812.
 
25/07/2022 20,000 LE THI THU 868756.250722.
121108.VCB
Chuyển khoản
25/07/2022 20,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 1028808193 vui
25/07/2022 1,000 NGUYEN VAN PHUC 745351.250722.120706.   TRANSFER
25/07/2022 10,000 pham khang 233025.250722.120546.  
25/07/2022 10,000 TRUONG THANH LUAN 052365.250722.120241. Chuyển khoản
25/07/2022 10,000 NGUYEN THI XUAN  049338.250722.120142. Chuyển khoản
25/07/2022 20,000 DO THI THUY 9333306437 Chuyển tiền
25/07/2022 20,000 Chu thi xuong 027268.250722.120058.
ZP68NU5JOCOG 220
725000169420 
 
25/07/2022 10,000 VU THI THU PHUONG 483213.250722.115616.  Chuyển tiền
25/07/2022 10,000 CAO BAO TUAN 010431.250722.114953.  Chuyển khoản
25/07/2022 2,000,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0081000427598 known
25/07/2022 10,000 DINH HUY MANH  576204.250722.114616. Chuyển tiền
25/07/2022 10,000 LE NGOC MAI 148361.250722.114342. Chuyển khoản
25/07/2022 10,000 TRAN DAI PHU PARTNER.DIRECT_DE
BITS_
VCB.MSE..26764982982.
 
25/07/2022 10,000 LE THI KIM TUYEN  0281000592905 Chuyển tiền
25/07/2022 10,000 NGUYEN HOANG NHI 128109.250722.113821.  Chuyển khoản
25/07/2022 10,000 LE THI TRUC  PARTNER.DIRECT_D
EBITS_
VCB.MSE..26764968547.
 
25/07/2022 5,000 NGUYEN THI KIEU TRANG 137175.250722.113429.  Chuyển tiền
25/07/2022 10,000 Pham Thi dieu 335006.250722.113238.  
25/07/2022 10,000 NGUYEN NGOC PHU 930697.250722.112617. Chuyển khoản
25/07/2022 1,000 NGUYEN VAN PHUC  729519.250722.112349.  TRANSFER
25/07/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 947783.250722.111722. Từ thiện
25/07/2022 10,000 LE VAN THANH 885424.250722.111325.  Chuyển khoản
25/07/2022 20,000 PHAN THI HOA 870568.250722.110945.  
25/07/2022 5,000 NGUYEN QUOC HIEN  9787621392 Chuyển tiền
25/07/2022 133,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 1027711980 Khuyết tật
25/07/2022 10,000 LE CAM NHUNG 833506.250722.105901. Chuyển khoản
25/07/2022 10,000 VU THI NHUNG 366484.250722.105857.  Chuyển khoản
25/07/2022 10,000 DUONG THI KIM HUONG 894639.250722.105744.  Chuyển tiền
25/07/2022 20,000 SIN VAN COT 201256.250722.1
05321.VCB
Chuyển khoản
25/07/2022 5,000 TRINH QUOC DAT 860523.250722.105217. Chuyển tiền
25/07/2022 10,000 DO HOANG DUY  806839.250722.105131. Chuyển khoản
25/07/2022 20,000 DANG VAN AN 032228.250722.105
032.VCB
Chuyển khoản
25/07/2022 20,000 HOANG ANH TUAN 005654.250722.105
005.VCB
Chuyển khoản
25/07/2022 5,000 NGUYEN THI ANH HOA  1022650269 Chuyển tiền
25/07/2022 10,000 NGUYEN THI HIEN 1023716224 QUY VI TRE EM KHUYET TAT VN
25/07/2022 383,035 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ IBVCB.2261728579.200
1.VCB Rewards.
NA
25/07/2022 5,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 866279.250722.104751. Chuyển tiền
25/07/2022 10,000 LE TRUNG HIEU  906482.250722.104616. Chuyển khoản
25/07/2022 10,000 xuan 904780.250722.104352.  ck
25/07/2022 10,000 LUU ANH TUNG 771983.250722.104158.  Chuyển khoản
25/07/2022 20,000 TRAN THI THUY TIEN 107207.250722.103
507.VCB
Chuyển khoản
25/07/2022 10,000 NGUYEN QUANG KHOI  0491001643060 Chuyển tiền
25/07/2022 20,000 TRAN THI THANH TAM 854682.250722.103210.  Chuyển khoản
25/07/2022 20,000 TRAN THI THUY TIEN 347388.250722.103037.  
25/07/2022 20,000 PHAM THI HUYEN DIEU 490206.250722.10
2450.VCB
Chuyển khoản
25/07/2022 20,000 LY THI BICH TRUYEN PARTNER.DIRECT_D
EBITS_V
CB.MSE..26762311623.
 
25/07/2022 10,000 NGUYEN THANH TRI 865021.250722.102218.  
25/07/2022 10,000 LE MINH PHU SHGD:10038526.DD:
220725.
Phu
25/07/2022 10,000 LY THI HANH SHGD:10035603.DD
:220725
Hanh chuyen
25/07/2022 50,000 Tran my phuong 239,296,250,722,101,000  
25/07/2022 10,000 LE MINH PHU SHGD:10022561.DD
:220725.
Phu
25/07/2022 10,000 HOANG THI THU HIEN IBPS/SE:01201011.DD:25
0722.SH:10002207.
Chuyển tiền
25/07/2022 20,000 NGUYEN THE KHUAN 0361000227697 UNG HO QUY VI TRE EM KHUYET TAT VIET NAM
25/07/2022 10,000 TRAN HOANG DUONG SHGD:10029636.DD:
220725.
Duong chuyen
25/07/2022 10,000 NGUYEN THI HANH LY  656301.250722.094514. Chuyển khoản
25/07/2022 10,000 PHAM HAI YEN 649058.250722.094331.  Chuyển khoản
25/07/2022 10,000 LE THI HONG NHUNG SHGD:10037294.DD:2
20725.
Nhung chuyen
25/07/2022 10,000 LE MINH PHU SHGD:10021601.DD:
220725.
 
25/07/2022 20,000 DINH THI THOM SHGD:10017728.DD:
220725.
 
25/07/2022 10,000 NGUYEN HOANG NHI SHGD:10022758.DD
:220725.
Nhi chuyen
25/07/2022 10,000 NGUYEN TIEN DAT SHGD:10031294.DD:2
20725.
Dat chuyen
25/07/2022 10,000 LAI THI PHUONG 535956.250722.093615.  Chuyển khoản
25/07/2022 10,000 LE MINH PHU SHGD:10021594.DD:
220725.
Phu
25/07/2022 5,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 9879577109 m
25/07/2022 10,000 LE MINH PHU SHGD:1001963
0.DD:220725
Phu
25/07/2022 10,000 LE MINH PHU SHGD:10013342.D
D:220725.
Phu
25/07/2022 10,000 LE MINH PHU SHGD:10021776.
DD:220725.
Phu
25/07/2022 10,000 PHAM MINH THAI SHGD:10025111.DD
:220725.
Tien tu thien
25/07/2022 10,000 QUACH NHAT LINH SHGD:10016805.DD
:220725.
Linh ck
25/07/2022 10,000 NGUYEN THI MEN 582994.250722.092652.  Chuyển khoản
25/07/2022 50,000 DANG THI THUY  0291000272468 Chuyển tiền
25/07/2022 10,000 TANG NGUYEN MY DUNG SHGD:10021192.DD
:220725.
Dung chuyen
25/07/2022 10,000 LE MINH PHU SHGD:10011613.D
D:220725.
Phu
25/07/2022 10,000 LE MINH PHU SHGD:10011715.DD:
220725.
Phu
25/07/2022 10,000 LE MINH PHU SHGD:10010430.D
D:220725
Phu
25/07/2022 20,000 NGUYEN THI HOP SHGD:10028576.DD:
220725
ck
25/07/2022 10,000 LE MINH PHU SHGD:10009998.DD
:220725
Phu
25/07/2022 10,000 LE MINH PHU SHGD:10012466.D
D:220725.
Phu
25/07/2022 10,000 LE MINH PHU SHGD:10009628.DD
:220725.
Phu
25/07/2022 10,000 HOANG NGOC ANH 465322.250722.091517. Chuyển khoản
25/07/2022 5,000 Y QUOC NIE   Chuyển tiền
25/07/2022 5,000 THAO VAN LY  chuyen tien Chuyển tiền
25/07/2022 5,000 Y QUOC NIE   Chuyển tiền
25/07/2022 1,000 NGUYEN HOAI MINH  639412.250722.071929. TRANSFERS
25/07/2022 1,000 NGUYEN VAN PHUC 638346.250722.071249.   TRANSFER
25/07/2022 20,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ MBVCB.226093085
7.2001.VCB Rewards
Trẻ em
25/07/2022 10,000 VU HIEU PHONG 653419.240722.232333.  Chuyển khoản
26/07/2022 200,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ  0111000223506 Trẻ em khuyết tật
26/07/2022 10,000 NGO THI ANH TUYET 0801000285601 Chuyển tiền
26/07/2022 10,000 TRIEU THI HUONG 434166.260722.215744.  Chuyển tiền
26/07/2022 10,000 HO THI XOAN  888721.260722.214730. Chuyển khoản
26/07/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 632323.260722.214522.  
26/07/2022 10,000 LE VAN LUC PARTNER.DIRECT_DE
BITS
_VCB.MSE..26827236535.
 
26/07/2022 5,000 TANG PHUOC TAI 195624.260722.214137.  Chuyển tiền
26/07/2022 26,533 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ MBVCB.2267737179.20
01.VCB Rewards.
gui tang cac be bi khiem khuyet tren co the
26/07/2022 5,000 LE HO LAN TRINH  292493.260722.213320. Chuyển tiền
26/07/2022 5,000 NGUYEN THANH NAM 335669.260722.212615.  Chuyển tiền
26/07/2022 10,000 Duong Linh Chi PARTNER.DIRECT_D
EBITS_
VCB.MSE..26826851576.
Chuyển tiền từ thiện
26/07/2022 5,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 286958.260722.212108. Quy Vi Tre Em Khuyet Tat
26/07/2022 20,000 NGUYEN THI LAN HUONG 217398.260722.211650.  Chuyển khoản
26/07/2022 10,000 NGUYEN THI ANH TUYET PARTNER.DIRECT_
DEBITS
_VCB.MSE..268266
89019.
 
26/07/2022 10,000 CHAU VAN NUI 0121000801520  Chuyển tiền
26/07/2022 20,000 TRAN THANH MAI LAN 605724.260722.211
005.VCB
 
26/07/2022 20,000 PHAM THI HA 420062.260722.2107
00.VCB
 
26/07/2022 20,000 TRAN DUC HANH 0111000654876 Chuyển tiền
26/07/2022 10,000 BUI QUANG NINH 754428.260722.205952.  Chuyển khoản
26/07/2022 5,000 TRINH THI NGOC ANH 469819.260722.205630. Chuyển tiền
26/07/2022 10,000 PHAN THI NIEM 146671.260722.205602. Chuyển khoản
26/07/2022 5,000 NGUYEN VAN NINH 274804.260722.205541. Chuyển tiền
26/07/2022 10,000 NGUYEN THI THUAN 0481000708039 Chuyển tiền
26/07/2022 10,000 NGUYEN THI THU HA PARTNER.DIRECT_D
EBITS
_VCB.MSE..26825
920321.
 
26/07/2022 20,000 NGUYEN THI BICH LIEN 400706.260722.205
000.VCB
Chuyển khoản
26/07/2022 50,000 NGUYEN THE KHUAN 0361000227697  UNG HO QUY VI TRE EM KHUYET TAT VIET NAM
26/07/2022 10,000 TRIEU THI HANH 687870.260722.204651.  
26/07/2022 10,000 nguyen Hoang Sang PARTNER.DIRECT_D
EBITS_
VCB.MSE..26825581068.
 
26/07/2022 10,000 NGUYEN THANH LUAN 265548.260722.203708. Chuyển tiền
26/07/2022 10,000 nhung 264220.260722.203432.  
26/07/2022 10,000 PHAN THI KIM HAN  670787.260722.203323. Chuyển khoản
26/07/2022 20,000 TONG THI HIEU 326155.260722.20
3206.VCB
Chuyển khoản
26/07/2022 10,000 Mai Thi Minh Theu PARTNER.DIRECT_
DEBITS_
VCB.MSE..26825111525.
 
26/07/2022 10,000 NGUYEN THI THANH NGUYET 0461000595672 Chuyển tiền
26/07/2022 10,000 DAO THI THUY  894000.260722.202411. Chuyển tiền
26/07/2022 10,000 DINH THI TUYEN  0871004253153 Chuyển tiền
26/07/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 629672.260722.201436.  
26/07/2022 10,000 THACH THI HUYEN CHAU  0321000654004  Chuyển tiền
26/07/2022 1,000 LE ANH TUAN  288962.260722.200651. TRANSFERS 
26/07/2022 10,000 NGO THI THUY TIEN 855339.260722.200642.  Chuyển tiền
26/07/2022 10,000 PHAM PHAN HIEN MAI 0481000897486 Chuyển tiền từ thiện
26/07/2022 10,000 Hoi bao tro nguoi khuyet tat tre mo coi tp da nang 949453.260722.200118.  
26/07/2022 10,000 LUU THI THUY HUYEN 841842.260722.200010.  Chuyển tiền
26/07/2022 10,000 PHAM TRAN DIEM VY  PARTNER.DIRECT_D
EBITS_
VCB.MSE..26823872619.
 
26/07/2022 10,000 TRAN THI THI 748112.260722.195703.  Chuyển tiền
26/07/2022 5,000 DO VAN TUAN  244333.260722.195441. Chuyển tiền
26/07/2022 10,000 TRAN THI NGOC HUYEN 919828.260722.195258.  Chuyển khoản
26/07/2022 5,000 NGUYEN THI THANH  1016742654 DO THI HANG Lop Anh 01-PTDT-K59 MSV: 2014330009 Truong Dai hoc Ngoai thuong ung ho
26/07/2022 10,000 ha van doan 914877.260722.195134. Ck 
26/07/2022 5,000 LE HOANG NGHIA  717482.260722.194801. Chuyển tiền
26/07/2022 10,000 PHAM GIA BAO 896469.260722.194631.  Chuyển khoản
26/07/2022 10,000 LE VAN LINH 1017627105 Chuyển tiền
26/07/2022 5,000 NGUYEN THI THANH 1016742654 NGUYEN THI THANH Lop Anh 01-PTDT-K59 MSV: 2011330013 Truong Dai hoc Ngoai thuong Ha Noi ung ho
26/07/2022 20,000 Pham thi linh 232877.260722.19
2352.VCB
 
26/07/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ PARTNER.DIRECT_D
EBITS_
VCB.MSE..26822272023.
 
26/07/2022 5,000 Tran Thi Hong Huong  365757.260722.191915.  
26/07/2022 20,000 NGUYEN TRONG NGHIA 602675.260722.191
322.VCB
Chuyển khoản
26/07/2022 20,000 TRAN THI GIAN KIEU  477234.260722.19
1117.VCB
Chuyển khoản
26/07/2022 10,000 HOANG DUC SON 825420.260722.190345.  Chuyển tiền
26/07/2022 10,000 LE NGOC DIEP 367037.260722.185917.  Chuyển khoản
26/07/2022 10,000 VO THI MONG TUYEN 1017685126 Chuyển tiền
26/07/2022 20,000 LE THI THUY 692847.260722.185045. Chuyển tiền
26/07/2022 20,000 VO THI KIM HOA  682782.260722.184618. Chuyển tiền
26/07/2022 10,000 VU MANH TUNG 679015.260722.184119. Chuyển tiền
26/07/2022 10,000 PHAM THI AN  0521000715085 Chuyển tiền
26/07/2022 5,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 863243.260722.183738. tien tu thien quy tre em
26/07/2022 10,000 LE THI HUE 196657.260722.182311.  transfer
26/07/2022 1,000 DAO THI HUYEN 1023840401 Chuyển tiền
26/07/2022 10,000 BUI LE QUOC DUONG  508797.260722.180337. Chuyển khoản
26/07/2022 5,000 MAI TAM NHI 781631.260722.180036. Chuyển tiền
26/07/2022 10,000 NGUYEN THI MINH HUE 1017203724 Chuyển tiền
26/07/2022 1,000 NGUYEN VAN PHUC 242518.260722.175007.   TRANSFER
26/07/2022 10,000 NGUYEN THI PHUONG DUNG PARTNER.DIRECT_
DEBITS_
VCB.MSE..26818981971.
 
26/07/2022 1,000 NGUYEN VAN PHUC 238314.260722.173915.  TRANSFER
26/07/2022 10,000 DANG THI LINH 360202.260722.172829. Chuyển khoản
26/07/2022 10,000 PHAN THI LE 936718.260722.172630.  Chuyển tiền
26/07/2022 20,000  Dang Thi Linh Nhi 047567.260722.172512.
ZP68NV3DKA8D
220726000282692
 
26/07/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 280437.260722.171006.  
26/07/2022 20,000 TRAN THI BICH NGOC 0651000547321 TRANSFER
26/07/2022 20,000 LE XUAN THIEN PARTNER.DIRECT
_DEBITS_
VCB.MSE..26817707947.
 
26/07/2022 10,000 DOAN DINH DONG 931692.260722.165840.  Chuyển khoản
26/07/2022 10,000 LUAN VAN PHO 213854.260722.165457.  
26/07/2022 10,000 NGUYEN THI MY NGOC 208564.260722.165344.  Chuyển khoản
26/07/2022 10,000 VO THI KIM DAT PARTNER.DIRECT_
DEBITS_
VCB.MSE..26815829523.
 
26/07/2022 10,000 PHAM THI NGOC MAI 1017920091  chuyen tien ung ho QUY VI TRE EM KHUYET TAT
26/07/2022 20,000 PHAN THOAI MY  PARTNER.DIRECT_
DEBITS_
VCB.MSE..26815511356.
 
26/07/2022 20,000 BUI THI HONG PARTNER.DIRECT_DEBITS_
VCB.MSE..26814946611.
 
26/07/2022 10,000 NGUYEN TUONG VY  872798.260722.164327. Chuyển khoản
26/07/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 861543.260722.164048. Nv1
26/07/2022 20,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 044147.260722.164127.
ZP68NV3DJ9IS 2
20726000264188 
 
26/07/2022 20 DUONG THI XUYEN  608216.260722.163914. Chuyển tiền
26/07/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 131173.260722.163816. chuyen lam nv tiktok
26/07/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 538699.260722.163400. QUY VI TRE EM KHUYET TAT
26/07/2022 20,000 HUYNH THI HONG DAO 035172.260722.163
355.VCB
Chuyển khoản
26/07/2022 10,000 TRAN THI LAM 603593.260722.1
63210.
Chuyển tiền
26/07/2022 20,000 DUONG THI THANH HA 303218.260722.163200.  Chuyển tiền
26/07/2022 10,000 NGUYEN THI KIM NGOAN 819856.260722.162945. Chuyển khoản
26/07/2022 10,000 TRAN HONG NHUNG 302617.260722.162912.  Chuyển tiền
26/07/2022 10,000 HOANG NGUYEN BAO KHUYEN 773526.260722.162722.  Chuyển tiền
26/07/2022 10,000 NGUYEN DINH THUAN  123372.260722.162659. Chuyển tiền
26/07/2022 10,000 Nguyen hong son 807507.260722.162627.  
26/07/2022 5,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 068395.260722.162154.  
26/07/2022 10,000 NGUYEN THI XUAN HIEN 756951.260722.162136.  Chuyển tiền
26/07/2022 20,000 HOANG THI ANH 072758.260722.
161752.VCB
Chuyển khoản
26/07/2022 10,000 THAI THI QUYEN 0481000900323  Chuyển tiền
26/07/2022 10,000 NGUYEN ANH DUONG 751383.260722.161122.  Chuyển khoản
26/07/2022 10,000 MAI LAN ANH  017271.260722.160948. Chuyển khoản
26/07/2022 10,000 DANG XUAN TRAM 710763.260722.160459.  Chuyển tiền
26/07/2022 10,000 DANG THAI DUONG PARTNER.DIRECT_
DEBITS_
VCB.MSE..26813124086.
 
26/07/2022 10,000 LE ANH QUOC 983928.260722.160149.  
26/07/2022 20,000 VU THI NHUNG 105195.260722.160057. Chuyển tiền
26/07/2022 10,000 VI LE QUYEN 967633.260722.155804.  Chuyển khoản
26/07/2022 20,000 NGUYEN THI DIEM HUONG 835554.260722.155
715.VCB
Chuyển khoản
26/07/2022 10,000 HOANG THIEN NHUNG 100212.260722.155310.  
26/07/2022 20,000 HOANG THI QUYNH PARTNER.DIRECT
_DEBITS
_VCB.MSE..26812722880.
 
26/07/2022 10,000 LUU THI VANG  674544.260722.155050. Chuyển khoản
26/07/2022 10,000 NGUYEN THI KIM NGAN 9706967662 Chuyển tiền
26/07/2022 20,000 Vo thi lan phuong 227409.260722.153434.  
26/07/2022 10,000 HOANG THI HOA 859414.260722.153149. Chuyển khoản
26/07/2022 15,000 DANG THI THUONG 136108.260722.152949.  
26/07/2022 20,000 LUU THI TRA MY 184986.260722.15
2944.VCB
Chuyển khoản
26/07/2022 100,000 Nguyen Khanh Ngoc 895493.260722.152716.   ung ho quy t7 2022
26/07/2022 10,000 VO DINH THANG 1029514946 Chuyển tiền
26/07/2022 10,000 DO SY THANH 702999.260722.152432.  Chuyển tiền
26/07/2022 20,000 NGUYEN NGOC THANH 496133.260722.152003.  
26/07/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 805498.260722.151813. Chuyển tiền
26/07/2022 10,000 NGUYEN DUC ANH  0441000802498 Chuyển tiền
26/07/2022 10,000 NGUYEN HOANG NGHIEM 553957.260722.150721. Chuyển tiền
26/07/2022 10,000 LE THI PHUONG LAN 755239.260722.150500.  Chuyển khoản
26/07/2022 10,000 HOANG VAN SON 511922.260722.150414.  
26/07/2022 10,000 PHAM DANG TRUC QUYNH  509521.260722.150400. Chuyển khoản
26/07/2022 50,000 BUI THI THAO 0351000915305 Chuyển tiền
26/07/2022 10,000 VO THI THANH TIEN IBPS/SE:79201001.DD:
260722.SH:10006554.
Chuyển tiền
26/07/2022 10,000 LUONG THI BICH 0021000295141 Chuyển tiền
26/07/2022 10,000 DANG MINH TUAN 061844.260722.145418.  
26/07/2022 20,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ //SAL2022207S0680048
41001/
/HACH TOAN BAO C
O GD
NAPAS TRACE.409346
NGAY 25.07.2022
 
26/07/2022 10,000 BUI THAO NHUNG 0351001213934   
26/07/2022 10,000 LE THANH DAT 055389.260722.144359. Chuyển tiền
26/07/2022 20,000 VO THI HONG GAM 425257.260722.1443
45.VCB
Chuyển khoản
26/07/2022 10,000 NGUYEN THI THANH THUY PARTNER.DIRECT_DEBITS_
VCB.MSE..26809953872.
 
26/07/2022 10,000 DINH THI THUY 428387.260722.143804. Chuyển khoản
26/07/2022 5,000 BUI THAO NHUNG  0351001213934  Chuyển tiền
26/07/2022 50,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 861064.260722.142438.  
26/07/2022 10,000 VU TRONG KHANG SHGD:10022165.DD:
220726.
Khang chuyen
26/07/2022 10,000 NGUYEN THI KIEU TRANG 590790.260722.141825.  Chuyển khoản
26/07/2022 10,000 NGUYEN THI TUYET MAI  876264.260722.141143. Chuyển tiền
26/07/2022 20,000 DINH THI HUE SHGD:10021901.DD
:220726.
 
26/07/2022 10,000 NGUYEN VAN DUNG 522616.260722.1
41111.
Chuyển tiền
26/07/2022 5,000 BE THI HIEN 1019823417 Chuyển tiền
26/07/2022 10,000 TA THANH LUAN PARTNER.DIRECT_D
EBITS_
VCB.MSE..26809218896.
 
26/07/2022 20,000 TRAN THI HONG NHI 336612.260722.140545.  
26/07/2022 10,000 TRAN THI HONG THAM 548431.260722.140456. Chuyển khoản
26/07/2022 10,000 LANG THE HAI 546271.260722.140413.  Chuyển khoản
26/07/2022 10,000 DINH TRUNG KIEN  330623.260722.140403. Chuyển khoản
26/07/2022 20,000 VANG THI DO 746809.260722.135
906.VCB
Chuyển khoản
26/07/2022 29,000 BUI VAN QUYET 560060.260722.1356
00.VCB
Chuyển khoản
26/07/2022 10,000 DANG THI LINH  297990.260722.135152. Chuyển khoản
26/07/2022 10,000 TRUONG NGOC HOANG 500578.260722.134827.  
26/07/2022 5,000 PHUNG HUU DO 021190.260722.134355. Chuyển tiền
26/07/2022 10,000 TAO THI DUNG 0351000872145 Chuyển tiền
26/07/2022 15,000 VU THI NGAT 469523.260722.133731.  Chuyển khoản
26/07/2022 10,000 LE HAI MINH  PARTNER.DIRECT
_DEBITS_
VCB.MSE..26807982628.
 
26/07/2022 5,000 NGO THI THAO NHUNG 1028476705 Chuyển tiền
26/07/2022 10,000 VUONG NGOC DIEP 223428.260722.131925.  Chuyển khoản
26/07/2022 100,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0451000258464 tre em khuyet tat co hoan canh kho khan
26/07/2022 10,000 NGUYEN THI THU PHUONG 009006.260722.131805.  Chuyển tiền
26/07/2022 10,000 TRAN THI HONG NHU 407244.260722.131406.  
26/07/2022 20,000 PHAM THI THU LY 1071000570800  
26/07/2022 10,000 NGUYEN TRONG NGHIA  379298.260722.130342. Chuyển khoản
26/07/2022 10,000 BUI DUC THANG 038254.260722.130311.  Chuyển tiền
26/07/2022 10,000 LUC VAN QUY PARTNER.DIRECT_
DEBITS_
VCB.MSE..26806267280.o
 
26/07/2022 5,000 DANG HONG NHIEN  999902.260722.125723. Chuyển tiền
26/07/2022 20,000 LE THI LIEN 412249.260722.125535. Chuyển tiền
26/07/2022 20,000 TRAN THI NGOC THUY 895130.260722.12
5455.VCB
Chuyển khoản
26/07/2022 200,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0011001257501 Ủng hộ quỹ
26/07/2022 10,000 NGUYEN THI NGOC THUY 165086.260722.125324.  Chuyển khoản
26/07/2022 10,000 LE THI THU HA  0201000600104 Chuyển tiền
26/07/2022 10,000 PHAM VAN HUNG 728825.260722.124416.  Chuyển tiền
26/07/2022 5,000 TRAN MINH DUC 0191000353536  Chuyển tiền
26/07/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 719559.260722.123805. Chuyển tiền
26/07/2022 20,000 MANG THI MAI DIEM  759289.260722.123
559.VCB
Chuyển khoản
26/07/2022 10,000 NGUYEN KIM THUY 108162.260722.123025.  Chuyển khoản
26/07/2022 10,000 DUONG DINH TAN  023434.260722.122944. Chuyển khoản
26/07/2022 10,000 Nguyen Tung 273170.260722.122641.  
26/07/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 256765.260722.122119. Ủng hộ trẻ em khuyết tật
26/07/2022 10,000 HO THI XOAN 080529.260722.122025.  chuyen khoan vi tre em khuyet tat
26/07/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 240562.260722.121619. muoi nghin dong
26/07/2022 10,000 NGUYEN MAI DUNG 118080.260722.121139.  CHUYEN KHOAN QUY VI TRE EM KHUYET TAT VN
26/07/2022 10,000 NGUYEN VAN THANG 586440.260722.120930.  Chuyển tiền
26/07/2022 10,000 BUI THI THANH THUY 526309.260722.120837. Chuyển tiền
26/07/2022 10,000 HUYNH THI TRA NI  PARTNER.DIRECT
DEBITS_
VCB.MSE..26804801186.
 
26/07/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 187081.260722.120042.  
26/07/2022 10,000 LE CANH CHUNG 874262.260722.115311. Chuyển tiền
26/07/2022 20,000 NGUYEN THI THUY 0201000668842  
26/07/2022 5,000 NGUYEN NGOC TU 1016723414  
26/07/2022 10,000 Nguyen Van tuan 663133.260722.113711.  
26/07/2022 10,000 LO VAN HIEN 588365.260722.113603.  
26/07/2022 10,000 TRUONG VAN HUNG 1014219378 Chuyển tiền
26/07/2022 5,000 SAM THI XUAN 1021339462 Chuyển tiền
26/07/2022 10,000 TRAN VIET HA SHGD:10015827.D
D:220726.
Ha chuyen
26/07/2022 10,000 PHAN HOANG PHUNG  0101001164279 Chuyển tiền
26/07/2022 20,000 KHUAT THI DUYEN 153711.260722.112418.  Chuyển tiền
26/07/2022 5,000 NGUYEN VAN NGUYEN 325571.260722.112335.  Chuyển tiền
26/07/2022 10,000 PHAN QUOC AN 974671.260722.112016. Chuyển tiền
26/07/2022 10,000 BUI THI THANH THU PARTNER.DIRECT_
DEBITS
_VCB.MSE..26802486252.
 
26/07/2022 10,000 Lo Thi Hong Xoan 014169.260722.111536.  
26/07/2022 10,000 NGUYEN NGUYEN GIA BAO 844714.260722.110016. Chuyển tiền
26/07/2022 20,000 NGUYEN THI NINH 897541.260722.105941.  
26/07/2022 10,000 DINH THI MY NGOC 938287.260722.105734.  
26/07/2022 10,000 DUONG QUANG DAT  1021196752 Chuyển tiền
26/07/2022 10,000 TA THI HONG THAM 914139.260722.105052. Chuyển khoản
26/07/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ PARTNER.DIRECT_D
EBITS_
VCB.MSE..26801492298.
Chuyển tiền
26/07/2022 1,000 NGUYEN VAN PHUC  083827.260722.103807. TRANSFER 
26/07/2022 10,000 LE VIET NAM 724121.260722.103229.  Chuyển khoản
26/07/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 835412.260722.103136.  
26/07/2022 10,000 NGUYEN THI BICH NHI  1013300170 Chuyển tiền
26/07/2022 1,000 NGUYEN VAN PHUC  077878.260722.102319. TRANSFER 
26/07/2022 10,000 DO DANH DUONG  836690.260722.101926. Chuyển tiền
26/07/2022 10,000 LE ANH TUAN 400128.260722.101805. Chuyển tiền
26/07/2022 10,000 VU NGOC THUONG 435327.260722.101744.  Chuyển tiền
26/07/2022 10,000 NGUYEN HOAI NAM  383074.260722.101711. Chuyển tiền
26/07/2022 10,000 DINH THI MY HANG  825489.260722.101520. Từ thiện
26/07/2022 10,000 PHAM THI THU HANG 760370.260722.101316. Chuyển khoản
26/07/2022 10,000 NONG MANH DUC 743811.260722.100908.  Chuyển khoản
26/07/2022 10,000 DO THI BICH THUYEN  784196.260722.100008. Chuyển tiền
26/07/2022 10,000 DINH THI HUYEN 603852.260722.095647.  Chuyển khoản
26/07/2022 10,000 TRUONG DUC TRIEU  1015943615 Chuyển tiền
26/07/2022 10,000 NGUYEN HAI DANG 679068.260722.095255. Chuyển khoản
26/07/2022 10,000 VU THE HOA  557076.260722.094234. Chuyển khoản
26/07/2022 5,000 PHAM HO THUY VY  1029184699 Chuyển tiền
26/07/2022 10,000 NGUYEN THI HANG  1027945816 Chuyển tiền
26/07/2022 10,000 TRAN THI TRANG 0201000709642 Chuyển tiền
26/07/2022 1,000 NGUYEN VAN PHUC 054893.260722.092555.  TRANSFER
26/07/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 315167.260722.
091413
Ck 
26/07/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 635700.260722.090158. Chuyển tiền
26/07/2022 1,000 NGUYEN VAN PHUC 039710.260722.084508. TRANSFER
26/07/2022 10,000 NGUYEN MANH THANG SHGD:10008421.DD:
220726.
T
26/07/2022 10,000 TRAN CONG HANH SHGD:10006868.D
D:220726.
Hanh chuyen
26/07/2022 10,000 NGUYEN DUC QUAN SHGD:10004185.DD
:220726
 
26/07/2022 10,000 NGUYEN THI PHUONG    Chuyển tiền
26/07/2022 509 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ MBVCB.2264584456.20
01.VCB Rewards.
Ủng hộ
26/07/2022 200,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ  0791000024989 Cac em khong may
26/07/2022 5,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 057427.260722.011251. ck
26/07/2022 200,000 UNG THI LAN PHUONG 1016692437 ck
         
Tổng số 18,910,532      
Bảng tổng hợp nguồn vận động từ các nhà hảo tâm tại ngân hànVietinbank
(Từ ngày 22/7/2022 đến 26/7/2022)
NT Số tiền Tên nhà hảo tâm ủng hộ Quỹ Số tài khoản/ tham chiếu Ghi chú
         
         
Tổng số 0      
Bảng tổng hợp nguồn vận động từ các nhà hảo tâm tại ngân hàng Sacombank
(Từ ngày 22/7/2022 đến 26/7/2022)
NT Số tiền Tên nhà hảo tâm ủng hộ Quỹ Số tài khoản/ tham chiếu Ghi chú
22/07/2022 200 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ EWI247207920  Ủng hộ Quỹ
22/07/2022 200,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ EWX247385512 Ủng hộ Quỹ
22/07/2022 5,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ EWX247730851  Vui vẻ Ủng hộ Quỹ
23/07/2022 200 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ EWX247882223 Ủng hộ Quỹ
24/07/2022 50,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ CKN 681398 Ủng hộ các bạn
25/07/2022 20,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ EWX248728485  Ủng hộ Quỹ
25/07/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ EWX249042110 Vui vẻ Ủng hộ Quỹ
26/07/2022 2,000,000 DAU THANH QUYEN CKN 869277 Ủng hộ trẻ em khuyết tật
         
Tổng số 2,285,400      
Bảng tổng hợp nguồn vận động từ các nhà hảo tâm bằng hiện vật
(Từ ngày 22/7/2022 đến 26/7/2022)
NT Số tiền Tên nhà hảo tâm ủng hộ Quỹ Số tài khoản/ tham chiếu Ghi chú
         
         
Tổng số        

Văn phòng Quỹ Vì trẻ em khuyết tật Việt Nam tại Hà Nội
Trang inGửi bạn bè Chia sẻ trên facebook  Chia sẻ trên twitterThảo luậnXem thảo luận
Thông tin khác:
Xem nhiều nhất
Tiêu điểm
Thông tin ủng hộ từ thiện
Quỹ Vì Trẻ Em Khuyết tật
1) Tên tài khoản: "Quỹ Vì trẻ em khuyết tật"
  Số tài khoản VNĐ: 00110 0381 4022
                       CIF: 481 3569
  Số tài khoản USD: 00113 7381 4041 
                       CIF: 481 3569
  Swift Code: BFTVVNVX 001
  Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam
  (Vietcombank)

Sở giao dịch
Địa chỉ: 
11 Láng Hạ, phường Thành Công, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội (Địa chỉ cũ: 31-33 Ngô Quyền, phường Hàng Bài, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội).
 2) Tên Tài khoản: Quỹ Vì trẻ em khuyết tật Việt Nam
Số TK: 121000034371 Tại Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam  - CN Hai Bà Trưng Hà Nội


3)Tên Tài khoản: Quỹ Vì trẻ em khuyết tật Việt Nam
Số TK: 060095268466 Tại Ngân hàng Sacombank chi nhánh Bình Chánh TP Hồ Chí Minh

 
Nội dung chuyển khoản: Ủng hộ "Quỹ Vì trẻ em khuyết tật Việt Nam".
Đường dây nóng: 0912.015.557
Mới cập nhật
Cô bé 10 tuổi bị ung thư trong "Chuyến bay của Linh - Điều ước thứ 7" đã qua đời
Bạn biết đến Quỹ Vì Trẻ Em Khuyết Tật bằng phương tiện
Mạng internet
Truyền hình
Truyền thanh
Khác
Thiết kế web: OnIP™