Danh ngôn:
Chủ nhật, 01/10/2023
TẤM LÒNG HẢO TÂM

Danh sách các nhà hảo tâm (Từ ngày 27/7/2022) đến ngày 31/7/2022)

Cập nhật lúc 18:29 11/08/2022
Bảng tổng hợp nguồn vận động từ các nhà hảo tâm (từ ngày 27/7/2022 đến ngày 31/7/2022)
Quỹ Vì trẻ em Khuyết tật Việt Nam

Vp HN: Số 25 Vũ Trọng Phụng, Phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân, Tp Hà Nội
Vp HCM: Số 15 Tú Xương, phường Võ Thị Sáu, quận 3, Tp Hồ Chí Minh
Bảng tổng hợp nguồn vận động từ các nhà hảo tâm tại ngân hàng Vietcombank
(Từ ngày 27/7/2022 đến 31/7/2022)
NT Số tiền Tên nhà hảo tâm ủng hộ Quỹ Số tài khoản/ tham chiếu Ghi chú
27/07/2022 100,000 TRINH QUANG LONG 0071005679972  Chuyển tiền
27/07/2022 20,190 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ MBVCB.2271296748.200
1.VCB Rewards.
Trẻ em khuyết tật
27/07/2022 200,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ IBVCB.2271277813.2001
.VCB Rewards.
Trẻ em khuyết tật
27/07/2022 500,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0491000065837 Vì Trẻ em khuyết tật
27/07/2022 10,000 MAI THI NU 880739.270722.215357.  Chuyển khoản
27/07/2022 10,000 BUI QUOC TUAN PARTNER.DIRECT_D
EBITS_VCB.
MSE..26864944050.
 
27/07/2022 10,000 BUI THI THANH TRAM 859639.270722.214629. Chuyển khoản
27/07/2022 20,000 TRINH THI PHAN 142210.270722.214527.  Chuyển tiền
27/07/2022 11,000 TRAN NGUYEN KIEU DUNG  283862.270722.214107. Chuyển khoản
27/07/2022 5,000 NGUYEN NGOC THUY 1022269092 Chuyển tiền
27/07/2022 20,000 LO VAN DEN  1013208552  
27/07/2022 10,000 MA THI YEN PARTNER.DIRECT_
DEBITS_
VCB.MSE..26864303602.
 
27/07/2022 1,111 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 1024913066 hi
27/07/2022 20,000 DANG VAN UY 435790.270722.2
11715.VCB
Chuyển khoản
27/07/2022 10,000 NGO VAN THINH 916551.270722.210809.  Chuyển tiền
27/07/2022 10,000 LY VAN THU 166753.270722.210511.  Chuyển khoản
27/07/2022 10,000 LA THI HUE 327426.270722.205713.  Chuyển tiền
27/07/2022 20,000 LUU KIEU TIEN 0441000741842 Chuyển khoản từ thiện
27/07/2022 10,000 DUONG THI QUYNH HOA 0141000880529   
27/07/2022 10,000 PHAM THI HOAN 873852.270722.204828.  Chuyển tiền
27/07/2022 10,000 HOANG THI THUY 867102.270722.204443.  Chuyển tiền
27/07/2022 10,000 SUNG THI DINH 053427.270722.203352.  Chuyển khoản
27/07/2022 10,000 LE DANH NAM 832869.270722.202452. Chuyển tiền
27/07/2022 20,000 truong tuyet linh 059556.270722.195937.
ZP68O017HHO9
220727000400638 
 
27/07/2022 5,000 DO MANH VU 371064.270722.194921.  ung ho tre em kt
27/07/2022 10,000 hoang kha 854759.270722.193919.  
27/07/2022 20,000 PHAN VAN TU 093181.270722.193235.  
27/07/2022 10,000 LE NGUYEN HIEP 0401000321674 Chuyển tiền
27/07/2022 10,000 Nguyen Tran Huu Trang 761587.270722.192607.  
27/07/2022 10,000 TRAN THI NGOC HA 864756.270722.192312.  Chuyển tiền
27/07/2022 5,000 tu nguyen thuc uyen 761145.270722.191355.  
27/07/2022 10,000 CHU HAM HUYEN 756412.270722.191241.  Chuyển khoản
27/07/2022 20,000 TRAN THI HONG HAI 452821.270722.19
0412.VCB
Chuyển khoản
27/07/2022 10,000 TRAN THI UC PARTNER.DIRECT_
DEBITS_
VCB.MSE..26859480294.
 
27/07/2022 1,000 THACH THI LAN  093145.270722.190340. Chuyển tiền
27/07/2022 5,000 LE ANH KHA 1027688134 Chuyển tiền
27/07/2022 10,000 PHAN THI KIM HAN  711796.270722.190110. Chuyển khoản
27/07/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 1016784875 abc
27/07/2022 10,000 VO THI HONG CAM 0671004145430  Chuyển tiền
27/07/2022 10,000 HO THE LINH 678339.270722.185236.  Chuyển khoản
27/07/2022 20,000 PHAM VAN HUNG 325551.270722.184
525.VCB
Chuyển khoản
27/07/2022 20,000 LE THI LINH 617829.270722.183750. Chuyển khoản
27/07/2022 20,000 TRA THI THANH 675242.270722.18
3435.VCB
Chuyển khoản
27/07/2022 20,000 MAI NGOC TUYEN  040355.270722.1824
00.VCB
Chuyển khoản
27/07/2022 10,000 NGUYEN THUY LINH  252536.270722.181946. Chuyển tiền
27/07/2022 5,000 Chuyen tien 989585.270722.181702. Chuyển tiền
27/07/2022 10,000 HO HOANG LIEM PARTNER.DIRECT_
DEBITS_
VCB.MSE..26856937892.
 
27/07/2022 10,000 DANG PHUONG THAO 9963958193 Chuyển tiền
27/07/2022 10,000 NGUYEN THI NGOC BICH 531027.270722.181516.  Chuyển khoản
27/07/2022 20,000 HO THI THU HIEN 379409.270722.18125
9.VCB
Chuyển khoản
27/07/2022 10,000 PHAM THI THAO 462868.270722.175831.  Chuyển khoản
27/07/2022 5,000 PHAM SON TRUNG 941430.270722.175631. Chuyển tiền
27/07/2022 20,000 NGUYEN THI THANH THUY 930176.270722.175204.  Chuyển tiền
27/07/2022 20,000 NGUYEN HOANG NHAT  844839.270722.17
4724.VCB
Chuyển khoản
27/07/2022 10,000 HUYNH PHUC HAU 165286.270722.174057. Chuyển tiền
27/07/2022 10,000 NGUYEN VU BINH 850910.270722.173925.  Chuyển tiền
27/07/2022 5,000 NGUYEN THI LY  971418.270722.173616. Chuyển tiền
27/07/2022 10,000 HOANG THI KIM ANH  PARTNER.DIRECT_D
EBITS_
VCB.MSE..26855672376.
 
27/07/2022 20,000 NGUYEN VAN THUONG 945809.270722.17
3225.VCB
Chuyển khoản
27/07/2022 10,000 NGUYEN QUANG HUY 337981.270722.173000. Chuyển khoản
27/07/2022 10,000 NGUYEN THI PHUONG 853372.270722.172254.  Chuyển tiền
27/07/2022 10,000  NGUYEN THI THAO 152591.270722.171938. Chuyển tiền
27/07/2022 10,000 PHAM QUOC NGOC THUC 989751.270722.171645.  
27/07/2022 10,000 PHAM NHAT TRINH 923519.270722.171422.  
27/07/2022 10,000 TRINH THI BICH CHI 0441003995808  Chuyển tiền
27/07/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 824217.270722.171157. QUY VI TRE EM KHUYET TAT VN
27/07/2022 10,000 HA LAM DANG 1027263157 Chuyển tiền
27/07/2022 10,000 HOANG VAN DUY PARTNER.DIRECT_
DEBITS_
VCB.MSE..26854330311.
 
27/07/2022 20,000 NGUYEN THE KHUAN  0361000227697 UNG HO QUY VI TRE EM KHUYET TAT VIET NAM
27/07/2022 10,000 VU THI PHUONG 1019826809  
27/07/2022 10,000 NGUYEN THI PHUONG LOAN 1014237473 Chuyển tiền
27/07/2022 20,000 PHAM THI KIM ANH 147270.270722.162614.  Chuyển khoản
27/07/2022 10,000 NGUYEN THI QUYEN 027286.270722.162003.  Chuyển khoản
27/07/2022 100,000 NGUYEN BICH LY 112148.270722.161117. Chuyển tiền
27/07/2022 10,000 HA THU THAO 111879.270722.161108. Chuyển tiền
27/07/2022 10,000 THAN VAN THUAN 653179.270722.160937.  Chuyển tiền
27/07/2022 20,000 NGUYEN XUAN LINH  739614.270722.16
0539.VCB
Chuyển khoản
27/07/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 694882.270722.160440. ủng hộ
27/07/2022 10,000 DO THI PHUONG NHI  954480.270722.160224. Chuyển khoản
27/07/2022 20,000 NGUYEN KIEU OANH  0491000137108 Chuyển khoản
27/07/2022 20,000 BUI THI THUY PHUONG 1023420843 Chuyển khoản
27/07/2022 10,000 HOANG LUAN VINH 925549.270722.155542.  
27/07/2022 10,000 NGUYEN NGOC HAN  PARTNER.DIRECT
_DEBITS_
VCB.MSE..26851684367.
 
27/07/2022 10,000 LE THI THUY 621370.270722.154442.  
27/07/2022 10,000 TRAN TRONG DUC 612211.270722.154147.  Chuyển khoản
27/07/2022 20,000 PHAM BUI DUY ANH 162986.270722.15
3922.VCB
Chuyển khoản
27/07/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 190079.270722.153557. QUY VI TRE EM KHUYET TAT VN
27/07/2022 5,000 To Quy Hai  749056.270722.153533. Chuyển tiền
27/07/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 832952.270722.153324.  
27/07/2022 10,000 DO THI DOAN  818883.270722.152957. Chuyển khoản
27/07/2022 10,000 NGUYEN DINH NAM 989804.270722.152938.  Chuyển tiền
27/07/2022 10,000 huynh thi kim yen 616515.270722.152752.  
27/07/2022 10,000 DO QUYEN 944679.270722.152710.  ck
27/07/2022 10,000 NGUYEN TRUNG DUC 1017800833 chuyen tien tu thien tre em
27/07/2022 10,000 NGUYEN THI PHUONG 521240.270722.151617.  
27/07/2022 10,000 TA LE MINH TUYEN 415506.270722.151220.  Chuyển tiền
27/07/2022 20,000 NGUYEN DUY TAM  278384.270722.150
758.VCB
Chuyển khoản
27/07/2022 10,000 KSOR REBEKA 071370.270722.150009. ung ho tre em
27/07/2022 10,000 vu thi thuy 821766.270722.145904.  
27/07/2022 10,000 NGUYEN ANH TUAN 290782.270722.145655.  
27/07/2022 10,000 VU THI NGOC LAN 593768.270722.145148.  Chuyển tiền
27/07/2022 10,000 NGUYEN THI THU QUYEN 197965.270722.145138. Chuyển tiền
27/07/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 592717.270722.145007. Ủng hộ quỹ
27/07/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 669167.270722.144902. chuyen tien tu thien
27/07/2022 20,000 LAM THI LE CHI  481017.270722.14
3801.VCB
Chuyển khoản
27/07/2022 10,000 TRan thi tuoi 239208.270722.143742.  
27/07/2022 10,000 Nguyen PARTNER.DIRECT_
DEBITS_
VCB.MSE..26849091444.
 
27/07/2022 10,000 dung 584168.270722.142902.  chuyen
27/07/2022 20,000 MA THI TIEN 934868.270722.142
854.VCB
 
27/07/2022 10,000 NGUYEN HUONG LY  579405.270722.142727. Chuyển tiền
27/07/2022 20,000 PHAM THI THANH NGAN 673841.270722.142330.  Chuyển tiền
27/07/2022 10,000 LY A PHU 0551000278927  
27/07/2022 10,000 LE THI THANH 559636.270722.142004.  Chuyển khoản
27/07/2022 10,000 phan van hoa 546609.270722.141559.  
27/07/2022 10,000 Trinh thi thu huyen 100756.270722.141539.  
27/07/2022 10,000 NGUYEN VAN LOC 294298.270722.140230. Chuyển khoản
27/07/2022 10,000 VO NGOC SON 328013.270722.135957.  
27/07/2022 10,000 MA VAN TIEN 279857.270722.135700.  Chuyển khoản
27/07/2022 10,000 Van Hoang Mai Khoi 278692.270722.135635.  
27/07/2022 10,000 Le Thi Thanh 584505.270722.135452.  
27/07/2022 20,000 NGUYEN THI NGOC ANH 185733.270722.134
305.VCB
Chuyển khoản
27/07/2022 10,000 KHA QUOC TOAN 1012422848 Chuyển tiền
27/07/2022 10,000 PHAM THI VAN ANH 240275.270722.134012.  Chuyển khoản
27/07/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 307914.270722.133635. chuyen tien tu thien
27/07/2022 10,000 PHUNG TRUNG HIEN 419130.270722.133213.  Chuyển khoản
27/07/2022 20,000 VU VAN QUOC  220432.270722.132
700.VCB
Chuyển khoản
27/07/2022 1,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 1012937586  
27/07/2022 20,000 PHAN THI HOA  615640.270722.130959. Chuyển tiền
27/07/2022 10,000 LE THI THU THAO  297038.270722.130636. Chuyển tiền
27/07/2022 5,000 DAO VAN NHI 9388265007 Chuyển tiền
27/07/2022 20,000 HA THI HONG LIEN 0801000275422 Chuyển tiền
27/07/2022 10,000 TRAN THI PHUONG NHUNG 316205.270722.125246.  
27/07/2022 20,000 DANG THI HUYEN SHGD:10018697
.DD:220727.
le Hung cuong
27/07/2022 10,000 LY PHAM QUYNH ANH 1022983162 Chuyển tiền
27/07/2022 5,000 VU THI NGOC BICH 1021328416 Chuyển tiền
27/07/2022 10,000 HOANG DINH HUY  300642.270722.124714. Chuyển khoản
27/07/2022 10,000 vu thi tinh 291943.270722.124408.  ck
27/07/2022 10,000 VO THI MY LE SHGD:10018413.
DD:220727.
Le chuyen tien quy tre em khuyet tat
27/07/2022 10,000 NGUYEN QUANG PHUC 0111000286000 Chuyển tiền
27/07/2022 10,000 NGUYEN THI NGOC HANG 0511000438960 QUY VI TRE EM KHUYET TAT VN
27/07/2022 5,000 LUONG VAN LONG 9787215668 Chuyển tiền
27/07/2022 1,000 HOANG VAN LONG 517121.270722.121700.  Chuyển tiền
27/07/2022 10,000 TRAN VAN NGUYEN 187311.270722.121003.  
27/07/2022 10,000 NGUYEN THI HONG NGA PARTNER.DIRECT_
DEBITS_
VCB.MSE..26843709453.
Chuyển tiền
27/07/2022 5,000 MAI THU QUYNH 1020098530 Chuyển tiền
27/07/2022 10,000 TRAN ANH HIEU  182494.270722.115440. Chuyển tiền
27/07/2022 10,000 Do Thi Xoa 966145.270722.115425.  
27/07/2022 20,000 HOANG VAN DIN 479304.270722.115
119.VCB
Chuyển khoản
27/07/2022 20,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 104179.270722.114717.  
27/07/2022 20,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 094735.270722.114445.  
27/07/2022 20,000 LE THI KIEU QUYEN 950901.270722.1142
30.VCB
 
27/07/2022 10,000 THI DA  PARTNER.DIRECT_
DEBITS_
VCB.MSE..26842487486.
 
27/07/2022 10,000 NGUYEN THI HIEN  756595.270722
.114111.
Chuyển tiền
27/07/2022 10,000 AU VAN TAM 968484.270722.113810.  Chuyển tiền
27/07/2022 5,000 TRAN THANH TRUNG 391892.270722.113817.  
27/07/2022 10,000 HOANG THI THANH 135220.270722.113746.  Chuyển tiền
27/07/2022 20,000 NGUYEN HONG PHUONG 656423.270722.1
13736.VCB
chuyen khoan chuyen tien tu thien
27/07/2022 10,000  NGUYEN THI CHINH 1022291033 NGUYEN THI NGA ung ho
27/07/2022 10,000 nguyen tuan anh 050405.270722.113247.  
27/07/2022 10,000 le thi goi 492323.270722.113308.  
27/07/2022 10,000 NGUYEN HA SON 033084.270722.112805.  Chuyển khoản
27/07/2022 10,000 VI HAI HIEU PARTNER.DIRECT
_DEBITS_VCB.MSE.
.26842549513.
 
27/07/2022 20,000 SAM MINH ANH 972756.270722.111240.  Chuyển khoản
27/07/2022 20,000 VO XUAN THANH 617504.270722.110
337.VCB
 
27/07/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 924897.270722.110027.  
27/07/2022 10,000 DINH THI LAN 869469.270722.105837.  Chuyển tiền
27/07/2022 10,000 Tran Thi Thu Hang 471265.270722.105845.  Chuyển tiền từ thiện
27/07/2022 10,000 DO KIM TIEN 753449.270722.104952. Chuyển khoản
27/07/2022 10,000 NGUYEN TRUNG KHANH 879244.270722.104851.  Chuyển khoản
27/07/2022 10,000 TRUONG THI NHAT DUY  834138.270722.104506. Chuyển tiền
27/07/2022 10,000 NGUYEN DANG YEN THOM 730154.270722.104321.  Chuyển khoản
27/07/2022 10,000 NGUYEN DANG YEN THOM 845396.270722.104010. Chuyển khoản
27/07/2022 10,000 PHAN THI PHUONG THAO 838788.270722.103828.  Chuyển khoản
27/07/2022 1,000 NGUYEN THI BICH NGOC   0061001044515 Transfer
27/07/2022 1,000 NGUYEN THI BICH NGOC   0061001044515 Transfer
27/07/2022 1,000 NGUYEN THI BICH NGOC   0061001044515 Transfer
27/07/2022 10,000 VU TOAN THANG  0301000316122  
27/07/2022 60,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0071001035826 lxstd tặng từ thiện
27/07/2022 5,000 DINH THI HONG NHUNG 110570.270722.102402.  Chuyển tiền
27/07/2022 10,000 LAM THI TUYET TRINH 770970.270722.102158.  Chuyển tiền
27/07/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 757656.270722.101758.  
27/07/2022 10,000 TRUONG VAN DANH 797787.270722.101646.  
27/07/2022 10,000 HUA THI HOA 9984273651 Chuyển tiền
27/07/2022 10,000 NGUYEN THANH TUNG 732338.270722.100710.  Chuyển tiền
27/07/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 911644.270722.100459. Quy vi tre em khuyet tat vn
27/07/2022 5,000 HOANG VAN HUU  0521000709967 Chuyển tiền
27/07/2022 10,000 DAU CAO QUYEN 699007.270722.100317.  Chuyển khoản
27/07/2022 5,000 NGUYEN THI NGOC QUYEN 1030006326 Chuyển tiền
27/07/2022 10,000 lam hoang anh 578470.270722.095457.  
27/07/2022 10,000 VO VAN NU 0081001338307 Chuyển tiền
27/07/2022 10,000 TRAN CONG QUY 514161.270722.093818.  Chuyển khoản
27/07/2022 20,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 1027132142 ko can thiet
27/07/2022 10,000 NGUYEN THANH THUY 596233.270722.093624.  Chuyển khoản
27/07/2022 10,000 VU KHANH LINH SHGD:10011402
.DD:220727.
Linh chuyen
27/07/2022 10,000 PHAN TIEN MINH 1017920142 Chuyển tiền
27/07/2022 500,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 1021561180 vi cac em than yeu
27/07/2022 10,000 LE MINH PHU SHGD:10009563.
DD:220727
Phu
27/07/2022 10,000 DO VAN DUNG SHGD:10005652.
DD:220727.
Dung chuyen
27/07/2022 5,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 9879577109 m
27/07/2022 1,000 Nguyen Phuong Thao 304008.270722.080415. Nguyen Phuong Thao MSV 2014110217 Anh 13 KTDN K59 FTU ung ho quy vi tre em khuyet tat VN
27/07/2022 50,000 DANG THI THUY 0291000272468 Chuyển tiền
27/07/2022 100,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 1026414758 dong gop 1 phan nho cho cac be
27/07/2022 1,000 NGUYEN VAN PHUC 373093.270722.071717.  TRANSFER QUY VI TRE EM KHUYET TAT VN
27/07/2022 3,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 1014968365 Giup tre em khuyet tat
28/07/2022 200,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 1019750375 che em khuyet tat
28/07/2022 45,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ MBVCB.2274849404
.2001.VCB Rewards.
gia dinh cong nhan binh thuong
28/07/2022 10,000 NGUYEN MINH PHUNG PARTNER.DIRECT_D
EBITS_
VCB.MSE..26905328017.
 
28/07/2022 5,000 Tran Thi Ha Giang 845919.280722.215230.  Chuyển tiền
28/07/2022 10,000 nguyen thuan hieu 557408.280722.214453.  
28/07/2022 10,000 Bui Thi Ninh 157816.280722.211001. Chuyển tiền
28/07/2022 20,000 DAO VAN HA  406477.280722.210721. Chuyển khoản
28/07/2022 10,000 CAO VAN CHON 688468.280722.210705.  Chuyển tiền
28/07/2022 200,000 LE NGOC ANH TUAN 954262.280722.210330.  ủng hộ quỹ
28/07/2022 10,000 PHAN THANH QUY 369037.280722.205105.  
28/07/2022 200,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 545193.280722.205034. Luu ung ho giup do tre em 
28/07/2022 5,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 329353.280722.204848.  
28/07/2022 50,000 DUONG THANH CHUONG 533237.280722.204019.  
28/07/2022 10,000 LY VAN TRUONG PARTNER.DIRECT
_DEBITS_VCB.MSE..
26902380243.
 
28/07/2022 20,000 DUONG MINH DIEN 587508.280722.201446.  
28/07/2022 10,000 NGUYEN THI Y NHU 1024746958 Chuyển tiền
28/07/2022 10,000 nguyen ngoc thien an 966175.280722.201015.  
28/07/2022 10,000 NGUYEN VAN HEN 1016200327  
28/07/2022 10,000 NGUYEN TOAN DINH 1012912146 Chuyển tiền
28/07/2022 10,000 le hoang phuoc 330543.280722.194435.  ck
28/07/2022 10,000 NGUYEN THANH NGOC TRAM 1022184911 Chuyển tiền
28/07/2022 10,000 TRAN VAN TOAN 304065.280722.193045.  TRANSFER
28/07/2022 20,000 NGUYEN KHAC TRUNG 314129.280722.
192834.VCB
Chuyển khoản
28/07/2022 10,000 NGUYEN THI HA 756305.280722.191959.  Chuyển tiền
28/07/2022 10,000 HOANG THI XUYEN PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE..
26900209451.
 
28/07/2022 80,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ MBVCB.2274147619.
2001.VCB Rewards.
tat ca
28/07/2022 10,000 VO VAN Y 876537.280722.190256.  Chuyển khoản
28/07/2022 10,000 TRAN HUU HOP PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE.
.26898964912.
 
28/07/2022 10,000 NGUYEN THI MINH CHAU 1020549217 Chuyển tiền
28/07/2022 10,000 NGUYEN VAN LUAN 782881.280722.184212.  Chuyển khoản
28/07/2022 20,000 Y VINH 547312.280722.
184227.VCB
Chuyển khoản
28/07/2022 10,000 CAO THI HUE  733785.280722.183937. Chuyển tiền
28/07/2022 10,000 NGUYEN THI Y NHU 1024746958 Chuyển tiền
28/07/2022 10,000 DUONG THI MY LINH 724691.280722.182911.  Chuyển khoản
28/07/2022 10,000 HOANG THI MEN 298430.280722.182315.  
28/07/2022 10,000 TRAN THI TIEN 331708.280722.181945. Chuyển khoản
28/07/2022 10,000 PHAM GIA BAO  293141.280722.180837. Chuyển khoản
28/07/2022 10,000 CAO PHUONG LAM 568973.280722.180813.  Chuyển tiền
28/07/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 636681.280722.180750. h
28/07/2022 5,000 NGUYEN NGOC NGA  684229.280722.180355. Chuyển tiền
28/07/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 990932.280722.175946. Chuyển tiền
28/07/2022 10,000 HOANG TUAN ANH 587172.280722.175641.  Chuyển khoản
28/07/2022 10,000 LU VAN MAN 980077.280722.175459.  Chuyển tiền
28/07/2022 10,000 NGO VAN DIEN PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE.
.26896483967.
 
28/07/2022 20,000 BUI VAN QUYET 176451.280722.1
74616.VCB
Chuyển khoản
28/07/2022 10,000 TRAN XUAN HANH 0081001309146  Chuyển tiền
28/07/2022 20,000 NGUYEN MINH ANH 822167.280722.
172342.VCB
Chuyển khoản
28/07/2022 10,000 DANG THI LAN ANH 420476.280722.172213.  Chuyển khoản
28/07/2022 20,000 TRAN DUC TRUNG  646729.280722.1
72046.VCB
Chuyển khoản
28/07/2022 1,000 NGUYEN HOAI MINH 949663.280722.171658.  TRANSFERS QUY VI TRE EM KHUYET TAT VN
28/07/2022 10,000 PHAN VAN GIANG PARTNER.DIREC
T_DEBITS_VCB.
MSE..26895471715.
 
28/07/2022 1,000 NGUYEN HOAI MINH 945623.280722.170753.  TRANSFERS QUY VI TRE EM KHUYET TAT VN
28/07/2022 10,000 PHAM VAN VU PARTNER.DIRECT
_DEBITS_VCB.MSE.
.26894505156.
 
28/07/2022 20,000 NGUYEN THE KHUAN  0361000227697   UNG HO QUY VI TRE EM KHUYET TAT VIET NAM
28/07/2022 10,000 LY THE KHANG 256415.280722.164833.  Chuyển khoản
28/07/2022 10,000 NGUYEN VAN QUAN 951364.280722.164725.  
28/07/2022 50,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 1013164722  
28/07/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 935264.280722.164404. Quy vi tre em khuyet tat viet nam
28/07/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 757055.280722.164251. Quy vi tre em khuyet tat
28/07/2022 10,000 LE THI DUYEN SHGD:1000373
4.DD:220728.
Chuyển khoản
28/07/2022 10,000 Chuc Tai Duc 910834.280722.163813.  
28/07/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 740458.280722.163546. Chuyển tiền
28/07/2022 10,000 NGO THI LAN 0461000463421 Chuyển tiền
28/07/2022 20,000 Tran Thi Dung 205883.280722.163237.  
28/07/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 123069.280722.162033.  
28/07/2022 10,000 VI THI NGUYET  766295.280722.161934.  
28/07/2022 10,000 RO H NIN 104293.280722.161640. Chuyển khoản
28/07/2022 1,000 NGUYEN HOAI MINH 915961.280722.160503.  TRANSFERS QUY VI TRE EM KHUYET TAT VN
28/07/2022 10,000 NGUYEN THANH LINH 421640.280722.160418.  CK
28/07/2022 10,000 HOANG THI MAI LANH 0801000252460  Chuyển tiền
28/07/2022 10,000 NGUYEN TRAN KHANH VAN 0461000463240  Chuyển tiền
28/07/2022 10,000 HUYNH THI DIEM MI 998405.280722.155319.  Chuyển khoản
28/07/2022 10,000 NGUYEN THI THAO 1026964569 Hoang Thi Thu Thao
28/07/2022 10,000 TRAN NGOC NGHIA  0931004199255  Chuyển tiền
28/07/2022 20,000 Nguyen Thi Huong 709034.280722.154844.  
28/07/2022 10,000 NGUYEN THI HUYEN 9968718146 Chuyển tiền
28/07/2022 20,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 544443.280722.1
53904.VCB
Quyen gop cho tre em khuyet tat
28/07/2022 10,000 NGUYEN THI MY HIEU 1015778915 Chuyển tiền
28/07/2022 10,000 VI THI CAN THIET 888633.280722.152847.  
28/07/2022 20,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 038673.280722
.152601.ZP68
O0V0T956
 
28/07/2022 20,000 NGUYEN DINH QUYEN 611523.280722.152318.  Chuyển khoản
28/07/2022 10,000 CAM BA THAO 945281.280722.151347.  
28/07/2022 10,000 Dang Thi My Le 566499.280722.151029.  
28/07/2022 1,000 NGUYEN HOAI MINH 890343.280722.150911.  TRANSFERS QUY VI TRE EM KHUYET TAT VN
28/07/2022 5,000 NAM NHIN DONG 776987.280722.150211.  
28/07/2022 10,000 PHAN ANH TAI  163274.280722.145950. Chuyển tiền
28/07/2022 20,000  NGO THI HAI YEN 1016736064 NGO THI HAI YEN K59 DHNT ung ho quy
28/07/2022 20,000 DINH VAN EM 914473.280722.
145514.VCB
Chuyển khoản
28/07/2022 10,000 TRUONG THI THU XUAN PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE.
.26889726766.
 
28/07/2022 10,000 NGUYEN THI HUAN SHGD:10022
482.DD:220728.
Huan chuyen
28/07/2022 10,000 NGUYEN THI HON 587169.280722.144845. Chuyển tiền
28/07/2022 1,000 NGUYEN HOAI MINH 878743.280722.144148.  TRANSFERS QUY VI TRE EM KHUYET TAT VN
28/07/2022 10,000 HUYNH THI DIEM  PARTNER.DIRECT
_DEBITS_VCB.MSE.
.26888956434.
 
28/07/2022 1,000 NGUYEN HOAI MINH 872784.280722.142656.  TRANSFERS QUY VI TRE EM KHUYET TAT VN
28/07/2022 10,000 CHE TUONG NGUYEN 9905194887 Chuyển tiền
28/07/2022 10,000 TA THI HONG ANH 688568.280722.142357. Chuyển tiền
28/07/2022 10,000 VU THI QUYNH ANH SHGD:10021237.
DD:220728.
Anh chuyen
28/07/2022 10,000 LE THANH LONG 398615.280722.141840.  
28/07/2022 20,000 TRAN VAN KHOAI 564660.280722.
141604.VCB
Chuyển khoản
28/07/2022 10,000 NGUYEN THI HANG 951275.280722.141432.  Chuyển tiền
28/07/2022 50,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 763481.280722.141217.  
28/07/2022 5,000 VU THAO NHI 1019738869 Chuyển tiền
28/07/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 343648.280722.135928. GIUP DO CAC EM NHO KHUYET TAT
28/07/2022 1,000 NGUYEN HOAI MINH 861386.280722.135552.  TRANSFERS QUY VI TRE EM KHUYET TAT VN
28/07/2022 10,000 GIANG THI VE 753569.280722.135413.  Chuyển tiền
28/07/2022 10,000 NGUYEN THI HIEN 0291000162943  Chuyển tiền
28/07/2022 1,000 NGUYEN HOAI MINH 860109.280722.135209.  TRANSFERS QUY VI TRE EM KHUYET TAT VN
28/07/2022 10,000 NGUYEN THI HUYEN LINH 308590.280722.134558.  Chuyển khoản
28/07/2022 20,000 thi hoai 093332.280722.134104.  
28/07/2022 5,000 NGUYEN THI TUYET NHI 1028027624 Chuyển tiền
28/07/2022 10,000 NGUYEN THANH HANG PARTNER.DIRECT
_DEBITS_VCB.MSE
..26886973125.
 
28/07/2022 5,000 LE HOANG GIANG 1027459204 Chuyển tiền
28/07/2022 10,000 NGUYEN THI QUYNH 958944.280722.132902.  Chuyển tiền
28/07/2022 20,000 LE THI PHUONG 739655.280722.
132859.VCB
 
28/07/2022 20,000 TRAN THI NGOC LINH 695825.280722.13
2815.VCB;
Chuyển khoản
28/07/2022 10,000 CHU THI NGOC DUNG 0371003815862   
28/07/2022 10,000 Dang Thi My Le 256478.280722.1
32449.
 
28/07/2022 50,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ  0011004234560  tu thien
28/07/2022 10,000 PHAM VAN TRUC 1021213399  
28/07/2022 20,000 DAO VIET TIN 294287.280722.13
2134.VCB
 
28/07/2022 10,000 TRAN MINH QUANG SHGD:1001642
4.DD:220728.
 
28/07/2022 10,000 TRAN NGUYEN QUANG 1017274916 Quyen gop tre em
28/07/2022 10,000 MAI THANH THINH PARTNER.DIRECT
_DEBITS_VCB.MSE..
26886580348.
 
28/07/2022 10,000 HA THI THUY 419681.280722.131328.  Chuyển khoản
28/07/2022 10,000 NGUYEN VAN BINH 340343.280722.130740.  Chuyển tiền
28/07/2022 10,000 HOANG THANG LONG 866447.280722.130551.  Chuyển tiền
28/07/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 324618.280722.130252. Quy Vu Tre Em Khuyet Tat
28/07/2022 10,000 DUONG NGOC PHIEN PARTNER.DIRECT
_DEBITS_VCB.MSE
..26885725354.
 
28/07/2022 10,000 HOANG THI BICH NGAN 380574.280722.125902.  Chuyển khoản
28/07/2022 10,000 HAN THI TRANG 1020111789 Chuyển tiền
28/07/2022 1,000 NGUYEN HOAI MINH 841199.280722.124436.  TRANSFERS QUY VI TRE EM KHUYET TAT VN
28/07/2022 10,000 Huong 138812.280722.124422.  ck
28/07/2022 10,000 TRUONG CONG DUAN 153951.280722.124210. Chuyển khoản
28/07/2022 10,000 PHAM HUYNH NHU 787689.280722.123831.  Chuyển khoản
28/07/2022 50,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 948858.280722.123754. gui tang
28/07/2022 10,000 TRAN VAN BINH 133690.280722.123510.  Chuyển khoản
28/07/2022 10,000 NGUYEN HUU DUONG 1027548621 Chuyển tiền
28/07/2022 5,000 LY MINH ANH 615215.280722.122321. Chuyển tiền
28/07/2022 10,000 HO SY LAP 268766.280722.122244.  Chuyển khoản
28/07/2022 1,000 NGUYEN HOAI MINH  835088.280722.122249. TRANSFERS QUY VI TRE EM KHUYET TAT VN
28/07/2022 10,000 BAN QUOC CHUNG 255339.280722.121851.  Chuyển khoản
28/07/2022 20,000 NGO TIEN THANH 431631.280722.
121711.VCB
Chuyển khoản
28/07/2022 10,000 NGUYEN DUC HAO 245228.280722.121604.  Chuyển khoản
28/07/2022 5,000 VI VAN TAN 9762456698 Chuyển tiền
28/07/2022 1,000 NGUYEN THI HANG HOA 0021000876055 transfer
28/07/2022 1,000 NGUYEN THI HANG HOA 0021000876055 transfer
28/07/2022 1,000 NGUYEN THI HANG HOA 0021000876055 transfer
28/07/2022 10,000 Pham van hoi 126541.280722.120727.  
28/07/2022 10,000 NGUYEN HOANG KHANH NHU 985992.280722.114719.  Chuyển khoản
28/07/2022 10,000 NGUYEN MANH TUONG 138058.280722.114658.  Chuyển khoản
28/07/2022 10,000 NGUYEN THI THU HUYEN 091815.280722.113505.  Chuyển khoản
28/07/2022 10,000 MAI THI THU PHUONG 927306.280722.113031.  Chuyển khoản
28/07/2022 5,000 TRAN THI THUY TRANG 487377.280722.112935. Chuyển tiền
28/07/2022 10,000 TRAN VAN QUYNH 059941.280722.112730. Chuyển khoản
28/07/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 282174.280722.112052. UNG HO
28/07/2022 38,770 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ MBVCB.22723571
94.2001.VCB Rewards.
giup do tre em khuyet tat
28/07/2022 10,000 PHAM MINH THUAN  931954.280722.111511. Chuyển tiền
28/07/2022 1,000 TRAN NGUYEN NHAT KHANH 0161000890873 Transfer
28/07/2022 1,000 TRAN NGUYEN NHAT KHANH 0161000890873 Transfer
28/07/2022 10,000 dang thanh xuan 011227.280722.111138.  
28/07/2022 1,000 TRAN NGUYEN NHAT KHANH 0161000890873 Transfer
28/07/2022 5,000 DUONG THI THANH KIEU 132698.280722.111032.  Chuyển tiền
28/07/2022 5,000 MAI HIEN LINH 9398621906 Chuyển tiền
28/07/2022 10,000 DANG TON NHI 006638.280722.110253.  Chuyển tiền
28/07/2022 1,000 NGUYEN HOAI MINH 802662.280722.105431.  TRANSFERS QUY VI TRE EM KHUYET TAT VN
28/07/2022 10,000 nguyen minh quan 804262.280722.105413.  
28/07/2022 10,000 VO CHI THANH 909471.280722.105138.  Chuyển khoản
28/07/2022 5,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 900646.280722.104935. uh
28/07/2022 10,000 DANG VAN HIEN  900467.280722.104933. Chuyển khoản
28/07/2022 10,000 TRAN VAN QUYEN  754619.280722.104337. Chuyển khoản
28/07/2022 5,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 760728.280722.104209. Quyen gop
28/07/2022 10,000 CHAU BICH NGOC 459446.280722.104139. Chuyển tiền
28/07/2022 10,000 LE HOANG VU 831401.280722.103835.  Chuyển tiền
28/07/2022 1,000 NGUYEN HOAI MINH 795238.280722.103612.  TRANSFERS QUY VI TRE EM KHUYET TAT VN
28/07/2022 5,000 NGUYEN TUAN LINH 1023317374 Chuyển tiền
28/07/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 862996.280722.102628. Ck Quy vi tr em khuyet tat VN
28/07/2022 1,000 NGUYEN HOAI MINH 790772.280722.102535.
 TRANSFERS QUY V
I TRE EM KHUYET
TAT VN
 TRANSFERS QUY VI TRE EM KHUYET TAT VN
28/07/2022 5,000 VO CHI TO  1020337123 Chuyển tiền
28/07/2022 10,000 DO THI YEN PARTNER.DIRECT
_DEBITS_VCB.MS
E..26879100972.
 
28/07/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 1030062961 hoan canh
28/07/2022 10,000 NGUYEN THI THUY HONG THAM 0841000084004  Chuyển tiền
28/07/2022 12,000 quyen gop 709759.280722.101232.  
28/07/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 584723.280722.100849. Ck
28/07/2022 10,000 LE THANH DIEN  781965.280722.100821. CHUYEN KHOAN QUY VI TRE EM KHUYET TAT VN
28/07/2022 10,000 NGUYEN THI DIEU LY SHGD:10011592
.DD:220728.
 
28/07/2022 10,000 GIANG THI VE  672679.280722.100700. Chuyển tiền
28/07/2022 10,000 NGUYEN THI HANH 423900.280722.094135. Chuyển tiền
28/07/2022 10,000 BUI VAN DUNG PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE.
.26877340537.
 
28/07/2022 10,000 PHAM THI NHU NGOC  570839.280722.092656. Chuyển khoản
28/07/2022 20,000 LE THI QUYNH NHU  719115.280722.09
1839.VCB
Chuyển khoản
28/07/2022 10,000 DANG THI NGUYET 345827.280722.091707. Chuyển tiền
28/07/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 515678.280722.091152. Chuyển tiền từ thiện
28/07/2022 10,000 NGUYEN VIET ANH 501572.280722.090738.  Chuyển khoản
28/07/2022 500,000 DOAN VAN HIEU  1018496879 Chuyển tiền
28/07/2022 10,000 LE MINH PHU SHGD:10008852
.DD:220728
Phu
28/07/2022 10,000 TRAN THI MY HUYEN SHGD:10003753.
DD:220728
Huyen chuyen
28/07/2022 20,000 VU THU HA SHGD:10008328
.DD:220728
 
28/07/2022 30,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0071001035826 lxstd tặng từ thiện
28/07/2022 10,000 PHAN THI HUONG GIANG SHGD:10002904.
DD:220728.
Giang chuyen
28/07/2022 20,000 TRAN HUONG LIEN SHGD:10003256.
DD:220728
Tran huong lien chuyen
28/07/2022 10,000 NGUYEN THI THU HONG SHGD:10004024
.DD:220728.
Hong ck
28/07/2022 10,000 NGUYEN QUOC DUONG   Chuyển tiền
28/07/2022 20,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 008681.28072
2.075550.ZP68O
0V0JNU3 Nv
 
28/07/2022 1,000 NGUYEN HOAI MINH 732226.280722.071813.  TRANSFERS QUY VI TRE EM KHUYET TAT VN
28/07/2022 1,000 THACH THI LAN 496328.280722.071536. Chuyển tiền
29/07/2022 50,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 1025190645 quy tre em khuyet tat
29/07/2022 10,000 NGUYEN THI OANH 633491.290722.215441.  Chuyển tiền
29/07/2022 10,000 TRIEU THI VAN  0731000620576 vanvan89
29/07/2022 20,000 TRAN THI NGOC HA 0201000742168 Nguyen ba thuc dinh chuyen tien ung ho tre em
29/07/2022 5,000 NGUYEN THU PHUONG  1027422077 Chuyển tiền
29/07/2022 10,000 DANG THI TRAM 905422.290722.213031.  Chuyển tiền
29/07/2022 10,000 NGO VU TRUYEN 607752.290722.213003.  Chuyển khoản
29/07/2022 10,000 LANH THU HUYEN  469349.290722.213010. Chuyển tiền
29/07/2022 20,000 NGUYEN THI THANH XOAN 961040.290722.21
2921.VCB
Chuyển khoản
29/07/2022 10,000 PHUNG DINH TUAN  281108.290722.212131. Chuyển tiền
29/07/2022 10,000 NGUYEN VAN QUANG 199397.290722.211738.  
29/07/2022 20,000 DO THI MY DUNG 136776.290722.211656.  Chuyển tiền
29/07/2022 10,000 DINH QUANG LONG 354256.290722.210847. Chuyển tiền
29/07/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 541402.290722.210535.  Chuyển khoản
29/07/2022 10,000 DAO THI MY 1029271491  
29/07/2022 10,000 LE THI DUNG 514510.290722.205651.  Chuyển khoản
29/07/2022 20,000 BUI VAN HUAN 817055.290722.2053
37.VCB
Chuyển khoản
29/07/2022 10,000 LO THI DAN 880119.290722.204929.  Chuyển khoản
29/07/2022 20,000 NGUYEN VAN TY 230457.290722.2043
50.VCB
 
29/07/2022 10,000 BUI THI LAN ANH 9343859194 Chuyển tiền
29/07/2022 10,000 NGO MINH TAM 400008.290722.203649.  Chuyển tiền
29/07/2022 10,000 DINH THI NGOC TRINH 456890.290722.203659.  Chuyển khoản
29/07/2022 20,000 BUI DUC GIANG  455527.290722.203600. Chuyển khoản
29/07/2022 10,000 TRAN THI HOA 0361000197160  Chuyển tiền
29/07/2022 20,000 PHAM THI HA 667391.290722.203
427.VCB
Chuyển khoản
29/07/2022 20,000 TRAN THI THUY  0801000218885 Chuyển tiền
29/07/2022 10,000 NGUYEN THUY DUONG  0591000198872 Chuyển tiền
29/07/2022 10,000 DUONG THI MONG THANH 331927.290722.202352. Chuyển tiền
29/07/2022 2,000 NGUYEN THI MY DUNG 779616.290722.202230.  Chuyển tiền ủng hộ
29/07/2022 10,000 NGUYEN DUONG QUOC ANH 976204.290722
.200851.
 
29/07/2022 10,000 VU MINH HUY 1016708787 NGUYEN TAN DAT
29/07/2022 2,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 1029119118 bt
29/07/2022 10,000 TRUONG THI LAN 362122.290722.200441.  Chuyển khoản
29/07/2022 10,000 NONG THI NOI  631636.290722.200403. Chuyển tiền
29/07/2022 10,000 NGUYEN PHUC HOAI THUONG 148368.290722.195903.  Chuyển tiền
29/07/2022 20,000 Nguyen thi phuong linh 344992.29072
2.195843.
 
29/07/2022 5,000 NGUYEN LONG GIANG 729560.290722.195640.  Chuyển tiền
29/07/2022 10,000 LY VAN LUU  697697.290722.195508. Chuyển khoản
29/07/2022 100,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 969390.290722.195434. CHUC CAC E KHOE MANH
29/07/2022 10,000 LE DINH CHIEN  314380.290722.194836. Chuyển khoản
29/07/2022 10,000 NGUYEN THI MAI 311703.290722.194648. Chuyển tiền
29/07/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 665827.290722.194546.  
29/07/2022 20,000 TRAN QUOC CUONG 664840.290722.194
424.VCB
Chuyển khoản
29/07/2022 10,000 VU THI NGA 0341006882210 Chuyển tiền
29/07/2022 10,000 HOANG THU TRANG 162753.290722.193243.  
29/07/2022 10,000 NGUYEN VAN MANH 110394.290722.193202.  Chuyển tiền
29/07/2022 20,000 LE THI TAM 474674.290722.19
2434.VCB
Chuyển khoản
29/07/2022 20,000 PHAN THI HAI YEN  385476.290722.192
305.VCB
Chuyển khoản
29/07/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 576330.290722.191947. Hy vong chuyen duoc toi tay tre em khuyet tat
29/07/2022 10,000 NGUYEN DUC TRUONG GIANG 291988.290722.191219. Chuyển tiền
29/07/2022 10,000 LE THI HONG  547510.290722.191135. Chuyển khoản
29/07/2022 20,000 PHAM THI THU THUY 519272.290722.19
0839.VCB
Chuyển khoản
29/07/2022 10,000 LAM HOANG DIEM  516732.290722.190303. Chuyển khoản
29/07/2022 5,000 DINH THI HAI ANH 861707.290722.185621. Chuyển tiền
29/07/2022 5,000 NGUYEN CAM TU 603527.290722.185413.  Chuyển tiền
29/07/2022 10,000 NGUYEN QUOC DAT  9583168918 Chuyển tiền
29/07/2022 10,000 TRAN HANH NGUYEN  458217.290722.183332. Chuyển tiền
29/07/2022 10,000 LUONG THI DEP  1014483838 Chuyển tiền
29/07/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 351978.290722.181914.  
29/07/2022 10,000 NAY H NUYEN 021541.290722.181302.  Chuyển khoản
29/07/2022 5,000 Dao Minh Thu  401813.290722.180958.  
29/07/2022 30,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 1016130195 ung ho
29/07/2022 10,000 KHUAT THI THU HUONG 0301000321583 Chuyển tiền
29/07/2022 10,000 HOANG LE VY 301102.290722.174659. Chuyển tiền
29/07/2022 10,000 MA SEO GIAO 948115.290722.174609.  Chuyển tiền
29/07/2022 10,000 khuat thi dua 692692.290722.173843.  
29/07/2022 20,000 NGUYEN THI TAP 808617.290722.173
328.VCB
Chuyển khoản
29/07/2022 10,000 LUONG VAN HIEP 879125.290722.173221.  
29/07/2022 100,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 1015299873 kha
29/07/2022 25,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ MBVCB.2277336361.
2001.VCB Rewards.
chuc cac be luon khoe manh
29/07/2022 200,000 DINH HOANG ANH 344502.290722.172618. thuong cac em
29/07/2022 10,000 HOANG VAN CUONG  0011002385068  Chuyển tiền
29/07/2022 20,000 NGUYEN THI KIM TIEN 0011004399137  Chuyển tiền
29/07/2022 25 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ MBVCB.2277322706
.2001.VCB Rewards.
kho khanw
29/07/2022 10,000 CAO VAN MINH 9984044554 Chuyển tiền
29/07/2022 20,000 NGO THANH DUONG  637671.290722.17
1357.VCB
Chuyển khoản
29/07/2022 10,000 DINH THI HUE 810398.290722.171255.  Chuyển khoản
29/07/2022 10,000 NGUYEN THANH XUYEN 081819.290722.171146. Chuyển khoản
29/07/2022 10,000 CAO VAN TUYEN 0901000052582 Chuyển tiền
29/07/2022 20,000 BE THI CHANG 939850.290722.170031.  Chuyển tiền
29/07/2022 1,000 THACH HOANG ANH  773653.290722.165904. Transfer
29/07/2022 10,000 HOANG THI THANH HUYEN 146804.290722.164718.  Chuyển tiền
29/07/2022 10,000 TRUONG BA PHUONG 648886.290722.164613.  Chuyển tiền
29/07/2022 10,000 LUU GIA BAO 970805.290722.164532.  Chuyển khoản
29/07/2022 1,000 NGUYEN HOAI MINH 275845.290722.164010.  TRANSFERS QUY VI TRE EM KHUYET TAT VN
29/07/2022 10,000 DUONG THI THANH HUYEN PARTNER.DIRECT
_DEBITS_VCB.MSE
..26934064196.
 
29/07/2022 10,000 LE QUYNH DIEM  PARTNER.DIRECT
_DEBITS_VCB.MSE
..26934004422.
 
29/07/2022 10,000 DUONG CHI TAM PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE.
.26933934793.
 
29/07/2022 10,000 HOANG BINH 679819.290722.163705.  Chuyển khoản
29/07/2022 10,000 DUONG THI HONG NHUNG 918106.290722.163110.  Chuyển tiền
29/07/2022 10,000 LE THI HAI YEN   0771000596734  VAN ANH TUAN
29/07/2022 1,000 NGUYEN HOAI MINH 270705.290722.162731.  TRANSFERS QUY VI TRE EM KHUYET TAT VN
29/07/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 888794.290722.162520.  
29/07/2022 10,000 LUONG VAN BINH 700073.290722.162108.  Chuyển tiền
29/07/2022 10,000 NGUYEN THI GAI 0311000741952 Chuyển tiền
29/07/2022 500,000 Ha my  184978.290722.161456. Mong gop 1 phan nho toi nhung 
29/07/2022 1,000 LE THI KIEU MY 1018031080 Chuyển tiền
29/07/2022 20,000 BUI THI TINH 197321.290722.
155957.VCB
 
29/07/2022 10,000 NGUYEN HUY DUNG 550777.290722.155827.  Chuyển khoản
29/07/2022 10,000 pham thi thao 750785.290722.155734.  
29/07/2022 20,000 HOANG THI NGA 173866.290722.155726. Chuyển tiền
29/07/2022 10,000 HOANG LINH CHI 1029073391 Chuyển tiền
29/07/2022 20,000 TRAN THI PHUONG 897125.290722.1
55457.VCB
 
29/07/2022 10,000 NGUYEN THI NHUNG 1012577717 Chuyển tiền
29/07/2022 10,000 TRAN THI HONG NHU 465510.290722.153816.  
29/07/2022 10,000 LE THI THUY LINH  PARTNER.DIRECT
_DEBITS_
VCB.MSE..26931467030.
 
29/07/2022 10,000 DIEU THI HANH  PARTNER.DIRECT
_DEBITS_VCB.MSE.
.26931542054.
 
29/07/2022 10,000 DUONG DINH KHANG 673399.290722.152935.  Chuyển khoản
29/07/2022 10,000 Le Tuan Anh 707738.290722.152627.  chuyen tien ho tro tre em khuyet tat
29/07/2022 10,000 LY NGOC SANG PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE..
26931065875.
 
29/07/2022 2,000 NGUYEN TUONG DUY 1015407231  
29/07/2022 10,000 TRUONG QUOC TRUC 622497.290722.151602.  
29/07/2022 10,000 MUA A TRONG 9867430009 Chuyển tiền
29/07/2022 10,000 NGUYEN THI NHUNG 956179.290722.151544.  Chuyển tiền
29/07/2022 10,000 Nghiem quynh giang 717793.290722.150833.  ck
29/07/2022 20,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 103768.290722.
150823.VCB
 
29/07/2022 20,000 PHAM THI THUY HUONG  082846.290722
.150802.VCB
chuyen khongoan
29/07/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 593323.290722.150734.  
29/07/2022 10,000 LE THI BAO CHAU 9938838065 Chuyển tiền
29/07/2022 10,000 NGUYEN VAN TUAN IBPS/SE:01310
005.DD:29072
2.SH:10027195
 
29/07/2022 10,000 BUI QUANG CHINH 1013746850 Chuyển tiền
29/07/2022 10,000 NGUYEN THI BAO TRINH 1020391886 Chuyển tiền
29/07/2022 10,000 TONG THI HOAI THU  348918.290722.145526. Chuyển khoản
29/07/2022 30,000 VO VAN THAI  9385748399 Chuyển tiền
29/07/2022 10,000 DO THI HANG 347079.290722.145452.  Chuyển khoản
29/07/2022 1,000 NGUYEN HOAI MINH 234895.290722.145443.  TRANSFERS QUY VI TRE EM KHUYET TAT VN
29/07/2022 10,000 Dang thi may 344228.290722.145422.  
29/07/2022 10,000 Quynh Nhu 743540.290722.145116.  
29/07/2022 10,000 NGUYEN THI HIEN  0281000205277 Chuyển tiền
29/07/2022 5,000 THONG QUOC CONG 778590.290722.144612.  Chuyển tiền
29/07/2022 1,000 NGUYEN HOAI MINH 231099.290722.144414.  TRANSFERS QUY VI TRE EM KHUYET TAT VN
29/07/2022 10,000 nguyen thi bich phuong 742961.290722.144131. gui
29/07/2022 10,000 DANG THI LUA 0351000963897  Chuyển tiền
29/07/2022 10,000 PHAM MINH CHIEN 285763.290722.143331.  Chuyển khoản
29/07/2022 10,000 LAI MAI ANH 544733.290722.143337.  Chuyển tiền
29/07/2022 10,000 DAO THI THU  280698.290722.143152
.chuyen khoan
Chuyển khoản
29/07/2022 10,000 QUACH THI DIEU 190569.290722.143123.  chuyen tien ho tro tre em ngheo
29/07/2022 10,000 NGUYEN THI TU  460084.290722.142742. Chuyển khoản
29/07/2022 1,000 NGUYEN THI VAN  0901000019374 Transfer
29/07/2022 10,000 CHAO MUI LAI  0031000392252 chuyen tien chaomuilai
29/07/2022 1,000 NGUYEN THI VAN  0901000019374 Transfer
29/07/2022 1,000 NGUYEN THI VAN  0901000019374 Transfer
29/07/2022 10,000 PHAN THI HOAI  9378729159 Chuyển tiền
29/07/2022 20,000 NGUYEN THI LE  843558.290722.141829. Chuyển tiền
29/07/2022 10,000 NGUYEN THI THUY TIEN PARTNER.DIRECT
_DEBITS_VCB.MSE.
.26928641681.
 
29/07/2022 10,000 DUONG THI THUAN  243618.290722.141829. Chuyển khoản
29/07/2022 20,000 BUI THI THUONG 1019811033 Chuyển tiền
29/07/2022 5,000 NGUYEN MINH SANG 1020501908 Chuyển tiền
29/07/2022 10,000 NGUYEN THI DUNG PARTNER.DIRECT
_DEBITS_VCB.MSE
.26928064243.
 
29/07/2022 10,000 LE THI BICH HAO 1016446568 Chuyển tiền
29/07/2022 10,000 HOANG CONG HOAN 213095.290722.140645.  Chuyển khoản
29/07/2022 1,000 NGUYEN HOAI MINH 217563.290722.140203.  TRANSFERS QUY VI TRE EM KHUYET TAT VN
29/07/2022 10,000 NGUYEN THI MY VAN 673114.290722.135549.  Chuyển tiền
29/07/2022 1,000 NGUYEN VAN PHUC 215638.290722.135451.  TRANSFER QUY VI TRE EM KHUYET TAT VN
29/07/2022 10,000 DO THI BICH TUYEN PARTNER.DIRECT
_DEBITS_VCB.MSE..
26927058160.
 
29/07/2022 1,000 NGUYEN HOAI MINH  215059.290722.135251. TRANSFERS QUY VI TRE EM KHUYET TAT VN
29/07/2022 10,000 LE VAN PHUC 951541.290722.135237.  Chuyển tiền
29/07/2022 50,000 NGUYEN THE KHUAN 0361000227697 UNG HO QUY VI TRE EM KHUYET TAT VIET NAM
29/07/2022 10,000 HO VAN DOAN PARTNER.DIRECT
_DEBITS_VCB.MSE..
26926956720.
 
29/07/2022 10,000 DANH TIN PHAI  0181002768650 Chuyển tiền
29/07/2022 10,000 le hoang phuoc 668844.290722.134803.  
29/07/2022 20,000 BUI THI KIM HONG 101418.290722.134658. Chuyển tiền
29/07/2022 10,000 TRAN LE NHAT HOANG 329853.290722.134230. chuyen khoan Chuyển khoản
29/07/2022 10,000 DINH THI HOAI 688236.290722.133908.  Chuyển tiền
29/07/2022 20,000 LE THI TUONG VY PARTNER.DIRECT
_DEBITS_VCB.MSE..
26926584527.
 
29/07/2022 10,000 VUONG QUOC ANH PARTNER.DIRECT
_DEBITS_VCB.MSE
..26926989073.
 
29/07/2022 10,000 QUANG VAN HOANG 514857.290722.133438.  Chuyển tiền
29/07/2022 50,000 DANG THI THUY 0291000272468  Chuyển tiền
29/07/2022 10,000 NGUYEN CAM LUA 115760.290722.132622. Chuyển khoản
29/07/2022 10,000 LE THI MY LINH 282502.290722.132415.  Chuyển khoản
29/07/2022 10,000 Dang Thi Thanh Xuan 495519.290722.132304.  
29/07/2022 10,000 NGUYEN THI MAI ANH 263960.290722.131653.  Chuyển khoản
29/07/2022 20,000 LE THI VIEN 0341007087806  Chuyển tiền
29/07/2022 10,000 DUONG THI THU 083104.290722.131111.  
29/07/2022 10,000 NGUYEN THI MAI LAN 248999.290722.131054.  Chuyển khoản
29/07/2022 10,000 Nguyen Van Nha  502041.290722.130949. Chuyển tiền
29/07/2022 10,000 TA MANH QUAN 714550.290722.130327.  
29/07/2022 10,000 NGUYEN THI LY 222996.290722.130047.  Chuyển khoản
29/07/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 213525.290722.125648.  
29/07/2022 10,000 NGUYEN THI HOAI 701896.290722.125510.  Chuyển tiền
29/07/2022 10,000 DONG THI NGOC ANH  076483.290722.125255. Chuyển tiền
29/07/2022 10,000 DOAN VIET HUNG 195242.290722.124941.  Chuyển khoản
29/07/2022 10,000 DONG THI NGOC ANH 073492.290722.124601. Chuyển tiền
29/07/2022 10,000 NGUYEN THI BICH PARTNER.DIRECT
_DEBITS_VCB.MSE.
.26924624764.
 
29/07/2022 10,000 NGUYEN NGOC HUY 168432.290722.123923.  
29/07/2022 20,000 LE TUYET MAI 117932.290722.12
3837.VCB
Chuyển khoản
29/07/2022 10,000 DO KHANH HUYEN  198681.290722.123601. Chuyển tiền
29/07/2022 10,000 NGUYEN HUU HIEU 778778.290722.123551.  
29/07/2022 10,000 VU THUY LINH 958045.290722.122712.  Chuyển tiền
29/07/2022 10,000 PHAM THI DUYEN 127581.290722.122509.  Chuyển khoản
29/07/2022 20,000 QUANG THI THUONG  148550.290722.12
2228.VCB
Chuyển khoản
29/07/2022 10,000 TRUONG THI THAO 061156.290722.121924. Chuyển tiền
29/07/2022 5,000 DANG VAN TINH 0731000750960 Chuyển tiền
29/07/2022 10,000 NGUYEN THI CHUC LY  PARTNER.DIRECT
_DEBITS_VCB.MSE..
26923583890.
 
29/07/2022 1,000 NGUYEN TRAN DIEM NGAN 428648.290722.121420.  Chuyển tiền
29/07/2022 1,000 NGUYEN TRAN DIEM NGAN 427554.290722.121338. Chuyển tiền
29/07/2022 10,000 HUYNH BAO HOAN 309861.290722.121141. Chuyển khoản
29/07/2022 10,000 LE MINH DUC  410905.290722.120932. Chuyển tiền
29/07/2022 10,000 DANG NGOC LY 453158.290722.120046.  
29/07/2022 10,000  DAM XUAN HOANG 050704.290722.115940.  
29/07/2022 10,000 LE CHI NGUYEN  605938.290722.115845. Chuyển tiền
29/07/2022 20,000 HA THI CHIEM 605025.290722.
115645.VCB
Chuyển khoản
29/07/2022 10,000 NGUYEN VU PHUONG TRANG 048806.290722.115558. Chuyển tiền
29/07/2022 10,000 HA THI TRA LY 032241.290722.115512.  Chuyển khoản
29/07/2022 10,000 DUONG THI THUAN 028893.290722.115415.  Chuyển khoản
29/07/2022 10,000 Phan chuc thu 824922.290722.115336.  
29/07/2022 10,000 DINH VAN TUAN 606770.290722.115128.  Chuyển tiền
29/07/2022 10,000 LE MINH PHU SHGD:10018537.
DD:220729.
Phu
29/07/2022 10,000 NGUYEN THANH LUAN 0241004083001  Chuyển tiền
29/07/2022 10,000 VY VAN SON PARTNER.DIRECT
_DEBITS_VCB.MSE.
.26921888383.
 
29/07/2022 10,000 LUONG VAN LONG 978549.290722.113933.  Chuyển khoản
29/07/2022 10,000 BUI THI TRANG 180822.290722.113738.  Chuyển khoản
29/07/2022 10,000 TONG THO VIET 0841000093778  Chuyển tiền
29/07/2022 10,000 TRAN THI NGA  035667.290722.113226. Chuyển tiền
29/07/2022 20,000 NGO MINH NHUT 103135.290722.1
13143.VCB
Chuyển khoản
29/07/2022 10,000 VO PHUC TRUONG  140435.290722.113115. Chuyển tiền
29/07/2022 10,000 VU THI ANH 943496.290722.112919.  Chuyển khoản
29/07/2022 10,000 NGUYEN THI LAN PHUONG PARTNER.DIRECT
_DEBITS_VCB.MSE..
26921456675.
 
29/07/2022 10,000 NGUYEN HAI DANG 803538.290722.112537.  Chuyển khoản
29/07/2022 10,000 MAI DUC CHIEN 382189.290722.112316.  Chuyển tiền
29/07/2022 10,000 HUA VAN MANH 0731000825625 Chuyển tiền
29/07/2022 20,000 TRAN THI TUYET LANH 492681.290722
.112132.VCB
Chuyển khoản
29/07/2022 20,000 LUONG VAN DONG 137188.290722.
111537.VCB
Chuyển khoản
29/07/2022 10,000 VO VU ANH KIET 0761002389430 Chuyển tiền
29/07/2022 3,000 NGUYEN THI THU MAI 957989.290722.111448.  Chuyển tiền
29/07/2022 10,000 LE THI HAI YEN 759009.290722.111048.  Chuyển khoản
29/07/2022 10,000 QUACH HOA PHUONG 756281.290722.110951.  Chuyển khoản
29/07/2022 10,000 VAN THI HA 578444.290722.110835.  
29/07/2022 10,000 PHAN THI HOA 0311000730841  
29/07/2022 1,000 NGUYEN HOAI MINH  166930.290722.105500. TRANSFERS QUY VI TRE EM KHUYET TAT VN
29/07/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 708023.290722.105358.  Chuyển khoản
29/07/2022 10,000 LE THI NGOC DUNG  1019597992 Chuyển tiền
29/07/2022 10,000 DANG VAN YEN  689571.290722.104832. Chuyển khoản
29/07/2022 10,000 LE ANH TUAN 678419.290722.104421. Chuyển khoản
29/07/2022 10,000 BUI NGUYEN HOANG LONG 771169.290722.104151.  Chuyển khoản
29/07/2022 5,000 NGUYEN SON HAI 280656.290722.104210.  Chuyển tiền
29/07/2022 5,000 DINH VAN TUYEN 107057.290722.103712.  Chuyển tiền
29/07/2022 1,000 NGUYEN HOAI MINH 159724.290722.103423.  TRANSFERS QUY VI TRE EM KHUYET TAT VN
29/07/2022 10,000 HUYNH THI MAI  779716.290722.102623. Chuyển tiền
29/07/2022 10,000 ngoc bich 1987 700648.290722.102153.  
29/07/2022 10,000 HOANG THI NGOC LAN 605272.290722.102059.  Chuyển khoản
29/07/2022 10,000 PHAM HA VI 1017973615 Chuyển tiền
29/07/2022 1,000,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0071000053702 ung ho cho quy
29/07/2022 10,000 NGUYEN DANG THAI 589775.290722.101618.  Chuyển khoản
29/07/2022 10,000 PHAM BINH DUONG  676472.290722.101516. Chuyển khoản
29/07/2022 1,000 NGUYEN HOAI MINH 152708.290722.101300.  TRANSFERS QUY VI TRE EM KHUYET TAT VN
29/07/2022 10,000 LE MINH DUY 131830.290722.101249.  Chuyển tiền
29/07/2022 5,000 NGUYEN MINH SANG 1020501908 Chuyển tiền
29/07/2022 10,000 TRAN THI LIEU 657000.290722.100946.  Chuyển khoản
29/07/2022 10,000 NGUYEN DUC LONG 551124.290722.100256.  Chuyển khoản
29/07/2022 10,000 THANH HUYEN  155860.290722.095631. CK TT
29/07/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 537663.290722.095552. gau truc
29/07/2022 10,000 NGUYEN THI TRANG 756400.290722.094657. Chuyển tiền
29/07/2022 10,000 TRAN THI THUY CHUNG 1014361716 Chuyển tiền
29/07/2022 200,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0081000224996 Ung ho
29/07/2022 100,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0481000727332 Ung ho quy tre em khuyet tat
29/07/2022 10,000 LE MINH PHU SHGD:10011305
.DD:220729.
 
29/07/2022 10,000 DINH THI THUY SHGD:10008020
.DD:220729.
Thuy chuyen
29/07/2022 20,000 PHAM THU GIANG SHGD:10009069
.DD:220729.
Pham Thu Giang 2013150012 DHNT ung ho
29/07/2022 50,000 THAN THI NHU QUYNH 0731000810797  Quyen gop ung ho tre em khuyet tat
29/07/2022 100,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ  0481000178445 hoi huong cong duc cho cu ong Do Huu De
29/07/2022 30,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0071001035826 lxstd tặng từ thiện
29/07/2022 10,000 NGUYEN BA DUONG SHGD:10003788
.DD:220729
Duong chuyen
29/07/2022 500,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 492464.290722.081909. for children
29/07/2022 1,000 NGUYEN HOAI MINH 115164.290722.080508.  TRANSFERS QUY VI TRE EM KHUYET TAT VN
29/07/2022 10,000 LUONG TRIEU VI 1029162534 Chuyển tiền
29/07/2022 100,000 PHAN THI MAI TRUC 0491000047610  Gdinh ong phan binh thanh ung ho
29/07/2022 100,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0541000292484 e di chua vung va noi chua soi
29/07/2022 39,575 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ MBVCB.2274968306
.2001.VCB Rewards.
binh thuong
29/07/2022 10,000 NGUYEN KHANH LINH 1016813417 Chuyển tiền
30/07/2022 10,000 HUYNH THI PHUONG LINH 845100.300722.220151.  
30/07/2022 10,000 THI THANH THAO PARTNER.DIRECT
_DEBITS_VCB.MSE
..27002383375.
 
30/07/2022 10,000 PHUNG THI HUONG 781576.300722.213631. Chuyển tiền
30/07/2022 20,000 CA THI YEN 430614.300722.213549.  ung ho tre em khuyet tat VN
30/07/2022 10,000 LE XUAN QUOC TUAN 1021335453 Chuyển tiền
30/07/2022 10,000 BE NGOC QUYET 936525.300722.210839.  Chuyển tiền
30/07/2022 5,000 NGUYEN THI HOA 144444.300722.210158.  Chuyển tiền
30/07/2022 10,000 TRAN HOANG ANH 995512.300722.210037.  Chuyển khoản
30/07/2022 10,000 LE ANH TAI PARTNER.DIRECT
_DEBITS_VCB.MSE..
26999969570.
 
30/07/2022 20,000 po thi tam  369192.300722.20
5609.VCB
Chuyển khoản
30/07/2022 1,000,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0071000784594 binh thuong
30/07/2022 10,000 Bui Thi Tuyet 580864.300722.204458.  Chuyển tiền
30/07/2022 10,000 NGUYEN THI TUYET NHUNG 553591.300722.203053.  Chuyển tiền
30/07/2022 10,000 VANG THI NHUNG 429277.300722.203016.  Chuyển tiền
30/07/2022 5,000 TRAN VIET HOANG 1023125230 Chuyển tiền
30/07/2022 1,000,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 1022961175 hope
30/07/2022 10,000 DAO DINH HOAN  490393.300722.202413. Chuyển khoản
30/07/2022 10,000 TRAN ANH DUC 117183.300722.202425.  Chuyển tiền
30/07/2022 10,000 TRAN MAI ANH 869146.300722.202354. Chuyển khoản
30/07/2022 5,000 TRAN QUYNH TRANG 9328831354 Chuyển tiền
30/07/2022 10,000 HO THI VAN 478634.300722.202027. Chuyển khoản
30/07/2022 10,000 NGUYEN THI HONG ANH  851802.300722.201900. Chuyển khoản
30/07/2022 10,000 NGUYEN THANH TAI 449113.300722.201056.  Chuyển khoản
30/07/2022 10,000 LE DINH TUAN ANH 1026833712 Chuyển tiền
30/07/2022 10,000 TRAN MINH HOAI 795708.300722.200243.  Chuyển khoản
30/07/2022 5,000 TRAN THI DUYEN 354062.300722.200158.  Chuyển tiền
30/07/2022 10,000 PHAM BINH DAN 418978.300722.200143.  Chuyển khoản
30/07/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 786266.300722.195955. Ck tu thien
30/07/2022 10,000 NGUYEN THI THUY HANG PARTNER.DIRECT
_DEBITS_VCB.MSE
..26994590195.
 
30/07/2022 10,000 PHAM THI VAN HANH 776155.300722.195515.  Chuyển tiền
30/07/2022 10,000 NGUYEN TRONG DANH 619646.300722.195115. Chuyển tiền
30/07/2022 10,000 NGO THI KIEU OANH 0641000027750 Chuyển tiền
30/07/2022 5,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 825012.300722.194333. quy tre em khuyet tat
30/07/2022 11,000 LUONG MINH DUC 717087.300722.193950. Chuyển khoản
30/07/2022 10,000 NGUYEN VAN TUAT 339796.300722.193416.  Chuyển khoản
30/07/2022 5,000 NGUYEN DUY TRINH 881281.300722.193040. Chuyển tiền
30/07/2022 20,000 NGUYEN THI PHUONG  0341006985558  Chuyển tiền
30/07/2022 10,000 TRAN THI HUONG 312820.300722.192629. Chuyển tiền
30/07/2022 10,000 TRUONG THI HONG LOAN 814707.300722.192433. Chuyển tiền
30/07/2022 10,000 HO THI XOAN 658199.300722.192329.  Chuyển khoản
30/07/2022 10,000 BUI THI PHUONG 1027113550 Chuyển tiền
30/07/2022 20,000 NGUYEN THANH DUNG 9819823163  
30/07/2022 10,000 NGUYEN THANH HAI 400579.300722.190221.  Chuyển tiền
30/07/2022 10,000 Pham thu ha 390486.300722.185945.  
30/07/2022 10,000 NGUYEN THI HOAI TAN 814068.300722.185635.  Chuyển tiền
30/07/2022 10,000 NGUYEN THI HANH 1029356656 Chuyển tiền
30/07/2022 20,000 NGUYEN THI TUYET  806514.300722.185307. Chuyển tiền
30/07/2022 20,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 538574.300722.185034.  
30/07/2022 5,000 PHAM THI THU 320836.300722.184955. Chuyển tiền
30/07/2022 10,000 NGUYEN THI HOA 185520.300722.184428.  Chuyển khoản
30/07/2022 20,000 PHUNG THI THANH HA 774732.300722.183821.  Transfer
30/07/2022 10,000 TRIEU THI KIM HOA 122978.300722.182623.  Chuyển khoản
30/07/2022 10,000 HA THI LOAN 1016222053 Chuyển tiền
30/07/2022 63,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 745176.300722.182445. chuc cac em khoe manh hanh phuc XNLNMCCC
30/07/2022 10,000 LO VAN TUAN 420503.300722.181856. Chuyển khoản
30/07/2022 10,000 LAM ANH PARTNER.DIRECT
_DEBITS_VCB.MSE..
26990985618.
 
30/07/2022 10,000 BUI THI NHAN PARTNER.DIRECT
_DEBITS_VCB.MSE.
.26990896030.
 
30/07/2022 10,000 HO THI XOAN  405283.300722.181437. Chuyển khoản
30/07/2022 10,000 VO HOANG TAN 856852.300722.181339.  Chuyển tiền
30/07/2022 5,000 TRAN THI THU NGAN 9832075212 Chuyển tiền
30/07/2022 200,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0181002693015 ngheo kho
30/07/2022 10,000 DUONG THI HIEN  380867.300722.180751. Chuyển khoản
30/07/2022 5,000 DO THI PHUONG MAI 640365.300722.180605. Chuyển tiền
30/07/2022 10,000 VANG THI KHUA 688059.300722.175741.  Chuyển tiền
30/07/2022 10,000 DAO THI VAN 0821000062279 Chuyển tiền
30/07/2022 10,000 HOANG NGOC HOANG  PARTNER.DIRECT
_DEBITS_VCB.MSE
..26990055697.
 
30/07/2022 14,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 1029753639 cho cac tre e khuyet tat
30/07/2022 10,000  nguyen van moc 220730000060168
:VIETTEL 400300
LIENNH
 220730 22073000
0060168 NULL
 
30/07/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 640768.300722.173750. Chuyển tiền
30/07/2022 10,000 HA VAN BACH 931986.300722.172913.  Chuyển khoản
30/07/2022 10,000 LE VAN LAM PARTNER.DIRECT
_DEBITS_VCB.MSE
..26988946851.
 
30/07/2022 10,000 NGUYEN HOANG ANH  122097.300722.170414. Chuyển khoản
30/07/2022 10,000 HA MINH DUY 103812.300722.165948.  Chuyển khoản
30/07/2022 20,000 THACH THI THANH THAO 836321.300722.165911.  Chuyển tiền
30/07/2022 10,000 DO TRONG NHAN 415628.300722.165650.  Chuyển tiền
30/07/2022 10,000 LUONG VAN DO 058304.300722.164910. Chuyển khoản
30/07/2022 10,000 DUONG CONG MINH PARTNER.DIRECT
_DEBITS_VCB.MSE.
.26988250359.
 
30/07/2022 10,000 NGUYEN VAN TOAN 052848.300722.164754.  Chuyển khoản
30/07/2022 10,000  Ho Ngoc Truc Giang 028512.300722.164413.  
30/07/2022 10,000 NGUYEN VAN VUI 765233.300722.164323.  Chuyển khoản
30/07/2022 20,000 NGUYEN VAN TRONG 083505.300722.16
4123.VCB
Chuyển khoản
30/07/2022 10,000 NGUYEN DUY CHUONG 746577.300722.163850.  Chuyển khoản
30/07/2022 10,000 DUONG THI THAO MAI 323211.300722.163812.  
30/07/2022 10,000 QUACh OANH 996029.300722.163342.  Chuyển khoản
30/07/2022 10,000 Hau A Bia 1027474185  
30/07/2022 20,000 NGUYEN MINH TU  160457.300722.1
62600.VCB
Chuyển khoản
30/07/2022 10,000 TRAN THE DUONG PARTNER.DIRECT
_DEBITS_VCB.MSE
..26987698847
 
30/07/2022 10,000 NGUYEN VAN CUONG 959281.300722.162414.  
30/07/2022 50,000 BUI THI THAO 0351000915305  Chuyển tiền
30/07/2022 10,000 NGUYEN THI LAN 665654.300722.161610.  
30/07/2022 10,000 THACH THI TRON 704137.300722.161203. Chuyển tiền
30/07/2022 10,000 VU THI XUYEN 877179.300722.161156.  Chuyển tiền
30/07/2022 10,000 NGUYEN THANH HOAI 0441000788952 Chuyển tiền
30/07/2022 10,000 THACH THI TRON 700937.300722.160604. Chuyển tiền
30/07/2022 10,000 HO THI HA 862590.300722.155906.  Chuyển khoản
30/07/2022 10,000 TRUONG THI PHUONG PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE
..26986870455.
 
30/07/2022 10,000 LE THI MY DIEM 604806.300722.155759.  Chuyển khoản
30/07/2022 10,000 VI THI NHUNG 695826.300722.155642. Chuyển tiền
30/07/2022 20,000 HOANG VAN THIEN 215298.300722.1553
35.VCB
Chuyển khoản
30/07/2022 20,000 NGUYEN THI HOA 785068.300722.155123.  Chuyển tiền
30/07/2022 10,000 NGUYEN THI LAN 809009.300722.154250.  Chuyển tiền
30/07/2022 10,000 LE THI THUY TRANG 1024554360 Chuyển tiền
30/07/2022 20,000 KA BIEN 1023653419 Chuyển tiền
30/07/2022 5,000 LE THI HONG PHUNG  271233.300722.152741. Chuyển tiền
30/07/2022 10,000 TA THI HUONG 503192.300722.152608.  Chuyển khoản
30/07/2022 10,000 DINH THI NGOC ANH 503043.300722.152604. Chuyển khoản
30/07/2022 20,000 BUI THI NUONG 318105.300722.152357.  ck
30/07/2022 5,000 LONG THI NHUNG 784520.300722.152133.  Chuyển tiền
30/07/2022 5,000 HUYNH THI KIM CHI  1029603198 Chuyển tiền
30/07/2022 20,000 LE THI GAM 230137.300722.151030.  Chuyển tiền
30/07/2022 10,000 hoang van quang 677355.300722.150857.  ck
30/07/2022 10,000 BUI DINH LAM 433945.300722.150346.  Chuyển khoản
30/07/2022 10,000 TRAN THI HIEN TRANG 664416.300722.145709. Chuyển tiền
30/07/2022 20,000 HA THI HONG NHUNG 631790.300722.145536.  
30/07/2022 10,000 KHUU MINH XUNG 1024026738 Chuyển tiền
30/07/2022 10,000 NGUYEN HONG VY 598642.300722.144757.  
30/07/2022 10,000 le thanh vui 246981.300722.144301.  ck
30/07/2022 10,000 DU VAN KIEN  PARTNER.DIRECT
_DEBITS_VCB.MSE.
.26984613583.
Chuyển tiền
30/07/2022 10,000 NGUYEN HUU TAI PARTNER.DIRECT
_DEBITS_VCB.MSE
..26984464792.
 
30/07/2022 10,000 PHAM THI THU HA PARTNER.DIRECT
_DEBITS_VCB.MSE.
.26984513324.
 
30/07/2022 10,000 BUI VAN TUYEN 338827.300722.142812. Chuyển khoản
30/07/2022 10,000 BUI MINH NGUYET PARTNER.DIRECT
_DEBITS_VCB.MSE.
.26984509323.
 
30/07/2022 10,000 NGUYEN THI NINH 527216.300722.142237.  Chuyển khoản
30/07/2022 10,000 NGUYEN THI SAO LY  518780.300722.141940. Chuyển khoản
30/07/2022 5,000 LE QUANG MINH 9932380473 trang ung ho tre em khuyet tat
30/07/2022 10,000 HA THI BICH MAI 298872.300722.141212.  
30/07/2022 10,000 NGUYEN KHAC VIET  277367.300722.140352. Chuyển khoản
30/07/2022 20,000 U THI MINH PHUONG 337420.300722.13
5857.VCB
Chuyển khoản
30/07/2022 20,000 pham thi yen quyen 038683.300722
.135545.ZP68O
2QK6LE7 
 
30/07/2022 10,000 VI THI HOAI 255997.300722.135423. Chuyển khoản
30/07/2022 10,000 TAN PHUC VAN  PARTNER.DIRECT
_DEBITS_VCB.MSE
..26983281996.
 
30/07/2022 10,000 NGUYEN LUONG KIEU 435559.300722.135125.  Chuyển khoản
30/07/2022 10,000 bui thi huong 590615.300722.135004. Chuyển tiền
30/07/2022 10,000 NGUYEN THI NHA PHUONG  242232.300722.134840. Chuyển khoản
30/07/2022 10,000 VU NGOC VINH  239219.300722.134723. Chuyển khoản
30/07/2022 10,000 LE THI THU GIANG 629418.300722.134351. Chuyển tiền
30/07/2022 10,000 le van thuy 412769.300722.134258.  
30/07/2022 10,000 pham thi phuong 533365.300722.134234.  
30/07/2022 10,000 LA THI HUONG LY 409073.300722.134131. Chuyển khoản
30/07/2022 1,000 NGUYEN HOAI MINH 534124.300722.133704.  TRANSFERS QUY VI TRE EM KHUYET TAT VN
30/07/2022 10,000 HO THI THANH LUU 212694.300722.133630.  Chuyển khoản
30/07/2022 10,000 PHAM VAN DUYEN  566065.300722.133407. Chuyển tiền
30/07/2022 10,000 HUYNH THI THANH THUY  1016586760 Chuyển tiền
30/07/2022 10,000 BUI HOANG SANG 201589.300722.133119.  Chuyển khoản
30/07/2022 10,000 Nguyen thi hong hue 183236.300722.133009.  
30/07/2022 10,000 TRAN NGUYEN THI NGOC HUYEN 619491.300722.132026. chuyen t
30/07/2022 20,000 Nguyen Chi Quang 180321.300722.131942.  Chuyển tiền
30/07/2022 10,000 NGUYEN NGOC HUYEN 983169.300722.131452.  Chuyển tiền
30/07/2022 20,000 LE QUYNH DIEM PARTNER.DIRECT
_DEBITS_VCB.MSE.
.26982509782.
Chuyển tiền
30/07/2022 10,000 PHAM XUAN THANG  161475.300722.131340. Chuyển khoản
30/07/2022 10,000 DOAN THI KIM YEN 979245.300722.131219. Chuyển tiền
30/07/2022 10,000 phan van hoa 326255.300722.131041.  
30/07/2022 20,000 HA THI BICH MAI 153915.300722.130948.  
30/07/2022 20,000 BAN THI VAN 318942.300722.130753.  Chuyển khoản
30/07/2022 1,000 NGUYEN TRAN DIEM NGAN 952306.300722.130711.  Chuyển tiền
30/07/2022 1,000 TRAN THI QUE TRAM 1018868617 Chuyển tiền
30/07/2022 10,000 XAIYALAT VILAI 937750.300722.130610. Chuyển tiền
30/07/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0021000425376  ho khan viet nam
30/07/2022 10,000 NGUYEN THI CHUC TRINH 1021542633 Chuyển tiền
30/07/2022 10,000 GIANG THI VE 961972.300722.130147. Chuyển tiền
30/07/2022 10,000 VANG THI LINH  130900.300722.130000. Chuyển khoản
30/07/2022 10,000 LE THI THU HA 381734.300722.125945.  Chuyển tiền
30/07/2022 20,000 PHAM DUC LONG  0121001360475 Chuyển tiền
30/07/2022 20,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 034562.300722.
125542.ZP68O
2QK5JE1 
 
30/07/2022 10,000 TRINH VAN LAP PARTNER.DIRECT
_DEBITS_VCB.MSE
..26981912786.
 
30/07/2022 10,000 NGUYEN HUYNH THANH TUYEN 0111000157661 Chuyển tiền
30/07/2022 10,000 NGUYEN VAN KHANH 605543.300722.124857. Chuyển tiền
30/07/2022 20,000 NGUYEN TIEN DUNG 089504.300722.124
809.VCB
Chuyển khoản
30/07/2022 5,000 NGUYEN VAN THA 933204.300722.124414. Chuyển tiền
30/07/2022 116,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 1029697717 help the children
30/07/2022 10,000 VI VAN BA 085712.300722.124148.  Chuyển khoản
30/07/2022 50,000 LE ANH THI 591107.300722.12
3951.VCB
Chuyển khoản
30/07/2022 10,000 NGUYEN VAN CANH 534711.300722.123849.  Chuyển tiền
30/07/2022 10,000 TRAN TUONG VY 1014492203 Chuyển tiền
30/07/2022 20,000 NGUYEN TRONG CU 069290.300722.123525.  Chuyển khoản
30/07/2022 20,000 VU VAN VIET 269021.300722.1
23429.VCB
 
30/07/2022 10,000 LUONG THI THANH 065175.300722.123348.  Chuyển khoản
30/07/2022 5,000 TRINH VAN THI 1030063204 Chuyển tiền
30/07/2022 15,000 HOANG TRUNG HIEU 420307.300722.122837.  Chuyển tiền
30/07/2022 5,000 LY VAN DONG 898556.300722.122502.  Chuyển tiền
30/07/2022 5,000 PHAM THI THU HUONG 146168.300722.122411.  Chuyển tiền
30/07/2022 5,000 NGUYEN THI SEN 894308.300722.122259.  Chuyển tiền
30/07/2022 5,000 NGUYEN THI HUONG 885098.300722.121810.  Chuyển tiền
30/07/2022 20,000 PHAM VAN TRUONG  159581.300722.12
1559.VCB
Chuyển khoản
30/07/2022 1,000 VU PHUONG ANH 881161.300722.121503.  Chuyển tiền
30/07/2022 5,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 877497.300722.121450. Chuyển tiền
30/07/2022 10,000 TU MANH THANG 163912.300722.121422.  Chuyển khoản
30/07/2022 1,000 VU PHUONG ANH 880136.300722.121426.  Chuyển tiền
30/07/2022 10,000 HUYNH VAN DANG 1012833781 Chuyển tiền
30/07/2022 10,000 DINH VAN DUNG 874170.300722.121027.  Chuyển tiền
30/07/2022 10,000 NGUYEN VAN DAT 843649.300722.120852. Chuyển tiền
30/07/2022 10,000 hoang dieu 143317.300722.120807.  
30/07/2022 20,000 HUYNH BA TY 649699.300722.12
0729.VCB
Chuyển khoản
30/07/2022 10,000 LE VAN THANG 577544.300722.115359. Chuyển tiền
30/07/2022 20,000 NGUYEN THI PHAN 699247.300722.115139.VCB Chuyển khoản
30/07/2022 10,000 TRAN CONG HUONG  861134.300722.115003. Chuyển tiền
30/07/2022 10,000 Tran Thi Tu Hao 062482.300722.114515.  
30/07/2022 20,000 HOANG MUI LIU 159065.300722.113759.  Chuyển tiền
30/07/2022 10,000 Nguyen Thi Huong 566740.300722.113443. Chuyển tiền
30/07/2022 20,000 VANG THI LINH  456900.300722.
113056.VCB
Chuyển khoản
30/07/2022 10,000 HUYNH THI NGOC DUNG  345662.300722.113014. Chuyển tiền
30/07/2022 5,000 NGUYEN THI TUONG VY 752509.300722.112536.  Chuyển tiền
30/07/2022 10,000 TRAN ANH QUOC 559929.300722.112253. Chuyển tiền
30/07/2022 10,000 TRUONG THI HANG NGA  761119.300722.112105. Chuyển tiền
30/07/2022 10,000 THACH THI SA PHOI 751782.300722.111822. Chuyển tiền
30/07/2022 10,000 NGUYEN THI UYEN 781492.300722.110245.  
30/07/2022 5,000 HOANG THI MINH HUE 1029968872  
30/07/2022 20,000 HOANG THIEN HA 142853.300722.10
5222.VCB
Chuyển khoản
30/07/2022 10,000 Mai Thuan An 192256.300722.105059.  
30/07/2022 10,000 Tran Minh Thong 541687.300722.105055.  
30/07/2022 1,000 TRUONG LE NGOC TRINH 0081001224403  Transfer
30/07/2022 10,000 bui van ro 205612.300722.104910.  
30/07/2022 10,000 NGUYEN DUY KHANH  850829.300722.104846. Chuyển khoản
30/07/2022 1,000 TRUONG LE NGOC TRINH 0081001224403  Transfer
30/07/2022 1,000 TRUONG LE NGOC TRINH 0081001224403  Transfer
30/07/2022 5,000 VU HONG PHONG 212131.300722.104736.  Chuyển tiền
30/07/2022 20,000 LY VAN XANH 585471.300722.104
305.VCB
Chuyển khoản
30/07/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 816648.300722.103958.  
30/07/2022 20,000 NGUYEN TRAN MY NGOC 657562.300722.103904.  Chuyển tiền
30/07/2022 10,000 NGUYEN MANH CUONG 808421.300722.103757.  
30/07/2022 1,000 NGUYEN THI MINH NGOAN 0271001007390  transfer
30/07/2022 1,000 NGUYEN THI MINH NGOAN 0271001007390  transfer
30/07/2022 1,000 NGUYEN THI MINH NGOAN 0271001007390  transfer
30/07/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 152221.300722.103232. Chuyển tiền từ thiện
30/07/2022 5,000 DO THANH MAI  631331.300722.102827. Chuyển tiền
30/07/2022 5,000 NGO THI HONG DIEN 621497.300722.102437.  Chuyển tiền
30/07/2022 20,000 TRAN TRAN 145565.300722.102029.  
30/07/2022 10,000 HUA NHU HUYNH  0151000524531 Chuyển tiền
30/07/2022 10,000 TRAN THI BAO KHANH  9362978331 Chuyển tiền
30/07/2022 10,000 KSOR NHO 606155.300722.101010.  Chuyển khoản
30/07/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 689043.300722.100652.  
30/07/2022 10,000 VO THI KIEU TRINH 965717.300722.094330.  Chuyển tiền
30/07/2022 10,000 HO THI THANH LUU PARTNER.DIRECT
_DEBITS_VCB.MSE
..26977202176.
 
30/07/2022 50,000 NGUYEN VAN TAN 1022193026 Chuyển tiền từ thiện
30/07/2022 10,000 TO THI HAI YEN 927889.300722.092722.  Chuyển tiền
30/07/2022 10,000 NGUYEN THI HAU  516324.300722.091846. Chuyển khoản
30/07/2022 10,000 vo minh tri 500788.300722.091421.  
30/07/2022 10,000  HUYNH NGOC PHUONG 1020241625  
30/07/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0111001336092 abc
30/07/2022 500,000 HUYNH ANH HIEU 362932.300722.082919.  chuyen khoan ung ho
30/07/2022 20,000 HUYNH PHU QUY 011220.300722.0
74651.VCB
Chuyển khoản
30/07/2022 50,000 NGUYEN THIEN NGA 0491000143757 Chuyển tiền
30/07/2022 1,000 LE ANH TUAN 425233.300722.071548.  TRANSFERS QUY VI TRE EM KHUYET TAT VN
30/07/2022 1,000 BUI XUAN LOC  041859.300722.071503. transfer funds to QUY VI TRE EM KHUYET TAT VN
30/07/2022 10,000 Bui Thi Ninh 153367.300722.071221.  transfer
30/07/2022 50,000 DANG THI THUY 0291000272468 Chuyển tiền
30/07/2022 100,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0021000412676 cac em nho kem may man
30/07/2022 99,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ MBVCB.2278541043
.2001.VCB Rewards.
Trẻ em khuyết tật
30/07/2022 30,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0481000728327 ung ho tre em
31/07/2022 100,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 870152.310722.221337. Ung ho Quy
31/07/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0481000614415 trerem
31/07/2022 20,000 CHU VAN NAM 579601.310722.21
5939.VCB
Chuyển khoản
31/07/2022 10,000 HOANG VAN CUONG 696652.310722.215615.  ung ho tre em khuyet tat
31/07/2022 10,000 DONG HOANG NGHIA 837977.310722.215200.  Chuyển tiền
31/07/2022 10,000 PHAM THI HUONG 360665.310722.214824. Chuyển tiền
31/07/2022 10,000 Hoang thi huong 140460.310722.214404.  
31/07/2022 20,000 NGUYEN THE KHUAN 0361000227697  UNG HO QUY VI TRE EM KHUYET TAT VIET NAM
31/07/2022 10,000 LUU THANH MY 921899.310722.213845. Chuyển khoản
31/07/2022 10,000 TRAN VAN DUC 970974.310722.213742.  Chuyển khoản
31/07/2022 20,000 NGUYEN THI HONG VANG 146393.310722.213611. Chuyển tiền
31/07/2022 10,000 TRAN THI PHUONG 576405.310722.213424.  
31/07/2022 10,000 NGUYEN THI HUE 568691.310722.213135.  Chuyển khoản
31/07/2022 20,000 DO THANH TRUNG 985384.310722.212523.  
31/07/2022 10,000 PHUN THI NGOC PHUONG 689406.310722.212123.  
31/07/2022 10,000 HA HONG NHUNG 535905.310722.212022.  
31/07/2022 20,000 HO VAN TIEM 096342.310722.211
816.VCB
Chuyển khoản
31/07/2022 5,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 779113.310722.211747. uh
31/07/2022 5,000 NGUYEN CHI TOAN  777043.310722.211637. Chuyển tiền
31/07/2022 20,000 PHUNG VAN GIANG 998690.310722.21
1638.VCB
Chuyển khoản
31/07/2022 10,000 PHAN NHAT THANG 1020790740  
31/07/2022 20,000 NGUYEN THANH DAT 884762.310722.211052.  Chuyển khoản
31/07/2022 10,000 Thu hang 093300.310722.210813.  
31/07/2022 10,000 NGUYEN DINH DAT 752284.310722.210342.  
31/07/2022 10,000 TRAN PHAT TAI 917878.310722.210052.  Chuyển tiền
31/07/2022 10,000 NGUYEN ANH VU 840587.310722.205737.  Chuyển khoản
31/07/2022 10,000 NGUYEN THI HUONG 731693.310722.205351.  
31/07/2022 5,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 827148.310722.205333. nam nghin
31/07/2022 20,000 TRAN KIM THOA 517542.310722.20
5157.VCB
chuyen khoan tre em khuyen tat
31/07/2022 10,000 TO THI NGAN 814446.310722.205004.  Chuyển khoản
31/07/2022 10,000 .LUONG THI XUAN 722367.310722.204923. Chuyển tiền
31/07/2022 10,000 PHAN VIET HA 787091.310722.204620. Chuyển tiền
31/07/2022 300,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 1019286205 LNL
31/07/2022 10,000 H DUE MIO 774158.310722.203828. Chuyển khoản
31/07/2022 20,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 062953.310722
.203457.ZP68O
3OE2EU6 
 
31/07/2022 10,000 TRINH THI THUY HANG 396582.310722.203338.  Chuyển khoản
31/07/2022 10,000 Le Hoai Thuong 800112.310722.203243.  Chuyển tiền
31/07/2022 10,000 MAI THI THO  678006.310722.203224.  
31/07/2022 10,000 LE THI KIM CHI 567275.310722.203130.  Chuyển tiền
31/07/2022 10,000 NGA THI NHUNG 679950.310722.202830.  Chuyển tiền
31/07/2022 10,000 NGUYEN THI SAU 676683.310722.202651.   
31/07/2022 10,000 LY VAN DUNG 665993.310722.202247.  Chuyển tiền
31/07/2022 10,000 LE THANH 323324.310722.202223.  
31/07/2022 10,000 TRAN THI THU HA 706614.310722.201927. Chuyển khoản
31/07/2022 10,000 TRAN THI HONG THUY 323709.310722.201106.  
31/07/2022 10,000 HOANG THI PHUONG 734661.310722.200711. Chuyển tiền
31/07/2022 20,000 HOANG VAN QUYET 786547.310722.2
00626.VCB
Chuyển khoản
31/07/2022 20,000 DINH THI ANH NGUYET  608281.310722.
200328.VCB
chuyen khoan quy vi tre e khuyet tat
31/07/2022 20,000 NGUYEN THI LAN ANH 468908.310722.20
0108.VCB
Chuyển khoản
31/07/2022 10,000  LE NGUYEN NGOC THAO  311683.310722.195942. Chuyển tiền
31/07/2022 5,000 TRAN VAN AN 465743.310722.195932. Chuyển tiền
31/07/2022 20,000 NGUYEN VAN THUAN 113737.310722.195722.  
31/07/2022 10,000 NGUYEN THI SAU 0121000693879 Quy Vi Tre Em Khuyet tat
31/07/2022 1 NGUYEN VAN HUY 864023.310722.195620.  Chuyển tiền
31/07/2022 5,000 LO VAN MINH 638065.310722.195503.  Chuyển tiền
31/07/2022 5,000 NGUYEN NHAT THIEN 308895.310722.195413.  
31/07/2022 10,000 CHANG THI DIEN 268336.310722.195312.  Chuyển khoản
31/07/2022 10,000 LE THI MAI 1014552324 Chuyển tiền
31/07/2022 10,000 DINH THI PHUONG KHANH 607098.310722.195131.  Chuyển khoản
31/07/2022 10,000 LY VAN KHUONG  0551000288186 Chuyển tiền
31/07/2022 10,000 NONG VAN TUNG 604879.310722.195055.  
31/07/2022 10,000 NGO THI KIM NGOC 1015869898 NGUYEN PHUOC DUY
31/07/2022 20,000 NGUYEN THANH SON 665705.310722.194213.   
31/07/2022 10,000 LE THUY TRA MY 234249.310722.194202.  Chuyển khoản
31/07/2022 10,000 THACH HUY CONG 132932.310722.193911.  Chuyển tiền
31/07/2022 10,000 BUI VAN TANG 572466.310722.193622.  Chuyển tiền
31/07/2022 10,000 HUYNH THI HOA 298387.310722.193450. Chuyển tiền
31/07/2022 10,000 NGO THUY DUNG 663738.310722.193407.  ung ho quy tre em
31/07/2022 20,000 NGUYEN NGOC HIEN 565746.310722.193310.  Chuyển tiền
31/07/2022 200 VO CHI TO 852168.310722.193134.  
31/07/2022 20,000 VO VIET TAI 673195.310722.193
113.VCB
Chuyển khoản
31/07/2022 10,000 nung seo dat 522602.310722.192651.  
31/07/2022 10,000 NGUYEN THI HONG TUOI  660512.310722.192042.  
31/07/2022 10,000 DUONG VAN LAM 157652.310722.191719.  Chuyển khoản
31/07/2022 1,000,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0111000318640 MONG CAC BE CO DUOC CUOC SONG TOT HON
31/07/2022 10,000 LE THI DIEM KIEU 145750.310722.191310.  Chuyển tiền
31/07/2022 10,000 NGUYEN THI THIEN THANH 972436.310722.191306.  Chuyển tiền
31/07/2022 10,000 DOAN CANH THO 135116.310722.191020.  Chuyển tiền
31/07/2022 10,000 H MY RIAM ADRONG 656589.310722.190530.   
31/07/2022 10,000 PHAM VAN TUNG 430037.310722.190117.  chuyen khoan tu thien
31/07/2022 10,000 NGUYEN THI NGOC PHUONG  947391.310722.190052. Chuyển tiền
31/07/2022 10,000 NGUYEN THI MY TRAM 103142.310722.185940.  Chuyển khoản
31/07/2022 10,000 DANG TRUNG HAI 421180.310722.185857.  Chuyển khoản
31/07/2022 10,000 NGUYEN VIET VAN 0071000656606  
31/07/2022 10,000 LE XUAN QUANG  079426.310722.185224. Chuyển khoản
31/07/2022 10,000 DUONG MINH THUY 068920.310722.184952.  Chuyển khoản
31/07/2022 20,000 NGUYEN VAN TIEN 916502.310722.184624.  Chuyển tiền
31/07/2022 10,000 THACH HOANG YEN 650324.310722.184107.  
31/07/2022 10,000 BUI VAN LONG  029993.310722.183747. Chuyển khoản
31/07/2022 20,000 NGUYEN VAN DAP 1015894054 Chuyển tiền
31/07/2022 10,000 NGUYEN CHI CUONG 004729.310722.183017.  Chuyển khoản
31/07/2022 5,000 PHUNG LOC 1021046596 Chuyển tiền
31/07/2022 10,000 NGUYEN THI HONG NHUNG 1018339408 Chuyển tiền
31/07/2022 10,000 HIEN 736737.310722.182041.  
31/07/2022 10,000 Nguyen Bui Anh Hao 199418.310722.181926.  
31/07/2022 10,000 TA LINH TUAN 648498.310722.181659.  Chuyển tiền
31/07/2022 20,000 NGUYEN MY NHAN 151286.310722.18
1551.VCB
Chuyển khoản
31/07/2022 10,000 HA THI HANH  957661.310722.181527. Chuyển khoản
31/07/2022 10,000 NGUYEN THI NGA  0181003405992 Chuyển tiền
31/07/2022 10,000 NGUYEN DUC HOA 808405.310722.180453.  Chuyển tiền
31/07/2022 10,000 LE THI LAN ANH  197610.310722.175858. Chuyển khoản
31/07/2022 5,000 NGUYEN THI THU THAO 811790.310722.175826.  Chuyển tiền
31/07/2022 10,000 NGUYEN TUAN ANH 875829.310722.175140.  Chuyển khoản
31/07/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 755986.310722.174927. vi tre em khuyet tat
31/07/2022 10,000 NGUYEN THI QUYNH 0231000678405 Chuyển tiền
31/07/2022 10,000 NGUYEN HUU TAI 0721000537741 Chuyển tiền
31/07/2022 10,000 HOANG DANG  280863.310722.174215. Chuyển tiền
31/07/2022 10,000 NGO THI NHU CHI 236873.310722.174053. Chuyển tiền
31/07/2022 20,000 VU MANH TUAN 832141.310722.173915. Chuyển khoản
31/07/2022 20,000 vang thi song 651658.310722.1734
11.VCB
Chuyển khoản
31/07/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 057558.310722.172401. e gui ung ho
31/07/2022 10,000 TRAN VAN CHIEN 048371.310722.172140.  Chuyển khoản
31/07/2022 10,000 DONG ANH LAN 0071002482511  
31/07/2022 10,000 DO HUU TRUONG 316253.310722.171546.  
31/07/2022 5,000 TRAN THI MY UYEN 221423.310722.171227. Chuyển tiền
31/07/2022 5,000 NGO THI THU THUY 1016650766 Chuyển tiền
31/07/2022 10,000 THAO SEO CHINH 626711.310722.170239.   
31/07/2022 10,000 PHAM XUAN DUC  970198.310722.170203. Chuyển khoản
31/07/2022 10,000 NGUYEN VAN CHI 214596.310722.165933.  
31/07/2022 10,000 TRAN THI KIM CHI  950214.310722.165657. Chuyển khoản
31/07/2022 10,000 truong thi thu trang 766551.310722.164906.  
31/07/2022 10,000 LE THIEN PHU 206648.310722.164507. Chuyển tiền
31/07/2022 20,000 LO THI THANH  510483.310722.164
150.VCB
Chuyển khoản
31/07/2022 5,000 TRINH PHUONG ANH 625046.310722.163915.  Chuyển tiền
31/07/2022 5,000 TONG CHI THUAN 616748.310722.163910.  Chuyển tiền
31/07/2022 5,000 NGUYEN MINH DAT 0281001299621 Chuyển tiền
31/07/2022 10,000 LE NHU NGOC 621183.310722.163847.  
31/07/2022 10,000 Le Thi Thuy Linh 870916.310722.163644.  
31/07/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 612210.310722.163619. Tu thien
31/07/2022 10,000 TRAN THI TUYEN 150790.310722.163625.  Chuyển tiền
31/07/2022 10,000 TRAN THI THUY TRANG 596746.310722.163208.  Chuyển khoản
31/07/2022 1,000  VO THI TUYEN PHUONG 1024988509 DANG MINH PHUNG chuyen tien
31/07/2022 10,000 DOAN THI KIM PHUONG 618427.310722.162600.  
31/07/2022 10,000 HUYNH THI LY LY 1024858529 Chuyển tiền
31/07/2022 10,000 NGUYEN THI HA TRANG 448551.310722.162249. Chuyển tiền
31/07/2022 10,000 LE NGO THIEN SON 812001.310722.162059.  
31/07/2022 20,000 truong thi thu trang 751646.310722.162054.  
31/07/2022 10,000 NGUYEN THI THOA 808526.310722.162003.  Chuyển khoản
31/07/2022 10,000 NGUYEN THI ANH PARTNER.DIRECT
_DEBITS_VCB.MSE
..27031588282.
 
31/07/2022 10,000 LUYEN VIET DUNG 0591000417858 Chuyển tiền
31/07/2022 5,000 NGUYEN THI CAM LY  1029623045 Chuyển tiền
31/07/2022 10,000 DANG THI IM  PARTNER.DIRECT
_DEBITS_VCB.MSE.
.27032278947.
 
31/07/2022 10,000 DUONG THI THANH HAO 570183.310722.161507.  Chuyển tiền
31/07/2022 10,000 NGUYEN QUOC KHANH  435573.310722.161306. Chuyển tiền
31/07/2022 10,000 LUONG VAN DO  520389.310722.160811. Chuyển khoản
31/07/2022 20,000 DAO HUU LOI  1015489619 Chuyển tiền
31/07/2022 10,000 VUONG CHI BAO PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE.
.27031504436.
 
31/07/2022 10,000 BUI VAN TIN  746941.310722.160309. Chuyển khoản
31/07/2022 20,000 TRAN THANH TAI 1023429664 Chuyển tiền
31/07/2022 10,000 VU THI THU PHUONG 744666.310722.160235.  Chuyển khoản
31/07/2022 10,000 NGUYEN TRUONG HUY 482055.310722.155605.  Chuyển khoản
31/07/2022 10,000 TRUONG THANH PHUOC 716020.310722.155421.  Chuyển khoản
31/07/2022 10,000 LE HA TUYET NHUNG 475046.310722.155335.  Chuyển khoản
31/07/2022 10,000 PHAN NGOC TRUNG 753548.310722.155127.  Chuyển tiền
31/07/2022 10,000 TRAN VAN NHAT  907837.310722.154930. Chuyển tiền
31/07/2022 10,000 NGUYEN CONG DUC 941676.310722.154606.  Chuyển tiền
31/07/2022 10,000 LE VAN TU PARTNER.DIRECT
_DEBITS_VCB.MSE
..27030943719.
 
31/07/2022 10,000 VU DUC TRONG 399439.310722.154523.  Chuyển tiền
31/07/2022 10,000 NGUYEN QUANG TAM 672463.310722.154217.  
31/07/2022 10,000 LY THI LIEU 400114.310722.152757.  Chuyển khoản
31/07/2022 5,000 PHUNG THI HONG 810729.310722.152438. Chuyển tiền
31/07/2022 10,000 minh phung 452036.310722.152015.  
31/07/2022 10,000 Trieu Van Dai 364484.310722.151716
. chuyen tien
Chuyển tiền
31/07/2022 10,000 NGUYEN DUY BINH 720888.310722.151703. Chuyển tiền
31/07/2022 10,000 DAU CAO QUYEN 360126.310722.151357.  Chuyển khoản
31/07/2022 10,000 Le Thi Trang 358699.310722.151225. Chuyển tiền
31/07/2022 10,000 NGUYEN KHAC TAM 869257.310722.150910.  Chuyển tiền
31/07/2022 1 NGUYEN VAN HUY  716560.310722.150726. Chuyển tiền
31/07/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 550542.310722.150520.  
31/07/2022 10,000 LE THI HONG THUY 858760.310722.150354.  Chuyển tiền
31/07/2022 5,000 NGUYEN VAN TUAN 854629.310722.150142. Chuyển tiền
31/07/2022 20,000 TA KIM NGOAN 921449.310722.145613.  Chuyển tiền
31/07/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 319636.310722.145505.  
31/07/2022 20,000 PHAM THI LAN  511441.310722.145241. Chuyển khoản
31/07/2022 10,000 NGO THI LAN 510031.310722.145209. Chuyển khoản
31/07/2022 10,000 NGUYEN NGOC CHIEN  117606.310722.144919. Chuyển tiền
31/07/2022 20,000 NGUYEN THI NGOC DIEP 706866.310722.144
826.VCB
Chuyển khoản
31/07/2022 10,000 Kiet 281474.310722.144303.  
31/07/2022 10,000 NGUYEN HONG TRAN 146801.310722.144000. Chuyển tiền
31/07/2022 11,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 1027865205 Binh thuong
31/07/2022 5,000 HOANG BAO TRUNG 533403.310722.143433.  Chuyển tiền
31/07/2022 5,000 HUA THI HUYEN 131426.310722.143110.  Chuyển tiền
31/07/2022 5,000 NGUYEN VAN DUONG 142487.310722.143018.  Chuyển tiền
31/07/2022 10,000 LE TUAN ANH 1016053046 Chuyển tiền
31/07/2022 20,000 TRAN LIEN CHI 383025.310722.142
623.VCB
chuyen khoan quy vi tre em khuyet tat
31/07/2022 10,000 HOANG TIEN HUY 423196.310722.142149.  Chuyển khoản
31/07/2022 10,000 QUACH NGOC HIEN 230418.310722.142045. Chuyển khoản
31/07/2022 20,000 NGUYEN THI HOC PARTNER.DIRECT
_DEBITS_VCB.MSE.
.27027854287.
 
31/07/2022 10,000 VU THI DUNG 783702.310722.141822. Chuyển tiền
31/07/2022 10,000 NONG THI HUYEN PARTNER.DIRECT
_DEBITS_VCB.MSE..
27027862474.
 
31/07/2022 10,000 NGUYEN KHA LY  0881000486002 Chuyển tiền
31/07/2022 5,000 PHAM NGUYEN VAN TAM 1019331106 Chuyển tiền
31/07/2022 20,000 NGUYEN THI ANH 914913.310722.14
0154.VCB
Chuyển khoản
31/07/2022 10,000 CAO HUY UOC 754604.310722.135929. Chuyển tiền
31/07/2022 10,000 Truong Minh Kiet 361394.310722.135748.  
31/07/2022 5,000 LO THI TUYET 748359.310722.135358. Chuyển tiền
31/07/2022 10,000 TRINH DUY TUNG 747135.310722.135334. Chuyển tiền
31/07/2022 10,000 HA THI HIEN 339813.310722.134840. Chuyển khoản
31/07/2022 10,000 TRAN THI THU LUAN 737929.310722.134713.  Chuyển tiền
31/07/2022 10,000 LE THI HOAI PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE..
27026890049
 
31/07/2022 10,000  NGO THI MAI 0821000010604  
31/07/2022 10,000 SAM THI LINH ANH 146459.310722.134221. Chuyển khoản
31/07/2022 17,000 TRAN THANH THAO 317141.310722.133925.  Chuyển khoản
31/07/2022 10,000 Nguyen van nghia 314635.310722.133824. Ck 
31/07/2022 10,000 CHU QUOC KHANH 518855.310722.132857.  Chuyển tiền
31/07/2022 10,000 NGUYEN VAN BINH 117419.310722.132843. Chuyển tiền
31/07/2022 20,000 NGUYEN THI HUE 825138.310722.13
2705.VCB
Chuyển khoản
31/07/2022 10,000 HO VAN VO HOANG  275815.310722.132226. Chuyển khoản
31/07/2022 10,000 NGUYEN THI THANH THUY 104262.310722.132227. Chuyển khoản
31/07/2022 100,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ Kha gia Kha gia
31/07/2022 5,000 VO THI THUY TRANG 1023567001 Chuyển tiền
31/07/2022 10,000 HOANG THI HANG 274011.310722.131811.  
31/07/2022 10,000 HUYNH VI KHANG 112661.310722.131704. Chuyển tiền
31/07/2022 10,000 TRINH XUAN NGOC 256509.310722.131422.  Chuyển khoản
31/07/2022 10,000 TRINH XUAN NGOC 253751.310722.131309. Chuyển khoản
31/07/2022 10,000 TRUONG THI HONG LOAN 109772.310722.131002. Chuyển tiền
31/07/2022 10,000 BUI THI THANH HA PARTNER.DIRECT
_DEBITS_VCB.MSE
..27025265580.
 
31/07/2022 10,000 SAO MO SO 063497.310722.130400. Chuyển khoản
31/07/2022 20,000 DUONG VAN LUAN 9335292601 Chuyển tiền
31/07/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 239274.310722.125636. Cho gui
31/07/2022 20,000 TRAN DINH SON 201655.310722.125245. Chuyển khoản
31/07/2022 5,000 TRUONG QUOC MINH 1021431896 vi tre e khuyet tat
31/07/2022 10,000 HO THI THUAN 196289.310722.125039.  Chuyển khoản
31/07/2022 10,000 NGUYEN MUOI  664843.310722.125056. Chuyển tiền
31/07/2022 10,000 BACH HUNG  PARTNER.DIRECT
_DEBITS_VCB.MSE
..27025099847.
chuyen tien ung ho tre em
31/07/2022 20,000 LE THI HUONG LY  664121.310722.124915. Chuyển tiền
31/07/2022 10,000 PHAM THI HANG PARTNER.DIRECT
_DEBITS_VCB.MSE..
27024831844.
 
31/07/2022 20,000 NGUYEN HONG THAM 1025818159 Chuyển tiền
31/07/2022 10,000 HO THI TU TRINH 182307.310722.124516.   
31/07/2022 10,000 LE VAN TUAN  0401000200428 Chuyển tiền
31/07/2022 10,000 NGUYEN THI BANG 009233.310722.124028. Chuyển khoản
31/07/2022 10,000 NGUYEN DUC TAI 620671.310722.122753.  Chuyển tiền
31/07/2022 20,000 TRAN THI THU HUONG 188855.310722.122628.
VCB;0011003814022; 
Chuyển khoản
31/07/2022 10,000 PHAM MINH HO 1026750388 Chuyển tiền
31/07/2022 10,000 DOAN NGUYEN THU HIEN 965350.310722.122310.  Chuyển khoản
31/07/2022 10,000 TRAN THI TRA MY 0281000649543 Chuyển tiền
31/07/2022 10,000 HUYNH TUNG NGUYEN 962000.310722.122143.  Chuyển khoản
31/07/2022 10,000 H MAI 113958.310722.122103.  Chuyển khoản
31/07/2022 10,000 Chu Bao An 169617.310722.122015.  Chuyển tiền
31/07/2022 10,000 Ha  087040.310722.121831. chuyen tien tre mo coi Da Nang
31/07/2022 10,000 TRAN VAN TUNG 596772.310722.121414. Chuyển tiền
31/07/2022 10,000 NGUYEN NGOC HA 147204.310722.121231. Chuyển tiền
31/07/2022 10,000 NGUYEN THANH LIEN 1015409384 Chuyển tiền
31/07/2022 20,000 NGUYEN THI HOA 075039.310722.120808.  Chuyển khoản
31/07/2022 10,000 NGUYEN THI TRANG PARTNER.DIRECT
_DEBITS_VCB.MSE..
27023236881.
 
31/07/2022 10,000 TRAN TRA GIANG 922496.310722.120640.  Chuyển khoản
31/07/2022 10,000 PHAM DO THIEN AN PARTNER.DIRECT
_DEBITS_VCB.MSE..
27021558195.
 
31/07/2022 10,000 HOANG DINH SON PARTNER.DIRECT
_DEBITS_VCB.MSE..
27021507917.
 
31/07/2022 10,000 VO THI THU TRAM  908849.310722.120101. Chuyển khoản
31/07/2022 20,000 BUI NGOC HANH 078924.310722.120113. Chuyển tiền
31/07/2022 20,000 TRAN THI THU HUONG 554801.310722.115
914.VCB
Chuyển khoản
31/07/2022 10,000 NGUYEN NGOC SON 042308.310722.115754.  Chuyển khoản
31/07/2022 10,000 DANG THANH TUNG 0181003456240 Chuyển tiền
31/07/2022 10,000 NGUYEN THI KIM TIEN PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE..
27021556112.
 
31/07/2022 10,000 NGUYEN VAN TIEN 556553.310722.115345. Chuyển tiền
31/07/2022 10,000 LE VAN TAI  887908.310722.115317. Chuyển khoản
31/07/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 1019377935  
31/07/2022 10,000 NGUYEN THI VAN ANH 000448.310722.114427.  Chuyển khoản
31/07/2022 10,000 HOANG DUY MANH  983723.310722.113925. Chuyển khoản
31/07/2022 1,762 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 1027082335 bth
31/07/2022 20,000 KHUONG THI HUYEN 067106.310722.11
3427.VCB
Chuyển khoản
31/07/2022 5,000 NGUYEN MINH PHUC 966329.310722.113358.  
31/07/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 962155.310722.113247. quyen gop tre em khuyet tat
31/07/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 863395.310722.113202. quy tre e khuyet tat
31/07/2022 10,000 LE THI BICH NGOC  1013573596 Chuyển tiền
31/07/2022 10,000 TRAN ANH NGOC 1019955282 Chuyển tiền
31/07/2022 10,000 PHAN TIEN SI 955193.310722.112833. Chuyển tiền
31/07/2022 10,000 LE THI HOP 0351000843474 Chuyển tiền
31/07/2022 10,000 TRAN HOAI NAM 1028495421 Chuyển tiền
31/07/2022 10,000 KIEU VAN THANG 913396.310722.111750.  Chuyển khoản
31/07/2022 10,000 VU DUC TRONG 910807.310722.111704.  Chuyển khoản
31/07/2022 10,000 VI THI HONG LUA 905969.310722.111541.  Chuyển khoản
31/07/2022 5,000 NGUYEN HUU BACH 436869.310722.111202.  Chuyển tiền
31/07/2022 20,000 VAN THI KIM THOA 767294.310722.111110.  
31/07/2022 10,000 NGUYEN THI LAM 1013479388 Chuyển tiền
31/07/2022 10,000 LE THI MO 913174.310722.110822.  Chuyển tiền
31/07/2022 20,000 DINH THI QUONG 748424.310722.110453. Chuyển khoản
31/07/2022 10,000 NONG THI NIEM  680788.310722.110100. Chuyen tien tu thien
31/07/2022 10,000 TRUONG BOI LINH 048328.310722.110037.   
31/07/2022 10,000 TA KHANH TOAN 829399.310722.105354.  Chuyển khoản
31/07/2022 10,000 LO VAN MINH 284142.310722.105132. Chuyển tiền
31/07/2022 10,000 HA THI HONG 938908.310722.104949.  
31/07/2022 10,000 NGUYEN THI NGUYEN 042156.310722.104844. Chuyển tiền
31/07/2022 10,000 NGUYEN MAI PHUONG  436428.310722.104844.c Chuyển tiền
31/07/2022 10,000 NGUYEN THI THANH HUYEN 609986.310722.104829.  Chuyển tiền
31/07/2022 10,000 DO DUY PHONG 186980.310722.104755.  Chuyển tiền
31/07/2022 5,000 LY A NHI  9343067325 Chuyển tiền
31/07/2022 5,000 BAN THI YEN 1012648720  
31/07/2022 10,000 LU VAN QUYNH 666407.310722.103907.  Chuyển khoản
31/07/2022 5,000 BUI VAN DOAN 9374922076 Chuyển tiền
31/07/2022 10,000 NGUYEN THAO TRUC 701972.310722.101918.  Chuyển khoản
31/07/2022 10,000 PHAN VAN THAO 1027526045 Chuyển tiền
31/07/2022 10,000 HOANG MINH TIEN  512759.310722.094831. Chuyển khoản
31/07/2022 10,000 NGUYEN THE DUNG 706827.310722.094816.  Chuyển tiền
31/07/2022 10,000 BUI NGOC LAN 9387640929 Chuyển tiền
31/07/2022 10,000 NONG THI MOI 1028484185 Chuyển tiền
31/07/2022 10,000 TRAN THI THU TRANG 534513.310722.093235.  Chuyển khoản
31/07/2022 10,000 BUI DUY HUNG 506691.310722.092403. Chuyển khoản
31/07/2022 20,000 HOANG MUI LIU 689024.310722.091655. Chuyển tiền
31/07/2022 10,000 NGUYEN THI MY NGOC  472104.310722.091316. Chuyển khoản
31/07/2022 20,000 DUONG THI THAO MAI 539339.310722.091101.  
31/07/2022 50,000 DANG THI THUY  0291000272468 Chuyển tiền
31/07/2022 24,187 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ MBVCB.2282170405.2
001.VCB Rewards.
tre khuyet tat
31/07/2022 1,000 THACH THI LAN 769077.310722.000059.  Chuyển tiền
         
Tổng số 23,833,822      
Bảng tổng hợp nguồn vận động từ các nhà hảo tâm tại ngân hànVietinbank
(Từ ngày 27/7/2022 đến 31/7/2022)
NT Số tiền Tên nhà hảo tâm ủng hộ Quỹ Số tài khoản/ tham chiếu Ghi chú
         
         
Tổng số 0      
Bảng tổng hợp nguồn vận động từ các nhà hảo tâm tại ngân hàng Sacombank
(Từ ngày 27/7/2022 đến 31/7/2022)
NT Số tiền Tên nhà hảo tâm ủng hộ Quỹ Số tài khoản/ tham chiếu Ghi chú
27/07/2022 50,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ EWX249809459  Ủng hộ Quỹ
27/07/2022 200,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ EWX249873133  Ủng hộ Quỹ
27/07/2022 40,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ EWX250021421  Ủng hộ Quỹ
28/07/2022 65,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 060095268466 Chuc cac em luon luon hanh phuc va manh khoe XNLNMCCC 
28/07/2022 50,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ EWI250401211 Ủng hộ Quỹ
28/07/2022 1,212 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ EWI250429436  Ủng hộ Quỹ
28/07/2022 100,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ EWX250539912 Ủng hộ Quỹ
28/07/2022 9,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ EWI250600339  Ủng hộ Quỹ
28/07/2022 300,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ EWX250749709  Ủng hộ Quỹ
29/07/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ EWX250923644  Vui vẻ Ủng hộ Quỹ
29/07/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ EWI250940165  Ủng hộ Quỹ
29/07/2022 100,000 Pham Trung Kien EWX251052505   Ủng hộ Quỹ
29/07/2022 50,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ EWX251331424  Ủng hộ Quỹ
29/07/2022 50,000 TRAN VAN HIEU CKN 019314 Chuyển khoản
29/07/2022 100,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ EWX251390831 Ủng hộ Quỹ
30/07/2022 4,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ EWX251480239  Ủng hộ Quỹ
         
Tổng số 1,139,212      
Bảng tổng hợp nguồn vận động từ các nhà hảo tâm bằng hiện vật
(Từ ngày 27/7/2022 đến 31/7/2022)
NT Số tiền Tên nhà hảo tâm ủng hộ Quỹ Số tài khoản/ tham chiếu Ghi chú
         
         
Tổng số        
Văn phòng Quỹ Vì trẻ em khuyết tật Việt Nam tại Hà Nội
Trang inGửi bạn bè Chia sẻ trên facebook  Chia sẻ trên twitterThảo luậnXem thảo luận
Thông tin khác:
Xem nhiều nhất
Tiêu điểm
Thông tin ủng hộ từ thiện
Quỹ Vì Trẻ Em Khuyết tật
1) Tên tài khoản: "Quỹ Vì trẻ em khuyết tật"
  Số tài khoản VNĐ: 00110 0381 4022
                       CIF: 481 3569
  Số tài khoản USD: 00113 7381 4041 
                       CIF: 481 3569
  Swift Code: BFTVVNVX 001
  Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam
  (Vietcombank)

Sở giao dịch
Địa chỉ: 
11 Láng Hạ, phường Thành Công, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội (Địa chỉ cũ: 31-33 Ngô Quyền, phường Hàng Bài, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội).
 2) Tên Tài khoản: Quỹ Vì trẻ em khuyết tật Việt Nam
Số TK: 121000034371 Tại Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam  - CN Hai Bà Trưng Hà Nội


3)Tên Tài khoản: Quỹ Vì trẻ em khuyết tật Việt Nam
Số TK: 060095268466 Tại Ngân hàng Sacombank chi nhánh Bình Chánh TP Hồ Chí Minh

 
Nội dung chuyển khoản: Ủng hộ "Quỹ Vì trẻ em khuyết tật Việt Nam".
Đường dây nóng: 0912.015.557
Mới cập nhật
Cô bé 10 tuổi bị ung thư trong "Chuyến bay của Linh - Điều ước thứ 7" đã qua đời
Bạn biết đến Quỹ Vì Trẻ Em Khuyết Tật bằng phương tiện
Mạng internet
Truyền hình
Truyền thanh
Khác
Thiết kế web: OnIP™