Danh ngôn:
Chủ nhật, 01/10/2023
TẤM LÒNG HẢO TÂM

Danh sách các nhà hảo tâm (Từ ngày 01/8/2022) đến ngày 07/8/2022)

Cập nhật lúc 10:48 16/08/2022
Bảng tổng hợp nguồn vận động từ các nhà hảo tâm (từ ngày 01/8/2022 đến ngày 07/8/2022)
Quỹ Vì trẻ em Khuyết tật Việt Nam

Vp HN: Số 25 Vũ Trọng Phụng, Phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân, Tp Hà Nội
Vp HCM: Số 15 Tú Xương, phường Võ Thị Sáu, quận 3, Tp Hồ Chí Minh
Bảng tổng hợp nguồn vận động từ các nhà hảo tâm tại ngân hàng Vietcombank
(Từ ngày 01/8/2022 đến 07/8/2022)
NT Số tiền Tên nhà hảo tâm ủng hộ Quỹ Số tài khoản/ tham chiếu Ghi chú
01/08/2022 20,000 DINH PHU CUONG 987833.010822.223
307.VCB
Chuyển khoản
01/08/2022 10,000 HOANG LUAN VINH 134668.010822.215416.  
01/08/2022 10,000 LE KHANH DUY 1026680970 Chuyển tiền
01/08/2022 10,000 hoang thi quynh 540316.010822.213706.  
01/08/2022 20,000 BUI THI LAN 227179.010822.
213027.VCB
Chuyển khoản
01/08/2022 10,000 TRAN THI BAO KHANH  062353.010822.212931. Chuyển khoản
01/08/2022 20,000 TRIEU THI HUONG  869897.010822.212937. Chuyển tiền
01/08/2022 10,000 NGUYEN CONG DANH 953974.010822.212935.  
01/08/2022 10,000 NGUYEN THAI NGOC ANH 464968.010822.211514.  Chuyển khoản
01/08/2022 10,000 DO DUONG SAU 9975903588 Chuyển tiền
01/08/2022 10,000 LO VAN TAI 397843.010822.205707.  
01/08/2022 10,000 NGUYEN TIEN HOA 0381000448072 My Dung chuyen tien
01/08/2022 10,000 DO CONG VU 920394.010822.205535. Chuyển tiền
01/08/2022 20,000 TRAN YEN LINH 822601.010822.205516.  
01/08/2022 10,000 MAI THAI SAN 383790.010822.205310.  Chuyển khoản
01/08/2022 10,000 LE BAO LONG  383163.010822.205302. Chuyển khoản
01/08/2022 10,000 NGUYEN THI THAO NHI 882223.010822.205059.   
01/08/2022 10,000 NGUYEN THI MY LINH 810834.010822.205019.  Chuyển tiền
01/08/2022 10,000 NGUYEN THI THU HA 366972.010822.204857.  Chuyển khoản
01/08/2022 10,000 TRAN MINH THU 916987.010822.204903. Chuyển tiền
01/08/2022 10,000 HUYNH VAN HUNG  0041000196144 Chuyển tiền
01/08/2022 10,000 HUYNH BA 915339.010822.204604. Chuyển tiền
01/08/2022 10,000 TRAN VAN CHON 1025394011 Chuyển tiền
01/08/2022 5,000 NGUYEN VIET HUNG 795762.010822.204324.  
01/08/2022 10,000 Nguyen Thi My Phuong 440205.010822.203945.  Chuyển tiền
01/08/2022 10,000 CHU VAN DONG 776551.010822.203521. Chuyển tiền
01/08/2022 10,000 Nguyen van long 114189.010822.203512.  
01/08/2022 10,000 .LY TUAN VU 775,441,010,822,203,000  
01/08/2022 10,000 TRAN THONG NHAT  0101001229535  Chuyển tiền
01/08/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 862855.010822.202932. Tu thien
01/08/2022 10,000 PHAN QUOC TUAN 387782.010822.202854.  Chuyển tiền
01/08/2022 10,000 HOANG THI YEN 341817.010822.202817. Chuyển tiền
01/08/2022 10,000 nguyen thi thuy 175285.010822
.202803.ISL2022080
1202742968
 
01/08/2022 10,000 MA VAN HUAN  0541000179486 Chuyển tiền
01/08/2022 10,000 TRINH THI MUNG 755904.010822.202621.  Chuyển tiền
01/08/2022 10,000 PHAM DINH QUY 852621.010822.202640.  Chuyển khoản
01/08/2022 10,000 LUONG THI THICH 752137.010822.202452.  Chuyển tiền
01/08/2022 10,000 NGO THI KIM NGOC 1015869898 Chuyển tiền
01/08/2022 10,000 NGUYEN DUC HUY 1028558703 Chuyển tiền
01/08/2022 10,000 DAU KHANH TRANG 262785.010822.202152.  Chuyển khoản
01/08/2022 10,000 VO THI YEN NHI 145713.010822.202111.  Chuyển tiền
01/08/2022 10,000 TRAN DANG HUYEN NHI 959911.010822.202047.  Chuyển tiền
01/08/2022 20,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 066607.010822.2017
57.ZP68Q4UJBRRQ
 
01/08/2022 10,000 NGUYEN QUANG MINH 472357.010822.201519.  Chuyển tiền
01/08/2022 10,000 VU TUNG DUONG  791421.010822.200926. Chuyển khoản
01/08/2022 10,000 LE DINH HIEU  786366.010822.200853. Chuyển tiền
01/08/2022 20,000 NGUYEN THI THUY  681450.010822.200723.  
01/08/2022 10,000 NGUYEN NGOC TIEN 084295.010822.200221.  TRANSFER
01/08/2022 10,000,000 CONG TY TIEN LUC CTY THANH VINH 699106.010822.200147.  Ung ho quytreem khuyet tat VN
01/08/2022 10,000 VU THI THAO 0011003258965  Chuyển tiền
01/08/2022 20,000 TRAN THI THUY 873822.010822.2
00113.VCB
Chuyển khoản
01/08/2022 10,000 NGUYEN DANG CUONG 887735.010822.195852. Chuyển tiền
01/08/2022 10,000 LO VAN CHUNG 770540.010822.195843.  770540.010822.195843.LO VAN CHUNG chuyen tien
01/08/2022 10,000 thuy 168952.010822.195815.  ct
01/08/2022 10,000 khoa  332250.010822.195727. chuyen
01/08/2022 3,000 HOANG VAN DUY  370364.010822.195551. Chuyển tiền
01/08/2022 10,000 BUI THI DUYEN 744116.010822.195600.  Chuyển khoản
01/08/2022 10,000 THI KIM HIEN 1017652178 Chuyển tiền
01/08/2022 10,000 TRAN VAN NGHE 367102.010822.195349.  Chuyển tiền
01/08/2022 10,000 NGUYEN VAN DUY 1016035245 Chuyển tiền
01/08/2022 10,000 LUONG CONG VINH 730217.010822.195208
. chuyen khoan
Chuyển khoản
01/08/2022 10,000 nguyen do minh kha 054106.010822.195133.  
01/08/2022 20,000 TRUONG THI TRINH 1017277425  
01/08/2022 10,000 ngoc phan 129081.010822.194813.  
01/08/2022 10,000 NGUYEN THAI NGOC XINH 120341.010822.194557.  
01/08/2022 20,000 NGUYEN THI LOAN 976253.010822.194
616.VCB
Chuyển khoản
01/08/2022 10,000  DO THI HANH 879049.010822.194513. Chuyển tiền
01/08/2022 20,000 NGUYEN THI LOAN 803967.010822.19
4323.VCB
Chuyển khoản
01/08/2022 10,000 NGUYEN THI MY TIEN  869450.010822.194307.  
01/08/2022 10,000 NGUYEN THANH TUNG 092426.010822.193847.  Chuyển khoản
01/08/2022 10,000 HA THI HANH 080157.010822.193554.  Chuyển khoản
01/08/2022 10,000 LUONG THI THUY LINH 867454.010822.193306.   
01/08/2022 10,000 BUI MINH TAN 142613.010822.193225.  Chuyển tiền
01/08/2022 10,000 TA THU HUYEN 657474.010822.193013.  Chuyển khoản
01/08/2022 20,000 HA VAN LINH 974629.010822.1
92934.VCB
Chuyển khoản
01/08/2022 10,000 VO ANH KHOA 868878.010822.192856. Chuyển tiền
01/08/2022 5,000 TRAN THI KHANH  620803.010822.192829. Chuyển tiền
01/08/2022 10,000 VO THI HIEN TAM  227136.010822.192517. Chuyển tiền
01/08/2022 5,000 NEANG VANE 610668.010822.192415.  Chuyển tiền
01/08/2022 10,000 VU VAN CUONG 0341000654237  Chuyển tiền
01/08/2022 20,000 Giang 258292.010822.192235.  gui
01/08/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 873665.010822.192219.  
01/08/2022 10,000 BUI THI HOA 023108.010822.192137.  tu thien
01/08/2022 10,000 LY PHUONG TRINH 020767.010822.192059.  Chuyển khoản
01/08/2022 20,000 VO THI LOAN 227238.010822.1
91707.VCB
Chuyển khoản
01/08/2022 10,000 VU DUC TRONG  999265.010822.191545. Chuyển khoản
01/08/2022 50,000 PHAM NGUYEN ANH THI 251086.010822.191227. Chuyển tiền
01/08/2022 10,000 TRAN MINH DUC  978828.010822.191048. Chuyển khoản
01/08/2022 10,000 DO HUONG LAN  588244.010822.191020. Chuyển khoản
01/08/2022 10,000 HOANG CONG HOP 584217.010822.190919.  Chuyển khoản
01/08/2022 10,000 LE MINH TUAN 401744.010822.190714.  Chuyển tiền
01/08/2022 20,000 DUONG VAN TUAN 572453.010822.190604.  Chuyển khoản
01/08/2022 10,000 DO NGOC TUAN 947262.010822.190319. Chuyển khoản
01/08/2022 10,000 LE THI HUONG 641439.010822.190328.  Chuyển tiền
01/08/2022 10,000 NGUYEN DUC THIEN 558451.010822.190232.  Chuyển tiền
01/08/2022 10,000 NGUYEN THAI BINH 251970.010822.190239.  
01/08/2022 10,000 LY HUYEN DIU 860675.010822.190000.   
01/08/2022 10,000 VI THI TINH  0011004072032  Chuyển tiền
01/08/2022 10,000 DO KHANH LY 543450.010822.185810.  Chuyển khoản
01/08/2022 10,000 TRAN THI ANH MINH  456709.010822.185815. Chuyển tiền
01/08/2022 10,000 VU VAN THAI  0821000108756  Chuyển tiền
01/08/2022 10,000 TRAN THI HONG THO 0041000340100  Chuyển tiền
01/08/2022 10,000 VO MANH HOA 539214.010822.185700.  chuyen khoan quyen gop tre em khuyet tat VN
01/08/2022 10,000 PHAM DANG THUY DUYEN 244222.010822.185636. Chuyển tiền
01/08/2022 10,000 TRIEU THI VAN ANH 532382.010822.185508.  Chuyển khoản
01/08/2022 10,000 PHAN THI HUYEN 1020713128 Chuyển tiền
01/08/2022 10,000 DONG QUOC SANG 282200.010822.185445.  Chuyển tiền
01/08/2022 5,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 900630.010822.185217.  
01/08/2022 20,000 DUONG HOANG YEN 0551000090337  Chuyển tiền
01/08/2022 10,000 MAI ANH TU 1026666089 Chuyển tiền
01/08/2022 10,000 vu thi dung 420519.010822.184541.  
01/08/2022 10,000 TRAN LE NHAT HOANG 492282.010822.184513. Chuyển khoản
01/08/2022 10,000 BUI THI THU THUY 1015428586 Chuyển tiền
01/08/2022 10,000 NGUYEN NGOC HA 864946.010822.184409.  Chuyển khoản
01/08/2022 10,000 DAO BINH MINH 863811.010822.184354.  Chuyển khoản
01/08/2022 10,000 LE TRUONG TRUNG 852633.010822.184116.  Chuyển khoản
01/08/2022 10,000 NGUYEN THAI TRAN  9772571770 Chuyển tiền
01/08/2022 10,000 LE THANH NHAN 1027957142 Chuyển tiền
01/08/2022 10,000 Ho van long  834195.010822.183623. Chuyển tiền
01/08/2022 10,000 TRAN VIET NGU 1001000281065 Chuyển tiền
01/08/2022 20,000 AU THI THU 640629.010822.183106. Chuyển tiền
01/08/2022 10,000 PHAM THANH TAM  854173.010822.182839.  
01/08/2022 10,000 NGUYEN QUOC TRUNG 409592.010822.182811.  Chuyển tiền
01/08/2022 10,000 LE NGUYEN HAI XUAN  415536.010822.182505. Chuyển khoản
01/08/2022 10,000 DO THI TUYET NHI 409604.010822.182352. Chuyển khoản
01/08/2022 10,000  CAO NGUYEN TUONG HUY 825389.010822.182201. Chuyển tiền
01/08/2022 10,000 PHAM VAN DANG 402341.010822.182110.  Chuyển khoản
01/08/2022 5,000 NGUYEN TIEN DAT 357581.010822.182016. Chuyển tiền
01/08/2022 10,000 DAO BICH NGOC 391459.010822.181753.  Chuyển khoản
01/08/2022 10,000 DAO DUC NIN 747547.010822.181631.  Chuyển khoản
01/08/2022 1,000 VO CHI NGUYEN  1020337123 Chuyển tiền
01/08/2022 10,000 NGUYEN THANH LAM 0221000054734  Chuyển tiền
01/08/2022 10,000 NGUYEN VAN TUAN 0351000813072  Chuyển tiền
01/08/2022 10,000 CHU THI CHAM  851764.010822.180117. Chuyển tiền
01/08/2022 10,000 DAM VAN TAM  326953.010822.180012. Chuyển khoản
01/08/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 167891.010822.
175809.ISL2022
0801175809702
quyen gop cho tre em khuyet tat
01/08/2022 10,000 NGUYEN MAU TUNG 314755.010822.175709.  Chuyển khoản
01/08/2022 10,000 LE THANH THU 167353.010822.175430.  
01/08/2022 10,000 NGUYEN TRUONG GIANG 1017921127 Ủng hộ
01/08/2022 10,000 LU VAN DUONG 387546.010822.175209. Chuyển tiền
01/08/2022 1,000 NGUYEN HOAI MINH  262764.010822.173816. TRANSFERS QUY VI TRE EM KHUYET TAT VN
01/08/2022 10,000 NGUYEN THI THANH THUY 570079.010822.173734. Chuyển khoản
01/08/2022 10,000 NGUYEN THUY TRANG 208225.010822.173736.  
01/08/2022 10,000 DINH XUAN TIEN 229514.010822.173622.  Chuyển khoản
01/08/2022 10,000 NGUYEN THI NGOC TRAN 223190.010822.173455.  Chuyển khoản
01/08/2022 10,000 VO THI NGA  220344.010822.173418.
chuyen khoan
Chuyển khoản
01/08/2022 10,000 NONG THANH HAO 543757.010822.173158.  Chuyển khoản
01/08/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 142801.010822.173219. Ủng hộ
01/08/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 205035.010822.173119. Gop
01/08/2022 10,000 NGUYEN THUY TRANG 195002.010822.172825.  Chuyển khoản
01/08/2022 10,000 NGUYEN PHUONG THUY 193311.010822.172758.  Chuyển khoản
01/08/2022 10,000 NGO QUOC HUY 1015428586 Chuyển tiền
01/08/2022 10,000 PHUNG THANH HUNG 1029389623 Chuyển tiền
01/08/2022 10,000 TRAN THI HANG 383656.010822.172424.  Chuyển tiền
01/08/2022 10,000 LE DINH TRUNG 0781000408731 Chuyển tiền
01/08/2022 10,000 NGUYEN THI THANH
PHUONG
786005.010822.172045. Chuyển tiền
01/08/2022 10,000 NGUYEN THI LAN THANH 722646.010822.171623.  
01/08/2022 10,000 TRAN NGOC PHU  1020240734 Chuyển tiền
01/08/2022 10,000 NGUYEN MANH HIEU 122118.010822.171109.  Chuyển khoản
01/08/2022 20,000 chau bane 632173.010822.171
032.VCB
 
01/08/2022 10,000 TRAN THI HONG NHU 468866.010822.170818.  
01/08/2022 10,000 LAM THI MY 1018454830 Chuyển tiền
01/08/2022 10,000 NGUYEN THI THU TRANG 098374.010822.170531. Chuyển khoản
01/08/2022 10,000 NGUYEN MINH THU 861923.010822.170531.  Chuyển tiền
01/08/2022 10,000 HOANG ANH DUNG 094275.010822.170439.  chuyen
01/08/2022 10,000 PHAM THI HONG NGOC 405932.010822.170314.  Chuyển tiền
01/08/2022 10,000 VU THI TUYET HANH  391856.010822.170048. Chuyển khoản
01/08/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 185058.010822.165938. CK
01/08/2022 10,000 NGUYEN DUC PHUONG 382302.010822.165859.  Chuyển khoản
01/08/2022 5,000 NGUYEN XUAN CAY 195092.010822.165554.  Chuyển tiền
01/08/2022 10,000 Do Thi Kim Cuong 052351.010822.165522.  Chuyển tiền
01/08/2022 10,000 DINH CONG DANH 030455.010822.164923. Chuyển khoản
01/08/2022 10,000 NGUYEN THI HONG PHUONG 833602.010822.164940.  
01/08/2022 10,000 DOAN DINH THIEN 240670.010822.164813.  CHUYEN KHOAN QUY VI TRE EM KHUYET TAT VN
01/08/2022 20,000 TRAN THI NGOC  805248.010822.1640
05.VCB
Chuyển khoản
01/08/2022 10,000 DO HUNG MINH 0121002156669  Chuyển tiền
01/08/2022 200,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ  0021000452255 Nam Mo A Di Da Phat
01/08/2022 20,000 Giang 831386.010822.163512.  gui tre em
01/08/2022 10,000 LE THI VINH 594413.010822.163446.  Chuyển tiền
01/08/2022 10,000 NGUYEN THI HANG 248954.010822.163156.  Chuyển khoản
01/08/2022 10,000 DUONG DUC BANG 582178.010822.163043.  
01/08/2022 10,000 LU KHAY BINH 9362731876  
01/08/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 160640.010822.162220. GUI TU THIEN
01/08/2022 5,000 TRIEU HUU PHUC 1023012655 Chuyển tiền
01/08/2022 500,000 LE THI HUYEN 0451000228915 Ung ho Quy vi tre em khuyet tat VN.
01/08/2022 10,000 BAN VAN DUONG 902409.010822.161810. c Chuyển khoản
01/08/2022 10,000 HO VIET BANG 850294.010822.161823.  Chuyển tiền
01/08/2022 42,010 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ MBVCB.2287348034.20
01.VCB Rewards.
Hy vong cac em luon vui ve
01/08/2022 10,000 LE THI THU 980724.010822.161435.  Chuyển tiền
01/08/2022 10,000 PHAM DUY TUNG 883544.010822.161333. Chuyển khoản
01/08/2022 10,000 TRAN THI NGA 144392.010822.160953.  Chuyển khoản
01/08/2022 50,000 NGUYEN THE KHUAN 0361000227697 UNG HO QUY VI TRE EM KHUYET TAT VIET NAM
01/08/2022 20,000 NGUYEN THI VIET TIEN 866939.010822.160613.  Chuyển tiền
01/08/2022 10,000 PHAM THI MY LINH 844013.010822.160404.  Chuyển khoản
01/08/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 096750.010822.155937. ung ho tre em khut tat
01/08/2022 20,000 LE THI THUONG 969807.010822.155
249.VCB
Chuyển khoản
01/08/2022 10,000 Huynh khac vinh 160326.010822.1
55126.ISL
20220801155112607
 
01/08/2022 10,000 Tran thi tuoi 683961.010822.154816.  
01/08/2022 10,000 NGUYEN KIEU TRINH SHGD:10054864.DD:2
20801.
Nguyen kieu trinh nhiem vu nay nham gay quy giup tre em khuyet tat
01/08/2022 10,000 NGUYEN THI HANH  901106.010822.154137. Chuyển tiền
01/08/2022 10,000 PHAM THI THU HIEN 285107.010822.153607.  Chuyển tiền
01/08/2022 10,000 Nguyen Cong Khanh 876048.010822.152909.  Chuyển tiền
01/08/2022 10,000 Nguyen thanh hang 280245.010822.152846.  
01/08/2022 10,000 BUI THI KIM HUE 952328.010822.152748.  Chuyển khoản
01/08/2022 10,000 LE THI THANH VAN 709883.010822.152757. Chuyển tiền
01/08/2022 10,000 DO MINH HOANG  926914.010822.152156. Chuyển khoản
01/08/2022 10,000 NGUYEN THI THUY DUYEN 0291000286507  quy vi tre em khuyet tat
01/08/2022 10,000 NGUYEN HONG ANH 671563.010822.152014. Chuyển khoản
01/08/2022 10,000 NGUYEN THI HIEN 803823.010822.151431.  Chuyển tiền
01/08/2022 10,000 VO VU DUY 268754.010822.151327.  Chuyển tiền
01/08/2022 20,000 NGUYEN PHUC HUNG 594500.010822.151
314.VCB
Chuyển khoản
01/08/2022 5,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 786340.010822.150826. Transfer
01/08/2022 10,000 TRAN TUAN ANH 696064.010822.150650. Chuyển tiền
01/08/2022 10,000 TRAN XUAN MANH 778706.010822.150549.  Chuyển tiền
01/08/2022 10,000 LE NHU NGOC 813630.010822.150549.   
01/08/2022 10,000 NGUYEN VAN HANH SHGD:10050751.
DD:220801.
 
01/08/2022 20,000 LE NGO THIEN SON 845429.010822.150313.  
01/08/2022 10,000 DO THI TUONG VI 812289.010822.145930. Chuyển tiền
01/08/2022 20,000 LAM KIM TOAN 721635.010822.14
5841.VCB
Chuyển khoản
01/08/2022 20,000 NGUYEN THI TAP 662498.010822.14
5742.VCB
Chuyển khoản
01/08/2022 10,000 NGUYEN TUONG DUY 1015407231 Chuyển tiền
01/08/2022 10,000 DUONG VIET NANG 579155.010822.145423.  Chuyển khoản
01/08/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 1026940669 binh thuong
01/08/2022 20,000 TRAN THANH TAI 1023429664  
01/08/2022 200,000 hoang thi hai yen SHGD:10001861.
DD:220801.
quoc khuong hai yen ung ho quy vi tre em khuyet tat vn
01/08/2022 20,000 DUONG VAN PHUOC 322710.010822.144601. Chuyển tiền
01/08/2022 10,000 TRAN VAN KHOI 0181003535973  Chuyển tiền
01/08/2022 10,000 DINH TIEN DUC   0451000403921 Chuyển tiền
01/08/2022 10,000 CHU HAI YEN 535483.010822.144109. Chuyển khoản
01/08/2022 10,000 LY VAN THEM  9399172497 Chuyển tiền
01/08/2022 10,000 THEN THI THUYET  806944.010822.143203.  
01/08/2022 1,000 DANG THI HONG LOAN 1024988509 Chuyển tiền
01/08/2022 20,000 NGUYEN KIEN 762814.010822.142829.  Chuyển tiền
01/08/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 806253.010822.142823.  
01/08/2022 10,000 NGO MINH HONG VAN  804690.010822.141941.  
01/08/2022 10,000 KIM VAN TRUNG  657737.010822.141738. Chuyển tiền
01/08/2022 10,000 SEN VAN CHUNG  285491.010822.141243. Chuyển tiền
01/08/2022 10,000 nguyen khanh nguyen 227314.010822.141221.  
01/08/2022 20,000 DAO THI THU HANG 853253.010822.
141053.VCB
Chuyển khoản
01/08/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 377641.010822.141026. Ct
01/08/2022 10,000 DO THI LIEU  0831000040533  Chuyển tiền
01/08/2022 10,000 CAO VAN PHUC 225127.010822.140853.  transfer
01/08/2022 10,000 VU VAN CONG 426969.010822.140729. Chuyển khoản
01/08/2022 20,000 THAI THI BAO TRINH 0181003632121 quy vi tre em khuyer tat
01/08/2022 10,000 NGUYEN VAN TUAN  801461.010822.140100.  
01/08/2022 10,000 NGUYEN DANG KHOA  603749.010822.135815. Chuyển khoản
01/08/2022 10,000 TRINH KIM LAN 9705207979 Chuyển tiền
01/08/2022 10,000 VU THI TUYET 395319.010822.135646.  
01/08/2022 10,000 LE MINH PHU SHGD:10048015.
DD:220801.
Phu
01/08/2022 10,000 LUONG VAN MAN 589390.010822.135355.  Chuyển khoản
01/08/2022 10,000 NGUYEN SY HUNG 388594.010822.135352. Chuyển khoản
01/08/2022 10,000 LE TRUONG VAN  0401001405383 Chuyển tiền
01/08/2022 50,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 36339627777  
01/08/2022 10,000 NGUYEN VAN NGOC 799948.010822.135320.   
01/08/2022 10,000 LUU VAN QUYNH  586049.010822.135250. Chuyển khoản
01/08/2022 200,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ MBVCB.2286613730.
2001.VCB Rewards.
Tre em khiem thi
01/08/2022 10,000 LE VAN TAI 354937.010822.134204.  Chuyển khoản
01/08/2022 10,000 HUYNH THAI NGOC SHGD:10046058.
DD:220801.
Ngoc chuyen
01/08/2022 10,000 LA THI HAI 345607.010822.133906.  Chuyển khoản
01/08/2022 100,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ  0511000439029 Tre em khuyet tat
01/08/2022 10,000 PHAM TIEN TUYEN  0801000285370 Chuyển tiền
01/08/2022 5,000 PHAN THI HONG NGOC  199601.010822.133645. Chuyển tiền
01/08/2022 10,000 DUONG THI DUNG 0401001417080  Chuyển tiền
01/08/2022 10,000 PHAM THI MY QUYNH 951321.010822.133356. Chuyển tiền
01/08/2022 20,000 PHAM THI TUONG 623374.010822.13
3343.VCB
Chuyển khoản
01/08/2022 10,000 TRAN THU THAO 1018254366  
01/08/2022 10,000 HUYNH CONG NHUT 796329.010822.133242.  
01/08/2022 10,000 NGUYEN THI THAO NGUYEN  9332067747 Chuyển tiền
01/08/2022 10,000 VAN THI TUONG VI IBPS/SE:79310001.DD:0
10822.SH:10043561.
VI CHUYEN
01/08/2022 10,000 NONG VAN HOANG  311275.010822.132533. Chuyển khoản
01/08/2022 10,000 CA VAN HAI 307977.010822.132335.  
01/08/2022 10,000 MAC THI THU 997007.010822.132336.  
01/08/2022 1,000 NGUYEN VU LOC  0191000379342  Chuyển tiền
01/08/2022 5,000 PHAM NAM TRUONG 1021326583 Chuyển tiền
01/08/2022 20,000 Vu Manh Hung 120601.010822.131740.  
01/08/2022 10,000 dau cao quyen 477832.010822.131641.  
01/08/2022 20,000 CAO VAN THE 464145.010822.131203.  Chuyển khoản
01/08/2022 10,000 HOANG CONG ICH 0341005208854  Chuyển tiền
01/08/2022 20,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 223679.010822.
131023.VCB
quy vi tre em
01/08/2022 10,000 DINH TUAN SANG 792312.010822.130950.  Chuyển tiền
01/08/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 043433.010822.130743. TU THIEN
01/08/2022 10,000 PHAM THI THANH THUY 449400.010822.130704.  Chuyển khoản
01/08/2022 10,000 NGUYEN MINH HIEU 446509.010822.130602.  Chuyển khoản
01/08/2022 10,000 TRUONG VAN CHI 965675.010822.130520.  Chuyển tiền
01/08/2022 10,000 VU THI MINH NGOC 441337.010822.130414.  Chuyển tiền
01/08/2022 10,000 DUONG VAN DUONG 432155.010822.130104.  Chuyển tiền
01/08/2022 5,000 THAN DUC GIANG  0731000841148  Chuyển tiền
01/08/2022 50,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 09311813839  
01/08/2022 10,000 LAM THI HUE 1017068503 Chuyển tiền
01/08/2022 10,000 TRAN THI HONG THUY 404822.010822.125147.  
01/08/2022 10,000 PHAM THI LUYEN 306234.010822.125031.  
01/08/2022 10,000 VU THI THUY DUNG  1020290067 Chuyển tiền
01/08/2022 10,000 NGUYEN THI LUYEN 617249.010822.124910. Chuyển tiền
01/08/2022 10,000 NGUYEN MANH HUNG 0801000276142 Chuyển tiền
01/08/2022 20,000 SAM NGOC LY 874467.010822.1247
54.VCB
Chuyển khoản
01/08/2022 10,000 NGUYEN XUAN HUONG 210126.010822.124458. Chuyển khoản
01/08/2022 20,000 NGUYEN THI OANH 672626.010822.1
24432.VCB
Chuyển khoản
01/08/2022 10,000 DUONG CHI TAM  786485.010822.124009.  
01/08/2022 10,000 BUI VIET YEN 786436.010822.124000.   
01/08/2022 10,000 LE THI LINH  114529.010822.123921. Chuyển tiền
01/08/2022 10,000 KIEU DIEM 785825.010822.123651.   
01/08/2022 10,000 NGUYEN TAN HUY 1020846735 Chuyển tiền
01/08/2022 10,000 LE NGOC THAO HOANG 176485.010822.123324.  Chuyển khoản
01/08/2022 10,000 Do Thi Ngoc Thuy 331295.010822.122912.  
01/08/2022 10,000 Dich hung thai 330924.010822.122905.  
01/08/2022 10,000 Hoang thi hoan 324928.010822.122720.  
01/08/2022 10,000 NGUYEN DUC TAI SHGD:10042631.D
D:220801.
thanh toan
01/08/2022 10,000 QUACH VAN DU 143626.010822.122542. Chuyển tiền
01/08/2022 20,000 Bui Thi Lien 313887.010822.122414.  
01/08/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 023808.010822.
122415.
CK
01/08/2022 10,000 NGUYEN THI THUY 281498.010822.121517.  Chuyển khoản
01/08/2022 10,000 NGUYEN DINH DONG 412615.010822.121138.  
01/08/2022 650,000 Me NyNy  159253.010822.120850. ung ho Quy
01/08/2022 10,000 LE QUYNH ANH 249547.010822.120641.  
01/08/2022 10,000 HA VAN THUONG 181055.010822.120241.  Chuyển tiền
01/08/2022 10,000 Nguyen Thi Nam 611341.010822.120039.  
01/08/2022 10,000 LE MINH PHU SHGD:10040426
.DD:220801.
Phu
01/08/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 411114.010822.115800. Chuyển tiền
01/08/2022 20,000 HUYNH NGUYEN PHUONG THAO 842257.010822.
115722.VCB
Chuyển khoản
01/08/2022 20,000 NGUYEN VIET AN 058178.010822.115656.  
01/08/2022 10,000 NGUYEN THI NGA 207490.010822.115548.  Chuyển khoản
01/08/2022 10,000 NGUYEN THI THANH TUYEN 776854.010822.115509.   
01/08/2022 10,000 Bui Ngoc Hanh 584886.010822.115227.  
01/08/2022 10,000 NGUYEN THI NGOC 1026772612 Chuyển tiền
01/08/2022 10,000 PHAM THI NGOC TAM  033174.010822.114909. Chuyển khoản
01/08/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 172864.010822.114713.  
01/08/2022 10,000 Hung 170055.010822.114628.  
01/08/2022 10,000 NGUYEN THI MY NU  158240.010822.114331. Chuyển khoản
01/08/2022 10,000 HOANG THI MEN 154978.010822.114244. Chuyển khoản
01/08/2022 10,000 NGUYEN THI HONG HANH 0121000742480  Chuyển tiền
01/08/2022 10,000 TRUONG THI HONG HANH 007486.010822.114244.  Chuyển khoản
01/08/2022 10,000 HA THI ANH PHUONG 773895.010822.114207.  
01/08/2022 30,000 TRAN THI MINH HUE 854714.010822.114149.  Chuyển tiền
01/08/2022 10,000 NGUYEN TIEN KHAI 145531.010822.114027.
 chuyen khoan
Chuyển khoản
01/08/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 144657.010822.114015. gui quy tu thien
01/08/2022 10,000 NGUYEN TRUNG THANH SHGD:10039259.D
D:220801.
 
01/08/2022 100,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 318285.010822.113555. don xin nghi viec
01/08/2022 10,000 NGUYEN THI HUE 186520.010822.113506. Chuyển tiền
01/08/2022 10,000 PHAM DUY QUYET 196810.010822.113402.  Chuyển tiền
01/08/2022 300,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 135929.010822.113343. chuc cac be vui ve
01/08/2022 5,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 109445.010822.113150.  
01/08/2022 100,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 995526.010822.113209. CHUC CAC EM KHOE MANH CUNG GIA DINH DON TRUNG THU TNMU
01/08/2022 10,000 QUYEN THI HANG 0351000723054 Chuyển tiền
01/08/2022 100,000 TRAN ANH DUC 328899.010822.113005.  Chuyển tiền
01/08/2022 20,000 VU THI DOAN  954323.010822.112645. Chuyển tiền
01/08/2022 10,000 NGUYEN QUANG MINH  072656.010822.112308. Chuyển khoản
01/08/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 687221.010822.112117. quyen gop ve tre em khuyet tat
01/08/2022 10,000 TRUONG THI HAI 017667.010822.112039. Chuyển tiền
01/08/2022 10,000 DO THI KIM ANH 0041000390331  Chuyển tiền
01/08/2022 10,000 HOANG DINH KHIEM 054268.010822.111847.  
01/08/2022 10,000 VO TRAN ANH TUAN 562106.010822.111828. Chuyển tiền
01/08/2022 10,000 PHAN THI MEN 919268.010822.111824. Chuyển khoản
01/08/2022 5,000 PHAM VAN LONG  1016581626 Chuyển tiền
01/08/2022 10,000 HOANG VAN KIEN 909917.010822.111528. Chuyển khoản
01/08/2022 10,000 QUYEN THI HANG  0351000723054  Chuyển tiền
01/08/2022 10,000 PHAM THI HUONG GIANG  035320.010822.111359. Chuyển khoản
01/08/2022 10,000 PHAM VIET DUNG SHGD:10038365.
DD:220801.
Dung chuyen
01/08/2022 5,000 HO TRONG ANH 703560.010822.111053.  Chuyển tiền
01/08/2022 10,000 DANG VAN TU 892448.010822.111113.  Chuyển khoản
01/08/2022 20,000 NGUYEN KHAC HUNG 985143.010822.1
10945.VCB
Chuyển khoản
01/08/2022 20,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 875887.010822.1
10755.VCB
Ung ho tre em khuyet tat Viet Nam
01/08/2022 10,000 NGUYEN THI PHUONG NHUNG 002424.010822.110607.  Chuyển khoản
01/08/2022 10,000 LE MINH TRONG 952709.010822.110502.  Chuyển tiền
01/08/2022 10,000 HUYNH THI KIM CHI 1029603198 Chuyển tiền
01/08/2022 5,000 TA HUU HAI SHGD:10007592.
DD:220801.
Chuyển tiền
01/08/2022 10,000 LE THI VAN ANH 833184.010822.105517.  Chuyển khoản
01/08/2022 10,000 NGUYEN THANH DANH 952195.010822.105359.  Chuyển khoản
01/08/2022 10,000 TRAN THI KIM OANH 649961.010822.105216.  Chuyển tiền
01/08/2022 10,000 Nguyen Thi Thuy Dung 401503.010822.105218.  Chuyển tiền
01/08/2022 50,000 PHAN VAN THIEN 894012.010822.105
134.VCB
Chuyển khoản
01/08/2022 20,000 DO HUU TRUONG 225787.010822.105041.  
01/08/2022 20,000 LUC THI YEN 688082.010822.104
808.VCB
Chuyển khoản
01/08/2022 10,000 NGUYEN DOAN SON 915671.010822.104515. Chuyển khoản
01/08/2022 10,000 HUYNH YEN VY 911046.010822.104408. Chuyển khoản
01/08/2022 10,000  QUYEN THI HANG  0351000723054 Tran minh thien chuyen tien
01/08/2022 30,000 VO VU LAM 535889.010822.103919. Chuyển tiền
01/08/2022 5,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 878,004,010,822,103,000  
01/08/2022 10,000 NGUYEN THI NGA 870688.010822.103518.  Chuyển khoản
01/08/2022 2,000,000 pkdk Hong cuong va 1 benh nhan ( dau mat) lam thien nguyen 537177.010822.103342.  
01/08/2022 10,000 BUI VAN TUAN 864473.010822.103300.  Chuyển tiền
01/08/2022 5,000 van minh 642708.010822.103230.  
01/08/2022 10,000 HOANG THI CHINH 759028.010822.103138.  nhiem vu tu thien
01/08/2022 10,000 BUI THI YEN 0351001079235 Chuyển tiền
01/08/2022 5,000 NGUYEN DUC HUNG 1018941233 Chuyển tiền
01/08/2022 5,000 HA THI HUE 829500.010822.103059.  Chuyển tiền
01/08/2022 10,000 NGUYEN VAN HAI 830305.010822.102554.  
01/08/2022 10,000 DO THU TRANG 829813.010822.102546.  
01/08/2022 50,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 297194.010822.102552.  
01/08/2022 10,000 LE MINH PHU SHGD:10034351.
DD:220801.
Phu
01/08/2022 10,000 NGUYEN QUYNH ANH 811600.010822.102123.  Chuyển khoản
01/08/2022 10,000 DO VAN KIEN  0901000127888  quy vi tre e khuyet tat
01/08/2022 10,000 NGUYEN THANH TUNG 0341007160498 Chuyển tiền
01/08/2022 10,000 DO THI HUONG LAN IBPS/SE:01310012.DD:
010822
.SH:10025144.
LE THI TUONG.
01/08/2022 10,000 HOANG THI NGOC THUY 769998.010822.101142. Chuyển khoản
01/08/2022 10,000 NINH THANH LOAN 674704.010822.101142. Chuyển khoản
01/08/2022 10,000 NGUYEN THI HUONG  0301000398567 Chuyển tiền
01/08/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 115362.010822.100934. Quyen gop
01/08/2022 10,000 BUI VAN DONG  408461.010822.100814. Chuyển tiền
01/08/2022 10,000  TRAN THU THAO 1018254366  
01/08/2022 1,000 NGUYEN DUC LINH 1023182319 Chuyển tiền
01/08/2022 20,000 TRAN THI TRIEU TIEN 154020.010822.100
554.VCB
Chuyển khoản
01/08/2022 20,000 NGUYEN VAN CONG 142896.010822.10
0542.VCB
Chuyển khoản
01/08/2022 10,000 PHAN THI ANH NGUYET SHGD:10029171
.DD:220801.
Quyen gop tt
01/08/2022 10,000 NGUYEN NGOC CHAU 741002.010822.100447. Chuyển khoản
01/08/2022 10,000 PHUNG QUANG TIN 647125.010822.100333.  Chuyển khoản
01/08/2022 10,000 LE XUAN QUANG 645155.010822.100302.  
01/08/2022 10,000 TA THI THOM SHGD:10035876.DD:
220801.
 
01/08/2022 10,000 LE MINH PHU SHGD:10035770.DD
:220801
Phu
01/08/2022 10,000 LE THI THUY DUYEN 633581.010822.095942.  Chuyển khoản
01/08/2022 10,000 NGUYEN THI HONG  944833.010822.095901. Chuyển tiền
01/08/2022 20,000 THAN DUC DIEP 607384.010822.09
5647.VCB
quy khuyet tat
01/08/2022 10,000 NGUYEN ANH KIEU 9933184995 Nguyen Anh Kieu Quy vi tre em khuyet tat
01/08/2022 20,000 LE THI HUONG SHGD:10019436.
DD:220801.
 
01/08/2022 10,000 VO THI QUYNH NHU  469478.010822.095023. Chuyển tiền
01/08/2022 10,000 PHAM THI HANH SHGD:10022206.DD:220801. Hanh chuyen
01/08/2022 10,000 PHAN THI LAI 597586.010822.095007.  Chuyển khoản
01/08/2022 10,000 NONG VAN HOANG 595556.010822.094854.  Chuyển khoản
01/08/2022 10,000 DANG VAN HIEU 183503.010822.094845.  Chuyển tiền
01/08/2022 10,000 TRAN THI NGOC LINH 059024.010822.094649. Chuyển tiền
01/08/2022 10,000 LE MINH PHU SHGD:10033113.
DD:220801.
Phu
01/08/2022 10,000 DUONG THI THANH 272649.010822.094355.  Chuyển tiền
01/08/2022 10,000 HUYNH THI NA  0651000797784 Chuyển tiền
01/08/2022 20,000 HOANG MINH NAM SHGD:10031843.DD:
220801.
ck
01/08/2022 20,000 BUI THI LE SHGD:10017589
.DD:220801.
Le chuyen
01/08/2022 10,000 Nguyen Thi Phuong Thanh 627818.010822.093728.  Chuyển khoản
01/08/2022 10,000 LE MINH PHU SHGD:10034855
.DD:220801.
Phu
01/08/2022 10,000 DAO DUC NIN SHGD:10028422.DD
:220801
Nin chuyen
01/08/2022 10,000 LE VIET TUYEN 1022856076 Chuyển tiền
01/08/2022 10,000 LE MINH PHU SHGD:10029085.
DD:220801
Phu
01/08/2022 10,000 VU QUYNH TRANG  747048.010822.093251.  
01/08/2022 50,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0621003811843 a
01/08/2022 10,000 PHAM THI HONG OANH SHGD:10029943.
DD:220801.
 
01/08/2022 10,000 LUU THI MY TRANG 0061001083882 Chuyển tiền
01/08/2022 10,000 NINH THI HAI YEN SHGD:10009610
.DD:220801.
 
01/08/2022 10,000 TRAN Y VY SHGD:10030978
.DD:220801.
Vy chuyen
01/08/2022 10,000 PHAM THI HOA SHGD:10023531.
DD:220801.
Hoa chuyen
01/08/2022 10,000 LE MINH PHU SHGD:10029198.
DD:220801.
Phu
01/08/2022 10,000 LE MINH PHU SHGD:10029104.DD:2
20801.BO:LE MINH PHU
.Remark:Phu
Phu
01/08/2022 10,000 LE MINH PHU SHGD:10009597.DD
:220801.BO:LE MINH
PHU.Remark:Phu
Phu
01/08/2022 200,000 TRAN THUY LINH SHGD:10004445
.DD:220801
IB GUI CAC EM
01/08/2022 20,000 DO THI DIEU SHGD:10026784.
DD:220801.
do th dieu
01/08/2022 10,000 LO DICH THUC SHGD:10031663.
DD:220801.
 
01/08/2022 10,000 LO THI HOA SHGD:1002229
9.DD:220801.
tien an
01/08/2022 10,000 NGUYEN LOAN ANH IBPS/SE:01201003.
DD:010822.SH:10
001330.
Chuyển tiền
01/08/2022 10,000 PHAM THI TRUC LY SHGD:10021591.D
D:220801.
Chuyen tien tu thien
01/08/2022 20,000 DO THI DIEU SHGD:10020842
.DD:220801
Dieu chuyen
01/08/2022 20,000 TRUONG THI HAI SHGD:10019093.
DD:220801.
Hai chuyen
01/08/2022 10,000 HOANG THI THU SHGD:10009777.
DD:220801.
Thu chuyen
01/08/2022 10,000 LE MINH PHU SHGD:10009685.
DD:220801.
Phu
01/08/2022 30,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0071001035826 lxstd tặng từ thiện
01/08/2022 300,000 DANG THI THUY   0471000021786 ung ho tre em khuyet tat
01/08/2022 50,000 DANG THI THUY 0291000272468 Chuyển tiền
01/08/2022 11,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 1020700947 Sinh vien
01/08/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 870490.010822.071958. AA
01/08/2022 10,000 Bui Thi Ninh 175986.010822.071822.  transfer
01/08/2022 1,000 BUI XUAN LOC 505156.010822.071804.  transfer funds to QUY VI TRE EM KHUYET TAT VN
01/08/2022 1,000 NGUYEN HOAI MINH 031886.010822.071603.  TRANSFERS QUY VI TRE EM KHUYET TAT VN
01/08/2022 1,000 LE ANH TUAN 031901.010822.071602.  TRANSFERS QUY VI TRE EM KHUYET TAT VN
01/08/2022 1,000 THACH THI LAN 091977.010822.071412. Chuyển tiền
02/08/2022 10,000 HA THI THUY DUNG 600389.020822.230706.  Chuyển tiền
02/08/2022 10,000 PHAM THI NGOC CHI  578423.020822.223717. Chuyển khoản
02/08/2022 190,000 LE THI THAO 1015683453 Chuyển tiền
02/08/2022 10,000 PHAM THI THU HIEN  0071000744775  Chuyển tiền
02/08/2022 20,000 TRAN THI KIM THUY  064075.020822.221149. Chuyển khoản
02/08/2022 10,000 TRAN THI THUY DUONG 459418.020822.220523.  Chuyển tiền
02/08/2022 10,000 HAU THU HIEN PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE.
.27123079997.
 
02/08/2022 10,000 NGUYEN THI LIEN PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE..
27122692632.
 
02/08/2022 10,000 phamj vanw hunhf 699697.020822.214512. ck ck
02/08/2022 10,000 NGUYEN THI HIEN 808615.020822.213820.  
02/08/2022 5,000 LE THI NGOC GIAU 1026215469 Chuyển tiền
02/08/2022 5,000 PHAM THU HUYEN 1019270674 Chuyển tiền
02/08/2022 5,000 DAO TIEN TINH  1019353508 Chuyển tiền
02/08/2022 10,000 NGUYEN THI HAI 375786.020822.212754. Chuyển khoản
02/08/2022 10,000 NGUYEN THI MINH 025302.020822.212033.  Chuyển tiền
02/08/2022 20,000 LE THI THAI NGUYET 1016531305 Chuyển tiền
02/08/2022 10,000 LE MINH DAT 336647.020822.211642.  Chuyển khoản
02/08/2022 10,000 NGUYEN THI BINH 875971.020822.210709.  Chuyển khoản
02/08/2022 10,000 MAI NGOC CHAU PHI 292165.020822.210425. Chuyển khoản
02/08/2022 10,000 PHAM THI BAC 0201000472714  Chuyển tiền
02/08/2022 20,000 nguyen nhuan dien 830365.020822.204950.  
02/08/2022 10,000 DO MINH TAM 224384.020822.204619.  Chuyển khoản
02/08/2022 20,000 NGO PHUONG ANH 065093.020822.204328.  transfer
02/08/2022 10,000 LE SY DAM 899619.020822.203856.  Chuyển tiền
02/08/2022 10,000 LE THI DIEM 777620.020822.202652.  Chuyển tiền
02/08/2022 10,000 DANG THI THU HA  980897.020822.202637. Chuyển tiền
02/08/2022 10,000 NGUYEN MINH VINH PARTNER.DIRECT
_DEBITS_VCB.MSE..
27120058760.
 
02/08/2022 10,000 NGUYEN NGOC ANH 770355.020822.202348.  
02/08/2022 10,000 TRAN THI MY LINH 761656.020822.202003. Chuyển tiền
02/08/2022 10,000 LE THI DIU 716539.020822.201954.  Chuyển khoản
02/08/2022 10,000 NGUYEN THI MY DUNG 0651000859970  Chuyển tiền từ thiện
02/08/2022 20,000 Nguyen thi my chau 696947.020822.081416.  
02/08/2022 10,000 NGUYEN THI DIEP 794981.020822.201211.  Chuyển tiền
02/08/2022 10,000 NGUYEN NGOC QUY 083425.020822.200922. Chuyển khoản
02/08/2022 10,000 HO THI XUAN LANH 0291000329244  Chuyeen cho Quy vi tre em khuyet tat Vn
02/08/2022 10,000 NGO VAN TAM 152588.020822.200617.  Chuyển tiền
02/08/2022 10,000 DANG THI THANH THAO 442259.020822.200442. Chuyển tiền
02/08/2022 10,000 BUI THI LUA 063477.020822.200351.  
02/08/2022 10,000 THACH NHO PARTNER.DIRECT
_DEBITS_VCB.MSE..
27119061325.
 
02/08/2022 10,000 VO THI MONG TIEN 940784.020822.200000.  Chuyển tiền
02/08/2022 10,000 Minh Anh 647627.020822.195918.  Chuyển khoản
02/08/2022 10,000 RO MAH PREH 645270.020822.195836.  
02/08/2022 10,000 LA THI HUONG LY 035114.020822.195625.  Chuyển khoản
02/08/2022 50,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ  0121000900856 quy ci tre em khuyet tat
02/08/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 020229.020822.195231. Quy Tu Thien
02/08/2022 20,000 Danh thi Huynh nhu 056266.020822
.195050.ZP68Q
5SCU3RD 
 
02/08/2022 1,000 TRUONG CONG THANH 1024988509 Chuyển tiền
02/08/2022 10,000 PHAM THI HUE 682503.020822.194531.  Chuyển tiền
02/08/2022 10,000 TRAN THI VUI 829575.020822.194104.  chuyen tien ung ho tre em
02/08/2022 10,000 Mai Thi Hoa 966304.020822.193804.  
02/08/2022 10,000 TRUONG HUU TRONG 168004.020822.193803. Chuyển tiền
02/08/2022 20,000 NGUYEN THI MAT 880703.020822.19
3800.VCB
Chuyển khoản
02/08/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ PARTNER.DIRECT
_DEBITS_VCB.MSE..
27117774153.
 
02/08/2022 10,000 NGUYEN THI THUAN 943411.020822.193219.  Chuyển khoản
02/08/2022 10,000 NGUYEN THI UT 424190.020822.193238. Chuyển tiền
02/08/2022 10,000 LE MINH TRONG 1020863148 QUY VI TRE EM KHUYET TAT VN
02/08/2022 20,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 054856.020822
.193012.ZP68Q
5SCTLUH 
 
02/08/2022 10,000 HA THI TAM 644560.020822.192814.  Chuyển tiền
02/08/2022 10,000 NGUYEN THI LOAN 125766.020822.192813. Chuyển tiền
02/08/2022 10,000 Tran thi tuyet ngan 600050.020822.192409.  
02/08/2022 1,000,000 DO VAN LONG 0071000777356 ủng hộ các bé
02/08/2022 10,000 DUONG THANH HUNG PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE.
.27117198126
 
02/08/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 876973.020822.192052. Tu thien
02/08/2022 10,000 NGUYEN THI NHUNG 515900.020822.192004.  Chuyển khoản
02/08/2022 10,000 NGUYEN THI KIM LAN 021634.020822.191954. Chuyển tiền
02/08/2022 10,000 NGUYEN THI VAN  110641.020822.191058. Chuyển tiền
02/08/2022 10,000 NGUYEN THU PHUONG THAO 858139.020822.191032.  Chuyển khoản
02/08/2022 10,000 NGUYEN NGOC HIEU 455033.020822.190233. Chuyển khoản
02/08/2022 10,000 VUONG XUAN TIEP  012016.020822.190216. Chuyển tiền
02/08/2022 10,000 HOANG CONG TU 011726.020822.190147. Chuyển tiền
02/08/2022 10,000 TRAN DUC LUONG  801673.020822.185619. Chuyển khoản
02/08/2022 10,000 NGUYEN LE HOANG SON  570473.020822.185603. Chuyển tiền
02/08/2022 10,000 NGUYEN VAN KHANH PARTNER.DIRECT
_DEBITS_VCB.MSE
..27116334997.
 
02/08/2022 20,000 DUONG THANH TU 216609.020822.18
5336.VCB
Chuyển khoản
02/08/2022 10,000 NGUYEN THI THOM 778582.020822.185029.  Chuyển khoản
02/08/2022 10,000 BUI thi lien  748815.020822.184323. Chuyển khoản
02/08/2022 100,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 917145.020822.184127. UNG HO QUY VI TRE EM KHUYET TAT VN
02/08/2022 10,000 TRINH THI DEO 366957.020822.183940.  Chuyển khoản
02/08/2022 10,000 PHAM LE MINH PHUC 0791000014738 Chuyển tiền
02/08/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 732039.020822.183413. ANH YEU EM ROI 12
02/08/2022 10,000 NGUYEN THI QUYEN 182173.020822.183036. Chuyển tiền
02/08/2022 20,000 NGUYEN THI ANH MY  659120.020822.182
739.VCB
 
02/08/2022 10,000 hoang thi xen PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE..2
7115648687.
 
02/08/2022 20,000 PHAN VAN TU 902270.020822.182538.  
02/08/2022 20,000 NGUYEN THI NHUNG 455538.020822.182
415.VCB
chuyen khoan quy tre em khuyet tat
02/08/2022 10,000 Duong Tuyet Nhi PARTNER.DIRECT
_DEBITS_VCB.MSE..
27114504392
 
02/08/2022 10,000 NGUYEN VAN SANG 646210.020822.181820.  Chuyển khoản
02/08/2022 10,000 HUYNH THI NGOC NHA PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE
..27114310016.
 
02/08/2022 10,000 TRAN THI TU 244979.020822.180510. Chuyển khoản
02/08/2022 10,000 PHAN TRUONG HUYNH 368805.020822.175917. Chuyển tiền
02/08/2022 10,000 TO NGOL THI MI TRANG 205316.020822.175408. Chuyển khoản
02/08/2022 30,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0071001035826 lxstd tặng từ thiện
02/08/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 525392.020822.175014. ok
02/08/2022 20,000 TRUONG THANH BINH 075259.020822.17
4435.VCB
Chuyển khoản
02/08/2022 10,000 DO XUAN KHANH 440552.020822.173151.  Chuyển khoản
02/08/2022 10,000 ma th hoai 768293.020822.172009.  
02/08/2022 50,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 945926.020822.171559. UNG HO QUY VI TRE EM KHUYET TAT VN
02/08/2022 10,000 Thuy Thanh PARTNER.DIRECT
_DEBITS_VCB.MSE.
.27111470432.
 
02/08/2022 20,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 044398.020822.17085
7.ZP68Q5SCQRSU 
 
02/08/2022 10,000 NGUYEN THANH TRUONG 233453.020822.170149.  Chuyển tiền
02/08/2022 10,000 PHAM VAN NGHIA 989050.020822.170141.  Chuyển khoản
02/08/2022 20,000 TA THI MAI ANH 1017919993 ủng hộ
02/08/2022 20,000 HOANG THI KIM HANG 045879.020822.1654
05.VCB
Chuyển khoản
02/08/2022 20,008 NGUYEN THI TINH 036009.020822.16
5356.VCB
Chuyển khoản
02/08/2022 10,000 DOAN DINH DUNG 593624.020822.164811.   
02/08/2022 10,000 NGUYEN VAN HUONG 645774.020822.163835.  Chuyển tiền
02/08/2022 10,000 NGUYEN THI THO PARTNER.DIRECT
_DEBITS_VCB.MSE..
27110280557.
 
02/08/2022 10,000 PHAM VIET DAI 0281001581471  Chuyển tiền
02/08/2022 10,000 NGUYEN VAN TUAN  175679.020822.163452. Chuyển khoản
02/08/2022 10,000 BUI THI BICH NGOC  1018084424 Chuyển tiền
02/08/2022 10,000 DINH THANH CHAU PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE..
27110001117.
 
02/08/2022 10,000 NGUYEN VAN CHINH PARTNER.DIRECT
_DEBITS_VCB.MSE..
27109615679.
 
02/08/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 847053.020822.162532.  
02/08/2022 10,000 Cao thi thu huyen 094706.020822.162444.  
02/08/2022 10,000 LE THI THANH 841980.020822.162412.  Chuyển khoản
02/08/2022 50,000 NGUYEN THE KHUAN 0361000227697 UNG HO QUY VI TRE EM KHUYET TAT VIET NAM
02/08/2022 10,000 MAI THI THU THUY 308360.020822.162215. Chuyển tiền
02/08/2022 10,000 PHAM THI THANH YEN 0901000135699  Chuyển tiền
02/08/2022 80,000  DANG THI KIM TRUC 0511000469303 Chuc cac con luon khoe manh va binh an
02/08/2022 20,000  LY THI NHUNG 040261.020822.161505
.ZP68Q5SCPSPD
 
02/08/2022 10,000 LE THI TUYET GIANG 0751000028617 Chuyển tiền
02/08/2022 10,000 BUI VIET HUNG  121509.020822.160652. Chuyển tiền
02/08/2022 10,000 thai thi hong gam PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE..
27108824155.
 
02/08/2022 10,000 NGUYEN THU HANG 017260.020822.155924.  Chuyển khoản
02/08/2022 10,000  LE QUANG SANG 0071000699659 Quy vi tre em khuyet tat vn
02/08/2022 20,000 NGUYEN DUY LONG 1015115913  
02/08/2022 20,000 CHUNG  049635.020822.1
54729.VCB
Chuyển khoản
02/08/2022 10,000 VO THANH TAI 1023754914 Chuyển tiền
02/08/2022 10,000 TRAC MANH PARTNER.DIRECT
_DEBITS_VCB.MSE
..27108289067.
 
02/08/2022 10,000 bui van quang 910298.020822.153424.  
02/08/2022 10,000 NGUYEN THI HOAI THUONG 129168.020822.153329.  Chuyển tiền
02/08/2022 10,000 NGUYEN THI BICH NGAN 904340.020822.153302. Chuyển khoản
02/08/2022 10,000 DANG THANH PHAT 642783.020822.153116. Chuyển khoản
02/08/2022 20,000 PHUNG QUANG TIN 888650.020822.152908.  Chuyển khoản
02/08/2022 10,000 LE DINH HIEU 238639.020822.152914.  Chuyển tiền
02/08/2022 10,000 THAI THANH HUNG 886050.020822.152829.  Chuyển khoản
02/08/2022 20,000 TRAN YEN LINH 895164.020822.152736.  
02/08/2022 10,000 Bui Van Hai 480521.020822.152702. Chuyển tiền
02/08/2022 10,000 BUI YEN NHI 863437.020822.152251.  Chuyển khoản
02/08/2022 10,000 LUONG THI THANH 874613.020822.152035.  Chuyển tiền
02/08/2022 5,000 NGUYEN THI NGOC KIEU  9366891628 Chuyển tiền
02/08/2022 10,000 NGUYEN QUOC CO 849291.020822.151926.  
02/08/2022 20,000 NGUYEN THI HANG 161884.020822.15
1601.VCB
Chuyển khoản
02/08/2022 10,000 NGUYEN HUU MAO 9986198434 Chuyển tiền
02/08/2022 5,000 TRAN THI MAI 1023944218 Chuyển tiền
02/08/2022 20,000 TRAN THI KIM THUY 555209.020822.150533.  Chuyển khoản
02/08/2022 10,000 PHAM HUY DUY 178024.020822.150519. Chuyển tiền
02/08/2022 10,000 VU THANH TAN 660707.020822.150217. Chuyển tiền
02/08/2022 10,000 NGUYEN THI MINH HUE  532850.020822.145908. Chuyển khoản
02/08/2022 20,000 NGUYEN VAN PHUONG 076464.020822.145
756.VCB
Chuyển khoản
02/08/2022 20,000 HOANG THI HOAI THU 0821000068239 Chuyển tiền
02/08/2022 10,000 NGUYEN VAN NAM 792237.020822.144757.  Chuyển tiền
02/08/2022 5,000 .NGUYEN VAN CHINH 0351000974813  Chuyển tiền
02/08/2022 10,000 TRUONG VAN CUONG  707098.020822.144239. Chuyển khoản
02/08/2022 10,000 VU DUC THIEU  0401001421118 Chuyển tiền
02/08/2022 10,000 Tran Thi Hoai Thanh 394265.020822.143826. Chuyển tiền
02/08/2022 10,000 BUI QUANG HUYEN  462986.020822.143720. Chuyển khoản
02/08/2022 10,000 NGUYEN THANH AN 460238.020822.143626. Chuyển khoản
02/08/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 759425.020822.143435. quy tre em khuyet tat
02/08/2022 10,000 HA THI THANH TRUC 447581.020822.143234.  Chuyển khoản
02/08/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 753277.020822.143147. ung ho
02/08/2022 10,000 MAI MY DUYEN 439855.020822.143003.  Chuyển khoản
02/08/2022 20,000 tran cong phat 692575.020822.142525.  
02/08/2022 10,000 VO MINH TEN 737316.020822.142458.  Chuyển tiền
02/08/2022 10,000 NGUYEN THI TRA GIANG PARTNER.DIRECT
_DEBITS_VCB.MSE.
.27105322916.
 
02/08/2022 10,000 DINH VAN HOAI   0201000629183 Chuyển tiền
02/08/2022 20,000 TRIEU THI VAN   0731000620576 Chuyển tiền
02/08/2022 10,000 LUONG CONG VINH 404912.020822.141846.  Chuyển khoản
02/08/2022 10,000 NGUYEN THANH HAU SHGD:10022555
.DD:220802.
 
02/08/2022 10,000 NGUYEN THI NHUNG 712291.020822.141340. Chuyển tiền
02/08/2022 10,000 TRAN THI DIEM TRINH 0391001003051 Chuyển tiền
02/08/2022 20,000 LE VAN THON PARTNER.DIRECT
_DEBITS_VCB.MSE
..27105189916.
 
02/08/2022 1,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 1028577010  
02/08/2022 1,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 1018915091  
02/08/2022 10,000 CHU TIEN HUNG 965933.020822.141152.  Chuyển tiền
02/08/2022 1,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 1017612676  
02/08/2022 20,000 TRAN THI BINH 824765.020822.1
40344.VCB
Chuyển khoản
02/08/2022 10,000 LOC THI HIEN 356534.020822.140152. Chuyển khoản
02/08/2022 10,000 MAI THI LAN  565017.020822.140130. Chuyển khoản
02/08/2022 1,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 1017788005  
02/08/2022 1,000 LAM THI HUONG 0181003659811  
02/08/2022 1,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 1022352231  
02/08/2022 10,000 KSOR H NGHI  1028861238 Chuyển tiền
02/08/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 529281.020822.135000.  
02/08/2022 20,000 LUONG THI THEM  985122.020822.13
4945.VCB
Chuyển khoản
02/08/2022 10,000 NGUYEN HOANG THANH TRUNG 131467.020822.134759.  Chuyển tiền
02/08/2022 10,000 LUONG VAN TUNG 1021000024258  
02/08/2022 10,000 LE THI THAO NY 1020039352 QUY VI TRE EM KHUYET TAT
02/08/2022 10,000 HA THI KIM CHAU 655266.020822.134434.  quyen gop tu thien
02/08/2022 10,000 NGUYEN VAN SON 648394.020822.134057.  
02/08/2022 10,000 HO VAN HAO 486907.020822.133555. Chuyển khoản
02/08/2022 5,000 PHAM HA GIANG 288117.020822.132905.  Chuyển tiền
02/08/2022 20,000 THANH YEN 935196.020822.132702. Chuyển tiền
02/08/2022 10,000 Nguyen Thi Yen Nhi 791435.020822.131903.  
02/08/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 240835.020822.131543. QUY VI TRE EM KHUYET TAT VN
02/08/2022 10,000 PHUNG CONG KHANH 429100.020822.131434. Chuyển khoản
02/08/2022 10,000 LE HOANG THUY TIEN PARTNER.DIRECT
_DEBITS_VCB.MSE..
27102534988.
 
02/08/2022 20,000 DINH OANH THU 809619.020822.13
1329.VCB
Chuyển khoản
02/08/2022 10,000 DUONG THI HOAI 422600.020822.131205. Chuyển khoản
02/08/2022 10,000 HA VAN DUONG 595239.020822.130824.  Chuyển tiền
02/08/2022 10,000 LUU NHU OANH 403482.020822.130454.  Chuyển khoản
02/08/2022 10,000 NGUYEN THI LAN 206484.020822.130132.  Chuyển khoản
02/08/2022 10,000 KHA THI THIEN NGA 577209.020822.125657. Chuyển tiền
02/08/2022 5,000 NGUYEN THI HAO  0291000319519 Chuyển tiền
02/08/2022 20,000 DO THU TRANG 373763.020822.125420.  
02/08/2022 20,000 DANG THI HUYEN 627669.020822.1
25347.VCB
Chuyển khoản
02/08/2022 200,000 NGUYEN THANH TRUNG 0351000880499 Chuyển tiền
02/08/2022 10,000 TRAN MAI LINH 352637.020822.124657.  Chuyển khoản
02/08/2022 10,000 TRAN THI MAI 559449.020822.124610. Chuyển tiền
02/08/2022 10,000 MAI HOAN 0401001471143 Chuyển tiền
02/08/2022 20,000 TRAN THI KIEU TRANG  181878.020822.124051. Chuyển tiền
02/08/2022 10,000 THANH THUY 327012.020822.123809.  Chuyển khoản
02/08/2022 5,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 988444.020822.123606. Chuyển tiền
02/08/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 980508.020822.123205. tu thien
02/08/2022 10,000 NGUYEN THI TAM 0461000468522  
02/08/2022 10,000 VO THI HA 300610.020822.122958.  Chuyển khoản
02/08/2022 11,000 NGO THI THU THUY 537405.020822.122836.  
02/08/2022 10,000 NGUYEN VO QUOC 971916.020822.122757.  Chuyển tiền
02/08/2022 10,000 NGUYEN DON MANH 176782.020822.122614.  Chuyển tiền
02/08/2022 20,000 NAY H LON 970141.020822.1
22610.VCB
Chuyển khoản
02/08/2022 10,000 TRAN DUC CUONG 700005.020822.122041.  Chuyển tiền
02/08/2022 20,000 LE NGOC DUY  085618.020822.121533. Chuyển khoản
02/08/2022 10,000 TRINH THI QUYNH 085426.020822.121605.  Chuyển khoản
02/08/2022 10,000 NGUYEN BINH PHUONG TU 1015177328 Chuyển tiền
02/08/2022 10,000 NGUYEN THI PHUONG LOAN SHGD:10017121.D
D:220802.
Loan chuyen
02/08/2022 10,000 LUU THI THANH TUYEN 217787.020822.120557.  Chuyển khoản
02/08/2022 10,000 NGUYEN NGOC HIEU 163696.020822.120254. Chuyển tiền
02/08/2022 10,000 NGUYEN THI MY VAN  919135.020822.120215. Chuyển tiền
02/08/2022 10,000 Nguyen thi hong hue 184905.020822.115930.  
02/08/2022 10,000 PHAM THI THUY TRANG SHGD:10016931.
DD:220802.
Trang chuyen
02/08/2022 30,000 HOANG THI TRANG 162956.020822.1
15602.VCB
Chuyển khoản
02/08/2022 20,000 LE VIET DUONG 161032.020822.1
15601.VCB
Chuyển khoản
02/08/2022 10,000 NGUYEN THAI TRAN 9772571770 Chuyển tiền
02/08/2022 20,000 NGUYEN THI PHUONG  008087.020822.115227. Chuyển khoản
02/08/2022 10,000 LE THI HIEN  004918.020822.115055. Chuyển khoản
02/08/2022 10,000 LE MINH PHU SHGD:10016866
.DD:220802.
Phu
02/08/2022 10,000 TRAN PHAT TAI 544992.020822.114830. Chuyển tiền
02/08/2022 10,000 NGUYEN VAN LONG  150174.020822.114735. Chuyển khoản
02/08/2022 10,000 NGUYEN THI BICH NGAN 993061.020822.114730.  Chuyển khoản
02/08/2022 10,000 Tam mai 134746.020822.114639.  Chuyển tiền
02/08/2022 10,000 nguyen hong van 198104.020822.114516.  
02/08/2022 10,000 VO THI THOM  0201000680794  Chuyển tiền
02/08/2022 10,000 CHUNG QUOC CUONG 515341.020822.
114258.
 
02/08/2022 10,000 LE MINH PHU SHGD:1001655
6.DD:220802.
Phu
02/08/2022 10,000 NGUYEN THI ANH 0341006819858  Chuyển tiền
02/08/2022 10,000 DUONG KHANH LY  1027183476 Chuyển tiền
02/08/2022 10,000 LE THI YEN NHI PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE..
27098533200.
 
02/08/2022 10,000 NGO THI LAN 0461000463421  Chuyển tiền
02/08/2022 10,000 MAI NGOC LOC 977451.020822.113235.  Chuyển tiền
02/08/2022 50,000 MONG VAN KHANH 938631.020822.113159.  Chuyển khoản
02/08/2022 10,000 NGUYEN THI HAU 844504.020822.113119.  Chuyen tien tu tthien
02/08/2022 10,000 HUYNH CONG DANG PARTNER.DIRECT
_DEBITS_VCB.MSE
..27098451874.
 
02/08/2022 20,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 020742.020822.111834.
ZP68Q5SCK3GR 
 
02/08/2022 10,000 KAPHU THI THAO 868046.020822.111208.  Chuyển khoản
02/08/2022 10,000 LE THI HOAI THU PARTNER.DIRECT_
DEBITS
_VCB.MSE..27097294216.
 
02/08/2022 5,000 BUI VAN TUAN 056233.020822.110458.  Chuyển tiền
02/08/2022 10,000 LE DUC CANH  836382.020822.110237. Chuyển khoản
02/08/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 532766.020822.110249.  
02/08/2022 10,000 PHAM QUOC TRUONG 968378.020822.110218.  Chuyển khoản
02/08/2022 10,000 tran the duc 980928.020822.110111.  
02/08/2022 10,000 NGUYEN THI THU HIEN 1013330761 Chuyển tiền
02/08/2022 10,000 PHAM NGOC TRONG PARTNER.DIRECT
_DEBITS_VCB.MSE
..27097150857.
 
02/08/2022 10,000 BUI THI THU HA SHGD:10015165
.DD:220802.
Ha chuyen
02/08/2022 10,000 TRAN THI LAM 0861000080118 pham xuan chuyen tien ung
02/08/2022 10,000 NGUYEN THI NGOC PARTNER.DIREC
T_DEBITS_VCB.
MSE..27096735273.
 
02/08/2022 10,000 LE MINH PHU SHGD:10015183.
DD:220802.
Phu
02/08/2022 10,000 NGUYEN THI TINH  9867864192 Chuyển tiền
02/08/2022 5,000 NGUYEN QUANG MINH 707638.020822.105301. Chuyển tiền
02/08/2022 10,000 DUONG DINH HAI PARTNER.DIRECT_D
EBITS_
VCB.MSE..27097158448.
 
02/08/2022 10,000 DUONG THI THUAN 785680.020822.104838.  Chuyển khoản
02/08/2022 50,000 TRAN THI TUYET NGA 896111.020822.104432.  
02/08/2022 10,000 LE MINH PHU SHGD:10015014
.DD:220802.
Phu
02/08/2022 20,000 LE THI LY 836048.020822.10
4356.VCB
Chuyển khoản
02/08/2022 20,000 DOAN VIET CUONG 377742.020822.104154. Chuyển tiền
02/08/2022 10,000 DAO MANH LINH 870673.020822.103819.  
02/08/2022 10,000 nguyen dinh thi 696841.020822.103716.  
02/08/2022 10,000 NGUYEN THI KHANH LINH 852386.020822.103352.  
02/08/2022 10,000 BUI THI TUYET NHUNG 0751000053956 Chuyển tiền
02/08/2022 10,000 BUI THI THU LOAN 729788.020822.103213.  Chuyển khoản
02/08/2022 10,018 TRAN DUC DIEM THUONG 0061001042553  Chuyển tiền
02/08/2022 5,000 LY NGOC THAN 557020.020822.103154.  Chuyển tiền
02/08/2022 10,000 TRAN THI TIENG PARTNER.DIRECT
_DEBITS_VCB.MSE
..27095935415.
 
02/08/2022 10,000 TRAN DINH ANH PARTNER.DIRECT_
DEBITS_
VCB.MSE..27096012416.
 
02/08/2022 20,000 LE THI MUON 757810.020822.102
557.VCB
Chuyển khoản
02/08/2022 10,000 NGUYEN THI TUY 702144.020822.102421.  
02/08/2022 5,000 BUI NGUYEN MINH NHAT  103365.020822.102036. Chuyển tiền
02/08/2022 20,000 HA THI THU HUONG  138227.020822.101731. Chuyển tiền
02/08/2022 10,000 HA NGOC LAM SHGD:10014174.D
D:220802
Lam
02/08/2022 10,000 TRAN THI QUYEN 409637.020822.101133. Chuyển tiền
02/08/2022 10,000 NGUYEN QUANG TUNG 678631.020822.101036.  Chuyển tiền
02/08/2022 10,000 Hoang Van Hai 644120.020822.100807.  
02/08/2022 10,000 NGUYEN TRUNG HIEU 094715.020822.100649.  
02/08/2022 20,000 LO THI VUI 541298.020822.1
00541.VCB
Chuyển khoản
02/08/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 090708.020822.100017.  quyen gop ung ho cac em
02/08/2022 10,000 LE KHANH DUY 1026680970 Chuyển tiền
02/08/2022 10,000 NGUYEN THI NGOC LINH 680771.020822.095117. Chuyển khoản
02/08/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 581440.020822.095007. Tu thien
02/08/2022 10,000 TRAN THI NGOC ANH 1014394853 Chuyển tiền
02/08/2022 10,000 NGUYEN THI HANG 624140.020822.093637.  Chuyển khoản
02/08/2022 10,000 NGUYEN THI THU LANH 973903.020822.093258.  Chuyển tiền
02/08/2022 10,000 TRAN VAN DUC PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE.
.27094072356.
 
02/08/2022 10,000 NGUYEN THI TRUC SHGD:10013127.
DD:220802.
Truc chuyen
02/08/2022 10,000 TRAN THI AU 115392.020822.091529. Chuyển tiền
02/08/2022 500,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ  0011004351208 Quy vi tre em khuyet tat
02/08/2022 10,000 NGUYEN VAN TY IBPS/SE:01357001.D
D:020822.SH:10000089
Chuyển tiền
02/08/2022 20,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ MBVCB.2289701539
.2001.VCB Rewards.
tuy hoi quyet dinh
02/08/2022 10,000 PHAM THI LY 434922.020822.090420.  Chuyển khoản
02/08/2022 10,000 NGUYEN VAN LINH SHGD:10007143
.DD:220802.
Linh chuyen
02/08/2022 10,000 CAM THI THU SHGD:10006687
.DD:220802.
 
02/08/2022 10,000 LE MINH PHU SHGD:10011292.
DD:220802.
 
02/08/2022 10,000 TRUONG DINH THANH SHGD:10006142
.DD:220802.
Thanh chuyen khoan
02/08/2022 10,000 LO DUC ANH SHGD:10006989.
DD:220802.
Anh chuyen
02/08/2022 10,000 DINH VAN NGON SHGD:10005700.
DD:220802.
Ngon chuyen
02/08/2022 20,000 NGUYEN THANH TOAN SHGD:10004403
.DD:220802.
Toan chuyen
02/08/2022 100,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 9375143346 kho khan
02/08/2022 10,000 NGUYEN XUAN BACH SHGD:10008122.
DD:220802.
Bach chuyen
02/08/2022 10,000 DUONG THI DUNG    
02/08/2022 10,000 NGO THI HUYEN TRANG 267257.020822.075609.  Chuyển khoản
02/08/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 386331.020822.071557.  
02/08/2022 1,000 NGUYEN HOAI MINH 404041.020822.071400.  TRANSFERS QUY VI TRE EM KHUYET TAT VN
02/08/2022 1,000 LE ANH TUAN 403864.020822.071300.  TRANSFERS QUY VI TRE EM KHUYET TAT VN
02/08/2022 1,000 BUI XUAN LOC 364712.020822.071105.  transfer funds to QUY VI TRE EM KHUYET TAT VN
02/08/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 1028368203  
03/08/2022 10,000 LE THI HANH 322714.030822.223243. 322714.030822.223243.
03/08/2022 10,000 TRAN KHAC QUI 1030172056 Chuyển tiền
03/08/2022 10,000 TRAN THANH LONG 1026539238 Chuyển tiền
03/08/2022 10,000 NGUYEN THAI HUY  931360.030822.215038. Chuyển tiền
03/08/2022 10,000 NGUYEN THI THANH HUYEN 930817.030822.214951.  Chuyển tiền
03/08/2022 10,000 TRAN THI TUYEN 020595.030822.214703. Chuyển tiền
03/08/2022 20,000 THAN VAN DUNG 921760.030822.213437. Chuyển khoản
03/08/2022 10,000 NGUYEN THI HOA MAI PARTNER.DIRECT
_DEBITS_VCB.MSE..
27161238503.
 
03/08/2022 20,000 Nguyen Thi kim ngan 174907.030822.212658.  
03/08/2022 20,000 VAN THI NGOAN 339662.030822.212433.  Chuyển khoản
03/08/2022 10,000 HA THI TRANG 0351000898106 Chuyển tiền
03/08/2022 20,000 MOC HY PHAP  304260.030822.211358. Chuyển khoản
03/08/2022 5,000 Nguyen Ngoc Mai 316466.030822.211201.  
03/08/2022 20,000 NGUYEN THI THANH THUY PARTNER.DIRECT
_DEBITS_VCB.MSE..
27160210907.
 
03/08/2022 10,000 THAN VAN LUYEN 0731000618744 Chuyển tiền
03/08/2022 10,000 NGUYEN THI CHUNG 0351001097026 Chuyển tiền
03/08/2022 10,000 BANH KIM NGAN 269610.030822.210356.  Chuyển khoản
03/08/2022 20,000 LUONG THI XUYEN 826285.030822.210336. Chuyển khoản
03/08/2022 20,000 DIEU THI HIEN 831525.030822.205855. Chuyển tiền
03/08/2022 1,000 NGUYEN MANH TUAN  0211000492707 Chuyển tiền
03/08/2022 10,000 NGUYEN THI HOA PARTNER.DIRECT
_DEBITS_VCB.MSE..
27159550635.
 
03/08/2022 10,000 DINH THI HA 588714.030822.204741.  Chuyển tiền
03/08/2022 10,000 LAM THI MONG THUY 913720.030822.204732.  
03/08/2022 10,000 NGUYEN THANH THONG 933767.030822.204708.  
03/08/2022 20,000 NGUYEN THI MONG 993573.030822.204401. Chuyển tiền
03/08/2022 10,000 NGUYEN THANH VINH 993062.030822.204310. Chuyển tiền
03/08/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 897981.030822.204020. Chuyen tien ung ho
03/08/2022 10,000 NGUYEN THI DUNG 588258.030822.204013.  Chuyển tiền
03/08/2022 10,000 DOAN TUYEN 750171.030822.203944.  Chuyển khoản
03/08/2022 10,000 trieu thi hong lien 176453.030822.203828.  
03/08/2022 10,000 VU HOANG TU PARTNER.DIRECT
_DEBITS_VCB.MSE.
.27159140570.
 
03/08/2022 10,000 LE MINH NGOC 819370.030822.203414.  Chuyển tiền
03/08/2022 20,000 VU VAN QUAN 139953.030822.203208. Chuyển tiền
03/08/2022 10,000 NGO THI DOAN TRANG PARTNER.DIRECT
_DEBITS_VCB.MSE..
27158537792.
 
03/08/2022 10,000 DIEM DANG HUONG 768712.030822.202950.  Chuyển tiền
03/08/2022 20,000 NGUYEN CHI TRUONG 765787.030822.202850.  
03/08/2022 10,000 PHUNG MAI LINH 138797.030822.202826.  Chuyển khoản
03/08/2022 10,000 HA THAI AN   0121001010670 Chuyển tiền
03/08/2022 5,000 HOANG DUC HUYNH 1017891375 Chuyển tiền
03/08/2022 5,000 TRAN VAN CUONG 415810.030822.202604.  Chuyển tiền
03/08/2022 10,000 PHAM QUOC DUY TAM  699530.030822.202436. Chuyển khoản
03/08/2022 20,000 PHUNG THI HUONG 074770.030822.202
434.VCB
Chuyển khoản
03/08/2022 10,000 TRAN THI THANH THAO 1023780412 Chuyển tiền
03/08/2022 20,000 TONG VAN TRUONG 663436.030822.20
1743.VCB
Chuyển khoản
03/08/2022 10,000 LONG HONG HUE 661460.030822.201310.  Chuyển khoản
03/08/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 976959.030822.201047. quyen gop quy vi tre em khuyet tat
03/08/2022 10,000 NGUYEN BINH DAN  0281000868242 Chuyển tiền
03/08/2022 10,000 NGUYEN THU VINH 626101.030822.200709.  Chuyển tiền
03/08/2022 20,000 Nguyen thi bich ngan 835733.030822.200553.  
03/08/2022 10,000 MA A MENH 036131.030822.200127.  Chuyển khoản
03/08/2022 10,000 TRAN HOANG LUON 1029919729 Chuyển tiền
03/08/2022 10,000 NGUYEN HUYNH NHU NGOC 970386.030822.195827. Chuyển tiền
03/08/2022 50,000 Nguyen chi linh 978515.030822.195820.  
03/08/2022 10,000 NGUYEN NHAT NAM PARTNER.DIRECT
_DEBITS_VCB.MSE
..27157138123.
 
03/08/2022 20,000 DANG THI NGOC THU PARTNER.DIRECT
_DEBITS_VCB.MSE.
.27157256414.
 
03/08/2022 10,000 HOANG HUU MANH 0861000092457  Chuyển tiền
03/08/2022 10,000 Thai 992706.030822.194945.  Chuyển khoản
03/08/2022 20,000 Diep Thi Truc Phuong 440017.030822.194857.  Chuyển tiền
03/08/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 982204.030822.194653.  
03/08/2022 20,000 NGUYEN LE QUAN 790190.030822.19
4630.VCB
Chuyển khoản
03/08/2022 10,000 HOANG THI DIEM  978827.030822.194559. Chuyển khoản
03/08/2022 10,000 NGUYEN VAN NHAT  548230.030822.193954. Chuyển khoản
03/08/2022 20,000 Tran Thi Hang 547274.030822.193937.  
03/08/2022 20,000 LA THI XUAN 998215.030822.19
3318.VCB
Chuyển khoản
03/08/2022 10,000 TRAN THI My PARTNER.DIRECT
_DEBITS_VCB.MSE..
27156693431.
 
03/08/2022 10,000 Bui Van Ngoc 919914.030822.193004.  
03/08/2022 10,000 PHAM VAN CHUNG 508342.030822.192745.  Chuyển khoản
03/08/2022 20,000 TRAN THAO VY 650310.030822.19
2730.VCB
Chuyển khoản
03/08/2022 10,000 DUONG THANH DOAN 1024671053 Chuyển tiền
03/08/2022 10,000 PHAM THI CHAT 504336.030822.192627.  Chuyển khoản
03/08/2022 20,000 LUONG THI HUE 479141.030822.191841.  Chuyển khoản
03/08/2022 10,000 NGUYEN TAN THO 1027072981 Chuyển tiền
03/08/2022 20,000 HOANG THI MINH TUYET 828066.030822.19
1348.VCB
Chuyển khoản
03/08/2022 5,000 TRAN THI MY LE 557662.030822.185452.  Chuyển tiền
03/08/2022 10,000 NGUYEN THI THU NHAN PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE.
.27155482230.
 
03/08/2022 10,000 LA VAN DOAN 1017005732 Chuyển tiền
03/08/2022 10,000 NGUYEN XUAN LAN 763461.030822.185040.  Chuyển khoản
03/08/2022 10,000 LE THI HOANG CHIEU 0271001017352 Chuyển tiền
03/08/2022 10,000 NGUYEN HUU HONG PARTNER.DIRECT
_DEBITS_VCB.MSE
..27155539000.
 
03/08/2022 10,000 NGUYEN VAN QUY 377841.030822.184942.  
03/08/2022 10,000 HOANG THI KIM DUNG  990146.030822.184841. Chuyển tiền
03/08/2022 10,000 NGUYEN THI NGOC GIAO PARTNER.DIRECT
_DEBITS_VCB.MSE..
27154896268.
 
03/08/2022 20,000 TRAN CONG KHANH 104102.030822.1
84504.VCB
Chuyển khoản
03/08/2022 10,000 DANG TAT LAM 996155.030822.184216.  Chuyển khoản
03/08/2022 20,000 TRUONG VAN TUNG 943901.030822.1
84223.VCB
Chuyển khoản
03/08/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 718220.030822.183955.  
03/08/2022 20,000 HA THI THU HANG  760946.030822.1
83920.VCB
Chuyển khoản
03/08/2022 5,000 NGUYEN QUOC KHANH 957860.030822.183601. Chuyển tiền
03/08/2022 10,000 PHAN THI HIEN  0691000394567 Chuyển tiền
03/08/2022 10,000 NGUYEN THE ANH 690007.030822.183311.  Chuyển khoản
03/08/2022 10,000 NGUYEN VAN HOAN 679479.030822.183031.  Chuyển khoản
03/08/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 623548.030822.182831. Ct
03/08/2022 1 PHAM KHANH DUY  567313.030822.182754. Chuyển tiền
03/08/2022 10,000 PHAM THI LUA   0181003536400 Chuyển tiền
03/08/2022 10,000 LUONG VAN HIEU  293604.030822.182538. Chuyển khoản
03/08/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 617039.030822.182551. Pooh
03/08/2022 10,000 VO MINH SU 657327.030822.182447.  Chuyển khoản
03/08/2022 10,000 NGUYEN THI QUYNH TRANG  564883.030822.182340. Chuyển tiền
03/08/2022 10,000 NGUYEN VAN TRUNG 240218.030822.181004.  Chuyển khoản
03/08/2022 100,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 906883.030822.180632. xin nghi viec
03/08/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 827792.030822.180619. Chuyen Tien Tu Thien
03/08/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 575117.030822.180506. Ho tro
03/08/2022 10,000 NGUYEN THI NGOC TRAM  1024697734 Chuyển tiền
03/08/2022 10,000 NGUYEN VAN DU 975646.030822.175959.  Chuyển tiền
03/08/2022 20,000 TRAN THI HUONG 195382.030822.175756.  Chuyển khoản
03/08/2022 20,000 PHAN VAN QUYEN 240120.030822.1
75720.VCB
Chuyển khoản
03/08/2022 10,000 DINH DINH SANH 546390.030822.175651. Chuyển khoản
03/08/2022 10,000 Nguyen van nam 177434.030822.175318.  
03/08/2022 10,000 PHAM DUC TAI 9983961425 Chuyển tiền
03/08/2022 10,000 NGUYEN TAN LAM  171301.030822.175141. Chuyển khoản
03/08/2022 10,000 DOAN HUU KHANG 159258.030822.174838. Chuyển khoản
03/08/2022 20,000 NGUYEN THI LUONG 666706.030822.174
746.VCB
Chuyển khoản
03/08/2022 10,000 PHAN BINH MINH 587038.030822.174455.  
03/08/2022 20,000 NGUYEN MINH TRI  417518.030822.1
74337.VCB
Chuyển khoản
03/08/2022 10,000 GIANG A NENH 1029755604 Chuyển tiền
03/08/2022 10,000 DOAN THU HIEN 135216.030822.174217.  Chuyển khoản
03/08/2022 10,000 NGUYEN VAN DUONG 892543.030822.174127. Chuyển tiền
03/08/2022 10,000 TRAN NGOC PHUONG 127168.030822.173939.  Chuyển khoản
03/08/2022 300,000  NGUYEN DANG CUONG  891511.030822.173941. Chuyển tiền
03/08/2022 20,000 NGUYEN PHUONG THI PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE.
.27151211442.
 
03/08/2022 10,000 LE VAN HAI  768904.030822.173241. Chuyển tiền
03/08/2022 10,000 Hanh  191070.030822.173037. ck
03/08/2022 10,000 BE THI NINH 080506.030822.172829.  Chuyển khoản
03/08/2022 10,000 VU HUY HOANG 217161.030822.172614. Chuyển tiền
03/08/2022 10,000 NGUYEN TRUONG SON 391875.030822.172230.  Chuyển khoản
03/08/2022 10,000 TRAN THU HA   0291000356324 Chuyển tiền
03/08/2022 10,000 NGUYEN THI NGOC TUYET 002997.030822.170814.  Chuyển khoản
03/08/2022 20,000 PHAM HAI 935633.030822.17
0215.VCB
Chuyển khoản
03/08/2022 10,000 VI VAN LUC 956329.030822.165611.  
03/08/2022 10,000 PHUNG QUANG TIN 944230.030822.165305. Chuyển khoản
03/08/2022 10,000 hoang thi huong 686307.030822.165059.  
03/08/2022 15,000 NGUYEN THI NGOC  239788.030822.164937. Chuyển khoản
03/08/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 151174.030822.164943. TIEN
03/08/2022 20,000 NGUYEN THI HUONG LAN 908227.030822.164412.  
03/08/2022 10,000 NGUYEN THI LINH 906368.030822.164346. Chuyển khoản
03/08/2022 20,000  NGUYEN THE KHUAN   0361000227697 UNG HO QUY VI TRE EM KHUYET TAT VIET NAM
03/08/2022 10,000 TRUONG TAN HOA 892258.030822.164011.  Chuyển khoản
03/08/2022 10,000 NGUYEN HOANG KHIEM 851537.030822.163420. Chuyển tiền
03/08/2022 10,000 PHAM HUU VIET 0591000313982 Chuyển tiền
03/08/2022 10,000 HOANG THI THANH HAI 851207.030822.163347. Chuyển tiền
03/08/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 140136.030822.163129. CHUYEN TIEN TU THIEN
03/08/2022 20,000 DINH THI THUY AN 611680.030822.1
62331.VCB
 
03/08/2022 10,000 NGUYEN CHI TRUNG 606339.030822.162303.  Chuyển tiền
03/08/2022 30,000 TRAN MINH ANH 526912.030822.16
2206.VCB
 
03/08/2022 20,000 NGUYEN THE THANG 708089.030822.162028.  Chuyển tiền
03/08/2022 10,000 TRAN THI THU VAN PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE..
27148359040.
 
03/08/2022 10,000 NGUYEN BINH PHONG 1027010666 Chuyển tiền
03/08/2022 20,000 PHAM THI MINH 828913.030822.16
1028.VCB
chuyen khoan ung ho tre em khuyet tat
03/08/2022 20,000 NGUYEN THUY DUNG 762570.030822.16
0922.VCB
Chuyển khoản
03/08/2022 20,000 CAO VAN VU 745680.030822.160647. Chuyển tiền
03/08/2022 1,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 1022372371  
03/08/2022 10,000 NGUYEN NGOC HIEN 553619.030822.160442.  Chuyển tiền
03/08/2022 1 NGO MINH CHIEN 468245.030822.160438.  
03/08/2022 100,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 149862.030822.160437. Chuc cac be luon khoe
03/08/2022 20,000 Diep Thi Truc Phuong 065611.030822.160208.  Chuyển tiền
03/08/2022 10,000 THIEU VAN BINH SHGD:10024232.D
D:220803.
Binh chuyen
03/08/2022 10,000 LE HOAI THANH 740877.030822.160057.  Chuyển khoản
03/08/2022 10,000 TRAN THI PHUONG 014253.030822.155857.  Chuyển khoản
03/08/2022 10,000 HUYNH NGOC PHAT PARTNER.DIRECT
_DEBITS_VCB.MSE..
27147341953.
 
03/08/2022 10,000 LE THI QUYNH NHU SHGD:10024024
.DD:220803.
Nhu chuyen
03/08/2022 10,000 NGUYEN THI MONG 827221.030822.155315. Chuyển tiền
03/08/2022 10,000 NAY HSRIM 689583.030822.154639.  Chuyển khoản
03/08/2022 10,000 HOANG THI TUYET  0401001383484   
03/08/2022 10,000 LE VIET ANH PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE..
27146486626.
 
03/08/2022 10,000 VU HUNG CUONG 921138.030822.153658.  
03/08/2022 10,000 Nguyen Thi Diem Huong 135504.030822.153506.  
03/08/2022 10,000 TA MINH HIEU 644799.030822.153426.  Chuyển khoản
03/08/2022 10,000 NGUYEN DUC QUY 215590.030822.153408. TRANSFER
03/08/2022 10,000 BUI MINH TAM SHGD:10023588.D
D:220803.
tran tran
03/08/2022 10,000 PHAM VU HUNG 634373.030822.153123. Chuyển khoản
03/08/2022 10,000 NGUYEN KIM ANH TU 625745.030822.152900.  
03/08/2022 10,000 PHAM QUOC HUY SHGD:10023305.
DD:220803.
Huy chuyen
03/08/2022 20,000 TRAN THI NGOC HA  917122.030822.151953. CHUYEN KHOAN QUY VI TRE EM KHUYET TAT VN
03/08/2022 100 Le Tien Quan 429625.030822.151027.  
03/08/2022 10,000 TRAN THI NGUYEN THAO 0271000664692  chuyen tien tu thien cho tre em khuyet tat
03/08/2022 10,000 Bich Thao 851606.030822.150856.  ung ho quy vi tre em khuyet tat Viet Nam
03/08/2022 10,000 MAI DINH LUC 771435.030822.150103.  Chuyển khoản
03/08/2022 10,000 TRUONG KHAC DUC  827524.030822.150002. Chuyển tiền
03/08/2022 10,000 LE THI KIM HUONG 0051000499369 Chuyển tiền
03/08/2022 10,000 TA THI KIM THOA 755715.030822.145656. Chuyển khoản
03/08/2022 10,000 LY THI HUE 117438.030822.145409.  Chuyen tien tu thien
03/08/2022 10,000 TRINH UT HANH 789597.030822.144933. Chuyển tiền
03/08/2022 10,000 HUYNH THI YEN TRAN 726713.030822.144858.  Chuyển khoản
03/08/2022 10,000 tran Thi hoa PARTNER.DIRECT
_DEBITS_VCB.MSE..
27144712406
 
03/08/2022 10,000 TRUONG MINH TAM  1025233997 Chuyển tiền
03/08/2022 10,000 Nguyen huu nam 794036.030822.144526.  
03/08/2022 10,000 LO VAN TUAN 708265.030822.144408.  Chuyển khoản
03/08/2022 10,000 LUONG QUANG MINH 785982.030822.144315. Chuyển tiền
03/08/2022 10,000 LUONG THI YEN NHI  0041000218254 Chuyển tiền
03/08/2022 20,000 DINH THI HONG LINH 509971.030822.144
149.VCB
Chuyển khoản
03/08/2022 20,000 LO THI NGOAI 348200.030822.143
908.VCB
Chuyển khoản
03/08/2022 10,000 QUANG THI NGA  688587.030822.143841. Chuyển khoản
03/08/2022 20,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ  0401001347121 me bim sua
03/08/2022 10,000 NGUYEN THI DIEP 680720.030822.143625.  Chuyển khoản
03/08/2022 10,000 PHAN DANG HAU 671395.030822.143341.  Chuyển khoản
03/08/2022 20,000 TRAN DUY VU  676116.030822.1
42756.VCB
Chuyển khoản
03/08/2022 10,000 HOANG ANH TUAN SHGD:10020806
.DD:220803.
 
03/08/2022 10,000 LU THI THAO 1030071581 Chuyển tiền
03/08/2022 10,000 NGUYEN VAN NGHIA  702801.030822.142121. Chuyển tiền
03/08/2022 10,000 LE MINH PHU SHGD:10020811
.DD:220803.
Phu
03/08/2022 20,000 LE CAM NHUNG 268503.030822.1
42108.VCB
Chuyển khoản
03/08/2022 10,000 LO VAN NGAM 613798.030822.141702.  Chuyển khoản
03/08/2022 10,000 NGUYEN ANH VU  386261.030822.141621. Chuyển khoản
03/08/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 606210.030822.141447. quyen gop
03/08/2022 10,000 DO THI VAN 0731000781908 Chuyển tiền
03/08/2022 10,000 TRAN THI HONG THO   0041000340100 Chuyển tiền
03/08/2022 10,000 Trinh Thi Thom 195523.030822.140254.  
03/08/2022 10,000 NGUYEN THI PHUONG 9339943568 Chuyển tiền
03/08/2022 10,000 VAN NGOC TAI SHGD:10019747.
DD:220803.
 
03/08/2022 10,000 LE THANH THANG 581073.030822.135349.  Chuyển tiền
03/08/2022 10,000 HUYNH TRI NHO 680055.030822.135333. Chuyển tiền
03/08/2022 10,000 DO THANH QUI  322497.030822.135302. Chuyển khoản
03/08/2022 10,000 LE MINH PHU SHGD:10019700.
DD:220803.
Phu
03/08/2022 30,000 NGUYEN VAN HUY 528864.030822.135105.  Chuyển khoản
03/08/2022 20,000 NGUYEN THI THUY  295533.030822.134
815.VCB
Chuyển khoản
03/08/2022 10,000 PHUONG NGAN 046428.030822
.134803.
 
03/08/2022 10,000 LUU VAN VINH PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE..
27142195587.
 
03/08/2022 20,000 BUI VU HOANG SON 9983452759 Chuyển tiền
03/08/2022 10,000 LE MINH PHU SHGD:10017440.D
D:220803
Phu
03/08/2022 10,000 LE DUC HOA 0651000890418 Chuyển tiền
03/08/2022 10,000 TRUONG THI ANH LINH PARTNER.DIRECT
_DEBITS_VCB.MSE.
.27141790632.
 
03/08/2022 10,000 NGUYEN HOANG LAM PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE..
27141602360.
 
03/08/2022 10,000 NONG VAN KHAM 363195.030822.131725.  Chuyển tiền
03/08/2022 10,000 Bui Thi Mai Anh  180487.030822.131653. Chuyển tiền
03/08/2022 5,000 TA THI BICH HUONG 1018691753 Chuyển tiền
03/08/2022 10,000 THAI SANG 612851.030822.131404.  
03/08/2022 5,000 LE NGOC HOA  234310.030822.131015. Chuyển tiền
03/08/2022 30,000 LE HUY HOANG  217179.030822.130802. Chuyển khoản
03/08/2022 10,000 NGUYEN THANH TUYEN 359094.030822.130821.  Chuyển tiền
03/08/2022 10,000 LE NHUT ANH  207630.030822.130345. Chuyển khoản
03/08/2022 10,000 DOAN THI MY NHUNG 550279.030822.130257.  Chuyển tiền
03/08/2022 10,000 LAM THI HONG HA 1015422664 Chuyển tiền
03/08/2022 10,000 Nguyen Hong Phuc 174687.030822.125642.  Chuyển tiền
03/08/2022 20,000 NGUYEN QUOC NGHIA 23,660,030,822,125,300  
03/08/2022 5,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 579913.030822.125249. ung ho quy tre em khuyet tat vn
03/08/2022 10,000 LE XUAN DUNG 365412.030822.125128.  Chuyển khoản
03/08/2022 10,000  DO THI NGOC ANH 730580.030822.125118. Chuyển tiền
03/08/2022 10,000 NGUYEN THI MAI  0341006875752  Chuyển tiền
03/08/2022 10,000 NGO QUOC DUNG  170,663,030,822,124,000 Chuyển khoản
03/08/2022 20,000 NGUYEN QUOC VI 688560.030822.124604. Chuyển tiền
03/08/2022 10,000 NGUYEN VAN PHUONG 339150.030822.124216.  Chuyển khoản
03/08/2022 5,000  NGUYEN THI ANH DUONG  725041.030822.123906. Chuyển tiền
03/08/2022 10,000 NGUYEN THI KIM CHI 0291000276645 Chuyển tiền
03/08/2022 20,000 LE THI HOAI PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE..
27139677283.
 
03/08/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 559458.030822.123127. ho tro tre em khuyet tat
03/08/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 862179.030822.122512. Quy Vi Tre Em Khuyet Tat
03/08/2022 20,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 025655.030822.122
620.ZP68Q6Q6AQLF
 
03/08/2022 10,000 PHAM THI CAM CHINH 0571000065022 Chuyển tiền
03/08/2022 1,000 TRAN THI CHAU PHUONG 0041000121894  Chuyển tiền
03/08/2022 10,000 LE MINH PHU SHGD:1001547
2.DD:220803
Phu
03/08/2022 1,000 TRAN THI CHAU PHUONG 0041000121894  Chuyển tiền
03/08/2022 1,000 TRAN THI CHAU PHUONG 0041000121894 Chuyển tiền
03/08/2022 1,000 TRAN THI CHAU PHUONG 0041000121894 Chuyển tiền
03/08/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 059960.030822.120932. Ung ho
03/08/2022 20,000 NGUYEN THI KIM TUYEN 1030162166 Chuyển tiền
03/08/2022 10,000 LE MINH PHU SHGD:10015210.
DD:220803.
Phu
03/08/2022 10,000 TRAN DANG KHOA 201632.030822.120054.  Chuyển khoản
03/08/2022 20,000 phan ho vu chau 180773.030822.115521.  
03/08/2022 500,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE.
.27138233675.
la lanh dum la rach
03/08/2022 10,000 PHAM THI QUYNH PARTNER.DIRECT
_DEBITS_VCB.MSE.
.27137708038.
 
03/08/2022 10,000 HOANG VAN CONG SHGD:10014512.
DD:220803.
 
03/08/2022 20,000 Vu ba manh 076353.030822.112811.  
03/08/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 844730.030822.112537. chuyen tien tra no
03/08/2022 10,000 THAI MONG THI 681823.030822.111941. Chuyển tiền
03/08/2022 10,000 TRAN THIEN TU 0271000693757 Chuyển tiền
03/08/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 030814.030822.111643. Ck
03/08/2022 10,000 Nguyen thuy giang 885364.030822.111702.  
03/08/2022 10,000 NGUYEN THI THUY OANH 679176.030822.111513. Chuyển tiền
03/08/2022 10,000 LO VAN TUAN 021994.030822.111428.  Chuyển khoản
03/08/2022 10,000 DANG ANH HUNG VUONG  865075.030822.111112. Chuyển khoản
03/08/2022 10,000 LE VAN TRINH 1015668725 Chuyển tiền
03/08/2022 5,000 PHAM QUOC CONG  288740.030822.110436. Chuyển tiền
03/08/2022 10,000 BUI VAN HIEU  839085.030822.110351. Chuyển khoản
03/08/2022 10,000 NGUYEN VAN KHAO 0341005387028  Chuyển tiền
03/08/2022 10,000 NGUYEN VAN TRUNG 824322.030822.105944.  Chuyển khoản
03/08/2022 20,000 Trinh Van phi 960123.030822.105858.  Chuyển khoản
03/08/2022 5,000 HOANG VAN NHUAN 9779241131 Chuyển tiền
03/08/2022 20,000 TRAN NGOC CAM TIEN 567938.030822.104952.  Chuyển tiền
03/08/2022 10,000 NGUYEN THI NHUNG 132773.030822.104819. Chuyển tiền
03/08/2022 10,000 NGUYEN THI THU HUONG  907621.030822.104601. Chuyển khoản
03/08/2022 5,000 NGUYEN VAN THE 737319.030822.104423. Chuyển tiền
03/08/2022 10,000 TRUONG THANH NGA 732529.030822.104305.  Chuyển tiền
03/08/2022 10,000 HUYNH HAI DONG 883049.030822.103955.  Chuyển khoản
03/08/2022 10,000 DANG THI MAI 751634.030822.103829.  
03/08/2022 10,000 NGUYEN THI HA 715731.030822.103634.  Chuyển tiền
03/08/2022 10,000 DO THI HIEN 732741.030822.103256.  Chuyển khoản
03/08/2022 10,000 NGUYEN THI NGA  0351000908829  Chuyển tiền
03/08/2022 10,000 LUONG QUOC VINH 713264.030822.102728.  Chuyển khoản
03/08/2022 10,000 QUAN VAN BAC 713021.030822.102759.  Chuyển khoản
03/08/2022 20,000 PHAM THANH DAO 226409.030822.1
02706.VCB
 
03/08/2022 10,000 NGUYEN THI HONG NHUNG 828316.030822.102633. Chuyển khoản
03/08/2022 10,000 VU QUOC HUY  679619.030822.102318. Chuyển tiền
03/08/2022 10,000 VO THI MY CHI  1051000280008  Chuyển tiền
03/08/2022 10,000 DINH THI PHUONG ANH  0571000049887 Chuyển tiền
03/08/2022 10,000 PHAM BA TUNG 1013432867 Chuyển tiền
03/08/2022 10,000 VONG CANH HONG PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE..
27135011556.
 
03/08/2022 10,000 VU THANH TRUONG 1028050037 Chuyển tiền
03/08/2022 10,000 NGUYEN VAN DAI 0041000388862 Chuyển tiền
03/08/2022 10,000 DOAN TIEN CONG 642121.030822.101247. Chuyển tiền
03/08/2022 10,000 LE THI HOAI HUONG PARTNER.DIRECT
_DEBITS_VCB.MSE
..27134228106.
 
03/08/2022 200,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0281000554421 kho khan
03/08/2022 10,000 VAN MINH BAC 696613.030822.095426. Chuyển khoản
03/08/2022 10,000 TRAN THI CAM NHUNG 569761.030822.094259.  Chuyển tiền
03/08/2022 10,000 LY THANH TAM 851724.030822.094242.  Chuyển tiền
03/08/2022 20,000 NGUYEN THI HUYEN  838616.030822.09
3038.VCB
Chuyển khoản
03/08/2022 10,000 NGUYEN VIET HUNG 975869.030822.093014.  Chuyển tiền
03/08/2022 20,000 NGUYEN THI HOA 174917.030822.092419. Chuyển tiền
03/08/2022 10,000 PHAN THI THU HANG  463477.030822.091256. Chuyển khoản
03/08/2022 20,000 BUI THI LE SHGD:10005340.
DD:220803.
 
03/08/2022 10,000 KIEU THI GIANG SHGD:10008219.
DD:220803.
 
03/08/2022 30,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0071001035826 lxstd tặng từ thiện
03/08/2022 10,000 LE MINH PHU SHGD:10004177.
DD:220803.
Phu
03/08/2022 10,000 PHAM THI CAM LINH SHGD:10007811
.DD:220803.
Linh chuyen
03/08/2022 10,000 PHAM VAN DONG SHGD:10002126.DD
:220803.
Dong chuyen
03/08/2022 10,000 Phan gui 749981.030822.072639.  
03/08/2022 20,000 DAO DUC GIANG 291946.030822.063
451.VCB
Ung ho quy ye khuyet tat VN
03/08/2022 3,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ  0101001236177 ok
04/08/2022 200,000 BIOTECH SG 0701000389854  
04/08/2022 100,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 4,986160
4082222E
+21
 
04/08/2022 10,000 TRAN NHUT TINH PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE..
27203038438.
 
04/08/2022 5,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 463396.040822.215235.  
04/08/2022 10,000 TRAN HUU TINH  PARTNER.DIRECT
_DEBITS_VCB.MSE..
27202416087.
 
04/08/2022 10,000 le thanh huan 436773.040822.214352.  
04/08/2022 10,000 LE THI MY LINH 1022978520 Chuyển tiền
04/08/2022 10,000 TO THI CHINH 401398.040822.213237.  
04/08/2022 20,000 HUYNH THI KIEU DIEM 549366.040822.212820.  Chuyển tiền
04/08/2022 20,000 VO KIEU LIEN 286209.040822.21
2806.VCB
Chuyển khoản
04/08/2022 5,000 BUI THI MY TIEN 1025386581  
04/08/2022 10,000 Nguyen hoai nam 836429.040822.212125.  
04/08/2022 10,000 HOANG ICH TUAN PARTNER.DIRECT
_DEBITS_VCB.MSE..
27201436225.
 
04/08/2022 10,000 TRANG QUANG BINH 864936.040822.211715.  Chuyển tiền
04/08/2022 20,000 VO THI VAN PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE..
27201434619.
 
04/08/2022 20,000 DINH VAN LUONG 477671.040822.21
1437.VCB
Chuyển khoản
04/08/2022 10,000 LO THI KHANH HUYEN 186934.040822.211409.  Chuyển tiền
04/08/2022 20,000 DINH VAN LUONG 381816.040822.211
301.VCB
Chuyển khoản
04/08/2022 20,000 LE THI PHUONG 826291.040822.210629.  
04/08/2022 20,000 Vu thi hong nhung 865215.040822.210
425.VCB
 
04/08/2022 20,000 HUYNH NGOC QUI  828174.040822.2
10348.VCB
chuyen khoan Quy vi tre em khuyet tat vn
04/08/2022 5,000 PHUNG THI MAI 313653.040822.210258.  Chuyển tiền
04/08/2022 10,000 HUYNH HAI DONG 856943.040822.210226.  Chuyển khoản
04/08/2022 10,000 LE QUANG VINH 084906.040822.205948. Chuyển tiền
04/08/2022 10,000 Hoang Thi Thom  159049.040822.205840. Chuyển tiền
04/08/2022 10,000 HO THANH NGUYEN 741553.040822.205826.  
04/08/2022 5,000 BUI VAN THI 813925.040822.205336.  Chuyển tiền
04/08/2022 100,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0271000378499 Binh thuong
04/08/2022 10,000 HA CONG MANH 0081001236738 Chuyển tiền
04/08/2022 10,000 NGUYEN TRI THUC 252285.040822.205019. Chuyển khoản
04/08/2022 10,000 DO THI TRANG 185866.040822.205022. Chuyển tiền
04/08/2022 20,000 Nguyen thi hoang thy 102117.040822.204754.  
04/08/2022 20,000 NGUYEN THI MINH TAM 705506.040822.2
04505.VCB
Chuyển khoản
04/08/2022 10,000 MAI VAN MANH 799212.040822.204340. Chuyển khoản
04/08/2022 20,000 TRAN THI AN 499413.040822.2
04139.VCB
Chuyển khoản
04/08/2022 10,000 NGUYEN VAN DAI PARTNER.DIRECT
_DEBITS_VCB.MSE.
.27200540915.
ung ho
04/08/2022 10,000 BUI HOANG SANG 784956.040822.204000. Chuyển khoản
04/08/2022 10,000 TRAN PHAM PHUONG QUYEN 556847.040822.203546.  Chuyển tiền
04/08/2022 10,000 HOANG DIEU LY 773013.040822.203415. Chuyển tiền
04/08/2022 10,000 NGUYEN THI NGOC TRAN 193100.040822.203345.  Chuyển khoản
04/08/2022 20,000 BUI THI THU  0871004222922 Chuyển tiền
04/08/2022 10,000 DUONG TAT THANG 764960.040822.203059.  Chuyển tiền
04/08/2022 10,000 NGUYEN TRUNG TRUC 520828.040822.203145. Chuyển tiền
04/08/2022 10,000 NGUYEN VAN TUYEN  458582.040822.202812. Chuyen tien quy vi tre em khuyet tat
04/08/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 757640.040822.202723. ho tro tre em khuyet tat
04/08/2022 20,000 VI THI HANG 394333.040822.
202314.VCB
Chuyển khoản
04/08/2022 10,000 DUONG TRONG THAO 0471000343968 Chuyển tiền
04/08/2022 20,000 DINH THI HUONG 342181.040822.202
222.VCB
Chuyển khoản
04/08/2022 20,000 NGUYEN THI NGUYET 268706.040822.20
2108.VCB
Chuyển khoản
04/08/2022 10,000 LO THI CHI 720750.040822.201946.  
04/08/2022 10,000 HOANG THI THU UYEN 731602.040822.201556.  Chuyển tiền
04/08/2022 10,000 DINH THI HONG HANH 703082.040822.201456.  Chuyển khoản
04/08/2022 10,000 NGUYEN THI THI 019437.040822.201447.  Chuyển tiền
04/08/2022 10,000 VU VAN HOAN 695923.040822.201239.  Chuyển khoản
04/08/2022 10,000 BUI VAN QUANG 9983358211 Chuyển tiền
04/08/2022 10,000 Le Ngoc Giang 681408.040822.200858.  
04/08/2022 10,000 TRAN DUY KHANH 508181.040822.200826. Chuyển tiền
04/08/2022 10,000 TRAN QUANG TRUONG 084999.040822.200412.  Chuyển khoản
04/08/2022 10,000 TRAN VAN NHUONG   0281000411640   
04/08/2022 10,000 PHAM THI DIEN 772222.040822.200215.  Chuyển tiền
04/08/2022 10,000 PHUNG THI SIM PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE..
27199180877.
 
04/08/2022 10,000 VU VAN HOAN 640699.040822.195603.  Chuyển khoản
04/08/2022 10,000 CHU THI BANG 273900.040822.195500.  
04/08/2022 10,000 TRINH TAT TOAN PARTNER.DIRECT
_DEBITS_VCB.MSE..
27198556351.
 
04/08/2022 10,000 NGUYEN THI QUYNH 678155.040822.195208. Chuyển tiền
04/08/2022 10,000 DO THI THAO 039107.040822.195127. Chuyển khoản
04/08/2022 10,000 HO THANH NGUYEN 715033.040822.195104.  
04/08/2022 10,000 LE TRUONG TRUNG 271298.040822.195015.  
04/08/2022 10,000 NGUYEN NGOC VON 673133.040822.194955.  Chuyển tiền
04/08/2022 5,000 LE THI THUONG 1001000283367 Chuyển tiền
04/08/2022 10,000 CAO THI BICH VAN  113066.040822.193919. Chuyển tiền
04/08/2022 10,000 UNG MONG NGAN 968241.040822.193914.  Chuyển tiền
04/08/2022 10,000 VI VAN HUAN 575585.040822.193526.  Chuyển khoản
04/08/2022 10,000 Nguyen thi hao 964304.040822.193518.  
04/08/2022 10,000 TRAN VAN KHANH 569397.040822.193339. Chuyển khoản
04/08/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 635057.040822.193159. chuyen tien tu thien 10000
04/08/2022 10,000 DANG HOANG TUAN 9949410184 Chuyển tiền
04/08/2022 10,000 NGUYEN TIEN HAI DANG 632688.040822.193121.  Chuyển tiền
04/08/2022 10,000 NGUYEN THI THUONG 956703.040822.193116.  Chuyển tiền
04/08/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 952894.040822.192849.  
04/08/2022 20,000 NGUYEN THI DIU 549014.040822.192738.  Chuyển khoản
04/08/2022 10,000 MUA A SAY 948215.040822.192733.  Chuyển khoản
04/08/2022 10,000 LE VAN QUAN EM 484638.040822.192546. Chuyển tiền
04/08/2022 10,000 DUONG VAN LUAN 9335292601 Chuyển tiền
04/08/2022 10,000 LE VAN THANH  526212.040822.192051. Chuyển khoản
04/08/2022 10,000 NGUYEN MAU TUNG 522292.040822.191946. Chuyển khoản
04/08/2022 10,000 LE NGO THIEN SON 522118.040822.191943.  
04/08/2022 10,000 NONG VAN DOAN PARTNER.DIRECT
_DEBITS_VCB.MSE..
27197222588.
 
04/08/2022 10,000 nguyen tan tai PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE..
27196966285.
 
04/08/2022 10,000 PHAM THI BICH QUYEN 479876.040822.191708. Chuyển tiền
04/08/2022 10,000 HOANG VAN DO 601287.040822.191611.  Chuyển tiền
04/08/2022 20,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 053451.040822.19
1333.ZP68Q7O08SL5 
 
04/08/2022 10,000 Le Quyen 888285.040822.191215.  
04/08/2022 100,000 Nguyen Khanh Ngoc 879797.040822.191207.  Nguyen Khanh Ngoc ung ho t8.2022
04/08/2022 10,000 TRUONG THI QUY 182000.040822.191109.  Chuyển tiền
04/08/2022 10,000 THACH THU NY PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE
..27196267882.
 
04/08/2022 10,000 TRAN HANH NHU  861360.040822.190549. Chuyển khoản
04/08/2022 10,000 LUONG THI TRANG 857540.040822.190448.  Chuyển khoản
04/08/2022 10,000 nhi 571569.040822.190258.  chuyen
04/08/2022 10,000 NGUYEN DUY KHANH 410106.040822.190230.  Chuyển tiền
04/08/2022 10,000 LY PHUONG TRINH 448869.040822.185819.  Chuyển khoản
04/08/2022 10,000 LE THI HUONG 443031.040822.185637.  Chuyển khoản
04/08/2022 10,000 LE THI HUONG 815451.040822.185430.  Chuyển khoản
04/08/2022 20,000 Hoang trung Hieu 237365.040822.185314.  
04/08/2022 10,000 TRAN THI KIEU MY  156863.040822.184757. Chuyển tiền
04/08/2022 20,000 DAU THI DUNG 779854.040822.184559.  Chuyển khoản
04/08/2022 20,000 HA THI HAO 979699.040822.184607.  Chuyển tiền
04/08/2022 10,000 CHAU THI NGA  978771.040822.184552. Chuyển tiền
04/08/2022 20,000 NGUYEN VAN PHUT 512684.040822.184
512.VCB
Chuyển khoản
04/08/2022 10,000 TRINH THI LY 685060.040822.184340.  
04/08/2022 20,000 PHAM THI LIEN 382517.040822.1
84302.VCB
Chuyển khoản
04/08/2022 10,000 TRAN THU TRANG 759915.040822.184114.  Chuyển khoản
04/08/2022 10,000 NGUYEN THI KIEU DIEM 969190.040822.184129.  Chuyển tiền
04/08/2022 10,000 TRINH NGOC DUC HIEU 756036.040822.184020.  
04/08/2022 10,000 NGUYEN VAN HUY  379344.040822.183846. Chuyển khoản
04/08/2022 10,000 NGO THI KIM NGOC 225397.040822.183517.  Chuyển tiền
04/08/2022 10,000 HOANG THI THEM 639574.040822.183507.  Chuyển tiền
04/08/2022 10,000 VO CHI LINH PARTNER.DIRECT
_DEBITS_VCB.MSE..
27194193236.
 
04/08/2022 10,000 TRAN TRONG TIN PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE..
27193845822.
 
04/08/2022 10,000 DAO DUY TUNG 865492.040822.182849.  Chuyển tiền
04/08/2022 10,000 THI YEN LINH 1028211219 Chuyển tiền
04/08/2022 10,000 LE THI NGOC MAI PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE..
27193774175.
 
04/08/2022 10,000 LA HOANG AN PT.TKT.05600015.
459175.20220804.182030
.97043668J225b20000
0000005c9028.00110
03814022
Transfer for PT.Vitrekhuyettat
04/08/2022 10,000 LA HOANG AN 1021846603 Chuyển tiền
04/08/2022 100,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0041000299671 vi tre e
04/08/2022 10,000 PHAN TAN CONG 299057.040822.175914.  TRANSFER
04/08/2022 10,000 Bui van quyen 198283.040822.175328.  
04/08/2022 10,000 Le Hoang Phuong 185750.040822.175141.  
04/08/2022 20,000 VU Y RAU  119369.040822.174
839.VCB
Chuyển khoản
04/08/2022 20,000 LE HONG DUONG  004124.040822.174
644.VCB
Chuyển khoản
04/08/2022 10,000 HUYNH ANH TUAN PARTNER.DIRECT
_DEBITS_VCB.MSE..
27192035739.
 
04/08/2022 20,000 VO HO CAM TU PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE.
.27192170133.
 
04/08/2022 10,000 Huynh minh dung 815092.040822.173824. Chuyển tiền
04/08/2022 20,000 Truong Thi Thuy Trang PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE..2
7191873158.
 
04/08/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 660828.040822.172112. quy vi tre em khuyet tat
04/08/2022 10,000 HOANG THI HAO 741484.040822.171848.  Chuyển tiền
04/08/2022 10,000 HA KIM PHAT PARTNER.DIRECT
_DEBITS_VCB.MSE..
27191243014.
 
04/08/2022 10,000 HOANG HUY VU 1020016380 Chuyển tiền
04/08/2022 20,000 DUONG THI MY XUYEN 986483.040822.17
1306.VCB
Chuyển khoản
04/08/2022 10,000 NGUYEN THANH SANG 0281000367252 Chuyển tiền
04/08/2022 20,000 TRAN QUYNH NHU  996925.040822.165857. Chuyển khoản
04/08/2022 10,000 TINH HA AN  0341007134293  
04/08/2022 10,000 LY VAN HAN 293200.040822.165527.  Chuyển khoản
04/08/2022 10,000 TONG CANH THE 162669.040822.165246.  Chuyển tiền
04/08/2022 10,000 TRAN VAN TIEN 265896.040822.164939. Chuyển khoản
04/08/2022 10,000 DO THI PHUC  0731000934419 Chuyển tiền
04/08/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 663379.040822.164500. ck
04/08/2022 10,000 Quach Thi Hue  662163.040822.164428. tu thien
04/08/2022 10,000 LE HOANG SINH PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE.
.27190280052.
 
04/08/2022 10,000 Chieng a lin 151562.040822.164423.  
04/08/2022 20,000 NGUYEN THANH THANG 057064.040822.164
057.VCB
Chuyển khoản
04/08/2022 20,000 NGUYEN VAN NAM 034755.040822.164
034.VCB
Chuyển khoản
04/08/2022 10,000 KA PHU THI THAO 904305.040822.163606.  Chuyển khoản
04/08/2022 10,000 MAI DUC CHIEN  127613.040822.163322. Chuyển tiền
04/08/2022 10,000 BUI TIEN DAT 187057.040822.163256.  Chuyển khoản
04/08/2022 10,000 PHAM THI BICH 132198.040822.163117.  Chuyển tiền
04/08/2022 10,000 TRAN THANH TUAN 621393.040822.163058.  Chuyển tiền
04/08/2022 10,000 LE QUOC HIEU 1029488244 Chuyển tiền
04/08/2022 10,000 Cao thi thu huyen thu 519203.040822.162925.  
04/08/2022 10,000 LE THE ANH 377459.040822.162907. Chuyển tiền
04/08/2022 10,000 HOANG HUY VU  1020016380 Chuyển tiền
04/08/2022 10,000 TRAN QUOC DAN 639167.040822.162358.  
04/08/2022 10,000 NGUYEN DUC HOAT 0441000627246 Chuyển tiền
04/08/2022 10,000 VU VAN THANG 115115.040822.162231. Chuyển tiền
04/08/2022 10,000 NGUYEN THI THUY 126999.040822.162141.  Chuyển tiền
04/08/2022 1,006 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 1025742586  
04/08/2022 10,000 Mai van hien PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE..
27188925677.
 
04/08/2022 10,000 NGUYEN VAN REN  0161001610312 Chuyển tiền
04/08/2022 10,000 NGUYEN THI PHUONG ANH   0961000014925 Chuyển tiền
04/08/2022 1,003 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 1024911739  
04/08/2022 30,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ  0621000469372 kha
04/08/2022 20,000 HA TRONG MANH HUNG 194213.040822.160
954.VCB
Chuyển khoản
04/08/2022 10,000 VU HONG TRANG 078031.040822.160856. Chuyển khoản
04/08/2022 10,000 NGO TUAN ANH 1014119569 Chuyển tiền
04/08/2022 10,000 NGUYEN THI LY  0961000026939 Chuyển tiền
04/08/2022 10,000 PHAN VAN TU 112566.040822.160727. Chuyển tiền
04/08/2022 10,000 NGUYEN VAN NHIEU 067855.040822.160640.  
04/08/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0531002571571  kho khan
04/08/2022 10,000 PHAM NGOC TY 595827.040822.160110. Chuyển tiền
04/08/2022 20,000 PHAM THI HUE 9934282697 Chuyển tiền
04/08/2022 20,000 LU THI THUY SHGD:10024689.
DD:220804.
Thuy chuyen ung ho
04/08/2022 10,000 NGUYEN THI NGOC TINH SHGD:10024863.
DD:220804.
 
04/08/2022 10,000 NGUYEN THI GIANG 971480.040822.155624.  Chuyển tiền
04/08/2022 10,000 NINH VAN DIEU SHGD:10024760.
DD:220804.
Dieu chuyen
04/08/2022 20,000 HOANG THI THAM  191233.040822.15
5311.VCB
Chuyển khoản
04/08/2022 20,000 HUYNH THI NGOC ANH 156181.040822.15
5236.VCB
Chuyển khoản
04/08/2022 10,000 NGUYEN THI HONG  734496.040822.155213. Chuyển khoản
04/08/2022 5,000 DANG KHANH LY 1022444387 Chuyển tiền
04/08/2022 20,000 TUONG THI THU 725,286,040,822,154,000 Chuyển khoản
04/08/2022 10,000 LANG THI HONG THAM 323954.040822.154809.  Chuyển tiền
04/08/2022 10,000 LO VAN THANH 275006.040822.154309.  CHUYEN KHOAN QUY VI TRE EM KHUYET TAT VN
04/08/2022 10,000 DEO THI CUONG SHGD:10024651.DD
:220804.
nv
04/08/2022 50,000 Ha 774385.040822
.153938. 
Ha 0973975645
04/08/2022 20,000 VU THI NHAN 680365.040822.153750.  
04/08/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 929951.040822.153643.  
04/08/2022 10,000 NGUYEN VAN CHIEN  674755.040822.153636. Chuyển khoản
04/08/2022 20,000 NGUYEN QUANG THANG  982686.040822.15
3302.VCB
Chuyển khoản
04/08/2022 10,000 HOANG THI SU 157465.040822.153045. Chuyển tiền
04/08/2022 20,000 QUANG THI DUNG 495283.040822.153000.  Chuyển tiền
04/08/2022 10,000 Vinh  109437.040822.152814. Gui
04/08/2022 10,000 VI VAN QUANG 857423.040822.152325.  
04/08/2022 20,000 NGUYEN THI THU UYEN 617242.040822.152209.  
04/08/2022 10,000 HOANG THI HIEN 614981.040822.152135. Chuyển khoản
04/08/2022 10,000 DO THI HONG NGA  1027206497 Chuyển tiền
04/08/2022 10,000 TRAN HUU QUYET  855707.040822.151359. Chuyển tiền
04/08/2022 10,000 NGUYEN THI TUYET  118227.040822.151033. Chuyển tiền
04/08/2022 10,000 NGUYEN THI DIEM MY 330136.040822.150944. Chuyển tiền
04/08/2022 1,000 PHAM THI THU PHUONG 0961000005321 Chuyển tiền
04/08/2022 20,000 HOANG THI THE AN  PARTNER.DIRECT
_DEBITS_VCB.MSE.
.27186057687.
Chuyển tiền
04/08/2022 5,000 NGUYEN THI BICH PHUONG  062270.040822.150356. Chuyển tiền
04/08/2022 10,000 nong van tuan PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE.
.27185856571.
 
04/08/2022 10,000 PHUNG CHU CHIEU 739540.040822.145058.  Chuyển khoản
04/08/2022 10,000 TRAN VAN DUC PARTNER.DIRECT
_DEBITS_VCB.MSE.
.27185632917.
 
04/08/2022 10,000 VO DUONG QUOC CHINH 0601000478128  Chuyển tiền
04/08/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 788398.040822.144719. Chuyển tiền
04/08/2022 20,000 LE VAN DE 082414.040822.14
4442.VCB
Chuyển khoản
04/08/2022 10,000 nhung 045981.040822.144221.  
04/08/2022 20,000 luong nhu quynh PARTNER.DIRECT
_DEBITS_VCB.MSE
..27185035191.
 
04/08/2022 10,000 NGUYEN THI THU 307953.040822.143150. Chuyển tiền
04/08/2022 20,000 TRUONG THI SONG HY PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE..
27184923794.
 
04/08/2022 20,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 033176.040822.142928
.ZP68Q7O035JK 
 
04/08/2022 10,000 DANG VAN SANG 154682.040822.142839.  Chuyển tiền
04/08/2022 10,000 VU DUC HUYNH 1014832817 Chuyển tiền
04/08/2022 20,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 536369.040822.1418
56.VCB
chuyen tien tu thien
04/08/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 536791.040822.141806. OK
04/08/2022 10,000 Y PONG HMOK  PARTNER.DIRECT
_DEBITS_VCB.MSE..
27184366058.
 
04/08/2022 10,000 Phan 705478.040822.141151.  gui
04/08/2022 10,000 TRIEU THI VI  550028.040822.141102. Chuyển tiền
04/08/2022 20,000 NGUYEN VAN TRUC  0231000553991 Chuyển tiền
04/08/2022 10,000 PHAM THANH THIEN 268070.040822.140944.  
04/08/2022 5,000 TRAN THI THANH NGAN 022548.040822.140852.  Chuyển tiền
04/08/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 679987.040822.140020. Chuyển tiền
04/08/2022 10,000 MONG THI LANH 351384.040822.135730.  Chuyển khoản
04/08/2022 10,000 HOANG THO KHIEM SHGD:10019685
.DD:220804.
Khiem chuyen tien
04/08/2022 10,000 DOAN THI THANH HA 666058.040822.135216. Chuyển tiền
04/08/2022 10,000 Hong Ngoc 328894.040822.134908. ung ho quy vi tre em khuyet tat
04/08/2022 20,000 LUU THI NA 611951.040822.13
4651.VCB
Chuyển khoản
04/08/2022 10,000 NGUYEN THI HUONG 0821000029732  Chuyển tiền
04/08/2022 10,000 NGUYEN THI MY DUNG 111721.040822.134606.  Chuyển tiền
04/08/2022 20,000 NGUYEN THI TUYEN 506914.040822.13
4506.VCB
 
04/08/2022 10,000 TRAN DINH KHUONG 0511000472706   
04/08/2022 20,000 PHAM HOANG PHONG 338350.040822.134301. Chuyển tiền
04/08/2022 20,000 NGUYEN THI PHUONG LUAN 504454.040822.134038.  Chuyển khoản
04/08/2022 10,000 TRAN MINH HIEU 0201000714929  
04/08/2022 10,000 Khanh  059635.040822.133928. Chuyển tiền
04/08/2022 10,000 HOANG THI HA 302841.040822.133941. Chuyển khoản
04/08/2022 10,000 PHAM THI TRANG 478348.040822.133140.  Chuyển khoản
04/08/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 043727.040822.133143. Nop quy vtekt
04/08/2022 10,000 THAI SON TUNG 470547.040822.132844.  Chuyển khoản
04/08/2022 20,000 NGUYEN THI PHUONG LUAN 466384.040822.132716.  Chuyển khoản
04/08/2022 100,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 464647.040822.132639.  
04/08/2022 10,000 LE MINH PHU SHGD:10016167.DD:220804. Phu
04/08/2022 10,000 NGUYEN THI HANH 417986.040822.131947.  Chuyển tiền
04/08/2022 10,000 NGUYEN HONG SON 989145.040822.131632. Chuyển tiền
04/08/2022 20,000 DUONG THI HUE 505624.040822.131
145.VCB
Chuyển khoản
04/08/2022 10,000 PHAM VAN MANH 235583.040822.131157. Chuyển khoản
04/08/2022 5,000 DO DINH THACH  172916.040822.131101. Chuyển tiền
04/08/2022 10,000 NGUYEN THI CHUNG 985075.040822.130937.  Chuyển tiền
04/08/2022 30,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 504212.040822.130744. CK CHO TRE EM BAT HANH
04/08/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 214993.040822.130344. Ung ho Quy vi tre em khuyet tat Viet Nam
04/08/2022 10,000 NGUYEN QUOC KHANG 391068.040822.125948.  Chuyển khoản
04/08/2022 20,000 TRIEU THI VAN 0731000620576 Chuyển tiền
04/08/2022 10,000 NGUYEN VAN DUNG 383200.040822.125704.  Chuyển khoản
04/08/2022 10,000 LE MINH PHU SHGD:10015910.
DD:220804.
Phu
04/08/2022 10,000 Nguyen Quoc Tuan 259302.040822.125409.  
04/08/2022 1,000 THACH THI LAN 294356.040822.125350. Chuyển tiền
04/08/2022 10,000 NGUYEN VAN TUAN 188202.040822.125147.  Chuyển khoản
04/08/2022 10,000 NGUYEN THIEN LONG 364898.040822.125035.  Chuyển khoản
04/08/2022 10,000 DAO QUANG TUNG 141924.040822.124913.  
04/08/2022 10,000 HUNG THI THU 285744.040822.124725.  Chuyển tiền
04/08/2022 10,000  CAO THI MY YEN 254999.040822.124451. Chuyển tiền
04/08/2022 10,000 MA THI VAN  993537.040822.124116. Chuyển tiền
04/08/2022 10,000 TRAN THI KIM NHUNG SHGD:10015706.DD:
220804
 
04/08/2022 10,000 NGUYEN HUNG THINH 336316.040822.124031.  Chuyển khoản
04/08/2022 10,000 TRUONG THI HAO 990899.040822.124017.  Chuyển tiền
04/08/2022 5,000 TRAN VAN HAI 0111000326442 Chuyển tiền
04/08/2022 10,000 PHUNG THI THANH HUYEN 140030.040822.123355. Chuyển khoản
04/08/2022 1,000 THACH THI LAN 263840.040822.123204.  Chuyển tiền
04/08/2022 10,000 PHAM THAI DUONG 489226.040822.1
23129.
 
04/08/2022 10,000 DAO THI CAM LIEN 973277.040822.123054.  Chuyển tiền
04/08/2022 5,000 TRIEU KHANH LINH 1027487525 Chuyển tiền
04/08/2022 20,000 NGUYEN VIET TUNG 000451.040822.1
23000.VCB
Chuyển khoản
04/08/2022 10,000 Nguyen Duc Hai 970766.040822.122924.  
04/08/2022 10,000 VU THI DUNG 173804.040822.122812.  Chuyển tiền
04/08/2022 10,000 HOANG THI LE 281552.040822.122337.  Chuyển khoản
04/08/2022 10,000 LUC THI SOI 110905.040822.122301.  Chuyển khoản
04/08/2022 10,000 MAI VAN NGOAN 279342.040822.122257.  chuyen khoan tu thien
04/08/2022 100,000 PHAM TIEN TAI 260828.040822.121725.  Chuyển khoản
04/08/2022 10,000 Huynh Thanh Liem 257723.040822.121625.  
04/08/2022 20,000 DO THI THIM 052320.040822.1
21412.VCB
Chuyển khoản
04/08/2022 10,000 HUYNH KHANH HAU 1026184448 huynh thi bich hang chuyen khoan
04/08/2022 10,000 VO TUAN VU 074237.040822.121142.  Chuyển khoản
04/08/2022 5,000 PHU VAN HUYNH DUC  1026788665 Chuyển tiền
04/08/2022 5,000 KA THIEM 922312.040822.120548.  Chuyển tiền
04/08/2022 10,000 NGUYEN THI LAN ANH 056606.040822.120550. Chuyển khoản
04/08/2022 10,000 PHAM HUU VIET 0591000313982  Chuyển tiền
04/08/2022 10,000 PHAM HOANG TRONG 040822.040822.120055.  Chuyển khoản
04/08/2022 20,000 nguyen quoc trang 197530.040822.115932.  
04/08/2022 10,000 LE THI THANH HA  0781000503347  Chuyển tiền
04/08/2022 10,000 TRAN MINH THONG 1024873213 Chuyển tiền
04/08/2022 10,000 ha thanh cuong 167443.040822.115125.  
04/08/2022 10,000 DINH THI HA SHGD:10014281.
DD:220804.
Ha chuyen
04/08/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 469051.040822.115002. UNG HO
04/08/2022 5,000 NGUYEN LE ANH THU 1017920775 UNG HO
04/08/2022 10,000 Nguyen Thi Huong 457137.040822.114102.  Chuyển tiền
04/08/2022 10,000 TA THI DAO PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE.
.27178451337.
 
04/08/2022 10,000 NGUYEN NAM PHONG 113158.040822.113650.  Chuyển tiền
04/08/2022 10,000 Tran thi thuy sang 880902.040822.113057.  
04/08/2022 10,000 NGUYEN DUY LONG 459293.040822.112953.  
04/08/2022 10,000 TRAN HOANG CHIEU PARTNER.DIRECT
_DEBITS_VCB.MSE.
.27177456542.
 
04/08/2022 10,000 NGUYEN VAN AN 919811.040822.112523.  Chuyển khoản
04/08/2022 10,000 NGUYEN NGOC QUY 9943187234 Chuyển tiền
04/08/2022 22,306 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ IBVCB.2297159191.
2001.VCB Rewards.
tre em khuyet tat
04/08/2022 10,000 DO ANH NGUYET 912047.040822.112234.  Chuyển khoản
04/08/2022 20,000 HUYNH THI KIM PHUONG 817770.040822.11
2017.VCB
Chuyển khoản
04/08/2022 10,000 LE THI THU PHUONG 900091.040822.111912. Chuyển khoản
04/08/2022 20,000 KAPHU THI THAO 031390.040822.111622.  Chuyển khoản
04/08/2022 10,000 VI VAN THI 889585.040822.111615. Chuyển khoản
04/08/2022 10,000 BUI VAN CHINH 888934.040822.111605.  
04/08/2022 10,000 TRUONG VAN LUONG 0461000534189 Chuyển tiền
04/08/2022 10,000 NGO HAI NAM   0171003474880  Chuyển tiền
04/08/2022 10,000 PHUNG QUANG TIN  000449.040822.110846. Chuyển khoản
04/08/2022 10,000 Pham Quang Minh 862585.040822.110830.  
04/08/2022 10,000 LE MINH PHU SHGD:10013251.D
D:220804
Phu
04/08/2022 30,000 NGO THI THU THUY 114678.040822.110426. Chuyển tiền
04/08/2022 10,000 VU MANH TUAN 762028.040822.110126.  Chuyển tiền
04/08/2022 10,000 HUYNH TRONG NGUYEN 102745.040822.105801. Chuyển tiền
04/08/2022 10,000 DOAN BICH NGOC 092933.040822.105226. Chuyển tiền
04/08/2022 10,000 LE THANH QUY PARTNER.DIRECT
_DEBITS_VCB.MSE..
27176718473.
 
04/08/2022 10,000 HOANG ANH THAI 960975.040822.105108.  Chuyển tiền
04/08/2022 10,000 HOANG THI THUY TRANG 9787718330 Chuyển tiền
04/08/2022 10,000 DANG VAN HAO 907731.040822.104542.  Chuyển khoản
04/08/2022 10,000 TRAN QUANG TUONG 1015234569 Chuyển tiền
04/08/2022 10,000 LE ANH TRA  1020142773 Chuyển tiền
04/08/2022 5,000 HUYNH TRONG QUI 1023767376 Chuyển tiền
04/08/2022 10,000 LE MINH PHU SHGD:10012830
.DD:220804.
Phu
04/08/2022 20,000 NGUYEN THI LE 672518.040822.10
4432.VCB
Chuyển khoản
04/08/2022 10,000 LAM THUY DUYEN 068645.040822.103853.  Chuyển tiền
04/08/2022 10,000 NGUYEN THANH THAO 752797.040822.103805.   
04/08/2022 20,000 DINH NHU TRONG 176604.040822.102650. Chuyển tiền
04/08/2022 100,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ  0081001341074 a
04/08/2022 800,000 LE THI THAO 1015683453 Chuyển tiền
04/08/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 816660.040822.102401.  
04/08/2022 10,000  THACH KHANH AN 173157.040822.102115. Chuyển tiền
04/08/2022 10,000 LE MINH PHU SHGD:10011987.
DD:220804.
Phu
04/08/2022 1,000 THACH THI LAN 030216.040822.101717.  Chuyển tiền
04/08/2022 10,000 NGUYEN THI THANH HUE PARTNER.DIRECT
_DEBITS_VCB.MSE
..27175288769.
 
04/08/2022 10,000 NGUYEN THI CHIEU DOAN 169112.040822.101425. Chuyển tiền
04/08/2022 20,000 HOANG THI KIM ANH 1015725127 Chuyển tiền
04/08/2022 10,000 HA HUY HIEU 659596.040822.101115.  Chuyển khoản
04/08/2022 10,000 NGUYEN TIEN HUNG 148648.040822.100119.  Chuyển tiền
04/08/2022 10,000 TRINH THI HIEN IBPS/SE:7931000
1.DD:040822.
SH:10003691
 
04/08/2022 20,000 VO THI LIEN CHI 788228.040822.0
92308.VCB
Chuyển khoản
04/08/2022 10,000 HA THI HONG 439530.040822.090449.  Chuyển khoản
04/08/2022 10,000 LE MINH PHU SHGD:10009381.
DD:220804.
Phu
04/08/2022 10,000 TRAN THI THUY NGAN SHGD:10006016
.DD:220804.
 
04/08/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 9879577109 m
04/08/2022 10,000 NGUYEN THI CHINH SHGD:10003749.
DD:220804.
Chinh chuyen
04/08/2022 10,000 LE MINH PHU SHGD:10003311.
DD:220804.
Phu
04/08/2022 30,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0071001035826 lxstd tặng từ thiện
04/08/2022 10,000 NGUYEN THI HA QUYEN    transfer
04/08/2022 5,000 VU NHU HOANG PHU 1016736815 ung ho
04/08/2022 50,000 DANG THI THUY 0291000272468 Chuyển tiền
04/08/2022 1,000 BUI XUAN LOC 37,530,040,822,072,300 transfer funds to QUY VI TRE EM KHUYET TAT VN
04/08/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 344144.040822.
072229.
 
04/08/2022 1,000 TRINH THI YEN 020829.040822.072203.  Chuyển tiền
04/08/2022 1,000 LE ANH TUAN  107405.040822.072124. TRANSFERS QUY VI TRE EM KHUYET TAT VN
04/08/2022 10,000 Bui Thi Ninh 116704.040822.071858.  transfer
04/08/2022 1,000 THACH THI LAN  797567.040822.071435. Chuyển tiền
04/08/2022 1,000 NGUYEN HOAI MINH 106207.040822.071242.  TRANSFERS QUY VI TRE EM KHUYET TAT VN
04/08/2022 4,951 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 1017355532 ung ho cac be khuyet tat
04/08/2022 10,000 VO THI CAM HUYEN  PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE..
27162825639.
 
05/08/2022 10,000 NGUYEN XUAN QUYET PARTNER.DIRECT
_DEBITS_VCB.MSE.
.27247058669.
 
05/08/2022 10,000 NGO THI HUONG 171551.050822.214104.  Chuyển khoản
05/08/2022 100,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0071001759179 NNVP
05/08/2022 10,000 DANG THU HOAI 341080.050822.213008.  Chuyển tiền
05/08/2022 20,000 Nguyen thi tuoi 115968.050822.212349.  
05/08/2022 10,000 PHAM VAN TOAN 104379.050822.211951.  Chuyển khoản
05/08/2022 10,000 VI TRUNG NGHIA 1017009889 Chuyển tiền
05/08/2022 10,000 NGUYEN THI THU TRANG 477958.050822.205150.  Chuyển khoản
05/08/2022 10,000 VU DUC MANH 1013813882 Hoang van huy
05/08/2022 20,000 NGUYEN THI DUNG PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE..
27244389582.
 
05/08/2022 10,000 NGUYEN VAN CHUNG 980303.050822.204430.   
05/08/2022 10,000 CAO THI QUE 565215.050822.204226.  Chuyển tiền
05/08/2022 10,000 TRAN THI MINH ANH 1026666134 Chuyển tiền
05/08/2022 10,000 NGUYEN THI BICH HA  0481000803264  Chuyển tiền
05/08/2022 10,000  PHAN THANH GIANG 1015686657 VI TRE EM KHUYET TAT VN
05/08/2022 5,000 KIEU HOANG AN 586816.050822.202053. Chuyển tiền
05/08/2022 20,000 PHAM THI DUYEN 609343.050822.2020
09.VCB
Chuyển khoản
05/08/2022 1,000 NGUYEN THI BICH HA 0481000803264 Chuyển tiền
05/08/2022 10,000 CAM VAN NGHIA 0351001179840  Chuyển tiền
05/08/2022 5,287 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 1017355532 ung ho
05/08/2022 20,000 TRUONG THI HONG 128709.050822.2
01208.VCB
Chuyển khoản
05/08/2022 10,000 DANG THI HUONG 857307.050822.201114.  Chuyển khoản
05/08/2022 20,000 LA THI TUYEN 923838.050822.200940.  Chuyển tiền
05/08/2022 47,668 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ MBVCB.2303015247.
2001.VCB Rewards.
Mong cac em khoe
05/08/2022 10,000 TA VAN TRUONG 824400.050822.200242.  Chuyển khoản
05/08/2022 10,000 NONG VAN CUONG  PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE.
.27242412363.
 
05/08/2022 20,000 TRAN VAN VUI 379861.050822.195334.  Chuyển tiền
05/08/2022 10,000 PHAN THI HOANG LY 0771000589430 Chuyển tiền
05/08/2022 10,000 VO THANH DAT  450251.050822.194956. Chuyen tien ung ho quy tre em viet nam
05/08/2022 10,000 HO VAN DUC 172681.050822.194804.  
05/08/2022 10,000 NGUYEN THI BINH 0571000018080   chuyen tien khuyet tat
05/08/2022 10,000 TRINH THI NGA  0291000286970  Chuyển tiền
05/08/2022 10,000 NGUYEN THI CHAU  1029484663 Chuyển tiền
05/08/2022 10,000 TRUONG VAN LAM 114983.050822.192341. Chuyển khoản
05/08/2022 10,000 LE QUY BAN 686408.050822.192303.  Chuyển khoản
05/08/2022 100,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 080404.050822.191527. Chuc cac em luon manh khoe va song tot
05/08/2022 10,000 CI MUP K VOT  657209.050822.191518. Chuyển khoản
05/08/2022 10,000 PHAM MINH KHANH 654643.050822.191433.  Chuyển khoản
05/08/2022 10,000 NGUYEN THANH LUAN 641745.050822.191111.  Chuyển khoản
05/08/2022 10,000 NGUYEN MINH THY  879758.050822.190944. Chuyển tiền
05/08/2022 5,000 BUI NGUYEN DUC TRONG 984723.050822.190942.  Chuyển tiền
05/08/2022 10,000 VU VAN THANH 891743.050822.190811.  Chuyển tiền
05/08/2022 100,000 Dang Tien Me 891643.050822.190800.  ct chuc cac em luon vui ve hanh phuc mai yeu cac em
05/08/2022 10,000 NGUYEN THI MY SA PARTNER.DIRECT
_DEBITS_VCB.MSE.
.27240640461.
 
05/08/2022 20,000 HUYNH NGOC CUC 156240.050822.190
556.VCB
Chuyển khoản
05/08/2022 10,000 DANG VAN HIEU PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE..
27240619946.
 
05/08/2022 10,000 KHUAT TUAN ANH 762176.050822.190532.  Chuyển tiền
05/08/2022 10,000 NGUYEN THI HAI 018048.050822.190057.  Chuyển khoản
05/08/2022 10,000 NGUYEN THI LUA 104509.050822.190117. Chuyển tiền
05/08/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 994837.050822.185546. ck
05/08/2022 10,000 LY THI GIANG PARTNER.DIRECT
_DEBITS_VCB.MSE..
27239855072.
 
05/08/2022 10,000 TRAN ANH TUAN 835747.050822.184651.  Chuyển tiền
05/08/2022 20,000 NGUYEN THI THAO ANH 816904.050822.
184336.VCB
Chuyển khoản
05/08/2022 5,000 NGUYEN TA PHUONG CHINH 697581.050822.184222.  quyen gop
05/08/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 520022.050822.184039. gui quy tu thien
05/08/2022 20,000 NGUYEN THI HUONG 0011001541014 Chuyển tiền
05/08/2022 10,000 LY A MUI  893542.050822.183400. Chuyển khoản
05/08/2022 10,000 HOANG THI NGOC LAN PARTNER.DIRECT
_DEBITS_VCB.MSE..
27238986690.
 
05/08/2022 10,000 NINH VAN TUNG 720038.050822.183044.  Chuyển tiền
05/08/2022 10,000 truong thi thuy 510244.050822.182817.  
05/08/2022 10,000 DO TRONG HIEU 858994.050822.182643.  Chuyển khoản
05/08/2022 10,000 NGUYEN TRUNG TIN 452458.050822.182350.  Chuyển khoản
05/08/2022 10,000 PHAM DUC DAI 441220.050822.182010. Chuyển khoản
05/08/2022 10,000 CAO THI TAM 541249.050822.181819.  Chuyển tiền
05/08/2022 10,000 NGUYEN VAN TRUYEN 500320.050822.181556. Chuyển tiền
05/08/2022 10,000 PHAM ICH DAN PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE
..27238530654.
 
05/08/2022 120,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ MBVCB.23025260
18.2001.VCB Rewards.
khuyet tat
05/08/2022 10,000 LO VAN HAI 394811.050822.180800.  
05/08/2022 5,000 HOANG ANH TUAN 1029606758 Chuyển tiền
05/08/2022 10,000 NGUYEN VAN HIEN PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE
..27238011732.
 
05/08/2022 10,000 PHAM THI HAi  PARTNER.DIREC
T_DEBITS_VCB.
MSE..27237951825.
ck
05/08/2022 10,000 PHAM XUAN GIANG 845708.050822.180031.  
05/08/2022 10,000 HUYNH TUE NHI  357969.050822.175900. Chuyển khoản
05/08/2022 20,000 LE THI CON 789643.050822.175
309.VCB
Chuyển khoản
05/08/2022 10,000 VAN THE HAI  PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE..
27237453878.
 
05/08/2022 1,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 102476172 gs
05/08/2022 10,000  LE CONG HOC 1.51E+11 Nguyen thi ut trinh chuyen tien
05/08/2022 10,000 huong nhung 539801.050822.172042.p  
05/08/2022 10,000 LUONG CONG VINH 522635.050822.171719.  Chuyển khoản
05/08/2022 20,000 DUONG THI HAU 387053.050822.171633.  TRANSFER
05/08/2022 10,000 Tran Duc Canh 501820.050822.171317.  
05/08/2022 10,000 PHAN DUC TRUNG 141171.050822.170700.  Chuyển khoản
05/08/2022 10,000 LOC 136604.050822.170032.  
05/08/2022 10,000 CAO THI KIEU TUYEN 0511000435304 Chuyển tiền
05/08/2022 10,000 PHAM THI THU HANG 828098.050822.165534. Chuyển tiền
05/08/2022 10,000 LE PHAM THUY AN 818310.050822.165246.  Chuyển tiền
05/08/2022 10,000 DAO TRUNG DUNG 053335.050822.165116.  Chuyển khoản
05/08/2022 10,000 LOC VAN HUAN 788696.050822.164947.  Chuyển tiền
05/08/2022 10,000 NGUYEN HOANG LE HUY  871998.050822.164555. Chuyen tien tu thien 10.000
05/08/2022 10,000 PHAM VAN LAI 103288.050822.164353.  
05/08/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ PARTNER.DIRECT
_DEBITS_VCB.MSE..
27233746956.
 
05/08/2022 10,000 HO THI THU THAO  776330.050822.164008. quyen gop
05/08/2022 10,000 DAO THUY LIEU 029775.050822.163911. Chuyển tiền
05/08/2022 10,000 Danh phung PARTNER.DIRECT_D
EBITS_
VCB.MSE..27233442159.
 
05/08/2022 10,000 NGUYEN THI NGOC DUYEN PARTNER.DIRECT
_DEBITS_VCB.MSE..
27233560073.
 
05/08/2022 10,000 PHAM THI NHU 269351.050822.162649. Chuyển khoản
05/08/2022 10,000 TRUONG HONG NI 255514.050822.162348.  Chuyển khoản
05/08/2022 10,000 LANG VAN TUYEN 424013.050822.162145. Chuyển tiền
05/08/2022 10,000 TRAN THI YEN NHI  712501.050822.162014. Chuyển tiền
05/08/2022 10,000 TRINH THI THU HUYEN  210221.050822.161423. Chuyển khoản
05/08/2022 10,000 LUONG CAM HOA 831539.050822.161112.  Chuyển tiền
05/08/2022 5,000 PHUNG VINH HUYNH 665804.050822.160559.  Chuyển tiền
05/08/2022 10,000 DINH VAN MINH 1012713136 Chuyển tiền
05/08/2022 20,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 046045.050822.1607
19.ZP68Q8LPS1DM 
vo ba nhan gui cho
05/08/2022 10,000 DINH NGOC THU  0551000321141 Chuyển tiền
05/08/2022 10,000 DAO BA NAM 855873.050822.160420.  Chuyển khoản
05/08/2022 10,000 LE DUC DANG QUANG 648888.050822.160310.  CHUYEN KHOAN QUY VI TRE EM KHUYET TAT VN
05/08/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 136057.050822.155907. Quy vi tre em khuyet tat
05/08/2022 10,000 PHUNG TIEN DAI 1014888814 Chuyển tiền
05/08/2022 10,000 TRINH THANH TUNG 090763.050822.155716.  
05/08/2022 10,000 VUI NGOC VINH 743879.050822.155638. Chuyển tiền
05/08/2022 10,000 Nguyen Khac Duong 724291.050822.155226.  
05/08/2022 10,000 TRAN HOANG QUYNH NHU  0211000520127 Chuyển tiền
05/08/2022 10,000 LE THI HONG PHUC 1020539243 Chuyển tiền
05/08/2022 10,000 NONG THI BICH 079399.050822.154655.  Chuyển khoản
05/08/2022 10,000 TRAN NGOC QUANG 784123.050822.154613. Chuyển khoản
05/08/2022 10,000 LO THI NGOC  775394.050822.154443. Chuyển khoản
05/08/2022 20,000 HUYNH NIEM TUONG  057035.050822.15
4417.VCB
Chuyển khoản
05/08/2022 10,000 LE MINH PHU SHGD:10028249.D
D:220805.
Phu
05/08/2022 10,000 DO DUC CHIEN 1022210440 Chuyển tiền
05/08/2022 20,000 NGUYEN VAN NHIEU 435450.050822.15
3355.VCB
Chuyển khoản
05/08/2022 10,000 NGUYEN TAN THO SHGD:10028043
.DD:220805.
 
05/08/2022 10,000 NGUYEN THI BICH NGOC 708176.050822.152806. Chuyển khoản
05/08/2022 10,000 NGUYEN THI ANH NGUYET 1020984057 NTAN chuyen tien
05/08/2022 20,000 PHAM VAN THAI 067500.050822.152556.-  
05/08/2022 10,000 DIEP VAN TU 973681.050822.152222.  Chuyển tiền
05/08/2022 10,000 DINH VAN LAP 1023495610 Chuyển tiền
05/08/2022 10,000 LE MINH TRI 614988.050822.150309.  Chuyển khoản
05/08/2022 10,000 LE THI LIEN 958381.050822.150027. Chuyển tiền
05/08/2022 10,000 NGUYEN THI THUY NHI 906648.050822.145932.  Chuyển tiền
05/08/2022 10,000 NGUYEN TAN THO SHGD:10026145.
DD:220805.
 
05/08/2022 10,000 PHAM THI BICH NGHIEM 892449.050822.145359.  Chuyển tiền
05/08/2022 10,000 Linh nguyen 981243.050822.145317. Chuyển tiền
05/08/2022 10,000 HA VAN LANG 887061.050822.145158.  Chuyển tiền
05/08/2022 10,000 TRUONG THAO UYEN 1016412897 Chuyển tiền
05/08/2022 20,000 DANG VAN HUY 651233.050822.1
44731.VCB
Chuyển khoản
05/08/2022 10,000 NGUYEN THI XUAN 557888.050822.144740.  Chuyển khoản
05/08/2022 10,000 Chu van hung PARTNER.DIRECT
_DEBITS_VCB.MSE.
.27227439718.
 
05/08/2022 10,000 NGUYEN DUONG KHANG 855693.050822.144037. Chuyển tiền
05/08/2022 10,000 LE DUC THANG 526198.050822.143804. Chuyển khoản
05/08/2022 5,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 052771.050822.143704. Quyen gop tu thien
05/08/2022 10,000 HO THI THU TRANG 831701.050822.143117. Chuyển tiền
05/08/2022 20,000 CHAO TA MAY 622888.050822.1
43022.VCB
Chuyển khoản
05/08/2022 20,000 NGUYEN NGOC LANH 261096.050822.142444.  Chuyển tiền
05/08/2022 10,000 QUACH THI MY 469329.050822.142100.  Chuyển khoản
05/08/2022 20,000 nguyen huyen quyen 667166.050822.141743.  
05/08/2022 10,000 NGUYEN VAN HUONG 692763.050822.141618. Chuyển khoản
05/08/2022 10,000 nguyen ngoc duy 666271.050822.141619.  
05/08/2022 10,000 KIEU DINH KHANH 434894.050822.141059. Chuyển khoản
05/08/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 016839.050822.141013. CHUYE TIEN
05/08/2022 10,000 TRAN VAN QUANG 665425.050822.140856.  Chuyển khoản
05/08/2022 10,000 TRUONG LUONG TUAN  0621000466380  Chuyển tiền
05/08/2022 20,000 TRUONG THUY HANG 1030191035 Chuyển tiền
05/08/2022 20,000 PHAN LUOC 255550.050822.140809.  Chuyển tiền
05/08/2022 10,000 LUU THI XUAN DUYEN 1012684352  
05/08/2022 10,000 NGUYEN HUU THONG SHGD:10023644.
DD:220805.
Thong chuyen
05/08/2022 10,000 DAO VAN BINH  638857.050822.140142. Chuyển khoản
05/08/2022 5,000 NGUYEN THI THUY LE  189552.050822.135145. Chuyển tiền
05/08/2022 10,000 NGUYEN THI HANH PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE..
27224995188.
 
05/08/2022 10,000 TRAN MINH KHOA 597454.050822.134950.  Chuyển khoản
05/08/2022 10,000 PHAM VAN HOANG 904414.050822.134254. Chuyển tiền
05/08/2022 10,000 CAO ANH HAO  0101001048843 Chuyển tiền
05/08/2022 20,000 LU MY XUYEN  651566.050822.1
34051.VCB
Chuyển khoản
05/08/2022 10,000 quang y 903392.050822.134042.  
05/08/2022 5,000 TRAN NGOC DIEP MINH  901006.050822.133719. Chuyển tiền
05/08/2022 10,000 BUI VAN DAO 327108.050822.133203.  Chuyển tiền
05/08/2022 10,000 PHUNG DINH TUAN 173816.050822.132438.  Chuyển tiền
05/08/2022 20,000 DAM THI HUYEN 534360.050822.1
32214.VCB
Chuyển khoản
05/08/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 990206.050822.131856. ck
05/08/2022 2,202 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ MBVCB.230114525
7.2001.VCB Rewards.
1 mieen khi ddoi bang 1 goi khi no
05/08/2022 10,000 DAU DUC DAT 274917.050822.131230.  Chuyển khoản
05/08/2022 10,000 DINH THI KIM ANH 471777.050822.130952.  Chuyển khoản
05/08/2022 10,000 NGUYEN NGOC KHANH TRANG 262555.050822.130715.  Chuyển khoản
05/08/2022 10,000 PHAM DINH TAN  745156.050822.130709. Chuyển tiền
05/08/2022 10,000 HO HONG DONG 451174.050822.130242.  
05/08/2022 20,000 HUYNH THI CAM VAN 229674.050822.130130.  
05/08/2022 10,000 HOANG THI MAI 1027371591 Chuyển tiền
05/08/2022 10,000 PHAN VAN TAI 1014373496  
05/08/2022 10,000 NGUYEN THIEN ANH SHGD:10018497
.DD:220805.
 
05/08/2022 10,000 HOANG VAN QUOC 143854.050822.125537.  Chuyển tiền
05/08/2022 10,000 MA THI HUONG 0821000141743 MA THI Ha chuyen tien
05/08/2022 20,000 LO THI HANH 224630.050822.125252.  Chuyển khoản
05/08/2022 10,000 VO BACH LONG  0121000726749 KIM TUYEN CHUYEN TIEN
05/08/2022 10,000 DOAN VAN HIEU 977747.050822.125000.  
05/08/2022 10,000 DO VAN TUNG  867444.050822.124950. khuyen gop
05/08/2022 10,000 DANG THI THIEU 400961.050822.124613.  Chuyển khoản
05/08/2022 10,000 Vu Hong Son 144048.050822.124542.  Chuyển tiền
05/08/2022 10,000 BAN CHOI QUYEN PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE.
.27222789747
 
05/08/2022 10,000 tran thi trang 026826.050822.124135.  
05/08/2022 10,000 NGUYEN HOANG NAM  0401001499981  Chuyển tiền từ thiện
05/08/2022 50,000 NGUYEN GIANG 430049.050822.123214.  UNG HO TU THIEN
05/08/2022 10,000 NGUYEN VAN TO 133423.050822.123223. Chuyển tiền
05/08/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 352870.050822.123154. ung ho
05/08/2022 250,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 838182.050822.123055. ung ho
05/08/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 345342.050822.122938.  
05/08/2022 5,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 345532.050822.122606. UNG HO TRE EM KHUYET TAT VN
05/08/2022 10,000 UNG HO TRE EM KHUYET TAT VN 153546.050822.122543.  
05/08/2022 20,000 NGUYEN VAN TRI 791978.050822.1219
51.VCB
Chuyển khoản
05/08/2022 10,000 NGUYEN VAN HUY 6862349999  
05/08/2022 20,000 pham thi kieu nga 028925.050822.121,\705.
ZP68Q8LPMNCD
Chuyển 
05/08/2022 10,000 Phuong 124317.050822.121341.  ck
05/08/2022 5,000 THAN THI NHUNG 325802.050822.121036.  Chuyển tiền
05/08/2022 10,000 NGUYEN NGOC KHANH 9981175795 Chuyển tiền
05/08/2022 10,000 NGUYEN QUANG TRUNG 092254.050822.120932.  Chuyển khoản
05/08/2022 10,000 LE XUAN LINH 214617.050822.115512.  Chuyển khoản
05/08/2022 10,000 Tran Kim Ngan 203104.050822.115221.  
05/08/2022 10,000 luu minh huong 192545.050822.114945.  
05/08/2022 50,000 Le hong quan  095748.050822.114807.  
05/08/2022 10,000 TRAN THI HUONG DAO 918149.050822.114707.  Chuyển tiền
05/08/2022 10,000 NGUYEN THI THU HUONG  362801.050822.114713. Chuyển tiền
05/08/2022 10,000 HOANG ANH TUAN 1029514356 Chuyển tiền
05/08/2022 10,000 NGUYEN NGOC NGHIA 164905.050822.114302.  Chuyển khoản
05/08/2022 10,000 PHAM PHU LONGv 1029598489 Chuyển tiền
05/08/2022 100,000 TRAN VAN KHANH 144606.050822.113816. Chuyển khoản
05/08/2022 10,000 NGUYEN VAN HOAN 56,944,805,082,211,300 Chuyển tiền
05/08/2022 10,000 LE MINH PHU. SHGD:10016083.
DD:220805.
Phu
05/08/2022 10,000 PHAM VIET CUONG 768794.050822.113411. Chuyển tiền
05/08/2022 10,000 Tran thanh tam 520303.050822.113419.  
05/08/2022 10,000 le thi Sinh 204178.050822.112845.  chuyen tien tu thien ho tro tre e khuyet tat
05/08/2022 20,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 1027874228 qu vi tre em khuet tat
05/08/2022 10,000 NGUYEN VAN HIEU 877850.050822.112252. Chuyển tiền
05/08/2022 10,000 TRINH HOANG LUYEN 921034.050822.112055.  Chuyển khoản
05/08/2022 10,000 NGO THI THU PHUONG  061790.050822.111844. Chuyển khoản
05/08/2022 10,000 TRINH QUANG BACH 046992.050822.111516.  Chuyển khoản
05/08/2022 10,000 BUI SY TU 0591000330552 Chuyển tiền
05/08/2022 1,000 THACH THI LAN 683437.050822.110932.  Chuyển tiền
05/08/2022 10,000 BUI DUC TRUNG 545064.050822.110451.  transfer
05/08/2022 5,000 HOANG PHI HUNG 790756.050822.110153.  Chuyển tiền
05/08/2022 20,000  Luong van nui 022901.050822.110343
.ZP68Q8LPKOL0
 
05/08/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 504235.050822.110151. lang tre em
05/08/2022 10,000 TIEN THI HUONG 835209.050822.105846. Chuyển khoản
05/08/2022 5,000 DAO DAI DUONG 1021648402 Chuyển tiền
05/08/2022 10,000 LE MINH PHU SHGD:10015615
.DD:220805.
Phu
05/08/2022 10,000 CAM THI HAN 958,092,050,822,105,000 Chuyển khoản
05/08/2022 10,000 BUI QUANG TOAN  957101.050822.105416. Chuyển khoản
05/08/2022 10,000 DAM THI LAN 709538.050822.105420. Chuyển tiền
05/08/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 768326.050822.105359. Chuyển tiền
05/08/2022 10,000 THAI THANH DANH  805328.050822.105050. Chuyển khoản
05/08/2022 10,000 DANG THANH NHAN 1027710005 Chuyển tiền
05/08/2022 10,000 LE MINH PHU SHGD:10015076.
DD:220805.
Phu
05/08/2022 50,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 062688.050822.104425.  
05/08/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 020495.050822.104104.  
05/08/2022 1,031 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 1017733727 gw
05/08/2022 10,000 NGUYEN HUU DUONG 755037.050822.103741.  Chuyển khoản
05/08/2022 5,000 NGUYEN TUAN ANH 1019714038 Chuyển tiền
05/08/2022 1,023 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 1022448194 gerh
05/08/2022 10,000 DO THI NGOC ANH 740170.050822.103424.  Chuyển khoản
05/08/2022 10,000 Pham trung hieu 736195.050822.103231.  
05/08/2022 1,031 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 1020655194 jtjy
05/08/2022 10,000 DIEP ANH TUAN 729904.050822.103125.  Chuyển khoản
05/08/2022 10,000 LUONG NGOC TUONG 425887.050822.103052.  Chuyển tiền
05/08/2022 10,000 LE MINH PHU SHGD:10014368.
DD:220805.
Phu
05/08/2022 10,000 NGO THI BICH TUYEN PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE..
27216769425
 
05/08/2022 10,000 NGO MINH PHUONG 138070.050822.102640.  Chuyển tiền
05/08/2022 5,000 NGUYEN NGOC DIEM 700820.050822.102630. Chuyển tiền
05/08/2022 5,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 819667.050822.102329.  
05/08/2022 10,000 TRAN HOANG TU 691708.050822.102031.  
05/08/2022 5,000 VU THE DU 665040.050822.102028.  Chuyển tiền
05/08/2022 10,000 DUONG LY HUYNH IBPS/SE:01310001
.DD:050822.
SH:10005726
 
05/08/2022 10,000 NGUYEN NGOC HA 676658.050822.101649.  Chuyển khoản
05/08/2022 200,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ  0181003445330 Tre e khuyet tat no luc
05/08/2022 10,000 TRAN QUOC LONG 778058.050822.101406.  Chuyển khoản
05/08/2022 10,000 HUYNH LONG VU 766925.050822.101400.  Chuyển tiền
05/08/2022 1,013 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 1025714614 WDD
05/08/2022 10,000 LE MINH PHU SHGD:10013759
.DD:220805.
Phu
05/08/2022 10,000 NGUYEN THI NHU YEN PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE
..27215999524.
 
05/08/2022 200,000 DOAN VAN HIEU 1018496879 Chuyển tiền
05/08/2022 10,000 LO VAN TIEM 601581.050822.100015.  Chuyển tiền
05/08/2022 10,000 LE THI THANH THANH 1015502806 QUY VI TRE EM KHUYET TAT VN
05/08/2022 10,000 HA HUY HIEU  693113.050822.095407. Chuyển khoản
05/08/2022 10,000 DUONG THI DIEM 692058.050822.095400.  
05/08/2022 10,000 DUONG HOANG LONG 579201.050822.095041. Chuyển khoản
05/08/2022 20,000 VU THI HONG NHUNG 744161.050822.09
4904.VCB
 
05/08/2022 10,000 HUYNH THANH LAM 545340.050822.094032. Chuyển khoản
05/08/2022 20,000 HOANG THI MAI 521496.050822.093358.  Chuyển khoản
05/08/2022 10,000 LE MINH PHU SHGD:10010642.
DD:220805.
Phu
05/08/2022 40,000 DANG THI THUY 0291000272468  Chuyển tiền
05/08/2022 10,000 DANG THI THUY 0291000272468  Chuyển tiền
05/08/2022 20,000 LUONG VAN THANG 143379.050822.09
2223.VCB
Chuyển khoản
05/08/2022 10,000 PHUNG TUAN ANH SHGD:10007558.D
D:220805.
Anh chuyen
05/08/2022 10,000 VO THI KIEU OANH SHGD:10007271
.DD:220805.
Oanh chuyen
05/08/2022 10,000 NGUYEN PHU HUNG SHGD:10006081.
DD:220805
Hung chuyen
05/08/2022 10,000 LE MINH PHU SHGD:10005648
.DD:220805.
Phu
05/08/2022 10,000 PHAM HOAI NAM SHGD:10004162.
DD:220805
 
05/08/2022 20,000 CHAU PHU QUI SHGD:10010512
.DD:220805
Qui chuyen
05/08/2022 10,000 LE THI PHUONG SHGD:10003785
.DD:220805.
Phuong chuyen
05/08/2022 10,000 LE MINH PHU SHGD:10003778.DD:220805. Phu
05/08/2022 500,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 891154.050822.090247. ung ho quy vi tre em khuyet tat viet nam
05/08/2022 10,000 LE MINH PHU SHGD:10004162.
DD:220805.
Phu
05/08/2022 20,000 NGUYEN THE KHUAN 0361000227697  UNG HO QUY VI TRE EM KHUYET TAT VIET NAM
05/08/2022 10,000 QUACH NGOC VAN Sender:01311003.DD
:050822.SHGD:10000573.
QUACH NGOC VAN CHUYEN KHOAN
05/08/2022 10,000 LE MINH PHU SHGD:10004923.
DD:220805.
Phu
05/08/2022 10,000 LE MINH PHU SHGD:10004185.
DD:220805.
Phu
05/08/2022 30,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0071001035826 lxstd tặng từ thiện
05/08/2022 100,000 Thuynvt 717746.050822.072953. Ủng hộ
05/08/2022 100,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0441000688399 tre khuyet tat
05/08/2022 20,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ  0091000628838 binh thuong
05/08/2022 400,000 Pham Thi Thanh Truc 319906.050822.002642.  
05/08/2022 100,000 TRANG THI TRANH 1017852891 Chuyển tiền
06/08/2022 10,000 PHAM THANH TUAN 642326.060822.220653.  Chuyển tiền
06/08/2022 10,000 NGUYEN VAN NHAT MINH 894829.060822.215312.  Chuyển khoản
06/08/2022 10,000 LE DUY QUAN 283719.060822.215136. Chuyển khoản
06/08/2022 10,000 LO VAN DAI PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE.
.27283311990.
 
06/08/2022 10,000 HUYNH VAN DUA 809831.060822.214554. Chuyển tiền
06/08/2022 10,000 lo thi thien 336990.060822.214356.  
06/08/2022 10,000 VU QUANG HONG 606196.060822.214329.  Chuyển tiền
06/08/2022 50,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0281000473739  tre em khuyet tat
06/08/2022 10,000 LE THI NGAN 518868.060822.213236. Chuyển tiền
06/08/2022 20,000 LE THI HIEN 219060.060822.212920. Chuyển khoản
06/08/2022 20,000 HA THI TUYEN 217644.060822.212854. Chuyển khoản
06/08/2022 10,000 NGUYEN THI THU HANG 824530.060822.212650.  Chuyển khoản
06/08/2022 10,000 VU VAN NGOC 180052.060822.211646.  Chuyển khoản
06/08/2022 10,000 NGUYEN THI MEN 0041000157091 Chuyển tiền
06/08/2022 10,000 LE THI LINH  780820.060822.211148. Chuyển khoản
06/08/2022 10,000 DANG VAN DUC  740041.060822.210240. Chuyển tiền
06/08/2022 5,000 NGUYEN HOANG MAI TRINH 739321.060822.210108. Chuyển tiền
06/08/2022 20,000  NGUYEN THI HUONG 737803.060822.205753. Chuyển tiền
06/08/2022 10,000 NGUYEN THI LY 0591000338864   
06/08/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 101540.060822.205314. Ung ho quy tre em
06/08/2022 10,000 PHAM THANH DAI  724051.060822.205348. Chuyển khoản
06/08/2022 10,000 VU THI LINH  500673.060822.205245. Chuyển tiền
06/08/2022 100 NGUYEN THI MINH ANH 363390.060822.204403.  Chuyển tiền
06/08/2022 10,000 PHAN HOANG TRUNG NHAN 726871.060822.203459.  Chuyển tiền
06/08/2022 10,000 NGUYEN DUY NGHIA 654363.060822.203127.  Chuyển khoản
06/08/2022 10,000 DINH VAN HIEP 349485.060822.203031.  Chuyển tiền
06/08/2022 10,000 BUI TRAN HOANG 019485.060822.202939. Chuyển khoản
06/08/2022 10,000 NGO VAN QUY 013752.060822.202806.  
06/08/2022 10,000 DOAN VAN KHANH   0731000670210 Chuyển tiền
06/08/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 638716.060822.202649. Ung ho quy tre em khuyet tat viet nam
06/08/2022 20,000 Ngo duy muoi 124875.060822.202537.  
06/08/2022 10,000 PHAN VAN LANH 888111.060822.201824.  Chuyển tiền
06/08/2022 10,000 PHAN VAN LANH 876836.060822.201315.  Chuyển tiền
06/08/2022 20,000 Nguyen thi lan anh 593451.060822.201240.  
06/08/2022 10,000 LAI DUY LINH  0331000431225  
06/08/2022 10,000 LE HUU DAT 316648.060822.200601.  Chuyển tiền
06/08/2022 10,000 PHAM CHI HAO 1028765672 pham ngoc huy
06/08/2022 10,000 DANG THU HANG 0551000333418 Chuyển tiền
06/08/2022 10,000 BUI THI YEN 902758.060822.195633.  Chuyển khoản
06/08/2022 10,000 Nguyen Duy Hung 542894.060822.195602.  
06/08/2022 10,000 HA VAN HUNG PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE..
27279242008.
 
06/08/2022 10,000 my 863786.060822.194530. gui
06/08/2022 10,000 BUI VAN NHAT 858454.060822.194359.  Chuyển khoản
06/08/2022 10,000 NGUYEN DAC HOAN 462509.060822.193015.  Chuyển khoản
06/08/2022 10,000 DO VAN NGOC 448897.060822.192559.  
06/08/2022 10,000 NGUYEN THI NHAM 778507.060822.192531. Chuyển tiền
06/08/2022 20,000 NGUYEN THI DANH 657892.060822.19
2417.VCB
Chuyển khoản
06/08/2022 10,000 NHAM VAN MINH 430633.060822.192103.  Chuyển khoản
06/08/2022 20,000 NGUYEN THI VINH HOA  PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE..
27277448370.
 
06/08/2022 10,000 THI MONG MY 759023.060822.191609.  Chuyển khoản
06/08/2022 10,000 NGUYEN DUY QUAN 369085.060822.190213.  
06/08/2022 20,000 nguyen thi cam nhung 443989.060822.185722.  
06/08/2022 10,000 NGUYEN ANH HAO 687297.060822.185643.  Chuyển khoản
06/08/2022 20,000 PHAM VAN DINH 681740.060822.185522. Chuyển khoản
06/08/2022 20,000 NGUYEN THI NGOC THUY 0071000625452 Chuyển tiền
06/08/2022 20,000 DANH THI THAO TRANG 069849.060822.184909.  Chuyển tiền
06/08/2022 10,000 NONG DUC THANG 278998.060822.184838.  Chuyển tiền
06/08/2022 10,000 LEO VAN NGHIEM 290890.060822.183956. Chuyển khoản
06/08/2022 20,000 HO THI HIEN 702475.060822.18
3502.VCB
Chuyển khoản
06/08/2022 10,000 NGUYEN NHAT HOANG 653951.060822.182935. Chuyển tiền
06/08/2022 10,000 PHAM DAO QUOC CUONG  PARTNER.DIRECT
_DEBITS_VCB.MSE..
27275708155.
 
06/08/2022 10,000 NGUYEN THI HUE 1015908833 Chuyển tiền
06/08/2022 20,000 NGUYEN THI BINH 0351000663719 Chuyển tiền
06/08/2022 10,000 DINH XUAN TUNG 312109.060822.181504.  Chuyển tiền
06/08/2022 20,000 NGUYEN NHU HAO 416595.060822.18
1336.VCB
Chuyển khoản
06/08/2022 10,000 TRIEU CHAN TON 146524.060822.175843.  Chuyển khoản
06/08/2022 10,000 THAI THANH HUNG 423133.060822.175108.  Chuyển khoản
06/08/2022 10,000 HOANG VAN LUU 115074.060822.174930.  Chuyển khoản
06/08/2022 10,000 VU THE ANH 415877.060822.174926.  
06/08/2022 10,000 TRAN NGUYEN AN  0061001074039 Chuyển tiền
06/08/2022 20,000 LE THI VOC 034207.060822.173758.  CHUYEN KHOAN QUY VI TRE EM KHUYET TAT VN
06/08/2022 20,000 NGUYEN THI NGA 357071.060822.173615.  Chuyển khoản
06/08/2022 5,000 NGUYEN HIEN YEN NHI 1024369658 Chuyển tiền
06/08/2022 20,000 VU THI HIEN  PARTNER.DIRECT
_DEBITS_
VCB.MSE..27273840930.
 
06/08/2022 20,000 NGUYEN THI CAM TIEN 285733.060822.171949.  Chuyển khoản
06/08/2022 10,000  nguyen duy khanh 921178.060822.171736. Chuyển tiền
06/08/2022 20,000 LE THI THUONG  247935.060822.171106. Chuyển khoản
06/08/2022 10,000 TRAN THI QUYNH 936440.060822.170328.  Chuyển khoản
06/08/2022 20,000 NGUYEN THI YEN NHI  1019382765 Chuyển tiền
06/08/2022 10,000 DOAN QUANG THANG PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE.
.27272904040
 
06/08/2022 10,000 Le Phuc An 900923.060822.170049.  
06/08/2022 20,000 duong van  375751.060822.165721. ck
06/08/2022 10,000 DINH THI THU 0411001014719  
06/08/2022 10,000 NGUYEN THI THU NHAN 876036.060822.164628.  Chuyển khoản
06/08/2022 10,000 NGUYEN THI KIEU TRINH 592518.060822.164110. Chuyển tiền
06/08/2022 10,000 NGUYEN THI THUC  PARTNER.DIRECT
_DEBITS_VCB.MSE..
27272162385.
 
06/08/2022 20,000 PHAM TUAN ANH 822219.060822.163902.  
06/08/2022 10,000 BAN TON DAT 838922.060822.163616.  Chuyển khoản
06/08/2022 20,000 NGUYEN THI CAM TIEN 096181.060822.163549.  Chuyển khoản
06/08/2022 10,000 BUI HUU DUONG 072584.060822.163000.  Chuyển khoản
06/08/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 068323.060822.162859. a
06/08/2022 5,000 TRAN VAN HAI 1021590342 Chuyển tiền
06/08/2022 30,000 LE VAN NINH 1014426917 Chuyển tiền
06/08/2022 10,000 BUI THI TRAM ANH  035770.060822.162056. Chuyển khoản
06/08/2022 10,000 TRAN NGUYEN QUOC MINH 780415.060822.162049.  Chuyển khoản
06/08/2022 10,000 HA THI THU HUONG  0761002374227  ngo xuan nam
06/08/2022 10,000 NGUYEN VIET HUNG 595047.060822
.161931.
 
06/08/2022 10,000 NGUYEN QUOC DIEN 025641.060822.161833.  
06/08/2022 20,000 NGUYEN THI HAI YEN 290434.060822.161354.  Chuyển tiền
06/08/2022 10,000 Tong van binh 348142.060822.161120.  
06/08/2022 10,000 KSOR H THIEM 831527.060822.161112.  
06/08/2022 10,000 NGUYEN THI TRANG 983396.060822.160822.  Chuyển khoản
06/08/2022 100,000 TRIEU THI SINH 0351000951255 Chuyển tiền
06/08/2022 20,000 VU THI LINH  342724.060822.160153. Chuyển tiền
06/08/2022 10,000 LE THI HANH 937156.060822.155715.  Chuyển khoản
06/08/2022 10,000 DINH THI HUONG 699502.060822.155708.  Chuyển khoản
06/08/2022 10,000 NGUYEN VAN TRUYEN 565399.060822.155257. Chuyển tiền
06/08/2022 20,000 NGUYEN THI CAM NHUNG 879073.060822.154953.  
06/08/2022 20,000 TRAN THI THU 200475.060822.154909.  
06/08/2022 10,000 PHAN NGUYEN YEN QUYNH 899342.060822.154803.  Chuyển khoản
06/08/2022 20,000 LE THI KIM NHI 561045.060822.154519. Chuyển tiền
06/08/2022 10,000 NGUYEN LAN HUONG 883557.060822.154405.  Chuyển khoản
06/08/2022 10,000 LU VAN DAI  853147.060822.153605. Chuyển khoản
06/08/2022 10,000 Hoang Bien Thuy 833034.060822.153058.  
06/08/2022 20,000 PHAM THI MAI 617032.060822.1
53017.VCB
 
06/08/2022 10,000 SON SA KHANH  460161.060822.152638. Chuyển tiền
06/08/2022 10,000 Vo Thi Ngoc Dieu 747582.060822.152412. Chuyển tiền
06/08/2022 10,000 NONG VAN HOANG 806258.060822.152339.  Chuyển khoản
06/08/2022 10,000 TRAN THANH TUNG  781770.060822.151717. Chuyển khoản
06/08/2022 10,000 KIEU KHANH 0281000584816  QUY VI TRE EM KHUYET TAT
06/08/2022 100,000 DUC VINH QUYEN 299086.060822.151221.  
06/08/2022 10,000 NGUYEN TIEN DUNG PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE.
.27268707158.
 
06/08/2022 20,000 NGUYEN THIEN CUNG 542445.060822.151019. Chuyển tiền
06/08/2022 5,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 602683.060822.150924. Chuyển tiền
06/08/2022 10,000 DUONG THI AN  742577.060822.150644. Chuyển khoản
06/08/2022 10,000 Nguyen Huynh Bao Tran 529410.060822.150605.  
06/08/2022 10,000 LE THI THANH DUNG 591873.060822.150430.  Chuyển tiền
06/08/2022 10,000 PHAM DUC CONG 732573.060822.150401.  Chuyển khoản
06/08/2022 10,000 NGUYEN THI THANH THAO 1014702612 Chuyển tiền
06/08/2022 10,000 PHAN HONG HANH 585247.060822.150107.  Chuyển tiền
06/08/2022 10,000 Dang Van Phap 103211.060822.145804.  Chuyển tiền
06/08/2022 10,000 NGUYEN THI THUONG 262791.060822.145418.  Chuyển tiền
06/08/2022 10,000 NGUYEN THI LINH 207659.060822.145101.  
06/08/2022 20,000 NGO THI MAI HUE  1012863693 Chuyển tiền
06/08/2022 20,000 PHAM HONG LY  444378.060822.143808.  
06/08/2022 20,000 DO THI BICH NGOC  131005.060822.1
43211.VCB
Chuyển khoản
06/08/2022 10,000 Y AM AYUN  1020785911 Chuyển tiền
06/08/2022 10,000 LAM VAN MINH 967808.060822.142958.  Chuyển tiền
06/08/2022 10,000 VUONG THI HUYEN TRANG  119950.060822.142835. Chuyển tiền
06/08/2022 400,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ  0511000399619  Khuyet tat
06/08/2022 5,000 PHAM TIEN DAT  284771.060822.141529. Chuyển tiền
06/08/2022 10,000 NGUYEN VU PHI LONG 1012499680 Chuyển tiền
06/08/2022 10,000 HUYNH NGUYEN NGUYEN SA 369550.060822.141140. Chuyển khoản
06/08/2022 10,000 DIEP VAN LAM 532408.060822.140239.  Chuyển khoản
06/08/2022 10,000 PHAM QUANG SANG 0311000679737  Chuyển tiền
06/08/2022 10,000 TRAN VAN QUOC QUAN 1021000005134 Chuyển tiền
06/08/2022 20,000 NGO THI THANH 907193.060822.135634.  Chuyển tiền
06/08/2022 10,000 DAO THI MY HANH 505768.060822.135348. Chuyển khoản
06/08/2022 10,000 NONG THI DOANH 124007.060822.134608.  
06/08/2022 20,000 TRAN THI QUYNH 0351000877039 Chuyển tiền
06/08/2022 10,000 PHAM THI PHUONG CHAM 1020683217 Nguyen van Minh chuyen tien
06/08/2022 10,000 NGUYEN PHU CUONG PARTNER.DIRECT
_DEBITS_VCB.MSE..
27266060996.
 
06/08/2022 10,000 PHAM THI MY TIEN 0121000846634 Chuyển tiền
06/08/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 564023.060822.133727. ACB
06/08/2022 5,000 NGO NGOC THUY PHUONG 0631000470135   chuyen tien tu thien quy vi tre em khuyet tat
06/08/2022 10,000 NGUYEN THANH DUY 493408.060822.133115.en Chuyển tiền
06/08/2022 10,000 VU TRUONG SON  261245.060822.132934. Chuyển khoản
06/08/2022 10,000 HA THI THANH TAM 260845.060822.132847.  Chuyển khoản
06/08/2022 10,000 TRUONG KHOA HOC 431175.060822.132737.  Chuyển khoản
06/08/2022 10,000 LE DUC ANH 428355.060822.132635.  Chuyển khoản
06/08/2022 20,000 BUI VAN DAT 418236.060822.132250. Chuyển khoản
06/08/2022 10,000 BUI VAN THI  258581.060822.132026. Chuyển tiền
06/08/2022 10,000 NGUYEN ANH TAI 407228.060822.131858.  Chuyển khoản
06/08/2022 10,000 NGUYEN THI HOA 0351001073328 Chuyển tiền
06/08/2022 10,000 HOANG VAN HANH 116458.060822.131653.  Chuyển tiền
06/08/2022 10,000 NGUYEN DINH HIEU 564815.060822.131249.  Chuyển tiền
06/08/2022 10,000 MY 503802.060822.130638.  
06/08/2022 10,000 PHAM VAN VINH 203752.060822.130642. Chuyển khoản
06/08/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 501687.060822.130119. CHUYEN TIEN TU THIEN
06/08/2022 1,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 020088889908
061257132022
0001044107.533
38.125713.
Test
06/08/2022 10,000 NGUYEN THUY HANH 179465.060822.125618. Chuyển khoản
06/08/2022 10,000 TRAN NGUYEN YEN NHU 251959.060822.122808.  Chuyển khoản
06/08/2022 10,000 HUYNH VAN PHUNG 091540.060822.122547.  Chuyển khoản
06/08/2022 10,000 LE DUC DUY 724804.060822.121526.  Chuyển tiền
06/08/2022 10,000 DO VAN HUNG 058530.060822.121422. Chuyển khoản
06/08/2022 10,000 LE VAN CONG 223930.060822.121121.  Chuyển tiền
06/08/2022 10,000 NGUYEN THI HOAI THUONG 172196.060822.120427.  Chuyển khoản
06/08/2022 1,000 LAM THI HUONG   0181003659811  Chuyển tiền
06/08/2022 10,000 NGUYEN THI NGOC TRAN 161587.060822.120142.  Chuyển khoản
06/08/2022 10,000 VU THI HUYEN  694014.060822.120059. Chuyển tiền
06/08/2022 10,000 PHAM THI HAI PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE..
27262362692.
 
06/08/2022 10,000 LUONG VAN CHAT 154578.060822.115942.  Chuyển khoản
06/08/2022 10,000 NGUYEN VIET HOANG 153821.060822.115928.  Chuyển khoản
06/08/2022 10,000 VU DINH TIEN 926432.060822.114810.  
06/08/2022 10,000 NGUYEN CAO HOANG 958882.060822.114329.  Chuyển khoản
06/08/2022 10,000 TA HA DO  PARTNER.DIRECT
_DEBITS_VCB.MSE
..27261337899.
 
06/08/2022 10,000 NGUYEN VAN THANG 435105.060822.113740. Chuyển tiền
06/08/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 066614.060822.113631. Tu thien quy vi tre em khuyet tat
06/08/2022 10,000 DAO THI LOAN 060651.060822.113443.  Chuyển khoản
06/08/2022 10,000 PHAM THI DUNG 413703.060822.113405. Chuyển tiền
06/08/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 461215.060822.113330.  
06/08/2022 5,000 KHONG ANH TUAN 332762.060822.113157. Chuyển tiền
06/08/2022 10,000 MAC TU DUY 620600.060822.113133.  Chuyển tiền
06/08/2022 1,000 THACH THI LAN  401394.060822.112652. Chuyển tiền
06/08/2022 10,000 TRIEU THI KHE 861085.060822.111532.  Chuyển khoản
06/08/2022 10,000 HA PHUONG LINH  977600.060822.111258. Chuyển khoản
06/08/2022 5,000 PHAN THIEN CAM 1023261846 Chuyển tiền
06/08/2022 10,000 NGUYEN HUU PHI  0711000219099  
06/08/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ Nhà hảo tâm xin giấu t
ên và địa chỉ
ung ho quy vi tre em khuyet tat
06/08/2022 10,000 VU NGOC HUYNH 0611001895891 Chuyển tiền
06/08/2022 10,000 TRA QUY NHAN 935639.060822.110234.  Chuyển khoản
06/08/2022 10,000 HOANG XUAN THAO 715075.060822.110037. Chuyển tiền
06/08/2022 10,000 CAO BUU LAM PARTNER.DIRECT_D
EBITS_VCB.MSE..27
260194409.
 
06/08/2022 10,000 DINH QUANG DAI 924120.060822.105936. Chuyển khoản
06/08/2022 10,000 TRAN HUYEN TRANG 441480.060822.105703.  QUY TRE E KHUYET TAT
06/08/2022 10,000 PHUNG QUANG TRUNG 400447.060822.105224.  Chuyển tiền
06/08/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 957381.060822.104733. Chuyển tiền
06/08/2022 10,000 SAM VAN HIEN 874752.060822.104704. Chuyển khoản
06/08/2022 20,000 LE THUY DUONG  866376.060822.104441. Chuyển khoản
06/08/2022 10,000 Dang Duy Long 110133.060822.104341.  Chuyển tiền
06/08/2022 10,000 DO NHU QUYNH 946120.060822.104307. Chuyển tiền
06/08/2022 10,000 LE HONG HUY 928168.060822.103606.  Chuyển tiền
06/08/2022 10,000 NGUYEN NGOC CHIEN 337721.060822.101630.  Chuyển tiền
06/08/2022 10,000 TRAN MANH DAT PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE.
.27258824894.
 
06/08/2022 5,000 NGO HONG HA 870258.060822.101459.  Chuyển tiền
06/08/2022 10,000 NGUYEN THI TRA MY 739028.060822.101219. Chuyển khoản
06/08/2022 20,000 thang 147303.060822.100902.  
06/08/2022 10,000 NGUYEN HOANG THUONG 0271001034326 Chuyển tiền
06/08/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 635134.060822.094439. Ok
06/08/2022 20,000 NGUYEN THE KHUAN  0361000227697 UNG HO QUY VI TRE EM KHUYET TAT VIET NAM
06/08/2022 10,000 NGUYEN VAN HA 535582.060822.091723. Chuyển khoản
06/08/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 348245.060822.090412. ung ho
06/08/2022 250,000 Nguyen Tran Hoang Lam  0071004011351  
06/08/2022 250,000 Nguyen Khai Anh 0071004011351  
06/08/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 338015.060822.080931. muoi nghin dong
06/08/2022 10,000 NGUYEN VAN CUONG    Chuyển tiền
06/08/2022 250,000 Hai chau Un va San    un ho quy
06/08/2022 1,000 THACH THI LAN 070598.060822.073232.  Chuyển tiền
06/08/2022 1,000 THACH THI LAN 058869.060822.071142.  Chuyển tiền
06/08/2022 1,000 NGUYEN HOAI MINH  844164.060822.070924. TRANSFERS QUY VI TRE EM KHUYET TAT VN
06/08/2022 100,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 880290.060822.003425. ung ho quy tre em kt
07/08/2022 10,000 NGUYEN THI XUYEN 988035.070822.222344.  
07/08/2022 10,000 PHAM HOAI PHUONG 238366.070822.220245.  
07/08/2022 10,000 Nguyen Huong Giang 179526.070822.220158.  
07/08/2022 10,000 DAM THI HUONG 1023237040 Chuyển tiền
07/08/2022 20,000 LE KIM PHUONG PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE..
27318859686.
 
07/08/2022 10,000 LUU TRUNG KIEN 614356.070822.211207. Chuyển tiền
07/08/2022 10,000 ME VAN HAC  814385.070822.210356. Chuyển khoản
07/08/2022 10,000 TRAN THI DAO 0141000867001  Chuyển tiền
07/08/2022 10,000 LO VAN HOANG 756822.070822.204704. Chuyển khoản
07/08/2022 10,000 HOANG THI BINH 419411.070822.204242.  Chuyển khoản
07/08/2022 10,000 VI TIEN LUONG  9372866932 Chuyển tiền
07/08/2022 10,000 DINH VAN DAN  398419.070822.203550. Chuyển khoản
07/08/2022 10,000 MAI THI HONG  393871.070822.203420. Chuyển khoản
07/08/2022 10,000 TRAN HUYNH HAI ANH  380878.070822.203051. Chuyển khoản
07/08/2022 20,000 VU THI PHUONG NHUNG 056539.070822.20290
0.ZP68QAHDAHEH  
Chuyển tiền
07/08/2022 5,000 NGUYEN HA VY 472811.070822.202540.  Chuyển tiền
07/08/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 994753.070822.202045. Chuyen tien quy tre e
07/08/2022 20,000 NGUYEN THI MY HIEN 1025249218 Nguyen Thi To Tram chuyen tien
07/08/2022 10,000 PHAM THI HONG PHUONG 662139.070822.201938. Chuyển khoản
07/08/2022 20,000 LE VAN TINH  0271001108043 Chuyển tiền
07/08/2022 10,000 LE VINH THAI  PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE..
27316008187.
 
07/08/2022 10,000 HO VAN NGUYEN  285920.070822.200641. Chuyển tiền
07/08/2022 10,000  NGUYEN THI HONG 0801000285562 quy vi tre em khuyet tat vn
07/08/2022 10,000 LY TU LOAN 9817264821  
07/08/2022 20,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 053751.070822.195
225.ZP68QAHD9MNJ
 
07/08/2022 10,000 PHAM THI DUYEN 1023917364 Chuyển tiền
07/08/2022 10,000 QUANG VAN LOAN 916819.070822.194522. Chuyển tiền
07/08/2022 20,000 LE THI HUONG 915743.070822.194306.  Chuyển tiền
07/08/2022 10,000 TRINH KIM ANH 0741000666852  Chuyển tiền
07/08/2022 10,000 Dang Quang Huy 197115.070822.193528.  Chuyển tiền
07/08/2022 10,000 HO NHU THUAN 206507.070822.193526.  Chuyển khoản
07/08/2022 10,000 TRAN HUYEN NHUNG 0201000698465 Chuyển tiền
07/08/2022 30,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 462839.070822.192214.  
07/08/2022 10,000 LU VAN HOANG 873520.070822.192225.  
07/08/2022 10,000 NGUYEN THI TU  126345.070822.192101. Chuyển tiền
07/08/2022 10,000 LE THI BAO Tran PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE..
27314360107.
 
07/08/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 053213.070822.191647. CK
07/08/2022 10,000 BUI THI DAO  PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE..
27313864812.
chuyen tien mien lm nv
07/08/2022 10,000 LA THI THAO MAI 135164.070822.191225. Chuyển khoản
07/08/2022 10,000 LO THI NGOAI  PARTNER.DIRECT
_DEBITS_VCB.MSE
..27314129108.
 
07/08/2022 10,000 TRAN THI THANH VAN 846950.070822.190934.  Chuyển tiền
07/08/2022 10,000 GIANG A LANG 125402.070822.190732.  Chuyển tiền
07/08/2022 10,000 VU VAN TRONG 0551000317502 Chuyển tiền
07/08/2022 10,000 NGUYEN LAN ANH 1016893547   
07/08/2022 10,000 Phan Thi Na Na 187911.070822.190537.  
07/08/2022 10,000 HO A CHU 105418.070822.190358. Chuyển khoản
07/08/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 951023.070822.190045. Nv
07/08/2022 10,000 TRAN THI THANH VAN  817337.070822.185504. Chuyển tiền
07/08/2022 10,000 NGUYEN VAN TINH PARTNER.DIRECT
_DEBITS_VCB.MSE..
27313096065.
 
07/08/2022 10,000 NGUYEN TAN LAM 041382.070822.184415.  Chuyển khoản
07/08/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 777274.070822.183710. Chuyen tien tu thien
07/08/2022 20,000 NGUYEN THI THIEM   0011004344040 Chuyển tiền
07/08/2022 20,000 MAI VAN THUAN DAT 878705.070822.182954.  
07/08/2022 10,000 TRIEU VAN TAM 0351000880388 Chuyển tiền
07/08/2022 10,000 LE THI DIEM THUY  566859.070822.182043. Chuyển tiền
07/08/2022 10,000 PHAM THI THANH TUYEN 129211.070822.182038. Chuyển tiền
07/08/2022 20,000 LE THI PHUONG 731587.070822.181644.  Chuyển tiền
07/08/2022 10,000 LUONG VAN PHUC 724993.070822.181330.  Chuyển tiền
07/08/2022 10,000 VU VAN HOA 0541000300242   
07/08/2022 10,000 Huynh Thi Kim Thanh PARTNER.DIRECT
_DEBITS_VCB.MSE..
27311411737.
 
07/08/2022 20,000 LUONG VAN TUC  659077.070822.175
419.VCB
Chuyển khoản
07/08/2022 10,000 HUYNH THI KIM THANH PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE.
.27310857751.
 
07/08/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 163160.070822.175118. Vi tre em
07/08/2022 10,000 NGUYEN DINH DOI 662588.070822.175106.  Chuyển tiền
07/08/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 117351.070822.175005.  
07/08/2022 10,000 LENG THI HUE  106693.070822.174730. Chuyển khoản
07/08/2022 20,000 PHAM THI CAM HUYEN 357990.070822.174611.  
07/08/2022 10,000 NGUYEN KY DUYEN  0381000517784 Chuyển tiền
07/08/2022 20,000 BUI THI NGOC HUYEN  0281000205796 Chuyển tiền
07/08/2022 20,000 LUC THI THUYEN 1015699762 Chuyển tiền
07/08/2022 10,000 LE THI NGOC ANH 0141000725855 Chuyển tiền
07/08/2022 20,000 HOANG VAN Ngoan 460746.070822.1
73420.VCB
 
07/08/2022 10,000 VU THI THUY TRANG 790898.070822.173137.  Chuyển khoản
07/08/2022 200,000 PHAM DANG KHOA 9666677779 Chuyển tiền
07/08/2022 10,000 LE THI KIM NGAN PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE..
27310185386.
 
07/08/2022 10,000 PHAM VAN PHONG 022158.070822.172650.  
07/08/2022 20,000 LE THI MONG XUAN 462561.070822.
171742.VCB
Chuyển khoản
07/08/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 980790.070822.171633. ck
07/08/2022 10,000 TRAN THI LUA 094467.070822.171534. Chuyển tiền
07/08/2022 10,000 MAI TRUNG THANH 974353.070822.171455. Chuyển khoản
07/08/2022 10,000 LO LAO SAN 966444.070822.171259. Chuyển khoản
07/08/2022 10,000 HOANG NGOC HOANG PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE..
27309504604.
 
07/08/2022 10,000 HA THI HUONG 568413.070822.170729. Chuyển tiền
07/08/2022 10,000 TRIEU THI HUYEN   0821000150422 Chuyển tiền
07/08/2022 10,000 NGUYEN THI VAN ANH 682357.070822.170113.  Chuyển khoản
07/08/2022 10,000 LE THI NGOC LOAN PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE..
27309085719.
 
07/08/2022 10,000 LE VAN PHONG  984565.070822.165435. Chuyển tiền
07/08/2022 10,000 HA THI THANH 655745.070822.165320.  Chuyển khoản
07/08/2022 10,000 NGUYEN MINH HOANG 826526.070822.165300. Chuyển tiền
07/08/2022 20,000 NGO THI HUYEN 946971.070822.165032.  Chuyển tiền
07/08/2022 20,000 Bui Thi Hong Nhung 987590.070822.164944.  
07/08/2022 10,000 Nguyen Thi Luan 866700.070822.164757.  
07/08/2022 10,000 NGUYEN MINH TIEN 628789.070822.164549.  Chuyển khoản
07/08/2022 10,000 NGUYEN HUONG LAN  963408.070822.164533. Chuyển tiền
07/08/2022 10,000 NGUYEN TUAN KIET 624155.070822.164507.  Chuyển khoản
07/08/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 959825.070822.164417. Chuyển tiền
07/08/2022 10,000 LO THI LUYEN 153483.070822.164111.  Chuyển tiền
07/08/2022 10,000 TRAN THU NGOC PARTNER.DIRECT
_DEBITS_VCB.MSE..
27308165981.
 
07/08/2022 20,000 A NUI 991618.070822.16
3631.VCB
Chuyển khoản
07/08/2022 10,000 TRAN VAN LU 072798.070822.163434.  chuyen tien quy vi tre
07/08/2022 10,000 Tran phuong linh 150631.070822.163336.  
07/08/2022 200,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ  0211000498662  tre em khuyet tat
07/08/2022 10,000 LE ANH MINH 791575.070822.162823.  chuyen khoan tien TH
07/08/2022 10,000 LE TRONG NGHIA  784141.070822.162632. Chuyển khoản
07/08/2022 10,000 VO VAN ANH 130727.070822.162450.  Chuyển tiền
07/08/2022 10,000 PHAN QUANG TUNG DUONG 756361.070822.161927.  Chuyển khoản
07/08/2022 10,000 DOAN DUC NHAN 523543.070822.161506.  Chuyển khoản
07/08/2022 10,000 NGO DINH THIEN 114155.070822.161238.  Chuyển tiền
07/08/2022 10,000 Tran Tan Dat 112913.070822.161143.  Chuyển tiền
07/08/2022 20,000 HOANG THI SU 223524.070822.160912.  Chuyển tiền
07/08/2022 10,000 TRAN VAN GIANG  0361000324783 Chuyển tiền
07/08/2022 10,000 NGUYEN KHOA NAM PARTNER.DIRECT
_DEBITS_VCB.MSE..
27307182870.
 
07/08/2022 10,000 LUONG VAN HIEU 870688.070822.160446.  Chuyển tiền
07/08/2022 10,000 NGUYEN THI HUYEN  0481000749878  Chuyển tiền
07/08/2022 10,000 TRUONG VAN TOAN 666087.070822.155508.  Chuyển khoản
07/08/2022 10,000 GIANG A THANG  458260.070822.155356. Chuyển khoản
07/08/2022 10,000 DANG VAN CUONG 661691.070822.155353.  Chuyển khoản
07/08/2022 10,000 LE HOANG YEN 0041000409626 transfer
07/08/2022 20,000 TO THI HONG XUAN  051680.070822.155112. Chuyển tiền
07/08/2022 10,000 LE THI CAM TU 646292.070822.154932. Chuyển khoản
07/08/2022 10,000 CHUNG THI HANH 837630.070822.154932.  Chuyển tiền
07/08/2022 10,000 Hai113 586139.070822.153233.  
07/08/2022 10,000 DIEU PHUOC 800577.070822.153200.  Chuyển tiền
07/08/2022 10,000 NGUYEN THI ANH NGUYET   0481000629900 Chuyển tiền
07/08/2022 20,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 1028368203 b
07/08/2022 20,000 DINH THI NGOAN 295368.070822.15
1815.VCB
Chuyển khoản
07/08/2022 10,000 NGUYEN UY TIN 347494.070822.151713. Chuyển khoản
07/08/2022 10,000 NGO MINH THINH 811626.070822.151548.  Chuyển tiền
07/08/2022 20,000 HO VAN TIEN PARTNER.DIRECT
_DEBITS_VCB.MSE..
27305609526.
 
07/08/2022 10,000 LE VAN DAT 520556.070822.151308.  Chuyển khoản
07/08/2022 10,000 TRAN HOANG SON 113835.070822.151226. Chuyển tiền
07/08/2022 10,000 LE THI THUY HANG 1015635514 chuyen tien tu thien cho tre em
07/08/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 965855.070822.151036. QUY VI TRE EM KHUYET TAT
07/08/2022 10,000 DUONG THI HOA  572881.070822.150956. Chuyển tiền
07/08/2022 3,000,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0631003752698 tre em
07/08/2022 10,000 NGUYEN TAI NHAT 491059.070822.150403. Chuyển khoản
07/08/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 104021.070822.150106.  
07/08/2022 20,000 VU VAN THANH 079226.070822.1
45759.VCB
Chuyển khoản
07/08/2022 500,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ  0181003500729 uh quy tre e khuyet tat t8 2022
07/08/2022 10,000 HOANG THI PHUONG  289033.070822.145639. Chuyển khoản
07/08/2022 10,000 NGUYEN QUOC NAM PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE.
.27304157150.
 
07/08/2022 10,000 DINH THAI BAO 274458.070822.145045.  Chuyển khoản
07/08/2022 10,000 DINH THI TINH 713228.070822.144603. Chuyển tiền
07/08/2022 10,000 PHAM THI TUYET NHI 433813.070822.144500.  Chuyển khoản
07/08/2022 10,000 NGUYEN HONG SANG 946834.070822.144234.  
07/08/2022 10,000 NGAN THI HIEN 761288.070822.143802. Chuyển tiền
07/08/2022 20,000 nguyen thi chung 761171.070822.143743.  
07/08/2022 10,000 Le Thi Kieu 235018.070822.143700.  
07/08/2022 10,000 HO NGOC NHU Y 405490.070822.143519.  
07/08/2022 10,000 DANG VAN QUYEN 403231.070822.143431.  
07/08/2022 10,000 PHAM THI LAM 949972.070822.143433. Chuyển tiền
07/08/2022 10,000 Mai Thi Hiep 151929.070822.143135.  Chuyển tiền
07/08/2022 5,000 VU THI NHU QUYNH 687132.070822.143102.  Chuyển tiền
07/08/2022 10,000 VO MINH LUAN 1026847721 Chuyển tiền
07/08/2022 20,000 NGUYEN THI THU HA 032648.070822.1423
52.VCB
Chuyển khoản
07/08/2022 10,000 LE DINH CAO 0491000008549 Chuyển tiền
07/08/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 752833.070822.141649. Chuyển tiền
07/08/2022 10,000 BUI VAN PHONG 0841000022209 Chuyển tiền
07/08/2022 20,000 LO THI THUY TRANG PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE..
27302845485.
 
07/08/2022 10,000 le dinh an 339181.070822.141203.  
07/08/2022 20,000 PHAM THI HONG VY 1021081382 Chuyển tiền
07/08/2022 10,000 VU HONG SON 562137.070822.140447. Chuyển tiền
07/08/2022 10,000 NGUYEN VIET SANG PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE.
.27302326437.
 
07/08/2022 10,000 NGUYEN PHI HUNG 137759.070822.135637.  Chuyển khoản
07/08/2022 10,000 VU VAN DAT 132096.070822.135401.  Chuyển khoản
07/08/2022 10,000 NGUYEN THO DAN  0461000558711  Chuyển tiền
07/08/2022 10,000 HAN THI MY LE 0181003469610 MY LE chuyen tien tu thien
07/08/2022 10,000 PHAN TRAN KHANH BANG PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE..
27302321107.
 
07/08/2022 20,000 NGUYEN THI MEN 046091.070822.1
35046.VCB
Chuyển khoản
07/08/2022 20,000 VO TIEU NHI  952406.070822.
134912.VCB
Chuyển khoản
07/08/2022 20,000 nguyen tien dong 139983.070822.134740.  
07/08/2022 10,000 PHAN VAN HOANG 272489.070822.134701. Chuyển khoản
07/08/2022 10,000 Nguyen Thinh PARTNER.DIRECT
_DEBITS_VCB.MSE..
27302299173.
 
07/08/2022 10,000 HOANG THI LANH 209129.070822.134545. Chuyển tiền
07/08/2022 10,000 TRAN THI THU THUY 271828.070822.134516.  Chuyển tiền
07/08/2022 10,000 LAM THI NGOC HUONG 264351.070822.134340.  Chuyển khoản
07/08/2022 20,000 PHUNG THI CAM THU 136356.070822.133633.  Chuyển tiền
07/08/2022 10,000 DANG THI YEN NHI 244301.070822.133559.  Chuyển khoản
07/08/2022 10,000 HOANG MINH HAI 597206.070822.133249. Chuyển tiền
07/08/2022 10,000 LE THI GIANG 229943.070822.133028.  chuyen khoan quyen gop tu thien
07/08/2022 10,000 CHIEM THI KIEN  986581.070822.132820. Chuyển tiền
07/08/2022 10,000 TRAN TRUNG HAO 222338.070822.132741. Chuyển khoản
07/08/2022 10,000 PHAM HONG DUONG  605928.070822.132752. Chuyển tiền
07/08/2022 10,000  nguyen my y 986167.070822.132740. Chuyển tiền
07/08/2022 10,000 PHAN THI HANH 0821000143065 QUY VI TRE EM KHUYET TAT
07/08/2022 10,000 NGO THI MUI 0821000058596 Chuyển tiền
07/08/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 920867.070822.132002. Q
07/08/2022 20,000 QUANG THI THAN 159614.070822.
131919.VCB
Chuyển khoản
07/08/2022 10,000 TRAN NGOC HUONG 980833.070822.131537. Chuyển tiền
07/08/2022 10,000 TRUONG KHANH AN  189753.070822.131504. Chuyển khoản
07/08/2022 10,000 PHAM HOAI ANH PARTNER.DIRECT
_DEBITS_VCB.MSE..
27300914030.
 
07/08/2022 20,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 027685.070822.13
1323.ZP68QAHD25RF
 
07/08/2022 10,000 HUYNH THI ANH VAN 338991.070822.131055. Chuyển tiền
07/08/2022 10,000 tran xuan hoa 173355.070822.130842.  
07/08/2022 10,000 CHU VAN QUYNH 164601.070822.130514. Chuyển khoản
07/08/2022 10,000 TRAN THI ANH TUYET 553265.070822.130524.  Chuyển tiền
07/08/2022 20,000 NGUYEN THI HUYEN NA 993841.070822.125444.  Chuyển khoản
07/08/2022 20,000 HA THI VAN 1012997755 Chuyển tiền
07/08/2022 20,000 LE THI HOANG YEN 876966.070822.125059.  Chuyển tiền
07/08/2022 10,000 NGUYEN THI THANH NGA  981406.070822.124931. Chuyển khoản
07/08/2022 10,000 QUACH THI NGA  1015538461 Chuyển tiền
07/08/2022 10,000 PHAN TRUNG HIEU 1022019663 Chuyển tiền
07/08/2022 10,000 HA THI LAN 071128.070822.123130.  Chuyển khoản
07/08/2022 20,000 TRUONG VAN TUAN 258532.070822
.123058.VCB
Chuyển khoản
07/08/2022 10,000 DINH AN HY 931937.070822.123002.  
07/08/2022 10,000 TRAN THI HUE  925947.070822.122747. Chuyển khoản
07/08/2022 5,000 NINH MOC SENH 1021230788 Chuyển tiền
07/08/2022 10,000 Vo dinh manh 261601.070822.122304.  
07/08/2022 10,000 LE VAN LUU  044206.070822.122213. Chuyển khoản
07/08/2022 10,000 NGUYEN VAN QUANG 911437.070822.122246.  Chuyển khoản
07/08/2022 100,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 707423.070822.122127. Ung ho tre em khuyet tat
07/08/2022 20,000 NGUYEN THI HIEN 034455.070822.121904.  
07/08/2022 10,000 NGUYEN THI VIET PHUONG 924016.070822.121809.  Chuyển tiền
07/08/2022 10,000 Nguyen gia vuong 028671.070822.121702.  
07/08/2022 10,000 PHAM THI THUY DUONG 710729.070822.121429. Chuyển tiền
07/08/2022 10,000 NGUYEN THI CAM NHUNG 347419.070822.121300.  
07/08/2022 10,000 PHAM THI DUNG  112002.070822.120820. Chuyển tiền
07/08/2022 20,000 NGUYEN THI HUONG 616797.070822.120
336.VCB
Chuyển khoản
07/08/2022 1,000 TUNG 815756.070822.120124. Chuyển tiền
07/08/2022 10,000 TRAN VAN CUONG 976454.070822.115947. Chuyển khoản
07/08/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 893493.070822.115852. NV7/8
07/08/2022 5,000 DAO DIEN NGUYEN 946088.070822.115834. Chuyển tiền
07/08/2022 10,000 PHAM THI MAI 945229.070822.115716. Chuyển tiền
07/08/2022 10,000 NGUYEN VAN KHANH 880616.070822.115441.  Chuyển tiền
07/08/2022 10,000 KHONG THAI DUY 949440.070822.115104.  Chuyển khoản
07/08/2022 200,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ  0081001009946 bt
07/08/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 098858.070822.115042.  
07/08/2022 300,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0341006828555 UNG HO TRE EM KHUYET TAT
07/08/2022 10,000 PHAM THI HONG HUE  9335251367 Chuyển tiền
07/08/2022 10,000 NGUYEN THI HONG NHUNG 312748.070822.113851.  
07/08/2022 10,000 NGUYEN HUU TAI PARTNER.DIRECT
_DEBITS_VCB.MSE
..27297704043.
 
07/08/2022 10,000 TRINH CAN THU THU 886211.070822.113118.  
07/08/2022 10,000 PHAM DINH KHANH 0731000773841 Ung ho quy tre em
07/08/2022 10,000 NGUYEN VAN PHUONG 863734.070822.112423. Chuyển khoản
07/08/2022 10,000 TRAN HO TO QUYEN 820875.070822.112420. Chuyển tiền
07/08/2022 10,000 NGUYEN TAT THANG 725378.070822.111507.  Chuyển khoản
07/08/2022 20,000 tran thi hong PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE.
.27297228952.
 
07/08/2022 10,000 NGUYEN THI NAM HA 0351000664233 Chuyển tiền
07/08/2022 20,000 TRAN THI NGOC HA 0201000742168 cho cac em nho
07/08/2022 10,000 TRUONG KHANH DUY 785778.070822.110021.  Chuyển khoản
07/08/2022 10,000 NGO THI LAI PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE..
27296871452.
 
07/08/2022 20,000 NGUYEN THI CHINH 768273.070822.105510.  
07/08/2022 5,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 751106.070822.105041. ung ho quy tre em khuyet tat
07/08/2022 5,000 LE MINH ANH 746577.070822.104838.  Chuyển tiền
07/08/2022 5,000 PHUNG HUY VU 1016351833 Chuyển tiền
07/08/2022 10,000 TRAN THANH DIEP 0671004154885 Chuyển tiền
07/08/2022 5,000 DANG DUY TINH 202708.070822.104509.  Chuyển khoản
07/08/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 161494.070822.104501. RTGSPMT
07/08/2022 10,000 NGUYEN QUANG VINH 111752.070822.104459.  Chuyển tiền
07/08/2022 10,000 TRAN VAN CUONG 663075.070822.104441.  Chuyển tiền
07/08/2022 10,000 TRAN MINH TUAN 725745.070822.104224.  Chuyển khoản
07/08/2022 10,000 BUI THI THANH THAO 621296.070822.103917.  Chuyển khoản
07/08/2022 20,000 PHAN VAN TOAN 511239.070822.
103831.VCB
 
07/08/2022 20,000 KHONG THI NHAM 477984.070822.103
757.VCB
Chuyển khoản
07/08/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 705268.070822.103630. Chuyển tiền
07/08/2022 5,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 717973.070822.103512. quy tu thien tre em
07/08/2022 10,000 TRAN DINH TRUNG HAU 691191.070822.103214. Chuyển khoản
07/08/2022 10,000 LUONG DINH HUNG 120103.070822.103143.  Chuyển tiền
07/08/2022 20,000 PHAN MINH HOANG 666044.070822.10
2426.VCB
Chuyển khoản
07/08/2022 10,000 TRUONG VAN HUNG (TRUONG VAN BE)  0351000989623  Chuyển tiền
07/08/2022 20,000 NGUYEN THI HAI YEN  156161.070822.102155. Chuyển tiền
07/08/2022 20,000 TA THI ANH 265746.070822.1
01745.VCB
Chuyển khoản
07/08/2022 5,000 HUA THI LY 176338.070822.101514.  Chuyển tiền
07/08/2022 10,000 Bui Nguyen Khuong 631167.070822.101422.  
07/08/2022 10,000 TRAN DUY HOANG 892987.070822.101341. Chuyển tiền
07/08/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 596257.070822.100333. chuc cac chau khoe manh
07/08/2022 5,000 NGUYEN LY HAI  887241.070822.100215. Chuyển tiền
07/08/2022 10,000 NGUYEN THI THOM  0301000431222 Chuyển tiền
07/08/2022 10,000 NONG VAN HOANG 561183.070822.095235. Chuyển khoản
07/08/2022 10,000 TRAN THI THOANG  544019.070822.094704. Chuyển khoản
07/08/2022 10,000 LE MO HO DIEU 461239.070822.094219.  Chuyển khoản
07/08/2022 10,000 LE THI BICH TUYEN 517683.070822.093844. Chuyển khoản
07/08/2022 10,000 NGUYEN THI CHIEN 596958.070822.093736.  
07/08/2022 10,000 PHAM THANH TUYEN 508290.070822.093540.  Chuyển khoản
07/08/2022 10,000 Nguyen Le Na 628596.070822.093514. Chuyển tiền
07/08/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 954739.070822.092956. Ck
07/08/2022 10,000 PHAM THI DIEN 551632.070822.092305.  Chuyển tiền
07/08/2022 10,000 NGUYEN NGOC SON 403730.070822.091941. Chuyển khoản
07/08/2022 10,000 TRAN THI HIEP 451159.070822.091547. Chuyển khoản
07/08/2022 10,000 BUI THI THU TINH PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE..
27293571334.
 
07/08/2022 50,000 DANG THI THUY 0291000272468 Chuyển tiền
         
Tổng số 54,277,759      
Bảng tổng hợp nguồn vận động từ các nhà hảo tâm tại ngân hànVietinbank
(Từ ngày 01/8/2022 đến 07/8/2022)
NT Số tiền Tên nhà hảo tâm ủng hộ Quỹ Số tài khoản/ tham chiếu Ghi chú
02/08/2022 100,000 LE VAN 19031973913011 Ung ho quy vi tre em tat viet nam
07/08/2022 200,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0560115985006  Cua it long nhieu
         
Tổng số 300,000      
 
 
Bảng tổng hợp nguồn vận động từ các nhà hảo tâm tại ngân hàng Sacombank
(Từ ngày 01/8/2022 đến 07/8/2022)
NT Số tiền Tên nhà hảo tâm ủng hộ Quỹ Số tài khoản/ tham chiếu Ghi chú
31/07/2022 100,000 TIMO PLUS   CKN 180220 Chuc cac be luon manh khoe va hanh phuc nhe
         
Tổng số 100,000      
Bảng tổng hợp nguồn vận động từ các nhà hảo tâm bằng hiện vật
(Từ ngày 01/8/2022 đến 07/8/2022)
NT Số tiền Tên nhà hảo tâm ủng hộ Quỹ Số tài khoản/ tham chiếu Ghi chú
         
         
Tổng số        
Văn phòng Quỹ Vì trẻ em khuyết tật Việt Nam tại Hà Nội
Trang inGửi bạn bè Chia sẻ trên facebook  Chia sẻ trên twitterThảo luậnXem thảo luận
Thông tin khác:
Xem nhiều nhất
Tiêu điểm
Thông tin ủng hộ từ thiện
Quỹ Vì Trẻ Em Khuyết tật
1) Tên tài khoản: "Quỹ Vì trẻ em khuyết tật"
  Số tài khoản VNĐ: 00110 0381 4022
                       CIF: 481 3569
  Số tài khoản USD: 00113 7381 4041 
                       CIF: 481 3569
  Swift Code: BFTVVNVX 001
  Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam
  (Vietcombank)

Sở giao dịch
Địa chỉ: 
11 Láng Hạ, phường Thành Công, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội (Địa chỉ cũ: 31-33 Ngô Quyền, phường Hàng Bài, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội).
 2) Tên Tài khoản: Quỹ Vì trẻ em khuyết tật Việt Nam
Số TK: 121000034371 Tại Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam  - CN Hai Bà Trưng Hà Nội


3)Tên Tài khoản: Quỹ Vì trẻ em khuyết tật Việt Nam
Số TK: 060095268466 Tại Ngân hàng Sacombank chi nhánh Bình Chánh TP Hồ Chí Minh

 
Nội dung chuyển khoản: Ủng hộ "Quỹ Vì trẻ em khuyết tật Việt Nam".
Đường dây nóng: 0912.015.557
Mới cập nhật
Cô bé 10 tuổi bị ung thư trong "Chuyến bay của Linh - Điều ước thứ 7" đã qua đời
Bạn biết đến Quỹ Vì Trẻ Em Khuyết Tật bằng phương tiện
Mạng internet
Truyền hình
Truyền thanh
Khác
Thiết kế web: OnIP™