Danh ngôn:
Chủ nhật, 01/10/2023
TẤM LÒNG HẢO TÂM

Danh sách các nhà hảo tâm (Từ ngày 08/8/2022) đến ngày 14/8/2022)

Cập nhật lúc 10:52 18/08/2022
Bảng tổng hợp nguồn vận động từ các nhà hảo tâm (từ ngày 08/8/2022 đến ngày 14/8/2022)
Quỹ Vì trẻ em Khuyết tật Việt Nam

Vp HN: Số 25 Vũ Trọng Phụng, Phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân, Tp Hà Nội
Vp HCM: Số 15 Tú Xương, phường Võ Thị Sáu, quận 3, Tp Hồ Chí Minh
Bảng tổng hợp nguồn vận động từ các nhà hảo tâm tại ngân hàng Vietcombank
(Từ ngày 08/8/2022 đến 14/8/2022)
NT Số tiền Tên nhà hảo tâm ủng hộ Quỹ Số tài khoản/ tham chiếu Ghi chú
08/08/2022 100,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 1017096928 cong nhan
08/08/2022 10,000 DINH THI DIEU LINH 135320.080822.214433.  
08/08/2022 10,000 LE VAN NHAN PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE..
27360194670.
 
08/08/2022 10,000 Ho thi tuyet trinh 162285.080822.214134.  
08/08/2022 20,000 BACH THI HUONG 572388.080822.213643.  Chuyển khoản
08/08/2022 10,000 DUONG VAN THAO 818651.080822.212957.  
08/08/2022 10,000 NGUYEN THI LAN PARTNER.DIRECT
_DEBITS_VCB.MSE..
27359562075.
 
08/08/2022 10,000 TRAN DAI PHONG 798544.080822.211743.  Chuyển tiền
08/08/2022 10,000 PHAN THI XUYEN 508254.080822.211650.  Chuyển khoản
08/08/2022 10,000 DAO THI QUYNH HUONG 086425.080822.211519.  Chuyển khoản
08/08/2022 10,000 DO VAN CUONG 942036.080822.211443.  Chuyển tiền
08/08/2022 10,000 BAN TRONG CHUNG 483764.080822.210947.  Chuyển khoản
08/08/2022 20,000 Nguyen Van Thai 793959.080822.2
10953.VCB
Chuyển khoản
08/08/2022 10,000  HO THI THUY TIEN 809348.080822.210917. Chuyển tiền
08/08/2022 30,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ MBVCB.2313599823
.2001.VCB Rewards.
ung ho
08/08/2022 10,000 LOC VAN HAI 457410.080822.210211.  Chuyển khoản
08/08/2022 10,000 NGUYEN THI OANH  441524.080822.205754. Chuyển khoản
08/08/2022 10,000 BUI THI HONG NHU 782149.080822.205420.  Chuyển tiền
08/08/2022 20,000 NGUYEN THUY LINH 314898.080822.205210. Chuyển tiền
08/08/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 587013.080822.204858. CHUYEN TIEN TU THIEN
08/08/2022 10,000 LUU VAN BIEN PARTNER.DIRECT
_DEBITS_VCB.MSE.
.27358313696.
 
08/08/2022 10,000 HOANG THI DUYEN 1012781566 Chuyển tiền
08/08/2022 10,000 HA THI MINH NGUYET 971934.080822.203908.  nguyetm
08/08/2022 20,000 DINH THI HANG 0751000055360  
08/08/2022 10,000 VU THI THU HUONG 034100722153 Chuyển tiền
08/08/2022 10,000 NGO PHUONG THAO  791991.080822.203507. Chuyển tiền
08/08/2022 10,000 NGUYEN THI THUAN 942695.080822.203103.  Chuyển khoản
08/08/2022 20,000 HUYNH VAN KHAM 185576.080822.2
02625.VCB
Chuyển khoản
08/08/2022 10,000 PHAM THI HUONG 307927.080822.202133. Chuyển khoản
08/08/2022 10,000 TRINH VAN THAI 300797.080822.201940. Chuyển khoản
08/08/2022 10,000 NGUYEN MINH TUYEN  300618.080822.201938. Chuyển khoản
08/08/2022 10,000 DO THI Y  346668.080822.201837. Chuyển tiền
08/08/2022 10,000 NGUYEN DUC TUYEN 9377615121 Chuyển tiền
08/08/2022 10,000 TRAN XUAN THAO 984281.080822.201409. Chuyển tiền
08/08/2022 10,000 VU THI HIEN 169413.080822.201313. Chuyển tiền
08/08/2022 10,000 DO THI KIM DUYEN 492562.080822.201114.  Chuyển tiền
08/08/2022 5,000 HOANG DUC HUY HOANG 680974.080822.201052.  Chuyển tiền
08/08/2022 10,000 LE KIM PHUONG PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE..
27356656209.
 
08/08/2022 10,000 NGUYEN TRONG VAN PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE..
27356655785.
 
08/08/2022 10,000 NGO THI BICH PHUONG 053290.080822.200515. Chuyển tiền
08/08/2022 10,000 Y NAM BTO 773264.080822.200152.  
08/08/2022 10,000 TRUONG THAO NGUYEN 657494.080822.200005. Chuyển tiền
08/08/2022 20,000 LE VAN TINH 207739.080822.195538.  Chuyển khoản
08/08/2022 5,000 .NGUYEN VAN VU LINH 0481000900523 Chuyển tiền
08/08/2022 10,000 DINH THI TRANG 810271.080822.195308.  Chuyển khoản
08/08/2022 20,000 nguyen thanh kim hue 076011.080822.195
409.ZP68QBF746V7 
 
08/08/2022 10,000 NGUYEN THI KHANH HUYEN  0731000768991  Chuyển tiền
08/08/2022 30,000 NGUYEN THANH THUY  040886.080822
.195040.VCB
Chuyển khoản
08/08/2022 100,000  PHAN THI VAN  0611001932844 cam on con da ve ben canh me. Cam on! Cam on!
08/08/2022 10,000 PHAM QUANG HUY 946804.080822.194416.  Chuyển tiền
08/08/2022 10,000 PHAM THI THANH VAN PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE..
27355787961.
 
08/08/2022 20,000 NGUYEN THI HONG 0751000060823 Chuyển tiền
08/08/2022 10,000 NGUYEN HOANG DUY KHA 776896.080822.194257. Chuyển khoản
08/08/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 556,399,080,822,193,000 QUY VI TRE EM KHUYET TAT
08/08/2022 50,000 Luong thi hien 246842.080822.193704.  
08/08/2022 10,000 TRAN THI DINH UYEN 603090.080822.193643.  Chuyển tiền
08/08/2022 10,000 NGUYEN VAN QUAN 1023594826 QUY VI TRE EM KHUYET
08/08/2022 10,000 NGUYEN VAN BINH 0021000452119  Chuyển tiền
08/08/2022 10,000 TRAN THI MAI PHUONG 1024260206 Chuyển tiền
08/08/2022 10,000 AU GIA Y  754059.080822.193006. Chuyển tiền
08/08/2022 10,000 Nguyen van Ly 099548.080822.192955.  Chuyển tiền
08/08/2022 20,000 NGUYEN THI NU 128911.080822.192456.  
08/08/2022 10,000 HA HOANG TIEN 568370.080822.192218.  Chuyen tien ung ho
08/08/2022 10,000 NGUYEN THI KIM PHUNG PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE.
.27355222555.
 
08/08/2022 10,000 TRUONG ANH CUONG 678679.080822.191528.  Chuyển khoản
08/08/2022 10,000 NGUYEN THI CAM NHUNG 743058.080822.191228. Chuyển tiền
08/08/2022 10,000 LO VAN THANG 645443.080822.190551.  Chuyển khoản
08/08/2022 10,000 Yen Chi  131473.080822.190506. dong gop tu thien
08/08/2022 10,000 BUI THANH THUAN 637393.080822.190353. Chuyển khoản
08/08/2022 10,000 LE HOAI NAM 001648.080822.190344.  Chuyển khoản
08/08/2022 10,000 HO NGOC THUAT 629738.080822.190144. Chuyển khoản
08/08/2022 10,000 Pham thi thu thao 269137.080822.190035.  
08/08/2022 5,000 LE THANH DANH 1029768067 Chuyển tiền
08/08/2022 10,000 DINH CONG DUC 969389.080822.185559.  Chuyển khoản
08/08/2022 20,000 NGUYEN THI THUONG 975024.080822.184
255.VCB
Chuyển khoản
08/08/2022 10,000 NGUYEN THANH BINH  0841000008653 Chuyển tiền
08/08/2022 10,000 PHAM VAN DAI PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE..
27353882720.
 
08/08/2022 20,000 DEN SEN 0841000052127 Chuyển tiền
08/08/2022 10,000 DAO DUC DO 896087.080822.183859.  
08/08/2022 10,000 TRAN THANH SAC   0381000584637  Chuyển tiền
08/08/2022 20,000 LANG 279285.080822.1
83119.VCB
Chuyển khoản
08/08/2022 10,000 NGUYEN CHI THANH 1028332435 Chuyển tiền
08/08/2022 20,000 HOANG THI NGOC 830552.080822.182159.  Chuyển tiền
08/08/2022 10,000 Nguyen thi hien 816240.080822.182026.  
08/08/2022 10,000 NGUYEN VAN DAT 453877.080822.181629.  Chuyển khoản
08/08/2022 10,000 TRAN QUOC DAT  451426.080822.181631. Chuyển khoản
08/08/2022 20,000 MAI THU TRANG  0731000851709   
08/08/2022 10,000 PHAM THI GIANG 515201.080822.181231.  
08/08/2022 10,000 LE THI THANH LAN 418962.080822.180717.  Chuyển khoản
08/08/2022 10,000 LO VAN BAY 412663.080822.180626. Chuyển khoản
08/08/2022 10,000 BE VAN HAO 206728.080822.180427. Chuyển tiền
08/08/2022 10,000 ONG THI NHU 697530.080822.180240. Chuyển tiền
08/08/2022 10,000 TRA QUY NHAN 375771.080822.175625.  Chuyển khoản
08/08/2022 10,000 SAM VAN VINH 1015231899 Chuyển tiền
08/08/2022 10,000 TRAN DINH THONG  142231.080822.175404. Chuyển tiền
08/08/2022 20,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 974113.080822.1
75254.VCB
tre kt
08/08/2022 10,000 NGUYEN THANH TUNG 0861000075587  Chuyển tiền
08/08/2022 10,000 NGUYEN THI ANH  682875.080822.174919. Chuyển khoản
08/08/2022 10,000 BUI VAN CHINH 325677.080822.174418.  Chuyển khoản
08/08/2022 10,000 TRAN THANH QUYNH 1012639166 Chuyển tiền
08/08/2022 10,000 nguyen thanh dat PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE..
27351670233.
 
08/08/2022 10,000 DUONG MINH SON 618679.080822.173545.  Chuyển tiền
08/08/2022 10,000 NGUYEN THI THU HUONG 611733.080822.173444.  Chuyển khoản
08/08/2022 20,000 NGUYEN NHU NGOC 606052.080822.173338.  
08/08/2022 10,000 A LUYEN PARTNER.DIRECT
_DEBITS_VCB.MSE
..27351037877.
 
08/08/2022 10,000 NGUYEN QUANH PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE..
27351528428.
 
08/08/2022 5,000 DO THI THUY DUNG 446095.080822.172532.  Chuyển tiền
08/08/2022 10,000 VAN CONG DINH  1030312141 Chuyển tiền
08/08/2022 10,000 NGUYEN THI HOA 0181000424813 Chuyển tiền
08/08/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ PARTNER.DIREC
T_DEBITS_VCB.MSE.
.27350465590.
chuyen tien tu thien
08/08/2022 5,000 NGUYEN VAN TIEM 877800.080822.171057.  Chuyển tiền
08/08/2022 10,000 LUU QUANG TUAN ANH 0041000366843 Chuyển tiền
08/08/2022 10,000 NGUYEN HOANG THONG 0181003552707 Gui quy tu thien
08/08/2022 20,000 PHAM THANH DUONG 614580.080822.165524.  
08/08/2022 10,000 Nguyen Van Giang 140654.080822.165456.  Chuyển tiền
08/08/2022 10,000 NGUYEN THE DUY 1021711854 Bui thi phuong phuong
08/08/2022 10,000 VU DUY TRONG 594823.080822.164953.  Chuyển tiền
08/08/2022 10,000 BUI VAN LUC PARTNER.DIRECT
_DEBITS_VCB.MSE..
27349323141.
 
08/08/2022 10,000 PHAM VAN HAU PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE..
27349409406.
 
08/08/2022 5,000 NGUYEN THI THANH BINH 1028347238 Chuyển tiền
08/08/2022 10,000 NGUYEN THI KIM NGAN 332071.080822.163927.  Chuyển tiền
08/08/2022 10,000 NGUYEN TUAN ANH  805912.080822.163847. Chuyển tiền
08/08/2022 10,000 PHAM VAN HAI 300543.080822.163349. Chuyển khoản
08/08/2022 5,000 NGUYEN VAN TIEM 355684.080822.163058.  Chuyển tiền
08/08/2022 1,000 NGUYEN DO VAN ANH 0071000961665  transfer
08/08/2022 20,000 HOANG THI HUONG 1027055944 Chuyển tiền
08/08/2022 1,000 NGUYEN DO VAN ANH 0071000961665  transfer
08/08/2022 1,000 NGUYEN DO VAN ANH 0071000961665  transfer
08/08/2022 1,000 NGUYEN DO VAN ANH 0071000961665  transfer
08/08/2022 5,000 NGUYEN THE PHONG 1025638553 Chuyển tiền
08/08/2022 10,000 LE ANH 746768.080822.162017. Chuyển tiền
08/08/2022 20,000 NGUYEN THI LUU 369420.080822.1619
29.VCB
Chuyển khoản
08/08/2022 10,000 GIANG THI DUA 9849157069 Chuyển tiền
08/08/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE.
.27347726673.
Chuyen tien tu thien
08/08/2022 10,000 LAM THI TRANG 391479.080822.161752. Chuyển tiền
08/08/2022 20,000 TRAN THI HONG 191745.080822.1
61631.VCB
Chuyển khoản
08/08/2022 10,000 PHAN VAN THIEN SHGD:10056503.
DD:220808.
Thien chuyen
08/08/2022 10,000 NGUYEN TIEN PHAT 1029205174 Chuyển tiền
08/08/2022 10,000 DAO VAN GIOI SHGD:10055872.
DD:220808.
Cuong ck
08/08/2022 10,000 NGUYEN NGOC DAN PHUONG 0181000812231 Chuyển tiền
08/08/2022 10,000 PHAN HUONG NHI 620162.080822.160913. Chuyển tiền
08/08/2022 10,000 LE VAN HUY 1023630278  
08/08/2022 10,000 TRAN THI HANG  0341007204273  Chuyển tiền
08/08/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 436991.080822.155930. TU THIEN 10K
08/08/2022 10,000 LUU VAN HOANG 875008.080822.155914.  Chuyển tiền
08/08/2022 10,000 NGUYEN HOANG PHUC 830143.080822.155308.  Chuyển khoản
08/08/2022 10,000 BUI THI HUONG DAO 083359.080822.154857.  Chuyển khoản
08/08/2022 10,000 TRAN VAN GIANG 070242.080822.154610.  
08/08/2022 10,000 NGUYEN HOANG PHUC 042460.080822.154011. Chuyển khoản
08/08/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 422487.080822.153631. GUI A
08/08/2022 10,000 TRAN THANH PHUONG 0071000897985 Chuyển tiền
08/08/2022 10,000  NGUYEN HOANG PHUC 595560.080822.153135. Chuyển tiền
08/08/2022 36,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ MBVCB.2312167006
.2001.VCB Rewards.
tre em tan tat
08/08/2022 10,000 TRAN DINH PHUC  0481000824695 Chuyển tiền
08/08/2022 1,015 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 1020655129 fweg
08/08/2022 20,000 LE THI SINH 130379.080822.1
52530.VCB
Chuyển khoản
08/08/2022 10,000 LE HUU TRI SHGD:10054091
.DD:220808.
Tri chuyen tien tu thien
08/08/2022 10,000 NGUYEN THI HUYEN PARTNER.DIRECT
_DEBITS_VCB.MSE.
.27346096725.
 
08/08/2022 20,000 TRAN VAN HOA 774532.080822.15
1934.VCB
Chuyển khoản
08/08/2022 10,000 BUI VAN HUNG PARTNER.DIRECT
_DEBITS_VCB.MSE.
.27344487770.
 
08/08/2022 10,000  TRUONG VAN THANH 1016620709  
08/08/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 710721.080822.150731. fighting
08/08/2022 10,000 TRAN MANH DUC 1027349079 Chuyển tiền
08/08/2022 10,000 LE THI THUY TRANG 591144.080822.144947.  
08/08/2022 10,000 NGUYEN TAI BA 0351001048841 Chuyển tiền
08/08/2022 10,000 DUONG TRONG HIEU 818300.080822.144851. Chuyển khoản
08/08/2022 20,000 Trang 047575.080822.144
914.ZP68QBF6SVCM 
 ck
08/08/2022 10,000 NGOC VAN SU 580777.080822.144717. Chuyển khoản
08/08/2022 20,000 Le Thanh binh 723209.080822.1
44523.VCB
ck tu thien
08/08/2022 10,000 DO XUAN CHINH 802188.080822.144456.   
08/08/2022 10,000 NGUYEN THI PHUONG HIEN 694892.080822.144001.  Chuyển tiền
08/08/2022 10,000 NGUYEN DINH TUAN  776778.080822.143827. Chuyển khoản
08/08/2022 10,000 NGUYEN DAC PHUC 0491000181930  Chuyển tiền
08/08/2022 50,000 DANG THI THUY  0291000272468  Chuyển tiền
08/08/2022 10,000 PHAM MINH DUNG 755929.080822.143301.  Chuyển khoản
08/08/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 382294.080822.143132. Chuyển tiền
08/08/2022 10,000 TRUONG THI HONG LIEN  744952.080822.143011. Chuyển khoản
08/08/2022 1,000,000 Cong dong SroQuangTrung 519289.080822.142915.  ung ho quy tre em khuyet tat cua nuoc nha
08/08/2022 10,000 VU THI DIU SHGD:10049661.
DD:220808.
Diu chuyen
08/08/2022 10,000 HOANG HUU DIEN PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE..
27342571692.
 
08/08/2022 20,000 TRINH THI LINH 0481000736109  Chuyển tiền
08/08/2022 10,000 LE DINH PHUC 723329.080822.142428.  tang tre em khuyet tat
08/08/2022 10,000 NGUYEN THI HOAI THUONG 594719.080822.142403.  
08/08/2022 10,000 NINH THI VINH PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE..
27341667909.
 
08/08/2022 10,000 PHAM QUOC VIET 375580.080822.142000.  
08/08/2022 10,000 NGUYEN HOANG SON 703492.080822.141908. Chuyển khoản
08/08/2022 10,000 LE THI CAM LY 486338.080822.141903.  Chuyển khoản
08/08/2022 10,000 Luong Tran Anh Thy 490835.080822.141124.  
08/08/2022 10,000 VI VAN PHU  559706.080822.140955. Chuyển tiền
08/08/2022 10,000 NGUYEN BA TUAN 558918.080822.140919. Chuyển tiền
08/08/2022 20,000 HA THI THAO 369059.080822.140835.  
08/08/2022 10,000 HUYNH VU LINH 660967.080822.140711. Chuyển khoản
08/08/2022 10,000  LE QUANG HAU 540901.080822.140603.  
08/08/2022 10,000 DAM THI THUY 137080.080822.140434.  
08/08/2022 10,000 tran minh hoc 560723.080822.140351.  
08/08/2022 10,000 dung nam 287925.080822.135714.  
08/08/2022 10,000 NGUYEN DINH TIEP SHGD:10046267.
DD:220808.
tiep chuyen
08/08/2022 10,000 LE BA HOANG 667885.080822.135331.  Chuyển tiền
08/08/2022 10,000 LE MINH PHU SHGD:10046364.
DD:220808
Phu
08/08/2022 10,000 NGUYEN THI DIU 596536.080822.134813.  Chuyển khoản
08/08/2022 20,000 DUONG THI THUY HUONG 257919.080822.13
4737.VCB
 
08/08/2022 20,000 BUI XUAN THAI  164699.080822.1
34604.VCB
Chuyển khoản
08/08/2022 20,000 lieu thi uyen 105611.080822.1
34505.VCB
Chuyển khoản
08/08/2022 10,000 HOANG NGOC THUONG 0291000354117 Chuyển tiền
08/08/2022 10,000 LO VAN DUC 378327.080822.134109.  Chuyển khoản
08/08/2022 10,000 NGUYEN THI THIEN KIEU 1027635106 Chuyển tiền
08/08/2022 20,000  LAM THI CAM GIANG 041724.080822.1339
38.ZP68QBF6RE70
 
08/08/2022 10,000 NGUYEN TRUNG DANH 266539.080822.133620.  Chuyển khoản
08/08/2022 10,000 DAO THI HIEN(DAO THI HA) 0341001734824 Chuyển tiền
08/08/2022 10,000 HUYNH THI MY DUYEN 603196.080822.133228.  Chuyển tiền
08/08/2022 20,000 HUYNH THI ANH DUYEN 025382.080822.1
32705.VCB
Chuyển khoản
08/08/2022 20,000 CA THI VUI 017200.080822.1
32657.VCB
 
08/08/2022 10,000 duong minh tinh 964359.080822.132621.  
08/08/2022 10,000 LE MINH PHU SHGD:10044209.
DD:220808
Phu
08/08/2022 10,000 VU DUY MANH SHGD:10044468.
DD:220808.
Manh chuyen
08/08/2022 10,000 LAM THI TUOI 0351000633839  Chuyển tiền
08/08/2022 10,000 NGUYEN VAN THUAN 1027479489 Chuyển tiền
08/08/2022 10,000 LA VAN CAN 508750.080822.131954.  Chuyển khoản
08/08/2022 20,000 KHOANG THI HUE 446468.080822.1317
26.VCB
Chuyển khoản
08/08/2022 10,000 GIANG THI DINH 310738.080822.131615.  Chuyển khoản
08/08/2022 10,000 TRAN HUU NGAN  263563.080822.131544. Chuyển tiền
08/08/2022 20,000 NGUYEN THI THU DAO 307493.080822.131538.  Chuyển khoản
08/08/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 307117.080822.131448.  
08/08/2022 10,000 TRUONG QUANG TRUNG PARTNER.DIRECT
_DEBITS_VCB.MSE.
.27339822775.
 
08/08/2022 10,000 NGUYEN VAN LOC 510812.080822.131318. Chuyển tiền
08/08/2022 10,000 NGO QUOC CUONG 488323.080822.131253.  Chuyển khoản
08/08/2022 10,000 TRAN THI LINH 0651000856857 Chuyển tiền
08/08/2022 10,000 LE QUANG OANH PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE.
.27339624990.
 
08/08/2022 10,000 LO THI SANG 287970.080822.130808.  Chuyển khoản
08/08/2022 10,000 NGUYEN DINH DAT 466742.080822.130550. Chuyển khoản
08/08/2022 10,000 BUI XUAN HUYNH 464202.080822.130502.  Chuyển khoản
08/08/2022 1,000 THACH THI LAN 381551.080822.130424. Chuyển tiền
08/08/2022 10,000 DINH THI HA  256189.080822.130138. Chuyển tiền
08/08/2022 10,000 LE MINH PHU SHGD:10043636.
DD:220808.
Phu
08/08/2022 10,000 VU VAN HIEP 263106.080822.125704. Chuyển khoản
08/08/2022 10,000 NGUYEN QUANG NHAT HAO 436323.080822.125608.  Chuyển khoản
08/08/2022 10,000 LE THI KIEU MY 858825.080822.125337.  Chuyển tiền
08/08/2022 5,000 NGUYEN THI TUONG VI 366070.080822.125334.  Chuyển tiền
08/08/2022 10,000 PHAM HOANG DUNG 1026687548 Chuyển tiền
08/08/2022 10,000 Lap 0949535422 439147.080822.125312.  
08/08/2022 10,000 DAU CAO QUYEN 242647.080822.124852.  
08/08/2022 5,000 Hai Yen 409044.080822.124738.  
08/08/2022 10,000 NGUYEN THI DIEM QUYNH PARTNER.DIRECT
_DEBITS_VCB.MSE.
.27338648332.
 
08/08/2022 10,000 NGUYEN THI LE THUY  237180.080822.124702. Chuyển khoản
08/08/2022 10,000 LE MINH PHU SHGD:10042470.
DD:220808.
Phu
08/08/2022 5,000 LE HUYNH CAM TU  838085.080822.124215. Chuyển tiền
08/08/2022 10,000 HOANG VAN MY  243574.080822.123834. Chuyển tiền
08/08/2022 20,000  truong tuyet linh 036901.080822.12381
3.ZP68QBF6Q15F
 
08/08/2022 85,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ MBVCB.231151294
1.2001.VCB Rewards.
tuy hy
08/08/2022 10,000 DOAN NGUYEN KHANH PARTNER.DIRECT
_DEBITS_VCB.MSE.
.27338628674.
 
08/08/2022 10,000 LE NGOC HUNG  806777.080822.122659. Chuyển tiền
08/08/2022 10,000 Nguyen Van Hieu 199729.080822.122655. Chuyển tiền
08/08/2022 10,000 NGUYEN VAN TRONG 167689.080822.122345.  Chuyển khoản
08/08/2022 10,000 NGUYEN THI THU HA 799009.080822.122338. Chuyển tiền
08/08/2022 20,000 TRAN THI THU THAO 1023894847 Chuyển tiền
08/08/2022 10,000 LE MINH PHU SHGD:100423
57.DD:220808.
Phu
08/08/2022 10,000 TRINH DINH HAU 314796.080822.121943.  Chuyển khoản
08/08/2022 10,000 TRINH VAN TAN 134073.080822.121321.  Chuyển khoản
08/08/2022 10,000 HA VAN CONG  264464.080822.120818. Chuyển tiền
08/08/2022 10,000 Nguyen bich nhu 514666.080822.120710.  Chuyển khoản
08/08/2022 10,000 VU HOAI THANH 144113.080822.120531.  
08/08/2022 1,003 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 1026169163 vu hoai thanh
08/08/2022 1,002 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 1025736465 rtgrth
08/08/2022 1,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 1022351475 rdgrg
08/08/2022 10,000 KIEU DINH HAI  1025022170 Chuyển tiền
08/08/2022 10,000 HUYNH NGOC QUANG 0621003805955 Chuyển tiền
08/08/2022 10,000 Le Minh hieu 462711.080822.114853. Chuyển tiền
08/08/2022 10,000  LE THI LE HUYEN 461616.080822.114717. Chuyển tiền
08/08/2022 10,000 DOAN NGUYEN VUONG 1026740115 Chuyển tiền
08/08/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 179305.080822.114613. chuc cac chau khoe manh
08/08/2022 10,000 NGUYEN XUAN LONG  176996.080822.114538.c Chuyển khoản
08/08/2022 10,000 LE MINH PHU SHGD:10040987.
DD:220808
Phu
08/08/2022 20,000 MAI THI CUC 0351000837964 Chuyển tiền
08/08/2022 10,000 LE MINH PHU SHGD:10041183.
DD:220808.
Phu
08/08/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 112524.080822.113013.  
08/08/2022 20,000 TRINH THI HUYEN 449988.080822.112933. Chuyển tiền
08/08/2022 10,000 THAO TO MINH 1026442706 Chuyển tiền
08/08/2022 10,000  DUONG VAN THAO 445321.080822.112241.  
08/08/2022 10,000 LE MINH PHU SHGD:10040220.DD:220808. Phu
08/08/2022 10,000 RO ONG K CHIN  921463.080822.111329. Chuyển khoản
08/08/2022 20,000 TRAN VAN TIEN 026420.080822.11
1346.VCB
Chuyển khoản
08/08/2022 20,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 028457.080822.110856
.ZP68QBF6NCQF 
 
08/08/2022 10,000 NGUYEN NGOC ANH 583969.080822.110201.  Chuyển tiền
08/08/2022 10,000 LO KIM CHI 989537.080822.110050. Chuyển khoản
08/08/2022 20,000 DANG THI HOANG LY  0271000972709  
08/08/2022 10,000 DOAN THI VAN 840241.080822.105200.  Chuyển khoản
08/08/2022 50,000 NGUYEN THE KHUAN 0361000227697  UNG HO QUY VI TRE EM KHUYET TAT VIET NAM
08/08/2022 10,000 NGUYEN VAN HA 838868.080822.105136.  Chuyển khoản
08/08/2022 10,000 PHAM THI NA 803263.080822.105032. Chuyển tiền
08/08/2022 10,000 NGUYEN THI DUYEN  822557.080822.104654. Chuyển khoản
08/08/2022 10,000 NGUYEN NHU HOAN 822557.080822.104654.
0591000408529
Chuyển tiền
08/08/2022 10,000 Tran van can 876457.080822.103446.  
08/08/2022 100,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 859280.080822.103024. Chuyển khoản
08/08/2022 10,000 DANG THI HUYEN SHGD:10031227.DD:2
20808.
le hung cuong
08/08/2022 10,000 NGUYEN THI THANH  810332.080822.101907. Chuyển khoản
08/08/2022 10,000 CAO THI HUYEN TRANG 1026673254 Chuyển tiền
08/08/2022 10,000 PHAM THI THUY LE SHGD:10029501
.DD:220808.
Ung ho
08/08/2022 5,000 HOANG THI NGA 9789139515 Chuyển tiền
08/08/2022 100,000 VU QUOC HUY 895655.080822.101555.  Chuyển tiền
08/08/2022 10,000 LE THI CAM THU 1029998125 UNG HO QUY TRE EM KHUYET TAT
08/08/2022 10,000 LA THUY VY 456193.080822.100740.  Chuyển tiền
08/08/2022 500,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 1029241048 ung ho tre em khuyet tat
08/08/2022 10,000 LUU THUY LINH 1028469504 Chuyển tiền
08/08/2022 10,000 DINH THI TUYET LINH 387106.080822.095804. Chuyển tiền
08/08/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 759632.080822.095519. Quyen gop
08/08/2022 10,000 yen mi 817577.080822.095331.  
08/08/2022 10,000 DUONG HOANG SON SHGD:10022623.
DD:220808.
Son chuyen
08/08/2022 10,000 MAI THANH TUYEN 616250.080822.095219.  Chuyển khoản
08/08/2022 100,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0081001144940 vi cac em than yeu
08/08/2022 10,000 NGO HAI NINH PARTNER.DIRECT
_DEBITS_VCB.MSE..
27332460243.
 
08/08/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 717629.080822.094005. Htnv
08/08/2022 20,000 LONG VAN VINH 400495.080822.0
94000.VCB
Chuyển khoản
08/08/2022 10,000 LE HIEU THANG 642769.080822.093918.  
08/08/2022 10,000 PHAM HONG THAO SHGD:10029884.DD
:220808.
 
08/08/2022 10,000 DAO THI THU HUYEN SHGD:10028101.
DD:220808.
 
08/08/2022 10,000 VU KHANH LINH 609341.080822.093033.  Chuyển khoản
08/08/2022 10,000 LE THI HONG VAN 1024090912 Chuyển tiền
08/08/2022 10,000 LE MINH HIEU SHGD:10012151
.DD:220808
Hieu chuyen
08/08/2022 10,000 MAI THI HIEN SHGD:10029529.
DD:220808.
Hien chuyen
08/08/2022 10,000 TRUONG ANH HOANG 1012686696 QUY VI TRE EM KHUYET TAT
08/08/2022 10,000 PHUNG THI THUY SHGD:10009286.
DD:220808.
Thuy chuyen
08/08/2022 20,000 LE THI THUY TRANG SHGD:10020808.
DD:220808
Trang
08/08/2022 10,000 NGUYEN VAN THUC SHGD:10029915.
DD:220808
 
08/08/2022 10,000 HA THI LY 0381000467687 Chuyển tiền
08/08/2022 10,000 LE THI KIEU LINH SHGD:10029051.
DD:220808
Linh chuyen ung ho quy
08/08/2022 10,000 PHAN HOANG PHUONG QUYEN  0401000412897 Chuyển tiền
08/08/2022 10,000 NGUYEN XUAN TRUNG SHGD:10013634.
DD:220808.
Trung chuyen
08/08/2022 10,000 LE MINH PHU SHGD:10016042.
DD:220808
Phu
08/08/2022 10,000 VU TUAN DAT SHGD:10012807
.DD:220808
Dat chuyen
08/08/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 205707.080822.090648. DONE
08/08/2022 10,000 NGUYEN TIEN THANH SHGD:10020605.
DD:220808
Thanh chuyen
08/08/2022 10,000 TRAN TRUNG DUC SHGD:10004962
.DD:220808
Duc donate
08/08/2022 30,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0071001035826 lxstd tặng từ thiện
08/08/2022 5,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 9879577109 n
08/08/2022 300,000 NGUYEN VAN VUONG  0011004265191 Chuc moi nguoi vui ve
08/08/2022 10,000 TRIEU THANH NGAN 829325.070822.234835.  Chuyển khoản
09/08/2022 20,000 PHAM HONG QUAN 391664.090822.215708. Chuyển tiền
09/08/2022 10,000 NGUYEN THI LAM  1013479388 Chuyển tiền
09/08/2022 20,000 LE THI NGOC VAN 092777.090822.214948.  Chuyển khoản
09/08/2022 100,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 90453090822
2148000000
 
09/08/2022 10,000 DO TUYET MY  512899.090822.214237. Chuyển khoản
09/08/2022 10,000 DANG THI BICH NGOC 215298.090822.214152.  Chuyển tiền
09/08/2022 10,000 TRUONG THI THAO 771363.090822.213650.  
09/08/2022 20,000 VO THI XUAN YEN 132355.090822.212
532.VCB
Chuyển khoản
09/08/2022 10,000 NGUYEN SY CHIEN 0771000577186 Chuyển tiền
09/08/2022 10,000 TRAN THI THUY TIEN PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE..
27397570889.
Chuyển tiền
09/08/2022 5,000 LUONG THI HIEN 874011.090822.211314.  Chuyển tiền
09/08/2022 10,000 HUYNH BAO THIEN 9567440966 Chuyển tiền
09/08/2022 20,000 LE MINH THO 116638.090822.205701.  Chuyển tiền
09/08/2022 10,000 NGUYEN THI NHU QUYNH 924509.090822.205545. Chuyển khoản
09/08/2022 10,000 NGUYEN BA DUY 327654.090822.204939.  Chuyển khoản
09/08/2022 20,000 VU TIEN TAM 651573.090822.204
411.VCB
Chuyển khoản
09/08/2022 50,000 TRAN THANH THAI 886437.090822.204319.  Chuyển khoản
09/08/2022 10,000 PHUNG MAI THANH 070528.090822.203806.  
09/08/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 279078.090822.203701.  
09/08/2022 10,000 TRUONG MINH THAN 354892.090822.203633. Chuyển tiền
09/08/2022 20,000 Trinh Thi Phuong 860323.090822.203433.  
09/08/2022 10,000 PHAM THI NGAM 352141.090822.203120. Chuyển tiền
09/08/2022 200,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0011004430512 chung
09/08/2022 10,000 PHAM THANH PHONG 249958.090822.202912.  Chuyển khoản
09/08/2022 10,000 DUONG DUY ANH 822862.090822.202448. Chuyển khoản
09/08/2022 10,000 NGUYEN TRONG QUAN 223888.090822.202213. Chuyển khoản
09/08/2022 10,000 PHAM THI MINH PHUONG 786823.090822.201419. Chuyển khoản
09/08/2022 10,000 MA CONG KHU  167054.090822.201337. Chuyển tiền
09/08/2022 20,000 DUONG NGOC LINH  775936.090822.200941. Chuyển tiền
09/08/2022 10,000 nguyen minh phuc 166711.090822.200809.  
09/08/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0461000538798 gip do kho khan
09/08/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 162471.090822.200700.  
09/08/2022 10,000 NGUYEN THI HONG THAI 767771.090822.200604. Chuyển tiền
09/08/2022 10,000 NGUYEN THI ANH THU 161262.090822.200318.  Chuyển tiền
09/08/2022 10,000 NGUYEN THI HOP 335857.090822.200156. Chuyển tiền
09/08/2022 1,000 VO CHI NGUYEN 1020337123 Chuyển tiền
09/08/2022 5,000 DINH THI XUAN MAI 750620.090822.195807.  Chuyển tiền
09/08/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 156926.090822.195528. Quy vi tre em khuyet tat vn
09/08/2022 5,000 MA VAN DUYEN 712833.090822.195333.  
09/08/2022 5,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 712675.090822.195220.  
09/08/2022 10,000 NGUYEN KHAC HIEU PARTNER.DIRECT
_DEBITS_VCB.MSE..
27394750274.
 
09/08/2022 50,000 Doc 507347.090822.195108. Chuyển
09/08/2022 20,000 NGUYEN VAN TRIEN 699042.090822.194906.  
09/08/2022 10,000 TRIEU QUY HONG 077519.090822.194500.  Chuyển khoản
09/08/2022 20,000 LUONG VAN KHOA 058632.090822.
194418.VCB
Chuyển khoản
09/08/2022 10,000 Nguyen thi thuy 600850.090822.194237.  
09/08/2022 10,000 NONG VAN HUY 0841000052793 Chuyển tiền
09/08/2022 10,000 LAM THI HOANG THI 323453.090822.194053. Chuyển tiền
09/08/2022 10,000  NGO THI DIEM TRINH 322513.090822.193921. Chuyển tiền
09/08/2022 10,000 Nguyen Ngoc Dai 712759.090822.193708. Chuyển tiền
09/08/2022 10,000 NGUYEN THI CAM TU 0411001101875  Chuyển tiền
09/08/2022 10,000 DOAN VU LINH  0071000957132 quyen gop tu thien
09/08/2022 10,000 NGUYEN SONG THANH 1014612013  
09/08/2022 10,000 minh an PARTNER.DIRECT
_DEBITS_VCB.MSE..
27393363287.
 
09/08/2022 20,000 NGUYEN THI KIM CHI PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE
..27393313180.
 
09/08/2022 10,000 PHUNG LONG VU 137167.090822.192025.  Chuyển tiền
09/08/2022 10,000 MAI THI NGA 584410.090822.191439.  Chuyển khoản
09/08/2022 10,000 NHAN NGOC TUYET EM 306860.090822.191337. Chuyển tiền
09/08/2022 10,000 NGUYEN VAN CA 832505.090822.191248.  
09/08/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 032128.090822.191146. TU THIEN
09/08/2022 10,000 NGUYEN THI TAM  670928.090822.191036. Chuyển tiền
09/08/2022 10,000 LAM THI CAM GIANG PARTNER.DIRECT
_DEBITS_VCB.MSE..
27393309846.
 
09/08/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 928759.090822.190708.  
09/08/2022 10,000 PHAM THI TIEN 554442.090822.190644. Chuyển khoản
09/08/2022 10,000 DANG PHUONG THAO 922976.090822.190549.  Chuyển khoản
09/08/2022 10,000 LE BA TOAI 542480.090822.190330.  Chuyển khoản
09/08/2022 5,000 HO QUOC DUONG 704982.090822.190350.   
09/08/2022 10,000 LO THI HONG 593712.090822.190219.  Chuyển tiền
09/08/2022 10,000 NGO THANH HOANG 617206.090822.190136.  Chuyển tiền
09/08/2022 10,000 DO TUAN HUNG 125017.090822.190003. Chuyển tiền
09/08/2022 10,000 CO THI BICH PHUONG 884213.090822.185634.  Chuyển khoản
09/08/2022 20,000 NGUYEN THI HUONG 578899.090822.184632.  Chuyển tiền
09/08/2022 10,000 NGUYEN THI QUYNH TRANG 0271000200865  Chuyển tiền
09/08/2022 10,000 DUONG GIA ANH  829070.090822.184332. Chuyển khoản
09/08/2022 10,000 PHAN THI HOAI PHUONG PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE..
27391772451.2
 
09/08/2022 100,000 HOANG VAN THINH 776374.090822.183439. Chuyển tiền
09/08/2022 10,000 NGUYEN TIEN QUAN 983285.090822.183035.  Chuyển tiền
09/08/2022 10,000 PHAM VAN THACH 0541001564787 Chuyển tiền
09/08/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 007625.090822.181950. OK
09/08/2022 10,000 NGUYEN BANG THUY 270948.090822.181747. Chuyển tiền
09/08/2022 10,000 MAI VAN THUONG 685049.090822.181026. Chuyển khoản
09/08/2022 10,000 PHAM LE TIEU KHANH 1019681124 Chuyển tiền
09/08/2022 10,000 NGUYEN THI QUYNH TRANG 1024808327 Chuyển tiền
09/08/2022 10,000 Nguyen thi le 608245.090822.175348.  
09/08/2022 30,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0071001035826 lxstd tặng từ thiện
09/08/2022 10,000 NGUYEN DUY KHANH 532587.090822.174804.  Chuyển tiền
09/08/2022 10,000 HA THI CHIEN 236277.090822.174331.  Chuyển khoản
09/08/2022 10,000 LE THI MY HOA 119617.090822.173957.  Chuyển tiền
09/08/2022 10,000 TRAN CHINH  529423.090822.173831. Chuyển tiền
09/08/2022 10,000 DANG THI LINH THI 197533.090822.173506.  Chuyển khoản
09/08/2022 10,000 LE THI THUY 0961000043107 Chuyển tiền
09/08/2022 10,000 LY A KHAI 802157.090822.172737.  Chuyển tiền
09/08/2022 10,000 DOAN THI THUY DUYEN  147151.090822.172240. Chuyển khoản
09/08/2022 10,000 Nguyen Minh Duc  126324.090822.171357. Chuyển tiền
09/08/2022 20,000 MAI THI LE HANG 0461000539583  Chuyển tiền
09/08/2022 10,000 NGUYEN NAM PHONG 151505.090822.170812.  Chuyển tiền
09/08/2022 10,000 LE THI THUONG   0591000416091  
09/08/2022 10,000 NGUYEN XUAN CUONG 319812.090822.165517.  Chuyển tiền
09/08/2022 10,000 LE THI LAN  696142.090822.165219. Chuyển tiền
09/08/2022 10,000 DINH VAN CHINH  692416.090822.165121. Chuyển tiền
09/08/2022 10,000 CHU DUC CHIEN 685725.090822.164723.  Chuyển tiền
09/08/2022 10,000 NGUYEN THI HUONG SHGD:10004836
.DD:220809
995222080957848 NGUYEN VAN HA
09/08/2022 10,000 DAO PHUC KHANG 220125.090822.163235.  
09/08/2022 10,000 Cuong  887771.090822.043035. Chuyển tiền
09/08/2022 10,000 HUYNH NGUYEN HOI 197412.090822.162738. Chuyển khoản
09/08/2022 5,000 NGUYEN DUC HUY 1016397693 Chuyển tiền
09/08/2022 10,000 NGUYEN NGOC BAO TRAM 016681.090822.162423.  Chuyển tiền
09/08/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 166654.090822.162048.  
09/08/2022 10,000 VO QUOC BINH 591064.090822.161735.  Chuyển tiền
09/08/2022 10,000 PHAM THI HUONG NHAI  134617.090822.161337. Chuyển khoản
09/08/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 131175.090822.161253.  
09/08/2022 10,000 PHAM BAO LINH 1027072365 Chuyển tiền
09/08/2022 10,000  NGUYEN MINH QUAN  188455.090822.160931. Chuyển tiền
09/08/2022 10,000 NGUYEN VAN PHU 9869858240  
09/08/2022 10,000 TA THI HUYEN 101136.090822.160547.  Chuyển khoản
09/08/2022 20,000 NGUYEN HONG TRI  PARTNER.DIRECT
_DEBITS_VCB.MSE..
27385642803.
 
09/08/2022 10,000 Tran Bach Duong 818134.090822.160353.  
09/08/2022 10,000 HOANG CONG SON 812427.090822.160222. Chuyển khoản
09/08/2022 10,000 NGUYEN BA TUAN BINH 594674.090822.160124.  Chuyển tiền
09/08/2022 80,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 1026193946 tu thien
09/08/2022 10,000 HO THI TUYET MAI 055149.090822.155526.  Chuyển khoản
09/08/2022 10,000 DINH VAN HIEU 784538.090822.155525.  Chuyển khoản
09/08/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 926432.090822.155518. CK
09/08/2022 20,000 NGUYEN THI DUYEN 259415.090822.15
5419.VCB
Chuyển khoản
09/08/2022 10,000 HOANG VAN QUAN 777295.090822.155337.  Chuyển khoản
09/08/2022 10,000 NGUYEN HUU NAM 174271.090822.154742. Chuyển tiền
09/08/2022 5,000 NGUYEN VAN HIEU 672283.090822.153735.  
09/08/2022 10,000 TRAN QUANG HUY 960551.090822.153401. Chuyển khoản
09/08/2022 10,000 TRINH DUC VIET PARTNER.DIRECT
_DEBITS_VCB.MSE.
.27383774563.
 
09/08/2022 10,000 NGUYEN PHUOC HOANG TOAN 0061000326737  Chuyển tiền
09/08/2022 20,000 LE THI HOAI  421724.090822.1
52341.VCB
Chuyển khoản
09/08/2022 10,000 NGUYEN THI CAM TU 0671000422888 Chuyển tiền
09/08/2022 10,000 TRAN CONG DAI  886642.090822.151703. Chuyển khoản
09/08/2022 10,000 TRAN THI PHUONG 244381.090822.151439.  
09/08/2022 10,000 PHUNG VAN DO 948373.090822.151354.  Chuyển tiền
09/08/2022 10,000 HONG TUOI 900093.090822.151240.  
09/08/2022 10,000 NGUYEN NGOC BAO 617913.090822.151103. Chuyển khoản
09/08/2022 10,000 Truong Tan Duy 917877.090822.151101.  
09/08/2022 20,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 649382.090822.1
51049.VCB
QUY VI TRE EM KHUYET TAT
09/08/2022 10,000 TRUONG HUU NGHI PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE..
27383989418.
 
09/08/2022 10,000 CAO TRA LY 838096.090822.150530. Chuyển khoản
09/08/2022 20,000 VU THAI BINH 197430.090822.1
50317.VCB
chuyen tien tu thien
09/08/2022 20,000 TRAN THI HOAI THU 1031000000562 Chuyển tiền
09/08/2022 10,000 BUI THI KIEU NHAT 0591000301535 Chuyển tiền
09/08/2022 10,000 Nguyen Thi Kim Cuc 212058.090822.145709. Chuyển tiền
09/08/2022 10,000 NGUYEN THI KIM BINH 1024054463 Chuyển tiền
09/08/2022 10,000 HOANG BAO DUY 767344.090822.144127.  Chuyển tiền
09/08/2022 20,000 PHAN THI THU THAO 814794.090822.14
4014.VCB
Chuyển khoản
09/08/2022 10,000 DINH VAN SU 729,278,090,822,143,000 Chuyển khoản
09/08/2022 10,000 HO TRUNG 501816.090822.143718. Chuyển khoản
09/08/2022 10,000 HOANG THI KIEU THUONG 755408.090822.143633. Chuyển tiền
09/08/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 754251.090822.143628. Chuyển tiền
09/08/2022 10,000 TRINH QUAN HUYEN PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE..
27381603055.
 
09/08/2022 10,000 VU HUONG THAO 487840.090822.143344. Chuyển khoản
09/08/2022 10,000 LO VAN THANG 709053.090822.143239.  
09/08/2022 10,000 LE ANH TUAN  124430.090822.142759. Chuyển tiền
09/08/2022 10,000 LE NGUYEN HUNG 647578.090822.141552.  Chuyển khoản
09/08/2022 20,000 RO LAN HLINH 217875.090822.
141337.VCB
Chuyển khoản
09/08/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 865821.090822.141239. LM NV
09/08/2022 20,000 NGUYEN THI NU 005370.090822.141
005.VCB
Chuyển khoản
09/08/2022 20,000 VU VAN THANG 914377.090822.140145.  Chuyển tiền
09/08/2022 10,000 LE THI HUONG 385240.090822.135949.  Chuyển khoản
09/08/2022 10,000 NGUYEN THI MINH HUONG 943331.090822.135948.  Chuyển tiền
09/08/2022 10,000 NGUYEN THI HOANG MY LINH SHGD:10022979.
DD:220809.
Linh chuyen
09/08/2022 10,000 DINH VIET XUAN 0201000623802   ck
09/08/2022 10,000 NGUYEN DINH MANH 541157.090822.134435.  
09/08/2022 10,000 NGUYEN THI THU HUONG PARTNER.DIRECT
_DEBITS_VCB.MSE.
.27378053434.
 
09/08/2022 10,000 LE THANH DUY SHGD:10022119.
DD:220809.
Nhi chuyen tu thien
09/08/2022 20,000 NGUYEN THANH TUNG 104107.090822.133
824.VCB
Chuyển khoản
09/08/2022 10,000 NGUYEN VAN LOI 1012574206 Chuyển tiền
09/08/2022 10,000 TRAN QUOC TU 0351001061107 Chuyển tiền
09/08/2022 10,000 DO PHUONG TRINH 897087.090822.133209.  Chuyển tiền
09/08/2022 10,000 HOANG THI MINH THAO 495773.090822.132958.  Chuyển khoản
09/08/2022 20,000 TRAN THI MY HANH 1022307696 Chuyển tiền
09/08/2022 10,000 HOANG THI CAN SHGD:10021663
.DD:220809.
hoc phi
09/08/2022 10,000 DO MAI PHUONG 289632.090822.132441. Chuyển khoản
09/08/2022 10,000 SIU HOANG TUAN VU PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE.
.27378178664.
 
09/08/2022 10,000  TRAN VAN DIEN 1014878986 quy vi tre em khuyet tat v
09/08/2022 10,000 VI THI MUI 1027280991 Chuyển tiền
09/08/2022 10,000 LE VAN QUYEN 261871.090822.131259.  Chuyển khoản
09/08/2022 10,000 NGAN THI QUYNH 261355.090822.131327. Chuyển khoản
09/08/2022 5,000 HOANG MINH TUYET 1025073748 Chuyển tiền
09/08/2022 10,000 VU THI THUY 228837.090822.131144.  Chuyển tiền
09/08/2022 10,000 PHAN THI VAN 886920.090822.131135.  Chuyển tiền
09/08/2022 10,000 Y PHUOC EBAN 1012917804 Chuyển tiền
09/08/2022 10,000 HUYNH LE BAO THONG 0441000729927 Chuyển tiền
09/08/2022 10,000 LE THI DIEM QUYNH  428378.090822.130555. Chuyển khoản
09/08/2022 10,000 NGUYEN VAN KHAN 117091.090822.130136. Chuyển tiền
09/08/2022 10,000 Ngo Van Thanh 285256.090822.130052.  
09/08/2022 20,000 TRINH THI THUY DI 409114.090822.125940. Chuyển khoản
09/08/2022 10,000 DINH CONG TIEN 228081.090822.125939.  Chuyển khoản
09/08/2022 10,000 NGUYEN MAI PHUONG ANH 018101.090822.125412.  Chuyển tiền
09/08/2022 20,000 PHAN THI CAM TIEN 416763.090822.12
5336.VCB
Chuyển khoản
09/08/2022 10,000 TRAN THUY LINH 443849.090822.125252.  Chuyển tiền
09/08/2022 10,000 NGUYEN VAN QUYET 382309.090822.125033.  Chuyển khoản
09/08/2022 20,000 TRUONG NHU Y 345610.090822.124526.  Chuyển tiền
09/08/2022 20,000 DANG THI LINH 834119.09082
2.124354.VCB
Chuyển khoản
09/08/2022 20,000 NGUYEN THANH TAN 756813.090822.12
4236.VCB
Chuyển khoản
09/08/2022 10,000 LU VAN VINH  871919.090822.124203. Chuyển tiền
09/08/2022 10,000 DUONG THE DUNG 967661.090822.123736. Chuyển tiền
09/08/2022 10,000 VO DINH KHANG 104752.090822.123742.  
09/08/2022 1,000 DO XUAN HAI  1019802282 Chuyển tiền
09/08/2022 10,000 DINH CONG THI 332992.090822.123505.  Chuyển khoản
09/08/2022 10,000 VU LUYEN DUC 867647.090822.123425.  Chuyển tiền
09/08/2022 10,000 TRAN VAN SY  148753.090822.123055.
chuyen khoan
Chuyển khoản
09/08/2022 10,000 NGUYEN THU VY  9911311517 Chuyển tiền
09/08/2022 20,000 PHAM THI HUONG  948708.090822.12
2908.VCB
Chuyển khoản
09/08/2022 9,000 TRAN VAN CONG 948057.090822.122706.  Chuyển tiền
09/08/2022 10,000 NGO THUY NHI  9837151515 Chuyển tiền
09/08/2022 10,000 TRAN QUOC THAI  PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE..
27378169162.
 
09/08/2022 10,000 NGUYEN VAN LONG 870761.090822.122223.  Chuyển tiền
09/08/2022 10,000 PHAN THI THANH TU 934833.090822.122118.  Chuyển tiền
09/08/2022 20,000 HOANG VAN VIET 339994.090822.1
21859.VCB
Chuyển khoản
09/08/2022 10,000 le thi huong 857598.090822.121737.  
09/08/2022 5,000 XEN THI THOM 924311.090822.121639. Chuyển tiền
09/08/2022 10,000 HUYNH THI NGOC NGAN PARTNER.DIRECT
_DEBITS_VCB.MSE..
27375900712.
 
09/08/2022 10,000 CAM THANH TAM 250746.090822.121133.  Chuyển khoản
09/08/2022 10,000 TA DINH DU  544752.090822.121156. chuyen tien ung ho quy tre em khuyet tat
09/08/2022 10,000 TRUONG THI HOA 053806.090822.121150. Chuyển tiền
09/08/2022 50,000 TRAN QUOC VINH PARTNER.DIRECT
_DEBITS_VCB.MSE..
27375800000.
 
09/08/2022 10,000 NGUYEN QUANG TUNG 746855.090822.120729.  Chuyển tiền
09/08/2022 10,000 BON VAN DIEN 228952.090822.120534.  
09/08/2022 10,000 HOANG VAN NAM 227376.090822.120508. Chuyển khoản
09/08/2022 10,000 NGUYEN HOANG PHUC  PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE..
27374008101.
 
09/08/2022 10,000 HO VAN LONG PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE..
27373967852.
 
09/08/2022 10,000 TRAN NGOC NAM 057984.090822.120302.  
09/08/2022 10,000 LE MINH PHU SHGD:10018463
.DD:220809.
Phu
09/08/2022 20,000 NGUYEN THI NGUYET 125721.090822.115
845.VCB
Chuyển khoản
09/08/2022 10,000 TRAN DUY TOAN 842605.090822.115312.  Chuyển tiền
09/08/2022 10,000 NGUYEN DINH NGHIA 864703.090822.115111.  Chuyển tiền
09/08/2022 10,000 HOANG VAN MINH 152361.090822.114545.  Chuyển khoản
09/08/2022 10,000 BUI THI QUYNH NHU 9389616664 Chuyển tiền
09/08/2022 10,000 TIEU NGOC HIEU  921101.090822.114123. Chuyển tiền
09/08/2022 10,000 VUONG THU THUY 833301.090822.113919.  Chuyển tiền
09/08/2022 10,000 DAU THI THANH SHGD:10017809.
DD:220809.
Thanh chuyen
09/08/2022 20,000 NGUYEN THI THU NGA SHGD:10017813.
DD:220809.
Nga ck
09/08/2022 10,000 NGUYEN MINH THAI 0731000749983 Chuyển tiền
09/08/2022 10,000 TRAN HOANG MINH 104935.090822.113408.  Chuyển khoản
09/08/2022 10,000 BUI BA HOI 9923830879 Chuyển tiền
09/08/2022 10,000 PHAM MANH QUAN 098585.090822.113238.  Chuyển khoản
09/08/2022 10,000 MAI GIA BAO  953092.090822.113159. Chuyển khoản
09/08/2022 10,000 NGUYEN VAN DUNG 1014477283 Chuyển tiền
09/08/2022 10,000 HOANG THI BAY 034725.090822.111719.  Chuyển khoản
09/08/2022 5,000 DUONG DUC BANG 771938.090822.111650.  
09/08/2022 1,000,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0441000691498 UNG HO TRE EM KT
09/08/2022 10,000 LUONG VAN HIEU 893589.090822.111529.  Chuyển khoản
09/08/2022 1 NGUYEN VAN HUY 812582.090822.111021.  Chuyển tiền
09/08/2022 20,000 LE THI HUNG 208425.090822.11
1008.VCB
Chuyển khoản
09/08/2022 10,000 MAI HUU CUONG  858458.090822.110557. Chuyển khoản
09/08/2022 100,000 NGUYEN VAN THANH 736560.090822.110357. Chuyển tiền
09/08/2022 10,000 DONG THUY TIEN 0271000996366 Chuyển tiền
09/08/2022 10,000 HO VAN NGUYEN 962669.090822.110001.  Chuyển khoản
09/08/2022 200,000 NGUYEN THI TRANG 1015944765 Hanh phuc de lay lan
09/08/2022 20,000 HO THI MY NGAN 311671.090822.105723.  Chuyển tiền
09/08/2022 10,000 NGUYEN PHUONG LAN 802323.090822.105558.  Chuyển tiền
09/08/2022 20,000 NGUYEN THI THUY 319699.090822.10
5519.VCB
Chuyển khoản
09/08/2022 10,000 NGUYEN DUY PHAT 9916306093 Thien quy vi tre em khuyet tat
09/08/2022 10,000 DAM THE DUY 418838.090822.105254.  Chuyển tiền
09/08/2022 20,000 TRAN HUU NAM 930757.090822.105219.  Chuyển khoản
09/08/2022 10,000 VO THI YEN LINH  1020782615 Chuyển tiền
09/08/2022 10,000 NGUYEN THI THANH HAI 802440.090822.105035.  Chuyển khoản
09/08/2022 5,000 PHAM HOANG ANH 797675.090822.104943.  Chuyển tiền
09/08/2022 20,000 NGUYEN THI THUY DUNG 838355.090822.104
718.VCB
Chuyển khoản
09/08/2022 20,000 CAM THI SUU 435028.090822.10
4035.VCB
ung ho tre em khuyet tat
09/08/2022 21,010 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ MBVCB.2314862094.
2001.VCB Rewards.
binh thuong
09/08/2022 10,000 Tuan Anh 875553.090822.103900.  
09/08/2022 10,000 NGUYEN THE SON 9868547994  
09/08/2022 10,000 Y DUT NIE 707333.090822.103412.  Chuyển tiền
09/08/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 740258.090822.103419. Tu thien
09/08/2022 5,000 TRAN VAN CUONG 785981.090822.103352.  Chuyển tiền
09/08/2022 20,000 MAI QUY PHUC 926324.090822.10
3206.VCB
Chuyển khoản
09/08/2022 10,000 VI VAN THUONG 130413.090822.103146. Chuyển tiền
09/08/2022 10,000 LANG HAI TUNG 840392.090822.103037. Chuyển khoản
09/08/2022 10,000 LE THI OANH 920935.090822.103043.  
09/08/2022 10,000 Nguyen Van Don 114801.090822.103042. Chuyển tiền
09/08/2022 10,000 NGUYEN XUAN VU 827634.090822.102732. Chuyển khoản
09/08/2022 10,000 BUI CONG MY HOANG 0061001196079 Chuyển tiền
09/08/2022 10,000 BUI VAN THANH 821660.090822.102555.  Chuyển khoản
09/08/2022 10,000 NGUYEN THI THANH SAM 705965.090822.102430.  Chuyển khoản
09/08/2022 5,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 779099.090822.102435. Chuyển tiền
09/08/2022 5,000 NGUYEN VAN HUNG 625437.090822.102403.  Chuyển tiền
09/08/2022 10,000 LE NGOC MINH 807457.090822.102216.  
09/08/2022 10,000 TO MAI THANH TRUC 695455.090822.102153.  Chuyển khoản
09/08/2022 100,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 752294.090822.102134. ung ho quy
09/08/2022 10,000 DOAN THI KIM OANH 690632.090822.102115.  Chuyển khoản
09/08/2022 10,000 TRAN THI THU 799941.090822.102029.  Chuyển khoản
09/08/2022 10,000 DANG THI TRINH 354880.090822.102038. Chuyển tiền
09/08/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 616021.090822.102016. Chuyển tiền
09/08/2022 10,000 LE THANH DIEP  613033.090822.101925. Chuyển tiền
09/08/2022 10,000 NGUYEN THANH NAM 683447.090822.101836.  Chuyển khoản
09/08/2022 10,000 DO NGOC ANH 674705.090822.101647. Chuyển khoản
09/08/2022 10,000 NGUYEN NGOC NAM 0631000412768 Chuyển tiền
09/08/2022 10,000 TRAN ANH NHA  PARTNER.DIRECT
_DEBITS_VCB.MSE.
.27372723055.
Chuyển tiền
09/08/2022 1,000 NGUYEN DUC LINH 1023182319 Chuyển tiền
09/08/2022 10,000 VO THI CAM NHUNG 761573.090822.101124. Chuyển khoản
09/08/2022 10,000 GOLL HOW LE VI PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE..
27372701318.
 
09/08/2022 10,000 TRAN MINH VIET 642806.090822.100728.  Chuyển khoản
09/08/2022 10,000  NGUYEN THUY HUYEN 1023369616 chuyen tien tu thien
09/08/2022 10,000 Nguyen thi hong hue 138797.090822.100550.  
09/08/2022 20,000 HOANG TUAN THANH 339118.090822.
100539.VCB
Chuyển khoản
09/08/2022 20,000 NGO THI LIU 291484.090822.1
00451.VCB
Chuyển khoản
09/08/2022 20,000 NGUYEN THI NGOC DIEM 721257.090822.100446.  Chuyển tiền
09/08/2022 10,000 LE VAN THIEN 628689.090822.100333.  Chuyển khoản
09/08/2022 10,000 TRAN QUOC AN 0291000333272 Chuyển khoản
09/08/2022 10,000 NGO THI THU THUY 607256.090822.095732.  Chuyển khoản
09/08/2022 10,000 PHAM GIA BAO  702058.090822.095642. Chuyển khoản
09/08/2022 10,000 LY TUAN ANH  0221000008162 Chuyển tiền
09/08/2022 10,000 HOANG MANH HUNG 704639.090822.095513.  
09/08/2022 10,000 NGUYEN QUANG GIAP 966377.090822.094717. Chuyển tiền
09/08/2022 20,000 PHAM TUAN ANH 133326.090822.0
94533.VCB
Chuyển khoản
09/08/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE..
27371216351.
 
09/08/2022 10,000 NGUYEN MINH HIEU  538694.090822.093709. Chuyển khoản
09/08/2022 10,000 LE VAN TRONG 617481.090822.093603.  Chuyển khoản
09/08/2022 10,000 PHAN XUAN CUONG 723933.090822.093141.  
09/08/2022 10,000 HA THI ANH DAO 916557.090822.092702.  Chuyển tiền
09/08/2022 10,000 NGUYEN QUANG GIAP 953950.090822.092640. Chuyển tiền
09/08/2022 10,000 NGUYEN DUY GIAP 499658.090822.092630. Chuyển khoản
09/08/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 558532.090822.092038. ung ho 10k
09/08/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 711531.090822.090748. CK
09/08/2022 10,000 NGUYEN DINH DUY SHGD:10008195.
DD:220809.
 
09/08/2022 10,000 NGUYEN THI MY DUYEN SHGD:10007994.
DD:220809
TRAN THANH UYEN
09/08/2022 10,000 NGUYEN HUU THUONG 488106.090822.090116. Chuyển khoản
09/08/2022 20,000 NGUYEN THI NHUNG IBPS/SE:01201004.
DD:090822.
SH:10001144
 
09/08/2022 5,000 BUI VAN HOANG  0761002364211 Chuyển tiền
09/08/2022 10,000 LE THI NHUNG SHGD:10008310.
DD:220809.
Nhung chuyen
09/08/2022 10,000 DANG DINH TRONG SHGD:10008128.
DD:220809.
Trong chuyen
09/08/2022 50,000 DANG THI THUY 0291000272468  Chuyển tiền
09/08/2022 1,000 THACH THI LAN  527661.090822.074527. Chuyển tiền
09/08/2022 10,000 BUI DANG BAO NGAN 052140.090822.010432.  Chuyển khoản
09/08/2022 200,000 Nam Mo A Di Da Phat 783559.080822.230038.  
10/08/2022 20,000 H CHAM NIE 923728.100822
.222203.VCB
 
10/08/2022 20,000 BUI THI HANG 408075.100822.220112.  Chuyển khoản
10/08/2022 10,000 NGUYEN PHUONG HOA 883192.100822.214734.  Chuyển khoản
10/08/2022 20,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0281000473739 yeu thuong
10/08/2022 100,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0541000328793 a
10/08/2022 20,000 NGUYEN NGOC YEN TRINH 0631000512281 Chuyển tiền
10/08/2022 20,000 DUONG THI NANG 0351000874006 Chuyển tiền
10/08/2022 20,000 NGUYEN LINH HUE   0281000340750 Chuyển tiền
10/08/2022 2,000 DUONG THI HOAI 899096.100822.211304.   
10/08/2022 20,000 DO LIEN QUAN  422854.100822.21121
4.chuyen tien
Chuyển tiền
10/08/2022 10,000 NGUYEN KIM OANH 1022487389 Chuyển tiền
10/08/2022 100,000 NGUYEN HOANG LONG  1029826429 chuyen tien tu thien
10/08/2022 10,000 NGUYEN CONG MANH 648729.100822.210423.  Chuyển tiền
10/08/2022 20,000 BUI THI TRANG 713413.100822.210241.  Chuyển khoản
10/08/2022 10,000 VU VAN THANG 206763.100822.205904.  Chuyển khoản
10/08/2022 10,000 VU THE ANH 686253.100822.205621.  
10/08/2022 200,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0561000595677 tre em khuyet tat
10/08/2022 10,000 LE THI NGOC ANH  1027130810  
10/08/2022 10,000 LO MAI LINH 943922.100822.204803.  
10/08/2022 10,000 HO HUU HUNG  928557.100822.204233. Chuyển tiền
10/08/2022 10,000 PHAM HONG TRAM PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE.
.27441223784
 
10/08/2022 10,000 LE HOAN NGHIA  1017158173 Chuyển tiền
10/08/2022 5,000 NGUYEN VAN HA 142507.100822.203450. Chuyển tiền
10/08/2022 10,000 TRUONG HOANG VU 1015335151  
10/08/2022 20,000 MAI KHAC THUY 0951004186188 Chuyển tiền
10/08/2022 20,000 NGUYEN THI KIM NHUNG PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE..
27441218777.
 
10/08/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 592993.100822.201852. CAC BE KHUYET TAT DANG RAT CAN CAC BAN GIUP O
10/08/2022 10,000 NONG THI HUYEN 814211.100822.201837.  
10/08/2022 10,000 DANG NGOC DINH 039689.100822.201557.  Chuyển khoản
10/08/2022 10,000 Nguyen Huu Tien Anh 026257.100822.201241.  
10/08/2022 5,000 NGUYEN HONG NHUNG 1026380340 chuyen tien quy.
10/08/2022 3,000 LO THI TO UYEN 823491.100822.200836.  Chuyển tiền
10/08/2022 10,000 NGUYEN THI KIM OANH 000048.100822.200644. Chuyển khoản
10/08/2022 10,000 HOANG GIANG 433379.100822.195947.  Chuyển khoản
10/08/2022 10,000 .DINH VIET ANH 970,824,100,822,195,000 Chuyển khoản
10/08/2022 50,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 262687.100822.195525.  
10/08/2022 10,000 BUI THE DOAI 350641.100822.195254.  Chuyển tiền
10/08/2022 20,000 DO THI MINH THUY 932672.100822.195012.  Chuyển khoản
10/08/2022 10,000 CHAU TRONG TINH 869695.100822.194817.  Chuyển tiền
10/08/2022 10,000 NGUYEN VAN THANH PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE..
27438462843
 
10/08/2022 10,000 NGUYEN VAN THANH PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE..
27438452419.
 
10/08/2022 10,000 NGUYEN VAN THANH PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE..
27438452075.
 
10/08/2022 20,000 NGUYEN THI LUYEN PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE.
.27438480286.
 
10/08/2022 10,000 Nguyen Hoang Nam 152753.100822.193926.  Chuyển tiền
10/08/2022 10,000 NGUYEN THANH MINH 728589.100822.193823. Chuyển tiền
10/08/2022 10,000 DUONG VAN XUAN  454336.100822.193348. Chuyển tiền
10/08/2022 10,000 PHAM VAN THIEP 294429.100822.192910.  Chuyển tiền
10/08/2022 15,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 1012372015 thuong
10/08/2022 10,000 NGUYEN KE QUI 676754.100822.192130. Chuyển tiền
10/08/2022 10,000 NGUYEN THI THU HUONG  0201000445679  Chuyển tiền
10/08/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE..
27436409123.
 
10/08/2022 10,000 NGUYEN THI TUYEN  650753.100822.191315. Chuyển tiền
10/08/2022 10,000 LA THI TRANG  0351000797951  Chuyển tiền
10/08/2022 5,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 061386.100822.190859. ung ho quy tre em khuyet tat
10/08/2022 5,000 DO VAN VY 447242.100822.190840.  Chuyển tiền
10/08/2022 20,000 NGUYEN THI PHUONG LAN   0361000353141 Chuyển tiền
10/08/2022 10,000 TRAN THI QUY 0071001245360   cty cho lam nhiem vu chuyen 10k cho quy vi tre em khuyet tat
10/08/2022 10,000 LUC TUYET NHI 145847.100822.185808. Chuyển khoản
10/08/2022 10,000 DAO THI THU LAN 371446.100822.185628.  Chuyển tiền
10/08/2022 10,000 NGUYEN TRI TAI  714604.100822.185530. Chuyển khoản
10/08/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 104668.100822.184952.  
10/08/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 542206.100822.184515.  
10/08/2022 20,000 NGUYEN THI HONG VAN PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE..
27434296744.
 
10/08/2022 10,000 LA HOANG SON 389448.100822.183952. Chuyển tiền
10/08/2022 20,000 NGUYEN THI TRANG ANH 086887.100822.18
3126.VCB
Chuyển khoản
10/08/2022 10,000 VO DUC TUE 017981.100822.183048. Chuyển tiền
10/08/2022 10,000 NGUYEN NHAT PHI 596083.100822.183013. Chuyển khoản
10/08/2022 10,000 HO VAN HIEU 998620.100822.183003. Chuyển khoản
10/08/2022 20,000 GIANG THI DUA 591736.100822.182913.  Chuyển khoản
10/08/2022 10,000 nguyen quang minh 986087.100822.182732.  
10/08/2022 5,000 NGUYEN THI HUONG GIANG 930290.100822.182342. Chuyển tiền
10/08/2022 50,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ  0281000576441 Tre em khuyet tat
10/08/2022 10,000 BUI THI MAI LAN  9399287923 Chuyển tiền
10/08/2022 10,000 DIEU QUAN  546043.100822.181836. Chuyển khoản
10/08/2022 5,000 LUC THI THAM 567783.100822.181423.  Chuyển tiền
10/08/2022 20,000 DIEP BINH THE 059950.100822.181
419.VCB
 
10/08/2022 10,000 NGUYEN QUOC SANG 1017256104 Chuyển tiền
10/08/2022 10,000 DINH THANH NAM  307215.100822.175804. Chuyển tiền
10/08/2022 10,000 DANG THI TUYET MINH 814408.100822.175617.  Chuyen tien tu thien
10/08/2022 20,000 NGUYEN THI NGOC TUYEN 957429.100822.175019. Chuyển tiền
10/08/2022 500,000 PHAM THI YEN 616804.100822.17
5016.VCB
Chuyển khoản
10/08/2022 20,000 LOC THI MAY 445052.100822.17
4725.VCB
Chuyển khoản
10/08/2022 10,000 LE THI MINH PHUONG 391388.100822.174615.  Chuyển khoản
10/08/2022 10,000 NGO XUAN CAO 345635.100822.173627.  
10/08/2022 10,000 LE VAN QUANG 275206.100822.053143.  
10/08/2022 10,000 NGUYEN THI UT 274917.100822.053107.  
10/08/2022 30,000 TRINH LE BAO LOC PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE..
27431569605.
 
10/08/2022 20,000 PHAM THI HAI SAM 757005.100822.170937.  
10/08/2022 10,000 MAI NGOC XUYEN 878698.100822.170517. Chuyển tiền
10/08/2022 10,000 VU THUY DUNG 0781000392767 Chuyển tiền
10/08/2022 200,000 NGUYEN THI HONG HANH 607368.100822.170351.  Chuyen tien tu thien T8 0389184411
10/08/2022 20,000 DANH THI KIM NGOC 187214.100822.170335.  Chuyển khoản
10/08/2022 10,000 BUI DUC TRUNG 494435.100822.170008.  Chuyển tiền
10/08/2022 10,000 TRAN QUOC DAT 516388.100822.165930.  Chuyển khoản
10/08/2022 10,000 HA THI MY SON 843622.100822.165732.   
10/08/2022 10,000 NGUYEN THI LIEN  843622.100822.165732.
 0411001054285 
Chuyển tiền
10/08/2022 10,000 NGUYEN THI VAN 482386.100822.165313. Chuyển khoản
10/08/2022 10,000 THAN THU TRANG  0731000905276 Chuyển tiền
10/08/2022 10,000 NGUYEN DUY LONG  0351000829562  Chuyển tiền
10/08/2022 10,000  PHAM THI TUYET NHUNG 858531.100822.164634. Chuyển tiền
10/08/2022 10,000 TRUONG TU AN 107484.100822.164610.  Chuyển khoản
10/08/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 461216.100822.163644..  
10/08/2022 20,000 VU NGOC THAO 379030.100822.163416. Chuyển khoản
10/08/2022 10,000 NGUYEN DUY THOAI 843996.100822.163045. Chuyển tiền
10/08/2022 10,000 TRAN HOAI LINH  926184.100822.162955. Chuyển tiền
10/08/2022 10,000 LE THI NGOC 1029090532 Chuyển tiền
10/08/2022 10,000 DO THI NGOC 0931004198317 Chuyển tiền
10/08/2022 10,000 Quy vi tre e khuyet tat 237580.100822.161727.  
10/08/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 284249.100822.161555. QUY VI TRE EM KHUYET TAT
10/08/2022 10,000 NGO VAN TRINH 765640.100822.161300.  Chuyển tiền
10/08/2022 10,000 LE DUY TRONG SHGD:10031440.
DD:220810.
Trong chuyen
10/08/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 434598.100822.160025. TU THIEN
10/08/2022 10,000 NGUYEN DUY THOAI 809493.100822.155616. Chuyển tiền
10/08/2022 10,000 LAM THANH TUNG 0481000800873  Chuyển tiền
10/08/2022 10,000 NGUYEN HUY HOANG 872378.100822.155316. Chuyển khoản
10/08/2022 10,000 LE THI VAN ANH PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE.
.27425044545.
 
10/08/2022 10,000 BUI DUY HIEU  863781.100822.155200. Chuyển khoản
10/08/2022 100,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 1023359294 khong ten
10/08/2022 10,000 NGUYEN TRUONG THANH LONG 1030140508  
10/08/2022 10,000 TRAN DINH LUAN   0431000245569  Chuyển tiền
10/08/2022 10,000 BE THI HIEN 745507.100822.154835. Chuyển tiền
10/08/2022 10,000 PHAN THI HUYEN 127563.100822.154513.  Chuyển khoản
10/08/2022 10,000 CHU THI HANG 813761.100822.154006.  Chuyển khoản
10/08/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 540330.100822
.154009.ISL202
20810153958605-
 
10/08/2022 1,000 dang van thuan 093520.100822.153817.  
10/08/2022 10,000 TRAN HONG NHUNG 066335.100822.153256.  
10/08/2022 10,000 VO HOANG NHAT 963139.100822.153115.  Chuyển tiền
10/08/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 539567.100822.
152641.ISL2022081
0152626697-
 
10/08/2022 10,000 DUONG VAN TRUONG 0731000834071  Chuyển tiền
10/08/2022 1,000 VI THE VINH  822605.100822.152356.  
10/08/2022 20,000 LE THI HOANG VY 776034.100822.151710. Chuyển tiền
10/08/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ //SAL2022222S068005
649001
//HACH TOAN BAO CO
 GD NAPAS TRACE 799
424 NGAY 09.08.2022
 
10/08/2022 20,000 TRINH THI NHAN  010134.100822.1
51010.VCB
Chuyển khoản
10/08/2022 20,000 LU THI HANG  1016052420  
10/08/2022 1,000 LE THI CAM TIEN 9378981494 Chuyển tiền
10/08/2022 10,000 HOANG HUONG THAO SHGD:10027844.
DD:220810
Thao chuyen
10/08/2022 1,003 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 1028771006 fewfwe
10/08/2022 1,002 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 1028795783 wefw
10/08/2022 10,000 NGUYEN VAN TUAN 626229.100822.145517.  
10/08/2022 10,000 TRAN THI AN NHAN 572890.100822.145304.  Chuyển tiền
10/08/2022 10,000 TRAN QUOC DAT 848197.100822.144803. Chuyển khoản
10/08/2022 10,000 NGUYEN VU BINH  352505.100822.144408. Chuyển tiền
10/08/2022 10,000 DUONG VAN LUAN  9335292601 Chuyển tiền
10/08/2022 10,000 TRUONG VIET HUNG 1015751817 Chuyển tiền
10/08/2022 10,000 LAM HONG TRUNG 559070.100822.143659.  Chuyển khoản
10/08/2022 20,000 NGUYEN VAN DINH 975513.100822.143
615.VCB
Chuyển khoản
10/08/2022 20,000 BUI QUOC HAI 902676.100822.143
502.VCB
Chuyển khoản
10/08/2022 10,000 LUU THI THU HUYEN SHGD:10026008.
DD:220810
Huyen chuyen
10/08/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 891318.100822.140910. Chuyển tiền
10/08/2022 10,000 NGUYEN HOAI NAM SHGD:10023697.
DD:220810
Nam chuyen
10/08/2022 10,000 NGUYEN DINH DUC LINH 1001000297612 Chuyển tiền
10/08/2022 10,000 TRAN KY ANH 866678.100822.135907. Chuyển tiền
10/08/2022 10,000 LE THI NHAN 0401001397702 Chuyển tiền
10/08/2022 4,500 LE MINH NHAT 760140.100822.135547. Chuyển tiền
10/08/2022 10,000 HO HUU NHAT  858354.100822.135538. Chuyển tiền
10/08/2022 10,000 VU THI THANH CHUNG 414731.100822.135333.  Chuyển khoản
10/08/2022 10,000 NGUYEN THI BE TUYEN 626261.100822.135227.  Chuyển khoản
10/08/2022 10,000 NGHIEM THI LOAN 847755.100822.135103.  Chuyển tiền
10/08/2022 10,000 DAO VAN TAM 619846.100822.135044.  Chuyển khoản
10/08/2022 10,000 DO THI MY CAN 667552.100822.134921. Chuyển tiền
10/08/2022 10,000 HANH KIM 348939.100822.134835. ck
10/08/2022 10,000 NGUYEN QUANG TUNG 1026570493 Chuyển tiền
10/08/2022 10,000 LUONG THI BINH 830944.100822.134400.  Chuyển tiền
10/08/2022 20,000 HUYNH THI QUYNH GIAO 819078.100822.
134339.VCB
Chuyển khoản
10/08/2022 20,000 NGUYEN THI NGA 0181003348803 Chuyển tiền
10/08/2022 1,000 Mai Quynh 805464.100822.134053.  
10/08/2022 10,000 DAO THI THAI 577032.100822.133741.  Chuyển khoản
10/08/2022 10,000 Y SLOKO HDOK PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE..
27419213214.
 
10/08/2022 10,000 THI MUON 369999.100822.133543. Chuyển tiền
10/08/2022 10,000 HOANG PHONG KIM 339626.100822.133015.  
10/08/2022 10,000 VO THI THANH TUOI  799049.100822.132754. Chuyển tiền
10/08/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 322785.100822.132704. ung ho
10/08/2022 20,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 706053.100822
.132506.VCB
quy vi tre em khuyet tat
10/08/2022 10,000 DO THI THANH MINH 0401000467943 Chuyển tiền
10/08/2022 10,000 HO NGOC THANH VU 698723.100822.131949.  Chuyển tiền
10/08/2022 10,000 LE THI HOANG VY 692654.100822.131814
.IBFT  chuyen tien
Chuyển tiền
10/08/2022 10,000 HUYNH NGUYEN CONG THANH 691359.100822.131613. Chuyển tiền
10/08/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 276656.100822.131401. Quyen gop tu thien
10/08/2022 10,000 NGUYEN HOANG NGUYEN  294562.100822.131201. Chuyển khoản
10/08/2022 10,000 HUYNH ANH HOANG 498897.100822.131004. Chuyển tiền
10/08/2022 20,000 NGUYEN THI XUAN PHUNG 0181003396548 Chuyển tiền
10/08/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 286810.100822.130243. quyen gop tu thien
10/08/2022 10,000 PHAN THI MY DUNG 740168.100822.125756.  
10/08/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 255989.100822.125720. dong gop vao quy thien QUY VI tre em khuyet tat VN
10/08/2022 10,000 NGUYEN CONG HUY 445644.100822.125603.  Chuyển khoản
10/08/2022 10,000 NGUYEN MANH HUNG PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE..
27417862982
 
10/08/2022 20,000 NGUYEN THI KIEU 751136.100822.1
25231.VCB
 
10/08/2022 10,000 LUONG VIET HOANG  0351001128676 UNG HO
10/08/2022 10,000 DINH THI THUY TIEN 220795.100822.125110.  Chuyển tiền
10/08/2022 10,000 HOANG THI ANH 237087.100822.125119.  Chuyển khoản
10/08/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 228343.100822.124728. Quy vi tre em khuyet tat VN
10/08/2022 10,000 HO GIA HIEU 1024608824 Chuyển tiền
10/08/2022 10,000 NGUYEN THIEN HOANG 0071002943880 Chuyển tiền
10/08/2022 10,000 NGUYEN VAN KIEN 192172.100822.124315.  Chuyển tiền
10/08/2022 10,000 DANG THI THU THAO 118275.100822.123950.  Chuyển tiền
10/08/2022 5,000 DANG NGUYET HANG 795484.100822.123535.   
10/08/2022 20,000 NGUYEN TAN PHUNG 280237.100822.12
2800.VCB
Chuyển khoản
10/08/2022 10,000 NGUYEN DUC MANH 322866.100822.122033.  Chuyển khoản
10/08/2022 20,000 TRAN THI NGOC SHGD:10018698.
DD:220810
 
10/08/2022 10,000 HA THI NUONG 311939.100822.121726.  Chuyển tiền
10/08/2022 2,000 LAU THI XUAN 265026.100822.121608. Chuyển tiền
10/08/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 191079.100822.121020. Ck tu thien
10/08/2022 10,000 LO VAN NAM 348185.100822.120942. Chuyển tiền
10/08/2022 10,000 NGUYEN DINH XUAN PARTNER.DIRECT
_DEBITS_VCB.MSE..
27415158344.
 
10/08/2022 20,000 BIEN THI THUY  593206.100822.115716. Chuyển tiền
10/08/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 056843.100822.115642. Ho tro tre em khuyet tat
10/08/2022 10,000 Bui Van Minh 629702.100822.114742. Chuyển tiền
10/08/2022 10,000 TRAN VAN SON  009626.100822.114342. Chuyển khoản
10/08/2022 10,000 BUI KIM PHUC 0111000313384 NGUYEN THI XUAN
10/08/2022 10,000 NGUYEN TAT DAN 1014229358 Chuyển tiền
10/08/2022 10,000 HO DANG QUYEN 155985.100822.113911.  Chuyển khoản
10/08/2022 10,000 HA VAN QUAN 145789.100822.113658. Chuyển khoản
10/08/2022 55,969 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ IBVCB.2318910639.
2001.VCB Rewards.
quy chung
10/08/2022 10,000 LUU TIEN THANH 442154.100822.113627.  Chuyển tiền
10/08/2022 5,000 BUI VAN LUONG  920434.100822.113613. Chuyển tiền
10/08/2022 10,000 TRAN VAN VY  973370.100822.113407. Chuyển khoản
10/08/2022 50,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 042752.100822.113418. uh
10/08/2022 10,000 VU VAN TOAN 0200970415081011
33202022JVjl47786
3.4746.113321. 
Chuyển tiền
10/08/2022 10,000 TRAN TU LAP 107886.100822.112809.  Chuyển khoản
10/08/2022 10,000 LE BA HAI 105883.100822.112740. Chuyển khoản
10/08/2022 5,000 HOANG VAN THINH 0031000363462  Chuyển tiền
10/08/2022 5,000 LY KHAC DUONG 782433.100822.112414.  Chuyển tiền
10/08/2022 200,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0481000709497 binh dan
10/08/2022 10,000 PHAN THI HONG 935475.100822.112223.  Chuyển tiền
10/08/2022 20,000 Y JEM BYA 237118.100822.11
2037.VCB
Chuyển khoản
10/08/2022 10,000 TRAN NGUYEN ANH KHOA 1014004142  
10/08/2022 10,000 NGUYEN THI HIEN 200793.100822.111112.  Chuyển tiền
10/08/2022 10,000 pham thi duyen 527078.100822.
110500.ISL202208
10110426983
 
10/08/2022 10,000 NGO THI THU THUY 837129.100822.105755. Chuyển khoản
10/08/2022 5,000 TRAN CONG HUY 412430.100822.105530. Chuyển tiền
10/08/2022 20,000 NGUYEN THE DAN 608947.100822.105449.  Chuyển tiền
10/08/2022 10,000 VUONG THANH TRUC 823959.100822.105504.  Chuyển khoản
10/08/2022 10,000 NGUYEN THI HA TRANG PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE.
.27412114605.
 
10/08/2022 10,000 LE THI HONG THAM 946955.100822.105147.  Chuyển khoản
10/08/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 257801.100822.105148. UNG HO
10/08/2022 20,000  ha thi my xuyen 022351.100822.104
446.ZP68QDAQ1FFQ
 
10/08/2022 10,000  TRINH NGOC VINH  574680.100822.103700. Chuyển tiền
10/08/2022 10,000 HUYNH VAN SANG 727750.100822.102754.  Chuyển khoản
10/08/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 243358.100822.102752. UNG HO TRE E
10/08/2022 10,000 NGUYEN THI NHA LINH 725851.100822.102725.  Chuyển khoản
10/08/2022 10,000 NGUYEN THI PHUONG 836713.100822.102624.  Chuyển khoản
10/08/2022 10,000 THACH SO DA DAY PARTNER.DIRECT
_DEBITS_VCB.MSE..
27410037707.
 
10/08/2022 10,000 NGUYEN TAN KHANH SHGD:10014655
.DD:220810.
 
10/08/2022 10,000 BE VAN THANH 710081.100822.102348.  Chuyển khoản
10/08/2022 10,000 LOC HUU DONG 0721000641859 QUY VI TRE EM KHUYET TAT
10/08/2022 10 LE BA SON 739411.100822.101824. Chuyển tiền
10/08/2022 20,000 PHAN NHAT TRUONG 375666.100822.101
615.VCB
Chuyển khoản
10/08/2022 10,000 Cao Ngoc Thinh PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE..
27410035540.
Chuyển tiền
10/08/2022 10,000 CHU VAN HUNG PARTNER.DIRECT
_DEBITS_VCB.MSE..
27410404102.
 
10/08/2022 10,000 NGUYEN DINH PHUONG UYEN 0181003519569 Quy vi tre em khuyet tat
10/08/2022 10,000 HOANG DUC ANH 774578.100822.101140. Chuyển khoản
10/08/2022 10,000 LE THUY LINH 567512.100822.101150. Chuyển tiền
10/08/2022 10,000 DO THI MINH HUNG 1013321155 chuyen tienquy vi tre e khuyet tat
10/08/2022 10,000 NGUYEN VAN HOA 741990.100822.100419. Chuyển khoản
10/08/2022 10,000 TONG MANH THANG  0801000268947  Chuyển tiền
10/08/2022 10,000 NGUYEN HONG THAI 627262.100822.100049. Chuyển khoản
10/08/2022 10,000 LE VAN CUONG 618184.100822.095838.  Chuyển khoản
10/08/2022 30,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0071001035826 lxstd tặng từ thiện
10/08/2022 10,000 HO NGUYEN VY 595777.100822.095242.  Chuyển khoản
10/08/2022 10,000 TRAN MINH TUAN  595737.100822.095241. Chuyển khoản
10/08/2022 10,000 AN THI HUYEN TRANG 582954.100822.094902.  Chuyển khoản
10/08/2022 10,000 DAO DINH QUANG 672103.100822.094739.  Chuyển khoản
10/08/2022 1,000 NGUYEN VU LOC 0191000379342 Chuyển tiền
10/08/2022 10,000 NGUYEN THI LIEU 655702.100822.094344.  Chuyển khoản
10/08/2022 10,000 LAM VAN NINH 562733.100822.094228.  Chuyển khoản
10/08/2022 10,000 NGUYEN QUANG TUNG 538156.100822.094132. Chuyển tiền
10/08/2022 10,000 LUU MINH HIT 280727.100822.094118.  Chuyển tiền
10/08/2022 10,000 TRAN VAN CHI  1015139715 Chuyển tiền
10/08/2022 10,000 LY VAN HOA 636821.100822.093855. Chuyển khoản
10/08/2022 10,000 Nguyen Nhu Thao  621872.100822.093905. Chuyển khoản
10/08/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 629241.100822.093707. Ck quy tre em khuyet tat
10/08/2022 20,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0181003545006 khuyet tat
10/08/2022 10,000 NGUYEN THI DUC  610651.100822.093500. Chuyển tiền
10/08/2022 10,000 LY QUANH DET PARTNER.DIRECT
_DEBITS_VCB.MSE..
27408583996.
 
10/08/2022 200,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0071000879838 Thien Nguyen
10/08/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0181003545006 kho khang
10/08/2022 10,000 HO HUYNH CAM DUYEN SHGD:10013125.
DD:220810.
 
10/08/2022 100,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 1018895403 Binh thuong
10/08/2022 10,000 NHAM NGOC LONG 569473.100822.092212. Chuyển khoản
10/08/2022 10,000 DAO THI TUOI PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE..
27408312720.
 
10/08/2022 10,000 PHAM TUAN KIET 787459.100822.091750. Chuyển tiền
10/08/2022 10,000 LUU ANH DUNG 535270.100822.091309. Chuyển khoản
10/08/2022 10,000 VU QUYNH TRANG 524485.100822.091013.  Chuyển khoản
10/08/2022 10,000 NGUYEN LE THANH LUAN 9969638860 Chuyển tiền
10/08/2022 10,000 NGUYEN THI LINH NGAN SHGD:10005391.
DD:220810
Ngan chuyen
10/08/2022 10,000 NONG VAN HAN SHGD:10003759.
DD:220810.
Han chuyen
10/08/2022 10,000 NGUYEN VAN QUI SHGD:10005155.
DD:220810
 
10/08/2022 10,000 TO THI HONG NHUNG SHGD:10009457.
DD:220810.
Nhung chuyen
10/08/2022 30,000 JO LONG HAO   Chuyển tiền
10/08/2022 20,000  NGUYEN THE KHUAN 0361000227697 UNG HO QUY VI TRE EM KHUYET TAT VIET NAM
10/08/2022 300,000 TRAN PHUONG THAO  0021001896504 quyen gop
10/08/2022 500,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0231000179985 tre em khuyet tat
10/08/2022 200,000 NGUYEN THANH TRUNG 0351000880499  Chuyển tiền
10/08/2022 30,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ MBVCB.2317633909.
2001.VCB Rewards.
binh thuong
11/08/2022 20,000 LE THI THU THAO 1016456733 L  
11/08/2022 20,000 DUONG NHAT HUY PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE.
.27489563742.
 
11/08/2022 20,000 PHUONG MAI 132759.110822.213701.  GAY QUY HO TRO TRE EM COS HOAN CANH KHO KHAN VIET NAM
11/08/2022 10,000  HUYNH THI NGOC HUYEN 827912.110822.211230. Chuyển tiền
11/08/2022 20,000 DINH THI LA 440526.110822.210
040.VCB
 
11/08/2022 10,000 NGUYEN QUOC KHUY  479585.110822.205922. Chuyển khoản
11/08/2022 10,000 DINH THI HOANG YEN  0141000713115 Chuyển tiền
11/08/2022 10,000 LE QUOC HUY 476912.110822.205843.  Chuyển khoản
11/08/2022 10,000 DUONG CONG HOANG 820059.110822.205836. Chuyển tiền
11/08/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 847219.110822.205344. Chuyển tiền
11/08/2022 10,000 NGUYEN VAN KIEU 0541000181788  Chuyển tiền
11/08/2022 2,000 LE TU QUYEN 090520.110822.205214.   
11/08/2022 20,000 HA VAN NGHIA 134330.110822.204811.  Chuyển tiền
11/08/2022 10,000 NGUYEN THI TUYET PHUONG PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE..
27487014543.
 
11/08/2022 20,000 LO THI TINH 306826.110822.204
146.VCB
Chuyển khoản
11/08/2022 10,000 TRAN THI HOA  0381002555113  Chuyển tiền
11/08/2022 200,000 Luu  574250.110822.203708. ung ho 
11/08/2022 10,000 BUI DUC THINH  0731000934444   
11/08/2022 10,000 NGUYEN VAN CHIEN  961084.110822.203110. Chuyển khoản
11/08/2022 15,000 NGUYEN THI NHUNG 0411001047986 Chuyển tiền
11/08/2022 10,000 DANG VAN TOAN 784596.110822.202852.  Chuyển tiền
11/08/2022 20,000 DANG THI HAT 267674.110822.202525. Chuyển tiền
11/08/2022 10,000 LE VAN SANG  457031.110822.202304. Chuyển tiền
11/08/2022 10,000 NGUYEN THI NHIEU PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE.
.27485427936.
 
11/08/2022 20,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 079688.110822.201711.
ZP68QE8K6O94 
 
11/08/2022 10,000 LUU THI NU 1014610775 Chuyển tiền
11/08/2022 10,000 NGUYEN DINH PHUONG UYEN  0181003519569 Từ thiện
11/08/2022 10,000 HUYNH THI TUYET SUONG PARTNER.DIRECT
_DEBITS_VCB.MSE..
27485246833.
 
11/08/2022 10,000 TRAN THI THAO 527703.110822.195807.  
11/08/2022 5,000 DOAN THI VAN 421409.110822.195750.  Chuyển tiền
11/08/2022 10,000 HOANG TRONG TAN 9977734391 Chuyển tiền
11/08/2022 10,000 PHAM THI KIEU DUNG  0821000094578 Chuyển tiền
11/08/2022 20,000 TRAN THI HOA 623463.110822.193251.  Chuyển tiền
11/08/2022 10,000 Truong Vien Tan 581624.110822.191858.  
11/08/2022 10,000 TRAN DUC KIEN PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE..
27483761756.
 
11/08/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 194374.110822.191323. T thien
11/08/2022 10,000 PHAM THI HIEN PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE.
.27483920146.
 
11/08/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 373356.110822.191156. Ck
11/08/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 371560.110822.190906. Ung ho
11/08/2022 10,000 DAO THI NHAN 641564.110822.190759.  Chuyển khoản
11/08/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 009776.110822.190609.  
11/08/2022 20,000 LUONG THI CHINH 370225.110822.190625.  Chuyển tiền
11/08/2022 10,000 NGUYEN SON DAO  0561000565724 Chuyển tiền
11/08/2022 10,000 LUONG VAN DUY  618708.110822.190248. Chuyển khoản
11/08/2022 10,000 PHAM NGOC LAM 965936.110822.185548.  Chuyển tiền
11/08/2022 5,000 THAI HOANG SON 0411001092498  ung ho tre e khuyet tat
11/08/2022 10,000 PHAM THI PHUONG THAO 531648.110822.184037.  Chuyển khoản
11/08/2022 20,000 NGUYEN THI NGA  045866.110822.184
045.VCB
Chuyển khoản
11/08/2022 4,000 NGO THI LIEU 067862.110822.183310.  
11/08/2022 20,000 nguyen thu an 900574.110822.183235.  
11/08/2022 10,000 LUU TRUNG NGHIA 884132.110822.182616.  Chuyển tiền
11/08/2022 20,000 HANG AI DUYEN 960862.110822.1
82240.VCB
Chuyển khoản
11/08/2022 10,000 NGUYEN KHANG THIEN 415066.110822.182133.  chuyen tien UNG HO TRE EM KHUYET TAT
11/08/2022 10,000 DO HUY BANG 864808.110822.181919. Chuyển tiền
11/08/2022 10,000 PHAM TUAN DAT  793716.110822.181733. Chuyển khoản
11/08/2022 10,000 VU NGUYEN TRIEU VY 432984.110822.181513.  Chuyển khoản
11/08/2022 20,000 TRAN THI QUYEN 521908.110822.18
1521.VCB
Chuyển khoản
11/08/2022 10,000 LE THI KIEU 1013127094 Chuyển tiền
11/08/2022 10,000 PHAM THANH TRUC 430519.110822.181521.  Chuyển khoản
11/08/2022 10,000 CHU THANH LY 779059.110822.181409. Chuyển khoản
11/08/2022 20,000 PHAN THI HONG NHUNG 118304.110822.181159.  Chuyển tiền
11/08/2022 10,000 TRAN THIEN THANH 766748.110822.181120. Chuyển khoản
11/08/2022 10,000 NGUYEN TUNG THUONG PARTNER.DIRECT
_DEBITS_VCB.MSE.
.27481062581.
 
11/08/2022 1,000 HO THANH TIEN 063203.110822.180617.  
11/08/2022 10,000 TRAN QUANG HUY 599714.110822.180404.  Chuyển tiền
11/08/2022 20,000 Minh thuong 066948.110822.18
0331.ZP68QE8K391V 
 
11/08/2022 10,000 PHAM TUAN KIET  1016452467 Chuyển tiền
11/08/2022 20,000 LUONG THI XUYEN  715265.110822.180047. Chuyển khoản
11/08/2022 10,000 NGUYEN VAN TOAN 801469.110822.175720.  Chuyen tien cho trerem khuyet tat
11/08/2022 57,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ MBVCB.2325217081.
2001.VCB Rewards.
binh an
11/08/2022 20,000 CHU THI MINH PHUC 275490.110822
.175435.VCB
 
11/08/2022 2,000 NGUYEN DINH AN 776503.110822.174903. Chuyển tiền
11/08/2022 20,000 BUI THI LINH 926140.110822.174
846.VCB
Chuyển khoản
11/08/2022 20,000 NGUYEN HOANG HIEP 542778.110822.17
4222.VCB
chuyen khoan nham giup tre em khuyet tat vn
11/08/2022 20,000 NGUYEN THI NGOC  9933907310 Chuyển tiền
11/08/2022 10,000 VO THI HIEN 738548.110822.173718.  Chuyển tiền
11/08/2022 10,000 LE MINH TRI 619749.110822.173733.  Chuyển tiền
11/08/2022 20,000 NGUYEN VAN DU 110204.110822.172243.  Chuyển tiền
11/08/2022 10,000 NGUYEN THI VAN 0291000157954  chuyen tien vao quy tu khuyet tat vn
11/08/2022 10,000 NGUYEN GIAP CHIEN  154544.110822.171420. Chuyển tiền
11/08/2022 10,000 PHAM VAN MANH 475571.110822.171230.  Chuyển khoản
11/08/2022 10,000 HO VAN NGUYEN 452394.110822.170759.  Chuyển khoản
11/08/2022 10,000 NGYEN THU THUY PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE.
.27479591873.
 
11/08/2022 20,000 NGUYEN THI THU THAO 073098.110822.
170113.VCB
Chuyển khoản
11/08/2022 5,000 BUI VAN TUAN 1014547237 Chuyển tiền
11/08/2022 20,000 NGUYEN THI QUYEN 892088.110822.165
812.VCB
Chuyển khoản
11/08/2022 20,000 LO THI TRANG 879369.110822.16
5759.VCB
Chuyển khoản
11/08/2022 10,000 DANG HUU ANH 1020942859 Chuyển tiền
11/08/2022 10,000 Dung 856777.110822.165403.  ck
11/08/2022 10,000 TRAN THI NGOC HUYEN 0561000503341 Chuyển tiền
11/08/2022 20,000 DINH NAM PHUONG 0481000769042 Chuyển tiền
11/08/2022 10,000 HO NGOC THUAT  051578.110822.164856. Chuyển khoản
11/08/2022 10,000 NGUYEN VAN TAM 1017558729 Chuyển tiền
11/08/2022 10,000 TRAN VAN HAU 273721.110822.164245.  Chuyển tiền
11/08/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 122378.110822.163600.  
11/08/2022 10,000 NGUYEN DUC LONG 283302.110822.163458.  Chuyển khoản
11/08/2022 10,000 VO THI HONG THUY PARTNER.DIRECT
_DEBITS_VCB.MSE
..27474804407.
 
11/08/2022 10,000 HA THI HONG THAM 223209.110822.162256. Chuyển khoản
11/08/2022 10,000 TRAN TRUNG DUC 931145.110822.162108.  Chuyển khoản
11/08/2022 20,000 BUI THI VINH 0021000356267 ck tu thien
11/08/2022 10,000 DO THI THUY HANG  PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE..
27475121316.
 
11/08/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 193144.110822.161654. Tu thien quy tre em
11/08/2022 10,000 MAI TAN NHAT 903812.110822.161545. Chuyển khoản
11/08/2022 10,000 TRAN TRUNG HAI 153008.110822.161454.  Chuyển tiền
11/08/2022 5,000 LUONG MINH NHAT 042766.110822.161357.  
11/08/2022 10,000 TRAN QUANG CHINH 832641.110822.161010.  Chuyển tiền
11/08/2022 20,000 NGUYEN NGOC PHU 814773.110822.1606
54.VCB
Chuyển khoản
11/08/2022 10,000 HA THI BICH NGOC 842388.110822.160141.  Chuyển khoản
11/08/2022 20,000 THIEU THI HANG 384217.110822.1
55944.VCB
Chuyển khoản
11/08/2022 20,000 KIM NGOC HUYEN 260688.110822.15
5740.VCB
 
11/08/2022 20,000 HO THI QUYNH 244008.110822.1
55724.VCB
Chuyển khoản
11/08/2022 10,000 NGUYEN HUU NGHIA PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE.
.27473565485.
 
11/08/2022 1,000 NGUYEN THI KIEU LINH 1024988509 Chuyển tiền
11/08/2022 10,000 VU THI TINH 793152.110822.154944.  Chuyển khoản
11/08/2022 10,000 NGUYEN SY TRINH  0351000747168 NGUYEN THI THUY VAN
11/08/2022 10,000 NGUYEN KIM LONG 1029992742 Chuyển tiền
11/08/2022 10,000 PHUNG VAN VINH 225371.110822.153639. Chuyển tiền
11/08/2022 20,000 HA THI HAO  784786.110822.153332. Chuyển tiền
11/08/2022 10,000 LE MINH PHU SHGD:10028474
.DD:220811
Phu
11/08/2022 10,000 LUC THI HUYEN  964852.110822.152834. Chuyển khoản
11/08/2022 4,000 TANG NHUT TAN 767023.110822.152658.  Chuyển tiền
11/08/2022 1,000,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0111001377418  Quy vi tre em khuyet tat
11/08/2022 5,000 TRAN THUAN DA 750691.110822.152209.  Chuyển tiền
11/08/2022 10,000 NGUYEN DUC TUNG 932952.110822.152133.  Chuyển khoản
11/08/2022 10,000 BUI VIET KHOI 932768.110822.152130.  Chuyển khoản
11/08/2022 10,000 HO NGOC DUONG  0531002533818 Chuyển tiền
11/08/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 643675.110822.151713.  
11/08/2022 100,000 TRAN THI MAI SUONG 666373.110822.151659.  Chuyển khoản
11/08/2022 20,000 VO THI HA 409384.110822.1
51009.VCB
Chuyển khoản
11/08/2022 10,000 DANG NGOC MAI SHGD:10027482
.DD:220811
mai chuyen
11/08/2022 20,000 DAO QUANG HONG QUE PARTNER.DIRECT
_DEBITS_VCB.MSE
..27471274735.
 
11/08/2022 20,000 DAO QUANG HONG QUE PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE..
27471165146.
 
11/08/2022 10,000 PHAM THANH HOAN 863520.110822.150536.  Chuyển tiền
11/08/2022 5,000 LE THI HONG NHUNG 197319.110822.145708.  Chuyển tiền
11/08/2022 20,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 047955.110822.1457
41.ZP68QE8JULS3 
 
11/08/2022 10,000 CAO THI HUE 571763.110822.145403.  Chuyển tiền
11/08/2022 5,000 LE THI HONG NHUNG 194380.110822.145253. Chuyển tiền
11/08/2022 20,000 NGUYEN THI TU 574371.110822.145221.  
11/08/2022 3,000 BICH NGOC 655139.110822.144821.  Chuyển tiền
11/08/2022 10,000 NGUYEN THANH TINH 562031.110822.144811. Chuyển khoản
11/08/2022 5,000 TRINH QUOC THAI  178566.110822.144722. Chuyển tiền
11/08/2022 10,000 LE THANH TUNG SHGD:10007926
.DD:220811
Chuyển tiền
11/08/2022 200,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ  0591000228542 Ung ho quy tre em khuyet tat
11/08/2022 10,000 LY THI HANH PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE..
27471268480.
 
11/08/2022 5,000 TRAN QUOC NHUT 027873.110822.143423.  
11/08/2022 50,000 NGUYEN VAN TRUNG  604159.110822.142943. Chuyển tiền
11/08/2022 10,000 NGUYEN CHI PHUONG 697931.110822.142641.  Chuyển khoản
11/08/2022 20,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 044811.110822.142307
.ZP68QE8JTRU1 
Tuthien
11/08/2022 3,000 NGUYEN THI NO 581244.110822.142052. Chuyển tiền
11/08/2022 10,000 Vu Minh Giap 561045.110822.141240.  CT
11/08/2022 10,000 H NGA BKRONG 0121000882084 Chuyển tiền
11/08/2022 10,000 TRIEU TIEN PHIEU 998484.110822.140855.  Chuyển tiền
11/08/2022 1,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 1029705226 tre em va nguoi gia
11/08/2022 50,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 1015291370 khuyet tay
11/08/2022 10,000 HA XUAN THANH 783372.110822.140508.  
11/08/2022 10,000 DO THANH NHIEN    
11/08/2022 10,000 NGUYEN THI THANG 176525.110822.135914.   chuyen tien tu thien
11/08/2022 20,000 NGUYEN THI ANH NGUYET 531012.110822.1348
51.VCB
chuyen khoan quy vi tr em
11/08/2022 10,000 DOAN DUY DAT 556768.110822.134817.  Chuyển khoản
11/08/2022 2,000 THAO A THANG 021115.110822.134836.   
11/08/2022 10,000 VO VAN HOAI PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE.
.27468026058.
 
11/08/2022 20,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 076215.110822.
134116.VCB
QUY VI TRE EM KHUYET TAT
11/08/2022 10,000 NGUYEN QUOC SANH PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE.
.27468023563.
 
11/08/2022 10,000 TRAN THI BICH NGAN  PARTNER.DIRECT
_DEBITS_VCB.MSE.
.27467883962.
 
11/08/2022 10,000 LE THI QUYNH 885224.110822.132700.  
11/08/2022 10,000 TRINH GIA HUNG 290416.110822.132223.  Chuyển khoản
11/08/2022 10,000 NGUYEN VAN KHUONG 1029090510 ung ho tre em khuyet tat
11/08/2022 20,000 LE VAN THANG SHGD:10020232.
DD:220811
Thang chuyen
11/08/2022 10,000 HUYNH VU HOA LONG 870922.110822.130738. Chuyển tiền
11/08/2022 5,000 PHAM TRAN HONG NGOC 870174.110822.130650.  Chuyển tiền
11/08/2022 10,000 NGUYEN THANH HIEN 613195.110822.130545.  Chuyển tiền
11/08/2022 50,000 NGO THI THU PHUONG 245093.110822.130506. Chuyển khoản
11/08/2022 10,000 NGO THI CUU 497655.110822.130515. Chuyển tiền
11/08/2022 20,000 NGUYEN THI TUYET NHUNG  401886.110822.130003. Chuyển khoản
11/08/2022 10,000 DUONG THI THU HIEN SHGD:10019981
.DD:220811.
 
11/08/2022 10,000 CHAU NAI CHI 1012878341 Trang tran
11/08/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 871789.110822.125545. HI
11/08/2022 20,000 BUI THI DIEP 380621.110822.125313. Chuyển khoản
11/08/2022 20,000 NGUYEN THI HAI YEN  352021.110822.124716. Chuyển tiền
11/08/2022 10,000 nhat vu 1028812645  ung ho
11/08/2022 20,000 CAO HOAI THUAN 725664.110822.123730.  CHUYEN KHOAN QUY VI TRE EM KHUYET TAT VN
11/08/2022 10,000 Kim 187172.110822.123709.  
11/08/2022 5,000 THAI VAN CHUONG 1025396347 Chuyển tiền
11/08/2022 10,000 DAM VAN VU 291728.110822.122539.  Chuyển khoản
11/08/2022 10,000 TRUONG VAN THANH TUAN PARTNER.DIRECT
_DEBITS_VCB.MSE..
27464124851.
 
11/08/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 287378.110822.121301.  
11/08/2022 10,000 NGUYEN QUANG THANG SHGD:10018868.
DD:220811.
Thang chuyen
11/08/2022 10,000 PHUNG VAN MUOI 301111.110822.120955.  Chuyển tiền
11/08/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 126976.110822.120859. Chuyển tiền
11/08/2022 10,000 NGUYEN THANH XUAN  0821000043480  Chuyển tiền
11/08/2022 10,000 TRAN TRUNG HIEU 112089.110822.120235.  Chuyển tiền
11/08/2022 10,000 DO KIEU VI 465966.110822.120007. Chuyển tiền
11/08/2022 10,000 NGO THI YEN NHI 048672.110822.115920.  Chuyển khoản
11/08/2022 50,000 DANG THI THUY 0291000272468 Chuyển tiền
11/08/2022 20,000 PHAM THI HOAI  0341007037871 Chuyển tiền
11/08/2022 1,000 NGUYEN VAN NGAN 004647.110822.115557.   
11/08/2022 20,000 DO THI MY 740226.110822.
115540.VCB
Chuyển khoản
11/08/2022 10,000 TRAN THI THAM 387935.110822.115445. Chuyển tiền
11/08/2022 15,000 MINH ANH 937856.110822.114333.  UNG HO QUY TU THIEN
11/08/2022 10,000 LE DUC VINH SHGD:10018157
.DD:220811.
Vinh chuyen
11/08/2022 10,000 TRINH VAN LY  450176.110822.113723. Chuyển tiền
11/08/2022 20,000 NGUYEN THI HUE 306200.110822.
113146.VCB
Chuyển khoản
11/08/2022 10,000 NGUYEN TRUNG THAO PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE
..27462520596.
 
11/08/2022 100,000  PHAM THI HUONG  0071000861093 HD AnhSao Ung Ho Quy
11/08/2022 10,000 TRAN THI HANG 1023318129 Chuyển tiền
11/08/2022 10,000 A DIEM 031753.110822.111716.  Chuyển khoản
11/08/2022 10,000 DO TRUNG KIEN 026986.110822.111606.  Chuyển khoản
11/08/2022 10,000 NGUYEN KHAC ANH 892131.110822.111359.  Chuyển khoản
11/08/2022 10,000 NGUYEN THI HONG YEN 0481000711278 Chuyển tiền
11/08/2022 10,000 HOANG THI HUONG 874740.110822.110814. Chuyển khoản
11/08/2022 10,000 HA THE LUC 850576.110822.110055.  Chuyển khoản
11/08/2022 10,000 NGO THI THANH HUYEN 0141000430220  Chuyển tiền
11/08/2022 3,000 HUYNH THI YEN NHI 1026727684 Chuyển tiền
11/08/2022 20,000 BUI VAN TO 644869.110822.104
724.VCB
Chuyển khoản
11/08/2022 10,000 BUI THI TU ANH 800971.110822.104743. Chuyển khoản
11/08/2022 20,000 MAI THI KIM PHA 025980.110822.104407.
ZP68QE8JO4MF 
 
11/08/2022 10,000 NGUYEN LINH TAN  412558.110822.104234. Chuyển tiền
11/08/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 282191.110822.104029.  
11/08/2022 5,000 TRAN TUNG 992923.110822.103946. Chuyển tiền
11/08/2022 10,000 Truong Hoang Tam 147174.110822.103602.  Chuyển tiền
11/08/2022 5,000 NGUYEN TUYET 9901214626 Chuyển tiền
11/08/2022 10,000 PHAM HUYNH ANH KHA 740377.110822.103000.  Chuyển khoản
11/08/2022 10,000 NGUYEN THI DIEU THUY  1029229223  
11/08/2022 3,000 THAO CHAN HOANG 702239.110822.102851.  Chuyển tiền
11/08/2022 5,000 NGUYEN TRONG QUY 930865.110822.102828. Chuyển tiền
11/08/2022 10,000 HUYNH THANH KIE 990841.110822.102828.  
11/08/2022 10,000 NGUYEN XUAN PHI 719081.110822.102344.  Chuyển khoản
11/08/2022 20,000 MAI THI NGOC MINH 167014.110822.102
247.VCB
 
11/08/2022 3,858 NGUYEN VAN DAT 989404.110822.102231.   
11/08/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 466120.110822.102011. Ck quy tre em
11/08/2022 10,000 NGUYEN THI THANH 033736.110822.101729. Chuyển tiền
11/08/2022 10,000 HUYNH ANH HOANG 031823.110822.101422.  Chuyển tiền
11/08/2022 20,000 DINH THI KIM DUNG 516526.110822.101
156.VCB
Chuyển khoản
11/08/2022 20,000 NGUYEN THI MAI HUONG  923064.110822.100
203.VCB
Chuyển khoản
11/08/2022 10,000 TRAN HAI YEN 839450.110822.100012. Chuyển tiền
11/08/2022 10,000 NGUYEN VAN THONG 020316.110822.095707. Chuyển tiền
11/08/2022 10,000 Nguyen Thi luong 042928.110822.095337.  
11/08/2022 20,000 DIP NHUT DENH 742768.110822.0942
22.VCB
Chuyển khoản
11/08/2022 100,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0351000674296 vi tre em VN
11/08/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 766579.110822.093924. CK TU THIEN
11/08/2022 10,000 NGO THI THUY DUNG 525331.110822.092906.  Chuyển khoản
11/08/2022 10,000 H RI HDOK 1023906584 Chuyển tiền
11/08/2022 10,000 DOAN MINH KHOA SHGD:10009904.
DD:220811.
Khoa chuyen
11/08/2022 100,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0011003697266 ung ho quy
11/08/2022 20,000 PHAN THANH VU 174872.110822.08
5934.VCB
Chuyển khoản
11/08/2022 10,000 THAI CHI PHONG SHGD:10007526.
DD:220811
Phong chuyen
11/08/2022 20,000 DUONG THI THU HIEN SHGD:10004482
.DD:220811
 
11/08/2022 50,000 NGUYEN THE KHUAN  0361000227697 UNG HO QUY VI TRE EM KHUYET TAT VIET NAM
11/08/2022 100,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ  0441000688399 tre em khuyet tat mo phat
11/08/2022 100,000 Pham Minh Tan 9814110323 giup do tre em khuyet tat
11/08/2022 100,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 1029446285 binh thuong
11/08/2022 8,900 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 1027082335 .bth
11/08/2022 100,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0281000576085  tre em khuyet tat
11/08/2022 10,000 NGUYEN PHUONG VY 553086.100822.230317.  
11/08/2022 33,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ  0861000089109 SV
11/08/2022 10,000 LUONG THI UT THUY  0191000307443 Chuyển tiền
12/08/2022 10,000 VO THANH TUNG  100569.120822.220257. Chuyển khoản
12/08/2022 20,000 DANG THI DONG 541216.120822.215930. Chuyển khoản
12/08/2022 3,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 1018288504 vi tam
12/08/2022 20,000 HA THI DUONG  0541000290517  
12/08/2022 20,000 XA THI HOAN 1028616964 Chuyển tiền
12/08/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 014059.120822.213444. ck
12/08/2022 10,000 HOANG DANG THANH 021509.120822.213434. Chuyển khoản
12/08/2022 10,000 LE THI DAO 176664.120822.211809.  
12/08/2022 10,000 LE THI BICH NGOC  0561000631286   
12/08/2022 50,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ  0561000631286 0111000253166 mong cac em luon binh an
12/08/2022 10,000 NGUYEN HUU QUY  949443.120822.211005. Chuyển khoản
12/08/2022 20,000 LAM THI MAI 397932.120822.21
0957.VCB
Chuyển khoản
12/08/2022 10,000 THAI THANH TUNG 428348.120822.210938. Chuyển tiền
12/08/2022 20,000 LUONG HAI VI 323681.120822.2
10843.VCB
Chuyển khoản
12/08/2022 10,000 DOAN THI NGA  0731000909913  Chuyển tiền
12/08/2022 10,000 VI VAN THUY 447928.120822.210410.  Chuyển tiền
12/08/2022 20,000 TRAN THI AN 694827.120822.205
814.VCB
Chuyển khoản
12/08/2022 2,000 LE THI QUYNH NHU 994226.120822.205551. Chuyển tiền
12/08/2022 10,000 DOAN THI HUYEN TRANG  329919.120822.205428. Chuyển khoản
12/08/2022 4,000 LE HOANG LUAN 1026937340 Chuyển tiền
12/08/2022 10,000 TRAN VAN TIEN 891564.120822.205125.  Chuyển khoản
12/08/2022 10,000 BUI THI THUY HOAI 0651000882676  Chuyển tiền
12/08/2022 10,000 NGUYEN THI THU TAM  867817.120822.204351. Chuyển khoản
12/08/2022 10,000 NGUYEN THI KIM THAP 857673.120822.204043. Chuyển khoản
12/08/2022 20,000 NGUYEN THI MY LY 0441000633645 Chuyển tiền
12/08/2022 10,000 NGUYEN THI MY DUNG 0281000232423  
12/08/2022 10,000 VO TRAN CHAU KHA  556171.120822.203104. Chuyển tiền
12/08/2022 5,000 NGUYEN THANH VINH  9792945529 Chuyển tiền
12/08/2022 10,000 phan thi my dung PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE.
.27530314999
 
12/08/2022 20,000  Ly Ngoc Linh 080227.120822.2022
17.ZP68QF6DRKG0
 
12/08/2022 10,000 TRUONG THI NHU MY 706580.120822.202106.  Chuyển tiền
12/08/2022 20,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 079892.120822.201923.
ZP68QF6DRJ5I 
 
12/08/2022 10,000 HA THUY NGOC 961863.120822.201356. Chuyển tiền
12/08/2022 20,000 NGYEN THU THUY PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE
..27530341883.
 
12/08/2022 10,000 VUONG THI TAM 162920.120822.201022. Chuyển khoản
12/08/2022 20,000 BUI THI BICH HONG 836971.120822.20
1036.VCB;
Chuyển khoản
12/08/2022 10,000 NGUYEN VAN CHINH 1030141173 Chuyển tiền
12/08/2022 5,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 937854.120822.200337. Chuyển tiền
12/08/2022 10,000 DO DINH DUAN 118235.120822.195847.  Chuyển khoản
12/08/2022 20,000 BUI MINH TOI  114491.120822.195755. Chuyển khoản
12/08/2022 10,000 HOANG THI PHUONG 0341006979161   
12/08/2022 10,000 LO THI HAO PARTNER.DIRECT
_DEBITS_VCB.MSE..
27528846882
 
12/08/2022 20,000 VU THI LAN ANH PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE..
27528906468.
ho tro tre em
12/08/2022 10,000 LE KHANH LINH 638256.120822.193513.  
12/08/2022 10,000 TRAN THI KIM NGAN 593238.120822.192213.  Chuyển khoản
12/08/2022 20,000 DINH THI MAI LAN 974913.120822.192142.  Chuyển khoản
12/08/2022 10,000 NGUYEN THI QUYNH 613209.120822.190846.  Chuyển tiền
12/08/2022 10,000 NGUYEN DUC THINH 934311.120822.190824.  transfer
12/08/2022 10,000 TRAN XUAN NINH 534365.120822.190607.  Chuyển khoản
12/08/2022 10,000 NGUYEN THI THAO VI 415982.120822.190304.  
12/08/2022 50,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 501982.120822.190158. QUY VI TRE EM KHUYET TAT
12/08/2022 10,000 TRAC MY XUAN 882916.120822.185845.  Chuyển khoản
12/08/2022 10,000 NGUYEN NU THU NGAN 873760.120822.185632.  Chuyển khoản
12/08/2022 20,000 NGUYEN THI NGOC ANH 834728.120822.
184714.VCB
Chuyển khoản
12/08/2022 20,000 NGUYEN TRONG TUAN 511106.120822.1
84151.VCB
Chuyển khoản
12/08/2022 10,000 TRAN QUOC DAT 444159.120822.184208.  Chuyển khoản
12/08/2022 20,000 NGUYEN THI THU HIEN 332348.120822.182
212.VCB
Chuyển khoản
12/08/2022 20,000 LUONG THI CUC 1023344607 Chuyển tiền
12/08/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 905175.120822.181729. nv
12/08/2022 10,000 NGUYEN THI QUYNH NHU 349700.120822.181520.  Chuyển khoản
12/08/2022 3,000 PHAN ANH KHOA 206660.120822.181118.   
12/08/2022 10,000 TRAN THI KIM NGAN 192025.120822.180929.  Chuyển tiền
12/08/2022 20,000 Nguyen Van Qua 898182.120822.180634.  
12/08/2022 20,000 BUI ANH CONG THANH 9336866526  
12/08/2022 20,000 Nguyen Bui anh hao 284374.120822.180237.  
12/08/2022 20,000 NGUYEN TRONG DUC 608046.120822
.175328.VCB
Chuyển khoản
12/08/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 103026449 vi tam long
12/08/2022 10,000 HA 236662.120822.174709.  Chuyển khoản
12/08/2022 10,000 PHAN HOAI BAO 367779.120822.173542.  Chuyển tiền
12/08/2022 10,000 TRAN THI HAO  877121.120822.173353. Chuyển tiền
12/08/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 199764.120822.172804. Quy tre em khuyet tat
12/08/2022 10,000 LE THI MINH DUC 284252.120822.172545. Chuyển tiền
12/08/2022 10,000 LE MINH TAM 953806.120822.172038.  Chuyển tiền
12/08/2022 10,000 VO XUAN MOI 941030.120822.171609.  Chuyển tiền
12/08/2022 10,000 TONG THI HONG 935346.120822.171438. Chuyển tiền
12/08/2022 75,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ MBVCB.2328987233.
2001.VCB Rewards
Tat ca tre em khuyet tat
12/08/2022 10,000 NGUYEN NHAN TAM 382363.120822.170949. Chuyển khoản
12/08/2022 10,000 VO XUAN MOI 918485.120822.170915. Chuyển tiền
12/08/2022 2,000,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 354511.120822.170417. Chang chuc cac em luon manh khoe va nhieu niem vui
12/08/2022 10,000 LE THI HONG ANH  0781000423227  Chuyển tiền
12/08/2022 10,000 NGUYEN NGOC TAI 642955.120822.165325.  Chuyển tiền
12/08/2022 10,000 TRIEU THI HIEN  0821000004159 Chuyển tiền
12/08/2022 20,000 HUYNH THI YEN 1013321858  
12/08/2022 10,000 NGUYEN THI THAO 579072.120822.164954.  Chuyển tiền
12/08/2022 20,000 TRAN THI HOAI 174645.120822.164907. Chuyển tiền
12/08/2022 10,000 TRAN THI THAM 558666.120822.163115.  Chuyển tiền
12/08/2022 500,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0581000542317 ung ho tre em khuyet tat
12/08/2022 10,000 NGO PHUONG NGOC HA 149852.120822.162241.  Chuyển khoản
12/08/2022 20,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 980045.120822.161
940.VCB
ung ho tre em khuyet tat
12/08/2022 10,000 LY THUY NGOC TRAN 751024.120822.161516.  Chuyển tiền
12/08/2022 20,000 LE THI HONG THAM 099108.120822.161150.  Chuyển khoản
12/08/2022 10,000 NGO THI LUONG 088428.120822.160928.  
12/08/2022 10,000 NGUYEN THI QUYNH 080111.120822.160736. Chuyển khoản
12/08/2022 10,000 NGUYEN TIEN SY 802334.120822.160438.  Chuyển khoản
12/08/2022 10,000 NGUYEN TRAN THANH TUAN PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE.
.27518902730.
 
12/08/2022 20,000 TRAN THI HAI PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE..
27518841996.
 
12/08/2022 20,000 HUYNH THI HONG NHUNG 556324.120822.155
556.VCB
Chuyển khoản
12/08/2022 10,000 LUONG XUAN KHANH 684109.120822.155306. Chuyển tiền
12/08/2022 10,000 VO THI NGOC HANH 699608.120822.153854.  Chuyển khoản
12/08/2022 20,000 TRAN THI HOAI THANH 638464.120822.152310.  Chuyển khoản
12/08/2022 10,000 NGUYEN THI THUY DUONG 862786.120822.151945.  
12/08/2022 20,000 THUNG THI KIM  406120.120822.1520
06.VCB
Chuyển khoản
12/08/2022 5,000 VI VAN THAI 0551000300873 Chuyển tiền
12/08/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 815783.120822.150917.  
12/08/2022 10,000 DUONG THI HONG NHUNG 784921.120822.150708.  Chuyển tiền
12/08/2022 10,000 ngana 340593.120822.145816.  gui chuyen tien
12/08/2022 20,000 Nguyen thi trang 765318.120822.145814.  
12/08/2022 10,000 NGUYEN THI NGUYET  538547.120822.145703. Chuyển khoản
12/08/2022 10,000 PHAN THI THU HUONG 962253.120822.145517.  Chuyển tiền
12/08/2022 2,000 NGUYEN THI KIM CHI 178237.120822.145304.   
12/08/2022 10,000 TRAN THI PHUONG 1029250373  
12/08/2022 5,000 NGUYEN PHAM TIEN THONG 0071002770923 chuyen tien uhqtekt
12/08/2022 20,000 NGUYEN THANH DANH  725634.120822.144742. Chuyển khoản
12/08/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 508889.120822.144829. ok
12/08/2022 20,000 Hoang van nhan 719510.120822.144613.  
12/08/2022 10,000 TRAN THI THU SUONG 388034.120822.144219.  
12/08/2022 10,000 NONG DUC LUU SHGD:10025233.
DD:220812.
Luu chuyen
12/08/2022 10,000 LE THI SAM  651527.120822.142827. Chuyển khoản
12/08/2022 10,000 TRAN HUU LUC SHGD:10024247
.DD:220812
Luc chuyen
12/08/2022 10,000 NGO THI THU THUY  027636.120822.142324. Chuyển tiền
12/08/2022 10,000 HUYNH SON LINH 9104033333 Chuyển tiền
12/08/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 602698.120822.141521.  
12/08/2022 10,000 LE HIEP PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE.
.27513545783.
 
12/08/2022 20,000 TRUONG THI THU TRANG 510472.120822.13
5830.VCB
 
12/08/2022 100,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0371003820846 Quy vi tre em khuyet tat Viet Nam
12/08/2022 10,000 PHAM VAN TUAN 0021000417283  ung ho
12/08/2022 10,000 NGUYEN THI LY 0961000026939 Chuyển tiền
12/08/2022 10,000 TRAN HOANG MAI TRAM 235791.120822.134950.  Chuyển tiền
12/08/2022 30,000 HOANG VIET THUAN 506119.120822.134746. Chuyển khoản
12/08/2022 2,000 VU THI DIEU LIEN 791120.120822.134318.  Chuyển tiền
12/08/2022 10,000 DUONG THI NGOC PHUONG  1014108067 Chuyển tiền
12/08/2022 10,000 NGUYEN XUAN QUYEN 272580.120822.133148.  Chuyển khoản
12/08/2022 10,000 TRAN THUY DUONG 754307.120822.132346.  Chuyển tiền
12/08/2022 10,000 LE THI HONG LINH 244285.120822.132047. Chuyển khoản
12/08/2022 10,000 TAN VAN QUY 847404.120822.131925.  
12/08/2022 10,000 TRAN CHI LIEU 739797.120822.131655.  Chuyển tiền
12/08/2022 1,000,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0371003692862 Gui den cac be co hoan canh kho khan
12/08/2022 20,000 PHAM NGOC UYEN PHUONG 1029989612 Chuyển tiền
12/08/2022 20,000 NGUYEN DUC TUAN 171347.120822.1
30251.VCB
Chuyển khoản
12/08/2022 5,000 BUI VAN XUAN 0361000239745 Chuyển tiền
12/08/2022 10,000 NGUYEN VAN CONG 174871.120822.125554. Chuyển khoản
12/08/2022 10,000 NGUYEN THI THU  0341006957424  Chuyển tiền
12/08/2022 10,000 HOANG THI TOAN 166333.120822.125254.  
12/08/2022 10,000 PHAM HUNG VI 1027216067 Chuyển tiền
12/08/2022 2,000 Huynh Anh Khoa 529052.120822.124547.  
12/08/2022 10,000 NGUYEN SY DAI 145615.120822.124513. Chuyển khoản
12/08/2022 100,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ  0721000667894 quy vi tre mem khuyet tat
12/08/2022 5,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 672749.120822.123951. ung ho
12/08/2022 10,000 TRAN VAN HAI 103464.120822.123909. Chuyển tiền
12/08/2022 20,000 TRUONG THI THAO 595385.120822.123307.  Chuyển tiền
12/08/2022 10,000 PHANG A DAO SHGD:1001852
2.DD:220812
Dao chuyen
12/08/2022 10,000 HUYNH VAN CHI LINH  096741.120822.122715. Chuyển tiền
12/08/2022 10,000 HOANG VIET THUAN  249153.120822.122549. Chuyển khoản
12/08/2022 1,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 1026171410 sdg
12/08/2022 20,000 NGUYEN THE KHUAN  0361000227697 UNG HO QUY VI TRE EM KHUYET TAT VIET NAM
12/08/2022 10,000 NGUYEN HOANG SON 0071003600680 Chuyển tiền
12/08/2022 2,000 PHAM BAO HUNG 158182.120822.120822.   
12/08/2022 5,000 NGUYEN VIET NHAT 670126.120822.120819. Chuyển tiền
12/08/2022 10,000 NGUYEN THI TUOI SHGD:10018297.D
D:220812
 
12/08/2022 10,000 LE VAN CONG  028614.120822.120554. Chuyển khoản
12/08/2022 20,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 031129.120822.120457
.ZP68QF6DEDB2 
 
12/08/2022 20,000 LE THI LUU PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE..
27508257813.
ung ho
12/08/2022 10,000 LE TUAN DIEP  595821.120822.120345. Chuyển tiền
12/08/2022 6,000 LE VINH LOI 1013217345 Chuyển tiền
12/08/2022 15,000 NGUYEN THI THUY DUONG 007342.120822.115937.  
12/08/2022 10,000 NGO THI HOA 1030369606 Chuyển tiền
12/08/2022 25,489 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ MBVCB.2327718771.2
001.VCB Rewards
Tre em khuyet tat
12/08/2022 10,000 DOAN THI THAI DIEM  384951.120822.115051. Chuyển tiền
12/08/2022 20,000 LE THI CAM BINH 715990.120822.11
4835.VCB
Chuyển khoản
12/08/2022 10,000 TRUONG CONG CHIEN 9354840118 Chuyển tiền
12/08/2022 10,000 MAI UONG SONG GIANG 972673.120822.113519.  Chuyển tiền
12/08/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 310952.120822.113402. UNG HO QUY TRE EM KHUYET TAT O VN
12/08/2022 200,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0351000778901 tat ca
12/08/2022 10,000 QUANG VAN MINH SHGD:10016819.
DD:220812.
Minh chuyen
12/08/2022 10,000 dinh chinh van 966613.120822.110952.  
12/08/2022 5,000 TRAN NGOC HAN 048245.120822.110942. Chuyển tiền
12/08/2022 10,000 LE THANH SON 634912.120822.110845. Chuyển tiền
12/08/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 224435.120822.110340. Ck
12/08/2022 15,000 NGUYEN THI KIM THOA  0111000172259 Chuyển tiền
12/08/2022 20,000 NGO VAN NAM 800660.120822.110
000.VCB
Chuyển khoản
12/08/2022 150,000 NGUYEN DUC DU 876064.120822.105927.  Chuyển tiền
12/08/2022 10,000 TRAN XUAN AN 1027102780 Chuyển tiền
12/08/2022 10,000 NGUYEN LAM NGOC 040530.120822.105713. Chuyển tiền
12/08/2022 10,000 TRAN THI NHAN 047458.120822.105645.  Chuyển tiền
12/08/2022 2,000 NGUYEN THI ANH LINH 147341.120822.105155.   
12/08/2022 50,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 800506.120822.104732.  
12/08/2022 10,000 TRAN DUY KHANH 0871004222150 Chuyển tiền
12/08/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 167910.120822.104243. Ung ho
12/08/2022 3,000 PHAM ANH THU 146012.120822.104214.   
12/08/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 851865.120822.104111. Quy
12/08/2022 20,000 DIP NHUT DENH 679297.120822.1041
19.VCB
Chuyển khoản
12/08/2022 10,000 PHAM VAN HA 139551.120822.102440.  Chuyển tiền
12/08/2022 20,000 NGUYEN THI THU XUAN 617553.120822.1
02337.VCB
Chuyển khoản
12/08/2022 10,000 VU DUC CONG 672265.120822.102132.  Chuyển khoản
12/08/2022 20,000 NGUYEN VAN QUANG 1019299791 Chuyển tiền
12/08/2022 5,000 TRAN MANH CUONG  143209.120822.102143.  
12/08/2022 10,000 PHAM THI HONG THAM SHGD:10015556.D
D:220812.
Tham chuyen
12/08/2022 20,000 Nguyen thi hoa 105913.120822.101939.  
12/08/2022 20,000 NGUYEN NANG TRUNG BAC 298316.120822.1
01818.VCB
Chuyển khoản
12/08/2022 10,000 HA MINH TUAN 702984.120822.100248.  Chuyển khoản
12/08/2022 10,000 TRAN QUOC DAT IBPS/SE:79310001.DD:
120822.SH:10007940.
DAT CHUYEN
12/08/2022 20,000 TRAN THANH HUONG 272140.120822.095448.  Chuyển tiền
12/08/2022 10,000 LE MINH PHAT SHGD:10008697.
DD:220812.
 
12/08/2022 10,000 NGUYEN VIET MAN SHGD:10008068.
DD:220812.
Man chuyen
12/08/2022 30,000 HO THI THUONG 739230.120822
.091859.VCB
Chuyển khoản
12/08/2022 10,000 NGUYEN THI NHAN SHGD:10004930.D
D:220812.
 
12/08/2022 10,000 DOAN THI HANG SHGD:10003735.
DD:220812.
 
12/08/2022 15,000 NGUYEN THI TO QUYEN PARTNER.DIRECT
_DEBITS_VCB.MSE..
27501147131.
 
12/08/2022 30,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0071001035826 lxstd tặng từ thiện
12/08/2022 50,000 DANG THI THUY  0291000272468 Chuyển tiền
12/08/2022 20,000 TRAN THI THU HUONG   Chuyển tiền
12/08/2022 5,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 9879577109 m
12/08/2022 39,000   1027835047 sinh vien
12/08/2022 20,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ MBVCB.2326417203.2
001.VCB Rewards.
binh thuong
13/08/2022 10,000 NGUYEN CONG NGUYEN 913242.130822.222040.  Chuyển khoản
13/08/2022 10,000 NGUYEN THI BAO TRAN 269258.130822.215341.  Chuyển khoản
13/08/2022 20,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 1013205787 tre em khuyet tat
13/08/2022 10,000 THEN VAN THIEM 294229.130822.213325.  Chuyển tiền
13/08/2022 10,000 NGUYEN THI NHU QUYNH 787616.130822.213310.  Chuyển khoản
13/08/2022 10,000 HUA THI VAN 746,376,130,822,211,000 Chuyển khoản
13/08/2022 10,000 PHAM THI CHANH 030100036814  
13/08/2022 10,000 LAM HONG TRUNG 114804.130822.210506. Chuyển khoản
13/08/2022 3,000 LY MUI KHE 014163.130822.210311.  
13/08/2022 5,000 TRAN THI MY 328798.130822.210217.   
13/08/2022 20,000 TRUONG NGUYEN TAM NHU 238592.130822.21
0038.VCB
Chuyển khoản
13/08/2022 10,000  PHAM THANH CHUNG  970058.130822.205824. Chuyển tiền
13/08/2022 10,000 LE HA THU 091116.130822.205750.  Chuyển khoản
13/08/2022 5,000 trung den 328040.130822.205329.  
13/08/2022 10,000 thanh thanh 98 072390.130822.205214.  
13/08/2022 4,000 PHAM HOAI THANH 705639.130822.204836.  Chuyển tiền
13/08/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 687109.130822.203954. Chuyển tiền
13/08/2022 10,000 HUYNH MINH LUON PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE..
27568187823.
 
13/08/2022 5,000 PHAM THI HOA  326306.130822.203255.  
13/08/2022 10,000 NGUYEN HUU TRUNG 592125.130822.202932. Chuyển khoản
13/08/2022 20,000 NGUYEN THI KIM NGOAN 980523.130822.202602.  Chuyển khoản
13/08/2022 10,000 NGUYEN HUU TAI 1021136736 Chuyển tiền
13/08/2022 20,000 CAM THANH TAM 563457.130822.202133. Chuyển khoản
13/08/2022 20,000  Unimedia 948985.130822.201837.  
13/08/2022 10,000 TA DANG HANH 552005.130822.201759.  Chuyển khoản
13/08/2022 2,000 TRAN TAN KHOA 563878.130822.201300.  Chuyển tiền
13/08/2022 20,000 NONG THI LIEN 655752.130822.200819. Chuyển tiền
13/08/2022 10,000 TRAN QUOC THIEN 1030366110 Chuyển tiền
13/08/2022 10,000 NGUYEN KHAC HUAN 502142.130822.195938.  Chuyển tiền
13/08/2022 1,400,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE.
.27568290089
ung ho tre em
13/08/2022 10,000 MUI THI NHIEN 249212.130822.195659.  Chuyển tiền
13/08/2022 20,000 PHAM DINH THANG 171706.130822.1
95251.VCB
Chuyển khoản
13/08/2022 200,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0361000326863 Ung ho tre em khuyet tat
13/08/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 840033.130822.194710.  
13/08/2022 20,000 GIANG THI CHA 816916.130822.1946
56.VCB
Chuyển khoản
13/08/2022 10,000 PHAN VAN HUNG  837380.130822.194624. Chuyển khoản
13/08/2022 10,000  LE THI NGOC LOAN 929684.130822.194440. Chuyển tiền
13/08/2022 10,000 NGUYEN THU HUYEN PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE..
27566597236.
 
13/08/2022 10,000 NGUYEN XUAN PHU 821095.130822.194147.  Chuyển khoản
13/08/2022 10,000 KHUONG THUY BANG GIANG 818305.130822.1
94103.
 
13/08/2022 5,000 TRAN THI QUYNH ANH 751076.130822.193703.  Chuyển tiền
13/08/2022 10,000 TA HOANG CAO VAN HAU 924789.130822.193629. Chuyển tiền
13/08/2022 10,000 HUYNH PHUONG NHI 800827.130822.193556.  Chuyển khoản
13/08/2022 10,000 VAN TU BAO NGOC  412164.130822.193347. Chuyển khoản
13/08/2022 10,000 HAN NGOC LAN 407206.130822.193213. Chuyển khoản
13/08/2022 10,000 NGUYEN THI PHUONG DUNG PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE..
27566485360.
 
13/08/2022 10,000 NGUYEN VAN MINH  595807.130822.192738. Chuyển tiền
13/08/2022 10,000 TRAN THI TUYET MAI 0031000395378  Chuyển tiền
13/08/2022 20,000 DO THI HONG 195648.130822.1
91955.VCB
Chuyển khoản
13/08/2022 10,000 NGUYEN THI THUY LINH 697101.130822.191850.  
13/08/2022 20,000 DAM THU HIEN 727330.130822.191610.  
13/08/2022 2,000 TRAN THI DIEU LINH 318683.130822.190838.   
13/08/2022 10,000 NGUYEN THI HONG NHUNG 640112.130822.185402.  Chuyển khoản
13/08/2022 10,000 DINH THI THANH HUYEN 295286.130822.185331. Chuyển tiền
13/08/2022 10,000 DO THI MINH THUY  263908.130822.185009. Chuyển khoản
13/08/2022 10,000 VU THUY TRANG 619082.130822.184843.  Chuyển khoản
13/08/2022 10,000 CHU THI THUY LINH 869985.130822.184300.  Chuyển tiền
13/08/2022 10,000 TRAN THU HUONG PARTNER.DIRECT
_DEBITS_VCB.MSE..
27564975277.
 
13/08/2022 2,000 TRINH THI BICH TRAM 175468.130822.183636. Chuyển tiền
13/08/2022 10,000 TRAN MINH THIEN 566460.130822.183556. Chuyển khoản
13/08/2022 10,000 TONG PHUC GIANG 0701000411282 Chuyển tiền
13/08/2022 10,000 NGO DUC MANH 559015.130822.183407.  Chuyển khoản
13/08/2022 1 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 388783.130822.183422. ck tu thien
13/08/2022 2,000 QUANG THI LUU LY 839666.130822.183058.  Chuyển tiền
13/08/2022 10,000 LE VAN THAO 146258.130822.181834.  Chuyển khoản
13/08/2022 10,000 TRUONG QUANG TIEN 437278.130822.180344.  
13/08/2022 10,000 VU THI TUOI PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE..
27563267251
 
13/08/2022 10,000 LAM VAN NGHIA 864156.130822.175816.  
13/08/2022 10,000 CAO QUANG KHOA 422575.130822.173454.  Chuyển tiền
13/08/2022 10,000 Bich chi  592684.130822.165819. Chuyển tiền
13/08/2022 20,000 HOANG NHU BINH 0161001592069 Chuyển tiền
13/08/2022 20,000 NGUYEN THI NGOC BICH 0071005102292 Chuyển tiền
13/08/2022 20,000 NGUYEN THI TUOI 188118.130822.164948.VCB Chuyển khoản
13/08/2022 10,000 NGUYEN VAN LUAN 817050.130822.164357. Chuyển tiền
13/08/2022 10,000 HA THI NHIEN 974897.130822.163510. Chuyển tiền
13/08/2022 10,000 NGUYEN THI LUYEN 385274.130822.163437.  Chuyển tiền
13/08/2022 2,000 PHAN THI HUYNH HAN 142797.130822.163056.  Chuyển tiền
13/08/2022 20,000 LE THI KIEU 885199.130822.162
805.VCB
Chuyển khoản
13/08/2022 20,000 KIM QUOC DUY  796132.130822.162
636.VCB
Chuyển khoản
13/08/2022 20,000 VUONG KIEU GIANG 115845.130822.16
1515.VCB
Chuyển khoản
13/08/2022 1,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 932550.130822.160916.  
13/08/2022 10,000 DO THI HIEN  855584.130822.160504. Chuyển tiền
13/08/2022 10,000 NGO NGOC ANH  365228.130822.160045. Chuyển tiền
13/08/2022 10,000 NGUYEN THI CAM TU 1029101898 Chuyển tiền
13/08/2022 1,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0101001197568  fdd
13/08/2022 20,000 TRAN THI HOAI 152035.130822.154816.  Chuyển tiền
13/08/2022 10,000 VANG NGOC DUNG 589290.130822.154705.  Chuyển khoản
13/08/2022 10,000 MAI THI KIM CHI 1016130606 Chuyển tiền
13/08/2022 10,000 NGUYEN MANH HAI  692528.130822.154210. Chuyển tiền
13/08/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 570348.130822.154215. Da day a
13/08/2022 10,000 PHAN DANH HIEN 206905.130822.154024.  Chuyển tiền
13/08/2022 10,000 HOANG SEO THANG 797546.130822.153556. Chuyển khoản
13/08/2022 4,000 BUI PHUONG LINH 452418.130822.153139.  Chuyển tiền
13/08/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 804593.130822.153133. Chuyen tien quy nguoi ngheo va khuyet tat
13/08/2022 10,000 LO THI HONG 520874.130822.152637.  Chuyển khoản
13/08/2022 10,000 DANG THI TO NGA PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE..
27557396046
 
13/08/2022 10,000 DINH THI NGOC ANH 0021000419047 Chuyển tiền
13/08/2022 10,000 TRAN THANH DUONG 1030142616 Chuyển tiền
13/08/2022 10,000 NGUYEN NGOC BAO TRAN 1017296603 Chuyển tiền
13/08/2022 10,000 NGUYEN THI HUONG  165530.130822.150913. Chuyển tiền
13/08/2022 20,000 LAM CAM NHUNG PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE..
27557323486.
 
13/08/2022 10,000 VU HONG BANG 335491.130822.150807.  Chuyển tiền
13/08/2022 20,000 NGUYEN THI Y 840634.130822.1
50400.VCB
Chuyển khoản
13/08/2022 10,000 LE THI VAN ANH  674565.130822.150319. Chuyển khoản
13/08/2022 10,000 Do Thi Kim Hoa 975792.130822.150252.  Chuyển tiền
13/08/2022 10,000 DINH VAN NHAT 417724.130822.145436.  Chuyển khoản
13/08/2022 20,000 NGUYEN TAN THANH 410422.130822.145444.  CHUYEN TIEN QUY VI TRE EM KHUYET TAT VN
13/08/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 869926.130822.145418. nhiem vu
13/08/2022 20,000 NGUYEN THANH THUY 867370.130822.1
45218.
 
13/08/2022 4,000 LO THI THUY 325191.130822.144902. Chuyển tiền
13/08/2022 10,000 NGUYEN VAN LOC 618411.130822.144748.  Chuyển khoản
13/08/2022 20,000 TRAN THI NGUYET 742345.130822.143959.  Chuyển tiền
13/08/2022 10,000 NGUYEN THI HA TRANG PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE..
27555398016.
 
13/08/2022 20,000 LE TRUNG HIEU 851587.130822.1
43051.VCB
Chuyển khoản
13/08/2022 20,000 nguyen thi nhung 742154.130822.1
42902.VCB
 
13/08/2022 10,000 DAO SY TUAN 269669.130822.142829.  Chuyển tiền
13/08/2022 10,000 NGUYEN KHAC HUAN 314472.130822.142810.  Chuyển tiền
13/08/2022 10,000 TRAN MINH TRONG 298732.130822.141316. Chuyển khoản
13/08/2022 20,000 ngo thi hong nhung 306149.130822.141120.  
13/08/2022 10,000 R MAH HOC  PARTNER.DIRECT
_DEBITS_VCB.MSE
..27555382966.
 
13/08/2022 10,000 NGUYEN CUC VAN TUAN 487215.130822.140650.  Chuyển khoản
13/08/2022 10,000 HOANG DANG THANH  277694.130822.140516. Chuyển khoản
13/08/2022 150,000 VU DUC TU 465414.130822.135958.  Chuyển khoản
13/08/2022 10,000 BUI THU THAO 460977.130822.135824.  Chuyển khoản
13/08/2022 10,000 DANH MINH TRI 259938.130822.135730. Chuyển khoản
13/08/2022 20,000 NGO THI NGUYET  741630.130822.135747. Chuyển tiền
13/08/2022 5,000 NGUYEN THANH LUU 291454.130822.135559.   
13/08/2022 20,000 DINH THI HONG LUYEN 437223.130822.135018.  Chuyển khoản
13/08/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 236054.130822.134803. Tu thien
13/08/2022 10,000 DINH KIEU TRINH 690582.130822.134655.  Chuyển tiền
13/08/2022 10,000 LUONG THI NHUNG 009910.130822.134459.  
13/08/2022 20,000 TRAN THI THU HUONG 1029663779 Chuyển tiền
13/08/2022 10,000 NGUYEN DUY KHANH 576291.130822.134048.  Chuyển tiền
13/08/2022 10,000 VU DUC DUONG 571094.130822.133739. Chuyển tiền
13/08/2022 20,000 TRAN HOANG ANH 1028078474 Chuyển tiền
13/08/2022 10,000 HUYNH THI HANH 399045.130822.133655.  Chuyển khoản
13/08/2022 10,000 NGUYEN THI THUY DUONG 398538.130822.133645.  Chuyển khoản
13/08/2022 10,000 NGUYEN TRI PHUONG NHUNG 396287.130822.133557.  Chuyển khoản
13/08/2022 10,000 DOAN NHAT TIEN  146252.130822.133047. Chuyển tiền
13/08/2022 2,000 SUNG THI SAO  1021634733 Chuyển tiền
13/08/2022 10,000 HO THI QUYEN 1016558528 Chuyển tiền
13/08/2022 20,000 PHUNG THI TUYET 993962.130822.132350.  Chuyển tiền
13/08/2022 10,000 DANG XUAN PHI  993636.130822.132334. Chuyển tiền
13/08/2022 10,000 NGUYEN THI MUNG 173707.130822.132238.  Chuyển khoản
13/08/2022 10,000 TRAN HAI NAM 343078.130822.131652.  Chuyển khoản
13/08/2022 10,000 TRAN THI DIEU HANG 0401001396410 Chuyển tiền
13/08/2022 10,000 NGUYEN THI ANH THUONG 969309.130822.130950. Chuyển tiền
13/08/2022 10,000 Y TRUYEN HWING  703661.130822.130646. Chuyển tiền
13/08/2022 10,000 TRAN DUNG 274503.130822.130358.  Chuyển tiền
13/08/2022 20,000 HOANG THI TUYEN 537842.130822.130
217.VCB
Chuyển khoản
13/08/2022 10,000 TRIEU THI KHANH PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE..
27553282192.
 
13/08/2022 10,000 TRAN VAN TRINH  794919.130822.125041. Chuyển tiền
13/08/2022 10,000 LE THI NHU Y  162827.130822.125017. Chuyển tiền
13/08/2022 10,000 DINH THI BAO  261624.130822.124824. Chuyển khoản
13/08/2022 10,000 NGO XUAN CHIEN 261220.130822.124815.  Chuyển khoản
13/08/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 250631.130822.124430. Ung ho tre em ngheo kho
13/08/2022 10,000 TRAN THI CAM TIEN 265029.130822.124438.  Chuyển tiền
13/08/2022 10,000 DINH THI TOAN 239717.130822.124053. Chuyển khoản
13/08/2022 10,000 BUI THI HAU 239380.130822.124045. Chuyển khoản
13/08/2022 10,000 NGUYEN HUY QUYNH  0011004363672 gui quy tu thien
13/08/2022 10,000 TRAN THI TOAN 1028101187 Chuyển tiền
13/08/2022 10,000 PHAM PHUONG DUNG 221649.130822.123505.  Chuyển khoản
13/08/2022 5,000 TRAN THI THANH THAO 284586.130822.123034.   
13/08/2022 10,000 Huy Hung 884354.130822.122512.  Chuyển tiền
13/08/2022 20,000 NGO THI YEN  119241.130822.1221
59.VCB
Chuyển khoản
13/08/2022 10,000 NGUYEN DINH TUOC  013743.130822.122124. Chuyển khoản
13/08/2022 10,000 Phan  871730.130822.121933. gui
13/08/2022 10,000 NGUYEN LUONG THIEN PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE..
27551434117.
 
13/08/2022 20,000 HA VAN CHI 361763.130822.1
20921.VCB
Chuyển khoản
13/08/2022 10,000 DAU XUAN THANH  133486.130822.120755. Chuyển khoản
13/08/2022 10,000 NGUYEN THI THUY TRANG 970783.130822.120702.  Chuyển khoản
13/08/2022 10,000 LE THI KIM HANG 510990.130822.115653.  Chuyển tiền
13/08/2022 5,000 TO THI THU TRA 798813.130822.115206. Chuyển tiền
13/08/2022 10,000 NGUYEN THI NGUYEN PARTNER.DIRECT
_DEBITS_VCB.MSE..
27549707339.
 
13/08/2022 10,000 LAI CAO KIEN 0141000769876 Chuyển tiền
13/08/2022 10,000 HUYNH THI TUYET LOAN 926488.130822.113748.  Chuyển tiền
13/08/2022 10,000 NGUYEN TAN PHAT 736034.130822.113003.  
13/08/2022 10,000 KIEU THU TRANG 968039.130822.112126.  Chuyển khoản
13/08/2022 10,000 NGUYEN THI THUY DUONG 706701.130822.112039.  Chuyển tiền
13/08/2022 10,000 LO THI THUY 216761.130822.112017. Chuyển tiền
13/08/2022 20,000 PHUNG THI GIANG  933863.130822.111258. Chuyển khoản
13/08/2022 1,000 DO PHAM UYEN PHUONG  178782.130822.111259. Chuyển tiền
13/08/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ PARTNER.DIREC
T_DEBITS_VCB.MSE.
.27549699768.
 
13/08/2022 20,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 656620.130822.
110736.VCB
giup tre em KT VN
13/08/2022 10,000  TRAN THI LOI 637659.130822.110412. Chuyển tiền
13/08/2022 10,000 LE XUAN KHAI 735632.130822.110309.  Chuyển tiền
13/08/2022 10,000 NGUYEN THI PHUONG HUE  746233.130822.105804. Chuyển khoản
13/08/2022 100,000 LAM DONG KHACH SAN SAMMY LAMDONG VN PT.TKT.05600008.
334933.20220813.1049
36.97043686Rc8c632
000000000b82011.
0011003814022
 
13/08/2022 10,000 CHAO MAY LIU  PARTNER.DIRECT
_DEBITS_VCB.MSE
..27547595964
 
13/08/2022 5,000 NGUYEN THI THUYET 1020184692 Chuyển tiền
13/08/2022 1,000 LE THI NGOC ANH  1027130810 Chuyển tiền
13/08/2022 20,000 TRAN THI THUY NGA  580969.130822.103930. Chuyển tiền
13/08/2022 10,000 LY TON KIEU  1028100127 Chuyển tiền
13/08/2022 20,000 PHAM VAN LONG 880306.130822.1038
00.VCB
Chuyển khoản
13/08/2022 10,000 NGUYEN THI MY DUNG  0281000232423  
13/08/2022 5,000 GIANG A DU 974743.130822.103722.  Chuyển tiền
13/08/2022 1 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 188184.130822.103640. tu thien
13/08/2022 10,000 HUYNH MINH TUAN 1015494928 Chuyển tiền
13/08/2022 10,000 HOANG THI THAM 672785.130822.103519.   
13/08/2022 10,000 Vi van hoc 788939.130822.103505.  
13/08/2022 10,000 NGUYEN TRONG QUYEN 9343648383 quyen gop
13/08/2022 10,000 NGUYEN TAI SON 563079.130822.103252.  Chuyển tiền
13/08/2022 20,000 NGUYEN DUY LINH  992562.130822.102728. Chuyển tiền
13/08/2022 20,000 TRAN THANH MAI LAN 317545.130822.1
02837.VCB
 
13/08/2022 10,000 VANG THI MO 976023.130822.102140.  Chuyen tien quy vi tre em vn
13/08/2022 20,000 NGUYEN VAN UT 856565.130822.1
02056.VCB
Chuyển khoản
13/08/2022 20,000 ME THI HUONG  198817.130822.10
0958.VCB
Chuyển khoản
13/08/2022 20,000 DAO THI PHUONG 859184.130822.1
00419.VCB
Chuyển khoản
13/08/2022 10,000 LE THANH TAM PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE..
27545883827
 
13/08/2022 10,000 PHAN XUAN TRUONG 519334.130822.094818.  Chuyển khoản
13/08/2022 10,000 HOANG DANG THANH  597730.130822.094415. Chuyển khoản
13/08/2022 10,000 PHAM THI HUONG 596383.130822.094351.  Chuyển khoản
13/08/2022 10,000 BUI MINH DUC  468000.130822.090616. Chuyển khoản
13/08/2022 20,000 NGUYEN THE KHUAN  0361000227697 UNG HO QUY VI TRE EM KHUYET TAT VIET NAM
13/08/2022 50,000 DANG THI THUY 0291000272468  Chuyển tiền
13/08/2022 100,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0951004181959 Binh thuong
14/08/2022 10,000 DINH THI THUY SY 159777.140822.220325. Chuyển tiền
14/08/2022 20,000 DINH THI HUONG PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE..
27610940002.
 
14/08/2022 20,000 TRAN THANH NGHIA 488786.140822.214
808.VCB
Chuyển khoản
14/08/2022 10,000 THUAN VAN BAO 1020258801 Chuyển tiền
14/08/2022 10,000 PHAN THI THANH VAN 633221.140822.212942. Chuyển khoản
14/08/2022 10,000 CAO THI THU HUONG 880321.140822.212430.  Chuyển tiền
14/08/2022 100,000 NGUYEN THI TAM LY 843907.140822.2120
43.VCB
Chuyển khoản
14/08/2022 10,000 Tran van thanh 009538.140822.211524.  
14/08/2022 5,000 NGUYEN THI PHUONG EM  974752.140822.211434. Chuyển tiền
14/08/2022 10,000 LY THI THANH CHI  601896.140822.210612. Chuyển tiền
14/08/2022 20,000 HOANG QUOC MAU 762346.140822.210
242.VCB
Chuyển khoản
14/08/2022 10,000  lo van quy 467934.140822.210021. ck
14/08/2022 20,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 065696.140822.2058
39.ZP68QH214HA6 
 
14/08/2022 10,000 TRAN NGOC CUONG 903430.140822.205523.  Chuyển khoản
14/08/2022 10,000 HA THI NHUNG 519046.140822.205015.  Chuyển khoản
14/08/2022 5,000 DINH QUOC VIET  559891.140822.204842. Chuyển tiền
14/08/2022 25,521 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ MBVCB.2337244299
.2001.VCB Rewards.
tre em khuyet tat
14/08/2022 10,000 NGUYEN THI HONG CAM  PARTNER.DIRECT
_DEBITS_VCB.MSE.
.27607886142.
Chuyển tiền
14/08/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 851646.140822.204020. Chuyển tiền
14/08/2022 10,000 HOANG VAN VINH 973417.140822.204033.  
14/08/2022 20,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 432299.140822.204
032.VCB
 
14/08/2022 5,000 NGUYEN TRONG TIN 9918823805 Nguyen tin quy tre em khuyet tat
14/08/2022 10,000 Y LUONG BYA 293749.140822.203751.  Chuyển tiền
14/08/2022 7,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 1027161107 quy vi tre em khuyet tat
14/08/2022 20,000 NGUYEN PHAM NGOC QUYEN 102965.140822.20
3502.VCB
Chuyển khoản
14/08/2022 10,000 NGUYEN MINH TRI  474853.140822.203326. Chuyển tiền
14/08/2022 20,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0281000473739 yeu
14/08/2022 10,000 NGUYEN VAN HOI 821439.140822.203133.  
14/08/2022 40,000 DAO MY HANH PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE.
.27607821586
 
14/08/2022 10,000 NGUYEN NHU PHI  799656.140822.202520. Chuyển khoản
14/08/2022 10,000 TRAN THI THU HANG 410334.140822.201628.  Chuyển khoản
14/08/2022 10,000 HOANG CONG TUY 767268.140822.201615.  Chuyển khoản
14/08/2022 10,000 TRIEU NGOC MAI  1030154643 Chuyển tiền
14/08/2022 10,000 TRIEU VIET HOANG 397472.140822.201316.  Chuyển khoản
14/08/2022 10,000 DINH THI LAN ANH 396919.140822.201304. Chuyển khoản
14/08/2022 20,000 PHAM THI OANH 749257.140822.201113.  Chuyển khoản
14/08/2022 10,000 LE THI NGOC MAI PARTNER.DIRECT
_DEBITS_VCB.MSE
..27606495998.
 
14/08/2022 10,000 LE DINH MINH 0411001100125  Chuyển tiền
14/08/2022 20,000 NGUYEN THI XUAN 444669.140822.20
0724.VCB
Chuyển khoản
14/08/2022 20,000 THAN THI THU THUY 560202.140822.200540.  Chuyển tiền
14/08/2022 10,000 DANG THI KIM CHI  518143.140822.200437. Chuyển tiền
14/08/2022 10,000 le hoai thuong 700779.140822.195753.  
14/08/2022 10,000 BUI TIEN DUNG 350657.140822.195839.  Chuyển khoản
14/08/2022 10,000 NGUYEN HA DIEM CHAU 1025021274 Chuyển tiền
14/08/2022 10,000 LE DUC LOC 874355.140822.195017. Chuyển tiền
14/08/2022 100,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0581000799472 Binh Thuong
14/08/2022 4,000 DINH THI HOA  861387.140822.194409. Chuyển tiền
14/08/2022 2,000 QUANG VAN HIEN 858631.140822.194305.  Chuyển tiền
14/08/2022 10,000 DAO VAN SON 645517.140822.194236.  Chuyển khoản
14/08/2022 10,000 KIM TUAN PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE..
27606280093.
 
14/08/2022 10,000 NGUYEN HIEU KIEN 272629.140822.193323.  Chuyển khoản
14/08/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 209137.140822.193340. Quyen gop tu thien
14/08/2022 10,000 TRAN THI NGOC THUY 760953.140822.193014. Chuyển tiền
14/08/2022 20,000 DINH NHAT MINH 207809.140822.193
007.VCB
Chuyển khoản
14/08/2022 10,000 VU NGOC THUY PARTNER.DIRECT
_DEBITS_VCB.MSE..
27604936192.
 
14/08/2022 30,000 SON XA LUM 434802.140822.192207. Chuyển tiền
14/08/2022 10,000 .tran huy hung 556,635,140,822,191,000  
14/08/2022 10,000 Quyen 545464.140822.191531.  chuyen
14/08/2022 10,000 HUYNH NGOC MI PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE..
27604933018.
 
14/08/2022 20,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 110313.140822.
191150.VCB
 
14/08/2022 10,000 CAO THE HUNG 529529.140822.191109. Chuyển khoản
14/08/2022 10,000 DO ANH DUNG 539833.140822.190709.  Chuyển tiền
14/08/2022 10,000 VU QUANG THIEN 492692.140822.190122.  Chuyển khoản
14/08/2022 20,000 Le thi thuong 487685.140822.190009.  
14/08/2022 10,000 TRAN THI NHAN  PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE..
27603328289.
 
14/08/2022 10,000 LE VAN DUC  1028315360 Chuyển tiền
14/08/2022 5,000 NGUYEN THI THU THAO 429016.140822.185144.   
14/08/2022 10,000 NGUYEN THI LANH 133445.140822.185055.  Chuyển khoản
14/08/2022 20,000 Tran Thi Ly 130167.140822.184957. Chuyển khoản
14/08/2022 5,000 NGUYEN HUYNH NAM PHUONG  1025725242 Chuyển tiền
14/08/2022 20,000 TRAN THI THU HIEN  732738.140822.184911. Chuyển tiền
14/08/2022 4,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 430171.140822.184520.  
14/08/2022 10,000 DO TAN TINH PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE..
27603326223.
 
14/08/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 716768.140822.184241. Chuyển tiền
14/08/2022 2,000 LE TRUNG HIEU 1027473354 Le Thi My Hanh ung ho quy tre em khuyet tat.
14/08/2022 5,000 NGUYEN THANH TRUNG 130337.140822.184057.  Chuyển tiền
14/08/2022 10,000 NGUYEN CAN THO 409052.140822.183951. Chuyển tiền
14/08/2022 10,000 Tran thi huong 388773.140822.183509.  Chuyển khoản
14/08/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 385535.140822.183423.  
14/08/2022 10,000 TRAN VAN TRUONG 335430.140822.183358.  Chuyển tiền
14/08/2022 5,000 NGUYEN THI DUNG 1017597097 Chuyển tiền
14/08/2022 4,668 CHU DANH LONG 0491000107356 Quy vi tre em khuyet tat
14/08/2022 10,000 VU VAN KHANH  052780.140822.182844. chuyen khoan quyen gop quy
14/08/2022 10,000 PHAM DUC LONG 0121001360475 Chuyển tiền
14/08/2022 5,000 MA THI HA 207952.140822.182617.  Chuyển tiền
14/08/2022 10,000 NGUYEN THANH TAM  672135.140822.182610. Chuyển tiền
14/08/2022 10,000 NGUYEN THI DINH 0351000726515 Chuyển tiền
14/08/2022 10,000 NGUYEN THI THUY 026666.140822.182102.  Chuyển khoản
14/08/2022 20,000 HUYNH THI BICH THAO 0091000599733 Chuyển tiền
14/08/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 013428.140822.181733. Tu thien
14/08/2022 20,000 TRAN THI HUYEN TRANG 645067.140822.181415. Chuyển tiền
14/08/2022 10,000 phan van hien 417793.140822.181216.  
14/08/2022 20,000 NGUYEN THI VAN ANH 874684.140822.181057.  Chuyển tiền
14/08/2022 10,000 TRAN TIEN DAT  278154.140822.180803. Chuyển khoản
14/08/2022 10,000 nguyen van phu qui 455411.140822.180517.  
14/08/2022 20,000 BUI THI HONG NHUNG 261094.140822.180305.  
14/08/2022 10,000 LE VAN THANG 259072.140822.180235.  Chuyển khoản
14/08/2022 10,000 NGUYEN TRONG TU 622665.140822.180245. Chuyển tiền
14/08/2022 20,000 LE THI NGOC DINH 398961.140822.175757.  Chuyển tiền
14/08/2022 20,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 490435.140822.1
75450.VCB
quy vi tre em khuyet tat VN
14/08/2022 10,000 LE NHUT HAO 916844.140822.175236. Chuyển khoản
14/08/2022 10,000 NGUYEN VO BAO BAO 1028810485 Bao bao
14/08/2022 5,000 NGUYEN HUNG LAN  731823.140822.174333. Chuyển tiền
14/08/2022 50,000 CHAU THI NGOC VIEN 888705.140822.174149.  Chuyển khoản
14/08/2022 10,000 NGUYEN THI HA PHUONG 161632.140822.173911. Chuyển khoản
14/08/2022 20,000 PHUNG MINH HIEU PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE.
.27601452048.
 
14/08/2022 10,000 DANG VAN QUY 198713.140822.173827.  Chuyển tiền
14/08/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 867292.140822.173705. Nv2
14/08/2022 10,000 VU HUU HIEN 873043.140822.173018.  Chuyển tiền
14/08/2022 10,000 NGO THI HUYEN PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE..
27601290055.
 
14/08/2022 300,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0251001167999  Mo coi.
14/08/2022 10,000 NGUYEN TRUNG KIEN 1019600952  
14/08/2022 10,000 LE THI KHANH LY 811605.140822.172238.  
14/08/2022 20,000 LE TRAN VI 252777.140822.171
732.VCB
Chuyển khoản
14/08/2022 10,000 NONG VAN LAP 1017546261  
14/08/2022 5,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 914338.140822.170314. Chuyển tiền
14/08/2022 10,000 VO ANH KIET 745145.140822.170336.  Chuyển khoản
14/08/2022 10,000 TRAN THI DIEU LAN 002001.140822.170138.  Chuyển khoản
14/08/2022 10,000 LE THI HONG ANH 002001.140822.170138.  0781000423227 Chuyển tiền
14/08/2022 10,000 DINH THE DUNG 1021025466 Chuyển tiền
14/08/2022 10,000 NGUYEN VAN TOAN PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE..
27599752912.
 
14/08/2022 10,000 DUONG THI THANH 725362.140822.165705.  Chuyển khoản
14/08/2022 20,000 TRIEU THI MAI 006699.140822.165
646.VCB
Chuyển khoản
14/08/2022 10,000 NGO THI BICH HOA 985433.140822.165608.  Chuyển tiền
14/08/2022 10,000 NGUYEN THI CAM THU  1026668442 Chuyển tiền
14/08/2022 10,000 DUONG VAN CAO 693436.140822.164747. Chuyển khoản
14/08/2022 10,000 Nguyen Quoc Huy 877113.140822.164803.  
14/08/2022 10,000 NGUYEN DINH THANG 691911.140822.164722.  Chuyển khoản
14/08/2022 10,000 NGUYEN VAN NANG  0331000509466 Chuyển tiền
14/08/2022 5,000 DO THI THU NHUONG 1028878450 Chuyển tiền
14/08/2022 10,000  BUI VAN HOANG 338579.140822.163630. Chuyển tiền
14/08/2022 10,000 QUACH SON TINH 209439.140822.163419.  Chuyển tiền
14/08/2022 20,000 NGUYEN THANH VAN 547102.140822.16
3227.VCB
Chuyển khoản
14/08/2022 10,000 NGUYEN VAN THANH 334829.140822.162849. Chuyển tiền
14/08/2022 1,000 PHAM THI THU DUYEN 410569.140822.161729.   
14/08/2022 3,000 TRUONG THI THUY DUONG 736248.140822.161257.  Chuyển tiền
14/08/2022 10,000 MA THI GIANG 561899.140822.160837. Chuyển khoản
14/08/2022 10,000 LE THI HONG HANH 0241004079571 Chuyển tiền
14/08/2022 10,000 TRAN DUY KHANH 535458.140822.160026. Chuyển khoản
14/08/2022 30,000 TO THI HUE 0281000470963  Chuyển tiền
14/08/2022 20,000 HOANG THI NUI 406286.140822.1
55646.VCB
Chuyển khoản
14/08/2022 10,000 TRAN THANH HAO  0601000482888 Chuyển tiền
14/08/2022 20,000 NGUYEN THI CAM  741402.140822.155238. Chuyển tiền
14/08/2022 10,000 LE VAN QUANG 315815.140822.155233. Chuyển tiền
14/08/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 728820.140822.154939. Quy vi tre em khuyet tat vn
14/08/2022 10,000  Duyen 313525.140822.154823. Chuyển tiền
14/08/2022 10,000 TRINH DUC HIEN 720302.140822.154728.  Chuyển tiền
14/08/2022 20,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 042084.140822.154
337.ZP68QH20TL2O 
Chuyển tiền
14/08/2022 10,000 VO THI VY 461929.140822.153610.  Chuyển khoản
14/08/2022 10,000 VU THI THAO 982332.140822.153447.  Chuyển tiền
14/08/2022 10,000 NGUYEN THI NGAN 1015953469 Chuyển tiền
14/08/2022 10,000 NGUYEN HOANG GIANG 451357.140822.153245.  Chuyển khoản
14/08/2022 10,000 PHAN THI DIEU HIEN 662087.140822.153034.  
14/08/2022 10,000 NGUYEN THI THU 144826.140822.152627.  Chuyển tiền
14/08/2022 10,000 LE NGUYEN HOANG QUYEN 428822.140822.152529.  Chuyển khoản
14/08/2022 10,000 LE HOANG VU 150415.140822.152430. Chuyển tiền
14/08/2022 10,000 NGUYEN QUANG LINH 639481.140822.152344.  Chuyển khoản
14/08/2022 10,000 DINH VAN HIEU 298552.140822.152003. 298552.140822.152003.
14/08/2022 10,000 AN HOAI LINH  409454.140822.151942. quyen gop
14/08/2022 20,000 HO DUC LAM PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE..
27596161424.
 
14/08/2022 20,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 931140.140822.151531
VCB;0011003814022;
tre khuyet tat
14/08/2022 10,000 Nguyen thi loan 598926.140822.151110.  
14/08/2022 20,000 Nguyen thanh thao 725990.140822.151120.  
14/08/2022 20,000 HA THI DUNG 673366.140822.1
51113.VCB
Chuyển khoản
14/08/2022 20,000 TRAN THI THUY  672643.140822.1
51112.VCB
Chuyển khoản
14/08/2022 10,000 CAO THANH NHAN  0891000654455 Chuyển tiền
14/08/2022 10,000 NGUYEN AI VI 0071001196781  Chuyển tiền
14/08/2022 10,000 HOANG DINH THU 377101.140822.150817.  Chuyển khoản
14/08/2022 20,000 NGUYEN NGOC TIEN 368938.140822.150
608.VCB
Chuyển khoản
14/08/2022 10,000 NGUYEN VAN TUAN 580379.140822.150520. Chuyển khoản
14/08/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 278170.140822.150102. Chuyển khoản
14/08/2022 10,000 NGUYEN THI THANH 810667.140822.150053.  Chuyển tiền
14/08/2022 10,000 THANH THI MY VIEN 289114.140822.150018. Chuyển tiền
14/08/2022 20,000 TRAN THI VAN 0121000718514 Chuyển tiền
14/08/2022 10,000 NGUYEN QUANG KHAI 1025786289  
14/08/2022 10,000 VUONG DUC THANG 0821000183397  
14/08/2022 20,000 HA THI NHIEN  615108.140822.145541. Chuyển tiền
14/08/2022 10,000 LE NGOC KHANH 539856.140822.145219.  Chuyển khoản
14/08/2022 20,000 NGUYEN THI THU NGA  143673.140822.145135. Chuyển tiền
14/08/2022 10,000 CHAU VAN CANH 135604.140822.145123.  Chuyển tiền
14/08/2022 10,000 LAM TIEN LOC  877130.140822.144701. Chuyển tiền
14/08/2022 10,000 VU THI LAN 293243.140822.143608.  Chuyển khoản
14/08/2022 10,000 NGUYEN NHU QUYNH 485556.140822.143412.  Chuyển khoản
14/08/2022 10,000 NGUYEN VAN LINH 285616.140822.143239.  Chuyển khoản
14/08/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 478068.140822.143140.  
14/08/2022 10,000 DO THI MINH THUY 281219.140822.143144. Chuyển khoản
14/08/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 568041.140822.142839. Chuyển tiền
14/08/2022 10,000 TRUONG THI HANG 561917.140822.142532. Chuyển tiền
14/08/2022 10,000 NX Phuc 569375.140822.142449.  ung ho
14/08/2022 3,000 LE VAN HIEN 876472.140822.142341. Chuyển tiền
14/08/2022 10,000 NGUYEN THI HONG PHUONG 390806.140822.141936.  Chuyển tiền
14/08/2022 10,000 NGUYEN HAI DANG 442398.140822.141836. Chuyển khoản
14/08/2022 10,000 HUYNH HAI PHUONG THUY 250871.140822.141919. Chuyển khoản
14/08/2022 3 SUNG THI CHANG 995763.140822.141754.  Chuyển tiền
14/08/2022 10,000 PHAM VAN NINH 793292.140822.141757.  Chuyển tiền
14/08/2022 10,000 LY VAN DUNG  435612.140822.141615. Chuyển khoản
14/08/2022 20,000 TRAN VAN HOANG 276821.140822.141339. Chuyển tiền
14/08/2022 10,000 TRINH QUOC KHANH 230843.140822.140952.  Chuyển khoản
14/08/2022 10,000 MAI THU HA  656901.140822.141003. Chuyển tiền
14/08/2022 10,000 NGUYEN VAN VIET 978671.140822.140648.  Chuyển tiền
14/08/2022 10,000 Pham Thi Thanh Thuy  269223.140822.140653. Chuyển tiền
14/08/2022 10,000 TRAN THI NHU Y 392363.140822.140025. Chuyển khoản
14/08/2022 10,000 NGUYEN THI BAO CHAU 256424.140822.13
5416.
 
14/08/2022 20,000 Nguyen Thi Hong Nhung 956392.140822.135
236.VCB
 chuyen khoan quyen gop quy vi tre em khuyet tat
14/08/2022 10,000 THAO THI XUAN  156854.140822.133637. Chuyển khoản
14/08/2022 10,000 Vi 160239.140822.133416.  
14/08/2022 10,000 TRUONG NGUYEN XUAN DIEU 249824.140822.133336. Chuyển tiền
14/08/2022 10,000 TRAN QUANG TRUNG 317522.140822.133106.  Chuyển khoản
14/08/2022 3,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 134470.140822.133023. ung ho
14/08/2022 10,000 TRINH NGOC TUYEN 314100.140822.132940. Chuyển khoản
14/08/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 1016525272 tre em khuyet tat
14/08/2022 20,000 DO DUY HAI 135705.140822.132714.  
14/08/2022 10,000 NGUYEN ANH NGOC 290152.140822.132708.  quy vi tre em khuyet tat 10k
14/08/2022 10,000 LO THI THU 910777.140822.132308.  Chuyển tiền
14/08/2022 10,000 BUI VAN MANH 0121000772115 Chuyển tiền
14/08/2022 10,000 NGUYEN VAN BIEN 244723.140822.132139. Chuyển tiền
14/08/2022 10,000 NGUYEN THI CAM TIEN 216180.140822.131915.  Chuyển tiền
14/08/2022 10,000 THAO  245196.140822.131704.. CHUYEN TIEN GAAY QUY TRE EM KHUYET TAT
14/08/2022 10,000 VI THI HUONG 965626.140822.131659.  
14/08/2022 10,000 VU THI THU THAO 276108.140822.131516.  Chuyển khoản
14/08/2022 10,000 NGUYEN THI HUYEN TRANG 273528.140822.131411.  Chuyển khoản
14/08/2022 10,000 HOANG THI MAI LIEN 1029229640 Chuyển tiền
14/08/2022 10,000 MA THI GIANG 261281.140822.130925.  Chuyển khoản
14/08/2022 10,000 NGUYEN KIM NGOC 816246.140822.130904.  Chuyển tiền
14/08/2022 20,000 LE THI THUY  1020130357 Chuyển tiền
14/08/2022 10,000 PHAM THI PHU 879170.140822.130209.  Chuyển tiền
14/08/2022 200,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 073142.140822.125955. Ung ho quy
14/08/2022 20,000 TRAN THI PHUONG 1029539573 Chuyển tiền
14/08/2022 10,000 DANG DONG DUC PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE..
27590696888
 
14/08/2022 10,000 LE MINH THANH 761194.140822.125404. Chuyển tiền
14/08/2022 10,000 HO VAN AN 056804.140822.125400.  Chuyển khoản
14/08/2022 10,000 NGO VAN NGHIA  216249.140822.125226. Chuyển khoản
14/08/2022 10,000 DO THI BICH NGOC  863479.140822.125230. Chuyển tiền
14/08/2022 10,000 LAI THI NGOC ANH 863041.140822.125205.  Chuyển tiền
14/08/2022 10,000 LE THI MAI THAO 212822.140822.125111.  Chuyển khoản
14/08/2022 10,000 DUONG DIEU LINH PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE.
.27590854831
 
14/08/2022 10,000 VO CHAU PHUOC 0911000037946 Chuyển tiền
14/08/2022 20,000 LO VAN SON 1024894033 Chuyển tiền
14/08/2022 10,000 BUI DUC DUY 298517.140822.124739.  Chuyển tiền
14/08/2022 10,000 NGUYEN THI XUAN HUONG 9383700174 Chuyển tiền
14/08/2022 10,000 HOANG VAN DUNG  196552.140822.124520. Chuyển khoản
14/08/2022 10,000 Cuong mun 492331.140822.124524.  
14/08/2022 4,000 TRAN KIM HANG 398363.140822.124445. Chuyển tiền
14/08/2022 10,000 DOAN THI LUONG 398355.140822.124431.  Chuyển tiền
14/08/2022 1,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 185938.140822.124132.  
14/08/2022 10,000 Nguyen duc trung 176973.140822.123816.  Chuyển khoản
14/08/2022 10,000 NGUYEN THI TRANG 019744.140822.123811.  Chuyển khoản
14/08/2022 3,000 LO THI THUY 754055.140822.123649.  Chuyển tiền
14/08/2022 10,000 DINH THI CHUOT  0481000767170 Chuyển tiền
14/08/2022 10,000 MAI VAN DUNG  222607.140822.123425. Chuyển tiền
14/08/2022 20,000 HUYNH THI NGOC THAO 1013271168 Chuyển tiền
14/08/2022 6,000 HUYNH THI NGOC ANH 1026548823 Chuyển tiền
14/08/2022 10,000 DO THI ANH PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE..
27590850358.
 
14/08/2022 10,000 DO THI MINH THUY 985156.140822.122455. Chuyển khoản
14/08/2022 5,000 HOANG VAN KIEN 654054.140822.122337.  Chuyển tiền
14/08/2022 10,000 LE THUY NGAN 976786.140822.122146.  Chuyển khoản
14/08/2022 10,000 MAI THI HUYEN 124705.140822.122050.  Chuyển khoản
14/08/2022 10,000 VU TRONG QUAN 123820.140822.122034.  Chuyển khoản
14/08/2022 20,000 LUONG VAN HIEP 243774.140822.12
1723.VCB
Chuyển khoản
14/08/2022 10,000 LOC THI THU BICH 212734.140822.121346. Chuyển tiền
14/08/2022 10,000 QUACH THI NGA 201525.140822.120956.  
14/08/2022 2,000 TRAN THI HUYEN THANH 338604.140822.120827.  Chuyển tiền
14/08/2022 10,000 NGUYEN THI YEN 080689.140822.120610.  Chuyển khoản
14/08/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 221007.140822.120450. VI TRE EM VN
14/08/2022 10,000 TA KHANH TOAN  927295.140822.120340. Chuyển khoản
14/08/2022 10,000 HOANG ANH 922364.140822.120158.  Chuyển khoản
14/08/2022 10,000 NGUYEN QUANG HIEP 062364.140822.120030.  Chuyển khoản
14/08/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 059910.140822.115940.  
14/08/2022 100 NGUYEN THI THU HUYEN 382640.140822.115859.  
14/08/2022 20,000 DAO THI KIM HANH 076355.140822.11
5756.VCB
Chuyển khoản
14/08/2022 10,000 NGO THI NA PARTNER.DIRECT
_DEBITS_VCB.MSE
..27589262199.
 
14/08/2022 10,000 VU THI TUOI PARTNER.DIRECT
_DEBITS_VCB.MSE.
.27589172134.
 
14/08/2022 10,000 DI A LA 531695.140822.114939.  Chuyển tiền
14/08/2022 20,000 TRAN MINH TUYEN 886193.140822.114823.  
14/08/2022 10,000 NGUYEN THI TUYET NHI 874342.140822.114510.  Chuyển khoản
14/08/2022 10,000 BUI DUC MINH VUONG 730440.140822.114327. Chuyển tiền
14/08/2022 10,000 TRUONG VAN DONG 867369.140822.114326.  
14/08/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 383215.140822.114121. T
14/08/2022 10,000 HANG A DUNG 985167.140822.113654.  Chuyển khoản
14/08/2022 10,000 NGUYEN NHU TU 840908.140822.113300.  Chuyển khoản
14/08/2022 10,000 DOAN THI KIM CUC 1021861957 Chuyển tiền
14/08/2022 10,000 TRAN THI KIM NGAN 966146.140822.113125. Chuyển khoản
14/08/2022 20,000 PHAM THI THAM 852819.140822.112910.  Chuyển tiền
14/08/2022 10,000 NGUYEN THI TRUC LINH 206235.140822.
112618.
 
14/08/2022 10,000 LUONG THI HONG DUYEN 812830.140822.112305.  Chuyển khoản
14/08/2022 10,000 DAM THI HOA 0351001231899  
14/08/2022 10,000 MAI HONG THAM PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE
..27587484966.
 
14/08/2022 10,000 BE THI LAN 917026.140822.111748.  Chuyển khoản
14/08/2022 10,000 PHAN THI QUYEN PARTNER.DIRECT
_DEBITS_VCB.MSE
..27587484550.
 
14/08/2022 10,000 VU LINH VAN PARTNER.DIRECT
_DEBITS_VCB.MSE..
27587494405.
 
14/08/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 202040.140822.111548. CAM ON
14/08/2022 1,000 NGUYEN DOAN PHUONG THAO 1026390304 Chuyển tiền
14/08/2022 5,000 TRAN NGOC THANH  871134.140822.111311. Chuyển tiền
14/08/2022 10,000 GIAP VAN PHUONG  654952.140822.111147. Chuyển tiền
14/08/2022 10,000 HOANG THI BEN 871383.140822.110502.  
14/08/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 954920.140822.110414.  
14/08/2022 10,000 NGUYEN MANH QUAN  864654.140822.110259. Chuyển khoản
14/08/2022 5,000 NGUYEN HOANG TRUNG 375834.140822.110313.  
14/08/2022 10,000 TRAN HUU THAI 227819.140822.110232.  Chuyển tiền
14/08/2022 1,000 PHAM KIM NHU 227819.140822.110232.  Chuyển tiền
14/08/2022 10,000 DINH THI MY KHIEM 1029443537  
14/08/2022 20,000 HUYNH THI NGOC THAO 1013271168 Chuyển tiền
14/08/2022 5,000 TAO THI PAU 610480.140822.105348.  Chuyển tiền
14/08/2022 20,000 TRAN THI MINH 721235.140822.105327. Chuyển khoản
14/08/2022 3,000 DUONG THI LINH 603275.140822.105101.  Chuyển tiền
14/08/2022 10,000 NGO THI THUY DUNG  715326.140822.105039. Chuyển khoản
14/08/2022 5,000 Bui Quang Vinh 015580.140822.104657. Chuyển tiền
14/08/2022 10,000 NGUYEN THI THAO 592212.140822.104621.  
14/08/2022 20,000 MAI THI LAN 633391.140822.10435
3.VCB
Chuyển khoản
14/08/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 572351.140822.103840. Chuyển tiền
14/08/2022 5,000 NGUYEN THE NAM 373242.140822.103823.   
14/08/2022 10,000 Le Thi Khanh Hoa 002956.140822.103747.  chuyen tien lam nhiem vu
14/08/2022 10,000 PHAM VAN NINH 697347.140822.103450. Chuyển tiền
14/08/2022 10,000 LAM THUY LINH 660872.140822.103330.  Chuyển khoản
14/08/2022 5,000 NGUYEN HOANG YEN 997396.140822.103351.  Chuyển tiền
14/08/2022 20,000 NGUYEN THI NHAT XUAN TINH 0431000222354 Chuyển tiền
14/08/2022 10,000 TRAN THI LOAN 0441000805273  Chuyển tiền
14/08/2022 20,000 LO THI HUYEN PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE.
.27585984065.
 
14/08/2022 100,000 NGUYEN AN PHUONG THAO  PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE..
27586043612
 
14/08/2022 10,000 HA THI THUY 624412.140822.102145.  Chuyển khoản
14/08/2022 10,000 nguyen thi yen nhi 425278.140822.102207.  gui
14/08/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 970404.140822.101924. Chuyển tiền
14/08/2022 10,000 NGUYEN TAN HOANG  0261003465109 Chuyển tiền
14/08/2022 20,000 NGO THI THUY LINH  1016065671 Chuyển tiền
14/08/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 687027.140822.101405. Tu thien
14/08/2022 10,000 TRUONG BA TAI 583497.140822.100824. Chuyển khoản
14/08/2022 10,000 HOANG VAN NGHIA 9356586118 Chuyển tiền
14/08/2022 10,000 NGUYEN THI THANH HIEN  0641000031868 Chuyển tiền
14/08/2022 10,000 TRAN THAI KIET  938918.140822.100551. Chuyển tiền
14/08/2022 10,000 NGUYEN DUC THANG 677672.140822.095428. Chuyển tiền
14/08/2022 10,000 NGUYEN THI NGA 134909.140822.095347. Chuyển tiền
14/08/2022 20,000 CHUONG THI MONG HUYEN  199704.140822
.094639.VCB
Chuyển khoản
14/08/2022 10,000 LE THI DUNG 848254.140822.092624.  Chuyển tiền
14/08/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 1014431088 binh thuong
14/08/2022 20,000 VU LINH PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE..
27575824842.
 
14/08/2022 10,000 TRAN HOANG TUAN ANH 062483.140822.010356.  Chuyển khoản
Tổng số 39,034,056      
 
Bảng tổng hợp nguồn vận động từ các nhà hảo tâm tại ngân hànVietinbank
(Từ ngày 08/8/2022 đến 14/8/2022)
NT Số tiền Tên nhà hảo tâm ủng hộ Quỹ Số tài khoản/ tham chiếu Ghi chú
11/08/2022 300,000 PHAM THANH TUNG 19027603332012 UH
12/08/2022 200,000 NGUYEN THI PHUONG ANH 0491001816354 Chuyển khoản
13/08/2022 200,000 VO THI OANH THUAN 19029115329021 ủng hộ Quỹ
         
Tổng số 700,000      
Bảng tổng hợp nguồn vận động từ các nhà hảo tâm tại ngân hàng Sacombank
(Từ ngày 08/8/2022 đến 14/8/2022)
NT Số tiền Tên nhà hảo tâm ủng hộ Quỹ Số tài khoản/ tham chiếu Ghi chú
09/08/2022 10,000 TRUONG NGUYEN NGOC MINH ANH 0481000830669 Ung ho Quy vi tre em khuyet tat Viet Nam
09/08/2022 2,000,000 DAU THANH QUYEN  CKN 587878  ung ho tre em khuyet tat
11/08/2022 50,000  TRAN VAN HIEU  CKN 573134  
         
Tổng số 2,060,000      
Bảng tổng hợp nguồn vận động từ các nhà hảo tâm bằng hiện vật
(Từ ngày 08/8/2022 đến 14/8/2022)
NT Số tiền Tên nhà hảo tâm ủng hộ Quỹ Số tài khoản/ tham chiếu Ghi chú
         
         
Tổng số        
Văn phòng Quỹ Vì trẻ em khuyết tật Việt Nam tại Hà Nội
Trang inGửi bạn bè Chia sẻ trên facebook  Chia sẻ trên twitterThảo luậnXem thảo luận
Thông tin khác:
Xem nhiều nhất
Tiêu điểm
Thông tin ủng hộ từ thiện
Quỹ Vì Trẻ Em Khuyết tật
1) Tên tài khoản: "Quỹ Vì trẻ em khuyết tật"
  Số tài khoản VNĐ: 00110 0381 4022
                       CIF: 481 3569
  Số tài khoản USD: 00113 7381 4041 
                       CIF: 481 3569
  Swift Code: BFTVVNVX 001
  Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam
  (Vietcombank)

Sở giao dịch
Địa chỉ: 
11 Láng Hạ, phường Thành Công, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội (Địa chỉ cũ: 31-33 Ngô Quyền, phường Hàng Bài, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội).
 2) Tên Tài khoản: Quỹ Vì trẻ em khuyết tật Việt Nam
Số TK: 121000034371 Tại Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam  - CN Hai Bà Trưng Hà Nội


3)Tên Tài khoản: Quỹ Vì trẻ em khuyết tật Việt Nam
Số TK: 060095268466 Tại Ngân hàng Sacombank chi nhánh Bình Chánh TP Hồ Chí Minh

 
Nội dung chuyển khoản: Ủng hộ "Quỹ Vì trẻ em khuyết tật Việt Nam".
Đường dây nóng: 0912.015.557
Mới cập nhật
Cô bé 10 tuổi bị ung thư trong "Chuyến bay của Linh - Điều ước thứ 7" đã qua đời
Bạn biết đến Quỹ Vì Trẻ Em Khuyết Tật bằng phương tiện
Mạng internet
Truyền hình
Truyền thanh
Khác
Thiết kế web: OnIP™