Danh ngôn:
Chủ nhật, 01/10/2023
TẤM LÒNG HẢO TÂM

Danh sách các nhà hảo tâm (Từ ngày 15/8/2022) đến ngày 21/8/2022)

Cập nhật lúc 12:24 29/08/2022
Bảng tổng hợp nguồn vận động từ các nhà hảo tâm (từ ngày 15/8/2022 đến ngày 21/8/2022)
Quỹ Vì trẻ em Khuyết tật Việt Nam

Vp HN: Số 25 Vũ Trọng Phụng, Phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân, Tp Hà Nội
Vp HCM: Số 15 Tú Xương, phường Võ Thị Sáu, quận 3, Tp Hồ Chí Minh
Bảng tổng hợp nguồn vận động từ các nhà hảo tâm tại ngân hàng Vietcombank
(Từ ngày 15/8/2022 đến 21/8/2022)
NT Số tiền Tên nhà hảo tâm ủng hộ Quỹ Số tài khoản/ tham chiếu Ghi chú
15/08/2022 300,000 NGUYEN THI TU 120033.150822.222854
. chuyen khoan
Chuyển khoản
15/08/2022 10,000 NGUYEN HAI AN 410432.150822.215947.  Chuyển tiền
15/08/2022 20,000 HA THI HIEU 0351001186305  HA THI HIEU ha thi minh
15/08/2022 10,000 LUU HUU THANG 227763.150822.213837. Chuyển tiền
15/08/2022 10,000 HO LAN ANH 0281000634669 NGUYEN THANH DOAN
15/08/2022 10,000 Ha Thi Minh 900738.150822.213041. Chuyển tiền
15/08/2022 20,000 KE VAN TY 490999.150822.21
2450.VCB
Chuyển khoản
15/08/2022 20,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 1021139019  di lai kho khan
15/08/2022 20,000 VU THU HUYEN 873081.150822.211811. Chuyển khoản
15/08/2022 10,000 Nguyen Quang Bao 203147.150822.210017.  
15/08/2022 20,000 Nguyen phuong thao 477530.150822.205455. Chuyển tiền
15/08/2022 20,000 LO THI THOA 287425.150822.205336.   
15/08/2022 1 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 650870.150822.205143. CK TU THIEN
15/08/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 941925.150822.204836. TU THIEN
15/08/2022 20,000  LE THI MAI 1022988871 Tran thi phuong
15/08/2022 10,000 VO HONG LINH 778782.150822.204600.  Chuyển tiền
15/08/2022 10,000 PHAM THI ANH NGUYET 731231.150822.204430. Chuyển khoản
15/08/2022 10,000 NONG DUY THANH 703670.150822.203804. Chuyển khoản
15/08/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 702851.150822.203753.  
15/08/2022 20,000 NGUYEN THI BE NHI 0671004058233  
15/08/2022 10,000 TRAN PHAN TRUNG MINH 686280.150822.203410.  Chuyển khoản
15/08/2022 20,000 nguyen thi tuyet nhung 382181.150822.2033
02.VCB
Chuyển khoản
15/08/2022 10,000 TRAN VAN VO 181251.150822.203045. Chuyển tiền
15/08/2022 10,000 BUI NHAT TRUNG 190045.150822.202803.  Chuyển khoản
15/08/2022 10,000 DANG DAU LENH  686168.150822.201521. Chuyển tiền
15/08/2022 10,000 LE THI KIEU HOA PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE..
27650997529.
 
15/08/2022 10,000 HOANG VAN THAO 104599.150822.200705.  Chuyển khoản
15/08/2022 20,000 HUYNH VAN QUYEN 824986.150822.200
704.VCB
Chuyển khoản
15/08/2022 20,000 LUONG MINH THUY 774973.150822.200
614.VCB
Chuyển khoản
15/08/2022 10,000 NGUYEN THI THUY NGAN 1030071027 Chuyển tiền
15/08/2022 10,000 PHAM THI LINH 151709.150822.195524. Chuyển tiền
15/08/2022 10,000 luong ngoc uy 611544.150822.195357.  
15/08/2022 10,000 NGUYEN THI NGOC NHUNG 037549.150822.195010.  Chuyển khoản
15/08/2022 10,000 TRAN NGOC SON   0381000593648 Chuyển tiền
15/08/2022 20,000 VU THI THOM 0591000374488 Chuyển tiền
15/08/2022 20,000 NGUYEN THI DIEN 0351000650447 Chuyển tiền
15/08/2022 10,000 LE XUAN TINH 133695.150822.193439. Chuyển tiền
15/08/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 681093.150822.193257. Quy vi tre em khuyet tat
15/08/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 379242.150822.192549.  
15/08/2022 20,000 LY THI THUY PARTNER.DIRECT
_DEBITS_VCB.MSE..
27649435293.
 
15/08/2022 100,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ  0821000176622  tat ca
15/08/2022 10,000 Mai Minh Tam 590451.150822.192239.  
15/08/2022 10,000 MAI THANH DUONG 969918.150822.192152.  Chuyển tiền
15/08/2022 10,000 TON THI DUNG 186789.150822.191909.  Chuyển tiền
15/08/2022 10,000 LE THI HOAI THUONG 347660.150822.191609.  Chuyển tiền
15/08/2022 10,000 DAO CONG HAU 974865.150822.191157.  Chuyển tiền
15/08/2022 10,000 HA VAN DIEU 214965.150822.191121.  
15/08/2022 10,000 tran thi diem my  974404.150822.190329. chuyen
15/08/2022 10,000 Tuan 468996.150822.190213.  Chuyển tiền
15/08/2022 10,000 NGUYEN THI THOI 826740.150822.185930.  chuyen khoan Le thi xuan vinh
15/08/2022 10,000 Y UYN 887372.150822.185713.  Chuyển tiền
15/08/2022 20,000 TRAN THI LAM TRA 0041000390916 Chuyển tiền
15/08/2022 10,000 HUYNH HOAI VIET 9766949337 Chuyển tiền
15/08/2022 10,000 LE KHAC THANH 096070.150822.185204. Chuyển tiền
15/08/2022 20,000 NGUYEN THI QUANG 783800.150822.185006.  Chuyển khoản
15/08/2022 10,000 bui thi thuc uyen 188546.150822.184726.  
15/08/2022 10,000 NGUYEN DUC THONG 9345541208 Chuyển tiền
15/08/2022 20,000 TRANG A GIA  852520.150822.
184412.VCB
Chuyển khoản
15/08/2022 10,000 NGUYEN THI THUAN PARTNER.DIRECT
_DEBITS_VCB.MSE..
27647821238.
 
15/08/2022 10,000 NGUYEN THI NGOC HA  085197.150822.183937. gui quy tu thien
15/08/2022 10,000 PHAM NGOC HUNG  9347915647 Chuyển tiền
15/08/2022 10,000 NGUYEN NGOC TUAN 868041.150822.181907.  
15/08/2022 20,000 LA NGUYET SANG PARTNER.DIRECT
_DEBITS_VCB.MSE..
27646083769
 
15/08/2022 20,000 LE THI NGOC  1027660379 Chuyển tiền
15/08/2022 20,000 TA THI THANH THUY  9354958248 Chuyển tiền
15/08/2022 20,000 DINH THI MUI  570273.150822.180159. Chuyển khoản
15/08/2022 10,000 NGUYEN VAN DUOC PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE..
27646269025.
 
15/08/2022 20,000 NGUYEN THI MINH NHAT 138998.150822.1
75858.VCB
Chuyển khoản
15/08/2022 10,000 DINH THI KIEU CHINH 1015940372 Chuyển tiền
15/08/2022 20,000 QUACH THI KIEU DIEM 044368.150822.175225. Chuyển tiền
15/08/2022 10,000 dang thi hoan 917228.150822.175154.  
15/08/2022 20,000 NGUYEN HUU PHU 707863.150822.1
75147.VCB
Chuyển khoản
15/08/2022 10,000 PHAN QUOC VIET PARTNER.DIRECT
_DEBITS_VCB.MSE.
.27644484523.
 
15/08/2022 10,000 HOANG CONG MINH 366955.150822.174528.  Chuyển tiền
15/08/2022 10,000 TON NU THI KIM HUONG 482062.150822.174156.  Chuyển khoản
15/08/2022 10,000 DINH VAN TRONG 478444.150822.174110.  Chuyển khoản
15/08/2022 20,000 NGUYEN THI LAN ANH 523951.150822
.173203.VCB
Chuyển khoản
15/08/2022 10,000 DOAN TRAN QUOC TOAN 333915.150822.173029.  Chuyển tiền
15/08/2022 20,000 PHAN VAN HUY 320571.150822.17
2840.VCB
Chuyển khoản
15/08/2022 10,000 Nguyen thi thanh dung 002708.150822.172648.  
15/08/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE.
.27640838335.
 
15/08/2022 20,000 LE THI BAO QUYEN 502345.150822.172413.  
15/08/2022 300,000 NGUYEN VAN VUONG 0011004265191  Vuong chuc cac em hanh phuc
15/08/2022 20,000 THI YEN PARTNER.DIRECT
_DEBITS_VCB.MSE..
27640837075.
 
15/08/2022 10,000 Quach tien dat 980647.150822.171727.  
15/08/2022 50,000 TU VU LINH 966400.150822.171345.  Chuyển tiền
15/08/2022 10,000 DO VAN MINH 707284.150822.171249.  
15/08/2022 20,000 TRAN DUY DONG  342118.150822
.171222.VCB
Chuyển khoản
15/08/2022 8,907 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 1016697824 ngheo
15/08/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ //SAL2022227S06800
4841001//HACH TOA
N BAO CO GD NAPAS
 TRACE.933389 NGAY 12.08
.2022
 
15/08/2022 20,000 PHAM THI TUYET NHUNG 825722.150822.170528.  
15/08/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 134887.150822.170410. ung ho tre em khuyet tat
15/08/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 286354.150822.170252. Quy vi tre em khuyet tat
15/08/2022 10,000 TRIEU NGOC ANH 635885.150822.165941.  Chuyển khoản
15/08/2022 10,000 HOANG PHUONG THAO 605886.150822.165400.  Chuyển khoản
15/08/2022 10,000 LE VIET ANH  242357.150822.165039. Chuyển khoản
15/08/2022 20,000 THAO THI MANG 022968.150822.1650
22.VCB
Chuyển khoản
15/08/2022 10,000  VU DUC NANG 0381000394500  chuyen tien tu thien
15/08/2022 10,000 LE THI HONG VAN 874077.150822.164834.  Chuyển tiền
15/08/2022 10,000 LUU MINH DUC PARTNER.DIRECT
_DEBITS_VCB.MSE..
27640637347.
 
15/08/2022 10,000 TRAN HUNG ANH PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE..
27640636924.
 
15/08/2022 20,000 CHU THANH DUNG 295423.150822.
163815.VCB
Chuyển khoản
15/08/2022 10,000 TRAN NGOC LONG 129473.150822.162626.  Chuyển tiền
15/08/2022 20,000 NGUYEN HUU HAU  427338.150822.1
62347.VCB
Chuyển khoản
15/08/2022 10,000 VO HONG THAM 9373607035 Chuyển tiền
15/08/2022 10,000 TRUONG VAN PHONG  210416.150822.162214. Chuyển tiền
15/08/2022 10,000 HOANG LAN PHUONG 771834.150822.162113.  Chuyển tiền
15/08/2022 10,000 LE CHI CUONG 1026294079 Chuyển tiền
15/08/2022 10,000 PHAN HUU HAO  0181003639738 Chuyển tiền
15/08/2022 10,000 HOANG THANH 438993.150822.161155.  Chuyển tiền
15/08/2022 20,000 NONG THANH DAI 572164.150822.1
60932.VCB
Chuyển khoản
15/08/2022 10,000 NGUYEN TAT KHAI 1029546298 don nhiem vu tu thien
15/08/2022 20,000 THAO THI MANG 497578.150822.16
0817.VCB
Chuyển khoản
15/08/2022 10,000 TRUONG TANG 708107.150822.160256.  Chuyển tiền
15/08/2022 10,000 CHU VU KHANH 329547.150822.160022.  Chuyển khoản
15/08/2022 10,000 HOANG VAN THANH  1019778576 Chuyển tiền
15/08/2022 10,000 VO THI NGOC HAN 974877.150822.154918. Chuyển khoản
15/08/2022 10,000 PHAM THI MY HUYEN 1019835887 Chuyển tiền
15/08/2022 20,000 NGUYEN THI THU SA 0041000342347 Chuyển tiền
15/08/2022 20,000 VUONG THI LAI 0981000414415  
15/08/2022 20,000 NGUYEN CONG LONG 917182.150822.15
4157.VCB
Chuyển khoản
15/08/2022 10,000 PHAM THE DINH  217045.150822.154148. Chuyển tiền
15/08/2022 50,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0181003542037 tre em khuyet tat
15/08/2022 20,000 TRAN THI THU THAO 0281000759100 Chuyển tiền
15/08/2022 10,000 LO VAN QUANG 902911.150822.153301.  Chuyển khoản
15/08/2022 20,000 HOANG THI THAM 583343.150822.152850.  
15/08/2022 10,000 DO TUAN ANH SHGD:1006733
8.DD:220815
 
15/08/2022 10,000 NONG DUC TINH 140856.150822.152131.  
15/08/2022 10,000 HOANG VAN CHU 117508.150822.151635.  Chuyển khoản
15/08/2022 10,000 BUI LE GIA HUY  614577.150822.151522. Chuyển tiền
15/08/2022 10,000 CAO VAN HIEU 099207.150822.151249.  Chuyển khoản
15/08/2022 10,000 DONG THI VAN THU 097482.150822.151223.  Chuyển khoản
15/08/2022 20,000 NGUYEN THI KIEU LY  PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE..
27636718706.
 
15/08/2022 10,000 NGUYEN PHAN CHI BAO 905447.150822.151139. Chuyển tiền
15/08/2022 10,000 LANG THI HIEN 0351001163176  Chuyển tiền
15/08/2022 10,000 NGUYEN KIM TUYEN 118914.150822.150808.  Chuyển tiền
15/08/2022 20,000 VI THI DUYEN 801481.150822.150801.  
15/08/2022 10,000 HOANG TUAN HANH 180782.150822.150726.  CHUYEN KHOAN QUY VI TRE EM KHUYET TAT VN
15/08/2022 10,000 LO VAN QUY 782415.150822.150314.  Chuyển khoản
15/08/2022 10,000 NGUYEN THI CAM HONG  0041000298059  chuyen tien quy tre em khuyet tat
15/08/2022 10,000 VUONG THI LAI 0981000414415   
15/08/2022 20,000 Nguyen Thi Phuong Duyen 378321.150822.145801.  
15/08/2022 20,000 MA VAN TAN 097543.150822.145
457.VCB
 
15/08/2022 10,000 NGUYEN TU TRUNG 750242.150822.145422.  Chuyển khoản
15/08/2022 20,000 LE THI KIEU GIANG  994597.150822.145
314.VCB
Chuyển khoản
15/08/2022 10,000 VO HOANG LOC 888292.150822.145259.  
15/08/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 900136.150822.145137. u
15/08/2022 10,000 HOANG VAN TAI 883066.150822.144645. Chuyển tiền
15/08/2022 10,000 VO THI BICH HANH  0291000329576 Chuyển tiền
15/08/2022 10,000 NGUYEN THANH AN  963635.150822.144205.  
15/08/2022 10,000 DAO VAN TUNG 920724.150822.143325.  Chuyển khoản
15/08/2022 10,000  NGUYEN VAN HA 872498.150822.143332. Chuyển tiền
15/08/2022 10,000 NGUYEN THI THANH SUONG 656750.150822.142942.  ck dong gop quy thien Quy
15/08/2022 20,000 PHAM THI MUOI  376773.150822.14261
6.VCB
Chuyển khoản
15/08/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 886018.150822.142444. Ung ho quy tre em
15/08/2022 30,000 DONG VAN KIEN 882483.150822.142352.  Chuyển khoản
15/08/2022 10,000 NGUYEN DUC THAI 346579.150822.142346.  Chuyển tiền
15/08/2022 10,000 PHAN THAI NGUYEN 815514.150822.142240.  Chuyển tiền
15/08/2022 10,000 tong khai 858312.150822.141749.  chuyen
15/08/2022 10,000 NGUYEN THI HIEN 791317.150822.141334.  Chuyển tiền
15/08/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 709376.150822.141330. CK
15/08/2022 10,000 TO VAN DAO 590367.150822.141053. Chuyển khoản
15/08/2022 20,000 CAO THI BICH VAN  633428.150822.141055. Chuyển tiền
15/08/2022 20,000  THAI NHU Y 850764.150822.140600. Chuyển tiền
15/08/2022 20,000 DO XUAN CAU 121986.150822.1
40521.VCB
Chuyển khoản
15/08/2022 10,000  CU A KHA  1012724626 Chuyển tiền
15/08/2022 10,000 QUACH MINH THU HOAI  788787.150822.140017. Chuyển khoản
15/08/2022 10,000 NGUYEN DINH KHOI 552749.150822.135927.  
15/08/2022 20,000 LUONG PHU BACH 713444.150822.1
35833.VCB
Chuyển khoản
15/08/2022 10,000 NGO DUC THANH  546082.150822.135724. Chuyển khoản
15/08/2022 10,000 TRAM MINH HUONG 333395.150822.135617. Chuyển tiền
15/08/2022 10,000 tran kim cuc PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE.
.27632850696.
 
15/08/2022 20,000 LY VAN THANH 619763.150822.1
34019.VCB
Chuyển khoản
15/08/2022 10,000 LUONG TRUNG HIEU 815705.150822.133948. Chuyển tiền
15/08/2022 1,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 1029772263 tre em khuyet tat
15/08/2022 10,000 LO VAN TRUONG 1027440680 Chuyển tiền
15/08/2022 10,000 HO THI LIEN 0461000498317 Chuyển tiền
15/08/2022 10,000 HUYNH HONG PHUONG 9723026868 Chuyển tiền
15/08/2022 20,000 TRAN THI HONG HA 978318.150822.132
938.VCB
Chuyển khoản
15/08/2022 10,000 TRAN THANH AN 316280.150822.132919.   
15/08/2022 20,000 NGUYEN THI KIM 314298.150822.132548.  Chuyển tiền
15/08/2022 10,000 TRAN DUY KHANH 324696.150822.131551.  Chuyển tiền
15/08/2022 10,000 NGUYEN KHAC TU 629875.150822.131420.  Chuyển khoản
15/08/2022 10,000 BUI THI LY  0871004198675  Chuyển tiền
15/08/2022 10,000 NGO VI HA 623083.150822.131229. Chuyển khoản
15/08/2022 10,000 TRAN THI THANH HUONG PARTNER.DIRECT
_DEBITS_VCB.MSE..
27631392909.
 
15/08/2022 10,000 Ngo Thi Ngoc Xuyen 562914.150822.131148.  
15/08/2022 20,000 BUI VAN TRANG 890308.150822.13
1130.VCB
Chuyển khoản
15/08/2022 10,000 LUU XUAN PHU 611651.150822.130902.  Chuyển khoản
15/08/2022 10,000 TRINH THANH TUAN SHGD:10055691
.DD:220815
 
15/08/2022 10,000 BUI NGUYEN HIEP 631794.150822.130337.  
15/08/2022 20,000 TRAN VAN HIEN 382472.150822.130142.  Chuyển khoản
15/08/2022 10,000 HO THI THANH TAM 1021833834 Chuyển tiền
15/08/2022 10,000 Y LUAN AYUN PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE.
.27631220818.
ung ho khuyet tat 
15/08/2022 10,000 HOANG CONG HUONG SHGD:10004073
.DD:220815.
Chuyển khoản
15/08/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 9354012826 ung ho
15/08/2022 10,000 CONG PHUONG LAM 9586248888 Chuyển tiền
15/08/2022 10,000  PHAN DANG THE DAN 798249.150822.124924. Chuyển tiền
15/08/2022 10,000 LE THI LE PARTNER.DIRECT
_DEBITS_VCB.MSE.
.27629837844.
 
15/08/2022 10,000 LY QUOC THANH PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE..
27629747858.
 
15/08/2022 10,000 PHAN THI LOC 1028556443 Chuyển tiền
15/08/2022 10,000 VI THI LINH 333812.150822.123649.  Chuyển tiền
15/08/2022 10,000 CA VAN QUANG 305501.150822.123609. Chuyển khoản
15/08/2022 10,000 VO VAN NHAN  0401001429281 Chuyển tiền
15/08/2022 10,000 TRUONG VAN TU PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE..
27629804408.
 
15/08/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 346724.150822.122925. lct ck
15/08/2022 10,000 QUANG VAN THANH 1019947439 Chuyển tiền
15/08/2022 10,000 NGUYEN THU HUONG 553551.150822.122731.  Chuyển tiền
15/08/2022 10,000 Nguyen dinh chot 451909.150822.122541. ck
15/08/2022 10,000 BUI HUU SON 266616.150822.122451.  
15/08/2022 10,000 DO DUC THUONG 0271000880847 Chuyển tiền
15/08/2022 10,000 DUONG HUU HUNG 9962923856 Chuyển tiền
15/08/2022 10,000 NGUYEN PHUONG OANH 972846.150822.121728.  Chuyển tiền
15/08/2022 10,000 BUI THI HUE 0481000803667 Chuyển tiền
15/08/2022 20,000 NGUYEN VAN GIAU 208267.150822.121
008.VCB
Chuyển khoản
15/08/2022 10,000 PHAM THI VUI 1028266030 Chuyển tiền
15/08/2022 20,000 NGO THI MY CHAM 948831.150822.12
0548.VCB
Chuyển khoản
15/08/2022 10,000 NGUYEN THUY AN  765646.150822.120534. Chuyển tiền
15/08/2022 10,000 LE TRONG QUANG 266888.150822.000334. Chuyển tiền
15/08/2022 10,000 LUONG THI HOA 814165.150822.120328.  Chuyển tiền
15/08/2022 20,000 LE THI LY PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE..
27628156544.
ung ho
15/08/2022 20,000 LE THI CHIEN Sender:01311002.DD:
150822.SHGD:10004367
Chuyển khoản
15/08/2022 10,000 NGHIEM DINH DINH 337791.150822.115623.  Chuyển khoản
15/08/2022 10,000 LAI VAN HIEU 758691.150822.115649. Chuyển tiền
15/08/2022 10,000 NGUYEN THANH VINH 258595.150822.115522.  Chuyển tiền
15/08/2022 10,000 NGUYEN VAN LINH  322783.150822.115253. Chuyển khoản
15/08/2022 10,000 TRAN TAN QUAN PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE.
.27628220457.
 
15/08/2022 10,000 DANG VAN TOI  746446.150822.114201. Chuyển tiền
15/08/2022 20,000 NGUYEN THI HAI DUONG 497010.150822.1
14137.VCB
Chuyển khoản
15/08/2022 20,000 TRAN THUY NGA 090085.150822.11
3450.VCB
Chuyển khoản
15/08/2022 20,000 NGUYEN THI HUONG 877057.150822.
113117.VCB
Chuyển khoản
15/08/2022 10,000 NGUYEN KHANH DUY 1012576011 Chuyển tiền
15/08/2022 10,000 NGUYEN HIEN TUONG 240024.150822.113046.  Chuyển tiền
15/08/2022 10,000 NGUYEN THE ANH 1012576011 Chuyển tiền
15/08/2022 10,000 TRUONG THI THU AN 0071000953366 Chuyển tiền
15/08/2022 10,000 NGUYEN PHUOC DAI 9349495200 Chuyển tiền
15/08/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 441409.150822.112404.  
15/08/2022 10,000 NGUYEN THI MAI HUONG IBPS/SE:0130700
1.DD:150822.S
H:10005204.
CHUYEN KHOAN CHO QUY VI TRE EM KHUYET TAT
15/08/2022 10,000 Nguyen minh thanh 231949.150822.112001.  
15/08/2022 10,000 TRAN HUU TINH 667598.150822.111936.  Chuyển tiền
15/08/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 764377.150822.111046. Chuyển tiền
15/08/2022 10,000 LE THI THU PHUONG 124698.150822.110948.  Chuyển khoản
15/08/2022 10,000 DINH LAN HUONG 967714.150822.110835.  Chuyển khoản
15/08/2022 10,000 LE PHU TRUONG PARTNER.DIRECT
_DEBITS_VCB.MSE..
27626060657.
 
15/08/2022 10,000 VU VAN DIEP SHGD:10048826.
DD:220815.
Diep chuyen
15/08/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 163250.150822.110611. quy tan tat
15/08/2022 10,000 NGUYEN HA  154162.150822.110439. Chuyển tiền
15/08/2022 10,000 Le Thi Tuyen PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE.
.27626009612.
Chuyển tiền
15/08/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE..
27626168722.
chuyen tien tu thien 10000VND
15/08/2022 50,000 NGUYEN THE KHUAN  0361000227697 UNG HO QUY VI TRE EM KHUYET TAT VIET NAM
15/08/2022 20,000 NGUYEN THU MINH  PARTNER.DIRECT
_DEBITS_VCB.MSE
..27626009316.
 
15/08/2022 10,000 DANG VAN DIEN SHGD:10041633.
DD:220815.
 
15/08/2022 10,000 NGUYEN PHAM KHANH HUYEN SHGD:10003754.
DD:220815.
Chuyển khoản
15/08/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 714883.150822.105627. Chuyển tiền
15/08/2022 10,000 PHAM VAN NINH 212781.150822.105541.  Chuyển tiền
15/08/2022 20,000 NGUYEN THI NGOC DIEN SHGD:10042103
.DD:220815
 
15/08/2022 20,000 NGUYEN THI MAN SHGD:10040255.
DD:220815
nguyen thi mung
15/08/2022 10,000 THACH THI NGOC TRAM SHGD:10039187.
DD:220815.
Tram chuyen
15/08/2022 10,000 TRAN VAN KIEN  637090.150822.103822. Chuyển tiền
15/08/2022 10,000 PHAM THI VAN SHGD:10031849
.DD:220815.
ung ho
15/08/2022 10,000 NGUYEN VIET NAM IBPS/SE:79306001.DD
:150822.SH:10000343.
Chuyển tiền
15/08/2022 10,000 DAO VAN LAM. SHGD:10030823.
DD:220815.
Lam chuyen
15/08/2022 10,000 LE DINH DUY SHGD:10041761
.DD:220815.
Duy chuyen
15/08/2022 10,000 LE HOAI PHUONG SHGD:10028958.
DD:220815
Phuong ck
15/08/2022 10,000 HA VAN THANH SHGD:10042408.
DD:220815.
Thanh chuyen
15/08/2022 10,000 NGUYEN THI THU HUONG SHGD:10042456
.DD:220815
Huong chuyen
15/08/2022 10,000 NGUYEN TIEN DUNG SHGD:10040059.
DD:220815.
 
15/08/2022 10,000 TRUONG THI TRUC SHGD:10039327.
DD:220815.
 
15/08/2022 10,000 NGUYEN MINH TAM SHGD:10039060.
DD:220815.
 
15/08/2022 10,000 le van tu 176030.150822.100535.  
15/08/2022 10,000 SUNG A CHU SHGD:10002492
.DD:220815.
Chuyển khoản
15/08/2022 10,000 TRUONG VAN TU 1018851044 Chuyển tiền
15/08/2022 10,000 DO XUAN LINH SHGD:10031093.
DD:220815.
Linh chuyen
15/08/2022 10,000 DUONG HAI QUAN 173298.150822.095448. Chuyển tiền
15/08/2022 10,000 NGUYEN THI THANH TAM 0341007151590   
15/08/2022 10,000 TRAN THI VINH  0011003515085   
15/08/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 876195.150822.095032. nhiem vu tu thien
15/08/2022 10,000 NGUYEN THI THANH TAM SHGD:10031774.
DD:220815
 
15/08/2022 10,000 NGUYEN VAN QUI 623232.150822.094703.  Chuyển khoản
15/08/2022 10,000 HUYNH THI BICH NGA 620474.150822.094620.  Chuyển khoản
15/08/2022 10,000 NGUYEN HUU TRI 161518.150822.094621. Chuyển tiền
15/08/2022 10,000 H VAN NHI IBPS/SE:79306001.DD
:150822.SH:10000015
Chuyển khoản
15/08/2022 10,000 LE QUANG VINH SHGD:10039900.
DD:220815.
 
15/08/2022 10,000 NGUYEN THI SANG SHGD:10038134
.DD:220815.
Quy vi tre em khuyet tat vn
15/08/2022 10,000 NGUYEN THANH HAI 0431000210635  
15/08/2022 10,000 NGUYEN HONG NHUNG SHGD:10042483.
DD:220815.
 
15/08/2022 10,000 DINH THI HANH SHGD:10016542.
DD:220815.
 
15/08/2022 10,000 LE MINH PHU SHGD:10025247.
DD:220815.
Phu
15/08/2022 10,000 HOANG THI PHUONG SHGD:10016011
.DD:220815.
Phuong chuyen
15/08/2022 10,000 TRAN THI LINH SHGD:10032430.
DD:220815.
Linh chuyen
15/08/2022 10,000 TRAN THI THANH NGA SHGD:10031351
.DD:220815.
Nga chuyen
15/08/2022 10,000 TRUONG CONG DINH SHGD:10017602.
DD:220815
Dinh chuyen
15/08/2022 10,000 NGUYEN THI KIM PHUONG SHGD:10017244
.DD:220815
 
15/08/2022 10,000 LE THI HA 580782.150822.091641.  Chuyển khoản
15/08/2022 10,000 NGUYEN CONG DUC SHGD:10008460.
DD:220815.
ung ho
15/08/2022 10,000 NGUYEN HONG NHUNG SHGD:10039582.D
D:220815.
 
15/08/2022 10,000 NGUYEN THI THANH LUC 643644.150822.090315. Chuyển tiền
15/08/2022 10,000 LE NGOC ANH VINH 808333.150822.084413.  Chuyển tiền
15/08/2022 10,000 TRAN THI HAU SHGD:10001673.
DD:220815
Hau chuyen
15/08/2022 30,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0071001035826 lxstd tặng từ thiện
15/08/2022 50,000 DANG THI THUY 0291000272468  Chuyển tiền
15/08/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0491000091227   
15/08/2022 1,000,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ  0121001798109 ung ho tre em khuyet tat
15/08/2022 30,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ  0281000473739 yeu thuong
16/08/2022 20,000 .NONG THI CHUYEN 883126.160822.222023  
16/08/2022 20,000 HO DANG QUYEN 613548.160822.220814.  Chuyển tiền
16/08/2022 20,000 NGUYEN THI NIEN 362869.160822.215513. Chuyển khoản
16/08/2022 10,000 huynh van hoa 979670.160822.215244.  
16/08/2022 20,000 NGUYEN PHUOC AN 532519.160822.21
5212.VCB
Chuyển khoản
16/08/2022 20,000 PHAN TRONG TIEN  0101000979063 Chuyển tiền
16/08/2022 10,000 dang thi hoan 776947.160822.214710.  
16/08/2022 10,000 SEN VAN CHINH 326048.160822.214250.  Chuyển khoản
16/08/2022 20,000 Nguyen thi uyen phuong 408248.160822.094209.  
16/08/2022 10,000 TAN KIEM HANG 0951004211655 Chuyển tiền
16/08/2022 20,000 NGUYEN VAN KINH 678709.160822.21
3758.VCB
Chuyển khoản
16/08/2022 20,000 DANG DINH THAI 211294.160822.21
3011.VCB
Chuyển khoản
16/08/2022 10,000 NGUYEN THANH THIEN PARTNER.DIRECT
_DEBITS_VCB.MSE.
.27698513563.
 
16/08/2022 10,000 CA VAN KHON 276231.160822.212004.  
16/08/2022 10,000 Nguyen thanh nam 240048.160822.211657.  
16/08/2022 10,000  NGUYEN XUAN THUAN 924041.160822.211443. Chuyển tiền
16/08/2022 10,000  PHUNG VAN VIET  0981000419775  
16/08/2022 10,000 LUONG THI HONG DUYEN 195747.160822.210430.  
16/08/2022 20,000 VI THI HA 0341007157163 Chuyển tiền
16/08/2022 10,000 NGUYEN QUANG LAN 914084.160822.205736. Chuyển tiền
16/08/2022 10,000 bui thi ngoc tram 588343.160822.205642.  
16/08/2022 500,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0441000688399 tre em khuyet tat
16/08/2022 10,000 Nguyen 284341.160822.204734. gop
16/08/2022 10,000 TRAN ANH TUAN  125585.160822.204511. Chuyển khoản
16/08/2022 10,000 NGUYEN THI KIM CUONG 504044.160822.204453.  Chuyển tiền
16/08/2022 10,000 BUI THI CHUC XUAN 370002.160822.204019. Chuyển tiền
16/08/2022 10,000 HO NGUYEN KHANH DUY 490064.160822.203246.  Chuyển khoản
16/08/2022 10,000 TRUONG THI THANH NGA 470963.160822.202757.  
16/08/2022 10,000 NGUYEN THE DUONG 038440.160822.202301.  Chuyển khoản
16/08/2022 10,000  VU THI XANH  0731000861815   
16/08/2022 10,000 Thach Trung Anh 447091.160822.201650.  Chuyển tiền
16/08/2022 10,000 TRAN THI NHE  PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE
..27695194114.
 
16/08/2022 20,000 Phan Thi Thao 418550.160822.195947.  
16/08/2022 10,000 DANG THI YEN NHI PARTNER.DIRECT
_DEBITS_VCB.MSE..
27695063797.
 
16/08/2022 10,000 LE THI HOA 103020.160822.195637.  Chuyển tiền
16/08/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 282627.160822.194348.  
16/08/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 276693.160822.194226.  
16/08/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE..
27695059765.
 
16/08/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 138585.160822.193615. Ung ho
16/08/2022 10,000 CHU QUANG TINH PARTNER.DIRECT
_DEBITS_VCB.MSE
..27693657003.
 
16/08/2022 10,000 mua A cua 212614.160822.192702.  
16/08/2022 10,000 VO LE MINH THUAN  806170.160822.192112. Chuyển khoản
16/08/2022 10,000 NGUYEN HOAI MEN 583983.160822.191346.  Chuyển tiền
16/08/2022 10,000 PHUNG THUAN HAI 0011000716671 Chuyển tiền
16/08/2022 10,000 BAN VIET GIANG 128899.160822.190723.  Chuyển khoản
16/08/2022 10,000 NGUYEN MINH TIEN PARTNER.DIRECT
_DEBITS_VCB.MSE.
.27693789748.
 
16/08/2022 20,000 TAN VAN PAO 283182.160822.190
123.VCB
Chuyển khoản
16/08/2022 10,000 TRAN THI KIM VAN 0071000943529 Phan Truong chuyen tien
16/08/2022 10,000 Pang A TUAN 331153.160822.185233. Chuyển tiền
16/08/2022 10,000 DAO VU TOAN 946527.160822.184514.  Chuyển tiền
16/08/2022 10,000 NGUYEN HOANG GIA NGHI  017489.160822.184242. Chuyển khoản
16/08/2022 10,000 Bach yen 979680.160822.182905.  Chuyển khoản
16/08/2022 20,000 BUI THI THANH 596662.160822.182010.  Chuyển tiền
16/08/2022 10,000 DANG TIEN DUNG 542895.160822.181546. Chuyển khoản
16/08/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 948635.160822.181505. Cac em co len
16/08/2022 10,000 NGUYEN HONG HANH NGUYEN PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE..
27690516831.
 
16/08/2022 300,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0061001105285 la lanh dum la rach
16/08/2022 10,000 LE VAN ANH  799253.160822.181336. Chuyển tiền
16/08/2022 10,000 MAI THI THUY 855343.160822.180713.  Chuyển khoản
16/08/2022 10,000 NGUYEN THI Y NGHIA 850910.160822.180620.  Chuyển khoản
16/08/2022 20,000 VU TUAN THANH 953570.160822.180
553.VCB
Chuyển khoản
16/08/2022 10,000 HOANG VAN DUONG 504450.160822.180608.  Chuyển khoản
16/08/2022 10,000 LAI QUOC DUY   0211000497288  Chuyển tiền
16/08/2022 5,000 HOANG DUC GIANG 0801000293618  
16/08/2022 10,000 NGUYEN THI NGA 777331.160822.174332. Chuyển tiền
16/08/2022 10,000 DO THI HUYEN 726976.160822.174053. Chuyển khoản
16/08/2022 10,000 CHU VAN TU 164841.160822.173602.  Chuyển tiền
16/08/2022 20,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 127959.160822.1
73527.VCB
Ung ho
16/08/2022 10,000 NGUYEN THI PHUONG 1022578347 Chuyển tiền
16/08/2022 10,000 NGUYEN VAN TU 0731000727014 Tu thi en
16/08/2022 10,000 HOANG MINH ANH  PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE..
27688808523.
 
16/08/2022 10,000 HOANG VAN TOAN PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE..
27687186027.
 
16/08/2022 10,000 LUU THANH HUYNH 0861000081304  Chuyển tiền
16/08/2022 10,000 CA THI HUYEN 486278.160822.165503.  Chuyển khoản
16/08/2022 10,000 HUYNH VAN TEO 1020777787 Chuyển tiền
16/08/2022 10,000 LE THEM 460282.160822.165138.  Chuyển tiền
16/08/2022 20,000 PHAM THI THUY  291835.160822.164
811.VCB
Chuyển khoản
16/08/2022 10,000 NGUYEN VAN VO 734861.160822.164736. Chuyển tiền
16/08/2022 10,000 TRINH THI ANH NGOC  441942.160822.164620. Chuyển khoản
16/08/2022 10,000 LE THANH TUNG 145389.160822.164521.  Chuyển khoản
16/08/2022 10,000 NGUYEN HONG HANH 969608.160822.163830.  Chuyển tiền
16/08/2022 20,000 NGUYEN THI QUYNH  345347.160822.163
225.VCB
Chuyển khoản
16/08/2022 20,000 NGUYEN THI LE THUONG 1012666410 Chuyển tiền
16/08/2022 10,000 BUI NGOC KHANH VY 722314.160822.163058. Chuyển tiền
16/08/2022 20,000 NGUYEN THI THU TRANG 073688.160822.162904. Chuyển khoản
16/08/2022 20,000 NGUYEN THI THU HIEU  1019978106 Chuyển tiền
16/08/2022 10,000 TRAN TRONG NGHIA  1028139163 Chuyển tiền
16/08/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 159690.160822.161923. ck tu Thien
16/08/2022 10,000 HOANG THI TRANG 896640.160822.161535.  Chuyển tiền
16/08/2022 20,000 KPUIH H BIEN  233320.160822.1613
53.VCB
Chuyển khoản
16/08/2022 10,000 TRAN VAN CUONG 0401001436529  Chuyển tiền
16/08/2022 20,000 LE MINH LAM 550860.160822.161323.  Chuyển tiền
16/08/2022 10,000 DINH DUC LUONG  813212.160822.161320. Chuyển tiền
16/08/2022 20,000 TRIEU THI HOA 452830.160822.161205.  Chuyển tiền
16/08/2022 10,000 HOANG HOAN VU 996504.160822.161031.  Chuyển khoản
16/08/2022 10,000 TRAN BAO LAM 0081001167189  Chuyển tiền
16/08/2022 10,000 TRAN HOANG QUYEN 1019819179 Chuyển tiền
16/08/2022 10,000 DO TRONG THO 0351000778607  Chuyển tiền
16/08/2022 10,000 LY VAN XUAN  1026613079 Chuyển tiền
16/08/2022 20,000 NGUYEN BICH THAO 888097.160822.160
808.VCB
Chuyển khoản
16/08/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 312398.160822.160234. HUYET TAT
16/08/2022 10,000 HUYNH VAN LONG 951031.160822.160037.  Chuyển khoản
16/08/2022 10,000 TRIEU THI HIEN 214494.160822.155826.  Chuyển khoản
16/08/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 210351.160822.155727. ung ho
16/08/2022 10,000 VU DUC THANG 935198.160822.155558.  Chuyển khoản
16/08/2022 10,000 Vuong thi tham 145914.160822.155428.  
16/08/2022 10,000 HOANG MINH CHIEN 470532.160822.154634. Chuyển tiền
16/08/2022 10,000 PHAM THI NGOC TUYEN 806318.160822.154615.  Chuyển tiền
16/08/2022 20,000 NGUYEN THI BAO CHAU 299720.160822.154316.  
16/08/2022 10,000 NGUYEN HUNG KHANG 871183.160822.153947.  Chuyển khoản
16/08/2022 10,000 Bach Thanh Cong 932603.160822.153818.  Chuyển tiền
16/08/2022 10,000 Pham Van Linh 925445.160822.153456. Chuyển tiền
16/08/2022 10,000 LAM THI TIEN 839145.160822.153147.  Chuyển khoản
16/08/2022 10,000 HOANG THI THUONG  PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE..
27683613760.
 
16/08/2022 10,000 NGUYEN THI HANH  714620.160822.153158. Chuyển tiền
16/08/2022 10,000 DO XUAN LOC 737910.160822.152956.  Chuyển tiền
16/08/2022 10,000 TRAN NAM HAI SHGD:10034002
.DD:220816.
Thao
16/08/2022 20,000 DINH CHINH VAN 805067.160822.152306.  
16/08/2022 10,000 LE PHUONG 041432.160822.152043.  
16/08/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 144005.160822.151909. nhiem vu tu thien
16/08/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 780940.160822.151700. Ung ho tre em khuyet tat
16/08/2022 10,000 NGUYEN MANH TOAN 1017131397 NGO QUANG DUOC chuyen tien
16/08/2022 10,000 PHAM THI THUY 0441000661684  ho tro tre e khuyet tat
16/08/2022 20,000 TRUONG THI KIM HUE 560305.160822.15
1240.VCB
Chuyển khoản
16/08/2022 10,000 TRAN THANH DUY  PARTNER.DIRECT
_DEBITS_VCB.MSE..
27683469680.
 
16/08/2022 10,000 TONG VAN SON  992097.160822.150920. Chuyển khoản
16/08/2022 10,000 LE THI ANH HANG 968980.160822.150417. Chuyển khoản
16/08/2022 100,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0581000746154 tre em khuyet tat
16/08/2022 10,000 LE THANH NHA  670365.160822.150237. Chuyển tiền
16/08/2022 10,000 LE THI MY UYEN 652489.160822.150159.  Chuyển tiền
16/08/2022 10,000 PHAM THI THUONG 1015263554 Chuyển tiền
16/08/2022 30,000 LE MINH HOA   0841000081216 Chuyển tiền
16/08/2022 10,000 DUONG TIEN HOI  351447.160822.145356. Chuyển tiền
16/08/2022 10,000 Le Manh Ha 909995.160822.145055.  
16/08/2022 20,000 CAO THI THUAN 982002.160822.1
44622.VCB
Chuyển khoản
16/08/2022 10,000 NGUYEN KHANH LINH 882727.160822.144451.  Chuyển khoản
16/08/2022 10,000 VU VIET DUNG 618341.160822.144502.  
16/08/2022 20,000 LO THI DAN 486326.160822.143
806.VCB
Chuyển khoản
16/08/2022 10,000 LE TRUNG TA  851026.160822.143656. Chuyển khoản
16/08/2022 10,000 NGUYEN HOANG VI EM 1027851905 Chuyển tiền
16/08/2022 10,000 tran van the 645308.160822.143522.  
16/08/2022 10,000 TRAN THI THANH 586352.160822.143502.  Chuyển tiền
16/08/2022 10,000 TRIEU TA SON 822910.160822.142947.  
16/08/2022 10,000 PHAM THI CAM  0291000352450  Chuyển tiền
16/08/2022 10,000 TONG THI HUONG 799951.160822.142336.  
16/08/2022 10,000 NGUYEN MINH TAM 1018704874 Chuyển tiền
16/08/2022 20,000 DANG THI DAO 584839.160822.142259. Chuyển khoản
16/08/2022 111 DANG THI THAM 693926.160822.141852.   
16/08/2022 1,000 NGUYEN HOAI MINH 593543.160822.141805.  TRANSFERS QUY VI TRE EM KHUYET TAT VN
16/08/2022 10,000 NGUYEN THUY HANG 693623.160822.141711.  
16/08/2022 10,000 NGUYEN THI KIM NGAN 556168.160822.141351. Chuyển khoản
16/08/2022 500,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ  0011004418758 ok
16/08/2022 10,000 LUONG VAN DUC  121382.160822.140544. Chuyển khoản
16/08/2022 20,000 TRAN THI KIM DUNG 529733.160822.140547.  Chuyển khoản
16/08/2022 10,000 NGUYEN THI MY HIEU 0091000665883  Chuyển tiền
16/08/2022 20,000 NGUYEN VAN DUNG 842058.160822.135
402.VCB
Chuyển khoản
16/08/2022 10,000 LUU MINH HIT 735016.160822.135146. Chuyển tiền
16/08/2022 20,000 NGUYEN THI VAN LY 688985.160822.134857.   
16/08/2022 10,000 NGUYEN VAN CUONG 673139.160822.134811. Chuyển khoản
16/08/2022 10,000 NGUYEN QUANG TRI 0871004236530 Chuyển tiền
16/08/2022 10,000 DU NGUYEN QUANG MINH 639436.160822.133747. Chuyển khoản
16/08/2022 10,000 TRIEU THI PHONG 687155.160822.133745.   
16/08/2022 10,000 LAM VAN KE 686966.160822.133635.  
16/08/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 863750.160822.133229. QUY VI TRE EM KHUYET TAT
16/08/2022 20,000 TRUONG THE VINH  330009.160822.1
32850.VCB
chuyen khoan ung ho khuyet tat
16/08/2022 20,000 TRAN NGOC CHON  685410.160822.132701.  
16/08/2022 10,000 DAU XUAN HA 1029292787 Chuyển tiền
16/08/2022 1,000 NGUYEN HOAI MINH 572677.160822.132148.  TRANSFERS QUY VI TRE EM KHUYET TAT VN
16/08/2022 20,000 LE THI THE 596398.160822.132134. Chuyển tiền
16/08/2022 20,000 TRAN THI LAN 471578.160822.132105. Chuyển tiền
16/08/2022 10,000 DO HUONG LY 398875.160822.131944.  Chuyển khoản
16/08/2022 10,000 BUI LONG HO  0331000507905  BLH chuyen khoan
16/08/2022 10,000 NGUYEN VAN THIEU SHGD:10027097
DD:220816.
Ok
16/08/2022 10,000 NGOC  379506.160822.130507. chuyen tien tre em khuyet tat
16/08/2022 10,000 NGUYEN VAN TRONG  1016599168 Chuyển tiền
16/08/2022 10,000 HO NGOC SON 211339.160822.125652.  
16/08/2022 10,000 NGUYEN THI CHUYEN 026339.160822.125438. Chuyển tiền
16/08/2022 10,000 LO THI HONG 549467.160822.125240. Chuyển tiền
16/08/2022 10,000 TRAN TRUNG HAI  379102.160822.125159. Chuyển tiền
16/08/2022 10,000 NGUYEN CHIEN THANG 0031000273265 Chuyển tiền
16/08/2022 10,000 LU THANH TUNG  1029228959  Chuyển tiền
16/08/2022 20,000 PHAM THI TUYET 734995.160822.124
534.VCB
Chuyển khoản
16/08/2022 10,000 LE TUAN 309201.160822.124450. Chuyển khoản
16/08/2022 10,000 LUONG THI HOA 473149.160822.124259.  Chuyển khoản
16/08/2022 20,000 DANG THI NHU  455316.160822.123743. Chuyển khoản
16/08/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 622419.160822.123725. Ck tu thien
16/08/2022 10,000 TRAN XUAN BINH 448816.160822.123555.  
16/08/2022 10,000 TRAN VAN GIANG 443562.160822.123417.  
16/08/2022 10,000 PHAM XUAN TRUC 737745.160822.123415.  Chuyển tiền
16/08/2022 1,000 NGUYEN HOAI MINH  558991.160822.123343. TRANSFERS QUY VI TRE EM KHUYET TAT VN
16/08/2022 20,000 TRAN THI THANH HANG 819962.160822.12
3019.VCB
Chuyển khoản
16/08/2022 20,000 LUC THI LUYEN 770895.160822.123003.  Chuyển tiền
16/08/2022 10,000 DO VAN HUNG 1026672938 Chuyển tiền
16/08/2022 10,000 CHU VAN DAT 414956.160822.122628.  Chuyển khoản
16/08/2022 20,000 Luong thi hien 414931.160822.122628.  
16/08/2022 10,000 NGUYEN VAN QUYNH 954476.160822.122423.  Chuyển tiền
16/08/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 391992.160822.122042. quyen gop vao Quy Vi Tre Em Khuyet Tat VN
16/08/2022 10,000 CHAU ANH KIET 0581000744142 Chuyển tiền
16/08/2022 10,000 HUYNH ANH THONG  1023444917 Chuyển tiền
16/08/2022 10,000 PHAM THI THOM 0181001887890  chuyen tien qui tre em khuyet tat vn
16/08/2022 10,000 HOANG QUANG HAI 734338.160822.121553.  Chuyển tiền
16/08/2022 10,000 TRINH VAN TAM  357617.160822.121147. Chuyển khoản
16/08/2022 10,000 NGUYEN THI THANH TAM 200558.160822.121128.  Chuyển khoản
16/08/2022 10,000 VO TIEN DUNG 0651000856995 Chuyển tiền
16/08/2022 10,000 LO VAN KHA 319013.160822.120148.  Chuyển khoản
16/08/2022 30,000 PHAM THI NINH 938106.160822.115757.  Chuyển tiền
16/08/2022 10,000 NGUYEN TRA MY 139557.160822.115453.  Chuyển khoản
16/08/2022 10,000 Nguyen manh tuan 276926.160822.115206.  
16/08/2022 10,000 LUONG VIET HUNG 269903.160822.115032. Chuyển khoản
16/08/2022 10,000 LE HUYNH KIM THUY SHGD:10024855
.DD:220816.
Thuy ck
16/08/2022 10,000 VO VAN DEN 667085.160822.114954.  Chuyển tiền
16/08/2022 10,000 HO XUAN THUONG 0871004181474 Chuyển tiền
16/08/2022 20,000 TRAN THI LOAN 042625.160822.11
4402.VCB
Chuyển khoản
16/08/2022 10,000 DAO VAN HIEN SHGD:10024804
.DD:220816.
Hien chuyen
16/08/2022 50,000 Ho truong sy 701331.160822.114143.  
16/08/2022 20,000 NONG THI THAO 512805.160822.113716.  Chuyển tiền
16/08/2022 20,000 DUONG PHUONG LAN 475679.160822.113549.  Chuyển tiền
16/08/2022 10,000 HUYNH THI NHIEN PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE.
.27673364564.
 
16/08/2022 1,012 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0861000042294 wefwf
16/08/2022 10,000 NGUYEN THI THANH THUY 921482.160822.113325.  Chuyển tiền
16/08/2022 10,000 DINH VAN VINH 172424.160822.112751. Chuyển khoản
16/08/2022 1,012 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 9902379605 ghh
16/08/2022 10,000 LAM THUY LINH 145402.160822.112142.  Chuyển khoản
16/08/2022 10,000 Mai Thanh Huong 128427.160822.111746.  
16/08/2022 20,000 TAN A NHAN 444914.160822.
111724.VCB
Chuyển khoản
16/08/2022 10,000 NGUYEN VIET HUNG SHGD:10023846.
DD:220816.
Hung chuyen
16/08/2022 10,000 NGUYEN THI THU TRANG 117031.160822.111505.  Chuyển khoản
16/08/2022 10,000 NGUYEN MINH KIEN 112546.160822.111409.  Chuyển khoản
16/08/2022 10,000 LE MINH QUANG 982464.160822.111413.  Chuyển khoản
16/08/2022 10,000 NGUYEN TIEN DAT 510700.160822.111207. Chuyển tiền
16/08/2022 10,000 DANG CHI THANH 0841000050925  
16/08/2022 110,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ MBVCB.2343927033.20
01.VCB Rewards.
 Tu Thien
16/08/2022 20,000 Dang thi thao 027806.160822.110
905.ZP68QITK40P6 
 
16/08/2022 20,000 NGUYEN XUAN TRONG 816698.160822.1
10656.VCB
Chuyển khoản
16/08/2022 1,000 NGUYEN HOAI MINH 524731.160822.110404.  TRANSFERS QUY VI TRE EM KHUYET TAT VN
16/08/2022 10,000 PHAM THI KIM OANH 942171.160822.110331.  Chuyển khoản
16/08/2022 20,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 9965822911 bth
16/08/2022 10,000 NGUYEN THI LOAN 498151.160822.105433. Chuyển tiền
16/08/2022 20,000 VU NGOC VY SHGD:10023140
.DD:220816.
Vy chuyen
16/08/2022 10,000 LO VAN DINH 886134.160822.105019.  Chuyển khoản
16/08/2022 20,000 nguyen thanh phong 493499.160822.104812. ck 
16/08/2022 1,000 NGUYEN HOAI MINH 517449.160822.104752.  TRANSFERS QUY VI TRE EM KHUYET TAT VN
16/08/2022 10,000 NGUYEN HUYNH BAO TRAM PARTNER.DIRECT
_DEBITS_VCB.MSE..
27671643108.
 
16/08/2022 10,000 VU CONG THANH  859136.160822.104232. Chuyển khoản
16/08/2022 10,000 PHAM VAN QUYNH 963040.160822.104033.  Chuyển khoản
16/08/2022 10,000 BUI MINH HIEU  0071000632976 Chuyển tiền
16/08/2022 10,000 QUANG THI THUY 809367.160822.103000.  Chuyển khoản
16/08/2022 10,000 TRAN THI THU TRANG 872275.160822.102414.  Chuyển tiền
16/08/2022 1,000 NGUYEN HOAI MINH 506687.160822.102341.  TRANSFERS QUY VI TRE EM KHUYET TAT VN
16/08/2022 10,000 BUI THI KIM DUNG 880986.160822.102201.  Chuyển khoản
16/08/2022 10,000 TRAN THI HONG 950242.160822.102204.  Chuyển tiền
16/08/2022 20,000 HA NHU PHUONG 054959.160822.102
054.VCB
Chuyển khoản
16/08/2022 10,000 NGUYEN NAM PHONG 815594.160822.102009.  Chuyển tiền
16/08/2022 20,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 861799.160822.101749.  
16/08/2022 10,000 LUONG VAN CHUONG 856575.160822.101633.  Chuyển khoản
16/08/2022 10,000 LE THI DUYEN 600899.160822.100926.  
16/08/2022 20,000 NGUYEN THI NGUYET  715414.160822.100417. Chuyển khoản
16/08/2022 10,000 NGUYEN PHI CUONG 460297.160822.100327. Chuyển tiền
16/08/2022 10,000 Y LUONG 1026465846 Chuyển tiền
16/08/2022 20,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 577844.160822.
095617.VCB
tiktok
16/08/2022 1,005 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 1022602698 egg3
16/08/2022 10,000 NGUYEN HONG HANH 735572.160822.095050. Chuyển tiền
16/08/2022 10,000 NGUYEN THI KIM CUC  659301.160822.094940. Chuyển khoản
16/08/2022 1,002 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0101001197568 fwefw
16/08/2022 10,000 BUI QUANG LONG PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE..
27670040312
 
16/08/2022 10,000 NGUYEN THI HUYEN 693334.160822.093822.  Chuyển khoản
16/08/2022 10,000 DANG THI XUAN SANG 0081001173418 Chuyển tiền
16/08/2022 10,000 TRUONG VAN QUANG SHGD:10015932
.DD:220816
nhung le chuyen
16/08/2022 10,000 BUI THI LY SHGD:10011510
.DD:220816
Chuyển tiền
16/08/2022 10,000 LE MY UYEN SHGD:10006118.
DD:220816.
Uyen chuyen
16/08/2022 10,000 NGUYEN VAN HIEN    
16/08/2022 100,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 1015697448 disabled youth and youth handicaped
16/08/2022 200,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0091000627209 tre em mo coi khuyet tat
16/08/2022 20,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ MBVCB.2342685899.
2001.VCB Rewards.
tre em khuyet tat
17/08/2022 500,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0181003295300 tre em khuyet tat
17/08/2022 70,000 NGUYEN Y NHI 921188.170822.222255. Chuyển tiền
17/08/2022 10,000 NGO BA CONG 223495.170822.215553. Chuyển khoản
17/08/2022 10,000 VO VAN VANG PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE..
27740686116.
 
17/08/2022 10,000 LE VAN MINH  9935633143 Chuyển tiền
17/08/2022 10,000 H Truc Bkrong PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE.
.27740614661.
 
17/08/2022 20,000 Hoang trung thanh 902091.170822.211654.  
17/08/2022 10,000 NGUYEN XUAN TRUONG 512080.170822.211417. Chuyển khoản
17/08/2022 10,000 PHUNG VAN THUAN 0691007400732 Chuyển tiền
17/08/2022 10,000 PHAN HONG KY 885519.170822.204712. Chuyển tiền
17/08/2022 10,000 TRAN TUONG VY 1030153541 Chuyển tiền
17/08/2022 10,000 NGUYEN THI THU HUONG 1013538419 Chuyển tiền
17/08/2022 10,000 QUACH VAN HUAN PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE..
27739003142.
 
17/08/2022 20,000 NGUU THI THANH PHUC 852227.170822.2
02732.VCB
 
17/08/2022 20,000 PHAM THANH TUYEN 9347152921  
17/08/2022 10,000 HA DUC BA 317636.170822.202528.  Chuyển khoản
17/08/2022 10,000 PHAM VAN ANH 662347.170822.202305. Chuyển tiền
17/08/2022 20,000 LE TOAN THANG 436785.170822.20
2036.VCB
Chuyển khoản
17/08/2022 10,000 PHAM THI YEN 880042.170822.201550.  
17/08/2022 10,000 DANG THI DIEP 876149.170822.201533.  Chuyển khoản
17/08/2022 10,000 NGUYEN THI PHUONG ANH 835694.170822.201336.  Chuyển tiền
17/08/2022 10,000 NGUYEN OAI 935538.170822.201304.  TU THIEN TRE EM KHUYET TAT
17/08/2022 10,000 NGUYEN THINH ANH 849571.170822.200724.  Chuyển khoản
17/08/2022 10,000 NGUYEN CANH TAM 1021037488 Chuyển tiền
17/08/2022 500,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 181003500729  uh quy tre em khuyet tat t8 2022
17/08/2022 20,000 LAM THI THUY KIEU 166055.170822.19
5926.VCB
Chuyển khoản
17/08/2022 20,000 LY A LENH 878635.170822.1
95438.VCB
Chuyển khoản
17/08/2022 10,000 VI VAN NAM 799965.170822.195441. Chuyển khoản
17/08/2022 10,000 DOAN THI HAI YEN  0141000365805 Chuyển tiền
17/08/2022 10,000 NGUYEN DINH HUAN 853246.170822.195058.  Chuyển tiền
17/08/2022 10,000 NGUYEN THI HONG NGA 694142.170822.194518.  
17/08/2022 20,000 NGUYEN THI CHANH THA  133187.170822.1
94213.VCB
Chuyển khoản
17/08/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 754522.170822.194209. Ung ho
17/08/2022 10,000 PHAM NGUYEN YEN TRANG PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE..
27737309733.
 
17/08/2022 20,000 ha thi minh 068949.170822.193
955.ZP68QJRE9S8P 
 
17/08/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 566134.170822.193753.  
17/08/2022 10,000 TRAN QUOC LAC 0891000658887  Chuyển tiền
17/08/2022 20,000 TRAN THI MY HANH 056034.170822.192
416.VCB
Chuyển khoản
17/08/2022 10,000 DOAN VAN SANG 818991.170822.192326.  Chuyển tiền
17/08/2022 10,000 NGUYEN THI KHANH LINH 836652.170822.192201.  transfer
17/08/2022 10,000 TRAN NHAT TIN PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE..
27735424789.
 
17/08/2022 10,000 TRIEU DUC PHU 030512.170822.191534.  Chuyển khoản
17/08/2022 10,000 MAI THANH TON 653381.170822.191351.  ung ho quy vi tre em
17/08/2022 10,000 TRAN THI YEN 9396218143 Chuyển tiền
17/08/2022 10,000 NGUYEN MINH HUNG 967347.170822.190757.  Chuyển tiền
17/08/2022 10,000 NONG LY HOANG  996126.170822.190727. Chuyển khoản
17/08/2022 27,868 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ MBVCB.2349603040
.2001.VCB Rewards.
binh thuong
17/08/2022 20,000 BUI THI NHUAN 196498.170822.185749.  Chuyển tiền
17/08/2022 10,000 NGUYEN THI HONG DUYEN 885658.170822.185658.  Chuyển tiền
17/08/2022 10,000 HUYNH THI NGOC DUNG PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE..
27735428648.
 
17/08/2022 10,000 NGUYEN THI VAN 934979.170822.185354.  Chuyển khoản
17/08/2022 10,000 BUI CONG NGHIA 923599.170822.185117.  Chuyển khoản
17/08/2022 10,000 NGUYEN THI NGOC  438788.170822.184219. Chuyển tiền
17/08/2022 10,000 NGUYEN VAN DONG 206253.170822.183228. Chuyển tiền
17/08/2022 70,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0331000427964 Quy chung
17/08/2022 10,000 VU THI VAN ANH  803116.170822.182654. Chuyển tiền
17/08/2022 20,000 LE THI KIM THANH 423680.170822.182051. Chuyển tiền
17/08/2022 10,000 NHAN THANH HO PARTNER.DIRECT
_DEBITS_VCB.MSE.
.27733588858.
 
17/08/2022 20,000 LUONG THI LAN 423901.170822.181216.  Chuyển khoản
17/08/2022 20,000 CAO NGOC THUY  452634.170822.181016. Chuyển tiền
17/08/2022 10,000 VU VAN HOA  713118.170822.175551. Chuyển tiền
17/08/2022 10,000 NONG VAN NHUONG PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE..
27731933637.
 
17/08/2022 10,000 LO THI KIM ANH 331312.170822.174930.  Chuyển khoản
17/08/2022 10,000 nguyen van hau 689854.170822.174812.  
17/08/2022 10,000 NGUYEN VIET CUONG 308122.170822.174441.  Chuyển khoản
17/08/2022 10,000 LUONG CHI TAM PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE..
27731931708.
 
17/08/2022 10,000 BUI THI HUYEN 587694.170822.173651.  Chuyển khoản
17/08/2022 10,000 BUI THI HUONG 575540.170822.173421.  Chuyển khoản
17/08/2022 10,000 NGUYEN THI THUY DUYEN 0181003419609  Chuyển tiền
17/08/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 564615.170822.173158.  
17/08/2022 10,000 LO A TOI 246527.170822.172940.  Chuyển khoản
17/08/2022 10,000 HUA VAN QUYEN 542036.170822.172716.  Chuyển khoản
17/08/2022 10,000 PHAM THANH TRUNG 134666.170822.172507.  Chuyển tiền
17/08/2022 10,000 NGUYEN HUU LONG NHAT 0161001710037  Chuyển tiền
17/08/2022 20,000 DO VAN TRU 750832.170822.17
2230.VCB
Chuyển khoản
17/08/2022 20,000 VI THI YEN THUONG 495222.170822.171746.  Chuyển khoản
17/08/2022 20,000 TRAN THANH NHI 597742.170822.171705.  
17/08/2022 20,000 LE NGOC THANH 878205.170822.171456.  
17/08/2022 10,000 NGUYEN ANH VU PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE.
.27729643663.
 
17/08/2022 20,000 LE HOANG PHONG 888635.170822.17
0808.VCB
Chuyển khoản
17/08/2022 10,000 PHAM ANH DUNG  562226.170822.170645. Chuyển tiền
17/08/2022 10,000 LO THI KIM ANH 141196.170822.170559. Chuyển khoản
17/08/2022 10,000 LE CHI CANH 842133.170822
.170017.
 
17/08/2022 10,000 RO LAN XI 108273.170822.165937. Chuyển khoản
17/08/2022 10,000 VU XUAN PHUONG 105667.170822.165816. Chuyển khoản
17/08/2022 10,000 DUONG LE HOANG DANH 976771.170822.165712.  Chuyển tiền
17/08/2022 10,000 DO TIEN HAI 1026186979 Chuyển tiền
17/08/2022 10,000 SON THI MY HANH 961172.170822.165214.  Chuyển tiền
17/08/2022 10,000 Pham thi ngoc anh 051325.170822.164722.  ck
17/08/2022 10,000 LE TRONG PHUC 9363384283 Chuyển tiền
17/08/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 1022962443 ck tu thien
17/08/2022 10,000 BUI VAN BAO 036745.170822.164314. Chuyển khoản
17/08/2022 10,000 NGUYEN THI THU PHUONG 0031000152548 Chuyển tiền
17/08/2022 10,000 LO VAN CHINH 0731000792593 Chuyển tiền
17/08/2022 10,000  NGUYEN VINH PHUC 355027.170822.163922. Chuyển tiền
17/08/2022 10,000 VI QUOC HUNG 007319.170822.163702.  Chuyển khoản
17/08/2022 10,000 NGUYEN THANH PHONG  881231.170822.162947. Chuyển tiền
17/08/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ  0171003471403 Ung ho tre em khuyet tat
17/08/2022 10,000 NGUYEN BAO TRUNG 866982.170822.162625.  Chuyển tiền
17/08/2022 20,000 LE VAN HUNG 099883.170822.16
2139.VCB
Chuyển khoản
17/08/2022 20,000 .CAO THI LINH 1024670235 Chuyển tiền
17/08/2022 10,000  TRAN THANH PHUONG 338262.170822.161318. Chuyển tiền
17/08/2022 10,000 NGO HAI DUONG 0311000738284 QUY VI TRE EM KHUYET TAT
17/08/2022 10,000 Trinh anh khoi 140127.170822.160433.  
17/08/2022 10,000 VO MINH LUONG   0271001073517 Chuyển tiền
17/08/2022 20,000 TRAN THI VUI  986304.170822.1603
06.VCB
Chuyển khoản
17/08/2022 20,000 PHAM THUY DUONG 972191.170822.1
60252.VCB
Chuyển khoản
17/08/2022 10,000 CAI PHI LONG 129832.170822.160209.  Chuyển khoản
17/08/2022 10,000 NGUYEN THI VAN  0141000795565   
17/08/2022 10,000 VU XUAN PHUONG 124922.170822.155852.  Chuyển tiền
17/08/2022 10,000 NGUYEN THI HAI YEN 1141000626081 Chuyển tiền
17/08/2022 10,000 NGUYEN DUC THANH 107713.170822.155731. Chuyển khoản
17/08/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 842296.170822.155530. Ung ho
17/08/2022 20,000 NGUYEN THI LY 733479.170822.155151. Chuyển tiền
17/08/2022 10,000 PHAM VAN LAI 141140.170822.155037.  
17/08/2022 10,000 Cao Van Ung 151785.170822.154833. Chuyển tiền
17/08/2022 1,000 NGUYEN THI KIEU LINH 1024988509 Chuyển tiền
17/08/2022 10,000 NGUYEN HUU THAI  0341006959816 Chuyển tiền
17/08/2022 20,000 TRUONG THI NGUYET SUONG 024395.170822.153838. Chuyển khoản
17/08/2022 20,000 NGUYEN THI PHUONG CHI 314678.170822.153817.  
17/08/2022 10,000 NGUYEN THI KIEU TRANG 762339.170822.153602. Chuyển khoản
17/08/2022 10,000 DO DUY NAM 760581.170822.153447.  Chuyển khoản
17/08/2022 10,000 THAI MAI HONG LINH  0841000117809  Chuyển tiền
17/08/2022 2,000 NGUYEN HA THUY LIEN 680609.170822.152746.  
17/08/2022 10,000 NGUYEN VAN THANG  1014521650 Chuyển tiền
17/08/2022 10,000 HUYNH DUY ANH 1013308366 Chuyển tiền
17/08/2022 10,000 QUACH HAI HIEP 9962417625 Chuyển tiền
17/08/2022 10,000 NGUYEN LUONG THIEN PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE
..27725711196.
 
17/08/2022 10,000 PHAM THI MY LINH 661520.170822.152148.  Chuyển tiền
17/08/2022 10,000 NGUYEN VAN TRONG 0121000810603  Chuyển tiền
17/08/2022 10,000 LE DUY THANH 686422.170822.151606. Chuyển khoản
17/08/2022 10,000 LE THI MY HIEN PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE.
.27723438146.
 
17/08/2022 10,000 Nguyen Bui Anh Hao 199873.170822.150514.  
17/08/2022 10,000 THACH THI BE OANH PARTNER.DIRECT
_DEBITS_VCB.MSE.
.27723477295.
 
17/08/2022 10,000 LE THI NO 0271001006088 Chuyển tiền
17/08/2022 10,000 PHAN TAN DAT 0111000374595 Chuyển tiền
17/08/2022 10,000 HOA 658945.170822.145655.  
17/08/2022 10,000 NGUYEN VAN DIEU 545720.170822.145558.  Chuyển tiền
17/08/2022 10,000 NGUYEN VAN QUI 837999.170822.144946.  Chuyển tiền
17/08/2022 20,000 PHAM THI KIEU OANH 481171.170822.14
4801.VCB
Chuyển khoản
17/08/2022 10,000 DINH THI THUONG 571482.170822.144511. Chuyển khoản
17/08/2022 20,000 HA THUY NGOC 557243.170822.144350.  Chuyển tiền
17/08/2022 50,000 DANG THI THUY  0291000272468 Chuyển tiền
17/08/2022 10,000 PHAM THI THOM 995562.170822.144031. Chuyển tiền
17/08/2022 10,000 PHAM THI TIEN 776722.170822.143936.  Chuyển khoản
17/08/2022 10,000 PHAM THE HUNG 1021462653 Chuyển tiền
17/08/2022 10,000 HOANG THI THUONG SHGD:10003520.
DD:220817
 
17/08/2022 20,000 VI THI DEU 1015422941  
17/08/2022 10,000 VO VAN HOANG 1016320691  chuyen tien 10k
17/08/2022 10,000 HO VAN TU 526016.170822.143020.  
17/08/2022 20,000 NGUYEN THI NGA  114315.170822.143038. CK
17/08/2022 10,000 PHAM HUU VIET 0591000313982 Chuyển tiền
17/08/2022 10,000 LE VAN HIEN 1026231446 Chuyển tiền
17/08/2022 10,000 DOAN VAN CUONG 720486.170822.142442.  Chuyển khoản
17/08/2022 10,000 PHAM HOANG HONG AN 144975.170822.142053.  Chuyển tiền
17/08/2022 10,000 TRAN BAO TRUNG 0011004451045   
17/08/2022 20,000 VU THI PHUONG 1017187893 Chuyển tiền
17/08/2022 10,000 NGUYEN LONG VU 1013062311 Chuyển tiền
17/08/2022 20,000 LY QUYNH NHU 655616.170822.140647. Chuyển khoản
17/08/2022 10,000 NGUYEN DANG THANH TRUC SHGD:10020810.
DD:220817
Truc chuyen quyen gop tu thien
17/08/2022 20,000 NGUYEN THI KIM OANH 779278.170822.1402
59.VCB
Chuyển khoản
17/08/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 737434.170822.140144. ok
17/08/2022 20,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 551563.170822.135
911.VCB
tu thien
17/08/2022 10,000 DO THI LY 877131.170822.135031. Chuyển tiền
17/08/2022 10,000 NGUYEN VAN NHUONG  245647.170822.134631. Chuyển tiền
17/08/2022 10,000 TANG VAN QUYET 379429.170822.134118.  Chuyển khoản
17/08/2022 10,000 NGUYEN NHU DUNG 367264.170822.134005. Chuyển tiền
17/08/2022 10,000 VU DINH VUONG 556381.170822.133557.  Chuyển khoản
17/08/2022 20,000 RIEU THI DUYEN 556307.170822.133555.  Chuyển khoản
17/08/2022 10,000 HOANG QUANG GIAP 568618.170822.133309.  Chuyển tiền
17/08/2022 10,000 NGUYEN THI DUNG 540767.170822.133021. Chuyển khoản
17/08/2022 20,000 PHAM THI LIEU 975460.170822.132812.  Chuyển tiền
17/08/2022 10,000 HOANG SAM 196528.170822.132454. C Chuyển tiền
17/08/2022 10,000 VO HOANG GIANG 9326602965 Le Thi Lieu Chuyển tiền
17/08/2022 10,000 PHAN THI DUYEN 226934.170822.131159. Chuyển tiền
17/08/2022 10,000 TRAN ANH KHOA PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE.
.27719896291.
 
17/08/2022 10,000 TRAN VAN THANH 0451000279639 Chuyển tiền
17/08/2022 20,000 NGUYEN THANH NGOC TRAM  PARTNER.DIRECT
_DEBITS_VCB.MSE..
27719796152.
 
17/08/2022 20,000 NGUYEN HONG THAO 1022657729 Chuyển tiền
17/08/2022 20,000 TRAN THI HANG 0201000602220 Chuyển tiền
17/08/2022 10,000 DO MANH THAO 543391.170822.130146.  Chuyển tiền
17/08/2022 20,000 BUI MINH HAI 854082.170822.12
5734.VCB
Chuyển khoản
17/08/2022 10,000 LY VAN TUYEN 1017868991 Chuyển tiền
17/08/2022 20,000 Truong Diem 032256.170822.125441.
ZP68QJRDRRE2  
gui ung ho
17/08/2022 20,000 LO VAN DIEN 436800.170822.125351.  Chuyển khoản
17/08/2022 10,000 TRAN HONG PHUONG   0011004408573 Chuyển tiền
17/08/2022 10,000 KIEU THI THUY VY 9906508256 Chuyển tiền
17/08/2022 20,000 NGUYEN HOANG BAO HAN 835740.170822.124054.  Chuyển tiền
17/08/2022 10,000 PHAN VAN DAT 208605.170822.123628. Chuyển tiền
17/08/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 370276.170822.123346. QUY VI TRE EM KHUYET TAT VN
17/08/2022 20,000 NGUYEN THI NGOC THUY 415488.170822.123
335.VCB
 
17/08/2022 10,000 NGUYEN TRONG SON   0291000334184 Chuyển tiền
17/08/2022 10,000 DINH THI KIM HAO PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE.
.27718198279.
Chuyển tiền
17/08/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 328670.170822.122225.  
17/08/2022 10,000 TRUONG THI BICH NHI PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE
..27718295879.
 
17/08/2022 10,000 NGUYEN CONG THINH 182476.170822.121832.  Chuyển tiền
17/08/2022 10,000 VO TAN THANH NHAN 1027348425 Chuyển tiền
17/08/2022 10,000 LUC THI LUYEN 693597.170822.121723.  Chuyển tiền
17/08/2022 10,000 Nguyen van long 441463.170822.121719.  
17/08/2022 10,000 CAO THI TAM 120638.170822.121656.  Chuyển tiền
17/08/2022 10,000 Nguyen van thanh 306600.170822.121628.  
17/08/2022 20,000 HOANG KHANH LINH 165721.170822.
121245.VCB
Chuyển khoản
17/08/2022 10,000 CAO VAN TRUNG  264867.170822.120518. Chuyển khoản
17/08/2022 10,000 HY 684898.170822.120051.  
17/08/2022 10,000 DAU DUC LINH 643313.170822.115629.  Chuyen tien quyen gop
17/08/2022 10,000 NGUYEN DINH HOANG 1014554695 Chuyển tiền
17/08/2022 10,000 nguyen thanh giau 503603.170822.115442.  
17/08/2022 10,000 mai huong 1986 220080.170822.115357.  
17/08/2022 10,000 TRAN BA TUAN 055501.170822.115205. Chuyển khoản
17/08/2022 10,000 VO DANG NHAT 054565.170822.115149. Chuyển khoản
17/08/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 614545.170822.114619. quy vi tre em khuyet tat
17/08/2022 10,000 TRINH TUAN NAM 602718.170822.114202. Chuyển tiền
17/08/2022 10,000 LUONG VIET HUNG 164953.170822.114127.  Chuyển tiền
17/08/2022 10,000 NGO VIET HOA 147463.170822.113644. Chuyển khoản
17/08/2022 10,000 TRAN THI HOAI LINH  PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE..
27716664339.
chuyen tien mien ung ho tre em
17/08/2022 20,000 NGUYEN THI LAN HUONG 129748.170822.113232.  Chuyển khoản
17/08/2022 10,000 Mai Minh Tam 539853.170822.112627.  
17/08/2022 10,000 NGUYEN THI NGOC HIEN PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE..
27716728561.
 
17/08/2022 1,000 VO CHI TO  1020337123 Chuyển tiền
17/08/2022 10,000 LE PHU TRUONG PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE
..27715208106.
 
17/08/2022 10,000 HO TIEN THANH 892865.170822.110659. Chuyển khoản
17/08/2022 20,000 DOAN THI TAM  203623.170822.11
0643.VCB
Chuyển khoản
17/08/2022 10,000 LE DINH TIEN 004907.170822.110240. Chuyển khoản
17/08/2022 10,000 TRAN TUAN HIEP 1029900614 Chuyển tiền
17/08/2022 20,000 LO THI MAY 758151.170822.10
5918.VCB
Chuyển khoản
17/08/2022 10,000 NGUYEN NGOC DUC 859856.170822.105810.  ung ho
17/08/2022 10,000 NGUYEN MANH QUYET 540566.170822.105747.  Chuyển tiền
17/08/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 540232.170822.105629.  
17/08/2022 10,000 DUONG KHAC TAI 944543.170822.104819. Chuyển khoản
17/08/2022 10,000 MAI VAN THOA 895149.170822.104821. Chuyển tiền
17/08/2022 20,000 LE QUANG DUY 024888.170822.10
4704.VCB
Chuyển khoản
17/08/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 512559.170822.104638. Abc
17/08/2022 10,000 PHAM THI XUAN HIEN 0161001691933 Chuyển tiền
17/08/2022 20,000 LAM THI BICH TUYEN PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE.
.27715180505.
gay quy ho tro tre em co hoan canh kho khan o VN
17/08/2022 10,000  NGUYEN VAN TIEP 1030431156 quy vi tre em khuet tat
17/08/2022 10,000 TAN VAN THO 788002.170822.103543.  Chuyển tiền
17/08/2022 10,000 NGUYEN HOANG TAN LUC 885860.170822.103405.  Chuyển khoản
17/08/2022 10,000 NGUYEN HUY HOANG PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE
..27713277855.
 
17/08/2022 10,000 TRAN THI HOA 9879116677 Chuyển tiền
17/08/2022 10,000 LUU QUANG THANH 192067.170822.102324. Chuyển tiền
17/08/2022 10,000 LY HOANG TRUNG 538455.170822.102135.  Chuyển tiền
17/08/2022 10,000 NGUYEN NGOC LAN 712890.170822.101805. Chuyển khoản
17/08/2022 60,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0071001035826 lxstd tặng từ thiện
17/08/2022 10,000 NGUYEN VAN PHUC 493179.170822.095959.  Chuyển tiền
17/08/2022 10,000 Le Van Tuyen 184343.170822.092257.  Chuyển tiền
17/08/2022 10,000 BUI THI CHIN PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE.
.27711323092.
 
17/08/2022 10,000 NGUYEN VAN TRUONG 208450.170822.091133. Chuyển tiền
17/08/2022 10,000 BUI VAN CHIEN 511267.170822.090044.  Chuyển khoản
17/08/2022 10,000 NGUYEN TRUNG HIEU SHGD:10005730
DD:220817.
 
17/08/2022 10,000 LE MINH PHU SHGD:10010117.
DD:220817.
Phu
17/08/2022 10,000 NGUYEN VAN TRUNG SHGD:10007043.
DD:220817.
Trung chuyen
17/08/2022 10,000 NGUYEN NGOC HUNG SHGD:10006823
.DD:220817
Hung chuyen
17/08/2022 100,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0071003477174 ung ho
17/08/2022 10,000 NGUYEN THI LIEN SHGD:10005422.
DD:220817.
Lien chuyen
17/08/2022 20,000 NGUYEN THE KHUAN  0361000227697 UNG HO QUY VI TRE EM KHUYET TAT VIET NAM
17/08/2022 500,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0441000751823  tre em khuyet tat va hoan canh kho khan
17/08/2022 500,000 HUYNH ANH HIEU 285375.170822.074244. Chuyển khoản
17/08/2022 20,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0281000473739 yeu
17/08/2022 20,000 NGUYEN THI DIEU LINH 506487.170822.000
506.VCB
Chuyển khoản
18/08/2022 10,000 TRINH THANH VINH 712556.180822.232215.  Chuyển tiền
18/08/2022 50,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ MBVCB.2353973281
.2001.VCB Rewards.
Tre em khuyet tat
18/08/2022 27,016 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ MBVCB.2353926752
.2001.VCB Rewards.
xyz
18/08/2022 10,000 NGUYEN HOANG BAO THAI PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE
..27783205537.
 
18/08/2022 10,000 VO TRONG NGUYEN 1029152337 Chuyển tiền
18/08/2022 10,000 NGUYEN VAN QUOC 599193.180822.212721.  Chuyển tiền
18/08/2022 10,000 NGUYEN THI DUONG 336209.180822.212336.  Chuyển tiền
18/08/2022 10,000 PHAN THANH AN 579955.180822.211843.  
18/08/2022 10,000 LAM THI HONG VIET 0871004244543 Chuyển tiền
18/08/2022 10,000 NGUYEN VAN PHUC 0541001563130  
18/08/2022 10,000 TRAN VAN LAP PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE.
.27783199184.
 
18/08/2022 10,000 TRAN VAN LAP PARTNER.DIRECT
_DEBITS_VCB.MSE.
.27783029059.
 
18/08/2022 10,000 nguyen thang hoa  339831.180822.204615. chuyen
18/08/2022 10,000 HOANG NAM TRUNG 0771000580561 Chuyển tiền
18/08/2022 10,000 PHAM MINH DUNG 749662.180822.202946. Chuyển tiền
18/08/2022 10,000 NGUYEN THI QUYEN 0821000115296 Chuyển tiền
18/08/2022 10,000 PHAM THI THAO 864246.180822.202131.  Chuyển khoản
18/08/2022 20,000 hoang van tien 446531.180822.201439. Chuyển tiền
18/08/2022 20,000 NGUYEN THI MINH HUE 688014.180822.201220.  Chuyển tiền
18/08/2022 10,000 PHAM CONG MINH 806192.180822.200427.  Chuyển khoản
18/08/2022 200 NGUYEN THANH NHAT 001679.180822.195512.  
18/08/2022 10,000 NGUYEN VAN THUA 712175.180822.195341. Chuyển tiền
18/08/2022 10,000 PHAM THI TUOI PARTNER.DIRECT
_DEBITS_VCB.MSE..
27779240788.
 
18/08/2022 10,000 BAN MUI NGHIM 748210.180822.194829.  Chuyển khoản
18/08/2022 10,000 TU VAN HUNG 411286.180822.194315. CK
18/08/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 001311.180822.193956. Vi tre em khuyet tat
18/08/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 679079.180822.193937. Ck lm nv
18/08/2022 20,000 NGUYEN THI THUAN PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE..
27777655538.
tu thien
18/08/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 760727.180822.192624. Chuyển tiền
18/08/2022 10,000 TRUONG VAN THANH 1017098506 Chuyển tiền
18/08/2022 20,000 TRAN THI MIEN 1028533219 Chuyển tiền
18/08/2022 10,000 MAI KHANH LINH  181129.180822.192220. Chuyển tiền
18/08/2022 10,000 PHAM HOANG BAO TRAN 646147.180822.191904.  Chuyển khoản
18/08/2022 10,000 LY THANH LUAN 484397.180822.191915.  CHUYEN TIEN QUY VI TRE EM KHUYET TAT VN
18/08/2022 10,000 le phi ho 416667.180822.191830.  
18/08/2022 20,000 LE THI PHUONG LAN 738228.180822.191654.  Chuyển tiền
18/08/2022 10,000 DINH THI THU HANG 983039.180822.191613.  Chuyển khoản
18/08/2022 10,000 NGO MINH HUY  051250.180822.191135. Chuyển tiền
18/08/2022 10,000 VAN VIET THUONG 710776.180822.190604.  Chuyển tiền
18/08/2022 1,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 1014237721 sg
18/08/2022 10,000 PHAM THANH DAT 908648.180822.185826.  
18/08/2022 10,000 Do quoc toan 904330.180822.185726.  
18/08/2022 10,000 LE THI HUONG 560560.180822.185631.  
18/08/2022 10,000 NGUYEN THI THU HUONG 577516.180822.185436.  Chuyển tiền
18/08/2022 5,000 PHAN THANH HOANG 0081001334223 Chuyển tiền
18/08/2022 10,000 NGUYEN THI BAO TRANG  0541000268848 Chuyển tiền
18/08/2022 10,000 Quach Tien Dat 738946.180822.181901.  
18/08/2022 10,000 Nguyen uan dong 377914.180822.181321.  
18/08/2022 10,000 HUYNH CHI THIEN 1026306964 Chuyển tiền
18/08/2022 10,000 MAI TIEN THANH  690479.180822.180717. Chuyển khoản
18/08/2022 10,000 NGUYEN THANH BINH PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE..
27773737815.
Chuyển tiền
18/08/2022 10,000 NGUYEN THI HANG 996085.180822.180422.  Chuyển tiền
18/08/2022 10,000 LUONG THI PHUONG  0481000179717  Chuyển tiền
18/08/2022 10,000 HUYNH TAN DUONG 989748.180822.180217.  
18/08/2022 10,000 LE BAO NGOC  649703.180822.175809. Chuyển khoản
18/08/2022 10,000 HOANG MINH HIEU 130360.180822.175402.  Chuyển tiền
18/08/2022 10,000 LE XUAN NAM 365684.180822.175350.  Chuyển tiền
18/08/2022 10,000 HUYNH VAN HUONG 998877.180822.175038. Chuyển tiền
18/08/2022 10,000 LE DUY KHOI 615374.180822.175010.  Chuyển khoản
18/08/2022 20,000 LE THI HONG NGOC 303802.180822.174855.  Chuyển khoản
18/08/2022 10,000 TRAN MINH TIEN 431680.180822.174740. Chuyển tiền
18/08/2022 10,000 PHAM ANH TAI 287713.180822.174413.  
18/08/2022 10,000 TRAN VAN THIEN 356584.180822.174016.  Chuyển tiền
18/08/2022 10,000 PHUNG VAN TAI  479884.180822.172124. Chuyển khoản
18/08/2022 100 NGUYEN PHUOC THANG 980143.180822.171631.  
18/08/2022 10,000 NGUYEN THI MY THAM 0291000450885 Chuyển tiền
18/08/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 183336.180822.171250. Gui quy tu thien
18/08/2022 10,000 VO VAN THANH NGHIA 840545.180822.171102.  Chuyển tiền
18/08/2022 20,000 TRAN THI SOI 422838.180822.170931.  Chuyển khoản
18/08/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 740244.180822.170436. Ok
18/08/2022 10,000 MA THI TUONG 356812.180822.170051.  Chuyển khoản
18/08/2022 10,000 PHAM THI THUY OANH 809382.180822.170043. Chuyển tiền
18/08/2022 10,000 NGUYEN LIEU EM 098820.180822.165939. Chuyển khoản
18/08/2022 10,000 DO ANH TU  086159.180822.165549. Chuyển khoản
18/08/2022 1,000 TRAN THI KIM ANH 1022146339 Chuyển tiền
18/08/2022 5,000 Le Minh Huy 344025.180822.165249.  
18/08/2022 10,000 DAM THI MAI DUNG 312450.180822.163811.  Chuyển tiền
18/08/2022 10,000 NGUYEN THI HA 000355.180822.163638.  Chuyển khoản
18/08/2022 50,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 828455.180822.163545.  
18/08/2022 10,000 tran thi mong thuong 224424.180822.163543.  
18/08/2022 10,000 NGUYEN DUC QUANG 1014025936  
18/08/2022 10,000 HO QUANG TUYEN 0771000593908 Chuyển tiền
18/08/2022 10,000 TRAN THI THU HANG 714172.180822.163156.  Chuyen tien tu thien
18/08/2022 10,000 TRINH XUAN TUNG PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE
..27770276236.
 
18/08/2022 10,000 NGUYEN VAN THANH 240309.180822.163018.  Chuyển khoản
18/08/2022 10,000 DINH THI HOAI NHI 1019553070 Chuyển tiền
18/08/2022 10,000 TRAN VAN THOAI 0451000240501 Chuyển tiền
18/08/2022 10,000 Uyen 179512.180822.161639.  ck
18/08/2022 20,000 NGUYEN THI NGAN 644592.180822.
160724.VCB
Chuyển khoản
18/08/2022 20,000 vu thi tuoi 044271.180822.160654.  
18/08/2022 20,000 NGUYEN THI BICH HANH 125533.180822.160443.  Chuyển khoản
18/08/2022 10,000 NGUYEN HUU HOANG THU 1027181117 Chuyển tiền
18/08/2022 10,000 NGO NGOC ANH 277072.180822.154847. Chuyển tiền
18/08/2022 10,000 NONG THE QUYET 044288.180822.154618. Chuyển khoản
18/08/2022 10,000 LE THI BICH VAN  794998.180822.154448. Chuyển khoản
18/08/2022 10,000 NGUYEN QUOC KHANH  1025703262 Chuyển tiền
18/08/2022 10,000 NGUYEN VAN KHAN 286303.180822.154327.  
18/08/2022 10,000 DAM VAN MANH 026217.180822.154156.  Chuyển khoản
18/08/2022 10,000 TRAN VAN HA  023992.180822.154127. Chuyển khoản
18/08/2022 10,000 TRUONG THI CHUC LY 991061.180822.153357.  Chuyển khoản
18/08/2022 20,000  PHAN THI CAM HUONG 908480.180822.153128. Chuyển tiền
18/08/2022 20,000 NGUYEN DUY NGA 463128.180822.1
53103.VCB
Chuyển khoản
18/08/2022 10,000 NGUYEN VAN TAN  1021329169 Chuyển tiền
18/08/2022 10,000 NGUYEN VAN HOANG PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE
..27767992041
 
18/08/2022 20,000 NGUYEN THI LINH PARTNER.DIRECT
_DEBITS_VCB.MSE..
27768021420.
 
18/08/2022 20,000 LE VAN NAM  133688.180822.152143. Chuyển tiền
18/08/2022 10,000 PHAN LONG HOANG 940303.180822.151616.  Chuyển tiền
18/08/2022 20,000 HO THI THO 441821.180822.15
1401.VCB
 chuyen khoan ck tu thien
18/08/2022 10,000 DUONG THI HAI 677049.180822.151308.  Chuyển khoản
18/08/2022 10,000 VO THI UT NHAN 917052.180822.150757.  Chuyển tiền
18/08/2022 10,000 CHU THI TAM  655229.180822.150620. ck tu thien
18/08/2022 10,000 NGUYEN LE QUOC TUAN 186565.180822.150310.  ck tu thien
18/08/2022 10,000 NGUYEN THI ANH 627554.180822.145850.  Chuyển khoản
18/08/2022 20,000 DINH THI HAU 221326.180822.14
5341.VCB
Chuyển khoản
18/08/2022 20,000 LUONG THI XI 746775.180822.144754. Chuyển tiền
18/08/2022 10,000 LE CONG HUE SHGD:10021097
DD:220818
Hue chuyen
18/08/2022 20,000 LE THI LONG 545452.180822
.144225.VCB
 
18/08/2022 10,000 NGUYEN THI MINH THU 977750.180822.144139.  ck
18/08/2022 10,000 TRINH NGOC THUONG  1027695860 Chuyển tiền
18/08/2022 20,000 NGUYEN THI PHUONG 142947.180822.14
3542.VCB
Chuyển khoản
18/08/2022 10,000 DANG MINH QUY 542106.180822.143437.  Chuyển khoản
18/08/2022 10,000 LE KIM MANH 536137.180822.143251.  Chuyển khoản
18/08/2022 10,000 HO THI HONG DAO 1025012784 Chuyển tiền
18/08/2022 10,000 NGUYEN MANH HUNG 707737.180822.142414. Chuyển khoản
18/08/2022 10,000 TRAN THI KIM TRI 707737.180822.142414.
 0651000887651
Quy vi tre em khuyet tat
18/08/2022 10,000 HUYNH THI THANH NGAN 23070838 Chuyển tiền
18/08/2022 10,000 LE TRAN PHUONG LINH 0271001082621 Chuyển tiền
18/08/2022 10,000 LE TRAN PHUONG LINH  0271001082621  Chuyển tiền
18/08/2022 10,000 LE HOAI NAM 492215.180822.142018.  
18/08/2022 10,000 TRAN THI HUONG SHGD:10020199.
DD:220818.
 
18/08/2022 10,000 TRAN THI VINH 483278.180822.141637.  Chuyển khoản
18/08/2022 10,000 NGUYEN VAN QUAN  PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE..
27765349128.
 
18/08/2022 10,000  TRAN TAN LUC 859033.180822.141326. Chuyển tiền
18/08/2022 10,000 PHAM VAN BINH 646704.180822.140706.  Chuyển khoản
18/08/2022 20,000 VU HOANG TUAN 398421.180822.140
638.VCB
Chuyển khoản
18/08/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE..
27763535462.
ck tu thien
18/08/2022 10,000 LAM HUYNH BAO 0091000597802 Chuyển tiền
18/08/2022 10,000 CHU PHUONG ANH 622677.180822.135950.  Chuyển khoản
18/08/2022 10,000 NGUYEN THI NHAN 1021706759 Chuyển tiền
18/08/2022 10,000 HOANG MINH HOANG 421921.180822.135715.  Chuyển khoản
18/08/2022 10,000 NGUYEN THANH VU 349291.180822.135046.  CHUYEN KHOAN QUY VI TRE EM KHUYET TAT VN
18/08/2022 10,000  PHAN THI HUYEN 1024191273 ck tu thien
18/08/2022 10,000 MONG THI LANH  576544.180822.134510. Chuyển khoản
18/08/2022 20,000 Y PHU KNONG 941289.180822.13
4221.VCB
Chuyển khoản
18/08/2022 10,000 NGUYEN THI HUYNH NHU 335573.180822.134034. Chuyển tiền
18/08/2022 10,000 NGUYEN DINH HUNG 377064.180822.133947. Chuyển khoản
18/08/2022 20,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 033935.180822.133
902.ZP68QKP7IOJQ 
 
18/08/2022 10,000 BUI VAN PHUONG 925703.180822.133625.  Chuyển tiền
18/08/2022 10,000 NGUYEN HUU DAT 363567.180822.133443.  Chuyển khoản
18/08/2022 10,000 NGUYEN THI THU HA  0031000296068 Chuyển tiền
18/08/2022 20,000 HOANG TRUNG THONG 399367.180822.13
3319.VCB
Chuyển khoản
18/08/2022 20,000 NGUYEN THE KHUAN  0361000227697 UNG HO QUY VI TRE EM KHUYET TAT VIET NAM
18/08/2022 10,000 VUONG THI HANG PARTNER.DIRECT
_DEBITS_VCB.MSE.
.27763241544.
 
18/08/2022 10,000 PHAN TUYET PHUONG 1023647890 Chuyển tiền
18/08/2022 10,000 TRAN VAN LONG  833957.180822.132617. Chuyển tiền
18/08/2022 10,000 NGUYEN THI HANH NGUYEN PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE.
.27763529251.
 
18/08/2022 10,000 NGUYEN THI BINH PHUOC PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE..
27763160199.
 
18/08/2022 10,000 LE THI MONG TUYEN  0601000143463 Chuyển tiền
18/08/2022 10,000 Tran Khanh Huy 177337.180822.131741. Chuyển tiền
18/08/2022 10,000 TONG THI PHUONG 1030023706 Chuyển tiền
18/08/2022 10,000 LE VAN HUY 268130.180822.125725.  Chuyển khoản
18/08/2022 10,000 PHAN THI HIEN PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE
..27761575028.
Chuyển tiền
18/08/2022 10,000 PHAM VAN CUONG 262361.180822.125614.  
18/08/2022 10,000 DINH HUU HA 284605.180822.125542.  Chuyển tiền
18/08/2022 20,000 VO THI PHUONG HA 128262.180822.125
528.VCB
Chuyển khoản
18/08/2022 10,000 TRAN DINH BAO 430567.180822.125343.  Chuyển khoản
18/08/2022 1,000,000 TRAN NGOC MAI  0021000331361 Chuyển tiền
18/08/2022 10,000 Bui Tuan Anh  928059.180822.125259. Chuyển tiền
18/08/2022 10,000 BUI DANG MINH 1027135937 Chuyển tiền
18/08/2022 10,000 TRAN THANH SON  367398.180822.125047. Chuyển tiền
18/08/2022 10,000 NGUYEN HAI YEN 172363.180822.124613. Chuyển tiền
18/08/2022 100,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ  0181001334558 Ung ho tre em khuyet tat
18/08/2022 20,000 LUU NGOC LINH 222907.180822.124105.  
18/08/2022 10,000 LE VAN HOANG 839527.180822.123637. Chuyển tiền
18/08/2022 20,000 NGUYEN THI UT 781434.180822.123
301.VCB
Chuyển khoản
18/08/2022 10,000 NGUYEN TIEU HA 195490.180822.123221. Chuyển khoản
18/08/2022 10,000 Ngo Quang Huy 306478.180822.121637.  
18/08/2022 10,000 HOANG DINH TRANG 269512.180822.120643.  Chuyển khoản
18/08/2022 10,000 PHUONG THANH PHUOC 0251002663701 Chuyển tiền
18/08/2022 10,000 NGUYEN SY QUANG 1014903816 Chuyển tiền
18/08/2022 10,000 QUANG THI HOA 687349.180822.120435.  Chuyển tiền
18/08/2022 20,000 NGO TRONG TIEN 052027.180822.120
412.VCB
Chuyển khoản
18/08/2022 20,000 BUI TIEU DANG 870762.180822.120
110.VCB;
Chuyển khoản
18/08/2022 10,000 LE VAN TY 1030024804 Chuyển khoản
18/08/2022 10,000 VU THI DIEP  0901000128671  Chuyển tiền
18/08/2022 20,000 VU VAN DUC 900088.180822.11
4500.VCB
Chuyển khoản
18/08/2022 10,000 TRIEU THI LUU 914112.180822.114402.  Chuyển tiền
18/08/2022 1,000 NGUYEN THI KIEU LINH 1024988509 Chuyển tiền
18/08/2022 10,000 HOANG VAN PHU 1022670671 Chuyển tiền
18/08/2022 20,000 TRUONG NGOC ANH 583869.180822
.113943.VCB
Chuyển khoản
18/08/2022 10,000 TRAN THI LE 1024964858 Chuyển tiền
18/08/2022 10,000 TRAN VINH HOANG SHGD:10013494
.DD:220818.
Hoang chuyen
18/08/2022 10,000 PHAM THI LY 1028493545 Chuyển tiền
18/08/2022 10,000 nguyen dinh khiem 585812.180822.112051.  ck
18/08/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 840998.180822.111828. Chuyển tiền
18/08/2022 10,000 NGUYEN THI MY THANH PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE.
.27757134679.
 
18/08/2022 100 KHONG MINH TANG 935397.180822.111124.  ung ho
18/08/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 147291.180822.110855.- QUY VI TRE EM KHUYET TAT
18/08/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 129605.180822.110852. Ck tu thien
18/08/2022 10,000 NGUYEN QUOC PHAP 9384511944 Chuyển tiền
18/08/2022 10,000 TRAN NGOC THANH 901660.180822.110835. Chuyển khoản
18/08/2022 10,000 TRIEU VAN SEN 798145.180822.110229.  Chuyển tiền
18/08/2022 10,000 NGUYEN NGOC HIEU 1013892785 QUY VI TRE E KHUYET TAT VN
18/08/2022 50,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 723375.180822.105509.  DON 1
18/08/2022 10,000 VI THI PHUC  1027161727 Chuyển tiền
18/08/2022 10,000 Vo Thi Ngoc Hang 121561.180822.105143. Chuyển tiền
18/08/2022 10,000 DANG THI HIEN 762846.180822.105011. Chuyển tiền
18/08/2022 1,000 TRAN THI NGOC QUY 759460.180822.104916.  Chuyển tiền
18/08/2022 10,000 PHUNG THI THUYET 818435.180822.104446.  ck Quy tre em
18/08/2022 10,000 PHAM THI TRANG 0521000718382 Chuyển tiền
18/08/2022 10,000 PHAM HUYEN TRANG 784296.180822.103615.  Chuyển khoản
18/08/2022 10,000 TRAN BA HUNG 873996.180822.103140.  Chuyển khoản
18/08/2022 10,000 H ZA LIN KTLA 622039.180822.102749.  
18/08/2022 10,000 NGUYEN THI THANH THUY 303110.180822.102301.  Chuyển tiền
18/08/2022 20,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 019194.180822.102
132.ZP68QKP7DRBU 
 
18/08/2022 10,000 LY THI HIEU 1027222055 Chuyển tiền
18/08/2022 50,000 DANG THI THUY 0291000272468 Chuyển tiền
18/08/2022 10,000 NGUYEN THI TUYET TRINH 720226.180822.101551. Chuyển tiền
18/08/2022 31,530 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ MBVCB.2351254484
.2001.VCB Rewards.
Cac Tre Em Khuyet Tat
18/08/2022 10,000 PHAN THANH TRU SHGD:10011451.
DD:220818.
Tru chuyen
18/08/2022 20,000 NGUYEN TIEN 321053.180822.095906. Chuyển tiền
18/08/2022 500,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0351001037468  Ung ho cac em
18/08/2022 10,000 NGUYEN THI KIM LAN PARTNER.DIRECT
_DEBITS_VCB.MSE
..27753197563
Chuyển tiền
18/08/2022 10,000 HUNG 104321.180822.095136.  UNG HO
18/08/2022 10,000 NGUYEN THI THUY 553820.180822.093954.  Chuyển tiền
18/08/2022 10,000 DANG PHUONG THUY 571839.180822.093702.  Chuyển khoản
18/08/2022 10,000 VI TIEN DAT 593034.180822.092246.  Chuyển khoản
18/08/2022 10,000 NGUYEN VAN TOAN 580195.180822.091914.  Chuyển khoản
18/08/2022 20,000 NGUYEN THI THU HIEN 996534.180822.09
1636.VCB
Chuyển khoản
18/08/2022 10,000 NGUYEN VAN LINH 563958.180822.091453.  Chuyển khoản
18/08/2022 10,000 H TRAM NIE  679398.180822.091029. Chuyển tiền
18/08/2022 100,000 Lotie Pham 578651.180822.090927.  gieo hat
18/08/2022 10,000 MA A THANH SHGD:10001061.
DD:220818.
Chuyển tiền
18/08/2022 10,000 NGUYEN HIEN TRANG SHGD:10004266.
DD:220818
ck
18/08/2022 15,000 NGUYEN THI THUY TRANG SHGD:10003315
.DD:220818.
Ung ho quy vi tre em khuyet tat
18/08/2022 10,000 LE MINH PHU SHGD:10008879.
DD:220818
Phu
18/08/2022 20,000 NGUYEN NGOC QUYNH NHU SHGD:10008520
.DD:220818.
Nhu ung ho quy vi tre em khuyet tat VN
18/08/2022 10,000 LU VAN BEN SHGD:10005780.
DD:220818.
 
18/08/2022 10,000 MAI KHANH AN SHGD:10004489.
DD:220818.
Mai Khanh An ung ho quy vi tre em
18/08/2022 10,000 NGUYEN ANH TUAN SHGD:10001724.
DD:220818.
E tuan ck
18/08/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 833484.180822.075323
.ISL20220818075307743-
Chuyển tiền
18/08/2022 20,000 Duong Thi Men 249945.180822.072100.  
18/08/2022 300,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0291000321058 tre em khuyet tat
18/08/2022 100 NGUYEN VAN KHUONG 902647.170822.234614.  
19/08/2022 15,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ  0111000302519  
19/08/2022 20,000 NGUYEN THI THU HUONG 356908.190822.222736.  Chuyển khoản
19/08/2022 10,000 NGUYEN TRAN NHU Y 862510.190822.221648.  Chuyển tiền
19/08/2022 10,000 DO VAN NGHIA 970127.190822.221054.  
19/08/2022 10,000 DANG VAN VIET 0361000340816 Chuyển tiền
19/08/2022 10,000 LE THANH TRUNG 1014805660 Chuyển tiền
19/08/2022 10,000 do tran lam nhi 073064.190822.215610.  
19/08/2022 20,000 VO HUYNH DUC 370845.190822.21
4610.VCB
Chuyển khoản
19/08/2022 10,000 HA THUY NGA 492313.190822.214344.  Chuyển khoản
19/08/2022 10,000 NGUYEN THAI TRAN 9772571770 Chuyển tiền
19/08/2022 10,000 VO SI HOA 0231000567358 Chuyển tiền
19/08/2022 10,000 Pham Huyen Na PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE
..27825159493.
 
19/08/2022 10,000 le thi thanh phuc 285386.190822.212453.. Chuyển tiền
19/08/2022 10,000 SAI VAN THANH 1018521709 nguyen thi nhung chuyen tien
19/08/2022 10,000 NGUYEN THI AI 371820.190822.212215.  Chuyển tiền
19/08/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 867999.190822.211717. ck tu thien
19/08/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 507209.190822.210204. nguyen anh khoa
19/08/2022 10,000 RO O VAN TO  PARTNER.DIRECT
_DEBITS_VCB.MSE
..27823814228.
 
19/08/2022 10,000 DANG NGOC AN 101076.190822.210017. Chuyển khoản
19/08/2022 10,000 NGUYEN THI VAN LY 1016181304  
19/08/2022 20,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 903043.190822.2
04823.VCB
gui quy tu thien
19/08/2022 10,000 DUONG MINH THANH 9936835204  
19/08/2022 20,000 HOANG THI TO CHAU 434849.190822.204304.  Chuyển khoản
19/08/2022 10,000 LE VAN TRANG 781485.190822.203804. Chuyển tiền
19/08/2022 10,000 PHAM HOAI THANH 764670.190822.203105.  Chuyển tiền
19/08/2022 10,000 PHAN CHUC THU 155600.190822.202907.  Chuyển tiền
19/08/2022 10,000 TRAN THI HA 335125.190822.202805.  Chuyển tiền
19/08/2022 10,000 NGUYEN HUU LINH 029027.190822.202733.  
19/08/2022 10,000 LUONG THI BUA 364297.190822.202527.  
19/08/2022 1,000 VO CHI TO 1020337123 Chuyển tiền
19/08/2022 10,000 TRAN THI NGA 954858.190822.202152.  Chuyển tiền
19/08/2022 20,000 LE KHANH LUAN 304280.19082
2.202144.VCB
Chuyển khoản
19/08/2022 10,000 LE THI NHA UYEN 961278.190822.202018.  Chuyển khoản
19/08/2022 10,000 BUI DUC ANH  960373.190822.201914 Chuyển khoản
19/08/2022 10,000 VAN DINH TUNG 0881000471815 Chuyển tiền
19/08/2022 10,000 Huynh Nguyen Phuong Mai  801670.190822.201534. Chuyển tiền
19/08/2022 10,000 MUOI  293776.190822.200756.  Chuyển khoản
19/08/2022 10,000 NGUYEN THI KIM LUYEN 697922.190822.200431.  
19/08/2022 10,000 TRAN KHANH LINH  884928.190822.195818. Chuyển khoản
19/08/2022 10,000 CA THI THAO 869547.190822.195455.  Chuyển khoản
19/08/2022 10,000 NGUYEN VAN THUYEN 854050.190822.195042. Chuyển khoản
19/08/2022 10,000 HOANG THI YEN 123113.190822.194839.  Chuyển tiền
19/08/2022 10,000 TRAN VAN NHI 212566.190822.194743.  
19/08/2022 10,000 DANG VAN HOA 1030282957 Chuyển tiền
19/08/2022 10,000 Vu Thi Thu 404524.190822.074601.  
19/08/2022 10,000 NGUYEN THI MINH THU PARTNER.DIRECT
_DEBITS_VCB.MSE
..27819426261.
 
19/08/2022 10,000 HOANG QUOC HUY 182268.190822.193950.  Chuyển khoản
19/08/2022 10,000 doan dinh bao 777594.190822.193844. Chuyển tiền
19/08/2022 10,000 DIEP THI HUE 632812.190822.193757.  Chuyển tiền
19/08/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 082540.190822.193627. Quyen gop
19/08/2022 10,000 Hoang Minh Chau  436918.190822.193257. Chuyển tiền
19/08/2022 10,000 NGUYEN THANH PHONG  0381000370074 Chuyển tiền
19/08/2022 10,000 HOANG VENH QUYEN PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE
..27819430417.
 
19/08/2022 10,000 Pham duong 072811.190822.191224.  
19/08/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 986919.190822.191055. gui quy tu thien
19/08/2022 10,000 HA VAN HUY 710089.190822.190956.  Chuyển khoản
19/08/2022 10,000 TRAN THI PHUONG 699401.190822.190621. Chuyển khoản
19/08/2022 10,000 NGUYEN THANH THOAN 1016069147 Chuyển tiền
19/08/2022 10,000 BE VAN TUONG 0841000017882 Chuyển tiền
19/08/2022 10,000 LUU VAN TUAN 658725.190822.185535. Chuyển khoản
19/08/2022 20,000 NGUYEN VAN THEO 056682.190822.185
416.VCB
Chuyển khoản
19/08/2022 10,000 MAI DUC DAO 989607.190822.185304. Chuyển khoản
19/08/2022 10,000 NGUYEN THI KIM THANH 0761002381193 Chuyển tiền
19/08/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 620814.190822.184733. tre em khuyet tat
19/08/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE..
27817263180.
ho tro tre em khuyet tat
19/08/2022 10,000 NGUYEN QUYET TIEN 1027083973 Chuyển tiền
19/08/2022 10,000 HA QUOC VUONG 931081.190822.184007.  Chuyển khoản
19/08/2022 10,000 NGUYEN DANH DE  0341007023871 Chuyển tiền
19/08/2022 30,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ MBVCB.2357302
096.2001.VCB Rewards
khuyet tat
19/08/2022 10,000 TRUONG VAN VIET 741049.190822.183323.  
19/08/2022 20,000 NGUYEN THI THU THUY  0841000042416 Chuyển tiền
19/08/2022 10,000 NGUYEN VAN HUAN  0731000854983  Chuyển tiền
19/08/2022 10,000 LUONG VAN THIEP 898938.190822.182715.  Chuyển tiền
19/08/2022 20,000 DINH THI THAM 1027398604 Duong ngoc huong chuyen khoan
19/08/2022 10,000 NGUYEN VAN TUYEN 186264.190822.181910.  Chuyển tiền
19/08/2022 10,000 BUI VAN TU 1030004861 Chuyển tiền
19/08/2022 20,000 TRAN THI HOI 744485.190822.
181544.VCB
Chuyển khoản
19/08/2022 10,000 VO THI THU NGAN 1018796355 Chuyển tiền
19/08/2022 10,000 RMAH THO  862966.190822.181454. Chuyển tiền
19/08/2022 1,000 MAO VAN LUC 813108.190822.181233.  
19/08/2022 10,000 TRAN THE ANH 478209.190822.180943.  Chuyển khoản
19/08/2022 20,000 DINH THI HANG  0751000055360    
19/08/2022 10,000 TRAN LE HOANG TIEN 918554.190822.180908.  
19/08/2022 10,000 HO MINH KHIEM 132295.190822.180618.  Chuyển tiền
19/08/2022 10,000 HA THUY LINH 456372.190822.180418. Chuyển khoản
19/08/2022 10,000 TRAN MINH HONG 705129.190822.180120. Chuyển tiền
19/08/2022 10,000 NGUYEN QUOC BAO 0501000151466 Chuyển tiền
19/08/2022 10,000 Hoang Van su  733432.190822.175825. ck quy tu thien viet nam
19/08/2022 10,000 LE THI TRUC MAI 701175.190822.175659. Chuyển tiền
19/08/2022 10,000 DUONG VAN TU 526996.190822.175633. Chuyển tiền
19/08/2022 10,000 PHAN HOAI AN 722428.190822.175542.  
19/08/2022 10,000 DINH VAN TUONG  940750.190822.175436. Chuyển tiền
19/08/2022 10,000 BUI VAN THANH 401784.190822.175451.  Chuyển khoản
19/08/2022 10,000 TO THI CAM TIEN PARTNER.DIRECT
_DEBITS_VCB.MSE
..27815432047.
 
19/08/2022 10,000 TRAN MINH HONG  693725.190822.175105. Chuyển tiền
19/08/2022 10,000 NGUYEN THI THAI HOA 0481000365351 Chuyển khoản
19/08/2022 20,000 DO THI LAN PARTNER.DIRECT
_DEBITS_VCB.MSE..
27815311583.
 
19/08/2022 10,000 NGUYEN VAN DAN 361524.190822.174638.  Chuyển tiền
19/08/2022 10,000 PHAM THANH QUANG 752324.190822.174521.  
19/08/2022 60,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0071001035826 lxstd tặng từ thiện
19/08/2022 10,000 NGUYEN THI LOAN 711352.190822.173445. Chuyển tiền
19/08/2022 20,000 HUYNH THI NGOC THACH 006231.190822
.173006.VCB
Chuyển khoản
19/08/2022 10,000 THAI DUY THAI  0411001075877  Chuyển tiền
19/08/2022 10,000 PHAN THANH HAI 264154.190822.172455.  Chuyển khoản
19/08/2022 10,000 NGUYEN VAN DAT 237430.190822.171916. Chuyển khoản
19/08/2022 10,000 TRINH THANH TUNG 0451000475199  
19/08/2022 10,000 Tran dang khoa 687764.190822.171126.  
19/08/2022 10,000 Nguyen Thi Huong 176599.190822.171025.  Chuyển tiền
19/08/2022 10,000  TONG VAN TINH 1012869087  
19/08/2022 10,000 LE TAT HUY 745235.190822.170703. Chuyển tiền
19/08/2022 10,000 NGUYEN QUANG HUY 525610.190822.170156.  Chuyển tiền
19/08/2022 20,000 TRAN VAN TU 861849.190822.1654
21.VCB;
Chuyển khoản
19/08/2022 10,000 NGUYEN VAN TUNG 606036.190822.165328.  
19/08/2022 10,000 NGUYEN THI NGOC 0481000809065 Chuyển tiền
19/08/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 384415.190822.164951.  
19/08/2022 10,000 NGO VAN HIEP  105061.190822.165039. Chuyển khoản
19/08/2022 10,000 HUYNH THI HUYEN TRANG PARTNER.DIRECT_
DEBITS
_VCB.MSE..27813559266.
 
19/08/2022 25,063 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ MBVCB.235672651
8.2001.VCB Rewards
ung ho quy vi tre em khuyet tat
19/08/2022 10,000 NGUYEN PHUONG TUNG 695302.190822.164327.  Chuyển tiền
19/08/2022 10,000 CAO HUU THANH 689705.190822.164037. Chuyển tiền
19/08/2022 10,000 TRAN NGOC THANH 320468.190822.163620.  Chuyển khoản
19/08/2022 10,000 NGUYEN THI THANH NGAN 290468.190822.163003. Chuyển khoản
19/08/2022 10,000 DANG KIM THAO 0631000392254 chuyen tien nhut
19/08/2022 10,000 Pham Thi Thanh Ngan 507769.190822.162047.  
19/08/2022 10,662 HUYNH HOANG QUOC BAO 244052.190822.161943.  Chuyển khoản
19/08/2022 10,000 THANG ANH THAI 874442.190822.161838.  
19/08/2022 10,000 TRAN BAO TIEN 1013571601 Chuyển tiền
19/08/2022 20,000 TRAN DINH LONG 903139.190822.161636. Chuyển tiền
19/08/2022 10,000 NGUYEN THANH LIEM 894740.190822.161500.  Chuyển tiền
19/08/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ MBVCB.2356568487.
2001.VCB Rewards.
tre em khuyet tat
19/08/2022 10,000 DUONG DUY LINH 9365711620  
19/08/2022 10,000 KIEU CONG HOANG 932208.190822.160724.  
19/08/2022 1,000 DEO MONG DUYEN   0231000284472 Chuyển tiền
19/08/2022 1,000 DEO MONG DUYEN   0231000284472 Chuyển tiền
19/08/2022 10,000  VU THI BICH TUYEN 537625.190822.160455. Chuyển tiền
19/08/2022 1,000 DEO MONG DUYEN   0231000284472 Chuyển tiền
19/08/2022 1,000 DEO MONG DUYEN   0231000284472 Chuyển tiền
19/08/2022 1,004 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0331000483352 gerg
19/08/2022 20,000 NGUYEN THE KHUAN  0361000227697 UNG HO QUY VI TRE EM KHUYET TAT VIET NAM
19/08/2022 10,000 NGUYEN THI THANH BINH 864210.190822.155124.  Chuyển khoản
19/08/2022 10,000 NGUYEN HONG NGOC 102768.190822.154854.  Chuyển khoản
19/08/2022 10,000 LE THI HONG CHUC 856112.190822.154920. Chuyển khoản
19/08/2022 10,000 LANG MANH CUONG 851382.190822.154717.  Chuyển khoản
19/08/2022 10,000 NGUYEN THI MY HIEN 700491.190822.154737.  Chuyển tiền
19/08/2022 20,000 LE THI NGUYET 707120.190822.15
4507.VCB
Chuyển khoản
19/08/2022 20,000 VI THI MAI 336672.190822.15
3856.VCB
Chuyển khoản
19/08/2022 10,000 TRAN THI THANH MAI  0071000862648  Chuyển tiền
19/08/2022 10,000 LUU ANH THAI 793756.190822.153219. Chuyển khoản
19/08/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0751000034850 .kho khan
19/08/2022 20,000 NGUYEN HONG LOI PARTNER.DIRECT
_DEBITS_VCB.MSE..
27809421126.
 
19/08/2022 10,000  DUONG THI TINH 0351000713229 ck tu thien
19/08/2022 10,000 MAI XUAN PHUONG  0541000310395  
19/08/2022 10,000 LOC THI KIM OANH 715121.190822.151259. Chuyển khoản
19/08/2022 10,000 TRUONG NGUYEN HOANG KHA  0041000359456 Quyen gop tre em khuyet tat kem may man
19/08/2022 10,000 HUYNH THI NGOC PHUONG 1027557052 Ck tu thien
19/08/2022 10,000 SAM VAN TUONG 673975.190822.150423.  Chuyển tiền
19/08/2022 10,000 LY VAN HIEP  326299.190822.150100. Chuyển tiền
19/08/2022 10,000 PHUNG THI TRANG  873952.190822.145455. Chuyển khoản
19/08/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 854582.190822.144953.  
19/08/2022 10,000 nguyen thi thao nguyen PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE..
27807083018.
 
19/08/2022 10,000 VO THI THU HIEU 1019493081 Chuyển tiền
19/08/2022 10,000 SAM VAN TUONG 771649.190822.143934.  Chuyển tiền
19/08/2022 20,000 LE THI TUYEN 811443.190822.143847.  Chuyển khoản
19/08/2022 10,000 VU VAN TIEN 736134.190822.143335.  CHUYEN KHOAN QUY VI TRE EM KHUYET TAT VN
19/08/2022 10,000 NGO MANH CHIEN 0451000358210  Chuyển tiền
19/08/2022 10,000 VO THI THIEN AN 566386.190822.143051.  
19/08/2022 10,000 NGUYEN VAN THANH 592239.190822.142908.  Chuyen tien ung ho
19/08/2022 10,000 TRINH VAN GIOI 578146.190822.142320.  Chuyển tiền
19/08/2022 10,000 Pham Thi Nguyet 013271.190822.142158.  
19/08/2022 1,000 VO CHI NGUYEN  1020337123 Chuyển tiền
19/08/2022 20,000 PHAM THI HUONG 721573.190822.142103.  
19/08/2022 10,000 dinh kim phung 717395.190822.141440.  
19/08/2022 10,000 DAO THI HOANG OANH  1017865907 Chuyển tiền
19/08/2022 10,000 VU HOANG LINH 716776.190822.141156.  Chuyển tiền
19/08/2022 10,000 DANG THI PHUONG THAO PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE..
27805235913
 
19/08/2022 20,000 NGUYEN THI THANH HUYEN 859648.190822
.140739.VCB
quyen gop cho cac tre em khuyet tat kem may man rat mong su dong long cua cac nha hao tam
19/08/2022 10,000 NGUYEN HUU NHUAN 485151.190822.140542.  Chuyển khoản
19/08/2022 10,000 NGUYEN QUOC DONG 974293.190822.140103.  Chuyển tiền
19/08/2022 20,000 CAO THACH THANH 128745.190822.13
5528.VCB
Chuyển khoản
19/08/2022 10,000 NGUYEN THI THUY LINH 441327.190822.135151. Chuyển khoản
19/08/2022 20,000 VO KIM DAY PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE..
27805033114.
 
19/08/2022 1,000 NGUYEN TRONG HIEU 0191000379342 Chuyển tiền
19/08/2022 10,000 TRIEU THI LUU 942184.190822.134509.  Chuyển tiền
19/08/2022 10,000 Quynh Quynh 434100.190822.134301.  
19/08/2022 10,000 HUYNH TAN TIN 594637.190822.134011.  Chuyển tiền
19/08/2022 10,000 PHAM KIM CUC  0301000420964  Chuyển tiền
19/08/2022 10,000 DINH THI TRANG 180252.190822.132925.  Chuyển tiền
19/08/2022 10,000 TRAN THI THAO SUONG  0771000597909  Chuyển tiền
19/08/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 781829.190822.132529. Chuyen tien tu thien
19/08/2022 10,000 PHAN VAN HIEU  341572.190822.131536. Chuyển khoản
19/08/2022 10,000 PHAM MINH HIEU 317643.190822.131319.  Chuyển tiền
19/08/2022 10,000 NGUYEN THAI AN 687575.190822.130931.  
19/08/2022 10,000 DINH VAN CAU  322321.190822.130849. Chuyển khoản
19/08/2022 10,000 PHAM THI XUAN THUAN  1027646835 Chuyển tiền
19/08/2022 10,000 TRAN ANH TUAN  368947.190822.130523. Chuyển tiền
19/08/2022 10,000 NGUYEN MY THANG 9948010788  ung ho tre khuyet tat
19/08/2022 10,000 DINH HUONG GIANG 460982.190822.125549.  Chuyển khoản
19/08/2022 10,000 PHAM KIM THUY PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE..
27803431995.
 
19/08/2022 10,000 HUYNH THI THUY DIEU PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE..
27803541087.
 
19/08/2022 1,000 NGUYEN VU LOC  0191000379342 Chuyển tiền
19/08/2022 10,000 LE THAO VAN 1024300627 Chuyển tiền
19/08/2022 10,000 Truong van an 779663.190822.123535.  
19/08/2022 10,000 VI VAN HUNG 698871.190822.123400.  CHUYEN KHOAN QUY VI TRE EM KHUYET TAT VN
19/08/2022 10,000 TRAN VAN TIEN 396894.190822.123204. Chuyển tiền
19/08/2022 10,000 nguyen thi ly 736298.190822.123119.  Chuyển tiền
19/08/2022 10,000 HUYNH TUAN ANH 391694.190822.122257. Chuyển tiền
19/08/2022 10,000 HO THI HONG NHUNG 168055.190822.121832.  Chuyển khoản
19/08/2022 10,000 NGUYEN VAN TOAN 766338.190822.121522.  Chuyen tien ung ho
19/08/2022 10,000 PHAN DINH KHOI 661990.190822.120827.  
19/08/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 266765.190822.120256.  
19/08/2022 10,000 HOANG THI MINH 113462.190822.120334.  Chuyển khoản
19/08/2022 100,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ  0841000009745  tre em khuyet tat
19/08/2022 10,000 TUONG QUANG ANH SHGD:10016297.
DD:220819
Anh chuyen
19/08/2022 10,000 DAO XUAN DUONG 0591000214217  Chuyển khoản
19/08/2022 1,000 VO CHI TO 1020337123 Chuyển tiền
19/08/2022 10,000 DO VAN DUC PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE..
27801491236.
 
19/08/2022 10,000 NGUYEN THI TUONG VY 097136.190822.115806. Chuyển khoản
19/08/2022 10,000 PHAM CONG KHAN 1020168030 Chuyển tiền
19/08/2022 10,000 VU MINH THAI 235360.190822.115516.  Chuyển khoản
19/08/2022 10,000 NGUYEN QUANG NGHIA 946179.190822.115015.  Chuyen tien quy vif tre e khuyet tat viet nam
19/08/2022 10,000 NGUYEN VAN HOI  393964.190822.113622. Chuyển tiền
19/08/2022 10,000 NGUYEN VIET TRUNG PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE.
.27799585203.
 
19/08/2022 10,000 PHAM HOANG PHUC PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE..
27799584208.
 
19/08/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 711310.190822.112408. chuyen tu thien
19/08/2022 10,000 HA VAN KHUONG 0351000747123 Chuyển tiền
19/08/2022 10,000 NGO THI THO 744642.190822.111927.  Chuyển tiền
19/08/2022 10,000 DANG KIM DONG SHGD:10015124.
DD:220819.
Dong chuyen
19/08/2022 8,472 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 1025343898 binh thuong
19/08/2022 10,000 BUI VAN THANH 593340.190822.110915. Chuyển tiền
19/08/2022 10,000 Duong Van Tuan 587320.190822.110705.  khuyen gop tu thien
19/08/2022 10,000 PHAM VAN TRUC 294262.190822.110239.  Chuyển tiền
19/08/2022 20,000 LE DUC THAI 628596.190822.1
10028.VCB
Chuyển khoản
19/08/2022 10,000 NGUYEN XUAN HAU PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE.
.27797378368.
 
19/08/2022 10,000 TRAN THI HAI YEN 999788.190822.105532.  quyen gop tu thien
19/08/2022 10,000 LE VAN HOAN  993665.190822.105311. Chuyển tiền
19/08/2022 10,000 HO THI PHUONG  332433.190822.105000. Chuyển tiền
19/08/2022 10,000 PHAM THI DUYEN 1023491721 Chuyển tiền
19/08/2022 10,000 VAN HOANG KHA 0481000841259  Chuyển tiền
19/08/2022 10,000 Mai Thanh Duoc 907716.190822.103808.  
19/08/2022 2,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 947091.190822.103720. Chuyển tiền
19/08/2022 10,000 CHU VAN HUNG 759096.190822.102643.  Chuyển khoản
19/08/2022 20,000 DANG THI THUY NHI PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE..
27797371639.
 
19/08/2022 10,000 BUI THI THU HUONG 717273.190822.102612.  Chuyển tiền
19/08/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 606671.190822.102610. VI TRE EM
19/08/2022 10,000 DAO VAN BA 338776.190822.102102.  
19/08/2022 10,000 TA NGOC TRINH 667209.190822.100215.  Chuyển khoản
19/08/2022 10,000 NGUYEN KIM DAN TRUONG 645413.190822.095702.  Chuyển khoản
19/08/2022 10,000 DUONG THANH TRUNG 0481000904351   
19/08/2022 20,000 NGUYEN TAN DUNG 692436.190822.094721.  Chuyển khoản
19/08/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 680093.190822.094408.  
19/08/2022 10,000 NGUYEN THI OANH 0931004186237 Chuyển tiền
19/08/2022 10,000 DOAN VAN SANG 634888.190822.093249.  Chuyển khoản
19/08/2022 10,000 HOANG THI QUYNH TRANG 712757.190822.092155.  Chuyển tiền
19/08/2022 10,000 LE THI BE NGOC  PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE.
.27793407098.
 
19/08/2022 10,000 NGUYEN DUC PHONG SHGD:10011251.
DD:220819.
Phong chuyen
19/08/2022 10,000 NGUYEN QUANG SHGD:10007776.
DD:220819.
Quang chuyen
19/08/2022 950,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 643610.190822.085606. ung ho cac chau
19/08/2022 20,000 NGUYEN THI NGOC ANH SHGD:10006090.
DD:220819
 
19/08/2022 10,000 TRAN XUAN SANG SHGD:10003299
.DD:220819
Sang chuyen
19/08/2022 20,000 NGUYEN THI NGOC ANH SHGD:10005154.
DD:220819.
 
19/08/2022 10,000 NGO THI PHUONG SHGD:10004941
.DD:220819.
Phuong chuyen ung ho
19/08/2022 10,000 LE MINH PHU SHGD:10010025
.DD:220819.
Phu
19/08/2022 20,000 CAM THI QUY    Chuyển tiền
19/08/2022 50,000 DANG THI THUY 0291000272468 Chuyển tiền
19/08/2022 20,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ  0281000473739 yeu
19/08/2022 1,000 LE ANH TUAN 587937.190822.065248.  TRANSFERS QUY VI TRE EM KHUYET TAT VN
19/08/2022 40,000 TRAN CHINH 084768.190822.014846.  Chuyển khoản
19/08/2022 150,000 Tu nguyen 0281001230029   
20/08/2022 10,000 LE TRUNG HOA 913294.200822.223434.  Chuyển tiền
20/08/2022 100,000 MAI VAN DANG  1025612062 Chuyển tiền
20/08/2022 10,000 LE THI MAI HUONG  0591000408728  Chuyển tiền
20/08/2022 20,168 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 1027033407 free
20/08/2022 10,000 CHUNG VAN GHI PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE..
27856908427.
 
20/08/2022 10 KHONG MINH HOAI 409127.200822.213049. Chuyển tiền
20/08/2022 10,000 BUI THI HUYEN TRANG 873747.200822.211543.  
20/08/2022 10,000 BUI THI THU TRINH  581297.200822.210741. Chuyển tiền
20/08/2022 10,000 TA THI CUC 817104.200822.205713.  Chuyển khoản
20/08/2022 10,000 LE KHA CONG 749991.200822.204145.  Chuyển tiền
20/08/2022 10,000 Ha Thi Ngan 134275.200822.203439.  
20/08/2022 10,000 TRAN VAN NHIEU 1027035767 Chuyển tiền
20/08/2022 10,000 PHAN XUAN THANH THANH 0351000895902   
20/08/2022 20,000 DO THI HANH 070859.200822.20
2655.ZP68QMKRBFP8  
Chuyển khoản
20/08/2022 20,000 PHAN THI TUYET LAN 851249.200822.202
411.VCB
Chuyển khoản
20/08/2022 20,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 070678.200822.20244
3.ZP68QMKRBCS2 
 
20/08/2022 10,000 NGUYEN HUYNH THIEN HUONG  1027834606 Chuyển tiền
20/08/2022 20,000 DOAN THI KIM NGAN PARTNER.DIRECT
_DEBITS_VCB.MSE
..27853943024.
 
20/08/2022 10,000 Tran Tuan 711665.200822.201210.  
20/08/2022 10,000 LE THI DAO 724271.200822.201143.  Chuyển tiền
20/08/2022 10,000 LO THI NGHIA 028448.200822.200646. Chuyển khoản
20/08/2022 20,000 PHAM THI THANH THAO 0281000632421  
20/08/2022 10,000 HUYNH TAN DAT   0721000641230  Chuyển tiền
20/08/2022 10,000 PHAN VAN TUAN 9935415904 chuyen tien tu thien
20/08/2022 10,000 MA CHAN CU PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE.
.27853839079.
 
20/08/2022 20,000 NGUYEN THUY DUNG  946870.200822.194508. Chuyển khoản
20/08/2022 10,000 NGUYEN VAN CONG 929571.200822.194016.  Chuyển khoản
20/08/2022 10,000 NGUYEN PHUC HAU 1026485944 Chuyển tiền
20/08/2022 10,000 VAN TIEN PHU  567206.200822.194008. Chuyển khoản
20/08/2022 24,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ MBVCB.2361058520.20
01.VCB Rewards.
tre em khuyet tat
20/08/2022 10,000 TRAN THI HOAI THUONG 535117.200822.192956. Chuyển khoản
20/08/2022 10,000 DO MINH SON 1018317490 Chuyển tiền
20/08/2022 20,000 NGUYEN MINH HAI 064106.200822.
192104.VCB
Chuyển khoản
20/08/2022 10,000 NGUYEN NGOC XUAN HOA PARTNER.DIRECT
_DEBITS_VCB.MSE
..27852452724.
 
20/08/2022 10,000 Bui Van Anh 740579.200822.191901.  
20/08/2022 10,000 NGUYEN MINH TRIET 356697.200822.
191854.
 
20/08/2022 10,000 BUI VAN KHUONG 493627.200822.191844.  Chuyển khoản
20/08/2022 10,000 NGUYEN QUANG HUY 526100.200822.191703.  Chuyển tiền
20/08/2022 10,000 HA THI BOI 151837.200822.191233.  ck tien tu thien
20/08/2022 20,000 KA HON 420724.200822.19
1020.VCB
Chuyển khoản
20/08/2022 10,000 TRAN THAI 1023690984 Chuyển tiền
20/08/2022 10,000 VU VAN LAP  567171.200822.190029. Chuyển tiền
20/08/2022 10,000 NGUYEN THI NGA  0481000761045 Ck tu thien.
20/08/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE..
27851225948.
Ck tu thien.
20/08/2022 52,000 NGUYEN THI BICH NGOC  1027792130 Chuyển tiền
20/08/2022 10,000 NGUYEN VAN HUNG 988193.200822.184854.  Chuyển tiền
20/08/2022 10,000 NGUYEN DANG HUY 315857.200822.184500. Chuyển tiền
20/08/2022 10,000 TRAN MINH TUAN 348533.200822.183809.  Chuyển khoản
20/08/2022 10,000 TRAN THAI  1023690984 Chuyển tiền
20/08/2022 10,000 TRAN THI THAM 305994.200822.182519. Chuyển khoản
20/08/2022 10,000 LY THANH SON 614908.200822.182112.  Chuyển khoản
20/08/2022 10,000 Ha xuan Duong 494741.200822.182000.  
20/08/2022 10,000 TRINH XUAN QUYEN 847493.200822.181158.  Chuyển tiền
20/08/2022 10,000 TRANG 323272.200822.180712  
20/08/2022 10,000 PHAM SY CUONG 873570.200822.180004. Chuyển tiền
20/08/2022 20,000 LE CHI CONG 759835.200822.174800.  Chuyển tiền
20/08/2022 20,000 NGUYEN THI NGOC LAN 329774.200822.17
4529.VCB
Chuyển khoản
20/08/2022 10,000 NGUYEN VAN HUAN  133472.200822.173756. Chuyển khoản
20/08/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 810130.200822.173651. Chuyển tiền
20/08/2022 10,000 Huynh quoc vuong 890412.200822.172253.  
20/08/2022 10,000 NGUYEN QUYNH ANH 044307.200822.171549. Chuyển khoản
20/08/2022 10,000 LY THI TINH 316003.200822.171232 Chuyển khoản
20/08/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 454469.200822.171211. ck tu thien
20/08/2022 10,000 TRAN VAN TUAN 1017889289 Chuyển tiền
20/08/2022 10,000 NGUYEN THI LANH 981925.200822.165219. Chuyển tiền
20/08/2022 20,000 PHAN HUY HOANG 210895.200822.164927. Chuyển khoản
20/08/2022 10,000 Tran Van Nghia 919878.200822.164513.  
20/08/2022 10,000 NGUYEN THI LE 236706.200822.164505. Chuyển tiền
20/08/2022 10,000 NGUYEN THI HONG  651367.200822.164057. Chuyển tiền
20/08/2022 10,000 LO THI SOM 151114.200822.163602.  Chuyển khoản
20/08/2022 10,000 HO VAN TRANG 0421000534304 Chuyển tiền
20/08/2022 10,000 PHAN THI MY LINH 1027042391 Chuyển tiền
20/08/2022 10,000 CHANG A HO 797848.200822.161316.  Chuyển khoản
20/08/2022 10,000 NGUYEN QUOC HUY 766593.200822.160513. Chuyển khoản
20/08/2022 10,000 THAI THU HA 184546.200822.160321.  chuyen tien tu thien
20/08/2022 10,000 TRAN DINH HAI DUONG 758871.200822.160309.  Chuyển khoản
20/08/2022 10,000 NGUYEN THAI HAU 271786.200822.160232.  Chuyển tiền
20/08/2022 20,000 PHAM THI HIEN 1021025038 Chuyển tiền
20/08/2022 20,000 VO THI BICH CHAM 541004.200822.15
5221.VCB
Chuyển khoản
20/08/2022 10,000 NGUYEN VAN TUNG 408575.200822.154958.
 chuyen tien
Chuyển tiền
20/08/2022 10,000 DO THI NHUNG 701280.200822.154642.  
20/08/2022 20,000 MAI SON 813550.200822.15
4013.VCB
 
20/08/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 871533.200822.153144.  Chuyển khoản
20/08/2022 10,000 HOANG THI DIEM 391545.200822.152949. Chuyển tiền
20/08/2022 10,000 DONG THI MY HANG 1021568900 Chuyển tiền
20/08/2022 10,000 Lo Thi Xuyen 885134.200822.152209. Chuyển tiền
20/08/2022 10,000 NGUYEN THANH TUAN 609252.200822.152000. Chuyển khoản
20/08/2022 10,000 DINH THANH TRANG 599650.200822.151720.  Chuyển khoản
20/08/2022 10,000 nguyen duy thai 801910.200822.151346.  
20/08/2022 20,000 HOANG VAN TONG 982165.200822.15
0942.VCB
Chuyển khoản
20/08/2022 10,000 HOANG THI TAM 761736.200822.150334.  Chuyển khoản
20/08/2022 10,000 CHANG A HO 498926.200822.144504. Chuyển khoản
20/08/2022 10,000 HUYNH CHI THANH 1014853022 Chuyển tiền
20/08/2022 10,000 NGUYEN THI HUE  372342.200822.144231. Chuyển tiền
20/08/2022 10,000 DANG VAN TONG 486731.200822.144144.
 chuyen khoan
Chuyển khoản
20/08/2022 20,000 NGUYEN HOA MY 701733.200822.143426. Chuyển tiền
20/08/2022 20,000 HUYNH THI HUE  PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE.
.27843861576.
 
20/08/2022 10,000 Le thi my duyen 474769.200822.142817.  
20/08/2022 10,000 NGUYEN VAN CAN 753795.200822.142204. Chuyển tiền
20/08/2022 10,000 NGUYEN THI PHUONG 428637.200822.142127. Chuyển khoản
20/08/2022 10,000 NGUYEN THANH AN 745278.200822.141751.  Chuyển tiền
20/08/2022 10,000 PHAM THI KIM ANH 531976.200822.135617.  Chuyển khoản
20/08/2022 10,000 LE THI HUYEN TRANG 496108.200822.134422.  Chuyển khoản
20/08/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 694077.200822.134351.  
20/08/2022 10,000 NGUYEN VAN THANH 491573.200822.134253. Chuyển khoản
20/08/2022 20,000 NGUYEN THI DUNG 575068.200822.13
3935.VCB
Chuyển khoản
20/08/2022 100,000 TRINH QUANG LONG 0071005679972  ung ho
20/08/2022 10,000 TRUONG TIEU NHU 313212.200822.133718.  Chuyển khoản
20/08/2022 10,000 TU THI PHUONG THUY 649160.200822.132353.  Chuyển tiền
20/08/2022 10,000 LE QUOC THAN 181231.200822.1
32236.
 
20/08/2022 10,000 PHAM KHAC THUAN 0141000765104 Chuyển tiền
20/08/2022 10,000 NGUYEN HOAI NAM 1019055504 Chuyển tiền
20/08/2022 10,000 BUI THI LAN 176446.200822.131047.  
20/08/2022 10,000 BUI THI THUONG 1019811033 Chuyển tiền
20/08/2022 10,000 DAM VAN LY 9947709299 Chuyển tiền
20/08/2022 10,000 NGUYEN VAN DOAN 1012649636 Chuyển tiền
20/08/2022 10,000 NGUYEN THUY AN  340931.200822.125105. Chuyển khoản
20/08/2022 500,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 307083.200822.125034.  Ung ho quy tre e khuyet tat vn
20/08/2022 20,000 GIANG THI HAI VAN 337826.200822.125004. Chuyển khoản
20/08/2022 10,000 TRAN DINH PHU  162775.200822.124944. Chuyển tiền
20/08/2022 10,000 BUI NGOC KIM YEN  0841000089659 Chuyển tiền
20/08/2022 10,000 NGUYEN THI KIM CHI  0291000276645 Chuyển tiền
20/08/2022 10,000 NGUYEN THI VAN 315451.200822.124257.  
20/08/2022 10,000 GIAP THI TUYET VAN 506255.200822.124145. Chuyển tiền
20/08/2022 15,000 NGUYEN CHI KHANH 573090.200822.124048.  Chuyển tiền
20/08/2022 10,000 NGUYEN THUY AN 306217.200822.124011.  Chuyển khoản
20/08/2022 10,000 VO HOANG NGUYEN 910777.200822.124023. Chuyển tiền
20/08/2022 10,000 LE THI THUY HIEN PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE..
27840702511.
 
20/08/2022 10,000 PHAM NGOC PHUC 157037.200822.123710. Chuyển khoản
20/08/2022 10,000 LO VAN THANH  282681.200822.123304. Chuyển khoản
20/08/2022 20,000 NGUYEN THE KHUAN  0361000227697 UNG HO QUY VI TRE EM KHUYET TAT VIET NAM
20/08/2022 10,000 DANG VAN SON 259788.200822.122624. Chuyển khoản
20/08/2022 20,000 BUI XUAN DONG 205345.200822.12
2645.VCB
Chuyển khoản
20/08/2022 20,000 NGUYEN HOAI QUOC 026182.200822.12
2346.VCB
Chuyển khoản
20/08/2022 1,000 VO CHI TO 1020337123 Chuyển tiền
20/08/2022 10,000 Huynh Cong Hoan 294265.200822.121607.  
20/08/2022 10,000 TONG THI SAO 960635.200822.121227.  Chuyển tiền
20/08/2022 10,000 NGUYEN NHAT  076377.200822.121050. Chuyển khoản
20/08/2022 10,000 TRAN TRIEU VI  944648.200822.120523. Chuyển tiền
20/08/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 976448.200822.120251. Quy vi tre em khuyet tat
20/08/2022 10,000 NGUYEN NGOC LANH 9779107567 Chuyển tiền
20/08/2022 10,000 LO VAN LONG PARTNER.DIRECT
_DEBITS_VCB.MSE.
.27839226370.
 
20/08/2022 20,000 LE NGOC KHANH 171858.200822.120119. Chuyển khoản
20/08/2022 10,000 LE NGOC KHANH 162916.200822.115907.  tu thien
20/08/2022 20,000 Pham Thi Nhai 522647.200822.1
15842.VCB
 
20/08/2022 10,000 TRAN DINH HOA  132325.200822.115109. Chuyển khoản
20/08/2022 100,000 Dang Anh Tuan 058890.200822.114403.  chuyen tien ung ho
20/08/2022 10,000 VU THI SAO XUYEN 968051.200822.113909.  Chuyển khoản
20/08/2022 10,000 NGUYEN MINH PHI 961808.200822.113629. Chuyển khoản
20/08/2022 20,000 LUONG DINH LUAN 173042.200822.
113613.VCB
Chuyển khoản
20/08/2022 10,000 PHAM THANH HOANG SHGD:10024301.
DD:220819.
 
20/08/2022 20,000 HOANG THI SU 970756.200822.113159.  Chuyển tiền
20/08/2022 10,000 AU THI HUONG LIEN 935703.200822.113005.  Chuyển khoản
20/08/2022 10,000 GIAP THI THUY 1013075577 Chuyển khoản
20/08/2022 10,000 NGUYEN THI DIEM MY PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE..
27837836848.
 
20/08/2022 10,000 NGUYEN CHIEN THANG 992086.200822.111416.  Chuyển khoản
20/08/2022 10,000 HUYNH NHAT HAO  0501000218183 Chuyển tiền
20/08/2022 10,000 NGUYEN HUU PHAP 025393.200822.110848.  Chuyển tiền
20/08/2022 10,000 NGUYEN THI DUONG 1023297603 Chuyển tiền
20/08/2022 10,000 VO THANH DUC PARTNER.DIRECT
_DEBITS_VCB.MSE
..27837914303.
 
20/08/2022 20,000 LO VAN DIEU 408317.200822.
110648.VCB
Chuyển khoản
20/08/2022 10,000 NGUYEN HONG TRAN 1025434966 Chuyển tiền
20/08/2022 10,000 NGUYEN VAN DOAN  904146.200822.105153. Chuyển khoản
20/08/2022 5,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 1027298952 Binh Thuong
20/08/2022 10,000 NGUYEN THI THUY  182774.200822.104338. Chuyển tiền
20/08/2022 20,000 HOANG THI HUONG 858544.200822.104039.  Chuyển khoản
20/08/2022 10,000 DUONG VAN TU 282136.200822.103810. Chuyển tiền
20/08/2022 10,000 NINH THI NGA 832421.200822.103401.  Chuyển khoản
20/08/2022 20,000 VI THI MAI 333406.200822.10
3213.VCB
Chuyển khoản
20/08/2022 10,000 HOANG CONG SINH 324190.200822.103036. Chuyển tiền
20/08/2022 20,000 HO QUY KY 197343.200822.1
02957.VCB
 
20/08/2022 10,000 NGUYEN THI UYEN THU  0071000989357 Chuyển tiền
20/08/2022 10,000 NGUYEN THAI BINH 356450.200822.101910.  Chuyển tiền
20/08/2022 20,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 020791.200822.101640.
ZP68QMKQPA89 
 
20/08/2022 15,000 PHAM NGOC DIEN 532093.200822.101332. Chuyển tiền
20/08/2022 20,000  TRAN THI THAM 015594.200822.101329. Chuyển tiền
20/08/2022 10,000 QUACH TRONG PHUC 649722.200822.101155.  Chuyển tiền
20/08/2022 20,000 DANG THI PHUONG PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE..
27836561641.
 
20/08/2022 10,000  NGUYEN HUU CONG 007985.200822.100057. huu cong
20/08/2022 10,000 NGUYEN VAN HUNG 0191000358992 Chuyển tiền
20/08/2022 10,000 TRAN THI VINH 596944.200822.095532.  Chuyển khoản
20/08/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 858183.200822.094943. QUY VI TRE EM KHUYET TAT VN
20/08/2022 10,000 TRIEU THI LUU 580502.200822.094550.  Chuyển tiền
20/08/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 202487.200822.094323. Ung ho
20/08/2022 10,000 VI THI HUAN 542414.200822.093845.  ck tu thien
20/08/2022 10,000 NGUYEN CAM TIEN PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE.
.27834725467.
 
20/08/2022 50,000 DANG THI THUY 0291000272468 Chuyển tiền
20/08/2022 20,000 NGUYEN BA HUNG 607904.200822.090904.  Chuyển tiền
20/08/2022 200,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 671684.200822.070039. A Di Da Phat
20/08/2022 23,909 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ MBVCB.2358414014.
2001.VCB Rewards.
tre em khuyet tat
20/08/2022 10,000 HUYNH DUY PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE..
27828343951.
 
20/08/2022 200,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 093664.190822.234916.
ZP68QLN1QA8I
 
21/08/2022 10,000 DO KHAC QUAN  675819.210822.212102. Chuyển tiền
21/08/2022 10,000 LOC VAN VAN 665820.210822.211617.  
21/08/2022 10,000 TRAN HUU LONG 9853452555 Chuyển tiền
21/08/2022 10,000 NGUYEN THI VIET AN 1024050492 Chuyển tiền
21/08/2022 20,000 NGUYEN THI HA TRANG 221843.210822.210615.  Chuyển tiền
21/08/2022 20,000 TRAN TRONG DUY  054283.210822.210337. Chuyển tiền
21/08/2022 20,000 NGUYEN THE KHUAN  0361000227697 UNG HO QUY VI TRE EM KHUYET TAT VIET NAM
21/08/2022 20,000 VO AN MUA 818324.210822.
205018.VCB
Chuyển khoản
21/08/2022 10,000 KHONG KIM PHUONG PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE
..27885981275.
 
21/08/2022 10,000 Nguyen huynh duc 403086.210822.204155.  
21/08/2022 10,000 TRAN THANH LONG 043477.210822.203949.  
21/08/2022 10,000 Nguyen Thi Hoai Thu 920585.210822.203709.  
21/08/2022 10,000 NGUYEN THI QUYEN  040119.210822.203314. Chuyển tiền
21/08/2022 10,000 NGUYEN CHANH 898538.210822.203108.  Chuyển khoản
21/08/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 896617.210822.203035.  
21/08/2022 10,000 ON VINH SANG 144927.210822.202753. Chuyển tiền
21/08/2022 5,719 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0351001245527  Binh thuong
21/08/2022 10,000 NGUYEN QUOC VE 0461000486950 Chuyển tiền
21/08/2022 10,000 LE DINH HIEU 9977658673 Chuyển tiền
21/08/2022 10,000 HOANG TRINH THAI 838497.210822.201424.  Chuyển khoản
21/08/2022 20,000 VI THI LA  650821.210822.20
1410.VCB
Chuyển khoản
21/08/2022 10,000 LUONG THI DIEP 823554.210822.201006. Chuyển khoản
21/08/2022 10,000 NGUYEN DANG HUY 898728.210822.200917. Chuyển tiền
21/08/2022 10,000 LUU TRI CONG  966360.210822.200619. Chuyển tiền
21/08/2022 10,000 XICH NGOC VUONG 808968.210822.200615.  Chuyển khoản
21/08/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 003572.210822.200319. NA
21/08/2022 10,000 VO THI KIM MY  0601000081039  Chuyển tiền
21/08/2022 10,000 HOANG THI MINH THAO 404928.210822.195750. Chuyển khoản
21/08/2022 10,000 NONG THI HA  1026320590 chuyen tien quy vi tre em khuyet tat
21/08/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 1030264495 vi tam long
21/08/2022 10,000 NGUYEN NGOC ANH 676554.210822.193057.  Chuyển khoản
21/08/2022 10,000 LE QUOC KHANH   0371000447181 Chuyển tiền
21/08/2022 10,000 DANG THI THU HIEN 637343.210822.192036.  Chuyển khoản
21/08/2022 10,000 CHANG VAN TRUONG 960739.210822.191905.  Chuyển tiền
21/08/2022 10,000 NGUYEN VAN SANG PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE
..27882960111.
 
21/08/2022 10,000 TRAN THU THAO  244225.210822.191033. Chuyển khoản
21/08/2022 10,000 NGUYEN XUAN HANG 856874.210822.190626. Chuyển tiền
21/08/2022 10,000 pham hoai nam PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE
..27882739353.
 
21/08/2022 10,000 DO VAN DONG 187136.210822.185623.  Chuyển tiền
21/08/2022 10,000 PHAM DANG KHOA 527269.210822.185135.  Chuyển khoản
21/08/2022 10,000 DO XUAN DONG 910540.210822.185144.  Chuyển tiền
21/08/2022 10,000 NGUYEN HOANH THIEN 140558.210822.184211. Chuyển khoản
21/08/2022 10,000 BUI TRONG KIEN PARTNER.DIRECT
_DEBITS_VCB.MSE..
27881462092.
 
21/08/2022 27,193 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ MBVCB.2364062692
.2001.VCB Rewards.
ung ho
21/08/2022 20,000 NGUYEN VAN MINH 605924.210822.183
325.VCB
Chuyển khoản
21/08/2022 10,000 QUACH MINH HIEU 741994.210822.182820.  Chuyển tiền
21/08/2022 10,000 NGUYEN NHU HAO PARTNER.DIRECT
_DEBITS_VCB.MSE
..27881280453.
 
21/08/2022 10,000 NGO THI THUY  0831000064394  Chuyển tiền
21/08/2022 10,000 KIEU TUAN ANH 311492.210822.180734.  
21/08/2022 10,000 PHAN THUY TIEN 631961.210822.180717.  Chuyển tiền
21/08/2022 10,000 DOAN DINH BINH 693693.210822.180705.  Chuyển tiền
21/08/2022 20,000 LAM BA TUNG 951260.210822.18
0551.VCB
Chuyển khoản
21/08/2022 10,000 TRINH THANH DUNG 344371.210822.180511.  Chuyển khoản
21/08/2022 10,000 LE HAI DANG 015775.210822.180458.  Chuyển khoản
21/08/2022 10,000 HO THI NHU  695604.210822.180202. Chuyển tiền
21/08/2022 10,000 PO VAN ANH 981820.210822.175611.  Chuyển khoản
21/08/2022 10,000 NGUYEN KHANH 652244.210822.174043.  Chuyển khoản
21/08/2022 10,000 HUYNH VAN DUC 805366.210822.173137. Chuyển tiền
21/08/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 659214.210822.172901. Chung tay
21/08/2022 10,000 PHUNG THI NGOC OANH 942792.210822.172745.  Chuyển tiền
21/08/2022 10,000 tran thi thanh tuyen 178713.210822.172652.  
21/08/2022 10,000 PHAM QUOC AN 868248.210822.172421.  Chuyển khoản
21/08/2022 1,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 1028812163 dsg
21/08/2022 10,000 NGUYEN THI THUONG 889736.210822.172032.  Chuyển tiền
21/08/2022 10,000 NGUYEN THI CAM TU 0181002616943  Chuyển tiền
21/08/2022 10,000 LO VAN KHUAN 803051.210822.170637.  Chuyển khoản
21/08/2022 10,000 PHAN THI SIL 980774.210822.170514.  Chuyen tien quy vi tre em khuyet tat VN
21/08/2022 10,000 NGUYEN PHUONG ANH  206880.210822.170201. Chuyển tiền
21/08/2022 10,000 TRAN THI HONG CAM 927056.210822.170031. Chuyển tiền
21/08/2022 10,000 MAI VAN LINH 060616.210822.165859.  Chuyển khoản
21/08/2022 10,000 CHU QUOC VINH 267612.210822.165859.  Chuyển tiền
21/08/2022 10,000 NGUYEN BA DUY 669045.210822.165512.  Chuyển tiền
21/08/2022 10,000 TRAN THI HOI SINH 950418.210822.165323.  Chuyển tiền
21/08/2022 10,000 vhuong 714633.210822.165031.  
21/08/2022 10,000 NGUYEN VAN HA  355766.210822.164453. Chuyển tiền
21/08/2022 10,000 tran nhan tam 917730.210822.164404.  
21/08/2022 10,000 Truong Duy Nam 985257.210822.164023.  
21/08/2022 20,000 NONG VAN GAO 501767.210822.16
3501.VCB
Chuyển khoản
21/08/2022 10,000 NGUYEN DINH NGOC 629318.210822.163134.  Chuyển tiền
21/08/2022 10,000 PHAN THI TINH 674080.210822.163056. Chuyển khoản
21/08/2022 10,000 TRAN THI BICH HUE 888761.210822.162938.  Chuyển tiền
21/08/2022 10,000 DINH THI MAI 0821000062384  Chuyển tiền
21/08/2022 10,000 NGUYEN HOANG NAM 536965.210822.162512.  Chuyển tiền
21/08/2022 10,000  DANG SI THANH 764768.210822.162048. Chuyển tiền
21/08/2022 10,000 BUI THI THU PHUONG 864334.210822.161940.  Chuyển tiền
21/08/2022 10,000 VU ANH TOI 1026398698 Chuyển tiền
21/08/2022 10,000 NGUYEN THI KIEU 9369910485 Chuyển tiền
21/08/2022 10,000 TRAN DANG THI 795859.210822.161737. Chuyển tiền
21/08/2022 10,000 MAC THI HANH 354508.210822.161449.  Chuyển tiền
21/08/2022 10,000 Chu Van Dang 120088.210822.160736. Chuyển tiền
21/08/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 848836.210822.160550.  
21/08/2022 10,000 TRUONG THI BICH TRIEU 1019968950 Chuyển tiền
21/08/2022 10,000 HUYNH PHUOC XUYEN 1024141499 Chuyển tiền
21/08/2022 10,000 NGUYEN THI LINH 1024368545 Chuyển tiền
21/08/2022 10,000 TRAN VAN NAM 665703.210822.155755.  
21/08/2022 10,000 Pham thi tuong vy 893167.210822.155739.  
21/08/2022 10,000 MAI HUY HIEU 805083.210822.155417. Chuyển khoản
21/08/2022 10,000 LE VAN DUY 801360.210822.155320. Chuyển khoản
21/08/2022 10,000 Truong Hai Ha 475702.210822.153007.  Chuyển khoản
21/08/2022 10,000 VO THI MINH THU  709038.210822.152749. Chuyển khoản
21/08/2022 10,000 HOANG VAN TIEN 745575.210822.152722.  Chuyển tiền
21/08/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 735762.210822.152706.I Ck tu thien
21/08/2022 10,000 LE NGOC CHI 704419.210822.152626.  Chuyển khoản
21/08/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 873640.210822.151727. chuyen tien tu thien
21/08/2022 10,000 LE THI HOA  723233.210822.151628. Chuyển tiền
21/08/2022 10,000 HOANG VAN KHUE 422282.210822.151107.  Chuyển khoản
21/08/2022 10,000 NGUYEN LONG NHAT  641127.210822.150822. Chuyển khoản
21/08/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 703613.210822.150710. goi quy tu thien
21/08/2022 20,000 MAI THI MAI 747895.210822.145854.  Chuyển tiền
21/08/2022 10,000 LE THI PHUONG 448879.210822.145628. Chuyển tiền
21/08/2022 15,000 MAI THI THU HUONG PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE.
.27874800601
 
21/08/2022 10,000 HOANG DUC QUOC 0961000035491 NGO NGOC BAO ANH
21/08/2022 20,000 H AN NIE 637147.210822.144732.  Chuyển khoản
21/08/2022 10,000 TRAN KHUONG DUY 876352.210822.144701.  Chuyển tiền
21/08/2022 10,000 TAN LE THIN 143501.210822.144523. Chuyển tiền
21/08/2022 10,000 QUYEN THI HANG 0351000723054  Chuyển tiền
21/08/2022 10,000 PHAM THI KHA 664916.210822.143633. Chuyển tiền
21/08/2022 10,000 NGUYEN VAN HOANG 523858.210822.143126.  Chuyển khoản
21/08/2022 10,000 NGUYEN DUC CUONG  313038.210822.143110 Chuyển khoản
21/08/2022 20,000 NGUYEN THI KIM THOA 021390.210822.1
43021.VCB
Chuyển khoản
21/08/2022 10,000 CHU BA THONG  PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE.
.27873344239.
 
21/08/2022 10,000 pham nhai 478165.210822.141549.  
21/08/2022 20,000  LE THI HIEN 1015796024 Chuyển tiền
21/08/2022 20,000 DINH THI THU HIEN 684270.210822.14
0804.VCB
Chuyển khoản
21/08/2022 10,000 TRAN THI THU THAO  1023894847 Chuyển tiền
21/08/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 708930.210822.135308. ung ho tre kt
21/08/2022 10,000 HUYNH HUU TRONG PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE.
.27873099687.
 
21/08/2022 100 NGUYEN MINH DUC 836372.210822.134830.  
21/08/2022 10,000 TRAN THANH LONG 626577.210822.134338. Chuyển tiền
21/08/2022 10,000 VU DANH TAM PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE..
27871648032.
 
21/08/2022 10,000 NGUYEN XUAN HONG 711871.210822.133518.  Chuyển tiền
21/08/2022 20,000 HO THI TRUC HA 987896.210822.133332.  Chuyển tiền
21/08/2022 10,000 NGUYEN THI THUONG 746714.210822.133331.  Chuyển tiền
21/08/2022 20,000 TRAN VAN TRUNG 455907.210822.1
33055.VCB
Chuyển khoản
21/08/2022 10,000 VU VAN TU 316368.210822.132957. Chuyển tiền
21/08/2022 10,000 NGUYEN THUY BAC  1014898299 Chuyển tiền
21/08/2022 10,000 DUONG QUYNH NHU 679281.210822.132813.  
21/08/2022 10,000 HA VAN CHIEN 347240.210822.132740.  Chuyển khoản
21/08/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 172913.210822.132508. Ung ho tre em khuyet tat
21/08/2022 20,000 TRINH VAN PHAP 023125.210822.1323
43.VCB
Chuyển khoản
21/08/2022 1,000 TRAN NGOC LINH  0421000542645 Chuyển tiền
21/08/2022 1,000 TRAN NGOC LINH 0421000542645  Chuyển tiền
21/08/2022 10,000 Lo Thi Hong 885666.210822.132229.  Chuyển khoản
21/08/2022 1,000 TRAN NGOC LINH 0421000542645  Chuyển tiền
21/08/2022 1,000 TRAN NGOC LINH 0421000542645  Chuyển tiền
21/08/2022 10,000 NGUYEN VAN TRUNG 918221.210822.131843.  Chuyển tiền
21/08/2022 10,000 TRAN THI DUNG 959277.210822.131500. Chuyển tiền
21/08/2022 10,000 NGUYEN VAN CHINH 307238.210822.131207.  Chuyển khoản
21/08/2022 10,000 HOANG DINH QUOC 1024519080 Chuyển tiền
21/08/2022 10,000 NGUYEN VAN LONG 614818.210822.130942.  
21/08/2022 10,000 NGUYEN TRUC LINH  0091000661467 Chuyển tiền
21/08/2022 10,000 DO VAN TAM 283979.210822.130342.  Chuyển khoản
21/08/2022 10,000 NGUYEN THI THANH XUAN 1026229115 Chuyển tiền
21/08/2022 10,000 NGUYEN VAN HOP 927056.210822.125528.  Chuyển tiền
21/08/2022 10,000 Xuan huong 182324.210822.125343.  
21/08/2022 10,000 MAI ANH TU 1026666089 Chuyển tiền
21/08/2022 10,000 NONG THI DUYEN 225495.210822.124404. Chuyển khoản
21/08/2022 10,000 PHAM BA DUC 1012934852 Chuyển tiền
21/08/2022 62,120 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ MBVCB.2362944645
.2001.VCB Rewards.
Giao cho quy
21/08/2022 10,000 PHAM MINH VUONG  043922.210822.123818. Chuyển khoản
21/08/2022 10,000 LE MINH QUANG PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE.
.27870207621
Chuyển tiền
21/08/2022 20,000 HA THIEN TINH 881261.210822.123
121.VCB
Chuyển khoản
21/08/2022 20,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 031379.210822.1230
04.ZP68QNIKIOEU
 
21/08/2022 10,000 NGUYEN DUY QUANG 651240.210822.122900.IBFT  651240.210822.122900.IBFT NGUYEN DUY QUANG
21/08/2022 10,000 VU THI MAI 304762.210822.122759.  Chuyển tiền
21/08/2022 10,000 CAO XUAN HOANG 003291.210822.122354.  Chuyển khoản
21/08/2022 10,000 BUI THI NHOC TUYEN PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE.
.27870204666.
 
21/08/2022 10,000 NGUYEN THI MAI 0821000061227 Chuyển tiền
21/08/2022 20,000 LAM THI TUYET 206079.210822.
122006.VCB
Chuyển khoản
21/08/2022 10,000 TRAN DUC HOANG 973898.210822.121215.  Chuyển khoản
21/08/2022 10,000 PHAM HONG SON 848530.210822.120604.  
21/08/2022 10,000 LE THI THANH THAO 638975.210822.
120443.
Chuyển tiền
21/08/2022 10,000 DINH THI THANH PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE..
27870360478.
 
21/08/2022 10,000 NGUYEN DANG THINH 808728.210822.115428.  Chuyển tiền
21/08/2022 10,000 TRAN Y VY PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE..
27869037738.
 
21/08/2022 10,000 NGUYEN VAN THONG 058468.210822.115249.  Chuyển khoản
21/08/2022 10,000 pham van sang 057734.210822.115236.  
21/08/2022 10,000 Doan Thanh Hung 164515.210822.115122.  
21/08/2022 10,000 NGUYEN THI KIM YEN 792952.210822.114842.  Chuyển tiền
21/08/2022 10,000 LANG THI MY 877569.210822.114042.  
21/08/2022 10,000 MAI QUOC OANH 000278.210822.113553.  Chuyển khoản
21/08/2022 10,000 NGUYEN DUC BA  861060.210822.113357. Chuyển khoản
21/08/2022 10,000 TO THI THU TRANG  0441000623403 chuyen tien tu thien
21/08/2022 10,000 NGUYEN THI THU THUY 0021000423318  Chuyển tiền
21/08/2022 20,000 CAO THI LINH 087631.210822.11
2807.VCB
Chuyển khoản
21/08/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 703798.210822.110603. chuyen tien tu thien
21/08/2022 10,000 PHAN VAN TRUONG PHI 687958.210822.110043.  
21/08/2022 20,000 LUONG THI BAN 024160.210822.110109
.ZP68QNIKG8H8 
 
21/08/2022 10,000 CA QUOC THAI 675645.210822.105522.  Chuyển tiền
21/08/2022 10,000 LUONG VAN DUC 1012844423 Chuyển tiền
21/08/2022 10,000 NGUYEN HOANG MEN 595365.210822.104645. Chuyển tiền
21/08/2022 10,000 HOANG THI THE  0981000418847 Chuyển tiền
21/08/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 803749.210822.104054. Khade
21/08/2022 10,000 Do Huynh Mai 640441.210822.104044.  Chuyển tiền
21/08/2022 10,000 NGUYEN VAN DOAN 800649.210822.104005. Chuyển khoản
21/08/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE..
27867701520
 
21/08/2022 10,000 NGUYEN THI HOE  035106.210822.102741. Chuyển tiền
21/08/2022 10,000 TRAN THI HONG THAM 586724.210822.101906.  Chuyển tiền
21/08/2022 10,000 HUYNH THAO NGAN 0701000441287  Chuyển tiền
21/08/2022 10,000 DUONG THE DUNG 574774.210822.101324. Chuyển tiền
21/08/2022 10,000 TRAN MINH DUC 973364.210822.101256.  Chuyển tiền
21/08/2022 10,000 DO MINH TRIEU 950398.210822.100248.  Chuyển tiền
21/08/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 533136.210822.100104. UNG HO
21/08/2022 10,000 DAM THI NGOAN 990287.210822.095949.  Chuyển tiền
21/08/2022 10,000 NGUYEN VAN LONG PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE..
27866014794.
 
21/08/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 770929.210822.094129.  
21/08/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 939196.210822.093756. ck tu thien
21/08/2022 10,000 TRAN HUNG LINH 525723.210822.092256. Chuyển khoản
21/08/2022 10,000 TRAN THI NGOC PHUONG 897415.210822.091830.  Chuyen tien ung ho quy tre em khuyet tat VN
21/08/2022 10,000 NGUYEN THI LY 438980.210822.091717. Chuyển khoản
21/08/2022 10,000 BE VAN THOI  433920.210822.091511. Chuyển khoản
21/08/2022 50,000 DANG THI THUY 0291000272468 Chuyển tiền
21/08/2022 200,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0921000708887 binh thuong
21/08/2022 300,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0341006828555 Ung ho tre em khuyet tat
21/08/2022 10,000 HUYNH VAN MEM  PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE..
27858558114.
 
21/08/2022 8,900 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 1016697824 ngheo
21/08/2022 100,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 1028394377 kho khan
21/08/2022 200,000 TRUONG THI CHI CONG 0381000604318  Chuyển tiền
         
Tổng số 31,688,284      

Bảng tổng hợp nguồn vận động từ các nhà hảo tâm tại ngân hànVietinbank
(Từ ngày 15/8/2022 đến 21/8/2022)
NT Số tiền Tên nhà hảo tâm ủng hộ Quỹ Số tài khoản/ tham chiếu Ghi chú
15/08/2022 10,000 LE VO TUAN NGOC 9691107071994 Chuyển khoản
15/08/2022 3,000 MAI THI THUONG 701888888  
15/08/2022 2,000 PHAM HOANG PHUC 100876051530  
15/08/2022 5,000 NGUYEN THI MINH THU 701888888  
15/08/2022 20,000 NGUYEN HUYNH MINH QUOC 0004100040922007 Chuyển tiền
15/08/2022 2,000 NGUYEN THI MINH NGUYET 0001023912695 Chuyển tiền
15/08/2022 10,000 LE VAN TU 0202200479799 Chuyển khoản
15/08/2022 10,000 NGUYEN THI LUOM 23277397  TRE EM
15/08/2022 5,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 9704229202396620549  
15/08/2022 20,000 LUU HOANG NAM  4306205562331 Chuyển khoản
15/08/2022 11,000 NGUYEN NGOC TUYET NHU 060250194660 ck
15/08/2022 6,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 9704229259056476  
15/08/2022 20,000 NGUYEN HOANG BICH NGOC 7602205264750 Chuyển khoản
15/08/2022 10,000 PHUNG GIA TAI 0338026396 Chuyển khoản
15/08/2022 5,000 NGUYEN THU TRANG 0001028556271  
15/08/2022 4,500 LY KIM NGAN 61510000728428 Chuyển tiền
15/08/2022 5,000 PHAM BA TAM  2202122003 Chuyển khoản
15/08/2022 5,000 DOAN NGUYEN NGOC HAI 0001026810497 TU THIEN
15/08/2022 5,000 LE THI MY HAU 105875999348 Chuyển tiền
15/08/2022 5,000 DUONG THI HONG ANH 33010000545755 Chuyển tiền
15/08/2022 2,000 HOANG THUC HUYEN 0001028588293 Chuyển tiền
15/08/2022 1,000 NGUYEN THI NGOC NHI 0001015963983 Chuyển tiền
15/08/2022 10,000 NGUYEN THU HIEN 23655205813 Chuyển tiền
15/08/2022 10,000 DUONG THU HUONG 151214012004 Chuyển khoản
15/08/2022 20,000 Tran thi diem my 6612205586576 Chuyển tiền
15/08/2022 10,000 SUNG THI GIANG 0838531273 Chuyển khoản
15/08/2022 2,000 NGUYEN DUY HOANG 03926107501  ung ho quy tre em khuyet tat
15/08/2022 2,000 HOANG TAM PHUONG 33010000669114 Chuyển tiền
15/08/2022 5,000 Tran Thi Thuy An 701888888  
15/08/2022 2,222 HA QUOC HUY 42510001926594 lam duownf
15/08/2022 2,000 HOANG MY DIEM 0001026876877 Chuyển tiền
15/08/2022 75,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0000293905456 Chuc cac em luon manh khoe va hanh phuc TNMU
15/08/2022 10,000  LY GIA HAN 0969430809  ung ho tre em khuyet tat
16/08/2022 5,000 TO THI THU HUYEN 0001021295522 ung ho quy tre em khuyet tat Viet Nam
16/08/2022 5,000 Pham Trang Anh 9704229269598715  
16/08/2022 5,000 PHAM THI HONG THUY 42110000616636 Chuyển tiền
16/08/2022 1,000 NGUYEN THUY LINH 105876331680 Chuyển tiền
16/08/2022 20,000 TRAN THU TRANG 0886058611 Chuyển khoản
16/08/2022 5,000 TRUONG  VAN LONG 100872296487 Chuyển tiền
16/08/2022 5,000 NGUYEN DO MONG TUYEN 255982206 Chuyển tiền
16/08/2022 10,000  LUU THI TRUNG  0368279720 Chuyển khoản
16/08/2022 7,000 NGUYEN THI MY NA 0009367996910 Chuyển tiền
16/08/2022 5,000 HO TU QUYEN 109876555926 Chuyển tiền
16/08/2022 1,000 NGUYEN VAN TRIEU 701888888 Chuyển tiền
16/08/2022 10,000 HOANG LE KHANH 0906603010 Chuyển khoản
16/08/2022 5,000 BUI THI DIEU 109874046509 Chuyển tiền
16/08/2022 3,000 LO THI NHUNG 0001020446828 Chuyển tiền
16/08/2022 10,000 NGUYEN ANH VAN  0961213318 Chuyển khoản
16/08/2022 5,000 MAI THI XANH 0001022875026 Chuyển tiền
16/08/2022 5,000 DINH THI BIAN 58010001440485 Chuyển tiền
16/08/2022 4,000 DINH THI NGOC THANH  701888888 Chuyển tiền
16/08/2022 20,000 NGUYEN THI THU THANH 2704220027307  chuyen khoan tre em khuyet tat
16/08/2022 10,000 VO THI MY DUYEN 0766857295 Chuyển khoản
16/08/2022 10,000 NGUYEN HOAI AN 12222221199999 Chuyển khoản
16/08/2022 10,000 DO THI THAO  1234507092003 Chuyển khoản
16/08/2022 5,000 CHAU THI NGA 101875929985 Chuyển tiền
16/08/2022 5,000 NGUYEN HOANG DANH 5686868386   CHUYEN KHOAN QUY VI TRE EM KHUYET TAT VIET NAM
16/08/2022 5,000 TRAN QUYNH HOA 1027352660 Chuyển tiền
16/08/2022 5,000 NGO THU HA 48010000982259 Chuyển tiền
16/08/2022 5,000 VAN THI QUY MUI 55110001310823 Chuyển tiền
16/08/2022 5,000 NGUYEN PHAN THIEN NGAN 03798445701 Chuyển tiền
16/08/2022 5,000 LUU THUY TIEN 701888888  
16/08/2022 5,000 NGUYEN HOANG PHUONG UYEN 0001012552714 Chuyển tiền
16/08/2022 2,000 NGUYEN THI MAI HOA 26110002701268 Chuyển tiền
16/08/2022 10,000 LE CHI CUONG 0001026294079 Chuyển tiền
16/08/2022 10,000 NGUYEN TRAN THI THAO LY  0772890019 Chuyển khoản
16/08/2022 5,000 NGO DUC NHAT  701888888  
16/08/2022 5,000 LE THI THANH NGUYEN 106876179578 Chuyển tiền
17/08/2022 5,000 NGUYEN THI HOAI MY 107873309103 Chuyển tiền
17/08/2022 10,000 HO A TU 19037994090013  tien tu thien
17/08/2022 1  TRAN THI HUYEN 0372085162 Chuyển tiền
17/08/2022 1,000 NGUYEN THI HONG HAN 51110000743424 Chuyển tiền
17/08/2022 6,000 NGUYEN GIA TRIEU 9704030112201139 Chuyển tiền
17/08/2022 10,000  NGUYEN THI HOA 0338812921 Chuyển khoản
17/08/2022 1,000 NGUYEN NGOC LINH 0141000823850 Chuyển tiền
17/08/2022 5,000 HOANG THI THUY NGA 51310000780887 Chuyển tiền
17/08/2022 10,000 DO HUYEN ANH 4444000020504 Chuyển khoản
17/08/2022 10,000 LY THI TRA MY 3799528240510 Chuyển khoản
17/08/2022 10,000 NINH THI TRANG  0528186282 Chuyển khoản
17/08/2022 5,000 BUI THI TUYET MAI 0001013403754 Chuyển tiền
17/08/2022 3,000 NGUYEN KHOA NGUYEN 84131203955 Chuyển tiền
17/08/2022 5,000 NGUYEN THI MY TUYEN 0001030473491 Chuyển tiền
17/08/2022 5,000 NGUYEN QUOC DUY 701888888 Chuyển tiền
17/08/2022 5,000 HO THI LAN 0871004181474 HO XUAN THUONG chuyen tien
17/08/2022 5,000 LE THI DOAN TRANG 0348614467 Chuyển tiền
17/08/2022 5,000 NGUYEN DUC NGHIA 701888888  
17/08/2022 5,000 NGUYEN THI MY THU 100001736965 Chuyển tiền
17/08/2022 5,000 LUONG THI BAO YEN 0801000195918 Chuyển tiền
17/08/2022 1,000 NGUYEN ANH TUAN 0001026384549 Chuyển tiền
17/08/2022 5,000 nguyen khanh hang 9704229200924036006  
17/08/2022 9,824,000 PHAN NGUYEN NHU Y 1664499777 nguoi ham mo Luu Vu ung ho Quy vi tre em khuyet tat Viet Nam
17/08/2022 3,000 Bui Thi Ha 701888888 ung ho quy vi tre em khuyet tat
17/08/2022 5,000 PHAN THI MY NGOC 0461000625742 Chuyển tiền
17/08/2022 1,000 VU LAN ANH 05945756401 gui cho tre em khuyet tat
17/08/2022 5,000 CHAO KHE MAY 0325531063 Chuyển tiền
17/08/2022 2,000 NGUYEN PHAN DIEU HUYEN  701888888  
17/08/2022 3,000 HUYNH THANH NHU 0741000674640 Chuyển tiền
17/08/2022 100 MAI THI THUONG 701888888  
17/08/2022 5,000 PHAM THI ANH NHAT 0001030528831 Chuyển tiền
18/08/2022 5,000 VU HUONG GIANG 0011004455202 Chuyển tiền
18/08/2022 2,000 NGUYEN THI KIEU TRINH 62110001202683 Chuyển tiền
18/08/2022 3,000 LE THI MAI LOAN 0631000489133 Chuyển tiền
18/08/2022 4,000 TRAN NGOC Y NHI 1029994108 Chuyển tiền
18/08/2022 5,000 HO NGUYEN DUY KHANG 980633888 Vi tre em
18/08/2022 10,000 LE THI THUY KIEU 701888888  
18/08/2022 5,000 TRAN THI DIEM HUONG  701888888  
18/08/2022 4,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 050793610001  Ung ho
18/08/2022 5,000 PHAN THI HIEN 11910000570154 Chuyển tiền
18/08/2022 4,000 HA THI NHAT VY 9704034547554831 Chuyển tiền
18/08/2022 10,000 BUI MINH TAM 0977057415555 Chuyển khoản
18/08/2022 5,000 VO THI HUYNH TRAM 701888888 ung ho
18/08/2022 5,000 NGUYEN  THI  HA GIANG 101869588782 Chuyển tiền
18/08/2022 10,000 PHAN THI THU GIANG 0972361184 Chuyển khoản
18/08/2022 10,000 VIEN THI HAI 0978368658 Chuyển khoản
18/08/2022 10,000 NGUYEN THI NGOC 07076965301 Chuyển tiền
18/08/2022 5,000 BUI VAN BINH  701888888  
18/08/2022 5,000 NGUYEN KIEU TRANG 45288000582004 Chuyển tiền
18/08/2022 1,000 NGUYEN KHANH LINH 44810000561351 Chuyển tiền
18/08/2022 5,000 LE THI THANH 701888888  
18/08/2022 5,000 NGUYEN THI NGOC NHI  701888888  
18/08/2022 10,000 DOAN THI BAO DUNG 0867483903 Chuyển khoản
18/08/2022 4,000 MAI NGOC HAN 237787315 Chuyển tiền
18/08/2022 10,000  HUYNH THI BICH TUYEN 10000011092004 Chuyển khoản
18/08/2022 20,000 PHAM THI THUY VI  5218205044875 Chuyển khoản
18/08/2022 10,000 Pham Kim Oanh  02101010799099 Chuyển tiền
18/08/2022 2,000 TRAN THI VU ANH 67010001480627 Chuyển tiền
18/08/2022 5,000 PHAN THANH 701888888  
18/08/2022 5,000 HOANG THANH TRUC 701888888  
18/08/2022 5,000 HA KIEU TRANG 88711710062004 Chuyển tiền
18/08/2022 3,000 HO THI NHU QUYNH  701888888  
18/08/2022 10,000  CAO THI TRA MY 22225854026555 Chuyển khoản
19/08/2022 10,000 TRUONG THI THIEN TRANG 19038000464013  Trang chuyen
19/08/2022 20,000 LUONG THI HUYEN 3310205141240 Chuyển khoản
19/08/2022 5,000 LE THI LINH 45010005095685 Chuyển tiền
19/08/2022 10,000 PHI THI KIM HANG 0969957204 Chuyển khoản
19/08/2022 10,000  TRUONG THI HAI YEN 036814217204 Chuyển khoản
19/08/2022 10,000 HA CONG DONG 0867931605 Chuyển khoản
19/08/2022 5,000 DAM THI LINH LAN  701888888  
19/08/2022 10,000  LE THI HONG PHUC 0943663438 Chuyển khoản
19/08/2022 4,000 LANG THI ANH 37510000648660 Chuyen tien ung ho quy tre em khuyet tat Viet Nam
19/08/2022 6,000 NGUYEN DANG TUNG LAM 26810000434558 Chuyển tiền
19/08/2022 10,000  TRAN VAN AN 0343253543 Chuyển khoản
19/08/2022 100 MAI THI THUONG 701888888  
19/08/2022 5,000 AO THUY DUONG 0001025694207 Chuyển tiền
19/08/2022 10,000  NGUYEN HAI BANG 0969570058 Chuyển khoản
19/08/2022 20,000 NGO THI PHUONG 3906205320763 Chuyển khoản
19/08/2022 10,000  LE TUAN MINH 0931091991 Chuyển khoản
19/08/2022 5,000 VU NHU NGOC 14710001245256 Chuyển tiền
19/08/2022 10,000 TRAN DUC LUONG 8888106092002 Chuyển khoản
19/08/2022 10,000 DO MINH CHAU 0962061211 Chuyển khoản
19/08/2022 10,000 NGUYEN THI NGOC HOA  0966921182 Chuyển khoản
19/08/2022 3,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 4221510131703038  Ung ho quy tre em khuyet tat VN
19/08/2022 10,000 TRAN BA HOAN 0965177806 Chuyển khoản
19/08/2022 5,000 DINH THI THUY TRANG 100876131462 Chuyển tiền
19/08/2022 10,000 NGUYEN THI HONG LIEN 2710200400 Chuyển khoản
19/08/2022 10,000  LE HOAI BAO HAN 0779471519 Chuyển khoản
19/08/2022 5,000 BUI THI HA THU 109876383770 Chuyển tiền
20/08/2022 2,000 TRAN THI TRANG 12810000845423 Chuyển tiền
20/08/2022 1,000 QUACH VU TRAN TRAN 701888888  
20/08/2022 5,000 PHAM NGUYEN THAO NHI 0869102718 Chuyển tiền
20/08/2022 5,000 DO MAI XUAN NGU 159704070102217  
20/08/2022 10,000 QUANG HONG NAM 0348697148 Chuyển khoản
20/08/2022 5,000 DUONG THI THU HANG 0009355905508 hang ung ho
20/08/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0975887915  
20/08/2022 10,000 PHAM THI HONG THI 5918122004 Chuyển khoản
20/08/2022 5,000 DINH VAN THUAN 0001025618790 Chuyển tiền
20/08/2022 10,000 VU THI HOANG HUONG 1908200456666 Chuyển khoản
20/08/2022 10,000 NONG THI BINH 3010200133333 Chuyển khoản
20/08/2022 5,000 NGUYEN BAO NHIEM 701888888  
20/08/2022 17,000 TRUONG CONG PHU 0041000357682 Chuyển tiền
20/08/2022 10,000 HA THI NGAN 24083557  
20/08/2022 1,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 9704229201354460856  
20/08/2022 10,000 LE THANH THUY 0929622964 Chuyển khoản
20/08/2022 10,000 HOANG THANH HANG 33060020102004 Chuyển khoản
20/08/2022 3,500 NGUYEN THI THU HA 701888888  
20/08/2022 10,000 NGO THI THANH LAM 01296968888 Chuyển khoản
20/08/2022 5,000 HOANG PHUONG THAO 53110001461664 Chuyển tiền
20/08/2022 5,000 HO THI MY HUYEN 68010001674423 Chuyển tiền
20/08/2022 3,000 LE DUC ANH 100871477692 pham van binh chuyen tien
20/08/2022 5,000 NGUYEN XUAN TIN 701888888  
20/08/2022 10,000 NGUYEN VAN TUAN ANH 95678910052003 Chuyển khoản
20/08/2022 5,000 DO LE KY DUYEN 701888888  
20/08/2022 5,000 HOANG MANH LINH 37810000133121 Chuyển tiền
20/08/2022 3,000 DINH THI CAM TIEN 69110000777259 Chuyển tiền
20/08/2022 10,000 NONG THI YEN NHI 0789141720 Chuyển khoản
20/08/2022 5,000 LE THI QUYNH 0001022658979 Chuyển tiền
21/08/2022 10,000 PHUNG THI NGUYEN HA 0826888676 Chuyển khoản
21/08/2022 4,000 TRAN THI MI HUYEN 0001029826562 Chuyển tiền
21/08/2022 5,000 LUONG NGUYEN TIEN DAT 701888888  
21/08/2022 5,000 DUONG  VUONG 109874297937 Chuyển tiền
21/08/2022 3,000 NGUYEN TIEN TRIEN 104876605217 Chuyen tien Quy Tre Em Khuyet Tat
21/08/2022 2,000 DUONG TUNG ANH 04108445701 Chuyển tiền
21/08/2022 5,000 LE VIET QUAN 701888888  
21/08/2022 10,000 NGUYEN THI HANG  44656667686 Chuyển khoản
21/08/2022 1,000 NGUYEN BA QUYEN 42710000810856 Chuyển tiền
21/08/2022 5,000 NGUYEN THI THUY LIEU 9704033533637048 Chuyển tiền
21/08/2022 10,000 Y THI NHI  0329381576 Chuyển khoản
21/08/2022 4,999 DUONG THI THU AN 701888888  
21/08/2022 5,000 TRAN BAO QUYEN 0591000411490 Chuyển tiền
21/08/2022 1,000  NGUYEN MINH QUAN 9704030276521876 Chuyển tiền
21/08/2022 5,000 SACOMBANK 4221510123946561 Chuyển tiền
21/08/2022 10,000  DO QUY LAN NHI  0347774291 Chuyển khoản
21/08/2022 4,000 HOANG THI HA GIANG 9704030252598963 Chuyển tiền
21/08/2022 5,000 VI THI HONG NHUNG 108873429155 Chuyển tiền
21/08/2022 5,000 MAI XUAN THANH  701888888  
21/08/2022 10,000  NGUYEN TRUNG TINH 0369348247 Chuyển khoản
21/08/2022 5,000 PHAM THI KIM YEN 73710000567578 Chuyển 
21/08/2022 10,000  VO HOAI THU 0775187132 Chuyển khoản
21/08/2022 10,000 HA THI XUAN 0001027278900 Chuyển tiền
21/08/2022 1,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 701888888  
21/08/2022 5,000 LUONG VAN DUC 109875350995 Chuyển tiền
21/08/2022 3,000 Que Anh 701888888  
21/08/2022 3,000 HA THI HONG NHUNG 0001025739358 Chuyển tiền
21/08/2022 5,000 VU THUY PHUONG UYEN 106876507913 Chuyển tiền
21/08/2022 7,000 TRAN THI LY LY 060255835151 Chuyển tiền
21/08/2022 4,000 NGUYEN VAN QUY 0001020577611 Chuyển tiền
21/08/2022 5,000 NGUYEN THI THUY DUNG 0009937401654 Chuyển tiền
21/08/2022 5,000 HA VAN QUAN 0001021830778 Chuyển tiền
21/08/2022 10,000 BUI MINH TUAN 0985017089 Chuyển khoản
21/08/2022 4,000 DUONG THI HONG VY 701888888  
21/08/2022 4,000 PHAN BAO HIEN  701888888  
21/08/2022 20,000 DUONG DANH THU 26010001329086 Chuyển tiền
21/08/2022 5,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 701888888 ung ho quy tre em
21/08/2022 10,000 TRAN THI TUYET TRINH 0394610557 Chuyển khoản
         
Tổng số 11,359,422      

Bảng tổng hợp nguồn vận động từ các nhà hảo tâm tại ngân hàng Sacombank
(Từ ngày 15/8/2022 đến 21/8/2022)
 
NT Số tiền Tên nhà hảo tâm ủng hộ Quỹ Số tài khoản/ tham chiếu Ghi chú
17/08/2022 6,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ  CKN 839697 Quy vi tre em khuyet tat Viet Nam
17/08/2022 200,000  NGUYEN QUANG SANG  0271000956231 Cau mong cac chau khoe manh,vui ve
19/08/2022 50,000 TRAN VAN HIEU    Chuyển khoản
20/08/2022 1,000 TRAN OANH THAO 0231000654551 Chuyển khoản
21/08/2022 500,000 PHAN THI PHUONG THAO   CKN 811668  ung ho tre em khuyet tat
         
Tổng số 757,000      

Bảng tổng hợp nguồn vận động từ các nhà hảo tâm bằng hiện vật
(Từ ngày 15/8/2022 đến 21/8/2022)
NT Số tiền Tên nhà hảo tâm ủng hộ Quỹ Số tài khoản/ tham chiếu Ghi chú
         
         
Tổng số        
Văn phòng Quỹ Vì trẻ em khuyết tật Việt Nam tại Hà Nội
Trang inGửi bạn bè Chia sẻ trên facebook  Chia sẻ trên twitterThảo luậnXem thảo luận
Thông tin khác:
Xem nhiều nhất
Tiêu điểm
Thông tin ủng hộ từ thiện
Quỹ Vì Trẻ Em Khuyết tật
1) Tên tài khoản: "Quỹ Vì trẻ em khuyết tật"
  Số tài khoản VNĐ: 00110 0381 4022
                       CIF: 481 3569
  Số tài khoản USD: 00113 7381 4041 
                       CIF: 481 3569
  Swift Code: BFTVVNVX 001
  Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam
  (Vietcombank)

Sở giao dịch
Địa chỉ: 
11 Láng Hạ, phường Thành Công, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội (Địa chỉ cũ: 31-33 Ngô Quyền, phường Hàng Bài, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội).
 2) Tên Tài khoản: Quỹ Vì trẻ em khuyết tật Việt Nam
Số TK: 121000034371 Tại Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam  - CN Hai Bà Trưng Hà Nội


3)Tên Tài khoản: Quỹ Vì trẻ em khuyết tật Việt Nam
Số TK: 060095268466 Tại Ngân hàng Sacombank chi nhánh Bình Chánh TP Hồ Chí Minh

 
Nội dung chuyển khoản: Ủng hộ "Quỹ Vì trẻ em khuyết tật Việt Nam".
Đường dây nóng: 0912.015.557
Mới cập nhật
Cô bé 10 tuổi bị ung thư trong "Chuyến bay của Linh - Điều ước thứ 7" đã qua đời
Bạn biết đến Quỹ Vì Trẻ Em Khuyết Tật bằng phương tiện
Mạng internet
Truyền hình
Truyền thanh
Khác
Thiết kế web: OnIP™