Danh ngôn:
Chủ nhật, 01/10/2023
TẤM LÒNG HẢO TÂM

Danh sách các nhà hảo tâm (Từ ngày 22/8/2022) đến ngày 31/8/2022)

Cập nhật lúc 15:18 08/09/2022
Bảng tổng hợp nguồn vận động từ các nhà hảo tâm (từ ngày 15/8/2022 đến ngày 21/8/2022)
Quỹ Vì trẻ em Khuyết tật Việt Nam

Vp HN: Số 25 Vũ Trọng Phụng, Phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân, Tp Hà Nội
Vp HCM: Số 15 Tú Xương, phường Võ Thị Sáu, quận 3, Tp Hồ Chí Minh
Bảng tổng hợp nguồn vận động từ các nhà hảo tâm tại ngân hàng Vietcombank
(Từ ngày 22/8/2022 đến 31/8/2022)
NT Số tiền Tên nhà hảo tâm ủng hộ Quỹ Số tài khoản/ tham chiếu Ghi chú
22/08/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 585689.220822.222719. Em chuyen tien a
22/08/2022 10,000 PHAM KIM LIEN 851851.220822.220953.  Chuyển khoản
22/08/2022 10,000 TRAN DUC TOAN 258664.220822.220818.  Chuyển tiền
22/08/2022 10,000 Hoang Dinh Mung 262174.220822.213215.  
22/08/2022 10,000 VU TRUNG KIEN 0351001060103 Chuyển tiền
22/08/2022 10,000 Tao thi huong 272973.220822.211943.  
22/08/2022 10,000 GIANG THI VE  894340.220822.210343. Chuyển tiền
22/08/2022 20,000 LINH TUNG LAM 771773.220822.2
05931.VCB
Chuyển khoản
22/08/2022 10,000 NGO THI VAN  1014436067 Chuyển tiền
22/08/2022 20,000 LE THI THIEN 523396.220822.20
5523.VCB
Chuyển khoản
22/08/2022 10,000 NGUYEN THI NGOC HA  543990.220822.205248. Chuyển tiền
22/08/2022 10,000 NGUYEN VAN TRAO 845351.220822.204320.  
22/08/2022 10,000 VI VAN CHUNG 538645.220822.204250. Chuyển tiền
22/08/2022 10,000 NGUYEN THI XUYEN 0821000011509  Le thi tuoi
22/08/2022 10,000 NGUYEN AN THACH 1018580846 Chuyển tiền
22/08/2022 10,000 TRIEU THI LUU 814558.220822.203108. Chuyển tiền
22/08/2022 10,000 NGUYEN VAN HAO 036351.220822.202822.  Chuyển khoản
22/08/2022 10,000 NGUYEN XUAN CHIEN 693712.220822.202636.  Chuyển tiền
22/08/2022 10,000 DUONG MINH TAN 027489.220822.202554.  Chuyển khoản
22/08/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 025841.220822.202529. quyen gop cho cac tre em khuyet tat kem may man rat mong su dong long cua cac nha hao tam
22/08/2022 10,000 TRIEU KIM DUY PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE.
.27922102512.
 
22/08/2022 10,000 BUI ANH TUAN 774097.220822.201506.  Chuyển tiền
22/08/2022 20,000 NGUYEN HONG DIEM 1026681338 NGUYEN anh hong  Chuyển tiền
22/08/2022 20,000 THEN VAN NAM 052539.220822
.201412.VCB
Chuyển khoản
22/08/2022 1,000 TRIEU KIM DUY 458073.220822.200459.  
22/08/2022 10,000 DUONG KHAC BAY 733676.220822.195915.  Chuyển tiền
22/08/2022 10,000 NGUYEN LE 733048.220822.195847. Chuyển tiền
22/08/2022 10,000 le thi nga 731718.220822.195832.  
22/08/2022 10,000 NGUYEN VAN TRUONG 922407.220822.195809. Chuyển khoản
22/08/2022 10,000 LE THI THU HA PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE.
.27920656708.
 
22/08/2022 10,000 LE THI HANG PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE.
.27920585576.
 
22/08/2022 10,000 HOANG VAN DONG  682862.220822.193919. Chuyển tiền
22/08/2022 20,000 TRAN LUC THANH TUYEN 675226.220822.19
3435.VCB
Chuyển khoản
22/08/2022 10,000 DANH NGAN TUAN PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE.
.27920572728.
 
22/08/2022 10,000 BUI VAN DUY 809790.220822.192805.  Chuyển khoản
22/08/2022 10,000 TRAN BAO CHI 9979554632  
22/08/2022 10,000 NGUYEN CHI TUAN  1030514515 Chuyển tiền
22/08/2022 10,000 NGUYEN CAM TIEN PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE..
27920650039.
 
22/08/2022 10,000 PHAN MINH TOAN 1018970242  
22/08/2022 20,000 HO THI OANH 445928.22082
2.191405.VCB
Chuyển khoản
22/08/2022 20,000 LE DINH NGUYEN 151380.220822.19
0911.VCB
Chuyển khoản
22/08/2022 10,000 DAO BA NAM 724599.220822.190546.  Chuyển khoản
22/08/2022 2,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 1029705226 moi nguoi.
22/08/2022 10,000 PHAM HOANG VIET 440756.220822.190458.  Chuyển tiền
22/08/2022 10,000 TRAN THI HOAN 709768.220822.190205. Chuyển khoản
22/08/2022 10,000 TRUONG HONG HAO 092635.220822.190040.  Chuyển khoản
22/08/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 571024.220822.185516. ck tu thien
22/08/2022 10,000 DAO THI HUONG  027722.220822.184619. Chuyển khoản
22/08/2022 10,000 Ha Duy Khanh 175409.220822.184644.  Chuyển tiền
22/08/2022 10,000 LE CONG QUANG   0181003524006 Chuyển tiền
22/08/2022 20,000 NGUYEN THI THUY DUYEN  1029814474 Chuyển tiền
22/08/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 935108.220822.182636. ck
22/08/2022 10,000 VU THI THUY TIEN 244077.220822.182621.  Chuyển tiền
22/08/2022 10,000 NGUYEN ANH TUNG 1026288966 Chuyển tiền
22/08/2022 10,000 lan  150503.220822.181215. ck
22/08/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 216684.220822.175558. QUYEN GOP VI TRE EM KHUYET TAT
22/08/2022 10,000 TONG VAN TRUONG 789760.220822.175444. Chuyển khoản
22/08/2022 10,000 NGAN VAN QUOC 9986761710 Chuyển tiền
22/08/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 762030.220822.174420. ung ho quy khuyet tat vn
22/08/2022 10,000 NGUYEN HOANG VINH 675495.220822.173250.  Chuyển khoản
22/08/2022 10,000 NGHIEM THE HUY  666948.220822.173111. Chuyển khoản
22/08/2022 10,000 PHAM THI THIEN NGA 0721000553887 Chuyển tiền
22/08/2022 10,000 NGUYEN QUANG HUY 240008.220822.171031.  Chuyển tiền
22/08/2022 10,000 NGUYEN VAN VU 708657.220822.170813.  Chuyển tiền
22/08/2022 20,000 NGUYEN MINH CHAU 0061001028568 Chuyển tiền
22/08/2022 10,000 NGUYEN VAN CO 388723.220822.170033. Chuyển tiền
22/08/2022 10,000 HOANG ANH TUAN PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE..
27915067099
 
22/08/2022 50,000 LE THI OANH  629816.220822.164336. Chuyển tiền
22/08/2022 10,000 LUONG VAN THAN THIEP 463469.220822.164208.  
22/08/2022 10,000 CAO HUU TAM 0161001737583 Chuyển tiền
22/08/2022 10,000 HUYNH VAN DUONG  0111000266115  chuyen tien quyen gop quy vi tre khuyen tat
22/08/2022 10,000 tran thi ngoc dung 143259.220822.162338.  
22/08/2022 10,000 NGUYEN VIET TUAN 301267.220822.161818.  
22/08/2022 20,000 TRAN BUU 697177.220822.161457.VCB Chuyển khoản
22/08/2022 10,000 DINH TUYET TRONG  PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE..
27915079358.
 
22/08/2022 10,000 PHAN DIEM PHUONG 987499.220822.161040. Chuyển tiền
22/08/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 1027508598 binh thuong
22/08/2022 1,000 LUONG THI LAN 428955.220822.160656.   
22/08/2022 10,000 HA TIEN DUNG 974127.220822.160604.  Chuyển tiền
22/08/2022 10,000 HA QUOC KHANH 938166.220822.160142.  Chuyển khoản
22/08/2022 10,000 NGUYEN THI TAM 1013622813 Chuyển tiền
22/08/2022 10,000 NGUYEN DUY HIEU 188264.220822.155429.  
22/08/2022 20,000 DINH THI YEN NGOC 417367.220822.155
337.VCB
Chuyển khoản
22/08/2022 10,000 LE XUAN QUANG PARTNER.DIRECT
_DEBITS_VCB.MSE
..27911164849.
 
22/08/2022 10,000 NGUYEN HOANG DUY ANH 901704.220822.155201. Chuyển khoản
22/08/2022 10,000 LY BACH MAI 285128.220822.155130.  Chuyển tiền
22/08/2022 10,000 NGUYEN DUY HAI SHGD:10051627.
DD:220822.
Hai chuyen
22/08/2022 20,000 VI THI TUE 896763.220822.154700.  Chuyển tiền
22/08/2022 10,000 NGUYEN VIET TIEN 1012583134 Chuyển tiền
22/08/2022 10,000 TRAN THI YEN LINH PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE..
27911163152.
 
22/08/2022 20,000 NGUYEN MANH HUNG 767157.220822.15
4247.VCB
Chuyển khoản
22/08/2022 10,000 Ta Van Nam 183120.220822.153951. Chuyển tiền
22/08/2022 15,000 TRUONG THI NGOC YEN 0701000458897 Chuyển tiền
22/08/2022 50,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ MBVCB.2367133524.
2001.VCB Rewards.
tu nguyen
22/08/2022 10,000 NGUYEN TUAN ANH 1021827134 Chuyển tiền
22/08/2022 20,000  vu quang anh 048145.220822.152836.
ZP68QOGECIC4
 
22/08/2022 10,000 NGUYEN THI KHANH VAN 797289.220822.152637.  Chuyển khoản
22/08/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 054630.220822.152708.  
22/08/2022 20,000 NGUYEN THI HUYEN TRANG 413933.220822.15
2013.VCB
Chuyển khoản
22/08/2022 10,000 PHAN THU NGA  803506.220822.151633. Chuyển tiền
22/08/2022 10,000 BUI THI THAO PARTNER.DIRECT
_DEBITS_VCB.MSE
..27910978929.
 
22/08/2022 10,000 NGUYEN TRONG DIEN  0491000128836  Chuyển tiền
22/08/2022 10,000 TA THI LINH  978044.220822.151036. Chuyển khoản
22/08/2022 20,000 BUI THI BICH SA  443350.220822.151013. Chuyển tiền
22/08/2022 10,000 LUU VAN CUONG  725924.220822.150823. Chuyển khoản
22/08/2022 10,000 hoang 262427.220822.150414.  
22/08/2022 20,000 KHUU CHI LINH 279072.220822.15
0119.VCB
 
22/08/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 254275.220822.150025. Ung ho quy khuyet tat
22/08/2022 10,000 NGUYEN ANH DUNG 924445.220822.145812.  Chuyển khoản
22/08/2022 10,000 DANG CONG VINH  1029440547 la lanh dum la rach
22/08/2022 10,000 LUU VAN KIEM 871704.220822.144535.  Chuyển khoản
22/08/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 856061.220822.144136.  
22/08/2022 10,000 NGUYEN THI LE HUONG  0481000019440 chuyen tien ung ho khuye tat
22/08/2022 10,000 NGUYEN XUAN PHAT 0331000506632 Chuyển tiền
22/08/2022 10,000 VO THI THU NHI 829807.220822.143509.  Chuyển khoản
22/08/2022 10,000 NINH NGOC LUONG DUY 604002.220822.143342.  Chuyển khoản
22/08/2022 10,000 NGUYEN VAN MINH 208905.220822.143051.  Chuyển tiền
22/08/2022 10,000 TRAN VAN TUAN ANH  672883.220822.143020. Chuyển tiền
22/08/2022 10,000 VO VAN VUONG 659977.220822.142454.  Chuyển tiền
22/08/2022 10,000 BUI TUAN ANH 570065.220822.142355.  Chuyển khoản
22/08/2022 10,000 TRAN NHAT LINH 181768.220822.142346.  Chuyển tiền
22/08/2022 10,000 HOANG PHI HUNG 1030353917 Chuyển tiền
22/08/2022 10,000 NGUYEN THI BICH NGOC  562208.220822.142233. Chuyển khoản
22/08/2022 100,000  LE TRUONG BAO 277302.220822.142125. Chuyển tiền
22/08/2022 20,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0281000473739 yeu
22/08/2022 10,000 DOAN VAN SO 0341007161655  Chuyển tiền
22/08/2022 10,000 LE THU TRA 184372.220822.140940.  Chuyển tiền
22/08/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 709503.220822.140254.  
22/08/2022 10,000 NGUYEN ANH KIEU PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE..
27907585756.
 
22/08/2022 10,000 NGUYEN DUC LONG SHGD:10044888.
DD:220822.
Long chuyen
22/08/2022 10,000 LAM THANH DUONG 1019835807 Chuyển tiền
22/08/2022 10,000 BUI DUC LONG 649444.220822.134553.  Chuyển khoản
22/08/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 646322.220822.134456. Quyen tre em khuyet tat
22/08/2022 10,000 DANG KIEU TRUC LY 445282.220822.134418.  Chuyển khoản
22/08/2022 10,000 TRUONG CONG HIEN 635,763,220,822,134,000 Chuyển khoản
22/08/2022 10,000 Nguyen Duy Son 125260.220822.134212. Chuyển tiền
22/08/2022 10,000 VU THI THUY ANH 1029170894 Chuyển tiền
22/08/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 051891.220822.132430. Chuyển tiền
22/08/2022 10,000 NGUYEN TRUNG KIEN 9976543195 Chuyển tiền
22/08/2022 10,000 NGUYEN LE HUNG 849209.220822.132113.  
22/08/2022 10,000 DAM THI NHAN 0351000820042 Chuyển tiền
22/08/2022 20,000 TRAN THI CUC 060791.220822.1
31740.VCB
Chuyển khoản
22/08/2022 10,000 PHAM VAN HUY 0461000575646 chuyen tien tu thien
22/08/2022 20,000 Nguyen Thi Hong Oanh 071373.220822.131706. Chuyển tiền
22/08/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 745760.220822.131239.  
22/08/2022 10,000 LUU DUC THIEN 348449.220822.130959. Chuyển khoản
22/08/2022 10,000 DINH HUU RONG 234644.220822.130936. Chuyển tiền
22/08/2022 10,000 VU DUC NAM 0421000444613  chuyen tien quyen gop tu thien
22/08/2022 10,000 Nguyen Dinh nghia 141547.220822.010721.  
22/08/2022 10,000 LE NGOC Loan PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE.
.27906256551.
 
22/08/2022 10,000 NGUYEN VAN TRUNG  483726.220822.125350. Chuyển khoản
22/08/2022 10,000 A KINH PARTNER.DIRECT
_DEBITS_VCB.MSE
..27906253511.
 
22/08/2022 10,000 HAN VAN HOC 0801000202481  Chuyển tiền
22/08/2022 10,000 TRAN THI TRANG 1016240307 quy vi tre em khuyet tat
22/08/2022 10,000 NGUYEN THI KIM CUC PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE..
27906301439.
 
22/08/2022 10,000 PHAM THI BE TUY 006660.220822.123432.  
22/08/2022 10,000 NGO XUAN HUY 0531002494342  Chuyển tiền
22/08/2022 10,000 Phan thi dep 133219.220822.122942.  Chuyển tiền
22/08/2022 10,000 DOAN MINH TAI 0321000656620 Chuyển tiền
22/08/2022 10,000 DINH NGOC PHI  PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE..
27904926161.
Chuyển tiền
22/08/2022 20,000 NGUYEN CHI LAN 248819.220822.12
1408.VCB
Chuyển khoản
22/08/2022 10,000 Nguyen Quoc Cuong 326893.220822.120413.  
22/08/2022 10,000 LE QUOC VIET 125044.220822.120039.  Chuyển khoản
22/08/2022 10,000 DANG TON NHI 324013.220822.115939. Chuyển tiền
22/08/2022 10,000 THAI VAN DUNG 195642.220822.115744.  
22/08/2022 10,000 Huy Hong 099922.220822.115300.  chuyen
22/08/2022 10,000 LY HUU SON 778823.220822.115251.  
22/08/2022 10,000 LY BANG DI  PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE.
.27904670348.
 
22/08/2022 10,000 TANG KHANH VY  PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE..
27903317881.
 
22/08/2022 10,000 HUYNH DIEN THONG 217143.220822.114256.  Chuyển tiền
22/08/2022 10,000 LINH VAN DONG SHGD:10038575
.DD:220822
 
22/08/2022 10,000 NGUYEN HOANG PHI PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE.
.27903027378.
 
22/08/2022 10,000 NGUYEN THI KIM VIEN  014982.220822.113035. Chuyển khoản
22/08/2022 10,000 NGO THI HONG 043783.220822.113011. Chuyển tiền
22/08/2022 10,000 DINH MANH SANG PARTNER.DIRECT
_DEBITS_VCB.MSE.
.27903314393.
 
22/08/2022 10,000 NGO THI HONG NHUNG  972866.220822.112950. Chuyển tiền
22/08/2022 10,000 LE TRONG DUONG  PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE.
.27903094939.
 
22/08/2022 10,000 NGUYEN QUANG DUY 144746.220822.112657.  
22/08/2022 10,000 DAM VIET HUNG 9975437791  
22/08/2022 10,000 PHAN THI MY KIEU PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE.
.27903312963.
 
22/08/2022 10,000 TRAN VAN LONG 692476.220822.112233. Chuyển tiền
22/08/2022 20,000 NGUYEN THI TRINH 123135.220822.112207. Chuyển khoản
22/08/2022 10,000 HO VAN NGUYEN 159502.220822.111352. Chuyển tiền
22/08/2022 10,000 NGUYEN HUU TRUONG 656953.220822.111036.  Chuyển tiền
22/08/2022 10,000 NGUYEN ANH KIET 166428.220822.110933. Chuyển tiền
22/08/2022 20,000 TRAN VAN TUONG 242435.220822.1
05042.VCB
Chuyển khoản
22/08/2022 10,000 VI THI HA 977746.220822.104853.  Chuyển khoản
22/08/2022 10,000 NGUYEN THE QUYEN PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE.
.27901467022.
 
22/08/2022 10,000 LA O THI NHI  PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE..
27901516038.
 
22/08/2022 10,000 Hiep 269382.220822.104505.  
22/08/2022 20,000 TRUONG MINH THE 180563.220822.10
3300.VCB
Chuyển khoản
22/08/2022 10,000 NGUYEN HUY AN  784103.220822.103035. Chuyển khoản
22/08/2022 20,000 nguyen ngoc thai tram PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE.
.27901632184.
 
22/08/2022 10,000 DUONG TRIEU NGOC NHI  1021927371 Chuyển tiền
22/08/2022 10,000 DO VIET DUONG 631404.220822.101615.  Chuyển tiền
22/08/2022 10,000 VI THI HA VY 810384.220822.101111.  Chuyển khoản
22/08/2022 10,000 NONG THI NHU SHGD:10030587.
DD:220822
Nhu chuyen
22/08/2022 10,000 LUC VO MINH QUAN 301051.220822.100536. Chuyển tiền
22/08/2022 10,000 HA THI HONG HANH SHGD:1003078
1.DD:220822
 
22/08/2022 100,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 937925.220822.095118. UNG HO QUY VI TRE EM KHUYET TAT
22/08/2022 10,000 HO QUANG HUNG. SHGD:10021307
.DD:220822.
Ho Quang Hung tu thien
22/08/2022 10,000 NGUYEN THI HUE SHGD:10019680
.DD:220822.
Hue chuyen
22/08/2022 10,000 TRAN HUU HUYNH SHGD:10019252.
DD:220822.
ck tu thien
22/08/2022 10,000 NGUYEN HAI DUC 0691000402761  Chuyển tiền
22/08/2022 10,000 LE VAN DAO SHGD:10019166.
DD:220822.
cttt
22/08/2022 30,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0071001035826 lxstd tặng từ thiện
22/08/2022 10,000 NGUYEN NGOC ANH 654741.220822.093507.  Chuyển khoản
22/08/2022 10,000 PHAM DUC NHAN 211299.220822.092741.  Chuyển tiền
22/08/2022 10,000 NGUYEN THANH HUNG 0271000725516  Chuyển tiền
22/08/2022 20,000 PHAM THI TAM 764551.220822.091730. Chuyển tiền
22/08/2022 10,000 TRAN DUC HOANG SHGD:10019827
.DD:220822
Hoang chuyen
22/08/2022 10,000 TRAN LE KIM NGAN SHGD:10021576
.DD:220822.
Ngan chuyen
22/08/2022 10,000 LE KIM THACH SHGD:10018538.
DD:220822
Thach chuyen
22/08/2022 10,000 DINH VAN TINH SHGD:10018323.
DD:220822.
 
22/08/2022 10,000 LE MINH PHU SHGD:10033253.
DD:220822.
Phu
22/08/2022 10,000 NGUYEN KHANH THUY SHGD:10011340.
DD:220822.
 
22/08/2022 10,000 NGUYEN THU NGA SHGD:10031212
.DD:220822.
 
22/08/2022 10,000 DO TAT KHOI SHGD:10030839.
DD:220822.
Khoi chuyen
22/08/2022 10,000 LE THANH PHUONG SHGD:10031298.
DD:220822
Le Thanh Phuong chuyen
22/08/2022 10,000 BUI VAN THE SHGD:10009226
.DD:220822.
The chuyen
22/08/2022 10,000 LE MINH PHU SHGD:10006421.
DD:220822.
Phu
22/08/2022 10,000 TRINH THI GIANG SHGD:10007378
.DD:220822.
Giang chuyen ung ho quy
22/08/2022 10,000 PHAM HIEN TAM SHGD:10022004
.DD:220822.
Tam chuyen
22/08/2022 1,000,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ  0121000859977 tn
22/08/2022 5,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 9879577109 m
22/08/2022 200,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 163071.220822.061229.  
22/08/2022 20,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0281000473739 yau
22/08/2022 50,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0541000185398 k
23/08/2022 20,000 Vu Minh Bang PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE.
.27960119122.
 
23/08/2022 10,000 NGUYEN BAO NGOC 823409.230822.
222042.
 
23/08/2022 10,000 HUYNH VAN HAU PARTNER.DIRECT
_DEBITS_VCB.MSE..
27958317656.
 
23/08/2022 20,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0281000473739 yeu
23/08/2022 10,000 TONG THI MAI 131048.230822.212908. Chuyển tiền
23/08/2022 10,000 NGUYEN DUC NGHIA 653517.230822.212830. Chuyển tiền
23/08/2022 10,000 LE THI CHUC 129618.230822.212553. Chuyển tiền
23/08/2022 10,000 VU THUY HIEN 0721000605783 Chuyển tiền
23/08/2022 20,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 079084.230822.212
103.ZP68QPE8A2AF 
 
23/08/2022 20,000 TRAN THI KIM TUYEN 623690.230822.211332.  
23/08/2022 20,000 NGUYEN THI THANH TAM 333388.230822.210225. Chuyển tiền
23/08/2022 10,000 LO THI MAI  PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE..
27956873698.
 
23/08/2022 20,000 NGUYEN THI NHIEN  110,504,230,822,204,000 Chuyển tiền
23/08/2022 10,000 NGUYEN HONG QUAN 1022287999  
23/08/2022 20,000 NGUYEN VAN HOA 863540.230822.
203743.VCB
Chuyển khoản
23/08/2022 10,000 Tran Khanh Duy 883914.230822.203429.  
23/08/2022 10,000 PHAM THI THUONG  569445.230822.203222. Chuyển tiền
23/08/2022 10,000 NGUYEN TIEN TUNG 873396.230822.203122.  Chuyển khoản
23/08/2022 20,000 Nguyen Van Nguyen 074495.230822.203046
.ZP68QPE88H9R 
 
23/08/2022 10,000 TO THI HONG HANH  0621000436110  Chuyển tiền
23/08/2022 10,000 huy 238015.230822.
202429.100920
 
23/08/2022 20,000 NGUYEN NGOC NGUYEN PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE..
27955207565.
 
23/08/2022 10,000 NGUYEN KHANH 878620.230822.201636.  Chuyển khoản
23/08/2022 20,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 072553.230822.200
939.ZP68QPE882C5 
 
23/08/2022 10,000 TRUONG THANH LIEM 912230.230822.200511.  
23/08/2022 10,000 NONG MINH QUAN 911143.230822.200452.  Chuyển tiền
23/08/2022 10,000 PHI VAN NHAN PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE..
27955200063.
 
23/08/2022 20,000 VO THUY TRANG  0101001112918 Chuyển tiền
23/08/2022 20,000 HOANG THI LAN ANH 759374.230822.192827.  
23/08/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 978459.230822.191959.  
23/08/2022 10,000 NGUYEN NGUYEN BANG 0811000035922 Chuyển tiền
23/08/2022 10,000 VU THI HA  784809.230822.191227. Chuyen tien dong gop quy vi tre em khuyet tat
23/08/2022 10,000 NGUYEN VAN NHAT  937586.230822.190936. Chuyển khoản
23/08/2022 20,000 BUI THANH THIEN 548125.230822.190
908.VCB
Chuyển khoản
23/08/2022 10,000 NGUYEN THE SANG 922040.230822.190549. Chuyển khoản
23/08/2022 10,000 NGUYEN QUOC TRUNG 968691.230822.185926. Chuyển tiền
23/08/2022 10,000 LE THI THU HA 745633.230822.185632.  Chuyển tiền
23/08/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 878203.230822.185530.  
23/08/2022 20,000 BAN THI LAN 595482.230822.1
85315.VCB
Chuyển khoản
23/08/2022 10,000 PHAM THI HUYEN TRANG 735345.230822.185239.  Chuyển tiền
23/08/2022 10,000 NGUYEN VAN DUONG 727210.230822.184903.  Chuyển tiền
23/08/2022 10,000 DANG VAN TAI  PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE..
27951798351.
 
23/08/2022 10,000 PHAM QUOC SON TRUONG  1012398091 Chuyển tiền
23/08/2022 20,000 TRAN QUOC TRUONG PARTNER.DIRECT
_DEBITS_VCB.MSE..
27951975388.
 
23/08/2022 10,000 NGUYEN THUY TIEN 9397210472  
23/08/2022 10,000 TRUONG NGUYEN THANH THAO 377383.230822.183258.  Chuyển tiền
23/08/2022 20,000 ha kim ni 776217.230822.183204.  
23/08/2022 10,000 NGUYEN VIET TRONG  773142.230822.183126. Chuyển khoản
23/08/2022 10,000 NGUYEN THI KIEU OANH 757471.230822.182746.  Chuyển khoản
23/08/2022 10,000 PHAM NHUAN TUONG 420020.230822.182609. Chuyển khoản
23/08/2022 10,000 NGUYEN XUAN NGOC 1025018094 Chuyển tiền
23/08/2022 20,000 DO THI HUE 930385.230822.1
82530.VCB
Chuyển khoản
23/08/2022 10,000 NGUYEN DANG DUC  PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE..
27951971105.
 
23/08/2022 30,000 NGUYEN THI HONG THUY   0281000652064 Chuyển tiền
23/08/2022 10,000 TRAN THI HONG NGAN 1024262908 Chuyển tiền
23/08/2022 20,000 NGUYEN VAN THUAN 454470.230822.1
80054.VCB
Chuyển khoản
23/08/2022 10,000 BUI THANH LAM 1021800373 Chuyển tiền
23/08/2022 20,000 BAN TON DIEU 699693.230822.1
74819.VCB
Chuyển khoản
23/08/2022 10,000 NGUYEN THI GAM 445126.230822.174406.  Chuyển tiền
23/08/2022 10,000 LUONG NGOC QUANG  0011004286854 Chuyển tiền
23/08/2022 10,000 LE THI THUY DIEM  0381000599571 Chuyển tiền
23/08/2022 10,000 Bao tran 231093.230822.173726.  
23/08/2022 10,000 NGUYEN VAN SU 218280.230822.173420. Chuyển khoản
23/08/2022 10,000 NGUYEN THI PHONG 967256.230822.173205.  Chuyển tiền
23/08/2022 20,000 DUONG THI LOAN 960790.230822.172958. Chuyển tiền
23/08/2022 10,000 NGUYEN THI NGOC HUYEN 197188.230822.172907. Chuyển khoản
23/08/2022 50,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 699875.230822.172406. CHUYEN
23/08/2022 10,000 NGUYEN VAN NHAT 159214.230822.172222.  Chuyển tiền
23/08/2022 10,000 DAO THI HUE 459800.230822.172011.  Chuyển khoản
23/08/2022 10,000 PHAM HUU THUAT 131054.230822.171200.  Chuyển khoản
23/08/2022 10,000 DUONG QUOC HOANG 1019223599 Chuyển tiền
23/08/2022 20,000 DANG THUY HUONG 850565.230822.165310.  
23/08/2022 20,000 PHAN THI HUONG 330439.230822.1652
10.VCB
Chuyển khoản
23/08/2022 10,000 DANG VAN TUAN 045155.230822.165146.  Chuyển khoản
23/08/2022 10,000 Nguyen chanh 039465.230822.164936.  
23/08/2022 10,000 LE VAN CUONG 681029.230822.164950.  
23/08/2022 100,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0011000644960 Trung thu vui ve
23/08/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 678263.230822.164525. CHUYEN TIEN TU THIEN
23/08/2022 10,000 NGUYEN QUOC PHUONG 016116.230822.164454.  Chuyển khoản
23/08/2022 10,000 NGUYEN VAN DUY 286931.230822.164349. Chuyển khoản
23/08/2022 20,000 TRAN THI THUY PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE..
27948310205.
 
23/08/2022 10,000 HUYNH LAM PHUOC 9939516911 Chuyển tiền
23/08/2022 10,000 NGUYEN LE MINH HUY 971500.230822.163307. Chuyển khoản
23/08/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 968423.230822.163220. Ck tu thien
23/08/2022 10,000 HO VAN GIANG 222266.230822.162955.  Chuyển khoản
23/08/2022 10,000 TO RO LY MY  0271000366615 Chuyển tiền
23/08/2022 10,000 PHAM DUONG HIEP 950288.230822.162755.  Chuyển khoản
23/08/2022 10,000 NGUYEN VAN TRUONG 445379.230822.162731. Chuyển tiền
23/08/2022 10,000 tran nguyen diep 770343.230822.162619.  
23/08/2022 20,000 Tran Tu Lieu 295270.230822.16
1815.VCB
chuyen cho quy vi tre em
23/08/2022 10,000 NGUYEN VAN MACH 9976262861 Chuyển tiền
23/08/2022 10,000 Cap le nhu vi 965086.230822.160558.  
23/08/2022 10,000 HA HUY CUONG 850924.230822.160326.  Chuyển khoản
23/08/2022 10,000 NGUYEN MINH CONG 160128.230822.160228.  Chuyển tiền
23/08/2022 10,000 LE VU CHAU  671223.230822.155246. Chuyển tiền
23/08/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 019995.230822.154422.  
23/08/2022 50,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0561003837432 tre em
23/08/2022 10,000 LO VAN LAM 006582.230822.154109.  Chuyển khoản
23/08/2022 10,000 NGUYEN THI HANH 630434.230822.153907.  Chuyển tiền
23/08/2022 20,000 NGUYEN THI NGUYET 755677.230822.153814.  Chuyển khoản
23/08/2022 10,000 DUONG QUYEN LINH 609336.230822.153127.  Chuyển tiền
23/08/2022 10,000 NGUYEN THI PHUONG LAN 246735.230822.153042.  Chuyển tiền
23/08/2022 10,000 HUYNH TAN TAI 920207.230822.152804. Chuyển tiền
23/08/2022 10,000 nguyen tan thu 587533.230822.152520.  
23/08/2022 10,000 NGUYEN DUY BINH 895814.230822.151403.  Chuyển khoản
23/08/2022 10,000 DUONG NGOC KHAI  633998.230822.150420. Chuyển khoản
23/08/2022 10,000 TRAN MINH HUY 1021167862 Chuyển tiền
23/08/2022 10,000 TRAN THI MAI QUYNH 600355.230822.145521. Chuyển khoản
23/08/2022 10,000 LE VAN TUNG 971878.230822.145214.  Chuyển tiền
23/08/2022 10,000 NGUYEN HUU CHUYEN  925024.230822.144431. Chuyển tiền
23/08/2022 20,000 Chu Thi Mui 147687.230822.143809.  
23/08/2022 10,000 LE TRUNG DUNG 523575.230822.143112.  Chuyển khoản
23/08/2022 10,000 tran van hoa 749749.230822.142440.  
23/08/2022 10,000 Nguyen van Loi  284471.230822.141937. ung ho
23/08/2022 10,000 NGUYEN MINH TIENG 031652.230822.141906.  Chuyển tiền
23/08/2022 10,000 SAM VAN SINH PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE..
27943154005
 
23/08/2022 10,000 PHAM CHI PHAI 651493.230822.140904.  Chuyển khoản
23/08/2022 10,000 Nguyen duc doan 650489.230822.140847.  
23/08/2022 10,000 Do Ngoc Hai 869187.230822.140717.  Chuyển tiền
23/08/2022 10,000 NGUYEN HUU DONG 448607.230822.135558.  Chuyển tiền
23/08/2022 10,000 HOANG THI THANH NHA 214509.230822.135530.  Chuyển tiền
23/08/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 9862502824 giup do
23/08/2022 10,000 NGUYEN VAN TRUNG 787864.230822.134401.  Chuyển tiền
23/08/2022 200,000 Quy Ha 1 Giap Nhi 010765.230822.134353.  ung ho quy vtekt
23/08/2022 10,000 Bich Hong  859588.230822.134303. Chuyển tiền
23/08/2022 10,000 VU ANH TUYEN  562145.230822.134059. Chuyển khoản
23/08/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 566372.230822
.132946....
 
23/08/2022 10,000 dao ngoc duy PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE
..27941387208
ck
23/08/2022 10,000 LY VAN VINH 0351001153882  Chuyển tiền
23/08/2022 50,000 VANG VAN CUONG 735576.230822.131442.  
23/08/2022 10,000 NGUYEN VAN MANH 995512.230822.131412. Chuyển tiền
23/08/2022 10,000 TRAN VAN NGOC 730608.230822.131206.  Chuyển tiền
23/08/2022 10,000 NGUYEN DUY DOAN SHGD:10017
759.DD:220823.
Quyen gop tu thien
23/08/2022 10,000 NONG VAN CHUYEN  290131.230822.130659. Chuyển khoản
23/08/2022 10,000 TRAN THI THAO PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE.
.27941473270.
 
23/08/2022 20,000 SIU GHICH 611026.23082
2.130331.VCB
Chuyển khoản
23/08/2022 10,000 TRINH THANH TAM 1017037385 Chuyển tiền
23/08/2022 10,000 HUYNH THI NY 1027241842 Chuyển tiền
23/08/2022 10,000 NGU MINH THANH 919690.230822.125954.  Chuyển tiền
23/08/2022 20,000 VAN THI ANH TUYET 333274.230822.12
5853.VCB
chuyen khoan tu thien
23/08/2022 20,000 SIU GHICH 637932.230822.
124717.VCB
Chuyển khoản
23/08/2022 10,000 NONG THI THUY KIEU  PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE
..27941449655.
 
23/08/2022 10,000 LE TRI DANH 393566.230822.124245.  chuyen khoan muc dich gay quy ho tro cho tre em co hoan canh kho khan o viet nam
23/08/2022 10,000 TRAN VAN HOANG  679215.230822.124158. Chuyển tiền
23/08/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 1022311531 kho khan
23/08/2022 50,000 DANG THI THUY   0291000272468 Chuyển tiền
23/08/2022 10,000  HA THI THO 1016211668 ct tu thien
23/08/2022 20,000  NGO VAN HOA 827160.230822.123751. Chuyển tiền
23/08/2022 10,000 VANG VAN TOAN 370507.230822.123548. Chuyển khoản
23/08/2022 10,000 VO THI THU NHI 343952.230822.122806.  Chuyển khoản
23/08/2022 10,000 LUU THI THUY 178684.230822.122717.  
23/08/2022 10,000 TRAN QUANG DUNG SHGD:10017072.DD:
220823.
 
23/08/2022 10,000 TRAN THI THU HANG 179832.230822.122114.  
23/08/2022 10,000 Tu thien 198747.230822.121945.  
23/08/2022 10,000 TRAN MINH TUAN PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE.
.27939910628.
 
23/08/2022 10,000 MA TIEN DIEP 205474.230822.120520. Chuyển tiền
23/08/2022 10,000 DONG XUAN CHUNG 849713.230822.120255. Chuyển tiền
23/08/2022 10,000 VU DOAN CANH 0611001983857 Chuyển tiền
23/08/2022 20,000 LE THI THUY TRANG 819570.230822.12
0019.VCB
Chuyển khoản
23/08/2022 10,000 TRIEU THI HUONG   0731000636890  Chuyển tiền
23/08/2022 10,000 CAO VAN TRI 803998.230822.115647. Chuyển tiền
23/08/2022 10,000 NGUYEN THI THUY QUYNH 0021000447117   
23/08/2022 10,000 DUONG VAN TRONG 448299.230822.115157.  Chuyển tiền
23/08/2022 1,000 NGUYEN HOAI MINH  101060.230822.114201. TRANSFERS QUY VI TRE EM KHUYET TAT VN
23/08/2022 10,000 TRAN THI THUY DUNG 158428.230822.113530.  Chuyển tiền
23/08/2022 10,000 Nguyen gia doan 634200.230822.113429.  
23/08/2022 10,000 NGO THI GIANG 924224.230822.111808. Chuyển tiền
23/08/2022 20,000 ME THI TUYET  261078.230822.111
741.VCB
Chuyển khoản
23/08/2022 10,000 NGO VAN NHAT 900309.230822.110813. Chuyển khoản
23/08/2022 10,000 NGUYEN THI HONG  888299.230822.110539.C Chuyển tiền
23/08/2022 10,000 NGUYEN THI THANH HUYEN 883581.230822.110248.  Chuyển khoản
23/08/2022 10,000 NGUYEN HUU DUYEN 0741000639246  nguyen bao han chuyen tien
23/08/2022 10,000 NGUYEN THI HA  0561000541657 Chuyển tiền
23/08/2022 10,000 NGUYEN THI THUY SHGD:10014445.
DD:220823.
Thuy chuyen
23/08/2022 10,000 nKhanhThai 906308.230822.104402.  
23/08/2022 10,000 NGUYEN THI TUONG VY 885534.230822.104400.  Chuyển tiền
23/08/2022 10,000 PHAN VAN CUONG 827027.230822.104336. Chuyển tiền
23/08/2022 10,000 NGUYEN NGOC SANG  188836.230822.104115. Chuyển tiền
23/08/2022 10,000 NGUYEN THI HONG THUY 0281000652064 Chuyển tiền
23/08/2022 20,000 NGUYEN THAI AN 482925.230822.103928.  
23/08/2022 20,000 NGUYEN XUAN NGOC 9979210822 Chuyển tiền
23/08/2022 20,000 DANG XUAN LUC 471689.230822.10
3111.VCB
Chuyển khoản
23/08/2022 10,000 NGUYEN TUAN MINH  681365.230822.
100829.
Chuyển khoản
23/08/2022 10,000 Do thi hue 876930.230822.100107.  chuyen tien tu thien
23/08/2022 10,000 LY VAN THIEP  621611.230822.095926. chuyen tien ung ho
23/08/2022 30,000 LAU THI KHE  697629.230822.095757. Chuyển tiền
23/08/2022 10,000 HO CHI THUAN 0741000658946 Chuyển tiền
23/08/2022 30,000 DAM VIET HUNG 9975437791  
23/08/2022 10,000 NGUYEN CONG DUY PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE..
27935340853.
 
23/08/2022 10,000 BUI THI NGA 644879.230822.093934.  Chuyển tiền
23/08/2022 10,000 HOANG KIM CHI 395598.230822.093720.  Chuyển tiền
23/08/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 617451.230822.092848. quy vi tre em khuyet tat
23/08/2022 20,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 1016046070 nguoi khuyet tat
23/08/2022 10,000 PHAM VU HIEP 495749.230822.091453.  QUYEN GOP QUY TU THIEN
23/08/2022 10,000 NGUYEN VAN NGOC 373551.230822.083337.  Chuyển khoản
23/08/2022 20,000 NGUYEN THE KHUAN  0361000227697 UNG HO QUY VI TRE EM KHUYET TAT VIET NAM
23/08/2022 10,000 LE MINH PHU SHGD:10011042
.DD:220823
Phu
23/08/2022 10,000 VUONG KIM SON SHGD:10003597.
DD:220823.
Son chuyen
23/08/2022 120,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ MBVCB.2369195252
.2001.VCB Rewards.
tre em bi bai liet
23/08/2022 10,000 LE KHANH TUONG  788635.230822.065347. Chuyển tiền
23/08/2022 100,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 175574.230822.062259.  
23/08/2022 100 LE PHU TRUONG 485353.230822.044622.  
23/08/2022 500,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0081001165666  Gop Trung Thu cho em
23/08/2022 1,120,000 TRAN DIEN DUC  0071001132745 Chuyển tiền
23/08/2022 500,000 Dat  763197.220822.224744.  chuyen
24/08/2022 10,000 THAI VINH TAM 238530.240822.223207.  Chuyển khoản
24/08/2022 10,000 TRAN THI THUY ANH 286541.240822.220351.  
24/08/2022 10,000 NGUYEN VAN DAI  628518.240822.215921. Chuyển khoản
24/08/2022 20,000 TRAN DINH MANH 611702.240822.21
5011.VCB
 
24/08/2022 10,000 BUI CONG TUAN 0211000550006  Chuyển tiền
24/08/2022 20,000 le van lua 877104.240822.210949.  
24/08/2022 20,000 LE THI YEN 805121.240822.210930.  Chuyển tiền
24/08/2022 20,000 Le Thi Nguyet Minh 823128.240822.210502.  
24/08/2022 20,000 VU THI DUNG  806040.240822.21
0326.VCB
Chuyển khoản
24/08/2022 10,000 NGUYEN VAN SINH 873690.240822.210308.  
24/08/2022 20,000 LAM MY HUYEN 876098.240822.2
04756.VCB
Chuyển khoản
24/08/2022 10,000 TRUONG THI THUY  745854.240822.204655. Chuyển tiền
24/08/2022 10,000 TRUONG TRUNG TIN  0281000207625 Chuyển tiền
24/08/2022 20,000 NGUYEN THI HIEN 328391.240822.2
03848.VCB
Chuyển khoản
24/08/2022 10,000 NGUYEN THI XUAN VI 867060.240822.202643. Chuyển khoản
24/08/2022 20,000 LO THI HUONG LAN 623535.240822.201719.I Chuyển tiền
24/08/2022 10,000 NGUYEN THI VAN OANH 1021129936 Chuyển tiền
24/08/2022 10,000 NGUYEN TUAN KHANH 621220.240822.201228.  
24/08/2022 10,000 CAM DUC ANH  802714.240822.201010. Chuyển tiền
24/08/2022 10,000 NGUYEN VAN MINH 1023974960 Chuyển tiền
24/08/2022 10,000 NGUYEN THI NO PARTNER.DIRECT
_DEBITS_VCB.MSE..
27994033991.
 
24/08/2022 20,000 TRUONG THI TRUC MAI PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE..
27994073313.
 
24/08/2022 20,000 PHAM THI TUYEN 1028861065 Chuyển tiền
24/08/2022 10,000 HONG DUY QUAN PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE.
.27993922731.
 
24/08/2022 10,000 Le Duc Manh 750448.240822.195532.  
24/08/2022 10,000 NGUYEN THANH TAM  653582.240822.195442. Chuyển tiền
24/08/2022 10,000 NGUYEN THI LIEM 154267.240822.195011.  Chuyển khoản
24/08/2022 10,000 NGUYEN THI QUYNH 0351000930692 Chuyển tiền
24/08/2022 20,000 NGUYEN THI THO 0841000026712 Chuyển tiền
24/08/2022 10,000 LE ANH TUAN 080628.240822.193155.  Chuyển khoản
24/08/2022 20,000 VU THI RINH 669018.240822.193221.  Chuyển khoản
24/08/2022 350,000 TRAN VAN HUNG 075504.240822.193045.  ung ho quy vi tre em khuyet tat VN
24/08/2022 10,000 LE THI MONG THU 635603.240822.192157.  Chuyển khoản
24/08/2022 10,000 NGUYEN THI HUONG 567124.240822.191920.  Chuyển tiền
24/08/2022 10,000 NGUYEN THI XUAN  563996.240822.191832. Chuyển tiền
24/08/2022 10,000 NGUYEN THI HOAI THANH 020666.240822.191650.  
24/08/2022 5,000 LE THANH LANH 1030018850 Chuyển tiền
24/08/2022 10,000 BUI VAN DAT  0211000547158 Chuyển tiền
24/08/2022 20,000 NGUYEN THI THU 261218.240822.1
91421.VCB
Chuyển khoản
24/08/2022 1,000 THACH THI LAN 116663.240822.191119.  Chuyển tiền
24/08/2022 20,000 PHAM TAN TAI 066538.240822.190
936.ZP68QQC1RKDV 
 
24/08/2022 10,000 HOANG VAN HUNG 1027661381 Chuyển tiền
24/08/2022 10,000 NGO DINH DOAN 972349.240822.190500.  
24/08/2022 1,000 THACH THI LAN  101366.240822.190226. Chuyển tiền
24/08/2022 20,000 Tran Huynh 065815.240822.1900
28.ZP68QQC1RBIN 
 
24/08/2022 10,000 TRAN VAN THO 772475.240822.185746.  
24/08/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 577902.240822.185321. Ho tro tre em khuyet tat
24/08/2022 20,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 1025536133 cam on
24/08/2022 10,000 CHUNG THANH MAI 0531002467542 Chuyển tiền
24/08/2022 10,000 NGUYEN VAN DUC 552594.240822.183528.  Chuyển tiền
24/08/2022 50,000 Nguyen Duy Khanh 443936.240822.183515. FT  
24/08/2022 10,000 NGUYEN DUC HA 742954.240822.183505.  
24/08/2022 46,796 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ MBVCB.23751813
28.2001.VCB Rewards
Nguoi gap kho khan
24/08/2022 20,000 HOANG THI TAM  439392.240822.183133. Chuyển khoản
24/08/2022 1,000 NGUYEN HOAI MINH 609471.240822.182613.  TRANSFERS QUY VI TRE EM KHUYET TAT VN
24/08/2022 20,000 NGUYEN THI NGOAN  0021000319604 Chuyển tiền
24/08/2022 10,000 VO THI MY PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE
..27990721378.
 
24/08/2022 10,000 PHAM THI HANG 377986.240822.181354. Chuyển khoản
24/08/2022 10,000 NGUYEN DUY DAT 806429.240822.175900.  Chuyển tiền
24/08/2022 50,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 369357.240822.175453.  
24/08/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 769954.240822.174624.u ng ho quy vi tre em kt vn
24/08/2022 10,000 DAO THI DUNG 0081001256563  Chuyển tiền
24/08/2022 10,000 NGUYEN DUC MANH  PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE..
27989181741.
 
24/08/2022 10,000 NGAN THI TUONG 1017460029 Chuyển tiền
24/08/2022 1 NGUYEN HOANG KHIEM 934980.240822.172842. Chuyển tiền
24/08/2022 1,000 THACH THI LAN  930832.240822.172630.c Chuyển tiền
24/08/2022 10,000 VANG LAO SU 1029123312 Chuyển tiền
24/08/2022 10,000 NONG VAN THI 1015563075  
24/08/2022 10,000 NGUYEN THI MINH NGUYET 165301.240822.171950.  Chuyển khoản
24/08/2022 10,000 TRUONG THI MAI TRANG 675360.240822.171450.  Chuyen tien ung ho
24/08/2022 10,000 SONG THI DUA  466015.240822.171014. Chuyển khoản
24/08/2022 1,000 LUONG THI LAN 676457.240822.170922.   
24/08/2022 10,000 TRAN QUOC BAO 647260.240822.170526.  Chuyển tiền
24/08/2022 10,000 NGUYEN THI HANG  412951.240822.165858. Chuyển khoản
24/08/2022 10,000 LUONG VAN DIEP 0351001207214 Chuyển tiền
24/08/2022 10,000 BUI HOANG MINH 400861.240822.165633.  Chuyển khoản
24/08/2022 10,000 LUU QUANG CO 849398.240822.165611.  Chuyển tiền
24/08/2022 10,000 LAI THI THUONG 389713.240822.165408.  Chuyển khoản
24/08/2022 20,000 TRAN THI NHA 131835.240822.165404.  Chuyển tiền
24/08/2022 10,000 TRAN MINH DOI  740406.240822.165014. Chuyển tiền
24/08/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 3,181472408
22163E+27
 
24/08/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE.
.27987350722
Toi thay mat cong ty thay mat cac em cam on tam long quy bao cua ban
24/08/2022 10,000 DANG THI THUONG 113827.240822.163742.  Chuyển tiền
24/08/2022 10,000 LE MANH CUONG 0481000748515 Chuyển tiền
24/08/2022 1,000 THACH THI LAN 825906.240822.163256. Chuyển tiền
24/08/2022 10,000 LE VAN LINH 258320.240822.162622.  Chuyển khoản
24/08/2022 10,000 NGUYEN XUAN TRUONG  939494.240822.162532. Chuyển khoản
24/08/2022 10,000 LE TRUNG HIEU 900452.240822.161432.  Chuyển khoản
24/08/2022 10,000  TRAN CONG DOAN 480730.240822.160523. Chuyển tiền
24/08/2022 20,000 DUONG MINH TRANG 842291.240822.1604
02.VCB
Chuyển khoản
24/08/2022 10,000 CHU THI MY HANG 478133.240822.160108. Chuyển tiền
24/08/2022 1,000 NGUYEN HOAI MINH  550052.240822.160013. TRANSFERS QUY VI TRE EM KHUYET TAT VN
24/08/2022 10,000 NGUYEN QUANG HUY 492515.240822.155804.  Chuyển tiền
24/08/2022 10,000 TRAN HUNG LINH 113404.240822.155430.  Chuyển khoản
24/08/2022 10,000 NGUYEN THI TUYET TRINH 562334.240822.155325.  Chuyển tiền
24/08/2022 1,000 NGUYEN HOAI MINH 546983.240822.155238.   TRANSFERS QUY VI TRE EM KHUYET TAT VN
24/08/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 623412.240822.155005. quyen gop
24/08/2022 10,000 TRAN THI VAN 785272.240822.154540.  Chuyển khoản
24/08/2022 10,000 HOANG THI LUONG 067538.240822.154356.  Chuyển khoản
24/08/2022 1,000 NGUYEN HOAI MINH 543158.240822.154405.  TRANSFERS QUY VI TRE EM KHUYET TAT VN
24/08/2022 10,000 NGUYEN DUY LOI 758038.240822.153752.  Chuyển khoản
24/08/2022 20,000 LE THI KIM HAU  PARTNER.DIRECT
_DEBITS_VCB.MSE..
27983877414.
 
24/08/2022 10,000 LO VAN TOAN 015371.240822.153134.  Chuyển khoản
24/08/2022 10,000 NGUYEN VAN NGHIA 459999.240822.152957.I Chuyển tiền
24/08/2022 20,000 LE BAO TU 735882.240822.15
2855.VCB
Chuyển khoản
24/08/2022 20,000 PHAN THI MY THANH 642526.240822.15
2722.VCB
Chuyển khoản
24/08/2022 1,000 NGUYEN HOAI MINH 543158.240822.154405.  TRANSFERS QUY VI TRE EM KHUYET TAT VN
24/08/2022 20,000 VI THI DIEN  507373.240822.152
507.VCB
Chuyển khoản
24/08/2022 10,000 NGUYEN VAN HO  775024.240822.151744. Chuyển tiền
24/08/2022 10,000 LANG THI THAO 1029998650 Chuyển tiền
24/08/2022 10,000 VO THI BAO NGOC 658641.240822.151100.  Chuyển khoản
24/08/2022 20,000 LY QUANG KHAI 427852.240822.150707.
VCB;0011003814022
 chuyen khoan
Chuyển khoản
24/08/2022 10,000 NGUYEN MANH THANG 859306.240822.145329.  Chuyển khoản
24/08/2022 10,000 NGUYEN THI MY HANH PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE..
27983649124.
 
24/08/2022 10,000 NINH THI THANH HUE 577240.240822.144733.  Chuyển khoản
24/08/2022 10 NGUYEN THI AI TRAM 688692.240822.144547.  Chuyển tiền
24/08/2022 10,000 NGUYEN THI THANH NGA 481769.240822.144309.  Chuyển tiền
24/08/2022 10,000  Y THEN 432882.240822.144223. Chuyển tiền
24/08/2022 10,000 DANG VAN HUE 0961000005733 Chuyển tiền
24/08/2022 10,000 CHUNG GIA PHU 802067.240822.143846.  
24/08/2022 10,000 NGUYEN THI BINH 547906.240822.143822.  Chuyển khoản
24/08/2022 10,000 PHAM VAN THOI 517482.240822.143806.  Chuyển tiền
24/08/2022 10,000 VI VAN SUM 985619.240822.143532. Chuyển tiền
24/08/2022 10,000 QUANG VAN CUONG 763493.240822.142842.  Chuyển khoản
24/08/2022 10,000 NGUYEN TAN THUAN 759369.240822.142737.  
24/08/2022 1,000 NGUYEN HOAI MINH 511508.240822.142647.  TRANSFERS QUY VI TRE EM KHUYET TAT VN
24/08/2022 10,000 CHU THI THANH HUYEN  227,432,240,822,142,000 Chuyển tiền
24/08/2022 10,000 NGUYEN MINH ANH 749048.240822.142447. Chuyển khoản
24/08/2022 20,000 Nguyen thi trang 619610.240822.142423.  
24/08/2022 10,000 DUONG THI THANH HUYEN 634248.240822.142353.  Chuyen tien tu thien
24/08/2022 10,000 LE TRAN LUONG 9332462885 Chuyển tiền
24/08/2022 10,000 PHUNG PHUONG THAO 726226.240822.141839.  Chuyển khoản
24/08/2022 10,000 DUONG THI KIEU PHUONG 490261.240822.141521.  Chuyển tiền
24/08/2022 10,000 LE THI THU  708437.240822.141348. Chuyển khoản
24/08/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 656761.240822.140806. ck tu thien
24/08/2022 20,000 PHAM THI HONG 592734.240822.14
0312.VCB
Chuyển khoản
24/08/2022 20,000 LUONG THI BACH  0481000914466 Chuyển tiền
24/08/2022 10,000 TRAN PHI YEN 431889.240822.140120.  Chuyển khoản
24/08/2022 20,000 LE HUYNH THI NGOC HAN  352087.240822.
135912.VCB
Chuyển khoản
24/08/2022 20,000 Pham nhat Truong 038707.240822.13582
1.ZP68QQC1KJS1 
 gui
24/08/2022 20,000 HO THI VAN 0101001257735  Chuyển tiền
24/08/2022 10,000 TRAN MINH CUONG  1017429879 Chuyển tiền
24/08/2022 10,000 NGUYEN THI LOAN 645870.240822.135533. Chuyển khoản
24/08/2022 10,000 NGUYEN TRONG HUNG QGTT 566620.240822.135335.  
24/08/2022 10,000 NGUYEN PHAM KHOA 620123.240822.134739.   
24/08/2022 10,000 NGUYEN VAN HAN 617303.240822.134643. Chuyển khoản
24/08/2022 10,000 PHAN THI NHU DIEU  0041000233811  Chuyển tiền
24/08/2022 20,000 NGUYEN THI KIEU 399458.240822
.134319.VCB
Chuyển khoản
24/08/2022 10,000 VU TIEN THANH  595109.240822.134232. Chuyển tiền
24/08/2022 10,000 HOANG HAI NINH 371940.240822.133903.  Chuyển khoản
24/08/2022 10,000 TRAN THI HAI PHUONG 237081.240822.133820.  Chuyển tiền
24/08/2022 10,000 DINH THI HONG 585743.240822.133633. Chuyển khoản
24/08/2022 10,000 Nguyen Thi Quy 579898.240822.133444.  
24/08/2022 10,000 LE TRANG DAI 071001139600 chuyen tien quy tu thien
24/08/2022 10,000 NGUYEN VAN QUYET 357248.240822.133314. Chuyển khoản
24/08/2022 30,000 HUYNH THAO NHU  9947957537 Chuyển tiền
24/08/2022 30,000 PHAM THUY NGAN HA 489199.240822.133045.  Chuyển tiền
24/08/2022 10,000 MAC THI THU THAO 558503.240822.132715.  Chuyển khoản
24/08/2022 10,000 HOANG NGOC DUC 587235.240822.132725. Chuyển tiền
24/08/2022 10,000 VU THI PHUONG THANH 512399.240822.132633.  Chuyển tiền
24/08/2022 10,000 TRAN CONG QUANG 516165.240822.132214.  Chuyển tiền
24/08/2022 10,000 LE MINH QUYEN 1026944869 Chuyển tiền
24/08/2022 20,000 VU THI THUY ANH 1029170894  
24/08/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 945150.240822.131641. ck tu thien
24/08/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 037274.240822.131632.  
24/08/2022 20,000 HOANG THI NGAN 587146.240822.1
31307.VCB
Chuyển khoản
24/08/2022 10,000 LA VAN TUONG 898359.240822.131223. Chuyển khoản
24/08/2022 20,000 LE VAN HOP 507214.240822.130905.  Chuyển khoản
24/08/2022 10,000 LE PHAN MAI VY 1028469076 Chuyển tiền
24/08/2022 10,000 MA THI HOA  504553.240822.130803. Chuyển khoản
24/08/2022 10,000 DO THI HOA  499169.240822.130742. Chuyển tiền
24/08/2022 20,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 260704.240822.130
740.VCB
 
24/08/2022 20,000 TRAN THI THAM 286746.240822.130607.  Chuyển khoản
24/08/2022 20,000 PHAN THI NHU HA  367947.240822.130431. Chuyển tiền
24/08/2022 20,000 NGUYEN MAU THANH 136688.240822.130340.  Chuyển tiền
24/08/2022 10,000 NGUYEN VAN QUANG  0351007777777 Chuyển tiền
24/08/2022 10,000 HOANG DUY PHONG 267584.240822.125837.  Chuyển khoản
24/08/2022 20,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 600674.240822.12
5640.VCB
 
24/08/2022 10,000 VUONG THI THUY 745405.240822.125503.  Chuyển tiền
24/08/2022 10,000 NGUYEN TAI TUAT 753340.240822.125453.  Chuyển tiền
24/08/2022 10,000 HOANG DUOC 246905.240822.125048.  Chuyển khoản
24/08/2022 20,000 NGUYEN THI CAM VAN 082394.240822.1
24802.VCB
Chuyển khoản ủng hộ trẻ em khuyết tật
24/08/2022 10,000 LE VAN PHUONG 0841000082436 Chuyển tiền
24/08/2022 20,000 LE PHUONG THAO 645286.240822.124
045.VCB
Chuyển khoản
24/08/2022 10,000 DUONG THI XINH 986836674 Chuyển tiền
24/08/2022 10,000 NGUYEN HONG HIEP 929896.240822.123551.  Chuyển khoản
24/08/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0741000666570  vi tre em khuyet tat
24/08/2022 20,000 LE THI BAN PARTNER.DIRECT
_DEBITS_VCB.MSE.
.27978312850.
 
24/08/2022 20,000 CAO THI THUAN 558173.240822.122803.  Chuyển tiền
24/08/2022 10,000 TA LINH TUAN 472967.240822.122602.  Chuyển tiền
24/08/2022 10,000 CHAO THI PA  556901.240822.122553. Chuyển tiền
24/08/2022 10,000 NGUYEN TUAN ANH   0281000362566 Chuyển tiền
24/08/2022 10,000 diem trinh 360401.240822.121814.  chuyen tu thien
24/08/2022 10,000 HA VAN TAM 830079.240822.121706.  Chuyển tiền
24/08/2022 20,000 DO KIEN NAM 106929.240822.1
21506.VCB
Chuyển khoản
24/08/2022 10,000 NHAT PHUONG PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE.
.27976615309.
 
24/08/2022 20,000 BUI THI AI 319942.240822.12
0159.VCB
Chuyển khoản
24/08/2022 10,000 VU ANH TUAN 258737.240822.115742.  Chuyển khoản
24/08/2022 10,000 BUI THI LUA 257790.240822.115729.  
24/08/2022 10,000 H MAH EBAN 0591000282712 Chuyển tiền
24/08/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 002319.240822.115326. TU THIEN
24/08/2022 10,000 LE VAN THUAN  9979126381 Chuyển tiền
24/08/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 307190.240822.114032. Ck tu thien
24/08/2022 10,000 LO THI LUN PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE.
.27974756706.
 
24/08/2022 10,000 HOANG MUI NHAY 1029528010 Chuyển tiền
24/08/2022 20,000 NGUYEN THI BICH NGOC PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE.
.27974556363.
 
24/08/2022 10,000 Nguyen Tan Khanh 151148.240822.113240.  Chuyển khoản
24/08/2022 10,000 NGUYEN VAN CUONG 151027.240822.113239.  Chuyển khoản
24/08/2022 10,000 MAI NGOC TRIET  0481000725602 Chuyển tiền
24/08/2022 10,000 NGUYEN TRONG GIANG 966201.240822.112706.  Chuyển khoản
24/08/2022 10,000 Le Ngo Anh Hoa 518033.240822.112207.  
24/08/2022 10,000 NGUYEN THUY KIM YEN PARTNER.DIRECT
_DEBITS_VCB.MSE
..27974750927.
Chuyển tiền
24/08/2022 10,000 nguyn ngoc tho 641162.240822.111726.  
24/08/2022 20,000 phan thi diem trinh 513105.240822.111442.  
24/08/2022 10,000 NGUYEN CONG TRUNG 512404.240822.111343. Chuyển tiền
24/08/2022 10,000 PHAN THI TRANG 901233.240822.110945.  Chuyển khoản
24/08/2022 10,000 Ngo Thuy Duong 004413.240822.111003.  
24/08/2022 10,000 TRAN THI KIM NGOC 891447.240822.110709. Chuyển khoản
24/08/2022 10,000 LO VAN CHIEU 037675.240822.110705.   
24/08/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 832045.240822.110623.  
24/08/2022 10,000 TO QUANG TRI 158860.240822.110434.  
24/08/2022 10,000 LE XUAN MINH 873041.240822.110316. Chuyển khoản
24/08/2022 10,000 HUNG THI NGHIEP  PARTNER.DIRECT
_DEBITS_VCB.MSE
..27972936724.
 
24/08/2022 10,000 DANG HOANG THAI HUY 993856.240822.105715.  Chuyển khoản
24/08/2022 10,000 NGUYEN THANH HUNG  0271000725516 Chuyển tiền
24/08/2022 10,000 LA HIEU NGHIEM SHGD:10014805.D
D:220824.
 
24/08/2022 30,000 NGUYEN VIET HOANG 974562.240822.105304.  Chuyển khoản
24/08/2022 10,000 nguyen huyen 967052.240822.105128.  uh
24/08/2022 10,000 CHU HONG PHONG 1019581770 Chuyển tiền
24/08/2022 10,000 MAI ANH DUC  9988938968 Chuyển tiền
24/08/2022 10,000 HO HOANG VU SHGD:10014565
.DD:220824
 
24/08/2022 10,000 PHAM CONG BANG 956267.240822.104900.  Chuyển khoản
24/08/2022 10,000 LONG THE ANH 820408.240822.104849.  Chuyển khoản
24/08/2022 10,000 NGUYEN NGOC QUYNH HUONG 977909.240822.104101.N Chuyển tiền
24/08/2022 20,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 022786.240822.104
037.ZP68QQC1FDT1 
 
24/08/2022 10,000 VU THI DUNG 0841000025892  Chuyển tiền
24/08/2022 10,000 chung 299055.240822.103057. Chuyển tiền
24/08/2022 10,000 HOANG VAN DAI 9868156031 Chuyển tiền
24/08/2022 10,000 HOANG CONG DUNG 827402.240822.102024.H Chuyển khoản
24/08/2022 10,000 PHAM THI DE 903370.240822.101935.  Chuyển tiền
24/08/2022 10,000 NGUYEN VAN DUY 1023198589 Chuyển tiền
24/08/2022 10,000 NGUYEN QUANG QUYEN 222769.240822.101432. Chuyển tiền
24/08/2022 10,000 PHAM NGOC LE 675123.240822.101133.  Chuyển khoản
24/08/2022 10,000 NGUYEN THI THUY SHGD:10012791
.DD:220824.
Thuy chuyen
24/08/2022 10,000 LE HOAI NHI PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE..
27970745739.
 
24/08/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 700810.240822.095009. quyen gop tu thien
24/08/2022 10,000 LE THI NGOAN 391948.240822.094323.  Chuyển tiền
24/08/2022 10,000 nguyen van son 084564.240822.093415.  
24/08/2022 10,000 LE THIEN THAO 1012495734 Chuyển tiền
24/08/2022 10,000 NGUYEN HOANG LAM  681544.240822.085707. Chuyển tiền
24/08/2022 60,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0071001035826 lxstd tặng từ thiện
24/08/2022 10,000 NGUYEN CHI THUC 637727.240822.084014.  Chuyển tiền
24/08/2022 20,000 NGUYEN THE KHUAN  0361000227697 UNG HO QUY VI TRE EM KHUYET TAT VIET NAM
24/08/2022 50,000 DANG THI THUY  291000272468 Chuyển tiền
24/08/2022 500,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 785993.240822.054758. Ung ho Quy vi Tre em Khuyet tat
24/08/2022 100,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 135003.240822.054327.  
24/08/2022 5,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0341007120274 ung ho
25/08/2022 20,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 887903.250822.2
22127.VCB
Ung ho quy vi tre em khuyet tat
25/08/2022 10,000 Nguyen thi lua 182525.250822.221228.  
25/08/2022 10,000 H XUAN DU  PARTNER.DIRECT
_DEBITS_VCB.MSE..
28040035510.
 
25/08/2022 20,000 NGUYEN THI ANH NGUYET 397645.250822.214951.  Chuyển tiền
25/08/2022 20,000 CHANG THI DIEN 121380.250822.214612.  Chuyển khoản
25/08/2022 10,000 LUONG TIEN QUANG 586250.250822.214239.  
25/08/2022 20,000 NGUYEN THI HONG LAM 362855.250822.213
922.VCB
Chuyển khoản
25/08/2022 10,000 CHUNG THI HANH 517436.250822.213312.  Chuyển tiền
25/08/2022 10,000 PHAN THUY KIM ANH 551444.250822.213047.  
25/08/2022 10,000 Nong Thi Mai 493989.250822.205415.  Chuyển tiền
25/08/2022 10,000 LY THI CUC 422205.250822.205152. c Chuyển khoản
25/08/2022 10,000 NGUYEN HONG THANH 237173.250822.203709.  Chuyển tiền
25/08/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 978701.250822.203644. Chuyển tiền
25/08/2022 50,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 606577.250822.203003.  Biet on vi co day du cac bo phan co the de song thoai mai vuive
25/08/2022 20,000 NGO THI NGUYET 194898.250822.202841.  Chuyển tiền
25/08/2022 20,000 NGUYEN HUU LOC 051101.250822.2
02731.VCB
Chuyển khoản
25/08/2022 10,000 HOANG VAN THO 1012780600 Chuyển tiền
25/08/2022 10,000 NA 005343.250822.201213.  
25/08/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 726127.250822.201123. TU THIEN
25/08/2022 50,000 my  635642.250822.201048
.ISL20220825201048592-
chuyen
25/08/2022 10,000 TRUONG QUANG HIEU 251333.250822.200623.  Chuyển khoản
25/08/2022 10,000 NGUYEN NGOC CHIEN 853612.250822.195030. Chuyển tiền
25/08/2022 10,000 LUC DUC AN 176296.250822.194712. Chuyển khoản
25/08/2022 10,000 HOANG VAN HON  963830.250822.194441. Chuyển tiền
25/08/2022 10,000 HOANG THI HUYEN  165468.250822.193833. Chuyển tiền
25/08/2022 10,000 TRUONG VAN THACH  803521.250822.193818. Chuyển tiền
25/08/2022 10,000 TRAN VAN LAM 9369342978 QUY TRE EM KHUYET TAT VN
25/08/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 321213.250822.193047.  
25/08/2022 10,000 PHAN VAN BAO PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE..
28035848284.
 
25/08/2022 10,000 PHAN THI KIM LE 158999.250822.192756. Chuyển tiền
25/08/2022 10,000 VO MINH TRONG 092582.250822.192544.  
25/08/2022 10,000 BACH NGUYEN TIN 060250.250822.191726.  Chuyển khoản
25/08/2022 10,000 HA VAN THUONG  058957.250822.191708. Chuyển khoản
25/08/2022 10,000 TRAN THI HONG NHUNG  089636.250822.191115. Chuyển khoản
25/08/2022 10,000 NGUYEN DINH HAU 148477.250822.191042. Chuyển tiền
25/08/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 810715.250822.191036. Quen gop tu thien
25/08/2022 10,000 NGUYEN THI TUYET NHI PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE..
28035883981.
 
25/08/2022 10,000 nguyen ngoc anh 608084.250822.190643.  
25/08/2022 20,000 DINH THI NU 0351000703151 Chuyển tiền
25/08/2022 20,000 NGUYEN KIM ANH 926661.250822.190
206.VCB
Chuyển khoản
25/08/2022 20,000 NGUYEN THI HUE 585832.250822.190036.  Chuyển khoản
25/08/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 402498.250822.185817. Chuc em may man
25/08/2022 10,000 PHAM THI BE TUY 875090.250822.185416. Chuyển tiền
25/08/2022 10,000 THAN VAN DUC 419155.250822.185203.  Chuyển tiền
25/08/2022 10,000 NGUYEN MINH HANG  0951004181889 Chuyển tiền
25/08/2022 10,000 TRAN VAN TUAN ANH  0491000124510 Chuyển tiền
25/08/2022 10,000 TRAN LE HOANG TIEN 904238.250822.184007.  Chuyển khoản
25/08/2022 20,000 DO THI HANH PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE
..28031006558.
Chuyển khoản
25/08/2022 10,000 Y VAN 28689838 Chuyển tiền
25/08/2022 20,000 TRAN THI LUAT 862434.250822
.182742.VCB
chuyen khoan tu thien
25/08/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 452092.250822.182520. Ck tu thien
25/08/2022 20,000 NGUYEN THI THAO TRANG  733535.250822.1
82533.VCB
Chuyển khoản
25/08/2022 10,000 DANG HONG TUAN 1030369916 Chuyển tiền
25/08/2022 10,000 NGUYEN HONG DO 575569.250822.182028.  Chuyển tiền
25/08/2022 10,000 MAN BA NAM 658237.250822.182002.  Chuyển tiền
25/08/2022 20,000 TRAN VAN GIOI 028360.250822.181
348.VCB
Chuyển khoản
25/08/2022 10,000 VO VAN TIEN 1026528962 Chuyển tiền
25/08/2022 10,000 NGUYEN VAN HUNG  496191.250822.180810. Chuyển tiền
25/08/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 661897.250822.180638. Phnh gui tre mo coi vn
25/08/2022 10,000 NONG DUC THANH 379650.250822.180506.  Chuyển khoản
25/08/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 393246.250822.180456. quy tu thien
25/08/2022 6,000 TRAN MINH LY 099804.250822.175406. Chuyển tiền
25/08/2022 10,000 CA VAN HAC 699218.250822.175204.  
25/08/2022 10,000 NGUYEN HAI ANH 659259.250822.174320.  
25/08/2022 10,000 LONG THI THANH XUAN 560427.250822.174324. Chuyển tiền
25/08/2022 10,000 VI VAN THAI 280647.250822.173924.  Chuyển khoản
25/08/2022 20,000 NGUYEN THI THANH NGA PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE
..28029442815.
 
25/08/2022 10,000 NGUYEN DINH NHAT VY 352411.250822.173847.  
25/08/2022 10,000 NGUYEN THI HONG NHUNG 976807.250822.173244.  Chuyển tiền
25/08/2022 10,000 DANH HUNG 269418.250822.172544.  Chuyển tiền
25/08/2022 10,000 Tran Anh Phong 527530.250822.172144.  
25/08/2022 10,000 DANG BA DUNG  0871004211765 nguyen hong tham
25/08/2022 30,000 DO QUANG MINH 927790.250822.171636.  Chuyển tiền
25/08/2022 10,000 TRINH DINH TRUONG  526230.250822.171535. Chuyển khoản
25/08/2022 10,000 TRAN THI KHANH LY  0281000999133 Chuyển tiền
25/08/2022 10,000 PHAM MINH NGHIA 882973.250822.170146.  Chuyển tiền
25/08/2022 20,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 631676.250822.1
70031.VCB
chuyen khoan tu thien
25/08/2022 10,000 MAI QUOC OANH 432292.250822.165637.  Chuyển khoản
25/08/2022 10,000 BE VAN CANH  289784.250822.165634. Chuyển tiền
25/08/2022 10,000 DO QUANG MINH 856211.250822.165327.  Chuyển tiền
25/08/2022 20,000 DUONG THI THAO 850626.250822.165141.  Chuyển tiền
25/08/2022 20,000 NGUYEN THI MO   0101001066703 Chuyển tiền
25/08/2022 10,000 LO THI LAN  323445.250822.163451. Chuyển khoản
25/08/2022 50,000 PHAN HOANG AN  779298.250822.1629
39.VCB
Chuyển khoản
25/08/2022 10,000 PHAM HOANG NU MY SEN 772377.250822.162732.  Chuyển tiền
25/08/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 767303.250822.162603. Chuyển tiền
25/08/2022 20,000  NGUYEN HOANG THY 1012504478 Ung ho quy vi tre em khuyet tat
25/08/2022 10,000 NGUYEN TRAN NAM ANH 045542.250822.162342. Chuyển tiền
25/08/2022 20,000 TRAN THI HOAI THU 0541000317448 Chuyển tiền
25/08/2022 20,000 LU QUOC HUY 059393.250822.162
022.ZP68QR9RECH0 
 
25/08/2022 10,000 DANG THI XUAN DAO 068254.250822.161601. Chuyển khoản
25/08/2022 10,000 PHAM BEN PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE..
28025385686.
 
25/08/2022 20,000 LE THI CAM THU 1029998125 Chuyển tiền
25/08/2022 10,000 NGUYEN DINH MANH 284260.250822.161104.  Chuyển tiền
25/08/2022 20,000 VU HOANG THAI 632521.250822.16
1032.VCB
Chuyển khoản
25/08/2022 10,000 NGUYEN NGOC THACH 901676.250822.160939.  Chuyển khoản
25/08/2022 20,000  Pham thi cam nhung 057403.250822.1605
23.ZP68QR9RDRS0
 
25/08/2022 10,000 TRAN MINH THANH 647513.250822.160319.  Chuyển tiền
25/08/2022 10,000 BUI THI NHU QUYNH 1021309159 Chuyển tiền
25/08/2022 10,000 LE VAN NGHIA  1028533441 Chuyển tiền
25/08/2022 10,000 TIEP 596671.250822.155020.  
25/08/2022 10,000 BUI VAN KHUONG SHGD:10026572.
DD:220825
Kenny chuyen
25/08/2022 10,000 LE QUYNH ANH  089930.250822.154613. Chuyển khoản
25/08/2022 10,000 Duy hung 262793.250822.154116.  
25/08/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 588211.250822.153837. em chuyen tien khuyen tat tre em do nha anh khai
25/08/2022 20,000 HO THI BICH PHUONG 517898.250822.1535
17.VCB
 
25/08/2022 10,000 DAO DUC HAO 760351.250822.153426. Chuyển khoản
25/08/2022 10,000 Le thi ha 726127.250822.152541.  
25/08/2022 10,000 NGUYEN HUU NOAN 9916977725 Chuyển tiền
25/08/2022 10,000 THI THANH HAI 283320.250822.152233.  Chuyển tiền
25/08/2022 20,000 NGUYEN VAN QUANG 466288.250822.15
1746.VCB
Chuyển khoản
25/08/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE
..28023155001.
 
25/08/2022 10,000 NGUYEN THI MINH THOA 237412.250822.150648. Chuyển tiền
25/08/2022 10,000 NGUYEN VAN VU 996241.250822.150619. Chuyển tiền
25/08/2022 10,000 NGUYEN HOANG DAT  1021260773 Chuyển tiền
25/08/2022 10,000 LE VU VAN TRUONG 9327680847 Chuyển tiền
25/08/2022 10,000  PHAM THI PHUONG 995360.250822.150457. Chuyển tiền
25/08/2022 20,000 NGUYEN THI THU  614216.250822.15
0334.VCB
Chuyển khoản
25/08/2022 10,000 VO THANH THIEN  258827.250822.150314. Chuyển tiền
25/08/2022 10,000 PHAM HONG PHUC 637357.250822.150203.  Chuyển khoản
25/08/2022 10,000 NGHIEM ANH THU 892770.250822.150119.  Chuyển khoản
25/08/2022 20,000 TRAN QUOC TRUNG PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE..
28023111191.
 
25/08/2022 10,000 MAI HUU THAI 226886.250822.145203.  
25/08/2022 10,000 HUYNH XUAN AN 888922.250822.144846.  Chuyển tiền
25/08/2022 10,000 Nhung 179198.250822.144520.  
25/08/2022 10,000 PHAM XUAN HA 1016576826 Chuyển tiền
25/08/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 230708.250822.144000. ck tu thien
25/08/2022 10,000 TRAM LINH TAM  309237.250822.143720. Chuyển tiền
25/08/2022 5,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 1021546749 E cung khong biet
25/08/2022 10,000 VO THI MAI 0461000610423 Chuyển tiền
25/08/2022 20,000 PHAM VAN KHUONG 181328.250822.142
301.VCB
Chuyển khoản
25/08/2022 10,000 NGUYEN THANH VO 489522.250822.141941. Chuyển khoản
25/08/2022 10,000 LE TRANG DAI 0071001139600 Chuyển tiền
25/08/2022 200,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0031000325488 Tre em khuyet tat Hai Phong
25/08/2022 20,000 manh hanh PARTNER.DIRECT
_DEBITS_VCB.MSE
..28023181768.
ck
25/08/2022 10,000 NGUYEN THI NGOC LE 194061.250822.140054.  Chuyển tiền
25/08/2022 10,000 Nguyen Van Thang  PARTNER.DIRECT
_DEBITS_VCB.MSE..
28023141320.
ck
25/08/2022 10,000 NGUYEN THI TU ANH 758927.250822.135807.  Chuyển tiền
25/08/2022 20,000 NGUYEN VU DUY KHANH 361800.250822.1
35241.VCB
Chuyển khoản
25/08/2022 10,000 PHAM THI MAI OANH 9977717274  transfer
25/08/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE..
28020039577.
ho tro tre em khuyet tat
25/08/2022 10,000 nguyen thi hien 708500.250822.133213.  
25/08/2022 10,000 TRAN VAN MINH 344422.250822.133123.  Chuyển khoản
25/08/2022 10,000 DANG DINH DONG SHGD:10017614.
DD:220825.
Dong chuyen
25/08/2022 10,000 HOANG VAN TRUNG  702232.250822.132858. Chuyển tiền
25/08/2022 10,000 TRAN THI BICH TRAM 644010.250822.132841.  Chuyển tiền
25/08/2022 10,000 TRAN DINH THANG 0081001208094 Chuyển tiền
25/08/2022 10,000 NGUYEN ANH QUOC 694504.250822.132450.  Chuyển tiền
25/08/2022 1,000 NGUYEN HOAI MINH  833313.250822.132016. TRANSFERS QUY VI TRE EM KHUYET TAT VN
25/08/2022 10,000 DANG HONG TUAN 1030369916 Chuyển tiền
25/08/2022 10,000 NGUYEN THI THU HANG SHGD:10017057.
DD:220825.
ck tu thien
25/08/2022 10,000 QUANG THI CUC 676455.250822.131540.  Chuyển tiền
25/08/2022 20,000 NGUYEN THI THU 029941.250822.1
31349.VCB
Chuyển khoản
25/08/2022 10,000 NGUYEN THI TUYET 226244.250822.131255. Chuyển tiền
25/08/2022 10,000 HOANG VAN KY 290693.250822.131142.  Chuyển khoản
25/08/2022 10,000 THI DIEM THAO  PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE
..28018295533.
 
25/08/2022 20,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 436701.250822.
130356.VCB
 
25/08/2022 20,000 BUI QUOC PHU 332392.250822.1
30212.VCB
Chuyển khoản
25/08/2022 10,000 NONG THANH TU PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE..
28018293328.
 
25/08/2022 10,000 HOANG THI MAI 406800.250822.125519. Chuyển tiền
25/08/2022 10,000 HUYNH THI MY PHUC 631799.250822.125125.  Chuyển tiền
25/08/2022 20,000 NGUYEN THI HAI  1021700512  
25/08/2022 10,000 NGUYEN THI LAN 211704.250822.124346. Chuyển khoản
25/08/2022 10,000 NGUYEN THANH HUNG 0701000459663 Chuyển tiền
25/08/2022 10,000 PHAM THI THUONG 609749.250822.124018.  Chuyển tiền
25/08/2022 10,000 BUI TIEN DUNG 395142.250822.123943. Chuyển khoản
25/08/2022 10,000 NGUYEN THI DIEU LINH 199121.250822.123841. Chuyển khoản
25/08/2022 10,000 TANG PHUC DINH 174227.250822.123049.  Chuyển khoản
25/08/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 1013345462  
25/08/2022 10,000 Anh thi phien 354810.250822.122827.  Chuyển
25/08/2022 10,000 HOANG NU THANH NHUNG 0281000473472 Chuyển tiền
25/08/2022 10,000 DAO THI THOA 125102.250822.122624. Chuyển tiền
25/08/2022 10,000 NGUYEN DUC TRONG 25473580 Chuyển tiền
25/08/2022 10,000 CAO THI TRA MY 555598.250822.121624.  Chuyển tiền
25/08/2022 10,000 BUI THI HUYEN 133732.250822.121104.  Chuyển tiền
25/08/2022 10,000 Ngoc bau 097185.250822.120804.  
25/08/2022 10,000 PHAN THI THU 0351000633271 Chuyển tiền
25/08/2022 10,000 VU QUANG HIEU 965299.250822.120131.  
25/08/2022 1,000 NGUYEN HOAI MINH 810846.250822.120040.  TRANSFERS QUY VI TRE EM KHUYET TAT VN
25/08/2022 10,000 TRAN THI THANH TAM 241089.250822.115950.  Chuyển khoản
25/08/2022 20,000 Nguyen Thi Hong Hoa 057265.250822.115657.  
25/08/2022 20,000 NGUYEN THI PHUONG 370509.250822.11
5610.VCB
Chuyển khoản
25/08/2022 10,000 NGUYEN DUY THAI 041637.250822.115354.  Chuyển khoản
25/08/2022 10,000 NGUYEN CHIEN HIEP 221000062082 Chuyển tiền
25/08/2022 10,000 HOANG DUY LONG PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE
..28015053427.
 
25/08/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 911173.250822.114032. ck tu thien
25/08/2022 10,000 PHAM VAN LONG 325743.250822.113647.  
25/08/2022 20,000 NGUYEN PHI HUNG  792958.250822.11
2952.VCB
Chuyển khoản
25/08/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 879262.250822.112904. Quy vi tre em khuyet tat viet nam
25/08/2022 10,000 NGUYEN LY THIEN BUU 944349.250822.112732. Chuyển khoản
25/08/2022 27,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ MBVCB.2377112283
.2001.VCB Rewards.
khuyet tat
25/08/2022 10,000 THAI VAN DU 844258.250822.111711.  Chuyển tiền
25/08/2022 10,000 LO THI ONG PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE..
28013075461.
 
25/08/2022 10,000 Nguyen manh quynh 049408.250822.111551.  
25/08/2022 1,000 NGUYEN HOAI MINH 789789.250822.110506.  TRANSFERS QUY VI TRE EM KHUYET TAT VN
25/08/2022 10,000 LA THI ANH 797673.250822.110101. Chuyển tiền
25/08/2022 20,000 HO THI MUNG 0761002349928 Chuyển tiền
25/08/2022 10,000 TRAN VAN HAO  1023144771 Chuyển tiền
25/08/2022 20,000 LE HONG THAM  706277.250822.10
3826.VCB
Chuyển khoản
25/08/2022 10,000 DINH THI THU THUY 860837.250822.103314.  Chuyển khoản
25/08/2022 10,000 HOANG MUI VIEN 881901.250822.103111.  Chuyển tiền
25/08/2022 10,000 NGUYEN MINH HIEU PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE.
.28011264073.
 
25/08/2022 10,000 NGUYEN VAN TUAN PARTNER.DIRECT
_DEBITS_VCB.MSE.
.28011134383.
 
25/08/2022 10,000 LAI THI THUONG  683372.250822.101623. Chuyển khoản
25/08/2022 1,000 NGUYEN HOAI MINH 765900.250822.100612.  TRANSFERS QUY VI TRE EM KHUYET TAT VN
25/08/2022 30,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0071001035826 lxstd tặng từ thiện
25/08/2022 10,000 TRUC PHUONG 410825.250822.095545.  
25/08/2022 10,000 BUI VAN PHI 415083.250822.095339.  Chuyển tiền
25/08/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 593925.250822.095103. A
25/08/2022 10,000 THACH THI BACH TUYET IBPS/SE:01311013.DD:
250822.SH:10000107.
Chuyển khoản
25/08/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 953055.250822.091601. quyen gop
25/08/2022 10,000 TRUONG DINH HUYEN NHU 428470.250822.085858. Chuyển khoản
25/08/2022 10,000 LE MINH PHU SHGD:10009351.
DD:220825.
Phu
25/08/2022 10,000 LE THI LE SHGD:10002184.
DD:220825.
Le chuyen
25/08/2022 133,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 1027711980 khuyet tat
25/08/2022 10,000 Bui Thi Ninh 140369.250822.072157.  transfer
25/08/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 348669.250822.071916.  
25/08/2022 1,000 BUI XUAN LOC 036056.250822.071405.-  transfer funds to QUY VI TRE EM KHUYET TAT VN
25/08/2022 1,000 LE ANH TUAN 713058.250822.071153.  TRANSFERS QUY VI TRE EM KHUYET TAT VN
25/08/2022 1,000 NGUYEN HOAI MINH 712763.250822.070959.  TRANSFERS QUY VI TRE EM KHUYET TAT VN
25/08/2022 1,000 THACH THI LAN 591878.250822.070915. Chuyển tiền
25/08/2022 100,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 211062.250822.070429.  
25/08/2022 20,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ  0281000473739 yeu
25/08/2022 100,000 NGUYEN KIM NGAN PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE.
.28001392187.
 
25/08/2022 20,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 1030407459 ngeo
26/08/2022 10,000 LE VAN TRI 810900.260822.223918. Chuyển tiền
26/08/2022 300,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 823129.260822.222911.  Ho tro tre em khuyet tat Viet Nam
26/08/2022 10,000 NGUYEN THI BE LI 0181003625409 Chuyển tiền
26/08/2022 10,000 TRAN THI THANH TUYEN 0791000056590  Chuyển tiền
26/08/2022 10,000 DUONG HONG NGA 644180.260822.214503.  Chuyển tiền
26/08/2022 30,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 1029635595 Muon lam nguoi to
26/08/2022 10,000 TRAN LE HOANG TIEN 573488.260822.211755.  Chuyển tiền
26/08/2022 10,000 nguyen van truong 104921.260822.210835.  
26/08/2022 100,000 LE ANH TUAN 206395.260822.210557.  ung ho tre em khuyet tat Ha Luu
26/08/2022 10,000 tran tu linh 569005.260822.210244.  
26/08/2022 20,000 E THU HANG  0351001081901  Chuyển tiền
26/08/2022 20,000 LY THI THANH HA 479760.260822.2
10119.VCB
Chuyển khoản
26/08/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 222861.260822.205612. CK
26/08/2022 10,000 PHAM NGOC TRAI 574638.260822.205226.  Chuyển khoản
26/08/2022 2,000 MAI NGOC LINH 1029951478 quy tre em khuyet tat
26/08/2022 10,000 HOANG TOAN THU TRANG 216870.260822.204152.-2  
26/08/2022 10,000 phung thi Huong 553820.260822.204129.  
26/08/2022 20,000 NGUYEN THI KIEU OANH PARTNER.DIRECT
_DEBITS_VCB.MSE.
.28082298699.
 
26/08/2022 10,000 NGUYEN THI KIM THOA 206360.260822.201924.  Chuyển khoản
26/08/2022 10,000 QUACH VAN HUYNH 0731000791986   
26/08/2022 10,000 nguyen tien su 836909.260822.201633.  
26/08/2022 10,000 HUYNH TAN PHONG 997513.260822.201501.  Chuyển khoản
26/08/2022 10,000 NGUYEN THANH KHANH 0841000096883 Chuyển tiền
26/08/2022 10,000 DUONG VAN HUNG 0361000344397   
26/08/2022 10,000 NGUYEN VAN LINH 266838.260822.194511.  Chuyển khoản
26/08/2022 10,000 LY VAN BANG 253729.260822.194211.  Chuyển khoản
26/08/2022 10,000 NGUYEN VAN AN 867898.260822.194158.  Chuyển khoản
26/08/2022 10,000 NGUYEN VAN TUAN 860355.260822.194102.N  
26/08/2022 10,000 NGUYEN MINH TRUNG 0091000653712 Chuyển tiền
26/08/2022 50,000 Duong Thi My Loan 464917.260822.193906.D Chuyển tiền
26/08/2022 10,000 Y THAM 725351.260822.193648.  Chuyển tiền
26/08/2022 10,000 GUYEN NGOC TINH 183691.260822.192621.N  
26/08/2022 10,000 NGUYEN DUY MINH 0381000418595 Chuyển tiền
26/08/2022 10,000 NGUYEN VAN TOAN PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE
..28078885853.
 
26/08/2022 10,000 NGUYEN THI LIEU 1016705696 Chuyển tiền
26/08/2022 10,000 NGUYEN THI HIEN 759981.260822.191646. Chuyển khoản
26/08/2022 10,000 PHAM THI THU HUONG 737568.260822.191021. Chuyển khoản
26/08/2022 10,000 PHAM QUOC TAM 461237.260822.190957.  Chuyển tiền
26/08/2022 5,000 HO THI KIM THANH 1028700806 Chuyển tiền
26/08/2022 5,000 HO THI KIM THANH 1028700807 Chuyển tiền
26/08/2022 10,000 LU SAO CUONG 0591000398709 Anh Cuong
26/08/2022 10,000 PHAM MANH TUAN 405416.260822.185028.  Chuyển tiền
26/08/2022 10,000 NGUYEN MAI HUONG 652783.260822.184946.  Chuyển khoản
26/08/2022 10,000 pham van Son 016395.260822.184938.  
26/08/2022 20,000 NGUYEN THI XUYEN 364622.260822.1
84604.VCB
Chuyển khoản
26/08/2022 20,000 DOAN THI THAO NGUYEN  599729.260822.183746. Chuyển khoản
26/08/2022 10,000 DANG THI HO  0261003482497 Chuyển tiền
26/08/2022 10,000 HOANG TAN DANH PARTNER.DIRECT
_DEBITS_VCB.MSE..
28077454264.
 
26/08/2022 10,000 Tran Thanh Thien 661931.260822.183255.  Chuyển tiền
26/08/2022 10,000 NGUYEN THI HOA 918010.260822.182948. Chuyển khoản
26/08/2022 10,000 NGUYEN HONG PHUOC 975603.260822.182934.  Chuyển tiền
26/08/2022 10,000 VO CONG HOANG 912352.260822.182832.  Chuyển khoản
26/08/2022 10,000 VU THI DIEU THANH 480103.260822.182738.  Chuyển tiền
26/08/2022 4,000 NGUYEN THI THAM 925860.260822.182529.  
26/08/2022 10,000 NGUYEN DUY HIEP 0481000667784 Chuyển tiền
26/08/2022 10,000 BUI THI PHUONG THUY 1019675578 Chuyển tiền
26/08/2022 10,000 TRINH THU LE  865054.260822.181733.c Chuyển khoản
26/08/2022 10,000 VO BA HOANG 935060.260822.181519.  Chuyển tiền
26/08/2022 10,000 TON THAT HUNG  1020103565 Chuyển tiền
26/08/2022 10,000 NGUYEN THI CHUC LINH 1018535011 ck tu thien
26/08/2022 10,000 HUYNH TUAN KIET 688785.260822.180454.  Chuyển tiền
26/08/2022 10,000 TRAN TRONG NGHIA  1022845538 Chuyển tiền
26/08/2022 10,000 PHAM XUAN TRUC 657960.260822.173618.  
26/08/2022 20,000 DINH THI THU HIEN  102344.260822.173
502.VCB
Chuyển khoản
26/08/2022 10,000 PHAM THANH TUNG 299722.260822.172727.  Chuyển khoản
26/08/2022 10,000 PHAM THI GAM 0901000036154 Chuyển tiền
26/08/2022 5,000 NGUYEN NGOC ANH 1017017323 Chuyển tiền
26/08/2022 20,000 DUONG VAN DIEM 181361.260822.171735.  Chuyển tiền
26/08/2022 20,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 063018.260822.171
507.ZP68QS7L4NH9
 
26/08/2022 1,000 NGUYEN HOAI MINH 275390.260822.170705.  TRANSFERS QUY VI TRE EM KHUYET TAT VN
26/08/2022 20,000 HOANG ANH MANH 075118.260822.17
0115.VCB
Chuyển khoản
26/08/2022 10,000 DANG LINH CHI  841941.260822.165550. Chuyển tiền
26/08/2022 10,000 DANG QUOC VIET  653784.260822.164941. Chuyển tiền
26/08/2022 10,000 NGUYEN HOANG NGUYEN  628982.260822.164235. Chuyển tiền
26/08/2022 10,000 Pham thi oanh 325231.260822.163220.  
26/08/2022 10,000 DINH VAN SINH 121793.260822.163116.  Chuyển tiền
26/08/2022 20,000 PHAM THI THAM 707139.260822.1
62147.VCB;
Chuyển khoản
26/08/2022 10,000 HOANG VAN HIEU 944182.260822.160839. Chuyển khoản
26/08/2022 10,000 LE THI MAI PHUONG 317462.260822.160707.  
26/08/2022 10,000 PHAM XUAN HAI SON PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE..
28068235019.
 
26/08/2022 20,000 LE NGUYEN VAN 423802.260822.155725.  Chuyển tiền
26/08/2022 10,000 LUONG THI THU HIEN 914531.260822.155514.  Chuyển tiền
26/08/2022 10,000 NGUYEN VAN TUI 988956.260822.155124.  Chuyển tiền
26/08/2022 10,000 BUI VAN BANG  804486.260822.154752. Chuyển tiền
26/08/2022 10,000 TRAN THI HANH 969775.260822.154725.  Chuyển tiền
26/08/2022 10,000 NGUYEN VAN AN 087538.260822.154344.  Chuyển khoản
26/08/2022 10,000 LE MINH KHOI 571206.260822.154216. Chuyển tiền
26/08/2022 20,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 142010.260822.153
902.VCB
 
26/08/2022 10,000 NGUYEN THI HONG VI 803983.260822.153846.  
26/08/2022 10,000 NGUYEN DUY PHO 113098.260822.153531.  Chuyển tiền
26/08/2022 10,000 VO DUY TRUONG 0111000205444  
26/08/2022 10,000 TRAN VAN DUC 794352.260822.153451.  
26/08/2022 10,000 NGUYEN THI QUYNH NHU 0441000761105  
26/08/2022 10,000 PHAM THI THUY TRANG 275286.260822.152920.  
26/08/2022 10,000 PHAM VAN HUNG 056620.260822.152720.  
26/08/2022 10,000 VU HOAI HUONG 0021001445126 Chuyển tiền
26/08/2022 1,000 THACH THI LAN 253063.260822.151925. Chuyển tiền
26/08/2022 1,000 NGUYEN HOAI MINH 222959.260822.151338. TRANSFERS QUY VI TRE EM KHUYET TAT VN
26/08/2022 200,000 DINH HOANG ANH 846419.260822.151251. Chuyển tiền
26/08/2022 20,000 CAO VAN HUNG 388644.260822.150
948.VCB
 
26/08/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 045154.260822.150844. Chuyển tiền
26/08/2022 20,000 LE THI NGOC HANH PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE..
28066424197.
 
26/08/2022 10,000 LE THI NHU HOAN 677067.260822.150514.  Chuyển khoản
26/08/2022 10,000 NGO THI MY DUYEN PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE..
28066322690.
 
26/08/2022 10,000 BUI THI THUONG 722962.260822.145441.  Chuyen khoan tu thien
26/08/2022 20,000 DO THI ANH NHI  363667.260822.145
243.VCB
Chuyển khoản
26/08/2022 10,000 NGUYEN VAN BE BA PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE.
.28066321415.
 
26/08/2022 10,000 NGO THI XUYEN 612871.260822.144828.  Chuyển khoản
26/08/2022 10,000 DAO HONG GIANG 1015254269 Chuyển tiền
26/08/2022 1,780 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 1017355532 ung ho cac be
26/08/2022 10,000 Duong Thi Hai 102581.260822.143542.  ck
26/08/2022 10,000 Nguyen Thi Yen 148362.260822.142905. Chuyển tiền
26/08/2022 10,000 CAO VAN DIEM 844319.260822.142847.  Chuyển tiền
26/08/2022 10,000 huynh van tai 939327.260822.142610.  
26/08/2022 30,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 1016130195 ung ho tre em
26/08/2022 10,000 LO VAN MANH PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE..
28064757160.
 
26/08/2022 20,000 DAO THI UT 444337.260822.142
044.VCB
Chuyển khoản
26/08/2022 10,000 NGUYEN THANH LONG 719355.260822.141825. Chuyển khoản
26/08/2022 10,000 DUONG THI THUAN SHGD:10024452.DD:220826. Thuan chuyen
26/08/2022 10,000 INH CHINH VAN 637805.260822.135640.D  
26/08/2022 10,000 Nguyen Hoang Chung 081606.260822.135411. Chuyển tiền
26/08/2022 10,000 HOANG THI BAY 0351000815515 Chuyển tiền
26/08/2022 10,000 DINH THI DIEM QUYNH 584938.260822.134146.  Chuyển khoản
26/08/2022 10,000 THANH THI MY VIEN 498211.260822.134035. Chuyển tiền
26/08/2022 10,000 MAI DANG DIEN  185630.260822.133936. Chuyển khoản
26/08/2022 20,000 NGUYEN THI THUY 675132.260822.13
1755.VCB
Chuyển khoản
26/08/2022 20,000 PHAM THI THOM 500259.260822.131520.  Chuyển khoản
26/08/2022 10,000 TRAN VAN TRANG 488016.260822.131138.   
26/08/2022 100 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 893432.260822.125826.  
26/08/2022 20,000 PHAN THI HIEN 940454.260822.125649.  Chuyển tiền
26/08/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 180746.260822.125130. Ck
26/08/2022 10,000 HUYNH THI PHUONG SHGD:10019977.
DD:220826.
 
26/08/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 964648.260822.122439. OK
26/08/2022 10,000 PHAM THI LY 314936.260822.122146. Chuyển khoản
26/08/2022 10,000 LE VAN HIEU 9763803426 Chuyển tiền
26/08/2022 20,000 NGUYEN THI HONG LAM 109235.260822.12
1829.VCB
Chuyển khoản
26/08/2022 10,000 NGUYEN DUC THANH  0281000425313  Chuyển tiền
26/08/2022 10,000 DIEP THI MINH LIEN 448428.260822.121620.  Chuyển tiền
26/08/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 787599.260822.121253. Chuyển tiền
26/08/2022 20,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 781769.260822.1
21301.VCB
Ck tu thien
26/08/2022 10,000 trinh xuan minh 735978.260822.121112.  
26/08/2022 10,000 TRIEU THI XUAN 1023974738  
26/08/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0101001179351 Quy vi tre em khuyet tat VN
26/08/2022 10,000 HA KHANH VY 161294.260822.114504. Chuyển khoản
26/08/2022 10,000 Thuy2403Ori  PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE..
28059880996.
 
26/08/2022 10,000  HOANG THI HAI YEN 9912330387 ct vi tre em
26/08/2022 20,000 LE MINH HOANG 605900.260822.1
13645.VCB
Chuyển khoản
26/08/2022 10,000 Pham Thi Thanh Nhan  175614.260822.113611. Chuyển tiền
26/08/2022 10,000 HOANG MINH HIEN 689986.260822.113519.  Chuyển tiền
26/08/2022 10,000 PHAN THI HONG HANH 952197.260822.113010. Chuyển khoản
26/08/2022 10,000 TRINH THANH TUNG 946111.260822.112934.  
26/08/2022 10,000 PHAN DUY LINH  0061001004644 Chuyển tiền
26/08/2022 50,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 759726.260822.111733.  QUY VI TRE EM KHUYET TAT VN
26/08/2022 10,000 LE QUOC KHANH 425176.260822.111655. Chuyển tiền
26/08/2022 10,000 NGUYEN HONG HAI 022533.260822.111344. Chuyển khoản
26/08/2022 20,000 VUONG VAN THANH 240976.260822.11
1400.VCB
Chuyển khoản
26/08/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 013038.260822.111136. Ho tro
26/08/2022 10,000 NGUYEN THAI LUC  419466.260822.111051. Chuyển tiền
26/08/2022 230,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ  0341006828555 Ung ho tre em khuyet tat
26/08/2022 10,000 DOAN VAN CONG  606499.260822.110916. Chuyển tiền
26/08/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 859461.260822.110607. QUY VI TRE EM KHUYET TAT
26/08/2022 200,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ MBVCB.2380785830.
2001.VCB Rewards.
tre Em khuyet tat
26/08/2022 10,000 VU TRONG HUNG 591045.260822.110348.  Chuyển tiền
26/08/2022 10,000 PHAM THI BE TRANG PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE..
28057601712.
 
26/08/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 847926.260822.110306. Ok a
26/08/2022 10,000 NGAN HAI NINH  962535.260822.110000. Chuyển khoản
26/08/2022 10,000 NGUYEN THI HONG  414948.260822.110017. Chuyển tiền
26/08/2022 20,000 NGUYEN THI THU  289679.260822.105
809.VCB
Chuyển khoản
26/08/2022 10,000 Tran Thi Hien  937857.260822.105411. Chuyển khoản
26/08/2022 10,000 PHAM VAN TIEP  0231000358525 Chuyển tiền
26/08/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 617128.260822.104212. chc gia nh luon manh khoe v
26/08/2022 10,000 PHAM VAN TANG SHGD:10015834
.DD:220826.
Pham trung hieu
26/08/2022 10,000 NGUYEN THI PHUONG THAO 9332583132 Chuyển tiền
26/08/2022 20,000 Huynh thi thuy hang 024895.260822.103
725.ZP68QS7KQ9D6 
 
26/08/2022 10,000 HOANG THI NGAN PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE..
28055745911.
 
26/08/2022 10,000 PHAM LE DUY THUC  137611.260822.103716. Chuyển khoản
26/08/2022 10,000 LE DUY 9901431993 Chuyển tiền
26/08/2022 10,000 BUI MINH THANH 842765.260822.103234. Chuyển khoản
26/08/2022 10,000 VU DUC BINH  837397.260822.103119. Chuyển khoản
26/08/2022 10,000 NGUYEN VAN HIEU PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE..
28055604163.
 
26/08/2022 20,000 NGUYEN THE KHUAN  0361000227697 UNG HO QUY VI TRE EM KHUYET TAT VIET NAM
26/08/2022 10,000 NGO DUY DUNG 0781000493789  Chuyển tiền
26/08/2022 50,000 DANG THI THUY 0291000272468 Chuyển tiền
26/08/2022 10,000 NGUYEN VAN CUONG 736649.260822.100819.  
26/08/2022 10,000 NGUYEN THE ANH  727804.260822.100609. Chuyển khoản
26/08/2022 10,000 TRAN VAN VU 726319.260822.100549.  Chuyển khoản
26/08/2022 10,000  PHAN TUYET PHUONG 1023647890 ck tu thien
26/08/2022 10,000 NGUYEN HUU NHAN 832989.260822.093051.  Chuyển tiền
26/08/2022 10,000 NGUYEN THI NGOC DIEP 254769.260822.092421.  Chuyển tiền
26/08/2022 20,000 VU VAN QUAN SHGD:1000937
3.DD:220826.
Chuyển tiền
26/08/2022 10,000 BUI XUAN LAM SHGD:10008703.
DD:220826.
Lam chuyen
26/08/2022 10,000 LE MINH PHU SHGD:10012155
.DD:220826.
Phu
26/08/2022 28,566 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ MBVCB.2380237900.
2001.VCB Rewards.
tre em ngheo
26/08/2022 10,000 NGUYEN THI THU SHGD:10006572.
DD:220826.
 
26/08/2022 30,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0071001035826 lxstd tặng từ thiện
26/08/2022 10,000 THAN THI MAI HIEN SHGD:10000215.
DD:220826.
Chuyển khoản
26/08/2022 10,000 NGUYEN QUOC HUY 585869.260822.081509.  Chuyển tiền
26/08/2022 20,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ  0281000473739 .yeu
26/08/2022 100,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 256910.260822.074837.  
26/08/2022 1,000 LE ANH TUAN 056304.260822.065817.  TRANSFERS QUY VI TRE EM KHUYET TAT VN
26/08/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 820284.260822.065531. AA
26/08/2022 100,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ  0541000328793 a
26/08/2022 20,168 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 1027033407 free
27/08/2022 200,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 1016561835 Tre em khuyet tat
27/08/2022 10,000 MAI NGOC DUC 316049.270822.222704.  
27/08/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 265657.270822.220922.  
27/08/2022 10,000 LE THI MY QUYEN 1025203610 Chuyển tiền
27/08/2022 10,000 LY VAN DUY 746218.270822.214342.  Chuyển khoản
27/08/2022 20,000 TRAN THI KIM TUYEN 177010.27082
2.213937.VCB
 
27/08/2022 11,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 25760537 vi mot xa hoi cong bang
27/08/2022 10,000 NGUYEN VAN DUY 084320.270822.210742.  Chuyển khoản
27/08/2022 10,000 LUONG VAN GIANG 888725.270822.205924.  Chuyển tiền
27/08/2022 10,000 NGUYEN TRUNG DUNG 885449.270822.205655.  Chuyển tiền
27/08/2022 10,000 dinh tan tien 996513.270822.204605.  
27/08/2022 10,000 NGUYEN VAN CHUNG 007215.270822.204410.  Chuyển khoản
27/08/2022 10,000 HOANG THI THANH NGA 987540.270822.203827.  Chuyển khoản
27/08/2022 10,000 CAO NGUYEN HUY 981651.270822.203306. Chuyển tiền
27/08/2022 20,000 NGUYEN THI NGOC LIEN 449162.270822.202049.VCB Chuyển khoản
27/08/2022 15,000 TRAN THI HIEN 917243.270822.201817.  Chuyển khoản
27/08/2022 10,000 VIEN DINH TRUONG 016382.270822.201317.  
27/08/2022 20,000 Hoang Thi Thu Van 101979.270822.201129.   
27/08/2022 10,000 TRAN TIEN DAT  589773.270822.200758. Chuyển tiền
27/08/2022 10,000 NGUYEN VAN VINH 314707.270822.200456.  Chuyển tiền
27/08/2022 10,000 TRAN THI PHUONG TRANG PARTNER.DIRECT
_DEBITS_VCB.MSE..
28115141949.
 
27/08/2022 20,000 NGUYEN HOANG GIANG 141037.270822.1959
01.VCB
Chuyển khoản
27/08/2022 2,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 763116.270822.195618. Chuyển tiền
27/08/2022 10,000 Phan thi my hanh 197339.270822.195610.  
27/08/2022 10,000 PHAM VO NGOC LINH 324601.270822.193035.  Chuyển tiền
27/08/2022 10,000 Hoang Ninh 355433.270822.193009.  Chuyển khoản
27/08/2022 10,000 TRAN VAN KIEM  300762.270822.192613. Chuyển tiền
27/08/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE..
28113585731.
 
27/08/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 186181.270822.191956. Ho tro tre em khuyet tat
27/08/2022 10,000 DOAN HAI ANH 681484.270822.191651.  Transfer
27/08/2022 10,000 NGUYEN BAO LAM 0421003945079  
27/08/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 821148.270822.190904. ho tro
27/08/2022 20,000 LE THI MONG TUONG PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE..
28113800725.
 
27/08/2022 20,000 LE NHAT THACH 656075.270822.
190056.VCB
Chuyển khoản
27/08/2022 10,000 LE HOANG SANG  636257.270822.185744. chuyen khoan ho tro tre em khuyet tat VN
27/08/2022 20,000 TRAN VAN THOANG  363786.270822.18
5603.VCB
Chuyển khoản
27/08/2022 20,000 NGUYEN VAN DUONG 920230.270822.18
4840.VCB
Chuyển khoản
27/08/2022 20,000 NGUYEN THI THU HANG 900120.27082
2.184820.VCB
Chuyển khoản
27/08/2022 10,000 TRAN NGUYEN HAN  612808.270822.184505. Chuyển tiền
27/08/2022 10,000 HOANG THI THINH 539714.270822.184405.  Chuyển tiền
27/08/2022 20,000 PHUNG THI NGA 568990.270822.182700.  Chuyển tiền
27/08/2022 10,000 PHAM VAN DAT 505843.270822.182528.  Chuyển khoản
27/08/2022 10,000 NGUYEN THIEN TU 031114.270822.182449.  Chuyển khoản
27/08/2022 20,000 TRAN THI NGOC PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE
..28112469429.
 
27/08/2022 10,000 NGUYEN TRAM CHAU 977329.270822.180958.  Chuyển tiền
27/08/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 530611.270822.180652. ck tu thien
27/08/2022 10,000 NGUYEN THI BICH LY  986481.270822.180548. Chuyển tiền
27/08/2022 1,000 TRAN CONG TRINH 904227.270822.174129.  Chuyển tiền
27/08/2022 10,000 LE THI THUONG 935304.270822.174005.  Chuyển tiền
27/08/2022 5,000 CHAU HONG CAM 9363073135 Chuyển tiền
27/08/2022 50,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0901000131641 Tam long nho cho mau thit Viet Nam!
27/08/2022 10,000 DUONG MANH HUNG 1022380252 Chuyển tiền
27/08/2022 10,000  LY THI LAN HUONG 151198.270822.171556. Chuyển tiền
27/08/2022 20,000 TRAN THI THU 226313.270822.1
71346.VCB
Chuyển khoản
27/08/2022 20,000 GIENG MONG HOAN 161841.270822.171
241.VCB
Chuyển khoản
27/08/2022 10,000 DO THANH NAM 197632.270822.171114.  Chuyển khoản
27/08/2022 10,000 THI THUY AN  851597.270822.170643.ch Chuyển khoản
27/08/2022 10,000 tran van hoach  549255.270822.170400. Chuyển khoản
27/08/2022 20,000 DAM THI HIEN  599747.270822.170
319.VCB
Chuyển khoản
27/08/2022 20,000 PHAM VAN DINH 1020197362 Chuyển tiền
27/08/2022 1 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 484736.270822.164917. tu thien
27/08/2022 10,000 DINH THI TIEU 127728.270822.163920. Chuyển tiền
27/08/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 987173.270822.163005.  
27/08/2022 10,000 NGUYEN TUAN ANH 0071003993665 Chuyển tiền
27/08/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 716957.270822.162704. Chuyển tiền
27/08/2022 20,000 DO THI THANH NGAN 630947.270822.1613
50.VCB
Chuyển khoản
27/08/2022 20,000 HA THI NGOC LAN 374386.270822.160730.  Chuyển tiền
27/08/2022 10,000 NGUYEN THANH THUY  652150.270822.155943.C Chuyển tiền
27/08/2022 10,000 VU XIN LIN 900297.270822.155909. Chuyển khoản
27/08/2022 10,000 VUONG THUY VAN  095349.270822.154231. Chuyển tiền
27/08/2022 10,000 LE HUU LUAT 821945.270822.153838.  Chuyển khoản
27/08/2022 10,000 HA THANH THOAI 220766.270822.153742.  Chuyển tiền
27/08/2022 10,000 NGUYEN VAN KHA 081902.270822.153538.  Chuyển tiền
27/08/2022 10,000 Nguyen Thi Hue 106235.270822.153500.  Chuyển tiền
27/08/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 1027767855 ngheo
27/08/2022 10,000 NGUYEN THI PHUONG LAN 216011.270822.152649. Chuyển tiền
27/08/2022 10,000 PHAM VAN BANG 772441.270822.152507.  Chuyển khoản
27/08/2022 10,000 sang  482438.270822.151856. ct
27/08/2022 10,000 LE VAN CANH 947237.270822.151826.  Chuyển tiền
27/08/2022 10,000 LUONG THI MY LINH 488539.270822.151643.  Chuyển khoản
27/08/2022 20,000 NGUYEN THE KHUAN  0361000227697 UNG HO QUY VI TRE EM KHUYET TAT VIET NAM
27/08/2022 10,000 NGUYEN THI HUE 1017465476  ung ho tu thien
27/08/2022 20,000 NGUYEN THI HAI 0201000733491  
27/08/2022 10,000 TRUONG THI XUAN  408392.270822.144841. Chuyển khoản
27/08/2022 10,000 NGUYEN THI ANH  420429.270822.144751. Chuyển tiền
27/08/2022 20,000 DAM KIM LIEN 436346.270822.144
716.VCB
Chuyển khoản
27/08/2022 20,000 NGUYEN THI HANG 720497.270822.144529.  Chuyển tiền
27/08/2022 10,000 LE THI PHUONG 0341005255214 Chuyển tiền
27/08/2022 10,000 BUI THI HOA PHUONG PARTNER.DIRECT
_DEBITS_VCB.MSE
..28103968214.
 
27/08/2022 10,000 Nguyen thi thanh tinh 348407.270822.142544.  
27/08/2022 20,000 HOANG MINH THUY 132700.270822.1
42532.VCB
Chuyển khoản
27/08/2022 10,000 Pham Thi Truc My PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE
..28104296060.
 
27/08/2022 30,000 NGUYEN VAN THAI  890742.270822.141841. Chuyen tien ung ho
27/08/2022 20,000 TRAN THI TRANG 889025.270822.141714. Chuyển tiền
27/08/2022 10,000 NGUYEN VAN NAM 0201000681370 Chuyển tiền
27/08/2022 10,000 NGUYEN THI HOANG OANH 849616.270822.141304. Chuyển tiền
27/08/2022 10,000 NGUYEN NHAT HAO 840148.270822.140614. Chuyển tiền
27/08/2022 10,000 LE THANH VU 471212.270822.140615.  
27/08/2022 10,000 NGUYEN VAN DIEP 401471.270822.140458.  Chuyển tiền
27/08/2022 10,000 nguyen trung tri PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE
..28103953909.
 
27/08/2022 20,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 242361.270822.140033. ck 
27/08/2022 20,000 LE THANH HUNG  489148.270822.1
35809.VCB
Chuyển khoản
27/08/2022 10,000 PHAM HUY HOANG  818936.270822.135032. Chuyển tiền
27/08/2022 10,000 PHAM BEN PARTNER.DIRECT
_DEBITS_VCB.MSE.
.28104031305.
 
27/08/2022 20,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 724912.270822.
134524.VCB
ck tu thien
27/08/2022 10,000 Nguyen Thi Loan 809250.270822.134323.  Chuyển tiền
27/08/2022 500,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 1029160097 ung ho chung
27/08/2022 500,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 1029160097 ung ho chung
27/08/2022 10,000 PHAM NGOC DIEN 1013926728  
27/08/2022 10,000 HOANG XUAN NGHIEP  198008.270822.133831. Chuyển tiền
27/08/2022 10,000 DOAN TRONG QUAN 205668.270822.132733.  Chuyển khoản
27/08/2022 20,000 NGUYEN MINH HIEU  0041000931050  Tran Thanh Dung
27/08/2022 10,000 TRAN CONG TRINH 798733.270822.132352. Chuyển tiền
27/08/2022 10,000 VANG LAO LO 647726.270822.131852.  Chuyển tiền
27/08/2022 20,000 nguyen thi lan 972267.270822.
131612.VCB
 
27/08/2022 20,000 LUONG THANH THAO 995727.270822.131319. Chuyển tiền
27/08/2022 20,000 DANG DINH LINH  510313.270822.1308
30.VCB
Chuyển khoản
27/08/2022 20,000 Nong Thi Huong 161828.270822.130650.  Chuyển tiền
27/08/2022 10,000 VU DANG TRUNG 148777.270822.130352.  
27/08/2022 10,000 SUNG A DINH  985835.270822.130049. Chuyển tiền
27/08/2022 20,000 PHAN THI THUY DUONG 761009.270822.125915. Chuyển tiền
27/08/2022 20,000 KIEU THI TUYET 986880.270822.005854.  Chuyển tiền
27/08/2022 20,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 1030622184 Tot
27/08/2022 10,000 NGUYEN DUC HIEN  095806.270822.124246. Chuyển khoản
27/08/2022 10,000  PHAM VAN KHOI 9974030152  
27/08/2022 1,000 THACH THI LAN 725390.270822.124228. Chuyển tiền
27/08/2022 10,000 PHAM PHU LUC PARTNER.DIRECT
_DEBITS_VCB.MSE
..28102529164.
 
27/08/2022 10,000 Thai Thi My Phuc  272812.270822.124048.  
27/08/2022 10,000 Nguyen quoc viet 008111.270822.124027.  
27/08/2022 10,000 DANG HUU VINH  0541001534983 Chuyển tiền
27/08/2022 10,000 NGUYEN TRUNG TRUONG  127916.270822.123738. Chuyển tiền
27/08/2022 10,000 DUONG VAN HAI 139837.270822.123704.  
27/08/2022 10,000 DONG THANH BAO  075769.270822.123632. Chuyển khoản
27/08/2022 1,000 NGUYEN HOAI MINH 515883.270822.123445.  TRANSFERS QUY VI TRE EM KHUYET TAT VN
27/08/2022 20,000 Hua Thi Huynh Nhu PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE..
28100897922.
 
27/08/2022 10,000 NGUYEN PHU QUOC 967634.270822.122848.  Chuyển tiền
27/08/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 502831.270822.122628.  
27/08/2022 10,000 TRUONG XUAN XANH 512589.270822.122130.  Chuyển khoản
27/08/2022 10,000 TU THI TAN 201044.270822.121814.  Chuyển khoản
27/08/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 199574.270822.121747.  
27/08/2022 1 LE THI BICH TRAM 353770.270822.121813. Chuyển tiền
27/08/2022 10,000 NGUYEN THIEN PHUC 188809.270822.121428. Chuyển khoản
27/08/2022 10,000 TU THI TAN 009239.270822.121311.  Chuyển khoản
27/08/2022 20,000 NGUYEN NGOC BAO CHAU 978816.270822.120955. Chuyển tiền
27/08/2022 10,000 DANG TRONG HUONG 1023899332 Chuyển tiền
27/08/2022 20,000 NGUYEN THI NGOC TIEN PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE
..28100891996.
 
27/08/2022 20,000 NGUYEN THI KET 1015054007 Chuyển tiền
27/08/2022 10,000 HOANG THI THANG PARTNER.DIRECT
_DEBITS_VCB.MSE
..28100809982.
 
27/08/2022 20,000 TRINH THI THANH 0011003361944  
27/08/2022 20,000 MAC THI NGA 960935.270822.114231.  
27/08/2022 10,000 DANG DINH DAT  0591000267892  Chuyển tiền
27/08/2022 100,000 PHAN THI MAI TRUC 0491000047610 Gdinh ong phan binh thanh ung ho
27/08/2022 10,000 LE HUYNH NHU QUYNH 619708.270822.113755.  Chuyển tiền
27/08/2022 10,000 LUONG VAN SON 795605.270822.113706.  
27/08/2022 1,000 NGUYEN THI BICH DIEN 1018331462 Chuyển tiền
27/08/2022 10,000 CAO DANG MINH 416653.270822.113114.  Chuyển tiền
27/08/2022 10,000 DINH THI TRANG 875223.270822.113027.  Chuyển khoản
27/08/2022 10,000 CHU THANH LONG 795095.270822.112409. Chuyển tiền
27/08/2022 10,000 HOANG VAN HUU  0521000709967  
27/08/2022 10,000 VU VAN TRUONG 1018017922 Chuyển tiền
27/08/2022 20,000 PHAM THI KIM DAN  989085.270822.111920. Chuyển khoản
27/08/2022 500,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 320133.270822.111504. for children
27/08/2022 10,000 DANG VAN THANH PARTNER.DIRECT
_DEBITS_VCB.MSE.
.28099419695.
 
27/08/2022 1,000 THACH THI LAN 565340.270822.110701. Chuyển tiền
27/08/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE..
28097776527.
 
27/08/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 934474.270822.105513. Cac be khuyen tat dang rat can cac ban giup do
27/08/2022 10,000 TRAN THI YEN 527804.270822.104634.  Chuyển tiền
27/08/2022 10,000 NGUYEN THI MEN 303384.270822.104617.  Chuyển tiền
27/08/2022 20,000 NGO THI TAM 428634.270822.10
3708.VCB
Chuyển khoản
27/08/2022 20,000 NGUYEN THI MY HUYEN 296507.270822.103
456.VCB
Chuyển khoản
27/08/2022 20,000 NGUYEN THI THU 274329.270822.1
03434.VCB
Chuyển khoản
27/08/2022 10,000 Pham Thi Nhu Quynh 507817.270822.103357. Chuyển tiền
27/08/2022 10,000 HOANG VAN DUC 813115.270822.103256.  Chuyển khoản
27/08/2022 10,000 PHAM THI YEN  0351000774240 Chuyển tiền
27/08/2022 20,000 PHAM VAN THANH 801796.270822.10
2641.VCB
Chuyển khoản
27/08/2022 10,000 TO VAN NINH 665082.270822.102657.  Chuyển khoản
27/08/2022 10,000 van 288038.270822.101850.  
27/08/2022 10,000 NGUYEN THI THEM 751596.270822.101646. Chuyển khoản
27/08/2022 10,000 PHAM HUY HUNG 751494.270822.101644. Chuyển khoản
27/08/2022 10,000 NGUYEN THI THU TINH 1014784733 Chuyển tiền
27/08/2022 10,000 Chu Van Khoa  472822.270822.101304. Chuyển tiền
27/08/2022 10,000 TRUONG MANH HUNG 1021335453 Chuyển tiền
27/08/2022 50,000 DANG THI THUY  0291000272468 Chuyển tiền
27/08/2022 10,000 PHAM HOANG PHU  709645.270822.100540. Chuyển khoản
27/08/2022 20,000 NGUYEN THI HONG 555842.270822.10
0555.VCB
chuyen khoan tu thien
27/08/2022 1,000 THACH THI LAN 425410.270822.094434.  Chuyển tiền
27/08/2022 10,000 Pham Le My Duyen 420486.270822.094137.  Chuyển tiền
27/08/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 354919.270822.093834. CK
27/08/2022 100 NGUYEN THI LAN ANH 251778.270822.091209. Chuyển tiền
27/08/2022 100,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 309943.270822.081800.  
27/08/2022 100 dao ngoc duy 957267.270822.005216.  ck
28/08/2022 10,000 Trang Khanh Le Nguyen 759609.280822.215404.  gui tien
28/08/2022 20,000 NGUYEN THE KHUAN  0361000227697 UNG HO QUY VI TRE EM KHUYET TAT VIET NAM
28/08/2022 20,000 LUONG THI YEN   0351001049875 Chuyển tiền
28/08/2022 10,000 DOAN HUU HIEU 736220.280822.214533.  
28/08/2022 10,000 tan luu chieu 122126.280822.213807.  
28/08/2022 10,000 LE HOANG KHA 1023615918  
28/08/2022 50,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ  0391000320598 Tu thien
28/08/2022 10,000 NGUYEN THI LY  0761002360299 Chuyển tiền
28/08/2022 10,000 DO MINH THANG 675188.280822.210328.  Chuyển tiền
28/08/2022 20,000 NGUYEN THI LINH 511406.280822.205318.  Chuyen tien quy kt
28/08/2022 10,000 NGUYEN THI THANH VAN 162400.280822.204139. Chuyển tiền
28/08/2022 10,000 LE DANH VAN 766480.280822.204006. Chuyển tiền
28/08/2022 10,000 TRAN THI THANH TIEN 985189.280822.203233.  Chuyển tiền
28/08/2022 10,000 NGUYEN LE BAO 434183.280822.200731.  Chuyển khoản
28/08/2022 10,000 VI VAN THOM 748449.280822.200500. Chuyển tiền
28/08/2022 10,000 TRAN THI NGHIA  202739.280822.200419. Chuyển tiền
28/08/2022 10,000 Hoan Tien Hoan 755623.280822.195411.  
28/08/2022 20,000 NGUYEN VAN HUONG 739443.280822.195006. Chuyển khoản
28/08/2022 20,000 LO VAN PHU 847426.28082
2.194727.VCB
Chuyển khoản
28/08/2022 10,000 CHUYEN THANH CONG 976753.280822.192804.  
28/08/2022 10,000 DO MINH NGUYET 619568.280822.192425. Chuyển tiền
28/08/2022 10,000 HO THI MY DUNG  798012.280822.191949. chuyen tien chuyen tu thien
28/08/2022 10,000 VU THI THANH THUY 722790.280822.191837.  Chuyển tiền
28/08/2022 1,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 1016940263  
28/08/2022 20,000 DO THI HANH PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE..
28146047347.
 
28/08/2022 10,000 NGUYEN DINH LUC PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE
..28146176857.
 
28/08/2022 10,000 DO THI HANH 878348.280822.184809. Chuyển tiền
28/08/2022 10,000 NGUYEN VAN HUONG 877303.280822.184744.  Chuyển tiền
28/08/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 956771.280822.183711. CHUYEN TIEN QUY TU THIEN
28/08/2022 10,000 HUYNH THANH DIEN  PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE.
.28146191951.
 
28/08/2022 10,000 TRAN THI TUYET NGA 449960.280822.183427.  Chuyển khoản
28/08/2022 12,000 PHAM THANH HUY PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE.
.28146042325.
 
28/08/2022 10,000 NGUYEN QUY YEN 842364.280822.183338.  
28/08/2022 400,000 HOANG DU UUNG CHI MINH 409796.280822.182427. Chuyển khoản
28/08/2022 20,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 968478.280822.181813. ck tu thien
28/08/2022 10,000 Tho lai 372571.280822.181429.  
28/08/2022 10,000 HOANG VAN DUONG  0841000027019  Chuyển tiền
28/08/2022 10,000 NGUYEN THI TRUC HA 0431000275371  Chuyển tiền
28/08/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 344995.280822.180726.  
28/08/2022 10,000 HA NGOC HOANG  278050.280822.175114. chuyen khoan quyen gop tu thien
28/08/2022 10,000 le thi yen nhi 974498.280822.174958.  
28/08/2022 10,000 bui thi sinh 796748.280822.174006.  
28/08/2022 10,000 HUA VAN DAM 920181.280822.173620.  
28/08/2022 10,000 LU THI THANH THAO  894258.280822.173031. Chuyển khoản
28/08/2022 10,000 NGUYEN THAI SON 673615.280822.172631. Chuyển tiền
28/08/2022 10,000 DOAN VAN TO 126902.280822.171612. Chuyển khoản
28/08/2022 20,000 LO BICH PHUONG 638141.280822.171256.  ung ho quy vi tre em co hoan canh kho khan
28/08/2022 10,000 NGUYEN THI DIEM CHAU 0181003330304 Chuyển tiền
28/08/2022 20,000 LE THI KIEU TRINH 217928.280822.17
0657.VCB
Chuyển khoản
28/08/2022 20,000 PHAM VAN QUAN 949642.280822.170614. Chuyển tiền
28/08/2022 1,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 1027204553  
28/08/2022 1,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 1019705852  
28/08/2022 20,000 DUONG HANH LONG 423414.280822.1
65343.VCB
Chuyển khoản
28/08/2022 1,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 1019827841  
28/08/2022 10,000 DAO VAN TIEN  727434.280822.164446. Chuyển khoản
28/08/2022 20,000 LE THI THUY 912164.280822.164237.  
28/08/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 757081.280822.164105. Nv1
28/08/2022 10,000 TRAN PHI HUNG PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE..
28142769240.
 
28/08/2022 20,000 NGUYEN KIEU OANH 693996.280822.163551.  Chuyển khoản
28/08/2022 10,000 HOANG VAN NGHIA  0351001042277 Chuyển tiền
28/08/2022 10,000 NGUYEN THI ANH NGUYET  PARTNER.DIRECT
_DEBITS_VCB.MSE.
.28141265835.
 
28/08/2022 10,000 Tran Khanh Vy 457443.280822.162523.  
28/08/2022 10,000 VU DUC HAU 881469.280822.161626. Chuyển khoản
28/08/2022 10,000 TRUONG VAN QUANG 919513.280822.161127. Chuyển tiền
28/08/2022 10,000 TRAN THANH TUAN 649656.280822.161002. Chuyển tiền
28/08/2022 10,000 PHAM VAN DUC 0141000861642 Chuyển tiền
28/08/2022 10,000 LE TUAN ANH 197987.280822.155527. Chuyển tiền
28/08/2022 10,000 HO THI OANH 607975.280822.155116. Chuyển tiền
28/08/2022 10,000 NGUYEN VAN PHUC 534804.280822.154933.  Chuyển khoản
28/08/2022 20,000 GIANG A VANG 494601.280822.154
814.VCB
Chuyển khoản
28/08/2022 10,000 DUONG THI THAM 862769.280822.154259.  Chuyển tiền
28/08/2022 10,000 HA THI THAO VAN PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE
..28139487385.
 
28/08/2022 10,000 PHAM VAN LUC 746291.280822.153940.  Chuyển khoản
28/08/2022 10,000 BUI THI LAN ANH 471556.280822.152759.  Chuyển khoản
28/08/2022 20,000 NGUYEN THANH HIEN 214981.280822.
152654.VCB
Chuyển khoản
28/08/2022 10,000 Ho Thanh Tuan  184917.280822.152445. Chuyen tien Ung ho tre em khuyet tat
28/08/2022 10,000 PHAM VAN DUYEN 817246.280822.152234. Chuyển tiền
28/08/2022 10,000 DOAN THI MAN 182683.280822.151856.  Chuyển tiền
28/08/2022 20,000 NGUYEN PHUONG NHI  693785.280822.15
1813.VCB
Chuyển khoản
28/08/2022 10,000 LUAN 590939.280822.151734. Chuyển tiền
28/08/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 249273.280822.031135. Ck
28/08/2022 10,000 H RI HDOK 1023906584 Chuyển tiền
28/08/2022 20,000 NGUYEN VAN OANH 343425.280822.
145543.VCB
Chuyển khoản
28/08/2022 10,000 VO THI DIEM PHUC 1014310831 Chuyển tiền
28/08/2022 20,000 DANG VAN THIEU 911556.280822.
144831.VCB
Chuyển khoản
28/08/2022 10,000 LOI THI HONG HANH PARTNER.DIRECT
_DEBITS_VCB.MSE
..28137878078.
 
28/08/2022 20,000 VI THI TIEN 562645.280822.144441.  
28/08/2022 10,000 LE NHAT DUY 552753.280822.144129.  Chuyển khoản
28/08/2022 10,000 HO SI HAI 548692.280822.144003.  Chuyển khoản
28/08/2022 10,000 HOANG VAN MAN 541713.280822.143746.  Chuyển khoản
28/08/2022 10,000 TRIEU VAN TON 537051.280822.143609.  Chuyển khoản
28/08/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 571855.280822.143626. ck tu thien
28/08/2022 20,000 LIEU THI THUY 709776.280822.142724.  Chuyển tiền
28/08/2022 10,000 Nguyen thi hong hue 177965.280822.142707.  
28/08/2022 10,000 DANG THI THU THUY 701022.280822.142208.  Chuyển tiền
28/08/2022 10,000 LY MINH THAI  272962.280822.142103. Chuyển tiền
28/08/2022 10,000 LUONG XUAN KHANG 534501.280822.141847.  
28/08/2022 10,000 HOANG CAO THACH 052120.280822.140021.  Chuyển khoản
28/08/2022 20,000 tang truong giang PARTNER.DIRECT
_DEBITS_VCB.MSE.
.28137552014.
ck
28/08/2022 20,000 LA THI NHA 223004.280822.135326.  Chuyển khoản
28/08/2022 10,000 NGO THI Lien 484258.280822.135122.  Chuyển tiền
28/08/2022 10,000 NGUYEN THI HOA PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE.
.28137530898.
 
28/08/2022 10,000 nguyen thi sang PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE.
.28137421066.
 
28/08/2022 10,000 Huynh Thi Ngoc Dat  549585.280822.134446. Chuyển tiền
28/08/2022 10,000 NGUYEN THI BICH HANG PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE
..28137529924.
 
28/08/2022 10,000 lam chan minh 9937886640  
28/08/2022 10,000 DINH THI NHUNG PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE
..28137598922.
 
28/08/2022 20,000 TRAN THI THU 506391.280822.13
3506.VCB
Chuyển khoản
28/08/2022 20,000 PHAM THI PHUONG UYEN 361433.280822.133240.  
28/08/2022 10,000 Hoang Van Thanh 223143.280822.132825.  Chuyển tiền
28/08/2022 10,000 LUONG THI YEN  0351001049875 Chuyển tiền
28/08/2022 10,000 Luong Van Tung 332955.280822.132148.  
28/08/2022 10,000 VU TIEN SON  593688.280822.131353. Chuyển tiền
28/08/2022 20,000 NGUYEN THI HUONG 050929.280822.131430.  Chuyển khoản
28/08/2022 20,000 PU BRE KA TRUC 126527.280822.131000.  Chuyển khoản
28/08/2022 10,000 TRAN VAN NGAN 091745.280822.125526.  Chuyển khoản
28/08/2022 10,000 NGUYEN VAN NHAT PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE
..28136140633.
 
28/08/2022 10,000 HOANG VAN THUYET 999155.280822.124804. Chuyển tiền
28/08/2022 2,500,000 TRAN THI LIEN  0671000406712 Chuyển tiền
28/08/2022 10,000 DINH THI HLOCH 829204.280822.123707.  Chuyển tiền
28/08/2022 20,000 NGUYEN VU QUANG DANG 947514.280822.12
3547.VCB
Chuyển khoản
28/08/2022 20,000  TO THI DAO 1014376382 Chuyển tiền
28/08/2022 10,000 NGUYEN THI BE THAO PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE..
28135015108.
 
28/08/2022 10,000 PHAM THANH LONG 004284.280822.122243.  Chuyển khoản
28/08/2022 10,000 NGUYEN TRONG TRUONG 998875.280822.121948.  
28/08/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 998349.280822.122036. Ck tu thien
28/08/2022 20,000 NGUYEN THI THUY DUNG  997884.280822.121925. Chuyển khoản
28/08/2022 20,000 TRAN THI KIEU PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE..
28134813964.
 
28/08/2022 10,000 LE THI CUC 128617.280822.121412.  Chuyển tiền
28/08/2022 20,000 CAO MINH NGUYET 0671004076460 Chuyển tiền
28/08/2022 20,000 NGUYEN VAN CONG 199674.280822.12
0639.VCB
Chuyển khoản
28/08/2022 20,000 NGUYEN THI THANH DUNG 926682.280822.12
0206.VCB
Chuyển khoản
28/08/2022 20,000 LE DUC ANH CHIEN 671672.280822.1
15751.VCB
Chuyển khoản
28/08/2022 10,000 LUONG THI NHAN 933195.280822.115715.  Chuyển khoản
28/08/2022 10,000 DINH THANG LONG 811157.280822.115627. Chuyển tiền
28/08/2022 10,000 NGUYEN THI KIEU LINH PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE
..28133258127.
 
28/08/2022 10,000 Huynh Hai Dong 134940.280822.114117.  Chuyển tiền
28/08/2022 10,000 TRAN THI CHANG 582891.280822.113646.  Chuyển tiền
28/08/2022 10,000 TONG THANH THIEN 790821.280822.113316. Chuyển tiền
28/08/2022 10,000 NGUYEN DUC ANH 859206.280822.113332.  Chuyển khoản
28/08/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 595332.280822.113140.  
28/08/2022 10,000 NGUYEN THANH VUONG 834934.280822.112457.  Chuyển khoản
28/08/2022 10,000 HOANG THI NGOC ANH 834863.280822.112455.  Chuyển khoản
28/08/2022 10,000 NGUYEN HONG CONG 823736.280822.112140.  Chuyển tiền
28/08/2022 10,000 HOANG VAN HUNG 904046.280822.110611.  Chuyển khoản
28/08/2022 1,000 TRINH THI THUY TRIEU  0051000524124 Chuyển tiền
28/08/2022 10,000 NGUYEN CHI THUONG  PARTNER.DIRECT
_DEBITS_VCB.MSE..
28132185885.
 
28/08/2022 10,000 le thi cam tien 551624.280822.104725.  
28/08/2022 10,000 TRINH NHAT ANH  689117.280822.103812. Chuyển khoản
28/08/2022 10,000 VO THI THU QUI 0181003377809  
28/08/2022 20,000 BAN THI LAN 336046.280822.102
856.VCB
Chuyển khoản
28/08/2022 10,000 HA THI THU PHUONG 1028486377 Chuyển tiền
28/08/2022 100,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 728623.280822.101730.  
28/08/2022 20,000 NGUYEN THI MY LIEN 626974.280822.1
01706.VCB
Chuyển khoản
28/08/2022 10,000 LE MINH NHUT  657123.280822.100803. Chuyển tiền
28/08/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 101986.280822.100022. Ck tu thien
28/08/2022 20,000 LE THI HIEN PARTNER.DIRECT
_DEBITS_VCB.MSE
..28129885848.
 
28/08/2022 10,000 QUACH NHAT TRUONG 191000324392 Chuyển tiền
28/08/2022 10,000 TA NGOC SON PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE..
28128526833.
 
28/08/2022 5,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 9879577109 m
28/08/2022 10,003 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 1027082335 bth
29/08/2022 50,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0171003491470 that nghiep
29/08/2022 20,000 NGUYEN VAN NU 070242.290822.215
750.VCB
Chuyển khoản
29/08/2022 10,000 THACH CHI TINH 752055.290822.215528.  Chuyển tiền
29/08/2022 20,000 ZO RAM QUYEN 490486.290822.21
4810.VCB
Chuyển khoản
29/08/2022 10,000 nguyen thi quynh 805988.290822.214618.  
29/08/2022 20,000 NGUYEN THI LAM 740408.290822.213703.  Chuyển tiền
29/08/2022 20,000 NGUYEN THI TOAN 0121000644474 Chuyển tiền
29/08/2022 10,000 TRAN VU LINH 0391000984093  Chuyển tiền
29/08/2022 10,000 CHAU HUYNH SON 529286.290822.212300.  
29/08/2022 10,000 LUU THI PHUONG 1015191620 Chuyển tiền
29/08/2022 10,000 Bui van doan 408842.290822.205914.  
29/08/2022 20,000 NGUYEN THI HOAI THU 101619.290822.2
05141.VCB
Chuyển khoản
29/08/2022 20,000 VUONG CAM PHONG 975825.290822.2
04935.VCB
Chuyển khoản
29/08/2022 10,000 VO VAN LUON  363834.290822.203413. Chuyển tiền
29/08/2022 10,000 NGUYEN KHANH HUYEN 362154.290822.203110. Chuyển tiền
29/08/2022 10,000 DONG VAN ANH  046369.290822.202919. Chuyển khoản
29/08/2022 10,000 DAO VAN CONG PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE.
.28185073847.
 
29/08/2022 10,000 NGUYEN HOANG DUY 356351.290822.202124.I Chuyển tiền
29/08/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 464330.290822.201946. QUI VI TRE EM KHUYET TAT VN
29/08/2022 10,000 NGUYEN NGOC TRONG PARTNER.DIRECT
_DEBITS_VCB.MSE..
28184763290.
 
29/08/2022 10,000 LUONG VAN NHUONG 980445.290822.201251.  Chuyển tiền
29/08/2022 10,000 LE HOANG TRUONG 971572.290822.200940. Chuyển tiền
29/08/2022 10,000 NGUYEN VAN PHONG  PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE..
28183656476.
 
29/08/2022 10,000 NGUYEN THI HONG PHUC 0631000462732  Chuyển tiền
29/08/2022 20,000 TRAN DIEM TRINH 269244.290822.193434.  Chuyển khoản
29/08/2022 10,000 Vu Thanh Luan 250857.290822.193017.  
29/08/2022 20,000 NGUYEN THI Lan  318601.290822.192134. ung ho
29/08/2022 20,000 PHAM THI LIEU  672593.290822.19
2112.VCB
Chuyển khoản
29/08/2022 10,000 NGO MINH CONG 1020233022 Chuyển tiền
29/08/2022 10,000 LUU DINH PHONG 766318.290822.191551. Chuyển khoản
29/08/2022 10,000 HO THI NGOC MAI 0601000454393 Chuyển tiền
29/08/2022 40,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 1020092675 mong cac em that nhieu suc khoe
29/08/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE..
28181878250.
 
29/08/2022 20,000 TONG THI DINH 580833.2908
22.190300.VCB
chuyen khoan quy vi tre em khuyet tat
29/08/2022 20,000 BUI THI PHUONG  0591000307446 Chuyển tiền
29/08/2022 10,000 NGUYEN VAN THUC  803725.290822.184509. Chuyển tiền
29/08/2022 10,000 NGUYEN VAN QUY  626527.290822.184016. chuyen khoan quy vi tre em khuyet tat vn
29/08/2022 10,000 HO THANH GIANG 458648.290822.184007.  
29/08/2022 10,000 APTOLMANAO PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE.
.28181931875.
 
29/08/2022 10,000 NGUYEN VAN THUC  210932.290822.183405. Chuyển tiền
29/08/2022 100,000 NGUYEN DANG AN 593206.290822.183216.  Chuyển khoản
29/08/2022 20,000 vo thi qui 726178.290822.1832
06.VCB
 
29/08/2022 10,000 DINH THI THANH TAM 977086.290822.182924.  Chuyển khoản
29/08/2022 10,000 NGUYEN DUC HIEP 201582.290822.182920.  Chuyển tiền
29/08/2022 10,000 NONG VAN QUYNH 667492.290822.182225. Chuyển tiền
29/08/2022 10,000 MAI QUOC TIN 595559.290822.181941. Chuyển tiền
29/08/2022 10,000 MAI QUOC TIN  592922.290822.181527. Chuyển tiền
29/08/2022 10,000 BUI VAN VIET 910225.290822.181418.  quyen gop
29/08/2022 10,000 LE VAN HOANG 520732.290822.181327.  Chuyển khoản
29/08/2022 10,000 LE THI THAM 642794.290822.181328. Chuyển tiền
29/08/2022 1,000 NGUYEN HOAI MINH 232421.290822.180610.  TRANSFERS QUY VI TRE EM KHUYET TAT VN
29/08/2022 10,000 TRAN THI KIM PHUONG 618451.290822.180441.  Chuyển tiền
29/08/2022 10,000 NONG VAN THI 1015563075  
29/08/2022 10,000 LE PHUOC THIENG  0281000402572 Chuyển tiền
29/08/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 471413.290822.175851. ck tu thien
29/08/2022 10,000 LA VAN HUY 827854.290822.175659.  Chuyển khoản
29/08/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 803555.290822.175451. Tang quy tre em khuyet tat
29/08/2022 20,000 NGUYEN THI THU THAO PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE
..28180192380.
 
29/08/2022 10,000 PHAM THI CAM TRANG 258346.290822.174834. Chuyển tiền
29/08/2022 10,000 MAI VAN MANH 411567.290822.174710. Chuyển khoản
29/08/2022 10,000 LE VAN NGHIA 233461.290822.171308.  Chuyển tiền
29/08/2022 10,000 NGUYEN THI BIEN 0351000685626 Chuyển tiền
29/08/2022 1,000 NGUYEN THI BIEN 0351000685626 Chuyển tiền
29/08/2022 10,000 DANG THI DI 835471.290822.165338.  Chuyển tiền
29/08/2022 10,000 Chi Bui Thi Nga 167205.290822.165304.  Chuyển khoản
29/08/2022 20,000 Luu Thi Lien 833427.290822.165301. Chuyển tiền
29/08/2022 10,000 NGUYEN QUANG VINH 0041000358542  
29/08/2022 10,000 NGUYEN THI LANH  0381002618231 Chuyển tiền
29/08/2022 10,000 PHAM THI TO NU 393235.290822.163301.  Chuyển khoản
29/08/2022 10,000 BUI CONG DUY  165118.290822.162708. Chuyển tiền
29/08/2022 1,000 NGUYEN HOAI MINH 186225.290822.162255.  TRANSFERS QUY VI TRE EM KHUYET TAT VN
29/08/2022 20,000 XA THI HIEU DANH 616715.290822.161
656.VCB
Chuyển khoản
29/08/2022 10,000 PHUONG THI DUNG 0351000762449 QUY VI TRE EM KHUYET TAT VN
29/08/2022 20,000 BUI VAN SON 0351000919601 Chuyển tiền
29/08/2022 10,000 DO VIET DUC 9987627783  
29/08/2022 10,000 yen 927200.290822.161414. gui
29/08/2022 10,000 LE VAN THANH PARTNER.DIRECT
_DEBITS_VCB.MSE..
28176352808.
 
29/08/2022 10,000 LE YEN QUYNH  990564.290822.161247. Chuyển khoản
29/08/2022 190,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ MBVCB.2391703059.
2001.VCB Rewards.
khong
29/08/2022 20,000 Linh 266228.290822.16
1106.VCB
chuyen cho quy vi tre em khuyet tat
29/08/2022 20,000 NGUYEN THI NGOC ANH 021808.290822.
160701.VCB
Chuyển khoản
29/08/2022 20,000 XA THI HIEU DANH 962065.290822.
160602.VCB
chuyen khoan chuyen tien tu thien quy vi te em khuyet tat
29/08/2022 10,000 NGUYEN THI ANH THU 949602.290822.160305.  Chuyển khoản
29/08/2022 10,000 PHAM THI THANH XUAN 0701003821719  Chuyển tiền
29/08/2022 10,000 NGUYEN THI LINH CHI 179049.290822.155415. Chuyển tiền
29/08/2022 10,000 nguyen chi thanh PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE.
.28176319327.
 
29/08/2022 20,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0281000473739 yeu
29/08/2022 10,000 LE THU QUYNH 920085.290822.154707.  Chuyển tiền
29/08/2022 10,000 PHAN THI CHUYEN 0101001259180 Chuyển tiền
29/08/2022 10,000 VU ANH DUNG 596689.290822.154308. Chuyển tiền
29/08/2022 10,000 LUONG THI SEN 139421.290822.154127.  Chuyển khoản
29/08/2022 10,000,000 TRAN THI KIM THANH 283935.290822.153
803.VCB
 ung ho quy vi tre em khuyet tat VIet Nam
29/08/2022 10,000 VU VAN BAC 216103.290822.153624.  Chuyển tiền
29/08/2022 10,000 tran thi my phuong 566776.290822.153351.  
29/08/2022 20,000 NGUYEN THI NGA 950741.290822.1
53230.VCB
Chuyển khoản
29/08/2022 10,000 NGUYEN THI THANH HUONG 162916.290822.
153101.
Chuyển tiền
29/08/2022 10,000  BUI VAN HOANG 1026557994 Chuyển tiền
29/08/2022 10,000 NGUYEN VAN TRUONG PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE..
28174752046.
ck tu thien
29/08/2022 20,000 QUANG VAN PHUONG 561741.290822.15
2601.VCB
Chuyển khoản
29/08/2022 10,000 TRAN THIEN LUONG 786429.290822.152321. Chuyển khoản
29/08/2022 20,000 NGUYEN THI LUONG 192855.290822.1
51952.VCB
Chuyển khoản
29/08/2022 10,000 VU THI MUNG 0901000025361 Chuyển tiền
29/08/2022 10,000 PHAN NHAT THANH 748372.290822.151343.  
29/08/2022 10,000 DO CHI LINH 0091000659373 chuyen tien tu thien
29/08/2022 10,000 DINH TRUONG THANH 998093.290822.151118. Chuyển khoản
29/08/2022 10,000 NGUYEN YEN CHI  460765.290822.151101.  
29/08/2022 10,000 NGUYEN ANH BINH 990641.290822.150943.  Chuyển khoản
29/08/2022 10,000 HO MINH TIEN 699197.290822.150108.  
29/08/2022 20,000 nguyen thi hoa 726822.290822.145849.  
29/08/2022 20,000 BO THI QUYEN 738474.290822.
145538.VCB
Chuyển khoản
29/08/2022 10,000 TRINH DINH LY  537274.290822.144930. Chuyển tiền
29/08/2022 10,000 LOI THI HONG HANH PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE.
.28172676891.
 
29/08/2022 20,000 GIANG LANG 622196.290822.144048.  Chuyển khoản
29/08/2022 20,000 GIANG LANG 829176.290822.143134.  Chuyển khoản
29/08/2022 10,000 HA VAN YEN 163203.290822.143107. Chuyển tiền
29/08/2022 20,000 NGUYEN THI HOANG YEN 301482.290822.143102.  Chuyển tiền
29/08/2022 10,000 NGUYEN DUC TOAN 821945.290822.142950. Chuyển khoản
29/08/2022 10,000 TRUONG NGOC LY 815121.290822.142754.  Chuyển tiền
29/08/2022 10,000 PHAM VAN LONG 0271001084775 gui quy tu thien
29/08/2022 10,000 DOAN PHAM PHUONG VU  679964.290822.141729. Chuyển tiền
29/08/2022 20,000 VANG A CHA 737063.290822.140732.  Chuyển khoản
29/08/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 490151.290822.140017. Chuyen tien tu thien
29/08/2022 20,000 TRAN THI THU 396172.290822.1
35956.VCB;
Chuyển khoản
29/08/2022 20,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 333424.290822.1
35853.VCB
Chuyển khoản
29/08/2022 20,000 NGUYEN LE THU 987447.290822.135
307.VCB
Chuyển khoản
29/08/2022 20,000 NGUYEN THI NGOC THU 438370.290822.1
34358.VCB
Chuyển khoản
29/08/2022 10,000 TRAN VAN HUY 270943.290822.133649.  Chuyển tiền
29/08/2022 10,000 BUI VAN TUAN SHGD:10045214.
DD:220829.
Tuan chuyen Cong ty vip bui van tuan
29/08/2022 10,000 TRAN THI THU HUONG SHGD:10043955.
DD:220829
Huong chuyen
29/08/2022 10,000 PHAN THI TRUC PHUONG 085324.290822.
132803.
Chuyển tiền
29/08/2022 20,000 KIM THI HIEN 1030237445 Chuyển tiền
29/08/2022 10,000 TRAN THANH NHAN PARTNER.DIRECT
_DEBITS_VCB.MSE
..28171081250.
 
29/08/2022 10,000 NGUYEN THI HANG 567446.290822.131904.  Chuyển khoản
29/08/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 109675.290822.131755. ck tu thien
29/08/2022 20,000 NGUYEN VAN SON 265433.290822.13
0745.VCB
Chuyển khoản
29/08/2022 10,000 NGUYEN THI LE PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE.
.28171038604.
 
29/08/2022 10,000 VU THI VAN SHGD:10043850.
DD:220829.
Van chuyen
29/08/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE
..28169506879.
Nhiem Vu Tu Thien
29/08/2022 10,000 HUU HONG THAI  PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE
..28169933780.
 
29/08/2022 20,000 H BLUET HMOK PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE..
28169426059.
 
29/08/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 351308.290822.005213. lam tu thien
29/08/2022 50,000 DANG THI THUY 0291000272468 Chuyển tiền
29/08/2022 20,000 VO THI CAM LY PARTNER.DIRECT
_DEBITS_VCB.MSE..2
8169434857.
 
29/08/2022 10,000 NGUYEN HUU DAT 361490.290822.124833.  Chuyển tiền
29/08/2022 100,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0821000077607 TEKT
29/08/2022 10,000 BUI DAI HUNG 275499.290822.123954.  Chuyển khoản
29/08/2022 1,000 TRUONG KHANH LINH 0111000351695 transfer
29/08/2022 10,000 LE THI HA 263125.290822.123555.  Chuyển khoản
29/08/2022 10,000 NGUYEN DINH TUNG SHGD:10042255
.DD:220829.
Tung quyen gop
29/08/2022 1,000 TRUONG KHANH LINH 0111000351695 transfer
29/08/2022 1,000 TRUONG KHANH LINH 0111000351695 transfer
29/08/2022 10,000 MAI CONG TAN 212395.290822.122928.  Chuyển tiền
29/08/2022 10,000 NGUYEN VAN KHANH PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE..
28169400706.
 
29/08/2022 10,000 NGUYEN THI NGOC HONG PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE..
28169400358.
muc dich quy ho tro cho tre e hoan canh kho khan
29/08/2022 10,000 VO THI THUY 229098.290822.122517.  Chuyển khoản
29/08/2022 20,000 LO BICH PHUONG 726917.290822.
122526.VCB
ung ho gay quy cho tre em co hoan canh kho khan o viet nam
29/08/2022 10,000 VAN NGOC HAN 1027710399 Chuyển tiền
29/08/2022 10,000 NGUYEN VAN DAO 0911000014559 Chuyển tiền
29/08/2022 10,000 NGUYEN TAN LOI 330949.290822.115829.  Chuyển tiền
29/08/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 286917.290822.115537.  
29/08/2022 10,000 HOANG THI NGAN 1029621282 Chuyển tiền
29/08/2022 10,000 LE THI MY HOP  337201.290822.114851. Chuyển tiền
29/08/2022 1,000 THACH THI LAN  637914.290822.114505. Chuyển tiền
29/08/2022 20,000 THAO THI MAI 160370.290822.1
14240.VCB
Chuyển khoản
29/08/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 293882.290822.113722. nhiem vu 2
29/08/2022 10,000 MAC TRUNG HIEU 1016766726 Chuyển tiền
29/08/2022 20,000 KCOM H NGUON PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE.
.28165787801.
 
29/08/2022 10,000 LE HOANG TRUNG HIEU  1026654936 Chuyển tiền
29/08/2022 10,000 NGUYEN THI MINH 779649.290822.110826.  Chuyen tien tu thien tre em
29/08/2022 10,000 NGUYEN THI THUY 236386.290822.110701.  Chuyển tiền
29/08/2022 10,000 NGUYEN VIET ANH KHOA  61001153335 Chuyển tiền
29/08/2022 10,000 HUA VAN NAM 814444.290822.110322.  Chuyển tiền
29/08/2022 10,000 PHAM THANH THAO  PARTNER.DIRECT
_DEBITS_VCB.MSE
..28165680943.
 
29/08/2022 10,000 HOANG VAN HAI 015542.290822.105531. Chuyển khoản
29/08/2022 10,000 NGAN THI THANH 860154.290822.104913.  
29/08/2022 10,000 LE TRUONG VU 849918.290822.104547.  Chuyển khoản
29/08/2022 10,000 NGUYEN DINH PHUOC 9968264737 Chuyển tiền
29/08/2022 10,000 HO TRAN HOANG KHOI 9888731395 Chuyển tiền
29/08/2022 10,000 NGUYEN THI LUONG 1012628325 Chuyển tiền
29/08/2022 10,000 NGUYEN TRUC LINH 695919.290822.104151.  Chuyển tiền
29/08/2022 20,000 NGUYEN THE KHUAN  0361000227697 UNG HO QUY VI TRE EM KHUYET TAT VIET NAM
29/08/2022 10,000 NGUYEN CONG TAM 1015376214 Trang Lam chuyen tien
29/08/2022 10,000 DO DINH NGHIA 493373.290822.103849.  Chuyển tiền
29/08/2022 20,000 TRAN THI HIEN SHGD:10034303
.DD:220829.
Hien chuyen
29/08/2022 10,000 NGO THI LE 915539.290822.103331.  Chuyển khoản
29/08/2022 20,000  PHAM THI THANH TAM 973040.290822.103102. Chuyển tiền
29/08/2022 10,000 Tran hoang Tuan 264555.290822.102532.  
29/08/2022 10,000 NGUYEN DUC ANH 752405.290822.102213.  Chuyển khoản
29/08/2022 10,000 NGUYEN DUC DUOC 254533.290822.101151. Chuyển tiền
29/08/2022 10,000 DANG VAN THONG 0161001629395 Chuyển tiền
29/08/2022 10,000 LE DUY HIEP 841282.290822.100859.  Chuyển tiền
29/08/2022 10,000 NGUYEN THI THU HA SHGD:10037305.
DD:220829.
 
29/08/2022 10,000 TRAN THI TUYET NGA 794526.290822.100604.  Chuyển khoản
29/08/2022 100,000 NGO THI LICH 233002.290822.095919.  Chuyển tiền
29/08/2022 10,000 NGUYEN VAN DUNG  0421000483155 chuyen ung ho quy vi tre em khuyet tat
29/08/2022 10,000 LAM A KHIN 0401001343364  Chuyển tiền
29/08/2022 10,000 PHAN NGOC TRUC MAI SHGD:10019790.
DD:220829.
 
29/08/2022 10,000 TRINH NGOC BINH SHGD:10021532.
DD:220829.
Binh chuyen
29/08/2022 10,000 Tran Thi Thu 103192.290822.094453.  Chuyển tiền
29/08/2022 10,000 NGUYEN THI THU HA SHGD:10032433.
DD:220829.
 
29/08/2022 10,000 NGUYEN TRUNG TUYEN 668232.290822.093742.  Chuyển khoản
29/08/2022 10,000 DO THI YEN SHGD:10024448.
DD:220829
Yen chuyen
29/08/2022 10,000 TRAN VAN MANH SHGD:10019835.
DD:220829.
Manh chuyen
29/08/2022 10,000 TRUONG THI KIM VUI SHGD:10019461.
DD:220829
kim Vui chuyen
29/08/2022 10,000 LE MINH PHU SHGD:10034194.
DD:220829.
Phu
29/08/2022 20,000 LE THI BICH NGOC SHGD:10028272
.DD:220829.
Ngoc chuyen
29/08/2022 10,000 PHAM THI QUYNH SHGD:10019300
.DD:220829.
 
29/08/2022 1,000 NGUYEN HOAI MINH 014915.290822.091254.  TRANSFERS QUY VI TRE EM KHUYET TAT VN
29/08/2022 10,000 LE MINH PHU SHGD:10006930.
DD:220829.
Phu
29/08/2022 10,000 NGUYEN VIET HUNG SHGD:10023513.
DD:220829.
vi tre em khuyet tat
29/08/2022 20,000 NGUYEN THI THU HANG SHGD:10018617.
DD:220829.
 
29/08/2022 10,000 LE PHUOC THANH SHGD:10011614.
DD:220829.
Thanh chuyen
29/08/2022 10,000 NGUYEN VAN QUAN SHGD:10008051.
DD:220829.
Quan chuyen tien
29/08/2022 30,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0071001035826 lxstd tặng từ thiện
29/08/2022 10,000 TONG VAN HOA   Chuyển tiền
29/08/2022 10,000 HUYNH THI DIEM HUONG 419452.290822.023404.  Chuyển tiền
30/08/2022 10,000 TRAN THI THUY  457201.300822.220816. Chuyển khoản
30/08/2022 10,000 TRAN DANG BAO NGAN 069876.300822.220624.  
30/08/2022 10,000 NGUYEN MANH VU 553349.300822.220358.  Chuyển tiền
30/08/2022 10,000 NGUYEN THI BE THI 589955.300822.220309. Chuyển tiền
30/08/2022 10,000 TRAN CONG TAM 041000212821 Chuyển tiền
30/08/2022 10,000 MAI THI THANH THAO 1029920348 Chuyển tiền
30/08/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 7,722283008
22211E+24
 
30/08/2022 10,000 VO HANG NI 621207.300822.210410.  Chuyển tiền
30/08/2022 10,000 BUI THI TUYET NHI PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE
..28256655493.
Chuyển tiền
30/08/2022 20,000 HOANG THE LUU 565098.300822.205
245.VCB
Chuyển khoản
30/08/2022 10,000 CHU TUAN VU  1030710042 Chuyển tiền
30/08/2022 10,000 ngoc anh 352997.300822.203520.  
30/08/2022 20,000 PHAM THI VINH 281994.300822.2
03121.VCB
Chuyển khoản
30/08/2022 10,000 TRAN QUOC LUC 557569.300822.202738.  chuyen khoan ho tro tre em khuyet tat
30/08/2022 10,000 TRAN THI NGOC LANH PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE.
.28255387775
 
30/08/2022 20,000 le van lua 347055.300822.202651.  
30/08/2022 10,000 NGUYEN DUC TUAN 968014.300822.202606.  Chuyển tiền
30/08/2022 10,000 TRAN DUY PHUONG 088292.300822.202446.  Chuyển khoản
30/08/2022 200,000 Luu  647926.300822.202352. chuyen
30/08/2022 10,000 HO THI MY LY 1023386237 Chuyển tiền
30/08/2022 20,000 Vuong thanh truc 518149.300822.201848.  
30/08/2022 10,000 HA THI KHUYEN 9965825608 Chuyển tiền
30/08/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 021555.300822.200559. CHUYEN
30/08/2022 10,000 LE THI THUY DUONG  906391.300822.200331. Chuyển tiền
30/08/2022 20,000 HOANG VAN VINH 546979.300822.2002
26.VCB
 
30/08/2022 100,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0021001014430 Moi hoan canh
30/08/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 414667.300822.200030. TTQVTEKT
30/08/2022 10,000 HUYNH NGO PHUC MINH 0111000349129 Chuyển tiền
30/08/2022 10,000 LE VAN BICH 655536.300822.195618.  ung ho tre em
30/08/2022 10,000 PHAM THI NGOC THANH 413577.300822.195455.  Chuyển khoản
30/08/2022 10,000 LY THI HOA  843763.300822.194022. Chuyển tiền
30/08/2022 20,000 DANH DAT 088717.300822.19
3808.VCB
Chuyển khoản
30/08/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0231000236850  noi tro
30/08/2022 20,000 HUYNH HUYEN CHAN  634628.300822.192720. CHUYEN KHOAN QUY VI TRE EM KHUYET TAT VN
30/08/2022 10,000 NGUYEN DUC MANH DAT 808196.300822.192714.  Chuyển tiền
30/08/2022 20,000 LE THI UYEN 285521.300822.192604.  
30/08/2022 10,000 NGUYEN VAN SANG PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE..
28254073710.
 
30/08/2022 20,000 BUI VAN MY 239019.300822.1
92359.VCB
Chuyển khoản
30/08/2022 10,000 TRAN ANH CUONG 793042.300822.192129.  Chuyển tiền
30/08/2022 10,000 DANG VAN HONG 9393102751 Chuyển tiền
30/08/2022 10,000 LANG VAN GIAP 763358.300822.191115.  
30/08/2022 10,000 TRAN THI THU LY 0071000792421  
30/08/2022 10,000 Vi Thi Thuy PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE
..28254059259.
 
30/08/2022 10,000 HUYNH NGOC NHAT 127090.300822.185429. Chuyển tiền
30/08/2022 10,000 DIEM HUONG P2 338423.300822.185328.  Chuyển tiền
30/08/2022 10,000 Nguyen Thi Thanh nhan 888761.300822.185116. Chuyển tiền
30/08/2022 10,000 NGUYEN VAN TIEP 691966.300822.184417.  Chuyển khoản
30/08/2022 10,000 NGUYEN THI HAU PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE..
28253306375.
ung ho
30/08/2022 10,000 NGUYEN PHUOC THUAN  877467.300822.183550. Chuyển tiền
30/08/2022 20,000 PHUNG THI CAM NHUNG 839988.300822.18
2719.VCB;
Chuyển khoản
30/08/2022 10,000 MAI KIM TUYEN 989492.300822.182312.  Chuyển khoản
30/08/2022 10,000 TRAN THI MAN  560287.300822.181126. ck tu thien
30/08/2022 10,000 LUONG THI HUONG  983197.300822.181048. Chuyển tiền
30/08/2022 10,000 NGUYEN VAN TRUNG 905798.300822.180552.  Chuyển khoản
30/08/2022 10,000 VU CONG DINH 1016669885  
30/08/2022 10,000 VI THI KIM  901480.300822.180502. Chuyển khoản
30/08/2022 20,000 HA VAN SAM 219606.300822.
180019.VCB
Chuyển khoản
30/08/2022 10,000 NGUYEN THANH VAN  0571000051657 Chuyển tiền
30/08/2022 100,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0181003391498 tre em khuyet tat
30/08/2022 20,000 NGUYEN THI TRANG  489164.300822.175654. Chuyển khoản
30/08/2022 10,000 DUONG THI HANG 1029861186 Chuyển tiền
30/08/2022 10,000 NGUYEN THI CHUNG 0821000155505 chuyen tien ung ho quy
30/08/2022 20,000 LUONG THI CONG 709464.300822.173
509.VCB
Chuyển khoản
30/08/2022 10,000 LUONG THI HA 385813.300822.173426.  Chuyển khoản
30/08/2022 10,000 CU VAN MANH 352668.300822.172840.  Chuyển khoản
30/08/2022 10,000 HA THI THUY TIEN 201523.300822.172644.  Chuyển tiền
30/08/2022 20,000 BUI THI NGA 030985.300822
.172350.VCB
Chuyển khoản
30/08/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 006190.300822.171749. Qui vi tre em khuyet tat VN
30/08/2022 10,000 CHU THI BICH NHAN 291317.300822.171434.  Chuyển khoản
30/08/2022 20,000 NGUYEN VAN CO  293332.300822.17
1133.VCB
Chuyển khoản
30/08/2022 10,000 NGUYEN TRUNG DUC 201025.300822.170754.  Chuyển tiền
30/08/2022 20,000 NGUYEN THI MONG TIEN 135508.300822.170038.  Chuyển tiền
30/08/2022 10,000 LE THI PHUONG 808022.300822.165433. Chuyển tiền
30/08/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 499868.300822.164946.  
30/08/2022 10,000 NGUYEN THI THU THUY 496537.300822.164914.  Chuyển khoản
30/08/2022 20,000 NGUYEN THE KHUAN  0361000227697 UNG HO QUY VI TRE EM KHUYET TAT VIET NAM
30/08/2022 10,000 VO THI NGOC THANH 0381000501241 Chuyển tiền
30/08/2022 20,000 THACH THI LANH  364344.300822.163
924.VCB
Chuyển khoản
30/08/2022 10,000 NGUYEN CONG HAI  PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE.
.28211757629.
 
30/08/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 382971.300822.162712.  
30/08/2022 10,000 VO VAN HIEN 377224.300822.162602.   
30/08/2022 10,000 HOANG THI HOA 381000534364 dong gop tu thien vi TE khuyet tat
30/08/2022 10,000 VU HONG SON 669024.300822.162458.  Chuyển tiền
30/08/2022 10,000 PHAM THI SEN 357715.300822.162204.  Chuyển khoản
30/08/2022 20,000 TRAN THI CHIEN 1025625870 Chuyển tiền
30/08/2022 10,000 PHAN THI QUYNH TRANG 549646.300822.162017. Chuyển tiền
30/08/2022 20,000 DOAN THI TIEN 189080.300822.16
1949.VCB
Chuyển khoản
30/08/2022 10,000 DAO THI GIANG 332877.300822.161740.  Chuyển tiền
30/08/2022 20,000 LUU THI QUI QUAN PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE..
28211256310.
 
30/08/2022 20,000 PHAM THI LE 0211000551094 Chuyển tiền
30/08/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 284051.300822.041227.  
30/08/2022 20,000 HA TRAN BAO TRAN 1029861634 Chuyển tiền
30/08/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 284035.300822.040905.  
30/08/2022 10,000 PHAM THI DUNG 373905.300822.160931.  Chuyển tiền
30/08/2022 10,000 HA THI CUC 974728.300822.160310.  Chuyển khoản
30/08/2022 10,000 NGUYEN DUC KHOI PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE..
28211243075
 
30/08/2022 10,000 TRAN THI TUYET BANG PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE..
28211242899.
 
30/08/2022 10,000 NGUYEN THI NGA 937225.300822.155413. Chuyển khoản
30/08/2022 20,000 vu anh  459991.300822.155218. ck tu thien
30/08/2022 1,000 NGUYEN HOAI MINH 533125.300822.154032.  TRANSFERS QUY VI TRE EM KHUYET TAT VN
30/08/2022 20,000 VU VAN TRUONG  860820.300822.153542. chuyen khoan tu thien
30/08/2022 20,000 NGUYEN THI LIEU 806291.300822.152228.  
30/08/2022 20,000 NGUYEN THI DUNG 755296.300822.1522
35.VCB
Chuyển khoản
30/08/2022 10,000 dao quang viet 276841.300822.152215.  
30/08/2022 10,000 NGUYEN NGOC HUYEN  067276.300822.152143. Chuyển khoản
30/08/2022 10,000 HOANG THI HANG  415459.300822.152213. Chuyển tiền
30/08/2022 20,000 HUYNH CAM TU 803140.300822.152134.  
30/08/2022 20,000 LUONG THI PHONG 062841.300822.152042.  Chuyển khoản
30/08/2022 1,000 THACH THI LAN 858005.300822.151742. Chuyển tiền
30/08/2022 20,000 Nguyen Thi Hien 818199.300822.151545
.ISL20220830151540037-
 
30/08/2022 10,000 NGUYEN THI CAM TIEN 882678.300822.151228.  Chuyển tiền
30/08/2022 20,000 LE THI MY LINH 415131.300822.150933. Chuyển tiền
30/08/2022 10,000 NGO THE HINH  004931.300822.150807. Chuyển khoản
30/08/2022 10,000 VU THI LUYEN 748308.300822.150746. Chuyển khoản
30/08/2022 10,000 DO THI KIM LAN  736088.300822.150801. Chuyển tiền
30/08/2022 10,000 NGUYEN THI KIM NGAN 000431.300822.150709.  Chuyển khoản
30/08/2022 10,000 LO THI DUNG 166366.300822.150618.  Chuyển tiền
30/08/2022 10,000 KHUONG THI LANH 340949.300822.150609.  Chuyển tiền
30/08/2022 10,000 NGUYEN THANH THUY 207830.300822.150556.  Chuyển tiền
30/08/2022 10,000 DO TIEN DUNG  989419.300822.150449. Chuyển khoản
30/08/2022 1,000 THACH THI LAN  825270.300822.150209. Chuyển tiền
30/08/2022 10,000 NGUYEN THI KIM 706241.300822.145638. Chuyển khoản
30/08/2022 10,000 HOANG THI THUY HONG 704725.300822.145719. Chuyển khoản
30/08/2022 20,000 SUNG THI MY 932516.300822.145139.  Chuyển khoản
30/08/2022 10,000 DUONG THI HOA  0011002876975 chuyen
30/08/2022 10,000 CHU THI THUY NGA 753346.300822.145051.  Chuyển tiền
30/08/2022 10,000 NGUYEN VAN MANH 9962068184 Chuyển tiền
30/08/2022 10,000 NGUYEN THI THUY 0821000111064 Chuyển tiền
30/08/2022 10,000 NGUYEN DANG PHUONG NAM 901135.300822.144410.  Chuyển khoản
30/08/2022 20,000 NGUYEN XUAN PHUONG 219368.300822.14
4019.VCB
Chuyển khoản
30/08/2022 10,000 VO HIEN MANH 137774.300822.143237. Chuyển tiền
30/08/2022 100 NGUYEN TUAN 296972.300822.142524.  
30/08/2022 10,000 NGUYEN THI TO QUYEN  0121000774025 Chuyển tiền
30/08/2022 10,000 LE NGOC TRANG  0141000737567 Chuyển tiền
30/08/2022 20,000 DUONG THU TRANG 681102.300822
.141441.VCB
Chuyển khoản
30/08/2022 10,000 DANG THI THUONG 028888.300822.140357.  
30/08/2022 10,000 BUI THI KIEU MY 0301000428253  
30/08/2022 10,000 LE QUANG NHAT 687978.300822.140114.  Chuyển tiền
30/08/2022 10,000 NGUYEN DUY KHANH 1019256578 Chuyển tiền
30/08/2022 10,000 PHAM THI HUYNH TRAN 678106.300822.135627.  Chuyển tiền
30/08/2022 10,000 c van 715034.300822.135553. Chuyển khoản
30/08/2022 10,000 Nguyen xuan tho 401752.300822.135453.  
30/08/2022 20,000 chu hoang 379657.300822.13525
9.VCB
 
30/08/2022 10,000 DAO NHU VIET 980208.300822.134527.  Chuyển tiền
30/08/2022 20,000 NGUYEN VAN DUONG 777532.300822.13
4257.VCB
 
30/08/2022 10,000 LE DANG THAN 645613.300822.134138.  Chuyển tiền
30/08/2022 20,000 MAI THI TUYEN 684650.300822.134111. Chuyển tiền
30/08/2022 20,000 Nguyen Thi kim cuong 126200.300822.133322.  
30/08/2022 20,000 K MON 901473.300822.132
821.VCB
Chuyển khoản
30/08/2022 20,000 DINH THI HA 673646.300822.131823.  
30/08/2022 10,000 TRAN QUAN NHUT PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE.
.28206504197.
 
30/08/2022 20,000 NGUYEN truc PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE..
28206492534.
 
30/08/2022 20,000 TRAN THI LONG 817746.300822.125727. Chuyển tiền
30/08/2022 10,000 NGUYEN THI MAU 134303.300822.125350.  Chuyển tiền
30/08/2022 10,000 NGUYEN THI LINH 320680.300822.125214.  Chuyển khoản
30/08/2022 10,000 TU HOANG NGOC VY 513933.300822.125202.  
30/08/2022 10,000 Tran Dinh Hoa 254869.300822.124929.  
30/08/2022 10,000 NGO THI MINH 210314.300822.124906.  Chuyển tiền
30/08/2022 10,000 LE HOC TA  501003.300822.124746. Chuyển khoản
30/08/2022 10,000 VU THI MINH 486447.300822.124319.  
30/08/2022 10,000 NGUYEN THI THUY DUNG  0281000430119 Chuyển tiền
30/08/2022 20,000 HO THI SAO 047171.300822.12404
7.VCB
Chuyển khoản
30/08/2022 10,000 DINH KHAC MINH PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE.
.28204867049.
 
30/08/2022 20,000 LE THI CANH  023898.300822.122
343.VCB
Chuyển khoản
30/08/2022 10,000 SUNG HOA ANH 1020663787 Chuyển tiền
30/08/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 925999.300822.121821. Chuyển tiền
30/08/2022 20,000 pham thi thanh tam 978027.300822.121315.  
30/08/2022 10,000 VU THI LOAN 192782.300822.121133.  Chuyển khoản
30/08/2022 10,000 HA VAN VU 366027.300822.121008. Chuyển khoản
30/08/2022 10,000 NGUYEN MINH TUAN 295834.300822.115321.  Chuyển khoản
30/08/2022 10,000 HOANG VAN BONG 121560.300822.115142. Chuyển khoản
30/08/2022 10,000 NGUYEN THAI MINH PHUONG 115666.300822.115008.  Chuyển khoản
30/08/2022 10,000 HOANG VAN LY 853152.300822.114937. Chuyển tiền
30/08/2022 10,000 NGUYEN VAN THAO 085196.300822.114145.  Chuyển khoản
30/08/2022 10,000 HOANG TIEN ANH 237294.300822.113933. Chuyển khoản
30/08/2022 10,000 TRAN THI CUC HUONG SHGD:10020318.
DD:220830.
trang ck
30/08/2022 10,000 NGO THI TUYET LAN 441426.300822.113247. Chuyển tiền
30/08/2022 10,000 NGUYEN THI NHANH 342430.300822.113047.  Chuyển tiền
30/08/2022 10,000 SON THANH HIEN 231609.300822.113021.  
30/08/2022 10,000 LE HANH THUY HA 435239.300822.112956.  Chuyển tiền
30/08/2022 10,000 Deo van nguyen 177171.300822.112500.  
30/08/2022 10,000 DO THI KHOA SHGD:10018094.
DD:220830
Khoa chuyen
30/08/2022 10,000 NGUYEN THAI TRAN 969544.300822.111121.  Chuyển khoản
30/08/2022 10,000 LE VAN THANG 0481000858190 Chuyển tiền
30/08/2022 10,000 CHE THI THANH DIEP 0251001776513  Chuyển tiền
30/08/2022 10,000 Bach 064935.300822.110109.  
30/08/2022 10,000 THACH HUNG SHGD:10007730.
DD:220830.
Hung chuyen
30/08/2022 10,000 PHAM THI DIEM TRINH 1027875902 Chuyển tiền
30/08/2022 10,000 LO VAN HAI SHGD:10008198.
DD:220830
 
30/08/2022 10,000 DO MANH CUONG SHGD:10009195.
DD:220830.
 
30/08/2022 20,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 9915834432 Binh thuong
30/08/2022 10,000 LE MINH PHU SHGD:10013211.
DD:220830.
Phu
30/08/2022 10,000 PHUNG THI PHUONG 1013082839 Chuyển tiền
30/08/2022 10,000 TRAN DINH AN 1012825826 luong thi nhan
30/08/2022 10,000 nguyen duc thang 415238.300822.103903.  ck
30/08/2022 1,000 THACH THI LAN 330251.300822.103854. Chuyển tiền
30/08/2022 10,000 DANG THI NA 793143.300822.103615.  Chuyển tiền
30/08/2022 10,000 TRAN THI BICH LY 9394635128 Chuyển tiền
30/08/2022 10,000 Y UA BYA  598980.300822.102530. Chuyển tiền
30/08/2022 10,000 ho van trong  568355.300822.101355. Chuyển tiền
30/08/2022 20,000 TONG THI DINH 947865.300822.1009
07.VCB
chuyen khoan quy tre em khuyet tat
30/08/2022 10,000 BUI TRUONG THUYEN PARTNER.DIRECT
_DEBITS_VCB.MSE..
28199595430.
 
30/08/2022 10,000 HOANG VAN HIEN 562824.300822.100448. Chuyển tiền
30/08/2022 10,000 LE QUANG PHUOC 539770.300822.094400.  
30/08/2022 10,000 NGUYEN NGOC PHUONG 010791.300822.093851. Chuyển tiền
30/08/2022 20,000 LE HOAI NHO 946702.300822.093
546.VCB
Chuyển khoản
30/08/2022 10,000 TRAN THI HUONG 0821000172693 Chuyển tiền
30/08/2022 39,970 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ MBVCB.2393709313.2
001.VCB Rewards.
Binh Thuong
30/08/2022 10,000 NGUYEN THI THE 394523.300822.083239.  Chuyển khoản
30/08/2022 100,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 386694.300822.083108.  
30/08/2022 50,000 DANG THI THUY  0291000272468 Chuyển tiền
30/08/2022 20,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 160954.300822.055148.  
30/08/2022 1,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 1028832122 NLIG
30/08/2022 20,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0281000473739 yeu
30/08/2022 37,600 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ MBVCB.2393159588.2
001.VCB Rewards.
tre e khuyet tat
31/08/2022 500,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0451000255229 co gang nhe
31/08/2022 20,000 DO DUONG MINH YEN 789876.310822.21
5629.VCB
Chuyển khoản
31/08/2022 20,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ  0381000494340 quy vi tre em
31/08/2022 5,000 TRUONG THI THANH HUYEN 690797.310822.213248. Chuyển tiền
31/08/2022 20,000 TRANG TO LOAN 637758.310822.213233. Chuyển tiền
31/08/2022 10,000 LUU KIM NGA 571009.310822.213021.   
31/08/2022 10,000 HOANG THI TAM 431526.310822.212131.  Chuyển tiền
31/08/2022 10,000 DOAN THI HONG DOAN THI HONG Chuyển tiền
31/08/2022 6,000 bao ngan  567436.310822.211732. ck
31/08/2022 150,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 1015299873 tot
31/08/2022 20,000 TRAN THI CHIEN 613272.310822.
210333.VCB
Chuyển khoản
31/08/2022 20,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0281000473739 sjsnssns
31/08/2022 20,000 NGO THI HUE   0341006979189 Chuyển tiền
31/08/2022 10,000 SAN GUAN SO 269902.310822.203843.  Chuyển khoản
31/08/2022 10,000 NGUYEN TAN LUC 887623.310822.203629.  Chuyển tiền
31/08/2022 10,000 LE THI HAI  0121001880070 Chuyển tiền
31/08/2022 20,000 HUYNH THI DIEM MI 626217.310822.202206.  
31/08/2022 10,000 Huynh Thi Kim Hien 683355.310822.202049.  
31/08/2022 20,000 NGUYEN THUY HONG 772158.310822.201027.  Chuyển tiền
31/08/2022 10,000 VU THI XOA 587319.310822.200523. Chuyển tiền
31/08/2022 10,000 Tran Bich Hue 511017.310822.200520.  
31/08/2022 10,000 PHUNG GIA KY  0871004252184  chuyen tien tu thien
31/08/2022 20,000 TRAN THI HIEN 018478.310822.20
0338.VCB
Chuyển khoản
31/08/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 614225.310822.195607. VI TRE EM VIET
31/08/2022 222,222 UNG THI LAN PHUONG 1016692437 Yeu thuong
31/08/2022 20,000 TRIEU THI LIEN 231767.310822.194043.  Chuyển tiền
31/08/2022 20,000 CO NGAN SIN 511323.310822.1
93831.VCB
Chuyển khoản
31/08/2022 10,000 PHAM THI THEU 072472.310822.193331.  
31/08/2022 10,000 NGUYEN VU DAI LONG 597236.310822.192511.  
31/08/2022 10,000 DANG BICH TUYEN 621770.310822.192329.  Chuyển tiền
31/08/2022 10,000 TRAN THI TRUC LINH 733404.310822.191601.  Chuyển tiền
31/08/2022 10,000 HO PHUONG THAO 030390.310822.191400. Chuyển khoản
31/08/2022 20,000 BLING THI MAL 968031.310822.19
1248.VCB
Chuyển khoản
31/08/2022 10,000 TRAN THI NGUYET  397399.310822.190545. Chuyển khoản
31/08/2022 20,000 BLING THI MAL 505591.310822.
190505.VCB
Chuyển khoản
31/08/2022 10,000 le thi mong trinh 524390.310822.190121.  beni191088
31/08/2022 10,000 NGUYEN VAN LE 0351001210151 Chuyển tiền
31/08/2022 10,000 DUONG THI THUY NGA 1017494573 Chuyển tiền
31/08/2022 20,000 CA VAN LAI 522752.310822.184322. Chuyển tiền
31/08/2022 10,000 THAI HOANG BAO NAM 9373583323  chuyen tien ck tu thien
31/08/2022 20,000 NGUYEN THI SINH 1019680830 BUI THI THU chuyen tien
31/08/2022 10,000 LE THANH VAN  808657.310822.182033. Chuyển khoản
31/08/2022 10,000 NGUYEN THI NGOC HANH 509222.310822.181950.  
31/08/2022 10,000 VU DINH DUNG 135041.310822.181228.  Chuyển khoản
31/08/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 129217.310822.181120. Ho tro tre em khuyet tat
31/08/2022 10,000 PLOONG THI THUY 0651000850908 Chuyển tiền
31/08/2022 50,000 LE TRONG THE 0201000608537 Chuyển tiền
31/08/2022 10,000 LE THI HANG 741988.310822.174328.  Chuyển tiền
31/08/2022 10,000 DANG VAN SON 701709.310822.173215.  Chuyển tiền
31/08/2022 10,000 HA THI NHU QUYNH 688947.310822.172858.  Chuyển tiền
31/08/2022 20,000 NGUYEN QUOC TIEN 700973.310822.17
2820.VCB
Chuyển khoản
31/08/2022 10,000 NGUYEN ANH TUAN 667378.310822.172257.  Chuyển tiền
31/08/2022 20,000 Nguyen thi nhu 133987.310822.172210.  
31/08/2022 20,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 065763.310822.172208.
ZP68R0SLJL7Q 
 
31/08/2022 10,000 DO VAN TINH 1015284029 Chuyển tiền
31/08/2022 10,000 PHAN THI THU HUONG 629370.310822.171257. Chuyển tiền
31/08/2022 100,000 NGUYEN KIM NGAN 484409.310822.171259.   
31/08/2022 10,000 LE THI THUY HIEN 483002.310822.170927.  
31/08/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 511300.310822.170831. CK QUY TREM KHUYET TAT
31/08/2022 10,000 TRAN QUOC LUC 465340.310822.170714.  chuyen khoan ung ho
31/08/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 036195.310822.170702.  
31/08/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 715511.310822.165524. tu thien
31/08/2022 10,000 TRAN DINH LONG 554471.310822.165406. Chuyển tiền
31/08/2022 10,000 NGUYEN THI LUONG SHGD:10049384.D
D:220831
Luong chuyen
31/08/2022 10,000 TRUONG THI MY TIEN SHGD:1004885
3.DD:220831.
 
31/08/2022 10,000 NGUYEN THI THUY  439293.310822.164847. Chuyển tiền
31/08/2022 10,000 TRAN THANH DO  0281000268640 tre em
31/08/2022 20,000 TRAN THI MY THO 363367.310822.164711.  Chuyển khoản
31/08/2022 20,000 LO VAN CHINH 229942.310822.164
709.VCB
Chuyển khoản
31/08/2022 20,000 nguyen hue 061438.310822.1643
45.ZP68R0SLIJP8 
 
31/08/2022 10,000 PHAM THI BE 943182.310822.163918.  Chuyển tiền
31/08/2022 10,000 TRAN THI DIEU LINH 294582.310822.163341.  Chuyển khoản
31/08/2022 12,000 LE HOAI AN 466706.310822.162449.   
31/08/2022 20,000 LE THI THANH 205154.310822.161508.  
31/08/2022 20,000 nguyen thi hong nhung 828993.310822.161041. Chuyển tiền
31/08/2022 10,000 LY VAN CUONG 456761.310822.160947.  Chuyển khoản
31/08/2022 10,000 TRAN TRONG AN 154574.310822.160510. Chuyển khoản
31/08/2022 10,000 PHAM THI ANH 0171003453267 Chuyển tiền
31/08/2022 20,000 DOAN THI MY LY 0051000545713 Chuyển tiền
31/08/2022 10,000 DIEP THI HONG NHUNG 459181.310822.160311.  
31/08/2022 10,000  KIEU THI KIM CHI 401536.310822.155941. Chuyển tiền
31/08/2022 10,000 TRAN THI HUYEN TRANG 760806.310822.155305.  Chuyển tiền
31/08/2022 10,000 TRAN THI LY  337361.310822.154826. Chuyển khoản
31/08/2022 10,000 NGO THI NGOC LE   0461000612063  Chuyển tiền
31/08/2022 10,000 NGUYEN CHAU CHINH 326829.310822.154635.  Chuyển khoản
31/08/2022 20,000 HOANG VAN LONG 588217.310822.154
628.VCB
 
31/08/2022 10,000 nguyen thi duyen 735038.310822.154608.  
31/08/2022 20,000 HOANG THI LE 732994.310822.154545. Chuyển tiền
31/08/2022 10,000 NGO THI NGOC TRAM 891522.310822.154039. Chuyển tiền
31/08/2022 20,000 DINH THAI BAO 289026.310822.153938.  Chuyển khoản
31/08/2022 10,000 DAM NGOC TRANG 450972.310822.153821.   
31/08/2022 10,000 TRUONG HUU TUE 269449.310822.153606.  
31/08/2022 10,000 NGUYEN THI PHUONG NHUNG 1012794428 Chuyển tiền
31/08/2022 1 TRAN TUAN NHA.1 IBPS/SE:01314007.
DD:310822.SH:10000470.
 
31/08/2022 10,000 NGUYEN DUC DUY 1015212568 gui quy tu thien
31/08/2022 10,000 NGUYEN XUAN HUNG 934772.310822.151848.  Chuyển khoản
31/08/2022 10,000 DO CHI MINH SHGD:10043862.
DD:220831.
nv 2.gui quy tu thien
31/08/2022 10,000 LE THI XUAN  886859.310822.151214. Chuyển tiền
31/08/2022 10,000 NGUYEN THI THU THUY 1017681518 Chuyển tiền
31/08/2022 36,777 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ MBVCB.2398982095.
2001.VCB Rewards.
hhhh
31/08/2022 10,000 NGUYEN THI MY ANH 441607.310822.150306.  chuyen tien ung ho
31/08/2022 10,000 TRAN THI TUYET BANG 440843.310822.145914.   
31/08/2022 10,000 NGO VAN KHANG   0091000652168 Chuyển tiền
31/08/2022 10,000 NGUYEN TUAN KHANH 180799.310822.145054. Chuyển tiền
31/08/2022 20,000 NGUYEN THI HONG 786694.310822.144743.  Chuyển khoản
31/08/2022 10,000 NGUYEN THI HONG NHUNG  438607.310822.144803. Chuyển tiền
31/08/2022 10,000 TRAN THI TRANG  592327.310822.144519. Chuyển tiền
31/08/2022 10,000 LUU DINH HAI 774904.310822.144251.  Chuyển tiền
31/08/2022 10,000 Nguyen Duy Thong 117906.310822.143727.  Chuyển tiền
31/08/2022 10,000 TRAN NGOC TUAN 0021000432675 Chuyển tiền
31/08/2022 10,000 NGUYEN MINH DUC 654581.310822.143153. Chuyển tiền
31/08/2022 10,000 NGUYEN TIEN CUONG  718603.310822.142920. Chuyển tiền
31/08/2022 10,000 DANH THI TUYET NGA 187248.310822.142938.  Chuyển khoản
31/08/2022 10,000 NGUYEN THI TY 433810.310822.142518.  Chuyển tiền
31/08/2022 10,000 PHAM XUAN TRUC 538546.310822.142344. Chuyển tiền
31/08/2022 10,000 TUONG VAN NGUYEN 906199.310822.142301.  Chuyển khoản
31/08/2022 10,000 TRINH THI PHUONG MAI 873984.310822.142005.  Chuyển tiền
31/08/2022 10,000 NGUYEN THI TU UYEN 432203.310822.141739.  
31/08/2022 10,000 NGUYEN DUY PHUONG 790606.310822.141533.  Chuyển tiền
31/08/2022 10,000 VO NGOC GIAU SHGD:10037570.
DD:220831.
Giau chuyen
31/08/2022 20,000 NGUYEN HONG CHIEN 833929.310822.141
033.VCB
 
31/08/2022 20,000 LE NGOC LONG 682858.310822.14
0802.VCB
Chuyển khoản
31/08/2022 10,000 NGUYEN DUONG HOANG ANH 625995.310822.140731.  Chuyển khoản
31/08/2022 20,000 PHAM HOAI THANH  429654.310822.140555.c  
31/08/2022 10,000 LO THI LUYEN 428892.310822.140217.  
31/08/2022 10,000 LE PHUOC DO 871762.310822.140023.  
31/08/2022 1,000 NGUYEN DINH TUNG 1028291548 Chuyển tiền
31/08/2022 10,000 PHAM VAN GIAU 811961.310822.135515.  Chuyển tiền
31/08/2022 10,000 Dau thi yeu 187876.310822.134626.  
31/08/2022 20,000 NGUYEN THI HAI   0211000546622  Chuyển tiền
31/08/2022 20,000 BUI TRAN CHUNG 736866.310822.134224.  
31/08/2022 10,000 KIEU TAN VU 424206.310822.134213.  
31/08/2022 10,000 NGUYEN THI THUY 758646.310822.133359.  Chuyển tiền
31/08/2022 1,000 THACH THI LAN 585437.310822.133351. Chuyển tiền
31/08/2022 10,000 DANG HUNG VI 503426.310822.133210. Chuyển khoản
31/08/2022 10,000 LE QUOC SINH  007100121308 Chuyển tiền
31/08/2022 10,000 NGUYEN THU HA  826025.310822.132950. Chuyển tiền
31/08/2022 10,000 TRAN XUAN THAI 672770.310822.132453.  Chuyển khoản
31/08/2022 10,000 NONG VAN VU 441366.310822.131224. Chuyển khoản
31/08/2022 10,000 PHAN NGOC ANH 707386.310822.131017.  Chuyển tiền
31/08/2022 1,000 THACH THI LAN 531475.310822.130435.  Chuyển tiền
31/08/2022 10,000 NGUYEN THI THEM  685159.310822.125901. Chuyển tiền
31/08/2022 1,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0251002768539   
31/08/2022 20,000 TRAN THI THU PHUONG 1024925045  
31/08/2022 10,000 VU THI HUYEN 108631.310822.125645.  Chuyển tiền
31/08/2022 1,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 1027461404  
31/08/2022 10,000 NONG HUU THO 561821.310822.125342. Chuyển khoản
31/08/2022 10,000 NGUYEN TU HUONG 478862.310822.125332.  Chuyển tiền
31/08/2022 10,000 NGUYEN THI KIM SANG 896775.310822.125253. Chuyển tiền
31/08/2022 10,000 TRAN THANH SON 371278.310822.125011. Chuyển khoản
31/08/2022 10,000 VU THI KIM HONG 358162.310822.124619.  Chuyển khoản
31/08/2022 10,000 LE THI THUY NINH 125199.310822.124431.  Chuyển tiền
31/08/2022 10,000 NGUYEN DANG THU PHUONG 344333.310822.124338.  Chuyển khoản
31/08/2022 20,000 LE HONG MIEN 977821.310822.1
23257.VCB
Chuyển khoản
31/08/2022 10,000 VO DUC HOA 0861000026311 Chuyển tiền
31/08/2022 10,000 LE THI HANG 234663.310822.123150. Chuyển tiền
31/08/2022 20,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 726104.310822
.122846.VCB
ung ho TRE EM KHUYET TAT
31/08/2022 10,000 LE XUAN TIEN 601091.310822.122401. Chuyển tiền
31/08/2022 10,000 NGUYEN THI NGOC 436860.310822.122301.  Chuyển khoản
31/08/2022 10,000 VO THI THANH TRUC 150230.310822.122155.  Chuyển tiền
31/08/2022 20,000 NGUYEN HOAI AN 252432.310822.121844. Chuyển khoản
31/08/2022 10,000 LE THI THU HIEU SHGD:10031081.
DD:220831.
chuyen
31/08/2022 20,000 DANG THI LAM 387717.310822.121217.  
31/08/2022 10,000 HA THI TIEN 1029701901 Chuyển tiền
31/08/2022 10,000 mai  702674.310822.121113. ck
31/08/2022 10,000 TRAN THI GIANG  995793.310822.120519. Chuyển tiền
31/08/2022 10,000 NGUYEN VAN TRIEU 395955.310822.120421. Chuyển tiền
31/08/2022 20,000 NGUYEN VAN HIEN 100381.310822.12
0140.VCB
Chuyển khoản
31/08/2022 10,000 LUONG THANH SANG 9855992287 Chuyển tiền
31/08/2022 20,000 DANG THI MO  810359.310822.11
5650.VCB
Chuyển khoản
31/08/2022 10,000 LE QUANG HUY 160432.310822.115614.  Chuyển khoản
31/08/2022 20,000 VO THI HONG YEN  9399180894 Chuyển tiền
31/08/2022 10,000 LIEU THI THUY  948205.310822.114913. Chuyển tiền
31/08/2022 10,000 CU VAN MANH 250143.310822.114413. Chuyển khoản
31/08/2022 10,000 LE NGO QUANG 074940.310822.113751. Chuyển khoản
31/08/2022 20,000 ZO RAM QUYEN 057066.310822.112
737.VCB
Chuyển khoản
31/08/2022 10,000 NGUYEN HUU HOANG SHGD:10026090.
DD:220831.
H2
31/08/2022 10,000 LE THI UYEN 000379.310822.112053. Chuyển khoản
31/08/2022 10,000 LE THI NHUNG SHGD:10025656.
DD:220831.
le thi nhung 241
31/08/2022 10,000 sung thi vinh 657328.310822.111736.  
31/08/2022 20,000 TO THI BE HAI 174957.310822.111657.  Chuyển tiền
31/08/2022 10,000 PHAM THI KIM PHUONG 077564.310822.111033. Chuyển khoản
31/08/2022 10,000 TRAN VIET NGOC  063274.310822.110754. Chuyển khoản
31/08/2022 10,000 TRAN XUAN TRUONG 919925.310822.110412.  Chuyển khoản
31/08/2022 10,000 DANG VAN CUONG 030632.310822.110141. Chuyển khoản
31/08/2022 10,000 LE VAN THANG PARTNER.DIRECT
_DEBITS_VCB.MSE..
28272207852.
 
31/08/2022 10,000 MAI KIM TUYEN 939487.310822.104542. Chuyển khoản
31/08/2022 10,000 LE DINH TUAN 926074.310822.104331.  
31/08/2022 10,000 TRAN THI XUAN 0481000905198 Chuyển tiền
31/08/2022 10,000 NGUYEN THI LINH CHI 176912.310822.103011.I Chuyển tiền
31/08/2022 1,000 THACH THI LAN 178211.310822.102916.  Chuyển tiền
31/08/2022 100,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 147860.310822.102759.  thien nguyen
31/08/2022 20,000 NGUYEN THE KHUAN  0361000227697 UNG HO QUY VI TRE EM KHUYET TAT VIET NAM
31/08/2022 10,000 BUI MINH THU  755546.310822.101130. Chuyển tiền
31/08/2022 1,000 THACH THI LAN 131040.310822.100938.  Chuyển tiền
31/08/2022 10,000 BAN VAN HOP  163542.310822.100813. Chuyển tiền
31/08/2022 100,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ  0511000439029 tre em khuyet tat
31/08/2022 10,000 Ho thi ngoc 448899.310822.094028.  
31/08/2022 10,000 PHAN MINH TRUONG 899990.310822.093429.  Chuyển tiền
31/08/2022 20,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 015966.310822.091
411.ZP68R0SL3VNI 
Quy tu thien
31/08/2022 10,000 LE MINH PHU SHGD:10008085.
DD:220831.
Phu
31/08/2022 20,000 BUI THI HOA 138126.310822.
085858.VCB
Chuyển khoản
31/08/2022 1,000 THACH THI LAN  964035.310822.085008. Chuyển tiền
31/08/2022 30,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0071001035826 lxstd tặng từ thiện
31/08/2022 1,000 THACH THI LAN 922352.310822.082334. Chuyển tiền
31/08/2022 200,000 TRAN THUY LINH SHGD:10002968
.DD:220831.
 GUI CAC EM
31/08/2022 1,000 BUI XUAN LOC 776865.310822.072946.  transfer funds to QUY VI TRE EM KHUYET TAT VN
31/08/2022 1,000 LE ANH TUAN 739838.310822.072644. VN TRANSFERS QUY VI TRE EM KHUYET TAT 
31/08/2022 1,000 NGUYEN HOAI MINH 739629.310822.072545.  TRANSFERS QUY VI TRE EM KHUYET TAT VN
31/08/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 140785.310822.072422. AA
31/08/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 106521.310822.071921. Aa
31/08/2022 1,000 THACH THI LAN 857589.310822.071729.  Chuyển tiền
31/08/2022 100,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 236222.310822.071423.  
31/08/2022 500,000 UNG THI NGOC HONG  0071000729508 Chuyển tiền
31/08/2022 10,000 HOA ANH DAO 028961.310822.002531.  ung ho quy vi tre em khuyet tat
31/08/2022 44,688 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ MBVCB.2396911197.
2001.VCB Rewards.
bt
31/08/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0081001147443  ung ho tre em khuyet tat
         
Tổng số 50,099,084      
 
 
Bảng tổng hợp nguồn vận động từ các nhà hảo tâm tại ngân hànVietinbank
(Từ ngày 22/8/2022 đến 31/8/2022)
NT Số tiền Tên nhà hảo tâm ủng hộ Quỹ Số tài khoản/ tham chiếu Ghi chú
22/08/2022 10,000 VU THUY HIEN VND1625009980001VND Chuyển khoản
22/08/2022 10,000 LE THI THUY DUONG 19038628366010 Duong chuyen
22/08/2022 10,000 VU THANH HUONG 19031615051555 Huong chuyen
22/08/2022 10,000 NGUYEN THU TRANG 19036248698018 Nguyen Quang Linh
22/08/2022 5,000  NGUYEN MINH THU 011233898 Chuyển tiền
22/08/2022 5,000 NGUYEN THI HUE 0001023149821  
22/08/2022 2,000 DAO THI THANH LOAN 101869554971 Chuyển tiền
22/08/2022 5,000 NGUYEN VAN THANH 959120803 Chuyển tiền
22/08/2022 4,000 NGUYEN THI VI VA 701888888  
22/08/2022 2,000 HOANG THUY DUNG 017138311082002 Dung chuyen tien
22/08/2022 5,000 HOANG TIEN KIM 102876561298 Chuyển tiền
22/08/2022 4,000 LAM MONG MO 0001026597425 Chuyển tiền
22/08/2022 20,000 CONG TY CO PHAN ZION 113002853692  
22/08/2022 1,500 NGUYEN THI THANH HA  701888888  
22/08/2022 15,000 NGUYEN THANH NGAN 701888888  
22/08/2022 10,000 PHAM HOANG NHI 0250904023110  
22/08/2022 3,000 Ha Thien Kim 701888888 Chuyển tiền
22/08/2022 20,000 DANG QUYNH NHAT HA 1606908072004 Chuyển khoản
22/08/2022 1,000 TO THI NGOC ANH 9865590556 Chuyển tiền
22/08/2022 10,000 NGUYEN HONG ANH 0829830109 Chuyển khoản
22/08/2022 10,000 NGUYEN THANH TRA 0898741854  ung ho quy
22/08/2022 1,000 PHUONG UYEN 701888888  
22/08/2022 10,000 DO THI ANH TUYET 21840467 UNG HO
22/08/2022 10,000 DAM ANH TUYET 1408050622 Chuyển khoản
22/08/2022 5,000 DANG THI PHUONG 0001022785492 Chuyển tiền
23/08/2022 5,000 NGUYEN THI HONG NHUNG 0001027067770 Chuyển tiền
23/08/2022 10,000 HO THI HUYEN DIEM 0328443202 Chuyển khoản
23/08/2022 4,000 PHAM THU PHUONG 0001023491923 Chuyển tiền
23/08/2022 2,000 NGO HUU AN TUE 701888888 Chuyển tiền
23/08/2022 10,000 DO THI HOANG GIANG 0962107809 Chuyển khoản
23/08/2022 10,000 NGUYEN NGOC MY DUYEN 2702200244 Chuyển khoản
23/08/2022 426  NGUYEN THI LINH 0172257979 Chuyển khoản
23/08/2022 2,000 LE THU GIANG 701888888  
23/08/2022 10,000 NGUYEN BAO QUOC 27191577  
23/08/2022 10,000 DINH THI HOAI 86199420020711 Chuyển khoản
23/08/2022 10,000  HA QUANG LINH 31133459999 Chuyển khoản
23/08/2022 10,000 NONG QUOC THANH 701888888  
23/08/2022 5,000 NGUYEN DUC MINH 701888888  
23/08/2022 5,000 HOANG HUONG LY 100872721400 Chuyển tiền
23/08/2022 20,000 HA THI TIEU PHUNG 7702205248764 Chuyển khoản
23/08/2022 3,000 HOANG NHAT MINH 03880930801 Chuyển tiền
23/08/2022 5,000 TRUONG THI KIM LONG 701888888  
23/08/2022 1,000 NGUYEN VIET TUNG 107873885967 Ung ho Quy vi tre em khueyt tat Viet Nam
23/08/2022 1,500 LE HUYNH DIEM LUYEN 0001027250265 Chuyển tiền
23/08/2022 2,000 Mai Thi Hoa 9704229205468123060  
23/08/2022 4,000 DO NGUYEN THUY VY 701888888  
23/08/2022 10,000 NGUYEN QUYNH ANH 0867724856 Chuyển khoản
23/08/2022 4,000 TRAN THI NGOC CHAU 0161001750340 To Ngoc Hai
23/08/2022 10,000 NGUYEN KIM NGAN 0376539755 Chuyển khoản
23/08/2022 10,000 NGUYEN NGOC ANH 2140113701204 Chuyển khoản
23/08/2022 4,000 LUU THI HONG ANH 31410003470946 Chuyển tiền
23/08/2022 10,000 HO DIEN TRUNG 0110820042021 Chuyển khoản
23/08/2022 2,262 TRAN THI THANH NHI 9704030140559797 Chuyển tiền
23/08/2022 10,000 TRAN THI THUY NHU 0001871778240 Chuyển khoản
23/08/2022 10,000 NGUYEN THIEN THANH 03582003582003 Chuyển khoản
23/08/2022 5,000 CHU THI HONG LINH 42110000552031 Chuyển tiền
23/08/2022 5,000 HUYNH THI TUYET NGAN 0001019419727 Chuyển tiền
23/08/2022 5,000 LE THI CHAU 51210000971240 Chuyển tiền
23/08/2022 3,000 LUONG THI NHUNG 108874213240 Chuyển tiền
23/08/2022 10,000 NGUYEN THI DIEP LAM 0333065309 Chuyển khoản
23/08/2022 5,000 MAI TUAN KHANH 088704070006324  
23/08/2022 1,000 NGUYEN THI CANH 701888888  
23/08/2022 10,000 NGUYEN HONG LUU 0357842300 Chuyển khoản
24/08/2022 10,000 TRAN THI THU THAO 19038718731011 Thao chuyen
24/08/2022 10,000 MAI KHANH LINH VND1625009980001VND Chuyển khoản
24/08/2022 4,000 NGUYEN THI LY 42710000621562 Chuyển tiền
24/08/2022 1,000 NGUYEN THI HAI LINH  701888888  
24/08/2022 1,000 PHAM THI TRUC QUYNH 106872235258 Chuyển tiền
24/08/2022 3,000 NGUYEN THI HONG ANH 0001027515709 Chuyển tiền
24/08/2022 5,000 DOAN THI NGOC BICH 3131102003 Chuyển tiền
24/08/2022 1,000 DUONG THI NGUYET 701888888 Chuyển tiền
24/08/2022 4,000 PHAM THI NHAI 39588007880688 Chuyển tiền
24/08/2022 10,000 NGUYEN THI QUYNH 0936814619 Chuyển khoản
24/08/2022 4,000 NGUYEN KIM NGAN 701888888  
24/08/2022 10,000 LE THI THU SUONG 8080171357999 Chuyển khoản
24/08/2022 5,000 HUYNH THI NGOC TRINH 101870721550 Chuyển tiền
24/08/2022 5,000 NGUYEN THI THU HUYEN 0359466977  Ung ho quy tre em khuyet tat Viet Nam
24/08/2022 5,000 TRAN ANH DUNG 0001012955235 Chuyển tiền
24/08/2022 20,000 TRUONG THI LINH THUY 3610205414041 ung ho quy vi tre em khuyet tat
24/08/2022 4,000 PHAM THI THUY YEN 0001030618798 Chuyển tiền
24/08/2022 5,000 PHAM NGUYEN YEN NHI 0001029035819 Chuyển tiền
24/08/2022 3,000 LE NGOC DUY TOANG 701888888  
24/08/2022 5,000 NGUYEN THI LINH 0001024368545 Chuyển tiền
24/08/2022 5,000 NGUYEN THI HUYEN NHUNG 55110001119385 Chuyển tiền
24/08/2022 10,000 MAI THI LUU 0399385647 Chuyển khoản
24/08/2022 10,000 NGUYEN THAO NGAN 810820048686 Chuyển khoản
24/08/2022 1,000 NGUYEN HO THAO VY 701888888  
24/08/2022 10,000 BUI HOANG QUYNH NHU 3030114052601 Chuyển khoản
24/08/2022 10,000 NGUYEN NGOC ANH 0379643906 Chuyển khoản
24/08/2022 10,000 NGUYEN NHU QUYNH 0090104263111VND Chuyển khoản
24/08/2022 5,000 TRAN GIA BAO 0621000474639 Chuyển tiền
24/08/2022 5,000 NGUYEN THI NHU Y 0201000734637 Chuyển tiền
24/08/2022 4,000 PHAM THI HOA 1029705623 Chuyển tiền
24/08/2022 3,000 DOAN THI PHUONG THAO 1028498542 Chuyển tiền
24/08/2022 5,000 PHAM KHAC KHAI 701888888  
24/08/2022 5,000 Nguyen Xuan Chinh 9704229200173719229  
24/08/2022 10,000 NGUYEN DANG SY QUYET 23120206100306 Chuyển khoản
24/08/2022 10,000 LO THI HUONG NHAN 0392002551 Chuyển khoản
24/08/2022 5,000 NGUYEN DINH HOANG 0001014554695 Chuyển tiền
24/08/2022 5,000 VO THI MY 701888888  
24/08/2022 5,000 NGUYEN THANH QUAN 0009968342628 Chuyển tiền
24/08/2022 5,000 DANG THI MINH CHAU 06124728301 Chuyển tiền
24/08/2022 2,000 DUONG THI KIEU 0001023317258 Chuyển tiền
24/08/2022 10,000 LE THI HAU  0931820214 Chuyển khoản
24/08/2022 1,000 THAI THI KHA NHU 0001028539121 Chuyển tiền
24/08/2022 10,000 Thu thao 0836602458 Chuyển khoản
24/08/2022 5,000 LE NGO ANH HIEP 0856328863  
24/08/2022 20,000 LAM MY HUYEN 7207205225934 Chuyển khoản
24/08/2022 10,000 NGUYEN THI KIM OANH 0972297959 Chuyển khoản
24/08/2022 10,000 DO THI KHANH LINH 6668810112004 Chuyển khoản
24/08/2022 1,000 VO THI NGOC MEN 701888888  
24/08/2022 2,000 PHAN UYEN VY 701888888  
24/08/2022 4,000 DO DUC NAM 0001025193036 Chuyển tiền
24/08/2022 2,000 SUNG THI DUNG 701888888  
25/08/2022 1,000 BUI THI HONG NHUNG 701888888  
25/08/2022 20,000 DO THANH BINH 3511205298220 Chuyển khoản
25/08/2022 5,000 VO THI THUY LY 701888888 Chuyển tiền
25/08/2022 5,000 TRAN MAI HUY HOANG 701888888  
25/08/2022 2,000 NGUYEN HUU HOANG 109875303484 Chuyển tiền
25/08/2022 10,000 DO THANH AN 7897823568910 Chuyển khoản
25/08/2022 4,000 NGUYEN TRONG TIN 100873201384 Chuyển tiền
25/08/2022 3,000 NGUYEN HOANG NHI 701888888  
25/08/2022 4,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 9704229201947213671  
25/08/2022 10,000 NGUYEN THI KIM NGOC 0949505239 Chuyển khoản
25/08/2022 10,000 NGUYEN THI THAO 1024042021 Chuyển khoản
25/08/2022 10,000 TRAN DINH GIAU 0784336837 Chuyển khoản
25/08/2022 10,000 SO AO KNGAN 0399069259 Chuyển khoản
25/08/2022 5,000  BUI THI THAO UYEN 030077989435 Chuyển tiền
25/08/2022 5,000 NGUYEN HOANG THU 0565741641 Chuyển tiền
25/08/2022 5,000 NGUYEN THANH QUANG 106870021628 Chuyển tiền
25/08/2022 10,000 NGUYEN THE ANH 20805607 ck
25/08/2022 10,000 NGUYEN THI NHAT LINH 0385872146 Chuyển khoản
25/08/2022 10,000 TRAN THI HANG 0396341430 Chuyển khoản
25/08/2022 5,000 TRUONG THI TRANG 701888888  
25/08/2022 10,000 NGUYEN TRAN HONG TRANG 0948520857 Chuyển khoản
25/08/2022 1,000 NGUYEN THI MY HANH 701888888  
25/08/2022 10,000 NGUYEN NGOC HIEN 0933485156 Chuyển khoản
25/08/2022 10,000  NGUYEN THI THU HIEN 239996899968 Chuyển khoản
25/08/2022 10,000 TRUONG THI THU XUAN 701888888  
25/08/2022 3,000 NGUYEN THI TU TRINH 701888888  
25/08/2022 5,000 NGUYEN THI TU TRINH 701888888  
25/08/2022 10,000 BUI THI LANH 15784917  
25/08/2022 3,000 NGUYEN VO HUU TINH 65010002445386 Chuyển tiền
25/08/2022 10,000 DO NGUYEN HOAN CHAU 0016919801245 Chuyển khoản
25/08/2022 4,000 Luong Thi Kim Chi 9704229207155831328  
25/08/2022 2,000 HA THI HIEN 1014059349 Chuyển tiền
25/08/2022 4,000 NGUYEN THI HONG TUOI 1030618911 Chuyển tiền
25/08/2022 3,000 NGUYEN THI VAN ANH 102874516090 Chuyển tiền
25/08/2022 10,000 NGUYEN TUONG THAO VY 00100820042005 Chuyển khoản
25/08/2022 1,000 NGUYEN THI PHUONG UYEN 0001025137829 Chuyển tiền
25/08/2022 1,000 TRAN THI KIEU TRINH 105872431831 Chuyển tiền
25/08/2022 10,000  NGUYEN THI DUY 0374075029 chuyen khoan ung ho cac chau
25/08/2022 1,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 701888888  
25/08/2022 2,000 SIU HANG 62110001205813 Chuyển tiền
25/08/2022 1,000 NONG THI HAI YEN 22010005143851 Chuyển tiền
25/08/2022 4,000 MAI THI HUONG 701888888  
25/08/2022 4,990 LE THI KIM NGAN 701888888  
25/08/2022 10,000 NGUYEN THI THUY LINH 9992003777999 Chuyển khoản
25/08/2022 5,000 LE THI CHAU 51210000971240 Chuyển tiền
25/08/2022 10,000 PHAM THUY TAM 1226939200704 Chuyển khoản
25/08/2022 1,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 9704229201116787083 moy chuyen tien
25/08/2022 10,000 DO VAN PHUOC THINH 0774430397 Chuyển khoản
25/08/2022 3,000 DAO THI THOM 0001016982639 Chuyển tiền
25/08/2022 10,000 VO NGOC BAO TRAN 0379054368 Chuyển khoản
25/08/2022 10,000 HUYNH NGUYEN PHUONG 24983367 MINH HUY
25/08/2022 10,000 NGUYEN THI MINH NGOC 0366007932 Chuyển khoản
25/08/2022 10,000  TRAN THI NGOC CHAM 4570921558647 Chuyển khoản
25/08/2022 5,000 NGUYEN HONG BAO NGOC 0001019945309 Chuyển tiền
25/08/2022 2,000 NGUYEN THI VAN ANH 106876648127 Chuyển tiền
25/08/2022 5,000 DO THUY DUONG 701888888  
25/08/2022 1,000 DANG BICH DUNG 0001027864005 Chuyển tiền
25/08/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0703239440 Vi tre em khuyet tat
25/08/2022 2,000 MAI TRAN TU ANH 0001019329278 Chuyển tiền
26/08/2022 10,000 LE THI THUY DUONG 19038628366010 Duong chuyen
26/08/2022 10,000 TRAN NGUYEN BACH DUONG 0000841456030 Chuyển khoản
26/08/2022 3,000 CHU NHAT MAI 1602062003 transfer
26/08/2022 5,000 HOANG THI ANH 51010001956592 Chuyển tiền
26/08/2022 10,000 LE HAI NAM 88967898888 Chuyển khoản
26/08/2022 10,000 BIEN THI KY DIEU 25509347 BE D CK
26/08/2022 7,000 NGUYEN TRUNG HIEU 0001018973476 Chuyển tiền
26/08/2022 10,000 NGUYEN QUYNH ANH 1113200499999 Chuyển khoản
26/08/2022 2,000 PHAM QUOC HUY 9704030208277324 Chuyển tiền
26/08/2022 5,000 PHAM BAO LONG 004450808 Chuyển tiền
26/08/2022 2,000 NGUYEN THI THUY DUNG 26010001498038 Chuyển tiền
26/08/2022 1,000 NGUYEN THI THAO NHI 701888888 chuyen tien ung ho quy tre em khuyet tat Viet Nam
26/08/2022 1,000 NONG DUC MANH 108872624398 Chuyển tiền
26/08/2022 4,000 TRAN THI THU HA 0001026632159 quy vi tre e khuyet tat
26/08/2022 10,000  VO PHAN PHUONG VY 0932076608 Chuyển khoản
26/08/2022 1,000 QUANG KHANH LY 701888888  
26/08/2022 10,000 HU NGOC PHUONG 0975325201 Chuyển khoản
26/08/2022 2,000 Han  9704030195822827 Chuyển tiền
26/08/2022 4,000 LE BAO QUYEN  050133175285 Chuyển tiền
26/08/2022 5,000 LE KHANH LINH 12510002449699 Chuyển tiền
26/08/2022 2,000 NGUYEN THI THU TRANG 9704229204778335878 Chuyển tiền
26/08/2022 1,000 NGUYEN THI KIM NGAN 701888888  
26/08/2022 5,000 TA MINH PHUONG 1028075558 Chuyển tiền
26/08/2022 4,812 DANG HUNG DUNG 883121333 Nguyen Thi Minh Phuc
26/08/2022 10,000 VUONG THI TRUONG 0966045953 Chuyển khoản
26/08/2022 10,000 NGAN THI HONG TRANG 0327740902 Chuyển khoản
26/08/2022 10,000 LE THI THANH TAM 0907169017 Chuyển khoản
26/08/2022 5,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 701888888 nhiem vu 3
26/08/2022 2,000 TRAN THI Hai An 9704030664589659 Chuyển tiền
26/08/2022 4,000  LAM THI BICH SUONG 018339244 Chuyển tiền
26/08/2022 10,000 LUC QUOC KHAI 0862365242 Chuyển khoản
26/08/2022 5,000 HOANG THI TAM 21410002875026 Chuyển tiền
26/08/2022 10,000 LO THI UI 0947600374 Chuyển khoản
26/08/2022 5,000 NGUYEN VAN XOP 0271001023861 Chuyển tiền
26/08/2022 20,000 NGUYEN THI GIANG 270201888  
26/08/2022 10,000  TANG THI HOAI HUONG 0325661712 Chuyển khoản
26/08/2022 1,000 TRINH THI PHUONG THAO 63310000854820 Chuyển tiền
26/08/2022 5,000 NGUYEN THI NGOC THANH 701888888  
26/08/2022 10,000 THAO A SUNG 0001328632887 Chuyển khoản
26/08/2022 4,000 PHAN DANG HUYEN TRAN 18258171247 Chuyển tiền
26/08/2022 5,000 NGUYEN THI BAC 107872776522 Chuyển tiền
26/08/2022 10,000 TRAN NGOC BICH TRAM  4026062005 Chuyển khoản
26/08/2022 1,000 PHAM THI TUYET 0392442459 Chuyển tiền
26/08/2022 477 TRAN ANH QUYEN 701888888  
27/08/2022 10,000 PHAN ANH NAM 0379168471 Chuyển khoản
27/08/2022 2,000 NGUYEN THI LINH PHUONG 1016980433 Chuyển tiền
27/08/2022 3,000 LUU NGOC QUANG 701888888  
27/08/2022 2,000 NGUYEN THI THUY QUYNH 0021000447117  
27/08/2022 10,000 NGUYEN THI THAO LY 0906447738 Chuyển khoản
27/08/2022 5,000 TA THI HAI YEN 701888888  
27/08/2022 1,000 MAO VAN LUC 9704229201134060133  
27/08/2022 5,000 PHAN THI THUY HANH 701888888  
27/08/2022 2,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 9704229207676500618 hai nghin dong
27/08/2022 3,000 NGO THI TUYET CHINH 1021078282 Chuyển tiền
27/08/2022 2,000 THU CUC 701888888  
27/08/2022 2,000 TRAN LE NA 1014406345 Chuyển tiền
27/08/2022 5,000 HO THI NHIEU 105875610827 Chuyển tiền
27/08/2022 10,000 PHAN THI NGUYET 0377940203 Chuyển khoản
27/08/2022 1,000 DO NGOC BAO CHAM 701888888  
27/08/2022 5,000 DOAN THI ANH THU 0001022314083 Chuyển tiền
27/08/2022 2,000 DAO TIEU QUYEN 1017341271 Chuyển tiền
27/08/2022 20,000 PHAM THI VAN DUNG 5227205178374 Chuyển khoản
27/08/2022 10,000 DUONG KIM QUYEN 0814226697 Chuyển khoản
27/08/2022 5,000 LE THI THU THUY 105874869511 Chuyển tiền
27/08/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 96200086686666 Ung ho
27/08/2022 10,000 DAU THI YEN NHI 0814360098 Chuyển khoản
27/08/2022 10,000 BUI THI DIEU LINH 0984256516 Chuyển khoản
27/08/2022 5,000 THACH THI MINH THU 74210000755098 Chuyển tiền
27/08/2022 3,000 NGUYEN THI MY HANH 0001018431292 Chuyển tiền
27/08/2022 10,000 DAO THI THUONG THU 109875938707 Chuyển tiền
27/08/2022 10,000 NGUYEN THI ANH 0815028731 Chuyển khoản
27/08/2022 10,000 LO ME HUONG 0347953147 Chuyển khoản
27/08/2022 5,000 NGUYEN TIEN NAM 1029779628 Chuyển tiền
28/08/2022 10,000 DUONG VIET ANH 2000567998888 Chuyển khoản
28/08/2022 10,000 NGUYEN THI THANH 0852294903 Chuyển khoản
28/08/2022 10,000 LE THI HANG 25042029999 Chuyển khoản
28/08/2022 5,000 NGUYEN THI PHUONG ANH 66110002791654 Chuyển tiền
28/08/2022 3,000 DANG THI NGAN 701888888  
28/08/2022 10,000 DO ANH DUY 050130300178 Duy Ck
28/08/2022 10,000 DAO THI THUY LINH 0397027695 Chuyển khoản
28/08/2022 10,000 CHU THI TUYET NHI 01111222222004 Chuyển khoản
28/08/2022 1,000 NGO NGUYEN THANH TAM 701888888  
28/08/2022 3,000 HOANG VAN LIEM 39510000470124 Chuyển tiền
28/08/2022 3,000 DAO PHUONG HOAI  701888888  
28/08/2022 2,000 CAN THI HA LINH  9704229258978639  
28/08/2022 5,000 TRAN THI TUYET 1028450612 Chuyển tiền
28/08/2022 1,000 NGUYEN MAI DANG HAI HUYEN 701888888  
28/08/2022 1,000 NGUYEN MAI DANG HAI HUYEN 701888888  
28/08/2022 1,000 LUU THI THANH TUYEN 701888888 chuyen tien ung ho tre em
28/08/2022 10,000 HOANG LY DUC TRUONG 0335638569 Chuyển khoản
28/08/2022 10,000 NGUYEN THI NGA 0343052330 Chuyển khoản
28/08/2022 2,000 NGUYEN THI TINH 51110000913458 Chuyển tiền
28/08/2022 20,000 NGO QUY HAI 2604281007761 Chuyển khoản
28/08/2022 10,000 VO THI YEN VY 13030419641969 Chuyển khoản
28/08/2022 20,000 BUI THI THUAN 2712215046698 Chuyển khoản
28/08/2022 10,000 LE THI THU DONG 27201647  
28/08/2022 10,000  DUONG THI HONG THAM  0001938728596 Chuyển khoản
28/08/2022 1,000 VU NGUYEN HUONG HUYEN 701888888  
28/08/2022 4,000 HUYNH NGOC HAN 239752168 Chuyển tiền
28/08/2022 1,000 NGUYEN THI NGOC 103875806441 Chuyển tiền
28/08/2022 3,000 MA THI TINH 701888888  
28/08/2022 10,000 Quang Thi Phong 02601985198303 Chuyển khoản
28/08/2022 100 LY SEO SAN 701888888  
29/08/2022 3,000 TRAN THI MY DUYEN 1025052008 Chuyển tiền
29/08/2022 10,000 NGUYEN THI HUONG 19038046874011 Chuyển tiền
29/08/2022 2,000 DUONG THI TRANG 701888888  
29/08/2022 1,000 quyen 9704229229546515  
29/08/2022 10,000  LE THI THUY TRANG 0928416373 Chuyển khoản
29/08/2022 10,000 DOAN THI CAM VAN 0130126101997 Chuyển khoản
29/08/2022 10,000 TRAN THI NGOC HAN 708135915000001 Chuyển khoản
29/08/2022 111 NGUYEN THI DUNG 701888888  
29/08/2022 5,000 NGUYEN THI DONG PHUONG 65210001966921 Chuyển tiền
29/08/2022 5,000  NGO THI LAN PHUONG  0349569299 Chuyển khoản
29/08/2022 5,000 NGO QUOC THAI 0001026913528 Chuyển tiền
29/08/2022 5,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 9704033894842609 Quy Vi Tre Em Khuyet Tat
29/08/2022 5,000 NONG THUY TRANG 0001022871147 Chuyển tiền
29/08/2022 2,000 NGUYEN THI HANG 0001026749793 Chuyển tiền
29/08/2022 10,000 TRUONG NGOC THAO NHI 26913407 UNG HO TRE E KHUYET TAT
29/08/2022 10,000 NGUYEN LUC QUAN 0363456098 Chuyển khoản
29/08/2022 10,000 DANG THI PHUONG LAN 0339668346 Chuyển khoản
29/08/2022 10,000 NGUYEN HONG NGOC 0584774553 Chuyển khoản
29/08/2022 2,000 HO GIA HAN 701888888  
29/08/2022 10,000 OANH 0374098914 Chuyển khoản
29/08/2022 1,000 NGUYEN NHU QUYNH 701888888  
29/08/2022 10,000 HA THU HUE 0372534531 Chuyển khoản
29/08/2022 3,000 LE THI PHUONG THAO 1012879037 Chuyển tiền
29/08/2022 10,000  LO THI GIANG 0359729934 Chuyển khoản
29/08/2022 4,000 KIEU THI KIM OANH 104873604305 Chuyển tiền
29/08/2022 1,000 Nguyen Ha My 9704229251282914  
29/08/2022 3,000 PHAM THI THANH TRUC 4221510427739910 Chuyển tiền
30/08/2022 10,000 NGUYEN PHAN THANH PHUONG 19037904139019 Phuong chuyen cho quy
30/08/2022 10,000 TRAN THI HAI ANH 1200130888708 Chuyển khoản
30/08/2022 5,000 DANG THI THU THAO 9704030136700454 Chuyển tiền
30/08/2022 10,000 HO THI THAO NGUYEN 00660000464610 Chuyển khoản
30/08/2022 2,000 PHAM NGUYEN TRANG HIEN 35110000710723 Chuyển tiền
30/08/2022 2,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 9704229206392640484  
30/08/2022 5,000 TRAN THI HA GIANG 103872785707 Chuyển tiền
30/08/2022 10,000 TRAN THAO AN 240804888888 Chuyển khoản
30/08/2022 20,000 NGUYEN THI NGOC DIEP 0038100010783001 Chuyển tiền
30/08/2022 5,000 TRAN THI TRANG  701888888  
30/08/2022 5,000 NGUYEN THU HIEN 1025077588 Chuyển tiền
30/08/2022 5,000 LE KIM NGOC 65010003086052 Chuyển tiền
30/08/2022 10,000 Truong Thi Ngoc Nhi 9021453031034  
30/08/2022 3,000 NGUYEN THI HAI YEN 109871520671 Chuyển tiền
30/08/2022 2,000 NGUYEN DANG THUY LINH 701888888  
30/08/2022 3,000 VO THANH NGAN 100870658855 Chuyển tiền
30/08/2022 20,000 K MON 5404281006485 Chuyển khoản
30/08/2022 5,000 DAM VAN SON 0961000020594  
30/08/2022 2,000 TRAN THI HONG NHUNG 701888888  
30/08/2022 1,000 NGUYEN THI MAI LINH 12510002446955 Chuyển tiền
30/08/2022 5,000 PHAM THU PHUONG 107872395042 quy vi tre em khuyet tat
30/08/2022 2,000 VU THI THU HA 168527446 Chuyển tiền
30/08/2022 10,000  PHAM THI QUYNH HUONG 0868591067 Chuyển khoản
30/08/2022 4,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0515102226666  
30/08/2022 20,000 TAN THI LEN 8805205104180 Chuyển khoản
30/08/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0392093269 Ung ho tre em khuyet tat
30/08/2022 10,000 Ma Thi Hong 20001012983017 Chuyển tiền
30/08/2022 10,000 NGUYEN BUI KHANH VAN 0328202878 Chuyển khoản
30/08/2022 20,000 CONG TY CO PHAN ZION 113002853692  
30/08/2022 5,000 VI THI HOAN 1015366982 Chuyển tiền
30/08/2022 1,000 BUI THI THU HA 1013066993 Chuyển tiền
31/08/2022 2,000 TRAN THI THUY KIEU 701888888  
31/08/2022 2,000 PHAM HIEN LUONG 105876687006 ung ho tre em
31/08/2022 5,000 TONG THI HA 43210001841820  
31/08/2022 5,000 LE NGOC SON 701888888  
31/08/2022 10,000 HOANG YEN DIEU 20412786689999 Chuyển khoản
31/08/2022 2,000  VANG THI NHUA  050028600001 Chuyen tien NV3
31/08/2022 5,000 LUU THI VINH 701888888  
31/08/2022 5,000 LY THI NGOAN 0334533959 Chuyển tiền
31/08/2022 10,000 HA THI DU MY 0397411345 Chuyển khoản
31/08/2022 3,000 BUI THI THU THUY 9522147476 Chuyển tiền
31/08/2022 10,000 VUI THI NGHIEN 0363152896 Chuyển khoản
31/08/2022 3,497 HOANG NHU QUYNH 1028896239 UNG HO QUY
31/08/2022 20,000 HOANG THI XUYEN 3404205296383 Chuyển khoản
31/08/2022 5,000 HOANG BAO NGOC 701888888  
31/08/2022 5,000 DO BICH NGOC 1023171502 Chuyển tiền
31/08/2022 1,835  LE KIEU THAO VY 052071140001 Chuyển tiền
31/08/2022 10,000 MA THI HUYEN 33010000680489 Chuyển tiền
31/08/2022 10,000 NGUYEN THI PHUONG THAO 00002512369 Chuyển khoản
31/08/2022 10,000 NGUYEN HOANG ANH TUAN 7373999456789 Chuyển khoản
31/08/2022 5,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0697044102899 Quy vi tre em khuyet tat
31/08/2022 10,000 PHAN THI THUY NGA 011103079999 Chuyển khoản
31/08/2022 20,000 CONG TY CO PHAN ZION 113002853692  
31/08/2022 10,000 PHAN MAI NGOC HAN 62610001343499 Chuyển tiền
31/08/2022 1,000 PHAM THI LAN TUONG 108872196525 Chuyển tiền
31/08/2022 10,000 NGUYEN THI THUY NHUNG 0394171841 Chuyển khoản
31/08/2022 10,000  NGUYEN THI THANH DAO 0697044102899  
31/08/2022 10,000 NGUYEN HOANG DIEM 21310001084600 Chuyển tiền
         
Tổng số 2,341,510      
Bảng tổng hợp nguồn vận động từ các nhà hảo tâm tại ngân hàng Sacombank
(Từ ngày 22/8/2022 đến 31/8/2022)
NT Số tiền Tên nhà hảo tâm ủng hộ Quỹ Số tài khoản/ tham chiếu Ghi chú
23/08/2022 100,000 VU XUAN QUY  CKN 150680 VI TRE EM VN
25/08/2022 2,000,000 DAU THANH QUYEN  CKN 684778 ung ho tre em khuyet tat
25/08/2022 50,000 TRAN VAN HIEU CKN 638793 Chuyển khoản
27/08/2022 50,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ EWX268247178   Ung ho quy vi tre em khuyet tat VN
31/08/2022 2,000 NGUYEN TRAM ANH CKN 967853 quy ho tro
31/08/2022 50,000 TRAN VAN HIEU CKN 873429 Chuyển khoản
         
Tổng số 2,252,000      
Bảng tổng hợp nguồn vận động từ các nhà hảo tâm bằng hiện vật
(Từ ngày 22/8/2022 đến 31/8/2022)
 
NT Số tiền Tên nhà hảo tâm ủng hộ Quỹ Số tài khoản/ tham chiếu Ghi chú
         
         
Tổng số        
Văn phòng Quỹ Vì trẻ em khuyết tật Việt Nam tại Hà Nội
Trang inGửi bạn bè Chia sẻ trên facebook  Chia sẻ trên twitterThảo luậnXem thảo luận
Thông tin khác:
Xem nhiều nhất
Tiêu điểm
Thông tin ủng hộ từ thiện
Quỹ Vì Trẻ Em Khuyết tật
1) Tên tài khoản: "Quỹ Vì trẻ em khuyết tật"
  Số tài khoản VNĐ: 00110 0381 4022
                       CIF: 481 3569
  Số tài khoản USD: 00113 7381 4041 
                       CIF: 481 3569
  Swift Code: BFTVVNVX 001
  Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam
  (Vietcombank)

Sở giao dịch
Địa chỉ: 
11 Láng Hạ, phường Thành Công, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội (Địa chỉ cũ: 31-33 Ngô Quyền, phường Hàng Bài, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội).
 2) Tên Tài khoản: Quỹ Vì trẻ em khuyết tật Việt Nam
Số TK: 121000034371 Tại Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam  - CN Hai Bà Trưng Hà Nội


3)Tên Tài khoản: Quỹ Vì trẻ em khuyết tật Việt Nam
Số TK: 060095268466 Tại Ngân hàng Sacombank chi nhánh Bình Chánh TP Hồ Chí Minh

 
Nội dung chuyển khoản: Ủng hộ "Quỹ Vì trẻ em khuyết tật Việt Nam".
Đường dây nóng: 0912.015.557
Mới cập nhật
Cô bé 10 tuổi bị ung thư trong "Chuyến bay của Linh - Điều ước thứ 7" đã qua đời
Bạn biết đến Quỹ Vì Trẻ Em Khuyết Tật bằng phương tiện
Mạng internet
Truyền hình
Truyền thanh
Khác
Thiết kế web: OnIP™