Danh ngôn:
Chủ nhật, 01/10/2023
TẤM LÒNG HẢO TÂM

Danh sách các nhà hảo tâm (Từ ngày 24/10/2022) đến ngày 31/10/2022)

Cập nhật lúc 08:10 08/11/2022
Bảng tổng hợp nguồn vận động từ các nhà hảo tâm (từ ngày 24/10/2022 đến ngày 31/10/2022)
Quỹ Vì trẻ em Khuyết tật Việt Nam

Vp HN: Số 25 Vũ Trọng Phụng, Phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân, Tp Hà Nội
Vp HCM: Số 15 Tú Xương, phường Võ Thị Sáu, quận 3, Tp Hồ Chí Minh
Bảng tổng hợp nguồn vận động từ các nhà hảo tâm tại ngân hàng Vietcombank
(Từ ngày 24/10/2022 đến 31/10/2022)
NT Số tiền Tên nhà hảo tâm ủng hộ Quỹ Số tài khoản/ tham chiếu Ghi chú
24/10/2022 10,000 TRINH THI HUYEN 185644.241022.220348.  
24/10/2022 20,000 NGUYEN THI THUY 031965.241022
.215031.VCB
Chuyển khoản
24/10/2022 20,000 TRAN THI THAO TAM 835461.241022.21
4715.VCB
Chuyển khoản
24/10/2022 10,000 TRAN THI THOM 003257.241022.211843.  chuyen khoan ung ho tre e khuyet tat
24/10/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 142645.241022.211259. Ct
24/10/2022 23,612 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ MBVCB.2613701107
.2001.VCB Rewards.
chuc nhung dieu tot lanh den vs cac em
24/10/2022 20,000 BUI THI XOAN 754628.241022.20
5554.VCB
 
24/10/2022 10,000 DANG VAN LUONG 1014953979 Chuyển tiền
24/10/2022 10,000 TRAN THI MINH NGUYET 1027561377 Chuyển tiền
24/10/2022 20,000 HOANG VAN CHAI 052339.241022.20
4412.VCB
Chuyển khoản
24/10/2022 10,000 NGUYEN THI THUY 265380.241022.204121.  Chuyển khoản
24/10/2022 10,000 TRAN HUU TRI  0391000306915 Chuyển tiền
24/10/2022 100,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 892595.241022.204014. Ung ho tre em khuyet tat
24/10/2022 25,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 606010.241022.203253. Ung ho tu thien
24/10/2022 100,000 NGUYEN PHAN TUYET BANG 0281000612011  Chuyển tiền
24/10/2022 10,000 NGUYEN THI PHUONG THANH 190664.241022.202713.  Chuyển khoản
24/10/2022 10,000 HUYNH NGOC HIEU  PARTNER.DIRECT
_DEBITS_VCB.MSE.
.30280496351.
chuyen 10 000 quy vi tre em kt vn
24/10/2022 20,000 NONG THI THANH THUY 975484.241022.201032.  
24/10/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 837551.241022.201010. ung ho tre em khuyet tat vn
24/10/2022 20,000 ngoc dinh 095320.241022.200917.  
24/10/2022 20,000 HUYNH NGOC TAM 334973.241022.200653.  
24/10/2022 10,000 DINH NGOC LINH 636326.241022.200130.  Chuyển khoản
24/10/2022 20,000 PHAM XIN 467761.241022.195826.  
24/10/2022 10,000 DANG THANH TIEN PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE.
.30280123098
 
24/10/2022 20,000 TRAN BAO TRAN PARTNER.DIRECT
_DEBITS_VCB.MSE.
.30280172826.
 
24/10/2022 10,000 LE NGUYEN KHANH HUYEN 0041000354199 Chuyển tiền
24/10/2022 20,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 973325.241022.194703. Hom nay lam duoc it tien e xin ung ho chut it a
24/10/2022 20,000 TRAN BA DUC PARTNER.DIRECT
_DEBITS_VCB.MSE
..30280121852.
 
24/10/2022 20,000 Do Thi Thuy 315841.241022.194524.  
24/10/2022 10,000 LE VAN TOAN 333913.241022.191722.  Chuyển tiền
24/10/2022 10,000 Nguyen thi luong  727607.241022.191142.  
24/10/2022 10,000 VU VAN HIEP 385063.241022.191053.  Chuyển khoản
24/10/2022 10,000 NGO THI NGOC LY  726001.241022.190017. Chuyển tiền
24/10/2022 1 DO KIM THINH 209056.241022.185954.  
24/10/2022 10,000 NGUYEN THI THOM  0281000232898  
24/10/2022 10,000 NGUYEN THANH CUA 607747.241022.184133.  Chuyển khoản
24/10/2022 20,000 PHAM THI NET 278417.241022.184006.  Chuyển tiền
24/10/2022 10,000 NGUYEN THI KHANH BANG  213590.241022.183831. Chuyển khoản
24/10/2022 20,000 DANG THI THUY NGOC 634946.241022.183612.  
24/10/2022 10,000 NGUYEN QUOC HIEU  494031.241022.183436. Chuyển tiền
24/10/2022 10,000 NGUYEN QUANG DUY 0451000248458  
24/10/2022 10,000 NGUYEN THI MO 533906.241022.182908.  
24/10/2022 10,000 BUI THANH TRI  567270.241022.181647. Chuyển tiền
24/10/2022 1,000 DAO THI TUYET HANH 537466.241022.181510. Chuyển khoản
24/10/2022 1,000 PHAM QUANG HIEP 537359.241022.181455.  TRANSFERS 
24/10/2022 10,000 TRAN THI BICH LIEN 0591000360544 Chuyển tiền
24/10/2022 10,000 BUI VAN HUY 651924.241022.181032.  
24/10/2022 20,000 HOANG THI THAO 424158.241022.180937.  
24/10/2022 1,000 DAO THI TUYET HANH 533058.241022.180432. Chuyển khoản
24/10/2022 1,000 PHAM QUANG HIEP 532806.241022.180400.  TRANSFERS 
24/10/2022 10,000 HOANG THI NGOAN PARTNER.DIRECT
_DEBITS_VCB.MSE.
.30275416372.
Chuyển tiền
24/10/2022 10,000 LE THI THUY NGAN  0071000773966  Chuyển tiền
24/10/2022 20,000 NONG VAN VIEN 773221.241022.1
75253.VCB
Chuyển khoản
24/10/2022 20,000 MA SU LIN 439710.241022.17
4719.VCB
Chuyển khoản
24/10/2022 1,000 LE MINH THUAN TOAN 457300.241022.174706.  
24/10/2022 10,000 Le Ba Ngo 281582.241022.174610.  
24/10/2022 10,000 TRINH HUU THUAN 1014139220 Chuyển tiền
24/10/2022 1,000 DAO THI TUYET HANH 522171.241022.173928. Chuyển khoản
24/10/2022 1,000 PHAM QUANG HIEP 520872.241022.173637.  TRANSFERS 
24/10/2022 20,000 NGUYEN THI THU AN  868269.241022.173331. Chuyển khoản
24/10/2022 20,000 ma tu dat 627356.241022.1
73347.VCB
 
24/10/2022 10,000 BUI THANH TRI 812494.241022.172535. Chuyển tiền
24/10/2022 1,000 PHAM QUANG HIEP 513113.241022.171906.  TRANSFERS 
24/10/2022 1,000 PHAM QUANG HIEP 509327.241022.171011.  TRANSFERS 
24/10/2022 20,000 HA THI YEN 762993.241022.1
70242.VCB
Chuyển khoản
24/10/2022 1,000 TRAN THI QUE TRAM 1018868617 LAM ANH PHUC chuyen tien
24/10/2022 10,000 Y RO NIE 1013588970 Chuyển tiền
24/10/2022 10,000 thanh toan 430712.241022.164652.  
24/10/2022 10,000 HOANG VAN NAM 9362696211 Chuyển tiền
24/10/2022 21,000 NGUYEN THI KIM TINH 1027347297 Chuyển tiền
24/10/2022 1,000 DAO THI TUYET HANH 495222.241022.164112. Chuyển khoản
24/10/2022 1,000 PHAM QUANG HIEP 493798.241022.163807.  TRANSFERS 
24/10/2022 20,000 Phan tran nhu y 908592.241022.163620.  
24/10/2022 10,000 TO PHUONG QUYNH 680672.241022.163614.  Chuyển tiền
24/10/2022 10,000 AU VAN TUAN 9386108770 Chuyển tiền
24/10/2022 100,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 526632.241022.163228. ck
24/10/2022 1,000 LE THI NA 1029912048 TRANSFERS
24/10/2022 1,000 LE THI NA 1029912048 TRANSFERS
24/10/2022 20,000 NGUYEN DUC ANH  907400.241022.161652. Chuyển tiền
24/10/2022 20,000 LO THI THUY 622072.241022
.161022.VCB
 
24/10/2022 20,000 TRAN DUC HUU  671756.241022.160647. Chuyển khoản
24/10/2022 10,000 VU THI THU HA  933881.241022.160457. Chuyển tiền
24/10/2022 10,000 Phu  330584.241022.160140.  
24/10/2022 10,000 LE THI THU HUYEN  487777.241022.155410. Chuyển tiền
24/10/2022 10,000 NGUYEN MOC LINH 9937351164 Chuyển tiền
24/10/2022 1,000 PHAM QUANG HIEP 468893.241022.154947.  TRANSFERS 
24/10/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 940890.241022.154622. Chuyển tiền
24/10/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 23295624102
2034000000
 
24/10/2022 20,000 VO THI HUE 0221007408136 Chuyển tiền
24/10/2022 1,000 DAO THI TUYET HANH 464295.241022.154037. Chuyển khoản
24/10/2022 10,000 NGUYEN VAN TOAN 840117.241022.154037.  Chuyển tiền
24/10/2022 40,000 Nguyen Thi Bao Tran 167138.241022.154043.  Chuyển tiền
24/10/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 22864524102203
4000000
 
24/10/2022 2,000 HOANG TRINH HUYEN TRAN 0041000224905 Chuyển tiền
24/10/2022 20,000 NGUYEN THI MY TIEN 734159.241022.
153854.VCB
Chuyển khoản
24/10/2022 20,000 PHI VAN THANH  978194.241022.153404. Chuyển tiền
24/10/2022 383,042 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ IBVCB.2611960515.
2001.VCB Rewards.
oscar
24/10/2022 20,000 nguyen ngoc linh chi 645016.241022.15
2045.VCB
 
24/10/2022 20,000 TRAN VAN NHU 1025636557 Chuyển tiền
24/10/2022 30,000 NGUYEN ANH NGUYET 389579.241022.151617.  
24/10/2022 10,000 PHAN THANH HAI 1020778935 Chuyển tiền
24/10/2022 20,000 BUI VAN HOANG  PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE.
.30268346882.
Chuyển tiền
24/10/2022 10,000 LE THI THAM 729256.241022.151144.  Chuyển tiền
24/10/2022 300,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ  0251002684722 ngau nhien
24/10/2022 10,000 NGUYEN VAN MAO 1027489961 Chuyển tiền
24/10/2022 30,000 NGUYEN MINH QUAN 285769.241022.150835. Chuyển tiền
24/10/2022 20,000 NGUYEN THI MY LINH 499052.241022
.150139.VCB
Chuyển khoản
24/10/2022 10,000 DO DUY TIEN 662466.241022.145325. Chuyển tiền
24/10/2022 10,000 NGUYEN THI LOAN  425108.241022.145319. Chuyển tiền
24/10/2022 10,000 NGUYEN MINH HANG 438801.241022.145001. Chuyển khoản
24/10/2022 10,000 DAM THI HANG 514067.241022.144725. Chuyển tiền
24/10/2022 10,000 NGUYEN THI HAU SHGD:10028069
.DD:221024.
 
24/10/2022 20,000 PHUNG THI ANH MAI 633764.241022.144506. Chuyển tiền
24/10/2022 5,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 9879577109 m
24/10/2022 10,000 DAO XUAN MINH  509013.241022.144135. Chuyển tiền
24/10/2022 10,000 nguyen van ngo 159465.241022.144030.  
24/10/2022 1,000 DAO THI TUYET HANH 432601.241022.143650. Chuyển khoản
24/10/2022 100,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 1016746509 sinh vien
24/10/2022 10,000 Phu  142908.241022.143148.  
24/10/2022 20,000 pham van nam 045506.241022.14265
4.ZP690KKGHH5G 
 
24/10/2022 10,000 NGO VIET BEN 122766.241022.142235.  
24/10/2022 1,000 PHAM QUANG HIEP 426167.241022.142242.  TRANSFERS 
24/10/2022 20,000 LUONG THI HUONG 901643.241022.142146. Chuyển khoản
24/10/2022 10,000 Pham thanh Loc  981914.241022.142141. Chuyển khoản
24/10/2022 10,000 PHAM THI HAI YEN 127298.241022.142127.  
24/10/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 17568824102202
2000000
 
24/10/2022 10,000 nguyen thi bich tram 068338.241022.141038.  
24/10/2022 10,000 NGUYEN XUAN NAM  960317.241022.140855. Chuyển tiền
24/10/2022 10,000 Anh  092555.241022.140350. chuyen
24/10/2022 10,000 TRAN QUANG SON  0081000772018 Chuyển tiền
24/10/2022 10,000 TRANG THI MAI NHU 0461000636199 NHU chuyen tien vi tre em khuyet tat
24/10/2022 10,000 THAO THI SUNG PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE..
30266482733.
Chuyển tiền
24/10/2022 20,000 PHAM THI THU HONG 477759.241022.140109.  Chuyển tiền
24/10/2022 10,000 MAI THI MY HIEN 477453.241022.140044. Chuyển tiền
24/10/2022 10,000 DANG THI TUOI 016597.241022.135851.  
24/10/2022 5,000 LUONG THI XUAN  0881000486816 chuyen tien tu thien
24/10/2022 10,000 PHAM THI ANH KHOA 0511000488041 Chuyển tiền
24/10/2022 10,000 PHAM MINH TUAN  785376.241022.135229. Chuyển khoản
24/10/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 1016009268 tre em khuyet tat
24/10/2022 10,000  NGUYEN THU THUY 1025248882  
24/10/2022 10,000 NGUYEN THI NGA  1018255624 Chuyển tiền
24/10/2022 10,000 Phu  038286.241022.132954.  
24/10/2022 10,000 TRAN THI THUY 695563.241022.132753. Chuyển khoản
24/10/2022 20,000 SUNG THI GIANG 738702.241022.13
2538.VCB
Chuyển khoản
24/10/2022 10,000 phung huy hung 452086.241022.132439.  
24/10/2022 20,000 NGUYEN THI KIM PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE
..30264824663.
Chuyển tiền
24/10/2022 10,000 NGUYEN THI NGOC NGA 0011002100165 Chuyển tiền
24/10/2022 20,000 Tran Lan Anh 238195.241022.13
1718.VCB
 
24/10/2022 10,000 THACH THI MA RI  804813.241022.131204. Chuyển tiền
24/10/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 929010.241022.130955. quyen gop tu thien
24/10/2022 10,000 HO NGOC DAT 064604.241022.130055.  
24/10/2022 10,000 Diem  449366.241022.130030. chuyen
24/10/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 1296492410220
10000000
 
24/10/2022 1,000 DAO THI TUYET HANH 394296.241022.125917. Chuyển khoản
24/10/2022 10,000 NGUYEN KHAC MANH  773143.241022.125854. Chuyển tiền
24/10/2022 10,000 NONG HUONG THAO  585903.241022.125612. Chuyển khoản
24/10/2022 10,000 VU THI PHUONG THAO  000053.241022.125135. Chuyển tiền
24/10/2022 200,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 7,4974424102
2125E+21
 
24/10/2022 10,000 PHAM THI MINH PHUONG PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE
..30263128287.
Chuyển tiền
24/10/2022 10,000 LE THI HONG 030171.241022.124607. Chuyển tiền
24/10/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 1186022410221
23000000
 
24/10/2022 1,000 DAO THI TUYET HANH 386927.241022.123602.  Chuyển khoản
24/10/2022 10,000 VI THI HONG PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE.
.30262757312.
Chuyển tiền
24/10/2022 20,000 VO THI HONG HOA 580351.241022.12
3300.VCB
 
24/10/2022 10,000 QUANG THI THUY HANG 666422.241022.123050. Chuyển khoản
24/10/2022 10,000 TRAN THI BAO NGOC 647963.241022.122653. Chuyển khoản
24/10/2022 10,000 NGUYEN THI NGOC HUYEN 674272.241022.122237.  Chuyển tiền
24/10/2022 10,000 Le Thuy duong 390224.241022.122248.  
24/10/2022 10,000 LY THI HUONG PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE..
30262962362.
Chuyển tiền
24/10/2022 10,000 NGUYEN VAN HUONG  742256.241022.121050. Chuyển tiền
24/10/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 10176324102212
0000000
 
24/10/2022 1,000 DAO THI TUYET HANH 376769.241022.120728. Chuyển khoản
24/10/2022 10,000 HO DANG HOA  605911.241022.120218. Chuyển tiền
24/10/2022 1,000 DAO THI TUYET HANH 372915.241022.115701. Chuyển khoản
24/10/2022 1,000 PHAM QUANG HIEP 372740.241022.115628.  TRANSFERS 
24/10/2022 10,000 DANG THI HUONG 585102.241022.115544. Chuyển tiền
24/10/2022 21,000 HO NHI 183811.241022.11
5303.VCB
Chuyển khoản
24/10/2022 20,000 LE THI BICH LIEN  157059.241022.1
15237.VCB
Chuyển khoản
24/10/2022 10,000 PHAM THI ANH THU 1030036885 Chuyển tiền
24/10/2022 10,000 LUONG ANH DUNG  998674.241022.114631. Chuyển tiền
24/10/2022 10,000 nhat 989724.241022.114406.  
24/10/2022 10,000 Quyet  312483.241022.114028.  ck tu thien
24/10/2022 1,000 DAO THI TUYET HANH 366436.241022.113929. Chuyển khoản
24/10/2022 20,000 Nguyen thi kim thao 091060.241022.1
13451.VCB
 
24/10/2022 20,000 NGUYEN THI TRAM 310240.241022.113101. Chuyển tiền
24/10/2022 10,000 TRAN KIM PHUNG  353365.241022.113008. Chuyển khoản
24/10/2022 10,000 TRAN KIM PHUNG 196930.241022.112853.  Chuyển khoản
24/10/2022 1,000 PHAM QUANG HIEP 361039.241022.112639.  TRANSFERS 
24/10/2022 1,000 DAO THI TUYET HANH 360350.241022.112501. Chuyển khoản
24/10/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 7305124102211
2400000
 
24/10/2022 30,000 DO MINH QUY 0041000307421 Chuyển tiền
24/10/2022 10,000 LO VAN TRUONG 149802.241022.111903.  Chuyển khoản
24/10/2022 10,000 TRAN THANH HUYEN 0391001014307 Chuyển tiền
24/10/2022 10,000 TU THI NHU THUY  0101000448709  
24/10/2022 1,000 DAO THI TUYET HANH 356067.241022.111512. Chuyển khoản
24/10/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 065506.241022.111433. A
24/10/2022 10,000 NGUYEN VAN THEM 1028168450 Chuyển tiền
24/10/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 61049241022
110800000
 
24/10/2022 1,000 DAO THI TUYET HANH 353017.241022.110811. Chuyển khoản
24/10/2022 10,000 HU THI NHAT  0351001206036 Chuyển tiền
24/10/2022 20,000 TRAN THI LAM 915548.241022.110244. Chuyển tiền
24/10/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 536532410
22105900000
 
24/10/2022 1,000 DAO THI TUYET HANH 348542.241022.105821. Chuyển khoản
24/10/2022 20,000 BUI HOAI PHUONG 028827.241022.105244.  
24/10/2022 10,000 dinh van cong 335882.241022.105043.  
24/10/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 46962241022
105000000
 
24/10/2022 1,000 DAO THI TUYET HANH 344715.241022.105013. Chuyển khoản
24/10/2022 10,000 Bui Thi Loan 182716.241022.104928. Chuyển tiền
24/10/2022 5,000 PHAN THI HOAI LINH  126122.241022.104707. Chuyển tiền
24/10/2022 10,000 Phu  204553.241022.104651.  
24/10/2022 10,000 TRAN VAN LAM 9968446640 huynh thuy hoai chuyen tien
24/10/2022 10,000 NGUYEN THI HANG  757310.241022.104131. Chuyển tiền
24/10/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 400052410221
04000000
 
24/10/2022 1,000 DAO THI TUYET HANH 339996.241022.104030. Chuyển khoản
24/10/2022 50,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ MBVCB.2610672482.2
001.VCB Rewards.
Nam mo A Di Da Phat
24/10/2022 10,000 TRIEU THI NGUYET 930053.241022.103728.  Chuyển tiền
24/10/2022 20,000 NGUYEN THI MAI XUAN PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE.
.30257446330.
 
24/10/2022 10,000 PHAM THI KIM OANH IBPS/SE:01202021.DD
:241022.SH:10002843.
Chuyển tiền
24/10/2022 1,000 DAO THI TUYET HANH 332478.241022.102509. Chuyển khoản
24/10/2022 10,000 Nguyen Thi Noi 897698.241022.102422. Chuyển tiền
24/10/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 28133241022
102300000
 
24/10/2022 30,000 NGUYEN THI HAI LUAN 884272.241022.102041. Chuyển khoản
24/10/2022 20,000 VO THI SEN  598913.241022.10
1958.VCB
Chuyển khoản
24/10/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 022569.241022.101521. A
24/10/2022 10,000 NGUYEN THI TAM 1014412820 Chuyển tiền
24/10/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 634929.241022.100451. HTR
24/10/2022 10,000 DINH THI LUA 228519.241022.100254.  Chuyển tiền
24/10/2022 20,000 TU THI CHUNG TINH 530183.241022.1
00210.VCB
Chuyển khoản
24/10/2022 10,000 PHAM TUAN THANH PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE
..30257189313.
 ck tu thien
24/10/2022 50,000 DANG THI THUY   0291000272468 Chuyển tiền
24/10/2022 10,000 TRUONG THU LINH 0071001047042  Chuyển tiền
24/10/2022 10,000 VU VAN HUNG 989815.241022.094231. Chuyển tiền
24/10/2022 10,000 DINH THI MINH 705560.241022.094006.  Chuyển khoản
24/10/2022 10,000 NGUYEN HONG DUC  265541.241022.092636. Chuyển tiền
24/10/2022 10,000 DO THI HUYEN TRANG SHGD:10012704.
DD:221024
Trang chuyen
24/10/2022 1,000 DAO THI TUYET HANH 261036.241022.071712. Chuyển khoản
24/10/2022 10,000 Phu  892209.241022.071614.  
24/10/2022 1,000 PHAM QUANG HIEP 260710.241022.071538.  TRANSFERS 
24/10/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 924840.241022.071403. A
24/10/2022 1,000 NGUYEN QUOC QUANG  260351.241022.071354. TRANSFERS
24/10/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 924833.241022.071403. A
24/10/2022 100,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 166969.241022.055152.  
25/10/2022 22,800 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ MBVCB.2617888299.
2001.VCB Rewards.
chja se yeu thuong
25/10/2022 10,000 DO VAN DUC  830276.251022.214730. Chuyển tiền
25/10/2022 100,000 LE THI HUONG QUYNH 0011001764830  Ủng hộ Quỹ
25/10/2022 10,000 TRAN THI THAM  367348.251022.211302. Chuyển khoản
25/10/2022 10,000 LANG THI NHAN  385199.251022.211318. Chuyển tiền
25/10/2022 10,000 DUONG THI LIEN 351120.251022.210815. Chuyển khoản
25/10/2022 10,000 LO VAN TOAN 330843.251022.210206. Chuyển khoản
25/10/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 290966.251022.205017.  ck tu thien
25/10/2022 10,000 TA THI TO UYEN 1014126711 Chuyển tiền
25/10/2022 20,000 NGUYEN HUYNH NGOC OANH PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE..
30323209152.
Chuyển tiền
25/10/2022 10,000 NGUYEN THI MY VAN 1023524604 Chuyển tiền
25/10/2022 200,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0181001746521 chut tam long
25/10/2022 10,000 Tran thi thao 501861.251022.201305.  
25/10/2022 10,000 NGUYEN VAN TUAN 527518.251022.201048.  
25/10/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 009776.251022.201016. Chuyển tiền
25/10/2022 10,000 NGUYEN VAN TUAN 524832.251022.200420.  
25/10/2022 10,000 LAM HOANG PHONG PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE.
.30321552185.
Chuyển tiền
25/10/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 420351.251022.195848. quy vi Tre em khuyet tat
25/10/2022 10,000 NGUYEN KIM MUOI  566128.251022.195047. Chuyển tiền
25/10/2022 20,000 LE THI BAO TRAN 401934.251022.194924.  
25/10/2022 10,000 dang xuan hung 993803.251022.194936.  
25/10/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 057290.251022.194700. QUY VI TRE EM KHUYET TAT
25/10/2022 10,000 TRAN VAN BAC 371404.251022.194216. Chuyển khoản
25/10/2022 5,000  LUU THI HUE  004492.251022.194209. chuyen tien ung ho
25/10/2022 20,000 LO THI HUONG 693281.251022.19
4133.VCB
Chuyển khoản
25/10/2022 20,000 NGUYEN THI KIEU OANH 479499.251022.193
759.VCB
Chuyển khoản
25/10/2022 20,000 Trieu Mui Nhut 080161.251022
.191440.VCB
 
25/10/2022 1,000,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0071001074863 ung ho tre em khuyet tat
25/10/2022 20,000 Dinh Huu Quan 218794.251022.190632.  
25/10/2022 10,000 NGUYEN THE NGOC  890154.251022.190439. Chuyển tiền
25/10/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 589170.251022.190435. ck tu thiet
25/10/2022 10,000 NGUYEN KHAC MINH 0341007162991 Chuyển tiền
25/10/2022 20,000 NGUYEN THI THU HUYEN 870814.251022.190031.  Chuyển khoản
25/10/2022 10,000 VO THI KIM DAO  837199.251022.185858. Chuyển tiền
25/10/2022 20,000 LE THI MY DUYEN  389419.251022.185355. Chuyển tiền
25/10/2022 10,000 TRAN THI THANH HUONG 813166.251022.185142. Chuyển tiền
25/10/2022 1,000 NGUYEN QUOC QUANG  919458.251022.184420. TRANSFERS
25/10/2022 10,000 CAO THI THU HAI 123599.251022.183927.  
25/10/2022 10,000 Dong gop tu thien 778330.251022.183841.  
25/10/2022 10,000 LY THI PHUONG 739217.251022.182929.  Chuyển khoản
25/10/2022 10,000 DINH CONG DUC  121977.251022.182208. Chuyển tiền
25/10/2022 20,000 hung van thanh 735524.251022.181
855.VCB
chuyen
25/10/2022 10,000 Phu  515102.251022.181633.  
25/10/2022 20,000 CHAU SOC KUNH 1022956298 Chuyển tiền
25/10/2022 10,000 NGUYEN HUU NGOC PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE..
30316327228.
Chuyển tiền
25/10/2022 10,000 LY THI HAI 920098.251022.180122. Chuyển khoản
25/10/2022 20,000 HO HAI CHIEN  695084.251022.18
0135.VCB
Chuyển khoản
25/10/2022 20,000 An khang25032 912211.251022.175951.  
25/10/2022 1,000 NGUYEN QUOC QUANG  902571.251022.175751. TRANSFERS
25/10/2022 10,000 VY 901265.251022.175430.  Chuyển khoản
25/10/2022 10,000 hoa huong duong 867434.251022.175056.  
25/10/2022 20,000 PHAM TO LINH PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE.
.30316322380.
Chuyển tiền
25/10/2022 300,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ  0011001257501  Ủng hộ Quỹ
25/10/2022 10,000 NGUYEN NGOC DUY 549828.251022.174446. Chuyển khoản
25/10/2022 10,000 HOANG VAN LAP  228553.251022.174436.c Luong Ngoc Hiep chuyen tu thien Quy Vi Tre Em Khuyet Tat
25/10/2022 10,000 NGUYEN VAN THUA 1029573840 Chuyển tiền
25/10/2022 10,000 Hang  448869.251022.173455. chuyen 
25/10/2022 10,000 LE VAN THUYEN 9963786991  
25/10/2022 10,000 HO THI THU DONG  620935.251022.173300. Chuyển tiền
25/10/2022 10,000 Phu  438866.251022.172914.  
25/10/2022 30,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ MBVCB.2616802661.
2001.VCB Rewards.
thich
25/10/2022 10,000 CHU THI VAN  603595.251022.172723. Chuyển tiền
25/10/2022 10,000 Phu  416868.251022.171644.  
25/10/2022 1,000 PHAM QUANG HIEP 883415.251022.170950.  TRANSFERS 
25/10/2022 10,000 DANG DUY VUONG PARTNER.DIRECT
_DEBITS_VCB.MSE
..30314800828.
Chuyển tiền
25/10/2022 10,000 Nguyen Ngoc Dung 129912.251022.170932.  Chuyển tiền
25/10/2022 1,000 NGUYEN QUOC QUANG  881890.251022.170606. TRANSFERS
25/10/2022 10,000 Phu  394599.251022.170408.  
25/10/2022 10,000 Le Thi Hoai Phuong  393626.251022.170336.  
25/10/2022 1,000 NGUYEN QUOC QUANG  880209.251022.170158. TRANSFERS
25/10/2022 5,000 NGUYEN THI NGOC SUONG  138296.251022.170101. Chuyển tiền
25/10/2022 10,000 MAI THI LIEN 1030060903 Chuyển tiền
25/10/2022 10,000 Phu  366925.251022.164904.  
25/10/2022 20,000 PHAM THI BICH LIEN 425372.251022.164656.  
25/10/2022 20,000 LY LE TRINH PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE.
.30312865284.
Chuyển tiền
25/10/2022 1,000 NGUYEN QUOC QUANG  873216.251022.164502. TRANSFERS
25/10/2022 1,000 DAO THI TUYET HANH 872522.251022.164327. Chuyển khoản
25/10/2022 10,000 LUC CUA  PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE..
30313112352.
Chuyển tiền
25/10/2022 10,000 NGUYEN THI ANH HONG 425097.251022.163707.  Chuyển tiền
25/10/2022 1,000 PHAM QUANG HIEP 865942.251022.162813.  TRANSFERS 
25/10/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 850507.251022.162641. Chuyển tiền
25/10/2022 1,000 NGUYEN QUOC QUANG  863248.251022.162132. TRANSFERS
25/10/2022 10,000 Phu  315875.251022.162128.  
25/10/2022 20,000 HO THI SUONG  398574.251022.1
61638.VCB
Chuyển khoản
25/10/2022 10,000 Phu  285672.251022.160447.  
25/10/2022 10,000 HO THI ANH  775812.251022.160309. Chuyển tiền
25/10/2022 10,000 TO THI THU DUNG 774581.251022.160221. Chuyển tiền
25/10/2022 10,000 DOAN HONG TRINH  742342.251022.155207. Chuyển tiền
25/10/2022 10,000 vo thi phuong PARTNER.DIRECT
_DEBITS_VCB.MSE.
.30311071667.
 
25/10/2022 10,000 PHAM HIEP THANH  279015.251022.154408. Chuyển tiền
25/10/2022 10,000 VU THI NGA 803602.251022.154036.  
25/10/2022 10,000 PHAM DINH TIEN 0381000397772  
25/10/2022 10,000 NGUYEN THI THU HUONG 1021982507 Nguyen thi yen nhi
25/10/2022 10,000 HA THI THUY  664466.251022.152727. Chuyển tiền
25/10/2022 10,000 HOANG DUC THAO 645879.251022.152435. Chuyển tiền
25/10/2022 1,000 NGUYEN QUOC QUANG  839058.251022.152352. TRANSFERS
25/10/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ MBVCB.2616225491.
2001.VCB Rewards.
tre em khuyet tat
25/10/2022 10,000 NGUYEN HOA NGON 471345.251022.152320.  
25/10/2022 20,000 PHUNG DINH HUY 884504.251022.151643. Chuyển khoản
25/10/2022 20,905 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ MBVCB.2616195994
.2001.VCB Rewards.
tre em khuyet tat
25/10/2022 50 vu thi phuong linh 255227.251022.151405.  
25/10/2022 10,000 Hoang Dinh An 645591.251022.151232.  
25/10/2022 20,000 NGUYEN THI HOA 1014777670 Chuyển tiền
25/10/2022 20,000 NGO XUAN HUY  779145.251022.150728. Chuyển tiền
25/10/2022 10,000 PHAM VAN HUAN  343319.251022.150334. Chuyển tiền
25/10/2022 10,000 PHAM THI TINH 0341006877628  Chuyển tiền
25/10/2022 10,000 Le Thi Lua 122961.251022.145849.  
25/10/2022 10,000 TA THI HAO  567716.251022.145606. Chuyển tiền
25/10/2022 20,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ MBVCB.261608422
7.2001.VCB Rewards.
mot chut qua
25/10/2022 10,000 TRUONG THI TRA MY 350809.251022.144902.  
25/10/2022 1,000 NGUYEN THI BICH CHI 274874.251022.144858. Chuyển tiền
25/10/2022 1,000 NGUYEN QUOC QUANG  824993.251022.144737. TRANSFERS
25/10/2022 60,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0841000048134 tre em khuyet tat
25/10/2022 10,000 Nguyen huy cuong 720391.251022.024352.  
25/10/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 142174.251022.144327.  ck tu thien
25/10/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 346164.251022.144141. HOIJ NGUOI HUYET TAT
25/10/2022 10,000 NGUYEN THE ANH 167453.251022.143959. Chuyển tiền
25/10/2022 10,000 Phu  131337.251022.143640.  
25/10/2022 10,000 Nguyen Thi Bich Tram 166682.251022.143229.  
25/10/2022 1,000 NGUYEN QUOC QUANG  818771.251022.143139. TRANSFERS
25/10/2022 10,000 NGUYEN XUAN THANG 1014070966  
25/10/2022 1,000 PHAM QUANG HIEP 817694.251022.142844.  TRANSFERS 
25/10/2022 1,000 NGUYEN QUOC QUANG  816558.251022.142547. TRANSFERS
25/10/2022 10,000 HUYNH THI NGOC TRINH 336634.251022.142521.  
25/10/2022 10,000 Phu  108255.251022.142157.  
25/10/2022 1,000 NGUYEN QUOC QUANG  814043.251022.141906. TRANSFERS
25/10/2022 1,000 NGUYEN QUOC QUANG  813235.251022.141648. TRANSFERS
25/10/2022 1,000 PHAM QUANG HIEP 812722.251022.141526.  TRANSFERS 
25/10/2022 300,000 Pham Dang Anh Thu 783952.251022.141425.  tang cac be
25/10/2022 20,000 NGO THI KIM OANH 051412.251022.14
1411.VCB
Chuyển khoản
25/10/2022 1,000 DAO THI TUYET HANH 811964.251022.141323. Chuyển khoản
25/10/2022 20,000 NGO THI THO  174009.251022.141331. Chuyển tiền
25/10/2022 10,000 TRAN PHUONG THAO PARTNER.DIRECT
_DEBITS_VCB.MSE
..30306962649.
Chuyển tiền
25/10/2022 10,000 PHAN THI THU 9338970079  
25/10/2022 10,000 VO VAN QUANG CUONG 1018662121 Chuyển tiền
25/10/2022 10,000 BUI THI YEN 606580.251022.140210.  Chuyển khoản
25/10/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 866377.251022.140147. Chuyển tiền
25/10/2022 20,000 DUONG VAN DUY 598592.251022.135951. Chuyển khoản
25/10/2022 10,000 TRAN HUU NGHIA 0871004207117 Chuyển tiền
25/10/2022 50 Bui huyen trang 200455.251022.135653.  
25/10/2022 20,000 GIANG A CHO 005546.251022.1
35645.VCB
Chuyển khoản
25/10/2022 10,000  NGUYEN THI CAM NHUNG 729656.251022.135355.  
25/10/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 746470.251022.135157. Chuyển tiền
25/10/2022 20,000 DAO HANG NGA 834831.251022.134837.  
25/10/2022 1,000 NGUYEN QUOC QUANG  803350.251022.134721. TRANSFERS
25/10/2022 10,000 NGUYEN THI NGAN 723366.251022.134539.  Chuyển khoản
25/10/2022 5,000 Bach Ngoc Tieu Loan  640092.251022.134552. Chuyển tiền
25/10/2022 10,000 HA TRUNG DUC  549197.251022.134456. tu thien
25/10/2022 20,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 340841.251022.134256. Ck
25/10/2022 10,000 NGUYEN PHAM ANH THU 530727.251022.133903.  Chuyển khoản
25/10/2022 10,000 Vuong thi huong 693490.251022.133735.  
25/10/2022 10,000 TRAN THANH HUY  809585.251022.133744. Chuyển tiền
25/10/2022 1,000 NGUYEN QUOC QUANG  800094.251022.133714. TRANSFERS
25/10/2022 1,000 DAO THI TUYET HANH 800006.251022.133656. Chuyển khoản
25/10/2022 10,000 PHUNG THI THUY LINH PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE..
30305057980.
Chuyển tiền
25/10/2022 20,000 NGUYEN THI THAI 715307.251022.132958. Chuyển tiền
25/10/2022 20,000 TRAN THI NAM  713602.251022.132713.I Chuyển tiền
25/10/2022 1,000 NGUYEN QUOC QUANG  795491.251022.132208. TRANSFERS
25/10/2022 1,000 DAO THI TUYET HANH 795417.251022.132151. Chuyển khoản
25/10/2022 20,000 TRAN THI MINH NGUYET 888855.251022.1
32128.VCB
Chuyển khoản
25/10/2022 10,000 DO THI HUYEN TRANG  1019729207 Chuyển tiền
25/10/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 772137.251022.131932. ung ho
25/10/2022 10,000 TO THI HONG GAM 617359.251022.131452. Chuyển khoản
25/10/2022 100 LAM HUYNH BAO 173758.251022.131231.  
25/10/2022 10,000 DINH CONG NHIEN 586460.251022.130534.  Chuyển khoản
25/10/2022 20,000 Nguyen van du 424889.251022.130453.  
25/10/2022 1,000 PHAM QUANG HIEP 790601.251022.130454.  TRANSFERS 
25/10/2022 1,000 NGUYEN QUOC QUANG  789903.251022.130222. TRANSFERS
25/10/2022 1,000 DAO THI TUYET HANH 789728.251022.130152. Chuyển khoản
25/10/2022 10,000 LUU QUOC VIET PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE..
30305071838.
 
25/10/2022 20,000 Quang van Binh 569269.251022.130039.  
25/10/2022 10,000 DINH THI ANH 409208.251022.125950. Chuyển khoản
25/10/2022 20,000 LE VAN SINH 406685.251022.125901.  Chuyển khoản
25/10/2022 10,000 TRUONG THI THUY 292870.251022.125719.  
25/10/2022 20,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 233725.251022.125640. Tang
25/10/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 963119.251022.125107. Aa
25/10/2022 10,000 HUA DINH HIEN 713974.251022.125101. Chuyển tiền
25/10/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 963074.251022.125005. Aa
25/10/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 963008.251022.124858. Aa
25/10/2022 100 Vu thi phuong linh 159056.251022.124550.  ck
25/10/2022 20,000 NGUYEN TRAN TIEN ANH  382527.251022.124237. Chuyển tiền
25/10/2022 10,000 Luu van tung 497004.251022.124016.  
25/10/2022 10,000 THI VINA 682560.251022.123348. Chuyển tiền
25/10/2022 20,000 HUYNH THI NGOC TRA  780931.251022.123342. Chuyển tiền
25/10/2022 1,000 NGUYEN QUOC QUANG  779331.251022.122521. TRANSFERS
25/10/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 65646125102
2122000000
 
25/10/2022 10,000 TRAN HA LAY 1031736447 Chuyển tiền
25/10/2022 20,000 HO THI NON 283880.251022
.122123.VCB
Chuyển khoản
25/10/2022 20,000 Pham Thi Thu Ha 414687.251022.122011. Chuyển tiền
25/10/2022 50,000 NGUYEN THI NGOC KIEU 477692.251022.121638. Chuyển tiền
25/10/2022 1,000 NGUYEN QUOC QUANG  776189.251022.121514. TRANSFERS
25/10/2022 100,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0141000866517 tre em khuyet tat
25/10/2022 10,000 TON THANH TUAN 386685.251022.121339.  Chuyển tiền
25/10/2022 20,000 NGUYEN THI HUE 905290.251022.121335. Chuyển tiền
25/10/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 6507232510221
21000000
 
25/10/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 650028.251022.121036. A
25/10/2022 1,000 DAO THI TUYET HANH 774608.251022.120940. Chuyển khoản
25/10/2022 10,000 PHAM VAN LAI 641860.251022.120935.  
25/10/2022 10,000 NONG THI THUONG  360118.251022.120736. Chuyển khoản
25/10/2022 1,000 PHUNG QUY NGOC  134950.251022.120742. transfer
25/10/2022 10,000 Nguyen Thi Ninh 604563.251022.120525.  ct 
25/10/2022 1,000 DAO THI TUYET HANH 773317.251022.120505. Chuyển khoản
25/10/2022 10,000 LUONG THI THANH LOAN  595278.251022.120352. Chuyển tiền
25/10/2022 10,000 TRAN MONG THAO 337898.251022.120240. Chuyển khoản
25/10/2022 10,000 NGUYEN VAN SON 380850.251022.120104. Chuyển tiền
25/10/2022 1,000 DO THI THU NGAN  0271000868364  TRANSFERS
25/10/2022 1,000 DO THI THU NGAN  0271000868364  TRANSFERS
25/10/2022 10,000 HOANG THANH AN 1021189526 Chuyển tiền
25/10/2022 20,000 TRAN NGOC THUONG  560531.251022.11
5240.VCB
Chuyển khoản
25/10/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 273933.251022.114858.  ck tu thien
25/10/2022 20,000 NGUYEN THI NGOC QUY 692530.251022.1
13812.VCB
 
25/10/2022 45,000 PHAN VAN DUC  177704.251022.113739. Chuyển tiền
25/10/2022 10,000 TRIEU THI NU HOA 212236.251022.113532.  Chuyển tiền
25/10/2022 10,000 NGUYEN THI NGOC PHU  427866.251022.112923. Chuyển tiền
25/10/2022 10,000 phan dinh tho 179840.251022.112830.  
25/10/2022 10,000 huynh cong tinh 105577.251022.112625.  
25/10/2022 10,000 TO NGOC LINH 028104.251022.112355. Chuyển tiền
25/10/2022 20,000 NGO THI NU 631309.251022.111917. Chuyển tiền
25/10/2022 10,000 LE VAN TOAN  133661.251022.111829. Chuyển khoản
25/10/2022 20,000 NGUYEN THI YEN 476165.251022.110858.  Chuyển tiền
25/10/2022 10,000 THEN THI THU 962708.251022.110647. Chuyển khoản
25/10/2022 10,000 DINH THI NGUYET THU 168722.251022.110722.  
25/10/2022 10,000 DO VAN PHU  0161001614183 Chuyển tiền
25/10/2022 10,000 TRAN THI NGA  999707.251022.104837. Chuyển khoản
25/10/2022 10,000 DU THANH DIEM PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE..
30299623167.
Chuyển khoản
25/10/2022 10,000 CAO THI PHUONG PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE.
.30299602887.
Chuyển tiền
25/10/2022 20,000 NGO THI KIM OANH 641654.251022.10
4721.VCB
Chuyển khoản
25/10/2022 10,000 LUONG THI DUYEN SHGD:10009042.
DD:221025.
Duyen chuyen
25/10/2022 20,000 NGUYEN VAN TUYEN PARTNER.DIRECT
_DEBITS_VCB.MSE.
.30299601297.
Chuyển tiền
25/10/2022 10,000 KHAU THI VINH  PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE.
.30299551587.
Chuyển tiền
25/10/2022 10,000 Nguyen Thanh Duong  948586.251022.103659. Ung Ho
25/10/2022 50,000 DANG THI THUY 0291000272468 Chuyển tiền
25/10/2022 20,000 LE THI TUYET PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE..
30297747579.
Chuyển tiền
25/10/2022 20,000 NGUYEN THI NGAN  9333250841 Chuyển tiền
25/10/2022 20,000 NGUYEN TUAN HUNG 737126.251022.102447.  Chuyển khoản
25/10/2022 20,000 NGO THI KIM OANH 278118.251022.1
02438.VCB
Chuyển khoản
25/10/2022 20,000 Huynh thi kim ngay 883985.251022.102223.  
25/10/2022 20,000 PHAM THANH NGAN  126795.251022.101832. Chuyển tiền
25/10/2022 50,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 425798.251022.101632. Mong cac be co nhung bua an ngon 
25/10/2022 10,000 NGUYEN TRAI PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE
..30297544864.
chuc cac ban suc khoe doi dao hp
25/10/2022 50,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 1022245532 khong dk
25/10/2022 10,000 RINH VAN TUYEN 771073.251022.100339.T  
25/10/2022 300,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 044589.251022.100305. for children
25/10/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 1017920885 tre em khuyet tat
25/10/2022 10,000 DUONG THI HAI 1031659280 Chuyển tiền
25/10/2022 10,000 NGUYEN HUU GIANG  759440.251022.095309. Chuyển khoản
25/10/2022 20,000 PHAN THANH LOC  0041000923739  Chuyển tiền
25/10/2022 10,000 NGUYEN TRAN NGOC HUY 613928.251022.094242.  Chuyển tiền
25/10/2022 10,000 LO THI THANH  712867.251022.094157. Chuyển khoản
25/10/2022 10,000 DO TRONG PHUONG  610685.251022.094140. Chuyển tiền
25/10/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 568436.251022.093816. A
25/10/2022 1,000 DAO THI TUYET HANH 719428.251022.093712. Chuyển khoản
25/10/2022 20,000 nguyen le duyen 606989.251022.093254.  
25/10/2022 10,000 NGUYEN THE QUY 1030347457 Chuyển tiền
25/10/2022 20,000 VU NANG HAI  171702.251022.092755. Chuyển tiền
25/10/2022 20,000 Nguyen Thi Anh Phuong 627582.251022.09
2347.VCB
 
25/10/2022 10,000 Ho Thi Diem My PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE
..30295425544.
 
25/10/2022 10,168 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 1027033407 .free
25/10/2022 1,000 LE THUA THAO NGUYEN 1025305488 transfer
25/10/2022 1,000 LE THUA THAO NGUYEN 1025305488 transfer
25/10/2022 20,000 VO THI MAI TRINH 626832.251022.090
706.VCB
Chuyển khoản
25/10/2022 10,000 PHAM VAN THUC 833671.251022.090640. Chuyển tiền
25/10/2022 10,000 NGUYEN VAN BINH 0161001748688  
25/10/2022 10,000 Y nguyen 633591.251022.090254.  
25/10/2022 20,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0281000473739 cvvvvv
25/10/2022 60,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0071001035826 lxstd tặng từ thiện
25/10/2022 10,000 DO VAN VUOT SHGD:10005120.
DD:221025.
Vuot do ung ho
25/10/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 499432.251022.070953. A
25/10/2022 1,000 DAO THI TUYET HANH 678000.251022.070334. Chuyển khoản
25/10/2022 10,000 Phu  207212.251022.070329.  
25/10/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 498181.251022.070248. A
25/10/2022 1,000 PHAM QUANG HIEP 677806.251022.070204.  TRANSFERS 
25/10/2022 100,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 213909.251022.065041.  
25/10/2022 100,000 NGUYEN THANH TRUNG 9222589999 Chuyển tiền
25/10/2022 100,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0561000536535  nguoi lao dong
26/10/2022 10,000 LO THI HOA 0731000881617  Chuyển tiền
26/10/2022 20,000 DUONG THI NGA 443635.261022.205
403.VCB
Chuyển khoản
26/10/2022 20,000 DUONG THI SAO 804665.261022.202
644.VCB
Chuyển khoản
26/10/2022 10,000 VO DUC THINH  653018.261022.200554. Chuyển khoản
26/10/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 062735.261022.200620. Ec
26/10/2022 10,000 TRUONG THI HUE 060619.261022.200547. Chuyển tiền
26/10/2022 20,000 HUYNH LUU PHUONG NGAN PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE.
.30362194543.
Chuyển tiền
26/10/2022 10,000  TRUONG THI TRINH 682881.261022.195111. Chuyển tiền
26/10/2022 20,000 VO CONG HIEU  629099.261022.194833. Chuyển tiền
26/10/2022 20,000 TRAN THI TUONG VI  150362.261022.194221. Chuyển khoản
26/10/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 650349.261022.192007.  ck tu thien
26/10/2022 20,000 LUC THI DAO  075276.261022.18
3435.VCB
Chuyển khoản
26/10/2022 20,000 VO THI LAN ANH 023549.261022.175138.  Chuyển khoản
26/10/2022 1,000 NGUYEN HIEN GIA BAO 1032273640 transfer
26/10/2022 1,000 NGUYEN HIEN GIA BAO 1032273640 transfer
26/10/2022 1,000 NGUYEN HIEN GIA BAO 1032273640 transfer
26/10/2022 1,000 NGUYEN HIEN GIA BAO 1032273640 transfer
26/10/2022 10,000 LE THANH PHONG 902783.261022.172927. Chuyển khoản
26/10/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 1018508812 TRE EM KHO KHAN
26/10/2022 1,000 NGUYEN QUOC QUANG  216116.261022.165437. TRANSFERS
26/10/2022 1,000 PHAM QUANG HIEP 215896.261022.165406.  TRANSFERS 
26/10/2022 1,000 NGUYEN QUOC QUANG  211837.261022.164353. TRANSFERS
26/10/2022 1,000 PHAM QUANG HIEP 211449.261022.164259.  TRANSFERS 
26/10/2022 21,000 SUNG THI SENH  787824.261022.163736. Chuyển tiền
26/10/2022 10,000 NGUYEN THI THUY HANG  301878.261022.163646. Chuyển khoản
26/10/2022 10,000 PHAM THI THANH HUYEN PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE..
30353287065.
Chuyển tiền
26/10/2022 10,000 VU THI VINH  527331.261022.161950. Chuyển khoản
26/10/2022 100,000 TRINH QUANG LONG 0071005679972 Chuyển tiền
26/10/2022 1,000 NGUYEN QUOC QUANG  183207.261022.152802. TRANSFERS
26/10/2022 10,000 Phu  217960.261022.152136.  
26/10/2022 10,000 Kieu bao khanh 958110.261022.151832.  
26/10/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 052604.261022.151705.  ck tu thien
26/10/2022 20,000 PHAM DUY KHANH  856439.261022.145422. Chuyển khoản
26/10/2022 10,000 Phu  167822.261022.145413.  
26/10/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 163723.261022.145152.  ck tu thien
26/10/2022 1,000 DAO THI TUYET HANH 167639.261022.144806. Chuyển khoản
26/10/2022 1,000 NGUYEN QUOC QUANG  165617.261022.144256. TRANSFERS
26/10/2022 1,000 DAO THI TUYET HANH 165224.261022.144153. Chuyển khoản
26/10/2022 1,000 NGUYEN QUOC QUANG  159848.261022.142635. TRANSFERS
26/10/2022 1,000 DAO THI TUYET HANH 159006.261022.142357. Chuyển khoản
26/10/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 115513.261022.142330.  ck tu thien
26/10/2022 10,000 PHAN DINH SOAN 272926.261022.141937.  Chuyen tien CK TU thien
26/10/2022 10,000 MAI VAN QUOC 0201000693783 Chuyển tiền
26/10/2022 50,000 LA THI KIEU LINH 205485.261022.135317.  
26/10/2022 1,000 DAO THI TUYET HANH 144690.261022.133637. Chuyển khoản
26/10/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 032545.261022.133149.  ck tu thien
26/10/2022 10,000 VU THI MAI  528212.261022.132224. Chuyển khoản
26/10/2022 1,000 NGUYEN QUOC QUANG  137682.261022.130911. TRANSFERS
26/10/2022 1,000 DAO THI TUYET HANH 136647.261022.130502. Chuyển khoản
26/10/2022 10,000 ban van Tranh  441708.261022.124225.  
26/10/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 552234.261022.123303.  
26/10/2022 1,000 NGUYEN QUOC QUANG  125926.261022.122208. TRANSFERS
26/10/2022 1,000 PHAM QUANG HIEP 125922.261022.122207.  TRANSFERS 
26/10/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 434854.261022.120722.  ck tu thien
26/10/2022 1,000 NGUYEN QUOC QUANG  120654.261022.120403. TRANSFERS
26/10/2022 1,000 PHAM QUANG HIEP 120637.261022.120359.  TRANSFERS 
26/10/2022 1,000 DUONG THI KIM DUNG  0101000529241 transfer
26/10/2022 1,000 DUONG THI KIM DUNG  0101000529241 transfer
26/10/2022 10,000 TRAN THI MY PHUONG 354772.261022.115405. Chuyển tiền
26/10/2022 50,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 1027312446 tre em khuyet tat
26/10/2022 10,000 TRAN VAN THANH  0351001170306  
26/10/2022 1,000 DAO THI TUYET HANH 105468.261022.111842. Chuyển khoản
26/10/2022 1,000 NGUYEN QUOC QUANG  105146.261022.111745. TRANSFERS
26/10/2022 1,000 PHAM QUANG HIEP 105034.261022.111724.  TRANSFERS 
26/10/2022 1,000 NGUYEN QUOC QUANG  103348.261022.111251. TRANSFERS
26/10/2022 500,000 NGUYEN HUU HUAN 0491001469392 Ủng hộ Quỹ
26/10/2022 1,000 DAO THI TUYET HANH 096782.261022.105459. Chuyển khoản
26/10/2022 20,000 BUI THI THUY HANG 070289.261022.105249. Chuyển khoản
26/10/2022 1,000 DAO THI TUYET HANH 094632.261022.104904. Chuyển khoản
26/10/2022 1,000 NGUYEN QUOC QUANG  093645.261022.104629. TRANSFERS
26/10/2022 1,000 DAO THI TUYET HANH 093222.261022.104524. Chuyển khoản
26/10/2022 10,000 BUI VAN THANH 904349.261022.104305. Chuyển khoản
26/10/2022 24,922 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ MBVCB.2619172180
.2001.VCB Rewards.
tre em khuyet tat
26/10/2022 1,000 NGUYEN QUOC QUANG  090940.261022.103934. TRANSFERS
26/10/2022 1,000 DAO THI TUYET HANH 089592.261022.103607. Chuyển khoản
26/10/2022 10,000 Doan Van Linh 328280.261022.103552.  
26/10/2022 20,000 VU THI THU THUY PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE..
30339033220.
 
26/10/2022 59,818 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ MBVCB.2619035613.
2001.VCB Rewards.
khuyet tat
26/10/2022 20,000 dinh thi ha 285970.261022.101315.  
26/10/2022 20,000 NGUYEN NHU AN 635785.261022.100434.  
26/10/2022 20,000 NGUYEN THI HIEN 1020261691 Chuyển tiền
26/10/2022 20,000 Nguyen Thi Phuong Anh 018953.261022.0958
53.ZP690MG3L07H 
 
26/10/2022 1,000 LY TRUONG BAO TRAN 1018508812 Chuyển tiền
26/10/2022 50,000 DANG THI THUY  0291000272468 Chuyển tiền
26/10/2022 10,000 Tran Thi Thanh Huyen 690816.261022.091314.  Chuyển tiền
26/10/2022 30,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0071001035826 lxstd tặng từ thiện
26/10/2022 20,000 NGUYEN PHAN HOAI AN    Chuyển tiền
26/10/2022 1,000 NGUYEN QUOC QUANG  026164.261022.070014. TRANSFERS
26/10/2022 10,000 Phu  953214.261022.065927.  
26/10/2022 1,000 DAO THI TUYET HANH 025928.261022.065837. Chuyển khoản
26/10/2022 100,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 195432.261022.064646.  
27/10/2022 20,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0021000390327 thuong cac be
27/10/2022 10,000 NGO XUAN KHANH HUYEN  093142.271022.214158. Chuyển khoản
27/10/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ MBVCB.2625847316.2001
.VCB Rewards.
tre em khuyet tat
27/10/2022 10,000 PHUNG VAN KHAI 064575.271022.213348.  
27/10/2022 20,000 TRAN VAN TRONG 015794.271022.212049. Chuyển khoản
27/10/2022 21,024 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ MBVCB.262578010
7.2001.VCB Rewards.
quy vi tre em khuyet tat
27/10/2022 10,000  DAO QUANG DIEN 350264.271022.205948.  
27/10/2022 20,000 NGUYEN THANH BINH  9888808585  
27/10/2022 10,000 NGUYEN VAN THANH 757607.271022.201821.  
27/10/2022 20,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 540713.271022.
201540.VCB
 
27/10/2022 20,000 PHAM VAN THAO 733748.271022.201245.  
27/10/2022 20,000 BUI THI LY KIEU 771765.271022.200
251.VCB
Chuyển khoản
27/10/2022 579,739  Thi Mai Vuong 023226.271022.195003
.SBR TERRAPAY MU
 
27/10/2022 10,000 VU KIM QUYEN 838997.271022.194821.  
27/10/2022 10,000 HOANG VAN ANH PARTNER.DIRECT
_DEBITS_VCB.MSE.
.30405314267.
Chuyển tiền
27/10/2022 10,000 TRAN VAN KHANH 0591000254054 Chuyển tiền
27/10/2022 20,000 HO VAN SON 212950.271022.194216.  
27/10/2022 10,000 NGUYEN THI VAN ANH 680435.271022.193924.  Chuyển tiền
27/10/2022 40,000 TRAN VAN THU VA DO THI HANH PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE..
30405312086.
CK
27/10/2022 10,000 Truong Thi Lua 646941.271022.192231.T Chuyển tiền
27/10/2022 20,000 LE TRUNG PHONG 457893.271022.192000.  
27/10/2022 20,000 DANG NGOC THIEN 1020910376 Chuyển tiền
27/10/2022 20,000 PHAM VAN CUONG 0111000374977  
27/10/2022 10,000 DANG THI THUY  614727.271022.190121.  
27/10/2022 10,000 LUONG THI CHUYEN 534500.271022.185620. ch Chuyển tiền
27/10/2022 10,000 NGUYEN VAN DUNG 995945.271022.185205.  Chuyển khoản
27/10/2022 20,000 PHUONG CHOI PHAU 980032.271022.184829. Chuyển khoản
27/10/2022 1,000 NGUYEN QUOC QUANG  646046.271022.184820. TRANSFERS
27/10/2022 10,000 HOANG THI HANG 694980.271022.184651.  
27/10/2022 1,000 DAO THI TUYET HANH 644232.271022.184333. Chuyển khoản
27/10/2022 20,000 DINH TRONG NINH 304711.271022.184016. Chuyển khoản
27/10/2022 5,000 LUU VAN TUAN  1021952563 vi tre em khuyet tat
27/10/2022 20,000 NGUYEN DUC NANG  860512.271022.182144. Chuyển khoản
27/10/2022 10,000 BUI THI CHINH  557265.271022.180118. Chuyển tiền
27/10/2022 20,000 NGUYEN THANH BINH 879478.271022
.175119.VCB
Chuyển khoản
27/10/2022 20,000 BUI VAN TU 484244.271022.174230.  
27/10/2022 10,000 NGUYEN THI TUYET BANG 1011000641733 Chuyển tiền
27/10/2022 1,000 NGUYEN QUOC QUANG  621390.271022.173134. TRANSFERS
27/10/2022 20,000 VO THI HONG TUOI  638531.271022.17
3038.VCB
Chuyển khoản
27/10/2022 1,000 DAO THI TUYET HANH 619144.271022.172512. Chuyển khoản
27/10/2022 10,000 NGUYEN THI THU HA 1015249973 Chuyển tiền
27/10/2022 10,000 DANG HOANG HIEU PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE..
30399534224.
Chuyển tiền
27/10/2022 10,000 BUI VAN NAM  705844.271022.164937. Chuyển tiền
27/10/2022 1,000 NGUYEN QUOC QUANG  602518.271022.164021. TRANSFERS
27/10/2022 1,000 DAO THI TUYET HANH 601734.271022.163815. Chuyển khoản
27/10/2022 20,000 BAN VAN AI 198652.271022.1
63318.VCB
Chuyển khoản
27/10/2022 20,000 HO PHO VANG 0411001099585 Chuyển tiền
27/10/2022 20,000 HO Y XU  432739.271022.162
032.VCB
Chuyển khoản
27/10/2022 10,000 TRAN THI BON 18305555 Chuyển tiền
27/10/2022 1,000 NGUYEN QUOC QUANG  588825.271022.160435. TRANSFERS
27/10/2022 1,000 PHAM QUANG HIEP 588497.271022.160341.  TRANSFERS 
27/10/2022 1,000 DAO THI TUYET HANH 587140.271022.160016. Chuyển khoản
27/10/2022 10,000 DAM THI DOAN  0821000009270  
27/10/2022 1,000 DANG THI THUY 0291000272468 Chuyển tiền
27/10/2022 500,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0031000311789 ung ho
27/10/2022 10,000 Tran xuan anh trieu 118324.271022.154551.  
27/10/2022 20,000 TRAN VAN VIET 0781000411757 Chuyển tiền
27/10/2022 10,000 PHAN THI LEN 1021811980 Chuyển tiền
27/10/2022 1,000 NGUYEN QUOC QUANG  577653.271022.153432. TRANSFERS
27/10/2022 100 AM HUYNH BAO 641791.271022.153333.L  
27/10/2022 20,000 VO THI YEN  528245.271022.1532
08.VCB
Chuyển khoản
27/10/2022 1,000 DAO THI TUYET HANH 575847.271022.152959. Chuyển khoản
27/10/2022 20,000 QUANG VAN HAU 030505.271022.152532.  Chuyển khoản
27/10/2022 10,000 le ngoc loan  220044.271022.152246.  
27/10/2022 10,000 MAI THI TO QUYEN  198098.271022.150716. Chuyển khoản
27/10/2022 1,000 NGUYEN QUOC QUANG  562288.271022.145343. TRANSFERS
27/10/2022 1,000 DAO THI TUYET HANH 561863.271022.145232. Chuyển khoản
27/10/2022 10,000 PHAM THI MY DUYEN PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE..
30391087047.
Chuyển tiền
27/10/2022 1,000 NGUYEN QUOC QUANG  559124.271022.144437. TRANSFERS
27/10/2022 20,000 BUI VAN HUNG  857746.271022.144404. Chuyển khoản
27/10/2022 10,000 HOANG DUC HUNG 856854.271022.144351.  
27/10/2022 1,000 PHAM QUANG HIEP 558831.271022.144348.  TRANSFERS 
27/10/2022 1,000 DAO THI TUYET HANH 558316.271022.144217. Chuyển khoản
27/10/2022 10,000 TRAN DIEM HONG  831261.271022.143723. Chuyển khoản
27/10/2022 10,000 loc thi men  129337.271022.143128.  
27/10/2022 1,000 NGUYEN QUOC QUANG  552292.271022.142353. TRANSFERS
27/10/2022 10,000 VU THI KIM OANH  PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE
..30391411566.
Chuyển tiền
27/10/2022 1,000 NGUYEN QUOC QUANG  551353.271022.142102. TRANSFERS
27/10/2022 1,000 PHAM QUANG HIEP 550777.271022.141923.  TRANSFERS 
27/10/2022 10,000 LUONG THANH THUY 900966.271022.141139.  Chuyển tiền
27/10/2022 20,000 NGUYEN VIET DAO CHI 985771.271022.140428.  
27/10/2022 1,000 NGUYEN QUOC QUANG  543343.271022.135718. TRANSFERS
27/10/2022 1,000 DAO THI TUYET HANH 542165.271022.135336. Chuyển khoản
27/10/2022 20,000 LE VAN HUAN 602368.271022.134402.  Chuyển tiền
27/10/2022 10,000 NGUYEN VAN HIEP  058781.271022.134349. Chuyển tiền
27/10/2022 20,000 NGUYEN TUAN KIET PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE.
.30389355098.
Chuyển tiền
27/10/2022 10,000 Phu  046104.271022.133742.  
27/10/2022 20,000 TRINH VAN BINH 052739.271022.133334. Chuyển tiền
27/10/2022 1,000 DANG THI THUY  0291000272468 Chuyển tiền
27/10/2022 20,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0301000332902 toi muon chia se kho khan voi tre em khuyettat
27/10/2022 10,000 CHU THI PHUONG LINH 586009.271022.132942. Chuyển khoản
27/10/2022 1,000 DANG THI THUY  0291000272468 Chuyển tiền
27/10/2022 28,067 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ MBVCB.2623829463
.2001.VCB Rewards.
sao cung duoc
27/10/2022 10,000  PHAM THI NGAN HUYEN  0281000648271  Chuyển tiền
27/10/2022 10,000 DUONG THI NGOC HAN  0281000508401  Chuyển tiền
27/10/2022 10,000 Phu  023342.271022.132048.  
27/10/2022 10,000 Phu  019318.271022.131748.  
27/10/2022 10,000 Phu  011748.271022.131205.  
27/10/2022 10,000 VO VAN QUOC 262219.271022.130413.  
27/10/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 478019.271022.130104.  
27/10/2022 20,000 HA DANG DUNG 947317.271022.130008.  
27/10/2022 10,000 NGUYEN THI NHUNG 945024.271022.125911. Chuyển tiền
27/10/2022 10,000 VI VAN LINH PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE
..30387687209.
 
27/10/2022 10,000 Phu  538517.271022.125611.  
27/10/2022 1,000 NGUYEN QUOC QUANG  521564.271022.123317. TRANSFERS
27/10/2022 1,000 DAO THI TUYET HANH 520422.271022.122937. Chuyển khoản
27/10/2022 1,000 NGUYEN QUOC QUANG  519674.271022.122704. TRANSFERS
27/10/2022 10,000 Nguyen Thi Duyen 473762.271022.122006.  
27/10/2022 1,000 NGUYEN QUOC QUANG  516873.271022.121747. TRANSFERS
27/10/2022 1,000 DAO THI TUYET HANH 516380.271022.121610. Chuyển khoản
27/10/2022 1,000 LE THI HONG 0691000439168 transfer
27/10/2022 10,000 NGUYEN THI PHUONG  515847.271022.121412. Chuyển khoản
27/10/2022 1,000 LE THI HONG 0691000439168 transfer
27/10/2022 1,000 DAO THI TUYET HANH 514732.271022.121044. Chuyển khoản
27/10/2022 20,000 Duong Quoc Bao 819781.271022.000823.  
27/10/2022 1,000 NGUYEN QUOC QUANG  513102.271022.120609. TRANSFERS
27/10/2022 1,000 NGUYEN QUOC QUANG  512245.271022.120242. TRANSFERS
27/10/2022 200,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 1024835390 Ủng hộ Quỹ
27/10/2022 10,000 TRAN THI HUYNH NHU  305810.271022.113731. Chuyển khoản
27/10/2022 1,000 NGUYEN QUOC QUANG  503975.271022.113631. TRANSFERS
27/10/2022 10,000 HUYNH THANH TAM 971853.271022.112128. Chuyển tiền
27/10/2022 20,000 NGUYEN HONG NHUNG 625985.271022.111816.  
27/10/2022 1,000 NGUYEN QUOC QUANG  497209.271022.111650. TRANSFERS
27/10/2022 1,000 NGUYEN THI QUYNH TRANG 1018655606 transfer
27/10/2022 1,000 NGUYEN THI QUYNH TRANG 1018655606 transfer
27/10/2022 10,000 NGUYEN THI CUC  0351001196436  Chuyển tiền
27/10/2022 10,000 TRAN QUOC KHANH 162318.271022.110809.  
27/10/2022 1,000 NGUYEN QUOC QUANG  493413.271022.110550. TRANSFERS
27/10/2022 1,000 NGUYEN QUOC QUANG  492190.271022.110228. TRANSFERS
27/10/2022 1,000 THAI THI HUONG GIANG 0121001125552 transfer
27/10/2022 1,000 THAI THI HUONG GIANG 0121001125552 transfer
27/10/2022 1,000 NGUYEN QUOC QUANG  487312.271022.104919. TRANSFERS
27/10/2022 1,000 NGUYEN QUOC QUANG  481233.271022.103538. TRANSFERS
27/10/2022 1,000 DAO THI TUYET HANH 478746.271022.103109. Chuyển khoản
27/10/2022 10,000 TRAN THI CHAY 952699.271022.102416. Chuyển khoản
27/10/2022 20,000 DOAN DINH CHI 181131.271022.102352.  
27/10/2022 20,000 tran nguyen thanh trieu 020650.271022.10162
0.ZP690NDTB4BS 
 
27/10/2022 1,000 NGUYEN QUOC QUANG  467148.271022.101249. TRANSFERS
27/10/2022 10,000 Mai thi ngoc thien 921221.271022.100836.  
27/10/2022 1,000 NGUYEN QUOC QUANG  462138.271022.100520. TRANSFERS
27/10/2022 10,000 Phu  244353.271022.100047.  
27/10/2022 1,000 HO THI BICH LOAN 123434.271022.095849.  Chuyển tiền
27/10/2022 20,000 NGUYEN THI HANH 235583.271022.095817.  Chuyển tiền
27/10/2022 1,000 HO THI BICH LOAN 122782.271022.095817.  Chuyển tiền
27/10/2022 1,000 NGUYEN QUOC QUANG  453716.271022.095207. TRANSFERS
27/10/2022 1,000 NGUYEN QUOC QUANG  450505.271022.094656. TRANSFERS
27/10/2022 1,000 DAO THI TUYET HANH 450133.271022.094617. Chuyển khoản
27/10/2022 10,000 Phu  213779.271022.094315.  
27/10/2022 5,000 Pham Thi Khanh Linh 206617.271022.093906. Ủng hộ Quỹ
27/10/2022 20,000 NGUYEN THANH DAT  709222.271022.093051. Chuyển tiền
27/10/2022 50,000 DANG THI THUY 0291000272468  Chuyển tiền
27/10/2022 30,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0071001035826 lxstd tặng từ thiện
27/10/2022 1,000,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 9310217979 a
27/10/2022 20,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0281000473739 xcggbh
27/10/2022 10,000 Phu  033962.271022.070457.  
27/10/2022 1,000 DAO THI TUYET HANH 390035.271022.070422. Chuyển khoản
27/10/2022 1,000 NGUYEN QUOC QUANG  389941.271022.070352. TRANSFERS
27/10/2022 1,000 PHAM QUANG HIEP 389939.271022.070352.  TRANSFERS 
27/10/2022 1,000 NGUYEN HIEN GIA BAO 1032273640 transfer
27/10/2022 100,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 157084.271022.055921.  
28/10/2022 250,000 DUONG LE KHANH 1014071901 Ủng hộ Quỹ
28/10/2022 1,000 TRUONG VAN QUYEN 146188.281022.222119. Chuyển tiền
28/10/2022 1,000 TRUONG VAN QUYEN  147576.281022.222048. Chuyển tiền
28/10/2022 10,000 TRUONG NHU MINH NGUYET  0301000430549  TRUONG NHU MINH NGUYET, 1913380715, K58 Anh 02 CTTT TCNH, FTU
28/10/2022 10,000 NGUYEN NGOC PHUNG 1024492073 Chuyển tiền
28/10/2022 10,000 NGUYEN HONG NGOC 148411.281022.212439. Chuyển khoản
28/10/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ MBVCB.2629927201.2
001.VCB Rewards.
t
28/10/2022 10,000 LY THI HONG  0351001097929 Chuyển tiền
28/10/2022 100,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ  0671004137339 Tre em
28/10/2022 20,000 CHU THI LUYEN 268080.281022.205
428.VCB
Chuyển khoản
28/10/2022 20,000 Nguyen Thi Bach Van 603502.281022.204407.  
28/10/2022 10,000  NGUYEN THI HA 833478.281022.202655. CK
28/10/2022 10,000 TRINH THI TUYET 832843.281022.202540.T  
28/10/2022 20,000 AU THI THUY HAO  804808.281022.201949. Chuyển tiền
28/10/2022 8,900 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 1016697824 ngheo
28/10/2022 10,000 NGO ANH VAN 741654.281022.195804.  
28/10/2022 10,000 LE THANH TUYEN 0181003423758 Chuyển tiền
28/10/2022 20,000 LE HUU TIEN 1018636230 Chuyển tiền
28/10/2022 20,000 DUONG CONG HUE 1012508661  
28/10/2022 20,000 BANG THI HIEN 645631.281022.193706.  
28/10/2022 20,000 TRUONG VAN TRUONG  287923.281022.193510. Chuyển khoản
28/10/2022 20,000 TRAN THI DUNG 536230.281022.190631. Chuyển tiền
28/10/2022 10,000 pham thi huong 533108.281022.190214.  
28/10/2022 20,000 Bui Thi Dung 978323.281022.184819.  Ủng hộ Quỹ
28/10/2022 20,000 NGUYEN VIET CHUONG 692309.281022.1
84812.VCB
Chuyển khoản
28/10/2022 10,000 TRUONG THU LINH 0071001047042 Chuyển tiền
28/10/2022 10,000 TRAN VAN HOANG 991642.281022.183039. Chuyển khoản
28/10/2022 10,000 MA THI KIM THOA  1024598349 Chuyển tiền
28/10/2022 37,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ MBVCB.2629121999.20
01.VCB Rewards.
tre em khuyet tat
28/10/2022 10 Vu thi phuong linh 485366.281022.175917.  
28/10/2022 20,000 LE CAM TU  485174.281022.175901. Chuyển tiền
28/10/2022 10,000 VO THI KIEU TRANG PARTNER.DIRECT
_DEBITS_VCB.MSE.
.30452547812.
Chuyển tiền
28/10/2022 20,000 HOANG THI VOC 305377.281022.
171825.VCB
Chuyển khoản
28/10/2022 20,000 PHAM NGUYEN QUANG MINH 929498.281022.171601. Chuyển khoản
28/10/2022 1,000 NGUYEN QUOC QUANG  945637.281022.171502. TRANSFERS
28/10/2022 20,000  NGUYEN VAN TRUNG 840313.281022.170920. Chuyển tiền
28/10/2022 1,000 NGUYEN QUOC QUANG  941305.281022.170438. TRANSFERS
28/10/2022 1,000 DAO THI TUYET HANH 940740.281022.170323. Chuyển khoản
28/10/2022 10,000 NONG THI MAI PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE..
30453368957.
Chuyển tiền
28/10/2022 10,000 Nguyen Minh HIEU 378878.281022.162625.  
28/10/2022 10,000 DAM THU HIEN 280809.281022.160537. Chuyển khoản
28/10/2022 1,000 NGUYEN QUOC QUANG  912334.281022.155730. TRANSFERS
28/10/2022 10,000 Phu  294878.281022.155534.  
28/10/2022 1 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 372378.281022.155346. tu thien
28/10/2022 1,000 DAO THI TUYET HANH 906589.281022.154314. Chuyển khoản
28/10/2022 1,000 NGUYEN QUOC QUANG  905891.281022.154128. TRANSFERS
28/10/2022 100 TRAN KIEU MY 350779.281022.153041.  
28/10/2022 1,000 NGUYEN QUOC QUANG  901355.281022.152945. TRANSFERS
28/10/2022 1,000 DAO THI TUYET HANH 900497.281022.152754. Chuyển khoản
28/10/2022 10,000 hoang thi nghiep 922921.281022.152447.  
28/10/2022 20,000 Bui thi mai 343466.281022.152246.  
28/10/2022 20,000 PHAM THI CAM NGAN  269216.281022.151547. Chuyển khoản
28/10/2022 10,000 Tran thi duyen 333715.281022.151200.  
28/10/2022 20,000 LE THI YEN TRAM PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE
..30433154079.
 
28/10/2022 20,000 LE THI PHUONG 248537.281022.141138.  Chuyển tiền
28/10/2022 20,000 NGUYEN VAN THANH  421018.281022.1
40021.VCB
Chuyển khoản
28/10/2022 10,000 Phu  068450.281022.135120.  
28/10/2022 10,000 VI VAN TIN  626289.281022.133444. Chuyển khoản
28/10/2022 10,000 Phu  039202.281022.133150.  
28/10/2022 20,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0091000628838 binh thuong
28/10/2022 10,000 NGUYEN THI TUNG CHINH 789671.281022.132812.  Chuyển tiền
28/10/2022 20,000 NGUYEN THI PHUONG THAO 1020636567 Chuyển tiền
28/10/2022 10,000 Phu  024153.281022.132051.  
28/10/2022 20,000 PHAM MINH TAI 928918.281022.1
31848.VCB
Chuyển khoản
28/10/2022 10,000 Nguyen thi bich ngoc 006198.281022.130144.  
28/10/2022 10,000 Pham Dinh Tuyen 113155.281022.130136. Chuyển tiền
28/10/2022 10,000 VO THI HONG NHUNG PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE..
30429191990.
Chuyển tiền
28/10/2022 1,000 NGUYEN QUOC QUANG  848255.281022.124902. TRANSFERS
28/10/2022 10,000 Phu  536141.281022.124855.  
28/10/2022 20,000 PHAM THI NHAT  283813.281022.123159. Chuyển tiền
28/10/2022 1,000 NGUYEN QUOC QUANG  843266.281022.123048. TRANSFERS
28/10/2022 10,000 Phu  506969.281022.122917.  
28/10/2022 10,000 Phu  489483.281022.121815.  
28/10/2022 10,000 Phu  481475.281022.121317.  
28/10/2022 10,000 TA THI HAO 414354.281022.115913. Chuyển khoản
28/10/2022 10,000 nong thi mai 411407.281022.115834.  
28/10/2022 10,000 PHAM DUC DUNG PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE.
.30425857790.
 
28/10/2022 10,000 BUI THANH TUNG 345613.281022.114538.  
28/10/2022 1,000 DAO THI TUYET HANH 821901.281022.112446. Chuyển khoản
28/10/2022 10,000 DAO TUAN VU 886727.281022.112309.  
28/10/2022 1,000 HOANG MANH HUNG 156591.281022.112303. transfer
28/10/2022 500,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0281000551168 ung ho de giup do tre em khuyet tat
28/10/2022 20,000 DOAN KHANH NAM 617259.281022.11
1657.VCB
Chuyển khoản
28/10/2022 10,000 NGUYEN THI VAN ANH  617259.281022.110646. Chuyển tiền
28/10/2022 20,000 NGUYEN THI LAN  657401.281022.101557. Chuyển tiền
28/10/2022 3,000 NGUYEN VAN NHUAN 483916.281022.101134.  
28/10/2022 20,000 DINH HY HUAN 1017041713 Chuyển tiền
28/10/2022 28,443 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ MBVCB.2626924388.
2001.VCB Rewards.
cho tre em
28/10/2022 1,000 NGUYEN QUOC QUANG  783603.281022.094315. TRANSFERS
28/10/2022 1,000 DAO THI TUYET HANH 783156.281022.094210. Chuyển khoản
28/10/2022 20,000 Manh  189879.281022.093211. chuyen 
28/10/2022 20,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ MBVCB.2626761190.2
001.VCB Rewards.
Ung ho tre em khuyet tat
28/10/2022 20,000 pham quang dieu 151224.281022.090851.  
28/10/2022 20,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ  0281000473739 amkakaka
28/10/2022 10,000 Phu  125273.281022.085137.  
28/10/2022 30,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0071001035826 lxstd tặng từ thiện
28/10/2022 20,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 1018272109 tat ca
28/10/2022 50,000 DANG THI THUY 0291000272468  Chuyển tiền
28/10/2022 196,724 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ MBVCB.2626558006.20
01.VCB Rewards.
tre em khuyet tat
28/10/2022 1,000 DAO THI TUYET HANH 741103.281022.070247. Chuyển khoản
28/10/2022 1,000 PHAM QUANG HIEP 741101.281022.070246.  TRANSFERS 
28/10/2022 1,000 NGUYEN HIEN GIA BAO 1032273640 transfer
28/10/2022 10,000 Phu  024296.281022.070154.  
28/10/2022 1,000 NGUYEN QUOC QUANG  740840.281022.070037. TRANSFERS
28/10/2022 500,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ  0281000391603 s
28/10/2022 100,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 156925.281022.054403.  
29/10/2022 436,930 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 1021132591 a
29/10/2022 26,800 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ MBVCB.2633864999.20
01.VCB Rewards.
tre em khuyet tat
29/10/2022 26,281 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ MBVCB.2633862122
.2001.VCB Rewards.
tre em
29/10/2022 22,418 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ MBVCB.2633787723.20
01.VCB Rewards.
tre em khuyet tat
29/10/2022 26,123 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ MBVCB.2633777967.
2001.VCB Rewards.
ung ho
29/10/2022 96,230 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ IBVCB.2633758110.2001.
VCB Rewards.
tre em khuyet tat
29/10/2022 10,000 TRIEU VAN VIET  082558.291022.214403. Chuyển khoản
29/10/2022 28,907 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ MBVCB.2633743342.2
001.VCB Rewards.
123
29/10/2022 10,000 nguyen van duc 053996.291022.213624.  
29/10/2022 10,000 Phung thi xuyen 781754.291022.213617.  Chuyển tiền
29/10/2022 10,000 TRAN THI THUY TIEN 340819.291022.212652.  
29/10/2022 10,000 BUI HOAI PHUONG 822125.291022.211931. Chuyển tiền
29/10/2022 10,000 trinh thi thao 571166.291022.211812.  Chuyển tiền
29/10/2022 10,000 Nguyen thi thuy Linh 191390.291022.205131.  
29/10/2022 37,012 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ MBVCB.2633556576.2
001.VCB Rewards.
Peasant
29/10/2022 50,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ MBVCB.2633498058
.2001.VCB Rewards
tre em
29/10/2022 10,000 NGUYEN THI LINH 763001.291022.202532. Chuyển khoản
29/10/2022 29,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ MBVCB.2633482045.2001
.VCB Rewards.
tre em khuyet tat
29/10/2022 21,865 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ MBVCB.2633467461.
2001.VCB Rewards.
tre em khuyet tat
29/10/2022 28,665 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ MBVCB.2633461473
.2001.VCB Rewards.
nguoi can den
29/10/2022 24,064 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ MBVCB.2633459592.2
001.VCB Rewards.
tre em khuyet tat
29/10/2022 26,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ MBVCB.2633438297
.2001.VCB Rewards.
tre e khuyet tat
29/10/2022 20,000 MAI THI LINH  063455.291022
.201103.VCB
chuyen
29/10/2022 10,000 diep khai linh 677842.291022.200610.  
29/10/2022 21,107 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ MBVCB.2633380605.2
001.VCB Rewards.
chuc cac em mot doi an nhien
29/10/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 1020962519 ok
29/10/2022 28,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ MBVCB.2633353396.2
001.VCB Rewards.
Ung ho
29/10/2022 20,000 NONG THI HUONG 671181.291022.194
751.VCB
Chuyển khoản
29/10/2022 20,000 NGUYEN VAN DUONG 526432.291022.193617. Chuyển tiền
29/10/2022 23,995 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ MBVCB.2633201889.20
01.VCB Rewards.
tre em khuyet tat
29/10/2022 20,000 LE THI NHU Y 400598.291022.190439. Chuyển khoản
29/10/2022 28,047 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ MBVCB.2633159770.2
001.VCB Rewards.
Tre em co hoan canh kho khan
29/10/2022 21,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ MBVCB.2633159618.2001.
VCB Rewards.
mtv
29/10/2022 55,280 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ MBVCB.2633147792.20
01.VCB Rewards.
tre em khuyet tat
29/10/2022 24,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ MBVCB.2633138122.
2001.VCB Rewards.
quy chung
29/10/2022 25,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ MBVCB.2633125285.2
001.VCB Rewards.
Ủng hộ Quỹ
29/10/2022 20,000 NGUYEN PHUONG ANH 320516.291022.184715.  
29/10/2022 23,456 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ MBVCB.2633037947.20
01.VCB Rewards.
Tich diem VCB Degital
29/10/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 169592.291022.182345.  ck tu thien
29/10/2022 130,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ  0461000631720  
29/10/2022 10,000 LUONG HAI YEN 168476.291022.175943. Chuyển tiền
29/10/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 079735.291022.175724.  ck tu thien
29/10/2022 10,000 NGUYEN VAN CON 970618.291022.175736. Chuyển tiền
29/10/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 938443.291022.174720.  ck tu thien
29/10/2022 10,000 nguyen thi kieu anh PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE
..30622148678.
 
29/10/2022 20,000 VO VAN QUANG 1027910352 Chuyển tiền
29/10/2022 27,842 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ MBVCB.2632825505.
2001.VCB Rewards.
tre khuyet tat
29/10/2022 25,160 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ MBVCB.2632801781
.2001.VCB Rewards.
binh thuong
29/10/2022 10,000 MANH THI HUYEN TRANG  592588.291022.172432. Chuyển khoản
29/10/2022 10,000 BIEN THI NGAN  868268.291022.171834. Chuyển khoản
29/10/2022 21,963 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ MBVCB.2632727552.
2001.VCB Rewards.
hoan canh kho khan
29/10/2022 10,000 Hieu  369139.291022.170323. chuyen 
29/10/2022 22,828 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ MBVCB.2632668947.20
01.VCB Rewards.
khuyet tat
29/10/2022 21,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ MBVCB.2632658481.
2001.VCB Rewards.
giup do
29/10/2022 21,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ MBVCB.2632648736.
2001.VCB Rewards.
khuyet tat
29/10/2022 1,000 NGUYEN QUOC QUANG  230125.291022.165432. TRANSFERS
29/10/2022 1,000 NGUYEN QUOC QUANG  229085.291022.165101. TRANSFERS
29/10/2022 25,740 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ MBVCB.2632587687.
2001.VCB Rewards.
nguoi ngheo
29/10/2022 20,000 TRAN THI HIEN PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE.
.30609097728.
 
29/10/2022 20,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ MBVCB.2632533231.20
01.VCB Rewards.
giup do
29/10/2022 22,390 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ MBVCB.2632539068.2001
.VCB Rewards.
cac tre em khuyet tat
29/10/2022 21,624 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ MBVCB.2632535548.20
01.VCB Rewards.
nam mo a Di da phat
29/10/2022 20,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ MBVCB.263251155
2.2001.VCB Rewards.
tt
29/10/2022 1,000 NGUYEN QUOC QUANG  221337.291022.162624. TRANSFERS
29/10/2022 1,000 PHAM QUANG HIEP 219311.291022.162013.  TRANSFERS 
29/10/2022 26,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ MBVCB.2632452635
.2001.VCB Rewards.
tre em khuyet tat
29/10/2022 23,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ MBVCB.2632449428
.2001.VCB Rewards.
Ủng hộ Quỹ
29/10/2022 1,000 NGUYEN QUOC QUANG  215917.291022.160956. TRANSFERS
29/10/2022 10,000 Phu  272127.291022.160832.  
29/10/2022 22,965 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ MBVCB.2632428441.20
01.VCB Rewards.
Bat ky hoan canh nao
29/10/2022 20,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ MBVCB.263242782
6.2001.VCB Rewards.
tre em khuyet tat
29/10/2022 24,107 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ MBVCB.2632423692
.2001.VCB Rewards.
m
29/10/2022 20,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ MBVCB.2632403264.
2001.VCB Rewards.
tre e khuyet tat
29/10/2022 23,570 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ MBVCB.2632390938.
2001.VCB Rewards.
khuyet tat
29/10/2022 62,414 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ MBVCB.2632386518.200
1.VCB Rewards.
Tre em
29/10/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 420993.291022.035656.  ck tu thien
29/10/2022 28,334 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ MBVCB.2632370301.200
1.VCB Rewards.
khuyet tat
29/10/2022 77,541 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ MBVCB.2632377747.
2001.VCB Rewards.
Nho quy phan bo
29/10/2022 25,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ MBVCB.2632375928.
2001.VCB Rewards.
ung ho tre em khuyet tat
29/10/2022 10,000 TRAN QUOC DAT  355977.291022.153748. Chuyển khoản
29/10/2022 10,000 DINH THI NGA  376735.291022.153457. Chuyển tiền
29/10/2022 20,000 NGUYEN LE QUYNH PHUONG 319863.291022.152953. Chuyển khoản
29/10/2022 20,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ MBVCB.2632199517.20
01.VCB Rewards.
v
29/10/2022 10,000 NGUYEN THI LOAN  972205.291022.150259. Chuyển khoản
29/10/2022 10,000 NGUYEN HUU VIET HUNG  217076.291022.145615. Chuyển tiền
29/10/2022 10,000 NGUYEN MINH THU 665268.291022.145607.  
29/10/2022 10,000 LUONG THI DUNG 018627.291022.145448. Chuyển tiền
29/10/2022 10,000 nguyen thi huynh nhu 121803.291022.144455.  
29/10/2022 10,000 PHAM THI HANG 012448.291022.144512.  Chuyển tiền
29/10/2022 46,165 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ MBVCB.2632090615.20
01.VCB Rewards
binh thuong
29/10/2022 22,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ MBVCB.2632087482.200
1.VCB Rewards.
tre em
29/10/2022 20,000 NGUYEN DUC QUYEN 882751.291022.143843.  
29/10/2022 10,000 LE THI KIM CHAU  PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE..
30596622754.
Chuyển tiền
29/10/2022 50,000 CAO THI THU HUYEN  0031000328611 Chuyển tiền
29/10/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 074297.291022.143327.  ck tu thien
29/10/2022 10,000 PHAN TAN NGHIA  860506.291022.143218. Chuyển khoản
29/10/2022 10,000 DOAN THI LAN ANH  000715.291022.142617. Chuyển tiền
29/10/2022 46,274 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ MBVCB.2632034012.200
1.VCB Rewards.
cua it long nhiu
29/10/2022 26,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ MBVCB.2632037147
.2001.VCB Rewards.
ung ho tre em khuyet tat
29/10/2022 20,000 MA THI SINH 788479.291022.141116.  
29/10/2022 29,016 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ MBVCB.2631945718.2
001.VCB Rewards.
kho khan
29/10/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 287812.291022.135449.  ck tu thien
29/10/2022 29,198 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ MBVCB.2631876793.20
01.VCB Rewards
ung ho tre em kho khan
29/10/2022 39,709 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ MBVCB.2631863139
.2001.VCB Rewards.
ung ho tien quy tre em khuyet tat
29/10/2022 10,000 Phu  034376.291022.132920.  
29/10/2022 10,000 Phu  024006.291022.132109.  
29/10/2022 10,000 PHUONG MUI SAU 782677.291022.131443. Chuyển khoản
29/10/2022 10,000 TRAN VAN HOANG  778486.291022.131335. Chuyển khoản
29/10/2022 100,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ MBVCB.2631809359.
2001.VCB Rewards.
tot
29/10/2022 10,000  NGUYEN VAN THUONG  0821000187851  ck tu thien
29/10/2022 1,000 NGUYEN QUOC QUANG  168012.291022.130550. TRANSFERS
29/10/2022 20,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ MBVCB.2631786885.200
1.VCB Rewards.
Chau muon gop mot chut qua cho cac ban
29/10/2022 14,500 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ MBVCB.2631773303
.2001.VCB Rewards.
abc
29/10/2022 30,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ MBVCB.2631766899.20
01.VCB Rewards.
Tre khuyet tat
29/10/2022 39,520 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ MBVCB.2631765855.2
001.VCB Rewards.
ung ho tre em
29/10/2022 10,000 NGUYEN THI HUYEN 0101001215149  Chuyển tiền
29/10/2022 10,000 Nguyen thi thu hang 112417.291022.125602.  
29/10/2022 20,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 035143.291022.1251
04.ZP690P9GPIJL
 
29/10/2022 20,000 MAI NGOC HUYEN 605240.291022.
125005.VCB
Chuyển khoản
29/10/2022 35,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ MBVCB.263173110
8.2001.VCB Rewards.
ung ho tre em khuyet tat
29/10/2022 10,000 Phu  514542.291022.124418.  
29/10/2022 53,871 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ MBVCB.2631706003.
2001.VCB Rewards.
Ho tro NKT
29/10/2022 3,278 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ MBVCB.2631692979.2
001.VCB Rewards.
Yeu embe2tui
29/10/2022 46,998 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ MBVCB.2631692122.2
001.VCB Rewards.
kdtd
29/10/2022 37,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ MBVCB.2631689584.20
01.VCB Rewards.
na
29/10/2022 23,260 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ MBVCB.2631687742.20
01.VCB Rewards.
ủng hộ quỹ chung
29/10/2022 132,837 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ MBVCB.2631687928
.2001.VCB Rewards.
tat ca
29/10/2022 60,569 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ MBVCB.2631677951.2
001.VCB Rewards.
tre em khuyet tat
29/10/2022 20,800 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ MBVCB.2631666405.
2001.VCB Rewards.
tre em khuyet tat
29/10/2022 69,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ IBVCB.2631652218.200
1.VCB Rewards.
Ho tro
29/10/2022 10,000 LUONG NGOC KHOAN 295721.291022.122537.  
29/10/2022 10,000 PHAM MINH TAI 170420.291022.122024.  Chuyển tiền
29/10/2022 21,537 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ MBVCB.2631612769.
2001.VCB Rewards.
Tre em
29/10/2022 28,216 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ MBVCB.2631612293
.2001.VCB Rewards.
binh thuong
29/10/2022 100,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ MBVCB.2631595620
.2001.VCB Rewards.
301022
29/10/2022 23,321 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ MBVCB.263159148
0.2001.VCB Rewards.
tre em khuyet tat
29/10/2022 46,999 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ MBVCB.2631572381.2
001.VCB Rewards.
tre khuyet tat
29/10/2022 78,622 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ MBVCB.2631576150.2
001.VCB Rewards.
ung ho cac be
29/10/2022 20,000 vu ngoc lam 482584.291022.120227.  
29/10/2022 29,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ MBVCB.2631558811.
2001.VCB Rewards.
gui cac be khuyet tat
29/10/2022 10,000 TRAN THI HOAI THUONG  1030116840 chuyen tiquyen quy vi tre e khuyet tat
29/10/2022 26,444 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ MBVCB.2631537225.
2001.VCB Rewards.
nhan ai
29/10/2022 26,869 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ MBVCB.2631526316.
2001.VCB Rewards.
ABC
29/10/2022 10,000 NGUYEN THI DIEM THUY PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE..
30580380370.
 
29/10/2022 10,000 MAI THI MINH NGOC 0361000189953 Chuyển tiền
29/10/2022 40,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 9942839288 bi khuyet tat
29/10/2022 20,000 TONG THI THUY TRANG 614626.291022.1
12654.VCB
Chuyển khoản
29/10/2022 20,000 PHAM THI KIEU TRANG 135453.291022.11
1855.VCB
Chuyển khoản
29/10/2022 10,000 Phu  375521.291022.111702.  
29/10/2022 20,000 NGUYEN THI TUONG NHI 124612.291022.111438. Chuyển khoản
29/10/2022 10,000 DINH H RANG PARTNER.DIRECT
_DEBITS_VCB.MSE
..30573324924.
Chuyển tiền
29/10/2022 20,000 VI THI HUONG 749528.291022.1
11229.VCB
Chuyển khoản
29/10/2022 10,000 DINH H RANG PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE..
30574471745.
Chuyển tiền
29/10/2022 40,000 huynh thi thanh thuy 312003.291022.105948.  
29/10/2022 15,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 136244.291022.105154.  
29/10/2022 26,825 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ MBVCB.2631248053
.2001.VCB Rewards.
tre khuyet tat
29/10/2022 10,000 NGUYEN VAN CUONG 094571.291022.104324. Chuyển khoản
29/10/2022 45,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ MBVCB.2631222686.2
001.VCB Rewards.
neo don
29/10/2022 10,000  PHAM VAN NHAT 1022042595  ck tu thien
29/10/2022 27,077 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ MBVCB.2631198123.2001
.VCB Rewards.
tre em khuyet tat
29/10/2022 20,000 NGUYEN QUANG MINH 373853.291022.10
3253.VCB
Chuyển khoản
29/10/2022 10,000 NGUYEN THI THANH NGOAN 9971296040 Chuyển tiền
29/10/2022 1,000 NGUYEN QUANG VINH 0351000987189 transfer
29/10/2022 1,000 NGUYEN QUANG VINH 0351000987189 transfer
29/10/2022 10,000 LE VIET LOI  970878.291022.101728. ck tu thien
29/10/2022 20,000 Nguyen Thi Huong  920962.291022.100700. Chuyển tiền
29/10/2022 1,000 NGUYEN QUOC QUANG  112663.291022.095541. TRANSFERS
29/10/2022 1,000 DAO THI TUYET HANH 111508.291022.095205. Chuyển khoản
29/10/2022 50,000 DANG THI THUY 0291000272468 Chuyển tiền
29/10/2022 1,000 PHAM QUANG HIEP 100947.291022.091718.  TRANSFERS 
29/10/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 622329.291022.091634.  ck tu thien
29/10/2022 150,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ  0511000439029  quy tre em khuyet tat
29/10/2022 1,000 NGUYEN HIEN GIA BAO 1032273640 transfer
29/10/2022 100,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 276109.291022.071839. 276109.291022.071839.
29/10/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 1016812019 kho khan
29/10/2022 10,000 Phu  053146.291022.065718.  
29/10/2022 1,000 TRUONG VAN QUYEN 353182.291022.065642. Chuyển tiền
29/10/2022 1,000 PHAM QUANG HIEP 070932.291022.065506.  TRANSFERS 
29/10/2022 1,000 NGUYEN QUOC QUANG  070903.291022.065452. TRANSFERS
29/10/2022 1,000 DAO THI TUYET HANH 070839.291022.065421. Chuyển khoản
29/10/2022 1,000 LAI THE HOANG VIET 1031358207 transfer
29/10/2022 200,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ  0481000709497 cong nhan
29/10/2022 25,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ MBVCB.2630336531.
2001.VCB Rewards.
vcb rewards
30/10/2022 28,599 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ MBVCB.2637277121.2
001.VCB Rewards.
tat ca
30/10/2022 10,000 BUI THI NHAT 480080.301022.213544. Chuyển tiền
30/10/2022 27,951 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ MBVCB.2637116014.
2001.VCB Rewards.
khuyet tat
30/10/2022 10,000 Vu hoai long 834340.301022.211943.  
30/10/2022 20,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ MBVCB.2637051906.2001
.VCB Rewards.
tre em khuyet tat
30/10/2022 20,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ MBVCB.2637009665.200
1.VCB Rewards.
gui tang tre em khuyet tat
30/10/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0291000345691 Chuyển tiền
30/10/2022 21,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ MBVCB.2636957325.
2001.VCB Rewards.
chu Thanh anh nuoi cua quan trang khuyet
30/10/2022 10,000 NGUYEN THI THUY TRANG 788054.301022.203337. Chuyển tiền
30/10/2022 20,000 NGUYEN THI TU UYEN 719251.301022.202849.  Chuyển tiền
30/10/2022 10,000 NGO THI GAI 9967561729 Chuyển tiền
30/10/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 376489.301022.201609.  ck tu thien
30/10/2022 10,000 HOANG THI HOA MAI 340933.301022.200806. Chuyển khoản
30/10/2022 50,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ MBVCB.2636787183.
2001.VCB Rewards.
tot
30/10/2022 10,000 SAM THI LUONG 770261.301022.193346. Chuyển tiền
30/10/2022 21,928 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ MBVCB.2636689720.
2001.VCB Rewards.
tre em khuyet tat
30/10/2022 10,000 HA THI BAY  339667.301022.192956.  
30/10/2022 23,217 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ MBVCB.2636673043.2
001.VCB Rewards.
tre e that hoc
30/10/2022 10,000 PHAM THUY PHUONG 623712.301022.192352. Chuyển tiền
30/10/2022 10,000  Le Phu Khuong 130448.301022.191959..  
30/10/2022 57,878 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ MBVCB.2636656116
.2001.VCB Rewards.
tre em tan tat
30/10/2022 10,000 NGUYEN XUAN HUY 986190.301022.190352.  Chuyen tien ung ho tu thien
30/10/2022 10,000 HO THI THAM PARTNER.DIRECT
_DEBITS_VCB.MSE
..30796599184.
Chuyển tiền
30/10/2022 43,433 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ MBVCB.2636547144.
2001.VCB Rewards.
quen gop cho tre em khuyet tat
30/10/2022 27,564 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ MBVCB.2636442979.
2001.VCB Rewards
tre em khuyet tat
30/10/2022 10,000 DAO THI VAN ANH  576714.301022.182346. Chuyển khoản
30/10/2022 10,000 DO VAN TRUNG  760254.301022.175941. Chuyển khoản
30/10/2022 20,000 PHAN THI THUY TRANG 793660.301022.175809. Chuyển tiền
30/10/2022 20,000 TRAN VAN KIEU 426041.301022.1757
06.VCB
Chuyển khoản
30/10/2022 10,000 VU HONG THAI  738796.301022.173820. Chuyển tiền
30/10/2022 10,000 HOANG THI CHINH 1020406492 Chuyển tiền
30/10/2022 10,000 Nguyen Nang Khoa  365251.301022.173545.  
30/10/2022 25,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ MBVCB.2636243195.2
001.VCB Rewards.
tre em khuyet tat
30/10/2022 10,000 LY THI NGA PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE
..30783791284.
 
30/10/2022 25,000 Phan Mai Ngan 2011520032 1017919807 Ủng hộ Quỹ
30/10/2022 10,000 NGO THI KIM ANH 548444.301022.171834.  
30/10/2022 30,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ MBVCB.263617875
2.2001.VCB Rewards.
Binh thuong
30/10/2022 23,043 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ MBVCB.2636125340
.2001.VCB Rewards.
vcb
30/10/2022 10,000 DO QUANG HUY  0011002892269  
30/10/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 938381.301022.163749. Chuyển khoản
30/10/2022 20,000 DO THI PHUONG 257813.301022.161855. Chuyển khoản
30/10/2022 25,092 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ MBVCB.2635945096.2
001.VCB Rewards.
ung ho
30/10/2022 10,000 HOANG TRONG ANH 1030281529  ck tu thien
30/10/2022 10,000 PHAM KIM PHUONG  PARTNER.DIRECT
_DEBITS_VCB.MSE
..30770815713.
Chuyển tiền
30/10/2022 29,507 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ MBVCB.2635918909.2
001.VCB Rewards.
binh thuong
30/10/2022 10,000 PHAN DUONG THE VAN 0911000048346 Chuyển tiền
30/10/2022 20,000 TRAN THI KIM ANH 566931.301022.16
0246.VCB
Chuyển khoản
30/10/2022 20,000 TO VAN LUAN  208706.301022.1556
48.VCB
Chuyển khoản
30/10/2022 10,000 Quach hoa phuong  146431.301022.155414. tu thien
30/10/2022 10,000 NGUYEN THI KIM LOAN  0041000289623  Chuyển tiền
30/10/2022 10,000 NGUYEN thi bich hue 048366.301022.153249.  
30/10/2022 10,000 PHAM TRUNG VAN  612644.301022.152757. Chuyển tiền
30/10/2022 10,000 LE THI HOA 566233.301022.152555. ck 
30/10/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 447406.301022.151732.  ck tu thien
30/10/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 743547.301022.151300.  ck tu thien
30/10/2022 10,000 TRAN THI CAM TU 0601000510522 Chuyển tiền
30/10/2022 10,000 PHAM THU THAO 960881.301022.144732. Chuyển tiền
30/10/2022 10,000 PHAN VAN CAM 0271001105108 Chuyển tiền
30/10/2022 10,000 NGUYEN THAO PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE
..30758218203.3
 
30/10/2022 10,000 DUONG THANH SON 0651000848968 Chuyển tiền
30/10/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 625457.301022.143702. Tu thien
30/10/2022 10,000 lo thi buong 828110.301022.143557.  
30/10/2022 10,000 NGUYEN DINH DUC 578629.301022.142248.  
30/10/2022 10,000 TRAN DINH PHUONG KHANH 0111000876018  le thi bich tram lam tu thien cho tre
30/10/2022 10,000 NGUYEN THI PHUONG ANH 757834.301022.141527. Chuyển khoản
30/10/2022 10,000 TRAN ANH HAO 800993.301022.135212. Chuyển khoản
30/10/2022 10,000 LANG THI NGOC ANH  563289.301022.134935. Chuyển tiền
30/10/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 989911.301022.133921.  ck tu thien
30/10/2022 10,000 LE THI LUU  0031001024989  
30/10/2022 1,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 1017921388 Tu thien
30/10/2022 10,000 NGUYEN VAN DAU PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE..
30751616304.
Chuyển tiền
30/10/2022 30,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ MBVCB.2635405057.
2001.VCB Rewards.
tre khuyet tat
30/10/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 1032195066 ung ho nguoi khuyt tt
30/10/2022 10,000 TRAN THI HANH  409895.301022.131409. Chuyển khoản
30/10/2022 20,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 542912.301022.130832. Nay e kiem duoc chut tien ung ho cho cac em be a
30/10/2022 10,000 HA HAI HOAN  377453.301022.130316. Chuyển khoản
30/10/2022 10,000 Nguyen ngoc bich hang 315680.301022.124324.  
30/10/2022 9,000 PHAM THI THU  1018806348 Chuyển tiền
30/10/2022 1,000 PHAM THI THU  1018806348 Chuyển tiền
30/10/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 348840.301022.123822.  ck tu thien
30/10/2022 10,000 HOANG THI KIM NGAN 159867.301022.115805. Chuyển khoản
30/10/2022 10,000 NGUYEN VAN NGHIA 444553.301022.115642. Chuyển tiền
30/10/2022 20,000 HOANG VAN LAM  398452.301022.11
4958.VCB
Chuyển khoản
30/10/2022 10,000 NGO THI CHUNG  744251.301022.114536. Chuyển tiền
30/10/2022 10,000 DO THI NHUNG 859192.301022.113622. Chuyển tiền
30/10/2022 100,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 188791.301022.113442.  
30/10/2022 500,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 1017196823 Sinh vien
30/10/2022 10,000 PHAM ANH DUNG PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE
..30739571172.
Chuyển tiền
30/10/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 166135.301022.112049. RTGSPMT
30/10/2022 10,000 DUONG NGOC LINH 626728.301022.105820.  Chuyển tiền
30/10/2022 10,000 HA THI THANH TRUC 876721.301022.105658. Chuyển tiền
30/10/2022 10,000 PHAM ANH DUNG PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE.
.30733293990.
Chuyển tiền
30/10/2022 1,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ MBVCB.2634882613.
2001.VCB Rewards.
chung
30/10/2022 23,646 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ MBVCB.263485572
9.2001.VCB Rewards
quy tre em khuyet tat
30/10/2022 50,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 556644.301022.103234. tm cao chuc cac em hanh phuc ndtd
30/10/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 1031988625 hoc sinh
30/10/2022 10,000 VI THE VINH PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE..
30733058418.
 
30/10/2022 10,000 KA LIENG  756170.301022.101339. Chuyển khoản
30/10/2022 10,000 NGUYEN VAN QUAN  156093.301022.101142.  
30/10/2022 20,000 NGUYEN THI THUY HANG 935558.301022.100754.  Chuyển tiền
30/10/2022 50,000 DANG THI THUY 0291000272468 Chuyển tiền
30/10/2022 20,197 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ MBVCB.2634620520.2
001.VCB Rewards.
ung ho
30/10/2022 50,512 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ MBVCB.2634601234
.2001.VCB Rewards.
Tre em
30/10/2022 10,000 DUONG THANH ANH QUOC 9868850219 Ck tu nhien
30/10/2022 500,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0491001888341 Cac ban khuyet tat
30/10/2022 29,631 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ MBVCB.2634395780.2001.
VCB Rewards.
Ủng hộ Quỹ
30/10/2022 1,000 DAO THI TUYET HANH 353345.301022.080359. Chuyển khoản
30/10/2022 1,000 NGUYEN QUOC QUANG  353253.301022.080322. TRANSFERS
30/10/2022 10,000 Phu  009667.301022.080311.  
30/10/2022 1,000 PHAM QUANG HIEP 353150.301022.080242.  TRANSFERS 
30/10/2022 1,000 NGUYEN HIEN GIA BAO 1032273640 transfer
30/10/2022 27,475 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ IBVCB.2634285577.2
001.VCB Rewards
A
30/10/2022 23,819 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ MBVCB.2634262641.
2001.VCB Rewards.
tre em mo coi
30/10/2022 22,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ MBVCB.2634099174.2
001.VCB Rewards.
ung ho tre
30/10/2022 27,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ MBVCB.2633968499.2001.V
CB Rewards.
gui cac be
30/10/2022 29,837 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ MBVCB.2633938291.2
001.VCB Rewards.
.can lay
30/10/2022 27,468 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ MBVCB.2633945807.20
01.VCB Rewards.
quy vi tre em khuyet tat
31/10/2022 29,929 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ IBVCB.2641895594.2001.
VCB Rewards.
Nhung tre kho khan
31/10/2022 40,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ MBVCB.2641822300.20
01.VCB Rewards.
Gop 1 chut vao quy vi tre em khuyet tat
31/10/2022 3,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ MBVCB.2641774993.2
001.VCB Rewards.
Rewards
31/10/2022 50,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ  0181003335323 tre em khuyet tat
31/10/2022 25,728 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ MBVCB.2641725038.2001
.VCB Rewards.
a
31/10/2022 29,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ MBVCB.2641731179.200
1.VCB Rewards
tre em khuyet tat
31/10/2022 25,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ MBVCB.2641565665.200
1.VCB Rewards.
ai cung duoc
31/10/2022 28,139 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ MBVCB.2641531686.200
1.VCB Rewards.
ko
31/10/2022 21,000 DOAN THI THAO VY 907092.311022.210140. Chuyển tiền
31/10/2022 10,000 PHAN THI THU HIEN  625081.311022.205704. Chuyển tiền
31/10/2022 25,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ MBVCB.2641466899.200
1.VCB Rewards.
tre em
31/10/2022 10,000 VO THI PHI  893105.311022.202957. Chuyển khoản
31/10/2022 50,000 TANG BA QUANG  0211000546199  Chuyển tiền
31/10/2022 10,000 TANG BA QUANG 0211000546199 Luong Dinh Hiep chuyen khoan
31/10/2022 1,668,851 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ MBVCB.2641314368.2001.
VCB Rewards.
Tre em khuyet tat
31/10/2022 20,000 NGUYEN THI NGOC TRAM 688969.311022.202147.  
31/10/2022 21,000 TRUONG THI TRA MY 244622.311022.201743.  
31/10/2022 23,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ MBVCB.2641257378.2
001.VCB Rewards.
Trung binh
31/10/2022 10,000 NGO THI HUYEN TRAN 847072.311022.195916.  
31/10/2022 7,455 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ MBVCB.2641172852.200
1.VCB Rewards.
tuy tam
31/10/2022 10,000 LO THI TOAN 1021187607 Chuyển tiền
31/10/2022 10,000 HUYNH SEN PUOI  828335.311022.193420. Chuyển tiền
31/10/2022 10,000 LE THI HAI 828340.311022.193418. Chuyển tiền
31/10/2022 10 HUYNH SEN PUOI 824625.311022.192939. Chuyển tiền
31/10/2022 10,000 LE THI HANG 508437.311022.191042. Chuyển khoản
31/10/2022 10,000 TRAN VAN LINH 1016701822 Chuyển tiền
31/10/2022 10,000 HOANG THI THUY HA 491111.311022.190151.  
31/10/2022 10,000 LE THI LAN  983600.311022.190035. Chuyển tiền
31/10/2022 25,904 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ MBVCB.2640891793.2001.
VCB Rewards.
tre mo coi
31/10/2022 10,000 BUI THI HUONG  388015.311022.184617. Chuyển tiền
31/10/2022 10,000 NGUYEN TO UYEN 784827.311022.183953. Chuyển tiền
31/10/2022 1,000 NGUYEN HIEN GIA BAO 1032273640 transfer
31/10/2022 20,000 TRAN HONG THAM  144901.311022.1
83544.VCB
Chuyển khoản
31/10/2022 20,000 HANG THI NHU 110599.311022.1
83510.VCB
Chuyển khoản
31/10/2022 20,000 Giang thi chua 073673.311022.181754.
ZP690R54BT5S 
 
31/10/2022 10,000 NGUYEN THI THU LOAN 639538.311022.181124. Chuyển tiền
31/10/2022 22,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ MBVCB.2640675906.20
01.VCB Rewards.
fyhvki
31/10/2022 10,000 TRAN THI HUE 166655.311022.180626.T Chuyển tiền
31/10/2022 10,000 QUANG THI TAM  638239.311022.175304. Chuyển tiền
31/10/2022 10,000 Phu  301779.311022.173511.  
31/10/2022 14,000 TRAN DUC LUONG 432430.311022.172117.  
31/10/2022 20,000 MA THI HUONG 873905.311022.17
0753.VCB
 
31/10/2022 1,000 NGUYEN HIEN GIA BAO 1032273640 transfer
31/10/2022 10,000 NGUYEN BAO AN 979118.311022.164444.  
31/10/2022 20,000 TRUONG KIM ANH 372970.3110
22.164252.VCB
Chuyển khoản
31/10/2022 1,000 NGUYEN QUOC QUANG 780781.311022.163836.  transfer
31/10/2022 1,000 DAO THI TUYET HANH  780386.311022.163746. Chuyển khoản
31/10/2022 1,000 PHAM QUANG HIEP 779205.311022.163510. transfer
31/10/2022 1,000 NGUYEN QUOC QUANG 778260.311022.163301. transfer
31/10/2022 1,000 PHAM QUANG HIEP 777888.311022.163214. transfer
31/10/2022 61,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ MBVCB.2640116959.20
01.VCB Rewards.
Quy vi tre em khuyet tat
31/10/2022 10,000 LECH CUONG 548295.311022.162552. Chuyển khoản
31/10/2022 1,000 PHAM QUANG HIEP 774925.311022.162612. transfer
31/10/2022 10,000 DINH THI NGOC TUYET 527945.311022.162534. Chuyển tiền
31/10/2022 20,000 Nguyen thi yen  548432.311022.16
1228.VCB
ck
31/10/2022 128,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ MBVCB.2639993838.2
001.VCB Rewards.
ung ho tre khuyet tat
31/10/2022 20,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ MBVCB.2639997594.2001
.VCB Rewards.
can bo
31/10/2022 20,000 THI PHAN 140400.311022.1
60540.VCB
Chuyển khoản
31/10/2022 10,000 LE THI TINH 395885.311022.160010.  
31/10/2022 10,000 TRAN THI CAN  369806.311022.155548. Chuyển khoản
31/10/2022 1,000 NGUYEN QUOC QUANG 759104.311022.155445. transfer
31/10/2022 10,000 VU THI THUY  659911.311022.155424. Chuyển tiền
31/10/2022 1,000 PHAM QUANG HIEP 758158.311022.155235. transfer
31/10/2022 29,360 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ MBVCB.2639889110.2001
.VCB Rewards.
tre khuyet tat
31/10/2022 50,000 DANG THI THUY 0291000272468 Chuyển tiền
31/10/2022 1,000 NGUYEN QUOC QUANG 749881.311022.153541. transfer
31/10/2022 1,000 DAO THI TUYET HANH  748571.311022.153300. Chuyển khoản
31/10/2022 1,000 NGUYEN QUOC QUANG 742650.311022.152056. transfer
31/10/2022 10,000 le thi hoa 577770.311022.151923.  ck
31/10/2022 1,000 VU DUY THANG 0071004208430 transfer
31/10/2022 1,000 VU DUY THANG 0071004208430 transfer
31/10/2022 1,000 PHAM QUANG HIEP 741101.311022.151747. transfer
31/10/2022 10,000 VU NGOC MAI  400252.311022.151458. Chuyển khoản
31/10/2022 10,000 NGUYEN THI DUNG 1012376831  
31/10/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ MBVCB.2639600702.2
001.VCB Rewards.
khuyet tat
31/10/2022 1,000 NGUYEN QUOC QUANG 730597.311022.145354. transfer
31/10/2022 10,000 Phu 190372.311022.145135.  
31/10/2022 40,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 269741.311022.145047. Nay e lam duoc it tien e goi tu thien a
31/10/2022 1,000 PHAM QUANG HIEP 729471.311022.145103. transfer
31/10/2022 21,820 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ MBVCB.2639561896.
2001.VCB Rewards.
qua cho be
31/10/2022 1,000 NGUYEN QUOC QUANG 727972.311022.144722. transfer
31/10/2022 1,000 PHAM QUANG HIEP 727840.311022.144702. transfer
31/10/2022 1,000 VU DUY THANG 268989.311022.144513. transfer
31/10/2022 27,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ MBVCB.2639510205.2001.
VCB Rewards.
vi tre e khuyet tat
31/10/2022 1,000 NGUYEN QUOC QUANG 725541.311022.144043. transfer
31/10/2022 1,000 DAO THI TUYET HANH 725397.311022.144019.  Chuyển khoản
31/10/2022 29,810 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ MBVCB.2639492441.2
001.VCB Rewards.
tre em Khuyet tat
31/10/2022 28,230 NGUYEN THI DUNG NGUYEN HOANG HIEP MBVCB.2639495998.2
001.VCB Rewards.
 
31/10/2022 22,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ MBVCB.2639481612.
2001.VCB Rewards.
ung ho tre tu ky
31/10/2022 1,000 NGUYEN QUOC QUANG 720298.311022.142729. transfer
31/10/2022 10,000 NGUYEN THI KIEU  745195.311022.142637. Chuyển tiền
31/10/2022 1,000 DAO THI TUYET HANH 719657.311022.142548. Chuyển khoản
31/10/2022 10,000 Phu  132150.311022.142226.  
31/10/2022 25,550 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ MBVCB.2639411727
.2001.VCB Rewards.
Lang SOS
31/10/2022 10,000 PHAN THI GIANG  0351001116824 Chuyển tiền
31/10/2022 20,000 NGUYEN THI HOAI THUONG 428107.311022.14
1348.VCB
Chuyển khoản
31/10/2022 1,000 NGUYEN QUOC QUANG 708451.311022.135505. transfer
31/10/2022 25,971 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ MBVCB.2639288809.2
001.VCB Rewards.
Tre kho khan
31/10/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 075558.311022.135155. Phu
31/10/2022 1,000 NGUYEN QUOC QUANG 703542.311022.133952. transfer
31/10/2022 1,000 DAO THI TUYET HANH 703218.311022.133847. Chuyển khoản
31/10/2022 20,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 845331.311022.133457. ck tu thien
31/10/2022 10,000 NGUYEN THI KIM 902953.311022.133012. Chuyển khoản
31/10/2022 10,000 TANG THI THUY DUNG 575223.311022.132742.  Chuyển tiền
31/10/2022 10,000 LUONG VAN HAO  689634.311022.132654. Chuyển khoản
31/10/2022 1,000 NGUYEN HIEN GIA BAO 1032273640 transfer
31/10/2022 24,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ MBVCB.2639167053.200
1.VCB Rewards.
tre e khuyet tat
31/10/2022 10,000 DOAN THI THUY AN 198821.311022.132050.  
31/10/2022 50,000 Vo thi pho 525934.311022.131743.  
31/10/2022 10,000 NGUYEN THI NHUT HA 548267.311022.131320. Chuyển tiền
31/10/2022 1,000 NGUYEN QUOC QUANG 696488.311022.131306. transfer
31/10/2022 1,000 DAO THI TUYET HANH 696407.311022.131249. Chuyển khoản
31/10/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 530075.311022.130517. ck tu thien
31/10/2022 10,000 GIANG THI DUYEN 587033.311022.125658. Chuyển khoản
31/10/2022 10,000 DO THI HONG 749900.311022.124934. Chuyển tiền
31/10/2022 10,000 PHAM QUOC HUY 559204.311022.124847. Chuyển khoản
31/10/2022 1,000 NGUYEN QUOC QUANG 687850.311022.123921. transfer
31/10/2022 1,000 DAO THI TUYET HANH 687723.311022.123856. Chuyển khoản
31/10/2022 10,000 LE HUU HUNG 499786.311022.123457.  
31/10/2022 10,000  LA THI VUI 0351001202403   
31/10/2022 10,000 LE THI BICH TUYEN 538891.311022.122853. Chuyển tiền
31/10/2022 1,000 NGUYEN QUOC QUANG 683375.311022.122305. transfer
31/10/2022 1,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 049058.311022.122244. MB247 Aa
31/10/2022 1,000 DAO THI TUYET HANH 683035.311022.122157. Chuyển khoản
31/10/2022 1,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 049035.311022.121938. MB247 Aa
31/10/2022 10,000 LE THI LAN  429862.311022.121746. Chuyển khoản
31/10/2022 10,000 HO THI THANH  798843.311022.121401. Chuyển tiền
31/10/2022 10,000 NGUYEN HUU QUYEN 871575.311022.121345.  
31/10/2022 1,000 NGUYEN QUOC QUANG 676475.311022.115934. transfer
31/10/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 452326.311022.114834. Ck tu thien
31/10/2022 1,000 NGUYEN QUOC QUANG 672646.311022.114738. transfer
31/10/2022 10,000 LE DINH HAI  437435.311022.114547. Chuyển khoản
31/10/2022 10,000  NGUYEN THI KIM THOA 471399.311022.114059. Chuyển tiền
31/10/2022 20,000 TANG THI SA REL 179010.311022.11
3939.VCB
Chuyển khoản
31/10/2022 1,000 NGUYEN QUOC QUANG 668570.311022.113506. transfer
31/10/2022 10,000 VI THI LAI  174357.311022.113417. Chuyển tiền
31/10/2022 10,000 NGUYEN THI DIEM QUYNH  217140.311022.113237. Chuyển khoản
31/10/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 177234.311022.112411. Ck tu thien
31/10/2022 1,000 NGUYEN QUOC QUANG 663677.311022.112058. transfer
31/10/2022 29,393 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ MBVCB.2638634640.
2001.VCB Rewards.
bt
31/10/2022 10,000 HOANG THI THAO 0351000709968  
31/10/2022 1,000 HUYNH THI HA 1016375499 transfer
31/10/2022 1,000 HUYNH THI HA 1016375499 transfer
31/10/2022 57,907 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ MBVCB.2638600448.
2001.VCB Rewards.
Tre em khuyet tat
31/10/2022 10,000 Nguyen Thi Nhien 088697.311022.110406.  
31/10/2022 1,000 NGUYEN QUOC QUANG 655578.311022.105954. transfer
31/10/2022 100,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ  0071003477174 ung ho
31/10/2022 29,730 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ MBVCB.2638522030.
2001.VCB Rewards.
Ung ho
31/10/2022 21,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ MBVCB.2638489892.200
1.VCB Rewards.
ung ho cac chau khuyet tat
31/10/2022 20,000 PHAM THI KIM NGAN  846792.311022.1
04406.VCB
Chuyển khoản
31/10/2022 10,000 DOAN THI THANH NGA 418693.311022.103912. Chuyển tiền
31/10/2022 20,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ IBVCB.2638372538.20
01.VCB Rewards.
.UNG HO TRE EM KHUYET TAT
31/10/2022 1,000 NGUYEN QUOC QUANG 640952.311022.102146. transfer
31/10/2022 10,000 LE THI MAI PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE
..30899873863.
Chuyển tiền
31/10/2022 1,000 DAO THI TUYET HANH 639538.311022.101830. Chuyển khoản
31/10/2022 10,000 Anh  161380.311022.101721. chuyen 
31/10/2022 10,000 Pham phuong 045854.311022.101721.  
31/10/2022 21,526 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ MBVCB.263828056
0.2001.VCB Rewards.
tre khuyet tat
31/10/2022 10,000 LE DUC VINH  318632.311022.100026. Chuyển tiền
31/10/2022 1,000 NGUYEN QUOC QUANG 631575.311022.095851. transfer
31/10/2022 20,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ IBVCB.2638253290.
2001.VCB Rewards.
Kho khan
31/10/2022 25,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ MBVCB.263825138
0.2001.VCB Rewards.
tre em khuyet tat
31/10/2022 21,393 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ MBVCB.2638250687.
2001.VCB Rewards.
tre em
31/10/2022 10,000 VU VAN TUYEN  850685.311022.095330. Chuyển khoản
31/10/2022 10,000 Nguyen xuan kiet 742403.311022.094835.  
31/10/2022 10,000 NGUYEN DIEU LY 9320726668 Chuyển tiền
31/10/2022 10,000 Phu  102262.311022.094723.  
31/10/2022 1,000 NGUYEN QUOC QUANG 627044.311022.094657. transfer
31/10/2022 10,000 NGUYEN THI HUONG 1012990553 Chuyển tiền
31/10/2022 20,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ MBVCB.2638195632.2
001.VCB Rewards.
ung ho tre em khuyet tat
31/10/2022 10,000 TRAN THI YEN HOA SHGD:10011326.
DD:221031.
 
31/10/2022 20,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ MBVCB.2638163367.200
1.VCB Rewards.
Khuyet tat
31/10/2022 1,000 NGUYEN QUOC QUANG 622587.311022.093509. transfer
31/10/2022 10,000 Phu 078608.311022.093450.  
31/10/2022 200,000 TRAN THUY LINH SHGD:10000998.
DD:221031.
 GUI CAC EM
31/10/2022 20,000 NGUYEN DINH HUY  922578.311022.0
92202.VCB
Chuyển khoản
31/10/2022 10,000 Nguyen huu thao 996998.311022.092004.  
31/10/2022 5,000 NGO HONG SI  360219.311022.091945. Chuyển tiền
31/10/2022 30,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0071001035826 lxstd tặng từ thiện
31/10/2022 10,000 Tran Van Dung 046320.311022.091706.  
31/10/2022 10,000 NGUYEN THI THU HUONG 660811.311022.091034. Chuyển tiền
31/10/2022 37,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ MBVCB.2637973890
.2001.VCB Rewards.
ung ho quy
31/10/2022 100,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 472395.311022.084124.  
31/10/2022 1,000 LAI THE HOANG VIET  1031358207 transfer
31/10/2022 10,000 Phu  897075.311022.070110.  
31/10/2022 1,000 NGUYEN HIEN GIA BAO 1032273640 transfer
31/10/2022 1,000 DAO THI TUYET HANH 583404.311022.065945. Chuyển khoản
31/10/2022 1,000 PHAM QUANG HIEP 583330.311022.065912. transfer
31/10/2022 1,000 NGUYEN QUOC QUANG 583250.311022.065836. transfer
31/10/2022 20,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ  0281000473739 zmzmzzmz
31/10/2022 20,378 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ MBVCB.2637565641
.2001.VCB Rewards.
binh thuong
31/10/2022 22,457 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ MBVCB.2637360806.
2001.VCB Rewards.
Cac em khuyet tat
         
Tổng số 30,517,577      
 
Bảng tổng hợp nguồn vận động từ các nhà hảo tâm tại ngân hànVietinbank
(Từ ngày 24/10/2022 đến 31/10/2022)
NT Số tiền Tên nhà hảo tâm ủng hộ Quỹ Số tài khoản/ tham chiếu Ghi chú
29/10/2022 100,000 DOAN HUY HOANG 19034495350013 E Hoang ung ho 
         
Tổng số 100,000      
 
Bảng tổng hợp nguồn vận động từ các nhà hảo tâm tại ngân hàng Sacombank
(Từ ngày 24/10/2022 đến 31/10/2022)
NT Số tiền Tên nhà hảo tâm ủng hộ Quỹ Số tài khoản/ tham chiếu Ghi chú
         
Tổng số 0      
 
Bảng tổng hợp nguồn vận động từ các nhà hảo tâm bằng hiện vật
(Từ ngày 24/10/2022 đến 31/10/2022)
NT Số tiền Tên nhà hảo tâm ủng hộ Quỹ Số tài khoản/ tham chiếu Ghi chú
         
         
Tổng số        
Văn phòng Quỹ Vì trẻ em khuyết tật Việt Nam tại Hà Nội
Trang inGửi bạn bè Chia sẻ trên facebook  Chia sẻ trên twitterThảo luậnXem thảo luận
Thông tin khác:
Xem nhiều nhất
Tiêu điểm
Thông tin ủng hộ từ thiện
Quỹ Vì Trẻ Em Khuyết tật
1) Tên tài khoản: "Quỹ Vì trẻ em khuyết tật"
  Số tài khoản VNĐ: 00110 0381 4022
                       CIF: 481 3569
  Số tài khoản USD: 00113 7381 4041 
                       CIF: 481 3569
  Swift Code: BFTVVNVX 001
  Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam
  (Vietcombank)

Sở giao dịch
Địa chỉ: 
11 Láng Hạ, phường Thành Công, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội (Địa chỉ cũ: 31-33 Ngô Quyền, phường Hàng Bài, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội).
 2) Tên Tài khoản: Quỹ Vì trẻ em khuyết tật Việt Nam
Số TK: 121000034371 Tại Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam  - CN Hai Bà Trưng Hà Nội


3)Tên Tài khoản: Quỹ Vì trẻ em khuyết tật Việt Nam
Số TK: 060095268466 Tại Ngân hàng Sacombank chi nhánh Bình Chánh TP Hồ Chí Minh

 
Nội dung chuyển khoản: Ủng hộ "Quỹ Vì trẻ em khuyết tật Việt Nam".
Đường dây nóng: 0912.015.557
Mới cập nhật
Cô bé 10 tuổi bị ung thư trong "Chuyến bay của Linh - Điều ước thứ 7" đã qua đời
Bạn biết đến Quỹ Vì Trẻ Em Khuyết Tật bằng phương tiện
Mạng internet
Truyền hình
Truyền thanh
Khác
Thiết kế web: OnIP™