TẤM LÒNG HẢO TÂM

Danh sách các nhà hảo tâm (Từ ngày 15/11/2022) đến ngày 23/11/2022)

Cập nhật lúc 10:16 24/11/2022
Bảng tổng hợp nguồn vận động từ các nhà hảo tâm (từ ngày 15/11/2022 đến ngày 23/11/2022)

Quỹ Vì trẻ em Khuyết tật Việt Nam
Vp HN: Số 25 Vũ Trọng Phụng, Phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân, Tp Hà Nội
Vp HCM: Số 15 Tú Xương, phường Võ Thị Sáu, quận 3, Tp Hồ Chí Minh
Bảng tổng hợp nguồn vận động từ các nhà hảo tâm tại ngân hàng Vietcombank
(Từ ngày 15/11/2022 đến 23/11/2022)
NT Số tiền Tên nhà hảo tâm ủng hộ Quỹ Số tài khoản/ tham chiếu Ghi chú
         
15/11/2022 10,000 LE THI NGUYET 0341006903224 Chuyển tiền
15/11/2022 10,000 TRAN VAN DIEN 111326.151122.211717.  Chuyển tiền
15/11/2022 600 NGUYEN VAN DUC 660124.151122.210442.  Chuyển tiền
15/11/2022 10,000 VU THI PHUONG NGUYEN 590790.151122.204705.  
15/11/2022 20,000 LE THI THU 047478.151122.
204727.VCB
Chuyển khoản
15/11/2022 20,000 nhat minh  820726.151122.204
340.VCB
ung ho
15/11/2022 10,000 HA VAN VUONG 097949.151122.203946. Chuyển khoản
15/11/2022 10,000 TRAN THI THU NGA 1030104295 Chuyển tiền
15/11/2022 300,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0081001165666 Dong gop cho tre di hoc
15/11/2022 10,000 NGUYEN THI CAM HIEN 498401.151122.202429. Chuyển khoản
15/11/2022 10,000 LY VAN DUC 022204.151122.202001. Chuyển khoản
15/11/2022 10,000 NONG THI HIEN 0351000977022 Chuyển tiền
15/11/2022 10,000 DOAN NGOC DUY  932144.151122.201036. Chuyển tiền
15/11/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE.
.32039233556.
ck từ thiện
15/11/2022 10,000 LUONG THE HIEP  396614.151122.200107. Chuyển khoản Nguyen Hoa
15/11/2022 10,000 LUU THI DIEM 609078.151122.200142. Chuyển tiền
15/11/2022 10,000 BUI MINH HUY 066206.151122.195127.  
15/11/2022 10,000 NGUYEN NGOC SON  1013448715 Chuyển tiền
15/11/2022 10,000 TRAN XUAN HAO 381620.151122.193041.  Chuyển tiền
15/11/2022 10,000 VO XUAN PHUONG  0271000933624 Chuyển tiền
15/11/2022 10,000 LUONG THUY DUNG 769714.151122.192752.  Chuyển khoản
15/11/2022 20,000 Cao thi minh 019005.151122
.192339.VCB
 
15/11/2022 10,000 Ngo Thanh Toan 180484.151122.191939. Chuyển tiền
15/11/2022 10,000 LE THI TRA MY 1027017683 Chuyển tiền
15/11/2022 10,000 NGUYEN THI LAN 753728.151122.191718. Chuyển tiền
15/11/2022 10,000 NGUYEN THI DUNG   0351000663936 Chuyển tiền
15/11/2022 10,000 TO MANH TOAN 018724.151122.191122.  
15/11/2022 10,000 HUYNH THANH HUYEN PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE.
.32036336131.
 
15/11/2022 10,000 NGUYEN THI NGOC TRAN 018570.151122.190614.  
15/11/2022 10,000 LE VAN CUONG  111804.151122.190122. Chuyển tiền
15/11/2022 100,000 NGUYEN THANH TRUNG  9222589999 Chuyển tiền
15/11/2022 10,000 HUYNH NHU HAO 564022.151122.185759. Chuyển tiền
15/11/2022 10,000 DOAN THI LE HUYEN  134283.151122.185540. Chuyển tiền
15/11/2022 10,000 HA TRANG 035046.151122.184251. Chuyển khoản
15/11/2022 10,000 Long 734846.151122.184317.  chuyen
15/11/2022 10,000 NGUYEN THI PHI YEN 1020276500 Chuyển tiền
15/11/2022 10,000 nguyen minh tri 483411.151122.183028.  
15/11/2022 10,000 NGUYEN KIM TRONG 555509.151122.182525.  Chuyển khoản
15/11/2022 10,000 NGUYEN THI NHU PHUONG  931289.151122.182106. Chuyển khoản
15/11/2022 1,000 Do Thi Quynh 907144.151122.181532.  ck
15/11/2022 10,000 TRAN VIET HOANG PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE.
.32031725785.
ung ho tre em
15/11/2022 10,000 Vu 653795.151122.180329.  chuyen 
15/11/2022 20,000 THACH THI PHUONG  857743.151122.
175737.VCB
Chuyển khoản
15/11/2022 10,000 NGUYEN VAN HUNG 423979.151122.175328.  Chuyển khoản
15/11/2022 10,000 PHAM VAN HUNG 509108.151122.175228. Chuyển tiền
15/11/2022 20,000 PHAM VAN THANH 508782.151122.175
148.VCB
Chuyển khoản
15/11/2022 10,000 NGUYEN HUU TUONG  0201000642564  
15/11/2022 10,000 VO VAN LOI 310836.151122.172923.  
15/11/2022 10,000 VU TAI DANG 518264.151122.172220. Chuyển tiền
15/11/2022 20,739 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ MBVCB.2705501
704.2001.VCB Rewards.
vien tre em khuyet tat
15/11/2022 10,000 NGUYEN DUONG LINH 880599.151122.171036. Chuyển tiền
15/11/2022 10,000 doan phi hai 871946.151122.170542.  
15/11/2022 10,000 NGUYEN DUC TINH  512302.151122.170115. Chuyển khoản
15/11/2022 1,000 NGUYEN QUOC QUANG  699105.151122.165633. TRANSFERS 
15/11/2022 20,000 PHAM VAN VINH 778697.151122.16
4938.VCB
 
15/11/2022 10,000 DANG BA TUAN  425652.151122.164449. Chuyển khoản
15/11/2022 1,000 NGUYEN QUOC QUANG  692121.151122.164229. TRANSFERS 
15/11/2022 10,000 NGUYEN PHAM NGUYEN HONG PARTNER.DIRECT
_DEBITS_VCB.MSE
..32028468970.
Chuyển tiền
15/11/2022 1,000 NGUYEN QUOC QUANG  687593.151122.163410. TRANSFERS 
15/11/2022 10,000 CHU DUC PHONG 041213.151122.162938. Chuyển khoản
15/11/2022 10,000 NGUYEN THANH CONG  682699.151122.162448. Chuyển khoản
15/11/2022 10,000 BUI THI IN 355772.151122.162126.  Chuyển tiền
15/11/2022 1,000 NGUYEN QUOC QUANG  680434.151122.162043. TRANSFERS 
15/11/2022 10,000 Phu 402540.151122.161759.  
15/11/2022 20,000 PHAM DOAN 261080.151122.1
60741.VCB
Chuyển khoản
15/11/2022 10,000 H NEN MDRANG PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE..
32018087559.
 
15/11/2022 10,000 XIEM MUI MUI  901809.151122.155733. Chuyển khoản
15/11/2022 20,000 bui thi hong ngoc  339905.151122.155220.  
15/11/2022 10,000 Phu 328114.151122.154723.  
15/11/2022 1,000 NGUYEN QUOC QUANG  660692.151122.154143. TRANSFERS 
15/11/2022 10,000 PHUNG THI HUONG 096776.151122.153839. Chuyển khoản
15/11/2022 10,000 NGUYEN PHU CUONG  090857.151122.153725. Chuyển khoản
15/11/2022 10,000 VAN THI THUY  667631.151122.153137. Chuyển tiền
15/11/2022 1,000 NGUYEN QUOC QUANG  654477.151122.152817. TRANSFERS 
15/11/2022 10,000  NGO THI THU AN 911509.151122.152038.  
15/11/2022 5,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 9879577109 m
15/11/2022 10,000 NGUYEN THUY LOAN 532152.151122.151854. Chuyển tiền
15/11/2022 20,000 LY THI LAN 759898.151122.15
0919.VCB
Chuyển khoản
15/11/2022 10,000 HOANG VAN CHUNG  700643.151122.150827. Chuyển khoản
15/11/2022 1,000 NGUYEN THI MAI ANH  0071000673626 transfer
15/11/2022 1,000 NGUYEN THI MAI ANH  0071000673626 transfer
15/11/2022 20,000 VU MANH HAI 284112.151122.1
50124.VCB
Chuyển khoản
15/11/2022 10,000 NGUYEN THI THUY  0341005763842 Chuyển tiền
15/11/2022 10,000 NGUYEN VAN BINH  0231000661659  
15/11/2022 1,000 NGUYEN QUOC QUANG  637809.151122.145340. TRANSFERS 
15/11/2022 1,000 NGUYEN HUU THINH  0421000501296 transfer
15/11/2022 1,000 NGUYEN HUU THINH  0421000501296 transfer
15/11/2022 10,000 TA THANH DONG 632495.151122.143646.  
15/11/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 166909.151122.143505. ck từ thiện
15/11/2022 10,000 tran thi huong mai 811796.151122.143410.  
15/11/2022 10,000 Tu  892727.151122.143441. chuyen
15/11/2022 10,000 Chu van vien 803640.151122.143204.  
15/11/2022 10,000 HO VAN DIEN 865462.151122.143057.  
15/11/2022 10,000 NGUYEN VAN HOA 1023720257  
15/11/2022 10,000 BUI VAN TOAN  778583.151122.142548. Chuyển khoản
15/11/2022 10,000 NGUYEN VAN TUAN 1022283332 ck từ thiện
15/11/2022 20,000 HOANG THI TINH 771743.151122.1
41931.VCB
Chuyển khoản
15/11/2022 20,000 GIANG MI SINH 555339.151122.1
41555.VCB
Chuyển khoản
15/11/2022 20,000 NGUYEN THI THU THAO  391534.151122.1
41311.VCB
Chuyển khoản
15/11/2022 20,000 NGUYEN VAN LUC PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE
..32013851504.
Chuyển tiền
15/11/2022 10,000 NGHIEM VAN CHUNG 303343.151122.141010.  Chuyển tiền
15/11/2022 10,000 LY THI HUONG PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE..
32012488299.
Chuyển tiền
15/11/2022 10,000 NGUYEN THI HONG 349252.151122.140653.  Chuyển tiền
15/11/2022 10,000 NGUYEN THI GIANG  849250.151122.140340. Chuyen tien tu thien
15/11/2022 10,000 VANG THI DUNG 1016385353 Chuyển tiền
15/11/2022 10,000 MAI VAN TAI 455120.151122.135735.  Chuyển khoản
15/11/2022 10,000 NGUYEN BA THINH 657043.151122.135333. Chuyển khoản
15/11/2022 20,000 NGUYEN THI NGOC KIEN 832472.151122.135224. Chuyển tiền
15/11/2022 10,000 Nguyen Thanh 432921.151122.135038.  
15/11/2022 10,000 TRAN QUOC DONG 214714.151122.134458.  
15/11/2022 10,000 TRAN QUANG THIEN  620045.151122.134237. Chuyển khoản
15/11/2022 10,000 NGUYEN THI HONG VY  394075.151122.133739. Chuyển khoản
15/11/2022 1,000 NGUYEN QUOC QUANG  603813.151122.132910. TRANSFERS 
15/11/2022 10,000 TRINH THI HANG  551663.151122.132156. Chuyển khoản
15/11/2022 10,000 HO NGOC CHAT 1012983950 Chuyển tiền
15/11/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 534978.151122.131646. Chuyển khoản
15/11/2022 10,000 Tran Thi Huong  178953.151122.131605. Chuyển tiền
15/11/2022 10,000 NGUYEN TUAN SON 805710.151122.131404.  Chuyển tiền
15/11/2022 1,000 NGUYEN QUOC QUANG  599002.151122.131336. TRANSFERS 
15/11/2022 10,000 NGUYEN TRUNG HOA 1030151355 Chuyển tiền
15/11/2022 10,000 NGUYEN NGOC DUONG  511247.151122.130915. Chuyển khoản
15/11/2022 10,000 LE LONG HUY DUC  509107.151122.130839. Chuyển khoản
15/11/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 300464.151122.130406. ck từ thiện
15/11/2022 1,000 NGUYEN QUOC QUANG  596012.151122.130327. TRANSFERS 
15/11/2022 10,000 MA THE QUYEN 781832.151122.130305.  
15/11/2022 1,000 PHAM THI THUONG  186061.151122.130303. transfer
15/11/2022 10,000 Nguyen Van huan 130248.151122.125524.  
15/11/2022 20,000 LO VAN TUNG 447882.151122.12
5047.VCB
Chuyển khoản
15/11/2022 10,000 NGUYEN VAN THUONG 0731000629252 Chuyển tiền từ thiện
15/11/2022 10,000 HUYNH THI VIET TRINH 786092.151122.124955. Chuyển tiền
15/11/2022 10,000 LUU VAN DUY  253765.151122.124800. chuyen khoan tu thien
15/11/2022 20,000 NONG VAN THANG 182197.151122.12
4622.VCB
Chuyển khoản
15/11/2022 10,000 VO VAN LINH 430961.151122.124451.  
15/11/2022 10,000 NGUYEN THUY LINH 280184.151122.004522. Chuyển tiền
15/11/2022 10,000 NGO DINH PHUC 232716.151122.124114. Chuyển khoản
15/11/2022 10,000  NGUYEN CHI NHAN 779715.151122.124117.  
15/11/2022 10,000 KIEU THI THANH THAO 1016853692 Chuyển tiền
15/11/2022 10,000 NGUYEN THI THUY 408143.151122.123824. Chuyển khoản
15/11/2022 20,000 THAI VAN NHU  255648.151122.123633. Chuyển tiền
15/11/2022 10,000 VU THI QUYNH CHI 9971710911  
15/11/2022 10,000 PHAM PHU QUI 0291000397088  Ho Thi Trinh
15/11/2022 20,000 dinh thi nuong 166972.151122.123456.  
15/11/2022 10,000 TRAN KIM THI  710992.151122.123429. Chuyển tiền
15/11/2022 10,000 DUONG THI NGA ANH  708719.151122.123340. Chuyển tiền
15/11/2022 10,000 tran van quang 705109.151122.123209.  
15/11/2022 1,000 NGUYEN QUOC QUANG  586129.151122.123155. TRANSFERS 
15/11/2022 1,000 LE THI AN 0031000344456 transfer
15/11/2022 10,000 NINH VAN LOC 163220.151122.123005. Chuyển tiền
15/11/2022 1,000 LE THI AN 0031000344456 transfer
15/11/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 767160.151122.122906. Ct tu thien
15/11/2022 10,000 NGUYEN THUY LOAN  262239.151122.122738. Chuyển tiền
15/11/2022 10,000 Nguyen Thi Kim hoa 366758.151122.122427.  
15/11/2022 10,000 NGUYEN VAN NHI  537711.151122.122344. Chuyển tiền
15/11/2022 10,000 NGUYEN THI THUY AN  156727.151122.122139. Chuyển tiền
15/11/2022 10,000 NGUYEN THANH SANG  PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE.
.32007094744.
Chuyển tiền
15/11/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 756926.151122.121939. ck từ thiện
15/11/2022 10,000 LE MINH KHANG SHGD:10008617.
DD:221115.
 
15/11/2022 10,000 TRUONG VAN TAI  486725.151122.121628. Chuyển tiền
15/11/2022 10,000 NGUYEN THE ANH  317327.151122.121426. Chuyển khoản
15/11/2022 20,000 NGUYEN VAN NHO 755299.151122.121234. Chuyển tiền
15/11/2022 10,000 NGUYEN BA DIEP  0011004323899  
15/11/2022 10,000 TRAN NGOC LOI  637815.151122.121000. Chuyển tiền
15/11/2022 10,000 HA THI HUYEN 293321.151122.120837. Chuyển khoản
15/11/2022 10,000 Pham thi chau minh 506384.151122.120820.  
15/11/2022 10,000 PHAM THI THAO NGUYEN 625701.151122.120613. Chuyển tiền
15/11/2022 10,000 THAN THI HONG LE  0121000769772 Chuyển tiền
15/11/2022 10,000 Anh 685477.151122.114724.  chuyen tu thien 
15/11/2022 10,000 NONG THI PHO  958324.151122.114702. Chuyển tiền
15/11/2022 10,000 NGUYEN HONG NGOC  PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE..
32005475030.
Chuyển tiền
15/11/2022 50,000 DANG THI THUY 0291000272468 Chuyển tiền
15/11/2022 10,000  THAN DUC CHINH 0541000283481  
15/11/2022 10,000 nguyen thuy linh 997121.151122.114333.  
15/11/2022 10,000 TRUONG CAM NHUNG  PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE
..32005781964.
Chuyển tiền
15/11/2022 10,000 CA VAN THU  991102.151122.114146. Chuyển tiền
15/11/2022 10,000 BAC THI TU PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE..
32005533042.
Chuyển tiền
15/11/2022 10,000 NGUYEN ANH TUAN 169970.151122.114018.  
15/11/2022 10,000 NGUYEN VAN LUAT 136393.151122.113254. Chuyển khoản
15/11/2022 10,000 Luan  654838.151122.113256. chuyen
15/11/2022 10,000 Tuan 647324.151122.112929.  chuyen
15/11/2022 50,000 Huong  646792.151122.112915. chuyen ung ho QVTEKT 
15/11/2022 10,000 Linh  645242.151122.112833. chuyen ung ho 
15/11/2022 10,000 nguyen thanh cong 107202.151122.112601.  
15/11/2022 1,000 NGUYEN THI NGUYET 1032858823 transfer
15/11/2022 1,000 NGUYEN THI NGUYET 1032858823 transfer
15/11/2022 1,000 NGUYEN THI NGUYET 1032858823 transfer
15/11/2022 10,000 Nguyen van sinh 198847.151122.111941.  
15/11/2022 10,000 NGUYEN THI LUONG 906554.151122.111248. Chuyển khoản
15/11/2022 10,000 tan tai le 189002.151122.111017.  
15/11/2022 10,000 LE TIEN DAT 752745.151122.110931.  
15/11/2022 10,000 TRUONG THI HANH 748506.151122.110124. Chuyển tiền
15/11/2022 100,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 1024580033 Trẻ em khuyết tật
15/11/2022 20,000 Nguyen Thi Loan 784599.151122.105
944.VCB
 
15/11/2022 10,000 LE DANG QUYNH CHAU 083609.151122.105650. Chuyển tiền
15/11/2022 10,000 HA MINH SANG 811635.151122.105436. Chuyển tiền
15/11/2022 10,000 PHAM QUOC AN  818924.151122.105159. Chuyển tiền
15/11/2022 10,000 NGUYEN THI THIN 157574.151122.104043.  Chuyển tiền
15/11/2022 20,000 LO VAN PO 490693.151122.103
810.VCB
Chuyển khoản
15/11/2022 10,000 NGUYEN THI GIANG  772110.151122.103553. Chuyển khoản
15/11/2022 1,000 NGUYEN QUOC QUANG  537190.151122.103018. TRANSFERS 
15/11/2022 1,000 LE THI THUY LAN 0411001078099 transfer
15/11/2022 1,000 LE THI THUY LAN 0411001078099 transfer
15/11/2022 10,000 Nong ngoc nga  498955.151122.102058.  
15/11/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ PARTNER.DIRECT
_DEBITS_VCB.MSE
..32002411082.
chuyen tien Tu Thien
15/11/2022 10,000 HOANG THI TUOI  804907.151122.101521. Chuyển khoản
15/11/2022 1,000 Dinh Thi Trang  705630.151122.101521. Chuyển tiền
15/11/2022 10,000 DONG THI NHI   0431000226971 Chuyển tiền
15/11/2022 10,000 NGUYEN PHUC HIEN 1026132619 Chuyển tiền
15/11/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 161630.151122.095019. Chuyển tiền
15/11/2022 10,000 LE THI VE  685104.151122.094626. Chuyển khoản
15/11/2022 1,000 NGUYEN QUOC QUANG  506640.151122.092554. TRANSFERS 
15/11/2022 20,000 NGUYEN THI DIEM MY 088890.151122.09
2448.VCB
Chuyển khoản
15/11/2022 10,000 DAO XUAN HOA 0341007135281 Chuyển tiền
15/11/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 529766.151122.090637. ck từ thiện
15/11/2022 10,000 TRAN VAN NGHIA  568674.151122.084051. Chuyển tiền
15/11/2022 100,542 TRAN THI THUY LAN 0821000120311  transfer
15/11/2022 1,000 DAO THI TUYET HANH 466061.151122.071733.  Chuyển khoản
15/11/2022 1,000 NGUYEN QUOC QUANG  465916.151122.071638. TRANSFERS 
15/11/2022 10,000 Phu 205571.151122.070125.  
15/11/2022 1,000 TRUONG QUOC SU 1032406689 transfer
15/11/2022 50,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 195350.151122.063924. Ung ho quy khuyet tat tre em 
15/11/2022 20,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ  0281000473739 .jdjsdjd
15/11/2022 100,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 132751.151122.054936.  
15/11/2022 20,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 005730.151122.041255
.ZP6939CGH15G 
Chuc cac em hanh phuc
16/11/2022 10,000 NGUYEN THI THUY  0821000149464 Chuyển tiền
16/11/2022 5,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 1013768210 Trung binh
16/11/2022 20,000 LE VAN TINH 850384.161122.
212730.VCB
Chuyển khoản
16/11/2022 20,000 NGUYEN MINH TU 124700.161122.211707.  
16/11/2022 10,000 LANG THI THUY  539325.161122.210348. Chuyển khoản
16/11/2022 20,000 LE CONG DUC 1020466507  
16/11/2022 10,000  DO HUYNH XUAN BIEN 038676.161122.204600. Chuyển tiền
16/11/2022 10,000 PHUNG THI THANH HA  933088.161122.204540. Chuyển tiền
16/11/2022 10,000 LE THI LOI 1013004577 Chuyển tiền
16/11/2022 10,000 DINH QUOC KHANH 634520.161122.202527.  
16/11/2022 20,000 NGUYEN DUC MINH 372357.161122.
201252.VCB
Chuyển khoản
16/11/2022 20,000 VO THI LE TRINH 615387.161122.20
0015.VCB
Chuyển khoản
16/11/2022 50,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 254110.161122.195340. Cho e gui 1 chut long thanh de giup do nhung nguoi kho khan
16/11/2022 10,000 NGUYEN VAN DIEP  827545.161122.195228. Chuyển khoản
16/11/2022 20,000 LA QUANG DUNG 896109.161122.19
4816.VCB
Chuyển khoản
16/11/2022 10,000 LE ANH BAO  725743.161122.194246. Chuyển tiền
16/11/2022 10,000 DINH THI THAO 200544.161122.194056. Chuyển khoản
16/11/2022 10,000 PHAM THI LE 712926.161122.193833. Chuyển tiền
16/11/2022 10,000 NGUYEN VAN THANH 322549.161122.193836.  Chuyển tiền
16/11/2022 10,000 VU A CHO 133590.161122.193415. Chuyển tiền
16/11/2022 10,000 CAM VAN TIEP 750425.161122.193139. Chuyển khoản
16/11/2022 10,000 DUONG THANH PHUONG 1023145744 Chuyển tiền
16/11/2022 10,000 HOANG THI THUY NY  0311000721397 Chuyển tiền
16/11/2022 10,000 Hieu  748784.161122.191702. chuyen
16/11/2022 10,000 NGUYEN THI KIEU NHI 1022006983 Chuyển tiền
16/11/2022 10,000 NGUYEN VAN LOC 538047.161122.185620. Chuyển tiền
16/11/2022 500,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0181003500729 uh quy tre em khuyet tat t11 2022
16/11/2022 10,000 DINH THI KHANH  597588.161122.185127. Chuyển khoản
16/11/2022 10,000 SAI VAN HUNG  100774.161122.184907. Chuyển tiền
16/11/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 407296.161122.184522. Chuyen tien Tu thien
16/11/2022 10,000 LAM QUANG NGOC  560392.161122.184146. Chuyển khoản
16/11/2022 10,000 NGUYEN DUC TIEN 1014629233 ck từ thiện
16/11/2022 10,000 NGUYEN THANH QUAN 1027708226 Chuyển tiền
16/11/2022 10,000 Bui Huong Giang  669521.161122.183557. Chuyen tien Tu thien
16/11/2022 10,000 HO THI BE LINH 1028038120  LUONG TRONG KHEN
16/11/2022 10,000 DINH QUANG LAM 779602.161122.181745. Chuyển tiền
16/11/2022 10,000 NGUYEN VAN DUNG  108950.161122.181652. Chuyển tiền
16/11/2022 10,000 LUONG VAN DUNG 459801.161122.181539. Chuyển khoản
16/11/2022 10,000 VOONG VAN THANH 766465.161122.180235. Chuyển khoản
16/11/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 739285.161122.175706. ck từ thiện
16/11/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 551331.161122.174326. ck từ thiện
16/11/2022 10,000 PHAN THI NHU THUY  660178.161122.174111. Chuyển khoản
16/11/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 549709.161122.174041. ck từ thiện
16/11/2022 20,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 751747.1611
22.171551.VCB
ck từ thiện
16/11/2022 10,000 LE THI GIANG  463949.161122.170000. Chuyển khoản
16/11/2022 10,000 NGUYEN HAI CHAU 578745.161122.165946.  Chuyển tiền
16/11/2022 20,000 PHAM TRONG DUONG 426599.161122.165220.  
16/11/2022 10,000 LY LA CAO  413330.161122.164939. Chuyển khoản
16/11/2022 10,000 tran thu giang  449014.161122.164929.  
16/11/2022 1,000 TRAN THI HONG GIANG  0381000451989  transfer
16/11/2022 1,000 TRAN THI HONG GIANG  0381000451989  transfer
16/11/2022 1,000 TRAN THI HONG GIANG  0381000451989  transfer
16/11/2022 10,000 Nguyen Van Duong 032100.161122.163419.  
16/11/2022 10,000 DANG THI THANH PHUONG 044446.161122.162502. Chuyển tiền
16/11/2022 10,000 VI VAN TAM 260379.161122.161724. Chuyển khoản
16/11/2022 10,000 NGUYEN THI PHUONG  234565.161122.161138. Chuyển khoản
16/11/2022 10,000 TRAN VAN THUAT  932429.161122.160852. Chuyển khoản
16/11/2022 10,000 NGUYEN THOAI NHAT TUYEN 205166.161122.160511. Chuyển khoản
16/11/2022 10,000 VO THI DIEM 1020407815 Chuyển tiền
16/11/2022 10,000 NGUYEN THI THUY  0341005763842 Chuyển tiền
16/11/2022 10,000 NGUYEN THI THUY  0341005763842 Chuyển tiền
16/11/2022 10,000 AU THU THAO  158450.161122.155448. Chuyển khoản
16/11/2022 10,000 NGUYEN MANH DOANH 864254.161122.155106. Chuyển khoản
16/11/2022 10,000 PHAN THI HON  825009.161122.155037. Chuyển tiền
16/11/2022 10,000 Nguyen Van Duy 854946.161122.154847.  
16/11/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 124635.161122.154702. ck từ thiện
16/11/2022 10,000 TRAN THI HUONG 468768.161122.153705.  
16/11/2022 10,000 TU THI HAI HA 0101000448709  
16/11/2022 10,000 LE CAM TU 0101001045168  Chuyển tiền
16/11/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 737521.161122.152518. Chuyển tiền
16/11/2022 10,000 VI THI HAU PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE.
.32069747610.
Chuyển tiền
16/11/2022 1,000 NGUYEN QUOC QUANG  048401.161122.152117. TRANSFERS 
16/11/2022 10,000 TRAN THI MINH NHAT 455325.161122.151747.  
16/11/2022 10,000 TRUONG THI MY NGOC  PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE
..32069802666.
chuyen tien tu thien tre em
16/11/2022 20,000 TO VAN HOA 940506.161122.1
50540.VCB
Chuyển khoản
16/11/2022 20,000 HOANG XUAN HIEP 1020117837 Ung ho quy
16/11/2022 10,000 HOANG VIET HA  910019.161122.145757. Chuyển khoản
16/11/2022 10,000 NGUYEN THI NGHIA  0641000151789  Chuyển tiền
16/11/2022 10,000 LUONG VAN MINH  642658.161122.145629. Chuyển tiền
16/11/2022 10,000 VU VAN TOAN  892764.161122.145351. Chuyển khoản
16/11/2022 10,000  DUONG NGO TINH 0451000487712 ck từ thiện
16/11/2022 10,000 DUONG VAN HOANG  616467.161122.144337. Chuyển khoản
16/11/2022 10,000 Nguyen tien huong  160453.161122.143622.  
16/11/2022 10,000 TRUONG THI NGOC PHUONG 902138.161122.143309.  Chuyển tiền
16/11/2022 10,000 Lam 594943.161122.143151.  
16/11/2022 20,000 TRAN VAN TUAN  0281000348154  Chuyển tiền
16/11/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 762883.161122.142814. ck từ thiện
16/11/2022 20,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 685468.161122.1
42805.VCB
ck từ thiện
16/11/2022 10,000 PHAN THU PHUONG  556371.161122.142553. Chuyển khoản
16/11/2022 10,000 TRAN VAN NAM 416922.161122.141855.  
16/11/2022 10,000 nguyen thi khanh linh 125674.161122.141808.  
16/11/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 971486.161122.141654. Chuyển tiền
16/11/2022 1,002 NGUYEN XUAN TRUONG 0011004149191 Pham Thi Bich Lien
16/11/2022 10,000 NGUYEN THI CAM NGAN 9563185621 Chuyển tiền
16/11/2022 20,000 THAI TRAN THANH  103983.161122.140625.  
16/11/2022 10,000 TRAN THI HUONG  408607.161122.140459. Chuyển tiền từ thiện
16/11/2022 10,000 VO THI THUONG  0671004110272 Chuyển tiền
16/11/2022 1,000 NGUYEN QUOC QUANG  012200.161122.135412. TRANSFERS 
16/11/2022 10,000 Nguyen Thi Thu Thao 724354.161122.135408. Chuyển tiền
16/11/2022 1,000 TRUONG QUOC SU 1032406689 transfer
16/11/2022 10,000 NGUYEN DUY LOI  634672.161122.134423. Chuyển khoản
16/11/2022 10,000 NGUYEN THI TRUC PHUONG  PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE
..32067064307.
Chuyển tiền
16/11/2022 1,000 NGUYEN QUOC QUANG  007949.161122.134222. TRANSFERS 
16/11/2022 10,000 NGUYEN VAN THUAN 409969.161122.133839.  
16/11/2022 10,000 NGUYEN THI HAI OANH 613506.161122.133802. Chuyển khoản
16/11/2022 1,000 TRUONG QUOC SU 1032406689 transfer
16/11/2022 10,000 tran thi huong mai 579645.161122.132754.  
16/11/2022 10,000 Tuan  037959.161122.132735. chuyen
16/11/2022 10,000 TRIEU DUC LONG 356575.161122.131916.  
16/11/2022 10,000 NGUYEN THI KIM LAI  821906.161122.131732. Chuyển tiền
16/11/2022 3,000 DUONG THI HONG NHUNG 809954.161122.131543. Chuyển tiền
16/11/2022 10,000 NGUYEN VAN THO  0731000598698  ck từ thiện
16/11/2022 20,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ  0361000246439  ung ho tre em khuyet tat
16/11/2022 10,000 PHAM VAN QUAN 0731000904662 ck từ thiện
16/11/2022 10,000 Hoa  013714.161122.131153. chuyen 
16/11/2022 10,000 NGUYEN THI THIEN 461185.161122.130908. Chuyển tiền
16/11/2022 10,000 nguyen trung hau 003228.161122.130512.  
16/11/2022 10,000 HOANG THI THUY HA 1032804682 Chuyển tiền
16/11/2022 10,000 LY THI NGAN  770411.161122.130327. Chuyển tiền
16/11/2022 10,000 HO THI THU DONG  498842.161122.130217. Chuyển khoản
16/11/2022 10,000 NGUYEN THI BICH VAN 1031907873 Chuyển tiền
16/11/2022 10,000 LE THI THUONG 996059.161122.130147. Chuyển tiền
16/11/2022 10,000 SIN VAN NGHI 646654.161122.130119.  
16/11/2022 10,000 LE TRUNG TINH 658088.161122.130035. Chuyển tiền
16/11/2022 10,000 LE TIEN PHUONG 774534.161122.125633.  
16/11/2022 10,000 dinh van duong 471824.161122.125408.  
16/11/2022 100 NGUYEN THI AN 769193.161122.125353. Chuyển tiền
16/11/2022 10,000 NGUYEN THI THUY LINH 613242.161122.124318. Chuyển tiền
16/11/2022 10,000 NGUYEN THANH TUNG 9988478020 Chuyển tiền
16/11/2022 1,000 NGUYEN QUOC QUANG  989463.161122.124121. TRANSFERS 
16/11/2022 10,000 LE NU YEN PHAP 0271001027456 Chuyển tiền
16/11/2022 100 LAM BICH LIEN 980679.161122.123833.  ung ho
16/11/2022 20,000 NONG THI MAI 990716.161122.12
3630.VCB
Chuyển khoản
16/11/2022 10,000 NGUYEN THI HUE  723594.161122.123532. Chuyển tiền
16/11/2022 10,000 HOANG THI TUYET  404863.161122.123443. Chuyển khoản
16/11/2022 10,000 NGUYEN DINH TIEP   0731000919443  ck từ thiện
16/11/2022 10,000 PHAM THI THUY NGAN 276207.161122.123130.  
16/11/2022 1,000 Nguyen Ngoc Dan Thanh 538155.161122.122753.  Chuyển tiền
16/11/2022 10,000 PHAM THI THUY NGAN 266892.161122.122719.  
16/11/2022 10,000 NGUYEN THI XUAN  366825.161122.122441. Chuyển tiền
16/11/2022 20,000 LE THI MY NHAN 890122.161122.122141. Chuyển tiền
16/11/2022 1,000 NGUYEN QUOC QUANG  983073.161122.122057. TRANSFERS 
16/11/2022 20,000 BUI THI THUY 972666.161122.
121932.VCB
Chuyển khoản
16/11/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 339494.161122.121750. ck từ thiện
16/11/2022 10,000 LUONG THI HONG LE  961738.161122.121400. Chuyển tiền
16/11/2022 10,000 NGO NHAT ANH PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE.
.32062845307.
Chuyển tiền
16/11/2022 1,000 NGUYEN QUOC QUANG  976882.161122.120252. TRANSFERS 
16/11/2022 1,500,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ  0021000858860 ung ho hoan canh kho khan
16/11/2022 10,000 DANG THI THANH PHUONG 023913.161122.115936. Chuyển tiền
16/11/2022 1,000 NGUYEN QUOC QUANG  972982.161122.115222. TRANSFERS 
16/11/2022 10,000 BUI THUYET XUAN THI  487160.161122.115022. Chuyển tiền
16/11/2022 18,000 NGO THI CAM HANG 541214.161122.114934.  
16/11/2022 2,000 NGO THI CAM HANG 899114.161122.114655.  
16/11/2022 10,000 NGUYEN THI TUYET NHI PARTNER.DIRECT
_DEBITS_VCB.MSE..
32062649912.
Chuyển tiền
16/11/2022 10,000 DOAN VAN MY 607548.161122.114221.  
16/11/2022 200,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ  0931004204148 tu thien
16/11/2022 10,000  VO VAN LINH 0411001083410 TRAN THI NGUYET  Chuyển tiền
16/11/2022 10,000 DO THI THUY 0651000619060  
16/11/2022 10,000 NGUYEN THI THU THAO 594120.161122.113803. Chuyển tiền
16/11/2022 1,000 NGUYEN QUOC QUANG  966776.161122.113602. TRANSFERS 
16/11/2022 10,000 DO NGOC THIEN TAM 157516.161122.113518.  Chuyển tiền
16/11/2022 10,000 LE THI THANH DUNG  142818.161122.113213. Chuyển khoản
16/11/2022 10,000 NGUYEN VAN TRONG 0731000601285  ck từ thiện
16/11/2022 10,000 NGUYEN THI THUOC 966794.161122.113003. Chuyển tiền
16/11/2022 10,000 NGUYEN VAN TRONG 0731000607280 ck từ thiện
16/11/2022 20,000 HA DUC HUY 905149.161122.11
2825.VCB
Chuyển khoản
16/11/2022 10,000 Mai Huu Thuan 118775.161122.112642.  
16/11/2022 10,000 TRAN THI QUY 1017850917  
16/11/2022 10,000 HOANG MINH CHIEN  0781000421208  
16/11/2022 10,000 To thuy linh  702437.161122.111835.  
16/11/2022 10,000 NGUYEN VAN QUOC 925445.161122.111746.  Chuyển tiền
16/11/2022 10,000 GIANG A CHANG 919964.161122.111605.  Chuyển tiền
16/11/2022 10,000 DONG THI YEN 735007.161122.110657.  Chuyển tiền
16/11/2022 10,000 TRAN THI HUYEN 0341001717736  chuyen tien ung ho quy
16/11/2022 10,000 KIEU THI NGOC HUONG  173978.161122.105251. Chuyển tiền
16/11/2022 20,000 PHAM THI THUY 639380.161122.10
5039.VCB
Chuyển khoản
16/11/2022 10,000  HO VAN DIEN 552435.161122.104947. Chuyển tiền
16/11/2022 10,000 BACH THANH SON 830523.161122.104648. Chuyển khoản
16/11/2022 1,000 NGUYEN QUOC QUANG  944899.161122.104332. TRANSFERS 
16/11/2022 20,000 HOANG DUY CHIEU 192236.161122.1
04312.VCB
Chuyển khoản
16/11/2022 10,000 NGUYEN THI PHUONG THAO 2014610099 0301000435510  ung ho quy vi tre em khuyet tat
16/11/2022 10,000 PHAM THI HONG HANH  795380.161122.103659. Chuyển khoản
16/11/2022 20,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0281000473739 jsjsjsjsjs
16/11/2022 10,000 MA THI THU HIEN  752410.161122.102455. Chuyển khoản
16/11/2022 10,000 NAY H CHAM  920569.161122.102346. Chuyển tiền
16/11/2022 10,000 Ho thi giang anh 580895.161122.102056.  chuyen tu thien
16/11/2022 10,000 NGUYEN THI LIEU 1016705696 Chuyển tiền
16/11/2022 10,000 NGUYEN XUAN HONG  0801000247169 ck từ thiện
16/11/2022 10,000 PHAM THI THUY 699452.161122.101013. Chuyển khoản
16/11/2022 10,000 LE XUAN NAM 9896034018 Chuyển tiền
16/11/2022 1,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 556606.161122.100920. ck từ thiện
16/11/2022 10,000 LUONG VAN DO 136889.161122.100710.  Chuyển tiền
16/11/2022 10,000 TRAN THI KIM PHUONG 9706186515 Chuyển tiền
16/11/2022 1,000 NGUYEN QUOC QUANG  927116.161122.100411. TRANSFERS 
16/11/2022 1,000 VU THI KIM CHI 142554.161122.095842.  Chuyển tiền
16/11/2022 1,000 VU THI KIM CHI 140009.161122.095811.  Chuyển tiền
16/11/2022 10,000 LE XUAN NAM 9896034018  
16/11/2022 10,000 Phu 524050.161122.095340.  
16/11/2022 10,000 NGUYEN VAN LINH 637968.161122.095232. Chuyển tiền
16/11/2022 10,000  BUI CONG VINH 0731000764814 ck từ thiện
16/11/2022 10,000 PHAM THI THUY  624924.161122.094852. Chuyển khoản
16/11/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 913448.161122.094841. Chuyển tiền
16/11/2022 50,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 496187.161122.094011. Ung ho quy khuyet tat tre em 
16/11/2022 10,000 PHAM VAN THE 826948.161122.093659. Chuyển tiền
16/11/2022 10,000 BUI DUY LONG 508256.161122.092621.  Chuyển tiền
16/11/2022 500,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0181003295300 Trẻ em khuyết tật
16/11/2022 10,000 PHAM THI KIM THANH  929010.161122.082603. Chuyển tiền
16/11/2022 60,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0071001035826 lxstd tặng từ thiện
16/11/2022 1,000,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0021001661546 tre em khuyen tat
16/11/2022 50,000 DANG THI THUY 0291000272468 Chuyển tiền
16/11/2022 500,000 HUYNH ANH HIEU  250773.161122.073716. chuyen khoan ung ho
16/11/2022 100,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 196029.161122.070340.  
16/11/2022 10,000 Phu 287365.161122.070254.  
16/11/2022 1,000 DAO THI TUYET HANH 868313.161122.070148. Chuyển khoản
16/11/2022 1,000 NGUYEN QUOC QUANG  868028.161122.070022. TRANSFERS 
16/11/2022 1,000 TRUONG QUOC SU 1032406689 transfer
16/11/2022 200,000  NGUYEN VAN VUONG 0011004265191 Chuc cac em hanh phuc
16/11/2022 100,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ  0561000595677 kho khan
17/11/2022 10,000 LE DINH TUAN 160277.171122.214744. Chuyển tiền
17/11/2022 10,000 BUI VAN SANG 651505.171122.214220. Chuyển khoản
17/11/2022 10,000 TA QUOC DONG  933310.171122.202429. Chuyển khoản
17/11/2022 10,000 LE THI HAI  327461.171122.201407. Chuyển khoản
17/11/2022 10,000 PHAM QUANG HUY  669542.171122.201425. Chuyển tiền
17/11/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 100863.171122.201133. Quy vi tre em khuyet tat
17/11/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 603152.171122.201031. Quy vi tre em khuyet tat
17/11/2022 100,000 NGUYEN NHU NGOC 1020815526 Chuyển tiền
17/11/2022 10,000 NGUYEN TIEN DUNG 839957.171122.195825.  
17/11/2022 10,000 huynh huu luan 054560.171122.195046.  
17/11/2022 10,000 KIM THI QUI 0741000630567 Chuyển tiền
17/11/2022 10,000 THAI NGOC SANG 921700.171122.194730.  Chuyển tiền
17/11/2022 10,000 Nguyen dinh tuan 797304.171122.194623.  
17/11/2022 10,000 THACH THI MY TIEN 1024040120 Chuyển tiền
17/11/2022 10,000 Nhat Vu  PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE..
32127084294.
ung ho
17/11/2022 10,000 PHAM THI HOAI 123999.171122.193257. Chuyển tiền
17/11/2022 1,000 LE DINH DUC 1016911684  ung ho quy khuyet tat
17/11/2022 10,000 DAU HONG LOI 952655.171122.192153.  Chuyển tiền
17/11/2022 10,000 ZO RAM THI NHUNG 818979.171122.192115.  Chuyển tiền
17/11/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 123340.171122.191326. KCN
17/11/2022 10,000 LU MINH LUONG 831018.171122.191032. Chuyển tiền
17/11/2022 10,000 NHAT VU  PARTNER.DIRECT
_DEBITS_VCB.MSE.
.32125666405.
UNG HO
17/11/2022 5,000 LE THI QUYNH ANH 1025583627  ung ho quy vi tre em khuyet tat 
17/11/2022 1 LE THI LY 690232.171122.185659. Chuyển tiền
17/11/2022 10,000 NGUYEN VAN HAI 687949.171122.185409. Chuyển tiền
17/11/2022 10,000 TRAN MONG THAO 988183.171122.185307.  
17/11/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE..
32123963808.
ck từ thiện
17/11/2022 10,000 KIEU HONG QUI 1019735540 Chuyển tiền
17/11/2022 10,000 Luong Huu Thao 000964.171122.181554.  
17/11/2022 10,000 LE QUOC HUNG PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE.
.32124011152
 
17/11/2022 10,000 HOANG CHIEU TIEN  736950.171122.181208. Chuyển tiền
17/11/2022 10,000 VI VAN LUYEN 688307.171122.174609. Ck 
17/11/2022 10,000 DANG KIM NGAN 614229.171122.174121. Chuyển tiền
17/11/2022 10,000 TRAN THI LE  284265.171122.173358. Chuyển khoản
17/11/2022 10,000 BUI DAC KHOA 620830.171122.173332.  
17/11/2022 10,000 NGUYEN THI GAI  0461000549990 Chuyển tiền
17/11/2022 10,000 Nguyen huu linh 222826.171122.171945.  
17/11/2022 20,000 NGUYEN THI NGOC HA 409239.171122.
172009.VCB
Chuyển khoản
17/11/2022 1,000 Nguyen The Duc 542142.171122.171646.  
17/11/2022 1,000 NGUYEN QUOC QUANG  461726.171122.171314. TRANSFERS 
17/11/2022 10,000 Phu 484045.171122.171239.  
17/11/2022 10,000 LE VAN QUOC VI 183352.171122.171033. Chuyển khoản
17/11/2022 10,000 MA VAN THANH NAM  473781.171122.170244. Chuyển khoản
17/11/2022 10,000 Phu 461995.171122.170227.  
17/11/2022 10,000 Phu 443167.171122.165338.  
17/11/2022 10,000 NGUYEN VAN DUNG 130387.171122.164935.  Chuyển tiền
17/11/2022 10,000 Cao Minh Dang 111028.171122.164835.  
17/11/2022 20,000 CAM MAI 110538.171122.164349. Chuyển tiền
17/11/2022 10,000 TRIEU TON NHI  327744.171122.163202. Chuyển khoản
17/11/2022 1,000 NGUYEN QUOC QUANG  439126.171122.162135. TRANSFERS 
17/11/2022 10,000 Phu 367639.171122.161835.  
17/11/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 314251.171122.160611. Chuyển tiền
17/11/2022 1,000 TRUONG QUOC SU 1032406689 transfer
17/11/2022 2,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 1017920389 Sinh vien
17/11/2022 10,000 DO MANH THANG  121558.171122.154611. Chuyển khoản
17/11/2022 10,000 Phu 298804.171122.154639.  
17/11/2022 20,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 1022630914 Sinh Vien
17/11/2022 1,000 NGUYEN QUOC QUANG  422829.171122.154317. TRANSFERS 
17/11/2022 10,000 LE THI NGOC HA 528466.171122.154103. Chuyển tiền
17/11/2022 10,000 DINH XUAN HA  788741.171122.153116. Chuyển khoản
17/11/2022 10,000 Nguyen Thi Kim Dung 738539.171122.151722.  
17/11/2022 10,000 nguyen duc an 840724.171122.151353.  
17/11/2022 10,000 NGUYEN HUY MANH 559936.171122.151010. Chuyển tiền
17/11/2022 10,000 TRAN KHAC THAO 1022707110 ck từ thiện
17/11/2022 10,000 HOANG MANH HUNG  701461.171122.150651. Chuyển khoản
17/11/2022 100,000 BUI THI HOA  947888.171122.150531. Chuyển khoản
17/11/2022 10,000 phung quoc hung  941122.171122.144905. Chuyển tiền
17/11/2022 50,000 NGUYEN QUANG CUONG 498860.171122.144147.  Chuyển tiền
17/11/2022 1,000 NGUYEN QUOC QUANG  395482.171122.143818. TRANSFERS 
17/11/2022 10,000 Phu 155614.171122.143641.  
17/11/2022 100,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 1018282578 kho khan
17/11/2022 10,000 KSOR EM 892721.171122.143305.  Chuyển tiền
17/11/2022 20,000 NONG NGOC DUY 941012.171122.1
42541.VCB
Chuyển khoản
17/11/2022 20,000 TRAN THI LAN  971825.171122.
140931.VCB
Chuyển khoản
17/11/2022 10,000 DOAN MANH KIEN 713994.171122.140400.  Chuyển khoản
17/11/2022 10,000 BUI TIEN DUNG 451935.171122.134842.  chuyen khoan tu thien
17/11/2022 10,000 DINH THI PHUONG NHI 444812.171122.134835. Chuyển tiền
17/11/2022 10,000 HA PHUONG THAO  9986710966 Chuyển tiền
17/11/2022 10,000 LUONG THANH TUNG 133965.171122.133157.  Chuyển tiền
17/11/2022 10,000 LE THI HIEN 426129.171122.131954. Chuyển tiền
17/11/2022 20,000 LE THANH NHUONG 901748.171122.
131821.VCB
Chuyển khoản
17/11/2022 10,000 TRAN THI QUYEN 361232.171122.131625. Chuyển khoản
17/11/2022 10,000 pham thanh thuan 012117.171122.131112.  
17/11/2022 111,500 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 1016511880 trer em mo coi
17/11/2022 10,000 HUYNH QUANG VY  269197.171122.124327. Chuyển khoản
17/11/2022 10,000 Nguyen Thai Nguyen PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE..
32105097309
ck
17/11/2022 22,000 LE THI THO 882445.171122.123931. Chuyển tiền
17/11/2022 10,000 HOANG THI TUYET 251704.171122.123801. Chuyển khoản
17/11/2022 10,000 LY THI KIM PHUNG  1030243665 Chuyển tiền
17/11/2022 10,000 NGUYEN HONG PHUONG  421384.171122.123339. Chuyển khoản
17/11/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 596685.171122.123345. Chuyển tiền
17/11/2022 10,000 VU THI THANH HUONG  232256.171122.123208. ung ho
17/11/2022 26,000 LY THI KIM ANH 1032833047 transfer
17/11/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 361710.171122.122456. ck từ thiện
17/11/2022 10,000 TRAN CHI THANH 1018477734 Chuyển tiền
17/11/2022 10,000 HO THI HA 491402.171122.120337. Chuyển tiền
17/11/2022 10,000 NGUYEN QUANG NGHIA 980494.171122.120155.  Chuyển tiền
17/11/2022 10,000 NGUYEN NGOC HUY  252094.171122.115251. Chuyển khoản
17/11/2022 10,000 TRAN THI NGOC HUYEN 418244.171122.115258. Chuyển tiền
17/11/2022 1 VO DINH QUY 690971.171122.115145.  Chuyển tiền
17/11/2022 10,000 PHAM THI THU HUONG 747001.171122.114501.  Chuyển tiền
17/11/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 885528.171122.114128. ck từ thiện
17/11/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 639812.171122.114053. ck từ thiện
17/11/2022 20,000 DUONG THI NGOC HIEU 923683.171122.114031.  Chuyển tiền
17/11/2022 20,000 BUI MINH HUY 867341.171122.114005.  
17/11/2022 10,000 hoang thi ha ha 660935.171122.111458.  
17/11/2022 10,000 TRAN THI BICH NGOC   0181000159191 Chuyển tiền
17/11/2022 1,000 NGUYEN QUOC QUANG  321063.171122.110307. TRANSFERS 
17/11/2022 50,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 1029069843 Trẻ em khuyết tật
17/11/2022 10,000 Dang van tung 741938.171122.105727.  
17/11/2022 10,000 NGUYEN HOANG THUC YEN 0041000347017  Chuyển tiền
17/11/2022 10,000 HO THI HA 454885.171122.103143.  Chuyển tiền
17/11/2022 10,000 TRAN HONG PHUONG  1017579943 Chuyển tiền
17/11/2022 20,000 TRANG SEO DO  437077.171122.10
2357.VCB
Chuyển khoản
17/11/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE..
32100220352.
ck từ thiện
17/11/2022 10,000 NGUYEN THI LUYEN 732421.171122.101554.  Chuyển khoản
17/11/2022 10,000 NGUYEN THI BINH  0551000295393  Chuyển tiền
17/11/2022 50,000 DANG THI THUY   0291000272468 Chuyển tiền
17/11/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 1013597612 thich
17/11/2022 20,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ  0491000091227  
17/11/2022 10,000 NGUYEN THI PHI THUYEN  934966.171122.093930. Chuyển tiền
17/11/2022 20,000 TRAN DIEU HIEN 742059.17112
2.093902.VCB
Chuyển khoản
17/11/2022 10,000 DINH THI HUONG 549016.171122.092141. Chuyển khoản
17/11/2022 10,000 Nguyen hong nhung  355152.171122.091828.  
17/11/2022 30,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0071001035826 lxstd tặng từ thiện
17/11/2022 1,000 DAO THI TUYET HANH 235284.171122.070454. Chuyển khoản
17/11/2022 1,000 NGUYEN THANH HIEU 235107.171122.070353.   TRANSFERS
17/11/2022 10,000 Phu 204171.171122.070311.  
17/11/2022 1,000 TRUONG QUOC SU 1032406689 transfer
17/11/2022 1,000 NGUYEN QUOC QUANG  234827.171122.070208. TRANSFERS 
17/11/2022 50,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 190681.171122.063350. Ung ho quy khuyet tat tre em 
17/11/2022 20,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0281000473739 ejdjsjsjs
17/11/2022 200,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0101001236177 o
17/11/2022 100,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 150654.171122.052513.  
18/11/2022 300,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ  0281000654621 tre khuyet tat
18/11/2022 25,000 Le Tri Ai Thi  908727.181122.222016. tang cac be
18/11/2022 100,000 NGUYEN TRUONG KY 072976.181122.214751.  ung ho Quy vi tre em khuyet tat
18/11/2022 200,000 Le Huyen Trang 953382.181122.212947.   ung ho quy vi tre em khuyet tat thang 11.2022
18/11/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 864760.181122.210419. ung ho quy tre em
18/11/2022 20,000 HUYNH TRUONG THUY AN 507874.181122.205845. Chuyển tiền
18/11/2022 10,000 VU DUC DUY 951182.181122.203354. Chuyển tiền
18/11/2022 10,000 DAU HUY PHONG  263883.181122.202912. Chuyển khoản
18/11/2022 10,000 Tha  855734.181122.202733. chuyen 
18/11/2022 10,000 NGUYEN QUANG DAI 180873.181122.202342.  Chuyển tiền
18/11/2022 10,000 NGUYEN DANH HIEU 789508.181122.201619.  
18/11/2022 10,000 THACH LANH PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE..
32169330230.
 
18/11/2022 10,000 VU DINH HOA PARTNER.DIRECT
_DEBITS_VCB.MSE.
.32168248359.
Chuyển tiền
18/11/2022 20,000 BUI THI DIEU 584797.181122.
200304.VCB
Chuyển khoản
18/11/2022 10,000 HA DUY DUC  038843.181122.193014. Chuyển khoản
18/11/2022 10,000 Tran Thi Hue 126720.181122.191605.  Chuyển khoản
18/11/2022 20,000 CHAU NGUYEN KHANH NHI 958780.181122.191018.  
18/11/2022 10,000 Qui  705039.181122.190001. chuyen
18/11/2022 10,000 NGUYEN THI MY TRINH  0451000431860 Chuyển tiền
18/11/2022 5,000 HOANG THUY TRANG  635585.181122.183427. Chuyển tiền
18/11/2022 10,000 VI THI THU HA 702755.181122.180741. Chuyển khoản
18/11/2022 25,000 PHUNG THI THAO 950008.181122.180254.  Chuyển tiền
18/11/2022 10,000 Vo hoang tien 598773.181122.180218.   
18/11/2022 5,000 TRAN THI BINH 9943019797 Nguyen Tran Linh Chi ung ho
18/11/2022 5,000 TRAN THI BINH 9943019798 Nguyen Tran Linh Chi ung ho
18/11/2022 10,000 le trong tuan 586524.181122.175556.  
18/11/2022 10,000 TRAN DUY LONG 610211.181122.175544.  
18/11/2022 10,000 NGUYEN DUC QUYNH 0031000215534 Chuyển tiền
18/11/2022 10,000 NGUYEN DUC TRONG  158812.181122.174537. Chuyển tiền
18/11/2022 1,000 TRUONG QUOC SU 1032406689  transfer
18/11/2022 10,000 VU VAN HOA  237845.181122.174159. Chuyển khoản
18/11/2022 10,000 NGUYEN THI HANG  841031.181122.173934. Chuyển khoản
18/11/2022 10,000 NGUYEN THI HA  169726.181122.173507. Chuyển tiền
18/11/2022 3,000 Y THUAN 0761002384285  transfer
18/11/2022 10,000 SON THI NGOC HOA PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE.
.32162642819.
 
18/11/2022 10,000 VUONG THI NGOC 967143.181122.171059.  
18/11/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 416526.181122.170719. Ck tu thien
18/11/2022 10,000 NGUYEN VAN PHAP 1016773316  
18/11/2022 10,000 NGUYEN THI MY XUYEN 575868.181122.165025.  
18/11/2022 10,000 LE THI LUAN 663945.181122.164405. Chuyển tiền
18/11/2022 10,000 NGUYEN NGOC HIEP 570041.181122.164206.  
18/11/2022 10,000 DAM VAN LUONG 1012641403 Chuyển tiền
18/11/2022 100,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ  0191000341267 Trẻ em khuyết tật
18/11/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 204947.181122.161802. ck tu thien
18/11/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 9729977777 Vi tre em khuyet tat
18/11/2022 20,000 THACH CHIN 298700.181122.160
458.VCB
Chuyển khoản
18/11/2022 10,000 VO VAN QUI  977275.181122.160403. Chuyển tiền
18/11/2022 20,000 THACH CHIN 060862.181122.1
60100.VCB
Chuyển khoản
18/11/2022 10,000 LE THI KIM DUNG  512424.181122.155810. Chuyển tiền
18/11/2022 1,000 HUYNH THI MY CHI 0721000524033 Chuyển tiền
18/11/2022 10,000 PHAN THI THANH DAO  783883.181122.154803. Chuyển tiền
18/11/2022 1,000 HUYNH THI MY CHI  0721000524033 Chuyển tiền
18/11/2022 10,000 NGUYEN ANH GIANG 0831000091742 Chuyển tiền
18/11/2022 10,000 Phu  304839.181122.154600.  
18/11/2022 100,000 Tram 257423.181122.152413.  chuyen ung ho
18/11/2022 5,000 DO THI HANG 1017919702 DO THI HANG lop Anh 01-PTDT-K59 MSV 2014330009 truong Dai hoc Ngoai thuong ung ho
18/11/2022 10,000 Phu  245414.181122.151838.  
18/11/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 818320.181122.151612. ck tu thien
18/11/2022 10,000 TRAN KHANH THINH  0611001975774 Chuyển tiền
18/11/2022 10,000  DO THI THU THUY 228212.181122.150424. Chuyển tiền
18/11/2022 20,000 VU VAN VY 612147.181122.
150332.VCB
Chuyển khoản
18/11/2022 1,001 TRUONG QUOC SU 1032406689  transfer
18/11/2022 1,000 Y THUAN 0761002384285  transfer
18/11/2022 1,000 Y THUAN 0761002384285  transfer
18/11/2022 10,000 NGUYEN THI THU HUONG 0651000809786 Chuyển tiền
18/11/2022 10,000 pham thi Minh 161839.181122.143739.  Chuyển tiền ủng hộ
18/11/2022 1,000 TRUONG QUOC SU 1032406689  transfer
18/11/2022 20,000 DINH VAN NHAN 603170.181122.
143003.VCB
Chuyển khoản
18/11/2022 10,000 CAO VAN PHUNG  501236.181122.142613. Chuyển khoản
18/11/2022 10,000 LUONG VAN TUAN PARTNER.DIRECT
_DEBITS_VCB.MSE.
.32156120802
Chuyển tiền
18/11/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 624547.181122.141249. ck tu thien
18/11/2022 10,000 HANG THI MY DUYEN 467437.181122.141030.  Chuyển khoản
18/11/2022 10,000 TU THI NHA TRUC 184621.181122.140635. Chuyển tiền
18/11/2022 10,000 NGUYEN DUC ANH  640785.181122.140028. Chuyển khoản
18/11/2022 10,000 TRAN THI PHUONG THAO  091693.181122.135946.  
18/11/2022 1,000 TRUONG QUOC SU 1032406689  transfer
18/11/2022 1,001 TRUONG QUOC SU 1032406689  transfer
18/11/2022 1,000 TRUONG QUOC SU 1032406689  transfer
18/11/2022 10,000 HUYNH THI NGOC LY 240795.181122.132159.  Chuyển tiền
18/11/2022 10,000 NGUYEN THI HONG THAM 939445.181122.131915. Chuyển tiền
18/11/2022 10,000 PHAM LUONG THIEN 0451000383846  ck tu thien
18/11/2022 10,000 TRAN VAN THANG PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE..
32153055416.
Chuyển tiền
18/11/2022 5,000 HUYNH THANH DANG 482176.181122.125642. Chuyển tiền
18/11/2022 10,000 Phan Viet Duy  131897.181122.125342. Chuyển tiền
18/11/2022 10,000 DUONG VU ANH THUONG  399203.181122.124748. Chuyển khoản
18/11/2022 10,000 nhat vu  125904.181122.123810.  ung ho
18/11/2022 10,000 Nguyen xuan bien 178124.181122.123541.  
18/11/2022 10,000 NGUYEN TUAN VU 1017245340 ck tu thien
18/11/2022 10,000 PHAM THI THAO VAN 1017684439  
18/11/2022 10,000 Nguyen Thi Kieu 117309.181122.121643. Chuyển tiền
18/11/2022 10,000 le Hai Dang 768762.181122.121303. Chuyển tiền
18/11/2022 10,000 PHAM BA SAO  099220.181122.121140. Chuyển khoản
18/11/2022 10,000 PHAN DINH MINH 0161001735483  
18/11/2022 20,000 NGUYEN VAN HOANG 869634.181122.1
14749.VCB
Chuyển khoản
18/11/2022 10,000 pham van an  623920.181122.113754. ck 
18/11/2022 10,000 Pham manh cuong  607214.181122.112939.  
18/11/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 082376.181122.112810. Ck tu thien
18/11/2022 20,000 NGUYEN HUU TUNG 076339.181122.112648. Chuyển khoản
18/11/2022 10,000 NGUYEN VAN LONG 0821000150859 Chuyển tiền
18/11/2022 10,000 PHAM KHANH HONG  706359.181122.112027. Chuyển tiền
18/11/2022 10,000 LE THI NHUNG  130947.181122.111718. Chuyển tiền
18/11/2022 10,000 NGUYEN TIEN TINH  0351001012404   Ck tu thien
18/11/2022 10,000 ha van duc 548681.181122.110109.  
18/11/2022 10,000 PHAN THI THANH THANH  0071000943426 Chuyển tiền
18/11/2022 10,000 TRIEU THI THAO  139787.181122.105829. Chuyển tiền
18/11/2022 10,000 HO THI HONG NGOC PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE.
.32147288031.
Chuyển tiền
18/11/2022 10,000 VAN HUYEN TRANG PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE..
32147501943.
Chuyển tiền
18/11/2022 20,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 231369.181122.103029. ct tu thien
18/11/2022 20,000 PHAN THI NHAN 913816.181122.1
02513.VCB
 
18/11/2022 50,000 DANG THI THUY  0291000272468  Chuyển tiền
18/11/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 843884.181122.101651. ck tu thien
18/11/2022 10,000 PHAM THI HOAI  642825.181122.100221. Chuyển khoản
18/11/2022 10,000 LE THI HA PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE
..32145452205.
Chuyển tiền
18/11/2022 100,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0081001144940 Vi cac em than yeu
18/11/2022 10,000 Thang  362040.181122.092732. chuyen 
18/11/2022 20,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ MBVCB.2716926049.20
01.VCB Rewards.
Kho khan
18/11/2022 20,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ MBVCB.2716844745.2
001.VCB Rewards.
Quy
18/11/2022 30,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0071001035826 lxstd tặng từ thiện
18/11/2022 20,000 Gi Nguyen Van Khanh 349809.181122.081246.  
18/11/2022 50,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 198667.181122.072618. Ung ho quy khuyet tat tre em
18/11/2022 1,000 NGUYEN THANH HIEU 608182.181122.070527.   transfer
18/11/2022 10,000 Phu  181229.181122.070049.  
18/11/2022 1,000 TRUONG QUOC SU 1032406689  transfer
18/11/2022 1,000 DAO THI TUYET HANH 607298.181122.065939. Chuyển khoản
18/11/2022 1,000 NGUYEN QUOC QUANG 607294.181122.065936.   transfer
18/11/2022 100,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 119685.181122.053143. 119685.181122.053143.
18/11/2022 20,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 1021069311 khuyet tat
19/11/2022 10,000 BUI THI HOA  0271001011511 Chuyển tiền
19/11/2022 20,000 HOANG VAN O  365534.191122.2
14925.VCB
Chuyển khoản
19/11/2022 10,000 PHAM VIET DUC  412675.191122.213553. Chuyển tiền
19/11/2022 10,000 Pham van an  840784.191122.212322.  
19/11/2022 100,000 HOANG THI HIEN 687927.191122.2
12127.VCB
Chuyển khoản
19/11/2022 10,000 trang seo doan 217683.191122.211551.  Chuyển khoản
19/11/2022 20,000 LE THI THU  270949.191122.21
1430.VCB
Chuyển khoản
19/11/2022 20,000 TRAN NGOC THIEN 729676.191122.2
10529.VCB
Chuyển khoản
19/11/2022 10,000 DOAN THI MAI OANH 1027403430  
19/11/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 110597.191122.204321. Chuyển tiền
19/11/2022 10,000 BAN THI KIM THAO  858651.191122.202453. Chuyển tiền
19/11/2022 10,000 NGUYEN TRUNG KIEN 889928.191122.202227.  
19/11/2022 10,000 TRAN THI MY HANH 000412.191122.201142.  
19/11/2022 10,000 LU THI OANH 583605.191122.195938.  
19/11/2022 20,000 nhat vu  711585.191122.195
831.VCB
ung ho
19/11/2022 10,000 PHAM VAN CUONG 567824.191122.195436.  
19/11/2022 10,000 LE DINH THANG  438382.191122.195220. Chuyển tiền
19/11/2022 6,868  DAO XUAN ANH 1017921196 Dao Xuan Anh, lop Anh 13-k59-KTDN-FTU ung ho
19/11/2022 10,000 LUONG THI NGOC QUYNH 892362.191122.194110.  Chuyển khoản
19/11/2022 50,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 688395.191122.194012. Ung ho quy khuyet tat tre em 
19/11/2022 10,000 LE THI THUY AN PARTNER.DIRECT
_DEBITS_VCB.MSE.
.32206138703.
Chuyển tiền
19/11/2022 10,000 VU VAN HIEP 1029140799 Chuyển tiền
19/11/2022 10,000 Quyen 670949.191122.192854.  chuyen
19/11/2022 10,000 NGUYEN DUY PHU  669429.191122.192758.  
19/11/2022 10,000 NGUYEN THI KIEU ANH  807261.191122.191732. Chuyển khoản
19/11/2022 10,000 pham ngoc hieu 681564.191122.190109.  
19/11/2022 10,000 DU VAN PHONG  333044.191122.184331. Chuyển khoản
19/11/2022 20,000 TRUONG VAN HUY 572428.191122.18
3252.VCB
Chuyển khoản
19/11/2022 20,000 PHAM THI NGOC DIEP 351107.191122.
182911.VCB
Chuyển khoản
19/11/2022 10,000 NGUYEN THI THANH HANG  606642.191122.182440. Chuyển khoản
19/11/2022 10,000 TRINH THI KIM OANH 561808.191122.181655.  
19/11/2022 10,000 LE THI YEN 559168.191122.181531.  
19/11/2022 10,000 VO THI HONG NHUNG PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE..
32203209178.
Chuyển tiền
19/11/2022 10,000 HOANG VAN CONG PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE
..32203208595.
Chuyển tiền
19/11/2022 10,000 Tran Kim Phung 540630.191122.181028.  
19/11/2022 10,000 PHAN VAN HOAN 548607.191122.180911. Chuyển khoản
19/11/2022 10,000 Ra  534831.191122.180701. chuyen 
19/11/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 179357.191122.180442. ck từ thiện
19/11/2022 10,000 BUI VAN TIEN (TIEN VAN) 400095.191122.174510.  
19/11/2022 10,000 PHAM KIM HUONG 0841000109481 Chuyển tiền
19/11/2022 100,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 374816.191122.172904.  
19/11/2022 20,000 LY VAN SAU 755711.191122.17
2915.VCB
Chuyển khoản
19/11/2022 10,000 NGO THI NIEM  341938.191122.170753. Chuyển tiền
19/11/2022 10,000 HOANG VIET ANH 785462.191122.170451. Chuyển tiền
19/11/2022 20,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ  0291000306494 thuong tre em
19/11/2022 10,000 Phu  380950.191122.164813.  
19/11/2022 10,000 HO DAC DUY  344588.191122.164436. Chuyển tiền
19/11/2022 10,000 PHAN THI MAI  852659.191122.164434. Chuyển tiền
19/11/2022 10,000 NGUYEN THI HUYEN 1027056221 ck
19/11/2022 10,000 DOAN HONG MANH 858275.191122.163636. Chuyển khoản
19/11/2022 10,000 DO THI BICH TRAM  642331.191122.162131. Chuyen ten
19/11/2022 10,000 DO DANG BAC 791146.191122.161815. Chuyển khoản
19/11/2022 10,000 Thuong 321445.191122.161731.  chuyen 
19/11/2022 10,000 HOANG THANH LICH  1030707981 Chuyển tiền
19/11/2022 1,000 TRUONG QUOC SU 1032406689  transfer
19/11/2022 200,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ  0281000403511 khong
19/11/2022 10,000 HA SON LAM 0031000354744 Chuyển tiền
19/11/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 696036.191122.155046. Quyen gop tu thien
19/11/2022 10,000 LE THU QUYNH 940106.191122.154700.  
19/11/2022 10,000 PHAM VAN LOC 9982489945  
19/11/2022 10,000 HUYNH NGOC CHAN 955414.191122.153514.  
19/11/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 706958.191122.152526. ck từ thiện
19/11/2022 20,000 NGUYEN VAN SON  760512.191122.145956. Chuyển khoản
19/11/2022 10,000 LAM THI DA RI  1021271387 Chuyển tiền
19/11/2022 10,000 huynh xuan du 693143.191122.144042.  
19/11/2022 1,000 NGUYEN THI THU NGAN  0071000861356  transfer
19/11/2022 1,000 NGUYEN THI THU NGAN  0071000861356  transfer
19/11/2022 10,000 NGUYEN VAN HUAN 1030892300 Chuyển tiền
19/11/2022 10,000 VU THI MY LE  0281000463336 Chuyển tiền
19/11/2022 10,000 pham hoang hanh 244749.191122.141756.  
19/11/2022 10,000 HOANG THI LAN  0351001131276 Chuyển tiền
19/11/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 369955.191122.140407. oke
19/11/2022 10,000 DO QUAT HOANG 565495.191122.140053. Chuyển khoản
19/11/2022 10,000 DUONG THI QUYEN 404502.191122.135538. Chuyển tiền
19/11/2022 20,000 LE THI PHUNG PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE.
.32192898092.
Chuyển tiền
19/11/2022 1,000 LY QUOC PHU  0451000448015  transfer
19/11/2022 1,000 LY QUOC PHU  0451000448015  transfer
19/11/2022 20,000 THACH THI THINH 727135.191122.13
3527.VCB
Chuyển khoản
19/11/2022 10,000 VO THI NGOC  525150.191122.132519. Chuyển tiền
19/11/2022 10,000 NGUYEN THI MY HANH  464351.191122.132452. Chuyển tiền
19/11/2022 10,000 LAM THI NU 0761002354137 Chuyển tiền
19/11/2022 10,000 Cuong  016369.191122.131407. chuyen
19/11/2022 20,000 SO MINH HOANG LY 324154.19112
2.131204.VCB
Chuyển khoản
19/11/2022 10,000 PHAM DUY NHAN 612490.191122.131049.  
19/11/2022 10,000 VU PHUONG LINH 1014093086 Vu Phuong Linh ung ho Quy Vi tre em khuyet tat VN
19/11/2022 10,000 NGUYEN THI BICH  227884.191122.130922. Chuyển khoản
19/11/2022 10,000 LUONG THI DUNG 511506.191122.130822. Chuyển tiền
19/11/2022 20,000 VO THI THANH THOA  008124.191122.13
0648.VCB
Chuyển khoản
19/11/2022 10,000 DO VAN HOANG  450520.191122.130556. Chuyển tiền
19/11/2022 10,000 DINH THI MAI HOA 200895.191122.125938. Chuyển khoản
19/11/2022 10,000 NGUYEN HONG NGHI  PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE.
.32192829049.
Chuyển tiền
19/11/2022 10,000 NGUYEN VAN CONG 1022925530 Chuyển tiền
19/11/2022 20,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 1016824646 Binh thuong
19/11/2022 20,000 VU VAN THIEN 061591.191122.125
101.VCB
 
19/11/2022 10,000 LE THI HUE 207639.191122.124534. Chuyển tiền
19/11/2022 20,000 DINH XUAN NHUT 507683.191122.124419. Chuyển tiền
19/11/2022 20,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 583910.191122.1
24303.VCB
ck từ thiện
19/11/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 145075.191122.123941. Vi quy tre e khuyet tat v n
19/11/2022 10,000 tran anh dung  622790.191122.124002.  
19/11/2022 10,000 NGUYEN VAN CUONG 239725.191122.123404. Chuyển tiền
19/11/2022 10,000 VU TIEN SON  294040.191122.123215. Chuyển khoản
19/11/2022 10,000 Nguyet 611176.191122.123256.  chuyen quy vi tre em khuyet tat
19/11/2022 10,000 DUONG VAN CUONG 1029984830  
19/11/2022 10,000 CHAU A CHO 099319.191122.122440.  
19/11/2022 10,000 LE THI PHUONG CHI 097665.191122.122410. Chuyển khoản
19/11/2022 10,000 GIANG THI NAI  936603.191122.121901. Chuyển tiền
19/11/2022 10,000 VO DU PHONG   0421000406239 Chuyển tiền
19/11/2022 20,000 DOAN THI MAI DUYEN 951190.191122.1
12551.VCB
Chuyển khoản
19/11/2022 10,000 DU THI HUYNH LOAN  044289.191122.112500. Chuyển khoản
19/11/2022 10,000 NGUYEN THANH LUAN 897543.191122.112334.  
19/11/2022 10,000 TRINH THI HANG  885994.191122.112003. Chuyển khoản
19/11/2022 10,000 VU THI HONG TUOI 1029683960 QUY TRE EM KHUYET TAT VN
19/11/2022 10,000 BUI HONG VINH  127737.191122.111712. Chuyển tiền
19/11/2022 10,000 NGUYEN VAN HAI  735001.191122.110803. Chuyển tiền
19/11/2022 10,000 NGUYEN HOANG ANH NGOC 0921000716506  Chuyển tiền
19/11/2022 10,000 luu thi phuong 937913.191122.105815.  
19/11/2022 10,000 NUNG THI RUI 793386.191122.105312.  
19/11/2022 10,000 NGUYEN THI THAO VY  791473.191122.105241. Chuyển khoản
19/11/2022 5,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 9879577109 m
19/11/2022 5,000 NGUYEN THI XUAN 1031278295 Chuyển tiền
19/11/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 092794.191122.103129. em chuyen tien a
19/11/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 733065.191122.103015. ck từ thiện
19/11/2022 10,000 LE THI KIM DUNG 496292.191122.103011. Chuyển tiền
19/11/2022 50,000 DANG THI THUY  0291000272468 Chuyển tiền
19/11/2022 10,000 Cao thi huyen ngan 383696.191122.100603.  
19/11/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 728648.191122.100430. ck từ thiện
19/11/2022 1,000 NGUYEN THI THUY DUNG 1018380340 Chuyển tiền
19/11/2022 1,000 NGUYEN THI THUY DUNG 1018380340 Chuyển tiền
19/11/2022 8,001 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0361000306204  khuyet tat
19/11/2022 10,168 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 1027033407 free
19/11/2022 10,000 truong thi tram 053449.191122.071139.  
19/11/2022 10,000 Phu  180278.191122.070522.  
19/11/2022 1,000 TRUONG QUOC SU 1032406689  transfer
20/11/2022 5,000 TRAN THI TRANG 1017919736 Chuyển tiền
20/11/2022 100,000  HO THI THANH VAN 0301000387865 Ung ho quy, mong cac em duoc binh an
20/11/2022 200,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 1018800140 Trẻ em khuyết tật
20/11/2022 10,000 NGUYEN NGOC HOA  531115.201122.220433. Chuyển tiền
20/11/2022 1 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 446807.201122.215224..  
20/11/2022 200,000 Truong Thi Chi Cong  439439.201122.214824. Chuyển tiền
20/11/2022 20,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 151180.201122.213807.9999  
20/11/2022 40,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0731000727825   
20/11/2022 10,000 PHUNG VAN BINH  843588.201122.212538. Chuyển tiền
20/11/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 821543.201122.212148. vi quy tre em khuyet tat
20/11/2022 10,000  LE CONG DANH 816677.201122.211321. Chuyển tiền
20/11/2022 10,000  LE THI LAN 813868.201122.210838. Chuyển tiền
20/11/2022 30,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ  0831000025400  thuong that nhieu
20/11/2022 10,000 HUYNH NGOC AN 796810.201122.204030. Chuyển tiền
20/11/2022 10,000 Dau Yen Nhi  293343.201122.203407. Chuyển tiền
20/11/2022 20,000 VO VAN NGOC 1026331382  
20/11/2022 10,000 LE VAN THUYEN 621408.201122.201329.  
20/11/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 550483.201122.201011. ck từ thiện
20/11/2022 10,000 MAI BA CUONG  0501000155077  Chuyển tiền
20/11/2022 10,000 NGUYEN THUY DUONG 1028919973 Chuyển tiền
20/11/2022 10,000 Lu Tang Quoc  190954.201122.200307. Chuyển tiền
20/11/2022 1,000 PHAM QUANG TUAN 9984888839 Chuyển tiền
20/11/2022 10,000 DO VAN ANH 789943.201122.195538. Chuyển khoản
20/11/2022 10,000 Nguyen Thi Lan  631595.201122.194447.  
20/11/2022 10,000 nguyen thi ngoc thanh 067573.201122.194313.  
20/11/2022 10,000 NGUYEN VAN TRUNG 0181002887152 Chuyển tiền
20/11/2022 10,000 DANH SO 341493.201122.193146. Chuyển khoản
20/11/2022 20,000 LUONG DUY KHANG 148696.201122.1
92548.VCB
Chuyển khoản
20/11/2022 20,000 SUNG A TRUNG 762946.201122.191
922.VCB
Chuyển khoản
20/11/2022 10,000 NGUYEN VAN CHIEN 946855.201122.191438. Chuyển tiền
20/11/2022 10,000 DANG VAN LOI 533228.201122.191349.  
20/11/2022 10,000 NGUYEN THI UT 159287.201122.191231. Chuyển tiền
20/11/2022 20,000 NGUYEN THI NGOC TUYEN 802362.201122.191154.  Chuyển tiền
20/11/2022 10,000 Duong thi nhung 170388.201122.191015.  
20/11/2022 10,000 NGUYEN MINH THUAN  160562.201122.190850. Chuyển tiền
20/11/2022 10,000 le tan bao PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE.
.32242291440.
 
20/11/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 1028781082 Hoc sinh
20/11/2022 10,000 ly duc hoang 038264.201122.185941.  
20/11/2022 10,000 HUYNH VAN TOAN 565316.201122.185655.  Chuyển khoản
20/11/2022 20,000 NGUYEN VAN THIN  438486.201122.185
718.VCB
Chuyển khoản
20/11/2022 10,000 Nguyen Thi Hanh  163890.201122.185359. Chuyển tiền
20/11/2022 10,000 QUACH HUU TAN 403139.201122.185142.  
20/11/2022 10,000 DANG HONG QUAN 1026584665 Chuyển tiền
20/11/2022 10,000 NGUYEN THI HONG LIEN 143855.201122.183440. Chuyển khoản
20/11/2022 10,000 TANG HA THI 0891000650204 Chuyển tiền
20/11/2022 50,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0861000051351 bt.
20/11/2022 10,000 TRAN THI HAI YEN 367042.201122.180711. Chuyển khoản
20/11/2022 10,000 DUONG HAI DANG 354695.201122.180529.  Chuyển tiền
20/11/2022 20,000 PHAN THI QUYNH TRANG 021886.201122.175819.  hom nay lam duoc it tien xin tu thien cho cac be Chuc cac con binh an
20/11/2022 20,000 Lu hoang vi 702663.201122.175
502.VCB
 
20/11/2022 10,000 Ca van chap 298573.201122.175049.  
20/11/2022 10,000 Nguyen van thanh 441099.201122.174910.   
20/11/2022 10,000 CHU VAN TRONG 283605.201122.174725. Chuyển khoản
20/11/2022 10,000 TU THIEN NHAN  521847.201122.174511. Chuyển tiền
20/11/2022 10,000 TRAN VAN TRUONG 189165.201122.174430.  
20/11/2022 10,000 HUYNH THI MY HANH 1027145424 Chuyển tiền
20/11/2022 10,000 NGUYEN KHAC HAI 485393.201122.174025.  
20/11/2022 10,000 HA VAN SON 677461.201122.173908.  
20/11/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 923129.201122.173247. ck từ thiện
20/11/2022 10,000 TRUONG VAN LUONG PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE
..32239118477.
Chuyển tiền
20/11/2022 10,000 VU THI NHU Y PARTNER.DIRECT
_DEBITS_VCB.MSE.
.32237856127.
 
20/11/2022 10,000 HA THI DUNG  703556.201122.172439. Chuyen tien ung ho
20/11/2022 10,000 PHAM VAN QUAN  615346.201122.171932. Chuyển tiền
20/11/2022 10,000 NGO HONG KHANH  603841.201122.171610. Chuyển tiền
20/11/2022 20,000 NGUYEN XUAN LAM 774946.201122.171607.  Chuyển tiền
20/11/2022 10,000 TRUONG VAN LUONG  PARTNER.DIRECT
_DEBITS_VCB.MSE
..32237494811.
Chuyển tiền
20/11/2022 10,000 TRAN MINH TUAN  1014912777 Chuyển tiền
20/11/2022 10,000 MAI THI NGOC HA 1023427874 Chuyển tiền
20/11/2022 10,000 NGUYEN CONG HAU  087300.201122.170354. Chuyển khoản
20/11/2022 20,000 HOANG DUONG THUY MAI  585328.201122.1
70305.VCB
Chuyển khoản
20/11/2022 10,000 trieu tuan thanh 468381.201122.165628.  
20/11/2022 10,000 NGUYEN VAN TRONG  855606.201122.165554. Chuyển tiền
20/11/2022 10,000 NGUYEN MINH HIEU 746852.201122.164549.  
20/11/2022 10,000 LE THI THU HA 0381000467044  Chuyển tiền
20/11/2022 10,000 TRAN CONG CAN  0351001119106  Chuyển tiền
20/11/2022 10,000 VO SI LAM 179902.201122.161908.  
20/11/2022 20,000 Pham van tuan 315674.201122.160404.  
20/11/2022 10,000 TRAN QUANG HANH 580359.201122.155559. Chuyển khoản
20/11/2022 15,000 Bui Thi sen 248479.201122.155542.  
20/11/2022 10,000 NGUYEN VAN NGOC  558359.201122.154854. Chuyển khoản
20/11/2022 10,000 LE CHAU TAN PHAT  197433.201122.154858. Chuyển tiền
20/11/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 538788.201122.154245. Tu thien
20/11/2022 10,000 NGUYEN THI HONG SUONG 685141.201122.154210.  Chuyển tiền
20/11/2022 10,000 luong thi cuc 216260.201122.154207.  
20/11/2022 5,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 1016852858 Gop mot phan nho giup do cac em
20/11/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 746552.201122.153758. Ung ho quy vi tre em khuyet tat Viet Nam
20/11/2022 10,000 NGUYEN VU SON  765138.201122.153828. Chuyển tiền
20/11/2022 10,000 NGUYEN THANH BINH  1011000635047  Chuyển tiền
20/11/2022 10,000 NGUYEN QUANG VINH 0591000257491 Chuyển tiền
20/11/2022 10,000 PHAN THI THUY AN 200347.201122.150941.  
20/11/2022 20,000 PHAM VAN MINH 497052.201122.1504
57.VCB
Chuyển khoản
20/11/2022 10,000 VUONG VAN QUAN  496472.201122.150153. Chuyển tiền
20/11/2022 10,000 DUONG VAN TRUNG  412900.201122.150058. Chuyển khoản
20/11/2022 10,000 PHAM THANH HA 1017735145  
20/11/2022 10,000 LAM HOANG MINH 547361.201122.145351. Chuyển tiền
20/11/2022 10,000 VANG SEO NHA 570763.201122.144730.  Chuyển khoản
20/11/2022 10,000 LE THI NGUYET PARTNER.DIRECT
_DEBITS_VCB.MSE
..32232800206.
 
20/11/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 625382.201122.144112. ck từ thiện
20/11/2022 10,000 NGUYEN DUC TAI 0401001338885  Chuyển tiền
20/11/2022 10,000 PHAM THI TRUC QUYNH 322241.201122.142724.  
20/11/2022 20,000 DO THI HA  495152.201122.142251. Chuyển khoản
20/11/2022 10,000 VI VAN TU 306596.201122.142115.  
20/11/2022 10,000 LE THI THANH TRA 298508.201122.141810. Chuyển khoản
20/11/2022 10,000 VANG SEO NHA  282377.201122.141153. Chuyển khoản
20/11/2022 10,000 HUYNH THI PHUONG LINH PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE.
.32231151605.
Chuyển tiền
20/11/2022 30,000 DUONG MINH THANH  418870.201122.135727. Chuyển khoản
20/11/2022 10,000 HOANG THI CAM LY 240180.201122.135500. Chuyển khoản
20/11/2022 10,000 CAP THI NHUNG 167456.201122.135136.  
20/11/2022 10,000 VUONG VAN TRINH  192495.201122.134916. Chuyển tiền
20/11/2022 50,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 053058.201122.134507. Ung ho quy khuyet tat tre em 
20/11/2022 10,000 HUYNH NGOC SANG  0111000222310 Chuyển tiền
20/11/2022 20,000 LE VAN HIEU 525461.201122.1
34205.VCB
Chuyển khoản
20/11/2022 10,000 NGUYEN VAN DIEN  851107.201122.133851. Chuyển tiền
20/11/2022 10,000 CAO VAN THONG 348163.201122.133223.  
20/11/2022 10,000 NGO NGUYEN PHONG  203980.201122.132548. Chuyển tiền
20/11/2022 10,000 NGUYEN DANH HOA 0081001234931 Chuyển tiền
20/11/2022 10,000 NGO XUAN HUNG 107643.201122.130027. Chuyển khoản
20/11/2022 10,000 NGUYEN HOANG SON  9985544315 Chuyển tiền
20/11/2022 20,000 DINH THI HANG 686094.201122.12
5446.VCB
Chuyển khoản
20/11/2022 10,000 nguyn minh khang 236658.201122.125109.  
20/11/2022 20,000 CHANG A CHU 436674.201122.1
25036.VCB
Chuyển khoản
20/11/2022 10,000 NGUYEN THI TRANG  456231.201122.124335. Chuyển tiền
20/11/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 809515.201122.123657. Chuyển tiền
20/11/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 412905.201122.123434. Chuyển tiền
20/11/2022 10,000 NGUYEN THI PHUONG THUY 573553.201122.123324. Chuyển tiền
20/11/2022 10,000 PHAN THI KIM NGAN 9379069011 Chuyển tiền
20/11/2022 10,000 Truong van muoi 133912.201122.121738.  
20/11/2022 20,000 LE HUU CHUNG  120748.201122.121333. Chuyển khoản
20/11/2022 10,000 Bui Van Tung  447109.201122.120711. ung ho
20/11/2022 10,000 DAM THI MINH HOACH  0361000293187 Chuyển tiền
20/11/2022 10,000 NGUYEN XUAN CUONG  070765.201122.115814. Chuyển khoản
20/11/2022 10,000 NGUYEN THI KIM HA 9968711939 Chuyển tiền
20/11/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 706911.201122.114933. Quy tu thien
20/11/2022 10,000 LUC VAN CHUONG 908206.201122.114804.  
20/11/2022 10,000 vu van anh 767628.201122.114434.  
20/11/2022 20,000 NGUYEN THI THEU 286058.201122.1
14126.VCB
Chuyển khoản
20/11/2022 10,000 LE MAI DUC 1023433554  
20/11/2022 10,000 Le Phuoc Nhan 959948.201122.112558.  
20/11/2022 10,000 CU THI TIEN  958280.201122.112530. Chuyển khoản
20/11/2022 10,000 DINH VAN THINH 1015049890 Chuyển tiền
20/11/2022 10,000 DO MANH HUY  0591000293344 Chuyển tiền
20/11/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 592876.201122.111128. ck từ thiện
20/11/2022 10,000 Pham thi thu Hien 872864.201122.110220. Chuyển tiền
20/11/2022 10,000  NGUYEN THI NGOC HANH 401430.201122.105651.  
20/11/2022 10,000 DINH THI MAI HOA 732324.201122.104951. Chuyển khoản
20/11/2022 10,000 TRAN DUY DAT 725051.201122.103608.  
20/11/2022 10,000 LE VAN TIEN  194467.201122.103339. Chuyển tiền
20/11/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 857018.201122.102912. ck từ thiện
20/11/2022 10,000  tran cam ngoan 371387.201122.101429.  
20/11/2022 10,000 VO QUANG BINH 366676.201122.100731. Chuyển tiền
20/11/2022 20,000 NGUYEN VAN HAI 850198.201122.100257. Chuyển tiền
20/11/2022 10,000 MONG THI NGA 249633.201122.100155.  
20/11/2022 50,000 DANG THI THUY 0291000272468 Chuyển tiền
20/11/2022 21,000 HOANG HAI YEN 564674.201122.094
924.VCB
Chuyển khoản
20/11/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 227246.201122.094720. ck từ thiện
20/11/2022 10,000 NGO HOANG PHUC 0181003549958 Chuyển tiền
20/11/2022 20,000 HOANG HAI YEN 199648.201122.0
94319.VCB
Chuyển khoản
20/11/2022 50,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 9933576748 Ngheo
20/11/2022 10,000 PHAN VAN DUY  855450.201122.092652. Chuyển tiền
20/11/2022 10,000 NGUYEN THANH HAI 323059.201122.090326. Chuyển tiền
20/11/2022 10,000 Phu  105576.201122.080755.  
20/11/2022 1,000 TRUONG QUOC SU 1032406689  transfer
20/11/2022 1,000 DAO THI TUYET HANH 276725.201122.080604.  Chuyển khoản
20/11/2022 200,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 824444.201122.080347. A Di Da Phat
21/11/2022 300,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 1023523611 binh thuong
21/11/2022 1,000 TRUONG QUOC SU 1032406689  transfer
21/11/2022 1,000,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 056136.211122.223602. Chuc cac em suc khoe 
21/11/2022 10,000 DAM THI THUY  146840.211122.214715. Chuyển tiền
21/11/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 1016300773 tre em
21/11/2022 10,000 Tran dinh Duc 139970.211122.205837.  
21/11/2022 10,000 LE THI KIM UYEN 906945.211122.205230.  Chuyển khoản
21/11/2022 10,000 TRAN DINH TRONG  179061.211122.205118. Chuyển tiền
21/11/2022 10,000 THAI THI NGAN 705539.211122.203856. Chuyển tiền
21/11/2022 10,000 LE THI OANH  233985.211122.203006. Chuyển tiền
21/11/2022 10,000 LE THI HOA 935209.211122.202805. Chuyển khoản
21/11/2022 10,000 NGUYEN THI NGA  912368.211122.202300. Chuyển khoản
21/11/2022 10,000 DAO DINH DONG 381512.211122.201344. Chuyển tiền
21/11/2022 10,000 DUONG THI MY NGAN 0501000028925 Chuyển tiền
21/11/2022 10,000 DO XUAN DIEP 818303.211122.200300. Chuyển khoản
21/11/2022 10,000 LE THI BAO YEN 1013506846 Chuyển tiền
21/11/2022 10,000 VO VAN THACH  698765.211122.195036. Chuyển tiền
21/11/2022 10,000 LOC THI HE   0981000416472 Chuyển tiền
21/11/2022 20,000 NHAT VU  788487.211122.194
628.VCB
UNG HO
21/11/2022 10,000 TRAN VAN LONG 9769566885 Chuyển tiền
21/11/2022 10,000 PHAN VAN HUONG 050052.211122.191737. 050052.211122.191737.PHAN VAN HUONG-211122-19:17:37 050052
21/11/2022 10,000 CHU DINH BAC  chuyen tien tu thien Chuyển tiền
21/11/2022 10,000 LE SY SANG PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE.
.32286324796.
Chuyển tiền
21/11/2022 10,000 DO VAN HIEP 550582.211122.190921. Chuyển khoản
21/11/2022 10,000 NGUYEN VAN DOAN  459526.211122.190111. Chuyển tiền
21/11/2022 10,000 LE VAN PHU 978990.211122.185926. Chuyển tiền
21/11/2022 10,000 HUYNH KIM THANH NHAN 452775.211122.185232. Chuyển tiền
21/11/2022 10,000 An  682162.211122.185121. chuyen 
21/11/2022 10,000 Tran xuan vy  428312.211122.184549. Chuyển khoản
21/11/2022 1,000 NGUYEN THE DAO 1033024335  transfer
21/11/2022 1,000 NGUYEN THE DAO 1033024335  transfer
21/11/2022 10,000 DANG TAN TAI PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE.
.32285004134.
Chuyển tiền
21/11/2022 10,000 HUYNH HUU NHAN PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE..
32284972716.
Chuyển tiền
21/11/2022 10,000 NGUYEN THANH CONG 899903.211122.182715. Chuyển khoản
21/11/2022 10,000 TRAN THI MINH PHUONG  0381000565576 Chuyển tiền
21/11/2022 1,000 NGUYEN THE DAO 1033024335  transfer
21/11/2022 1,000 NGUYEN THE DAO 1033024335  transfer
21/11/2022 10,000 LE HUU PHUC PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE..
32285048813.
Chuyển tiền
21/11/2022 10,000 TRAN VAN TRUNG 013950.211122.181919.  
21/11/2022 10,000 NGUYEN THI DUNG 242845.211122.181116. Chuyển khoản
21/11/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 218230.211122.180701. Gop quy tre em
21/11/2022 20,000 LE THI HA  194029.211122.180249. Chuyển khoản
21/11/2022 10,000 DOAN DUC DUY  1015705095 Chuyển tiền
21/11/2022 10,000 HUYNH HUU NHAN PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE
..32283500035.
Chuyển tiền
21/11/2022 10,000 TRAN THI HA 126564.211122.175203. Chuyển khoản
21/11/2022 10,000 NGUYEN THI THANH THUY PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE.
.32283499411.
Chuyển tiền
21/11/2022 10,000 Lo 559744.211122.175152.  chuyen 
21/11/2022 10,000  VU THI HOA 390813.211122.174927. Chuyển tiền
21/11/2022 10,000 NGUYEN VAN THANH 435432.211122.174628.  
21/11/2022 1,000 NGUYEN THANH HIEU 824798.211122.172328.   transfer
21/11/2022 1,000 NGUYEN THANH HIEU 824427.211122.172246.  transfer
21/11/2022 1,000 NGUYEN CHI HUNG  623311.211122.171928.  transfer
21/11/2022 1,000 TRUONG QUOC SU 1032406689  transfer
21/11/2022 20,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 1027519827 tu nghien
21/11/2022 10,000 LO VAN QUYNH 1013278316 Chuyển tiền
21/11/2022 10,000 NGUYEN VINH PHU  1031811855 Chuyển tiền
21/11/2022 1,000 TRUONG QUOC SU 1032406689  transfer
21/11/2022 100,000 NGUYEN TRUONG KY  419528.211122.170037. ung ho
21/11/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 754477.211122.165715. QUY VI TRE EM KHUYET TAT
21/11/2022 10,000 DIEP QUOC TIEN 382611.211122.165412. Chuyển khoản
21/11/2022 1,000 TRUONG QUOC SU 1032406689  transfer
21/11/2022 10,000 NGO THI BINH  170442.211122.162608. Chuyển tiền
21/11/2022 1,000 TRUONG QUOC SU 1032406689  transfer
21/11/2022 20,000 PHAN THI QUYNH TRANG 0041000223211  chuyen tien tu thien. Chuc cac con 1 doi an yen
21/11/2022 10,000 NGUYEN NHUNG 211976.211122.150120. 211976.211122.150120.NGUYEN NHUNG CHUYEN FT22325492090002
21/11/2022 10,000 NGUYEN THANH HUNG  769129.211122.144814. Chuyển tiền
21/11/2022 10,000 HUYNH NGOC SANG  0111000222310  Chuyển tiền
21/11/2022 10,000 Pham Van Quang  365293.211122.143454. Chuyển tiền
21/11/2022 10,000 NGUYEN VAN TRONG 345166.211122.142630. Chuyển tiền
21/11/2022 20,000 Tham le  062145.211122.141923
.ZP693EVB0MB4 
ung ho quy tre em khuyet tat
21/11/2022 10,000 NGUYEN THI NGOC MAI  641165.211122.141038. Chuyển tiền
21/11/2022 10,000 NGUYEN THI BICH LY 0201000457857  Chuyển tiền
21/11/2022 10,000 HOANG XUAN DUNG 1030879832 Chuyển tiền
21/11/2022 10,000 BUI THI NHUNG  763332.211122.135743. Chuyển khoản
21/11/2022 21,000 Tham le  600590.211122.135539.  
21/11/2022 10,000 NGUYEN VIET DUNG 710403.211122.134405.  
21/11/2022 10,000 NGUYEN HOANG ANH  530174.211122.134153. Chuyển tiền
21/11/2022 10,000 PHAM THI LAN 1027268715 Chuyển tiền
21/11/2022 10,000 VU TUAN ANH  449127.211122.133312. Chuyển khoản
21/11/2022 10,000 LUONG THI NGOC HUYEN 630368.211122.132034. Chuyển khoản
21/11/2022 10,000 LE THI BINH  335942.211122.132102. Chuyển tiền
21/11/2022 10,000 LE QUOC KHANH 408525.211122.131814. Chuyển khoản
21/11/2022 10,000 NGUYEN THI PHUONG 925597.211122.130619. Chuyển tiền
21/11/2022 10,000 LAM BICH THU  827878.211122.125347. Chuyển tiền
21/11/2022 10,000 PHAM NGOC TUNG  332068.211122.125232. Chuyển khoản
21/11/2022 10,000 CAO THI LUONG 330862.211122.125207. Chuyển khoản
21/11/2022 10,000 CAO THI LUONG 307198.211122.124429. Chuyển khoản
21/11/2022 10,000 LE DANH DUNG 476187.211122.123718.  
21/11/2022 20,000 HOANG TRUNG THANH 973090.211122.
123613.VCB
Chuyển khoản
21/11/2022 10,000 NONG NGUYET NGA   0821000182531  Chuyển tiền
21/11/2022 10,000 LE VAN HOP  535781.211122.122622.  
21/11/2022 10,000 LE VAN HOP 531842.211122.122419.  
21/11/2022 10,000 NGUYEN BE HOANG   0181003527682 Chuyển tiền
21/11/2022 10,000 NGUYEN THI THU HUONG 1021132293 Chuyển tiền
21/11/2022 10,000 PHAN MINH NHAT 126963.211122.115716. Chuyển tiền
21/11/2022 10,000 nguyen thanh cong SHGD:1000029
1.DD:221121.
Chuyển tiền
21/11/2022 10,000 NGUYEN MINH LUAN  059453.211122.114308. Chuyển khoản
21/11/2022 10,000 NGUYEN VAN DUONG  0351001044788 Chuyển tiền
21/11/2022 10,000 THAO A TANG  415089.211122.110523. Chuyển tiền
21/11/2022 10,000 HUYNH VAN THAI 404825.211122.110507.  Chuyển tiền
21/11/2022 15,000 NGUYEN THI VAN 1032254523 Nguyen van man
21/11/2022 1,000 TRUONG QUOC SU 1032406689  transfer
21/11/2022 10,000 HOANG THI VAN  794377.211122.103410. Chuyển khoản
21/11/2022 20,000 LE QUOC TUAN 577795.211122.10
3257.VCB
Chuyển khoản
21/11/2022 10,000 DO VAN TINH  769497.211122.102725. Chuyển khoản
21/11/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 041553.211122.102326. ck tu thien
21/11/2022 10,000 VU MINH TUAN 857862.211122.102006.  
21/11/2022 20,000 PHAN THI MY LINH  907378.211122.101044. Chuyển tiền
21/11/2022 10,000  LE CONG DANH 024573.211122.100430. Chuyển tiền
21/11/2022 10,000 DUONG THU HUONG  753281.211122.095114. Chuyển tiền
21/11/2022 10,000 Nguyen Duc Phong 024633.211122.094956.  
21/11/2022 10,000 PHAN VAN THANH PHUC 0071001353115 Chuyển tiền
21/11/2022 50,000 DANG THI THUY  0291000272468 Chuyển tiền
21/11/2022 10,000 NGUYEN THI THUY TRANG  568370.211122.093240. Chuyển khoản
21/11/2022 50,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 1032318766 Trẻ em khuyết tật
21/11/2022 1,000 TRUONG QUOC SU 1032406689  transfer
21/11/2022 10,000 NGUYEN THI MINH NHAN  402137.211122.091545. Chuyển tiền
21/11/2022 30,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0071001035826 lxstd tặng từ thiện
21/11/2022 10,000 Phu  995289.211122.070704.  
21/11/2022 1,000 TRUONG QUOC SU 1032406689  transfer
21/11/2022 100,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 1029894872 vi tre em khuyet tat
21/11/2022 50,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 983861.211122.064242.  Ung ho quy khuyet tat tre em
21/11/2022 20,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0281000473739 djdksksks
22/11/2022 10,000 NGUYEN THI MAI TRANG 1017920861  ung ho quy vi tre em khuyet tat
22/11/2022 1,000 Nguyen thi thu trang 2014710108 041709.221122.225938.  quyen gop
22/11/2022 20,000 TRAN SY NGUYEN 369234.221122.222250.  chuyen tien ung ho tre em khuyet tat
22/11/2022 20,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 704669.221122.220653. Cho e ung ho cho cac be nhe
22/11/2022 20,000 NGUYEN NU BICH CHAM  670562.221122.215737. Chuyển khoản
22/11/2022 20,000 DO HOANG KHANG  0891000656001  ung ho TRE KHUYET TAT
22/11/2022 20,000 SON HOANG DUNG 975374.221122.
215615.VCB
Chuyển khoản
22/11/2022 20,000 Trang 888272.221122.215329.  ck
22/11/2022 20,000 NGUYEN VAN DOAN PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE.
.32333521171.
Chuyển tiền
22/11/2022 20,000 PHAN LUU MAI CHI 632699.221122.214445.  Chuyển khoản
22/11/2022 10,000 DONG QUANG VINH 1024559249 GGroup with love
22/11/2022 10,000 Nguyen Van quan 610329.221122.213733.  
22/11/2022 10,000 TRAN VAN BA  178719.221122.213713. Chuyển khoản
22/11/2022 20,000 LE THI THAO VY 280216.221122.213427. Chuyển tiền
22/11/2022 20,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE..
32331857967.
UNG HO TRE EM KHUYET TAT VIET NAM
22/11/2022 10,000 NGUYEN XUAN THANH 1018787191 Chuyển tiền
22/11/2022 20,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 314078.221122.211514. ung ho tre em khuyet tat viet nam
22/11/2022 20,000 BUI DIEM MY 1014682901 Chuyển tiền
22/11/2022 20,000 DINH QUANG THANH 1016644166 Chuyển tiền
22/11/2022 10,000 LAM VINH NGHI  210184.221122.205924. Chuyển tiền
22/11/2022 20,000 TRAN THI QUYEN PARTNER.DIRECT
_DEBITS_VCB.MSE.
.32331771856.
Chuyển tiền
22/11/2022 20,000 THAI DINH LONG 459955.221122.205307.  
22/11/2022 10,000  LE VAN Y 9378637314 Nguyen thi hong anh
22/11/2022 20,000 HUYNH THI TUOI 441798.221122.204807. Chuyển khoản
22/11/2022 10,000 NGUYEN THI LUONG 1014420681 Chuyển tiền
22/11/2022 20,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ PARTNER.DIRECT
_DEBITS_VCB.MSE
..32330218176.
 
22/11/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0011001554647 Trẻ em khuyết tật
22/11/2022 20,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 288178.221122.203207.  UNG HO TRE EM KHUYET TAT VIET NAM
22/11/2022 10,000 MAI VIET NAM  967281.221122.202326. Chuyển tiền
22/11/2022 10,000 Y THUN BAN 315456.221122.201531. Chuyển khoản
22/11/2022 20,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 905121.221122.201440. Ung ho tre em khuyet tat
22/11/2022 10,000 VO THI DIEM TRINH  895237.221122.201157. Chuyển khoản
22/11/2022 10,000 HOANG ANH SON 9977544123 Chuyển tiền
22/11/2022 10,000 NGO DINH TUAN 0291000228650 Chuyển tiền
22/11/2022 10,000 VU DUY CAU  921442.221122.200705. Chuyển tiền
22/11/2022 10,000 PHAM VAN THINH  745920.221122.200118. Chuyển tiền
22/11/2022 10,000 MUI VAN THANH 633697.221122.200017.  
22/11/2022 10,000 NGUYEN HUU NGHIA 0121000892753  Chuyển tiền
22/11/2022 20,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 920953.221122.1
95840.VCB
 
22/11/2022 10,000  DO HONG NHUNG  263349.221122.195648. Chuyển tiền
22/11/2022 20,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 884393.221122.195416. ung ho dong bao lu lut mien trung
22/11/2022 20,000 PHAM HUU VINH  049520.221122.194745. Chuyển tiền
22/11/2022 10,000 LU VAN HUAN  844199.221122.194121. Chuyển tiền
22/11/2022 20,000 H THUYEN BYA 837335.221122.193858.  Chuyen tien ung ho tre em khuyet tat viet nam
22/11/2022 50,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 754795.221122.193844. Ung ho quy khuyet tat tre em
22/11/2022 20,000 DO THI LAM  0281000453945 ung ho tre em khuyet tat viet nam.
22/11/2022 10,000 LUONG VAN QUANG 0801000240719 Chuyển tiền
22/11/2022 10,000 VU CONG PHANH 612753.221122.193253. Chuyển tiền
22/11/2022 10,000 BUI VAN SANG  720118.221122.192735. Chuyển khoản
22/11/2022 20,000 NGO THUY DUNG 070121.221122.191834. Chuyển khoản
22/11/2022 20,000 TRAN THI KIM CHI 1031309054 Chuyển tiền
22/11/2022 10,000 Nguyen Van Thanh  151521.221122.190818. Chuyển tiền
22/11/2022 20,000 TU VAN THU 331906.221122.190714. Chuyển tiền
22/11/2022 20,000 TRAN THI YEN DUYEN  631382.221122.190503. Chuyển khoản
22/11/2022 10,000 Bui Hieu Phong 1028894133  
22/11/2022 20,000 NGUYEN THI KIM NGOC 0291000332748 Chuyển tiền
22/11/2022 100,000  PHAN THI VAN 0611001932844 Cam on vi con da den trong c/d me
22/11/2022 20,000 NGUYEN KIM NGHI  712035.221122.185649. Chuyển tiền
22/11/2022 10,000 TRAN THI THO 680061.221122.185716.  
22/11/2022 20,000 BUI THI PHAN 655019.221122.185430.  Chuyển tiền
22/11/2022 20,000 Tam 915746.221122.185001.  
22/11/2022 20,000 QUACH AI NHAN PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE.
.32327318643.
Chuyển tiền
22/11/2022 10,000 NGUYEN THI UYEN 343872.221122.184210.  
22/11/2022 50,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 1014133340  
22/11/2022 10,000 LE NGUYEN KIEU NGOAN 583677.221122.183646.  
22/11/2022 20,000 LUONG QUYET THANG 517450.221122.183155. Chuyển khoản
22/11/2022 20,000 TRAN THI CHUC QUYNH  1030256757 Chuyển tiền
22/11/2022 20,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 569654.221122.182826. ung ho dong bao lu lut Mien Trung
22/11/2022 10,000 HO DAC KHANH QUANG 1022770935 Chuyển tiền
22/11/2022 20,000 HO THI MY TRINH  860195.221122.182635. Chuyển tiền
22/11/2022 20,000 TAY VAN CUONG  849166.221122.182341. Chuyển khoản
22/11/2022 10,000 KHOANG THI NHUNG  848280.221122.182330. Chuyển khoản
22/11/2022 20,000 NGUYEN THI TUYET MAI 110383.221122.182321. Chuyển tiền
22/11/2022 10,000 nguyen tan thanh PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE
..32325403783.
 
22/11/2022 20,000 Quan  604844.221122.181233. chuyen
22/11/2022 20,000 NGUYEN TAN PHAT PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE
..32324028312.
Chuyển tiền
22/11/2022 10,000 NGUYEN THI CAM GIANG PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE..
32324134085.
Chuyển tiền
22/11/2022 92,282 NGUYEN THI XUAN HUYEN 1025491798  transfer
22/11/2022 10,000 dang tuan hung  509339.221122.172152.  
22/11/2022 10,000 HOANG THI HAI HA 512415.221122.172120. Chuyển tiền
22/11/2022 20,000 LE THAO HUYEN 695141.221122.171908. Chuyển tiền
22/11/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 397682.221122.171748. QUYEN GOP
22/11/2022 20,000 TRAN THI DUONG 239972.221122.17
1719.VCB
Chuyển khoản
22/11/2022 20,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 075057.221122.17132
5.ZP693FT4P5DL 
 
22/11/2022 20,000 tran kim thao  483714.221122.170926. ho tro tre e khuyet tat
22/11/2022 1,000 NGUYEN THI XUAN HUYEN 1025491798  transfer
22/11/2022 1,000 NGUYEN THI XUAN HUYEN 1025491798  transfer
22/11/2022 20,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE.
.32322432943.
Ung Ho Tre Em Khuyet Tat Viet Nam
22/11/2022 10,000 NGUYEN THI THANH LOAN  0061000780335 Chuyển tiền
22/11/2022 10,000 NGUYEN THANH NHAN //SAL2022326S068
004841001//GD NAPAS
TRACE 951269 N 21.11.2022. 
Chuyển tiền
22/11/2022 50,000 Tiem TarotFeather 695083.221122.162800.  ung ho
22/11/2022 10,000  LE KHANH LINH 0391000297636  
22/11/2022 10,000 MAI THANH GIAU  1029176679 Chuyển tiền
22/11/2022 10,000 DOAN VAN THANH  648536.221122.161438. Chuyển tiền
22/11/2022 1,000 NGUYEN THANH HIEU  181993.221122.161250.  transfer
22/11/2022 20,000 LE THI HUONG  637188.221122.161135. Chuyển tiền
22/11/2022 1,000 NGUYEN THANH HIEU  176516.221122.160211.  transfer
22/11/2022 10,000 TRUONG VAN VINH 584818.221122.155612. Chuyển tiền
22/11/2022 20,000 VU TIEN ANH PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE
..32320579284.
 
22/11/2022 20,000 VU MANH CUONG 331031.221122.155
531.VCB
Chuyển khoản
22/11/2022 10,000 Hieu  322468.221122.155456. chuyen
22/11/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0591000362147 vi the gioi tuoi dep
22/11/2022 50,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 155596.221122.15
5235.VCB
Chuc cac em luon vui khoe
22/11/2022 25,765 NGUYEN THI DIEM QUYNH 554616.221122.154700.  transfer
22/11/2022 10,000 NGUYEN THU THUY 162266.221122.154055. Chuyển tiền
22/11/2022 20,000 Tram 284232.221122.153717.   chuyen ung ho
22/11/2022 10,000 HA THI TUYET 813686.221122.153434.  
22/11/2022 20,000 TRAN THI CUC PHUONG  946425.221122.153009. Chuyển tiền
22/11/2022 50,000 NGUYEN THI HUYEN  797196.221122.1
52957.VCB
ung ho
22/11/2022 20,000 HUYNH THI HANH NGHIA 688836.221122.
152808.VCB
Chuyển khoản
22/11/2022 10,000 PHAM KIM ANH 882499.221122.151039. Chuyển tiền
22/11/2022 20,000 NGUYEN VAN THINH 105606.221122.150723.  nv telegrams
22/11/2022 10,000 BUI TRUC THUY 0071001025586  Chuyển tiền
22/11/2022 20,000 NGUYEN VAN TOAN  PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE
..32316656842.
Chuyển tiền
22/11/2022 20,000 LUONG MANH HUNG 896953.221122.145313. Chuyển khoản
22/11/2022 20,000 TRAN THI LOAN 626253.221122.14
5346.VCB
Chuyển khoản
22/11/2022 20,000 DO GIA TIEP  827256.221122.145258. Chuyển tiền
22/11/2022 20,000 NGUYEN GIANG 521139.221122.14
5201.VCB
 
22/11/2022 20,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 875909.221122.144803. Ung ho tre em khuyet tat
22/11/2022 1,000 NGUYEN THANH HIEU 138007.221122.143722.   transfer
22/11/2022 10,000 BUI VAN SANG 598693.221122.143546.  Chuyển khoản
22/11/2022 10,000 LY NGUYEN THUY PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE.
.32316652185.
Chuyển tiền
22/11/2022 1,000 TRUONG QUOC SU 1032406689  transfer
22/11/2022 10,168 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 1027033407 free
22/11/2022 10,000 NGUYEN MAI MY DUYEN 429936.221122.142837.  
22/11/2022 10,000 Oanh  138861.221122.142541. chuyen 
22/11/2022 20,000 LE THI HONG DIEM 1027314181 ung ho tre em khuyet tat Viet Nam
22/11/2022 20,000 LE TAN DAT 996877.221122.142323. Chuyển tiền
22/11/2022 20,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 053562.221122.1411
43.ZP693FT4KJUN 
QUY VI TRE EM KHUYET TAT
22/11/2022 10,000 BUI THUY THANH THUY 207057.221122.141124.  Chuyển tiền
22/11/2022 20,000 HOANG THI DICH PARTNER.DIRECT
_DEBITS_VCB.MSE
..32315097419.
Chuyển tiền
22/11/2022 2,000 PHUONG TUAN KHANH  456370.221122.140938. Chuyển tiền
22/11/2022 20,000 TO MY LINH PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE
..32315176836.
 
22/11/2022 20,000 LY THI DAO 341480.221122.140725. Chuyển tiền
22/11/2022 10,000 TRAN THANH TUAN 121490.221122.140720.  Chuyển tiền
22/11/2022 10,000 PHAN THI HANG 502429.221122.140610. Chuyển khoản
22/11/2022 20,000 NGUYEN THI THU HANG  713785.221122.140505. chuyen khoan tu thien
22/11/2022 10,000 VO THI TUYET NHUNG 707006.221122.140316. Chuyển khoản
22/11/2022 10,000 BUI THI HA 411243.221122.135907.  
22/11/2022 10,000 phan thi thanh dieu 089736.221122.135856.  
22/11/2022 10,000 TO MY LINH PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE.
.32315075148.
 
22/11/2022 10,000 PHAM THI NGOC VAN 466736.221122.135440. Chuyển khoản
22/11/2022 300,000 NGUYEN TRUONG KY  653260.221122.134753. ung ho
22/11/2022 10,000 Pham thi xuan trang 572894.221122.134507.  
22/11/2022 10,000 PHAN THI XUAN  981165.221122.134333. Chuyển tiền
22/11/2022 10,000 NGUYEN THI HONG NHUNG 395483.221122.133032.  
22/11/2022 20,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ PARTNER.DIRECT
_DEBITS_VCB.MSE.
.32315169283.
ung ho dong bao lu lut mien Trung
22/11/2022 10,000 VU THI HAI YEN 0031000398932 Chuyển tiền
22/11/2022 20,000 Nguyen van linh  027294.221122.132059. ho tro tre em khuyet tat 
22/11/2022 20,000 VO THI MY LINH 706296.221122.
131506.VCB
Chuyển khoản
22/11/2022 10,000 LE TRUNG KIEN 9969879814 Chuyển tiền
22/11/2022 20,000 TRAN THI BICH NGUYET 938758.221122.125953. Chuyển tiền
22/11/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 285632.221122.125114. Quyen gop
22/11/2022 20,000 NGUYEN THI OANH 0451000499677 Chuyển tiền
22/11/2022 20,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 263234.221122.124326. QUY VI TRE EM KHUYET TAT
22/11/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 765897.221122.123742.  
22/11/2022 20,000 NGUYEN QUOC KHANH 420289.221122.123545. Chuyển khoản
22/11/2022 10,000 Thuong 411698.221122.123328.  
22/11/2022 10,000 NGUYEN CANH DUONG  276082.221122.123153. Chuyển tiền
22/11/2022 20,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 396011.221122.122915. ck
22/11/2022 20,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 363271.221122.122848. UNG HO TRE E KHUYET TAT VIET NAM
22/11/2022 1,000 NGUYEN THANH HIEU  092920.221122.122613.  transfer
22/11/2022 20,000 TRAN QUOC CHINH 553520.221122.1
22233.VCB
Chuyển khoản
22/11/2022 10,000 TRAN THI CAN THO Sender:01311001.DD:2
21122.SHGD:10008693.
Chuyển khoản
22/11/2022 20,000 NGUYEN THANH CUONG PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE..
32311565214.
Chuyển tiền
22/11/2022 10,000 Tran Van Hieu 338509.221122.121408.  
22/11/2022 20,000 NGUYEN THI HONG DIEM  854348.221122.120930. Chuyển tiền
22/11/2022 10,000 Hao 709333.221122.120605.  chuyen
22/11/2022 10,000 NGUYEN THI HONG 836149.221122.120303.  
22/11/2022 10,000 DUONG THI DIEM THUY 249997.221122.115806. Chuyển tiền
22/11/2022 10,000 TRUONG THI NHUNG  801239.221122.115144. Chuyển tiền
22/11/2022 41,641 LY QUOC PHU 0451000448015   transfer
22/11/2022 20,000 Ngo ban linh 681166.221122.115119.  
22/11/2022 1,000 TRUONG QUOC SU 1032406689  transfer
22/11/2022 16,000 Tran Ngoc Doan Trang PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE..
32310024775
 
22/11/2022 20,000 tien  875080.221122.113515. ck
22/11/2022 20,000 VU THI MAI  169169.221122.113411. Chuyển khoản
22/11/2022 10,000 HO TAN BICH 568073.221122.112151. Chuyển tiền
22/11/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 1021145429 .ung ho quy
22/11/2022 10,000 Thach Thanh Hoang 478923.221122.110550.  
22/11/2022 10,000 NGO VAN TRUNG  1032060709 Chuyển tiền
22/11/2022 20,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ  0281000473739 sdfgg
22/11/2022 10,000 NGUYEN VU HOANG 0491000009532 Chuyển tiền
22/11/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 839568.221122.104505. QUY VI TRE EM KHUYET TAT VN
22/11/2022 10,000 DAO THI XEN  1022741065 Chuyển tiền
22/11/2022 10,000 BUI VAN TUOI  PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE
..32306688123.
Chuyển tiền
22/11/2022 500,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 984877.221122.102851. ung ho quy vi tre em khuyet tat viet nam
22/11/2022 10,000 DANG CAO CUONG 877120.221122.102528.  
22/11/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 833352.221122.101444. QUY VI TRE EM KHUYET TAT
22/11/2022 10,000 TRAN THI THOM PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE
..32306693292.
 
22/11/2022 20,000 NGUYEN THI THEU 731188.221122.1
01211.VCB
Chuyển khoản
22/11/2022 10,000 NGUYEN THI TRANG HIEU  709012.221122.100940. Chuyển khoản
22/11/2022 10,000 CHAU NGOC KHOE 370551.221122.100450. Chuyển tiền
22/11/2022 10,000  LINH MINH QUAN 1022003791  
22/11/2022 1,000 BUI QUANG TIN 0881000475812   transfer
22/11/2022 1,000 BUI QUANG TIN 0881000475812   transfer
22/11/2022 20,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 9795878803 binh thuong
22/11/2022 5,000 NGUYEN MINH NGUYET 1017919712 NGUYEN MINH NGUYET 2014330027 FTUHN
22/11/2022 10,000 QUANG THI PHUONG  252126.221122.094156. Chuyen tien tu thien
22/11/2022 10,000 LO Thi Chai  678082.221122.093647. Chuyển khoản
22/11/2022 10,000 TA VAN CUONG  655133.221122.093121. Chuyển khoản
22/11/2022 30,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0071001035826 lxstd tặng từ thiện
22/11/2022 1,000 TRUONG QUOC SU 1032406689  transfer
22/11/2022 50,000 DANG THI THUY 0291000272468 Chuyển tiền
22/11/2022 1,000 TRUONG QUOC SU 1032406689  transfer
22/11/2022 2,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 1032585285 hihi
         
Tổng số 25,709,481      
 
Bảng tổng hợp nguồn vận động từ các nhà hảo tâm tại ngân hànVietinbank
(Từ ngày 15/11/2022 đến 23/11/2022)
NT Số tiền Tên nhà hảo tâm ủng hộ Quỹ Số tài khoản/ tham chiếu Ghi chú
21/11/2022 40,445.00 TRINH VAN TUYEN 0938525863 Chuyển tiền
21/11/2022 500,000.00 TRINH VAN TUYEN 123494946 Chuyển tiền
         
Tổng số 540,445      
Bảng tổng hợp nguồn vận động từ các nhà hảo tâm tại ngân hàng Sacombank
(Từ ngày 15/11/2022 đến 23/11/2022)
NT Số tiền Tên nhà hảo tâm ủng hộ Quỹ Số tài khoản/ tham chiếu Ghi chú
19/11/2022 70,000 Ngoc Thy  CKN 268998 ung ho Quy vi tre em khuyet tat Viet Nam
21/11/2022 50,000 TRAN VAN HIEU CKN 051346 Chuyển khoản
         
Tổng số 120,000      
Bảng tổng hợp nguồn vận động từ các nhà hảo tâm bằng hiện vật
(Từ ngày 15/11/2022 đến 23/11/2022)
NT Số tiền Tên nhà hảo tâm ủng hộ Quỹ Số tài khoản/ tham chiếu Ghi chú
         
         
Tổng số        
Văn phòng Quỹ Vì trẻ em khuyết tật Việt Nam tại Hà Nội