Danh ngôn:
Chủ nhật, 01/10/2023
TẤM LÒNG HẢO TÂM

Danh sách các nhà hảo tâm (Từ ngày 24/11/2022) đến ngày 30/11/2022)

Cập nhật lúc 15:21 06/12/2022
Bảng tổng hợp nguồn vận động từ các nhà hảo tâm (từ ngày 24/11/2022 đến ngày 30/11/2022)

Quỹ Vì trẻ em Khuyết tật Việt Nam
Vp HN: Số 25 Vũ Trọng Phụng, Phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân, Tp Hà Nội
Vp HCM: Số 15 Tú Xương, phường Võ Thị Sáu, quận 3, Tp Hồ Chí Minh
Bảng tổng hợp nguồn vận động từ các nhà hảo tâm tại ngân hàng Vietcombank
(Từ ngày 24/11/2022 đến 30/11/2022)
NT Số tiền Tên nhà hảo tâm ủng hộ Quỹ Số tài khoản/ tham chiếu Ghi chú
23/11/2022 100,000 Manh hanh  193348.231122.232431. Chuyển khoản
23/11/2022 50,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ  0461003729244 bt
23/11/2022 10,000 NGUYEN VAN CAM 233655.231122.222402. ck
23/11/2022 20,000 BAN VAN MON  909725.231122.222247. Chuyển tiền
23/11/2022 20,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 685964.231122.215613. QUY VI TRE EM
 KHUYET TAT
23/11/2022 10,000 TRUONG NGOC DUY 185986.231122.215118.  
23/11/2022 10,000 sung phu gia 044757.231122.214236.  
23/11/2022 20,000 TRAN THI MAI 160040.231122.213657. Chuyển khoản
23/11/2022 20,000 TRINH THI THUY HIEN 051115.231122.212741. Chuyển tiền
23/11/2022 10,000 NGUYEN VAN TRUONG  554062.231122.211847. Chuyển khoản
23/11/2022 20,000 NGUYEN QUANG TIEP 545620.231122.211634. Chuyển khoản
23/11/2022 10,000 CHU XUAN QUAN  905602.231122.211654. Chuyển tiền
23/11/2022 10,000 DUONG VAN NGU PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE..
32372546117.
 
23/11/2022 20,000 SUNG A DINH 881567.231122.21
1441.VCB
Chuyển khoản
23/11/2022 20,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 207712.231122.211412.  
23/11/2022 200,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0301000382070 nd
23/11/2022 20,000 BUI THI DUOC PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE..
32372484318.
Chuyển tiền
23/11/2022 10,000 nhat vu  872544.231122.210426. ung ho
23/11/2022 10,000 nhat vu  041526.231122.210211. ung ho
23/11/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 962278.231122.205756. Quy vi tre em khuyet tat
23/11/2022 20,000 NHAT VU 176671.231122.2
04616.VCB
 UNG HO
23/11/2022 10,000 TRIEU HIEN 976640.231122.204451.  
23/11/2022 20,000 NGUYEN THI TAM 906638.231122.20
4146.VCB
 
23/11/2022 20,000 PHUN VAN HIEU  389072.231122.203759. Chuyển khoản
23/11/2022 10,000 MUA A QUANG  381898.231122.203612. Chuyển khoản
23/11/2022 10,000 Nguyen Anh Duc 408207.231122.203543.  
23/11/2022 20,000 DINH ANH QUAN  915685.231122.202752. Chuyển khoản
23/11/2022 10,000 NGUYEN PHUONG TIN PARTNER.DIRECT
_DEBITS_VCB.MSE
..32371015805.
Chuyển tiền
23/11/2022 20,000 nhat vu  878761.231122.20
2438.VCB
ung ho
23/11/2022 20,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 328741.231122.202317.0382 115 101. Chuyển tiền
23/11/2022 20,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 185370.231122.202339. QUY VI TRE EM KHUYET TAT
23/11/2022 10,000 LE THANH PHUOC 395094.231122.201737. Chuyển tiền
23/11/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 875467231
122201000
 
23/11/2022 200,000 NGUYEN TRUONG KY  840877.231122.200842. ung ho
23/11/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 942757.231122.200654.  
23/11/2022 20,000 Nguyen Tri Thanh  127095.231122.200636. Chuyển tiền
23/11/2022 20,000 LE THI KIEU MY //SAL2022327S0680056
04001//GD NAPAS TRAC
E 518598 N 22.11.2022.V
CB 0011003814022
Chuyển khoản
23/11/2022 20,000 PHAM THANH TUNG  192014.231122.194844. Chuyển tiền
23/11/2022 20,000 NGUYEN THI NGOAN 0211000535767  ho tro tre em khuyet tat.
23/11/2022 20,000 TA HUU NHON  168252.231122.191853. Chuyển tiền
23/11/2022 20,000 DANG VAN TAI  PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE.
.32368166053.
Chuyển tiền
23/11/2022 10,000 NGUY THI THUY 0731000787229 Chuyển tiền
23/11/2022 10,000 LE PHUOC DUY KHANH 575088.231122.191013. Chuyển tiền
23/11/2022 10,000 NGUYEN QUANG THANG 1014278523 Chuyển tiền
23/11/2022 20,000 DUONG VAN GIANG 118756.231122.1
90518.VCB
Chuyển khoản
23/11/2022 10,000 Luong Thi Thien Thuong 953172.231122.190357.  
23/11/2022 10,000 NGUYEN THI NGOC DIEP  556144.231122.190247. Chuyển khoản
23/11/2022 10,000 Vuong Thi Nhu Y 931351.231122.185937.  
23/11/2022 20,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 329027.231122.185736. quy tre em
23/11/2022 20,000 NGUYEN VAN DEN  651911.231122.18
5731.VCB
Chuyển khoản
23/11/2022 20,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 715073.231122.185022. ung ho tre em khuyet tat viet nam 
23/11/2022 10,000 NGUYEN THI DIEU HANH  878908.231122.184844. Chuyển tiền
23/11/2022 10,000 NGUYEN THI KIM HA  113758.231122.184757. Chuyển tiền
23/11/2022 20,000 LE VAN Y EM  530639.231122.184402. ung ho tre em khuyet tat
23/11/2022 10,000 KHUC THAO HIEU PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE..
32366375593.
Chuyển tiền
23/11/2022 20,000  NGUYEN THI BAO TRAM 1019925047 ung ho dong bao lu lut mien trung
23/11/2022 20,000 PHAM THI PHUONG ANH  415099.231122.182857. Chuyển khoản
23/11/2022 10,000 CAO THI MI  070075.231122.182851. Chuyển tiền
23/11/2022 10,000 VANG SEO SINH 9395158901 Chuyển tiền
23/11/2022 1,000 NGUYEN HUU PHUOC 1026957396 chuyen tien tu thien
23/11/2022 1,000 NGUYEN THANH HIEU  593905.231122.181758. TRANSFERS 
23/11/2022 10,000 NGUYEN THI KIM NGUYEN 757484.231122.181012. Chuyển tiền
23/11/2022 20,000 TRAN MINH TUAN  0391000294660  Chuyển tiền
23/11/2022 10,000 LE ANH TUYET 902610.231122.180821. Chuyển tiền
23/11/2022 1,000 NGUYEN THANH HIEU  590717.231122.180803. TRANSFERS 
23/11/2022 10,000 PHAN THI QUYNH TRANG 680000.231122.180345.  chuyen khoan tu thien
Chuc cac con binh an
23/11/2022 10,000 NGUYEN THI HUYNH HUONG 051864.231122.174800. Chuyển tiền
23/11/2022 20,000 nguyen thi cam thu 076564.231122.17452
2.ZP693GQUELKI 
 
23/11/2022 10,000 VU XUAN TRUONG  580631.231122.174357. Chuyển khoản
23/11/2022 10,000 CHUNG VAN VINH  561159.231122.173959. Chuyển khoản
23/11/2022 10,000 NGUYEN THI Y PHUNG 868143.231122.172603. Chuyển tiền
23/11/2022 20,000 HOANG THI DOAN  598165.231122.172439. Chuyển tiền
23/11/2022 20,000 TRUONG VAN DAO 597322.231122.1
71637.VCB
Chuyển khoản
23/11/2022 10,000 NGUYEN TAI SON  0021000457182  
23/11/2022 10,000 vo ngoc vanh 476983.231122.165728.  
23/11/2022 10,000 LE THI HONG QUE 1015053581  
23/11/2022 10,000 NUNG THI HOA 325979.231122.165347.  
23/11/2022 10,000 NGUYEN THI CAM TU 836013.231122.164933. Chuyển tiền
23/11/2022 10,000 NGUYEN VAN ANH 063320.231122.164857.  
23/11/2022 500,000  NGUYEN DANH NHAT  0351000795203 ung ho quy vi tre em khuyet tat
23/11/2022 10,000 NGUYEN THI PHUONG 725936.231122.164516. Chuyển tiền
23/11/2022 10,000 NGUYEN THI MUI  870572.231122.163811. Chuyển tiền
23/11/2022 10,000 NGUYEN VAN THANG  192648.231122.162311. Chuyển tiền
23/11/2022 10,000 LUONG VAN MAY  814103.231122.162233. Chuyển tiền
23/11/2022 10,000 DAU KHAC TUAN  811996.231122.162159. Chuyển tiền
23/11/2022 20,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 228042.231122.16
2028.VCB
 
23/11/2022 5,000 NGUYEN THU HUYEN 1025257429 Chuyển tiền
23/11/2022 20,000 NGUYEN THI KIM CHI PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE
..32361751147.
Chuyển tiền
23/11/2022 10,000 NGUYEN THI HUONG (3131)  0351000627320  Chuyển tiền
23/11/2022 10,000  DO THI NIEN  799367.231122.160938. Chuyển tiền
23/11/2022 10,000 LE VUONG TRUC ANH  798234.231122.160812. Chuyển tiền
23/11/2022 20,000 LY A MINH 452383.231122.16
0732.VCB
Chuyển khoản
23/11/2022 10,000 HA THI THANH THAO  728639.231122.155822. Chuyển tiền
23/11/2022 10,000 LO VAN TRUONG  701577.231122.155048. Chuyển tiền
23/11/2022 10,000 LE THI HOA  833385.231122.155117. Chuyển tiền
23/11/2022 20,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 320527.231122.155112. ung ho tre em khuyet ta
t viet nam
23/11/2022 20,000 Mau  305888.231122.154457. chuyen
23/11/2022 1,000,000 DO THI DUYEN 0421000512469 ủng hộ
23/11/2022 10,000 HOANG DUC MANH 972620.231122.154107. Chuyển khoản
23/11/2022 10,000 LE VAN TUAN 654798.231122.153043. Chuyển khoản
23/11/2022 10,000 DOAN TRUNG HAI 626165.231122.153129.  
23/11/2022 10,000 Thanh Tam 137306.231122.152416.  
23/11/2022 20,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 867522.231122.151759. UNG HO TRE EM KHUY
ET TAT VIET NAM
23/11/2022 1,000 VU THI THIN 1033081865 TRANSFERS 
23/11/2022 1,000 VU THI THIN  1033081865 TRANSFERS 
23/11/2022 1,000 VU THI THIN  1033081865 TRANSFERS 
23/11/2022 1,000 VU THI THIN  1033081865 TRANSFERS 
23/11/2022 50,000 Nguyen Van Thanh 738311.231122.151135.  
23/11/2022 10,000 KHUC VAN THUONG 745099.231122.150954. Chuyển tiền
23/11/2022 10,000 TRAN VAN DA  995963.231122.150606. Chuyển tiền
23/11/2022 20,000 HO THI TAM  371904.231122.14
5931.VCB
chuyen khoan ho tro
 tre em khuyet tat
23/11/2022 20,000 LUC VAN DIEP 417242.231122.145053. Chuyển tiền
23/11/2022 10,000 DUONG THI THUY   0071001131437  Chuyển tiền
23/11/2022 20,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 901729.231122.143851. UNG HO TRE EM KHUY
ET TAT VIET NAM
23/11/2022 20,000 CAO THI HANG  439873.231122.143116. Chuyển khoản
23/11/2022 9,000 BUI QUOC QUAN 905747.231122.142823.  
23/11/2022 20,000 HA THI LY 463157.231122.
142743.VCB
Chuyển khoản
23/11/2022 20,000 VO MINH THUONG 423637.231122.14
2703.VCB
Chuyển khoản
23/11/2022 10,000 bui xuan vi 642553.231122.142358.  
23/11/2022 15,000 TRAN NGUYEN MINH CHAU  628934.231122.142020. Chuyển khoản
23/11/2022 20,000 PHAM XUAN QUYNH  380434.231122.141343. Chuyển khoản
23/11/2022 10,000 TONG TAT LOI  593409.231122.141048. Chuyển khoản
23/11/2022 10,000 NGUYEN DANH TUAN PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE..
32356065325.
 
23/11/2022 20,000 DINH TRUONG MINH 953067.231122.140555.  
23/11/2022 10,000 CHU THI THOM  802115.231122.140313. Chuyển tiền
23/11/2022 10,000 PHAM THI LE 0071004449450 Chuyển tiền
23/11/2022 10,000 NGUYEN THI XUYEN 0821000011509  
23/11/2022 10,000 NGUYEN VAN PHUC 836474.231122.135447. Chuyển tiền
23/11/2022 20,000 BUI TIEN THAO  512701.231122.134818. Chuyển khoản
23/11/2022 10,000 BUI SY TUAN  720367.231122.134644. Chuyển tiền
23/11/2022 10,000 LUC VAN HOAN 475027.231122.133733.  
23/11/2022 20,000 DO THI HUE 431252.231122
.133711.VCB
Chuyển khoản
23/11/2022 20,000 Nguyen Van Duy 095945.231122.133309.  
23/11/2022 20,000 LE XUAN NGHIEM 452274.231122.133034.  Chuyển khoản
23/11/2022 10,000 TRAN THI HAI  0461000502596 Chuyển tiền
23/11/2022 10,000 nguyen van nguyen 042938.231122.132105.  
23/11/2022 20,000 DANG THI YEN VY  035667.231122.1
31355.VCB
Chuyển khoản
23/11/2022 1,000 NGUYEN THANH HIEU  471327.231122.131249. TRANSFERS 
23/11/2022 100,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0561000595677 kho khan
23/11/2022 50,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 213377.231122.131047. UNG HO QUY TRE
EM KHUYET TAT
23/11/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 185153.231122.130452. QUY VI TRE EM
KHUYET TAT
23/11/2022 20,000 LUONG THI LINH 496428.231122.13
0456.VCB
 ho tro tre em khuyet tat
23/11/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 359297.231122.130124.0919 969 460. Chuyển tiền
23/11/2022 10,000 nguyen van anh  750636.231122.130150.  
23/11/2022 10,000 NGUYEN QUYNH TRANG 173294.231122.130034.  
23/11/2022 30,000 BAN KIM TAI 1022386779 Chuyển tiền
23/11/2022 20,000 SUONG DUONG 648980.231122.125211.  ho tro tre e khuyet tat
23/11/2022 2,000,000 chung 0971000000014 chung
23/11/2022 10,000 VU XUAN THANG 262312.231122.124914. Chuyển tiền
23/11/2022 10,000 NGUYEN VAN TIEP  642798.231122.124231. Chuyển tiền
23/11/2022 10,000 HOANG THI NGAN 353184.231122.123738. Chuyển tiền
23/11/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 272940.231122.123607. Tang cac em
23/11/2022 1,000 NGUYEN THANH HIEU  460504.231122.123417. TRANSFERS 
23/11/2022 20,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 081796.231122.123038. QUY VI TRE EM KHUY
ET TAT VN
23/11/2022 10,000 HOANG DINH BAO 1027692754 Chuyển tiền
23/11/2022 20,000 TRIEU THI NGHIEP  234441.231122.122829. Chuyen tien lam nv kiem tien
23/11/2022 10,000 Le Thi Tuyet 321383.231122.122356. Chuyển tiền
23/11/2022 20,000 TRAN KIM THU  030223.231122.121526. Chuyển khoản
23/11/2022 10,000 BUI VAN HOAI  012442.231122.121029. Chuyển khoản
23/11/2022 1,000 LY NHAT HAO 1028578405 TRANSFERS 
23/11/2022 1,000 LY NHAT HAO 1028578405 TRANSFERS 
23/11/2022 1,000 LY NHAT HAO 1028578405 TRANSFERS 
23/11/2022 1,000 LY NHAT HAO 1028578405 TRANSFERS 
23/11/2022 300,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 1015564546 Tre khuyet tat
23/11/2022 100,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0041000261703 Phat tu
23/11/2022 20,000 HUYNH TRONG CHINH 0741000676447 Chuyển tiền
23/11/2022 10,000 BUI THI HA 886324.231122.115637.  
23/11/2022 10,000 DO THI NHUNG 410146.231122.115448. Chuyển tiền
23/11/2022 10,000 TRAN MAI HUU DUC 0371000482265 Chuyển tiền
23/11/2022 10,000 LE XUAN TRUNG  748697.231122.114753. Chuyển tiền
23/11/2022 20,000  NGUYEN NGOC THUY 600786.231122.114616. Chuyển tiền
23/11/2022 10,000 LUU QUOC VIET  366280.231122.113812. Chuyển tiền
23/11/2022 10,000 TRAN THINH CUONG PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE.
.32350950912
 
23/11/2022 20,000 VU THI TRANG 852450.231122.11
3052.VCB
Chuyển khoản
23/11/2022 10,000 CHU THI HAO  0451000513497  
23/11/2022 10,000 TRAN TAT NHAT TAN 9963704700 Chuyển tiền
23/11/2022 20,000 TRAN QUOC TINH 555584.231122.111606.   ho tro tre em khuyet tat
23/11/2022 10,000 NONG VAN LUC 761387.231122.110214.  
23/11/2022 20,000 HOANG THI DICH PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE
..32349243206.
Chuyển tiền
23/11/2022 10,000 TRAN VAN LOC  862043.231122.105649. Chuyển khoản
23/11/2022 20,000 NHAT VU 746014.231122.10
5546.VCB
UNG HO
23/11/2022 10,000 PHAM VAN LINH  819213.231122.104628. Chuyển khoản
23/11/2022 1,000 Pham Thi Van 809254.231122.104404. ck
23/11/2022 2,000,000 LUONG THI PHUONG  638192.231122.102534. Chuyển tiền
23/11/2022 10,000 DO THI NGOC DEN 9988079545 Chuyển tiền
23/11/2022 12,428 LE VAN CHUNG 605901.231122.101741. Chuyển khoản
23/11/2022 20,000 NGUYEN MINH HUNG 343808.231122.1
01543.VCB
Chuyển khoản
23/11/2022 10,000 LU THI BICH 385319.231122.101324. Chuyển tiền
23/11/2022 100,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 870482.231122.100221. ung ho moi nguoi co
 hoan canh kho khan
23/11/2022 20,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 021596.231122.0958
38.ZP693GQU29SI 
 
23/11/2022 20,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 170093.231122.09
5610.VCB
QUY VI TRE EM K
HUYET TAT
23/11/2022 20,000 DINH THI THUY LIEU 147710.231122.0
95547.VCB
Chuyển khoản
23/11/2022 10,000 DUONG THI TUYEN  988514.231122.095449. Chuyển tiền
23/11/2022 20,000 KIM THI HIEU  905691.231122.
095145.VCB
Chuyển khoản
23/11/2022 20,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 972471.231122.094942. ung ho TRE EM KHUYET TAT
23/11/2022 10,000 DAO DUY TUAN 0281000472122  Chuyển tiền
23/11/2022 1,000 NGO THI KIM HOA 778971.231122.092110. Chuyển tiền
23/11/2022 1,000 NGO THI KIM HOA  778528.231122.092045. Chuyển tiền
23/11/2022 50,000 NGUYEN HAI THUONG SHGD:10001309.
DD:221123.
Ung ho quy khuyet tat tre em.
23/11/2022 30,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0071001035826 lxstd tặng từ thiện
23/11/2022 1,000 TRUONG QUOC SU  1032406689 TRANSFERS 
23/11/2022 10,000 NGO QUANG KHAI  558681.231122.022553. Chuyển tiền
23/11/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 506285.231122.010138. cua it long nhieu
24/11/2022 20,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 993258.241122.223126. Ung ho tre em khuyet tat
24/11/2022 20,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 334429.241122.222859. Ung ho tre em khuyet tat
24/11/2022 20,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 271283.241122.220700. Chuyển khoản
24/11/2022 20,000 LAM VINH QUANG 867183.241122.220508.  chuyen khoan ho tro
 tre em khuyet tat
24/11/2022 20,000 TRAN KIM PHIEN 968993.241122.21
5928.VCB
Chuyển khoản
24/11/2022 20,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 834184.241122.215344. Ung ho tre em khuyet tat
24/11/2022 10,000 PHAM THANH TRUC HANG 834240.241122.213351.  
24/11/2022 555,555 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 811626.241122.211433. Vi mot the gioi tuoi dep hon
24/11/2022 20,000 Thang  804514.241122.210846. chuyen 
24/11/2022 20,000 DO THI HOA 098610.241122.210606. Chuyển khoản
24/11/2022 10,000 LE THI HUONG 468221.241122.210314. Chuyển tiền
24/11/2022 10,000 NGUYEN THI NGOC HAN PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE.
.32413846811.
 
24/11/2022 10,000 Nguyen Van Cui 433676.241122.205908.  
24/11/2022 20,000 HAO  719929.241122.205417. chuyen tien tre em khuyet tat
24/11/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 052887.241122.205145. ok
24/11/2022 10,000 LE THI TRUC 717872.241122.205105. Chuyển tiền
24/11/2022 10,000 Phan Huyen Tran 089065.241122.204712. Chuyển khoản
24/11/2022 10,000 PHAM DAM HUNG 714429.241122.204703. Chuyển tiền
24/11/2022 20,000 NGUYEN THI THUY  636889.241122.203955. chuyen khoan ung ho
tre em khuyet tat
24/11/2022 20,000 NGUYEN VAN TUYEN  110504.241122.204035. Chuyển tiền
24/11/2022 10,000 VU HOANG CUC 674791.241122.203854. Chuyển tiền
24/11/2022 10,000 NGUYEN HOANG HONG GAM 1014065828 Chuyển tiền
24/11/2022 20,000 HO VAN TANH 1032108639  
24/11/2022 20,000 Phuong  752408.241122.203022. chuyen tien ung ho tre e
m khuyet tat
24/11/2022 10,000 NGUYEN THI MY HOAN  0331000471465 Chuyển tiền
24/11/2022 20,000 TANG THANH PHU 1012605779 Chuyển tiền
24/11/2022 10,000 GIAP VAN HIEU 961741.241122.202318.  
24/11/2022 20,000 NGUYEN VAN HUAN 994167.241122.20
1954.VCB
Chuyển khoản
24/11/2022 20,000 RO MAH LO 773909.241122.2
01613.VCB
ung ho tre em khuyet tat vn
24/11/2022 10,000 TRAN THI TUYET DUNG 934280.241122.201512.  
24/11/2022 10,000 LE NGUYEN KHANH DUY 1026901207 Chuyển tiền
24/11/2022 10,000 KKRAI PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE..
32412114929.
Chuyển tiền
24/11/2022 20,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 095195.241122.200505.
ZP693HOO89AF
 
24/11/2022 20,000 DAO NGUYEN NGOC HIEN 746937.241122.200245.  Chuyển tiền
24/11/2022 20,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 094871.241122.200209.
ZP693HOO85U0 
 
24/11/2022 10,000 duong quoc tieng 061526.241122.195918.  
24/11/2022 20,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 508823.241122.195748. Ung ho tre em khuyet tat
24/11/2022 20,000 LUONG QUOC BAO PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE
..32412291537.
Chuyển tiền
24/11/2022 10,000 NGUYEN VAN LUU  501021.241122.195538. Chuyển khoản
24/11/2022 20,000 VU HONG SON  842705.241122.195005. Chuyển khoản
24/11/2022 20,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 093144.241122.194910.Z
P693HOO7TQ9 
 
24/11/2022 200,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0881000486112 That nghiep
24/11/2022 10,000 VU DINH NGHIA 672802.241122.194352. Chuyển tiền
24/11/2022 20,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 049986.241122.194119. ung ho tre em khuyet tat
24/11/2022 10,000 Pham Thi Hong Quyen 103756.241122.193725. Chuyển tiền
24/11/2022 20,000 LAM THI XUYEN  384291.241122.19
3624.VCB
Chuyển khoản
24/11/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 676482.241122.192907. HO TRO TRE MO COI
24/11/2022 10,000 doan van xuan 041882.241122.192851.  
24/11/2022 20,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 756825.241122.192758. Ung ho lu lut dong ba
o mien trung
24/11/2022 20,000 NGUYEN QUOC HUY  388793.241122.192257. Chuyển khoản
24/11/2022 33,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ MBVCB.2745053374.20
01.VCB Rewards.
ung ho tre em
24/11/2022 20,000 NGUYEN THI THU TRA PARTNER.DIRECT
_DEBITS_VCB.MSE
..32409107176.
Chuyển tiền
24/11/2022 10,000 NGUYEN THI VAN ANH 640735.241122.185902. Chuyển khoản
24/11/2022 1,000 HOANG NHAT TIEN  647322.241122.185755. Chuyển tiền
24/11/2022 10,000 BUI KIM DO  615710.241122.185232. Chuyển khoản
24/11/2022 20,000 TRAN QUANG THANH  646885.241122.185215. Chuyển tiền
24/11/2022 20,000 VANG LAO LO  016941.241122.185159. Chuyển tiền
24/11/2022 20,000 PHAM TRUNG HAU PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE.
.32409382227.
Chuyển tiền
24/11/2022 20,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 464991.241122.184541.  
24/11/2022 20,000 THAI DINH CHANH 585386.241122.184436. Chuyển khoản
24/11/2022 10,000 THAI THI KIM DAO 1017544299 Chuyển tiền
24/11/2022 20,000 pham nhu hoa  580045.241122.184119. ho tro tre em khuyet tat 
24/11/2022 20,000 NGUYEN VAN HAI 237575.241122.183830. Chuyển khoản
24/11/2022 10,000 NGUYEN VAN NAM 554108.241122.183653. Chuyển khoản
24/11/2022 20,000 PHAM THI LAN 528765.241122.183038. Chuyển khoản
24/11/2022 20,000 TRAN BE THANG PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE..
32407717161.
Chuyển tiền
24/11/2022 10,000 LE THI HA  128604.241122.182501. Chuyển tiền
24/11/2022 10,000 HUYNH THI NGOC VU 177160.241122.181938. Chuyển khoản
24/11/2022 10,000 NGUYEN QUY CONG 661132.241122.181517. Chuyển tiền
24/11/2022 10,000 Ha van men 531777.241122.181049.  gui 
24/11/2022 10,000 NGO VAN NAM 444073.241122.180744. Chuyển khoản
24/11/2022 1,000 TRAN QUOC TOAN 0161001750832 TRANSFERS 
24/11/2022 1,000 TRAN QUOC TOAN 0161001750832 TRANSFERS 
24/11/2022 10,000 LUU THI TRAN 265216.241122.175456.  Chuyển tiền
24/11/2022 10,000 NGUYEN TANN BINH PARTNER.DIRECT
_DEBITS_VCB.MSE.
.32406366544.
 
24/11/2022 20,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 363097.241122.174804. ung ho tre em khuyet tat
24/11/2022 10,000 VU VAN TUNG PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE..
32406207541.
 
24/11/2022 100,000 BUI THI HOA  046577.241122.174225. Chuyển khoản
24/11/2022 20,000 TRAN THACH HUONG LAN 964251.241122.173706. Chuyển tiền
24/11/2022 20,000 VO THI HONG  666806.241122.173621. Chuyển tiền
24/11/2022 10,000 HO VAN HUNG 666772.241122.173620.  
24/11/2022 10,000 NGUYEN THI NGOC 1027458352 Chuyển tiền
24/11/2022 20,000 HA THI THAM 1023844652 Chuyển tiền
24/11/2022 1,000 DANG THI THANH TUYET 019925.241122.173200. Chuyển tiền
24/11/2022 10,000 HA THI LY  766225.241122.173023. Chuyển tiền
24/11/2022 10,000 NGUYEN THI NGOC  116313.241122.172724. Chuyển tiền
24/11/2022 20,000 DINH THI KIM ANH 986062.241122.172614.  Ho tro tre em khuyet tat
24/11/2022 20,000 Thuy  454916.241122.172653. chuyen
24/11/2022 10,000 HOANG NGUYEN NGOC 561851.241122.171832.  
24/11/2022 10,000 NGUYEN THI HUONG 0411000972237 Chuyển tiền
24/11/2022 10,000 Luan  424008.241122.171015. chuyen 
24/11/2022 20,000 NGUYEN VAN TRUNG PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE.
.32405988459.
Chuyển tiền
24/11/2022 10,000 Pham van thang 141742.241122.165735.  
24/11/2022 20,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 129642.241122.163827. UNG HO TRE EM KHU
YET TAT VIET NAM
24/11/2022 10,000 NGUYEN VAN TRONG 014341.241122.162852. Chuyển khoản
24/11/2022 10,000 NGUYEN THI THANH THANH 985169.241122.162137.  
24/11/2022 20,000 HO VAN TAN  PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE.
.32402645241.
TRE EM KHUYET TAT
24/11/2022 100,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0211000473163 quy su dung toan quyen
24/11/2022 10,000 NGUYEN THI TRUC  945577.241122.161205. Chuyển khoản
24/11/2022 10,000 RO O H REO 917093.241122.160458.  
24/11/2022 20,000 XA VAN THANH 1017376253 Chuyển tiền
24/11/2022 10,000 BUI VAN CANH  319033.241122.160152. Chuyển tiền
24/11/2022 20,000 MUI VAN DOANH 421385.241122.16
0021.VCB
Chuyển khoản
24/11/2022 10,000 NGUYEN THI NGOC THUY 561352.241122.155742.  
24/11/2022 10,000 PHAN THI THANH VAN 805233.241122.155524.  
24/11/2022 10,000 PHAM THI NGOC 720643.241122.154801. Chuyển tiền
24/11/2022 20,000 NGUYEN THI VAN ANH 663195.241122.
154743.VCB
Chuyển khoản
24/11/2022 10,000 TRAN THI HUYEN ANH 839723.241122.154540. Chuyển khoản
24/11/2022 1,000 VU THE TU 9776168056 TRANSFERS 
24/11/2022 1,000 VU THE TU 9776168056 TRANSFERS 
24/11/2022 20,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 548425.241122.154336. UNG HO TRE EM KHU
YET TAT VIET NAM
24/11/2022 20,000 TRAN THI THU SUONG  757095.241122.153852. Chuyển tiền
24/11/2022 20,000 DO THI LY 751973.241122.153730.  ho tro tre em khuyet tat
24/11/2022 20,000 QUACH CONG DONG  582836.241122.153648. Chuyển khoản
24/11/2022 20,000 NGUYEN QUOC TRIEU 988373.241122.153
628.VCB
 
24/11/2022 10,000 LE PHUOC LUAN  268075.241122.153056. Chuyển tiền
24/11/2022 10,000 NGUYEN THI BICH 654742.241122.150235. Chuyển tiền
24/11/2022 10,000 Huynh Huu An 409652.241122.145919.  
24/11/2022 100,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0251001754333 Mong doi doi thay
24/11/2022 20,000 NGUYEN TAN PHUOC  050452.241122.1
44730.VCB
Chuyển khoản
24/11/2022 20,000 NGUYEN THI SEN  609874.241122.144536. Chuyển tiền
24/11/2022 20,000 BUI VAN HUNG 927016.241122.1
44527.VCB
Chuyển khoản
24/11/2022 20,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 434942.241122.143522. UNG HO TRE EM KHUY
ET TAT VIET NAM
24/11/2022 20,000 MAI THI THOA  766579.241122.143316. Chuyển tiền
24/11/2022 10,000 LE THI BICH THUY 595354.241122.142801. Chuyển tiền
24/11/2022 50,000 Tran hoang em  327434.241122.141941.  
24/11/2022 10,000 BUI THI NHIEN 421333.241122.141528.  
24/11/2022 20,000 HOANG VAN THIEN 006298.241122.1
41326.VCB
Chuyển khoản
24/11/2022 20,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 497137.241122.141054. Tre em khuyet tat
24/11/2022 10,000 DANG MINH NAM  PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE..
32398518707
Chuyển tiền
24/11/2022 20,000 DINH THI DAO KHANH  486433.241122.140
446.VCB
Chuyển khoản
24/11/2022 10,000 LUONG THE ANH PHONG 474134.241122.140354.  
24/11/2022 20,000 TRAN THUY DUONG PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE..
32396917492.
Chuyển tiền
24/11/2022 10,000 Hoang van thi 801337.241122.140309.  
24/11/2022 20,000 HOANG HA THUY TRANG  119985.241122.140145. Chuyển tiền
24/11/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 488809.241122.135714. CHO QUY TRE EM KH
UYET TAT 10K
24/11/2022 20,000 NGUYEN MINH TRI 9928601692 UNG HO TRE EM KHU
YET TAT VIET NAM
24/11/2022 10,000 nguyen dac tien 411930.241122.134333.  
24/11/2022 20,000 TRAN THU THUY 118873.241122.134239.  ungr ho tre em khuyet tat
24/11/2022 20,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 137400.241122.13
4217.VCB
 
24/11/2022 20,000 LE HUU HANH 965208.241122.1
33925.VCB
Chuyển khoản
24/11/2022 10,000 LE QUOC ANH  564808.241122.132824. Chuyển tiền
24/11/2022 10,000 NGUYEN THI VAN 364418.241122.132704.  
24/11/2022 10,000 NGUYEN THI NGOC HUONG 189871.241122.132112. Chuyển khoản
24/11/2022 20,000 Nguyen Thi Le  341745.241122.131838. ho tro tre em khuyet tat
24/11/2022 20,000 LE THI MY HANH 756043.241122.1319
16.VCB
Chuyển khoản
24/11/2022 20,000  NGUYEN QUOC CUONG 385089.241122.131908. Chuyển tiền
24/11/2022 20,000 NGUYEN KHAC MANH  327266.241122.131310. Chuyển khoản
24/11/2022 20,000 NGUYEN THI HUYEN CHI PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE
..32395148211.
Chuyển tiền
24/11/2022 10,000 DO THI THANH HUONG  315942.241122.130904. Chuyển khoản
24/11/2022 1,000 TRUONG QUOC SU  1032406689 TRANSFERS 
24/11/2022 20,000 NGUYEN NHU Y 507585.241122.12
5827.VCB
Chuyển khoản
24/11/2022 20,000 BUI MANH TU  126910.241122.125625. Chuyển khoản
24/11/2022 10,000 PHUNG THE TAI   0351001242486  
24/11/2022 10,000 TONG DUC THE 109586.241122.125002. Chuyển khoản
24/11/2022 10,000 HUYNH THI THANH THUY  PARTNER.DIRECT
_DEBITS_VCB.MSE
..32395341904.
Chuyển tiền
24/11/2022 1,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 632951.241122.124542. TU THIEN
24/11/2022 20,000 NGUYEN THI HUYEN TRANG 238464.241122.124218. Chuyển khoản
24/11/2022 20,000 CAO TIEN LOI 234975.241122.124115. Chuyển khoản
24/11/2022 20,000 NGUYEN THI HUONG 1017566595 Chuyển tiền
24/11/2022 10,000 Vu Anh Tuan 361123.241122.124102.  
24/11/2022 10,000 DO THI KIM NGAN  632364.241122.123848. Chuyển tiền
24/11/2022 70,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 040626.241122.123503. Ung ho Quy vi tre em
khuyet tat Viet Nam GNTCF
24/11/2022 10,000 thuys 063762.241122.123405.  
24/11/2022 10,000  NGUYEN THI KIM NGOC 0181002515993  
24/11/2022 10,000 TRAN VAN THOI 823312.241122.122421. Chuyển tiền
24/11/2022 20,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 616026.241122.120658. UNG HO TRE EM KHU
YET TAT VIET NAM
24/11/2022 10,000 Doan Van Hiep  695895.241122.120312.  
24/11/2022 10,000 VO THI BAO YEN PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE.
.32393341894
Chuyển tiền
24/11/2022 20,000 NGUYEN THANH PHAP 071418.241122.115708.  Chuyển tiền
24/11/2022 10,000 NGUYEN DUC DU  0351001094010   
24/11/2022 10,000 NGUYEN THI THU HANG 040209.241122.114849. Chuyển khoản
24/11/2022 10,000 QA 661782.241122.114241. Chuyển khoản
24/11/2022 10,000 LUONG ANH TU PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE..
32391447480.
Chuyển tiền
24/11/2022 10,000 NGUYEN DAI SON  882578.241122.114029. Chuyển khoản
24/11/2022 60,000 NGUYEN CHI NGUYEN 959677.241122.1
12559.VCB
Chuyển khoản
24/11/2022 20,000 NGO SY KIEM 0841000077083 UNG HO TRE EM KH
UYET TAT VIET NAM
24/11/2022 30,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 9344391212 binh thuong
24/11/2022 20,000 CAO THI SEN 980558.241122.111114.  
24/11/2022 10,000 tran thi hoai 978451.241122.110957.  
24/11/2022 1,000 NGUYEN THI MUI 0351000967557 TRANSFERS 
24/11/2022 1,000 NGUYEN THI MUI 0351000967557 TRANSFERS 
24/11/2022 20,000 NHAT VU 610677.241122.1
10330.VCB
UNG HO
24/11/2022 20,000 DANG THI NGOC LAN 287588.241122.110006. Chuyển tiền
24/11/2022 10,000 TA HUU LUAN  603574.241122.105906. Chuyển tiền
24/11/2022 10,000 MAC THANH HUYEN TRANG 258255.241122.105225.  
24/11/2022 20,000 NGO QUOC KHAI 807607.241122.
105007.VCB
Chuyển khoản
24/11/2022 20,000 MA TAN LOC  1018698229 tu thien
24/11/2022 10,000 PHAM VAN SANG 559792.241122.104342.  
24/11/2022 50,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ  0811000029040 abc
24/11/2022 10,000 TRINH VAN THONG  678648.241122.103529. Chuyển khoản
24/11/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 1024447665 tot
24/11/2022 20,000 nguyen thi luan 357148.241122.1
02557.VCB
ck
24/11/2022 20,000 VU THI PHUONG 827944.241122.101453.  
24/11/2022 10,000 PHAM VAN LINH  667915.241122.100449. Chuyển khoản
24/11/2022 50,000 DANG THI THUY 0291000272468 Chuyển tiền
24/11/2022 20,000 TRUONG THI THANH TRUC  677403.241122.100243. Chuyển tiền
24/11/2022 28,000 LY NHAT HAO 1028578405 TRANSFERS 
24/11/2022 20,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 629382.241122.095348.   
24/11/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 462491.241122.094531. giup do tre em khuyet tat
24/11/2022 1,000 NGUYEN THI TUYET NHUNG  0041000305628  TRANSFERS 
24/11/2022 1,000 NGUYEN THI TUYET NHUNG 0041000305628 TRANSFERS 
24/11/2022 20,000 NGUYEN THI NGOC MAI 636528.241122.
094036.VCB
Chuyển khoản
24/11/2022 1,000 DANG THI THU UYEN 9943210128 TRANSFERS 
24/11/2022 1,000 DANG THI THU UYEN 9943210128 TRANSFERS 
24/11/2022 20,000 KIM THI THUONG  225082.241122.093449. Chuyển tiền
24/11/2022 10,000 DINH VAN TRONG  461289.241122.091836. Chuyển khoản
24/11/2022 10,000 NGUYEN VAN GIANG  0821000095908 Chuyển tiền
24/11/2022 30,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0071001035826 lxstd tặng từ thiện
24/11/2022 20,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 643739.241122.09
0723.VCB
ck
24/11/2022 10,000 Thang  393556.241122.085946. chuyen 
24/11/2022 33,333 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 1024213729 tre em khuyet tat
24/11/2022 300,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 594184.241122.085001. for children
24/11/2022 1,000 PHAN NGOC TRUNG 714467.241122.070642. TRANSFERS 
24/11/2022 1,000 TRUONG QUOC SU  1032406689 TRANSFERS 
24/11/2022 1,000 NGUYEN THANH HIEU 713927.241122.070157. TRANSFERS 
24/11/2022 50,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0081001147443 UNG HO TRE EM K
HUYET TAT 
24/11/2022 20,000 DAO XUAN THANG 1024780010 Chuyển tiền
24/11/2022 20,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 176799.241122.062233. Quy vi tre em khuyet tat
24/11/2022 10,000 DANH QUI  132485.241122.062055. Chuyển tiền
24/11/2022 50,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 221629.241122.003322. Ung ho quy khuyet tat tre em
25/11/2022 20,000 NGUYEN HUYNH THAI  319147.251122.222320. Chuyển tiền
25/11/2022 20,000 NGUYEN THI HOAI THU PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE..
32463096175.
Chuyển tiền
25/11/2022 20,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 147550.251122.220954. UNG HO TRE EM KH
UYET TAT VIET NAM
25/11/2022 20,000 LO VAN TRIEU 843231.251122.220343. Chuyển khoản
25/11/2022 20,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 294612.251122.220134. UNG HO
25/11/2022 100,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0181003411160 k
25/11/2022 20,000 NGUYEN CHI HUNG PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE.
.32462735122.
Chuyển tiền
25/11/2022 20,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 346611.251122.215247.  
25/11/2022 20,000 DUONG THI HUYEN DIEU 1030204684 Chuyển tiền
25/11/2022 10,000 TANG VAN THANH 331455.251122.214743.  
25/11/2022 20,000 HO TRONG QUANG  754085.251122.213548. Chuyển khoản
25/11/2022 20,000 LAM PHU QUI  898047.251122.
213458.VCB
Chuyển khoản
25/11/2022 20,000 HUA THI DIEU HUYEN 0121000814159 Chuyển tiền
25/11/2022 20,000  PHAM THI CHUC 0731000725596 ung ho dong bao lu lu
t mien trung
25/11/2022 13,343 TRINH VAN TU 280234.251122.213001. Chuyển khoản
25/11/2022 20,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 938973.251122.
211858.VCB
UNG HO TRE EM KHUYE
T TAT VIET NAM
25/11/2022 20,000 NGUYEN THANH TAM 691628.251122.211754. Chuyển tiền
25/11/2022 10,000 TRAN THI THU THUY 0401001358994  
25/11/2022 10,000 CAO QUANG TRUNG 314150.251122.211549.  
25/11/2022 20,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 276285.251122.211228. UNG HO TRE EM KH
UYET TAT VIET NAM
25/11/2022 20,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE..
32461134078.
UNG HO TRE EM KHUYET TAT
25/11/2022 200,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ  0791000072987 trung binh.
25/11/2022 20,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 203709.251122.210628. UNG HO TRE EM KHU
YET TAT VIET NAM
25/11/2022 10,000 NGUYEN QUANG KHAI PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE
..32461132693.
 
25/11/2022 5,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 1017920726 Ung ho
25/11/2022 20,000 NGUYEN THI THU THAO 056054.251122.
210416.VCB
Chuyển khoản
25/11/2022 20,000 NGUYEN THANH HA  628259.251122.210112. Chuyển khoản
25/11/2022 20,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 607844.251122.205556. UNG HO TRE EM KHU
YET TAT VIET NAM
25/11/2022 20,000 NGO QUANG LINH 1021298853 Chuyển tiền
25/11/2022 10,000 DANG THI CAM HONG 602053.251122.205437.  
25/11/2022 20,000 TRAN LONG HAI 1023660724 Chuyển tiền
25/11/2022 20,000 NGUYEN XUAN TRI  929952.251122.205306. Chuyển tiền
25/11/2022 20,000 PHAM THI OANH 891670.251122.204800.  Chuyen tien ung ho tre
em khuyet tat
25/11/2022 20,000 PHAM THI HIEN 029594.251122.
204709.VCB
Chuyển khoản
25/11/2022 20,000 LE THI THAO  115484.251122.204201. Chuyển khoản
25/11/2022 10,000 NGUYEN NGOC DANG KHOA 819750.251122.204201.  Chuyển tiền
25/11/2022 20,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 099052.251122.203727. UNG HO TRE EM
KHUYET TAT VIET NAM
25/11/2022 10,000 huynh thi thuy hang 776031.251122.202953.  
25/11/2022 20,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 489119.251122.202714. Bawg ck ung ho dong
bao lu lut mien Trung
25/11/2022 20,000 HUYNH VU LUAN 1032687478  
25/11/2022 20,000 NGUYEN THI HONG SA 442873.251122.201611. Chuyển tiền
25/11/2022 10,000 tran thu trang  870870.251122.201342. chuyen 
25/11/2022 10,000 LA NGUYET SANG 0741000676629 NHAT VU UNG HO
25/11/2022 20,000 DUONG CONG HIEP 413246.251122.200958. Chuyển khoản
25/11/2022 335,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ MBVCB.2749785310.2
001.VCB Rewards.
bam sinh
25/11/2022 20,000 NGUYEN THI NHU Y  317382.251122.200601. Chuyển khoản
25/11/2022 20,000 HOANG THI BIEN  639355.251122.200410. Chuyển tiền
25/11/2022 10,000 TRAN DANG PHUONG  0011002650399  Chuyển tiền
25/11/2022 10,000 NGUYEN THI TRANG 0841000105893 Chuyển tiền
25/11/2022 10,000 NGUYEN DUC THAO 927282.251122.195452. Chuyển khoản
25/11/2022 10,000 Nong Cong Thuy 838061.251122.195514.  
25/11/2022 20,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 743553.251122.19
5223.VCB
 
25/11/2022 20,000 HUYNH KIM CHUC  903179.251122.194912. Chuyển khoản
25/11/2022 10,000 NGUYEN THI BICH HANG 1017115855 chuyen tien ung ho
25/11/2022 20,000 LUONG VAN KHAM 265561.251122.193809. Chuyển khoản
25/11/2022 10,000 Linh  801804.251122.193544. chuyen 
25/11/2022 10,000 DANG CONG TAN PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE..
32455369410.
Chuyển tiền
25/11/2022 20,000 HA VAN DINH 234798.251122.193133. Chuyển khoản
25/11/2022 20,000 NGUYEN TUAN KHA  295131.251122.1
92815.VCB
Chuyển khoản
25/11/2022 20,000 Linh  783840.251122.192600. chuyen 
25/11/2022 10,000 NGUYEN THI THIEN Y 538193.251122.192345. Chuyển khoản
25/11/2022 20,000 NGUYEN NGOC HAI  638414.251122.191318. Chuyển tiền
25/11/2022 10,000 DAO MANH HUNG  046083.251122.185218. Chuyển khoản
25/11/2022 20,000 THACH VIET 649329.251122.185208. Chuyển tiền
25/11/2022 20,000 LE THI NUONG 968685.251122.1
84928.VCB
Chuyển khoản
25/11/2022 20,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 640825.251122.184735. UNG HO TRE EM KHUYET TAT
25/11/2022 20,000 HOANG QUOC SANG 639321.251122.184711. Chuyển khoản
25/11/2022 20,000 LY THI THU TUYET 624876.251122.184336. Chuyển khoản
25/11/2022 10,000 NGUYEN MINH SOAI  0381000605026 Chuyển tiền
25/11/2022 20,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 251087.251122.184201. UNG HO TRE EM KHUYET TAT
25/11/2022 10,000 Nay  697297.251122.184029. chuyen
25/11/2022 20,000 Toan  688525.251122.183606. chuyen
25/11/2022 10,000 Nguyen Thi Thom 724443.251122.183522.  
25/11/2022 10,000 VONG NGOC DUONG  955944.251122.183308. Chuyển khoản
25/11/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 955884.251122.183030. Chuyển tiền
25/11/2022 20,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 918438.251122.181757. ung ho dong bao lu lut Mien Trung
25/11/2022 10,000 HOANG VAN TUNG 0981000415876 Chuyển tiền
25/11/2022 20,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 874073.251122.181449. Ung ho dong bao lu lut Mien Trung
25/11/2022 10,000 Cao Lai Tri 871665.251122.181417.  
25/11/2022 20,000 TRIEU THI ANH THU 870363.251122.181403. Chuyển khoản
25/11/2022 10,000 NGUYEN HOANG TRI 188790.251122.181436.  
25/11/2022 20,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 650447.251122.181433. thanh toan 
25/11/2022 10,000 NGUYEN QUOC KHANH 1024517930 Chuyển tiền
25/11/2022 20,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 861836.251122.181210. UNG HO TRE EM KHUYET TAT
25/11/2022 20,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 337612.251122.181114.  tu thien
25/11/2022 20,000 TRAN MINH TRUONG 334237.251122.180732.  ho tro tre em
25/11/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 628863.251122.180307. Tu thien
25/11/2022 20,000 NONG VAN DAI 329723.251122.180225. Chuyển tiền
25/11/2022 20,000 Cuong  611460.251122.175435. chuyen thanh toan
25/11/2022 10,000 DUONG VAN TUAN 768566.251122.175340. Chuyển khoản
25/11/2022 20,000 MAC TAN KHOA PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE..
32450592681.
Chuyển tiền
25/11/2022 20,000 Ly thi hong hoa 087487.251122.174720.
ZP693IMHRV3C 
 
25/11/2022 10,000 HA HONG MINH 384990.251122.174547.  chuyen khoan tu thien
25/11/2022 10,000 TRINH THI HUONG 519155.251122.174214. Chuyển tiền
25/11/2022 20,000 BUI THI THANH HIEN  700734.251122.174045. Chuyển khoản
25/11/2022 10,000 Pham tuan anh 465164.251122.173919.  
25/11/2022 10,000 TRUONG THI MAI 307548.251122.172926. Chuyển khoản
25/11/2022 20,000 DOAN PHUOC LOC PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE.
.32449025363.
Chuyển tiền
25/11/2022 20,000 CHAU THI PHUONG  1020569626 Chuyển tiền
25/11/2022 10,000 NGUYEN THUY TRANG 280008.251122.172337. Chuyển khoản
25/11/2022 10,000 NGUYEN PHUONG HUYEN  PARTNER.DIRECT
_DEBITS_VCB.MSE
..32449143242.
Chuyển tiền
25/11/2022 20,000 Hien 530537.251122.171641.  UNG HO TRE EM KHU
YET TAT VIET NAM
25/11/2022 20,000 LE VAN CUONG  PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE..
32449022111.
Chuyển tiền
25/11/2022 10,000 VU TIEN DAT 1016694459 Chuyển tiền
25/11/2022 20,000 DAO THI MINH NGUYET 1029146700 Chuyển tiền
25/11/2022 20,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 398618.251122.170510. UNG HO TRE EM KHUYET TAT VIET NAM
25/11/2022 1,000 NGUYEN HOANG TUYEN 0271000589770 TRANSFERS 
25/11/2022 1,000 NGUYEN HOANG TUYEN 0271000589770 TRANSFERS 
25/11/2022 10,000 PHAM THI NU  815274.251122.170108. Chuyển tiền
25/11/2022 20,000 LO VAN TUAN 965278.251122.1
65245.VCB
Chuyển khoản
25/11/2022 10,000 Trung 470369.251122.165054.  chuyen 
25/11/2022 10,000 DAO THI XUAN 378342.251122.164303. Chuyển khoản
25/11/2022 1,000 TRUONG QUOC SU  1032406689 TRANSFERS 
25/11/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 430362.251122.163407. ung ho
25/11/2022 20,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE.
.32445727993.
UNG HO TRE EM K
HUYET TAT VIET NAM
25/11/2022 20,000 PHU A CHANH  072781.251122.162456. Chuyển tiền
25/11/2022 20,000 NGUYEN THI SEN //SAL2022329S0680048
41001//GD NAPAS
TRACE 607241 N
24.11.2022. 
Chuyển tiền
25/11/2022 10,000 PHAM THI OANH 0901000044442 Chuyển tiền
25/11/2022 20,000 MAI THI THU TRANG 391120.251122.162150.  Chuyển tiền
25/11/2022 20,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 077032.251122.16
2117.VCB
UNG HO TRE EM KHUYET TAT
25/11/2022 1,000 TRUONG QUOC SU  1032406689 TRANSFERS 
25/11/2022 200,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0671000434627 tre em ngheo khuyet tat
25/11/2022 20,000 PHUN VAN QUANG  940699.251122.161428. Chuyển khoản
25/11/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE..
32445476396.
 
25/11/2022 50,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 1033144128 tre em
25/11/2022 1,000 TRUONG QUOC SU  1032406689 TRANSFERS 
25/11/2022 10,000 Van Thanh Chuyen 928247.251122.161254.  
25/11/2022 20,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 916832.251122.160903. UNG HO TRE EM KHUYET TAT
25/11/2022 1,000 DANG VAN CHAU 0531002527739 TRANSFERS 
25/11/2022 1,000 DANG VAN CHAU 0531002527739 TRANSFERS 
25/11/2022 10,000 Huan 369696.251122.160814.  chuyen 
25/11/2022 1,000 VU THI HA 0381000612988 TRANSFERS 
25/11/2022 1,000 VU THI HA 0381000612988 TRANSFERS 
25/11/2022 10,000 HOANG THI THU HIEN 1025258315 Chuyển tiền
25/11/2022 10,000 LUU CUONG 516343.251122.153403. Chuyển tiền
25/11/2022 20,000 NGUYEN THE HOANG 774025.251122.153345. Chuyển tiền
25/11/2022 20,000 NGUYEN QUOC HUY  549461.251122.152503. Chuyển tiền
25/11/2022 20,000 NGUYEN THANH PHONG  PARTNER.DIRECT
_DEBITS_VCB.MSE.
.32443185320.
Chuyển tiền
25/11/2022 110,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 187938.251122.152427.  Ung ho
25/11/2022 10,000 Tran Vu 547549.251122.152255.  
25/11/2022 20,000 TRAN VAN THANG 562111.251122.152156. Chuyển tiền
25/11/2022 20,000 TRAN DUY HIEU 955952.251122.151908. Chuyển khoản
25/11/2022 20,000 NGUYEN VAN HONG 725307.251122.151942. Chuyển tiền
25/11/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0181003547174 tre em khuyet tat
25/11/2022 10,000 tran van quy 259018.251122.151937.  
25/11/2022 10,000 NGUYEN NGOC LIEM  945975.251122.151656. Chuyển khoản
25/11/2022 6,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 180871.251122.151602.  
25/11/2022 20,000 HOANG BAO LAM 086610.251122.
151446.VCB
Chuyển khoản
25/11/2022 10,000 THAO A PHI 706505.251122.151417. Chuyển tiền
25/11/2022 20,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 155141.251122.151219. ung ho dong bao lu lut mien trung
25/11/2022 10,000 Tran thao mi  190545.251122.150959. ho tro tre em khuyet tat
25/11/2022 20,000 NGUYEN THI QUYNH PHUONG PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE.
.32443899141.
Chuyển tiền
25/11/2022 10,000 NGUYEN DUY SON  532265.251122.150644. Chuyển tiền
25/11/2022 20,000 RO DA NAI THOA  884056.251122.150304. Chuyển tiền
25/11/2022 20,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 406037.251122.15
0326.VCB
UNG HO TRE EM KHU
YET TAT VIET NAM
25/11/2022 10,000 NGUYEN MINH TRIEU 161536.251122.145325. Chuyển tiền
25/11/2022 10,000 Tran Quoc Cong 599942.251122.144921.  
25/11/2022 20,000 PHAM THI HOA  822499.251122.144811. Chuyển khoản
25/11/2022 10,000 MAI PHUONG YEN  716750.251122.144609. Chuyển tiền
25/11/2022 20,000 PHAM THANH HA  0731000628522 Chuyển tiền
25/11/2022 20,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 062419.251122.14434
8.ZP693IMHMT1L 
 
25/11/2022 10,000 NGUYEN VAN BINH 575539.251122.143244. Chuyển tiền
25/11/2022 20,000 NGUYEN THANH TAM 494076.251122.142244. Chuyển tiền
25/11/2022 10,000 LAI HUU QUYET 543029.251122.141232. Chuyển tiền
25/11/2022 20,000 MUU VAN HIEN 0811000033314   
25/11/2022 10,000 HA HUU HANH  1017125005 quyen gop
25/11/2022 20,000 NGUYEN BINH AN  500336.251122.13
5820.VCB
Chuyển khoản
25/11/2022 22,837 TRAN QUOC TOAN  0161001750832 TRANSFERS 
25/11/2022 10,000 NGUYEN VAN HAN 1021416777 Chuyển tiền
25/11/2022 20,000 PHAN LE KHANG PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE..
32439625682.
Chuyển tiền
25/11/2022 20,000 PHAN THI NGOC QUI PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE.
.32439705053.
 ho tro tre em khuyet tat
25/11/2022 20,000 TRUONG THI ANH 044085.251122.134725. Chuyển tiền
25/11/2022 10,000 NGUYEN ANH TUAN 0101001175514  Chuyển tiền
25/11/2022 20,000 DANG THI TRA MY  371620.251122.133709. Chuyển khoản
25/11/2022 20,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 000265.251122.133455....  
25/11/2022 10,000 HOANG VAN DUY 522432.251122.132423.  
25/11/2022 10,000 truong van phuong  097508.251122.132348. Chuyển tiền
25/11/2022 10,000 NGUYEN THI THEU 0221000018939 chuyen tien vi tre
em khuyet tat
25/11/2022 20,000  LE MINH BAO 095738.251122.132110. Chuyển tiền
25/11/2022 10,000 DOAN TRUNG THAO  309073.251122.131427. Chuyển khoản
25/11/2022 10,000 PHAM VAN MANH 477624.251122.131018. Chuyển khoản
25/11/2022 10,000 U VAN TRUONG 465896.251122.130638.V Chuyển khoản
25/11/2022 20,000 Thoa 005682.251122.130649.  ung ho
25/11/2022 10,000 NGUYEN DUC TAM 984851.251122.130526.  
25/11/2022 10,000 VU THI HONG SOI  786011.251122.130020. Chuyển tiền
25/11/2022 10,000 DO THI HUE  434790.251122.125636. Chuyển khoản
25/11/2022 20,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 869567.251122.125702.
ISL20221125125702583
 
25/11/2022 20,000 PHAM VAN DUONG 258201.251122.125554. Chuyển khoản
25/11/2022 20,000 VO MINH THIEN PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE
..32438153167.
Chuyển tiền
25/11/2022 20,000 TRAN TUAN VU 518597.251122.1
25158.VCB
Chuyển khoản
25/11/2022 10,000 LE VAN VIET  186822.251122.125118. Chuyển tiền
25/11/2022 20,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 398191.251122.124530. UNG HO TRE EM KHUYET TAT 
25/11/2022 20,000 NGUYEN THI THANH BINH  215328.251122.124156. Chuyển khoản
25/11/2022 10,000 PHAM THI THU UYEN 1012877302 Chuyển tiền
25/11/2022 20,000 KIM THACH MINH TRI 351082.251122.123220. Chuyển khoản
25/11/2022 20,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 116983.251122.123140. UNG HO TRE EM KHU
YET TAT VIET NAM
25/11/2022 10,000 NGUYEN THI THU  424426.251122.123047. Chuyển tiền
25/11/2022 20,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ PARTNER.DIRECT
_DEBITS_VCB.MSE
..32436247315.
ung ho dong bao lu lut mien Trung
25/11/2022 10,000 NGUYEN TIEN DAI DUONG 740729.251122.122739.  Chuyển tiền
25/11/2022 20,000 TRAN ANH TUAN 329551.251122.122637. Chuyển khoản
25/11/2022 20,000 TRAN HUYNH PHUONG QUYNH 1024095059 Chuyển tiền
25/11/2022 10,000 PHAM DUC DUNG 316655.251122.122321.  
25/11/2022 80,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 964422.251122.122327.  
25/11/2022 100,000 TRAN THI YEN NHI 1014988156 Chuyển tiền
25/11/2022 10,000 Nguyen da  135507.251122.121829. ck
25/11/2022 10,000 CAO THANH DAT PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE.
.32436284111.
Chuyển tiền
25/11/2022 10,000 Hoang  481662.251122.121309. ck
25/11/2022 10,000 LUONG THI XUAN 248495.251122.120617. Chuyển khoản
25/11/2022 10,000 VO TRI THANH  0761002371553  Chuyển tiền
25/11/2022 10,000 nguyen thi quyen 211446.251122.115716.  
25/11/2022 20,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 055661.251122.115650. UNG HO TRE EM KHUYE
T TAT VIET NAM
25/11/2022 10,000 ngo van sao 520051.251122.115707.  
25/11/2022 10,000 HOANG VAN QUOC 127166.251122.113723.  
25/11/2022 10,000 Nam  951674.251122.112827. Chuyển tiền
25/11/2022 10,000 TRAN THI HUYEN  0351001044517 chung tay cung ng tan tat
25/11/2022 20,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 077145.251122.112522.  
25/11/2022 133,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 1027711980 khuyet tat
25/11/2022 10,000 PHI NGOC KHANH 0251002602364  Chuyển tiền
25/11/2022 20,000 LE TUAN PHAT 704129.251122.111301.  Chuyển tiền
25/11/2022 10,000 NGUYEN THI THEU   0221000018939 N Chuyển tiền
25/11/2022 20,000 HOA KIM LIEN PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE.
.32432664570.
Chuyển tiền
25/11/2022 20,000 BUI THANH HIEU 449676.251122.10
5409.VCB
Chuyển khoản
25/11/2022 10,000 NGUYEN VAN HUY  PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE..
32432314142.
Chuyển tiền
25/11/2022 10,000 NGUYEN THI NGOC HUYEN 774403.251122.103611. Chuyển tiền
25/11/2022 10,000 NGO VAN TON  1015961150 Chuyển tiền
25/11/2022 10,000 DANG HONG PHUC  1029377091 Chuyển tiền
25/11/2022 10,000 LE HUYNH DUC 776703.251122.101122. Chuyển khoản
25/11/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0451000495782  bt
25/11/2022 50,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 1031860662 Tre em bi khuyet tat
25/11/2022 20,000 Vo Viet Y  131226.251122.095442. Chuyển tiền
25/11/2022 10,000 LU THANH TUNG 620447.251122.095342.  
25/11/2022 20,000 HUYNH VAN PHONG  PARTNER.DIRECT
_DEBITS_VCB.MSE.
.32430520868.
Chuyển tiền
25/11/2022 20,000 LE THI HONG HOA 870826.251122.092
110.VCB
 
25/11/2022 10,000 PHAM THANH PHONG  1017714747 Chuyển tiền
25/11/2022 10,000 PHAM QUOC DAT  562345.251122.090308. Chuyển tiền
25/11/2022 50,000 DANG THI THUY 0291000272468  Chuyển tiền
25/11/2022 30,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0071001035826 lxstd tặng từ thiện
25/11/2022 50,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 132127.251122.083247. Ung ho quy khuyet tat tre em
25/11/2022 60,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ MBVCB.2746298702
.2001.VCB Rewards.
tat ca
25/11/2022 300,000 NGUYEN THI TU  215942.251122.070131. Chuyển khoản
25/11/2022 20,014 NGUYEN QUANG CUONG 751852.251122.044516.  Chuyển tiền
25/11/2022 1,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 1032714630 gyygvvhu
25/11/2022 20,044 NGUYEN QUANG CUONG  735394.251122.024904. Chuyển tiền
25/11/2022 100,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0021000412676 cac em nho kem may man
26/11/2022 20,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 241069.261122.221822.  
26/11/2022 50,000 PHAN THI QUYNH TRANG  095668.261122.220801. chuyen khoan tu thien
Chuc cac con 1 doi binh an
26/11/2022 20,000 tran nhi tan  831086.261122.215450. ho tro tre em khuyet tat
26/11/2022 20,000 DO DUY TUAN  155456.261122.214841. chuyen khoan ho tro
tre em khuyet tat
26/11/2022 20,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 786248.261122.213343. OK
26/11/2022 20,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 075035.261122.211741. UNG HO TRE EM K
HUYET TAT VIET NAM
26/11/2022 20,000 chu huu thanh 851140.261122.211738.  
26/11/2022 20,000 NGUYEN TAN LUYEN  0331000457492 chuyen tien tu thien
26/11/2022 20,000 NGUYEN THI KEM 1029257597 Chuyển tiền
26/11/2022 20,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 829571.261122.210811. Chuyển tiền
26/11/2022 20,000 NGUYEN MINH TRIEU 150855.261122.210151. Chuyển tiền
26/11/2022 20,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 514839.261122.210100. UNG HO TRE EM KH
UYET TAT
26/11/2022 20,000 NGUYEN HOANG NAM 169351.261122.205029. Chuyển tiền
26/11/2022 20,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 767947.261122.204318.  
26/11/2022 20,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 217641.261122.204046. UNG HO TRE EM KH
UYET TAT VIET NAM
26/11/2022 10,000 LE DINH LONG 182798.261122.203920. Chuyển khoản
26/11/2022 10,000 GIANG SEO HONG 211489.261122.203906. Chuyển khoản
26/11/2022 10,000 PHAM THI PHUONG 1111000476583  
26/11/2022 20,000 TRAN ANH NGUYET 871557.261122.
203751.VC
Chuyển khoản
26/11/2022 20,000 DINH THI TUYET NHUNG 712415.261122.20
3512.VCB
Chuyển khoản
26/11/2022 20,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 785223.261122.203208.  
26/11/2022 20,000 NGUYEN DUY HOAN 117401.261122.202057. Chuyển khoản
26/11/2022 10,000 VU PHUONG ANH PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE..
32500989803.
Chuyển tiền
26/11/2022 20,000 PHUNG THANH XUAN 524608.261122.20
1524.VCB
 gop
26/11/2022 20,000 NGUYEN THI KIM MUNG  0281001885537 Chuyển tiền
26/11/2022 20,000 H CHI MLO 967896.261122.20
0607.VCB
 
26/11/2022 20,000 BUI THI QUYEN 225815.261122.200451.  Chuyển tiền
26/11/2022 20,000 NGUYEN THI OANH 312190.261122.200125.  Chuyển tiền
26/11/2022 10,000 NGO TRUNG DUNG 634164.261122.194451. Chuyển khoản
26/11/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ  0761002363814  khong
26/11/2022 20,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE..
32498005279.
 
26/11/2022 20,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 453773.261122.192656. UNG HO TRE EM KHUYET TAT
26/11/2022 20,000 BUI THI DOAN 0281001503440 Chuyển tiền
26/11/2022 20,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 664496.261122.191743. UNG HO TRE EM KHUYET TAT
26/11/2022 10,000 NGUYEN VAN BINH  472874.261122.191400. Chuyển khoản
26/11/2022 10,000 THACH THI LY PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE.
.32497951153.
Chuyển tiền
26/11/2022 20,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 255055.261122.191100. UNG HO TRE EM KHUYET TAT
26/11/2022 10,000 NGUYEN NGOC MINH  444199.261122.190630. Chuyển khoản
26/11/2022 10,000 SU HUU TOAN 0091000610526 Chuyển tiền
26/11/2022 10,000 HO VAN KHANH 403115.261122.185447.  
26/11/2022 20,000 DANG QUANG THANH 365083.261122.185344.  Chuyển tiền
26/11/2022 50,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 620729.261122.185215. Chuc cac be co 1 cu
oc song am no hanh phuc
26/11/2022 10,000 Bui van duong 743487.261122.185040.  
26/11/2022 10,000 Y NAM BKRONG  565610.261122.184911. Chuyển tiền
26/11/2022 20,000 TRAN THI THU HUYEN  403315.261122.184626. Chuyển tiền
26/11/2022 20,000 NGUYEN DUY TUNG PARTNER.DIRECT
_DEBITS_VCB.MSE..
32496434516.
Chuyển tiền
26/11/2022 20,000 NGUYEN NGOC NHUT 947128.261122.18
4227.VCB
Chuyển khoản
26/11/2022 20,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE..
32496343072.
 
26/11/2022 20,000 MACH THI HONG 668436.261122.183216. Chuyển khoản
26/11/2022 10,000 PHAM THI YEN 179677.261122.182602. Chuyển tiền
26/11/2022 10,000 TRUONG NHAT HAO PARTNER.DIRECT
_DEBITS_VCB.MSE
..32496339351
 
26/11/2022 20,000 PHAN THI TUYET NGA PARTNER.DIRECT
_DEBITS_VCB.MSE
..32496338807.
Chuyển tiền
26/11/2022 20,000 DANG VAN TU 259841.261122.181324. Chuyển khoản
26/11/2022 20,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 078374.261122.181223
.ZP693JKBENRB 
 
26/11/2022 10,000 Nguyen thi dao  547918.261122.180907.  
26/11/2022 20,000 CHU VAN LOC 568031.261122.180624.  
26/11/2022 20,000 HO VAN MINH  178739.261122.180652. Chuyển tiền
26/11/2022 10,000 HOANG QUOC DUY  560488.261122.180436. Chuyển khoản
26/11/2022 10,000 LE XUAN QUOC TUAN 403842.261122.175739. Chuyển tiền
26/11/2022 10,000 VO QUOC HUY  845181.261122.174912. Chuyển tiền
26/11/2022 20,000 NGUYEN THUY NGAN  489059.261122.174805. Chuyển khoản
26/11/2022 20,000 PHAM VAN HUNG 0011002228515  Chuyển tiền
26/11/2022 20,000 HOANG DUC DUONG 9989425987 UNG HO TRE EM KHUYET TAT
26/11/2022 10,000 TRAN VAN GIAP  142425.261122.174202. Chuyển khoản
26/11/2022 10,000 vu van quynh 477568.261122.173151.  
26/11/2022 10,000 NGUYEN PHUONG BAO NGHI  1017868399 Chuyển tiền
26/11/2022 20,000 NGUYEN DUC DUNG 581940.261122.17
2941.VCB
Chuyển khoản
26/11/2022 10,000 TRAN LONG AN 998187.261122.172826. Chuyển tiền
26/11/2022 10,000 Anh 690895.261122.171935.  
26/11/2022 20,000 PHAM HONG NGOAN 988733.261122.171652. Chuyển tiền
26/11/2022 20,000 NGUYEN TRONG DUOC 791685.261122.17
1631.VCB
Chuyển khoản
26/11/2022 20,000 THAN THI XUYEN  0731000752043 Chuyển tiền
26/11/2022 20,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 671982.261122.171157. UNG HO TRE EM K
HUYET TAT VIET NAM
26/11/2022 10,000 vu thi anh tuyet 292289.261122.170520.  
26/11/2022 10,000 LE THI MY LINH 1019683314 Chuyển tiền
26/11/2022 10,000 LO THI NGOC 247811.261122.165544. Chuyển khoản
26/11/2022 10,000 NGUYEN NGOC TU  220451.261122.164954. Chuyển khoản
26/11/2022 20,000  DINH THI HANH  0811000018391 UNG HO TRE EM KHU
YET TAT VIET NAM
26/11/2022 10,000 LO THI NGOC 871774.261122.163616. Chuyển khoản
26/11/2022 10,000 nguyen thi trang 322076.261122.163433.  
26/11/2022 20,000 KIM LAM THAO DIEP PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE
..32491582093.
Chuyển tiền
26/11/2022 50,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 350124.261122.163022. Ung ho quy khuyet tat tre em
26/11/2022 10,000 LAM PHUONG HUNG 836285.261122.162723.  
26/11/2022 10,000 DINH THUY NGA  187403.261122.162455. Chuyển tiền
26/11/2022 10,000 Bui Ngoc Dai 312632.261122.162245.  
26/11/2022 10,000 TRIEU VAN NHAT 793470.261122.161607.  
26/11/2022 20,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 747880.261122.
160907.VCB
UNG HO TRE EM KH
UYET TAT VIET NAM
26/11/2022 1,000 HA QUYEN VUONG 0441000782434 TRANSFERS 
26/11/2022 1,000 HA QUYEN VUONG 0441000782434 TRANSFERS 
26/11/2022 10,000 LE THI HIEN TRANG  022197.261122.160430. Chuyển khoản
26/11/2022 10,000 LUU QUOC VIET 1025211145 Chuyển tiền
26/11/2022 10,000 NGUYEN THI MEN 1028363836 Chuyển tiền
26/11/2022 10,000 VU HUY NAM  301037.261122.155108. Chuyen tien tu thien
26/11/2022 20,000 NGUYEN THI NGOC CAM 930396.261122.154150. Chuyển khoản
26/11/2022 20,000 HAU SEO CUONG 667882.261122.154137. Chuyển khoản
26/11/2022 10,000 LE THI THUY LOAN 906676.261122.153127. Chuyển tiền
26/11/2022 10,000 PHAM VAN DUC 1017835016 Chuyển tiền
26/11/2022 10,000 DUONG MINH CUONG 843517.261122.152606. Chuyển tiền
26/11/2022 20,000 TONG THI THAO PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE
..32488287764.
Chuyển tiền
26/11/2022 5,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 1017920152 Ung ho cac em nh
o khuyet tat
26/11/2022 20,000 NGO THANH DUONG PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE
..32488285171.
Chuyển tiền
26/11/2022 10,000 QUACH THI CHIEN  0351001072801  Chuyển tiền
26/11/2022 1,000 BUI ANH VU 1029886134 TRANSFERS 
26/11/2022 1,000 BUI ANH VU 1029886134 TRANSFERS 
26/11/2022 10,000 Tran dang khoa 255332.261122.150620.  
26/11/2022 1,000 BUI ANH VU 1029886134 TRANSFERS 
26/11/2022 1,000 BUI ANH VU 1029886134 TRANSFERS 
26/11/2022 100 HOANG VAN THIEM 009980.261122.150323.  
26/11/2022 10,000 Quan Dac Hoan  180227.261122.150002.  
26/11/2022 10,000 Tran Van Hiep 196941.261122.145645. Chuyển tiền
26/11/2022 10,000 NGUYEN HUY HOANG 509041.261122.145225. Chuyển khoản
26/11/2022 20,000 PHAN VAN TU 493964.261122.144715. Chuyển khoản
26/11/2022 20,000 BUI THI NGOI 1027827175 Chuyển tiền
26/11/2022 20,000 TRAN THI THANH NHAN  0831000030196 Chuyển tiền
26/11/2022 10,000 PHAM VAN HUY  694272.261122.143952. Chuyển khoản
26/11/2022 10,000 NGUYEN THI LAN 1016026339 Chuyển tiền
26/11/2022 30,000 duy khanh 667507.261122.143204.  
26/11/2022 10,000 TA QUANG KHAI 665912.261122.143135. Chuyển khoản
26/11/2022 10,000 NGUYEN THAI DUNG 446847.261122.143128. Chuyển khoản
26/11/2022 10,000 TRAN THI KIM THI 443423.261122.143017. Chuyển khoản
26/11/2022 10,000 NGUYEN DUY KHANG 435514.261122.142739. Chuyển khoản
26/11/2022 10,000 Duong ut nghi 691107.261122.142805.  
26/11/2022 10,000 DAO LAM NHAT  684957.261122.142604. Chuyển tiền
26/11/2022 10,000 Truong Thach Xuyen 225172.261122.142052.  
26/11/2022 20,000 NGUYEN THO HAT  206618.261122.
142006.VCB
chuyen khoan ung
ho tre em khuyet tat
26/11/2022 20,000 NGUYEN THI DOAN  858994.261122.140441. Chuyển tiền
26/11/2022 10,000 NGUYEN HUU PHUC 847097.261122.140008. Chuyển tiền
26/11/2022 10,000 NGUYEN THI NGOC ANH 1012886816  
26/11/2022 10,000  NGUYEN PHI BAO 836037.261122.134149. Chuyển tiền
26/11/2022 20,000 KHUONG THI THAO  863177.261122.1
34103.VCB
ho tro tre em khuyet tat
26/11/2022 10,000  DOAN XUAN BINH 834263.261122.133902. Chuyển tiền
26/11/2022 20,000 LE THI KIM TRINH  492201.261122.133730. Chuyển khoản
26/11/2022 10,000 TRAN TRUNG TIN  833990.261122.133418. chuyen tien tu thien
26/11/2022 20,000 VU MANH CUONG 228332.261122.133
028.VCB
Chuyển khoản
26/11/2022 10,000 NGUYEN DUY CONG 698332.261122.133015. Chuyển tiền
26/11/2022 20,000 PHAN THI KIM ANH 585340.261122.132929. Chuyển tiền
26/11/2022 10,000 TRAN NGOC THOI 556132.261122.132853.  
26/11/2022 10,000 Danh Duong 917865.261122.132624.
ISL20221126132624233
 
26/11/2022 10,000 CHAU HOAI PHUONG 9925655300 Chuyển tiền
26/11/2022 20,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 173944.261122.132343. ung ho Tre Em
26/11/2022 10,000 VU DINH NAM  824023.261122.132132. Chuyển tiền
26/11/2022 10,000 LE KHANH NGOC 9942491096 Chuyển tiền
26/11/2022 20,000 NONG THI HOA  248719.261122.131824. Chuyển khoản
26/11/2022 10,000 TRINH QUANG VINH  425817.261122.131605. Chuyển khoản
26/11/2022 10,000 NONG VAN NGUYEN 421751.261122.131452. Chuyển khoản
26/11/2022 10,000 DANH THICH 1021093044 Chuyển tiền
26/11/2022 20,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 805358.261122.130902. ung ho
26/11/2022 20,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 214167.261122.130503. UNG HO TRE EM KH
UYET TAT VIET NAM
26/11/2022 10,000 Nguyen Thi Thu 131098.261122.130501.  
26/11/2022 10,000 NGUYEN THANH DUY 950167.261122.130437. Chuyển tiền
26/11/2022 20,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 384141.261122.130248. UNG HO TRE EM KH
UYET TAT VIET NAM
26/11/2022 50,000 LE DINH SON  379369.261122.130119. Chuyển khoản
26/11/2022 30,000 LUONG HOANG THAI  196783.261122.125828. Chuyển khoản
26/11/2022 20,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 194634.261122.125742. UNG HO TRE EM KHUYET TAT VIET NAM
26/11/2022 10,000 NGUYEN ANH TUNG 346127.261122.125026. Chuyển khoản
26/11/2022 10,000 to thi quyen trang  344206.261122.124942. lam nhiem vu 2
26/11/2022 10,000 TRAN MINH QUANG  168265.261122.124853. Chuyển khoản
26/11/2022 20,000 NONG THI DINH 1012701058 UNG HO TRE EM KHU
YET TAT VIET NAM
26/11/2022 10,000 A NAI PARTNER.DIRECT
_DEBITS_VCB.MSE..
32483735218.
Chuyển tiền
26/11/2022 10,000 NGUYEN THI HUONG  152998.261122.124346. Chuyển khoản
26/11/2022 10,000 TRAN VAN THAM 518546.261122.124355. ck
26/11/2022 10,000 Trang  740838.261122.124244. chuyen
26/11/2022 10,000 PHAM HUYNH DUC  138029.261122.123834. Chuyển khoản
26/11/2022 10,000 VANG A MANG 0551000328039 Chuyển tiền
26/11/2022 10,000 DANG VAN TUNG 294237.261122.123502. Chuyển khoản
26/11/2022 20,000 LE THI DIEM HUONG PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE
..32483424501.
Chuyển tiền
26/11/2022 10,000 NGUYEN KIM TONG 191086.261122.122444. Chuyển tiền
26/11/2022 20,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 705674.261122.122116..   
26/11/2022 10,000 TRA THI SANG 214860.261122.121323.  
26/11/2022 10,000 MAI THI THU TRANG  187280.261122.120548. Chuyển tiền
26/11/2022 20,000 DO THI LIEN  115217.261122.1
20515.VCB
Chuyển khoản
26/11/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 915556.261122.120235. S
26/11/2022 20,000 NGUYEN XUAN THUAN 038426.261122.120131.
ZP693JKB696A 
 
26/11/2022 20,000 NGUYEN THI NGOC  164103.261122.115945. Chuyển tiền
26/11/2022 20,000 NGUYEN THI PHUONG NGHIA 009585.261122.115909. Chuyển khoản
26/11/2022 20,000 HO THI XI  781183.261122.115737. Chuyển tiền
26/11/2022 10,000 LUONG VAN HUYEN  1027508158 Chuyển tiền
26/11/2022 20,000 NGUYEN NGOC TAM 415818.261122.1
15335.VCB
Chuyển khoản
26/11/2022 20,000 PHAN XUAN TRUONG  402436.261122.115254. Chuyển tiền
26/11/2022 20,000 TRAN THI THU TRANG  928069.261122.115009. Chuyển tiền
26/11/2022 20,000 LU VAN THUONG 930424.261122.11
4530.VCB
Chuyển khoản
26/11/2022 10,000 PHAM VAN THIEN  464197.261122.114414. Chuyển khoản
26/11/2022 10,000 Pham Van Nhanh 071033.261122.113555.  chuyen Quy vi tre
em khuyet tat
26/11/2022 20,000 vuong sy tuan  622992.261122.113441.  
26/11/2022 10,000 TRIEU VAN TAM 482448.261122.113435.  
26/11/2022 20,000 LO thi kim  164087.261122.112821. Chuyển tiền
26/11/2022 10,000 LY HUU HUNG 035901.261122.112702.  
26/11/2022 10,000 nguyen van lam 912970.261122.112618.
ISL20221126112618793
 
26/11/2022 10,000 Nam  605933.261122.112536. chuyen
26/11/2022 10,000 DO THI HA 845729.261122.112317.  
26/11/2022 20,000 QUACH VAN XUONG 9375004137 Chuyển tiền
26/11/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 1022741065 tham gia tu thien
26/11/2022 10,000 DUONG VAN TINH 988598.261122.111504. Chuyển khoản
26/11/2022 10,000 HA VAN TINH 197302.261122.111037.  
26/11/2022 400,000 DANG LE XUAN PHUONG 0111000272281 UNG HO QUY
26/11/2022 10,000 LY THI TAM  1028918702 Chuyển tiền
26/11/2022 10,000 NGO VAN DUC 723278.261122.105515. chuyen tien tu thien
26/11/2022 10,000 LE DUC HAI 1021549287 Chuyển tiền
26/11/2022 20,000 HOANG TIEN DUNG 765161.261122.10
5245.VCB
Chuyển khoản
26/11/2022 10,000 le thi dieu mai 583946.261122.105043. Chuyển tiền
26/11/2022 20,000  LE HOANG PHUONG  0381000348516 UNG HO TRE EM KH
UYET TAT VIET NAM
26/11/2022 20,000 THEN THI LIEN  741898.261122.104102. Chuyển khoản
26/11/2022 20,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 824630.261122.103329.  
26/11/2022 50,000 TRAN THI MY LOAN 776451.261122.102103. Chuyển khoản
26/11/2022 20,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 797453.261122.
101957.VCB
ungr hoj trer em khuyet tat
26/11/2022 10,000 TRIEU VAN PHI PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE.
.32478449508.
Chuyển tiền
26/11/2022 10,000 HUYNH DANG PHUC KHANH 434659.261122.101214. Chuyển khoản
26/11/2022 1,000 NGUYEN THI THU GIANG  0541000269904 Chuyển tiền
26/11/2022 1,000 NGUYEN THI THU GIANG  0541000269904 Chuyển tiền
26/11/2022 1,000 NGUYEN THI THU GIANG 0541000269904 Chuyển tiền
26/11/2022 1,000 NGUYEN THI THU GIANG 0541000269904 Chuyển tiền
26/11/2022 10,000 VU THI HONG SOI  903782.261122.100819. Chuyển tiền
26/11/2022 10,000 LANG THI NGOC  627867.261122.100519. Chuyển khoản
26/11/2022 10,000 NGUYEN THI THEU 0221000018939 Chuyển tiền
26/11/2022 20,000 PHAM VAN THUAN  9384302671 ho tro tre em khuyet tat
26/11/2022 20,000 NGUYEN THI HUE  427414.261122.095019. Chuyển khoản
26/11/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 793852.261122.095102. Chuyển tiền
26/11/2022 20,000 BAN VAN PHUNG 1030785421 Chuyển tiền
26/11/2022 20,000 NGUYEN THI NGOC MAI 798343.261122.093047. Chuyển tiền
26/11/2022 1,000 TRUONG QUOC SU  1032406689 TRANSFERS 
26/11/2022 1,000 VO VIET KHOI 0321000858198 TRANSFERS 
26/11/2022 1,000 VO VIET KHOI 0321000858198 TRANSFERS 
26/11/2022 50,000 DANG THI THUY 0291000272468 Chuyển tiền
26/11/2022 1,000 TRUONG QUOC SU  1032406689 TRANSFERS 
26/11/2022 100,000 NONG VAN THANH 0351001105748 Chuyển tiền
26/11/2022 10,000 NGUYEN TAI PHUC 1016550907 Chuc cac em luon manh khoe
27/11/2022 20,000 CAO MANH CUONG  9961507351 Chuyển tiền
27/11/2022 20,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 834617.271122.221321. UNG HO TRE EM KH
UYET TAT VIET NAM
27/11/2022 20,000 THACH THI THU HUONG PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE.
.32540913584.
Chuyển tiền
27/11/2022 18,784 TRAN VAN HIEU  787275.271122.215414. Chuyển tiền
27/11/2022 20,000 DANH LINH  200600.271122.
214320.VCB
Chuyển khoản
27/11/2022 20,000 Nguyen Lien Yen Khoa  096713.271122.212812. ho tro tre em khuyet tat
27/11/2022 20,000  THACH HONG A 1024666082 ung ho tre em khuyet tat
27/11/2022 20,000 NHAT VU 206451.271122.2
12646.VCB
UNG HO
27/11/2022 20,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 863654.271122.
212103.VCB
 
27/11/2022 20,000 NGUYEN THANH LICH 691220.271122.211652.  ho tro tre em khuyet tat
27/11/2022 20,000 VI VAN HUNG 506109.271122.
211506.VCB
Chuyển khoản
27/11/2022 10,000 LAU MI PO 925545.271122.210409.  
27/11/2022 20,000 LUC VAN TAI  0351000732629 UNG HO TRE EM K
HUYET TAT VIET NAM
27/11/2022 20,000  TANG NGOC TRUNG 1020771731  
27/11/2022 10,000 LE HUY TUAN  657113.271122.204946. Chuyển tiền
27/11/2022 20,000 PHAM VAN LUONG 545738.271122
.204225.VCB
Chuyển khoản
27/11/2022 10,000 Ngoc   721039.271122.204139. chuyen
27/11/2022 20,000 Nguyen Bao Linh  718850.271122.204006. ho tro tre em khuyet tat
27/11/2022 10,000 TRINH ANH CUONG 930903.271122.203801. Chuyển khoản
27/11/2022 20,000 HOANG VAN THANG  175771.271122.203222. Chuyển tiền
27/11/2022 20,000 PHAN VAN PHUONG 9399388074 Chuyển tiền
27/11/2022 10,000 DAO THI LAI THUONG  741077.271122.202545. Chuyển tiền
27/11/2022 20,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 697296.271122.202535. noi dung ung ho don
g bao lu lut mien trung 
27/11/2022 10,000 PHAM MINH DUC 100019.271122.201617.  
27/11/2022 20,000 LO THI KIEU OANH 1029149535 UNG HO TRE EM KH
UYET TAT VIET NAM
27/11/2022 10,000 NGUYEN THI DIEM KIEU 0671004100959 Chuyển tiền
27/11/2022 10,000 VO THI THANH THUY 9916664998 Chuyển tiền
27/11/2022 10,000 TRAN THI TU CUONG PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE
..32538149503.
Chuyển tiền
27/11/2022 20,000 DAO QUOC TRUNG 1013609454 ung ho dong ba
o lu lut mien trung
27/11/2022 200,000 NGUYEN TU HIEN 0171003491943   Ung ho quy
27/11/2022 20,000 LE BE BAY 937514.271122.19
5857.VCB
Chuyển khoản
27/11/2022 20,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ  0021000423037 ung ho
27/11/2022 20,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 781426.271122.195626. Ung ho dong bao
lu lut mien trung
27/11/2022 20,000 NGUYEN THI BICH NGOC  023386.271122.195524. Chuyển tiền
27/11/2022 20,000 NGUYEN QUOC VIET PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE..
32536546253.
Chuyển tiền
27/11/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 1031298500 tre em ngheo
27/11/2022 10,000 HUA VAN NAM PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE..
32536693107.
Chuyển tiền
27/11/2022 20,000 THACH THI THU HUONG PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE..
32536692923.
Chuyển tiền
27/11/2022 10,000 LAI VAN TU 710005.271122.193932. Chuyển tiền
27/11/2022 10,000 NONG VIET HOANG  1014786122 Chuyển tiền
27/11/2022 20,000 VANG A KHU 456378.271122.193
416.VCB
 chuyen khoan ho tro tre em khuyet tat
27/11/2022 10,000 DINH THI THU PHUONG 277940.271122.193330. Chuyển tiền
27/11/2022 20,000 LY THI PHUONG  149231.271122.193029. ho tro tre e khuyet tat
27/11/2022 1,000 TRUONG CAM LY 1025257144 ung ho
27/11/2022 10,000 NGUYEN THI THUY NGA PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE
..32536500510.
Chuyển tiền
27/11/2022 10,000 DAM THUAN THINH  361325.271122.192601. Chuyển tiền
27/11/2022 10,000 NGUYEN THANH AN 1020003479 Chuyển tiền
27/11/2022 10,000 PHAM VAN SANG 327035.271122.192332. Chuyển khoản
27/11/2022 20,000 LE THI THANH THAO 357561.271122.192403.  Chuyển tiền
27/11/2022 10,000 NGUYEN MINH HIEU 0841000081257  Chuyển tiền
27/11/2022 10,000 BUI VAN LAM  835155.271122.190724. Chuyển tiền
27/11/2022 20,000 NGUYEN THE VINH 496748.271122.1
90136.VCB
Chuyển khoản
27/11/2022 20,000 HA THU HUYEN  548658.271122.185819. Chuyển khoản
27/11/2022 20,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 080260.271122.185904
.ZP693KI54JNF 
 
27/11/2022 10,000 VI VAN QUAN 537507.271122.185548. Chuyển khoản
27/11/2022 20,000 DUONG THI THU TRANG 223861.271122.185438.  Chuyển khoản
27/11/2022 20,000 HO THI THAM PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE.
.32534992691.
Chuyển tiền
27/11/2022 10,000 TRINH THI GIANG 674741.271122.185306. Chuyển tiền
27/11/2022 20,000 LO THI THAO 407833.271122.185035. Chuyển tiền
27/11/2022 10,000 CAP VAN NHAN  357162.271122.184739. Chuyển tiền
27/11/2022 10,000 BUI VAN LOI  161073.271122.184506. Chuyển tiền
27/11/2022 20,000 HUYNH THI BE HONG 1028801197 Chuyển tiền
27/11/2022 20,000 TRAN THI HUONG TRANG  454406.271122.183404. Chuyển khoản
27/11/2022 20,000 DANG NGOC THI 992377.271122.1
81952.VCB
ung ho dong ba
o lu lut mien trung
27/11/2022 10,000 DANH NGHIA  383803.271122.181432. Chuyển tiền
27/11/2022 10,000 BUI QUOC SON  0011004344660 Chuyển tiền
27/11/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE.
.32533622872.
ung ho quy tre em ky
27/11/2022 10,000 NGUYEN THI HAN 273991.271122.181138.  
27/11/2022 10,000 LE MINH TUAN  336190.271122.180219. Chuyển khoản
27/11/2022 10,000 TRAN NGOC PHUONG  206594.271122.180214. Chuyển tiền
27/11/2022 10,000 TRAN MINH TUAN 0071000718823  
27/11/2022 10,000 VU HONG QUANG  0021000459611 Chuyển tiền
27/11/2022 20,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ PARTNER.DIRECT
_DEBITS_VCB.MSE.
.32532043777.
UNG HO TRE EM
KHUYET TAT VIET NAM
27/11/2022 10,000 NGUYEN HUU TUNG 964610.271122.173109. Chuyển tiền
27/11/2022 10,000 LO VAN TUONG 560832.271122.172845. Chuyển tiền
27/11/2022 10,000 VU TIEN CHUNG  876345.271122.172828. Chuyển tiền
27/11/2022 20,000 HOANG THI NGAN 1029746905 UNG HO TRE EM K
HUYET TAT VIET NAM
27/11/2022 10,000 NGUYEN THE SON 887217.271122.172227. Chuyển tiền
27/11/2022 10,000 NGUYEN VAN QUANG  1026154366 Chuyển tiền
27/11/2022 10,000 DO VAN XUYEN  811481.271122.171811. Chuyển tiền
27/11/2022 20,000 LE VAN CUOI  0371000428479 Chuyển tiền
27/11/2022 20,000 LE VAN THANH 815049.271122.
171015.VCB
Chuyển khoản
27/11/2022 10,000 TRAN THI BICH CHI 939984.271122.170554. Chuyển tiền
27/11/2022 10,000 Hanh  357363.271122.170412. chuyen
27/11/2022 10,000 NGUYEN HONG QUAN 0641000033893 Chuyển tiền
27/11/2022 10,000 DAO THI LAI THUONG 596214.271122.170144. Chuyển tiền
27/11/2022 10,000 PHAM NGOC TUAN 893170.271122.165030.  
27/11/2022 1,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 1027912016 dsg
27/11/2022 10,000 Ngo van thanh 929537.271122.164358.  
27/11/2022 20,000 Nguyen Hong Tho  302436.271122.163450. chuyen ho tro tr
e em khuyet tat
27/11/2022 20,000 TRAN BA LOC  0161001737628   UNG HO TRE EM
KHUYET TAT VIET NAM
27/11/2022 10,000 Le Van Ban  292099.271122.162857.  
27/11/2022 10,000 NGUYEN VAN MOT  PARTNER.DIREC
T_DEBITS_VCB.MSE.
.32529237136.
Chuyển tiền
27/11/2022 10,000 VU THI NHAN  932165.271122.162732. Chuyển khoản
27/11/2022 10,000 TRAN THI PHUONG  697664.271122.162703. Chuyển khoản
27/11/2022 20,000 PHAM ANH DUNG  809407.271122.162229. Chuyển tiền
27/11/2022 10,000 nguyen hoang dong 429965.271122.161956.  chuyentien; CTY
ho tro;10;000vnd ho tro tu thiend
27/11/2022 20,000 NGUYEN THI THAM  735349.271122.
161855.VCB
Chuyển khoản
27/11/2022 10,000 VUONG THI KIM OANH  PARTNER.DIRECT
_DEBITS_VCB.MSE..
32529065380.
Chuyển tiền
27/11/2022 20,000 BUI HOANG SON  765765.271122.160724. Chuyển tiền
27/11/2022 10,000 Nguyen cong thanh 461395.271122.155930.  
27/11/2022 20,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 596760.271122.155712. UNG HO TRE EM K
HUYET TAT VIET NAM
27/11/2022 20,000 DINH THI THAN  PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE.
.32529230266.
Chuyển tiền
27/11/2022 10,000 NGUYEN VAN MOT PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE..
32529210094.
Chuyển tiền
27/11/2022 10,000 LE TIEN DUC  787573.271122.154951. Chuyển khoản
27/11/2022 20,000 TRUONG NGUYEN THUAN HOA  702956.271122.154421. Chuyển tiền
27/11/2022 10,000 PHAN THI HANG   0541000337734 Chuyển tiền
27/11/2022 10,000 DANG THI BICH THUY  531866.271122.153629. Chuyển khoản
27/11/2022 20,000 NGUYEN THI HOAI LOAN  886281.271122.153436. Chuyen tien ung ho T
re em khuyet tat
27/11/2022 20,000 DANG THI TUYET MINH 157987.271122.153101. Chuyển tiền
27/11/2022 10,000 NGUYEN VAN HAI  505258.271122.152742. Chuyển khoản
27/11/2022 10,000 TRUONG DANG TRUONG 926359.271122.151325. Chuyển tiền
27/11/2022 20,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 043605.271122.15115
4.TUICFHJHVHJK
 
27/11/2022 1,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 1021443357 dgsd
27/11/2022 20,000 TRAN THI HONG KIEN 697322.271122.1
51137.VCB
Chuyển khoản
27/11/2022 1,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 1027465944 sgd
27/11/2022 20,000 LE THI TU  536823.271122.
150856.VCB
Chuyển khoản
27/11/2022 10,000 LO THI MAN  626836.271122.150333. Chuyển khoản
27/11/2022 10,000 PHAM NGOC SON  0341007051117  
27/11/2022 20,000 DANG NGOC MINH ANH 509461.271122.145503. Chuyển tiền
27/11/2022 20,000  NGUYEN THI THU THUY 0441000703859   
27/11/2022 20,000 PHAM VAN UT  233079.271122.144
713.VCB
Chuyển khoản
27/11/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 370074.271122.143927.  Chuyển khoản
27/11/2022 10,000 PHAN THI DINH THUY  0281000437729 chuyen tien ( cong ty
 tro 10,000vnd hoa hong ho tro tu thien )
27/11/2022 20,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 356911.271122.143418.  
27/11/2022 10,000 NGUYEN VAN BAC 983051.271122.143322. Chuyển tiền
27/11/2022 10,000 PHAN DINH CHUONG 025836.271122.142824.  
27/11/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 271921.271122.142729. Muoi nghin
27/11/2022 10,000 Nguyen Van Chien 505367.271122.142435. Chuyển tiền
27/11/2022 10,000 VU THI NGUYET  964251.271122.142438. Chuyển tiền
27/11/2022 10,000 LY VAN TIEN  494857.271122.142039. Chuyển khoản
27/11/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 189442.271122.141224. ck
27/11/2022 20,000 LE VAN HUNG  483956.271122.141140. ho tro tre e khuyet tat
27/11/2022 10,000 DO THANH CONG 280386.271122.140423.  
27/11/2022 20,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 275646.271122.140229.  
27/11/2022 10,000 PHAN VAN PHUC  PARTNER.DIRECT
_DEBITS_VCB.MSE.
.32525679084.
Chuyển tiền
27/11/2022 20,000 Loan  070476.271122.140006. chuyen 
27/11/2022 10,000 nguyen hieu tinh  066759.271122.135709.  
27/11/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 1026811038 tre em can duoc yeu thuong
27/11/2022 20,000 TRAN THI TUYET MINH 655383.271122.134
735.VCB
 
27/11/2022 20,000 BUI VAN KHUYEN 385897.271122.134145. Chuyển khoản
27/11/2022 10,000 NGUYEN DANG KHOA PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE
..32524034865.
 
27/11/2022 10,000 DO THI HUONG  737927.271122.133929. Chuyển khoản
27/11/2022 20,000 KHONG THI THU HUYEN 370501.271122.133603.  Chuyển tiền
27/11/2022 10,000 HO TIEN TRUNG  100427.271122.133647. Chuyển tiền
27/11/2022 20,000 HOANG TRUNG THUC  726750.271122.133
206.VCB
Chuyển khoản
27/11/2022 20,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 384278.271122.132956. UNG HO TRE EM
 KHUYET TAT VIET NAM
27/11/2022 1,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 1017788005 sgd
27/11/2022 20,000 nguyen huu canh  030188.271122.132709.  
27/11/2022 20,000 NGUYEN THI MONG NGHI 846525.271122.132547. Chuyển tiền
27/11/2022 20,000 PHAM NGOC QUYNH PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE.
.32524091160.
 ho tro tre em khuyet tat
27/11/2022 20,000 NGO THI QUYEN PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE..3
2523992062.
 
27/11/2022 10,000 DAO THI ANH NGOC  177448.271122.132136. Chuyển khoản
27/11/2022 20,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 813240.271122.132115. ung ho tre khuyet tat viet nam
27/11/2022 10,000 NGUYEN GIA BAO 326722.271122.132017.  
27/11/2022 20,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 812028.271122.131845. chuyen tien tu thien
27/11/2022 10,000 TONG VAN THOM  811493.271122.131742. Chuyển tiền
27/11/2022 20,000 VU THI HANG 854512.271122.1
31734.VCB
Chuyển khoản
27/11/2022 20,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 811083.271122.
131651.VCB
 
27/11/2022 20,000 LE THI NGUYET NGA  989064.271122.131620. ho tro tre e khuyt tat
27/11/2022 10,000 VO THANH TAM PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE.
.32524030375.
Tham gia tu thien 
27/11/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 171035.271122.131606. nv
27/11/2022 20,000 NGUYEN THI HUONG 1091000000727 ung ho tre em
huyet tat viet nam
27/11/2022 10,000 Nguyen thi thuy trang 009890.271122.131049.  
27/11/2022 10,000 NGUYEN DANG TUAN 449973.271122.131009.  
27/11/2022 20,000 NGUYEN LAN ANH  282432.271122.130426. ho tro tre em khuyet tat
27/11/2022 20,000 HO KHAC DOANH 040932.271122.1
30400.VCB
Chuyển khoản
27/11/2022 20,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 798475.271122.130135. ung ho tre em khuyet tat
27/11/2022 10,000 NGUYEN HUNG MANH 1029173593 Chuyển tiền
27/11/2022 10,000 LE VAN YEU 266719.271122.125847. Chuyển khoản
27/11/2022 20,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 102100.271122.125111. tre em khuyet tat
27/11/2022 20,000 THI DUOT 140663.271122.124053. Chuyển tiền
27/11/2022 10,000 Nhung  524537.271122.124019. chuyen
27/11/2022 800 SAI VAN TAM  752480.271122.123928. Chuyển tiền
27/11/2022 10,000 hoang huy group 751232.271122.123859.  
27/11/2022 20,000 BUI THI THUY HANG 510930.271122.12
3830.VCB
Chuyển khoản
27/11/2022 10,000  Hoang huy group 431805.271122.123819.  
27/11/2022 10,000 TRAN THI THANH HA 789862.271122.123556. Chuyển tiền
27/11/2022 20,000 huy hoang group 340052.271122.
123540.VCB
 
27/11/2022 10,000 LUC VAN DAP  055936.271122.123405. Chuyển khoản
27/11/2022 10,000 HOANG HUY GROUP 191531.271122.123332.  
27/11/2022 20,000 Hoang Tuan Linh  051313.271122.123227. ho tro tre em khuyet tat
27/11/2022 10,000 HUY HOANG GROUP 103321.271122.123303.  
27/11/2022 10,000 NGUYEN QUOC NAM  451486.271122.123116. Chuyển tiền
27/11/2022 20,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 423793.271122.122515. Ung ho tre em kh
uyet tat Viet Nam
27/11/2022 10,000 DOAN THI TRANG 163436.271122.122428. Chuyển khoản
27/11/2022 10,000 NGUYEN THI HUY 694403.271122.002501.  Chuyển tiền
27/11/2022 20,000 DAO THI HOA 0831000090994 Chuyển tiền
27/11/2022 10,000 TRAN MINH BINH 705951.271122.121849.  Chuyển tiền
27/11/2022 10,000 Tran Thi Ngoc Tuyen 994041.271122.121217.  
27/11/2022 10,000 MAT XUAN THUC 978879.271122.120713.  Chuyển khoản
27/11/2022 1,000 NGUYEN THI NHU NGOC   0301000353893 Chuyển tiền
27/11/2022 1,000 NGUYEN THI NHU NGOC   0301000353893 Chuyển tiền
27/11/2022 10,000 SAN MUI MAY 067723.271122.115502.  
27/11/2022 10,000 NGUYEN TAN HAO 1021815797 Chuyển tiền
27/11/2022 20,000 NGUYEN THI TRINH 1030968806 ung ho tre em khuyet tat
27/11/2022 20,000 PHAM HONG LUU 905184.271122.114212. Chuyển khoản
27/11/2022 20,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 755486.271122.113613.  
27/11/2022 10,000 HOANG THI THI TUC HOANG THI THIET 882923.271122.113440. Chuyển khoản
27/11/2022 10,000 DUONG HOAN THE 724968.271122.113526. Chuyển khoản
27/11/2022 10,000 LAI NGUYEN KHANH VY 121848.271122.113057. Chuyển tiền
27/11/2022 10,000 PHAN THI HUYEN TRANG 586860.271122.113020. Chuyển tiền
27/11/2022 20,000 NGUYEN THI NGOC TRAM  PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE..
32519286898.
Chuyển tiền
27/11/2022 10,000 LE HOANG LONG  562198.271122.112046. Chuyển tiền
27/11/2022 10,000 LE DANG KHOA 1031043002 Chuyển tiền
27/11/2022 10,000 NGUYEN QUOC HUY 939591.271122.111731. Chuyển khoản
27/11/2022 10,000 NGUYEN VAN CUONG 644668.271122.111235.  
27/11/2022 1,000 HUYNH DUC THAI 0071000737485 Chuyển tiền
27/11/2022 20,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 490308.271122.111217. tre em khuyet tat
27/11/2022 1,000 HUYNH DUC THAI 0071000737485 Chuyển tiền
27/11/2022 10,000 Le Duc Anh 486094.271122.110959. Chuyển tiền
27/11/2022 10,000 TRA THI SANG 801955.271122.110734.  
27/11/2022 10,000 LE XUAN QUOC TUAN 476310.271122.110500. Chuyển tiền
27/11/2022 10,000 PUIH MUN  136768.271122.110350. Chuyển tiền
27/11/2022 10,000 Bao 382653.271122.110331.  chuyen
27/11/2022 10,000 Hoang anh 6666 868372.271122.110214.  
27/11/2022 10,000 Nguyen thi van anh 179898.271122.105429.  
27/11/2022 20,000 Vi van tiep 028521.271122.10
4905.ZP693KI4P9KB 
 
27/11/2022 50,000 DANG THI THUY 0291000272468 Chuyển tiền
27/11/2022 10,000  NGUYEN PHAN NHUT TRUONG 351859.271122.103604.  
27/11/2022 10,000 HOANG THANH TUNG 888666.271122.103531. Chuyển tiền
27/11/2022 20,000 NGAN THI OANH 778500.271122.103018. Chuyển khoản
27/11/2022 20,000 LE THI HONG PHUC  645826.271122
.102725.VCB
Chuyển khoản
27/11/2022 10,000 DINH VIET CUONG 0861000063800  
27/11/2022 20,000 VUONG DINH LUU  385460.271122.101253. TRANSFERS 
27/11/2022 20,000 VUONG DINH LUU  384926.271122.101048. TRANSFERS 
27/11/2022 5,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ  0071004378712  sos
27/11/2022 20,000 VUONG DINH LUU  383572.271122.100517. TRANSFERS 
27/11/2022 50,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 284630.271122.100020. Ung ho quy khuyet tat tre em
27/11/2022 20,000 VUONG DINH LUU  382383.271122.095947. TRANSFERS 
27/11/2022 20,000 VUONG DINH LUU  381467.271122.095459. TRANSFERS 
27/11/2022 10,000 HOANG TRONG DAI  9984367415 Chuyển tiền
27/11/2022 20,000 NONG THI THUY LIEU 550816.271122.094437. Chuyển khoản
27/11/2022 20,000 TRAN THI MEN 523258.271122.093441. Chuyển khoản
27/11/2022 10,000 HOANG TRONG DAI  9984367415 Chuyển tiền
27/11/2022 1,000 TRUONG QUOC SU  1032406689 TRANSFERS 
27/11/2022 1,000 TRUONG QUOC SU  1032406689 TRANSFERS 
27/11/2022 5,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 9879577109 m
27/11/2022 20,000 Nguyen Van Tinh  107185.271122.071304. Chuyển tiền
27/11/2022 5,000 HOANG THI MINH NGUYET 2114110234 ANH 10 KT K60 DHNT 368928.271122.003056.  
27/11/2022 5,000 HOANG THI MINH NGUYET 2114110234 ANH 10 KT K60 DHNT 368910.271122.003025.  
28/11/2022 30,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0321000668297 bi mat
28/11/2022 20,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 114899.281122.221400. Ủng hộ trẻ em khuyết tật
28/11/2022 300,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 081686.281122.221032. Mong se co nhieu n
guoi giup cac em
28/11/2022 100,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ  0011001764830 ung ho
28/11/2022 20,000 LE HOANG XINH PARTNER.DIRECT
_DEBITS_VCB.MSE.
.32580922216.
Chuyển tiền
28/11/2022 20,000 CAO THI TUYET MAI  816673.281122.214914. Chuyển tiền
28/11/2022 20,000 TANG NGUYEN MINH CHAU 963224.281122.214755. Chuyển tiền
28/11/2022 20,000 NGUYEN THI NHUNG  698292.281122.213345. ung ho tre khuyet tat
28/11/2022 10,000 LE THI THUY DUONG 0151000595267 Chuyển tiền
28/11/2022 20,000 DINH NGOC QUYEN 410807.281122.210
650.VCB
Chuyển khoản
28/11/2022 20,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 060881.281122
.210100.VCB
Ủng hộ trẻ em khuyết tật
28/11/2022 20,000 NGUYEN THI SEN 609592.281122.20
5329.VCB
Chuyển khoản
28/11/2022 10,000 TRUONG VAN ANH  542221.281122.205136. Chuyển khoản
28/11/2022 10,000 ly van dong  312969.281122.205139. Chuyển tiền
28/11/2022 20,000 LUONG VAN ANH 1029675137 Chuyển tiền
28/11/2022 10,000 NGUYEN THI KIM CUC PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE..
32577838180.
Chuyển tiền
28/11/2022 10,000 Nguyen Thanh Long 285997.281122.204403.  
28/11/2022 10,000 NGUYEN MINH NHUT 078423.281122.204246. Chuyển khoản
28/11/2022 10,000  PHAN HOANG HUY 526943.281122.204248. Chuyển tiền
28/11/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 900752.281122.204222. ck
28/11/2022 10,000 nguyen thi sinh 937095.281122.204048.  
28/11/2022 20,000 NGUYEN THI NGOC PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE..
32577617795.
Chuyển tiền
28/11/2022 20,000 NGUYEN THI THU HUYEN 683765.281122.2
03803.VCB
Chuyển khoản
28/11/2022 20,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 102837.281122.2035
04.ZP693LFUTTK5 
 
28/11/2022 20,000 PHAN LAO SAN  468387.281122.203306. Chuyển khoản
28/11/2022 20,000 LE PHUOC LUAN 880387.281122.203320. Chuyển tiền
28/11/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 936627.281122.203156. Chuyển tiền
28/11/2022 10,000 PHAM THI CHUNG 030301.281122.202903. Chuyển khoản
28/11/2022 100,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0171003490868 ung ho cac em
28/11/2022 20,000 NGUYEN CHI HUNG PARTNER.DIRECT
_DEBITS_VCB.MSE.
.32577733404.
Chuyển tiền
28/11/2022 20,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 136149.281122.201754. ung ho
28/11/2022 10,000 NGUYEN TO ANH DUY 760230.281122.201547.  
28/11/2022 10,000 TRAN THI HOA  756213.281122.200528. Chuyển tiền
28/11/2022 10,000 PHAN THI MINH HUYEN 013859.281122.195600. Chuyển tiền
28/11/2022 10,000 Nguyen quoc dai 297935.281122.195223.  
28/11/2022 10,000 Vu van giang 858174.281122.195046.  
28/11/2022 10,000 vinh 282945.281122.194857.  
28/11/2022 10,000 LE THI THAO 921725.281122.194440. Chuyển tiền
28/11/2022 10,000 QUACH MINH HUNG  252646.281122.193846. Chuyển tiền
28/11/2022 10,000 TRAN ANH LINH 014940.281122.193259.  
28/11/2022 10,000 DUONG TRONG HA  201379.281122.193039. Chuyển khoản
28/11/2022 10,000 TA HUU HUNG 467102.281122.192537. Chuyển tiền
28/11/2022 20,000 TRAN MINH VUONG 189485.281122.1
92309.VCB
Chuyển khoản
28/11/2022 10,000 DANG THI HONG NGOC  654246.281122.192121. Chuyển tiền
28/11/2022 20,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 653556.281122.192005. quy vi tre em khuyet tat
28/11/2022 10,000 LO VAN BUN  146386.281122.191844. Chuyển khoản
28/11/2022 10,000 NGUYEN VAN THAO 172314.281122.185829. Chuyển tiền
28/11/2022 10,000 NGUYEN MANH CUONG 573722.281122.185507.  
28/11/2022 10,000 NGUYEN NGOC TRUONG SON 959121.281122.185259.  Chuyển tiền
28/11/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 020955.281122.185050. tu thien
28/11/2022 20,000 TA VAN MINH 640579.281122.185021. Chuyển khoản
28/11/2022 10,000 Phan thi thanh Huyen 779427.281122.185037.  
28/11/2022 10,000 NGUYEN HUY HUNG 0351000827180 Chuyển tiền
28/11/2022 20,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE..
32574809144.
Ủng hộ trẻ em khuyết tật
28/11/2022 10,000 NGUYEN TIEN DAT  011116.281122.184834. Chuyển khoản
28/11/2022 10,000 TRINH BA SU 994746.281122.184640. Chuyển tiền
28/11/2022 10,000 DANG THI CHAU ANH 990375.281122.184520. Chuyển tiền
28/11/2022 10,000 HO NGOC DAT  574557.281122.184241. Chuyển tiền
28/11/2022 10,000 LY SANH CAN 1026738879 Chuyển tiền
28/11/2022 20,000 BACH MINH HANG 673117.281122.
184113.VCB
ho tro tre em khuyet tat
28/11/2022 20,000 NGUYEN THANH TAM  171172.281122.183907. Chuyển tiền
28/11/2022 20,000 LE THI MA RI 950667.281122.183525. Chuyển khoản
28/11/2022 10,000 NGUYEN THI HIEN  1019611319 Chuyển tiền
28/11/2022 10,000 DINH TRUNG THANH  946201.281122.183136. Chuyển tiền
28/11/2022 20,000 HOANG VAN TRONG  558402.281122.183015. Chuyển khoản
28/11/2022 20,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 950986.281122.1
82910.VCB
Ủng hộ trẻ em khuyết tật
28/11/2022 10,000 MAI THI HIEU 549655.281122.182803. Chuyển khoản
28/11/2022 20,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 486268.281122.181136. Ủng hộ trẻ em khuyết tật
28/11/2022 100,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 1022245532 kho khan
28/11/2022 10,000 Thang  654958.281122.180646. chuyen 
28/11/2022 10,000 LUONG THI XUYEN 146672.281122.175541. Chuyển tiền
28/11/2022 20,000 TRANG A PAO 619171.281122.17
5019.VCB
Chuyển khoản
28/11/2022 10,000 VU THI HOAI THU 378927.281122.174631. Chuyển khoản
28/11/2022 10,000 HOANG VAN BEN  372416.281122.174503. Chuyển khoản
28/11/2022 10,000 LE THU TRANG  774911.281122.173956. Chuyển tiền
28/11/2022 20,000 NGUYEN DUC HAI 673485.281122.173654. Chuyển khoản
28/11/2022 10,000 Hang  587059.281122.173516. chuyen 
28/11/2022 10,000 DO VAN HOP 603743.281122.172317. Chuyển khoản
28/11/2022 10,000 NGUYEN NHU LINH  0251000002733 Chuyển tiền
28/11/2022 10,000 Phuoc 558430.281122.172235.  chuyen 
28/11/2022 20,000 TRAN THANH SON 926199.281122.17
2206.VCB
Chuyển khoản
28/11/2022 20,000 TRAN THU THUY  205991.281122.171932. Ủng hộ trẻ em khuyết tật
28/11/2022 10,000 nguyen tien dung 697151.281122.171819.  
28/11/2022 10,000 NGUYEN XUAN TRUONG 543431.281122.171610.   
28/11/2022 10,000 LE VAN HUONG  872190.281122.171350. Chuyển tiền
28/11/2022 10,000 LE THANH TUNG 0411001037101 Chuyển tiền
28/11/2022 10,000 LAM THI LAN ANH  0231000629064 Chuyển tiền
28/11/2022 20,000 PHAM LAN NHI 333842.281122.170453. Chuyển tiền
28/11/2022 10,000 DANG ANH THU  1024473861 Chuyển tiền
28/11/2022 10,000 VANG THI LAI 475676.281122.165852. Chuyển khoản
28/11/2022 10,000 TRAN TRUNG QUANG 150998.281122.165605.  
28/11/2022 10,000 HOANG DUY 317290.281122.164713.  
28/11/2022 10,000 DANG THI HONG THUY  9344751269 Chuyển tiền
28/11/2022 10,000 NGUYEN THI CHIEN 986819.281122.163725. Chuyển tiền
28/11/2022 10,000 PHAM THI HONG  969302.281122.163205. Chuyển tiền
28/11/2022 10,000 NGO TIEN THUAN  0121000898521 Chuyển tiền
28/11/2022 10,000 BUI ANH TUAN 284295.281122.162116. Chuyển khoản
28/11/2022 10,000 PHAM THANH TRUNG   0111000229357 Chuyển tiền
28/11/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 616589.281122.161822. ck
28/11/2022 10,000 PHAN THI TRINH 1030299474 Chuyển tiền
28/11/2022 10,000 DO VAN HIEU  963320.281122.161402. Chuyển khoản
28/11/2022 30 TA ANH TINH 177051.281122.161256. Chuyển tiền
28/11/2022 10,000 PHAM VAN DUNG 279372.281122.161153. Chuyển tiền
28/11/2022 20,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 189446.281122.160652. Ung ho tre e khuyet tat viet nam
28/11/2022 20,000  Nguyen Thai Son  281362.281122.160600. ho tro tre e khuyet
28/11/2022 10,000 NGO XUAN VUONG PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE.
.32568439018.
Chuyển tiền
28/11/2022 20,000 CA THI VAN  195417.281122.160239. ho tro tre em khuyet tat
28/11/2022 10,000 TRAC THI Thom  193453.281122.160216. Chuyển khoản
28/11/2022 10,000 NGUYEN VAN TAI 0061001128703  
28/11/2022 10,000 NGUYEN THI LY  903406.281122.155938. Chuyển khoản
28/11/2022 10,000 NGUYEN THI TICH  0231000493357 chuyen tien ho tro quy t
u thien quy tre em
28/11/2022 10,000 HO PHUOC CON  172497.281122.155752. Chuyển tiền
28/11/2022 500,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0181003500729  uh quy tre e khuyet tat
28/11/2022 10,000 Tang thi thu hien 613057.281122.155041.  
28/11/2022 10,000 KHONG THI DIU  605692.281122.154301. Chuyển tiền
28/11/2022 10,000 NGUYEN VAN DAT 777597.281122.153946.  cong ty ho tro 10000vn
d hoa hong ho tro tu nhien
28/11/2022 10,000  DANH THI  257773.281122.153747. chuyen tien quyen gop
28/11/2022 10,000 VU QUOC KHANH 179163.281122.153737. Chuyển tiền
28/11/2022 20,000 HOANG THI NGOC 0411001068634 ho tro tre em khuyet tat
28/11/2022 10,000 HOANG THI VAN 781305.281122.153005. Chuyển khoản
28/11/2022 10,000 NGUYEN TRUONG THINH 059422.281122.152859. Chuyển tiền
28/11/2022 10,000 NGUYEN VAN TRANG  913803.281122.152655. Chuyển tiền
28/11/2022 10,000 L thi huynh nhu 022083.281122.152547.  
28/11/2022 10,000 LE THI NGOC ANH 0041001148176 Chuyển tiền
28/11/2022 20,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 244376.281122.152115. Ủng hộ trẻ em khuyết tật
28/11/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 262739.281122.151941. Ung ho quy
28/11/2022 10,000 NGUYEN THI LIEU 0121000658631  nguyen bao khanh
28/11/2022 10,000 DANG NGOC DANG  686076.281122.150603. Chuyển khoản
28/11/2022 10,000 LE HOANG ANH  0591000416601 Chuyển tiền
28/11/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 567717.281122.150256. A
28/11/2022 10,000 TRUONG QUOC THAI 0931004211415 Chuyển tiền
28/11/2022 10,000 PHAM THI THUY LINH  907676.281122.145947. Chuyển khoản
28/11/2022 10,000 Le Thi Minh Hue  215166.281122.145855.  
28/11/2022 10,000 NGUYEN DUC CUNG 0351001145675  Chuyển tiền
28/11/2022 10,000 Pham thi kieu oanh 552872.281122.144610.  
28/11/2022 10,000 NGUYEN KIEN GIANG. 0011003994085   
28/11/2022 20,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 586577.281122.144302. Oke
28/11/2022 10,000 PHAN VAN LY 122308.281122.144047. Chuyển tiền
28/11/2022 10,000 nguyen trong nghiem 794574.281122.143225.  ung ho
28/11/2022 100,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0321000659913 gui cac be co hoan canh d
ac biet mong cac em luon
28/11/2022 10,000 HUYNH THI THUY 546162.281122.142627. Chuyển khoản
28/11/2022 1,000 TRUONG QUOC SU 1032406689 Transfer
28/11/2022 10,000 DAO DINH QUANG 758038.281122.142245. Chuyển khoản
28/11/2022 10,000 NGUYEN HOANG NHU THAO  0051000145565 Chuyển tiền
28/11/2022 10,000 NGUYEN VAN CHUNG 1029561805  
28/11/2022 1,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 9708962392 sdgggd
28/11/2022 1,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 1027882536 h
28/11/2022 10,000 HUYNH KIM THANH 510474.281122.141533. Chuyển khoản
28/11/2022 20,000 LE QUOC HUNG 252740.281122.141401. Chuyển tiền
28/11/2022 10,000 VO THANH PHA  487129.281122.140832. Chuyển khoản
28/11/2022 10,000 TA VAN BE HAI PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE.
.32563114266.
Chuyển tiền
28/11/2022 10,000 NGUYEN VAN VEN PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE.
.32562885610.
 
28/11/2022 10,000 NGUYEN MINH HAI  313406.281122.140414. Chuyển tiền
28/11/2022 10,000 NGUYEN NGOC SON  684755.281122.140249. Chuyển khoản
28/11/2022 10,000 KHONG THI HONG  668109.281122.135818. Chuyển khoản
28/11/2022 10,000 NGUYEN TRAN MINH DUC  144897.281122.135338. Chuyển tiền
28/11/2022 20,000 HUYNH THI HONG LAM 1031349649 Ủng hộ trẻ em khuyết tật
28/11/2022 10,000 HUYNH XUAN NGOC  0111000200698  Chuyển tiền
28/11/2022 10,000 NGUYEN TRONG THAI 430795.281122.135050. Chuyển khoản
28/11/2022 10,000 DAO QUANG TRONG 634241.281122.134823. Chuyển khoản
28/11/2022 1,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 1026519792 sdg
28/11/2022 1,001 TRUONG QUOC SU 1032406689 Transfer
28/11/2022 10,000 TRUONG VAN UYEN  642867.281122.134306. Chuyển tiền
28/11/2022 1,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 1028349780 dfh
28/11/2022 10,000 TRAN THI HANH  PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE..
32563069290.
Chuyển tiền
28/11/2022 10,000 LUONG THI TUOI  PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE..
32563069064.
Chuyển tiền
28/11/2022 10,000 LE THI THU 383392.281122.133444. Chuyển khoản
28/11/2022 10,000 DO DINH LUYEN  572968.281122.133018. Chuyển khoản
28/11/2022 10,000 BUI PHUONG THAO 569765.281122.132918. Chuyển khoản
28/11/2022 10,000 TRAN NGOC CUONG 801998.281122.132509.  
28/11/2022 20,000 LY A PHUNG PARTNER.DIRECT
_DEBITS_VCB.MSE
..32561735016.
 chuyen tien ung
ho tre bi tat Viet Nam
28/11/2022 20,000 NGUYEN HOANG QUOC  152838.281122.132107. Chuyển tiền
28/11/2022 10,000 LAM THI NAN   0731000693611 Chuyển tiền
28/11/2022 10,000 luong van sau  020530.281122.131550.  
28/11/2022 20,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 776252.281122.131323.  
28/11/2022 20,000 HA VAN TRUONG 004233.281122.13
1324.VCB
Chuyển khoản
28/11/2022 20,000 DO THI TINH HOA 279270.281122.131241. Ủng hộ trẻ em khuyết tật Việt Nam
28/11/2022 10,000 CAO VAN HUNG 512171.281122.131108. Chuyển khoản
28/11/2022 10,000 Nguyen an ninh  013167.281122.131118.  
28/11/2022 20,000 NGUYEN THI DIEU LINH 933145.281122.130543.  Chuyển tiền
28/11/2022 20,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 482556.281122.130358.  
28/11/2022 20,000 LE VAN TAN 476506.281122.125945. Chuyển khoản
28/11/2022 10,000 NGUYEN DAI HAI 317703.281122.125901. Chuyển tiền
28/11/2022 1,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 1017788005 gui cac be co hoan
 canh dac biet mong cac em luon
28/11/2022 10,000 NGUYEN NGOC QUY  455445.281122.125319. Chuyển khoản
28/11/2022 1,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 1022372371 sdg
28/11/2022 1,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 1024767270 ssd
28/11/2022 10,000 NGUYEN THI NGOC HOAN 444473.281122.125008. Chuyển khoản
28/11/2022 10,000 PHAM VINH NHIEN 433697.281122.124701. Chuyển khoản
28/11/2022 20,000 NGUYEN THI THU TRANG 387352.281122.1
24627.VCB
Chuyển khoản
28/11/2022 10,000 LY THI CAN  416684.281122.124204. Chuyển khoản
28/11/2022 20,000 NGUYEN THI LAN ANH 910443.281122.1
23830.VCB
Chuyển khoản
28/11/2022 10,000 TRAN THI BICH TRAN PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE
..32559927134.
Chuyển tiền
28/11/2022 10,000 PHAN THI KHUYEN  315651.281122.123554. Chuyển tiền
28/11/2022 20,000 HOANG HUY GROUP 749528.281122.123
549.VCB
 
28/11/2022 10,000 HOANG HUY GROUP 201800.281122.123232.  
28/11/2022 10,000 PHAN HAI NAM  680170.281122.123312. Chuyển tiền
28/11/2022 10,000 Lo Minh Chuong 452626.281122.123233.  
28/11/2022 10,000 NGUYEN THI PHI 1027223072 Hoang huy group
28/11/2022 10,000 NGUYEN TRUNG KIEN 0951004204339 Hoang huy group
28/11/2022 10,000 TRAN VAN LINH 644536.281122.123018.  
28/11/2022 10,000 DANG ANH TU 358743.281122.122656. Chuyển tiền
28/11/2022 10,000 TRAN ANH TUAN 0841000063036   
28/11/2022 10,000 PHAM VAN MINH 1017615523 Chuyển tiền
28/11/2022 20,000 LE THI MY TIEN 1029246342 Ủng hộ trẻ em khuyết t
ật Việt Nam
28/11/2022 20,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE..
32559703848.
ung ho tre e khuyet tat vn
28/11/2022 20,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 126387.281122.121106. Ủng hộ trẻ em khuyết tật
28/11/2022 98,661 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 1031622907 Kho khan
28/11/2022 20,000 CAO TIEN PHUOC  256306.281122.120132. Chuyển khoản
28/11/2022 20,000 TRAN THI THUY TIEN 541550.281122.
115901.VCB
HO TRO TRE EM KHUYET TAT
28/11/2022 10,000 PHAN DO TUAN ANH 1026419049  
28/11/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 517538.281122.115633. khuyen gop
28/11/2022 10,000 nguyen duc tinh  511282.281122.115330. ck
28/11/2022 20,000 NGUYEN VAN TIEN PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE.
.32558275234.
Chuyển tiền
28/11/2022 10,000 LY VAN LONG 0731000924607 Chuyển tiền
28/11/2022 10,000 hoang 192123.281122.114658.  
28/11/2022 20,000 NGUYEN THI TRANG 732058.281122.
114532.VCB
chuyen khoan tu thien
28/11/2022 20,000 PHAM THI TUYET MAI 361873.281122
.113921.VCB
Chuyển khoản
28/11/2022 10,000 HUYNH NGOC MINH 0621000464477  Dinh hang
28/11/2022 10,000 NGUYEN VAN LOI  119329.281122.113017. Chuyển khoản
28/11/2022 1,000 TRUONG QUOC SU 1032406689 Transfer
28/11/2022 10,000 TRAN NHU Y  905613.281122.112402. Chuyển tiền
28/11/2022 20,000 NGUYEN PHUONG 443149.281122.11
2403.VCB
Chuyển khoản
28/11/2022 10,000 HOANG VAN DO  875506.281122.111509. Chuyển tiền
28/11/2022 10,000 Le Thanh Dat 424631.281122.111314.  
28/11/2022 10,000 NGUYEN DUY DUONG  892331.281122.110838. Chuyển khoản
28/11/2022 1,000 TRUONG QUOC SU 1032406689 Transfer
28/11/2022 10,000 TRAN THI VAN ANH 859511.281122.105932. Chuyển khoản
28/11/2022 20,000 BUI THI HUE  980429.281122.105748. Chuyển tiền
28/11/2022 20,000 NGOC THI KIM HUE  831134.281122
.105711.VCB
Chuyển khoản
28/11/2022 1,000 TRUONG QUOC SU 1032406689 Transfer
28/11/2022 10,000 NGUYEN THI ANH 1014261699 Chuyển tiền
28/11/2022 20,000 Nguyen le phi long 826857.281122.105044.  ho tro tre em khuyet tat
28/11/2022 10,000 Luong anh tuan 906616.281122.105037.  chuyen
28/11/2022 10,000 TO THUY DIEM MY  944406.281122.104922. Chuyển khoản
28/11/2022 20,000  NGUYEN THI KIM  032237.281122.104729. Chuyển tiền
28/11/2022 20,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 031531.281122.104
704.ZP693LFUFF42
 chuc cac ek mong khoe
 manh va hoc that gioi
28/11/2022 10,000 LE VAN LUONG 1020481123  
28/11/2022 10,000 NGUYEN DUY HOANG 778694.281122.103743. Chuyển khoản
28/11/2022 10,000 HOANG VAN PHUC 778613.281122.103742. Chuyển khoản
28/11/2022 10,000 TRAN BA DUNG  884678.281122.103452. Chuyển khoản
28/11/2022 10,000 LUONG VAN THANH 760653.281122.103243.  
28/11/2022 20,000 LE HOANG PHI VU 351558.281122.103018. Chuyển tiền
28/11/2022 1,000 TRUONG QUOC SU 1032406689 Transfer
28/11/2022 10,000 le ho tuong dan 452481.281122.102248.  
28/11/2022 1,000 LE QUOC TRUONG 316856.281122.102109. Chuyển tiền
28/11/2022 1,000 LE QUOC TRUONG 315176.281122.102040. Chuyển tiền
28/11/2022 10,000 PHAN NGOC PHUONG 590096.281122.095122. Chuyển tiền
28/11/2022 10,000 PHAM THI PHUONG 597381.281122.094640.  
28/11/2022 20,000 lam thi hong thao  SHGD:10000232.
DD:221128.
Chuyển tiền
28/11/2022 10,000 Nam  234153.281122.094535. chuyen 
28/11/2022 20,000 PHAN VAN NHAT 478552.281122.092
758.VCB
Chuyển khoản
28/11/2022 20,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 353805.281122.092
553.VCB
 
28/11/2022 20,000 NGO THI HONG MAI 919788.281122.091449.  
28/11/2022 30,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0071001035826 lxstd tặng từ thiện
28/11/2022 50,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 105761.281122.083353. Ung ho quy khuyet tat tre em
28/11/2022 200,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ  0561000623717 kho khan
28/11/2022 50,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 1026858377 Ủng hộ trẻ em khuyết tật
28/11/2022 20,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0281000473739 ddddd
28/11/2022 1,000 TRUONG QUOC SU 1032406689 Transfer
28/11/2022 100,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 348738.281122.063714. Chia se kho khan cung cac em
28/11/2022 20,000 NGUYEN HOANG LONG  969847.281122.002406. Chuyển tiền
28/11/2022 250,000 NGUYEN MAI TRANG 175584.271122.235006. Chuyển tiền
28/11/2022 5,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ MBVCB.2758074061.
2001.VCB Rewards.
hi
29/11/2022 100,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0561000595677 kho khan
29/11/2022 20,000 TRAN TRUNG HIEU 683491.291122.222207. Chuyển khoản
29/11/2022 20,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 210585.291122.221222. Ủng hộ trẻ em khuyết tật
29/11/2022 20,000 NGUYEN THAO DUY  439234.291122.221031. Chuyển tiền
29/11/2022 20,000 LE THI MINH HUE 629106.291122.220335. Chuyển khoản
29/11/2022 20,000 LAM MINH TUAN 1016671938 Chuyển tiền
29/11/2022 500,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0731000658256 ung ho ban cuong
29/11/2022 20,000 DINH PHUONG THUY  608941.291122.215726. Chuyển khoản
29/11/2022 100,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 686891.291122.
215446.VCB
Chuc cac con suc
khoe va luon yeu doi
XNLNMCCC
29/11/2022 20,000 TRIEU DUC TIEN  149436.291122.215107. Chuyển khoản
29/11/2022 500,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0101001076147 Tat ca
29/11/2022 20,000 HA VAN DOAN  122797.291122.214231. Chuyển khoản
29/11/2022 20,000 PHAN THI HONG Y  920704.291122
.214200.VCB
ho tro tre em khuyet tat
29/11/2022 25,000 NGUYEN DOAN HUU TIN  0441000722147  Chuyển tiền
29/11/2022 20,000 NGUYEN QUOC TUAN  109921.291122.213833. Chuyển khoản
29/11/2022 20,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 975424.291122.213630. Chuyển khoản
29/11/2022 20,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 109855.291122.213437.ZP
693MDOIUVE 
 
29/11/2022 20,000 TRAN VAN MIT  416915.291122.2
13336.VCB
ho tro tre em khuyet tat
29/11/2022 20,000 Hong vui 358702.291122.212906.  
29/11/2022 20,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 502246.291122.212554. VI TRE EM KHUYET TAT
29/11/2022 10,000 NGUYEN THUY DUNG 274538.291122.212321.  
29/11/2022 20,000 HO THI THUY TIEN 209020.291122
.211329.VCB
gieo hat hanhphuc
29/11/2022 20,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 705396.291122.21
0505.VCB
Ủng hộ trẻ em khuyết tật
29/11/2022 10,000 NGUYEN CAM TU 260947.291122.210108. Chuyển tiền
29/11/2022 20,000 LE THI MAI 259788.291122.205915. Chuyển tiền
29/11/2022 10,000 TRAN VAN CHIEN 738349.291122.205233.  
29/11/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 607450.291122.205216. quyen gop tu thien
29/11/2022 20,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 186545.291122.204203. Tag
29/11/2022 20,000 LE VAN VU PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE..
32617213825.
Chuyển tiền
29/11/2022 10,000 NGUYEN THI NHU HOA  0231000553864 Chuyển tiền
29/11/2022 20,000 NGO THI HONG VAN 013767.291122.
202013.VCB
Chuyển khoản
29/11/2022 20,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 834974.291122.201140.  
29/11/2022 20,000 DINH THANH TAM  210146.291122.200927. Chuyển khoản
29/11/2022 20,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE.
.32615927592.
 
29/11/2022 20,000 Nguyen Le Minh Hai 013534.291122.
200333.VCB
 
29/11/2022 10,000 VU THI VAN ANH  PARTNER.DIRECT
_DEBITS_VCB.MSE
..32615924801.
Chuyển tiền
29/11/2022 10,000 Hanh  805225.291122.195435.  ct
29/11/2022 20,000 DUONG TRUNG HIEN 447345.291122.1
95407.VCB
Chuyển khoản
29/11/2022 20,000 VU THI THOM 399671.291122.195327. Chuyển tiền
29/11/2022 500,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 1211888999 Trẻ em khuyết tật
29/11/2022 10,000 DO ANH TUAN  138205.291122.195149. Chuyển khoản
29/11/2022 10,000 LAM THANH PHUC TAM  0371000518079  Chuyển tiền
29/11/2022 40,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ MBVCB.2766257980.
2001.VCB Rewards.
neo don
29/11/2022 10,000 LE THANH DIEN 888683.291122.194034. Chuyển tiền
29/11/2022 20,000 CAO VAN AN 205156.291122.194006. Chuyển tiền
29/11/2022 10,000 PHAM NGOC THIEN 297885.291122.193648.  
29/11/2022 10,000 QUACH THI THU HOAI  680497.291122.193533. Chuyển khoản
29/11/2022 20,000 TRAN DUC LUAN  098045.291122.1
93138.VCB
Chuyển khoản
29/11/2022 500,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0351001004532 Cac em khuyet tat
29/11/2022 10,000 LE NGOC PHUOC 642100.291122.192504. Chuyển khoản
29/11/2022 20,000 HOANG THI LOAN  988403.291122.191533. Chuyển khoản
29/11/2022 20,000 VI THI QUE 940181.291122.191206. Chuyển tiền
29/11/2022 20,000 DINH THI THU THAO 590262.291122.191107. Chuyển khoản
29/11/2022 10,000 HOANG THI LOAN  145355.291122.191111. chuyen tien ung ho
29/11/2022 10,000 NGUYEN THI TO UYEN PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE.
.32614289161.
Chuyển tiền
29/11/2022 10,000 DO THI ANH TUYET  740319.291122.185107. Chuyển tiền
29/11/2022 10,000 BUI VAN LUAN 0351001150375  
29/11/2022 10,000 TRAN THI HONG AN 1026953410 Chuyển tiền
29/11/2022 20,000 VU THI VUI  129762.291122.18
4209.VCB
Chuyển khoản
29/11/2022 10,000 DANG THI HONG NHUNG 1013258272 Chuyển tiền
29/11/2022 10,000 cao phi hung 132751.291122.183956.  
29/11/2022 20,000 TRAN THI HAU 967697.291122.1
83927.VCB
Chuyển khoản
29/11/2022 20,000 le thi diem huong 999630.291122.183957.  ho tro tre em khuyet tat
29/11/2022 10,000 Tran Thi Tuyet Nhung 153286.291122.183452. Chuyển tiền
29/11/2022 20,000 QUACH VAN GIAU 345588.291122.1
82905.VCB
Chuyển khoản
29/11/2022 10,000 GIAP HUONG GIANG  767455.291122.182450. Chuyển khoản
29/11/2022 10,000 TRINH MY PHUONG 0511000473620  Chuyển tiền
29/11/2022 10,000 LY TRAN HIEU  641642.291122.181846. Chuyển tiền
29/11/2022 20,000 HOANG THI CHO  870640.291122.181623. Chuyển tiền
29/11/2022 10,000 PHAM HOANG PHU 130504.291122.180505. Chuyển tiền
29/11/2022 20,000 PHAM VU TRUONG PARTNER.DIRECT
_DEBITS_VCB.MSE
..32611465603.
Chuyển tiền
29/11/2022 20,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 682506.291122.175451.  
29/11/2022 10,000 BUI THI MEN 1032138315 Chuyển tiền
29/11/2022 20,000 TRAN NGOC SON 827536.291122.1
74707.VCB
 
29/11/2022 20,000 PHAN THI TIEN 562176.291122.174
242.VCB
Chuyển khoản
29/11/2022 10,000 ho nguyen thuy phuong 539069.291122.173517.  
29/11/2022 20,000 PHAM DONG NGHI PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE..
32611319462.
Chuyển tiền
29/11/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 936117.291122.173231. tu thien
29/11/2022 10,000 PHAM VAN PHUNG  203420.291122.173134. Chuyển khoản
29/11/2022 10,000 TRAN THI MO 0351000015898 Chuyển tiền
29/11/2022 10,000 VI TRUNG KIEN 388459.291122.170432. Chuyển khoản
29/11/2022 20,000 HOANG VAN THANG  9353446378 Chuyển tiền
29/11/2022 10,000 TRIEU VAN TUAN 066894.291122.165858.  
29/11/2022 20,000 PHAM THE SON 424544.291122.165534.  
29/11/2022 10,000 HAU MI MUA  450605.291122.165500. Chuyển tiền
29/11/2022 10,000 LANG VAN ANH 1018181437  
29/11/2022 10,000 qui 182243.291122.165158.  
29/11/2022 10,000 TRIEU MINH THAI 312849.291122.164852. Chuyển khoản
29/11/2022 20,000 tran quoc kien  295955.291122.164529. ho tro tre em khuyet tat
29/11/2022 20,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE..
32608187133.
Ủng hộ trẻ em khuyết tật
29/11/2022 20,000 DINH CONG TIEN 403850.291122.163609.  
29/11/2022 10,000 GIANG SEO CHUNG  246503.291122.163453. Chuyển khoản
29/11/2022 20,000 BUI THI THANH LAM 051448.291122.163042. Chuyển tiền
29/11/2022 20,000 NGUYEN HONG DANG 049259.291122.162737. Chuyển tiền
29/11/2022 10,000 LO THI NHAN  345180.291122.162423. Chuyển tiền
29/11/2022 20,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 988638.291122.162405. Chuyển tiền
29/11/2022 10,000 PHAM THI THANH HANG  383054.291122.162213.  
29/11/2022 20,000 TRIEU THI MEN 668574.291122.16
2108.VCB
Chuyển khoản
29/11/2022 10,000 Dang dinh loc 874828.291122.161029.  
29/11/2022 20,000 TRAN VAN DONG 050178.291122.1
61050.VCB
Chuyển khoản
29/11/2022 10,000 NGUYEN QUOC KHANH 1025703262 Chuyển tiền
29/11/2022 10,000 HOANG TRONG DAT  385100.291122.155328. Chuyển tiền
29/11/2022 10,000 NGUYEN THI TU 785061.291122.154710. Chuyển khoản
29/11/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 378607.291122.154711. ck
29/11/2022 10,000 NGUYEN THI MY HAI  303162.291122.154659. Chuyển tiền
29/11/2022 20,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 567885.291122.154517. Chuyen tien nhiemvu8
29/11/2022 10,000 VU KHAC MINH 448223.291122.154247.  
29/11/2022 20,000 PHAM DOAN NGOC HA 149410.291122.153706.  
29/11/2022 20,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 983861.291122.153105. Chuyển tiền
29/11/2022 20,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 708375.291122.152654. Ủng hộ trẻ em khuyết tật
29/11/2022 20,000  SUNG A SANG 1030244124 Ung ho dong bao lu lut Mien Trung
29/11/2022 20,000 NGUYEN SONG THUY HUYNH  212287.291122.152208. Chuyển tiền
29/11/2022 10,000 BUI VAN QUYNH  PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE
..32608168921.
Chuyển tiền
29/11/2022 20,000 NGUYEN THI HUYEN TRANG 882814.291122.1
51802.VCB
Chuyển khoản
29/11/2022 20,000 dam hoang viet  161053.291122.151032. chuyen
29/11/2022 20,000 TONG THI THU  875828.291122.150921. Chuyển tiền
29/11/2022 10,000 Tuan 338070.291122.150819.  
29/11/2022 10,000 LY TUAN ANH  890268.291122.150637. Chuyển tiền
29/11/2022 20,000 DINH VAN PUL 800059.29112
2.150000.VCB
Chuyển khoản
29/11/2022 20,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 326615.291122.145027. Ủng hộ trẻ em khuyết tật
29/11/2022 20,000 NGO VAN VUONG 695149.291122.144411. Chuyển tiền
29/11/2022 10,000 LU VAN LINH  0411001016110 Chuyển tiền
29/11/2022 20,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 808566.291122.143909. Ủng hộ trẻ em khuyết tật
29/11/2022 20,000 XA HONG THAI 1012813304  
29/11/2022 20,000 VO VAN THUAN 0891000646810 Chuyển tiền
29/11/2022 20,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 657024.291122.142635. ung ho quy vi tre e
m khuyet tat Viet Nam
29/11/2022 20,000 MAI THI HONG NHI  486810.291122.142218. Chuyển khoản
29/11/2022 10,000 BUI DUC HUY 478247.291122.141937. Chuyển khoản
29/11/2022 20,000 SUNG THI XA 1020894066 Ủng hộ trẻ em khuyết tật
29/11/2022 10,000 Le van thoa 442169.291122.140758.  
29/11/2022 10,000 NGUYEN VAN QUANG 434542.291122.140515. Chuyển khoản
29/11/2022 10,000 BUI VAN QUYNH PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE.
.32602056678.
Chuyển tiền
29/11/2022 10,000 NGUYEN THI HUYEN NHUNG 1027906451 Chuyển tiền
29/11/2022 1,003 TRUONG QUOC SU 1032406689 Transfer
29/11/2022 10,000 LE DINH TAN PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE.
.32602364533.
Chuyển tiền
29/11/2022 20,000 PHAM THE BIEN 931816.291122.135339. Chuyển tiền
29/11/2022 20,000 THANH TAM 079358.291122.135221.  Chuyển khoản
29/11/2022 10,000 Thach 073950.291122.135032.  chuyen 
29/11/2022 20,000 DUONG TUAN DINH  493309.291122.134736. Chuyển tiền
29/11/2022 10,000 BUI THI TRANG 268338.291122.134521. Chuyển tiền
29/11/2022 20,000 LE MINH VUONG 0271000970061 Chuyển tiền
29/11/2022 1,002 TRUONG QUOC SU 1032406689 Transfer
29/11/2022 10,000  TRAN THI TUOC  0351001216658 Chuyển tiền
29/11/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 625916.291122.132914. quy vi tre em khuyet tat vn
29/11/2022 20,000 NGO THI THUONG 930860.291122.132
210.VCB
Chuyển khoản
29/11/2022 20,000 Tho  024149.291122.131903. chuyen
29/11/2022 10,000 NGUYEN DUY KHA 476571.291122.131626. Chuyển khoản
29/11/2022 20,000 DIEU CHINH NGAM  270560.291122.131250. Chuyển tiền
29/11/2022 10,000 LO THI THI  277876.291122.130827. Chuyển khoản
29/11/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 1026858377 Trẻ em khuyết tật
29/11/2022 10,000 NGO VAN TAM 270210.291122.130530. Chuyển khoản
29/11/2022 10,000 LO VAN THIN  440316.291122.130437. Chuyển tiền
29/11/2022 10,000 NGUYEN VAN QUOC  574301.291122.130412. Chuyển tiền
29/11/2022 20,000 bui van uong 435537.291122.130305.  
29/11/2022 20,000 DUONG HIEU NHU 258707.291122.130112. Chuyển khoản
29/11/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 001194.291122.125940. Chuyển tiền
29/11/2022 10,000 NGUYEN QUOC TRINH 241949.291122.125459. Chuyển khoản
29/11/2022 10,000 VU MANH CAM. 1026866809  
29/11/2022 20,000 BUI THI CAM GIANG 100169.291122.1
25140.VCB
Chuyển khoản
29/11/2022 10,000 DAO TRUNG TIN  PARTNER.DIRECT
_DEBITS_VCB.MSE
..32600740392.
Chuyển tiền
29/11/2022 20,000 LUONG VAN DIEN  228808.291122.124337. Chuyển tiền
29/11/2022 20,000 LE VAN THOA  203214.291122.124113. Chuyển khoản
29/11/2022 20,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 825951.291122.124107. Ủng hộ trẻ em khuyết tật
29/11/2022 10,000 Le Van Hao 194988.291122.123834.  
29/11/2022 10,000 HOANG HUY GRUP 356565.291122.123809.  
29/11/2022 10,000 HOANG DUY GROUP 819596.291122.123717.  
29/11/2022 20,000 HOANG DUY GROUP 190713.291122.1
23630.VCB
 
29/11/2022 10,000 DO THI HONG CHIEN 0221000001466  
29/11/2022 10,000 NGUYEN DANG TAN 523277.291122.123455. Chuyển tiền
29/11/2022 10,000 hoang huy group 185344.291122.123427.  
29/11/2022 10,000 HOANG HUY GROUP 953320.291122.123410.  
29/11/2022 10,000 HOANG HUY GROUP 883629.291122.123344.  
29/11/2022 10,000 NGUYEN THI HUYEN 1026597371 Chuyển tiền
29/11/2022 20,000 BUI NGOC HIEU  235520.291122.123234. Chuyển tiền
29/11/2022 20,000 SA VAN NGUYEN  171444.291122.123052. Chuyển khoản
29/11/2022 10,000 LY VU MINH 1014623493 Chuyển tiền
29/11/2022 10,000 PHI DINH THAN 934399.291122.122705.  
29/11/2022 10,000 LY VAN THONG 235151.291122.122517. Chuyển tiền
29/11/2022 20,000 HOANG THANH HAI  1031818006 Chuyển tiền
29/11/2022 10,000 Ma Thi Nhoi 137246.291122.122022.  
29/11/2022 50,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ MBVCB.2764268790
.2001.VCB Rewards.
A DI DA PHAT
29/11/2022 10,000 DANG THANH HAI  870732.291122.122054. Chuyển tiền
29/11/2022 1,001 TRUONG QUOC SU 1032406689 Transfer
29/11/2022 20,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 879168.291122.120717. Ủng hộ trẻ em khuyết tật Việt Nam
29/11/2022 10,000 HO THI NGOC HUYEN  078104.291122.120327. Chuyển khoản
29/11/2022 20,000 SUNG A CANG  007764.291122.12
0007.VCB
Chuyển khoản
29/11/2022 20,000 LE HOANG HAI  626888.291122.115520. Chuyển tiền
29/11/2022 20,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 740634.291122.115331. Ủng hộ trẻ em khuyết tật Việt Nam
29/11/2022 10,000 NGUYEN THANH HANH 0451001631224 Chuyển tiền
29/11/2022 10,000 HOANG NHU NGOC  024189.291122.114849. Chuyển khoản
29/11/2022 200,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ  0481000709497 .cong nhan
29/11/2022 20,000 Nguyen Tuong Vi 703079.291122.113442.  
29/11/2022 20,000 VUONG THI NGOC 684729.291122.
112124.VCB
Chuyển khoản
29/11/2022 10,000 PHAN VAN DUOC 9898065194  
29/11/2022 10,000 NGUYEN THI TRA  023696.291122.111447. Chuyển khoản
29/11/2022 10,000 DUONG VAN THU  923807.291122.111449. Chuyển tiền
29/11/2022 10,000 NGUYEN MANH HUNG PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE.
.32596136529.
Chuyển tiền
29/11/2022 10,000 LO VAN HUNG  219738.291122.111057. Chuyển tiền
29/11/2022 20,000 NONG THE VUONG 921652.291122.11
0841.VCB
Chuyển khoản
29/11/2022 10,000 TRINH TA PHAU  877510.291122.110741. Chuyển khoản
29/11/2022 10,000 NGUYEN DUC TRONG 982957.291122.110452.  
29/11/2022 10,000 DAO THI LIEN 1019203609  
29/11/2022 20,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 386072.291122.1
05946.VCB
Ủng hộ trẻ em khuyết tật
29/11/2022 20,000 NGUYEN TRONG HIEN 911800.291122.104727. Chuyển khoản
29/11/2022 10,000 QUACH THANH TUNG  778917.291122.103931. Chuyển khoản
29/11/2022 10,000 NGUYEN DINH HUNG 980589.291122.103620.  Chuyển tiền
29/11/2022 10,000 NGUYEN THUY TRANG 217698.291122.103433. Chuyển tiền
29/11/2022 10,000 NGUYEN VAN CUONG PARTNER.DIRECT
_DEBITS_VCB.MSE
..32594197803.
Chuyển tiền
29/11/2022 10,000 nguyen thi nam 557657.291122.102521.  
29/11/2022 20,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 200618.291122.
102320.VCB
Ủng hộ trẻ em khuyết tật
29/11/2022 20,000 NGUYEN VAN THINH 329731.291122.102201. Chuyển tiền
29/11/2022 20,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 1028510867 Trẻ em khuyết tật
29/11/2022 10,000 VUONG THI THOA  754303.291122.100653. Chuyển khoản
29/11/2022 10,000 LY VAN HANH  658408.291122.100413. Chuyển khoản
29/11/2022 20,000 SIU PHA  989654.291122.100348. Chuyển tiền
29/11/2022 10,000 Vu tu duc 307863.291122.100051.  
29/11/2022 10,000 LE TRUNG DUNG 630877.291122.095545. Chuyển khoản
29/11/2022 10,000 NGUYEN TRUC TUONG UYEN  124718.291122.095622. Chuyển tiền
29/11/2022 10,000 TRAN DUY TAN  907861.291122.095408. Chuyển tiền
29/11/2022 10,000 HA VAN HAO  692709.291122.095343. Chuyển tiền
29/11/2022 10,000 TRAN THI HOA  902610.291122.095217. Chuyển tiền
29/11/2022 10,000 NHAT ANH 120953.291122.095049.  
29/11/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 658839.291122.094210. Don nay la quyen go
p tu thien dong gop v
ao QUY VI TRE EM K
HUYET TAT VN
29/11/2022 10,000 NGUYEN VAN THUONG 0351000681519 Chuyển tiền
29/11/2022 10,000 TRAN THI CUC HUONG PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE..
32592187262.
Chuyển tiền
29/11/2022 10,000 Van doanh  450677.291122.093022.  
29/11/2022 20,000 DO THI HONG CHIEN 741370.291122.090
901.VCB
 
29/11/2022 10,000 NGUYEN VAN TOAN 471421.291122.090624. Chuyển khoản
29/11/2022 30,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0071001035826 lxstd tặng từ thiện
29/11/2022 50,000 DANG THI THUY  0291000272468 Chuyển tiền
29/11/2022 50,000   284533.291122.072532
.Ung ho quy khuyet
 tat tre em FT223336
49903065
284533.291122.072532.
Ung ho quy khuyet ta
t tre em FT22333649903065
29/11/2022 1,000 TRUONG QUOC SU 1032406689 Transfer
30/11/2022 300,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 547593.301122.222216. Pham Dang Anh Thu tang cac be
30/11/2022 20,000 TRAN THI HUYEN TRANG 1032559536 Ủng hộ trẻ em khuyết tật
30/11/2022 20,000  NGUYEN LE HUY  1012670008 Chuyển tiền
30/11/2022 500,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 140403.301122.215311. Ung ho
30/11/2022 200,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 1012842506 moi nguoi
30/11/2022 10,000 NGUYEN MINH TAN 207022.301122.211749. Chuyển khoản
30/11/2022 20,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 973201.301122.211338.  
30/11/2022 75,263 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ MBVCB.2771257101.2
001.VCB Rewards.
Tuy duyen
30/11/2022 20,000 NGUYEN VAN TRUNG  572750.301122.211221. Chuyển tiền
30/11/2022 10,000 THACH MINH DAY 972716.301122.211220.  
30/11/2022 20,000 NGUYEN THI KHEN 011000.301122.210738.  
30/11/2022 10,000 NGUYEN THU HIEN  261472.301122.210541. Chuyển tiền
30/11/2022 10,000 LE THI PHUONG 561244.301122.205924. Chuyển khoản
30/11/2022 10,000 LE NGHIA 965483.301122.205303. Chuyển tiền
30/11/2022 100,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0011004371621 mong cac em suoc khoe
30/11/2022 10,000 NGUYEN DUC THO  929859.301122.204940. Chuyển tiền
30/11/2022 20,000 NGUYEN MINH ANH  494554.301122.204222. Chuyển khoản
30/11/2022 10,000 TRAN VAN SINH 0501000006655   
30/11/2022 10,000 BUI NGOC NHUAN  201333.301122.203905. Chuyển tiền
30/11/2022 20,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 991463.301122.203852.I  
30/11/2022 10,000 TRAN THANH SANG 990594.301122.203741. Chuyển tiền
30/11/2022 20,000 NGUYEN QUANG LOI 408739.301122.
203648.VCB
Chuyển khoản
30/11/2022 10,000 BUI VAN LY 462568.301122.203435. Chuyển khoản
30/11/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 926453.301122.203344.  
30/11/2022 10,000 HA VAN NINH  909593.301122.203308. Chuyển tiền
30/11/2022 20,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 415639.301122.203129. Ủng hộ trẻ em khuyết tật
30/11/2022 10,000 Le Xuan Duy  966197.301122.202858.  
30/11/2022 20,000 DUONG THI HOA  956289.301122.202848. Chuyển tiền
30/11/2022 10,000 BUI HAI HO  688333.301122.202603. Chuyển tiền
30/11/2022 10,000 TRIEU VAN THUY 358067.301122.202441. Chuyển tiền
30/11/2022 10,000 NGUYEN LE TRUONG YEN 951501.301122.201619. Chuyển tiền
30/11/2022 10,000 PHAM VAN MINH 836379.301122.201050. Chuyển tiền
30/11/2022 10,000 NGUYEN ANH SON 351362.301122.200914. Chuyển khoản
30/11/2022 20,000 NGUYEN VAN HAU  446002.301122.200410. Chuyển tiền
30/11/2022 20,000 HOANG THI HANH 965383.301122.200330. Chuyển tiền
30/11/2022 10,000 TONG MANH THANG 347488.301122.075644.  
30/11/2022 18,594 CHANG MI PO 440402.301122.195212. Chuyển tiền
30/11/2022 10,000 TRAN THI AN  381812.301122.194700. Chuyển tiền
30/11/2022 100,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0461000598805  cac ban nho
30/11/2022 20,000 GIANG THI LAN 332604.301122.
194532.VCB
Chuyển khoản
30/11/2022 20,000 NGUYEN THI THUY AN  753098.301122.194427. Chuyển tiền
30/11/2022 10,000 NGUYEN THI MINH HAO  1018774013 Ung ho quy TRE EM.
30/11/2022 10,000 huynh hoai linh 945198.301122.193822. Chuyển tiền
30/11/2022 20,000 HANG A PO 423900.301122.193719.1
i21iZSYYJtNl37
lOugnTGCID 
 
30/11/2022 10,000 VU VAN TAM 729247.301122.193702. Chuyển tiền
30/11/2022 20,000 TRUONG QUANG QUOC 934465.301122.193353. Chuyển tiền
30/11/2022 20,000 Hoang Quang Lap 186734.301122.193110.  
30/11/2022 10,000 PHAM VIET BACH 1021049772  
30/11/2022 20,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 930517.301122.192425. Chuyển khoản
30/11/2022 1,000 NGUYEN XUAN TRUONG  0011004149191 Nguyen Thi Ngoc Lan
30/11/2022 200,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0181000589065 ung ho cho quy khuyet tat
30/11/2022 20,000 TRAN THI MY TRINH 0631000403288  chuyen tien Ho tro tre em khuyet tat
30/11/2022 10,000 Nguyen Van Cuong 964267.301122.191736.  
30/11/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 1026858377 kt
30/11/2022 10,000 NGUYEN MINH HAI 637126.301122.191712.  
30/11/2022 20,000 Giang  819472.301122.191659. Ủng hộ trẻ em khuyết tật
30/11/2022 20,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 748078.301122.191507. Ủng hộ trẻ em khuyết tật
30/11/2022 20,000 NGUYEN VAN PHUC  112491.301122.191348. Chuyển khoản
30/11/2022 10,000 Vu Thi Thanh Huong  070965.301122.190427. Chuyển tiền
30/11/2022 20,000 PHAM DANG HUU  705731.301122.190423. Chuyển khoản
30/11/2022 21,466 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ MBVCB.2770635717
.2001.VCB Rewards
ung ho
30/11/2022 10,000 THAO THI A CHAU  920417.301122.190023. Chuyển tiền
30/11/2022 20,000 HOANG THU HANG 560853.301122.1
85920.VCB
 ho tro tre em khuyet tat
30/11/2022 20,000 TRAN THI THUY 685697.301122.185745. Chuyển tiền
30/11/2022 10,000 TRAN THI NHU TRUC 776998.301122.185704. Chuyển tiền
30/11/2022 10,000 DINH NHAT NGUYEN 029179.301122.185541.  
30/11/2022 10,000 NGUYEN NAM  597539.301122.185602. Chuyển tiền
30/11/2022 10,000 NGUYEN VAN TOAN 019804.301122.185333.  
30/11/2022 100,000 NGUYEN VAN VUONG  0011004265191 Ung ho cac em bi khuyet tat
30/11/2022 10,000 KIEU DANG PHUC 571836.301122.184836.  
30/11/2022 10,000 NGUYEN HOANG NAM  628365.301122.184518. Chuyển khoản
30/11/2022 10,000 NGUYEN HOANG NAM 974093.301122.184347. ck
30/11/2022 20,000 HOANG THI PHUONG  553911.301122.184244. Chuyển tiền
30/11/2022 20,000 LE CONG THANH 545846.301122.1
84225.VCB
Chuyển khoản
30/11/2022 20,000 VI VAN KIEU  605974.301122.183945. Chuyển khoản
30/11/2022 10,000 QUAN THI NGAN 1015179325 Chuyển tiền
30/11/2022 10,000 NGUYEN THI ANH  371355.301122.183734. Chuyển tiền
30/11/2022 10,000 PHAM VIET BACH 1021049772 Dao huu tam
30/11/2022 20,000 HO THI QUI 1027847220 Ủng hộ trẻ em khuyết tật Việt Nam
30/11/2022 100,000 NGUYEN PHAN TUYET BANG 0281000612011  Chuyển tiền
30/11/2022 10,000 NGUYEN VAN DIEU 104033.301122.182445. Chuyển tiền
30/11/2022 10,000 NGUYEN VAN LINH 853006.301122.181702.  
30/11/2022 10,000 LAM VIET THINH 347249.301122.181103. Chuyển tiền
30/11/2022 20,000 PHAN MINH CUONG  470975.301122.180656. Chuyển khoản
30/11/2022 10,000 NGUYEN ANH THU  462105.301122.180450. Chuyển khoản
30/11/2022 20,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 213503.301122.180455. Ủng hộ trẻ em khuyết tật
30/11/2022 20,000 TRAN DUC VIET 863510.301122.180145. Chuyển tiền
30/11/2022 10,000 PHAM THI LAN 438962.301122.175918. Chuyển khoản
30/11/2022 20,000 HA VAN HOAT 835351.301122.175344. Chuyển tiền
30/11/2022 10,000 NGUYEN TRONG THONG  0281000530710 Chuyển tiền
30/11/2022 10,000 NGUYEN THI MY DUYEN  825492.301122.175059. Chuyển tiền
30/11/2022 10,000 TRAN HONG DIEM 9909468091  
30/11/2022 50,000 Vo chong manh hanh 122046.301122.174643. Chuyển khoản
30/11/2022 20,000 VAN DUC LANH 844528.301122.174213. Chuyển tiền
30/11/2022 50,000 DANG VAN HOA 755657.301122.173718.  
30/11/2022 20,000 NGUYEN VINH QUANG  884151.301122.173712. Chuyển tiền
30/11/2022 10,000 LE PHUONG THUY  332639.301122.173544. Chuyển khoản
30/11/2022 10,000 HAU VAN DUC 309563.301122.173329.  
30/11/2022 10,000 TRIEU DUC PHAU 1026737385 Chuyển tiền
30/11/2022 20,000 PHAM VAN HAI  625463.301122.173109. Chuyển khoản
30/11/2022 100,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0491000069021 Ủng hộ trẻ em khuyết tật
30/11/2022 1,000 DANG THI NGHIA 1033255339 Chuyển tiền
30/11/2022 1,000 DANG THI NGHIA 1033255339 Chuyển tiền
30/11/2022 1,000 DANG THI NGHIA 1033255339 Chuyển tiền
30/11/2022 10,000 TRAN TRUNG HIEU  0401000267220 Chuyển tiền
30/11/2022 20,000 VO VAN MINH DUC 239168.301122.
164039.VCB
Chuyển khoản
30/11/2022 10,000 TONG THI MY LIEN 321531.301122.163154. Chuyển khoản
30/11/2022 20,000 NGUYEN THI THIEN TRANG  854186.301122.162458. Chuyển tiền
30/11/2022 20,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 033632.30112
2.162033.VCB
 
30/11/2022 20,000 Nguyen Thi Huong 854528.301122.16
1734.VCB
Chuyển khoản
30/11/2022 10,000 LO VAN HOA 911491.301122.161717.  
30/11/2022 20,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 957527.301122.161145. Ủng hộ trẻ em khuyết tật
30/11/2022 20,000 LUONG THI YEN VY 932792.301122.160558.  ho tro tre em khuyet tat
30/11/2022 10,000 gia nga lenh 842635.301122.155901.  
30/11/2022 10,000 TRUONG TAT QUYET  501642.301122.155904. Chuyển tiền
30/11/2022 1,000 PHAM THI NHU QUYNH 0881000439255 Transfer
30/11/2022 1,000 PHAM THI NHU QUYNH 0881000439255 Transfer
30/11/2022 20,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 741926.301122.155220. Ủng hộ trẻ em khuyết tật
30/11/2022 10,000  Nguyen Van thue 896277.301122.154948.  
30/11/2022 10,000  KIEU THU PHUONG 0711000228198  
30/11/2022 10,000 DANG THI THU 725096.301122.153132.  
30/11/2022 20,000 nguyen pham minh huy  833018.301122.152116. ho tro tre em tat
30/11/2022 20,000 HOANG XUAN THANH 429745.301122
.152029.VCB
Chuyển khoản
30/11/2022 10,000 NGUYEN THI MY DUYEN  719206.301122.151344. Chuyển khoản
30/11/2022 20,000 NGUYEN NHAT CONG 1018666955 Chuyển tiền
30/11/2022 10,000 LE MINH TAI 827010.301122.145602.  
30/11/2022 10,000 LY THI BICH HOC  698892.301122.145534. Chuyển tiền
30/11/2022 10,000 HOANG THI HAI 638504.301122.145221.  
30/11/2022 20,000 TRAN MINH SANG 0501000144752  Ủng hộ trẻ em khuyết tật
30/11/2022 10,000 TRUONG THI MINH THU 595885.301122.144928.  Chuyển tiền
30/11/2022 10,000 NGO THI XUAN LANH  825217.301122.144639. Chuyển tiền
30/11/2022 10,000 TRAN TUYET OANH 683589.301122.143750.  
30/11/2022 10,000 DANG PHUOC TIEN 679155.301122.142938. Chuyển tiền
30/11/2022 20,000 TRAN THANH HUAN 768757.301122.14
1928.VCB
 
30/11/2022 20,000 BUI THI LAM 253186.301122.140840. Chuyển tiền
30/11/2022 20,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 684672.301122.140424. Ung ho tre e khuyet tat
30/11/2022 20,000 TRAN THI TUYET NHUNG 0531002585876 Chuyển tiền
30/11/2022 1,000 TRUONG QUOC SU 1032406689 Transfer
30/11/2022 10,000 DIEP TUYET SUONG 1021185173  
30/11/2022 10,000 QUANG VAN THANH  685095.301122.132457. Chuyển tiền
30/11/2022 20,000 NGUYEN NGOC LONG 397669.301122.1
32317.VCB
Chuyển khoản
30/11/2022 20,000 NGO HUYNH PHUC  809509.301122.132228. Chuyển tiền
30/11/2022 10,000 HO HUU TAN  808621.301122.131745. Chuyển tiền
30/11/2022 10,000 TRAN ANH TUAN 156650.301122.131712. Chuyển tiền
30/11/2022 10,000 DANG VAN QUY 0351001115727 Chuyển tiền
30/11/2022 10,000 Hoang Thi Ngoc  017270.301122.131337.  
30/11/2022 10,000 LA TRUNG HIEU 506580.301122.131106. Chuyển khoản
30/11/2022 10,000 LY VAN NAM  484137.301122.130350. Chuyển khoản
30/11/2022 10,000 Do Xuan giang 816818.301122.125945.  
30/11/2022 10,000 KHA VAN VUONG 738885.301122.125542. Chuyển tiền
30/11/2022 10,000 Tran Thi Thanh Huyen 107426.301122.125245. Chuyển tiền
30/11/2022 20,000 HOANG THI MAU 1031161016 Chuyển tiền
30/11/2022 20,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 099267.301122.124840. quy vi tre em khuyet tat
30/11/2022 20,000 DANG THANH DUY  0181003641753  Chuyển tiền
30/11/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 506432.301122.124507.  
30/11/2022 500,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 895964.301122.124458. Chuyển tiền
30/11/2022 10,000 Luong thi thao 411306.301122.124112.  
30/11/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 410403.301122.124057. Ho tro cac em
30/11/2022 20,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 148416.301122.123938. quy vi tre em khuyet tat
30/11/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 776646.301122.123616. ho tro cac e
30/11/2022 10,000 NGUYEN THI HAU  209530.301122.123427. Chuyển khoản
30/11/2022 10,000 Hoang Huy GROUP 800194.301122.123405.  
30/11/2022 10,000 HA THI MAU  204654.301122.123256. Chuyển khoản
30/11/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 599279.301122.123337. ho tro cac e
30/11/2022 10,000 LE THI BICH THUY 1018039518 Chuyển tiền
30/11/2022 10,000 HOANG HUY GROUP 681537.301122.123214.  
30/11/2022 10,000 DO THI KIM DUNG  063084.301122.123212 Chuyển tiền
30/11/2022 20,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 039484.301122.122931. quy vi Tre em khuyet tat
30/11/2022 20,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 666946.301122.122654. Ủng hộ trẻ em khuyết tật
30/11/2022 10,000 NGUYEN NGOC HA 0221000060189  
30/11/2022 20,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 373040.301122.122307.  
30/11/2022 200,000 TRAN NHAT DUOC 0481000727332 ung ho quy vi tre em khuyet tat
30/11/2022 100,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 1012788823 A
30/11/2022 20,000 Kiet 292722.301122.120431.  
30/11/2022 1,000 TRUONG QUOC SU 1032406689 Transfer
30/11/2022 10,000 LE QUANG TUAN 0461000469337  Chuyển tiền
30/11/2022 10,000 Tran Dang Thang 122819.301122.120150. Chuyển tiền
30/11/2022 20,000 NGUYEN VAN DUC  997462.301122.120026. Chuyển tiền
30/11/2022 20,000 Huynh Hoa Lan  120153.301122.115648. Chuyển tiền
30/11/2022 20,000 DANG THI SEN 986457.301122.11
5306.VCB
Chuyển khoản
30/11/2022 10,000 Pham Truong Son 039947.301122.114729.  
30/11/2022 20,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 983362.301122.114446. Ủng hộ trẻ em khuyết tật
30/11/2022 20,000 PHAM DANG HUU  176422.301122.114302. Chuyển khoản
30/11/2022 20,000 LUONG XUAN HE 170688.301122.
113930.VCB
Chuyển khoản
30/11/2022 10,000 HAN MANH TRUONG  976487.301122.113656. Chuyển tiền
30/11/2022 10,000 LE DINH THACH 047641.301122.111327.  
30/11/2022 10,000 Ngo Thi Diem Thi  607728.301122.111337. chuyen 
30/11/2022 20,000 NGUYEN MINH TUAN  0121000424695 Chuyển tiền
30/11/2022 20,000 HOANG VAN DO 279470.301122
.110759.VCB
Chuyển khoản
30/11/2022 1,000 TRUONG QUOC SU 1032406689 Transfer
30/11/2022 10,000 VU THI THU HUYEN  017255.301122.110619. Chuyển khoản
30/11/2022 10,000 LE THAI ANH 876412.301122.110408. Chuyển khoản
30/11/2022 10,000 VO THI TUYET MAI  468651.301122.110048. Chuyển tiền
30/11/2022 10,000 NGO TRI TUAN 850714.301122.105652.  
30/11/2022 10,000 TRAN THI HAI YEN  965255.301122.105357. Chuyển khoản
30/11/2022 50,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 1015345233 khong ro
30/11/2022 20,000 LE THI GIANG 058495.301122.1
04738.VCB
Chuyển khoản
30/11/2022 10,000 DONG THI NHAT LE  232045.301122.104454. Chuyển tiền
30/11/2022 20,000 HO THI TY 841380.301122.1
04401.VCB
Chuyển khoản
30/11/2022 1,000 TRUONG QUOC SU 1032406689 Transfer
30/11/2022 1,000 TRUONG QUOC SU 1032406689 Transfer
30/11/2022 20,000 NGUYEN THANH SON 501495.301122.102945. Chuyển tiền
30/11/2022 1,000 TRUONG QUOC SU 1032406689 Transfer
30/11/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 834859.301122.102207. quyen gop ung ho vi tre em khuyet tat
30/11/2022 20,000 VU THI VUI 294349.301122.1
01814.VCB
Chuyển khoản
30/11/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 509683.301122.100528. UNG HO
30/11/2022 20,000 HO THI TY 236927.301122.1
00036.VCB
Chuyển khoản
30/11/2022 10,000 LO THI DUA 0281000202079 Chuyển tiền
30/11/2022 10,000 VI VAN BAO 618663.301122.095415. Chuyển tiền
30/11/2022 10,000 NGUYEN THI CAM LOC 472040.301122.095201. Chuyển tiền
30/11/2022 20,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 382053.301122.094518. Ủng hộ trẻ em khuyết tật
30/11/2022 10,000 BUI VAN TUYEN 585395.301122.094111. Chuyển khoản
30/11/2022 10,000 NGUYEN TUAN THANH 460196.301122.093623. Chuyển tiền
30/11/2022 10,000 DAO THI LIEN 1019203609 ct
30/11/2022 200,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 1017607888 Trẻ em khuyết tật
30/11/2022 1,000 TRUONG QUOC SU 1032406689 Transfer
30/11/2022 1,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0171003482392  
30/11/2022 30,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0071001035826 lxstd tặng từ thiện
30/11/2022 30,000 DANG THI THUY 0291000272468 Chuyển tiền
30/11/2022 1,000 TRUONG QUOC SU 1032406689 Transfer
30/11/2022 50,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 177144.301122.052051. Ung ho quy khuyet tat tre em 
30/11/2022 50,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 333669.301122.003329.  Ung ho
30/11/2022 200,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0031000229687 vi tre em khuyet tat
         
Tổng số 43,479,259      
Bảng tổng hợp nguồn vận động từ các nhà hảo tâm tại ngân hànVietinbank
(Từ ngày 24/11/2022 đến 30/11/2022)
NT Số tiền Tên nhà hảo tâm ủng hộ Quỹ Số tài khoản/ tham chiếu Ghi chú
29/11/2022 300,000 DAO THI PHUONG MINH  0343073212 Chuyển khoản
29/11/2022 100,000 DOAN HUY HOANG 19034495350013 Hoang ung ho quy tre em khuyet tat
         
Tổng số 400,000      
Bảng tổng hợp nguồn vận động từ các nhà hảo tâm tại ngân hàng Sacombank
(Từ ngày 24/11/2022 đến 30/11/2022)
NT Số tiền Tên nhà hảo tâm ủng hộ Quỹ Số tài khoản/ tham chiếu Ghi chú
         
Tổng số 0      
Bảng tổng hợp nguồn vận động từ các nhà hảo tâm bằng hiện vật
(Từ ngày 24/11/2022 đến 30/11/2022)
NT Số tiền Tên nhà hảo tâm ủng hộ Quỹ Số tài khoản/ tham chiếu Ghi chú
         
         
Tổng số        
Văn phòng Quỹ Vì trẻ em khuyết tật Việt Nam tại Hà Nội
Trang inGửi bạn bè Chia sẻ trên facebook  Chia sẻ trên twitterThảo luậnXem thảo luận
Thông tin khác:
Xem nhiều nhất
Tiêu điểm
Thông tin ủng hộ từ thiện
Quỹ Vì Trẻ Em Khuyết tật
1) Tên tài khoản: "Quỹ Vì trẻ em khuyết tật"
  Số tài khoản VNĐ: 00110 0381 4022
                       CIF: 481 3569
  Số tài khoản USD: 00113 7381 4041 
                       CIF: 481 3569
  Swift Code: BFTVVNVX 001
  Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam
  (Vietcombank)

Sở giao dịch
Địa chỉ: 
11 Láng Hạ, phường Thành Công, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội (Địa chỉ cũ: 31-33 Ngô Quyền, phường Hàng Bài, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội).
 2) Tên Tài khoản: Quỹ Vì trẻ em khuyết tật Việt Nam
Số TK: 121000034371 Tại Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam  - CN Hai Bà Trưng Hà Nội


3)Tên Tài khoản: Quỹ Vì trẻ em khuyết tật Việt Nam
Số TK: 060095268466 Tại Ngân hàng Sacombank chi nhánh Bình Chánh TP Hồ Chí Minh

 
Nội dung chuyển khoản: Ủng hộ "Quỹ Vì trẻ em khuyết tật Việt Nam".
Đường dây nóng: 0912.015.557
Mới cập nhật
Cô bé 10 tuổi bị ung thư trong "Chuyến bay của Linh - Điều ước thứ 7" đã qua đời
Bạn biết đến Quỹ Vì Trẻ Em Khuyết Tật bằng phương tiện
Mạng internet
Truyền hình
Truyền thanh
Khác
Thiết kế web: OnIP™