Danh ngôn:
Thứ sáu, 31/03/2023
TẤM LÒNG HẢO TÂM

Danh sách các nhà hảo tâm (Từ ngày 16/12/2022) đến ngày 23/12/2022)

Cập nhật lúc 12:16 30/12/2022
Bảng tổng hợp nguồn vận động từ các nhà hảo tâm (từ ngày 16/12/2022 đến ngày 23/12/2022)

Quỹ Vì trẻ em Khuyết tật Việt Nam
Vp HN: Số 25 Vũ Trọng Phụng, Phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân, Tp Hà Nội
Vp HCM: Số 15 Tú Xương, phường Võ Thị Sáu, quận 3, Tp Hồ Chí Minh
Bảng tổng hợp nguồn vận động từ các nhà hảo tâm tại ngân hàng Vietcombank
(Từ ngày 16/12/2022 đến 23/12/2022)
NT Số tiền Tên nhà hảo tâm ủng hộ Quỹ Số tài khoản/ tham chiếu Ghi chú
16/12/2022 20,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 542174.161222.221445. Ủng hộ trẻ em khuyết tật
16/12/2022 20,000 PHAM THI KIM LOAN 658503.161222.214545. Chuyển tiền
16/12/2022 50,000 LE VAN LUONG PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE..
33395374379.
Chuyển tiền
16/12/2022 15,000 PHAM THI HOA 786046.161222.213016.  
16/12/2022 100,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0101000408820 Ủng hộ
16/12/2022 10,000 Huong nguyen 822067.161222.205845. Chuyển khoản
16/12/2022 20,000 NGUYEN XUAN HUONG 131479.161222.2
05851.VCB
 
16/12/2022 10,000 Nguyen Thi Khuyen 920948.161222.085507.  
16/12/2022 10,000 Vi  026220.161222.205333. chuyen 
16/12/2022 50,000 Nguyen thi hien 999950.161222.203905.  
16/12/2022 10,000 NGUYEN VAN THANG 668259.161222.202241. Chuyển khoản
16/12/2022 20,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 960173.161222.201746. Ủng hộ trẻ em khuyết tật việt nam
16/12/2022 20,000 H NHA PHE BLANG 500807.161222.
201500.VCB
Chuyển khoản
16/12/2022 10,000 NGO QUOC NGOC ANH 374488.161222.201209.  
16/12/2022 20,000 LE TUAN ANH 526974.161222.195015.  
16/12/2022 20,000 LO VAN LIENG 261375.161222.194731.  
16/12/2022 10,000 TO THI NHI 0281000257274 Chuyen
16/12/2022 20,000 NGUYEN THI LOAN 249862.161222.19
3729.VCB
Chuyển khoản
16/12/2022 10,000 LU THI HIEN 420262.161222.192702. Chuyển khoản
16/12/2022 20,000 HA CHI SANG 408225.161222.192429.  Chuyển khoản
16/12/2022 20,000 CHU THI YEN  0591000382233 Ủng hộ trẻ em khuyết tật
16/12/2022 10,000 Nguyen Van Duong PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE..
33389807470.
 
16/12/2022 10,000 BUI VAN HOANG 369997.161222.191559. Chuyển khoản
16/12/2022 10,000 TRAN THI NGUYET 773443.161222.191400.  
16/12/2022 20,000 PHAM TAN DINH  550377.161222.19
0910.VCB
Chuyển khoản
16/12/2022 10,000 nguyen doan phat dat 311008.161222.185535.  
16/12/2022 20,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 797859.161222.185509. Ủng hộ trẻ em khuyết tật
16/12/2022 20,000 LE DUC LOI 321701.161222.184
841.VCB
 
16/12/2022 10,000 VANG THI NGOAN  779224.161222.184744. Chuyển khoản
16/12/2022 10,000 TRAN QUANG NHIEN PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE.
.33388486090.
Chuyển tiền
16/12/2022 10,000 HO HOANG PHUOC 837749.161222.184107.  
16/12/2022 10,000 PHAM HONG CAM THU 1018786974 Chuyển tiền
16/12/2022 10,000 HUYNH SON DONG  154295.161222.183158. Chuyển khoản
16/12/2022 20,000 DUONG VAN CHI LINH PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE.
.33388452457.
Chuyển tiền
16/12/2022 20,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 763866.161222.1
82243.VCB
UNG HO TRE EM KHUYET TAP
16/12/2022 10,000 LUONG NGOC ANH 061307.161222.181209. Chuyển khoản
16/12/2022 10,000 Hy  706000.161222.181142.  
16/12/2022 10,000 LE HOANG PHONG 617198.161222.180935. Chuyển khoản
16/12/2022 50,000 NGUYEN TUNG ANH 0011004406829 Ung ho quy vi tre em khuyet tat
16/12/2022 10,000 NGUYEN THANH SON  020700.161222.180353. Chuyển khoản
16/12/2022 10,000 LE NGOC SON 008602.161222.180126.  
16/12/2022 20,000 LY THI HUYEN 061029.161222.1
75421.VCB
Chuyển khoản
16/12/2022 10,000 NGUYEN VAN DUNG 0341007160114  Chuyển tiền
16/12/2022 10,000 HO TRUNG TINH PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE..
33387229114.
Chuyển tiền
16/12/2022 10,000 DUONG THANH HUNG  519166.161222.174747. Chuyển khoản
16/12/2022 10,000 TRAN VAN TIM 9349832064 Chuyển tiền
16/12/2022 10,000 DUONG VAN DIEN 0551000307568 Chuyển tiền
16/12/2022 10,000 NGUYEN NGOC HAI 126626.161222.172402. Chuyển tiền
16/12/2022 10,000 Trieu Thi Trang 373615.161222.171720.  
16/12/2022 10,000 NGUYEN THI ANH PHUONG  741064.161222.171258. Chuyển khoản
16/12/2022 20,000 NGUYEN NHAT DUY  866300.161222.165720. Chuyển tiền
16/12/2022 10,000 HOANG VAN MINH 1017248128  
16/12/2022 100 NGUYEN MINH DUC 446367.161222.164412. Chuyển tiền
16/12/2022 10,000 NGUYEN VAN PHONG 999649.161222.164205.  
16/12/2022 10,000 HUYNH VAN BAO QUOC 0200970415121
61642002022rVQ64651
36.47085.164200.
Chuyển tiền
16/12/2022 10,000 TRINH THI NHU PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE.
.33382926300.
Chuyển tiền
16/12/2022 10,000 NGUYEN DINH DAT  594685.161222.163304. Chuyển tiền
16/12/2022 10,000 mai Duy cuong  468108.161222.163314.  
16/12/2022 10,000 HA QUANG QUAN  PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE.
.33383284073.
Chuyển tiền
16/12/2022 10,000 LE VAN THIEN  584546.161222.163011. Chuyển tiền
16/12/2022 20,000 NGUYEN DUC HUY 832106.161222.162
712.VCB
Chuyển khoản
16/12/2022 10,000 pan van ngan 104658.161222.161934.  
16/12/2022 15,000 LE PHUONG NAM 098808.161222.161805. Chuyển khoản
16/12/2022 10,000 DANG THANH TUAN PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE
..33383279503.
Chuyển tiền
16/12/2022 20,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 979125.161222.161545. UNG HOTRE EM KHUYET TAT
16/12/2022 10,000 DANG THI THU THAO 1014713274 Chuyển tiền
16/12/2022 10,000 LE THI THUY 047286.161222.160619. Chuyển khoản
16/12/2022 10,000 NGUYEN VAN HIEN 0200970415121
61602072022AXcE4455
53.26678.160210.
Chuyển tiền
16/12/2022 10,000 NGO THANH DAT 0200970415121616
01352022XP6X44533
3.26430.160136. 
Chuyển tiền
16/12/2022 10,000 NGUYEN THI THU TRANG 020097041512161559552
022oGu7444493.255
36.155955.
 
16/12/2022 10,000 NGUYEN VAN TRUNG 0200970415121
61559292022bcNJ4
44252.25289.155931. 
Chuyển tiền
16/12/2022 10,000 PHAM VAN HANH  059221.161222.155902. Chuyển tiền
16/12/2022 10,000 PHAM THI THAO 1030525200  
16/12/2022 10,000 Nguyen thi Hoa 246941.161222.153816.  
16/12/2022 20,000 LANG VI AI 242351.161222.153723. Chuyển khoản
16/12/2022 10,000 DO DINH BAC  902632.161222.153251. Chuyển khoản
16/12/2022 2,000,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 1029241048 ung ho quy vi tre em khuyet tat
16/12/2022 10,000 TRAN DUY TRUONG 564430.161222.145928. Chuyển tiền
16/12/2022 10,000 Phung thi ly 054884.161222.145747.  
16/12/2022 100,000 Nguyen Khanh Ngoc  231339.161222.145749. ung ho quy T12.2022 
16/12/2022 10,000 NGUYEN TRONG HIEU 9778138340 Chuyển tiền
16/12/2022 10,000 DOAN THI NHUNG 0651000801678  
16/12/2022 20,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 188814.161222.144417. Ủng hộ trẻ em khuyết tật
16/12/2022 10,000 NGUYEN VIET DUNG 0071000950099   
16/12/2022 10,000 DOAN VAN NGHI  0121000743769  
16/12/2022 20,000 nguyen thi phuong thanh 762396.161222.143322.  
16/12/2022 10,000 NGUYEN THI MY LINH 0191000360803 Chuyển tiền
16/12/2022 20,000 PHAN CONG TAN 0181003521970 Chuyển tiền
16/12/2022 10,000 DO HUU TRUONG 839388.161222.142139. Chuyển tiền
16/12/2022 10,000 HOANG VAN TIEN 612610.161222.141833. Chuyển khoản
16/12/2022 15,000 Tran van chuc  111650.161222.140153.  
16/12/2022 5,000  PHAM LAM GIANG  9,6829161222
1354E+26
 
16/12/2022 10,000 NGO MINH PHU 218282.161222.134532.  
16/12/2022 10,000 Doanh 076103.161222.134412.  chuyen 
16/12/2022 10,000 TRUONG THI TY PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE.
.33376154661
 
16/12/2022 10,000 NGUYEN VAN HOANG 481206.161222.134017. Chuyển khoản
16/12/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 888872.161222.133623. Ck
16/12/2022 10,000 NGUYEN THI DUYEN 708616.161222.133325.  
16/12/2022 20,000 BUI VAN CHUNG 276283.161222.
133116.VCB
 
16/12/2022 10,000 An Van Hop 707275.161222.132903.  
16/12/2022 10,000 VO LE MINH TAN 670428.161222.132255. Chuyển tiền
16/12/2022 10,000 LANH LANH 335587.161222.131739. Chuyển tiền
16/12/2022 10,000 HOANG HUY TRUONG  134476.161222.131451. Chuyển tiền
16/12/2022 10,000 LY THI BINH  628413.161222.131120. Chuyển khoản
16/12/2022 10,000 NGUYEN LE DUNG  792843.161222.130916. Chuyển tiền
16/12/2022 10,000 THIEU VAN HOANG  349338.161222.130803. Chuyển tiền
16/12/2022 10,000 Vu Chi Kien 689777.161222.130613.  
16/12/2022 10,000 LE THI NGOC HUONG 1014336019 Chuyển tiền
16/12/2022 15,000 Nguyen luong xuan 797969.161222.130116.  
16/12/2022 10,000 NGUYEN NHU QUYNH 9523681337 Chuyển tiền
16/12/2022 10,000 NGO THI MY 0671004121103  
16/12/2022 10,000 LO THI DOAN 749669.161222.125324.  Chuyển tiền
16/12/2022 10,000 CAM NGOC TRAM 1029754293 Hoang Huy Group
16/12/2022 10,000  DOAN THI THU LUYEN 1013571924 Hoang Huy Group
16/12/2022 20,000 LE VAN DUAN 1017033599 Ủng hộ trẻ em khuyết tật
16/12/2022 10,000 NGUYEN THANH LONG 493337.161222.123612. Chuyển khoản
16/12/2022 10,000 PHAM NHU DO 489981.161222.123524. Chuyển khoản
16/12/2022 10,000 VO MANH THANG 0351001182564 Chuyển tiền
16/12/2022 10,000  NGUYEN THI TUYET MI 876610.161222.123124. Chuyển tiền
16/12/2022 10,000 PHAM MAI HUONG  0301002856633   
16/12/2022 10,000 Nguyen Dieu Linh  189163.161222.122319. Chuyển tiền
16/12/2022 10,000 NGUYEN THI CAM THI 656486.161222.122310. Chuyển tiền
16/12/2022 10,000 HOANG THI VAN 1027604718 Chuyển tiền
16/12/2022 20,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 819285.161222.121341. CHC
16/12/2022 10,000 NGO ANH DUY 642532.161222.120822. Chuyển tiền
16/12/2022 10,000 PHAM THI ANH LINH  595271.161222.120502. Chuyển tiền
16/12/2022 10,000 VI THI THAO  572779.161222.120448. Chuyển tiền
16/12/2022 10,000 NGUYEN THI DIEM PHUONG 918176.161222.120224. Chuyển khoản
16/12/2022 10,000 Huyen 949345.161222.120103.  chuyen 
16/12/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 324174.161222.115853. ung ho quy khuyet tat
16/12/2022 10,000 PHAM NGUYEN VIET ANH 0441000796722  
16/12/2022 20,000 tran Thi thoai my 635178.161222.
115715.VCB
 
16/12/2022 10,000 Nong van duc 028210.161222.113600.  
16/12/2022 10,000 Sang  883204.161222.113142. chuyen
16/12/2022 20,000 DINH VAN TINH 710261.161222.1
10830.VCB
Chuyển khoản
16/12/2022 10,000 BUI QUANG ANH 910796.161222.110711. Chuyển khoản
16/12/2022 20,000 TRAN THE VINH 614617.161222
.110654.VCB
Chuyển khoản
16/12/2022 10,000 VU THI LAN ANH 832110.161222.104854. Chuyển tiền
16/12/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 539886.161222.104852. Aa
16/12/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 539781.161222.104745. Aa
16/12/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 539639.161222.104635. Aa
16/12/2022 20,000 LE THI DIEM MY  773546.161222.104141.  Chuyển tiền
16/12/2022 10,000 TRAN CONG PHAP 1013243166  
16/12/2022 20,000 DUONG QUOC TOAN 843136.161222.102753.  
16/12/2022 10,000 LE THU TRANG  835476.161222.101419. Chuyển khoản
16/12/2022 10,000 Hoang  687876.161222.100709.  
16/12/2022 10,000 NGUYEN VAN LAM  643890.161222.095622. Chuyển khoản
16/12/2022 10,000 NGUYEN VAN DUONG  204258.161222.095452. Chuyển tiền
16/12/2022 20,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0491000056161 xin cho gop phan qua nho.
16/12/2022 30,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0581000746154 kho khan
16/12/2022 10,000 NGUYEN THI TUYEN 714867.161222.094000.  
16/12/2022 10,000 Nguyen Anh Tuan  589461.161222.092044.  
16/12/2022 50,000 DANG THI THUY 0291000272468 Chuyển tiền
16/12/2022 30,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0071001035826 lxstd tặng từ thiện
16/12/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0441000722147  Tuy duyen
16/12/2022 50,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0491000174204   
16/12/2022 100,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 1024580033 Trẻ em khuyết tật
16/12/2022 50,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 403005.161222.063803. Ung ho quy khuyet tat tre em 
16/12/2022 50,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 1014047953 tre em
17/12/2022 20,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 563754.171222.213846. Ủng hộ trẻ em khuyết tật
17/12/2022 20,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 1020554508 Trẻ em khuyết tật
17/12/2022 20,000 HOANG VAN HIEN  873041.171222.210227. Chuyển tiền
17/12/2022 20,000 NGUYEN VAN TIEP 1026018441 Ủng hộ trẻ em khuyết tật
17/12/2022 10,000 LAI TUAN KHANH 791384.171222.203915.  
17/12/2022 13,000 LE TAN LOC 064384.171222.203213. Chuyển tiền
17/12/2022 20,000 NGUYEN THANH THIET PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE.
.33435261682.
Chuyển tiền
17/12/2022 20,000 DANG HAI YEN 090882.171222.201
810.VCB
Chuyển khoản
17/12/2022 10,000 HA TRANG 796187.171222.201508. Chuyển khoản
17/12/2022 10,000 HUYNH TAN PHAT 771082.171222.200755. Chuyển khoản
17/12/2022 20,000 VU NGOC LICH 149928.171222.195207. Chuyển tiền
17/12/2022 50,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 769660.171222.195051. Ung ho quy khuyet tat tre em 
17/12/2022 10,000 TRAN KIM NGAN 669124.171222.194737.  
17/12/2022 10,000 TRINH HOAI LINH 1025331085 Chuyển tiền
17/12/2022 10,000 DINH QUOC TOAN  167806.171222.193439. Chuyển tiền
17/12/2022 10,000 NGUYEN HOANG GIANG  856342.171222.193245. Chuyển tiền
17/12/2022 20,000 VO DUY LIEM 587122.171222.192805. Chuyển tiền
17/12/2022 10,000 DO HOANG THANH 0121000888202 Chuyển tiền
17/12/2022 10,000 BUI THI HONG 851389.171222.192556. Chuyển tiền
17/12/2022 20,000 HANG A CU 676480.171222.192
116.VCB
Chuyển khoản
17/12/2022 10,000 TRAN HOANG THONG 972608.171222.192035. Chuyển tiền
17/12/2022 20,000 HO DIEN DUONG 161839.171222.1
91241.VCB
Chuyển khoản
17/12/2022 10,000 tran van thai 56 968264.171222.190556.  
17/12/2022 20,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 681249.171222.190048. ung ho tre e kt vn
17/12/2022 10,000 Quan  676801.171222.185826. ung ho
17/12/2022 10,000 DUONG VAN CHI LINH PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE..
33432318584.
Chuyển tiền
17/12/2022 20,000 hoang seo xuan 909360.171222.185418.  
17/12/2022 10,000 LE THI MY LE 209708.171222.184520. Chuyển tiền
17/12/2022 10,000 PHAM VAN HOAI 861852.171222.184300. Chuyển tiền
17/12/2022 10,000 Cao Thi Tram Anh 648181.171222.184333.  
17/12/2022 10,000 LY VAN HUAN  428555.171222.183934. Chuyển khoản
17/12/2022 20,000 NGUYEN THI MAI 884624.171222.
183444.VCB
Chuyển khoản
17/12/2022 10,000 TRAN BA THIEN 0871004248803 Chuyển tiền
17/12/2022 20,000 LE THI MAI THI  108489.171222.1
82148.VCB
Chuyển khoản
17/12/2022 20,000 LE HOAN HI 614463.171222.181109. Chuyển tiền
17/12/2022 10,000 TRAN MINH KHOI  323350.171222.180601. Chuyển khoản
17/12/2022 10,000 VU TIEN HUYNH 699502.171222.180537. Chuyển khoản
17/12/2022 10,000 Linh 578723.171222.180610.  chuyen 
17/12/2022 20,000 GIANG MY LY 135404.171222.17
4855.VCB
Chuyển khoản
17/12/2022 10,000 Thai  513561.171222.173441. chuyen 
17/12/2022 10,000 NGUYEN THUC PHUONG 595179.171222.173408.  
17/12/2022 10,000  Ngo van thua 873972.171222.172347.  
17/12/2022 10,000 NGAN HOANG ANH 1027131459  
17/12/2022 10,000 GIANG MI DINH 524328.171222.172050. Chuyển tiền
17/12/2022 10,000 TRAN VAN GIANG 0291000342737 Chuyển tiền
17/12/2022 10,000 HUYNH QUOC TIN  991048.171222.165854. Chuyển tiền
17/12/2022 10,000 TRAN VIET HOANG 132625.171222.165346. Chuyển tiền
17/12/2022 10,000 NGUYEN TIEN DAT 308638.171222.164602.  
17/12/2022 10,000 LAM XUAN TRUONG  235623.171222.162952. Chuyển khoản
17/12/2022 100,000 NGUYEN PHAN TUYET BANG 0281000612011  Chuyển tiền
17/12/2022 10,000 DO THI KIM LIEN 1022588343 Chuyển tiền
17/12/2022 10,000 NGUYEN THI VAN 852962.171222.161014.  
17/12/2022 10,000 LE VAN NGHIA  753867.171222.154938. Chuyển tiền
17/12/2022 20,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 633195.171222.154815. Ung ho te khuyet tat
17/12/2022 1,000,000 Ha Lan Linh  287002.171222.154757. ung ho quy 
17/12/2022 10,000 LIEU VAN NGUYEN 723035.171222.153947.  
17/12/2022 10,000 NGUYEN VAN HUYNH 661012.171222.153911.  
17/12/2022 10,000 VO VAN VU 1015066385 Chuyển tiền
17/12/2022 20,000 Thang Tran 981683.171222.153058.  
17/12/2022 20,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 515928.171222.152739. TTT
17/12/2022 10,000 QUANG THI KIM ANH PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE..
33423671972.
Chuyển tiền
17/12/2022 50,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 1028817792 ay du
17/12/2022 10,000 QUACH VAN XUONG 9375004137 Chuyển tiền
17/12/2022 10,000 NGUYEN MINH HUY PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE.
.33423790089.
 
17/12/2022 10,000 NGUYEN THI THUY HANG  904538.171222.151211. Chuyển khoản
17/12/2022 10,000 DAO VAN BANG 892029.171222.150858. Chuyển khoản
17/12/2022 20,000 TRIEU VAN QUANG 886226.171222.150734. Chuyển khoản
17/12/2022 20,000 HUYNH THANH DANG  638222.171222.145329. Chuyển tiền
17/12/2022 10,000 CHANG VAN NHEN  635767.171222.145024. Chuyển tiền
17/12/2022 15,000 NGUYEN VAN HIEU  679408.171222.144733. Chuyển tiền
17/12/2022 10,000 NGUYEN THI TRANG 776265.171222.143853.  
17/12/2022 10,000 NGUYEN THI THANH HUYEN 740647.171222.142901. Chuyển khoản
17/12/2022 10,000 DONG VAN LUAN 493236.171222.142628.  
17/12/2022 10,000 nguyen hoang chanh 719172.171222.142242.  
17/12/2022 20,000 TRIEU THI LAN 1018940929 Chuyển tiền
17/12/2022 20,000 TRAN VAN TRUC 938365.171222.140
858.VCB
Chuyển khoản
17/12/2022 10,000 Nguyen Tan Sieng 864212.171222.140841.  
17/12/2022 10,000 CAO THI THUY LINH PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE
..33420672381.
Chuyển tiền
17/12/2022 10,000 DO THI TUYET NHUNG  590503.171222.140316. Chuyển tiền
17/12/2022 10,000 NGUYEN VAN THANG PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE..
33420303805.
Chuyển tiền
17/12/2022 10,000 PHAN LE CONG MINH 626132.171222.135548. Chuyển khoản
17/12/2022 10,000 TRAN MINH HUY 1021167862 Chuyển tiền
17/12/2022 20,000 LE DUC TU  840183.171222.133944. Chuyển tiền
17/12/2022 10,000 TRAN VAN VAN 636689.171222.133329.  
17/12/2022 10,000 NGUYEN VAN CHUONG 521127.171222.132416. Chuyển khoản
17/12/2022 10,000 Nguyen Thi Hang 223827.171222.132230.  
17/12/2022 20,000 TRAN QUOC TOAN 642942.171222.13
1402.VCB
Chuyển khoản
17/12/2022 15,000 Tran Duc Chung 575715.171222.131214. Chuyển tiền
17/12/2022 20,000 Pham Hoang Phong  110178.171222.130255. Chuyển tiền
17/12/2022 10,000 LE QUOC THAI  441364.171222.130024. Chuyển khoản
17/12/2022 50,000 DANG THI THUY 0291000272468  Chuyển tiền
17/12/2022 20,000 NGUYEN DUC HUONG 1020351803 Ủng hộ trẻ em khuyết tật
17/12/2022 10,000 LE HAI LONG 1029542351 Chuyển tiền
17/12/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 373572.171222.124206. Hoang Huy Group
17/12/2022 20,000 PHAN VU THANH 685461.171222.124149.  
17/12/2022 10,000 PHUNG TIEN TRUNG  367941.171222.124033. Chuyển khoản
17/12/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 024939.171222.123901. Hoang Huy Group
17/12/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 939989.171222.123634. Hoang Huy Group
17/12/2022 10,000 Nhuong  869211.171222.123625. chuyen
17/12/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 152682.171222.123410. Hoang Huy Group
17/12/2022 10,000 NGO THU THAO 143537.171222.123438. Chuyển tiền
17/12/2022 20,000 SUNG A CHINH 247091.171222.1
23407.VCB
Chuyển khoản
17/12/2022 10,000 Huong c 864033.171222.123329. chuyen
17/12/2022 10,000 Do Van Phuong 533535.171222.123235.  
17/12/2022 20,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 136027.171222.123137. Ủng hộ trẻ em khuyết tật
17/12/2022 15,000 NGUYEN HOANG ANH 635810.171222.115837. Chuyển tiền
17/12/2022 10,000 NGUYEN VAN TIEN 727418.171222.115722.  
17/12/2022 20,000 NGUYEN THI NHU HUYNH 545263.171222.
114905.VCB
Chuyển khoản
17/12/2022 1,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 1025213286 dg
17/12/2022 15,000 LE TRUC PHUONG  968196.171222.114340. Chuyển tiền
17/12/2022 10,000 NGUYEN MANH HUY 125761.171222.114107. Chuyển khoản
17/12/2022 20,000 VO THI PHUONG THU 932976.171222.11
3852.VCB
Chuyển khoản
17/12/2022 20,000 HO VAN RU 909649.171222.112722. Chuyển khoản
17/12/2022 10,000 VU VAN THACH  0181002841020 Chuyển tiền
17/12/2022 10,000 phan huy binh 148031.171222.112027.  
17/12/2022 10,000 TRAN QUOC DAT 011831.171222.111431. Chuyển khoản
17/12/2022 10,000 LE MINH TAM 1023816375 Chuyển tiền
17/12/2022 10,000 TRAN THI HIEN  438108.171222.111551. Chuyển tiền
17/12/2022 10,000 VU XUAN PHUONG 1027221520 Chuyển tiền
17/12/2022 10,000 NGUYEN CHI NGUYEN  464902.171222.111027. Chuyển tiền
17/12/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 614114.171222.105425. Aa
17/12/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 614115.171222.105424. Aa
17/12/2022 10,000 NGUYEN THI YEN  255051.171222.105333. Chuyển tiền
17/12/2022 1,000 TRAN VAN QUAN  0641000036167 transfer
17/12/2022 1,000 TRAN VAN QUAN  0641000036167 transfer
17/12/2022 1,000 TRAN VAN QUAN  0641000036167 transfer
17/12/2022 10,000 PHAN THANH THUY 754695.171222.104304.  
17/12/2022 20,000 BUI VAN CHUAN 750253.171222.104149. Chuyển khoản
17/12/2022 10,000 NGUYEN THI THANH THAO  737288.171222.103811. Chuyển khoản
17/12/2022 10,000 HOANG THI DUNG 9377444156 Chuyển tiền
17/12/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 340793.171222.101914. Chuyển tiền
17/12/2022 20,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 030116.171222.101
548.ZP6968CBQO5P
 
17/12/2022 20,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 668040.171222.101134. Chuyển tiền
17/12/2022 10,000 LE THI THUY LINH 1025045322 Chuyển tiền
17/12/2022 20,000 NGUYEN DUY KHANH  611675.171222.100043. Chuyển khoản
17/12/2022 10,000 NGUYEN QUOC KHANH  875978.171222.095939. Chuyển tiền
17/12/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 590232.171222.095416.  
17/12/2022 20,000 NGUYEN VIET ANH 587687.171222.095333.  
17/12/2022 500,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0071004624917 Ung ho Quy vi tre em khuyet tat
17/12/2022 20,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE..
33409206024.
ung ho tre e khuyet tat viet nam
17/12/2022 10,000 NGUYEN THAI DUONG 041566.171222.091929. Chuyển tiền
17/12/2022 1,000 Hoang 354425.171222.073313.  
17/12/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 599345.171222.071219. Aa
17/12/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 599344.171222.071218. Aa
17/12/2022 5,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 9879577109 m
17/12/2022 50,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0761002372968 Trẻ em khuyết tật
17/12/2022 10,000 GUYEN NHU ANH 2111510004 Anh 02 KDQT FTU  005808.171222.000428.N ung ho
18/12/2022 10,000 Nong van giang 322959.181222.212921.  
18/12/2022 10,000 vu minh tien 602508.181222.211805.  
18/12/2022 10,000 NGUYEN VAN THONG 0061001140849  Chuyển tiền
18/12/2022 10,000 DINH HOANG THAN  872481.181222.210104. Chuyển tiền
18/12/2022 10,000 HUA THANH NHUT  463652.181222.205900. Chuyển tiền
18/12/2022 10,000 SUNG SEO HO  166530.181222.205013. Chuyển khoản
18/12/2022 10,000 VU THI THI 141218.181222.204335. Chuyển khoản
18/12/2022 20,000 LO VAN THIEU 691582.181222.2
03811.VCB
Chuyển khoản
18/12/2022 10,000 NGUYEN THI HONG LU 0351000956278  
18/12/2022 10,000 Y HOI  063878.181222.202409. Chuyển tiền
18/12/2022 20,000 VANG VAN PANG 638414.181222.202137.  Chuyển khoản
18/12/2022 10,000 VU DINH NGHIEM 049980.181222.202039. Chuyển khoản
18/12/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 228124.181222.201721. Chuyển tiền
18/12/2022 10,000 PHAM XUAN TIEN 550685.181222.200710. Chuyển tiền
18/12/2022 10,000 THAO A TRU 567592.181222.200148. Chuyển khoản
18/12/2022 20,000 DINH VAN LUONG 386230.181222.1
95946.VCB
 
18/12/2022 10,000 TRAN DU KHANG  952106.181222.195852. Chuyển tiền
18/12/2022 10,000 TA VAN HUNG 532051.181222.195216.  
18/12/2022 10,000 TRAN NGOC LONG 531430.181222.195206.  Chuyển khoản
18/12/2022 20,000 CHUNG VAN SA  799636.181222.19
4959.VCB
Chuyển khoản
18/12/2022 10,000 TRAN VAN BINH 333101.181222.194526. Chuyển tiền
18/12/2022 10,000 LE THI QUYNH  886887.181222.194049. Chuyển khoản
18/12/2022 10,000 HOANG THI HUONG  0121000814093  Chuyển tiền
18/12/2022 10,000 LE THI HUONG 626376.181222.193529.  
18/12/2022 10,000 LE MANH KHANG  479262.181222.192229. Chuyển tiền
18/12/2022 10,000 PHAM VAN NGUYEN 783484.181222.191549. Chuyển khoản
18/12/2022 10,000 NGUYEN HOANG PHUONG 1015824658 Chuyển tiền
18/12/2022 10,000 HAN VAN TRUONG  628295.181222.190518.  
18/12/2022 10,000 NGUYEN ANH DUNG  223726.181222.185444. Chuyển tiền
18/12/2022 10,000 NGUYEN THAI BINH 0561000577174 ck
18/12/2022 10,000 NGUYEN TIEN TUAN 627503.181222.183921.  
18/12/2022 10,000 NGUYEN VAN HUU 249444.181222.183550.  
18/12/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 186232.181222.183119. Gui tien
18/12/2022 10,000 NGUYEN TUAN HUNG 527117.181222.181550. Chuyển khoản
18/12/2022 10,000 VU HUY HOAN 892874.181222.180937.  
18/12/2022 10,000 DO TUAN ANH  342296.181222.180037. Chuyển tiền
18/12/2022 10,000 NGUYEN VAN TRUNG 069891.181222.174803. Chuyển khoản
18/12/2022 10,000 HOANG RIN  471985.181222.174424.  
18/12/2022 10,000 le khac khoa PARTNER.DIRECT
_DEBITS_VCB.MSE
..33470369541.-
 
18/12/2022 10,000 TRUONG THI SON PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE..
33469146316.
Chuyển tiền
18/12/2022 10,000 LE VAN MY 959227.181222.173250.  
18/12/2022 10,000 DINH THI THUY  318558.181222.172357. Chuyển tiền
18/12/2022 10,000 PHAM XUAN PHI  268890.181222.171923. Chuyển khoản
18/12/2022 10,000 PHAM HOANG DUONG  0011002503343 Chuyển tiền
18/12/2022 10,000 THAO THI DUNG 170667.181222.170732.  
18/12/2022 10,000 VU MANH TIEN 1020819240 Chuyển tiền
18/12/2022 10,000 PHAM THI MY CHUNG  0751000026893 Chuyển tiền
18/12/2022 10,000 MAI NGUYEN HOANG GIANG 9347998413  
18/12/2022 15,000 PHAM THI XUAN HOA 839156.181222.165005.  
18/12/2022 10,000 NGUYEN VAN HAI  831442.181222.164804. Chuyển khoản
18/12/2022 10,000 Phu Quang Thuan  929783.181222.164317. Chuyển tiền
18/12/2022 10,000 TONG QUANG TAM  808235.181222.164133. Chuyển khoản
18/12/2022 10,000 TRIEU NGOC QUY 1022561281 Chuyển tiền
18/12/2022 10,000  NGUYEN KIM DUY 529858.181222.163011. Chuyển tiền
18/12/2022 10,000 NGUYEN NGOC QUAN 1027622910 Chuyển tiền
18/12/2022 15,000 cao thi minh thu 878693.181222.161755.  
18/12/2022 10,000 LE MINH QUYEN 1026944869 Chuyển tiền
18/12/2022 10,000 NGO MINH NGOC 663011.181222.160024. Chuyển khoản
18/12/2022 10,000 TRIEU THI TUYET  807069.181222.155410. Chuyển tiền
18/12/2022 10,000 BUI THANH QUANG 853037.181222.154154. Chuyển khoản
18/12/2022 30,000 Vu Thi Thanh Huyen 457802.181222.033516.  
18/12/2022 10,000 NGUYEN VAN HUNG  672540.181222.153456. Chuyển khoản
18/12/2022 10,000 LUONG VAN DINH 488189.181222.153240. Chuyển tiền
18/12/2022 10,000 PHAM VAN SON PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE
..33464475430.
 
18/12/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 335790.181222.152622. Dong gop vi tre em khuyet tat VN
18/12/2022 10,000  PHAM TUYET KHOA 482807.181222.152505. Chuyển tiền
18/12/2022 10,000 TRAN NAM HAI  893610.181222.152409. Chuyển tiền
18/12/2022 10,000 DO TRUNG TUAN 1019728440 Chuyển tiền
18/12/2022 10,000 NGUYEN VAN NAM 771216.181222.152021. Chuyển khoản
18/12/2022 10,000  LUONG THI DOAN 1026649972  
18/12/2022 10,000 LO TAM DAC 516804.181222.151502. Chuyển khoản
18/12/2022 10,000 Nguyen Thi Hai Anh 748409.181222.151229. Chuyển tiền
18/12/2022 10,000 NGUYEN THI HUONG TRA PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE..
33464909159.
Chuyển tiền
18/12/2022 50,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 166581.181222.150200. Ung ho quy khuyet tat tre em 
18/12/2022 50,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ  0271000287405 tu thien
18/12/2022 10,000 PHAM THI KIEU  0571000041844 Chuyển tiền
18/12/2022 10,000 HOANG NGOC HUY  416437.181222.144109. Chuyển khoản
18/12/2022 10,000 HOANG THI KIM THUY  364024.181222.142236. Chuyển khoản
18/12/2022 10,000 HO VAN LANH 660615.181222.142224. Chuyển tiền
18/12/2022 10,000 TRAN THI KIM  293819.181222.141831. Chuyển tiền
18/12/2022 1 Hoang Ngoc Doanh 644974.181222.141315. Chuyển tiền
18/12/2022 10,000 PHAM THI TAM ANH 435277.181222.141245. Chuyển tiền
18/12/2022 10,000 MAI VAN DONG   0451000308998 ck
18/12/2022 10,000 DO DINH TUYEN 312105.181222.140308. Chuyển khoản
18/12/2022 10,000 NGUYEN VAN HA  426983.181222.135859. Chuyển tiền
18/12/2022 50,000 DANG DINH TIEP 0731000918426 Chuyển tiền
18/12/2022 10,000 MAI BICH NGUYET  895334.181222.133423. Chuyển tiền
18/12/2022 10,000 PHAM NGOC HIEU 341967.181222.132559. Chuyển tiền
18/12/2022 10,000 Le Thanh Thuong 191985.181222.131752.  
18/12/2022 1,000 Hoang 015094.181222.131356.  
18/12/2022 20,000 NGUYEN DOAN THANH 863819.181222.131
103.VCB
Chuyển khoản
18/12/2022 40,000 DANG THI THUY 0291000272468 Chuyển tiền
18/12/2022 10,000 NGUYEN THANH LE 0061001064990   
18/12/2022 10,000 BAN VAN NAI  301117.181222.125410. Chuyển khoản
18/12/2022 10,000 LUC VAN CHINH 716780.181222.124302.  
18/12/2022 10,000 Nguyen Dinh Khai  480000.181222.123843. Chuyển tiền
18/12/2022 50,000 tran mong tiep 293519.181222.123736.  
18/12/2022 40,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0511000441833 Trẻ em khuyết tật
18/12/2022 10,000 Ha viet son 177834.181222.121755.  
18/12/2022 10,000 LAM VAN CO  708995.181222.121731. Chuyển tiền
18/12/2022 10,000 Nguyen Van nguyen 162661.181222.121415.  
18/12/2022 15,000 Nguyen manh linh 167901.181222.120848.  
18/12/2022 10,000 linh  626501.181222.114636. ck
18/12/2022 10,000 TRUONG PHUOC LOI 0071001114616 Chuyển tiền
18/12/2022 10,000 MA QUOC VUONG 478061.181222.114309.  Chuyen
18/12/2022 10,000 NGUYEN NHU Y 337102.181222.113819. Chuyển tiền
18/12/2022 10,000 NGUYEN VAN GIAU PARTNER.DIRECT
_DEBITS_VCB.MSE
..33457240851.
Chuyển tiền
18/12/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 1017921470 Tre em
18/12/2022 10,000 Loc  491017.181222.111639. chuyen
18/12/2022 10,000 HUYNH ANH TUAN  1029699656  
18/12/2022 20,000 NGUYEN PHUONG QUYNH 882534.181222.105838. Chuyển khoản
18/12/2022 10,000 NGUYEN MAI PHUONG 690769.181222.103627. Chuyển khoản
18/12/2022 10,000 LUU NGUYEN DUC THINH 109850.181222.103402.  
18/12/2022 20,000 DO THI THANH TAM 638172.181222.101959. Chuyển khoản
18/12/2022 10,000 LE TRUC PHUONG  809778.181222.101654. Chuyển tiền
18/12/2022 10,000 LE VAN CHIEN 623297.181222.101516. Chuyển khoản
18/12/2022 10,000 Pham thi thu 132710.181222.100617.  
18/12/2022 10,000 NGUYEN MANH CUONG PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE.
.33452545336.
Chuyển tiền
18/12/2022 10,000 NGUYEN DUC TINH 552270.181222.095237. Chuyển khoản
18/12/2022 10,000 DOAN DUC LONG  481513.181222.095059. Chuyển tiền
18/12/2022 20,000 LE THI THANH XUAN 643252.181222.094
723.VCB
Chuyển khoản
18/12/2022 20,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0281000473739 ajajajja
19/12/2022 100,000 BUI THI HOA  172142.191222.224641. Chuyển khoản
19/12/2022 10,000 NGUYEN THI CHIEN 657284.191222.215801.  
19/12/2022 20,000 THACH SIENE  576055.191222.212150. Chuyển tiền
19/12/2022 10,000 NGUYEN MINH RUL 1030554068 Chuyển tiền
19/12/2022 20,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 803158.191222.205029. Trẻ em khuyết tật
19/12/2022 10,000 VAN VINH 269408.191222.204200. Chuyển khoản
19/12/2022 20,000 HOANG NHAT VU 806736.191222.203859. Chuyển tiền
19/12/2022 15,000 DANG THI KIM CHI PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE..
33518301340.
 
19/12/2022 15,000 DAO THI LIEN 1019203609  
19/12/2022 10,000 BUI QUOC HOANG  0201000615919  Chuyển tiền
19/12/2022 10,000 tran thi thin  710980.191222.202836. ck
19/12/2022 10,000 LE THI HONG HOA  881356.191222.202759. Chuyển tiền
19/12/2022 10,000 DINH XUAN DUC 1016183031 Chuyển tiền
19/12/2022 20,000 HUYNH THI GAI EM  PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE.
.33516716408.
Chuyển tiền
19/12/2022 10,000 VU TIEN SON 608908.191222.200538. Chuyển khoản
19/12/2022 10,000 Dinh Ngoc Lan 108720.191222.200001.  
19/12/2022 10,000 NGUYEN TRUNG phong PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE..
33517099723.
 
19/12/2022 20,000 THACH THI NGOC DIEM  968227.191222.195207. Chuyển tiền
19/12/2022 10,000 Nguyen Thi Hoan 534078.191222.194854. Chuyển khoản
19/12/2022 10,000 CAO THI LE TRANG 514499.191222.194440. Chuyển khoản
19/12/2022 20,000 DUONG CONG HUY  683749.191222.192959. Chuyển tiền
19/12/2022 10,000 TRAN MINH TRUONG 405170.191222.192059.  
19/12/2022 10,000 VO HUU TUAN 1023902762 Chuyển tiền
19/12/2022 20,000 NGUYEN VAN KIEN 740979.191222.191241.  
19/12/2022 10,000 TRAN ANH PHUOC  891948.191222.190634. Chuyển khoản
19/12/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 325272.191222.190441. Ung ho
19/12/2022 10,000 HUYNH DANG TAI  471436.191222.190254. Chuyển tiền
19/12/2022 20,000 HA THI TUYET 914810.191222.18
5514.VCB
Chuyển khoản
19/12/2022 10,000 NGUYEN VAN THO PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE..
33513884180.
Chuyển tiền
19/12/2022 5,000 Trang 784762.191222.184510.  chuyen
19/12/2022 20,000 QUACH HAI DANG 113431.191222.18
4153.VCB
 
19/12/2022 10,000 MAC VAN THANH  189164.191222.183841. Chuyển khoản
19/12/2022 10,000 NGUYEN DUY THUY  959181.191222.183906. Chuyển tiền
19/12/2022 10,000 NGUYEN THI HAI LINH PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE..
33512858237.
Chuyển tiền
19/12/2022 10,000 pham van hieu 146678.191222.183052.  
19/12/2022 10,000 Nguyen dinh lap 300330.191222.182200.  
19/12/2022 20,000 TRUONG QUOC KIET  071931.191222.175331. Chuyển tiền
19/12/2022 20,000 DAO QUOC VIET  156078.191222.
175236.VCB
Chuyển khoản
19/12/2022 20,000 Huynh quoc ttrung  100143.191222.1
74341.ZP696A7VIAJO 
chuyen
19/12/2022 10,000 TRUONG NHO DUAN 388426.191222.174020.  
19/12/2022 10,000 MA THI THOM  732269.191222.173756. Chuyển tiền
19/12/2022 10,000 VU DUC LUONG PARTNER.DIRECT
_DEBITS_VCB.MSE..
33511131067.
Chuyển tiền
19/12/2022 10,000 MUNG VAN HUONG 427712.191222.172551. Chuyển khoản
19/12/2022 10,000 DAO THI VAN 0200970415121
91726172022VsDc67
1570.26332.172618.
Chuyển tiền
19/12/2022 10,000 VO NGOC TIEN 0200970415121917
240120225IF267039
0.25153.172401.
 
19/12/2022 10,000 HO LY HIEU TAM  389217.191222.171806. Chuyển khoản
19/12/2022 10,000 HO NGOC LOC 365079.191222.171656. Chuyển tiền
19/12/2022 10,000 LA HUU TINH 9909338904 Chuyển tiền
19/12/2022 3,000 NGUYEN THI THANH 1016742654 Chuyển tiền
19/12/2022 50,000 Nguyen Minh Tien 393898.191222.164246.  
19/12/2022 10,000 NGUYEN NHAT QUANG 182892.191222.163707. Chuyển khoản
19/12/2022 10,000 NUNG THI LAn 892280.191222.162955.  
19/12/2022 10,000 BUI VAN LUNG 118904.191222.162351.  
19/12/2022 200,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0611001981394 bat ky
19/12/2022 10,000 TRAN TAT DO 304021.191222.161433. Chuyển tiền
19/12/2022 1,000 Hoang  418704.191222.161341.  
19/12/2022 1,000 Hoang  375029.191222.155550.  
19/12/2022 20,000 NGUYEN VIET ANH 143815.191222.1
55543.VCB
Chuyển khoản
19/12/2022 10,000 HA VAN TAI 722199.191222.155356.  
19/12/2022 1,000 LE THI HUYEN TRANG 052095.191222.155044. Chuyển tiền
19/12/2022 1,000,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ  0071000053702 Trẻ em khuyết tật
19/12/2022 10,000 MAI DUY  673773.191222.154126. Chuyển tiền
19/12/2022 20,000 CHU VAN HAI 742870.191222.153
222.VCB
 
19/12/2022 10,000 HUYNH MINH CHIEN 0191000324110 Chuyển tiền
19/12/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE.
.33504684665.
 
19/12/2022 600,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0181003295300 Trẻ em khuyết tật
19/12/2022 10,000 HOANG MAI PHUONG   0281000300933 Chuyển tiền
19/12/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 232455.191222.145748. ck
19/12/2022 20,000 TRAN THI NGUYET ANH 540798.191222.145
540.VCB
Ủng hộ trẻ em khuyết tật
19/12/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 751247.191222.144604. Aa
19/12/2022 20,000 TRAN THI PHUONG 848856.191222.1
42728.VCB
Chuyển khoản
19/12/2022 10,000 KHOANG CAM TUAN 302131.191222.141712. Chuyển tiền
19/12/2022 10,000 NGUYEN VAN TUAN  586070.191222.141356. Chuyển khoản
19/12/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 747811.191222.141033. Aa
19/12/2022 10,000 LY CHI MINH  569492.191222.140919. Chuyển khoản
19/12/2022 20,000 CHANG A SU 807839.191222.1
41007.VCB
 
19/12/2022 10,000 TRINH THI NIEN 532657.191222.135850. Chuyển khoản
19/12/2022 10,000 LE VIET NGUYEN 766510.191222.135742. Chuyển khoản
19/12/2022 10,000 NGO THI TREN 179972.191222.135553. Chuyển tiền
19/12/2022 10,000 HA DANG TUAN 754614.191222.135431. Chuyển tiền
19/12/2022 10,000 NGUYEN TIEN DUNG  0861000025817  
19/12/2022 1 LE THI VAN  296156.191222.134247. Chuyển tiền
19/12/2022 10,000 LE KHAI 717595.191222.134151.  
19/12/2022 10,000 NGUYEN BA TUNG 700645.191222.134039. Chuyển khoản
19/12/2022 10,000 HO NGOC DAT 716191.191222.134131. Chuyển tiền
19/12/2022 10,000 LUONG THI HUONG  710249.191222.133859. Chuyển tiền
19/12/2022 10,000 HOANG THI THAI 445470.191222.133145. Chuyển khoản
19/12/2022 20,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 750841.191222.132954. Ủng hộ trẻ em khuyết tật
19/12/2022 20,000 NGUYEN THI HUYEN 155029.191222.132400. Chuyển tiền
19/12/2022 10,000 Pham thi tuyet nhung 410670.191222.132023. 410670.191222.132023.Pham thi tuyet nhung
19/12/2022 20,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 149467.191222.131656. Ủng hộ trẻ em khuyết tật
19/12/2022 10,000 NGUYEN MINH ANH 595045.191222.131134. Chuyển khoản
19/12/2022 10,000 VO THAI LINH 1018780002 Chuyển tiền
19/12/2022 10,000 NGUYEN NGOC An 362414.191222.131103.  
19/12/2022 10,000 NGUYEN HOAI CHUONG PARTNER.DIRECT
_DEBITS_VCB.MSE..
33499836757.
Chuyển tiền
19/12/2022 10,000 LE KHANH DUY 919607.191222.130022.  
19/12/2022 10,000 NGUYEN VAN TUAN 548373.191222.125834.  tu nhien
19/12/2022 10,000 BUI THI LOAN PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE..
33499833993.
Chuyển tiền
19/12/2022 10,000 HO HUU CHINH PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE..
33499724503.
Chuyển tiền
19/12/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 741601.191222.124322. Aa
19/12/2022 10,000  TRUONG THI THOA 0161001621528 Hoang Huy Group
19/12/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 574556.191222.123641. Hoang Huy Group
19/12/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 977484.191222.123343. Hoang Huy Group
19/12/2022 10,000 TRUONG DINH TOAN 1029186815  
19/12/2022 2,000 NGUYEN THI THUY HANG 1030904697 Chuyển tiền
19/12/2022 10,000 NGUYEN THI THU HANG  957466.191222.123118. Chuyển tiền
19/12/2022 20,000 HO THI NGOC DIEP 842912.191222.12
3042.VCB
Chuyển khoản
19/12/2022 10,000 Hoang Van Thang  722693.191222.123039.  
19/12/2022 10,000 nguyen van hau 420723.191222.122600.  
19/12/2022 10,000 DANG ANH TU 0281000561047   
19/12/2022 15,000 Doan Thi Hien 398733.191222.122055.  
19/12/2022 10,000 TRAN THI HIEN  956681.191222.120710. Chuyển tiền
19/12/2022 10,000 Ly Thi Ngoc Trinh 671449.191222.120607.  
19/12/2022 1 LE THI LUU  239222.191222.120531. Chuyển tiền
19/12/2022 10,000 NGUYEN DINH TOAN  133952.191222.120213. Chuyển khoản
19/12/2022 10,000 Do van luong 125070.191222.120017.  
19/12/2022 20,000 LA DUC ANH  948512.191222.120044. Chuyển tiền
19/12/2022 20,000 BUI THAI SON  848849.191222.115358. Chuyển tiền
19/12/2022 10,000 LE THI DUNG 942019.191222.115349. Chuyển tiền
19/12/2022 10,000 BUI MANH CUONG  265973.191222.115218. Chuyển khoản
19/12/2022 10,000 HOANG VAN HUNG PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE.
.33497255428.
Chuyển tiền
19/12/2022 10,000 LE VAN HOA 0761002347270 Chuyển tiền
19/12/2022 10,000 Nguyen van truong 736255.191222.113058.  
19/12/2022 10,000 LU THI HON  058780.191222.113048. Chuyển tiền
19/12/2022 10,000 BUI DOAN TIEN 149906.191222.112740.  
19/12/2022 10,000 TRAN THI YEN OANH PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE..
33495216880.
Chuyển tiền
19/12/2022 10,000 LE THANH TOAN 456558.191222.110802. Chuyển tiền
19/12/2022 10,000 LE MINH MANH  769735.191222.110153. Chuyển tiền
19/12/2022 10,000 Nguyen ngoc thien thanh 476198.191222.104954.  
19/12/2022 20,000 HA THI NGOC TRIEU 721649.191222.1
04841.VCB
Chuyển khoản
19/12/2022 10,000 PHAM KIM VU 828813.191222.104728.  
19/12/2022 10,000 NGUYEN NHU CHUNG 879278.191222.104818.  
19/12/2022 10,000 NGUYEN VAN TICH 978810.191222.104400.  
19/12/2022 10,000 NGOC VAN LAP 010194.191222.103843. Chuyển tiền
19/12/2022 10,000 LAI THI TRUC LUONG  747541.191222.102610. Chuyển khoản
19/12/2022 10,000 NGUYEN QUANG HUY 733882.191222.102220. Chuyển khoản
19/12/2022 20,000 NGUYEN HO KIM VUI 120515.191222.
102200.VCB
Chuyển khoản
19/12/2022 20,000 NGO TAN DAT  846561.191222.102031. ho tro em khuyet tat
19/12/2022 20,000 TRAN VAN HIEU 0361000348182 Ủng hộ trẻ em khuyết tật
19/12/2022 10,000 TRUONG THI NGOC KIM  450574.191222.101122. Chuyển tiền
19/12/2022 100,000 NGO BICH KHUE  969716.191222.100245. Chuyển khoản
19/12/2022 10,000 Nguyen manh linh 194656.191222.095513.  
19/12/2022 10,000 LUONG DUONG THANH 670940.191222.093958. Chuyển khoản
19/12/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 725052.191222.093821. Aa
19/12/2022 20,000 NGUYEN THE DO 471819.191222.
093751.VCB
 
19/12/2022 1,000 Hoang  325,186,191,222,093,000  
19/12/2022 10,000 DO THI THANH THOA PARTNER.DIRECT
_DEBITS_VCB.MSE
..33492170498.
Chuyển tiền
19/12/2022 10,000 PHAN VAN BA 582145.191222.091748.  
19/12/2022 30,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0071001035826 lxstd tặng từ thiện
19/12/2022 50,000 DANG THI THUY 0291000272468 Chuyển tiền
19/12/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 1016885142 Ung ho cho Quy Vi Tre Em Khuyet Tat
19/12/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 715449.191222.071142. Aa
19/12/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 715430.191222.071139. Aa
19/12/2022 1,000 Hoang  135549.191222.071135.  
19/12/2022 10,000 LE VAN HIEU PARTNER.DIRECT
_DEBITS_VCB.MSE.
.33483685785.
Chuyển tiền
20/12/2022 20,000 NONG THI HANH 666737.201222.225353.  Ủng hộ trẻ em khuyết tật
20/12/2022 20,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 350176.201222.222521. Ủng hộ trẻ em khuyết tật
20/12/2022 20,000 BUI THI MY DUNG 0481000897938  Ủng hộ trẻ em khuyết tật
20/12/2022 20,000 DEO THI QUYEN 245080.201222.221630. Chuyển khoản
20/12/2022 20,000 LY NGUYEN MINH THIEN 196972.201222.220033. Chuyển khoản
20/12/2022 10,000 CHAU THI LIEU  129818.201222.214028. Chuyển khoản
20/12/2022 20,000 LO VAN HAI 573315.201222.213943. Chuyển tiền
20/12/2022 20,000 TRAN DUC MANH 101979.201222.213300. Chuyển khoản
20/12/2022 20,000 NGUYEN BAO MINH HIEN  502155.201222.212314. Chuyển khoản
20/12/2022 20,000 HA VAN TRUONG 022236.201222.211158. Chuyển khoản
20/12/2022 10,000 TRAN HAI KHANG 1031917449 Chuyển tiền
20/12/2022 20,000 TRAN VAN DAY 1019823105 Chuyển tiền
20/12/2022 20,000 CU A TUNG  398366.201222.205340. Chuyển khoản
20/12/2022 10,000 NGUYEN VAN TAM  PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE.
.33598852827.
Chuyển tiền
20/12/2022 20,000 BAN VAN DUY  230841.201222.204457. Chuyển tiền
20/12/2022 10,000 Le Thi Giau  125700.201222.204118. Chuyển tiền
20/12/2022 20,000 HUYNH CHAU THANH PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE.
.33598116363.
Chuyển tiền
20/12/2022 20,000 NGUYEN THI MAU 406631.201222.
203646.VCB
Chuyển khoản
20/12/2022 20,000 BUI VAN HUNG  PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE..
33598115308.
Chuyển tiền
20/12/2022 10,000 NGUYEN TAT PHONG  299961.201222.202754. Chuyển khoản
20/12/2022 20,000 PHAN VAN THU  0201000575034  Chuyển tiền
20/12/2022 20,000 NGUYEN QUOC BAC 649083.201222.202
409.VCB
 
20/12/2022 20,000 LE THI PHUONG THAO  280953.201222.202305. Ủng hộ trẻ em khuyết tật
20/12/2022 10,000 CAO THI THAM 186695.201222.201757.  
20/12/2022 10,000 LAM THI MY LUYEN  330558.201222.201413. Chuyển tiền
20/12/2022 10,000 NGUYEN THI THANH HUYEN 0411001070855 Chuyển tiền
20/12/2022 10,000 PHAM VAN LIEN  227768.201222.201057. Chuyển tiền
20/12/2022 10,000 VU TRONG CHUYEN 216199.201222.200630. Chuyển khoản
20/12/2022 20,000 HO DUC CAN 490016.201222.20
0450.VCB
 
20/12/2022 10,000 NGUYEN THE NAM  721081.201222.200217. Chuyển khoản
20/12/2022 100,000 NGUYEN NHU NGOC 1020815526 Chuyển tiền
20/12/2022 20,000 QUANG DUC DUY 181067.201222.195725. Chuyển khoản
20/12/2022 10,000 Doan Quang Huy  156958.201222.195139. ck
20/12/2022 10,000 NGUYEN THI HOAI PHUONG  683145.201222.194759. Chuyển tiền
20/12/2022 10,000 NGUYEN THI KHANH LOC 625427.201222.194140. Chuyển khoản
20/12/2022 20,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 110440.201222.193952. Ủng hộ trẻ em khuyết tật
20/12/2022 10,000 NGUYEN VAN DONG  0021002089769 Chuyển tiền
20/12/2022 20,000 PHAM VIET HOAN  853237.201222.192638. CK
20/12/2022 20,000 NONG DINH DOANH  040572.201222.192305. Chuyển khoản
20/12/2022 10,000 NGUYEN Van Thang 512546.201222.191742.  
20/12/2022 20,000 MUA A TUA  683226.201222.19
1803.VCB
Chuyển khoản
20/12/2022 20,000 LUONG THI TRANG 542973.201222.19
1542.VCB
 
20/12/2022 10,000 DOAN VAN HUNG 995461.201222.191215.  
20/12/2022 10,000 NGUYEN THI NHUNG 1023055570 Chuyển tiền
20/12/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 754122.201222.190625. Nvs
20/12/2022 10,000 NGUYEN VAN VANG 1029486814 Chuyển tiền
20/12/2022 10,000 LE VU PHONG 225296.201222.185610. Chuyển tiền
20/12/2022 10,000 BAN A HAI 225181.201222.185428. Chuyển tiền
20/12/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 359493.201222.185512. Chuyển tiền
20/12/2022 20,000 LUU MINH THUONG  909527.201222.185156. Chuyển khoản
20/12/2022 10,000 NGUYEN DUC ANH 1015397679 Chuyển tiền
20/12/2022 1,000 NGUYEN THI THU TRANG  581699.201222.184824. Chuyển tiền
20/12/2022 10,000 Vi van nghia  882387.201222.184549. Chuyển tiền
20/12/2022 15,000 LUC THI MY NHAN  0501000239806  Chuyển tiền
20/12/2022 10,000 TRAN THI THO PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE..
33593574903.
Chuyển tiền
20/12/2022 20,000 Thach  761382.201222.183812. chuyen 
20/12/2022 100 hoang thi trieu 953222.201222.183539. Chuyển tiền
20/12/2022 10,000 TRAN XUAN HOANG 266197.201222.182830. Chuyển khoản
20/12/2022 10,000 Thao  735834.201222.182625. chuyen 
20/12/2022 10,000 NGUYEN HIEN 789066.201222.182420.  
20/12/2022 20,000 THAO A PHU PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE..
33593104967.
Chuyển tiền
20/12/2022 20,000 DANG VAN THUAN 955459.201222.18
1555.VCB
Chuyển khoản
20/12/2022 20,000 NGUYEN PHU HIEP  829735.201222.18
1349.VCB
chuyen khoan tu thien tre em ngheo
20/12/2022 10,000 TRUONG MINH TIEN 453445.201222.180455. Chuyển tiền
20/12/2022 10,000 VU TRI HOAT  117250.201222.175844. Chuyển khoản
20/12/2022 10,000 chu van thanh  669010.201222.175530.  
20/12/2022 10,000 PHAM THI THU HUONG  988989.201222.175444. Chuyển tiền
20/12/2022 10,000 NGUYEN NGOC DAN THANH 724705.201222.175406. Chuyển tiền
20/12/2022 10,000 LE TRON TIEN 062674.201222.174931. Chuyển tiền
20/12/2022 10,000 BAN THUA TIEP 1031649445 Chuyển tiền
20/12/2022 20,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 058639.201222.174846. Ủng hộ trẻ em khuyết tật
20/12/2022 10,000 HO MINH TUAN 702970.201222.174901. Chuyển tiền
20/12/2022 10,000 NGUYEN HUU PHUOC  496882.201222.174545. Chuyển khoản
20/12/2022 10,000 NGUYEN VAN HAU 653873.201222.173712.  
20/12/2022 20,000 VU XUAN CHUNG 361292.201222.17
3241.VCB
Chuyển khoản
20/12/2022 1,000 Hoang  594400.201222.172458.  
20/12/2022 1,000 Huong  594402.201222.172459. 594402.201222.172459.Huong FT22354910846115
20/12/2022 20,000 VO THANH TOAN  582586.201222.172016.  
20/12/2022 10,000 LUONG THI XUYEN PARTNER.DIRECT
_DEBITS_VCB.MSE
..33580476800.
Chuyển tiền
20/12/2022 10,000 LE THI THU PHUONG  0200970415122017
162920229w9D74
3398.95798.171629.
Chuyển tiền
20/12/2022 10,000 NGUYEN TRUNG TIEN 271121.201222.171220.  
20/12/2022 10,000 HOANG TRUNG DUNG 817674.201222.170933. Chuyển khoản
20/12/2022 10,000 NGUYEN THI PHUONG THAO  797396.201222.170617. Chuyển khoản
20/12/2022 10,000 NGUYEN THI TO NU  0431000275378  Chuyển tiền
20/12/2022 20,000 LE VAN HAI  363835.201222.165955. Chuyển khoản
20/12/2022 20,000 LO THI DONG 113524.201222.
165513.VCB
Chuyển khoản
20/12/2022 10,000 NGUYEN THI HUYEN PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE.
.33576102662
 
20/12/2022 10,000 LE THI PHUONG 877866.201222.164937.  
20/12/2022 10,000 NGUYEN VAN KHANG PARTNER.DIRECT
_DEBITS_VCB.MSE
..33576102379.
 
20/12/2022 10,000 TRAN MINH KHOA 9975078601 Chuyển tiền
20/12/2022 10,000 PHAM VAN SAU PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE..
33576098934.
 
20/12/2022 10,000 Nguyen dinh thiet 002748.201222.163532.  
20/12/2022 10,000 TRIEU NHU HUNG 195690.201222.162831. Chuyển khoản
20/12/2022 10,000 LO VAN QUANG 121209.201222.161408. Chuyển khoản
20/12/2022 10,000 HOANG THI NGOC MAI 418231.201222.161456.  
20/12/2022 15,000 KIEU DINH CANH  107340.201222.160928. Chuyển tiền
20/12/2022 10,000 LO THI THUY 1033651041 Chuyển tiền
20/12/2022 20,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 080890.201222.160630.  
20/12/2022 10,000 Dang Xuan Truong 427231.201222.155611. Chuyển tiền
20/12/2022 10,000 LO THI HUYEN GIANG  024805.201222.155502. Chuyển khoản
20/12/2022 10,000 PHAN DANG ANH DUNG  1020595977 chuyen tien quyen gop
20/12/2022 10,000 NGUYEN TRANG 1018229602 Chuyển tiền
20/12/2022 5,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 9392050397 Trẻ em khuyết tật
20/12/2022 15,000 LE MINH CONG 725100.201222.153744.  
20/12/2022 10,000 mai hoa 173006.201222.153149.  
20/12/2022 10,000 TRAN MINH DUNG 272832.201222.153032.  
20/12/2022 10,000 LE THI LE DUNG  904082.201222.152428. Chuyển tiền
20/12/2022 20,000 PHAN LAU 064177.201222.152137. Chuyển tiền
20/12/2022 10,000 Hung  279136.201222.151915. chuyen
20/12/2022 100 HO THI THUONG 921004.201222.151413.  
20/12/2022 20,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 266137.201222.151350. Ủng hộ trẻ em khuyết tật
20/12/2022 10,000 LE THI HA 827569.201222.150046. Chuyển khoản
20/12/2022 10,000 TRAN THU HUONG 984116.201222.145941. Chuyển tiền
20/12/2022 10,000  BUI HOANG HIEU 041261.201222.145610. Chuyển tiền
20/12/2022 10,000 LUONG THI HA  789870.201222.145126. Chuyển khoản
20/12/2022 10,000 HO VAN CONG 1022111828  
20/12/2022 10,000 NGUYEN KIM HUY  746262.201222.144808. Chuyển tiền
20/12/2022 10,000 NGUYEN HIEU NGHIA  9914624091 Chuyển tiền
20/12/2022 10,000 PHAM THI HANH  734930.201222.144536. Chuyển tiền
20/12/2022 10,000 NGUYEN THI HUONG LAN  PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE.
.33569877872.
Chuyển tiền
20/12/2022 10,000 VU THI DUYEN  673825.201222.142827. Chuyển tiền
20/12/2022 10,000 NGUYEN VAN TIEN 976358.201222.142712.  
20/12/2022 20,000 HOANG MINH TIEN PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE
..33569856045.
Chuyển tiền
20/12/2022 10,000 HO MINH TAN 137222.201222.141714.  
20/12/2022 20,000 PHAM THI THANH THUY 032016.201222.14
0712.VCB
Chuyển khoản
20/12/2022 10,000 NGUYEN MINH DAC  PARTNER.DIRECT
_DEBITS_VCB.MSE
..33569851209.
Chuyển tiền
20/12/2022 10,000 NGUYEN THI THANH NGOC PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE..
33569860710.
 
20/12/2022 100,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ  0821000179851 Trẻ em khuyết tật tay chân
20/12/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 560802.201222.134822. Tien vi tre em
20/12/2022 20,000 Y RET 451781.201222.
134051.VCB
Chuyển khoản
20/12/2022 10,000 TRUONG VAN HIEP PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE.
.33568085919.
 
20/12/2022 10,000 PHUNG THE LAI  761527.201222.133405.  
20/12/2022 10,000 NGUYEN VAN CHON  843352.201222.132219. Chuyển tiền
20/12/2022 10,000 HOANG THI HAI HONG  0351000815515  
20/12/2022 10,000 TRAN THI THACH THAO PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE..
33568070265.
 
20/12/2022 10,000 NGUYEN VAN SON  419568.201222.130617. Chuyển khoản
20/12/2022 20,000 LE PHUOC TRI 253909.201222.1
30413.VCB
Chuyển khoản
20/12/2022 10,000 NGUYEN ANH DUNG 827253.201222.130038. Chuyển tiền
20/12/2022 10,000 CAO NGUYEN HUYNH MAI 950960.201222.125847. Chuyển tiền
20/12/2022 10,000 TRINH THI ANH 106856.201222.125707. Chuyển tiền
20/12/2022 10,000 HOANG VAN XUAN 588227.201222.124850.  
20/12/2022 10,000 NGUYEN THI MO PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE..
33566773840.
Chuyển tiền
20/12/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 900362.201222.123903. Hoang Huy Group
20/12/2022 10,000 HOANG THI NGOC HAN  321482.201222.123748. Chuyển khoản
20/12/2022 10,000 TRINH THI QUYNH 1013982388 Hoang Huy Group
20/12/2022 20,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 584082.201222
.123624.VCB
Hoang Huy Group
20/12/2022 10,000 VU NGOC ANH  768827.201222.123535. Chuyển tiền
20/12/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 766395.201222.123449. HUY HOANG GROUP
20/12/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 305535.201222.123347. Hoang Huy Group
20/12/2022 10,000 PHAM CONG TIEM  710230.201222.123419. Chuyển tiền
20/12/2022 10,000 NGUYEN THI KIEU TRAM 970417.201222.123341. Chuyển tiền
20/12/2022 10,000 LE THI HUE  0771000598135  
20/12/2022 10,000 NGUYEN VAN CHIEU 1018447298 Chuyển tiền
20/12/2022 20,000 DANG THI NGOC DANG 770637.201222.12
2250.VCB
Chuyển khoản
20/12/2022 10,000 Bui thi dang 427758.201222.121319.  
20/12/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 815749.201222.120431. Ck
20/12/2022 20,000 VI VAN HUY 361525.201222.120023. Chuyển khoản
20/12/2022 20,000 TRINH THI TAM 467614.201222.
120107.VCB
Chuyển khoản
20/12/2022 20,000 GIANG A VANG  242199.201222.115817. Chuyển tiền
20/12/2022 15,000 QUACH VAN LIEN 1031027849 Chuyển tiền
20/12/2022 10,000 NGUYEN DUC THANH 0121000853814  Chuyển tiền
20/12/2022 10,000 DAM THE VI 974088.201222.113628. Chuyển tiền
20/12/2022 10,000 TRAN BA NAM  969670.201222.113526. Chuyển tiền
20/12/2022 20,000 NGUYEN THE VINH 714781.201222.11
3154.VCB
Chuyển khoản
20/12/2022 20,000 DO THANH TRUC  032379.201222.113040. Chuyển khoản
20/12/2022 1,000 Hoang  747557.201222.112711.  
20/12/2022 10,000 DO VIET CHAU 876146.201222.112654. Chuyển tiền
20/12/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 812596.201222.112621. Aa
20/12/2022 1,000 LE THI BICH DUYEN 161075.201222.112125.  
20/12/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 812148.201222.112133. Aa
20/12/2022 10,000 LE VAN CUONG 366614.201222.111832.  
20/12/2022 10,000 NGUYEN THIEN TAI 867157.201222.111715. Chuyển tiền
20/12/2022 200,000 Le Huyen Trang 717612.201222.111336.  ung ho quy tre em khuyet tat thang 12.2022 
20/12/2022 10,000 LE DUC THY NHAN  1013892562 Chuyển tiền
20/12/2022 20,000 VO THI TRONG 929507.201222.11
0209.VCB
 
20/12/2022 10,000 LE VAN CHUNG  817111.201222.110140. Chuyển tiền
20/12/2022 10,000 CHU VAN THANG 050428.201222.105919. Chuyển khoản
20/12/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 1033585325 na
20/12/2022 10,000 MAC VAN HIEU 013472.201222.105151. Chuyển khoản
20/12/2022 20,000 LE CONG DUONG 0351001088565 Chuyển tiền
20/12/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 1031564829 chwTu thien
20/12/2022 10,000 Nguyen Dung Hai  973170.201222.104342. ung ho tre em
20/12/2022 10,000 NGAN VAN DU  796320.201222.103617. Chuyển khoản
20/12/2022 10,000 NGUYEN NGOC SON 0541000310839  Chuyển tiền
20/12/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 673542.201222.101135. Chuyen tien ung ho tre em
20/12/2022 10,000 NGUYEN VAN VUI 669479.201222.100500. Chuyển khoản
20/12/2022 10,000 LUC VAN THANH 135526.201222.100541. Chuyển tiền
20/12/2022 10,000 LE THI HONG HA  633352.201222.093104. Chuyển khoản
20/12/2022 40,000 DANG THI THUY   0291000272468 Chuyển tiền
20/12/2022 30,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0071001035826 lxstd tặng từ thiện
20/12/2022 10,000 HOANG THI THAI Sender:01311002.DD:
201222.SHGD:10000162.
Chuyển khoản
20/12/2022 200,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 269966.201222.080448. A Di Da Phat
20/12/2022 50,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 297424.201222.054544. Ung ho quy khuyet tat tre em
20/12/2022 50,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 297018.201222.054244. Ung ho quy khuyet tat tre em
21/12/2022 30,000 NGUYEN THI QUYNH TRAM 1030964167  ung ho Quy Vi tre em khuyet tat
21/12/2022 10,000 LO VAN CHUNG 1032576718 Chuyển tiền
21/12/2022 20,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 374809.211222.215205. Ủng hộ trẻ em khuyết tật
21/12/2022 50,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 066219.211222.214037.  Mong cac be co mot cuoc song am no hanh phuc
21/12/2022 20,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE..
33642687596.
Ủng hộ trẻ em khuyết tật
21/12/2022 10,000 TRAN VAN KHANH  315782.211222.213324. Chuyển khoản
21/12/2022 20,000 LUONG THI MY CHAU  794180.211222.210307. Chuyển tiền
21/12/2022 10,000 LO THI DIEN 181200.211222.205323. Chuyển khoản
21/12/2022 20,000 NGUYEN DUY PHUONG 841275.211222.20
5401.VCB
Chuyển khoản
21/12/2022 10,000 LO VAN DIEN 694575.211222.205034.  
21/12/2022 10,000 huyen thanh 219  090445.211222.204332. chuyen
21/12/2022 10,000 DO THI THUY 0351000699754 Ly Lao Ta chuyen tien
21/12/2022 10,000 LE THI TAM 837853.211222.203520.  
21/12/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 981113.211222.203443. Chuyển tiền
21/12/2022 20,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 608459.211222.202935. Ủng hộ trẻ em khuyết tật
21/12/2022 10,000 NGUYEN XUAN BACH  0201000580750  Chuyển tiền
21/12/2022 10,000 TU NGOC THIET  949639.211222.202558. Chuyển tiền
21/12/2022 20,000 NGUYEN PHUONG THANH 781967.211222.201706. Chuyển tiền
21/12/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 185242.211222.201521. Lam nhiem vu
21/12/2022 10,000 NGUYEN NGOC HAI 925112.211222.194314.  Chuyển khoản
21/12/2022 20,000 VANG SEO MIEN  534631.211222.
194214.VCB
Chuyển khoản
21/12/2022 100,000 PHAN THI VAN  0611001932844  Chuc con giang sinh vv. Cam on con
21/12/2022 10,000 LU QUANG QUOC 077824.211222.191716. Chuyển tiền
21/12/2022 15,000 NGUYEN NGOC VY 0191000311807 Chuyển tiền
21/12/2022 10,000 NGUYEN THANH PHONG  1023678716 Chuyển tiền
21/12/2022 10,000 LAI NGOC LE  0601000498412  Chuyển tiền
21/12/2022 20,000 NGUYEN THI HAI YEN 222163.211222.1
90342.VCB
Chuyển khoản
21/12/2022 10,000 NGUYEN VAN QUY 1033626671 Chuyển tiền
21/12/2022 10,000 DUONG DUC DOANH  1018715029 Chuyển tiền
21/12/2022 10,000 CHU DUC ANH  0221000059619  Chuyển tiền
21/12/2022 10,000 Nguyen Khac chien 694935.211222.184606.  
21/12/2022 10,000 Nguyen Vu Truong 657702.211222.183726.  
21/12/2022 10,000 TRUONG QUANG BAO  039970.211222.182437. Chuyển khoản
21/12/2022 10,000 VI VAN QUAN  908804.211222.182516. Chuyển tiền
21/12/2022 20,000 LE MANH TAI 703779.211222.182
143.VCB
Chuyển khoản
21/12/2022 10,000 TRINH NGOC BAO 007080.211222.181718. Chuyển khoản
21/12/2022 10,000 NGO THI LIEN 999715.211222.181534. Chuyển khoản
21/12/2022 10,000 DONG DUC KHA  795973.211222.180357. Chuyển tiền
21/12/2022 20,000 PHAM THI HUONG 500806.211222.18
0140.VCB
Chuyển khoản
21/12/2022 1,000 Huong  646484.211222.175926.  
21/12/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 921870.211222.175905. Aa
21/12/2022 200,000 thanh hoa 1111000475956  
21/12/2022 10,000 NGUYEN QUOC TIN 888888.211222.174721.  
21/12/2022 10,000 NGUYEN MINH HUYEN  714586.211222.174216. Chuyển tiền
21/12/2022 10,000 NGUYEN QUANG VINH  688954.211222.173600. Chuyển tiền
21/12/2022 15,000 TRAN VAN TIEP 346944.211222.172559.  
21/12/2022 10,000 TANG VAN ANH 881698.211222.171848. Chuyển khoản
21/12/2022 10,000 TRAN CHI CONG 978951.211222.165608. Chuyển tiền
21/12/2022 10,000 VU VAN HIEU  527684.211222.164515. Chuyển khoản
21/12/2022 10,000 Tam  471893.211222.164523. chuyen 
21/12/2022 20,000 PHAN VAN SANG  931089.211222.164335. Chuyển tiền
21/12/2022 10,000 THIEN HOANG KHAI 02009704151221164
3292022ouIK839002
.90977.164329.
Chuyển tiền
21/12/2022 10,000 Long  457603.211222.163931. chuyen
21/12/2022 10,000 NGUYEN MINH NHUT  1026995659 Chuyển tiền
21/12/2022 30,000 Nguyen Quoc Hieu  153580.211222.163542. dong gop
21/12/2022 10,000 NGUYEN THI QUY 891080.211222.163254. Chuyển tiền
21/12/2022 20,000 nguyen thi hien luong 983208.211222.1
62943.VCB
 
21/12/2022 10,000 NGUYEN THI PHUONG  423744.211222.162512. Chuyển tiền
21/12/2022 10,000 NGUYEN THI THU HUONG  0521000735401 Chuyển tiền
21/12/2022 20,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 373250.211222.161447. Ủng hộ trẻ em khuyết tật
21/12/2022 10,000 DAM VAN TUYEN  359322.211222.161149. Chuyển khoản
21/12/2022 10,000 KIEU BE NGOAN PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE.
.33630315845.
 
21/12/2022 10,000 Nguyen Thi Tram 345349.211222.160857.  
21/12/2022 30,000 Vu thanh huyen 373831.211222.160439.  
21/12/2022 10,000 DUONG THANH LONG 264739.211222.155201.  
21/12/2022 20,000 NGUYEN THI BAO NGOC  732695.211222.155108. Chuyển tiền
21/12/2022 10,000 TRAN TRUNG HIEU 020097041512211548
232022VJgx812707.644
70.154823.
Chuyển tiền
21/12/2022 10,000 VU THANH LONG PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE.
.33630309217.
Chuyển tiền
21/12/2022 10,000 DOAN LE DUC THUAN 877273.211222.153906.  
21/12/2022 10,000 LE HONG THAI  PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE.
.33629930522.
Chuyển tiền
21/12/2022 10,000 VU TRUNG KIEN  0351001060103  Chuyển tiền
21/12/2022 10,000  TRINH THI NGHIA 880598.211222.153343. Chuyển tiền
21/12/2022 10,000 TRINH CONG SON  652727.211222.152854. Chuyển tiền
21/12/2022 10,000 NGUYEN NU UYEN KHUE  079919.211222.152628. Chuyển tiền
21/12/2022 10,000 HO THI KIM THOA 1015857369  
21/12/2022 10,000 HOANG PHI YEN  742614.211222.150521. Chuyển khoản
21/12/2022 10,000 HUYNH NGUYEN THAO UYEN 285163.211222.145936. Chuyển tiền
21/12/2022 20,000 LY THI HAA 009522.211222.145651. Chuyển khoản
21/12/2022 20,000 DUONG ANH THONG 264685.211222.14
5424.VCB
Chuyển khoản
21/12/2022 10,000 Lam  208451.211222.145302. chuyen 
21/12/2022 10,000 TO ANH TU  935365.211222.144148. Chuyển tiền
21/12/2022 20,000 PHAM THANH HOAI  916849.211222.143512. Chuyển khoản
21/12/2022 10,000 HUYNH NGUYEN THAO UYEN 189995.211222.143055.  Chuyển tiền
21/12/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 885210.211222.142602. HOANG HUY GROUP
21/12/2022 10,000 DOAN CANH TUAN   0541000204633 Chuyển tiền
21/12/2022 10,000 NGUYEN VAN ANH 470943.211222.142148.  
21/12/2022 20,000 NGUYEN NGOC LY  717099.211222.142113. Chuyển tiền
21/12/2022 20,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 828185.211222.141320. Ủng hộ trẻ em khuyết tật
21/12/2022 10,000 NGUYEN HONG QUAN 311575.211222.141303. Chuyển tiền
21/12/2022 10,000 HA THI HOA 773960.211222.135929. Chuyển khoản
21/12/2022 10,000 PHAM THI HUONG 804800.211222.135951. Chuyển tiền
21/12/2022 20,000 RCOM YA NI 789568.211222.135414. Chuyển tiền
21/12/2022 100,000 TRAN NGOC THANH  9974047685 Chuyển tiền
21/12/2022 1,000,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 073733.211222.134602. Ung ho cac em 
21/12/2022 20,000 DUONG THI TRANG 106460.211222.13
4506.VCB
Chuyển khoản
21/12/2022 10,000 DANH THI MY PHUONG  759970.211222.134137. Chuyển tiền
21/12/2022 10,000 TO THI MINH THU 1031130465 Chuyển tiền
21/12/2022 20,000 NGUYEN THI KIEU MY 732882.211222.133309.  
21/12/2022 10,000 DOAN VAN HUONG  0891000644803 Chuyển tiền
21/12/2022 10,000 NGUYEN THI HONG DAO 685229.211222.131351. Chuyển tiền
21/12/2022 40,000 NGUYEN VAN CAM 1020018052 Chuyển tiền
21/12/2022 10,000 Nguyen Van Duong PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE.
.33624033192.
 
21/12/2022 10,000 NGUYEN HOANG THANH GIANG 0200452999122113003920
226a11992233
.38089.130034. 
Chuyển tiền
21/12/2022 20,000 NGUYEN THI HIEN LUONG 377960.211222.12
5937.VCB
 
21/12/2022 10,000 Nguyen van bui 151587.211222.125913.  
21/12/2022 20,000 DINH VAN HUNG 645421.211222.125801.  
21/12/2022 20,000 HOANG VAN LINH 640516.211222.125619.  
21/12/2022 10,000 NGUYEN THI TRA GIANG 115427.211222.125234. Chuyển tiền
21/12/2022 20,000 NGUYEN HOAI KHUONG PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE..
33622588240.
Chuyển tiền
21/12/2022 20,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 281730.211222
.124121.VCB
HOANG HUY GROUP
21/12/2022 10,000 PHAM CONG HIEU  489584.211222.123930. Chuyển khoản
21/12/2022 20,000 NGUYEN HUU TAM 1033470334 HOANG HUY GROUP
21/12/2022 10,000  DANG THI PHUONG 744770.211222.123859.  
21/12/2022 20,000 BAC CAM DUY 062282.211222.123
742.VCB
Chuyển khoản
21/12/2022 20,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 973856.211222.12
3613.VCB
HOANG HUY GROUP
21/12/2022 10,000 NGUYEN THI DIEM THUY  0171003482682 HOANG HUY GROUP
21/12/2022 20,000 NGUYEN THI THU THAO 690534.211222.123513. Chuyển tiền
21/12/2022 10,000 DANG SI CUONG  254273.211222.123407. Chuyển tiền
21/12/2022 10,000 PHAM THI ANH THU 460909.211222.123238. Chuyển khoản
21/12/2022 10,000 NGUYEN PHU THANH 1025765301 Chuyển tiền
21/12/2022 20,000 Mai Nam Thang 911832.211222.123125. Chuyển khoản
21/12/2022 10,000 BUI thi thuy huong 439685.211222.122737.  
21/12/2022 10,000 ma ngoc phong  645198.211222.122406. tu thien
21/12/2022 10,000 Nguyen Thi Tuyen 987486.211222.122101.  
21/12/2022 20,000 VI VAN CHUAN 957601.211222.12
1917.VCB
Chuyển khoản
21/12/2022 20,000 NGUYEN THI NHU HUYNH 886543.211222.12
1806.VCB
Chuyển khoản
21/12/2022 1,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 381880.211222.121559. Ủng hộ trẻ em khuyết tật
21/12/2022 10,000 LO VAN VIET 395668.211222.121616.  
21/12/2022 10,000 LE HOANG ANH 317363.211222.121114. Chuyển tiền
21/12/2022 20,000 CAO THI VY  380131.211222.
120940.VCB
Chuyển khoản
21/12/2022 20,000 NGUYEN THI THANH HANG 189795.211222.120
629.VCB
Chuyển khoản
21/12/2022 10,000 THEN SEO VIET 342385.211222.120523. Chuyển khoản
21/12/2022 20,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 333625.211222.120325. Ủng hộ trẻ em khuyết tật
21/12/2022 20,000 LUONG THI HONG 740864.211222.
115900.VCB
Chuyển khoản
21/12/2022 20,000 TRAN THI HONG 720953.211222.115
840.VCB
Chuyển khoản
21/12/2022 10,000 NGUYEN THANH NHAN 908304.211222.115739.  
21/12/2022 20,000 PA RI DA  355857.211222.11
5235.VCB
Chuyển khoản
21/12/2022 20,000 LE VIET THAI  275447.211222.115054. Chuyển tiền
21/12/2022 10,000 NGUYEN VAN TRUONG  070420.211222.114932. Chuyển khoản
21/12/2022 10,000 HOANG VAN HUYEN  9399378501 Chuyển tiền
21/12/2022 10,000 PHAM VAN DUY 866979.211222.114545. Chuyển tiền
21/12/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 615738.211222.114428. Ung ho
21/12/2022 1,000 Huong 800067.211222.113729.  
21/12/2022 10,000 NGUYEN VAN HIEN 208637.211222.113630. Chuyển khoản
21/12/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 890074.211222.113558. Aa
21/12/2022 40,000 DANG THI THUY 0291000272468 Chuyển tiền
21/12/2022 15,000 trinh ba su 729048.211222.113217.  
21/12/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 889678.211222.113055. Aa
21/12/2022 10,000 MUA THI XANH PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE..
33620141221.
Chuyển tiền
21/12/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ PARTNER.DIRECT
_DEBITS_VCB.MSE
..33619464377.
 
21/12/2022 10,000 CHU THI PHUONG HANG PARTNER.DIRECT
_DEBITS_VCB.MSE..
33618867949
 
21/12/2022 20,000  LUONG THI LAM 1032216953 Ủng hộ trẻ em khuyết tật
21/12/2022 10,000 NGUYEN QUOC HUY  871942.211222.110023. Chuyển khoản
21/12/2022 10,000 HO THI THUY TIEN  867917.211222.105924. Chuyển khoản
21/12/2022 20,000 PHAM NGOC THI 662951.211222.105953. Chuyển tiền
21/12/2022 1,000 DO THI OANH 0461000541007  transfer
21/12/2022 1,000 DO THI OANH 0461000541007  transfer
21/12/2022 10,000 NGUYEN TAN HUNG  660282.211222.105759. Chuyển tiền
21/12/2022 10,000 TU QUANG CHANH 1013973532  
21/12/2022 10,000 NGUYEN VAN HUYNH 996453.211222.105042. Chuyển khoản
21/12/2022 15,000 TRAN QUOC THIEN  986574.211222.104834. Chuyển khoản
21/12/2022 20,000 TRAN THI LUONG 130782.211222.10
4210.VCB
Chuyển khoản
21/12/2022 10,000 VU HUNG MANH 914441.211222.103249. Chuyển khoản
21/12/2022 1,002 NGUYEN XUAN TRUONG  0011004149191 Ủng hộ trẻ em khuyết tật
21/12/2022 600,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0491000065837 vi tre em khuyet tat
21/12/2022 20,000 THAP VAN TAM 874012.211222.094535. Chuyển tiền
21/12/2022 10,000 DO VAN TUONG 175980.211222.093021.  
21/12/2022 10,000 NGUYEN HONG QUAN 105632.211222.092502. Chuyển tiền
21/12/2022 30,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0071001035826 lxstd tặng từ thiện
21/12/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 868535.211222.070916. Aa
21/12/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 868377.211222.070424. Aa
21/12/2022 1,000 Hoang 337398.211222.070240.  
21/12/2022 1,000 Huong  337388.211222.070239.  
21/12/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 173055.211222.063606. VI tre em khuyet tat vn
21/12/2022 50,000 TRAN NGOC THANH 9974047685 Chuyển tiền
21/12/2022 50,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 313177.211222.053716. Ung ho quy khuyet tat tre em 
21/12/2022 500,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0281000551168 Ung ho giup do tre em khuyet tat
21/12/2022 10,000 PHAN HAI DANG PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE..
33605958568.
Chuyển tiền
21/12/2022 19,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0351000918562 cong nhan lam thue
22/12/2022 20,000 NGUYEN THI MAI  1016552268 Chuyển tiền
22/12/2022 20,000 NGUYEN VU LINH  319454.221222.222346. Chuyển tiền
22/12/2022 20,000 VA NO BINH 1031781990 Chuyển tiền
22/12/2022 26,778 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ MBVCB.2872376003.2
001.VCB Rewards.
mong cac em khoe manh
22/12/2022 20,000 CU SEO PHU 531781.221222.21
5406.VCB
Chuyển khoản
22/12/2022 10,000 VANG VAN CHUNG  473428.221222.214959. Chuyển khoản
22/12/2022 10,000 LO VAN CUONG 415978.221222.213821.  
22/12/2022 10,000  LUU THANH VINH 944352.221222.213505.  
22/12/2022 20,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 591634.221222.213245. Ủng hộ trẻ em khuyết tật
22/12/2022 100,000 To Thi Lan Huong  897122.221222.213007. Chuyển tiền
22/12/2022 10,000 DANG THI YEN 165089.221222.211201.  Chuyen tien tu thien
22/12/2022 10,000 Le thanh hai  056160.221222.205854.  
22/12/2022 20,000 NGUYEN THI GAI BINH 243405.221222.20
5512.VCB
Chuyển khoản
22/12/2022 20,000 NGUYEN MINH THE 241500.221222.
205507.VCB
Chuyển khoản
22/12/2022 10,000 Nguyen Duy Nam 811959.221222.205302.  
22/12/2022 50,000 TRAN NGOC THANH 9974047685 Chuyển tiền
22/12/2022 20,000 BUI VAN RAN  208775.221222.203909. Chuyển khoản
22/12/2022 1 Le Thi Van 906026.221222.203651. Chuyển tiền
22/12/2022 10,000 NGUYEN VAN NAM 188184.221222.203404.  
22/12/2022 10,000 PHAM BAO TRAN 646579.221222.203121.  
22/12/2022 10,000 DO VAN NGHIEM 0411001062362  Chuyển tiền
22/12/2022 1,000,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 1014504622 cac tre em khuyet tat
22/12/2022 10,000 PHAM VAN LONG 1019921192 Chuyển tiền
22/12/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 136858.221222.202146. mai van truong
22/12/2022 20,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 120353.221222.201742. Ủng hộ trẻ em khuyết tật
22/12/2022 10,000 NGUYEN THANH SON  228476.221222.201308. Chuyển tiền
22/12/2022 10,000 NGUYEN THI BICH HAU 280543.221222.195158.  
22/12/2022 10,000 NGUYEN DUC ANH 396978.221222.193727. Chuyển khoản
22/12/2022 10,000 NGUYEN DUC ANH  744663.221222.193646. Chuyển tiền
22/12/2022 20,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 102509.221222.192454
.ZP696D1C9LRO
 
22/12/2022 10,000 NGUYEN THI DIEM THUY  1024827674 Chuyển tiền
22/12/2022 20,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ PARTNER.DIRECT
_DEBITS_VCB.MSE..
33679592681.
Ủng hộ trẻ em khuyết tật
22/12/2022 10,000 LIM VAN KINH 1031510813 Chuyển tiền
22/12/2022 10,000 NGUYEN HUU THU 1026622872 Chuyển tiền
22/12/2022 10,000 Duong the cuong 166897.221222.184949.  
22/12/2022 10,000 nguyen duy phong 130164.221222.184230.  
22/12/2022 10,000 VUONG DUC THANH  142479.221222.183706. Chuyển tiền
22/12/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 747462.221222.183506. Ung ho 
22/12/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 926345.221222.183402. ck
22/12/2022 10,000 LE TIEN DUNG 666637.221222.183148. Chuyển khoản
22/12/2022 50,000 DAO THI HONG NHUNG 758237.221222.182436.
VCB;0011003814022; 
quyen gop mot chut tam long a
22/12/2022 10,000 NGHIEM VAN HOA 981632.221222.181149.  
22/12/2022 10,000 NGUYEN PHUONG THANH 955015.221222.180629.  
22/12/2022 10,000 BUI XUAN HE  954312.221222.180621. Chuyển khoản
22/12/2022 10,000 DINH MANH TUAN 782043.221222.174642.  Chuyển tiền
22/12/2022 10,000 DOAN VAN SY 1017236384  
22/12/2022 10,000 NGUYEN DUC TAM 1013211363 Chuyển tiền
22/12/2022 10,000 BUI QUANG HOANG 769906.221222.173449. Chuyển tiền
22/12/2022 10,000 NGUYEN DUC NGHI  771241.221222.173214. Chuyển khoản
22/12/2022 10,000 Nguyen thi ngoc anh 757814.221222.172304.  
22/12/2022 100,000 HOANG VAN THINH 272765.221222.171149.  Chuyển tiền
22/12/2022 10,000 PHAM THANH TRUONG  0051000561248  Chuyển tiền
22/12/2022 10,000 Tran Anh Quyen PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE..
33673037005.
 
22/12/2022 10,000 PHAM THE HIEN  0271001101921  
22/12/2022 1,000 THIEU QUANG CUONG  425289.221222.162759. Chuyển tiền
22/12/2022 10,000 Truong Quoc Bao 846610.221222.162202.  
22/12/2022 20,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 032279.221222.161331. Ủng hộ trẻ em khuyết tật
22/12/2022 5,000 TRAN NGOC THANH UYEN 1023260247 ung ho quy vi tre em khuyet tat
22/12/2022 10,000 NGUYEN THANH TUAN 914851.221222.154606. Chuyển khoản
22/12/2022 20,000 PHAM VAN HUNG 784193.221222.1
54658.VCB
Chuyển khoản
22/12/2022 200,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0061000276398 tre em can giup do
22/12/2022 10,000 PHAN TAN HUNG 373669.221222.152810.  
22/12/2022 20,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 068247.221222.15171
1.ZP696D1C3C4J 
Mai Van Minh lalam NhiNhieM vu
22/12/2022 30,000 Tran Ngoc Mai 0301000430531 Ủng hộ trẻ em khuyết tật
22/12/2022 10,000 Tran thi nhan 195103.221222.150911. Chuyển khoản
22/12/2022 10,000 NGUYEN THI VAN 018616.221222.150322. Chuyển khoản
22/12/2022 10,000 LY THI PHUONG 927909.221222.144219. Chuyển tiền
22/12/2022 20,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 391473.221222.1
43910.VCB
Ủng hộ trẻ em khuyết tật
22/12/2022 10,000 TA HUU HUNG 105292.221222.143424.  Chuyển tiền
22/12/2022 10,000 DO THI THOM  601927.221222.143238. Chuyển tiền
22/12/2022 10,000 DAO THI QUYNH LAN 866485.221222.142808. Chuyển khoản
22/12/2022 10,000 HOANG HONG QUANG 579795.221222.142719.  
22/12/2022 10,000 VU DUC MANH 589196.221222.142209.  
22/12/2022 10,000 NGUYEN THI THU HUONG 563201.221222.140849. Chuyển tiền
22/12/2022 10,000 VO THI TRANG 314309.221222.140115.  Chuyển tiền
22/12/2022 10,000 Nguyen minh thang  092877.221222.135457.  
22/12/2022 10,000 HOANG HUY DONG  542596.221222.134409. Chuyển tiền
22/12/2022 10,000 LY THI NGOC 0821000121805 Chuyển tiền
22/12/2022 10,000 DANG XUAN DUC 0461000451727 Chuyển tiền
22/12/2022 10,000 BACH DUONG PHI 560534.221222.133609. Chuyển tiền
22/12/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 072758.221222.013600. Tu thien quy tre em
22/12/2022 10,000 VU VAN NAM 647042.221222.133120. Chuyển khoản
22/12/2022 10,000 HO THI LAN HUONG 9387400179 Chuyển tiền
22/12/2022 10,000 VANG THI HOA 345388.221222.130610.  
22/12/2022 10,000 Pham Thi Thuy Linh 617248.221222.130439.  
22/12/2022 10,000 Tung 545707.221222.130249.  
22/12/2022 10,000 NGUYEN VAN LONG 164549.221222.130145.  
22/12/2022 20,000 TRINH DINH TRUONG 9397049864 Chuyển tiền
22/12/2022 20,000 BUI THI TUYET 985256.221222.125
517.VCB
Chuyển khoản
22/12/2022 100 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 503769.221222.125101. Ủng hộ trẻ em khuyết tật
22/12/2022 10,000 NGO THI XUAN 606324.221222.125016.  Chuyển tiền
22/12/2022 20,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 874904.221222.
124044.VCB
HOANG HUY GROUP
22/12/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 435228.221222.123402. HOANG HUY GROUP
22/12/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 431806.221222.123316. HOANG HUY GROUP
22/12/2022 10,000 NGUYEN THI THU TRA  423461.221222.123116. Chuyển khoản
22/12/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 997535.221222.123109. HOANG HUY GROUP
22/12/2022 10,000 Luan van son 741998.221222.122904.  
22/12/2022 10,000 DANG THI CHINH 542093.221222.122732. Chuyển tiền
22/12/2022 10,000 BUI THANH NGUYEN 509073.221222.122234. Chuyển tiền
22/12/2022 20,000 Nguyen van duc 848154.221222.122100.  
22/12/2022 20,000 PHUNG THI YEN 186125.221222.121846. Chuyển khoản
22/12/2022 10,000 HA MINH TUAN  425334.221222.121829. Chuyển tiền
22/12/2022 10,000 TRAN THI THEM 0361001488393 Chuyển tiền
22/12/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 1033208751 .tre e.
22/12/2022 10,000 NGUYEN TRUNG TRUC PARTNER.DIRECT
_DEBITS_VCB.MSE
..33663890257.
 
22/12/2022 20,000 La van hai 118072.221222.120143.  
22/12/2022 10,000 PHAM VAN CHUNG 144805.221222.120205. Chuyển khoản
22/12/2022 10,000 NGUYEN MINH QUAN  0481000911803 Chuyển tiền
22/12/2022 10,000 Trung  769018.221222.114329. chuyen 
22/12/2022 10,000 TRAN BAO DUONG 0351001064551 Chuyển tiền
22/12/2022 1,000 Huong  758711.221222.113855.  
22/12/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 965901.221222.113827. Aa
22/12/2022 10,000 NGUYEN HAI HIEP  960372.221222.113513. Chuyển tiền
22/12/2022 10,000 NGUYEN THI BANG 466206.221222.113146. Chuyển tiền
22/12/2022 10,000 DOAN VAN THANH  787486.221222.112947. Chuyển tiền
22/12/2022 20,000 BUI VAN THUAN 876833.221222.11
2803.VCB
 
22/12/2022 10,000 BUI MY HANH 772207.221222.112545.  
22/12/2022 1,000 Huong  725524.221222.112413.  
22/12/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 964703.221222.112338. Aa
22/12/2022 1,000 NGUYEN THI TRUC LOAN 364457.221222.111557. Chuyển tiền
22/12/2022 10,000 BUI VAN CUONG 923107.221222.111417. Chuyển khoản
22/12/2022 10,000 TRAN VAN TINH  742133.221222.111323. Chuyển tiền
22/12/2022 10,000 TRAN NGUYEN TAN HUNG 1025068248 Chuyển tiền
22/12/2022 10,000 TANG THI DIEM MY 032567.221222.110509.  
22/12/2022 10,000 PHAN HUY TIEN  011539.221222.110032. Chuyển khoản
22/12/2022 10,000 TRAN DUY KHANH  005367.221222.105906. Chuyển tiền
22/12/2022 10,000 DINH NGUYEN VIET NAM 999320.221222.105743.  
22/12/2022 10,000  NGO MINH NHUT 0531002553713  
22/12/2022 40,000 DANG THI THUY  0291000272468  Chuyển tiền
22/12/2022 10,000 NGUYEN VIET HUNG 376765.221222.102828.  Chuyển tiền
22/12/2022 10,000 Tran dang duy 631776.221222.095815.  
22/12/2022 10,000 TRAN LONG QUAN 0031000124932   
22/12/2022 20,000 BUI VAN TAI  725539.221222.09
4626.VCB
Chuyển khoản
22/12/2022 20,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE..
33657352698.
Ủng hộ trẻ em khuyết tật
22/12/2022 85,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ MBVCB.2868684500.
2001.VCB Rewards.
Mong cac e khoe manh
22/12/2022 10,000 UU HOANG THIEN AN PARTNER.DIRECT
_DEBITS_VCB.MSE.
.33657381171.
Chuyển tiền
22/12/2022 10,000 NGUYEN THANH TUAN 1024386960 Chuyển tiền
22/12/2022 30,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0071001035826 lxstd tặng từ thiện
22/12/2022 20,000 H TAM KAON  571358.221222.091713. Chuyển khoản
22/12/2022 10,000 nguyen huy hoa 961836.221222.091712.  
22/12/2022 10,000 LO THI DIEN  539260.221222.090857. Chuyển khoản
22/12/2022 100,000 NGUYEN THI MY HANH IBPS/SE:79307005.D
D:221222.SH:10003507.
TANG
22/12/2022 10,000 NGUYEN VAN PHUONG 1022159146 Chuyển tiền
22/12/2022 10,000 TRAN VAN BIEN 0411001101070 Chuyển tiền
22/12/2022 1,000,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0341007155147  
22/12/2022 1,000 Huong  291771.221222.071159.  
22/12/2022 5,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 9879577109 m
22/12/2022 1,000 Huong  285329.221222.070028.  
22/12/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 943520.221222.065943. Aa
22/12/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 943522.221222.065943. Aa
22/12/2022 100,000 TRAN NGOC THANH  9974047685 Chuyển tiền
22/12/2022 50,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 262204.221222.053808. Ung ho quy khuyet tat tre em
22/12/2022 100,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0561000536535 nguoi lao dong
23/12/2022 100,000 NGO THI HIEU NGAN  0341007229974 Chuyển tiền
23/12/2022 10,000 DUONG THI MAI 515002.231222.214333.  
23/12/2022 10,000 CHU VAN TRUONG 981017.231222.211939.  
23/12/2022 10,000 Van quy  914260.231222.210651.  
23/12/2022 1 LE THI MAN  227026.231222.205552. Chuyển tiền
23/12/2022 10,000 LO THI HUE PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE.
.33725085453.
Chuyển tiền
23/12/2022 10,000 mai van truong 335890.231222.205015.  
23/12/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0301000430322 Ung ho tre em bi khuyet tat.
23/12/2022 10,000 HOA XUAN LY 635606.231222.204537.  
23/12/2022 10,000 NGUYEN HUU HUNG THANG  823595.231222.202930. Chuyển khoản
23/12/2022 10,000 THIEU THE THANG  237876.231222.202258. Chuyển khoản
23/12/2022 70,000 TRAN NGOC THANH 9974047685 Chuyển tiền
23/12/2022 10,000 PHAM VAN CHUC  754085.231222.200749. Chuyển khoản
23/12/2022 10,000 PHAM XUAN TIEN  671519.231222.195846. Chuyển tiền
23/12/2022 10,000 NGUYEN THANH DAT 649940.231222.193713. Chuyển khoản
23/12/2022 10,000 DINH VAN THIN 644093.231222.193537.  
23/12/2022 10,000 NGUYEN BA HOAI THUONG 051057.231222.193411. Chuyển khoản
23/12/2022 10,000 Le trung khanh 648685.231222.073501.  
23/12/2022 10,000 HUYNH THI THAM 779024.231222.192559. Chuyển tiền
23/12/2022 10,000 Pham Hau 377984.231222.192309.  
23/12/2022 10,000 NGAN THI THU  572742.231222.191611. Chuyển tiền
23/12/2022 10,000 VO THANH DUOC 460515.231222.191619. Chuyển tiền
23/12/2022 10,000 DO VAN TUAN  969333.231222.191334. Chuyển khoản
23/12/2022 10,000 TRAN HUU DONG  1011000642608  
23/12/2022 20,000 HO DIEM MY 339096.231222.1907
02.VCB
Chuyển khoản
23/12/2022 10,000 TRUONG VAN SINH 1013356904  
23/12/2022 10,000 NGUYEN KIM TAN  289698.231222.184324. Chuyển tiền
23/12/2022 10,000 nguyen ba tuan 077059.231222.184220.  
23/12/2022 10,000 Ha Minh Duc 934803.231222.183935.  
23/12/2022 10,000 PHAN THANH BINH  219716.231222.181653. Chuyển tiền
23/12/2022 5,000,000 NGUYEN HOANG 0491000176898 Chuyển tiền
23/12/2022 10,000 NGUYEN THI DIEN PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE..
33719758990.
 
23/12/2022 10,000 DANG THI CAI  672681.231222.180149. Chuyển khoản
23/12/2022 15,000 HAN THI SA LY  0200970415122317480
62022POqM169628.16
943.174806.
Chuyen tien Hoang Thuy group
23/12/2022 20,000 HUYNH THI THANH MAI  PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE.
.33717817907.
Chuyển tiền
23/12/2022 15,000 TRAN THI NGOC CAM 730534.231222.174049.  HOANG HUY GROUP
23/12/2022 10,000 HUYNH THI NGOC THUY  616448.231222.173807. Chuyển tiền
23/12/2022 10,000 HAN THI NGOAN 020097041512
231737092022xbXp164
753.12160.173709. 
Chuyển tiền
23/12/2022 10,000 TRAN LE THANG  192867.231222.173454. Chuyển khoản
23/12/2022 10,000 .Lac van tuan 02009704151
2231726542022a78U1
59990.7442.172655
 
23/12/2022 20,000 NGUYEN MANH HA 878201.231222.17
2607.VCB
Chuyển khoản
23/12/2022 50,000 Khoa  320170.231222.171919. Chuyển khoản
23/12/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 002835.231222.171358. ck ung ho
23/12/2022 10,000 NGUYEN DUC TRUNG 020097041512231707
362022WNGX151310.
98631.170736.
Chuyển tiền
23/12/2022 10,000 tran quoc cong 02009704151223
1705022022TFRk150
192.97508.170502.
 
23/12/2022 10,000 GIANG THI LY  385458.231222.170259. Chuyển khoản
23/12/2022 50,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ  0931004217090  tu nguyen.
23/12/2022 10,000 TRINH THI THAO LI 370192.231222.165943. Chuyển khoản
23/12/2022 20,000 LE VAN HUNG 041482.231222.165933. Chuyển khoản
23/12/2022 1,000 Huong  460058.231222.165659.  
23/12/2022 1,000 Huong  443478.231222.164930.  
23/12/2022 10,000 TRAN THU TRANG 877481.231222.164626.  
23/12/2022 1,000 Huong  427697.231222.164224.  
23/12/2022 20,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 251965.231222.163450. Ủng hộ trẻ em khuyết tật
23/12/2022 10,000 PHAM VAN DANG 020097041512
231633282022GlLd1
35905.82850.163328.
 
23/12/2022 10,000 duong thi thanh hang PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE..
33714716822.
 
23/12/2022 5,000 VU MAI LINH 2011510034 1016719706 Chuyển tiền
23/12/2022 20,000 Lo quoc thach  801763.231222.162446. ck tien tu thien
23/12/2022 10,000 HO THI CAM VAN  768730.231222.161541. Chuyển tiền
23/12/2022 100,000 Linh 369031.231222.161521.  chuyen
23/12/2022 10,000 vu van chinh 364860.231222.161322. Chinh chuyen 
23/12/2022 100,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 1020039495 khong co
23/12/2022 15,000 MA VAN DOANH 543994.231222.160511.  HOANG HUY GROUP
23/12/2022 20,000 QUANG TRONG PHUONG 245593.231222.160
434.VCB
Chuyển khoản
23/12/2022 20,000 NGUYEN VAN HAY 773063.231222.
155259.VCB
 
23/12/2022 20,000  NGUYEN DINH THUONG 1025751464 Ủng hộ trẻ em khuyết tật
23/12/2022 10,000  LE HOANG NHON 400644.231222.155112. Chuyển tiền
23/12/2022 15,000 HOANG THI HIEN  012116.231222.154607. HOANG HUY GROUP
23/12/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0621000439094.  
23/12/2022 10,000 NGUYEN MINH PHUONG 9967418702  
23/12/2022 10,000 DAO KHAC DAT 985203.231222.153440. Chuyển khoản
23/12/2022 20,000 PHAM VAN NHO 02009704151223153
1132022wpks10957
7.54983.153114.
 
23/12/2022 15,000 DANG LAM MAI KA 454285.231222.153104.  (HUY HOANG GROUP)
23/12/2022 10,000 HO THI HAI 1015957568 Chuyển tiền
23/12/2022 10,000 NGUYEN THI HAU PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE..
33713648993.
 
23/12/2022 15,000 NGUYEN THI THUY  PARTNER.DIRECT
_DEBITS_VCB.MSE
..33712403273.
HOANG HUY GROUP
23/12/2022 10,000 nguyen viet chien 262711.231222.152603.  
23/12/2022 10,000 NGUYEN THI HA 1022901545 Chuyển tiền
23/12/2022 10,000 TRAN THANH LOAN 1028393288  
23/12/2022 10,000 Nguyen van thuong  225767.231222.150826.  
23/12/2022 10,000 Nguyen Duc Dung 602344.231222.150618.  
23/12/2022 10,000 PHAM THI CAM GIANG 0371000455708 Quyen gop vi tre em
23/12/2022 10,000  PHAN LE VAN NHI 1016179074 Tap the lop KTE319BS.1 - FTU
23/12/2022 10,000 NGUYEN TRONG DOAN 937179.231222.145134.  
23/12/2022 10,000 NGUYEN VAN HUAN 0351000770620  
23/12/2022 10,000 VUONG PHUONG THAO  711742.231222.144233. Chuyển tiền
23/12/2022 10,000 NGUYEN ANH DONG 341759.231222.143752. Chuyển tiền
23/12/2022 100,000 NGUYEN NGOC VUONG 0301000372541 Ung ho quy
23/12/2022 100 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 531163.231222.142750. CCCC
23/12/2022 20,000 TRAN KIM HUYEN PARTNER.DIRECT
_DEBITS_VCB.MSE..
33710023605.
Chuyển tiền
23/12/2022 10,000 NGUYEN THU UYEN  441097.231222.141846. Chuyển khoản
23/12/2022 10,000 TRAN QUOC TAN 668498.231222.141633. Chuyển khoản
23/12/2022 10,000 PHAM VAN HAN  661808.231222.141452. Chuyển khoản
23/12/2022 10,000 BUI QUOC CUONG 0601000519680  
23/12/2022 15,000 BIEN THI HOAI PHUONG 1023355176 Chuyển tiền
23/12/2022 500,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 143009.231222.140938. ung ho cac em
23/12/2022 10,000 QUANG VAN TRANG  625414.231222.140439. Chuyển khoản
23/12/2022 10,000 TRAN THI MINH NGUYET 390976.231222.140336. Chuyển khoản
23/12/2022 20,000 LE THI LOAN 458918.231222.14
0418.VCB
Chuyển khoản
23/12/2022 30,000 NGUYEN HAI BAO 1017966319 Chuyển tiền
23/12/2022 20,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 057693.231222.135946.
ZP696DV5LVPH 
 
23/12/2022 10,000 NGUYEN TRUNG DUC 784382.231222.135838. Chuyển tiền
23/12/2022 10,000 Nguyen Thi Mai Phuong 589170.231222.135416.  
23/12/2022 10,000 BUI THI VAN 528794.231222.135457.  
23/12/2022 10,000 CAO VAN HIEU 0971000028663   
23/12/2022 10,000 BUI HA QUOC VIET 541195.231222.134051.  
23/12/2022 100,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ  0071003477174 .ung ho
23/12/2022 10,000 NGUY THI MANH  314767.231222.133816. Chuyển khoản
23/12/2022 10,000  HUYNH CHI LINH 1020188662 Chuyển tiền
23/12/2022 10,000 HOANG BA CHIEN 500058.231222.132833. Chuyển khoản
23/12/2022 20,000 LY THI NHAN 309346.231222.13
2157.VCB
Chuyển khoản
23/12/2022 10,000 thinh 637494.231222.125000.  
23/12/2022 10,000 TRAN THI THUY  944335.231222.124513. Chuyển tiền
23/12/2022 10,000 DUONG DINH PHUNG 156799.231222.124331. Chuyển khoản
23/12/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 215320.231222.124301. HOANG HUY GROUP
23/12/2022 10,000 TRAN ANH SON 0311000746994   
23/12/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 464760.231222.124228. HOANG HUY GROUP
23/12/2022 10,000 LE VAN NHAT  150123.231222.124127. Chuyển khoản
23/12/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 576469.231222.123441. HOANG HUY GROUP
23/12/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 311883.231222.123334. HOANG HUY GROUP
23/12/2022 1,000 Huong  907727.231222.123319.  
23/12/2022 20,000 DANG NHU Y 307224.231222.123135.  
23/12/2022 10,000 TA THI PHUONG 0361000248875  
23/12/2022 10,000 My le 010358.231222.122929.  
23/12/2022 10,000 TRAN DANG TIEN 335321.231222.122319. Chuyển tiền
23/12/2022 20,000 PHAM THI DIP 245836.231222.121820. Chuyển tiền
23/12/2022 10,000 PHAM VAN DANG  9975831883  
23/12/2022 10,000 NGUYEN HUU HOANG  966933.231222.121132. Chuyển tiền
23/12/2022 10,000 DUONG TIEN THANG 217581.231222.120928. Chuyển khoản
23/12/2022 20,000 BUI THI MY DUYEN  172749.231222.115904. Chuyển tiền
23/12/2022 300,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 281978.231222.115344. for children
23/12/2022 20,000 Duy 830058.231222.115122.  chuyen
23/12/2022 10,000 LE THI KIEU 124864.231222.114811. Chuyển khoản
23/12/2022 10,000 vi ngoc tuan 016066.231222.114628.  
23/12/2022 1,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 1022803988 dfh
23/12/2022 62,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 1018441714 trẻ em khuyết tật
23/12/2022 10,000 PHAM VAN HIEU 795327.231222.113340.  
23/12/2022 1,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 1029756984 hdf.
23/12/2022 10,000 HOANG VAN LOC  004299.231222.111949. Chuyển khoản
23/12/2022 1,000 Huong 747708.231222.111001.  
23/12/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 037402.231222.110257. Aa
23/12/2022 10,000 DO VAN CUONG 977173.231222.105953. Chuyển tiền
23/12/2022 10,000 NGUYEN VAN HAI 764202.231222.105315.  dong gop quy vi tre em khuyet tat
23/12/2022 15,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 232134.231222.105222. HOANG HUY GROUP
23/12/2022 10,000 TRAN VAN THUY 871198.231222.104739. Chuyển khoản
23/12/2022 100,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ  0351000909237 trẻ em khuyết tật
23/12/2022 10,000 NGUYEN THI LOAN 394543.231222.102302.  Chuyển khoản
23/12/2022 10,000 nguyen van hoang  137789.231222.101631. ung ho
23/12/2022 1,000 Huong  637806.231222.101459.  
23/12/2022 40,000 DANG THI THUY 0291000272468 Chuyển tiền
23/12/2022 10,000 Nguyen Thi My Nhung  638889.231222.100456. Chuyển tiền
23/12/2022 10,000 truong minh chien 189747.231222.095948.  
23/12/2022 10,000 NGUYEN TRUNG DUNG  669820.231222.095616. Chuyển khoản
23/12/2022 10,000 NGUYEN VAN KHOI 181920.231222.094952. Chuyển tiền
23/12/2022 10,000 LUONG VAN VUONG 0231000394226 Chuyển tiền
23/12/2022 10,000 NGUYEN HOANG HUNG 593163.231222.094538. Chuyển tiền
23/12/2022 133,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 1027711980 khuyet tat
23/12/2022 10,000 HOANG THI THUY TUYEN  446068.231222.091454. Chuyển khoản
23/12/2022 100,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ  0211000501140 tre em
23/12/2022 50,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 395735.231222.071756. Ung ho quy khuyet tat tre em 
23/12/2022 300,000 LE HUY THANG 0031000122044 Chuyển tiền
23/12/2022 1,000 Huong  388255.231222.070425.  
23/12/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 021792.231222.070107. Aa
23/12/2022 1,000 Huong  385126.231222.065743.  
23/12/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 021695.231222.065643. Aa
23/12/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 021711.231222.065641. Aa
23/12/2022 50,000 TRAN NGOC THANH  9974047685 Chuyển tiền
         
Tổng số 34,909,285      
Bảng tổng hợp nguồn vận động từ các nhà hảo tâm tại ngân hànVietinbank
(Từ ngày 16/12/2022 đến 23/12/2022)
NT Số tiền Tên nhà hảo tâm ủng hộ Quỹ Số tài khoản/ tham chiếu Ghi chú
20/12/2022 200,000 NGUYEN VAN CHUNG 19027679788015  Ung ho Quy Vi tre em khuyet tat Viet nam
         
Tổng số 200,000      
Bảng tổng hợp nguồn vận động từ các nhà hảo tâm tại ngân hàng Sacombank
(Từ ngày 16/12/2022 đến 23/12/2022)
NT Số tiền Tên nhà hảo tâm ủng hộ Quỹ Số tài khoản/ tham chiếu Ghi chú
18/12/2022 400,000 PHAN THI CANG SIEU CKN 351654 ho tro tre khuyet tat ngheo 
22/12/2022 10,000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ   Ung ho quy vi tre e khuyet tat viet nam
         
Tổng số 410,000      
Bảng tổng hợp nguồn vận động từ các nhà hảo tâm bằng hiện vật
(Từ ngày 16/12/2022 đến 23/12/2022)
NT Số tiền Tên nhà hảo tâm ủng hộ Quỹ Số tài khoản/ tham chiếu Ghi chú
         
         
Tổng số        
Văn phòng Quỹ Vì trẻ em khuyết tật Việt Nam tại Hà Nội
Trang inGửi bạn bè Chia sẻ trên facebook  Chia sẻ trên twitterThảo luậnXem thảo luận
Thông tin khác:
Xem nhiều nhất
Tiêu điểm
Thông tin ủng hộ từ thiện
Quỹ Vì Trẻ Em Khuyết tật
1) Tên tài khoản: "Quỹ Vì trẻ em khuyết tật"
  Số tài khoản VNĐ: 00110 0381 4022
                       CIF: 481 3569
  Số tài khoản USD: 00113 7381 4041 
                       CIF: 481 3569
  Swift Code: BFTVVNVX 001
  Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam
  (Vietcombank)

Sở giao dịch
Địa chỉ: 
11 Láng Hạ, phường Thành Công, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội (Địa chỉ cũ: 31-33 Ngô Quyền, phường Hàng Bài, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội).
 2) Tên Tài khoản: Quỹ Vì trẻ em khuyết tật Việt Nam
Số TK: 121000034371 Tại Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam  - CN Hai Bà Trưng Hà Nội


3)Tên Tài khoản: Quỹ Vì trẻ em khuyết tật Việt Nam
Số TK: 060095268466 Tại Ngân hàng Sacombank chi nhánh Bình Chánh TP Hồ Chí Minh

 
Nội dung chuyển khoản: Ủng hộ "Quỹ Vì trẻ em khuyết tật Việt Nam".
Đường dây nóng: 024 38238804 hoặc 0912.304.995
Mới cập nhật
Cô bé 10 tuổi bị ung thư trong "Chuyến bay của Linh - Điều ước thứ 7" đã qua đời
Bạn biết đến Quỹ Vì Trẻ Em Khuyết Tật bằng phương tiện
Mạng internet
Truyền hình
Truyền thanh
Khác
Thiết kế web: OnIP™