Danh ngôn:
Thứ sáu, 31/03/2023
TẤM LÒNG HẢO TÂM

Danh sách các nhà hảo tâm (Tháng 01/2023)

Cập nhật lúc 09:41 06/02/2023
Quỹ vì trẻ em khuyết tật Việt Nam
Số 18N3, ngõ 58 Triều Khúc, phường Thanh Xuân Nam, quận Thanh Xuân, TP. Hà Nội

 
Bảng tổng hợp nguồn vận động từ các nhà hảo tâm tại ngân hàng Vietcombank
(Tháng 01/2023)
NT Số tiền Tên nhà hảo tâm ủng hộ Quỹ Số tham chiếu Ghi chú
1/1/2023 100.000 TRINH QUANG LONG   0071005679972  Chuyển tiền
1/1/2023 10.000 TRIEU THI HUONG QUYNH 145275.010123.215939. Chuyển tiền
1/1/2023 10.000  Nguyen Quoc Toan 154416.010123.212906.  
1/1/2023 20.000 HUA NGOC DUYEN ANH PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE.
.34091404903.
Chuyển tiền
1/1/2023 100.000 NGUYEN VAN VUONG 0011004265191 Cau mong Hao Nam binh an vo su
1/1/2023 10.000 LUONG THI NGA PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE..
34090144899.
Chuyển tiền
1/1/2023 20.000 LE THI SA 0381002876651 Chuyển tiền
1/1/2023 10.000 nguyen ngoc chau dung 674488.010123.202707.  
1/1/2023 10.000 DANG NHAT TRUONG 805494.010123.194631.  
1/1/2023 20.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 565034.010123.185443. chung tay vi tre em khuyet tat
1/1/2023 10.000 PHAN A MAN 060001.010123.184504.  
1/1/2023 10.000 LA THANH TUNG 381441.010123.183832.  
1/1/2023 10.000 LE HOANG TU  376910.010123.183507. Chuyển tiền
1/1/2023 10.000  TRAN THI NHU Y 1022189929  
1/1/2023 10.000 LAI VAN CHIEN  553199.010123.180145. Chuyển tiền
1/1/2023 10.000 DAO TRUONG HAN  755471.010123.171324. Chuyển khoản
1/1/2023 10.000 BUI THE BAO 698817.010123.162137.  
1/1/2023 10.000 LO VAN CUONG  945945.010123.160111. Chuyển tiền
1/1/2023 100.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0011004291592  
1/1/2023 10.000 LE VAN LOC 230667.010123.154
416.34079828842
 
1/1/2023 10.000 NGUYEN THI HAO 683941.010123.153517. Chuyển khoản
1/1/2023 10.000 NGUYEN THI THANH THUY 941319.010123.144850.  
1/1/2023 10.000 DINH THI XOAN  1012621027 Chuyển tiền
1/1/2023 80.000 HOANG THI NGOC QUYNH 1016561362 Chuc cac em nam moi an lanh GNTCF
1/1/2023 10.000 NGUYEN LE HOANG PHONG 0071000630234 Chuyển khoản
1/1/2023 10.000 LE VAN HAU 864419.010123.134135.  
1/1/2023 10.000 TRAN VAN HUY  312610.010123.133337. Chuyển khoản
1/1/2023 20.000 HO THI THUY TIEN  955893.010123.13
2536.VCB
gieo hat suc khoe
1/1/2023 10.000 MAI NGOC NHU  203334.010123.125448. Chuyển khoản
1/1/2023 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 168227.010123.124228. Quy vi tre em khuyet tat VN
1/1/2023 10.000 NGUYEN THI KIM THANH 644494.010123.124255. Chuyển tiền
1/1/2023 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 805413.010123.124127. HOANG HUY GROUP
1/1/2023 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 978138.010123.123537. HOANG HUY GROUP
1/1/2023 10.000 PHAM THI KIEU TIEN 0461003974095  Chuyển tiền
1/1/2023 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 626196.010123.123409. HOANG HUY GROUP
1/1/2023 10.000 NGUYEN THI HUYEN 970029.010123.123214. HOANG HUY GROUP
1/1/2023 10.000 BUI THE BAO 1029561854 Chuyển tiền
1/1/2023 10.000 PHAM THI BINH  0211000504610 Chuyển tiền
1/1/2023 20.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 560227.010123.120318. Ủng hộ trẻ em khuyết tật
1/1/2023 10.000 Le van bien 108546.010123.115729.  
1/1/2023 10.000 TRAN THANH NHAN 230646.010123.115136. Chuyển tiền
1/1/2023 10.000 NGUYEN HOA LU 011736.010123.114925. Chuyển khoản
1/1/2023 10.000 HO XUAN TAM 1030323397 Chung tay vi tre em khuyet tat
1/1/2023 20.000 VUONG DANG VU 822063.010123.
114154.VCB
 
1/1/2023 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 978560.010123.113814. Chung tay vi tre em khuyet tat
1/1/2023 10.000 NGUYEN HUY NGOC  897001.010123.113323. Chuyển tiền
1/1/2023 10.000 Tran Van Dinh 926681.010123.112828.  
1/1/2023 10.000 PHAM HONG NHAN 930385.010123.112221. Chuyển tiền
1/1/2023 20.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0031000219666 tre em ngheo khuyet tat
1/1/2023 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 1032257318 Giup do 1 phan nho nhoi
1/1/2023 20.000 Bin 670972.010123.110550.  chuyen 
1/1/2023 10.000 LEO VAN NGOAN  868414.010123.110256. Chuyển khoản
1/1/2023 10.000 NGUYEN VAN DUNG 0551000295871 Chuyển tiền
1/1/2023 10.000 Nguyen van toan 793348.010123.104005.  
1/1/2023 100.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0441000688399 Tre em khuyet tat o Dong thap hoac tien giang
1/1/2023 20.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 696252.010123.101007. Ủng hộ trẻ em khuyết tật
1/1/2023 10.000 HOANG A DAO  754512.010123.100454. Chuyển tiền
1/1/2023 40.000 DANG THI THUY  0291000272468  Chuyển tiền
1/1/2023 1.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 1022285038 ok
1/1/2023 5.000 le thi thu hang 1014891795 Ủng hộ trẻ em khuyết tật
1/1/2023 100.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 1024977476 sinh vien
1/1/2023 100.000 PHAM ANH THU  955099.010123.
084222.VCB
Chuyển khoản
1/1/2023 50.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 9965822911 .co len
1/1/2023 200.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0491000162743  
1/1/2023 300.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 1019286205 LNL
1/1/2023 5.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 9879577109 m
1/1/2023 36.055 HOANG NGOC TRAN CHAU 0911000065171  Chuyển tiền
1/1/2023 50.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ MBVCB.2912487473.20
01.VCB Rewards.
Chuc mung nam moi
2/1/2023 10.000 TRAN THANH TU  260218.020123.212711. Chuyển khoản
2/1/2023 10.000 LUONG HO DAT  138348.020123.212217. Chuyển khoản
2/1/2023 20.111 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ MBVCB.2919168135.2
001.VCB Rewards.
that nghiep
2/1/2023 10.000 BUI THE BAO 1029561854 Chuyển tiền
2/1/2023 20.000 TANG THI HUE  928761.020123.203817. Chuyển tiền
2/1/2023 50.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ  0161001708765  NA
2/1/2023 10.000 NGO XUAN TUNG  0411001086465  
2/1/2023 10.000 HOANG KHANH TUNG 827931.020123.200318.  
2/1/2023 20.000 HUYNH DUC TINH 533801.020123.200138.  Chuyển khoản
2/1/2023 10.000 NGUYEN VAN PHUONG  141982.020123.194453. Chuyển tiền
2/1/2023 100.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ  0721000642827 bt
2/1/2023 20.000 PHAM VAN THANG PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE..
34125493813.
 
2/1/2023 20.000 Vu Hoang 511758.020123.185256.  
2/1/2023 10.000 NGUYEN TRONG DAO 
sdt 0393237712
291066.020123.184646.  Chuyển khoản
2/1/2023 10.000 CA VAN NGHIEP  602307.020123.184720. Chuyển tiền
2/1/2023 10.000 PHAM VAN LAP PARTNER.DIRECT
_DEBITS_VCB.MSE.
.34123358105.
Chuyển tiền
2/1/2023 10.000 Nguyn vn hung  471129.020123.183027.  
2/1/2023 10.000 NGUYEN VAN DUNG 0621000424612  Chuyển tiền
2/1/2023 4.000 PHAM QUANG THIEU 142795.020123.175929. Chuyển tiền
2/1/2023 10.000 LE VAN DAT  103609.020123.175542. Chuyển khoản
2/1/2023 20.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 224238.020123.174313. Ủng hộ trẻ em khuyết tật
2/1/2023 10.000 Nguyen van doan 336523.020123.173809.  
2/1/2023 10.000 TRAN THI CANH  631863.020123.172123. Chuyển tiền
2/1/2023 10.000 NGUYEN TAN MINH PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE..
34121282556.
 
2/1/2023 10.000 NGUYEN DUONG TUAN TU  0071000593612 Chuyển tiền
2/1/2023 10.000 NGUYEN THANH NGUYEN  0631000391401 Chuyển tiền
2/1/2023 10.000 NGUYEN VAN LE HUNG 1031821716  
2/1/2023 10.000 Nguyen Thi Tuyet Tran 150127.020123.165809.  
2/1/2023 10.000 LE DINH NGAN 846876.020123.165214. Chuyển khoản
2/1/2023 10.000  DANG VAN HOA  606012.020123.164809. Chuyển tiền
2/1/2023 10.000 NGUYEN PHU HA 788838.020123.163804.  
2/1/2023 10.000 LE THI LAN 783369.020123.163635. Chuyển khoản
2/1/2023 10.000 BUI THE BAO 1029561854 Chuyển tiền
2/1/2023 10.000 NGUYEN THI HANH 891753.020123.155741.  
2/1/2023 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 390084.020123.150315. TANG
2/1/2023 10.000 Phan phi hao 585803.020123.143802.  
2/1/2023 10.000 PHAN VAN ANH 077758.020123.142503. Chuyển tiền
2/1/2023 200.000 NGUYEN PHUONG LOAN   0071001216010  Chuyển tiền
2/1/2023 10.000 LE THI THANH THUY 483820.020123.135542. Chuyển tiền
2/1/2023 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 996125.020123.133511. chung tay vi tre em khuyet tat
2/1/2023 10.000 NGUYEN THI HONG CUC  363885.020123.132925. Chuyển khoản
2/1/2023 10.000 DANH PHUC 113690.020123.130658. Chuyển khoản
2/1/2023 10.000 huynh thi yen 260459.020123.125636.  
2/1/2023 10.000 NGUYEN TAN LOC 905743.020123.125607. Chuyển tiền
2/1/2023 10.000 LE VAN CHIEN 1020489758 Chuyển tiền
2/1/2023 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 022531.020123.125521. Ung ho
2/1/2023 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 477193.020123.125039. HOANG HUY GROUP
2/1/2023 10.000 PHAN XUAN TUONG 226218.020123.124555.  
2/1/2023 10.000 NGUYEN VAN SON 717839.020123.124614. Chuyển tiền
2/1/2023 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 786022.020123.124403. HOANG HUY GROUP
2/1/2023 20.000 TA MINH THU  569141.020123.1
s23653.VCB
Chuyển khoản
2/1/2023 10.000 NGUYEN THI HOA  182996.020123.123250. Chuyển khoản
2/1/2023 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 449558.020123.123334. chung tay vi tre em khuyet tat
2/1/2023 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 008552.020123.123236. HOANG HUY GROUP
2/1/2023 10.000 Tran Nguyen Minh Nhat PARTNER.DIRECT
_DEBITS_VCB.MSE..
34111225619
 
2/1/2023 10.000 NGUYEN VAN VINH 439163.020123.121330.  Chuyển tiền
2/1/2023 10.000 NGUYEN THI TUYEN 9948383390 Chuyển tiền
2/1/2023 10.000 BUI THE BAO 1029561854 Chuyển tiền
2/1/2023 20.000 HA THI NGA  410107.020123.115033. Chuyển tiền
2/1/2023 10.000 DOAN TRUC NGAN  PARTNER.DIRECT
_DEBITS_VCB.MSE
..34109614884.
Chuyển tiền
2/1/2023 10.000 Quach Minh Quang 856928.020123.114319.  
2/1/2023 10.000 VUONG VAN TAI  699523.020123.114209. Chuyển tiền
2/1/2023 10.000 TRAN THANH TONG  278631.020123.114110. Chuyển tiền
2/1/2023 10.000 LAI VAN TRUNG 370554.020123.114001. Chuyển tiền
2/1/2023 10.000 Tran Quang Tung PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE..
34110009670.
 
2/1/2023 10.000 LA THI COI  190817.020123.112801. Chuyển tiền
2/1/2023 10.000 vo duc binh 154413.020123.112532.  
2/1/2023 40.000 DANG THI THUY 0291000272468 Chuyển tiền
2/1/2023 200.000 Truong Thi Chi Cong  329221.020123.112041. Chuyển tiền
2/1/2023 10.000 NGUYEN THANH TU 937873.020123.104632. Chuyển tiền
2/1/2023 50.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0451000485698  
2/1/2023 10.000 Nguyen van an  109110.020123.102438.  
2/1/2023 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 694656.020123.102359. chung tay vi tre em khuyet tat
2/1/2023 10.000 NGUYEN THI KIM THUY  689375.020123.102028. Chuyển tiền
2/1/2023 20.000 NGUYEN VAN CHUNG 203614.020123.
100355.VCB
Chuyển khoản
2/1/2023 10.000 NGUYEN HOA LU 479269.020123.094351. Chuyển khoản
2/1/2023 100.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 086337.020123.085908. Ung ho quy khuyet tat tre em
2/1/2023 50.000 LE THI THUY 230580.020123.075504. Chuyển khoản
2/1/2023 10.000 DANG THI THU  PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE.
.34099156924.
Chuyển tiền
2/1/2023 100.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ  0011002606340 ung ho
3/1/2023 100.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 9869089343 tre khuyet tat
3/1/2023 200.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0491001886624 gop qua tet cho cac em bi khuyet tat
3/1/2023 10.000 pham van sang 02009704150103214
2082023p8dx471115.
86689.214209.
ck
3/1/2023 10.000 LY VAN TU  938953.030123.212923. Chuyển tiền
3/1/2023 10.000  XIN THI CONG 604965.030123.212627.  
3/1/2023 20.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 899074.030123.211842. Tre em khet tat
3/1/2023 100.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 431072.030123.210705. Ung ho cac em
3/1/2023 20.000 DUONG THI LAN ANH  707935.030123.21
0031.VCB
chuyen ung ho
3/1/2023 10.000 PHAN NGO TAM MUNG 617095.030123.204733.  
3/1/2023 10.000 nguyen tien thinh 209442.030123.204327.  
3/1/2023 10.000 HA THE TUYEN 729485.030123.203503. Chuyển khoản
3/1/2023 100.000 Nguyen Hoang Minh 670817.030123.202119. lam nhiem vu 
3/1/2023 20.000 TRAN VAN CO  0741000664198 Chuyển tiền
3/1/2023 20.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 644843.030123.201502. Ung ho tre em huyet tat
3/1/2023 5.000 NGUYEN NHU THIEN 093465.030123.201306. Chuyển tiền
3/1/2023 10.000 NGUYEN HOANG DU 145605.030123.201121. Chuyển khoản
3/1/2023 10.000 PHAN VAN MINH 180156.030123.200751. Chuyển tiền
3/1/2023 5.000 Nguyen Tai Huong 525710.030123.194659. Chuyển tiền
3/1/2023 3.000 LUU NGAN HUYNH  920884.030123.194654. Chuyển tiền
3/1/2023 10.000 NGUYEN BA DUONG  915955.030123.194516. Chuyển tiền
3/1/2023 10.000 NGUYEN MINH NGOC 910512.030123.194338.  
3/1/2023 5.000 DO THI CHINH 874428.030123.193237. Chuyển tiền
3/1/2023 5.000 Tran Minh Quang 456451.030123.193138. Chuyển tiền
3/1/2023 10.000 NGUYEN THI LAN 1016529017  
3/1/2023 10.000 NGUYEN DUY HUAN 159809.030123.192028.  
3/1/2023 5.000 LE DINH BAO 136523.030123.191634. Chuyển tiền
3/1/2023 10.000 TRAN THANH QUOC 9337775877  
3/1/2023 5.000 TRAN VAN NHAT 020097041501
031855032023E66D3623
49.22539.185504. 
Chuyển tiền
3/1/2023 10.000 TRINH THI HIEN  484785.030123.185028. Chuyển tiền
3/1/2023 6.000 Mai  233677.030123.184514. ck
3/1/2023 10.000 NGUYEN THI TUYET TRINH 214524.030123.184407.  
3/1/2023 20.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 02009704150103183
7422023OuhN349
160.14119.183742.
Ủng hộ trẻ em khuyết tật
3/1/2023 10.000 NGUYEN VAN DUC 02009704150103
1837242023jAPv3489
16.13953.183724.
Chuyển tiền
3/1/2023 1.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 1033825051 ngheo kho
3/1/2023 20.000 DUONG THI HUONG 343045.030123.
181659.VCB
Chuyển khoản
3/1/2023 10.000 NGUYEN VAN LONG 057158.030123.180824. Chuyển khoản
3/1/2023 10.000 DANG NGOC QUOC  1030623369 Chuyển tiền
3/1/2023 5.000 TRAN DUY PHONG  1026781835 Chuyển tiền
3/1/2023 10.000 THACH PHAT DAT 104934.030123.175420.  
3/1/2023 20.000 TRAN NGOC ANH  469944.030123.1
74359.VCB
Chuyển khoản
3/1/2023 10.000 DOAN THI NHUNG PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE
..34165196952.
Chuyển tiền
3/1/2023 10.000  LAM VAN MINH 414866.030123.173449. Chuyển tiền
3/1/2023 20.000 VO VAN DAY 087759.030123.17
3319.ZP6H8S3PN2IC 
 
3/1/2023 10.000 LE ANH HOA 855122.030123.173042.  Chuyển khoản
3/1/2023 10.000 LAM MY HA  447890.030123.172557. Chuyển khoản
3/1/2023 120.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ MBVCB.2922687718
.2001.VCB Rewards.
tre em
3/1/2023 20.000 DUONG THI SEN 0821000188937 D Chuyển tiền
3/1/2023 10.000 LE THI ANH NGOC 396889.030123.171604. Chuyển tiền
3/1/2023 10.000 NGO VAN PHAP 0200970415010317
14222023oCz7283670.
72518.171422.
 
3/1/2023 10.000 nguyen van kien  02009704150103171
1382023JAfC281414
.71105.171138.
Chuyển khoản
3/1/2023 10.000 NGUYEN VAN HUONG  490788.030123.165038. Chuyển tiền
3/1/2023 10.000 NGUYEN QUANG HUY 691731.030123.164653.  
3/1/2023 10.000 BUI VAN HOANG 9384667712  
3/1/2023 5.000 LE MINH ANH  057728.030123.164303. ung ho
3/1/2023 10.000 Le Luu Minh Hien  239472.030123.164221. Chuyển tiền
3/1/2023 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 048723.030123.164106. UNG HO
3/1/2023 10.000 Cao Thi Thanh Van  216914.030123.163428. Chuyển tiền
3/1/2023 150.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ  0511000439029 tre em kho khan
3/1/2023 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 557621.030123.162920. trung tay vi tre em khuyet tat
3/1/2023 10.000 LE NGOC KHANH 1034065090  
3/1/2023 10.000 HA ANH QUAN  146479.030123.162403. Chuyển khoản
3/1/2023 10.000 NGUYEN THI NIEN 445166.030123.161808. Chuyển khoản
3/1/2023 10.000 NGUYEN DANG NHAT 1013418512  
3/1/2023 10.000 nguyen thi hong nga 951815.030123.161457.  
3/1/2023 10.000 LE QUANG VINH 946225.030123.161016.  
3/1/2023 10.000 luong Thi Phuong vu PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE..
34161902517.
 
3/1/2023 5.000 NGUYEN THI XUYEN  0821000011509  Chuyển tiền
3/1/2023 10.000 HUYNH VAN TRI PARTNER.DIRECT
_DEBITS_VCB.MSE..
34160993068.
Chuyển tiền
3/1/2023 5.000 TRUONG THI HUONG 02009704150103154
9022023vn4y212750.
28665.154902. 
Chuyển tiền
3/1/2023 10.000 DANG VAN TOAN 020097041501031543
532023JHT5208590.26
152.154353.
 
3/1/2023 20.000 TRAN THONG  367223.03012
3.154051.VCB
Chuyển khoản
3/1/2023 20.000 LUU THI KIM TUYET   0601000455749 Ủng hộ trẻ em khuyết tật
3/1/2023 10.000 TRAN VAN NHAL  758986.030123.152730. Chuyển tiền
3/1/2023 10.000 TRAN THI KIM PHUC 000484.030123.152720. Chuyển tiền
3/1/2023 200.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 881293.030123.152513. Ung ho cac be
3/1/2023 20.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0281000473739 dfgh
3/1/2023 588.110 SBR TERRAPAY MU Thi Mai Vuong 530486.030123.145616.  
3/1/2023 10.000 .NGUYEN DINH QUYEN  0200970415010314
555820235PwJ1725
57.4258.145558
Chuyển tiền
3/1/2023 20.000 TRAN VAN LUONG 874117.030123.1
44946.VCB
Chuyển khoản
3/1/2023 10.000 NGUYEN THANH HUNG 676431.030123.143318. Chuyển khoản
3/1/2023 10.000 DINH VAN TUAN 841461.030123.142807.  
3/1/2023 10.000 HUYNH DUC ANH TUAN  020097041501031
427282023x6Xz15
2604.88199.142728.
Chuyển tiền
3/1/2023 10.000 TRAN BINH  1031956750 Chuyển tiền
3/1/2023 10.000 NGUYEN VAN QUAN  854203.030123.141500. Chuyển khoản
3/1/2023 10.000 BUI NGOC HOANG  586761.030123.140829. Chuyển khoản
3/1/2023 20.000 TONG THI NGAN 370482.030123.140
238.VCB
Chuyển khoản
3/1/2023 10.000 BUI HOANG DUNG 2,0097E+23 ck
3/1/2023 10.000 NGUYEN VAN TUYEN 794809.030123.134548. Chuyển tiền
3/1/2023 10.000 Nguyen Ngoc Vu 727979.030123.134414.  
3/1/2023 5.000 DO THI THUY DUNG 9962911037 Chuyển tiền
3/1/2023 10.000 NGUYEN THANH LUAN  700564.030123.133711. Chuyển khoản
3/1/2023 10.000 DOAN THI MY HUYEN 199010.030123.132959. Chuyển tiền
3/1/2023 10.000 VO CONG NGHIEP  187505.030123.131431. Chuyển tiền
3/1/2023 10.000 LE THI THUY KIEU 9925652758 Chuyển tiền
3/1/2023 5.000 LUONG CHINH THAI  028368.030123.130929. Chuyển tiền
3/1/2023 20.000 VU TRUONG THANH  387443.030123.130824. Chuyển khoản
3/1/2023 10.000 DUONG THANH LONG  371181.030123.130309. Chuyển khoản
3/1/2023 20.000 NGUYEN TRONG HIEP 498223.030123.130
209.VCB
Chuyển khoản
3/1/2023 20.000 LE THI DIEP 912108.030123.
125251.VCB
Chuyển khoản
3/1/2023 20.000 NGUYEN THAI VIET 1018311742 chung tay vi tre em khuyet tat
3/1/2023 10.000 Dinh minh duc 102412.030123.124615.  
3/1/2023 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 499667.030123.124310. HOANG HUY CROUP
3/1/2023 10.000 MA VAN NGHIEP  662394.030123.123550. Chuyển tiền
3/1/2023 10.000 TRAN HUU THINH  020097041501031
2342420231ApL987993.
45580.123424.
Chuyển tiền
3/1/2023 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 653648.030123.123332. HOANG HUY GROUP
3/1/2023 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 020097041501031233
212023BCCj987307.4
4889.123321.
HOANG HUY GROUP
3/1/2023 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0200970415010
3123119202398ke986
075.43721.123119.
Chuyen tien tu thien
3/1/2023 10.000 BUI THE VINH 1015641501  
3/1/2023 10.000 Nguyen Ngoc Tam 063947.030123.122904.  
3/1/2023 10.000 NGUYEN NGOC PHUONG PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE.
.34152944384
 
3/1/2023 10.000 Doan  767373.030123.122457. chuyen 
3/1/2023 10.000 LE THI LUOM  192753.030123.121327. Chuyển khoản
3/1/2023 10.000 NGO XUAN HUY  141181.030123.121342. Chuyển tiền
3/1/2023 10.000 NGUYEN MANH TUYEN  342158.030123.120659. Chuyển khoản
3/1/2023 10.000 Ca Van Duy 714380.030123.120101.  
3/1/2023 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ  0921000700064  vi tre em khuyet tat
3/1/2023 10.000 NONG THI PHAN 339162.030123.115306. Chuyển khoản
3/1/2023 10.000 Nguyen Van huy PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE..
34151714809.
 
3/1/2023 20.000 NGO THI DUNG 697981.030123.114352. Chuyển tiền
3/1/2023 10.000  LE VAN THANH 106746.030123.113508. Chuyển tiền
3/1/2023 10.000 TRUONG NGOC MO 0200970415010311
34122023wpXE94549
0.14303.113412.
Chuyển tiền
3/1/2023 10.000 Tran thi hang nga 125130.030123.112148.  
3/1/2023 5.000 PHAM VAN CHUNG  1027118293 Chuyển tiền
3/1/2023 10.000 tran quoc toan 788353.030123.111028.  
3/1/2023 10.000 NGUYEN DAM PHUONG LINH 775656.030123.110414.  
3/1/2023 10.000 huynh cong hao  561295.030123.110033.  
3/1/2023 10.000 LAM QUOC TIEN 9964290158  
3/1/2023 5.000 NGUYEN DANH SON  008726.030123.105953. Chuyển tiền
3/1/2023 10.000 Nguyen Ngoc THAN 996981.030123.105557.  
3/1/2023 5.000 TRINH CONG TUYEN 649486.030123.105549. Chuyển tiền
3/1/2023 10.000 NGUYEN HANG NGA 1017920996 ung ho
3/1/2023 10.000 NGUYEN PHUNG BAO DUY 056934.030123.104108.I Chuyển tiền
3/1/2023 20.000 LUONG VAN PHAP 886961.030123.103246. Chuyển khoản
3/1/2023 20.000 TRAN VAN CUONG 649733.030123.1
01238.VCB
Chuyển khoản
3/1/2023 10.000 DO THANH TRIEU 213048.030123.100204.  
3/1/2023 40.000 DANG THI THUY 0291000272468 Chuyển tiền
3/1/2023 100.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0021000412676 cac em nho kem may man
3/1/2023 200.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 376217.030123.082824. Chuc cac em co mot cai tet am no nhieu suc khoe
3/1/2023 200.000 TRAN THUY LINH SHGD:1000091
6.DD:230103.
GUI CAC EM
3/1/2023 500.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0301002828336  tre em khuyet tat
3/1/2023 60.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0071001035826 lxstd tặng từ thiện
3/1/2023 50.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 150848.030123.070656. Ung ho quy khuyet tat tre em 
3/1/2023 500.000 NGUYEN TRAN TRONG NHAN 1,21001E+11 Ủng hộ trẻ em khuyết tật
3/1/2023 5.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 9879577109 m
3/1/2023 10.000 DINH NGOC MAI  1017919871 Chuyển tiền
4/1/2023 20.000 VU HOAI ANH  531578.040123.222407. Chuyển khoản
4/1/2023 210.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 486189.040123.220015. Ủng hộ trẻ em khuyết tật
4/1/2023 20.000 NGUYEN THI THAO 020097041501
042149462023Q8WQ214
420.86526.214946. 
Ủng hộ trẻ em khuyết tật
4/1/2023 10.000 .TRAN QUANG THI 9902483603 Chuyển tiền
4/1/2023 10.000 NGUYEN THI KIM THI  0181003542465 Chuyển tiền
4/1/2023 10.000 Bui Quoc Chuong 376272.040123.213158.  
4/1/2023 10.000 VU VAN HA 462803.040123.211826.  
4/1/2023 20.000 LE THI LICH  824950.040123.211540. Chuyển khoản
4/1/2023 20.000 TRAN THIEN LONG 638266.040123
.205339.VCB
 
4/1/2023 20.000 TRUONG THAI VUONG 215441.040123.
205304.VCB
Chuyển khoản
4/1/2023 10.000 NGUYEN VAN PHONG 02009704150104204
2482023POMr17677
6.65463.204249.
 
4/1/2023 10.000 TA DUY KHOA 128215.040123.202303.  
4/1/2023 20.000 CHAU TIEN PHUC 1020365741 Ủng hộ trẻ em khuyết tật
4/1/2023 1.000 DUONG THI PHUNG 1018868617 Chuyển tiền
4/1/2023 10.000 NGUYEN THANH HUNG 066341.040123.200646. Chuyển khoản
4/1/2023 11.000 NGUYEN THI THANH TUYEN  0801000274231 Chuyển tiền
4/1/2023 10.000 PHAM VAN TAN PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE..
34212871916.
 
4/1/2023 10.000 LE TAN QUYET 015218.040123.195335. Chuyển khoản
4/1/2023 10.000 PHAM HOANG KHUONG PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE..
34212868559.
Chuyển tiền
4/1/2023 10.000 PHAM TUAN PHAT 1030055827  
4/1/2023 10.000 THAI HOANG TAM 0531002568814   
4/1/2023 20.000 RO CHAM TUY 379592.040123.
192344.VCB
Chuyển khoản
4/1/2023 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 081946.040123.185511. chung tay vi tre e khuyet tat
4/1/2023 10.000 NGUYEN TAN PHAT 1026432226  
4/1/2023 20.000 LE TRUNG HIEU 1026665477 Chuyển tiền
4/1/2023 10.000 TRAN THANH HAI  PARTNER.DIRECT
_DEBITS_VCB.MSE..
34209520520.
Chuyển tiền
4/1/2023 10.000 Dinh Cong Tan Duy PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE..
34209519379.
 
4/1/2023 10.000 LUU MANH CUONG 573006.040123.180302.  
4/1/2023 10.000 tran thi hoai 811455.040123.180255.  
4/1/2023 10.000 CAM VAN UT 02009704150104175
8442023EofG967306.1
342.175844.
Chuyển tiền
4/1/2023 10.000 NGUYEN DINH CUONG 545258.040123.175643.  
4/1/2023 10.000 CHU VAN TO 1019727344  
4/1/2023 10.000 NGUYEN VAN QUANG 925633.040123.175306. Chuyển khoản
4/1/2023 10.000 Nguyen Minh 02009704150104175
1052023euZU96140
9.97767.175105.
 
4/1/2023 10.000 PHAM BAO TRUNG  9964303502 Chuyển tiền
4/1/2023 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 717555.040123.172847. TRE EM KHUYET TAT
4/1/2023 10.000 PHAM THI THU HUONG   0961000026940 Chuyển tiền
4/1/2023 10.000 NGUYEN THANH HUNG PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE..
34206119881.
 
4/1/2023 10.000 TRAN QUOC CUONG 153384.040123.165559. Chuyển tiền
4/1/2023 10.000 NGUYEN MANH TUONG 1025848255  
4/1/2023 10.000 BUI THI HOANG ANH 02009704150104164
409202398kW906109.6
3440.164409.
 
4/1/2023 10.000 Dinh van truong 701425.040123.164051.  
4/1/2023 10.000 DAM VAN PHUC  409334.040123.161552. Chuyển khoản
4/1/2023 10.000 HA VAN LOC 327788.040123.160715. Chuyển khoản
4/1/2023 10.000 NGUYEN VAN MANH  348875.040123.160409. Chuyển khoản
4/1/2023 10.000 TRAN ANH DUY 328829.040123.160008.  
4/1/2023 10.000 TRAN TU QUY  0501000136296  
4/1/2023 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 020097041501
041534592023Hbrh8
51592.27745.153459.
ck tu thien
4/1/2023 10.000 THACH SAY  796466.040123.153056. Chuyển tiền
4/1/2023 10.000 HA VAN MINH 794138.040123.152859. Chuyển tiền
4/1/2023 10.000 HOANG VAN TUNG 124239.040123.151838. Chuyển khoản
4/1/2023 10.000 DUONG MANH CUONG 817860.040123.151436.  
4/1/2023 10.000 NGO VAN LINH  767762.040123.150647. Chuyển tiền
4/1/2023 10.000 TRUONG THI HUE 1034104662 Chuyển tiền
4/1/2023 10.000 NGUYEN THI HONG MO 0381000545836  Chuyển tiền
4/1/2023 10.000 Vu Minh Tri  986845.040123.144918. Chuyển tiền
4/1/2023 10.000 NGUYEN VAN BINH  648896.040123.144331. Chuyển tiền
4/1/2023 10.000 Le trung khanh 312841.040123.024232.  
4/1/2023 10.000 HOANG QUOC HUY  641154.040123.144200. Chuyển tiền
4/1/2023 10.000 NGUYEN DINH HIEU 933089.040123.143643.  
4/1/2023 10.000 NGUYEN THI LY  575458.040123.142907. Chuyển tiền
4/1/2023 10.000 ban thanh trung 938651019  
4/1/2023 10.000 HO MINH NGOC 2114720021 1025583982 ung ho Quy vi tre em khuyet tat
4/1/2023 10.000 BUI THI HIEN 836061.040123.141417. Chuyển khoản
4/1/2023 10.000 tien an  111757.040123.135910.  
4/1/2023 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 768342.040123.135736. chung tay vi tre em khuyet tat
4/1/2023 10.000 Tran Nho Thang 529624.040123.135647.  
4/1/2023 10.000 VO DUY PHONG PARTNER.DIRECT
_DEBITS_VCB.MSE
..34198425703.
Chuyển tiền
4/1/2023 10.000 THAI THI TRONG 268752.040123.132006. Chuyển tiền
4/1/2023 10.000 NGUYEN VAN DOAN 383118.040123.131008. Chuyển khoản
4/1/2023 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 592702.040123.1
30938.0332 139 184 
Chuyển tiền
4/1/2023 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 181812.040123.125805. HOANG HUY GROUP
4/1/2023 10.000 Ha Nguyen Tram Anh 2011310673 1016772333 ung ho
4/1/2023 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 1024999240 tre em khuyet tat
4/1/2023 10.000 NGUYEN THI THU  180008.040123.124319. Chuyển tiền
4/1/2023 20.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 506599.040123.12
4249.VCB
 
4/1/2023 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 507561.040123.123617. HOANG HUY GROUP
4/1/2023 20.000 BUI THANH TAN 205660.040123.1
22652.VCB
 
4/1/2023 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 1018509633 tre em
4/1/2023 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 941983.040123.115951. chung tay vi tre em khuyet tat
4/1/2023 10.000 LE VAN PHUNG 1031593546  
4/1/2023 10.000 TRUONG VAN TRI  1028087865 Chuyển tiền
4/1/2023 10.000 DO ANH DUNG PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE..
34194792735.
 
4/1/2023 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 478646.040123.115047. chung tay vi tre em khuyet tat
4/1/2023 10.000 BUI DUC LUAN 911862.040123.114841. Chuyển tiền
4/1/2023 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 065015.040123.114318. chung tay vi tre em khuyet tat
4/1/2023 10.000 NGUYEN KIM QUOC TINH 725061.040123.112524. Chuyển tiền
4/1/2023 10.000 Y LIEN KAON 108434.040123.111821. Chuyển khoản
4/1/2023 20.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0101000540984 Ủng hộ trẻ em khuyết tật
4/1/2023 10.000 NGUYEN THI LOI 092117.040123.111452. Chuyển khoản
4/1/2023 10.000  VI HAI LAM 1021244978 chung tay vi tre em khuyet tat
4/1/2023 10.000 NGUYEN VAN PHUC EM  018498.040123.105803. Chuyển khoản
4/1/2023 10.000 Do hoang kha 566432.040123.105751.  
4/1/2023 50.000 manh hanh  030278.040123.105
015.ZP6H8T1J3S9G 
ck
4/1/2023 10.000 Lam Ngoc Hoang 508327.040123.103241.  
4/1/2023 10.000 nguyen truong son  778470.040123.102845.  
4/1/2023 100.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0791000069953 tre em khuyet tat
4/1/2023 20.000 NGUYEN VAN NAM 954885.040123.1
00223.VCB
Chuyển khoản
4/1/2023 40.000 DANG THI THUY 0291000272468 Chuyển tiền
4/1/2023 30.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0071001035826 lxstd tặng từ thiện
4/1/2023 50.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 448982.040123.073029. Ung ho quy khuyet tat tre em
4/1/2023 50.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 066753.040123.012438. Chuc cac em nam moi manh khoe
4/1/2023 200.000 PHAM THI ANH DUONG  573470.040123.001248. Chuc cac em mot doi an yen
5/1/2023 20.000 TRAN THI PHUONG 058090.050123.214222. Chuyển khoản
5/1/2023 10.000 Hoang kim phuoc 585694.050123.212329.  
5/1/2023 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 972140.050123.212132. quy vi tre em khuyet tat
5/1/2023 10.000 HUYNH CAO THE 521756.050123.210257.  
5/1/2023 20.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 160255.050123.205555. tre em khuyet tat
5/1/2023 10.000 Trinh Quang Huy  180473.050123.204903. chuyen 
5/1/2023 20.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 025702.050123.202512. Ủng hộ trẻ em khuyết tật
5/1/2023 20.000 CHAU HONG VU  317487.050123.201701. Chuyển khoản
5/1/2023 10.000 nguyen thi thu quynh 013087.050123.201147.  
5/1/2023 10.000 LE DINH NGOC HUY  PARTNER.DIRECT
_DEBITS_VCB.MSE.
.34256927673.
Chuyển tiền
5/1/2023 200.000 CHAU HONG VU  571089.050123.195452. Chuyển khoản
5/1/2023 10.000 PHAM THI DIEU PARTNER.DIRECT
_DEBITS_VCB.MSE..
34257169069.
Chuyển tiền
5/1/2023 10.000 NGUYEN DUONG BAO QUOC 467047.050123.193011.  
5/1/2023 10.000 HA TRUNG HIEU  0351001235442 Chuyển tiền
5/1/2023 500.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0331000409489 Ủng hộ trẻ em khuyết tật
5/1/2023 10.000 NGUYEN VAN PHUC  057182.050123.185443. Chuyển tiền
5/1/2023 20.000 LUONG THI DIEP  704969.050123.1
85106.VCB
Chuyển khoản
5/1/2023 10.000 HO VAN SON 020097041501051845
482023QOmo730518.
41554.184548. 
Chuyển tiền
5/1/2023 10.000 Trang  889627.050123.184204. Chuyển khoản
5/1/2023 10.000 PHAM DUC BINH 963366.050123.183759. Chuyển tiền
5/1/2023 10.000 VU MANH HUNG 429687.050123.183635.  
5/1/2023 20.000 TRAN CONG QUY 280737.050123.1
82833.VCB
Chuyển khoản
5/1/2023 10.000 Pham Thi Kim Yen  165650.050123.182610. Chuyển tiền
5/1/2023 150.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 833673.050123.181951. tu thien
5/1/2023 10.000 DUONG QUOC CUONG PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE.
.34252515346.
Chuyển tiền
5/1/2023 10.000 NGUYEN DINH VE 1013175625  
5/1/2023 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 852596.050123.174039.  
5/1/2023 10.000 PHAN VAN THANH 998550.050123.173242. Chuyển tiền
5/1/2023 10.000 NGUYEN PHUOC HAU PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE..
34250182966.
 
5/1/2023 20.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 1027132142 hp
5/1/2023 10.000 NGUYEN THI AI NHI 966049.050123.165949. Chuyển tiền
5/1/2023 10.000 RANH LAN SUET  312965.050123.164851. Chuyển khoản
5/1/2023 100.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0351000951255 CHO PHEP
5/1/2023 20.000 NGUYEN MINH TUAN 593976.050123.16
3845.VCB
Chuyển khoản
5/1/2023 10.000 NGUYEN VAN TAM 373036.050123.163733. Chuyển tiền
5/1/2023 1 Lam Be Huynh 337431.050123.162647. Chuyển tiền
5/1/2023 20.000 PHAN THI CANH LINH 920937.050123.16
2455.VCB
Chuyển khoản
5/1/2023 20.000 PHAN THI HAO 1016153548 Chuyển tiền
5/1/2023 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 730800.050123.160554. chung tay vi tre em khuyet tat
5/1/2023 100.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 176284.050123.160154.C huc cac em manh khoe
5/1/2023 10.000 MAI XUAN TRUONG  410563.050123.154936. Chuyển tiền
5/1/2023 10.000 Nghia  405430.050123.154753. chuyen
5/1/2023 10.000 DINH VAN HOAN  186547.050123.153824. Chuyển tiền
5/1/2023 10.000 NGUYEN THI MINH PHUONG PARTNER.DIRECT
_DEBITS_VCB.MSE..
34245322553.
 
5/1/2023 10.000 TRAN ANH DUNG  913884.050123.152204. Chuyển khoản
5/1/2023 10.000 PHAM VAN QUY PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE.
.34245171150.
Chuyển tiền
5/1/2023 10.000 CHU DUC THANG 9977425331  
5/1/2023 10.000 NGUYEN HONG CHI PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE..
34245129757.
 
5/1/2023 10.000 CHAU HUU NHON  553557.050123.150320. Chuyển tiền
5/1/2023 10.000 LOC VAN DUY  090469.050123.145859. Chuyển khoản
5/1/2023 10.000 Hoang van Dong 043842.050123.144909.  
5/1/2023 10.000 HUYNH HUU PHUC 752335.050123.144352.  ung ho
5/1/2023 100.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ MBVCB.2931190
872.2001.VCB Rewards.
Love
5/1/2023 10.000 TRAN VAN HUNG 104759.050123.141951.  
5/1/2023 10.000 PHAM DUC MANH ANH  274839.050123.141147. tu thien cho tre em
5/1/2023 10.000 PHAM HUU TRONG 069606.050123.140514. Chuyển khoản
5/1/2023 10.000 LE KHANH DUY 9945017296 Chuyển tiền
5/1/2023 10.000 NGUYEN CONG TRUNG PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE..
34240875870.
 
5/1/2023 10.000 TRAN VAN ANH 1017744414 Chuyển tiền
5/1/2023 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 713604.050123.133151. chung tay vi tre em khuyet tat
5/1/2023 20.000 chang van sau 054689.050123.13215
6.ZP6H8TVD026N 
 
5/1/2023 10.000 VO TRUONG TOAN 764358.050123.131325. Chuyển tiền
5/1/2023 20.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 163755.050123.131152. Ủng hộ trẻ em khuyết tật
5/1/2023 10.000 NGUYEN HOANG SANG 1026290787 Chuyển tiền
5/1/2023 10.000 DUONG VAN SON PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE..
34239581464.
 
5/1/2023 10.000 VU DIEU 020097041501051
2354420238eCE4849
49.54621.123544.
 
5/1/2023 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 484062.050123.123308. HOANG HUY GROUP
5/1/2023 10.000 bui thi huong 771511.050123.122009.  
5/1/2023 10.000 PHAM DUC THUY 0941000014809   
5/1/2023 10.000 DUONG HOAI HAN 714166.050123.120849. Chuyển tiền
5/1/2023 10.000 LO LAO LO  360228.050123.120609. Chuyển khoản
5/1/2023 10.000 LE HUY THAI 0200970415010511
57102023i4wn4578
35.37003.115710.
Chuyển tiền
5/1/2023 20.000 PHAM AI QUYEN PARTNER.DIRECT
_DEBITS_VCB.MSE..
34237250198.
Chuyển tiền
5/1/2023 10.000 DAO DU 465259.050123.115514. Chuyển tiền
5/1/2023 10.000 DANH DIEN  0200970415010511
54062023LDyA4554
81.35487.115406.
Chuyển tiền
5/1/2023 10.000 LUU QUANG HAI  PARTNER.DIRECT
_DEBITS_VCB.MSE..
34235985838.
Chuyển tiền
5/1/2023 10.000 Trieu Thanh Ha 072305.050123.114038.  
5/1/2023 10.000 TRAN THI MUOI  495997.050123.113946. Chuyển tiền
5/1/2023 10.000 NGUYEN XUAN BAO 1033221707  
5/1/2023 10.000 NGO DUC HAI C 0200970415010511244520
23AzSE432998.21290.112445.
Chuyển tiền
5/1/2023 10.000 BUI TAN THANH PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE
..34235858721.
Chuyển tiền
5/1/2023 10.000 MA HOANG MINH 429041.050123.112154.  
5/1/2023 20.000 NGUYEN NGOC MAI TRAN 938399.050123.111727. Chuyển tiền
5/1/2023 10.000 LE THI LOAN  PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE..
34234703801.
Chuyển tiền
5/1/2023 10.000 VI QUANG HUY 072162.050123.110655.  
5/1/2023 10.000 LE DINH THUAN 051533.050123.110244.  
5/1/2023 10.000 PHAM VAN HUNG 1015323984  
5/1/2023 20.000 LE THI HUYEN TRANG 824971.050123.1
05552.VCB
Chuyển khoản
5/1/2023 10.000 NGUYEN THI THU HUYEN  0031000086850 Chuyển tiền
5/1/2023 20.000 LE THI NGUYET  977994.050123.104652. Chuyển khoản
5/1/2023 20.000 LAN VAN TAN 974729.050123.104608. Chuyển khoản
5/1/2023 20.000 VO TAN 246186.050123.
104149.VCB
Chuyển khoản
5/1/2023 10.000  PHAM QUOC NHAT 1031543706 Chung tay vi tre em khuyet tay
5/1/2023 10.000 PHAM QUOC TUAN 789718.050123.100514.  
5/1/2023 10.000 NGUYEN THI VAN 343147.050123.100610.  
5/1/2023 40.000 DANG THI THUY 0291000272468 Chuyển tiền
5/1/2023 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 874619.050123.093824. chung tay vi tre em khuyet tat
5/1/2023 10.000 BUI THI HOANG ANH 020097041501050
936322023vFdq349912
.68752.093633.
Chuyển tiền
5/1/2023 10.000  VU MINH CHIEN  0951004193521 chung tay vi tre em khuyet tat
5/1/2023 10.000 LE HUYNH DUC 479023.050123.090826. Chuyển khoản
5/1/2023 50.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 541933.050123.085907. Ung ho quy khuyet tat tre em
5/1/2023 10.000 NGUYEN PHUONG ANH 0301000428788  Chuyển tiền
5/1/2023 11.000 NGUYEN NHAT TRUC LAN YYH 1026501493 quyen gop. Chuc cac em nho luon khoe manh
5/1/2023 30.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0071001035826 lxstd tặng từ thiện
5/1/2023 100.000 NGUYEN XUAN SON Quan 7. 0371003907540  
5/1/2023 50.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0451000359969 hn
6/1/2023 200.000 Thuynvt  241189.060123.220048. ung ho 
6/1/2023 500.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0461000518201 Li xi Tet
6/1/2023 200.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0921000708887 tre em bi khuyet tat
6/1/2023 10.000 Do Kieu Chinh - SV Dai hoc Ngoai thuong 168850.060123.211829.  
6/1/2023 10.000 PHAM TIEN QUANG  735451.060123.204854. Chuyển tiền
6/1/2023 10.000 nguyen tan dat 931564.060123.204431.  
6/1/2023 10.000 NGUYEN THI HIEN  020097041501062044572023  Chuyển tiền
6/1/2023 10.000 NGUYEN MANH LINH  0611001918107   ng ho quyx vy tre em khuyet tat.
6/1/2023 10.000 NGUYEN XUAN PHUOC  PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE.
.34301647156.
Chuyển tiền
6/1/2023 10.000 Tran Hoai Nam 022677.060123.202241.  
6/1/2023 20.000 anh thang  PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE.
.34300595428.
ck
6/1/2023 10.000 PHAN MONG HOAI  1013218634 Chuyển tiền
6/1/2023 10.000 VO TAN KIET PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE..
34300588943.
 
6/1/2023 10.000 LU VAN KHOI 069962.060123.192545. Chuyển khoản
6/1/2023 10.000 NGUYEN DINH TOAN 1025878839 Chuyển tiền
6/1/2023 10.000 LE VAN DUAN  1017033599 Chuyển tiền
6/1/2023 10.000 LE DINH VANG 440334.060123.185739. Chuyển khoản
6/1/2023 10.000 NGUYEN DUC TRI 786615.060123.181958. Chuyển khoản
6/1/2023 10.000 huynh thi ngoc vang 891266.060123.180740.  
6/1/2023 10.000 LE VU TOAN 733964.060123.175455.  
6/1/2023 100.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 1034066892 Ủng hộ trẻ em khuyết tật
6/1/2023 30.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 989944.060123.172943. Ủng hộ trẻ em khuyết tật
6/1/2023 10.000 NGUYEN VAN SY 020097041501061718
382023t2ax424378.17
577.171839.
 
6/1/2023 10.000 DO VAN DUONG 704410.060123.162428. Chuyển tiền
6/1/2023 10.000 NGUYEN NGOC TAM PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE..
34291620814.
 
6/1/2023 10.000 LE THI THEU 140476.060123.160733. Chuyển tiền
6/1/2023 10.000 Huynh van lam dong 430060.060123.160158.  
6/1/2023 10.000 TRAN TRONG TRI  PARTNER.DIRECT
_DEBITS_VCB.MSE..
34289943448.
Chuyển tiền
6/1/2023 10.000 NGUYEN THI TUYET  0271000931604  Chuyển tiền
6/1/2023 10.000 NGUYEN HONG PHONG 0861000048436 Chuyển tiền
6/1/2023 10.000 HOANG VAN TICH 300082.060123.152358.  
6/1/2023 10.000 QUANG VAN HUONG 324851.060123.152340.  
6/1/2023 100.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 953361.060123.152102. CHUC CAC EM KHOE MANH
6/1/2023 10.000 NGUYEN TRONG PHUC 937096.060123.151821. Chuyển khoản
6/1/2023 20.000 DINH THI NGA  1031405637 Chuyển tiền
6/1/2023 10.000 NGUYEN NGOC TAM PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE.
.34288510494.
Chuyển tiền
6/1/2023 10.000 DANH HOAI  020097041501061
454342023WZvb325
037.44088.145435.
Chuyển tiền
6/1/2023 10.000 NGUYEN DUY DU  020097041501061
454322023ZGhc325013
.44073.145433.
Chuyển tiền
6/1/2023 10.000 VO THANH TUYEN PARTNER.DIRECT
_DEBITS_VCB.MSE..
34287088291.
Chuyển tiền
6/1/2023 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 775409.060123.145228. chung tay vi tre em khuyet tat
6/1/2023 10.000 Thanh 233055.060123.144826.  chuyen 
6/1/2023 10.000 DO HONG QUANG 020097041501061
447272023LUw23196
94.40728.144727.
 
6/1/2023 20.000 HO HOANG HUNG 721849.060123.1
44341.VCB
Chuyển khoản
6/1/2023 10.000 NGUYEN VAN QUOC 006500.060123.142232. Chuyển khoản
6/1/2023 10.000 VO VAN QUANG 980934.060123.141643.  
6/1/2023 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 1019222564 ck
6/1/2023 10.000 LUONG VAN HUNG  898806.060123.135756. Chuyển khoản
6/1/2023 20.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 569931.060123.135423. Ủng hộ trẻ em khuyết tật
6/1/2023 10.000 PHAN VAN DAT  871328.060123.135121. Chuyển khoản
6/1/2023 10.000 NGUYEN DUC TRUNG 861497.060123.134859. Chuyển khoản
6/1/2023 10.000 PHAN THANH DUC PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE..
34285669571.
Chuyển tiền
6/1/2023 10.000 PHAN HUU NGOC ANH 579466.060123.134636.  
6/1/2023 10.000 NGUYEN HAI HIEP 0200970415010613
27062023YRo62665
28.7673.132706. 
Chuyển tiền
6/1/2023 50.000 TRAN VAN KHANH 020097041501061323
062023uTYC264187.6
109.132306.
 
6/1/2023 10.000 Lam thanh nam 759094.060123.132301.  
6/1/2023 10.000 Nam 736683.060123.131458.  
6/1/2023 10.000 NGUYEN DUC TOAN 696091.060123.130707. Chuyển khoản
6/1/2023 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 275870.060123.130147. chung tay vi tre em khuyet tat
6/1/2023 10.000 NGUYEN KHAC THIET  0401001445052 Chuyển tiền
6/1/2023 10.000 DO VAN GIANG 0451000293165 Chuyển tiền
6/1/2023 20.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 020097041501061248
3320231PGg244291
.93621.124834.
chung tay vi tre em khuyet tat
6/1/2023 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE..
34283201870.
 
6/1/2023 20.000 DANG THI MAI ANH 323480.060123.12
3814.VCB
Chuyển khoản
6/1/2023 10.000 PHAN THI MONG TRUYEN  1021923446  t HOANG HUY GROUP
6/1/2023 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 020097041501061
235472023OiRJ23636
0.88715.123547.
HOANG HUY GROUP
6/1/2023 20.000 BUI THI BICH TRAM 404198.060123.1
23542.VCB
Chuyển khoản
6/1/2023 10.000 NGUYEN THI HANG  325863.060123.123324. Chuyển khoản
6/1/2023 10.000 BUI VAN TUAN 0200970415010612
331620236Ypf234638.8764
6.123316. 
Chuyển tiền
6/1/2023 10.000 HOANG THI OANH 0341007039615 UH tre em khuyet tat
6/1/2023 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 018051.060123.123259. HOANG HUY GROUP
6/1/2023 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 194557.060123.122336. chung tay vi tre em khuyet tat
6/1/2023 10.000 VO TAN TAI 825042.060123.122308.  
6/1/2023 10.000 NGO XUAN DUC 262379.060123.121729.  
6/1/2023 10.000 NGUYEN THANH MINH 225046.060123.120839.  
6/1/2023 1.000 Nguyen Trung Hieu 2014110099  861518.060123.120319. quyen gop
6/1/2023 10.000 NGUYEN VAN RIM 410722.060123.120225. Chuyển khoản
6/1/2023 10.000 TRAN HUU TINH 0091000616230 Chuyển tiền
6/1/2023 10.000 LAM HIEU SANG 516909.060123.115127.  
6/1/2023 10.000 Nguyen Tuan Anh 316297.060123.114335.  
6/1/2023 10.000 Long  087844.060123.113902. chuyen 
6/1/2023 50.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0341007010767 bình thường
6/1/2023 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 420932.060123.112755. ck
6/1/2023 10.000 le thanh truong 445064.060123.112236.  
6/1/2023 10.000 VO VAN DUNG 010160.060123.111935. Chuyển khoản
6/1/2023 10.000 SON THANH TIEN  0200970415010611
173420233Cw6177076
.51502.111734.
Chuyển tiền
6/1/2023 20.000 LY VAN DUNG 539514.060123.
111338.VCB
Chuyển khoản
6/1/2023 10.000 .Nguyen Dang Hoa 020045299901061
108282023893a56901
6.46718.110803
 
6/1/2023 10.000 PHAM THI THUY DUNG 0200970415010610
50362023hKSo15575
6.37894.105036.
Chuyển tiền
6/1/2023 10.000 NGO TRUONG LUAN 9974957331 chung tay vi tre em khuyet tat
6/1/2023 20.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 441109.060123.104048. tu thien
6/1/2023 100.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ  0071001759179 NVVP
6/1/2023 40.000 DANG THI THUY 0291000272468 Chuyển tiền
6/1/2023 100.000 NGUYEN THANH TRUNG  0351000880499  Chuyển tiền
6/1/2023 30.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0071001035826 lxstd tặng từ thiện
6/1/2023 50.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 549918.060123.070421. Ung ho quy khuyet tat tre em
6/1/2023 250.000 Nguyen Tran Hoang Lam 0071004011351  
6/1/2023 250.000 Nguyen Khai Anh  0071004011351  
6/1/2023 100.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 1032268138 Mong cac em co cuoc song tot hon
7/1/2023 10.000 Tran Quynh  122431.070123.224515. Chuyển tiền
7/1/2023 20.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ PARTNER.DIRECT
_DEBITS_VCB.MSE.
.34345698829.
Ủng hộ trẻ em khuyết tật
7/1/2023 10.000 Truyen  001630.070123.211215.  
7/1/2023 10.000 PHUNG QUANG HUNG 0211000457162   
7/1/2023 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 713419.070123.202838. chung tay vi tre em khuyet tat
7/1/2023 10.000 MAI VAN THAI 9972519810 Chuyển tiền
7/1/2023 10.000 LUU VAN TUAN 935522.070123.201633.  
7/1/2023 10.000 NGUYEN DINH NGHIA 020097041501072006
4220234kOr884170.6
1663.200642.
Chuyển tiền
7/1/2023 10.000 TRAN MINH QUY  937391.070123.200245. Chuyển tiền
7/1/2023 10 Doan Cong Quan 905013.070123.194718. Chuyển tiền
7/1/2023 10.000 Phan van khoa 254855.070123.194202.  
7/1/2023 10.000 nguyen hoang phuc 001766.070123.192749.  
7/1/2023 20.000 NONG VAN KHUYEN 190349.070123.19
1653.VCB
 
7/1/2023 20.000 NGO THI PHUONG 498220.070123
.190537.VCB
 
7/1/2023 20.000 DINH DUY AN 9396993631 Chuyển tiền
7/1/2023 10.000 LE QUANG DUNG  0161000669084  
7/1/2023 10.000 DUONG SY DUNG 796395.070123.185923. Chuyển tiền
7/1/2023 10.000 LAM THI HONG MAI 1023621992 Chuyển tiền
7/1/2023 10.000 DUONG MINH THAI 706913.070123.185554.  
7/1/2023 10.000 Dang Thi Hue  004636.070123.184421. Chuyển khoản
7/1/2023 10.000 da krieng ha de  715085.070123.183816.  
7/1/2023 10.000 Cung Tien Manh 105433.070123.183742.  
7/1/2023 10.000 TRUONG MINH SANG 442764.070123.175648.  
7/1/2023 10.000 NGUYEN KIEU HUNG 399492.070123.175540.  
7/1/2023 20.000 LAI ANH TAN 711804.07012
3.175541.VCB
Chuyển khoản
7/1/2023 10.000 NGUYEN CONG HOAN  377778.070123.175039. Chuyển khoản
7/1/2023 20.000 NGUYEN VAN THUAT  860107.070123.1
75039.VCB
Chuyển khoản
7/1/2023 10.000 NGUYEN NGOC HIEN  0281000416898  
7/1/2023 20.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 082718.070123.174800.
ZP6H8VR0FSGN 
 
7/1/2023 10.000 TRAN QUOC TRUNG 1019511810 Chuyển tiền
7/1/2023 10.000 NGUYEN VAN HANH 282822.070123.172745. Chuyển tiền
7/1/2023 10.000 NGUYEN VAN LUC  0200970415010717
261220238Wzy818
571.98451.172612.
Chuyển tiền
7/1/2023 10.000 NGUYEN THANH TANG 240516.070123.172000. Chuyển tiền
7/1/2023 10.000 NGUYEN VIET KHOA 099458.070123.164826.  
7/1/2023 10.000  NHAM THUY NGAN 532477.070123.164655.  
7/1/2023 10.000 NGUYEN DINH LAM 390785.070123.163925. Chuyển khoản
7/1/2023 10.000 NGUYEN THI HOANG YEN PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE..
34333405291.
Chuyển tiền
7/1/2023 10.000 DOAN VIET MAO  953424.070123.161334. Chuyển khoản
7/1/2023 10.000 VI VAN KINH  948849.070123.161231. Chuyển khoản
7/1/2023 10.000 le huu vuong 552423.070123.155818.  
7/1/2023 1.000.000 PHAM TUAN DAT 365997.070123.155
127.VCB
Chuyển khoản
7/1/2023 20.000 PHAM THI NGOC HAN 837375.070123.154350. Chuyển khoản
7/1/2023 20.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 164253.070123.1
53919.VCB
Chuyển tiền
7/1/2023 20.000 Dinh Huong Quynh Anh01 K58 KDQTNB 297156.070123.153421.  ung ho quy 
7/1/2023 10.000 NGUYEN MANH CUONG. 0341007087278   
7/1/2023 20.000 HUYNH THI BAO ANH 439798.070123.145534. Chuyển tiền
7/1/2023 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 651990.070123.145247. chung tay vi tre em khuyet tat
7/1/2023 20.000 NGUYEN THANH DUONG 100981.070123
.144351.VCB
 
7/1/2023 10.000 NGUYEN HUYNH NHU NGOC  404522.070123.143334. Chuyển tiền
7/1/2023 10.000 VANG THI NHUNG 816448.070123.142654.  
7/1/2023 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 142532.070123.142640. chung tay vi tre em khuyet tat
7/1/2023 10.000 VO VAN TAN 550924.070123.142239.  
7/1/2023 10.000 NGUYEN VAN DONG 0601000428109   
7/1/2023 10.000 NGUYEN DUC NHAN 271776.070123.125405. Chuyển khoản
7/1/2023 10.000 NGUYEN THUY QUYNH 240172.070123.124439.  
7/1/2023 10.000 HOANG HUONG GIANG  02009704150107124
2532023kmsU706575.9
0012.124253.
Chuyển tiền
7/1/2023 10.000 DINH THI KIM HUONG 0011003118151   HOANG HUY GROUP
7/1/2023 10.000 NGUYEN THI MAI  216897.070123.123804. Chuyển khoản
7/1/2023 10.000 NGUYEN TUYET NHUNG PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE.
.34325671548.
Chuyển tiền
7/1/2023 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 194298.070123.123153. HOANG HUY GROUP
7/1/2023 10.000 NGUYEN PHUONG HUNG  020097041501071
219432023nreY697580.8
1300.121943.
Chuyển tiền
7/1/2023 5.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 1033346537  
7/1/2023 20.000 LY VAN QUY 297469.070123.1
21242.VCB
Chuyển khoản
7/1/2023 10.000 LE MINH TRI 103656.070123.120756.  
7/1/2023 10.000 NGUYEN HAI MINH 0200970415010711
50152023GTRR68465
8.68716.115015.
Chuyển tiền
7/1/2023 10.000 LY THI DE  663923.070123.114052. Chuyển tiền
7/1/2023 10.000 LO VAN NGOC  657980.070123.113941. Chuyển tiền
7/1/2023 10.000 NGUYEN THI THUY NY PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE.
.34323070985.
 
7/1/2023 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 574404.070123.112316. Chuyển tiền
7/1/2023 10.000 NGUYEN VAN HIEU 058695.070123.111735. Chuyển khoản
7/1/2023 10.000 PHAM VAN ANH 900385.070123.111512. Chuyển khoản
7/1/2023 10.000 NGO XUAN HIEP  0200970415010711
10262023HJjC666323.
50898.111026
Chuyển tiền
7/1/2023 10.000 DAO THI MAI  0341007001270 Chuyển tiền
7/1/2023 10.000 NGUYEN NHAT DUY 9398350148 Chuyển tiền
7/1/2023 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 1025771232 .tuy
7/1/2023 10.000 NGUYEN TRUONG AN 796980.070123.104816.  
7/1/2023 10.000 Tran tan tien 032180.070123.104535.  
7/1/2023 40.000 DANG THI THUY 0291000272468 Chuyển tiền
7/1/2023 10.000 CHAU THI MY DUYEN 722384.070123.102847.  
7/1/2023 5.000 Pham Ngoc Khanh 2011110110 Anh 2 K59 KTDN Truong Dai hoc Ngoai thuong 1017919959  
7/1/2023 50.000 LUONG THI DIEU HUYEN so28 to12 p Quang Trung tp Thai Nguyen 020097041501070857
0620235wph609924.9
5434.085707. 
ung ho
7/1/2023 100.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0301000384567 binh thuong chuc cac em co cuoc song hanh phuc
7/1/2023 100.000 NGO THI TO UYEN   0371000424776 Chuyển tiền
7/1/2023 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 1033949127 tre em khuyet tat
7/1/2023 200.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 1017607888 tre em khuyet tat
8/1/2023 300.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0111000362134 Ung ho quy 
8/1/2023 100.000 VO THANH DONG 1029406106  
8/1/2023 10.000 LE KHANH UYEN  PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE
..34380729591.
 
8/1/2023 10.000 TRAN THI KIM THU 228896.080123.202632. Chuyển khoản
8/1/2023 10.000 LY HOANG KHAI BACH 198152.080123.201919.  Chuyển khoản
8/1/2023 10.000 NGUYEN THI NGOC HUONG 388769.080123.201715. Chuyển tiền
8/1/2023 10.000 PHAM THI DUNG. 1031864781  
8/1/2023 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0561000631455 tre khuyet tat
8/1/2023 20.000 DINH VAN MANH 589140.080123.193843. Chuyển khoản
8/1/2023 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 152854.080123.191950. Chuyển tiền
8/1/2023 10.000 trieu huu thanh 418632.080123.190733.  
8/1/2023 10.000 DINH HOANG LAM  862319.080123.190038. Chuyển khoản
8/1/2023 10.000 TRAN QUOC TUAN 330504.080123.185947. Chuyển tiền
8/1/2023 10.000 NGUYEN THI HAI LINH  426115.080123.185515. Chuyển khoản
8/1/2023 2.000.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 1018401852 tre em khuyet tat
8/1/2023 10.000 Bui manh kien 404914.080123.184925.  
8/1/2023 10.000 DANG DINH NAM 395311.080123.184716. Chuyển khoản
8/1/2023 20.000 NGUYEN HOA HOP 637261.080123
.183926.VCB
Chuyển khoản
8/1/2023 10.000 NGUYEN BA TRUONG PHONG PARTNER.DIRECT
_DEBITS_VCB.MSE.
.34375187368.
Chuyển tiền
8/1/2023 100.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 322301.080123.182832. Tet cho em chuc cac em luon vui ve manh khoe
8/1/2023 10.000 LE ANH QUAN  307870.080123.182434. Chuyển khoản
8/1/2023 20.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 699754.080123.182354. chung tay vi tre em khuyet tat
8/1/2023 10.000 PHAM VAN TUYNH  0181000702689  Chuyển tiền
8/1/2023 20.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 253758.080123.174136. chung tay vi tre em khuyet tat
8/1/2023 10.000 LE TRUNG TRUC 9978429563 Chuyển tiền
8/1/2023 10.000 TRAN NHAT MINH 1019246869 Chuyển tiền
8/1/2023 10.000 DINH NGOC THANH 379129.080123.171509.  
8/1/2023 100.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 475938.080123.170357. ung ho quy tre em khuyet tat
8/1/2023 10.000 NGUYEN THI THAO NHI 139376.080123.165739.  
8/1/2023 10.000 NGUYEN THI TUYET NHUNG 0691000421512  Chuyển tiền
8/1/2023 100.000 LE DUC BINH 0011004446189 ung ho quy
8/1/2023 20.000 PHAN THI THUONG 969521.080123.
161939.VCB
Chuyển khoản
8/1/2023 200.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 1017003535 tre em khuyet tat
8/1/2023 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 1030341388 tre em khuyet tat
8/1/2023 10.000 DOAN KHANH HUNG  0531002540475  Chuyển tiền
8/1/2023 10.000 TRIEU TAI TON  274404.080123.153516. Chuyển khoản
8/1/2023 10.000 LE VIET LONG 905765.080123.152826.  
8/1/2023 10.000 NGUYEN VAN KHOE PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE..
34368791007.
Chuyển tiền
8/1/2023 10.000 HOANG THI BIEN  557405.080123.150848. Chuyển khoản
8/1/2023 10.000 Than Cong Binh FTU K60 Anh4 KDQT 2114510009  0211000541573  
8/1/2023 10.000 Than Cong Binh FTU K60 Anh4 KDQT 2114510010  0211000541573  
8/1/2023 10.000 Phung 195340.080123.150059.  chuyen 
8/1/2023 10.000 DONG PHUOC TRUYEN  496635.080123.144954. Chuyển khoản
8/1/2023 2.000 TRINH THI NGA  02009704150108
1446562023qpR7216
700.84426.144656.
transfers gop quy
8/1/2023 5.000 LE CUONG  0011004101951 Chuyển tiền
8/1/2023 10.000 HOANG HAI  0771000589939  
8/1/2023 50.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 146713.080123.143250.U ng ho quy khuyet tat tre em 
8/1/2023 10.000 NGUYEN VAN KHANH  662571.080123.142417. Chuyển khoản
8/1/2023 250.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 1017390467 tre em khuyet tat
8/1/2023 10.000 nguyen van chien 119073.080123.141623.  
8/1/2023 10.000 KHUONG HOANG TUNG 1028478154  
8/1/2023 10.000 NGO VAN CHI 594878.080123.140416.  
8/1/2023 20.000 NGUYEN THI HUONG LAN 102604.080123.
135832.VCB
Chuyển khoản
8/1/2023 10.000 kpa y minh PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE..
34366131542.
 
8/1/2023 10.000 Pham van khanh 306647.080123.134727.  
8/1/2023 10.000 Nguyen Phuc Quoc 055573.080123.133712.  
8/1/2023 10.000 TAN MY HOAN 467474.080123.132648. Chuyển khoản
8/1/2023 10.000 VU THI HAI 084710.080123.132547.  
8/1/2023 20.000 MAI VAN HUAN PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE..
34364853178.
Chuyển tiền
8/1/2023 10.000 QUANG VAN HOC  020097041501081
316212023xYUS1874
85.56416.131624.
Chuyển tiền
8/1/2023 10.000 DO DANG TUAN 414518.080123.131136.  
8/1/2023 10.000 vu dinh thieu  823813.080123.130256.  
8/1/2023 10.000 NGUYEN VAN KHOE PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE..
34363986649.
 
8/1/2023 10.000 THACH VAN MANH  193325.080123.125418. Chuyển tiền
8/1/2023 10.000 LUU TUNG NAM 365.458.080.123.124.000  
8/1/2023 10.000 PHAM THI NGAN 0041000140981 Chuyển tiền
8/1/2023 10.000 TRIEU SINH VUONG PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE.
.34363981071.
Chuyển tiền
8/1/2023 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 205748.080123.123615. HUY HOANG GROUP
8/1/2023 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 02009704150108123543
2023xM1G174228.43
666.123544.
HOANG HUY GROR
8/1/2023 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 007496.080123.123428. HOANG HUY GRUOP
8/1/2023 10.000 MAI HOANG NHI 0111000160874 chung tay vi tre em khuyet tat
8/1/2023 10.000 PHAM QUOC VIET 02009704150108122
7022023IrX4171205.
40756.122702.
Chuyển tiền
8/1/2023 10.000 TRAN THANH HIEN  006395.080123.121839. Chuyển khoản
8/1/2023 10.000 HO THANH HAI  PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE..
34362824527.
Chuyển tiền
8/1/2023 10.000 PHAN CHAU LINH 192120.080123.121101. Chuyển khoản
8/1/2023 10.000 NGUYEN THANH TUNG 020097041501081207
262023LnQG163791.
33516.120726.
Chuyển tiền
8/1/2023 200.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 1015192226 Nhung tre em bi khuyet tat tren co the
8/1/2023 10.000 HO TAN PHAT 796282.080123.114615.  
8/1/2023 20.000 BUI DUC HIEU 738901.080123.114
215.VCB
Chuyển khoản
8/1/2023 10.000 DO THANH NGHI 0461000549144 Chuyển tiền
8/1/2023 10.000 THAN NGOC THIEN 022105.080123.112858.  
8/1/2023 10.000 nguyen van danh  202676.080123.112618. Chuyển khoản
8/1/2023 10.000 NGUYEN VAN KHOE PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE..
34360395719.
 
8/1/2023 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 488322.080123.105643. chung tay vi tre em khuyet tat
8/1/2023 20.000 Cong  561733.080123.104331. chuyen
8/1/2023 50.000  NGUYEN THI HOA 0351000716947 Chuc cac em manh khoe
8/1/2023 40.000 DANG THI THUY 0291000272468 Chuyển tiền
8/1/2023 100.000 TRAN VAN MANH  610796.080123.100657. Chuyển tiền
8/1/2023 10.000 TRAN MINH QUY  656894.080123.091508. Chuyển tiền
8/1/2023 100.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 1023935152 kho khan
8/1/2023 5.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 9879577109 m
9/1/2023 20.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0091000628838 Bình thường
9/1/2023 10.000  BUI THI MY DUY 9339833288  
9/1/2023 10.000 DUONG TIEN THO 424683.090123.200351.  
9/1/2023 20.000 HUA VAN TOAN 101395.090123.200109. Chuyển tiền
9/1/2023 100.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 386534.090123.195403. ck
9/1/2023 10.000 Nguyen Thi Thu Huyen 802612.090123.194852.  
9/1/2023 10.000 TRAN VAN TUNG 0200970415010919
35132023LnzN78253
4.32097.193514.
 
9/1/2023 10.000 LE TRONG DANH  0200970415010919
20442023lw9b775597
.25412.192044.
Chuyển tiền
9/1/2023 10.000 HOAN NIE TREI  368164.090123.191715. Chuyển tiền
9/1/2023 10.000 NGUYEN BA LUONG 0161001650265 Chuyển tiền
9/1/2023 10.000 NGUYEN THANH LONG  0200970415010918
58562023Kr3f76493
1.15132.185856.
Chuyển tiền
9/1/2023 10.000 cao van tuan 602025.090123.185548.  
9/1/2023 10.000 TRINH VAN LOI  830343.090123.185636. Chuyển tiền
9/1/2023 10.000 CAO THANH DIEN 9971307396 Chuyển tiền
9/1/2023 20.000 DAM VAN DIEP 235924.090123.1
83631.VCB
Chuyển khoản
9/1/2023 10.000 Bui thi ngoc 997865.090123.182757.  
9/1/2023 20.000 LE THI HONG NHUNG 461124.090123.180
623.VCB
Chuyển khoản
9/1/2023 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 310506.090123.174908. Cho quy vi tre e khuet tat
9/1/2023 10.000 PHAN VAN TRIEU 098260.090123.174015. Chuyển tiền
9/1/2023 20.000 TRAN VAN CUONG 264895.090123.17
3745.VCB
 
9/1/2023 10.000 HUA MINH TRUNG 0321000653652  Chuyển tiền
9/1/2023 10.000 luu van tam 777948.090123.172604. Chuyển tiền
9/1/2023 20.000  LE NGOC KHAI 0351001025588 Ủng hộ trẻ em khuyết tật
9/1/2023 10.000 Bui thi nhu quynh PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE..
34412833809.
 
9/1/2023 20.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 1013823386 Trẻ em khuyết tật
9/1/2023 10.000 nguyen Thi Ha 233879.090123.170918.  
9/1/2023 10.000 HOANG VAN PHU  878519.090123.165558. Chuyển khoản
9/1/2023 10.000 HA CONG LAP  453147.090123.164620. Chuyển khoản
9/1/2023 10.000 LIEU VAN LUC 02009704150109164
70520236ICM694554
.46203.164706.
Chuyển tiền
9/1/2023 10.000 LY HIEN VUONG 414094.090123.163926.  
9/1/2023 10.000 VO THANH PHONG SHGD:1000819
6.DD:230109.
 
9/1/2023 20.000 PHAN THI ANH DAO 547735.090123.1
63136.VCB
 
9/1/2023 10.000 VO NGAN HA 0031000373528 Chuyển tiền
9/1/2023 10.000 MAI VAN DUNG PARTNER.DIRECT
_DEBITS_VCB.MSE..
34410011424.
Chuyển tiền
9/1/2023 10.000 TRUONG VI BAC  603212.090123.160938. Chuyển khoản
9/1/2023 10.000 HOANG HONG LINH  155123.090123.154846. Chuyển khoản
9/1/2023 10.000 HUYNH THANH HOANG 0461000555277 Chuyển tiền
9/1/2023 10.000 BEO DUONG 700139.090123.153740.  
9/1/2023 10.000 NGUYEN PHUONG HONG THUY  0651000884735 Chuyển tiền
9/1/2023 10.000 Nguyen Van Lenh 362133.090123.152653. 362133.090123.152653.Nguyen Van Lenh
9/1/2023 10.000 nguyen huu le 308426.090123.151711.  
9/1/2023 10.000 NGUYEN THI CHUNG PARTNER.DIRECT
_DEBITS_VCB.MSE
..34407523222.
 
9/1/2023 10.000 LE THI PHUONG DUNG 020097041501091
5155320231KjX646
536.95287.151554. 
Chuyển tiền
9/1/2023 20.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 974565.090123.151052. Chung tay vi tre em khuyet tat
9/1/2023 10.000 Nguyen Van Tan  294107.090123.150326.  
9/1/2023 10.000 NGUYEN DINH TO CHAU 0251001676073 Chuyển tiền
9/1/2023 10.000 Nguyen van phu 214799.090123.145941.  
9/1/2023 10.000 TRAN LE HAI DANG  876762.090123.144946. Chuyển khoản
9/1/2023 10.000 DINH QUY HOANG 836667.090123.144017.  
9/1/2023 10.000 NGUYEN DINH PHUONG  PARTNER.DIRECT
_DEBITS_VCB.MSE.
.34405924351.
Chuyển tiền
9/1/2023 20.000 HUYNH QUOC QUANG 1021396550 Chuyển tiền
9/1/2023 10.000 LAM VAN THIEN 1013440211  
9/1/2023 100.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 1016746509  
9/1/2023 20.000 KON SO HA LI SIAN 289439.09012
3.142436.VCB
Chuyển khoản
9/1/2023 10.000 LAM LY GIAU 0111000342613  
9/1/2023 10.000 LE SY BAC  749867.090123.141835. Chuyển khoản
9/1/2023 10.000 NGUYEN NGOC TRUONG 440238.090123.141050.  
9/1/2023 1.000 Nguyen tan duc 016553.090123.141027.  
9/1/2023 10.000 Le huu xuan 418269.090123.140652.  
9/1/2023 10.000 LE VAN VI  413225.090123.140556. Chuyển tiền
9/1/2023 10.000 NGUYEN THANH NGOAN 877055.090123.140309. Chuyển tiền
9/1/2023 20.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 927583.090123.135921. Ủng hộ trẻ em khuyết tật
9/1/2023 20.000 PHAM THI KHANH VY 338137.090123.
134511.VCB
Chuyển khoản
9/1/2023 10.000 pham vi tinh 020045299901091
3415420230e1f435769
.48117.134310.
 
9/1/2023 20.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 020097041501091
339512023xPds603
192.46793.133952.
Ủng hộ trẻ em khuyết tật
9/1/2023 10.000 LA VAN SIN 262462.090123.133639.  
9/1/2023 10.000 LY THI DAU PARTNER.DIRECT
_DEBITS_VCB.MSE..
34403584306.
Chuyển tiền
9/1/2023 20.000 DINH VAN TRUONG 750318.090123.13
1656.VCB
Chuyển khoản
9/1/2023 10.000 NGUYEN CHI DE 577768.090123.130414.  
9/1/2023 10.000 NGOC VAN NAM 0200970415010913
00082023m4ed588
462.32034.130008. 
Chuyển tiền
9/1/2023 10.000 Vo Thi Bich Uyen 682347.090123.125855.  
9/1/2023 20.000 NGUYEN THI TAN 454782.090123.1
25129.VCB
Chuyển khoản
9/1/2023 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 958789.090123.125106. chung tay vi tre em khuyet tat 
9/1/2023 10.000 NGUYEN TAI DUNG  627149.090123.124533. Chuyển khoản
9/1/2023 10.000 MUA A TU 02009704150109123
3092023yugr577505
.21273.123310. 
Chuyển tiền
9/1/2023 10.000 lo van thay 544719.090123.122729.  
9/1/2023 10.000 DAO MINH SANG  692368.090123.122558. Chuyển khoản
9/1/2023 20.000  nguyen van hoa 054310.090123.122
404.ZP6H91MJKB6B
 
9/1/2023 20.000 NGUYEN HOANG TRUNG 0281001185451  Ủng hộ trẻ em khuyết tật
9/1/2023 10.000 DO MANH QUYET  859524.090123.120906.  
9/1/2023 20.000 TRAN VAN KIET 532109.090123.1
20405.VCB
Chuyển khoản
9/1/2023 20.000 Mai van hung 168525.090123.1
20359.VCB
 
9/1/2023 10.000 NGUYEN THI LIEN  280738.090123.115953. Chuyển tiền
9/1/2023 10.000 NGUYEN PHU HUNG  760603.090123.114716. Chuyển tiền
9/1/2023 10.000 LE TIEN PHAT 145001.090123.114502.  
9/1/2023 10.000 SONH 129635.090123.114136. Chuyển khoản
9/1/2023 10.000 HOANG Manh Tuan 079183.090123.113050.  
9/1/2023 10.000 VI THI NHAN 02009704150109
1127262023cDU754421
7.87961.112726.
 
9/1/2023 10.000 NGUYEN THANH THAO 1029719671  
9/1/2023 10.000 THACH SO PHAT 521416.090123.112021.  
9/1/2023 20.000 LANH VAN HUNG 758982.090123.11
0759.VCB
Chuyển khoản
9/1/2023 10.000 tran van vinh  660948.090123.105517. Chuyển tiền
9/1/2023 10.000 NGUYEN XUAN TRUONG  352871.090123.105349. Chuyển tiền
9/1/2023 20.000 DOAN NGOC LONG PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE.
.34395756366.
 
9/1/2023 40.000 DANG THI THUY 0291000272468 Chuyển tiền
9/1/2023 10.000 La Dac Trung 682689.090123.093525.  
9/1/2023 30.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0071001035826 lxstd tặng từ thiện
9/1/2023 15.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0381000494340 quy vi tre em khuyet tat
9/1/2023 100.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 213257.090123.070116.  Ung ho quy khuyet tat tre em
9/1/2023 100.000 Chan thanh  182135.090123.044322. ung ho quy 
9/1/2023 500.000 Tran Bang Tam 129121.090123.000926.  ung ho 
10/1/2023 100.000 NGUYEN VAN VUONG MBVCB.2958142994 Chuc cac em yen vui
10/1/2023 100.000 VO THANH DONG 1029406106 Chuyển tiền
10/1/2023 300.000 NGUYEN THI HONG HANH  621829.100123.211239. Chuyen tien tu thien T1
10/1/2023 150.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ  0401001373936  giup do
10/1/2023 20.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 02009704150110201
7322023FifO413139.
89845.201732.
chung tay vi tre em khuyet tat
10/1/2023 10.000 SAO BUN HENH MIO  694846.100123.200020. Chuyển khoản
10/1/2023 10.000 NGUYEN THAI DUONG 0201000586358  
10/1/2023 10.000 Nguyen Huu Nien 035266.100123.191542.  
10/1/2023 50.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 020097041501101908
422023dpkP346951.5
0284.190842.
khac
10/1/2023 10.000 DO VAN PHONG 164454.100123.184633.  
10/1/2023 200.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0341007087872 Bình thường
10/1/2023 10.000 PHAM VAN HIEP 577793.100123.183748.  
10/1/2023 10.000 Phung Khanh Linh 173997.100123.183617.  
10/1/2023 10.000 TRAN THI HUONG GIANG 1028079127 Chuyển tiền
10/1/2023 10.000  NGUYEN THI MY LINH 0061001003881  Le Quoc Luat
10/1/2023 100.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 1015299873 tot
10/1/2023 200.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0211000498662  tre e khuyet tat
10/1/2023 10.000 Nguyen xuan chung  628547.100123.165707.  
10/1/2023 10.000 NGUYEN THANH TRUNG 0721000603494  Chuyển tiền
10/1/2023 20.000  DUONG VAN TUE 0541000327718 Chung tay vi tre em khuyet tat
10/1/2023 10.000 CAO TON  636038.100123.164911. Chuyển tiền
10/1/2023 10.000 TRAN DUC THANH 844450.100123.161719. Chuyển tiền
10/1/2023 10.000 NGUYEN THI HUYEN TRANG 361022.100123.161517.  
10/1/2023 10.000 NGUYEN NGOC YEN 150473.100123.160427.  Chuyển tiền
10/1/2023 20.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 138668.100123.160139. Ủng hộ trẻ em khuyết tật
10/1/2023 20.000 NGUYEN NHU LUONG 614300.100123.1
60117.VCB
Chuyển khoản
10/1/2023 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 1,10163E+21  
10/1/2023 10.000 NGUYEN DUC THANG  087080.100123.152524. Chuyển khoản
10/1/2023 10.000 LE VIET ANH 02009704150110152
5582023rqTB209033
.56700.152559.
 
10/1/2023 20.000 NGUYEN THI MINH THU 1033337737 Ủng hộ trẻ em khuyết tật
10/1/2023 10.000 BAN THI HIEN  300729.100123.145450. Chuyển khoản
10/1/2023 20.000 NGUYEN HUU HAI 430781.100123.
145413.VCB
 
10/1/2023 20.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 754050.100123.144520. Ủng hộ trẻ em khuyết tật
10/1/2023 10.000 NGUYEN VAN MAI  839436.100123.144418. Chuyển tiền
10/1/2023 20.000 TRAN VAN GIAU 866465.100123.1
43708.VCB
 
10/1/2023 20.000 DAO XUAN THANH 1026271205 Chuyển tiền
10/1/2023 20.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 745968.100123.141418. Ủng hộ trẻ em khuyết tật
10/1/2023 10.000 THACH THANH HOANG 508476.100123.135853.  
10/1/2023 20.000 TA THI PHUONG THAO  775244.100123.134440. Chuyển tiền
10/1/2023 20.000 HA VAN MANH 720770.10012
3.134128.VCB
Chuyển khoản
10/1/2023 10.000 BUI TUAN LONG 020097041501101
330182023W6oA151
784.99354.133018.
Chuyển tiền
10/1/2023 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 740541.100123.131016. Chung tay vì trẻ em khuyết tật
10/1/2023 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE..
34447260499.
 
10/1/2023 10.000 do duc nhat minh 568234.100123.005338.  
10/1/2023 10.000 HA THI MOI  0691000420727 Chuyển tiền
10/1/2023 20.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 738375.100123.124902. Chuyển tiền
10/1/2023 10.000 NGUYEN VAN LOC 0871004232800 Chuyển tiền
10/1/2023 10.000 Vu van khuong 560213.100123.121457.  
10/1/2023 10.000 Le kim huong 542418.100123.121123.  
10/1/2023 10.000 Nguyen Ngoc Toan 531561.100123.120919.  
10/1/2023 10.000 NGUYEN XUAN TRUONG  514605.100123.120609. Chuyển khoản
10/1/2023 25.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 1030404047 sinh vien
10/1/2023 10.000 PHAM THI MONG TIEN 1013176104 Chuyển tiền
10/1/2023 10.000 PHUNG HIEN  209783.100123.113045.  
10/1/2023 10.000 doan van the 820621.100123.113023.  
10/1/2023 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 992772.100123.112137. Y
10/1/2023 10.000 Nguyen tat tu  057881.100123.112053.  
10/1/2023 10.000 nguye nhu hoa 808956.100123.112004.  
10/1/2023 20.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 055023.100123.111953. Ủng hộ trẻ em khuyết tật
10/1/2023 100.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0181003614867 tre em khuyt tat
10/1/2023 10.000 TRAN VAN DUNG  054975.100123.111734. Chuyển khoản
10/1/2023 40.000 DANG THI THUY 0291000272468 Chuyển tiền
10/1/2023 10.000 DINH NAM PHUONG 0481000769042  Chuyển tiền
10/1/2023 10.000 LAI VAN TRUNG 183133.100123.110713. Chuyển khoản
10/1/2023 10.000 BUI VAN THU  161974.100123.110326. Chuyển khoản
10/1/2023 10.000 LE THANH KIEM 0771000571975  
10/1/2023 100.000 PHAN THI VAN  0611001932844 cam on c/s da mang con ve voi me
10/1/2023 10.000 TRAN MANH  020097041501101
054292023Yfjs9735
78.19549.105429.
Chuyển tiền
10/1/2023 10.000 NGUYEN VAN HOANG 1018060479  
10/1/2023 20.000 HUYNH TAN PHUONG PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE..
34439421495.
Chuyển tiền
10/1/2023 10.000 NGUYEN DUY QUY 016424.100123.103640. Chuyển khoản
10/1/2023 20.000 TONG VAN LUYEN  948983.100123.1
02807.VCB
Chuyển khoản
10/1/2023 10.000 PHAM THI NGOC ANH 1017939233 Chuyển tiền
10/1/2023 10.000 NGUYEN CAM KHANH LY  938908.100123.102155. Chuyển khoản
10/1/2023 20.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 735787.100123.100459. Chung tay vì trẻ em khuyết tật
10/1/2023 10.000 NGO TUNG SI IBPS/SE:79306001.DD
:100123.SH:10000144.
Chuyển khoản
10/1/2023 10.000 BUI THI MY DUY 9339833288  
10/1/2023 500.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 134122.100123.091228. ung ho quy vi tre em khuyet tat viet nam
10/1/2023 500.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 575362.100123.090701. QUY VI TRE EM
10/1/2023 30.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0071001035826 lxstd tặng từ thiện
10/1/2023 5.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 9879577109 m
10/1/2023 50.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 517755.100123.063135. Ung ho quy khuyet tat tre em
10/1/2023 300.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0331000514686 khuyet tan
10/1/2023 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0721000667894  
10/1/2023 20.000 NGUYEN LE MINH ANH 1025257552 Chuyển tiền
11/1/2023 20.000 DO VAN HIEU  773936.110123.223509. Chuyển tiền
11/1/2023 20.000 HO THI OANH KIEU 362597.110123.222808. Chuyển tiền
11/1/2023 50.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0341007145084  Bình thường
11/1/2023 20.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 442114.110123.222318.
ISL20230111222304407
Ủng hộ trẻ em khuyết tật
11/1/2023 20.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 196519.110123.220028.  Ủng hộ trẻ em khuyết tật
11/1/2023 300.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 504125.110123.213704. gui toi quy
11/1/2023 100.000 VO THANH DONG 1029406106 Chuyển tiền
11/1/2023 20.000 VU VAN THANH HUNG 1025300346 Ung ho quy vi tre em khuyet tat
11/1/2023 20.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 046234.110123.211958. Ủng hộ trẻ em khuyết tật
11/1/2023 20.000 DUONG QUANG KIET 718251.11012
3.210227.VCB
Chuyển khoản
11/1/2023 20.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 575561.110123.205842. TRE ME KHUYET TAT
11/1/2023 20.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 568294.110123.205715. Ủng hộ trẻ em khuyết tật
11/1/2023 10.000 DOAN VAN PHAT 1033778469 Chuyển tiền
11/1/2023 69.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0951004205137 asdas
11/1/2023 10.000 NGUYEN THI BA 594954.110123.193610. Chuyển khoản
11/1/2023 10.000 LE DUC QUANG  609976.110123.193550. Chuyển tiền
11/1/2023 10.000 DO THI VIEN 0361000215293 transfer
11/1/2023 20.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 090676.110123.192134. Ủng hộ trẻ em khuyết tật
11/1/2023 10.000 CAO VAN SON  020097041501111919
082023psr2219376.24
568.191908.
Chuyển tiền
11/1/2023 10.000 Pham Dinh Tung 794293.110123.191438.  
11/1/2023 10.000 LY MINH DUONG  451317.110123.190402. Chuyển khoản
11/1/2023 20.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 115112.110123.183
729.ZP6H93I7DJ1A
 
11/1/2023 10.000 Bui Duc Thinh 761612.110123.181300.  
11/1/2023 10.000 NGUYEN VAN HUNG 1019006905  
11/1/2023 20.000 NGUYEN DINH DUNG 124409.110123.175646. Chuyển khoản
11/1/2023 20.000 PHAM DUY NGHIA  063383.110123.174559. Chuyển khoản
11/1/2023 2.000.000 chi H anh T  477349.110123.173542. gop quy
11/1/2023 10.000 TRAN THI KIM OANH  0111000164718   
11/1/2023 10.000 Trieu thi thanh  593879.110123.164642.  
11/1/2023 10.000 PHAM THE THINH  0200970415011116
445920231XDJ9740
03.36957.164459.
Chuyển tiền
11/1/2023 25.800 TRAN VAN THAO 0351000930125  Chuyển tiền
11/1/2023 10.000 DO KHAC DUOC 229748.110123.163508. Chuyển khoản
11/1/2023 10.000 LEN VAN QUYEN  0341007200201  Chuyển tiền
11/1/2023 10.000 VO VIET THANH  959397.110123.161451. Chuyển khoản
11/1/2023 20.000  Truong Thanh Liem 091797.110123.160
631.ZP6H93I78L97
 
11/1/2023 10.000 nguyen nhat tien 872765.110123.160047.  
11/1/2023 1.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 034094.110123.154437. Ủng hộ trẻ em khuyết tật
11/1/2023 20.000 Ngo The Buu  137707.110123.154206.  
11/1/2023 20.000 NGUYEN THI YEN THUONG 291151.110123.152915. Chuyển khoản
11/1/2023 10.000 Le Duc Anh 231288.110123.152920. Chuyển tiền
11/1/2023 10.000 CAO THANH PHONG 1018686774  
11/1/2023 10.000 LE VAN DAM  630121.110123.143629. Chuyển tiền
11/1/2023 10.000 DOAN THI NHO 020097041501111
436252023WOeA8
52430.60658.143626. 
Chuyển tiền
11/1/2023 10.000 HUYNH THI HOANG MY  599779.110123.142906. Chuyển tiền
11/1/2023 20.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 077548.110123.142657
.ZP6H93I75MHP 
Chung tay vì trẻ em khuyết tật
11/1/2023 20.000 Duyen  127287.110123.135848. chuyen 
11/1/2023 10.000 NGUYEN VAN GIOI PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE..
34520313307.
Chuyển tiền
11/1/2023 10.000 TRAN VAN LINH EM 125871.110123.134112.  
11/1/2023 10.000 Nguyen Thi Thu Phuong 020097041501111
341552023OdnK8093
40.33269.134155.
 
11/1/2023 10.000 THAN DUC CUONG 121211.110123.134011.  
11/1/2023 10.000 NGUYEN VAN KIEN PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE.
.34519952495.
 
11/1/2023 10.000 DINH MANH THUONG  790632.110123.133423. Chuyển khoản
11/1/2023 100.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0031000325488 Trẻ em khuyết tật TP Hai Phong
11/1/2023 10.000 HOANG VAN TUAN  047749.110123.132324. Chuyển khoản
11/1/2023 10.000 NGUYEN TRONG BACH 721575.110123.131611. Chuyển khoản
11/1/2023 20.000 KIM DUC HUNG  708889.110123.131402. Chuyển tiền
11/1/2023 20.000 BUI VAN DOANH 603096.110123.12
5955.VCB
Chuyển khoản
11/1/2023 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 041350.110123.125611. BEO
11/1/2023 20.000 TRAN VAN HIEU 221629.110123.12
4808.VCB
 
11/1/2023 10.000 Bui cong chinh 744586.110123.123212.  
11/1/2023 10.000 NINH VAN CHIU   0551000256173  Chuyển tiền
11/1/2023 20.000 TRAN THUY TRINH 1034218025 Ủng hộ trẻ em khuyết tật
11/1/2023 10.000 PHAM VAN DUAN 429415.110123.120759. Chuyển khoản
11/1/2023 20.000 Nguyen Thanh loi 054889.110123.11
5748.ZP6H93I70UB0 
 
11/1/2023 20.000 NGUYEN DUY LONG  599601.110123.115355. Chuyển khoản
11/1/2023 20.000 PHAM THI THU HOAI 1014266041 Chuyển tiền
11/1/2023 10.000 Nguyen van Truong 144560.110123.115028.  
11/1/2023 10.000 HA VAN DO 556021.110123.114647.  
11/1/2023 10.000 PHAM VAN THANH 854104.110123.113820. Chuyển tiền
11/1/2023 10.000 le Van sang 881262.110123.113512.  
11/1/2023 10.000 chu quang hop  217769.110123.113031.  
11/1/2023 20.000 PHAM CHAU  PARTNER.DIRECT
_DEBITS_VCB.MSE..
34513302192.
Chuyển tiền
11/1/2023 6.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 1012372015 Yeu Thuong
11/1/2023 10.000 HOANG QUANG DUY PARTNER.DIRECT
_DEBITS_VCB.MSE
..34512910802.
 
11/1/2023 100.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0200970415011
11119062023nC5w7
64838.1617.111906.
viet nam toi yeu
11/1/2023 10.000 Nguyen Nam Khanh 362325.110123.111334. Chuyển khoản
11/1/2023 10.000 BUI THI HONG 0200970415011111
13262023Ij1875940
7.98171.111326.
 
11/1/2023 10.000 TRUONG VAN HUNG 086729.110123.110048. Chuyển khoản
11/1/2023 20.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE..
34510914922.
Ủng hộ trẻ em khuyết tật
11/1/2023 20.000 PHUONG CAN LAM  028956.110123.104859. Chuyển khoản
11/1/2023 10.000 NGUYEN THI DIEM HANG 948488.110123.104336.  
11/1/2023 40.000 DANG THI THUY 0291000272468 Chuyển tiền
11/1/2023 20.000 NGUYEN DINH TOAI  045149.110123.101737. Chuyển khoản
11/1/2023 10.000 do duc nhat minh 636661.110123.093646.  
11/1/2023 10.000 HA THI MOI  0691000420727  Chuyển tiền
11/1/2023 500.000 NGUYEN VAN ANH  0071001963980  Chuyển tiền
11/1/2023 30.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0071001035826 lxstd tặng từ thiện
11/1/2023 50.000 LUONG THI DIEU HUYEN so28 to12 p Quang Trung TP Thai Nguyen 0200970415011
10803222023iSrr5
99902.380.080322.
 ung ho
11/1/2023 50.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 657310.110123.071752. Ung ho quy khuyet tat tre em 
11/1/2023 50.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 9936568627 mong cac em luon khoe manh binh an va hanh phuc
11/1/2023 6.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 1012372015 yeu thuong
12/1/2023 46.728 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ MBVCB.2969829964
.2001.VCB Rewards.
benh
12/1/2023 20.000 Pham Van Dai  314074.120123.220327. ung ho 
12/1/2023 800.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0721000518221 vi cac be
12/1/2023 100.000 VO THANH DONG  1029406106 Chuyển tiền
12/1/2023 20.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 702712.120123.211635. Ủng hộ trẻ em khuyết tật
12/1/2023 20.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 020097041501122
102062023lR1n2024
87.65986.210207.
Ủng hộ trẻ em khuyết tật
12/1/2023 5.000 NGUYEN TA PHUONG CHINH 859683.120123.205032. Chuyển tiền
12/1/2023 20.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 1024999240 Gia dinh kho khan
12/1/2023 10.000 TRIEU THI SAI 02009704150112203
4262023GPQL179852
.52711.203426.
Chuyển tiền
12/1/2023 190.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0591000228542 Ung ho quy tre em khuyet tat
12/1/2023 10.000 LAM QUOC VIET 206916.120123.202303.  
12/1/2023 20.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 725970.120123.195622. Chung tay vì trẻ em khuyết tật
12/1/2023 10.000 VU THI HUE  0301000425668 Chuyển tiền
12/1/2023 10.000 DUONG VAN LUC 0200970415011219
46512023KSCe14033
4.28990.194651.
 
12/1/2023 10.000  TRAN DINH VUONG 161178.120123.193429.  
12/1/2023 20.000 LUU DINH MINH PARTNER.DIRECT
_DEBITS_VCB.MSE
..34608594076.
Chuyển tiền
12/1/2023 10.000 PHAM QUOC TUAN  145817.120123.191932. Chuyển tiền
12/1/2023 10.000 tran thi ngoc bich 588508.120123.190419.  
12/1/2023 10.000 NGUYEN KHAC QUI  864434.120123.190258. Chuyển tiền
12/1/2023 10.000 NGUYEN TRAN THAO VY 435198.120123.185053.  
12/1/2023 10.000 NGUYEN VAN TAN PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE..3
4606107890.
 
12/1/2023 20.000 KSOR KHIEN 322658.120123.182836. Chuyển khoản
12/1/2023 10.000 ME VAN ANH  020097041501121
821592023qFfI9690
39.85675.182200.
Chuyển tiền
12/1/2023 10.000 Tran Van Dat 278061.120123.181915.  
12/1/2023 200.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 1026586627 tre em
12/1/2023 20.000 CHU VAN THAI 875564.120123
.181524.VCB
Chuyển khoản
12/1/2023 10.000  VO TRUNG TIN 0181003523061  
12/1/2023 20.000 LE XUAN TOAN 436820.120123.180943. Chuyển tiền
12/1/2023 11.000 NGUYEN QUANG TUONG 113267.120123.174715. Chuyển khoản
12/1/2023 20.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 103073.120123.1739
48.ZP6H94G10CLB 
tre em khuyet tat
12/1/2023 20.000 TRAN THI HIEP 647054.12012
3.173456.VCB
Chuyển khoản
12/1/2023 10.000 NGUYEN VAN TAN  020097041501121
723132023TXtH912
921.50993.172313.
Chuyển tiền
12/1/2023 20.000 TRAN DINH TUNG 401925.120123.171902.  Chuyển tiền
12/1/2023 10.000 HOANG VAN QUAN 780699.120123.170757.  
12/1/2023 10.000 Nguyen Minh Tu  618018.120123.170455.  
12/1/2023 10.000 do thi tuyet trinh 222108.120123.165841.  
12/1/2023 10.000 DO THI BICH NGOC 001036.120123.165152. Chuyển tiền
12/1/2023 10.000 DINH THE TRUNG PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE..
34593137776.
Chuyển tiền
12/1/2023 10.000 NGUYEN THANH TUNG 117327.120123.043718.  
12/1/2023 20.000 NGUYEN THI THOAN  584415.120123.163409. Chuyen tien ung ho
12/1/2023 10.000 TRAN MANH AN 134720.120123.163025.  
12/1/2023 10.000 NGUYEN THANH DAT  658339.120123.162641. Chuyển khoản
12/1/2023 10.000 DOAN  501237.120123.162229. CHUYEN 
12/1/2023 10.000 hoang Viet con 013493.120123.161831.  
12/1/2023 20.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 488026.120123.161737. Chung tay vì trẻ em khuyết tật
12/1/2023 20.000 Ly Thuy Trang 941444.120123.154155.  
12/1/2023 10.000 LO VAN MAI  401756.120123.153816. ck
12/1/2023 10.000 PHAM TIEN HIEU  020097041501121
534502023l2jZ804
882.82192.153450.
Chuyển tiền
12/1/2023 20.000 TA THI THUY  712618.120123.152757. Chuyển khoản
12/1/2023 10.000 Duong Quang Duy  344833.120123.152445.  
12/1/2023 20.000 NGUYEN VAN HUYNH 501991.120123
.150521.VCB
Chuyển khoản
12/1/2023 10.000 NGUYEN NAM PHUOC 0041000571722  
12/1/2023 10.000 LE DINH DUNG 878299.120123.144642.  
12/1/2023 5.000 VU THI NGOC lop Anh01-PTDT truong Dai hoc Ngoai Thuong 1017919710 ung ho
12/1/2023 10.000 BUI HUY TUNG 0251002213616 Chuyển tiền
12/1/2023 20.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 02009704150112141416
20235fhp734556.33
158.141417.
Chung tay vì trẻ em khuyết tật
12/1/2023 10.000 PHUNG QUOC THIEN AN 0200970415011214
12302023Aew8733
108.32264.141230.
 
12/1/2023 10.000 phan phuoc man 020097041501121
3572020234X4o721
713.25028.135720.
 
12/1/2023 20.000 HUONG XUAN HOANG 434206.120123.
133902.VCB
Chuyển khoản
12/1/2023 20.000 HOANG THI HUONG 205266.120123
.133310.VCB
Chuyển khoản
12/1/2023 10.000 TRAN THI CHINH  794668.120123.132751. Chuyển khoản
12/1/2023 10.000 VO NGOC TRUONG  0200970415011213
13082023Zn9C6915
82.5711.131308.
Chuyển tiền
12/1/2023 20.000 NGUYEN VAN BINH 1028607649 Chung tay vì trẻ em khuyết tật
12/1/2023 10.000 NGUYEN HOAI PHUONG PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE..
34583051663.
Chuyển tiền
12/1/2023 10.000 DO QUANG PHE 0071001083007 Chuyển tiền
12/1/2023 10.000 DANG NGOC TA  630457.120123.124845. Chuyển khoản
12/1/2023 10.000 THEN THI NHOT 565622.120123.123329. Chuyển khoản
12/1/2023 10.000 PHUNG THI NGOC NHIN 0601000443946   
12/1/2023 20.000 NGUYEN PHI LOI  886971.120123.
122607.VCB
Ủng hộ trẻ em khuyết tật
12/1/2023 10.000 NGUYEN TUAN ANH  02009704150112121
9342023uzaw65299
3.81534.121935.
Chuyển tiền
12/1/2023 10.000 PHAM VO THE PHONG 02009704150112121
7582023wY3K651621
.80669.121758.
 
12/1/2023 20.000 LE VAN HANG EM 724899.120123.121222. Chuyển tiền
12/1/2023 10.000 Vuong Tan Nguyen 691492.120123.120929.  
12/1/2023 40.000 DANG THI THUY 0291000272468 Chuyển tiền
12/1/2023 20.000 HUYNH THANH MINH 531897.120123
.115626.VCB
Chuyển khoản
12/1/2023 10.000 CA VAN LONG 352826.120123.114923.  
12/1/2023 10.000 NGUYEN TAN VINH 020097041501121
146222023Exvp6241
06.63413.114622.
 
12/1/2023 20.000 Vien  132968.120123.114016. chuyen 
12/1/2023 10.000 mach thi tuyet mai PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE..
34578217283.
 
12/1/2023 10.000 LUU THIEN THANG 931545.120123.113112.  
12/1/2023 10.000 Hanh  084529.120123.112127. chuyen
12/1/2023 10.000 DO VAN BAC  642971.120123.103824. Chuyển tiền
12/1/2023 30.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0071001035826 lxstd tặng từ thiện
12/1/2023 10.000 CAO THANH PHONG 1018686774  
12/1/2023 10.000 PHAM THI THU THAO  02009704150112093
6452023ZpJl508788.9
1824.093645.
Chuyển tiền
12/1/2023 10.000 NGUYEN DANG MINH 698979.120123.090144.  
12/1/2023 20.000 TRAN NGOC QUY  542008.120123.083546. Chuyển khoản
12/1/2023 50.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0311000746705 chia se
12/1/2023 300.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0271000813290 tre em mo coi bi khuyet tat
12/1/2023 50.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 559108.120123.062311.  Ung ho quy khuyet tat tre em
12/1/2023 200.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0491001886624  tet am ap
13/1/2023 100.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0911000015658 Trẻ em khuyết tật
13/1/2023 500.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 1027513039 tre e khuyet tat
13/1/2023 5.000 BUI THI NGOC THUY-PTDT-K59 MSV: 2014330031 Truong dai hoc Ngoai Thuong 1016682221 ủng hộ
13/1/2023 20.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 1032654979 xyz
13/1/2023 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 072293.130123.214759. chuyen tien quy tu thien tre e khuyet tat
13/1/2023 111 MAC TAN KHOA  814565.130123.211430. Chuyển tiền
13/1/2023 10.000 DAO DUY LAM 811845.130123.205500. Chuyển khoản
13/1/2023 10.000 LO THI PHUONG 0541000341718  
13/1/2023 10.000 Duong van ca  181782.130123.204627.  
13/1/2023 10.000 LE THI NGA PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE..
34667114827.
 
13/1/2023 10.000 HOANG VAN THUY  732423.130123.203853. Chuyển khoản
13/1/2023 500.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 100335.130123.203729. Gay quy tre em
13/1/2023 10.000 nguyen hoai du 427451.130123.203244.  
13/1/2023 10.000 DONG VAN QUYEN 688441.130123.203032.  
13/1/2023 10.000 NGUYEN QUOC DAT 788309.130123.203037.  
13/1/2023 20.000 LUONG VAN TUYEN 725615.130123.2
02530.VCB
 
13/1/2023 20.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 022630.130123.202111. Ủng hộ trẻ em khuyết tật
13/1/2023 10.000 NGUYEN VAN QUANG  577284.130123.201244. Chuyển tiền
13/1/2023 20.000 NGUYEN VIET HOANG 590954.130123.201140. Chuyển khoản
13/1/2023 10.000 LUONG THU HUYEN PARTNER.DIRECT
_DEBITS_VCB.MSE
..34665901613.
 
13/1/2023 10.000 DO VAN HIEU 020097041501131
957032023pn5c857
992.13625.195703.
 
13/1/2023 10.000 PHAM VAN NHO 020097041501131949
442023V2oz854072.98
09.194944
Chuyển tiền
13/1/2023 10.000 PHAM DUC KIEN  020097041501131
9415320233JsI84982
6.5630.194154.
Chuyển tiền
13/1/2023 10.000 PHAM PHI LONG  761945.130123.192306. Chuyển khoản
13/1/2023 1.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 326250.130123.192016. Chuyen khoan tu thien
13/1/2023 10.000 NGUYEN VAN LINH 698442.130123.191058.  
13/1/2023 10.000 TRUONG THAO MAI  667449.130123.190457. Chuyển khoản
13/1/2023 20.000 NGUYEN LINH EM PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE..
34663569824.
Chuyển tiền
13/1/2023 10.000 TRAN THAI AN  0601000553195  
13/1/2023 10.000 LUONG THI XUYEN 1031383082 Chuyển tiền
13/1/2023 10.000 Ngo Duc manh  316532.130123.183748. Chuyển tiền
13/1/2023 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0281000527312 tre em ngheo
13/1/2023 10.000 HOANG CONG THANH  0200970415011
31816332023nOFI795
627.52101.181633.
Chuyển tiền
13/1/2023 10.000 NGUYEN VAN HUNG  0200970415011318
10422023QukL7913
91.47884.181043.
Chuyển tiền
13/1/2023 10.000 nguyen tuyen manh 282420.130123.180535.  
13/1/2023 10.000 TRAN VAN HUNG 861741.130123.180251. Chuyển khoản
13/1/2023 100 NGUYEN MINH DUC  704769.130123.180339. Chuyển tiền
13/1/2023 20.000 DO THI KIM CUC  9984043476 Chuyển tiền
13/1/2023 10.000 Bui dinh anh 709258.130123.174056.  
13/1/2023 20.000 PHUNG THI HIEN 893606.130123
.174121.VCB
Chuyển khoản
13/1/2023 10.000 LAM TRONG NHAN  1026330528 Chuyển tiền
13/1/2023 20.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 656911.130123.172719. Ủng hộ trẻ em khuyết tật
13/1/2023 10.000 NGUYEN MANH TRUNG 063828.130123.171554.  
13/1/2023 20.000 CAO THI PHUONG  486169.130123
.171344.VCB
Chuyển khoản
13/1/2023 10.000 Nguyen thi hoang Oanh 103900.130123.170920.  
13/1/2023 10.000 DANH TEN PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE..
34652815085.
Chuyển tiền
13/1/2023 10.000 LY A SO  PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE..
34652814696.
Chuyển tiền
13/1/2023 10.000 SU KIM HUNG  444923.130123.153956. Chuyển khoản
13/1/2023 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 377707.130123.153633. Tu thien
13/1/2023 10.000 NONG VAN TRUONG  020097041501131
53604202371yj7187
76.87770.153608.
Chuyển tiền
13/1/2023 10.000 LE ANH TUAN 02009704150113153
1082023eT0a715224.
85557.153111.
 
13/1/2023 20.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 896504.130123
.152314.VCB
Ủng hộ trẻ em khuyết tật
13/1/2023 10.000 DOAN THI THUY  324501.130123.151721. Chuyển khoản
13/1/2023 20.000 TRAN THI LOAN 739506.130123.1
50930.VCB
Chuyển khoản
13/1/2023 20.000 PHAM THI YEN  PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE..
34649112036.
Chuyển tiền
13/1/2023 10.000 VU PHI QUYEN 167032.130123.144534. Chuyển khoản
13/1/2023 10.000 THACH SO PHAT  822223.130123.143703. Chuyển tiền
13/1/2023 10.000 LO LAN TRUONG 0200970415011314
36172023BKmJ6709
43.57419.143618.
 
13/1/2023 10.000 KRA JAN HA NHI PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE..
34647262886.
 
13/1/2023 10.000 Nguyen Quang Chien  199260.130123.142513.  
13/1/2023 10.000 Vu Ngoc Hiep 000460.130123.140839.  
13/1/2023 100 TRAN THI HOA 730075.130123.140759. Chuyển tiền
13/1/2023 10.000 TRAN VAN GIANG  1030512238 Chuyển tiền
13/1/2023 2.000 PHAM NGOC THANG 1025613298 Dinh Thi Nhan Quyen Gop
13/1/2023 10.000 NGUYEN DUC LONG  639307.130123.140213. Chuyển tiền
13/1/2023 10.000 NGUYEN VAN DUNG 949528.130123.135819.  
13/1/2023 10.000 TRAN VAN DIEN 0200970415011
31358202023eboI638
434.36989.135820. 
Chuyển tiền
13/1/2023 10.000 HANG A TUA 932626.130123.135422. Chuyển khoản
13/1/2023 20.000 LE CUONG ANH  588904.130123
.135109.VCB
Chuyển khoản
13/1/2023 20.000 PHAM THI HUONG  977354.130123.134611. Chuyển tiền
13/1/2023 10.000 CHAU THI MY CHI  0111000153593 Chuyển tiền
13/1/2023 20.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 774710.130123.134323. Chung tay vì trẻ em khuyết tật
13/1/2023 10.000 nguyen the hao PARTNER.DIRECT
_DEBITS_VCB.MSE
..34644306607.
 
13/1/2023 10.000 le Hoang kha 695587.130123.133347.  
13/1/2023 10.000 LY THI THAI 123850.130123.132753.  
13/1/2023 10.000 VO DUY DUC 9985755239 Chuyển tiền
13/1/2023 20.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 020065.130123.132054. Ủng hộ trẻ em khuyết tật
13/1/2023 10.000 LAI THI DIEU THU PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE..
34643607089.
Chuyển tiền
13/1/2023 20.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 063886.130123.131
320.ZP6H95DQEPJO 
TRE EM KHUYET TAT
13/1/2023 100 VU THI HUONG 718688.130123.130233. Chuyển tiền
13/1/2023 10.000 NGUYEN TRONG THONG 0281000530710 Chuyển tiền
13/1/2023 20.000 HA VAN TUAN ANH 060670.130123.1252
07.ZP6H95DQE1HT 
 
13/1/2023 10.000  Le doan quang 718857.130123.125100.  
13/1/2023 10.000 TRAN THU HUONG 944257.130123.124858. Chuyển khoản
13/1/2023 50.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 835784.130123.122743. chuc cac ban co mot cai tet that hanh phuc va du day tat ca
13/1/2023 20.000 LE CONG HAU 488345.130123.1
22735.VCB
Chuyển khoản
13/1/2023 10.000 LUONG THI NONG 0200970415011312
08512023JhTo55499
1.82483.120851.
 
13/1/2023 20.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 038139.130123.120416. Chung tay vì trẻ em khuyết tật
13/1/2023 10.000 TRIEU CHI DUC 453450.130123.120245.  
13/1/2023 10.000 Phan van long 427999.130123.115750.  
13/1/2023 20.000 NGUYEN HOANG TUNG 1013426255 Chuyển tiền
13/1/2023 500.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0451000255229 Tet hanh phuc nhe
13/1/2023 10.000 tran xuan vinh 020097041501131
051572023m5hW4821
80.35634.105159.
 
13/1/2023 20.000 HUYNH MINH TRONG 1015955952 Chuyển tiền
13/1/2023 10.000 NGUYEN VAN NGUYEN 331463.130123.104650.  
13/1/2023 300.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 1023523611 khong co
13/1/2023 40.000 DANG THI THUY 0291000272468 Chuyển tiền
13/1/2023 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 1033732409 Trẻ em khuyết tật
13/1/2023 30.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0071001035826 lxstd tặng từ thiện
13/1/2023 300.000 TRAN PHUONG THAO 0021001896504 Chuyển tiền
13/1/2023 2.000 LE THUY QUYNH 9363322911 Chuyển tiền
13/1/2023 100.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0991000030832 on dinh
13/1/2023 100.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ MBVCB.297032463
3.2001.VCB Rewards.
theo chuong trinh
13/1/2023 50.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 536828.130123.062042. Ung ho quy khuyet tat tre em
13/1/2023 100.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0011004363881 yeu thuong
14/1/2023 40.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 754114.140123.211508. Ủng hộ trẻ em khuyết tật
14/1/2023 150.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0181001334558  ung ho tre em bi khuyet tat
14/1/2023 50.000 Nguyen minh bac 815073.140123.210420.  
14/1/2023 20.000 LUONG VAN KHANH  952087.140123.202348. Chuyển tiền
14/1/2023 20.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 02009704150114
2021192023MsYb44
6755.93261.202119.
Ủng hộ trẻ em khuyết tật
14/1/2023 20.000 LOC VAN UT 020097041501142
0023020233KqP43806
4.84590.200230. 
Ủng hộ trẻ em khuyết tật
14/1/2023 10.000 LY THI MAI  0821000182527  Chuyển tiền
14/1/2023 10.000 Nguyen Thi Tu Nhi 773974.140123.192635.  
14/1/2023 10.000 Nguyen thi thanh huyen 873645.140123.191226.  
14/1/2023 10.000 NGUYEN DINH BAO 0041000195985  
14/1/2023 20.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 137297.140123.190416. Ủng hộ trẻ em khuyết tật
14/1/2023 10.000 NGUYEN THAI BAO THIEN  972760.140123.183934. Chuyển tiền
14/1/2023 10.000 PHAM VAN TUAN 405671.140123.183132.  
14/1/2023 10.000 nguyen xuan hanh 02009704150114181
5282023PAHl383087.
30757.181528.
 
14/1/2023 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 752698.140123.175314. Chung tay vì trẻ em khuyết tật
14/1/2023 20.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 048555.140123.174839. Ủng hộ trẻ em khuyết tật
14/1/2023 10.000  NGUYEN VAN THOM   0501000173515  
14/1/2023 10.000 le thi nhung PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE..
34718803508.
 
14/1/2023 10.000 KON SO KI DA ON  980129.140123.164141. Chuyển tiền
14/1/2023 10.000 PHAN THANH QUY 062377.140123.155234.  
14/1/2023 20.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 488156.140123.154119. ung ho QUY VI TRE EM KHUYET TAT VN
14/1/2023 10.000  VO HOANG MAI  922018.140123.154117. Chuyển tiền
14/1/2023 20.000 NGUYEN THI BICH VAN  481222.140123.154007. Chuyển khoản
14/1/2023 10.000 lam manh duy 453962.140123.153534.  
14/1/2023 20.000 TRAN QUYET HAI  702902.140123.1
52721.VCB
Chuyển khoản
14/1/2023 100 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 033486.140123.152243. Ủng hộ trẻ em khuyết tật
14/1/2023 10.000 TRINH VAN DUONG 890745.140123.150744. Chuyển tiền
14/1/2023 10.000 NGUYEN TIEN DUNG 0071004066911 Chuyển tiền
14/1/2023 500.000 Pham thu huong 115085.140123.145254.  
14/1/2023 10.000  PHAM QUOC TUAN 877594.140123.145219. Chuyển tiền
14/1/2023 10.000 THACH THI HONG NGA  PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE..
34708873187.
Chuyển tiền
14/1/2023 10.000 Danh tien 994005.140123.144041.  
14/1/2023 10.000 MUI VAN UYNH 0591000353174   
14/1/2023 10.000 NGO DUY DONG 099822.140123.142120. Chuyển khoản
14/1/2023 20.000 BAN THI SENH 392204.140123.1
42210.VCB
Ủng hộ trẻ em khuyết tật
14/1/2023 10.000 LE NGUYEN HAI DANG  0200970415011414
200020232JQS2564
30.4596.142001.
Chuyển tiền
14/1/2023 10.000 PHUNG VAN CUONG  724009.140123.140123. Chuyển khoản
14/1/2023 20.000 HA THI YEN 9385801444   ung ho TRE EM QUYET TAT
14/1/2023 10.000 LU SEO TOAN 1029919976 Chuyển tiền
14/1/2023 10.000 HOANG VAN TRUONG  669106.140123.134548. Chuyển khoản
14/1/2023 10.000  BUI CONG CHUC 1021000020697 Chuyển tiền
14/1/2023 10.000 BUI XUAN HIEU PARTNER.DIRECT
_DEBITS_VCB.MSE.
.34705777652.
 
14/1/2023 20.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 170289.140123.132833. Ủng hộ trẻ em khuyết tật
14/1/2023 10.000 Tran thi ma 923081.140123.131411.  
14/1/2023 10.000 Le Thi Duong 058801.140123.131129.  
14/1/2023 10.000 NGUYEN VAN THANG  528999.140123.130540. Chuyển khoản
14/1/2023 10.000 nguyen thi my tien PARTNER.DIRECT
_DEBITS_VCB.MSE..
34704577411.
ck
14/1/2023 10.000 TA THI TAM PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE..3
4704516879.
Chuyển tiền
14/1/2023 50.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 1024999240 Gia dinh kho khan
14/1/2023 10.000 LE TIEN CUONG PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE..
34704490133.
Chuyển tiền
14/1/2023 10.000 LE HUU DUY ANH  PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE..
34704379898.
Chuyển tiền
14/1/2023 10.000 Nguyen Tuan Kiet  295475.140123.123154.  
14/1/2023 100.000 NGUYEN THANH TRUNG 0351000880499 Chuyển tiền
14/1/2023 10.000 SAM DICH THAI PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE..
34703122980.
 
14/1/2023 100 Nguyen Minh Duc  908769.140123.121027. Chuyển tiền
14/1/2023 1.000 NGUYEN MINH DUC  02009704150114120
82720235g4p202936.
51080.120827.
Chuyển tiền
14/1/2023 20.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 517864.140123.120416. Ủng hộ trẻ em khuyết tật
14/1/2023 10.000 NGUYEN THI BINH  489420.140123.115823. Chuyển khoản
14/1/2023 300.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 204968.140123.115230. Chuc cac em luon manh me kien cuong 
14/1/2023 1.000 NGUYEN NGOC DAN THANH  02009704150114
1146062023UW0S19
2192.40426.114606.
Chuyển tiền
14/1/2023 10.000 CHU DUC THANG 418089.140123.114336.  
14/1/2023 10.000 VO DANG TINH  02009704150114
1143442023Ik3I19
1041.39284.114344.
Chuyển tiền
14/1/2023 10.000 Nguyen Thanh Ngoc Tram  077799.140123.114057. transfer
14/1/2023 10.000 NINH VAN DUNG  609013.140123.113954. Chuyển tiền
14/1/2023 10.000 TRAN VAN BAO 020097041501141125
522023AtdZ182208.30
553.112552.
 
14/1/2023 1.000 LAM THI LAN ANH 268655.140123.111343.  
14/1/2023 10.000 NGUYEN DUC VAN KHOI 0371003724025  
14/1/2023 10.000 TRAN XUAN HA  020045299901141
105402023d34c92
2124.21092.110701.
Chuyển tiền
14/1/2023 10.000 NGUYEN NHU THUY  969363.140123.104835. Chuyển khoản
14/1/2023 10.000 NGUYEN DUY HOA 129241.140123.104619. Chuyển khoản
14/1/2023 10.000 Anh  005975.140123.103524. chuyen 
14/1/2023 10.000 TRUONG MINH HIEU 909316.140123.103413.  
14/1/2023 50.000 to thi ha mi 636472.140123.103436.  
14/1/2023 10.000 nguyen huu thang 006666.140123.102223.  
14/1/2023 10.000 nguyen thij hoang oanh 191211.140123.095133.  
14/1/2023 100.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0461004010767  ngheo
14/1/2023 200.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0511000422287 ung ho
14/1/2023 40.000 DANG THI THUY 0291000272468 Chuyển tiền
14/1/2023 50.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0031000162958 Bình thường
14/1/2023 10.000 ngo thu giang 131534.140123.024127.  
15/1/2023 500.000 PHAM THI YEN 1033335146 Chuyển tiền
15/1/2023 100.000 HOANG VAN THINH 171109.150123.212042.  Chuyển tiền
15/1/2023 20.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 962529.150123.210339. Ủng hộ trẻ em khuyết tật
15/1/2023 100.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 1024504894 giup vi tre em
15/1/2023 10.000 CU A VU 219631.150123.205011. Chuyển khoản
15/1/2023 20.000 HA VAN DEN 665885.150123.203444. Chuyển tiền
15/1/2023 20.000 NGO DINH MINH HIEU  799753.150123.2
02659.VCB
Chuyển khoản
15/1/2023 10.000 NGUYEN VAN HAI 0200970415011520
210520232FuF8899
83.20334.202105. 
Chuyển tiền
15/1/2023 10.000 duong van cuong 02009704150115201
7292023wrNA888253
.18668.201729.
 
15/1/2023 20.000 BUI TRUNG DUNG 591274.150123.
201512.VCB
Chuyển khoản
15/1/2023 20.000 NGUYEN NGOC THANH 0651000765238 Ủng hộ trẻ em khuyết tật
15/1/2023 20.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE.
.34781201797.
ung ho Tre Em Khuyen Tat
15/1/2023 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 1012543359 .trung binh
15/1/2023 1.000.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0691000424825 Ủng hộ trẻ em khuyết tật
15/1/2023 10.000 NGUYEN VAN HUY 386277.150123.
182350.347784296
67-0387876153
Chuyển tiền
15/1/2023 10.000 NGUYEN DINH PHUOC  952375.150123.181900. Chuyển tiền
15/1/2023 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 800134.150123.180916. Chung tay vì trẻ em khuyết tật
15/1/2023 10.000 TRINH BA SU  126218.150123.175130. Chuyển tiền
15/1/2023 10.000 PHAN BINH NGUYEN  906881.150123.173020. Chuyển tiền
15/1/2023 10.000 LUONG MINH BANG 458881.150123.17285
5.34775615167
 
15/1/2023 10.000 MAI VAN TRUONG 587476.150123.164816.  
15/1/2023 10.000 TRAN KIEU LAM 568203.150123.164432. Chuyển khoản
15/1/2023 10.000 TRAN DUC THINH 935344.150123.164217.  
15/1/2023 20.000 NONG THI TIEP 184166.150123
.163702.VCB
Chuyển khoản
15/1/2023 10.000 HOANG VAN HINH  522910.150123.163536. Chuyển khoản
15/1/2023 10.000 Tran Van Ba 02009704150115161
9352023Wpwi770583
.5988.161936.
 
15/1/2023 20.000 HOANG LUU LY  419776.150123.161440. Chuyển khoản
15/1/2023 10.000 Le van dinh 555692.150123.153734.  
15/1/2023 10.000 NGUYEN ANH TUAN  927270.150123.153531. Chuyển khoản
15/1/2023 10.000 CAO VAN THANH 532570.150123.152840.  
15/1/2023 20.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0200970415011515
274920234HwY7448
57.81132.152749.
Ủng hộ trẻ em khuyết tật
15/1/2023 10.000 TRIEU DUC ANH TU 185860.150123.152548.  
15/1/2023 10.000 NGUYEN ANH DUC 059827.150123.145707.  
15/1/2023 10.000 LE THI THU PHUONG 776708.150123.145634. Chuyển khoản
15/1/2023 10.000 NGUYEN THANH PHONG 118201.150123.145521.  
15/1/2023 300.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 1013721283 cn
15/1/2023 100.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 1017096928 cong nhan
15/1/2023 20.000 DINH VAN CHUONG  980203.150123.143756. Chuyển khoản
15/1/2023 10.000 BUI VAN KHAC 020097041501151431
122023ZxDp719248.5
6351.143112.
 
15/1/2023 10.000 THAO SEO THE 1033872422  
15/1/2023 10.000 PHAN VAN QUANG  855307.150123.140721. Chuyển khoản
15/1/2023 10.000 LUONG VIET BAC 838814.150123.140615.  
15/1/2023 20.000 NGUYEN THI HONG QUYEN  724287.150123.134934. Chuyển tiền
15/1/2023 10.000 NGUYEN CAO CUONG  0271001037538   
15/1/2023 20.000 NGUYEN THI HONG QUYEN 692375.150123.133957. Chuyển tiền
15/1/2023 10.000 TRINH QUANG TUAN  756599.150123.133505. Chuyển tiền
15/1/2023 10.000 DO DUY THANH  698946.150123.133439. Chuyển tiền
15/1/2023 100.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 1024580033 Trẻ em khuyết tật
15/1/2023 20.000 PHAN THI HANG  991223.150123.125401. Chuyển tiền
15/1/2023 10.000 LE MINH DUC 976272.150123.124912.  
15/1/2023 20.000 DUONG VAN TUAN 966431.150123.124615. Chuyển tiền
15/1/2023 10.000 NGUYEN NGOC CHAU DUNG  087294.150123.124025. Chuyển tiền
15/1/2023 20.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 861409.150123.1
23922.VCB
ung ho tre em khuyet tap
15/1/2023 20.000 NGUYEN THI THANH NGAN 1032908796 Chuyển tiền
15/1/2023 20.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 084583.150123.122824. Ủng hộ trẻ em khuyết tật
15/1/2023 10.000 LY VAN NGUYEN 1015545985  
15/1/2023 20.000 VO DUONG TUAN 172744.150123.1
21442.VCB
Chuyển khoản
15/1/2023 10.000 Trinh Thanh Lam  312754.150123.120535. Chuyển tiền
15/1/2023 40.000 DANG THI THUY 0291000272468 Chuyển tiền
15/1/2023 20.000 DUONG VAN BO 262209.150123.114333.  Chuyển khoản
15/1/2023 20.000 Hau  938170.150123.114116. chuyen
15/1/2023 5.000 NGUYEN THI HAI YEN  1016858684 chuc mung nam moi
15/1/2023 20.000 HOANG HOAI NAM  221384.150123.113413. Chuyển khoản
15/1/2023 2.000.000 Toan Van 700395.150123.113011.  chuc cac em tet xum vay
15/1/2023 20.000 LE THI HUONG 189802.150123.112710. Chuyển khoản
15/1/2023 20.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 039477.150123.112
713.ZP6H979DKTI9 
Ủng hộ trẻ em khuyết tật
15/1/2023 10.000 nguyen cong toan  893979.150123.112112.  
15/1/2023 10.000 NGO VAN TRUONG  111374.150123.110943. Chuyển khoản
15/1/2023 10.000 Ngo Manh 094046.150123.110555.  
15/1/2023 10.000 MAI THANH HUNG 1024188387 Chuyển tiền
15/1/2023 10.000 HOANG VAN THANH  147035.150123.105717. Chuyển tiền
15/1/2023 20.000 DO VAN LUAN PARTNER.DIRECT
_DEBITS_VCB.MSE
..34754505349.
Chuyển tiền
15/1/2023 10.000 NGUYEN THANH TRUNG  0200970415011510
46052023l1TX61892
9.58536.104605.
Chuyển tiền
15/1/2023 20.000 SUNG A HAI  946277.150123.103717. Chuyển tiền
15/1/2023 10.000 LE THI NHUNG PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE..
34753273522
 
15/1/2023 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 811530.150123.081454. quyen gop
15/1/2023 100.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 491422.150123.073704. Ung ho quy khuyet tat tre em 
16/1/2023 500.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0081001136753 Tet
16/1/2023 10.000 DANG CHAU BINH 208586.160123.214652. Chuyển tiền
16/1/2023 500.000 DO THI YEN 0451000236803 chuc cac con luon hanh phuc vui ve
16/1/2023 20.000 CHAU THI DIEM  0200970415011620
43212023fXUx6394
52.13146.204321.
Chuyển tiền
16/1/2023 500.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0481000719860 Tre khuyet tat ve mat
16/1/2023 10.000 NGUYEN VAN HONG  0031000375312   
16/1/2023 10.000 TRAN NAM HOANG LAM  PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE..
34840403643.
Chuyển tiền
16/1/2023 10.000 Y LE 9332371696 Chuyển tiền
16/1/2023 10.000 BRIU THI THINH  020097041501161
916202023941v5584
84.62410.191620.
Chuyển tiền
16/1/2023 10.000 pham thanh dang 122392.160123.191408.  
16/1/2023 20.000 DANH NHON 358502.160123
.190312.VCB
Chuyển khoản
16/1/2023 10.000 tran minh tien  947606.160123.184307.  
16/1/2023 10.000 NGO CHI THUC 02009704150116183
10920233Fxr512482.
32233.183109.
 
16/1/2023 10.000 BUI KHAC PHONG 350441.160123.182903.  
16/1/2023 10.000 NGUYEN THANH THA 993339.160123.182831.  
16/1/2023 10.000 BUI NGOC HIEU  02009704150116181
3362023l65M495000.
20766.181337.
Chuyển tiền
16/1/2023 1.000 Vu Bao Trung 011893.160123.180106.  
16/1/2023 20.000 NGUYEN THI PHUONG NHUNG  726765.160123.173241. Chuyển tiền
16/1/2023 10.000 VU VAN HIEU 991682.160123.173139. Chuyển khoản
16/1/2023 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0081000610116  
16/1/2023 10.000 NGUYEN THIEN NAM 9904034847  
16/1/2023 10.000 NGUYEN HONG PHONG PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE..
34833720266.
 
16/1/2023 10.000 PHAM VAN LONG 591824.160123.165251.  
16/1/2023 20.000 LIEU VAN LUC  115445.160123.
160504.VCB
Chuyển khoản
16/1/2023 20.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 860075.160123.160238. Ủng hộ trẻ em khuyết tật
16/1/2023 10.000 HOANG VAN HUNG 271987.160123.155841. Chuyển khoản
16/1/2023 20.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 280077.160123.155628.: )
16/1/2023 20.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 123999.160123.153925. Ủng hộ trẻ em khuyết tật
16/1/2023 10.000 Tran minh tam  830601.160123.153727. chuyen
16/1/2023 20.000 CAO XUAN DAT 041719.160123.152821.  Chuyển khoản
16/1/2023 10.000 PHAM VAN CONG  603363.160123.152858. Chuyển tiền
16/1/2023 10.000 NGUYEN DAN HUNG 622060.160123.152633. Chuyển khoản
16/1/2023 10.000 LE HOANG NAM  761426.160123.151535. Chuyển tiền
16/1/2023 20.000 BUI TRUNG DUNG  738609.160123.145426. Tre Em Khuyet Tat
16/1/2023 10.000 TRIEU VAN PHI PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE..
34822890583.
Chuyển tiền
16/1/2023 100.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0071001759179  NVVP
16/1/2023 10.000 NGUYEN THANH THAO 507372.160123.141235.  
16/1/2023 10.000 VU TIEN DUNG  883035.160123.140033. Chuyển tiền
16/1/2023 20.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ PARTNER.DIRECT
_DEBITS_VCB.MSE
..34819868092.
ubg ho Tre em khuyet tat
16/1/2023 10.000 CAO THI HONG HANH  995275.160123.134121. Chuyển khoản
16/1/2023 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 952953.160123.133154. Chung tay vì trẻ em khuyết tật
16/1/2023 10.000 BUI THE ANH 020097041501
161314422023X4XF231
460.42719.131442.
Chuyển tiền
16/1/2023 10.000 NGUYEN PHAM QUAN  125556.160123.130119. Chuyển khoản
16/1/2023 10.000 VI VAN MINH 096751.160123.125538.  
16/1/2023 20.000 NGUYEN VAN PHU  974096.160123.1
25447.VCB
Chuyển khoản
16/1/2023 10.000 LY THI YEN TRUC  0461000423672 Chuyển tiền
16/1/2023 10.000 DO THI KIM CUC 9984043476 Chuyển tiền
16/1/2023 150.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 1023553653 Bình thường
16/1/2023 10.000 DO BINH DUONG 1029379482  
16/1/2023 20.000 HANG A DE  491852.160123.115336. Ủng hộ trẻ em khuyết tật
16/1/2023 10.000 TRAN THI NGOC ANH 0301000430881 Chuyển tiền
16/1/2023 10.000 Kieu Thi Minh Ly  928329.160123.112952.  
16/1/2023 20.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 480314.160123.110406. Ủng hộ trẻ em khuyết tật
16/1/2023 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 464413.160123.103827. Chung tay vì trẻ em khuyết tật
16/1/2023 20.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 02009704150116094
2032023xBoF145419
.65026.094203.
Ủng hộ trẻ em khuyết tật
16/1/2023 1.000.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0281000551168 ung ho qua Tet cho cac em khuyet tat
16/1/2023 10.000 TRAN NGOC QUY 560867.160123.084134. Chuyển khoản
16/1/2023 50.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 362061.160123.064221. Ung ho quy khuyet tat tre em 
17/1/2023 20.000 Vk ck diem kieu quoc hoa va ba me vuong hoa va ba me vk 389801.170123.2
24811.VCB
uh quy vi tre e khuyet tat
17/1/2023 500.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 500139.170123.222356. Ung ho cac em 
17/1/2023 200.000 TRINH THI LAN ANH  416532.170123.215423. Chuyển khoản
17/1/2023 500.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0111001182616 Trẻ em khuyết tật
17/1/2023 20.000 NGUYEN TRONG VINH  050731.170123.203939. Chuyển khoản
17/1/2023 10.000 CHU VAN TUAN  555408.170123.202146. Chuyển tiền
17/1/2023 10.000.000  Vu Thi Lan Anh 290809.170123.195247. Tang qua tet tre em dang dieu tri tai vien K 
17/1/2023 150.000 NGUYEN LE VU 160248.170123.194750. Chuyển tiền
17/1/2023 10.000 TRUONG THI THUY  0181003474124  Chuyển tiền
17/1/2023 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 681268.170123.193232. Chung tay vi tre em khuyet tat
17/1/2023 42.200 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 1023317827 khuyet tat
17/1/2023 10.000 DO TUAN ANH  919390.170123.184741. Chuyển khoản
17/1/2023 10.000 NGUYEN VAN HUNG 1019549202  
17/1/2023 20.000 TRAN VAN TUNG PARTNER.DIRECT
_DEBITS_VCB.MSE
..34883405037.
Chuyển tiền
17/1/2023 500.000 NGUYEN THI THANH NGUYEN 849216.170123.171932. Chuyển khoản
17/1/2023 50.000 DINH THI THU UYEN  823073.170123.171600. Chuyển khoản
17/1/2023 20.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0200452999011717101
6202323c7245928.178
90.171141.
ho tro TRE EM KHUYET TAT
17/1/2023 20.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 277658.170123.165944. Ủng hộ trẻ em khuyết tật
17/1/2023 20.000 DINH THI THU UYEN  659821.170123.165414. Chuyển khoản
17/1/2023 10.000 HUYNH VIET LE QUANG 452632.170123.162638. Chuyển khoản
17/1/2023 10.000 LANG VAN QUYET 1033424299 Chuyển tiền
17/1/2023 100.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 1020039495 khong co
17/1/2023 10.000 VO VAN LINH 454264.170123.160807.  
17/1/2023 10.000 BUI HOA LY 611413.170123.155809.  Chuyển tiền
17/1/2023 10.000 NGUYEN THI HIEN 9337385623 Chuyển tiền
17/1/2023 10.000 MAI HOANG HUY 402873.170123.151849.  
17/1/2023 10.000 NGUYEN HUU NAM  591088.170123.151342. Chuyển khoản
17/1/2023 500.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0011004351208  
17/1/2023 10.000 HA VAN TUE  507017.170123.145946. Chuyển khoản
17/1/2023 10.000 BUI CONG HA 1032497966 Chuyển tiền
17/1/2023 10.000 PHAM TRAN HONG NGOC PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE..
34874791239.
 
17/1/2023 10.000 Tran Thi Yen 348704.170123.143152.  
17/1/2023 20.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 950762.170123.142952. Ủng hộ trẻ em khuyết tật
17/1/2023 10.000 DINH VAN TUAN 020097041501171
425002023wFRf23
0697.28311.142502.
Chuyển tiền
17/1/2023 10.000 Khuong Huu Son 441301.170123.140428.  
17/1/2023 10.000 LAM VAN THIEN 1013440211 Chuyển tiền
17/1/2023 10.000 HUYNH THAI PHUONG NAM 0401001494041 Chuyển tiền
17/1/2023 100 PHAM THI THU 368569.170123.135458.  
17/1/2023 10.000 NGUYEN VAN THANH  083306.170123.133923. Chuyển khoản
17/1/2023 20.000 VO LE NHAT 908798.170123.
133121.VCB
Chuyển khoản
17/1/2023 10.000 BUI THU TRANG  282158.170123.132331. Chuyển khoản
17/1/2023 10.000 NGUYEN XUAN THANH PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE..
34870378310.
Chuyển tiền
17/1/2023 1.000.000 NGUYEN HUU NHUAN  974099.170123.131527. Chuyển khoản
17/1/2023 10.000 LE THI PHUONG PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE..
34870650659.
 
17/1/2023 5.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 909357.170123.125722. Quy vi tre em khuyet tat vn
17/1/2023 10.000 NGUYEN ANH TUAN PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE..
34870371336.
 
17/1/2023 10.000 Lai Trung Thuan 857802.170123.124944.  
17/1/2023 20.000 Qui 449414.170123.122437.  chuyen 
17/1/2023 10.000 LE THI LIN DA  887007.170123.121025. Chuyển khoản
17/1/2023 40.000 DANG THI THUY  0291000272468 Chuyển tiền
17/1/2023 20.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 214865.170123.115044. TRE E KHUYET TAT
17/1/2023 10.000 leo van trang 976004.170123.114422.  
17/1/2023 10.000 Do Huu Minh Chan 509057.170123.114151.  
17/1/2023 10.000 TRUONG THANH DONG DUONG  490113.170123.113835. Chuyển khoản
17/1/2023 10.000 NGUYEN TRAN NGOC PARTNER.DIRECT
_DEBITS_VCB.MSE.
.34865906301.
Chuyển tiền
17/1/2023 20.000 TRAN VO HUU THIEN  881064.170123.113038. Chuyển tiền
17/1/2023 50.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 1033094057 kha
17/1/2023 10.000 Phan Quoc Viet 666256.170123.112900.  
17/1/2023 400.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 1016332741 tre e khuyet fa
17/1/2023 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE..
34864401819.
chung tay vi tre em khuyet tat
17/1/2023 17.203 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 1017355532 ung ho cac be
17/1/2023 10.000 NGUYEN THI NHAN HAU 331603.170123.094400.  Chuyển tiền
17/1/2023 30.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 1025509340 Ung ho
17/1/2023 1.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 1022372056  
17/1/2023 1.000.000 HUYNH ANH HIEU  233724.170123.065149. Chuyển khoản
17/1/2023 100.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0301000384567 chuc cac em tet doan vien hanh phuc yeu cac em
17/1/2023 50.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 667802.170123.060105. Ung ho quy khuyet tat tre em
17/1/2023 2.000 NGUYEN THI HA PHUONG  0201000709126 Chuyển tiền
17/1/2023 50.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0451000359969 ha noi
18/1/2023 300.000 HO THI THANH VAN 0301000387865 Ung ho quy, mong cac em am no hanh phuc
18/1/2023 100.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 549551.180123.215451. Chuyển tiền
18/1/2023 10.000 LE HAI ANH 516366.180123.214756. Chuyển khoản
18/1/2023 50.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 481349.180123.214530. Ung ho quy khuyet tat tre em 
18/1/2023 200.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 9704440444 binh thuong
18/1/2023 50.000  NGUYEN THI HOA 0351000716947  Chuc cac em nam moi manh khoe an khang
18/1/2023 10.000 VU CAO NGUYEN 02009704150118195
6442023GSbB466
151.49810.195644.
 
18/1/2023 10.000 TRUONG CHI CUONG 264055.180123.195229. Chuyển khoản
18/1/2023 10.000 nguyen van nguyen 453887.180123.195213.  
18/1/2023 10.000 TRUONG VAN THANG 0200970415011819
47342023T6wu461
204.44982.194735.
Chuyển tiền
18/1/2023 20.000 NGUYEN VAN NHIEN 831701.180123.193
546.VCB
Chuyển khoản
18/1/2023 100.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0481000619591 tre e khuyet tat
18/1/2023 10.000 LE THI PHUONG DUYEN  372364.180123.183019. Chuyển khoản
18/1/2023 100.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0811000017646 Cong nhan
18/1/2023 10.000 NGUYEN NGOC QUANG 1025061481 Chuyển tiền
18/1/2023 200.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0181003345009  vi tre em khuyet tat
18/1/2023 10.000 NGUYEN HOANG DUC LAM 9399846581 Chuyển tiền
18/1/2023 10.000 NGUYEN THI HOAI TAM 1033135067 Chuyển tiền
18/1/2023 10.000 NGUYEN HUU NGHIA 360934.180123.173953.  
18/1/2023 100.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0291000339029 Trẻ em khuyết tật
18/1/2023 10.000 PHAM THUY TRANG 682783.180123.165105. Chuyển khoản
18/1/2023 10.000 TA THI THUY AN 02009704150118163011
2023pbU3287290.33
331.163011. 
Chuyển tiền
18/1/2023 100.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 018100219074 bat ky
18/1/2023 20.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 933508.180123.155127. Ủng hộ trẻ em khuyết tật
18/1/2023 10.000 LE THI QUYEN PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE.
.34933893999.
Chuyển tiền
18/1/2023 10.000 NONG VAN HUYEN 680036.180123.152946. Chuyển khoản
18/1/2023 10.000 NGUYEN DANG TUAN 0651000869597 Chuyển tiền
18/1/2023 200.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0891000628585 Tre em khiem thi
18/1/2023 10.000 TRAN DUY QUANG  753985.180123.144340. Chuyển khoản
18/1/2023 10.000 NGUYEN PHUC HUY 020097041501181430
122023e7OG175187.6
0125.143013. 
Chuyen tien chung tay vi tre em khuyet tat
18/1/2023 10.000 Pham Van Vinh 265350.180123.142006.  
18/1/2023 20.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 989213.180123.140953. Ủng hộ trẻ em khuyết tật
18/1/2023 20.000 NGUYEN THI KIM CUC  910569.180123.135236. Chuyển tiền
18/1/2023 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 926622.180123.132844. Chung tay vi tre em khuyet tat
18/1/2023 1.000.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 1020242370 kho khan
18/1/2023 10.000 VU VAN VIET 843326.180123.125326.  
18/1/2023 10.000 Duong van ca 413028.180123.115733.  
18/1/2023 20.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 575853.180123.115330. Phc
18/1/2023 20.000 LUU GIA THANH  775524.180123.114946. Chuyển khoản
18/1/2023 20.000 BUI HONG DOAI 645033.180123.105
336.VCB
Chuyển khoản
18/1/2023 100.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ  0181003605616 Ho tro nhung tre em khuyet tat
18/1/2023 20.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0200970415011810
35422023CiUn8648
45.24252.103542.
ung ho tre em khuyet tat
18/1/2023 15.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ  0831000019766 cho di nhan lai yeue thuong
18/1/2023 50.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 242241.180123.100446. Chuyển tiền
18/1/2023 10.000 LAI HONG SON 9903244987 Chuyển tiền
18/1/2023 40.000 DANG THI THUY 0291000272468 Chuyển tiền
18/1/2023 10.000 NGUYEN THE QUANG 015175.180123.095132.  chuyen khoan chung tay vi tre em khuyet tat
18/1/2023 10.000 BUI HOA LY 524510.180123.094155.  Chuyển tiền
18/1/2023 100.000 Thuy 927381.180123.091312.  chuyen 
18/1/2023 200.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0061000276398  tre em dang can giup do
18/1/2023 200.000 NGHIEM THI HUYEN TRANG  229067.180123.063828. Chuyển khoản
19/1/2023 24.041 TRAN NGOC QUY 282707.190123.225851. Chuyển khoản
19/1/2023 100.000 NGUYEN THI NGOC  266269.190123.220518. Chuyển tiền
19/1/2023 10.000 TRINH QUOC KHANH 0371000517258  
19/1/2023 10.000 LY VAN HIEP  PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE..
35005284916.
Chuyển tiền
19/1/2023 20.092 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ MBVCB.3011527095.2
001.VCB Rewards.
Trẻ em khuyết tật
19/1/2023 20.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 086976.190123.203120. Ủng hộ trẻ em khuyết tật
19/1/2023 20.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 402235.190123.194422. Ủng hộ trẻ em khuyết tật
19/1/2023 20.000 HUYNH THANH LONG  1026876574 Chuyển tiền
19/1/2023 500.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 1022961175 fighting
19/1/2023 10.000 HUYEN VAN PHUONG 277786.190123.191946.  
19/1/2023 10.000 PHAM PHUONG NAM 177993.190123.183851. Chuyển tiền
19/1/2023 10.000 NGUYEN THANH GANG 256877.190123.182933. Chuyển tiền
19/1/2023 10.000 NGUYEN QUOC KHANH  PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE..
34995230475.
Chuyển tiền
19/1/2023 20.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 196249.190123.182403. TRE KHUYET TAT
19/1/2023 10.000 TRINH VAN DUNG 636037.190123.180251.  
19/1/2023 10.000 TRAN DUC DUY 980930.190123.174329.  
19/1/2023 20.000 MUA A MINH 309964.190123.17
4046.VCB
ung ho tre em khuyet tap
19/1/2023 10.000 DO QUANG BAO 165525.190123.171954. 165525.190123.171954.DO QUANG BAO
19/1/2023 10.000 NGUYEN DUC VINH PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE..
34992283465.
Chuyển tiền
19/1/2023 20.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 582573.190123.171538. Ủng hộ trẻ em khuyết tật
19/1/2023 10.000 Hi Khe 336558.190123.163152.  
19/1/2023 10.000 MAI KIM TRANG 873751.190123.162608. Chuyển khoản
19/1/2023 20.000 TRUONG HOAI DO 1013840263 Chuyển tiền
19/1/2023 500.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ  0331000459357 A
19/1/2023 1.000.000 DANG LE XUAN PHUONG 0111000272281   UH QUY
19/1/2023 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 1034565717 chuc cac em co mot cai TET an vui
19/1/2023 10.000 NGUYEN PHUC LOI  9976688339 Chuyển tiền
19/1/2023 25.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 1024999240 Gia dinh kho khan
19/1/2023 10.000 NGO DUC HAI 0200970415011913
21452023GHHu76217
0.50031.132146. 
Chuyển tiền
19/1/2023 10.000 LE VAN NGUYEN  035778.190123.124418.L Chuyển khoản
19/1/2023 10.000 TRIEU QUOC PHU PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE..
34980718428.
 
19/1/2023 20.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 891775.190123.122731. UNG HO
19/1/2023 10.000 TRAN QUOC TOAN 826519.190123.120452.  
19/1/2023 10.000 LE TAN NGHIEM  0741000645205  Chuyển tiền
19/1/2023 10.000 NGUYEN THI TU TRINH MBVCB.3007993428
0421000455126 
 
19/1/2023 50.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 1014047953 tre em
19/1/2023 200.000 TRAN HA TRUNG 0021000296915 Chuyển tiền
19/1/2023 1.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 1034543620 kcj
19/1/2023 50.000 PHAM MANH HA  0341006869023 Ung ho Quy vi tre em khuyet tan Viet Nam
19/1/2023 50.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 786310.190123.062633.  Ung ho quy khuyet tat tre em
19/1/2023 2.000.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ  0071001626460  tre khuyen tat
19/1/2023 2.000.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ  0071001626460 tre khuyen tat
20/1/2023 100.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0561000536535 nguoi lao dong
20/1/2023 20.000 VO THI KIM PHUONG PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE..
35051140460.
Chuyển tiền
20/1/2023 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 1031223273 m
20/1/2023 10.000 uyen thi ngoc han 638184.200123.202005.ng  
20/1/2023 10.000 TRAN HAI VAN 042245.200123.201859. Chuyển khoản
20/1/2023 10.000 VO DINH QUOC AN  344682.200123.195306. Chuyển khoản
20/1/2023 500.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0541000269398  binh thuong
20/1/2023 10.000 LE DUC THANG  217715.200123.190427. Chuyển tiền
20/1/2023 10.000 NGUYEN HONG SON 535831.200123.190402.  
20/1/2023 50.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ  0281000627244  Trẻ em khuyết tật
20/1/2023 100.000 NGO THI HIEU NGAN  0341007229974  Chuyển tiền
20/1/2023 10.000 NGUYEN THI MY TRANG PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE..
35041585347.
 
20/1/2023 20.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE..
35041583834.
 
20/1/2023 10.000 Pham Van Du 232592.200123.173456.  
20/1/2023 10.000 TRAN THI THAN  374881.200123.172247. Chuyển khoản
20/1/2023 20.000 HOANG THI EM 267708.200123.164
056.VCB
Chuyển khoản
20/1/2023 50.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 550010.200123.161006. Chuyển tiền
20/1/2023 20.000 NGUYEN HUU TRUONG  008332.200123.155308. Chuyển khoản
20/1/2023 10.000 VI DOAN TU ANH 961695.200123.153015. Chuyển tiền
20/1/2023 10.000 HUYNH VUONG VU  183636.200123.152917. Chuyển khoản
20/1/2023 10.000 TRAN QUOC QUI 276582.200123.152431.  
20/1/2023 20.000 THAI DIEU DAN 1016734687 ung ho
20/1/2023 10.000 DANG THI THANH THAO 1032978697 Chuyển tiền
20/1/2023 10.000 HUYNH XUAN THAO 0071001258741  Chuyển tiền
20/1/2023 10.000 NGO THANH PHONG  0471000343481 Chuyển tiền
20/1/2023 10.000 SONH  604099.200123.130459. Chuyển khoản
20/1/2023 10.000 HAI DANG 288149.200123.122949.LE   
20/1/2023 500.000 Quynh Anh va gia dinh  282670.200123.122811. chuc mung nam moi cac em
20/1/2023 100.000 Nguyen Khanh Ngoc 151242.200123.122300.   ung ho thang 1.2023
20/1/2023 10.000 PHAM ANH HOA 395518.200123.121118.  
20/1/2023 20.000 VU MINH CUONG 190819.200123.12
0703.VCB
Chuyển khoản
20/1/2023 10.000 LE HUU TAI  565769.200123.120050. Chuyển tiền
20/1/2023 10.500.000 Tommi va quy khach hang 2022  367984.200123.115621. chuc cac em nhieu suc khoe, gap duoc nhieu may man va hanh phuc trong cuoc song
20/1/2023 120.000 DINH THANH HIEN  0901000098834 Chuyển tiền
20/1/2023 5.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 9879577109 m
20/1/2023 40.000 DANG THI THUY 0291000272468 Chuyển tiền
20/1/2023 100.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 1031333676 Du
20/1/2023 200.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 774965.200123.080112. A Di Da Phat
20/1/2023 100.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0351000849480  Ung ho
20/1/2023 500.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 430513.200123.071409. UNG HO QUY VI TRE EM KHUYET TAT
20/1/2023 200.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 1027711980 khuyet tat
20/1/2023 1.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 527609.200123.005636. from amie with love
21/1/2023 300.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0791000063805 Ủng hộ trẻ em khuyết tật
21/1/2023 500.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0181003295300  Trẻ em khuyết tật
21/1/2023 500.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0051000565916 tai tro chung
21/1/2023 20.000 LE THI THUY TRANG 1015409507 Mong cac em luon khoe manh
21/1/2023 5.000.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 131798.210123.203836
.ZP6H9CS81TP6 
Chuc mung nam moi 2023 nam moi cac em nhieu suc khoe binh an
21/1/2023 1.000.000 LE HOANG DUNG 0491000107618 Chuyển tiền
21/1/2023 15.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 1027357486 Binh thuong.
21/1/2023 500.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 9971122333 Trẻ em khuyết tật
21/1/2023 50.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 638725.210123.145552. Ủng hộ trẻ em khuyết tật
21/1/2023 20.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE..
35076790865.
Ủng hộ trẻ em khuyết tật
21/1/2023 200.000 Truong Thi Chi Cong  252098.210123.124556. Chuyển tiền
21/1/2023 10.000 QUACH VAN XUAN 0591000392901  Chuyển tiền
21/1/2023 4.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ  0831000019766 cho di nhan yeu thuong.
21/1/2023 20.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 904819.210123.101546. ung ho tre e khuyet tat
21/1/2023 40.000 DANG THI THUY 0291000272468 Chuyển tiền
21/1/2023 100.000 LE DINH THANH 0301000430036 Chuyển tiền
21/1/2023 50.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0501000013662  na.
21/1/2023 500.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0671000434627 Trẻ em khuyết tật
22/1/2023 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0721000667894 quy tre em
22/1/2023 100.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ  0811000017646 Trẻ em khuyết tật
22/1/2023 250.000 PHAM THI HONG NHUNG  258443.220123.213543. gui tam long 
22/1/2023 500.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 116042.220123.210232. Chuc cac em kiep sau du than nguoi
22/1/2023 50.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0011004333449 Tang.
22/1/2023 20.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 428040.220123.185522. Chuc cac con nam moi an khang thinh vuong
22/1/2023 300.000 PHAM MANH HA  0341006869023 Ung ho quy vi tre em khuyet tan Viet Nam
22/1/2023 100.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 1020536358 Chia se yeu thuong
22/1/2023 50.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ  0931004217090  tu tam
22/1/2023 100.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 187831.220123.173801. Ủng hộ trẻ em khuyết tật
22/1/2023 100.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 170053.220123.170
718.VCB
 
22/1/2023 22.222 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 1033187540 hanh phuc
22/1/2023 50.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0481000872673 Ca nhan
22/1/2023 200.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 1015062971 vi tre em khuyet tat.
22/1/2023 100.000 THAN THI NHU QUYNH  0731000810797 Mot chut tam long gui den cac em
22/1/2023 100.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ  0021000423037  ung ho tre em
22/1/2023 50.000 NGUYEN THI HOA   0351000716947  Chuc cac em nam moi vui ve
22/1/2023 100.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0451000273573 ung ho chung cho quy.
22/1/2023 100.000 LE THUY VY 0881000484867 Chuc cac em tet vui ve binh an hanh phuc
22/1/2023 100.000 NGUYEN THANH TRUNG 0351000880499  Chuyển tiền
22/1/2023 50.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 434607.220123.100744 Mong cac be co mot nam moi luon khoe manh binh an 
22/1/2023 30.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 9965822911 chuc mung nam moi.
22/1/2023 100.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ  0021000412676  cac em nho kem may man.
22/1/2023 100.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0031000229687 vi tre em khuyet tat
22/1/2023 20.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 1014047953 chuc mung nam moi
22/1/2023 50.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 023111.220123.09
0449.ZP6H9DQ19K00 
 
22/1/2023 200.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ  0381000434593  Khong xac dinh
22/1/2023 20.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 837377.220123.064627. cua it long nhieu
22/1/2023 100.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 345864.220123.064238. Ung ho quy khuyet tat tre em 
22/1/2023 300.000 NGUYEN VAN VUONG  0011004265191 Chuc cac em mot nam moi yen vui hon
22/1/2023 20.000  NGUYEN TAI PHUC 1016550907 Chuc mung nam moi 2023.
22/1/2023 20.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0091000628838  binh thuong
22/1/2023 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 9855662243 Trẻ em khuyết tật
22/1/2023 100.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0351000909237 Trẻ em khuyết tật
22/1/2023 300.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 1019286205 LNL
22/1/2023 100.000 Nguyen Thi Ngoc Anh  145163.220123.000246. gui tang
22/1/2023 20.000 DOAN VAN THANH PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE.
.35106247203.
Chuyển tiền
23/1/2023 300.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ  0531002521607 binh thuong
23/1/2023 100.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 833470.230123.164003. ck ung ho
23/1/2023 10.000 nguyen ngoc diep 645980.230123.155247.  
23/1/2023 10.000 guyen nhu sen 629589.230123.140525.n  
23/1/2023 99.999 NGUYEN THI TAM  0281000330927 lu xi tre khuyet tat an tet.
23/1/2023 10.000 VU TRONG KHANH PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE.
.35182245412.
Chuyển tiền
23/1/2023 5.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 1023732547 nguoi ngheo
23/1/2023 500.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0251002778760 Trẻ em khuyết tật
23/1/2023 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 1021145429 xin ung ho quy a 
23/1/2023 10.000 Dao ngoc tien 595709.230123.115529.  
23/1/2023 1.500.000 HUYNH ANH HIEU 345048.230123.101626.  chuyen khoan ung ho
23/1/2023 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 1021145429 ung ho quy a
23/1/2023 200.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 516105.230123.000838. chuc cac be luon khoe manh
23/1/2023 40.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 691826.220123.235623.  
23/1/2023 50.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 849423.220123.233211. Chuc nam moi vui ve a
23/1/2023 100.000 TRAN THI CHUC LI  486042.220123.231314. ung ho quy
23/1/2023 26.563 TRAN NGOC QUY 639535.220123.231056. Chuyển khoản
24/1/2023 500.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 1021030376 Tot
24/1/2023 20.000 pham duc tuan  122833.240123.211320. Ủng hộ trẻ em khuyết tật
24/1/2023 10.000 NGUYEN BA TOAN  0491000067778  transfer
24/1/2023 10.000 LE XUAN THUONG 082023.240123.204637. Chuyển khoản
24/1/2023 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 021143.240123.200533. Chung tay vi tre em khuyet tat
24/1/2023 20.000 Hieu 226420.240123.195238.  chuyen 
24/1/2023 10.000 BUI VAN THUC 950148.240123.194335.  
24/1/2023 10.000 THAI VAN PHU PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE.
35237449086.
 
24/1/2023 20.000 NGUYEN VAN VINH  053271.240123.190236. Chuyển khoản
24/1/2023 10.000 NGUYEN THI HONG NHUNG 862581.240123.180740.  
24/1/2023 10.000 Vuong Manh Sang PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE..
35234069529.3
 
24/1/2023 10.000 VO THI BICH PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE..
35228797541.
Chuyển tiền
24/1/2023 10.000 NGUYEN THI DEP  152061.240123.160402. Chuyển tiền
24/1/2023 10.000 TRAN THI THUY MUI 694352.240123.145320. Chuyển khoản
24/1/2023 10.000 DINH THI LAN  609704.240123.145033. Chuyển khoản
24/1/2023 10.000 TRIEU THI THAO  999343.240123.141357. Chuyển tiền
24/1/2023 20.000 DANG PHAM HOA 657618.240123.1
41159.VCB
Chuyển khoản
24/1/2023 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 499469.240123.122258. Chung tay vi tre em khuyet tat
24/1/2023 100.000 DANG THI THUY 0291000272468 Chuyển tiền
24/1/2023 20.000 HUYNH THANH LOC 1032165527 Chuyển tiền
24/1/2023 20.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 815596.240123.095649. Trẻ em khuyết tật
24/1/2023 150.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 1017159159 cim
24/1/2023 100.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 444561.240123.091456.Un g ho quy khuyet tat tre em 
24/1/2023 20.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0751000050515 Ủng hộ trẻ em khuyết tật
24/1/2023 200.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 1014669724 bat cu hoan canh nao can nhat
24/1/2023 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 1026087195 chuc cac em manh khoe 
25/1/2023 20.000 PHAN THU HIEN 988048.250123.215308.  Ủng hộ trẻ em khuyết tật
25/1/2023 20.000 NGUYEN CONG HUYNH  649511.250123.213
310.VCB
Chuyển khoản
25/1/2023 20.000 CAO MINH THUC PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE.
.35277690693.
Chuyển tiền
25/1/2023 20.000 NGUYEN VAN HIEP  649825.250123.211056. Chuyển tiền
25/1/2023 200.000 Luu  339848.250123.205853. chuyen
25/1/2023 10.000 HOANG KHAC THANH 214960.250123.204218.  Chuyển khoản
25/1/2023 20.000 AI VAN TRUNG HIEU 582663.250123.201216.M Chuyển tiền
25/1/2023 300.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ  0011001257501 Ung ho quy
25/1/2023 10.000 Nguyen Van tin 438970.250123.185209.  
25/1/2023 10.000 NGUYEN THI NHUNG  130690.250123.184820. Chuyển tiền
25/1/2023 10.000 LE NHAT PHI 1021324892  
25/1/2023 10.000 BUI DINH CUONG 985611.250123.170835. Chuyển khoản
25/1/2023 20.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 855976.250123.165510. Ủng hộ trẻ em khuyết tật
25/1/2023 10.000 TRIEU VAN HUNG  764939.250123.164251. Chuyển tiền
25/1/2023 20.000 GIAP VAN BIEN  259112.250123.162952
.ISL20230125162930783
Ủng hộ trẻ em khuyết tật
25/1/2023 20.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 129605.250123.160141. Ủng hộ trẻ em khuyết tật
25/1/2023 20.000 BUI THI MAY PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE..
35263796607.
Chuyển tiền
25/1/2023 20.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 773095.250123.150656. Ủng hộ trẻ em khuyết tật
25/1/2023 20.000 NGUYEN MONG LAM  150038.250123.150155. Chuyển tiền
25/1/2023 40.000 DANG THI THUY 0291000272468 Chuyển tiền
25/1/2023 20.000 LUONG THI DEN  374772.250123.144001. Chuyển tiền
25/1/2023 20.000 TRAN DUC DUNG 707541.250123.142518. Chuyển khoản
25/1/2023 10.000 LUONG VAN PHONG PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE..
35261434540.
Chuyển tiền
25/1/2023 10.000 Pham van cuong 118672.250123.134851.  
25/1/2023 10.000  NGUYEN PHUOC DIEN 608808.250123.132033. ck
25/1/2023 10.000 Tong Van Hoang 521152.250123.130920.  
25/1/2023 10.000 BUI VAN LINH  1032508733 Chuyển tiền
25/1/2023 20.000 NGUYEN VAN THUAN 0671004073903  Ung ho tre khuyet tat
25/1/2023 20.000 PHUNG VAN HOANG  464353.250123.123641. Chuyển tiền
25/1/2023 20.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 207516.250123.122
231.VCB
Ủng hộ trẻ em khuyết tật
25/1/2023 10.000 TA VAN BINH  764109.250123.121101. Chuyển tiền
25/1/2023 10.000 VO THI TUYET NGA  961420.250123.114305. Chuyển tiền
25/1/2023 10.000 LANG VAN CHUONG 757755.250123.111219.  
25/1/2023 20.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE.
.35254277834.
Ủng hộ trẻ em khuyết tật
25/1/2023 200.000 HUYNH ANH HIEU  345488.250123.104850. chuyen khoan ung ho
25/1/2023 23.140 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ IBVCB.3027458948.2
001.VCB Rewards.
Mien ho can giup do
25/1/2023 10.000 Nguyen  487811.250123.095136. chuyen
25/1/2023 200.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 1016561835 Trẻ em khuyết tật
25/1/2023 20.000 HOANG THI EM 211373.250123.09
2929.VCB
Chuyển khoản
26/1/2023 10.000 VU TIEN NAM 960161.260123.215514. Chuyển tiền
26/1/2023 20.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 684832.260123.214359. V tr em khuyet tat
26/1/2023 5.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 1012372015 yeu thuong
26/1/2023 10.000 LE PHAM VIET HA 634090.260123.210858.  
26/1/2023 100.000 TRINH QUANG LONG 0071005679972  Chuyển tiền
26/1/2023 20.000 TRAN THIEN HOA 1025787847 Ủng hộ trẻ em khuyết tật
26/1/2023 20.000 TRAN MINH TAN 794889.260123.200644. Chuyển tiền
26/1/2023 10.000 LEO VAN NGOAN 269416.260123.200512.  
26/1/2023 20.000 PHAN THI KIM BA 0381000337962 Chuyển tiền
26/1/2023 10.000 NGUYEN VIET HA  407012.260123.194653. Chuyển khoản
26/1/2023 10.000 PHAM NGOC PHUONG  390830.260123.193904. Chuyển khoản
26/1/2023 20.000 BUI HONG TU  743485.260123.190057. Chuyển tiền
26/1/2023 20.000 SUNG A DE 195323.260123.184531. Chuyển tiền
26/1/2023 10.000 BUI VAN DUONG  9338621679 Chuyển tiền
26/1/2023 20.000 NGUYEN THANH LOC 017843.260123.174503. Chuyển khoản
26/1/2023 20.000 LO VAN HUY  160091.260123.174346. Chuyển khoản
26/1/2023 20.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE..
35308665351.3
Ủng hộ trẻ em khuyết tật
26/1/2023 10.000 NGUYEN BA THANG  1033491701 Chuyển tiền
26/1/2023 10.000 PHAN VAN TINH  608035.260123.171348. Chuyển tiền
26/1/2023 20.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 994506.260123.162828. Ủng hộ trẻ em khuyết tật
26/1/2023 10.000 NGUYEN DANG VUI PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE..
35303537313.
 
26/1/2023 20.000 PHAN THI NGOC CHI  264188.260123.154530. Chuyển tiền
26/1/2023 10.000 RAN BAO TRAM 784507.260123.153833.T  
26/1/2023 19.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 851146.260123.151323.  
26/1/2023 2.000.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ  0631000437284  
26/1/2023 10.000 NGUYEN THI XUAN TU  749844.260123.141604. Chuyển khoản
26/1/2023 10.000 NGUYEN THE DUC 817398.260123.135319.  
26/1/2023 10.000 TRAN QUOC QUYNH 1013208634  
26/1/2023 20.000  HUYNH THANH TRANH 9982686682 Ủng hộ trẻ em khuyết tật
26/1/2023 10.000 Ut  010025.260123.131735. chuyen 
26/1/2023 20.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 603639.260123.130512.  
26/1/2023 63.000 NGUYEN THI KIM NHAN  0921000722640 Chuc cac em luon khoe manh va hanh phuc XNLNMCCC
26/1/2023 10.000 NGUYEN THI THUY TRANG 754107.260123.125210.  Chuyển tiền
26/1/2023 40.000 DANG THI THUY 0291000272468 Chuyển tiền
26/1/2023 10.000 NGUYEN BA TUYEN 0451000270668  Chuyển tiền
26/1/2023 10.000 Ta thi thuy hien 406352.260123.113951.  
26/1/2023 10.000 NGUYEN THI LE THUY 0101001258305 Chuyển tiền
26/1/2023 10.000 PHUNG VAN MANH  493160.260123.113327. Chuyển khoản
26/1/2023 10.000 VO NGOC MY 488292.260123.113025. Chuyển khoản
26/1/2023 20.000 BUI VAN HOANG  667767.260123.112828. Chuyển tiền
26/1/2023 20.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 577893.260123.111334. Ủng hộ trẻ em khuyết tật
26/1/2023 10.000 Ho Van Xin 341425.260123.095945.  
26/1/2023 10.000 Nguyen Dinh quy 126617.260123.095432.N  
26/1/2023 39.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ MBVCB.3029225312
.2001.VCB Rewards.
tre ngheo
26/1/2023 1.011 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 1019276643  
26/1/2023 200.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0491000409252 Ung ho chung
26/1/2023 100.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0401001353577  A DI Da Phat
26/1/2023 20.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 1016812019 Danh cho nguoi can
27/1/2023 100.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 1012868686 tre em khiem thi
27/1/2023 20.000 KHUAT QUANG TUAN 949767.270123.222427. Chuyển khoản
27/1/2023 26.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ MBVCB.3033530181.2
001.VCB Rewards.
ung ho
27/1/2023 20.000 NGUYEN VAN CHUYEN 195305.270123.214958. Chuyển khoản
27/1/2023 20.000 NGUYEN THI THAO 374620.270123.203751. Chuyển tiền
27/1/2023 20.000 NGO TIN THANH 1033710252 Chuyển tiền
27/1/2023 50.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 760910.270123.183303. khac
27/1/2023 20.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 969871.270123.173649. Ủng hộ trẻ em khuyết tật
27/1/2023 20.000 CHAU THI THUY TRANG  151253.270123.172904. Chuyển tiền
27/1/2023 10.000 PHAM THI DUYEN  553395.270123.172549. Chuyển khoản
27/1/2023 10.000 Hoang thi nien 133051.270123.171705.  
27/1/2023 20.000 LE THI HUYEN THU  357876.270123.161917. Chuyển khoản
27/1/2023 10.000 BUI HAI LAM 186008.270123.151616.  
27/1/2023 20.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 850750.270123.150559. Ủng hộ trẻ em khuyết tật
27/1/2023 10.000 VU THI LOI  934203.270123.145031. Chuyển tiền
27/1/2023 20.000 NGUYEN THI HUONG 909251.270123.143521. Chuyển tiền
27/1/2023 20.000 NGUYEN TRAN BINH NGUYEN  627888.270123.1
42940.VCB
Chuyển khoản
27/1/2023 40.000 DANG THI THUY 0291000272468 Chuyển tiền
27/1/2023 10.000 NGUYEN VAN TRONG 024359.270123.141218. Chuyển khoản
27/1/2023 10.000 UNG DUONG SAU 0381002665949  Chuyển tiền
27/1/2023 20.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 988978.270123.135730. Ủng hộ trẻ em khuyết tật
27/1/2023 20.000 LY LAO TA 104749.270123.1
35447.VCB
Chuyển khoản
27/1/2023 27.329 HUYNH THI BAO TRAN  0251002716356  Ủng hộ trẻ em khuyết tật
27/1/2023 10.000 LY THI VAN 926069.270123.132928. Chuyển khoản
27/1/2023 10.000 HOANG VAN HIEU  916875.270123.132514. Chuyển khoản
27/1/2023 10.000  VO VAN HUNG 136919.270123.131712. Chuyển tiền
27/1/2023 20.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 839590.270123.124947. Ủng hộ trẻ em khuyết tật
27/1/2023 4.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0081001245668 ba ria vung tau
27/1/2023 10.000 bui manh chuong 143673.270123.123932.  
27/1/2023 20.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE..
35336983834.35
Ủng hộ trẻ em khuyết tật
27/1/2023 10.000 TRAN BAO TRAM 599318.270123.114852.  
27/1/2023 20.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 652698.270123.114128. Ủng hộ trẻ em khuyết tật
27/1/2023 10.000 VU VIET DAC 637083.270123.113051. Chuyển tiền
27/1/2023 10.000 Le Hai Thanh 572100.270123.105242.  
27/1/2023 10.000 Dang thi thanh luong 130025.270123.105324.  
27/1/2023 500.000 Nguyen Anh Tho Gia Lam 0200970415012710200120
23SP43130079.33245.
102001.. 
Chuc cac ban manh khoe
27/1/2023 100.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0071001233087 Trẻ em khuyết tật
27/1/2023 20.000 KIM MICH PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE.
.35330837657.
Chuyển tiền
27/1/2023 10.000 PHAN NGOC THAO 461984.270123.100840.  
27/1/2023 300.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0071000324264  
27/1/2023 350.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0021001447054 tre khuyet tat
27/1/2023 100.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 691751.270123.082141. ung ho moi nguoi co hoan canh kho khan
27/1/2023 6.220 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 1026911708 abc
27/1/2023 100.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 572495.270123.07
1758FT23027545755695
.Ung ho quy khuyet tat tre em 
27/1/2023 200.000 Tran Duy Linh 588531.270123.021029.  
27/1/2023 15.234 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 1026880773 bth
28/1/2023 20.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 878322.280123.214632 Ủng hộ trẻ em khuyết tật
28/1/2023 20.000 VO VAN UNG 625622.280123.20
5950.VCB
Chuyển khoản
28/1/2023 10.000 DANG THI NHUNG 263035.280123.205852. Chuyển tiền
28/1/2023 20.000 NGUYEN VAN XUAN 841605.280123.201728. Chuyển tiền
28/1/2023 20.000 PHAM THI LAN 211465.280123.195
309.VCB;
Ủng hộ trẻ em khuyết tật
28/1/2023 20.000 PHAM THI LAN 528006.280123.1951
41.VCB
Ủng hộ trẻ em khuyết tật
28/1/2023 10.000 LE BA NGHIEP  719076.280123.194552. Chuyen tien NV
28/1/2023 20.000 TRAN MINH HAI  790989.280123.191839. Chuyển khoản
28/1/2023 10.000 NGUYEN THI THANH 780080.280123.191417.  chuyen khoan ung ho cac em khuyet tat
28/1/2023 100.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0831000021065  ok
28/1/2023 10.000 NGUYEN HUU VINH  521778.280123.190630. Chuyển khoản
28/1/2023 20.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 249818.280123.185907. Ủng hộ trẻ em khuyết tật
28/1/2023 20.000 NGUYEN DUY KHANH  735571.280123.185549. Chuyển khoản
28/1/2023 250.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 798937.280123.185427.c huc tet cac em nhieu niem vui
28/1/2023 20.000 THAI THI CAM TIEN PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE..
35419582975.
Chuyển tiền
28/1/2023 10.000 NGUYEN CHI LUAN  PARTNER.DIRECT
_DEBITS_VCB.MSE..
35418427871.
Chuyển tiền
28/1/2023 500.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0141000052138 ung ho Quy vi tre em khuyet tat
28/1/2023 10.000 LE CONG THANH BINH 0041001089346  Chuyển tiền
28/1/2023 20.000 NGUYEN HUY THANH 1029322782 Chuyển tiền
28/1/2023 10.000 TRAN HOAI LAM  401817.280123.181130. Chuyển khoản
28/1/2023 1.765 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 1019987976 ktat
28/1/2023 20.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 344690.280123.18
0324.VCB
Nguyen Vinh Uy
28/1/2023 20.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 764141.280123.174459. tre em khuyet tat
28/1/2023 20.000 HOANG NGOC ANH  967884.280123.174148. Chuyển tiền
28/1/2023 20.000 Do viet Hung  041611.280123.173
604.ZP6H9JCRICOV 
Chuyển khoản
28/1/2023 20.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 775965.280123.173058. ung ho tre e khuyet tat
28/1/2023 10.000 PHUONG TAI TIEP  425962.280123.170123. Chuyển khoản
28/1/2023 100.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 250778.280123.165424. Ung ho quy khuyet tat tre em
28/1/2023 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 236830.280123.164332. ly lao lo 
28/1/2023 10.000 NGUYEN MAU DUNG  0611001702016   
28/1/2023 10.000 TRAN THI HOANG DUNG  0391000996896   
28/1/2023 50.000 anh chi manh hanh PARTNER.DIRECT
_DEBITS_VCB.MSE..
35395050155.
Chuyển khoản
28/1/2023 78.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 539313.280123.125747. Ung ho Quy Vi tre em khuyet tat Viet Nam. Mong cac em luon vui ve va hanh phuc TNMU
28/1/2023 20.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 672940.280123.124207. Tre em khiet tat
28/1/2023 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0251002738983   
28/1/2023 20.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 690433.280123.123818. Ủng hộ trẻ em khuyết tật
28/1/2023 20.000  BUI THI THANH HIEN 1034508775 Ủng hộ trẻ em khuyết tật
28/1/2023 20.000 NGUYEN THI THUYEN  770524.280123.122220. Chuyển khoản
28/1/2023 20.000 LE HUYNH ANH NGHIA 768406.280123.122122.  Chuyển khoản
28/1/2023 10.000 HUYNH NGOC TRIEN 0511003846332  Chuyển tiền
28/1/2023 10.000 TRAN VAN HUONG  0011004064615  ck
28/1/2023 20.000 VONG DACH XINH 636790.280123.11
5818.VCB
Chuyển khoản
28/1/2023 10.000 DINH THI THUY QUYNH  561115.280123.113401. Chuyển khoản
28/1/2023 300.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0601000514801 gop vao quy chung
28/1/2023 50.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0511000473201 tre em
28/1/2023 20.000 LE THI THU 561532.280123.105312. Chuyển khoản
28/1/2023 20.000 TRAN HUU DAI  1014306796 Chuyển tiền
28/1/2023 20.000 CU THI LINH PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE
..35386586124.
Chuyển tiền
28/1/2023 50.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0011004291592 quy vi tre em khuyet tat
28/1/2023 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 1014047953 tre em
28/1/2023 20.000 NGO THI HOA 146146.280123.10
1054.VCB
Chuyển khoản
28/1/2023 40.000 DANG THI THUY 0291000272468 Chuyển tiền
28/1/2023 10.000 TA THI MEN PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE..
35386128626.
 
28/1/2023 10.000 NGUYEN VAN TRONG  380240.280123.093953. Chuyển khoản
28/1/2023 10.000 VU THI LOI  620579.280123.092029. Chuyển tiền
28/1/2023 1.002 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 1029762760 e
28/1/2023 1.001 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 1029185842 e
28/1/2023 100.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 271163.280123.063726. chia se kho khan cung cac em
28/1/2023 2.000.000 PHAN NGOC THAO NGAN 105808.270123.232646.  
29/1/2023 100.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ  0491001886624  chia se tinh thuong
29/1/2023 100.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 981449.290123.224413. Chuc cac em luon luon manh khoe va vui ve nhe tuy gio chuc tet hoi tre nhung ma chuc nam moi vui ve binh an ne GNTCF
29/1/2023 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 1024104881 .tuy y
29/1/2023 20.000 HOANG THANH TAM  0481000909807 Chuyển tiền
29/1/2023 10.000 HOANG VAN HONG PARTNER.DIRECT
_DEBITS_VCB.MSE..
35478868216.
Chuyển tiền
29/1/2023 50.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0731000929240 hao tam
29/1/2023 10.000 NGUYEN THI THUY  0351000728928  Chuyển tiền
29/1/2023 20.000 NGUYEN DINH THIEM  936117.290123.195459. Chuyển tiền
29/1/2023 20.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 1023685258 Trẻ em khuyết tật
29/1/2023 10.000 DANG QUOC TRINH 541851.290123.191657. Chuyển khoản
29/1/2023 10.000 PHAM BA TON 771019.290123.190459. Chuyển khoản
29/1/2023 10.000 LE TAN DAT 963517.290123.185713.  
29/1/2023 10.000 HA VAN PHAM 801376.290123.183532.  
29/1/2023 10.000 HUYNH HUU LOC  1033268307 Chuyển tiền
29/1/2023 1.000 NGUYEN THI KIEU MY 877827.290123.182842.  
29/1/2023 10.000 NGUYEN THANH SANG  408732.290123.182023. Chuyển khoản
29/1/2023 10.000 LO VAN PHUOC 372085.290123.180419. Chuyển khoản
29/1/2023 20.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 409555.290123.180
043.VCB
Ủng hộ trẻ em khuyết tật
29/1/2023 10.000 NGUYEN DINH HAU 205469.290123.170053. Chuyển khoản
29/1/2023 100 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 743564.290123.163327. Ủng hộ trẻ em khuyết tật
29/1/2023 20.000 NGUYEN HUU DINH 142928.290123.1
62450.VCB
Chuyển khoản
29/1/2023 20.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 227418.290123.161006. Ung ho quy
29/1/2023 20.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 143668.290123.152427. Ủng hộ trẻ em khuyết tật
29/1/2023 10.000 PHAM VAN HIEN  0161000818866 Chuyển tiền
29/1/2023 1.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 022257.290123.142801. Chuyển tiền
29/1/2023 75.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 784192.290123.141015 Chuc cac em va quy nam moi vui ve hanh phuc a TNMU
29/1/2023 10.000 NGUYEN VAN THACH 956610.290123.140449. Chuyển khoản
29/1/2023 20.000 Mai Ngoc Tin 033208.290123.140300
.ZP6H9KAL2SR9 
 
29/1/2023 10.000 HOANG VAN TRUONG  1023633523 Chuyển tiền
29/1/2023 10.000 NGUYEN TRAN NHAT HUY 931630.290123.135322.  
29/1/2023 20.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 893371.290123.133601. uh tre em khuyet tat
29/1/2023 20.000 DANG HUY HOANG  374737.290123.133217. Chuyển tiền
29/1/2023 10.000 PHAN THANH NGHIA 843920.290123.131305. Chuyển khoản
29/1/2023 10.000 NGO VAN UI  893969.290123.125123. Chuyển tiền
29/1/2023 40.000 DANG THI THUY 0291000272468 Chuyển tiền
29/1/2023 20.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 300777.290123.1231
43.VCB
Ủng hộ trẻ em khuyết tật
29/1/2023 10.000 LAI TAN TAI  075966.290123.122458. Chuyển tiền
29/1/2023 10.000 dang trong ngo 801394.290123.121611.  
29/1/2023 10.000 PHAM VAN Y  429063.290123.121444. Chuyển khoản
29/1/2023 10.000 LE MINH TRI  607142.290123.121003. Chuyển khoản
29/1/2023 10.000 PHAM VAN HOA 35452303380.
35452303380
-0901421172
 
29/1/2023 20.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 665763.290123.115016. Ủng hộ trẻ em khuyết tật
29/1/2023 20.000 LE THI HUYNH LE PARTNER.DIRECT
_DEBITS_VCB.MSE..
35452300839.
Chuyển tiền
29/1/2023 10.000 DO QUOC HUNG 554264.290123.114330.  
29/1/2023 10.000 THAN XUAN TINH 567895.290123.114121.  
29/1/2023 10.000 NGUYEN THE LOC 761565.290123.110619.  
29/1/2023 10.000 VI VAN LAM 540207.290123.110434.  
29/1/2023 10.000 BUI QUANG KHANH 456592.290123.105423.  
29/1/2023 20.000 NGUYEN VINH UY 703833.290123.10
3451.VCB
 
29/1/2023 20.000 LUONG VAN QUANG 285045.290123.1
03041.VCB
Chuyển khoản
29/1/2023 10.000 TRUONG THU HUYEN  268304.290123.091305. Chuyển khoản
29/1/2023 50.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ MBVCB.3036419614.
2001.VCB Rewards.
no reason
29/1/2023 3.000.000 NGUYEN QUANG HUY 0011004301848   Khooi phuc integrity
30/1/2023 200.000 C Trang dao 777394.300123.225549.  gui cac chau be
30/1/2023 200.000 BUI KHANH HUYEN 449296.300123.224458. Chuyển tiền
30/1/2023 300.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ  0451000255229 .co gang nhe
30/1/2023 20.000 TA DUY KHANH 563452.300123.2
14507.VCB
Chuyển khoản
30/1/2023 20.000 NGUYEN DUC TRUNG 723041.300123.210306. Chuyển tiền
30/1/2023 20.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 900905.300123.205530. Ủng hộ trẻ em khuyết tật
30/1/2023 10.000 Nguyen Thi Tuyen 742499.300123.204754.  
30/1/2023 20.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 833445.300123.202053. Ủng hộ trẻ em khuyết tật
30/1/2023 10.000 NGUYEN PHAN HONG HANH 687382.300123.200541. Chuyển tiền
30/1/2023 20.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 786470.300123.195728. om ho tre em phim tat
30/1/2023 100.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0841000009745 Trẻ em khuyết tật
30/1/2023 20.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 147132.300123.193046. Ủng hộ trẻ em khuyết tật
30/1/2023 10.000 LE VAN QUI 113253.300123.191813.  
30/1/2023 20.000 NGUYEN VAN LOI  257298.300123.190415. QUY VI TRE EM KHUYET TAT VN
30/1/2023 20.000 TRAN TRUNG SON PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE..
35544267345.
Chuyển tiền
30/1/2023 10.000 NGUYEN VAN KHANH 0731000887591  Chuyển tiền
30/1/2023 20.000 NGUYEN DUC THUY 626870.300123.184114. Chuyển tiền
30/1/2023 20.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 300438.300123.182923. Ủng hộ trẻ em khuyết tật
30/1/2023 300.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0921000724155  Mong cac em co nhieu nghi luc trg cuoc song
30/1/2023 10.000 HOANG MINH MAN  802558.300123.173616. Chuyển khoản
30/1/2023 10.000 VI VAN QUANG 103297.300123.173502. Chuyển khoản
30/1/2023 20.000 NGUYEN VAN VANG  0841000068790  Chuyển tiền
30/1/2023 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0571000062672 tre e khuyet tat
30/1/2023 10.000 HOANG MANH CUONG 881262.300123.163930. Chuyển khoản
30/1/2023 10.000 NGUYEN VAN NGOC 598552.300123.163823.  
30/1/2023 10.000 TRAN QUANG THANG  743481.300123.162912. Chuyển tiền
30/1/2023 10.000 DIEP PHU QUY  PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE.
.35535839448.
Chuyển tiền
30/1/2023 10.000 HA VAN VUOT  0231000599608 Chuyển tiền
30/1/2023 10.000 NGUYEN VAN TUAN 521104.300123.161523. Chuyển khoản
30/1/2023 10.000 TRAN VAN HOA 754191.300123.161337. Chuyển tiền
30/1/2023 10.000 NGUYEN QUANG DUNG  770221.300123.161101. Chuyển khoản
30/1/2023 10.000 TRAN HUONG GIANG  1017919931 Chuyển tiền
30/1/2023 1 NGUYEN THI BAC 484522.300123.154731. Chuyển tiền
30/1/2023 999.999 Pham thu huong 158399.300123.154108.  tu thien
30/1/2023 20.000 TRAN VAN VIEN  810491.300123.153225. Chuyển tiền
30/1/2023 10.000 Nguyen cuong 155495.300123.152618.  
30/1/2023 200.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0481000709497  cong nhan
30/1/2023 150.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0511000439029  Trẻ em khuyết tật
30/1/2023 10.000 NGO THAI HIEP 378146.300123.142337.  
30/1/2023 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 952115.300123.140912. Ung ho tre e khuyet tat
30/1/2023 20.000 PHAM HUYNH DUC  106994.300123.135956. Chuyển khoản
30/1/2023 500.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 793460.300123.134941. gui ung ho
30/1/2023 10.000 HOANG MINH TIEN 034269.300123.133100.  
30/1/2023 20.000 TA VAN TRUNG 353930.300123.131731. Chuyển tiền
30/1/2023 10.000 LE QUY NHUAN  PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE..
35524856764.
Chuyển tiền
30/1/2023 40.000 anh chi manh hanh  PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE.
.35524854985.
Chuyển khoản
30/1/2023 10.000 LY THI LEN  756567.300123.130144. Chuyển tiền
30/1/2023 20.000 VU ANH TRUONG 929385.300123.124703. Chuyển khoản
30/1/2023 1 NGHIEM VAN THANH 452103.300123.122743. Chuyển tiền
30/1/2023 10.000 PHAN TAN TAN DAT PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE..
35523042489.
 
30/1/2023 10.000 HOANG MINH THANG 750726.300123.113920.  
30/1/2023 15.000 LUONG VAN TRIEU  845206.300123.112701. Chuyển khoản
30/1/2023 1.000.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ  0071001163296  Hoan canh kho khan
30/1/2023 10.000 TRAN CONG HAU  0651000869289 Chuyển tiền
30/1/2023 100.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0401001360872 kho khan
30/1/2023 10.000 LY XUAN QUANG 1032914681  
30/1/2023 10.000 DANG THI NHUNG 160114.300123.093740.  Chuyển tiền
30/1/2023 10.000 .NGUYEN THI THUY  0351000728928  Chuyển tiền
30/1/2023 40.000 DANG THI THUY 0291000272468 Chuyển tiền
30/1/2023 5.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 9879577109 m
31/1/2023 5.000 Vu Anh Thu 2014610104 FTUHN 619548.310123.230902.  
31/1/2023 300.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 515570.310123.230804. for children
31/1/2023 17.000 NGUYEN DIEM QUYNH  780831.310123.230449. Chuyển khoản
31/1/2023 25.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 768904.310123.225639. Mong Cac Em Luon Manh Khoe
31/1/2023 100.000 BUI THI HUE  673503.310123.222424. Chuyển tiền
31/1/2023 10.000 NGUYEN NGOC PHUONG ANH 058011.310123.220505.  
31/1/2023 10.000 lo van hong 461250.310123.211743.  
31/1/2023 10.000 NGUYEN VAN LUYEN 043578.310123.211342. Chuyển tiền
31/1/2023 50.000 .Pham Hanh  870435.310123.211330 gui chut tam long nho
31/1/2023 100.000 NGUYEN THU HANG 963899.310123.2
11323.VCB
Chuyển khoản
31/1/2023 300.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 451934.310123.210309. chuc cac be vui ve
31/1/2023 100.000 Van  846239.310123.205636. ung ho 
31/1/2023 10.000 NGUYEN TRINH HOAI PHI 155326.310123.203919.  
31/1/2023 20.000 HOANG VAN AN 905846.310123.2
03421.VCB
 
31/1/2023 10.000 LUAN QUOC HUY 429082.310123.203306. Chuyển khoản
31/1/2023 100.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0181003391498  Trẻ em khuyết tật
31/1/2023 100.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 1017390467 tre em kho khan
31/1/2023 200.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0951004179168  uh tre em khuyet tat.
31/1/2023 10.000 DUONG VIET HIEP 909998.310123.202910.  
31/1/2023 10.000 TRAN THANH 497872.310123.202829. Chuyển tiền
31/1/2023 88.000 LE VAN QUANG  348331.310123.200544. Chuyển khoản
31/1/2023 50.000 HOANG NGOC KHANH 1015936982 Chuyển tiền
31/1/2023 10.000 Trinh Xuan Thang  314302.310123.200212. Chuyển tiền
31/1/2023 100.000 To Thi Lan Huong  292206.310123.195101. Chuyển tiền
31/1/2023 100.000 VU VAN TUNG  808699.310123.194516. Chuyển tiền
31/1/2023 10.000 HO VAN LY 640321.310123.194021. Chuyển tiền
31/1/2023 760.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ  0051000025690  Trẻ em khuyết tật
31/1/2023 110.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 077796.310123.193347
.ZP6H9M68MPSS 
 
31/1/2023 200.000 CHAU MINH TAN 0701000434870 Chuyển tiền
31/1/2023 100.000 DAO THI NHUNG  610679.310123.190014. Chuyển tiền
31/1/2023 150.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 656239.310123.185620.U h tu thien 
31/1/2023 20.000 DOAN THI NGA 339474.310123.1
85609.VCB
Chuyển khoản
31/1/2023 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 1021145429 ung ho quy
31/1/2023 10.000 NGUYEN HONG PHAT PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE..
s35598473214.
Chuyển tiền
31/1/2023 200.000 PHAM THI HUE 668754.310123.184608. Chuyển tiền
31/1/2023 10.000 TRUONG QUOC THACH  PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE..
35598810034.
chuyen tien ung ho
31/1/2023 50.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ  0291000339029  nguoi lao dong
31/1/2023 200.000 PHAM PHUONG  401796.310123.1
83007.VCB
Chuyển tiền
31/1/2023 100.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 258136.310123.182032. ung ho quy vi tre em khuyet tat
31/1/2023 50.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 572941.310123.180847.  Chuc cac em 1 doi binh an,Nam Mo A Mi Da Phat
31/1/2023 100.000 NGUYEN THI MY HANH  1016196703 gui den cac em khuyet tat.
31/1/2023 10.000 Tran Trung Hieu  512327.310123.173702.  
31/1/2023 100.000 Hieu  475538.310123.171844. chuyen 
31/1/2023 100.000 LE THI THU MINH  876122.310123.171625. ung ho cac be
31/1/2023 100.000 DOAN THI THUY HANG 761271.310123.1
70913.VCB
chuc cac con khoe manh binh an
31/1/2023 100.000 VU DIEU THUY  261859.310123.165454. ung ho quy khuyet tat
31/1/2023 100.000 HOANG THI GIA THE 6136868888 ung ho
31/1/2023 10.000 LE THI THOA  678226.310123.164154. Chuyển khoản
31/1/2023 90.000 TA THI TU UYEN 673496.310123.164043. Chuyển khoản
31/1/2023 10.000 Duc 397299.310123.164100.  chuyen 
31/1/2023 50.000 Lan 394947.310123.163949.  chuyen 
31/1/2023 100.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 310468.310123.163313.u ng ho cac em
31/1/2023 100.000 TRINH THI PHUONG  744077.310123.163225 Chuyển tiền từ thiện
31/1/2023 10.000 PHAN VAN BUU  0281000511449  Chuyển tiền
31/1/2023 10.000 LE NGOC HUYNH  493213.310123.162259. Chuyển tiền
31/1/2023 10.000 DANG VAN QUYET 524083.310123.155645. Chuyển khoản
31/1/2023 200.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 512870.310123.155324. Xin gui chut yeu thuong toi cac e co hoan canh kho khan chuc cac e luon manh khoe yeu doi lac quan va vui ve
31/1/2023 100.000 NGUYEN THI BICH HA 690489.310123.155054. Chuyển tiền
31/1/2023 10.000 NGUYEN THI TUOI 620247.310123.154903. Chuyển tiền
31/1/2023 10.000 dinh thi my huyen  280750.310123.154358.  
31/1/2023 30.000 Le Thi Huong  249658.310123.152836.  
31/1/2023 50.000 NGUYEN THI KHANH LINH 637212.310123.151514. Chuyển khoản
31/1/2023 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ  0651000846190 chuc cac chau vui ve
31/1/2023 10.000 KIM LINH 437118.310123.150825. Chuyển tiền
31/1/2023 50.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 185235.310123.145606. Na Mo A Di Da Phat 
31/1/2023 100.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 487691.310123.143331. Hoan hy
31/1/2023 20.000 NGUYEN THI HAI ANH  861033.310123.143321. ung ho
31/1/2023 100.000 NGUYEN THI DIEU LINH  0711000274989  Chuyển tiền
31/1/2023 10.000 LE MINH TAI  839780.310123.142510. Chuyển tiền
31/1/2023 10.000 NGUYEN HUY NAM 451083.310123.142315.  
31/1/2023 50.000 DANG THI NUONG  789140899 Cua it long nhieu
31/1/2023 20.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 441404.310123.142038 Ủng hộ trẻ em khuyết tật
31/1/2023 30.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ PARTNER.DIRECT
_DEBITS_VCB.MSE..
35584546469.
cua it tam long nhieu em mong co the gop 1chut de giup do duoc cac ban
31/1/2023 100.000 LAN HUONG 480181.310123.141321.  QUYEN GOP
31/1/2023 10.000 ha trung kien 099871.310123.140840.  
31/1/2023 50.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 1017159159  
31/1/2023 999.999 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 155167.310123.135022. Ung ho
31/1/2023 10.000 BUI CONG THUY 040249.310123.131144. Chuyển khoản
31/1/2023 10.000 HO KIM DIEU 1034766014 Chuyển tiền
31/1/2023 50.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 506082.310123.125722. Chuc cac be luon khoe manh binh an 
31/1/2023 20.000 TONG QUANG TIEN  PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE..
35575756575
Chuyển tiền
31/1/2023 100.000 NGUYEN THI KIM THOA  575723.310123.122043. Chuyển tiền
31/1/2023 10.000 TRAN THANH THAO 0351001082507   
31/1/2023 10.000 nguyen van khoe PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE..
35575752656.
 
31/1/2023 10.000 NGUYEN GIA HUY  838821.310123.115555. Chuyển khoản
31/1/2023 20.000 Vu van chuc 030044.310123.11
4911.ZP6H9M68C36B 
 
31/1/2023 10.000 NGUYEN TRUNG HIEU 1034455943 Chuyển tiền
31/1/2023 10.000 BUI XUAN NHAT  0591000395241   
31/1/2023 10.000 BUI XUAN NHAT  0591000395241   
31/1/2023 10.000 LIEU VAN CANH 400468.310123.112832.  
31/1/2023 10.000  PHAM RU BI  281224.310123.111517. Chuyển tiền
31/1/2023 10.000 A TIEN 278153.310123.111110 Chuyển tiền
31/1/2023 10.000 DO MINH HAI 144373.310123.110739.  
31/1/2023 300.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ  0011004006200 Chuc cac chau co csong tot dep
31/1/2023 10.000 TRAN VAN SY 613573.310123.100757. Chuyển khoản
31/1/2023 1.000.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0421000418767 Trẻ em khuyết tật
31/1/2023 300.000 Be MINH KHOI  423064.310123.093551. gui tang cac ban
31/1/2023 100.000 DO THI THU THAO  969529.310123.090822. Chuyển tiền
31/1/2023 100.000 NONG VAN THANH 0351001105748  Chuyển tiền
31/1/2023 500.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 863066.310123.084307. Ủng hộ trẻ em khuyết tật
31/1/2023 40.000 DANG THI THUY 0291000272468 Chuyển tiền
31/1/2023 400.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0021000908649 .ung ho Quy vtekt
31/1/2023 200.000 TRAN THUY LINH SHGD:10001402.
DD:230131.
GUI CAC EM
31/1/2023 90.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0071001035826 lxstd tặng từ thiện
31/1/2023 50.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 981696.310123.061407. Ung ho quy khuyet tat tre em 
31/1/2023 200.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ  0071000879838 Thien Nguyen
Tổng số 138.070.648      
 
 
 
 
 

Bảng tổng hợp nguồn vận động từ các nhà hảo tâm tại ngân hàng Sacombank
(Tháng 01/2023)
 
NT Số tiền Tên nhà hảo tâm ủng hộ Quỹ Số tài khoản/ tham chiếu Ghi chú
2/1/2023 500.000 DAO MAI ANH CKN 739519 Chuyển tiền
5/1/2023 300.000 TRAN LE TRUC MY CKN 611571 Chuc cac con suc khoe binh an
8/1/2023 50.000 TRAN VAN HIEU CKN 204549 Chuyển khoản
9/1/2023 1.000.000 PHAN THI PHUONG THAO CKN 611009 Chuyển tiền
11/1/2023 45.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ CKN 410851 Ung ho Quy vi tre em khuyet tat Viet Nam
13/1/2023 10.000 NGUYEN VAN QUOC 0061001006850 Chuyển tiền
13/1/2023 10.000 NGUYEN MINH HUY CKN 218202  
14/1/2023 10.000 NGUYEN VAN LUAN CKN 807619  
14/1/2023 20.000 BUI VAN TINH CKN 683984  
14/1/2023 20.000 HOANG MINH HUAN CKN 840769  
15/1/2023 10.000 NGUYEN VAN MINH   0481000842738  Chuyển tiền
15/1/2023 10.000 TRAN NGOC CUONG CKN 898805  
16/1/2023 20.000 DO BA DUNG CKN 231546 Chuyển tiền
16/1/2023 10.000 Le Huynh duc CKN 805201   
17/1/2023 10.000 DUONG MINH HA  CKN 047913  Chuyển khoản
17/1/2023 10.000 PHAM THI THANH DUNG  692866 Chuyển khoản
17/1/2023 10.000 DUONG THU HIEN CKN 426237   
17/1/2023 10.000 NGUYEN NGOC TRAM ANH  CKN 494403  
17/1/2023 100.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ CKN 470661 ung ho quy vi tre em khuyet tat Viet Nam
18/1/2023 10.000 NGUYEN TRAN HOANG LONG 1012731685 Chuyển tiền
19/1/2023 10.000 TRAN VAN HIEU  CKN 362206 Chuyển khoản
25/1/2023 70.000 NGUYEN THI HONG NHUNG 1020375999 Chuc cac em luon manh khoe GNTCF
26/1/2023 10.000 VUONG THI HANG  0861000093112  Chuyển tiền
26/1/2023 10.000 Phan Thi My Huyen CKN 267742  
27/1/2023 200.000 Le Hong Van  CKN 799564 Chuyển tiền
27/1/2023 10.000 LE THANH TRUNG CKN 141189  
27/1/2023 10.000 NGUYEN HUU PHUOC CKN 044679   
28/1/2023 10.000 PHAM THI DOAN CKN 870064  
28/1/2023 10.000 HOANG THUY VY  CKN 574467  
28/1/2023 20.000 LE THI HOAI HUONG CKN 725041 Chuyển tiền
28/1/2023 10.000 HO THU VAN CKN 653427  
28/1/2023 10.000 Nguyen Thi Kieu CKN 762158   
28/1/2023 10.000 NGUYEN ANH KHOA CKN 372320 Chuyen
29/1/2023 10.000 TRAN TRUNG NHAN CKN 060035  
29/1/2023 10.000 NGUYEN GIANG TUAN CKN 834892  
30/1/2023 10.000 Pham thi them CKN 148103  
30/1/2023 10.000 HA MANH LINH CKN 765259  
30/1/2023 10.000 TRAN KIM BINH 1023450078  
31/1/2023 50.000 HUYNH THANH KHAI TRAN CKN 860916  Ung ho Quy Vi tre em khuyet tat Viet Nam
31/1/2023 10.000 TRAN MINH TIEN  CKN 931339   
31/1/2023 30.000 TRAN MAI CHINH EWI377309599   
31/1/2023 10.000 NGUYEN THI THANH MAI  CKN 567611  
31/1/2023 10.000 NGUYEN HUU THINH CKN 445428 Chuyển tiền
31/1/2023 10.000 MAI KHANH LINH CKN 936560  Chuyển khoản
31/1/2023 10.000 LUONG VAN DUONG CKN 644205  
31/1/2023 10.000 LE QUOC SINH  CKN 618465  
31/1/2023 10.000 BUI THI THUONG HUYEN CKN 630846  
Tổng số 2.755.000      
 
 

Bảng tổng hợp nguồn vận động từ các nhà hảo tâm tại ngân hàng Viettinbank
(Tháng 01/2023)
 
NT Số tiền Tên nhà hảo tâm ủng hộ Quỹ Số tài khoản/ tham chiếu Ghi chú
4/1/2023 300.000 PHAM THANH TUNG 19027603332012 UH
6/1/2023 10.000 DO NGOC NAM 1017439919 Chuyển tiền
7/1/2023 100.000 TRAN MINH NGAN 19033301639011 Chuc cac em luon manh khoe va hanh phuc
10/1/2023 100.000 DOAN HUY HOANG 19034495350013 Hoang ung ho quy 
14/1/2023 50.000 NGUYEN MINH HANG 21510003168364 Ung ho Quy Vi tre em khuyet tat Viet Nam
14/1/2023 200.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0560115985006 Cua it long nhieu
15/1/2023 500.000 PHAM THANH TUNG 19027603332012 uh
17/1/2023 500.000 TRAN HONG DUC 10620580987016 ung ho quy vi tre em khuyet tat Viet Nam
18/1/2023 50.000 DOAN HUY HOANG 19034495350013 Hoang ung ho quy 
23/1/2023 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0833584302 GOP MOT PHAN NHO CHO CAC BAN XUAN 2023
26/1/2023 100.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 99210622132805 Ung ho Quy Vi tre em khuyet tat Viet Nam
27/1/2023 50.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 6110205318386 Ung ho quy vi tre em khuyet tat viet nam
30/1/2023 5.381 TRAN HUU LAM 106872583128 Chuyển tiền
30/1/2023 100.000 DOAN HUY HOANG 19034495350013 Hoang ung ho quy 
30/1/2023 10.000 TRINH VAN TUYEN 0938525863 Chuyển tiền
31/1/2023 200.000 VU THI KIM THOA 19033127095015 ung ho nguoi khuyet tat
Tổng số 2.285.381      
 

Bảng tổng hợp nguồn vận động từ các nhà hảo tâm bằng hiện vật
(Tháng 01/2023)
NT Số tiền Tên nhà hảo tâm ủng hộ Quỹ Số tài khoản/ tham chiếu Ghi chú
17/1/2023 14.350.000 Công ty Cổ Phần VPMILK   Công ty cổ phần VPMILK trao tặng 50 Hộp sữa bột XO1 400gr 
Tổng số 14.350.000      
Văn phòng quỹ Vì trẻ em Khuyết tật Việt Nam tại Hà Nội
Trang inGửi bạn bè Chia sẻ trên facebook  Chia sẻ trên twitterThảo luậnXem thảo luận
Thông tin khác:
Xem nhiều nhất
Tiêu điểm
Thông tin ủng hộ từ thiện
Quỹ Vì Trẻ Em Khuyết tật
1) Tên tài khoản: "Quỹ Vì trẻ em khuyết tật"
  Số tài khoản VNĐ: 00110 0381 4022
                       CIF: 481 3569
  Số tài khoản USD: 00113 7381 4041 
                       CIF: 481 3569
  Swift Code: BFTVVNVX 001
  Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam
  (Vietcombank)

Sở giao dịch
Địa chỉ: 
11 Láng Hạ, phường Thành Công, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội (Địa chỉ cũ: 31-33 Ngô Quyền, phường Hàng Bài, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội).
 2) Tên Tài khoản: Quỹ Vì trẻ em khuyết tật Việt Nam
Số TK: 121000034371 Tại Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam  - CN Hai Bà Trưng Hà Nội


3)Tên Tài khoản: Quỹ Vì trẻ em khuyết tật Việt Nam
Số TK: 060095268466 Tại Ngân hàng Sacombank chi nhánh Bình Chánh TP Hồ Chí Minh

 
Nội dung chuyển khoản: Ủng hộ "Quỹ Vì trẻ em khuyết tật Việt Nam".
Đường dây nóng: 024 38238804 hoặc 0912.304.995
Mới cập nhật
Cô bé 10 tuổi bị ung thư trong "Chuyến bay của Linh - Điều ước thứ 7" đã qua đời
Bạn biết đến Quỹ Vì Trẻ Em Khuyết Tật bằng phương tiện
Mạng internet
Truyền hình
Truyền thanh
Khác
Thiết kế web: OnIP™