Danh ngôn:
Chủ nhật, 01/10/2023
TẤM LÒNG HẢO TÂM

Danh sách các nhà hảo tâm (Tháng 02/2023)

Cập nhật lúc 16:42 17/02/2023
Quỹ vì trẻ em khuyết tật Việt Nam
Số 18N3, ngõ 58 Triều Khúc, phường Thanh Xuân Nam, quận Thanh Xuân, TP. Hà Nội

 
Bảng tổng hợp nguồn vận động từ các nhà hảo tâm tại ngân hàng Vietcombank
(Tháng 02/2023)
NT Số tiền Tên nhà hảo tâm ủng hộ Quỹ Số tài khoản/ tham chiếu Ghi chú
1/2/2023 10.000 NGUYEN THI THU HA  197764.010223.212040. Chuyển tiền
1/2/2023 100.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0631000511574 Bình thường
1/2/2023 100.000 Nguyen Khanh Ngoc 835293.010223.210842.  ung ho t2.2023 
1/2/2023 10.000 Tran thi anh 189458.010223.210618.  
1/2/2023 10.000 NGO VAN THANH  941255.010223.202438. Chuyển tiền
1/2/2023 10.000 Tran Thi Thu Phuong 117393.010223.201542.  
1/2/2023 20.000 NGUYEN THI QUE 833548.010223.201
154.VCB
Chuyển khoản
1/2/2023 10.000 LE HAI NAM 340735.010223.200632.  
1/2/2023 10.000 NGUYEN MINH NEN 1034812583 Chuyển tiền
1/2/2023 200.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0411001103109 ad
1/2/2023 10.000 BUI THI XUAN  459245.010223.193435. Chuyển tiền
1/2/2023 10.000 LE DINH TRONG  594316.010223.192656. Chuyển khoản
1/2/2023 1.000  Le Hung Son 230201744132935  
1/2/2023 10.000 Thong  684610.010223.192528. chuyen
1/2/2023 10.000 NGUYEN NGOC HUNG 269542.010223.191819. Chuyển tiền
1/2/2023 10.000 NGUYEN HOANG NGOC MAI  0301000429375 Chuyển tiền
1/2/2023 1 Nam 166992.010223.185424.  
1/2/2023 10.000 PHAM LINH CUONG 253135.010223.185222. Chuyển tiền
1/2/2023 10.000 PHAM BAO KHANH PARTNER.DIRECT
DEBITS_VCB.MSE
35656992351.
Chuyển tiền
1/2/2023 20.000 TIEU HONG LUONG 507441.010223.18
3322.VCB
Chuyển khoản
1/2/2023 10.000 Nguyen Thi Bich Ngoc  074566.010223.181035. Chuyển tiền
1/2/2023 10.000 HOANG THI PHUONG THUY 891788.010223.180314. Chuyển tiền
1/2/2023 10.000 VONG BAC SANG  214755.010223.175703. Chuyển tiền
1/2/2023 10.000 NGUYEN THI THU PHUONG 260255.010223.175314.  Chuyển tiền
1/2/2023 500.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ  0071001229565  Cac tre em khuyet tat
1/2/2023 10.000 VO THANH TRUNG PARTNER.DIRECT
 DEBITS_VCB.MSE
35648060903.
ung ho quy tre em
1/2/2023 10.000 TRAN THANH TUYEN 899687.010223.170539. Chuyển tiền
1/2/2023 10.000 Tung Nguyen 985267.010223.164749.  
1/2/2023 30.000 ha thi len 985360.010223.163238.  
1/2/2023 10.000 nguyen van vu hao 104194.010223.162831.  
1/2/2023 10.000 Thuan  319693.010223.160524. chuyen giup tre em khuyet tat vn 
1/2/2023 10.000 ly dinh nhat nguyen 949039.010223.155323.  
1/2/2023 10.000 BUI THI THUY  0831000029798 Chuyển tiền
1/2/2023 10.000 TRAN NGOC HA  636379.010223.153202. Chuyển tiền
1/2/2023 10.000 NGUYEN THI MONG DIEP 083257.010223.145833. Chuyển tiền
1/2/2023 10.000 NGUYEN THANH TAN 076855.010223.144849. Chuyển tiền
1/2/2023 40.000 DANG THI THUY 0291000272468 Chuyển tiền
1/2/2023 10.000 NGUYEN THAI BAO  228302.010223.142103. Chuyển khoản
1/2/2023 10.000 NGO VAN CUONG  056121.010223.141833. Chuyển tiền
1/2/2023 10.000 NGUYEN HAI VAN  191791.010223.140801. Chuyển khoản
1/2/2023 10.000 LE THANH TRA  0561000395883  
1/2/2023 10.000 TRAN THI KHANH CHI  535674.010223.134705. Chuyển tiền
1/2/2023 10.000 CAO NGOC DONG  809954.010223.134028. Chuyển tiền
1/2/2023 20.000 HOANG VAN HIEU 886497.010223.13
1605.VCB
Chuyển khoản
1/2/2023 10.000 NGUYEN THANH VU  221895.010223.130650. Chuyển khoản
1/2/2023 10.000 TRUONG CHI HIEU  007141.010223.125849. Chuyển tiền
1/2/2023 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 937992.010223.125755. ck từ thiện
1/2/2023 10.000 NGUYEN VINH DUONG 191501.010223.125558. Chuyển khoản
1/2/2023 10.000 Nguyen Van Thanh PARTNER.DIRECT
DEBITS_VCB.MSE
35635022100.
 
1/2/2023 20.000 HA THI THANH 756496.010223.123
434.VCB;
Chuyển khoản
1/2/2023 10.000 HOANG VAN KHANH 118254.010223.123058. Chuyển khoản
1/2/2023 10.000 LE ANH QUOC PARTNER.DIRECT
_DEBITS_VCB.MSE..
35634592039.
 
1/2/2023 10.000 DAM THAI QUY 0801000295747  
1/2/2023 10.000 NGUYEN HOANG ANH 922357.010223.122144.  
1/2/2023 150.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 1024835390 vi tuong lai tre em khuyet tat
1/2/2023 10.000 TRUONG CHI HIEU  980780.010223.121549. Chuyển tiền
1/2/2023 10.000 Tran van toan 019546.010223.120041.  
1/2/2023 250.000 Nguyen Tran Hoang Lam 0071004011351  
1/2/2023 250.000 Nguyen Khai Anh 0071004011351  
1/2/2023 10.000 VU VAN DUONG 949128.010223.114017. Chuyển khoản
1/2/2023 10.000 HOANG HAI YEN 0071001248936 chuyen tu thien
1/2/2023 5.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 315955.010223.105818. minh gop chut tien
1/2/2023 10.000 Quoc 401263.010223.105220.  chuyen 
1/2/2023 10.000 NGUYEN VAN HONG 658699.010223.104848. Chuyển khoản
1/2/2023 10.000 NONG KIM HUE  110991.010223.104806. Chuyển tiền
1/2/2023 10.000 TRAN VAN THAI 620546.010223.103613.  
1/2/2023 10.000 HOANG MINH THANG 597182.010223.102819.  
1/2/2023 10.000 TANG THANH LUAN  595648.010223.102745. Chuyển khoản
1/2/2023 100.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0451000485698  Tre em khuyet tat.
1/2/2023 10.000 DO QUANG VAN  576870.010223.102113. Chuyển khoản
1/2/2023 50.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 279476.010223.094535. Ủng hộ quỹ khuyết tật trẻ em
1/2/2023 100.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 252383.010223.093005. ung ho
1/2/2023 10.000 TRAN TIEN TAM 406510.010223.092053. Chuyển khoản
1/2/2023 300.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0021000441470 Ung ho cac chau
1/2/2023 30.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 9965822911 co len
1/2/2023 30.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0071001035826 lxstd tặng từ thiện
1/2/2023 300.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 1019286205 LNL
1/2/2023 10.000 LE THI THUY LINH K59 045722.010223.005531. ung ho quy tre em khuyet tat
1/2/2023 200.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ  0511000422287 ung ho
1/2/2023 100.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 017902.010223.002108. Ck ung ho
1/2/2023 50.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 183602.310123.235416. gui tinh yeu thuong den cac em
1/2/2023 18.000 TRAN THU PHUONG 276859.310123.233902. Chuyển khoản
1/2/2023 100.000 DO THI THANH THUY  1030047632 Tu thien
2/2/2023 50.000 NGO THI THU PHUONG  023935.030223.002836. Chuyển khoản
2/2/2023 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0121001724808  7 lang gao
2/2/2023 10.000 LUNG A LY 950861.020223.210609. Chuyển tiền
2/2/2023 10.000 NGUYEN VAN CHINH  482044.020223.204315. Chuyển khoản
2/2/2023 10.000 NGUYEN THI KIM HOA  967003.020223.204142. Chuyển tiền
2/2/2023 20.000 NGUYEN THI NGAN 462443.020223.2
00951.VCB
Chuyển khoản
2/2/2023 10.000 DINH THI HOAI UYEN 898051.020223.200646.  Chuyển khoản
2/2/2023 10.000  Tran thanh Tai 940701.020223.195853.  
2/2/2023 20.000 NGUYEN VAN DUAN 605240.020223.1
95300.VCB
Chuyển khoản
2/2/2023 10.000 DOAN PHU HUNG  352499.020223.194107. Chuyển tiền
2/2/2023 10.000 NGUYEN THI NUONG  941248.020223.191738. Chuyển tiền
2/2/2023 20.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 1026973710 khuyet tat
2/2/2023 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 787298.020223.184206. Ủng hộ trẻ em khuyết tật
2/2/2023 100.000 DUONG THI LIEU 338619.020223.183344.  
2/2/2023 20.000 TRUONG THI HANH 810736.020223.18
2157.VCB
Chuyển khoản
2/2/2023 20.000 CHAU THI NGHIEM 240637.020223.18
2055.VCB
Chuyển khoản
2/2/2023 250.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0541001489021 Tre em khuyet tat có hoan canh kho khan
2/2/2023 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 609802.020223.175458. ck từ thiện
2/2/2023 10.000 THAO A DI  625986.020223.173804. Chuyển tiền
2/2/2023 10.000 DUONG THI THANH VAN 878300.020223.155820. Chuyển tiền
2/2/2023 10.000 Viet  300773.020223.155450. chuyen
2/2/2023 20.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 053330.020223.151
424.ZP6HBOA7E6VS
 
2/2/2023 200.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0031000230854 ung ho Quy
2/2/2023 10.000 DO DUC HAU PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE
..35695083719.
Chuyển tiền
2/2/2023 10.000 HOANG MINH TUAN 879861.020223.134128.  
2/2/2023 10.000 NGUYEN THI HONG TUYET 675737.020223.133844. Chuyển tiền
2/2/2023 10.000 Nguyen tan cuong 150466.020223.132042.  
2/2/2023 10.000 DO THI NAM  676715.020223.131850. Chuyển tiền
2/2/2023 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0251002738983 K
2/2/2023 1.400 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 9982321335 ghk
2/2/2023 20.000 NGUYEN VAN LOI 795993.020223.
124535.VCB
Chuyển khoản
2/2/2023 10.000 DOAN VAN VU  978083.020223.123322. Chuyển khoản
2/2/2023 500.000 Be Nguyen An Nhien khu3 quan lao yen dinh thanh hoa 940409.020223.
122244.VCB
 ung ho cac ban
2/2/2023 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 920627.020223.121058. ck từ thiện
2/2/2023 10.000 Pham Thi Oanh 517068.020223.120458.  chuyen
2/2/2023 10.000 HA QUANG KIEN 029802.020223.120037. Chuyển khoản
2/2/2023 10.000 Bui Van Giang 493010.020223.115306.  
2/2/2023 10.000 Tran thi thu phuong 187812.020223.113013.  
2/2/2023 200.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ  0011004161041 Ủng hộ trẻ em khuyết tật
2/2/2023 10.000 NGUU THANH CHUNG 588984.020223.112153.  
2/2/2023 10.000 PHAN THI THUY DUYEN  0281000493467  Chuyển tiền
2/2/2023 100.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0271001068017  Tre em khuyet tat.
2/2/2023 10.000 TRUONG TRUNG DUNG  976746.020223.110739. Chuyển tiền
2/2/2023 10.000 HOANG VAN TU 741435.020223.104011.  
2/2/2023 10.000 HOANG DUC NHA PARTNER.DIRECT
DEBITS_VCB.MSE
.35682956920.
 
2/2/2023 50.000 VO VAN THANH HIEN 589674.020223.102405.  Chuyển khoản
2/2/2023 40.000 DANG THI THUY 0291000272468 Chuyển tiền
2/2/2023 20.000 NGUYEN THI KHUONG 406915.020223
.101952.VCB
Chuyển khoản
2/2/2023 10.000 HOANG DUC HUY 0351001193205 Chuyển tiền
2/2/2023 100.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 1016746509 sv
2/2/2023 10.000 NGUYEN CAO THANG  519343.020223.100009. Chuyển khoản
2/2/2023 20.000 NGUYEN DANG TAN  390980.020223.095254. Chuyển tiền
2/2/2023 10.000 doan thi thu hien 622188.020223.095027. ung ho
2/2/2023 10.000 NGUYEN PHUC THAO UYEN 0301000430077  Chuyển khoản
2/2/2023 30.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0071001035826 lxstd tặng từ thiện
2/2/2023 300.000 HUYNH ANH HIEU  212292.020223.074702. Chuyển khoản
2/2/2023 50.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 095385.020223.074538. Ủng hộ quỹ khuyết tật trẻ em
2/2/2023 45.000 VU QUOC TOAN 247647.020223.071736.  Chuyển tiền
2/2/2023 20.000 VO TRONG AN 119413.020223.06
4457.VCB
 
2/2/2023 200.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0211000498662 tre e khuyet tat
2/2/2023 100.000 PHAM HOANG HIEP  136336.020223.052041. Chuyển khoản
2/2/2023 100.000 HO THUY DUNG PARTNER.DIRECT
DEBITS_VCB.MSE..
35666926451.
Chuyển tiền
2/2/2023 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 1027118801 kho khan
3/2/2023 35.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 272770.030223.225022. Quy Vi tre em khuyet tat Viet Nam
3/2/2023 5.000 Nguyen Thi Cam Tu-anh 01 PTDT- msv:2014330035- truong Dai hoc ngoai Thuong 475042.030223.215117.  
3/2/2023 10.000 LIEU NGOC LINH 150903.030223.203834. Chuyển tiền
3/2/2023 20.000 LE PHUOC TUNG 866584.030223.202
407.VCB;
Chuyển khoản
3/2/2023 20.000 Ngo Van Loi 077135.030223.202
044.ZP6HBP81AHRA 
 
3/2/2023 10.000 HONG QUOC HIEU  587958.030223.195544. Chuyển tiền
3/2/2023 10.000 Tu van thinh 707695.030223.195313.  
3/2/2023 10.000 HOANG DUY LONG 498521.030223.195405. Chuyển tiền
3/2/2023 10.000 LAU THI SI 677180.030223.194437. Chuyển khoản
3/2/2023 10.000 LAM VAN NGHIA 591677.030223.193118..  
3/2/2023 10.000 NGUYEN THI NHAM 553511.030223.192426. Chuyển tiền
3/2/2023 10.000 Doan van thanh  701690.030223.192330.  
3/2/2023 10.000 VO HONG QUAN  PARTNER.DIRECT
DEBITS_VCB.MSE
 35778289975.
Chuyển tiền
3/2/2023 10.000  DO MINH KHANH 571105.030223.190354. Chuyển tiền
3/2/2023 10.000 NGUYEN VAN GIAU PARTNER.DIRECT
 DEBITS_VCB.MSE
35776863254.
 
3/2/2023 10.000 DO VAN HUY 086646.030223.183132.  
3/2/2023 10.000 Tran Thi Van Anh 523388.030223.182255.  
3/2/2023 10.000 LE THI VEN 1025030550 Chuyển tiền
3/2/2023 10.000  NGUYEN THI XUAN THUY  491561.030223.172550. Chuyển tiền
3/2/2023 10.000 NGUYEN THI MINH 0141000866253  Chuyển tiền
3/2/2023 20.000 DUONG THI UT  336328.030223.1
70825.VCB
Chuyển khoản
3/2/2023 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 1033350433 kha
3/2/2023 20.000 NGUYEN HUU DO  486820.030223.
164315.VCB
Chuyển khoản
3/2/2023 10.000 PHAM VAN TAN 385793.030223.163529. Chuyển tiền
3/2/2023 10.000 NONG THI THUY NHI 1032075369  
3/2/2023 10.000 HOANG THI PHUONG THAO 626165.030223.162341. Chuyển khoản
3/2/2023 10.000 PHAN VAN TRI  PARTNER.DIRECT
DEBITS_VCB.MSE
35762738618
Chuyển tiền
3/2/2023 20.000 LE GIA THINH  419872.030223.1
55658.VCB
Chuyển khoản
3/2/2023 10.000 LUONG VAN HIEU 859327.030223.155354.  
3/2/2023 10.000 Nguyen Thi My Tam 385182.030223.155002.  
3/2/2023 10.000 HA THI THANH  325979.030223.154649. Chuyển tiền
3/2/2023 10.000  PHAN VIET DUY  401891.030223.154610. Chuyển tiền
3/2/2023 10.000 LE VAN LAM 1111000473773   
3/2/2023 10.000 nguyen hoai nam 263209.030223.153402.  
3/2/2023 10.000 LE XUAN LUC 563601.030223.153316. Chuyển khoản
3/2/2023 10.000 TRAN VAN TRINH  0291000300297  Chuyển tiền
3/2/2023 10.000 HOANG VAN NGUYEN 1030203782 Chuyển tiền
3/2/2023 100.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0481000907275  khong co
3/2/2023 10.000 NGUYEN THI THANH TUYEN  636725.030223.143358. Chuyển tiền
3/2/2023 10.000 HOANG QUOC HUY 401873.030223.141259. Chuyển khoản
3/2/2023 12.000 Truong Chau Phu 395279.030223.141059.  
3/2/2023 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 394573.030223.141047. Chung tay vi tre em khuyet tat
3/2/2023 20.000 CHIU VAN HAI 358606.030223.14
0004.VCB
Chuyển khoản
3/2/2023 10.000 LO THI PHUONG THUY. 1020544190  
3/2/2023 10.000 VO THANH TAI 1018247450 Chuyển tiền
3/2/2023 10.000 BUI TOAN PHONG 898137.030223.134922. Chuyển tiền
3/2/2023 10.000 TRAN VAN BANG 0221000074172  
3/2/2023 10.000 NGUYEN VAN DAI 114023.030223.134009.  
3/2/2023 20.000 Tuan 027558.030223.132214.  chuyen 
3/2/2023 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 243866.030223.132010. Chuyen tien tu thien
3/2/2023 20.000 LAI THU CUC 058136.030223.131831.  
3/2/2023 200.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0531002289067 ung ho Quy
3/2/2023 10.000 LE THI DUNG 298618.030223.131338. Chuyển tiền
3/2/2023 20.000 NGUYEN THOAI NGHIEM 142394.030223.
130718.VCB
Chuyển khoản
3/2/2023 10.000 TRIEU VAN CAM 190692.030223.130127.  
3/2/2023 10.000 NGUYEN THANH NGUYEN 013420.030223.125940.  
3/2/2023 10.000 NONG THI HAT 733105.030223.124808.  
3/2/2023 20.000 NGUYEN HOAI BAO 635577.030223.12
1904.VCB
Chuyển khoản
3/2/2023 10.000 nguyen tan dang  528400.030223.121712.  
3/2/2023 20.000 NGUYEN THI KIM NHI 737085.030223.1214
12.VCB
 
3/2/2023 10.000 PHAM MAI NGHIA 774520.030223.121102. Chuyển tiền
3/2/2023 10.000 TRUONG QUOC THAI 199612.030223.115249.  
3/2/2023 20.000 TONG VAN DUYEN 167197.030223
.114108.VCB
Chuyển khoản
3/2/2023 10.000 LE TRONG HOI 730191.030223.113445. Chuyển tiền
3/2/2023 10.000 NGUYEN VAN HOAN  740364.030223.112245. Chuyển khoản
3/2/2023 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 833438.030223.111242. Tu thien
3/2/2023 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 704954.030223.111100. ck từ thiện
3/2/2023 10.000 NGO VAN QUOC  783365.030223.105825. Chuyển khoản
3/2/2023 10.000 Linh Vu  607351.030223.104945. Chuyển khoản
3/2/2023 10.000 LE XUAN CHINH 605613.030223.103709. Chuyển khoản
3/2/2023 10.000 LE THI HUE 0221000050779 Chuyển tiền
3/2/2023 50.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 288043.030223.100419. tam long nho 
3/2/2023 10.000  TRAN ANH THUONG 1017938842 Chuyển tiền
3/2/2023 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 519705.030223.094029. ck từ thiện
3/2/2023 30.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0071001035826 lxstd tặng từ thiện
3/2/2023 10.000 DUONG THI THANH VAN  415851.030223.092332. Chuyển tiền
3/2/2023 10.000 DOAN THI THU HIEN  127445.030223.091123. Chuyển tiền
3/2/2023 50.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0671000409688 tre em
3/2/2023 40.000 DANG THI THUY 0291000272468 Chuyển tiền
3/2/2023 50.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 062289.030223.060945. Ủng hộ quỹ khuyết tật trẻ em
3/2/2023 30.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 9385875249 Cua it long nhieu
3/2/2023 100.000 Vuong Quang Vinh 694817.030223.014627. Chuyen tien ho tro cac be, chuc ca be an ngoan hoc gioi
4/2/2023 1.000  LE VAN HAU 1017920136  
4/2/2023 200.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 086269.040223.222925.U ng ho cac em
4/2/2023 300.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0471000021786 Ủng hộ trẻ em khuyết tật
4/2/2023 20.000 RO LAN XUIN 274039.040223.2
11011.VCB
Chuyển khoản
4/2/2023 10.000 DINH THI NGOC THUY 782996.040223.205625.  Chuyen tien ung ho nguoi khuyet tat VN
4/2/2023 10.000 NGUYEN THI ANH TUYET 693345.040223.201549. Chuyển tiền
4/2/2023 20.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 068179.040223.20
0351.ZP6HBQ5QU6DH 
 
4/2/2023 10.000 HOANG VAN THUY 223191.040223.193933. Chuyển khoản
4/2/2023 200.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0921000708887  Bình thường
4/2/2023 10.000 NGUYEN VAN THANH  203462.040223.192642. Chuyển tiền
4/2/2023 10.000 MUA A PHONG 119316.040223.191626. Chuyển tiền
4/2/2023 10.000 LE NA  1017003915 Chuyển tiền
4/2/2023 20.000 NGUYEN THE TUNG 682884.040223.19
1139.VCB
Chuyển khoản
4/2/2023 10.000 Hoang Sam  579779.040223.190246.  
4/2/2023 10.000 HOANG THI NGUYEN 357946.040223.183708. Chuyển khoản
4/2/2023 10.000 VO LE YEN NHI  1030248923 Chuyển tiền
4/2/2023 200.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0791000025090 Ho tro y te cho cac em
4/2/2023 20.000 NGUYEN THI HUONG 684965.040223.183104. Chuyển tiền
4/2/2023 10.000 HO A SUNG 148610.040223.181749.  
4/2/2023 10.000 NGUYEN TAN VU 0481000658135 Chuyển tiền
4/2/2023 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 894731.040223.175218. ck từ thiện
4/2/2023 20.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 604115.040223.17430
6.ZPBV6HBQ5QQU2M
 
4/2/2023 10.000 DUONG THI CAM THU 131172.040223.174126. Chuyển tiền
4/2/2023 10.000 nguyen le phong vu 729733.040223.172407. Chuyển tiền
4/2/2023 10.000 PHAM QUOC HUY  941798.040223.165147. chuyen khoan dong quy tu thien
4/2/2023 10.000 NGUYEN THI HANG  933995.040223.164954. Chuyển khoản
4/2/2023 10.000 HA THI THANH 571228.040223.162754.  
4/2/2023 20.000 QUYNH NHU 596282.040223
.162747.VCB
Chuyển khoản
4/2/2023 10.000 tran vu dat 835061.040223.162453.  
4/2/2023 10.000 le thi my tien 573170.040223.162249.  
4/2/2023 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 140798.040223.161909. ck từ thiện
4/2/2023 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 1034823679 vi cac em
4/2/2023 20.000 LUC VAN NHAT 597757.040223.
160540.VCB
 
4/2/2023 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 1030341388 .tre em kuyet tat
4/2/2023 10.000 DAO VAN TRINH PARTNER.DIRECT
DEBITS_VCB.MSE
35816662133.
Chuyển tiền
4/2/2023 20.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0651000635386  cong nhan
4/2/2023 20.000 BUI VAN VIET 214201.040223.
155100.VCB
 
4/2/2023 10.000 TRAN MINH HUNG  460737.040223.154757. Chuyển khoản
4/2/2023 10.000 CHU QUY THUY  680371.040223.154246. Chuyển khoản
4/2/2023 10.000 NGUYEN THI QUYNH DUNG 630622.040223.154332. Chuyển tiền
4/2/2023 10.000 Bui Thi Ngan  893208.040223.154049. Chuyển khoản
4/2/2023 10.000 VU THI HONG NHUNG  130148.040223.152433. Chuyển tiền
4/2/2023 10.000  TRAN TIEN DUNG 1015051339  
4/2/2023 10.000 NGUYEN TRONG NHAN 549490.040223.150453. Chuyển khoản
4/2/2023 10.000 NGUYEN THUY PHUONG PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE..
35812498316.
Chuyển tiền
4/2/2023 10.000 DINH PHUONG HUYNH XUAN 088724.040223.150322.  
4/2/2023 10.000 NGUYEN VAN THANH  619504.040223.143905. Chuyển tiền
4/2/2023 10.000 LAM THANH TUAN PARTNER.DIRECT
DEBITS_VCB.MSE
35812598704.
Chuyển tiền
4/2/2023 10.000 Hoang thi thanh tam 053908.040223.141554.  
4/2/2023 10.000 TRIEU TIEN VI  187897.040223.141353. chuyen khoan ck tu thien
4/2/2023 10.000 LO VAN THANG 957856.040223.140516. Chuyển tiền
4/2/2023 60.000 HOANG VAN THINH  027595.040223.133906. Chuyển tiền
4/2/2023 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 1021145429 ung ho quy a
4/2/2023 10.000 VO MINH KHA 368525.040223.133430.  
4/2/2023 10.000 NGUYEN VIET HOANG 263868.040223.133221. Chuyển khoản
4/2/2023 10.000 DUONG THI BICH LAN 9393289195 Chuyển tiền
4/2/2023 10.000 NGUYEN THI BONG 958607.040223.130355. Chuyển tiền
4/2/2023 10.000 TRIEU TIEN VI  153286.040223.125419. chuyen khoan ck tu thien
4/2/2023 20.000 BUI VAN CUONG  484348.040223.12
5419.VCB
Chuyển khoản
4/2/2023 10.000 LY TA MAY  982523.040223.125206. Chuyển khoản
4/2/2023 10.000 PHAM DUY THANG 0341007007778 Chuyển tiền
4/2/2023 20.000 HOANG VAN HAO 568149.040223.
124913.VCB
Chuyển khoản
4/2/2023 10.000 TRAN VAN THAI 0031000295677  Chuyển tiền
4/2/2023 10.000 TRIEU TIEN VI  111605.040223.124021. chuyen khoan ck tu thien
4/2/2023 20.000 NGUYEN NGOC ANH 369493.040223.124
024.VCB
Chuyển khoản
4/2/2023 10.000 DUONG THI LAN  288102.040223.123750. Chuyển tiền
4/2/2023 10.000 NGUYEN TIEN QUOC  1021299094  
4/2/2023 20.000 TAN A DEN 866359.040223.1
22143.VCB
Chuyển khoản
4/2/2023 10.000 TRAN CAO HOAI THUONG PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE
..35806534918.
Chuyển tiền
4/2/2023 10.000 SA VAN DUONG 1032598766 ck từ thiện
4/2/2023 200.000 NGUYEN PHAN TUYET BANG  0281000612011 Chuyển tiền
4/2/2023 10.000 VO TRAN THU HA  964689.040223.115528. Chuyển khoản
4/2/2023 20.000 VU KIM LONG 180533.040223.1153
20.VCB
Chuyển khoản
4/2/2023 10.000 vu Quoc Tuyen 950626.040223.115058.  
4/2/2023 50.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 460752.040223.114932. Ủng hộ quỹ khuyết tật trẻ em
4/2/2023 10.000 NGUYEN VAN TIEN 1018286547 Chuyển tiền
4/2/2023 20.000 VANG VAN THIEM 364037.040223.112
338.VCB
Chuyển khoản
4/2/2023 10.000 Phan Ho Nhat Khanh 401805.040223.111417.  
4/2/2023 30.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 1025208337 tre em mo coi.
4/2/2023 10.000 NGUYEN THI LAN ANH  802321.040223.110831. Chuyển khoản
4/2/2023 20.000 LE HUYNH MY 681750.040223.11
0149.VCB
Chuyển khoản
4/2/2023 10.000 CAO QUOC DANG  656980.040223.105932. Chuyển khoản
4/2/2023 10.000 DANG THI PHUONG MAI 576317.040223.103156. Chuyển khoản
4/2/2023 60.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 259166.040223.10
0034.VCB
 
4/2/2023 40.000 DANG THI THUY 0291000272468 Chuyển tiền
4/2/2023 10.000 HO DUC TIEN  407615.040223.092933. chuyen khoan tu thien
4/2/2023 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 1014047953 tre em.
4/2/2023 70.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 1016200545 chung tay
4/2/2023 5.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 1014864585  
4/2/2023 200.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ  069100041353 chuc cac em co cuoc song vui ve
5/2/2023 100.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0761002372968  Tre em khuyet tat.
5/2/2023 50.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 761728.050223.220644. Ủng hộ quỹ khuyết tật trẻ em
5/2/2023 10.000 LE HOANG BACH PARTNER.DIRECT
DEBITS_VCB.MSE
35879435274
Chuyển tiền
5/2/2023 100.000 Pham thi Nga  301860.050223.210728. Ck
5/2/2023 10.000 NGUYEN TAI PHUC 1016550907  
5/2/2023 10.000 NGUYEN DUY PHUONG 1024335214 Chuyển tiền
5/2/2023 10.000 MAI VAN THANH 0021002250042 ck từ thiện
5/2/2023 10.000 NGUYEN THI THU  171376.050223.202233. Chuyển khoản
5/2/2023 17.000 HOANG QUYNH TRANG  1027160492 transfer
5/2/2023 10.000 LE CONG MANH  PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE.
.35876509817.
Chuyển tiền
5/2/2023 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 788279.050223.195623.  
5/2/2023 10.000 TRINH THANH TU 368010.050223.194707. Chuyển khoản
5/2/2023 100.000 De tu co pham thu huong  566686.050223.194031.  
5/2/2023 10.000 Le Ngoc Tung  407044.050223.193040. Chuyển tiền
5/2/2023 10.000 NGUYEN VAN THUONG 914568.050223.192747.  
5/2/2023 10.000 NGUYEN TIEN NAM  998124.050223.192429. Chuyển khoản
5/2/2023 10.000 VU VAN BAU  0341007112054   
5/2/2023 10.000 PHAN TRUNG HIEU  849920.050223.191950. Chuyển tiền
5/2/2023 20.000 DUONG DINH CHI 903579.050223.1
92022.VCB
Chuyển khoản
5/2/2023 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 392844.050223.191913. ck từ thiện
5/2/2023 200.000 Cham 522332.050223.190908.  chuyen 
5/2/2023 10.000 HO SY LUAN 779681.050223.184829. Chuyển tiền
5/2/2023 10.000 LIEN CHUC PHUONG PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE.
.35871571809.
Chuyển tiền
5/2/2023 10.000 TRAN ANH TUAN 1012572040  
5/2/2023 50.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 393045.050223.174304. Nam Mo A Mi Da Phat
5/2/2023 10.000 Vuong  359453.050223.172234. chuyen
5/2/2023 10.000 NGUYEN MINH KHANG 1028741836 Chuyển tiền
5/2/2023 10.000 NGUYEN VAN MY  170871.050223.164910. Chuyển tiền
5/2/2023 20.000 TRAN THI NGOC DUNG  573719.050223.1
64239.VCB
chuyen khoan tien tu thien
5/2/2023 10.000 DO THANH PHUONG 0651000838539  Chuyển tiền
5/2/2023 10.000 NGUYEN PHAN TAN 673605.050223.163431. Chuyển khoản
5/2/2023 10.000 Nguyen Thi Huyen 854279.050223.163315.  
5/2/2023 10.000 Pham van luong 302323.050223.042259.  
5/2/2023 10.000 HOANG MINH VU 414432.050223.162006.  
5/2/2023 10.000 TRAN VAN PHAN  614604.050223.161740. Chuyển khoản
5/2/2023 68.000 TRA HUYNH TOI  643963.050223.161446. Chuyển tiền
5/2/2023 10.000 DUONG VAN LAM 347455.050223.155825. Chuyển khoản
5/2/2023 10.000 NGUYEN THI MY HUYEN 333993.050223.155344. Chuyển khoản
5/2/2023 10.000  LE KHAC HOAN 630015.050223.155146. Chuyển tiền
5/2/2023 10.000 NGUYEN VAN BIEN 0121000790427 Chuyển tiền
5/2/2023 10.000 Huynh Tien Quang 331303.050223.153712.  
5/2/2023 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 1021145429 ung ho quy a
5/2/2023 10.000 HA THI LINH  417565.050223.152001. Chuyển khoản
5/2/2023 10.000 HOANG VAN TUYEN  230751.050223.151757. Chuyển khoản
5/2/2023 10.000 NGUYEN THI NGOC TRINH 922042.050223.150621.  
5/2/2023 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 366818.050223.150414. oki
5/2/2023 10.000 VU THI NHUNG  285361.050223.150401. Chuyển tiền
5/2/2023 10.000 PHAM QUYNH TRANG 1025638560 Chuyển tiền
5/2/2023 10.000 VI THI NGA 188416.050223.150222. Chuyển khoản
5/2/2023 10.000 BUI THI LAN PHUONG  9393099948  
5/2/2023 10.000 NGUYEN THANH TUNG 595138.050223.145225. Chuyển tiền
5/2/2023 10.000 MAI VAN DAT 904737.050223.142328.  
5/2/2023 10.000 DANG VAN TAN 1013088496 Chuyển tiền
5/2/2023 10.000 NGUYEN VAN BIEN 0341007206923 Chuyển tiền
5/2/2023 10.000 Truong quang tu  017622.050223.131817.  
5/2/2023 10.000 Dinh van vinh 166480.050223.131151.  
5/2/2023 10.000 nguyen thi ngoc diem 003837.050223.131132.  
5/2/2023 10.000 LE THI THANH BINH  045506.050223.130725. Chuyển khoản
5/2/2023 10.000 DANG THI THUONG 0431000125305 Chuyển tiền
5/2/2023 100.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0181002210345  quy vi tre em
5/2/2023 100.000 NGUYEN THI DIEM QUYNH 872052.050223.125152. Chuyển khoản
5/2/2023 10.000 Duong tieu Quan 851681.050223.124329  
5/2/2023 20.000 nguyen van ba 031231.050223.124327.
ZP6HBR3K9HR7 
 
5/2/2023 10.000 NGUYEN THI HONG CUC  841963.050223.123253. Chuyển tiền
5/2/2023 20.000 LO VAN SON 536011.050223.122
736.VCB
Chuyển khoản
5/2/2023 8.761 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 014170.050223.122426. cua it long nhieu
5/2/2023 100.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0211000283977 ung ho
5/2/2023 10.000 MA VAN TRAI 854006.050223.115647. Chuyển khoản
5/2/2023 20.000 NGUYEN THANH DUY 475537.050223.
114029.VCB
Chuyển khoản
5/2/2023 10.000 tran vu dat 805311.050223.113908.  
5/2/2023 20.000 TRAN NGU DE 943126.050223.11
2838.VCB
Chuyển khoản
5/2/2023 10.000 NGUYEN MAI LY  0011004161755 Chuyển tiền
5/2/2023 10.000 NGUYEN DUC HOAN 743577.050223.111751. Chuyển khoản
5/2/2023 10.000 NGUYEN DUC HOAN 632154.050223.111439. Chuyển khoản
5/2/2023 10.000 VU VAN TINH 626501.050223.111217.  
5/2/2023 10.000 TRIEU ANH TUAN PARTNER.DIRECT
DEBITS VCB.MSE
 35853458678.
 
5/2/2023 10.000 NGUYEN VAN DUNG  597775.050223.110111. Chuyển khoản
5/2/2023 10.000 NGUYEN THAI HUNG  1027531556 Chuyển tiền
5/2/2023 40.000 DANG THI THUY 0291000272468 Chuyển tiền
5/2/2023 10.000 PHAM VAN TIEN  585257.050223.105621. Chuyển khoản
5/2/2023 10.000 NGUYEN DUC NGHIA PARTNER.DIRECT
DEBITS VCB.MSE
35852452623.
 
5/2/2023 20.000 DO NHAT DUY 637427.050223.10
4915.VCB
 
5/2/2023 20.000 NGUYEN VAN HIEN 162731.050223.1
03410.VCB
Chuyển khoản
5/2/2023 111 PHAN THI LY  677691.050223.102346. Chuyển tiền
5/2/2023 10.000 BACH TRONG TU 1018855452 Chuyển tiền
5/2/2023 10.000 TRAN VAN NANG  9834822653 Chuyển tiền
5/2/2023 10.000 DUONG THI BICH LAN 9393289195 Chuyển tiền
5/2/2023 20.000 LE HUYNH MY 443438.050223
.091104.VCB
Chuyển khoản
5/2/2023 20.000 NGUYEN XUAN BINH  330124.050223.090653. Ủng hộ trẻ em khuyết tật
5/2/2023 100.000 NGUYEN XUAN SON Quan 7 0371003907540   
5/2/2023 10.000 VU VAN NGA  177654.050223.071232. Chuyển khoản
5/2/2023 200.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0691000389354 Quy vi tre em khuyet tat
5/2/2023 100.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0811000017646 Quy tre em khuyet tat
6/2/2023 200.000 Nhan va Chau  PARTNER.DIRECT
DEBITS VCB.MSE
 35936914282
gui ung ho
6/2/2023 10.000 TRAN THI NHU HIEN 605896.060223.222312.IB Chuyển tiền
6/2/2023 10.000 LUU NGUYEN TUE ANH PARTNER.DIRECT
DEBITS VCB.MSE
35934834889.
Chuyển tiền
6/2/2023 10.000 Pham manh Cuong 821176.060223.204008.  
6/2/2023 20.000 PHAM THI DIEM TRINH 911338.060223
.201826.VCB
Chuyển khoản
6/2/2023 10.000 TRAN DUC CUONG 138528.060223.201328.  
6/2/2023 10.000 NGUYEN HUU DANG 039240.060223.194747. Chuyển khoản
6/2/2023 10.000 MAI VAN KIEU  647606.060223.194744. Chuyển khoản
6/2/2023 10.000 VY THI PHUONG LINH PARTNER.DIRECT
DEBITS VCB.MSE
35929126482
Chuyển tiền
6/2/2023 10.000 PHAN THI HOANG YEN   0181003491769  Chuyển tiền
6/2/2023 10.000 TRAN THI HONG DIEP  9987735512 Chuyển tiền
6/2/2023 10.000 VO THI TUYET TRINH 1026797985 Chuyển tiền
6/2/2023 20.000 VY THI TAN TY 378498.060223.1
83416.VCB
Chuyển khoản
6/2/2023 10.000 QUANG THI XOM  1016526922 Chuyển tiền
6/2/2023 10.000 Tinh  718088.060223.182748. chuyen 
6/2/2023 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 334883.060223.181832. ck từ thiện
6/2/2023 500.000 Phuc 677676.060223.180614. Ủng hộ trẻ em khuyết tật
6/2/2023 10.000 TRAN VU THANH 1021761761  chuyen tien ck
6/2/2023 10.000 HUYNH THI TRUC LY  1033380730 Chuyển tiền
6/2/2023 10.000 TRAN CONG HAI  578777.060223.175537. Chuyển khoản
6/2/2023 210.000 HOANG VIET HAI 999103.060223.175218. Chuyển tiền
6/2/2023 10.000 NGUYEN DUYEN BINH 234976.060223.175143. Chuyển khoản
6/2/2023 10.000 TRAN VAN SON 524694.060223.174428. Chuyển khoản
6/2/2023 10.000 BUI THI THANH THUY 513288.060223.174153. Chuyển khoản
6/2/2023 10.000 DINH THI MY LINH 188113.060223.174056.  
6/2/2023 10.000 PHAM SI DAN 624646.060223.174144.  
6/2/2023 10.000 HAI HONG TAM 196972.060223.173147. Chuyển tiền
6/2/2023 10.000 DOAN THI THUY LINH 448034.060223.172824. Chuyển khoản
6/2/2023 10.000 NGUYEN THI HONG THUY 0331000513282   
6/2/2023 10.000 HANG A HOANG 904750.060223.172413.  
6/2/2023 10.000 NGUYEN DUC KHUONG 397857.060223.171827. Chuyển khoản
6/2/2023 10.000 TRINH VAN LINH 757811.060223.170535.  Chuyển tiền
6/2/2023 10.000 LE THE QUANG 989838.060223.165400.  
6/2/2023 10.000 DO THUAN THANH  753090.060223.164049. Chuyển tiền
6/2/2023 10.000 Nguyen van sang 124270.060223.163503.  
6/2/2023 10.000 PHAM THI HONG NHUNG  903355.060223.163338. Chuyển khoản
6/2/2023 10.000 Dang quoc viet 172461.060223.163233.  
6/2/2023 20.000 NGUYEN THI NGA  567411.060223.162944. Chuyển tiền
6/2/2023 10.000 Lam thi kim sang 555245.060223.162655.  
6/2/2023 10.000 NGUYEN NGOC PHU  692866.060223.162326. Chuyển tiền
6/2/2023 10.000 PHAM THANH LONG 1020072794  
6/2/2023 10.000 Tran  406091.060223.161111. chuyen
6/2/2023 20.000 HOANG VIET HAI  644777.060223.160945. Chuyển tiền
6/2/2023 10.000 TRAN THI HUYEN TRANG  031733.060223.160212. Chuyển khoản
6/2/2023 30.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 1034948014 home
6/2/2023 10.000 Be Thu PARTNER.DIRECT
DEBITS VCB.MSE.
.35917737066.
Chuyển tiền
6/2/2023 20.000 VU TRUNG NAM  989084.060223.155258. Chuyển khoản
6/2/2023 10.000 NGHIEM VAN HOA   0631000492445  Chuyển tiền
6/2/2023 10.000 PHUNG THI PHUONG THAM 908202.060223.153450. Chuyển khoản
6/2/2023 10.000 KIM VAN THANG  101007.060223.152214. Chuyển tiền
6/2/2023 10.000  LAM PI DEP 1032937570 Chuyển tiền
6/2/2023 10.000 HOANG DINH TAI 275929.060223.151456. Chuyển tiền
6/2/2023 20.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 054426. 060223. 151155 ZP6HBS1E39QM  hi
6/2/2023 10.000 DO VAN THAI 400470.060223.151043.  
6/2/2023 10.000 TRAN THI VUI  0211000462874 Chuyển tiền
6/2/2023 10.000 VI THI KIM DUNG 888743.060223.150854.  
6/2/2023 10.000 Tran The Phong PARTNER.DIRECT
DEBITS VCB.MSE
 35915703953.
 
6/2/2023 10.000 HA VAN SAU 556400.060223.150526. Chuyển khoản
6/2/2023 10.000 TRUONG XUAN SANG  777912.060223.150417. Chuyển khoản
6/2/2023 10.000 BUI TUAN THANH  774694.060223.150328. Chuyển khoản
6/2/2023 10.000 nguyen thi binh 774226.060223.150322.  
6/2/2023 10.000 Tran Lam Huy Hoang 336069.060223.150240. Chuyển tiền
6/2/2023 10.000 TRINH XUAN HUNG  668137.060223.150227. Chuyển tiền
6/2/2023 10.000 NGUYEN VAN ANH 1017784411 Chuyển tiền
6/2/2023 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 758959.060223.145942. Chuyen tu thien
6/2/2023 10.000 BUI THI KIM NGOC 511831.060223.145553.  
6/2/2023 10.000 LE THI KIM ANH 691020.060223.144300. Chuyển khoản
6/2/2023 200.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 1018702211 Bình thường
6/2/2023 10.000 NGUYEN NGOC HA 465096.060223.143946. Chuyển khoản
6/2/2023 20.000 nguyen van tuan 550283.060223
.143629.VCB
 
6/2/2023 20.000 HUYNH VAN DUNG  1014443200 Chuyển tiền
6/2/2023 10.000 Dang thi huyen 350904.060223.140810.  
6/2/2023 20.000 TRINH DUY DAN 892809.060223.
133428.VCB
Chuyển khoản
6/2/2023 10.000 QUACH VAN HUNG  1030636318 ck từ thiện
6/2/2023 10.000 NGUYEN VAN SOC 0111000199544 Chuyển tiền
6/2/2023 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 030230.060223.133103. CK nhanh - chuyen tu thien
6/2/2023 50.000 Thoa  034669.060223.132338. chuyen 
6/2/2023 10.000 DU THI DIEM MY 991729.060223.125946. Chuyển tiền
6/2/2023 10.000  Thach Thi hol 173504.060223.125615. Chuyển tiền
6/2/2023 10.000 NGUYEN MINH TAM 284573.060223.124348. Chuyển tiền
6/2/2023 10.000 Ha Van Linh 480909.060223.122717.  
6/2/2023 10.000 NGUYEN DUY PHUC 875793.060223.121231.  
6/2/2023 10.000 DINH VAN TOM 135791.060223.120423.  
6/2/2023 10.000 NGUYEN LE PHU TRONG PARTNER.DIRECT
DEBITS VCB.MSE
35906283423.
 
6/2/2023 40.000 NGUYEN THI LUU  943235.060223.115731. Chuyển tiền
6/2/2023 10.000 NGUYEN VAN HOAT 073579.060223.114849. Chuyển khoản
6/2/2023 10.000 NGUYEN TRIEU PHUONG NOL  611221.060223.114912. Chuyển tiền
6/2/2023 20.000 MA VAN TAM 243576.060223.11
3649.VCB
Chuyển khoản
6/2/2023 10.000 HA THI HUONG 988135.060223.112637.  
6/2/2023 10.000 LY VAN KHIEM  740959.060223.112625. Chuyển tiền
6/2/2023 10.000 NGUYEN THI LUU 939061.060223.111126.  Chuyển tiền
6/2/2023 10.000 DINH TRAN DANG 777017.060223.110154.  
6/2/2023 10.000 DUONG DUC QUOC  622903.060223.104800. Chuyển tiền
6/2/2023 100.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 188690.060223.104519.  tu thien
6/2/2023 100.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0071001759179 NVVP
6/2/2023 10.000 NGUYEN VAN TRUONG 596121.060223.103922.  
6/2/2023 20.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ  0591000209594 quy
6/2/2023 10.000 NGUYEN NGOC QUAN 609696.060223.101233. Chuyển khoản
6/2/2023 10.000 LE THANH NGAN PARTNER.DIRECT
DEBITS VCB.MSE
35900145806.
Chuyển tiền
6/2/2023 10.000 TRAN HUONG THAO 1025258140 Chuyển tiền
6/2/2023 10.000 thien phong 013172.060223.095610. CK nhanh
6/2/2023 200.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0081000224996 Ung ho
6/2/2023 40.000 DANG THI THUY 0291000272468 Chuyển tiền
6/2/2023 20.000 NGUYEN QUOC BAO  890299.060223
.093438.VCB
Chuyển khoản
6/2/2023 10.000 TRINH THANH TU  542559.060223.092911. Chuyển khoản
6/2/2023 50.000 Vo thanh dat 583344.060223.085254.  
6/2/2023 30.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0071001035826 lxstd tặng từ thiện
6/2/2023 50.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 950207.060223.083353. Ủng hộ quỹ khuyết tật trẻ em
6/2/2023 10.000 DANG THI NGOC MAI 0301000429764  Chuyển tiền
6/2/2023 5.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 9879577109 m
6/2/2023 30.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0441000726869  tre khuyet tat
7/2/2023 100.000 VO THI YEN NHI 276200.070223.222504. Chuyển tiền
7/2/2023 10.000 NGUYEN VAN KHANH 288205.070223.211817.  
7/2/2023 10.000 Ta ngoc mai 538813.070223.210659.  
7/2/2023 10.000 VI VAN CUONG  803119.070223.204953. Chuyển khoản
7/2/2023 10.000 HOANG VAN TUNG  982127.070223.204948. Chuyển tiền
7/2/2023 10.000 VO THI THAO 213919.070223.204836.  
7/2/2023 20.000 TRAN THI THOA 105883.070223.
204103.VCB
Chuyển khoản
7/2/2023 10.000 THACH CHANE RUONE  1025560778 Chuyển tiền
7/2/2023 10.000 bui van chien 842144.070223.202836.  
7/2/2023 10.000 DAU DUC CUONG PARTNER.DIRECT
DEBITS VCB.MSE.
 35986097921.
Chuyển tiền
7/2/2023 10.000 PHAM VAN CUONG  583711.070223.194253. Chuyển khoản
7/2/2023 20.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0121001724808 vo danh
7/2/2023 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 547922.070223.193245. ck từ thiện
7/2/2023 500.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0451001441154 ung ho t2
7/2/2023 20.000 Y NEN AYUN 605497.070223.191
742.VCB
Chuyển khoản
7/2/2023 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 174475.070223.191509. ck từ thiện
7/2/2023 10.000 QUANG VAN THANG 474265.070223.191052. Chuyển khoản
7/2/2023 20.000 NGUYEN THI NHI 671469.070223.18
3316.VCB
Chuyển khoản
7/2/2023 10.000 BUI VAN DUYEN  671195.070223.182143. Chuyển tiền
7/2/2023 10.000 BUI CONG THUY 254025.070223.180805. Chuyển khoản
7/2/2023 10.000 lam linh 391598.070223.180841.  
7/2/2023 10.000 VO DUC TAI  974234.070223.180755. Chuyển tiền
7/2/2023 10.000 BUI TIEN QUOC  218766.070223.175834. Chuyển khoản
7/2/2023 10.000 MAI THE ANH  509665.070223.174913. ck từ thiện
7/2/2023 10.000 DINH CONG QUI 1022004197 Chuyển tiền
7/2/2023 10.000 NGUYEN HUU DO THANH  484156.070223.174348.N Chuyển tiền
7/2/2023 10.000 Ma thi lap 482914.070223.174331. Chuyển khoản
7/2/2023 29.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ MBVCB.3071094298
.2001.VCB Rewards.
khong biet
7/2/2023 10.000 NGUYEN THI THUY  470412.070223.174054. Chuyển khoản
7/2/2023 10.000 HOANG VAN HUNG 1027605018 Chuyển tiền
7/2/2023 100.000 THAN SEO SAN 448028.070223.
172937.VCB
Chuyển khoản
7/2/2023 10.000 THAI THI NGOC MAI  111348.070223.172523. Chuyển tiền
7/2/2023 10.000 LE THAI HOA PARTNER.DIRECT 
DEBITS VCB.MSE.
 35978314465.
 
7/2/2023 500.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 396974.070223.165900. Mong cac chau luon vui
7/2/2023 10.000 HOANG VAN NUNG  1022113073 Chuyển tiền
7/2/2023 10.000 huynh tuan anh 566162.070223.165554. Chuyển tiền
7/2/2023 20.000 NGUYEN VAN VI  819653.070223.1
65350.VCB
Chuyển khoản
7/2/2023 100.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 684072.070223.164508. ung ho quy tre em khuyet tat vn
7/2/2023 10.000 Danh Minh Phung 564009.070223.162947.  
7/2/2023 10.000 DOAN THI THAM  749173.070223.162707. Chuyển tiền
7/2/2023 10.000 TRAN THI QUYNH DIEP 986414.070223.155825. Chuyển khoản
7/2/2023 10.000 VI VAN TAI  713374.070223.155616. Chuyển khoản
7/2/2023 10.000 DO VAN VUONG 701290.070223.155308. Chuyển khoản
7/2/2023 10.000 NGUYEN THI BICH DAN 696526.070223.155155.  
7/2/2023 10.000 NGUYEN THI KIEU  603405.070223.155253. Chuyển tiền
7/2/2023 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 234947.070223.153816. ck từ thiện
7/2/2023 10.000 CHU DUC BINH  872266.070223.153258. Chuyển khoản
7/2/2023 10.000 BUI TRUONG DUC 846892.070223.152714.  
7/2/2023 10.000 NGUYEN NGOC SANG 587072.070223.152202.N  
7/2/2023 10.000 DANG NGOC HUY HOANG 020045299902071
512482023c1833857
93.400.151341.
Chuyển tiền
7/2/2023 10.000 NGO THI HONG DAO 1025260442 Chuyển tiền
7/2/2023 20.000 NGUYEN THI THANH NGA 379897.070223.150935.  
7/2/2023 10.000 Uyen  218154.070223.150914. chuyen 
7/2/2023 10.000 BUI KHANH THU 529086.070223.150627.  
7/2/2023 10.000 BUI THI YEN NHI  754866.070223.150532. Chuyển khoản
7/2/2023 10.000 NGUYEN VAN QUOC VIET  996455.070223.150330. Chuyển tiền
7/2/2023 10.000 LE THI THU NGAN 9374873442 Chuyển tiền
7/2/2023 10.000 NGUYEN HOANG SI DAT 1016667415 Chuyển tiền
7/2/2023 10.000 NGUYEN VAN DUNG 737153.070223.150124.  Chuyển khoản
7/2/2023 20.000 Tuyen 204675.070223.150224.  chuyen 
7/2/2023 500.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0011004351208  Quy vi tre em khuyet tat.
7/2/2023 10.000 LE ANH TUAN  695830.070223.145058. chuyen khoan tu thien tre em khuyet tat
7/2/2023 10.000 NGUYEN XUAN QUYNH   0461000569800 Chuyển tiền
7/2/2023 10.000 NGUYEN VAN HUNG 036720.070223.143653. Chuyển tiền
7/2/2023 10.000 NINH TIEU VI  0561000500757 Chuyển tiền
7/2/2023 500.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0721000600235  ca nhan
7/2/2023 10.000 VUONG CONG HUNG  457248.070223.134533. Chuyển khoản
7/2/2023 10.000 HA VAN DUNG 1027655023 Chuyển tiền
7/2/2023 10.000 DO NGOC HUNG 127993.070223.133514. Chuyển tiền
7/2/2023 10.000 PHUNG VAN QUY  227199.070223.133054. Chuyển khoản
7/2/2023 10.000 DO MINH PHU  404046.070223.132842. Chuyển khoản
7/2/2023 10.000 NGUYEN KHAC DONG  393766.070223.132513. Chuyển khoản
7/2/2023 5.000 TRINH THI NGAN  1018674169 Chuyển tiền
7/2/2023 10.000 NGUYEN VAN KINH  112154.070223.122405. Chuyển tiền
7/2/2023 10.000 LUC THI NGOAN  0351001135741  Chuyển tiền
7/2/2023 250.000 PHAM THI YEN  1033335146 Chuyển tiền
7/2/2023 10.000 nguyen viet linh 772173.070223.114040.  
7/2/2023 10.000 DO HOANG NAM 1027054020 ck từ thiện
7/2/2023 10.000 nguyen manh thi 679742.070223.113419.  
7/2/2023 10.000 DUONG TUYET NHUNG  1019279694 Chuyển tiền
7/2/2023 10.000 PHAM MINH THANG 957251.070223.111942. Chuyển khoản
7/2/2023 50.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 1033877607 cac tre em khuyet tat co hoan canh kho khan.
7/2/2023 20.000 TRAN DOAN LAP 868144.070223.110343.  
7/2/2023 100.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 1019929557 cong nhan
7/2/2023 200.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ  0061000413534  ms
7/2/2023 10.000 NGUYEN THI LOAN  959527.070223.101305. Chuyển tiền
7/2/2023 10.000 NGUYEN THI HA  259266.070223.101226. Chuyển tiền
7/2/2023 10.000 Hoang Van Thuong 788818.070223.092634.  
7/2/2023 10.000 NGUYEN MAI LY 0011004161755  Chuyển tiền
7/2/2023 40.000 DANG THI THUY 0291000272468 Chuyển tiền
7/2/2023 1.000 NGUYEN VAN TAI  1018926815 Ủng hộ trẻ em khuyết tật
7/2/2023 30.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0071001035826 lxstd tặng từ thiện
7/2/2023 100.000 NGO THI TO UYEN  0371000424776 Chuyển tiền
7/2/2023 50.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 249974.070223.064045. Ủng hộ quỹ khuyết tật trẻ em
7/2/2023 200.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0491000162743  
7/2/2023 100.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 995030.070223.004555. ung ho quy tre em khuyet tat vn
7/2/2023 100.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 812037.060223.233147. Chuc cac be binh an
8/2/2023 10.000 HUYNH VAN QUANH 980046.080223.214903. Chuyển tiền
8/2/2023 10.000 NGUYEN VAN HUNG  1031441149 Chuyển tiền
8/2/2023 20.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 872939.080223.204609. Ủng hộ trẻ em khuyết tật
8/2/2023 20.000 HOANG THI HOAI THUONG 418689.080223.
204535. VCB
Chuyển khoản
8/2/2023 2.000.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 417467.080223.204052. Ung Ho Tre Em Ngheo Khuyet Tat
8/2/2023 10.000 NHU HA PHONG  PARTNER.DIRECT
DEBITS VCB.MSE
 36036872484.
Chuyển tiền
8/2/2023 40.000 le thi Ninh 785674.080223.195153.  
8/2/2023 20.000 QUACH MONG THUY 694286.080223.19
3724.VCB
Chuyển khoản
8/2/2023 10.000 NGUYEN XUAN DUNG 881447.080223.191615.I Chuyển tiền
8/2/2023 15.000 Vu Thi Ngoc Lan 226132.080223.190759.  
8/2/2023 10.000 NGUYEN VAN VINH PARTNER.DIRECT
DEBITS VCB.MSE.
.36033856705.
 
8/2/2023 20.000 LE HONG TRANG 496982.080223.184
929.VCB
 
8/2/2023 10.000 PHAM VAN NAM  618674.080223.184654. Chuyển khoản
8/2/2023 10.000 CHAU MINH HUNG  857245.080223.184524.I Chuyển tiền
8/2/2023 10.000 NGUYEN HONG THANG 0121000896693 Chuyển tiền
8/2/2023 10.000 HO THI CAM XUYEN 1025256669 Chuyển tiền
8/2/2023 10.000 NGUYEN HUU QUI  PARTNER.DIRECT
DEBITS VCB.MSE..
36031372665.
Chuyển tiền
8/2/2023 50.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 810430.080223.173506. Chuyen khoan tu thien
8/2/2023 10.000 NGUYEN THI KIM THANH  241454.080223.170515. Chuyển khoản
8/2/2023 10.000 CAO THI NHU 945788.080223.170502. Chuyển khoản
8/2/2023 10.000 DANG THI NGOC HOA  935511.080223.170223. Chuyển khoản
8/2/2023 20.000 Nguyen Mai Thuy Trang 903061.080223.165409.  
8/2/2023 10.000 NGUYEN TAN PHI 0651000855758  Chuyển tiền
8/2/2023 10.000 VU THI HA 084128.080223.164858.  Chuyển tiền
8/2/2023 20.000 NGUYEN VAN TUYEN 387391.080223.164
015.VCB
Chuyển khoản
8/2/2023 10.000 DAU VAN THANG 733807.080223.163625. Chuyển tiền
8/2/2023 10.000 HUYNH THANH HAI 0911000050076 Chuyển tiền
8/2/2023 10.000 TRAN CHE THIEN 646519.080223.163055. Chuyển tiền
8/2/2023 20.000 HIAO NO 1023486815 Chuyển tiền
8/2/2023 10.000 Nguyen van hung 130924.080223.162354.  
8/2/2023 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 263024.080223.162239. ck từ thiện
8/2/2023 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 650486.080223.161703. ck từ thiện
8/2/2023 10.000 TRAN TUAN VU 492417.080223.160302. Chuyển tiền
8/2/2023 10.000 Duong Tuan Kiet 786820.080223.155951.  
8/2/2023 13.819 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ  1017355532 t ung ho cac be
8/2/2023 10.000 Quyet  320427.080223.155552. chuyen
8/2/2023 200.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 629921.080223.155535. ung ho quy tre em khuyet tat vn
8/2/2023 10.000 Le Nguyen Tan Loc 003220.080223.153447.  
8/2/2023 10.000 Huynh thi ngoc trang  270933.080223.153237.  
8/2/2023 20.000 HOANG QUANG MINH  653439.080223.152316. Chuyển tiền
8/2/2023 10.000 LUU THI THANH THAO 626895.080223.152025.  
8/2/2023 10.000 LUONG MINH HIEU 626081.080223.150951.  
8/2/2023 10.000 Ta thi hien 212538.080223.150436. Chuyển tiền
8/2/2023 10.000 DINH TRAN PHUONG VI 0151000559248 Chuyển tiền
8/2/2023 10.000 PHAN THI HUYEN PARTNER.DIRECT
DEBITS VCB.MSE
 36020554760
 
8/2/2023 10.000 THINH VAN HUAN  9908452939 Chuyển tiền
8/2/2023 10.000 NGUYEN TRUONG HUY 0451000346484  
8/2/2023 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 961672.080223.144726. ck từ thiện
8/2/2023 10.000 NGUYEN THI VAN 675215.080223.144041. Chuyển tiền
8/2/2023 10.000 AN 539276.080223.144031.  
8/2/2023 10.000 TRUONG THANH TRONG 1018744082 Chuyển tiền
8/2/2023 10.000 HO BA DONG  587323.080223.142854. Chuyển khoản
8/2/2023 10.000 NGUYEN THANH CONG  554330.080223.141924. Chuyển khoản
8/2/2023 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 660420.080223.141904. Co tu thien
8/2/2023 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 758761.080223.140716. ck từ thiện
8/2/2023 10.000 CHU TUAN PHUONG 519055.080223.140709.  
8/2/2023 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 500481.080223.140409. ck từ thiện
8/2/2023 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 516138.080223.140200. NOP
8/2/2023 10.000 VU HUY THANG  1031330212 Chuyển tiền
8/2/2023 10.000 TRAN VAN THUYET  474523.080223.135617. Chuyển khoản
8/2/2023 10.000 DANG QUAY CAO  914578.080223.135428. Chuyển tiền
8/2/2023 10.000 MAI VAN THAI  PARTNER.DIRECT
DEBITS VCB.MSE.
.36017058142
Chuyển tiền
8/2/2023 10.000 Le Thu Huong 242604.080223.134229.  
8/2/2023 10.000 NGUYEN VAN THAN  739007.080223.134242. Chuyển tiền
8/2/2023 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 230050.080223.133808. Tu thien
8/2/2023 10.000 NGUYEN VIET TUAN 1032714873 ck từ thiện
8/2/2023 20.000 TO TRONG KHANG 716612.080223.13
3215.VCB
Chuyển khoản
8/2/2023 100.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0431000177802 Ủng hộ trẻ em khuyết tật
8/2/2023 10.000 VU THI HONG THUY 1017830517 Chuyển tiền
8/2/2023 10.000 TRAN QUOC THANG 326038.080223.130824.  
8/2/2023 10.000 LE HUU HOANG 1018671585 Chuyển tiền
8/2/2023 15.000 LE NHAT HAO  1026579947 Chuyển tiền
8/2/2023 10.000 VO QUANG CANH 124857.080223.125841. Chuyển khoản
8/2/2023 10.000  CHIU CHAN NAM  0551000302073  ck từ thiện
8/2/2023 1.000 Nga 659937.080223.123501. Ủng hộ trẻ em khuyết tật
8/2/2023 10.000 NGUYEN VAN MANH  465489.080223.123048. Chuyển tiền
8/2/2023 10.000 tran thi tham 893910.080223.122808.  
8/2/2023 10.000 NGUYEN TRUONG AN 465346.080223.122738.  
8/2/2023 10.000 PHAN BACH HOANG VU  309611.080223.122136. Chuyển khoản
8/2/2023 10.000 nguyen phuoc nhan 614828.080223.122105.  
8/2/2023 20.000 HA VAN TIEN 614170.080223.12
2030.VCB
Chuyển khoản
8/2/2023 10.000 TUONG HUU HUY  464981.080223.122005. Chuyển tiền
8/2/2023 20.000 NGO MAU HAU  112060.080223.12
1757.VCB
Chuyển khoản
8/2/2023 10.000 Le Huynh Trung Hau 252286.080223.115445.  
8/2/2023 10.000 HUYNH THANH VU  056647.080223.115054. Chuyển khoản
8/2/2023 10.000 Nguyen minh ngoc 909216.080223.114859.  
8/2/2023 20.000 PHAM THANH TU 742036.080223.
114056.VCB
Chuyển khoản
8/2/2023 10.000 NGUYEN DUY SON 006631.080223.113800.  
8/2/2023 20.000 VAN CONG XUYEN  818052.080223.113
901.VCB
Chuyển khoản
8/2/2023 10.000 Nguyen sy truong 807743.080223.113421.  
8/2/2023 10.000 LE NGOC HOA 837730.080223.112745. Chuyển khoản
8/2/2023 10.000 NGUYEN THI BE THO  0071000909233 Chuyển tiền
8/2/2023 10.000 Huy huy 631628.080223.110845.  
8/2/2023 10.000 DANG MINH HIEU PARTNER.DIRECT
_DEBITS_VCB.MSE
..36010810956
Chuyển tiền
8/2/2023 50.000 LE HUU DIEN 479544.080223.1057
25.VCB
Chuyển khoản
8/2/2023 10.000 NGUYEN HOANG VU  178304.080223.104656. UNG HO QUY VI TRE EM KHUYET TAT VIET NAM
8/2/2023 10.000 DINH DUC TUYEN  888382.080223.101400. Chuyển tiền
8/2/2023 40.000 DANG THI THUY 0291000272468 Chuyển tiền
8/2/2023 10.000 NGUYEN QUOC HANH  613603.080223.095212. Chuyển khoản
8/2/2023 10.000 DU NGHIA HUY 527013.080223.095131.  
8/2/2023 20.000 NGUYEN HUU TUAN 279323.080223.09
4401.VCB
chuyen khoan tu thien
8/2/2023 100.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 1033949999 giau ten
8/2/2023 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 529433.080223.092830. ck từ thiện
8/2/2023 30.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0071001035826 lxstd tặng từ thiện
8/2/2023 50.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 129838.080223.061642. Ủng hộ quỹ khuyết tật trẻ em
8/2/2023 20.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0091000628838 Bình thường
9/2/2023 20.000,00 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 550609.090223.215820.  
9/2/2023 10.000,00 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0351000816540  vi tre em khuyet tat
9/2/2023 10.000,00 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0041000144407  Khuyết tật
9/2/2023 10.000,00 Nguyen thi quynh 136756.090223.205119.  
9/2/2023 10.000,00 nguyen trung trinh 145571.090223.204906.  
9/2/2023 200.000,00 Hai Chu Hoang thi Hoa 258885.090223.203004.  ung ho quy
9/2/2023 10.000,00 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 1027456362 thuong tre em.
9/2/2023 10.000,00 VUONG TOAN 275026.090223.195120.  
9/2/2023 10.000,00 TRAN PHUOC NHO 0601000352641 Chuyển tiền
9/2/2023 10.000,00 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 246706.090223.185700.  
9/2/2023 10.000,00 Tran van dao 888044.090223.185307.  
9/2/2023 20.000,00 LE THI DIEN 168353.090223
.181102.VCB
Chuyển khoản
9/2/2023 10.000,00 nguyen duc phuong 308767.090223.175425.  
9/2/2023 10.000,00 DUONG QUANG HUY  265038.090223.175209. Chuyển tiền
9/2/2023 20.000,00 MA THI UT 540497.090223.1
75105.VCB
Chuyển khoản
9/2/2023 10.000,00 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 266777.090223.174411. ck từ thiện
9/2/2023 10.000,00 NGUYEN QUOC TOAN PARTNER.DIRECT
DEBITS VCB.MSE
36078929223.
Chuyển tiền
9/2/2023 5.000,00 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 1030166802 toi khong giup dc nhieu
9/2/2023 10.000,00 Pham ngoc anh thu  081590.090223.165947. ck
9/2/2023 10.000,00 NGO DINH HUNG 0821000040873  
9/2/2023 10.000,00 NGUYEN THI DUYEN 700917.090223.164657. ck từ thiện
9/2/2023 10.000,00 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 016407.090223.164425. ck từ thiện
9/2/2023 10.000,00 Nguyen Van Thong  424647.090223.164158.  
9/2/2023 10.000,00 GIANG THI XANH  301242.090223.164100. Chuyển khoản
9/2/2023 20.000,00 VO DINH TRUNG 121279.090223.
163544.VCB
Chuyển khoản
9/2/2023 10.000,00 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 371638.090223.163131. Ck hoan thanh nhiem vu
9/2/2023 15.000,00  Pham Thanh Nhan 399375.090223.163039. Chuyển
9/2/2023 10.000,00 Trung 358154.090223.161142.  Chuyển
9/2/2023 10.000,00 lo van dat  352798.090223.160917. Dat chuyen 
9/2/2023 10.000,00 DUONG VAN NHUT  175553.090223.160703. Chuyển tiền
9/2/2023 10.000,00 DO THANH NAM  136009.090223.160319. Chuyển khoản
9/2/2023 1.000,00 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 1018509571 dai gia
9/2/2023 100.000,00 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ  SAL2023040S06
8005639001 
Dong gop quy tre em khuyet tat
9/2/2023 10.000,00 HAN VAN YEN 053204.090223.154414. Chuyển khoản
9/2/2023 20.000,00 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0281000473739  
9/2/2023 10.000,00 Quynh anh shym 273408.090223.153244.  
9/2/2023 15.000,00 nguyen hai duong 886998.090223.152603.  
9/2/2023 10.000,00 NGUYEN THI HOA  952238.090223.152427. Chuyển tiền
9/2/2023 20.000,00 LE XUAN DONG 380159.090223.
151652.VCB
Chuyển khoản
9/2/2023 10.000,00 PHAN TRONG CONG 0511000397262  Chuyển tiền
9/2/2023 10.000,00 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 586432.090223.151317. Nv16
9/2/2023 10.000,00 VU VAN TUAN 383340.090223.151303.  
9/2/2023 20.000,00 TRAN VAN DO  1029526103 Chuyển tiền
9/2/2023 10.000,00 NGUYEN TIEN HUYNH  9787086785  
9/2/2023 10.000,00 HOANG THI PHUONG THAO  379733.090223.150836. Chuyển tiền
9/2/2023 20.000,00 LUU THI LUONG 200556.090223.150736. Chuyển tiền
9/2/2023 10.000,00 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 217090.090223.150607. Tu thien 
9/2/2023 10.000,00 TRAN HUYNH ANH  PARTNER.DIRECT
DEBITS VCB.MSE.
.36071650052.
Chuyển tiền
9/2/2023 10.000,00 DANG THI MY LINH 101500.090223.150528.  
9/2/2023 10.000,00 NGUYEN NGOC PHU 643060.090223.150457.  
9/2/2023 20.000,00 NGUYEN NGOC THUYEN  711770.090223.150
425.VCB
Chuyển khoản
9/2/2023 10.000,00 VO THI MY PARTNER.DIRECT
DEBITS VCB.MSE
36071649537.
 
9/2/2023 20.000,00 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 049678.090223.1
50319 ZP6HBUQR4FHF
 
9/2/2023 10.000,00 Hoang Ngoc Sang 576680.090223.150226.  
9/2/2023 10.000,00 NGUYEN XUAN DINH  509033.090223.145541. Chuyển tiền
9/2/2023 10.000,00 NGUYEN QUANG HAI  687851.090223.141854. Chuyển tiền
9/2/2023 10.000,00 NGUYEN THI TRANG 1032714725 ck từ thiện
9/2/2023 100.000,00 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 691351.090223.141122. ck
9/2/2023 100.000,00 Xuyen  088051.090223.135756. chuyen 
9/2/2023 10.000,00 HO SY QUANG VU  573340.090223.133237. Chuyển tiền
9/2/2023 20.000,00 VOONG A MUI 144686.090223.13
2630.VCB
Chuyển khoản
9/2/2023 10.000,00 PHAM THU THAO 986593.090223.131522.  
9/2/2023 10.000,00 DO QUANG CHUNG 278994.090223.130342. Chuyển khoản
9/2/2023 50.000,00 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 714190.090223.124804. Ủng hộ quỹ khuyết tật trẻ em
9/2/2023 10.000,00 TRINH VAN QUANG 408462.090223.124409.  
9/2/2023 10.000,00 NGUYEN VAN PHU 518441.090223.123503. Chuyển tiền
9/2/2023 10.000,00 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 186536.090223.123107. ck từ thiện
9/2/2023 20.000,00 TRUONG THI HONG 629488.090223.1
22656.VCB
Chuyển khoản
9/2/2023 10.000,00 NGUYEN VAN THUAN 0351000985622  Chuyển tiền
9/2/2023 10.000,00 Le Huu Duc 330998.090223.122244.  
9/2/2023 10.000,00 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 309710.090223.121706. ck từ thiện
9/2/2023 10.000,00 LO VAN TIM 114847.090223.120950.  
9/2/2023 20.000,00 DAO HUU HAI 376909.090223.11
5800.VC
Chuyển khoản
9/2/2023 10.000,00 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 635930.090223.113530. ck từ thiện
9/2/2023 10.000,00 PHAM VAN VIET  980404.090223.113149. Chuyển khoản
9/2/2023 10.000,00 CAO THI THAM 955604.090223.112518. Chuyển khoản
9/2/2023 20.000,00 LE HUY CHUONG 982977.090223
.112320.VCB
Chuyển khoản
9/2/2023 20.000,00 LE THI HUONG 174510.090223.
111410.VCB
Chuyển khoản
9/2/2023 10.000,00 NGO TAN THUAN 622762.090223.110112.  
9/2/2023 20.000,00 DINH SY HAU  926790.090223.104256. Chuyển khoản
9/2/2023 10.000,00 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 1033790332 binh thuong
9/2/2023 10.000,00 Huy  469956.090223.104103. chuyen 
9/2/2023 10.000,00 VO TUAN KHANH 952073.090223.104055.  
9/2/2023 10.000,00 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 911590.090223.103904. ck từ thiện
9/2/2023 10.000,00 NGUYEN VU HUNG  0301000420003 Chuyển tiền
9/2/2023 10.000,00 NGUYEN HUU DAT  1022742506 Chuyển tiền
9/2/2023 10.000,00 TRAN VAN LUAN  0291000278196 Chuyển tiền
9/2/2023 10.000,00 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 942454.090223.095343. ck từ thiện
9/2/2023 10.000,00 Duong thanh huong 369551.090223.095138.  
9/2/2023 10.000,00 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 151046.090223.094436. ck từ thiện
9/2/2023 10.000,00 THAI VAN TRUNG  1021026510 ck từ thiện
9/2/2023 10.000,00 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 452843.090223.092954. ck tu thien
9/2/2023 10.000,00 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 137363.090223.092619. ck từ thiện
9/2/2023 10.000,00 BON YO K NOP  785856.090223.092520. Chuyển tiền
9/2/2023 10.000,00 PHAM THI DAO  989848.090223.090759. Chuyển tiền
9/2/2023 20.000,00 LE HONG TRANG 250126.090223.0
90708.VCB
 
9/2/2023 40.000,00 DANG THI THUY 0291000272468 Chuyển tiền
9/2/2023 100.000,00 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 1034066892 Ủng hộ trẻ em khuyết tật 
9/2/2023 500.000,00 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 454455.090223.085609. Quy vi tre em
9/2/2023 10.168,00 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 1027033407 free
9/2/2023 125.000,00 LE THI NGOC MAI  085838.090223.013806. Chuyển khoản
10/2/2023 200.000,00 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0341006949477  
10/2/2023 100.000,00 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 989633.100223.211910. ung ho quy tre e khuyet tat
10/2/2023 150.000,00 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0401001373936 gop suc
10/2/2023 10.000,00 tran huu quang 047712.100223.204615.   
10/2/2023 10.000,00 NGUYEN THI CHI  721735.100223.203428. Chuyển tiền
10/2/2023 100.000,00 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0281000635283 Trẻ em khuyết tật
10/2/2023 10.000,00 PHAM TUAN ANH 390358.100223.201524. Chuyển khoản
10/2/2023 20.000,00 PHAM THI HONG HANH 695718.100223.
195203 VCB
Chuyển khoản
10/2/2023 10.000,00 Linh  936895.100223.194912. chuyen 
10/2/2023 10.000,00 VU NGOC THIEN 867587.100223.194440.  
10/2/2023 10.000,00 NGUYEN TRAN PHUC LOC  1020674515 Chuyển tiền
10/2/2023 100.000,00 TRAN THI HOANG YEN 1033468939 Chuyển tiền
10/2/2023 20.000,00 H LA EBAN  417415.100223.193750. Chuyển tiền
10/2/2023 10.000,00 LE THI MAI HOANG 825689.100223.193402. Chuyển khoản
10/2/2023 12.000,00 TRAN HOANG VIET 804807.100223.192835. Chuyển khoản
10/2/2023 10.000,00 PHAM THI XUAN HOA 185289.100223.192808.  
10/2/2023 1.000,00 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 160209.100223.192230. ck từ thiện
10/2/2023 10.000,00 BUI THI THIEN  767772.100223.191856. Chuyển khoản
10/2/2023 10.000,00 NGUYEN TRUNG LOI 1025653884 Chuyển tiền
10/2/2023 10.000,00 DUONG VAN TIEN PARTNER.DIRECT
DEBITS VCB.MSE
36138386172.
Chuyển tiền
10/2/2023 20.000,00 NGUYEN HOANG ANH TU 473615.100223.1856
28.VCB
 
10/2/2023 10.000,00 HOANG VAN TAM 1019274609 Chuyển tiền
10/2/2023 10.000,00 HOANG NGOC DOANH 206834.100223.183926.  
10/2/2023 10.000,00 NGUYEN THI TAM 624477.100223.183858.  
10/2/2023 10.000,00 TO MY NHUNG  1026289980 Chuyển tiền
10/2/2023 10.000,00 LE THI THUY HANG 540669.100223.182932.  Chuyển tiền
10/2/2023 2.444,00 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 1012372015 yeu thuong
10/2/2023 10.000,00 LE HUY NAM PARTNER.DIRECT
DEBITS VCB.MSE
 36136216156.
Chuyển tiền
10/2/2023 10.000,00 LAM THI LAN ANH 883842.100223.181657.  
10/2/2023 10.000,00 CAO QUOC DANG 480983.100223.181129. Chuyển khoản
10/2/2023 10.000,00 NGUYEN THANH MINH  1014988435 Chuyển tiền
10/2/2023 10.000,00 DANG QUANG HOI 1027781041 Chuyển tiền
10/2/2023 10.000,00 Le van truong 672789.100223.174844.  
10/2/2023 10.000,00 NGUYEN MINH TAN 328015.100223.174616. Chuyển tiền
10/2/2023 10.000,00 DANH HOAI  462120.100223.173122. Chuyển tiền
10/2/2023 10.000,00 NGUYEN THI NGOC TAI  620053.100223.173048. Chuyển khoản
10/2/2023 10.000,00 Truong  572810.100223.171002. chuyen
10/2/2023 20.000,00 NGUYEN THI THANH TUYEN 338852.100223.1
65946.VCB
Chuyển khoản
10/2/2023 1 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 436201.100223.165843. Tu thien
10/2/2023 10.000,00 LE THI MY HUYEN 165835.100223.164617  
10/2/2023 50.000,00 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 1025190645 quy tre em khuyet tat
10/2/2023 10.000,00 HUYNH THANH THUAN  502822.100223.163218. Chuyển khoản
10/2/2023 10.000,00 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 233884.100223.162529. ck từ thiện
10/2/2023 10.000,00 Hoang hai han  328368.100223.162249. Chuyển tiền
10/2/2023 10.000,00 KSOR H RENG 1027839390  
10/2/2023 10.000,00 le hung cuong 727852.100223.160922.  
10/2/2023 10.000,00 DAO XUAN TUYEN PARTNER.DIRECT
DEBITS VCB.MSE
 36129066492.
 
10/2/2023 10.000,00 Mai Thi Hue Anh  398970.100223.160301. chuyen
10/2/2023 10.000,00 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 870111.100223.155933. CK tu nhien
10/2/2023 10.000,00 TRIEU QUANG HOA 9352553900 ck từ thiện
10/2/2023 1 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 243207.100223.155409. ck từ thiện
10/2/2023 10.000,00 NGUYEN THU NGUYEN 1019496011 Chuyển tiền
10/2/2023 10.000,00 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 050594.100223.154105. gay quy tu thien
10/2/2023 20.000,00 HO CAM GIANG 9867813547 Chuyển tiền
10/2/2023 10.000,00 VU NGOC ANH 747293.100223.152953. Chuyển khoản
10/2/2023 10.000,00 MA DUC BINH 977443.100223.152528. ck 
10/2/2023 20.000,00 PHAN THI THANH DUNG  965449.100223.152259. Chuyển khoản
10/2/2023 10.000,00 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 289833.100223.152050. ck từ thiện
10/2/2023 50.000,00 TRINH THAI BAO 707560.100223.151945. Chuyển khoản
10/2/2023 20.000,00 Luong Van Hung 768470.100223.15
1827.VCB
 
10/2/2023 10.000,00 TRAN THI THU HA  327637.100223.151815. Chuyển tiền
10/2/2023 10.000,00 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 418072.100223.151654. Quy Vi Tre Em Khuyet Tat
10/2/2023 10.000,00 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 969667.100223.151459. ung ho
10/2/2023 20.000,00 TRIEU THI NGA  702511.100223
 151431.VCB
Chuyển khoản
10/2/2023 10.000,00 LE THI THUY QUYEN 0841000043550   Chuyển tiền
10/2/2023 20.000,00 NGO VAN NAM 606273.10022
3.151321.VCB
Chuyển khoản
10/2/2023 10.000,00 NGUYEN THI ANH 612187.100223.151231. Chuyển tiền
10/2/2023 10.000,00 LE THI THUY QUYEN 0841000043550   Chuyển tiền
10/2/2023 10.000,00 VO HOANG NHAT NAM 0061001146883  
10/2/2023 10.000,00 NGUYEN THI THANH TAM 649740.100223.150927. Chuyển tiền
10/2/2023 10.000,00 NGUYEN THI MAI 215683.100223.150804.  Chuyển tiền
10/2/2023 12.345,00 LINH VAN HIEN 954445.100223.150738. Chuyển tiền
10/2/2023 15.000,00 NGUYEN HOANG LIEM 659050.100223.150637. Chuyển tiền
10/2/2023 10.000,00 Nguyen Trung Kha  878178.100223.150350. Chuyển tiền
10/2/2023 10.000,00 HOANG THI HIEN  116841.100223.150349. Chuyển tiền
10/2/2023 10.000,00 Nguyen Trung Kha  873287.100223.150247. Chuyển tiền
10/2/2023 10.000,00 TRANQUANG DONG 662940.100223.145915.  
10/2/2023 100.000,00 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 1020536358 Chia se yeu thuong
10/2/2023 10.000,00 NONG MANH HUNG  716161.100223.142550. Chuyển khoản
10/2/2023 10.000,00 dang thi lanh 119421.100223.022358.  
10/2/2023 100.000,00 CAN THI HUONG GIANG  495809.100223.142342. ung ho
10/2/2023 10.000,00 Nguyen Thi Ngoc Trang 099927.100223.141148. Chuyển tiền
10/2/2023 10.000,00 TRIEU VAN THAN 761632.100223.140917. Chuyển tiền
10/2/2023 1 TRAN THI LE  577995.100223.135259. Chuyển tiền
10/2/2023 20.000,00 HOANG VAN THANG 186276.100223.1
34646.VCB
Chuyển khoản
10/2/2023 1.000,00 mao van luc 559676.100223.134540.  
10/2/2023 10.000,00 NGUYEN TIEN HAI  1014036679 ck từ thiện
10/2/2023 10.000,00 ho nguyen phong 521534.100223.133522.  
10/2/2023 10.000,00 VAN QUANG DONG 507625.100223.133123.V Chuyển khoản
10/2/2023 20.000,00 TRAM VAN MUC  PARTNER.DIRECT
DEBITS VCB.MSE.
 36120679226.
Chuyển tiền
10/2/2023 10.000,00 LU A SAI 639379.100223.132331.  
10/2/2023 20.000,00 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 449122.100223.1
31725.VCB
ck từ thiện
10/2/2023 10.000,00 VO THI CAM TIEN  168024.100223.131202. Chuyển tiền
10/2/2023 10.000,00 LAM QUANG PHU 592689.100223.131103.  
10/2/2023 10.000,00 PHAM QUANG PHUC  1022474205 Chuyển tiền
10/2/2023 10.000,00 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ PARTNER.DIRECT
 DEBITS_VCB.MSE
 36119342119.3
ck từ thiện
10/2/2023 10.000,00 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 1021145429 ung ho quy a
10/2/2023 10.000,00 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ PARTNER.DIRECT
DEBITS VCB.MSE..
 36119012494.
ck từ thiện
10/2/2023 10.000,00 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 377257.100223.125302. Chuyen tu thien
10/2/2023 10.000,00 NGUYEN CONG TIEN  350813.100223.124902. Chuyển tiền
10/2/2023 10.000,00 Nguyen Thi Hong Nhung  268873.100223.122229. Chuyển tiền
10/2/2023 10.000,00 TRAN THANH CONG  0811000038134  Chuyển tiền
10/2/2023 10.000,00 NGUYEN THI TAM  861726.100223.120437. Chuyển tiền
10/2/2023 10.000,00 DAO TUAN PHUONG 1017731976 Chuyển tiền
10/2/2023 10.000,00 HOANG DUC TOAN 926804.100223.113423.  ung ho quy vi tre em khuyet tat Viet Nam
10/2/2023 10.000,00 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 559491.100223.113144. ck từ thiện
10/2/2023 10.000,00 HA THANG HUNG 1015996006  
10/2/2023 10.000,00 NGUYEN VAN HIEP 900413.100223.112745.  
10/2/2023 20.000,00 LE HUY CHUONG 576100.100223.11
2509.VCB
Chuyển khoản
10/2/2023 10.000,00 HANG MINH CHAU  003150.100223.112053. Chuyển khoản
10/2/2023 10.000,00 TRAN VAN KIEN 104158.100223.110542.  
10/2/2023 10.000,00 Nguyen van thong  175607.100223.102835. Chuyển tiền
10/2/2023 10.000,00 NGUYEN THI KIEU  892019.100223.102046. Chuyển tiền
10/2/2023 3.000.000,00 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0011004306869 tu thien
10/2/2023 20.000,00 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 478494.100223.100635. UNG HO
10/2/2023 300.000,00 TRAN PHUONG THAO 0021001896504 Chuyển tiền
10/2/2023 10.000,00 PHAN THI MY 1017424487 Chuyển tiền
10/2/2023 100.000,00 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0301000384567  cac e khoe manh bm minh khoe manh
10/2/2023 40.000,00 DANG THI THUY 0291000272468 Chuyển tiền
10/2/2023 10.000,00 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0651000635386 cong nhan 
10/2/2023 500.000,00 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 572002.100223.075117. ung ho quy vi tre em khuyet tat Viet Nam
10/2/2023 50.000,00 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 153665.100223.055412. Ủng hộ quỹ khuyết tật trẻ em
11/2/2023 10.000,00 NGUYEN THI HA PARTNER.DIRECT
DEBITS VCB.MSE.
.36190143070.
 
11/2/2023 10.000,00 THACH MINH TUAN 1013007087 Quy vi tre em viet nam
11/2/2023 10.000,00 VU THI THUONG  PARTNER.DIRECT
 DEBITS VCB.MSE
..36187886185.
Chuyển tiền
11/2/2023 10.000,00 TON THAT QUANG  938560.110223.204408. Chuyển tiền
11/2/2023 20.000,00 LUONG XUAN THUY 893652.110223.2
03405.VCB
Chuyển khoản
11/2/2023 20.000,00 NGUYEN VAN TRIEU 795393.110223.
202815.VCB
Chuyển khoản
11/2/2023 20.000,00 LE THI HUONG  0041000268065  Chuyển tiền
11/2/2023 10.000,00 NGO VAN MUI 341266.110223.201115. Chuyển tiền
11/2/2023 10.000,00 VU THANH LUAN 0961000023801  
11/2/2023 10.000,00 HOANG THI THAM  PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE..
36183625414.
Chuyển tiền
11/2/2023 10.000,00 TRAN TRUNG DANG PARTNER.DIRECT
DEBITS VCB.MSE.
 36182707184.
Chuyển tiền
11/2/2023 10.000,00 NONG THI BOI 630103.110223.182652.  
11/2/2023 10.000,00 NGUYEN THI HOANG ANH 294297.110223.182330.  Chuyển khoản
11/2/2023 10.000,00 NGUYEN VAN HIEN  267099.110223.181514. ck từ thiện
11/2/2023 10.000,00 NGUYEN THI PHUONG 255886.110223.181159.  Chuyển khoản
11/2/2023 15.000,00 NGUYEN THI TU UYEN 547146.110223.180621.  Chuyển khoản
11/2/2023 10.000,00 NGUYEN VAN TOAN 157893.110223.175901. Chuyển tiền
11/2/2023 10.000,00 LE ANH THIEN  496065.110223.175413. Chuyển khoản
11/2/2023 20.000,00 NONG THI HUE 784001.110223.
175350.VCB
Chuyển khoản
11/2/2023 10.000,00 NGUYEN THI KIEU NGAN  124556.110223.175301. Chuyển tiền
11/2/2023 10.000,00 BUI VAN LOC 885652.110223.174629.  Chuyển tiền
11/2/2023 100.000,00 LE HOANG HA 0591000391081  
11/2/2023 10.000,00 NGO VAN THACH  858469.110223.173755. Chuyển tiền
11/2/2023 10.000,00 NGUYEN THI KIEU THU 846289.110223.173214.  
11/2/2023 10.000,00 ZO RAM VIET 453173.110223.171207.  
11/2/2023 10.000,00 NGUYEN QUANG DOAN 847353.110223.170554.  Chuyển khoản
11/2/2023 10.000,00 NGUYEN DANG KHA 814359.110223.170200.  Chuyển tiền
11/2/2023 10.000,00 NGUYEN VAN KHAI  0591000291522   
11/2/2023 10.000,00 DAO THI LINH  148680.110223.163709. Chuyển khoản
11/2/2023 20.000,00 NONG THI THU TUYEN 137402.110223.16
3553.VCB;
Chuyển khoản
11/2/2023 150.000,00 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 9704440444 binh thuong
11/2/2023 10.000,00 TONG VAN BIEN 1027066689 Chuyển tiền
11/2/2023 10.000,00 TA THUY MY TIEN  125071.110223.161511. Chuyển tiền
11/2/2023 500.000,00 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ  0231000581341 cac em o trung tam
11/2/2023 10.000,00 LE VAN LINH 1032583335 Chuyển tiền
11/2/2023 10.000,00 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 057903.110223.155716. ck từ thiện
11/2/2023 10.000,00 THONG THI NGOC LINH 717655.110223.155036. Chuyển khoản
11/2/2023 10.000,00 LE THI PHUONG 9388649353 Chuyển tiền
11/2/2023 10.000,00 HAN THI HONG NHI  675964.110223.151824. Chuyển tiền
11/2/2023 10.000,00 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 827782.110223.151611. Ck nv
11/2/2023 20.000,00 HO THI HANG CHAU 565616.110223.151011. Chuyển tiền
11/2/2023 10.000,00 HA DINH TUNG 793529.110223.150747.  
11/2/2023 10.000,00 DAO THI VIEN 791406.110223.150635. Chuyển khoản
11/2/2023 10.000,00 BUI THI HONG VAN 1025172800 Chuyển tiền
11/2/2023 10.000,00 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 693576.110223.145928. ck từ thiện
11/2/2023 10.000,00 Tran quy sang 184949.110223.145610.  
11/2/2023 10.000,00 HOANG TRONG THUY  1012779580 Chuyển tiền
11/2/2023 10.000,00 BUI THI THAO  515611.110223.144953. Chuyển khoản
11/2/2023 10.000,00 LE THI GIANG 0381000581202 Chuyển tiền
11/2/2023 10.000,00 DOAN QUOC HUY PARTNER.DIRECT
DEBITS VCB.MSE
36173922496.
 
11/2/2023 10.000,00 Luu Thao Quyen  459292.110223.144608. Chuyển tiền
11/2/2023 10.000,00 TRIEU THI THU 711055.110223.144356. Chuyển khoản
11/2/2023 10.000,00 HA THI THANH  777869.110223.144340. Chuyển tiền
11/2/2023 10.000,00 XA THI HAU 003001.110223.144232. Chuyển tiền
11/2/2023 10.000,00 BUI HONG TU  734935.110223.142651. Chuyển tiền
11/2/2023 10.000,00 DANG THI THANH TRUC 234815.110223.141802.  
11/2/2023 10.000,00 HUYNH MINH TAM  983670.110223.141348. ck từ thiện
11/2/2023 100.000,00 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 9362796082  
11/2/2023 10.000,00 LO VAN TU PARTNER.DIRECT
DEBITS VCB.MSE
36171696373.
Chuyển tiền
11/2/2023 10.000,00 NGUYEN THI THU TUYET  319771.110223.135259. Chuyển tiền
11/2/2023 100.000,00 Dinh Thi Bich Ngoc 152999.110223.135027. Chuyển tiền
11/2/2023 1 NGUYEN THI BAC  384863.110223.135001. Chuyển tiền
11/2/2023 10.000,00 NGO QUOC TINH 294993.110223.134940. Chuyển tiền
11/2/2023 20.000,00 TRIEU VAN SUU  319411.110223.133626. Chuyển tiền
11/2/2023 10.000,00 CHEO TA MAY 650044.110223.133259.  
11/2/2023 10.000,00 LUU KHANH TUAN  114807.110223.131258. Chuyển tiền
11/2/2023 10.000,00 nguyen thi thoa 360759.110223.131246.  
11/2/2023 10.000,00 TRIEU HUU SON 1027373141 Chuyển tiền
11/2/2023 1 LE THI MAN  230023.110223.125200. Chuyển tiền
11/2/2023 10.000,00 LE VAN TRUNG 922007.110223.123951. Chuyển tiền
11/2/2023 10.000,00 DO VAN HIEN  908884.110223.122952. Chuyển tiền
11/2/2023 10.000,00  DANG DINH LUC  1014203347 ck từ thiện
11/2/2023 10.000,00 TA NHAT HUY 883597.110223.122022.  
11/2/2023 10.000,00 CU XUAN AN  217551.110223.121559. Chuyển khoản
11/2/2023 10.000,00 PHAM THI NGA   0651000851050 Chuyển tiền
11/2/2023 10.000,00 DINH VAN TOI  988496.110223.115411. Chuyển khoản
11/2/2023 14.000,00 HOANG LAN ANH  066021.110223.114040. Chuyển tiền
11/2/2023 10.000,00 NONG TON CHAN PARTNER.DIRECT
DEBITS VCB.MSE..
36166347077
Chuyển tiền
11/2/2023 20.000,00 DANG QUOC HUY 922186.110223.113544.  
11/2/2023 10.000,00 phan van thien  800887.110223.113252. Chuyển tiền
11/2/2023 10.000,00 NGUYEN NGOC DIEM QUYNH  521977.110223.112346. Chuyển tiền
11/2/2023 10.000,00 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 897355.110223.105410. ck từ thiện
11/2/2023 200.000,00 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0441000777162 Trẻ em khuyết tật
11/2/2023 20.000,00 CA XEM  946035.110223.101046. Chuyển tiền
11/2/2023 40.000,00 DANG THI THUY 0291000272468 Chuyển tiền
11/2/2023 10.000,00 TA ANH TUAN  0421000538359  Chuyển tiền
11/2/2023 10.000,00 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 065179.110223.094920. ck từ thiện
11/2/2023 10.000,00  LE NGOC TAI 777210.110223.094149. Chuyển tiền
11/2/2023 500.000,00 TRAN THI LIEN  690567.110223.094
127.VCB
Chuyển khoản
11/2/2023 100.000,00 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 445311.110223.093204. ung ho quy vi tre em khuyet tat Viet Nam
11/2/2023 10.000,00 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0761002363814 hhh
11/2/2023 50.000,00 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 1021682312 binh thuong
11/2/2023 200.000,00 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 325526.110223.010424.  Chuc cac em khoe manh
11/2/2023 10.000,00 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 1014047953 tre em
12/2/2023 3.000,00 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 1027977919 nha ngheo
12/2/2023 20.000,00 LE ANH HUNG  426960.120223.
213947.VCB
Chuyển khoản
12/2/2023 10.000,00 TRAN NGOC QUY 216463.120223.212826. Chuyển khoản
12/2/2023 10.000,00 PHAN DINH TUAN 324279.120223.211831.  
12/2/2023 20.000,00 BACH THANH LIEM 842205.120223.20
4515.VCB
Chuyển khoản
12/2/2023 10.000,00 Do van khanh 048289.120223.204110.  
12/2/2023 20.000,00 NGUYEN QUANG LONG 322637.120223.203
203.VCB
Chuyển khoản
12/2/2023 10.000,00 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 934548.120223.202901. ck từ thiện
12/2/2023 50.000,00 TRAN THI KIM THUY  701901.120223.202838. Chuyển khoản
12/2/2023 10.000,00 Tran van phu 230872.120223.202154.  
12/2/2023 10.000,00 HOANG VAN DUC  9936847926 Chuyển tiền
12/2/2023 10.000,00 NGUYEN HUYEN ANH PARTNER.DIRECT
DEBITS VCB.MSE
 36227220976.
Chuyển tiền
12/2/2023 50.000,00 DO DUY CHUNG 796667.120223.193729. Chuyển khoản
12/2/2023 10.000,00 NGUYEN THANH DUY  109085.120223.192944. Chuyển tiền
12/2/2023 20.000,00 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 475887.120223.192240. ck từ thiện
12/2/2023 10.000,00 NGUYEN HOANG HA PARTNER.DIRECT
DEBITS VCB.MSE
36224256357.
Chuyển tiền
12/2/2023 10.000,00 LE CONG HAU 237570.120223.191203. Chuyển tiền
12/2/2023 10.000,00 Bui dinh Hop 230983.120223.190231.  
12/2/2023 10.000,00 TRAN THI THANH HUYEN  778006.120223.190019. Chuyển tiền
12/2/2023 10.000,00 HA QUANG HIEU 636914.120223.185809. Chuyển khoản
12/2/2023 10.000,00 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 560896.120223.184110 Ly Hu Pha
12/2/2023 10.000,00 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 831279.120223.183638. ck từ thiện
12/2/2023 10.000,00 KHONG DUY SON  913154.120223.183218. Chuyển tiền
12/2/2023 10.000,00 Do huu phuong 200352.120223.182103.  
12/2/2023 10.000,00 Nguyen Ngoc Quan 637332.120223.181655.  
12/2/2023 20.000,00 HOANG THI NGUYET  464652.120223.18
1646.VCB
Chuyển khoản
12/2/2023 100.000,00 Vuong Quang Vinh  843879.120223.180722. Chuyển tiền
12/2/2023 20.000,00 NGUYEN THI MAY 226033.120223.
180148.VCB
Chuyển khoản
12/2/2023 10.000,00 PHAM VAN TUAN  777484.120223.175203. Chuyển tiền
12/2/2023 10.000,00 tran van chien  426197.120223.174001.  
12/2/2023 10.000,00 NGUYEN CANH YEN 1027099436 ck từ thiện
12/2/2023 10.000,00 THAI VAN NGHIA  117685.120223.173207. Chuyển tiền
12/2/2023 10.000,00 Hoang Thi Phuong 101225.120223.171958.  
12/2/2023 20.000,00 VUONG THI DUYEN 466345.120223.1
71309.VCB
Chuyển khoản
12/2/2023 6.000,00 HOANG LAN ANH 700333.120223.171202. Chuyển tiền
12/2/2023 10.000,00 tao van long 038838.120223.171006.  
12/2/2023 10.000,00 NGUYEN MINH TRUNG  PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE..
36220539021
Chuyển tiền
12/2/2023 50.000,00 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 059900.120223.17
0451.ZP6HC1K87Q0N
 
12/2/2023 10.000,00 NGUYEN VAN AN  0491000001253  Chuyển tiền
12/2/2023 100.000,00 NGUYEN THANH TRUNG   0351000880499  Chuyển tiền
12/2/2023 50.000,00 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 502450.120223.162906. khac
12/2/2023 10.000,00 LE TUAN ANH 591607.120223.162028.  
12/2/2023 100.000,00 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0181001334558 Uong ho giup do cho tre em bi khuyet tat
12/2/2023 10.000,00 NGUYEN THANH DAT   0591000247565  Chuyển tiền
12/2/2023 10.000,00 NGUYEN MINH CHIEN 870418.120223.161254. Chuyển tiền
12/2/2023 10.000,00 Yen 270914.120223.160931.  chuyen 
12/2/2023 10.000,00 lo van then 784335.120223.160718.  
12/2/2023 10.000,00 LE THI THU VAN  833401.120223.155924. Chuyển tiền
12/2/2023 10.000,00 NGUYEN THI KIM PHUNG  825332.120223.155629. Chuyển tiền
12/2/2023 20.000,00 KIM THI DANH 761364.120223.1
55701.VCB
Chuyển khoản
12/2/2023 20.000,00 NGUYEN NGOC XUAN PARTNER.DIRECT
_DEBITS_VCB.MSE..
36216488340.
 ung ho
12/2/2023 30.000,00 DANG HAI HA 0041000123979  Chuyển tiền
12/2/2023 10.000,00 Thuy  684974.120223.154142. ck
12/2/2023 20.000,00 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 677234.120223.153722. Ung ho quy
12/2/2023 10.000,00 DO THI HA  853948.120223.153633. Chuyển khoản
12/2/2023 10.000,00 sam quynh  672016.120223.153617. ck
12/2/2023 10.000,00  NGUYEN THI VY 719533.120223.153504.  
12/2/2023 20.000,00 LE THI THUY 133062.120223.
153457.VCB
Chuyển khoản
12/2/2023 10.000,00 LUONG THI DOAN  657638.120223.153203. Chuyển khoản
12/2/2023 10.000,00 NGUYEN THI KIM OANH 0551000309522 Chuyển tiền
12/2/2023 20.000,00 Nguyen Tien Dung  206975.120223.153047. Dung chuyen
12/2/2023 10.000,00 LO VAN HUYNH 249614.120223.152551. Chuyển tiền
12/2/2023 10.000,00 NGUYEN HONG HA 430631.120223.151700. Chuyển khoản
12/2/2023 10.000,00 TRAN THI HUE  1023650265 Chuyển tiền
12/2/2023 10.000,00 HO THI BICH LIEN  1020186855 Chuyển tiền
12/2/2023 10.000,00 tran van viet 164781.120223.150402.  
12/2/2023 10.000,00 nguyen ngoc tu 591971.120223.145949.  
12/2/2023 10.000,00 LE THI THU THUY 726210.120223.145639.  
12/2/2023 10.000,00 TANG THI CAM GIANG  362163.120223.145325. Chuyển khoản
12/2/2023 10.000,00 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 1034156449 tre khuyt tat
12/2/2023 10.000,00 LE XUAN THANH  361350.120223.145307. Chuyển khoản
12/2/2023 10.000,00 VU THI NGA  508137.120223.144620. Chuyển khoản
12/2/2023 10.000,00 PHAM THI HUYEN 335298.120223.144332. Chuyển khoản
12/2/2023 10.000,00 Nguyen Thi Ngoc Huye  126154.120223.144306. Chuyển tiền
12/2/2023 10.000,00 Huynh Anh Khoa PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE..
36215030921.
 
12/2/2023 10.000,00 dang huu cuong 182039.120223.143652.  
12/2/2023 200.000,00 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ  0531002504821  
12/2/2023 20.000,00 LAI THANH BINH 796515.120223.
141522.VCB
 
12/2/2023 10.000,00 HOANG VAN DOAN 9974552091 Chuyển tiền
12/2/2023 10.000,00 NGUYEN THI NGOC NHI  209364.120223.135539. Chuyển khoản
12/2/2023 10.000,00 Chao van chien 022875.120223.134939.  
12/2/2023 20.000,00 PHAN THI NGOC LAN 762377.120223.13
4749.VCB
Chuyển khoản
12/2/2023 20.000,00 LE THANH TAM  497798.120223.1
34735.VCB
Chuyển khoản
12/2/2023 10.000,00 NGUYEN THI HAU 273547.120223.132523. Chuyển khoản
12/2/2023 10.000,00 NGUYEN VAN THI  798482.120223.132253. Chuyển tiền
12/2/2023 10.000,00 TRUONG VAN VIET  0781000429716   Chuyển tiền
12/2/2023 10.000,00 DUONG THOI LUAN 998006.120223.123336. Chuyển khoản
12/2/2023 20.000,00 NGUYEN TAN TIEN  236821.120223.12
1808.VCB
Chuyển khoản
12/2/2023 10.000,00 Nguyen thi hue 967401.120223.120945.  
12/2/2023 10.000,00 Dang van tong 292078.120223.115400.  
12/2/2023 10.000,00 TRAN VAN DANH 712459.120223.115058. Chuyển tiền
12/2/2023 10.000,00 LE QUOC DUNG 0061001016690  
12/2/2023 20.000,00 LE VAN QUY THIEN 730582.120223.1
12028.VCB
 
12/2/2023 10.000,00 DAO THI THANH PHUONG  783256.120223.112020. Chuyển khoản
12/2/2023 10.000,00 LONG VAN THUONG  626684.120223.111754. Chuyển tiền
12/2/2023 10.000,00 VU DINH NAM 826313.120223.110358.  
12/2/2023 10.000,00 PHAN TRUONG THI 730630.120223.110246. Chuyển khoản
12/2/2023 10.000,00 MAI XUAN PHUONG 898254.120223.102653.  
12/2/2023 10.000,00 TA THUY MY TIEN  942148.120223.101943. Chuyển tiền
12/2/2023 1.000,00 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0511000462935  
12/2/2023 10.000,00 NGUYEN THI HANH NGUYEN 020100040720 Chuyển tiền
12/2/2023 40.000,00 DANG THI THUY 0291000272468 Chuyển tiền
12/2/2023 10.000,00 LE PHUONG KHANH 632081.120223.082127. Chuyển tiền
12/2/2023 20.000,00 NGUYEN THI NGOC TRANG 248576.120223.07
5250.VCB
Chuyển khoản
12/2/2023 50.000,00 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 9936568627 em muon giup do mot it cam on anh chi nhieu a.
12/2/2023 5.000,00 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 9879577109 m
12/2/2023 100.000,00 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0791000025090 Ho tro y te cho tre khuyet tat
13/2/2023 10.000,00 LE XUAN KHANG   0981000235568 Chuyển tiền
13/2/2023 20.000,00 TRAN VAN HUNG  600305.130223.
202619.VCB
Chuyển khoản
13/2/2023 10.000,00 PHAM THI PHUONG DUNG  013460.130223.202413. Chuyển khoản
13/2/2023 10.000,00 TRIEU VAN HANH  307401.130223.200712. Chuyển tiền
13/2/2023 10.000,00 MAI THANH CONG  359224.130223.200443. Chuyển khoản
13/2/2023 10.000,00 TRAN MINH TRUNG  305879.130223.195216. Chuyển khoản
13/2/2023 100.000,00 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 865224.130223.194421. ung ho quy vi tre em khuyet tat 
13/2/2023 10.000,00 HUYNH THUAN DONG  0511000486798 Chuyển tiền
13/2/2023 10.000,00 LUONG THI THU HIEN 1025608973 Chuyển tiền
13/2/2023 10.000,00 TRAN THI LINH 0351000981663  Chuyển tiền
13/2/2023 10.000,00 HOANG VAN HUNG 656533.130223.185027. Chuyển khoản
13/2/2023 10.000,00 Vo Hoang Nam 024132.130223.184724.  
13/2/2023 20.000,00 DO THI HOA 212238.130223.183216.  
13/2/2023 20.000,00 MAI THI HAI YEN  726089.130223.182824. Chuyển tiền
13/2/2023 10.000,00 LE TIEN TUAN 408185.130223.182426.  
13/2/2023 100.000,00 NGUYEN THI DIEM QUYNH 796431.130223.175856. Chuyển khoản
13/2/2023 10.000,00 PHAN THI THANH  587456.130223.174805. Chuyển tiền
13/2/2023 10.000,00 PHAM VAN DUONG  797144.130223.173136. Chuyển tiền
13/2/2023 300.000,00 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ  0611001487253  ung ho quy
13/2/2023 10.000,00 NGUYEN VAN NINH 167213.130223.171823. Chuyển tiền
13/2/2023 10.000,00 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 357483.130223.170606. ck từ thiện
13/2/2023 10.000,00  PHAM VAN KIEN  0481000844377  Chuyển tiền
13/2/2023 10.000,00 phan van manh 850198.130223.165909. Chuyển tiền
13/2/2023 20.000,00 CAO VAN DUNG  265046.130223.1
65710.VCB
Chuyển khoản
13/2/2023 20.000,00 TRAN VAN TRONG 689549.130223.1
65252.VCB
Chuyển khoản
13/2/2023 10.000,00 LE LAM DUYEN PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE..
36262342315.
 
13/2/2023 10.000,00 HOANG THI THAM PARTNER.DIRECT
_DEBITS_VCB.MSE
..36262330151
Chuyển tiền
13/2/2023 100.000,00 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 1017919807 ung ho quy vi tre em khuyet tat 
13/2/2023 20.000,00 PHAM THI THUY LINH 981533.130223.161454. Chuyển khoản
13/2/2023 200.000,00 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0591000228542 Ung ho Quy tre em khuyet tat
13/2/2023 20.000,00 TRUONG THI MAI TRANG 649461.130223.160443. Chuyển tiền
13/2/2023 10.000,00 NGUYEN VAN QUANG  200895.130223.155939. Chuyển khoản
13/2/2023 10.000,00 PHAM HONG PHUC 196563.130223.155844. Chuyển khoản
13/2/2023 10.000,00 PHAM CONG DUY 917650.130223.155828. Chuyển tiền
13/2/2023 10.000,00 TRAN THI THUY 0211000544318 Chuyển tiền
13/2/2023 10.000,00 NGUYEN THI MAI ANH PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE..
36259207756.
Chuyển tiền
13/2/2023 10.000,00  LAM THI ANH THU  0401001470929 Chuyển tiền
13/2/2023 10.000,00 LE THI THANH THUY 345100.130223.155026.  
13/2/2023 10.000,00 TRINH QUOC LAP 156929.130223.155008  
13/2/2023 10.000,00 Pham thao trang 843085.130223.154000.  
13/2/2023 10.000,00 TRAN THI HONG  993638.130223.153519. Chuyển tiền
13/2/2023 10.000,00 NGO VAN XOAI 823507.130223.152817. Chuyển tiền
13/2/2023 10.000,00 PHAM NGOC NGHIA 9702173657 ck từ thiện
13/2/2023 300.000,00 NGUYEN THI HONG HANH 0389184411  945520.130223.152059. Chuyen tien tu thien T2
13/2/2023 10.000,00 bui van tinh 400841.130223.150932.  
13/2/2023 10.000,00 DINH NGOC LUONG  877802.130223.150719. Chuyển tiền
13/2/2023 10.000,00 CHU THI NGOC ANH 711428.130223.150601. Chuyển khoản
13/2/2023 10.000,00 TRAN THI DUYEN  703517.130223.150354. Chuyển khoản
13/2/2023 10.000,00 NGUYEN THU DIEU 703520.130223.150354. Chuyển khoản
13/2/2023 10.000,00 TRAN THE ANH 1019690274  
13/2/2023 10.000,00 LE THI HONG  935723.130223.150230. Chuyển khoản
13/2/2023 10.000,00 PHAM MINH THUY  698633.130223.150229. Chuyển khoản
13/2/2023 10.000,00 LY VAN CHINH 506992.130223.145956.  
13/2/2023 10.000,00 PHAM THI MINH  313903.130223.145209. Chuyển tiền
13/2/2023 10.000,00 TRAN THI LAN  658276.130223.145146. Chuyển khoản
13/2/2023 10.000,00 Huong pu 191637.130223.144322.  chuyen
13/2/2023 20.000,00 TRUONG THI YEN VY 851401.130223.144227. Chuyển khoản
13/2/2023 10.000,00 ME VAN THANH 161867.130223.144028. Chuyển tiền
13/2/2023 10.000,00 NGUYEN THI HAI YEN  434176.130223.143916. chuyen
13/2/2023 10.000,00 TRAN DANG ANH  0341007161878  Chuyển tiền
13/2/2023 10.000,00 Nguyen Van Dan 122265.130223.143345. Chuyển tiền
13/2/2023 10.000,00 pham thi bich ngan 230213766215811  
13/2/2023 10.000,00 NGUYEN TRONG NHAN 672910.130223.135401. Chuyển tiền
13/2/2023 10.000,00 VO HOANG NAM 986526.130223.125954. Chuyển tiền
13/2/2023 10.000,00 LE CHIN TAM  387689.130223.125722. Chuyển tiền
13/2/2023 10.000,00 DUONG THI TAM 459406.130223.125348. Chuyển khoản
13/2/2023 10.000,00 NGUYEN THI GIANG 398899.130223.123652.  
13/2/2023 20.000,00 LY NHU DUYEN 980924.130223.12
3512.VCB
Chuyển khoản
13/2/2023 10.000,00 BUI THI KIM PHUONG 1012904062 Chuyển tiền
13/2/2023 20.000,00 NGUYEN THI THANH HUONG 256168.130223.
122641.VCB
Chuyển khoản
13/2/2023 10.000,00 nguyen ngoc manh 120669.130223.122609.  
13/2/2023 10.000,00 NGUYEN MINH NHAT 1026530247 ck từ thiện
13/2/2023 20.000,00 NGUYEN THI HONG ANH  131057.130223.1
21718.VCB
Chuyển khoản
13/2/2023 20.000,00 NGUYEN THI DIEM PHUC  506617.130223
.115731.VCB
Chuyển khoản
13/2/2023 10.000,00 TRAN VAN KHANH 198466.130223.114956. Chuyển khoản
13/2/2023 10.000,00 LUONG THI DOAN  041107.130223.114824. Chuyển khoản
13/2/2023 10.000,00 NGUYEN NGOC DANG CHAU 1017133902  
13/2/2023 10.000,00 PHAM VAN THUONG 875972.130223.113504. Chuyển tiền
13/2/2023 10.000,00 GIAP VAN HAO  111901.130223.113317. Chuyển tiền
13/2/2023 10.000,00 NGUYEN VIET TAM 9976731054  
13/2/2023 10.000,00 LE VAN THAI NGOC 256396.130223.111644. Chuyển tiền
13/2/2023 200.000,00 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ  0251001294749 ung ho quy.
13/2/2023 10.000,00 LO VAN THIEN 875386.130223.110559. Chuyển khoản
13/2/2023 20.000,00 HUYNH HUU TAP 387219.130223.110
417.VCB
 
13/2/2023 10.000,00 Huynh Thi Kim Diep 398529.130223.104530.   
13/2/2023 12.000,00  Y VAY 1034156449 Chuyển tiền
13/2/2023 10.000,00 CAO DUC THIEN 766131.130223.103636. Chuyển khoản
13/2/2023 10.000,00 BAN THUY LOAN 1023405645 Chuyển tiền
13/2/2023 20.000,00 PHAN THI NGOC LAN 382482.130223.10
3258.VCB
Chuyển khoản
13/2/2023 10.000,00 TRAN VAN TAM PARTNER.DIRECT
_DEBITS_VCB.MSE..
36247381951.
 
13/2/2023 20.000,00 NGUYEN THI THANG  782606.130223
.102316.VCB
Chuyển khoản
13/2/2023 10.000,00 TRAN THI THU THUY 0961000027707  
13/2/2023 500.000,00 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ  0441000777162  Trẻ em khuyết tật
13/2/2023 40.000,00 DANG THI THUY 0291000272468 Chuyển tiền
13/2/2023 20.000,00 VO THI SA 119636.130223.09
5931.VCB;
chuyen khoan ung ho cac em nho k may man
13/2/2023 10.000,00 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 624852.130223.095719. ck từ thiện
13/2/2023 10.000,00 Tran Thi Phuong 483057.130223.095118.  
13/2/2023 10.000,00 DAU TIEN DUNG  810253.130223.094813. Chuyển tiền
13/2/2023 10.000,00 NGUYEN HONG HA 651830.130223.094223. Chuyển khoản
13/2/2023 10.000,00 tran thi nhu ngoc 505952.130223.092227.  
13/2/2023 10.000,00 LUONG VAN TOAN  536539.130223.091259. Chuyển khoản
13/2/2023 60.000,00 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0071001035826 lxstd tặng từ thiện
13/2/2023 150.000,00 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 030507.130223.063257. Ủng hộ quỹ khuyết tật trẻ em
13/2/2023 9.879,00 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 557055.130223.021012. cua it long nhieu
14/2/2023 200.000,00 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 1029449075  
14/2/2023 50.000,00 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 9936099361 Khuyết tật
14/2/2023 10.000,00 PHAM THI HA 725736.140223.212423.  
14/2/2023 20.000,00 NGO THI NHANH 220078.140223.
204412.VCB
Chuyển khoản
14/2/2023 10.000,00 NGUYEN THUY ANH THU  589580.140223.203714. Chuyển khoản
14/2/2023 20.000,00 TRAN THI HUE  578656.140223.203440. Chuyển khoản
14/2/2023 100.000,00 DAO THI NHUNG 636363.140223.201611. Chuyển tiền
14/2/2023 10.000,00 NGUYEN XUAN VINH 372441.140223.194500. Chuyển tiền
14/2/2023 10.000,00 PHAM VAN THAI 842631.140223.193136. Chuyển tiền
14/2/2023 10.000,00 TANG VAN THO 135055.140223.193038.  
14/2/2023 10.000,00 PHAN THI VAN  0171003473491  Chuyển tiền
14/2/2023 10.000,00 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 778160.140223.192625.  
14/2/2023 10.000,00 NGUYEN VINH THAN 807915.140223.192026.  
14/2/2023 20.000,00 Diep 084565.140223.191432
.ZP6HC3FROKQD 
 
14/2/2023 10.000,00 DO HOANG VIET 828003.140223.191244. Chuyển khoản
14/2/2023 10.000,00 Nguyen Thi Thanh Thuy 645126.140223.184624.  Chuyển tiền
14/2/2023 20.000,00 NGUYEN THI THAM 225444.140223.182
840.VCB
Chuyển khoản
14/2/2023 200.000,00 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 684548.140223.182812. Ủng hộ trẻ em khuyết tật vn
14/2/2023 10.000,00 MAI HONG TRUC 1021858603 Chuyển tiền
14/2/2023 20.000,00 Nguyen thi huyen my 851202.140223.181543.  
14/2/2023 20.000,00 NGUYEN THI THANH HUYEN  593162.140223.181441. Chuyển khoản
14/2/2023 10.000,00 NGUYEN NGOC ANH 0351000760617  Chuyển tiền
14/2/2023 10.000,00 CHAU TIEN DUYET 955912.140223.175129.  
14/2/2023 10.000,00 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0201000639823 abc
14/2/2023 10.000,00 PHAN THI THOM  298824.140223.174759. Chuyển tiền
14/2/2023 10.000,00 NGUYEN VAN NAM 490476.140223.174350. Chuyển tiền
14/2/2023 10.000,00 NGUYEN DINH DANG 920300.140223.174205. Chuyển tiền
14/2/2023 10.000,00 NGUYEN CHI TAM  447144.140223.174115. Chuyển khoản
14/2/2023 10.000,00 NGUYEN THI NHU THU 629845.140223.171036.  
14/2/2023 10.000,00 TRAN VAN TEO 612281.140223.170740. Chuyển khoản
14/2/2023 20.000,00 LUU THI HUONG 339939.140223.16
5033.VCB
Chuyển khoản
14/2/2023 50.000,00 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0491000168091 Ủng hộ trẻ em khuyết tật 
14/2/2023 10.000,00 DO VAN HIEU 436145.140223.163028.  
14/2/2023 1.000,00 DO HUONG QUYNH 261123.140223.162255. Chuyển tiền
14/2/2023 10.000,00 TO THI MY CHAU 258757.140223.160556.  
14/2/2023 10.000,00  NGUYEN TAN CONG  271942.140223.160505. Chuyển tiền
14/2/2023 10.000,00 CHANG LY ANH THU  1034433623 Chuyển tiền
14/2/2023 10.000,00 LAM VAN BANG  899656.140223.155130. Chuyển tiền
14/2/2023 10.000,00 NGUYEN VAN MANH 896065.140223.155009. Chuyển tiền
14/2/2023 20.000,00 Bui van Don 062855.140223.1549
51.ZP6HC3FRJ7IK 
 
14/2/2023 10.000,00 PHAM VAN CANH  893902.140223.154946. Chuyển khoản
14/2/2023 10.000,00 THACH THI HUYNH NHU 1028156264 Chuyển tiền
14/2/2023 10.000,00 LUU THI BICH PHUONG   0821000062232 Chuyển tiền
14/2/2023 10.000,00 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 739528.140223.152712.  
14/2/2023 20.000,00 NGUYEN THI PHUONG  266968.140223.151
621.VCB
Chuyển khoản
14/2/2023 10.000,00 VO THI THU HIEN  758977.140223.151546. Chuyển khoản
14/2/2023 20.000,00 NGUYEN THI TUOI  930402.140223
.151522.VCB
Chuyển khoản
14/2/2023 10.000,00 DINH THI HONG NGA 608966.140223.151259. Chuyển tiền
14/2/2023 10.000,00 BUI THI NGHIA 739017.140223.150400. Chuyển tiền
14/2/2023 10.000,00 NGUYEN THI THANH HOA  980806.140223.150411. Chuyển khoản
14/2/2023 10.000,00 DO THI PHUONG  705709.140223.150202. Chuyển khoản
14/2/2023 10.000,00 NGUYEN HOANH AN PARTNER.DIRECT
_DEBITS_VCB.MSE..
36304347269.
Chuyển tiền
14/2/2023 10.000,00 Cao Duc Nam 011543.140223.144628. Chuyển tiền
14/2/2023 20.000,00 NGO THI HUYNH NHU 919572.140223.
144510.VCB
Chuyển khoản
14/2/2023 10.000,00 NGUYEN DAC DUY  896914.140223.144359. Chuyển khoản
14/2/2023 10.000,00 TRAN VAN TIEN  202135.140223.144301. Chuyển tiền
14/2/2023 20.000,00 Vu Mai Huong 160838.140223.144211.  
14/2/2023 10.000,00 TRAN NGOC SANG  267358.140223.144105. Chuyển tiền
14/2/2023 10.000,00 NGO VAN HUYEN 1016324461  
14/2/2023 10.000,00 PHAM VAN NAM 815328.140223.142335. Chuyển khoản
14/2/2023 10.000,00 NGUYEN VAN TRI  0341007128959  ck từ thiện
14/2/2023 100.000,00 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 537272.140223.141452. Ung ho
14/2/2023 10.000,00 TRUONG VAN HAP  9961050139 Chuyển tiền
14/2/2023 20.000,00 NGUYEN VAN SON  791430.140223.
135656.VCB
Chuyển khoản
14/2/2023 10.000,00 LE DAC THANG 978782.140223.135454. Chuyển tiền
14/2/2023 10.000,00 LAI THI CHUONG 458778.140223.135103. Chuyển khoản
14/2/2023 10.000,00 TRAN THI UYEN  951746.140223.134431. Chuyển tiền
14/2/2023 500.000,00 Dau tu tai linh 136618.140223.134222.  ung ho
14/2/2023 10.000,00 NGUYEN VAN HOA  1034721545 Chuyển tiền
14/2/2023 10.000,00 LUONG VAN QUANG 702374.140223.131529.  
14/2/2023 100.000,00 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0531002525943 Khuyết tật
14/2/2023 10.000,00 truong thi thu van 719571.140223.131106.  
14/2/2023 10.000,00 Ha van loi 322905.140223.130540.  
14/2/2023 10.000,00 PHAN NHAT THANH 125587.140223.125753. Chuyển tiền
14/2/2023 10.000,00 NGUYEN HUU LY  0631000506721  Chuyển tiền
14/2/2023 10.000,00 Y BLEO AYUN 0231000631986 Chuyển tiền
14/2/2023 10.000,00 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 281016.140223.125114. ck từ thiện
14/2/2023 10.000,00 NGUYEN VAN THAI 1017578512  
14/2/2023 500.000,00 HO THI HUE 020196.140223.124713. Chuyển khoản
14/2/2023 10.000,00 LE THANH HOA 1025791804 Chuyển tiền
14/2/2023 10.000,00 DUONG TIEU QUAN 488021.140223.123852.  
14/2/2023 10.000,00 TRAN VAN HOA  241701.140223.123846. Chuyển khoản
14/2/2023 10.000,00 PHAN VAN VUONG 111924.140223.123813. Chuyển tiền
14/2/2023 10.000,00 Dinh Huy Dung 426512.140223.123610. Chuyển khoản
14/2/2023 20.000,00 LE VAN TRONG 881289.140223.
122811.VCB
 
14/2/2023 100.000,00 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ  0401001360872  Khó khăn
14/2/2023 10.000,00 TANG THUC NHI 675353.140223.122227. Chuyển tiền
14/2/2023 10.000,00 NGUYEN NHU TUONG  470710.140223.121706. Chuyển tiền
14/2/2023 10.000,00 NGUYEN PHAM THANH THU 349866.140223.121705.  Chuyển khoản
14/2/2023 10.000,00 hoang van la 308148.140223.120720.  
14/2/2023 50.000,00 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0081001147443  Ủng hộ trẻ em khuyết tật 
14/2/2023 10.000,00 NGUYEN DINH LAM 1029527350 Chuyển tiền
14/2/2023 20.000,00 LE TAN HUNG 897496.140223.11
5820.VCB
 
14/2/2023 10.000,00 PHAM THI THUY  070090.140223.115122. Chuyển khoản
14/2/2023 10.000,00 VU NGOC SON  612723.140223.114001. Chuyển tiền
14/2/2023 10.000,00 HOANG KY CHANH 179227.140223.113905.  
14/2/2023 10.000,00 NGUYEN THI TINH 057892.140223.113214. Chuyển tiền
14/2/2023 10.000,00 LE VAN QUAN 9905479865 ck từ thiện
14/2/2023 10.000,00 Hoang Ngoc Que Anh PARTNER.DIRECT
_DEBITS_VCB.MSE..
36292315984.
 
14/2/2023 10.000,00 NGUYEN THI HUONG BUOI 642542.140223.105529.  Chuyển tiền
14/2/2023 10.000,00 CAO BANG GIANG  688140.140223.105334. Chuyển tiền
14/2/2023 10.000,00 Hoang Ngoc Luan 973688.140223.105143. Chuyển tiền
14/2/2023 1.000,00 TRAN THI TO TRINH 1012614958 transfer
14/2/2023 1.000,00 TRAN THI TO TRINH 1012614959 transfer
14/2/2023 20.000,00 Duong thi hong nga 829406.140223.103
117.VCB
 
14/2/2023 10.000,00 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 1025380504 ung ho tre e.
14/2/2023 12.000,00 DUONG THI TAM  664302.140223.100313. Chuyển khoản
14/2/2023 10.000,00 NGUYEN THI PHUONG 636200.140223.094916.  
14/2/2023 10.000,00 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 546035.140223.092902. Ung ho quy tu thien
14/2/2023 40.000,00 DANG THI THUY 0291000272468 Chuyển tiền
14/2/2023 30.000,00 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0071001035826 lxstd tặng từ thiện
14/2/2023 5.000,00 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 9879577109 m
14/2/2023 1.000,00 Nhan  302325.140223.065742.  
14/2/2023 1.000,00 Hanh  301718.140223.065625.  
14/2/2023 50.000,00 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 296217.140223.064341. Ủng hộ quỹ khuyết tật trẻ em
15/2/2023 29.000,00 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ MBVCB.3107155592
.2001.VCB Rewards.
Ung ho
15/2/2023 10.000,00 NGUYEN LE QUYNH NHU 984320.150223.205706.  
15/2/2023