TẤM LÒNG HẢO TÂM

Báo cáo hoạt động tài chính Quý III- 2022

Cập nhật lúc 08:33 02/03/2023
QUỸ VÌ TRẺ EM KHUYẾT TẬT VIỆT NAM
 

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH QUÝ III – 2022

 
A.Số dư quý trước chuyển sang:                     6.099.822.411 đồng

B. Hoạt động tài chính trong kỳ:                                
             Tổng thu:                                              531.063.122 đồng
             Tổng chi:                                               249.825.491 đồng
             Số dư chuyển sang quý sau:                6.381.060.042 đồng
 Đơn vị tính: VNĐ
I. TỔNG THU 531.063.122 đồng
STT NỘI DUNG SỐ TIỀN GHI CHÚ 
1 Nguồn vận động quỹ cho trẻ em khuyết tật qua TK NH 530.901.996  
  - Qua TK Vietcombank 475.085.981 Sao kê TK NH Vietcombank
  - Qua TK Vietinbank 21.282.751 Sao kê TK NH Vietinbank
  - Qua TK Sacombank 34.533.264 Sao kê TK NH Sacombank
2 Lãi tiền gởi NH 161.126  
Tổng cộng 531.063.122  
II. TỔNG CHI 249.825.491  
STT NỘI DUNG SỐ TIỀN GHI CHÚ 
1 Phí NH VCB, Vietinbank, Sacombank 812.400  
2 Hoàn lại tiền góp từ thiện thừa của cty TNHH Gofingo VN 1.909.917 Trả lại tiền thừa cho Cofingo
3 Mua xe đạp tập chân tay máy điện : 3.098.775 Mua xe tập phục hồi cho trẻ KT Nguyễn Đặng Trâm Anh
4 Tài trợ cho hội bảo trợ trẻ em các tỉnh : 200.000.000 Tài trợ cho các trung tâm hoặc  Hội bảo trợ người khuyết tật và trẻ mồ côi các tỉnh Tiền Giang, Long An, Bến Tre, Vĩnh Long, Lâm Đồng và TP.Hà Nội
4,1 Hỗ trợ cho trẻ bị nhiễm chất độc da cam tỉnh Tiền Giang theo QĐ số 17/QD-QVTEKTVN 25.000.000  
4,2 Hỗ trợ cho trẻ bị nhiễm chất độc da cam tỉnh Long An theo QĐ số 16/QD-QVTEKTVN 25.000.000  
4,3 Hỗ trợ trẻ khuyết tật TP Hà Nội THEO QĐ số 21/QD-QVTEKTVN 50.000.000  
4,4 Hỗ trợ trẻ nhiễm chất độc da cam tỉnh Vĩnh Long theo QĐ số 20/QD-QVTEKTVN 20.000.000  
4,5 Hỗ trợ trẻ khuyết tật nhiễm chất độc da cam tỉnh Bến Tre theo QĐ số 19/QD-QVTEKTVN 30.000.000  
4,6 Hỗ trợ trẻ khuyết tật trường Hoa Phong Lan Lâm Đồng theo QĐ số  18/QD-QVTEKTVN 50.000.000  
5 CP hành chính quản lý VPHN tháng 7+8+9/2022 37.848.399 Chi phí quản lý VPHN tháng 7+8+9/2022
5,1 -Tiền lương : 30.000.000  
5,2 Phí gửi xe, xăng xe : 4.981.819  
5,3 Phí bảo dưỡng xe : 1.470.180  
5,4 Phí bảo hiểm xe : 873.400  
5,5 Phí tên miền Vitreemkhuyettat.org 440.000  
5,6 Phí Grab đi NH lấy sao kê 83.000  
6 Tiền thuê xe công tác Bến Tre, Vĩnh Long và Long An, Tiền Giang 6.156.000 GĐ quỹ đi trao quà cho trẻ KT các tỉnh
Tổng cộng 249.825.491  
III. SỐ DƯ CHUYỂN KỲ SAU 6.381.060.042  
Tiền bằng chữ : Sáu tỷ, ba trăm tám mươi mốt triệu, không trăm sáu mươi ngàn, không trăm bốn mươi hai đồng chẵn./.

Bảng tổng hợp nguồn vận động từ các nhà hảo tâm bằng hiện vật
(Từ 01/07/2022 đến 30/09/2022)
Ngày đóng góp Tên nhà hảo tâm ủng hộ Quỹ Số tiền Ghi chú
  không có    
Tổng số   0  

Ngày 18 tháng 10 năm 2022
 
 
Kế toán lập bảng   Giám đốc Quỹ
     
(đã ký)   (đã ký)
     
PHÙNG THỊ THANH THỦY   PHẠM THỊ CHÍNH