Danh ngôn:
Thứ bẩy, 03/06/2023
TẤM LÒNG HẢO TÂM

Danh sách các nhà hảo tâm (Tháng 03/2023)

Cập nhật lúc 12:33 23/03/2023
Quỹ vì trẻ em khuyết tật Việt Nam
Số 18N3, ngõ 58 Triều Khúc, phường Thanh Xuân Nam, quận Thanh Xuân, TP. Hà Nội

 
Bảng tổng hợp nguồn vận động từ các nhà hảo tâm tại ngân hàng Vietcombank
(Tháng 03/2023)
NT Số tiền Tên nhà hảo tâm ủng hộ Quỹ Số tài khoản/ tham chiếu Ghi chú
1/3/2023 30.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ  0671004131179 ung ho tre em khuyet tat
1/3/2023 10.000  nguyen thi ngan ha 082255.010323.215907. ck 
1/3/2023 10.000 DIEN THI BE TRAM  660448.010323.214558. Chuyển tiền
1/3/2023 20.000 HO THI LY  806922.010323.2
12545.VCB
Chuyển khoản
1/3/2023 10.000 le thi hong trinh 015685.010323.212223.  
1/3/2023 10.000 TRAN THI LY  114693.010323.211700. Chuyển tiền
1/3/2023 10.000 Tham  041364.010323.204909. Chuyển
1/3/2023 10.000 DINH THI LOAN ANH 380109.010323.204904. Chuyển khoản
1/3/2023 20.000 TRUONG THI THU HUONG 343811.010323.202909. Chuyển tiền
1/3/2023 10.000 dao ngoc van  002038.010323.202853.  
1/3/2023 20.000 VU TRONG TIEN LOC  668906.010323.201318. Chuyển khoản
1/3/2023 10.000 NGUYEN VAN QUANG 0941000010145 Chuyển tiền
1/3/2023 10.000 PHAM THI MAN 195878.010323.200242. Chuyển khoản
1/3/2023 39.160 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ MBVCB.3166782502
.2001.VCB Rewards.
tre em khuyet tat
1/3/2023 10.000  TRAN MINH QUOC  0651000878543 ck tu thien
1/3/2023 10.000 VO THI TRUONG DANG 1019882291 Chuyển tiền
1/3/2023 10.000 PHAN THI MY DUYEN 157898.010323.195254.  
1/3/2023 10.000 MA VAN THIET  0551000299305 Chuyển tiền
1/3/2023 10.000 PHAM THI HOA  PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE.
.36887916316.
Chuyển tiền
1/3/2023 10.000 CHAU VAN CAN 009277.010323.194135.  
1/3/2023 10.000 HOANG VAN HOA  068004.010323.193054. Chuyển khoản
1/3/2023 10.000 truong van duong  879667.010323.193009. Chuyển tiền
1/3/2023 10.000 NGUYEN TAN VINH PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE.
.36887791441.
Chuyển tiền
1/3/2023 70.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 039832.010323.192416. Chuc cac em luon vui ve lac quan hanh phuc va manh khoe GNTCF
1/3/2023 20.000 TRAN HUU CO 537657.010323.19
1857.VCB
 
1/3/2023 20.000 ON VAN LONG 477494.010323.190151. Chuyển tiền
1/3/2023 10.000 TRAN THI HUONG  391188.010323.190025. Chuyển khoản 
1/3/2023 20.000 DO THI BE TU  137122.010323.1
85238.VCB
Chuyển khoản
1/3/2023 10.000 TRAN MINH DUC  290264.010323.185211. Chuyển khoản
1/3/2023 100.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 1032353725 ung ho tre khuyet tat
1/3/2023 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 005333.010323.184713. Chuyển tiền
1/3/2023 10.000 CHONG  543469.010323.184446.  
1/3/2023 10.000 LE THI HOA  630855.010323.183437. ung ho
1/3/2023 10.000 K SAI  194821.010323.183304. Chuyển khoản
1/3/2023 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0181003362146 tu tam
1/3/2023 10.000 BUI DINH NGOC  119617.010323.182819. Chuyển tiền
1/3/2023 10.000 TRAN DUC TAN  413704.010323.182756. Chuyển tiền
1/3/2023 20.000 BUI THANH THOA 630186.010323.182
640.VCB
Chuyển khoản
1/3/2023 10.000 PHAM MINH TRUYEN 418043.010323.182543.  Chuyển tiền
1/3/2023 10.000 NGUYEN VAN HANH 763566.010323.181909.  
1/3/2023 10.000 NGUYEN VAN THUC  120412.010323.181649. Chuyển khoản
1/3/2023 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 728760.010323.181618. ung ho quy vi tre em khuyet tat vn
1/3/2023 20.000 kim oanh 1975 832388.010323.180527.  
1/3/2023 10.000 LANG VAN TRU  318474.010323.180126. Chuyển tiền
1/3/2023 10.000 PHAM THANH LUAN 660544.010323.175534. Chuyển khoản
1/3/2023 10.000  HA TUAN KIET 1019630449  
1/3/2023 10.000 TRAN DANG HOAN  804329.010323.174516. Chuyển tiền
1/3/2023 20.000 LO VAN PHONG 599177.010323
.174504.VCB
Chuyển khoản
1/3/2023 10.000 DO VAN TOAN 947351.010323.174358. Chuyển khoản
1/3/2023 10.000 NGUYEN THU TRANG 725172.010323.173235. Chuyển tiền
1/3/2023 10.000 LY MI CHO 834525.010323.172331. Chuyển khoản
1/3/2023 10.000 PHAM VAN THUYEN 0341007097468   
1/3/2023 10.000 nguyen thi chinh 950630.010323.171703. Chuyển tiền
1/3/2023 10.000 HOANG DUC TOAN 9766660086 Chuyển tiền
1/3/2023 10.000 Huyen  553111.010323.171056. Chuyển
1/3/2023 10.000  PHAN ANH TUAN 552755.010323.171008. Chuyển tiền từ thiện
1/3/2023 20.000 HOANG VAN NGAI  282707.010323.170
737.VCB
Chuyển khoản
1/3/2023 10.000 NGUYEN VAN HUNG  735958.010323.170542. Chuyển khoản
1/3/2023 10.000 NGUYEN THI HIEN  729311.010323.170429. Chuyển khoản
1/3/2023 10.000 TRAN THI THUY HOAI  1028646811 Chuyển tiền
1/3/2023 10.000 LE NGOC TRUC 0621000446035 Chuyển tiền
1/3/2023 10.000 VI BYA  674770.010323.165414. Chuyển khoản
1/3/2023 10.000 TRUONG PHUOC DAT  229161.010323.165329. Chuyển khoản
1/3/2023 20.000 TRAN NGUYEN ANH HONG  326697.010323.16
5143.VCB
Chuyển khoản
1/3/2023 10.000 TRAN VIET HUNG 661458.010323.165139.  
1/3/2023 1.000 Thinh 499094.010323.165011.  
1/3/2023 1.000 Hanh 499042.010323.165009.  
1/3/2023 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 621056.010323.164357. ck tu thien
1/3/2023 10.000 DANG VU HIEP 300037.010323.164117. Chuyển khoản
1/3/2023 10.000 NGUYEN THAI BINH 0561000577174 Chuyển tiền
1/3/2023 50.000 NGUYEN TUAN VU 276459.010323.163614.  
1/3/2023 10.000 Ha Van Hai 263696.010323.163337.  
1/3/2023 50.000 LE THI MINH PHUONG 1019305860 Chuyển tiền
1/3/2023 10.000 NGUYEN VAN LINH 440136.010323.162138.  
1/3/2023 50.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ MBVCB.316560966
8.2001.VCB Rewards
Ung ho tre em
1/3/2023 10.000 LE VAN DINH  507766.010323.162028. Chuyển tiền
1/3/2023 10.000 TRAN THI HAU 503544.010323.161558. Chuyển tiền
1/3/2023 10.000 TRAN THI HAU 499014.010323.161103. Chuyển tiền
1/3/2023 10.000 Bui the toan 138684.010323.160616.  
1/3/2023 10.000 Vo Duong Vu 454293.010323.160218. Chuyển tiền
1/3/2023 10.000 LE VAN MUOI 400856.010323.160216.  
1/3/2023 10.000 TRAN HIEN DE  PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE.
.36877727816.
Chuyển tiền
1/3/2023 10.000 LUONG THI TUYET  634269.010323.155829. Chuyển tiền
1/3/2023 10.000 NGUYEN KHANH HOA 348945.010323.155122. Chuyển tiền
1/3/2023 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 1032566474 rat dang thuong.
1/3/2023 10.000 Nguyen Thi Le Quyen  336360.010323.154636. Chuyển tiền
1/3/2023 10.000 MA DINH SUC 044895.010323.154419.  
1/3/2023 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 446519.010323.154418. ck tu thien
1/3/2023 1.000 BUI THI HONG  0061001039525  Transfer
1/3/2023 1.000 BUI THI HONG  0061001039525  Transfer
1/3/2023 10.000 HOANG MANH THANG 1028038094  
1/3/2023 10.000 TRUONG THI HOA  571585.010323.153932. Chuyển tiền
1/3/2023 10.000 NGHIEM VAN HAN 025611.010323.153943.  
1/3/2023 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 404957.010323.153817. ck tu thien
1/3/2023 20.000 LY THANH HAI 928042.010323.1
53642.VCB
Chuyển khoản
1/3/2023 10.000  HOANG TRONG TAI  0541000288723 ck tu thien
1/3/2023 10.000 Phan Luong Tuan 292197.010323.153001.  
1/3/2023 100.000 NGUYEN THANH TRUNG 0351000880499  Chuyển tiền
1/3/2023 10.000 PHAN VAN HOA 210777.010323.152822.  
1/3/2023 10.000 Thai van minh  293651.010323.152819.  
1/3/2023 10.000 VO CONG DANH HAI 111225.010323.152809.  
1/3/2023 10.000 QUACH VAN TUNG 1029404609 Chuyển tiền
1/3/2023 10.000 Le Ky Anh  162612.010323.152713. Chuyển tiền
1/3/2023 10.000 Nguyen Van Phu  289632.010323.152640.  
1/3/2023 10.000 HUYNH HIEU HOAN 291522.010323.152638.  Chuyển tiền
1/3/2023 10.000 BUI VAN LUAN  969925.010323.152617. Chuyển khoản
1/3/2023 10.000 NGUYEN THI HONG NHUNG 590875.010323.151949.  Chuyển khoản 
1/3/2023 10.000 NGUYEN VAN THU  911918.010323.151644. Chuyển tiền
1/3/2023 20.000 NGUYEN THI HA LY  934778.010323.151552. Chuyển tiền
1/3/2023 20.000 PHAM HUNG CUONG  167588.010323.151302. Chuyển khoản
1/3/2023 20.000 MAC THI HOAI TRANG 827439.010323.
151023.VCB
Chuyển khoản
1/3/2023 10.000 NGUYEN THI HOANG ANH PARTNER.DIRECT
_DEBITS_VCB.MSE..
36876499488.
Chuyển tiền
1/3/2023 20.000 DO HOAI THANH  460390.010323.15
0737.VCB
Chuyển khoản
1/3/2023 10.000 NGO DUY NAM 903592.010323.150634. Chuyển tiền
1/3/2023 20.000 DANG NGOC CHINH 447359.010323.15
0640.VCB
Chuyển khoản
1/3/2023 10.000 NGUYEN PHUONG THAO 9374527037 Chuyển tiền
1/3/2023 10.000 DINH THI LAM ANH 902364.010323.150558.  
1/3/2023 10.000 Luong  238986.010323.150549. Chuyển
1/3/2023 10.000 BUI HOANG THU THANH  883710.010323.150506. Chuyển khoản
1/3/2023 10.000 Tran Thi Yen 227806.010323.150504. Chuyển tiền
1/3/2023 10.000 NGUYEN THI THU 1015946910 Chuyển tiền
1/3/2023 20.000 TRAN DUY PHUC 883247.010323.150458. Chuyển khoản
1/3/2023 10.000 NGO ANH NHAT  204014.010323.150456. Chuyển tiền
1/3/2023 10.000 PHAN THI PHUONG 203697.010323.150427. Chuyển tiền
1/3/2023 10.000 Tran Thi Huong  225559.010323.150408. Chuyển tiền
1/3/2023 10.000 TRAN XUAN SON  1015662385 Chuyển tiền
1/3/2023 10.000 The anh  313240.010323.150343. Chuyển tiền
1/3/2023 10.000 Quyen  233843.010323.150340. Chuyển
1/3/2023 10.000 TRINH THI PHUONG  878090.010323.150340. Chuyển khoản
1/3/2023 10.000 NGO TUNG TRUNG  892885.010323.150328. Chuyển tiền
1/3/2023 10.000 TRAN THI MY DUYEN 0461000637134 Chuyển tiền
1/3/2023 10.000 NGUYEN THI NGOC TRUC  1014259481 Chuyển tiền
1/3/2023 10.000 DOAN THI XUAN QUYNH  221384.010323.150258. Chuyển tiền
1/3/2023 10.000 LO THI QUYNH  870462.010323.150149. Chuyển khoản
1/3/2023 10.000 Do Van men 264403.010323.150032.  
1/3/2023 10.000 DUONG THI TUYET 0761002381124 Chuyển tiền
1/3/2023 20.000 TRUONG VAN DU 906913.010323.1
45459.VCB
Chuyển khoản
1/3/2023 10.000 TRINH THI THO   0281000658414  Chuyển tiền
1/3/2023 20.000 LE THI KIM THANH 727982.010323.14
4522.VCB
Chuyển khoản
1/3/2023 10.000 LE TRAN VU 0121000639479 Chuyển tiền
1/3/2023 1.000 HUYNH TAN SANG 0051000314891 Transfer
1/3/2023 1.000 HUYNH TAN SANG 0051000314891 Transfer
1/3/2023 10.000 LUONG VAN TIEN  182121.010323.144228. Chuyển tiền
1/3/2023 10.000 Ta Thi Toan 135434.010323.143850.  
1/3/2023 10.000 NGUYEN VAN VU  0161001738647  Chuyển tiền từ thiện
1/3/2023 10.000 Vuong Ha Trong 240938.010323.143707.  
1/3/2023 10.000 Hoang Thu Huong 011247.010323.143659.  
1/3/2023 10.000 DAM QUANG NGOC  0441003722716 Chuyển tiền
1/3/2023 10.000 DANG THI THUY VAN  798435.010323.143421. Chuyển tiền
1/3/2023 10.000 PHAN HOA HIEP  171241.010323.143053. Chuyển tiền
1/3/2023 10.000 lo thi ha 961805.010323.142509.  
1/3/2023 10.000 PHAN PHU 0271001095405 Chuyển tiền
1/3/2023 10.000 NGUYEN BAO TRUNG  350166.010323.142348. Chuyển tiền
1/3/2023 10.000 Vu duc duy 164551.010323.142342.  
1/3/2023 10.000 TRIEU THI ON  705309.010323.141721. Chuyển khoản
1/3/2023 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0071001326744 ca nhana
1/3/2023 10.000 TRAN NGOC TUYEN 739971.010323.141533.  
1/3/2023 20.000 TRUONG VAN HIEU 401527.010323.141413. Chuyển tiền
1/3/2023 1.000 Thinh 120346.010323.141316.  
1/3/2023 1.000 Hanh 120310.010323.141315.  
1/3/2023 10.000 PHAM VAN BACH 010178.010323.140856.  
1/3/2023 10.000 DANG VAN KINH  0401001346121   
1/3/2023 1.000 PHAM THI PHUONG THAO 0511003874372  Transfer
1/3/2023 1.000 PHAM THI PHUONG THAO 0511003874372  Transfer
1/3/2023 10.000 DO VAN THANH 636568.010323.135724.  Chuyển khoản
1/3/2023 20.000 PHAM VAN TUAN 967399.01032
3.134809.VCB
Chuyển khoản
1/3/2023 10.000 NGUYEN KHAC BIEN 605235.010323.134801. Chuyển khoản
1/3/2023 20.000 DO THI HOA 650468.010323.134410. Chuyển tiền
1/3/2023 1 NGUYEN THI HONG NHUNG 209650.010323.133922. Chuyển khoản 
1/3/2023 10.000 PHAN VAN THANH 103148.010323.133309.  
1/3/2023 40.000 Ha 035616.010323.133129. Chuyển tiền
1/3/2023 10.000 PHAN TIEN MANH 249045.010323.133126. Chuyển tiền
1/3/2023 10.000 AU VAN TIEN PARTNER.DIRECT
_DEBITS_VCB.MSE..
36872213662.
 
1/3/2023 10.000 LY DUC VAN  609050.010323.132744. Chuyển tiền
1/3/2023 10.000 TRAN THI KHIEM 539217.010323.132723. Chuyển khoản
1/3/2023 10.000 HA THANH LY 735639.010323.132640. Chuyển khoản
1/3/2023 10.000 tran thanh loc 602811.010323.132524.  
1/3/2023 10.000 TRUONG MINH HANH 601133.010323.132448. Chuyển tiền
1/3/2023 1.000 Hanh 005155.010323.131500.  
1/3/2023 1.000 Thinh 005149.010323.131459.  
1/3/2023 10.000 HO DINH DUNG  0861000053374  
1/3/2023 10.000 NGO XUAN BA 1032428460  
1/3/2023 10.000 BE ICH KHIEM  684090.010323.131137. Chuyển khoản
1/3/2023 10.000 NGUYEN TIEN TUNG 1022678932 Chuyển tiền
1/3/2023 20.000 LE THI THUY TRANG 1015409507 ung ho quy
1/3/2023 10.000 TRAN THI NGOC TUYEN  0401001409468 Chuyển tiền
1/3/2023 10.000 lai thi nhung PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE..
36870976590.
 
1/3/2023 10.000 vien huu thuong 666207.010323.130630.  
1/3/2023 10.000 PHUNG QUANG VIET  453453.010323.130055. Chuyển khoản
1/3/2023 10.000 LE XUAN DIEP  795029.010323.125557. Chuyển tiền
1/3/2023 1.000 Hanh 108331.010323.125431.  
1/3/2023 1.000 Thinh 108249.010323.125428.  
1/3/2023 10.000 DAO DUY LAM 619729.010323.125334. Chuyển khoản
1/3/2023 10.000 TRAN HOANG SINH SHGD:10001824.
DD:230301
 
1/3/2023 10.000 TRAN VAN LUYEN  084890.010323.124824. Chuyển tiền
1/3/2023 50.000 Rmahvo 561206.010323.124752.  
1/3/2023 10.000 DO NGUYEN QUANG DIEN  PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE.
.36870800729.
Chuyển tiền
1/3/2023 20.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.ZLP..Z
P6HEKGL29BO.C
Chuyển
1/3/2023 10.000  THEN KIM NGOC  325527.010323.123143. Chuyển tiền
1/3/2023 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 959363.010323.122748. ck tu thien
1/3/2023 10.000 LUONG THANH UT XINH  126094.010323.002314. Chuyển tiền
1/3/2023 10.000 NGUYEN CONG THANH 1013697331  
1/3/2023 10.000 NGUYEN DANG PHAN  0361000314094 Chuyển tiền
1/3/2023 10.000 LE KHANH VI 496600.010323.121051.  
1/3/2023 20.000 NGO MINH TRI 230476.010323.121
015.VCB
 
1/3/2023 10.000 Dinh Thanh Tuan  127379.010323.120950. ck
1/3/2023 1.000 Hanh 010272.010323.120708.  
1/3/2023 1.000 Thinh 010271.010323.120708.  
1/3/2023 10.000 DINH KIEU DIEM PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE..
36869241525.
Chuyển tiền
1/3/2023 1 PHAM THI VUI 802809.010323.120607. Chuyển tiền
1/3/2023 10.000 DANH THUAN PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE..
36868125250.
Chuyển tiền
1/3/2023 150.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 1024835390 vi tuong lai tre em khuyet tat
1/3/2023 10.000 Nguyen Minh Truong 025352.010323.114209.  
1/3/2023 10.000 NGUYEN THI DUYEN 730862.010323.113929. Chuyển tiền
1/3/2023 20.000 NGUYEN THI PHUONG LINH 1012746691 Chuyển tiền
1/3/2023 9.000 HOANG DUC LONG 275188.010323.113241. Chuyển tiền
1/3/2023 10.000 Le Vinh Lam Khue 250200.010323.113136.  
1/3/2023 10.000 PHAM VAN LOAN  0401001467302 Chuyển tiền
1/3/2023 20.000 HUYNH THANH TAM 791797.010323.1
11946.VCB
Chuyển khoản
1/3/2023 10.000 NGUYEN VAN THIEN 172266.010323.111514. Chuyển khoản
1/3/2023 10.000 NGUYEN VIET HAI 106146.010323.110058. Chuyển khoản
1/3/2023 20.000 VO VAN QUANG CUONG 487847.010323.105904.  
1/3/2023 10.000 LE ANH TUAN 1033845281  
1/3/2023 10.000 HA XUAN THUY  618634.010323.105715. Chuyển tiền
1/3/2023 10.000 PHUNG VAN TRONG  486458.010323.105542. Chuyển tiền
1/3/2023 1.000 PHAM THI TAM  605962.010323.105245. Chuyển tiền
1/3/2023 10.000 BUI VAN MINH 1024834934 Chuyển tiền
1/3/2023 10.000 Pham van nham 598997.010323.105008.  
1/3/2023 10.000 THACH THI LAN 483441.010323.104801. Chuyển tiền
1/3/2023 10.000 PHAM VAN DUONG  012163.010323.104108. Chuyển khoản
1/3/2023 10.000  NGUYEN THI DAU 224556.010323.103506. Chuyển tiền
1/3/2023 10.000 PHAM THI MANH  477435.010323.103235. Chuyển tiền
1/3/2023 10.000  TONG VAN NGUYEN 218574.010323.102808. Chuyển tiền
1/3/2023 10.000 NGUYEN DUY KHAI 1022615844 Chuyển tiền
1/3/2023 10.000 LY VAN DUC 1026934258  
1/3/2023 10.000 DO MINH TRI  862947.010323.101434. Chuyển khoản 
1/3/2023 10.000 MAI XUAN NGHIA 052252.010323.101458. Chuyển khoản
1/3/2023 10.000 TRAN MINH HAI  0551000282196  Chuyển tiền
1/3/2023 20.000 NGUYEN VAN PHONG  858932.010323.100905. Chuyển khoản
1/3/2023 10.000  PHAM THI DUNG 197820.010323.100422. Chuyển tiền
1/3/2023 10.000 BUI QUOC ANH 911696.010323.095023.  
1/3/2023 10.000 Dang Minh Tam 683292.010323.094650.  
1/3/2023 5.000.000 NGUYEN HOANG 152385.010323.093834.  
1/3/2023 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 149857.010323.093510. Chuyển
1/3/2023 12.000 NGUYEN THI XUAN  614407.010323.093322. Chuyển khoản
1/3/2023 10.000 NGUYEN NHU CHINH 499810.010323.090235. Chuyển khoản
1/3/2023 500.000 HUYNH ANH HIEU  489800.010323.085937. Chuyển khoản
1/3/2023 50.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0511000465193 tre em khuyet tat
1/3/2023 1.000 TA HA ANH 1035570254 Transfer
1/3/2023 1.000 Hanh 515475.010323.081933.  
1/3/2023 1.000 Thinh 515446.010323.081932.  
1/3/2023 200.000 TRAN THUY LINH SHGD:10002441.
DD:230301.
GUI CAC EM
1/3/2023 20.000 PHAM VU THI MONG TIEN  851881.010323.075
702.VCB
Chuyển khoản
1/3/2023 40.000 DANG THI THUY 0291000272468 Chuyển tiền
1/3/2023 200.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0211000498662 tre em khuyet tat
1/3/2023 50.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 407997.010323.055001. Ung ho quy khuyet tat tre em
1/3/2023 50.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 1018175041 .sinh vien
1/3/2023 30.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 9965822911 co len
1/3/2023 10.000 NGUYEN QUYNH ANH 389241.280223.235927. Chuyển tiền
2/3/2023 1.000.000 ONG KHA TU 1021042191  3 be chuyen tien giup do
2/3/2023 50.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 1023553653 binh thuong
2/3/2023 10.000 LUU VAN HUY 02009704150302
2139032023fZjc837298
.23954.213903. 
Chuyển tiền
2/3/2023 10.000 TRAN HOAI NGOC  0631000465173 Chuyển
2/3/2023 20.000 VU THI HUONG  638205.020323.20
5025.VCB
Chuyển khoản
2/3/2023 10.000 do thi duyen 034073.020323.204451.  
2/3/2023 10.000 DOAN VAN VAN 698880.020323.203517. Chuyển khoản
2/3/2023 10.000 PHAN THI THUY NHI   0111000337202 Chuyển tiền
2/3/2023 20.000 TRAN CONG TOAN  02009704150302
20323720238IG48026
40.2092.203237.
Chuyển tiền
2/3/2023 10.000 VU VAN GIANG 525377.020323.202727. Chuyển tiền
2/3/2023 10.000 NGUYEN VAN TIEN 614072.020323.201624. Chuyển khoản
2/3/2023 20.000 DANH THI THU THUY  559216.020323.200428. Chuyển khoản
2/3/2023 10.000 VUONG THANH  499869.020323.195550. Chuyển tiền
2/3/2023 10.000 Danh Hoc 922602.020323.194947.  
2/3/2023 10.000 LE KIEN QUYET 490586.020323.194510. Chuyển tiền
2/3/2023 20.000 PHAM THI THUAN 141226.020323.194
238.VCB
 
2/3/2023 10.000 PHAN THI DEN  314198.020323.194227. Chuyển tiền
2/3/2023 10.000 TRAN THI THAI 053046.020323.193409. Chuyển khoản
2/3/2023 10.000 Phan Duy Khanh 407630.020323.193209.  
2/3/2023 10.000 HUYNH CHI NHO 0281000301927  
2/3/2023 10.000 TRAN VAN TIEN  0201000547478  Chuyển tiền
2/3/2023 10.000  TRAN THI MAI TRANG 0591000370199 Chuyển tiền
2/3/2023 20.000 HO THI HONG MAI 586977.020323.185829.  Chuyển tiền
2/3/2023 10.000 LY VAN THIEN  9866373359 Chuyển tiền
2/3/2023 10.000 BUI NGOC THI 02009704150302184
74320232k5D738899.
61824.184744.
Chuyển tiền
2/3/2023 10.000 TRAN KIM TRONG 0051000563887  
2/3/2023 10.000 NGUYEN DUC MANH 173778.020323.184315. Chuyển khoản
2/3/2023 10.000 PHAN MY LONG 0331000410761  Chuyển tiền
2/3/2023 10.000 NGUYEN TIEN DAT 768717.020323.182854. Chuyển khoản
2/3/2023 10.000 CAO HANH HOA  555651.020323.182600. Chuyển tiền
2/3/2023 10.000 LO VAN VIET  020097041503021
825522023HRUu7249
21.52827.182552.
Chuyển tiền
2/3/2023 10.000 Nguyen van toan 060309.020323.182002.  
2/3/2023 10.000 NGUYEN DUY KHANH 733975.020323.181426.  
2/3/2023 10.000 NGUYEN THI THU HANG  PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE..
36931402926.
Chuyển tiền
2/3/2023 10.000 NGUYEN THI KIM CHI  698374.020323.180406. Chuyển tiền
2/3/2023 10.000 HOANG VAN TRUONG 1013141378 Chuyển tiền
2/3/2023 200.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 683897.020323.180013. Uoc mo bay xa
2/3/2023 20.000 MUI THI TU  993128.020323.1
75711.VCB
Chuyển khoản 
2/3/2023 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 870639.020323.174247. ck tu thien
2/3/2023 10.000 HA HAO HIEP 1020225050 Chuyển tiền
2/3/2023 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 862251.020323.174117. Hi
2/3/2023 20.000 NGUYEN NGOC THANG 552360.020323.174052.  
2/3/2023 10.000 LE KHAI DANG  853952.020323.173950. Chuyển khoản
2/3/2023 10.000 LAM TIEN NHAT  0271001081615 Chuyển tiền
2/3/2023 20.000 HOANG XUAN HAI 453450.020323.173
425.VCB
 
2/3/2023 10.000 TRAN CONG SANG  1016413164 Chuyển tiền
2/3/2023 10.000 QUACH VAN TU 475673.020323.172446.  
2/3/2023 10.000 HOANG VAN HUNG 9899047094  
2/3/2023 20.000 NGUYEN VAN NGHIEM 772362.020323.17
1733.VCB
Chuyển khoản
2/3/2023 10.000 PHAM THI NHUNG  1024629542 Chuyển tiền
2/3/2023 10.000 HUYNH NAM LONG 131846.020323.171009.  
2/3/2023 10.000 LY VAN QUAN  406171.020323.170955. Chuyển khoản
2/3/2023 10.000 NGUYEN THANH HIEU  PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE..
36928445895
Chuyển tiền
2/3/2023 20.000 NGUYEN THI KHUYEN  356255.020323.17
0740.VCB
Chuyển khoản
2/3/2023 10.000 Minh  181062.020323.170503. Chuyển
2/3/2023 10.000 HOANG CHIEN HUU 9826353505 Chuyển tiền
2/3/2023 10.000 TRAN THE ANH 1014093619  
2/3/2023 10.000 TRAN VAN THUONG  PARTNER.DIRECT
_DEBITS_VCB.MSE..
36928023003.
Chuyển tiền
2/3/2023 10.000 BUI MINH NGOC TRUNG   0881000436675  Chuyển tiền
2/3/2023 10.000 NGO VAN HUY  279308.020323.164351. Chuyển khoản
2/3/2023 20.000 NGUYEN VAN CHUC 282775.020323.164
314.VCB
Chuyển khoản
2/3/2023 10.000 HOANG NGHIA HAI  02009704150302164
1412023PJ3w661228
.5949.164142.
Chuyển tiền
2/3/2023 10.000 Dao Xuan Phong 843698.020323.164118. Chuyển tiền
2/3/2023 20.000 TRAN QUAN DIEU 126840.020323.16
4028.VCB
Chuyển khoản
2/3/2023 10.000 TRAN THI LIEU 526148.020323.163827. Chuyển khoản
2/3/2023 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 246782.020323.163650. ck tu thien
2/3/2023 20.000 DANG THANH KIEU PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE..
36927034241.
Chuyển tiền
2/3/2023 10.000 NGUYEN THI HIEN 066602.020323.162934.  
2/3/2023 10.000 nguyen van hoang 478875.020323.162853.  
2/3/2023 1.000 TA HA ANH 1035570254 Transfer
2/3/2023 10.000 HA THI LOAN  780742.020323.162820. Chuyển tiền
2/3/2023 10.000 LAU QUANG TAM 757109.020323.162154.  
2/3/2023 10.000 LE THI THUONG  0200970415030216
185220237f6j646530
.95649.161853.
Chuyển tiền
2/3/2023 20.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ  0591000405049 trung binh
2/3/2023 10.000 DO THI PHUONG 302519.020323.161511. Chuyển tiền
2/3/2023 10.000 LUONG THI DIEU 0200970415030216
143020233fjS643695.
93813.161430.
Chuyển tiền
2/3/2023 10.000 NGUYEN HAI HO 9962748916 Chuyển tiền
2/3/2023 1.000 TA HA ANH 1035570254 Transfer
2/3/2023 10.000 TRUONG VAN THANH  0651000555385  Chuyển tiền từ thiện
2/3/2023 20.000 NGUYEN THI MY DUYEN  114249.020323.1
60630.VCB
Chuyển khoản
2/3/2023 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 109634.020323.160532. Chuyển tiền
2/3/2023 1.000.000 NGUYEN TRAN TRONG NHAN 0121000875297 Chuyển tiền
2/3/2023 1.000 TA HA ANH 1035570254 Transfer
2/3/2023 10.000 LUC THI LOI  672161.020323.155836. Chuyển tiền
2/3/2023 10.000 HA THI HOAI 059657.020323.155411. Chuyển khoản
2/3/2023 1.000 TA HA ANH 1035570254 Transfer
2/3/2023 10.000 LE THI LIEN  166468.020323.154845. Chuyển tiền
2/3/2023 50.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0791000025090 Y te
2/3/2023 10.000 BUI DUC HANH 273595.020323.154623.  
2/3/2023 10.000 Ngo van luom 977498.020323.154622.  
2/3/2023 1.000 TA HA ANH 1035570254 Transfer
2/3/2023 10.000 LUC THI HUONG  633749.020323.154156. Chuyển tiền
2/3/2023 20.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 967358.020323.153910.VCB  
2/3/2023 10.000 CHU THI HUYEN TRANG 959149.020323.153656. Chuyển tiền
2/3/2023 10.000 TRAN DAI NGHIA 1019737361 Chuyển tiền
2/3/2023 10.000 DUONG VAN DAT  210831.020323.153032. Chuyển tiền
2/3/2023 10.000 LUONG QUYNH HUONG  199439.020323.153032. Chuyển khoản
2/3/2023 10.000  Le van nghia 263320.020323.153010.  
2/3/2023 10.000 BUI THI HA 0121000623769 Chuyển tiền
2/3/2023 10.000 dinh thi kieu  294535.020323.152505.  
2/3/2023 10.000 DO TRAN KHANH LINH 258783.020323.152445. Chuyển tiền
2/3/2023 20.000 LE HOANG DIEU 096954.020323.152435. Chuyển tiền
2/3/2023 10.000 BACH PHUONG TINH 989711.020323.152143.  Chuyển tiền
2/3/2023 10.000 Hue  274748.020323.151657. Chuyển
2/3/2023 10.000 dam thi hieu 132652.020323.151615. Từ thiện
2/3/2023 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 125731.020323.151440. Chuyển tiền
2/3/2023 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 391069.020323.150941. cho tre e vung cao
2/3/2023 1.000 NGUYEN HA THUY LIEN  954548.020323.151116. Chuyển tiền
2/3/2023 10.000 HOANG LE DUC HAI 652934.020323.151039. Chuyển tiền
2/3/2023 10.000 NGUYEN VAN MINH 247069.020323.151023. Chuyển tiền
2/3/2023 10.000 VU THI NHINH 121291.020323.151011. Chuyển tiền
2/3/2023 10.000 NGUYEN VAN DUNG 632660.020323.150854. Chuyển tiền
2/3/2023 20.000 NGUYEN THI BICH TRANG 097255.020323.150826. Chuyển khoản
2/3/2023 10.000 VO THI HUYEN 112842.020323.150817. Chuyển tiền
2/3/2023 20.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ PARTNER.DIREC
T_DEBITS_VCB.ZLP..
ZP6HELEESHE0.
Chuyển
2/3/2023 10.000 TRAN THI KIM OANH 937969.020323.150641.  
2/3/2023 10.000 TRAN THI MY TUYET 1026438952 Chuyển tiền
2/3/2023 10.000 LE THI LINH 1017249044 Chuyển tiền
2/3/2023 1.000 VU NGUYEN DUONG CAM  0451000491250 Transfer
2/3/2023 1.000 VU NGUYEN DUONG CAM  0451000491250 Transfer
2/3/2023 20.000 TRAN THI BICH HUE  256205.02032
3.150455.VCB
Chuyển khoản
2/3/2023 10.000 TRAN THI HA 077598.020323.150442. Chuyển khoản
2/3/2023 10.000 PHAN DIEU 031896.020323.150440. ck
2/3/2023 20.000 LE ANH TAI 503546.020323.
150426.VCB
Chuyển khoản
2/3/2023 300.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0251001358386 Bat ky
2/3/2023 10.000 VU THI PHUONG ANH 242029.020323.150421. Chuyển tiền
2/3/2023 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 924604.020323.150250. Chuyển tiền
2/3/2023 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 924530.020323.150248. Chuyển tiền
2/3/2023 10.000 DOAN THI HUE 074893.020323.150248. Chuyển tiền
2/3/2023 10.000 PHAM THI HOA BINH 838066.020323.150155.  
2/3/2023 1.000 PHAM THI KIM THOA  1029962276 Transfer
2/3/2023 1.000 PHAM THI KIM THOA  1029962276 Transfer
2/3/2023 10.000 NGO VAN NINH  848347.020323.145440. Chuyển tiền
2/3/2023 50.000 QUANG VAN DUC  036816.020323.145422. Chuyển khoản
2/3/2023 10.000 LUONG VAN DUAN  025579.020323.145146. Chuyển khoản
2/3/2023 10.000 DUONG TU TAI  0351001139363 Chuyển tiền
2/3/2023 10.000 NGO THI THUONG  688537.020323.144600. Chuyển tiền
2/3/2023 10.000 NGUYEN THI THAM PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE.
.36921308155
 
2/3/2023 10.000 NGUYEN THI TAM  843024.020323.143731. tang cac e khuyet tatchuc cac e luon khoe manh va vui ve
2/3/2023 20.000 Lai Minh Huynh Thanh Khang 961973.020323.143652.  
2/3/2023 500.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 837018.020323.143527. ung ho quy vi tre em khuyet tat viet nam
2/3/2023 10.000 luong gia huy cty24h PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE.
.36920936573.
 
2/3/2023 10.000 PHUNG ANH TUAN  731516.020323.143332. Chuyển khoản
2/3/2023 10.000  PHAM MINH PHAT 1033959804 ck tu thien
2/3/2023 200.000 NGUYEN THI THUY TRAM  694190.020323.142309. Chuyển khoản
2/3/2023 10.000 HA VAN ANH 9339475389 Chuyển tiền
2/3/2023 10.000 LE XUAN RIN  0081001307970  Chuyển tiền
2/3/2023 10.000 TRAN VAN TRUONG 661603.020323.141355. Chuyển khoản
2/3/2023 20.000 lai thanh thuy 854245.020323.141051.  
2/3/2023 10.000 CHAU VINH PHAT 990150.020323.140732.  
2/3/2023 10.000 LAI HONG TRUONG PARTNER.DIRECT
_DEBITS_VCB.MSE..
36920929015.
Chuyển tiền
2/3/2023 10.000 ngo thi anh thu 443974.020323.140552.  
2/3/2023 10.000 Huynh Van Vuong 680440.020323.140007.  
2/3/2023 20.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ PARTNER.DIRECT
_DEBITS_VCB.ZLP
..ZP6HELEEQPGP.
Chuyển
2/3/2023 10.000 DAO VIET ANH  596389.020323.135523. Chuyển khoản
2/3/2023 10.000 Le Minh Thien  418544.020323.135424. Chuyển tiền
2/3/2023 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE
..36919414148.
ck tu thien
2/3/2023 20.000 pham thi xoan 282577.02032
3.134839.VCB
 
2/3/2023 10.000 HOANG THI MINH  0801000216075  Chuyển tiền
2/3/2023 10.000 NGUYEN THI HONG THAM  0321000643407  Chuyển tiền
2/3/2023 20.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.ZLP.
.ZP6HELEEQNNE.
Chuyển
2/3/2023 10.000 BON VAN NHUI  116354.020323.134657. Chuyển tiền
2/3/2023 10.000 NGUYEN THI TAM 756456.020323.134506.  
2/3/2023 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 1018277367  
2/3/2023 10.000 Doan Thi Thuy Kieu 699362.020323.132856.  
2/3/2023 20.000 NGUYEN THI YEN NHI  698896.020323.132848. Chuyển khoản
2/3/2023 10.000 HUYNH CONG THANG 965122.020323.132734.  
2/3/2023 10.000  BUI THAI HIEP 1024154746  
2/3/2023 10.000 MAI DINH HAI 0281001644609  
2/3/2023 10.000 NGUYEN HONG AN 633081.020323.131002.  
2/3/2023 10.000 DO VAN NGOC 9392795002 Chuyển tiền
2/3/2023 20.000 PHAM THI HIEP 340857.0203
23.125218.VCB
Chuyển khoản 
2/3/2023 10.000 Bui Vuong Ngoc Dai Trang 276216.020323.124826. Chuyển tiền
2/3/2023 10.000 TRAN HONG DAN  0231000668117 Chuyển tiền
2/3/2023 3.000 TRAN VAN LONG 1015658723 Chuyển tiền
2/3/2023 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 351409.020323.123903. Ho tro
2/3/2023 10.000 LE DUC ANH 519018.020323.123859. Chuyển khoản
2/3/2023 10.000 NGUYEN THI HUE 330683.020323.123318. Chuyển khoản
2/3/2023 20.000 Y REM 786376.020323.12
2757.VCB
Chuyển khoản
2/3/2023 20.000 NONG THI PHUONG  437651.020323.121951. Chuyển khoản
2/3/2023 10.000 PHAM VAN DUC  275767.020323.121855. Chuyển khoản
2/3/2023 20.000 TRIEU VAN HUNG  815307.020323.1
21607.VCB
Chuyển khoản
2/3/2023 10.000 Tran Van Vu  562755.020323.121435. Chuyển tiền
2/3/2023 50.000 BUI VAN THAN 922776.020323.121338.  
2/3/2023 10.000 TA NGOC THUY  343816.020323.121326. Chuyển khoản
2/3/2023 10.000 BUI TRUONG THANH 119587.020323.121007.  Chuyển tiền
2/3/2023 1.000 HUYNH THI NGOC DUNG 0441000618247  Transfer
2/3/2023 1.000 HUYNH THI NGOC DUNG 0441000618247  Transfer
2/3/2023 10.000 NGUYEN THI ANH VAN 357587.020323.120225.  
2/3/2023 10.000 NGUYEN VIET HUNG 346186.020323.120055.  
2/3/2023 10.000 NGUYEN SINH HAO  277299.020323.114530. Chuyển khoản
2/3/2023 20.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.ZLP..
ZP6HELEENFP5.
Chuyển
2/3/2023 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 366734.020323.114123. ck tu thien
2/3/2023 10.000 DINH VAN KIEM  249433.020323.113931. Chuyển khoản
2/3/2023 10.000 LE VAN VAO PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE.
.36913414642
Chuyển tiền
2/3/2023 10.000 ho duc cam  872913.020323.112943.  
2/3/2023 10.000 LANG THI BICH PARTNER.DIRECT
_DEBITS_VCB.MSE..
36913413786.
Chuyển tiền
2/3/2023 10.000 LE THANH BINH 891620.020323.112727.  
2/3/2023 20.000 XE VAN LOI  173628.020323.112308. Chuyển khoản
2/3/2023 10.000 TRAC MINH CHI  152422.020323.111832. Chuyển tiền
2/3/2023 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 021386.020323.111827. Chuyển tiền từ thiện
2/3/2023 20.000 LE THI THANH  803913.020323.110
038.VCB
Chuyển khoản
2/3/2023 10.000 pham van cuong  801147.020323.105929.  
2/3/2023 10.000 DANG VAN TOAN 797260.020323.105823.  
2/3/2023 10.000 TRAN CONG BINH  926390.020323.105501. Chuyển khoản
2/3/2023 10.000 DANG VAN TOAN 953360.020323.104946.  
2/3/2023 10.000 VO THI HUONG 475049.020323.104904. Chuyển tiền
2/3/2023 10.000 PHAN CONG TUAN ANH 042068.020323.104837. Chuyển tiền
2/3/2023 10.000 HO HUU DIEN  899645.020323.104808. Chuyển khoản
2/3/2023 10.000 LUONG VAN QUY  592666.020323.104645. Chuyển tiền
2/3/2023 10.000 TRAN THI LINH PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE..
36912038433
ck tu thien
2/3/2023 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 856362.020323.104017. Từ thiện
2/3/2023 10.000 DANG NGOC HAI  1020658421 Chuyển tiền
2/3/2023 10.000 NGUYEN THANH TINH  832741.020323.103339. Chuyển tiền
2/3/2023 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 831700.020323.103243. Cac be khuyet tat dang rat can cac ban giup do
2/3/2023 10.000 NGUYEN VAN TUAN 985631.020323.103109. Chuyển tiền
2/3/2023 10.000 DO VAN THANH 0381000395233 Chuyển tiền
2/3/2023 50.000 LE THI MY HAU 018589.020323.102142. Chuyển tiền
2/3/2023 10.000 NGUYEN VAN TRINH 472436.020323.101953.  
2/3/2023 20.000 Y TAI  916054.020323
.101952.VCB
Chuyển khoản
2/3/2023 10.000 NGUYEN THI MAI TRIN  0601000477612  
2/3/2023 10.000 NGUYEN DANG CHUNG 1034625277 ck tu thien
2/3/2023 100.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ  0181001334558 Ung ho tre em khuyet tat va gap kho khan
2/3/2023 10.000 LE MINH CHAU EM  834549.020323.100737. Chuyển khoản
2/3/2023 10.000 NGUYEN VAN HUY 716102.020323.100102.  
2/3/2023 12.000 BUI THI NGOC LINH 987363.020323.094605. Chuyển tiền
2/3/2023 150.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ MBVCB.31683976
07.2001.VCB Rewards
tre em khuyet tat
2/3/2023 10.000 TRINH THI HANG  534248.020323.091144. Chuyển khoản
2/3/2023 10.000 HA VAN THAO 701316.020323.090755.  
2/3/2023 40.000 DANG THI THUY 0291000272468 Chuyển tiền
2/3/2023 300.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 1019286205 LNL
2/3/2023 20.000 NGUYEN THI BE THAI  599855.020323.083330. Chuyển tiền
2/3/2023 60.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0071001035826 lxstd tặng từ thiện
2/3/2023 50.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 1031333676 ON
2/3/2023 200.000  NGUYEN VAN VUONG   0011004265191 Chuc cac em hanh phuc
2/3/2023 50.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 346026.020323.053849. Ung ho quy khuyet tat tre em 
2/3/2023 100.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0021000412676 cac em nho kem may man
3/3/2023 25.308 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ MBVCB.317675023
6.2001.VCB Rewards.
giup nguoi
3/3/2023 10.000 NGUYEN THI KHANH HANG 359544.030323.213222. Chuyển tiền
3/3/2023 10.000 H HUE MLO  1017324333 Chuyển tiền
3/3/2023 100.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 907617.030323.210934. ung ho quy tre em kt
3/3/2023 20.000 NGUYEN VAN THANG 0731000863938 Chuyển tiền
3/3/2023 10.000 NGUYEN VAN HUNG 433926.030323.210158. Chuyển khoản
3/3/2023 10.000 DUONG VAN HOANG 1026315649 Chuyển tiền
3/3/2023 30.000 MAI THI MY DUNG  594732.030323
.204828.VCB
Chuyển khoản
3/3/2023 20.000 Y CHINH KTUL  504790.030323.204
328.VCB
Chuyển khoản
3/3/2023 10.000 LE PHAT VINH PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE.
.36991391576.
 
3/3/2023 20.000 VI THI THANH  924174.030323.2
01508.VCB
Chuyển khoản
3/3/2023 20.000 HOANG THI HA  923096.030323.201
234.VCB
Chuyển khoản
3/3/2023 10.000  DUONG DINH DONG 1016152262  
3/3/2023 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE..
36989596474.
ASEAN
3/3/2023 20.000 Y THANH 494300.030323.195
838.VCB
Chuyển khoản
3/3/2023 10.000 NGUYEN HUU LONG  144008.030323.194827. Chuyển khoản
3/3/2023 10.000 NGUYEN VAN THUONG  PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE..3
6988501913.
Chuyển tiền
3/3/2023 10.000 DUONG VAN XUAN  011586.030323.191645. Chuyển khoản
3/3/2023 10.000 NGUYEN THANH HUYEN PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE..
36988438766.
Chuyển tiền
3/3/2023 10.000 PHAM VAN THAO  0221000063031 Từ thiện
3/3/2023 10.000 Do Minh Thai 383347.030323.191318.  
3/3/2023 10.000 DO PHUONG NGOC PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE..
36987434871.
 
3/3/2023 10.000 DUONG NGOC XUYEN 241191.030323.190120. Chuyển tiền
3/3/2023 20.000 PHAN QUOC SON  703296.030323.1
90022.VCB
Chuyển khoản
3/3/2023 15.000 CAO HONG HANH  942271.030323.185858. Chuyển tiền
3/3/2023 20.000 DO KIM MANH 888118.030323.184320.  
3/3/2023 10.000 DANG SY CHINH  773912.030323.182116. Chuyển khoản
3/3/2023 20.000 DINH THI DUNG 910277.030323.1
82101.VCB
 
3/3/2023 10.000 PHAN THI LE 0481000891207  Chuyển tiền
3/3/2023 10.000 Hoang thi thuy phuong 017535.030323.181705.  
3/3/2023 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 752866.030323.181614. ck tu thien
3/3/2023 20.000 NGUYEN DUY KHANH 195699.030323.181220. Chuyển tiền
3/3/2023 10.000 PHUNG CHI NGUYEN PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE.
.36985464135.
Chuyển tiền
3/3/2023 20.000 NGUYEN THI THUY  438508.030323.
175912.VCB
 
3/3/2023 10.000 HUYNH VAN TIEN 179505.030323.175433. Chuyển tiền
3/3/2023 10.000 NGUYEN MINH HIEU  599345.030323.175430. Chuyển tiền
3/3/2023 10.000 Nguyen Thanh Do PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE..
36983986116.
 
3/3/2023 10.000 Bui Van Luong  112041.030323.174936. Chuyển tiền
3/3/2023 10.000 NGUYEN VAN DUNG  961506.030323.174858. Chuyển khoản
3/3/2023 20.000 HUYNH NGOC THAO DUYEN  601483.030323.174406. Chuyển khoản
3/3/2023 10.000 TRAN THI NGOC THOA 601445.030323.174406. Chuyển khoản
3/3/2023 10.000 NGUYEN THANH KHIEM  168719.030323.174330. Chuyển tiền
3/3/2023 20.000 NGUYEN VAN THAI 699262.030323.
174301.VCB
Chuyển khoản
3/3/2023 20.000 Nguyen Thi Huong 166758.030323.173746. Chuyển tiền
3/3/2023 20.000 NGO THANH DIEN 241178.030323.17
2513.VCB
Chuyển khoản
3/3/2023 10.000 DUONG VAN CHIEN 340006.030323.172431.  
3/3/2023 250.000 Nguyen Tran Hoang Lam 9707333333  
3/3/2023 1.000 MAC HONG THUONG 0011004381409 Transfer
3/3/2023 1.000 MAC HONG THUONG 0011004381409 Transfer
3/3/2023 250.000 Nguyen Khai Anh3 9707333333  
3/3/2023 10.000 TRAN VAN BINH  988746.030323.171201. Chuyển tiền
3/3/2023 10.000 BUI XUAN BIEN  754752.030323.171143. Chuyển khoản
3/3/2023 10.000 BAN TON NHAY  566702.030323.171053.  
3/3/2023 20.000 NGUYEN TIEN CHUONG  737608.030323.170847. Chuyển khoản
3/3/2023 10.000 NGUYEN THI NGA  1026371358 Chuyển tiền
3/3/2023 1 CAO MANH KHANG 064601.030323.165528.  
3/3/2023 10.000 DINH XUAN HUNG 349304.030323.165352.  
3/3/2023 10.000 PHAM CONG QUAN 333523.030323.165027. Chuyển khoản
3/3/2023 20.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 512647.030323.165009. ung ho 
3/3/2023 10.000 PHAM VAN HIEU 623184.030323.164804. Chuyển khoản
3/3/2023 10.000 VI THI NHUONG 886903.030323.164651.  
3/3/2023 10.000 QUAN THI BUT  614577.030323.164633. Chuyển khoản
3/3/2023 10.000 TO BA THE 0491000106578  
3/3/2023 10.000 HUYNH VAN HAI  880080.030323.164448. Chuyển tiền
3/3/2023 10.000 PHAM THI KIEU TIEN  777601.030323.164456. Chuyển
3/3/2023 20.000 CAO THI QUYNH  137532.030323.
164431.VCB
Chuyển khoản
3/3/2023 10.000 NGUYEN BINH TIEN  566599.030323.163739. Chuyển khoản
3/3/2023 10.000 Tran thi thao trang 107201.030323.163734. Chuyển
3/3/2023 300.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0691000305891 quy chung
3/3/2023 1.000 LE THI HUONG 0021000428379 Transfer
3/3/2023 1.000 LE THI HUONG 0021000428379 Transfer
3/3/2023 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 525948.030323.162956. ck tu thien
3/3/2023 20.000 DO DANG PHONG  1027443959 Chuyển tiền
3/3/2023 100.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0081001144940 vi cac em than yeu
3/3/2023 10.000 LE THI NGOC SUONG  804711.030323.162358. Chuyển tiền
3/3/2023 10.000 Danh phuc 030126.030323.162358.  
3/3/2023 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 205777.030323.162241. Chuyển tiền
3/3/2023 10.000 NGUYEN TIEN HOI  469028.030323.161448. Chuyển tiền
3/3/2023 10.000 Quy  399083.030323.160525. Chuyển
3/3/2023 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 550305.030323.160313. Chuyển khoản từ thiện
3/3/2023 10.000 LE KIEU OANH 1022389505 Chuyển tiền
3/3/2023 10.000 LAM PHU 539261.030323.160207.  
3/3/2023 20.000 trinh basu 038063.030323.155834.  
3/3/2023 10.000 TRIEU SINH VUONG  090350.030323.155752. Chuyển khoản
3/3/2023 10.000 Nguyen Thi Nhe 001593.030323.155718.  
3/3/2023 10.000 NGUYEN THI LUONG  0231000690240 Chuyển tiền
3/3/2023 10.000 Thinh 139168.030323.155535. ung ho
3/3/2023 1.000  Bui Tien Dung 230303719531100  ck 
3/3/2023 20.000 TRUONG MINH TUAN  865373.030323.154
311.VCB
Chuyển khoản
3/3/2023 10.000 Hai77 316540.030323.154233.  
3/3/2023 10.000 DAM VAN TUAN  283712.030323.154217. Chuyển khoản
3/3/2023 15.000 TRAN VAN PHUONG  628656.030323.154155. Chuyển tiền
3/3/2023 10.000 VI THI NGAN  021019.030323.154202. Chuyển khoản
3/3/2023 1 Thanh 089936.030323.154118.  
3/3/2023 10.000 PHUNG THI THU HUONG 981965.030323.153941. Chuyển tiền
3/3/2023 10.000 VI VAN LUONG  617099.030323.153838. Chuyển tiền
3/3/2023 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 246618.030323.153444. ung ho
3/3/2023 10.000 TA DUY ANH 2253689999  
3/3/2023 10.000 LE DUY NAM 210774.030323.152705. Chuyển khoản
3/3/2023 10.000 PHAN THI CAM TU  800745.030323.152636. Chuyển tiền
3/3/2023 10.000 Dinh Trung kien 188690.030323.152614.  
3/3/2023 10.000 Tran Tuan Tu 188331.030323.152530. Chuyển tiền
3/3/2023 10.000 DANG XUAN QUYET  200355.030323.152502. Chuyển khoản
3/3/2023 10.000 VU TIEN DAT PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE.
.36976133292.
 
3/3/2023 20.000 NGUYEN THANH TRANG 0200452999030315
16422023fe030486
95.94838.151633.
Chuyển tiền
3/3/2023 10.000 Pham van trung 001450.030323.151538.  
3/3/2023 10.000 CHU NGOC ANH  971244.030323.151301. Chuyển tiền
3/3/2023 10.000 LAM THI DAO 355986.030323.151334. Chuyển tiền
3/3/2023 10.000 NGUYEN VAN TRUONG 897867.030323.151253. Chuyển khoản
3/3/2023 10.000 DO HA BAC 965872.030323.151139. Chuyển tiền
3/3/2023 10.000 THAO THI GIANG  889250.030323.151047. Chuyển khoản
3/3/2023 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 134870.030323.151001. Chuyển tiền
3/3/2023 10.000 HOANG NGUYEN NGOC 883159.030323.150917.  
3/3/2023 10.000 NGUYEN NGOC TRANG  0621000473758 Chuyển tiền
3/3/2023 20.000 LAM THI NGOC BICH 1015709501 Chuyển tiền
3/3/2023 10.000 PHAM THI MAI 029331.030323.150613. Chuyển tiền
3/3/2023 10.000 NGUYEN MINH TRANG PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE.
.36974438285.
 
3/3/2023 10.000 VU THI NGOC TRAM 941944.030323.150511. Chuyển tiền
3/3/2023 10.000 PHAM NGOC MAI  0121000834627 Chuyển tiền
3/3/2023 20.000 NGUYEN THI HANG 307940.030323.15
0432.VCB
Chuyển khoản
3/3/2023 10.000 HOANG VAN TOAN  798944.030323.150428. Chuyển tiền
3/3/2023 10.000 HA THI MAU  1027058337 Chuyển tiền
3/3/2023 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 537033.030323.150354. ck 
3/3/2023 1.000 NGUYEN THI THU HA  939096.030323.150339. Chuyển tiền
3/3/2023 10.000 NGUYEN THI CAN  498458.030323.150317. Chuyển khoản
3/3/2023 10.000 DANG THI THU PHUONG 1026527134 Chuyển tiền
3/3/2023 10.000 LE THI VAN  943557.030323.150311. Chuyển tiền
3/3/2023 10.000 TRAN HUU NA  931512.030323.150144. Chuyển tiền
3/3/2023 10.000 NGUYEN VAN LY  675806.030323.150032. Chuyển tiền
3/3/2023 10.000 TRAN THI THUONG  940454.030323.150003. Chuyển tiền
3/3/2023 10.000 PHAM KIM NGAN 085792.030323.145956. Chuyển khoản
3/3/2023 10.000 NGUYEN VAN PHO  491287.030323.145802. Chuyển tiền
3/3/2023 10.000 CHU VAN HO  809924.030323.145056. Chuyển khoản
3/3/2023 10.000 NGO THI CAM LY 1023254907 Chuyển tiền
3/3/2023 20.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.ZLP.
.ZP6HEMC8JDNQ
Chuyển
3/3/2023 10.000 NGUYEN VAN HIEN  877705.030323.144556. Chuyển tiền
3/3/2023 20.000 LE VAN TAI  764884.030323.144
519.VCB
Chuyển khoản
3/3/2023 10.000 VO THI MY UYEN 763318.030323.143845. Chuyển khoản
3/3/2023 1 Nguyen The Duc 920399.030323.143712.  
3/3/2023 20.000 NGUYEN THI LOAN  952039.030323.
143204.VCB
Chuyển khoản
3/3/2023 10.000 NGUYEN THI ANH  736504.030323.143135. Chuyển khoản
3/3/2023 100.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 912599.030323.143030. Chuc cac e binh an
3/3/2023 10.000 HA ANH TUAN  938399.030323.142542. Chuyển khoản
3/3/2023 10.000 VU VAN QUYEN 937620.030323.142529. Chuyển khoản
3/3/2023 1.000 PHAN VAN HUYNH  315844.030323.142216. Transfer
3/3/2023 10.000 NGUYEN HOANG NGHIA  912952.030323.142038. Chuyển tiền
3/3/2023 15.000 Le thanh lam 152266.030323.142004.  
3/3/2023 10.000 HUYNH ANH TUYET 902899.030323.142003. Chuyển tiền
3/3/2023 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 694959.030323.141955. ck tu thien
3/3/2023 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 877984.030323.141108. ck tu thien
3/3/2023 10.000 NONG VAN HIEU PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE..
36971646067.
Chuyển tiền
3/3/2023 10.000 VUONG VAN VU  200655.030323.140332. Chuyển tiền
3/3/2023 10.000 NGUYEN DUC HUNG 742263.030323.140211.  Chuyển tiền
3/3/2023 10.000 Mai Thi Cam Nhung 978229.030323.140053. Chuyển tiền
3/3/2023 10.000 LO VAN THIEM  PARTNER.DIRECT
_DEBITS_VCB.MSE
..36970877103
 
3/3/2023 10.000 TRAN VAN KY  767080.030323.134237. Chuyển khoản
3/3/2023 50.000 NGO MINH QUYEN  283627.030323.134030. Chuyển tiền
3/3/2023 10.000 TRAN HONG DAN  0231000668117 Chuyển tiền
3/3/2023 10.000 Hoang thanh thanh  047320.030323.133745.  
3/3/2023 10.000 PHAM MINH NHUT  746294.030323.133722. Chuyển khoản
3/3/2023 10.000 NGUYEN VAN HOA  544618.030323.133621. Chuyển khoản
3/3/2023 10.000 LE CUC PHUONG  713862.030323.132825. Chuyển khoản
3/3/2023 20.000 NGO MINH QUYEN  279395.030323.132604. Chuyển tiền
3/3/2023 10.000 NGUYEN THI MY TRINH  466249.030323.131118. Chuyển khoản
3/3/2023 10.000 DAU BA BINH 644775.030323.130845. Chuyển khoản
3/3/2023 100.000  LE THUY VY  0881000484867 chuc cac e khoe manh vui v hanh phuc
3/3/2023 10.000 THI MY HAN  PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE..
36969089247.
Chuyển tiền
3/3/2023 34.567 VU QUANG CANH PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE..
36967916799
 
3/3/2023 10.000 TRAN NGOC ANH 548203.030323.124303. Chuyển khoản
3/3/2023 10.000 VU TRONG QUY HAI  538923.030323.124050. Chuyển khoản
3/3/2023 10.000 NGUYEN PHI HONG 0181003659050   Chuyển tiền
3/3/2023 10.000 DO THI THAM 1012585264 Chuyển tiền
3/3/2023 20.000 TRAN THI THUY KIEU 561061.030323.1
22020.VCB
Chuyển khoản
3/3/2023 10.000 Hai 980357.030323.121726. Chuyển
3/3/2023 20.000 NGUYEN NGOC NAM 746218.030323.
121308.VCB
 
3/3/2023 10.000 Tran thi que  955677.030323.120552.  
3/3/2023 10.000 NGUYEN THI HIEU  385384.030323.120551. Chuyển khoản
3/3/2023 1.000 PHAN VAN HUYNH  979676.030323.120146. Transfer
3/3/2023 1.000 PHUNG THANH HUNG 1032120060 Transfer
3/3/2023 20.000 tran thi xuan thuy 360148.030323.120040.  
3/3/2023 10.000 PHAN THANH THACH CAM 346999.030323.115749.  
3/3/2023 10.000 NGUYEN DUC DONG  833863.030323.115714. Chuyển tiền
3/3/2023 10.000 THUAT 569686.030323.115618.  
3/3/2023 10.000 TRAN VAN TEO  0191000365566 Chuyển tiền
3/3/2023 10.000 DANG MINH NHO 883911.030323.115413.  
3/3/2023 10.000 LE THI MAI 129427.030323.114326. Chuyển khoản
3/3/2023 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 559362.030323.114123. NOP TIEN QUY
3/3/2023 10.000 MAI THI NGOC LAN  PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE.
.36963287619.
Từ thiện
3/3/2023 20.000 LE THI NGOC LIEU  203064.030323.112802. Chuyển khoản
3/3/2023 1.000 VU LE THUONG   0461000457464 Transfer
3/3/2023 1.000 VU LE THUONG   0461000457464 Transfer
3/3/2023 10.000 VU VAN THIN  167100.030323.112019. Chuyển khoản 
3/3/2023 10.000 Pham dang thanh tai 028809.030323.111951.  
3/3/2023 50.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 841649.030323.111610. Ung ho quy khuyet tat tre em
3/3/2023 100.000 DINH HONG NHUNG 406969.030323.11
1317.VCB
Chuyển khoản
3/3/2023 10.000 NGUYEN TIEN DAT 995238.030323.111149.  
3/3/2023 10.000 TRAN THI THAO 1028914098 Chuyển tiền
3/3/2023 10.000 HA VAN HUNG 479155.030323.110831.  
3/3/2023 20.000 MAI THANH TUNG 498841.030323.110738.  Chuyen tu thien
3/3/2023 10.000 NGUYEN DINH HANH 1028152721 ck tu thien
3/3/2023 20.000 TRINH VAN QUYEN 342952.030323
.110537.VCB
 
3/3/2023 10.000 Ha Minh Huy  727710.030323.110100. ck
3/3/2023 1.000 PHAN VAN HUYNH  173771.030323.105832. Transfer
3/3/2023 1.000 PHUNG THANH HUNG 1032120060 Transfer
3/3/2023 20.000 LE VAN QUOC 835650.030323.105831. Chuyển tiền
3/3/2023 20.000 NGUYEN TUAN HOANG 0691000440902 Chuyển tiền
3/3/2023 10.000 CAO THI HANG  147663.030323.105225. Chuyển tiền
3/3/2023 10.000 PHA XE XA  991460.030323.104214. Chuyển khoản
3/3/2023 10.000 Pham thang Quyet 874655.030323.104204.  
3/3/2023 1.000 PHAN VAN HUYNH  368188.030323.103803. Transfer
3/3/2023 1.000 PHUNG THANH HUNG 1032120060 Transfer
3/3/2023 10.000 NGUYEN DUC NHAN  970375.030323.103726. Chuyển khoản
3/3/2023 10.000 LE TUAN ANH  840932.030323.103401. Chuyển khoản
3/3/2023 10.000 NGUYEN VAN HOANG DANH 1020621274 Chuyển tiền
3/3/2023 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 651293.030323.102812. ck tu thien
3/3/2023 10.000 NGUYEN PHUONG HANG  938962.030323.102101. Chuyển tiền
3/3/2023 1.000 PHAN VAN HUYNH  455650.030323.101504. Transfer
3/3/2023 1.000 PHUNG THANH HUNG 1032120060 Transfer
3/3/2023 10.000 NGUYEN PHI HONG  0181003659050 Chuyển tiền
3/3/2023 10.000 DOAN THI NGOC NGAN PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE.
.36958984297.
 
3/3/2023 10.000 SU THI NGHI 1033244824  
3/3/2023 10.000 DINH VAN DANG 787069.030323.095542. Chuyển khoản
3/3/2023 10.000 DO PHUONG NAM  9963025564 Chuyển tiền
3/3/2023 40.000 DANG THI THUY 0291000272468 Chuyển tiền
3/3/2023 10.000 TRAN BA THONG PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE.
.36958961522.
Chuyển tiền
3/3/2023 100.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 758087.030323
.094642.VCB
 
3/3/2023 10.000 PHAM VAN TIN 1020155376 Chuyển tiền
3/3/2023 1.000 PHAN VAN HUYNH  952671.030323.094318. Transfer
3/3/2023 1.000 PHUNG THANH HUNG 1032120060 Transfer
3/3/2023 1.000 PHAM HUNG MANH 1011000640697  Transfer
3/3/2023 1.000 PHAM HUNG MANH 1011000640697  Transfer
3/3/2023 10.168 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 1027033407 free.
3/3/2023 50.000 Vu Van Duc 122470.030323.092037.  
3/3/2023 200.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 11005688865 Chuc cac em may man va hanh phuc
3/3/2023 30.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0071001035826 lxstd tặng từ thiện
3/3/2023 1.000 PHAN VAN HUYNH 709566.030323.070939.  Transfer
3/3/2023 1.000 TA HA ANH 1035570254 Transfer
3/3/2023 1.000 PHUNG THANH HUNG 1032120060 Transfer
3/3/2023 10.000 HA QUY DON  062579.030323.011140. Chuyển khoản
3/3/2023 100.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 1016746509 sv
4/3/2023 10.000 TRAN NGAN GIANG  387615.040323.221706. Chuyển khoản
4/3/2023 500.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ  0421000475073 ung ho
4/3/2023 10.000 VO NGOC SANG 0271001094020  
4/3/2023 50.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ MBVCB.31807120
65.2001.VCB Rewards
kho khan
4/3/2023 10.000 NGUYEN VAN HAI 1031313620 Chuyển tiền
4/3/2023 10.000 NGUYEN VAN MANH 627658.040323.205252. Chuyển tiền
4/3/2023 10.000 HA VAN HUAN 645285.040323.204809. Chuyển tiền
4/3/2023 10.000 DOAN MAI DIEP  840123.040323.204810. Chuyển tiền
4/3/2023 10.000 SONH  512204.040323.203811. Chuyển khoản
4/3/2023 20.000 BUI THI NHU HUYEN  044985.040323.203037. Chuyển tiền
4/3/2023 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 219633.040323.202505. ck tu thien
4/3/2023 10.000 LE THI THU  454049.040323.202409. Chuyển khoản
4/3/2023 10.000 VU THI QUYEN 0831000077554  chuyen tien ung ho tre em khuyet tat
4/3/2023 10.000 Tran Quang tuan 429561.040323.201857.  
4/3/2023 10.000 DANH PHE 0411001023443 Chuyển tiền
4/3/2023 100.000 NGUYEN NHU ANH 1014876042 Chuyển tiền
4/3/2023 20.000 DAO VAN TUYEN 112963.040323.
201448.VCB
Chuyển khoản
4/3/2023 10.000 PHAN THI TUYET THANH 485764.040323.201241. Chuyển tiền
4/3/2023 20.000 VAN THI QUYNH 405179.040323.201218.  
4/3/2023 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 764440.040323.201140. ok
4/3/2023 10.000 NGUYEN HUU TAI 967322.040323.200935. Chuyển khoản
4/3/2023 10.000 HOANG VAN DAI 949973.040323.200458.  
4/3/2023 10.000 BUI MINH TRI  011100036912  
4/3/2023 10.000 BUI THI CAM LY 313690.040323.195127. Chuyển khoản
4/3/2023 20.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 9334563798 trung binh
4/3/2023 50.000 NGUYEN HOANG TU TRAN 000182.040323.193140.  
4/3/2023 10.000 BUI THI DIEP 982263.040323.192825. Chuyển khoản
4/3/2023 100 NGUYEN THI KIM CUC 041831.040323.192744. Chuyển tiền
4/3/2023 10.000 Hieu 519897.040323.192727. Chuyển
4/3/2023 10.000 Vu Huy Long 172762.040323.191846. Chuyển tiền
4/3/2023 100.000 TRINH QUANG LONG  0071005679972 Chuyển tiền
4/3/2023 10.000 QUACH VAN THUONG 0091000611209  Chuyển tiền
4/3/2023 10.000 TRAN CONG LOI  767375.040323.191737. Chuyển khoản
4/3/2023 20.000 A KHUYA 398182.040323.191
737.VCB
Chuyển khoản
4/3/2023 10.000 CAO VAN HOANG 765533.040323.191711. Chuyển khoản
4/3/2023 10.000 LE DANH LONG 987632.040323.191612. Chuyển tiền
4/3/2023 10.000 BUI HUY THANG 227989.040323.191556. Chuyển tiền
4/3/2023 10.000 VU THI NGAT  743026.040323.191136. Chuyển khoản
4/3/2023 10.000 LU XUAN LONG 739580.040323.191045. Chuyển khoản
4/3/2023 10.000 Dinh Thanh Hoan  721391.040323.191011. Chuyển tiền
4/3/2023 20.000 NGUYEN THI TU QUYNH  778383.04032
3.185959.VCB
Chuyển khoản
4/3/2023 50.000 Ly Cong Thanh Dat 987137.040323.185417.  
4/3/2023 10.000 PHAM HONG THU  671651.040323.184836. Chuyển tiền
4/3/2023 10.000 TRAN THANH BINH 335988.040323.183932. Chuyển tiền
4/3/2023 10.000 Nguyen thi van anh  408114.040323.183333.  
4/3/2023 10.000 LE MINH QUOC  742016.040323.183217. Chuyển tiền
4/3/2023 60.000 trang 860694.040323.182807. Chuyển
4/3/2023 10.000 NGUYEN BA VIET 616228.040323.182110.  
4/3/2023 10.000 NGUYEN CONG HAU 452564.040323.182046.  
4/3/2023 20.000 NGUYEN THI THANH NHAN 844706.040323.181
917.VCB
Chuyển khoản
4/3/2023 10.000 NGUYEN TRUNG KIEN 530091.040323.181855. Chuyển khoản
4/3/2023 10.000 TRAN THI HANG 835792.040323.180442. Chuyển khoản
4/3/2023 10.000 Nguyen ngoc thien 346765.040323.180323.  
4/3/2023 10.000 Trang 346354.040323.180313. Chuyển
4/3/2023 10.000 BIEN  357183.040323.180200. Chuyển tiền
4/3/2023 10.000 CHIEM THI HIEN 1027642873 Chuyển tiền
4/3/2023 10.000 NGUYEN TIEN DUC 436294.040323.175300.  
4/3/2023 10.000 BAN THI THANH  413316.040323.175011. Chuyển khoản
4/3/2023 10.000 PHAM TRUNG KIEN 991597.040323.174925.  
4/3/2023 10.000 NGUYEN VAN LOI  727074.040323.172937. Chuyển tiền
4/3/2023 20.000 NGUYEN THI NHAM  827283.040323
.172724.VCB
Từ thiện
4/3/2023 10.000 PHAN QUOC VU  246611.040323.171323. Chuyển khoản
4/3/2023 10.000 TRIEU VAN TRINH PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE.
.37037994749.
Chuyển tiền
4/3/2023 10.000 Nguyen van truong  203226.040323.170142.  
4/3/2023 10.000 LUONG KHAC THUC  191907.040323.170115. Chuyển khoản
4/3/2023 10.000 Ngoc Van Pao 650383.040323.165930. Chuyển tiền
4/3/2023 10.000 PHAM THI SUA  PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE.
.37037960099.
Chuyển tiền
4/3/2023 50.000 BUI THI THUY LIEU 145664.040323.165048. Chuyển khoản
4/3/2023 10.000 hoang  452792.040323.164934. ck
4/3/2023 10.000 Thai Ba Dat 104186.040323.164053.  
4/3/2023 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 724944.040323.163552. ung ho
4/3/2023 10.000 PHAN THI MONG HOP 381798.040323.163208.  
4/3/2023 10.000 NGUYEN VAN MAI 1013240831  
4/3/2023 10.000 NGUYEN VAN TOAN 1024205826  
4/3/2023 20.000 BAN SINH VIET 815852.040323.162106.VCB  
4/3/2023 10.000 TRAN THI MAI ANH  314768.040323.162047. Chuyển khoản
4/3/2023 10.000 NGO VAN PHUC 671690.040323.162025.  
4/3/2023 10.000 LE VAN HUAN  639642.040323.161044. Chuyển tiền
4/3/2023 10.000 bui huu loi 203544.040323.160508.  
4/3/2023 10.000 BUI VAN LAM 228258.040323.160026.  
4/3/2023 10.000 TRUONG QUANG TRUNG 212312.040323.155813. Chuyển khoản
4/3/2023 10.000 LU VAN NIEN  210761.040323.155750. Chuyển khoản
4/3/2023 10.000 KHUAT VAN TUAN 585908.040323.155409. Chuyển tiền
4/3/2023 10.000 HOANG THI QUYNH  919014.040323.155406. Chuyển khoản
4/3/2023 10.000 QUANG VAN KHIEM  187719.040323.155236. Chuyển khoản
4/3/2023 10.000 CHU VAN DUY 175594.040323.154948.  
4/3/2023 10.000 VO VAN HOI  902846.040323.154948. Chuyển khoản
4/3/2023 10.000 NGUYEN THI HUONG 556842.040323.154234. Chuyển tiền
4/3/2023 10.000 VO THI NHU QUYNH  1023200132 Chuyển tiền
4/3/2023 10 DO KIM THINH  210062.040323.154013. Chuyển tiền
4/3/2023 10.000 NGO THANH LY 0841000002857 Chuyển tiền
4/3/2023 10.000 BUI THI DUNG  098191.040323.153130. Chuyển khoản
4/3/2023 10.000 HOANG THAI DUONG 833704.040323.153117. Chuyển khoản
4/3/2023 10.000 LE THI XUAN NU 954229.040323.152908. Chuyển tiền
4/3/2023 20.000 NGUYEN VAN BE TU  0381000410389  Chuyển tiền
4/3/2023 10.000 NGUYEN MINH CHUONG  955962.040323.152934. Chuyển tiền
4/3/2023 10.000 HA TRONG HUNG  0061001142937 Chuyển tiền
4/3/2023 10.000 BUI VAN ANH 456795.040323.152524.  Chuyển khoản 
4/3/2023 10.000 Nguyen thuy trang 566695.040323.032320.  
4/3/2023 10.000 HOANG VAN DONG  061281.040323.152241. Chuyển khoản
4/3/2023 10.000 VU QUANG DAT  788452.040323.151852. Chuyển khoản
4/3/2023 20.000 TRAN VAN CHUNG 538144.040323.1
51722.VCB
Chuyển khoản
4/3/2023 10.000 HO THI KIEU OANH 028047.040323.151425. Chuyển khoản
4/3/2023 10.000 LE THI THUY 1021335453 Chuyển tiền
4/3/2023 100 PHAM THI YEN  999946.040323.151304. Chuyển tiền
4/3/2023 10.000 Thu  960610.040323.151224. Chuyển
4/3/2023 10.000 LE THI THUY VY  785077.040323.150859. Chuyển tiền
4/3/2023 10.000 Y THUAT BUSRIA 1020068713 ck 
4/3/2023 10.000 TA QUANG TUAN 9865823891 Chuyển tiền
4/3/2023 10.000 DO THI HONG 742795.040323.150618. Chuyển khoản
4/3/2023 1.000 VU THI THANH  988961.040323.150456. Chuyển tiền
4/3/2023 10.000 LUONG THI YEN NGOC 1021605543 Chuyển tiền
4/3/2023 10.000 Duyen 133525.040323.150344. ck
4/3/2023 10.000 NGUYEN THI CHUNG  788200.040323.150322. Chuyển tiền
4/3/2023 10.000 Lo Van Hoan 124770.040323.150249. Chuyển tiền
4/3/2023 10.000 NGUYEN THI HUYEN  787730.040323.150249. Chuyển tiền
4/3/2023 10.000 PHAM NGUYEN MINH HUNG PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE..
37031547278.
Chuyển tiền
4/3/2023 20.000 To Anh Ngu 123264.040323.150218. Chuyển tiền
4/3/2023 10.000 LE HA UYEN 728449.040323.150217. Chuyển khoản
4/3/2023 20.000 NGUYEN THI THU HA  724863.040323.150116. Chuyển khoản
4/3/2023 10.000 HOANG THI HUYEN   0081001155031  Chuyển tiền
4/3/2023 10.000 NGUYEN AN QUYNH 723297.040323.150047. Chuyển khoản
4/3/2023 20.000 VO THI NGOC TRINH  949155.040323.145500. Chuyển khoản
4/3/2023 1.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0081001257938 benh tim
4/3/2023 10.000 NGUYEN ANH TUNG 931291.040323.145021.  
4/3/2023 10.000 TRAN NGUYET MINH  494534.040323.144927. Chuyển tiền
4/3/2023 10.000 HUYNH THI THAO QUYEN 922753.040323.144811.  
4/3/2023 10.000 TRAN THANH DONG  9392698847 Chuyển tiền
4/3/2023 20.000 NGUYEN DINH HOA  919320.040323.144722. Chuyển khoản
4/3/2023 10.000 PHAN TRUONG LONG  137092.040323.144453. Chuyển tiền
4/3/2023 10.000 DANG THI THU  619381.040323.144315. Chuyển tiền
4/3/2023 10.000 HA VAN THO 898294.040323.144201. Chuyển khoản
4/3/2023 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 640853.040323.143550. ck tu thien
4/3/2023 10.000 LE THE HA 790803.040323.143258. Chuyển tiền
4/3/2023 10.000 HOANG THI THOA  0451000339860 Chuyển tiền
4/3/2023 10.000 VO THANH TUNG 1024551956 Chuyển tiền
4/3/2023 10.000 NGO THI MAI ANH  0011004105333   
4/3/2023 10.000 CHU THANH HIEP  748141.040323.141613. ck
4/3/2023 10.000 HUYNH THI LOI  745559.040323.141157. Chuyển tiền
4/3/2023 10.000 Le Thi Ngoc Quy 009143.040323.140848.  
4/3/2023 10.000 NGUYEN HOANG ANH 1020656647  
4/3/2023 10.000 HOANG VAN SY  536951.040323.140231. Chuyển khoản
4/3/2023 10.000 LO VAN KHA 610841.040323.140054. Chuyển khoản 
4/3/2023 20.000 NGUYEN AI NGHIA 282561.040323.14
0108.VCB
Chuyển khoản
4/3/2023 10.000 hung  745388.040323.140040. chuyen cho tre a
4/3/2023 10.000 LUU VAN QUY 354467.040323.135713.  
4/3/2023 10.000 NGUYEN THI THUY NGA  549599.040323.135626. Chuyển khoản 
4/3/2023 10.000 LE ANH TUAN 509304.040323.135309. Chuyển khoản
4/3/2023 10.000 NGUYEN VAN ANH  494121.040323.134811. Chuyển khoản
4/3/2023 20.000 HUYNH VAN ROI  538209.040323.1
34651.VCB
Chuyển khoản
4/3/2023 10.000 NGUYEN DINH KIEN  849106.040323.134635. Chuyển tiền
4/3/2023 10.000 HOANG VAN VINH  481554.040323.134355.H Chuyển tiền
4/3/2023 10.000 TRAN VAN CUOC  PARTNER.DIRECT
_DEBITS_VCB.MSE..
37028423620.
Chuyển tiền
4/3/2023 10.000 Le Thi Lan Huong 436864.040323.132829.  
4/3/2023 20.000 LE NHAT TRUONG 630531.040323.132658.  
4/3/2023 100 TRIEU THANH HOA  652522.040323.132533. Chuyển khoản 
4/3/2023 20.000 TRAN DINH BINH 715612.040323.1321
48.VCB
Chuyển khoản
4/3/2023 10.000 PHAN VAN THICH HOA 258591.040323.131615.  
4/3/2023 10.000 TO VAN LONG  1012782148 Chuyển tiền
4/3/2023 10.000 VUONG VAN DUC 576647.040323.131100.  
4/3/2023 50.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 300808.040323.1
30120.VCB
Chuyển khoản
4/3/2023 10.000 LUONG DUC ANH  350233.040323.130054. Chuyển khoản
4/3/2023 10.000 LE TIEN PHUONG  998665.040323.125627. Chuyển tiền
4/3/2023 10.000 DO NGOC TRUONG  0491000165573   
4/3/2023 20.000 NGUYEN VAN THANG  1012974925 Chuyển tiền
4/3/2023 10.000 Luong Khac Huy  176672.040323.124752. Chuyển tiền
4/3/2023 10.000 TRAN VAN TUAN  928785.040323.124022. Chuyển tiền
4/3/2023 10.000 Ban van luong 256282.040323.123314.  
4/3/2023 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 420641.040323.1
22930.0398 567 016 
Chuyển tiền
4/3/2023 10.000 DANG THI LIEN  407890.040323.122628. Chuyển khoản
4/3/2023 10.000 LE VAN PHUONG 665098.040323.121525. Chuyển tiền
4/3/2023 10.000 NGUYEN DUY QUYNH 658052.040323.121121. Chuyển tiền
4/3/2023 10.000 NGUYEN THE VINH PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE..
37024404142.
Chuyển tiền
4/3/2023 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 216635.040323.120201. CUNG NHAU CHIA SE
4/3/2023 10.000 NGUYEN DANG HUNG  9984881200 Chuyển tiền
4/3/2023 10.000 HOANG THI BAC  121236.040323.115828. Chuyển khoản
4/3/2023 10.000 Lanh  595633.040323.115609. Chuyển
4/3/2023 20.000 HO PHU TIEP  0251002747090  Chuyển tiền
4/3/2023 10.000 NGUYEN THANH TAN 647937.040323.115038. Chuyển tiền
4/3/2023 10.000 Nguyen van tuan  580113.040323.114855.  
4/3/2023 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 200618.040323.113758. ck 
4/3/2023 10.000 NGUYEN DINH SON  976821.040323.113623. Chuyển tiền
4/3/2023 10.000 Vo minh thanh 345210.040323.113056.  
4/3/2023 300.000 HO THI THANH VAN 0301000387865 Ung ho quy, mong cac em binh an, am no
4/3/2023 10.000 TRAN VAN THUAN  1015906802 Chuyển tiền
4/3/2023 10.000 Phuc Ngo  726468.040323.112705. Chuyển khoản
4/3/2023 10.000 TRAN HUU LINH 225977.040323.112530. Chuyển tiền
4/3/2023 10.000 VO HA LONG 830296.040323.112421. Chuyển khoản 
4/3/2023 10.000 NGUYEN TRONG KIEN  122140.040323.112241. Chuyển khoản
4/3/2023 10.000 THACH SA RAI  976374.040323.112227. Chuyển tiền
4/3/2023 40.000 VO NGOC PHI  PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE.
.37021307430.
Chuyển tiền
4/3/2023 10.000 NGUYEN DU CO PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE.
.37021356039.
 
4/3/2023 10.000 DANG BAO GIANG 1016655064  
4/3/2023 20.000 LO THANH CHUC  210449.040323.110
209.VCB
Chuyển khoản
4/3/2023 10.000 DO THI DUNG  592252.040323.110053. Chuyển tiền
4/3/2023 10.000 NGUYEN TRUNG THANH LUAN PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE..
37021301183.
 
4/3/2023 10.000 LE DIEN TRUNG PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE.
.37020266763.
 
4/3/2023 10.000 NGO NGUYEN THE PHONG  1013046284 Chuyển tiền
4/3/2023 10.000 ME VAN PHONG 854802.040323.105055. Chuyển khoản
4/3/2023 10.000 DO BAO THUONG 1029331767 Chuyển tiền
4/3/2023 10.000 HUYNH NGOC HAN 594739.040323.104333. Chuyển tiền
4/3/2023 10.000 ME VAN PHONG  932885.040323.104025. Chuyển khoản
4/3/2023 26.000 LU THI DUNG  132883.040323.1
03908.VCB
Chuyển khoản
4/3/2023 10.000 Duong quang hung 565367.040323.103222.  
4/3/2023 10.000 Pham song hao 026462.040323.103109.  
4/3/2023 20.000 CHU DINH LICH 718166.040323.102
618.VCB
Chuyển khoản
4/3/2023 10.000 DUONG VAN MINH  863608.040323.102402. Chuyển khoản
4/3/2023 10.000 Huynh nhut duc 858223.040323.102251.  
4/3/2023 10.000 NGUYEN THE CUONG  747465.040323.102237. Chuyển khoản
4/3/2023 20.000 NGUYEN THI THANH HOA 536358.040323.1011
12.VCB
Chuyển khoản
4/3/2023 10.000 SAN VAN NHAT  816369.040323.101023. Chuyển tiền
4/3/2023 10.000 NGO VAN HOC 410957.040323.100926. Chuyển khoản 
4/3/2023 20.000 Tam 354490.040323.100719. Chuyen tien nhiem vu 
4/3/2023 10.000 HO THI KIM CHI  785632.040323.100543. Chuyển khoản
4/3/2023 10.000 NGUYEN XUAN TOAN  893816.040323.100410. Chuyển tiền
4/3/2023 20.000 NGUYEN VAN HUNG  1028484117 Chuyển tiền
4/3/2023 40.000 DANG THI THUY 0291000272468 Chuyển tiền
4/3/2023 10.000 Thang 319287.040323.095048. Chuyển
4/3/2023 20.000 NGUYEN THI THUY 784111.040323.0
95038.VCB
 
4/3/2023 10.000 DAO VU DUONG 031000669472 Từ thiện
4/3/2023 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 904321.040323.094417. ck 
4/3/2023 10.000 LE CUC PHUONG 652490.040323.093320. Chuyển khoản
4/3/2023 10.000 DANH TAM 009672.040323.091630. ck 
4/3/2023 100.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ MBVCB.3177337924.2
001.VCB Rewards.
ung ho chung cho quy
4/3/2023 20.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 1014047953 tre em
4/3/2023 50.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 083256.040323.063827. Ung ho quy khuyet tat tre em
5/3/2023 100.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0791000063805  tre em khuyet tat
5/3/2023 500.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 1018394403 full.
5/3/2023 10.000 TRAN THI THU THAO PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE..
37093241198.
Chuyển tiền
5/3/2023 10.000 TRAN VAN PHONG  350191.050323.204609. Chuyển khoản từ thiện
5/3/2023 20.000 NGUYEN THI THANH NGA 270261.050323
.204446.VCB
Chuyển khoản
5/3/2023 10.000 CAN THANH BINH 717711.050323.204405.  
5/3/2023 10.000 DANG TRUNG KHAI 309853.050323.203657. Chuyển khoản
5/3/2023 100.000 Thu Huong  481235.050323.202517. chuyen tu thien 
5/3/2023 10.000 NGUYEN THANH LUAN 232828.050323.201905. Chuyển khoản
5/3/2023 10.000 PHAN THI MY DUNG 789727.050323.201114. Chuyển khoản
5/3/2023 10.000 HOANG CONG THANH  196076.050323.201051. Chuyển khoản
5/3/2023 50.000 Tran nguyen minh nghia 178323.050323.200649.  
5/3/2023 20.000 Thu Huong 437521.050323.200245.  chuyen ung ho 
5/3/2023 20.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0871004185226 xin gop 1 phan nho vao quy
5/3/2023 10.000 PHAN THIEN LUY  0091000651634  Chuyển tiền
5/3/2023 10.000 TRIEU MINH HAI  0731000888605  
5/3/2023 10.000 DANH RA  PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE..
37089392325.
Chuyển tiền
5/3/2023 10.000 TRAN VAN THAO 623110.050323.192842. Chuyển khoản
5/3/2023 10.000 VI THANH TUNG   0731000935440  Chuyển tiền
5/3/2023 10.000 NGUYEN THANH CONG  1023892973 Chuyển tiền
5/3/2023 10.000 VU DINH NAM 917082.050323.192103. Chuyển tiền
5/3/2023 10.000 BUI THI KIM NGAN  969617.050323.192013. Chuyển khoản
5/3/2023 10.000 Thang 353750.050323.191941. Chuyển
5/3/2023 10.000 TRAN THI DUYEN  569259.050323.191450. Chuyển khoản
5/3/2023 10.000 NGUYEN THI MAN 895884.050323.191412. Chuyển tiền
5/3/2023 300.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0071001356626 ung ho cho tre em khuyet tat
5/3/2023 10.000 Hoang Ngoc Doanh  738564.050323.191127. Chuyển tiền
5/3/2023 10.000 TRUONG QUANG DAI  882924.050323.190953. Chuyển tiền
5/3/2023 10.000 NGUYEN VAN NGUYEN  187819.050323.190332. Chuyển tiền
5/3/2023 10.000 Tri  321269.050323.190318. Chuyển
5/3/2023 10.000 LU NGOC NHU 516870.050323.190122.  
5/3/2023 10.000 VO TRUONG SINH  879506.050323.190021. Chuyển khoản
5/3/2023 20.000 HOANG VAN BON 314165.050323.18
5842.VCB
Chuyển khoản
5/3/2023 10.000 NGUYEN VAN THANH  836117.050323.185437. Chuyển tiền
5/3/2023 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 194533.050323.185123. Chuyển khoản
5/3/2023 10.000 PHAM THI THU PHUONG 434653.050323.184056. Chuyển khoản
5/3/2023 10.000 NGUYEN THI MY HOAI 1012967585 Chuyển tiền
5/3/2023 10.000 NGUYEN HOANG DUY 643462.050323.183124. Chuyển tiền
5/3/2023 10.000 LUONG VAN TIET  811937.050323.182110. Chuyển tiền
5/3/2023 10.000 LE KHAI DANG  1031030547  
5/3/2023 10.000 TRAN THI THANH HANG 342499.050323.181812. Chuyển khoản
5/3/2023 10.000 PHUNG QUOC DAT  856680.050323.181539. Chuyển tiền
5/3/2023 10.000 Huynh Cong Bang  601066.050323.181245. Chuyển tiền
5/3/2023 10.000 DANG A MOC  647410.050323.180921. Chuyển khoản
5/3/2023 10.000 tran ngoc bao  183873.050323.175714.  
5/3/2023 10.000 DANH THANH HAO  1027134925 Chuyển tiền
5/3/2023 20.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 620473.050323.174825. Chuyển tiền
5/3/2023 10.000 PHAM VAN DUONG  221001.050323.174825. Chuyển khoản
5/3/2023 10.000 VU VAN HOAN  518810.050323.174251. Chuyển khoản
5/3/2023 10.000 TRAN CHUNG CAM GIANG  598377.050323.174213. Chuyển tiền
5/3/2023 10.000 NONG THI THU HUONG 169647.050323.173633. Chuyển khoản
5/3/2023 10.000 NGUYEN THI NGOC HAN  1024599681 Chuyển tiền
5/3/2023 10.000 LO THI TUYET  565247.050323.173226. Chuyển tiền
5/3/2023 10.000 LE THI AN 143081.050323.173016. Chuyển khoản
5/3/2023 20.000 PHAM THI CAM NHUNG  638908.050323.172857. Chuyển tiền
5/3/2023 20.000 Nguyen thi ha 103324.050323
.172745.VCB
 
5/3/2023 10.000 Le Trung son 483171.050323.172354.  
5/3/2023 10.000 XA VAN HOANG 065370.050323.171159. Chuyển khoản
5/3/2023 10.000 TA LINH TUAN 930558.050323.170929.  
5/3/2023 10.000 HA THI HOA 1018560116 Chuyển tiền
5/3/2023 10.000 DO NGOC ANH TRUONG 033537.050323.170428. Chuyển khoản
5/3/2023 10.000 NGUYEN THAI BINH  0281000566989   Chuyển tiền
5/3/2023 10.000 NGUYEN VAN LONG  323581.050323.170318. Chuyển khoản
5/3/2023 10.000 NGUYEN VAN MY NGOC QUA  854229.050323.170148. Chuyển tiền
5/3/2023 10.000 NGUYEN THI YEN TRINH  565962.050323.170007. Chuyển tiền
5/3/2023 20.000 VO NGUYEN PHUONG  008957.050323.165844. Chuyển khoản
5/3/2023 10.000 NGUYEN THANH PHUONG PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE.
.37081631802.
Chuyển tiền
5/3/2023 10.000 nguyen thanh tra PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE..
37081561419.
 
5/3/2023 10.000 TRINH THI NHUNG  114590.050323.164554. Chuyển tiền
5/3/2023 10.000 NONG VAN NGHIEM  222513.050323.164137. Chuyển khoản
5/3/2023 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 548991.050323.163900. ck tu thien
5/3/2023 10.000 NONG THI HAN  824892.050323.163816. Chuyển tiền
5/3/2023 10.000 NGUYEN THI NGOC ANH  914626.050323.163539. Chuyển khoản
5/3/2023 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 259325.050323.163412. Chuyển tiền
5/3/2023 10.000 DUONG HONG KHANH 169461.050323.163002. Chuyển khoản
5/3/2023 10.000 Nguyen Minh Tan 169698.050323.163004.  
5/3/2023 10.000 Do Thai Hung 987661.050323.162719.  
5/3/2023 10.000 NGUYEN THI NHU QUYNH 327031.050323.162217. Chuyển khoản 
5/3/2023 20.000 HOANG VAN PHUONG 725085.050323.1
62221.VCB
Chuyển khoản
5/3/2023 10.000 MAI VAN HOANG cty 24h 1013749376  
5/3/2023 20.000 LE VAN SANG 105304.050323.16
1910.VCB
Chuyển khoản
5/3/2023 10.000 PHUNG DINH LAM 743299.050323.161235. Chuyển tiền
5/3/2023 20.000 NGUYEN THI TOAN  525699.050323.160744. Chuyển tiền
5/3/2023 10.000 SUNG A HUNG  551229.050323.160735. Chuyển tiền
5/3/2023 10.000 PHAM TRUONG GIANG  805700.050323.160731. Chuyển khoản
5/3/2023 10.000 VU DINH MY 9338635895  chuyen tien t thienn quy vi tre em.
5/3/2023 10.000 TO THI LAI 0411001048393  Chuyển tiền
5/3/2023 10.000 VUONG THI KHANG  0351000913984 Chuyển tiền
5/3/2023 10.000 NGUYEN VAN THANH PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE..
37078236950.
 
5/3/2023 20.000 CAO THI HANG 517621.050323.155621. Chuyển tiền
5/3/2023 10.000 LO MINH HAI  677202.050323.155111. Chuyển tiền
5/3/2023 10.000 NGUYEN THI TUYET 557508.050323.155019.  Chuyển tiền
5/3/2023 10.000 TRUONG THI LUONG  149595.050323.154931. Chuyển tiền
5/3/2023 20.000 DINH NGOC PHUONG  733294.050323.1
54923.VCB
Chuyển khoản
5/3/2023 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0931004204148 Từ thiện
5/3/2023 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 874979.050323.153430. UNG HO
5/3/2023 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 924809.050323.153229. ck tu thien
5/3/2023 10.000 LO THANH TRANG 849568.050323.153203.  
5/3/2023 10.000 Trang 873705.050323.152934. Chuyển
5/3/2023 10.000 Hoang Thi Hoan  226302.050323.152909. chuyen tien nv16
5/3/2023 10.000 NGUYEN THI DUNG 0441000661103 Chuyển tiền
5/3/2023 10.000  TRAN THI LE THANH 0501000047253 ck
5/3/2023 10.000 NGO ANH NGOC  536071.050323.152243. Chuyển tiền
5/3/2023 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 961139.050323.152208. ung ho 
5/3/2023 20.000 TRAN THI THU 548920.050323
.152015.VCB
Chuyển khoản
5/3/2023 10.000 DUONG QUYNH TRANG  873671.050323.151948. Chuyển khoản
5/3/2023 10.000 KHUC THI LAN 480984.050323.151658. Chuyển tiền
5/3/2023 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 380188.050323.151616. ck tu thien
5/3/2023 10.000 VU QUANG HUY  203526.050323.151610. Chuyển tiền
5/3/2023 50.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 848410.050323.151543. Ung ho quy khuyet tat tre em 
5/3/2023 20.000 BUI KHAC TOAN  573972.050323.151516. Chuyển tiền
5/3/2023 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 621532.050323.151518.  
5/3/2023 20.000 LY THI THU THAO 486950.050323.151353. Chuyển tiền
5/3/2023 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 719403.050323.151234. Quy vi tre em khuyt tat vn
5/3/2023 20.000 LU THI NHUONG  546338.050323.1
51148.VCB
Chuyển khoản
5/3/2023 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 561821.050323.151107. ung ho quy
5/3/2023 10.000 SUNG A SON 821922.050323.150633. Chuyển khoản
5/3/2023 10.000 LE DUY CUONG  0361000250953 Chuyển tiền
5/3/2023 10.000 TAO VAN MINH PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE..
37076799145.
Chuyển tiền
5/3/2023 10.000 QUACH HOANG LIET 665463.050323.150050. Chuyển tiền
5/3/2023 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 982160.050323.150025. Ung ho tre em
5/3/2023 10.000 NGUYEN VAN NHAN  847644.050323.145508. Chuyển tiền
5/3/2023 20.000 NGUYEN THANH THAI  869627.050323.14
4639.VCB
Chuyển khoản
5/3/2023 10.000 HOANG HAI HAN  746213.050323.144555. ck
5/3/2023 20.000 NGUYEN THI HANG 697045.050323.144
402.VCB
Chuyển khoản
5/3/2023 10.000 BUI TUAN HUNG 0141000811347 Chuyển tiền
5/3/2023 10.000 BUI ANH TUAN 1029501232 Chuyển tiền
5/3/2023 10.000 TRINH VAN CONG 455412.050323.142620. Chuyển tiền
5/3/2023 10.000 VU VAN DE  672351.050323.142435. Chuyển khoản
5/3/2023 10.000 LE NGOC ANH 450111.050323.142116. Chuyển khoản
5/3/2023 10.000 NGUYEN THI MINH ANH  817205.050323.142047. Chuyển tiền
5/3/2023 10.000 LY VAN PHUONG  447454.050323.142026. Chuyển khoản
5/3/2023 10.000 NGUYEN HUU NAM PARTNER.DIRECT
_DEBITS_VCB.MSE..
37073407135.
Chuyển tiền
5/3/2023 10.000 HUA VAN BA  188975.050323.141217. Chuyển tiền
5/3/2023 10.000 VI VAN LIEU 625821.050323.141104. Chuyển khoản
5/3/2023 10.000 PHAN THI NGOC ANH 239569.050323.140901. Chuyển tiền
5/3/2023 10.000 NGUYEN THI LANH 847588.050323.140520. Chuyển tiền
5/3/2023 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 834888.050323.135952. Chuyển tiền
5/3/2023 10.000 LY VINH DU 585184.050323.135848. Chuyển khoản
5/3/2023 10.000 HOANG THANH THIEN  575316.050323.135537. Chuyển khoản
5/3/2023 10.000 LO VAN KHIEN  354773.050323.135455. Chuyển tiền
5/3/2023 10.000 HOANG THI NGA  567371.050323.135319. Chuyển khoản
5/3/2023 10.000 NGO THI HANH 815837.050323.135116. Chuyển tiền
5/3/2023 10.000 hoang oai9 526659.050323.134045.  
5/3/2023 10.000 HUYNH MINH THUAN 816381.050323.133753.  
5/3/2023 10.000 Pham van hieu 512667.050323.133233.  
5/3/2023 30.000 Huyen  680500.050323.133114. Chuyển
5/3/2023 50.000 NGUYEN THI DIEU LINH 486359.050323.132842. Chuyển khoản
5/3/2023 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 553294.050323.132754. ck tu thien
5/3/2023 10.000 CA VAN TUYEN  480774.050323.132659. Chuyển khoản
5/3/2023 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 670760.050323.132452. ck tu thien
5/3/2023 10.000 HA THI DOANH 9334986736 Chuyển tiền
5/3/2023 10.000 PHAM THAI CA 0441000780739  Chuyển tiền
5/3/2023 10.000 LY SEO PAO 1033492878 Chuyển tiền
5/3/2023 10.000 HUYNH THI THUY MY PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE.
.37071650236.
Chuyển tiền
5/3/2023 10.000 NGUYEN THI NGA 238174.050323.130852. Chuyển khoản
5/3/2023 20.000 LE VAN MANH  416331.050323.130755. Chuyển khoản
5/3/2023 10.000 NGUYEN SY HOANG MINH  1019536896  
5/3/2023 10.000 NGUYEN DINH LOI  395067.050323.130209. Chuyển khoản
5/3/2023 10.000 Huynh Thanh Ha  859179.050323.130058. Chuyển tiền
5/3/2023 10.000 TRAN TRONG HUNG 0831000012611   
5/3/2023 10.000 PHAM NHAT ANH 365591.050323.125315. Chuyển khoản
5/3/2023 10.000 NGOC VAN NGUYEN  0481000904005  
5/3/2023 10.000 NGUYEN T THANH TRON 792165.050323.124734.  
5/3/2023 10.000 NGUYEN THI MAI KHANH 342136.050323.124626. Chuyển khoản
5/3/2023 10.000 PHAN VAN DOI  660643.050323.124339. Chuyển tiền
5/3/2023 10.000 PHAM THI HOAI HUONG 315947.050323.123905.  
5/3/2023 10.000 PHAM VAN HUNG 144139.050323.123853. Chuyển khoản
5/3/2023 10.000 Hoang Van Huan  594509.050323.123616.  
5/3/2023 10.000 HOANG THI HAI 423480.050323.003559. Chuyển tiền
5/3/2023 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 782563.050323.122855.  
5/3/2023 10.000 TRAN NGOC LAP  PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE..
37070109590.
Chuyển tiền
5/3/2023 10.000 NGUYEN CONG SANG   0791000016268  
5/3/2023 10.000 NGUYEN DANG DUONG  258912.050323.122333. Chuyển khoản
5/3/2023 10.000 Bui Xuan Duc Anh 251927.050323.122145.  
5/3/2023 10.000 DIEU THEM  377253.050323.122144. Chuyển tiền
5/3/2023 10.000 LE VAN CHU  246268.050323.122020. Chuyển khoản
5/3/2023 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 070229.050323.121559. ck tu thien
5/3/2023 10.000 PHUNG QUOC BINH  221241.050323.121403. Chuyển khoản
5/3/2023 10.000 Thom  556539.050323.121353. Chuyển
5/3/2023 10.000 LE VIET ANH 574012.050323.121034.  
5/3/2023 30.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 1022364161 khuyn tatv viet nam
5/3/2023 10.000 HUYNH XUAN SANG 1014810748 Chuyển tiền
5/3/2023 10.000 NGUYEN BA NGHIEM 560032.050323.120535.  
5/3/2023 10.000 TRUONG QUANG DUNG 167759.050323.120024. Chuyển khoản
5/3/2023 20.000 TRAN VAN PHUONG 285827.050323.115
712.VCB
Chuyển khoản
5/3/2023 20.000 PHAM VAN DU cty24 367440.050323.
115504.VCB
 
5/3/2023 10.000 BUI TRONG THAI  074354.050323.113705. Chuyển khoản
5/3/2023 10.000 NGUYEN THE HAO 1011000630401 Chuyển tiền
5/3/2023 10.000 DANG TRI HUU 896428.050323.112743. Chuyển tiền
5/3/2023 10.000 NGUYEN DUY NGHIA  899295.050323.112638. Chuyển khoản
5/3/2023 10.000 LE VAN QUY 890644.050323.112539.  
5/3/2023 10.000 DO TUAN BINH  741948.050323.112526. Chuyển tiền
5/3/2023 10.000 NGUYEN VAN THO 1016334275  
5/3/2023 10.000 PHAM VAN THIEU 744276.050323.112101.  
5/3/2023 10.000 TRIEU HUU VINH 861444.050323.110209. Chuyển tiền
5/3/2023 10.000 HOANG THI NGA  931852.050323.110116. Chuyển khoản
5/3/2023 10.000 HO VAN NGAM 780544.050323.105353. Chuyển khoản
5/3/2023 10.000 PHAN THANH HUYEN 1024190294 Chuyển tiền
5/3/2023 10.000 DOAN VINH PHU 738644.050323.104202.  
5/3/2023 10.000 Vu Thi Van 384687.050323.104201.  
5/3/2023 10.000 NGUYEN DINH DUNG  749299.050323.104044. Chuyển tiền
5/3/2023 10.000 NGUYEN DUY LONG  839046.050323.103816. Chuyển khoản
5/3/2023 10.000 KA NHY ON 294743.050323.102856. Chuyển tiền
5/3/2023 10.000 Tram ngoc hiep 844043.050323.101312.  
5/3/2023 10.000 NGUYEN MINH THUAN 756186.050323.100707.  
5/3/2023 50.000 DUONG QUANG HUNG 707273.050323.100455.  
5/3/2023 10.000 MA VAN TUAN  PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE.
.37064290129.
Chuyển tiền
5/3/2023 10.000 NGUYEN HUU DUC 693034.050323.100110.  
5/3/2023 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 699686.050323.100014. Từ thiện
5/3/2023 10.000 LU DUC THINH 664914.050323.095404. Chuyển khoản
5/3/2023 12.000 BAN THI THANH  555696.050323.094833. Chuyển khoản
5/3/2023 1.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 1024890305 anonymous.
5/3/2023 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 583134.050323.093223. tre em khuyet tat
5/3/2023 50.000 DANG THI THUY 0291000272468 Chuyển tiền
5/3/2023 10.000 LE QUANG THUAT 9837097898 Chuyển tiền
5/3/2023 100.000 NGUYEN XUAN SON Quan 7  0371003907540  
5/3/2023 20.000 PHAM THANH BINH 837034.050323.080
115.VCB
Chuyển khoản
5/3/2023 5.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 9879577109  
5/3/2023 12.000 NGUYEN THI DA THAO 164174.040323.234139. Chuyển tiền
5/3/2023 9.999 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0471000334465  giau
5/3/2023 10.000 Hong Nhung  020415.040323.232712. Chuyển khoản
6/3/2023 100.000 Xuyen  215740.060323.224533. Chuyển
6/3/2023 15.000 DINH THANH HIEN  0901000098834  Chuyển tiền
6/3/2023 100.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 1019710271 binh thuong
6/3/2023 10.000 Do anh truong 320401.060323.211636.  
6/3/2023 100.000 LE THE HIEN 750780.060323.211555. Transfer
6/3/2023 200.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0011004371621 mong dieu tot dep den voi cac em
6/3/2023 10.000 NGUYEN VAN TRUYEN  599995.060323.204748. Chuyển tiền
6/3/2023 20.000 VU THI HOA 370875.060323
.204725.VCB
 
6/3/2023 10.000 NGUYEN THAI KHANG 975524.060323.203100. Chuyển tiền
6/3/2023 10.000 MA CHIEN THIET  02009704150306201
9532023oJN5423898.
84527.201953.
Chuyển tiền
6/3/2023 1 VO DINH PHU 698360.060323.201620. Chuyển tiền
6/3/2023 10.000 Le dinh hanh  946657.060323.201500.  
6/3/2023 10.000 NGUYEN THI MAI LINH  520268.060323.201213. Chuyển khoản
6/3/2023 10.000 tran thi thu huong  926211.060323.200548.  
6/3/2023 10.000 LE KIM HOANG VAN 0181003340673   
6/3/2023 10.000 NGUYEN THU HA 959510.060323.200234. Chuyển khoản
6/3/2023 10.000 TRAN THI CHAU   0061001048881  Chuyển tiền
6/3/2023 10.000 NGUYEN MINH CHUNG  0951004211806  Chuyển tiền
6/3/2023 10.000 NGUYEN XUAN GIOI 512110.060323.195623.  
6/3/2023 10.000  NGUYEN THI MO  0501000264961  
6/3/2023 1 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 389413.060323.195321. ck 
6/3/2023 100.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0711000259464 tre em khuyet tat
6/3/2023 10.000  Y BRAT BYA  1026481087 Chuyển tiền
6/3/2023 10.000 NGUYEN THI HOP  9397468996 Chuyển tiền
6/3/2023 100.000 Lu thi huong  889556.060323.194934.  
6/3/2023 20.000 luong thi bien 367933.060323.19
4447.VCB
 
6/3/2023 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 010588.060323.194342. Ho tro
6/3/2023 10.000 nguyen nhat tan  873707.060323.194235.  
6/3/2023 10.000 NGUYEN THI THUY DUNG 732098.060323.193949.  
6/3/2023 10.000 TRAN QUANG VINH 334113.060323.193224. Chuyển khoản
6/3/2023 10.000 LAI THI THUY  02009704150306193
2022023J09j403536
.64398.193202.
Chuyển tiền
6/3/2023 10.000 VO TUAN CUONG  PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE..
37145756817.
Chuyển tiền
6/3/2023 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 1030341388 tre e khuyet tat
6/3/2023 10.000 NGUYEN THI NGUYET 650495.060323.192348. Chuyển tiền
6/3/2023 10.000 Y TIET MIO  741115.060323.192119. Chuyển khoản
6/3/2023 20.000 Song Anh 727184.060323.19195
7.VCB
 
6/3/2023 10.000 HO VAN THANH  0151000596663  Chuyển tiền
6/3/2023 1.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 1019630550 .chut qua nho nho
6/3/2023 10.000 TA THI BICH THUONG  1026964205 Chuyển tiền
6/3/2023 10.000 NGUYEN HAN  1027835933 Chuyển tiền
6/3/2023 10.000 PHAM DUY TU 045701.060323.184745.  
6/3/2023 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 105027.060323.184530. ck tu thien
6/3/2023 30.000 BUI THI THUY  600413.060323.184429. Chuyển tiền
6/3/2023 10.000 NGUYEN THU PHUONG  020045299903061
84250202320e
2304992.43198.184417.
Chuyển tiền
6/3/2023 200.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 1017920294 .tuy quy su dung
6/3/2023 10.000 TANG VAN CUONG  022126.060323.182925. Chuyển khoản 
6/3/2023 20.000 MAI ANH CUONG 565593.060323.182
556.VCB
Chuyển khoản
6/3/2023 10.000 HUYNH VAN BE 966120.060323.182353. Chuyển tiền
6/3/2023 10.000 KHA VAN MINH  399643.060323.182023. Chuyển khoản
6/3/2023 10.000 La Xuan Hoa  659606.060323.181455.  
6/3/2023 200.000 NGUYEN PHUONG LOAN   0071001216010  Chuyển tiền
6/3/2023 10.000 TRAN TAN PHAT  0891000647148  Chuyển tiền
6/3/2023 10.000 TRUONG KHANH LINH  0181003419895 Chuyển tiền
6/3/2023 10.000 VU TRONG DONG  02009704150306
1801492023ulbI361
944.23152.180150.
Chuyển tiền
6/3/2023 10.000 TAN THI NGAU 244830.060323.175324. Chuyển khoản
6/3/2023 10.000 NGUYEN THI OANH 0961000026939   
6/3/2023 10.000 A BE  020097041503061
747492023fV103543
70.15560.174750.
Chuyển tiền
6/3/2023 10.000 THACH THI HONG THU PARTNER.DIREC
T_DEBITS_VCB.MSE..
37140476521.
Chuyển tiền
6/3/2023 10.000 NGUYEN MINH HOI  515208.060323.174530. Chuyển tiền
6/3/2023 10.000 SUNG A PHIA  779919.060323.174258. Chuyển khoản
6/3/2023 10.000 tran dang minh dang 064984.060323.174250. ck 
6/3/2023 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 762.512.060.323.173.000.000  
6/3/2023 20.000 PHAN LOC 402902.060323.173919. Chuyển tiền
6/3/2023 20.000 Nguyen Thi Bich Tuyen 02009704150306173
84620234wEL349526
.10728.173846.
 
6/3/2023 50.000 TRAN HUYEN TRAN  020097041503061
737152023I0NV3486
94.9883.173715.
Chuyển tiền
6/3/2023 10.000 VI VAN ON 695626.060323.172803. Chuyển khoản
6/3/2023 10.000 TANG THANH LONG 388337.060323.172638. Chuyển tiền
6/3/2023 10.000 HIEN 631164.060323.172542.  
6/3/2023 20.000 Nguyen Thi Bich Hong PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.ZLP..
ZP6HEP5LKLN9.
 
6/3/2023 10.000 HOANG THI HANG  539760.060323.170019. Chuyển khoản
6/3/2023 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 433737.060323.165320. Ung ho tre em
6/3/2023 10.000 pham minh thang 487732.060323.165238.  
6/3/2023 10.000 TRAN VU LONG  PARTNER.DIRECT
_DEBITS_VCB.MSE..
37137833296.
Chuyển tiền
6/3/2023 10.000 NGUYEN QUYNH NGOC TU  016588.060323.164402. Chuyển khoản
6/3/2023 10.000 Linh 400760.060323.164201. Chuyển
6/3/2023 20.000 BUI THI MY DUNG 415360.060323.163
942.VCB
Chuyển khoản
6/3/2023 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 476813.060323.163743. ck 
6/3/2023 10.000 LUONG QUANG TRUNG 400925.060323.163431.  
6/3/2023 10.000 NGUYEN THI BICH THU  725010.060323.162952. Chuyển khoản
6/3/2023 10.000 NGUYEN BAO NHU Y VA CONG TY 24H 718710.060323.162845.  
6/3/2023 20.000 Pvh  341382.060323.162150. Chuyển
6/3/2023 10.000 CHAM VAN CHUYEN 676532.060323.162129. Chuyển khoản
6/3/2023 10.000 NGUYEN VAN LOI PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE.
.37136433508.
 
6/3/2023 50.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 02009704150 3061619362023s Ogh294411 .68043. 161936. khac
6/3/2023 10.000 LE DUC TINH 321553.060323.161310. ck
6/3/2023 10.000 TRAN AN PHU 281269.060323.161037.  
6/3/2023 20.000 LAU A TUA 531722.060323.1
60839.VCB
Chuyển khoản 
6/3/2023 10.000 LY VAN THANG  PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE..
37135574990
Chuyển tiền
6/3/2023 20.000 BUI TRUNG HAU PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE..
37134968225.
 
6/3/2023 10.000 NGUYEN HOANG LAI 0281000523790   
6/3/2023 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE..
37134967158.
quy tu thien
6/3/2023 10.000 Huong  276672.060323.155934. Chuyển
6/3/2023 200.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 541253.060323.155736. Ung ho quy tre em khuyet tat
6/3/2023 10.000 Minh  264492.060323.155522. Chuyển
6/3/2023 10.000 DANG THU HIEN 528822.060323.155521. Chuyển khoản
6/3/2023 10.000 NGUYEN KHAC HUNG  0481000900616  ASEAN.
6/3/2023 10.000 MAI CHI THO cty24h 1017661031  
6/3/2023 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 717423.060323.154814. ck tu thien
6/3/2023 10.000 LE VU QUY 0381000349169  Chuyển tiền
6/3/2023 10.000 TRAN NGUYEN THANH QUYNH 0061001017579 Chuyển tiền
6/3/2023 10.000 VO NHAT HIEN 1019045876 Chuyển tiền
6/3/2023 20.000 NGUYEN THI THU HA  697483.060323.15
4347.VCB
Chuyển khoản
6/3/2023 10.000 NGUYEN HOANG AN  405424.060323.154324. Chuyển tiền
6/3/2023 10.000 NGUYEN VAN HAU 138733.060323.154243.  
6/3/2023 10.000 NGUYEN TRUNG KIEN  135968.060323.154211. Chuyển khoản
6/3/2023 20.000 KA BOI  293699.060323.1538
37.VCB
Chuyển khoản
6/3/2023 10.000 Bui thi thom  399872.060323.153820. ck
6/3/2023 20.000 VU HAI MINH 926261.060323.153
028.VCB
Chuyển khoản
6/3/2023 10.000 HOANG THI MY DUYEN 360932.060323.152606. Chuyển khoản
6/3/2023 10.000 vo thanh nguyen  166133.060323.151937.  
6/3/2023 10.000 TONG VAN CHIEN 008012.060323.151613. Chuyển khoản
6/3/2023 10.000 NGUYEN DUY THAI  302874.060323.151529. Chuyển khoản
6/3/2023 10.000 Thao  153777.060323.151507. Chuyển
6/3/2023 100 KHUONG THI THUY LINH 574803.060323.151344. Chuyển tiền
6/3/2023 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 456811.060323.151246.  
6/3/2023 10.000 TRAN THI LOAN 1032080873 Chuyển tiền
6/3/2023 10.000 NGUYEN VAN MINH  425245.060323.151049. Chuyển tiền
6/3/2023 10.000 Bui Thi Tuyet Trinh 275847.060323.151039. Chuyển tiền
6/3/2023 10.000 GIAP THI HUYEN 1030042623 Chuyển tiền
6/3/2023 10.000 Tra 133692.060323.150741. Chuyển
6/3/2023 10.000 Tran van Phuong 363688.060323.150630.  
6/3/2023 10.000 NGUYEN HOANG THUY NGA  212142.060323.150518. Chuyển tiền
6/3/2023 10.000 LINH Dao 268978.060323.150518. Chuyển tiền
6/3/2023 10.000 NGO THI THUY HONG 1017410061 Chuyển tiền
6/3/2023 10.000 NGUYEN VAN DUNG 267707.060323.150401. Chuyển tiền
6/3/2023 10.000 NGUYEN THI NGAT  235755.060323.150318. Chuyển khoản
6/3/2023 20.000 Thom  119617.060323.150216. Chuyển
6/3/2023 10.000 Ly 118899.060323.150159. Chuyển
6/3/2023 10.000 NGUYEN THI BICH HUONG  836157.060323.150151. Chuyển tiền
6/3/2023 10.000 NGUYEN VAN TOAN  840547.060323.150116. Chuyển tiền
6/3/2023 10.000 NGUYEN THI HA 0141000782394 Chuyển tiền
6/3/2023 10.000 Duong van son 935787.060323.150032.  
6/3/2023 10.000 LO VAN LUONG  202234.060323.145630. Chuyển khoản
6/3/2023 10.000 LANG THI HONG NHU 193995.060323.145448.  
6/3/2023 10.000 DANG GIAU  898737.060323.145200. Chuyển khoản
6/3/2023 20.000 PHAM THI TU  901905.060323.1
44539.VCB
Chuyển khoản
6/3/2023 20.000 NGO HAI DANG PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE.
.37131221388.
Chuyển tiền
6/3/2023 10.000 PHAM SY 0041000230379   Chuyển tiền từ thiện
6/3/2023 10.000 NGUYEN THI HUE  852262.060323.143218. Chuyển tiền
6/3/2023 20.000 Nguyen Hoang Nhan 320331.060323.1
43224.VCB
 
6/3/2023 10.000 DINH VAN XANH  084700.060323.143147. Chuyển khoản
6/3/2023 20.000 TRAN XUAN DUC HUY 357192.0603
23.142849.VCB
Chuyển khoản
6/3/2023 10.000 NGUYEN THI HOAN  0351000878230  
6/3/2023 10.000 PHAM NGOC TOAN 812655.060323.142044. Chuyển tiền
6/3/2023 200.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 1025484156 quy vi tre em khuyet tat
6/3/2023 10.000 LO VAN CHINH 321219.060323.141056. Chuyển tiền
6/3/2023 10.000 TRAN ANH TU 714773.060323.140553.  
6/3/2023 10.000 PHUNG VAN SI 1013170859 Chuyển tiền
6/3/2023 10.000 LUONG THI LUAN 211310.060323.140124. Chuyển tiền
6/3/2023 10.000 NGUYEN DINH THUAN  9981858319  
6/3/2023 10.000 PHAM VAN DUAN  675229.060323.135458. Chuyển khoản
6/3/2023 10.000 TRAN VAN PHUC  673464.060323.135428. Chuyển khoản
6/3/2023 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 9327899035 chung tay gop suc
6/3/2023 10.000 NGUYEN THI HUE  0201000555203 Chuyển tiền
6/3/2023 10.000 Duong chi son PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE.
.37128097528
 
6/3/2023 10.000 LUONG VAN CUONG  610849.060323.133643. Chuyển khoản
6/3/2023 10.000 NGUYEN THI TRINH  602746.060323.133413. Chuyển khoản
6/3/2023 10.000 DINH TRONG THO 1027194652 Từ thiện
6/3/2023 10.000 TUONG VAN CUONG  655861.060323.133011. Chuyển tiền
6/3/2023 10.000 Le thanh tung  898850.060323.133011.  
6/3/2023 10.000 Nguyen van tinh 787324.060323.132642.  
6/3/2023 10.000 Quang van doan  386534.060323.132129. ck
6/3/2023 20.000 LE THI LUOM  818791.060323.1
31642.VCB
Chuyển khoản
6/3/2023 10.000 TRINH VAN CONG 171657.060323.131223. Chuyển tiền
6/3/2023 10.000  NGUYEN BAO THANG 0481000719137  Chuyển tiền
6/3/2023 10.000 Nguyen hoang thuy nga 345812.060323.130854.  
6/3/2023 10.000 LA VAN HAI 594677.060323.130706. Chuyển tiền
6/3/2023 10.000  NGUYEN VAN DUNG 164756.060323.130339. Chuyển tiền
6/3/2023 10.000 NGUYEN VAN MANH 9342318765 Chuyển tiền
6/3/2023 10.000 DAM NHAT LE  700020.060323.125810. Chuyển khoản
6/3/2023 10.000 HO THI NGUYEN PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE.
.37126653499.
 
6/3/2023 50.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 822640.060323.125128. Ung ho quy khuyet tat tre em
6/3/2023 10.000 NGUYEN KINH TAM 1017129553 Chuyển tiền
6/3/2023 10.000 NGUYEN VAN VUONG  656021.060323.124720. Chuyển khoản
6/3/2023 10.000 TRAN BAO SON  648108.060323.124529. Chuyển khoản
6/3/2023 10.000 LE VAN DANH  147350.060323.124100. Chuyển tiền
6/3/2023 10.000 LY VAN GIANG 195760.060323.123714. Chuyển tiền
6/3/2023 10.000 CHU THI HA