Danh ngôn:
Thứ bẩy, 02/12/2023
TẤM LÒNG HẢO TÂM

Danh sách các nhà hảo tâm (Tháng 8/2023)

Cập nhật lúc 14:32 02/08/2023
Quỹ vì trẻ em khuyết tật Việt Nam
Tầng 2, số 463 Kim Ngưu, Phường Vĩnh Tuy, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội

 
Bảng tổng hợp nguồn vận động từ các nhà hảo tâm tại ngân hàng Vietcombank
(Tháng 8/2023)   
NT Số tiền Tên nhà hảo tâm ủng hộ Quỹ Số tham chiếu Ghi chú
1/8/23 100.000 TAN DAT 5214 - 51637 Ủng hộ quỹ
1/8/23 300.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5078 - 82765 vi tuong lai trẻ em khuyết tật.CT từ 1024835390 toi Quỹ Vì trẻ em khuyết tật
1/8/23 100.000 NGUYEN THANH TRUNG 5244 - 48426  Chuyển tiền.CT từ 0351000880499 
1/8/23 10.000 NGUYEN THI HONG AN  5161 - 62015 AN Chuyển tiền qua MoMo
1/8/23 50.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5218 - 63419 Ủng hộ từ thiện
1/8/23 10.000 TRUONG VAN THAO  5219 - 16906  Chuyển tiền
1/8/23 10.000 HOANG TUAN VU 5213 - 01502  
1/8/23 10.000 NGUYEN DUY TRUNG  5218 - 94388 Chuyển Quỹ từ thiện
1/8/23 10.000 LE THI HAI YEN 5017 - 44876 Ủng hộ
1/8/23 50.000 NGUYEN VAN NGHIA  5209 - 38714 Chuyển khoản
1/8/23 10.000 LE THI HAI YEN  5216 - 42509 Chuyển tiền
1/8/23 20.000 NGUYEN THI NGHICH LONG  5218 - 18913 Chuyển tiền
1/8/23 10.000 NGUYEN THI PHUONG  5189 - 94584 Chuyển khoản
1/8/23 100.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5209 - 97221 Chuyển tiền
1/8/23 10.000 NGUYEN VAN KY 5219 - 70636 Chuyển khoản
1/8/23 10.000 nguyen thanh nguyen 5213 - 56418  
1/8/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5215 - 30293 Chuyển Quỹ từ thiện 
1/8/23 10.000 DOAN THI DUYEN 5189 - 68651 Chuyển khoản
1/8/23 10.000 Luong hoang phu 5219 - 91797  
1/8/23 10.000 TRAN QUOC TOAN  5078 - 31496 Chuyển tiền.CT từ 1038684680 
1/8/23 10.000 VO CONG TY 5161 - 42373 Chuyển tiền qua MoMo
1/8/23 10.000 VO PHUONG TRANG  5161 - 39973 Chuyển tiền qua MoMo
1/8/23 10.000 NGUYEN CHI NGUYEN  5215 - 73177 Chuyển tiền
1/8/23 20.000 NGUYEN THI YEN  5209 - 71036 Chuyển tiền
1/8/23 10.000 Nguyen thi phuong thao 5078 - 24073 Nguyen thi phuong thao.CT từ 9392767791 NGUYEN DUC ANH 
1/8/23 10.000 VU VAN TOAN  5189 - 14872 Chuyển khoản
1/8/23 10.000 TRAN THANH PHUONG  5216 - 31457  Chuyển khoản
1/8/23 300.000 LE THI THU TRANG  5217 - 25342  
1/8/23 10.000 TRAN THI LE QUYEN  5243 - 26211 Chuyển tiền.CT từ 0931004223291
1/8/23 10.000 TRUONG THI THUONG  5218 - 06363  Chuyển tiền
1/8/23 200.000 TRAN THI THANH  5189 - 96057 Chuyển khoản
1/8/23 10.000 DANG THI THUONG  5219 - 79707 Chuyển khoản Quỹ Vì trẻ em khuyết tật VN
1/8/23 200.000 HOANG THI ANH  5242 - 23674 Chuyển tiền.CT từ 9358752759  toi Quỹ Vì trẻ em khuyết tật VN
1/8/23 20.000 NGUYEN TRONG PHAT  5017 - 69460  Chuyển tiền
1/8/23 200.000 PHAM THI THAO NGUYEN  5220 - 65618 Chuyển tiền
1/8/23 300.000 NGUYEN THI LAI 5217 - 12390 Chuyển tiền tu Viettel Money
1/8/23 10.000 NGUYEN XUAN NGUYEN 5219 - 06225  
1/8/23 200.000 CHU THI MUI  5214 - 83874 Chuyển tiền
1/8/23 300.000 VO THI DUNG  5189 - 57163 Chuyển tiền
1/8/23 200.000 Sinh  5219 - 58981 Sinh chuyen 
1/8/23 300.000 NGUYEN LY THANH PHUONG 5189 - 55096 Chuyển khoản
1/8/23 200.000 TRAN THI LIEU 5189 - 49567 Chuyển khoản
1/8/23 300.000 NGUYEN THI NGOC LINH  5214 - 39309 Chuyển khoản
1/8/23 300.000 BUI THI CUC  5212 - 36528 Chuyển khoản
1/8/23 300.000 NGUYEN THI NGOC DUNG  5189 - 47643 Chuyển khoản
1/8/23 10.000 NGUYEN TIEN THANH  5218 - 29723 Chuyển tiền
1/8/23 200.000 CAO THI HUONG 5213 - 25273 Chuyển khoản
1/8/23 200.000 KHUAT THI DAO  5213 - 25260 Chuyển tiền
1/8/23 300.000  VI THI DONG  5214 - 24979 Chuyển tiền
1/8/23 300.000  TRAN NGOC HANH  5219 - 23163 Chuyển tiền
1/8/23 200.000 NGUYEN HOANG MY  5189 - 43577 Chuyển tiền
1/8/23 200.000 PHAM ANH NGOC  5189 - 43219 Chuyển tiền
1/8/23 200.000 NGUYEN THI HONG QUY  5220 - 19051  
1/8/23 200.000 MA THI LINH CHI  5189 - 42875 Chuyển tiền
1/8/23 200.000 DINH THI MONG TUYEN  5214 - 17741 Chuyển tiền
1/8/23 200.000 BUI THI MAI  5240 - 83910 Chuyển tiền.CT từ 0821000145412 
1/8/23 300.000 DOAN THI NHUNG  5215 - 15384  
1/8/23 200.000 NGUYEN THI BICH DIEP  5217 - 15312 Chuyển tiền
1/8/23 300.000 NGUYEN THI KHANH LINH  5218 - 15279 Chuyển khoản
1/8/23 300.000 PHAN THI ANH THI  5217 - 15031 Chuyển khoản
1/8/23 200.000 HA THI NU  5220 - 14909 Chuyển tiền den Quỹ Vì trẻ em khuyết tật VN
1/8/23 300.000  BUI THI BICH PHUONG  5209 - 14484 Chuyển tiền
1/8/23 300.000 BUI NGOC LINH  5017 - 13083 Chuyển tiền
1/8/23 200.000 CAO THI HOA  5218 - 12709 Chuyển khoản
1/8/23 300.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5209 - 12653 Quỹ Vì trẻ em khuyết tật vn 
1/8/23 300.000 NGUYEN THI PHUONG MAI 5212 - 10894 Chuyển khoản
1/8/23 200.000 DANG THI VAN  5189 - 40477 Chuyển khoản
1/8/23 300.000 VO THI MY  5189 - 40158 Chuyển khoản
1/8/23 10.000 Thuy 5213 - 66226 Thuy gui từ thiện
1/8/23 100.000 PHAN THI VAN  5242 - 89159 cau chuc cho moi ng luon hp va binh an.CT từ 0611001932844 
1/8/23 10.000 VUONG THI OANH  5017 - 34426 Chuyển tiền
1/8/23 1 Nguyen Hoa sim 5212 - 28183 Nguyen Hoa sim ck
1/8/23 10.000 NGUYEN DIEU THUY  5212 - 14458  
1/8/23 10.000 NGUYEN THI THU  5214 - 00177 Chuyển khoản thiện nguyện
1/8/23 10.000 PHUNG THI NGA  5220 - 98480 Chuyển khoản
1/8/23 10.000 DOAN TUAN ANH  5243 - 84978 Chuyển tiền toi Quỹ Vì trẻ em khuyết tật.CT từ 1017155599 
1/8/23 10.000 TRAN THU PHUONG  5189 - 04250 Chuyển khoản
1/8/23 10.000 DO THI NGUYET  5017 - 90418 Chuyển tiền
1/8/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5161 - 23839 Chuyển Quỹ từ thiện
1/8/23 20.000 PHAM THI HUONG MAI  5214 - 61804 Chuyển khoản
1/8/23 20.000 HA THI TUOI 5189 - 95715  Chuyển khoản
1/8/23 20.000 PHAM THI LOAN 5215 - 90735 Chuyển tiền
1/8/23 10.000 NGUYEN MINH TAM  5240 - 69333 Chuyển tiền Quỹ từ thiện.CT từ 1037955745 
1/8/23 10.000 NGUYEN HAO QUYEN  5209 - 90043  
1/8/23 10.000 LE DO ANH HONG 5239 - 63071 Chuyển tiền.CT từ 1027059680 
1/8/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5215 - 64238 Chuyển Quỹ từ thiện
1/8/23 20.000 NGUYEN THI HONG DIEP 5212 - 56175  
1/8/23 10.000 Phan Thi Nhu Hoa 5220 - 42263 Chuyển tiền
1/8/23 10.000 HA VAN NAM  5219 - 73628  
1/8/23 10.000 NGUYEN THI XINH  5218 - 73491 Chuyển khoản
1/8/23 10.000 DANG THI MAI 5212 - 68928  
1/8/23 10.000 .TRUONG HOANG KHA  5189 - 31655 Chuyển khoản
1/8/23 10.000  NGUYEN THI THOA  5212 - 59549 Chuyển tiền
1/8/23 10.000 HAN HONG NHUNG  5189 - 27841 Chuyển khoản
1/8/23 10.000 BUI THI MINH TUYEN  5245 - 46384  Chuyển tiền.CT từ 0061001150718 
1/8/23 10.000  PHAN TUYET NGAN  5220 - 42833 Chuyển tiền
1/8/23 10.000 NGUYEN PHUONG HOA  5219 - 42181 Chuyển khoản
1/8/23 10.000 NGUYEN VAN KHUONG 5219 - 13517  Chuyển khoản Ủng hộ tre em
1/8/23 15.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5189 - 16554 Ủng hộ Quỹ từ thiện
1/8/23 10.000 HA THI HONG  5239 - 51308 Chuyển tiền.CT từ 1015064944 
1/8/23 20.000 DUONG THI THU THUY  5189 - 12714 Chuyển khoản
1/8/23 20.000 TA THI ANH 5209 - 92359 Chuyển tiền
1/8/23 20.000 PHAM THI LIEN 5212 - 88399 Chuyển tiền
1/8/23 10.000 TO THI NHU QUYNH  5214 - 84112 Chuyển tiền
1/8/23 10.000 VO THI THU HOAN  5215 - 78781 Chuyển tiền
1/8/23 10.000  HUYNH THI CAM GIANG  5214 - 75856 Chuyển tiền
1/8/23 10.000 Le Thi Hoa 5213 - 68957 Chuyển tiền
1/8/23 10.000 LE DINH THANH TRUC  5243 - 62819  Chuyển tiền.CT từ 1021088541
1/8/23 10.000 NGUYEN THI THU UYEN  5244 - 40060  Chuyển tiền.CT từ 1014561851
1/8/23 10.000 HO LINH GIANG  5212 - 43953 Chuyển tiền
1/8/23 10.000 DANG THI TRAM  5209 - 42232 Chuyển tiền
1/8/23 10.000 TRUONG PHUONG DOANH  5017 - 39715 Chuyển khoản
1/8/23 10.000 NGUYEN DAO QUYNH NHU  5240 - 52118 Chuyển tiền.CT từ 0771000581412 
1/8/23 10.000 Pham Thanh Thanh 5213 - 20814  
1/8/23 10.000 NHI THI XUAN  5218 - 12853 Chuyển khoản
1/8/23 10.000 LY KHANH LY  5239 - 45128 Chuyển tiền.CT từ 1018578590 
1/8/23 10.000 nguyen thi mui 5209 - 01535  
1/8/23 10.000 TRAN VU DUY 5239 - 44178 Chuyển tiền tran vu duy.CT từ 0111000218730 
1/8/23 10.000 HO THI HANH  5214 - 95264 Chuyển khoản
1/8/23 10.000  NGUYEN THU HA 5219 - 94774  Chuyển tiền
1/8/23 10.000 HUYNH THI THU HANG  5215 - 94143 Chuyển khoản
1/8/23 10.000 LE THI THU HA 5209 - 94048 Chuyển khoản
1/8/23 10.000 NONG THI PHUONG 5220 - 87077  
1/8/23 20.000 TRAN THI THU DUNG  5243 - 58127 Chuyển tiền.CT từ 0021000421286
1/8/23 50.000 NGO THI THU PHUONG  5220 - 84567 Chuyển khoản
1/8/23 20.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5219 - 81402 GUI CAC E KHUYET TAT
1/8/23 10.000 PHAM THI THU HUYEN  5212 - 79277  
1/8/23 10.000 LE THI MAI  5161 - 09321 Chuyển tiền
1/8/23 10.000 VO THI HUYEN TRANG  5220 - 75300 Chuyển tiền
1/8/23 10.000 DINH THI YEN  5017 - 73362 Chuyển khoản
1/8/23 10.000 NGUYEN THI HOA 5189 - 77689 Chuyển khoản
1/8/23 10.000 DANG THI THU  5189 - 77630 Chuyển khoản
1/8/23 20.000 NGUYEN THI THANH  5218 - 70574 Chuyển tiền
1/8/23 10.000 Nguyen Thi Thanh Trang  5017 - 70541 Chuyển tiền
1/8/23 10.000 HOANG THI THUY  5219 - 70483 Chuyển khoản
1/8/23 10.000 QUACH THI DUNG 5212 - 70241 Chuyển tiền
1/8/23 10.000 DAO THI THUONG  5214 - 68521 Chuyển tiền
1/8/23 10.000  NGUYEN THI NGA  5212 - 68252  Chuyển tiền
1/8/23 10.000 DINH THI LINH  5189 - 76491  Chuyển khoản
1/8/23 10.000 TRAN THI KIM CUONG  5220 - 66476 Chuyển tiền
1/8/23 10.000 NGUYEN THI HUONG  5214 - 64582  
1/8/23 10.000 VU THI LOAN 5244 - 34487 Chuyển tiền.CT từ 0341000669374 
1/8/23 10.000 TRINH THU HANG  5214 - 63660 Chuyển tiền
1/8/23 10.000 BUI MY CHAU 5078 - 34542 Chuyển tiền.CT từ 0221000074460 
1/8/23 10.000 NGUYEN THI LUYEN  5245 - 34441 Chuyển tiền.CT từ 9918504989 
1/8/23 10.000 NGUYEN THI HOAI  5215 - 62588 Chuyển tiền
1/8/23 10.000 TRAN THI THAO 5217 - 61598 Chuyển tiền
1/8/23 10.000 TRAN THI BICH  5216 - 61573 Chuyển tiền
1/8/23 10.000 NGUYEN THI THANH NHAI  5215 - 61460 Chuyển tiền
1/8/23 10.000  BUI THI TIET  5217 - 61051 Chuyển tiền
1/8/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5215 - 60777 từ thiện
1/8/23 10.000 HUYNH NGOC THANH THAO 5220 - 60654  
1/8/23 10.000 TRAN THI HUONG 5213 - 60433  
1/8/23 10.000 LE THI MY LE  5217 - 60256 Chuyển tiền
1/8/23 10.000 NGUYEN THI THU DUYEN  5219 - 59945 Chuyển khoản
1/8/23 10.000 NGUYEN THI HUYEN TRANG 5017 - 59560 Chuyển khoản
1/8/23 10.000 DO THI YEN NHI  5161 - 08587 Chuyển tiền qua MoMo
1/8/23 10.000 TRAN THI THU THAO  5189 - 74126 Chuyển khoản
1/8/23 10.000 DANG THI HANG  5219 - 57883 Chuyển tiền
1/8/23 10.000 Vi Thi Yen Chi  5212 - 57812 Chuyển tiền tu Viettel Money
1/8/23 10.000 DO THI TUONG VI  5218 - 57431  
1/8/23 10.000 CHU THI THU 5217 - 57334 Chuyển khoản
1/8/23 10.000 TRAN THI HONG VAN  5161 - 08513 Chuyển tiền
1/8/23 10.000 LE THI TRUC LY  5218 - 56843 Chuyển tiền
1/8/23 10.000 TRAN THI THANH TAM  5217 - 56184 Chuyển khoản
1/8/23 10.000 NGUYEN THI THU HUONG  5189 - 73195 Chuyển khoản
1/8/23 10.000 BUI THI THU HIEN  5214 - 55455  Chuyển tiền
1/8/23 10.000 NGUYEN THI THU TRANG 5242 - 56132  Chuyển tiền.CT từ 1019486668 
1/8/23 10.000 PHAM THI HUE  5078 - 33723 Chuyển tiền.CT từ 1020042436
1/8/23 10.000 LE THI BICH SAM  5242 - 53972 Chuyển tiền.CT từ 1017556425 
1/8/23 20.000 TRAN THI NIEN  5216 - 30944 Chuyển tiền nguyen thi le
1/8/23 10.000 NGUYEN VAN XUAN 5161 - 02566  
1/8/23 10.000  TRINH MINH THUAN 5209 - 71045  
1/8/23 500.000 HUYNH ANH HIEU 5009 - 40531  Chuyển khoản
1/8/23 10.000 NGUYEN PHUONG ANH 5212 - 18827  
1/8/23 200.000 NGUYEN PHUONG LOAN 5240 - 30770 Chuyển tiền.CT từ 0071001216010 
1/8/23 10.000 HOANG THI THEU  5212 - 70724 Chuyển khoản
1/8/23 10.000 NGUYEN TRONG HUU  5189 - 79173 Chuyển khoản
1/8/23 10.000 NGUYEN VIET HUNG  5189 - 59390 Chuyển khoản
1/8/23 10.000 NGUYEN THI THU THAO  5216 - 77925 Chuyển tiền
1/8/23 10.000 PHAN QUANG CUONG 5219 - 55502  
1/8/23 10.000 HO DUC NGOC  5242 - 28752 Chuyển tiền.CT từ 0351001217119
1/8/23 10.000 DINH THI HOANG OANH 5216 - 46203  
1/8/23 10.000 NGUYEN VAN TOAN  5239 - 90104 Chuyển tiền.CT từ 0591000357886 
1/8/23 300.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5078 - 72675 LNL.CT từ 1019286205 toi Quỹ Vì trẻ em khuyết tật
1/8/23 50.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5078 - 71574 Ủng hộ quy.CT từ 0971000016286 toi Quỹ Vì trẻ em khuyết tật
1/8/23 10.000 HAM THI THANH TINH  5243 - 23562 Chuyển tiền.CT từ 1001000280065 
1/8/23 30.000 DANG THI THUY 5078 - 70470 chuc cac em hanh phuc .CT từ 0291000272468 
1/8/23 10.000 LE QUOC TRAM  5209 - 24299 Chuyển tiền
1/8/23 10.000 NGUYEN MANH KIET  5218 - 12745 Chuyển tiền
1/8/23 20.000 NGUYEN VAN HOANG 5243 - 99897 CT từ 1013909108 
1/8/23 20.000 MANH 5215 - 57979 Chuyển tiền qua MoMo
1/8/23 10.000 VO THI QUYNH NHU 5218 - 25086  
1/8/23 10.000 TRAN VAN DAI 5219 - 24897  
1/8/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5214 - 23705 Ủng hộ quy trẻ em khuyết tật vn
1/8/23 10.000 LE DUC DUY 5017 - 16918  
1/8/23 20.000 PHAN SON NU 5189 - 84422  
1/8/23 125.000 Phan Duc Huy  5189 - 83678 checkscam Ủng hộ trẻ em khuyết tật
1/8/23 10.000 PHAM VAN BA  5244 - 63376 Chuyển tiền.CT từ 0181000686369 
1/8/23 20.000 nguyen van ninh 5212 - 96052  
1/8/23 10.000 BUI VAN PHI 5243 - 83838 CT từ 1015166790 
1/8/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5220 - 09278 Quyên góp
1/8/23 30.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5078 - 36803 lxstd tang từ thiện.CT từ 0071001035826 toi Quỹ Vì trẻ em khuyết tật
1/8/23 30.008 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5078 - 32220 co len.CT từ 9965822911 toi Quỹ Vì trẻ em khuyết tật
1/8/23 9.000 DANG LE VAN HUU  5239 - 60577 Chuyển tiền.CT từ 1035609004
1/8/23 200.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5220 - 07017 Hỗ trợ trẻ em khuyết tậtViệt Nam
1/8/23 6.543 LE NGUYEN ANH HAO  5219 - 06631 Chuyển tiền qua MoMo
1/8/23 15.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5217 - 67455 Ủng hộ Quỹ từ thiện
2/8/23 30.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5078 - 96650 Ủng hộ.CT từ 0071005432121 
2/8/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5078 - 87371 tre em.CT từ 1033825064
2/8/23 500.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5078 - 81565 kho khan.CT từ 0351001228995
2/8/23 10.000 NGUYEN PHUC THAO UYEN  5240 - 88116 Chuyển tiền.CT từ 0301000430077 
2/8/23 10.000 LUONG VAN THANH 5217 - 92385  
2/8/23 10.000 LE DUC MINH TAN 5078 - 73585 CT từ 1031481571 
2/8/23 10.000 PHAN QUANG DAT 5242 - 91973 Chuyển tiền Ủng hộ tre em.CT từ 0651000833474 
2/8/23 1.000 NGUYEN THI THU PHUONG 5220 - 84892  
2/8/23 100.000 BUI ANH SA UNG HO 5239 - 73480 CT từ 0711000320779 
2/8/23 10.000 HUYNH THI PHUONG LINH  5215 - 40945 Chuyển tiền
2/8/23 100.000 THAI THI KIM YEN 5218 - 03880  Chuyển tiền
2/8/23 10.000 LO THI DAO  5212 - 99143 Chuyển tiền
2/8/23 15.000 NGUYEN CONG QUANG  5244 - 60850  Chuyển tiền.CT từ 0351000920957 
2/8/23 10.000 Nguyen Thi ngoc bich 5216 - 65488  
2/8/23 10.000 NGUYEN THI THU HANG 5242 - 81038 CT từ 0721000530521 
2/8/23 10.000 LEO VAN CHAU  5017 - 44850 Chuyển khoản 
2/8/23 50.000 NGUYEN VAN HUU 5216 - 39272 Chuyển khoản Quỹ Vì trẻ em khuyết tật VN
2/8/23 10.000 BUI THI NGOC GIAU  5245 - 56192 Chuyển tiền.CT từ 1013001383
2/8/23 10.000 NGO MACH XUAN DUC  5241 - 66547 Chuyển tiền.CT từ 0061001172336
2/8/23 10.000 Le Huynh Khoa 5245 - 52304 CT từ 1027848028 
2/8/23 200.000 LUU THI NGOC DIEM  5243 - 73400 Chuyển tiền.CT từ 0421000465056 
2/8/23 200.000 NGUYEN THI BAO YEN 5219 - 12010 Chuyển khoản 
2/8/23 10.000 NGUYEN PHUC LOI 5220 - 03997 Chuyển tiền
2/8/23 300.000 MA THI LINH CHI  5189 - 15589 Chuyển tiền
2/8/23 200.000 NGUYEN THU HUONG  5214 - 68765 Chuyển tiền
2/8/23 10.000 NGUYEN VAN DOANH  5220 - 58734 Chuyển khoản 
2/8/23 10.000 NGUYEN THI HONG NHUNG 5017 - 77338 Chuyển tiền
2/8/23 10.000 TRAN QUOC LINH  5078 - 35894 Chuyển tiền.CT từ 1039748721 
2/8/23 200.000 MO BON MY CHEN 5390 - 75955 Chuyển tiền
2/8/23 10.000 NGUYEN VAN TINH 5388 - 70303  
2/8/23 21.608 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5147 - 57921 Ủng hộ toi  Quỹ Vì trẻ em khuyết tật.di lam
2/8/23 200.000 HA XUAN LONG 5218 - 97571 Chuyển khoản 
2/8/23 10.000 THACH NGON 5215 - 78132 Chuyển tiền
2/8/23 10.000 PHAN VAN THUAT 5219 - 39041 Chuyển khoản 
2/8/23 200.000 NGUYEN THI NGOC NGHIA  5212 - 34487 Chuyển tiền
2/8/23 10.000 THAI VAN TU  5017 - 02536 Chuyển khoản 
2/8/23 10.000 THAI VAN TU  5216 - 84711 Chuyển khoản 
2/8/23 200.000  NGUYEN THI THU THAO  5218 - 72189 Chuyển tiền
2/8/23 10.000 THAI VAN TU 5219 - 66117 Chuyển khoản 
2/8/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5389 - 28116 Chuyển Quỹ từ thiện
2/8/23 100.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5017 - 61908 Ủng hộ Trẻ em khuyết tật 
2/8/23 30.000 HA ANH QUAN  5220 - 45476 Chuyển tiền
2/8/23 200.000 HUYNH NGOC PHUNG  5217 - 44320  
2/8/23 300.000 CAO THI HUONG  5214 - 35385 Chuyển khoản 
2/8/23 10.000 HUYNH THI MY  5017 - 34796  
2/8/23 300.000 Giang  5219 - 28691 Giang Chuyển khoản 
2/8/23 300.000  HOANG THI THU TRANG  5217 - 27050 Chuyển tiền
2/8/23 200.000 NGUYEN NGOC ANH  5189 - 16253 Chuyển khoản 
2/8/23 10.000 NGUYEN XUAN CU  5242 - 45544 Chuyển tiền.CT từ 0011004414448 
2/8/23 300.000 NGUYEN HOANG MINH  5388 - 15495 Chuyển khoản 
2/8/23 10.000 VO THI THU HIEN  5214 - 17708  
2/8/23 200.000 CHU THI MUI  5217 - 16595 Chuyển tiền
2/8/23 200.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5219 - 06513 CK
2/8/23 300.000 VU THIKIM ANH  5218 - 00093 Chuyển khoản 
2/8/23 300.000 QUACH THI HA  5212 - 97814 Chuyển khoản 
2/8/23 200.000 TRAN THANH THAO 5215 - 96412  
2/8/23 300.000 DOAN THI NHUNG  5189 - 06125 Chuyển khoản 
2/8/23 200.000 NGUYEN THI THU HIEN  5215 - 92591 Chuyển khoản 
2/8/23 300.000 NGUYEN THI ANH THU  5241 - 34510 Chuyển tiền.CT từ 1024762682 
2/8/23 300.000 QUAN THI VAN ANH  5216 - 91396 Chuyển khoản 
2/8/23 200.000  VO THI KIM MAN 5212 - 90401 Chuyển tiền
2/8/23 300.000 BUI THI TUYEN  5389 - 05147 Chuyển khoản 
2/8/23 300.000 TRAN THI THANH  5220 - 89635 Chuyển khoản 
2/8/23 200.000 HUYNH LE MI  5388 - 04486 Chuyển khoản 
2/8/23 200.000 TA THI HANG 5239 - 28357 Chuyển tiền.CT từ 0551000316569
2/8/23 300.000 TRAN THI THUY VI  5216 - 87118  
2/8/23 200.000 DINH THI MONG TUYEN 5219 - 85602  
2/8/23 200.000 TRAN THI BE BA  5161 - 50164 Chuyển tiền qua MoMo
2/8/23 200.000 NGUYEN THI HONG QUY 5017 - 84431  
2/8/23 200.000 TRAN THI DUONG 5389 - 03332  Chuyển khoản 
2/8/23 200.000 HONG NGOC THAO VY  5161 - 50026 Chuyển tiền qua MoMo
2/8/23 10.000 DO PHUONG VIET 5242 - 42694 CT từ 0111001295824 
2/8/23 200.000 NGUYEN ANH HOANG CHAU  5217 - 80691  
2/8/23 300.000 CAO THI HOA  5216 - 80321 Chuyển tiền
2/8/23 200.000 THANH HUNG  5215 - 79662  
2/8/23 300.000 HA THI NU 5214 - 79135 Chuyển tiền den Quỹ Vì trẻ em khuyết tật VN
2/8/23 200.000 TRUONG THI TRUC HAU  5161 - 49816 Chuyển tiền qua MoMo
2/8/23 300.000 PHAM ANH NGOC  5388 - 01620 Chuyển tiền
2/8/23 300.000 PHAM THI THAO NGUYEN  5209 - 77940 Chuyển tiền
2/8/23 300.000 lan anh 5387 - 01310 lan anh ck
2/8/23 300.000 NGUYEN THI PHUONG MAI  5218 - 76671 Chuyển khoản 
2/8/23 300.000 NGUYEN THI NGOC DUNG 5212 - 76546 Chuyển khoản 
2/8/23 10.000 NGUYEN THI THU HUONG  5217 - 57031 Chuyển khoản 
2/8/23 10.000 DANG THI KIEU TRANG  5219 - 45744  Chuyển tiền
2/8/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5217 - 33185 Chuyển Quỹ từ thiện
2/8/23 10.000 LE THI THANH XUAN  5389 - 86265 Chuyển khoản 
2/8/23 10.000 LUONG THI THU HIEN  5209 - 24476 Chuyển khoản 
2/8/23 20.000 LE QUOC TAM  5219 - 79311 Chuyển khoản 
2/8/23 10.000 Dinh Quang truong 5212 - 73505  
2/8/23 10.000 DANG MINH TRIEM 5218 - 33465  
2/8/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5220 - 23221 Chuyển tiền Quỹ từ thiện
2/8/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5220 - 13692 Chuyển tiền Quỹ từ thiện
2/8/23 30.000 DANG THI THUY 5078 - 76010 chuc cac em hp.CT từ 0291000272468 
2/8/23 10.000 DO VAN THANH 5390 - 43445  
2/8/23 10.000 NGUYEN ANH DUNG 5217 - 73539  
2/8/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5161 - 42105 Chuyển Quỹ từ thiện
2/8/23 10.000 dangvancam 5213 - 68414  
2/8/23 10.000 VO THI HONG PHUONG  5215 - 67866  Chuyển tiền
2/8/23 10.000 LE THI PHUONG  5209 - 65281 Chuyển tiền
2/8/23 10.000 DANG THI NGOC NGAN  5390 - 23436 Chuyển khoản 
2/8/23 10.000 nguyen quang thinh 5216 - 06278  
2/8/23 10.000 DUONG NGOC ANH  5209 - 91170  
2/8/23 10.000  NGUYEN THANH LIEU 5215 - 80462  
2/8/23 10.000 Ho phuy phuong 5387 - 08027  
2/8/23 20.000 TRAN THI THU NGAN  5220 - 56785 Chuyển khoản 
2/8/23 10.000 NGUYEN THI THU HA  5218 - 54846 Chuyển khoản 
2/8/23 10.000 nguyen que 5218 - 47551  
2/8/23 10.000 Phan Thanh Mai  5215 - 26382 Chuyển tiền
2/8/23 10.000 LE NGOC DIEP  5212 - 09989 Chuyển tiền
2/8/23 20.000 TRINH THI THANH HUYEN  5212 - 05217  Chuyển khoản 
2/8/23 10.000 NGUYEN TRAN THU TRINH  5215 - 01968 Chuyển tiền
2/8/23 10.000 TRAN NGOC DAM  5017 - 01457 Chuyển khoản 
2/8/23 10.000  NGUYEN VAN QUANG  5209 - 00467 Chuyển tiền
2/8/23 10.000 LE THI KIEU OANH 5218 - 99926 Chuyển khoản 
2/8/23 10.000 NGUYEN THI LY 5216 - 94067 Chuyển khoản  Từ thiện
2/8/23 50.000 Tran Minh Ngoc 5209 - 88206  
2/8/23 20.000 Kim Cuc 5209 - 86474  
2/8/23 20.000 TRAN THI ANH HONG  5215 - 74183 Chuyển khoản 
2/8/23 10.000 NGUYEN THI DINH 5218 - 64234 Chuyển tiền
2/8/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5217 - 60715 Từ thiện
2/8/23 10.000 TRAN THI MO  5213 - 60449  Chuyển khoản 
2/8/23 10.000 LU VAN MINH  5219 - 49151 Chuyển khoản 
2/8/23 10.000 HOANG THI KY 5244 - 72019 Chuyển tiền.CT từ 0341007128620 
2/8/23 10.000 HUYNH THI THUONG  5017 - 41163 Chuyển tiền tu Viettel Money
2/8/23 10.000 MAI VAN TY 5242 - 93724 CT từ 0881000474007 
2/8/23 10.000 NGUYEN THI PHUONG THAO  5242 - 93516 Chuyển tiền.CT từ 0861000051812 
2/8/23 10.000 Nguyen Dieu Thuy 5209 - 32817  
2/8/23 10.000 DOAN HONG DIEP  5217 - 30462 Chuyển tiền
2/8/23 10.000 TONG THI CHINH  5220 - 21145 Chuyển tiền
2/8/23 137.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5078 - 50932 Tre em.CT từ 0041000391199 
2/8/23 10.000 DINH THI HONG 5212 - 00802 Chuyển tiền
2/8/23 10.000 PHAM QUYNH NHU  5215 - 00184 chuyen Từ thiện 
2/8/23 10.000 HangDao 5216 - 93076 HangDao ck
2/8/23 10.000 PHAM THI THUY LINH  5214 - 90267 Chuyển khoản 
2/8/23 10.000 NGUYEN NGOC BICH  5212 - 80191 Chuyển tiền
2/8/23 10.000 DUONG THI BICH NGOC  5219 - 76557 Chuyển khoản 
2/8/23 10.000 LE THI THOM  5212 - 76088 Chuyển tiền
2/8/23 10.000  NGUYEN THANH NHAN  5245 - 67140 Từ thiện quy tre em.CT từ 1019548604 
2/8/23 10.000 Le Thi Man  5214 - 73665 Chuyển tiền
2/8/23 20.000 NGUYEN THI HONG NHUNG 5243 - 89248 Chuyển tiền.CT từ 0951004179762 
2/8/23 10.000 DO THI YEN 5390 - 50400  
2/8/23 10.000 LE THI TUONG VI  5161 - 30103  Chuyển tiền qua MoMo
2/8/23 10.000 NGUYEN THI CHAU  5213 - 72268 Chuyển tiền
2/8/23 10.000 Dung  5215 - 70505  
2/8/23 10.000 HOANG NGOC YEN 5078 - 46627 Chuyển tiền.CT từ 0121001846225 
2/8/23 10.000 TRAN THI HUE 5215 - 70211 Chuyển tiền
2/8/23 20.000 DO THI HANG  5017 - 69977  
2/8/23 10.000 VU THANH HANG  5078 - 46583 Chuyển tiền.CT từ 1024543068 
2/8/23 10.000 LY THI HUONG 5219 - 68505 Chuyển khoản 
2/8/23 10.000 NHUNG 5220 - 67885  
2/8/23 20.000 PHAM THI THAM  5244 - 66574 Chuyển tiền.CT từ 9965713185 
2/8/23 20.000 DO THI KIM OANH  5209 - 65622 Chuyển khoản 
2/8/23 10.000 TRAN THI BAO TRAN  5215 - 65379 Chuyển tiền
2/8/23 10.000 DAO THI THU THANH  5243 - 88641 Chuyển tiền.CT từ 1021699178 
2/8/23 10.000 TRAN THI TRANG 5241 - 79717 Chuyển tiền.CT từ 0591000391295
2/8/23 20.000 TA THI THANH HAI  5214 - 63000 Chuyển tiền
2/8/23 10.000 TRAN THI DIEU AN  5017 - 62641 Chuyển tiền tu Viettel Money
2/8/23 10.000 NGUYEN THI HUE 5241 - 79533 chuyen Quỹ Vì trẻ em khuyết tật vn.CT từ 1037026157 
2/8/23 10.000 LE THI THUY AN 5214 - 59191 Chuyển khoản 
2/8/23 10.000 NGUYEN THI THANH  5215 - 58623 Chuyển tiền
2/8/23 10.000 DANG THI HOAI THANH 5215 - 57997  
2/8/23 10.000 NGUYEN BICH PHUONG  5214 - 57383  
2/8/23 10.000 BUI THI HUONG THOM  5017 - 55887  Chuyển tiền
2/8/23 10.000 HO THI KA MY  5389 - 45440 Chuyển khoản 
2/8/23 10.000 HA THI HUYEN TRANG  5217 - 55086  Chuyển tiền den Quỹ Vì trẻ em khuyết tật VN
2/8/23 10.000 NGUYEN THI LONG  5215 - 54320 Chuyển khoản 
2/8/23 10.000 DANG THU HA  5215 - 53813 Chuyển tiền
2/8/23 10.000 TRAN THI THANH NGOC  5214 - 53774 Chuyển tiền
2/8/23 10.000 TRAN THI THUY LINH 5220 - 53538 Chuyển khoản 
2/8/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5215 - 53225 Chuyển tiền 
2/8/23 10.000 LE THI THUY  5218 - 52905 Chuyển khoản 
2/8/23 10.000 CAO THI NHAN 5389 - 44657  Chuyển khoản 
2/8/23 20.000 NGUYEN THI THUY  5216 - 52626  Chuyển tiền den Quỹ Vì trẻ em khuyết tật VN
2/8/23 10.000 PHAM THI BICH HAI  5212 - 52498  Chuyển khoản 
2/8/23 10.000 DO THI QUY LIEN  5017 - 52450 Chuyển khoản 
2/8/23 10.000 TRAN KHANH LY  5215 - 51843  Chuyển tiền
2/8/23 10.000 VO THI DUYEN  5389 - 44315 Chuyển khoản 
2/8/23 10.000 HOANG THI QUYEN  5212 - 51192 Chuyển khoản 
2/8/23 10.000 PHAM THI CHAU  5220 - 51161 Chuyển tiền
2/8/23 10.000 DO THI PHUONG QUYEN  5218 - 50514 Chuyển tiền
2/8/23 10.000 TRAN THI DIEM THUY  5389 - 43995 Chuyển khoản 
2/8/23 10.000 NGUYEN THI THU THAO  5217 - 50072  Chuyển tiền den Quỹ Vì trẻ em khuyết tật VN
2/8/23 20.000 HUYNH THANH THU  5245 - 65491 Chuyển tiền.CT từ 1015436868 
2/8/23 20.000 NGUYEN THI THUY  5209 - 48760  
2/8/23 10.000 DO THI HUYEN TRANG \ 5213 - 48460  
2/8/23 10.000 DANG THI HIEN  5209 - 47957 Chuyển khoản 
2/8/23 10.000 NGUYEN THI HIEN TRANG  5216 - 34986 Chuyển tiền
2/8/23 10.000 NGUYEN TUAN ANH  5219 - 31827  Chuyển tiền
2/8/23 10.000 DO XUAN TAI  5209 - 26336 Chuyển khoản 
2/8/23 10.000 TRAN ANH TUYET  5214 - 25953 Chuyển tiền0
2/8/23 10.000 NGUYEN VO MINH KHOI  5387 - 19149 Chuyển khoản 
2/8/23 10.000 NGUYEN THANH THUY  5390 - 18570 Chuyển khoản 
2/8/23 10.000 BUI VAN SON  5217 - 52974 Chuyển khoản 
2/8/23 10.000 Ngo Van Mao  5213 - 48116 Chuyển tiền tu Viettel Money
2/8/23 10.000 BUI TIEN NI 5209 - 41598 Chuyển khoản 
2/8/23 10.000 NGUYEN THANH PHUONG  5209 - 17836 Chuyển khoản 
2/8/23 10.000 LE THANH NHA  5209 - 13794 Chuyển tiền
2/8/23 10.000 PHAM HONG VIET  5220 - 85195  Chuyển tiền
2/8/23 20.000 NGUYEN VAN HOI 5209 - 67314 Chuyển tiền
2/8/23 10.000 THAI DINH THINH 5215 - 60023 Chuyển tiền
2/8/23 10.000 NGUYEN HONG QUAN  5240 - 66442 Chuyển tiền.CT từ 1015564444 
2/8/23 10.000 BUI VAN CUONG  5215 - 35899 Chuyển tiền
2/8/23 10.000 NGUYEN VAN HOA 5215 - 27816 Chuyển khoản 
2/8/23 10.000 NGO VAN HUNG  5215 - 13275 Chuyển tiền
2/8/23 10.000 NGUYEN AN THUAN 5209 - 67094  
2/8/23 10.000 Nguyen Thanh Quyet 5219 - 36508  
2/8/23 10.000 NGUYEN THI HUAN  5217 - 17433 Chuyển khoản 
2/8/23 20.000 DOAN BA QUANG  5017 - 90348 Chuyển tiền
2/8/23 10.000 LY KIEU HOA  5214 - 88936 Chuyển tiền den Quỹ Vì trẻ em khuyết tật VN 
2/8/23 10.000 Nguyen ke long 5388 - 36842  
2/8/23 10.000 Nguyen Trung Nguyen  5212 - 40512 Chuyển tiền
2/8/23 10.000 LE MANH HUNG  5218 - 36946  Chuyển khoản 
2/8/23 10.000 VI VAN HA  5216 - 57953 Chuyển tiền
2/8/23 10.000 TO HOANG GIANG 5245 - 32003 Chuyển tiền.CT từ 1038136778 
2/8/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5218 - 96770 Chuyển Quỹ từ thiện
2/8/23 10.000 LUONG THI NHU QUYNH  5213 - 51820 Chuyển khoản 
2/8/23 10.000 Dangvanhuyen 5017 - 47999  
2/8/23 200.000 QUY HA  5017 - 03426 QUY HA 1 Giap Nhi Ủng hộ quy vtekt
2/8/23 30.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5078 - 44027 lxstd tang Từ thiện.CT từ 0071001035826 toi  Quỹ Vì trẻ em khuyết tật
2/8/23 500.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5078 - 42083 Trẻ em khuyết tật.CT từ 0441000751823 toi  Quỹ Vì trẻ em khuyết tật
2/8/23 200.000 NGUYEN TINH YEN 5090 - 60151 CT từ 0071001198891 toi  Quỹ Vì trẻ em khuyết tật VN
2/8/23 5.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5078 - 35729 m.CT từ 9879577109 toi Quỹ Vì trẻ em khuyết tật
2/8/23 100.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5017 - 83228 vo chong QKHY Ủng hộ quy bao tro tre tan tat VN
2/8/23 4.500.000 MAI SY MINH 5219 - 37171 Chuyển tiền
2/8/23 500.000 NGUYEN TRAN TRONG NHAN  5242 - 88402 Chuyển tiền Ủng hộ Trẻ em khuyết tật.CT từ 0121000875297 
3/8/23 70.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5078 - 97692 nha binh thuong.CT từ 1029987082 toi  Quỹ Vì trẻ em khuyết tật
3/8/23 14.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5078 - 93980 e chi co tung nay xin duoc gop chut it .CT từ 1032337035 toi Quỹ Vì trẻ em khuyết tật
3/8/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5078 - 88946 trogiupcacem vuotkho.CT từ 1039745831 toi  Quỹ Vì trẻ em khuyết tật
3/8/23 10.000 NGUYEN THI HANH 5078 - 77595 Chuyển tiền.CT từ 0181003390739 
3/8/23 10.000 KIEU THI KIM OANH  5219 - 71889 Chuyển tiền
3/8/23 10.000 NGUYEN THI HUYEN TRANG  5217 - 38574 Chuyển tiền
3/8/23 10.000 HOANG QUANG HUY  5213 - 63374 Chuyển tiền den Quỹ Vì trẻ em khuyết tật VN
3/8/23 20.000 NGUYEN THI PHUONG MAI  5215 - 59069 Chuyển khoản 
3/8/23 10.000 NGUYEN THI PHUONG THAO 5244 - 90646 CT từ 1022199041 
3/8/23 10.000 PHAM XUAN DAO 5209 - 58330 Chuyển tiền den Quỹ Vì trẻ em khuyết tật VN
3/8/23 70.000 THAI VAN TU 5218 - 51978 Chuyển khoản 
3/8/23 10.000 LUONG VAN HANH  5017 - 26660 Chuyển khoản 
3/8/23 200.000 GIANG THI DUA  5212 - 25243 Chuyển khoản 
3/8/23 500 NGUYEN THI THANH THUY 5215 - 16540 Chuyển tiền qua MoMo
3/8/23 200.000 NGUYEN THI THUONG  5242 - 99345 Chuyển tiền.CT từ 0951004196672 
3/8/23 10.000 DAU THI NGAN  5219 - 47460 Chuyển tiền
3/8/23 20.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5214 - 36924 giupdotreemkhuyettat
3/8/23 10.000 PHAM DINH YEN 5241 - 88968 CT từ 1028548536
3/8/23 10.000 NGUYEN THAI BINH  5219 - 00854 Chuyển tiền den Quỹ Vì trẻ em khuyết tật VN
3/8/23 200.000 NGUYEN THI NHUNG  5216 - 97022 Chuyển tiền
3/8/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5218 - 71758 Chuyển Quỹ từ thiện
3/8/23 10.000 TRAN THANH HA  5216 - 96740  
3/8/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5217 - 78296 Quỹ Vì trẻ em khuyết tật
3/8/23 200.000 NGUYEN THI DUNG  5078 - 36409 Chuyển tiền.CT từ 0351000851050 
3/8/23 10.000 NGUYEN BA TUAT  5217 - 67951 Chuyển tiền
3/8/23 10.000 TRAN VAN SON  5387 - 03843  Chuyển khoản 
3/8/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5218 - 96880  
3/8/23 200.000 VAN GIA LINH  5216 - 65499 TIEP BUOC YEU THUONG 
3/8/23 10.000 TRAN HAI NAM 5390 - 86048 Chuyển khoản 
3/8/23 300.000 Nguyen Thi Bao Yen  5220 - 46886 Chuyển tiền tu Viettel Money
3/8/23 20.000 NGO VAN BAO 5216 - 44266 Chuyển tiền
3/8/23 200.000 NGUYEN NGOC MY  5209 - 33681 Chuyển khoản 
3/8/23 10.000 DUONG THANH PHONG  5216 - 25433  Chuyển khoản 
3/8/23 20.000 TRAN THI DUNG  5218 - 78943 Chuyển tiền
3/8/23 200.000 PHAM THI LAN HUONG  5216 - 76458 Chuyển khoản 
3/8/23 10.000 CHI HA 5017 - 70660  
3/8/23 300.000 TRAN THI THANH 5212 - 50218 Chuyển khoản 
3/8/23 300.000 HOA THI THU HUONG  5245 - 50208 Chuyển tiền.CT từ 0851000031950
3/8/23 200.000 NGUYEN THI NGOC MAI  5213 - 47942 Chuyển khoản 
3/8/23 200.000 CHAO MUI SENH 5213 - 39966 Chuyển tiền
3/8/23 300.000 CAO THI HUONG  5215 - 38847 Chuyển khoản 
3/8/23 200.000  NGUYEN THI THU THAO 5209 - 37334 Chuyển tiền
3/8/23 200.000 TRIEU THI XUAN  5189 - 49307 Chuyển khoản 
3/8/23 300.000 NGUYEN THI TAM  5388 - 48947 Chuyển khoản 
3/8/23 300.000 NGUYEN LY THANH PHUONG 5390 - 48025 Chuyển khoản 
3/8/23 300.000 NGUYEN LE THANH HIEN  5218 - 32699 Chuyển khoản 
3/8/23 200.000 MAI THI THUY 5189 - 47381 Chuyển tiền
3/8/23 200.000 CHU THI MUI  5217 - 29288 Chuyển tiền
3/8/23 200.000 TA DUY HAI  5219 - 26805  
3/8/23 300.000 NGUYEN HOANG MINH  5388 - 45862 Chuyển khoản 
3/8/23 200.000 PHUNG THI MINH HOA  5219 - 24992  
3/8/23 300.000 NGUYEN TRAN THAO NGUYEN  5161 - 64916 Chuyển tiền qua MoMo
3/8/23 200.000 NGUYEN THI PHUONG  5388 - 45294 Chuyển tiền
3/8/23 300.000 DANG THI VAN  5387 - 45100 Chuyển khoản 
3/8/23 300.000 Dinh Thi Trang  5212 - 23098 Chuyển tiền
3/8/23 300.000 TRAN THI BE BA 5161 - 64815 Chuyển tiền qua MoMo
3/8/23 300.000 VU THI PHUONG 5219 - 21830 Chuyển khoản 
3/8/23 300.000 THEN SAO LAN  5218 - 20844 Chuyển khoản 
3/8/23 200.000 NGUYEN THI THUY DUONG 5244 - 48347 Chuyển tiền.CT từ 1016819974 
3/8/23 200.000 DINH THI MINH  5189 - 44099  Chuyển khoản 
3/8/23 300.000 THANH HUNG  5209 - 20286  
3/8/23 200.000 TRAN THI THU HANG  5387 - 44036 Chuyển khoản 
3/8/23 200.000 DANG THI KIM OANH  5245 - 48312 Chuyển tiền.CT từ 0951004211076
3/8/23 200.000 THAO THI DO  5216 - 20120 Chuyển tiền
3/8/23 300.000 TRAN NGUYET HANG  5213 - 18991  Chuyển tiền
3/8/23 200.000 THAO THI CA  5078 - 94727 Chuyển tiền.CT từ 1033660588 
3/8/23 200.000 DOAN THI QUYNH  5212 - 18382 Chuyển tiền
3/8/23 300.000 HOAISUONG 5216 - 17915  
3/8/23 300.000  VO THI KIM MAN 5216 - 16825  Chuyển tiền
3/8/23 300.000 NGUYEN THI NGOC DUNG 5017 - 15794 Chuyển khoản 
3/8/23 300.000 HA THI NU  5220 - 15763 Chuyển tiền den Quỹ Vì trẻ em khuyết tật VN 
3/8/23 300.000 LUU THI NGOC DIEM  5243 - 70191 Chuyển tiền.CT từ 0421000465056 
3/8/23 200.000 Bui tuan khiem 5390 - 42472  
3/8/23 200.000 TA THI HANG  5242 - 70107 Chuyển tiền.CT từ 0551000316569 
3/8/23 300.000 BUI THI TUYEN  5390 - 42048  Chuyển khoản 
3/8/23 20.000 PHAM VAN KHA  5216 - 81573 Chuyển khoản 
3/8/23 10.000 HOANG CONG GIANG 5078 - 90347 CT từ 0821000190024 
3/8/23 10.000 TRAN THI THUONG  5217 - 56276 Chuyển khoản Quỹ Vì trẻ em khuyết tật VN
3/8/23 100.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5219 - 55650 Chuc cac em khoe manh, binh an
3/8/23 10.000 NGUYEN CANH TAM 5017 - 01511  
3/8/23 10.000 NGUYEN DUC TRUONG  5241 - 52811  Chuyển tiền.CT từ 0821000079123 
3/8/23 10.000 giang thi xua 5217 - 72089  
3/8/23 10.000 HOANG ICH THUAT 5017 - 65814  
3/8/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5215 - 56379 Chuyển Quỹ từ thiện
3/8/23 10.000 Vu xuan hoang 5213 - 55048  
3/8/23 10.000 NGUYEN THI THU  5387 - 80997 Chuyển khoản 
3/8/23 20.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5078 - 75373 dndndn.CT từ 0281000473739 
3/8/23 24.000 MA THI OANH  5215 - 77533 ck Ủng hộ Quỹ Vì trẻ em khuyết tật VN
3/8/23 20.000 HOANG TIEN HUAN  5245 - 30138 Chuyển tiền.CT từ 9812912111
3/8/23 10.000 LE THI MY TRINH  5215 - 37421  Chuyển khoản 
3/8/23 20.000 NGO THI THUY  5209 - 32322 Chuyển khoản 
3/8/23 20.000 LUU THI NA TRA  5220 - 19545 Chuyển khoản 
3/8/23 10.000 NGUYEN VAN LY  5217 - 99309  
3/8/23 10.000 DUONG THI THU HIEN  5214 - 92699  
3/8/23 10.000 HOANG NGOC ANH  5219 - 89011 Chuyển tiền
3/8/23 10.000 BUI THI BICH NGOC  5017 - 66270 Chuyển khoản 
3/8/23 10.000 NGUYEN NGOC NGUYEN 5213 - 65975 Chuyển tiền
3/8/23 20.000 PHAM NGOC HUYEN  5017 - 28669 Chuyển tiền
3/8/23 10.000 DANG THI MY DUYEN 5218 - 26503  Chuyển khoản 
3/8/23 10.000 CANH THI LAN HUONG  5214 - 04690  
3/8/23 10.000 VO THI THU TRA  5219 - 85481 Chuyển khoản Quỹ Vì trẻ em khuyết tật VN
3/8/23 10.000 NGUYEN THI HONG  5218 - 68800  Chuyển tiền
3/8/23 10.000 NGUYEN PHUONG THUY 5209 - 62772 Chuyển tiền
3/8/23 10.000 PHAN VAN THUONG  5219 - 60554  Chuyển tiền
3/8/23 10.000 VU THI DUNG  5215 - 59004 Chuyển tiền
3/8/23 10.000 TRUONG THI HONG THUY 5245 - 98135 Chuyển tiền.CT từ 9915877884 
3/8/23 10.000 NGUYEN THI KHUYEN  5219 - 54805  Chuyển tiền tu Viettel Money
3/8/23 20.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5161 - 44735 Chuyen qua ZaloPay
3/8/23 10.000 LE THI HUONG  5389 - 06031 Chuyển khoản 
3/8/23 10.000 DUONG THI THU NGA  5240 - 30655 Chuyển tiền.CT từ 0071000992620
3/8/23 10.000 PHAN THI THANH THINH  5212 - 34036 Chuyển tiền
3/8/23 20.000 Ho Thi Nhu 5161 - 43916  
3/8/23 10.000 NGO THI BICH NGOC  5209 - 33464  
3/8/23 10.000 CAN NHIT CUONG  5245 - 96599 CT từ 1030371513 
3/8/23 10.000 DANG THI PHUONG  5219 - 22988 Chuyển tiền
3/8/23 10.000 NGUYEN THI HONG HANH  5217 - 11047 Chuyển tiền
3/8/23 10.000 NGUYEN HUYNH THANH HONG  5388 - 99037  Chuyển khoản 
3/8/23 10.000 BUI THI DIEP 5388 - 98318 Chuyển khoản 
3/8/23 10.000 VU KIM THUY  5213 - 06969 Chuyển khoản 
3/8/23 10.000 Hoang The Doanh 5215 - 01588 Chuyển tiền
3/8/23 10.000 PHAM THI LE QUYEN  5220 - 00872  Chuyển khoản 
3/8/23 10.000 NGUYEN THI THU HIEN  5017 - 97887 Chuyển khoản 
3/8/23 10.000 LE THI THOI 5214 - 97224  
3/8/23 10.000 NGUYEN THI HONG THUY  5217 - 96148 Chuyển tiền
3/8/23 10.000 NGUYEN THI THUAN  5219 - 93597  Chuyển khoản 
3/8/23 10.000 TRIEU THI CHINH  5216 - 93289 Chuyển tiền tu Viettel Money
3/8/23 10.000 PHUNG PHI YEN  5214 - 91535 chuyen vi quy tre e khuyet tat
3/8/23 20.000 NGUYEN THI THUY TRANG  5209 - 90749 Chuyển tiền
3/8/23 10.000 HA THI MINH PHUONG  5217 - 90302 Chuyển tiền
3/8/23 10.000 HO THI TRUC LY  5215 - 89716 Chuyển khoản 
3/8/23 10.000 DANG THI CAM THU  5161 - 42001 Chuyển tiền qua MoMo
3/8/23 10.000 HOANG THI THO 5209 - 87352 Chuyển khoản 
3/8/23 10.000 NGUYEN HUONG CUC  5017 - 87132  
3/8/23 10.000 PHAM THI LINH  5219 - 86134 Chuyển tiền
3/8/23 10.000 DOAN THI HA MY  5219 - 86071  
3/8/23 10.000 NGUYEN THI TUAN ANH  5017 - 86032 Chuyển khoản 
3/8/23 10.000 NGUYEN THI HOA LE  5242 - 35964  
3/8/23 15.000 NGUYEN THI BA HUYEN  5219 - 84882  
3/8/23 10.000 TRAN THI HAI YEN  5219 - 84702  
3/8/23 10.000 DOAN HONG NGOC  5212 - 84224 Chuyển tiền
3/8/23 10.000 NGO THI NHUNG 5390 - 91331 Chuyển khoản 
3/8/23 10.000 HOANG THI HANG 5387 - 91303 Chuyển khoản 
3/8/23 10.000 LE THI HANG NGA 5078 - 48491 Chuyển tiền.CT từ 1022937716 
3/8/23 35.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5147 - 58545 Ủng hộ toi Quỹ Vì trẻ em khuyết tật.SH
3/8/23 10.000 KATOR THI NHANG N 5078 - 48450 Chuyển tiền.CT từ 1039457287 
3/8/23 20.000 DO THI KIM LINH  5217 - 80843  
3/8/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5215 - 80482 Ủng hộ
3/8/23 13.000 Nguyet  5213 - 80009 Nguyet chuyen 
3/8/23 10.000 HUYNH THI BICH UYEN 5387 - 90685 Chuyển khoản 
3/8/23 10.000 NGUYEN THI HA GIANG  5218 - 79844 Chuyển khoản 
3/8/23 10.000 NGUYEN THI TAM  5217 - 79608 Chuyển tiền
3/8/23 10.000 NGUYEN BAO NGOC  5213 - 79535 Chuyển khoản 
3/8/23 10.000 DAO THI DUNG  5243 - 35616 Chuyển tiền.CT từ 0341007091273 
3/8/23 20.000 NGUYEN THI HUYEN TRANG  5215 - 79163 Chuyển tiền Từ thiện 
3/8/23 10.000 KIEU THI HANG  5388 - 90376  Chuyển khoản 
3/8/23 10.000 LE THI XUAN LE 5242 - 35577 Chuyển tiền.CT từ 0271001097009
3/8/23 10.000 LE THI MINH PHUONG  5213 - 78615 Chuyển tiền
3/8/23 10.000 TRAN THI THU TAM  5387 - 90324 Chuyển khoản 
3/8/23 10.000 Le Thi Linh 5212 - 78287 Chuyển tiền
3/8/23 10.000 BUI NHU NGOC  5219 - 77499  
3/8/23 10.000 HUYNH THI THANH PHUONG  5212 - 77480 Chuyển khoản 
3/8/23 10.000 PHUNG THI THU HUONG  5017 - 77212 Chuyển tiền
3/8/23 10.000 NGUYEN PHUONG THAO 5244 - 93140 CT từ 0901000114147 
3/8/23 10.000 LUU THI LINH  5214 - 75148 Chuyển tiền
3/8/23 10.000 NGUYEN THANH PHONG 5078 - 44991 Ủng hộ.CT từ 1019232642 
3/8/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5219 - 76641 Vi Trẻ em khuyết tật
3/8/23 20.000 TRINH THI MAI ANH  5241 - 98338 Chuyển tiền.CT từ 1031465134 
3/8/23 10.000 NGUYEN XUAN HOA  5217 - 19768 Chuyển khoản 
3/8/23 10.000 TRIEU VAN DAN  5161 - 34650 Chuyển tiền qua MoMo
3/8/23 10.000 DAO HUY THOAN  5217 - 90522  
3/8/23 10.000 NGUYEN TRONG DUC  5387 - 34782 Chuyển khoản 
3/8/23 10.000 NGUYEN QUANG TRUONG  5217 - 57951  
3/8/23 50.000 HA THI LIEN 5220 - 40532  
3/8/23 10.000 Nguyen van linh 5390 - 24570  
3/8/23 10.000 BUI THI HONG  5017 - 32693 Chuyển khoản 
3/8/23 10.000 NGUYEN VAN CO  5220 - 26039  
3/8/23 10.000 HUYNH HOANG MINH  5212 - 02040  Chuyển tiền
3/8/23 275.000 HA THI THAO  5214 - 75700 Chuyển tiền
3/8/23 10.000 NGUYEN HOANG HAI  5388 - 02941 Chuyển khoản 
3/8/23 10.000 Le thi thao 5216 - 36054  
3/8/23 10.000 LE THI HOAI  5218 - 86228 Chuyển tiền
3/8/23 10.000 NGUYEN THI A TIEN  5213 - 66575  Chuyển khoản 
3/8/23 10.000 BUI ANH SON 5220 - 66489  
3/8/23 10.000 DANG VAN TRUYEN  5215 - 57697 Chuyển khoản Quỹ Vì trẻ em khuyết tật VN
3/8/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5220 - 49975 Ck
3/8/23 20.000 NGUYEN VAN QUAN  5387 - 70169 Chuyển khoản 
3/8/23 10.000 BUI VAN KHANH  5212 - 38266 Chuyển tiền
3/8/23 10.000 TRUONG VAN DANH  5209 - 02451 Chuyển khoản 
3/8/23 10.000 LUONG THI MY HUNG  5216 - 91295 Chuyển tiền
3/8/23 10.000 Phan thai ung ho 5218 - 78413  
3/8/23 10.000 TRAN THI BICH  5220 - 47104 Chuyển tiền
3/8/23 10.000 TRAN HUU DUYEN  5214 - 70248 Chuyển khoản 
3/8/23 20.000 thangtd28 5217 - 56764  
3/8/23 10.000 HOANG TON KHE  5189 - 09762 Chuyển khoản 
3/8/23 30.000 DANG THI THUY  5078 - 75025 Chuyển tiền.CT từ 0291000272468 
3/8/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5017 - 99320 Ck
3/8/23 10.000 NGUYEN THI HOA 5212 - 80040 Chuyển khoản 
3/8/23 10.000 NGUYEN HUY NGHIA  5216 - 61905  
3/8/23 30.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5078 - 45766 lxstd tang Từ thiện.CT từ 0071001035826 toi Quỹ Vì trẻ em khuyết tật
3/8/23 50.000 NGUYEN XUAN TRUONG 5215 - 92904 Chuyển khoản 
3/8/23 12.000 DANG LE VAN HUU  5242 - 36338 Chuyển tiền.CT từ 1035609004 
4/8/23 50.000 NGUYEN THI HONG VAN  5218 - 89270 Chuyển tiền
4/8/23 200.000 TRAN NHAT DUOC  5078 - 24575 Ủng hộ quy Trẻ em khuyết tật.CT từ 0481000727332 
4/8/23 30.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5218 - 30861 Chuyển tiền tu Viettel Money
4/8/23 10.000  Nguyen Thanh Cong 5213 - 53940  
4/8/23 10.000 NGUYEN VAN HANH  5216 - 32070 Chuyển khoản 
4/8/23 50.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5217 - 01484 chuc moi nguoi co nhieu suc khoe
4/8/23 10.000 CAO THANH SANG 5161 - 29624 Chuyển Quỹ từ thiện
4/8/23 10.000 LUONG VAN HUNG 5209 - 31585 Chuyển tiền
4/8/23 50.000 LE DUC DUNG 5017 - 17594 Chuyển khoản 
4/8/23 10.000 Le Thi Thuy Tien 5217 - 81714 Chuyển tiền
4/8/23 10.000 PHAN THI THANH GIANG  5209 - 69340 Chuyển tiền
4/8/23 20.000 Nguyen kieu linh 5243 - 62615 Nguyen kieu linh.CT từ 0411000807797 BUI DUY KHUONG 
4/8/23 20.000 NGUYEN THI LOI  5217 - 15439  
4/8/23 10.000 VO VIET TAN 5220 - 04519  
4/8/23 200.000 VAN GIA LINH  5218 - 90363 chuyen Quỹ Vì trẻ em khuyết tật 
4/8/23 10.000 NGUYEN VIET LINH 5390 - 93476  
4/8/23 10.000 NGUYEN THANH TUNG  5209 - 67469 Chuyển tiền
4/8/23 50.000 NGUYEN THI HUYEN  5242 - 53037 Chuyển tiền.CT từ 0621000449155 
4/8/23 10.000 NGUYEN THANH LIEM  5240 - 42117 Chuyển tiền.CT từ 1015534896 
4/8/23 10.000 TRINH THI UT HUE  5242 - 48141 Chuyển tiền.CT từ 0841000067716 
4/8/23 10.000 DO THI PHUONG ANH  5213 - 21428  chuyen Ủng hộ 
4/8/23 20.000 NGUYEN THI THANH SEN 5215 - 10428 Chuyển tiền den Quỹ Vì trẻ em khuyết tật VN
4/8/23 10.000 Luong Trung Tu 5161 - 08092  
4/8/23 10.000 BUI MANH CUONG 5214 - 82324  Chuyển tiền den Quỹ Vì trẻ em khuyết tật VN 
4/8/23 10.000 TRAN VAN KIEN  5212 - 73852  Chuyển tiền den Quỹ Vì trẻ em khuyết tật VN
4/8/23 10.000 LE CONG TUAN 5217 - 57784 Chuyển khoản 
4/8/23 50.000 PHAM THI HIEN  5214 - 55559  
4/8/23 50.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5078 - 44130 binh thuong.CT từ 0341007010767 
4/8/23 10.000 HUYNH VAN QUOC  5213 - 16411 Chuyển khoản 
4/8/23 10.000 HOANG THE DO  5214 - 12048 Chuyển tiền
4/8/23 20.000 NGUYEN VAN TU  5217 - 72701 Chuyển tiền
4/8/23 300.000 NGUYEN THI THUONG  5245 - 90642 Binh yen.CT từ 0951004196672 
4/8/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5215 - 58308 OK
4/8/23 10.000 NGUYEN NGOC THACH  5219 - 43324 Chuyển tiền
4/8/23 200.000 NGUYEN THI THANH THAO  5215 - 77993 Chuyển khoản 
4/8/23 10.000 LY VAN NON 5219 - 64201  
4/8/23 300.000 PHAM THI LAN HUONG  5213 - 59249  Chuyển khoản 
4/8/23 200.000 DO THI THANH THUY  5218 - 59121 Chuyển tiền den Quỹ Vì trẻ em khuyết tật VN
4/8/23 200.000 PHAM NGOC TRUNG  5214 - 38515 Chuyển tiền
4/8/23 200.000 NGUYEN THI NGA 5219 - 27957 Chuyển khoản 
4/8/23 200.000 CHU THI XUAN  5189 - 91377 Chuyển tiền
4/8/23 100.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5078 - 27556 quy chung .CT từ 0691000305891 toi Quỹ Vì trẻ em khuyết tật
4/8/23 200.000 NGUYEN THI THU  5216 - 24732 Chuyển tiền
4/8/23 300.000 Nguyen Thi Bao Yen  5215 - 15023 Chuyển tiền tu Viettel Money
4/8/23 200.000 GIANG THI DUA 5220 - 14544 Chuyển khoản 
4/8/23 300.000 NGUYEN HOANG MINH  5209 - 12246 Chuyển khoản 
4/8/23 300.000 NGUYEN THI THUYET  5214 - 12042 Chuyển tiền
4/8/23 200.000 LY VAN THAO 5216 - 00404 Chuyển khoản 
4/8/23 10.000 VO THI NGOC NGA 5241 - 93634 Chuyển tiền.CT từ 1023899416
4/8/23 300.000 HOA THI THU HUONG  5239 - 87388 Chuyển tiền.CT từ 0851000031950 
4/8/23 200.000 NGUYEN THI NGOC  5209 - 91921 Chuyển khoản 
4/8/23 300.000 DAO THI HONG NGOC  5217 - 90108 Chuyển khoản 
4/8/23 10.000 VO NGOC HAN  5017 - 89170 Chuyển khoản 
4/8/23 200.000  NGUYEN THI KIEU OANH  5209 - 88647 Chuyển tiền
4/8/23 200.000 DO ANH THU  5215 - 84822 Chuyển tiền
4/8/23 300.000 NGUYEN THI TAM 5213 - 84130 Chuyển khoản 
4/8/23 10.000 TRUONG VINH PHAT  5078 - 24154  Chuyển tiền.CT từ 0111000208488 
4/8/23 30.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5078 - 23923 BT .CT từ 1035030285 toi  Quỹ Vì trẻ em khuyết tật
4/8/23 300.000 VU THI PHUONG 5212 - 78325 Chuyển khoản 
4/8/23 200.000 BUI CAM LINH  5239 - 86400 Quyen gop.CT từ 0881000440254
4/8/23 200.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5214 - 75643 Quỹ Vì trẻ em khuyết tật VN
4/8/23 300.000 LUU THI NGOC DIEM  5078 - 23454  Chuyển tiền.CT từ 0421000465056
4/8/23 300.000 THAO THI CA 5242 - 20903 Chuyển tiền.CT từ 1033660588 
4/8/23 200.000 CHAO MUI SENH  5212 - 71186 Chuyển tiền
4/8/23 200.000 TRAN THI THU HANG  5219 - 70914  Chuyển khoản 
4/8/23 200.000 TRUONG QUANG HAI  5209 - 70768 Chuyển khoản 
4/8/23 200.000 NGUYEN THU TRANG  5017 - 70729 Chuyển khoản 
4/8/23 200.000 DANG THI KIM OANH  5241 - 91885  Chuyển tiền.CT từ 0951004211076
4/8/23 200.000 HOANG THI SEN  5214 - 68856 Chuyển khoản 
4/8/23 200.000 TRAN THI HOA 5212 - 68715  Chuyển tiền 
4/8/23 200.000 TRINH MAI LOAN 5241 - 91812 Chuyển tiền.CT từ 1016064558 
4/8/23 300.000 NGUYEN LE THANH HIEN  5213 - 68022  Chuyển khoản 
4/8/23 300.000 PHUNG THI MINH HOA  5218 - 67374  
4/8/23 200.000 NGUYEN THI PHUONG  5389 - 80254 Chuyển tiền
4/8/23 300.000 THEN SAO LAN  5214 - 67070 Chuyển khoản 
4/8/23 200.000 TRAN THI PHUONG ANH 5209 - 66408 Chuyển khoản 
4/8/23 200.000 NGUYEN THI NHUNG  5212 - 64510 Chuyển tiền
4/8/23 200.000 NGUYEN THI KIM SANG  5161 - 95187 Chuyển tiền qua MoMo
4/8/23 300.000 DINH THI TRANG  5218 - 64169 Chuyển tiền (by TPBank ChatPay)
4/8/23 200.000 PHAM THI THANH THI  5215 - 63645 Chuyển khoản 
4/8/23 200.000 MAI THI ANH  5209 - 63339 Chuyển khoản 
4/8/23 300.000 DINH THI MINH  5216 - 61770  Chuyển khoản 
4/8/23 200.000  TRAN THI NHAT PHUONG  5214 - 60916  Chuyển tiền
4/8/23 65.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5078 - 93588 huu duyen .CT từ 1016200545 toi Quỹ Vì trẻ em khuyết tật
4/8/23 10.000 NGUYEN THI HUONG  5216 - 42666 Chuyển khoản 
4/8/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5220 - 18654 chuyenQuỹ  từ thiện
4/8/23 50.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5078 - 89040 tre em kho khan.CT từ 0441000741207 toi Quỹ Vì trẻ em khuyết tật
4/8/23 10.000 NGUYEN THI THUONG  5216 - 75487  
4/8/23 10.000  NGUYEN THI KHANH LY  5217 - 61686 Chuyển tiền
4/8/23 1.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5078 - 84761 khuyet tat .CT từ 1039809692 toi Quỹ Vì trẻ em khuyết tật
4/8/23 10.000 TRAN THI NHAT LINH  5388 - 17826  Chuyển khoản 
4/8/23 10.000 TRAN DAC DIEN  5017 - 94284 Chuyển tiền
4/8/23 10.000 LA THI LIEN 5219 - 83844 Chuyển khoản 
4/8/23 10.000 LE QUOC THANH  5239 - 64797 Chuyển tiền.CT từ 0821000107055 
4/8/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5212 - 26295 Chuyển Quỹ từ thiện
4/8/23 10.000 NGUYEN THI HUYEN  5240 - 67782  Chuyển tiền.CT từ 1039811645 
4/8/23 10.000 TRAN LE KHANH LINH  5209 - 64260 Chuyển tiền
4/8/23 10.000 \DINH THI THANH TAM 5209 - 55396 Chuyển tiền
4/8/23 10.000 Nguyen thi lan anh 5215 - 48323  
4/8/23 20.000 THAI THI SAM 5216 - 34230 Chuyển khoản 
4/8/23 10.000 NGUYEN QUOC PHONG 5214 - 27845  Chuyển tiền
4/8/23 10.000 PHAM THI THUY 5212 - 24495 Chuyển tiền tu Viettel Money
4/8/23 10.000 LE THI NGOC HAN  5212 - 07486 Chuyển khoản 
4/8/23 10.000 HOANG DUC TRONG  5215 - 99157 Chuyển tiền
4/8/23 50.000 LY DINH DUONG 5243 - 69743 Chuyển tiền.CT từ 0851000030899 
4/8/23 20.000 TRAN THI NGUYEN 5219 - 93221 Chuyển khoản  quy vi tre e khuyet tat viet nam
4/8/23 100.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5078 - 61009 NVVP.CT từ 0071001759179 toi Quỹ Vì trẻ em khuyết tật
4/8/23 10.000 NGUYEN THI THU HOAI  5213 - 87268 Chuyển khoản 
4/8/23 10.000 HOANG THU HANG  5217 - 84618  
4/8/23 3 nguyen dinh huy 5217 - 74078  
4/8/23 10.000 NGUYEN THI THUY  5209 - 70919 Chuyển khoản 
4/8/23 10.000 TRAN THI THUONG  5017 - 70821 Chuyển khoản Quỹ Vì trẻ em khuyết tật VN
4/8/23 10.000 DAU THI THANH NGA 5215 - 66746  
4/8/23 20.000 TRUONG THI LIEN  5240 - 58489 Thien nguyen.CT từ 1012541986 
4/8/23 10.000 Nguyen Cuong Quyet 5017 - 43567 Ủng hộ
4/8/23 10.000 PHAM THI NGUYET 5214 - 42351  
4/8/23 10.000 LANH VAN TOAN  5218 - 38006 Chuyển khoản 
4/8/23 10.000 TRAN THI HUYEN TRANG  5161 - 71338 Chuyển tiền qua MoMo
4/8/23 20.000 BUI THUY TIEN 5240 - 56255 Chuyển tiền.CT từ 0971000010077
4/8/23 100.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5078 - 54843 sv.CT từ 1016746509 toi  Quỹ Vì trẻ em khuyết tật
4/8/23 10.000 NGUYEN NGOC DUYEN  5209 - 25981  Chuyển khoản 
4/8/23 10.000 DINH THI YEN  5219 - 24169 Chuyển khoản 
4/8/23 10.000 NGUYEN THI BICH SA  5387 - 28816 Chuyển khoản 
4/8/23 10.000 PHAN THI THUY LANH 5213 - 22521  
4/8/23 10.000 LE THI HANH 5209 - 21261 Chuyển tiền
4/8/23 10.000 PHO VIET HA  5213 - 21222 Chuyển khoản Quỹ Vì trẻ em khuyết tật VN
4/8/23 10.000 LE NHU QUYNH  5214 - 20984 Chuyển khoản 
4/8/23 10.000 TRAN THI HOA  5218 - 19686  Chuyển khoản 
4/8/23 10.000 TRAN THI HUYEN TRANG 5216 - 13871 Chuyển khoản Quỹ Vì trẻ em khuyết tật VN
4/8/23 10.000 TA THI DINH  5017 - 10790 Chuyển tiền
4/8/23 10.000 LE THI THANH THUY  5209 - 07296 Chuyển khoản 
4/8/23 10.000 NGUYEN THI LE  5213 - 06163 Chuyển tiền
4/8/23 20.000 DO THI CHUYEN 5245 - 41209 Chuyển tiền.CT từ 0221000052818 
4/8/23 10.000 HOANG THI DUNG 5245 - 41156 Chuyển tiền.CT từ 0641000025510
4/8/23 10.000 HA DIEP LINH  5214 - 04027 Chuyển tiền
4/8/23 20.000 NGUYEN TRANG LY  5217 - 01826 Chuyển khoản 
4/8/23 10.000 NGUYEN THI BICH SA  5217 - 98553 Chuyển khoản 
4/8/23 10.000 PHAM THI LUONG  5217 - 97952  
4/8/23 10.000 NGUYEN THI PHUONG  5215 - 95602 Chuyển tiền
4/8/23 10.000 NGUYEN THI HONG HANH  5078 - 51775 Chuyển tiền.CT từ 0351000640051 
4/8/23 10.000 PHAM THI BICH HUE  5244 - 40429  Chuyển tiền.CT từ 1039531979 
4/8/23 10.000 LUONG THI THANH THAO 5217 - 92600 Chuyển tiền den Quỹ Vì trẻ em khuyết tật VN
4/8/23 10.000 HO THI HANH 5189 - 19783 Chuyển khoản 
4/8/23 10.000 DAO THI XUAN HUONG  5390 - 19643 Chuyển khoản 
4/8/23 10.000 MAI THI NGA 5214 - 90891 Chuyển tiền
4/8/23 10.000 VU THI LAN PHUONG  5214 - 90709 Chuyển tiền
4/8/23 20.000 NGUYEN THI NGUYET  5213 - 90613 Chuyển tiền
4/8/23 10.000 DUONG THI THUY  5216 - 90326 Chuyển khoản 
4/8/23 10.000 LANG THI THUY  5217 - 88838 Chuyển khoản 
4/8/23 20.000 NGO KIM HANG 5240 - 53441 Chuyển tiền.CT từ 1022737448
4/8/23 10.000 PHAM MAI THUONG  5217 - 88415  Chuyển khoản 
4/8/23 10.000 LOC THI THIEP 5215 - 88329 Chuyển tiền
4/8/23 10.000 LE THI HUONG  5078 - 51237 Chuyển tiền.CT từ 1015066091 
4/8/23 10.000 Nguyen Thi Thuy  5219 - 87636 Chuyển tiền
4/8/23 10.000 NGUYEN THI PHUONG THAO  5220 - 87601 Chuyển khoản 
4/8/23 10.000 NGUYEN THI KIM NGAN 5213 - 87566 Chuyển tiền
4/8/23 10.000 NGUYEN NGOC ANH CAC  5243 - 62152 Chuyển tiền.CT từ 1017911561
4/8/23 10.000 NGUYEN PHUONG NHUNG  5218 - 86811 Chuyển tiền
4/8/23 10.000 TRAN THI THU TRAM  5017 - 86709  Chuyển khoản 
4/8/23 10.000  HA THI THUY AN 5213 - 86457 Chuyển tiền
4/8/23 100.000 dao ha trang  5217 - 86383 ck
4/8/23 10.000 HOANG VAN LY 5212 - 86374 Chuyển tiền den Quỹ Vì trẻ em khuyết tật VN 
4/8/23 10.000 TRAN THI DUNG 5218 - 85850 Chuyển tiền
4/8/23 10.000 NGUYEN NGOC NHU THAO  5240 - 53227 Chuyển tiền.CT từ 0061001121440 
4/8/23 20.000 LE THI THANH XUAN  5242 - 62040  Chuyển tiền.CT từ 0771000609564
4/8/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5217 - 70854 CK
4/8/23 10.000 NGUYEN HOANG NGAN 5239 - 46189 Quỹ Vì trẻ em khuyết tật.CT từ 0721000534183 
4/8/23 10.000 DO DANH DU  5216 - 43157  
4/8/23 10.000 DIEP NGHIA  5220 - 76726  Chuyển tiền
4/8/23 10.000 LE VAN HOA  5214 - 97323 Chuyển tiền
4/8/23 10.000 LY VAN LANH  5390 - 58280 Chuyển khoản 
4/8/23 50.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5219 - 69168 Chuc cac em luon luon vui va hanh phuc
4/8/23 10.000 TRAN SO 5390 - 55028 Chuyển khoản 
4/8/23 500.000 HOA, YEN  5242 - 47210 HOA, YEN Ủng hộ quy.CT từ 0531002496766 NGUYEN THI YEN 
4/8/23 10.000 NGUYEN VAN NGOC  5239 - 31429 Chuyển tiền.CT từ 0011004039221 
4/8/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5220 - 43684 Chuyển Quỹ từ thiện
4/8/23 10.000 BUI PHUONG NAM  5388 - 37852 Chuyển khoản 
4/8/23 20.000  NGUYEN DUC TOAN  5242 - 42614 HO TRO Trẻ em khuyết tật.CT từ 0361000330612
4/8/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5387 - 30645 Chuyển Quỹ từ thiện
4/8/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5189 - 25093 Chuyển Quỹ từ thiện
4/8/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5213 - 94699 CK
4/8/23 10.000 Dinhduytam 5215 - 94399  
4/8/23 10.000 VO NGOC PHU  5219 - 77232 Chuyển khoản 
4/8/23 200.000 NGUYEN QUANG SANG  5239 - 98028 Ủng hộ.CT từ 0201000659315 
4/8/23 10.000 PHAM DUC HOANG  5219 - 35549 Chuyển tiền
4/8/23 20.000 TRINH THI HUYEN  5388 - 87146 Chuyển khoản 
4/8/23 10.000 tung 5215 - 66112 ck
4/8/23 10.000 DAO THI THU THAO  5220 - 60439  
4/8/23 10.000 LE THANH NHUT 5219 - 48571  
4/8/23 50.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5214 - 45521 Ủng hộ Trẻ em khuyết tật Việt Nam
4/8/23 10.000 QUACH DONG KHOI  5245 - 82763 Chuyển tiền.CT từ 0191000343602 
4/8/23 10.000 PHAN VAN THUAT  5213 - 58606 Chuyển khoản 
4/8/23 10.000 Nguyen Thi Ha  5212 - 45563 Chuyển tiền 
4/8/23 10.000 KHUAT THI ANH CHAM  5214 - 13278  
4/8/23 20.000 LUONG BINH TRONG 5213 - 87591  
4/8/23 30.000 DANG THI THUY  5078 - 68787 Chuyển tiền.CT từ 0291000272468 
4/8/23 30.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5078 - 65074 lxstd tang Từ thiện.CT từ 0071001035826 toi Quỹ Vì trẻ em khuyết tật
4/8/23 10.000 NGUYEN VAN CONG  5017 - 81678 Chuyển khoản 
4/8/23 50.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5216 - 55879 Ủng hộ quy Trẻ em khuyết tật 
4/8/23 50.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5078 - 43732 Ủng hộ vi tr em khuyet tat.CT từ 0671004079978 
4/8/23 500.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5219 - 16224 Ủng hộ Quỹ Vì trẻ em khuyết tật Viet Nam
4/8/23 100.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5078 - 20255 Ủng hộ.CT từ 0021000265602 toi Quỹ Vì trẻ em khuyết tật
5/8/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5214 - 20157 Gop 1 chut suc vi cac em
5/8/23 87.000 Lop Thuong mai dich vu he 2023.1 FTU 5239 - 96610 Lop Thuong mai dich vu he 2023.1 FTU.CT từ 1017920509 NGUYEN THI THANH HOA 
5/8/23 5.000 DANG THI MAI  5215 - 37576  
5/8/23 20.000 HOANG THI THANH XUAN  5215 - 92374 Chuyển tiền
5/8/23 300.000 LO THI THU NGUYET  5212 - 99903 Chuyển khoản 
5/8/23 10.000 BUI QUOC BAO 5017 - 78202  
5/8/23 20.000 NGUYEN THI THANH TAM  5220 - 77940 Chuyển khoản 
5/8/23 20.000 CAO THI NHAI 5214 - 01718 Ủng hộ 
5/8/23 200.000 PHAN THI TUYET 5241 - 72085 Chuyển tiền.CT từ 0501000058805 
5/8/23 10.000 DO THI NGUYEN  5217 - 35616 Chuyển tiền den Quỹ Vì trẻ em khuyết tật VN 
5/8/23 10.000 NGUYEN THI TRUC LINH 5017 - 89618  
5/8/23 200.000 MAI THI NGOC ANH  5213 - 53453  Chuyển khoản 
5/8/23 10.000 NGUYEN THI HONG  5161 - 41916 Chuyển tiền qua MoMo
5/8/23 200.000 ailinh  5161 - 41703 ailinh Chuyển tiền qua MoMo
5/8/23 20.000 LE THI MY Y 5161 - 41495 Chuyển tiền
5/8/23 10.000 NGUYEN THI LAN HUONG  5215 - 92429  
5/8/23 200.000 DINH HUYEN TRANG  5161 - 39512 Chuyển tiền qua MoMo
5/8/23 10.000  HOANG VAN TUAN 5219 - 68654 Chuyển tiền
5/8/23 200.000 NGUYEN THI THANH THUONG 5214 - 99372 Chuyển khoản 
5/8/23 10.000 nguyen thi bich thuy 5389 - 45788  
5/8/23 10.000 TRINH THI NGOC QUYEN  5215 - 42660 Chuyển khoản 
5/8/23 1.308 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5078 - 30961 .hhh.CT từ 1019249886 toi Quỹ Vì trẻ em khuyết tật
5/8/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5213 - 25386 Chuyển Quỹ từ thiện
5/8/23 200.000 LE THI NHU Y 5389 - 38020 Chuyển khoản 
5/8/23 10.000 TRAN THI PHUONG  5212 - 16668  
5/8/23 200.000 LA DIEP ANH 5217 - 14276 Chuyển khoản 
5/8/23 10.000 TRAN NGOC LINH  5389 - 27887 Chuyển khoản 
5/8/23 200.000 NGUYEN THI PHU 5216 - 60135 Chuyển khoản 
5/8/23 200.000 TRAN THI THU HANG 5390 - 18720 Chuyển khoản 
5/8/23 10.000 Vu Thi Kim Thuy  5215 - 17275 Chuyển tiền
5/8/23 300.000 LUU THI NGOC DIEM  5244 - 32189 Chuyển tiền.CT từ 0421000465056 
5/8/23 200.000 NGUYEN QUYNH MAI  5189 - 12306 Chuyển khoản 
5/8/23 200.000 NGUYEN THI HUONG  5387 - 10224 Chuyển tiền
5/8/23 200.000 NGUYEN THI THUYET  5017 - 87959  Chuyển tiền
5/8/23 200.000 Tran th tam 5217 - 86519  
5/8/23 300.000 HOANG THI GIANG  5017 - 86037 Chuyển khoản 
5/8/23 200.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5217 - 79987 Từ thiện 
5/8/23 300.000 CAO THI THU HUONG  5220 - 78375 Chuyển khoản 
5/8/23 200.000  Nguyen Thi Kieu Oanh 5216 - 77180  
5/8/23 200.000 PHAM THI LUONG  5209 - 77096 Chuyển khoản 
5/8/23 200.000 BUI THI HUONG 5218 - 76866 Chuyển khoản 
5/8/23 200.000 DO THI BICH PHUONG  5217 - 75745  Chuyển khoản 
5/8/23 300.000 DONG BICH DIEP  5217 - 74868 Chuyển khoản 
5/8/23 300.000 TRAN THI HOA 5219 - 73047 Chuyển tiền 
5/8/23 300.000 BUI CAM LINH  5240 - 43240 Chuyển tiền.CT từ 0881000440254 
5/8/23 200.000 NGUYEN THI CHAM ANH  5387 - 06217 Chuyển khoản 
5/8/23 300.000 PHAM THI THANH THI  5220 - 70729 Chuyển khoản 
5/8/23 200.000 PHAM THI THANH  5239 - 37214 Chuyển tiền.CT từ 1036649364 
5/8/23 300.000 NGUYEN HOANG MINH  5212 - 68602 Chuyển khoản 
5/8/23 200.000 PHAM THI CHUYEN 5215 - 66516  Chuyển tiền den Quỹ Vì trẻ em khuyết tật VN
5/8/23 200.000 HOANG THI DUONG 5213 - 64584 Chuyển tiền
5/8/23 300.000 TRINH MAI LOAN  5244 - 29365 Chuyển tiền.CT từ 1016064558 
5/8/23 200.000 NGUYEN THI MY DUYEN  5218 - 63201 Chuyển khoản 
5/8/23 300.000 VU THI KIEU  5209 - 61566 Chuyển khoản Quỹ Vì trẻ em khuyết tật VN
5/8/23 300.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5017 - 60612 Quỹ Vì trẻ em khuyết tật VN
5/8/23 200.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5388 - 03969 Chii Ann
5/8/23 200.000 TRAN THI PHUONG ANH  5388 - 03538 Chuyển khoản 
5/8/23 200.000 NGUYEN THI NGA 5209 - 58165 Chuyển khoản 
5/8/23 200.000 NGUYEN THUY TRANG  5216 - 58154  
5/8/23 300.000 CHU THI XUAN 5389 - 03385  Chuyển tiền
5/8/23 300.000 NGUYEN THI THANH HUYEN  5212 - 56920 Chuyển khoản 
5/8/23 200.000 MAI THI ANH  5209 - 56837 Chuyển khoản 
5/8/23 200.000  TRAN THI NHAT PHUONG  5216 - 56078 Chuyển tiền
5/8/23 300.000 NGUYEN THI KIM SANG  5161 - 26635 Chuyển tiền qua MoMo
5/8/23 200.000 NGHIEM TRAN MAI ANH 5219 - 54230 Chuyển tiền
5/8/23 200.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5218 - 53762 Chuyển tiền lien ngan hang
5/8/23 200.000 NGUYEN KHANH HOA  5390 - 02278 Chuyển tiền
5/8/23 200.000 LE THI HA  5389 - 02239 Chuyển tiền
5/8/23 10.000 NGUYEN THI THU DUNG  5189 - 01919  Chuyển khoản 
5/8/23 10.000 PHUNG THI UT 5212 - 24607  
5/8/23 10.000 NGUYEN THI DIEU 5212 - 64283  Chuyển tiền
5/8/23 10.000 PHAM THI NGOC 5017 - 60450  
5/8/23 10.000 Trieu van hiep 5220 - 55096  
5/8/23 10.000 HOANG TIEN THO  5212 - 20177 Chuyển tiền
5/8/23 100.000 NGUYEN THI TRANG  5244 - 99522 Mong an yen cho cac be.CT từ 1015944765 
5/8/23 10.000 NGUYEN TAT NHAT 5017 - 86956  Ủng hộ tre em 
5/8/23 100.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5078 - 84756 tre khuyet tat.CT từ 0821000084500 toi  Quỹ Vì trẻ em khuyết tật
5/8/23 10.000 LE THI VAN ANH  5389 - 64717 Chuyển khoản 
5/8/23 5.000 HA THI HUYEN  5214 - 55548 Chuyển tiền
5/8/23 200.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5078 - 82276 full.CT từ 1018394403 toi Quỹ Vì trẻ em khuyết tật
5/8/23 10.000 TRAN THI LE THUY  5078 - 81882 Chuyển tiền.CT từ 1019677435 
5/8/23 10.000 LE MINH TRUONG  5220 - 42985 Chuyển tiền
5/8/23 20.000 NGUYEN THI LINH  5209 - 24620 Chuyển khoản 
5/8/23 10.000 MAI THI HIEN 5212 - 05420 Chuyển khoản 
5/8/23 10.000 HOANG THI HIEP  5242 - 35003 Chuyển tiền.CT từ 1021892631 
5/8/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5215 - 81041 Ck
5/8/23 15.000 PHAM THI NHUNG  5213 - 58401 Chuyển tiền
5/8/23 10.000 NGUYEN NHU QUYNH  5214 - 11263  Chuyển tiền
5/8/23 2.000 TRAN DAI HA 5242 - 30192 CT từ 0711000307655 
5/8/23 10.000 TRINH THI THUY 5212 - 98360 Chuyển khoản 
5/8/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5209 - 91902 Chuyển Quỹ từ thiện 
5/8/23 10.000 NGUYEN THANH SON 5219 - 83914  
5/8/23 100.000 DU VAN TU 5189 - 24602 Chuyển tiền
5/8/23 20.000 LUU THI THUY NGA 5217 - 78533  
5/8/23 10.000 NGUYEN THI THU TRANG  5189 - 22924 Chuyển khoản 
5/8/23 10.000 LUONG THI HUYEN TRANG  5220 - 71686 Chuyển tiền den Quỹ Vì trẻ em khuyết tật VN
5/8/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5217 - 68218 Quy Trẻ em khuyết tật
5/8/23 1.500.000 CAO BA QUAN 5219 - 59137 CAO BA QUAN chuyen 
5/8/23 10.000 NGUYEN THI PHUONG LY  5218 - 55698 Chuyển tiền
5/8/23 10.000 LE THI THUY 5212 - 41189 Chuyển khoản 
5/8/23 20.000 Nguyen Thi Tham  5212 - 40149 Chuyển tiền
5/8/23 50.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5213 - 95105 Tho ck
5/8/23 20.000 PHAM THU HIEN 5209 - 93774 Chuyển khoản 
5/8/23 20.000 TRAN DANH  5214 - 82598 Chuyển tiền
5/8/23 10.000 NGUYEN THI THU PHUOC 5240 - 93088 Chuyển tiền.CT từ 0041000298338 
5/8/23 10.000 DOAN THI THO  5209 - 64831 Chuyển tiền
5/8/23 20.000 NGUYEN THI THANH THUY  5390 - 99442 Chuyển khoản 
5/8/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5220 - 54347 ck
5/8/23 10.000 HUYNH THANH VUONG  5214 - 53044  Chuyển tiền
5/8/23 10.000 Nguyen Thi Ngoc Phuong  5217 - 44601 Sdt 0703946217
5/8/23 10.000 NGUYEN THI HANG  5212 - 39390 Chuyển tiền
5/8/23 20.000 LO THI THOA  5214 - 34404 Chuyển tiền
5/8/23 10.000 PHAM THI MINH PHUONG  5216 - 30488 Chuyển khoản 
5/8/23 10.000 CAO THI TUYET NHUNGGG  5390 - 92913 Chuyển khoản 
5/8/23 10.000 LE THI MY DIEU  5239 - 84561 Chuyển tiền.CT từ 0041000221200 
5/8/23 10.000 NGUYEN THI HUONG  5213 - 24495 Chuyển khoản 
5/8/23 10.000 VU THI BANG GIANG  5245 - 76902 Chuyển tiền.CT từ 0141000570108 
5/8/23 10.000 LE THI HUYEN  5390 - 91751 Chuyển khoản 
5/8/23 10.000 NFUYEN THI HUE  5216 - 21365 Chuyển tiền tu Viettel Money
5/8/23 10.000 TRAN NGOC HA  5218 - 20264 Chuyển khoản 
5/8/23 10.000 DAO THI THUY NHUNG  5017 - 19743  
5/8/23 10.000 DO THI THUONG 5212 - 19126 Chuyển tiền
5/8/23 10.000 Hien 5214 - 18957 Hien chuyen 
5/8/23 10.000 DANG THI VIN  5215 - 16715 Chuyển tiền den Quỹ Vì trẻ em khuyết tật VN 
5/8/23 10.000 DAO TRAN MY HANH  5214 - 16341 Chuyển khoản 
5/8/23 10.000 NGHIEM GIANG CK NV  5219 - 15184  
5/8/23 10.000 HA THANH NGA 5215 - 14590 Chuyển tiền
5/8/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5214 - 14219 Quỹ từ thiện
5/8/23 10.000 DANG THI GIANG  5241 - 89681 Từ thiện quy tre em.CT từ 0541000304563 
5/8/23 10.000 Loan  5219 - 12134 Loan ck
5/8/23 10.000 NONG THANH DIEN  5218 - 11098  Chuyển tiền
5/8/23 20.000 LE THI CUC 5245 - 76121 Chuyển tiền.CT từ 0401000519678 
5/8/23 10.000 NGUYEN THI THU HIEN  5217 - 10707  
5/8/23 10.000 MA THI BICH 5216 - 10161 Chuyển khoản 
5/8/23 10.000 DO UYEN  5217 - 09491 Chuyển khoản 
5/8/23 10.000 NGUYEN THI LUYEN  5219 - 09412 Chuyển khoản 
5/8/23 10.000 DO THAO NGUYEN  5017 - 09026  Chuyển tiền
5/8/23 10.000 NGUYEN THI HANG NGA  5213 - 07709 Chuyển tiền tu Viettel Money
5/8/23 10.000 NGUYEN THI HOA  5213 - 07551 Chuyển khoản 
5/8/23 10.000 NGUYEN THI OANH  5387 - 88848 Chuyển khoản 
5/8/23 10.000 NGUYEN THI THU HONG  5017 - 06268  Chuyển tiền
5/8/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5389 - 88606 Chuyển khoản 
5/8/23 10.000 NGUYEN THI TUYET NHUNG  5017 - 05877 Chuyển khoản 
5/8/23 10.000 NGUYEN VINH HANG  5239 - 83367 Chuyển tiền.CT từ 0561003804171 
5/8/23 10.000 NGUYEN THI HAU 5245 - 75737 Chuyển tiền.CT từ 1029170887 
5/8/23 10.000 MAI THI THANH THANH  5245 - 75713  Chuyển tiền.CT từ 1017647813
5/8/23 10.000 NGUYEN VAN CUONG  5078 - 51871  Chuyển tiền.CT từ 0691000416990 
5/8/23 80.000  PHAM VAN CAO  5217 - 94775  Chuyển tiền
5/8/23 10.000 DANG XUAN HUY 5240 - 80377  Chuyển tiền.CT từ 0361000294148 
5/8/23 10.000 NGUYEN THI THU HA  5242 - 88200  Chuyển tiền.CT từ 0341007205641 
5/8/23 10.000 Dong Xuan Phuc 5216 - 36883  
5/8/23 10.000 HO VIET HUNG 5220 - 21766  
5/8/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5218 - 20430 Chuyển Quỹ từ thiện
5/8/23 12.000 DANG LE VAN HUU  5239 - 71687 Chuyển tiền.CT từ 1035609004 
5/8/23 200.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5078 - 38019 Trẻ em khuyết tật.CT từ 0211000498662 
5/8/23 10.000 U THI HOA 5017 - 06429 Chuyển khoản 
5/8/23 10.000 NGUYEN THI HONG LUYNH  5017 - 58310 Chuyển tiền
5/8/23 10.000 TRAN VAN TRUNG  5215 - 45116 Chuyển khoản 
5/8/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5213 - 43374 Chuyển Quỹ từ thiện
5/8/23 10.000 DANG THI HUONG  5218 - 37839 Chuyển khoản 
5/8/23 10.000 DAM THI LOAN  5209 - 29687  
5/8/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5217 - 09468 Chuyển Quỹ từ thiện
5/8/23 10.000 NGUYEN HONG THANG  5215 - 45189 Chuyển khoản 
5/8/23 10.000 NGUYEN MANH CUONG 5241 - 60453 Chuyển tiền.CT từ 0031000100875 
5/8/23 10.000 LUONG VAN HUNG  5219 - 21610  Chuyển tiền
5/8/23 10.000 DUONG THI VAN  5387 - 89186 Ủng hộ quy
5/8/23 10.000 NGUYEN LAM TU  5214 - 85105  
5/8/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5220 - 66425 Chuyển tiền
5/8/23 10.000 NONG THI XUAN 5017 - 33568  
5/8/23 20.000  NGUYEN THI LOAN 5217 - 02938 Chuyển tiền
5/8/23 10.000 NGUYEN THI LEN  5017 - 40148 Chuyển tiền
5/8/23 10.000 DUONG VAN LONG 5217 - 32763 Chuyển tiền
5/8/23 10.000 NGUYEN THI LINH  5216 - 16716 Chuyển khoản 
5/8/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5213 - 14103 tien Từ thiện
5/8/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5220 - 93457 Chuyển Quỹ từ thiện
5/8/23 20.000 LE VAN NANG  5161 - 74841 Chuyển tiền qua MoMo
5/8/23 30.000 DANG THI THUY 5078 - 81861 Chuyển tiền.CT từ 0291000272468 
5/8/23 10.000 Vu cong hung 5217 - 82377 Vu cong hung ck 
5/8/23 100.000 NGUYEN XUAN SON Quan 7 5090 - 66720 CT từ 0371003907540 
5/8/23 10.000 BUI VAN VINH 5245 - 89812 Chuyển tiền.CT từ 0341007065576 
5/8/23 20.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5078 - 52114 tre em.CT từ 1014047953
5/8/23 50.000 NGUYEN XUAN TRUONG  5218 - 51218 Chuyển khoản 
5/8/23 50.000 NGUYEN XUAN TRUONG 5218 - 50778 Chuyển khoản 
6/8/23 100.000 NGUYEN THI HUONG  5214 - 62854  
6/8/23 55.555 Hoang Xuan Thao  5218 - 45354 Chuyển tiền
6/8/23 10.000  HUYNH THI BE HAI 5220 - 46382 Chuyển tiền
6/8/23 20.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5147 - 61539 Ủng hộ toi  Quỹ Vì trẻ em khuyết tật.tre em khuyet tat
6/8/23 10.000 HOANG TRUNG NHAT  5215 - 33776 Chuyển khoản
6/8/23 10.000 NGUYEN THUY LINH  5161 - 70715  Chuyển tiền qua MoMo
6/8/23 200.000 DO VAN NGOC  5212 - 95557 Chuyển khoản
6/8/23 17.000 lo van thong 5216 - 82897  
6/8/23 10.000 NGUYEN DINH NAM  5078 - 88769  Chuyển khoản.CT từ 0581000567201 
6/8/23 10.000 MAI THI NHUNG  5212 - 56272  0974420996 gui tien ung ho
6/8/23 10.000 LE QUOC CHUNG  5212 - 09574 Chuyển khoản
6/8/23 10.000 NGUYEN NGOC HOANG  5213 - 06603 Chuyển tiền Quỹ từ thiện
6/8/23 10.000 NGUYEN THI NGOC LAN  5214 - 76910 Chuyển khoản
6/8/23 10.000 LE MINH TRIEU  5017 - 37431 Chuyển khoản
6/8/23 300.000 DOAN THI THUY HIEN  5189 - 56795 Chuyển tiền
6/8/23 10.000 VUONG THI DIU  5244 - 52580  Chuyển tiền.CT từ 0831000049377 
6/8/23 200.000 PHAN THI TUYET 5241 - 62719 Chuyển tiền.CT từ 0501000058805 
6/8/23 200.000 TONG THI HOANG MAI  5017 - 16716  
6/8/23 10.000 LE VAN  5219 - 96767 Chuyển tiền
6/8/23 10.000 TRINH THI OANH 5243 - 68177 Chuyển tiền.CT từ 0841000020636
6/8/23 200.000 MAI THI QUYET  5209 - 57656 Chuyển khoản
6/8/23 300.000 Tran thi tam 5213 - 49444  
6/8/23 10.000 Tran t m Huong  5219 - 42236  
6/8/23 200.000 VU THI LAN HUONG  5242 - 66853 Chuyển tiền.CT từ 0451000319504 
6/8/23 10.000 NGUYEN THI DIEU LINH  5220 - 37126 Chuyển tiền
6/8/23 300.000 VU THI KIEU  5220 - 28405 Chuyển khoản Quỹ Vì trẻ em khuyết tật VN
6/8/23 200.000 LUONG THU HUONG  5219 - 24351 Chuyển khoản
6/8/23 10.000 THAO A PAO 5217 - 21586 Chuyển khoản
6/8/23 10.000 DAO THI THU THUY 5216 - 19211 Chuyển tiền
6/8/23 200.000 DO THI MAI  5214 - 18441 Chuyển tiền
6/8/23 200.000 LE BA NAM  5215 - 13280 Chuyển khoản
6/8/23 200.000 PHAM THI THOM 5218 - 04996  Chuyển khoản
6/8/23 200.000 DINH THI HIEN 5388 - 11791 Chuyển tiền
6/8/23 200.000 NGUYEN THI LAN 5219 - 02814 Chuyển khoản
6/8/23 200.000 NGUYEN THI TRUC  5215 - 01505 Chuyển khoản
6/8/23 200.000 VU TRAM ANH 5216 - 00437 Chuyển khoản
6/8/23 200.000 NGUYEN THI THUY  5219 - 99973 Chuyển khoản Quỹ Vì trẻ em khuyết tật VN
6/8/23 200.000 HOANG THI MAI HUONG 5219 - 99951  
6/8/23 200.000 NGUYEN THI LAN 5209 - 99697 Chuyển khoản
6/8/23 300.000 NGUYEN THI THAM  5017 - 97794 Chuyển khoản Quỹ Vì trẻ em khuyết tật VN
6/8/23 200.000 TRAN THI MY HA  5243 - 64247 Chuyển tiền.CT từ 1018467814 
6/8/23 200.000 BUI THI THANH PHUONG  5390 - 09680 Chuyển khoản
6/8/23 300.000 LY HUONG QUYNH 5242 - 64065 Chuyển tiền.CT từ 1018060516 
6/8/23 300.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5218 - 94146 Chuyển tiền lien ngan hang
6/8/23 200.000 NGUYEN THI PHU  5389 - 09116 Chuyển khoản
6/8/23 300.000 PHAM THI THANH  5240 - 55011 Chuyển tiền.CT từ 1036649364 
6/8/23 300.000 NGUYEN HOANG MINH 5214 - 90089 Chuyển khoản
6/8/23 300.000 NGUYEN THI HUONG  5390 - 08500 Chuyển tiền
6/8/23 200.000 NGUYEN THI NGA 5387 - 08441 Chuyển khoản
6/8/23 300.000 MAI THI NGOC ANH 5216 - 88760 Chuyển khoản
6/8/23 10.000 NGUYEN THI KIM LIEN  5213 - 88440 Chuyển khoản
6/8/23 200.000 PHAM THI NHU QUYNH  5189 - 08083 Chuyển khoản
6/8/23 200.000 Chii Ann 5212 - 86690  
6/8/23 300.000 CAO THI THU HUONG  5389 - 07742 Chuyển khoản
6/8/23 300.000 TRAN THI HOA 5215 - 84458 Chuyển tiền 
6/8/23 300.000 PHAM THI HOA 5215 - 84185 Chuyển tiền
6/8/23 300.000 Huong Vu 5215 - 83218 Huong Vu ck
6/8/23 300.000 NGUYEN THI THUYET  5216 - 82973 Chuyển tiền
6/8/23 300.000 LE THI NHU Y 5212 - 82098 Chuyển khoản
6/8/23 300.000 MAI THI ANH  5217 - 81981 Chuyển khoản
6/8/23 200.000 LE THI HA  5388 - 06431 Chuyển tiền
6/8/23 300.000 CHU THI XUAN  5387 - 06029 Chuyển tiền
6/8/23 300.000 BUI CAM LINH  5243 - 62879 Chuyển tiền.CT từ 0881000440254 
6/8/23 10.000 Nguyen Thi Thuy 5017 - 69366 Chuyển khoản
6/8/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5216 - 28102 Chuyển Quỹ từ thiện
6/8/23 10  PO JUM MA LY  5017 - 77589 Chuyển tiền
6/8/23 10.000 VU THI HANH  5214 - 72966 Chuyển tiền
6/8/23 10.000 NGUYEN VAN DUONG  5209 - 71329 Chuyển tiền
6/8/23 10.000 THAO VAN THU  5245 - 33406 Chuyển tiền.CT từ 9348355924 
6/8/23 10.000 PHAM THI NGOC LAN  5220 - 33573 Chuyển tiền
6/8/23 10.000 NGO VAN TINH 5161 - 47659 Chuyển tiền qua MoMo
6/8/23 10.000 NGUYEN VIET THANG  5390 - 72491 Chuyển khoản
6/8/23 10.000 BUI THI THU HIEN 5214 - 11495 Chuyển tiền
6/8/23 10.000 DO THI LAN  5239 - 38579 ( Từ thiện).CT từ 1030399811 
6/8/23 20.000 NGUYEN THI NGOC ANH  5389 - 65399 Chuyển khoản
6/8/23 10.000 NGUYEN THI TUOI 5219 - 89350 Chuyển khoản
6/8/23 20.000 NGUYEN THI THAM 5214 - 74020 Chuyển khoản
6/8/23 10.000 Em Dung va Em Linh ung ho 5220 - 62991 Em Dung va Em Linh ung ho
6/8/23 10.000 DIEP THI AI MY 5212 - 60729 Chuyển tiền
6/8/23 10.000 TRAN VAN HAI  5161 - 44864 TRAN VAN HAI 
6/8/23 10.000 LAM THANH TUAN 5242 - 49880 Chuyển tiền.CT từ 1021666618
6/8/23 10.000 PHAM THI MINH THU  5217 - 47184  Chuyển tiền
6/8/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5216 - 38173 P ck
6/8/23 8.000 DANG LE VAN HUU  5244 - 25030 Chuyển tiền.CT từ 1035609004
6/8/23 50.000 LOC VAN DONG  5215 - 97587 Chuyển tiền
6/8/23 10.000 NGUYEN THI TUYET  5213 - 63393  Chuyển tiền
6/8/23 10.000 SAM THI SINH 5017 - 60800  
6/8/23 10.000  LE THI TU TRINH 5218 - 60725  
6/8/23 10.000 DUONG DANG TRUONG  5161 - 40188 Chuyển tiền qua MoMo
6/8/23 10.000 HOANG THI THOM 5017 - 26092 Chuyển khoản
6/8/23 10.000 DO THI HUONG 5215 - 06386  
6/8/23 10.000 Van nguyen 5209 - 97676  
6/8/23 20.000  NGUYEN THI NHU Y  5213 - 90589 Chuyển tiền
6/8/23 1.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5078 - 35679 chung tay.CT từ 1026163573 toi Quỹ Vì trẻ em khuyết tật
6/8/23 20.000 HOANG BICH PHUONG  5219 - 82664  Chuyển khoản
6/8/23 10.000 LE TRIEU 5243 - 40147 Chuyển Quỹ từ thiện.CT từ 0191000381729 
6/8/23 10.000 NGUYEN THI HUYEN TRANG 5189 - 22619 Chuyển khoản
6/8/23 10.000 TRAN THI HIEN  5209 - 51757 Chuyển tiền
6/8/23 10.000 Nguyen Thi Thu Thao  5213 - 46817 Chuyển tiền tu Viettel Money
6/8/23 10.000 TONG THU HANG  5017 - 43227 Chuyển tiền
6/8/23 10.000 PHAN NGOC THANH  5216 - 39213 Chuyển khoản
6/8/23 10.000 DAO THI MINH HUE  5218 - 35038 Chuyển khoản
6/8/23 10.000 PHAM THI MAI  5216 - 25831  
6/8/23 10.000 LUONG THI QUYNH ANH 5078 - 31603  Chuyển tiền.CT từ 9971511666
6/8/23 10.000 PHAM THI THAO 5217 - 25568 Chuyển khoản lamg tre sos
6/8/23 10.000 VI THI PHUONG 5219 - 22690 Chuyển khoản
6/8/23 10.000 HUYNH HOANG YEN  5214 - 20869  Chuyển khoản
6/8/23 10.000 NGUYEN THI THI  5216 - 19299 Chuyển tiền
6/8/23 10.000 LUU THI THANH HOAI 5219 - 17632  
6/8/23 10.000 NGUYEN THI HOA 5220 - 13871 Chuyển khoản
6/8/23 10.000 CAO THI OANH  5017 - 13298 Chuyển tiền
6/8/23 10.000 LE THI HONG 5213 - 13125 Chuyển khoản
6/8/23 20.000 TRINH THI HOA 5214 - 12697 Chuyển khoản
6/8/23 10.000 TRAN THI GIANG  5218 - 12165 Chuyển tiền
6/8/23 10.000 LAM THI NGOC HUYEN 5218 - 11476  
6/8/23 10.000 NGUYEN THI ANH TOAN 5220 - 10985 Chuyển tiền
6/8/23 10.000 HOANG THI THANH  5240 - 27179 Chuyển tiền.CT từ 0771000603091 
6/8/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5220 - 08629  
6/8/23 10.000 TRAN THI BICH PHUONG  5017 - 08227 Chuyển khoản
6/8/23 20.000 DOAN THI HUYEN TRANG  5242 - 35988  Chuyển tiền.CT từ 0651000846928 
6/8/23 10.000 PHAM THI LUU  5209 - 07776 Chuyển khoản
6/8/23 20.000 NGO THI NGOC HAN  5078 - 30431 Chuyển tiền.CT từ 1012341343
6/8/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5017 - 07659  
6/8/23 10.000 PHAM THI LOAN  5161 - 34306 Chuyển tiền qua MoMo
6/8/23 10.000 NGUYEN THI HANG  5241 - 27034 Chuyển tiền.CT từ 0351000713709 
6/8/23 10.000 KHONG THI NHU QUYNH 5390 - 08367 Chuyển khoản
6/8/23 10.000 NGUYEN THI HONG TUOI  5161 - 34237 Chuyển tiền qua MoMo
6/8/23 10.000 NGUYEN THI VAN ANH  5189 - 08330 Chuyển khoản
6/8/23 10.000 LY THI XUAN 5216 - 04893 Chuyển khoản
6/8/23 10.000 THIEN NGUYEN 5212 - 04883  
6/8/23 10.000 TRAN THOM  5218 - 04767  
6/8/23 10.000  LE THI CAM TUYEN 5218 - 04392 Chuyển tiền
6/8/23 10.000 TRUONG THI PHUONG  5245 - 93484  Chuyển tiền.CT từ 0351000958342 
6/8/23 10.000 HA THI MINH THUY  5220 - 03862 Chuyển tiền
6/8/23 10.000 TRA THI THAO  5244 - 93446 Chuyển tiền.CT từ 1016860991 
6/8/23 10.000 NGUYEN THI CAM LY  5240 - 26855 Chuyển tiền.CT từ 1017578606
6/8/23 50.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5078 - 25172 kho khan .CT từ 0301000365376
6/8/23 10.000 NGUYEN VAN DAT 5078 - 25170 Chuyển tiền.CT từ 1021429760 
6/8/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5213 - 14561 Ủng hộ tre em khuyet tat
6/8/23 20.000 NGUYEN THINH PHAT  5220 - 84208  Chuyển tiền
6/8/23 10.000 PHAM THI NGOC HUYEN  5220 - 84107 Chuyển khoản
6/8/23 10.000  LE TRUONG UYEN  5212 - 21591  Chuyển tiền
6/8/23 10.000 NGUYEN TIEN THANH  5212 - 96869  Chuyển khoản
6/8/23 10.000 LE THANH TRUNG 5161 - 23327  Chuyển tiền qua MoMo
6/8/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5216 - 40817 Chuyển Quỹ từ thiện
6/8/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5218 - 02416  
6/8/23 10.000 DANG QUOC BINH  5216 - 88504 Chuyển khoản
6/8/23 10.000  DINH THANH DAT 5214 - 74742  
6/8/23 20.000 LY NHUT LINH  5161 - 19583 Chuyển tiền qua MoMo
6/8/23 10.000 NGUYEN HUY MINH  5161 - 16538  Chuyển tiền qua MoMo
6/8/23 10.000 PHUNG HUU NHIEN 5209 - 03724 Chuyển khoản
6/8/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5218 - 97121 Chuyển Quỹ từ thiện
6/8/23 20.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5219 - 15817 Xin ung ho
6/8/23 10.000 DOAN NGOC VINH  5218 - 93955 Chuyển tiền
6/8/23 10.000 NGUYEN NGOC TRUONG GIANG  5215 - 53406 Chuyển khoản
6/8/23 20.000 DO THI YEN 5219 - 15344  
6/8/23 10.000 BUI THI HONG  5214 - 15302 Chuyển khoản
6/8/23 10.000 NGUYEN THI HOI  5213 - 08032 Chuyển tiền Ủng hộ tre em ktvn
6/8/23 1.000 PHAM HA ANH  5209 - 88769 Chuyển tiền
6/8/23 5.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5078 - 64496 m.CT từ 9879577109
6/8/23 10.000 Nguyen Thi Phuong Thao  5219 - 64076 Chuyển tiền tu Viettel Money
6/8/23 500.000 PHAM VAN TUAN ANH 5389 - 09390 Chuyển khoản
6/8/23 20.000 LUU QUY DUONG 5220 - 27935 Chuyển tiền
6/8/23 100.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5078 - 30818 tre em khuyet tat.CT từ 0441000666597 toi Quỹ Vì trẻ em khuyết tật
6/8/23 50.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5216 - 71275 Ủng hộ Quỹ Vì trẻ em khuyết tật VN
7/8/23 100.000 NGUYEN THI HIEN  5220 - 96700  
7/8/23 10.000 Vu duy phong 5216 - 05358  
7/8/23 10.000 Le Thuy Van 5078 - 75827 Le Thuy Van .CT từ 0421000485704 PHAN THI THUY VAN 
7/8/23 10.000 LE THI GIANG 5243 - 77782 Chuyển tiền.CT từ 0411001015687
7/8/23 10.000 HUYNH VAN LIT EM  5388 - 76356 Chuyển khoản
7/8/23 10.000 PHAN HOAI HAN 5388 - 60163  
7/8/23 10.000 NGUYEN NGOC BAO TRAM  5241 - 63126 Chuyển tiền.CT từ 0631000448404 
7/8/23 10.000 TRUONG TAN THUONG  5216 - 62575  Chuyển khoản
7/8/23 20.000 NGUYEN THI XUAN 5212 - 57556  Chuyển tiền den Quỹ Vì trẻ em khuyết tật VN
7/8/23 20.000 VUONG THI MIEN  5390 - 48141  Chuyển khoản
7/8/23 10.000 TRUONG MINH NHAN  5213 - 00691 Chuyển khoản
7/8/23 10.000 TRUONG VU HOAI NINH 5239 - 51008 CT từ 1038986710 
7/8/23 20.000 DUONG THANH TAN  5216 - 43866 Chuyển khoản
7/8/23 10.000 LE VAN SANG 5213 - 09674 Chuyển tiền
7/8/23 10.000 PHUNG THI CHINH 5209 - 04279 Chuyển tiền
7/8/23 10.000 Nguyen Mai Ngoc Hieu 5220 - 03644  
7/8/23 10.000 VO THI NGOC HUYEN 5389 - 21577  Từ thiện
7/8/23 10.000 LO THI NGUYEN 5213 - 93661 Chuyển khoản
7/8/23 200.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5212 - 76888 Quyen gop
7/8/23 30.000 DANG THI THUY  5078 - 42196 Chuyển tiền.CT từ 0291000272468 
7/8/23 10.000 NGUYEN THI DIEM KIEU 5217 - 25118 Chuyển tiền
7/8/23 10.000 NGUYEN THANH SANG  5213 - 24976 Chuyển tiền
7/8/23 200.000 NONG THI DAN  5209 - 07575 Chuyển tiền
7/8/23 10.000  PHAM VAN SINH 5217 - 58668  
7/8/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5017 - 58345 Tuong tac 
7/8/23 10.000 HO MINH TUAN 5161 - 13049 Từ thiện
7/8/23 300.000 TRIEU THI HOAI  5214 - 35922 Chuyển tiền
7/8/23 10.000 CHU THI TRANG  5216 - 72040 Chuyển khoản
7/8/23 10.000 NGUYEN DUC TOAN  5209 - 40475 Chuyển tiền
7/8/23 20.000 NGUYEN TUAN VU  5214 - 23310 Chuyển tiền
7/8/23 10.000 PHAN VAN THANG  5212 - 18845 Chuyển tiền
7/8/23 10.000 LE QUANG TU 5212 - 74595  
7/8/23 10.000 TRUONG HONG HANH  5213 - 38074  Chuyển tiền
7/8/23 10.000 NGUYEN TRUONG HOANG KHANG 5220 - 35582  
7/8/23 10.000 NGUYEN THI HUYEN  5242 - 33922 Chuyển tiền.CT từ 0341006836642 
7/8/23 10.000 GIANG A CU 5220 - 25357 Chuyển tiền
7/8/23 10.000 PHAM THI THI  5161 - 00531 Chuyển tiền qua MoMo
7/8/23 200.000 LE THI TAM  5389 - 52166 Chuyển tiền
7/8/23 10.000 nguyen chi tam 5161 - 95989  
7/8/23 300.000 HOANG THI VIEN 5241 - 94561 Chuyển tiền.CT từ 1031227702 
7/8/23 300.000 SUNG SEO THANH 5244 - 79739 Chuyển tiền.CT từ 1027083626 
7/8/23 200.000 VU THI LAN HUONG 5242 - 99454 Chuyển tiền.CT từ 0451000319504 
7/8/23 200.000 CAO THUY TRAM 5189 - 94230 Chuyển khoản
7/8/23 200.000 NGUYEN THI LAN  5189 - 91946 Chuyển khoản
7/8/23 300.000 NGUYEN THI LE  5244 - 75425 Chuyển tiền.CT từ 9814344587 
7/8/23 300.000 PHAM THI NGOC NGAN  5244 - 75239 Chuyển tiền.CT từ 9902407198
7/8/23 200.000 NGUYEN THI HUONG  5388 - 80437 Chuyển tiền
7/8/23 200.000 BUI THI THANH PHUONG  5390 - 80347 Chuyển khoản
7/8/23 200.000 NGUYEN THUY TRANG  5390 - 79342 Chuyển khoản
7/8/23 300.000 DINH THI THUY QUYNH 5217 - 45752  
7/8/23 300.000 NGUYEN THI NGOC AN  5218 - 45218  Chuyển tiền
7/8/23 200.000 LO THI DUNG 5189 - 76496 Chuyển tiền
7/8/23 300.000 NGUYEN THI LAN 5389 - 76407 Chuyển khoản
7/8/23 200.000 MI THI NGOC GIAU 5245 - 73087 Chuyển tiền.CT từ 0071001040475 
7/8/23 200.000 LANG THI GIANG  5220 - 42333 Chuyển tiền
7/8/23 200.000 TRAN THI MAI PHA  5390 - 74277 Chuyển khoản
7/8/23 10.000 NGUYEN DUC MINH  5218 - 40546 Chuyển tiền
7/8/23 200.000 VU PHUONG LINH 5243 - 95064 Chuyển tiền.CT từ 0011004252025 
7/8/23 200.000 DINH THI HONG HANH  5218 - 39163  Chuyển khoản
7/8/23 300.000 DINH THI HIEN 5189 - 73336 Chuyển tiền
7/8/23 300.000 NGUYEN THI THUY DUNG  5389 - 72860 Chuyển khoản
7/8/23 300.000 LUONG THU HUONG  5389 - 72654 Chuyển khoản
7/8/23 300.000 LE BA NAM 5388 - 72565 Chuyển khoản
7/8/23 200.000 NGUYEN ANH PHUONG  5209 - 37420 Chuyển tiền
7/8/23 300.000 HOANG THI MAI HUONG  5213 - 37127  
7/8/23 200.000 BUI THI HONG HANH  5387 - 71545 Chuyển khoản
7/8/23 10.000 LE TIEN VINH 5243 - 94666 Chuyển tiền.CT từ 0771000587770
7/8/23 300.000 NGUYEN HONG YEN  5387 - 71102 Chuyển khoản
7/8/23 200.000 NGUYEN NGOC PHUONG TRUC 5213 - 34998  
7/8/23 300.000 Bui Gia Han  5218 - 34701 Chuyển tiền
7/8/23 200.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5387 - 71041 Chuyển tiền
7/8/23 200.000 LE HONG HIEN 5017 - 34471 Chuyển khoản
7/8/23 300.000 TRAN NGOC THANH NHA 5244 - 72344 Chuyển tiền.CT từ 1038514008 
7/8/23 200.000 HOANG THI HUE 5243 - 94508 Chuyển tiền.CT từ 1027920467
7/8/23 200.000 TRAN QUYNH ANH  5240 - 85658 Quyen gop Quỹ Vì trẻ em khuyết tật.CT từ 0491001728652
7/8/23 200.000 NGUYEN KE TRUONG AN 5244 - 72274 Chuyển tiền.CT từ 1024142836 
7/8/23 300.000 TRAN THI MY HA 5242 - 94460 Chuyển tiền.CT từ 1018467814
7/8/23 200.000 NGUYEN THI HUONG 5212 - 32361 Chuyển tiền
7/8/23 200.000 NGUYEN HUONG GIANG 5213 - 31398  
7/8/23 300.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5218 - 30505 Quỹ Vì trẻ em khuyết tật vn
7/8/23 300.000 LY HUONG QUYNH 5240 - 85434 Chuyển tiền.CT từ 1018060516
7/8/23 300.000 NGUYEN NGOC ANH  5387 - 68763 Chuyển khoản
7/8/23 10.000 LE DUY ANH 5214 - 04790  
7/8/23 15.000 NGUYEN THI BONG 5017 - 03451 Chuyển tiền den Quỹ Vì trẻ em khuyết tật VN
7/8/23 10.000 NGUYEN MANH HUNG  5189 - 54109 Chuyển khoản
7/8/23 10.000 DINH VAN THANG  5218 - 96397 Chuyển khoản Quỹ Vì trẻ em khuyết tật VN
7/8/23 10.000 TRAN THI THAO  5017 - 78345 Chuyển tiền
7/8/23 10.000 PHAN VAN TRUONG  5390 - 19694 Chuyển khoản
7/8/23 10.000 PHAM THI HUYEN THU  5245 - 63537 Chuyển tiền.CT từ 0901000091126
7/8/23 20.000 VU THI ANH SAO 5217 - 69601  
7/8/23 10.000 NGUYEN THI HOAI 5209 - 40492  
7/8/23 10.000 DANH NGOC TUAN  5241 - 68895  Chuyển tiền.CT từ 1028724813 
7/8/23 10.000 VU THI HOA  5213 - 04296  
7/8/23 10.000 TA DOANH THU HOAI  5216 - 96264 Chuyển tiền
7/8/23 10.000 NGUYEN THI THU HUYEN 5213 - 95503 Chuyển tiền
7/8/23 20.000 Dinh Van Hinh 5389 - 41393  
7/8/23 10.000 NGUYEN QUANG ANH 5388 - 37735 Chuyển khoản
7/8/23 10.000 NGUYEN THI NHU NGOC 5387 - 23612 Chuyển khoản
7/8/23 10.000 NGUYEN THI LOAN  5216 - 52191 Chuyển khoản
7/8/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5389 - 15312 Thanh toan QR-Quynh ck
7/8/23 10.000 NGUYEN THI PHUONG THUAN  5388 - 09133 Chuyển khoản
7/8/23 20.000 NGO THAI HIEN  5161 - 75230 Chuyển tiền qua MoMo
7/8/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5189 - 01989 Từ thiện
7/8/23 10.000 KIM LAI  5219 - 17736 Chuyển khoản Ủng hộ tre em
7/8/23 20.000 NGUYEN KHANH HUYEN 5189 - 00999 Chuyển khoản
7/8/23 20.000 LUONG VAN NAM 5241 - 60416 Chuyển tiền.CT từ 1036987430
7/8/23 10.000 LUONG THI KHANH  5218 - 07906 Chuyển tiền
7/8/23 20.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5390 - 96958 Ủng hộ cac e khuyet tat
7/8/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5189 - 93169 H Chuyển khoản
7/8/23 10.000 tran quynh trang  5212 - 91418 Chuyển khoản
7/8/23 20.000 VU THI LAN PHUONG  5388 - 85956 Chuyển khoản
7/8/23 10.000 LE THI HOA 5217 - 76479 Chuyển khoản
7/8/23 10.000 NGUYEN THI DIEP  5212 - 70246 NGUYEN THI DIEP GUI
7/8/23 10.000 DANH MINH TRI  5387 - 73739  Chuyển khoản
7/8/23 10.000 NGUYEN DIEU ANH  5388 - 72538 Chuyển khoản
7/8/23 10.000 NGUYEN THI HUYEN TRANG  5220 - 49876 Chuyển tiền
7/8/23 10.000 LE VAN DUC 5219 - 49852  
7/8/23 10.000 NGUYEN THI MINH PHUONG  5078 - 28543 Chuyển tiền.CT từ 0011000895322 
7/8/23 20.000 NGUYEN TRAN NGOC ANH  5213 - 40998 Chuyển tiền
7/8/23 20.000 TRINH THI HONG  5017 - 39834 Chuyển tiền
7/8/23 10.000 DINH THI UYEN 5218 - 33966 Chuyển tiền
7/8/23 10.000 DANG THI KHUYEN  5218 - 30131 Chuyển tiền
7/8/23 10.000 TRINH THI QUYEN 5214 - 17523 Chuyển khoản
7/8/23 10.000 TRAN THI YEN  5219 - 12137 Chuyển khoản 
7/8/23 10.000 LE THI TUYET SUONG 5213 - 10921  Chuyển tiền
7/8/23 10.000  NGUYEN THI Cam Huong  5214 - 00697 Chuyển tiền
7/8/23 10.000 PHAM THI THANH DIEM  5244 - 39046 Chuyển tiền.CT từ 0571000041540 
7/8/23 10.000 NGUYEN DO ANH THY  5213 - 95283  Chuyển tiền
7/8/23 10.000 DO THI THUY  5214 - 84017 Chuyển khoản Quỹ Vì trẻ em khuyết tật VN
7/8/23 50.000 DUONG THI THUY NGA  5216 - 65103  Chuyển khoản
7/8/23 10.000 Nguyen Phuong Anh  5216 - 59741 Chuyển tiền
7/8/23 10.000 HOANG THI HAU  5017 - 59136 Chuyển khoản
7/8/23 10.000 NGUYEN THI HUONG  5209 - 57494 Chuyển tiền
7/8/23 10.000 VU THI PHUONG 5220 - 57318 Chuyển khoản
7/8/23 10.000 NGUYEN TUAN ANH  5240 - 49584  Chuyển tiền.CT từ 1035544339 
7/8/23 20.000 TRAN QUYNH NHU  5218 - 37262 Chuyển tiền
7/8/23 10.000 TRAN 5212 - 37041  
7/8/23 10.000 LE VAN NHAT  5215 - 35204 Chuyển khoản
7/8/23 20.000  VI THI DUNG  5217 - 34875 Chuyển tiền
7/8/23 10.000 QUACH THUY LINH  5215 - 32634 Chuyển tiền
7/8/23 10.000 CHU THI HIEN  5215 - 24693  
7/8/23 10.000 LE THI DUNG  5214 - 22514 Chuyển tiền
7/8/23 10.000 NGUYEN THI XUAN NHI 5215 - 21684 Chuyển khoản
7/8/23 30.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5078 - 97655 lxstd tang Từ thiện.CT từ 0071001035826 toi Quỹ Vì trẻ em khuyết tật
7/8/23 10.000 VO THI DIEU LINH  5220 - 20008  
7/8/23 15.000 TRAN THI KIM HUYEN  5218 - 18650 Chuyển khoản
7/8/23 10.000 NGUYEN THI PHUONG TAM 5214 - 18595 Chuyển khoản
7/8/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5217 - 17721 Ủng hộ Quỹ tre em
7/8/23 10.000 PHUNG MAI PHUONG 5244 - 33978 Quỹ Vì trẻ em khuyết tật vn.CT từ 0451000313819 
7/8/23 10.000 KIM THI MY HONG  5219 - 15385 Chuyển tiền
7/8/23 10.000 TRAN THI THAO 5214 - 14730 Chuyển khoản
7/8/23 10.000 HA THI OANH 5215 - 14099 Chuyển khoản
7/8/23 10.000 TRAN THI HONG  5017 - 13941 Chuyển tiền
7/8/23 10.000 DANG NGOC QUYNH NHU  5245 - 33842 Chuyển tiền.CT từ 1020063906 
7/8/23 10.000 BUI THI NGOC HOA 5214 - 13821  
7/8/23 20.000 PHAM THI KHANH HOA  5217 - 11803  Chuyển tiền
7/8/23 10.000 TRAN THI TRINH  5244 - 33686 Chuyển tiền.CT từ 1020473520 
7/8/23 10.000 PHAM THI AI TRAN  5212 - 10726 Chuyển tiền
7/8/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5209 - 10632 ung ho
7/8/23 10.000 NGUYEN THI THANH HANG 5216 - 10438 Chuyển tiền
7/8/23 10.000 NGUYEN THI CAM GIANG  5219 - 09703 Chuyển khoản
7/8/23 10.000  LE THI DUYEN  5218 - 09212 Chuyển tiền
7/8/23 20.000 DINH THI NGOC PHUONG  5161 - 65783 Chuyển tiền qua MoMo
7/8/23 10.000 VU THI TAM  5239 - 41045 Chuyển tiền.CT từ 0821000059551 
7/8/23 10.000 NGUYEN THI THUY 5017 - 06736 Chuyển tiền ung ho
7/8/23 10.000 HOANG THI LOAN  5219 - 06113 Chuyển tiền
7/8/23 10.000 NGUYEN THI KIM THUYEN  5217 - 05484 Chuyển tiền
7/8/23 10.000 LE THI CHANG  5215 - 05371 Chuyển tiền
7/8/23 20.000 Le Van Nhat 5219 - 04700  
7/8/23 10.000 LAM NGOC TUYET 5017 - 04521  
7/8/23 10.000 NGUYEN THI HA 5215 - 02751  
7/8/23 3.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5078 - 95457 hoc sinh.CT từ 1028808160 
7/8/23 10.000 TRAN HOANG YEN NHI  5161 - 63069 Chuyển tiền qua MoMo
7/8/23 20.000 TRAN THI MY NUONG  5245 - 29604  Chuyển tiền.CT từ 1027820279 
7/8/23 10.000 BUI THI THANH NGUYET 5219 - 47537  
7/8/23 20.000 TANG TRUONG AN 5161 - 58168 Chuyển tiền
7/8/23 10.000 Hoang Thi Huong Giang 5218 - 31450  
7/8/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5219 - 92908 Chuyển Quỹ từ thiện 
7/8/23 50.000 LE THI NGOC DIEP 5389 - 79312 DIEP Chuyển khoản
7/8/23 10.000 TRUONG THANH LONG  5218 - 86063  Chuyển khoản
7/8/23 20.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5078 - 67274 diem.CT từ 1030214223 
7/8/23 10.000 BUI THI DIU 5215 - 90144 Chuyển khoản
7/8/23 10.000 NGUYEN VAN HOP  5161 - 46382 Chuyển tiền qua MoMo
7/8/23 10.000 NGUYEN VAN HIEU 5242 - 28438 CT từ 9355239104 
7/8/23 35.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5147 - 61969 Ủng hộ toi Quỹ Vì trẻ em khuyết tật.0
7/8/23 10.000 LUU VAN TRONG 5161 - 44752 Chuyển tiền qua MoMo
7/8/23 10.000 pham anh thao 5161 - 44601  
7/8/23 10.000 TRAN DINH QUYNH 5209 - 55504 Chuyển khoản
7/8/23 10.000 NGUYEN THI THANH BINH 5245 - 75224 Chuyển tiền.CT từ 0641000004880 
7/8/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5078 - 44561 binh thuong .CT từ 1039630497
7/8/23 10.000 DANG TRUNG DUC 5390 - 83214  
7/8/23 7.000.000 Bà Dương Thị Bích Diệp - Giám đốc Quỹ VTEKTVN 5218 - 97988 TAI TRO KINH PHI QUAN LY VAN HANH QUY VTEKT
7/8/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5017 - 88240 Chuyển Quỹ từ thiện
7/8/23 10.000 PHAM DUC HUY 5242 - 79376 Chuyển tiền.CT từ 0691000335161
7/8/23 20.000 DANG QUOC TIEN  5213 - 08390 Chuyển khoản
8/8/23 10.000 NGUYEN DIEU LINH 5209 - 83292  
8/8/23 10.000 BUI QUANG TRUONG  5217 - 42792  Từ thiện
8/8/23 10.000 TRAN THE DUY  5213 - 05935 Chuyển khoản
8/8/23 20.000 TRINH THI HA PHUONG  5078 - 80223 Chuyển tiền.CT từ 1021043194
8/8/23 10.000 NGO VAN NGUYEN  5017 - 85676 Chuyển tiền
8/8/23 10.000 DINH QUOC HUNG 5220 - 42756 Chuyển tiền
8/8/23 20.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5078 - 76321 Ủng hộ cac em.CT từ 0301000430531 toi  Quỹ Vì trẻ em khuyết tật
8/8/23 10.000 NGUYEN XUAN THANH. 5243 - 29393 CT từ 0431000206995 
8/8/23 10.000 PHUNG TIEN TAI  5213 - 15148 Chuyển khoản
8/8/23 10.000 DAO THI THUY  5220 - 40961 Chuyển khoản
8/8/23 10.000 VU MANH TIEN  5239 - 88323 Chuyển tiền.CT từ 1020819240 
8/8/23 10.000 Nguyen Minh Nhat 5220 - 93554 Từ thiện
8/8/23 10.000 TRUONG THI LAN ANH  5219 - 87948 Chuyển tiền
8/8/23 10.000 NGUYEN THI THU  5216 - 87721 Chuyển khoản
8/8/23 10.000 HUYNH THANH LIEM 5213 - 71014 Từ thiện
8/8/23 10.000 HUYNH THANH LIEM  5220 - 56782 Từ thiện
8/8/23 300.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5078 - 61596 du an.CT từ 1020629900 toi Quỹ Vì trẻ em khuyết tật
8/8/23 100.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5078 - 61378 cong nhan .CT từ 1017096928 toi Quỹ Vì trẻ em khuyết tật
8/8/23 10.000 TRAN THANH NHAN  5017 - 30990  Chuyển Quỹ từ thiện
8/8/23 20.000 NGUYEN MINH DONG 5389 - 20536  
8/8/23 10.000 NGUYEN CHI HOA 5217 - 17946  Chuyển tiền
8/8/23 10.000 DUONG VAN KHANH  5219 - 94794 Chuyển tiền
8/8/23 10.000 Duong Tuan Vu 5209 - 83863 Chuyển tiền tu Viettel Money
8/8/23 10.000 DAO THI THUY VAN  5078 - 52508 Chuyển tiền.CT từ 1033905032 
8/8/23 20.000 PHUNG BAO DANG  5244 - 67040 Chuyển tiền.CT từ 0121002096741
8/8/23 10.000 TRAN THI NGOC QUYNH  5216 - 91619 Chuyển tiền
8/8/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5215 - 59313 Chuyển Quỹ từ thiện
8/8/23 10.000 Nguyen Yen Ngoc 5216 - 56613  
8/8/23 10.000 Nguyen Thi Thu Trang 5215 - 56596  ung ho
8/8/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5219 - 53530 Chuyển tiền Từ thiện
8/8/23 10.000 NGUYEN PHUOC DAT 5161 - 47778  
8/8/23 10.000 DINH THI TRANG 5216 - 42602 Chuyển khoản
8/8/23 20.000 HUYNH THANH TUOI  5215 - 39985 Chuyển khoản
8/8/23 10.000 HUYNH NGOC DUONG  5215 - 22643  Chuyển tiền
8/8/23 10.000 NGUYEN DUC LONG TU THIEN 5242 - 80512 CT từ 0351001210085 
8/8/23 10.000 RO MANH H BOT  5212 - 88850 Chuyển khoản
8/8/23 10.000 DANG ANH DO 5209 - 57088  
8/8/23 10.000 LE VU QUANG 5219 - 52488  
8/8/23 200.000 VU NGOC THIEN HUONG 5209 - 11477 Chuyển khoản
8/8/23 10.000 NGUYEN VAN HAI  5214 - 02548 Chuyển khoản
8/8/23 300.000 Nguyen Thi Thanh Nga  5214 - 96343 Chuyển tiền
8/8/23 10.000 DINH NGOC KIEU TRANG 5388 - 48436 Chuyển khoản
8/8/23 50.000 NGUYEN NGOC TRAI  5217 - 64254 Chuyển tiền
8/8/23 10.000 NGUYEN THANH THONG 5239 - 57351  Chuyển tiền Chuyển Quỹ từ thiện.CT từ 9905308359 
8/8/23 10.000 TRAN NGOC PHUONG THUY 5212 - 35345 Chuyển khoản
8/8/23 200.000 DUONG THI THU  5212 - 22426 Chuyển khoản
8/8/23 10.000 HO VAN DUONG 5212 - 96686 Chuyển tiền
8/8/23 20.000 NGUYEN VIET ANH 5217 - 62269  
8/8/23 200.000 LE THI KIM THIEN 5216 - 43925 Chuyển khoản
8/8/23 10.000 NGUYEN THI TRANG  5017 - 40113 Chuyển khoản
8/8/23 10.000  PHAM VAN NAM  5213 - 32055 Chuyển tiền quy tre em
8/8/23 300.000 CAO THI THU  5216 - 30076 Chuyển khoản
8/8/23 200.000 TRAN QUYNH ANH  5245 - 41267 TRAN QUYNH ANH
8/8/23 10.000 Pham Thi Thu Hang 5217 - 09098 Chuyển tiền
8/8/23 200.000 NGUYEN HUYNH NGOC HAN  5388 - 09879 Chuyển tiền
8/8/23 200.000 LE THI MINH  5387 - 08293 Chuyển khoản
8/8/23 200.000 NGUYEN LE TUONG VY 5161 - 32584  
8/8/23 300.000 DINH THI THUY QUYNH  5219 - 80185  
8/8/23 300.000 NGUYEN NGOC ANH  5220 - 78627 Chuyển khoản
8/8/23 300.000 NGUYEN LAN ANH  5219 - 70129 Chuyển khoản
8/8/23 200.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5209 - 53807 ung ho
8/8/23 200.000 LUONG NGOC HIEU  5219 - 50883 Chuyển tiền
8/8/23 200.000 NGO GIA NHAT LINH  5216 - 43597 Chuyển khoản Quỹ Vì trẻ em khuyết tật VN
8/8/23 200.000 DANG THI PHUONG 5212 - 36057 Chuyển khoản
8/8/23 200.000 CAN THI HONG NHUNG  5189 - 96279 Chuyển tiền
8/8/23 200.000 NGUYEN THI NGOC SUONG 5218 - 35402 Chuyển khoản
8/8/23 300.000 NGUYEN THI KIM CHI  5216 - 35380  Chuyển khoản
8/8/23 200.000 HA THI MINH THU  5215 - 35242 Chuyển khoản
8/8/23 300.000 NGUYEN HAI HA  5217 - 35238  Chuyển tiền
8/8/23 200.000 HO THI THUY TIEN  5212 - 34813 Chuyển tiền
8/8/23 200.000 .NONG PHUONG NHAN  5387 - 95695 Chuyển tiền
8/8/23 200.000 LE THI VAN 5240 - 48958 Chuyển tiền.CT từ 1026456061 
8/8/23 200.000  TRUONG THI THANH THUY  5209 - 31022 Chuyển tiền
8/8/23 200.000 NGUYEN THI HUE  5213 - 30775  Chuyển khoản
8/8/23 200.000 TRAN VAN CONG 5217 - 28549 Chuyển tiền
8/8/23 200.000 TAN LAO SAN 5387 - 94147 Chuyển khoản
8/8/23 300.000 NGUYEN THI HUONG  5017 - 24737  Chuyển tiền
8/8/23 300.000 HIEU 5209 - 24695  
8/8/23 200.000 NGUYEN THI MY TRUC  5017 - 24117  
8/8/23 200.000 TRAN THI PHI NY  5214 - 23867  Chuyển khoản
8/8/23 200.000 LE THI TRA MY  5213 - 23808 Chuyển khoản
8/8/23 200.000 PHAN THI SINH 5388 - 93666 Chuyển tiền
8/8/23 200.000 NGUYEN THI KIEU MY  5209 - 23434 Chuyển tiền den Quỹ Vì trẻ em khuyết tật VN
8/8/23 200.000 TRAN THI BICH LIEU  5220 - 21689 Chuyển tiền
8/8/23 300.000 MI THI NGOC GIAU 5239 - 42522 Chuyển tiền.CT từ 0071001040475 
8/8/23 300.000 NGUYEN THI VINH DIEN  5245 - 34884 Chuyển tiền.CT từ 0011004418094 
8/8/23 200.000 LE THI THU HIEN 5209 - 19413 Chuyển tiền
8/8/23 200.000 CHE THANH UYEN 5244 - 34825 Chuyển tiền.CT từ 0161001725529 
8/8/23 300.000 LANG THI GIANG  5220 - 18463 Chuyển tiền
8/8/23 200.000 Tran Thi Ngoc An  5219 - 17649  Chuyển tiền
8/8/23 300.000 NGUYEN KIEU OANH  5215 - 16395 Chuyển khoản
8/8/23 200.000 NGUYEN THI CAM LY  5387 - 92097 Chuyển khoản
8/8/23 200.000  HUYNH LE DOANH  5213 - 16037 Chuyển tiền
8/8/23 300.000 HOANG THI VIEN  5078 - 91102 Chuyển tiền.CT từ 1031227702 
8/8/23 300.000 BUI THI HUYEN  5218 - 13840 Chuyển tiền
8/8/23 200.000 BUI THI HONG HANH  5219 - 13419 Chuyển khoản
8/8/23 300.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5216 - 11506 Ung ho
8/8/23 300.000 LY HUONG QUYNH  5244 - 34350 Chuyển tiền.CT từ 1018060516 
8/8/23 300.000 NGUYEN THI THUY DUNG  5389 - 90910 Chuyển khoản
8/8/23 20.000 DINH HOANG GIANG  5219 - 06492 Chuyển khoản
8/8/23 10.000 TRAN TUAN TU  5216 - 03216 Chuyển tiền
8/8/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5214 - 94379 Chuyển Quỹ từ thiện
8/8/23 20.000 TRAN THI PHUONG HANG  5215 - 80385 Chuyển tiền
8/8/23 100.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5390 - 83769 Ủng hộ Quỹ Vì trẻ em khuyết tật viet nam
8/8/23 10.000 Hoang van quyen 5209 - 74099  
8/8/23 10.000 LE MINH TUAN 0089 - 01481 Chuyển tiền DEN NH NGOAI THUONG SOTK 0011003814022
8/8/23 20.000 CHU THI CAM VAN 5212 - 42241 Chuyển tiền
8/8/23 30.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5212 - 29657 Ho tro tre em khuyet tat
8/8/23 10.000 TRAN HUU NHAN  5219 - 11523  
8/8/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5217 - 05409 GOP QUY TRE EM KHUYET TAT
8/8/23 10.000 MAN XUAN DU  5387 - 64779 Chuyển khoản
8/8/23 10.000 TRAN DUC HOANG 5212 - 74894 Chuyển khoản
8/8/23 50.000 Som  5017 - 73165 Som chuyen 
8/8/23 20.000 TRAN THANH HOA 5245 - 25826  Chuyển tiền.CT từ 1033288035 
8/8/23 20.000 HA THI MEN  5219 - 63228 Chuyển khoản
8/8/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5017 - 53615 Chuyển Quỹ từ thiện
8/8/23 10.000 TO PHUOC SANG  5214 - 23226 Chuyển khoản
8/8/23 10.000 NGUYEN MAU CONG  5245 - 22879 Chuyển tiền.CT từ 1034465947
8/8/23 10.000 TRAN THI XUAN 5241 - 36088 Chuyển tiền.CT từ 0961000040817 
8/8/23 10.000 PHAM THI THANH VAN  5245 - 22427 Chuyển tiền.CT từ 0201000142106
8/8/23 10.000 TRAN MINH QUAN  5218 - 00498  
8/8/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5209 - 92422 Chuyển Quỹ từ thiện
8/8/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5215 - 90748 Chuyen uy Từ thiện
8/8/23 20.000 DUONG DUC DUNG  5244 - 20466 Chuyển tiền.CT từ 0401000520474 
8/8/23 10.000 TRAN THAM TRA MY 5161 - 21149  
8/8/23 20.000 LE THI PHAN  5078 - 71523  Chuyển tiền.CT từ 0561000525156 
8/8/23 10.000 LE VAN DUM 5243 - 42024 Chuyển tiền.CT từ 0281000530172 
8/8/23 20.000 QUANG VAN HAO  5220 - 48976 Chuyển tiền
8/8/23 10.000 DOAN THI HUE  5216 - 33752 Quỹ Vì trẻ em khuyết tật VN
8/8/23 10.000 LE TRAN MINH CHAU  5220 - 28559 Chuyển tiền
8/8/23 10.000 NGUYEN THI HUONG  5215 - 16487 Chuyển tiền
8/8/23 20.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5078 - 66729 tre em khuyet tat.CT từ 0361000246439 toi Quỹ Vì trẻ em khuyết tật
8/8/23 10.000 NGUYEN THI THU THAO  5239 - 23857 Chuyển tiền.CT từ 0651000881551 
8/8/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5218 - 01281  
8/8/23 10.000 TRAN VAN THANH  5216 - 45885 Chuyển tiền
8/8/23 20.000 HO THANH TAM  5243 - 33520 CT Ủng hộ tre em khuyet tat.CT từ 0531002130138 
8/8/23 10.000 NGUYEN HO PHU 5219 - 14782 Chuyển khoản
8/8/23 10.000 TRAN VAN TOAN 5219 - 92121 Chuyển khoản
8/8/23 10.000 VO THI TRAM 5213 - 75256 Chuyển tiền
8/8/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5217 - 72092 Chuyển Quỹ từ thiện
8/8/23 10.000 LO THI THUONG  5213 - 46142 Chuyển khoản
8/8/23 10.000 LE THI HONG  5215 - 36147 Chuyển khoản
8/8/23 10.000 NGUYEN THI KHIET  5219 - 23880 Chuyển khoản
8/8/23 10.000 NGUYEN THI HOAI 5213 - 19327  
8/8/23 10.000 VI THI HUE 5214 - 16717 Chuyển khoản
8/8/23 10.000 HA DUY NAM 5219 - 11913  Chuyển khoản
8/8/23 14.000 DO CAM LY  5209 - 09971 Chuyển tiền
8/8/23 10.000 NGUYEN LONG PHI  5213 - 00739 Từ thiện
8/8/23 10.000 NGUYEN THUY LIEU  5219 - 98008 Chuyển khoản
8/8/23 20.000 NGO THI QUYNH CHAU 5212 - 94485  Chuyển tiền
8/8/23 10.000 NGUYEN NGOC TUYEN 5078 - 49922 Chuyển tiền.CT từ 0931004202488 
8/8/23 10.000 NGO QUANG MIEN  5220 - 84795 Chuyển khoản
8/8/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5212 - 83806 Chuyển Quỹ từ thiện
8/8/23 10.000 DUONG THI THU  5240 - 96211 Chuyển tiền.CT từ 1015439262 
8/8/23 10.000 LE TRAN MINH TAM  5216 - 73733 Chuyển khoản
8/8/23 10.000 PHAM THI HIEN  5209 - 72703 Chuyển khoản
8/8/23 10.000 Do van huy  5214 - 66838 lam Từ thiện
8/8/23 10.000 MAI THI TUONG VY 5209 - 62701 Chuyển tiền
8/8/23 10.000 LUONG THI DINH 5217 - 62076 Chuyển khoản
8/8/23 10.000 NGUYEN THI ANH  5209 - 58509 Chuyển tiền
8/8/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5214 - 54420 Chuyển Quỹ từ thiện
8/8/23 10.000 PHAM THI HUONG QUYNH  5219 - 53811 Chuyển tiền
8/8/23 10.000 CAO THI HONG NHUNG  5213 - 51181  Chuyển tiền
8/8/23 10.000 NGUYEN JI NI 5209 - 45277  
8/8/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5017 - 42313 UNG HO
8/8/23 10.000 LE THI HIEN  5215 - 41689 Chuyển tiền
8/8/23 20.000 PHAN NGUYEN HUYEN VY 5209 - 39953 Chuyển khoản
8/8/23 10.000 TRINH XUAN TUAN  5017 - 36044  
8/8/23 10.000 GIANG THANH PHUC 5161 - 08518  Từ thiện
8/8/23 10.000 858178.080823.135216.BUI NHU HOA chuyen khoan 5209 - 35375 858178.080823.135216.BUI NHU HOA Chuyển khoản
8/8/23 10.000 NGUYEN THI THU HUONG  5212 - 32806 Chuyển khoản
8/8/23 10.000 LE THI KIM CUC  5212 - 31096 Chuyển tiền
8/8/23 10.000 NGUYEN THI MY DIEN  5215 - 27707 Chuyển tiền tu Viettel Money
8/8/23 10.000 NGUYEN THI TRUC QUYNH  5017 - 27664 NGUYEN THI TRUC QUYNH 
8/8/23 10.000 LE THI TRA MY  5219 - 26320 Chuyển khoản
8/8/23 10.000 TRAN NGUYEN NGOC DUYEN 5217 - 25802  
8/8/23 10.000 PHAM THI LOAN  5213 - 24248 Chuyển khoản
8/8/23 10.000 TRAN THI NHAT LINH 5213 - 23667 Chuyển khoản
8/8/23 10.000 NGUYEN THI HUONG 5212 - 22745  
8/8/23 10.000 VANG THI HANG 5017 - 21704 Chuyển khoản
8/8/23 10.000 LY THI CHI  5241 - 92980 Chuyển tiền.CT từ 1028079068 
8/8/23 10.000 TRUONG THI MY NGUYEN  5209 - 19511 Chuyển khoản
8/8/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5209 - 18064  
8/8/23 10.000 NGO THI THUY  5215 - 16726 Chuyển khoản
8/8/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5216 - 14759 Ung ho
8/8/23 10.000 NGUYEN THI KIEU OANH 5243 - 21555 Chuyển tiền.CT từ 9961487116 
8/8/23 10.000 HOANG THI THU  5219 - 14439 Chuyển khoản
8/8/23 10.000 NGUYEN THI HONG DAO  5218 - 13937 Chuyển tiền
8/8/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5217 - 12901  
8/8/23 10.000 NGUYEN THI XUAN HUONG  5078 - 43944 Chuyển tiền.CT từ 0271001012332 
8/8/23 10.000 LE HOANG CAM THAO  5214 - 11730 Chuyển tiền
8/8/23 10.000 THIEU XUAN NGOC NGA 5244 - 79056  Chuyển tiền.CT từ 0061001126307 
8/8/23 10.000  NGUYEN THI MY LINH  5216 - 11058 Chuyển tiền
8/8/23 10.000 NGUYEN THI THANH THUY 5217 - 09818 Chuyển tiền
8/8/23 10.000 HUYNH THI MY LINH  5209 - 08642 Chuyển tiền
8/8/23 10.000 CHU THI NHU MAI  5240 - 92278 Chuyển tiền.CT từ 0821000077835
8/8/23 20.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5218 - 07658 Uh
8/8/23 10.000 NGUYEN THI PHUONG ANH  5078 - 43584 Chuyển tiền.CT từ 0901000044880 
8/8/23 10.000 PHAM THI LAN  5214 - 07076 Chuyển khoản
8/8/23 10.000 TRAN THI KIM NGAN  5239 - 86342 Chuyển tiền.CT từ 0481000732384
8/8/23 10.000 VO THI THU THUY  5219 - 05776 Chuyển tiền
8/8/23 10.000 NGUYEN THI LE GIANG 5078 - 43381  Chuyển tiền.CT từ 1027951530 
8/8/23 10.000 CHU THI HUYEN TRANG  5241 - 92045  Chuyển tiền.CT từ 0201000728208
8/8/23 10.000 NGUYEN THI HONG HANH 5242 - 20964  Chuyển tiền.CT từ 0821000117134 
8/8/23 20.000 NGUYEN VU PHUONG TAM 5209 - 04226 Chuyển khoản
8/8/23 10.000 NGUYEN THI NHU NGOC 5215 - 03806 Chuyển khoản
8/8/23 10.000 LUONG THU HUONG  5017 - 03209 Chuyển khoản
8/8/23 20.000 CAO THI QUYNH  5219 - 02961 Chuyển khoản
8/8/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5161 - 07225 Chuyển Quỹ từ thiện
8/8/23 10.000 BUI MINH NHAT 5214 - 81739  
8/8/23 10.000 NGUYEN VAN BE 5214 - 78422  
8/8/23 20.000  NGUYEN THI KIM TUYEN  5219 - 74645 Chuyển tiền
8/8/23 10.000 VU ANH TU 5219 - 72293 Chuyển tiền
8/8/23 10.000 HOANG QUANG THANH  5220 - 55698 Chuyển tiền
8/8/23 10.000 HUYNH THI TUONG VY  5243 - 97529 CT từ 1023472763 
8/8/23 50.000 LE THI LIEU  5213 - 37346 Chuyển tiền
8/8/23 10.000 NGUYEN THE HIEU  5215 - 29876 Chuyển khoản
8/8/23 10.000 TRUONG CONG HUY 5212 - 28904  
8/8/23 10.000 NGUYEN THI THU 5214 - 22395 Chuyển tiền
8/8/23 10.000 NGUYEN THI HUONG  5243 - 95218 Chuyển tiền.CT từ 1026996881
8/8/23 30.000 DANG THI THUY  5078 - 34350 Chuyển tiền.CT từ 0291000272468 
8/8/23 10.000 LE DINH CUONG 5213 - 80292  
8/8/23 10.000 TRAN QUOC BAO 5213 - 62537  
8/8/23 10.000 NGUYEN HUU KHANH  5212 - 58562  
8/8/23 10.000 LUONG VAN THAI  5244 - 69257 Chuyển tiền.CT từ 1018777394
8/8/23 10.000  NGUYEN THI NGOC HOA 5218 - 03669 Chuyển tiền
8/8/23 40.000 TRAN MINH HOA 5216 - 86720  
8/8/23 10.000 PHAM NHAT TAN  5240 - 79132 Chuyển tiền.CT từ 0061000811859 
8/8/23 10.000 nguyen truong xuan 5213 - 33828  
8/8/23 10.000 Le Cong Minh 5213 - 13293  
8/8/23 10.000 NGUYEN THI THAO  5220 - 97461 Chuyển tiền
8/8/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5219 - 91958 Ủng hộ tre em khuyet tat
8/8/23 10.000 NGUYEN DUC HAI 5212 - 76160 Chuyển tiền
8/8/23 50.000 PHAM HUYNH CHUC  5242 - 82475 Chuyển tiền.CT từ 0281000472002
8/8/23 10.000 Bui Trung Duc 5214 - 59314 Từ thiện
8/8/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5017 - 59201 Chuyển Quỹ từ thiện
8/8/23 10.000 HOANG VAN VIEN  5209 - 89693 Chuyển khoản Từ thiện
8/8/23 10.000 NGUYEN QUANG CHUNG 5242 - 76703 Chuyển Quỹ từ thiện.CT từ 0341007189431 
8/8/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5212 - 59098 Ủng hộ Quỹ Vì trẻ em khuyết tật vn
8/8/23 20.000 TO THI CAM LOAN  5213 - 29234 Chuyển khoản
8/8/23 10.000 PHAM KIM THANG  5209 - 28364 Chuyển tiền
8/8/23 10.000 LO MINH DUC  5239 - 59475 Từ thiện.CT từ 1039005819
8/8/23 10.000 NGO NGUYEN THI TUYET MAI c 5209 - 17082 Chuyển tiền den Quỹ Vì trẻ em khuyết tật VN
8/8/23 10.000 NGUYEN BA VUONG  5242 - 73230 Chuyển tiền.CT từ 0231000679751 
8/8/23 10.000 Vothicamhang  5214 - 98583  
8/8/23 10.000 TRAN THANH KHUE  5217 - 92424 Từ thiện 
8/8/23 10.000 NGUYEN DUC TU 5215 - 86508  
8/8/23 10.000 CAO XUAN CHIEN  5216 - 80100 Chuyển khoản
8/8/23 50.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5389 - 26451 Toi mong minh co the giup cac em mot chut do an
8/8/23 10.000 DAO MINH THANG 5220 - 68839 Chuyển khoản
8/8/23 20.000 Tong ba lanh 5214 - 65238  
8/8/23 150.000 TRINH DUC LAP  5216 - 58390 Chuyển khoản
8/8/23 200.000 NGUYEN TIEN DAT 5388 - 20324 Ủng hộ Quỹ
8/8/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5217 - 24911  
8/8/23 10.000  DIP CHI DAT  5219 - 22816 Chuyển tiền
8/8/23 10.000 NGUYEN VAN BAU  5212 - 97632 Chuyển khoản
8/8/23 40.000 BUI VAN TU 5214 - 89776 Từ thiện
8/8/23 20.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5220 - 93555 Chuyển tiền lien ngan hang
8/8/23 20.000 LE DOAN TRUNG  5245 - 36475 Chuyển tiền.CT từ 0281000659253 
8/8/23 10.000 NGUYEN THI HA  5243 - 57272 Chuyển Quỹ từ thiện.CT từ 0731000905192 
8/8/23 10.000 DANG VAN TRUNG  5215 - 50809 Chuyển khoản
8/8/23 10.000 VAN KIM ANH  5217 - 39720 Chuyển tiền
8/8/23 10.000 Than Nguyen Ha Quan  5215 - 26609 Quan Chuyển tiền
8/8/23 30.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5078 - 41753 lxstd tang Từ thiện.CT từ 0071001035826 toi  Quỹ Vì trẻ em khuyết tật
8/8/23 300.000 TRAN PHUONG THAO  5244 - 90029 TRAN PHUONG THAO Chuyển tiền.CT từ 0021001896504 BUI SY HOANG 
8/8/23 200.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5078 - 28938 tre khuyet tat.CT từ 0071005277305 toi Quỹ Vì trẻ em khuyết tật
8/8/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5078 - 99016 ung ho.CT từ 0121000871751 toi  Quỹ Vì trẻ em khuyết tật
8/8/23 10.000 LUONG VAN HA 5214 - 92321  
9/8/23 1.000 LE THANH TAM  5218 - 33488 Chuyển tiền (by TPBank ChatPay)
9/8/23 1.000 LE THANH TAM  5218 - 30779 Chuyển tiền (by TPBank ChatPay)
9/8/23 20.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5078 - 98884 thuong cac e nho.CT từ 0181003484775 toi Quỹ Vì trẻ em khuyết tật
9/8/23 1.000.000 DOAN NHAT DANG  5189 - 93158 Ủng hộ Quỹ
9/8/23 200.000 Tran Quang Lap  5219 - 21517 Ủng hộ vi tre em Viet Nam
9/8/23 10.000 NGUYEN HOANG YEN NHI  5215 - 06183 Chuyển tiền
9/8/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5209 - 81060 Chuyển Quỹ từ thiện
9/8/23 200.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5078 - 76879 Ủng hộ tre em khuyet tat.CT từ 0721000595480 toi Quỹ Vì trẻ em khuyết tật
9/8/23 10.000 Ho Thi Minh  5220 - 37683 Chuyển khoản
9/8/23 2.860 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5078 - 73541 bth.CT từ 1027082335 toi Quỹ Vì trẻ em khuyết tật
9/8/23 10.000 PHAM VAN HOA 5189 - 38342  Chuyển khoản
9/8/23 20.000 TRIEU THI CHAM ANH 5218 - 77662  
9/8/23 10.000  PHAM THI YEN  5216 - 59560 Chuyển tiền
9/8/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5220 - 20071 Chuyển Quỹ từ thiện
9/8/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5219 - 78177 Chuyển Quỹ từ thiện
9/8/23 18.000 VU DUC HUY  5215 - 69455 Chuyển tiền quy vi tre e khuyet tat
9/8/23 20.000 LUU THI DU YEN  5017 - 58771 Chuyển khoản
9/8/23 10.000 NGUYEN THI TRANG  5017 - 94702 Chuyển khoản
9/8/23 10.000 VU NGOC BAO  5017 - 89244 Chuyển khoản
9/8/23 200.000 TRAN THU HOAI  5209 - 81915  
9/8/23 10.000 QUACH DUY LINH  5214 - 67972 Chuyển tiền
9/8/23 10.000 HOANG VAN CUONG  5017 - 43585 Chuyển khoản
9/8/23 10.000 TRAN VAN VIET  5239 - 23781 Chuyển tiền.CT từ 0781000411757
9/8/23 10.000 LUONG VAN HIEP  5220 - 37938 Chuyển khoản
9/8/23 10.000 Cao van hai 5218 - 18187  
9/8/23 10.000 NGUYEN THANH HAI  5215 - 52237 Chuyển khoản
9/8/23 20.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5161 - 76188 Ủng hộ tre em khuyet tat
9/8/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5161 - 76077 Chuyển Quỹ từ thiện
9/8/23 10.000 TA HAI DANG 5216 - 23386 Chuyển khoản
9/8/23 200.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5017 - 17716 OK4
9/8/23 20.000 LE THI KIM CUONG 5218 - 17232 Chuyển tiền
9/8/23 10.000 NGUYEN VAN TAM 5218 - 11299 Chuyển tiền
9/8/23 552.452 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5147 - 64544 Ủng hộ toi Quỹ Vì trẻ em khuyết tật.cac tre em
9/8/23 200.000 CAO THI THU  5387 - 58999 Chuyển khoản
9/8/23 200.000 NGUYEN THANH HIEU  5214 - 58608 Chuyển tiền
9/8/23 10.000 NGUYEN THI THUY  5209 - 55978 Chuyển khoản
9/8/23 200.000 NONG MA DUYEN 5388 - 41058 Chuyển khoản
9/8/23 10.000 NGUYEN QUANG HOANG 5213 - 98460 Chuyển tiền
9/8/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5078 - 28176 CT từ 9763569735 toi  Quỹ Vì trẻ em khuyết tật
9/8/23 10.000 BUI THI THUAN  5214 - 03760 Chuyển tiền toi qui Vì trẻ em khuyết tật 
9/8/23 200.000 NGUYEN THI KIM GIANG  5213 - 98918 Chuyển khoản
9/8/23 300.000 BUI THI HUYEN  5209 - 81058 Chuyển tiền
9/8/23 300.000 DO THI NHU QUYNH  5389 - 17124 Chuyển tiền
9/8/23 200.000 NGUYEN THI KHUYEN  5243 - 95113 Ủng hộ tre em khuyet tat.CT từ 9983336070 
9/8/23 200.000 DOAN THI NGAN  5219 - 67252 Chuyển khoản
9/8/23 10.000 LE THI KIM THANH  5212 - 65922 Chuyển tiền
9/8/23 200.000 NGUYEN TRAN PHUOC THINH  5189 - 11617 Chuyển tiền
9/8/23 30.000 LE DAO HANH TRANG  5214 - 54476  Chuyển tiền
9/8/23 200.000 NONG THI THUY  5241 - 84844 Chuyển tiền.CT từ 1014507741 
9/8/23 10.000 NGUYEN THI KIM NHUNG 5244 - 71297 Chuyển tiền.CT từ 0071001239527 
9/8/23 200.000 NGUYEN THI NGOC SUONG 5390 - 09524 Chuyển khoản
9/8/23 300.000 HO MINH THU  5239 - 78412 Chuyển tiền.CT từ 0161001700390 
9/8/23 10.000 Nguyen Thi Thu Trang 5209 - 43985 ung ho
9/8/23 200.000 RAN THI QUY  5215 - 41330  
9/8/23 200.000 NGUYEN LINH CHI  5388 - 06534 Chuyển tiền
9/8/23 300.000 PHAM KIM NGAN  5216 - 35632 Chuyển khoản
9/8/23 200.000 DAO HOA MAI  5387 - 06501 Chuyển khoản
9/8/23 300.000 NGO THI HUE  5242 - 92481 Chuyển tiền.CT từ 0021000313474 
9/8/23 200.000 VU HA VI 5213 - 37959 Chuyển khoản
9/8/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5189 - 06147 Chuyển Quỹ từ thiện
9/8/23 300.000 NGUYEN THI CAM LY  5218 - 34326 Chuyển khoản
9/8/23 300.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5220 - 31968 Ủng hộ Quỹ tre e khuyet tat
9/8/23 200.000 GIANG THI HUE  5209 - 31344 Chuyển khoản
9/8/23 200.000 NGUYEN THI GIANG  5214 - 31174  
9/8/23 200.000 LANG THI MINH PHUONG  5209 - 29921 Chuyển tiền
9/8/23 200.000  TRAN THI MINH THU  5243 - 91943 Dong han cung tre em ngheo khuyet tat.CT từ 0451000234362 
9/8/23 150.000 NGUYEN THI LAN HUONG  5209 - 27948 Chuyển khoản
9/8/23 200.000 TRAN THI HA  5213 - 26282 Chuyển tiền
9/8/23 200.000 TRAN THI LAN ANH  5244 - 69547 quyen gop.CT từ 0711000279250 
9/8/23 300.000 NGUYEN THI VINH DIEN 5244 - 69293  Chuyển tiền.CT từ 0011004418094 
9/8/23 200.000 NGUYEN THI THU LIEN 5214 - 21231 Chuyển khoản
9/8/23 200.000 VO THI LANH  5078 - 20614 Chuyển tiền.CT từ 0101001176159 
9/8/23 300.000 TRAN THI MAI PHA  5216 - 19531 Chuyển khoản
9/8/23 300.000 CHE THANH UYEN  5244 - 69109 Chuyển tiền.CT từ 0161001725529 
9/8/23 200.000 Tran Thi Thanh Thu  5215 - 16790 Chuyển tiền
9/8/23 200.000 LE THI TRA MY 5217 - 14527 Chuyển khoản
9/8/23 200.000 HOANG KIEU TRANG  5387 - 03798 Chuyển khoản
9/8/23 200.000 BUI THI NGOC HIEU  5219 - 10793  Chuyển khoản quy quyen gop
9/8/23 300.000 DANG THI PHUONG 5215 - 10535 Chuyển khoản
9/8/23 200.000  TRAN THI THUY HUONG  5217 - 10186 Chuyển tiền
9/8/23 200.000 DINH THI THANH HANH  5220 - 08032 Chuyển khoản
9/8/23 300.000 DINH THI THUY QUYNH 5216 - 07683  
9/8/23 300.000 VU THI HONG NGOC  5220 - 06082 Chuyển khoản
9/8/23 10.000 NGUYEN THI THUY 5212 - 05502 Chuyển tiền
9/8/23 200.000 LUONG THI NIET 5213 - 04573 chuyen Từ thiện 
9/8/23 200.000 VU TU NGAN  5217 - 03810  
9/8/23 300.000  TRUONG THI THANH THUY 5212 - 04569 Chuyển tiền
9/8/23 200.000 TRUONG NHU PHUNG  5212 - 03449  
9/8/23 200.000 NGUYEN DO YEN LINH  5215 - 03243 Chuyển khoản
9/8/23 200.000 PHAM THI YEN  5241 - 81749 Quyen gop.CT từ 0831000062062 
9/8/23 200.000  NGUYEN THANH HOA  5215 - 01755 Chuyển tiền
9/8/23 200.000 LE HAI HA  5017 - 01274 Chuyển tiền
9/8/23 300.000 VU NGOC THIEN HUONG 5209 - 00547 Chuyển khoản
9/8/23 10.000 NGUYEN DANG TU  5218 - 95237  Chuyển khoản
9/8/23 40.000 NGUYEN THI LAN 5243 - 88768 Chuyển tiền.CT từ 1023335525
9/8/23 10.000 BUI THI THUAN  5017 - 67355 chuyen toi qui Vì trẻ em khuyết tật 
9/8/23 10.000 NGUYEN DUC LONG  5214 - 40469 Chuyển tiền
9/8/23 10.000 NGUYEN THI QUYNH ANH 5387 - 70436 Chuyển khoản
9/8/23 10.000 PHAM THI HAO  5213 - 85455 Chuyển khoản
9/8/23 10.000 NGUYEN THI THUY HANG  5388 - 66729 Chuyển khoản
9/8/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5078 - 89181 Tre khuyet tat co hoan canh kho khan .CT từ 1025437094 
9/8/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5216 - 54413 Chuyển Quỹ từ thiện
9/8/23 10.000 TRAN VAN QUAN  5078 - 86882 Chuyển Quỹ từ thiện .CT từ 1027552933 
9/8/23 10.000 NGUYEN THI HANG 5017 - 40415  
9/8/23 10.000 PHAM THI ANH THU 5388 - 43488 Chuyển khoản
9/8/23 10.000 PHAM VAN QUANG  5209 - 92194 Chuyển tiền
9/8/23 10.000 TRINH THUY NGA 5219 - 88070 Chuyển tiền
9/8/23 10.000 VU THI THUY TIEN 5389 - 34159 Chuyển khoản
9/8/23 20.000 Nguyen Duc Ngoc  5215 - 68003 Chuyển tiền
9/8/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5189 - 32914 Chuyển Quỹ từ thiện
9/8/23 20.000 NGUYEN THI THAM  5212 - 56777  Chuyển khoản
9/8/23 10.000 DOAN THU HIEN  5220 - 54428 Chuyển tiền
9/8/23 10.000  DO THI TINH  5239 - 59611 Chuyển Quỹ từ thiện.CT từ 9366170271 
9/8/23 10.000 KIEU THI TAN  5239 - 59246 Ck.CT từ 0011004037764 
9/8/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5189 - 26248 Chuyển Quỹ từ thiện
9/8/23 10.000 HA THI LINH  5209 - 25725 Chuyển tiền
9/8/23 15.000 NGUYEN THI THU THAO  5216 - 03367 Chuyển khoản
9/8/23 10.000 THANG QUOC TOAN  5220 - 96961 Chuyển tiền
9/8/23 10.000 TRAN THI TRANG DAI 5078 - 73337 Chuyển tiền.CT từ 1019372470
9/8/23 20.000 THIEU THI NHUNG 5220 - 86959 Chuyển tiền den Quỹ Vì trẻ em khuyết tật VN
9/8/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5215 - 86455 Chuyển Quỹ từ thiện
9/8/23 10.000 TRAN THI THANH DIEU  5218 - 81559  
9/8/23 20.000 VO THI NGUYET CAM  5216 - 76676  Chuyển tiền
9/8/23 10.000 TRAN GIA BAO 5387 - 04696 Chuyển khoản
9/8/23 30.000 DANG THI THUY 5078 - 70820 Chuyển tiền.CT từ 0291000272468
9/8/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5217 - 63027 Chuyển tiền Từ thiện
9/8/23 20.000 NGUYEN VAN Y  5216 - 59614 Chuyển tiền
9/8/23 10.000 DAO THI BICH NGOC  5215 - 56943 Chuyển tiền
9/8/23 10.000 BUI THUY AN 5189 - 00295  
9/8/23 10.000 PHAN THI THOM  5215 - 46692 Chuyển tiền
9/8/23 10.000 PHAN THI MY THUY 5213 - 31494 Chuyển tiền
9/8/23 10.000 TRAN THU ANH 5217 - 30678 Chuyển tiền
9/8/23 10.000 LE THI THANH HIEN  5388 - 86179  Chuyển khoản
9/8/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5078 - 65868 tr e khuyet tat.CT từ 1030341388 
9/8/23 250.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5078 - 65736 Binh thuong.CT từ 0341007223553 toi Quỹ Vì trẻ em khuyết tật
9/8/23 10.000 BUI THI THUY DUYEN  5239 - 49582  Chuyển tiền.CT từ 0211000525169
9/8/23 10.000 PHAN THI HONG TAM  5078 - 64877  Chuyển tiền.CT từ 1018745136 
9/8/23 10.000 HO THI GIANG  5220 - 94706 Chuyển khoản
9/8/23 10.000 TRAN THI MINH TAM  5213 - 77635 Chuyển khoản
9/8/23 20.000 LE HONG THAI  5216 - 67974 Chuyển khoản
9/8/23 10.000 NGUYEN THI HANH  5209 - 65105 Chuyển tiền
9/8/23 10.000 NGUYEN ANH THUONG  5213 - 50413  Chuyển khoản
9/8/23 10.000 NGUYEN VAN THANH  5218 - 46568  
9/8/23 10.000 DAO THI THUY HANG 5219 - 41660 Chuyển khoản
9/8/23 20.000 CHU THI QUYNH ANH  5209 - 34207 Chuyển khoản
9/8/23 20.000 HO QUYNH LAM  5212 - 31559  
9/8/23 10.000 NGUYEN THANH NGOC 5245 - 37410  Chuyển tiền.CT từ 1028620672 
9/8/23 10.000 NGUYEN VAN DAY 5078 - 59266  Chuyển tiền.CT từ 1039129476 
9/8/23 10.000 KIEU  5216 - 28900 KIEU CK
9/8/23 10.000 PHAN THI THU HOAI  5213 - 22796 Chuyển tiền
9/8/23 10.000 NGUYEN THI QUYNH  5389 - 59963 Chuyển khoản
9/8/23 10.000 NGO HUYEN TRANG  5216 - 06005  
9/8/23 20.000 NGUYEN THI NGA N 5078 - 57219 Chuyển tiền.CT từ 1023664236 
9/8/23 10.000 PHAM THI HONG THUY  5209 - 00494 Chuyển khoản Quỹ Vì trẻ em khuyết tật VN
9/8/23 10.000 NGUYEN THI THU  5245 - 35434 Chuyển tiền.CT từ 1022268390 
9/8/23 10.000 NGUYEN THI DUNG  5217 - 97606 Chuyển tiền
9/8/23 10.000 PHAN THI NHI  5213 - 96090 Chuyển tiền
9/8/23 10.000 NGUYEN THI DUYEN  5216 - 94720  
9/8/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5219 - 90293 CK
9/8/23 10.000 thu thao 5217 - 89537 thu thao ck
9/8/23 20.000 NGUYEN THI HA  5390 - 52898  Chuyển khoản
9/8/23 10.000 NGUYEN THI NGOC MAI  5189 - 52725 Chuyển khoản
9/8/23 10.000 MAC THI YEN  5217 - 86242 Chuyển khoản
9/8/23 10.000 TRINH THI HUYEN 5218 - 82633 Chuyển tiền
9/8/23 15.000 Tran Thi Ngoc Thy  5213 - 81913 Chuyển tiền
9/8/23 10.000 GIANG THI LUU LINH  5387 - 50794 Chuyển khoản
9/8/23 10.000 NGUYEN THI TRUC LINH 5220 - 81041 Chuyển khoản
9/8/23 10.000 HA THI LOAN  5241 - 47560 Chuyển tiền ung ho.CT từ 0011004394153 
9/8/23 20.000 NGUYEN THI NHAT LE  5017 - 80454 Chuyển khoản
9/8/23 10.000 NGUYEN THI THUY DUNG 5213 - 80168 Chuyển tiền
9/8/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5220 - 80164 gop 10000vnd
9/8/23 10.000 NGUYEN NHU MAI 5213 - 79916 I Chuyển tiền
9/8/23 10.000 NGUYEN THI VAN c 5220 - 79899 Chuyển khoản
9/8/23 10.000 Nguyen Thi Diem Huong  5212 - 79895 Chuyển tiền tu Viettel Money
9/8/23 10.000 LE VIET LAM 5217 - 79472 Chuyển khoản
9/8/23 10.000 HUYNH THI HONG NHU Y  5215 - 78782 Chuyển khoản 
9/8/23 10.000 NGUYEN THI NGUYET TAM 5209 - 78088 Chuyển khoản
9/8/23 10.000 HA THI DUNG  5219 - 77992 Chuyển tiền
9/8/23 10.000 PHAM THI LINH  5209 - 77793 Chuyển khoản
9/8/23 10.000 DANG THU THAO 5189 - 49662 Chuyển khoản
9/8/23 10.000 Le Thi Mai  5017 - 77509 Chuyển tiền
9/8/23 10.000 NGUYEN THI NGOC LAN 5078 - 54745  Chuyển tiền.CT từ 1026756833 
9/8/23 20 LE THI THAO  5216 - 77159 Chuyển khoản
9/8/23 20.000 DINH THI NGAN 5240 - 47311 Chuyển tiền.CT từ 0341000674381
9/8/23 10.000 NGUYEN THI TAM  5213 - 76799 Chuyển khoản
9/8/23 10.000 THAI THI HOA  5220 - 76063 Chuyển tiền den Quỹ Vì trẻ em khuyết tật VN
9/8/23 10.000 Tran Hoai Thuong  5017 - 75388 Chuyển tiền
9/8/23 10.000 NGUYEN THI DUYEN  5216 - 74683  Chuyển khoản
9/8/23 10.000 VO THI TRAM ANH  5215 - 74059 Chuyển tiền
9/8/23 10.000 PHAM THI THANH HANG  5389 - 48354 Chuyển khoản
9/8/23 10.000 VI THI HIEN 5213 - 73146 Chuyển tiền
9/8/23 10.000 NGUYEN NGOC LINH  5017 - 72751 Chuyển tiền
9/8/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5219 - 54854 .Chuyển Quỹ từ thiện
9/8/23 10.000 HO NGUYEN VINH BINH  5209 - 52862  Chuyển khoản
9/8/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5215 - 42546 Chuyển Quỹ từ thiện
9/8/23 10.000  NGUYEN THANH DUNG 5245 - 31581 .Chuyển Quỹ từ thiện.CT từ 1031148304 
9/8/23 20.000 TRAN THUY KHANH TAM  5213 - 36208  Chuyển khoản
9/8/23 10.000 NGUYEN THI HAI A 5017 - 27844 Chuyển khoản
9/8/23 20.000 NGUYEN THI NGOC MAI  5388 - 26017 Chuyển khoản
9/8/23 10.000 PHAM THI NGOC  5017 - 06468  Chuyển tiền
9/8/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5219 - 87687 Chuyển tiền
9/8/23 10.000 BUI THI MAI 5215 - 83721 Chuyển tiền
9/8/23 10.000 NGUYEN MANH HIEU  5242 - 49634 Chuyển tiền.CT từ 1030927225
9/8/23 300.000 Dung va Dat 5390 - 17617 Dung va Dat ung ho
9/8/23 10.000 TRAN MANH TU 5215 - 71222  
9/8/23 10.000 TRUONG BA DAT  5239 - 34345 Chuyển Quỹ từ thiện.CT từ 0301000434129 
9/8/23 10.000 MAI BICH NGOC  5241 - 39991 Chuyển tiền.CT từ 9899168668 
9/8/23 10.000 PHAM THI ANH THU  5161 - 37790 PHAM THI ANH THU 
9/8/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5078 - 44913 CT từ 1031214911 toi Quỹ Vì trẻ em khuyết tật
9/8/23 10.000 Nguyen Thi Tuyet Hong 5219 - 62390 Chuyển tiền
9/8/23 20.000 BUI THI HOA  5215 - 61677 Chuyển tiền den Quỹ Vì trẻ em khuyết tật VN
9/8/23 10.000 Nguyen huu tuong 5215 - 53761  
9/8/23 10.000 TRINH THI LIEU  5161 - 36769 Chuyển tiền qua MoMo
9/8/23 10.000 NGUYEN THI KIEU CHINH  5242 - 47213  Chuyển tiền.CT từ 1014884771 
9/8/23 10.000 H HIEN 5220 - 37316 Chuyển tiền
9/8/23 10.000 NGUYEN NGOC ANH  5189 - 04795 Chuyển khoản
9/8/23 10.000 DUONG VAN HUY  5212 - 30880 Chuyển tiền
9/8/23 10.000 TRA THI TU TRINH  5216 - 20931 Chuyển tiền
9/8/23 20.000 PHAM ANH HUNG  5389 - 00523 Chuyển khoản
9/8/23 10.000 NGUYEN CHAU THANH  5387 - 99169 Chuyển khoản
9/8/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5214 - 11003 Chuyển Quỹ từ thiện
9/8/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5017 - 97061 Chuyển Quỹ từ thiện
9/8/23 10.000 LAM THANH TAM  5212 - 81122 Chuyển tiền
9/8/23 433 LAI MINH DUC 5215 - 71479 Chuyển tiền
9/8/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5212 - 27635 Chuyển Quỹ từ thiện
9/8/23 10.000 LE THI MY LINH  5387 - 69493 Chuyển khoản
9/8/23 10.000 PHAM THANH DUY  5389 - 67833 Chuyển khoản
9/8/23 10.000 NGUYEN DUY HAU 5189 - 67655 Chuyển khoản
9/8/23 10.000 NGUYEN THI THANH  5217 - 80266 Chuyển khoản
9/8/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5017 - 62807 huyển Quỹ từ thiện
9/8/23 10.000 TA QUOC TUYEN  5212 - 14683 Chuyển tiền
9/8/23 10.000 DANH QUANG  5242 - 33234 Chuyển Quỹ từ thiện.CT từ 0321000810981
9/8/23 10.000 Tran Trung Hieu  5220 - 04993 Chuyển tiền
9/8/23 10.000 PHAN THI TU ANH 5161 - 22660 Chuyển tiền qua MoMo
9/8/23 10.000 NGUYEN VAN THANH  5017 - 31083 Chuyển Quỹ từ thiện
9/8/23 10.000  LAI NGOC NGAN  5242 - 25973 Chuyển tiền.CT từ 0361000255094
9/8/23 20.000 NGUYEN THI THUY ANH 5215 - 37259  
9/8/23 10.000 NGO QUANG MIEN 5214 - 10224 Chuyển khoản
9/8/23 10.000 PHAM THI ANH THU  5219 - 13702 Chuyển khoản
9/8/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5220 - 11788 Chuyển Quỹ từ thiện
9/8/23 1.000 nguyen van dao 5214 - 04462  
9/8/23 200.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5078 - 81119 Ủng hộ hoan canh kho khan.CT từ 1012913552 toi Quỹ Vì trẻ em khuyết tật
9/8/23 20.000 HA THI DAO 5212 - 22913 Chuyển tiền
9/8/23 50.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5017 - 15686 TienQuỹ  từ thiện
9/8/23 100.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5214 - 69030 Ủng hộ Quỹ tre e khuyet tat
9/8/23 30.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5078 - 51782 lxstd tang Từ thiện.CT từ 0071001035826 toi Quỹ Vì trẻ em khuyết tật
9/8/23 8.000 DANG LE VAN HUU 5244 - 32887 Chuyển tiền.CT từ 1035609004 
9/8/23 100.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5147 - 63858 Ủng hộ toi Quỹ Vì trẻ em khuyết tật.tre khuyet tat
10/8/23 100.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5078 - 81483 Ủng hộ Quỹ vì trẻ em khuyết tật.CT từ 0271001057820 tới Quỹ vì trẻ em khuyết tật
10/8/23 40.000 LUONG VAN THAT  5189 - 76777 chuyển khoản
10/8/23 10.000  NGUYEN THI KIM LY 5215 - 56268  
10/8/23 10.000 LE KHANH TRINH  5017 - 54980 Từ thiện
10/8/23 10.000 LE DUY ANH 5189 - 57713  Từ thiện
10/8/23 10.000 LE VAN HUNG 5387 - 48733 chuyển khoản
10/8/23 100.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5078 - 71239 tre em khuyet tat.CT từ 1025836932 tới Quỹ vì trẻ em khuyết tật
10/8/23 10.000 NGUYEN QUOC CUONG 5189 - 23576 chuyển khoản
10/8/23 10.000 LE THI VIET LOAN  5242 - 60462 Thuong nhan cui mia Audition ung ho.CT từ 9399692968 
10/8/23 29.784 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5216 - 18256 gop mot it a
10/8/23 10.000 TRAN THI VAN 5220 - 16822 chuyển tiền
10/8/23 10.000 TRUONG TAN SANG  5215 - 09318  
10/8/23 10.000 Nguyen Duc Hung 5389 - 69941  
10/8/23 50.000 NGUYEN THI THUY THANH 5243 - 52326 chuyển tiền.CT từ 0271001098453 
10/8/23 10.000 LE NHAT THANH 5017 - 41823 chuyển tiền den Quỹ vì trẻ em khuyết tật VN
10/8/23 10.000 Nguyen Thi Minh Huye 5213 - 33553 chuyển tiền
10/8/23 20.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5161 - 78592 Chuyen qua ZaloPay
10/8/23 10.000 NGUYEN VAN THAM  5245 - 24774 Di ne hehe.CT từ 1023299848 
10/8/23 10.000 NGUYEN CHI DUC 5017 - 11730  
10/8/23 10.000 luu thi khanh ly 5218 - 74578  
10/8/23 10.000 PHAM THANH THAI 5078 - 40277 chuyển tiền.CT từ 0081001218989
10/8/23 50.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5078 - 40057 tre em khuyet tat .CT từ 1001000291911 tới Quỹ vì trẻ em khuyết tật
10/8/23 20.000 NGUYEN NGOC THAO  5213 - 43674 chuyển khoản
10/8/23 10.000 PHAM VAN VINH  5161 - 70825 chuyển tiền qua MoMo
10/8/23 10.000 Nguyen Duc Anh 5242 - 39060 CT từ 1026128842 
10/8/23 10.000 TRAN MINH TU 5240 - 29927 Từ thiện.CT từ 1018424766 
10/8/23 10.000 THACH THI MAI ANH  5161 - 70048 chuyển tiền
10/8/23 20.000 NONG THI VA 5213 - 23656 chuyển khoản
10/8/23 100.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5216 - 09553 Ủng hộ Quỹ tre e kt
10/8/23 10.000 PHAM VAN HUNG 5220 - 87532 Từ thiện
10/8/23 10.000 PHAM TAT THANH  5220 - 01300  chuyển tiền
10/8/23 50.000 DO VU THINH PHAT 5241 - 99689 The auditionbiz world ung ho.CT từ 9679799999 
10/8/23 10.000 NGUYEN VAN THIET 5212 - 88551 Từ thiện
10/8/23 50.000 NGUYEN THANH HUY  5219 - 41356 Chuc cac ban vui ve
10/8/23 10.000 BUI THI NGA  5217 - 40060 chuyển tiền
10/8/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5388 - 32980 Chuyển Quỹ từ thiện
10/8/23 10.000 TRAN QUOC VIET 5220 - 90003 chuyển khoản
10/8/23 10.000 THAO A CHINH  5209 - 67324 chuyển tiền
10/8/23 10.000 Ho va tien ban gui 5218 - 50491 Ho va tien ban gui
10/8/23 300.000 LAM THI THU HUE 5389 - 06940 chuyển tiền
10/8/23 20.000 NGUYEN HONG HA  5219 - 85003 chuyển tiền
10/8/23 1.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5216 - 61074 chuyển tiền
10/8/23 20.000 LE TRA MY 5189 - 54650 chuyển khoản
10/8/23 10.000  NGUYEN XUAN DIEP  5220 - 36453 chuyển tiền
10/8/23 10.000 BUI XUAN THUY 5078 - 76030 chuyển tiền.CT từ 1024145846 
10/8/23 10.000 DO MANH HUNG 5389 - 42018  
10/8/23 10.000 LE VAN TIEN 5242 - 80834 chuyển tiền Chuyển Quỹ từ thiện.CT từ 1111000478956
10/8/23 10.000 XA QUY LINH 5212 - 56579 chuyển khoản
10/8/23 20.000  TRAN THI QUYNH ANH  5220 - 18962 chuyển tiền
10/8/23 200.000  DO THI TUOI  5017 - 96843 chuyển tiền
10/8/23 200.000 TRUONG DIEU LINH 5388 - 96222 chuyển khoản
10/8/23 300.000 Tran Thi Thai Ha  5017 - 51772 chuyển tiền
10/8/23 300.000 TRAN THI LIEN  5212 - 49550 chuyển khoản Quỹ vì trẻ em khuyết tật VN
10/8/23 20.000 LE THI KIM LOAN 5209 - 40620 chuyển khoản
10/8/23 10.000  HA NHU NGUYET 5220 - 07074 chuyển tiền
10/8/23 200.000 HOANG THI HIEN  5215 - 03649 chuyển khoản
10/8/23 200.000 TRUONG THI DINH 5220 - 99635  
10/8/23 200.000 TRUONG NHU PHUNG  5219 - 91383  
10/8/23 200.000 HOANG THU THAO  5215 - 68126  
10/8/23 10.000 NGUYEN KIM ANH  5219 - 52264 chuyển tiền
10/8/23 300.000 VO THI GIA HAN  5017 - 50715 chuyển tiền
10/8/23 30.000 THUONG THIEN TRANG  5239 - 53108 THUONG THIEN TRANG 
10/8/23 200.000 NGUYEN THANH TAN  5017 - 42100  chuyển tiền
10/8/23 300.000 LE THI THOM  5388 - 61421 chuyển tiền
10/8/23 200.000 PHAM THI THUY 5220 - 30218 quyen gop
10/8/23 200.000 TRAN THUY QUYNH  5220 - 25325  chuyển tiền
10/8/23 10.000 Bui Thi Nhi  5017 - 22285 Từ thiện
10/8/23 300.000 Nguyen Lan Anh 5219 - 21679 chuyển tiền
10/8/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5212 - 08927 quy tre e
10/8/23 300.000 PHUNG DIEP ANH  5239 - 51268 chuyển tiền.CT từ 0011004110352 
10/8/23 200.000 HA THI MO 5213 - 05239 chuyển khoản
10/8/23 200.000 TRAN THI MINH THU  5240 - 57037 chuyển tiền.CT từ 0451000234362 
10/8/23 200.000 VO THI NGOC DIEU 5240 - 56957 chuyển tiền.CT từ 0111000192710 
10/8/23 200.000 NGUYEN THI PHUONG  5214 - 97335 chuyển khoản
10/8/23 200.000 HOANG THI LY 5388 - 49359 chuyển khoản
10/8/23 100.000 NGUYEN THI KHUYEN  5220 - 94021 chuyen Ủng hộ 
10/8/23 10.000 HOANG VAN NGO 5220 - 85749 Từ thiện
10/8/23 300.000 HOANG THI HUYEN TRANG 5189 - 47021 chuyển khoản
10/8/23 200.000 DAO HOA MAI  5389 - 44959 chuyển khoản
10/8/23 200.000 NGUYEN THI THU HANG 5212 - 70316  chuyển khoản
10/8/23 200.000 NGUYEN THI THANH TAM 5219 - 70257 chuyển tiền ung ho
10/8/23 200.000 NGUYEN THI GIANG  5215 - 68542  
10/8/23 200.000 LE THI THU HA  5217 - 67307 chuyển khoản
10/8/23 200.000 VU KHANH HUYEN 5161 - 23190 chuyển tiền qua MoMo
10/8/23 200.000 DAO NGOC ANH  5216 - 66232 chuyển khoản
10/8/23 300.000 LO MUI SAN 5212 - 65109 chuyển khoản
10/8/23 200.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5213 - 62028  
10/8/23 200.000 NGUYEN THI LAN HUONG 5219 - 61404 chuyển khoản
10/8/23 200.000 RAN THI QUY  5215 - 61329  
10/8/23 200.000 PHAM THI YEN 5244 - 42506 CT từ 0831000062062 
10/8/23 200.000 HA LE TUONG VI 5216 - 54781 chuyển khoản
10/8/23 200.000 TRAN THI HA 5387 - 41906 chuyển tiền
10/8/23 200.000 LO THI THOAT  5216 - 54607 chuyển tiền
10/8/23 200.000 TRAN THI MY HANG  5217 - 53991 chuyển khoản
10/8/23 300.000 VU HA VI 5017 - 52529 chuyển khoản
10/8/23 5.000 TRAN ANH TU  5216 - 52496 chuyển tiền
10/8/23 300.000 NONG MA DUYEN 5217 - 51261 chuyển khoản
10/8/23 200.000 NGUYEN PHUONG ANH  5017 - 50086 chuyển tiền
10/8/23 300.000 GIANG THI HUE 5219 - 49469 chuyển khoản
10/8/23 300.000 NGUYEN THI KHANH LINH  5209 - 48564  
10/8/23 300.000 NGUYEN THI NGOC 5215 - 48156 chuyển tiền tu Viettel Money
10/8/23 300.000 VU HONG NHUNG 5220 - 46845 chuyển khoản
10/8/23 200.000 NGUYEN PHUONG THAO 5213 - 45877 chuyển tiền
10/8/23 200.000 LE THI MAI UYEN  5220 - 45142 chuyển khoản
10/8/23 300.000 DO THI NHU QUYNH  5390 - 40673 chuyển tiền
10/8/23 300.000 NGUYEN LINH CHI 5161 - 21810 chuyển tiền qua MoMo
10/8/23 200.000 LE HAI HA  5220 - 42616 chuyển tiền
10/8/23 200.000 NGUYEN DO YEN LINH  5216 - 41964 chuyển khoản
10/8/23 10.000 NGUYEN CHI DAI  5220 - 35133 Từ thiện
10/8/23 10.000 NGUYEN MINH HUNG  5017 - 31625 chuyển tiền
10/8/23 10.000 TRAN THANH SON 5390 - 20283 chuyển khoản
10/8/23 10.000 NGUYEN TA HAI 5220 - 38935  
10/8/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5215 - 22443 Chuyển Quỹ từ thiện
10/8/23 10.000 TO VU TUU  5241 - 46468 chuyển tiền.CT từ 1026951793 
10/8/23 10.000 LANG VAN HAU  5218 - 53751 chuyển tiền
10/8/23 10.000 TRINH THUY VU  5241 - 44814 chuyển tiền.CT từ 1016198295
10/8/23 10.000 NGO CONG TUAN  5209 - 38291 chuyển khoản
10/8/23 10.000 TRAN THI ANH HONG  5220 - 32079 chuyển khoản Từ thiện
10/8/23 10.000 VU THI OANH  5218 - 23181  chuyển khoản
10/8/23 10.000 MA THI THE  5244 - 30101 chuyển tiền.CT từ 1023025711 
10/8/23 10.000 Doi TKDN HUNGBANK kinh gui 5218 - 14554 Doi TKDN HUNGBANK kinh gui
10/8/23 12.000 VAN DUC LUAN  5220 - 14128 chuyển khoản
10/8/23 10.000 LE HOANG QUOC 5217 - 69061  
10/8/23 10.000 CAM VAN THUAT 5017 - 68072  
10/8/23 10.000 PHAN THI TRA MY 5213 - 61856 chuyển khoản Từ thiện
10/8/23 20.000 PHAM THI HOAI THUONG  5219 - 48038 chuyển tiền
10/8/23 300.000 NONG PHUONG NHAN  5387 - 72992 chuyển tiền
10/8/23 10.000 NGUYEN THI THAO  5213 - 25920 chuyển tiền
10/8/23 10.000 HOANG THI GIANG  5387 - 69686 chuyển khoản
10/8/23 10.000  chi chuyen 5218 - 03793 chi chuyen
10/8/23 300.000 VO THI GIA HAN  9920 - 00475 chuyển tiền
10/8/23 100.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5078 - 23866 tre em khuyet tat.CT từ 0281000635283 tới Quỹ vì trẻ em khuyết tật
10/8/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5216 - 96365 Chuyển Quỹ từ thiện
10/8/23 8.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5078 - 21746 Muc song binh thuong.CT từ 1038459918 tới Quỹ vì trẻ em khuyết tật
10/8/23 10.000 VUONG THI NGOC MAI  5220 - 73701 chuyển khoản Ủng hộ Quỹ vì trẻ em khuyết tật VN
10/8/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5219 - 56591 Chuyển Quỹ từ thiện
10/8/23 10.000 PHAM THI NHU Y  5242 - 39186 chuyển tiền.CT từ 0561000514353 
10/8/23 20.000 NGUYEN THI HONG HA  5240 - 28536 chuyển tiền.CT từ 0061001087582 
10/8/23 90.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5078 - 95060 chuc cac em luon yeu doi.CT từ 1037239908 tới Quỹ vì trẻ em khuyết tật
10/8/23 10.000 NGUYEN NGAN 5219 - 18191 chuyển khoản
10/8/23 10.000 Nguyen thi ngoc diem 5217 - 99258  
10/8/23 10.000 NGUYEN THI DAO  5240 - 24813 chuyển tiền.CT từ 0491001641729 
10/8/23 10.000 LE THI MY HUONG  5189 - 95726 chuyển khoản
10/8/23 10.000 TranVanTien 5216 - 74270  
10/8/23 11.111 NGUYEN TUAN HUNG  5213 - 72534 chuyển tiền
10/8/23 10.000 NGUYEN THI HA  5241 - 99914 chuyển tiền.CT từ 9766307789 
10/8/23 20.000 CHU THI PHUONG  5217 - 23703 chuyển tiền
10/8/23 10.000  LE HOANG TUAN  5214 - 16761 chuyển tiền
10/8/23 10.000 NGUYEN THI CAM DUYEN 5241 - 98181 chuyển tiền.CT từ 0261003470239 
10/8/23 10.000 TRAN THI MY HIEP 5219 - 09610 chuyển tiền
10/8/23 20.000 NGUYEN THI TUOI  5218 - 07599 chuyển tiền
10/8/23 20.000 TRAN THI HANG  5017 - 06017 chuyển tiền ungung hoho qtt
10/8/23 10.000 NGUYEN THI NGAN 5209 - 02479  
10/8/23 10.000 CU A CANH 5220 - 99232 chuyển tiền
10/8/23 20.000 NGUYEN THI THU HUONG 5209 - 98551 chuyển khoản
10/8/23 10.000 TRAN THI NGOC LAM  5217 - 97790 chuyển tiền
10/8/23 10.000 PHAM THI MAI  5209 - 96608 chuyển khoản
10/8/23 10.000 DO THI PHUONG ANH  5387 - 52529 chuyển khoản
10/8/23 20.000 HA THI BICH NGOC  5389 - 50681 chuyển khoản
10/8/23 10.000 THACH THI BE  5390 - 50133  chuyển khoản
10/8/23 10.000 MA THI YEN  5161 - 87759 chuyển tiền qua MoMo
10/8/23 10.000 PHAM THI HUONG  5244 - 81983 chuyển tiền.CT từ 1021599115
10/8/23 10.000 HOANG THI THANH TRA 5017 - 81500  chuyển tiền den Quỹ vì trẻ em khuyết tật VN 
10/8/23 20.000 LE THI LOAN 5388 - 47815 chuyển khoản
10/8/23 20.000 NGUYEN THI HUONG HANH  5242 - 24124 chuyển tiền.CT từ 0481000862222 
10/8/23 10.000 NGUYEN THI HIEN 5387 - 47325 chuyển khoản
10/8/23 10.000 MAI THI NGA 5220 - 80096 chuyển khoản
10/8/23 10.000 HOANG THI THU HOAI  5239 - 89121 chuyển tiền.CT từ 0901000098520 
10/8/23 10.000 TRAN THI HONG ANH 5390 - 45880 chuyển khoản
10/8/23 10.000 TRAN THI THU HOAI  5209 - 77291 chuyển khoản Quỹ vì trẻ em khuyết tật VN
10/8/23 10.000 HO THI HONG 5390 - 45676 chuyển khoản
10/8/23 10.000 VU THI TRANG  5387 - 45241 chuyển khoản
10/8/23 10.000 NGUYEN THI KIM DUNG 5218 - 75503 chuyển khoản
10/8/23 10.000 Ho Thi Minh  5389 - 44892 Ho Thi Minh ck
10/8/23 10.000 NGUYEN THI TRANG  5387 - 44633 chuyển khoản
10/8/23 10.000 VU BUI MAI LINH  5217 - 74852 chuyển tiền
10/8/23 10.000 LAM TUYET MINH  5215 - 74773 chuyển tiền tu Viettel Money
10/8/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5214 - 73883 UNG HO
10/8/23 10.000 PHAN KIM HUE  5239 - 88732 chuyển tiền.CT từ 0711000243092 
10/8/23 10.000 LE HOAI NHI  5215 - 73350 chuyển tiền 
10/8/23 10.000 NGUYEN THI NGUYET  5241 - 94489 chuyển tiền.CT từ 1017658871 
10/8/23 10.000 NGUYEN THI THU HANG 5220 - 73061 chuyển khoản
10/8/23 10.000 DO THI MAI LAN 5389 - 43588 chuyển khoản
10/8/23 10.000 HO THI HUYEN  5239 - 88583 Ct.CT từ 1014187329 
10/8/23 10.000 TRAN THI CUC 5209 - 71106 chuyển tiền
10/8/23 10.000 Xuan Ai Van 5017 - 70835 chuyển tiền tu Viettel Money
10/8/23 10.000 NGUYEN THI HA 5215 - 70676 chuyển tiền
10/8/23 10.000 NGUYEN THI HOA  5212 - 70529 chuyển khoản
10/8/23 10.000 TRAN THI HA  5388 - 42367 chuyển khoản
10/8/23 10.000 LE THI NGOC LAM  5215 - 68869 chuyển tiền
10/8/23 10.000 BUI THI DUNG  5219 - 68653  
10/8/23 10.000  PHAM THI YEN  5212 - 68133 chuyển tiền
10/8/23 10.000 NGUYEN THI DOAN TRANG  5240 - 94017 chuyển tiền.CT từ 0341006869202 
10/8/23 10.000 LE THI MINH THUY  5389 - 41150 chuyển khoản
10/8/23 10.000 HOANG THI TUNG 5387 - 25487 chuyển khoản
10/8/23 10.000 DO QUANG THINH  5216 - 31935 chuyển tiền
10/8/23 10.000 NGUYEN THI VAN 5220 - 28067  
10/8/23 10.000 VU DUC HAI 5388 - 20174  
10/8/23 10.000 HUYNH MINH TRI 5017 - 91693 chuyển tiền
10/8/23 10.000 TRAN DUY KHANG  5209 - 78853 Từ thiện
10/8/23 10.000 HOANG VAN DOAN 5388 - 91921 chuyển khoản
10/8/23 10.000 DO THANH TIEN  5245 - 71486 chuyển tiền.CT từ 9904435343
10/8/23 10.000 Lai Thi Luong 5219 - 49797 chuyển tiền tu Viettel Money
10/8/23 10.000 NGUYEN LE TUYET TRAM 5215 - 42030  
10/8/23 10.000 .DINH THI MY HANH  5189 - 76370 chuyển khoản
10/8/23 10.000 LE XUAN TIEN  5217 - 41435 chuyển tiền
10/8/23 20.000 PHAM DUC ANH 5387 - 75713  chuyển khoản
10/8/23 10.000 LE THANH HANG  5389 - 75636 chuyển khoản
10/8/23 10.000 HA TANG NHU QUYNH  5161 - 77605 chuyển tiền qua MoMo
10/8/23 10.000 HOANG THI THANG 5216 - 35989 chuyển tiền
10/8/23 10.000 LE THI NGOC HOA 5214 - 35239 chuyển tiền
10/8/23 10.000 HO VAN DUNG  5387 - 63792  chuyển khoản
10/8/23 10.000 Le Tran Hoang Linh 5215 - 16467  
10/8/23 10.000 DUONG VAN TRUONG 5017 - 12220  
10/8/23 10.000 TRAN HUU DANH  5219 - 11149 Quỹ Vì trẻ em  khuyen tat VN
10/8/23 20.000 LE THI HAI YEN  5388 - 57226 chuyển khoản
10/8/23 10.000 HOANG QUOC VIET 5161 - 74626 chuyển tiền qua MoMo
10/8/23 10.000 TRAN CONG SINH  5213 - 92720 chuyển tiền
10/8/23 200.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5078 - 56282 tre em khuyet tat.CT từ 1034576212 tới Quỹ vì trẻ em khuyết tật
10/8/23 10.000 NGUYEN DUC THUONG  5218 - 81450  
10/8/23 10.000 BUI VINH KHANG 5388 - 35343 Từ thiện
10/8/23 10.000 PHAM TIEN ANH 5213 - 44768  
10/8/23 10.000 LAU A TRU.CT tu 1029114937  5241 - 74365 CT từ 1029114937 LAU A TRU toi0011003814022 Quỹ vì trẻ em khuyết tật VN
10/8/23 10.000 DINH DUC THUYET  5220 - 32247 chuyển khoản
10/8/23 10.000 NGUYEN HUU XUAN  5212 - 31009 chuyển tiền
10/8/23 10.000 TRANG THE PHUONG 5389 - 11225  
10/8/23 20.000 HUYNH VAN THUONG  5215 - 06950 chuyển tiền
10/8/23 10.000 Nguyen thi hang 5215 - 02625  
10/8/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5215 - 88349 Chuyển Quỹ từ thiện
10/8/23 10.000 LAI DUY KHANH  5389 - 69985 chuyển khoản
10/8/23 10.000 bui tu xuong 5216 - 16313  
10/8/23 10.000 NGUYEN VAN LINH 5241 - 62630 chuyển tiền.CT từ 0481000862653 
10/8/23 10.000 LY HUNG PHAT  5213 - 06269 Từ thiện
10/8/23 20.000 DAO THI GANG  5240 - 62271 CT từ 0971000010394 
10/8/23 10.000 Thu Thao 5217 - 95178 chuyển khoản
10/8/23 10.000 NGUYEN VAN TU  5216 - 65381 chuyển tiền
10/8/23 10.000 Nguyen Duy Trung 5388 - 13084  
10/8/23 30.000 DANG THI THUY 5078 - 24958 chuyển tiền.CT từ 0291000272468 
10/8/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5389 - 93560 UH 10
10/8/23 10.000 HA KHAI MINH 5017 - 79703 chuyển tiền den Quỹ vì trẻ em khuyết tật VN 
10/8/23 20.000 TRAN VAN TUNG 5243 - 61109 chuyển tiền.CT từ 0511000458102 
10/8/23 20.000 NGUYEN THI HOA  5213 - 06994 chuyển tiền
10/8/23 10.000 NGO THI HUYNH CHAM 5017 - 96707  chuyển tiền
10/8/23 10.000 NGUYEN VAN MANH  5213 - 90280  
10/8/23 100.000 NGUYEN THANH TRUNG 5078 - 88209  chuyển tiền.CT từ 0351000880499 
10/8/23 10.000 NGUYEN VAN LAM  5215 - 83052  chuyển khoản
10/8/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5389 - 68911 Chuyển Quỹ từ thiện
10/8/23 200.000 ThuyNVT 5218 - 98347 ung ho
10/8/23 30.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5078 - 57178 lxstd tặng từ thiện.CT từ 0071001035826 tới Quỹ vì trẻ em khuyết tật
 
11/8/23 10.000 Hung 5078 - 55784 Hung ck.CT từ 9326356784 tới Quỹ vì trẻ em khuyết tật
11/8/23 20.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5078 - 54430 bthg.CT từ 1023913558 tới Quỹ vì trẻ em khuyết tật
11/8/23 10.000 THUOIH  5215 - 27955  
11/8/23 100.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5217 - 15739 Ung ho
11/8/23 10.000 PHAM MINH HIEN  5214 - 77956 chuyển khoản
11/8/23 222.222 Vu Xuan Diep Hai Duong 5220 - 55780 Ủng hộ chuc moi nguoi manh khoe
11/8/23 10.000 HA VAN CHUONG  5017 - 19686 chuyển khoản
11/8/23 10.000 VU THI THU  5017 - 70729 chuyển khoản
11/8/23 20.000 HUYNH QUOC THANH  5161 - 50982 chuyển tiền qua MoMo
11/8/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5078 - 23504 CT từ 9344391212 tới Quỹ vì trẻ em khuyết tật
11/8/23 10.000 ly thi thuong 5217 - 00267  
11/8/23 10.000 NGUYEN VAN LINH  5161 - 46809 chuyển tiền qua MoMo
11/8/23 10.000 DANG VI QUAN  5220 - 38481 chuyển khoản
11/8/23 10.000 TRAN VAN PHUOC 5213 - 16408  chuyển khoản
11/8/23 10.000 MA TUYET NHUNG  5219 - 75871  chuyển tiền
11/8/23 20.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5161 - 42403 Chuyen qua ZaloPay
11/8/23 30.000 HUYNH VAN  5161 - 42376 chuyển tiền qua MoMo
11/8/23 1.000.000 Bao Bui 5161 - 41512  
11/8/23 200.000 BUI THI PHANG 5387 - 38667  chuyển tiền
11/8/23 10.000 HOANG THI THU HUYEN  5239 - 91833  chuyển tiền.CT từ 0821000044472
11/8/23 200.000 LE ANH THU 5218 - 68466 chuyển khoản
11/8/23 10.000 NGO BUI YEN NHI  5218 - 56677 chuyển tiền den Quỹ vì trẻ em khuyết tật VN
11/8/23 50.000 DOAN DUC ANH  5219 - 36212 chuyển khoản
11/8/23 300.000 LE HAI HA  5217 - 26815 chuyển tiền
11/8/23 10.000 VO THI UT 5017 - 84373  
11/8/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5212 - 51778 Chuyển Quỹ từ thiện
11/8/23 300.000 HOANG THI VAN 5219 - 23244 chuyển tiền
11/8/23 300.000 Tran Thi Thai Ha  5017 - 16293 chuyển tiền
11/8/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5161 - 29180 Chuyển Quỹ từ thiện
11/8/23 10.000 TRAN TRUNG KIEN 5241 - 83820 chuyển tiền.CT từ 1026136225 
11/8/23 10.000 NGUYEN MANH DUONG  5215 - 52152  Từ thiện
11/8/23 10.000 TANG THIEU LAM 5214 - 34108  
11/8/23 10.000 LE VAN CANH 5217 - 09261 chuyển tiền
11/8/23 300.000 DAO HOA MAI  5220 - 96406 chuyển khoản
11/8/23 300.000 DO NGUYET HANG 5219 - 94954  
11/8/23 10.000 NGUYEN THE HAO 5245 - 65345 chuyển tiền.CT từ 1037582608 
11/8/23 10.000 PHU TAN LUAN 5215 - 81917  
11/8/23 10.000 NGUYEN THI HONG YEN  5215 - 79810 chuyển tiền
11/8/23 10.000 TRUONG XUAN MINH  5078 - 64169 chuyển tiền.CT từ 1022247798 
11/8/23 10.000 LE THI MY LIEN  5215 - 78270 chuyển khoản
11/8/23 10.000 LY CAM TRANG 5245 - 60563 chuyển tiền.CT từ 0841000036965 
11/8/23 10.000 BUI KIM PHUONG  5241 - 73499 chuyển tiền.CT từ 0121000726108 
11/8/23 10.000 CHU THI HOAN  5214 - 58943  
11/8/23 10.000 tran anh thu 5216 - 50908  
11/8/23 10.000 DINH VAN CHIEN  5215 - 41491 chuyển khoản
11/8/23 10.000 NGUYEN THI THU HUYEN  5213 - 21327 chuyển khoản
11/8/23 20.000 TRAN VAN DAT 5214 - 08710  
11/8/23 10.000 Nguyen thu ngan 5209 - 02471  
11/8/23 20.000 HUYNH TAN KHANG  5161 - 15776 chuyển tiền qua MoMo
11/8/23 200.000 PHAM THI HUONG 5214 - 80828 chuyển khoản
11/8/23 300.000 LE THI HUE  5242 - 73361 chuyển tiền.CT từ 0181003492105 
11/8/23 10.000 NGUYEN VAN TAM  5217 - 78846 chuyển khoản Quỹ vì trẻ em khuyết tật VN
11/8/23 10.000 PHAM TUAN ANH 5213 - 78136 chuyển tiền
11/8/23 200.000 TRINH TRAN TRA MY  5209 - 65320 chuyển tiền
11/8/23 10.000 MAI THANH TUYEN  5216 - 63348 chuyển tiền
11/8/23 300.000 TRUONG THI DINH 5213 - 54833  
11/8/23 10.000 LY HUU PHUOC  5212 - 48002 Từ thiện
11/8/23 10.000 CHU DUC HUU  5218 - 47876 chuyển khoản CTTNHH QC VA TT GG VN
11/8/23 10.000 NGUYEN THI CAM VAN  5241 - 61323  chuyển tiền.CT từ 0621000410766 
11/8/23 10.000 LUC PHUONG THUY  5212 - 27736  
11/8/23 300.000 HOANG THI LY  5218 - 26790 chuyển khoản
11/8/23 200.000 VO THI LANH  5239 - 53970 chuyển tiền.CT từ 0101001176159 
11/8/23 200.000 TRAN THI LIEN  5220 - 74210 chuyển khoản Quỹ vì trẻ em khuyết tật VN
11/8/23 10.000 NGUYEN THI LAN TRINH  5213 - 74140 chuyển khoản Chuyển Quỹ từ thiện
11/8/23 200.000 HA NGUYET ANH THU  5240 - 57276 chuyển tiền.CT từ 9584933961
11/8/23 200.000 LE THI THU HA 5215 - 69527 chuyển khoản
11/8/23 300.000 LUONG THI PHUONG  5217 - 69394 chuyển khoản
11/8/23 300.000 HA THI MO  5217 - 68353 chuyển khoản
11/8/23 200.000 DANG THANH HUYEN  5078 - 38328 chuyển tiền.CT từ 0541001658650
11/8/23 200.000 HOANG THI HIEN  5218 - 58590 chuyển khoản
11/8/23 300.000 NGUYEN THI OANH 5219 - 52674 chuyển khoản
11/8/23 300.000 BUI THI QUYEN  5245 - 42413 chuyển tiền.CT từ 0011003514539 
11/8/23 200.000 LE THI LINH  5078 - 37342 chuyển tiền.CT từ 0591000407866 
11/8/23 300.000 NGUYEN THI LA  5217 - 44507 chuyển tiền
11/8/23 200.000 DO THI HONG 5220 - 39897 chuyển tiền
11/8/23 200.000 Trinh Thi Thu Yen  5220 - 38036 chuyển tiền tu Viettel Money
11/8/23 200.000 HOANG THI NGUYET 5219 - 37955 chuyển tiền
11/8/23 200.000 NGUYEN THI THU TRA  5214 - 36516  
11/8/23 300.000 Nguyen Lan Anh  5213 - 35151 chuyển tiền
11/8/23 200.000 TAY QUE TRINH 5390 - 14867 chuyển tiền
11/8/23 200.000 NGUYEN QUYNH ANH  5209 - 32620 chuyển khoản
11/8/23 300.000 NGUYEN THANH TAN  5017 - 32378  chuyển tiền
11/8/23 200.000 PNE Ming VU TUE MINH  5017 - 28672  chuyển khoản
11/8/23 20.000 ta van hau 5209 - 27742  
11/8/23 200.000 TRAN THI NGAN  5212 - 27565  
11/8/23 200.000 NGUYEN THI THANH TAM 5214 - 24057 chuyển tiền ung ho
11/8/23 200.000 THU THUY  5214 - 23800  
11/8/23 200.000 NGUYEN THI GIANG  5244 - 40642 chuyển tiền.CT từ 0941000020844 
11/8/23 300.000 VO THI NGOC DIEU  5240 - 53936 chuyển tiền.CT từ 0111000192710
11/8/23 200.000 Nguyen thanh 5219 - 22315  
11/8/23 300.000 HOANG THI HIEN  5017 - 22294 chuyển khoản
11/8/23 200.000 LE QUYNH TRANG 5209 - 21464  
11/8/23 200.000 NGUYEN THI HAN  5219 - 20884  
11/8/23 300.000 PHUNG DIEP ANH  5078 - 35069 chuyển tiền.CT từ 0011004110352 
11/8/23 200.000 HOANG THI DUNG 5216 - 20082 chuyển tiền den Quỹ vì trẻ em khuyết tật VN
11/8/23 200.000 PHAM THI THUY  5216 - 18000 chuyển tiền
11/8/23 300.000 NGUYEN THI PHUONG  5212 - 17378 chuyển khoản
11/8/23 300.000 NGUYEN PHUONG ANH  5212 - 16341  chuyển tiền
11/8/23 200.000 HOANG THI MAI NHUNG 5219 - 12410 chuyển tiền den Quỹ vì trẻ em khuyết tật VN
11/8/23 300.000 HA LE TUONG VI  5218 - 12333 chuyển khoản
11/8/23 200.000 TRUONG THI NGOC Y  5161 - 07347 chuyển tiền qua MoMo
11/8/23 300.000 PHAM THI LINH  5209 - 10483 chuyển khoản
11/8/23 200.000 NGUYEN THI LINH CHI  5214 - 09553 chuyển khoản
11/8/23 200.000 NGUYEN THI MAI  5216 - 08760  
11/8/23 200.000 NGUYEN PHUONG THAO  5209 - 08650 chuyển tiền
11/8/23 300.000 NGUYEN THI KHANH LINH  5218 - 08617  
11/8/23 300.000 Nguyen huyen chuyen tien.CT tu 0191000351546 NGUYEN THI THOAI  5245 - 39593 Nguyen huyen chuyển tiền.CT từ 0191000351546 NGUYEN THI THOAI 
11/8/23 20.000 PHAM THI HONG NGOC  5239 - 47103 chuyển tiền.CT từ 1022474643
11/8/23 300.000 Thu Hang 5213 - 05969  
11/8/23 10.000 LE THANH TRUONG 5218 - 00180 chuyển tiền
11/8/23 10.000 TRAN VAN THANG 5209 - 93326  
11/8/23 100.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5212 - 35503 Ủng hộ Quỹ
11/8/23 10.000 LE HUY BAO  5161 - 03447 chuyển tiền qua MoMo
11/8/23 10.000 NGUYEN DO DANG KHOA 5220 - 77793  
11/8/23 10.000 Tran nguyen tuan thanh 5215 - 65878  
11/8/23 10.000 LUONG THAI LONG  5216 - 64462 Từ thiện
11/8/23 10.000 HUYNH VAN TAI  5215 - 64441 chuyển khoản
11/8/23 10.000 NGUYEN VAN QUAN  5216 - 37833 chuyển khoản
11/8/23 10.000 TRUONG VAN THACH  5212 - 13632 chuyển tiền Từ thiện
11/8/23 10.000 TRAN THI PHUONG NGA 5217 - 10369 chuyển tiền
11/8/23 10.000 LUONG THI DUNG  5213 - 70071 chuyển khoảnluong thi dung
11/8/23 10.000 NGUYEN THI HOA  5214 - 68808  
11/8/23 10.000  LE DINH CHIEN  5217 - 65667 chuyển tiền
11/8/23 10.000 LUONG THI DUNG  5212 - 64712 chuyển khoảnluong thi dung
11/8/23 10.000 VU THI TU HOA 5219 - 63103 chuyển tiền
11/8/23 10.000 THIA NGUYEN MINH TUAN 5217 - 61053 xin Ủng hộ Từ thiện
11/8/23 10.000 HA THI THUY 5219 - 58684 chuyển khoản
11/8/23 10.000 NGUYEN THI CAM NHUNG  5209 - 55691  
11/8/23 10.000 DO THI DINH  5213 - 51503 chuyển tiền
11/8/23 10.000 DO THI NGOC  5218 - 39026 chuyển khoản
11/8/23 10.000 PHAN THI ANH TUYET  5239 - 28318 chuyển tiền.CT từ 0271001097968 
11/8/23 10.000 Luu Nguyen Nhu Quynh  5212 - 18515 chuyển tiền
11/8/23 10.000 VU MINH HOANG  5214 - 06396 Từ thiện
11/8/23 10.000 Nguyen thi thu trang 5215 - 92811  
11/8/23 10.000 PHAM ANH TU  5220 - 73565 chuyển tiền
11/8/23 10.000 NGUYEN THI HOAI  5214 - 72293 chuyển tiền
11/8/23 10.000 NGUYEN THI HUONG  5220 - 71088 chuyển tiền
11/8/23 16.000 NGUYEN THI THANH NHAN 5213 - 64302  
11/8/23 10.000 NGUYEN TAN VU 5220 - 59196  
11/8/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5215 - 58608 Chuyển Quỹ từ thiện
11/8/23 20.000 NGUYEN THI NINH  5220 - 56383 chuyển tiền
11/8/23 10.000 NGUYEN VAN HOI  5214 - 12481 chuyển khoản
11/8/23 10.000 NGUYEN THI CHI  5241 - 26595 chuyển tiền.CT từ 0771000587921 
11/8/23 10.000 LE VAN HUNG  5215 - 04603  
11/8/23 20.000 NGUYEN THI PHUONG  5219 - 84809 chuyển khoản
11/8/23 30.000 DANG THI THUY 5078 - 77133 chuyển tiền.CT từ 0291000272468 
11/8/23 10.000 HO A CHAY  5216 - 81409 chuyển tiền
11/8/23 10.000 PHAM VAN QUANG 5209 - 57567  
11/8/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5218 - 48559 Chuyển Quỹ từ thiện
11/8/23 10.000 PHAM THI TRANG  5017 - 35902 chuyển khoản
11/8/23 10.000 NGO THI THUY  5213 - 25595 chuyển khoản
11/8/23 20.000 NGO THI KIM HONG 5244 - 87336 chuyển tiền.CT từ 1013300612 
11/8/23 20.000.000 NGUYEN THI HUONG  5390 - 83511 chuyển khoản
11/8/23 10.000 NGUYEN CHAU DOAN  5017 - 13112 chuyển khoản
11/8/23 1.000.000 DO VU THINH PHAT  5239 - 93528 chuyển tiền.CT từ 9679799999 
11/8/23 10.000 NGUYEN THI TRANG  5212 - 75358  chuyển khoản
11/8/23 10.000 DANG NHU NGOC  5161 - 83701 chuyển tiền qua MoMo
11/8/23 10.000 CAO THI NGOC MAI 5218 - 60851 chuyển tiền
11/8/23 10.000 TRAN VAN PHI 5215 - 59626 chuyển khoản
11/8/23 10.000 NGUYEN LE KIEU ANH  5212 - 56905  chuyển khoản Quỹ vì trẻ em khuyết tật VN
11/8/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5220 - 53007 Chuyển Quỹ từ thiện
11/8/23 50.000 TRAN THI KIM HAI  5213 - 38872 chuyển khoản Quỹ vì trẻ em khuyết tật VN
11/8/23 20.000 TO THI THANH  5212 - 36605 chuyển khoản
11/8/23 10.000 LE THI THU GIANG  5209 - 33780 chuyển tiền
11/8/23 10.000 DUONG THU HUONG  5240 - 94796  chuyển tiền.CT từ 1029304088 
11/8/23 10.000 PHAM THI Y VAN  5212 - 27965 chuyển tiền
11/8/23 10.000 TRAN THI THU CAM  5214 - 26719 chuyển tiền
11/8/23 10.000 DO PHAM NHU QUYNH  5214 - 22202  chuyển tiền
11/8/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5212 - 19872 H
11/8/23 10.000 NGO THI KIM OANH  5213 - 18410 chuyển tiền Từ thiện
11/8/23 20.000 HA THI VAN 5215 - 17865 chuyển khoản
11/8/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5209 - 17857 Nv 12
11/8/23 20.000 LE THI CHUYEN  5214 - 16891 chuyển tiền
11/8/23 10.000 Nguyen Thi Thuyt 5214 - 16253 chuyển tiền Ủng hộ tre em khuyet tat
11/8/23 10.000 NGUYEN VAN TINH  5078 - 62049 chuyển tiền.CT từ 0231000596446 
11/8/23 10.000 NGUYEN THI HANH  5218 - 14316 chuyển khoản
11/8/23 10.000 QUAN HOAI THU  5216 - 14023 chuyển khoản
11/8/23 20.000 BAN THI MINH  5218 - 12769 chuyển khoản
11/8/23 10.000 Nguyen Thi Lan  5217 - 11970 chuyen
11/8/23 10.000 DINH THI NINH  5017 - 11275 chuyển tiền
11/8/23 10.000 PHUNG THI HAO  5217 - 10735 chuyển tiền
11/8/23 20.000 LO THI NGUYEN 5243 - 22183 chuyển tiền.CT từ 1013145056 
11/8/23 10.000 NGUYEN THI HAN NY  5244 - 79861 chuyển tiền.CT từ 1021912835
11/8/23 10.000 CHU THI LY  5244 - 79831 chuyển tiền.CT từ 0451000364167 
11/8/23 10.000 HOANG THI SINH  5214 - 09732 chuyển khoản
11/8/23 10.000 NGO THI VAN  5213 - 09610 chuyển tiền
11/8/23 10.000 NGUYEN THI THUONG  5241 - 93173  chuyển tiền.CT từ 1014018935 
11/8/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5213 - 09552 Ủng hộ Quỹ
11/8/23 10.000 NINH THI HONG ANH  5214 - 09468 chuyển tiền
11/8/23 10.000 TRUYEN  5213 - 09324 TRUYEN CHUYEN
11/8/23 10.000 NGUYEN THI THUY NGAN  5212 - 09177  chuyển tiền den Quỹ vì trẻ em khuyết tật VN 
11/8/23 10.000 NGUYEN THI NHU TAM  5017 - 09009 chuyển khoản
11/8/23 10.000 NGUYEN THI MAY 5209 - 08927 chuyển khoản Từ thiện
11/8/23 10.000 VO THI DUNG 5213 - 08136 chuyển khoản
11/8/23 20.000 LUU THI THUY TIEN  5214 - 07328 chuyển tiền Ủng hộ Quỹ
11/8/23 10.000 NGUYEN THI SOA  5214 - 07140 chuyển khoản
11/8/23 10.000 TRAN THI LUA 5220 - 06871 chuyển khoản
11/8/23 10.000 NGUYEN PHUONG THAO  5217 - 06821 chuyển khoản
11/8/23 10.000 NGUYEN THI VAN ANH  5212 - 06559 chuyển tiền
11/8/23 10.000 DUONG THI HOA  5209 - 05990 chuyển khoản
11/8/23 10.000 DO THI TO UYEN  5241 - 92877 chuyển tiền.CT từ 1037921314 
11/8/23 10.000 DINH HUU QUY  5213 - 79128 chuyển khoản
11/8/23 10.000 SAM HAI BINH  5219 - 62502 chuyển khoản
11/8/23 30.000  TA NGUYEN HUNG 5219 - 22983 chuyển tiền
11/8/23 10.000 TRUONG QUANG LAI  5241 - 86400 Chuyển Quỹ từ thiện.CT từ 1039268926 
11/8/23 20.000 TRAN XUAN CUONG  5214 - 13826 chuyển khoản
11/8/23 10.000 TRAN DINH LONG  5017 - 03271 G chuyển khoản
11/8/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5220 - 03066  
11/8/23 10.000 QUANG THI GIANG 5214 - 99801  chuyển tiền
11/8/23 10.000 Pham huy hoang 5213 - 96027  
11/8/23 10.000 VU VAN PHONG 5245 - 70757 CT từ 0251001210949 
11/8/23 50.000 NGUYEN THI YEN  5240 - 83600 chuyển tiền.CT từ 1014669471 
11/8/23 10.000 LE VAN THINH  5240 - 83458 chuyển tiền.CT từ 1022344781 
11/8/23 10.000 DANG VAN QUYNH  5239 - 77579 chuyển tiền Từ thiện.CT từ 1015908234 
11/8/23 10.000 TRAN THU LOI  5215 - 74277 chuyển tiền
11/8/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5214 - 69921 Ủng hộ tre em
11/8/23 10.000 TRAN CHI NGUYEN  5161 - 72064 chuyển tiền qua MoMo
11/8/23 10.000 DUONG THI THUY TRANG  5209 - 65982 chuyển tiền
11/8/23 10.000 DOAN QUANG TIEM  5243 - 90352 Chuyển Quỹ từ thiện.CT từ 0021002257255 
11/8/23 10.000 Nguyen Thi Thao  5217 - 58059 chuyển tiền tu Viettel Money
11/8/23 10.000 NGUYEN T THANH KIM PHUONG 5219 - 50068 chuyển khoản
11/8/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5217 - 43739 Chuyển Quỹ từ thiện
11/8/23 10.000 NGUYEN VAN CUONG 5213 - 34302 Từ thiện
11/8/23 10.000 HA HOAI THUONG  5216 - 33288 chuyển khoản
11/8/23 20.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5017 - 09846 chuc cac em khoe manh
11/8/23 10.000  LAMVANNHO 5220 - 05581  
11/8/23 10.000 BUI THI NGA 5213 - 05048 chuyển tiền
11/8/23 10.000 LE TRUNG HIEU  5243 - 86180 chuyển tiền.CT từ 0201000688992
11/8/23 10.000 NGUYEN TRUNG HIEU  5218 - 88288 chuyển khoản
11/8/23 200.000 TO HUONG ANH  5245 - 59931 Test thu xem nao.CT từ 0011004305629 
11/8/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5215 - 48648 Chuyển Quỹ từ thiện
11/8/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5215 - 62915 Chuyển Quỹ từ thiện
11/8/23 10.000 NGUYEN THI HA  5161 - 58163  chuyển tiền qua MoMo
11/8/23 10.000 NGUYEN THE ANH  5214 - 48068  
11/8/23 20.000  VO THI KIM NGOC 5215 - 39236 chuyển tiền
11/8/23 10.000 TRAN TRONG HUNG  5240 - 60122 chuyển tiền.CT từ 1021575767 
11/8/23 10.000 NGUYEN NGOC PHU  5217 - 66385 chuyển khoản
11/8/23 10.000 TRUONG THI HONG NHUNG  5219 - 65313 chuyển khoản
11/8/23 10.000 LU VAN TIEN 5217 - 58669  
11/8/23 10.000 TRIEU VAN LINH  5218 - 40126 chuyển tiền
11/8/23 10.000 DANG THI DUNG 5214 - 38305 chuyển khoản
11/8/23 10.000 DANG CAO DAI  5244 - 42766  chuyển tiền.CT từ 1017530310 
11/8/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5213 - 16402 Chuyển Quỹ từ thiện
11/8/23 300.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5218 - 75105 chuyển khoản
11/8/23 10.000 PHAM VAN KHOA  5215 - 46560  chuyển khoản
11/8/23 10.000 TA THI THUY TRANG  5213 - 30856 chuyển khoản Quỹ từ thiện
11/8/23 1.000.000 DOAN THI QUYNH DUONG 5239 - 42738 Chau vo danh ung ho.CT từ 3936110989 
11/8/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5219 - 91327 Chuyển Quỹ từ thiện
11/8/23 167.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5078 - 81516 CT từ 0331000447537 toi  Quỹ vì trẻ em khuyết tật
11/8/23 5.000.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5220 - 21232 Chau Ủng hộ Quỹ 
11/8/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5216 - 15988 chuyển tiền Từ thiện
11/8/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5220 - 15499 Chuyển Quỹ từ thiện
11/8/23 50.000 NGUYEN XUAN TRUONG 5218 - 78445 chuyển khoản
11/8/23 10.000 Truong Thi Anh Ha  5219 - 77770 chuyển tiền
11/8/23 20.000 LE THI VAN ANH  5213 - 55742 chuyển khoản
11/8/23 46.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5209 - 26912 Chuc cac be binh an
11/8/23 100.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5209 - 97654 ngan gui cac em
11/8/23 100.000 DO VU THINH PHAT 5240 - 74988 chuyển tiền.CT từ 9679799999 
11/8/23 1.000.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5388 - 27854 Hy vong moi nguoi binh an
11/8/23 10.000 CHAU SANG  5220 - 28372 chuyển khoản
11/8/23 10 CHAU SANG 5220 - 25639 chuyển khoản
11/8/23 5.000.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5218 - 21336 Chau Ủng hộ Quỹ 
12/8/23 10.000 HOANG MUI PHAM  5212 - 32641 Từ thiện
12/8/23 10.000 HO THI SINH  5239 - 83009 ho thi sinh chuyen Từ thiện tre em.CT từ 1038759015
12/8/23 10.000 le quoc phong 5212 - 43625  
12/8/23 10.000 THAO A CHU 5213 - 03628 chuyển tiền
12/8/23 10.000 NGUYEN TRONG NGHIA 5219 - 82807 Chung tay vi tre em khuyet tat
12/8/23 10.000 PHAN CONG NGHIA 5243 - 87396 Từ thiệnj.CT từ 1017154196
12/8/23 10.000 NGUYEN THI HUYEN  5214 - 52113 chuyển tiền
12/8/23 10.000 NGUYEN DUC ANH  5214 - 96148  
12/8/23 10.000 PHAN THONG LINH 5078 - 24341 CT từ 1022382659 
12/8/23 20.000 NGUYEN THANH TRIEU  5209 - 89095 chuyển tiền
12/8/23 10.000 NGUYEN THI CHINH  5217 - 79216  
12/8/23 10.000 PHAN VAN THOAI  5220 - 75579 chuyển tiền
12/8/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5078 - 23010 Nguoi tan tat.CT từ 1037067516 tới Quỹ vì trẻ em khuyết tật
12/8/23 10.000 TRAN NGOC ANH 5213 - 33395  
12/8/23 20.000 TRUONG DINH CU 5213 - 90853  
12/8/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5220 - 83190 Chuyển Quỹ từ thiện
12/8/23 20.000 VU TRUONG ANH  5216 - 40877 chuyển khoản
12/8/23 10.000 BUI VAN THUC  5217 - 23304 chuyển khoản
12/8/23 50.000 NGUYEN PHUOC DINH LUAN  5218 - 13176 chuyển tiền
12/8/23 5.000 VO THI HUONG 5215 - 76199  
12/8/23 10.000 TRAN HOAI THU  5214 - 53550 chuyển khoản
12/8/23 10.000 DANG THU PHUONG  5161 - 84121 chuyển tiền qua MoMo
12/8/23 10.000 DUONG VAN VINH  5212 - 34049 chuyển khoản
12/8/23 10.000 HOANG VAN THANH  5212 - 18620 chuyển khoản
12/8/23 50.000 TRAN THI KIM DUYEN  5161 - 82730 chuyển tiền qua MoMo
12/8/23 10.000 NGUYEN VAN TUAN  5219 - 97095  chuyển tiền
12/8/23 10.000 TRAN THI UT MUI  5212 - 49617 chuyển khoản
12/8/23 10.000 NGUYEN THI PHUONG 5217 - 43230  
12/8/23 10.000 NGUYEN HO QUYNH NHU 5215 - 42087 chuyển khoản
12/8/23 10.000 HA VAN PHONG  5218 - 36377 chuyển khoản
12/8/23 10.000 PHAM THI MEN  5218 - 46962 chuyển tiền tu Viettel Money
12/8/23 10.000 NGUYEN THI MY CHI  5217 - 41395 chuyển tiền
12/8/23 10.000 HOANG THI THU HUONG 5216 - 30557 chuyển khoản
12/8/23 300.000 HOANG THI HIEN  5017 - 75338 chuyển khoản
12/8/23 200.000 NGUYEN PHUONG THAO  5218 - 66921 chuyển tiền
12/8/23 200.000 DANG THI TRA MY  5212 - 59522 chuyển khoản
12/8/23 200.000 Anna Thu  5215 - 40596 Anna Thu chuyen 
12/8/23 10.000 VO THI LOAN  5388 - 74424 chuyển khoản
12/8/23 10.000 VU VAN QUY  5217 - 93272  
12/8/23 200.000 nguyen thi nga  5161 - 68219 chuyển tiền qua MoMo
12/8/23 200.000 DANG THI HUYEN 5189 - 69884 chuyển tiền
12/8/23 10.000 NGUYEN THI HANH  5214 - 71648 chuyển tiền
12/8/23 10.000  HOANG THI THU HOAI  5212 - 52832 chuyển tiền
12/8/23 50.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5078 - 51546 Quỹ vì trẻ em khuyết tật.CT từ 0931004182700 tới Quỹ vì trẻ em khuyết tật
12/8/23 10.000 PHAN CONG MINH 5218 - 34460 Từ thiện
12/8/23 200.000 Do Tuyet Mai 5213 - 23764  
12/8/23 10.000 pham hoang y  5216 - 15415 chuyển khoản 
12/8/23 20.000 NGUYEN MAU THIN  5212 - 03843 chuyển khoản
12/8/23 200.000 NGUYEN THI LINH CHI 5189 - 53177 chuyển khoản
12/8/23 200.000 THU THUY  5216 - 83524  
12/8/23 200.000 TRAN THI LUAN 5213 - 81578  
12/8/23 300.000 LE THI HUONG  5389 - 51462 chuyển tiền
12/8/23 300.000 LE THI HUE 5240 - 23536 chuyển tiền.CT từ 0181003492105 
12/8/23 200.000 NGUYEN THI THU TRA  5216 - 70473 chuyển khoản
12/8/23 300.000 PHAN THI THANH TAM  5218 - 66081 chuyển khoản
12/8/23 300.000 HOANG THI NGUYET  5214 - 66052 chuyển tiền
12/8/23 300.000 TAY QUE TRINH  5387 - 50025  chuyển tiền
12/8/23 200.000 VU THI THANH THUY  5387 - 49978 chuyển tiền
12/8/23 200.000 NGUYEN THI DAN 5241 - 22985 chuyển tiền.CT từ 1012637357 
12/8/23 300.000 DANG THI ANH THU  5217 - 62801 chuyển khoản
12/8/23 200.000 NGUYEN THI HOANG  5216 - 61814 chuyển khoản
12/8/23 200.000 LE THI PHUONG THAO  5209 - 55029  
12/8/23 200.000 NGUYEN THI THUY NGA  5217 - 54898  chuyển khoản
12/8/23 200.000 LE ANH THU  5388 - 47922 chuyển khoản
12/8/23 200.000 CAO THI PHUONG 5241 - 22362 chuyển tiền.CT từ 9856594855 
12/8/23 200.000 NGUYEN THI HUYEN TRANG  5218 - 50738  
12/8/23 200.000 PHAM BICH NGOC 5239 - 96257 chuyển tiền.CT từ 0611001924725
12/8/23 300.000 NGUYEN QUYNH ANH  5214 - 49795 chuyển khoản
12/8/23 300.000 NGUYEN THANH HUYEN 5245 - 88623 Quỹ vì trẻ em khuyết tật vn.CT từ 1038000934 
12/8/23 200.000 NGUYEN THI NGOC TRINH  5218 - 48897  
12/8/23 300.000 LE THI THU GIANG  5215 - 48495  
12/8/23 300.000 Ming VU TUE MINH  5216 - 47980 chuyển khoản
12/8/23 300.000 NGUYEN THI LA  5218 - 47698 chuyển tiền
12/8/23 200.000 NGUYEN THU HIEN  5387 - 46753 chuyển khoản
12/8/23 200.000 PHUNG VAN HUY  5220 - 46043 chuyển tiền
12/8/23 300.000 TRAN GIA LINH  5212 - 45639 chuyển tiền
12/8/23 300.000 TRUONG THI NGOC Y  5161 - 62161  chuyển tiền qua MoMo
12/8/23 300.000 BUI THI PHANG  5388 - 46506 chuyển tiền
12/8/23 300.000 PHAM THI TUYET NHUNG 5218 - 43754  
12/8/23 300.000 HOANG THI DUNG  5219 - 43532 chuyển tiền den Quỹ vì trẻ em khuyết tật VN
12/8/23 300.000 HOANG THI HIEN 5213 - 42225 chuyển khoản
12/8/23 200.000 Chi Lan 0985210288 ki thu ludo lixi app Star Maker Trao Tang 5218 - 41916 Chi Lan 0985210288 ki thu ludo lixi app Star Maker Trao Tang
12/8/23 300.000 HOANG THI MUI  5214 - 40676 chuyển khoản
12/8/23 300.000 Nhungcool 5390 - 45694  
12/8/23 300.000 HA NGUYET ANH THU  5239 - 95642 chuyển tiền.CT từ 9584933961
12/8/23 300.000 BUI THI GAM  5244 - 88060 chuyển tiền.CT từ 1017376086 
12/8/23 200.000 LE QUYNH TRANG 5212 - 39363  
12/8/23 300.000 HOANG THI KIM 5161 - 61877 chuyển tiền qua MoMo
12/8/23 200.000 DO QUYNH HUONG 5219 - 37146  
12/8/23 300.000 NGUYEN HUYEN 5239 - 95437 chuyển tiền.CT từ 0191000351546 
12/8/23 300.000 NGUYEN THI GIANG  5078 - 43456 chuyển tiền.CT từ 0941000020844 
12/8/23 10.000 NGUYEN THI PHAM 5212 - 35607 chuyển khoản
12/8/23 300.000 PHAM THI LINH 5216 - 34908 chuyển khoản
12/8/23 300.000 NGUYEN THI OANH  5212 - 33853 chuyển khoản
12/8/23 200.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5161 - 61516 Chuyen qua ZaloPay
12/8/23 10.000 HO HOANG HUU  5209 - 30845 chuyển khoản
12/8/23 10.000 VU VAN VUONG  5017 - 29883  
12/8/23 20.000 TRAN VAN DI  5214 - 09045 chuyển tiền
12/8/23 10.000 LE HUY UT 5214 - 86501 chuyển khoản
12/8/23 10.000 NGUYEN THI NGOC BICH 5220 - 41481  
12/8/23 10.000 BUI XUAN LOC 5245 - 81890 CT từ 1021156220 
12/8/23 10.000 TRAN THI QUA 5220 - 23709 chuyển khoản
12/8/23 10.000 NGUYEN XUAN QUANG  5212 - 22037 Từ thiện
12/8/23 10.000 LO LO PAO  5220 - 12557 chuyển khoản
12/8/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5220 - 00563 ck Từ thiện 
12/8/23 500.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5216 - 91877 Ki thu ludo lixi app Star Maker trao tang
12/8/23 10.000 MAI HOANG HUY  5214 - 64588 chuyển khoản
12/8/23 10.000 LE THI THU THUY 5390 - 02589  chuyển khoản
12/8/23 10.000 Tran thi my tien 5213 - 27169 chuyển tiền
12/8/23 30.000 NGUYEN MINH DAT 5212 - 15968  
12/8/23 10.000 TRAN THI LUAN  5242 - 96009  chuyển tiền.CT từ 0651000627124
12/8/23 10.000 VO THI THIEN THANH  5219 - 05575 chuyển tiền
12/8/23 10.000 Dinh Thi Huong 5212 - 03361  
12/8/23 10.000 HOANG THI THU  5242 - 95156 chuyển tiền.CT từ 1037043546 
12/8/23 10.000 TRAN TRINH TU  5240 - 86254  chuyển tiền.CT từ 1022911760 
12/8/23 10.000 tran thanh nhi 5212 - 91102  
12/8/23 10.000 NGUYEN VAN VU 5389 - 72252 chuyển khoản
12/8/23 10.000 DO VAN SI  5387 - 63522 Ủng hộ Quỹ tre em
12/8/23 10.000 NGUYEN THI NGOC ANH 5243 - 92367  chuyển tiền.CT từ 1038082912 
12/8/23 20.000 VI THI EN  5244 - 69807 chuyển tiền.CT từ 0731000677126 
12/8/23 10.000 NGUYEN THI HUYEN  5390 - 45826 chuyển khoản
12/8/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5161 - 46826 Chuyển Quỹ từ thiện
12/8/23 10.000 TRAN THI MINH HUYEN 5388 - 32410  
12/8/23 10.000 NGUYEN THI CAM DAN  5209 - 91231  
12/8/23 10.000  GIANG THI THUY HUONG 5220 - 87053 chuyển tiền
12/8/23 10.000 HOANG VAN DINH  5212 - 82165 chuyển tiền
12/8/23 10.000 mai van hiep 5389 - 13382 Toi ten mai van hiep dong gop vao Quỹ từ thiện
12/8/23 10.000 NGUYEN THI KIM NGAN  5218 - 64222 chuyển tiền
12/8/23 10.000 NGUYEN THI HUONG  5389 - 09848 chuyển khoản
12/8/23 10.000 TRAN THI THU HUONG  5243 - 84615 gop quy.CT từ 0211000442858 
12/8/23 8.000 TRAN THI THU HUONG  5242 - 84103 gop quy.CT từ 0211000442858 
12/8/23 10.000 NGUYEN HOANG THIEN 5389 - 97011 chuyển khoản
12/8/23 10.000 NGUYEN VAN PHUC 5220 - 35820  
12/8/23 20.000 VUONG THI THUY AN  5218 - 34869 chuyển tiền den Quỹ vì trẻ em khuyết tật VN 
12/8/23 10.000 BUI MAI CHI  5390 - 92645 chuyển khoản
12/8/23 500.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5209 - 25192 Ủng hộ Quỹ vì trẻ em khuyết tật viet nam
12/8/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5390 - 86895 Gui Mon qua nho
12/8/23 10.000 TRAN THI THOM 5219 - 17882  
12/8/23 10.000 LE THI LY 5244 - 58912 chuyển tiền.CT từ 1029265042
12/8/23 20.000 DANG THI MEN  5216 - 08479 chuyển tiền
12/8/23 20.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5161 - 41004 Chuyen qua ZaloPay
12/8/23 10.000 BUI THI KHANH LINH  5189 - 71836 chuyển khoản
12/8/23 10.000 NGUYEN NGOC HONG NHU  5214 - 90658 chuyển khoản
12/8/23 10.000 NGUYEN THI LIEU  5387 - 70861 chuyển khoản
12/8/23 10.000 DOAN THI THU AN  5220 - 87738 chuyển tiền
12/8/23 10.000 NGO THI THUY NGA  5217 - 86133 chuyển tiền
12/8/23 10.000 NGUYEN THI ANH  5388 - 67566 chuyển khoản
12/8/23 10.000 NGUYEN THI THUY  5213 - 84317  UNG HO
12/8/23 10.000 HUYNH QUACH NGOC ANH  5215 - 83224 chuyển tiền
12/8/23 10.000 PHAN THI LE THI  5244 - 56339 chuyển tiền.CT từ 1031307672 
12/8/23 10.000 PHAM THI MAI PHUONG 5390 - 66456 chuyển khoản
12/8/23 10.000 VU THI THANH LOAN  5390 - 66334 chuyển khoản
12/8/23 10.000 BUI THI MEN  5189 - 65621 chuyển khoản
12/8/23 10.000 NGUYEN THI VAN ANH  5219 - 78483 chuyển tiền
12/8/23 10.000 DOAN MINH TIEN 5212 - 76104  
12/8/23 20.000 NGUYEN THI HUONG  5388 - 62744 chuyển khoản
12/8/23 10.000 NGUYEN THI KIM DUNG  5189 - 62686 chuyển khoản
12/8/23 20.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5218 - 74872 Ủng hộ Quỹ
12/8/23 10.000 NGUYEN KIM HUONG  5387 - 61796 chuyển khoản
12/8/23 10.000 NGO THI NGOC YEN  5239 - 63168 chuyển tiền.CT từ 0841000051152 
12/8/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5214 - 73853 MANY THANK
12/8/23 10.000 VU THI HOAI THU  5244 - 55591 chuyển tiền.CT từ 1022034335 
12/8/23 10.000 TRAN THI HONG NHUNG 5212 - 72376  
12/8/23 10.000 BUI THI DIEM 5241 - 68858 CT từ 0111000316687 
12/8/23 10.000 Nguyen Hong Ngoc  5209 - 71777 chuyển tiền
12/8/23 20.000 TA THI LY  5212 - 71688 chuyển tiền
12/8/23 20.000 NGUYEN THI KIM NGOC 5242 - 77663 chuyển tiền.CT từ 0401001502892 
12/8/23 10.000 DANG THI NGOC UYEN  5216 - 70689 chuyển tiền
12/8/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5213 - 69845  
12/8/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5218 - 69193 chuyển tiền tu Viettel Money
12/8/23 10.000 NGUYEN THI HOA 5189 - 59263 chuyển khoản
12/8/23 10.000 LE THI THU DANG 5244 - 55267 chuyển tiền.CT từ 1001000279166 
12/8/23 10.000 VU THI THUY 5209 - 68358 chuyển tiền
12/8/23 10.000 PHAM THI HA 5216 - 68234 chuyển khoản
12/8/23 10.000 LE THI XUYEN 5215 - 68051 chuyển khoản
12/8/23 10.000 TRAN NGOC NHUNG  5216 - 67980  chuyển khoản
12/8/23 10.000 LE THI THUY AN 5218 - 67617 chuyển tiền
12/8/23 10.000 BUI HAI YEN  5389 - 58501  chuyển khoản
12/8/23 10.000 huyen 5215 - 66953  
12/8/23 10.000 NONG THI HOAI THU  5189 - 58213 chuyển khoản
12/8/23 20.000 LE THI THU THUY 5217 - 66861 chuyển tiền
12/8/23 10.000 NGUYEN NHU HIEN  5387 - 58076 chuyển khoản
12/8/23 20.000 NGUYEN THI KIEU TRINH 5241 - 68403  chuyển tiền.CT từ 0351000659702 
12/8/23 10.000 VU THI THU  5017 - 64386  
12/8/23 10.000 NGUYEN THI THU TRUC  5245 - 54194 chuyển tiền.CT từ 0571000063476 
12/8/23 20.000 HUYNH THI MONG NHI 5218 - 25538  
12/8/23 10.000 LE TRONG TRI  5217 - 17785 chuyển khoản
12/8/23 10.000 trinh hong nhung 5213 - 07093  
12/8/23 10.000 Nguyen duc tuy 5209 - 98959  
12/8/23 20.000 PHAN THI THUY NGOC  5209 - 85223  chuyển tiền
12/8/23 10.000 NGUYEN THI ANH  5212 - 71579  
12/8/23 10.000 NGUYEN HONG NHI  5161 - 31793 chuyển tiền qua MoMo
12/8/23 10.000 NGUYEN THI THANH HUE  5243 - 67558  chuyển tiền.CT từ 0201000711837 
12/8/23 10.000 Nguyen The Hiep 5214 - 27413  
12/8/23 20.000 BUI THI LAN  5242 - 65364 chuyển tiền.CT từ 0121000630629 
12/8/23 10.000 LUC DUC BANG  5240 - 55942 luc duc bang.CT từ 0951004208238 
12/8/23 10.000 vangvantinh 5220 - 89172  
12/8/23 10.000 NGUYEN THI THANH NGAN 5161 - 28134  
12/8/23 10.000 NGUYEN VAN VY 5389 - 51416  
12/8/23 12.000 DANG LE VAN HUU 5245 - 39214 chuyển tiền.CT từ 1035609004 
12/8/23 10.000  trinhthanhson 5219 - 88932  
12/8/23 10.000 KIEU DAI QUY 5389 - 97984  
12/8/23 20.000 DUONG THI GIANG  5216 - 39771 chuyển khoản
12/8/23 10.000 NGUYEN THI LAN 5078 - 53776 chuyển tiền.CT từ 0951004175821 
12/8/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5220 - 65336 Ủng hộ Quỹ
12/8/23 10.000 BUI NGOC DAT 5217 - 47951 chuyển khoản Chuyển Quỹ từ thiện
12/8/23 10.000 Tran mai huong 5390 - 12199  
12/8/23 10.000 TRAN THI QUYNH ANH  5209 - 00957 chuyển tiền
12/8/23 10.000 QUE NHI CK 5215 - 96935  
12/8/23 20.000 DO VAN DUC  5387 - 05167 chuyển khoản
12/8/23 80.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5078 - 39559 hoan canh kho khan.CT từ 0491000132642
12/8/23 10.000 PHU TAN LUAN 5214 - 55725  
12/8/23 10.000 VO THI UT 5218 - 26343  
12/8/23 10.000 LAMVANNHO 5214 - 17994  
12/8/23 1 VO DINH QUY 5216 - 01212 chuyển tiền
12/8/23 10.000 HAN DUONG QUANG  5217 - 53558 chuyển tiền
12/8/23 5.000 TRAN THI THUY DUNG  5017 - 02130  
12/8/23 10.000 VU TRONG QUYEN 5214 - 98426 chuyển tiền
12/8/23 10.000 PHAN XUAN THANG  5209 - 95731 chuyển tiền
12/8/23 400.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5078 - 22597 chuc moi dieu tot lanh den voi cac em.CT từ 9704440444 tới Quỹ vì trẻ em khuyết tật
12/8/23 5.000.000 Doan Quynh Duong 5243 - 24464 Chau Doan Quynh Duong ung ho.CT từ 0351000725116 
12/8/23 20.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5078 - 63863 tre em.CT từ 1014047953 tới Quỹ vì trẻ em khuyết tật
13/8/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5388 - 29302 Chuyển Quỹ từ thiện
13/8/23 10.000 BUI THI MAI 5214 - 65335 chuyển khoản
13/8/23 200.000 BUI THI TUYET MINH  5242 - 23101 Minh Bui Ủng hộ Quỹ vì trẻ em khuyết tật.CT từ 0451000260683 
13/8/23 20.000 NGUYEN THI THUY AN  5219 - 70220  chuyển tiền
13/8/23 20.000 NGUYEN THI HUYNH TRAN  5213 - 56260  
13/8/23 10.000 bay 5212 - 36369 bay chuyen
13/8/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5213 - 35665 Chuyển Quỹ từ thiện
13/8/23 20.000 NGUYEN THI KIM TIE 5219 - 19493  
13/8/23 10.000 Nguyen Hong Trang  5219 - 18439 chuyển tiền
13/8/23 10.000 SO MINH HOANG LY  5213 - 3527 chuyển khoản
13/8/23 10.000 BUI CONG MINH 5388 - 7414  
13/8/23 10.000 NINH THI MINH 5390 - 6424  
13/8/23 10.000 NGUYEN NGOC SON  5387 - 4486 chuyển khoản
13/8/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5214 - 49429 Quỹ  từ thiện
13/8/23 20.000 NGUYEN THI CAM TU  5212 - 9839 chuyển tiền
13/8/23 10.000 NGUYEN THAI SON  5388 - 81425 chuyển khoản
13/8/23 300.000 duong thanh 5387 - 78552  
13/8/23 10.000 HOANG VAN SU 5213 - 74208 chuyển khoản
13/8/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5214 - 35192  
13/8/23 10.000 NGUYEN THI MAI  5219 - 34716 chuyển khoản
13/8/23 10.000 LE THI HUONG 5017 - 25398 chuyển tiền
13/8/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5215 - 24197 Chuyen qui Từ thiện
13/8/23 200.000 Dao Thi Hien  5213 - 22404 chuyển tiền
13/8/23 10.000 HIN TAI LINH  5017 - 15791 chuyển khoản
13/8/23 300.000 HA THI THU PHUONG  5241 - 73781  chuyển tiền.CT từ 1015844016 
13/8/23 10.000 NGUYEN MINH NGOC  5214 - 75067 chuyển tiền
13/8/23 10.000 NGUYEN THI MY LE 5387 - 37994 chuyển khoản
13/8/23 300.000 CAO THI PHUONG  5241 - 71186 chuyển tiền.CT từ 9856594855 
13/8/23 20.000 NGUYEN THI THU THAO  5161 - 23956 chuyển tiền qua MoMo
13/8/23 10.000 PHAN LAC TAN 5388 - 19434  
13/8/23 100.000 HO THANH TUAN  5245 - 53458 chuyển tiền.CT từ 0491000096080 
13/8/23 10.000 NGUYEN HONG LAM 5212 - 55264 Từ thiện
13/8/23 100.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5078 - 39566 .CT từ 1039097002 tới Quỹ vì trẻ em khuyết tật
13/8/23 20.000 VUONG THI THUY NGAN  5212 - 13576  
13/8/23 10.000 NGUYEN PHUONG THAO 5213 - 38254 chuyển tiền
13/8/23 200.000 Anna Thu  5218 - 29996 Anna Thu chuyen 
13/8/23 10.000 LO VAN MAC  5220 - 23758 chuyển tiền
13/8/23 300.000 HOANG THI VAN 5214 - 95175 chuyển tiền
13/8/23 200.000 NGUYEN THI HAI YEN  5189 - 46609 chuyển khoản
13/8/23 200.000 LE THI HUONG  5388 - 43106  chuyển tiền
13/8/23 300.000 Tra Nguyen  5219 - 56424  
13/8/23 200.000 Thuy duong 5218 - 54851 Thuy duong ck
13/8/23 300.000 MAI THI HA 5389 - 35399 chuyển khoản
13/8/23 200.000 TA THI THU HUONG 5387 - 32243 chuyển tiền khuyen gop
13/8/23 200.000 LE THI HONG HANH  5215 - 25624  
13/8/23 200.000 NGUYEN THI HONG PHUONG  5217 - 21017 chuyển khoản
13/8/23 10.000 Vu Thuy Linh  5214 - 19585 chuyển tiền
13/8/23 300.000 HOANG THI NGUYET  5219 - 12187 chuyển tiền
13/8/23 300.000 Anh chuyen  5219 - 342 Anh chuyen 
13/8/23 10.000 HO DUY ANH  5239 - 41470 Quỹ từ thiện. CT từ 1015279654 
13/8/23 200.000 TRAN THI MAN  5219 - 93875 chuyển tiền 
13/8/23 300.000 TRINH TRAN TRA MY  5017 - 93841 chuyển tiền
13/8/23 200.000 Nguyen Thu Trang  5218 - 92934 chuyển tiền
13/8/23 10.000 LUONG VINH KIET  5219 - 91853 Từ thiện
13/8/23 300.000 DANG THU THAO  5220 - 88246 chuyển tiền
13/8/23 200.000 LE HA MY  5219 - 87679 chuyển khoản
13/8/23 200.000 NGUYEN NGOC KIM NGAN  5212 - 83991 chuyển tiền
13/8/23 10.000 NGUYEN HAI DANG  5216 - 82911  chuyển tiền
13/8/23 200.000 My Binh 5388 - 16826  
13/8/23 200.000 LE THI HAO  5219 - 81834  
13/8/23 300.000 Ngan ngan 5220 - 81523  
13/8/23 10.000 NGUYEN VAN TUAN  5244 - 32939 chuyển tiền.CT từ 9813135333 
13/8/23 300.000 TRAN THI LUAN  5220 - 78363  
13/8/23 200.000 NGUYEN THI LANH  5213 - 76501 chuyển khoản
13/8/23 200.000 NGUYEN THI THUY LINH 5017 - 76331 chuyển tiền
13/8/23 200.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5161 - 6622 Chuyen qua ZaloPay
13/8/23 300.000 NGUYEN THI OANH  5219 - 72399 chuyển khoản
13/8/23 200.000 DANG THANH HUYEN  5243 - 54613 chuyển tiền.CT từ 0541001658650 
13/8/23 200.000 HA THI TUY  5390 - 13312 chuyển khoản
13/8/23 200.000 LE QUYNH TRANG 5390 - 13302 chuyển khoản
13/8/23 200.000 NGUYEN VAN LAM  5219 - 70603 chuyển khoản
13/8/23 300.000 PHAM THI THU TRANG  5243 - 54433  chuyển tiền.CT từ 1028269320 
13/8/23 200.000 NGUYEN THI LUA  5243 - 54408 chuyển tiền.CT từ 0591001672167 
13/8/23 200.000 DANG THI TRA MY 5388 - 12596 chuyển khoản
13/8/23 300.000 DANG THI ANH THU  5390 - 11769 chuyển khoản
13/8/23 300.000 VU THI THANH THUY  5390 - 11504 chuyển tiền
13/8/23 200.000 NGUYEN THI PHUONG  5078 - 99617 chuyển tiền.CT từ 1014886990 
13/8/23 200.000 HA THI GIANG 5387 - 11120 chuyển tiền quyen gop
13/8/23 200.000 NGUYEN THI MY LINH  5214 - 63140  
13/8/23 200.000 NGUYEN THI THU HUYEN 5212 - 63087 chuyển tiền
13/8/23 200.000 NGUYEN TUAN NGOC 5213 - 63028  
13/8/23 300.000 HOANG THI MUI  5213 - 62963 chuyển khoản
13/8/23 300.000 PHAM THU NGUYET  5388 - 10145 chuyển khoản ung ho
13/8/23 200.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5017 - 60439 chuyển khoản Quỹ vì trẻ em khuyết tật
13/8/23 300.000 NGUYEN TRAN HAI YEN 5213 - 60400  chuyển khoản
13/8/23 300.000 NGUYEN THANH HUYEN  5244 - 31655 Quỹ vì trẻ em khuyết tật vn.CT từ 1038000934 
13/8/23 300.000 TRAN GIA LINH 5216 - 60077 chuyển tiền
13/8/23 300.000 Nhung 5220 - 59769  
13/8/23 200.000 VO THI NHU THI  5017 - 58815 chuyển tiền
13/8/23 300.000 Mai 5216 - 58487  
13/8/23 200.000 Le Thi Anh thu 5216 - 57340  
13/8/23 200.000 DUONG THI HUONG LAM  5390 - 8996 chuyển khoản
13/8/23 200.000 NGUYEN THI XUAN THU 5161 - 5701  chuyển tiền qua MoMo
13/8/23 300.000 PHAM BICH NGOC  5078 - 99023 chuyển tiền.CT từ 0611001924725 
13/8/23 200.000 VU PHUONG DUNG  5216 - 56975 chuyển khoản
13/8/23 300.000 DANG THI HUYEN 5388 - 8914 chuyển tiền
13/8/23 300.000 HOANG THI QUYNH TRANG 5215 - 54725 chuyển tiền
13/8/23 300.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5161 - 5617 Chuyen qua ZaloPay
13/8/23 200.000 Nguyen Thi Nga  5161 - 5611 chuyển tiền qua MoMo
13/8/23 200.000 PHUNG THI THUY  5161 - 5603 chuyển tiền qua MoMo
13/8/23 300.000 NGUYEN THI THUY NGA  5215 - 54218 chuyển khoản
13/8/23 300.000 HOANG THI HOAI LY  5216 - 54177 chuyển tiền tu Viettel Money
13/8/23 200.000 NGUYEN THAO VY  5218 - 53304 chuyển khoản
13/8/23 300.000 LE THI THU GIANG  5214 - 53084  
13/8/23 300.000 BUI THI NGOC 5017 - 52846 chuyển tiền
13/8/23 300.000 NGUYEN THI MAI  5213 - 49120  
13/8/23 10.000 DINH VAN CHIEN  5213 - 49035 chuyển khoản
13/8/23 200.000 LE THI PHUONG THAO  5212 - 48553 chuyển tiền
13/8/23 10.000 LAM THI BE NHU 5161 - 5029 chuyển tiền qua MoMo
13/8/23 10.000 LE MINH SONG  5212 - 36102 chuyển tiền
13/8/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5214 - 13433  
13/8/23 10.000 NGUYEN THI HUYNH NHU 5216 - 92101 chuyển tiền
13/8/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5209 - 71293 AAAA
13/8/23 10.000 DINH THI NGOC  5243 - 45476 chuyển tiền.CT từ 1022581202 
13/8/23 10.000 CAO VAN TINH  5215 - 12221 chuyển tiền
13/8/23 10.000 LE THI NGO  5244 - 21125 chuyển tiền.CT từ 0551000326433 
13/8/23 10.000 NGUYEN TUAN ANH  5214 - 89643 chuyển tiền
13/8/23 10.000 TRAN MINH DUC 5213 - 85183 chuyển tiền
13/8/23 10.000 DO THI HANG  5161 - 96752 chuyển tiền qua MoMo
13/8/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5388 - 45494 Chuyển Quỹ từ thiện
13/8/23 5.000 NGUYEN THI QUYNH 5209 - 24560  
13/8/23 10.000 DANG THUY TRANG  5214 - 22334 chuyển tiền
13/8/23 10.000 TRAN THI PHUONG MAI  5209 - 3889  
13/8/23 10.000 TRAN THUY DUONG  5241 - 27737  chuyển tiền.CT từ 1027228840 
13/8/23 10.000 VU THI THU HIEN  5216 - 65754 chuyển tiền
13/8/23 1.000 TRAN THI HOAi 5214 - 64702 Từ thiện
13/8/23 10.000 NGUYEN THI LUA 5189 - 15842 chuyển khoản
13/8/23 10.000 LE THI TUYET 5017 - 50589 chuyển tiền
13/8/23 10.000 PHAM SY HIEN  5219 - 35764 chuyển khoản
13/8/23 10.000 NGUYEN THI CAM DIEU  5017 - 17826  chuyển khoản
13/8/23 20.000 LA THI TRANG  5214 - 6965  
13/8/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5213 - 5994 Chuyển Quỹ từ thiện
13/8/23 10.000 BUI DUC NAM  5216 - 1996 chuyển tiền
13/8/23 10.000 LE THI BE THU 5161 - 88031 Từ thiện
13/8/23 30.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5161 - 87807 Chuyen qua ZaloPay
13/8/23 10.000 TRAN THI NGA  5217 - 84103 chuyển khoản
13/8/23 20.000 NGUYEN THI VAN ANH  5213 - 74714 chuyển khoản
13/8/23 10.000 NGUYEN THI TRANG  5213 - 71792 chuyển khoản
13/8/23 10.000 PHAM PHUONG LINH  5240 - 99649 Tuong Tac thien nguyen.CT từ 1026951486
13/8/23 10.000 NGUYEN THU TRANG  5239 - 93495 chuyển tiền.CT từ 1033308347 
13/8/23 10.000 PHAN NAM HAI  5218 - 62413 chuyển tiền
13/8/23 1.000 NGUYEN DUC HAN 5212 - 59600  
13/8/23 20.000 NGUYEN THI THUONG  5387 - 85527 chuyển khoản
13/8/23 10.000 BACH THI LIEN  5215 - 51801 chuyển tiền
13/8/23 10.000 PHAM PHUONG THAO  5215 - 43585 Ủng hộ tre em khuyet tat
13/8/23 10.000 NGUYEN THI THANH HANG 5243 - 26472 chuyển tiền.CT từ 9865651906
13/8/23 10.000 Nguyen thi nga  5213 - 30058  
13/8/23 10.000 TRINH THU THAO  5390 - 76972 chuyển khoản
13/8/23 10.000 LE MINH PHUC  5239 - 91248 Chuyển Quỹ từ thiện.CT từ 1032896128 
13/8/23 20.000 NGUYEN THI MAI  5219 - 28217 chuyển khoản
13/8/23 10.000 NGUYEN THI THUY NG  5387 - 75611 chuyển khoản
13/8/23 10.000 BUI MY LINH  5215 - 22765 chuyển tiền
13/8/23 10.000 VI THI KIEU MI  5243 - 25536 chuyển tiền.CT từ 0821000029953
13/8/23 10.000 BUI THI MY NINH  5216 - 21387 chuyển khoản
13/8/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5215 - 20285 Chuyển Quỹ từ thiện 
13/8/23 10.000 MAI THI THUY DUONG  5161 - 83910 chuyển tiền qua MoMo
13/8/23 10.000 Minh 5219 - 19685 Minh ung ho
13/8/23 20.000 NGUYEN THI HONG VAN 5240 - 96348  chuyển tiền.CT từ 0031000189171 
13/8/23 10.000 BUI THI THIEU 5220 - 17201 chuyển tiền
13/8/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5213 - 16529 Ung ho
13/8/23 10.000 LE THI MAI 5017 - 16339 chuyển khoản
13/8/23 10.000 DANG THI BICH NGOC  5220 - 15700  chuyển khoản
13/8/23 10.000 LY THI THUY DUNG  5245 - 82852 chuyển khoản.CT từ 0741000651045
13/8/23 10.000 NGUYEN THI THUY  5220 - 15011 chuyển khoản
13/8/23 10.000 NGO HONG NHUNG  5217 - 14908 chuyển khoản
13/8/23 10.000 THACH THI THU LAN 5216 - 14404 chuyển tiền
13/8/23 20.000 NGUYEN THI BICH THUY  5212 - 13556 chuyển tiền
13/8/23 10.000 QUACH THI TUYET  5212 - 13465 chuyển tiền
13/8/23 10.000 LE THI PHUONG  5242 - 24986 chuyển tiền.CT từ 0341007026536 
13/8/23 10.000 VUONG THI HIEN  5243 - 24963  chuyển tiền.CT từ 0341007037613 
13/8/23 20.000 DANG THI LE  5239 - 90190 chuyển tiền.CT từ 0211000468674 
13/8/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5220 - 11640 ung ho
13/8/23 20.000 LUU THI HONG  5017 - 11423 chuyển khoản
13/8/23 10.000 NGUYEN THI THU  5218 - 11308  
13/8/23 10.000 Huynh Thi Yen Phi  5216 - 10769 chuyển tiền
13/8/23 10.000 NGUYEN MINH  5218 - 10752 chuyển khoản
13/8/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5213 - 10737 htnv 12
13/8/23 10.000 Nguyen Thi Chung  5017 - 10381 chuyển tiền tu Viettel Money
13/8/23 10.000 PHAM THI THU HUYEN  5390 - 71150 chuyển khoản
13/8/23 10.000 LE NGOC THUY TRINH  5217 - 10306 chuyển khoản
13/8/23 20.000 DANG THI ANH HONG  5242 - 24756  chuyển tiền.CT từ 0801000288849 
13/8/23 10.000 PHAM XUAN HUONG  5389 - 70711 chuyển khoản
13/8/23 10.000 NGUYEN THI MINH CHAU 5220 - 90425  
13/8/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5213 - 66818 Chuyển Quỹ từ thiện
13/8/23 4.000.000 BUI VAN TOAN  5209 - 37270  chuyển khoản
13/8/23 10.000 BUI VAN THIEN  5388 - 48464 chuyển khoản
13/8/23 10.000 PHAM THI NHUNG 5219 - 33501  chuyển tiền
13/8/23 10.000 NGUYEN THI HONG DIEM  5245 - 77164 chuyển tiền.CT từ 0741000633438 
13/8/23 10.000 HO NHUC PHUNG  5219 - 20087 chuyển tiền
13/8/23 5.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5078 - 57267 m.CT từ 9879577109 toi 22 Quỹ vì trẻ em khuyết tật
13/8/23 10.000 CAO THI KIEU VI  5217 - 2195 chuyển khoản
13/8/23 10.000 NGUYEN THI HOA  5214 - 94321 chuyển khoản
13/8/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5214 - 89857 Quỹ từ thiện
13/8/23 10.000 Vo thi gai 5217 - 89102 Vo thi gai ck
13/8/23 10.000 NGUYEN THI KIM HUE  5244 - 74493 chuyển tiền.CT từ 1013700964 
13/8/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5215 - 83931 Quỹ từ thiện
13/8/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5213 - 83790 Quỹ từ thiện
13/8/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5216 - 77477 Quỹ từ thiện
13/8/23 10.000 Huyen chuyen  5216 - 75082 Huyen chuyen 
13/8/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5213 - 74863 chuyenQuỹ từ thiện
13/8/23 10.000 .NGUYEN THI THAO  5245 - 73406  chuyển tiền.CT từ 1029752883 
13/8/23 10.000 BUI VAN CUONG  5189 - 21557 chuyển khoản
13/8/23 50.000 NGUYEN QUYNH TRANG 5017 - 27689  chuyển tiền
13/8/23 1 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5214 - 59806 Vo dinh quy chuyển tiền
13/8/23 100 VO THI KIEU LOAN  5212 - 14061 chuyển tiền
13/8/23 10.000 MAI VAN DUY  5389 - 76853  chuyển khoản
13/8/23 10.000 HOANG VAN DOAI  5215 - 83103 chuyển khoản Hoang Van Doai
13/8/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5219 - 65672 nhiem vu
13/8/23 10.000 DINH THI HUONG 5213 - 98703  
13/8/23 10.000 Nga  5216 - 97292 Nga chuyen 
13/8/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5219 - 49277 Chuyển Quỹ từ thiện
13/8/23 1 VO DINH QUY 5213 - 49186 chuyển tiền
13/8/23 10.000 VO THI XUAN  5240 - 59090 chuyển tiền.CT từ 0501000063838
13/8/23 30.000 NGUYEN THI THANH THAO 5161 - 52326  
13/8/23 30.000 nguyen duc ba 5212 - 95542  Ủng hộ tre em khuyet tai
13/8/23 200.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5078 - 98823 Ủng hộ CAC EM.CT từ 1025299602
13/8/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5220 - 32245 .Ủng hộ tre em khuyet tat
13/8/23 10.000 NGUYEN NGUYEN NGOC  5209 - 2248 chuyển tiền
13/8/23 200.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5213 - 39592 ho tro tre em khuyet tat
14/8/23 30.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5147 - 69384 Ủng hộ toi 0011003814022 Quỹ vì trẻ em khuyết tật.Ủng hộ tre em khuyet tat
14/8/23 30.000 DANG THI THUY  5078 - 38602 chuyển tiền.CT từ 0291000272468 
14/8/23 10.000 NGUYEN VAN CUONG 5218 - 73320  
14/8/23 10.000 NGUYEN THI HOANG OANH  5216 - 70253 chuyển tiền
14/8/23 10.000 DINH THI NGOC HA 5387 - 27494  
14/8/23 10.000 Nguyen Thi Hoai 5387 - 23264  
14/8/23 10.000 NGUYEN PHUONG THU  5216 - 66494  chuyển tiền
14/8/23 10.000 VU ANH TU  5216 - 46064 chuyển khoản
14/8/23 20.000 PHAM THI HAO  5215 - 45274 chuyển khoản
14/8/23 10.000 LE THI HONG HANH  5215 - 29038 chuyển tiềnTừ thiện
14/8/23 10.000 HOANG THI DOAN DIEU 5214 - 59021  chuyển khoản
14/8/23 10.000 LE VIET NAM 5387 - 53242 chuyển khoản
14/8/23 10.000 VU DINH TUAN 5216 - 92576  
14/8/23 10.000 NGUYEN TUAN AN  5078 - 92829 chuyển tiền.CT từ 1012743016 
14/8/23 10.000 NGUYEN VAN DIEP  5239 - 47151 chuyển tiền.CT từ 1038621103
14/8/23 10.000 LE PHUONG THAO 5161 - 86851  
14/8/23 10.000 HO PHUOC THUONG 5161 - 86555  
14/8/23 10.000  NGUYEN TAN TAI  5220 - 64306 chuyển tiền
14/8/23 10.000 PHAN THI HOP 5219 - 56699 chuyển khoản
14/8/23 10.000 TRAN THI HOA  5214 - 33148 chuyển tiền
14/8/23 50.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5214 - 25195 Chu the DongA Bank chuyển tiền
14/8/23 10.000 BUI VAN HIEU 5220 - 79148 chuyển khoản
14/8/23 10.000 BUI VAN HIEU 5017 - 60167 chuyển khoản
14/8/23 10.000 NGUYEN HUU TIEN 5216 - 58539  
14/8/23 10.000 NGUYEN THI CAM TIEN  5241 - 44059 chuyển tiền.CT từ 1029879115
14/8/23 200.000 PHUNG THI THUY 5161 - 78210 chuyển tiền qua MoMo
14/8/23 10.000 NGUYEN THI HIEN  5215 - 83573 EN chuyển tiền
14/8/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5215 - 79681 Quỹ từ thiện
14/8/23 10.000 LO THI HANH  5214 - 65643 chuyển tiền
14/8/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5214 - 58959 Quỹ  từ thiện
14/8/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5220 - 58951 Quỹ  từ thiện
14/8/23 200.000 NGUYEN KIM THU  5216 - 45571 chuyển khoản
14/8/23 300.000 PHAN THI THANH GIANG 5389 - 67485 chuyển khoản
14/8/23 10.000 PHAM THI THU HANG  5215 - 32445 chuyển tiền
14/8/23 10.000 NGUYEN TRUONG VAN UYEN  5220 - 08773 chuyển khoản
14/8/23 10.000 CAO KIM TANH 5220 - 00890 chuyển khoản
14/8/23 10.000 TRINH DANG THANG  5215 - 84953 chuyển khoản
14/8/23 10.000 TRAN VAN VY  5217 - 82373 chuyển khoản
14/8/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5219 - 82194 Chuyển Quỹ từ thiện
14/8/23 20.000 PHAN THI NGOC YEN  5212 - 67687 chuyển khoản
14/8/23 10.000 NGUYEN THI THANH THUY 5219 - 59265 chuyển khoản
14/8/23 200.000 HOANG THI THU TRANG 5241 - 31104 chuyển tiền.CT từ 1014472605 
14/8/23 10.000 Le Thi Ngoc Huong 5214 - 51030  
14/8/23 300.000 HOANG THI QUYNH TRANG 5219 - 39317 chuyển tiền
14/8/23 200.000 VO LE NGOC THAO  5161 - 67224  chuyển tiền qua MoMo
14/8/23 10.000 NGUYEN TRUNG HIEU 5220 - 66239 Từ thiện
14/8/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5217 - 58125 Quỹ  từ thiện
14/8/23 200.000 DO THI HUONG  5387 - 11367 chuyển tiền
14/8/23 200.000 TRAN THU TRANG  5217 - 37986 chuyển khoản
14/8/23 200.000 PHAM HAI YEN 5218 - 32013 chuyển khoản
14/8/23 200.000 TRAN THANH NHI  5214 - 19592 chuyển khoản Quỹ vì trẻ em khuyết tật VN
14/8/23 10.000 NGUYEN VAN LUAN  5388 - 81908 chuyển khoản
14/8/23 10.000 TRAN THI THU THUY  5245 - 82412 CT từ 1024902317
14/8/23 200.000 PHAM THI HONG HANH  5216 - 19636  
14/8/23 200.000 DUONG HOANG HAI YEN  5220 - 18478 chuyển khoản
14/8/23 10.000 LE DUY VIET  5213 - 15607 chuyển khoản
14/8/23 300.000 PHAM THU NGUYET 5216 - 53312 chuyển khoản
14/8/23 25.800 PHAM THI NHUNG 5241 - 89457 chuyển tiền.CT từ 0381002197795
14/8/23 200.000 HOANG ANH PHI YEN  5213 - 33064 chuyển khoản
14/8/23 200.000 NGUYEN THI THOM  5216 - 31701 chuyển khoản
14/8/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5215 - 22368 Quỹ từ thiện
14/8/23 10.000 TRAN THI THANH LINH  5241 - 87595 Quỹ từ thiện. CT từ 0621000400611 
14/8/23 10.000 HOANG THI MAI HUONG 5214 - 01791  
14/8/23 200.000 LE THI HONG HANH  5219 - 98167  
14/8/23 300.000 Chiu Thi Phuong  5219 - 94540 chuyển tiền
14/8/23 300.000 PHAM THI THU TRANG  5390 - 27506 chuyển tiền
14/8/23 200.000 NGUYEN THI KIM OANH  5218 - 89688 chuyển tiền
14/8/23 200.000 Tran thao nguyen  5214 - 85788 chuyển khoản
14/8/23 300.000 TA THI THU HUONG 5387 - 25455 chuyển khoản
14/8/23 200.000 NGUYEN THI LAN ANH  5212 - 82591 chuyển khoản
14/8/23 200.000 NGUYEN THI LIEN 5220 - 73971 chuyển tiền
14/8/23 200.000 TRAN THI KIM DUNG 5213 - 72815 chuyển khoản
14/8/23 200.000 NGUYEN THI LAN ANH  5388 - 21222 chuyển khoản
14/8/23 300.000 NGUYEN THI MONG  5219 - 71945 chuyển khoản
14/8/23 300.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5220 - 71609 Quỹ vì trẻ em khuyết tật viet nam
14/8/23 300.000 PHAM THI THU TRANG  5241 - 84672 chuyển tiền.CT từ 1028269320 
14/8/23 300.000 LE THI HAO  5216 - 68306  
14/8/23 300.000 LE THI HUONG  5389 - 20133  chuyển tiền
14/8/23 300.000 NGUYEN TRAN HAI YEN 5390 - 18624 chuyển khoản
14/8/23 300.000 NGUYEN THI OANH 5212 - 62875 chuyển khoản
14/8/23 200.000 NGUYEN THU HUYEN  5213 - 61463 chuyển tiền
14/8/23 300.000 Maimai 5214 - 59930  
14/8/23 300.000 NGUYEN VAN LAM  5212 - 58553 chuyển khoản
14/8/23 300.000 NGUYEN THAO VY  5220 - 57971 chuyển khoản
14/8/23 10.000 BAN VAN SINH  5017 - 42340 chuyển tiền
14/8/23 10.000 NGUYEN THI MY  5017 - 30294 chuyển khoản
14/8/23 10.000 THI KIM HIEN  5244 - 64852 chuyển tiền.CT từ 1017652178
14/8/23 10.000 NGUYEN HONG KY  5161 - 49693 chuyển tiền qua MoMo
14/8/23 10.000 NGUYEN THI XUAN TRANG 5216 - 47528  chuyển khoản
14/8/23 10.000 NGUYEN TIEN DUOC  5215 - 39507  
14/8/23 10.000 NGUYEN VAN LUYEN 5388 - 70838  Từ thiện
14/8/23 10.000 LE THI DUNG  5245 - 60558 chuyển tiền.CT từ 9397527580 
14/8/23 10.000 DANG HUY HOANG 5215 - 99850 chuyển tiền
14/8/23 10.000 HUYNH TRINH TUYET HONG 5212 - 91273  
14/8/23 10.000 HOANG THI BINH 5209 - 76190 chuyển tiền
14/8/23 10.000 NGUYEN BIEN 5214 - 70654 chuyển tiền
14/8/23 10.000 MA THI NHUNG  5017 - 53258 chuyển tiền
14/8/23 10.000 NGUYEN VAN LONG  5218 - 50521 chuyển tiền
14/8/23 20.000 LO THI DIEN 5219 - 41446 chuyển khoản
14/8/23 10.000 BUI THU HUYEN  5215 - 25741 chuyển tiền
14/8/23 5.000 NGUYEN THANH TAN  5078 - 90415 chuyển tiền.CT từ 1036327919
14/8/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5215 - 94427 Chuyển Quỹ từ thiện
14/8/23 50.000 LE TRUNG TRUC 5078 - 87607 chuyển tiền.CT từ 0481000912932 
14/8/23 10.000 NGUYEN THI THUY  5216 - 45475 chuyển khoản
14/8/23 10.000 Luong Thi Khanh  5214 - 43093 chuyển tiền
14/8/23 10.000 NGUYEN THI KIM DANG 5241 - 63503  chuyển tiền.CT từ 0021001048449 
14/8/23 10.000 NGUYEN THI HA  5214 - 31776 chuyển tiền
14/8/23 10.000 nguyen ngoc quan 5218 - 25640 Từ thiện
14/8/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5219 - 05909 Chuyển Quỹ từ thiện
14/8/23 10.000 NGUYEN VAN TAI 5220 - 03771 Từ thiện
14/8/23 10.000 nguyen ngoc hung cuong  5216 - 98413  Từ thiện
14/8/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5216 - 71807  
14/8/23 10.000 TRAN NGOC HUYEN  5218 - 64992 chuyển tiền
14/8/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5017 - 64635 Quỹ  từ thiện
14/8/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5217 - 62581 Quỹ  từ thiện
14/8/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5216 - 56696 Quỹ  từ thiện
14/8/23 10.000 PHAN THI THU TRANG  5244 - 44784 Quỹ từ thiện. CT từ 0111000213833
14/8/23 15.000 LE THI GIANG 5388 - 89374 chuyển khoản
14/8/23 10.000 NGUYEN THI THU 5217 - 46014 chuyển khoản
14/8/23 10.000 DANG THI LAN 5219 - 30062 Ủng hộ tre em khuyet tat 
14/8/23 10.000 RA LAN NGUYEN KIM NGAN  5215 - 73903 chuyển khoản
14/8/23 10.000 NGUYEN THI TRA MY  5242 - 61725 chuyển tiền.CT từ 0771000609903 
14/8/23 10.000 VO DUC CAM  5209 - 69008 chuyển tiền
14/8/23 15.000 LUONG LE QUYNH 5213 - 65004 chuyển khoản
14/8/23 10.000 LY THI DUNG TUYET  5212 - 55682 chuyển khoản
14/8/23 10.000 NGUYEN VAN VIET 5217 - 55050 chuyển khoản
14/8/23 10.000 HA THI HUYEN 5209 - 50566 chuyển tiền
14/8/23 20.000 NGUYEN THANH CONG  5240 - 50773 chuyển tiền.CT từ 1031073178 
14/8/23 10.000 HOANG THI DUNG  5214 - 26152 chuyển tiền
14/8/23 20.000 .NGUYEN NGOC HA  5212 - 23649 chuyển tiền
14/8/23 10.000 TRUONG THI HONG THUY  5218 - 20188 chuyển tiền
14/8/23 20.000 Dang Thi Thuy Linh  5219 - 15500 chuyển tiền tu Viettel Money
14/8/23 10.000 NGUYEN THANH HUYEN 5017 - 12011 chuyển tiền
14/8/23 10.000 NGUYEN THI HUYEN TRANG 5242 - 57411 chuyển tiền.CT từ 0041000360893 
14/8/23 10.000 NGOC HAN 5214 - 06200  
14/8/23 10.000 TRAN THI CA  5216 - 05582 chuyển khoản
14/8/23 10.000 LE THI HOANG YEN  5216 - 05124 chuyển tiền
14/8/23 10.000 THACH THI THU DIEN  5212 - 96153 chuyển khoản
14/8/23 10.000 NGUYEN THI HONG 5209 - 95820 chuyển tiền
14/8/23 10.000 VO CHI CUONG 5161 - 30734  
14/8/23 10.000 NGUYEN THI HONG THU  5219 - 91876  
14/8/23 10.000 NGUYEN THI LOAN 5218 - 91390  
14/8/23 10.000 VU THI LIEN 5215 - 87236 chuyển tiền quy tre em khuyet tat
14/8/23 10.000 TRAN THI NGOC TRAM  5215 - 86626  
14/8/23 10.000 NGUYEN HA ANH PHUONG  5219 - 85042 chuyển tiền
14/8/23 20.000 DUONG THAO NGUYEN  5218 - 84531 chuyển khoản
14/8/23 15.000 thao 5215 - 84042  
14/8/23 10.000 VU THI LAN 5215 - 83422 chuyển tiền
14/8/23 10.000 NGUYEN THI THUY 5216 - 82929  chuyển tiền
14/8/23 10.000 PHAN  5216 - 80668 chuyển khoản
14/8/23 10.000 VI THI HANG 5219 - 79729 chuyển tiền tn
14/8/23 10.000 NGUYEN THI LIEU  5387 - 41380 chuyển khoản
14/8/23 10.000 VUONG BICH DIEP  5213 - 78925 chuyển tiền den Quỹ vì trẻ em khuyết tật VN 
14/8/23 10.000 DO THI HIEN 5214 - 77662 chuyển khoản
14/8/23 10.000 NGUYEN THI HOANG YEN  5245 - 33342 Quy tre em khuyet tat.CT từ 1026680100 
14/8/23 10.000 NGUYEN THI GIANG  5240 - 46704 chuyển tiền.CT từ 1022326342 
14/8/23 10.000 TRAN THI HOA 5215 - 77221 chuyển khoản
14/8/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5220 - 77058 Quỹ Vì trẻ em  
14/8/23 10.000 DAO THI HONG THOM  5017 - 76146  
14/8/23 10.000 TRAN THI HANG 5239 - 40789  chuyển tiền.CT từ 9397182378 
14/8/23 10.000 PHAM LA TUONG VI  5212 - 74483 chuyển tiền
14/8/23 10.000 KHUC THI HOA 5189 - 40092 chuyển khoản
14/8/23 10.000 NGO THI YEN NHI  5218 - 73604  
14/8/23 10.000 HUA THI TRANG  5220 - 73556 chuyển tiền
14/8/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5219 - 73207 LAM NHIEM VU
14/8/23 10.000 NGUYEN THI HOAI THUONG  5239 - 40590 chuyển tiền.CT từ 1015262684 
14/8/23 10.000 TRAN THI NGOC HUYEN  5161 - 29712 chuyển tiền qua MoMo
14/8/23 10.000 NGUYEN VIET TRINH  5209 - 71055 chuyển khoản
14/8/23 10.000 DOAN QUOC THANG  5078 - 60293 chuyển tiền.CT từ 0551000303577
14/8/23 10.000 NGUYEN VAN MAY 5216 - 23203  
14/8/23 10.000 HO VAN THAM  5017 - 06793  
14/8/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5212 - 04441 Quỹ  từ thiện
14/8/23 10.000 NGUYEN THI THUY 5242 - 50464 chuyển tiền.CT từ 0731000641674 
14/8/23 20.000 NGUYEN THI HANH 5244 - 27996 chuyển tiền.CT từ 0041000237903 
14/8/23 10.000 VU DINH NGUYEN 5218 - 87369 chuyển khoản
14/8/23 10.000 Doan Thi Hoai Thu  5217 - 72978 chuyển tiền
14/8/23 10.000 LE THI HOA PHUONG  5219 - 69450 chuyển khoản
14/8/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5213 - 43520 My nhan chuyển tiền
14/8/23 10.000 TRAN THI BICH KHUYEN 5220 - 42722 chuyển tiền
14/8/23 10.000 NGUYEN THI LAN 5215 - 41889  
14/8/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5220 - 41426  
14/8/23 10.000 nguyen thien khoa 5161 - 23205  
14/8/23 10.000 NGUYEN THI THANH HOA  5242 - 46263  chuyển tiền.CT từ 0061001138209 
14/8/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5214 - 30301 Ủng hộ khuyet tat
14/8/23 10.000 TRUONG MINH HAI 5214 - 26400  
14/8/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5220 - 16294 Quỹ  từ thiện
14/8/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5017 - 14190 Quỹ  từ thiện
14/8/23 10.000  VO TUAN KHA GG 0792 5017 - 04956  
14/8/23 10.000 .LE THI TRINH 5219 - 60521  
14/8/23 10.000 NGUYEN THI THANH THANH  5161 - 18739 chuyển tiền
14/8/23 10.000 NGUYEN VAN VIEN  5218 - 05046 chuyển khoản
14/8/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5209 - 03106 Chuyển Quỹ từ thiện 
14/8/23 10.000 NONG THI MAI  5216 - 99986 chuyển tiền
14/8/23 20.000 DO THI HAI YEN  5213 - 89557 chuyển tiền
14/8/23 10.000 NGUYEN THI YEN NHI  5214 - 83520 chuyển khoản
14/8/23 10.000 CAO MINH TRI  5219 - 10611 chuyển khoản
14/8/23 10.000 DUONG CHI DINH  5161 - 09507 chuyển tiền qua MoMo
14/8/23 20.000 THAI VAN THANG 5242 - 25972 chuyển tiền.CT từ 1015707238
14/8/23 10.000 DANG NGUYEN SINH  5213 - 18136 chuyển khoản
14/8/23 10.000 PHAM BA NOI  5220 - 03352 chuyển khoản
14/8/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5213 - 47811 Quỹ  từ thiện
14/8/23 10.000 DOAN THI THU HUYEN  5220 - 36164 chuyển tiền
14/8/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5220 - 17470  
14/8/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5219 - 14072 Quỹ  từ thiện-
14/8/23 10.000 DANG THI HOANG PHUOC MAI  5220 - 13209 chuyển tiền
14/8/23 1.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5078 - 90453 Chung tay gop suc.CT từ 1026163573 tới Quỹ vì trẻ em khuyết tật
14/8/23 10.000 DAO PHAN QUOC CHIEN 5390 - 61304  
14/8/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5161 - 98886 cguyen tuen Từ thiện
14/8/23 50.000 NGUYEN THI LUONG  5242 - 85147 chuyển tiền.CT từ 0451000444880 
14/8/23 30.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5078 - 49409 lxstd tặng từ thiện.CT từ 0071001035826 tới Quỹ vì trẻ em khuyết tật
14/8/23 5.000 DANG LE VAN HUU 5244 - 34683 chuyển tiền.CT từ 1035609004 
14/8/23 100.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5209 - 81130 1 chut tam long
14/8/23 30.000 DANG THI THUY 5078 - 21186 chuyển tiền.CT từ 0291000272468
15/8/23 1.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5078 - 89683 Chung tay gop phan.CT từ 1026163573 
15/8/23 200.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5078 - 79730 CT từ 0491000162743 tới Quỹ vì trẻ em khuyết tật
15/8/23 123.456 TRINH DUC LAP  5217 - 68546 chuyển khoản
15/8/23 10.000 TRAN VAN TINH  5213 - 51042 chuyển tiền
15/8/23 10.000 LO VAN CUONG  5242 - 48416 chuyển tiền.CT từ 9357905195
15/8/23 10.000 NGUYEN VAN TAM 5161 - 65700 chuyển tiền qua MoMo
15/8/23 10.000 LO THI SANG  5161 - 64041 chuyển tiền qua MoMo
15/8/23 1.000.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5078 - 52315 Yeu thuong.CT từ 1012830361 toi  Quỹ vì trẻ em khuyết tật
15/8/23 10.000 BUI THI MAI  5212 - 21967 chuyển tiền
15/8/23 10.000 NGUYEN TAI THANH 5189 - 90637  
15/8/23 20.000 NGUYEN THANH DUNG 5390 - 87687  
15/8/23 10.000 Nguyen Thanh Tung 5220 - 42660 Từ thiện
15/8/23 10.000 LE HONG PHUC  5217 - 27132  
15/8/23 10.000 LU A GOONG 5387 - 63785  
15/8/23 10.000 LUONG TOAN TRUNG 5215 - 41704  Từ thiện
15/8/23 10.000 NGUYEN VIET BUN  5387 - 33188 chuyển khoản
15/8/23 20.000 PHAM SANG  5017 - 10089 chuyen giup do tre em 
15/8/23 100.000 VO THANH TAI 5213 - 69918 chuyển tiền
15/8/23 10.000 HOANG THI HUYEN 5241 - 93857 chuyển tiền.CT từ 0351001226293 
15/8/23 20.000 bui thang 5161 - 48624 ung ho
15/8/23 10.000 NGUYEN THI LIEN  5218 - 62646 chuyển khoản
15/8/23 10.000 Nguyen van han 5212 - 45076  
15/8/23 300.000 VU THUY VI VI A NA  5161 - 45811 chuyển tiền qua MoMo
15/8/23 50.000 NGUYEN THI HOA  5242 - 97977 Chuc cac em binh an! .CT từ 0351000716947 
15/8/23 10.000 CAO THI NGOAN  5388 - 91924 chuyển khoản
15/8/23 10.000 NGUYEN THI HUONG 5219 - 73470 Quỹ từ thiện
15/8/23 10.000 MAI THI KIEU TRANG  5245 - 73293 chuyển tiền.CT từ 1021542301
15/8/23 300.000 Dao Thi Hien  5214 - 75016 chuyển tiền
15/8/23 10.000 LAM THANH VU 5240 - 81833 Từ thiện.CT từ 9932694023 
15/8/23 10.000 NGUYEN HAI DANG 5241 - 81552 chuyển tiền.CT từ 9945657463 
15/8/23 10.000 NGUYEN VAN TIEN  5390 - 55140 chuyển khoản
15/8/23 20.000 CHANG VAN THUONG  5213 - 41732 chuyển khoản
15/8/23 10.000 NGO THI VIET TRINH  5220 - 16581 chuyển khoản
15/8/23 5.000 LE DONG PHUONG  5219 - 10292 chuyển tiền qua MoMo
15/8/23 10.000 TRAN THI MINH TUYEN  5216 - 09012 chuyển khoản
15/8/23 10.000 LE THI BICH THUY 5209 - 01916 chuyển khoản
15/8/23 10.000 HO VAN HOANG 5209 - 69257 chuyển tiền cho quy tre em khuyet tat vn
15/8/23 300.000 LE TRUONG HUYEN THANH  5212 - 59554 chuyển khoản
15/8/23 10.000 LE MINH CUNG 5220 - 57876 chuyển tiền
15/8/23 10.000 NGUYEN PHUNG DUONG  5219 - 55705 chuyển tiền
15/8/23 300.000 PHAM THI THU TRANG  5189 - 20476 chuyển tiền
15/8/23 300.000 NGUYEN THI KIM LIEN  5214 - 08825 chuyển khoản
15/8/23 10.000 VU DUC THIEN 5213 - 08007  
15/8/23 200.000 PHAM THU HUONG 5214 - 96666 chuyển khoản
15/8/23 300.000 pham thanh hoai 5212 - 72408  
15/8/23 1.000.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5216 - 50463 Chuc cac em luon hanh phuc
15/8/23 10.000  DUONG THI LUYEN 5209 - 49800  
15/8/23 200.000 PHAM THI CONG  5220 - 35866 chuyển khoản Ủng hộ Quỹ vì trẻ em khuyết tật VN
15/8/23 200.000 PHAM THAO VY  5215 - 32191 chuyển tiền
15/8/23 10.000 NGUYEN THI THUY NHI  5212 - 27607  chuyển khoản
15/8/23 10.000 NGUYEN THI HANG 5212 - 04341  
15/8/23 200.000 PHAM THI MY 5389 - 88677 chuyển tiền
15/8/23 200.000 DO THI HUONG 5243 - 75511 chuyển tiền.CT từ 0361000273706 
15/8/23 200.000 PHAN THI THANH GIANG 5017 - 55676 chuyển khoản
15/8/23 200.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5215 - 54014  
15/8/23 200.000 DUONG THI HUYEN TRANG 5017 - 42727 chuyển khoản
15/8/23 300.000 NGUYEN THI HANG NGA 5217 - 23891 chuyển tiền
15/8/23 200.000 NGUYEN THI HUYEN TRANG  5220 - 23193 chuyển khoản
15/8/23 200.000 KIEU HANH 5216 - 20165  
15/8/23 200.000 TRAN THI HA MY 5217 - 93410 chuyển khoản
15/8/23 10.000 TRUONG DUY NGUYEN 5239 - 57094 CT từ 0041000149116 
15/8/23 300.000 LE THI ANH THU  5161 - 21192 chuyển tiền qua MoMo
15/8/23 10.000 Nguyen Hoang Nam  5218 - 82911 chuyển tiền
15/8/23 10.000 LUONG THI BICH THUONG 5218 - 78615 chuyển khoản 
15/8/23 200.000 CAO THI QUYNH  5220 - 67320  
15/8/23 300.000 DAO THI MY DUNG  5215 - 61919 chuyển tiền
15/8/23 20.000 NGUYEN THI MUI 5242 - 69586 chuyển tiền.CT từ 1028924931
15/8/23 300.000 HOANG ANH PHI YEN  5215 - 38861 chuyển khoản
15/8/23 200.000 PHAM THI THANH NGAN  5161 - 19087  chuyển tiền
15/8/23 10.000 DAM THI HUYEN  5161 - 19072 chuyển tiền qua MoMo
15/8/23 10.000 PHAM THI THUY DIEM  5078 - 69414  chuyển tiền Quỹ từ thiện. CT từ 0701000443886 
15/8/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5214 - 30880 Quỹ từ thiện
15/8/23 200.000 MAI THI NGOAN 5209 - 28992 chuyển khoản
15/8/23 200.000 DO NGOC UYEN PHUONG  5216 - 26314  
15/8/23 300.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5220 - 24140  
15/8/23 100.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5078 - 68309 Xin gui toi nhung em nho can giup do.CT từ 0351001039033 tới Quỹ vì trẻ em khuyết tật
15/8/23 200.000 LE THI PHUONG 5216 - 12714  
15/8/23 200.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5161 - 17933 Chuyen qua ZaloPay
15/8/23 200.000 NGUYEN THI MY HANH  5219 - 07907 chuyển khoản
15/8/23 200.000 HUYNH TRANG BAO NAM  5216 - 05883 chuyển tiền
15/8/23 300.000 HOANG THI HOAI LY  5218 - 05493 chuyển tiền tu Viettel Money
15/8/23 300.000 NGUYEN THI KIM OANH 5017 - 05447  
15/8/23 10.000 LUONG THI THANH TUYEN  5218 - 03315 chuyển tiền
15/8/23 200.000 PHAM HAI YEN 5017 - 02420 chuyển khoản
15/8/23 300.000 Vuong Thi Bich Ngoc 5209 - 01042 chuyển tiền
15/8/23 200.000 NGUYEN THI THU  5189 - 55317 chuyển tiền
15/8/23 300.000 TRAN THI HONG THAM 5215 - 00376 chuyển khoản
15/8/23 200.000 PHAM THI TRANG 5214 - 00147 chuyển khoản
15/8/23 300.000 NGUYEN KIM THU 5389 - 55211 chuyển tiền
15/8/23 200.000 PHAM THI HONG HANH  5209 - 99820  
15/8/23 300.000 NGUYEN THI LIEN 5220 - 99536 chuyển tiền
15/8/23 300.000 HOANG THI THU TRANG  5240 - 58598 chuyển tiền.CT từ 1014472605
15/8/23 200.000 DO HA NGUYEN  5217 - 96798 chuyển tiền
15/8/23 200.000 Nguyen Thom 0962520726 5017 - 93353 Nguyen Thom 0962520726
15/8/23 300.000 LE KIM TUYEN  5218 - 93188 chuyển khoản
15/8/23 300.000 Chiu Thi Phuong  5220 - 91794 chuyển tiền
15/8/23 200.000 PHAN NGUYEN DIEU AN 5217 - 91356 chuyển khoản
15/8/23 300.000 DO LE THI VIET TRINH  5218 - 90185  
15/8/23 10.000 NGUYEN TRONG THANG 5213 - 88734  
15/8/23 300.000 PHAM NGOC TRAN 5209 - 86738 chuyển khoản
15/8/23 300.000 PHAM THI THU TRANG  5078 - 66341 chuyển tiền.CT từ 1028269320 
15/8/23 200.000 NGUYEN NGOC PHUONG THAO 5161 - 16998 chuyển tiền qua MoMo
15/8/23 200.000 NGUYEN THI LAN ANH  5209 - 85372 chuyển khoản
15/8/23 300.000 TRAN HUYNH THUY VY  5218 - 84267 chuyển khoản
15/8/23 200.000  LY NGOC NGAN 5219 - 83113 chuyển tiền
15/8/23 200.000 TRAN THANH NHI  5209 - 80115 chuyển khoản Quỹ vì trẻ em khuyết tật VN
15/8/23 200.000 DUONG HOANG HAI YEN  5214 - 78909 chuyển khoản
15/8/23 300.000 PHAN THI CAO ANH  5241 - 57514 chuyển tiền.CT từ 9915525759 
15/8/23 300.000 NGUYEN HOANG BAO NHU 5242 - 66246 chuyển tiền.CT từ 1028287425 
15/8/23 300.000 LE THI HAO 5218 - 75274  
15/8/23 200.000 NGUYEN MINH ANH  5161 - 16586 chuyển tiền qua MoMo
15/8/23 10.000 donguyenthanhphuong 5215 - 68297  
15/8/23 10.000 Nguyen Thi Kieu Vi  5219 - 65805 chuyển tiền
15/8/23 5.000 NGUYEN DINH VIET 5215 - 44677  
15/8/23 10.000 NGUYEN TU ANH  5388 - 43862 chuyển khoản
15/8/23 10.000 NGUYEN THANH TU  5245 - 40315 chuyển tiền Từ thiện.CT từ 0291000249845 
15/8/23 10.000 LO VAN HONG 5387 - 34325 chuyển khoản
15/8/23 1.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5078 - 59004 Quỹ vì trẻ em khuyết tật
15/8/23 10.000 VU VAN HA 5218 - 99810 chuyển tiền Từ thiện
15/8/23 10.000 THACH BE AN  5388 - 28744 chuyển khoản
15/8/23 20.000 NGUYEN THI TAM  5389 - 22267 chuyển khoản
15/8/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5189 - 21712 Quỹ  từ thiện
15/8/23 10.000 DO THI NHUNG 5219 - 84390 chuyển tiền
15/8/23 10.000  HUYNH THI THU THAO  5213 - 65163 chuyển tiền
15/8/23 10.000 Phuong  5216 - 62067 Phuong chuyen 
15/8/23 10.000 BUI HAI YEN 5216 - 54059 chuyển tiền
15/8/23 10.000 HO TAN DUC 5387 - 96074  chuyển khoản
15/8/23 10.000 Doan Van Sinh 5390 - 79920 chuyển khoản
15/8/23 20.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5161 - 07353 Chuyen qua ZaloPay
15/8/23 10.000 HUYNH KIM ANH 5388 - 61869 chuyển khoản
15/8/23 10.000 DO VAN KHAI 5212 - 69724  
15/8/23 10.000 BUI QUANG TUNG DUONG  5189 - 46971 chuyển khoản
15/8/23 10.000 TRAN THI THU HANG  5214 - 51155 chuyển tiền
15/8/23 10.000 TRAN THI MAI HONG 5216 - 38854 ct ho tro tre em khuyet tat
15/8/23 10.000 LE THANH TAN 5189 - 29073 chuyển khoản
15/8/23 10.000 Ho Dang Phuong Anh  5218 - 30492 chuyển tiền tu Timo
15/8/23 10.000 LE VAN PHU  5242 - 46213 CT từ 1035673907 
15/8/23 10.000 Bui Sy Tien  5387 - 22995 Từ thiện
15/8/23 10.000 DINH THI DIEU THUY  5078 - 37947 chuyển tiền.CT từ 0901000017854
15/8/23 10.000 NGUYEN THI DAO  5388 - 13910 chuyển khoản
15/8/23 10.000 CHAU THI MINH HANG  5387 - 10343 chuyển khoản
15/8/23 50.000 NGUYEN TRONG THUY  5220 - 80421  
15/8/23 10.000 DANG VAN KE  5189 - 76422 chuyển khoản
15/8/23 10.000 NGUYEN TRAN HOANG VI  5240 - 28379 chuyển tiền.CT từ 1027069973
15/8/23 50.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5218 - 18992 Chuc cac em luon luon vui va hanh phuc
15/8/23 10.000 VO THI THU HIEN  5216 - 18654  chuyển tiền
15/8/23 10.000 NGUYEN THI HOA 5017 - 18103 chuyển tiền den Quỹ vì trẻ em khuyết tật VN
15/8/23 10.000 LE THI MY TRAN  5212 - 11891  
15/8/23 10.000 DINH THI NGAN  5390 - 49258 chuyển khoản
15/8/23 10.000 LUC THI LANH 5244 - 92218 chuyển tiền.CT từ 0011004355511 
15/8/23 10.000 THACH THI THU THAO  5161 - 95985 chuyển tiền qua MoMo
15/8/23 10.000 LUU THI NGOC THI  5218 - 87765 chuyển tiền
15/8/23 10.000 TRAN SY HUNG 5216 - 77135 chuyển tiền
15/8/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5209 - 75983 Quy tre em
15/8/23 10.000 NGUYEN TRAN NGOC THIEN THANH 5161 - 94742 chuyển tiền qua MoMo
15/8/23 10.000 DANG THUY NHUNG  5388 - 36011 chuyển khoản
15/8/23 10.000 LE THI HOAI NHU  5017 - 66590 chuyển tiền
15/8/23 10.000 TRAN THI THU HA 5209 - 62919  
15/8/23 10.000 NGO THI LAN  5212 - 61969 chuyển tiền 
15/8/23 10.000 TRAN THI BICH LOAN  5388 - 30600 chuyển khoản
15/8/23 10.000 NGUYEN THI NGOC YEN  5189 - 26357 chuyển khoản
15/8/23 10.000 NGUYEN THI NHU QUYNH  5389 - 25326 chuyển khoản
15/8/23 10.000 NGO THI THANH  5390 - 24673 chuyển khoản
15/8/23 10.000 VUONG THI BE THAO  5161 - 93019 chuyển tiền qua MoMo
15/8/23 10.000 PHAM THI THU SUONG  5161 - 92935 chuyển tiền qua MoMo
15/8/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5212 - 40541  From SeABank
15/8/23 10.000 Le Phuong Thao  5215 - 40503 chuyển tiền
15/8/23 10.000 LE THI TUYET  5219 - 34814 chuyển khoản
15/8/23 10.000 HUYNH THI THANH TRUC  5214 - 19644 chuyển tiền
15/8/23 10.000 TRAN THI HUYEN TRANG 5244 - 86287 chuyển tiền.CT từ 0021000451962 
15/8/23 10.000  TRINH THI YEN LINH  5214 - 19113 chuyển tiền
15/8/23 10.000 HOANG THI DAO 5219 - 18651 chuyển khoản
15/8/23 10.000 VU THI QUYNH 5390 - 06544  chuyển khoản
15/8/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5216 - 05473  
15/8/23 20.000 Le van trung 5241 - 98491 Le van trung.CT từ 0591000375315 
15/8/23 10.000 Ha Vy  5217 - 01125  Ha Vy gui
15/8/23 10.000 BUI THI GIANG  5387 - 02099 chuyển khoản
15/8/23 20.000 Nguyen Thi Minh 5213 - 00507 chuyển tiền
15/8/23 10.000 Nguyen Thi Thuy 5017 - 98451 ung ho
15/8/23 20.000 NGUYEN THI NGOC HA  5390 - 00764 chuyển khoản
15/8/23 10.000 LE THI TRANG 5213 - 97550 chuyển tiền
15/8/23 10.000 hoang phuong 5218 - 96963  
15/8/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5216 - 96329 Quỹ vì trẻ em khuyết tật
15/8/23 10.000 Pham Thi Ngan 5213 - 95532 chuyển tiền
15/8/23 10.000 NGUYEN THI THU HOA  5220 - 95496 chuyển tiền
15/8/23 10.000 NGUYEN THI NGOC  5239 - 91892 chuyển tiền.CT từ 9387963971 
15/8/23 10.000 DANG THUY KIEU 5213 - 94602 chuyển khoản
15/8/23 10.000 LA NGOC ANH  5212 - 94151 chuyển tiền
15/8/23 10.000  NGUYEN PHUC MINH HAN 5218 - 92877 chuyển tiền
15/8/23 10.000 TRAN THI THUY  5219 - 92764 chuyển tiền
15/8/23 15.000 HOANG DIEU HUYEN  5215 - 92749 chuyển tiền
15/8/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5214 - 92260 UNG HO
15/8/23 20.000 CAN THI HONG NGAN  5209 - 91567 chuyển tiền
15/8/23 15.000 LE THI NGUYET HONG  5243 - 26352 chuyển tiền.CT từ 9987313157 
15/8/23 10.000 DANG THI NGOC SUONG  5216 - 90886  
15/8/23 10.000 BUI THI NGOC ANH 5390 - 97131 chuyển khoản
15/8/23 10.000 NGO HOANG HAI VY  5243 - 26277  chuyển tiền.CT từ 0141000797360
15/8/23 10.000 QUANG THI THUONG  5209 - 89637 chuyển tiền
15/8/23 10.000 LE THI MEN  5209 - 88731 chuyển khoản
15/8/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5212 - 88580 chuyển tiền tu Viettel Money
15/8/23 10.000 PHAM THI HONG HANH  5216 - 87166 chuyển tiền
15/8/23 10.000 PHAM MY HANH  5389 - 95359 chuyển khoản
15/8/23 10.000 NGUYEN THI THUY AN 5245 - 83735 chuyển tiền thien nguyen.CT từ 0331003760223 
15/8/23 10.000 MAI VAN NGOC 5213 - 86902 chuyển tiền
15/8/23 10.000 NGUYEN THI THANH THAO 5078 - 92932 chuyển tiền.CT từ 1023904413 
15/8/23 10.000 NGUYEN THI THUY DUONG 5078 - 92892 chuyển tiền.CT từ 1022991056 
15/8/23 20.000 DINH THI VUONG  5219 - 85806 chuyển khoản
15/8/23 10.000 Nguyen Phuong Thao  5017 - 85519 chuyển tiền tu Viettel Money
15/8/23 10.000 NGUYEN THI LAN HUONG  5214 - 85290  
15/8/23 10.000 NGUYEN THI NHAT TIEN 5390 - 94011 chuyển khoản
15/8/23 10.000 LUONG THI TUONG VI  5242 - 25827 chuyển tiền.CT từ 0751000037935 
15/8/23 10.000 DANG THI LY 5244 - 82974 CT từ 1034338530 
15/8/23 10.000 nguyen thi xuan diep 5214 - 67957  
15/8/23 10.000 NGUYEN THI XUAN 5387 - 81978 chuyển khoản
15/8/23 10.000 NGUYEN MINH PHUNG 5216 - 46707  
15/8/23 10.000 LAM THI CAM HANG  5217 - 44789 chuyển khoản
15/8/23 30.000 DUONG THANH YEN  5241 - 93753 chuyển tiền.CT từ 0961000023518
15/8/23 10.000 Doan Le Phuong Ngan  5217 - 42049 chuyển tiền
15/8/23 10.000 NGUYEN DUC THU  5390 - 63885 Từ thiện
15/8/23 10.000 NGUYEN THI DAO 5189 - 61805 chuyển khoản
15/8/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5214 - 90669 Quy tre em
15/8/23 10.000 TRUONG VU KHA 5078 - 83170 CT từ 1036263529 
15/8/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5161 - 82700 Quỹ  từ thiện
15/8/23 10.000 LUU TUAN ANH  5213 - 87386 chuyển tiền
15/8/23 20.000 BUI VAN THIEN 5389 - 36577  
15/8/23 10.000 NGUYEN THI NGA 5017 - 69062 chuyển tiền
15/8/23 10.000 HUYNH THI TAM THUY  5245 - 73172 chuyển tiền.CT từ 0161000652127
15/8/23 20.000 NGUYEN NGOC QUYNH MAI  5212 - 48266 chuyển tiền
15/8/23 10.000 NGUYEN THI PHUONG THAO 5217 - 45995 chuyển tiền
15/8/23 10.000 HOANG DUC TUAN  5209 - 25110 chuyển tiền
15/8/23 10.000 PHAN VU HOANG 5239 - 74992 chuyển tiền.CT từ 0871004214432 
15/8/23 10.000 Vi Thi Quynh 5219 - 74969  
15/8/23 50.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5147 - 69806 Ủng hộ toi  Quỹ vì trẻ em khuyết tật.quyen gop cho cac tre e khuyet tat
15/8/23 100.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5216 - 06507 My share loves 
15/8/23 10.000 LUU THI DUONG  5242 - 82122 Chuyển Quỹ từ thiện.CT từ 0861000074000
15/8/23 20.000 VAN HUNG  5239 - 66077 chuyển tiền.CT từ 9775678947 
15/8/23 10.000 BUI VAN TRA 5218 - 49542 chuyển tiền
15/8/23 10.000 PHAM THAI DUONG  5387 - 14778 chuyển khoản
15/8/23 10.000 TRAN THI DIEM THUY  5220 - 30877  
15/8/23 10.000 NGUYEN QUANG TUAN 5218 - 26455  
15/8/23 10.000 NGUYEN THI CAM DIEU  5212 - 04333  chuyển tiền
15/8/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5215 - 93393 Quỹ từ thiện
15/8/23 10.000 LUC VAN DUC  5387 - 59034  chuyển khoản
15/8/23 10.000 NGUYEN THI NGOI 5215 - 37710 chuyển khoản
15/8/23 10.000 TRAN VAN QUOC  5209 - 19329 chuyển khoản Quỹ vì trẻ em khuyết tật VN
15/8/23 10.000 PHAM THI KIM THANH  5220 - 08852  chuyển tiền
15/8/23 10.000 NGUYEN THI MAI  5215 - 04788 chuyển tiền
15/8/23 10.000 NGUYEN NHAT TINH ANH  5189 - 36153 Từ thiện
15/8/23 100.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5078 - 44888 tre em khuyet tat.CT từ 1024580033 tới Quỹ vì trẻ em khuyết tật
15/8/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5217 - 94755 Quỹ từ thiện
15/8/23 30.000 HOANG NGOC KHANH  5215 - 86619  
15/8/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5217 - 86404 Quỹ  từ thiện
15/8/23 10.000 .NGUYEN THI NGUYET  5017 - 81967 chuyển tiền
15/8/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5189 - 27590 Quỹ  từ thiện
15/8/23 10.000 TRAN THI PHUONG 5244 - 45429 chuyển tiền.CT từ 0281000571394 
15/8/23 10.000 Ho Thanh Hieu 5212 - 70053  
15/8/23 10.000 VI TIEN DAT 5387 - 13856 chuyển khoản
15/8/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5220 - 22431 From SeABank
15/8/23 10.000 VO VAN KET  5242 - 60681 chuyển tiền.CT từ 9843594526 
15/8/23 10.000 DO VAN PHONG 5388 - 52139  chuyển khoản
15/8/23 30.000 luu cong giap 5017 - 43597 luu cong giap ck
15/8/23 30.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5078 - 79408 lxstd tặng từ thiện.CT từ 0071001035826 tới Quỹ vì trẻ em khuyết tật
16/8/23 20.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5209 - 78128 Nam Mo A Mi Da Phat 
16/8/23 10.000 Tran Thi van 5217 - 28380  
16/8/23 10.000 LE THI TRUC LY 5240 - 90269 chuyển tiền.CT từ 1037270602
16/8/23 10.000 DANG TIEN NAM 5219 - 18211  
16/8/23 100.000 VU DUC TU 5387 - 31353 chuyển khoản
16/8/23 10.000 K LEN  5390 - 26567 chuyển khoản
16/8/23 10.000 HUYNH MINH NGHIA  5388 - 20424 chuyển khoản
16/8/23 10.000 HO HOANG KHAI  5213 - 95221 chuyển khoản
16/8/23 10.000 PHAM VAN HONG 5242 - 90711 CT từ 1026681460
16/8/23 10.000 LE MINH PHI  5218 - 47317 chuyển tiền
16/8/23 10.000 SUNG CHINH TO 5017 - 87517 chuyển khoản
16/8/23 10.000 TRAN THI HONG GAM  5161 - 07787 chuyển tiền qua MoMo
16/8/23 100.000 NGUYEN PHAN TUYET BANG  5240 - 74670  chuyển tiền.CT từ 0281000612011 
16/8/23 10.000 NGUYEN VAN QUANG  5017 - 69802  chuyển khoản Ủng hộ tre em khuyet tat vn
16/8/23 1.000 NGUYEN DUY KHANH 5215 - 56514  
16/8/23 10.000 NGUYEN CHI CONG  5161 - 04885  chuyển tiền qua MoMo
16/8/23 10.000 NGUYEN THI THU HA  5220 - 25123  
16/8/23 10.000 GIANG A THUY 5017 - 67051  
16/8/23 10.000 TRANG QUOC THANH TAI 5217 - 43670  
16/8/23 20.000 DOAN THI HAI ANH  5388 - 47642 chuyển khoản
16/8/23 10.000 VU THI TUYET 5213 - 00983  
16/8/23 10.000 TRAN THI HUYEN TRANG 5241 - 62955 chuyển tiền.CT từ 0541000320262
16/8/23 200.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5078 - 54369 Binh dan.CT từ 0331003836516 tới Quỹ vì trẻ em khuyết tật
16/8/23 10.000 NGUYEN THANH BINH  5387 - 18572 chuyển khoản
16/8/23 10.000 NGUYEN THU HOAI  5387 - 17800  chuyển khoản
16/8/23 200.000 Nguyen Thi Huyen Thuong  5220 - 65143 chuyển tiền
16/8/23 10.352 BUI MINH CHI 5214 - 48876 chuyển khoản
16/8/23 20.000 NGUYEN THI HOA  5214 - 38960 chuyển tiền
16/8/23 10.000 HOANG VAN NINH  5215 - 20642  
16/8/23 100.000 NGUYEN THANH TRUNG 5241 - 52238 chuyển tiền.CT từ 0351000880499 
16/8/23 200.000 DUONG THI KIM DOANH 5216 - 05187 chuyển khoản
16/8/23 10.000 CA VAN MINH 5189 - 96568  chuyển khoản
16/8/23 10.000 HO HUU HUNG 5241 - 50107 Từ thiện.CT từ 0371000429960
16/8/23 300.000 LE TRUONG HUYEN THANH  5212 - 72887 chuyển khoản
16/8/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5215 - 63001 Quỹ  từ thiện
16/8/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5161 - 86335 Quỹ  từ thiện
16/8/23 100.000 DOAN THI THUY HANG  5218 - 06830 chuyển khoản
16/8/23 200.000 LO THI TINH 5215 - 96130 chuyển tiền
16/8/23 20.000 NGUYEN THI NGOC MAI 5217 - 91551  chuyển khoản
16/8/23 10.000 HOANG VAN DU TU THIEN 5218 - 76087  
16/8/23 10.000 nguyen the hai 5209 - 06916  
16/8/23 20.000 VU HOAI  5242 - 48495 VU HOAI chuyển tiền.CT từ 0521000697079 VU HOAI(VU NGOC HOAI)
16/8/23 200.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5078 - 28158 chuc cac em an ngon khoe manh.CT từ 9666677779 tới Quỹ vì trẻ em khuyết tật
16/8/23 10.000 NGUYEN THI NGOC TRAM 5216 - 71374  
16/8/23 10.000  HA HUU TINH 5213 - 57870 chuyển tiền
16/8/23 10.000 NGUYEN HUU PHUONG  5217 - 48465  chuyển tiền
16/8/23 10.000 DO THI YEN PHUONG  5017 - 37097  chuyển khoản
16/8/23 200.000 PHAM THI MY  5239 - 28964 chuyển tiền.CT từ 0351000946941 
16/8/23 10.000 LE HOANG HAI NAM  5215 - 28353 chuyển tiền tu Viettel Money
16/8/23 200.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5213 - 28185 Ủng hộ Quỹ vì trẻ em khuyết tật VN
16/8/23 150.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5078 - 21255 Ủng hộ tre em khuyet tat.CT từ 9325658788 tới Quỹ vì trẻ em khuyết tật
16/8/23 200.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5217 - 72598 CK
16/8/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5017 - 62659 Chuyển Quỹ từ thiện
16/8/23 300.000 LE THI ANH THU  5239 - 23524 chuyển tiền.CT từ 1017506322 
16/8/23 200.000 NGUYEN HOANG KHANH PHUONG 5216 - 40567 chuyển tiền
16/8/23 10.000 TRAN THI THU HA  5017 - 29714 chuyển tiền
16/8/23 300.000 DO THI HUONG  5243 - 35570 chuyển tiền.CT từ 0361000273706
16/8/23 10.000 BAC CAM CHUNG 5215 - 18457 chuyển tiền
16/8/23 200.000 TRAN THI KIEU ANH  5387 - 02189 chuyển khoản
16/8/23 1.000 HO THI DIEU HIEN  5219 - 14139 chuyển tiền
16/8/23 200.000 NGUYEN THI NGOAN  5219 - 11814  
16/8/23 300.000 NGUYEN THI HUYEN TRANG  5215 - 03130 chuyển khoản
16/8/23 300.000 PHAM THI DUYEN  5215 - 00609 chuyển tiền
16/8/23 200.000 DANG QUOC CHIEM  5220 - 98863 chuyển khoản
16/8/23 10.000 LE MINH NHAT 5209 - 97953  
16/8/23 200.000 LE THI DUNG  5017 - 96814  
16/8/23 300.000 CAO THI QUYNH  5215 - 96465 CAO THI QUYNH chuyen
16/8/23 10.000  LY THI LAN HUONG  5218 - 87957 chuyển tiền
16/8/23 200.000 TRAN THI HA MY  5218 - 83825 chuyển khoản
16/8/23 200.000 VU THI THANH HUYEN  5218 - 83037  Chuyen Quyen gop
16/8/23 300.000 pham thanh hoai 5220 - 82882  
16/8/23 200.000 .HONG HUE TRAN  5212 - 82351 chuyển tiền
16/8/23 200.000 PHAM THU HUONG 5220 - 81174 chuyển tiền
16/8/23 200.000  BUI THI MINH THU  5242 - 32771 tien quyen gop.CT từ 0011003373719
16/8/23 200.000 NGUYEN THI MY HANH 5220 - 77058 chuyển khoản
16/8/23 200.000 NGO CONG PHI  5212 - 76403 NGO CONG PHI 
16/8/23 300.000 PHAM THI KHANH DUYEN  5242 - 32434 chuyển tiền.CT từ 1039251196 
16/8/23 200.000 HA THI THU THUY  5209 - 75418 chuyển khoản
16/8/23 200.000 CHAU THI NHU LUA  5218 - 75317  
16/8/23 200.000 DINH THU HANG 5219 - 75239 chuyển tiền
16/8/23 200.000 NGUYEN PHUOC MINH TUYEN  5215 - 75056 chuyển khoản
16/8/23 300.000 NONG THI NGAN LE  5213 - 74450  chuyển tiền
16/8/23 300.000 CAO THI THUY LINH  5213 - 73899 chuyển khoản
16/8/23 200.000 DAO THI HOA  5220 - 71619 DAO THI HOA chuyen 
16/8/23 200.000 PHAN NGUYEN DIEU AN  5216 - 71381 chuyển khoản
16/8/23 300.000 HUYNH TRANG BAO NAM  5213 - 69321 chuyển tiền
16/8/23 200.000 NGUYEN THI THU  5388 - 89535 chuyển tiền
16/8/23 10.000 NGUYEN THI THUY VAN  5220 - 68657 NGUYEN THI THUY VAN
16/8/23 300.000 PHAM NGOC TRAN 5017 - 68493 chuyển khoản
16/8/23 300.000 VU HA ANH 5389 - 89189 chuyển khoản
16/8/23 200.000 LA THI HA THU 5209 - 67631 LA THI HA THU chuyen 
16/8/23 300.000 DO LE THI VIET TRINH  5217 - 66874 DO LE THI VIET TRINH chuyen 
16/8/23 300.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5161 - 68595 Chuyen qua ZaloPay
16/8/23 200.000 NGUYEN THI lieu  5217 - 66154 chuyển khoản 
16/8/23 300.000 Vuong Thi Bich Ngoc  5219 - 65997 chuyển tiền
16/8/23 200.000 NGUYEN MINH ANH  5161 - 68543  chuyển tiền qua MoMo
16/8/23 200.000 Anna  5217 - 65185  
16/8/23 300.000 PHAM THI THANH NGAN 5239 - 96902  chuyển tiền.CT từ 1017350950 
16/8/23 10.000 TU ANH HAO c 5213 - 65076 chuyển tiền (by TPBank ChatPay)
16/8/23 300.000 NGUYEN NGOC PHUONG THAO 5161 - 68474 chuyển tiền qua MoMo
16/8/23 300.000 PHAN THI CAO ANH  5239 - 96740 chuyển tiền.CT từ 9915525759
16/8/23 10.000 NGUYEN MINH TAM 5161 - 67551  
16/8/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5017 - 34573 Quỹ  từ thiện
16/8/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5217 - 31908 Quỹ  từ thiện
16/8/23 10.000 HOANG MINH HONG  5209 - 30043 chuyển khoản Quỹ vì trẻ em khuyết tật VN
16/8/23 10.000 VU THI HANG  5017 - 28024 chuyển tiền den Quỹ vì trẻ em khuyết tật VN
16/8/23 100 DAM THI HIEN  5218 - 26757 chuyển tiền qua MoMo
16/8/23 10.000 NGUYEN THUY HAI  5212 - 24364  
16/8/23 10.000 TRUONG THI TRINH  5389 - 76095 chuyển khoản
16/8/23 10.000 NGUYEN THI THU THAO 5078 - 81929 chuyển tiền.CT từ 9965365417 
16/8/23 10.000 NGUYEN THI THUY LINH  5215 - 93446 chuyển tiền
16/8/23 10.000 HOANG QUYNH MAI  5217 - 64527  
16/8/23 10.000 Luu Van Toan 5220 - 41667 chuyển tiền
16/8/23 10.000 LE TRAN BICH TRAN  5017 - 37487 chuyển khoản
16/8/23 20.000 NGUYEN THI phuong 5215 - 30586  
16/8/23 10.000 HOANG MINH HOANG 5213 - 28160  
16/8/23 10.000 VO NGOC LINH PHI 5388 - 50977 chuyển khoản
16/8/23 10.000 NGUYEN THI HONG THAM  5245 - 79925 chuyển tiền.CT từ 1012483705
16/8/23 20.000 VO VAN MANH  5244 - 77932 TAM LONG VANG.CT từ 0091000617638 
16/8/23 10.000 nguyen phuong hung 5218 - 76109  
16/8/23 10.000 LE THI HA 5390 - 39288 chuyển khoản
16/8/23 8.999 DANG LE VAN HUU 5241 - 90188 chuyển tiền.CT từ 1035609004 
16/8/23 20.000 Nguyen Thi Ngoc Oanh  5017 - 40827 chuyển tiền
16/8/23 10.000 NGUYEN THI PHI NHUNG 5217 - 13567  
16/8/23 20.000 NGO THI THU HUONG 5241 - 84742 Huong Ngo.CT từ 0081001303768 
16/8/23 10.000 HOANG XUAN QUY 5213 - 72923  
16/8/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5209 - 62207 Chuyển Quỹ từ thiện
16/8/23 500.000 NGUYEN LE KHAC DUY  5161 - 56142 chuyển tiền qua MoMo
16/8/23 10.000 NGUYEN THANH HA  5212 - 56638 chuyển tiền
16/8/23 10.000 HOANG VY NGUYEN  5219 - 38560 chuyển khoản
16/8/23 10.000 LY TRAN  5220 - 36174 UNG HO
16/8/23 10.000 NGUYEN HOANG TUAN 5216 - 33992 chuyển tiền
16/8/23 10.000 HOANG VAN NONG  5218 - 29004 chuyển khoản
16/8/23 10.000 NGUYEN NHAT CAO SANG  5218 - 27246 chuyển tiền
16/8/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5017 - 13393 Chuyển Quỹ từ thiện
16/8/23 10.000 Ngo duc tuyen 5220 - 12389  
16/8/23 10.000 Mai Nguyen Lam thoai  5017 - 05467 Từ thiện
16/8/23 20.000 DANG THI NGOC HAN  5219 - 02476 chuyển khoản
16/8/23 10.000 LUU QUOC HUY  5161 - 53728 chuyển tiền qua MoMo
16/8/23 20.000 NGUYEN THI HAI  5217 - 98355 chuyển khoản ck tien
16/8/23 10.000 LE NGOC TU 5218 - 95663 chuyển tiền
16/8/23 5.000 NGUYEN THI MINH NGUYET  5213 - 89047 chuyển khoản
16/8/23 20.000 VO THI HONG HANH  5219 - 81266 chuyển tiền
16/8/23 10.000 BUI THI NGUYET  5214 - 74864 Quỹ vì trẻ em khuyết tật
16/8/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5214 - 69213 Quỹ  từ thiện
16/8/23 10.000 LUONG THI HUYEN  5240 - 78019 chuyển tiền.CT từ 0901000101736 
16/8/23 10.000 HOANG LE THANH  5216 - 58633 chuyển khoản
16/8/23 15.000 DAO THI NGUYET  5209 - 58510 chuyển khoản
16/8/23 10.000 NGUYEN THI HANH  5017 - 50281 chuyển khoản
16/8/23 20.000 DANG THI THUY  5218 - 46676 chuyển tiền Ủng hộ Quỹ khuyet tat tre em VN
16/8/23 10.000 NGUYEN THI THU TRANG 5078 - 54316 CT từ thien.CT từ 0021000275367 
16/8/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5219 - 43013 Quỹ  từ thiện
16/8/23 10.000 PHAN THI DUYEN 5218 - 42285 chuyển khoản
16/8/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5209 - 41200 Quỹ  từ thiện
16/8/23 10.000 BUI THI BICH NGOC  5216 - 39932 chuyển tiền
16/8/23 10.000 HOANG THI MAI  5214 - 33221 chuyển khoản
16/8/23 10.000 DONG THI NGUYET 5161 - 51144  
16/8/23 10.000 VANG A MANG 5161 - 50724 Từ thiện
16/8/23 49.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5212 - 15719 chut tam long Ủng hộ cac em mong cac em luon khoe manh
16/8/23 10.000 NGUYEN THAO NGUYEN  5078 - 51764 chuyển tiền.CT từ 1014223218 
16/8/23 10.000 LE THI EN  5209 - 05881 chuyển khoản
16/8/23 10.000 HOANG VAN MUU  5214 - 97488 chuyển tiền
16/8/23 10.000 LUC THI THUYEN 5220 - 95583 chuyển khoản
16/8/23 10.000 LE THI BE MAI 5161 - 49198 chuyển tiền qua MoMo
16/8/23 10.000 BUI THI NGAN 5220 - 80030 chuyển khoản
16/8/23 10.000 CHU THI CHIEN 5215 - 73393 ung ho
16/8/23 10.000 NGUYEN THI THU LOAN 5241 - 72613 nguyen thi thu loan ck.CT từ 0921000713193 
16/8/23 100.000 Vu thi yen 5390 - 78791  
16/8/23 10.000 HOANG THI PHUONG  5242 - 81119 chuyển tiền.CT từ 0711000236816 
16/8/23 10.000 HA VAN SANG  5214 - 60068  
16/8/23 10.000 PHAN THANH NGOC  5213 - 46298 chuyển tiền
16/8/23 10.000 DAO THI TRANG 5240 - 71182 chuyển tiền.CT từ 1020371454 
16/8/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5161 - 47615 quy khuyet tat tre em vn
16/8/23 20.000 Hoang Trong Thuan  5217 - 40673 chuyển tiền
16/8/23 10.000 DAO THI THUY  5219 - 40481 chuyển tiềnQuỹ vì trẻ em khuyết tật
16/8/23 10.000 TRAN THI DINH 5240 - 71113 chuyển tiền.CT từ 1014935235
16/8/23 10.000 BUI THI NGAN  5217 - 38877 chuyển khoản
16/8/23 20.000 NGUYEN LE HANG 5242 - 79841 chuyển tiền.CT từ 0141000744120 
16/8/23 10.000 NGUYEN THI DIEM KHI  5216 - 37188 chuyển khoản
16/8/23 10.000 NGUYEN THI HUONG  5217 - 36734 chuyen khoa quy vi emkhuyet tat VN
16/8/23 10.000 HUYNH THI THU THAO  5217 - 36471 chuyển tiền
16/8/23 10.000 PHAM THI HUONG 5219 - 34902  
16/8/23 10.000  TRAN THI LOAN 5017 - 34847 chuyển tiền
16/8/23 10.000  NGUYEN THI HUONG THAO 5214 - 34493 chuyển tiền
16/8/23 10.000 NGUYEN KIM TUYEN  5214 - 34306 chuyển tiền
16/8/23 10.000 NGUYEN THI TAM  5213 - 33532 chuyển tiền
16/8/23 10.000 DANG THUY LINH  5220 - 32676  
16/8/23 10.000 Le Quynh Tho 5212 - 31574  
16/8/23 20.000 LAM THI THUY VI  5217 - 30434 chuyển tiền
16/8/23 10.000 TRAN THI HUE 5214 - 30323 chuyển khoản
16/8/23 20.000 NGO THI TU  5219 - 29972 chuyển tiền
16/8/23 10.000 PHUONG 5217 - 29660 chuyển tiền
16/8/23 10.000  MAI THI THU THAO 5220 - 29435 chuyển tiền
16/8/23 10.000 PHAM THI THUY  5219 - 29256  
16/8/23 10.000 LE THI YEN  5239 - 64698 chuyển tiền Quỹ Vì trẻ em .CT từ 1014693068 
16/8/23 10.000 Nguyen Thi Anh 5219 - 27684 chuyển tiền
16/8/23 10.000 NGUYEN THI THANH  5161 - 47073 chuyển tiền
16/8/23 10.000 717044.160823.134302.Ck 5213 - 26964 717044.160823.134302.Ck
16/8/23 10.000 DAM THI NGOC ANH  5218 - 26920 chuyển khoản
16/8/23 10.000 PHAM THI LE QUYEN  5216 - 26479 chuyển khoản
16/8/23 10.000 NGAN THI LOI 5213 - 26234 chuyển khoản
16/8/23 10.000 HOANG THI TRANG 5017 - 26098 chuyển khoản
16/8/23 10.000 PHAN THI LAN ANH 5215 - 25985 chuyển khoản
16/8/23 10.000 LE THI THAO 5213 - 25981 chuyển khoản
16/8/23 10.000 BUI THI THIEN HUONG  5209 - 25182  
16/8/23 10.000 NGUYEN THI LUA 5215 - 25071 chuyển khoản
16/8/23 20.000 DINH THI HAI YEN  5217 - 23164 chuyển khoản
16/8/23 10.000 NGUYEN THI XUAN CUC  5214 - 22641 chuyển tiền tu Viettel Money
16/8/23 10.000 BUI THI THUY DUNG  5220 - 21943 chuyển khoản
16/8/23 10.000 VU THI QUYNH PHUONG  5214 - 19504 chuyển khoản
16/8/23 15.555 .HOANG NGOC LAM  5217 - 06637 chuyển khoản
16/8/23 10.000 GIAP VAN SANG 5212 - 04261 huyen Quỹ từ thiện 
16/8/23 20.000 TRUONG MINH DUY  5209 - 78050 chuyển tiền
16/8/23 10.000 TONG THI NUONG  5213 - 68216  Ủng hộ 
16/8/23 10.000  HOANG THI THANH NGA 5209 - 47537 chuyển tiền
16/8/23 10.000 LE THI THAO  5218 - 43264 chuyển khoản
16/8/23 10.000  TRAN THI MINH SON  5217 - 41414 chuyển tiền
16/8/23 10.000 VO VAN SY 5214 - 20646 chuyển khoản
16/8/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5216 - 09302 ck
16/8/23 10.000 NGUYEN THI LAN  5078 - 35896 chuyển tiền.CT từ 0341007129425 
16/8/23 20.000 VO THI HONG NGA  5220 - 91563  chuyển khoản
16/8/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5213 - 76416 Quỹ  từ thiện
16/8/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5161 - 40612 Chuyển Quỹ từ thiện
16/8/23 20.000 VANG THI LAN 5245 - 47828 chuyển tiền.CT từ 9357748113 
16/8/23 10.000 MAI THI TUONG NHUNG  5219 - 61212 chuyển tiền den Quỹ vì trẻ em khuyết tật VN
16/8/23 10.000 THAO THI CANG 5239 - 55323 chuyển tiền.CT từ 9373580622
16/8/23 10.000 MAI THI VAN ANH 5216 - 60991 chuyển khoản
16/8/23 10.000 TA VAN DUNG 5220 - 51867 Từ thiện
16/8/23 10.000 LUONG THI THANH HA  5215 - 43538  
16/8/23 20.000 CAO BA QUYET  5218 - 35123 chuyển tiền
16/8/23 10.000 BAN VAN NHAT 5214 - 21945  
16/8/23 500.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5078 - 30806 CT từ 0631000437284 tới Quỹ vì trẻ em khuyết tật
16/8/23 20.000 TRAN VAN TAM 5216 - 14686  
16/8/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5017 - 10020 Quỹ từ thiện
16/8/23 10.000 Truong Thanh An 5218 - 07317  
16/8/23 100.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5078 - 29223 Quỹ vì trẻ em khuyết tật.CT từ 0511000461133 toi  Quỹ vì trẻ em khuyết tật
16/8/23 50.000 TRINH QUOC TUAN 5219 - 88421 chuyển khoản
16/8/23 10.000 NGUYEN VAN DUC  5218 - 72971  
16/8/23 10.000 NGUYEN VAN QUANG 5214 - 48792  
16/8/23 10.000 DO DUC ANH 5219 - 28313 chuyển khoản
16/8/23 10.000  VO THI THUY AN 5218 - 20194  chuyển tiền
16/8/23 20.000 PHAN BUI TU  5017 - 08776 chuyển tiền
16/8/23 10.000 DUONG VAN VU  5209 - 85029 chuyển tiền
16/8/23 40.000 TRAN THI LOAN  5213 - 71535 chuyển khoản
16/8/23 20.000 TRAN VINH PHAT 5212 - 48033  
16/8/23 10.000 PHAN VAN THAO 5243 - 58528 chuyển tiền.CT từ 1039544199 
16/8/23 10.000 LE XUAN THIEU  5240 - 47959 chuyển tiền.CT từ 0071000711920 
16/8/23 10.000 TRAN VAN SU  5216 - 02193 chuyển khoản
16/8/23 15.000  DANH NGOC SON  5216 - 84589  Từ thiện
16/8/23 10.000 LE VAN VINH  5209 - 71047 Chuyển Quỹ từ thiện
16/8/23 150.000 CAN THI HUONG GIANG  5390 - 26694  ung ho
16/8/23 10.000 DO XUAN THANG BAN 5220 - 31658  Từ thiện
16/8/23 10.000 NGUYEN SY MINH  5214 - 29411 chuyển tiền
16/8/23 10.000 TRAN THI DAO 5213 - 26152  
16/8/23 10.000 HUYNH VAN TOAN  5215 - 01407 chuyển khoản
16/8/23 200.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5220 - 64245 Chuc cac em mot doi binh an
16/8/23 10.000 PHAN THI MY HUE  5017 - 42269 chuyển tiền
16/8/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5209 - 32301 Quỹ  từ thiện
16/8/23 10.000 VU THI THANH PHUONG  5220 - 15380 chuyển tiền
16/8/23 10.000 DONG QUANG MINH 5161 - 1922