Danh ngôn:
Thứ bẩy, 02/12/2023
TẤM LÒNG HẢO TÂM

Danh sách các nhà hảo tâm (Tháng 10/2023)

Cập nhật lúc 14:36 03/10/2023
Quỹ vì trẻ em khuyết tật Việt Nam
Tầng 2, số 463 Kim Ngưu, Phường Vĩnh Tuy, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội

 
Bảng tổng hợp nguồn vận động từ các nhà hảo tâm tại ngân hàng Vietcombank
(Tháng 10/2023) 
NT Số tiền Tên nhà hảo tâm ủng hộ Quỹ Số tham chiếu Ghi chú
1/10/23 21.842 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5147 - 61826 Ủng hộ tới Quỹ Vì trẻ em khuyết tật.Ủng hộtrẻ em khuyết tật
1/10/23 100.000 NGUYEN THI TINH  5217 - 73811  
1/10/23 10.000 TRUONG MINH THO  5218 - 88051 Chuyển tiền Quỹ Vì trẻ em khuyết tật
1/10/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5161 - 07625 Quỹ từ thiện
1/10/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5078 - 85670 m.CT tu 9879577109 toi  Quỹ Vì trẻ em khuyết tật
1/10/23 10.000  TRINH THI NGA  5214 - 82830 Chuyển tiền
1/10/23 10.000 HOANG TRONG NGHIA  5220 - 80290 Chuyển khoản
1/10/23 319.820 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5147 - 60344 Ủng hộ tới Quỹ Vì trẻ em khuyết tật.Ủng hộ Quỹ Vì trẻ em khuyết tật
1/10/23 50.000 NGUYEN THI DUNG  5218 - 59407 Chuyển tiền
1/10/23 10.000 NGUYEN THI THU HUYEN 5216 - 46324 Chuyển tiền
1/10/23 10.000 DUONG VAN CHUNG  5218 - 35947  
1/10/23 10.000 HA DINH THONG 5209 - 29345 Chuyển khoản
1/10/23 10.000 DANG THI PHUONG 5213 - 85983 Chuyển khoản
1/10/23 10.000 HOANG VAN DUONG  5220 - 75741 Chuyển tiền
1/10/23 50.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5389 - 79667 Vi tre e quyet tat VN
1/10/23 300.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5078 - 63718 Muon dong gop 1 phan.CT tu 0691000358851 toi  Quỹ Vì trẻ em khuyết tật
1/10/23 10.000 Hoang Thi Hoan 5216 - 96924  
1/10/23 3.000.000 MAI THI HA PHUONG  5240 - 47391 Xin duoc chung tay ho tro cac em a.CT tu 0011002794024 
1/10/23 10.000 LE THI MINH TAM 5161 - 88268 Chuyển tiền qua MoMo
1/10/23 200.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5078 - 57852 trẻ em khuyết tật.CT tu 0211000498662 toi Quỹ Vì trẻ em khuyết tật
1/10/23 10.000 NGUYEN TRUONG GIANG 5218 - 16116 Chuyển khoản
1/10/23 10.000 Nguyen Tuong Vi  5209 - 84561 Chuyển tiền
1/10/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5078 - 40992 MBVCB.4325952477.tre em.CT tu 1705732954 toi 0011003814022 Quỹ Vì trẻ em khuyết tật
1/10/23 23.980 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5147 - 58470 Ủng hộ tới Quỹ Vì trẻ em khuyết tật.binh thuong
1/10/23 10.000 Bui Van Chung  5215 - 27560 Chuyển tiền
1/10/23 10.000 TRAN ANH VIET  5209 - 88408 Chuyển tiền
1/10/23 10.000 BUI THI HA  5220 - 75489 Chuyển tiền
1/10/23 23.856 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5147 - 57860 Ủng hộ tới  Quỹ Vì trẻ em khuyết tật.ko
1/10/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5217 - 50455 Chuyển khoản luong den TK khac Quỹ Vì trẻ em khuyết tật Việt Nam
1/10/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5219 - 48846 tu thien
1/10/23 10.000 PHAM QUI HA  5218 - 44001 Chuyển khoản
1/10/23 10.000 Thien nguyen tre em 5214 - 35640  
1/10/23 10.000 Phu 5017 - 34973  
1/10/23 10.000 BUI THI BIEN 5220 - 23466 Chuyển khoản
1/10/23 10.000 NGUYEN THI HOA  5017 - 19546 Chuyển tiền
1/10/23 10.000 BUI THI HOA  5220 - 98626 Chuyển khoản
1/10/23 10.000 LE THUY DUONG 5214 - 83148 Chuyển khoản
1/10/23 50.000 LE THI NGOAN 5215 - 75073 Chuyển tiền tu Viettel Money
1/10/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5219 - 63118 ha trang ck
1/10/23 10.000 NGUYEN MAI TRANG  5215 - 46154  
1/10/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5212 - 28667 CK
1/10/23 10.000 PHAM DINH BAY  5240 - 84676 Chuyển tiền.CT tu 1025203134
1/10/23 10.000 BUI HONG NHUNG 5214 - 98737 Chuyển khoản
1/10/23 10.000 DUONG THI THANH  5215 - 97347 Chuyển khoản
1/10/23 10.000 NGUYEN THI PHUONG  5218 - 96504 Chuyển tiền
1/10/23 10.000 HOANG THI THUY  5209 - 71723 Chuyển khoản
1/10/23 10.000 PHAM THI MINH CHI  5209 - 58352 Chuyển khoản
1/10/23 10.000 NGUYEN THI HOA  5219 - 17295 Chuyển tiền, ma GD 159267927
1/10/23 10.000 NONG THI HONG NHUNG 5209 - 99485 Chuyển khoản
1/10/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5218 - 96304 Quỹ Vì trẻ em khuyết tật
1/10/23 10.000 NGO THI THUY 5017 - 91636 Chuyển khoản
1/10/23 10.000 NGUYEN THI THU HOAI  5212 - 87448 Chuyển khoản
1/10/23 10.000 NGUYEN THI YEN 5239 - 69885 Chuyển tiền.CT tu 1032194394 
1/10/23 10.000 TRINH HANG NI 5212 - 80150 Chuyển tiền
1/10/23 10.000 LE THI LINH 5239 - 69588 Chuyển tiền.CT tu 1028587963
1/10/23 10.000 HOANG THI HUONG  5214 - 75001 Chuyển tiền
1/10/23 10.000 NGUYEN THI HUONG GIANG 5215 - 71714 Chuyển tiền
1/10/23 10.000 Doan Thanh Phuong 5214 - 71028 Chuyển tiền
1/10/23 10.000 NGUYEN THI HOI 5216 - 70927 Chuyển khoản
1/10/23 10.000 NGUYEN THI HANG  5218 - 68889  
1/10/23 10.000 NGUYEN THI THU HIEN  5213 - 67359 Chuyển tiền
1/10/23 10.000 HUA THI MAI 5212 - 66777 Chuyển tiền
1/10/23 10.000 HUYNH THI ANH THU  5212 - 66714 Chuyển khoản
1/10/23 10.000 LE NGUYEN KIEU NHI  5239 - 68677 Chuyển tiền.CT tu 1026876276
1/10/23 10.000 DANG THI DAO 5214 - 65057 Chuyển tiền
1/10/23 10.000 DO THI NGOC BICH  5241 - 74408 Chuyển tiền.CT tu 9363900401 
1/10/23 10.000 NONG MANH DUNG  5017 - 47134  
1/10/23 10.000 Nguyen van Truong 5213 - 32231 Chuyển tiền, ma GD 159262532
1/10/23 10.000 NGUYEN THI CHINH  5215 - 29637 Chuyển tiền
1/10/23 100.000 PHAM THI NGA 5209 - 25975 Chuyển tiền Quyên góp
1/10/23 26.306 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5147 - 56496 Ủng hộ tới  Quỹ Vì trẻ em khuyết tật.Dong gop cho quy
1/10/23 10.000 MAI CHI CONG 5215 - 97383  
1/10/23 100.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5078 - 72951 sv.CT tu 1016746509 toi  Quỹ Vì trẻ em khuyết tật
1/10/23 50.000 HA THI CAM  5241 - 69038 Chuyển tiền.CT tu 0351000950982 
1/10/23 21.101 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5147 - 56264 Ủng hộ tới  Quỹ Vì trẻ em khuyết tật.0
1/10/23 10.000 LE THI THU HUYEN 5218 - 66237  
1/10/23 10.000 PHAM THI THU THUY  5212 - 63998  
1/10/23 15.000 DINH THI THUY GIANG 5241 - 66824 Chuyển tiền.CT tu 0761002364029 
1/10/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5161 - 42872 Quỹ từ thiện
1/10/23 10.000 NGUYEN XUAN HOA  5215 - 46096  
1/10/23 10.000 DUONG THI LOAN 5213 - 44751  
1/10/23 10.000 CAM VAN THIEM  5017 - 43224 Chuyển khoản
1/10/23 100.000 NGUYEN THI TUYET DUY 5388 - 06582 Chuyển tiền
1/10/23 15.000 TA NHU TOAN 5216 - 36022  
1/10/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5209 - 34825 Ủng hộ
1/10/23 20.000 LE THI AI TRAM 5078 - 67788 Chuyển tiền.CT tu 1015730769
1/10/23 10.000 NGUYEN PHONG HOANG SON  5215 - 14717  
1/10/23 100.000 NGUYEN THI THUY  5017 - 98781 chuyen Quỹ Vì trẻ em khuyết tật Việt Nam vi tre em ngheo khuyet tat viet nam 
1/10/23 50.000 BUI THI MY 5017 - 96930 Chuyển khoản
1/10/23 50.000 DO THI HIEN 5241 - 60140 Chuyển tiền.CT tu 1036378128 
1/10/23 30.000 NGUYEN VAN THANH 5214 - 40882 Chuyển tiền den Quỹ Vì trẻ em khuyết tật Việt Nam
1/10/23 100.000 NGUYEN THI THANH LIEN  5390 - 59175 Chuyển khoản
1/10/23 50.000 VO NGUYEN MINH ANH  5189 - 49469 Chuyển khoản
1/10/23 100.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5161 - 34586 Quyên góp
1/10/23 50.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5017 - 15099 Quyên góp
1/10/23 50.000 DANG THI NGHIA 5390 - 32028 Chuyển khoản
1/10/23 100.000 TRINH THI QUYEN 5390 - 26963 Chuyển khoản
1/10/23 100.000 NGUYEN THU TRANG  5213 - 73426 Chuyển tiền
1/10/23 50.000 NGUYEN THI TUY DIEN  5241 - 53886 Chuyển tiền.CT tu 0161000574528 
1/10/23 100.000 NGUYEN THI LIEN 5214 - 40171 Chuyển khoản
1/10/23 10.000 NGUYEN MANH TINH  5213 - 37924 Chuyển tiền
1/10/23 100.000 NGUYEN THI MY DUYEN 5215 - 36551  
1/10/23 5.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5078 - 51711 Binh thuong.CT tu 0351001245527 toi  Quỹ Vì trẻ em khuyết tật
1/10/23 100.000 NGUYEN THI NHUNG 5216 - 24442 Chuyển khoản
1/10/23 100.000 TRIEU THI HUONG  5218 - 19180 Chuyển tiền
1/10/23 100.000 NGUYEN HO PHUONG TRINH 5219 - 08473  
1/10/23 100.000 NGUYEN THI HANG  5219 - 78376 Chuyển tiền
1/10/23 200.000  NGUYEN HOANG DIEM TRINH 5078 - 46654 Quỹ Vì trẻ em khuyết tật - Ngay 01/10.CT tu 1026345092 
1/10/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5017 - 44075 Quỹ từ thiện
1/10/23 10.000 PHAM BAO NGHI  5240 - 38928 Quỹ từ thiện.CT tu 0601000488498 
1/10/23 10.000 Dinh van thin 5217 - 35390  
1/10/23 10.000 NGUYEN ANH TUYET  5214 - 16810 Chuyển khoản
1/10/23 10.000 VO THI HONG YEN 5161 - 16707  
1/10/23 30.000 DANG THI THUY  5078 - 28765 Chuyển tiền.CT tu 0291000272468 
1/10/23 10.000 VI THI NGAN 5213 - 90230 Chuyển khoản
1/10/23 24.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5147 - 53148 Ủng hộ tới Quỹ Vì trẻ em khuyết tật.cac em khuyet tat
1/10/23 30.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5078 - 99652 co len.CT tu 9965822911 toi  Quỹ Vì trẻ em khuyết tật
1/10/23 500.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5078 - 91694 Ca nhan.CT tu 0721000600235 toi Quỹ Vì trẻ em khuyết tật
1/10/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5216 - 59359 Quyên góp
1/10/23 20.096 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5147 - 50714 Ủng hộ tới  Quỹ Vì trẻ em khuyết tật.tr em khuyt tat
1/10/23 26.557 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5147 - 50670 Ủng hộ tới Quỹ Vì trẻ em khuyết tật.trẻ em khuyết tật
1/10/23 100.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5078 - 77223 ko .CT tu 1030110459 toi  Quỹ Vì trẻ em khuyết tật
1/10/23 100.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5078 - 62989 trẻ em khuyết tật.CT tu 0791000063805 toi  Quỹ Vì trẻ em khuyết tật
1/10/23 500.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5217 - 06826 Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat
1/10/23 200.000 HO THI THANH VAN  5242 - 82302 Ủng hộ quy.CT tu 0301000387865
1/10/23 26.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5147 - 48974 Ủng hộ tới  Quỹ Vì trẻ em khuyết tật.Binh thuong
1/10/23 59.979 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5147 - 48772 Ủng hộ tới Quỹ Vì trẻ em khuyết tật.sinh vien y5
2/10/23 50.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5217 - 02814 ck
2/10/23 20.223 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5147 - 72904 Ủng hộ tới Quỹ Vì trẻ em khuyết tật.tre em
2/10/23 20.835 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5147 - 72758 Ủng hộ tới  Quỹ Vì trẻ em khuyết tật.lam viec tot vi con
2/10/23 300.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5078 - 82536 binh thuong.CT tu 1015868232 toi Quỹ Vì trẻ em khuyết tật
2/10/23 400.000 Khanh Ly 5242 - 76200 Khanh Ly Ủng hộ Quy .CT tu 0011004404483 BUI THI HONG 
2/10/23 50.000 NGUYEN THI BICH NGOC  5189 - 46863 Chuyển khoản
2/10/23 10.000 DONG XUAN THANG  5219 - 82812 Chuyển khoản
2/10/23 10.000 PHAM THE AN  5216 - 81372 Chuyển khoản
2/10/23 10.000 NGUYEN THI KIEU HOA  5216 - 55667 Chuyển khoản
2/10/23 200.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5078 - 55990 c.CT tu 0491000162743 toi Quỹ Vì trẻ em khuyết tật
2/10/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5213 - 22701 ck
2/10/23 200.000 CHU THI VAN ANH 5212 - 77195 Chuyển khoản tang em
2/10/23 10.000 TRAN THANH PHONG  5212 - 11371 Chuyển tiền
2/10/23 100.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5217 - 10343 Ủng hộtrẻ em khuyết tật
2/10/23 10.000 DANG THI BINH  5214 - 97859 Chuyển khoản
2/10/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5209 - 65797 Quỹ từ thiện
2/10/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5220 - 60289 Quỹ từ thiện 
2/10/23 10.000 NGUYEN VAN PHUONG  5209 - 37110  Chuyển khoản
2/10/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5216 - 26148 Quỹ từ thiện
2/10/23 10.000 NGUYEN THI THU  5241 - 21593 Chuyển tiền.CT tu 0391000314357 
2/10/23 1.369 HUYNH TAN TIEN  5242 - 28584 Chuyển tiền.CT tu 1014785656 
2/10/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5078 - 98918 ngheo.CT tu 1037578869 toi Quỹ Vì trẻ em khuyết tật
2/10/23 100.000 Huong Giang Xuan Truong 5387 - 87359  
2/10/23 200.000 NGUYEN THI TUY DIEN  5245 - 77005 Chuyển tiền quy vi tre em ngheo khuyet tat VN.CT tu 0161000574528 
2/10/23 21.375 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5147 - 70748 Ủng hộ tới Quỹ Vì trẻ em khuyết tật.hoc sinh
2/10/23 200.000 NGUYEN NU THANH HIEN  5387 - 36764 Chuyển khoản
2/10/23 200.000 DOAN THI NGOC PHUONG  5189 - 33670 Chuyển khoản
2/10/23 10.000 NGUYEN VAN HUNG  5209 - 48256 Chuyển tiền, ma GD 159546473
2/10/23 300.000 NGUYEN THI LIEN  5216 - 34373 Chuyển khoản
2/10/23 100.000 BUI ANH SA  5243 - 85574 BUI ANH SA Ủng hộ.CT tu 0711000320779 NGUYEN THI PHUONG LAN
2/10/23 10.000 DINH THI NGAN  5244 - 63261 Chuyển tiền.CT tu 9978272806 
2/10/23 100.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5078 - 73119 Quỹ Vì trẻ em khuyết tật.CT tu 0181003611288 toi Quỹ Vì trẻ em khuyết tật
2/10/23 10.000 NGUYEN HANG  5212 - 44585 Chuyển tiền
2/10/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5220 - 24393 Quỹ từ thiện
2/10/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5218 - 94557 Quỹ từ thiện
2/10/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5218 - 87934 Quỹ từ thiện
2/10/23 10.000 NGUYEN DUY MANH 5243 - 78749 Quỹ từ thiện.CT tu 0041000168096 
2/10/23 10.000 VO THI THANH DIEU  5017 - 47179  
2/10/23 10.000  BUI VAN THANG 5213 - 28505 Chuyển tiền
2/10/23 10.000 LE THI MY LUYEN 5078 - 59199 Chuyển tiền.CT tu 0291002314479 
2/10/23 10.000 LAI TUAN KHANH  5216 - 63659 Chuyển tiền
2/10/23 20.000 LE XUAN THUONG 5161 - 24488 Chuyển tiền qua MoMo
2/10/23 10.000 phung sieu dan 5213 - 14601  
2/10/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5220 - 11390 Ủng hộtreem
2/10/23 10.000 NGUYEN THI BE HAI  5215 - 05235 Chuyển tiền
2/10/23 10.000 NGUYEN THI TUYEN  5243 - 66144 Chuyển tiền.CT tu 1024749616 
2/10/23 10.000 NGUYEN NGOC HIEP  5213 - 96230 Chuyển khoản
2/10/23 10.000 PHAM THI VAN  5217 - 90139 Chuyển tiền
2/10/23 10.000 VU THI HA  5078 - 41516 tu thien.CT tu 0711000246419 
2/10/23 10.000 NGUYEN THE ANH  5209 - 12638 Chuyển tiền
2/10/23 117.178 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5147 - 69314 Ủng hộ tới  Quỹ Vì trẻ em khuyết tật.ttt
2/10/23 21.857 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5147 - 69174 Ủng hộ tới  Quỹ Vì trẻ em khuyết tật.tre em
2/10/23 10.000 LE THI THO  5220 - 97005 Chuyển tiền
2/10/23 10.000 BUI QUOC THANH  5161 - 11654 Chuyển tiền qua MoMo
2/10/23 20.000 LE THI MAI PHUONG  5218 - 71391 Chuyển tiền den Quỹ Vì trẻ em khuyết tật Việt Nam
2/10/23 10.000 NGUYEN THE HOA 5212 - 69454 Chuyển tiền
2/10/23 10.000 DO THI THAO 5245 - 23955 Chuyển tiền.CT tu 0591000353871
2/10/23 20.000 BUI THI DIEP 5213 - 12087 Chuyển khoản
2/10/23 10.000 CHAU THI BICH NGOC  5161 - 07863 Chuyển tiền qua MoMo
2/10/23 10.000 NGUYEN THI PHUONG  5215 - 99581 Chuyển tiền
2/10/23 10.000 PHI THI ANH NGUYET  5017 - 97598 Chuyển khoản
2/10/23 20.000 NGUYEN THI THANH HUYEN 5219 - 85883 Chuyển tiền den Quỹ Vì trẻ em khuyết tật Việt Nam
2/10/23 10.000 NGO HONG MAI  5217 - 78168 Chuyển khoản
2/10/23 10.000 DANG THI DIEU MY 5218 - 76109 Chuyển khoản
2/10/23 10.000 TRAN MINH NGOC 5017 - 70311 Chuyển khoản
2/10/23 159.317 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5147 - 68410 Ủng hộ tới Quỹ Vì trẻ em khuyết tật.Quy vi tre en khuyen tat
2/10/23 10.000 DANG THI MY DUYEN  5213 - 67142 Chuyển tiền
2/10/23 10.000 HOANG MINH DUC 5215 - 67069 Chuyển tiền
2/10/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5220 - 65576 Ủng hộ TR EM
2/10/23 10.000 VU THI HUYEN  5218 - 65318  
2/10/23 10.000 Nguyen Thi ai  5209 - 64186 Nguyen Thi ai ck
2/10/23 10.000 DANG THI NGOC DIEM  5214 - 63694  Chuyển tiền
2/10/23 10.000 LU THI MY HIEN  5241 - 33332 Chuyển tiền.CT tu 1031281176 
2/10/23 10.000 TRINH THI OANH 5217 - 61245 Chuyển khoản Ủng hộ
2/10/23 10.000 TRAN THI MONG NGOC BICH THUY  5017 - 59973 Chuyển khoản
2/10/23 10.000 PHUNG THI MY NGAN  5241 - 33078 Chuyển tiền.CT tu 0061001110940 
2/10/23 10.000  NGUYEN THI VIET HA  5216 - 58514 Chuyển tiền
2/10/23 10.000 THAI THI THAO 5212 - 58176 Chuyển khoản
2/10/23 10.000 LO THI HOAI NHU 5216 - 58084 Chuyển khoản
2/10/23 10.000 HO THI NGOC GIAO 5218 - 57607 Chuyển khoản
2/10/23 10.000 TRAN THI NHU Y 5215 - 56913 Chuyển khoản
2/10/23 10.000 PHAM THI VAN  5017 - 55712  
2/10/23 10.000 VU THI THU HIEN 5241 - 32783 Chuyển tiền.CT tu 9915050785 
2/10/23 10.000 NGUYEN THI CHUNG  5241 - 32758 Chuyển tiền.CT tu 0651000878127 
2/10/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5220 - 54703 Ủng hộ BAO TRO
2/10/23 10.000 NGUYEN THI CHUNG  5216 - 54331 Chuyển tiền
2/10/23 10.000 PHAN NGOC THAO DUYEN 5240 - 32672 Chuyển tiền.CT tu 0121000901063 
2/10/23 10.000 NGUYEN THI THAO 5218 - 53600 Chuyển tiền
2/10/23 10.000 NGUYEN THI DIEM MY  5217 - 52330 Chuyển tiền
2/10/23 10.000 PHAM DINH CAN 5220 - 41332  
2/10/23 10.000 TRAN VAN HUY  5220 - 06232 Chuyển khoản
2/10/23 20.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5147 - 68004 Ủng hộ tới  Quỹ Vì trẻ em khuyết tật.vi
2/10/23 68.686 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5147 - 67992 Ủng hộ tới Quỹ Vì trẻ em khuyết tật.Tre kho khan
2/10/23 10.000 NGUYEN THI NGA  5219 - 63684  Chuyển khoản
2/10/23 15.000 NGUYEN NGOC THU  5219 - 63264 Chuyển tiền
2/10/23 100.000 NGUYEN THI LIEN  5220 - 60105 Chuyển khoản
2/10/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5214 - 46226 Quỹ từ thiện
2/10/23 100.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5078 - 83298 giup do Nam Mo AMi Da Phat .CT tu 1041268486 toi Quỹ Vì trẻ em khuyết tật
2/10/23 15.000 BACH THI DIEM  5220 - 21384 Chuyển tiền den Quỹ Vì trẻ em khuyết tật Việt Nam
2/10/23 10.000 DUONG THI KHANH LY  5220 - 07287  Chuyển tiền
2/10/23 20.000 BUI THI HAI  5215 - 04575 Chuyển khoản
2/10/23 30.000 MAI THI MUI  5214 - 04473  
2/10/23 10.000 TRUONG THI THIEN TRANG  5243 - 30910 Chuyển tiền.CT tu 0271001018733
2/10/23 10.000 CAO THI HANG 5214 - 00740  Chuyển khoản
2/10/23 10.000 HOANG THI VAN ANH  5220 - 90980 Quỹ từ thiện
2/10/23 50.000 NGUYEN THI NGOC MAI  5389 - 25457 Chuyển khoản
2/10/23 21.700 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5147 - 67606 Ủng hộ tới  Quỹ Vì trẻ em khuyết tật.kho khan
2/10/23 86.660 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5147 - 67586 Ủng hộ tới  Quỹ Vì trẻ em khuyết tật.Tre em
2/10/23 10.000 TRAN THI KIM NGOC  5245 - 87249 Chuyển tiền.CT tu 0281000264884 
2/10/23 50.000 DO THI THAO 5215 - 58081 chuyen quy vi tre em 
2/10/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5017 - 56950 Quỹ từ thiện
2/10/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5217 - 49226 Quỹ từ thiện
2/10/23 10.000 HOANG THI BICH THUY  5242 - 27016 Quỹ từ thiện.CT tu 0561000578436 
2/10/23 100.000 CHU THI VAN ANH  5214 - 39899 Chuyển khoản tang cac em be
2/10/23 50.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5213 - 33469 Chuyển tiền tu Viettel Money
2/10/23 24.756 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5147 - 67334 Ủng hộ tới Quỹ Vì trẻ em khuyết tật.trẻ em khuyết tật
2/10/23 100.000 DANG THI HUE 5212 - 07668 khuyen gop
2/10/23 100.000 TRAN THI MINH NGUYET 5387 - 77124 Chuyển khoản
2/10/23 50.000 VI THI THU  5214 - 79497 Chuyển tiền tu Viettel Money
2/10/23 50.000 NGUYEN THI THAO HUONG 5220 - 74390 Chuyển khoản
2/10/23 50.000 HUYNH NU DUY TRINH  5241 - 93344 Chuyển tiền.CT tu 0121000690908 
2/10/23 50.000 Vu Thi Thu Thuy  5220 - 70320 Chuyển tiền
2/10/23 100.000 NGUYEN THI LIEN 5215 - 52889 Chuyển tiền
2/10/23 50.000 NGUYEN THI HA 5209 - 50469 Chuyển khoản
2/10/23 50.000 NGUYEN THI KIM CUONG  5218 - 42808 Chuyển khoản
2/10/23 100.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5390 - 55314 UHtrẻ em khuyết tật
2/10/23 50.000 NGUYEN NGOC MINH THUY  5212 - 22274  
2/10/23 100.000 NGUYEN THI LINH  5189 - 48962 Chuyển tiền
2/10/23 50.000 HONG NGOC 5214 - 17712 Quyên góp
2/10/23 100.000 NGUYEN AN NA 5213 - 08687 Chuyển khoản
2/10/23 50.000 NGUYEN THI KIM THAO  5245 - 75362 Quyên góp.CT tu 9939817187
2/10/23 50.000 NGO THI KIM MY  5212 - 07148  
2/10/23 50.000 TRAN THI DIEM NGA  5244 - 75155 Chuyển tiền.CT tu 1024139293 
2/10/23 50.000 NGUYEN THI KIM THAO  5240 - 88367 Quyên góp.CT tu 9939817187 
2/10/23 50.000 Le Thu Phuong 5212 - 98416 Chuyển tiền
2/10/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5161 - 83458 Quỹ từ thiện
2/10/23 50.000 Nguyen Thi Thuy Na  5209 - 90041 Chuyển tiền
2/10/23 50.000 NGO THI TRUNG HOA  5217 - 85918 Chuyển khoản
2/10/23 100.000 NGUYEN NU THANH HIEN  5189 - 26364 Chuyển khoản
2/10/23 50.000 LE THI THU HUONG 5239 - 80901 Chuyển tiền.CT tu 9915596679 
2/10/23 100.000 DOAN THI NGOC PHUONG  5390 - 20362 Chuyển khoản
2/10/23 50.000 KO SA K PHUNG  5212 - 53916  Chuyển khoản
2/10/23 50.000 HOANG THANH NHAN  5216 - 43489 Chuyển tiền
2/10/23 50.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5215 - 41755 Quỹ từ thiệnvietnam
2/10/23 10.000 CHIEM MINH NHA 5216 - 34794 Chuyển khoản
2/10/23 100.000 Be May  5078 - 53552 Be May xin Ủng hộ Quỹ từ thiện.CT tu 0441000657416 
2/10/23 50.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5017 - 99506 559390.021023.111300.Ủng hộ TRE EM
2/10/23 20.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5147 - 66600 Ủng hộ tới Quỹ Vì trẻ em khuyết tật.kho khan
2/10/23 10.000 VU THI MY CHAU  5218 - 77919 Chuyển tiền
2/10/23 50.000 TRINH THI NHAN 5389 - 75823 Chuyển khoản
2/10/23 100.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5219 - 54769 Quyên góp
2/10/23 100.000 DUONG THI HONG LY  5215 - 54154  
2/10/23 10.000 Dao Duy Dinh  5213 - 53180 Chuyển tiền
2/10/23 50.000 NGUYEN THUY HANG  5214 - 50132 Chuyển tiền
2/10/23 100.000 TRAN THI THUY MAI  5243 - 87564 Chuyển tiền.CT tu 0621000426995 
2/10/23 50.000 PHAM THI HOA  5212 - 48099 Chuyển tiền
2/10/23 50.000 Bachtuyet 5220 - 35985  
2/10/23 100.000 PHAN HA KIM TIEN 5388 - 63547 Chuyển khoản
2/10/23 100.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5209 - 32605 Quyên góp
2/10/23 50.000 HO TIEN SY  5161 - 75253 Chuyển tiền qua MoMo
2/10/23 100.000 HO THI THUY TIEN 5390 - 61243 Chuyển khoản
2/10/23 5.000.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5212 - 07016 Chuc cac em luon manh khoe 
2/10/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5212 - 29815 Quỹ từ thiện
2/10/23 27.472 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5147 - 65788 Ủng hộ tới Quỹ Vì trẻ em khuyết tật.tt
2/10/23 10.000 NGUYEN THI THUY LINH 5245 - 54390 Chuyển tiền.CT tu 0801000237566 
2/10/23 10.000 HUYNH HOANG HUY  5218 - 57029 Chuyển tiền
2/10/23 30.000 DANG THI THUY 5078 - 28830 Chuyển tiền.CT tu 0291000272468
2/10/23 10.000 TRAN MINH DUC 5216 - 46438 Chuyển khoản
2/10/23 30.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5078 - 21178 may man.CT tu 0041000261703 toi Quỹ Vì trẻ em khuyết tật
2/10/23 28.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5147 - 65122 Ủng hộ tới Quỹ Vì trẻ em khuyết tật.trẻ em khuyết tật
2/10/23 24.093 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5147 - 64766 Ủng hộ tới Quỹ Vì trẻ em khuyết tật.Mong tre em viet lam luon khoe manh
2/10/23 300.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5078 - 89275 LNL.CT tu 1019286205 toi Quỹ Vì trẻ em khuyết tật
2/10/23 28.385 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5147 - 64020 Ủng hộ tới  Quỹ Vì trẻ em khuyết tật.Ủng hộ tre khuyet tat
2/10/23 200.000 NGUYEN TINH YEN 5090 - 07660 CT tu 0071001198891 
2/10/23 30.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5078 - 73044 lxstd tang tu thien.CT tu 0071001035826 toi Quỹ Vì trẻ em khuyết tật
2/10/23 20.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5147 - 63690 Ủng hộ tới Quỹ Vì trẻ em khuyết tật.Khong
2/10/23 35.853 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5147 - 63486 Ủng hộ tới Quỹ Vì trẻ em khuyết tật.tre e khuyet tat
2/10/23 100.000 vo chong QKHY 5217 - 45494 vo chong QKHY Ủng hộ quy bao tro tre tan tat VN
2/10/23 27.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5147 - 63406 Ủng hộ tới Quỹ Vì trẻ em khuyết tật.Ủng hộ tre khuyet tat
2/10/23 100.000 VU MINH TUYEN  5213 - 80288 chuyen cho thiện nguyện
2/10/23 500.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5388 - 96227 Thap sang niem tin cho em
3/10/23 50.000 NGUYEN THI YEN 5240 - 37038 Chuyển tiền.CT tu 1014669471
3/10/23 22.763 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5147 - 80762 Ủng hộ toi Quỹ Vì trẻ em khuyết tật  .Binh thuong
3/10/23 22.802 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5147 - 80406 Ủng hộ toi Quỹ Vì trẻ em khuyết tật  .Ủng hộ trẻ em khuyết tật
3/10/23 100.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5078 - 89052 bt.CT tu 0071001022318 toi Quỹ Vì trẻ em khuyết tật  
3/10/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5209 - 79126 Quỹ từ thiện
3/10/23 100.000 NGUYEN THI LE  5243 - 24559 Toi xin dong gop chut tam long.CT tu 0451000508577 
3/10/23 20.000 NGUYEN TUNG DUONG  5214 - 15925 Chuyển khoản
3/10/23 10.000 LO HONG VAN  5017 - 38366 Chuyển tiền
3/10/23 10.000 NGUYEN THI HUONG  5244 - 73063 NGUYEN THI HUONG
3/10/23 10.000 NGUYEN HAI YEN  5240 - 86257 Quỹ từ thiện .CT tu 1017036996 
3/10/23 10.000 NGUYEN THI THU HIEN  5209 - 95112  
3/10/23 10.000 DO THI HOA  5241 - 85498 Chuyển tiền.CT tu 0361000282301 
3/10/23 50.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5017 - 87624 Chuc cac em luon luon vui va hanh phuc
3/10/23 10.000 VU THI THUY 5212 - 07324 Chuyển tiền
3/10/23 10.000 NGUYEN HONG SON  5245 - 63219 Chuyển tiền.CT tu 0351001003642 
3/10/23 39.599 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5147 - 79528 Ủng hộ toi  Quỹ Vì trẻ em khuyết tật  .cac em khuyet tat
3/10/23 10.000 NGUYEN THI THUY  5241 - 75366 Quỹ từ thiện.CT tu 1016586163 
3/10/23 10.000  NGUYEN THI XUAN LAN  5213 - 41986 Chuyển tiền
3/10/23 10.000 DUONG VAN THANG 5215 - 39618  
3/10/23 10.000 LE QUANG DIEN  5213 - 71213 Chuyển tiền sunshine media
3/10/23 50.000 NGUYEN THI HA 5017 - 29026 Chuyển tiềnỦng hộ
3/10/23 10.000 HO XUAN DIEU  5218 - 00443 Chuyển tiền
3/10/23 28.771 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5147 - 79042 Ủng hộ toi  Quỹ Vì trẻ em khuyết tật  .Quy vi tre em
3/10/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5217 - 07691 Quỹ từ thiện
3/10/23 10.000 VU TUAN ANH 5216 - 98847 Chuyển tiền
3/10/23 50.000 LO THI LAM  5390 - 53455 Chuyển tiền Quyên góp quy tro ngheo vung cao
3/10/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5212 - 80689 Quỹ từ thiện
3/10/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5212 - 61302 Quỹ từ thiện
3/10/23 10.000 LE DUY LY  5239 - 48625 Quỹ từ thiện.CT tu 9909114883 
3/10/23 10.000 NGUYEN THI HUONG  5244 - 40430 Quỹ từ thiện.CT tu 1017578842
3/10/23 10.000 LAM THI THANH HUONG 5244 - 39718 Quỹ từ thiện.CT tu 0541000289885
3/10/23 26.111 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5147 - 78638 Ủng hộ toi Quỹ Vì trẻ em khuyết tật  .trẻ em khuyết tật
3/10/23 10.000 HA THI HAI YEN  5219 - 15168 Chuyển tiền
3/10/23 30.000 PHUNG VAN CUONG  5219 - 05662  Chuyển tiền
3/10/23 50.000 TRUONG NGUYEN NGAN HA  5161 - 01957 Chuyển tiền qua MoMo
3/10/23 10.000 NGUYEN VAN THANH CONG 5078 - 93010 Chuyển tiền.CT tu 0071004300037 
3/10/23 10.000 DOAN THI THO 5078 - 92484 CT tu 9913226870 
3/10/23 10.000  PHAM QUOC BAO 5212 - 09623  
3/10/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5214 - 72564 tu thien
3/10/23 10.000 PHAN THI THAO NHI  5218 - 65832 Chuyển tiền
3/10/23 10.000  VO THI KIM MAN 5219 - 60624  Chuyển tiền
3/10/23 10.000 LE THI THU THAO  5215 - 60228 Chuyển tiền
3/10/23 10.000 HOANG TRONG HA  5078 - 82317 Chuyển tiền.CT tu 9704480123 
3/10/23 50.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5390 - 62343 H tr tr em khuyt tt
3/10/23 10.000 TONG THI THAO  5220 - 01228 Chuyển khoản
3/10/23 10.000 DANG THI ANH TUYET  5213 - 91371 Chuyển khoản
3/10/23 10.000 NGUYEN VAN THANG  5212 - 86550 Chuyển tiền
3/10/23 20.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5220 - 82922 thanh vien cty luna media tu thien
3/10/23 10.000 LUONG THI THU HUONG 5216 - 76617  
3/10/23 10.000 NGUYEN VAN THANG  5215 - 71781 Chuyển tiền
3/10/23 500.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5217 - 67526 Ủng hộ Quỹ Vì trẻ em khuyết tật Việt Nam
3/10/23 10.000 NGUYEN ANH DUNG  5215 - 59259  Chuyển khoản
3/10/23 50.000 Phi Yen  5161 - 90613 Chuyển tiền qua ZaloPay
3/10/23 10.000 PHAM HOAI SON  5239 - 97964 Quỹ từ thiện.CT tu 0201000683609 
3/10/23 10.000 BUI THI PHUONG 5215 - 26305 Chuyển khoản
3/10/23 10.000 NGO THI NGUYET 5212 - 05730  
3/10/23 10.000 Nguyen Thanh Do  5220 - 00982 Chuyển tiền từViettel Money
3/10/23 10.000 HA THI HUONG QUYNH  5216 - 00593  
3/10/23 50.000 TRAN XUAN SONG 5189 - 00613 Chuyển khoản
3/10/23 50.000 Hong tham  5218 - 81965 Hong tham ck
3/10/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5219 - 51364 ck
3/10/23 10.000 LE THI DUYEN  5218 - 48124  
3/10/23 50.000 ngoc huyen 5213 - 42492 ngoc huyen ck
3/10/23 10.000 NGUYEN THI HIEN 5220 - 42060 Chuyển khoản
3/10/23 100.000 NGUYEN PHAN TUYET BANG  5078 - 62025 Chuyển tiền.CT tu 0281000612011 
3/10/23 10.000 NGUYEN THI QUYNH TRANG  5017 - 35441 Chuyển tiền
3/10/23 10.000 NGUYEN KIM THU 5243 - 23221 Chuyển tiền.CT tu 9886160805
3/10/23 10.000 LE THI HA  5215 - 70188 Chuyển khoản
3/10/23 10.000 NGUYEN THI KIM OANH 5161 - 81072 Chuyển tiền qua MoMo
3/10/23 10.000 LE THI THAM  5078 - 54589 Chuyển tiền.CT tu 0041000287345 
3/10/23 10.000 Nguyen Thanh Binh 5213 - 57077 Chuyển tiền
3/10/23 10.000 LE THI LAM 5219 - 53231 Chuyển tiền
3/10/23 10.000 NGUYEN THI NGA  5212 - 45752 Chuyển tiền
3/10/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5215 - 45445 Tu thien 
3/10/23 10.000 NGUYEN THI KIM LOAN 5217 - 45078  
3/10/23 10.000 LE THI BICH  5215 - 42877 Chuyển tiền
3/10/23 10.000 NGUYEN HOANG THUY NHI  5220 - 41693  
3/10/23 10.000 NGUYEN THI HANG 5017 - 40661 Chuyển khoản
3/10/23 20.700 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5147 - 77100 Ủng hộ toi  Quỹ Vì trẻ em khuyết tật  .vo danh
3/10/23 10.000 NGUYEN THI THANH TUYEN  5220 - 39635 Chuyển tiền
3/10/23 10.000 Nguyen Phuong Anh  5212 - 38763 Chuyển tiền
3/10/23 10.000  LE THI HUE 5017 - 38504 Chuyển tiền
3/10/23 10.000 DINH VAN ANH 5215 - 37737 Chuyển khoản
3/10/23 10.000 NGUYEN THI HUONG  5214 - 37138  Chuyển tiền
3/10/23 10.000 NGUYEN THI YEN  5219 - 36274 Chuyển khoản
3/10/23 10.000 NGUYEN THI LINH EM  5215 - 35938  Chuyển tiền
3/10/23 10.000 NGUYEN THI NHUNG  5209 - 35033  Chuyển tiền
3/10/23 10.000 TRUONG THANH NHI  5161 - 79415 Chuyển tiền qua MoMo
3/10/23 10.000 NGUYEN HOANG ANH  5209 - 33037  Chuyển tiền
3/10/23 10.000 Lien  5217 - 32848 Lien gui
3/10/23 10.000 DO THI THANH HOA  5219 - 32296 Chuyển tiền
3/10/23 10.000 DINH THI THAO  5212 - 32244 Chuyển tiền
3/10/23 10.000 NGUYEN THI NHAN  5239 - 82222 Chuyển tiền.CT tu 0651000889557 
3/10/23 10.000 NGUYEN THI HUYEN  5212 - 31098 Chuyển tiền
3/10/23 10.000 LE THI HONG  5220 - 30037 Chuyển khoản
3/10/23 10.000 TRAN THI HONG NHUNG  5218 - 29443 Chuyển tiền
3/10/23 10.000 DAM THI THANH TRAM  5220 - 28269 Chuyển khoản
3/10/23 10.000 HA TONG NHU QUYNH 5161 - 79071 Chuyển tiền qua MoMo
3/10/23 10.000 BUI THI HAI YEN  5213 - 27563 Chuyển khoản
3/10/23 10.000 CHU THI HUYEN MAI  5209 - 25782  
3/10/23 10.000 NGUYEN NHU MAI 5017 - 16946 Chuyển tiền
3/10/23 10.000 HA VAN TA  5239 - 81069 Chuyển tiền.CT tu 1031135880 
3/10/23 10.000 NGUYEN TRUNG LUONG  5244 - 73307  Chuyển tiền.CT tu 0151000571571 
3/10/23 50.000 NGUYEN THI THUAN  5387 - 03218 Chuyển khoản
3/10/23 100.000 PHAM HUNG MANH 5388 - 96327 Chuyển tiền
3/10/23 10.000 Hue  5017 - 73881 Hue chuyen 
3/10/23 10.000 NGUYEN THI PHUONG THAO 5216 - 59109  
3/10/23 100.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5212 - 50624 Ho tro Quyên góp
3/10/23 100.000 Nguyen Phan Thi Chuc Mai  5219 - 43277 Chuyển tiền
3/10/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5217 - 33294 Quỹ từ thiện
3/10/23 10.000  DAO THI LINH 5209 - 29607 Chuyển tiền
3/10/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5215 - 29089 Quỹ từ thiện
3/10/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5219 - 28334 Quỹ từ thiện
3/10/23 10.000 TRINH THI VAN  5244 - 67379 Chuyển tiền.CT tu 0291000264569 
3/10/23 100.000 LE THI VAN 5017 - 23984 Chuyển khoản
3/10/23 100.000 NGUYEN THU THUY  5212 - 12601  
3/10/23 100.000 DUONG THI MAI  5220 - 00285 Chuyển tiền Quỹ Vì trẻ em khuyết tật  
3/10/23 10.000 TRAN CONG DIEM 5216 - 90618 Chuyển khoản
3/10/23 10.000 VO THI THANH TRUONG  5215 - 85616 Chuyển khoản
3/10/23 10.000 LE THI PHUONG  5215 - 85545 Chuyển khoản
3/10/23 10.000 HOANG THI THUY HANG  5214 - 84099 Chuyển tiền
3/10/23 10.000 HA THI NGOC  5216 - 83503 Chuyển khoản
3/10/23 10.000 LE THI NGOC ANH  5078 - 38524  Chuyển tiền.CT tu 1017792116 
3/10/23 100.000 NGHIEM THI NHAT PHUONG  5017 - 81874  
3/10/23 10.000 TRINH THI VAN  5243 - 86262 Chuyển tiền.CT tu 0291000264569 
3/10/23 100.000 NGUYEN THI HONG VAN 5241 - 77358  Chuyển tiền.CT tu 1016995705 
3/10/23 10.000 ha quyen 5215 - 64409 ha quyen lam nhiem vu 2
3/10/23 100.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5161 - 68496 Chuyen qua ZaloPay
3/10/23 50.000 NGUYEN THI THIET  5390 - 38488 Chuyển tiền
3/10/23 100.000 Nguyen Ngoc Suong  5219 - 33014 Quyên góp
3/10/23 50.000 PHAN THI QUYNH NHU  5239 - 68413  Chuyển tiền.CT tu 0091000612366 
3/10/23 50.000 NGUYEN THI NGUYET  5388 - 27331 Chuyển khoản
3/10/23 50.000 NGUYEN THI KIM LIEN 5389 - 25210 Chuyển tiền
3/10/23 299.429 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5147 - 76424 Ủng hộ toi  Quỹ Vì trẻ em khuyết tật  .Quy chung
3/10/23 100.000 LUONG THI TAM  5216 - 23598 Chuyển tiền
3/10/23 10.000 VO QUOC TUAN  5017 - 15331 Chuyển tiền
3/10/23 100.000 NGUYEN THI DIEU VUONG  5215 - 07699  
3/10/23 50.000 TRAN THI THANH NHA  5388 - 17316 Chuyển khoản
3/10/23 50.000 NGUYEN THI CHI  5219 - 06722 Chuyển tiền
3/10/23 50.000 NGUYEN PHUONG QUYNH  5017 - 01271  
3/10/23 100.000 TRUONG THI KIEU TRAN 5387 - 14486 Chuyển khoản
3/10/23 50.000 BAN THI DUYEN  5387 - 13454  Chuyển khoản
3/10/23 50.000 NGUYEN THI TU LINH  5161 - 64840  Chuyển tiền qua MoMo
3/10/23 100.000 NGUYEN THI NGOC TUYEN 5017 - 85134  Chuyển tiền
3/10/23 100.000 NGUYEN THI MAI  5219 - 82134 Chuyển khoản
3/10/23 50.000 MA THI SINH  5390 - 04684 Chuyển khoản
3/10/23 100.000 VU TU ANH  5220 - 77027  
3/10/23 100.000 PHAM THI TRANG 5388 - 02652  Chuyển khoản
3/10/23 50.000 TRAN THI THANH TUYEN 5242 - 79215 Chuyển tiền.CT tu 1037177537 
3/10/23 100.000 TO HONG NHUNG 5214 - 68346  
3/10/23 50.000 BUI THI NGAI  5242 - 78705 Chuyển tiền.CT tu 0121002097480 
3/10/23 50.000 PHAM THI NGOC HANG  5213 - 62086  Chuyển tiền
3/10/23 50.000 TRIEU THI THU  5189 - 93042 Chuyển tiền
3/10/23 100.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5220 - 54046 Ủng hộ tre khuyet tat
3/10/23 41.970 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5147 - 76222 Ủng hộ toi  Quỹ Vì trẻ em khuyết tật  .bth
3/10/23 10.000 NGUYEN VAN BANG  5243 - 77633 Chuyển tiền.CT tu 0401001442048 
3/10/23 10.000 NGUYEN DU THANH  5215 - 87221 Chuyển khoản
3/10/23 26.858 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5147 - 75952 Ủng hộ toi  Quỹ Vì trẻ em khuyết tật  .Binh thuong
3/10/23 10.000  TRAN YEN LINH  5209 - 72300 Chuyển tiền
3/10/23 10.000 VU THI HUYEN  5215 - 66959 Chuyển khoản
3/10/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5217 - 64605 Quỹ từ thiện 
3/10/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5017 - 40521 Quỹ từ thiện
3/10/23 20.325 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5147 - 75562 Ủng hộ toi  Quỹ Vì trẻ em khuyết tật  .trẻ em khuyết tật
3/10/23 30.000 DANG THI THUY  5078 - 82827 Chuyển tiền.CT tu 0291000272468
3/10/23 10.000 HA VAN DUC  5218 - 68926 Chuyển khoản
3/10/23 10.000 LE VAN DUC 5213 - 65898 Chuyển khoản
3/10/23 10.000 HO XUAN HUY 5213 - 31500  Chuyển tiền
3/10/23 50.000 TRAN THI PHUONG THUY  5219 - 45689 Chuyển tiền
3/10/23 2.472 HUYNH TAN TIEN  5239 - 27382 Chuyển tiền.CT tu 1014785656 
3/10/23 50.000 Le Hoai Linh  5387 - 79034 Le Hoai Linh chuyen
3/10/23 30.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5078 - 41304 lxstd tang tu thien.CT tu 0071001035826 toi  Quỹ Vì trẻ em khuyết tật  
3/10/23 20.847 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5147 - 73690 Ủng hộ toi  Quỹ Vì trẻ em khuyết tật  .kh khn
3/10/23 100.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5389 - 02657 Ho tro cac em
3/10/23 28.380 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5147 - 73442 Ủng hộ toi  Quỹ Vì trẻ em khuyết tật  .trung binh
3/10/23 83.071 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5147 - 73360 Ủng hộ toi Quỹ Vì trẻ em khuyết tật  .trẻ em khuyết tật
4/10/23 10.000 NGUYEN THI NHU Y  5218 - 86022 Chuyển khoản
4/10/23 24.400 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5147 - 88578 Ủng hộ toi Quỹ Vì trẻ em khuyết tật  .4102023
4/10/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5217 - 94914 Quỹ từ thiện
4/10/23 100.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5078 - 32946 Ủng hộ em nho.CT tu 0011001200864 toi  Quỹ Vì trẻ em khuyết tật  
4/10/23 10.000 NGUYEN THI PHUONG  5220 - 33659 Chuyển khoản
4/10/23 10.000 cao thi nhung 5216 - 19488  
4/10/23 10.000 PHAN THI THANH VAN  5218 - 18020  Chuyển tiền
4/10/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5218 - 50130 Quỹ từ thiện 
4/10/23 10.000 lequocngu  5219 - 06986 Chuyển khoản
4/10/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5218 - 06843 Quỹ từ thiện
4/10/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5219 - 97962 Quytreem
4/10/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5215 - 70606 Quỹ từ thiện 
4/10/23 10.000 KHA THU HONG 5213 - 98310 Chuyển khoản
4/10/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5213 - 69388 Quỹ từ thiện
4/10/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5219 - 89919 Ho tro trẻ em khuyết tật
4/10/23 50.000 HA THI THANH MAI  5389 - 11921 Chuyển tiền ho tro tre e khuyet tat
4/10/23 10.000 BUI THI MAI  5212 - 17078 Chuyển tiền
4/10/23 100.000 VU CONG HIEU  5389 - 77252 Chuyển khoản
4/10/23 50.000 LAM THI HONG TUYET  5241 - 28352  Chuyển tiền.CT tu 1028904492 
4/10/23 10.000 HA THI MY LE  5219 - 95549  
4/10/23 10.000 NGUYEN CONG HOANG  5245 - 90239 Quỹ từ thiện.CT tu 1031245691 
4/10/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5215 - 76591 Quỹ từ thiện
4/10/23 10.000 LE ANH DUNG  5218 - 67653 Chuyển tiền
4/10/23 10.000 VAN CONG HUY  5239 - 95266 Quỹ từ thiện.CT tu 9965726229 
4/10/23 1.000.000 Biet doi Cau Giay 1  5209 - 93635 Biet doi Cau Giay 1 Chuyển khoản Quỹ từ thiện
4/10/23 10.000 HA DINH TU  5212 - 86555 Chuyển khoản
4/10/23 10.000 TRAN THI THUY 5213 - 78563 Chuyển tiền
4/10/23 10.000 Nguyen Thi Anh 5240 - 95128 CT tu 1021000005649 
4/10/23 26.702 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5147 - 86752 Ủng hộ toi  Quỹ Vì trẻ em khuyết tật  .Tre em
4/10/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5219 - 54878 Quỹ từ thiện
4/10/23 10.000 HUA THI XUAN  5078 - 43110 Chuyển tiền Quỹ từ thiện.CT tu 0821000100151 
4/10/23 1.004 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5078 - 39778 bth.CT tu 1027082335 toi Quỹ Vì trẻ em khuyết tật  
4/10/23 20.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5217 - 65185 Chuyen Quỹ từ thiện
4/10/23 10.000 BUI THI THU  5217 - 40829 Chuyển khoản
4/10/23 10.000 PHAN LE THAO NGUYEN  5216 - 03169  
4/10/23 100.000 VO THI HONG  5389 - 68539  Chuyển khoản
4/10/23 28.084 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5147 - 86162 Ủng hộ toi  Quỹ Vì trẻ em khuyết tật  .tat ca moi tre em
4/10/23 10.000 TRANG THI DUA 5220 - 59533 Chuyển khoản
4/10/23 100.000 Pham Thi Trang  5209 - 88317 Chuyển tiền
4/10/23 5.000 NGUYEN THI THU HIEN  5215 - 78820 Chuyển tiền (by TPBank ChatPay)
4/10/23 10.000 DANG THI LIEN 5213 - 76770 Chuyển khoản
4/10/23 10.000 NGUYEN THI THU THUY  5243 - 82778  Chuyển tiền.CT tu 0181003610651 
4/10/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5209 - 74627 Quỹ từ thiện
4/10/23 10.000 NGUYEN THI TINH  5214 - 38710  Chuyển khoản
4/10/23 50.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5078 - 94825 .trẻ em khuyết tật kho khan.CT tu 1031251205 toi Quỹ Vì trẻ em khuyết tật  
4/10/23 100.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5215 - 25453 Chu the DongA Bank Chuyển tiền
4/10/23 10.000 Vu Thi Men  5217 - 01714 Chuyển tiền
4/10/23 10.000 NGUYEN THI HUONG 5218 - 01524  
4/10/23 10.000 LE THI NHU 5244 - 54254 CT tu 1021052944 
4/10/23 10.000 TRAN THI THANH PHUOC 5215 - 67321  
4/10/23 10.000 Thao  5209 - 59620  
4/10/23 10.000 HUYNH THI THANH THUY  5218 - 24194  Chuyển khoản
4/10/23 10.000 NGUYEN THI THAO  5213 - 19415 Chuyển tiền đến Quỹ Vì trẻ em khuyết tật   VN
4/10/23 10.000 NGUYEN THI MUI  5214 - 14920 Chuyển khoản
4/10/23 100.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5017 - 12593 Quỹ Vì trẻ em khuyết tật Việt Nam
4/10/23 10.000 HOANG THI LY 5213 - 11667 Chuyển khoản
4/10/23 10.000 NGUYEN THI HAI HUONG 5209 - 01403 Chuyển khoản Quỹ Vì trẻ em khuyết tật   VN
4/10/23 10.000 NGUYEN THI HAI YEN  5214 - 80464  
4/10/23 20.000 MAC THI TU VAN  5213 - 80437  Chuyển khoản
4/10/23 10.000 BACH THI LUA 5216 - 76031 Chuyển khoản
4/10/23 10.000 NGUYEN THI YEN  5217 - 75416 Chuyển tiền
4/10/23 10.000 phan thi anh 5218 - 74937  
4/10/23 10.000 DOAN VAN TIEP 5017 - 69047 Chuyển tiền
4/10/23 10.000 NGUYEN THI HAI  5219 - 67473  Chuyển khoản
4/10/23 10.000 PHAN THI MINH AN  5216 - 53752 Chuyển tiền
4/10/23 10.000 CHU THI HONG HANH  5209 - 53667 Chuyển khoản ungr ho quy bao tro tre em
4/10/23 10.000 LE THI THU THUY 5241 - 58129 Chuyển tiền.CT tu 0271000273427 
4/10/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5161 - 35093 Quy bao tro tre em
4/10/23 10.000 LE THI HIEN  5243 - 66557 Chuyển tiền.CT tu 1016661889
4/10/23 10.000 TRAN THI TINH  5219 - 46307 Chuyển khoản
4/10/23 10.000 VU THI MAI PHUONG  5209 - 43610 Chuyển khoản
4/10/23 10.000 TU THUY HAO  5017 - 41743 Chuyển khoản
4/10/23 10.000 NGUYEN THI CHINH  5213 - 41291 Chuyển khoản
4/10/23 10.000 LE THI CHUYEN  5240 - 57245 Chuyển tiền Quỹ Vì trẻ em khuyết tật  .CT tu 0011001229552 
4/10/23 5.000 NGUYEN KIEU MY  5241 - 57228 Chuyển tiền.CT tu 0091000636546 
4/10/23 10.000 PHAM THI HUE 5239 - 51348 Chuyển tiền.CT tu 0731000909479 
4/10/23 20.000 LE THI HAI YEN  5209 - 38076 Chuyển khoản
4/10/23 10.000 DANG THI NGOC DIEM  5214 - 36924  
4/10/23 10.000 NGUYEN KIM DUNG  5213 - 36791 Chuyển tiền
4/10/23 10.000 NGUYEN THI MY HANH 5017 - 36691 Chuyển khoản
4/10/23 10.000 HOANG THI THAO 5244 - 43539 Chuyển tiền.CT tu 0731000904780 
4/10/23 10.000 NGUYEN THI XUAN THANH  5209 - 34718  
4/10/23 10.000 TRAN THI HA  5209 - 34329 Chuyển khoản
4/10/23 10.000 NGUYEN THANH HA  5217 - 32532  Chuyển tiền đến Quỹ Vì trẻ em khuyết tật   VN
4/10/23 10.000 NGUYEN THI HAI  5212 - 31690 Chuyển tiền
4/10/23 10.000 NGUYEN THI LY  5214 - 29921 Chuyển tiền
4/10/23 5.000 NGUYEN KIEU MY 5240 - 56530 Chuyển tiền.CT tu 0091000636546 
4/10/23 10.000 DAO THI HONG 5213 - 29671 Chuyển tiền đến Quỹ Vì trẻ em khuyết tật   VN
4/10/23 10.000 Truong Thi Sau  5219 - 29280 ck
4/10/23 50.000 DU THI THAO  5218 - 17879  
4/10/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5214 - 96599 Chuyển tiền từViettel Money 
4/10/23 10.000 TRAN THI THU THAO  5217 - 91212  Chuyển khoản
4/10/23 10.000  NGUYEN HOANG BAO NGUYEN  5217 - 84864 Chuyển tiền
4/10/23 100.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5387 - 74384 Quyên góp
4/10/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5220 - 48685 Quỹ từ thiện
4/10/23 50.000 DO THI DUYEN  5243 - 59530 Chuyển tiền.CT tu 0211000489847
4/10/23 100.000 NGUYEN THI NHUNG  5243 - 59139 Chuyển tiền Quỹ từ thiện.CT tu 0971000010585 
4/10/23 10.000 TRAN VU DINH  5220 - 39254 Chuyển tiền
4/10/23 10.000 PHAM THI HOA 5214 - 20894 Chuyển tiền
4/10/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5017 - 20601 Quỹ từ thiện
4/10/23 10.000 PHAN THI NGOC  5215 - 19706 Chuyển khoản
4/10/23 50.000 HA THI PHUONG THUY  5243 - 57657 Chuyển tiền.CT tu 0311000673712 
4/10/23 50.000 HUYNH PHUONG THUY  5388 - 53408 Chuyển khoản
4/10/23 10.000 Ha Thi Le  5214 - 15925 Chuyển tiền
4/10/23 50.000 NGUYEN THI HUE 5389 - 48329 Chuyển khoản
4/10/23 10.000  NGUYEN THI NGA 5209 - 01295  Chuyển tiền
4/10/23 100.000 Trinh Thi Thu Huong 5219 - 00944 Chuyển tiền
4/10/23 15.000 NGUYEN TRINH QUE TIEN  5212 - 97458 Chuyển khoản
4/10/23 100.000 TRAN THI THUY TRANG  5220 - 96509  Chuyển tiền
4/10/23 10.000 PHAM THI HOA  5218 - 86263 Chuyển tiền
4/10/23 20.000 DANG THI THANH NGUYEN  5217 - 85596 Chuyển khoản
4/10/23 100.000  NGUYEN NGUYET NI  5213 - 63649  Chuyển tiền
4/10/23 100.000 DOAN THI MINH  5243 - 53918 Chuyển tiền.CT tu 1014867450 
4/10/23 50.000 TRAN THI LAM  5220 - 49568 Chuyển khoản
4/10/23 50.000 TRAN THI THU VAN 5241 - 43750 Chuyển tiền.CT tu 1035862122 
4/10/23 50.000 HO THI XUAN LANH  5389 - 16463 0974298038 Chuyển khoản
4/10/23 100.000 PHAN THI NGOC ANH  5388 - 12386 Chuyển khoản
4/10/23 100.000 TRINH THI THANH THUY  5214 - 25357  Ủng hộ tre e 
4/10/23 50.000 NGUYEN THI KHOA NHI  5239 - 36226 Chuyển tiền.CT tu 1017989224 
4/10/23 150.000 .BUI HONG QUAN 5388 - 03256  Ủng hộ
4/10/23 10.000 LE MANH TOAN  5239 - 35414 Chuyển tiền.CT tu 1091000000815 
4/10/23 20.609 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5147 - 84440 Ủng hộ toi 0011003814022 Quỹ Vì trẻ em khuyết tật  .t
4/10/23 10.000 PHUNG THI CHUNG  5212 - 00210 Chuyển tiền
4/10/23 50.000 NGUYEN THI THU  5078 - 55384 Chuyển tiền.CT tu 0351000850693 
4/10/23 10.000 NGUYEN THI YEN PHUNG  5220 - 90933 gui cac be 
4/10/23 50.000 TONG THI HONG 5219 - 88989 Chuyển tiền
4/10/23 20.000 PHAM VAN DUY 5219 - 88402 Chuyển khoản
4/10/23 50.000 NGUYEN THUY LINH  5215 - 84922  
4/10/23 29.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5147 - 84400 Ủng hộ toi Quỹ Vì trẻ em khuyết tật  .Khong
4/10/23 50.000 TRAN THI BICH VI  5189 - 87443 Chuyển tiền
4/10/23 50.000 NGUYEN THI THUY  5219 - 68533 Chuyển khoản Quỹ Vì trẻ em khuyết tật   VN
4/10/23 100.000 NGUYEN THI MAI  5388 - 84573 Chuyển khoản
4/10/23 10.000 TRAN THI HONG ANH  5217 - 63929 Chuyển tiền
4/10/23 100.000 NGUYEN THU TAM 5239 - 32292 Chuyển tiền.CT tu 0121000885039 
4/10/23 10.000 THI NHU Y  5219 - 54184 Chuyển tiền
4/10/23 100.000 NGUYEN THI UYEN  5239 - 31978 Chuyển tiền.CT tu 0401001437754 
4/10/23 50.000 LE THI NGA 5017 - 47323  
4/10/23 50.000 TRAN THI KIEU  5220 - 46495 Chuyển tiền đến Quỹ Vì trẻ em khuyết tật   VN 
4/10/23 50.000 LE THI THU HUONG 5245 - 23815 Chuyển tiền.CT tu 0021001586422 
4/10/23 50.000 HOANG HAI HIEN  5212 - 43740 Chuyển tiền
4/10/23 50.000 NGUYEN THI THUY TRANG 5209 - 42194  Chuyển khoản
4/10/23 100.000 DO HOA HAU 5209 - 41003  
4/10/23 50.000 DOAN VAN VU 5244 - 23583 Chuyển tiền.CT tu 0201000528351 
4/10/23 50.000 TO HUYNH BAO THUY  5078 - 50676 Chuyển tiền.CT tu 9327021242 
4/10/23 100.000 VU THUY TRANG  5242 - 45685 Chuyển tiền.CT tu 1121000380563 
4/10/23 50.000 TAM NGOC TU  5017 - 33331 TAM NGOC TU CK
4/10/23 50.000 NGUYEN HUYNH NHU  5161 - 16060  Chuyển tiền qua MoMo
4/10/23 100.000 LE THI PHUONG  5209 - 29444 Quyên góp
4/10/23 100.000 NGUYEN HONG MY 5241 - 35062 Chuyển tiền.CT tu 1014685791
4/10/23 50.000 CHAU THI THU VAN 5243 - 42566 Chuyển tiền.CT tu 0511000428180 
4/10/23 50.000 LE THAO CHI 5218 - 69136 Chuyển khoản
4/10/23 10.000 NGUYEN HUY TRUONG 5215 - 67145 Chuyển khoản
4/10/23 100.000 NGUYEN THI NGA  5388 - 36681 Chuyển tiền
4/10/23 100.000 LY THI LE  5239 - 25716  Chuyển tiền.CT tu 1017439305 
4/10/23 100.000 NGUYEN PHUONG NGOC  5189 - 33491 Chuyển khoản
4/10/23 50.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5212 - 39466 Ủng hộ trẻ em khuyết tật
4/10/23 50.000 TONG THI MAI  5390 - 19056 Chuyển khoản
4/10/23 50.000 TRAN MINH HANG 5209 - 18523  
4/10/23 50.000 NGUYEN THI THAO TRANG 5217 - 15752  Chuyển tiền Quyên góp 
4/10/23 100.000 DO THI HANH 5017 - 14127 Chuyển khoản
4/10/23 100.000  NGUYEN THI CHI  5216 - 11494  Chuyển tiền
4/10/23 1.000.000 TRINH THI THU PHUONG 5212 - 09003  Ủng hộ QUY 
4/10/23 50.000 NGUYEN THI NHAT LINH 5216 - 02324 Chuyển tiền
4/10/23 50.000 TRAN THI THANH NHUNG  5387 - 09581 Chuyển tiền
4/10/23 50.000 PHAN THI DIEM LE 5241 - 27782 Chuyển tiền.CT tu 0911000059262 
4/10/23 100.000 LE THI HA 5161 - 08593  Chuyển tiền qua MoMo
4/10/23 50.000 CAO THI HONG NGOC  5240 - 26576  Chuyển tiền.CT tu 1017952136
4/10/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5214 - 81146 Quỹ từ thiện
4/10/23 100.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5387 - 97674 Ủng hộ
4/10/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5218 - 59462 Quỹ từ thiện 
4/10/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5219 - 59202 Quỹ từ thiện
4/10/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5017 - 57087 Quỹ từ thiện
4/10/23 30.000 DANG THI THUY  5078 - 32102 Chuyển tiền.CT tu 0291000272468 
4/10/23 20.000 NGUYEN TUNG LAM  5218 - 85502 Chuyển tiền
4/10/23 10.000 HA VAN BAN 5213 - 72303  
4/10/23 100.000 BANH KHA VAN 5390 - 09319 Chuyển tiền
4/10/23 26.814 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5147 - 82472 Ủng hộ toi Quỹ Vì trẻ em khuyết tật  .ho ham ech
4/10/23 300.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5078 - 68662 uh.CT tu 9962365572 toi Quỹ Vì trẻ em khuyết tật  
4/10/23 27.163 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5147 - 82090 Ủng hộ toi Quỹ Vì trẻ em khuyết tật  .UH
4/10/23 8.889 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5078 - 60738 cho di yeu thuong nhan lai yeu thuong. CT tu 0831000019766 toi Quỹ Vì trẻ em khuyết tật  
4/10/23 24.997 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5147 - 81736 Ủng hộ toi Quỹ Vì trẻ em khuyết tật  .ho tro
4/10/23 250.000 NGUYEN THU THUY  5243 - 64773 Chuyển tiền.CT tu 1031780076 
4/10/23 20.750 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5147 - 81632 Ủng hộ toi Quỹ Vì trẻ em khuyết tật  .All
4/10/23 50.000 DO THANH HUNG 5189 - 33583 Chuyển khoản
5/10/23 22.925 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5147 - 96138 Ủng hộ toi Quỹ Vì trẻ em khuyết tật  .trẻ em khuyết tật
5/10/23 60.618 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5147 - 96052 Ủng hộ toi  Quỹ Vì trẻ em khuyết tật  .Ủng hộ tu thien
5/10/23 100.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5078 - 23759 Chuc moi dieu tot dep den voi cac em.CT tu 0231000690079 
5/10/23 590.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5209 - 72070 Nam Mo Quan the am
5/10/23 1.000.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5078 - 88334 Binh thuong.CT tu 0071000931500 toi Quỹ Vì trẻ em khuyết tật  
5/10/23 10.000 HA VAN PHUONG 5212 - 12418  
5/10/23 10.000 HA VAN PHUONG 5213 - 93060  
5/10/23 10.000 Lam nhat duy 5216 - 65371  
5/10/23 10.000 BUI DUC DONG 5214 - 36745 Chuyển tiền
5/10/23 10.000 NGOC THI THUY HANG  5244 - 33220 Quỹ từ thiện.CT tu 0771000573575 
5/10/23 10.000 NGUYEN THI KIM PHUNG 5241 - 46215  Chuyển tiền.CT tu 0041000361572 
5/10/23 100.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5078 - 64217 tat ca.CT tu 1041316920 toi  Quỹ Vì trẻ em khuyết tật  
5/10/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5219 - 60608 Quỹ từ thiện
5/10/23 10.000 NGUYEN THI LE  5161 - 52656 Chuyển tiền qua MoMo
5/10/23 10.000 NGO MANH HUNG 5212 - 39216 Chuyển khoản
5/10/23 10.000 TRIEU YEN MY 5217 - 34209  
5/10/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5216 - 83793 Quỹ từ thiện
5/10/23 100.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5078 - 55737 giup do tre e kho khan.CT tu 1012590850 toi  Quỹ Vì trẻ em khuyết tật  
5/10/23 300.000  Bui Hai Lam 2017  5215 - 60317 Bui Hai Lam 2017 Quyên góp
5/10/23 10.000 NGUYEN THI TIM  5215 - 23722 Chuyển tiền
5/10/23 10.000 NGUYEN THI LAI 5213 - 35894 Chuyển khoản
5/10/23 10.000 TRAN ANH HAO 5212 - 62510  
5/10/23 10.000 phan quy vu 5212 - 03847  
5/10/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5212 - 51039 Quỹ từ thiện
5/10/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5217 - 37517 Quỹ từ thiện
5/10/23 10.000 LE MINH CHI 5213 - 20194 Chuyển tiền
5/10/23 10.000  VU THI THUY  5214 - 91024 Chuyển tiền
5/10/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5209 - 41396 Quỹ từ thiện 
5/10/23 10.000 PHAM VAN HOA 5240 - 82735 CT tu 1030151150
5/10/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5219 - 30296 Quỹ từ thiện 
5/10/23 100.000 TRAN THI LAN  5220 - 49658  
5/10/23 100.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5214 - 45999 Ủng hộ trẻ em khuyết tật
5/10/23 10.000 TRINH THI THAM 5213 - 30420  
5/10/23 15.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5216 - 72182 Chuyển tiền lien ngan hang
5/10/23 10.000 DO VAN THANH 5212 - 53450 Chuyển khoản
5/10/23 10.000 TRAN HAI VAN 5209 - 44397 Chuyển khoản
5/10/23 10.000 NGUYEN THANH NGUYEN  5244 - 44345 Chuyển tiền.CT tu 1016917896 
5/10/23 10.000 NGUYEN THI KIEU OANH  5215 - 83288 Chuyển tiền đến Quỹ Vì trẻ em khuyết tật   VN
5/10/23 10.000 NGO THI KIM THOA 5078 - 62189 Chuyển tiền.CT tu 3865768782
5/10/23 10.000 KIEU NGOC VINH 5218 - 51791 Chuyển khoản
5/10/23 10.000 KIEU THI HONG BUOI 5219 - 51660 Chuyển tiền
5/10/23 10.000 TRAN VIET THUONG  5209 - 47459 Chuyển tiền
5/10/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5215 - 45530 Quỹ từ thiện
5/10/23 10.000 Nong Phuong Lan 5244 - 40604 Chuyển tiền.CT tu 1038363657 
5/10/23 10.000 HOANG THUY DIEU 5214 - 28315 Chuyển tiền
5/10/23 10.000 Nguyen Thi Hong Em  5212 - 27344 Chuyển khoản tu thien
5/10/23 10.000 LE VAN HUNG 5218 - 97436 Chuyển khoản
5/10/23 20.000 PHAM THI THU HUONG  5216 - 93185  
5/10/23 50.000 BUI THI HOA 5387 - 01870 Chuyển khoản
5/10/23 10.000 NGUYEN HOANG NAM  5078 - 49334 Chuyển tiền.CT tu 0541001605313 
5/10/23 10.000  HO THI HAU 5219 - 30648 Chuyển tiền
5/10/23 10.000 NGUYEN THI NGOC HA  5220 - 21325 Chuyển khoản
5/10/23 10.000 NGUYEN THI NHAI 5242 - 54026 Chuyển tiền.CT tu 1024877356 
5/10/23 10.000 NGUYEN THI THU HUONG  5213 - 68271 Chuyển tiền
5/10/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5209 - 63573 Ủng hộ
5/10/23 20.000 NGUYEN THI HOAI 5078 - 41027 Chuyển tiền.CT tu 1034487710 
5/10/23 10.000 LE THI MY HANG 5218 - 33552 Chuyển khoản
5/10/23 10.000  NGUYEN THI THANH TAM  5213 - 22098 Chuyển tiền
5/10/23 10.000 HO THI HONG PHUC  5220 - 05404 Chuyển tiền
5/10/23 10.000 TRAN THI THU HIEN  5215 - 84530 Chuyển khoản
5/10/23 10.000 NGUYEN DAO THI HAN  5241 - 35442 Han ck.CT tu 1016745234 
5/10/23 10.000 HOANG THI XUAN 5217 - 76217 Chuyển tiền
5/10/23 10.000 PHAM THI LINH 5215 - 65188 Chuyển tiền
5/10/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5219 - 64230 Chuyển tiền
5/10/23 10.000 HO THI NGA  5017 - 63580 Chuyển tiền
5/10/23 10.000 DANG THI THANH HOA  5242 - 42016 Quỹ Vì trẻ em khuyết tật  .CT tu 0301000328627 
5/10/23 100.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5078 - 30149 CT tu 0071001759179 toi  Quỹ Vì trẻ em khuyết tật  
5/10/23 10.000 NGUYEN THI YEN  5217 - 42322  
5/10/23 10.000 CO THI TAM  5017 - 40625 Chuyển khoản
5/10/23 10.000 TO  5215 - 40452 TO chuyen 
5/10/23 10.000 NGUYEN THI VAN 5017 - 37323 Chuyển tiền
5/10/23 10.000 Nguyen Thi Tuyet  5017 - 36070 Chuyển tiền 
5/10/23 10.000 PHAN THI CHI  5214 - 34897  
5/10/23 10.000 NGUYEN THI YEN 5017 - 34827 Chuyển tiền
5/10/23 50.000  HUYNH THI THU HUONG 5078 - 29180 tien Ủng hộ quy vi tre emkhuyet tat viet nam.CT tu 0811000052924 
5/10/23 10.000 THAN THI DUYEN 5220 - 33634  Chuyển khoản
5/10/23 10.000 Hoang Thi Ly  5239 - 25934 Chuyển tiền.CT tu 9333277371 
5/10/23 10.000 TRAN THI THAO 5216 - 32548  
5/10/23 10.000 LUONG THI TUYET THANH 5213 - 32178  
5/10/23 10.000  LE THI XUAN HUONG  5216 - 31925 Chuyển tiền uh
5/10/23 10.000 HOANG THI THANH  5214 - 30717 Chuyển khoản
5/10/23 10.000 TRAN THI BACH NHUNG  5245 - 98052  Chuyển tiền.CT tu 0841000098841
5/10/23 10.000 TRAN THI THU THAO  5213 - 29151 Chuyển khoản
5/10/23 10.000 LAI THI SEN 5244 - 98041  Chuyển tiền.CT tu 0361000327129 
5/10/23 10.000 TRAN THI NGA 5220 - 28950 Chuyển tiền
5/10/23 10.000  BUI THI MY LE  5214 - 28821 CK
5/10/23 10.000 PHAN THI THUONG 5218 - 28335 Chuyển tiền đến Quỹ Vì trẻ em khuyết tật   VN
5/10/23 10.000 NGUYEN THI THU HIEN  5217 - 27672  Chuyển tiền
5/10/23 10.000 NGUYEN THI NHU  5245 - 97927 Chuyển tiền.CT tu 0411001109370 
5/10/23 10.000 PHUNG THI DUNG  5209 - 26911 Chuyển khoản
5/10/23 10.000 NGUYEN THI HUE 5209 - 25640  Chuyển khoản
5/10/23 10.000 NGUYEN PHUONG THAO  5214 - 25549 Chuyển khoản
5/10/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5161 - 92079 Quỹ từ thiện
5/10/23 100.000 NGUYEN THI HOAI ANH  5243 - 36438 Chuyển tiền.CT tu 0021000933232 
5/10/23 100.000 NGHIEM THI HUYEN  5388 - 75594 Chuyển khoản
5/10/23 20.000 DOAN VAN KHUE 5213 - 49791 Chuyển khoản
5/10/23 100.000 DO THI THANH HUONG  5387 - 59275 Chuyển tiền
5/10/23 20.000  TRINH THI BAO CHAU  5243 - 33459 Chuyển tiền Qui vi trẻ em khuyết tật VN.CT tu 0091000438548 
5/10/23 50.000 NGUYEN THI HONG NHUNG 5189 - 47234 Chuyển khoản
5/10/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5212 - 88967 Chuyển khoản
5/10/23 10.000 NGUYEN THI PHUONG THAO 5213 - 75546 Chuyển tiền
5/10/23 10.000 LA TRUONG SON  5216 - 75394 Chuyển khoản
5/10/23 10.000 NGUYEN THI DUNG HA  5241 - 20288 Chuyển tiền.CT tu 1031000016428 
5/10/23 10.000 Vo Minh Ngoc  5219 - 66717 Chuyển tiền
5/10/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5215 - 65723 CK
5/10/23 10.000 KIEU THI KIEN  5218 - 63797 Chuyển khoản
5/10/23 100.000 NGO THI THANH HIEN  5017 - 50590  
5/10/23 50.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5388 - 16091 Chuyển tiền
5/10/23 10.000 BUI VAN HIEU  5241 - 96501 Chuyển tiền.CT tu 1027280904 
5/10/23 10.000 TRAN DUC TAM 5219 - 52005 Chuyển tiền
5/10/23 50.000 DOAN DIEM QUYNH  5209 - 44184 Chuyển khoản
5/10/23 100.000 TRAN THI HUYEN 5213 - 24007  
5/10/23 100.000 DINH THI HUONG  5212 - 19739 Chuyển tiền
5/10/23 50.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5390 - 62321 chi tang cac chau
5/10/23 50.000 DANG KIM THANH  5388 - 59459 Chuyển tiền
5/10/23 100.000 BUI THI LIEU  5390 - 58424 Chuyển tiền
5/10/23 100.000 PHAM THI MY HAU 5017 - 89847 Chuyển tiền
5/10/23 50.000 TRINH THI HUYEN TRANG  5388 - 45013 Chuyển khoản
5/10/23 50.000 DO THI MAI LIEN 5209 - 64944 Chuyển khoản
5/10/23 10.000 DUONG HONG QUOC  5212 - 61679 Chuyển tiền
5/10/23 100.000 NGUYEN THI THANH HUYEN  5243 - 94937 Chuyển tiền.CT tu 0231000637153 
5/10/23 50.000 NGUYEN THU HIEN 5388 - 34790 Chuyển khoản
5/10/23 60.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5078 - 75237 nhung trẻ em khuyết tật.CT tu 1016160326 toi  Quỹ Vì trẻ em khuyết tật  
5/10/23 30.000 DANG THI THUY  5078 - 75000 Chuyển tiền.CT tu 0291000272468 
5/10/23 100.000 BUI THI NHU HA  5220 - 48243  
5/10/23 50.000 TRAN THI MAU  5215 - 42347 Chuyển tiền
5/10/23 100.000 NGUYEN THI THANH  5240 - 84545 Chuyển tiền.CT tu 0351000680426 
5/10/23 100.000 NGUYEN THI TUONG VI  5241 - 84450 Chuyển tiền.CT tu 1017887499 
5/10/23 100.000 DO THU THUY  5189 - 24910 Chuyển tiền
5/10/23 100.000 NGUYEN MY DANG 5161 - 71015 Chuyển tiền qua MoMo
5/10/23 100.000 LE NGOC ANH TRAM  5389 - 18284 dinh danh tai khoan
5/10/23 50.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5212 - 20292 Chuyển tiền dinh danh
5/10/23 100.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5390 - 14486 Quy tre e khuyet tat
5/10/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5078 - 71291 kho khan.CT tu 0091000421324 toi  Quỹ Vì trẻ em khuyết tật  
5/10/23 50.000 VU THI THUY  5189 - 10332 Chuyển tiền
5/10/23 100.000 TRAN THI HOA 5390 - 10184 Chuyển tiền
5/10/23 100.000 LUONG THI TRANG 5387 - 08269 Chuyển khoản
5/10/23 100.000 Lam Nguyen Duy Linh  5212 - 98328 Chuyển tiền
5/10/23 54.796 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5147 - 91778 Ủng hộ toi  Quỹ Vì trẻ em khuyết tật  .binh thuong
5/10/23 100.000 Nguyen Thi Khanh Van  5214 - 71640 Chuyển tiền
5/10/23 50.000 TRAN THI VAN  5242 - 88884 Chuyển tiền.CT tu 0341007226135 
5/10/23 50.000 NGUYEN THI HA 5220 - 69008 Chuyển tiền
5/10/23 100.000 HOANG THI THU HA  5212 - 66021 Chuyển khoản Quỹ Vì trẻ em khuyết tật  
5/10/23 50.000 NGUYEN THI DUNG  5390 - 89290 Chuyển khoản
5/10/23 100.000 PHAN THI NGOC BICH  5189 - 87997 Chuyển tiền
5/10/23 50.000  LE THI HOAI THUONG  5239 - 72479 Ck thienj nguyen .CT tu 0291000284020 
5/10/23 10.000 DONG KHAC VAN 5218 - 44877 Chuyển khoản
5/10/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5017 - 31181 Quỹ từ thiện
5/10/23 50.000 NGUYEN THI THAO QUYEN  5239 - 68711 Chuyển tiền.CT tu 0531002542376 
5/10/23 15.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5147 - 91486 Ủng hộ toi Quỹ Vì trẻ em khuyết tật  .khong
5/10/23 10.000 PHAM THI THAO  5217 - 29422 Chuyển tiền
5/10/23 10.000 PHAM MY HANG  5217 - 88779 Chuyển khoản
5/10/23 50.000 NGUYEN THI SIM  5213 - 71134 Chuyển tiền
5/10/23 28.261 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5147 - 90426 Ủng hộ toi  Quỹ Vì trẻ em khuyết tật  .khuyettat
5/10/23 29.581 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5147 - 90412 Ủng hộ toi Quỹ Vì trẻ em khuyết tật  .trẻ em khuyết tật
5/10/23 22.014 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5147 - 90400 Ủng hộ toi  Quỹ Vì trẻ em khuyết tật  .khuyet tat
5/10/23 28.600 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5147 - 90226 Ủng hộ toi Quỹ Vì trẻ em khuyết tật  .tai
5/10/23 100.000 NGUYEN XUAN SON Quan 7 5090 - 14457 CT tu 0371003907540 
5/10/23 5.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5078 - 84797 m.CT tu 9879577109 toi  Quỹ Vì trẻ em khuyết tật  
 
6/10/23 123.456 BIEN GIA KHIEM  5161 - 44755 Chuyển tiền qua MoMo
6/10/23 50.000 NGUYEN THI TRANG  5240 - 51257 Mong cac con an yen mot doi.CT tu 1015944765 
6/10/23 500.000 NGHIEM CONG THANH 5017 - 86014 chuc moi nguoi nhieu suc khoe
6/10/23 500.000  NGUYEN DUC NGOC QUI TIN  5240 - 47867 nhi .CT tu 9772233363 
6/10/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5220 - 11687 Quỹ từ thiện
6/10/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5209 - 84968 Quỹ từ thiện
6/10/23 10.000 NGUYEN THI DUNG  5209 - 56310 Chuyển tiền
6/10/23 10.000 LUONG VAN TRIEU  5219 - 54725 Chuyển khoản
6/10/23 10.000 DANG THI TRANG  5209 - 52875 Chuyển khoản
6/10/23 10.000 NGUYEN NGOC HA 5243 - 48304 Chuyển tiền Quỹ từ thiện.CT tu 0491000033516 
6/10/23 50.000 HOANG THU HANG 5389 - 78445  Ủng hộ
6/10/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5161 - 30814 Quỹ từ thiện
6/10/23 10.000 TRAN DUC THO 5239 - 26516 Chuyển tiền.CT tu 1020524077
6/10/23 10.000 TRAN VAN NGAN  5078 - 33026 Quỹ từ thiện. CT tu 0381002234015 
6/10/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5017 - 44106 Quỹ từ thiện
6/10/23 10.000 NGUYEN KINH DUC  5216 - 43344 Chuyển khoản
6/10/23 10.000 NGUYEN TRUNG DUC  5161 - 27053 Chuyển tiền
6/10/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5218 - 06177 Quỹ từ thiện
6/10/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5216 - 96790 Quỹ từ thiện
6/10/23 10.000 LOC VAN HIEU  5240 - 27467 Chuyển tiền.CT tu 1027536865 
6/10/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5218 - 50298 Quỹ từ thiện
6/10/23 10.000 VO THI UT TRANG 5217 - 30902 Chuyển tiền
6/10/23 10.000 HOANG VAN QUY 5217 - 67971 Chuyển khoản
6/10/23 10.000 DUONG VAN DO  5245 - 82148 Quỹ từ thiện. CT tu 1019020494 
6/10/23 10.000 TRAN THI THANH TAM  5214 - 38557 Chuyển tiền
6/10/23 27.830 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5147 - 00775 Ủng hộ toi Quỹ Vì trẻ em khuyết tật  .Tre Khuyet Tat
6/10/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5220 - 05003 Quỹ từ thiện
6/10/23 10.000  TRUONG XUAN THUY  5213 - 01462 Chuyển tiền
6/10/23 10.000 NGO TRONG PHU  5161 - 01120 Chuyển tiền qua MoMo
6/10/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5213 - 12838 Quỹ từ thiện
6/10/23 10.000 LE THI TINH  5218 - 64289 Chuyển khoản
6/10/23 10.000 VUONG NGOC OANH  5241 - 67496 Chuyển tiền.CT tu 1041406125 
6/10/23 100.000 NGUYEN THI KIM THOA  5243 - 71894 Ủng hộ cac tre em.CT tu 0351000985340 
6/10/23 50.000 NGUYEN THI CAM TUYEN  5388 - 40237  Chuyển tiền
6/10/23 10.000 PHAM VAN NAM 5220 - 95063 Chuyển khoản
6/10/23 10.000 HA VAN NGUYEN  5218 - 61525 Chuyển tiền
6/10/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5220 - 04245 Ủng hộ tre em
6/10/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5219 - 98250 Quỹ từ thiện
6/10/23 10.000 NGUYEN THI TAM  5240 - 53171 từ thiện.CT tu 0281000448966 
6/10/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5017 - 44126 Ủng hộ tre em
6/10/23 10.000 NGO THI HUE  5220 - 29700 Chuyển khoản
6/10/23 10.000 NGUYEN THI HUONG  5017 - 23163 Chuyển khoản
6/10/23 30.000 DANG THI THUY 5078 - 35829 Chuyển tiền.CT tu 0291000272468 
6/10/23 10.000 DO THI MAY  5212 - 16198 Chuyển tiền
6/10/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5017 - 90830 Quỹ từ thiện 
6/10/23 10.000 NGUYEN THI HONG NHUNG 5217 - 82925 Chuyển khoản
6/10/23 10.000 NGUYEN NGOC HAO  5212 - 66773 Chuyển khoản
6/10/23 5.000 BUI THI HOAI TRANG  5243 - 52109 Chuyển tiền.CT tu 1017389737 
6/10/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5214 - 52361 Quỹ từ thiện, ma GD 160517327
6/10/23 10.000 PHAN THI KIM THOA  5244 - 27965 Quỹ từ thiện. CT tu 0061001002908 
6/10/23 10.000 VU THI HONG LIEN  5243 - 50123 Quỹ từ thiện.CT tu 0341005238089 
6/10/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5017 - 32225 Quỹ từ thiện
6/10/23 10.000 NGUYEN THI HOA  5213 - 17275  Chuyển khoản Ủng hộ
6/10/23 10.000 HOANG VAN HOA 5209 - 13100  
6/10/23 100.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5078 - 24084 kho khan.CT tu 0441000666597 toi  Quỹ Vì trẻ em khuyết tật  
6/10/23 100.000  TRAN VAN TUONG 5209 - 58410 Chuyển tiền
6/10/23 10.000 NGUYEN THI GIANG  5214 - 38838 Chuyển khoản
6/10/23 10.000 PHAN VAN DIET  5219 - 26663 Chuyển khoản
6/10/23 10.000 PHAM TIEN LONG 5242 - 41188 Chuyển tiền.CT tu 0541000263549 
6/10/23 10.000 Thythy 5017 - 16838  
6/10/23 10.000 TO THI DONG  5216 - 01067 Chuyển khoản
6/10/23 10.000 NGUYEN THANH KHOA 5219 - 95148  
6/10/23 50.000 HUYNH QUANG CHAU  5389 - 26170 Chuyển khoản
6/10/23 10.000  PHAM THI CAM 5215 - 85500  
6/10/23 10.000 PHAM THI DIEM 5217 - 58559 Chuyển khoản Ủng hộ
6/10/23 50.000  TRUONG THI HUE  5017 - 44871  Chuyển tiền
6/10/23 10.000 BUI THI HIEN 5212 - 18968  Chuyển tiền đến Quỹ Vì trẻ em khuyết tật   VN 
6/10/23 20.000 CHU THI QUYET  5213 - 12603 Chuyển tiền
6/10/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5212 - 08506 Ủng hộ TE khuyet tat
6/10/23 20.000 NGUYEN THI NGA  5214 - 05073 chuyen 
6/10/23 10.000 HOANG THI LAN  5216 - 98279 Chuyển tiền
6/10/23 10.000 PHAN THI HIEN  5214 - 96343 Chuyển khoản
6/10/23 10.000 DO THI HONG PHUONG  5220 - 95766  Chuyển khoản
6/10/23 10.000 NGUYEN THI HIEN 5244 - 89801 Chuyển tiền quy khuyết tật tre em..CT tu 0491001900474 
6/10/23 10.000 LE NGOC DOAN  5214 - 95347 Chuyển tiền
6/10/23 10.000 NGUYEN THI MAI  5209 - 95034 Chuyển tiền từViettel Money
6/10/23 10.000 CAO LE TRANG  5212 - 94391 Chuyển khoản
6/10/23 10.000 TRUONG THI LE 5217 - 94374 Chuyển tiền
6/10/23 10.000 HO THI VAN  5214 - 94267 Chuyển khoản
6/10/23 10.000 NGUYEN THI HUONG  5214 - 93736 Chuyển tiền
6/10/23 10.000 NGUYEN THI HOAT 5215 - 93464 Chuyển tiền
6/10/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5209 - 91751  
6/10/23 10.000 PHAM THI HONG HANH  5218 - 90592 Chuyển khoản
6/10/23 10.000 CU THI THUY 5218 - 90586 Chuyển tiền đến Quỹ Vì trẻ em khuyết tật   VN 
6/10/23 5.000 NGUYEN THI HOAT  5212 - 89209 Chuyển tiền
6/10/23 10.000 NGUYEN THI THU HIEN  5216 - 88836 Chuyển khoản
6/10/23 10.000 NGUYEN THI HANG  5215 - 88601 Chuyển tiền
6/10/23 10.000 NGUYEN THI MAI 5218 - 87884 Chuyển khoản
6/10/23 10.000 NGUYEN THU HOAI  5220 - 87528 Chuyển khoản
6/10/23 10.000 NGUYEN THI THAO 5219 - 87445 Chuyển tiền
6/10/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5017 - 87176  
6/10/23 10.000 TRAN THI BICH 5209 - 87103 Chuyển khoản
6/10/23 10.000 NGUYEN THI HUNG 5017 - 86925 Chuyển khoản
6/10/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5213 - 86399 Chuyển tiền lien ngan hang
6/10/23 10.000 DINH THI THUY HUONG 5212 - 85904  Chuyển khoản
6/10/23 10.000 DAU THI CHI  5241 - 22512 Chuyển tiền.CT tu 0861000091427
6/10/23 10.000 PHAM HUYEN TRANG  5220 - 84067 Chuyển tiền
6/10/23 100.000 .NGUYEN THI YEN LINH  5220 - 34734  
6/10/23 50.000 Nguyen Thi Nu 5215 - 09764 Chuyển tiền
6/10/23 10.000 NGUYEN THI HONG THAM 5245 - 81215 Chuyển tiền.CT tu 0361000281830 
6/10/23 50.000 NGUYEN THI THUY AN  5239 - 87481 Trẻ em Việt Nam. CT tu 0181003414400 
6/10/23 50.000 TRAN THI XUAN DIU  5388 - 20721 Chuyển khoản
6/10/23 10.000 NGUYEN THI TU 5017 - 35888 Chuyển khoản
6/10/23 10.000 NGUYEN THI KIM LOAN 5215 - 34688  
6/10/23 50.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5212 - 30322 Chuyen Quỹ Vì trẻ em khuyết tật   VN
6/10/23 10.000 NGUYEN TRUNG THANH  5218 - 28742 Chuyển tiền
6/10/23 10.000 LE TRUC NGAN 5017 - 26204 Chuyển khoản
6/10/23 50.000 VU THU DUNG  5387 - 03747 Chuyển tiền
6/10/23 50.000 PHAM THI GIANG  5390 - 95982 Chuyển khoản
6/10/23 21.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5147 - 98708 Ủng hộ toi  Quỹ Vì trẻ em khuyết tật  .quy hoi
6/10/23 50.000 NGUYEN HOANG THUY VU  5245 - 74808 Chuyển tiền.CT tu 1035052914 
6/10/23 100.000  TRAN THI THANH THAO  5017 - 76018 Chuyển tiền
6/10/23 10.000 TRAN VAN KHANG 5218 - 55469 Chuyển khoản
6/10/23 10.000 HUYNH TRI LOI 5213 - 89455  
6/10/23 50.000 NGUYEN THI TUYET  5212 - 84308 Chuyển khoản
6/10/23 100.000 NGUYEN THI THUAN HOA  5389 - 34249  Chuyển khoản
6/10/23 50.000  DO THI HAU  5218 - 56982 Ủng hộ quy tre em kt
6/10/23 100.000 LAI THI DIU  5390 - 26704  Chuyển tiền
6/10/23 100.000 NGUYEN THI NGOC LUYEN  5387 - 26268 Quyên góp
6/10/23 10.000 LAM THI CAM THU  5161 - 44800 Chuyển tiền
6/10/23 50.000 CHAU THI DUA  5388 - 22306 Chuyển tiền
6/10/23 100.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5017 - 34953 Ủng hộ quy Khuyet Tat
6/10/23 50.000 HOANG THI HUONG 5216 - 23973  
6/10/23 100.000 PHAM THI HONG YEN  5387 - 11450 Chuyển khoản
6/10/23 50.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5017 - 14879 Ủng hộ trẻ em khuyết tật
6/10/23 50.000 NGUYEN THI KIM TINH  5209 - 13333 Chuyển tiền
6/10/23 100.000 VU THI BICH DUYEN  5244 - 60862 Chuyển tiền.CT tu 9962525192 
6/10/23 10.000 nguyen thi thuy dung 5209 - 72475  
6/10/23 50.000 NGUYEN NGOC NHUNG  5240 - 73292 Chuyển tiền.CT tu 9342684491 
6/10/23 100.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5390 - 88541 Quyên góp
6/10/23 100.000 Pham Thi Hue 5218 - 59061 Quyên góp
6/10/23 50.000 DAO THI YEN  5389 - 83818 Chuyển khoản
6/10/23 100.000 TRAN THI TAM 5241 - 70459 Chuyển tiền.CT tu 1016903163 
6/10/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5218 - 23222 Quỹ từ thiện 
6/10/23 100.000  HUYNH THI THU QUYEN  5214 - 22558 Chuyển tiền
6/10/23 100.000 TRIEU DUC THANG 5189 - 68140 Chuyển khoản
6/10/23 10.000 NGUYEN KHAC MINH  5220 - 02363 Chuyển tiền
6/10/23 10.000 NGO THI NGOC LAN  5216 - 97446 Chuyển tiền
6/10/23 100.000 BUI THI VAN ANH  5218 - 90294 Chuyển tiền Quyên góp Quy Thien Tam
6/10/23 10.000 DAO THI THUY NGOC  5217 - 89809 Chuyển tiền
6/10/23 10.000 NGUYEN THI OANH  5242 - 76486 Quỹ từ thiện.CT tu 0031000132989 
6/10/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5213 - 82704 Quỹ từ thiện 
6/10/23 10.000 NGUYEN THI THANH HOA 5244 - 54105 Quỹ từ thiện.CT tu 0101000861394 
6/10/23 100.000 LE THI BICH HONG 5161 - 34364 Chuyển tiền qua MoMo
6/10/23 50.000 NGO THI THU PHUONG  5189 - 39815 Chuyển khoản
6/10/23 10.000 QUACH VAN NHUAN  5215 - 13206 Chuyển khoản
6/10/23 10.000 NGUYEN THI BICH TRAM 5212 - 45630 Chuyển tiền
6/10/23 50.000 Kieu thi le  5218 - 08001 Chuyển tiền, ma GD 160444754
6/10/23 10.000 Dam Ngoc Hung 5212 - 90449  
6/10/23 100.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5220 - 70006 Trẻ em Việt Nam
6/10/23 50.000 CAO THI THU HUONG  5217 - 55471 Chuyển tiền
6/10/23 10.000 HOANG VAN MUI 5215 - 38726 Chuyển khoản
6/10/23 50.000 .LE THI THANH THUY  5243 - 57886 Chuyển tiền.CT tu 0041000693819
6/10/23 50.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5387 - 28652 Trẻ em Việt Nam
6/10/23 50.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5390 - 27778 Trẻ em Việt Nam
6/10/23 50.000 NGUYEN VAN GIAP 5390 - 24854 Chuyển khoản
6/10/23 50.000 PHAM THI THUONG 5213 - 96525 Chuyển khoản
6/10/23 100.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5389 - 18378 Ủng hộ
6/10/23 50.000 TRAN THI MAN  5218 - 88898 Trẻ em Việt Nam
6/10/23 50.000 LAI NHU HUE 5241 - 46590 Chuyển tiền.CT tu 0901000041205 
6/10/23 100.000 DUONG THI DEP 5390 - 14348 Chuyển tiền
6/10/23 50.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5215 - 83869 Trẻ em Việt Nam
6/10/23 100.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5390 - 12394 Trẻ em Việt Nam
6/10/23 100.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5218 - 80866 tre em viec nam
6/10/23 50.000 TRUONG THI TUOI 5388 - 11456 Chuyển khoản
6/10/23 50.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5189 - 10382 Tre em Viet Nam
6/10/23 100.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5214 - 75596 treem vietnam 
6/10/23 100.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5213 - 75376 Trẻ em Việt Nam
6/10/23 50.000 HOANG THI XAM  5245 - 32399 Chuyển tiền.CT tu 0521000733385
6/10/23 100.000 .NGUYEN THI KIM ANH  5390 - 08766 Chuyển khoản
6/10/23 22.353 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5147 - 97470 Ủng hộ toi  Quỹ Vì trẻ em khuyết tật  .tre em khuyen tat
6/10/23 100.000 LAM THUC CHINH 5388 - 06948 Chuyển khoản
6/10/23 50.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5387 - 04782 Ủng hộ
6/10/23 50.000 739810.061023.092920.Ung ho 5218 - 59006 Ủng hộ
6/10/23 50.000 VO THI NGAN 5389 - 02620 Chuyển khoản
6/10/23 100.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5390 - 01914 Ủng hộ
6/10/23 100.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5388 - 98995 Ủng hộ
6/10/23 100.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5214 - 49774 Ủng hộ
6/10/23 100.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5161 - 17954 Ủng hộ
6/10/23 100.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5218 - 48354 Ủng hộ
6/10/23 100.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5214 - 47846 Ủng hộ
6/10/23 100.000 BUI THI THAO  5078 - 86721 Ủng hộ.CT tu 0311000741941 
6/10/23 50.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5147 - 97424 Ủng hộ toi Quỹ Vì trẻ em khuyết tật  .trẻ em khuyết tật
6/10/23 50.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5189 - 96561 Ủng hộ trẻ em khuyết tật
6/10/23 50.000 TRUONG THI HONG NHUNG 5388 - 94865 Chuyển tiền
6/10/23 100.000 NGUYEN THI HONG NHUNG  5218 - 40671 Chuyển tiền
6/10/23 50.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5219 - 30491 Quỹ Vì trẻ em khuyết tật  
6/10/23 50.000 TRAN THI HUONG LY  5388 - 89508 Chuyển tiền
6/10/23 50.000 VUONG KIEU OANH  5387 - 87553  Chuyển tiền
6/10/23 100.000 CHU HONG NHUNG  5078 - 84237 Chuyển tiền.CT tu 0141000857581 
6/10/23 50.000 .Vo Thi Kim Ngan 5220 - 20793 Chuyển tiền
6/10/23 50.000 NGUYEN THI DIEU HUYEN  5389 - 84453 Chuyển tiền
6/10/23 50.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5390 - 83683 Ủng hộ
6/10/23 100.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5017 - 15545 Ủng hộ trẻ em khuyết tật
6/10/23 50.000 PHAN ANH THU 5161 - 16289 Chuyển tiền qua MoMo
6/10/23 50.000 NGUYEN THI MY HIEN  5239 - 35423 Chuyển tiền Ủng hộ.CT tu 1019740035 
6/10/23 50.000 TRAN THI THANH HOA  5390 - 81303 Chuyển khoản
6/10/23 50.000 LE THI DUNG  5390 - 81127 Chuyển khoản từ thiện tre em
6/10/23 50.000 PHAM THI HUONG 5389 - 80495 Chuyển khoản
6/10/23 100.000  LAM THI KIM HUYEN  5218 - 07960 Chuyển tiền
6/10/23 50.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5212 - 07866 CK
6/10/23 100.000 DAM THI YEN NHI  5216 - 07579 Chuyển khoản
6/10/23 5.000 TRINH XUAN TUAN 5217 - 07495  
6/10/23 100.000 TRAN THI HUYEN  5245 - 27421 Chuyển tiền.CT tu 9974122548
6/10/23 50.000 NGUYEN KIEU OANH  5017 - 07010  Chuyển khoản Quỹ Vì trẻ em khuyết tật   VN
6/10/23 50.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5218 - 04058 Ủng hộ trẻ em khuyết tật 
6/10/23 50.000 TRAN THI XUAN HUYEN  5387 - 78023 Chuyển khoản
6/10/23 50.000 NGUYEN THI HONG MO  5213 - 99188  Ủng hộ
6/10/23 50.000 VU THI THANH LOAN  5241 - 39952 Chuyển tiền.CT tu 0341006820168 
6/10/23 50.000 HA QUYNH LAN  5213 - 95552 Chuyển tiền
6/10/23 100.000 LE THI NGOC BICH  5243 - 48640 Chuyển tiền.CT tu 1024352524 
6/10/23 50.000  TRAN THI THU SUONG  5218 - 93491 Chuyển tiền
6/10/23 200.000 NGUYEN THI DUONG  5242 - 48327 Chuyển tiền.CT tu 9933390777 
6/10/23 50.000 PHAM THI HUONG 5215 - 87512 Chuyển tiền
6/10/23 50.000 VU THI TRANG  5390 - 70675 Chuyển khoản
6/10/23 100.000 .Lan phuong  5390 - 69675 Chuyển khoản
6/10/23 50.000 NGUYEN THANH VAN  5189 - 68334 Chuyển khoản
6/10/23 100.000 DO NGOC DOAN 5078 - 80097 Chuyển tiền.CT tu 0281000394152
6/10/23 50.000 VO DAO BAO HAN  5390 - 67993 Chuyển khoản
6/10/23 50.000 NGUYEN THI MINH HANG  5242 - 47671  Chuyển tiền.CT tu 1025977266 
6/10/23 100.000 DINH THI HUYEN TRANG 5239 - 32976 Chuyển tiền.CT tu 0041000249120 
6/10/23 100.000 NGUYEN THU HIEN 5389 - 67136 Chuyển tiền
6/10/23 22.878 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5147 - 96916 Ủng hộ toi  Quỹ Vì trẻ em khuyết tật  .tre khuyet tat
6/10/23 123 HUU THI LAN  5215 - 25205 Chuyển tiền qua MoMo
6/10/23 24.890 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5147 - 96622 Ủng hộ toi  Quỹ Vì trẻ em khuyết tật  .tim bam sinh
6/10/23 20.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5147 - 96584 Ủng hộ toi  Quỹ Vì trẻ em khuyết tật  .trẻ em khuyết tật
6/10/23 20.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5147 - 96580 Ủng hộ toi  Quỹ Vì trẻ em khuyết tật  .trẻ em khuyết tật
6/10/23 20.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5147 - 96576 Ủng hộ toi Quỹ Vì trẻ em khuyết tật  .trẻ em khuyết tật
6/10/23 100.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5218 - 46169 thiện nguyện
7/10/23 26.165 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5147 - 05801 Ủng hộ toi  Quy vi tre em khuyet tat.giup do
7/10/23 200.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5078 - 67792 tre em khuyet tat.CT tu 0491000098688 toi Quy vi tre em khuyet tat
7/10/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5218 - 69891 quytuthien
7/10/23 10.000 NGUYEN TRONG TOAI  5078 - 44017 Chuyển tiền.CT tu 0351000835360 
7/10/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5209 - 17204 quy từ thiện
7/10/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5220 - 09117 quy tut hien
7/10/23 300.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5078 - 41431 tre em khuyet tat.CT tu Quy vi tre em khuyet tat
7/10/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5212 - 98224 Quytuthien 
7/10/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5213 - 89326 Quytuthien
7/10/23 10.000 TRAN MINH VY 5214 - 88605  
7/10/23 10.000 DUONG HUY HUNG 5220 - 87631 Chuyển tiền Quytuthi
7/10/23 10.000 TRUONG HOANG TRONG HIEU 5217 - 60003  
7/10/23 100.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5078 - 29107 cong nhan .CT tu 1017096928 toi Quy vi tre em khuyet tat
7/10/23 24.825 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5147 - 05119 Ủng hộ toi  Quy vi tre em khuyet tat.na
7/10/23 10.000 KA NHU 5209 - 49589 Chuyển khoản
7/10/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5213 - 03429 E chuyen nham 2.808.000 vao tai khoan cho e xin lai duoc k a co gi lien lac lai sdt 036289**** (QVTEKT đã liên hệ để giải quyết)
7/10/23 100.000 HO THI MAI  5216 - 61181  
7/10/23 200.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5214 - 11209 Quỹ Vì trẻ em khuyết tật vn
7/10/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5218 - 95577 Quytuthien
7/10/23 20.000 VI VAN THUYEN 5213 - 84448 Chuyển tiền
7/10/23 10.000 NGUYEN THI MY HANH 5209 - 80768 Chuyển tiền
7/10/23 2.808.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5217 - 68299 Thanh toan 4 san pham
7/10/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5215 - 38671 Quytuthien
7/10/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5220 - 24818 Quytuthien
7/10/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5217 - 71086 Quy từ thiện
7/10/23 10.000 PHAN THI NGA 5213 - 55794 Chuyển tiền
7/10/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5219 - 41776 Quytuthien
7/10/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5212 - 26724 Ủng hộ
7/10/23 10.000 NGUYEN NHU HOA  5217 - 05103 Chuyển tiền
7/10/23 480.000 Pham Thu Huong 5217 - 86709 Chuyển tiền
7/10/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5213 - 49582 Quytuthien
7/10/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5218 - 19926 Quytuthien
7/10/23 10.000 CU XUAN HOAI  5209 - 22220 Chuyển khoản
7/10/23 10.000  DANG THI KIM LOAN  5218 - 93523 Chuyển tiền
7/10/23 30.000 PHAM NGOC TUONG VI 5212 - 91560  Chuyển tiền
7/10/23 50.000 TRIEU THI NGA 5390 - 68197 Chuyển tiền
7/10/23 10.000 TRAN VAN VU 5212 - 43531 Chuyển khoản
7/10/23 10.000 BUI THI LAN  5216 - 96757  
7/10/23 10.000  NGUYEN THI THU TRINH  5017 - 94024 Chuyển tiền
7/10/23 10.000 PHAN THI LANH 5242 - 27676 Chuyển tiền.CT tu 0501000226597 
7/10/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5217 - 56802 Quy từ thiện
7/10/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5209 - 12741 quytuthien
7/10/23 10.000 PHUNG THI THANH 5218 - 06400 Chuyển tiền
7/10/23 10.000 VI THI THUY HUONG  5214 - 05481 Chuyển tiền
7/10/23 20.000 NGUYEN THI DINH 5218 - 29979 Chuyển tiền
7/10/23 10.000 VUONG THI THONG 5212 - 08528 Chuyển tiền
7/10/23 20.000 NGUYEN THI VAN 5216 - 92600 Chuyển khoản
7/10/23 10.000 NGUYEN THI BICH PHUONG 5219 - 75465 Chuyển khoản
7/10/23 10.000 NGUYEN THI HOA 5216 - 61611 Chuyển khoản
7/10/23 10.000 TRINH THI YEN 5216 - 61167 Chuyển khoản
7/10/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5220 - 53592 Ủng hộ
7/10/23 20.000 My 5161 - 33218 My Chuyển khoản
7/10/23 20.000 NGUYEN XUAN THANH CONG 5214 - 40077  
7/10/23 10.000 TRINH KIM THANH 5216 - 38606  Chuyển tiền
7/10/23 10.000 NGUYEN THI MINH NGHIA  5214 - 36494 Chuyển tiền
7/10/23 10.000 NGUYEN THI HUYNH HIEP  5217 - 34602 Chuyển tiền
7/10/23 50.000 HOANG THUY HANG  5217 - 32960 Chuyển khoản
7/10/23 10.000 LE THI NGOC TRAN 5161 - 32296 Chuyển tiền qua MoMo
7/10/23 15.000 KSOR H YUEN 5220 - 24743 nop quy Ủng hộ tre em khuyet tat
7/10/23 10.000 BUI THI PHUONG 5239 - 76088 Chuyển tiền.CT tu 1039274384
7/10/23 10.000 LE THI TUYET HANG  5213 - 16453 Chuyển khoản Ủng hộ từ thiện
7/10/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5213 - 12608 Ủng hộ
7/10/23 10.000 VO THI MINH TUYET 5217 - 11494  Chuyển khoản
7/10/23 10.000 NGUYEN THI LAN 5209 - 11319 Chuyển tiền, ma GD 160737808
7/10/23 10.000 LUONG THI YEN  5017 - 07936 Chuyển khoản
7/10/23 10.000 NGUYEN THI HOAN 5017 - 06806  
7/10/23 10.000 LE THI CUC 5209 - 06727 Chuyển tiền
7/10/23 10.000 LE THI CHUC 5216 - 04480 Chuyển khoản
7/10/23 10.000 BUI THI HOA 5217 - 03980 Chuyển khoản
7/10/23 10.000 TRUONG THI TUYET 5078 - 28262 Chuyển tiền.CT tu 1021617546 
7/10/23 10.000 NGUYEN THI PHUONG TRAM 5017 - 99088 Chuyển khoản
7/10/23 10.000 BUI TU LINH  5161 - 30696 Chuyển tiền qua MoMo
7/10/23 10.000 NGUYEN THI HA 5216 - 97782 Chuyển khoản
7/10/23 10.000 DONG THI ANH  5017 - 97632 Chuyển khoản
7/10/23 10.000 NGUYEN THI THUY 5212 - 94664 Chuyển tiền den Quỹ Vì trẻ em khuyết tật VN
7/10/23 100.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5078 - 24324 chia se yeu thuong.CT tu 0491001886624 toi  Quy vi tre em khuyet tat
7/10/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5217 - 29152 quytuthien
7/10/23 100.000 DO MINH TRANG  5209 - 23104 Chuyển tiền
7/10/23 10.000 TRAM THANH TUAN  5239 - 68592 quytuthien.CT tu 0051000533099
7/10/23 100.000 PHAN THI KIM ANH  5389 - 54913 Chuyển tiền
7/10/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5213 - 98318 Quy từ thiện
7/10/23 10.000 VI THI THUY HUONG  5017 - 94063 Chuyển tiền
7/10/23 10.000 NGUYEN HUU THUONG 5212 - 89610 Chuyển khoản
7/10/23 10.000 HOANG THI LIEN 5239 - 66853 Chuyển tiền.CT tu 0491000005599
7/10/23 20.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5078 - 98361 tre em.CT tu 1014047953 toi Quy vi tre em khuyet tat
7/10/23 20.000 DANG QUANG HANH  5217 - 57644 Chuyển khoản
7/10/23 10.000 VO THI DIEM 5241 - 70926 Chuyển tiền.CT tu 1039048493 
7/10/23 10.000 GIAP THI TRANG 5214 - 46567 Chuyển tiền
7/10/23 50.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5220 - 42491 Ủng hộ quy tre khuyet tat
7/10/23 10.000 HUYNH THI CAM LINH  5243 - 78696 Chuyển tiền.CT tu 0241004094020
7/10/23 10.000 HUYNH THI KIM HA 5242 - 78385 Chuyển tiền.CT tu 0501000196816 
7/10/23 10.000 NGUYEN THI MINH CHAU 5241 - 69457  Chuyển tiền.CT tu 0011004245480 
7/10/23 50.000 Lai Thi Ngoc 5213 - 86526 Chuyển tiền
7/10/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5209 - 64260 quytuthien
7/10/23 50.000 LE THI THUY AN  5209 - 50206  
7/10/23 50.000 NGO THI BICH SANG  5243 - 72106 Chuyển tiền quy.CT tu 1014880044 
7/10/23 50.000 NGUYEN NGOC KHANH TRAN  5389 - 76320 Chuyển khoản
7/10/23 50.000 DINH THI HUONG  5244 - 49256 Chuyển tiền quy TE Khuyet tat.CT tu 0221000036999 
7/10/23 50.000 LE THI NGA  5214 - 27392 Chuyển tiền den Quỹ Vì trẻ em khuyết tật VN
7/10/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5212 - 80806 Quytuthien
7/10/23 50.000 DO THI NGOT  5078 - 82129 Quy vi tre e khuyết tật vn.CT tu 0341006820912 
7/10/23 50.000 NGUYEN THI THU HIEN 5390 - 23865 Chuyển khoản
7/10/23 100.000 VU THI HOAN MY 5214 - 94979  
7/10/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5212 - 64892 QUYTUTHIEN
7/10/23 50.000 VO THI NGOC THUY  5161 - 05492 Chuyển tiền qua MoMo
7/10/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5215 - 50769 quytuthien 
7/10/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5220 - 28581 Quytuthien
7/10/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5217 - 20990 quytuthien
7/10/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5218 - 16741 quytuthien
7/10/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5219 - 15431 Quytuthien
7/10/23 50.000 TRUONG THI ANH 5209 - 05965 Chuyển tiền den Quỹ Vì trẻ em khuyết tật VN
7/10/23 30.000 DANG THI THUY 5078 - 63571 Chuyển tiền.CT tu 0291000272468
7/10/23 10.000 TA DINH HUAN 5215 - 52048 Chuyển khoản
7/10/23 100.000 NGUYEN THI THU HIEN 5244 - 20900 Chuyển tiền.CT tu 1026956944 
7/10/23 50.000 DINH THI DAO 5387 - 67758 Chuyển khoản
7/10/23 50.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5214 - 95839 Ủng hộ
7/10/23 50.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5189 - 67404 Ủng hộ
7/10/23 100.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5389 - 66191 Ủng hộ
7/10/23 100.000 TRAN THI HAI ANH  5245 - 99097 Ủng hộ.CT tu 0011004097688 
7/10/23 100.000 LE THI THUY TRIEU 5220 - 91750 Chuyển khoản
7/10/23 100.000 DAO THI CAM TIEN 5390 - 65531 Ủng hộ
7/10/23 100.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5216 - 89488 Ủng hộ
7/10/23 50.000 HOANG THI THUY  5387 - 64667 Chuyển khoản
7/10/23 50.000 NGUYEN THI THIEN 5189 - 64563 Chuyển khoản
7/10/23 100 LE THI THUY TRIEU  5017 - 88633 Chuyển khoản
7/10/23 50.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5213 - 87858 Ủng hộ
7/10/23 50.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5389 - 63994 Ủng hộ
7/10/23 100.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5219 - 86610 Ủng hộ 
7/10/23 50.000 HUYNH THANH TRUC 5242 - 40938 Ủng hộ.CT tu 0391000303759 
7/10/23 50.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5389 - 62682 Ủng hộ
7/10/23 50.000 NGUYEN THI HIEN  5215 - 84868 Chuyển tiền Ủng hộ
7/10/23 50.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5189 - 62575 Ủng hộ
7/10/23 50.000 TRAN THI THANH THUY 5239 - 26176 Ủng hộ.CT tu 1021190789 
7/10/23 50.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5388 - 62118 Ủng hộ
7/10/23 50.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5216 - 82760 Ủng hộ
7/10/23 50.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5161 - 91397 Ủng hộ
7/10/23 50.000 LE THI HIEN  5219 - 82315 Chuyển tiền Ủng hộ
7/10/23 50.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5189 - 60104 Ủng hộ
7/10/23 50.000 LE THI HOANG DONG  5241 - 31643 Ủng hộ.CT tu 0291000360736 
7/10/23 50.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5219 - 77633 Ủng hộ 
7/10/23 50.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5218 - 67664 Trẻ em Việt Nam
7/10/23 50.000 LE THI THUY 5387 - 44019 Chuyển khoản
7/10/23 50.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5387 - 35805 Tre Vietnam
7/10/23 100.000 PHAM THI THUY 5390 - 26930  Chuyển khoản
7/10/23 50.000 HOANG THI NGOC 5389 - 26619 Chuyển khoản treem vietnam
7/10/23 50.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5220 - 01905 Trẻ em Việt Nam
7/10/23 100.000 NGUYEN THI HUONG 5209 - 00144  Chuyển tiền
7/10/23 50.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5219 - 99000 Trẻ em Việt Nam
7/10/23 100.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5215 - 98526 Trẻ em Việt Nam
7/10/23 50.000 BUI THI MY THUYEN  5245 - 92500 Trẻ em Việt Nam.CT tu 0721000621225
7/10/23 50.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5214 - 96978 Trẻ em Việt Nam
7/10/23 50.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5161 - 88025 Tremvietnam
7/10/23 100.000  TRAN THI HUONG  5245 - 92426 Trẻ em Việt Nam.CT tu 0341006933307
7/10/23 50.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5215 - 95534 QUY TRE EM VIET NAM
7/10/23 100.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5216 - 94586 Trẻ em Việt Nam
7/10/23 100.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5217 - 93568 Trẻ em Việt Nam
7/10/23 50.000  NGUYEN THI HA NY  5214 - 93376  Chuyển tiền
7/10/23 100.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5220 - 92557 Trẻ em Việt Nam 
7/10/23 50.000 DINH THUY HUYEN 5388 - 20996 Chuyển khoản
7/10/23 100.000 VU THI NGOC LINH  5241 - 25581 Tre em Viet Nam.CT tu 9919779489 
7/10/23 50.000 TRAN THI LIEM 5387 - 20603 Chuyển khoản
7/10/23 50.000 NGUYEN THI KIEM CHUYEN  5243 - 34380 Chuyển tiền.CT tu 0181003586593 
7/10/23 50.000 LE THI THANH HUONG  5387 - 20357 Chuyển khoản Quyên góp
7/10/23 100.000 NGUYEN THI THUY  5161 - 87742 Chuyển tiền qua MoMo
7/10/23 100.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5209 - 90101 Trẻ em Việt Nam
7/10/23 50.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5213 - 89876 Trẻ em Việt Nam 
7/10/23 50.000 PHAM HONG THAO 5161 - 87613 Chuyển tiền qua MoMo
7/10/23 100.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5017 - 87769 Tre em viet nam 
7/10/23 50.000 NGUYEN THI THANH DUNG  5213 - 85321 Chuyển khoản Vì trẻ em khuyết tật VN
7/10/23 50.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5390 - 17165 Trẻ em Việt Nam
7/10/23 100.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5017 - 83522 Trẻ em Việt Nam
7/10/23 100.000 NGO THI CHIEN 5243 - 33723 Chuyển tiền.CT tu 1024861544 
7/10/23 50.000 NGUYEN THI BAO NGOC 5220 - 80319  
7/10/23 100.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5214 - 79331 Ủng hộ
7/10/23 50.000  NGUYEN THI THANH HUONG 5244 - 91126 Trẻ em Việt Nam.CT tu 0011004427677 
7/10/23 100.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5219 - 77578 Trẻ em Việt Nam 
7/10/23 100.000 NGUYEN HUYNH NGOC PHUC 5241 - 24523 Chuyển tiền.CT tu 1026533780 
7/10/23 200.000 HO THI THANH HUONG  5213 - 76269  Chuyển tiền den Quỹ Vì trẻ em khuyết tật VN 
7/10/23 100.000 NGUYEN THI HUYEN  5241 - 24476 Chuyển tiền.CT tu 9922236969 
7/10/23 50.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5218 - 75211 Trẻ em Việt Nam 
7/10/23 100.000 LE THI NGOAN 5239 - 98364 Chuyển tiền.CT tu 1027684249 
7/10/23 100.000 NGUYEN THI NAM HOAI  5218 - 68113  
7/10/23 50.000 HOANG THI SEN  5213 - 66464  
7/10/23 50.000 NGUYEN THI HA  5239 - 97868 Chuyển tiền Ủng hộ quy.CT tu 0971000011909 
7/10/23 50.000 NGUYEN THI DINH  5388 - 09057  Chuyển khoản
7/10/23 50.000 NGUYEN THI THU HIEN  5161 - 86462 Chuyển tiền qua MoMo
7/10/23 50.000 Nguyen Thi Kieu Trang 5388 - 08625 Quyên góp
7/10/23 50.000  PHUN THI HA  5241 - 23641 Quỹ Vì trẻ em khuyết tật VN.CT tu 1036551580 
7/10/23 100.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5161 - 86327 Chuyen qua ZaloPay
7/10/23 100.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5218 - 62431 From SeABank
7/10/23 50.000 TRAN THI NHUNG 5241 - 23408  Chuyển tiền.CT tu 1026158548 
7/10/23 100.000 NGO CAM THUY 5216 - 57855 Chuyển tiền
7/10/23 100.000 TRUONG HUYNH DU  5078 - 39542 Chuyển tiền.CT tu 1019420085 
7/10/23 100.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5389 - 04368 uho cac em
7/10/23 100.000 DINH MY KIEU 5242 - 31760 Chuyển tiền.CT tu 1020637023 
7/10/23 100.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5212 - 53615 HO CHO TRE E
7/10/23 50.000 BUI THUY AN 5244 - 89288 ck tre e huyet tat.CT tu 1036862557 
7/10/23 100.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5388 - 01910 Ủng hộ cac em nho
7/10/23 50.000 NGUYEN THI TUONG VI  5240 - 22288 Chuyển tiền.CT tu 0381000320135 
7/10/23 100.000 LE THI KIM LINH 5390 - 99978 Chuyển khoản
7/10/23 50.000 NGUYEN THI HONG 5240 - 22185 Chuyển tiền quy tre em khuyet tat.CT tu 1023553730 
7/10/23 100.000 DINH THI THUY VAN  5220 - 43514 Chuyển tiền den Quỹ Vì trẻ em khuyết tật VN
7/10/23 50.000 PHAN THI THANH 5189 - 99426 Chuyển tiền
7/10/23 50.000 NGUYEN THI MY XUAN 5078 - 38015 Chuyển tiền.CT tu 1029786258 
7/10/23 50.000 DAO THANH TU 5220 - 63035 Chuyển tiền
7/10/23 21.900 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5147 - 02269 Ủng hộ toi  Quy vi tre em khuyet tat.tre em khuyet tat
7/10/23 26.514 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5147 - 02135 Ủng hộ toi Quy vi tre em khuyet tat.ngheo
7/10/23 1.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5078 - 77262 vi tre em.CT tu 1037653140 toi Quy vi tre em khuyet tat
7/10/23 2.280 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5147 - 02097 Ủng hộ toi Quy vi tre em khuyet tat.tre em khuyet tat
8/10/23 48.498 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5147 - 08763 Ủng hộ toi Quy vi tre em khuyet tat.Ủng hộ Quy
8/10/23 27.861 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5147 - 08733 Ủng hộ toi Quy vi tre em khuyet tat.doi qua
8/10/23 10.000 PHUNG THI HOAI LOAN  5242 - 47783 quytuthien. CT tu 0161000783201
8/10/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5017 - 11960 quy từ thiện
8/10/23 10.000 NGUYEN VAN TRUONG  5242 - 46684 Quytuthien. CT tu 0631000526508 
8/10/23 10.000 NGUYEN THU PHUONG 5245 - 99101 Quytuthien. CT tu 1028618139
8/10/23 10.000 NGUYEN VAN THUY  5245 - 98806 Chuyển tiền.CT tu 0341007119063 
8/10/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5216 - 02321 From SeABank
8/10/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5218 - 57689 QUY từ thiện
8/10/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5220 - 18090 Quytuthien
8/10/23 10.000 NGUYEN THI THAO MY  5078 - 93781 Chuyển tiền.CT tu 0011004342702 
8/10/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5220 - 71465 Quytuthien
8/10/23 10.000 DANG THI HONG NHUNG 5212 - 62604 Chuyển khoản
8/10/23 50.000 NGUYEN THI LOAN 5389 - 99724 Chuyển khoản
8/10/23 10.000 TRAN MINH LONG 5215 - 96962 Chuyển tiền
8/10/23 100.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5078 - 66960 Ủng hộ cac em kho khan.CT tu 0691000333941
8/10/23 200.000 NGUYEN THI THU HIEN  5388 - 37961 Chuyển khoản
8/10/23 10.000 NGUYEN VAN THAO 5017 - 46302  
8/10/23 50.000 DO HOANG MY DUYEN  5216 - 45859 Chuyển tiền
8/10/23 50.000 TONG THI KIEU DUNG  5389 - 26974 Chuyển tiền
8/10/23 10.000 NGUYEN KIM THUONG  5218 - 20656 Chuyển tiền
8/10/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5220 - 04176 Quy từ thiện
8/10/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5217 - 99737 Quytuthien
8/10/23 100.000 HO THANH TUAN 5244 - 57096 Chuyển tiền.CT tu 0491000096080 
8/10/23 10.000 NGUYEN THI CHI  5209 - 90626  
8/10/23 100.000 TRAN THI MAI ANH 5244 - 47751 Chuyển tiền.CT tu 0491000059411 
8/10/23 28.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5147 - 07847 Ủng hộ toi  Quy vi tre em khuyet tat.Ủng hộ cho qui vi tre em khuyet tat
8/10/23 10.000 VU THI THU HIEN 5239 - 53637 Chuyển tiền.CT tu 1031897497 
8/10/23 10.000 LE THI VAN ANH  5219 - 74217  
8/10/23 10.000 PHAN THI Y NHI  5217 - 74206  
8/10/23 10.000 TRAN THI THUY MI 5078 - 43350 Chuyển tiền.CT tu 1029098638 
8/10/23 5.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5147 - 07775 Ủng hộ toi Quy vi tre em khuyet tat.TTTT
8/10/23 10.000 TRAN THI THU THAM  5245 - 42501 Chuyển tiền.CT tu 1027785081 
8/10/23 10.000 HOANG HAI HA  5220 - 47821  
8/10/23 10.000 NGUYEN THI MAI 5213 - 35694 Chuyển khoản
8/10/23 10.000 NGUYEN THI MAI LIEN 5217 - 28430 Ủng hộ
8/10/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5214 - 00724 Quytuthien
8/10/23 10.000 THAI THI HANG  5017 - 99146 Chuyển tiền
8/10/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5214 - 92482 quytuthien
8/10/23 10.000 LAM VAN HIEN 5241 - 50605 Chuyển tiền.CT tu 1015590445
8/10/23 10.000 DUONG THI YEN TRINH 5209 - 74866  Chuyển khoản
8/10/23 10.000 NGUYEN THI THU HIEN 5215 - 74291 Chuyển khoản
8/10/23 10.000 NGUYEN VAN TRUONG 5241 - 48983 Quytuthien. CT tu 0631000526508 
8/10/23 10.000 BUI THI THUY 5244 - 35515 Chuyển tiền.CT tu 0651000885228 
8/10/23 10.000 PHAM MINH THU  5215 - 50469 Chuyển tiền
8/10/23 50.000 TRAN THI HANH 5161 - 00419 Chuyển tiền qua MoMo
8/10/23 10.000 NGUYEN THANH TRONG  5219 - 44352 Chuyển tiền
8/10/23 10.000 NGUYEN THI NGAN 5217 - 21342 Chuyển tiền
8/10/23 10.000 Huynh Thi My Le 5215 - 13291 Chuyển khoản
8/10/23 10.000 TRAN THI THAO 5209 - 11176 Chuyển tiền
8/10/23 10.000 NGUYEN THUY VI 5212 - 07069 Chuyển tiền
8/10/23 10.000 NGUYEN THI MAI LIEN 5219 - 35405 Chuyển tiền Ủng hộ
8/10/23 30.000 DANG THI THUY 5078 - 23538 yeu em.CT tu 0291000272468
8/10/23 10.000 Ngo thi thanh 5212 - 18702  
8/10/23 10.000 NGUYEN THI OANH  5017 - 16484 Chuyển tiền
8/10/23 10.000 NGO THI NGOC ANH  5078 - 22152 Chuyển tiền.CT tu 1035622842 
8/10/23 100.000 A MI NAH  5240 - 38484 Chuyển tiền.CT tu 0531002590381 
8/10/23 10.000 LUONG THI VAN KHANH 5218 - 03927 Chuyển khoản
8/10/23 10.000 BUI THI HUYEN  5242 - 47258 quytuthien.CT tu 9969290362 
8/10/23 100.000 NGUYEN THI KHUE  5390 - 56027 Chuyển khoản
8/10/23 10.000 NGUYEN THI VI 5017 - 99153 Chuyển khoản
8/10/23 10.000 TA THI LONG  5214 - 98514 Chuyển tiền
8/10/23 10.000 LAM NGOC CHAU 5214 - 95009 Chuyển tiền
8/10/23 20.000 NGUYEN THI KIM CHI 5218 - 93395 Chuyển tiền den Quỹ Vì trẻ em khuyết tật VN 
8/10/23 10.000 HOANG THI HOA  5212 - 93291 Chuyển tiền
8/10/23 10.000 Tran thi tan 5209 - 93002  
8/10/23 15.000  LE THI KIM PHUNG 5219 - 88406 Chuyển tiền
8/10/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5209 - 87896 Ho tro vi tre em khuyet tat
8/10/23 10.000 TRAN THI THAO 5218 - 85873 Chuyển khoản
8/10/23 10.000 HOANG NGOC THUY  5215 - 81990  
8/10/23 100.000 DAO THI CAM TIEN 5388 - 45506 Chuyển khoản
8/10/23 10.000 TRAN THI LIEN 5209 - 78176 Chuyển tiền
8/10/23 10.000 HA THI MAI  5215 - 78101  
8/10/23 10.000 NGUYEN THI THAO 5209 - 76921 Chuyển tiền den Quỹ Vì trẻ em khuyết tật VN 
8/10/23 10.000 NGUYEN THI KIM ANH  5212 - 74386 Chuyển tiền
8/10/23 10.000 Ban Thi Thu Hien  5216 - 73948 Chuyển tiền
8/10/23 10.000 NGUYEN THI DUNG 5213 - 73141 Chuyển khoản
8/10/23 10.000 TRAN THI THU 5219 - 73105 Chuyển khoản
8/10/23 10.000 HO THI LE  5220 - 71368 Chuyển tiền
8/10/23 10.000 DAO THI TIEN  5244 - 22660 Chuyển tiền.CT tu 1022593238 
8/10/23 10.000 TRAN THI DIEM  5215 - 70137 Chuyển khoản
8/10/23 10.000 TRUONG THI PHUONG  5212 - 70027 Chuyển khoản
8/10/23 10.000 TRAN HOANG NGOC TRAM  5215 - 69928 Chuyển khoản
8/10/23 10.000 NONG THI HUONG 5078 - 98189 Chuyển tiền.CT tu 1014515177 
8/10/23 10.000 NGUYEN THI THUY 5220 - 67157 Chuyển khoản
8/10/23 10.000 NGO THI NINH 5245 - 22413 Chuyển tiền.CT tu 0731000689841 
8/10/23 10.000 NGUYEN THI HUYEN  5220 - 66827 Chuyển tiền tu Viettel Money
8/10/23 10.000 NGUYEN BICH NGOC  5214 - 66320 Chuyển tiền
8/10/23 10.000 NGUYEN THI HOAN 5220 - 65928 Chuyển tiền
8/10/23 10.000 DO THI THU HIEN  5209 - 64860 Chuyển khoản
8/10/23 10.000 NGUYEN THANH BICH TRAM 5212 - 63435  
8/10/23 10.000 NGUYEN THI PHUONG  5218 - 62785  Chuyển khoản
8/10/23 100.000 NGUYEN THI THU THAO  5218 - 61664  Chuyển khoản
8/10/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5213 - 43097 Quytuthien
8/10/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5209 - 37123 Quy từ thiện
8/10/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5017 - 14449 Quytuthien
8/10/23 10.000 HUYNH PHUOC HUNG 5216 - 87466 Chuyển tiền
8/10/23 10.000 HOANG THI SEN  5209 - 86967 Chuyển khoản
8/10/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5214 - 85462 Quytuthien
8/10/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5218 - 76252 quy từ thiện
8/10/23 20.000 NGUYEN THI THUY  5217 - 62204 Chuyển khoản Quỹ Vì trẻ em khuyết tật VN
8/10/23 10.000 NGUYEN HUY DUONG  5215 - 42592 Chuyển khoản
8/10/23 50.000 TRAN THI NHAN  5389 - 77851 Chuyển tiền
8/10/23 10.000 DOAN THI MY THANH  5215 - 36161  Chuyển tiền
8/10/23 10.000 NGUYEN THI AN 5220 - 27835 Chuyển tiền
8/10/23 10.000 TRINH THI TUYET 5212 - 26996 Chuyển tiền
8/10/23 1.000 DUONG THI THAM  5240 - 25596 Chuyển tiền.CT tu 1017299253
8/10/23 50.000 Nguyen Hong My Ly 5161 - 78930  
8/10/23 10.000 MANH KY THIET  5220 - 02711 Chuyển tiền 
8/10/23 100.000 NGUYEN THI THU HIEN  5189 - 50255 Chuyển khoản
8/10/23 23.460 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5147 - 07125 Ủng hộ toi Quy vi tre em khuyet tat.abc
8/10/23 50.000 PHAM THI HA 5388 - 47578 Chuyển tiền
8/10/23 50.000 DANG THI MY KIEU 5078 - 82216 Chuyển tiền.CT tu 0041000145812
8/10/23 100.000 NGUYEN THI HA MY  5218 - 58504  
8/10/23 100.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5215 - 54613 CHO MAY E KHUYET TAT
8/10/23 1.000 DUONG THI THAM 5244 - 87277 Chuyển tiền.CT tu 1017299253 
8/10/23 100.000 DANG THI HOA  5244 - 86471 Chuyển tiền.CT tu 0021002343331
8/10/23 100.000 TRAN THI QUYNH TRANG  5388 - 25116 Chuyển khoản
8/10/23 100.000 LAI NGUYEN THI THUY TIEN 5243 - 27139 Chuyển tiền.CT tu 0111000248224
8/10/23 100.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5218 - 87917 quy vi tre em khuyet tat
8/10/23 50.000 CAO THI HIEN 5387 - 00294 Chuyển tiền
8/10/23 50.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5388 - 99050 Ủng hộ
8/10/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5214 - 81493 quytuthien
8/10/23 100.000 PHAM THI HAO  5216 - 78520 Chuyển khoản
8/10/23 100.000 BRAO THI BICH KHUE  5213 - 65455 Chuyển tiền tu Viettel Money
8/10/23 40.000 NGUYEN ANH THU  5242 - 22627 Chuyển tiền.CT tu 1021027997 
8/10/23 50.000 DINH THI DIEM HUONG  5078 - 72136 Chuyển tiền.CT tu 1037613739 
8/10/23 50.000 HOANG THANH HUE  5216 - 49286 Chuyển tiền
8/10/23 100.000 DOAN THI HAI YEN  5017 - 42804 TRANSFER Quỹ Vì trẻ em khuyết tật VN
8/10/23 50.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5219 - 36940 Dinh Sao Quyên góp
8/10/23 50.000 DANG THI BOI  5209 - 34388 Chuyển khoản
8/10/23 50.000 BUI THI THU THUY  5390 - 72025 Chuyển khoản
8/10/23 50.000 NGUYEN THI LEN 5241 - 92044 Chuyển tiền.CT tu 1025336965 
8/10/23 50.000 PHAM THI DIEU AI 5244 - 78523 Chuyển tiền.CT tu 1036597360
8/10/23 50.000 NGUYEN THI SONG HANH  5217 - 20301  Chuyển khoản
8/10/23 100.000 TRINH THI YEN 5215 - 19690  
8/10/23 100.000 Kim Hue  5389 - 65624 Quyên góp
8/10/23 100.000 NGUYEN THI THU NGAN  5241 - 91155 Chuyển tiền.CT tu 1031918547 
8/10/23 100.000 NGUYEN THI BICH  5189 - 62975 Chuyển khoản
8/10/23 100.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5216 - 06247 Ck Quy Thienj Tam
8/10/23 50.000 NGUYEN OANH HUYEN TRANG 5017 - 05426 Chuyển tiền
8/10/23 100.000  LE THI HONG YEN  5218 - 04151  Chuyển tiền
8/10/23 200.000 HUYNH THI CUOC 5189 - 57561 Chuyển khoản
8/10/23 50.000 HUYNH THI THANH NHU 5216 - 96720 Chuyển tiền
8/10/23 100.000 NGUYEN MINH NGOC  5189 - 54387 Chuyển khoản
8/10/23 50.000 NGUYEN HOAI LE TRAN  5387 - 54064 Chuyển khoản
8/10/23 100.000 TRAN THI HONG NHUNG 5078 - 67349  Chuyển tiền.CT tu 0831000030623 
8/10/23 100.000 NGUYEN THI THU TRANG  5388 - 52312 Chuyển khoản
8/10/23 100.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5217 - 84876 Ủng hộ trẻ em khuyết tật VN
8/10/23 50.000 DAO THI THUAN  5387 - 49435 Chuyển tiền
8/10/23 20.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5161 - 64327 Chuyen qua ZaloPay
8/10/23 10.000 TRAN THI THANH THUY  5240 - 88441 Quituthien. CT tu 0371000439497
8/10/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5217 - 63265 quytuthien
8/10/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5161 - 62440 Quytuthien
8/10/23 10.000 NGUYEN HONG SON  5212 - 24418 Chuyển tiền
8/10/23 100.000 BUI THUY QUYNH  5017 - 17750  
8/10/23 100.000 HUYNH DIEU PHUC  5242 - 92793 PHUC Chuyển tiền.CT tu 0191000313372
8/10/23 100.000 Nguyen Vu Hong Nhung  5219 - 97931 Chuyển tiền
8/10/23 50.000 TRINH THI ANH 5220 - 87994 Chuyển tiền
8/10/23 50.000 NGUYEN THI NGOC TRAM  5218 - 87870 Chuyển tiền
8/10/23 50.000 NGUYEN THI LAN ANH  5387 - 99303 Chuyển khoản
8/10/23 50.000 NGUYEN THI THUY LINH  5387 - 98286 Chuyển khoản
8/10/23 50.000 TRUONG THI THOA  5388 - 94425 Chuyển khoản Ủng hộ cac be
8/10/23 50.000 PHAN THI ANH 5216 - 18862 Chuyển tiền
8/10/23 50.000 LE THI LUONG  5240 - 74268 chuyen Ủng hộ tre em khuyet tat.CT tu 9965965523 
8/10/23 50.000 LE THI LUONG 5078 - 49219 chuyen Ủng hộ tre em khuyet tat.CT tu 9965965523
8/10/23 10.000 VO TAN TUONG 5217 - 57835  
8/10/23 50.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5390 - 16835 Trẻ em Việt Nam
8/10/23 100.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5161 - 48944 Quy Ủng hộ tre em khuyen tat
8/10/23 50.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5219 - 05868 .Ủng hộ
8/10/23 50.000 TRAN THI NGOC HA  5220 - 99998 Chuyển khoản
8/10/23 100.000 DOAN THI VAN  5189 - 08498  Chuyển khoản
8/10/23 100.000 THACH NGUYEN MY NGOC  5245 - 54503 Chuyển tiền ungr ho quy tre e ngheo.CT tu 1035223775
8/10/23 100.000 DANG THI THUY  5242 - 76456 Chuyển tiền.CT tu 0041000155923
8/10/23 50.000 HUYNH THI MUOI  5161 - 47532 Chuyển tiền qua MoMo
8/10/23 100.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5212 - 79698 Unh ho tre em khuyet tat
8/10/23 100.000 TRUONG MINH HOANG NHAN  5189 - 99157 Chuyển khoản
8/10/23 100.000 TAT HUYNH XUAN THAO  5017 - 75543  Chuyển khoản
8/10/23 100.000 PHAM HONG HANH  5215 - 75165 Chuyển tiền
8/10/23 100.000 TRAN THI PHUONG LINH 5389 - 97803  Chuyển tiền
8/10/23 100.000 HOANG THI LAN ANH  5214 - 73721 Chuyển tiền
8/10/23 100.000 VAN THI KIEU DUNG  5213 - 73266  
8/10/23 100.000 NGUYEN THI QUYEN NHI  5161 - 47135 Chuyển tiền Ủng hộ tre em khuyet tat
8/10/23 100.000 PHAM THI NHUNG 5243 - 75513 Chuyển tiền.CT tu 1015092567 
8/10/23 50.000 LE TRUONG GIANG SON 5245 - 53229 Chuyển tiền.CT tu 9834051869
8/10/23 50.000 NGUYEN THI MY LINH  5245 - 53104 Quy Quyên góp khuyết tật tre em .CT tu 0881000458964 
8/10/23 50.000 NGUYEN THI HONG AI  5220 - 67810  
8/10/23 200.000 NGUYEN THI KIM DAY  5243 - 75265 Chuyển tiền.CT tu 9979555408 
8/10/23 100.000 THAI BA THANH  5189 - 94649  Ủng hộ quy tre em khuyet tat
8/10/23 50.000 LE THI THU HUYEN  5216 - 66831 Chuyển tiền
8/10/23 100.000 DUONG THI NGOC  5214 - 66796 Chuyển khoản
8/10/23 50.000 BUI THI KIM OANH  5215 - 64076 Chuyển tiền Ủng hộ
8/10/23 50.000 DINH LE MY TIEN 5389 - 92871 Chuyển khoản
8/10/23 50.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5189 - 91770 Trẻ em Việt Nam
8/10/23 50.000 PHAN THI HUE 5216 - 60789 Chuyển tiền, ma GD 160883230
8/10/23 100.000 LU HUYEN NHAT VU  5189 - 91395 Chuyển tiền
8/10/23 50.000 NGUYEN NGO KIM CUONG  5217 - 57790 Trẻ em Việt Nam 
8/10/23 100.000 DINH THI BICH NHUNG  5209 - 56829 Chuyển khoản
8/10/23 50.000 HUYNH THI PHUONG THANH  5217 - 55088 Chuyển khoản
8/10/23 100.000 NGUYEN THI TRAN  5214 - 54707 chuyen quy vi tre em khuyet tat
8/10/23 50.000 NGUYEN THI HAO 5388 - 88333 Chuyển khoản
8/10/23 50.000 NGUYEN THI HUU THUY 5245 - 52059 Chuyển tiền.CT tu 0071003520768 
8/10/23 100.000 NGUYEN THI LE  5245 - 52027 Ủng hộ.CT tu 9943739076 
8/10/23 50.000 LY THI CHUYEN  5387 - 87838  Chuyển khoản tre em viet nam
8/10/23 50.000 TRAN THI DIEM 5189 - 87731 Chuyển khoản
8/10/23 50.000 NHU THI THAO  5214 - 53111 Chuyển tiền den Quỹ Vì trẻ em khuyết tật VN
8/10/23 50.000 NGUYEN THI HOANG OANH 5244 - 51996 Ủng hộ.CT tu 0181002485035 
8/10/23 100.000 PHAM THI KIEU DIEM  5220 - 52792 Chuyển khoản
8/10/23 100.000 TRAN THI THANH THUY  5213 - 52415  chuyen chuong trinh tri an 
8/10/23 50.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5388 - 87281 Ủng hộ
8/10/23 100.000 DA CAT K KHOA  5387 - 87051 Chuyển khoản
8/10/23 100.000 LE THI KIM TUYET UNG HO 5388 - 86935  
8/10/23 50.000 Nguyen Thi Duyen  5217 - 51107 Chuyển tiền
8/10/23 100.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5161 - 45907 Ủng hộ
8/10/23 50.000 CAO THI HUYEN  5161 - 46003 Chuyển tiền qua MoMo
8/10/23 50.000 TRAN THI HIEN  5243 - 74010 Ủng hộ.CT tu 0101001214537
8/10/23 50.000 BUI THI BAY 5387 - 86314 Chuyển khoản Trẻ em Việt Nam
8/10/23 100.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5212 - 50031 Ủng hộ Chuyển tiền
8/10/23 100.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5213 - 48497 Trẻ em Việt Nam 
8/10/23 100.000 PHAM THI HIEN  5387 - 85416  Chuyển khoản
8/10/23 100.000 DAO THI NHU Y  5241 - 64987 Chuyển tiền.CT tu 0251002766171 
8/10/23 100.000 NGUYEN THI NGOC ANH  5212 - 47484 Chuyển tiền
8/10/23 222.000 NGUYEN THI XUAN 5387 - 84966 Chuyển khoản
8/10/23 50.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5209 - 47165 Ủng hộ
8/10/23 100.000 TRAN THI TRANG LINH  5215 - 47074  Chuyển tiền
8/10/23 100.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5219 - 47016 Ủng hộ
8/10/23 50.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5214 - 46720 tremvietnam
8/10/23 100.000 PHAN THI LINH UNG HO 5242 - 73691 CT tu 0801000276794
8/10/23 100.000 CHUONG THI THUY  5243 - 73687 Chuyển tiền.CT tu 1023602532
8/10/23 50.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5390 - 84359 Trẻ em Việt Nam
8/10/23 50.000 PHAM THI HONG HANH 5209 - 45970 Chuyển khoản
8/10/23 100.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5189 - 84033 Trẻ em Việt Nam
8/10/23 100.000 HA THI BICH THUY 5017 - 44715 Chuyển khoản
8/10/23 50.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5215 - 44637 Ho tro tre em 
8/10/23 50.000 NGO THI NGA  5243 - 73557 Trẻ em Việt Nam.CT tu 0041000161819
8/10/23 100.000 HOANG THI VAN 5389 - 83228 Chuyển khoản
8/10/23 50.000 LE THI KIM PHUNG 5241 - 64684 Chuyển tiền.CT tu 1028832171
8/10/23 100.000 HOANG THI NGOC  5189 - 82892 Ủng hộ quy Tre Em Viet Nam
8/10/23 100.000 LUC THI HONG NGOC  5017 - 42670 Chuyển tiền
8/10/23 100.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5220 - 41638 zalo Tieu
8/10/23 50.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5219 - 40797 Trẻ em Việt Nam
8/10/23 50.000 PHAN THI NHUAN 5244 - 51104 Chuyển tiền.CT tu 0201000606007
8/10/23 100.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5388 - 81357 Trẻ em Việt Nam
8/10/23 100.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5189 - 81235 Trẻ em Việt Nam
8/10/23 50.000 NGUYEN DUY HUAN  5390 - 80754 Chuyển khoản
8/10/23 3.500.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5209 - 77058 Ủng hộ Tre Em Ngheo Khuyet Tat
8/10/23 100.000 TRAN NGOC ANH  5189 - 40964 Chuyển tiền
8/10/23 9.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5078 - 96462 kho khan.CT tu 9947490493 toi  Quy vi tre em khuyet tat
8/10/23 5.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5078 - 94141 m.CT tu 9879577109 toi Quy vi tre em khuyet tat
8/10/23 300.000 HO THI THANH VAN  5244 - 22987 Ủng hộ quy.CT tu 0301000387865 
9/10/23 100.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5078 - 24594 full.CT tu 1018394403 toi Quy vi tre em khuyet tat
9/10/23 100.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5078 - 99941 Chuc moi dieu tot lanh den voi cac em.CT tu 0231000690079 toi  Quy vi tre em khuyet tat
9/10/23 25.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5147 - 12473 Ủng hộ toi Quy vi tre em khuyet tat.tre em khuyet tat
9/10/23 10.000 Dinh Van Duong 5209 - 33531 Ủng hộ Quy trẻ em khuyết tật VN
9/10/23 10.000 NGUYEN THI XUAN 5209 - 32785 Chuyển tiền
9/10/23 200.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5389 - 04207 vi tre em
9/10/23 77.208 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5147 - 12099 Ủng hộ toi Quy vi tre em khuyet tat.Minh
9/10/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5218 - 25061 Quytuthien
9/10/23 10.000 TRAN THI THUY 5017 - 15216 Chuyển tiền tu Viettel Money
9/10/23 10.000 NGO THI THU 5218 - 15196 Chuyển khoản
9/10/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5212 - 81598 quytuthien
9/10/23 20.000 NGUYEN THUY DUY 5161 - 00157  
9/10/23 500.000 TRAN THI DIEM QUYNH 5161 - 99827 Chuyển tiền qua MoMo
9/10/23 10.000 PHAM MINH THU 5078 - 54187 Chuyển tiền.CT tu 1014453815
9/10/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5212 - 87897 Quytuthien
9/10/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5209 - 84758 QUYTUTHIEN
9/10/23 200.000 NGUYEN ANH THU 5244 - 67398 Chuyển tiền.CT tu 1021027997 
9/10/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5215 - 68481 quytuthien
9/10/23 10.000 NGUYEN VAN NHAT 5209 - 55435 Chuyển tiền
9/10/23 10.000 NGUYEN THI THUY  5214 - 26367 Chuyển khoản
9/10/23 20.000 VO THI TUYET LOAN  5017 - 14227 Chuyển khoản
9/10/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5212 - 94852 Quytuthien
9/10/23 50.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5161 - 89005 Chuyen qua ZaloPay
9/10/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5215 - 34803 quy từ thiện
9/10/23 10.000 NGUYEN THI KHUYEN  5215 - 06224 Chuyển khoản
9/10/23 200.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5387 - 43315 Chuyển khoản
9/10/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5078 - 34826 Thuong moi nguoi co gang vi cuoc song moi ngay.CT tu 1041021961 toi Quy vi tre em khuyet tat
9/10/23 200.000 NGUYEN THI HA MY  5219 - 71156  
9/10/23 10.000 NGUYEN THI HOANG NGOC 5017 - 66294 Chuyển khoản quy từ thiện
9/10/23 25.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5147 - 11761 Ủng hộ toi Quy vi tre em khuyet tat.khong y kien
9/10/23 10.000 VO THI MAI HOA 5240 - 62306 Chuyển tiền.CT tu 0651000433216 
9/10/23 200.000 PHAM THI HAO 5212 - 02518 Chuyển khoản
9/10/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5219 - 95608 Quytuthien
9/10/23 200.000 LO THI LAM 5387 - 88844  
9/10/23 200.000 HUYNH THI CUOC 5390 - 82521 Chuyển khoản
9/10/23 100.000 TRAN THI THANH  5244 - 43069 hoang be Chuyển tiền từ thiện. CT tu 0211000506654 
9/10/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5219 - 17882 Quyên góp TRE EM KHUYET TAT
9/10/23 10.000 Do thi toan 5209 - 40444  
9/10/23 10.000 TRAN THI THU NGUYET 5212 - 27133  
9/10/23 10.000 NGUYEN HIEN THIEN  5218 - 14419 Chuyển tiền
9/10/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5219 - 05442 QUYTUNHIEN
9/10/23 10.000 LE VAN TAI  5209 - 81311 Chuyển tiền
9/10/23 10.000 LE THANH TUNG 5243 - 47037 CT tu 1036750889 
9/10/23 10.000 NGUYEN THI HONG THAM  5212 - 04314 Chuyển tiền
9/10/23 10.000 VI TRUNG THANG 5215 - 93174 Chuyển khoản
9/10/23 10.000 DOAN THI LOAN  5213 - 80886 Chuyển tiền
9/10/23 10.000 NGUYEN THI HOAN 5215 - 78764  
9/10/23 10.000 TRAN THI MY TIEN  5219 - 55171 Chuyển tiền
9/10/23 22.605 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5147 - 11317 Ủng hộ toi Quy vi tre em khuyet tat.Tre khuyet tat
9/10/23 10.000 TO THI HIEN  5017 - 93193  
9/10/23 10.000 NGUYEN VAN TAN 5220 - 92834 Chuyển tiền
9/10/23 10.000 VU THI THANH 5220 - 90861 Chuyển khoản
9/10/23 10.000 HOANG THI DIEU NGOC  5209 - 87807  Chuyển tiền
9/10/23 10.168 BINH  5220 - 80724 Chuyển tiền
9/10/23 10.000 NGUYEN THI THAM  5213 - 69822 Chuyển tiền từ thiện
9/10/23 200.000  NGUYEN THI MINH THAO  5241 - 20799 Thank for happy life.CT tu 0531002319127 
9/10/23 9.150 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5078 - 56686 Tre em khuyet tat.CT tu 9359430250 toi Quy vi tre em khuyet tat
9/10/23 10.000 TRAN THU PHUONG  5218 - 14039 Chuyển khoản
9/10/23 10.000 LE THI HOA  5213 - 09752 Chuyển tiền, ma GD 161170194
9/10/23 21.997 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5147 - 11171 Ủng hộ toi  Quy vi tre em khuyet tat.Binh Thuong
9/10/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5219 - 96881 từ thiện
9/10/23 10.000 LE THI CAM LINH  5161 - 72071 Chuyển tiền qua MoMo
9/10/23 10.000 LE DUY HUAN  5214 - 30182 Chuyển tiền
9/10/23 50.000 LE LAN ANH  5189 - 79663 Chuyển tiền
9/10/23 10.000 DANG THI MAI 5219 - 67855  
9/10/23 10.000 CAO THI TRA LAM 5216 - 62119 Chuyển khoản
9/10/23 10.000 HOANG NGOC TINH  5216 - 55379 Chuyển khoản
9/10/23 20.000 TRAN THI LAN ANH  5215 - 48278 Chuyển khoản
9/10/23 10.000 TRAN THI THUY TRUC  5078 - 38173 Chuyển tiền Ủng hộ.CT tu 0051000223430
9/10/23 10.000 PHAM THI LE 5212 - 25031 Chuyển khoản
9/10/23 10.000 NGUYEN THI HONG ANH  5213 - 24014 Chuyển tiền
9/10/23 10.000 TA VAN CONG  5220 - 14998 Chuyển khoản
9/10/23 10.000 NGUYEN THI YEN 5219 - 06232 Chuyển khoản
9/10/23 10.000 PHAN THI HA  5242 - 91286 Ủng hộ.CT tu 0201000707556 
9/10/23 10.000 DANG THI HONG NHUNG  5215 - 88374 Chuyển tiền
9/10/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5219 - 58638 Quytuthien
9/10/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5220 - 56668 Ủng hộ tre em
9/10/23 22.625 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5147 - 10819 Ủng hộ toi Quy vi tre em khuyet tat.binh thuong
9/10/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5219 - 51755 từ thiện Ủng hộ Quỹ Vì trẻ em khuyết tật vn 
9/10/23 10.000 HO LAM TUYEN 5214 - 51705 Chuyển tiền
9/10/23 10.000 NGUYEN THI GAM 5161 - 61562 Chuyển tiền qua MoMo
9/10/23 10.000 NGUYEN THI THUY 5209 - 49081 Chuyển khoản
9/10/23 10.000 PHAM THI THUY LINH  5239 - 73757 Chuyển tiền.CT tu 0341007079711
9/10/23 10.000 LE THI THUY LINH  5220 - 46722 Chuyển khoản
9/10/23 20.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5214 - 45891 Tien từ thiện
9/10/23 10.000 NGUYEN THI UT 5217 - 45146 Chuyển khoản
9/10/23 10.000 NONG BICH NGUYET  5213 - 42308  
9/10/23 10.000 NGUYEN THI NGA 5217 - 41883 Chuyển tiền
9/10/23 10.000 NGUYEN THI THUY  5244 - 65681 Chuyển tiền.CT tu 0341006800467 
9/10/23 10.000 MA THI QUYEN  5212 - 40574 Chuyển khoản
9/10/23 10.000 QUACH THI NHAT HAO  5209 - 38608 Chuyển tiền
9/10/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5220 - 37703 Ủng hộ tre em
9/10/23 10.000 Pham Thi Thao 5209 - 37624 Chuyển tiền
9/10/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5213 - 35963 Ủng hộ
9/10/23 10.000 NGUYEN THI HUYEN TRAN 5209 - 35945 Chuyển khoản
9/10/23 50.000 MAI THI NGOC  5078 - 27275 Ủng hộ.CT tu 0781000443292 
9/10/23 10.000 NGUYEN THI NGA  5209 - 95234 Chuyển khoản
9/10/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5214 - 86107 Quytuthien 
9/10/23 10.000 TRAN QUANG TIEN 5216 - 77046 Chuyển khoản
9/10/23 10.000  LE THI MO 5213 - 71686  Chuyển tiền
9/10/23 100.000 Phuc Nguyen  5216 - 63651 Phuc Nguyen khuyen gop
9/10/23 10.000 DANG THI NGOC DAO  5219 - 56203  Chuyển tiền
9/10/23 10.000 Nguyen Thi Hoe  5212 - 33200 Chuyển tiền
9/10/23 10.000 TRAN THI THANH HUONG  5216 - 14159 Chuyển khoản
9/10/23 50.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5212 - 94837 Ủng hộ
9/10/23 10.000 PHAN THANH PHU 5214 - 84393 Chuyển khoản
9/10/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5216 - 82942 Quytuthien
9/10/23 10.000 NGUYEN THI XUAN THANH  5215 - 82013  
9/10/23 10.000 BRIU THI NHAP  5216 - 81944 Chuyển khoản
9/10/23 10.000 Ngo Thi Trang 5219 - 77914 Chuyển tiền
9/10/23 10.000 NGUYEN THI THU  5244 - 54065 Chuyển tiền.CT tu 0351000671907 
9/10/23 10.000 THI DUNG 5214 - 77304 Chuyển khoản
9/10/23 10.000 PHAM THI HIEN  5078 - 93663 Chuyển tiền.CT tu 1036546298 
9/10/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5214 - 72089 QUYTUTHIEN
9/10/23 50.000 PHAM THI VAN 5219 - 28884 Chuyển tiền
9/10/23 50.000 LA THI BIEN Chuyen tien 5388 - 96353 Chuyển tiền
9/10/23 100.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5387 - 73193 long hao tam
9/10/23 50.000 LE THI NGOC  5220 - 59842  Chuyển khoản
9/10/23 100.000 NGUYEN HUYNH PHUONG NGAN 5216 - 40726 Chuyển tiền
9/10/23 100.000 LE THI LAI  5189 - 52806 Chuyển tiền khuyen gop trẻ em khuyết tật Viet Nam
9/10/23 50.000 TRINH THI LOAN  5212 - 19513 Chuyển tiền
9/10/23 50.000 Vu Thi Thuy  5214 - 16883 Chuyển tiền
9/10/23 100.000 DO THI THU UYEN  5243 - 62638 Chuyển tiền.CT tu 0031000234819 
9/10/23 50.000 TRAN THI NHINH  5220 - 80222 Chuyển tiền
9/10/23 100.000 LO THI THAM  5388 - 28054 Chuyển tiền
9/10/23 50.000 NGUYEN THI HUYEN THUONG  5214 - 74674 Chuyển khoản
9/10/23 100.000 NGUYEN TUYET PHI  5161 - 36208  Chuyển tiền qua MoMo
9/10/23 100.000 PHAM TRAN HONG NHI  5389 - 24610 Chuyển khoản
9/10/23 10.000 TRAN VAN BAC  5214 - 51253  Chuyển tiền
9/10/23 50.000 NGUYEN THI KHUYEN  5017 - 51061  Chuyển tiền
9/10/23 50.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5215 - 50440 Ủng hộ cac em
9/10/23 50.000 BUI THI THU 5215 - 45599 Chuyển khoản
9/10/23 100.000 CHU THI KIM NHUNG 5017 - 40120 Ủng hộ cac em nho khuyết tật 
9/10/23 100.000 DO THI BINH  5078 - 72924 Chuyển tiền.CT tu 0501000185787 
9/10/23 100.000 NGUYEN THI NHUNG  5387 - 08613 Chuyển tiền
9/10/23 50.000 MA THI HOA  5243 - 59136 Quyên góp.CT tu 0351001072309 
9/10/23 50.000 LE THI BICH HANH 5189 - 07355 Ủng hộ Quỹ Vì trẻ em khuyết tật vn
9/10/23 100.000 LE THI MAI HUONG  5213 - 25290  khuyen gop 
9/10/23 50.000 TRUONG THI HUONG  5189 - 03637  Chuyển khoản
9/10/23 100.000 PHAM THI THUY HANG  5209 - 19777  Chuyển tiền den Quỹ Vì trẻ em khuyết tật VN
9/10/23 100.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5220 - 14333 quy khuyết tật viet nam
9/10/23 200.000 TRAN THI NGOAN 5243 - 57359 Chuyển tiền.CT tu 0831000054133
9/10/23 100.000  DUONG THU HUONG  5218 - 99481 Chuyển tiền
9/10/23 50.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5017 - 97032 Ủng hộ
9/10/23 50.000 NGUYEN THI THUY LINH  5189 - 91446 Chuyển khoản
9/10/23 10.000 PHAN THI MY HANH  5219 - 94022 Chuyển khoản
9/10/23 100.000 NGUYEN CAM TU 5213 - 93851 Chuyển tiền
9/10/23 100.000 HA THI THU HUONG  5389 - 84933 Chuyển khoản
9/10/23 100.000 HOANG BINH DAN 5209 - 79575 Chuyển khoản
9/10/23 100.000 Le Vy Xuan Kim  5216 - 73362 Chuyển tiền Quyên góp
9/10/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5212 - 71007 quy từ thiện
9/10/23 100.000 VAN CHUYEN 5209 - 65848 VAN CHUYEN
9/10/23 50.000 NGUYEN THI THANH QUY  5218 - 64762 Ủng hộ
9/10/23 100.000 NGO THI HA  5078 - 66329 Chuyển tiền.CT tu 1031000002655
9/10/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5161 - 29750 Quytuthien
9/10/23 10.000 CHU THI HUYEN MAI  5216 - 59909  
9/10/23 200.000 HOANG THI LUA 5389 - 74713  Chuyển tiền
9/10/23 10.000 NGUYEN THI HUYEN TRANG 5216 - 52329  Chuyển khoản
9/10/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5218 - 46034 Quytuthien
9/10/23 100.000 PHAM HOANG NGOC HA  5017 - 34008 Chuyển tiền
9/10/23 100.000 Lo thi lam 5389 - 62316  
9/10/23 100.000 Thu Ngan  5216 - 22408  
9/10/23 50.000 VI THI THU HUYEN  5388 - 57583 Chuyển khoản
9/10/23 50.000 CHI VAN  5209 - 10497 Chuyển tiền
9/10/23 50.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5189 - 53471 Long hao tam
9/10/23 50.000 NGUYEN THI HONG NHUNG 5215 - 08740  
9/10/23 50.000 PHAN THI YEN NHI  5219 - 06368  
9/10/23 50.000 NGUYEN THI TU  5213 - 01280 Chuyển tiền tu Viettel Money
9/10/23 10.000 LUYEN THAI DUONG  5241 - 40652 Chuyển tiền.CT tu 0591000383452
9/10/23 10.000 DUONG VAN DUY 5240 - 39957 CT tu 9961651228 
9/10/23 100.000 PHAM THI LE KHUYEN  5242 - 47346 Chuyển tiền vi tre e khuyết tật viet nam.CT tu 0371000407865
9/10/23 50.000 LAU NHU Y 5213 - 05228  
9/10/23 22.975 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5147 - 09985 Ủng hộ toi Quy vi tre em khuyet tat.cac be bi khuyet tat
9/10/23 50.000  PHAM THI NGOC 5219 - 80841  Chuyển tiền Ủng hộ
9/10/23 100.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5078 - 45058 tre em.CT tu 0861000051763 toi Quy vi tre em khuyet tat
9/10/23 10.000 TRINH VAN NGHIA  5216 - 34583 Chuyển khoản
9/10/23 50.000 CU THI ANH NGUYET  5388 - 62952 Chuyển tiền
9/10/23 300.000 TRAN PHUONG THAO  5243 - 35745 Chuyển tiền.CT tu 0021001896504 
9/10/23 100.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5388 - 57432 Trẻ em Việt Nam
9/10/23 10.000 NGUYEN THI LINH  5220 - 88217 Chuyển tiền
9/10/23 50.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5220 - 56037 treem viet nam
9/10/23 100.000 VU THI MY HANH  5389 - 32888 Trẻ em Việt Nam
9/10/23 50.000 Nguyen Thi Lien 5219 - 42070 Chuyển tiền
9/10/23 100.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5389 - 22929 Ủng hộ
9/10/23 50.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5388 - 11309 Trẻ em Việt Nam
9/10/23 50.000 Bui Thi Thu Huong 5216 - 94638 Chuyển tiền
9/10/23 50.000 NGUYEN THI ANH  5241 - 98766 Ủng hộ.CT tu 1015589840 
9/10/23 100.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5213 - 90402 Ủng hộ
9/10/23 100.000 BUI THI KIEU THU 5215 - 88317 chuyen Ủng hộ 
9/10/23 200.000 NGUYEN TIEN DAT  5244 - 84992 Chuyển tiền.CT tu 1026870601 
9/10/23 100.000 LE THI NHAN  5242 - 27282 Chuyển tiền.CT tu 0301000296290
9/10/23 100.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5388 - 05754 Ủng hộ
9/10/23 100.000 BUI THI MAI  5219 - 81762  
9/10/23 50.000 TRAN THI THUY HANG  5390 - 03137 Chuyển tiền
9/10/23 50.000 NGUYEN THI LAN 5243 - 26748 CT tu 0951004175821 
9/10/23 50.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5189 - 02448 Trẻ em Việt Nam
9/10/23 50.000 NGUYEN THI KIM QUI  5242 - 26649 Ủng hộ.CT tu 0421000417583 
9/10/23 100.000 HO THI THU CUC  5215 - 78721 Chuyển khoản
9/10/23 100.000 HOANG THI THUY HANG 5219 - 78497 Chuyển tiền Ủng hộ
9/10/23 100.000 NGUYEN THI HONG HANH  5214 - 78207 Chuyển tiền den Quỹ Vì trẻ em khuyết tật VN
9/10/23 100.000 TRAN LUU CAT DUYEN  5387 - 01906 Chuyển tiền
9/10/23 50.000 DO THI NHU QUYNH  5389 - 01623 Chuyển tiền
9/10/23 50.000 TRAN THI NHU NGOC  5389 - 01601 Chuyển khoản
9/10/23 50.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5390 - 01515 Ủng hộ
9/10/23 50.000 PHAN THI KIEU TRANG  5245 - 84198 Chuyển tiền.CT tu 0771000590478
9/10/23 100.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5389 - 01001 Ủng hộ
9/10/23 100.000 VUONG THI DU 5220 - 75407 Ủng hộ
9/10/23 100.000 VU THI LOAN  5388 - 00477 Chuyển khoản vi tre em khuyet tat
9/10/23 50.000 NGUYEN THI THUY LINH  5388 - 99779 Chuyển khoản
9/10/23 50.000 NONG THI THU TRANG  5240 - 97249 Ủng hộ.CT tu 0871004244405
9/10/23 50.000 VU THI LUU 5242 - 26166 quy tre em khuyet tat.CT tu 0841000091714 
9/10/23 50.000 PHAM THI KHUYEN  5243 - 26113 Ủng hộ.CT tu 0011004389157 
9/10/23 100.000 QUE THI LAN  5390 - 97675 QUE THI LAN 0967498878
9/10/23 100.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5017 - 68146 Trẻ em Việt Nam 
9/10/23 100.000 NGUYEN THI HOAI THANH  5387 - 95430 Chuyển khoản
9/10/23 50.000 DUONG PHU H NINH THUAN KBUOR  5161 - 03768 Chuyển tiền qua MoMo
9/10/23 50.000 DANG THI HOA 5240 - 96548 Chuyển tiền.CT tu 0731000826184
9/10/23 100.000 VI THI HA  5388 - 94129 Chuyển khoản
9/10/23 50.000 NGUYEN THI HUONG 5215 - 60366  
9/10/23 100.000 TRAN THI KIM NGAN  5017 - 58856 Chuyển khoản Quỹ Vì trẻ em khuyết tật VN
9/10/23 100.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5215 - 58256 Trẻ em Việt Nam
9/10/23 100.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5220 - 57371 Trẻ em Việt Nam 
9/10/23 100.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5390 - 92199 Trẻ em Việt Nam
9/10/23 100.000 HO THI HOAI SUONG 5209 - 54107  
9/10/23 50.000 TRAN THI CONG NHAN 5389 - 90624 Chuyển tiền
9/10/23 100.000 410053.091023.091239.Treemvietnam 5215 - 52470 410053.091023.091239.Trẻ em Việt Nam
9/10/23 50.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5387 - 90169 Trẻ em Việt Nam
9/10/23 100.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5220 - 50484 Trẻ em Việt Nam
9/10/23 100.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5220 - 48939 Trẻ em Việt Nam
9/10/23 100.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5390 - 88775 Trẻ em Việt Nam
9/10/23 100.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5220 - 48107 Trẻ em Việt Nam
9/10/23 100.000 Nhu ngoc 5218 - 46927  
9/10/23 100.000 PHAM THI NGOC  5245 - 81953 Trẻ em Việt Nam.CT tu 0731000686849 
9/10/23 100.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5220 - 46419 Trẻ em Việt Nam
9/10/23 50.000 NGUYEN HOAI NGOC TRAM  5189 - 87632 Chuyển khoản
9/10/23 100.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5214 - 45996 Trẻ em Việt Nam
9/10/23 50.000 VI HOANG YEN NHI 5243 - 24070 Chuyển tiền.CT tu 0561000583606 
9/10/23 100.000 DIEP KIM OANH  5245 - 81560 Chuyển tiền.CT tu 1026565958 
9/10/23 100.000 Vu Dieu Linh 5213 - 39122 Chuyển tiền
9/10/23 10.000 NGUYEN VAN SUU 5213 - 18952  
9/10/23 30.000 DANG THI THUY 5078 - 20635 Chuyển tiền.CT tu 0291000272468 
9/10/23 10.000 HUYNH MINH DONG  5241 - 91162 Chuyển tiền.CT tu 0281001148387 
9/10/23 10.000 PHAN THI LIEN  5209 - 33343 Chuyển khoản
9/10/23 120.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5078 - 88676 lxstd tang từ thiện.CT tu 0071001035826 toi Quy vi tre em khuyet tat
9/10/23 200.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5078 - 87670 Binh thuong.CT tu 1023553653 toi Quy vi tre em khuyet tat
9/10/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5078 - 85975 binh thuong.CT tu 0401001474511 toi Quy vi tre em khuyet tat
10/10/23 50.000 DUONG MY LINH  5388 - 64187 Chuyển tiền
10/10/23 10.000 PHAM THI TUYET TRINH  5218 - 04250 Chuyển khoản
10/10/23 10.000 NGUYEN THU THUY  5216 - 28750 Chuyển tiền
10/10/23 20.000 PHAN VAN TUYEN 5214 - 73674  
10/10/23 100.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5078 - 91694 quy vi tre em khuyet tat.CT tu 0711000259464 toi Quy vi tre em khuyet tat
10/10/23 10.000 TRAN THI TO QUYEN  5219 - 74633 Chuyển tiền
10/10/23 94.953 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5147 - 17276 Ủng hộ toi Quy vi tre em khuyet tat.tre em khuyet tat
10/10/23 10.000 BACH THI HA 5218 - 83429 Chuyển tiền den Quỹ Vì trẻ em khuyết tật VN
10/10/23 10.000 NGUYEN THI NGA  5216 - 54070  
10/10/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5218 - 33199 quytuthien
10/10/23 10.000 LO THI QUYNH 5216 - 03285 Chuyển khoản
10/10/23 22.224 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5147 - 16976 Ủng hộ toi Quy vi tre em khuyet tat.se chia tre gap kho khan
10/10/23 10.000 NGUYEN CHI CONG 5218 - 63233 Chuyển tiền
10/10/23 10.000 DINH THI QUYNH  5217 - 95021  
10/10/23 10.000 NGUYEN MINH DIEN  5240 - 95595 Quytuthien.CT tu 0041000242351 
10/10/23 10.000 NGUYEN THI MY QUYNH  5217 - 11550 Chuyển tiền
10/10/23 50.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5216 - 07891 Uoc mo bay cao
10/10/23 10.000 TRAN THI NGOAN 5212 - 04427 Chuyển tiền
10/10/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5214 - 03146 quytuthien
10/10/23 10.000 KIEU THI HUONG  5244 - 75433 Quy từ thiện.CT tu 0901000022257
10/10/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5220 - 59894 quytuthien
10/10/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5218 - 54532 quytuthien
10/10/23 10.000 DO THI NGOC ANH 5218 - 49348  
10/10/23 20.000 NGUYEN KHANH LINH 5213 - 25964  
10/10/23 10.000 BUI THI TRA GIANG 5241 - 78722 CT tu 1033614736 
10/10/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5212 - 35367 quytuthien
10/10/23 10.000 PHAM THI LUOT  5242 - 72983 Quytuthien.CT tu 0031000318976
10/10/23 10.000 NGUYEN VAN NGOC  5244 - 48466 Quytuthien.CT tu 0051000492919 
10/10/23 10.000 MAI THI THEM  5214 - 81803 Chuyển tiền
10/10/23 10.000 DANG THI PHUONG 5220 - 77290  Chuyển khoản
10/10/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5212 - 70834 Quytuthien
10/10/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5220 - 00596 quytuthien
10/10/23 10.000 NGUYEN THI LAI 5216 - 81855 Chuyển tiền
10/10/23 10.000 NGO THI HOANG OANH 5078 - 76562 Chuyển tiền.CT tu 1032236641 
10/10/23 10.000 NGUYEN HOAI LINH  5219 - 33329 Chuyển khoản
10/10/23 200.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5078 - 71547 Ủng hộ quy vi tre em khuyet tat.CT tu 0591000228542 toi  Quy vi tre em khuyet tat
10/10/23 10.000 NGUYEN VU MINH HUY 5219 - 71997  
10/10/23 100.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5078 - 66648 Binh thuong.CT tu 1357236952 toi Quy vi tre em khuyet tat
10/10/23 20.000 DO THI NGA 5240 - 37264 Chuyển tiền.CT tu 0901000031962 
10/10/23 10.000 TRINH THI HUE 5209 - 89171 Chuyển tiền
10/10/23 10.000 PHO THI XUAN 5214 - 82259 Chuyển tiền
10/10/23 2.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5078 - 53133 dmm.CT tu 1039613379 toi Quy vi tre em khuyet tat
10/10/23 10.000 TRAN THI THUY HOA  5212 - 68056 Chuyển khoản
10/10/23 10.000 DOI NGAN KHANH 5216 - 44498  
10/10/23 10.000 NGUYEN LAN NHI  5219 - 35176  
10/10/23 100.000 NGO THI NGOC ANH  5213 - 82220 Chuyển tiền
10/10/23 10.000 NGUYEN THI NHUNG  5245 - 87534 Chuyển tiền.CT tu 1015645778
10/10/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5218 - 68786 Quytuthien
10/10/23 20.000 HUYNH THI THUY AN 5213 - 65354 Chuyển tiền
10/10/23 200.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5078 - 41576 Ủng hộ quy.CT tu 0691000397241 toi Quy vi tre em khuyet tat
10/10/23 10.000 NGUYEN CAM NHIEN  5017 - 42587 Chuyển tiền, ma GD 161429514
10/10/23 10.000 NGUYEN THI LAN  5161 - 40276 Chuyển tiền qua MoMo
10/10/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5220 - 35961 Quytuthien 
10/10/23 10.000 HUYNH THI KIM THOA  5215 - 35714  Chuyển tiền den Quỹ Vì trẻ em khuyết tật VN
10/10/23 20.000 PHAM THI HA  5241 - 97888  Chuyển tiền.CT tu 1022739106
10/10/23 10.000  NGUYEN THI TRUC LY  5209 - 31507 Chuyển tiền
10/10/23 10.000 NGUYEN THI ANH NGOC 5220 - 92682 Chuyển khoản
10/10/23 50.000 NGUYEN THI THANH HUONG 5213 - 60622 CK
10/10/23 10.000 NGUYEN THI THU GIANG 5215 - 57245 Chuyển khoản
10/10/23 100.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5078 - 29246 ho tro e.CT tu 0401001373936 toi Quy vi tre em khuyet tat
10/10/23 10.000 NGUYEN MINH PHUONG 5220 - 48605 Chuyển khoản
10/10/23 10.000 NGUYEN THI THUY VAN  5213 - 36067 Chuyển khoản
10/10/23 10.000  NGUYEN THI PHUONG  5218 - 20604 Chuyển tiền
10/10/23 10.000 PHUNG THI HAI YEN  5214 - 11133 Chuyển khoản
10/10/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5220 - 03966 Ủng hộ
10/10/23 100.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5219 - 90539 Chuyển tiền
10/10/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5212 - 60348 Chuyển khoản
10/10/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5218 - 49400 Ủng hộ
10/10/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5017 - 43949 Chuyển tiền
10/10/23 10.000 DIEP TU ANH  5218 - 34982 Chuyển khoản
10/10/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5216 - 33680 Ủng hộ quy tre em
10/10/23 10.000 Nguyen Thi Ha  5017 - 29608 Chuyển tiền tu Viettel Money
10/10/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5219 - 13341 QUY từ thiện
10/10/23 20.000 PHAM THI TRANG  5216 - 04135 Chuyển khoản
10/10/23 10.000 PHAN THI HAO  5209 - 96505  Chuyển khoản
10/10/23 10.000 NGUYEN MINH TRUC  5161 - 25170  Chuyển tiền qua MoMo
10/10/23 10.000 NGUYEN THI THUONG 5217 - 89684 Chuyển tiền
10/10/23 100.000 PHAM THI TUONG VI  5189 - 82043 Chuyển khoản từ thiện
10/10/23 10.000 BUI THI THANH THUY 5215 - 85341 Chuyển tiền
10/10/23 10.000 BUI THI KIM QUYEN  5209 - 80213 Chuyển khoản
10/10/23 10.000 LE THI HA 5239 - 70632 Chuyển tiền.CT tu 1028010329
10/10/23 10.000 lethingoc  5218 - 78923  Chuyển tiền
10/10/23 10.000 NGUYEN THI MEN 5217 - 77571 Chuyển tiền
10/10/23 10.000 NGUYEN THI THU 5218 - 75518 Chuyển khoản
10/10/23 10.000 PHAM PHUONG THAO  5242 - 84935 Chuyển tiền.CT tu 1017921190
10/10/23 10.000 PHAM THI LIEU 5214 - 72779 Chuyển tiền
10/10/23 100.000 NGUYEN THI HA ANH  5078 - 89223 Quyên góp .CT tu 1021548562
10/10/23 10.000 NGUYEN THI THU HUYEN 5213 - 72367 Chuyển tiền
10/10/23 10.000 VANG TA MAY  5215 - 71850 Chuyển tiền
10/10/23 10.000 Le Tran Ngoc Phuong  5209 - 71771 Le Tran Ngoc Phuong so dt 0969599468 chuyen Ủng hộ
10/10/23 10.000 DO THI KIM ANH  5243 - 84518 qu vi tre em khuyet tat.CT tu 0841000064825
10/10/23 10.000 NGUYEN THI HOAI 5217 - 69208 Chuyển tiền
10/10/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5209 - 67914 Vi tre em khuyet tat
10/10/23 10.000 TRAN THI THAT 5213 - 67159 Chuyển khoản
10/10/23 10.000 PHUNG THI THOA  5213 - 65738 Chuyển khoản Quỹ Vì trẻ em khuyết tật VN
10/10/23 10.000 NGUYEN THI THUY 5213 - 63220 Chuyển tiền 
10/10/23 10.000 NGUYEN THI THUY AN  5214 - 60235  Chuyển tiền tu Viettel Money
10/10/23 10.000 VU THI NGUYET  5213 - 60080 Chuyển khoản
10/10/23 10.000 NGUYEN THI TRANG  5212 - 59632 Chuyển khoản
10/10/23 10.000 HO THI HONG  5017 - 58440 Chuyển tiền
10/10/23 10.000 Hoang Huyen My 5212 - 57303 Chuyển tiền
10/10/23 10.000 NGUYEN THI NGOC LINH 5212 - 56681 Chuyển tiền
10/10/23 10.000 NGUYEN THI LUA  5240 - 74355 Chuyển tiền.CT tu 0731000626188 
10/10/23 10.000 NGUYEN THI HA 5219 - 53574 Chuyển khoản
10/10/23 10.000 NGUYEN THI HAU 5212 - 53194 Chuyển tiền tu Viettel Money
10/10/23 10.000 Tran Thi Phuong Tin 5219 - 52913 Chuyển tiền
10/10/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5213 - 52461 CK
10/10/23 10.000 NGUYEN THI MINH DUNG  5161 - 22241 Chuyển tiền qua MoMo
10/10/23 10.000 DIEP NHU Y  5245 - 60726 Chuyển tiền.CT tu 1038577229 
10/10/23 10.000 Tran To Lan 5216 - 50637 Chuyển tiền
10/10/23 10.000 NGUYEN THI HAU  5220 - 49163 Chuyển khoản Quỹ Vì trẻ em khuyết tật VN
10/10/23 10.000 BAN THI HIEN 5242 - 80441  Chuyển tiền.CT tu 0591000407874 
10/10/23 100.000 PHAM THI THAO 5245 - 58033  Chuyển tiền.CT tu 0021002085563
10/10/23 10.000 VU NGOC HUYEN 5212 - 17713 Chuyển khoản
10/10/23 10.000 HOANG THI HA  5218 - 13160 Chuyển tiền
10/10/23 29.280 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5147 - 15157 Ủng hộ toi Quy vi tre em khuyet tat.ungho
10/10/23 100.000 NGUYEN THI HONG VI 5217 - 91671  
10/10/23 50.000  VU XUAN HIEN  5214 - 83269 Chuyển tiền
10/10/23 10.000 NGUYEN THI THU HIEU  5213 - 75438  
10/10/23 10.000 NGUYEN THI TAM  5213 - 60643 quy từ thiện 
10/10/23 20.000 NGUYEN TRUONG GIANG  5017 - 55309 Chuyển tiền tu Viettel Money
10/10/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5214 - 52702 quy từ thiện
10/10/23 10.000 DO DUC NGUYEN 5242 - 74971 Chuyển tiền.CT tu 0381003078968
10/10/23 10.000 LE THI HOAI NHI  5215 - 51838 Chuyển tiền
10/10/23 100.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5161 - 15037 Quyên góp
10/10/23 100.000 PHAM THI THUY QUYNH 5189 - 09618 Chuyển khoản
10/10/23 10.000 TRINH THANH HA 5217 - 15022 Chuyển tiền
10/10/23 50.000 Dao Thi Vinh 5209 - 11736 Chuyển tiền
10/10/23 100.000 MAI THUY HANG  5209 - 09625 Chuyển khoản
10/10/23 10.000 PHAM NGUYEN MINH PHUC 5161 - 12782  Chuyển tiền qua MoMo
10/10/23 10.000 NGUYEN TRANG NHUNG  5216 - 07165 Chuyển khoản
10/10/23 10.000 Nguyen Thi Tuyet  5213 - 95116 Chuyển tiền
10/10/23 15.000 TRAN KIM TUYET  5212 - 93683 Chuyển khoản
10/10/23 20.000 LE THI HUE  5241 - 61346 Chuyển tiền.CT tu 1039802995
10/10/23 10.000 NGUYEN THI NHUNG  5218 - 87280 Chuyển khoản
10/10/23 10.000 BUI THI LAN  5239 - 55234 Chuyển tiền.CT tu 1029910423 
10/10/23 10.000 VU THI QUYNH NHU 5245 - 47576 CT tu 1041498219
10/10/23 10.000 LUU HONG NHUNG 5220 - 83951 Chuyển tiền
10/10/23 20.000  BUI THI NGOC BICH  5217 - 83300 Chuyển tiền
10/10/23 10.000 DINH THI SON 5244 - 47193 Chuyển tiền.CT tu 1028963622 
10/10/23 10.000 NGUYEN HAI LY  5244 - 47133 Chuyển tiền.CT tu 0941000015302 
10/10/23 100.000 NGUYEN THI CHIEN 5215 - 73673 Chuyển tiền Ủng hộ tre E khuyet tat
10/10/23 100.000 BUI THI TUOI 5078 - 68987 Chuyển tiền.CT tu 0341007163600 
10/10/23 100.000 CHU LAN ANH  5214 - 72010 Chuyển tiền
10/10/23 10.000 BUI THI QUYEN 5212 - 57017 Chuyển tiền
10/10/23 50.000 DAO THI THUY  5216 - 42653 Chuyển khoản
10/10/23 100.000 LE TUAN NGHIA 5242 - 66531 Chuyển tiền.CT tu 1021597355 
10/10/23 22.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5147 - 14845 Ủng hộ toi Quy vi tre em khuyet tat.khong
10/10/23 50.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5216 - 11266 ck ungr ho
10/10/23 50.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5017 - 96039 Quyên góp 1
10/10/23 20.000 hao 5209 - 80696 hao chuyen
10/10/23 10.000 PHAM DUC BINH 5216 - 78207 Chuyển tiền Ủng hộ
10/10/23 50.000 LE THI DUNG  5189 - 30010 Chuyển khoản
10/10/23 100.000 TRAN THI XONG 5017 - 55055 Chuyển khoản
10/10/23 10.000 VO THI BICH TRAN 5161 - 04136 Chuyển tiền qua MoMo
10/10/23 50.000 MAI THANH THU  5214 - 50798 Chuyển tiền
10/10/23 50.000 TRAN THI THU  5217 - 44286 Chuyển tiền
10/10/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5218 - 39789 quytuthien
10/10/23 50.000  NGUYEN VO KHUE  5241 - 49760 Trẻ em Việt Nam.CT tu 1034014171 
10/10/23 100.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5161 - 02810 Ủng hộ tre em ngheo
10/10/23 50.000 NGUYEN THI TUYET MAI 5017 - 33292 Chuyển tiền
10/10/23 100.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5220 - 15310 Chuyển tiền lien ngan hang
10/10/23 50.000 TRAN THI XUAN CHI  5244 - 34569 Chuyển tiền.CT tu 1013306796 
10/10/23 100.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5220 - 08436 Quyên góp
10/10/23 50.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5212 - 02757 từ thiện cho quy tre em
10/10/23 10.000 TRAN THI PHUONG THANH  5161 - 99212 Chuyển tiền
10/10/23 100.000 PHAM THI HUE  5239 - 38404 Chuyển tiền.CT tu 9967264103
10/10/23 100.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5387 - 78629 Quyên góp
10/10/23 50.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5161 - 96387 Chuyen qua ZaloPay
10/10/23 10.000 PHAM THI HUE  5242 - 51434 Chuyển tiền.CT tu 9967264103 
10/10/23 100.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5390 - 76710 Quyên góp
10/10/23 50.000 BUI THI THU HUYEN  5388 - 74870 Chuyển khoản
10/10/23 50.000 thuy  5216 - 36605 thuy ck
10/10/23 50.000 NGUYEN THI LIEN 5387 - 72196 Chuyển khoản
10/10/23 50.000 NGUYEN THI PHUONG 5388 - 70867 Chuyển khoản
10/10/23 100.000 LE THI THU DIEM  5242 - 49963 Quyên góp.CT tu 1017890093 
10/10/23 50.000 TRAN THI THANH THAO 5390 - 69020 Chuyển tiền
10/10/23 50.000 DUONG THI HOANG YEN  5189 - 68988 Chuyển tiền
10/10/23 50.000 NGUYEN THI DAM 5239 - 35143 Chuyển tiền.CT tu 0141000785587 
10/10/23 50.000 DANG THI BINH  5216 - 11180  Chuyển tiền tu Viettel Money
10/10/23 100.000 VU THI NGA  5214 - 06116 Chuyển tiền
10/10/23 100.000 TRAN THI TUYET OANH 5209 - 05048  
10/10/23 100.000 TRINH NHAT LE 5388 - 59236 Chuyển tiền
10/10/23 100.000 NGUYEN THU THUY  5243 - 48308 Chuyển tiền.CT tu 9819809240 
10/10/23 100.000 NGUYEN THI THU HIEN  5390 - 56388 Chuyển khoản
10/10/23 100.000 Huyen  5218 - 94173 Huyen ck
10/10/23 50.000 HA HUYEN TRANG 5219 - 93644 Chuyển tiền, ma GD 161374023
10/10/23 50.000 DO THI MY LINH  5388 - 53139  Chuyển tiền
10/10/23 10.000 NGUYEN VI LUAN  5217 - 85974 Chuyển khoản
10/10/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5220 - 85722 399648.101023.112447.Quytuthien
10/10/23 100.000 LE THI MAI  5216 - 84204  
10/10/23 10.000 PHAM THI HUE  5239 - 31748 Chuyển tiền.CT tu 1035752342 
10/10/23 50.000 NGUYEN THI THUY DUONG  5241 - 36290 Chuyển tiền.CT tu 0351000690298 
10/10/23 100.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5219 - 59066 Quyên góp
10/10/23 50.000 NGUYEN THI BICH HA  5189 - 38969 Chuyển tiền
10/10/23 50.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5388 - 37246 Unh ho Quỹ Vì trẻ em khuyết tật VN
10/10/23 100.000 Dinh thi Huyen trang 5388 - 36352 Dinh thi Huyen trang ck
10/10/23 10.000 DANG THI NGOC DIEM  5017 - 27165 Chuyển tiền quy từ thiện
10/10/23 20.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5219 - 05459 Chuyển tiền từ thiện
10/10/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5216 - 02700 Quytuthien
10/10/23 10.000 MAI THI LAN  5213 - 98662 Chuyển khoản
10/10/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5161 - 87313 QUY từ thiện
10/10/23 100.000 NONG THI THUY 5388 - 88993 Chuyển khoản
10/10/23 91.977 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5147 - 14299 Quy vi tre em khuyet tat.Tre em khuyet tat
10/10/23 100.000 LE THI SU 5209 - 03948  Chuyển khoản
10/10/23 100.000 LE THI THANH THAO  5216 - 79076 Chuyển khoản
10/10/23 50.000 NGUYEN THI NHU Y  5390 - 53201 Chuyển khoản
10/10/23 100.000 NGUYEN THI THU UYEN  5209 - 56733  
10/10/23 20.000 TRAN THI TRAM ANH  5161 - 78838 Chuyển tiền qua MoMo
10/10/23 50.000 VO ANH TUYET 5017 - 25165 Chuyển tiền
10/10/23 100.000 LE THI HAI YEN  5161 - 76977 Chuyển tiền qua MoMo
10/10/23 500.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5147 - 13989 Ủng hộ toi Quy vi tre em khuyet tat.kha
10/10/23 30.000 DANG THI THUY 5078 - 83741 Chuyển tiền.CT tu 0291000272468
10/10/23 50.000 TRAN QUANG CUONG  5240 - 89272 tre em viet nam.CT tu 0781000403412 
10/10/23 100.000 PHAM THI HUYEN TRANG 5245 - 74227  Chuyển tiền.CT tu 0711000220543
10/10/23 100.000 Quyen Tran 5388 - 70696 Quyen Tran Ủng hộ
10/10/23 100.000 LO THI NGUYEN 5242 - 95839 Chuyển tiền.CT tu 1013145056 
10/10/23 100.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5390 - 66524 Trẻ em Việt Nam
10/10/23 50.000 NGUYEN THI THU HOAI  5388 - 64796 Chuyển tiền
10/10/23 50.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5387 - 64715 Trẻ em Việt Nam
10/10/23 100.000 PHAN THI LAN  5389 - 62898 Chuyển tiền
10/10/23 100.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5220 - 21750 Trẻ em Việt Nam
10/10/23 100.000  NGUYEN THI HOA 5216 - 19083  Chuyển tiền Ủng hộ
10/10/23 50.000 LE MINH TRUC 5387 - 61078 Chuyển tiền
10/10/23 50.000 PHAM THI THU THUY  5387 - 60711 Chuyển khoản
10/10/23 100.000 TRAN THI KIEU HOA  5389 - 59335 Chuyển tiền
10/10/23 100.000 VO THI HANH  5245 - 72055 Trẻ em Việt Nam.CT tu 1014335463 
10/10/23 100.000 HA THI HONG HUE 5217 - 10734 Chuyển tiền
10/10/23 100.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5214 - 10313 Trẻ em Việt Nam
10/10/23 100.000 VO THI MY HANH  5243 - 93883 Trẻ em Việt Nam.CT tu 1012966810 
10/10/23 100.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5209 - 06827 Trẻ em Việt Nam
10/10/23 100.000 DINH THI CAM VAN  5216 - 97482 Chuyển khoản Quỹ Vì trẻ em khuyết tật VN
10/10/23 100.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5209 - 93131 Chuyển tiền
10/10/23 50.000 PHAM THI TUONG  5389 - 44772 Chuyển khoản
10/10/23 100.000 LE THI HAI YEN 5389 - 43487 Chuyển tiền Ủng hộ
10/10/23 50.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5209 - 77625 Ủng hộ
10/10/23 50.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5017 - 77133 Ủng hộ 
10/10/23 5.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5078 - 74800 gieo hat binh an cho em.CT tu 0161000734436 toi  Quy vi tre em khuyet tat
10/10/23 50.000 BUI THI THIN 5161 - 66291  Ủng hộ
10/10/23 100.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5212 - 74819 Chuyển tiền CHO QUY TRE EM KHUYET TAT
10/10/23 100.000 LE THI THAO PHUONG 5216 - 74698 Chuyển tiền
10/10/23 100.000 DUONG THI CHAM 5217 - 71558 Chuyển tiền, ma GD 161334263
10/10/23 50.000  NGUYEN THI THANH  5216 - 71108 Chuyển tiền
10/10/23 100.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5213 - 67868 Ủng hộ trẻ em khuyết tật viet nam
10/10/23 50.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5215 - 67655 Ủng hộ NGUOI khuyết tật VN
10/10/23 100.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5209 - 67427 Trẻ em Việt Nam 
10/10/23 100.000 CHUNG THI UT HIEN  5213 - 67426 Chuyển khoản
10/10/23 50.000 THU GOI 5214 - 65869  
10/10/23 100.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5217 - 65675 Trẻ em Việt Nam
10/10/23 100.000 LE THI MAI THAO 5388 - 37506 Chuyển tiền
10/10/23 100.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5189 - 37471 Trẻ em Việt Nam
10/10/23 50.000 Luong Thi Le Ha  5218 - 63546 Chuyển tiền tu Viettel Money
10/10/23 100.000 THANH THI THU HIEN  5017 - 63344 Chuyển tiền
10/10/23 100.000 NGUYEN HUU NGOC  5217 - 62257  
10/10/23 50.000 TRAN THI TUYET MAI  5239 - 75783 Chuyển tiền.CT tu 0501000009662 
10/10/23 100.000 PHAM THI NHA  5218 - 61839 Chuyển khoản
10/10/23 100.000 BUI THI THOAI OANH  5244 - 68225 Quỹ Vì trẻ em khuyết tật VN
10/10/23 100.000 NGUYEN THI THUY TRANG 5220 - 61184 Chuyển tiền
10/10/23 100.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5388 - 35666 Trẻ em Việt Nam
10/10/23 100.000 LE THI TRANG  5017 - 60185 Chuyển tiền 
10/10/23 50.000 LE THI HUONG  5219 - 60037  
10/10/23 50.000  LE THI NHI  5214 - 59889 Chuyển tiền
10/10/23 50.000  NGUYEN THI DUNG  5242 - 90220 Trẻ em Việt Nam.CT tu 0441000777374 
10/10/23 100.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5213 - 58777 Trẻ em Việt Nam 
10/10/23 50.000 DUONG THI YEN  5387 - 34787 Chuyển khoản
10/10/23 50.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5017 - 57307 Ủng hộ
10/10/23 50.000 VU THI THU 5214 - 56720 Chuyển tiền
10/10/23 100.000 TRUONG THI NHU HUYEN  5245 - 67828 Chuyển tiền.CT tu 0651000854789 
10/10/23 50.000 NONG THI CHUYEN 5239 - 75371 Chuyển tiền.CT tu 0351001232965 
10/10/23 100.000 VO THI LY  5078 - 72776 Chuyển tiền.CT tu 0211000277108
10/10/23 100.000 HUYNH THI NGOC THUY  5216 - 55977 Chuyển tiền
10/10/23 100.000 BUI THI KIM ANH 5213 - 55899 Chuyển tiền
10/10/23 100.000 DO THI THANH DIEP  5189 - 33512 Chuyển khoản
10/10/23 100.000 LE THI BICH THAO  5161 - 65134 Chuyển tiền qua MoMo
10/10/23 50.000  VO THI MY NHIEN 5209 - 55536  Ủng hộ
10/10/23 100.000 PHAM THI HUONG MAI  5213 - 54026 Chuyển khoản
10/10/23 100.000 NGUYEN THI THANH HUYEN  5216 - 53819  
10/10/23 100.000 DO THI THANH HA 5387 - 32091 Chuyển khoản Ủng hộ
10/10/23 100.000 NGUYEN VIET TRINH  5241 - 80853 Chuyển tiền.CT tu 0301000347625 
10/10/23 100.000 DO THI VAN ANH  5389 - 31683 Chuyển khoản
10/10/23 50.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5217 - 49553 Ủng hộ
10/10/23 100.000 LE THI LAN 5244 - 67046 Ủng hộ.CT tu 0351000871252
10/10/23 100.000 CHU THANH PHUONG  5241 - 80398 Ủng hộ.CT tu 1038927397 
10/10/23 50.000 PHAN THACH THAO 5244 - 65834 Quyên góp.CT tu 1001000291407 
10/10/23 175.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5147 - 13401 Ủng hộ toi Quy vi tre em khuyet tat.tre em khuyet tat
10/10/23 10.000 Nguyen Van Ha  5220 - 97525 Chuyển tiền
10/10/23 30.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5078 - 57628 lxstd tang từ thiện.CT tu 0071001035826 toi Quy vi tre em khuyet tat
10/10/23 100.000 TRAN DANG KHOA  5390 - 55313 Chuyển khoản
 
11/10/23 200.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5078 - 41126 bt.CT tu 1023553653 toi  Quỹ Vì trẻ em khuyết tật 
11/10/23 100.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5078 - 34746 Chuc moi dieu tot dep se den voi cac em.CT tu 0231000690079 toi  Quỹ Vì trẻ em khuyết tật 
11/10/23 100.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5078 - 34482 .mong phep mau se den voi cac em.CT tu 0761002346879 toi  Quỹ Vì trẻ em khuyết tật 
11/10/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5214 - 61119 Quytuthien
11/10/23 200.000 PHAN THI THU HUONG  5240 - 70372 Chuyển tiền Ủng hộ.CT tu 0731000849191 
11/10/23 10.000 Nguyen van anh 5215 - 06567  
11/10/23 10.000 NGUYEN THI TOAN  5213 - 63203 Chuyển tiền
11/10/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5209 - 82536 Chuyển tiền lien ngan hang
11/10/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5220 - 29335 Quytuthien 
11/10/23 10.000 Dam Quyet Thang 5214 - 08019  
11/10/23 10.000 .HO THI BICH 5212 - 06926 Chuyển tiền
11/10/23 10.000 TRAN THI DUNG  5239 - 41399 Quytuthien.CT tu 1041000054984 
11/10/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5213 - 33295 Quytuthien
11/10/23 23.970 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5147 - 21213 Ủng hộ toi  Quỹ Vì trẻ em khuyết tật .Tu chon
11/10/23 10.000 LE QUANG TUAN  5078 - 65569 Chuyển tiền.CT tu 9374335815
11/10/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5017 - 20002 Quytuthien 
11/10/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5017 - 18720 Chuyển tiền tu ViettelPay
11/10/23 10.000 NGUYEN HONG HIEN  5209 - 15583 Chuyển tiền
11/10/23 10.000 NGUYEN THI HONG  5209 - 46433 Chuyển tiền
11/10/23 10.000 HA VAN PHUONG  5244 - 24657 Chuyển tiền.CT tu 1015371617 
11/10/23 10.000 TRAN THI THAO TRANG  5220 - 20470  
11/10/23 10.000 HA THI NGOC QUYNH  5245 - 21889 Chuyển tiền.CT tu 0341007021757 
11/10/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5017 - 85198 uytuthien
11/10/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5216 - 73507 uytuthien
11/10/23 200.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5078 - 49742 .tam long hao tam.CT tu 9966157058 toi  Quỹ Vì trẻ em khuyết tật 
11/10/23 10.000 PHAN THI LAN  5217 - 84876 Chuyển tiền
11/10/23 10.000 NGUYEN THI THUY 5216 - 21525 Chuyển khoản
11/10/23 10.000 BUI TRAN MY KIEU 5212 - 04866 Chuyển khoản
11/10/23 10.000 NGUYEN THI BAO TRAN  5213 - 77035 Chuyển tiền
11/10/23 10.000 TRAN HOANG VAN  5212 - 51291 quytuthien
11/10/23 10.000 NGUYEN THI CUC 5243 - 24302 Chuyển tiền.CT tu 0351001175556 
11/10/23 20.000 THAI THI MY HIEN 5215 - 50230 Chuyển khoản
11/10/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5218 - 43068 Quytuthien 
11/10/23 10.000 DOAN THI LE THUY 5214 - 34803 Chuyển tiền vi quy khuyết tật 
11/10/23 10.000 VU TAN DAT 5217 - 30597 Chuyển tiền
11/10/23 10.000  nguyen mat toc 5213 - 30457 nguyen mat toc
11/10/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5209 - 22890 Quytuthien 
11/10/23 10.000 HOANG THI LUU 5212 - 18835  Chuyển tiền
11/10/23 10.000 DAO THI HUONG  5243 - 98535 quytuthien.CT tu 0551000248390 
11/10/23 10.000 NGUYEN THI DUNG 5241 - 89044 Chuyển tiền.CT tu 0821000047647 
11/10/23 10.000 DANG THI THANH DIEU  5219 - 96926 Chuyển tiền
11/10/23 500.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5078 - 20927 trẻ em gai.CT tu 0181003415301 toi Quỹ Vì trẻ em khuyết tật 
11/10/23 20.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5078 - 99380 binh thuong.CT tu 0141000808952 toi Quỹ Vì trẻ em khuyết tật 
11/10/23 10.000 HUYNH THI TRA MY  5216 - 48163 Chuyển khoản
11/10/23 100.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5389 - 13346 Chuyển tiền Ủng hộ quy trẻ em khuyết tật 
11/10/23 10.000 NGUYEN THI TUONG VY 5243 - 80666 Chuyển tiền.CT tu 1039690913
11/10/23 10.000 NGUYEN THI LOAN  5240 - 71185  Chuyển tiền.CT tu 1019865424 
11/10/23 10.000 NGUYEN THI THUY DUNG 5217 - 57428 Chuyển tiền
11/10/23 10.000 TRAN THI PHUONG  5213 - 55515  Chuyển khoản
11/10/23 10.000 UNG THI PHUONG THANH  5219 - 18735 Chuyển tiền
11/10/23 10.000 NGUYEN THI HANG 5245 - 54241 Chuyển tiền.CT tu 0311000670925 
11/10/23 100.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5389 - 58957 Trẻ em Việt Nam
11/10/23 10.000 PHAN THI HAO 5212 - 94592 Chuyển tiền
11/10/23 10.000 NGUYEN THI QUYEN  5219 - 88918 Chuyển khoản
11/10/23 10.000 LU THI DOA 5219 - 88029 Chuyển khoản
11/10/23 10.000 HUYNH NGOC HAN 5161 - 15331 Chuyển tiền qua MoMo
11/10/23 50.000 LANH THI LINH TAM 5216 - 59458 Trẻ em Việt Nam
11/10/23 100.000 NGUYEN DIEU LINH 9920 - 00141 BAO CO BO SUNG GD TRACE 806012 NGAY 10102023 NOI DUNG GD GOC: NGUYEN DIEU LINH Chuyển tiền FT23283604028016
11/10/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5213 - 25233 quytuthien
11/10/23 10.000 VU THI DA THAO 5217 - 08583  Chuyển tiền
11/10/23 10.000 RA LAN BINH 5214 - 06027 Chuyển khoản
11/10/23 10.000 NGUYEN THI THUY LINH 5017 - 98926 Chuyển tiền
11/10/23 10.000 TRAN HOANG VAN  5218 - 89055 quytuthien
11/10/23 10.000 NGUYEN THI HUE  5240 - 58337 Chuyển tiền.CT tu 0081001160714 
11/10/23 10.000 DOAN THU DUNG 5220 - 88008 Chuyển tiền
11/10/23 10.000 NGUYEN DINH QUI  5217 - 87247 Chuyển tiền (by TPBank ChatPay)
11/10/23 100.000 BUI THI HOA 5215 - 78741 Chuyển khoản
11/10/23 10.000 TRUONG THI SOAN 5220 - 78181  Chuyển khoản
11/10/23 10.000 NGUYEN THI DUNG  5243 - 65610 Chuyển tiền.CT tu 0821000047647 
11/10/23 28.451 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5147 - 20374 Ủng hộ toi  Quỹ Vì trẻ em khuyết tật .sinh vien
11/10/23 20.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5216 - 25082 Ủng hộ
11/10/23 10.000 NGUYEN THI KIEM  5209 - 22366 Chuyển tiền
11/10/23 10.000 HOANG THI THUONG  5217 - 18673 Chuyển khoản
11/10/23 100.000 HO THI THUONG 5215 - 90184  
11/10/23 10.000 HA THI TRANG 5017 - 49260 Chuyển tiền
11/10/23 10.000 LE THI LAN 5017 - 28564 Chuyển khoản
11/10/23 23.682 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5147 - 20200 Ủng hộ toi  Quỹ Vì trẻ em khuyết tật .tre khuyết tật 
11/10/23 10.000 NGUYEN THI THANH  5017 - 94281 Chuyển khoản
11/10/23 10.000 NGO THI CHIEN  5240 - 42404 Chuyển tiền Ủng hộ.CT tu 0461000505513
11/10/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5216 - 72061 Tu thien
11/10/23 10.000 NGUYEN THI THUY 5216 - 69775 Chuyển khoản
11/10/23 10.000 NGUYEN THI KIM DUNG  5209 - 65553 Chuyển tiền
11/10/23 10.000 NGO THI CUC 5217 - 63927 Chuyển tiền Ủng hộ
11/10/23 10.000 TRANG 5219 - 61651  
11/10/23 10.000 VU THI HA 5214 - 54440 Ủng hộ
11/10/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5213 - 53835 CK
11/10/23 10.000 NGUYEN THI THUY  5215 - 52499 Chuyển tiền
11/10/23 10.000 NGUYEN THI THUY LINH  5212 - 51270 Chuyển tiền
11/10/23 100.000 NGHIEM THI MINH HUYEN 5387 - 91097 Chuyển khoản
11/10/23 10.000 NGUYEN THI MONG DIEP  5220 - 37502 Chuyển khoản
11/10/23 10.000 NGUYEN THI THAO 5244 - 26323 Chuyển tiền.CT tu 0011004197139 
11/10/23 10.000 TRAN THI BICH THUY  5219 - 35523 Chuyển khoản
11/10/23 5.000 LO THI THUC  5214 - 33163 Chuyển tiền tu Viettel Money
11/10/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5217 - 32785 don 12 tu thien
11/10/23 10.000 TRAN THI THAO CHI  5215 - 32387 Chuyển tiền
11/10/23 10.000 TRAN THI HONG THUONG  5215 - 31757 Chuyển khoản
11/10/23 10.000 LO THI THUYEN 5017 - 31117 Chuyển tiền
11/10/23 10.000 DAU THI THAO 5218 - 30653 Chuyển tiền
11/10/23 10.000 HOANG THI LAN 5217 - 30126 Chuyển tiền
11/10/23 10.000 Pham hong diem 5161 - 95752  
11/10/23 10.000  chuyen khoan 5215 - 29523 Chuyển khoản
11/10/23 10.000 BUI TU LINH  5161 - 95738 Chuyển tiền qua MoMo
11/10/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5219 - 29283 Ủng hộ trẻ em khuyết tật 
11/10/23 10.000 Le Thi Huynh Dieu  5218 - 27841 Chuyển tiền
11/10/23 10.000 TRAN THI THUY THUONG  5215 - 27632 Chuyển tiền
11/10/23 10.000 DANG THI HONG 5212 - 27397 Chuyển tiền
11/10/23 10.000 NGUYEN THI NGOC ANH  5220 - 27395 Ủng hộ
11/10/23 10.000 HOANG THI DUYEN 5216 - 26883 Chuyển khoản
11/10/23 10.000 TRAN LE HOAI PHUONG  5216 - 26589 Chuyển khoản
11/10/23 10.000 NGUYEN THI HOAN 5217 - 26059 Chuyển khoản
11/10/23 10.000 NGUYEN THI HUONG  5217 - 25793 Chuyển tiền
11/10/23 10.000 NGUYEN THI LY 5220 - 25375 Chuyển tiền
11/10/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5218 - 24939 Kp
11/10/23 10.000 HUYNH ANH THUY 5244 - 25471 Chuyển tiền.CT tu 0181003508651
11/10/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5214 - 23574 625062.111023.134247.Ủng hộ
11/10/23 10.000 LE THI THAM 5220 - 23375 Chuyển khoản
11/10/23 10.000 NGO THI TRA GIANG  5219 - 23014 Chuyển khoản
11/10/23 10.000 PHAN THI NGOC 5213 - 22575 Chuyển khoản
11/10/23 10.000 BUI THI PHUONG 5215 - 21870 Chuyển tiền
11/10/23 10.000 NGUYEN THI HUONG 5219 - 20527 Chuyển khoản
11/10/23 10.000 QUACH THI THU 5220 - 01230 Chuyển tiền
11/10/23 10.000 NGUYEN THI HUYEN THANH 5219 - 83246 Chuyển tiền
11/10/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5216 - 75152 quytuthien
11/10/23 100.000 TRAN THI THUY 5388 - 51766 Chuyển khoản
11/10/23 100.000 LE THI XUAN  5388 - 49303 Chuyển khoản
11/10/23 10.000 LA THI KHOM 5212 - 47774 Chuyển khoản
11/10/23 10.000 NGUYEN THI NHAN 5215 - 40431 Chuyển tiền đến Quỹ Vì trẻ em khuyết tật  VN
11/10/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5217 - 29652 quytuthien
11/10/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5217 - 25073 Quytuthien 
11/10/23 50.000 BUI THI MIEN  5387 - 33130 Chuyển tiền
11/10/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5219 - 19456 Quytuthien
11/10/23 100.000 TRUONG THI NGOC BICH 5387 - 30317 Chuyển khoản
11/10/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5219 - 11071 Quytuthien
11/10/23 50.000 VO THI HUYEN 5220 - 07399 Chuyển tiền
11/10/23 100.000 LE THI KIM LOAN 5241 - 29856 Chuyển tiền.CT tu 1031069330
11/10/23 100.000 DANG THI HA MI  5017 - 02801 Chuyển tiền nha c
11/10/23 50.000 TRAN NGOC KHANH  5216 - 97999  
11/10/23 100.000 THAO 5218 - 97911  
11/10/23 100.000 TRAN THI VI 5213 - 97649 Chuyển tiền
11/10/23 100.000 NGUYEN THI THUAN 5213 - 97092  Chuyển tiền
11/10/23 100.000 TRAN THI TUYEN 5390 - 19970 Chuyển tiền
11/10/23 100.000 HOANG LE GIANG  5390 - 19242 Chuyển khoản
11/10/23 100.000 TRAN THI THU PHUONG 5017 - 92485  
11/10/23 10.000 NGUYEN THI TAN 5017 - 91631 Chuyển tiền
11/10/23 100.000 NGUYEN THI TRANG  5389 - 16903 Chuyển tiền
11/10/23 20.000 CAO TAN PHAT 5213 - 82208  
11/10/23 10.000 Phan thi Cam 5216 - 79187 Phan thi Cam ck
11/10/23 10.000 LE XUAN LONG 5220 - 77403 Chuyển khoản
11/10/23 10.000 HOANG THI NGUYET  5219 - 74213 Chuyển khoản
11/10/23 10.000 PHAN THI KIM  5216 - 70819 Chuyển tiền
11/10/23 10.000 HOANG MINH  5215 - 69412 Chuyển tiền
11/10/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5220 - 68274 Chuyển tiền vi tre en khuyết tật  viet nam
11/10/23 10.000 Tran Thi Thuy 5216 - 64149 Chuyển tiền tu Viettel Money
11/10/23 20.000 TRUONG THU THAO 5218 - 63533 Chuyển tiền
11/10/23 10.000 PHAM THI NGOC THAO  5217 - 61227 Chuyển khoản
11/10/23 10.000 NGUYEN THI LAN  5215 - 60966 Chuyển khoản
11/10/23 10.000 NGUYEN THI ANH NGOC 5017 - 57544 Chuyển khoản
11/10/23 100.000 DANG THI HUONG 5213 - 25781  
11/10/23 50.000 PHAN THI HUONG 5189 - 72942 Chuyển tiền
11/10/23 100.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5219 - 82604 Lien chanel Ủng hộ 
11/10/23 50.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5214 - 81916 khuyen gop
11/10/23 50.000 NGUYEN THI THANH LAN  5078 - 97846 Chuyển tiền.CT tu 0311000673447 
11/10/23 100.000 TRINH THI THANH THOANG 5214 - 65616  Chuyển khoản qui trẻ em kt
11/10/23 100.000 VO THI THU HIEN  5213 - 63304  
11/10/23 50.000 NGUYEN THI NGUYET  5017 - 58645 Chuyển khoản
11/10/23 100.000 BUI LAN ANH 5213 - 56823  
11/10/23 100.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5213 - 56710 Ck
11/10/23 100.000 NGUYEN THI XUAN  5216 - 52920 Quyên góp
11/10/23 1.000 Lam Thi Lan Anh 5216 - 52831 Lam Thi Lan Anh Chuyển tiền
11/10/23 100.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5218 - 52537 Quyên góp 
11/10/23 100.000 NGUYEN THI KIM OANH 5212 - 52435  
11/10/23 100.000 PHAM THI LOAN 5220 - 51075  
11/10/23 50.000 PHAN DIEU LY  5240 - 98312 Chuyển tiền.CT tu 1012933424 
11/10/23 50.000 Nguyen Thi Thanh Tam  5017 - 29107 Chuyển tiền
11/10/23 50.000 VO THI TAI LINH  5161 - 73985 Chuyển tiền qua MoMo
11/10/23 100.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5209 - 11224 Ủng hộ TRE E khuyết tật 
11/10/23 10.000 DINH CONG CHUYEN  5209 - 06639 Chuyển khoản
11/10/23 20.881 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5147 - 19685 Ủng hộ toi Quỹ Vì trẻ em khuyết tật .tre khuyết tật 
11/10/23 100.000 TRAN THI DUNG  5216 - 92694 Chuyển khoản
11/10/23 100.000 LY THI THAO 5220 - 83634 Chuyển tiền
11/10/23 50.000 TRAN NGOC DIEP 5240 - 93541 Chuyển tiền.CT tu 1026590324 
11/10/23 100.000 HUYNH NGUYEN KIM THU 5212 - 77958 Chuyển tiền
11/10/23 100.000 HA THI TUYET NHUNG  5388 - 13587 Chuyển khoản
11/10/23 100.000 DAO THI HUONG  5244 - 78986 Chuyển tiền.CT tu 1039290648
11/10/23 50.000 NGUYEN THI QUYNH LIEN 5220 - 62572  
11/10/23 100.000 NONG THI PHUONG 5243 - 20757 Chuyển tiền quen gop.CT tu 0411001062634 
11/10/23 100.000 NGUYEN THI KHEN  5243 - 20690 quy trẻ em khuyen tat.CT tu 0181003566214 
11/10/23 50.000 PHAM THI NHUNG 5387 - 05383 Chuyển khoản
11/10/23 100.000 VU LAM ANH THU  5387 - 04565 Chuyển tiền
11/10/23 50.000 DINH NGOC HOANG YEN  5239 - 85167 Chuyển tiền.CT tu 1017554402
11/10/23 100.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5212 - 44451 Chuyển tiền tu Viettel Money
11/10/23 100.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5213 - 43439 Quyên góp
11/10/23 100.000 HO THI YEN  5240 - 90753 Chuyển tiền.CT tu 1013137124
11/10/23 100.000 HOANG THAI HONG HAI  5189 - 00346 Chuyển khoản
11/10/23 50.000 LUU THI KIM THU 5389 - 99109 Chuyển tiền
11/10/23 22.397 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5147 - 19613 Ủng hộ toi  Quỹ Vì trẻ em khuyết tật .kho khan
11/10/23 50.000 LUU THI THUY 5240 - 89431 Chuyển tiền.CT tu 0651000597000
11/10/23 100.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5189 - 90014 tu thien
11/10/23 50.000 HOANG THI THAM 5244 - 74043 Chuyển tiền.CT tu 0491000081681
11/10/23 1.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5217 - 86328 Chuyển tiền
11/10/23 100.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5212 - 77999 Trẻ em Việt Nam 
11/10/23 100.000 NGUYEN THI THANH THUY  5240 - 86189 Chuyển tiền.CT tu 0381000352720 
11/10/23 50.000 NGO THI XUAN THUY  5217 - 71014 Chuyển tiền
11/10/23 100.000 LE THI BINH  5215 - 70547 chuyen thanh toan 
11/10/23 10.000 Dinh quang truong 5217 - 66411  
11/10/23 100.000 VO THI THANH NHA  5213 - 66384  
11/10/23 100.000 NGO THI VIET NU 5215 - 58527 Chuyển khoản
11/10/23 100.000 HO THI CHIEM  5242 - 93511 quy thien tam.CT tu 1026789226 
11/10/23 50.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5215 - 49189 Trẻ em Việt Nam
11/10/23 100.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5214 - 32548 CK TIEN A
11/10/23 100.000 SUNG THI THUY  5389 - 44525 Chuyển khoản
11/10/23 10.000 DANG NGO THUY VAN 5220 - 13367  
11/10/23 50.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5213 - 09258 Trẻ em Việt Nam
11/10/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5213 - 04923 quytuthien
11/10/23 50.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5017 - 99168 Trẻ em Việt Nam
11/10/23 50.000 NGUYEN ANH LOAN 5242 - 89426 Chuyển tiền.CT tu 1027962170 
11/10/23 100.000 TRINH THI HAI  5245 - 66619 Chuyển tiền.CT tu 9962491566
11/10/23 100.000 Y HAU  5218 - 85271 Chuyển tiền
11/10/23 100.000 TRAN THI HA 5189 - 25936 Chuyển tiền quy trẻ em khuyết tật  VN
11/10/23 100.000 TRAN THI THU THAO  5220 - 61729  
11/10/23 100.000 PHAN THI HONG THAM  5189 - 15853 Chuyển tiền
11/10/23 7.500 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5078 - 65968 yeu thuong.CT tu 1012372015 toi Quỹ Vì trẻ em khuyết tật 
11/10/23 100.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5218 - 07556 xin gui den nhung loi nguyen chuc an lanh den voi cac con
11/10/23 25.262 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5147 - 19344 Ủng hộ toi 0011003814022 Quỹ Vì trẻ em khuyết tật .quy trẻ em khuyết tật 
11/10/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5216 - 17703 Quy tu thien
11/10/23 10.000 DOAN THI NGOC PHUONG 5219 - 99906 Chuyển khoản
11/10/23 20.000 TRAN LAN ANH 5213 - 96836 Chuyển khoản
11/10/23 50.000 DOAN KIM CHI 5189 - 09944 Chuyển tiền
11/10/23 10.000 MAI THI THUY  5242 - 67878 Chuyển tiền.CT tu 1032526097 
11/10/23 50.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5219 - 89692 Trẻ em Việt Nam 
11/10/23 50.000 VU MANH CHUNG 5387 - 88388 Chuyển khoản
11/10/23 10.000 NGUYEN THI YEN 5245 - 44078 Chuyển tiền.CT tu 1016014343
11/10/23 50.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5387 - 85309 Trẻ em Việt Nam
11/10/23 100.000 NGUYEN HUY HOAI 5189 - 84483 Ủng hộ
11/10/23 100.000 NGO THI KHANH VAN 5245 - 43207 Chuyển tiền.CT tu 0721000569210 
11/10/23 50.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5017 - 72598 Trẻ em Việt Nam
11/10/23 50.000 NGUYEN THI XIM 5017 - 67877 Chuyển tiền đến Quỹ Vì trẻ em khuyết tật  VN
11/10/23 50.000  NGUYEN THI MY LINH  5220 - 66397 Chuyển tiền
11/10/23 50.000 PHAM THI PHUONG DUNG  5244 - 42590 Chuyển tiền Ủng hộ.CT tu 0271000554334
11/10/23 50.000 DINH THI NHUNG 5387 - 79244 Chuyển khoản
11/10/23 100.000 TRAN THI HOANG TRUC 5240 - 55625 Chuyển tiền.CT tu 0331003663873 
11/10/23 50.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5213 - 60321 Ủng hộ
11/10/23 50.000 NGUYEN THI THUY TRANG 5243 - 64425 Chuyển tiền.CT tu 1034839168 
11/10/23 50.000 NGUYEN THI TRANG  5215 - 59110  
11/10/23 100.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5189 - 76565 Trẻ em Việt Nam
11/10/23 50.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5017 - 55611 Trẻ em Việt Nam
11/10/23 50.000 PHAM THI TUYET 5217 - 53033 Ủng hộ 
11/10/23 100.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5219 - 52690 Trẻ em Việt Nam
11/10/23 100.000 LE THI HA 5189 - 73423 Chuyển khoản
11/10/23 30.000 DANG THI THUY 5078 - 40800 Chuyển tiền.CT tu 0291000272468 
11/10/23 100.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5389 - 71667 Trẻ em Việt Nam
11/10/23 50.000 NGUYEN THI YEN  5219 - 47707 Ủng hộ 
11/10/23 50.000 PHUNG THUA HIEN 5078 - 40767 Chuyển tiền.CT tu 0591000274207
11/10/23 50.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5212 - 46606 Trẻ em Việt Nam
11/10/23 50.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5389 - 70941 Trẻ em Việt Nam
11/10/23 50.000 NGUYEN VAN QUANG  5388 - 70602 Chuyển khoản
11/10/23 100.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5389 - 70481 Trẻ em Việt Nam
11/10/23 100.000 LE THI HAI 5388 - 70477 Chuyển tiền
11/10/23 100.000 DINH NGOC TRAM 5212 - 44998 751964.111023.092537.IBFT DINH NGOC TRAM Chuyển tiền
11/10/23 100.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5219 - 44945 Giup do trẻ em ngheo
11/10/23 100.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5390 - 70263 Trẻ em Việt Nam
11/10/23 100.000 Nguyen Quynh Nhi 5219 - 43570 Chuyển tiền
11/10/23 50.000 NGUYEN THI HANG  5387 - 69699 Chuyển khoản
11/10/23 50.000  TRAN THI THU HA  5240 - 54214 Trẻ em Việt Nam.CT tu 0371000470305 
11/10/23 100.000 LUONG THI HOAI HUONG  5243 - 63037 Chuyển tiền.CT tu 0141000891811 
11/10/23 50.000 DO THI HOA  5387 - 68571 Chuyển tiền
11/10/23 100.000 LE THI HUONG  5017 - 40696 Chuyển tiền
11/10/23 50.000 NGUYEN HUYNH TIEN  5243 - 62924 Trẻ em Việt Nam.CT tu 0601000539326 
11/10/23 100.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5387 - 68093 Trẻ em Việt Nam
11/10/23 50.000 HOANG THI THUY KIEU 5243 - 62813 Vì trẻ em khuyết tật .CT tu 0161000888363 
11/10/23 100.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5209 - 38578 Trẻ em Việt Nam
11/10/23 50.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5388 - 67387 Trẻ em Việt Nam
11/10/23 100.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5218 - 37498 Trẻ em Việt Nam
11/10/23 100.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5388 - 66845 Trẻ em Việt Nam
11/10/23 50.000 DOAN HOANG AN  5387 - 63923  Chuyển khoản
11/10/23 100.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5218 - 30442 Trẻ em Việt Nam
11/10/23 50.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5387 - 61383 Trẻ em Việt Nam
11/10/23 100.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5389 - 60711 Trẻ em Việt Nam
11/10/23 50.000 TRINH THI HUYEN  5244 - 39341 Chuyển tiền.CT tu 1013162072
11/10/23 100.000 NGUYEN THI HUYEN  5220 - 19537  
11/10/23 100.000 NGUYEN TRAN ANH THU  5161 - 35559 Chuyển tiền qua MoMo
11/10/23 50.000 DOAN THI DIU  5189 - 52125 Chuyển khoản
11/10/23 50.000 NGUYEN QUY THANG  5239 - 45353 Chuyển tiền.CT tu 0021000819611 
11/10/23 100.000 NGUYEN THI THANH HOA  5389 - 47499 Chuyển tiền
11/10/23 100.000 VO NGUYEN SONG LAM  5389 - 46977 Chuyển khoản
11/10/23 100.000 TRAN THI NU  5240 - 50382 Chuyển tiền.CT tu 0121001230470 
11/10/23 100.000 VO THI HONG CUC 5390 - 46563 Chuyển khoản
11/10/23 50.000 Nguyen Thanh Hoa  5209 - 91184 Chuyển tiền
11/10/23 50.000 HOANG NGOC NGAN  5239 - 44370 Chuyển tiền.CT tu 1033427481 
11/10/23 100.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5189 - 45846 Chia se yeu thuong Tran My Hanh
11/10/23 100.000 NGUYEN THI THANH XUAN  5217 - 84616  
11/10/23 100.000 PHAM HONG NHUNG  5387 - 43467 Chuyển khoản
11/10/23 100.000 Ho Huyen Trang  5216 - 83177 Chuyển tiền
11/10/23 10.000 NGO DANG TRINH 5218 - 83093 Chuyển tiền
11/10/23 100.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5217 - 81209 SE CHIA YEU THUONG
11/10/23 30.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5078 - 98931 lxstd tang tu thien.CT tu 0071001035826 toi Quỹ Vì trẻ em khuyết tật 
11/10/23 23.283 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5147 - 18528 Ủng hộ toi Quỹ Vì trẻ em khuyết tật .trẻ em khuyết tật 
11/10/23 33.333 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5078 - 76614 k.CT tu 0631000436912 toi Quỹ Vì trẻ em khuyết tật 
11/10/23 200.000 BUI NGOC MINH NHI  5214 - 00935 Giap Nhi Ủng hộ quy vtekt 
11/10/23 20.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5147 - 18177 Ủng hộ toi Quỹ Vì trẻ em khuyết tật .Cho Quỹ Vì trẻ em khuyết tật 
11/10/23 29.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5147 - 18127 Ủng hộ toi Quỹ Vì trẻ em khuyết tật .Quy trẻ em khuyết tật 
12/10/23 10.000 Nguyen Thi Huyen Trang  5214 - 93098 Chuyển khoản
12/10/23 10.000 NGUYEN THI MAI 5212 - 74537 Chuyển khoản
12/10/23 10.000 TANG THI BICH TRAM  5209 - 70231 Chuyển tiền
12/10/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5220 - 14907 Chuc cac con khoe manh
12/10/23 50.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5217 - 00897 Nm mi nghn ng
12/10/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5017 - 88004 Quytuthien
12/10/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5209 - 78970 Quytuthien
12/10/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5219 - 48791 Quytuthien
12/10/23 10.000 TA THI TRANG 5220 - 42261  
12/10/23 10.000 TUYEN  5209 - 25203 TUYEN CHUYEN QUY VI trẻ em
12/10/23 10.000 LE THI DUYEN  5218 - 10166  
12/10/23 10.000 LE THI QUYNH  5219 - 90508 Chuyển khoản
12/10/23 10.000 LY TIEU PHUNG  5242 - 45705 Quytuthien.CT tu 0501000155658 
12/10/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5017 - 75029 Quytuthien
12/10/23 10.000 NGUYEN THI BICH PHUONG 5218 - 73474 Chuyển khoản
12/10/23 10.000 DO THI CHAU 5214 - 96336 Chuyển khoản
12/10/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5212 - 85070 quytreem
12/10/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5213 - 12802 Quytuthien
12/10/23 10.000 VU THI THANH THUY  5218 - 09544  
12/10/23 10.000 DAO THI CHUNG HIEU 5219 - 77531  
12/10/23 20.000 PHAM QUY LONG 5219 - 15159 Chuyển tiền
12/10/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5219 - 06503 quytuthien
12/10/23 10.000 Nong Kim Chuc 5218 - 02320 Chuyển tiền
12/10/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5216 - 02032 Quytuthien
12/10/23 10.000 DINH THI THUY  5220 - 77394  
12/10/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5219 - 75487 Quytuthien
12/10/23 10.000 NGUYEN THI LOAN  5245 - 70733 qu tu thien.CT tu 1030396528 
12/10/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5216 - 69134 Quytuthien
12/10/23 50.000 chuyen khoan 5189 - 79026 Chuyển khoản
12/10/23 10.000 DAM XUAN LUONG  5220 - 65258 Chuyển tiền
12/10/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5216 - 63078 Quytuthien 
12/10/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5219 - 37623 Quytuthien
12/10/23 100.000 DUONG THI QUE TRAN 5244 - 60281 Chuyển tiền.CT tu 1018266491
12/10/23 10.000 Bui My Linh 5214 - 18832  
12/10/23 10.000 HO THI BE THOM 5244 - 57455 Chuyển tiền.CT tu 1027664685 
12/10/23 10.000 PHAN VAN THANH 5219 - 61037  
12/10/23 500.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5078 - 54101 trẻ em khuyết tật .CT tu 0181003295300 toi Quỹ Vì trẻ em khuyết tật 
12/10/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5217 - 61983 quytuthien
12/10/23 10.000 VO THI TUYET SUONG  5212 - 61584 Chuyển khoản Quỹ Vì trẻ em khuyết tật  VN
12/10/23 10.000 HO THI DIEU LINH 5220 - 26585 Chuyển tiền
12/10/23 10.000 LUC THI SEN  5244 - 45229 Chuyển tiền.CT tu 0351000728461
12/10/23 10.000 TO THI NHUNG 5209 - 17948 Chuyển tiền
12/10/23 20.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5078 - 41324 Tuy quy quyet dinh.CT tu 1019270816 toi Quỹ Vì trẻ em khuyết tật 
12/10/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5216 - 03886 quytuthien
12/10/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5216 - 79156 Quytuthien
12/10/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5161 - 05232 Quytuthien
12/10/23 10.000 TRAN THI CAM 5244 - 39613 Chuyển tiền.CT tu 0701000458697 
12/10/23 10.000 NGUYEN THU THAO  5219 - 19981 Chuyển khoản
12/10/23 10.000 Doan thi thu ha 5212 - 12825 Ủng hộ
12/10/23 10.000 LE THI THU HUONG 5212 - 10211 Chuyển khoản
12/10/23 10.000 LE THI DA 5218 - 94789 Chuyển tiền
12/10/23 23.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5147 - 23865 Ủng hộ toi Quỹ Vì trẻ em khuyết tật .Tang trẻ em khuyết tật 
12/10/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5216 - 80365 quy mo tro trẻ em
12/10/23 21.238 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5147 - 23785 Quỹ Vì trẻ em khuyết tật .tuy theo cach su dung cua quy
12/10/23 10.000 DAU THI NGA 5215 - 11471 Chuyển khoản
12/10/23 10.000 Nhi 5218 - 91826  
12/10/23 10.000 LE THI NHUNG 5243 - 49619 Chuyển tiền.CT tu 0201000192986
12/10/23 50.000 CO NGOC PHUONG CHI  5215 - 57578 Chuyển tiền
12/10/23 10.000 NGUYEN THE QUAN  5212 - 55959 Chuyển khoản
12/10/23 50.000 NGUYEN VO CAM TU  5214 - 55130 Chuyển khoản
12/10/23 10.000 NGUYEN THUY BAC  5161 - 94544 Chuyển tiền qua MoMo
12/10/23 50.000 NGUYEN THI NGOC TU  5218 - 53619 Chuyển tiền
12/10/23 10.000 LE TU ANH 5217 - 41669 Chuyển khoản
12/10/23 10.000 TRAN THI TO  5209 - 40726 Chuyển khoản
12/10/23 10.000 NGUYEN KIEU ANH 5217 - 24965 Chuyển tiền đến Quỹ Vì trẻ em khuyết tật  VN 
12/10/23 10.000 LAM THI CUC 5017 - 23246  
12/10/23 10.000 NGUYEN THI HUYEN TRANG 5215 - 17281 Chuyển tiền
12/10/23 350.000 LE NGUYEN HONG DIEP 5240 - 36908 Pham Minh Dang Chuyển tiền đến trẻ em khuyết tật .CT tu 0181003326151 
12/10/23 10.000 NGUYEN THI HUE  5017 - 15940 Chuyển tiền
12/10/23 10.000 VO THI TRINH 5240 - 36279 Chuyển tiền.CT tu 0861000091484 
12/10/23 20.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5078 - 93692 gieo hat suc khoe.CT tu 0161000734436 toi  Quỹ Vì trẻ em khuyết tật 
12/10/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5161 - 92024 Ủng hộ
12/10/23 10.000 NGUYEN THI BICH LUU  5217 - 07930 Chuyển tiền
12/10/23 10.000  chau 5213 - 07720  
12/10/23 10.000 TRAN THI PHU 5215 - 07451 Chuyển tiền đến Quỹ Vì trẻ em khuyết tật  VN
12/10/23 10.000 NGUYEN THI HONG HANH  5212 - 03416 Chuyển tiền
12/10/23 10.000 NGUYEN THI THUY NG  5213 - 02715 Chuyển khoản
12/10/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5214 - 99611 Ck Ủng hộ trẻ em khuyết tật 
12/10/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5161 - 91352 Ủng hộ tre e khuyết tật 
12/10/23 10.000 An ct 5213 - 96176 An ct
12/10/23 10.000 LE THI TRUONG OANH  5215 - 96129 Chuyển khoản
12/10/23 10.000 LE THI ANH VAN 5216 - 94201 Chuyển khoản
12/10/23 10.000 NGUYEN THI TUE  5212 - 92963 Chuyển khoản
12/10/23 10.000 HA THI DUYEN 5215 - 92247 Chuyển khoản
12/10/23 10.000 NGUYEN THI HUONG  5217 - 91534 Chuyển tiền
12/10/23 10.000 PHAM PHUONG THAO 5241 - 35004 transfer.CT tu 0011004449113
12/10/23 10.000 THACH THI HONG HANH 5217 - 90736 Chuyển khoản
12/10/23 10.000 NGUYEN THI DIEM  5215 - 89192 Chuyển khoản
12/10/23 10.000 NGUYEN THI HUE  5219 - 88572 Chuyển khoản
12/10/23 10.000 LE MY HUYEN 5212 - 85055 Chuyển khoản
12/10/23 10.000 NGUYEN THI OANH 5244 - 21146 Chuyển tiền.CT tu 0381003172639 
12/10/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5213 - 83933 Ủng hộ trẻ em ngheo
12/10/23 10.000 DANG THI HANG 5209 - 82775 Chuyển khoản
12/10/23 10.000 NGUYEN KIM THANH  5240 - 34333 Chuyển tiền.CT tu 0351000951610 
12/10/23 10.000 NGUYEN THI NGOC THUY  5219 - 80602  
12/10/23 10.000 BUI THI HUYEN  5244 - 20729 Chuyển tiền.CT tu 9985608628 
12/10/23 10.000 HO THI VAN  5215 - 78448  Chuyển khoản
12/10/23 10.000 NGUYEN THI NGOC ANH  5212 - 77767 Chuyển khoản
12/10/23 10.000 QUACH THI PHUONG DUNG  5078 - 90837 Chuyển tiền.CT tu 1013325113
12/10/23 10.000 PHAM THI DIEP  5217 - 76983 Chuyển tiền (by TPBank ChatPay)
12/10/23 10.000 PHAM THI THU THUY  5218 - 76867 Chuyển khoản Quỹ Vì trẻ em khuyết tật  VN
12/10/23 20.000 TA THI HUONG 5209 - 74720 Chuyển khoản
12/10/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5214 - 71539 quytuthien
12/10/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5017 - 63189 Quytuthien
12/10/23 30.000 DANG THI THUY 5078 - 89420 Chuyển tiền.CT tu 0291000272468
12/10/23 100.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5389 - 81963 Chuyển khoản
12/10/23 10.000 KIEU THI HONG BUOI 5218 - 48688 Chuyển tiền
12/10/23 10.000 LE THI NHU NGOC  5215 - 16337 Chuyển khoản
12/10/23 10.000 LE THI XUAN  5217 - 13684 Chuyển tiền đến Quỹ Vì trẻ em khuyết tật  VN 
12/10/23 10.000 HOANG THI HONG LIEU  5212 - 86424 Chuyển tiền
12/10/23 10.000 NGUYEN THI HONG PHUONG 5219 - 84271  
12/10/23 10.000 PHAM THI LAN 5215 - 78614 Chuyển khoản
12/10/23 30.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5078 - 79595 lxstd tang tu thien.CT tu 0071001035826 toi  Quỹ Vì trẻ em khuyết tật 
12/10/23 10.000 TRAN THI DIEM LINH  5213 - 44336 TRAN THI DIEM LINH
12/10/23 10.000 PHAM THI LAN 5220 - 40330 PHAM THI LAN 
12/10/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5212 - 31092 QUYTUTHIEN
12/10/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5209 - 29488 QUYTUTHIEN
12/10/23 22.288 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5147 - 23365 Ủng hộ toi Quỹ Vì trẻ em khuyết tật .Vì trẻ em khuyết tật 
12/10/23 10.000 TRAN THI BAY  5220 - 28061 Chuyển tiền
12/10/23 10.000 NGUYEN THI NGA  5212 - 24583 Chuyển khoản
12/10/23 10.000 PHAM THI THU HUYEN  5219 - 19081  Chuyển tiền
12/10/23 10.000 NGO THI THIEN 5212 - 15680 Chuyển tiền
12/10/23 50.000 NGUYEN THI THUONG  5214 - 13927 Chuyển tiền
12/10/23 50.000 NGUYEN THI HUYEN  5220 - 11041 Chuyển tiền
12/10/23 100.000 NGO THI HIEN  5215 - 03933 Chuyển tiền 
12/10/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5219 - 82880 quytuthien
12/10/23 100.000 NGUYEN MINH TRAN 5017 - 82632  
12/10/23 10.000 KIEU THANH SANG 5240 - 99749 Chuyển tiền.CT tu 1040855867 
12/10/23 10.000 NGUYEN THI HUE  5217 - 56120 Chuyển tiền
12/10/23 10.000 NGUYEN THI HUYEN  5215 - 50718 Chuyển tiền đến Quỹ Vì trẻ em khuyết tật  VN 
12/10/23 50.000 LA THI HAI YEN  5389 - 78348  Chuyển tiền
12/10/23 100.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5212 - 29167 Quyên góp
12/10/23 100.000 HOANG VI DAN 5218 - 22254 Chuyển tiền
12/10/23 100.000 Bui Thi Diem  5209 - 19553 Chuyển tiền
12/10/23 100.000 TRAN THI PHUONG 5239 - 89881  Chuyển tiền.CT tu 0011004411752 
12/10/23 100.000 PHAM TRAN DIEM THY  5239 - 89557 Miu miu.CT tu 0501000131826 
12/10/23 100.000 LE THI THANH THAO  5388 - 64864 Chuyển tiền
12/10/23 100.000 HO DI HAN 5243 - 23871 Chuyển tiền.CT tu 1016287850
12/10/23 50.000 PHAM THI NGOC LIEM  5241 - 94459 Chuyển tiền.CT tu 0751000004220
12/10/23 50.000 NGUYEN THI PHUONG THAO 5220 - 98068 Chuyển tiền
12/10/23 100.000 DANG THI NGA 5213 - 96646 Chuyển tiền
12/10/23 50.000 TRAN THI CHUC LINH  5078 - 66368 Chuyển tiền.CT tu 9388026000 
12/10/23 100.000 NGO THI PHUONG THAO 5215 - 94806  
12/10/23 100.000 TRAN THI NGOC OANH  5220 - 90710 Chuyển khoản
12/10/23 50.000 PHAM THI HUONG LY  5244 - 80318 Chuyển tiền.CT tu 0071001073382 
12/10/23 50.000  NGUYEN THI PHUONG THANH  5215 - 88544 Chuyển tiền
12/10/23 100.000  HA THU THUY  5017 - 87829  Chuyển tiền
12/10/23 20.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5147 - 23247 Ủng hộ toi Quỹ Vì trẻ em khuyết tật .tu thien
12/10/23 100.000 NGUYEN THI MAI  5017 - 77758 Chuyển tiền
12/10/23 50.000 NGUYEN THI HUONG  5214 - 76885 Chuyển khoản
12/10/23 50.000 NGUYEN THI OANH 5389 - 37160 Chuyển tiền Ủng hộ Cac Em khuyết tật 
12/10/23 100.000 PHAM THI HUONG  5219 - 52678 Chuyển tiền đến Quỹ Vì trẻ em khuyết tật  VN
12/10/23 100.000 NGUYEN THI NHU QUYNH  5389 - 33136 Chuyển khoản
12/10/23 50.000 TRINH THI THU HUYEN  5220 - 32783 Chuyển khoản Ủng hộ
12/10/23 10.000 NGUYEN THI BICH HA  5245 - 76367 quytuthien.CT tu 0061001190291 
12/10/23 100.000 PHAN THI DAO  5239 - 83805 Chuyển tiền Ủng hộ trẻ em khuyết tật .CT tu 0591000358606 
12/10/23 100.000 HO THI NHAN  5220 - 24618 Chuyển tiền
12/10/23 100.000 NGO THI NGA  5219 - 22088 Chuyển khoản
12/10/23 100.000 LE THI VINH VAN 5212 - 20015 Chuyển khoản
12/10/23 100.000 VU THI HIEN  5390 - 20103 Chuyển tiền
12/10/23 100.000 NGUYEN YEN NHI  5245 - 75036 Chuyển tiền.CT tu 1032027763 
12/10/23 50.000 CAO THI THUY NGA 5213 - 06197  Chuyển khoản
12/10/23 50.000 NGUYEN THI DUONG  5387 - 14416 Chuyển tiền
12/10/23 100.000 PHAM THI THUY  5209 - 03047 Chuyển tiền qyen gop 
12/10/23 100.000 Thanh van 5209 - 00741 Thanh van ck
12/10/23 100.000 PHAM HONG SON  5215 - 96561 Chuyển khoản
12/10/23 100.000 TRAN THI LY NA  5389 - 10024 Chuyển khoản
12/10/23 100.000 TRAN THI THAO TRANG  5218 - 94322  
12/10/23 100.000 TON TRAN MINH TAN 5388 - 08995 Chuyển khoản
12/10/23 10.000 NGUYEN THI CAM NHUNG 5220 - 91445  Chuyển khoản
12/10/23 10.000 TRAN VAN QUYET 5220 - 87691 Chuyển khoản
12/10/23 100.000 NGUYEN PHUONG ANH  5215 - 82705 Chuyển tiền
12/10/23 40.000 NGUYEN THI BE HUONG 5209 - 78189 huyen tien
12/10/23 100.000 NGUYEN THI THUY MY  5216 - 77003  
12/10/23 100.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5212 - 76073 Quyên góp
12/10/23 100.000 NGUYEN THI THANH TU  5212 - 69747  
12/10/23 100.000 NGUYEN THI DIEM HANG 5245 - 72012  Chuyển tiền.CT tu 1034750577 
12/10/23 100.000 NGUYEN THI DIEM MY  5214 - 63640  Chuyển tiền đến Quỹ Vì trẻ em khuyết tật  VN 
12/10/23 10.000 NGUYEN THI BE HUONG  5209 - 60712 Chuyển tiền
12/10/23 100.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5213 - 37340 Ủng hộ
12/10/23 50.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5214 - 36098 Ủng hộ
12/10/23 100.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5213 - 13418 Chuyển tiền
12/10/23 10.000 Vu Thi Thu Hoai 5216 - 82685 Chuyển tiền
12/10/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5217 - 81122 Quytuthien 
12/10/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5161 - 57609 Quytuthien
12/10/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5220 - 73473 Ủng hộ
12/10/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5161 - 57257 Quytuthien
12/10/23 50.000  LE TUYET HANH 5214 - 51609 Chuyển tiền
12/10/23 50.000 LE THI MY HANH  5390 - 24259 Chuyển khoản
12/10/23 10.000 DANG NGOC QUANG  5212 - 08362 Chuyển tiền
12/10/23 100.000 HOANG THANH TAM  5390 - 20753 Chuyển tiền
12/10/23 50.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5215 - 05586 Ủng hộ trẻ em khuyết tật 
12/10/23 100.000 LE THI KIM VAN 5217 - 99568 Chuyển khoản
12/10/23 50.000 DANH THI NGOC  5242 - 82173 Chuyển tiền.CT tu 0461000644544 
12/10/23 100.000 LE THI HOAI THUONG  5214 - 87207  
12/10/23 24.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5147 - 22831 Ủng hộ toi Quỹ Vì trẻ em khuyết tật .trẻ em khuyết tật 
12/10/23 100.000 NGUYEN THI HA MY  5240 - 68745 Chuyển tiền.CT tu 1024675144 
12/10/23 100.000 Nguyen Thi Trang 5217 - 14644 Chuyển tiền đến Quỹ Vì trẻ em khuyết tật  VN
12/10/23 50.000 TANG THI NGOC  5219 - 93905 Chuyển tiền
12/10/23 100.000 PHUNG THI NHO  5216 - 87103  
12/10/23 100.000 HOANG THI LAN  5388 - 17755 Chuyển khoản
12/10/23 50.000 NGUYEN THI MY DUNG  5243 - 66843 Ủng hộ.CT tu 9901175787 
12/10/23 100.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5219 - 81917 Ủng hộ
12/10/23 100.000  LE THI MINH HUYEN  5219 - 80116 Chuyển tiền
12/10/23 50.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5217 - 77629 Trẻ em Việt Nam 
12/10/23 50.000 NGUYEN THI HONG ANH 5388 - 13731 Chuyển khoản
12/10/23 50.000 LY THI KIM HIEN  5240 - 57363 Chuyển tiền.CT tu 0281000352147 
12/10/23 100.000 VU THI NINH  5189 - 11218 Chuyển khoản
12/10/23 50.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5214 - 71916 Trẻ em Việt Nam
12/10/23 100.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5214 - 68866 Trẻ em Việt Nam
12/10/23 100.000 NGUYEN THI TUOI  5216 - 68773 Chuyển tiền
12/10/23 100.000 DANG THI LUN  5216 - 68598  
12/10/23 100.000 LE THI TUONG VI  5241 - 56817 Ủng hộ.CT tu 1015644774 
12/10/23 100.000 LUU THI HUYEN TRANG  5189 - 08262 Chuyển tiền
12/10/23 50.000 DU THI LY  5388 - 07461 Chuyển khoản
12/10/23 50.000 DANG THI THU QUYNH  5219 - 63816 Chuyển tiền Ủng hộ
12/10/23 100.000 TANG THI HA TRANG  5212 - 63618 Chuyển tiền
12/10/23 50.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5389 - 07181 Trẻ em Việt Nam
12/10/23 100.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5216 - 63088 Trẻ em Việt Nam
12/10/23 50.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5212 - 63020 Chuyển khoản tu tai khoan 37590666666
12/10/23 100.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5215 - 62830 Trẻ em Việt Nam
12/10/23 100.000 NGO THI THU THAO  5215 - 62094 Chuyển tiền
12/10/23 100.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5389 - 06493 Trẻ em Việt Nam
12/10/23 100.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5209 - 59462 Trẻ em Việt Nam
12/10/23 100.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5213 - 59384 Trẻ em Việt Nam
12/10/23 100.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5220 - 59081 Trẻ em Việt Nam
12/10/23 100.000 LE THI NGOC DUYEN  5243 - 64943 Ủng hộ.CT tu 9906891849 
12/10/23 100.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5217 - 58125 Trẻ em Việt Nam
12/10/23 50.000 DINH THI MINH DUYEN  5387 - 04561 Chuyển khoản
12/10/23 100.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5388 - 04290 Trẻ em Việt Nam
12/10/23 100.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5189 - 03986 Trẻ em Việt Nam
12/10/23 100.000 TRAN THI THU HOAI  5390 - 03378 Chuyển khoản Ủng hộ
12/10/23 100.000 NGUYEN VU HUONG GIANG 5017 - 54028  
12/10/23 100.000 BUI KIM OANH  5189 - 02749 Chuyển tiền
12/10/23 100.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5215 - 53788 Ủng hộ
12/10/23 100.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5389 - 02606 Ủng hộ
12/10/23 100.000 Nguyen thi thuy 5209 - 52796 Ủng hộ 
12/10/23 100.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5218 - 51941 Ủng hộ 
12/10/23 100.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5388 - 01620 Ủng hộ 
12/10/23 50.000 DANG THI LUC 5214 - 46009 Chuyển khoản Quỹ Vì trẻ em khuyết tật  vn
12/10/23 50.000 BUI THI QUYNH NGA  5219 - 41808 Chuyển khoản
12/10/23 50.000 PHAM THI NEN  5389 - 97288 Chuyển tiền
12/10/23 50.000 THU  5218 - 41137 THU CK
12/10/23 50  LE TUYET HANH 5217 - 37990  Chuyển tiền
12/10/23 100.000 NGUYEN NHU TRANG  5218 - 36858 Chuyển khoản
12/10/23 50.000 NGUYEN THI THUONG  5245 - 41128 G Chuyển tiền.CT tu 1017780692 
12/10/23 100.000 NGUYEN DIEU THUONG  5243 - 63263  Ủng hộ trẻ em khuyết tật ..CT tu 0461000520812 
12/10/23 50.000 LE THI PHUOC 5189 - 94797 Chuyển khoản
12/10/23 50.000 Tran  5209 - 35859 Tran chuyen
12/10/23 50.000 NGUYEN THI TOAN  5078 - 96037 Chuyển tiền.CT tu 0361000267178 
12/10/23 50.000 NGUYEN NGOC HONG DIEM 5161 - 37835 Ủng hộ
12/10/23 50.000 DANG THANH TIEN  5209 - 33814 Chuyển khoản
12/10/23 50.000 PHAN THI THUY HANG 5219 - 33605 Chuyển khoản
12/10/23 100.000 NGUYEN THI THAO  5219 - 32516 Chuyển khoản
12/10/23 50.000 NGUYEN THI NGOC HUYEN 5243 - 62874 Chuyển tiền.CT tu 1030313418 
12/10/23 50.000 DINH THI PHUONG  5243 - 62845 Chuyển tiền.CT tu 9967520476
12/10/23 100.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5212 - 30493 Trẻ em Việt Nam
12/10/23 100.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5161 - 37515 Trẻ em Việt Nam
12/10/23 100.000 LE THI HOA  5239 - 48032 Trẻ em Việt Nam.CT tu 0541000303179 
12/10/23 100.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5215 - 28351 Trẻ em Việt Nam
12/10/23 100.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5220 - 28177 Trẻ em Việt Nam
12/10/23 50.000 DANG THI MUOI 5017 - 27720 Chuyển tiền
12/10/23 50.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5217 - 27477 Trẻ em Việt Nam
12/10/23 100.000 PHAM HUYNH THUY HOA 5242 - 62601 Quytreem.CT tu 1019420100
12/10/23 50.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5216 - 27098 Trẻ em Việt Nam
12/10/23 50.000  NGUYEN THI GIANG  5239 - 47905 Trẻ em Việt Nam.CT tu 0621000458627 
12/10/23 100.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5389 - 90444 Trẻ em Việt Nam
12/10/23 100.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5388 - 90155 Trẻ em Việt Nam
12/10/23 100.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5209 - 25734 Trẻ em Việt Nam
12/10/23 100.000 NGUYEN THI TRANG  5220 - 23993  
12/10/23 50.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5017 - 23734 Trẻ em Việt Nam
12/10/23 100.000 VU THI TRANG  5161 - 36948 Chuyển tiền qua MoMo
12/10/23 100.000 HA THI KIM DUNG 5217 - 17035  
12/10/23 50.000 VO NHU THAO  5212 - 05645 Chuyển khoản
12/10/23 100.000 TRAN THI LOAN 5389 - 81011  Ủng hộ
12/10/23 50.000 LE THI TU ANH 5213 - 98587 chia se yeu thuong 
12/10/23 200.000 HOANG NGOC THOA  5244 - 38249 Chuyển tiền.CT tu 1026454791
12/10/23 100.000 NGUYEN THI PHUONG THUONG 5161 - 35870 Chuyển tiền qua MoMo
12/10/23 100.000 TRAN THI KIM THOA  5214 - 96585  
12/10/23 100.000 VU THI HA  5389 - 76893  Chuyển khoản
12/10/23 100.000 HOANG THI PHUONG ANH  5220 - 94235  
12/10/23 100.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5213 - 91653 Ủng hộ trẻ em
12/10/23 5.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5078 - 91723 m.CT tu 9879577109 toi  Quỹ Vì trẻ em khuyết tật 
12/10/23 100.000 NGUYEN THI DONG  5209 - 91162 Chuyển tiền
12/10/23 100.000 VU THOAI MY 5388 - 74549  Chuyển khoản
12/10/23 50.000 DANG KIEU BICH LE  5161 - 35374 Chuyển tiền qua MoMo
12/10/23 5.000.000 Pham Thu Huong Lam 5213 - 70806 cong duc
12/10/23 10.000 NGUYEN THI NINH  5240 - 47852 Chuyển tiền.CT tu 0651000795405 
12/10/23 5.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5078 - 47111 gieo hat binh an.CT tu 0161000734436 toi Quỹ Vì trẻ em khuyết tật 
13/10/23 10.000.000 Mat Hanh 5219 - 89891 Mat Hanh. Cong duc Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat
13/10/23 100.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5078 - 60373 Chuc moi dieu tot lanh den voi cac em.CT tu 0231000690079 toi  Quỹ Vì trẻ em khuyết tật 
13/10/23 10.000 LE THI NGOC ANH 5219 - 14537  
13/10/23 50.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5078 - 25981 Ủng hộ chung.CT tu 1016731254 toi  Quỹ Vì trẻ em khuyết tật 
13/10/23 27.980 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5147 - 29029 Ủng hộ toi Quỹ Vì trẻ em khuyết tật .khuyết tật 
13/10/23 100.000 PHAM THI MINH PHUONG  5078 - 22798 Ủng hộ trẻ em khuyết tật .CT tu 0081001235198 
13/10/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5017 - 90518 quytuthien
13/10/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5212 - 66510 quytuthien
13/10/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5217 - 61703 quytuthien
13/10/23 20.000 vo thi thao  5078 - 98757 vo thi thao em lam cong duc ADiDa Phat .CT tu 1041268486 toi  Quỹ Vì trẻ em khuyết tật 
13/10/23 10.000 LE THI THANH HAI 5017 - 50693  
13/10/23 10.000 HOANG THI HOA  5244 - 30813 Chuyển tiền.CT tu 1018775596 
13/10/23 10.000 TRAN THI NGOC AN  5241 - 43182 quy tu thien.CT tu 1025327976 
13/10/23 400.000 TRAN NAM NHI  5239 - 35448 Ủng hộ quy trẻ em khuyết tật  viet nam.CT tu 9901891897 T
13/10/23 20.000 NONG VAN TUAN 5209 - 49201 Chuyển khoản
13/10/23 10.000 TRUONG THI DINH  5209 - 36750  
13/10/23 10.000 PHAM THI AN  5239 - 31580 Chuyển tiền.CT tu 0741000645300
13/10/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5017 - 28907 Quytuthien
13/10/23 10.000 NGUYEN BA NHAT  5017 - 91100 Chuyển tiền
13/10/23 10.000 TRAN VO THI TRANG  5243 - 42637 Chuyển tiền.CT tu 0821000004488 
13/10/23 10.000 NGUYEN THI THANH  5017 - 45919 chuyen quytuthien
13/10/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5214 - 20089 quytuthien
13/10/23 20.000 NGUYEN THI THUY AN  5218 - 10623  Chuyển tiền tu Viettel Money
13/10/23 10.000 NGUYEN THI THUONG  5242 - 32871 Chuyển tiền.CT tu 0761002347867 
13/10/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5219 - 30886 Quytuthien
13/10/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5217 - 24780 Ủng hộ
13/10/23 1.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5078 - 67377 bth.CT tu 1041537740 toi Quỹ Vì trẻ em khuyết tật 
13/10/23 50.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5078 - 67132 kho khan.CT tu 0581000746154 toi Quỹ Vì trẻ em khuyết tật 
13/10/23 100.000 NGUYEN THI HONG KHANH 5161 - 24210 Chuyển tiền qua MoMo
13/10/23 100.000 NGUYEN THI HONG KHANH 5161 - 21810 PARTNER.DIRECT_DEBChuyển tiền qua MoMo
13/10/23 10.000 TRAN THI AI NHU 5218 - 40587 Chuyển khoản
13/10/23 10.000 TRINH THI THUY 5161 - 19504 Chuyển tiền qua MoMo
13/10/23 10.000 PHAN HA KIM TIEN 5214 - 03194 Chuyển khoản
13/10/23 10.000 NGUYEN THI NGOC HUYEN  5218 - 63921 Chuyển tiền đến Quỹ Vì trẻ em khuyết tật  VN 
13/10/23 100.000 TRAN THI KIM THU 5214 - 62455 Chuyển tiền
13/10/23 50.000 HUYNH THI KIM HANG  5239 - 81152  Chuyển tiền.CT tu 0121000822278
13/10/23 10.000 NGO THI VAN ANH 5212 - 23581 Chuyển khoản
13/10/23 10.000 PHAN THI DIEM LE 5241 - 84814 Chuyển tiền.CT tu 0911000059262
13/10/23 200.000 HOANG VI DAN 5217 - 13050 Chuyển tiền
13/10/23 300.000 TRAN THI LE XUAN 5212 - 10130 Chuyển khoản
13/10/23 10.000 DOAN THI MY DUNG  5209 - 98580 Chuyển khoản Quỹ Vì trẻ em khuyết tật  VN
13/10/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5212 - 79896 Quytuthien
13/10/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5213 - 74926 Quytuthien
13/10/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5212 - 74681 Quytuthien
13/10/23 10.000 PHAM THI NGOC QUYEN  5245 - 67296 Quytuthien.CT tu 0071001584508 
13/10/23 10.000 HUYNH THI TUYET NHUNG 5215 - 66419 Chuyển khoản
13/10/23 10.000 NGO THI THU HA  5216 - 95734 Chuyển tiền
13/10/23 200.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5078 - 36414 BT.CT tu 1023553653
13/10/23 10.000 .LE HOANG TUYET NHI  5216 - 32572 Chuyển khoản
13/10/23 10.000 NGUYEN THI HANH 5218 - 30056 Chuyển khoản
13/10/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5213 - 23823 Quytuthien
13/10/23 21.717 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5147 - 28412 Ủng hộ toi Quỹ Vì trẻ em khuyết tật .trẻ em khuyết tật 
13/10/23 10.000  NGUYEN THI THANH NGAN  5220 - 88982 Chuyển tiền
13/10/23 10.000 BUI THI NGOC TRAM  5218 - 21240 Chuyển tiền
13/10/23 10.000 TRAN THI THUY NY 5212 - 20782 Chuyển khoản
13/10/23 10.000 DO THI TO DUYEN  5218 - 17586 Chuyển khoản 
13/10/23 10.000 NGUYEN MINH QUANG  5215 - 93512  Chuyển tiền
13/10/23 10.000 NGUYEN THI KHANG  5216 - 90642 Chuyển khoản
13/10/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5216 - 85898 Chuyển tiền tu thien
13/10/23 10.000 PHUONG 5209 - 26386 PHUONG chuyen 
13/10/23 10.000 PHAN THI HUE VINH  5215 - 26173 Chuyển tiền đến Quỹ Vì trẻ em khuyết tật  VN
13/10/23 10.000 HO THI THUY 5017 - 22741 Chuyển khoản
13/10/23 100.000 NGUYEN TRAN KI DUYEN  5387 - 63662 Chuyển tiền
13/10/23 10.000 VO THI THANH TAM  5218 - 19267 Chuyển khoản
13/10/23 10.000 HOANG THI HUONG GIANG 5209 - 17201 Chuyển khoản
13/10/23 10.000  VO THI NGOC ANH  5215 - 16311 Chuyển tiền
13/10/23 10.000 VI NHAT TAN  5213 - 06417 Ủng hộ trẻ em khuyết tật , MONG CAC EM CO THE DONG TOT
13/10/23 10.000 NGUYEN THI THU HUONG  5212 - 88287 Chuyển tiền
13/10/23 10.000 LE TRAN MINH TAM  5213 - 68268 Chuyển tiền
13/10/23 30.000 DANG THI THUY 5078 - 87152 Chuyển tiền.CT tu 0291000272468 
13/10/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5215 - 31347 quytuthien
13/10/23 10.000 NGUYEN THI ANH NGOC 5245 - 35414 Chuyển tiền.CT tu 1021376999 
13/10/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5209 - 22690 Quy tu thien
13/10/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5161 - 85891 Quytuthien
13/10/23 100.000 MAI THU HA  5214 - 18992 Chuyển khoản
13/10/23 10.000 NGUYEN THUY HANG  5017 - 17426 Chuyển khoản
13/10/23 10.000 NGUYEN THI HUE. 5009 - 49420 Chuyển tiền
13/10/23 10.000 NGUYEN THI NHAN 5242 - 55682 Chuyển tiền.CT tu 0121001653506 
13/10/23 50.000 LE THI HANH  5216 - 94454 Chuyển khoản
13/10/23 10.000 CHIU MAI HUONG 5220 - 92474 Chuyển khoản
13/10/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5212 - 17881  
13/10/23 10.000 Nguyen Thi nga 5217 - 07964  
13/10/23 50.000 DO THI LE  5240 - 38120 Chuyển tiền.CT tu 1034002228
13/10/23 10.000 LE TUAN ANH  5215 - 02833 Chuyển tiền
13/10/23 10.000 TRAN THI THOM  5017 - 00073 Chuyển tiền
13/10/23 10.000 DANG THI DIU 5241 - 34963  Chuyển tiền.CT tu 0341007165132 
13/10/23 10.000 PHAM THI HA  5239 - 28201 Chuyển tiền.CT tu 0351000555158
13/10/23 10.000 LE HOA LIEN 5017 - 97797 Chuyển tiền
13/10/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5161 - 79629 Tu thien
13/10/23 10.000 NGUYEN THI HUYEN  5220 - 73282 Chuyển khoản
13/10/23 50.000  LE THI DAO 5217 - 72129 Chuyển tiền
13/10/23 10.000 NGUYEN DUY QUYNH  5240 - 31537 Chuyển tiền.CT tu 0341007102976 
13/10/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5220 - 69576 Ủng hộ
13/10/23 10.000 NGUYEN THI VAN 5017 - 64590 Chuyển tiền
13/10/23 10.000 HUYNH THI THUY LINH  5215 - 60460 Chuyển khoản
13/10/23 10.000 NGUYEN THI THAO 5215 - 52896 Chuyển khoản
13/10/23 10.000 NGO THI THAM  5239 - 23640 Chuyển tiền.CT tu 0351001197049
13/10/23 10.000 NGUYEN THI THANH  5216 - 40080 chuyen Ủng hộ 
13/10/23 10.000 NGUYEN THI THANH HA  5209 - 39618 Chuyển tiền, ma GD 162212043
13/10/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5218 - 37350  
13/10/23 10.000 .VI THI QUY  5217 - 36652 Chuyển tiền tu Viettel Money
13/10/23 10.000 NGUYEN THI TRANG  5213 - 35073  
13/10/23 10.000 MA THI KHOA 5212 - 33909  
13/10/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5215 - 33863 cK
13/10/23 10.000 DANG THI THU HUONG  5241 - 28710 Ủng hộ.CT tu 0011002091632 
13/10/23 10.000 LUU NHU QUYNH 5209 - 28203 Chuyển tiền
13/10/23 10.000 NGUYEN THI MAI 5215 - 27639 Chuyển tiền
13/10/23 10.000 HOANG THI THAN  5017 - 27211 Chuyển khoản
13/10/23 10.000 NGUYEN THI DIEM 5217 - 23488 Chuyển khoản
13/10/23 10.000 NGUYEN THI DUYEN  5209 - 22296  Chuyển khoản Quỹ Vì trẻ em khuyết tật  VN
13/10/23 10.000 HA THI HONG THANG  5214 - 22289 Chuyển khoản
13/10/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5212 - 21986  
13/10/23 10.000 LE THI THANH THUY  5209 - 21161 Chuyển khoản
13/10/23 10.000 LE THI HANG  5240 - 28065  Chuyển tiền.CT tu 0041001116233 
13/10/23 10.000 TRAN THI THUY  5214 - 19379 Chuyển khoản
13/10/23 10.000 TRUONG THI HOAI UYEN 5216 - 18521 Chuyển tiền
13/10/23 10.000 NGUYEN THI YEN  5209 - 17114 Chuyển tiền
13/10/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5017 - 16492 Tu thien
13/10/23 10.000 NGUYEN THI THAM 5212 - 16399 Chuyển tiền
13/10/23 10.000 KHUU THI NGOC THUY  5078 - 57107 Chuyển tiền.CT tu 0281000530221
13/10/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5218 - 15079 Ủng hộ 
13/10/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5219 - 13930 Chuyển tiền
13/10/23 100.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5078 - 54803 trẻ em khuyết tật .CT tu 1024580033
13/10/23 100.000 CAO THI HONG NGUYET  5389 - 61799 huyen khoan
13/10/23 100.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5219 - 54680 gui den cac em khuyết tật 
13/10/23 100.000 Nguyen thi Phan  5161 - 71547 Quyên góp
13/10/23 10.000 DAO THI LUYEN  5212 - 32188 Chuyển khoản
13/10/23 10.000 LU THACH THI PHUONG THANH  5161 - 70545 Chuyển tiền qua MoMo
13/10/23 10.000  NGUYEN THI THAO LY 5218 - 24101 Chuyển tiền
13/10/23 10.000 DONG THI TU 5017 - 22766 Chuyển khoản
13/10/23 50.000 TRAN THI HA  5216 - 22066 Chuyển tiền
13/10/23 20.000 dang ngoc quan 5212 - 21862  
13/10/23 50.000 Pham Thanh Huong  5220 - 20441 Chuyển tiền
13/10/23 50.000 BUI THI HANG 5242 - 29189 Ủng hộ.CT tu 1036898993 
13/10/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5219 - 95320 Quytuthien 
13/10/23 100.000 DO THI HIEP 5390 - 18786  Chuyển khoản
13/10/23 50.000 VU DIEU LINH  5388 - 17846 Chuyển khoản Ủng hộ
13/10/23 50.000 HO THI HONG  5214 - 72273 Chuyển tiền
13/10/23 20.000 NGO THI HUONG 5219 - 70159 Chuyển khoản
13/10/23 100.000 DO THI THUY  5161 - 66294 Chuyển tiền qua MoMo
13/10/23 50.000 BUI THI THUY AN  5017 - 58035 Quyên góp
13/10/23 50.000 NGUYEN VAN LINH  5219 - 57688 Chuyển khoản
13/10/23 20.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5161 - 65644 Chuyen qua ZaloPay
13/10/23 50.000 HOANG THI LIEN 5189 - 08098 Chuyển khoản
13/10/23 10.000 PHAM THI HIEN 5017 - 51525 Chuyển tiền
13/10/23 10.000 tran thi hanh 5215 - 49092 tran thi hanh chuyen
13/10/23 1.780 NGUYEN THANH TRUC  5216 - 48417 Chuyển khoản
13/10/23 10.000 LE THI TINH 5078 - 42248 Chuyển tiền.CT tu 9977486615 
13/10/23 10.000 PHAM THI HIEN 5017 - 44927 Chuyển tiền
13/10/23 10.000 HOANG THI BAC 5219 - 44216 Chuyển khoản
13/10/23 10.000 NGUYEN NU TO HUONG 5220 - 42752 Chuyển khoản
13/10/23 50.000 Nhu Pham 5217 - 40800  
13/10/23 50.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5212 - 40196 Trẻ em Việt Nam
13/10/23 50.000 Thanh Huyen  5216 - 36846 Thanh Huyen Quyên góp
13/10/23 100.000 PHAM QUANG VINH  5220 - 24185  
13/10/23 100.000  NGUYEN THI LE THUY  5220 - 14235 Chuyển tiền
13/10/23 50.000 LE HONG DAO 5078 - 38684  Chuyển tiền.CT tu 1035523638 
13/10/23 50.000 DANG THI HA 5220 - 04481 Chuyển khoản
13/10/23 30.000 hoang chi  5078 - 38456 .hoang chi ng ho quy vi tr em khuyết tật .CT tu 1024950371 toi Quỹ Vì trẻ em khuyết tật 
13/10/23 100.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5213 - 99184 Ủng hộ trẻ em KT
13/10/23 100.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5017 - 92938 Chuyển tiền
13/10/23 100.000 PHAM THI TUYET 5189 - 79620 Quyên góp
13/10/23 50.000 NGO THI HUONG 5239 - 85718 Chuyển tiền.CT tu 1039632079 
13/10/23 100.000 PHAM THI BICH DIEP  5209 - 75500 Chuyển tiền
13/10/23 100.000 NGUYEN hong nghi  5219 - 60946 Chuyển tiền
13/10/23 100.000 DANG THI LE  5214 - 58261  
13/10/23 100.000 NGUYEN THI THUY  5214 - 55497 Chuyển khoản
13/10/23 100.000 LA THI THUY 5241 - 87940 Chuyển tiền.CT tu 9332043916
13/10/23 50.000 NGUYEN THI HONG KHANH 5161 - 57913 Chuyển tiền qua MoMo
13/10/23 50.000 NGUYEN THI YEN NHI  5209 - 40662  
13/10/23 100.000 PHAM THU HIEN 5240 - 87532 Chuyển tiền.CT tu 0011004182350
13/10/23 100.000 NGUYEN NGOC Y NHI 5078 - 32615 Chuyển tiền.CT tu 9378409451 
13/10/23 100.000 LO THI NGUYEN  5078 - 32560 Chuyển tiền.CT tu 1013145056
13/10/23 50.000 LUU THI TRANG 5388 - 51376 Chuyển khoản cho trẻ em khuyết tật 
13/10/23 50.000 HOANG KIEU ANH  5216 - 28386 Chuyển khoản
13/10/23 100.000 LAI THI THANH HOA  5219 - 17400 Chuyển khoản
13/10/23 100.000 .HOANG THI DUONG  5388 - 42696 Chuyển khoản
13/10/23 50.000 Dau Thi Anh 5219 - 06211 Chuyển tiền
13/10/23 10.000 VO TRANG PHUONG DUNG  5245 - 67828 Chuyển tiền.CT tu 1020220978 
13/10/23 10.000 NGUYEN THI THOA  5216 - 30617  Chuyển tiền
13/10/23 50.000 LUAN NGOC DOAN 5189 - 00939 Chuyển khoản
13/10/23 10.000 LE THI ANH DUONG 5241 - 79342 Chuyển tiền.CT tu 1038051340
13/10/23 50.000 HUYNH THI HONG 5219 - 22208 Chuyển tiền ong ho
13/10/23 100.000 PHAM BICH TRAM 5388 - 97201 Chuyển tiền
13/10/23 50.000 .BUI THI PHUONG DUNG  5388 - 91440 Chuyển khoản
13/10/23 100.000 Lan ck 5189 - 78886 Lan ck
13/10/23 100.000 Phuong uyen 5390 - 75109 Ủng hộ quy thien tam
13/10/23 100.000 Pham Thi Phuong Thao  5212 - 58699 Chuyển tiền
13/10/23 50.000 NGUYEN THI CHUNG  5017 - 41650 Chuyển tiền
13/10/23 50.000 KA LY 5387 - 59941 Chuyển khoản
13/10/23 50.000 NGUYEN THI THU TRANG 5215 - 40483  
13/10/23 50.000 NGUYEN THI HUYEN  5240 - 71858 Chuyển tiền.CT tu 1026961035 
13/10/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5216 - 12864 quytuthien
13/10/23 20.000 chuyen tien.CT tu 0071001212187 5240 - 70952 HUYNH VAN NHAT Chuyển tiền.CT tu 0071001212187 
13/10/23 10.000 LE THI MINH NGUYET  5213 - 87332 Chuyển tiền
13/10/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5215 - 87240 Quytuthien
13/10/23 20.000 TRINH TAN PHONG 5220 - 86854 Chuyển tiền
13/10/23 10.000 NGUYEN HOANG THUY AN 5245 - 55888 Quytuthien.CT tu 0071001179826 
13/10/23 10.000 NGUYEN THI PHUC 5217 - 61247  Chuyển tiền
13/10/23 50.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5220 - 38933 Trẻ em Việt Nam
13/10/23 100.000 NGUYEN THI HANG 5189 - 62391 Ủng hộ
13/10/23 10.000 LE ANH CHIEN  5212 - 64368 Chuyển khoản
13/10/23 50.000 NGUYEN HOANG OANH  5218 - 55724  
13/10/23 70.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5147 - 26773 Ủng hộ toi Quỹ Vì trẻ em khuyết tật .Giup do trẻ em
13/10/23 50.000 PHAM THI DIEM  5218 - 40574  Chuyển tiền
13/10/23 50.000 NGUYEN THI THUAN  5220 - 38883 Chuyển khoản
13/10/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5078 - 65884 giup do trẻ em gap kho khan.CT tu 1030151278 toi Quỹ Vì trẻ em khuyết tật 
13/10/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5161 - 24495 Quytuthien
13/10/23 50.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5213 - 88126 Ủng hộ
13/10/23 10.000 Ngoc Day 5161 - 24268  
13/10/23 50.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5217 - 82666 Ủng hộ
13/10/23 50.000 VU THI HIEN 5217 - 70360 Chuyển tiền
13/10/23 50.000 PHAM THI LAN 5189 - 84652  Chuyển khoản
13/10/23 50.000 PHAM VAN HANH 5189 - 83864 Ủng hộ
13/10/23 50.000 PHUNG THI PHUONG THAO 5189 - 82502 Chuyển tiền
13/10/23 50.000 DANG THI LE CHI  5244 - 31900 Ủng hộ.CT tu 1021160518 
13/10/23 50.000 BUI HOANG GIANG 5189 - 82083 Chuyển tiền
13/10/23 100.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5189 - 81346 Trẻ em Việt Nam
13/10/23 100.000  NGUYEN THI THUY NGA 5244 - 31743 Ủng hộ.CT tu 1014191252 
13/10/23 50.000 Tuyetvan 5209 - 57346  
13/10/23 100.000 LE ANH PHUONG  5189 - 80738 Chuyển khoản
13/10/23 50.000 NGUYEN THI MINH  5387 - 80504 Chuyển tiền
13/10/23 50.000 Phan Hai  5209 - 55571  Ủng hộ
13/10/23 50.000 NGUYEN NGOC THUY DUYEN  5244 - 31555 Chuyển tiền.CT tu 1001000283065 
13/10/23 50.000 .BUI THI THANH HUYEN 5387 - 79695  Ủng hộ
13/10/23 50.000 TRAN THI CHIN 5213 - 53071  Ủng hộ
13/10/23 50.000 NGUYEN THI KIM HUONG  5387 - 79002 Chuyển khoản
13/10/23 50.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5389 - 78547 Trẻ em Việt Nam
13/10/23 50.000 LE THI TRUC LINH 5214 - 51201 Chuyển tiền
13/10/23 100.000 Vuong Truc 5209 - 50953  ct Ủng hộ 
13/10/23 100.000 HA THUY LINH  5215 - 50626 Chuyển khoản Quỹ Vì trẻ em khuyết tật  VN
13/10/23 50.000 NGO AI NHAN  5078 - 58575 Ủng hộ cac em .CT tu 9919311120
13/10/23 50.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5220 - 49059 Ủng hộ 50k
13/10/23 50.000 VU THI HUONG  5218 - 48865 Chuyển tiền
13/10/23 50.000 LE THI NGOC HUYEN  5243 - 53250 Ủng hộ.CT tu 1030935266 
13/10/23 50.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5216 - 48327 Ủng hộ
13/10/23 100.000 VU HOANG TRUNG  5213 - 47263  
13/10/23 100.000 TRAN VAN SANG  5388 - 75863 Chuyển khoản
13/10/23 50.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5214 - 44735 Ủng hộ Quỹ Vì trẻ em khuyết tật  VN
13/10/23 50.000 .HO THI TRANG NHUNG 5241 - 44032 Chuyển tiền.CT tu 0101000616828 
13/10/23 50.000 NGUYEN VAN TRANG  5389 - 74816 Chuyển tiền
13/10/23 50.000  DANG THI BICH NHI  5215 - 41599 Chuyển tiền
13/10/23 50.000 Trieu Thanh Huyen  5212 - 40992 Chuyển tiền tu Viettel Money
13/10/23 100.000 DANG THI CHUNG  5209 - 38250 Chuyển tiền
13/10/23 50.000 TRAN THI HANG 5017 - 38224 Chuyển khoản
13/10/23 100.000 TRAN THI HUONG TRA  5209 - 36794  
13/10/23 100.000 Le Thi Van 5218 - 36393 Chuyển tiền
13/10/23 100.000 PHAN THI NGOC HOA  5216 - 33876 Chuyển tiền, ma GD 162137587
13/10/23 50.000  CAO KIM OANH  5243 - 51963 Trẻ em Việt Nam.CT tu 0061001134460 
13/10/23 100.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5214 - 31429 Trẻ em Việt Nam 
13/10/23 100.000 NGUYEN THI NGA  5078 - 56663 Chuyển tiền.CT tu 1020168724 
13/10/23 50.000 NGUYEN THI HOA  5389 - 68498 Chuyển tiền
13/10/23 100.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5189 - 68371 Trẻ em Việt Nam
13/10/23 100.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5216 - 28373 Ủng hộ trẻ em khuyết tật 
13/10/23 100.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5161 - 21207 Trẻ em Việt Nam
13/10/23 100.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5214 - 26581 quy trẻ em khuyết tật 
13/10/23 100.000 PHUONG  5214 - 26297  
13/10/23 100.000 NGUYEN THI HONG VAN  5388 - 66391  Chuyển khoản
13/10/23 100.000 TRAO NGUYEN THI HAN  5218 - 23284 Chuyển tiền
13/10/23 100.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5189 - 65633 Trẻ em Việt Nam
13/10/23 500.000 Vong Cam Ngoc 5220 - 22091 Chuyển tiền
13/10/23 100.000 NGUYEN THUY LINH  5243 - 51075 Chuyển tiền.CT tu 0341006908507 
13/10/23 50.000 TRAN THI THANH NGA  5214 - 19851  Chuyển tiền
13/10/23 200.000 TRAN THI THU LY  5240 - 42155 Trẻ em Việt Nam.CT tu 0361001708789 
13/10/23 50.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5215 - 17990 Ủng hộ
13/10/23 50.000 PHAM THI THANH HOA  5239 - 35781 Chuyển tiền.CT tu 1012812237 
13/10/23 100.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5387 - 60195 Ủng hộ
13/10/23 50.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5219 - 10781 Ủng hộ
13/10/23 100.000 nguyen thi lien hoa  5243 - 50231 Ủng hộ.CT tu 0541000288893 
13/10/23 100.000 NGUYEN PHAP 5243 - 49947 Ủng hộ.CT tu 1019748854 
13/10/23 100.000 LE THUY NHI 5240 - 41107 Chuyển tiền.CT tu 1037845802
13/10/23 50.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5215 - 04009 Ủng hộ
13/10/23 100.000 BUI THI THUY LIEU 5220 - 02568 Chuyển tiền Trẻ em Việt Nam
13/10/23 100.000  LE KIM NHAT ANH  5240 - 40804 Ủng hộ.CT tu 0161000642574 
13/10/23 100.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5217 - 01517 Trẻ em Việt Nam
13/10/23 100.000 TRAN THI HIEN  5388 - 55459 Chuyển khoản
13/10/23 50.000 HO KIM MAI  5241 - 40666 Trẻ em Việt Nam.CT tu 0191000346010 
13/10/23 50.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5216 - 99682 Trẻ em Việt Nam 
13/10/23 100.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5214 - 99322 Vi tren
13/10/23 100.000 .LE PHUONG THAO  5218 - 97751 Chuyển tiền
13/10/23 100.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5212 - 95181 Trẻ em Việt Nam
13/10/23 100.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5216 - 95081 Trẻ em Việt Nam
13/10/23 50.000 VO THI TU OANH  5219 - 94631 Chuyển khoản Ủng hộ trẻ em khuyết tật 
13/10/23 50.000 PHAM THI HUONG  5209 - 85368 Chuyển tiền
13/10/23 50.000 NGUYEN THI BAO THI  5212 - 84417 Chuyển tiền
13/10/23 100.000 PHAM THI HIEN  5244 - 25587 Chuyển tiền Ủng hộ.CT tu 0011004122610 
13/10/23 30.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5078 - 39773 lxstd tang tu thien.CT tu 0071001035826 toi Quỹ Vì trẻ em khuyết tật 
13/10/23 58.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5209 - 77594 Hoi huong ve cho het thay chung sanh 
14/10/23 100.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5220 - 93710  
14/10/23 22.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5147 - 32018 Ủng hộ toi  Quỹ Vì trẻ em khuyết tật .trẻ em
14/10/23 100.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5215 - 13910  
14/10/23 10.000 NGUYEN THI TAM  5214 - 01160 Chuyển khoản quy tu thien
14/10/23 20.000 LUONG NGOC TUONG  5215 - 88179 Chuyển tiền
14/10/23 10.000 NGUYEN THI QUE  5209 - 16056 Chuyển tiền
14/10/23 10.000 NGUYEN THI QUE 5213 - 08033 Chuyển tiền
14/10/23 10.000 DO THI NGOC LINH  5239 - 39406 quytuthien.CT tu 1040035168 
14/10/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5219 - 85884 quytuthien
14/10/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5214 - 69958 quytuthien
14/10/23 10.000 BUI THI BICH PHUONG  5240 - 40989 Chuyển tiền.CT tu 0731000799568 
14/10/23 100.000 HOANG THI TRA MY  5241 - 36872 Ủng hộ tre khuyết tật .CT tu 0771000572306 
14/10/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5209 - 48251 quytuthien
14/10/23 10.000 HO THI TRUYEN 5212 - 22665 Chuyển khoản
14/10/23 10.000 DANG THI MO 5212 - 97367 Chuyển tiền quy tu thien
14/10/23 10.000 Huy 5161 - 17005 Huytuthien
14/10/23 20.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5219 - 85160 chuyen quy tu thien
14/10/23 50.000 chuyen tien 5390 - 29336 Chuyển tiền
14/10/23 10.000 HOANG THI KIM THU  5243 - 25598 quytuthien.CT tu 0301000382197
14/10/23 10.000 NGUYEN THI HANG 5209 - 20384 Chuyển tiền
14/10/23 10.000 NGUYEN THI AN 5017 - 96536 Chuyển khoản
14/10/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5220 - 77761 Quytuthien
14/10/23 10.000 PHAM HUU PHUONG  5209 - 73652 Chuyển tiền
14/10/23 10.000 BUI THI KIM LAN 5245 - 69714 Chuyển tiền.CT tu 1024744931 
14/10/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5214 - 84944 Quytuthien
14/10/23 10.000 TRAN THI BICH PHUONG 5217 - 46356 Chuyển khoản
14/10/23 22.770 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5147 - 31405 Ủng hộ toi Quỹ Vì trẻ em khuyết tật .Ủng hộ
14/10/23 10.000 LE THANH NGAN  5245 - 58736 Quytuthien.CT tu 1021083116 
14/10/23 500.000 Nhom TheBoys Club 5215 - 89067 Ủng hộ Quỹ Vì trẻ em khuyết tật Việt Nam.
14/10/23 10.000 Bui Thi Xuan  5218 - 84660 Chuyển tiền
14/10/23 10.000 Dao Thi Quynh Lan  5217 - 77839 Chuyển tiền
14/10/23 100.000 CAO THI DIEM MI  5209 - 66562  
14/10/23 10.000 TRAN THU TRANG 5216 - 15950 Chuyển khoản
14/10/23 100.000 NGHIEM THI THU GIANG  5217 - 11528  
14/10/23 10.000  LE THI PHUONG  5218 - 99763 Chuyển tiền
14/10/23 10.000 NGUYEN VAN THAO  5215 - 52408 Chuyển khoản
14/10/23 10.000 DINH THI KIM NGAN 5215 - 42303 Chuyển tiền tu thien
14/10/23 10.000 HUYNH MINH LUAN  5214 - 30790  Chuyển khoản
14/10/23 10.000 SAM THI HUE  5217 - 27256 Chuyển tiền
14/10/23 10.000 Huynh Bao Yen  5209 - 12460 Chuyển tiền
14/10/23 10.000 NGUYEN HONG VAN  5214 - 03062  
14/10/23 10.000 LE THI QUYNH TRANG  5215 - 03023 Chuyển tiền
14/10/23 10.000 LE THI NGOC HOA 5218 - 01828  
14/10/23 20.000  VO QUAN TUONG 5214 - 99771  Chuyển tiền
14/10/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5213 - 90233 GOP TU THIEN
14/10/23 100.000 PHAN THI TINH  5390 - 68403 Quyên góp
14/10/23 50.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5212 - 61606 Quyên góp
14/10/23 10.000 TRAN VAN THONG 5219 - 57306 Chuyển tiền
14/10/23 10.000 NGUYEN THI XUAN  5239 - 41630 quytuthien.CT tu 0101001090800 
14/10/23 10.000 NGUYEN THI CAM LINH  5219 - 30067 Chuyển tiền
14/10/23 10.000 HUYNH THI VUI 5212 - 27119 Chuyển tiền
14/10/23 200.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5218 - 15435 HO TRO VI TRE khuyết tật 
14/10/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5220 - 11604 QUYTUTHIEN
14/10/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5209 - 97804 Quytuthien
14/10/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5218 - 91243  
14/10/23 10.000 DINH THI HA 5239 - 37342 Chuyển tiền.CT tu 0451000382534
14/10/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5214 - 44051 quytuthien
14/10/23 10.000 DO THI THU LE 5240 - 39381 ubg ho.CT tu 1041676768 
14/10/23 10.000 NGUYEN THI NHUNG  5218 - 26798 Chuyển khoản
14/10/23 10.000 NGUYEN THI LINH 5212 - 25988 Chuyển tiền
14/10/23 10.000 NGUYEN THI BICH THAO 5243 - 47516 quy trẻ em.CT tu 1018696992 
14/10/23 10.000 LE THI THAO  5212 - 00902 Chuyển tiền tu Viettel Money
14/10/23 10.000 LAI NGOC TRUNG 5242 - 45533 Chuyển tiền.CT tu 9966634431
14/10/23 10.000 NGUYEN VAN CUONG  5245 - 23012 Chuyển tiền.CT tu 9972758658
14/10/23 50.000 LAM THI NHU Y 5239 - 29341 transfer.CT tu 0441000710192
14/10/23 20.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5161 - 65473 Chuyen quy tu thien
14/10/23 50.000 PHAM THI BICH DIEP  5214 - 25589 Chuyển tiền
14/10/23 50.000 TRAN THI MONG HIEN  5212 - 22146  Chuyển tiền Quyên góp, ma GD 162473186
14/10/23 10.000 DAU THI MAI  5218 - 20834 Chuyển tiền
14/10/23 20.000 NGUYEN THI THAO 5209 - 16436  
14/10/23 10.000 NGUYEN THI BA 5212 - 07890 Chuyển khoản
14/10/23 10.000 NGUYEN THI VAN  5212 - 01245 Chuyển khoản
14/10/23 10.000 DAO THI PHUONG THAO 5209 - 99565 Chuyển khoản
14/10/23 10.000 PHAM THI ANH HONG  5213 - 97238 Chuyển tiền đến Quỹ Vì trẻ em khuyết tật  VN
14/10/23 10.000 LE THANH LOAN 5217 - 95012 Chuyển tiền
14/10/23 10.000 NGUYEN CAM VAN 5214 - 90395 Chuyển khoản
14/10/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5017 - 85994 Ủng hộ quy trẻ em
14/10/23 10.000 VY VAN NGHIA 5212 - 85417 Chuyển khoản
14/10/23 1 LE THANH TUYEN  5212 - 84036 Chuyển khoản Quỹ Vì trẻ em khuyết tật  VN
14/10/23 10.000 Bao Lam 5220 - 83725  
14/10/23 100.000 HOANG NGOC HUYEN  5216 - 83524  
14/10/23 16.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5216 - 80695 tu thien
14/10/23 10.000 LE THI PHUONG 5220 - 79967 Chuyển khoản Ủng hộ
14/10/23 10.000  NGUYEN THI LOAN 5218 - 75213 Chuyển tiền
14/10/23 10.000 DANG THI MAI CHI 5220 - 75155 Chuyển tiền Ủng hộ
14/10/23 10.000 DO THI TAM 5213 - 75043 Chuyển khoản
14/10/23 10.000 HO THI HUE 5215 - 74603 Chuyển khoản
14/10/23 10.000 NGUYEN THI MINH HAU 5219 - 74320 Chuyển tiền
14/10/23 10.000 NGUYEN THI NGUYEN  5161 - 59878  Chuyển tiền qua MoMo
14/10/23 10.000 NGUYEN THI HANH  5218 - 71878 Chuyển tiền
14/10/23 10.000 PHAN THI NGOC CAM  5017 - 70704 Chuyển tiền
14/10/23 10.000 TRUONG THI HANG 5161 - 59756 Chuyển tiền qua MoMo
14/10/23 10.000 NGO THI THAO 5212 - 66197 Chuyển tiền
14/10/23 10.000 DINH THI NHUNG 5209 - 66091 Chuyển khoản
14/10/23 20.544 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5147 - 30652 Ủng hộ toi Quỹ Vì trẻ em khuyết tật .trẻ em mo coi
14/10/23 10.000 HUYNH THI NHU PHUC  5215 - 28736 Chuyển tiền
14/10/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5217 - 26556 quytuthien
14/10/23 20.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5214 - 19118 chuyen quy tu thien
14/10/23 10.000 NGUYEN THI PHUONG NGHI  5161 - 56345 Chuyển tiền quy trẻ em khuyết tật 
14/10/23 10.000 PHAN THI THAM HONG  5214 - 02887 Chuyển khoản
14/10/23 200.000 TRAN THI THANH XUAN  5216 - 72257 Chuyển tiền
14/10/23 10.000 NGUYEN THI THUY DUNG  5218 - 67529  
14/10/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5017 - 67370 quytuthien
14/10/23 50.000 HUYNH THI PHUONG TRANG  5189 - 71514 Chuyển tiền
14/10/23 10.000 VU THI MEM  5218 - 33201 Chuyển khoản
14/10/23 10.000  NGUYEN THI THU VAN  5213 - 14902 Chuyển tiền
14/10/23 50.000 NGUYEN THI THU GIANG  5215 - 11374 Chuyển khoản
14/10/23 10.000 NGUYEN XUAN HA 5243 - 24835  Chuyển tiền.CT tu 1028980098 
14/10/23 10.000 TRAN HUYNH TO QUYEN  5218 - 02565 Chuyển tiền
14/10/23 10.000 PHAN THI PHUONG 5218 - 99455  Chuyển khoản
14/10/23 20.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5213 - 93387 CHUYEN QUY TU THIEN
14/10/23 100.000 NGUYEN THI THUY HA  5390 - 26649 Chuyển khoản
14/10/23 50.000 PHAM THI THANH XUAN  5388 - 24883 Chuyển khoản
14/10/23 100.000 NGUYEN THI YEN 5189 - 23672 Chuyển khoản
14/10/23 50.000 LE NGOC LINH 5213 - 18203 Chuyển tiền
14/10/23 50.000 NGHIEM THI THU PHUONG 5217 - 08761 Chuyển tiền
14/10/23 50.000  TRUONG HONG THUY  5209 - 99888 Chuyển tiền
14/10/23 100.000 PHAM LUU NHU QUYNH  5387 - 89283 Chuyển khoản
14/10/23 50.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5216 - 89363 thanh toan 
14/10/23 50.000 PHUNG THI KHUYEN  5017 - 84344  
14/10/23 100.000 pham thi mo  5219 - 80426  Quyên góp
14/10/23 50.000  TRAN KIEU LAN PHUONG  5217 - 71589 Chuyển tiền
14/10/23 50.000 nhat minh  5017 - 68326 gui tre am khuyết tật  vn
14/10/23 50.000 Nguyen Thi Thu Hien  5214 - 67412 Chuyển tiền, ma GD 162449599
14/10/23 20.000 QUACH MANH CUONG  5017 - 66355 Chuyển khoản
14/10/23 50.000 NGUYEN THI KIEU  5389 - 68934 Chuyển khoản
14/10/23 50.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5214 - 46074 Treee em
14/10/23 10.000 DANG THI MY DIEN 5219 - 40617 Chuyển tiền
14/10/23 100.000 TRAN THI PHUONG  5214 - 40410 Chuyển khoản
14/10/23 50.000 LE THI KIM SUONG 5214 - 19465 Chuyển tiền
14/10/23 100.000 TRAN THI TRINH 5216 - 18381 Chuyển tiền
14/10/23 50.000 LyDoanTrang 5213 - 16872 Chuyển khoản TEKTVN
14/10/23 100.000 NGUYEN THI THANH  5017 - 14542 Chuyển tiền
14/10/23 50.000 VU THI NGOC HOA 5390 - 47066  Chuyển khoản
14/10/23 100.000 TRAN KIM PHUNG 5389 - 45839 Chuyển tiền Vì trẻ em khuyết tật  VN
14/10/23 100.000 NGUYEN THI THANH TUYEN 5209 - 03115 Chuyển tiền
14/10/23 100.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5017 - 01381  
14/10/23 100.000 LE PHUONG THAO  5216 - 96363  
14/10/23 50.000 NONG THI LOAN 5240 - 81164 Chuyển tiền.CT tu 1033997585
14/10/23 100.000 NGUYEN VAN TRANG  5387 - 40593 Chuyển khoản
14/10/23 50.000 TRAN BINH ANH 5213 - 93622 Chuyển tiền
14/10/23 50.000 NGUYEN THI THU TUYET  5219 - 93213  
14/10/23 50.000 HA TRUC VI  5216 - 93091 Chuyển khoản dinh danh
14/10/23 100.000 NGUYEN THUY TRANG  5220 - 92531 Quyên góp
14/10/23 50.000 VU THI HAI 5242 - 89699 Chuyển tiền.CT tu 0591000273642
14/10/23 50.000 VU THI KIEU TRInh 5245 - 67136 Quyên góp .CT tu 9966568663 
14/10/23 100.000 LE THI THAO 5220 - 85140 Chuyển khoản
14/10/23 100.000 NGUYEN THI THU 5389 - 36240 Chuyển khoản
14/10/23 50.000  LE THI MY DUYEN 5219 - 82922  Chuyển tiền
14/10/23 100.000 PHAN THI THUAN 5189 - 32813 Ck cho cac be khuyết tật 
14/10/23 100.000 NGUYEN THI THU 5244 - 66008 Chuyển tiền.CT tu 0381000338110 
14/10/23 100.000 Ta thi hang  5212 - 67146 Ta thi hang ck mot chut tam long 
14/10/23 100.000 NGUYEN HOANG TRAM 5389 - 26666 Chuyển khoản
14/10/23 100.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5189 - 25842 THAM GIA Quyên góp
14/10/23 100.000 Tu an  5212 - 63915 chuyen khoaan
14/10/23 100.000 NGUYEN THI HUYEN  5217 - 63302  Chuyển tiền
14/10/23 100.000 TRAN THI BICH LY 5217 - 59478 Chuyển khoản
14/10/23 100.000 NGUYEN HONG THUY 5387 - 21234 Chuyển khoản
14/10/23 50.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5214 - 40533 dong gop cho cac chau kho khan
14/10/23 100.000 THAI THI MY DUYEN  5214 - 38811  
14/10/23 100.000 PHAM THI THANH THAO  5245 - 63168 Chuyển tiền.CT tu 1012703063 
14/10/23 100.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5017 - 26641 TU THIEN
14/10/23 50.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5387 - 05698 Ủng hộ quy
14/10/23 100.000 VU THI LY  5214 - 08720 Chuyển tiền
14/10/23 50.000 NGUYEN THI BE UT 5219 - 04201  chuyen cac chau kho khan
14/10/23 10.000 NGUYEN THI VAN 5213 - 02048 Chuyển khoản
14/10/23 50.000 NGUYEN THI HAI  5215 - 97865 Chuyển khoản
14/10/23 100.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5189 - 92935 chuyen cac chau kho khan
14/10/23 20.000 TRAN MINH VUONG 5219 - 88359  Chuyển khoản
14/10/23 10.000 NGUYEN DUY THANG  5219 - 65892 Chuyển khoản
14/10/23 100.000 LE THI HUONG GIANG  5389 - 65866 Chuyển khoản
14/10/23 200.000 NGUYEN DINH HAI 5390 - 56240 Chuyển tiền
14/10/23 100.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5214 - 09757 Trẻ em Việt Nam
14/10/23 50.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5218 - 91338 Ủng hộ QUY trẻ em khuyết tật 
14/10/23 100.000 NGUYEN THI PHUONG  5390 - 41996 Chuyển khoản
14/10/23 100.000 PHUONG TO QUYEN  5242 - 75166 QUYEN Ủng hộ.CT tu 0811000010950 
14/10/23 50.000 PHAM THI HONG HANH  5245 - 52546 Chuyển tiền.CT tu 0311000724655
14/10/23 100.000 NGUYEN THI PHUONG 5388 - 33725  Ủng hộ
14/10/23 20.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5215 - 62778 Chuyen Quy tu thien
14/10/23 100.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5389 - 28196 Trẻ em Việt Nam
14/10/23 10.000 NGUYEN DOAN TUAN LINH  5215 - 59196 Chuyển khoản
14/10/23 10.000 Nguyen Thu Trang 5218 - 57185  
14/10/23 100.000 DUONG THI THAM 5390 - 22226 Chuyển khoản
14/10/23 50.000 VU HOANG DAN 5219 - 45536 Chuyển tiền
14/10/23 50.000 VU QUANG DUNG  5078 - 53173 Treevietnam.CT tu 1559720746
14/10/23 50.000 HOANG KIM LIEN 5161 - 21655 Chuyển tiền qua MoMo
14/10/23 100.000 NGOC THI THUY  5242 - 70614 Chuyển tiền.CT tu 0821000140568
14/10/23 50.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5017 - 53871 Trẻ em Việt Nam
14/10/23 20.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5213 - 49338 Chuyen quy tu thien
14/10/23 100.000 CHU THI THU TRANG  5215 - 43301 Chuyển tiền
14/10/23 50.000 VU QUANG DUNG 5078 - 44525 Trẻ em Việt Nam.CT tu 1559720746 
14/10/23 100.000 NGUYEN THI MAI  5244 - 42351 Ủng hộ.CT tu 1033611918 
14/10/23 50.000 NGUYEN THI MUOI  5017 - 24915 Chuyển khoản
14/10/23 10.000 DANG NGOC ANH HOP 5216 - 11239  
14/10/23 100.000 DOAN THANH THAO  5239 - 47835 Chuyển tiền.CT tu 0631000450332
14/10/23 50.000 DUONG THI MY HANH  5242 - 62165 Chuyển tiền.CT tu 1030684589
14/10/23 50.000 Bui Thi Huong 5217 - 92839 Chuyển tiền
14/10/23 50.000 TRUONG THI DAN 5214 - 85376 Chuyển khoản tu thien
14/10/23 50.000 .PHAM THI PHUONG THAO  5389 - 44606 Chuyển tiền tu thien
14/10/23 50.000 PHAM THI THANH HUYEN  5387 - 42738 Chuyển tiền
14/10/23 100.000 LE THI TU TRINH  5219 - 70203 chuyen tu thien 
14/10/23 50.000 NGUYEN THI NHUNG  5214 - 69530 Chuyển tiền
14/10/23 50.000 VU ANH HOA 5245 - 37947 Chuyển tiền.CT tu 0211000531237 
14/10/23 50.000 VU THI NGOAN 5216 - 67115 Chuyển khoản
14/10/23 50.000 LE THI TUYET 5241 - 51144 Chuyển tiền.CT tu 1032032504
14/10/23 50.000 PHUNG THI HAI YEN  5209 - 64387 Chuyển tiền
14/10/23 50.000 NGUYEN THI THU HA  5390 - 35711 Chuyển tiền Ủng hộ
14/10/23 50.000 NGUYEN THI HUYEN NGOC 5388 - 35162 Chuyển khoản
14/10/23 100.000 LUU THI MAI  5220 - 62499 Chuyển tiền
14/10/23 50.000 NGUYEN THI OANH 5388 - 34634 Ủng hộ
14/10/23 50.000 PHAM THI THUY 5209 - 61529 Chuyển tiền tu thien
14/10/23 20.000 DO THANH PHONG 5161 - 13381 chuyen quy tu thien
14/10/23 50.000 LE THI THU HAO  5216 - 60653 Chuyển tiền Ủng hộ Quỹ Vì trẻ em khuyết tật  vn
14/10/23 10.000 VU THI VAN TRANG 5242 - 59439 Chuyển tiền.CT tu 1016729280 
14/10/23 100.000 ut heo gui  5218 - 60176 ut heo gui 
14/10/23 50.000 LE THI PHUONG 5388 - 33437  Chuyển tiền
14/10/23 1 DAM THU HIEN 5217 - 59455  
14/10/23 100.000 HIEN NHI  5240 - 50455 HIEN NHI CK TU THIEN.CT tu 1018533619 NGUYEN THI KIM THI 
14/10/23 50.000 NGUYEN THI THAO 5216 - 58137 Chuyển tiền
14/10/23 50.000 LE NGUYEN PHU QUY  5209 - 57812 Chuyển tiền
14/10/23 100.000 BUI KIM NGOC  5017 - 57612  
14/10/23 100.000 CU THI THUY LIEN 5243 - 59000 Chuyển tiền.CT tu 0021000327456
14/10/23 50.000 BE THI LE  5219 - 53767 Chuyển tiền
14/10/23 100.000 NGUYEN XUAN NHI 5390 - 29944 Chuyển khoản
14/10/23 50.000 HOANG THI TOI  5209 - 53117 Chuyển tiền đến Quỹ Vì trẻ em khuyết tật  VN
14/10/23 50.000 VO THI ANH VAN 5239 - 44066 Chuyển tiền.CT tu 0501000124144
14/10/23 200.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5189 - 28483 Ủng hộ tre khuyết tật 
14/10/23 50.000 TRAN THI HONG 5388 - 28353 Chuyển khoản
14/10/23 50.000 NGUYEN THI GAI 5189 - 27274 Chuyển khoản Ủng hộ trẻ em
14/10/23 100.000 HO THI TRANG KIM  5389 - 26505 Chuyển tiền
14/10/23 50.000 PHAM THI THU DIU 5242 - 58158 Chuyển tiền.CT tu 0341007209826
14/10/23 100.000 NGUYEN THI NGOC LY 5389 - 25502  Chuyển khoản
14/10/23 50.000 LE NGUYEN THUY DUYEN  5189 - 25235 Chuyển khoản
14/10/23 50.000 NGUYEN THI YEN NGOC 5243 - 57969 Chuyển tiền.CT tu 0151000557239 
14/10/23 100.000 NGUYEN THI MY TRANG 5244 - 35258 Trẻ em Việt Nam.CT tu 0181003371546 
14/10/23 200.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5388 - 20450 Trẻ em Việt Nam
14/10/23 50.000 NGUYEN THI THUY CHI 5078 - 35146 Trẻ em Việt Nam.CT tu 0341006935396 
14/10/23 100.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5217 - 30445 Trẻ em Việt Nam
14/10/23 100.000 NGUYEN THI THAO  5241 - 47995 Tremvietnam.CT tu 0861000040617 
14/10/23 50.000 GIANG THI CHANH 5388 - 16497 Chuyển khoản
14/10/23 100.000 NGUYEN MAI ANH 5389 - 16085 Chuyển tiền
14/10/23 200.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5209 - 27738 Donggop
14/10/23 100.000 PHAN THI THANH HOA 5244 - 34258 Chuyển tiền.CT tu 0121000996834
14/10/23 50.000 NGUYEN HOANG GIANG  5214 - 25544 Chuyển tiền
14/10/23 100.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5388 - 14048 Trẻ em Việt Nam
14/10/23 100.000 TRAN THI HUONG LINH  5239 - 41607 Trẻ em Việt Nam.CT tu 0041000282526
14/10/23 100.000 VO THI HOANG YEN  5244 - 34042 Trẻ em Việt Nam.CT tu 0291000342757 
14/10/23 50.000 Pham Thi Dao  5216 - 18347 Chuyển tiền
14/10/23 200.000 PHAM THI THU NHI  5243 - 55314 Quyên góp trẻ em khuyết tật .CT tu 1029022028 
14/10/23 100.000 PHAM THI NGOC HOA  5241 - 46195 Chuyển tiền.CT tu 0121000792845 
14/10/23 100.000 TRINH BA SU 5217 - 07924 Chuyển tiền
14/10/23 100.000 LE THI HOAN 5389 - 04012 Chuyển khoản
14/10/23 21.132 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5147 - 29912 Ủng hộ toi Quỹ Vì trẻ em khuyết tật .trẻ em
14/10/23 100.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5219 - 94736 Ủng hộ
14/10/23 50.000 NGUYEN THI HUONG 5218 - 92790 Chuyển tiền
14/10/23 100.000 DUONG THI MINH THUY  5243 - 53411 Ủng hộ.CT tu 1041399230
14/10/23 50.000 NGUYEN THI GIANG 5078 - 30095 Ủng hộ.CT tu 0351000763658 
14/10/23 100.000 TA THI ANH MAI  5218 - 80691 Chuyển tiền
14/10/23 50.000 VU THI HUE  5239 - 37272 ungho.CT tu 0031000303175 
14/10/23 100.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5214 - 72296 Ủng hộ 
14/10/23 50.000 HOANG THI THANH TAM 5217 - 71943  
14/10/23 100.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5189 - 85723 Ủng hộ
14/10/23 100.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5387 - 85029 Ủng hộ
14/10/23 100.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5209 - 69009 270492.141023.085610.Ủng hộ
14/10/23 50.000 TRAN THI THU PHUONG  5220 - 68196  
14/10/23 100.000 BUI HUYEN TRANG 5078 - 28544 Chuyển tiền.CT tu 1038660308 
14/10/23 100.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5215 - 67381 Ủng hộ
14/10/23 50.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5218 - 67290 Ủng hộ 
14/10/23 50.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5387 - 83398 Ủng hộ
14/10/23 50.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5212 - 66615 Ủng hộ
14/10/23 50.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5389 - 81334 Ủng hộ
14/10/23 46.070 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5147 - 29536 Ủng hộ toi Quỹ Vì trẻ em khuyết tật .Can bo huu tri
14/10/23 20.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5078 - 79065 trẻ em.CT tu 1014047953 toi Quỹ Vì trẻ em khuyết tật 
14/10/23 2.028 HUYNH TAN TIEN  5239 - 87368 Chuyển tiền.CT tu 1014785656 
14/10/23 23.102 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5147 - 29420 Ủng hộ toi  Quỹ Vì trẻ em khuyết tật .bo trong
15/10/23 100.000 NGUYEN VAN THAO  5390 - 61176 Chuyển tiền Ủng hộ
15/10/23 24.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5147 - 34224 Ủng hộ toi Quỹ Vì trẻ em khuyết tật .khuyết tật 
15/10/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5218 - 31124 Quytuthien
15/10/23 10.000 PHAN TUAN ANH  5212 - 11452 Chuyển khoản
15/10/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5218 - 00107 quytuthien
15/10/23 10.000 NGUYEN THI HONG VAN  5213 - 58717 Chuyển khoản
15/10/23 10.000 NONG THI MAY 5212 - 55663  
15/10/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5218 - 35652 quytuthien
15/10/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5017 - 14055 quytuthien
15/10/23 10.000 PHAN THI THUY LINH 5219 - 99492 Chuyển tiền
15/10/23 500.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5078 - 36273 mong cac em co mot cuoc song tot hon.CT tu 0721000660619 toi  Quỹ Vì trẻ em khuyết tật 
15/10/23 10.000 TRAN THI HOAI THUONG 5214 - 44802  Chuyển khoản
15/10/23 20.000 VU HOANG DAN 5215 - 43602 Chuyển tiền
15/10/23 10.000 NGUYEN THI LAN PHUONG  5017 - 88004 Chuyển tiền
15/10/23 50.000 NGUYEN THI BICH HAI  5242 - 61793 Chuyển tiền quy trẻ em khuyết tật  viet nam.CT tu 0751000056326 
15/10/23 10.000 NGUYEN THI HIEN  5217 - 51054 Chuyển tiền
15/10/23 100.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5215 - 48560 Trẻ em Việt Nam
15/10/23 10.000 PHAM THI NGUYET  5212 - 24741 Chuyển khoản
15/10/23 10.000 NGUYEN THI THANH LAN  5216 - 01109  
15/10/23 10.000 PHAN THANH NAM  5217 - 75895 Chuyển tiền
15/10/23 10.000 THAN THI LINH 5240 - 36297 Chuyển tiền.CT tu 9923089605 
15/10/23 50.000 TRAN THI TRANG 5214 - 95661 Chuyển tiền
15/10/23 25.000 HO THANH TRUC  5239 - 28867 Chuyển tiền.CT tu 1034191447
15/10/23 10.000 TRAN THI BICH LIEU  5241 - 34640 Chuyển tiền.CT tu 1021629556
15/10/23 10.000 Nguyen Thi Trinh 5218 - 76462 Chuyển tiền
15/10/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5215 - 46800 Quytuthien
15/10/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5161 - 55348 Quytuthien
15/10/23 10.000 TRAN THI OANH  5215 - 87702  
15/10/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5017 - 82941 Quytuthien
15/10/23 10.000 CAO THI DUNG 5219 - 79768 Chuyển tiền
15/10/23 10.000 KHUAT THI HUONG  5216 - 60907 Chuyển tiền
15/10/23 10.000 PHAM THI HUONG 5219 - 53205 Chuyển tiền
15/10/23 100.000 NGUYEN THI TUYET  5239 - 98870 Chuyển tiền.CT tu 0711002100855 
15/10/23 10.000 NGUYEN THI PHUC 5214 - 34115 Chuyển tiền
15/10/23 10.000 CAO THI HANH  5209 - 33659 Chuyển khoản Quỹ Vì trẻ em khuyết tật  VN
15/10/23 10.000 PHAN THI NGOC TRANG 5239 - 97218  Chuyển tiền.CT tu 1015021343
15/10/23 10.000 Lethu90 5214 - 27105  
15/10/23 10.000 TA THI HUONG 5216 - 24365 Chuyển khoản
15/10/23 10.000 NGUYEN THI NGOC 5017 - 20050  
15/10/23 30.000 PHAM THI QUYNH NHU  5215 - 06620  Chuyển khoản
15/10/23 10.000 TRA BACH NHAT  5245 - 88086 Chuyển tiền.CT tu 1033833496 
15/10/23 10.000 DUONG THI VIET HA  5217 - 03692 Chuyển tiền
15/10/23 10.000 BUI THI TAM  5212 - 90489 Chuyển khoản
15/10/23 10.000 VO THI THUY 5216 - 86825 Chuyển khoản
15/10/23 10.000 NGUYEN THI THOA 5078 - 55851 Chuyển tiền.CT tu 0351001150053 
15/10/23 10.000 VU THI THUY 5239 - 91758 Chuyển tiền.CT tu 0691000421032 
15/10/23 10.000 HO THI THOA  5161 - 46938 quy tu thien
15/10/23 5.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5078 - 49591 Binh thuong .CT tu 1040886482 toi Quỹ Vì trẻ em khuyết tật 
15/10/23 10.000 TA THI TRANG 5209 - 01732 Chuyển tiền
15/10/23 10.000 VO THI NGOC 5218 - 00268 Chuyển tiền
15/10/23 30.000 DANG THI THUY  5078 - 48182 Chuyển tiền.CT tu 0291000272468 
15/10/23 200.000 VU HUY TOAN 5387 - 65404 Ủng hộ
15/10/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5216 - 77263 Thien nguyen
15/10/23 10.000 NGUYEN THI MINH NGUYET  5219 - 71625 Chuyển khoản
15/10/23 10.000 NGUYEN VAN TU  5017 - 70785  
15/10/23 10.000 TONG THI NGOI  5216 - 45963 Chuyển tiền
15/10/23 10.000 NGUYEN THI THAO 5245 - 75848 Chuyển tiền.CT tu 1015575235 
15/10/23 10.000 LE THI MAI  5215 - 29708 Chuyển tiền
15/10/23 10.000 DAO THI KIEU ANH  5214 - 24648  
15/10/23 10.000 TRAN THI HOA 5214 - 21374 Chuyển khoản
15/10/23 50.000 NGUYEN THI QUYET  5213 - 13629 Chuyển khoản
15/10/23 50.000 NGUYEN THI HAO 5218 - 11487 Chuyển tiền
15/10/23 10.000 SUNG VAN MI 5161 - 37823 Chuyển tiền qua MoMo
15/10/23 10.000 DANG THI PHUC 5214 - 88543 Chuyển khoản
15/10/23 10.000 HOANG THI HUYEN  5218 - 85915  
15/10/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5219 - 85313 u.h trẻ em
15/10/23 10.000 NONG THI NGHIEP 5217 - 82169 Chuyển khoản
15/10/23 10.000 NGUYEN THI KIM THUY 5217 - 75165  
15/10/23 100.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5078 - 38447 mong rang dieu ki dieu se den voi cac em.CT tu 0761002346879 toi  Quỹ Vì trẻ em khuyết tật 
15/10/23 10.000 HOANG THI OANH  5217 - 69588 Chuyển tiền
15/10/23 10.000 NGUYEN PHUONG THUY  5216 - 67615  
15/10/23 10.000 Huong  5017 - 67555 Huong ck
15/10/23 50.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5213 - 58196 quy tre e kt
15/10/23 10.000 PHUNG THI XUAN 5212 - 57719  
15/10/23 10.000 PHAM THI TRINH HAN  5218 - 57419 Chuyển tiền
15/10/23 20.000 LE THI HAI YEN 5220 - 54795 Chuyển khoản
15/10/23 10.000 DAM THI BINH 5215 - 54118 Ủng hộ
15/10/23 10.000 VU THI LIEN 5209 - 51942 Chuyển tiền
15/10/23 10.000 LE THI NGA 5161 - 34428  Chuyển tiền qua MoMo
15/10/23 10.000 TRAN THI THANH BINH 5219 - 51692 Chuyển tiền
15/10/23 10.000 Pham Thi Ngoc Linh Quyen  5017 - 51151  tu thien
15/10/23 10.000 VU THI DIEU LINH 5220 - 51086 Chuyển khoản
15/10/23 10.000 TANG THI LY 5216 - 50039 Chuyển khoản
15/10/23 10.000 NGUYEN THI HOAI THU 5217 - 49741 Chuyển tiền
15/10/23 100.000 TRAN THI NGOC 5389 - 98101 Chuyển khoản
15/10/23 10.000 TRAN THI HIEN  5212 - 47871 Chuyển tiền
15/10/23 10.000 BUI THI MAU LINH  5217 - 47453 Chuyển tiền đến Quỹ Vì trẻ em khuyết tật  VN
15/10/23 10.000 HA LAN HUONG 5215 - 47279 Chuyển tiền
15/10/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5217 - 47061  
15/10/23 10.000 NGUYEN THI THU GIANG 5214 - 46723 Chuyển tiền
15/10/23 10.000 NGUYEN THI KIM TIEN 5212 - 45548 Chuyển tiền
15/10/23 10.000 CAO THI HANG 5217 - 44910 Chuyển tiền
15/10/23 10.000 HA THI NHU QUYNH  5216 - 44128 Chuyển tiền tu Viettel Money
15/10/23 10.000 NGUYEN THI THUY  5214 - 42817  
15/10/23 10.000 NGUYEN THU HIEN 5212 - 42728  
15/10/23 10.000 NGUYEN THI HANH HUYEN 5214 - 42552 142068.151023.134156.NGUYEN THI HANH HUYEN Chuyển khoản
15/10/23 10.000 DAO THI TRANG 5241 - 82453 Chuyển tiền.CT tu 0341007056474 
15/10/23 10.000 THAI THI THUY HANG  5212 - 41948 chuyen Ủng hộ 
15/10/23 10.000  VU THI LOAN 5212 - 40539 Chuyển tiền
15/10/23 100.000  LAM THI XUAN NU  5218 - 37514 Chuyển tiền
15/10/23 10.000  LY VAN CUONG  5212 - 07671  Chuyển tiền
15/10/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5212 - 54690 717080.151023.130458.Quytuthien
15/10/23 50.000 NGUYEN THI TRANG  5219 - 53087 Chuyển tiền
15/10/23 50.000 LUONG THI THUAN  5216 - 34735 Chuyển khoản
15/10/23 50.000 NGUYEN THI CAM NHUNG 5215 - 28917 Chuyển tiền
15/10/23 50.000 HOANG THI HONG DIEM  5209 - 15506 Chuyển khoản
15/10/23 50.000 CAO THI NGOC DIEU  5217 - 97571 Chuyển tiền, ma GD 162677063
15/10/23 50.000 NGUYEN MAI HUONG  5219 - 90264 Chuyển khoản
15/10/23 50.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5387 - 16731 Quỹ Vì trẻ em khuyết tật  vn
15/10/23 100.000 TRAN LE XUAN DAO  5216 - 73847 Chuyển tiền
15/10/23 100.000 TRAN THI THUY TIEN  5209 - 65524 Chuyển khoản
15/10/23 100.000 VU THI HIEN  5214 - 60209  Chuyển khoản
15/10/23 50.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5078 - 99638 trẻ em khuyết tật .CT tu 1041118349 toi  Quỹ Vì trẻ em khuyết tật 
15/10/23 100.000 NONG THI XUYEN 5389 - 96234 Chuyển khoản
15/10/23 100.000 LE THI HUONG 5189 - 88846 Chuyển khoản
15/10/23 50.000 NGUYEN THI THO  5245 - 53641 Chuyển tiền.CT tu 0341007203427 
15/10/23 100.000 PHAM THI THUY HANG  5220 - 26501 Chuyển tiền
15/10/23 100.000 CHUYEN TIEN 5212 - 24448  
15/10/23 100.000 HOANG THI DOI 5209 - 23869 Chuyển tiền, ma GD 162672710
15/10/23 100.000 TRUONG THI TUYET NGAN  5212 - 20049 Chuyển tiền
15/10/23 200.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5216 - 15930 ck
15/10/23 100.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5390 - 79343 Quyên góp
15/10/23 100.000 Tran Quynh Chau  5215 - 04496 Tran Quynh Chau Chuyển tiền
15/10/23 50.000 HO THI LAN  5388 - 69849 Chuyển khoản
15/10/23 50.000 Le xuan minh 5389 - 69686  
15/10/23 50.000  NGUYEN THI NGOC  5218 - 93084 Chuyển tiền
15/10/23 100.000 Quynh nhu 5387 - 68498  
15/10/23 50.000 NGUYEN THI TRANG PHUONG 5215 - 88711 Chuyển tiền
15/10/23 100.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5078 - 94078 Quỹ Vì trẻ em khuyết tật  .CT tu 0511000461133 toi  Quỹ Vì trẻ em khuyết tật 
15/10/23 50.000 NGUYEN THI HUYEN  5388 - 59222 Chuyển tiền
15/10/23 50.000 TRAN THI KIEU OANH  5214 - 69507 Chuyển khoản
15/10/23 50.000 HO THI MAY  5218 - 66785 Chuyển tiền
15/10/23 50.000 MAI THI NGA  5212 - 66565 chuyen Ủng hộ 
15/10/23 10.000 NGUYEN VIET TUAN  5216 - 62387 Chuyển khoản
15/10/23 100.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5214 - 61585 Quyên góp trẻ em
15/10/23 100.000 TRAN THI LE 5217 - 57834  
15/10/23 300.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5078 - 90950 nvvp.CT tu 0071004233830 toi  Quỹ Vì trẻ em khuyết tật 
15/10/23 50.000 NGUYEN THI MINH VAN  5017 - 38131 Chuyển tiền, ma GD 162667499
15/10/23 100.000 LE MINH HANH  5220 - 36601 Chuyển khoản
15/10/23 50.000 .VU THUY HA  5017 - 25846 Chuyển tiền
15/10/23 100.000 DINH THI MAI THUY  5387 - 22594 Chuyển khoản
15/10/23 10.000 BUI THI KIM NGAN  5215 - 94348 Chuyển khoản Quỹ Vì trẻ em khuyết tật  VN
15/10/23 100.000 TRAN THI HA 5245 - 44284 xin cong duc .CT tu 1024414478 
15/10/23 100.000 LO THI DIEM 5244 - 44235 Chuyển tiền.CT tu 0301000429196
15/10/23 50.000 BUI THI HUAN 5219 - 87072 Chuyển khoản
15/10/23 300.000 NGUYEN HANG NGA 5217 - 81172  phat tam cong duc cho cac em nho. Nam Mo Dia Tang Vuong Bo Tat 
15/10/23 100.000 DINH THI THOM 5388 - 11150  Chuyển khoản
15/10/23 50.000 HOA THI MAI 5189 - 09337 Chuyển khoản
15/10/23 50.000 NGUYEN THI LE MY 5161 - 08571 Chuyển tiền qua MoMo
15/10/23 10.000 Nguyen thi thinh 5214 - 65039  
15/10/23 10.000 PHAM LE TUONG VY  5161 - 06805 Chuyển tiền qua MoMo
15/10/23 100.000 NGO THI NAM  5218 - 29754 Chuyển tiền
15/10/23 100.000 LY THI KIM THUY 5212 - 24183 Chuyển khoản
15/10/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5216 - 14754 Quytuthien
15/10/23 10.000 MAI THI BICH  5220 - 11567  
15/10/23 100.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5388 - 76406 Mebon97
15/10/23 50.000 HOANG THI THOA  5214 - 07118 Chuyển tiền
15/10/23 50.000 NGUYEN THI HA 5220 - 96641 Chuyển khoản
15/10/23 100.000 TRUONG THI SU 5240 - 49777 Chuyển tiền.CT tu 1014068026 
15/10/23 100.000 LUONG THI LY 5218 - 70230  
15/10/23 20.000 TRAN HOANG NGOC TRAM 5017 - 67127 Chuyển tiền
15/10/23 10.000 PHAM VAN KHANH  5217 - 63151 Chuyển tiền
15/10/23 100.000 NGUYEN THI PHUONG THAO 5389 - 28574  Chuyển khoản
15/10/23 100.000 NGO THI KHA  5161 - 96080 Chuyển tiền qua MoMo
15/10/23 10.000 NGUYEN THI DUONG 5078 - 62561 Chuyển tiền.CT tu 0011004398367 
15/10/23 50.000 .LAM THI UT LIEN 5215 - 75320 Chuyển tiền
15/10/23 100.000 PHAM THI THOM 5213 - 63514  
15/10/23 50.000 PHAM THI CUC  5390 - 50051 Chuyển tiền
15/10/23 50.000 NGUYEN THI NGA  5212 - 32263  
15/10/23 50.000 NGO THI MINH NGUYET  5219 - 30708  
15/10/23 50.000 NGUYEN THI TAM 5245 - 97994 Chuyển tiền.CT tu 0141000201701 
15/10/23 100.000 dung ck 5017 - 26891 dung ck
15/10/23 100.000 PHAN THI THANH THAO  5387 - 37980 Chuyển khoản chia se yeu thuong
15/10/23 50.000  LE THI THU  5242 - 39965 ho tro cac be.CT tu 0711000251598 
15/10/23 50.000 NGUYEN NGOC LINH  5189 - 37006 Chuyển tiền Ủng hộ
15/10/23 50.000 HUYNH THI MY LIEN  5244 - 97570 Chuyển tiền.CT tu 1026963780
15/10/23 50.000 NGUYEN THI HONG  5216 - 22820 Chuyển tiền
15/10/23 50.000 VO THI CAM TIEN 5219 - 21660 Chuyển tiền đến Quỹ Vì trẻ em khuyết tật  VN
15/10/23 50.000 LAM VAN TRUONG  5245 - 97339 Trẻ em Việt Nam.CT tu 9931154720
15/10/23 100.000 NGUYEN THI NHI  5189 - 34516 Chuyển khoản
15/10/23 100.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5388 - 34490 Ủng hộ
15/10/23 100.000 Linh  5215 - 16921 Linh Ủng hộ 
15/10/23 50.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5216 - 16758 Trẻ em Việt Nam 
15/10/23 50.000 PHAM THI VUI 5212 - 16574 Chuyển tiền
15/10/23 50.000 PHAM VAN LANG 5215 - 16567  
15/10/23 50.000 UACH VAN CHUNG  5388 - 33264 Chuyển khoản
15/10/23 100.000 HOANG THI HUONG 5212 - 15974  
15/10/23 50.000 NGUYEN THI NGA  5244 - 96989 Chuyển tiền.CT tu 0351000976657 
15/10/23 50.000 BUI THI MY HANH  5241 - 30432 Chuyển tiền.CT tu 0571000065665 
15/10/23 100.000 VU HONG NGA  5214 - 14642  
15/10/23 50.000 LE THI HIEN  5241 - 30362 Ủng hộ trẻ em khuyet tan.CT tu 9989562831
15/10/23 100.000 NGUYEN THI TRANG  5212 - 13785  
15/10/23 100.000 DINH THI HUE 5387 - 31828 Chuyển tiền
15/10/23 50.000 NGUYEN THI KIM NGAN 5017 - 13105 Chuyển khoản
15/10/23 50.000 NGUYEN THI HONG KIM 5161 - 87538 Chuyển tiền qua MoMo
15/10/23 100.000 HUYNH THI NGOC CAM 5240 - 30170 Trẻ em Việt Nam.CT tu 0181003600402
15/10/23 100.000 LE THI SIENG  5241 - 30086 Chuyển tiền.CT tu 0271000987568
15/10/23 50.000 MAI THANH HUYEN 5212 - 10058 Chuyển khoản
15/10/23 100.000 NGUYEN THI THAM  5209 - 09616 Chuyển khoản
15/10/23 100.000 NGUYEN THI DIU  5245 - 96552 Ủng hộ trẻ em.CT tu 0071001136008 
15/10/23 100.000 LE THI THU HUONG  5220 - 09425 Chuyển khoản
15/10/23 100.000 c 5209 - 07804 Trẻ em Việt Nam
15/10/23 50.000 Huong Giang Xuan Truong 5388 - 28771  
15/10/23 100.000 BUI HA UT VY 5078 - 54451 Chuyển tiền.CT tu 9344567809 
15/10/23 50.000 TRIEU THI HOAN 5387 - 26927 Chuyển khoản
15/10/23 100.000 NGUYEN HONG DUYEN 5389 - 26668 Chuyển khoản
15/10/23 100.000 PHAM QUYNH TRANG  5240 - 29458 Trẻ em Việt Nam.CT tu 9388976843 
15/10/23 100.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5189 - 26653 Ủng hộ
15/10/23 50.000 DUONG THI VAN ANH  5212 - 01898 Chuyển tiền
15/10/23 50.000  DANG PHUONG ANH  5241 - 29283 Ủng hộ.CT tu 0031000243777 
15/10/23 50.000 DUONG THI DAO  5219 - 97681 Chuyển tiền đến Quỹ Vì trẻ em khuyết tật  VN
15/10/23 50.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5219 - 95243 Trẻ em Việt Nam
15/10/23 50.000 DANG THI HUE  5239 - 23110 Chuyển tiền.CT tu 1016350570 
15/10/23 50.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5189 - 22949 Trẻ em Việt Nam
15/10/23 100.000 VU THI MIEN  5017 - 93983  Chuyển khoản
15/10/23 100.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5214 - 93544 Trẻ em Việt Nam
15/10/23 50.000 DINH THI ANH 5388 - 22548 Chuyển tiền
15/10/23 100.000 NGUYEN THI HANG  5017 - 92947 Chuyển tiền
15/10/23 100.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5390 - 21457 Trẻ em Việt Nam
15/10/23 50.000 VO THI NGOC LAN  5241 - 28496 trẻ emvietnam.CT tu 9899254569 
15/10/23 50.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5387 - 20577 Trẻ em Việt Nam
15/10/23 100.000 NGUYEN THANH TRUNG 5244 - 95004  Chuyển tiền.CT tu 0351000880499 
15/10/23 50.000  DO MINH LUAN 5217 - 88557  Chuyển tiền
15/10/23 100.000 TRAN THI THUY DUONG  5388 - 20359 Chuyển tiền
15/10/23 100.000 NGUYEN THI LAM 5218 - 86617 Chuyển khoản
15/10/23 50.000 LUU LE QUYNH  5243 - 37073 Ủng hộ.CT tu 1001000295918
15/10/23 200.000 NGUYEN THI LIEU 5245 - 94567 Ủng hộ.CT tu 0641000012165 
15/10/23 50.000 LE THI HONG SA  5243 - 36762 HONG SA Ủng hộ.CT tu 0721000634452 LE THI HONG SA 
15/10/23 100.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5387 - 16710 Ủng hộ
15/10/23 100.000 DINH THI XUYEN  5209 - 79702  
15/10/23 50.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5212 - 79612 Ủng hộ trẻ em
15/10/23 100.000 PHAM THI LOAN 5240 - 27558 Chuyển tiền.CT tu 1021944483 
15/10/23 50.000 CHU THI NHUNG 5215 - 73671 Chuyển tiền
15/10/23 50.000 NGUYEN THI NGOC MAI  5217 - 70932  
15/10/23 50.000 LE THI HONG THAO  5242 - 35901 Ủng hộ.CT tu 0541000229074 
15/10/23 100.000 bao duong 5388 - 09587 bao duong Ủng hộ
15/10/23 100.000 NGO THI HA 5189 - 07235 Chuyển tiền
15/10/23 100.000 Pham Thi Ninh  5214 - 06916 Chuyển tiền
15/10/23 12.000 NGO VAN THINH 5212 - 03898 Chuyển tiền
 
16/10/23 500.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5217 - 44126 Ung ho cac em 
16/10/23 10.000 Pham Linh  5214 - 36995 gui cong duc Nam Mo A Mi Da Phat 
16/10/23 333.333 NGUYEN VAN HOANG  5209 - 02064  
16/10/23 10.000 NGUYEN THI THU HIEN  5242 - 93008 chuyen tien.CT tu 9349696140 
16/10/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5017 - 40547 Quytuthien
16/10/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5214 - 33520 Quytuthien
16/10/23 10.000 PHAM THI HOA 5215 - 06713 chuyen khoan
16/10/23 10.000 NGUYEN THI THANH LUONG 5161 - 93940 chuyen tien qua MoMo
16/10/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5217 - 46835 Quytuthien
16/10/23 28.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5147 - 36718 Ung ho toi Quy vi tre em khuyet tat.congnhan
16/10/23 10.000 Pham thi men  5217 - 21479 chuyen khoan ung ho
16/10/23 10.000 LE THI HUONG 5214 - 12859 Chuyen tien
16/10/23 35.227 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5147 - 36702 Ung ho toi Quy vi tre em khuyet tat.vi tre em khuyen tat
16/10/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5213 - 67842 Quytuthien
16/10/23 24.850 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5147 - 36580 Ung ho toi Quy vi tre em khuyet tat.0
16/10/23 10.000 DOAN THI MAI NHI  5213 - 03644 CHUYEN KHOAN QUY VI TRE EM KHUYET TAT VN
16/10/23 100.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5209 - 52663 ung ho
16/10/23 10.000 NGUYEN THI ANH  5220 - 47175  
16/10/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5219 - 01204 Quytuthien
16/10/23 10.000 TRAN THI HOAI  5245 - 33141 chuyen tien.CT tu 9948953833 
16/10/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5214 - 87803 Quytuthien
16/10/23 10.000 NGUYEN DANH MANH  5245 - 27289 Quytuthien.CT tu 0541000186727 
16/10/23 10.000 VO THI THU  5243 - 45296 chuyen tien.CT tu 9945093367 
16/10/23 10.000 HOANG THI THANH HUE 5217 - 23699 chuyen tien
16/10/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5220 - 01454 quytuthien
16/10/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5215 - 85213 quytuthien
16/10/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5217 - 83589 quytuthien
16/10/23 10.000 NGUYEN NHU HIEN 5017 - 81017 chuyen khoan
16/10/23 100.000 NGUYEN KHAC HOA  5387 - 85200 chuyen khoan
16/10/23 15.200 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5147 - 36326 Ung ho toi Quy vi tre em khuyet tat.tre em khuyet tat
16/10/23 10.000 PHAM THI KIM PHUONG  5078 - 46505 Quytuthien.CT tu 9967676021
16/10/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5219 - 71853 Quytuthien 
16/10/23 10.000 LE MANH KHANG 5217 - 64995 Chuyen tien
16/10/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5213 - 38427 Quytuthien
16/10/23 10.000 LE VIET HUNG  5161 - 57089 chuyen tien qua MoMo
16/10/23 10.000 NGUYEN THI THUY 5215 - 04273  chuyen khoan
16/10/23 500.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5078 - 36804 ung ho hoan canh kho khan.CT tu 0021000858860 toi Quy vi tre em khuyet tat
16/10/23 100.000 DANG THI THANH THUY  5244 - 80996 chuyen tien.CT tu 0031000246048
16/10/23 25.796 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5147 - 36112 Ung ho toi  Quy vi tre em khuyet tat.khuyet tat
16/10/23 10.000 NGUYEN VAN DONG  5243 - 21553 chuyen tien.CT tu 1017969831 
16/10/23 10.000 DOAN MY HANH 5244 - 78252 chuyen tien.CT tu 1034791017 
16/10/23 20.000 BUI QUANG DICH  5209 - 12744  
16/10/23 10.000 LUU THI THANG  5219 - 88028 CHUYEN KHOAN
16/10/23 10.000 DAM THI HANH 5217 - 66249 chuyen khoan
16/10/23 10.000 Thai Thi minh huyen 5220 - 44657  
16/10/23 10.000  NGUYEN THI PHUONG LIEU 5218 - 43699 chuyen tien
16/10/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5216 - 20502 Quytuthien 
16/10/23 10.000 NGUYEN HOANG THANG 5212 - 20495 chuyen tien
16/10/23 10.000 Nguyen Duy Tan  5217 - 18310 chuyen tien tu Timo
16/10/23 10.000 HOANG THI HOAI 5217 - 15023 chuyen tien
16/10/23 10.000 NGUYEN THI HONG TUYEN  5242 - 92992 Quy tre em khuyet tat.CT tu 0871004180247 
16/10/23 20.000 NGUYEN THI THU HANG  5215 - 04884 chuyen ung ho 
16/10/23 10.000 DINH THI HUONG 5215 - 71215  chuyen khoan
16/10/23 400.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5189 - 84599 UNG HO QUY
16/10/23 10.000 PHAN NGOC ANH 5216 - 40080 chuyen tien den QUY VI TRE EM KHUYET TAT VN
16/10/23 10.000 NGUYEN HOANG HUNG  5215 - 36997 chuyen tien
16/10/23 10.000 NGUYEN THI THANH  5220 - 27242  
16/10/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5218 - 22513 Quytuthien
16/10/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5218 - 20619 Quytuthien
16/10/23 10.000 TA THI BICH NGOC  5241 - 76853 Quytuthien.CT tu 0291002399356 
16/10/23 10.000 NGUYEN THI HAI YEN  5209 - 04201  quytuthien 
16/10/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5213 - 02418 Quytuthien
16/10/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5212 - 01700 Quytuthien
16/10/23 10.000 NGO THI HUYNH HOA  5216 - 76519 Chuyen tien
16/10/23 10.000 DINH THI THUY  5215 - 55435  
16/10/23 100.000 NGO THI KHA  5161 - 32937 chuyen tien qua MoMo
16/10/23 100.000 NGO THI KHA 5161 - 32651 chuyen tien qua MoMo
16/10/23 10.000 DUONG THI THAM 5215 - 33312 chuyen khoan
16/10/23 10.000 DO TH