VIDEO
Quỹ Vì trẻ em khuyết tật thăm, tặng quà trẻ em khuyết tật nhân ngày Quốc tế Người khuyết tật 3/12 tại Nga Sơn, Thanh Hóa
Cập nhật lúc 09:08 05/12/2014