Danh sách nhà hảo tâm ủng hộ Quỹ tháng 01/2024

Xin gửi các nhà hảo tâm danh sách đóng góp Qũy tháng 01/2024

Các nhà hảo tâm có thể xem trực tiếp hoặc tải file đính kèm ở đính kèm bên dưới về máy để xem

File đính kèm:

Tập tin thứ 1: saokethang12024.pdf

Tập tin thứ 2: saokethang12024.pdf