Hoạt động trong tháng vì trẻ em

Quỹ Vì trẻ em khuyết tật thăm, tặng quà trẻ khuyết tật tại Cô nhi viện Thánh An - Bùi Chu nhân dịp tết thiếu nhi 01/6/2014.