Danh sách các nhà hảo tâm (Tháng 03/2023)

Danh sách các nhà hảo tâm (Tháng 03/2023) - Quỹ vì trẻ em khuyết tật Việt Nam
Bảng tổng hợp nguồn vận động từ các nhà hảo tâm tại ngân hàng Vietcombank
(Tháng 03/2023)
 
NT Số tiền Tên nhà hảo tâm ủng hộ Quỹ Số tài khoản/ tham chiếu Ghi chú
1/3/2023 30.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ  0671004131179 ung ho tre em khuyet tat
1/3/2023 10.000  nguyen thi ngan ha 082255.010323.215907. ck 
1/3/2023 10.000 DIEN THI BE TRAM  660448.010323.214558. Chuyển tiền
1/3/2023 20.000 HO THI LY  806922.010323.2
12545.VCB
Chuyển khoản
1/3/2023 10.000 le thi hong trinh 015685.010323.212223.  
1/3/2023 10.000 TRAN THI LY  114693.010323.211700. Chuyển tiền
1/3/2023 10.000 Tham  041364.010323.204909. Chuyển
1/3/2023 10.000 DINH THI LOAN ANH 380109.010323.204904. Chuyển khoản
1/3/2023 20.000 TRUONG THI THU HUONG 343811.010323.202909. Chuyển tiền
1/3/2023 10.000 dao ngoc van  002038.010323.202853.  
1/3/2023 20.000 VU TRONG TIEN LOC  668906.010323.201318. Chuyển khoản
1/3/2023 10.000 NGUYEN VAN QUANG 0941000010145 Chuyển tiền
1/3/2023 10.000 PHAM THI MAN 195878.010323.200242. Chuyển khoản
1/3/2023 39.160 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ MBVCB.3166782502
.2001.VCB Rewards.
tre em khuyet tat
1/3/2023 10.000  TRAN MINH QUOC  0651000878543 ck tu thien
1/3/2023 10.000 VO THI TRUONG DANG 1019882291 Chuyển tiền
1/3/2023 10.000 PHAN THI MY DUYEN 157898.010323.195254.  
1/3/2023 10.000 MA VAN THIET  0551000299305 Chuyển tiền
1/3/2023 10.000 PHAM THI HOA  PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE.
.36887916316.
Chuyển tiền
1/3/2023 10.000 CHAU VAN CAN 009277.010323.194135.  
1/3/2023 10.000 HOANG VAN HOA  068004.010323.193054. Chuyển khoản
1/3/2023 10.000 truong van duong  879667.010323.193009. Chuyển tiền
1/3/2023 10.000 NGUYEN TAN VINH PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE.
.36887791441.
Chuyển tiền
1/3/2023 70.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 039832.010323.192416. Chuc cac em luon vui ve lac quan hanh phuc va manh khoe GNTCF
1/3/2023 20.000 TRAN HUU CO 537657.010323.19
1857.VCB
 
1/3/2023 20.000 ON VAN LONG 477494.010323.190151. Chuyển tiền
1/3/2023 10.000 TRAN THI HUONG  391188.010323.190025. Chuyển khoản 
1/3/2023 20.000 DO THI BE TU  137122.010323.1
85238.VCB
Chuyển khoản
1/3/2023 10.000 TRAN MINH DUC  290264.010323.185211. Chuyển khoản
1/3/2023 100.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 1032353725 ung ho tre khuyet tat
1/3/2023 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 005333.010323.184713. Chuyển tiền
1/3/2023 10.000 CHONG  543469.010323.184446.  
1/3/2023 10.000 LE THI HOA  630855.010323.183437. ung ho
1/3/2023 10.000 K SAI  194821.010323.183304. Chuyển khoản
1/3/2023 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0181003362146 tu tam
1/3/2023 10.000 BUI DINH NGOC  119617.010323.182819. Chuyển tiền
1/3/2023 10.000 TRAN DUC TAN  413704.010323.182756. Chuyển tiền
1/3/2023 20.000 BUI THANH THOA 630186.010323.182
640.VCB
Chuyển khoản
1/3/2023 10.000 PHAM MINH TRUYEN 418043.010323.182543.  Chuyển tiền
1/3/2023 10.000 NGUYEN VAN HANH 763566.010323.181909.  
1/3/2023 10.000 NGUYEN VAN THUC  120412.010323.181649. Chuyển khoản
1/3/2023 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 728760.010323.181618. ung ho quy vi tre em khuyet tat vn
1/3/2023 20.000 kim oanh 1975 832388.010323.180527.  
1/3/2023 10.000 LANG VAN TRU  318474.010323.180126. Chuyển tiền
1/3/2023 10.000 PHAM THANH LUAN 660544.010323.175534. Chuyển khoản
1/3/2023 10.000  HA TUAN KIET 1019630449  
1/3/2023 10.000 TRAN DANG HOAN  804329.010323.174516. Chuyển tiền
1/3/2023 20.000 LO VAN PHONG 599177.010323
.174504.VCB
Chuyển khoản
1/3/2023 10.000 DO VAN TOAN 947351.010323.174358. Chuyển khoản
1/3/2023 10.000 NGUYEN THU TRANG 725172.010323.173235. Chuyển tiền
1/3/2023 10.000 LY MI CHO 834525.010323.172331. Chuyển khoản
1/3/2023 10.000 PHAM VAN THUYEN 0341007097468   
1/3/2023 10.000 nguyen thi chinh 950630.010323.171703. Chuyển tiền
1/3/2023 10.000 HOANG DUC TOAN 9766660086 Chuyển tiền
1/3/2023 10.000 Huyen  553111.010323.171056. Chuyển
1/3/2023 10.000  PHAN ANH TUAN 552755.010323.171008. Chuyển tiền từ thiện
1/3/2023 20.000 HOANG VAN NGAI  282707.010323.170
737.VCB
Chuyển khoản
1/3/2023 10.000 NGUYEN VAN HUNG  735958.010323.170542. Chuyển khoản
1/3/2023 10.000 NGUYEN THI HIEN  729311.010323.170429. Chuyển khoản
1/3/2023 10.000 TRAN THI THUY HOAI  1028646811 Chuyển tiền
1/3/2023 10.000 LE NGOC TRUC 0621000446035 Chuyển tiền
1/3/2023 10.000 VI BYA  674770.010323.165414. Chuyển khoản
1/3/2023 10.000 TRUONG PHUOC DAT  229161.010323.165329. Chuyển khoản
1/3/2023 20.000 TRAN NGUYEN ANH HONG  326697.010323.16
5143.VCB
Chuyển khoản
1/3/2023 10.000 TRAN VIET HUNG 661458.010323.165139.  
1/3/2023 1.000 Thinh 499094.010323.165011.  
1/3/2023 1.000 Hanh 499042.010323.165009.  
1/3/2023 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 621056.010323.164357. ck tu thien
1/3/2023 10.000 DANG VU HIEP 300037.010323.164117. Chuyển khoản
1/3/2023 10.000 NGUYEN THAI BINH 0561000577174 Chuyển tiền
1/3/2023 50.000 NGUYEN TUAN VU 276459.010323.163614.  
1/3/2023 10.000 Ha Van Hai 263696.010323.163337.  
1/3/2023 50.000 LE THI MINH PHUONG 1019305860 Chuyển tiền
1/3/2023 10.000 NGUYEN VAN LINH 440136.010323.162138.  
1/3/2023 50.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ MBVCB.316560966
8.2001.VCB Rewards
Ung ho tre em
1/3/2023 10.000 LE VAN DINH  507766.010323.162028. Chuyển tiền
1/3/2023 10.000 TRAN THI HAU 503544.010323.161558. Chuyển tiền
1/3/2023 10.000 TRAN THI HAU 499014.010323.161103. Chuyển tiền
1/3/2023 10.000 Bui the toan 138684.010323.160616.  
1/3/2023 10.000 Vo Duong Vu 454293.010323.160218. Chuyển tiền
1/3/2023 10.000 LE VAN MUOI 400856.010323.160216.  
1/3/2023 10.000 TRAN HIEN DE  PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE.
.36877727816.
Chuyển tiền
1/3/2023 10.000 LUONG THI TUYET  634269.010323.155829. Chuyển tiền
1/3/2023 10.000 NGUYEN KHANH HOA 348945.010323.155122. Chuyển tiền
1/3/2023 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 1032566474 rat dang thuong.
1/3/2023 10.000 Nguyen Thi Le Quyen  336360.010323.154636. Chuyển tiền
1/3/2023 10.000 MA DINH SUC 044895.010323.154419.  
1/3/2023 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 446519.010323.154418. ck tu thien
1/3/2023 1.000 BUI THI HONG  0061001039525  Transfer
1/3/2023 1.000 BUI THI HONG  0061001039525  Transfer
1/3/2023 10.000 HOANG MANH THANG 1028038094  
1/3/2023 10.000 TRUONG THI HOA  571585.010323.153932. Chuyển tiền
1/3/2023 10.000 NGHIEM VAN HAN 025611.010323.153943.  
1/3/2023 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 404957.010323.153817. ck tu thien
1/3/2023 20.000 LY THANH HAI 928042.010323.1
53642.VCB
Chuyển khoản
1/3/2023 10.000  HOANG TRONG TAI  0541000288723 ck tu thien
1/3/2023 10.000 Phan Luong Tuan 292197.010323.153001.  
1/3/2023 100.000 NGUYEN THANH TRUNG 0351000880499  Chuyển tiền
1/3/2023 10.000 PHAN VAN HOA 210777.010323.152822.  
1/3/2023 10.000 Thai van minh  293651.010323.152819.  
1/3/2023 10.000 VO CONG DANH HAI 111225.010323.152809.  
1/3/2023 10.000 QUACH VAN TUNG 1029404609 Chuyển tiền
1/3/2023 10.000 Le Ky Anh  162612.010323.152713. Chuyển tiền
1/3/2023 10.000 Nguyen Van Phu  289632.010323.152640.  
1/3/2023 10.000 HUYNH HIEU HOAN 291522.010323.152638.  Chuyển tiền
1/3/2023 10.000 BUI VAN LUAN  969925.010323.152617. Chuyển khoản
1/3/2023 10.000 NGUYEN THI HONG NHUNG 590875.010323.151949.  Chuyển khoản 
1/3/2023 10.000 NGUYEN VAN THU  911918.010323.151644. Chuyển tiền
1/3/2023 20.000 NGUYEN THI HA LY  934778.010323.151552. Chuyển tiền
1/3/2023 20.000 PHAM HUNG CUONG  167588.010323.151302. Chuyển khoản
1/3/2023 20.000 MAC THI HOAI TRANG 827439.010323.
151023.VCB
Chuyển khoản
1/3/2023 10.000 NGUYEN THI HOANG ANH PARTNER.DIRECT
_DEBITS_VCB.MSE..
36876499488.
Chuyển tiền
1/3/2023 20.000 DO HOAI THANH  460390.010323.15
0737.VCB
Chuyển khoản
1/3/2023 10.000 NGO DUY NAM 903592.010323.150634. Chuyển tiền
1/3/2023 20.000 DANG NGOC CHINH 447359.010323.15
0640.VCB
Chuyển khoản
1/3/2023 10.000 NGUYEN PHUONG THAO 9374527037 Chuyển tiền
1/3/2023 10.000 DINH THI LAM ANH 902364.010323.150558.  
1/3/2023 10.000 Luong  238986.010323.150549. Chuyển
1/3/2023 10.000 BUI HOANG THU THANH  883710.010323.150506. Chuyển khoản
1/3/2023 10.000 Tran Thi Yen 227806.010323.150504. Chuyển tiền
1/3/2023 10.000 NGUYEN THI THU 1015946910 Chuyển tiền
1/3/2023 20.000 TRAN DUY PHUC 883247.010323.150458. Chuyển khoản
1/3/2023 10.000 NGO ANH NHAT  204014.010323.150456. Chuyển tiền
1/3/2023 10.000 PHAN THI PHUONG 203697.010323.150427. Chuyển tiền
1/3/2023 10.000 Tran Thi Huong  225559.010323.150408. Chuyển tiền
1/3/2023 10.000 TRAN XUAN SON  1015662385 Chuyển tiền
1/3/2023 10.000 The anh  313240.010323.150343. Chuyển tiền
1/3/2023 10.000 Quyen  233843.010323.150340. Chuyển
1/3/2023 10.000 TRINH THI PHUONG  878090.010323.150340. Chuyển khoản
1/3/2023 10.000 NGO TUNG TRUNG  892885.010323.150328. Chuyển tiền
1/3/2023 10.000 TRAN THI MY DUYEN 0461000637134 Chuyển tiền
1/3/2023 10.000 NGUYEN THI NGOC TRUC  1014259481 Chuyển tiền
1/3/2023 10.000 DOAN THI XUAN QUYNH  221384.010323.150258. Chuyển tiền
1/3/2023 10.000 LO THI QUYNH  870462.010323.150149. Chuyển khoản
1/3/2023 10.000 Do Van men 264403.010323.150032.  
1/3/2023 10.000 DUONG THI TUYET 0761002381124 Chuyển tiền
1/3/2023 20.000 TRUONG VAN DU 906913.010323.1
45459.VCB
Chuyển khoản
1/3/2023 10.000 TRINH THI THO   0281000658414  Chuyển tiền
1/3/2023 20.000 LE THI KIM THANH 727982.010323.14
4522.VCB
Chuyển khoản
1/3/2023 10.000 LE TRAN VU 0121000639479 Chuyển tiền
1/3/2023 1.000 HUYNH TAN SANG 0051000314891 Transfer
1/3/2023 1.000 HUYNH TAN SANG 0051000314891 Transfer
1/3/2023 10.000 LUONG VAN TIEN  182121.010323.144228. Chuyển tiền
1/3/2023 10.000 Ta Thi Toan 135434.010323.143850.  
1/3/2023 10.000 NGUYEN VAN VU  0161001738647  Chuyển tiền từ thiện
1/3/2023 10.000 Vuong Ha Trong 240938.010323.143707.  
1/3/2023 10.000 Hoang Thu Huong 011247.010323.143659.  
1/3/2023 10.000 DAM QUANG NGOC  0441003722716 Chuyển tiền
1/3/2023 10.000 DANG THI THUY VAN  798435.010323.143421. Chuyển tiền
1/3/2023 10.000 PHAN HOA HIEP  171241.010323.143053. Chuyển tiền
1/3/2023 10.000 lo thi ha 961805.010323.142509.  
1/3/2023 10.000 PHAN PHU 0271001095405 Chuyển tiền
1/3/2023 10.000 NGUYEN BAO TRUNG  350166.010323.142348. Chuyển tiền
1/3/2023 10.000 Vu duc duy 164551.010323.142342.  
1/3/2023 10.000 TRIEU THI ON  705309.010323.141721. Chuyển khoản
1/3/2023 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0071001326744 ca nhana
1/3/2023 10.000 TRAN NGOC TUYEN 739971.010323.141533.  
1/3/2023 20.000 TRUONG VAN HIEU 401527.010323.141413. Chuyển tiền
1/3/2023 1.000 Thinh 120346.010323.141316.  
1/3/2023 1.000 Hanh 120310.010323.141315.  
1/3/2023 10.000 PHAM VAN BACH 010178.010323.140856.  
1/3/2023 10.000 DANG VAN KINH  0401001346121   
1/3/2023 1.000 PHAM THI PHUONG THAO 0511003874372  Transfer
1/3/2023 1.000 PHAM THI PHUONG THAO 0511003874372  Transfer
1/3/2023 10.000 DO VAN THANH 636568.010323.135724.  Chuyển khoản
1/3/2023 20.000 PHAM VAN TUAN 967399.01032
3.134809.VCB
Chuyển khoản
1/3/2023 10.000 NGUYEN KHAC BIEN 605235.010323.134801. Chuyển khoản
1/3/2023 20.000 DO THI HOA 650468.010323.134410. Chuyển tiền
1/3/2023 1 NGUYEN THI HONG NHUNG 209650.010323.133922. Chuyển khoản 
1/3/2023 10.000 PHAN VAN THANH 103148.010323.133309.  
1/3/2023 40.000 Ha 035616.010323.133129. Chuyển tiền
1/3/2023 10.000 PHAN TIEN MANH 249045.010323.133126. Chuyển tiền
1/3/2023 10.000 AU VAN TIEN PARTNER.DIRECT
_DEBITS_VCB.MSE..
36872213662.
 
1/3/2023 10.000 LY DUC VAN  609050.010323.132744. Chuyển tiền
1/3/2023 10.000 TRAN THI KHIEM 539217.010323.132723. Chuyển khoản
1/3/2023 10.000 HA THANH LY 735639.010323.132640. Chuyển khoản
1/3/2023 10.000 tran thanh loc 602811.010323.132524.  
1/3/2023 10.000 TRUONG MINH HANH 601133.010323.132448. Chuyển tiền
1/3/2023 1.000 Hanh 005155.010323.131500.  
1/3/2023 1.000 Thinh 005149.010323.131459.  
1/3/2023 10.000 HO DINH DUNG  0861000053374  
1/3/2023 10.000 NGO XUAN BA 1032428460  
1/3/2023 10.000 BE ICH KHIEM  684090.010323.131137. Chuyển khoản
1/3/2023 10.000 NGUYEN TIEN TUNG 1022678932 Chuyển tiền
1/3/2023 20.000 LE THI THUY TRANG 1015409507 ung ho quy
1/3/2023 10.000 TRAN THI NGOC TUYEN  0401001409468 Chuyển tiền
1/3/2023 10.000 lai thi nhung PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE..
36870976590.
 
1/3/2023 10.000 vien huu thuong 666207.010323.130630.  
1/3/2023 10.000 PHUNG QUANG VIET  453453.010323.130055. Chuyển khoản
1/3/2023 10.000 LE XUAN DIEP  795029.010323.125557. Chuyển tiền
1/3/2023 1.000 Hanh 108331.010323.125431.  
1/3/2023 1.000 Thinh 108249.010323.125428.  
1/3/2023 10.000 DAO DUY LAM 619729.010323.125334. Chuyển khoản
1/3/2023 10.000 TRAN HOANG SINH SHGD:10001824.
DD:230301
 
1/3/2023 10.000 TRAN VAN LUYEN  084890.010323.124824. Chuyển tiền
1/3/2023 50.000 Rmahvo 561206.010323.124752.  
1/3/2023 10.000 DO NGUYEN QUANG DIEN  PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE.
.36870800729.
Chuyển tiền
1/3/2023 20.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.ZLP..Z
P6HEKGL29BO.C
Chuyển
1/3/2023 10.000  THEN KIM NGOC  325527.010323.123143. Chuyển tiền
1/3/2023 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 959363.010323.122748. ck tu thien
1/3/2023 10.000 LUONG THANH UT XINH  126094.010323.002314. Chuyển tiền
1/3/2023 10.000 NGUYEN CONG THANH 1013697331  
1/3/2023 10.000 NGUYEN DANG PHAN  0361000314094 Chuyển tiền
1/3/2023 10.000 LE KHANH VI 496600.010323.121051.  
1/3/2023 20.000 NGO MINH TRI 230476.010323.121
015.VCB
 
1/3/2023 10.000 Dinh Thanh Tuan  127379.010323.120950. ck
1/3/2023 1.000 Hanh 010272.010323.120708.  
1/3/2023 1.000 Thinh 010271.010323.120708.  
1/3/2023 10.000 DINH KIEU DIEM PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE..
36869241525.
Chuyển tiền
1/3/2023 1 PHAM THI VUI 802809.010323.120607. Chuyển tiền
1/3/2023 10.000 DANH THUAN PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE..
36868125250.
Chuyển tiền
1/3/2023 150.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 1024835390 vi tuong lai tre em khuyet tat
1/3/2023 10.000 Nguyen Minh Truong 025352.010323.114209.  
1/3/2023 10.000 NGUYEN THI DUYEN 730862.010323.113929. Chuyển tiền
1/3/2023 20.000 NGUYEN THI PHUONG LINH 1012746691 Chuyển tiền
1/3/2023 9.000 HOANG DUC LONG 275188.010323.113241. Chuyển tiền
1/3/2023 10.000 Le Vinh Lam Khue 250200.010323.113136.  
1/3/2023 10.000 PHAM VAN LOAN  0401001467302 Chuyển tiền
1/3/2023 20.000 HUYNH THANH TAM 791797.010323.1
11946.VCB
Chuyển khoản
1/3/2023 10.000 NGUYEN VAN THIEN 172266.010323.111514. Chuyển khoản
1/3/2023 10.000 NGUYEN VIET HAI 106146.010323.110058. Chuyển khoản
1/3/2023 20.000 VO VAN QUANG CUONG 487847.010323.105904.  
1/3/2023 10.000 LE ANH TUAN 1033845281  
1/3/2023 10.000 HA XUAN THUY  618634.010323.105715. Chuyển tiền
1/3/2023 10.000 PHUNG VAN TRONG  486458.010323.105542. Chuyển tiền
1/3/2023 1.000 PHAM THI TAM  605962.010323.105245. Chuyển tiền
1/3/2023 10.000 BUI VAN MINH 1024834934 Chuyển tiền
1/3/2023 10.000 Pham van nham 598997.010323.105008.  
1/3/2023 10.000 THACH THI LAN 483441.010323.104801. Chuyển tiền
1/3/2023 10.000 PHAM VAN DUONG  012163.010323.104108. Chuyển khoản
1/3/2023 10.000  NGUYEN THI DAU 224556.010323.103506. Chuyển tiền
1/3/2023 10.000 PHAM THI MANH  477435.010323.103235. Chuyển tiền
1/3/2023 10.000  TONG VAN NGUYEN 218574.010323.102808. Chuyển tiền
1/3/2023 10.000 NGUYEN DUY KHAI 1022615844 Chuyển tiền
1/3/2023 10.000 LY VAN DUC 1026934258  
1/3/2023 10.000 DO MINH TRI  862947.010323.101434. Chuyển khoản 
1/3/2023 10.000 MAI XUAN NGHIA 052252.010323.101458. Chuyển khoản
1/3/2023 10.000 TRAN MINH HAI  0551000282196  Chuyển tiền
1/3/2023 20.000 NGUYEN VAN PHONG  858932.010323.100905. Chuyển khoản
1/3/2023 10.000  PHAM THI DUNG 197820.010323.100422. Chuyển tiền
1/3/2023 10.000 BUI QUOC ANH 911696.010323.095023.  
1/3/2023 10.000 Dang Minh Tam 683292.010323.094650.  
1/3/2023 5.000.000 NGUYEN HOANG 152385.010323.093834.  
1/3/2023 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 149857.010323.093510. Chuyển
1/3/2023 12.000 NGUYEN THI XUAN  614407.010323.093322. Chuyển khoản
1/3/2023 10.000 NGUYEN NHU CHINH 499810.010323.090235. Chuyển khoản
1/3/2023 500.000 HUYNH ANH HIEU  489800.010323.085937. Chuyển khoản
1/3/2023 50.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0511000465193 tre em khuyet tat
1/3/2023 1.000 TA HA ANH 1035570254 Transfer
1/3/2023 1.000 Hanh 515475.010323.081933.  
1/3/2023 1.000 Thinh 515446.010323.081932.  
1/3/2023 200.000 TRAN THUY LINH SHGD:10002441.
DD:230301.
GUI CAC EM
1/3/2023 20.000 PHAM VU THI MONG TIEN  851881.010323.075
702.VCB
Chuyển khoản
1/3/2023 40.000 DANG THI THUY 0291000272468 Chuyển tiền
1/3/2023 200.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0211000498662 tre em khuyet tat
1/3/2023 50.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 407997.010323.055001. Ung ho quy khuyet tat tre em
1/3/2023 50.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 1018175041 .sinh vien
1/3/2023 30.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 9965822911 co len
1/3/2023 10.000 NGUYEN QUYNH ANH 389241.280223.235927. Chuyển tiền
2/3/2023 1.000.000 ONG KHA TU 1021042191  3 be chuyen tien giup do
2/3/2023 50.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 1023553653 binh thuong
2/3/2023 10.000 LUU VAN HUY 02009704150302
2139032023fZjc837298
.23954.213903. 
Chuyển tiền
2/3/2023 10.000 TRAN HOAI NGOC  0631000465173 Chuyển
2/3/2023 20.000 VU THI HUONG  638205.020323.20
5025.VCB
Chuyển khoản
2/3/2023 10.000 do thi duyen 034073.020323.204451.  
2/3/2023 10.000 DOAN VAN VAN 698880.020323.203517. Chuyển khoản
2/3/2023 10.000 PHAN THI THUY NHI   0111000337202 Chuyển tiền
2/3/2023 20.000 TRAN CONG TOAN  02009704150302
20323720238IG48026
40.2092.203237.
Chuyển tiền
2/3/2023 10.000 VU VAN GIANG 525377.020323.202727. Chuyển tiền
2/3/2023 10.000 NGUYEN VAN TIEN 614072.020323.201624. Chuyển khoản
2/3/2023 20.000 DANH THI THU THUY  559216.020323.200428. Chuyển khoản
2/3/2023 10.000 VUONG THANH  499869.020323.195550. Chuyển tiền
2/3/2023 10.000 Danh Hoc 922602.020323.194947.  
2/3/2023 10.000 LE KIEN QUYET 490586.020323.194510. Chuyển tiền
2/3/2023 20.000 PHAM THI THUAN 141226.020323.194
238.VCB
 
2/3/2023 10.000 PHAN THI DEN  314198.020323.194227. Chuyển tiền
2/3/2023 10.000 TRAN THI THAI 053046.020323.193409. Chuyển khoản
2/3/2023 10.000 Phan Duy Khanh 407630.020323.193209.  
2/3/2023 10.000 HUYNH CHI NHO 0281000301927  
2/3/2023 10.000 TRAN VAN TIEN  0201000547478  Chuyển tiền
2/3/2023 10.000  TRAN THI MAI TRANG 0591000370199 Chuyển tiền
2/3/2023 20.000 HO THI HONG MAI 586977.020323.185829.  Chuyển tiền
2/3/2023 10.000 LY VAN THIEN  9866373359 Chuyển tiền
2/3/2023 10.000 BUI NGOC THI 02009704150302184
74320232k5D738899.
61824.184744.
Chuyển tiền
2/3/2023 10.000 TRAN KIM TRONG 0051000563887  
2/3/2023 10.000 NGUYEN DUC MANH 173778.020323.184315. Chuyển khoản
2/3/2023 10.000 PHAN MY LONG 0331000410761  Chuyển tiền
2/3/2023 10.000 NGUYEN TIEN DAT 768717.020323.182854. Chuyển khoản
2/3/2023 10.000 CAO HANH HOA  555651.020323.182600. Chuyển tiền
2/3/2023 10.000 LO VAN VIET  020097041503021
825522023HRUu7249
21.52827.182552.
Chuyển tiền
2/3/2023 10.000 Nguyen van toan 060309.020323.182002.  
2/3/2023 10.000 NGUYEN DUY KHANH 733975.020323.181426.  
2/3/2023 10.000 NGUYEN THI THU HANG  PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE..
36931402926.
Chuyển tiền
2/3/2023 10.000 NGUYEN THI KIM CHI  698374.020323.180406. Chuyển tiền
2/3/2023 10.000 HOANG VAN TRUONG 1013141378 Chuyển tiền
2/3/2023 200.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 683897.020323.180013. Uoc mo bay xa
2/3/2023 20.000 MUI THI TU  993128.020323.1
75711.VCB
Chuyển khoản 
2/3/2023 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 870639.020323.174247. ck tu thien
2/3/2023 10.000 HA HAO HIEP 1020225050 Chuyển tiền
2/3/2023 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 862251.020323.174117. Hi
2/3/2023 20.000 NGUYEN NGOC THANG 552360.020323.174052.  
2/3/2023 10.000 LE KHAI DANG  853952.020323.173950. Chuyển khoản
2/3/2023 10.000 LAM TIEN NHAT  0271001081615 Chuyển tiền
2/3/2023 20.000 HOANG XUAN HAI 453450.020323.173
425.VCB
 
2/3/2023 10.000 TRAN CONG SANG  1016413164 Chuyển tiền
2/3/2023 10.000 QUACH VAN TU 475673.020323.172446.  
2/3/2023 10.000 HOANG VAN HUNG 9899047094  
2/3/2023 20.000 NGUYEN VAN NGHIEM 772362.020323.17
1733.VCB
Chuyển khoản
2/3/2023 10.000 PHAM THI NHUNG  1024629542 Chuyển tiền
2/3/2023 10.000 HUYNH NAM LONG 131846.020323.171009.  
2/3/2023 10.000 LY VAN QUAN  406171.020323.170955. Chuyển khoản
2/3/2023 10.000 NGUYEN THANH HIEU  PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE..
36928445895
Chuyển tiền
2/3/2023 20.000 NGUYEN THI KHUYEN  356255.020323.17
0740.VCB
Chuyển khoản
2/3/2023 10.000 Minh  181062.020323.170503. Chuyển
2/3/2023 10.000 HOANG CHIEN HUU 9826353505 Chuyển tiền
2/3/2023 10.000 TRAN THE ANH 1014093619  
2/3/2023 10.000 TRAN VAN THUONG  PARTNER.DIRECT
_DEBITS_VCB.MSE..
36928023003.
Chuyển tiền
2/3/2023 10.000 BUI MINH NGOC TRUNG   0881000436675  Chuyển tiền
2/3/2023 10.000 NGO VAN HUY  279308.020323.164351. Chuyển khoản
2/3/2023 20.000 NGUYEN VAN CHUC 282775.020323.164
314.VCB
Chuyển khoản
2/3/2023 10.000 HOANG NGHIA HAI  02009704150302164
1412023PJ3w661228
.5949.164142.
Chuyển tiền
2/3/2023 10.000 Dao Xuan Phong 843698.020323.164118. Chuyển tiền
2/3/2023 20.000 TRAN QUAN DIEU 126840.020323.16
4028.VCB
Chuyển khoản
2/3/2023 10.000 TRAN THI LIEU 526148.020323.163827. Chuyển khoản
2/3/2023 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 246782.020323.163650. ck tu thien
2/3/2023 20.000 DANG THANH KIEU PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE..
36927034241.
Chuyển tiền
2/3/2023 10.000 NGUYEN THI HIEN 066602.020323.162934.  
2/3/2023 10.000 nguyen van hoang 478875.020323.162853.  
2/3/2023 1.000 TA HA ANH 1035570254 Transfer
2/3/2023 10.000 HA THI LOAN  780742.020323.162820. Chuyển tiền
2/3/2023 10.000 LAU QUANG TAM 757109.020323.162154.  
2/3/2023 10.000 LE THI THUONG  0200970415030216
185220237f6j646530
.95649.161853.
Chuyển tiền
2/3/2023 20.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ  0591000405049 trung binh
2/3/2023 10.000 DO THI PHUONG 302519.020323.161511. Chuyển tiền
2/3/2023 10.000 LUONG THI DIEU 0200970415030216
143020233fjS643695.
93813.161430.
Chuyển tiền
2/3/2023 10.000 NGUYEN HAI HO 9962748916 Chuyển tiền
2/3/2023 1.000 TA HA ANH 1035570254 Transfer
2/3/2023 10.000 TRUONG VAN THANH  0651000555385  Chuyển tiền từ thiện
2/3/2023 20.000 NGUYEN THI MY DUYEN  114249.020323.1
60630.VCB
Chuyển khoản
2/3/2023 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 109634.020323.160532. Chuyển tiền
2/3/2023 1.000.000 NGUYEN TRAN TRONG NHAN 0121000875297 Chuyển tiền
2/3/2023 1.000 TA HA ANH 1035570254 Transfer
2/3/2023 10.000 LUC THI LOI  672161.020323.155836. Chuyển tiền
2/3/2023 10.000 HA THI HOAI 059657.020323.155411. Chuyển khoản
2/3/2023 1.000 TA HA ANH 1035570254 Transfer
2/3/2023 10.000 LE THI LIEN  166468.020323.154845. Chuyển tiền
2/3/2023 50.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0791000025090 Y te
2/3/2023 10.000 BUI DUC HANH 273595.020323.154623.  
2/3/2023 10.000 Ngo van luom 977498.020323.154622.  
2/3/2023 1.000 TA HA ANH 1035570254 Transfer
2/3/2023 10.000 LUC THI HUONG  633749.020323.154156. Chuyển tiền
2/3/2023 20.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 967358.020323.153910.VCB  
2/3/2023 10.000 CHU THI HUYEN TRANG 959149.020323.153656. Chuyển tiền
2/3/2023 10.000 TRAN DAI NGHIA 1019737361 Chuyển tiền
2/3/2023 10.000 DUONG VAN DAT  210831.020323.153032. Chuyển tiền
2/3/2023 10.000 LUONG QUYNH HUONG  199439.020323.153032. Chuyển khoản
2/3/2023 10.000  Le van nghia 263320.020323.153010.  
2/3/2023 10.000 BUI THI HA 0121000623769 Chuyển tiền
2/3/2023 10.000 dinh thi kieu  294535.020323.152505.  
2/3/2023 10.000 DO TRAN KHANH LINH 258783.020323.152445. Chuyển tiền
2/3/2023 20.000 LE HOANG DIEU 096954.020323.152435. Chuyển tiền
2/3/2023 10.000 BACH PHUONG TINH 989711.020323.152143.  Chuyển tiền
2/3/2023 10.000 Hue  274748.020323.151657. Chuyển
2/3/2023 10.000 dam thi hieu 132652.020323.151615. Từ thiện
2/3/2023 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 125731.020323.151440. Chuyển tiền
2/3/2023 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 391069.020323.150941. cho tre e vung cao
2/3/2023 1.000 NGUYEN HA THUY LIEN  954548.020323.151116. Chuyển tiền
2/3/2023 10.000 HOANG LE DUC HAI 652934.020323.151039. Chuyển tiền
2/3/2023 10.000 NGUYEN VAN MINH 247069.020323.151023. Chuyển tiền
2/3/2023 10.000 VU THI NHINH 121291.020323.151011. Chuyển tiền
2/3/2023 10.000 NGUYEN VAN DUNG 632660.020323.150854. Chuyển tiền
2/3/2023 20.000 NGUYEN THI BICH TRANG 097255.020323.150826. Chuyển khoản
2/3/2023 10.000 VO THI HUYEN 112842.020323.150817. Chuyển tiền
2/3/2023 20.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ PARTNER.DIREC
T_DEBITS_VCB.ZLP..
ZP6HELEESHE0.
Chuyển
2/3/2023 10.000 TRAN THI KIM OANH 937969.020323.150641.  
2/3/2023 10.000 TRAN THI MY TUYET 1026438952 Chuyển tiền
2/3/2023 10.000 LE THI LINH 1017249044 Chuyển tiền
2/3/2023 1.000 VU NGUYEN DUONG CAM  0451000491250 Transfer
2/3/2023 1.000 VU NGUYEN DUONG CAM  0451000491250 Transfer
2/3/2023 20.000 TRAN THI BICH HUE  256205.02032
3.150455.VCB
Chuyển khoản
2/3/2023 10.000 TRAN THI HA 077598.020323.150442. Chuyển khoản
2/3/2023 10.000 PHAN DIEU 031896.020323.150440. ck
2/3/2023 20.000 LE ANH TAI 503546.020323.
150426.VCB
Chuyển khoản
2/3/2023 300.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0251001358386 Bat ky
2/3/2023 10.000 VU THI PHUONG ANH 242029.020323.150421. Chuyển tiền
2/3/2023 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 924604.020323.150250. Chuyển tiền
2/3/2023 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 924530.020323.150248. Chuyển tiền
2/3/2023 10.000 DOAN THI HUE 074893.020323.150248. Chuyển tiền
2/3/2023 10.000 PHAM THI HOA BINH 838066.020323.150155.  
2/3/2023 1.000 PHAM THI KIM THOA  1029962276 Transfer
2/3/2023 1.000 PHAM THI KIM THOA  1029962276 Transfer
2/3/2023 10.000 NGO VAN NINH  848347.020323.145440. Chuyển tiền
2/3/2023 50.000 QUANG VAN DUC  036816.020323.145422. Chuyển khoản
2/3/2023 10.000 LUONG VAN DUAN  025579.020323.145146. Chuyển khoản
2/3/2023 10.000 DUONG TU TAI  0351001139363 Chuyển tiền
2/3/2023 10.000 NGO THI THUONG  688537.020323.144600. Chuyển tiền
2/3/2023 10.000 NGUYEN THI THAM PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE.
.36921308155
 
2/3/2023 10.000 NGUYEN THI TAM  843024.020323.143731. tang cac e khuyet tatchuc cac e luon khoe manh va vui ve
2/3/2023 20.000 Lai Minh Huynh Thanh Khang 961973.020323.143652.  
2/3/2023 500.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 837018.020323.143527. ung ho quy vi tre em khuyet tat viet nam
2/3/2023 10.000 luong gia huy cty24h PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE.
.36920936573.
 
2/3/2023 10.000 PHUNG ANH TUAN  731516.020323.143332. Chuyển khoản
2/3/2023 10.000  PHAM MINH PHAT 1033959804 ck tu thien
2/3/2023 200.000 NGUYEN THI THUY TRAM  694190.020323.142309. Chuyển khoản
2/3/2023 10.000 HA VAN ANH 9339475389 Chuyển tiền
2/3/2023 10.000 LE XUAN RIN  0081001307970  Chuyển tiền
2/3/2023 10.000 TRAN VAN TRUONG 661603.020323.141355. Chuyển khoản
2/3/2023 20.000 lai thanh thuy 854245.020323.141051.  
2/3/2023 10.000 CHAU VINH PHAT 990150.020323.140732.  
2/3/2023 10.000 LAI HONG TRUONG PARTNER.DIRECT
_DEBITS_VCB.MSE..
36920929015.
Chuyển tiền
2/3/2023 10.000 ngo thi anh thu 443974.020323.140552.  
2/3/2023 10.000 Huynh Van Vuong 680440.020323.140007.  
2/3/2023 20.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ PARTNER.DIRECT
_DEBITS_VCB.ZLP
..ZP6HELEEQPGP.
Chuyển
2/3/2023 10.000 DAO VIET ANH  596389.020323.135523. Chuyển khoản
2/3/2023 10.000 Le Minh Thien  418544.020323.135424. Chuyển tiền
2/3/2023 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE
..36919414148.
ck tu thien
2/3/2023 20.000 pham thi xoan 282577.02032
3.134839.VCB
 
2/3/2023 10.000 HOANG THI MINH  0801000216075  Chuyển tiền
2/3/2023 10.000 NGUYEN THI HONG THAM  0321000643407  Chuyển tiền
2/3/2023 20.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.ZLP.
.ZP6HELEEQNNE.
Chuyển
2/3/2023 10.000 BON VAN NHUI  116354.020323.134657. Chuyển tiền
2/3/2023 10.000 NGUYEN THI TAM 756456.020323.134506.  
2/3/2023 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 1018277367  
2/3/2023 10.000 Doan Thi Thuy Kieu 699362.020323.132856.  
2/3/2023 20.000 NGUYEN THI YEN NHI  698896.020323.132848. Chuyển khoản
2/3/2023 10.000 HUYNH CONG THANG 965122.020323.132734.  
2/3/2023 10.000  BUI THAI HIEP 1024154746  
2/3/2023 10.000 MAI DINH HAI 0281001644609  
2/3/2023 10.000 NGUYEN HONG AN 633081.020323.131002.  
2/3/2023 10.000 DO VAN NGOC 9392795002 Chuyển tiền
2/3/2023 20.000 PHAM THI HIEP 340857.0203
23.125218.VCB
Chuyển khoản 
2/3/2023 10.000 Bui Vuong Ngoc Dai Trang 276216.020323.124826. Chuyển tiền
2/3/2023 10.000 TRAN HONG DAN  0231000668117 Chuyển tiền
2/3/2023 3.000 TRAN VAN LONG 1015658723 Chuyển tiền
2/3/2023 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 351409.020323.123903. Ho tro
2/3/2023 10.000 LE DUC ANH 519018.020323.123859. Chuyển khoản
2/3/2023 10.000 NGUYEN THI HUE 330683.020323.123318. Chuyển khoản
2/3/2023 20.000 Y REM 786376.020323.12
2757.VCB
Chuyển khoản
2/3/2023 20.000 NONG THI PHUONG  437651.020323.121951. Chuyển khoản
2/3/2023 10.000 PHAM VAN DUC  275767.020323.121855. Chuyển khoản
2/3/2023 20.000 TRIEU VAN HUNG  815307.020323.1
21607.VCB
Chuyển khoản
2/3/2023 10.000 Tran Van Vu  562755.020323.121435. Chuyển tiền
2/3/2023 50.000 BUI VAN THAN 922776.020323.121338.  
2/3/2023 10.000 TA NGOC THUY  343816.020323.121326. Chuyển khoản
2/3/2023 10.000 BUI TRUONG THANH 119587.020323.121007.  Chuyển tiền
2/3/2023 1.000 HUYNH THI NGOC DUNG 0441000618247  Transfer
2/3/2023 1.000 HUYNH THI NGOC DUNG 0441000618247  Transfer
2/3/2023 10.000 NGUYEN THI ANH VAN 357587.020323.120225.  
2/3/2023 10.000 NGUYEN VIET HUNG 346186.020323.120055.  
2/3/2023 10.000 NGUYEN SINH HAO  277299.020323.114530. Chuyển khoản
2/3/2023 20.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.ZLP..
ZP6HELEENFP5.
Chuyển
2/3/2023 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 366734.020323.114123. ck tu thien
2/3/2023 10.000 DINH VAN KIEM  249433.020323.113931. Chuyển khoản
2/3/2023 10.000 LE VAN VAO PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE.
.36913414642
Chuyển tiền
2/3/2023 10.000 ho duc cam  872913.020323.112943.  
2/3/2023 10.000 LANG THI BICH PARTNER.DIRECT
_DEBITS_VCB.MSE..
36913413786.
Chuyển tiền
2/3/2023 10.000 LE THANH BINH 891620.020323.112727.  
2/3/2023 20.000 XE VAN LOI  173628.020323.112308. Chuyển khoản
2/3/2023 10.000 TRAC MINH CHI  152422.020323.111832. Chuyển tiền
2/3/2023 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 021386.020323.111827. Chuyển tiền từ thiện
2/3/2023 20.000 LE THI THANH  803913.020323.110
038.VCB
Chuyển khoản
2/3/2023 10.000 pham van cuong  801147.020323.105929.  
2/3/2023 10.000 DANG VAN TOAN 797260.020323.105823.  
2/3/2023 10.000 TRAN CONG BINH  926390.020323.105501. Chuyển khoản
2/3/2023 10.000 DANG VAN TOAN 953360.020323.104946.  
2/3/2023 10.000 VO THI HUONG 475049.020323.104904. Chuyển tiền
2/3/2023 10.000 PHAN CONG TUAN ANH 042068.020323.104837. Chuyển tiền
2/3/2023 10.000 HO HUU DIEN  899645.020323.104808. Chuyển khoản
2/3/2023 10.000 LUONG VAN QUY  592666.020323.104645. Chuyển tiền
2/3/2023 10.000 TRAN THI LINH PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE..
36912038433
ck tu thien
2/3/2023 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 856362.020323.104017. Từ thiện
2/3/2023 10.000 DANG NGOC HAI  1020658421 Chuyển tiền
2/3/2023 10.000 NGUYEN THANH TINH  832741.020323.103339. Chuyển tiền
2/3/2023 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 831700.020323.103243. Cac be khuyet tat dang rat can cac ban giup do
2/3/2023 10.000 NGUYEN VAN TUAN 985631.020323.103109. Chuyển tiền
2/3/2023 10.000 DO VAN THANH 0381000395233 Chuyển tiền
2/3/2023 50.000 LE THI MY HAU 018589.020323.102142. Chuyển tiền
2/3/2023 10.000 NGUYEN VAN TRINH 472436.020323.101953.  
2/3/2023 20.000 Y TAI  916054.020323
.101952.VCB
Chuyển khoản
2/3/2023 10.000 NGUYEN THI MAI TRIN  0601000477612  
2/3/2023 10.000 NGUYEN DANG CHUNG 1034625277 ck tu thien
2/3/2023 100.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ  0181001334558 Ung ho tre em khuyet tat va gap kho khan
2/3/2023 10.000 LE MINH CHAU EM  834549.020323.100737. Chuyển khoản
2/3/2023 10.000 NGUYEN VAN HUY 716102.020323.100102.  
2/3/2023 12.000 BUI THI NGOC LINH 987363.020323.094605. Chuyển tiền
2/3/2023 150.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ MBVCB.31683976
07.2001.VCB Rewards
tre em khuyet tat
2/3/2023 10.000 TRINH THI HANG  534248.020323.091144. Chuyển khoản
2/3/2023 10.000 HA VAN THAO 701316.020323.090755.  
2/3/2023 40.000 DANG THI THUY 0291000272468 Chuyển tiền
2/3/2023 300.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 1019286205 LNL
2/3/2023 20.000 NGUYEN THI BE THAI  599855.020323.083330. Chuyển tiền
2/3/2023 60.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0071001035826 lxstd tặng từ thiện
2/3/2023 50.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 1031333676 ON
2/3/2023 200.000  NGUYEN VAN VUONG   0011004265191 Chuc cac em hanh phuc
2/3/2023 50.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 346026.020323.053849. Ung ho quy khuyet tat tre em 
2/3/2023 100.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0021000412676 cac em nho kem may man
3/3/2023 25.308 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ MBVCB.317675023
6.2001.VCB Rewards.
giup nguoi
3/3/2023 10.000 NGUYEN THI KHANH HANG 359544.030323.213222. Chuyển tiền
3/3/2023 10.000 H HUE MLO  1017324333 Chuyển tiền
3/3/2023 100.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 907617.030323.210934. ung ho quy tre em kt
3/3/2023 20.000 NGUYEN VAN THANG 0731000863938 Chuyển tiền
3/3/2023 10.000 NGUYEN VAN HUNG 433926.030323.210158. Chuyển khoản
3/3/2023 10.000 DUONG VAN HOANG 1026315649 Chuyển tiền
3/3/2023 30.000 MAI THI MY DUNG  594732.030323
.204828.VCB
Chuyển khoản
3/3/2023 20.000 Y CHINH KTUL  504790.030323.204
328.VCB
Chuyển khoản
3/3/2023 10.000 LE PHAT VINH PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE.
.36991391576.
 
3/3/2023 20.000 VI THI THANH  924174.030323.2
01508.VCB
Chuyển khoản
3/3/2023 20.000 HOANG THI HA  923096.030323.201
234.VCB
Chuyển khoản
3/3/2023 10.000  DUONG DINH DONG 1016152262  
3/3/2023 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE..
36989596474.
ASEAN
3/3/2023 20.000 Y THANH 494300.030323.195
838.VCB
Chuyển khoản
3/3/2023 10.000 NGUYEN HUU LONG  144008.030323.194827. Chuyển khoản
3/3/2023 10.000 NGUYEN VAN THUONG  PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE..3
6988501913.
Chuyển tiền
3/3/2023 10.000 DUONG VAN XUAN  011586.030323.191645. Chuyển khoản
3/3/2023 10.000 NGUYEN THANH HUYEN PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE..
36988438766.
Chuyển tiền
3/3/2023 10.000 PHAM VAN THAO  0221000063031 Từ thiện
3/3/2023 10.000 Do Minh Thai 383347.030323.191318.  
3/3/2023 10.000 DO PHUONG NGOC PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE..
36987434871.
 
3/3/2023 10.000 DUONG NGOC XUYEN 241191.030323.190120. Chuyển tiền
3/3/2023 20.000 PHAN QUOC SON  703296.030323.1
90022.VCB
Chuyển khoản
3/3/2023 15.000 CAO HONG HANH  942271.030323.185858. Chuyển tiền
3/3/2023 20.000 DO KIM MANH 888118.030323.184320.  
3/3/2023 10.000 DANG SY CHINH  773912.030323.182116. Chuyển khoản
3/3/2023 20.000 DINH THI DUNG 910277.030323.1
82101.VCB
 
3/3/2023 10.000 PHAN THI LE 0481000891207  Chuyển tiền
3/3/2023 10.000 Hoang thi thuy phuong 017535.030323.181705.  
3/3/2023 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 752866.030323.181614. ck tu thien
3/3/2023 20.000 NGUYEN DUY KHANH 195699.030323.181220. Chuyển tiền
3/3/2023 10.000 PHUNG CHI NGUYEN PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE.
.36985464135.
Chuyển tiền
3/3/2023 20.000 NGUYEN THI THUY  438508.030323.
175912.VCB
 
3/3/2023 10.000 HUYNH VAN TIEN 179505.030323.175433. Chuyển tiền
3/3/2023 10.000 NGUYEN MINH HIEU  599345.030323.175430. Chuyển tiền
3/3/2023 10.000 Nguyen Thanh Do PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE..
36983986116.
 
3/3/2023 10.000 Bui Van Luong  112041.030323.174936. Chuyển tiền
3/3/2023 10.000 NGUYEN VAN DUNG  961506.030323.174858. Chuyển khoản
3/3/2023 20.000 HUYNH NGOC THAO DUYEN  601483.030323.174406. Chuyển khoản
3/3/2023 10.000 TRAN THI NGOC THOA 601445.030323.174406. Chuyển khoản
3/3/2023 10.000 NGUYEN THANH KHIEM  168719.030323.174330. Chuyển tiền
3/3/2023 20.000 NGUYEN VAN THAI 699262.030323.
174301.VCB
Chuyển khoản
3/3/2023 20.000 Nguyen Thi Huong 166758.030323.173746. Chuyển tiền
3/3/2023 20.000 NGO THANH DIEN 241178.030323.17
2513.VCB
Chuyển khoản
3/3/2023 10.000 DUONG VAN CHIEN 340006.030323.172431.  
3/3/2023 250.000 Nguyen Tran Hoang Lam 9707333333  
3/3/2023 1.000 MAC HONG THUONG 0011004381409 Transfer
3/3/2023 1.000 MAC HONG THUONG 0011004381409 Transfer
3/3/2023 250.000 Nguyen Khai Anh3 9707333333  
3/3/2023 10.000 TRAN VAN BINH  988746.030323.171201. Chuyển tiền
3/3/2023 10.000 BUI XUAN BIEN  754752.030323.171143. Chuyển khoản
3/3/2023 10.000 BAN TON NHAY  566702.030323.171053.  
3/3/2023 20.000 NGUYEN TIEN CHUONG  737608.030323.170847. Chuyển khoản
3/3/2023 10.000 NGUYEN THI NGA  1026371358 Chuyển tiền
3/3/2023 1 CAO MANH KHANG 064601.030323.165528.  
3/3/2023 10.000 DINH XUAN HUNG 349304.030323.165352.  
3/3/2023 10.000 PHAM CONG QUAN 333523.030323.165027. Chuyển khoản
3/3/2023 20.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 512647.030323.165009. ung ho 
3/3/2023 10.000 PHAM VAN HIEU 623184.030323.164804. Chuyển khoản
3/3/2023 10.000 VI THI NHUONG 886903.030323.164651.  
3/3/2023 10.000 QUAN THI BUT  614577.030323.164633. Chuyển khoản
3/3/2023 10.000 TO BA THE 0491000106578  
3/3/2023 10.000 HUYNH VAN HAI  880080.030323.164448. Chuyển tiền
3/3/2023 10.000 PHAM THI KIEU TIEN  777601.030323.164456. Chuyển
3/3/2023 20.000 CAO THI QUYNH  137532.030323.
164431.VCB
Chuyển khoản
3/3/2023 10.000 NGUYEN BINH TIEN  566599.030323.163739. Chuyển khoản
3/3/2023 10.000 Tran thi thao trang 107201.030323.163734. Chuyển
3/3/2023 300.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0691000305891 quy chung
3/3/2023 1.000 LE THI HUONG 0021000428379 Transfer
3/3/2023 1.000 LE THI HUONG 0021000428379 Transfer
3/3/2023 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 525948.030323.162956. ck tu thien
3/3/2023 20.000 DO DANG PHONG  1027443959 Chuyển tiền
3/3/2023 100.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0081001144940 vi cac em than yeu
3/3/2023 10.000 LE THI NGOC SUONG  804711.030323.162358. Chuyển tiền
3/3/2023 10.000 Danh phuc 030126.030323.162358.  
3/3/2023 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 205777.030323.162241. Chuyển tiền
3/3/2023 10.000 NGUYEN TIEN HOI  469028.030323.161448. Chuyển tiền
3/3/2023 10.000 Quy  399083.030323.160525. Chuyển
3/3/2023 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 550305.030323.160313. Chuyển khoản từ thiện
3/3/2023 10.000 LE KIEU OANH 1022389505 Chuyển tiền
3/3/2023 10.000 LAM PHU 539261.030323.160207.  
3/3/2023 20.000 trinh basu 038063.030323.155834.  
3/3/2023 10.000 TRIEU SINH VUONG  090350.030323.155752. Chuyển khoản
3/3/2023 10.000 Nguyen Thi Nhe 001593.030323.155718.  
3/3/2023 10.000 NGUYEN THI LUONG  0231000690240 Chuyển tiền
3/3/2023 10.000 Thinh 139168.030323.155535. ung ho
3/3/2023 1.000  Bui Tien Dung 230303719531100  ck 
3/3/2023 20.000 TRUONG MINH TUAN  865373.030323.154
311.VCB
Chuyển khoản
3/3/2023 10.000 Hai77 316540.030323.154233.  
3/3/2023 10.000 DAM VAN TUAN  283712.030323.154217. Chuyển khoản
3/3/2023 15.000 TRAN VAN PHUONG  628656.030323.154155. Chuyển tiền
3/3/2023 10.000 VI THI NGAN  021019.030323.154202. Chuyển khoản
3/3/2023 1 Thanh 089936.030323.154118.  
3/3/2023 10.000 PHUNG THI THU HUONG 981965.030323.153941. Chuyển tiền
3/3/2023 10.000 VI VAN LUONG  617099.030323.153838. Chuyển tiền
3/3/2023 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 246618.030323.153444. ung ho
3/3/2023 10.000 TA DUY ANH 2253689999  
3/3/2023 10.000 LE DUY NAM 210774.030323.152705. Chuyển khoản
3/3/2023 10.000 PHAN THI CAM TU  800745.030323.152636. Chuyển tiền
3/3/2023 10.000 Dinh Trung kien 188690.030323.152614.  
3/3/2023 10.000 Tran Tuan Tu 188331.030323.152530. Chuyển tiền
3/3/2023 10.000 DANG XUAN QUYET  200355.030323.152502. Chuyển khoản
3/3/2023 10.000 VU TIEN DAT PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE.
.36976133292.
 
3/3/2023 20.000 NGUYEN THANH TRANG 0200452999030315
16422023fe030486
95.94838.151633.
Chuyển tiền
3/3/2023 10.000 Pham van trung 001450.030323.151538.  
3/3/2023 10.000 CHU NGOC ANH  971244.030323.151301. Chuyển tiền
3/3/2023 10.000 LAM THI DAO 355986.030323.151334. Chuyển tiền
3/3/2023 10.000 NGUYEN VAN TRUONG 897867.030323.151253. Chuyển khoản
3/3/2023 10.000 DO HA BAC 965872.030323.151139. Chuyển tiền
3/3/2023 10.000 THAO THI GIANG  889250.030323.151047. Chuyển khoản
3/3/2023 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 134870.030323.151001. Chuyển tiền
3/3/2023 10.000 HOANG NGUYEN NGOC 883159.030323.150917.  
3/3/2023 10.000 NGUYEN NGOC TRANG  0621000473758 Chuyển tiền
3/3/2023 20.000 LAM THI NGOC BICH 1015709501 Chuyển tiền
3/3/2023 10.000 PHAM THI MAI 029331.030323.150613. Chuyển tiền
3/3/2023 10.000 NGUYEN MINH TRANG PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE.
.36974438285.
 
3/3/2023 10.000 VU THI NGOC TRAM 941944.030323.150511. Chuyển tiền
3/3/2023 10.000 PHAM NGOC MAI  0121000834627 Chuyển tiền
3/3/2023 20.000 NGUYEN THI HANG 307940.030323.15
0432.VCB
Chuyển khoản
3/3/2023 10.000 HOANG VAN TOAN  798944.030323.150428. Chuyển tiền
3/3/2023 10.000 HA THI MAU  1027058337 Chuyển tiền
3/3/2023 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 537033.030323.150354. ck 
3/3/2023 1.000 NGUYEN THI THU HA  939096.030323.150339. Chuyển tiền
3/3/2023 10.000 NGUYEN THI CAN  498458.030323.150317. Chuyển khoản
3/3/2023 10.000 DANG THI THU PHUONG 1026527134 Chuyển tiền
3/3/2023 10.000 LE THI VAN  943557.030323.150311. Chuyển tiền
3/3/2023 10.000 TRAN HUU NA  931512.030323.150144. Chuyển tiền
3/3/2023 10.000 NGUYEN VAN LY  675806.030323.150032. Chuyển tiền
3/3/2023 10.000 TRAN THI THUONG  940454.030323.150003. Chuyển tiền
3/3/2023 10.000 PHAM KIM NGAN 085792.030323.145956. Chuyển khoản
3/3/2023 10.000 NGUYEN VAN PHO  491287.030323.145802. Chuyển tiền
3/3/2023 10.000 CHU VAN HO  809924.030323.145056. Chuyển khoản
3/3/2023 10.000 NGO THI CAM LY 1023254907 Chuyển tiền
3/3/2023 20.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.ZLP.
.ZP6HEMC8JDNQ
Chuyển
3/3/2023 10.000 NGUYEN VAN HIEN  877705.030323.144556. Chuyển tiền
3/3/2023 20.000 LE VAN TAI  764884.030323.144
519.VCB
Chuyển khoản
3/3/2023 10.000 VO THI MY UYEN 763318.030323.143845. Chuyển khoản
3/3/2023 1 Nguyen The Duc 920399.030323.143712.  
3/3/2023 20.000 NGUYEN THI LOAN  952039.030323.
143204.VCB
Chuyển khoản
3/3/2023 10.000 NGUYEN THI ANH  736504.030323.143135. Chuyển khoản
3/3/2023 100.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 912599.030323.143030. Chuc cac e binh an
3/3/2023 10.000 HA ANH TUAN  938399.030323.142542. Chuyển khoản
3/3/2023 10.000 VU VAN QUYEN 937620.030323.142529. Chuyển khoản
3/3/2023 1.000 PHAN VAN HUYNH  315844.030323.142216. Transfer
3/3/2023 10.000 NGUYEN HOANG NGHIA  912952.030323.142038. Chuyển tiền
3/3/2023 15.000 Le thanh lam 152266.030323.142004.  
3/3/2023 10.000 HUYNH ANH TUYET 902899.030323.142003. Chuyển tiền
3/3/2023 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 694959.030323.141955. ck tu thien
3/3/2023 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 877984.030323.141108. ck tu thien
3/3/2023 10.000 NONG VAN HIEU PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE..
36971646067.
Chuyển tiền
3/3/2023 10.000 VUONG VAN VU  200655.030323.140332. Chuyển tiền
3/3/2023 10.000 NGUYEN DUC HUNG 742263.030323.140211.  Chuyển tiền
3/3/2023 10.000 Mai Thi Cam Nhung 978229.030323.140053. Chuyển tiền
3/3/2023 10.000 LO VAN THIEM  PARTNER.DIRECT
_DEBITS_VCB.MSE
..36970877103
 
3/3/2023 10.000 TRAN VAN KY  767080.030323.134237. Chuyển khoản
3/3/2023 50.000 NGO MINH QUYEN  283627.030323.134030. Chuyển tiền
3/3/2023 10.000 TRAN HONG DAN  0231000668117 Chuyển tiền
3/3/2023 10.000 Hoang thanh thanh  047320.030323.133745.  
3/3/2023 10.000 PHAM MINH NHUT  746294.030323.133722. Chuyển khoản
3/3/2023 10.000 NGUYEN VAN HOA  544618.030323.133621. Chuyển khoản
3/3/2023 10.000 LE CUC PHUONG  713862.030323.132825. Chuyển khoản
3/3/2023 20.000 NGO MINH QUYEN  279395.030323.132604. Chuyển tiền
3/3/2023 10.000 NGUYEN THI MY TRINH  466249.030323.131118. Chuyển khoản
3/3/2023 10.000 DAU BA BINH 644775.030323.130845. Chuyển khoản
3/3/2023 100.000  LE THUY VY  0881000484867 chuc cac e khoe manh vui v hanh phuc
3/3/2023 10.000 THI MY HAN  PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE..
36969089247.
Chuyển tiền
3/3/2023 34.567 VU QUANG CANH PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE..
36967916799
 
3/3/2023 10.000 TRAN NGOC ANH 548203.030323.124303. Chuyển khoản
3/3/2023 10.000 VU TRONG QUY HAI  538923.030323.124050. Chuyển khoản
3/3/2023 10.000 NGUYEN PHI HONG 0181003659050   Chuyển tiền
3/3/2023 10.000 DO THI THAM 1012585264 Chuyển tiền
3/3/2023 20.000 TRAN THI THUY KIEU 561061.030323.1
22020.VCB
Chuyển khoản
3/3/2023 10.000 Hai 980357.030323.121726. Chuyển
3/3/2023 20.000 NGUYEN NGOC NAM 746218.030323.
121308.VCB
 
3/3/2023 10.000 Tran thi que  955677.030323.120552.  
3/3/2023 10.000 NGUYEN THI HIEU  385384.030323.120551. Chuyển khoản
3/3/2023 1.000 PHAN VAN HUYNH  979676.030323.120146. Transfer
3/3/2023 1.000 PHUNG THANH HUNG 1032120060 Transfer
3/3/2023 20.000 tran thi xuan thuy 360148.030323.120040.  
3/3/2023 10.000 PHAN THANH THACH CAM 346999.030323.115749.  
3/3/2023 10.000 NGUYEN DUC DONG  833863.030323.115714. Chuyển tiền
3/3/2023 10.000 THUAT 569686.030323.115618.  
3/3/2023 10.000 TRAN VAN TEO  0191000365566 Chuyển tiền
3/3/2023 10.000 DANG MINH NHO 883911.030323.115413.  
3/3/2023 10.000 LE THI MAI 129427.030323.114326. Chuyển khoản
3/3/2023 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 559362.030323.114123. NOP TIEN QUY
3/3/2023 10.000 MAI THI NGOC LAN  PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE.
.36963287619.
Từ thiện
3/3/2023 20.000 LE THI NGOC LIEU  203064.030323.112802. Chuyển khoản
3/3/2023 1.000 VU LE THUONG   0461000457464 Transfer
3/3/2023 1.000 VU LE THUONG   0461000457464 Transfer
3/3/2023 10.000 VU VAN THIN  167100.030323.112019. Chuyển khoản 
3/3/2023 10.000 Pham dang thanh tai 028809.030323.111951.  
3/3/2023 50.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 841649.030323.111610. Ung ho quy khuyet tat tre em
3/3/2023 100.000 DINH HONG NHUNG 406969.030323.11
1317.VCB
Chuyển khoản
3/3/2023 10.000 NGUYEN TIEN DAT 995238.030323.111149.  
3/3/2023 10.000 TRAN THI THAO 1028914098 Chuyển tiền
3/3/2023 10.000 HA VAN HUNG 479155.030323.110831.  
3/3/2023 20.000 MAI THANH TUNG 498841.030323.110738.  Chuyen tu thien
3/3/2023 10.000 NGUYEN DINH HANH 1028152721 ck tu thien
3/3/2023 20.000 TRINH VAN QUYEN 342952.030323
.110537.VCB
 
3/3/2023 10.000 Ha Minh Huy  727710.030323.110100. ck
3/3/2023 1.000 PHAN VAN HUYNH  173771.030323.105832. Transfer
3/3/2023 1.000 PHUNG THANH HUNG 1032120060 Transfer
3/3/2023 20.000 LE VAN QUOC 835650.030323.105831. Chuyển tiền
3/3/2023 20.000 NGUYEN TUAN HOANG 0691000440902 Chuyển tiền
3/3/2023 10.000 CAO THI HANG  147663.030323.105225. Chuyển tiền
3/3/2023 10.000 PHA XE XA  991460.030323.104214. Chuyển khoản
3/3/2023 10.000 Pham thang Quyet 874655.030323.104204.  
3/3/2023 1.000 PHAN VAN HUYNH  368188.030323.103803. Transfer
3/3/2023 1.000 PHUNG THANH HUNG 1032120060 Transfer
3/3/2023 10.000 NGUYEN DUC NHAN  970375.030323.103726. Chuyển khoản
3/3/2023 10.000 LE TUAN ANH  840932.030323.103401. Chuyển khoản
3/3/2023 10.000 NGUYEN VAN HOANG DANH 1020621274 Chuyển tiền
3/3/2023 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 651293.030323.102812. ck tu thien
3/3/2023 10.000 NGUYEN PHUONG HANG  938962.030323.102101. Chuyển tiền
3/3/2023 1.000 PHAN VAN HUYNH  455650.030323.101504. Transfer
3/3/2023 1.000 PHUNG THANH HUNG 1032120060 Transfer
3/3/2023 10.000 NGUYEN PHI HONG  0181003659050 Chuyển tiền
3/3/2023 10.000 DOAN THI NGOC NGAN PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE.
.36958984297.
 
3/3/2023 10.000 SU THI NGHI 1033244824  
3/3/2023 10.000 DINH VAN DANG 787069.030323.095542. Chuyển khoản
3/3/2023 10.000 DO PHUONG NAM  9963025564 Chuyển tiền
3/3/2023 40.000 DANG THI THUY 0291000272468 Chuyển tiền
3/3/2023 10.000 TRAN BA THONG PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE.
.36958961522.
Chuyển tiền
3/3/2023 100.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 758087.030323
.094642.VCB
 
3/3/2023 10.000 PHAM VAN TIN 1020155376 Chuyển tiền
3/3/2023 1.000 PHAN VAN HUYNH  952671.030323.094318. Transfer
3/3/2023 1.000 PHUNG THANH HUNG 1032120060 Transfer
3/3/2023 1.000 PHAM HUNG MANH 1011000640697  Transfer
3/3/2023 1.000 PHAM HUNG MANH 1011000640697  Transfer
3/3/2023 10.168 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 1027033407 free.
3/3/2023 50.000 Vu Van Duc 122470.030323.092037.  
3/3/2023 200.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 11005688865 Chuc cac em may man va hanh phuc
3/3/2023 30.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0071001035826 lxstd tặng từ thiện
3/3/2023 1.000 PHAN VAN HUYNH 709566.030323.070939.  Transfer
3/3/2023 1.000 TA HA ANH 1035570254 Transfer
3/3/2023 1.000 PHUNG THANH HUNG 1032120060 Transfer
3/3/2023 10.000 HA QUY DON  062579.030323.011140. Chuyển khoản
3/3/2023 100.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 1016746509 sv
4/3/2023 10.000 TRAN NGAN GIANG  387615.040323.221706. Chuyển khoản
4/3/2023 500.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ  0421000475073 ung ho
4/3/2023 10.000 VO NGOC SANG 0271001094020  
4/3/2023 50.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ MBVCB.31807120
65.2001.VCB Rewards
kho khan
4/3/2023 10.000 NGUYEN VAN HAI 1031313620 Chuyển tiền
4/3/2023 10.000 NGUYEN VAN MANH 627658.040323.205252. Chuyển tiền
4/3/2023 10.000 HA VAN HUAN 645285.040323.204809. Chuyển tiền
4/3/2023 10.000 DOAN MAI DIEP  840123.040323.204810. Chuyển tiền
4/3/2023 10.000 SONH  512204.040323.203811. Chuyển khoản
4/3/2023 20.000 BUI THI NHU HUYEN  044985.040323.203037. Chuyển tiền
4/3/2023 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 219633.040323.202505. ck tu thien
4/3/2023 10.000 LE THI THU  454049.040323.202409. Chuyển khoản
4/3/2023 10.000 VU THI QUYEN 0831000077554  chuyen tien ung ho tre em khuyet tat
4/3/2023 10.000 Tran Quang tuan 429561.040323.201857.  
4/3/2023 10.000 DANH PHE 0411001023443 Chuyển tiền
4/3/2023 100.000 NGUYEN NHU ANH 1014876042 Chuyển tiền
4/3/2023 20.000 DAO VAN TUYEN 112963.040323.
201448.VCB
Chuyển khoản
4/3/2023 10.000 PHAN THI TUYET THANH 485764.040323.201241. Chuyển tiền
4/3/2023 20.000 VAN THI QUYNH 405179.040323.201218.  
4/3/2023 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 764440.040323.201140. ok
4/3/2023 10.000 NGUYEN HUU TAI 967322.040323.200935. Chuyển khoản
4/3/2023 10.000 HOANG VAN DAI 949973.040323.200458.  
4/3/2023 10.000 BUI MINH TRI  011100036912  
4/3/2023 10.000 BUI THI CAM LY 313690.040323.195127. Chuyển khoản
4/3/2023 20.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 9334563798 trung binh
4/3/2023 50.000 NGUYEN HOANG TU TRAN 000182.040323.193140.  
4/3/2023 10.000 BUI THI DIEP 982263.040323.192825. Chuyển khoản
4/3/2023 100 NGUYEN THI KIM CUC 041831.040323.192744. Chuyển tiền
4/3/2023 10.000 Hieu 519897.040323.192727. Chuyển
4/3/2023 10.000 Vu Huy Long 172762.040323.191846. Chuyển tiền
4/3/2023 100.000 TRINH QUANG LONG  0071005679972 Chuyển tiền
4/3/2023 10.000 QUACH VAN THUONG 0091000611209  Chuyển tiền
4/3/2023 10.000 TRAN CONG LOI  767375.040323.191737. Chuyển khoản
4/3/2023 20.000 A KHUYA 398182.040323.191
737.VCB
Chuyển khoản
4/3/2023 10.000 CAO VAN HOANG 765533.040323.191711. Chuyển khoản
4/3/2023 10.000 LE DANH LONG 987632.040323.191612. Chuyển tiền
4/3/2023 10.000 BUI HUY THANG 227989.040323.191556. Chuyển tiền
4/3/2023 10.000 VU THI NGAT  743026.040323.191136. Chuyển khoản
4/3/2023 10.000 LU XUAN LONG 739580.040323.191045. Chuyển khoản
4/3/2023 10.000 Dinh Thanh Hoan  721391.040323.191011. Chuyển tiền
4/3/2023 20.000 NGUYEN THI TU QUYNH  778383.04032
3.185959.VCB
Chuyển khoản
4/3/2023 50.000 Ly Cong Thanh Dat 987137.040323.185417.  
4/3/2023 10.000 PHAM HONG THU  671651.040323.184836. Chuyển tiền
4/3/2023 10.000 TRAN THANH BINH 335988.040323.183932. Chuyển tiền
4/3/2023 10.000 Nguyen thi van anh  408114.040323.183333.  
4/3/2023 10.000 LE MINH QUOC  742016.040323.183217. Chuyển tiền
4/3/2023 60.000 trang 860694.040323.182807. Chuyển
4/3/2023 10.000 NGUYEN BA VIET 616228.040323.182110.  
4/3/2023 10.000 NGUYEN CONG HAU 452564.040323.182046.  
4/3/2023 20.000 NGUYEN THI THANH NHAN 844706.040323.181
917.VCB
Chuyển khoản
4/3/2023 10.000 NGUYEN TRUNG KIEN 530091.040323.181855. Chuyển khoản
4/3/2023 10.000 TRAN THI HANG 835792.040323.180442. Chuyển khoản
4/3/2023 10.000 Nguyen ngoc thien 346765.040323.180323.  
4/3/2023 10.000 Trang 346354.040323.180313. Chuyển
4/3/2023 10.000 BIEN  357183.040323.180200. Chuyển tiền
4/3/2023 10.000 CHIEM THI HIEN 1027642873 Chuyển tiền
4/3/2023 10.000 NGUYEN TIEN DUC 436294.040323.175300.  
4/3/2023 10.000 BAN THI THANH  413316.040323.175011. Chuyển khoản
4/3/2023 10.000 PHAM TRUNG KIEN 991597.040323.174925.  
4/3/2023 10.000 NGUYEN VAN LOI  727074.040323.172937. Chuyển tiền
4/3/2023 20.000 NGUYEN THI NHAM  827283.040323
.172724.VCB
Từ thiện
4/3/2023 10.000 PHAN QUOC VU  246611.040323.171323. Chuyển khoản
4/3/2023 10.000 TRIEU VAN TRINH PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE.
.37037994749.
Chuyển tiền
4/3/2023 10.000 Nguyen van truong  203226.040323.170142.  
4/3/2023 10.000 LUONG KHAC THUC  191907.040323.170115. Chuyển khoản
4/3/2023 10.000 Ngoc Van Pao 650383.040323.165930. Chuyển tiền
4/3/2023 10.000 PHAM THI SUA  PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE.
.37037960099.
Chuyển tiền
4/3/2023 50.000 BUI THI THUY LIEU 145664.040323.165048. Chuyển khoản
4/3/2023 10.000 hoang  452792.040323.164934. ck
4/3/2023 10.000 Thai Ba Dat 104186.040323.164053.  
4/3/2023 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 724944.040323.163552. ung ho
4/3/2023 10.000 PHAN THI MONG HOP 381798.040323.163208.  
4/3/2023 10.000 NGUYEN VAN MAI 1013240831  
4/3/2023 10.000 NGUYEN VAN TOAN 1024205826  
4/3/2023 20.000 BAN SINH VIET 815852.040323.162106.VCB  
4/3/2023 10.000 TRAN THI MAI ANH  314768.040323.162047. Chuyển khoản
4/3/2023 10.000 NGO VAN PHUC 671690.040323.162025.  
4/3/2023 10.000 LE VAN HUAN  639642.040323.161044. Chuyển tiền
4/3/2023 10.000 bui huu loi 203544.040323.160508.  
4/3/2023 10.000 BUI VAN LAM 228258.040323.160026.  
4/3/2023 10.000 TRUONG QUANG TRUNG 212312.040323.155813. Chuyển khoản
4/3/2023 10.000 LU VAN NIEN  210761.040323.155750. Chuyển khoản
4/3/2023 10.000 KHUAT VAN TUAN 585908.040323.155409. Chuyển tiền
4/3/2023 10.000 HOANG THI QUYNH  919014.040323.155406. Chuyển khoản
4/3/2023 10.000 QUANG VAN KHIEM  187719.040323.155236. Chuyển khoản
4/3/2023 10.000 CHU VAN DUY 175594.040323.154948.  
4/3/2023 10.000 VO VAN HOI  902846.040323.154948. Chuyển khoản
4/3/2023 10.000 NGUYEN THI HUONG 556842.040323.154234. Chuyển tiền
4/3/2023 10.000 VO THI NHU QUYNH  1023200132 Chuyển tiền
4/3/2023 10 DO KIM THINH  210062.040323.154013. Chuyển tiền
4/3/2023 10.000 NGO THANH LY 0841000002857 Chuyển tiền
4/3/2023 10.000 BUI THI DUNG  098191.040323.153130. Chuyển khoản
4/3/2023 10.000 HOANG THAI DUONG 833704.040323.153117. Chuyển khoản
4/3/2023 10.000 LE THI XUAN NU 954229.040323.152908. Chuyển tiền
4/3/2023 20.000 NGUYEN VAN BE TU  0381000410389  Chuyển tiền
4/3/2023 10.000 NGUYEN MINH CHUONG  955962.040323.152934. Chuyển tiền
4/3/2023 10.000 HA TRONG HUNG  0061001142937 Chuyển tiền
4/3/2023 10.000 BUI VAN ANH 456795.040323.152524.  Chuyển khoản 
4/3/2023 10.000 Nguyen thuy trang 566695.040323.032320.  
4/3/2023 10.000 HOANG VAN DONG  061281.040323.152241. Chuyển khoản
4/3/2023 10.000 VU QUANG DAT  788452.040323.151852. Chuyển khoản
4/3/2023 20.000 TRAN VAN CHUNG 538144.040323.1
51722.VCB
Chuyển khoản
4/3/2023 10.000 HO THI KIEU OANH 028047.040323.151425. Chuyển khoản
4/3/2023 10.000 LE THI THUY 1021335453 Chuyển tiền
4/3/2023 100 PHAM THI YEN  999946.040323.151304. Chuyển tiền
4/3/2023 10.000 Thu  960610.040323.151224. Chuyển
4/3/2023 10.000 LE THI THUY VY  785077.040323.150859. Chuyển tiền
4/3/2023 10.000 Y THUAT BUSRIA 1020068713 ck 
4/3/2023 10.000 TA QUANG TUAN 9865823891 Chuyển tiền
4/3/2023 10.000 DO THI HONG 742795.040323.150618. Chuyển khoản
4/3/2023 1.000 VU THI THANH  988961.040323.150456. Chuyển tiền
4/3/2023 10.000 LUONG THI YEN NGOC 1021605543 Chuyển tiền
4/3/2023 10.000 Duyen 133525.040323.150344. ck
4/3/2023 10.000 NGUYEN THI CHUNG  788200.040323.150322. Chuyển tiền
4/3/2023 10.000 Lo Van Hoan 124770.040323.150249. Chuyển tiền
4/3/2023 10.000 NGUYEN THI HUYEN  787730.040323.150249. Chuyển tiền
4/3/2023 10.000 PHAM NGUYEN MINH HUNG PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE..
37031547278.
Chuyển tiền
4/3/2023 20.000 To Anh Ngu 123264.040323.150218. Chuyển tiền
4/3/2023 10.000 LE HA UYEN 728449.040323.150217. Chuyển khoản
4/3/2023 20.000 NGUYEN THI THU HA  724863.040323.150116. Chuyển khoản
4/3/2023 10.000 HOANG THI HUYEN   0081001155031  Chuyển tiền
4/3/2023 10.000 NGUYEN AN QUYNH 723297.040323.150047. Chuyển khoản
4/3/2023 20.000 VO THI NGOC TRINH  949155.040323.145500. Chuyển khoản
4/3/2023 1.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0081001257938 benh tim
4/3/2023 10.000 NGUYEN ANH TUNG 931291.040323.145021.  
4/3/2023 10.000 TRAN NGUYET MINH  494534.040323.144927. Chuyển tiền
4/3/2023 10.000 HUYNH THI THAO QUYEN 922753.040323.144811.  
4/3/2023 10.000 TRAN THANH DONG  9392698847 Chuyển tiền
4/3/2023 20.000 NGUYEN DINH HOA  919320.040323.144722. Chuyển khoản
4/3/2023 10.000 PHAN TRUONG LONG  137092.040323.144453. Chuyển tiền
4/3/2023 10.000 DANG THI THU  619381.040323.144315. Chuyển tiền
4/3/2023 10.000 HA VAN THO 898294.040323.144201. Chuyển khoản
4/3/2023 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 640853.040323.143550. ck tu thien
4/3/2023 10.000 LE THE HA 790803.040323.143258. Chuyển tiền
4/3/2023 10.000 HOANG THI THOA  0451000339860 Chuyển tiền
4/3/2023 10.000 VO THANH TUNG 1024551956 Chuyển tiền
4/3/2023 10.000 NGO THI MAI ANH  0011004105333   
4/3/2023 10.000 CHU THANH HIEP  748141.040323.141613. ck
4/3/2023 10.000 HUYNH THI LOI  745559.040323.141157. Chuyển tiền
4/3/2023 10.000 Le Thi Ngoc Quy 009143.040323.140848.  
4/3/2023 10.000 NGUYEN HOANG ANH 1020656647  
4/3/2023 10.000 HOANG VAN SY  536951.040323.140231. Chuyển khoản
4/3/2023 10.000 LO VAN KHA 610841.040323.140054. Chuyển khoản 
4/3/2023 20.000 NGUYEN AI NGHIA 282561.040323.14
0108.VCB
Chuyển khoản
4/3/2023 10.000 hung  745388.040323.140040. chuyen cho tre a
4/3/2023 10.000 LUU VAN QUY 354467.040323.135713.  
4/3/2023 10.000 NGUYEN THI THUY NGA  549599.040323.135626. Chuyển khoản 
4/3/2023 10.000 LE ANH TUAN 509304.040323.135309. Chuyển khoản
4/3/2023 10.000 NGUYEN VAN ANH  494121.040323.134811. Chuyển khoản
4/3/2023 20.000 HUYNH VAN ROI  538209.040323.1
34651.VCB
Chuyển khoản
4/3/2023 10.000 NGUYEN DINH KIEN  849106.040323.134635. Chuyển tiền
4/3/2023 10.000 HOANG VAN VINH  481554.040323.134355.H Chuyển tiền
4/3/2023 10.000 TRAN VAN CUOC  PARTNER.DIRECT
_DEBITS_VCB.MSE..
37028423620.
Chuyển tiền
4/3/2023 10.000 Le Thi Lan Huong 436864.040323.132829.  
4/3/2023 20.000 LE NHAT TRUONG 630531.040323.132658.  
4/3/2023 100 TRIEU THANH HOA  652522.040323.132533. Chuyển khoản 
4/3/2023 20.000 TRAN DINH BINH 715612.040323.1321
48.VCB
Chuyển khoản
4/3/2023 10.000 PHAN VAN THICH HOA 258591.040323.131615.  
4/3/2023 10.000 TO VAN LONG  1012782148 Chuyển tiền
4/3/2023 10.000 VUONG VAN DUC 576647.040323.131100.  
4/3/2023 50.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 300808.040323.1
30120.VCB
Chuyển khoản
4/3/2023 10.000 LUONG DUC ANH  350233.040323.130054. Chuyển khoản
4/3/2023 10.000 LE TIEN PHUONG  998665.040323.125627. Chuyển tiền
4/3/2023 10.000 DO NGOC TRUONG  0491000165573   
4/3/2023 20.000 NGUYEN VAN THANG  1012974925 Chuyển tiền
4/3/2023 10.000 Luong Khac Huy  176672.040323.124752. Chuyển tiền
4/3/2023 10.000 TRAN VAN TUAN  928785.040323.124022. Chuyển tiền
4/3/2023 10.000 Ban van luong 256282.040323.123314.  
4/3/2023 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 420641.040323.1
22930.0398 567 016 
Chuyển tiền
4/3/2023 10.000 DANG THI LIEN  407890.040323.122628. Chuyển khoản
4/3/2023 10.000 LE VAN PHUONG 665098.040323.121525. Chuyển tiền
4/3/2023 10.000 NGUYEN DUY QUYNH 658052.040323.121121. Chuyển tiền
4/3/2023 10.000 NGUYEN THE VINH PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE..
37024404142.
Chuyển tiền
4/3/2023 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 216635.040323.120201. CUNG NHAU CHIA SE
4/3/2023 10.000 NGUYEN DANG HUNG  9984881200 Chuyển tiền
4/3/2023 10.000 HOANG THI BAC  121236.040323.115828. Chuyển khoản
4/3/2023 10.000 Lanh  595633.040323.115609. Chuyển
4/3/2023 20.000 HO PHU TIEP  0251002747090  Chuyển tiền
4/3/2023 10.000 NGUYEN THANH TAN 647937.040323.115038. Chuyển tiền
4/3/2023 10.000 Nguyen van tuan  580113.040323.114855.  
4/3/2023 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 200618.040323.113758. ck 
4/3/2023 10.000 NGUYEN DINH SON  976821.040323.113623. Chuyển tiền
4/3/2023 10.000 Vo minh thanh 345210.040323.113056.  
4/3/2023 300.000 HO THI THANH VAN 0301000387865 Ung ho quy, mong cac em binh an, am no
4/3/2023 10.000 TRAN VAN THUAN  1015906802 Chuyển tiền
4/3/2023 10.000 Phuc Ngo  726468.040323.112705. Chuyển khoản
4/3/2023 10.000 TRAN HUU LINH 225977.040323.112530. Chuyển tiền
4/3/2023 10.000 VO HA LONG 830296.040323.112421. Chuyển khoản 
4/3/2023 10.000 NGUYEN TRONG KIEN  122140.040323.112241. Chuyển khoản
4/3/2023 10.000 THACH SA RAI  976374.040323.112227. Chuyển tiền
4/3/2023 40.000 VO NGOC PHI  PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE.
.37021307430.
Chuyển tiền
4/3/2023 10.000 NGUYEN DU CO PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE.
.37021356039.
 
4/3/2023 10.000 DANG BAO GIANG 1016655064  
4/3/2023 20.000 LO THANH CHUC  210449.040323.110
209.VCB
Chuyển khoản
4/3/2023 10.000 DO THI DUNG  592252.040323.110053. Chuyển tiền
4/3/2023 10.000 NGUYEN TRUNG THANH LUAN PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE..
37021301183.
 
4/3/2023 10.000 LE DIEN TRUNG PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE.
.37020266763.
 
4/3/2023 10.000 NGO NGUYEN THE PHONG  1013046284 Chuyển tiền
4/3/2023 10.000 ME VAN PHONG 854802.040323.105055. Chuyển khoản
4/3/2023 10.000 DO BAO THUONG 1029331767 Chuyển tiền
4/3/2023 10.000 HUYNH NGOC HAN 594739.040323.104333. Chuyển tiền
4/3/2023 10.000 ME VAN PHONG  932885.040323.104025. Chuyển khoản
4/3/2023 26.000 LU THI DUNG  132883.040323.1
03908.VCB
Chuyển khoản
4/3/2023 10.000 Duong quang hung 565367.040323.103222.  
4/3/2023 10.000 Pham song hao 026462.040323.103109.  
4/3/2023 20.000 CHU DINH LICH 718166.040323.102
618.VCB
Chuyển khoản
4/3/2023 10.000 DUONG VAN MINH  863608.040323.102402. Chuyển khoản
4/3/2023 10.000 Huynh nhut duc 858223.040323.102251.  
4/3/2023 10.000 NGUYEN THE CUONG  747465.040323.102237. Chuyển khoản
4/3/2023 20.000 NGUYEN THI THANH HOA 536358.040323.1011
12.VCB
Chuyển khoản
4/3/2023 10.000 SAN VAN NHAT  816369.040323.101023. Chuyển tiền
4/3/2023 10.000 NGO VAN HOC 410957.040323.100926. Chuyển khoản 
4/3/2023 20.000 Tam 354490.040323.100719. Chuyen tien nhiem vu 
4/3/2023 10.000 HO THI KIM CHI  785632.040323.100543. Chuyển khoản
4/3/2023 10.000 NGUYEN XUAN TOAN  893816.040323.100410. Chuyển tiền
4/3/2023 20.000 NGUYEN VAN HUNG  1028484117 Chuyển tiền
4/3/2023 40.000 DANG THI THUY 0291000272468 Chuyển tiền
4/3/2023 10.000 Thang 319287.040323.095048. Chuyển
4/3/2023 20.000 NGUYEN THI THUY 784111.040323.0
95038.VCB
 
4/3/2023 10.000 DAO VU DUONG 031000669472 Từ thiện
4/3/2023 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 904321.040323.094417. ck 
4/3/2023 10.000 LE CUC PHUONG 652490.040323.093320. Chuyển khoản
4/3/2023 10.000 DANH TAM 009672.040323.091630. ck 
4/3/2023 100.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ MBVCB.3177337924.2
001.VCB Rewards.
ung ho chung cho quy
4/3/2023 20.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 1014047953 tre em
4/3/2023 50.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 083256.040323.063827. Ung ho quy khuyet tat tre em
5/3/2023 100.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0791000063805  tre em khuyet tat
5/3/2023 500.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 1018394403 full.
5/3/2023 10.000 TRAN THI THU THAO PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE..
37093241198.
Chuyển tiền
5/3/2023 10.000 TRAN VAN PHONG  350191.050323.204609. Chuyển khoản từ thiện
5/3/2023 20.000 NGUYEN THI THANH NGA 270261.050323
.204446.VCB
Chuyển khoản
5/3/2023 10.000 CAN THANH BINH 717711.050323.204405.  
5/3/2023 10.000 DANG TRUNG KHAI 309853.050323.203657. Chuyển khoản
5/3/2023 100.000 Thu Huong  481235.050323.202517. chuyen tu thien 
5/3/2023 10.000 NGUYEN THANH LUAN 232828.050323.201905. Chuyển khoản
5/3/2023 10.000 PHAN THI MY DUNG 789727.050323.201114. Chuyển khoản
5/3/2023 10.000 HOANG CONG THANH  196076.050323.201051. Chuyển khoản
5/3/2023 50.000 Tran nguyen minh nghia 178323.050323.200649.  
5/3/2023 20.000 Thu Huong 437521.050323.200245.  chuyen ung ho 
5/3/2023 20.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0871004185226 xin gop 1 phan nho vao quy
5/3/2023 10.000 PHAN THIEN LUY  0091000651634  Chuyển tiền
5/3/2023 10.000 TRIEU MINH HAI  0731000888605  
5/3/2023 10.000 DANH RA  PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE..
37089392325.
Chuyển tiền
5/3/2023 10.000 TRAN VAN THAO 623110.050323.192842. Chuyển khoản
5/3/2023 10.000 VI THANH TUNG   0731000935440  Chuyển tiền
5/3/2023 10.000 NGUYEN THANH CONG  1023892973 Chuyển tiền
5/3/2023 10.000 VU DINH NAM 917082.050323.192103. Chuyển tiền
5/3/2023 10.000 BUI THI KIM NGAN  969617.050323.192013. Chuyển khoản
5/3/2023 10.000 Thang 353750.050323.191941. Chuyển
5/3/2023 10.000 TRAN THI DUYEN  569259.050323.191450. Chuyển khoản
5/3/2023 10.000 NGUYEN THI MAN 895884.050323.191412. Chuyển tiền
5/3/2023 300.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0071001356626 ung ho cho tre em khuyet tat
5/3/2023 10.000 Hoang Ngoc Doanh  738564.050323.191127. Chuyển tiền
5/3/2023 10.000 TRUONG QUANG DAI  882924.050323.190953. Chuyển tiền
5/3/2023 10.000 NGUYEN VAN NGUYEN  187819.050323.190332. Chuyển tiền
5/3/2023 10.000 Tri  321269.050323.190318. Chuyển
5/3/2023 10.000 LU NGOC NHU 516870.050323.190122.  
5/3/2023 10.000 VO TRUONG SINH  879506.050323.190021. Chuyển khoản
5/3/2023 20.000 HOANG VAN BON 314165.050323.18
5842.VCB
Chuyển khoản
5/3/2023 10.000 NGUYEN VAN THANH  836117.050323.185437. Chuyển tiền
5/3/2023 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 194533.050323.185123. Chuyển khoản
5/3/2023 10.000 PHAM THI THU PHUONG 434653.050323.184056. Chuyển khoản
5/3/2023 10.000 NGUYEN THI MY HOAI 1012967585 Chuyển tiền
5/3/2023 10.000 NGUYEN HOANG DUY 643462.050323.183124. Chuyển tiền
5/3/2023 10.000 LUONG VAN TIET  811937.050323.182110. Chuyển tiền
5/3/2023 10.000 LE KHAI DANG  1031030547  
5/3/2023 10.000 TRAN THI THANH HANG 342499.050323.181812. Chuyển khoản
5/3/2023 10.000 PHUNG QUOC DAT  856680.050323.181539. Chuyển tiền
5/3/2023 10.000 Huynh Cong Bang  601066.050323.181245. Chuyển tiền
5/3/2023 10.000 DANG A MOC  647410.050323.180921. Chuyển khoản
5/3/2023 10.000 tran ngoc bao  183873.050323.175714.  
5/3/2023 10.000 DANH THANH HAO  1027134925 Chuyển tiền
5/3/2023 20.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 620473.050323.174825. Chuyển tiền
5/3/2023 10.000 PHAM VAN DUONG  221001.050323.174825. Chuyển khoản
5/3/2023 10.000 VU VAN HOAN  518810.050323.174251. Chuyển khoản
5/3/2023 10.000 TRAN CHUNG CAM GIANG  598377.050323.174213. Chuyển tiền
5/3/2023 10.000 NONG THI THU HUONG 169647.050323.173633. Chuyển khoản
5/3/2023 10.000 NGUYEN THI NGOC HAN  1024599681 Chuyển tiền
5/3/2023 10.000 LO THI TUYET  565247.050323.173226. Chuyển tiền
5/3/2023 10.000 LE THI AN 143081.050323.173016. Chuyển khoản
5/3/2023 20.000 PHAM THI CAM NHUNG  638908.050323.172857. Chuyển tiền
5/3/2023 20.000 Nguyen thi ha 103324.050323
.172745.VCB
 
5/3/2023 10.000 Le Trung son 483171.050323.172354.  
5/3/2023 10.000 XA VAN HOANG 065370.050323.171159. Chuyển khoản
5/3/2023 10.000 TA LINH TUAN 930558.050323.170929.  
5/3/2023 10.000 HA THI HOA 1018560116 Chuyển tiền
5/3/2023 10.000 DO NGOC ANH TRUONG 033537.050323.170428. Chuyển khoản
5/3/2023 10.000 NGUYEN THAI BINH  0281000566989   Chuyển tiền
5/3/2023 10.000 NGUYEN VAN LONG  323581.050323.170318. Chuyển khoản
5/3/2023 10.000 NGUYEN VAN MY NGOC QUA  854229.050323.170148. Chuyển tiền
5/3/2023 10.000 NGUYEN THI YEN TRINH  565962.050323.170007. Chuyển tiền
5/3/2023 20.000 VO NGUYEN PHUONG  008957.050323.165844. Chuyển khoản
5/3/2023 10.000 NGUYEN THANH PHUONG PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE.
.37081631802.
Chuyển tiền
5/3/2023 10.000 nguyen thanh tra PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE..
37081561419.
 
5/3/2023 10.000 TRINH THI NHUNG  114590.050323.164554. Chuyển tiền
5/3/2023 10.000 NONG VAN NGHIEM  222513.050323.164137. Chuyển khoản
5/3/2023 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 548991.050323.163900. ck tu thien
5/3/2023 10.000 NONG THI HAN  824892.050323.163816. Chuyển tiền
5/3/2023 10.000 NGUYEN THI NGOC ANH  914626.050323.163539. Chuyển khoản
5/3/2023 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 259325.050323.163412. Chuyển tiền
5/3/2023 10.000 DUONG HONG KHANH 169461.050323.163002. Chuyển khoản
5/3/2023 10.000 Nguyen Minh Tan 169698.050323.163004.  
5/3/2023 10.000 Do Thai Hung 987661.050323.162719.  
5/3/2023 10.000 NGUYEN THI NHU QUYNH 327031.050323.162217. Chuyển khoản 
5/3/2023 20.000 HOANG VAN PHUONG 725085.050323.1
62221.VCB
Chuyển khoản
5/3/2023 10.000 MAI VAN HOANG cty 24h 1013749376  
5/3/2023 20.000 LE VAN SANG 105304.050323.16
1910.VCB
Chuyển khoản
5/3/2023 10.000 PHUNG DINH LAM 743299.050323.161235. Chuyển tiền
5/3/2023 20.000 NGUYEN THI TOAN  525699.050323.160744. Chuyển tiền
5/3/2023 10.000 SUNG A HUNG  551229.050323.160735. Chuyển tiền
5/3/2023 10.000 PHAM TRUONG GIANG  805700.050323.160731. Chuyển khoản
5/3/2023 10.000 VU DINH MY 9338635895  chuyen tien t thienn quy vi tre em.
5/3/2023 10.000 TO THI LAI 0411001048393  Chuyển tiền
5/3/2023 10.000 VUONG THI KHANG  0351000913984 Chuyển tiền
5/3/2023 10.000 NGUYEN VAN THANH PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE..
37078236950.
 
5/3/2023 20.000 CAO THI HANG 517621.050323.155621. Chuyển tiền
5/3/2023 10.000 LO MINH HAI  677202.050323.155111. Chuyển tiền
5/3/2023 10.000 NGUYEN THI TUYET 557508.050323.155019.  Chuyển tiền
5/3/2023 10.000 TRUONG THI LUONG  149595.050323.154931. Chuyển tiền
5/3/2023 20.000 DINH NGOC PHUONG  733294.050323.1
54923.VCB
Chuyển khoản
5/3/2023 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0931004204148 Từ thiện
5/3/2023 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 874979.050323.153430. UNG HO
5/3/2023 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 924809.050323.153229. ck tu thien
5/3/2023 10.000 LO THANH TRANG 849568.050323.153203.  
5/3/2023 10.000 Trang 873705.050323.152934. Chuyển
5/3/2023 10.000 Hoang Thi Hoan  226302.050323.152909. chuyen tien nv16
5/3/2023 10.000 NGUYEN THI DUNG 0441000661103 Chuyển tiền
5/3/2023 10.000  TRAN THI LE THANH 0501000047253 ck
5/3/2023 10.000 NGO ANH NGOC  536071.050323.152243. Chuyển tiền
5/3/2023 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 961139.050323.152208. ung ho 
5/3/2023 20.000 TRAN THI THU 548920.050323
.152015.VCB
Chuyển khoản
5/3/2023 10.000 DUONG QUYNH TRANG  873671.050323.151948. Chuyển khoản
5/3/2023 10.000 KHUC THI LAN 480984.050323.151658. Chuyển tiền
5/3/2023 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 380188.050323.151616. ck tu thien
5/3/2023 10.000 VU QUANG HUY  203526.050323.151610. Chuyển tiền
5/3/2023 50.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 848410.050323.151543. Ung ho quy khuyet tat tre em 
5/3/2023 20.000 BUI KHAC TOAN  573972.050323.151516. Chuyển tiền
5/3/2023 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 621532.050323.151518.  
5/3/2023 20.000 LY THI THU THAO 486950.050323.151353. Chuyển tiền
5/3/2023 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 719403.050323.151234. Quy vi tre em khuyt tat vn
5/3/2023 20.000 LU THI NHUONG  546338.050323.1
51148.VCB
Chuyển khoản
5/3/2023 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 561821.050323.151107. ung ho quy
5/3/2023 10.000 SUNG A SON 821922.050323.150633. Chuyển khoản
5/3/2023 10.000 LE DUY CUONG  0361000250953 Chuyển tiền
5/3/2023 10.000 TAO VAN MINH PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE..
37076799145.
Chuyển tiền
5/3/2023 10.000 QUACH HOANG LIET 665463.050323.150050. Chuyển tiền
5/3/2023 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 982160.050323.150025. Ung ho tre em
5/3/2023 10.000 NGUYEN VAN NHAN  847644.050323.145508. Chuyển tiền
5/3/2023 20.000 NGUYEN THANH THAI  869627.050323.14
4639.VCB
Chuyển khoản
5/3/2023 10.000 HOANG HAI HAN  746213.050323.144555. ck
5/3/2023 20.000 NGUYEN THI HANG 697045.050323.144
402.VCB
Chuyển khoản
5/3/2023 10.000 BUI TUAN HUNG 0141000811347 Chuyển tiền
5/3/2023 10.000 BUI ANH TUAN 1029501232 Chuyển tiền
5/3/2023 10.000 TRINH VAN CONG 455412.050323.142620. Chuyển tiền
5/3/2023 10.000 VU VAN DE  672351.050323.142435. Chuyển khoản
5/3/2023 10.000 LE NGOC ANH 450111.050323.142116. Chuyển khoản
5/3/2023 10.000 NGUYEN THI MINH ANH  817205.050323.142047. Chuyển tiền
5/3/2023 10.000 LY VAN PHUONG  447454.050323.142026. Chuyển khoản
5/3/2023 10.000 NGUYEN HUU NAM PARTNER.DIRECT
_DEBITS_VCB.MSE..
37073407135.
Chuyển tiền
5/3/2023 10.000 HUA VAN BA  188975.050323.141217. Chuyển tiền
5/3/2023 10.000 VI VAN LIEU 625821.050323.141104. Chuyển khoản
5/3/2023 10.000 PHAN THI NGOC ANH 239569.050323.140901. Chuyển tiền
5/3/2023 10.000 NGUYEN THI LANH 847588.050323.140520. Chuyển tiền
5/3/2023 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 834888.050323.135952. Chuyển tiền
5/3/2023 10.000 LY VINH DU 585184.050323.135848. Chuyển khoản
5/3/2023 10.000 HOANG THANH THIEN  575316.050323.135537. Chuyển khoản
5/3/2023 10.000 LO VAN KHIEN  354773.050323.135455. Chuyển tiền
5/3/2023 10.000 HOANG THI NGA  567371.050323.135319. Chuyển khoản
5/3/2023 10.000 NGO THI HANH 815837.050323.135116. Chuyển tiền
5/3/2023 10.000 hoang oai9 526659.050323.134045.  
5/3/2023 10.000 HUYNH MINH THUAN 816381.050323.133753.  
5/3/2023 10.000 Pham van hieu 512667.050323.133233.  
5/3/2023 30.000 Huyen  680500.050323.133114. Chuyển
5/3/2023 50.000 NGUYEN THI DIEU LINH 486359.050323.132842. Chuyển khoản
5/3/2023 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 553294.050323.132754. ck tu thien
5/3/2023 10.000 CA VAN TUYEN  480774.050323.132659. Chuyển khoản
5/3/2023 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 670760.050323.132452. ck tu thien
5/3/2023 10.000 HA THI DOANH 9334986736 Chuyển tiền
5/3/2023 10.000 PHAM THAI CA 0441000780739  Chuyển tiền
5/3/2023 10.000 LY SEO PAO 1033492878 Chuyển tiền
5/3/2023 10.000 HUYNH THI THUY MY PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE.
.37071650236.
Chuyển tiền
5/3/2023 10.000 NGUYEN THI NGA 238174.050323.130852. Chuyển khoản
5/3/2023 20.000 LE VAN MANH  416331.050323.130755. Chuyển khoản
5/3/2023 10.000 NGUYEN SY HOANG MINH  1019536896  
5/3/2023 10.000 NGUYEN DINH LOI  395067.050323.130209. Chuyển khoản
5/3/2023 10.000 Huynh Thanh Ha  859179.050323.130058. Chuyển tiền
5/3/2023 10.000 TRAN TRONG HUNG 0831000012611   
5/3/2023 10.000 PHAM NHAT ANH 365591.050323.125315. Chuyển khoản
5/3/2023 10.000 NGOC VAN NGUYEN  0481000904005  
5/3/2023 10.000 NGUYEN T THANH TRON 792165.050323.124734.  
5/3/2023 10.000 NGUYEN THI MAI KHANH 342136.050323.124626. Chuyển khoản
5/3/2023 10.000 PHAN VAN DOI  660643.050323.124339. Chuyển tiền
5/3/2023 10.000 PHAM THI HOAI HUONG 315947.050323.123905.  
5/3/2023 10.000 PHAM VAN HUNG 144139.050323.123853. Chuyển khoản
5/3/2023 10.000 Hoang Van Huan  594509.050323.123616.  
5/3/2023 10.000 HOANG THI HAI 423480.050323.003559. Chuyển tiền
5/3/2023 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 782563.050323.122855.  
5/3/2023 10.000 TRAN NGOC LAP  PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE..
37070109590.
Chuyển tiền
5/3/2023 10.000 NGUYEN CONG SANG   0791000016268  
5/3/2023 10.000 NGUYEN DANG DUONG  258912.050323.122333. Chuyển khoản
5/3/2023 10.000 Bui Xuan Duc Anh 251927.050323.122145.  
5/3/2023 10.000 DIEU THEM  377253.050323.122144. Chuyển tiền
5/3/2023 10.000 LE VAN CHU  246268.050323.122020. Chuyển khoản
5/3/2023 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 070229.050323.121559. ck tu thien
5/3/2023 10.000 PHUNG QUOC BINH  221241.050323.121403. Chuyển khoản
5/3/2023 10.000 Thom  556539.050323.121353. Chuyển
5/3/2023 10.000 LE VIET ANH 574012.050323.121034.  
5/3/2023 30.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 1022364161 khuyn tatv viet nam
5/3/2023 10.000 HUYNH XUAN SANG 1014810748 Chuyển tiền
5/3/2023 10.000 NGUYEN BA NGHIEM 560032.050323.120535.  
5/3/2023 10.000 TRUONG QUANG DUNG 167759.050323.120024. Chuyển khoản
5/3/2023 20.000 TRAN VAN PHUONG 285827.050323.115
712.VCB
Chuyển khoản
5/3/2023 20.000 PHAM VAN DU cty24 367440.050323.
115504.VCB
 
5/3/2023 10.000 BUI TRONG THAI  074354.050323.113705. Chuyển khoản
5/3/2023 10.000 NGUYEN THE HAO 1011000630401 Chuyển tiền
5/3/2023 10.000 DANG TRI HUU 896428.050323.112743. Chuyển tiền
5/3/2023 10.000 NGUYEN DUY NGHIA  899295.050323.112638. Chuyển khoản
5/3/2023 10.000 LE VAN QUY 890644.050323.112539.  
5/3/2023 10.000 DO TUAN BINH  741948.050323.112526. Chuyển tiền
5/3/2023 10.000 NGUYEN VAN THO 1016334275  
5/3/2023 10.000 PHAM VAN THIEU 744276.050323.112101.  
5/3/2023 10.000 TRIEU HUU VINH 861444.050323.110209. Chuyển tiền
5/3/2023 10.000 HOANG THI NGA  931852.050323.110116. Chuyển khoản
5/3/2023 10.000 HO VAN NGAM 780544.050323.105353. Chuyển khoản
5/3/2023 10.000 PHAN THANH HUYEN 1024190294 Chuyển tiền
5/3/2023 10.000 DOAN VINH PHU 738644.050323.104202.  
5/3/2023 10.000 Vu Thi Van 384687.050323.104201.  
5/3/2023 10.000 NGUYEN DINH DUNG  749299.050323.104044. Chuyển tiền
5/3/2023 10.000 NGUYEN DUY LONG  839046.050323.103816. Chuyển khoản
5/3/2023 10.000 KA NHY ON 294743.050323.102856. Chuyển tiền
5/3/2023 10.000 Tram ngoc hiep 844043.050323.101312.  
5/3/2023 10.000 NGUYEN MINH THUAN 756186.050323.100707.  
5/3/2023 50.000 DUONG QUANG HUNG 707273.050323.100455.  
5/3/2023 10.000 MA VAN TUAN  PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE.
.37064290129.
Chuyển tiền
5/3/2023 10.000 NGUYEN HUU DUC 693034.050323.100110.  
5/3/2023 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 699686.050323.100014. Từ thiện
5/3/2023 10.000 LU DUC THINH 664914.050323.095404. Chuyển khoản
5/3/2023 12.000 BAN THI THANH  555696.050323.094833. Chuyển khoản
5/3/2023 1.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 1024890305 anonymous.
5/3/2023 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 583134.050323.093223. tre em khuyet tat
5/3/2023 50.000 DANG THI THUY 0291000272468 Chuyển tiền
5/3/2023 10.000 LE QUANG THUAT 9837097898 Chuyển tiền
5/3/2023 100.000 NGUYEN XUAN SON Quan 7  0371003907540  
5/3/2023 20.000 PHAM THANH BINH 837034.050323.080
115.VCB
Chuyển khoản
5/3/2023 5.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 9879577109  
5/3/2023 12.000 NGUYEN THI DA THAO 164174.040323.234139. Chuyển tiền
5/3/2023 9.999 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0471000334465  giau
5/3/2023 10.000 Hong Nhung  020415.040323.232712. Chuyển khoản
6/3/2023 100.000 Xuyen  215740.060323.224533. Chuyển
6/3/2023 15.000 DINH THANH HIEN  0901000098834  Chuyển tiền
6/3/2023 100.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 1019710271 binh thuong
6/3/2023 10.000 Do anh truong 320401.060323.211636.  
6/3/2023 100.000 LE THE HIEN 750780.060323.211555. Transfer
6/3/2023 200.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0011004371621 mong dieu tot dep den voi cac em
6/3/2023 10.000 NGUYEN VAN TRUYEN  599995.060323.204748. Chuyển tiền
6/3/2023 20.000 VU THI HOA 370875.060323
.204725.VCB
 
6/3/2023 10.000 NGUYEN THAI KHANG 975524.060323.203100. Chuyển tiền
6/3/2023 10.000 MA CHIEN THIET  02009704150306201
9532023oJN5423898.
84527.201953.
Chuyển tiền
6/3/2023 1 VO DINH PHU 698360.060323.201620. Chuyển tiền
6/3/2023 10.000 Le dinh hanh  946657.060323.201500.  
6/3/2023 10.000 NGUYEN THI MAI LINH  520268.060323.201213. Chuyển khoản
6/3/2023 10.000 tran thi thu huong  926211.060323.200548.  
6/3/2023 10.000 LE KIM HOANG VAN 0181003340673   
6/3/2023 10.000 NGUYEN THU HA 959510.060323.200234. Chuyển khoản
6/3/2023 10.000 TRAN THI CHAU   0061001048881  Chuyển tiền
6/3/2023 10.000 NGUYEN MINH CHUNG  0951004211806  Chuyển tiền
6/3/2023 10.000 NGUYEN XUAN GIOI 512110.060323.195623.  
6/3/2023 10.000  NGUYEN THI MO  0501000264961  
6/3/2023 1 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 389413.060323.195321. ck 
6/3/2023 100.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0711000259464 tre em khuyet tat
6/3/2023 10.000  Y BRAT BYA  1026481087 Chuyển tiền
6/3/2023 10.000 NGUYEN THI HOP  9397468996 Chuyển tiền
6/3/2023 100.000 Lu thi huong  889556.060323.194934.  
6/3/2023 20.000 luong thi bien 367933.060323.19
4447.VCB
 
6/3/2023 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 010588.060323.194342. Ho tro
6/3/2023 10.000 nguyen nhat tan  873707.060323.194235.  
6/3/2023 10.000 NGUYEN THI THUY DUNG 732098.060323.193949.  
6/3/2023 10.000 TRAN QUANG VINH 334113.060323.193224. Chuyển khoản
6/3/2023 10.000 LAI THI THUY  02009704150306193
2022023J09j403536
.64398.193202.
Chuyển tiền
6/3/2023 10.000 VO TUAN CUONG  PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE..
37145756817.
Chuyển tiền
6/3/2023 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 1030341388 tre e khuyet tat
6/3/2023 10.000 NGUYEN THI NGUYET 650495.060323.192348. Chuyển tiền
6/3/2023 10.000 Y TIET MIO  741115.060323.192119. Chuyển khoản
6/3/2023 20.000 Song Anh 727184.060323.19195
7.VCB
 
6/3/2023 10.000 HO VAN THANH  0151000596663  Chuyển tiền
6/3/2023 1.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 1019630550 .chut qua nho nho
6/3/2023 10.000 TA THI BICH THUONG  1026964205 Chuyển tiền
6/3/2023 10.000 NGUYEN HAN  1027835933 Chuyển tiền
6/3/2023 10.000 PHAM DUY TU 045701.060323.184745.  
6/3/2023 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 105027.060323.184530. ck tu thien
6/3/2023 30.000 BUI THI THUY  600413.060323.184429. Chuyển tiền
6/3/2023 10.000 NGUYEN THU PHUONG  020045299903061
84250202320e
2304992.43198.184417.
Chuyển tiền
6/3/2023 200.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 1017920294 .tuy quy su dung
6/3/2023 10.000 TANG VAN CUONG  022126.060323.182925. Chuyển khoản 
6/3/2023 20.000 MAI ANH CUONG 565593.060323.182
556.VCB
Chuyển khoản
6/3/2023 10.000 HUYNH VAN BE 966120.060323.182353. Chuyển tiền
6/3/2023 10.000 KHA VAN MINH  399643.060323.182023. Chuyển khoản
6/3/2023 10.000 La Xuan Hoa  659606.060323.181455.  
6/3/2023 200.000 NGUYEN PHUONG LOAN   0071001216010  Chuyển tiền
6/3/2023 10.000 TRAN TAN PHAT  0891000647148  Chuyển tiền
6/3/2023 10.000 TRUONG KHANH LINH  0181003419895 Chuyển tiền
6/3/2023 10.000 VU TRONG DONG  02009704150306
1801492023ulbI361
944.23152.180150.
Chuyển tiền
6/3/2023 10.000 TAN THI NGAU 244830.060323.175324. Chuyển khoản
6/3/2023 10.000 NGUYEN THI OANH 0961000026939   
6/3/2023 10.000 A BE  020097041503061
747492023fV103543
70.15560.174750.
Chuyển tiền
6/3/2023 10.000 THACH THI HONG THU PARTNER.DIREC
T_DEBITS_VCB.MSE..
37140476521.
Chuyển tiền
6/3/2023 10.000 NGUYEN MINH HOI  515208.060323.174530. Chuyển tiền
6/3/2023 10.000 SUNG A PHIA  779919.060323.174258. Chuyển khoản
6/3/2023 10.000 tran dang minh dang 064984.060323.174250. ck 
6/3/2023 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 762.512.060.323.173.000.000  
6/3/2023 20.000 PHAN LOC 402902.060323.173919. Chuyển tiền
6/3/2023 20.000 Nguyen Thi Bich Tuyen 02009704150306173
84620234wEL349526
.10728.173846.
 
6/3/2023 50.000 TRAN HUYEN TRAN  020097041503061
737152023I0NV3486
94.9883.173715.
Chuyển tiền
6/3/2023 10.000 VI VAN ON 695626.060323.172803. Chuyển khoản
6/3/2023 10.000 TANG THANH LONG 388337.060323.172638. Chuyển tiền
6/3/2023 10.000 HIEN 631164.060323.172542.  
6/3/2023 20.000 Nguyen Thi Bich Hong PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.ZLP..
ZP6HEP5LKLN9.
 
6/3/2023 10.000 HOANG THI HANG  539760.060323.170019. Chuyển khoản
6/3/2023 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 433737.060323.165320. Ung ho tre em
6/3/2023 10.000 pham minh thang 487732.060323.165238.  
6/3/2023 10.000 TRAN VU LONG  PARTNER.DIRECT
_DEBITS_VCB.MSE..
37137833296.
Chuyển tiền
6/3/2023 10.000 NGUYEN QUYNH NGOC TU  016588.060323.164402. Chuyển khoản
6/3/2023 10.000 Linh 400760.060323.164201. Chuyển
6/3/2023 20.000 BUI THI MY DUNG 415360.060323.163
942.VCB
Chuyển khoản
6/3/2023 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 476813.060323.163743. ck 
6/3/2023 10.000 LUONG QUANG TRUNG 400925.060323.163431.  
6/3/2023 10.000 NGUYEN THI BICH THU  725010.060323.162952. Chuyển khoản
6/3/2023 10.000 NGUYEN BAO NHU Y VA CONG TY 24H 718710.060323.162845.  
6/3/2023 20.000 Pvh  341382.060323.162150. Chuyển
6/3/2023 10.000 CHAM VAN CHUYEN 676532.060323.162129. Chuyển khoản
6/3/2023 10.000 NGUYEN VAN LOI PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE.
.37136433508.
 
6/3/2023 50.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 02009704150 3061619362023s Ogh294411 .68043. 161936. khac
6/3/2023 10.000 LE DUC TINH 321553.060323.161310. ck
6/3/2023 10.000 TRAN AN PHU 281269.060323.161037.  
6/3/2023 20.000 LAU A TUA 531722.060323.1
60839.VCB
Chuyển khoản 
6/3/2023 10.000 LY VAN THANG  PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE..
37135574990
Chuyển tiền
6/3/2023 20.000 BUI TRUNG HAU PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE..
37134968225.
 
6/3/2023 10.000 NGUYEN HOANG LAI 0281000523790   
6/3/2023 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE..
37134967158.
quy tu thien
6/3/2023 10.000 Huong  276672.060323.155934. Chuyển
6/3/2023 200.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 541253.060323.155736. Ung ho quy tre em khuyet tat
6/3/2023 10.000 Minh  264492.060323.155522. Chuyển
6/3/2023 10.000 DANG THU HIEN 528822.060323.155521. Chuyển khoản
6/3/2023 10.000 NGUYEN KHAC HUNG  0481000900616  ASEAN.
6/3/2023 10.000 MAI CHI THO cty24h 1017661031  
6/3/2023 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 717423.060323.154814. ck tu thien
6/3/2023 10.000 LE VU QUY 0381000349169  Chuyển tiền
6/3/2023 10.000 TRAN NGUYEN THANH QUYNH 0061001017579 Chuyển tiền
6/3/2023 10.000 VO NHAT HIEN 1019045876 Chuyển tiền
6/3/2023 20.000 NGUYEN THI THU HA  697483.060323.15
4347.VCB
Chuyển khoản
6/3/2023 10.000 NGUYEN HOANG AN  405424.060323.154324. Chuyển tiền
6/3/2023 10.000 NGUYEN VAN HAU 138733.060323.154243.  
6/3/2023 10.000 NGUYEN TRUNG KIEN  135968.060323.154211. Chuyển khoản
6/3/2023 20.000 KA BOI  293699.060323.1538
37.VCB
Chuyển khoản
6/3/2023 10.000 Bui thi thom  399872.060323.153820. ck
6/3/2023 20.000 VU HAI MINH 926261.060323.153
028.VCB
Chuyển khoản
6/3/2023 10.000 HOANG THI MY DUYEN 360932.060323.152606. Chuyển khoản
6/3/2023 10.000 vo thanh nguyen  166133.060323.151937.  
6/3/2023 10.000 TONG VAN CHIEN 008012.060323.151613. Chuyển khoản
6/3/2023 10.000 NGUYEN DUY THAI  302874.060323.151529. Chuyển khoản
6/3/2023 10.000 Thao  153777.060323.151507. Chuyển
6/3/2023 100 KHUONG THI THUY LINH 574803.060323.151344. Chuyển tiền
6/3/2023 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 456811.060323.151246.  
6/3/2023 10.000 TRAN THI LOAN 1032080873 Chuyển tiền
6/3/2023 10.000 NGUYEN VAN MINH  425245.060323.151049. Chuyển tiền
6/3/2023 10.000 Bui Thi Tuyet Trinh 275847.060323.151039. Chuyển tiền
6/3/2023 10.000 GIAP THI HUYEN 1030042623 Chuyển tiền
6/3/2023 10.000 Tra 133692.060323.150741. Chuyển
6/3/2023 10.000 Tran van Phuong 363688.060323.150630.  
6/3/2023 10.000 NGUYEN HOANG THUY NGA  212142.060323.150518. Chuyển tiền
6/3/2023 10.000 LINH Dao 268978.060323.150518. Chuyển tiền
6/3/2023 10.000 NGO THI THUY HONG 1017410061 Chuyển tiền
6/3/2023 10.000 NGUYEN VAN DUNG 267707.060323.150401. Chuyển tiền
6/3/2023 10.000 NGUYEN THI NGAT  235755.060323.150318. Chuyển khoản
6/3/2023 20.000 Thom  119617.060323.150216. Chuyển
6/3/2023 10.000 Ly 118899.060323.150159. Chuyển
6/3/2023 10.000 NGUYEN THI BICH HUONG  836157.060323.150151. Chuyển tiền
6/3/2023 10.000 NGUYEN VAN TOAN  840547.060323.150116. Chuyển tiền
6/3/2023 10.000 NGUYEN THI HA 0141000782394 Chuyển tiền
6/3/2023 10.000 Duong van son 935787.060323.150032.  
6/3/2023 10.000 LO VAN LUONG  202234.060323.145630. Chuyển khoản
6/3/2023 10.000 LANG THI HONG NHU 193995.060323.145448.  
6/3/2023 10.000 DANG GIAU  898737.060323.145200. Chuyển khoản
6/3/2023 20.000 PHAM THI TU  901905.060323.1
44539.VCB
Chuyển khoản
6/3/2023 20.000 NGO HAI DANG PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE.
.37131221388.
Chuyển tiền
6/3/2023 10.000 PHAM SY 0041000230379   Chuyển tiền từ thiện
6/3/2023 10.000 NGUYEN THI HUE  852262.060323.143218. Chuyển tiền
6/3/2023 20.000 Nguyen Hoang Nhan 320331.060323.1
43224.VCB
 
6/3/2023 10.000 DINH VAN XANH  084700.060323.143147. Chuyển khoản
6/3/2023 20.000 TRAN XUAN DUC HUY 357192.0603
23.142849.VCB
Chuyển khoản
6/3/2023 10.000 NGUYEN THI HOAN  0351000878230  
6/3/2023 10.000 PHAM NGOC TOAN 812655.060323.142044. Chuyển tiền
6/3/2023 200.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 1025484156 quy vi tre em khuyet tat
6/3/2023 10.000 LO VAN CHINH 321219.060323.141056. Chuyển tiền
6/3/2023 10.000 TRAN ANH TU 714773.060323.140553.  
6/3/2023 10.000 PHUNG VAN SI 1013170859 Chuyển tiền
6/3/2023 10.000 LUONG THI LUAN 211310.060323.140124. Chuyển tiền
6/3/2023 10.000 NGUYEN DINH THUAN  9981858319  
6/3/2023 10.000 PHAM VAN DUAN  675229.060323.135458. Chuyển khoản
6/3/2023 10.000 TRAN VAN PHUC  673464.060323.135428. Chuyển khoản
6/3/2023 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 9327899035 chung tay gop suc
6/3/2023 10.000 NGUYEN THI HUE  0201000555203 Chuyển tiền
6/3/2023 10.000 Duong chi son PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE.
.37128097528
 
6/3/2023 10.000 LUONG VAN CUONG  610849.060323.133643. Chuyển khoản
6/3/2023 10.000 NGUYEN THI TRINH  602746.060323.133413. Chuyển khoản
6/3/2023 10.000 DINH TRONG THO 1027194652 Từ thiện
6/3/2023 10.000 TUONG VAN CUONG  655861.060323.133011. Chuyển tiền
6/3/2023 10.000 Le thanh tung  898850.060323.133011.  
6/3/2023 10.000 Nguyen van tinh 787324.060323.132642.  
6/3/2023 10.000 Quang van doan  386534.060323.132129. ck
6/3/2023 20.000 LE THI LUOM  818791.060323.1
31642.VCB
Chuyển khoản
6/3/2023 10.000 TRINH VAN CONG 171657.060323.131223. Chuyển tiền
6/3/2023 10.000  NGUYEN BAO THANG 0481000719137  Chuyển tiền
6/3/2023 10.000 Nguyen hoang thuy nga 345812.060323.130854.  
6/3/2023 10.000 LA VAN HAI 594677.060323.130706. Chuyển tiền
6/3/2023 10.000  NGUYEN VAN DUNG 164756.060323.130339. Chuyển tiền
6/3/2023 10.000 NGUYEN VAN MANH 9342318765 Chuyển tiền
6/3/2023 10.000 DAM NHAT LE  700020.060323.125810. Chuyển khoản
6/3/2023 10.000 HO THI NGUYEN PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE.
.37126653499.
 
6/3/2023 50.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 822640.060323.125128. Ung ho quy khuyet tat tre em
6/3/2023 10.000 NGUYEN KINH TAM 1017129553 Chuyển tiền
6/3/2023 10.000 NGUYEN VAN VUONG  656021.060323.124720. Chuyển khoản
6/3/2023 10.000 TRAN BAO SON  648108.060323.124529. Chuyển khoản
6/3/2023 10.000 LE VAN DANH  147350.060323.124100. Chuyển tiền
6/3/2023 10.000 LY VAN GIANG 195760.060323.123714. Chuyển tiền
6/3/2023 10.000 CHU THI HA 0801000224081   Chuyển tiền
6/3/2023 20.000 DANG VAN KHAI  623818.060323.12
3002.VCB
Chuyển khoản
6/3/2023 10.000 NGUYEN THI MY YEN 142473.060323.122925. Chuyển tiền
6/3/2023 20.000 NGUYEN HUU NGHI  791758.060323.1
22603.VCB
Chuyển khoản
6/3/2023 10.000 HUYNH THANH AN 549591.060323.122322. Chuyển khoản
6/3/2023 10.000 LE MINH QUY   0381000565867  Chuyển tiền
6/3/2023 10.000 TRAN HUU NGHI  522445.060323.121748. Chuyển khoản
6/3/2023 10.000 HOANG VAN VIET 0501000119117 Chuyển tiền
6/3/2023 10.000 LE VAN DO  PARTNER.DIRECT
_DEBITS_VCB.MSE.
.37124098114.
Chuyển tiền
6/3/2023 10.000 Le Duy Thinh PARTNER.DIRECT
_DEBITS_VCB.MSE.
.37124043418.
 
6/3/2023 10.000 LA THI QUYNH 366798.060323.115725.  
6/3/2023 10.000 HOANG VAN HOAT  406195.060323.115445. Chuyển khoản
6/3/2023 10.000 BUI DINH TRUNG  220787.060323.115401. chuyen tu thien
6/3/2023 10.000 NGUYEN KIM DUYEN   0701000441320  Chuyển tiền
6/3/2023 10.000 Nguyen duc tan luong 317662.060323.113811.  
6/3/2023 20.000 NGUYEN HAI ANH  585885.060323.
113704.VCB
Chuyển khoản
6/3/2023 11.111 Le Van Hao 305424.060323.113552. Chuyển tiền
6/3/2023 10.000 NGUYEN DUC HUNG 234223.060323.112924.  
6/3/2023 10.000 LE VAN CUONG 9968454343 Chuyển tiền
6/3/2023 20.000 PHAM NAM GIANG  833783.060323.111910. Chuyển tiền
6/3/2023 10.000 HOANG DINH ANH HOA  PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE.
.37122150056.
Chuyển tiền
6/3/2023 30.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0071001035826 lxstd tặng từ thiện
6/3/2023 10.000 TRUONG MINH TAM 957258.060323.105500. Chuyển khoản
6/3/2023 10.000 Tran Thi Hang  143575.060323.105101. Chuyển tiền
6/3/2023 10.000 THAI THI HUYNH HOA 032572.060323.103648. Chuyển tiền
6/3/2023 10.000 Dinh cong hoa 880451.060323.103646.  
6/3/2023 100 KHUONG THI THUY LINH 034991.060323.103513. Chuyển khoản
6/3/2023 10.000 TRAN DINH HOANG 181358.060323.103436. Chuyển tiền
6/3/2023 10.000 PHAM ANH DUNG 938120.060323.103417. Chuyển tiền
6/3/2023 10.000 TRAN HUU THAO 391675.060323.103306. Chuyển tiền
6/3/2023 20.000 PHAM THANH TUAN 092503.060323.103305. Chuyển tiền
6/3/2023 100 KHUONG THI THUY LINH  861413.060323.102824. Chuyển khoản 
6/3/2023 10.000 HUYNH THANH NHIEU  957488.060323.102412. Chuyển khoản
6/3/2023 10.000 TAO VAN PHOI  082594.060323.102352. Chuyển tiền
6/3/2023 10.000 Nguyen thi thao 951017.060323.102250.  
6/3/2023 10.000 VU VAN TRUNG   0121000661685  Chuyển tiền
6/3/2023 10.000 NGUYEN THI HA  936757.060323.101952. Chuyển khoản
6/3/2023 10.000 PHUONG VAN THIEU  769084.060323.101339. Chuyển tiền
6/3/2023 10.000 LE CONG THANH 9886052807 Chuyển tiền
6/3/2023 10.000 CHU DUC QUYEN 844740.060323.101010. Chuyển tiền
6/3/2023 10.000 Hao 389603.060323.095807. Chuyển
6/3/2023 10.000 PHAM XUAN TRUNG  1024700618 Chuyển tiền
6/3/2023 10.000 TRAN VUONG KIEP 048247.060323.095024. Chuyển tiền
6/3/2023 10.000 HOANG VAN NGHE  748918.060323.094508. Chuyển tiền
6/3/2023 10.000 Nguyen Thi thanh 109493.060323.094323.  
6/3/2023 10.000 NGO VAN TUAN  836115.060323.092322. Chuyển tiền
6/3/2023 10.000 NGUYEN THI HONG VAN 0461003818557  Chuyển tiền
6/3/2023 40.000 DANG THI THUY 0291000272468 Chuyển tiền
6/3/2023 10.000 TRIEU THI QUYET  162618.060323.053538. Chuyển khoản
6/3/2023 300.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ  0581000766720 bt
6/3/2023 100.000 TRAN DUY LINH 1012907955 ung ho cac em nho
7/3/2023 100.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ  0071000977389 .tre em
7/3/2023 20.000 NGUYEN VAN QUAN 570075.070323.21
3343.VCB
Chuyển khoản
7/3/2023 50.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 1027968556 gop phan giup cuoc song cac em tot hon
7/3/2023 10.000 NGUYEN MINH TRI   0671004072534  Chuyển tiền
7/3/2023 5.000 KIEU DIEM QUYNH  924930.070323.205432. Chuyển tiền
7/3/2023 20.000 NGUYEN TIEP KHAC 870712.070323.2
03914.VCB
Chuyển khoản
7/3/2023 10.000 NGUYEN VAN NGHIA 089089.070323.203619.  
7/3/2023 20.000 LE THANH DIEN  02009704150307202
4472023OTeo7180
42.57601.202447.
Chuyển tiền
7/3/2023 10.000 Ngo van tuan 906824.070323.201902.  
7/3/2023 20.000 NGUYEN MINH CHI  509750.070323.201601. Chuyển khoản
7/3/2023 10.000 Huynh thi anh Tam  102739.070323.200838. Từ thiện
7/3/2023 10.000 DO THI THAM  1031938628 Chuyển tiền
7/3/2023 20.000 RO CHAM PHYIM 114724.070323
.195817.VCB
Chuyển khoản
7/3/2023 10.000 TRINH THANH TUNG 02009704150307195
3422023sR4C7048
94.44743.195342.
 
7/3/2023 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 850298.070323.195332. ck tu thien
7/3/2023 10.000 cao ngoc thien 020097041503071946102
0235DYe701783.4
1683.194610.
 
7/3/2023 20.000 TRINH XUAN TOI  814266.070323.194225. Chuyển khoản
7/3/2023 10.000 PHAM VAN THANG LOI 671853.070323.194209. Chuyển tiền
7/3/2023 10.000 PHAM HONG THU  966555.070323.193846. Chuyển tiền
7/3/2023 10.000 TRAN THI HONG THAM  0621000474678 Chuyển tiền
7/3/2023 10.000 PHAM THE HUYNH  0221000016263  
7/3/2023 20.000 HA VAN THANH 275505.070323.192451. Chuyển khoản
7/3/2023 20.000 TRAN VAN TAI 130375.070323.191135.  Chuyển tiền
7/3/2023 50.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ  0791000025090 .Y te
7/3/2023 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 417058.070323.190943. Chuyển tiền
7/3/2023 10.000 NGUYEN QUOC LOC  0561000602493  
7/3/2023 10.000 DAO VAN THANH 0200970415030718
58052023FgiY6812
62.21724.185806.
 
7/3/2023 10.000 NGUYEN VAN LOI  540344.070323.184945. Chuyển khoản
7/3/2023 20.000 TRAN VAN ANH 098466.070323.184746. Chuyển khoản
7/3/2023 20.000 MAI CHI NHAN 113338.070323
.184744.VCB
 
7/3/2023 10.000 BUI MINH TUAN  509336.070323.184415. Chuyển khoản 
7/3/2023 10.000 XA VAN HOANG 502231.070323.184255. Chuyển khoản
7/3/2023 10.000 HUYNH TIEN LEN 309078.070323.183932. Chuyển tiền
7/3/2023 10.000 PHAN THI YEN 053333.070323.183801. Chuyển khoản
7/3/2023 20.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.ZLP.
.ZP6HEQ3FD087.
ck tu thien
7/3/2023 10.000 NGUYEN THI TAM  871427.070323.183506. Chuyển tiền
7/3/2023 20.000 NGU THI VAN 449593.070323.183332. Chuyển khoản
7/3/2023 15.000 DUONG DINH DANH  PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE..
37198540055.
Chuyển tiền
7/3/2023 10.000  DAO THANH QUY  296410.070323.182625. Chuyển tiền
7/3/2023 20.000 Dinh Ton That 636346.070323.182158.  
7/3/2023 10.000 NGUYEN VAN TUAN 020097041503071817102
023IX74663210.4
032.181710.
 
7/3/2023 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 934654.070323.181256. ck tu thien
7/3/2023 10.000 LE NHAT THANH  314749.070323.180655. Chuyển khoản
7/3/2023 10.000 NGUYEN VAN THAO 897359.070323.180506. Chuyển khoản từ thiện
7/3/2023 10.000 NGUYEN HUY TU  0441000811009 ck tu thien
7/3/2023 100 NGUYEN THU TIEN  067555.070323.180108. Chuyển khoản 
7/3/2023 10.000 NGUYEN THI HONG LOAN PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE..
37196834968.
Chuyển tiền
7/3/2023 10.000 NGUYEN THANH DANH 213596.070323.174932.  
7/3/2023 20.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 139712.070323.173727. Chuyển tiền
7/3/2023 10.000 LE HUU BINH PARTNER.DIRECT
_DEBITS_VCB.MSE
..37195875305.
 
7/3/2023 10.000 PHAN HUU BAN 1014907846  
7/3/2023 10.000 HOANG VAN HUNG  0351000822701 Chuyển tiền
7/3/2023 10.000 NGUYEN HUU LUAN 218726.070323.170726. Chuyển tiền
7/3/2023 20.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 418703.070323.170434.VCB  
7/3/2023 10.000 VU MINH TUNG 575612.070323.170355. Chuyển khoản
7/3/2023 10.000 VU QUOC LONG 921668.070323.165856.  
7/3/2023 10.000 Phung 411788.070323.165554. Chuyển
7/3/2023 10.000 LE VAN CUONG  859043.070323.165104. Chuyển khoản
7/3/2023 10.000 CAO THUY LINH  821564.070323.164451. Chuyển khoản
7/3/2023 10.000 NGUYEN VAN THUY  818330.070323.164418. Chuyển khoản
7/3/2023 10.000 HOANG VAN HUNG  0351000822701  
7/3/2023 10.000 HAN VAN TINH 827664.070323.163724.P Chuyển tiền
7/3/2023 20.000 truong van duong 758279.070323.162622.  
7/3/2023 10.000 NGUYEN VAN HIEN 0731000825671 Chuyển
7/3/2023 50.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ MBVCB.31931425
47.2001.VCB Rewards.
Ung ho
7/3/2023 10.000 VU QUOC TRUONG 032599.070323.161547. Chuyển tiền
7/3/2023 10.000 LU VAN NGUYEN 636785.070323.161228.  
7/3/2023 20.000 HO VAN THOI 316414.070323.1
61100.VCB
 
7/3/2023 20.000 DOAN MINH THUAN  9334602032 Chuyển tiền
7/3/2023 20.000 nguyen duy khanh 383115.070323.160417.  
7/3/2023 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 585955.070323.160323. ck tu thien
7/3/2023 10.000 NGUYEN THI HUONG 231306.070323.160253. Chuyển tiền
7/3/2023 20.000 HOANG VAN QUYET 648112.070323.15
5944.VCB
Chuyển khoản
7/3/2023 10.000 NGUYEN HOAI PHONG 277054.070323.155743.  
7/3/2023 10.000 khong luc khue  249396.070323.155719.  
7/3/2023 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 146847.070323.155441. ck tu thien
7/3/2023 10.000 Phan Kim Tri 214667.070323.155159.  
7/3/2023 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 264895.070323.154357. ck tu thien
7/3/2023 10.000 NGUYEN QUOC ANH  354159.070323.153922. Chuyển tiền
7/3/2023 10.000 DUONG THI HUYNH NHU PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE..
37191056846.
Chuyển tiền
7/3/2023 10.000 NGUYEN THI MY  PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE..
37191112811.
Chuyển tiền
7/3/2023 20.000 ONG KIM YEN 907180.070323.1524
03.VCB
Chuyển khoản
7/3/2023 20.000 TRUONG THI NGOC Y 967795.070323.152342. Chuyển tiền
7/3/2023 10.000 NGUYEN VAN LAM 961344.070323.152148. Chuyển tiền
7/3/2023 1.000 NGUYEN THI KIM LIEN 1018868617 Chuyển tiền
7/3/2023 10.000 HA THI NGA  953387.070323.151955. Chuyển tiền
7/3/2023 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 061578.070323.151956. ck tu thien
7/3/2023 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 239859.070323.151424. ck 
7/3/2023 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 319603.070323.151337. ck tu thien
7/3/2023 10.000 LAM BAT ICH  030920.070323.151308. Chuyển khoản
7/3/2023 20.000 CAO THI QUYNH CHI 203673.070323.151148. Chuyển khoản
7/3/2023 1 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 455013.070323.151127. ck 
7/3/2023 10.000 CAO DUC CHIEN  0291000260031 Chuyển tiền
7/3/2023 20.000 NGUYEN VAN THANG  1012974925 Chuyển tiền
7/3/2023 20.000 BUI THI NHAT  1023716589 Chuyển tiền
7/3/2023 10.000 NGUYEN THI THUY DUNG 0281000566219  Chuyển tiền
7/3/2023 10.000 NGO THI DUYEN  202711.070323.150745. Chuyển khoản
7/3/2023 10.000 NGUYEN THI HIEN  778432.070323.150634. Chuyển tiền
7/3/2023 10.000 BUI THI YEN VY  997827.070323.150611. Chuyển khoản
7/3/2023 50.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0271001032014 tre em khuyet tat
7/3/2023 20.000 PHAM QUOC TUAN 098006.070323.150417. Chuyển tiền
7/3/2023 10.000 NGUYEN THI MONG MO 264050.070323.150317. Chuyển khoản
7/3/2023 10.000 LE QUANG THINH 263108.070323.150306. Chuyển khoản
7/3/2023 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 230003.070323.150246..  
7/3/2023 10.000 TRAN TRANG NHA  982088.070323.150247. Chuyển khoản
7/3/2023 12.000 HA DUC MINH  256967.070323.150156. Chuyển khoản
7/3/2023 10.000 Bui Thi Nhanh  121003.070323.145942. Chuyển tiền
7/3/2023 10.000 NGUYEN HUU KHOA 281547.070323.145813.  
7/3/2023 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 866183.070323.145744. ck tu thien
7/3/2023 10.000 Nguyen thi hanh 056356.070323.144347.  
7/3/2023 10.000 Nga  110591.070323.144218. ck
7/3/2023 10.000 DANG VAN LOC 888888.070323.144053. Chuyển khoản
7/3/2023 10.000 NGUYEN DUONG THANH 151407.070323.144037.  
7/3/2023 20.000 DOAN DINH DUY 156603.070323.143935.VCB  
7/3/2023 32.329 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ IBVCB.319254972
0.2001.VCB Rewards
tre em khuyet tat
7/3/2023 20.000 VU LE HOANG  170920.070323.143215. Chuyển tiền
7/3/2023 10.000 TRAN THANH NHAN 9335332027 Chuyển tiền
7/3/2023 10.000 TA THI LUONG  501396.070323.142542. Chuyển tiền
7/3/2023 50.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0361000363216 Thuong tre em khuyet tat
7/3/2023 10.000 TA TUAN AN 161674.070323.141829. Chuyển tiền
7/3/2023 10.000 NGUYEN THANH DAT  777189.070323.141320. ck tu thien
7/3/2023 10.000 PHAM THI MANH PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE..
37188670731.
Chuyển tiền
7/3/2023 10.000 BUI VAN THI  011608.070323.141001. Chuyển khoản
7/3/2023 10.000 DO NGOC NAM  984011.070323.140350. Chuyển khoản
7/3/2023 10.000 MAI VAN HUONG 738168.070323.140258.  
7/3/2023 20.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.ZLP..
ZP6HEQ3F667N.
Chuyển
7/3/2023 10.000 NGUYEN VAN HUNG 9377836662 Chuyển tiền
7/3/2023 10.000 TRAN QUOC NHAN  1014922838 Chuyển tiền
7/3/2023 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 174727.070323.135246. ck tu thien
7/3/2023 10.000 LE VAN THAI 312258.070323.134947.  
7/3/2023 10.000  NGUYEN PHUOC THO 028026.070323.134231.  
7/3/2023 10.000 NGUYEN THI THAO  141170.070323.134047. Chuyển tiền
7/3/2023 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 164967.070323.133851. ck tu thien
7/3/2023 10.000 PHAM THI THUY QUYEN 596972.070323.133812. Chuyển tiền
7/3/2023 20.000 PHUNG HAI HA  590363.070323.133542. Chuyển tiền
7/3/2023 20.000 TRAN TUAN ANH PARTNER.DIRECT
_DEBITS_VCB.MSE..
37187000351.
Chuyển tiền
7/3/2023 10.000 do thanh du  888476.070323.132925.  
7/3/2023 10.000 DANH RAM 721991.070323.132636. Chuyển tiền
7/3/2023 10.000 TRAN THI LAN ANH PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE..
37186154185.
Chuyển tiền
7/3/2023 20.000 PHAN VAN TUAN  111054.070323.1
32241.VCB
Chuyển khoản 
7/3/2023 10.000 NGUYEN DUY LAM 1020612216  
7/3/2023 10.000 LE THI QUYNH HOA 0081001329529 Chuyển tiền
7/3/2023 10.000 BUI VAN AN  206467.070323.131448. Chuyển tiền
7/3/2023 10.000 BUI THIEN PHUOC  0901000129578   
7/3/2023 10.000 DAM HUY TOAN 961493.070323.130757.  
7/3/2023 10.000 NGUYEN THI HAI  0201000629463 Chuyển tiền
7/3/2023 10.000 HOANG VAN SO  525061.070323.130205. Chuyển khoản
7/3/2023 10.000 PHAM MINH KHANH  1018273693 Chuyển tiền
7/3/2023 20.000 HOANG XUAN THIEM 695119.070323.1
25945.VCB
Chuyển khoản
7/3/2023 10.000 NGUYEN PHU BA  0291000256244  Chuyển tiền
7/3/2023 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 488913.070323.125205. ck tu thien
7/3/2023 10.000 NGUYEN DUY DAT 1015864270 Chuyển tiền
7/3/2023 10.000 guyen xuan hoa 183905.070323.124811.n  
7/3/2023 10.000 LANG DUC BAY 1035136794 Chuyển tiền
7/3/2023 10.000 NGUYEN SY LINH PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE..
37184706366.
 
7/3/2023 10.000 NGUYEN TRONG HUU  PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE..
37185042076
Chuyển tiền
7/3/2023 20.000 Ly dang my  925599.070323.124344.VCB ung ho tre kho khan o viet nam
7/3/2023 10.000 Huy  795751.070323.124240. Chuyển
7/3/2023 10.000 Nguyen Van Nhat Son 173109.070323.123608. ck tu thien
7/3/2023 10.000 NGUYEN DINH THANH DAI  617692.070323.123458. Chuyển khoản
7/3/2023 10.000  LE NGOC TUYET 976219.070323.123407. Chuyển tiền
7/3/2023 10.000 NGUYEN THANH DE 707445.070323.003342.  Chuyển tiền
7/3/2023 10.000 Nguyen Thi My Duyen 772571.070323.122607. Chuyển tiền
7/3/2023 10.000  TA THI BICH THUONG 1026964205 Chuyển tiền
7/3/2023 10.000 Tran Hat Ngoc 721561.070323.120740. Chuyển tiền
7/3/2023 10.000 Nguyen phuoc hau 270048.070323.115910.  
7/3/2023 10.000 PHAM KIM THOA  0101001223012  Chuyển tiền
7/3/2023 10.000 trinh cong son 251585.070323.115250.  
7/3/2023 10.000 LE THI THANH HUONG  127722.070323.115019. Chuyển tiền
7/3/2023 10.000 LE THI TU 382379.070323.114813. Chuyển khoản
7/3/2023 10.000 SA THI PAN  210663.070323.114751. Chuyển khoản
7/3/2023 10.000 VU LE HUNG  692907.070323.114648. ck tu thien
7/3/2023 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 660629.070323.114424. ck 
7/3/2023 30.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 380691.070323.114130. Chuyển tiền
7/3/2023 10.000 NGUYEN CHI TINH  646799.070323.113530. Chuyển tiền
7/3/2023 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 120477.070323.112907. ck tu thien
7/3/2023 20.000 NGUYEN THANH LONG  286389.070323.11
2254.VCB
Chuyển khoản
7/3/2023 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 127671.070323.111319. Cuu tro
7/3/2023 10.000 LAM VAN DU  151180.070323.110540. Chuyển khoản
7/3/2023 10.000 NGUYEN NGOC THANG  965334.070323.110310. Chuyển tiền
7/3/2023 10.000  PHUNG XUAN QUY 886244.070323.105404. Chuyển tiền
7/3/2023 10.000 VI VAN TRUONG 1035400696 Chuyển tiền
7/3/2023 10.000 NGUYEN THI HA 883693.070323.105122. Chuyển tiền
7/3/2023 10.000  pham quoc hien 883196.070323.105047.  
7/3/2023 10.000 Bui anh vo 933266.070323.105011.  
7/3/2023 50.000 LE VAN TRONG 0061001052767 Chuyển tiền
7/3/2023 10.000 NGUYEN THI THU THAO  647500.070323.104605. Chuyển tiền
7/3/2023 10.000 TU VAN NAM 9977396031  
7/3/2023 10.000 TRAN VAN NGUYEN 873504.070323.104018.  
7/3/2023 50.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 457989.070323.102546. Ung ho quy khuyet tat tre em
7/3/2023 10.000 NGUYEN THI LINH  808660.070323.102229. Chuyển tiền
7/3/2023 20.000 LUU THI HANG 128288.070323.101
045.VCB
Chuyển khoản
7/3/2023 10.000 VO VAN TON 837853.070323.100159. Chuyển tiền
7/3/2023 10.000 BUI KHAC TIEN DUNG 1033331082 ck tu thien
7/3/2023 20.000 PHUNG THI KIM OANH 771591.070323.095652. Chuyển khoản
7/3/2023 10.000 TRAN VAN TRONG 821872.070323.094351. Chuyển tiền
7/3/2023 10.000 LE DUC CHINH 384943.070323.094351.  
7/3/2023 10.000 HOANG VAN NGHIEP  587997.070323.092553. Chuyển tiền
7/3/2023 30.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0071001035826 lxstd tặng từ thiện
7/3/2023 40.000 DANG THI THUY 0291000272468 Chuyển tiền
7/3/2023 10.000 NGUYEN VAN HOA  0521000540157 Chuyển tiền
7/3/2023 100.000 NGO THI TO UYEN  0371000424776  Chuyển tiền
8/3/2023 100.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 246128.080323.225540. thien nguyen
8/3/2023 20.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0281000473739 sdfgg
8/3/2023 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 604677.080323.212016. ck tu thien
8/3/2023 10.000 DO THI NHUNG 295836.080323.204144. Chuyển tiền
8/3/2023 10.000 Trang 021554.080323.203841. Chuyển
8/3/2023 50.000 DAM THI VAN 564706.080323.203300.VCB  
8/3/2023 10.000 NGUYEN TUNG DUY  832537.080323.202722. Chuyển khoản
8/3/2023 10.000 NGUYEN THI TUYET MAI  PARTNER.DIRECT
_DEBITS_VCB.MSE.
.37244497474.
Chuyển tiền
8/3/2023 10.000 DINH PHU CANG 262126.080323.200036. Chuyển tiền
8/3/2023 10.000 DAO KIM MANH  712579.080323.200028. Chuyển khoản
8/3/2023 20.000 VU MINH THUC 0200970415030819
57402023zzUF9869
78.33302.195740.
 
8/3/2023 10.000 PHAM MINH HOANG  200996.080323.195546. Chuyển khoản
8/3/2023 20.000 DINH TRONG HIEU 168395.080323.194518.VCB  
8/3/2023 200.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0491000098688  ung ho tre em khuyet tat
8/3/2023 10.000 NGUYEN THI PHUONG THAO 730462.080323.193449.  
8/3/2023 10.000 NGUYEN VAN THOONG 0200970415030819
241620233V9u973444.
20058.192416. 
Chuyển tiền
8/3/2023 100.000 NGUYEN PHAN TUYET BANG 0281000612011 Chuyển tiền từ thiện
8/3/2023 10.000 LA THI MY 927683.080323.190246. Chuyển khoản
8/3/2023 10.000 HUYNH VAN TAN  381649.080323.184820. Chuyển khoản
8/3/2023 10.000 DO VAN VANG  0200970415030818
353520238GCP951
734.98976.183535.
Chuyển tiền
8/3/2023 10.000 HO LE KIM NGAN  PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE.
.37240767311.
Chuyển khoản
8/3/2023 20.000  LE KIM CHUYEN 169657.080323.182407. Chuyển tiền
8/3/2023 20.000 NGUYEN VAN DU  452610.080323.1
75847.VCB
Chuyển khoản
8/3/2023 10.000 TRAN THI HONG TUOI 120028.080323.173535. Chuyển tiền
8/3/2023 20.000 LE THI NHI 695292.080323.173259. Chuyển tiền
8/3/2023 50.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 687533.080323.173101. Chuyển tiền
8/3/2023 10.000 HUYNH NGOC PHUNG 916532.080323.172018. Chuyển khoản
8/3/2023 500.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 166460.080323.165717. Quy vi cac em
8/3/2023 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 724304.080323.163252. ck tu thien
8/3/2023 10.000 PHAM DUC PHUONG 9865509800 ck tu thien
8/3/2023 10.000 HOANG TAN NGHIA 947070.080323.162055.  
8/3/2023 10.000 BAN THI CUC 0821000012697 Chuyển tiền
8/3/2023 10.000 Linh miu 940641.080323.161950.  
8/3/2023 10.000 LE VAN HUNG  147615.080323.161942. Chuyển tiền
8/3/2023 10.000 Vu Thi Thu Hien 807211.080323.161740.  
8/3/2023 10.000 SA DUC QUANG  503301.080323.160345. Chuyển khoản từ thiện
8/3/2023 10.000 Nguyen Huy Anh 173610.080323.160301. Chuyển tiền
8/3/2023 10.000 PHAN VAN MY 1024705913 Chuyển tiền
8/3/2023 10.000 DANG VAN TY  736194.080323.160034. Chuyển tiền
8/3/2023 10.000 LUONG THI TRANG  1022141180 Chuyển tiền
8/3/2023 20.000 NGUYEN QUANG MINH 127390.080323.1
55325.VCB
Chuyển khoản
8/3/2023 10.000 HOANG VAN HUAN 133239.080323.154453. Chuyển tiền
8/3/2023 10.000 NGUYEN VAN TOAN  401663.080323.154339. Chuyển khoản
8/3/2023 10.000 NGUYEN VAN TOAN 384606.080323.154004. Chuyển khoản
8/3/2023 20.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 704174.080323
.153909.VCB
Từ thiện
8/3/2023 10.000 NGUYEN HUYNH NHAT PHUONG 151566.080323.153859. Chuyển tiền
8/3/2023 10.000 DINH TUAN ANH  622189.080323.153252. Chuyển tiền
8/3/2023 2.000.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 867179.080323.151735. Ung ho tre em ngheo khuyet tat
8/3/2023 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 008568.080323.151627. ck tu thien
8/3/2023 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ PARTNER.DIRECT
_DEBITS_VCB.MSE
..37232475978.
Từ thiện
8/3/2023 10.000 NGUYEN THI CAM GAM 974084.080323.151124. Chuyển tiền
8/3/2023 10.000 HOANG THI TUYET NHUNG  728093.080323.150842. Chuyển khoản
8/3/2023 10.000 NGUYEN HAN 1027835933 Chuyển tiền
8/3/2023 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 889001.080323.150755. Chuyển tiền
8/3/2023 20.000 NGUYEN THI HONG HAI 742637.080323.1507
04.VCB
Chuyển khoản 
8/3/2023 10.000 LE VAN GIANG  544362.080323.150655. Chuyển khoản
8/3/2023 10.000 VU THI PHUONG  281831.080323.150222. Chuyển tiền
8/3/2023 10.000 Le Thi Kieu Oanh 166747.080323.150130.  
8/3/2023 10.000 DINH VAN HIEU 1026325181 Chuyển tiền
8/3/2023 20.000 PHAM QUANG HUY 925661.080323.15
0106.VCB
Chuyển khoản
8/3/2023 10.000 PHAM VAN THANH 928031.080323.145639.  
8/3/2023 10.000 LE MINH HIEU  437334.080323.144548. Chuyển khoản
8/3/2023 20.000 BUI MINH PHUONG  1031629831 Chuyển tiền
8/3/2023 10.000 Danh  345005.080323.142642. ho tro quy khuyet tat vn
8/3/2023 10.000 TRAN HUY TUAN 338081.080323.142515. Chuyển khoản
8/3/2023 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 775762.080323.141358. ck tu thien
8/3/2023 20.000 NGUYEN HOANG SON 952248.080323.140140. Chuyển khoản
8/3/2023 20.000 NGUYEN TRONG NGHIA 907863.080323.135332. Chuyển tiền
8/3/2023 10.000 TRUONG TAN BAO  773814.080323.135246. Chuyển tiền từ thiện
8/3/2023 10.000 TRINH ANH DUC 911933.080323.135122. Chuyển khoản
8/3/2023 10.000 BUI VAN THIEN  996927.080323.135049.  
8/3/2023 20.000 VUONG VAN VAN 655710.080323.1
33952.VCB
Chuyển khoản
8/3/2023 10.000 NGUYEN HUU THONG  129782.080323.133930. Chuyển khoản
8/3/2023 10.000 NGO PHUOC LONG 891617.080323.133252. Chuyển tiền
8/3/2023 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 465498.080323.132346. quy tu thien
8/3/2023 10.000 DUONG CONG BANG  523317.080323.131907. Chuyển tiền
8/3/2023 10.000 LE THI LUY 1028338690 Chuyển tiền
8/3/2023 20.000 HOANG VAN MUOI 723136.080323.
130351.VCB
ck tu thien
8/3/2023 200.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0071003307904 ung ho
8/3/2023 20.000 NGUYEN  867130.080323.130104. GOP
8/3/2023 10.000 VU TRI KHANH  125942.080323.125049. Chuyển tiền
8/3/2023 100.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 858833.080323.124717. UNG HO QUY TRE EM KHUYET TAT
8/3/2023 20.000 PHAN DAC TIEN 649004.080323.124136.  
8/3/2023 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 332520.080323.123355.  ban chung tay cong dong cung ASEAN
8/3/2023 10.000 PHAN DINH CUONG 514750.080323.123341. Chuyển tiền
8/3/2023 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 1028942631  
8/3/2023 10.000 PHAM TUAN NAM 0521000728658  
8/3/2023 10.000 BUI XUAN Y PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE..
37226303659.
 
8/3/2023 10.000 PHAM THI ANH 0341007028211 Chuyển tiền
8/3/2023 10.000 LE THI HOA 549883.080323.121917. Chuyển khoản
8/3/2023 10.000 PHAM QUANG TAI 752446.080323.121546.  
8/3/2023 10.000 HA VAN QUYET 166378.080323.121252. Chuyển tiền
8/3/2023 10.000 TRAN THI LY  529408.080323.120925. Chuyển tiền
8/3/2023 30.000  CHU THI XUAN  0901000099629 ung ho tre em khuyet tat
8/3/2023 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 779556.080323.115825. Chuyển tiền
8/3/2023 10.000 HA THI THU PHUONG 428007.080323.115336.  
8/3/2023 20.000 NGUYEN NGOC LINH  406669.080323.1152
12.VCB
Chuyển khoản
8/3/2023 10.000 VU NGOC CHUNG 569338.080323.114300. Chuyển khoản
8/3/2023 10.000 TRAN THI PHUONG DIEM THUY  1024162090 Chuyển tiền
8/3/2023 10.000 NGUYEN HUU GIA 1034217943 Chuyển tiền
8/3/2023 10.000 TRAN THI NGOC TUYEN  760230.080323.111816. Chuyển tiền
8/3/2023 20.000 VU VAN LUYEN 662663.080323.11
1225.VCB
Chuyển khoản
8/3/2023 10.000 PHAM PHU TRUONG SON 224276.080323.111222. Chuyển khoản
8/3/2023 2.000.000 Doi 2 Lop BHTH HN K17 Nguyen Vinh Cuong  263960.080323.105858. ung ho
8/3/2023 10.000 NGUYEN VAN HUAN  PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE..
37222819314.
Chuyển tiền
8/3/2023 10.000 BUI THI TAM 533555.080323.105304. Chuyển tiền
8/3/2023 10.000 PHUNG THI MAI  247012.080323.104541. Chuyển khoản
8/3/2023 10.000 NGUYEN NGOC HIEU 864167.080323.104513. Chuyển tiền
8/3/2023 10.000 CUN VAN MINH 735835.080323.103119. Chuyển tiền
8/3/2023 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 141944.080323.102704.  
8/3/2023 40.000 DANG THI THUY 0291000272468 Chuyển tiền
8/3/2023 50.000 TRUONG QUOC THANG   0531002599430 Chuyển tiền
8/3/2023 20.000 DINH HONG THIEN 781763.080323.094150. Chuyển khoản
8/3/2023 10.000 HO VU DAT 874545.080323.093823. Chuyển tiền
8/3/2023 20.000 Thach Thi Linh 1032549055 Chuyển tiền
8/3/2023 5.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 1019530670  
8/3/2023 10.000 LY TRUNG HIEU  855660.080323.092137. Chuyển tiền
8/3/2023 30.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0071001035826 lxstd tặng từ thiện
8/3/2023 10.000 LE HAO KIET 1035776213 Chuyển tiền
8/3/2023 50.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 124987.080323.071915. Ung ho quy khuyet tat tre em 
8/3/2023 100.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 009563.080323.002116. thien nguyen 
9/3/2023 1.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 9397373443  
9/3/2023 10.000 nguyen van vi 520341.090323.205511.  
9/3/2023 10.000 VO THI YEN NHI  1033144842 Chuyển tiền
9/3/2023 100.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 1017096928 cong nhan
9/3/2023 10.000 NGUYEN HONG CHI 9396454117 Chuyển
9/3/2023 10.000 Nguyen Thong Tan 963997.090323.190816.  
9/3/2023 10.000 Cao Tuyet Trinh 376523.090323.190540.  
9/3/2023 50.000 Tong  559230.090323.184908. Chuyển
9/3/2023 10.000 NGUYEN PHUOC HOA PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE.
.37285729861.
 
9/3/2023 10.000 NGUYEN VAN HAU 1023398632 Chuyển tiền
9/3/2023 10.000 NGUYEN THI HOAI 0341006846803 Chuyển tiền
9/3/2023 10.000 Vu Thi Thuong thuen nguyen 813444.090323.181308.  
9/3/2023 1.000 NGUYEN THI THUY  0021000386281 Chuyển tiền
9/3/2023 20.000 PHAM VU ANH 824771.090323.181058.VCB  
9/3/2023 20.000 Le tuyet Loan  379494.090323.180840. Chuyển tiền
9/3/2023 10.000 NGUYEN NAM PHONG  592908.090323.180452. Chuyển khoản
9/3/2023 10.000 LE CONG HOANG 986226.090323.180108.  
9/3/2023 10.000 HOANG DUONG HAO 022091.090323.175512.  
9/3/2023 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 003093.090323.175138. ck tu thien
9/3/2023 10.000 TRUONG THI CAM TU  871839.090323.174944. Chuyển tiền
9/3/2023 20.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 965274.090323.174451. Ung ho tre khuyet tat
9/3/2023 20.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE.
.37283182812.
 
9/3/2023 10.000 DUONG DO BINH MINH 699651.090323.172948. Chuyển tiền
9/3/2023 10.000 DUONG THI MY PHUONG 0511000436928   
9/3/2023 10.000 NGUYEN HOANG TU 1017363086  
9/3/2023 10.000 NGUYEN CUONG QUOC  364311.090323.165920. Chuyển khoản
9/3/2023 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 262132.090323.164424. Ung ho tre em
9/3/2023 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 277789.090323.164129. ck tu thien
9/3/2023 20.000 PHAM VAN HAI  9966174387  
9/3/2023 10.000 dang nhu thuan 283938.090323.163452.  
9/3/2023 20.000 NGUYEN THUC PHUONG  358022.090323.1
62452.VCB
Chuyển khoản
9/3/2023 10.000 LE DINH THANH 0521000720686  Chuyển tiền
9/3/2023 10.000 NGUYEN THI THU TRA  135619.090323.160907. Chuyển khoản
9/3/2023 30.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 217126.090323.160433. ck tu thien
9/3/2023 10.000 NGUYEN THI MY DUYEN 1025430608 Chuyển tiền
9/3/2023 10.000 NGUYEN VAN DUC  376205.090323.155352. Chuyển khoản
9/3/2023 20.000 HOANG VAN TU 1015061975 ck tu thien
9/3/2023 10.000 NGUYEN BA BACH  888050.090323.154923. Chuyển tiền
9/3/2023 10.000 TRAN MINH DUONG 657071.090323.154737.  
9/3/2023 10.000 NGUYEN VAN NHUT  023938.090323.154255. Chuyển khoản
9/3/2023 10.000 Huynh phuoc tuy cty24h 830073.090323.154032.  
9/3/2023 10.000 NGUYEN THI LOAN KIEU  235141.090323.153805. Chuyển tiền
9/3/2023 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 095294.090323.153622. ck tu thien
9/3/2023 10.000 NGUYEN THI PHUONG 659750.090323.153122. Chuyển tiền
9/3/2023 20.000 Tran van phuong 081524.090323.153037.  
9/3/2023 10.000 NGUYEN THI MY LINH 972314.090323.153028. Chuyển khoản
9/3/2023 10.000 PHAN DINH HOANG  0401001328412  Chuyển tiền
9/3/2023 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 968127.090323.152924. ck 
9/3/2023 20.000 DUONG DINH DUNG 135097.090323.15
2455.VCB
Chuyển khoản
9/3/2023 10.000 Nguyen Thi Phuong Anh  362381.090323.152236. Chuyển tiền
9/3/2023 10.000 NGUYEN QUOC ANH PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE..
37274585426
Chuyển tiền
9/3/2023 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 805329.090323.151150. Từ thiện
9/3/2023 20.000 THAO  830464.090323
.151059.VCB
Chuyển khoản 
9/3/2023 10.000 LUONG VAN LUAN  198014.090323.151035. Chuyển tiền
9/3/2023 10.000 NGUYEN QUOC ANH 195421.090323.150801. Chuyển tiền
9/3/2023 10.000 NGUYEN THI MINH THU 801363.090323.150745. Chuyển tiền
9/3/2023 10.000 Pham ngoc phuong khanh 032827.090323.150745. Chuyển khoản
9/3/2023 1   656934.090323.150635.g  
9/3/2023 10.000 NGUYEN THI VAN ANH  371809.090323.150608. Chuyển tiền
9/3/2023 10.000 NGUYEN QUANG HIEP 143930.090323.150514. Chuyển khoản
9/3/2023 10.000 NGUYEN THANH TRUC  722551.090323.150307. Chuyển tiền
9/3/2023 10.000 TRAN TRUC LINH 797526.090323.150308. Chuyển tiền
9/3/2023 10.000 Thuy toan 860415.090323.150305.  
9/3/2023 20.000 NGUYEN NGOC THIEN HONG  770396.090323.1
50229.VCB
Chuyển khoản 
9/3/2023 10.000 NGUYEN AI NHU 1023139676 Chuyển tiền
9/3/2023 10.000 DANG THU HUONG  126769.090323.150128. Chuyển khoản
9/3/2023 50.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 992165.090323.145217. Ung ho quy khuyet tat tre em 
9/3/2023 10.000 DUONG PHUOC THUAN 769126.090323.142827.  
9/3/2023 100 NGUYEN THU TIEN 845913.090323.141329. Chuyển khoản 
9/3/2023 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 525635.090323.140048. huyen tu thien
9/3/2023 20.000 TO THI THANH HANG  528645.090323.135817.VCB Chuyển khoản
9/3/2023 10.000 PHAN PHUONG HUYNH 547160.090323.135745.  
9/3/2023 10.000 NGUYEN THI CAM NHUNG  PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE..
37272629393.
Chuyển tiền
9/3/2023 10.000 VU THI TOAN 574503.090323.135430.  
9/3/2023 10.000 NINH HhGROUP 126016.090323.135253.  
9/3/2023 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 603253.090323.135159. Chuyển tiền
9/3/2023 20.000 nam thu  593588.090323.134904. ck
9/3/2023 10.000 NONG VAN HUNG  813882.090323.134409. Chuyển khoản
9/3/2023 10.000 NGUYEN HUU DAT 648150.090323.133829. Chuyển tiền
9/3/2023 10.000 NGUYEN THI THUAN  787580.090323.133703. Chuyển khoản
9/3/2023 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 768213.090323.133505. ck tu thien
9/3/2023 10.000 NGUYEN DINH DIEP 0841000101264  Chuyển tiền
9/3/2023 10.000  LE THI BICH CHAM 722392.090323.132532. Chuyển tiền
9/3/2023 10.000 VU VAN TOAN 096574.090323.131244. Chuyển tiền
9/3/2023 10.000 NGUYEN THI MINH HUONG 663858.090323.130232. Chuyển tiền
9/3/2023 10.000 DO THI THUY 0651000619060  Chuyển tiền
9/3/2023 10.000 Hung 769699.090323.125733. Chuyển
9/3/2023 10.000 TRAN THI LE TUYEN  812019.090323.125641. Chuyển tiền
9/3/2023 10.000 NGUYEN THUY VY  763986.090323.125420.  
9/3/2023 10.000 PHAM VAN TUYEN 410156.090323.125108. Chuyển khoản
9/3/2023 10.000 TRAN VAN HAO 031748.090323.124909. ck 
9/3/2023 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 746332.090323.124435. ck tu thien
9/3/2023 10.000 TRAN VAN VUONG  0621000448509 Chuyển tiền
9/3/2023 10.000 LE VAN DO  PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE..
37269217927.
Chuyển tiền
9/3/2023 10.000 DO THI NGOC  750754.090323.123700. Chuyển tiền
9/3/2023 10.000 VO NGOC QUANG 1016532299  
9/3/2023 10.000 NGUYEN VAN CUONG 425019.090323.120432. Chuyển khoản
9/3/2023 20.000 NGUYEN VAN NHAN 421054.090323.120341.  
9/3/2023 10.000 HA THI PHUONG NHU SHGD:100045
80.DD:230309.
Chuyển
9/3/2023 10.000 TRAN VAN QUOC  033176.090323.115405. Chuyển tiền
9/3/2023 20.000 NGUYEN XUAN TRUONG  153669.090323.114554. Chuyển khoản
9/3/2023 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 269619.090323.113315. ck tu thien
9/3/2023 100.000 NGUYEN DUC TIEN 0541000260947  Chuyển tiền
9/3/2023 10.000 NGUYEN THANH TAM 1015881914 Chuyển tiền
9/3/2023 10.000 PHAM VAN TUYEN 018907.090323.111402. Chuyển khoản
9/3/2023 10.000 MAI THI DAM HHGROUP 990329.090323.110717.  
9/3/2023 10.000 DAO THAP HOANG MY 1016248049 Chuyển tiền
9/3/2023 10.000 Dao The Trung 978732.090323.110432.  
9/3/2023 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 951278.090323.105751. Ung ho
9/3/2023 2.336 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 1017355532 ung ho cac be
9/3/2023 50.000 PHAM ANH NGOC  059059.090323.104844. Chuyển khoản
9/3/2023 10.000 NGUYEN THANH HUNG  787867.090323.103827. Chuyển tiền
9/3/2023 10.000 NGUYEN VIET NHAT  953360.090323.103519. Chuyển tiền
9/3/2023 10.000 NGUYEN THI TUYET  843315.090323.103100. Chuyển khoản
9/3/2023 10.000 Nguyen Thi Thao  105968.090323.102447. Chuyển tiền
9/3/2023 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE.
.37264021069.
ck tu thien
9/3/2023 100.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 734773.090323.100248. ck ung ho
9/3/2023 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 726764.090323.100044. ck tu thien
9/3/2023 10.000 PHAM THI THUY  777733.090323.094819. Chuyển tiền
9/3/2023 20.000 PHAN DAC TIEN 713714.090323.093200.  
9/3/2023 40.000 DANG THI THUY 0291000272468 Chuyển tiền
9/3/2023 500.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 397421.090323.092754. UNG HO QUY
9/3/2023 20.000 VU THI HOA 642007.090323.
092222.VCB
Chuyển khoản
9/3/2023 10.000 NGUYEN THI PHUONG  668443.090323.092112. Chuyển khoản
9/3/2023 10.000 HOANG VAN TRUC  563403.090323.091703. Chuyển khoản
9/3/2023 20.000 DOAN VAN LIEN 529187.090323.091438.  
9/3/2023 30.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0071001035826 lxstd tặng từ thiện
9/3/2023 5.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 9879577109  
9/3/2023 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 101105.080323.233919. ck tu thien
9/3/2023 226.120 Tap the sinh vien lop 1047 Truong DH Hoa Sen 382808.080323.230712.  
10/3/2023 100.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 1015062971 tre em khuyet tat
10/3/2023 100.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0811000017646 tre em khuyet tat
10/3/2023 10.000 NGUYEN THI KIM HONG PARTNER.DIRECT
_DEBITS_VCB.MSE..
37336426313.
Chuyển tiền
10/3/2023 10.000 LE THI NGOC MAI  1020369472 Chuyển tiền
10/3/2023 20.000 TRAN THI HOA  634035.100323.2
01840.VCB
Chuyển khoản
10/3/2023 10.000 LO THI KHANH  145797.100323.201646. Chuyển tiền
10/3/2023 20.000 LE VAN THUONG  664398.100323.201557. Chuyển khoản
10/3/2023 10.000 TRUONG THI HUYEN 0551000331504  Chuyển tiền
10/3/2023 100.000 TANG PHAM QUYEN LINH 877970.100323.
195109.VCB
Chuyển khoản
10/3/2023 10.000 CA VAN NGUONG  793696.100323.194833. Chuyển tiền
10/3/2023 16.000 HOANG VAN GIANG 508749.100323.194244. Chuyển khoản
10/3/2023 10.000 DO VAN KHANH  834358.100323.193514. Chuyển tiền
10/3/2023 10.000 PHAN VAN HUY  140551.100323.193439. Chuyển tiền
10/3/2023 10.000 HOANG VAN DONG  PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE.
.37334609212.
Chuyển tiền
10/3/2023 10.000 NGUYEN HUU NGHIA 0531002533673  
10/3/2023 10.000 PHAN MINH TIEN  186880.100323.192913. Chuyển tiền
10/3/2023 10.000 VU THI HONG NHUNG  453132.100323.192420. Chuyển tiền
10/3/2023 10.000 BUI TAN TAI  381461.100323.191742. Chuyển tiền
10/3/2023 10.000 NGUYEN KHAC NGOC 1018855719  
10/3/2023 10.000 TRAN HUU HANH 0181003374634  Chuyển tiền
10/3/2023 10.000 VU THI BICH LY  0231000563710 Chuyển tiền
10/3/2023 10.000 NGUYEN VAN DIEN  942887.100323.184114. Chuyển tiền
10/3/2023 10.000 NGUYEN THI LIEN  1023923817 Chuyển tiền
10/3/2023 10.000 PHAM THI NGOC ANH  471072.100323.182940. Chuyển tiền
10/3/2023 10.000 TRAN THI HAI 986238.100323.182604. Chuyển tiền
10/3/2023 10.000 NGUYEN TIEN KHANG   0411001061505 Chuyển tiền
10/3/2023 600.000 ONG KHA TU 1021042191 Chuyển tiền
10/3/2023 10.000 Khong thi hieu 174917.100323.174352.  
10/3/2023 10.000 HA THI MO  834174.100323.173844. Chuyển khoản
10/3/2023 10.000 NGUYEN VAN THACH  195957.100323.173528. Chuyển khoản
10/3/2023 10.000 NGUYEN THU PHUONG  148278.100323.172823. Chuyển khoản
10/3/2023 20.000 NGUYEN VU TRUONG GIANG  054491.100323.171356. Chuyển khoản
10/3/2023 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 410559.100323.171056. ck tu thien
10/3/2023 10.000 NGUYEN THI ANH 573087.100323.170143. Chuyển tiền
10/3/2023 3.900 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 1012372015 yeu quy
10/3/2023 20.000 HOANG VAN VU 883947.100323.163353. Chuyển tiền
10/3/2023 10.000 NGUYEN THI THAO 0351000640870   
10/3/2023 10.000 NGUYEN HOANG HIEP 183138.100323.162616. Chuyển tiền
10/3/2023 10.000 Nghia 306372.100323.162504. Chuyển
10/3/2023 10.000 NGO VAN TOAN  0121000692937 Chuyển tiền
10/3/2023 10.000 NGUYEN PHAN GIA KHANH  PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE.
.37323810294.
Chuyển tiền
10/3/2023 20.000 LE VAN NINH  806916.100323.161730. Chuyển tiền
10/3/2023 10.000 DO THI THANH TRUC  171042.100323.161622. Chuyển tiền
10/3/2023 10.000 HOANG VAN CHU  678140.100323.161315. Chuyển khoản
10/3/2023 10.000 pham thi hong may  403429.100323.161120. ck
10/3/2023 20.000 Bui Viet Cuong  244200.100323.155953. Chuyển
10/3/2023 10.000 Tinh Tran  PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE
..37322542498.
Chuyển tiền
10/3/2023 10.000 NGUYEN MINH TUAN 270015.100323.155605. Chuyển khoản
10/3/2023 10.000 NGUYEN THI NHUNG  681451.100323.155336. Chuyển tiền
10/3/2023 10.000 PHAM KIEU LAN ANH  1018618318 Chuyển tiền
10/3/2023 10.000 PHAN THI HUONG GIANG  246896.100323.155122. Chuyển khoản
10/3/2023 10.000 BACH MINH PHUONG Cty 24h 538161.100323.154917.  
10/3/2023 200.000 Nguyen Thi Hong Hanh  679065.100323.154848.ch Chuyển tiền từ thiện T3
10/3/2023 10.000 HUYNH Y NHI PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE
..37321666210.
 vy tre em
10/3/2023 10.000 TRAN NGUYET MINH 1031940823 Chuyển tiền
10/3/2023 500.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ  0411001085693   
10/3/2023 10.000 DANG THI DONG PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE.
.37321527634.
Chuyển tiền
10/3/2023 10.000 LE PHUOC TRUONG 526086.100323.153958.  
10/3/2023 10.000 MAI THI NGOC DUYEN  1026871687 Chuyển tiền
10/3/2023 10.000 NGUYEN THI SON 0061001155104 Chuyển tiền
10/3/2023 10.000 NGUYEN THI VAN ANH 806493.100323.151453.N Chuyển tiền
10/3/2023 10.000 NGO THI TUYET 0451001986560 Chuyển tiền
10/3/2023 10.000 NGUYEN THI HUONG 955029.100323.151114. Chuyển tiền
10/3/2023 10.000 THACH THI HUYNH NHU 1028156264 Chuyển tiền
10/3/2023 10.000 Hien 101079.100323.150436. Chuyển
10/3/2023 10.000 Nguyen Thi Hong Chi  145039.100323.150258. Chuyển tiền
10/3/2023 15.000 NGUYEN HUY HOANG 994544.100323.150253. Chuyển khoản
10/3/2023 20.000 Nhung  096360.100323.150251. Chuyển
10/3/2023 10.000 LE NGOC DUONG  993757.100323.150244. Chuyển khoản
10/3/2023 10.000 HAM THI BICH  667802.100323.150242. Chuyển tiền
10/3/2023 10.000 Hoang 095802.100323.150239. Chuyển
10/3/2023 10.000 LE THI VAN  915588.100323.150200. Chuyển tiền
10/3/2023 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 395126.100323.150146.C Chuyển tiền từ thiện nv16
10/3/2023 10.000 DANG THI KIM MY 1027000846 Chuyển tiền
10/3/2023 10.000 LE VAN YEN 0351000410023 Chuyển tiền
10/3/2023 10.000 LE THI BE TIEN  656584.100323.145212. Chuyển tiền
10/3/2023 10.000 Vi Thi Ngoc Huyen CTY 24h 132999.100323.144833.  
10/3/2023 10.000 Nguyen Duc Tam 710114.100323.144342. Chuyển tiền
10/3/2023 100.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ IBVCB.3207922441.200
1.VCB Rewards.
 
10/3/2023 10.000 NGUYEN QUOC BAO 274714.100323.144303.  
10/3/2023 10.000 LE TRIEU TUAN  PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE..
37319051641.
Chuyển tiền
10/3/2023 10.000 Truong trieu vy 492462.100323.144045.  
10/3/2023 10.000 LE TRIEU TUAN 872655.100323.143659. Chuyển khoản
10/3/2023 10.000 PHUNG THI PHUONG  125185.100323.143604. Chuyển khoản
10/3/2023 10.000 LE TRIEU TUAN  112845.100323.143340. Chuyển khoản
10/3/2023 10.000  VO THANH SANG  0411001027918 ck tu thien
10/3/2023 10.000 HA VAN BAO 813173.100323.142332. Chuyển khoản
10/3/2023 10.000 NGUYEN DINH THUC 1019634437 Chuyển tiền
10/3/2023 10.000 VU THI HONG MINH PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE.
.37317963061.
Chuyển tiền
10/3/2023 10.000 Bui quang huy 111042.100323.141311.  
10/3/2023 10.000 NGUYEN VAN KHAI 987139.100323.140728.  
10/3/2023 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 981681.100323.140611. ck tu thien
10/3/2023 10.000 LO THI THINH 950516.100323.135900. Chuyển khoản
10/3/2023 100.000 HA NGUYEN HAN 605.352.100.323.135.000 Chuyển tiền
10/3/2023 10.000 PHAM QUOC BAO  1025422078 Chuyển tiền
10/3/2023 20.000 TRINH THI BINH 220286.100323.
135505.VCB
Chuyển khoản
10/3/2023 10.000 NGUYEN TRUNG DUY  687999.100323.135129. Chuyển khoản
10/3/2023 10.000 DUONG THI THANH HOA 9393617207 Chuyển tiền
10/3/2023 10.000 vu thi tham PARTNER.DIRECT
_DEBITS_VCB.MSE..
37316545526
 
10/3/2023 10.000 BUI QUOC HUY  114825.100323.134319. Chuyển khoản 
10/3/2023 10.000  LUU VAN THO 590684.100323.134148. Chuyển tiền
10/3/2023 10.000 BUI VAN TIEP HHGROUP 852575.100323.133857.  
10/3/2023 100.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 9704440444 ung ho
10/3/2023 10.000 Nguyen thi ngoan 189605.100323.133422.  
10/3/2023 10.000 THACH THI HUYNH NHU 1028156264 Chuyển tiền
10/3/2023 10.000 VO VAN LAM PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE.
.37316538812.
Chuyển tiền
10/3/2023 10.000  LAM MINH KHAI 578067.100323.132704.  
10/3/2023 10.000 Truong thi hong mai PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE..
37315467040
 
10/3/2023 10.000 NGUYEN VAN TOAN  779181.100323.132255. Chuyển tiền
10/3/2023 10.000 LUC THI LAN 808075.100323.130253. Chuyển khoản
10/3/2023 100 Lam Huynh Son  443661.100323.130124. Chuyển tiền
10/3/2023 10.000 NGUYEN THANH TRUNG 516296.100323.130051.  
10/3/2023 20.000 NGUYEN DINH KHANG 503601.100323.1
30017.VCB
Chuyển khoản
10/3/2023 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 712857.100323.125751. ck tu thien
10/3/2023 10.000 Do Duy Ha 420336.100323.125151. Chuyển tiền
10/3/2023 10.000 NGUYEN THI UYEN 666222.100323.124615. Chuyển khoản
10/3/2023 10.000 BUI HAI NGOC   0991000025382  Chuyển tiền
10/3/2023 10.000 NGUYEN DUY TAN  0481000792863   
10/3/2023 10.000 NGUYEN THANH LY  402542.100323.122947. Chuyển khoản
10/3/2023 10.000 NGUYEN THI NGOC YEN PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE..
37313502698.
 
10/3/2023 10.000 Nguyen Duy Trung 328839.100323.121252.  
10/3/2023 10.000 hoang thanh 716543.100323.121141. Chuyển
10/3/2023 10.000 MAI THI TRANG 962508.100323.121014. Chuyển khoản 
10/3/2023 10.000 Tran Thu Trang 913548.100323.120458.  
10/3/2023 10.000 HUYNH VAN THANH 372507.100323.114646. Chuyển khoản
10/3/2023 10.000 NGUYEN VAN KIEN 700914.100323.114602. Chuyển tiền
10/3/2023 10.000 NGUYEN THI MY NGA 478135.100323.114348. Chuyển tiền
10/3/2023 10.000 THI NGOC THE PARTNER.DIRECT
_DEBITS_VCB.MSE
..37311047149.
Chuyển tiền
10/3/2023 10.000 Nong Thi Dai  173249.100323.112622. Chuyển tiền
10/3/2023 10.000 TRINH DUY BINH  235397.100323.112136. Chuyển khoản
10/3/2023 20.000 hong tham 1032920487  
10/3/2023 20.000 Nguyen duong thai PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.ZLP..
ZP6HESSS52GS.
 
10/3/2023 10.000 SON CAM TUYEN 443097.100323.111234. Chuyển tiền
10/3/2023 10.000 TRAN HOANG AN  042543.100323.111224. Chuyển khoản
10/3/2023 20.000 Siu Hanh 369148.100323.110428.  Chuyển tiền
10/3/2023 10.000 nguyen thanh triet  539328.100323.110016.  
10/3/2023 10.000 TRUONG VAN CHUONG 814913.100323.105551.  
10/3/2023 10.000 PHAM ANH TUAN  944219.100323.105427. Chuyển tiền
10/3/2023 10.000 Pham Thu Lich 945480.100323.104940.  
10/3/2023 10.000 LAM QUOC MAN  456591.100323.104917. Chuyển tiền
10/3/2023 10.000 Ngo quang Duc 832076.100323.104617.  
10/3/2023 50.000 Nam Mo A Di Da Phat  503962.100323.104613.  
10/3/2023 10.000 LE VAN CANG  143901.100323.104547. Chuyển tiền
10/3/2023 10.000 LE NGOC CTY 24H SHGD:21902580.D
D:230310.
 
10/3/2023 20.000 LE MINH HUY  897680.100323.104243. Chuyển tiền
10/3/2023 10.000 CAO VAN NGOC HOANG  862190.100323.102945. Chuyển khoản
10/3/2023 20.000 LUONG VAN DONG 860436.100323.102921. Chuyển khoản
10/3/2023 10.000 Huong  460986.100323.102908. Chuyển
10/3/2023 10.000 NGUYEN VAN TUNG  525097.100323.102808. Chuyển tiền
10/3/2023 10.000 NGUYEN MANH HUNG 0401001449631  Chuyển tiền
10/3/2023 10.000 HUYNH NGOC HUYEN cty24. 1028954226  
10/3/2023 10.000 LY PHONG THINH  778253.100323.101107. Chuyển tiền
10/3/2023 100 Dinh Thi Trang  943659.100323.100459. Chuyển tiền
10/3/2023 10.000 Nguyen Minh Tri 006007.100323.095743.  
10/3/2023 10.000 HOANG THI THANH HUYEN  718624.100323.095540. Chuyển khoản
10/3/2023 500.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 161696.100323.094954. Con xin hoi huong
10/3/2023 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 777983.100323.094807. ck tu thien
10/3/2023 10.000 LE MINH HIEP  877229.100323.093103. Chuyển tiền
10/3/2023 10.000 DAO VAN MINH 688784.100323.092801. Chuyển khoản
10/3/2023 10.000 LE HOAI LUAN  069805.100323.092434. Chuyển khoản 
10/3/2023 20.000 TRAN MANH DUNG 200011.100323.09
1409.VCB
Chuyển khoản
10/3/2023 20.000 NGUYEN THI LY LY 624666.100323.091254.  
10/3/2023 40.000 DANG THI THUY 0291000272468 Chuyển tiền
10/3/2023 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE..
37304412510.
ck tu thien
10/3/2023 50.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 158921.100323.080622. Ung ho quy khuyet tat tre em 
10/3/2023 100 TU THI KIM TUYEN  430568.100323.002004. Chuyển khoản 
11/3/2023 20.000 MBON NA O MY 489641.11032
3.221126.VCB
Chuyển khoản
11/3/2023 10.000 TRUONG THI DUYEN 356393.110323.211225. Chuyển khoản
11/3/2023 10.000 Huynh nhut truong 934508.110323.203734.  
11/3/2023 10.000 LE DUY KHANH 685166.110323.203649. Chuyển tiền
11/3/2023 5.000 Vu Thi Thuy  140904.110323.203308. Chuyển tiền
11/3/2023 20.000 GIANG THI HUONG 622646.110323.201954. Chuyển khoản
11/3/2023 10.000 GIAP THI HUONG 117952.110323.200943. Chuyển khoản
11/3/2023 50.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 561357.110323.195648. Chuyển tiền từ thiện
11/3/2023 50.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 1034066892 tre khuyet tat
11/3/2023 10.000 phuong khuu 520115.110323.191246.  
11/3/2023 15.000 DUONG DINH DANH 324114.110323.190323. Chuyển tiền
11/3/2023 10.000 NGUYEN TRUNG QUANG 273032.110323.190303.  Chuyển khoản
11/3/2023 20.000 NGUYEN THI DIEM 865756.110323.
185646.VCB
Chuyển khoản
11/3/2023 10.000 NGUYEN HOANG QUANG MINH  369547.110323.182555. Chuyển tiền
11/3/2023 10.000 NGUYEN THANH HUNG  705782.110323.182528. Chuyển tiền
11/3/2023 10.000 PHAN VAN QUANG  306634.110323.181602. Chuyển tiền
11/3/2023 10.000 TA VAN HIEU 1023514039 ck từ thiện
11/3/2023 10.000 LUONG VAN NHIEU  305280.110323.181157. Chuyển tiền
11/3/2023 10.000 NGUYEN THI HUYEN 1033316508 Chuyển tiền
11/3/2023 10.000 BUI TAN PHAP 000160.110323.180558.  Chuyển khoản
11/3/2023 10.000 nguyen thi xuan ngoc  832732.110323.173342. ck 
11/3/2023 10.000 PHAM THI THU HUONG  089458.110323.172950. Chuyển khoản
11/3/2023 10.000 vien van tu 814111.110323.173014.  
11/3/2023 20.000 TRAN THI NGOC TRAM 317353.110323.17
2851.VCB
Chuyển khoản
11/3/2023 10.000  LE DUY VIET HUNG 1019726875 ck từ thiện
11/3/2023 90.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 075940.110323.171209. Ủng hộ
11/3/2023 20.000 NGUYEN VAN PHUONG  282354.110323.171059. Chuyển tiền
11/3/2023 20.000 NGUYEN HONG VIET 703157.110323.170909. Chuyển khoản
11/3/2023 10.000 VU THI THOM 297331.110323.165736. Chuyển khoản
11/3/2023 10.000 SA VAN UONG 1027312945 Chuyển tiền
11/3/2023 20.000 VO CONG LUAN  280512.110323.165350. Chuyển khoản
11/3/2023 100 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 273816.110323.164732. ck 
11/3/2023 10.000 Ly Oanh 865407.110323.163940.  
11/3/2023 10.000 NGUYEN THI HUYNH NHU  139543.110323.163620. Chuyển tiền
11/3/2023 10.000 LUONG THI DAM  189252.110323.163241. Chuyển khoản
11/3/2023 10.000 LE VAN CUONG  174562.110323.162916. Chuyển khoản
11/3/2023 10.000 LY VAN MANH 463506.110323.162149. Chuyển khoản
11/3/2023 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 694071.110323.161429. ck từ thiện
11/3/2023 10.000 PHAN ANH THU  105718.110323.161234. Chuyển khoản
11/3/2023 100.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 410260.110323.161024.  
11/3/2023 10.000 NGUYEN THI THANH XUAN 1012658609 Chuyển tiền
11/3/2023 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 031918.110323.160750. TIMVIECLAM24H.COM
11/3/2023 10.000 VI VAN MAO 704566.110323.160659. Chuyển tiền
11/3/2023 10.000 NGUYEN THI HOANG YEN 378509.110323.160333. Chuyển khoản
11/3/2023 20.000 HO THI THU THAO 1021594403 Chuyển tiền
11/3/2023 10.000 TA THI LUONG 285235.110323.160028. Chuyển tiền
11/3/2023 10.000 LE THI DUYEN  035860.110323.155513. Chuyển khoản
11/3/2023 10.000 NGUYEN THI MY DUYEN  0571000047959  Chuyển tiền
11/3/2023 10.000 Dang thi thu hien 599660.110323.155050.  
11/3/2023 10.000 Hoang 082628.110323.154442. Chuyển
11/3/2023 30.000 NGUYEN THI BICH LIEN  569150.110323.154110. Chuyển tiền
11/3/2023 10.000 VO THI HONG NHI 879992.110323.153725. Chuyển tiền
11/3/2023 10.000 NGUYEN HOAI MY  990092.110323.153241. Chuyển tiền
11/3/2023 10.000 Linh linh 051866.110323.153019.  
11/3/2023 20.000 NGUYEN THI NHUNG  690655.110323.152804.VCB transfers
11/3/2023 10.000 TRIEU THU HOAI 217127.110323.152701. Chuyển khoản
11/3/2023 10.000 BAN THI HUONG  173171.110323.151653. Chuyển khoản
11/3/2023 10.000 HOANG NANG NGOC  882942.110323.151612. Chuyển khoản
11/3/2023 10.000 TRAN VAN NHIEU 642093.110323.151222. Chuyển tiền
11/3/2023 10.000 Hoang Thi Thuy 374997.110323.151004. Chuyển tiền
11/3/2023 10.000 TRINH THI HIEU 1034887353 Chuyển tiền
11/3/2023 10.000 MA NGOC HY 849771.110323.150719. Chuyển khoản
11/3/2023 10.000 HA THI XA 9365286754 Chuyển tiền
11/3/2023 10.000 Dao My Linh  365397.110323.150559. Chuyển tiền
11/3/2023 10.000 MAI NGOC DUYEN 1030829635 Chuyển tiền
11/3/2023 10.000 NGUYEN KIM THI   0381000500794 Chuyển tiền
11/3/2023 10.000 VU THI LAN ANH  841854.110323.150506. Chuyển khoản
11/3/2023 10.000 LE THI DAO  838354.110323.150408. Chuyển khoản
11/3/2023 10.000 NGUYEN THI THUY LINH  785294.110323.150408. Chuyển tiền
11/3/2023 10.000 NGUYEN MAI TRINH  115583.110323.150336. Chuyển khoản
11/3/2023 20.000 VU HA HOAI MY 834086.110323.150254. Chuyển khoản
11/3/2023 10.000 NGUYEN BAO TUONG VY 0401001485375  Chuyển tiền
11/3/2023 20.000 HO TRONG NGHIA  827479.110323.150109. Chuyển khoản
11/3/2023 20.000 DINH VAN LAP  810018.110323
.145014.VCB
Chuyển khoản
11/3/2023 10.000 VU VAN TINH  850045.110323.144612. Chuyển tiền
11/3/2023 10.000 NGUYEN THAI SON  844508.110323.144439. Chuyển tiền
11/3/2023 10.000 NGUYEN THI TRUC LINH 239443.110323.143348. Chuyển tiền
11/3/2023 20.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 417702.110323.1
43303.VCB
ck từ thiện
11/3/2023 10.000 BARD 177 Pham Van 704 1021558622  
11/3/2023 300.000 TRAN THI PHUONG THAO  0021001896504  Chuyển tiền
11/3/2023 10.000 NGUYEN VAN THAI DUONG  850547.110323.141609. Chuyển tiền
11/3/2023 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 902850.110323.141439. ck từ thiện
11/3/2023 20.000 PHAM THI TRANG 713227.110323.14
0409.VCB
Chuyển khoản
11/3/2023 10.000 DANG THI HAO  1014177277 Chuyển tiền
11/3/2023 10.000 TRAN VAN NGUYEN  689929.110323.134534. Chuyển tiền
11/3/2023 10.000 NGUYEN THI NHU Y 226868.110323.133712. Chuyển tiền
11/3/2023 10.000 NGUYEN THI HANG  542840.110323.133406. Chuyển khoản
11/3/2023 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 759859.110323.133017. ck từ thiện
11/3/2023 10.000 Duc 887552.110323.132804.  
11/3/2023 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 9326356784 trẻ em
11/3/2023 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 223639.110323.132308. Chuyển tiền từ thiện
11/3/2023 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 149327.110323.132059. tu thien
11/3/2023 20.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 894058.110323.132000.VCB ck từ thiện
11/3/2023 10.000 NONG VAN LUON 716971.110323.131747. Chuyển khoản
11/3/2023 10.000 VI THI SEN  606792.110323.131227. Chuyển tiền
11/3/2023 10.000 TRINH DINH HUNG  670394.110323.130455. Chuyển khoản
11/3/2023 10.000 TRINH THANH THIEN 0481000748684 Chuyển tiền
11/3/2023 10.000 Truong Thi Luu 163612.110323.130258.  
11/3/2023 10.000 NGUYEN THI PHUONG NGOC  217656.110323.125844. Chuyển tiền
11/3/2023 10.000 HUA VAN MAY  0731000908847  Chuyển tiền
11/3/2023 10.000 tran nhat quang 739205.110323.124225. Chuyển
11/3/2023 20.000 NGUYEN THI MY HANH 191343.110323
.123636.VCB
Chuyển khoản
11/3/2023 20.000 LE VAN TRUNG 158414.110323.12
3422.VCB
Chuyển khoản
11/3/2023 10.000 DAM THI KIM CHI  160622.110323.122716. Chuyển tiền
11/3/2023 10.000 NGUYEN VU LOC 207028.110323.122123. Chuyển tiền
11/3/2023 10.000 Nguyen tien dat 863771.110323.121540.  
11/3/2023 10.000 HAN THANH TUONG  195154.110323.115618. Chuyển khoản
11/3/2023 20.000 LANG THI SUNG 114862.110323.1
14832.VCB
Chuyển khoản
11/3/2023 20.000 NGUYEN VAN QUYET 329621.110323.1
14046.VCB
Chuyển khoản
11/3/2023 10.000 MAI VAN KIEN  065480.110323.112528. Chuyển khoản
11/3/2023 20.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.ZLP..
ZP6HETQLPO71
Chuyển
11/3/2023 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 866516.110323.110138. ck từ thiện
11/3/2023 10.000 NGUYEN VAN THOI  962745.110323.110022. Chuyển khoản
11/3/2023 10.000 sy kien  782944.110323.104754. chuyen tu thien
11/3/2023 10.000 WINH 564819.110323.104010. Chuyển tiền
11/3/2023 10.000 LE NHAT TRUONG  872828.110323.103731. Chuyển khoản
11/3/2023 10.000 BUI VAN PHU  846496.110323.103056. Chuyển khoản
11/3/2023 10.000 NGUYEN HONG HAI  0961000038136 Chuyển tiền
11/3/2023 10.000 TRAN CHI TRI Cty 24h 974783.110323.102931.  
11/3/2023 10.000 LE VAN MINH  961583.110323.102738. Chuyển khoản
11/3/2023 100.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 575895.110323.102633. ho tro tre em khuyet tat
11/3/2023 20.000 TRAN VAN Thiet 433937.110323.102357. Chuyển
11/3/2023 10.000 BUI VAN PHU  937518.110323.102226. Chuyển khoản
11/3/2023 10.000 PHAM XUAN MANH 889305.110323.101121. Chuyển khoản
11/3/2023 10.000 VO PHONG PHU 802802.110323.095148. Chuyển khoản
11/3/2023 10.000 PHAN THI THUY VAN  135877.110323.093710. Chuyển tiền
11/3/2023 10.000 NGUYEN THANH TUNG  622980.110323.093302. Chuyển khoản
11/3/2023 10.000 LE HOANG VU 9934936772 Chuyển tiền
11/3/2023 100.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 101869002 Ủng hộ
11/3/2023 10.000 NGUYEN PHUONG THAO 9374527037 Chuyển tiền
11/3/2023 10.000 DOAN MINH NGOC 0361000325187  Chuyển tiền
11/3/2023 40.000 DANG THI THUY 0291000272468 Chuyển tiền
11/3/2023 10.000 NGUYEN VAN TUAN  148630.110323.083406. Chuyển tiền
11/3/2023 20.000 CHAO DUC LE  132776.110323.072904.VCB Chuyển khoản
11/3/2023 20.000 NGUYEN PHAM TO TRINH 253031.110323.071
355.VCB
Chuyển khoản
11/3/2023 200.000 Thuynvt  108994.110323.070605. Ủng hộ
11/3/2023 200.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ  0181003345009  
11/3/2023 5.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 987957710 m
11/3/2023 200.000 NGUYEN VAN VUONG 0011004265191  Chuc cac em vui ve
11/3/2023 20.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 1014047953 trẻ em
11/3/2023 50.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0321000668297  bi mat
12/3/2023 30.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 1019929557 cng nhan
12/3/2023 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 1027835347 sinh vien
12/3/2023 15.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ  0621000469372 giauf
12/3/2023 10.000 TONG THU HANG  992949.120323.211040. Chuyển tiền
12/3/2023 10.000 NGUYEN THI TAM  854924.120323.203703. Chuyển tiền
12/3/2023 100.000 NGUYEN VAN TUAN 872673.120323.201424. Chuyển khoản
12/3/2023 10.000 HA THI NGA 1029181992 Chuyển tiền
12/3/2023 1 Quyen 422365.120323.201001. Chuyển
12/3/2023 100.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 1034543908 hoi tre khuyet tat
12/3/2023 10.000 DOAN BUU LOC  643673.120323.195056. Chuyển tiền
12/3/2023 10.000 LUONG VAN DUONG 140381.120323.194632. Chuyển khoản
12/3/2023 10.000 DUONG TRUNG HIEU 749258.120323.194304.  tang quy
12/3/2023 10.000 DO THI NGOC ANH  657212.120323.193155. Chuyển tiền
12/3/2023 10.000 TRAN THI HOA 1034885931 Chuyển tiền
12/3/2023 10.000 PHAM VAN DUONG 060157.120323.192753. Chuyển khoản
12/3/2023 10.000 DONG THI HOAI THUONG 680726.120323.192550. Chuyển khoản
12/3/2023 10.000 Nguyen Thanh Trung  952600.120323.192434. Chuyển tiền
12/3/2023 10.000 TRINH VAN HUU  002427.120323.191435. Chuyển khoản
12/3/2023 20.000 TRAN QUANG HUY  600999.120323.191356. Chuyển tiền
12/3/2023 20.000 NGUYEN THI ANH NHAN  978781.120323.190921. Chuyển khoản
12/3/2023 10.000 HO SY HOA  600815.120323.190553. Chuyển khoản
12/3/2023 10.000 LO VAN LE  566521.120323.185721. Chuyển khoản
12/3/2023 10.000 TRAN TAN VU 231932.120323.184459.  
12/3/2023 10.000 HOANG THI THU HUE  503570.120323.184157. Chuyển khoản
12/3/2023 20.000 DANG VAN HIEN 458330.120323.183114. Chuyển khoản
12/3/2023 20.000 NGUYEN TAI PHUONG ANH  868614.120323.17
5029.VCB
Chuyển khoản
12/3/2023 20.000 DUONG HUYEN TRANG 1030082575 Chuyển tiền
12/3/2023 10.000 NGUYEN THANH CHAU 533999.120323.174324. Chuyển tiền
12/3/2023 20.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE.
.37410822405
 
12/3/2023 10.000 PHAN ANH KIET  747741.120323.174131. Chuyển tiền
12/3/2023 20.000 TRUONG THI HONG NGA  558331.120323.173831. Chuyển khoản
12/3/2023 50.000 TRAN QUOC ANH QUAN  528526.120323.173652. Chuyển tiền
12/3/2023 20.000 Nguyen van doan 007040.120323.172659.  
12/3/2023 10.000 NGUYEN THI HUE 0841000086663  
12/3/2023 50.000  CAI PHUC QUANG 1012478504 Ủng hộ
12/3/2023 10.000 VO THI TAM  615606.120323.170224. Chuyển tiền
12/3/2023 10.000 NGUYEN THI TUYET MAI  294942.120323.164317. Chuyển khoản
12/3/2023 10.000 TRAN MINH DA 277560.120323.163942. Chuyển khoản
12/3/2023 10.000 LE MINH CHAU EM 981916.120323.163850. Chuyển tiền
12/3/2023 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 960898.120323.163225. Hoan thanh
12/3/2023 10.000 LE MINH TRUNG 953320.120323.162659. Chuyển tiền
12/3/2023 100.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0451000448362 ung ho cac em khuyet tat
12/3/2023 10.000 NONG THI PHUONG THAO 0351000990701 Chuyển tiền
12/3/2023 20.000 Nguyen Anh Tuan Cty 24h 899343.120323.161638.  
12/3/2023 10.000 NGUYEN DAC SO 1030938039 Chuyển tiền
12/3/2023 20.000 VO CHIEN CONG 891464.120323.161433.  
12/3/2023 1 LE THI TUYET NGA 081967.120323.160918. Chuyển khoản
12/3/2023 10.000 VO THI NGOC TRAM  866992.120323.160534. Chuyển khoản
12/3/2023 100 VO THI NGOC TRAM  336261.120323.160142. Chuyển khoản
12/3/2023 10.000 CHAU THI KIM NGAN  768199.120323.154116. Chuyển khoản
12/3/2023 10.000   794166.120323.153931.CAO THANH TAI Chuyen tien ck tu thin ck 
12/3/2023 10.000 LE ANH TUAN 0031000218078  
12/3/2023 20.000 RO CHAM PHYIM 623370.120323.1537
36.VCB
Chuyển khoản
12/3/2023 10.000 NGUYEN DINH HOANG 741269.120323.153330. Chuyển khoản
12/3/2023 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 726665.120323.152924. Quy vi tre em khuyet tat vn
12/3/2023 10.000 NGUYEN VAN HUAN 763303.120323.152831. Chuyển tiền
12/3/2023 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 854854.120323.152351. ck từ thiện
12/3/2023 10.000 LE THI OANH 705644.120323.152314. Chuyển khoản
12/3/2023 10.000 DAO THI NHUNG 742813.120323.152137. Chuyển tiền
12/3/2023 10.000 NGUYEN THI MAI 1031029014 Chuyển tiền
12/3/2023 10.000 HA NGOC SINH  420788.120323.152008. Chuyển tiền
12/3/2023 20.000 NGUYEN VAN HUYNH 125557.120323.151535.  
12/3/2023 10.000 HOANG NHAT TIEN 385340.120323.151448. Chuyển tiền
12/3/2023 20.000 RO CHAM PHYIM 822782.120323.1
51357.VCB
Chuyển khoản
12/3/2023 10.000 TRAN THI THUY QUYEN  673803.120323.151347. Chuyển khoản
12/3/2023 10.000 KA TUYEN 0200452999031215
123620230c22820115
.14646.151235.
Chuyển tiền
12/3/2023 10.000 TRAN VAN LUC 531620.120323.151041.  
12/3/2023 20.000 BUI HUY TRUNG TIN  137106.120323.151000. Chuyển tiền
12/3/2023 10.000 TRAN NGOC HUNG 9934965060 Chuyển tiền
12/3/2023 10.000 NGUYEN THI THU 286540.120323.150921. Chuyển tiền
12/3/2023 10.000 VO THU THAO 658455.120323.150913. Chuyển khoản
12/3/2023 20.000 NGUYEN THI TINH 613169.120323.
150907.VCB
Chuyển khoản
12/3/2023 10.000 CAO THI MINH HIEU 713433.120323.150826. Chuyển tiền
12/3/2023 20.000 NGUYEN BACH KIM DUYEN  PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE..
37405828590.
Chuyển tiền
12/3/2023 10.000 LE THI THUY TRANG  411118.120323.150654. Chuyển tiền
12/3/2023 10.000 PHAN THI NHU Y 9973966928 Chuyển tiền
12/3/2023 10.000 TRAN THI THU HUONG 711476.120323.150542. Chuyển tiền
12/3/2023 10.000 VO THI NGOC THAO  645301.120323.150524. Chuyển khoản
12/3/2023 10.000 Nguyen Thi Xuan Quynh 429619.120323.150512. Chuyển tiền
12/3/2023 10.000 cao thi bich lien 987111.120323.150406.  
12/3/2023 20.000 Diep  819826.120323.150355. Chuyển
12/3/2023 10.000 DO HONG QUYEN 0821000193603  Chuyển tiền
12/3/2023 20.000 BUI THI HONG HANH 313911.120323
.150234.VCB
Chuyển khoản
12/3/2023 10.000 HOANG THI HOA HAO PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE..
37404657040.
Chuyển tiền
12/3/2023 10.000 DANG THI THUY 0291000272468 Chuyển tiền
12/3/2023 10.000 Bui thanh phong 141502.120323.145428.  
12/3/2023 10.000 NGO TIEN SU  322480.120323.144324. Chuyển tiền
12/3/2023 10.000 PHAM QUOC BAO  PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE.
.37404800612.
Chuyển tiền
12/3/2023 10.000 NGUYEN PHUONG NAM  687672.120323.142904. Chuyển tiền
12/3/2023 10.000 MAI THANH LONG Cty 24h 519416.120323.142508.  
12/3/2023 10.000 Nguyen Quoc long 026083.120323.134124.  
12/3/2023 20.000 Tran Thi Phuong Thao 116103.120323.133943. Chuyển tiền
12/3/2023 20.000 le van 353548.120323.133857.  
12/3/2023 10.000 TA VAN NAM  935078.120323.133724. Chuyển tiền
12/3/2023 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 484504.120323.133419. ck từ thiện
12/3/2023 20.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 535620.120323.133311.VCB ho tro tre em khuyet tat
12/3/2023 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 536991.120323.132756. ck từ thiện
12/3/2023 11.111 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 760502.120323.132734.  cho QUY VI TRE EM KHUYET TAT
12/3/2023 20.000 DAO VAN HANH 1028083703  
12/3/2023 10.000 NGUYEN VAN KHAU  501192.120323.132317. Chuyển tiền
12/3/2023 10.000 NGUYEN QUANG HOAN  647464.120323.132155. Chuyển tiền
12/3/2023 10.000 THAI THI PHUONG 036687.120323.131805. Chuyển khoản
12/3/2023 1 NGUYEN PHAM MONG NHU  461719.120323.131803. Chuyển khoản
12/3/2023 10.000  VO THI PHUONG  1014153079 Chuyển tiền
12/3/2023 20.000 DANG MINH TUAN 0091000648592 Chuyển tiền
12/3/2023 10.000 NGUYEN THI TRANG 505073.120323.131743.  
12/3/2023 10.000 NGUYEN VAN CANH  729341.120323.131622. Chuyển tiền
12/3/2023 20.000 TO NHU HUYEN 398751.120323.1
31451.VCB
Chuyển khoản
12/3/2023 10.000 TRAN VAN TUAN  500918.120323.131059. Chuyển tiền
12/3/2023 20.000 NGUYEN VAN THANG  875798.120323.131026. Chuyển tiền
12/3/2023 20.000 LE NGOC TUAN 447554.120323.130002.  
12/3/2023 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 624116.120323.124346. ck từ thiện
12/3/2023 10.000 NGUYEN THI MY XUYEN 1021948080 Chuyển tiền
12/3/2023 10.000 BUI THI XUAN 793874.120323.123601.  
12/3/2023 10.000 HUYNH PHUONG MY 186795.120323.123247. Chuyển khoản
12/3/2023 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 184334.120323.123200. ck từ thiện
12/3/2023 10.000 PHAN VAN THICH HOA 453180.120323.121946. Chuyển tiền
12/3/2023 20.000 NGUYEN VAN VINH  712555.120323.001840. Chuyển tiền
12/3/2023 10.000 Nguyen Minh Sang  565237.120323.121826.  
12/3/2023 10.000 Trong  563946.120323.121741. Chuyển
12/3/2023 20.000 TRAN VAN HAI  743229.120323.121631. Chung tay voi cong dong
12/3/2023 20.000 LE THI MY HA 263743.120323.120841.  
12/3/2023 20.000 CHU PHUONG CHINH 545905.1203
23.120630.VCB
 
12/3/2023 20.000 Pham Tuan Duy 074604.120323.115308.  
12/3/2023 10.000 HA XUAN DIEU  341501.120323.115251. Chuyển khoản
12/3/2023 10.000 dang ha vi  515731.120323.114922.  
12/3/2023 10.000 THACH VAN TUAN  275395.120323.114328. Chuyển tiền
12/3/2023 20.000 HOANG VAN KHAN 638587.120323.113926.  
12/3/2023 20.000 HOANG VAN TUAN 148729.120323.113925.  
12/3/2023 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 491635.120323.113547. thien tam 
12/3/2023 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 267872.120323.113336.  tu thien
12/3/2023 10.000 NGUYEN MAU LONG  109348.120323.112933. Chuyển khoản
12/3/2023 10.000 Nguyen Hoang Tho 768716.120323.112607.  
12/3/2023 10.000 Hao 472714.120323.112527. Chuyển
12/3/2023 10.000 TRAN THI HIEN  116159.120323.111908. Chuyển khoản
12/3/2023 10.000 NGUYEN ANH TU 563653.120323.111605. Chuyển tiền
12/3/2023 10.000 PHAM NGOC DANG  995515.120323.110944. Chuyển tiền
12/3/2023 10.000 NGUYEN THANH HOAN  557134.120323.110718. Chuyển tiền
12/3/2023 10.000 NGUYEN THAI CUONG 0061000977324  
12/3/2023 10.000 NGUYEN THI BINH 197123.120323.105841. Chuyển tiền
12/3/2023 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 940304.120323.105213. ck từ thiện
12/3/2023 500.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 150720.120323.105106. Cong duc hoi huong
12/3/2023 10.000 VU NGUYEN HOANG PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE..
37395487329.
Chuyển tiền
12/3/2023 10.000 NGUYEN THI THANH TUYEN 791541.120323.103924. Chuyển khoản
12/3/2023 10.000 LE THI LAN  896626.120323.103718. Chuyển khoản
12/3/2023 20.000 TRAN MANH TUAN 169685.120323.10
3636.VCB
Chuyển khoản
12/3/2023 10.000 NGUYEN NGOC DUY 881663.120323.103338. Chuyển khoản
12/3/2023 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 645583.120323.102718. ck 
12/3/2023 20.000 NGUYEN VAN TOAN 1032214803 Chuyển tiền
12/3/2023 20.000 Nguyen Van A  525031.120323.102410. Chuyển khoản
12/3/2023 10.000 tran ngoc hoang 951763.120323.102230.  
12/3/2023 10.000 PHAM DUC CUONG  128081.120323.101527. Chuyển tiền
12/3/2023 20.000 VO VAN LINH 855630.120323.101024.  
12/3/2023 20.000 NGO VAN DAT  PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE..
37394306386
Chuyển tiền
12/3/2023 20.000 NGUYEN THI MAI LAN 113400.120323.1
00344.VCB
ck từ thiện
12/3/2023 10.000  NGUYEN VAN LAI  0351001215245 ok
12/3/2023 10.000 DINH VAN TRUONG 603433.120323.094446. Chuyển khoản
12/3/2023 10.000 BUI DANG KHANG 679909.120323.094416. Chuyển khoản
12/3/2023 20.000 NGUYEN VAN SANG 0061001162572 Chuyển tiền
12/3/2023 40.000 DANG THI THUY 0291000272468 Chuyển tiền
12/3/2023 10.000 LE HUU NGHI 1021340244 Chuyển tiền
12/3/2023 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 1021288185 binh dan
13/3/2023 30.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0301000430531 Ủng hộ các em
13/3/2023 150.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0401001373936 chia se
13/3/2023 10.000 TRIEU THI XUAN  534003.130323.210640. Chuyển khoản
13/3/2023 20.000 HA THI CHUC 502059.130323.205754. Chuyển khoản
13/3/2023 10.000 NGUYEN THANH DONG 886403.130323.203906. Chuyển khoản
13/3/2023 10.000 NGUYEN THI LAN PHUONG  975411.130323.203818. Chuyển tiền
13/3/2023 100.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0491000096080  
13/3/2023 10.000 THAI THI DA NI 519389.130323.201734.. Chuyển tiền
13/3/2023 10.000 TRAN ANH TUAN 376593.130323.195350.  
13/3/2023 10.000 Luyen 757530.130323.194626. Chuyển
13/3/2023 10.000 Nguyen hien hau 566792.130323.194627.  
13/3/2023 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 208631.130323.194606.  
13/3/2023 100 NGUYEN THAI AN 446400.130323.194400. Chuyển tiền
13/3/2023 10.000 BUI THANH SANG PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MS
E..37456286262.
Chuyển tiền
13/3/2023 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 498666.130323.191732. a
13/3/2023 10.000 HA THI KIM CHUNG 452247.130323.190809. Chuyển khoản
13/3/2023 10.000 NGUYEN THI LAN  1020950006 Chuyển tiền
13/3/2023 20.000 PHAM DUY DUNG 502759.130323.18
5927.VCB
Chuyển khoản
13/3/2023 20.000 BUI DINH THUAN  632634.130323.185548. Chuyển tiền
13/3/2023 10.000 HOANG THI THUY 573379.130323.183934. Chuyển tiền
13/3/2023 4.403 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0351001245527 binh thuong
13/3/2023 100.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 1031171185 Trẻ em khuyết tật
13/3/2023 10.000 NGUYEN THI HONG  139882.130323.180723. Chuyển tiền
13/3/2023 20.000 PHAM TRUNG KIEN 303449.130323.180637.  
13/3/2023 10.000 NGUYEN HOANG LONG  0211000491830 Chuyển tiền
13/3/2023 10.000 HO THI HUE  9975130431 Chuyển tiền
13/3/2023 10.000 NGUYEN THI NGOC YEN  610864.130323.173607. Chuyển khoản
13/3/2023 20.000 TRAN PHUONG BAC  737139.130323.172637. Chuyển tiền
13/3/2023 10.000 HA THI THU HUONG  556892.130323.172545. Chuyển khoản
13/3/2023 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 055075.130323.172421.  
13/3/2023 20.000 LE THI THU DANH 706466.130323.171917. Chuyển tiền
13/3/2023 10.000 NGUYEN BA HOANG 416828.130323.165834. Chuyển khoản
13/3/2023 13.000.000 Nguyet  332080.130323.164835. Chuyển
13/3/2023 10.000 TRAN XUAN HUONG 559412.130323.164416. Chuyển tiền
13/3/2023 10.000 NGUYEN THANH VIET  0651000441906  Chuyển tiền
13/3/2023 10.000 HOANG THI PHUONG  306622.130323.163835. Chuyển tiền
13/3/2023 10.000 UY DUY LINH  0621000469371 Chuyển tiền
13/3/2023 20.000 PHAM THI HAI YEN 1012914688 Chuyển tiền
13/3/2023 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 844483.130323.162918. Oke
13/3/2023 100.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 573775.130323.162654. Mong cac em luon manh khoe binh an
13/3/2023 10.000  VUONG THI LAN ANH  291129.130323.162155. Chuyển tiền
13/3/2023 20.000 NGUYEN HOANG NHAT  217393.130323.161726. Chuyển khoản
13/3/2023 10.000 NGUYEN HUYNH NGOC OANH  512502.130323.161508. Chuyển khoản
13/3/2023 10.000 TRAN DUY DOAN  186565.130323.161040. Chuyển khoản
13/3/2023 20.000 PHAM DUC ANH 875680.130323.160933.  
13/3/2023 10.000 BUI HUY CUONG 154748.130323.160330. Chuyển khoản
13/3/2023 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE.
.37447864911.
ck từ thiện
13/3/2023 10.000 Khai 185836.130323.155329. Chuyển
13/3/2023 10.000 THI NAM 789239.130323.154817.  
13/3/2023 20.000 PHAM MAI NHAT VY 332502.130323.
154731.VCB
Chuyển khoản
13/3/2023 10.000 DAU VAN THANG 1035382178 ck từ thiện
13/3/2023 10.000 HOANG VAN THACH 0451000442787   
13/3/2023 200.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 1024835390 vi tuong lai tre em khuyet tat
13/3/2023 50.000 le anh tu 274610.130323.153444.  
13/3/2023 20.000 HUYNH THI HIEN MY  203361.130323.153020. Chuyển khoản
13/3/2023 10.000 TRUONG TAN TAI  PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE..
37446605650.
Chuyển tiền
13/3/2023 10.000 tran thanh tung 558253.130323.152840.  
13/3/2023 10.000 HOANG THI PHUONG ANH  1020091622 Chuyển tiền
13/3/2023 10.000 PHAM THI NGAN HA 239260.130323.152624. Chuyển tiền
13/3/2023 10.000 Nhung  108066.130323.152312. Chuyển
13/3/2023 10.000 LU QUOC CUONG  450518.130323.151423. Chuyển tiền
13/3/2023 20.000 NGUYEN THI VAN 647385.130323.1
51206.VCB
Chuyển khoản
13/3/2023 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 191747.130323.151058. ck từ thiện
13/3/2023 10.000 NGUYEN THI THUY HUONG  PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE.
.37446659884.
Chuyển tiền
13/3/2023 20.000 NGUYEN THI LAN  0551000308654  Chuyển tiền
13/3/2023 10.000 BUI THI MY HANH  911634.130323.150753. Chuyển khoản
13/3/2023 10.000 PHAN THI MY TIEN 220849.130323.150652. Chuyển tiền
13/3/2023 10.000 DUONG THI KIM  634568.130323.150640. Chuyển tiền
13/3/2023 10.000 HUYNH VAN CONG 0571000053231  Chuyển tiền
13/3/2023 20.000 BUI THI LOI  PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE
..37446558514.
Chuyển tiền
13/3/2023 20.000 THAN THI CHAU 890856.130323.150311. Chuyển khoản
13/3/2023 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 058150.130323.150301. Ung ho tre em
13/3/2023 10.000 CAO THI HUYEN MY   0361000352752  Chuyển tiền
13/3/2023 20.000 TRAN THI HONG NHUNG  815751.130323
.150254.VCB
Chuyển khoản
13/3/2023 10.000 CAO THI ANH NGUYET 721871.130323.150234. Chuyển tiền
13/3/2023 10.000 NGUYEN NGOC BAO NHI  147531.130323.150200. Chuyển khoản
13/3/2023 10.000 PHAM THI NGOC HUYEN 281025.130323.150133. Chuyển tiền
13/3/2023 10.000 DINH VAN LUAN 1027234073 Chuyển tiền
13/3/2023 10.000 NGUYEN THE SON 505595.130323.145050. Chuyển khoản
13/3/2023 10.000 HOANG VAN THACH  0451000442787   
13/3/2023 10.000 NGUYEN HUU TUONG  822376.130323.144620. Chuyển khoản
13/3/2023 10.000 BE HOANG KHOAN  184245.130323.144515. Chuyển tiền
13/3/2023 10.000 PHAN THANH QUY 509474.130323.144357.  
13/3/2023 10.000 NGUYEN VAN HIEP  603147.130323.144150. Chuyển tiền
13/3/2023 50.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 732196.130323.143727. Quy vi Tre Em Khuyen Tat VN
13/3/2023 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 154226.130323.143315. ck từ thiện
13/3/2023 10.000 Nguyen Thanh Sang 513122.130323.143225.  
13/3/2023 10.000 Bui van huy 493449.130323.142747.  
13/3/2023 10.000 TRAN NGOC QUY  988980.130323.142704. Chuyển khoản
13/3/2023 50.000 DINH THI THACH THAO 468542.130323.14
2634.VCB
Chuyển khoản
13/3/2023 10.000 HOANG VAN LUOC 715293.130323.141726. Chuyển khoản
13/3/2023 10.000 NGUYEN THI PHUONG XA  711617.130323.141627. Chuyển khoản
13/3/2023 10.000 PHAM NGOC LE TAM PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE..
37443806896.
Chuyển tiền
13/3/2023 10.000 BUI THI HOI 693820.130323.141146. Chuyển khoản
13/3/2023 10.000 Hung 922631.130323.140322. Chuyển
13/3/2023 100.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 916542.130323.140031. gop quy. adidaphat
13/3/2023 20.000 NGUYEN TUAN KHANH 827514.130323
.135840.VCB
Chuyển khoản
13/3/2023 10.000 HUYNH THI THOAI YEN 864144.130323.135822. Chuyển khoản
13/3/2023 20.000 TRAN MAC TIN 929365.130323.135737.VCB Chuyển khoản
13/3/2023 20.000 LE LONG THUAN   0671004124046  Chuyển tiền
13/3/2023 20.000 NGUYEN MINH DANH 849283.130323.134553.VCB Chuyển khoản
13/3/2023 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 015380.130323.134457. ck từ thiện
13/3/2023 10.000 NGUYEN VAN MINH  585901.130323.134201. Chuyển khoản
13/3/2023 20.000 HA THANH TUNG 792076.130323.133938. Chuyển khoản
13/3/2023 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 146175.130323.133801. ck từ thiện
13/3/2023 10.000 TRAN TUAN PHONG  013843.130323.132724. Chuyển tiền
13/3/2023 10.000 NGUYEN KIM QUOC TINH  761681.130323.132306. Chuyển tiền
13/3/2023 20.000 TRINH BA TOAN PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE.
.37442589176.
 
13/3/2023 50.000 Nguyen Thanh kim 722020.130323.125215.  
13/3/2023 10.000 PHUNG QUANG TIN  1020737454 Chuyển tiền
13/3/2023 20.000 HUYNH QUANG VY 9962848247 NGUYEN DINH THANH
13/3/2023 20.000 NONG VAN THANH 423996.130323.
124924.VCB
 
13/3/2023 10.000 QUYEN  058426.130323.124429. ck 
13/3/2023 10.000 NGUYEN HA THANH  566645.130323.123740. Chuyển khoản
13/3/2023 10.000 HA THI HONG 531442.130323.122936. Chuyển khoản
13/3/2023 40.000 DANG THI THUY 1017218546 Chuyển tiền
13/3/2023 20.000 LANG DUC BAY 1035136794 Chuyển tiền
13/3/2023 10.000 HUYNH TRONG TOAN  0701000387872 Chuyển tiền
13/3/2023 1 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 364678.130323.120315.1  
13/3/2023 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 930385.130323.115116. ck từ thiện
13/3/2023 10.000 DANG QUANG MINH 201211.130323.114749. Chuyển tiền
13/3/2023 10.000  NGUYEN HOAI HAN  052485.130323.114406. Chuyển tiền
13/3/2023 46.006 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ IBVCB.3221679604.2001
.VCB Rewards.
Ung ho tre em khuyet tat
13/3/2023 10.000 TRAN THI THANH TUYEN   0631000453545  Chuyển tiền
13/3/2023 100 NGUYEN THI MY HANH  142734.130323.112627. Chuyển tiền
13/3/2023 100 NGUYEN THI MY HANH  110085.130323.111516. Chuyển tiền
13/3/2023 20.000 NGUYEN THI KHANH HUYEN 622889.130323.11
1444.VCB
Chuyển khoản
13/3/2023 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 789836.130323.111432. Chuyển tiền
13/3/2023 10.000 MAI TAN PHUOC 020476.130323.111206. Chuyển tiền
13/3/2023 10.000 TRAN XUAN HUY  0101001212773 ck từ thiện
13/3/2023 100 NGUYEN THI MY HANH  092695.130323.110842. Chuyển tiền
13/3/2023 20.000 LY CHUA PO 816431.130323
.110400.VCB
Chuyển khoản
13/3/2023 10.000 NGUYEN LAN HUONG 0881000460925  Chuyển tiền
13/3/2023 20.000 NGUYEN PHI HUU 088762.130323.105909.  
13/3/2023 10.000 LE CONG THI 944724.130323.105737. Chuyển khoản
13/3/2023 10.000 NGUYEN MINH THANH VU 0381000561868 Chuyển tiền
13/3/2023 10.000  LE THI BICH DUNG 1023620957 Chuyển tiền
13/3/2023 100 NGUYEN THI MY HANH 040694.130323.104928. Chuyển tiền
13/3/2023 20.000 QUANG VAN DOAN  386247.130323.104448. Chuyển tiền
13/3/2023 10.000 Ngan van hung 887219.130323.104351.  
13/3/2023 10.000 LY VAN NGUYEN  1015545985  
13/3/2023 20.000 NGUYEN BA BAO 761451.130323.103746.  
13/3/2023 10.000 TRAN VAN LIEM PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE..
37436151888.
 
13/3/2023 10.000 NGUYEN VAN CHUNG 145788.130323.103234. Chuyển khoản
13/3/2023 10.000 TRINH XUAN HOA  828713.130323.102928. Chuyển khoản từ thiện
13/3/2023 10.000 LAM QUANG THAI  607434.130323.102648. Chuyển tiền
13/3/2023 1.000 NGUYEN YEN CHI  887856.130323.102154. Chuyển khoản
13/3/2023 10.000 DAO MINH KHOA  PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE.
.37434934018.
Chuyển tiền
13/3/2023 100 NGUYEN THI MY HANH 918836.130323.100426. Chuyển tiền
13/3/2023 10.000 DAM QUANG CUONG 720396.130323.095637.  
13/3/2023 20.000 Vu van Tung 351947.130323.094918.  
13/3/2023 10.000 Hung 335803.130323.094225. Chuyển
13/3/2023 10.000 DANG DUY CUONG  PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE.
.37433699941.
Chuyển tiền
13/3/2023 10.000 TRAN TRUNG NGUYEN  PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE.
.37432177904.
Chuyển tiền
13/3/2023 10.000 NGUYEN VAN NAM SHGD:10002302.DD:230313 Chuyển
13/3/2023 300.000 NGUYEN THI HUONG LAN  0491000049220 Huong Lan ung ho quy tre em
13/3/2023 30.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0071001035826 lxstd tặng từ thiện
13/3/2023 10.000 Tai  121297.130323.074014. Ủng hộ
13/3/2023 5.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 9879577109 m
13/3/2023 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 9326356784 trẻ em
14/3/2023 300.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 408216.140323.215141. Ủng hộ
14/3/2023 10.000 HOANG VAN THUYEN 753121.140323.210011. Chuyển tiền
14/3/2023 100.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0451000324392  binh thuong
14/3/2023 10.000 nguyen thi hau 717693.140323.202153.  
14/3/2023 10.000 TRAN DUC TIEN  806860.140323.202037. Chuyển khoản
14/3/2023 20.000 DUONG QUANG TINH  119619.140323.20
1233.VCB
Chuyển khoản
14/3/2023 10.000 TRAN VAN THINH 378391.140323.200531. Chuyển khoản
14/3/2023 10.000 TRAN DUC TIEN 291005.140323.200013. Chuyển khoản
14/3/2023 10.000 TRIEU VAN PHU 667346.140323.195041.  
14/3/2023 20.000 LE QUANG VU 189528.140323.193619.  
14/3/2023 1.000 NGUYEN XUAN TRUONG CTY24H 0011004149191  
14/3/2023 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 001004.140323.185930. THIEN NGUYEN
14/3/2023 10.000 BON VAN THONG PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE
..37495842779.
Chuyển tiền
14/3/2023 20.000 BUI THI DIEU 807054.140323.184738.VCB Chuyển khoản
14/3/2023 10.000 TRAN MINH THANH 248347.140323.183745. Chuyển tiền
14/3/2023 250.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 238355.140323.183206. chuc cac em luon co nhieu niem vui va them yeu cuoc song
14/3/2023 20.000 HA NGOC CUONG cong ty 24h 0731000711156   
14/3/2023 10.000 NGUYEN THI NGOC HUYEN  200014.140323.181615. Chuyển khoản
14/3/2023 10.000 Nguyen thi bich ngoc 726769.140323.181228.  
14/3/2023 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 697374.140323.175359. ck từ thiện
14/3/2023 10.000 DANG HONG QUAN 038316.140323.174558. Chuyển khoản
14/3/2023 10.000 TRAN ANH TU 579177.140323.174514. Chuyển tiền
14/3/2023 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 685072.140323.174452. ck từ thiện
14/3/2023 20.000 TRAN VAN TUAN  1.846.140.323.173.930 Chuyển khoản
14/3/2023 10.000 DANG VO HONG VINH 0291000274308  Chuyển tiền
14/3/2023 15.000 NGUYEN THI ANH  384049.140323.172438. Chuyển tiền
14/3/2023 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 925669.140323.171147. ck 
14/3/2023 100 NGUYEN THAI AN  385973.140323.170902. Chuyển tiền
14/3/2023 20.000 NGUYEN THANH TAM 1015881914  
14/3/2023 10.000 TRAN BA NGOC  710603.140323.170238. Chuyển tiền
14/3/2023 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 422045.140323.165246. ck từ thiện
14/3/2023 10.000 NGO BA KHAI  169537.140323.164542. Chuyển tiền
14/3/2023 10.000 LUU VAN THANH 368481.140323.164153. Chuyển khoản
14/3/2023 10.000 LE KIEU TRANG 345866.140323.163707.  Chuyển khoản
14/3/2023 1.654 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 1033502980  
14/3/2023 10.000 DO THI PHUONG TUONG  0091000668015 Chuyển tiền
14/3/2023 10.000 THAN DOAN VINH TAN 0231000666001  Chuyển tiền
14/3/2023 20.000 TRUONG VAN TUONG  116297.140323.161810. Chuyển tiền
14/3/2023 20.000 LE DIEU LINH  148485.140323.161236. Chuyển tiền
14/3/2023 20.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 094298.140323.155324. Chuyển tiền
14/3/2023 100 NGUYEN THAI AN 167575.140323.154659. Chuyển tiền
14/3/2023 20.000 TRAN THU HA 999944.140323.154016. Chuyển tiền
14/3/2023 20.000 NGUYEN THI NGOC HANG  086447.140323.153940. Chuyển khoản
14/3/2023 20.000 LUONG VAN HANH 343118.140323.153601. Chuyển khoản
14/3/2023 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 069003.140323.153538. Ck ung ho quy khuyet tat
14/3/2023 10.000 HA THI THU HUONG  319945.140323.153113. Chuyển khoản
14/3/2023 10.000 NGUYEN THI UYEN 303465.140323.152742. Chuyển khoản
14/3/2023 10.000 Nguyen minh dat PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE..
37487861779.
 
14/3/2023 1.000 NGUYEN THAI AN 110198.140323.152432. Chuyển tiền
14/3/2023 20.000 PHAN LAC KHANH 034325.140323.152158.  
14/3/2023 20.000 Vo thi ngoc nga  349712.140323.151905. Chuyển tiền
14/3/2023 20.000  PHAN MONG PHANG 060475.140323.151521. Chuyển tiền
14/3/2023 10.000 NGO THI THUY TIEN  134996.140323.151146. Chuyển tiền
14/3/2023 20.000 NGUYEN THI VAN 519707.140323.151016.VCB Chuyển khoản
14/3/2023 20.000 NGUYEN THI DIEU LINH 0121000873733 Chuyển tiền
14/3/2023 10.000 NGUYEN THI TUYET  1014668923 Chuyển tiền
14/3/2023 10.000 LE THUY DUONG 214286.140323.150842. Chuyển khoản
14/3/2023 20.000 HO THI DIEU 253459.140323.150731.VCB Chuyển khoản
14/3/2023 15.000 HO NGOC YEN NHU 1020635377 Chuyển tiền
14/3/2023 10.000 Le Anh Ngoc  192529.140323.150400. Chuyển tiền
14/3/2023 10.000 NGUYEN THI YEN  188201.140323.150321. Chuyển tiền
14/3/2023 10.000 NGUYEN THI DIEM QUYNH 382972.140323.150307. Chuyển tiền từ thiện
14/3/2023 10.000 DANG VAN THANG  696947.140323.150252. Chuyển tiền
14/3/2023 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 989990.140323.150255.  
14/3/2023 20.000 Nhu 930079.140323.150216.  
14/3/2023 10.000 Ha  987644.140323.150153. Chuyển
14/3/2023 10.000 LE VAN SON  682589.140323.145844. Chuyển tiền
14/3/2023 20.000 DUONG THI THANH  234211.140323.145359. Chuyển tiền
14/3/2023 100 NGUYEN THAI AN 026394.140323.145126. Chuyển tiền
14/3/2023 10.000 Truong Cong Phung  116990.140323.143656. Chuyển tiền
14/3/2023 100 NGUYEN THAI AN 978962.140323.143247. Chuyển tiền
14/3/2023 10.000 TA THANH SANG 574587.140323.142521. Chuyển tiền
14/3/2023 10.000 NGUYEN XUAN DO  572351.140323.142442. Chuyển tiền
14/3/2023 1.000 NGUYEN THAI AN 950202.140323.142101. Chuyển tiền
14/3/2023 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 370308.140323.142007. Ủng hộ
14/3/2023 10.000 NGUYEN THI LY 334029.140323.141351.  
14/3/2023 1.000 NGUYEN THAI AN 915942.140323.140705. Chuyển tiền
14/3/2023 10.000 LO VAN THUM  118499.140323.135747. Chuyển tiền
14/3/2023 10.000 Do Viet Chien 894645.140323.135723. Chuyển tiền
14/3/2023 1.000 NGUYEN THAI AN 886947.140323.135415. Chuyển tiền
14/3/2023 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 858989.140323.134347. Ủng hộ
14/3/2023 10.000 HUYNH TAN LOC 1015953723 ck từ thiện
14/3/2023 20.000 BUI DUY TINH  155763.140323.134056. Chuyển tiền
14/3/2023 10.000 NGUYEN TRUNG THANG 474832.140323.133643. Chuyển tiền
14/3/2023 10.000 PHAM CANH HUNG 0481000885811  Chuyển tiền
14/3/2023 10.000 NGUYEN VAN TUYEN 0351001047695 Chuyển tiền
14/3/2023 20.000 HOANG DUY KIEN 755129.140323.132753.  
14/3/2023 10.000 TRIEU THI PHUONG 973548.140323.132534. Chuyển tiền
14/3/2023 20.000 LE THE ANH DUC  844667.140323.132257. Chuyển tiền
14/3/2023 10.000 TAN PHUC  751480.140323.132141. Chuyển khoản
14/3/2023 10.000 BUI XUAN TRUONG  838690.140323.132025. Chuyển tiền
14/3/2023 20.000 NGUYEN XUAN PHAT 113687.140323.132007.VCB Chuyển khoản
14/3/2023 10.000 DO VAN THANH  774819.140323.132003. Chuyển khoản
14/3/2023 10.000 NGUYEN VAN DINH  568697.140323.131912. Chuyển khoản
14/3/2023 10.000 NGUYEN CHI BINH 1031243060 Chuyển tiền
14/3/2023 1.000 NGUYEN THI KIM LIEN  1018868617 Chuyển tiền
14/3/2023 10.000 NGUYEN VAN GIANG 0461000585414  ck từ thiện
14/3/2023 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE.
.37482533805.
ck từ thiện
14/3/2023 10.000 NGUYEN VAN THANH  1019805177 ck từ thiện
14/3/2023 10.000 LE VAN VINH 0841000089136  ck từ thiện
14/3/2023 10.000 HOANG THI THUONG  132602.140323.124201. Chuyển tiền
14/3/2023 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 941938.140323.124106. Ủng hộ các em
14/3/2023 20.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 100440.140323.124051.VCB HOANG HUY GROUP
14/3/2023 20.000 Nguyen phi thinh 288451.140323.123649.  
14/3/2023 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 725458.140323.123544. HOANG HUY GROUP
14/3/2023 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 951418.140323.123232. HOANG HUY GROUP
14/3/2023 10.000 NGUYEN THI HOI 409076.140323.123136. Chuyển khoản
14/3/2023 10.000 LUONG THI THAO NGUYEN 0501000074307 Chuyển tiền
14/3/2023 20.000 HOANG MINH NGOC 694919.140323.121603.VCB Chuyển khoản
14/3/2023 10.000 HUYNH THI KIEU DUNG  319306.140323.120922. Chuyển khoản
14/3/2023 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 492009.140323.120834. ck từ thiện
14/3/2023 10.000 NAY THI PHU THUONG PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE.
.37481168422.
 
14/3/2023 20.000 CA THI THUOI 178486.140323.120254.VCB  
14/3/2023 10.000 LE VAN MANH 262963.140323.115603.  Chuyển khoản
14/3/2023 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 421656.140323.115400. ck từ thiện
14/3/2023 10.000 TRUON NGOC MEN  766982.140323.115315. Chuyển tiền
14/3/2023 100 NGUYEN THAI AN 592291.140323.114735. Chuyển tiền
14/3/2023 1.000 NGUYEN THI THANH MAI  0441000812099  transfers
14/3/2023 1.000 NGUYEN THI THANH MAI  0441000812099  transfers
14/3/2023 40.000 DANG THI THUY 0291000272468 Chuyển tiền
14/3/2023 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE..
37476962916.
ct tu thien
14/3/2023 10.000 Hang  432832.140323.103638. Chuyển
14/3/2023 10.000 Le Hoang Dung 189822.140323.102142. Chuyển tiền
14/3/2023 100 NGUYEN THAI AN 355484.140323.101744. Chuyển tiền
14/3/2023 10.000 VO CONG THANH 685596.140323.101656.  
14/3/2023 10.000 BUI ANH TUAN 829067.140323.101113. Chuyển khoản
14/3/2023 10.000 NGUYEN NGOC TUAN 806117.140323.100636. ck từ thiện
14/3/2023 100 NGUYEN THAI AN 317132.140323.100325. Chuyển tiền
14/3/2023 10.000 NGUYEN VAN PHUOC  135696.140323.100303. Chuyển tiền
14/3/2023 20.000 HOANG VAN BUU  382845.140323.100059. Chuyển tiền
14/3/2023 10.000 VU THI NHUNG 1012467109 Chuyển tiền
14/3/2023 20.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 711401.140323.094102. ck từ thiện
14/3/2023 10.000 VAN THI MUOI  0481000827739  Chuyển tiền
14/3/2023 50.000 CAI PHUC QUANG  1012478504 Ủng hộ
14/3/2023 20.000 nguyen thi hai yen 682754.140323.091414.  
14/3/2023 30.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0071001035826 lxstd tặng từ thiện
14/3/2023 10.000 TRAN THI CAM VAN 642572.140323.090429. Chuyển khoản
14/3/2023 100 NGUYEN THAI AN 005460.140323.070506. Chuyển tiền
15/3/2023 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 1035786384 thuong cac em
15/3/2023 10.000 PHAM THI THAO VI  0041000367294  Chuyển tiền
15/3/2023 8.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ MBVCB.3234359753.
2001.VCB Rewards
Khó khăn
15/3/2023 10.000 VU VAN HUNG  778477.150323.202112. Chuyển tiền
15/3/2023 10.000 DINH THI LY  400640.150323.201105. Chuyển khoản
15/3/2023 10.000 NGUYEN THI HIEN  690510.150323.195637. Chuyển tiền
15/3/2023 10.000 NGUYEN THI TU  696531.150323.194444. Chuyển khoản
15/3/2023 50.000  NGUYEN THI HOA 0351000716947  Chuc cac em manh khoe!
15/3/2023 10.000 VO THI THUY LOAN 1027700020 Chuyển tiền
15/3/2023 10.000 TRAN THANH KIEM 181049.150323.192308. Chuyển khoản
15/3/2023 10.000 LAM THI XINH 528111.150323.191138. Chuyển khoản
15/3/2023 20.000 NGUYEN THANH PHONG 0281000498940 Chuyển tiền
15/3/2023 10.000 TRINH DUY DONG  365911.150323.184101. Chuyển khoản
15/3/2023 20.000 TRAN MINH HOANG 158474.150323.183319.VCB Chuyển khoản
15/3/2023 20.000 PHAM VAN CHI  258181.150323.182039. Chuyển khoản
15/3/2023 50.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 1012483896 TIEM CHUNG DIEU GAM VANG QUYEN
15/3/2023 10.000 Nguyen Van A 492094.150323.180648.  
15/3/2023 10.000 HA XUAN HOAT 809227.150323.180449. Chuyển khoản
15/3/2023 10.000 NGO THI TU UYEN Cty 24h 195413.150323.175412.  
15/3/2023 14.000 NGUYEN THI LINH 634559.150323.174745. Chuyển tiền
15/3/2023 10.000 HA VAN PHONG  PARTNER.DIRECT
_DEBITS_VCB.MSE..
37537290260.
Chuyển tiền
15/3/2023 10.000 NGUYEN THI KIM THI 1018533619  
15/3/2023 10.000 NGUYEN SON TUAN 655051.150323.173550.  
15/3/2023 10.000 BUI THI HONG NGOC 993657.150323.173459.  
15/3/2023 50.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ  0081001147443 Ung ho tre em khuyet tat
15/3/2023 10.000 BAN THI THANH HIEN 1030647998 Chuyển tiền
15/3/2023 10.000 Cong 426258.150323.172509. Chuyển
15/3/2023 10.000 NGUYEN THI BICH LIEN 0481000762005 Chuyển tiền
15/3/2023 1.000.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 352721.150323.165830. xin ung ho quy vi tre em khuyet tat 
15/3/2023 20.000 LE THI THANH TUYEN 960233.150323.165802.VCB Chuyển khoản
15/3/2023 1.000 NGUYEN THAI AN 786819.150323.165505. Chuyển tiền
15/3/2023 10.000 Lo Mui Gen  827552.150323.165033. Ung ho tre em
15/3/2023 10.000 TRIEU VAN HOA 1019742893  
15/3/2023 10.000 TRUONG THI THU TRANG  716922.150323.164911. Chuyển khoản
15/3/2023 1.000 NGUYEN THAI AN 751260.150323.164321. Chuyển tiền
15/3/2023 10.000 TRUONG TUAN ANH 365365.150323.164131. Chuyển khoản
15/3/2023 10.000 BUI THI THOA  393410.150323.164013. Chuyển tiền
15/3/2023 100 NGUYEN THI BAO YEN  341889.150323.163601. transfers
15/3/2023 200.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 113020.150323.163552. Chuc cac con vui
15/3/2023 100.000 TRAN TRUNG DUC   0911000012867 Chuyển tiền
15/3/2023 20.000 NGUYEN VAN NHAN  493501.150323.162623. Chuyển tiền
15/3/2023 100 NGUYEN THAI AN 697677.150323.162456. Chuyển tiền
15/3/2023 100 NGUYEN THAI AN 679465.150323.161905. Chuyển tiền
15/3/2023 10.000 NGUYEN THU HA  630742.150323.161826. Chuyển tiền
15/3/2023 10.000 NGUYEN NGOC HANG  1018848040 Chuyển tiền
15/3/2023 100 NGUYEN THAI AN 650469.150323.160929. Chuyển tiền
15/3/2023 10.000 Dinh quoc dung 931633.150323.160911.  
15/3/2023 10.000 DOAN THI PHUONG THAO  PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE..
37531326663.
Chuyển tiền
15/3/2023 10.000 CAO THI BICH LIEN 245359.150323.160456. Chuyển tiền
15/3/2023 1.000 NGUYEN THI BAO YEN  1036011550 transfers
15/3/2023 1.000 DO VAN HA 0361000341182  transfers
15/3/2023 10.000 HO THANH TUAN   0811000040600 Chuyển tiền
15/3/2023 10.000 LE VAN THUAN  427835.150323.155622. Chuyển khoản
15/3/2023 10.000 The chi 180621.150323.155533.  
15/3/2023 10.000 lu seo phuong 179344.150323.155503. ck 
15/3/2023 20.000 NGUYEN VAN THOAI 242819.150323.155500.VCB Chuyển khoản
15/3/2023 10.000 NGUYEN VAN HAI 975486.150323.155419.  
15/3/2023 10.000 PHAM THI THANH AN 585977.150323.155206. Chuyển tiền
15/3/2023 10.000 Le 164930.150323.154931. Chuyển
15/3/2023 10.000 TRAN VAN TRUNG 969220.150323.154838. Chuyển tiền
15/3/2023 10.000 LE UYEN THY HIEN 1028543953 Chuyển tiền
15/3/2023 20.000 TRAN VAN HIEN 246587.150323.153440.VCB Chuyển khoản
15/3/2023 1.000 DO VAN HA 0361000341182  transfers
15/3/2023 1.000 DO VAN HA 0361000341182  transfers
15/3/2023 1.000 NGUYEN THI BAO YEN  1036011550 transfers
15/3/2023 1.000 NGUYEN THI BAO YEN  1036011550 transfers
15/3/2023 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 044965.150323.152509. ck 
15/3/2023 10.000 LE THI TUYEN 669852.150323.152117. Chuyển tiền
15/3/2023 10.000 NGUYEN THI THU HUYEN 469597.150323.151722. Chuyển tiền
15/3/2023 10.000 LE THI THANH THUY 1030770000 Chuyển tiền
15/3/2023 10.000 HOANG THUY TRAM 263728.150323.151059. Chuyển tiền
15/3/2023 20.000 LE THI THU QUYNH 264547.150323.150931.  Chuyển tiền
15/3/2023 10.000 NGUYEN THI NGOC 188726.150323.150919. Chuyển khoản
15/3/2023 15.000 DANG THI NHU QUYNH 935921.150323.150839. Chuyển khoản
15/3/2023 10.000 Nguyen Van The Tinh 474642.150323.150735. Chuyển tiền
15/3/2023 10.000 NGUYEN THI THU HIEN  168947.150323.150514. Chuyển khoản
15/3/2023 20.000 NGUYEN NGOC TIEN 236665.150323.150415.VCB Chuyển khoản
15/3/2023 10.000 LE GIANG MY YEN  163856.150323.150408. Chuyển khoản
15/3/2023 100 Ha  045446.150323.150251.  
15/3/2023 10.000 LUONG CHI CUONG 812204.150323.145358. Chuyển tiền
15/3/2023 10.000 NGUYEN THI NGOC NGA  929873.150323.145145. Chuyển tiền
15/3/2023 10.000 .LE THI MAI HOA  366.730.150.323.144.000 Chuyển tiền
15/3/2023 200.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0731000646507  Ủng hộ
15/3/2023 10.000 PHAN DAC TIEN 956122.150323.141737.  
15/3/2023 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 907492.150323.140231. ck từ thiện
15/3/2023 10.000 VO CONG OAN PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE..
37526772803
Chuyển tiền
15/3/2023 10.000 tran xuan loc 890630.150323.140202.  
15/3/2023 10.000 LE THI HUYEN 434743.150323.134709.  
15/3/2023 10.000 TRAN ANH TUAN  0621003870041   
15/3/2023 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 844115.150323.133442. ck từ thiện
15/3/2023 20.000 NGUYEN VAN HUNG 774360.150323.133249.  chuyen khoan ung ho tre khuyet tat
15/3/2023 10.000 DANG VAN NHUT 1026270479 Chuyển tiền
15/3/2023 50.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 841629.150323.132916. ck từ thiện
15/3/2023 10.000 LIEU VUONG GIA KHUONG 1031598061 Chuyển tiền
15/3/2023 10.000 NGUYEN VAN CHUNG  199123.150323.131830. Chuyển tiền
15/3/2023 10.000 TRAN THI VAN  722730.150323.131814. Chuyển khoản
15/3/2023 10.000 PHAM NGOC TU 1024902419 Chuyển tiền
15/3/2023 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 647260.150323.125727. ck từ thiện
15/3/2023 10.000 NGUYEN PHI LONG  0841000033324  Chuyển tiền
15/3/2023 10.000 PHAM VAN QUAN 454650.150323.125552. Chuyển khoản
15/3/2023 10.000 Nong Suoi  570772.150323.123822. Chuyển khoản
15/3/2023 20.000 PHAM VAN THAN  403431.150323.123607.VCB Chuyển khoản
15/3/2023 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 846102.150323.123423. HOANG HUY GROUP
15/3/2023 10.000 LE VAN NHI 530847.150323.122904. Chuyển khoản
15/3/2023 10.000  TRINH NGOC CHIEN 1024902538 Chuyển tiền
15/3/2023 20.000 HUYNH THI UT KIEU  275091.150323.121118.VCB Chuyển khoản
15/3/2023 20.000 Le ngoc hoan 670629.150323.120246.  
15/3/2023 10.000 LA THI KIM DUYEN  PARTNER.DIRECT
_DEBITS_VCB.MSE..
37522600059
Chuyển tiền
15/3/2023 100 NGUYEN THAI AN 999645.150323.115829. Chuyển tiền
15/3/2023 10.000 LE THI KIM HANG 0201000146229 Chuyển tiền từ thiện
15/3/2023 20.000 LE VAN TUAN  229329.150323.114411.VCB Chuyển khoản
15/3/2023 10.000 Thuong  626145.150323.114337. Chuyển
15/3/2023 10.000 HOANG MANH HUNG  936342.150323.113553. Chuyển tiền
15/3/2023 10.000 MAI THI LAN HUONG  0041000312087 Chuyển tiền
15/3/2023 10.000 PHAM VAN ANH TRI  1018610613 Chuyển khoản
15/3/2023 10.000  DIEP THI BICH THAO 1020787559 HHGRUP
15/3/2023 10.000 LE THANH HIEU 582081.150323.112127.  
15/3/2023 1.000 NGUYEN THANH MINH 0111000358233  transfers
15/3/2023 1.000 NGUYEN THANH MINH 0111000358233  transfers
15/3/2023 20.000 Vu thi tho 425691.150323.111738.VCB  
15/3/2023 10.000 DANG VO HONG VINH 0291000274308 Chuyển tiền
15/3/2023 20.000 NGUYEN NGOC ANH 437665.150323.110426.VCB Chuyển khoản
15/3/2023 20.000 NGUYEN NGOC TUYEN 123442.150323.110340. Chuyển tiền
15/3/2023 100.000 NGUYEN THI PHUONG ANH  976658.150323.105956. Chuyển khoản
15/3/2023 10.000 ONG THE TRUONG 868411.150323.103414. Chuyển khoản
15/3/2023 10.000 NGUYEN DINH THANH  846010.150323.103217. Chuyển tiền
15/3/2023 200.000 HO THI HUE  481989.150323.102834. Chuyển khoản
15/3/2023 10.000 LUONG THI CHUNG cty 24h  0731000600358  
15/3/2023 10.000 NGUYEN THI NGAN  824263.150323.102632. Chuyển tiền
15/3/2023 10.000 NGUYEN XUAN CUONG PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE..
37517407910
Chuyển tiền
15/3/2023 30.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0071001035826 lxstd tặng từ thiện
15/3/2023 10.000 PHAM VAN HOP 783885.150323.101327. Chuyển khoản
15/3/2023 150.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ  0511000439029 Trẻ em khuyết tật
15/3/2023 10.000 BUI NGOC VUONG  1026675034 Chuyển tiền
15/3/2023 10.000 NGUYEN QUANG BINH 499286.150323.093954. Chuyển tiền
15/3/2023 10.000  VU VAN HUNG ANH 1027240405 ck từ thiện
15/3/2023 20.000 CHU LAN PHUONG 456020.150323.09
2226.VCB
Chuyển khoản từ thiện
15/3/2023 10.000 NGUYEN VAN TOAN 1032214803 Chuyển tiền
15/3/2023 500.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ  0181003295300 Trẻ em khuyết tật
15/3/2023 10.000 DANG XUAN HIEN 390499.150323.091618. Chuyển khoản
15/3/2023 40.000 DANG THI THUY 0291000272468 Chuyển tiền
15/3/2023 20.000 NGUYEN DUY BINH 506562.150323.090103. Chuyển khoản
15/3/2023 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 450274.150323.081900. quyen gop
15/3/2023 100 NGUYEN THAI AN 359025.150323.070343. Chuyển tiền
15/3/2023 20.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0281000473739 dfghh
15/3/2023 200.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0591000228542 Ủng hộ
15/3/2023 200.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 177389.140323.232429. Gui cac be
16/3/2023 10.000 NGUYEN THI THANH NGA  916807.160323.204438. Chuyển khoản
16/3/2023 20.000 dinh huy Liem  799223.160323.203059.  
16/3/2023 50.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 1035786384 thuong cac em
16/3/2023 20.000 PHAM MANH CUONG  371381.160323.202736. Chuyển khoản
16/3/2023 10.000 DOAN CONG BAI 281853.160323.200635. Chuyển khoản
16/3/2023 10.000 LA THI THANH NHI 479005.160323.194727. Chuyển tiền
16/3/2023 10.000 Y YALY KTLA 988622.160323.194305.  
16/3/2023 10.000 Duong  692059.160323.193834. Chuyển
16/3/2023 10.000 NGO VIET HUNG  156941.160323.193738. Chuyển khoản
16/3/2023 10.000 NGUYEN MANH CUONG 761674.160323.191825.  
16/3/2023 10.000 nguyen ba nam 452423.160323.191643.  
16/3/2023 50.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 1025509340 Ủng hộ
16/3/2023 20.000 VI VAN THACH 579561.160323.185845.VCB Chuyển khoản
16/3/2023 100.000 NGUYEN PHAN TUYET BANG 0281000612011 Chuyển tiền
16/3/2023 10.000 LAM THANH THUY 309213.160323.183952.  
16/3/2023 10.000 NGUYEN DUC THANH  586738.160323.183125. Chuyển tiền
16/3/2023 10.000 NGUYEN THI DIEU 243822.160323.182815. Chuyển tiền
16/3/2023 10.000 TRAN THIEN THANH DAO 059409.160323.181850. Chuyển tiền
16/3/2023 20.000 NGUYEN THI NGUYET  159652.160323.181108. Chuyển khoản
16/3/2023 10.000 Vuong  493059.160323.180917. Chuyển
16/3/2023 10.000 MAI THI THO  289615.160323.180805. Chuyển tiền
16/3/2023 10.000 Linh  474762.160323.180122. Chuyển
16/3/2023 5.000 NONG THI MAN 873976.160323.174920. Chuyển tiền
16/3/2023 26.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 863335.160323.174622.U ng ho tu thien
16/3/2023 10.000 NGUYEN THANH VAN  797490.160323.173041. Chuyển tiền
16/3/2023 10.000 HUYNH MINH PHUNG PARTNER.DIRECT
_DEBITS_VCB.MSE..
37578155250.
Chuyển tiền
16/3/2023 10.000 TRAN XUAN THINH 477399.160323.171223. Chuyển khoản
16/3/2023 10.000 NGUYEN THI QUYNH NHU  0561000545692 Chuyển tiền
16/3/2023 10.000 LE VAN SON  978998.160323.165921. Chuyển tiền
16/3/2023 10.000 LUU VAN SON 0031000224756  Chuyển khoản
16/3/2023 10.000 BUI THI HUE  362630.160323.164848. Chuyển khoản
16/3/2023 10.000 LE THI QUYEN  337944.160323.164348. Chuyển khoản
16/3/2023 10.000 PHAM DUC GIANG  584617.160323.162601. Chuyển khoản
16/3/2023 1.000 DO VAN HA 0361000341182  transfers
16/3/2023 100 Ha  170222.160323.155922.  
16/3/2023 1.000 NGUYEN THI BAO YEN  1036011550 transfers
16/3/2023 10.000 BUI THANH MAI 529658.160323.155157.  Chuyển tiền
16/3/2023 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 335234.160323.153545. quy vi tre em khuyet tat vn
16/3/2023 20.000 TRAN THI THUY HIEN  925869.160323.153456.VCB Chuyển khoản
16/3/2023 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 897812.160323.153307. ck từ thiện
16/3/2023 10.000 Vy  099815.160323.153028. Chuyển
16/3/2023 10.000 NGO THI HUONG LAN 1023967452 1023967452
16/3/2023 20.000 NGUYEN THI MAI HUONG 744969.160323.152308. Chuyển tiền
16/3/2023 20.000 LE HUYNH THUY DUONG 886184.160323.152017. Chuyển tiền
16/3/2023 10.000 TRAN THI HA  253779.160323.152014. Chuyển khoản
16/3/2023 20.000 NGUYEN THI KIM XUYEN  908873.160323.151948. Chuyển tiền
16/3/2023 10.000 VU THI THUONG 0341006958974 Chuyển tiền
16/3/2023 10.000 TRAN THI TUYET MAI  695121.160323.150920. Chuyển tiền
16/3/2023 10.000 NGUYEN HONG NHI  PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE..
37572526959.
Chuyển tiền
16/3/2023 10.000 LAM THI LIEN PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE
..37572576416.
Chuyển tiền
16/3/2023 10.000 VU NGOC THANH THAO  874330.160323.150657. Chuyển tiền
16/3/2023 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 057406.160323.150529. Chuyển tiền
16/3/2023 10.000 Y THAO 676716.160323.150429. Chuyển tiền
16/3/2023 10.000 MAI THI NGOC GIAU 180643.160323.150453. Chuyển khoản
16/3/2023 10.000 HA THI TRANG  897595.160323.150344. Chuyển khoản
16/3/2023 10.000 NGUYEN THI ANH  173168.160323.150321. Chuyển tiền
16/3/2023 10.000 LE THI THUY 184342.160323.150207. Chuyển khoản
16/3/2023 10.000 VU THI LAN  947124.160323.150205. Chuyển tiền
16/3/2023 10.000 LU KY AN 155255.160323.145927.  
16/3/2023 200.000  NGUYEN VAN VUONG 0011004265191 Chuc cac em hanh phuc
16/3/2023 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 307879.160323.145407. Quy vi tre em khuyet tat vn
16/3/2023 10.000 LE THI THUY TRANG 0041000370540  Chuyển tiền
16/3/2023 10.000 LE VAN QUYEN 9979052729 Chuyển tiền
16/3/2023 10.000 DOAN TUAN DAT  840954.160323.144905. Chuyển khoản
16/3/2023 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 109467.160323.144405. ck từ thiện
16/3/2023 10.000 VO THANH 1023982653 ck từ thiện
16/3/2023 10.000 NGUYEN THE HAI PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE..
37571111981
Chuyển tiền
16/3/2023 10.000 PHAM THI TRAN 950202.160323.141106. Chuyển khoản
16/3/2023 1.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ  0481000740569 Trẻ em khuyết tật
16/3/2023 20.000 LAI VAN BA 857031.160323.140328.VCB Chuyển khoản
16/3/2023 10.000 DO THI YEN 696586.160323.135750. Chuyển khoản
16/3/2023 10.000 PHAM THI HANH  1028656645 Chuyển tiền
16/3/2023 20.000 TRAN THANH NEN 606211.160323.133704. Chuyển tiền
16/3/2023 5.000 NGUYEN THI MY TIEN 1027023035 Chuyển tiền
16/3/2023 10.000 NGUYEN THI MY  0531002586334  Chuyển tiền
16/3/2023 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 781279.160323.132601. ck từ thiện
16/3/2023 10.000 NGUYEN NGOC TRUONG  9901310832 Chuyển tiền
16/3/2023 10.000 NGUYEN XUAN THINH 0061001003819  Chuyển tiền
16/3/2023 10.000 NGUYEN VAN VIET  808660.160323.131821. Chuyển tiền
16/3/2023 10.000 TRAN DINH HIEU  787815.160323.131016. Chuyển tiền
16/3/2023 10.000 HOANG VAN LONG 471571.160323.130204. Chuyển khoản
16/3/2023 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 770894.160323.125725. ck từ thiện
16/3/2023 10.000 TRAN VAN AN 1021075288 Chuyển tiền
16/3/2023 10.000 NGUYEN THI NU  086550.160323.124640. Chuyển tiền
16/3/2023 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 414854.160323.124506. ck từ thiện
16/3/2023 10.000 NGUYEN QUOC HUY 593939.160323.123613. Chuyển khoản
16/3/2023 10.000  LAI THI KIM ANH 1016246222 Ủng hộ
16/3/2023 20.000 DANG VAN CHUONG 833004.160323.123357.VCB Chuyển khoản
16/3/2023 100.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 1024580033 trẻ em
16/3/2023 20.000 LE VAN BE HAI 978413.160323.121642.VCB Chuyển khoản
16/3/2023 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 057837.160323.121343. ck từ thiện
16/3/2023 10.000 HO VAN QUYNH  1025511732 Chuyển tiền
16/3/2023 10.000 Thuy  695915.160323.121153. Chuyển
16/3/2023 10.000 CAO THI HONG PHAN  590362.160323.120925. Chuyển tiền
16/3/2023 10.000 HUYNH NGOC KHANG  722043.160323.120034. Chuyển tiền
16/3/2023 100 Ha  669044.160323.115945.  
16/3/2023 100 NGUYEN THI BAO YEN  488816.160323.115901. transfers
16/3/2023 10.000 DINH VIET HOANG 1018434140 Chuyển tiền
16/3/2023 10.000 LE THANH HAU 713349.160323.115058. Chuyển tiền
16/3/2023 20.000 NGUYEN TUAN ANH 854928.160323.115026.VCB Chuyển khoản
16/3/2023 10.000  TRINH HOAI THUONG 711654.160323.114909.  
16/3/2023 10.000 DO ANH TUC 400309.160323.114523. Chuyển tiền
16/3/2023 100 Ha  621306.160323.113858.  
16/3/2023 100 NGUYEN THI BAO YEN  602985.160323.113810. transfers
16/3/2023 10.000 DUONG THI KIM TOA  190626.160323.113834. Chuyển tiền
16/3/2023 1.000 NGUYEN THI BAO YEN  381366.160323.112745. transfers
16/3/2023 100 NGUYEN THI BAO YEN  561325.160323.111851. transfers
16/3/2023 100 Ha  575884.160323.111929.  
16/3/2023 20.000 PHAM THI LE THU 1034058838 Chuyển tiền
16/3/2023 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 672458.160323.111212. Tu thien
16/3/2023 300.000 VU HOANG VAN 2966667777 Chuyển tiền
16/3/2023 1.000 NGUYEN THI BAO YEN  671879.160323.110223. transfers
16/3/2023 10.000 NGUYEN HONG THU PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE..
37563114187
Chuyển tiền
16/3/2023 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 730052.160323.104342. ck từ thiện
16/3/2023 20.000 VO MINH GAN 930129.160323.104051.VCB Chuyển khoản
16/3/2023 1.000.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0351001228995 gap kho khan
16/3/2023 10.000 NGUYEN HOANG KHA 993760.160323.103232.  
16/3/2023 10.000  TRAN VAN MANH 1024254832 ck từ thiện
16/3/2023 10.000 PHAM VO HOAI QUANG 0051000496566  Chuyển tiền
16/3/2023 10.000 NGUYEN THI NHAM 774620.160323.101135. Chuyển khoản
16/3/2023 50.000 NGUYEN THANH PHONG 1012358320 Chuyển khoản
16/3/2023 20.000 NGUYEN THI HONG NHUNG 137767.160323.100435.VCB Chuyển khoản
16/3/2023 20.000 NGUYEN HUYNH NHU 0721000617700  Chuyển tiền
16/3/2023 40.000 DANG THI THUY 0291000272468 Chuyển tiền
16/3/2023 10.000 Pham minh dang 923378.160323.095456. Chuyển khoản
16/3/2023 500.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0081001136753 Ủng hộ
16/3/2023 10.000 NGUYEN THI KIEU 0161000662321  Chuyển tiền
16/3/2023 20.000 LAM VAN DUNG 659290.160323.091821.  
16/3/2023 30.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0071001035826 lxstd tặng từ thiện
16/3/2023 20.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 1014047953 trẻ em
16/3/2023 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 755886.160323.071043. khac
16/3/2023 1.000 NGUYEN THI BAO YEN  815177.160323.065826. transfers
16/3/2023 500.000 HUYNH ANH HIEU  207087.160323.065321. Chuyển khoản
16/3/2023 5.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 9879577109 m
16/3/2023 2.000.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 140543.150323.232813. Mong cho cac em luon co cuoc song tuoi dep
17/3/2023 300.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0081001149352 yeu thuong
17/3/2023 10.000 KIM LOAN 999415.170323.210712.  
17/3/2023 26.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ  0181003561508 trẻ em
17/3/2023 20.000 TRAN THI MONG TRINH  0501000179381   
17/3/2023 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 166972.170323.202935.  
17/3/2023 10.000 BUI HUU SON 337350.170323.202353. Chuyển khoản
17/3/2023 10.000 TRAN DUY LINH 027513.170323.201057.  
17/3/2023 10.000 PHAM THI THANH HIEN 9866510503 Chuyển tiền
17/3/2023 20.000 NGUYEN PHUC SANG 866052.170323.194550.VCB Chuyển khoản
17/3/2023 20.000 LE MINH THANH  836595.170323.194349.VCB Chuyển khoản
17/3/2023 30.000 Mai  0301000430531 Ủng hộ
17/3/2023 30.000 TO THI HUE 9388897731  
17/3/2023 20.000 NGUYEN NGOC LEN 160007.170323.192512.VCB Chuyển khoản
17/3/2023 20.000 PHAM VAN TIEN  597342.170323.185805. Chuyển tiền
17/3/2023 10.000 VU THI HOA LAN  390818.170323.185657. Chuyển khoản
17/3/2023 10.000 TRUONG VU HOANG DIEU 813970.170323.185137.  Chuyển tiền
17/3/2023 10.000 TRUONG MINH TIEN 806838.170323.182007. Chuyển khoản
17/3/2023 20.000 DUONG KIM QUOC  192830.170323.181815. Chuyển khoản
17/3/2023 20.000 NGUYEN LAN HUONG  176408.170323.181452. Chuyển khoản
17/3/2023 10.000 LUONG THI THUY 174549.170323.181433. Chuyển khoản
17/3/2023 20.000 Viet 475352.170323.181225. Chuyển
17/3/2023 10.000 DINH VAN DUC 9387474736 ck từ thiện
17/3/2023 10.000 MAI CONG HIEU  907172.170323.180959. Chuyển tiền
17/3/2023 10.000 QUACH MANH ANH HAO  139078.170323.180740. Chuyển khoản
17/3/2023 10.000 TRAN TOAN  239238.170323.180653. Chuyển tiền
17/3/2023 10.000 HOANG THI THANH PHUONG 0031000382015 Chuyển tiền
17/3/2023 10.000 LE VAN DUC PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE..
37620671773.
Chuyển tiền
17/3/2023 20.000 TRAN NGOC TUAN  860565.170323.175129. Chuyển tiền
17/3/2023 20.000 VU THI HONG 1017701376 Chuyển tiền
17/3/2023 15.000 DUONG THANH HOAI  561141.170323.174359. Chuyển tiền
17/3/2023 20.000 LE HOANG DAO 475411.170323.174121.VCB Chuyển khoản
17/3/2023 10.000 HOANG DINH DUNG 824535.170323.173346.  
17/3/2023 10.000 DINH NGOC DANG PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE..
37619570082.
Chuyển tiền
17/3/2023 10.000 BUI THI LAN  0901000134033 Chuyển tiền
17/3/2023 10.000 Dao Thi Linh Chi  724845.170323.171535. Chuyển tiền
17/3/2023 10.000  BUI VAN RICH  825062.170323.170852. Chuyển tiền
17/3/2023 10.000 LY THI UT  660903.170323.170757. Chuyển tiền
17/3/2023 10.000 LE MINH TUAN 411565.170323.165949.  chuyen tu thien
17/3/2023 10.000 BUI THI VINH HAI 0041000119252  
17/3/2023 20.000 DANG HUU THANH 926344.170323.163710.VCB; Chuyển khoản
17/3/2023 10.000 LE NGUYEN TUAN 590183.170323.163129. Chuyển khoản
17/3/2023 10.000 NGUYEN THI CHUNG  553870.170323.162428. Chuyển khoản
17/3/2023 10.000 NGUYEN VAN CHINH 208739.170323.161753. Chuyển khoản
17/3/2023 10.000 DAO XUAN TRUNG 972837.170323.161703. Chuyển tiền
17/3/2023 10.000 TO MINH THUAN PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE..
37616821053.
 
17/3/2023 10.000 QUANG VAN THUONG 162480.170323.160743. Chuyển khoản
17/3/2023 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 9335198079 Ủng hộ các em
17/3/2023 20.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 158621.170323.160356. Chuyển
17/3/2023 20.000 CHANG SAI THANH 611480.170323.155740.VCB Chuyển khoản
17/3/2023 10.000 NGUYEN NGOC GIANG  053319.170323.154248. Chuyển khoản
17/3/2023 10.000 mai trang PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE.
.37615352731.
Chuyển tiền
17/3/2023 20.000 Nguyen tuan anh 155451.170323.153633.  
17/3/2023 10.000 LE THI HUYEN 928371.170323.153023. Chuyển tiền
17/3/2023 10.000 NGUYEN THI HANH   0731000700087  Chuyển tiền
17/3/2023 20.000 VO UT NGOC  626304.170323.152546.VCB Chuyển khoản
17/3/2023 10.000 TRAN THI BONG  731266.170323.152446. Chuyển tiền
17/3/2023 10.000 BUI THANH LAM 959732.170323.152305.  
17/3/2023 20.000 CHANG SAI THANH 733887.170323.152215.VCB Chuyển khoản
17/3/2023 15.000 NGUYEN THI NHI 890135.170323.151931. Chuyển khoản
17/3/2023 20.000 PHAM THE THAO  853472.170323.151848.VCB Chuyển khoản
17/3/2023 10.000 Hoang hong phuc  599750.170323.151820. Chuyển tiền
17/3/2023 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 936349.170323.151609.  
17/3/2023 10.000 PHAM THI MAI HUONG PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE..
37614055637.
Chuyển tiền
17/3/2023 10.000 BUI QUANG TOI 858019.170323.151047. Chuyển tiền
17/3/2023 10.000 NGO THI NGA  010370.170323.150913. Chuyển tiền
17/3/2023 10.000 NGUYEN CAO BAO TRAN 1029049517 Chuyển tiền
17/3/2023 20.000 LE THI LAN HUONG 880341.170323.150522.VCB Chuyển khoản
17/3/2023 20.000 LE TRUC MAI PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE..
37613814954.
Chuyển tiền
17/3/2023 10.000 VO THI MY PHUONG  878116.170323.150327. Chuyển khoản
17/3/2023 10.000 NGUYEN THI HONG GAM  883579.170323.150255. Chuyển khoản
17/3/2023 20.000 LUONG THI HONG 659406.170323.150235.VCB Chuyển khoản
17/3/2023 10.000 NGUYEN THANH DAO 146131.170323.150231. Chuyển khoản
17/3/2023 10.000 NGUYEN THI NHU QUYNH 0431000235605  Chuyển tiền
17/3/2023 10.000 TRAN THUY TIEN 820467.170323.150037. Chuyển tiền
17/3/2023 14.000 Yen 992218.170323.145423. Ủng hộ
17/3/2023 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 981781.170323.144943.  quy vi tre em khuyet tat
17/3/2023 10.000 NGUYEN CONG ANH 752315.170323.144446.  
17/3/2023 20.000 NGUYEN HA SON 0111000115796  Chuyển tiền
17/3/2023 10.000 NGUYEN VAN THAI  034273.170323.144204. Chuyển tiền
17/3/2023 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 128474.170323.143907. ck từ thiện
17/3/2023 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 9939239846 ck từ thiện
17/3/2023 20.000 NGUYEN CHI TOAN 1013759961 Chuyển tiền
17/3/2023 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ PARTNER.DIRECT
_DEBITS_VCB.MSE.
.37612473684.
 
17/3/2023 10.000 NGUYEN THANH TRI 738387.170323.134559. Chuyển tiền
17/3/2023 20.000 NGUYEN XUAN HOANG  822659.170323.134540. Chuyển khoản
17/3/2023 20.000 NGUYEN THI HONG NGAN 1028622014 Chuyển tiền
17/3/2023 20.000 NGUYEN THI CHUYEN 956611.170323.134134.VCB Chuyển
17/3/2023 10.000 NGUYEN VAN TOAN 988551.170323.133040. Chuyển tiền
17/3/2023 10.000 VU NGOC MAI  544564.170323.132952. Chuyển khoản
17/3/2023 10.000 NGUYEN TRUNG THANH  136790.170323.132825. Chuyển tiền
17/3/2023 10.000 LAM HUYEN ANH  1017087490 Chuyển tiền
17/3/2023 10.000 NGUYEN VAN LO  100612.170323.132300. Chuyển tiền
17/3/2023 10.000 haiblind 790797.170323.131235. Chuyển
17/3/2023 200.000 TRAN THI THANH XUAN 959617.170323.130947. Chuyển tiền
17/3/2023 20.000  LE KIEN QUYET 615024.170323.130529. Chuyển tiền
17/3/2023 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 955568.170323.130401. ck từ thiện
17/3/2023 10.000 DOAN THI HONG NHUNG 077521.170323.130001. Chuyển tiền
17/3/2023 10.000 NGUYEN VAN TUAN 0121000731209  Chuyển tiền
17/3/2023 5.000 PHAN THI THUONG 886756.170323.125041. Chuyển tiền
17/3/2023 10.000 NGUYEN VAN THIEU  606026.170323.124745. Chuyển khoản
17/3/2023 10.000 NGUYEN VAN BIEN 1020142660 Chuyển tiền
17/3/2023 10.000 NGUYEN THI LIEN   0441000713713 Chuyển tiền
17/3/2023 10.000 NGUYEN THI HANG 0351000450250  Chuyển tiền
17/3/2023 10.000 DINH VAN MINH VUONG 0621000437635 Chuyển tiền
17/3/2023 10.000 DANG TU TAI 0121000639159 ck từ thiện
17/3/2023 10.000 NGUYEN CHAU THUAN 417265.170323.120514. Chuyển khoản
17/3/2023 10.000 HO THI THANH  431721.170323.000434. Chuyển tiền
17/3/2023 10.000 NGUYEN VAN HIEN  410594.170323.120353. Chuyển khoản
17/3/2023 10.000 NGUYEN VAN PHU  396910.170323.120106. Chuyển khoản
17/3/2023 10.000 Vy  639819.170323.115637. Chuyển
17/3/2023 10.000 HOANG VAN BUN 639323.170323.115624. ck 
17/3/2023 20.000 LE DUY THANH 637096.170323.115526.  
17/3/2023 10.000 VU VAN TRUNG 9829116066  
17/3/2023 30.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 1027574071 Trẻ em khuyết tật
17/3/2023 10.000 HOANG THI HUE PARTNER.DIRECT
_DEBITS_VCB.MSE
..37605558385
 
17/3/2023 10.000 NGUYEN MINH TAM 025499.170323.111643. Chuyển khoản
17/3/2023 10.000 LE CONG TRUNG 0331003890219  
17/3/2023 10.000 TRAN VAN THANG 0401001353990 Chuyển tiền
17/3/2023 10.000 NGUYEN VAN DAT  122031.170323.110456. Chuyển khoản
17/3/2023 20.000 PHAM TIEN THANH  954774.170323.110003. Chuyển khoản
17/3/2023 20.000 LE THI THUY 635560.170323.105319.VCB Chuyển khoản
17/3/2023 79.772 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ MBVCB.3241304336
.2001.VCB Rewards
any
17/3/2023 1.000 DO VAN HA 0361000341182  transfers
17/3/2023 1.000 NGUYEN THI BAO YEN  1036011550 transfers
17/3/2023 1.000 DO VAN HA 0361000341182  transfers
17/3/2023 1.000 NGUYEN THI BAO YEN  1036011550 transfers
17/3/2023 10.000 MAI VAN TAO  851868.170323.103059. Chuyển tiền
17/3/2023 20.000 TRAN TRUNG DUNG  821291.170323.102542.VCB Chuyển khoản
17/3/2023 10.000 HOANG VAN THANH 462551.170323.102301.  
17/3/2023 10.000 NGO MINH HAI 144.785.170.323.101.000 Chuyển tiền
17/3/2023 10.000 NGUYEN THI NHU HUE 330187.170323.101105. Chuyển khoản
17/3/2023 10.000 LUU CONG TUONG  776565.170323.101017. Chuyển tiền
17/3/2023 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 863671.170323.100822.
0334 715 738 
Chuyển tiền
17/3/2023 10.000 NGUYEN THI THANH TRA 579834.170323.100643.  
17/3/2023 10.000 PHAM VAN HOANG 789664.170323.095842.  
17/3/2023 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 573470.170323.095801.  
17/3/2023 10.000 TO VAN VUONG  0841000088607 Chuyển tiền
17/3/2023 20.000 TRAN THI NGUYET 996712.170323.093842.VCB  chuyen khoan ung ho quy tre em khuyet tat
17/3/2023 10.000  HUYNH KIM DAO  0281000443305 Chuyển tiền
17/3/2023 200.000 VU HOANG VAN  2966667777 Chuyển tiền
17/3/2023 5.000 TRAN THI THU HUONG  0121000638869 Chuyển tiền
17/3/2023 30.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0071001035826 lxstd tặng từ thiện
17/3/2023 1.000 NGUYEN THI BAO YEN  777756.170323.071539. transfers
17/3/2023 500.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 070966.170323.013503. Chuc cac em mau khoe
17/3/2023 50.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0581000746154 .kho khan
18/3/2023 10.000 TRINH VAN NAM  0491000410725 Chuyển tiền
18/3/2023 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 1021145429 Ủng hộ 
18/3/2023 20.000 DUONG DINH TIEN   0491000037792 Chuyển tiền
18/3/2023 5.000 TRIEU THI THANH  459472.180323.203800. Chuyển tiền
18/3/2023 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 947492.180323.202515. ck từ thiện
18/3/2023 10.000 Y KHON  091534.180323.202339. Chuyển tiền
18/3/2023 20.000 GIAP THI NGHIEP  0121002159043  Chuyển tiền
18/3/2023 10.000 CAO THI HOANG ANH 082726.180323.200510. Chuyển khoản
18/3/2023 10.000 NGUYEN VAN LAP  936169.180323.200412. Chuyển tiền
18/3/2023 20.000 PHAN LE HAN 905513.180323.195401. Chuyển tiền
18/3/2023 10.000 Duyen 516822.180323.193826. Chuyển
18/3/2023 10.000 VO VAN THAO  824914.180323.192737. Chuyển tiền
18/3/2023 5.000 HOANG THI HAI YEN 757452.180323.192001. Chuyển tiền
18/3/2023 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 498405.180323.191408. CK TIEN TU THIEN
18/3/2023 20.000 Huynh  471274.180323.191400. Chuyển
18/3/2023 20.000 NGUYEN VAN BAO 187193.180323.190831.VCB Chuyển khoản
18/3/2023 10.000 TRAN BA MAO  0481000418523  transfers
18/3/2023 10.000 Nguyen van quy 046233.180323.184005.  
18/3/2023 100.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 1014504622 Trẻ em khuyết tật
18/3/2023 10.000 TRAN HIEP TINH  678166.180323.183938. Chuyển khoản
18/3/2023 10.000 CHU THI MAI  0351000639768  
18/3/2023 20.000 NGUYEN VAN LAI 0351001215245  Chuyển tiền
18/3/2023 10.000 TRINH MINH CUONG 1013489580  
18/3/2023 10.000 LE VAN TAM  158543.180323.174721. Chuyển khoản
18/3/2023 20.000 NGUYEN THI PHUONG HANG  250879.180323.172951.  
18/3/2023 100.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 201347.180323.170829. Ung ho tre em
18/3/2023 10.000 TRAN THANH PHUNG  0091000104868 Chuyển tiền
18/3/2023 10.000 HUYNH THI DIU HIEN 554159.180323.170224. Chuyển khoản
18/3/2023 10.000 DO TUAN ANH  578861.180323.163605. Chuyển tiền
18/3/2023 10.000 PHAM MINH NGUYEN  0071001160822  
18/3/2023 10.000 NGUYEN MINH HUNG 093549.180323.162906. Chuyển khoản
18/3/2023 30.000 Minh anh  110297.180323.162837. ck 
18/3/2023 10.000 DUONG KIEN VINH 663568.180323.162712. Chuyển tiền
18/3/2023 10.000 NGUYEN THI SEN  0351000648318  Chuyển tiền
18/3/2023 10.000 NGUYEN THI HAU 755736.180323.161713.  Chuyển tiền
18/3/2023 20.000 VY VAN MANH 192191.180323.161329.VCB Chuyển khoản
18/3/2023 10.000 DINH THI NGUY 587812.180323.160656.  
18/3/2023 20.000 Minh anh  060261.180323.160543. ck 
18/3/2023 20.000 TRAN VAN NIEM 408390.180323.155839.VCB Chuyển khoản
18/3/2023 20.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 777738.180323.155643.VCB  
18/3/2023 10.000 LAM VAN HAI 1023729689 Chuyển tiền
18/3/2023 20.000 Ngan bng lan 403789.180323.154553.  
18/3/2023 10.000  LE THI MAI OANH 9782200634  
18/3/2023 20.000 TRAN THI NGOC DIEM 1027586308 Chuyển tiền
18/3/2023 10.000 DAU THI THAO  882267.180323.152314. Chuyển tiền
18/3/2023 20.000 PHAM THI THU TUYEN  241772.180323.152306. Chuyển tiền
18/3/2023 10.000 TRAN VAN QUANG  PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE..
37652286483.
Chuyển tiền
18/3/2023 10.000 HUYNH THI CAM XUYEN  PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE..
37652167598.
Chuyển tiền từ thiện
18/3/2023 5.000 TRUONG THI NGOC MAI  279495.180323.151215. Chuyển tiền
18/3/2023 10.000 NGUYEN HUE ANH  041170.180323.151148. Chuyển tiền
18/3/2023 10.000 NGUYEN THI HOA LAI PARTNER.DIRECT
_DEBITS_VCB.MSE.
.37652265771.
Chuyển tiền
18/3/2023 10.000 TRAN THI THUY HANG  035202.180323.151029. Chuyển tiền
18/3/2023 10.000 NGAN THI THUY LAN 543298.180323.151005. Chuyển tiền
18/3/2023 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 943809.180323.150954.  
18/3/2023 10.000 NGUYEN VAN HUY 0821000148462  ck từ thiện
18/3/2023 10.000 HUYNH THI MINH PHUONG 770700.180323.150539. Chuyển khoản
18/3/2023 20.000 VO THUY NGAN 828700.180323.150515.VCB Chuyển khoản
18/3/2023 10.000 TRAM THI HONG THAM 732799.180323.150441. Chuyển tiền
18/3/2023 10.000 NGUYEN THI HA  008362.180323.150400. Chuyển khoản
18/3/2023 10.000 DUONG NGOC DUNG  763883.180323.150342. Chuyển khoản
18/3/2023 10.000 Nga  931326.180323.150338. Chuyển
18/3/2023 10.000 Trang  930519.180323.150313. Chuyển
18/3/2023 10.000 HO THI THU HIEN  004229.180323.150308. Chuyển khoản
18/3/2023 10.000 NGO DUC NGHI  0381000450574 Chuyển tiền từ thiện
18/3/2023 10.000 PHAM HONG NGOC 853476.180323.150257. Chuyển tiền
18/3/2023 10.000  NGUYEN VAN THANH  1013996510  
18/3/2023 10.000 NGUYEN THI KIM THOA 0381003026021  Chuyển tiền
18/3/2023 10.000 BUI THANH MAI 696187.180323.150234. Chuyển tiền
18/3/2023 20.000 NGUYEN QUANG DUY  798341.180323.145814.VCB Chuyển khoản
18/3/2023 10.000 NGUYEN VAN LONG  862404.180323.145635. Chuyển tiền
18/3/2023 10.000 PHAM XUAN LU  196511.180323.145106. Chuyển tiền
18/3/2023 10.000 TRAN QUOC HUNG 525426.180323.144623. Chuyển tiền
18/3/2023 10.000 TRAN THI CAM TIEN 151908.180323.142829. Chuyển tiền
18/3/2023 10.000 DOAN THI KHUYEN  636064.180323.142706. Chuyển khoản
18/3/2023 10.000 Quan 858930.180323.142426. Chuyển
18/3/2023 20.000 NGUYEN MINH VAN 818308.180323.141350. Chuyển khoản
18/3/2023 10.000 XA THI NIEN  809140.180323.141119. Chuyển khoản
18/3/2023 10.000 TRINH DINH HUNG  815126.180323.140633. Chuyển tiền
18/3/2023 10.000 PHAM THI DAI TUYET  522398.180323.135119. Chuyển khoản
18/3/2023 10.000 VO TRUONG GIANG 493270.180323.134517. Chuyển tiền
18/3/2023 20.000 DANG NGOC BICH  481074.180323.134135. Chuyển tiền
18/3/2023 12.000 DANG VAN THU  798633.180323.134115. Chuyển tiền
18/3/2023 10.000 LE DINH THUC  473478.180323.133531. Chuyển khoản
18/3/2023 10.000 NGUYEN HUY ANH NGOC 580652.180323.133120. Chuyển tiền
18/3/2023 10.000 LE DINH THUC  664409.180323.133010. Chuyển khoản
18/3/2023 10.000 Duc 755539.180323.132301. Chuyển
18/3/2023 10.000 QUANG TRUNG HIEU 020037.180323.132141. Chuyển khoản
18/3/2023 10.000 TRAN THI HONG NHUNG 997221.180323.131832. Chuyển tiền
18/3/2023 10.000 LE VAN TUNG 1022979729 ck từ thiện
18/3/2023 10.000 TRUONG THI NGOC VAN  0721000570014  Chuyển tiền
18/3/2023 20.000 QUACH VAN DONG 777297.180323.130119.VCB  
18/3/2023 10.000 QUACH THI MONG CAM  PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE
..37648321488.
Chuyển tiền
18/3/2023 20.000 phung Van huyen 468766.180323.123612.  
18/3/2023 20.000 Hung  670354.180323.123414. Chuyển
18/3/2023 10.000 QUANG THI NHU Y 1016078499 Chuyển tiền
18/3/2023 10.000 LE VAN HOAT 0221000035518   
18/3/2023 10.000 NGUYEN THI THAO 33547538 Chuyển tiền
18/3/2023 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 946391.180323.123129. ck từ thiện
18/3/2023 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE
..37647349470.
ck từ thiện
18/3/2023 20.000 Khanh  607912.180323.120242. Chuyển
18/3/2023 10.000 PAN VAN CHUONG 1028365936 Chuyển tiền
18/3/2023 10.000 VU VAN DIEP  678569.180323.113004. Chuyển tiền
18/3/2023 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 379921.180323.112548. ck từ thiện
18/3/2023 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 950862.180323.111155. ck từ thiện
18/3/2023 20.000 PHAM TRUNG KIEN 183142.180323.111023.VCB Chuyển khoản
18/3/2023 20.000 Phuong 481240.180323.110311. Chuyển
18/3/2023 10.000 NGO VAN LINH 963214.180323.104405.  
18/3/2023 40.000 DANG THI THUY 0291000272468 Chuyển tiền
18/3/2023 10.000 NGUYEN CHIEN THANG 940857.180323.103506.  
18/3/2023 20.000 Doan Thanh Sang 913142.180323.103237.  Chuyển khoản
18/3/2023 200.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0311000738959 binh thuong
18/3/2023 10.000 NGUYEN VAN THUONG 790552.180323.103017.  
18/3/2023 10.000 HOANG DUY THAI NGOC 852683.180323.101816. Chuyển khoản
18/3/2023 10.000 CAO QUANG HANH  0341007051426  Chuyển tiền
18/3/2023 20.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 875632.180323.101500. Chuyển tiền
18/3/2023 20.000 NGUYEN VAN HIEU 828388.180323.101230.  
18/3/2023 20.000 PHAM TRUNG TAM PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE.
.37642294697.
 
18/3/2023 10.000 Mai  339888.180323.095724. Chuyển
18/3/2023 10.000 MONG VAN BAO  0821000051850 Chuyển tiền
18/3/2023 20.000 NGUYEN HUU TUNG  242944.180323.094
253.VCB
gay quy cho tre e khuyet tat
18/3/2023 5.000 NGUYEN THANH TAN 0821000010038  
18/3/2023 10.000 Huynh thi cam van 646330.180323.092822.  
18/3/2023 10.000 NGUYEN THI MINH THU 282150.180323.092602. Chuyển tiền
18/3/2023 5.000 NGUYEN THANH TAN 0821000010038 quỹ từ thiện
18/3/2023 10.000 KIM LOAN 140138.180323.085828.  
18/3/2023 1.000.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ  0011004310400 .hoan canh kho khan
18/3/2023 10.000 NGUYEN NGOC LINH CHI 500856.180323.084819. Chuyển khoản
18/3/2023 1.257 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 1029097479 tot.
18/3/2023 4.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 1029097479 binh thuong
18/3/2023 100.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 302060.180323.075015. Co len cac em
18/3/2023 10.000 BUI THI GIANG 336979.180323.070425. Chuyển khoản
18/3/2023 1.000 NGUYEN THI BAO YEN  210517.180323.065102. transfers
18/3/2023 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 1014047953 trẻ em
18/3/2023 10.000 TRAN THI LANH PARTNER.DIRECT
_DEBITS_VCB.MSE
..37632294874.
Chuyển tiền
18/3/2023 100.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0281000241844 Tuy Quy su dung cho tre em
19/3/2023 20.000 DINH QUANG HUONG  417187.190323.210122. Chuyển tiền
19/3/2023 30.000 NGUYEN SI CHUNG 9368622492 Chuyển tiền
19/3/2023 5.000 LUONG VAN NAM 477856.190323.205220. Chuyển tiền
19/3/2023 20.000 NGUYEN SI CHUNG  9368622492 Chuyển tiền
19/3/2023 10.000 PHAN THI MINH TAM  1027005127 Chuyển tiền
19/3/2023 10.000 DOAN QUOC TOAN 017026.190323.203604. Chuyển khoản
19/3/2023 20.000 NGUYEN VAN HUNG 965052.190323.203233. Chuyển tiền
19/3/2023 10.000 VI THANH DONG  104402.190323.202625. Chuyển tiền
19/3/2023 10.000 TRAN THI MAN 1030527613 Chuyển tiền
19/3/2023 10.000 DAO THANH DUONG  920132.190323.201224. Chuyển khoản
19/3/2023 20.000 NGO QUOC HUY 636299.190323.200756.VCB  
19/3/2023 10.000 NGUYEN VAN QUANG 266576.190323.200049. Chuyển khoản
19/3/2023 5.000 HUYNH GIAO 1027662213 Chuyển tiền
19/3/2023 10.000 LE TUAN VU PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE..
37698020545.
Chuyển tiền
19/3/2023 20.000 NGUYEN THI THANH HUYEN  627495.190323.192630. Chuyển tiền
19/3/2023 10.000 VU VAN HOANG 486982.190323.192537. Chuyển tiền
19/3/2023 20.000 SOR H NAM 187268.190323.191751.K  
19/3/2023 20.000 TRAN VAN HA  701992.190323.191709. Chuyển khoản
19/3/2023 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 051671.190323.191135. ck từ thiện
19/3/2023 10.000 VU THI NGOC 026910.190323.190600. Chuyển khoản
19/3/2023 20.000 nguyen ngoc nang PARTNER.DIRECT
_DEBITS_VCB.ZLP
..ZP6HF593FKH2.
 
19/3/2023 10.000 HUYNH THI THANH HUE  0151000594076 Chuyển tiền
19/3/2023 10.000  LE NGOC THUY  0351000444858 Chuyển tiền
19/3/2023 10.000 Hanh  255363.190323.185149. Chuyển
19/3/2023 10.000 DINH VAN HOANG 951190.190323.184921.  
19/3/2023 20.000 HUYNH VAN QUANG 496857.190323.184848. Chuyển tiền
19/3/2023 20.000 NGUYEN THI HUE 568450.190323.184806. Chuyển tiền
19/3/2023 10.000 Tan  233368.190323.184113. Chuyển
19/3/2023 5.000 NGUYEN THI PHUONG 918048.190323.183801. Chuyển tiền
19/3/2023 20.000 CHU THI MAI 0351000639768 Chuyển tiền
19/3/2023 20.000 CHU THI MAI 0351000639768 Chuyển tiền
19/3/2023 10.000 bui thi khue 213002.190323.183135.  
19/3/2023 10.000 NGO HUU HIEU 798284.190323.181633.  
19/3/2023 10.000 Nguyen Ngoc Doanh 074643.190323.180856. Chuyển tiền
19/3/2023 10.000 Nguyen Van Cao  422630.190323.180735. Chuyển khoản
19/3/2023 10.000 TRAN QUANG HUY  665457.190323.180113. Chuyển tiền
19/3/2023 10.000 LANH VAN QUAN  1014989453 ck từ thiện
19/3/2023 10.000 HA THI MAI  688469.190323.175316. Chuyển khoản
19/3/2023 5.000 HUYNH GIAO 1027662213 Chuyển tiền
19/3/2023 10.000 NGUYEN KHANH HUYEN  688604.190323.173115. Chuyển tiền
19/3/2023 10.000 NGUYEN THI HOA PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE..
37693034687
Chuyển tiền
19/3/2023 40.000 DANG THI THUY 0291000272468 Chuyển tiền
19/3/2023 10.000 LAI THI LINH  970863.190323.164443. Chuyển tiền
19/3/2023 10.000 phong ka123 898053.190323.162307.  
19/3/2023 20.000 TRAN THI PHUONG  9985473432 Chuyển tiền
19/3/2023 10.000 VU TIEN VIET 223775.190323.161615. Chuyển khoản
19/3/2023 20.000 dong xuan thang cty24h 942617.190323.161357.  
19/3/2023 500.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ  0071001229565 Trẻ em khuyết tật
19/3/2023 10.000 LUONG VAN TRUNG  163326.190323.154856. Chuyển tiền
19/3/2023 10.000 NGUYEN THI TRANG DAI  703388.190323.154258. Chuyển tiền
19/3/2023 10.000 NGUYEN THI THANH 480265.190323.154252. Chuyển tiền
19/3/2023 10.000 Luu chi minh 187579.190323.153959.  
19/3/2023 5.000 PHAM NGUYEN KIM NGOC 1026166903 Chuyển tiền
19/3/2023 10.000 NGUYEN THI AN PHUOC 1025062279 Chuyển tiền
19/3/2023 10.000 NGUYEN THI NGA 758473.190323.153153.  Chuyển tiền
19/3/2023 10.000 NGUYEN THI TRA MY 008326.190323.152554. Chuyển khoản
19/3/2023 10.000 LE THI THANH VAN 9947149232 Chuyển tiền
19/3/2023 10.000 DAO NGOC HIEP 469873.190323.152230. Chuyển tiền
19/3/2023 10.000 PHUNG THI CHI  297843.190323.151253. Chuyển khoản
19/3/2023 10.000 NGUYEN THI QUYNH 1018717659 Chuyển tiền
19/3/2023 10.000 Cuc  817302.190323.151018. Chuyển
19/3/2023 10.000 NGUYEN THI HANG 1018193092 Chuyển tiền
19/3/2023 10.000 HOANG VAN TIEN  0351001078301  Chuyển tiền
19/3/2023 10.000 TRUONG PHUC TAI 1035641460 Chuyển tiền
19/3/2023 10.000 TRUONG MINH TUYEN 665828.190323.150528.  
19/3/2023 10.000 LE NGOC KHUE  568.136.190.323.150.000 Chuyển tiền
19/3/2023 20.000 NGUYEN THI THO 692276.190323.150510. Chuyển khoản
19/3/2023 10.000 VO THUC DOAN TRANG PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE..
37688434892.
Chuyển tiền
19/3/2023 20.000 NGUYEN THI TUYET HA  19591444 Chuyển tiền
19/3/2023 10.000 LY TUYET NHI  912778.190323.150152. Chuyển khoản
19/3/2023 10.000 HO THAI THIEN 208568.190323.145857. Chuyển tiền
19/3/2023 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 641347.190323.145552. Chuyển khoản từ thiện
19/3/2023 10.000 PHAM THI DAN THUY 603926.190323.144136. Chuyển tiền
19/3/2023 10.000 LE VAN THI Cty 24h 834643.190323.144013.  
19/3/2023 10.000 NGUYEN DANG DIEP 597106.190323.143605. Chuyển khoản
19/3/2023 10.000 TONG VAN THANH 589325.190323.143331. Chuyển khoản
19/3/2023 10.000 BUI BAO GIANG  1026314403 Chuyển tiền
19/3/2023 10.000 NGUYEN XUAN HUU  717407.190323.140648. Chuyển khoản
19/3/2023 10.000 NGUYEN NGOC DONG LUAN 932072.190323.140159.  
19/3/2023 5.000 Nguyen Thi Yen Nhi  564280.190323.140140. Chuyển tiền
19/3/2023 10.000 NGUYEN THANH DAT  934412.190323.135210. Chuyển tiền
19/3/2023 20.000 PHAM THI THU DUNG 657449.190323.134852.  
19/3/2023 20.000 BUI QUANG LOC 616444.190323.134003.VCB Chuyển khoản
19/3/2023 100 Duc  657402.190323.132332.  
19/3/2023 10.000 mong van hong 869569.190323.132307.  
19/3/2023 10.000 NGUYEN XUAN HOA  144871.190323.131745. Chuyển tiền
19/3/2023 15.000 SON KHUONG 530084.190323.130935. Chuyển khoản
19/3/2023 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 1026163573 chung tay giup do tre em kho khan
19/3/2023 10.000 NGUYEN THI THOA 502966.190323.130132. Chuyển khoản
19/3/2023 10.000 NGUYEN DUC LONG 438112.190323.124915. ck từ thiện
19/3/2023 10.000 VU VAN DINH  790858.190323.124757. Chuyển tiền
19/3/2023 15.000 NGUYEN MANH TRUONG  453299.190323.124713. Chuyển khoản
19/3/2023 10.000 CHU VAN HUONG 1012719497  
19/3/2023 10.000 BICH 778983.190323.124303. Ủng hộ
19/3/2023 10.000 MAI THI HUONG  245603.190323.123732. Chuyển khoản
19/3/2023 20.000 NGUYEN THANH TRUNG 528983.190323.123513.VCB Chuyển khoản
19/3/2023 14.000 LO VAN CHUAN 970171.190323.123430
.ISL20230319123430945
Chuyển tiền
19/3/2023 10.000 DOAN TRUNG CHINH 9966477999 Chuyển tiền
19/3/2023 2.400.000 VO THANH DUYEN  1024219914 Jiang yi xun Ủng hộ
19/3/2023 10.000 Nguyen van nhat 575482.190323.122953.  
19/3/2023 10.000 NGUYEN TU THANH TUNG 1023503122  
19/3/2023 10.000 HOANG THI HUONG  372967.190323.121659. Chuyển tiền
19/3/2023 10.000 DAU VAN TUAN  289196.190323.120451. Chuyển khoản
19/3/2023 10.000 HOANG THI NGOC BICH 418092.190323.120133.  Chuyển tiền
19/3/2023 20.000 NGUYEN DUC TAM  PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE..
37683312047.
Chuyển tiền
19/3/2023 10.000 NGUYEN HUNG 154308.190323.115614. Chuyển tiền
19/3/2023 20.000 NGUYEN ANH TAI 9321717777 phan thanh binh ck
19/3/2023 10.000 LO VAN QUANG  555459.190323.113442. Chuyển tiền
19/3/2023 10.000 LE VAN PHUONG PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE.
.37682211934.
Chuyển
19/3/2023 10.000 VO THI NU 732877.190323.105238. Ung ho tre em khuyet tat
19/3/2023 20.000 NGUYEN MINH TIEN  0201000667928   Tu thien tre em khuyet tat
19/3/2023 10.000 BUI NGOC THANH  829732.190323.104143. Chuyển khoản
19/3/2023 20.000 Nguyen hoai phong 163907.190323.102930.  
19/3/2023 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 875151.190323.102349. Chuyển khoản từ thiện
19/3/2023 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 348447.190323.102208. ck 
19/3/2023 10.000 lai phu loi  324167.190323.100908.  
19/3/2023 10.000 TRUONG VAN DUOC 355269.190323.100841.  
19/3/2023 10.000 DO VAN TRUONG 653045.190323.100047. Chuyển tiền
19/3/2023 10.000 TRAN QUOC CUONG 146205.190323.095105.  
19/3/2023 10 NGUYEN THI BAO YEN  823740.190323.094127. transfers
19/3/2023 100 Ha  276342.190323.094207.  
19/3/2023 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 686682.190323.093551. ck từ thiện
19/3/2023 20.000 BUI TIEN DUY  352605.190323.092658. Chuyển tiền
19/3/2023 20.000 DO NGOC TIEN  546762.190323.091918. Chuyển khoản
19/3/2023 1.000 DUONG QUOC BAO  0071001048584  transfers
19/3/2023 1.000 DUONG QUOC BAO  0071001048584  transfers
19/3/2023 1.000 NGUYEN THI BAO YEN  095442.190323.085047. transfers
19/3/2023 50.000 LE MINH TAM  555649.190323.084830.VCB Chuyển khoản từ thiện
19/3/2023 25.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 1033800029 Trẻ em khuyết tật
20/3/2023 100.000 Trinh NguyenYYH 720221.200323.215628.  quyen gop Chuc cac em nho luon khoe manh
20/3/2023 10.000 thai nhat linh PARTNER.DIRECT
_DEBITS_VCB.MSE.
.37741489615.
 
20/3/2023 10.000 PHAM CONG CHIEN  972199.200323.204305. Chuyển tiền
20/3/2023 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 980438.200323.204119. ck từ thiện
20/3/2023 10.000 LE TRUNG HAU 175689.200323.202321.  
20/3/2023 10.000 TRAN THE QUY 463209.200323.202119. Chuyển tiền
20/3/2023 100.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 894593.200323.201207. Mot chut dong gop
20/3/2023 20.000 PHAN MINH THIEN 411540.200323.200759. Chuyển tiền
20/3/2023 20.000 NGUYEN THI THUY 152593.200323.200255.  Chuyển tiền
20/3/2023 10.000 do minh hung 567064.200323.195416.  
20/3/2023 10.000 NGUYEN VAN HOAN  0901000073369   
20/3/2023 10.000 NGUYEN THI HA  718476.200323.195054. Chuyển tiền
20/3/2023 10.000 BUI DUC HOAN 659480.200323.193512.  
20/3/2023 5.000 TRAN THI HOA  629475.200323.192712. Chuyển tiền
20/3/2023 10.000 HA XUAN LOC  056536.200323.192250. Chuyển khoản
20/3/2023 10.000 DANG THANH DAT 525900.200323.191148.  
20/3/2023 10.000 .HUYNH LE TAN 584.432.200.323.190.000  
20/3/2023 20.000 NGUYEN TUAN ANH 140068.200323.190856. Chuyển tiền
20/3/2023 10.000 LY THI NHI 489980.200323.190456. Chuyển khoản
20/3/2023 10.000 NGUYEN VAN KHANG 456859.200323.190327. Chuyển tiền
20/3/2023 10.000 HUYNH VAN TIEN PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE.
.37736522631.
Chuyển tiền
20/3/2023 10.000 LAI THI HUE  438662.200323.185539. Chuyển khoản
20/3/2023 20.000 DINH CONG TUONG  433637.200323.185449. Chuyển khoản
20/3/2023 100.000 BUI THU TRANG 0951004204497 Chuyển tiền
20/3/2023 10.000 DANG DINH DUONG 862523.200323.185115.  
20/3/2023 5.000 NGUYEN TON YEN NGOC 566819.200323.184949. Chuyển tiền
20/3/2023 12.500 LE VAN NGUYEN 621958.200323.184049.  
20/3/2023 20.000 PHAN VAN QUOC PARTNER.DIRECT
_DEBITS_VCB.MSE
..37735035972.
 
20/3/2023 20.000 VO THANH NHAN 868004.200323.184019. Chuyển tiền
20/3/2023 10.000 CAM VAN ANH  860357.200323.183853. Chuyển tiền
20/3/2023 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 772.053.200.323.183.000 .HHGROUP
20/3/2023 10.000 NGUYEN VAN KIET 977089.200323.183704. Chuyển tiền
20/3/2023 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 633048.200323.180246. ck từ thiện
20/3/2023 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 564266.200323.173023. ck từ thiện
20/3/2023 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 437540.200323.172740. ck từ thiện
20/3/2023 10.000 NGUYEN THI MY TRANG  0631000443876 Chuyển tiền
20/3/2023 20.000 le dinh van 570448.200323.165311.  
20/3/2023 48.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0931004182700 quy vi tre em khuyet tat
20/3/2023 20.000 Chien 316487.200323.164202. Chuyển
20/3/2023 10.000 DINH HUNG TIEN 745512.200323.163816.  
20/3/2023 20.000 Tran Thi Lam Tuyen  233789.200323.162832. Chuyển tiền
20/3/2023 10.000 HOANG VAN NAM 817863.200323.162030.  
20/3/2023 20.000 NGUYEN TRONG TUAN  834977.200323.161539. Chuyển tiền
20/3/2023 10.000 LUU HUU HONG  0251002765657  Chuyển tiền
20/3/2023 10.000 HA THI THU  166327.200323.160520. Chuyển tiền
20/3/2023 1.000 NGUYEN THI BAO YEN  1036011550 transfers
20/3/2023 1.000 DO VAN HA 0361000341182  transfers
20/3/2023 20.000 BUI QUANG VINH  382794.200323.160312. Chuyển khoản
20/3/2023 20.000 MAI THANH HAI  0571000061990 Chuyển tiền
20/3/2023 20.000 LUU VAN NHU 134473.200323.154631. Chuyển tiền
20/3/2023 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 610284.200323.154526. ck từ thiện
20/3/2023 20.000 LE THI CAM VAN 0651000532291 Chuyển tiền
20/3/2023 10.000 NGUYEN THI HUONG  270058.200323.154151. Chuyển khoản
20/3/2023 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 129305.200323.154130. Chuyển tiền từ thiện
20/3/2023 10.000 NGUYEN VAN CUONG  253143.200323.153836. Chuyển khoản
20/3/2023 10.000 TRAN CHI HAI PARTNER.DIRECT
_DEBITS_VCB.MSE
..37728129234.
 
20/3/2023 10.000 MAC THUY TIEN  9862771093 Chuyển tiền
20/3/2023 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 114943.200323.152707. Chuyển
20/3/2023 20.000 DAO THI THUY 768570.200323.152427.VCB Chuyển khoản
20/3/2023 20.000 LA THI KIEU NGA 851243.200323.152318. Chuyển tiền
20/3/2023 20.000 Dang Thi Ngoc Hien 463127.200323.151942.  
20/3/2023 50.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0671000422214  Trẻ em khuyết tật
20/3/2023 10.000 VU THI HUE  802327.200323.151032.VU THI HUE  Chuyển tiền
20/3/2023 10.000 QUANG THI NHUNG 1026399683 Chuyển tiền
20/3/2023 20.000 DOAN THI THU HUONG 0421000481472  Chuyển tiền
20/3/2023 20.000 Nhi  069613.200323.150638. Chuyển
20/3/2023 20.000 NGUYEN YEN NHI 329220.200323.150555. Chuyển tiền
20/3/2023 20.000 NGUYEN THI TUONG VAN 964329.200323.150553.VCB Chuyển khoản
20/3/2023 10.000 LE VAN BAC 1018062704 Chuyển tiền
20/3/2023 20.000 BUI THI LUONG 013919.200323.150431. Chuyển khoản
20/3/2023 10.000 LE THI HUYNH LIEN 780246.200323.150443. Chuyển tiền
20/3/2023 10.000 TRAN THI THUY NHU 982607.200323.150423. Chuyển tiền
20/3/2023 10.000 LO THI BUN 161043.200323.150422. Chuyển tiền
20/3/2023 10.000 LAM THI THU  774975.200323.150333. Chuyển tiền
20/3/2023 20.000 NGUYEN THI BICH THAO  0081001231137 Chuyển tiền
20/3/2023 10.000 BUI THI HUONG QUYNH 077631.200323.150306. Chuyển khoản
20/3/2023 20.000 tan PARTNER.DIRECT
_DEBITS_VCB.MSE
..37726750306.
Chuyển
20/3/2023 10.000 PHUNG THE LUAN 0341007211722 Phung the luan vi tre em Viet Nam
20/3/2023 10.000 LE NGUYEN LONG 1020926138 ck từ thiện
20/3/2023 30.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ IBVCB.3255562602.20
01.VCB Rewards
không có
20/3/2023 10.000 doan huu nghi  022109.200323.144738.  
20/3/2023 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 715427.200323.144707. da hoan thanh nhiem vu 5
20/3/2023 10.000 NONG THI YEN PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE.
.37725505413.
Chuyển tiền
20/3/2023 10.000 NGUYEN THANH PHI PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE.
.37725414811.
 
20/3/2023 10.000 NGUYEN NGOC GIAU  671908.200323.143506. Chuyển tiền
20/3/2023 10.000 Ban Tuan Cu 220511.200323.143514.  
20/3/2023 20.000 Nguyen cong minh 941481.200323.143300.  
20/3/2023 10.000 LE HUU NHAN   0401000434958 Chuyển tiền
20/3/2023 20.000 NONG VAN DU  892993.200323.142140. Chuyển khoản
20/3/2023 10.000 NGUYEN VAN TRONG  872823.200323.141722. Chuyển khoản
20/3/2023 5.000 PHAM THIEN KIM  564083.200323.141718. Chuyển tiền
20/3/2023 10.000 LE XUAN THUONG 104390.200323.141125. Chuyển khoản
20/3/2023 10.000 DUONG TRAN THE BAO 844905.200323.141047.  
20/3/2023 10.000 Ngo Tuyet Phan PARTNER.DIRECT
_DEBITS_VCB.MSE
..37724047651.
 
20/3/2023 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 823685.200323.140544. ck từ thiện
20/3/2023 10.000 TRAN HOANG THAI 453705.200323.140439.  
20/3/2023 10.000 NGUYEN QUOC TUAN 277037.200323.135724.  
20/3/2023 10.000 nguyen quoc tuan khang 762000.200323.135025.  
20/3/2023 10.000 NGUYEN THI THU VAN  549252.200323.134051. Chuyển tiền
20/3/2023 20.000 PHAM LE QUOC TRUNG  0171003469315  Chuyển tiền
20/3/2023 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 918389.200323.132950. ck từ thiện
20/3/2023 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 848517.200323.132849. HHGROUP 
20/3/2023 15.000 TRIEU THI LIEU 450802.200323.132236.  Chuyển tiền
20/3/2023 10.000  LE CHI TRUNG 9366485752 ck từ thiện
20/3/2023 10.000 LE TIEN AN 331204.200323.131627.  
20/3/2023 20.000 NGUYEN THI BICH NGOC  450372.200323.131359. Chuyển tiền
20/3/2023 10.000 DOAN CONG NHIEU 707028.200323.130738.  
20/3/2023 10.000 phan huu trong 218042.200323.130148.  
20/3/2023 10.000 NGO ANH KIET PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE..
37722879509.
 
20/3/2023 5.000 NGUYEN PHU GIAO  275286.200323.125328. Chuyển tiền
20/3/2023 10.000 NGUYEN THIEN NGHIEP 1012809612  
20/3/2023 10.000 PHAN DUONG PHUONG GIANG 744240.200323.124619.  
20/3/2023 10.000 tran thanh tam 760990.200323.124216.  
20/3/2023 10.000 Thao 755823.200323.123755. Chuyển
20/3/2023 10.000 Thuy  752631.200323.123625. chuyen HOANG HUY GROUP 
20/3/2023 20.000 NGUYEN THUY LOAN 9987186904 Chuyển tiền
20/3/2023 10.000  CAO THI NGA   0351000786993 Ủng hộ
20/3/2023 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 754301.200323.123340. HOANG HUY GROUP
20/3/2023 10.000 NGUYEN THANH HOANG 107202.200323.123238. Chuyển tiền
20/3/2023 1.000 NGUYEN THI BAO YEN  165971.200323.122731. transfers
20/3/2023 20.000 NGUYEN VAN LINH PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE..
37720845212.
 
20/3/2023 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 617124.200323.121911. ck từ thiện
20/3/2023 10.000 DUONG TUAN ANH 169997.200323.121831. Chuyển tiền
20/3/2023 10.000 DO TRAN NAM 406139.200323.121649.  
20/3/2023 10.000 TRUONG VAN TIEN 1016127433  
20/3/2023 10.000 Vo tuong huy 569222.200323.120957.  
20/3/2023 300.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 684033.200323.120515. Chuc cac em khoe manh 
20/3/2023 10.000  TRAN QUAN THAI 940685.200323.120425.  
20/3/2023 10.000 DO HUU THUONG 530131.200323.120246.  
20/3/2023 20.000 vo tan chung 523484.200323.120135.  
20/3/2023 10.000 VU DINH SON 596879.200323.115739.  
20/3/2023 20.000 NGUYEN MINH TIEN 213393.200323.114759.VCB Chuyển khoản
20/3/2023 10.000 Truong quang trung  615537.200323.113652.  
20/3/2023 10.000 le thi hoa 608658.200323.113403.  
20/3/2023 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 007556.200323.113114. ck từ thiện
20/3/2023 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 178833.200323.113024. ck từ thiện
20/3/2023 20.000 NGUYEN THI MONG TUYEN 598098.200323.112604.VCB Chuyển khoản
20/3/2023 10.000 NGUYEN VAN TRUONG  313882.200323.112313. Chuyển khoản
20/3/2023 100 Ha  558120.200323.111339.  
20/3/2023 1.000 NGUYEN THI BAO YEN  235316.200323.111257. transfers
20/3/2023 20.000 TRAN CANH THIEP  379479.200323.111219.VCB ck 
20/3/2023 10.000 SA PHY PARTNER.DIRECT
_DEBITS_VCB.MSE.
.37717536409.
Chuyển tiền
20/3/2023 10.000 Tran van toan 063293.200323.110610.  
20/3/2023 10.000 DO TAN TRIEU  0751000057021  Chuyển tiền
20/3/2023 20.000 PHAN VAN OAI 351511.200323.110
007.VCB
 
20/3/2023 10.000 Viet anh  517880.200323.105734.  
20/3/2023 20.000 NGUYEN QUANG HUY 241266.200323.105544.VCB Chuyển khoản
20/3/2023 10.000 LY THAI LONG  155251.200323.105309. Chuyển khoản
20/3/2023 100 Ha 506515.200323.105305.  
20/3/2023 1.000 NGUYEN THI BAO YEN  781259.200323.105222. transfers
20/3/2023 20.000 CHU TAN DUY 986643.200323.104929. Chuyển khoản
20/3/2023 10.000  CHAU QUOC DUNG 862449.200323.104631. Chuyển tiền
20/3/2023 100 Ha 486711.200323.104505.  
20/3/2023 1.000 NGUYEN THI BAO YEN  735753.200323.104422. transfers
20/3/2023 10.000 VU TU NAM  9794611906 Chuyển tiền
20/3/2023 10.000 TRAN DUC PHI   0561000610348 Chuyển tiền
20/3/2023 100 Ha  462451.200323.103520.  
20/3/2023 1.000 NGUYEN THI BAO YEN  341618.200323.103438. transfers
20/3/2023 10.000 TRIEU THE ANH 0351001052477  Chuyển tiền
20/3/2023 10.000 BAN VAN THEN 449297.200323.103011.   
20/3/2023 10.000 NGUYEN TIEN NGOC  260193.200323.102943. Chuyển tiền
20/3/2023 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 863543.200323.102201. ck từ thiện
20/3/2023 10.000 LE THI HUYEN TRANG  775736.200323.102138. Chuyển tiền
20/3/2023 10.000 PHAM THI THU THUY  357154.200323.101918. Chuyển tiền
20/3/2023 20.000 Le hoang vu 061109.200323.101746.  
20/3/2023 10.000 DANG VAN THAO 791028.200323.100527.  
20/3/2023 500.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 369019.200323.095750. Ủng hộ các em
20/3/2023 1.000 NGUYEN THI BAO YEN  148165.200323.095651. transfers
20/3/2023 100 Ha 366929.200323.095659.   
20/3/2023 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 561323.200323.095413. Chuyển tiền từ thiện
20/3/2023 100.000 DANG VAN LONG 858421.200323.095452. Chuyển khoản
20/3/2023 10.000 PHAM XUAN BACH 560808.200323.095359.  
20/3/2023 1.000 NGUYEN MAU TINH DAT 1021514754 transfers
20/3/2023 1.000 NGUYEN MAU TINH DAT 1021514754 transfers
20/3/2023 20.000 NGUYEN THI THUY TRANG 9947082328  
20/3/2023 30.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0071001035826 lxstd tặng từ thiện
20/3/2023 200.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 846329.200323.070203. A Di Da Phat
20/3/2023 1.000 NGUYEN THI BAO YEN  831605.200323.065041. transfers
21/3/2023 5.000 VI VAN HIEU  034852.210323.215132. Chuyển tiền
21/3/2023 200.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 862522.210323.213542. Mong sau nay toi co the giup duoc nhieu hon
21/3/2023 200.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 9975536460 Ung ho
21/3/2023 10.000 DANG PHUONG HONG THUY  1020574444 Chuyển tiền
21/3/2023 10.000 LAI CHI BAO PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE..
37780543923.
 
21/3/2023 10.000 HOANG DUY LONG 667094.210323.204423.  Chuyển khoản
21/3/2023 10.000 NGUYEN QUYNH ANH 623693.210323.202712. Chuyển tiền
21/3/2023 20.000 LE VAN CUONG  217984.210323.194708. Chuyển tiền
21/3/2023 20.000 LE XUAN VUONG PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE.
.37777995688.
 
21/3/2023 10.000 Vu Van Hai 738512.210323.194046. Chuyển tiền từ thiện
21/3/2023 20.000 DINH THI HAI YEN 545889.210323.193441.VCB Chuyển khoản
21/3/2023 10.000 NGUYEN NGOC DUC 458305.210323.193224. Chuyển tiền
21/3/2023 20.000 TRAN VAN THANH 0611001926661 Chuyển tiền
21/3/2023 3.703 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0351001245527 binh thuong
21/3/2023 10.000 BUI CONG ANH 1035130406 Chuyển tiền
21/3/2023 10.000 NGUYEN BAO LAM  706558.210323.191415. Chuyển tiền
21/3/2023 20.000 HA THUC TRONG 0461000633592  
21/3/2023 10.000 NGUYEN VAN CUONG 685715.210323.190443. Chuyển tiền
21/3/2023 10.000 TRAN THI LOAN  450034.210323.190148. Chuyển tiền
21/3/2023 10.000 VO DUC THIEN  526544.210323.185349. Chuyển khoản
21/3/2023 20.000 PHAM VAN THUAN 1023795773 Chuyển tiền
21/3/2023 10.000 DANG HUYNH VUONG 505818.210323.185008. Chuyển khoản
21/3/2023 10.000 HOANG TRONG PHAT  698911.210323.184436. vi tre em viet nam
21/3/2023 10.000 LE XUAN HUAN  0271001038229 Chuyển tiền
21/3/2023 10.000 HA THI NGOC VI 0561000528174  Chuyển tiền
21/3/2023 10.000 Nguyen Van Chung 376770.210323.182719.  
21/3/2023 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 404839.210323.182156. Chuyển tiền
21/3/2023 10.000 NGUYEN HOANG ANH  683835.210323.181727. dong gop
21/3/2023 100.000 MASTERCHEF VINA VINAKY 176198.210323.180334.  
21/3/2023 10.000 DIEP THANH TUYEN  729487.210323.180322. Chuyển tiền
21/3/2023 20.000 NGUYEN CONG NGHIEP PARTNER.DIRECT
_DEBITS_VCB.MSE
..37774979723.
Chuyển tiền
21/3/2023 20.000 TO THANH NAM 260876.210323.175833. Chuyển tiền
21/3/2023 10.000 TRUONG HOANG PHUC 712676.210323.173256. Chuyển khoản
21/3/2023 20.000 NGUYEN NHUT LINH  794543.210323.171754. Chuyển tiền
21/3/2023 10.000 DANG ANH KHOA PARTNER.DIRECT
_DEBITS_VCB.MSE..
37772760704.
 
21/3/2023 50.000 DUONG PHUONG LINH 0301000388125 duongphuonglinh YYH quyen gop. Chuc cac em nho luon khoe manh
21/3/2023 10.000 Mung  279544.210323.163834. Chuyển khoản
21/3/2023 10.000 PHAM VAN LAM 0821000084826  
21/3/2023 10.000 DO MINH TUAN 838938.210323.162750. Chuyển tiền
21/3/2023 20.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 847513.210323.161407.VCB ck từ thiện
21/3/2023 20.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.ZLP..
ZP6HF74MNQ0E.
 
21/3/2023 10.000 VUONG THU KY 971697.210323.161301. Chuyển tiền
21/3/2023 20.000 NGUYEN TAN LAP  946883.210323.160645. Chuyển tiền
21/3/2023 20.000 Ho thi khiet  189352.210323.160357.  
21/3/2023 10.000 NGUYEN DINH SU 1027928186 Chuyển tiền
21/3/2023 20.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 179409.210323.160005. ung ho
21/3/2023 10.000 Nam Anh 912804.210323.155752.  
21/3/2023 10.000 HOANG KIM ANH  224911.210323.155754. Chuyển khoản
21/3/2023 10.000 Trinh thi thanh tam 194143.210323.155114.  
21/3/2023 20.000 DO THI PHUONG  427668.210323.154804.VCB Chuyển khoản
21/3/2023 10.000 DANG THI NGOC ANH 161487.210323.154425. Chuyển khoản
21/3/2023 10.000 BUI THI MY HAN  240000.210323.153820. Chuyển tiền
21/3/2023 10.000 NGUYEN VAN DANG 117909.210323.153529. Chuyển khoản
21/3/2023 20.000 TRINH THI THUY  106049.210323.153254. Chuyển khoản
21/3/2023 10.000 CAO HUU TRIEU GIANG  796864.210323.153013. Chuyển tiền
21/3/2023 10.000 NGUYEN THI VY  563625.210323.152928. Chuyển tiền
21/3/2023 20.000 PHAM VAN 347808.210323.152531. Chuyển khoản
21/3/2023 10.000 NGUYEN KIEU OANH PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE..
37768164312.
Chuyển tiền
21/3/2023 10.000 DO TAM NHI  082832.210323.152112.  
21/3/2023 10.000 LE NGUYEN TRONG HIEU 978718.210323.152021.  
21/3/2023 10.000 CHIU NHI MUI 978385.210323.151955. Chuyển tiền
21/3/2023 100.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 1019337440 Giup do tre em
21/3/2023 10.000 NGUYEN THI NGA 111201.210323.151318. Chuyển khoản
21/3/2023 10.000 Ng Huynh Phuong Thao 185035.210323.151102. Chuyển tiền
21/3/2023 15.000 PHAN ANH DUNG 1015810786  
21/3/2023 10.000 NGUYEN THI HANG  110139.210323.150813. Chuyển khoản
21/3/2023 20.000 Luong thi my vi 544305.210323.150745.VCB  
21/3/2023 10.000 BE THU HANG  980138.210323.150452. Chuyển khoản
21/3/2023 10.000 NGUYEN THI THO  020843.210323.150408. Chuyển tiền
21/3/2023 10.000 BUI VAN KIEN  969872.210323.150231. Chuyển khoản
21/3/2023 10.000 NGUYEN THI HIEN  228747.210323.150158. Chuyển khoản
21/3/2023 10.000 BUI THI HUYEN 812139.210323.150134. Chuyển tiền
21/3/2023 10.000 BINH THI DAO MI PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE..
37767760688
Chuyển tiền
21/3/2023 10.000 DUONG VU THU GIANG  677759.210323.150115. Chuyển tiền
21/3/2023 10.000 TRUONG THI KHANH LY  224832.210323.150110. Chuyển khoản
21/3/2023 10.000 HO VAN PHU  498016.210323.145852. vi tre em viet nam
21/3/2023 50.000 nguyen hien anh 643799.210323.145135. YYH quyen gop chuc cac em nho luon khoe manh
21/3/2023 40.000 DANG THI THUY 0291000272468 Chuyển tiền
21/3/2023 100.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ  0491001886624 chia se
21/3/2023 20.000 an 164726.210323.144822.  
21/3/2023 20.000 Pham van duong 005176.210323.144759.  
21/3/2023 10.000 TRAN NGOC DIEM  PARTNER.DIRECT
_DEBITS_VCB.MSE
..37767003559.
Chuyển tiền
21/3/2023 5.000 TAO THI UT HANH  1022237768 Chuyển tiền
21/3/2023 10.000 DUONG XUAN HAO  754509.210323.143247. Chuyển tiền
21/3/2023 10.000 CHU VAN NAM 807282.210323.142203. Chuyển khoản
21/3/2023 10.000 PHAM QUOC HUNG  928072.210323.142113. Chuyển tiền
21/3/2023 10.000 Y TAM ECAM 1018038232 Chuyển tiền
21/3/2023 10.000 VO THI HAO  0281001931303 Chuyển tiền
21/3/2023 10.000 Trinh Thuy Van  379074.210323.141016. Chuyển tiền
21/3/2023 10.000 Nam  923696.210323.141016. chuyen
21/3/2023 30.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0071001035826 lxstd tặng từ thiện
21/3/2023 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 146287.210323.135447. Tu thien
21/3/2023 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 119618.210323.134240. ck từ thiện
21/3/2023 10.000 HUYNH THI THANH HUE  0151000594076  Chuyển tiền
21/3/2023 10.000 NGUYEN THI HIEN 0761002353644 Chuyển tiền
21/3/2023 10.000 HOANG VAN HIEU 822550.210323.132150.  
21/3/2023 20.000 DUONG TAN TUYEN 804677.210323.131911. Chuyển khoản
21/3/2023 20.000 NGUYEN THI THU  452339.210323.131844.VCB Chuyển khoản
21/3/2023 10.000 NGUYEN VAN HOANG 800833.210323.131802.  
21/3/2023 10.000 DUONG VAN THIN  115522.210323.130237. Chuyển tiền
21/3/2023 10.000 LA VAN DAI 522332.210323.125926.  
21/3/2023 10.000 Nhung  786150.210323.125638. chuyen 
21/3/2023 10.000 NGUYEN GIA HUY 504383.210323.125355.N  
21/3/2023 5.000 TRAN VU MINH ANH 1036151369  transfer
21/3/2023 10.000 NGUYEN VAN THANG 502063.210323.125314.  
21/3/2023 10.000 DANG VAN HIEN  1031538286 Chuyển tiền
21/3/2023 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 030862.210323.124514. CK nhanh - gui tu thien cho cac em
21/3/2023 20.000 PHAM VAN ANH 240031.210323.124500.VCB Chuyển khoản
21/3/2023 20.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 469315.210323.124345. Ung ho
21/3/2023 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 484121.210323.124137. Huy hoang GROUP
21/3/2023 10.000 NGUYEN VAN THUAN 0781000448967 Chuyển tiền
21/3/2023 20.000  DUONG VAN LUC 853026.210323.124015. Chuyển tiền
21/3/2023 20.000 LE THI LE 929977.210323.123907.VCB Hoang Huy Group
21/3/2023 10.000 NGUYEN THI HUYEN 436884.210323.123517. Chuyển khoản
21/3/2023 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 633955.210323.123416. Hoang Huy Group
21/3/2023 10.000 TRAN HONG NHUNG  082124.210323.123156. Chuyển tiền
21/3/2023 1 LE THI TIEN 672190.210323.122501. Chuyển tiền
21/3/2023 10.000 LU THI KIM PHUONG 390234.210323.122347. Chuyển khoản
21/3/2023 1.000 NGUYEN THI BAO YEN 1036011550  transfer
21/3/2023 10.000 TRAN VAN DINH 0011004289929  Chuyển tiền
21/3/2023 20.000 PHAN THI PHUONG 239697.210323.121348.VCB Chuyển khoản
21/3/2023 10.000 NGUYEN KHANH 829787.210323.121138. Chuyển tiền
21/3/2023 10.000 NGUYEN NHUT HAO PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE..
37760928342.
Chuyển tiền
21/3/2023 100 Ha 693261.210323.121034.  
21/3/2023 1.000 NGUYEN THI BAO YEN 642920.210323.120933.  transfer
21/3/2023 10.000 TRAN HUU TAY  0651000885289 Chuyển tiền
21/3/2023 10.000 NGUYEN VAN HAY  609134.210323.114359. Chuyển tiền
21/3/2023 10.000 CHAU VAN LUU 0731000874375  
21/3/2023 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 166159.210323.113405. ck từ thiện
21/3/2023 10.000 LE BINH MINH 1028110208 Chuyển tiền
21/3/2023 10.000 DINH LONG NHAT 0381000595892  ck từ thiện
21/3/2023 10.000 LUONG DINH LUC  1019567023 Chuyển tiền
21/3/2023 10.000 DOAN MINH LY 065676.210323.111141. Chuyển khoản
21/3/2023 10.000 Pham minh phuoc  545652.210323.110655.  
21/3/2023 10.000 Nguyen Thuan Thanh 159632.210323.110524.  
21/3/2023 1.000 NGUYEN NHI THUY  0071004430032   transfer
21/3/2023 1.000 NGUYEN NHI THUY  0071004430032   transfer
21/3/2023 10.000 santi tavanh  228267.210323.110017. vi tre em vn
21/3/2023 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 681773.210323.105557. Ht
21/3/2023 20.000 NGUYEN TU DOI  778803.210323.104734. Chuyển tiền
21/3/2023 60.000 MAI THANH LONG  552759.210323.104533. Chuyển tiền
21/3/2023 10.000 LE VAN MANH 091279.210323.104457.  Chuyển khoản
21/3/2023 10.000 LE THANH TRI 974443.210323.103825.  
21/3/2023 10.000 TRAN KIM THOA 731440.210323.102532. Chuyển tiền
21/3/2023 200.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0381000372582 tre e khuyet tat
21/3/2023 10.000 TRAN VAN LINH 0121002117290  Chuyển tiền
21/3/2023 10.000 Nguyen Hoai Ngoc 942428.210323.100547.  
21/3/2023 10.000 NGUYEN VAN THAO 754729.210323.095749.  Chuyển khoản
21/3/2023 10.000 NGUYEN THO KHANH 616367.210323.094241.  Chuyển tiền
21/3/2023 20.000 Nguyen thanh tinh 969003.210323.093937.  
21/3/2023 10.000 Tran van toan 559055.210323.090657.  
21/3/2023 1.000 NGUYEN THI BAO YEN 965084.210323.070746.  transfer
21/3/2023 100.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 9362796082 su menh
22/3/2023 130.000 Gia dinh Tinh Giang 100k cung me Huong em Dat 30k 805664.220323.230756.  gui chut tinh cam den cac be chuc cac be luon vui ve manh khoe va hanh phuc
22/3/2023 100.000 Nguyen Khanh Ngoc  740108.220323.221649. ung ho thang 3 2023 
22/3/2023 10.000 LE THI HANG 703561.220323.212629.  Chuyển khoản
22/3/2023 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 1031298893 vi tre em
22/3/2023 10.000 DAO VAN DIEP 591940.220323.205741. Chuyển khoản
22/3/2023 20.000 LE THI TRANG 095675.220323.204940. Chuyển tiền
22/3/2023 10.000 LE THI VINH PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE
..37820676988.
Chuyển tiền
22/3/2023 10.000 Nguyen dung 485521.220323.204328.  
22/3/2023 20.000 LE QUANG NAM 1031340959  
22/3/2023 10.000 NGUYEN VAN TUAN 067640.220323.202551. Chuyển khoản
22/3/2023 10.000 Luong thi mai  412112.220323.201332. vi tre em viet nam
22/3/2023 10.000 KSOR NHAM PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE..
37819598828.
Chuyển tiền
22/3/2023 10.000 DINH THI THU TRANG 208654.220323.192652. Chuyển khoản
22/3/2023 200.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0071005277305  khuyet tat tay chan
22/3/2023 10.000 LE DUC ANH 809800.220323.192017.  Chuyển khoản
22/3/2023 20.000 LE DINH CHUONG 460120.220323.191949.VCB Chuyển khoản
22/3/2023 20.000 NGUYEN THI NGAN 710452.220323.191243. Chuyển tiền
22/3/2023 10.000 LUONG THI KIM HOA  708292.220323.191214. Chuyển tiền
22/3/2023 50.000 PHAM TRONG TAI 0071002078906 Chuyển tiền
22/3/2023 20.000 Nguyen Thi Diep 246650.220323.185551.  
22/3/2023 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0271001007565 trẻ em khuyết tật
22/3/2023 20.000 NGUYEN THI LAN HUE  333249.220323.184015.VCB Chuyển khoản
22/3/2023 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 768272.220323.183216. ck
22/3/2023 10.000 THACH THU NY  1030006713 vi tre em Viet nam
22/3/2023 10.000 BUI VAN QUAN 1032110140 Chuyển tiền
22/3/2023 10.000 DINH XUAN TINH  844463.220323.182348. Chuyển tiền
22/3/2023 10.000 Thu  314878.220323.181306. chuyen 
22/3/2023 20.000 LE NHAT THIEN 944978.220323.180619. Chuyển tiền
22/3/2023 10.000 nguyen quoc toan 940754.220323.180127.  vi tre em Viet Nam
22/3/2023 100 Ha 284221.220323.175819.  
22/3/2023 100 NGUYEN THI BAO YEN 682369.220323.175720.  transfer
22/3/2023 100 Ha 273723.220323.175329.  
22/3/2023 100 NGUYEN THI BAO YEN 258967.220323.175220.  transfer
22/3/2023 20.000 PHAM THI NGOC TRAN 982560.220323.174442.VCB Chuyển khoản
22/3/2023 100 Ha 251578.220323.174333.  
22/3/2023 10.000 NGUYEN TRUNG BAO THIEN 337227.220323.174002.  Chuyển tiền
22/3/2023 1.000 NGUYEN THI BAO YEN 557174.220323.173905.  transfer
22/3/2023 5.000 Nguyen Thi Phuong Anh 266729.220323.173627. Chuyển tiền
22/3/2023 20.000 CAO THI KIM HONG 362131.220323.173614.  Chuyển khoản
22/3/2023 100 Ha 226126.220323.173211.  
22/3/2023 100 NGUYEN THI BAO YEN 919093.220323.173058.  transfer
22/3/2023 20.000 DINH CHI HUNG 173924.220323.173129.  
22/3/2023 20.000 TRINH DINH QUY 911858.220323.173030. Chuyển tiền
22/3/2023 10.000 Vi Thi Trang  247141.220323.172854. Chuyển tiền
22/3/2023 20.000 LO THI THU 997373.220323.172840.VCB Chuyển khoản
22/3/2023 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 907862.220323.172619. ck từ thiện
22/3/2023 20.000 NGUYEN VIET HUNG  308318.220323.172510. Chuyển khoản
22/3/2023 5.000 HA THI THANH HOA  1022374362 Chuyển tiền
22/3/2023 5.000 NGUYEN THI THU  828592.220323.171704. Chuyển tiền
22/3/2023 20.000 DUONG VAN BE  841758.220323.171441. Chuyển tiền
22/3/2023 100.000 VU HUY TOAN  917371.220323.170918. chuyen tien ung ho
22/3/2023 10.000 TRUONG VAN DUONG 886551.220323.170245. Chuyển tiền
22/3/2023 42.458 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ MBVCB.3265974642.2001
.VCB Rewards.
ho tro
22/3/2023 10.000 TRAN THI HONG CHAU PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE..
37810597617.
Chuyển tiền
22/3/2023 10.000 NGUYEN MANH HUNG  642283.220323.164450. Chuyển tiền
22/3/2023 30.000 BUI VIET ANH  592663.220323.164512. Chuyển tiền
22/3/2023 10.000 PHAN THI MY LAN 1029609338 Chuyển tiền
22/3/2023 10.000 CHAU VAN AN PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE
..37810346491.
Chuyển tiền
22/3/2023 10.000 DANG VAN LEN 097768.220323.163821. Chuyển khoản
22/3/2023 20.000 NGO THI PHUONG 855014.220323.162805.  
22/3/2023 30.000 linh 289308.220323.161822.  
22/3/2023 10.000 NGO VAN TOAN 681433.220323.161515.  
22/3/2023 10.000 HOANG THI PHUONG 000428.220323.161405. Chuyển khoản
22/3/2023 10.000 HA CONG MINH 255143.220323.161400.  Chuyển tiền
22/3/2023 10.000 CAO NGUYEN TRUNG HIEU 1026526704 Chuyển tiền
22/3/2023 20.000 LY VAN DONG 273611.220323.160834.VCB Chuyển khoản
22/3/2023 10.000 DO THANH NHAN  930393.220323.155632. Chuyển khoản
22/3/2023 10.000 NGUYEN VAN PHONG 189645.220323.155604.  Chuyển khoản
22/3/2023 10.000 NGUYEN VAN BAO PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE.
.37808697650.
 
22/3/2023 20.000 NGUYEN THI KIM NGOC 343903.220323.155128.VCB Chuyển khoản
22/3/2023 10.000 NGUYEN THI THANH NGAN PARTNER.DIRECT
_DEBITS_VCB.MSE.
.37808874209.
Chuyển tiền
22/3/2023 10.000 LE DINH HUONG  1020326316 Chuyển tiền
22/3/2023 10.000 VI QUANG KHIEM 1014345298 Chuyển tiền
22/3/2023 10.000 NGUYEN THANH LAM 131435.220323.154243.  Chuyển khoản
22/3/2023 10.000 TRUONG QUANG DO PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE.
.37809140356.
gui tu thien cho tre em khuyet tat
22/3/2023 10.000 NGUYEN THI THAO NGUYEN  068625.220323.153533. Chuyển tiền
22/3/2023 10.000 NGUYEN VAN CUONG  0541000256225 Chuyển tiền
22/3/2023 10.000 DINH THI KIM NGAN 807167.220323.153055. Chuyển tiền
22/3/2023 10.000 BUI TRUNG THANH 838715.220323.152840.  
22/3/2023 10.000  NGUYEN THI THANH THUY 799528.220323.152150. Chuyển tiền
22/3/2023 20.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 185372.220323.152017.VCB  
22/3/2023 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 788196.220323.151943. ck từ thiện
22/3/2023 10.000 PHAM THI SUONG  811009.220323.151930. Chuyển tiền
22/3/2023 10.000 LE THI KIM ANH  778953.220323.151820. Chuyển tiền
22/3/2023 10.000 Danh Dai Truyen 053247.220323.151742.  
22/3/2023 10.000 NGUYEN THI THANH THUY  052262.220323.151638. Chuyển tiền
22/3/2023 10.000 TA VAN SANG 0381000416670  
22/3/2023 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE..
37807555132.
Tu thien
22/3/2023 10.000 Nhi  926232.220323.151324. chuyen 
22/3/2023 10.000 HOANG VAN CAN PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE.
.37807336453.
 
22/3/2023 20.000 PHAM KIM NGAN  782500.220323.151018. Chuyển tiền
22/3/2023 10.000 PHAM VAN HUY 770464.220323.150612. Chuyển tiền
22/3/2023 20.000 NGUYEN THUONG EM  285363.220323.150601.VCB Chuyển khoản
22/3/2023 20.000 NGUYEN VAN BON 975218.220323.150554.VCB Chuyển khoản
22/3/2023 10.000 NGUYEN THI HUE 1012592520 Chuyển tiền
22/3/2023 10.000 LE NGOC SANG 0891000641687 Chuyển tiền
22/3/2023 10.000 LE THI BICH NGOC  0481000834952  Chuyển tiền
22/3/2023 20.000  NGO THI THAO  784427.220323.150311. Chuyển tiền
22/3/2023 20.000 NGUYEN THI TUOI  914384.220323.150305. Chuyển tiền
22/3/2023 10.000 PHAM THI LY 959713.220323.150212.  Chuyển khoản
22/3/2023 20.000 LE THI THUY LINH 039877.220323.150158. Chuyển tiền
22/3/2023 10.000 LE DINH LUU PARTNER.DIRECT
_DEBITS_VCB.MSE.
.37807671985
 
22/3/2023 20.000 NGUYEN HUY HOANG 953639.220323.150035.  Chuyển khoản
22/3/2023 10.000 LE THANH THUY 1017474743 Chuyển tiền
22/3/2023 20.000 DAO VAN LUOM 9971380925 Chuyển tiền
22/3/2023 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 660971.220323.144420. Ủng hộ trẻ em khuyết tật
22/3/2023 10.000 tran the tinh 701312.220323.144254.  
22/3/2023 5.000 DANG THI NHA PHUONG  431755.220323.144123. Chuyển tiền
22/3/2023 20.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.ZLP..
ZP6HF82GAM14.
 
22/3/2023 10.000 TRAN DUC DUY 866125.220323.143835.  Chuyển khoản
22/3/2023 20.000 NGUYEN THI HUONG PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE.
.37806017286
Chuyển tiền
22/3/2023 10.000 TRAN DUC DUY 629064.220323.143437.  
22/3/2023 20.000 BUI THI KIM HANH  362861.220323.143250. Chuyển tiền
22/3/2023 5.000 LE THI OANH 760709.220323.143242. Chuyển tiền
22/3/2023 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 602584.220323.142651. ck từ thiện
22/3/2023 10.000 NGUYEN THI KIM NGAN PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE..
37805926174.
Chuyển tiền
22/3/2023 10.000 NGUYEN TIEN THANH 349284.220323.141657. Chuyển tiền
22/3/2023 20.000  LE HAI TIEN 744905.220323.141133. Chuyển tiền
22/3/2023 10.000 LE HAI TIEN 744385.220323.141058. Chuyển tiền
22/3/2023 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 741833.220323.140821. ck từ thiện
22/3/2023 20.000 TRAN THI THU HANH 807640.220323.140639.VCB Chuyển khoản
22/3/2023 20.000 NGUYEN HONG PHUONG 695251.220323.135244.  Chuyển khoản
22/3/2023 10.000 NONG THI KIEU TRANG 984803.220323.135030. Chuyển tiền
22/3/2023 10.000 NGUYEN KHAC DO  992939.220323.134445. Chuyển tiền
22/3/2023 10.000 CAO THI LOAN 981684.220323.134020. Chuyển tiền
22/3/2023 10.000 HUYNH VAN VI PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE..
37804835207.
 
22/3/2023 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 576306.220323.132343. TU THIEN
22/3/2023 10.000 NGUYEN VAN NHAT  925739.220323.131508. Chuyển tiền
22/3/2023 10.000 Nguyen Thanh Hien 959858.220323.131331.  
22/3/2023 10.000 NGO MY TRANG 957709.220323.131000.  
22/3/2023 10.000 CHAU VAN AN PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE.
.37804709379.
Chuyển tiền
22/3/2023 10.000 TRAN QUANG LUONG PARTNER.DIRECT
_DEBITS_VCB.MSE.
.37803437922
 
22/3/2023 10.000 NGUYEN HOANG XUA 1024420915 ck từ thiện
22/3/2023 10.000 NGUYEN VAN TAI  1021957384 Chuyển tiền
22/3/2023 10.000 TRAN QUOC QUAN 614068.220323.125512.  
22/3/2023 10.000 NGUYEN THANH TUNG 690182.220323.125200. Chuyển tiền
22/3/2023 20.000 NGUYEN TUAN ANH 251700.220323.124240.VCB Chuyển khoản
22/3/2023 10.000 VI THI TUOI 842880.220323.123924.  
22/3/2023 20.000 LE THI NGA 140024.220323.123541. Chuyển tiền
22/3/2023 20.000 LUU PHI VU 084750.220323.003514.  
22/3/2023 10.000  PHAM THI PHUONG 1030781558 Hoang Huy Group
22/3/2023 20.000 DANG VAN QUOC 459610.220323.123448.VCB Chuyển khoản
22/3/2023 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 401433.220323.122856. chuyen den quy tre e
22/3/2023 10.000 BUI VAN DIEU 384867.220323.122456.  Chuyển khoản
22/3/2023 20.000 DO THI QUYEN 841394.220323.122320.VCB  
22/3/2023 10.000 PHAM VAN LANG 337871.220323.121355.  Chuyển khoản
22/3/2023 10.000 TA MINH HIEN PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE.
.37802392363.
 
22/3/2023 10.000 DANG VAN NGUYEN  296861.220323.115638. Chuyển tiền
22/3/2023 10.000 Nguyen Van Hung  197311.220323.114539. Chuyển tiền
22/3/2023 60.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 555148.220323.114411.  Cac em la nhung bong hoa xinh dep nhat. Chuc cac em luon manh khoe va vui ve BTN
22/3/2023 10.000 Nguyen Dinh Dong 828630.220323.113057.  
22/3/2023 10.000 TA THI LUU 633422.220323.112953. Chuyển tiền
22/3/2023 10.000 LO THANH TUNG 119640.220323.112453. Chuyển khoản
22/3/2023 20.000 PHUNG MAI HUY 353656.220323.111744.  
22/3/2023 10.000  TRAN VAN VU 1019596157 Chuyển tiền
22/3/2023 10.000 Quy 457104.220323.105558.  chuyen
22/3/2023 10.000 VO CHI PHUOC 970808.220323.104641.  
22/3/2023 10.000 MA THI DIEP PARTNER.DIRECT
_DEBITS_VCB.MSE
..37799220799.
Chuyển tiền
22/3/2023 100.000 LE THANH HA  839539.220323.104003. Chuyển tiền
22/3/2023 20.000 PHO VAN VINH 429960.220323.103657.  
22/3/2023 10.000 LE DUC THANH 893939.220323.103201. Chuyển tiền
22/3/2023 10.000 HOANG VAN DOAN 774199.220323.102823.  
22/3/2023 20.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 1034758684 tot
22/3/2023 500.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 153370.220323.102043. A Mi Da Phat
22/3/2023 20.000 Tuan  380035.220323.101802. chuyen 
22/3/2023 10.000 NGUYEN TUAN 9586081080 Chuyển tiền
22/3/2023 10.000 TON LUONG DANG KHOA  0561003917501 Chuyển tiền
22/3/2023 10.000 Truong Tan Phuoc 371150.220323.101341.  
22/3/2023 20.000 NGUYEN THI THAM 829278.220323.095817.VCB Chuyển khoản
22/3/2023 20.000 DOAN VAN NGAN 615157.220323.095717.VCB Chuyển khoản
22/3/2023 10.000 DANG PHUONG BAC 773438.220323.095239.  
22/3/2023 10.000 TUONG VAN TUONG 770268.220323.095128.  
22/3/2023 10.000 NGUYEN THANH DIEN 0911000040788  vi tre em viet nam
22/3/2023 20.000 NGUYEN THI NGOC DUC 307440.220323.094620.VCB Chuyển khoản
22/3/2023 10.000 TA VAN HAU 694505.220323.094230.  
22/3/2023 40.000 DANG THI THUY 0291000272468 Chuyển tiền
22/3/2023 10.000 NGUYEN TIEN LONG 567095.220323.092836.  Chuyển khoản
22/3/2023 20.000 A NGOAI 9355225607 Chuyển tiền
22/3/2023 50.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0931004217090  tu thien
22/3/2023 100.000 KHONG THU HUONG 0011004202886  vi tre em Viet Nan
22/3/2023 20.000 PHAN THI PHUONG 404385.220323.091132.VCB Chuyển khoản
22/3/2023 200.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 555875.220323.090601. Ủng hộ trẻ em khuyết tật
22/3/2023 100 Ha 195729.220323.083823.  
22/3/2023 1.000 NGUYEN THI BAO YEN 755265.220323.083720.  transfer
22/3/2023 30.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0071001035826 lxstd tặng từ thiện
22/3/2023 1.000 NGUYEN THI BAO YEN 547193.220323.065950.  transfer
22/3/2023 100.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 9918557978 Quy tre em khuyet tat
22/3/2023 100.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0301000431649 Kho khan
22/3/2023 5.000 TRAN THI KIM THOA   0701000458328  Chuyển tiền
23/3/2023 20.000 VU THI HUONG  908658.230323.213354. Chuyển khoản
23/3/2023 10.000 CAO THI HOANG ANH 886021.230323.212031.  Chuyển khoản
23/3/2023 20.000 pham thi hoan 870274.230323.210932.VCB  
23/3/2023 20.000 LE THI TINH 789437.230323.210857. Chuyển tiền
23/3/2023 10.000 LE ANH TUAN 295481.230323.204317.  Chuyển khoản
23/3/2023 10.000 NGUYEN VAN DA 265343.230323.203539.  Chuyển khoản
23/3/2023 1.000 NGUYEN THI THAO  0161001684763  Chuyển tiền
23/3/2023 10.000 DANG MAU KY 1027715435 Chuyển tiền
23/3/2023 20.000 TRAN THI KIEU MI 523672.230323.200704.VCB  
23/3/2023 10.000 NGUYEN THUY TRANG 834954.230323.200231. Chuyển tiền
23/3/2023 10.000 VU HUYEN PHUONG 064549.230323.194601.  Chuyển khoản
23/3/2023 10.000 Nguyen Thi My Duyen  828271.230323.193849. Chuyển tiền
23/3/2023 10.000  LE QUOC ANH DUNG 1024234328 Truong thi my phuc chuyen tien
23/3/2023 20.000 Hoa  567146.230323.193123. chuyen
23/3/2023 10.000 Dinh Quang Dung 830362.230323.192744.  
23/3/2023 10.000 BUI THI DAO 951929.230323.191823.  Chuyển khoản
23/3/2023 10.000 HO TRONG LOI - THANH CHUONG - NGHE AN 020045299903231916
0820239581260924.48
735.191651.
 
23/3/2023 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 361238.230323.191410. TIEN KHUYET TAT
23/3/2023 20.000 Dong  520013.230323.190811. chuyen ung ho tre e viet nam 
23/3/2023 20.000 PHAM DUC THUAN 831515.230323.190537.VCB Chuyển khoản
23/3/2023 10.000 Nguyen Hong Diu  478746.230323.184916.  
23/3/2023 10.000 TRAN TUAN NGOC 765743.230323.184409. Chuyển tiền
23/3/2023 10.000 NGUYEN VAN NGHI  770665.230323.183734. Chuyển khoản
23/3/2023 10.000 NGUYEN THI HONG ANH 761946.230323.183547.  Chuyển khoản
23/3/2023 10.000 NGUYEN VU BICH TRAM  PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE.
.37854898075.
Chuyển tiền
23/3/2023 1.000 NGUYEN VU BICH TRAM  040058.230323.182748. Chuyển tiền
23/3/2023 10.000 VU THI HOA 056114.230323.182438.  
23/3/2023 100.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0021000265602 Ung ho
23/3/2023 10.000 Tran van hoa 397095.230323.181120.  
23/3/2023 10.000 PHAM THI HUYEN  0141000528133  
23/3/2023 10.000 NGUYEN VAN TUNG  615509.230323.180209. Chuyển khoản
23/3/2023 10.000 Nguyen Gia Phu 863202.230323.174618.  
23/3/2023 10.000 DINH THANH CU 525509.230323.174322.  Chuyển khoản
23/3/2023 10.000 Pham van hoan  828421.230323.173953. vi tre em viet nam
23/3/2023 10.000 TRAN MINH TU 633723.230323.173708. Chuyển tiền
23/3/2023 10.000 NGUYEN THU THUY  9382673838 Chuyển tiền
23/3/2023 10.000 HUYNH CHANH TRUNG  0151000590176 Chuyển tiền
23/3/2023 10.000 LE THI HOAI NAM 691205.230323.172138.  Chuyen tien ung ho
23/3/2023 10.000 LO VAN MANH 697969.230323.171605.  Chuyển khoản
23/3/2023 10.000 DO VAN TRUNG 386005.230323.171434.  Chuyển khoản
23/3/2023 20.000 VI VAN CHIENG 738743.230323.170323.  
23/3/2023 10.000 .PHUNG MANH AN 599366.230323.165759. Chuyển khoản
23/3/2023 10.000 NGUYEN HOAI PHONG 1013269594 Chuyển tiền
23/3/2023 10.000 TRINH DAC THIN LONG  589212.230323.165530. Chuyển tiền
23/3/2023 10.000 NGUYEN TUAN ANH 292925.230323.165508. vi tre em viet nam
23/3/2023 10.000 LAM DUC PHUONG 0041000345446 Chuyển tiền
23/3/2023 20.000 LONG VAN AN 126213.230323.164045.  
23/3/2023 10.000 NGUYEN VAN BIL 840586.230323.163936.  Chuyển khoản
23/3/2023 20.000 VU QUANG SANG PARTNER.DIRECT
_DEBITS_VCB.MSE..
37850006000
Chuyển tiền
23/3/2023 10.000 LE THI DUNG 173573.230323.162956.  Chuyển khoản
23/3/2023 10.000 TA THI KIEU NHUNG 134319.230323.162052. Chuyển khoản
23/3/2023 10.000 LE VAN TINH 891691.230323.161752. Chuyển tiền
23/3/2023 20.000 NGUYEN THI HUONG 371119.230323.160944.VCB Chuyển khoản
23/3/2023 10.000 TRAN VAN VU PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE..
37849688835.
Chuyển tiền
23/3/2023 5.000 LE THI PHUONG  012775.230323.155519. Chuyển tiền
23/3/2023 60.000  LUU THI HONG PHUOC 1016559977 Chuc cac em luon co mot trai tim tron ven va tuong lai sang ngoi BTN
23/3/2023 20.000 NONG THI THAM  845670.230323.155251.VCB Chuyển khoản
23/3/2023 20.000 THI LE PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE
..37847796006.
Chuyển tiền
23/3/2023 10.000 NGUYEN MANH HUNG 232372.230323.154427. Chuyển tiền
23/3/2023 10.000 TRUONG THI LAN ANH 949549.230323.153709. Chuyển khoản
23/3/2023 20.000 VU HUYEN TRANG  0351001219478 Chuyển tiền
23/3/2023 10.000 LE THI LE DUNG  720982.230323.153020. Chuyển tiền
23/3/2023 20.000 NGUYEN ANH THU 648868.230323.152818.VCB Chuyển khoản
23/3/2023 10.000 NGUYEN THI NGOC ANH  593585.230323.152807. Chuyển tiền
23/3/2023 10.000 NGUYEN THI HUONG LINH 902986.230323.152525. Chuyển khoản
23/3/2023 20.000 LE VAN CHI NHAT 217950.230323.152521.VCB Chuyển khoản
23/3/2023 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 124742.230323.152119. Quyen gop quy tu thien
23/3/2023 10.000 NGUYEN VAN NAM 879138.230323.151920.  
23/3/2023 10.000 LU VAN CHUC 1029253416  
23/3/2023 10.000 LAI THI THANH 111836.230323.151829.  Chuyển khoản
23/3/2023 10.000 LUONG THI HAO  869186.230323.151648. Chuyển khoản
23/3/2023 20.000 Le Thi Bich Diep 157981.230323.151633. Chuyển tiền
23/3/2023 10.000 TRAN THI GIANG 865317.230323.151552.  Chuyển khoản
23/3/2023 10.000 VU THI MO  666100.230323.151358. Chuyển tiền
23/3/2023 10.000 PHAM THI BICH LUONG  088842.230323.151325. Chuyển khoản
23/3/2023 20.000 HO THI XUAN 659707.230323.151212. Chuyển tiền
23/3/2023 20.000 PHUNG THI LAN ANH 077337.230323.151048. Chuyển khoản
23/3/2023 15.000 PHAN THI THU HUONG 075952.230323.151030.  Chuyển khoản
23/3/2023 10.000 LE NGOC GIAU  1034165455  
23/3/2023 10.000 NGUYEN HA TRANG 832063.230323.150716. Chuyển khoản
23/3/2023 20.000 NGUYEN THI HIEN 831906.230323.150714. Chuyển khoản
23/3/2023 10.000 DANH THI DIEM THUY PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE
..37846336727.
Chuyển tiền
23/3/2023 10.000 PHAM THI THUY LINH 0221000048237  Chuyển tiền
23/3/2023 10.000 NGUYEN THI BAO TRANG 321825.230323.150538. Chuyển tiền
23/3/2023 20.000 Trang  964103.230323.150536. chuyen 
23/3/2023 10.000 Y NGAN 1035125219 Chuyển tiền
23/3/2023 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 042392.230323.150305. vi tre em viet nam
23/3/2023 10.000 NGUYEN HOANG DUY 040932.230323.150244. Chuyển khoản
23/3/2023 10.000 HOANG THI PHUONG DUNG 618927.230323.150022. Chuyển tiền
23/3/2023 20.000 LE VAN VINH 190874.230323.145614.  
23/3/2023 10.000 DAO VAN DUC  888460.230323.144926. vi tre em viet nam
23/3/2023 10.000 HO DUC DUC 967727.230323.144529. Chuyển tiền
23/3/2023 10.000 pham thi minh anh 807182.230323.144338.  
23/3/2023 100 NGUYEN THI BAO YEN 704022.230323.144219.  transfer
23/3/2023 100 NGUYEN THI BAO YEN 269386.230323.143852.  transfer
23/3/2023 10.000 NGUYEN SU NGHIEP Cong Ty 24h 726108.230323.143926.  
23/3/2023 10.000 NGUYEN VAN HAI  9977411992 Chuyển tiền
23/3/2023 10.000 Le Thi Luu  975398.230323.143110. Chuyển khoản
23/3/2023 20.000 NGUYEN QUOC HUNg 574154.230323.143006.VCB  
23/3/2023 1.000 NGUYEN THI BAO YEN 520192.230323.142507.  transfer
23/3/2023 1.000 DINH THI VAN 9987328898  transfer
23/3/2023 1.000 DINH THI VAN 9987328898  transfer
23/3/2023 10.000  LAM THANH CANH 537257.230323.141754. Chuyển tiền
23/3/2023 20.000 PHAM NGOC THONG 113398.230323.141106.VCB Chuyển khoản
23/3/2023 10.000 NGUYEN THI NGA 1019465891 Chuyển tiền
23/3/2023 10.000 LE VAN TUAN  529257.230323.140809. Chuyển tiền
23/3/2023 20.000 Do thi thuy tram 198499.230323.140501.  
23/3/2023 10.000 TRAN THI PHUONG THAO 600185.230323.140424.  Chuyển khoản
23/3/2023 10.000 PHAN THANH HIEU 1030538429 Chuyển tiền
23/3/2023 10.000 Duong thi Nga 555571.230323.135045.  
23/3/2023 200.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0271000813290 Tre em mo coi bi khuyet tat.
23/3/2023 20.000 NGUYEN VAN TIEN 1015598697  
23/3/2023 10.000 HOANG MINH HANH  490879.230323.132951. Chuyển khoản
23/3/2023 10.000 NGUYEN THI THAO 0411001106907  Chuyển tiền
23/3/2023 10.000 TRAN THI HAU  0851000031997 Chuyển tiền
23/3/2023 10.000 Nguyen Xuan Truong 611922.230323.130947. Chuyển tiền
23/3/2023 10.000 DO QUANG THIEN 603298.230323.130717. Chuyển khoản
23/3/2023 10.000 DANG THI YEN NHI  1023538219 Chuyển tiền
23/3/2023 10.000 VU THE QUY 577411.230323.125929.  Chuyển khoản
23/3/2023 48.606 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ MBVCB.3269346033.2
001.VCB Rewards.
aaa
23/3/2023 10.000 PHAM THI PHUONG LINH 344301.230323.124314. Chuyển khoản
23/3/2023 10.000 VU LAN CHINH 1016123554 HUY HOANG GROUP
23/3/2023 10.000  HAC THI TAM  0501000217893 Ủng hộ trẻ em khuyết tật
23/3/2023 20.000 PHAN TUAN KIET  1025741341 Chuyển tiền
23/3/2023 10.000 Nguyen dang tuan  439810.230323.122427. vi tre em viet nam
23/3/2023 20.000 NGUYEN LIU QUOC KHAI 1012900561 Chuyển tiền
23/3/2023 10.000 NGUYEN THI HIEN 1026357358 Chuyển tiền
23/3/2023 10.000 CAO DIEU MINH HUY  362241.230323.120708. Chuyển khoản
23/3/2023 10.000 HOANG THI THIEP  187485.230323.120050. Chuyển tiền
23/3/2023 20.000 Trung Hieu PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE..
37841300976.
 
23/3/2023 10.000 DO THI BE HAI   0091000676195 Chuyển tiền
23/3/2023 10.000 NGUYEN VAN BAO NHAT 290659.230323.115212. Chuyển khoản
23/3/2023 10.000 NGUYEN THI BINH  1015390276 ck từ thiện
23/3/2023 10.000 QUACH XUAN THANH 0351001116271 Chuyển tiền
23/3/2023 20.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 663153.230323.113906. ck
23/3/2023 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 169461.230323.112643. vi tre em viet nam
23/3/2023 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 067532.230323.112342. TU THIEN
23/3/2023 10.000 NGUYEN DUC THANH 020475.230323.112338.  Chuyển khoản
23/3/2023 10.000 DO DINH TUAN VU 921066.230323.111525.  vi tre em viet nam
23/3/2023 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 504199.230323.111018. ck từ thiện
23/3/2023 10.000 LE THANH THUY  1036026759 Chuyển tiền
23/3/2023 10.000 DANG TRUNG NGHIA 9856842568 Chuyển tiền
23/3/2023 10.000 LO VAN KIEN  640307.230323.105048. Chuyển tiền
23/3/2023 20.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.ZLP
..ZP6HF909QEN3.
Vi tre em khuyet tat viet nam
23/3/2023 10.000 NGUYEN VAN TUAN 881239.230323.104204. Chuyển tiền
23/3/2023 10.000 HUYNH THI TRAM 955007.230323.103931.  Chuyển khoản
23/3/2023 100 Ha 434694.230323.103852.  
23/3/2023 100 NGUYEN THI BAO YEN 659655.230323.103759.  transfer
23/3/2023 10.000 NGUYEN TRUNG KIEN PARTNER.DIRECT
_DEBITS_VCB.MSE..
37836626454
Chuyển tiền
23/3/2023 40.000 DANG THI THUY 0291000272468 Chuyển tiền
23/3/2023 10.000 NGUYEN THI THAO 0351000646443 Chuyển tiền
23/3/2023 10.000 NGUYEN VAN QUA  423222.230323.101257. VI TRE EM KHUYET TAT
23/3/2023 10.000 NGUYEN THI NHUONG 793608.230323.100157.  
23/3/2023 10.000 PHUNG VAN CHIEN  582788.230323.095734. ck
23/3/2023 10.000 HU THANH XUAN 1026120928 Chuyển tiền
23/3/2023 10.000 NGUYEN THI HANG 745332.230323.095025.  Chuyển khoản
23/3/2023 11.000 LY THI THUY 989032.230323.094531. Chuyển tiền
23/3/2023 10.000 NGUYEN VAN THEM 0731000766494 Chuyển tiền từ thiện
23/3/2023 10.000 HOANG VAN HA  966202.230323.093841. Chuyển tiền
23/3/2023 20.000 DAU VAN NAM  566678.230323.093605.VCB Chuyển khoản
23/3/2023 50.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 1026800261 ung ho quy vi tre em khuyet tat
23/3/2023 10.000 TRUONG QUANG HUY 634437.230323.092324.  Chuyển khoản
23/3/2023 10.000 CAO KIM HA 0601000554008  Chuyển tiền
23/3/2023 10.000 LE DINH TRUNG  883189.230323.091302. Chuyển tiền
23/3/2023 100 NGUYEN THI BAO YEN 196278.230323.090728.  transfer
23/3/2023 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 981640.230323.090641. chuyen cho tu thien quy vi TRE EM KHUYET TAT
23/3/2023 10.000 DUONG THANH DUNG 0691000417944  Chuyển tiền
23/3/2023 100.000 NGUYEN THANH TRUNG  0351000880499 Chuyển tiền
23/3/2023 1.000 NGUYEN THI BAO YEN 594980.230323.065928.  transfer
23/3/2023 101.000 NGUYEN KHAC PHUC  921439.230323.012108. Chuyển tiền
23/3/2023 15.173 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 9344391212 bt
23/3/2023 100.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 017462.230323.001545. Chuc cac e binh an am ap BTN
24/3/2023 3.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 1017355532 ung ho cac be
24/3/2023 30.000 NGUYEN THI HONG  502589.240323.210114.VCB Chuyển khoản
24/3/2023 20.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0451000359969 ha noi
24/3/2023 10.000 NGUYEN THI THUY 657335.240323.203547. Chuyển tiền
24/3/2023 20.000 NGUYEN HOANG LONG  942300.240323.203310. Chuyển tiền
24/3/2023 10.000 HA THANH TU 300421.240323.203039.  Chuyển khoản
24/3/2023 100.000 NGUYEN TAN PHAT 1016662165 Chuyển tiền
24/3/2023 10.000 LUONG THU HUYEN 969799.240323.202128.  Chuyển khoản
24/3/2023 20.000 NGUYEN THI PHUONG 747000.240323.202206.VCB Chuyển khoản
24/3/2023 10.000 NGUYEN TRUNG HIEU  394342.240323.201718. Chuyển tiền
24/3/2023 20.000 NGUYEN THI TAM 1027550363 Chuyển tiền
24/3/2023 20.000 DO HOAI THANH 346250.240323.200350.VCB Chuyển khoản
24/3/2023 20.000 HOANG VAN BANG  325310.240323.195650. Chuyển tiền
24/3/2023 20.000 HUYNH THI MY DUYEN 1035406107 Chuyển tiền
24/3/2023 10.000 VI THI THA  803479.240323.194947. Chuyển tiền
24/3/2023 10.000 NGUYEN TU 967569.240323.194940.  
24/3/2023 10.000 Linh  660366.240323.194449. chuyen
24/3/2023 10.000 DAM QUANG DUNG 1013174189  
24/3/2023 10.000 NGUYEN THI THU HANG 0271000967634  
24/3/2023 11.000 NGO DUC THUAN 038497.240323.192642.  Chuyển khoản
24/3/2023 10.000 Nguyen duy tuan  261105.240323.184635. Chuyển khoản
24/3/2023 10.000 NGUYEN LONG GIANG 559294.240323.184208. Chuyển tiền
24/3/2023 10.000 lo van thanh 231903.240323.184052.  
24/3/2023 20.000 PHAM THI PHUONG  222261.240323.183908. Chuyển khoản
24/3/2023 10.000 TRUONG THI SANG 231763.240323.182529.  Chuyển khoản
24/3/2023 10.000 TRAN DINH TAN 0061001196452 Chuyển tiền
24/3/2023 10.000 Phan Thanh Hai  162788.240323.182603. Chuyển tiền
24/3/2023 10.000 TRUONG VAN TUAN  252319.240323.182105. Chuyển tiền
24/3/2023 10.000 VU THI LUYEN 924815.240323.181502. Chuyển tiền từ thiện
24/3/2023 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 142241.240323.180752. ck từ thiện
24/3/2023 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 530690.240323.180708. ck từ thiện
24/3/2023 10.000 Nong xuan thao 050796.240323.180409.  
24/3/2023 110.000 Lop QLRR1 FTU 1  424376.240323.175400.VCB ung ho cho quy vi tre em khuyet tat
24/3/2023 20.000 LE THI THU HOA  839796.240323.175155. Chuyển tiền
24/3/2023 20.000 HA THI YEN 651695.240323.174202.VCB Chuyển khoản
24/3/2023 11.000 LE QUOC THAO 500095.240323.173544. Chuyển tiền
24/3/2023 50.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 327277.240323.173328. Mong cac em luon vui tuoi.
24/3/2023 20.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ PARTNER.DIRECT
_DEBITS_VCB.ZLP.
.ZP6HF9U3P72J.
ck từ thiện
24/3/2023 20.000 NGUYEN VAN TOAN 9878363365 Chuyển tiền
24/3/2023 500.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 302273.240323.170516. Viet nam 
24/3/2023 10.000 TRAN VAN PHUOC 0611001971805  vi tre em viet nam
24/3/2023 20.000 VU THI QUYNH TRANG 151924.240323.170302. Chuyển tiền
24/3/2023 10.000 NGUYEN NGOC LUYEN 0821000191230  Chuyển tiền
24/3/2023 20.000 HUYNH HAI DANG PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE.
.37892098901.
Chuyển tiền
24/3/2023 10.000 NGUYEN TRAN THI MY THAO  729769.240323.164048. Chuyển tiền
24/3/2023 10.000 NGUYEN THAI BINH 0561000577174  ck
24/3/2023 10.000 Nguyen Thi Thuy Huong 226446.240323.163536. vi tre em viet nam
24/3/2023 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 199315.240323.162837.  
24/3/2023 10.000 CU BAO KHUYEN  956587.240323.162805. Chuyển tiền
24/3/2023 10.000 NGUYEN THI THUONG 254048.240323.162138. Chuyển tiền
24/3/2023 10.000 NGUYEN THI NGOC QUYEN 1019718505 Chuyển tiền
24/3/2023 10.000 TA DANG Giang 448255.240323.161358.  
24/3/2023 20.000 PHAM VIET MINH  113497.240323.160539. Chuyển khoản
24/3/2023 10.000 NGUYEN QUYNH ANH  111087.240323.160507. Chuyển khoản
24/3/2023 10.000 PHAN THI KIM NGUYEN 105890.240323.160359.  Chuyển khoản
24/3/2023 10.000 TRAN HUU NGHIA 360275.240323.160221. Chuyển khoản
24/3/2023 10.000 NGUYEN DINH TUAN 1015533788 Chuyển tiền
24/3/2023 20.000 DOAN THI LANH 1033851544 Chuyển tiền
24/3/2023 10.000 NGUYEN HAI THIEN LONG 0361000334132   
24/3/2023 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 227394.240323.153500. Quy tre khuyet tat
24/3/2023 10.000 VO DUC DUY  753159.240323.153301. Chuyển tiền
24/3/2023 10.000 NGUYEN VAN DINH  0141000528133  Chuyển tiền
24/3/2023 10.000 THAI THI HUONG 300336.240323.152918. Chuyển tiền
24/3/2023 10.000 TRAN THI MAN 937179.240323.152451.  Chuyển khoản
24/3/2023 10.000 Son 043669.240323.152106.  chuyen 
24/3/2023 1.500.000 DINH THIEN THINH 707129.240323.152036. Ủng hộ trẻ em khuyết tật
24/3/2023 10.000 Vo trung nhut  032980.240323.151635.  
24/3/2023 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 519734.240323.151559. ck từ thiện
24/3/2023 10.000 Nguyen Thi Quynh Lien 308630.240323.151507. Chuyển tiền
24/3/2023 20.000 NGUYEN NGOC NHU   0181003611317  Chuyển tiền
24/3/2023 10.000 TRAN THI THU THAO 1031409092  
24/3/2023 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 184311.240323.150800.  
24/3/2023 10.000 BUI THI HUYEN TRANG 862620.240323.150702. Chuyển khoản
24/3/2023 10.000 NGUYEN VAN MANH 303775.240323.150641.  
24/3/2023 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 094892.240323.150606. Hoan thanh
24/3/2023 10.000 MA THI CANH  471392.240323.150538. Chuyển tiền
24/3/2023 10.000 NGUYEN THI NGA  509454.240323.150524. Chuyển tiền
24/3/2023 20.000 LUONG THI QUYNH ANH  935624.240323.150523. Chuyển tiền
24/3/2023 20.000 NGUYEN THI SAU 625593.240323.150506.VCB Chuyển khoản
24/3/2023 10.000 pham thi thu ha chuyen 135148.240323.150432.  
24/3/2023 20.000 LU THI HAU 120282.240323.150357.VCB Chuyển khoản
24/3/2023 10.000 LE THI KIM XUAN 1015051746 Chuyển tiền
24/3/2023 15.000 LY THI THU HAU 846939.240323.150318.  Chuyển khoản
24/3/2023 10.000 HUYNH THI MY TU  961785.240323.150305. Chuyển tiền
24/3/2023 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 077482.240323.150214. Vi tre em khuyet tat
24/3/2023 10.000 TA THI THU HUONG  0941000019817 Chuyển tiền
24/3/2023 10.000 TRAN MINH HAI 347712.240323.144816. Chuyển tiền
24/3/2023 10.000 TRAN VAN TOAN 227590.240323.144721. Chuyển tiền
24/3/2023 20.000 PHAM VAN DAT 779733.240323.144222.VCB Chuyển khoản
24/3/2023 20.000 NGUYEN THI NGOC CHAU 970750.240323.143814.  Chuyển khoản
24/3/2023 10.000 LU DUC TAM  752685.240323.143805. ck
24/3/2023 10.000 CAO HOANG MI PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE.
.37887289795.
Chuyển tiền
24/3/2023 20.000 VI VAN VUONG 1018566087 Choat pot chuyen tien quy tu thien
24/3/2023 10.000 DINH CONG THINH 675362.240323.141639.  Chuyển khoản
24/3/2023 10.000 BUI HUU THAO PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE..
37886212486.
Chuyển tiền
24/3/2023 5.000 NGUYEN THI HUE 0351000721101  Chuyển tiền
24/3/2023 10.000 NGUYEN THANH LAN  824641.240323.140116. Chuyển khoản
24/3/2023 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 732910.240323.135432.  
24/3/2023 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 729470.240323.134851.  
24/3/2023 10.000 NGUYEN THI VAN ANH  565039.240323.134435. Chuyển khoản
24/3/2023 20.000 HA VAN TANG 1019941457  
24/3/2023 10.000 VO TIEN THUAN 0461000512644 Chuyển tiền
24/3/2023 10.000 VO TIEN THUAN 730744.240323.133531. vi tre em viet nam
24/3/2023 11.000 TO TU QUYEN 567650.240323.133358. Chuyển tiền
24/3/2023 10.000 VO QUYNH HOA 818858.240323.133209.  
24/3/2023 10.000 Dat 510188.240323.131901. ck
24/3/2023 10.000 LE DOAN MINH HAI 207462.240323.131133.  
24/3/2023 10.000  PHAM THI MY HANH 28210718  
24/3/2023 20.000 TO VAN PHUONG 736333.240323.130831.VCB  
24/3/2023 20.000 NGUYEN THAI LOi 745.515.240.323.130.000  
24/3/2023 10.000 Huy 759645.240323.130012.  chuyen 
24/3/2023 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 266828.240323.130005. Hoang Huy Group
24/3/2023 20.000 Lam Thi Hoang Oanh  092001.240323.125510. Chuyển tiền
24/3/2023 10.000 NONG VAN DUC 384165.240323.124654.  Chuyển khoản
24/3/2023 10.000 HOANG VAN THUAN 362529.240323.124044.  
24/3/2023 10.000 TRAN QUOC HUNG cty24h PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE.
.37883452553.
 
24/3/2023 20.000 HOANG THI THONG  251444.240323.123749. Chuyển tiền
24/3/2023 10.000 nguyen van hung 138471.240323.123028.  
24/3/2023 10.000 NGO NGOC PHUONG 156645.240323.123019.NGO NGOC PHUONG ck từ thiện
24/3/2023 10.000 PHAN THI NGOC THAM 285099.240323.122943.  
24/3/2023 10.000 DO HOANG DUY  517998.240323.122942. Chuyển tiền
24/3/2023 10.000 NGO THANH LY 0841000002857  VU VAN DUNG VI TRE EM VN
24/3/2023 10.000 NGUYEN MINH HOANG 953302.240323.121614.  Chuyển khoản
24/3/2023 10.000 HUYNH THI THUY DUNG PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE.
.37882165516.
Chuyển tiền
24/3/2023 10.000 HUYNH NGOC AN 247348.240323.121122.  
24/3/2023 10.000 PHAM XUAN DINH  0201000307591 Chuyển tiền
24/3/2023 10.000 NGUYEN VAN HUY 329950.240323.115620.  Chuyển khoản
24/3/2023 100.000 TRINH QUANG LONG  0071005679972 ung ho
24/3/2023 10.000 TRUONG THI HONG  316093.240323.115335. Chuyển khoản
24/3/2023 20.000 NGUYEN DUY TRUONG 250642.240323.114637. Chuyển tiền
24/3/2023 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 139301.240323.114550. ck từ thiện
24/3/2023 10.000 Quan 587037.240323.113714.  chuyen
24/3/2023 10.000 NGUYEN DINH CHIEN  0401001505181 vi tre em viet nam
24/3/2023 10.000 HUYNH TAN OANH 222330.240323.113439.  
24/3/2023 10.000 VO THI THU HUONG 1030095477 Chuyển tiền
24/3/2023 10.000 LE BA QUAN  076511.240323.113118. Chuyển khoản
24/3/2023 10.000 TON HUYNH THANH THAO.  0111000270363   
24/3/2023 10.000 Truong thi bich nhon 597368.240323.110543.  
24/3/2023 10.000 Tinh 510797.240323.110419.  chuyen 
24/3/2023 20.000 hoang thi hai 004914.240323.110017.  
24/3/2023 10.000 PHAM XUAN LU  239586.240323.105307. Chuyển tiền
24/3/2023 20.000 VU THI QUYNH NGA 980528.240323.104318.  Chuyển khoản
24/3/2023 10.000 TRAN XUAN DUOC 960778.240323.103905. Chuyển khoản
24/3/2023 10.000 HOANG THI THUY  711951.240323.103835. Chuyển tiền
24/3/2023 10.000 TRAN THI KIM TUYEN  690881.240323.103253. Chuyển tiền
24/3/2023 10.000 NGUYEN VAN QUYET  913342.240323.102828. Chuyển khoản
24/3/2023 10.000 TRAN THANH TUNG 140044.240323.102524.  
24/3/2023 10.000 LE DINH BAO NGOC 1020275940 Chuyển tiền
24/3/2023 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 766117.240323.101447. ck từ thiện
24/3/2023 10.000 TRAN DINH KHANG 846804.240323.101320.  Chuyển khoản
24/3/2023 10.000 LE THI NGOC ANH 299288.240323.101058. Chuyển tiền
24/3/2023 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 556137.240323.095454. ck từ thiện
24/3/2023 10.000 BUI TA PHI 527364.240323.095320. Chuyển tiền
24/3/2023 10.000 ANH VAN TOI  1029499736 ck từ thiện
24/3/2023 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 104374.240323.094259. ck từ thiện
24/3/2023 10.000 KHONG MINH NHUT 0051000511827 Chuyển tiền
24/3/2023 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 093660.240323.092956. ck từ thiện
24/3/2023 20.000 Tran ngoc linh 358303.240323.092847.VCB  
24/3/2023 10.000 BUI THI DAO 584112.240323.092644. Chuyển khoản
24/3/2023 20.000 Truong thi Truoc 848790.240323.091923.  
24/3/2023 20.000 DANG THI YEN NHI  1023538219  
24/3/2023 20.000 DO LY TRUC TRAM 079251.240323.091146. Chuyển tiền
24/3/2023 10.000 VO THI PHUONG LAM PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE.
.37875339583.
Chuyển tiền
24/3/2023 40.000 DANG THI THUY 0291000272468 Chuyển tiền
24/3/2023 30.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0071001035826 lxstd tặng từ thiện
24/3/2023 1.000 NGUYEN THI BAO YEN 097312.240323.071016.  transfer
25/3/2023 50.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0021000412676  cac em nho kem may man
25/3/2023 10.000 NGUYEN VAN THU 166680.250323.205024. Chuyển khoản
25/3/2023 10.000 VU MANH TIEN 0031000353475  Chuyển tiền
25/3/2023 10.000 HOANG THANH TUNG 770102.250323.203406. Chuyển tiền
25/3/2023 200.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 1017003535 bt
25/3/2023 10.000 LAM HONG NGOC 1025058074 Chuyển tiền
25/3/2023 10.000 Nguyen Binh Hoan 689694.250323.200710.  
25/3/2023 10.000 CAO THI NGUYEN  1024195805 Dinh thi le thuy ck ung ho
25/3/2023 10.000 NGUYEN HUY PHUONG 961254.250323.195548. Chuyển khoản
25/3/2023 10.000 PHAM THI HONG NGOC 0071000778146 ho tro tre e khuyet tat
25/3/2023 10.000 NGUYEN THI CAM TIEN 1033268374 Chuyển tiền
25/3/2023 10.000 Truong Ngoc Tuyen  896044.250323.193851. vi tre em viet nam
25/3/2023 20.000 DINH THI HANH 533014.250323.193230.VCB Chuyển khoản
25/3/2023 10.000 NGUYEN VAN NAM PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE..
37933068099.
 
25/3/2023 20.000 LUU NGOC UYEN PHUONG 997362.250323.192002. Chuyển tiền
25/3/2023 20.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 820994.250323.191854. vi tre em viet nam
25/3/2023 20.000 HUYNH THI THUY KIEU 352500.250323.191654. Chuyển tiền
25/3/2023 10.000 HUYNH TAN PHUC 182240.250323.191646.  Chuyển khoản
25/3/2023 10.000 LOC THI LIEN 766491.250323.190506.  Chuyển khoản
25/3/2023 10.000 NGUYEN LINH DO 739862.250323.185805. Chuyển khoản
25/3/2023 20.000 TRAN THI HAI LY 131582.250323.185608.VCB Chuyển khoản
25/3/2023 20.000 NGO THI TIEP 718131.250323.185254. Chuyển khoản
25/3/2023 10.000 DO VAN VIET  222302.250323.184345. Chuyển tiền
25/3/2023 10.000 TRINH QUOC BON  PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE.
.37931873769.
vi tre em khuyet tat
25/3/2023 10.000 Tuan 394332.250323.183133.  chuyen 
25/3/2023 10.000 TRAN VAN THANH 969812.250323.183116. Chuyển khoản
25/3/2023 10.000 LE THANH AN  559786.250323.181429. vi tre em viet nam
25/3/2023 10.000 NGUYEN TAN THANH 0071003701171 Chuyển tiền
25/3/2023 10.000 NGUYEN THI NHU QUYNH 779220.250323.181200.  
25/3/2023 11.000 NGUYEN DUC CHI   0381000546927 Chuyển tiền
25/3/2023 10.000 DINH VAN QUY  598131.250323.180902. Chuyển tiền
25/3/2023 10.000 Mung  347922.250323.180754. chuyen 
25/3/2023 10.000 VO QUOC PHUC  0121000670147  Chuyển tiền
25/3/2023 10.000 NGUYEN VAN DUY 510498.250323.180235.  Chuyển khoản
25/3/2023 20.000 NGUYEN THI HONG NHUNG  142210.250323.180143. Chuyển tiền
25/3/2023 10.000 DINH THI TRANG 500522.250323.180021. Chuyển khoản
25/3/2023 20.000 LY VINH PHUC 994191.250323.175739.VCB Chuyển khoản
25/3/2023 10.000 PHAM ANH TIEN  168116.250323.175649. Chuyển tiền
25/3/2023 10.000 NGUYEN THI DIEU YEN 807848.250323.175634. Chuyển khoản
25/3/2023 10.000 NGUYEN VAN QUY 9988322391 Chuyển tiền
25/3/2023 10.000 NGUYEN VAN QUY 0341007225270 Chuyển tiền
25/3/2023 10.000 TRAN KIEN TIN CTTT 1027040141  
25/3/2023 300.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ  0581000766720 bt
25/3/2023 10.000 NGUYEN TRAN HUYEN THUONG 563411.250323.171217.  
25/3/2023 10.000  LE PHUOC KHA 9356669477 vi tre em viet nam
25/3/2023 10.000 LE NGOC TOI 458414.250323.164802. Chuyển khoản
25/3/2023 20.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ PARTNER.DIRECT
_DEBITS_VCB.ZLP..
ZP6HFARTDA09.
 
25/3/2023 20.000 NGUYEN QUANG HIEP 830697.250323.162445.VCB Chuyển khoản
25/3/2023 10.000 DO THI CAM VY PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE..
37926817876.
Chuyển tiền
25/3/2023 10.000 HUYNH VAN NHO  206620.250323.161909. Chuyển tiền
25/3/2023 20.000  NGUYEN DUC TINH 1018849324  
25/3/2023 10.000 GUYEN THI THANH THUY HOA 037119.250323.161543.N  
25/3/2023 100.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 451777.250323.161417. Chuc cac em luon vui nhe
25/3/2023 10.000 NGUYEN TANG TIEN  9706260114 Chuyển tiền
25/3/2023 10.000 NGUYEN THI HIEN 987489.250323.160324.  
25/3/2023 10.000 VU THI HUE  1035172481 Chuyển tiền
25/3/2023 10.000 BAC CAM MANH 237053.250323.160025.  Chuyển khoản
25/3/2023 11.000 LE THI THU PHUONG PARTNER.DIRECT
_DEBITS_VCB.MSE.
.37926861616
Chuyển tiền
25/3/2023 10.000 PHAM NHAT TRUONG  744817.250323.155609. Chuyển tiền
25/3/2023 10.000 Vo Tran Tu 214425.250323.155523.  
25/3/2023 10.000 TRAN ANH THU 1026325575 Chuyển tiền
25/3/2023 10.000 ngo thi luom  042941.250323.155132.  
25/3/2023 10.000 hai quan 038153.250323.154916.  
25/3/2023 10.000 TRINH NGOC ANH  0461000471703    
25/3/2023 10.000 Nguyen Thi Tam 681472.250323.153541. Chuyển tiền
25/3/2023 10.000 NGUYEN DINH TUONG 273776.250323.153514.  
25/3/2023 10.000 LO THI XUAN 878595.250323.153501. Chuyển khoản
25/3/2023 10.000 PHAM VAN HUNG 203533.250323.153250. Chuyển tiền
25/3/2023 10.000 HA THI THUAN 108878.250323.153122.  Chuyển khoản
25/3/2023 10.000 HA VAN SON 108093.250323.153111.  Chuyển khoản
25/3/2023 10.000 NGUYEN THUY LINH 106059.250323.153041.  Chuyển khoản
25/3/2023 10.000 LE MINH HOA PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE.
.37925675007.
Chuyển tiền
25/3/2023 100.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0491001886624  chia se
25/3/2023 20.000 DINH TAN TAI  349677.250323.152006.VCB Chuyển khoản
25/3/2023 20.000 HOANG QUOC LUAN  1029343677  
25/3/2023 10.000 LE THI THO 610478.250323.151300. Chuyển tiền
25/3/2023 100.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ  0031000359732 Ung ho thang 3 2023.
25/3/2023 10.000 PHAM VAN THI  034722.250323.151243. Chuyển khoản
25/3/2023 10.000 PHAN THI THU HANG 025025.250323.151025. Chuyển khoản
25/3/2023 10.000 NGUYEN HUYNH CHAN NGON  0071000924409 Chuyển tiền
25/3/2023 20.000 HA THI NGOC BICH 668918.250323.150600.VCB Chuyển khoản
25/3/2023 10.000 Nguyen Minh Thuy  946697.250323.150424. chuyen 
25/3/2023 10.000 NGUYEN THI THU GIANG 998981.250323.150403. Chuyển khoản
25/3/2023 10.000 TRAN THI THUY DUONG 760599.250323.150337.  Chuyển khoản
25/3/2023 10.000 Pham Thi Thu Huong  753868.250323.150304. Chuyển tiền
25/3/2023 20.000 NGUYEN THI THUY TRANG 992339.250323.150218.  Chuyển khoản
25/3/2023 10.000 LE THI THU  0211000454632 Chuyển tiền
25/3/2023 10.000 Nguyen Thi Xuan Quynh  751408.250323.150207. Chuyển tiền
25/3/2023 10.000 Ly  941474.250323.150145. chuyen 
25/3/2023 10.000 LE THI HANH 306648.250323.1
50133.ISL202303
25150133198
Chuyển tiền
25/3/2023 10.000 PHAN THI HONG HANH  749851.250323.150113. Chuyển tiền
25/3/2023 20.000 NGUYEN HUYNH LUC 741895.250323.145814.  
25/3/2023 10.000 HOANG THI TUYEN  983683.250323.144726. Chuyển tiền
25/3/2023 10.000 NGUYEN NGOC YEN 772760.250323.143645.  Chuyển khoản
25/3/2023 10.000 Duc tony  890402.250323.143542. ung ho a
25/3/2023 20.000 NGUYEN HUU DUONG  159185.250323.143308.VCB Chuyển khoản
25/3/2023 10.000 HA VAN DAT 844880.250323.142318.  Chuyển khoản
25/3/2023 20.000 NGUYEN THI TAM 304630.250323.141928
.ISL20230325141918347
Chuyển tiền
25/3/2023 10.000 DUONG QUOC THIEN PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE.
.37923819910.
Chuyển tiền
25/3/2023 10.000 TRAN THI HOA  369040.250323.141515. Chuyển tiền
25/3/2023 10.000 NGUYEN HAI HUYNH 517443.250323.134940.  Chuyển khoản
25/3/2023 10.000 nguyen thi bich 387397.250323.134731.  
25/3/2023 10.000 NGUYEN VAN HAI  309534.250323.134151. Chuyển tiền
25/3/2023 10.000 NGUYEN PHI QUAN  PARTNER.DIRECT
_DEBITS_VCB.MSE..
37922441209.
chuyen ung ho quy
25/3/2023 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 068985.250323.131826.  heoheoheo
25/3/2023 10.000 NGUYEN TAT ANH 0411001075322 Chuyển tiền
25/3/2023 20.000 HOANG THI AN 381290.250323.131123.VCB Chuyển khoản
25/3/2023 100.000 LE THI MY DUYEN 363569.250323.125847.  Chuyển khoản
25/3/2023 10.000 VU VAN THANG  1028266934 Chuyển tiền
25/3/2023 100.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0451000273573 ung ho chung cho quy
25/3/2023 10.000 PHAN VAN SI  9565047122 Chuyển tiền
25/3/2023 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 669588.250323.124201. Hoang Huy Group
25/3/2023 10.000 NGUYEN VAN TIEN 104846.250323.123536.  
25/3/2023 10.000 LAM THI THANH THAO 9945426471  
25/3/2023 11.000 LE TIEN DUNG 430169.250323.122613. Chuyển tiền
25/3/2023 10.000 TRAN THI THU NGUYEN 0481000872808  Chuyển tiền
25/3/2023 20.000 tran sy nguyen 516303.250323.121424.  
25/3/2023 10.000 TRAN VAN THANG  371833.250323.121238. Chuyển khoản
25/3/2023 1.000  HOANG THI NGOC HAN 0491001693840   transfer
25/3/2023 1.000  HOANG THI NGOC HAN 0491001693840   transfer
25/3/2023 10.000 VI LONG VU PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE..
37920028510.
Chuyển tiền
25/3/2023 10.000 LUU GIA HAO 140621.250323.115703.  Chuyển khoản
25/3/2023 10.000 HO NGOC Y 351215.250323.115531. Chuyển tiền
25/3/2023 10.000 TRAN XUAN HIEU 0381000556497 Chuyển tiền
25/3/2023 20.000 TO VAN LOC 971800.250323.115430.  
25/3/2023 20.000 TRINH HONG SU  306574.250323.114632.  
25/3/2023 10.000 Bui Thu Ha PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE..
37918571312
 
25/3/2023 10.000 TRIEU VAN TRINH PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE..
37918520934.
Chuyển tiền
25/3/2023 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 029763.250323.112926. ck từ thiện
25/3/2023 10.000 TO THAI HUNG 277667.250323.112308. Chuyển tiền
25/3/2023 10.000 LE VAN PHUONG 0391001002330 Chuyển tiền
25/3/2023 20.000 NGUYEN THI THUONG 650011.250323.110734.VCB  
25/3/2023 20.000 DOAN VAN DONG 918160.250323.110140.  
25/3/2023 50.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 477561.250323.105925. ck
25/3/2023 10.000 PHAN HUY TOAN 860606.250323.104711.  Chuyển khoản
25/3/2023 10.000 NGUYEN KHAC HUY  0281000407490 Chuyển tiền
25/3/2023 10.000 nguyen thi hien 232095.250323.103113.  
25/3/2023 10.000 dao Huu Nghi 908188.250323.102912.  
25/3/2023 10.000 TRAN THI LY LY PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE.
.37915942783.
 
25/3/2023 160.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 1027711980 khuyet tat
25/3/2023 10.000 Nguyen minh tan 221840.250323.101919.  
25/3/2023 10.000 DOAN DUY TAN  426504.250323.101338. Chuyển tiền
25/3/2023 10.000 MA TRUNG DIEN  239667.250323.095341. vi tre em viet nam
25/3/2023 20.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 1014047953 .tre em
25/3/2023 10.000 NGUYEN HUU TRONG  902666.250323.094543. Chuyển tiền
25/3/2023 150.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ  0301000384567  chuc cac em hanh phuc binh an
25/3/2023 10.000 TRAN VAN VUONG 1029267128 Chuyển tiền
25/3/2023 10.000 NGUYEN VAN SANG  563503.250323.092622. vi tre em viet nam
25/3/2023 10.000 DAO THI LIEN 1019203609 Chuyển tiền
25/3/2023 10.000 NGUYEN QUANG THANH 601120.250323.091408.  
25/3/2023 20.000 HOANG VAN THANH  595570.250323.091241. Chuyển khoản
25/3/2023 120.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 1017198431 tre em.
25/3/2023 10.000 HA ANH BA 513941.250323.091140.  Chuyển khoản
25/3/2023 10.000 NGUYEN PHU QUI  0281000354827  Chuyển tiền
25/3/2023 10.000 LUONG THU HUYEN 238000.250323.090928.  Chuyển khoản
25/3/2023 100.000 Mi  216460.250323.085131. chuyen 
25/3/2023 40.000 DANG THI THUY 0291000272468 Chuyển tiền
25/3/2023 1.000 NGUYEN THI BAO YEN 003073.250323.070657.  transfer
26/3/2023 10.000 TRAN NGOC QUY 197459.260323.224152.  Chuyển khoản
26/3/2023 100.000 VU HOANG VAN 2966667777 Chuyển tiền
26/3/2023 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 1028447417 abc.
26/3/2023 200.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 1027345985 Ok
26/3/2023 10.000 VU THI THUY PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE..
37972533537.
Chuyển tiền
26/3/2023 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 462416.260323.210324. Ung ho
26/3/2023 10.000 Phan Hoai Nam 923781.260323.210304.  
26/3/2023 20.000 Dao Thi Hoang Anh 459194.260323.210124.  
26/3/2023 10.000 cao thi thanh 373221.260323.203427. ck ung ho
26/3/2023 10.000 TRAN  985417.260323.203140. CHUYEN
26/3/2023 10.000 Bui Thi Ngoc bich 100611.260323.203109.  
26/3/2023 10.000 NGUYEN THI THANH NHAT  762426.260323.201634. Chuyển khoản
26/3/2023 10.000 LU SHENG LONG  1019677558 Chuyển tiền
26/3/2023 10.000 DUONG VAN MINH 672866.260323.195815.  
26/3/2023 10.000 Nguyem Cao Kha 963976.260323.195808.  
26/3/2023 10.000 BAC THI MAY  PARTNER.DIRECT
_DEBITS_VCB.MSE
..37969857078.
Chuyển tiền
26/3/2023 10.000 Tran Minh Phuong  342781.260323.195300.  
26/3/2023 10.000 NGUYEN VAN TAN 971226.260323.194353. Chuyển khoản
26/3/2023 10.000 Pham Mai Thanh My 720097.260323.194208.  
26/3/2023 20.000 LE TUAN ANH 058218.260323.192719. Chuyển tiền
26/3/2023 10.000 bui anh giang 324289.260323.192438.  
26/3/2023 10.000 LUONG TAN QUANG 051645.260323.191922. Chuyển tiền
26/3/2023 10.000 HO THI THOI 130509.260323.191157. Chuyển tiền
26/3/2023 20.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 314580.260323.191104. ck từ thiện
26/3/2023 10.000 PHAN THI THU THUY 489829.260323.190415. Chuyển khoản
26/3/2023 10.000 PHUNG XUAN HAU 139702.260323.185826. Chuyển tiền
26/3/2023 20.000 TRAN VAN TUYEN  699481.260323.185821. Chuyển tiền
26/3/2023 10.000 Le Nhu Quynh  431603.260323.184951. vi tre em viet nam
26/3/2023 10.000 TRAN THANH TAU 412780.260323.184423. Chuyển khoản
26/3/2023 10.000 TRAN VAN DOANH  287214.260323.183502. Chuyển tiền
26/3/2023 10.000 NGUYEN HOANG MINH 874020.260323.183207. Chuyển tiền
26/3/2023 10.000 TRAN NGOC LONG 231955.260323.183004. Chuyển tiền
26/3/2023 10.000 Ha Truong Nguyen 170744.260323.182028.  
26/3/2023 15.000 NGUYEN THANH CONG  834461.260323.181833. ck từ thiện
26/3/2023 20.000 Ly Hoang Nghiem 169488.260323.181724. Chuyển tiền
26/3/2023 200.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 1027029075 Tu thien
26/3/2023 10.000 TRINH VU QUOC ANH  987932.260323.180222. Chuyển tiền
26/3/2023 20.000 Mong Thi Hang PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.ZLP..
ZP6HFBPN3UFR.
 
26/3/2023 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0401000341706   
26/3/2023 10.000 NGUYEN NGOC MINH HIEU PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE..
37965915094.
 
26/3/2023 10.000 NGUYEN CONG MINH 117870.260323.173206.  Chuyển khoản
26/3/2023 10.000 HUYNH THI THANH TRUC 737794.260323.172910. Chuyển tiền
26/3/2023 100.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 922476.260323.171815. ho tro tre em khuyet tat
26/3/2023 20.000 NGUYEN VAN HIEP 610802.260323.171221.  
26/3/2023 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 420098.260323.170917.  
26/3/2023 20.000 VI THI THOA 276428.260323.170846. Chuyển khoản
26/3/2023 10.000 VU HUYEN TRANG 583455.260323.170427. Chuyển tiền
26/3/2023 10.000 NGUYEN THI THUY TRANG 1017901426  
26/3/2023 10.000 HOANG NGOC DUNG  987972.260323.165815. Chuyển tiền
26/3/2023 10.000 Nguyen tien tinh 981035.260323.164721.  
26/3/2023 10.000 NGUYEN XUAN PHONG  1029844267 Chuyển tiền
26/3/2023 10.000 NGUYEN VAN THIEN 153120.260323.164235. vi tre em viet nam
26/3/2023 20.000 NGUYEN THI HONG HOA  893161.260323.163914. Chuyển khoản
26/3/2023 10.000 Le Nhat Huy PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE.
.37963414849
 
26/3/2023 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 874455.260323.163441. ck từ thiện
26/3/2023 10.000 Dao Ngoc Tu 927598.260323.162042.  
26/3/2023 10.000 NGUYEN CHI BAO 270946.260323.161955.  Chuyển khoản
26/3/2023 10.000 NGUYEN THI YEN  860093.260323.161348. Chuyển tiền
26/3/2023 20.000 CAO THI HUE 998116.260323.161301.VCB Chuyển khoản
26/3/2023 10.000 NGUYEN THI NHU HOAI 686566.260323.160920. Chuyển tiền
26/3/2023 10.000 Nguyen dao minh nhat 171454.260323.160914. vi tre em viet nam
26/3/2023 10.000 NGUYEN THI VAN ANH 957600.260323.155628.  Chuyển khoản
26/3/2023 10.000 LO HA LONG 994264.260323.155608.  Chuyển khoản
26/3/2023 10.000 NGUYEN HOAI NAM 952728.260323.155515. vi tre em viet nam
26/3/2023 10.000 HOANG VAN TOAN 993904.260323.155345.  Chuyển khoản
26/3/2023 10.000 Nguyen Thi Huyen Trang 837379.260323.154407. Chuyển tiền
26/3/2023 20.000 PHAM THANH DUY 844038.260323.153922.  
26/3/2023 10.000 NGUYEN NGOC TRAM 0181003594918  Chuyển tiền
26/3/2023 10.000 NGUYEN THI HIEU 872416.260323.153519.  Chuyển khoản
26/3/2023 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 841601.260323.153344. QUY TU THIEN
26/3/2023 20.000 TRAN THI PHUC 847167.260323.153158.VCB Chuyển khoản
26/3/2023 10.000 Do thanh tung  140623.260323.152505. vi tre em viet nam
26/3/2023 10.008 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE..
37961858553
vi tre em Viet nam
26/3/2023 20.000 TRAN VAN THANH  381312.260323.152309.VCB chuyen khoan ung ho TEKTVN
26/3/2023 10.000 DANG VAN DAT 0731000842425 Chuyển tiền
26/3/2023 10.000 Le Thi Thien Ly  819186.260323.152126.  
26/3/2023 10.000 LO THI LUC  988105.260323.151637. Chuyển khoản
26/3/2023 20.000 BUI VAN CUONG 109167.260323.151426.VCB Chuyển khoản
26/3/2023 10.000 HUYNH THI MINH TRAM 859752.260323.151220. Chuyển tiền
26/3/2023 10.000 NGO LE PHUONG TAM 759997.260323.150510.  Chuyển khoản
26/3/2023 20.000 KSOR H TUYET 548236.260323.150252.  Chuyển khoản
26/3/2023 10.000 NGUYEN THANH TUYEN 751186.260323.150241. vi tre em viet nam
26/3/2023 20.000 NGUYEN VIET THANG 146813.260323.145849.VCB Chuyển khoản
26/3/2023 10.000 TRAN VAN ANH 734777.260323.145314. Chuyển tiền
26/3/2023 10.000 VO DINH THANG  0721000603643 Chuyển tiền
26/3/2023 10.000 NGUYEN VAN DONG  682290.260323.144240. Chuyển khoản
26/3/2023 20.000 PHAM VAN CUONG  586812.260323.143401. Chuyển tiền
26/3/2023 10.000 TRAN VAN VIET 641198.260323.143010.  Chuyển khoản
26/3/2023 10.000 BUI VAN TUYEN PARTNER.DIRECT
_DEBITS_VCB.MSE..
37958907334.
Chuyển tiền
26/3/2023 10.000 Vi Trong Quyet  619587.260323.142340. vi tre em viet nam
26/3/2023 10.000 TRAN HUY HOANG 420644.260323.142040.  Chuyển khoản
26/3/2023 150.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 133525.260323.141555. Ủng hộ trẻ em khuyết tật
26/3/2023 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 692546.260323.135901. ck từ thiện
26/3/2023 10.000 TRAN THI HONG LAM  0401001407565 Chuyển tiền
26/3/2023 20.000 NGUYEN HUNG BE PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE..
37959138716.
Chuyển tiền
26/3/2023 20.000 NGUYEN NGOC LE KIM NGAN 820253.260323.134831.VCB Chuyển khoản
26/3/2023 20.000 To Viet Hoang Giang 081089.260323.134442.  
26/3/2023 10.000 NGUYEN NHU Y  916750.260323.134014. Chuyển tiền
26/3/2023 10.000 NGUYEN HO TU ANH 934944.260323.133509. Chuyển tiền
26/3/2023 10.000 Tran Nguyen Hoai Ngoc 598444.260323.133232. Chuyển tiền
26/3/2023 10.000 PHAM VAN THANH 286096.260323.133042.  
26/3/2023 10.000 NGUYEN NGOC NHUT 790204.260323.132946.  
26/3/2023 20.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 965345.260323.132856.VCB ck từ thiện
26/3/2023 10.000 ON THI THUY LINH 794647.260323.132548.  
26/3/2023 5.000 PHAM THI BICH 793644.260323.132349. Chuyển tiền
26/3/2023 10.000 TRAN MONG THANH TUYEN  881296.260323.132329. Chuyển tiền
26/3/2023 10.000 Ngo Thi Nha Linh 639340.260323.132058.  
26/3/2023 10.000 NGUYEN THIEN AN 0561000614628   
26/3/2023 10.000 DAU MANH HIEU 244541.260323.131517.  
26/3/2023 10.000 LE PHAM MINH QUAN 784183.260323.131423.  
26/3/2023 10.000 BUI van GIAP PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE
..37957611403.
 
26/3/2023 10.000 HOANG HUU VINH 1026168227 Chuyển tiền
26/3/2023 60.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ  0341007215400  Vi tre em khuyet tat
26/3/2023 5.000 DANG MUI MUI  1036001872 Chuyển tiền
26/3/2023 10.000 LY VAN TOAN 057388.260323.130242.  
26/3/2023 20.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 348485.260323.125538. ck
26/3/2023 10.000  PHAN THE HUNG 1032935160 ck từ thiện
26/3/2023 10.000 LUU VAN HUNG  808054.260323.124955. Chuyển tiền
26/3/2023 10.000 Vo Thi Ngoc Han  520136.260323.124700. Chuyển tiền
26/3/2023 20.000 NGUYEN XUAN NINH  415287.260323.124558.VCB Chuyển khoản
26/3/2023 10.000  TRAN PHUOC DIEN 770449.260323.124447. vi tre em viet nam
26/3/2023 10.000 NGUYEN VAN NHAN 125550.260323.124031. Chuyển tiền
26/3/2023 10.000 NGUYEN THI THU SUONG 765073.260323.123619. Chuyển tiền
26/3/2023 20.000 NGUYEN KIM HIEN DIEU 1012709108 ung ho tre em
26/3/2023 20.000 NGUYEN THANH THUY 276822.260323.123433.  Chuyển khoản
26/3/2023 20.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 942471.260323.123421.VCB  
26/3/2023 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 767327.260323.123201. KC TU THIEN
26/3/2023 10.000 TRUONG MANH CUONG 766283.260323.122933.  
26/3/2023 20.000 DINH HOANG VIET  0181003512729  Chuyển tiền
26/3/2023 20.000 HOANG KIM CUONG  423589.260323.122707. Chuyển tiền
26/3/2023 10.000 TRAN CONG THANG 102497.260323.122641.  Chuyển khoản
26/3/2023 10.000 LA THI HOA  242268.260323.122429. Chuyển khoản
26/3/2023 10.000 LE DINH SON  652459.260323.122247. Chuyển tiền
26/3/2023 10.000 VO VU BANG 217454.260323.121725.  
26/3/2023 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 724148.260323.121605. ck từ thiện
26/3/2023 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 756261.260323.120647. ck
26/3/2023 10.000 NGUYEN VUONG THIEN THANH PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE.
.37954295424.
Chuyển tiền
26/3/2023 11.000 NGUYEN VAN TIEN PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE.
.37954292466.
Chuyển tiền
26/3/2023 10.000 NGUYEN TU HUY  984608.260323.115026. Chuyển khoản
26/3/2023 20.000 LE THANH HIEN 0411001077527   
26/3/2023 10.000 nguyen thi xanh 1996 484614.260323.114425.  
26/3/2023 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 388990.260323.114416.  
26/3/2023 10.000 VO THI MY NGA PARTNER.DIRECT
_DEBITS_VCB.MSE..
37952708301.
 
26/3/2023 16.868 LE MINH THONG 600358.260323.113143. Chuyển tiền
26/3/2023 40.000 DANG THI THUY 0291000272468 Chuyển tiền
26/3/2023 10.000 PAO VAN THUONG 005448.260323.112553. Chuyển tiền
26/3/2023 20.000 LU THI LOAN 892952.260323.112335.  
26/3/2023 10.000 NGUYEN THI NHU  569729.260323.112134. Chuyển tiền
26/3/2023 10.000 VU VAN THANG  0031000353050 Chuyển tiền
26/3/2023 10.000 NGUYEN VAN DUONG  238608.260323.111206. Chuyển tiền
26/3/2023 10.000 Huynh Nguyen Quang Tin 309383.260323.110226.  
26/3/2023 10.000 Tran nguyet 851991.260323.110211.  
26/3/2023 10.000 HUYNH THI HONG DAO 952009.260323.105958. Chuyển tiền
26/3/2023 10.000 NGUYEN THI HUONG 1022413392 Chuyển tiền
26/3/2023 10.000 TRAN MINH TUAN  685888.260323.104549. Chuyển tiền
26/3/2023 10.000 NGUYEN THI PHUONG 258570.260323.103728. Chuyển tiền
26/3/2023 10.000 TRINH QUOC HUY  1020851397 ck từ thiện
26/3/2023 10.000 NGUYEN NGOC THIEN THU 954802.260323.103128. Chuyển tiền
26/3/2023 10.000 VU VAN QUAN 315974.260323.102935.  
26/3/2023 10.000  NGUYEN THI PHUONG ANH 663367.260323.101611. Chuyển tiền
26/3/2023 10.000 NGUYEN THI BICH HUYEN PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE.
.37950178294.
Chuyển tiền
26/3/2023 10.000 NGUYEN HOAI VAN 665946.260323.101236.  Chuyển tiền
26/3/2023 10.000 NGUYEN THI HUONG  302523.260323.100442.  
26/3/2023 20.000 LU THI ON  620597.260323.100256. Chuyển khoản
26/3/2023 10.000 TRIEU DUY KHANH  692798.260323.095914. Chuyển tiền
26/3/2023 20.000 NGUYEN THI THUY LINH  843453.260323.095744.VCB ck
26/3/2023 10.000 Truong hoang  khai 927722.260323.095301. Chuyển khoản
26/3/2023 10.000 Le Nguyen Ba Duy 810662.260323.095030.  
26/3/2023 10.000 NGUYEN THI CAM TIEN 1033268374 Chuyển tiền
26/3/2023 10.000 NGUYEN VAN BANG 1012627268 Chuyển tiền
26/3/2023 22.012 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ MBVCB.3281647435.2001.
VCB Rewards.
Tre em kho khan
26/3/2023 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 545387.260323.082320. khac
26/3/2023 1.000 NGUYEN THI BAO YEN 282947.260323.081140.  transfer
26/3/2023 100.000 nguyen an phuong thao 678609.260323.015734. ck
26/3/2023 260.323 BUI THI HIEN 0341007213013  Ung ho Quy vi tre em khuyet tat Viet Nam
26/3/2023 100.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 815633.250323.232033. Chuc cac em luon vui ve va hanh phuc BTN.
27/3/2023 10.000 DUONG THI DUNG 711975.270323.224909.  
27/3/2023 1.518.564 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ MBVCB.3289484867.2
001.VCB Rewards.
 
27/3/2023 200.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ  0071000879838  Thien Nguyen
27/3/2023 20.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 592835.270323.213050.  
27/3/2023 10.000 VU NGOC LINH  0731000757628  
27/3/2023 100.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ  0341007215400 tuy tam
27/3/2023 50.000 HAU THI OANH  907084.270323.205320. Chuyển khoản
27/3/2023 30.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 9981460681 vi tre em khuyet tan
27/3/2023 10.000 NGUYEN THI MAI 0200452999032
7202207202369f942
0109.86306.202353.
Chuyển tiền
27/3/2023 10.000 VU NGOC KHANH NGAN 816337.270323.201900.  
27/3/2023 20.000 truc linh  PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.ZLP..
ZP6HFCNGU4PR.
ck
27/3/2023 10.000 VU THI SEN  567232.270323.201304. Chuyển tiền
27/3/2023 10.000 TRAN THI THO  769638.270323.200404. Chuyển tiền
27/3/2023 10.000 huynh my hong  688507.270323.200354. chuyen
27/3/2023 10.000 TRAN LE ANH THU 634204.270323.195203. Chuyển khoản
27/3/2023 20.000 PHAM VAN NHAT  198423.270323.194108. Chuyển khoản
27/3/2023 10.000 TRAN THI TRAM ANH 209733.270323.193816. Chuyển tiền
27/3/2023 11.000 NGUYEN HOANG ANH THU 182348.270323.193457.  Chuyển tiền
27/3/2023 20.000 Tran chi mai PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE
..38007102928.
 
27/3/2023 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ  0211000418342 ok
27/3/2023 10.000 HOANG THI TUYEN  533733.270323.192119. Chuyển tiền
27/3/2023 10.000 DO DINH KHANH 488979.270323.192114.  Chuyển khoản
27/3/2023 10.000 DUONG XUAN SON  0461003799909 Chuyển tiền
27/3/2023 20.000 PHAM THANH BINH 085949.270323.191434. Chuyển khoản
27/3/2023 10.000 LE VAN MINH  081433.270323.191330. Chuyển khoản
27/3/2023 10.000 Tran Minh Quan 444998.270323.190936.  
27/3/2023 10.000 NGUYEN MAI TUAN ANH 215379.270323.190704.  Chuyển khoản
27/3/2023 10.000 Pham Van Hoang  150108.270323.190642. Chuyển tiền
27/3/2023 20.000 TRAN THI KIM THUY 725439.270323.190411.VCB Chuyển khoản
27/3/2023 20.000 VO THI ANH NGUYET  0881000448106  
27/3/2023 20.000 VO HOANG DUY 878952.270323.185447. Chuyển tiền
27/3/2023 20.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 505859.270323.185435.VCB ck
27/3/2023 10.000 PHAM THI MY LIEN PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE..
38005561870.
Chuyển tiền
27/3/2023 20.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 332067.270323.185019. ct tu thien
27/3/2023 10.000 Dinh lam thanh thanh 127579.270323.184808.  
27/3/2023 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 309194.270323.184547. ck từ thiện
27/3/2023 10.000 TRAN QUYNH DIEP PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE..
38004478024.
Chuyển tiền
27/3/2023 10.000 DO THUY TRANG 817166.270323.183807. Chuyển tiền
27/3/2023 10.000 HOANG VAN VI PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE..
38004306934.
 VI TRE EM VIET NAM
27/3/2023 20.000 TRAN THANH MONG 380383.270323.182436.VCB Chuyển khoản
27/3/2023 10.000 CONG PHUONG ANH 873888.270323.182404. Chuyển tiền
27/3/2023 10.000 NGUYEN VAN PHUONG 799692.270323.181927. Chuyển tiền
27/3/2023 10.000 TRAN ANH THUY 817277.270323.181629. Chuyển khoản
27/3/2023 20.000 DINH VAN VI 816897.270323.181622.  
27/3/2023 10.000 NGUYEN THANH TUYEN 198637.270323.181405. Chuyển tiền
27/3/2023 11.000 HUA THI MUI  PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE.
.38004200797.
Chuyển tiền
27/3/2023 10.000 TRAN THI YEN NHI  522997.270323.180954. Chuyển tiền
27/3/2023 20.000 NGUYEN TAN PHAT 055141.270323.175522.  
27/3/2023 20.000 TRAN VAN CUONG 976334.270323.175430.VCB Chuyển khoản
27/3/2023 3.000 LE TUNG DUONG  0481000910185 Chuyển tiền
27/3/2023 20.000 NGUYEN TRI DUNG  0181001815344  Chuyển tiền
27/3/2023 20.000 NGUYEN LINH CHI 553387.270323.172305.  Chuyển khoản
27/3/2023 10.000 PHAM THI BICH HIEN PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE..
38000618184.
Chuyển tiền
27/3/2023 10.000 NGUYEN DUY DONG 1021832418 Chuyển tiền
27/3/2023 10.000 TRAN NHU XUAN 721886.270323.165554. Chuyển tiền
27/3/2023 20.000 TRAN VAN LONG 387265.270323.164514.VCB  
27/3/2023 30.000 THI KIEU MINH  825551.270323.164449. Chuyển tiền
27/3/2023 20.000 Ma thi hoa 778214.270323.164259.VCB  
27/3/2023 10.000 NGUYEN THI THOM  326145.270323.163224. Chuyển tiền
27/3/2023 10.000 PHAM THI HIEN 0831000088190 Chuyển tiền
27/3/2023 10.000 DUONG HUU TAI 436323.270323.162914.  
27/3/2023 1.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 1014662567 khong
27/3/2023 10.000 TRUONG QUANG THINH 554714.270323.162756. Chuyển khoản
27/3/2023 10.000 PHUNG THI HUYEN 244725.270323.162158.  Chuyển khoản
27/3/2023 20.000 HOANG THI HAN  814307.270323.161613. Chuyển tiền từ thiện
27/3/2023 10.000 DANG TUAN ANH 203382.270323.161329.  chuyen khoan tu thien
27/3/2023 10.000 LE THI KIM OANH  466450.270323.161102. Chuyển khoản
27/3/2023 20.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 494393.270323.161037.VCB  
27/3/2023 20.000 Y SI NIE 624551.270323.160851.VCB Chuyển khoản
27/3/2023 10.000 VU NGOC SON 0341007220447 Chuyển tiền
27/3/2023 10.000 NGUYEN CAO HUU THINH  125121.270323.155721. Chuyển khoản
27/3/2023 10.000 NGUYEN VAN AN 1028920427 Chuyển tiền
27/3/2023 10.000 Huynh Nguyen Tuong Vy 068235.270323.153929. Chuyển tiền
27/3/2023 10.000 CAO VAN NGHIA 0251002776063   
27/3/2023 10.000 PHAM THI BICH THUY  502158.270323.153013. Chuyển tiền
27/3/2023 10.000 BAN THI CHUNG  252176.270323.152916. Chuyển tiền
27/3/2023 20.000 NGUYEN CONG TRUNG 888622.270323.152834.VCB Chuyển khoản
27/3/2023 10.000 NGUYEN VAN BAY  245015.270323.152743. Chuyển tiền
27/3/2023 10.000 LE THI NGOC DIEM 640520.270323.152700. Chuyển tiền
27/3/2023 20.000 TRAN THI KIM ANH 025560.270323.152335. Chuyển tiền
27/3/2023 10.000 Hue 011722.270323.152126.  chuyen 
27/3/2023 10.000 PHAM THI PHUONG THAO 211303.270323.152053.  Chuyển khoản
27/3/2023 20.000 NGUYEN THI ANH THU 826521.270323.151958.VCB Chuyển khoản
27/3/2023 20.000 NGUYEN THI HANG 224528.270323.151628.VCB Chuyển khoản
27/3/2023 10.000 DANG QUOC KHANH 942059.270323.151546.  Chuyển khoản
27/3/2023 10.000 NGUYEN THI HIEN 630135.270323.151540. Chuyển tiền
27/3/2023 10.000 VO VAN NGUYEN  577649.270323.151455. Chuyển tiền
27/3/2023 10.261 TRAN THI TAM 0731000811458 Chuyển tiền
27/3/2023 10.000 Huyen  975788.270323.150700. chuyen
27/3/2023 10.000 PHAM THI MAI XUAN 0591000375315  Chuyển tiền
27/3/2023 10.000 NGUYEN THI THAO 138470.270323.150555.  Chuyển khoản
27/3/2023 20.000 LE THI NGOC TRANG  893638.270323.150429. Chuyển khoản
27/3/2023 20.000 PHAN HONG DUYEN 483970.270323.150359.VCB Chuyển khoản
27/3/2023 10.000 NGUYEN THI HANH 415051.270323.150337.  Chuyển khoản
27/3/2023 10.000 Phuong 964966.270323.150242.  chuyen 
27/3/2023 20.000 DINH THI NGAM 529644.270323.150207.VCB Chuyển khoản
27/3/2023 20.000 DINH THI THU HIEN 404686.270323.144932.VCB Chuyển khoản
27/3/2023 10.000 NGUYEN THANH HUY 928862.270323.144738.  
27/3/2023 10.000 Tran Duong Duc Thanh Binh 003423.270323.143629.  
27/3/2023 10.000 DANG VAN THAN 869684.270323.143503. Chuyển tiền
27/3/2023 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 337235.270323.142042. ck
27/3/2023 10.000 Tran Thi Minh Huong  873469.270323.140453. Chuyển tiền
27/3/2023 10.000 LE THI TUONG VY  741539.270323.134803. Chuyển tiền
27/3/2023 20.000 NGUYEN THI THU THAO  769766.270323.133820. Chuyển khoản
27/3/2023 10.000 LE TAN PHUOC 814485.270323.133221. Chuyển tiền
27/3/2023 20.000 La Thi Kim Duyen  730792.270323.133150. Chuyển tiền
27/3/2023 10.000 LE QUANG PHUONG VY 544969.270323.133024.  Chuyển khoản
27/3/2023 10.000 NGUYEN THI CAM YEN 543392.270323.132949. Chuyển khoản
27/3/2023 10.000 CHUC BA ANH  0921000708188  Chuyển tiền
27/3/2023 10.000 DOAN TRONG TUAN 466428.270323.130521. Chuyển khoản
27/3/2023 20.000 HOANG THAI TRUONG 748455.270323.130421.VCB Chuyển khoản
27/3/2023 20.000 Pham Loc phuc 822266.270323.130055.VCB  
27/3/2023 10.000 LE HUU DUONG 390781.270323.124714. Chuyển tiền
27/3/2023 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 158553.270323.124523. Hoang Huy Group
27/3/2023 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 672937.270323.124223. ung ho cac em
27/3/2023 10.000 NGUYEN THI GIANG 571720.270323.124200. Chuyển tiền
27/3/2023 10.000 NGUYEN THI LY 936154.270323.124016. Chuyển tiền
27/3/2023 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 666587.270323.123913. Hoang Huy Group
27/3/2023 10.000 NGUYEN THANH TUAN 549039.270323.123758. Chuyển khoản
27/3/2023 20.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 658034.270323.123436.VCB Hoang Huy Group
27/3/2023 10.000 HA THI HIEN  528718.270323.123310. Chuyển khoản
27/3/2023 10.000 VU THI THUY DUONG 356380.270323.123259.  Chuyển khoản
27/3/2023 10.000 DAO CHI TAM 0141000836155 Chuyển tiền
27/3/2023 10.000 TRAN VAN HAN   0461000515910 Chuyển tiền
27/3/2023 10.000 NGUYEN THANH LONG 321010.270323.122348.  Chuyển khoản
27/3/2023 10.000 DINH HOANG LUONG 1013341869 Chuyển tiền
27/3/2023 20.000 NGUYEN THI THUY AN 357611.270323.121954.VCB Chuyển khoản
27/3/2023 10.000 TRAN QUOC KHOI 608478.270323.121126. vi tre em viet nam
27/3/2023 10.000 NGUYEN THI DIEM TRANG  483122.270323.120854. Chuyển tiền
27/3/2023 10.000  NGUYEN THI DIEM TRANG 480157.270323.120529. Chuyển tiền
27/3/2023 5.000 TUONG THI HA  398575.270323.120014. Chuyển tiền
27/3/2023 20.000 HA THI LINH 649887.270323.115749. Chuyển tiền
27/3/2023 10.000 NGUYEN THANH TUC 769388.270323.115746.  Chuyển tiền
27/3/2023 10.000 DUONG HOAI DUY 728117.270323.114905.  
27/3/2023 10.000 NGUYEN CHI CONG 459519.270323.114350. Chuyển tiền
27/3/2023 100.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 1017096928 Cong nhan
27/3/2023 10.000 LE TRONG TINH 465837.270323.114310. Chuyển tiền
27/3/2023 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 532145.270323.114226. ck từ thiện
27/3/2023 5.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0391000998547  
27/3/2023 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 449371.270323.113239. ck từ thiện
27/3/2023 10.000 LE THI LE GIANG 089177.270323.113145.  Chuyển khoản
27/3/2023 10.000 NGUYEN THANH DIEN 1024120855 Chuyển tiền
27/3/2023 20.000 VI VAN HOI 0161001754612  ck
27/3/2023 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 622916.270323.105735. ck từ thiện
27/3/2023 10.000 NGUYEN DUC DUNG  147688.270323.105525. Chuyển tiền
27/3/2023 10.000 PHAN HUU THANH 601040.270323.105216.  
27/3/2023 20.000 LUONG DUC THONG 362691.270323.104925.VCB Chuyển khoản
27/3/2023 10.000 NGUYEN VAN CHI  0091000624179 Chuyển tiền
27/3/2023 15.000 NGUYEN NGOC HAO  991609.270323.104439. Chuyển khoản
27/3/2023 10.000 BUI VAN QUYEN 1026827019  
27/3/2023 10.000 VU VAN THANG 1030988359 Chuyển tiền
27/3/2023 10.000 NGUYEN HOAI VAN 663895.270323.101404.  Chuyển tiền
27/3/2023 20.000 HOANG DUC TUAN  338128.270323.101102.VCB Chuyển khoản
27/3/2023 10.000 TRAN QUOC HOAN  655350.270323.100908. Chuyển tiền
27/3/2023 20.000 NGUYEN THI THUY PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE..
37986683781.
 
27/3/2023 10.000 NGUYEN THI HONG  0901000014091  
27/3/2023 10.000 Dao thi hoang anh 318192.270323.094236.  
27/3/2023 10.000 Nguyen Van Thai 598215.270323.093610.  
27/3/2023 10.000 NGUYEN THI UY 707933.270323.092404.  
27/3/2023 10.000 Vo Thi Ca Pha 122406.270323.092009. Chuyển tiền
27/3/2023 20.000  LE TUAN ANH 325340.270323.091431.  
27/3/2023 10.000 Quach dai hiep 574712.270323.090947.  
27/3/2023 20.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 593090.270323.090705.VCB ck từ thiện
27/3/2023 40.000 DANG THI THUY 0291000272468 Chuyển tiền
27/3/2023 1.280.000 Cac Ban va Thu Lan  967656.270323.082107. gui chut yeu thuong
27/3/2023 30.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0071001035826 lxstd tặng từ thiện
27/3/2023 500.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 093706.270323.073844. ck
27/3/2023 1.000 NGUYEN THI BAO YEN 314823.270323.070304.  transfer
27/3/2023 10.000 BUI MINH CHIEN 838934.270323.055744.  
28/3/2023 200.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ  0481000709497  Cong nhan
28/3/2023 30.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0301000430531  ung ho cac em
28/3/2023 1.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 1035018493  
28/3/2023 300.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 802315.280323.211857. Ung ho
28/3/2023 20.000 NGUYEN THI THU THAO 851379.280323.211110.  Chuyển khoản
28/3/2023 10.000 NGUYEN XUAN QUANG  0351000874508 Chuyển tiền
28/3/2023 20.000 DUONG THI HUYNH NHU  756448.280323.201141. Chuyển tiền
28/3/2023 10.000 NGUYEN PHU CUONG 779046.280323.201139. Chuyển tiền
28/3/2023 11.000 A VIET THAO 305719.280323.201130. Chuyển tiền
28/3/2023 10.000 DOAN NGOC PHUONG 384969.280323.200623.  Chuyển khoản
28/3/2023 10.000 HA TRUONG KHA TU 0161001762870 Chuyển tiền
28/3/2023 10.000 NGUYEN DUC THAO PARTNER.DIRECT
_DEBITS_VCB.MSE.
.38042294944
Chuyển tiền
28/3/2023 10.000 DUONG BA KHANH  0181003590397  
28/3/2023 10.000  NGUYEN THI NGOC HUONG 663880.280323.192344. Chuyển tiền
28/3/2023 20.000 LAM THI NGOC TIEN  633394.280323.192037. Chuyển tiền
28/3/2023 10.000 NGUYEN TRAN YEN NHI  589653.280323.191959. Chuyển tiền
28/3/2023 10.000 CHUONG PHAT PHU 258462.280323.190407. Chuyển tiền
28/3/2023 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 883306.280323.185836. ck từ thiện
28/3/2023 10.000 TRAN TU UYEN 1027466911 Chuyển tiền
28/3/2023 100.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0071000898271 tre em
28/3/2023 10.000 nguyen thanh minh 205356.280323.184913.  
28/3/2023 10.000 LAM THANH CANH 627962.280323.184704.  
28/3/2023 1.000 NGUYEN THI BAO YEN 009039.280323.184444.  transfer
28/3/2023 10.000 NGUYEN HOANG HUYEN TRAN  1013518362 Chuyển tiền
28/3/2023 10.000 TRAN THANH DONG 128810.280323.183442.  Chuyển khoản
28/3/2023 20.000 LE MINH TRI 938014.280323.183404. Chuyển tiền
28/3/2023 1.000 NGUYEN THI BAO YEN 580809.280323.182650.  transfer
28/3/2023 10.000 NGUYEN VAN HUY  560139.280323.181857. Chuyển tiền
28/3/2023 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 049930.280323.181815. Chuyển tiền
28/3/2023 1.000 NGUYEN THI BAO YEN 714240.280323.180941.  transfer
28/3/2023 10.000 Nguyen Ngoc Van  977190.280323.180338. Chuyển tiền
28/3/2023 100 Ha 386815.280323.175325.  
28/3/2023 100 NGUYEN THI BAO YEN 140987.280323.175238.  transfer
28/3/2023 100 Ha 359322.280323.174154.  
28/3/2023 100 NGUYEN THI BAO YEN 392937.280323.174045.  transfer
28/3/2023 1.000 NGUYEN THI BAO YEN 812897.280323.171344.  transfer
28/3/2023 1.000 NGUYEN THI BAO YEN 118896.280323.170148.  transfer
28/3/2023 10.000 NGUYEN THI VI PHUONG  PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE.
.38037363441.
Chuyển tiền
28/3/2023 10.000 My  230138.280323.164911. chuyen 
28/3/2023 1.000 NGUYEN THI BAO YEN 933502.280323.164608.  transfer
28/3/2023 10.000 HOANG THI THU HA  896050.280323.164450. Chuyển tiền
28/3/2023 10.000 NGUYEN THI TOAN  643354.280323.163503. Chuyển tiền
28/3/2023 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 434172.280323.162505. vi tre em viet nam
28/3/2023 10.000 Lam Thi Hong Ngat 463668.280323.160848. Chuyển tiền
28/3/2023 1.000 NGUYEN THI BAO YEN 884277.280323.160317.  transfer
28/3/2023 100 Ha 113263.280323.160108.  
28/3/2023 100 NGUYEN THI BAO YEN 156992.280323.160015.  transfer
28/3/2023 20.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 108717.280323.155903. thanh toan 
28/3/2023 10.000 NGUYEN THANH LUAN 338913.280323.155556.  Chuyển khoản
28/3/2023 20.000 LE DIEM MY 592872.280323.155314.VCB Chuyển khoản
28/3/2023 100 Ha 046237.280323.153242.  
28/3/2023 100 NGUYEN THI BAO YEN 582441.280323.153127.  transfer
28/3/2023 20.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 260596.280323.152739.VCB  
28/3/2023 1.000 NGUYEN THI BAO YEN 092709.280323.152330.  transfer
28/3/2023 10.000 VU THI CHINH  706069.280323.151429. Chuyển tiền
28/3/2023 10.000 Vu Thi Phuong 299721.280323.150540. Chuyển tiền
28/3/2023 10.000 Thuy  981938.280323.150442. chuyen
28/3/2023 20.000 NGUYEN LE HOAI THUONG 303623.280323.150412.VCB Chuyển khoản
28/3/2023 10.000 PHAM THI NHU Y 042778.280323.150345.  Chuyển khoản
28/3/2023 10.000 PHAN THI LE  0481000891207 Chuyển tiền
28/3/2023 10.000 HA THI HONG  038368.280323.150255. Chuyển khoản
28/3/2023 10.000 TRAN THI VUI 969392.280323.150210. Chuyển tiền
28/3/2023 10.000 PHAM THI HONG BICH 9921230821 Chuyển tiền
28/3/2023 10.000 NGUYEN THI TRANG 806737.280323.150141. Chuyển khoản
28/3/2023 10.000 BUI THI MINH 032393.280323.150137. Chuyển khoản
28/3/2023 1.000 NGUYEN THI BAO YEN 152246.280323.150012.  transfer
28/3/2023 10.000  CO THANH CHUONG 420098.280323.145752. Chuyển tiền
28/3/2023 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 563813.280323.145735. ck từ thiện
28/3/2023 100 Ha 947049.280323.144838.  
28/3/2023 100 NGUYEN THI BAO YEN 577659.280323.144743.  transfer
28/3/2023 20.000 TAO KHANH LINH 900706.280323.144123. Chuyển tiền
28/3/2023 10.000 Ho xuan cuong  203738.280323.144108. vi tre e Viet Nam
28/3/2023 10.000 NGUYEN HONG HANH  0631000509224 chuyen
28/3/2023 10.000 TRAN KHANG DAN 931769.280323.143805.  Chuyển khoản
28/3/2023 10.000 NGUYEN THI KIM LE 325817.280323.143335.  Chuyển khoản
28/3/2023 11.000 HOANG LE HONG NHI PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE..
38031767902.
Chuyển tiền
28/3/2023 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 822919.280323.141601. ck từ thiện
28/3/2023 10.000 NGO VIET BACH 833348.280323.141416.  Chuyển khoản
28/3/2023 100 Ha 854881.280323.140345.  
28/3/2023 100 NGUYEN THI BAO YEN 347204.280323.140253.  transfer
28/3/2023 10.000 NGUYEN ngan  568522.280323.135540. Chuyển khoản
28/3/2023 200.000 ha my thuong 033993.280323.135334.  Chuyển khoản
28/3/2023 500.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0181003500729  uh quy tre em khuyet tat
28/3/2023 10.000 LO THI THAM  PARTNER.DIRECT
_DEBITS_VCB.MSE
..38031761561.
Chuyển tiền
28/3/2023 10.000 TRAN VAN HAI  PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE.
.38032008911.
Chuyển tiền
28/3/2023 20.000  PHAM THI THANH 355185.280323.133623. Chuyển tiền
28/3/2023 10.000 DO ANH TUAN 470418.280323.132300.  
28/3/2023 10.000 LE LONG HO 1021988003 Chuyển tiền
28/3/2023 10.000 PHAN TIEN DAT PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE..
38030575007
 
28/3/2023 10.000 NGUYEN THI KHANH 0341006902208  Chuyển tiền
28/3/2023 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 148624.280323.130012. ck tien tu thien
28/3/2023 20.000 LUU THI THAO  383455.280323.125424. Chuyển khoản
28/3/2023 10.000 BUI THI THANH THUY 325941.280323.125254. Chuyển tiền
28/3/2023 20.000 TRAN CU TY  555653.280323.125052.VCB Chuyển khoản
28/3/2023 20.000 TRAN VAN HUNG 532152.280323.124911. Chuyển khoản
28/3/2023 10.000 MAI NGOC PHUONG 359684.280323.124642. Chuyển khoản
28/3/2023 10.000 LE VAN MAN  0671004075866 Chuyển tiền
28/3/2023 10.000 NGUYEN UYEN MY  583755.280323.124139. Chuyển tiền
28/3/2023 10.000 NGUYEN THI NGOC LINH  0281000748450  ung ho
28/3/2023 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 492770.280323.123844. ck từ thiện
28/3/2023 10.000 NGUYEN THI ANH VAN  775515.280323.123606. Chuyển tiền
28/3/2023 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 482803.280323.123604. ck từ thiện
28/3/2023 10.000 PHAM THI YEN TUYET 1029713670 Ung ho
28/3/2023 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 561298.280323.123328. Hoang Huy Group
28/3/2023 20.000 NGUYEN THI HUONG LAN  501623.280323.123152.VCB Chuyển khoản
28/3/2023 10.000 Nguyen thi non 299550.280323.122956.  
28/3/2023 10.000 NGUYEN DUC MANH 736425.280323.122944. Chuyển tiền
28/3/2023 10.000 HOANG THI HAO 298325.280323.122936.  
28/3/2023 10.000 NONG VAN HUNG 450372.280323.122804.  
28/3/2023 10.000 CAM VAN LINH  440546.280323.122541. Chuyển khoản
28/3/2023 10.000 DUONG DINH TU  420791.280323.122115. Chuyển khoản
28/3/2023 10.000 HO NGUYEN THANH PHUONG  PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE..
38029120383.
Chuyển tiền
28/3/2023 10.000 DO THUY TRANG 295261.280323.121146. Chuyển tiền
28/3/2023 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 313399.280323.115821. ck từ thiện
28/3/2023 10.000 NGUYEN VAN VU LUAN  889642.280323.115700. Chuyển tiền
28/3/2023 20.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 300812.280323.115528.d  
28/3/2023 10.000 NGUYEN CHI LANG  964608.280323.115350. Chuyển tiền
28/3/2023 10.000 Ngo Quang Huy-1A274. 1035712297  
28/3/2023 10.000 HOANG ANH DAN 1027276660  
28/3/2023 10.000 TRAN THI THU HIEN 216629.280323.113743. Chuyển khoản
28/3/2023 10.000 TRAN THI THUY TRAM 804847.280323.113127. Chuyển tiền
28/3/2023 10.000 BUI CHI CONG 038035.280323.112801.  Chuyển khoản
28/3/2023 10.000 TRAN THI HUYEN TRAN  227948.280323.112423. Chuyển tiền
28/3/2023 100 Ha 533688.280323.111914.  
28/3/2023 100 NGUYEN THI BAO YEN 917439.280323.111820.  transfer
28/3/2023 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 248870.280323.111722. ck từ thiện
28/3/2023 10.000 NGUYEN ANH TU 066382.280323.110536. Chuyển khoản
28/3/2023 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 169975.280323.110128. Quy vi tre em khuyet tat
28/3/2023 32.237 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ MBVCB.3290902049.
2001.VCB Rewards.
tre em khuyettat
28/3/2023 20.000 NGUYEN QUYET THANG minh tri soc son ha noi 021694.280323.105547.  
28/3/2023 10.000 TRINH NGOC TOAN PARTNER.DIRECT
_DEBITS_VCB.MSE.
.38025237390.
Chuyển tiền
28/3/2023 10.000 PHAM THU HUYEN 974396.280323.104514.  Chuyển khoản
28/3/2023 10.000 BUI VAN KIEN  968055.280323.104341. Chuyển khoản
28/3/2023 10.000 HOANG DUC TAM 611860.280323.103832. vi tre em viet nam
28/3/2023 10.000 NGUYEN TUAN ANH 901178.280323.102828.  Chuyển khoản
28/3/2023 10.000 PHAM THI TRUNG DUONG  652920.280323.102411. ck từ thiện
28/3/2023 10.000 LE THI THUY TIEN 857448.280323.101810.  Chuyển khoản
28/3/2023 10.000 VU LAI THANH THUY 971465.280323.101312.  
28/3/2023 60.000 LE TAM THU  000834.280323.101049. Chuyển tiền
28/3/2023 10.000 TRAN VAN TIN 0251002771046 Chuyển tiền
28/3/2023 20.000 LE THI HONG THAM 1015639877 Chuyển tiền
28/3/2023 20.168 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 1027033407 free
28/3/2023 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 177208.280323.095422. vi tre em viet nam
28/3/2023 10.000 TRAN THI KIM NGOAN  734888.280323.094941. Chuyển tiền
28/3/2023 10.000 NGUYEN LAN HUONG 638267.280323.094452. Chuyển khoản
28/3/2023 10.000 TRAN DUY TUAN 523134.280323.093602.  Chuyển khoản
28/3/2023 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0421003927361 test.
28/3/2023 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0421003927361 test.
28/3/2023 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0421003927361 test.
28/3/2023 20.000 BUI VAN CHIEU 159196.280323.090905.VCB Chuyển khoản
28/3/2023 30.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0071001035826 lxstd tặng từ thiện
28/3/2023 100.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 070256.280323.074609. Chia se kho khan cung cac em
28/3/2023 1.000 NGUYEN THI BAO YEN 937796.280323.073137.  transfer
28/3/2023 40.000 DANG THI THUY 0291000272468 Chuyển tiền
28/3/2023 2.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 1022451660 unknown
28/3/2023 5.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 9879577109  
28/3/2023 50.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0341007215400  tuy tam
28/3/2023 100.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ  0331003942128 trẻ em khuyết tật
29/3/2023 50.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0501000255727 tre em
29/3/2023 10.000 NGUYEN BUI HONG THAM  551159.290323.215952. Chuyển khoản
29/3/2023 20.000 vu thu tra 877823.290323.211249.  
29/3/2023 10.000 BUI THI THAO NGUYEN 735570.290323.205438.  
29/3/2023 10.000 NGUYEN VAN DUC   0101001163249  
29/3/2023 20.000 LUONG XUAN CAN 289295.290323.202824.VCB Chuyển khoản
29/3/2023 20.000 TRAN THI YEN 108093.290323.202743.VCB Chuyển khoản
29/3/2023 10.000 vu van hung  540886.290323.202359. vi tre em khuyet tat
29/3/2023 20.000 VO KE HOP 9974268233  
29/3/2023 10.000 NGUYEN THI PHUONG THAO 588602.290323.202045.  Chuyển khoản
29/3/2023 10.000 Nguyen Duc Tan  276723.290323.201927. vi tre em viet nam
29/3/2023 10.000 TRAN THANH CUONG 747815.290323.201438.  
29/3/2023 10.000  MAI MINH NHUT 475316.290323.201019. Chuyển tiền
29/3/2023 10.000 VUONG THE DUONG 777270.290323.200931. vi tre em viet nam
29/3/2023 10.000 Anh  621927.290323.200321. chuyen
29/3/2023 10.000 TRAN MINH TRI  600126.290323.195948. Chuyển tiền
29/3/2023 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 1013862725 tre em kho khanh.
29/3/2023 10.000 NGUYEN XUAN NAM 776900.290323.195802.  
29/3/2023 10.000 NGUYEN HUU CHINH PARTNER.DIRECT
_DEBITS_VCB.MSE
..38077788424.
 
29/3/2023 10.000 SY CHUNG PHUONG 458227.290323.195144. Chuyển khoản
29/3/2023 10.000 Dung 597584.290323.195040.  chuyen 
29/3/2023 10.000 LO VAN HIEN  PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE..
38076885488.
Chuyển tiền
29/3/2023 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 065089.290323.194738. Chuyển khoản
29/3/2023 10.000 DO THU HIEN TRINH 586836.290323.194713. Chuyển tiền
29/3/2023 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 720713.290323.192329. GOI QUY TRE E KHUYET TAT
29/3/2023 10.000 Truong van bao tri 326697.290323.192254. vi tre em viet nam
29/3/2023 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 942563.290323.191817. Chuyển khoản
29/3/2023 20.000 TRAN VAN CUONG 146814.290323.190851. Chuyển tiền
29/3/2023 20.000 NGUYEN THI VINH  909647.290323.190837. Chuyển tiền
29/3/2023 10.000 HO TRONG LOI 02004529990329190
25920237153508865.7
4770.190447.
 
29/3/2023 10.000 DOAN CUONG HIEP 224136.290323.190141.  Chuyển khoản
29/3/2023 10.000 TRUONG VAN SU   0061001160968  Chuyển tiền
29/3/2023 20.000 GIANG THI DUNG 705456.290323.185637.  
29/3/2023 1.000 NGUYEN THI BAO YEN 603492.290323.185542.  transfer
29/3/2023 10.000 Nhi  811301.290323.184747. ck
29/3/2023 100.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 455698.290323.184151. Chuc cac em luon manh khoe va hanh phuc BTN 
29/3/2023 10.000 HUYNH XUAN TIEN  798135.290323.183602. Chuyển tiền
29/3/2023 10.000 Huy  438200.290323.183409. chuyen 
29/3/2023 10.000 LAY VAN THANH 734462.290323.181713. Chuyển tiền
29/3/2023 200.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0451000255229  co gang nhe
29/3/2023 20.000 NGUYEN DU HAO 9332832058 ck ung ho
29/3/2023 10.000 Thuc 380192.290323.180604.  chuyen 
29/3/2023 10.000 do van cuong 784515.290323.180255.  
29/3/2023 10.000 NGUYEN THI TO TRINH 643932.290323.175235. Chuyển tiền
29/3/2023 10.000 LAM HOANG GIL  663346.290323.174126. Chuyển tiền
29/3/2023 10.000 TRIEU LONG DUONG  423503.290323.172823. vi tre em viet nam
29/3/2023 10.000 NGUYEN VAN DAT PARTNER.DIRECT
_DEBITS_VCB.MSE.
.38072045413.
Chuyển tiền
29/3/2023 20.000 HA XUAN LY 245820.290323.171715.VCB Chuyển khoản
29/3/2023 20.000 Thanh 257317.290323.171335.  chuyen
29/3/2023 10.000 NGUYEN DINH DIEP 1026745960  
29/3/2023 20.000 MA VAN DUONG 9346761849  
29/3/2023 10.000 LUONG THE HOI 133338.290323.165157. Chuyển tiền
29/3/2023 10.000 NGUYEN HONG NHU 1028869630 Chuyển tiền
29/3/2023 10.000 TRAN THI HANG 490485.290323.164047. Chuyển khoản
29/3/2023 10.000 PHAM DUY BINH 0621000438631 Chuyển tiền
29/3/2023 20.000 LE HOAI NAM 782566.290323.162758.VCB Chuyển khoản
29/3/2023 10.000 LE NGOC BAO TRAM  PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE..
38070242618.
Chuyển tiền
29/3/2023 20.000 NGUYEN VAN DUONG 364198.290323.161326.VCB Chuyển khoản
29/3/2023 10.000 MAI TRUONG KHAI 1015904766 ck từ thiện
29/3/2023 10.000 LUU TRONG HUNG  683553.290323.160637. ung ho tre em
29/3/2023 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 588170.290323.155719. ck
29/3/2023 20.000 LE THI THUY TRANG  1015409507 ung ho quy
29/3/2023 10.000 NGUYEN THANH MY 237621.290323.154918. Chuyển khoản
29/3/2023 10.000 QUACH NHU QUYNH 1029383276 Chuyển tiền
29/3/2023 10.000 PHAM THI TAM  621599.290323.154502. Chuyển khoản
29/3/2023 10.000 NGUYEN BINH KHIEM 9853355907 Chuyển tiền
29/3/2023 20.000 HOANG NGOC HAN 808223.290323.153631. Chuyển tiền
29/3/2023 10.000 LE HUYNH MY DUYEN 260500.290323.153443.  
29/3/2023 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 003093.290323.152724. Gui tu thien
29/3/2023 10.000 NGUYEN HOANG DUC HUY 566171.290323.152716.  
29/3/2023 10.000 Trang  983949.290323.151902. chuyen
29/3/2023 10.000 TRAN VAN QUAN 222111.290323.151851. Chuyển tiền
29/3/2023 10.000 LE PHU HUNG 084743.290323.151703. Chuyển khoản
29/3/2023 10.000 CAM THI MUNG 216680.290323.151234. Chuyển tiền
29/3/2023 10.000 Trang  966979.290323.151127. chuyen 
29/3/2023 10.000 LE THI ANH HONG LAN 215731.290323.151123. Chuyển tiền
29/3/2023 5.000 DANG THI DAO 1034456700 Chuyển tiền
29/3/2023 10.000 VO THANH DUC 212472.290323.150722. Chuyển tiền
29/3/2023 20.000 TO NGUYEN TUONG VI  551521.290323.150437.VCB Chuyển khoản
29/3/2023 10.000 THAI THI THUONG  910137.290323.150333. Chuyển tiền
29/3/2023 10.000 TRAN THI PHUONG 788179.290323.150319.  Chuyển khoản
29/3/2023 10.000 PHAM TRINH NGA 019781.290323.150317.  Chuyển khoản
29/3/2023 10.000 NHOC GA 548232.290323.150244.  
29/3/2023 10.000 Hoai 945644.290323.150148.  chuyen 
29/3/2023 20.000 TRUONG THI KIM THUY  777414.290323.150037. Chuyển khoản
29/3/2023 10.000 NGUYEN TIEN PHUC PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE..
38066925365.
Chuyển tiền
29/3/2023 10.000 bui thi nhuy PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE..
38066915022.
Chuyển tiền
29/3/2023 10.000 LE THI THU THAO 989070.290323.145618.  
29/3/2023 10.000 LE BICH NGOC BIEN 091000641663  Chuyển tiền
29/3/2023 10.000 BUI VAN NGHI 951783.290323.144725. Chuyển khoản
29/3/2023 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 938093.290323.144418. vi tre em viet nam
29/3/2023 10.000 TRUONG MOC LAM 535239.290323.144411.  
29/3/2023 10.000 NGUYEN MANH TUAN 685611.290323.143553. Chuyển khoản
29/3/2023 20.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 884333.290323.143249. ck
29/3/2023 10.000 TRAN THI LIEN 0041000149917  
29/3/2023 10.000 NGUYEN VAN UT 809673.290323.141241. Chuyển khoản
29/3/2023 10.000 TANG NGOC THUY TIEN 594886.290323.141016.  Chuyển khoản
29/3/2023 10.000 TRAN NGUYEN THI TUYEN  0531002543342 Chuyển tiền
29/3/2023 10.000 Duc trung 528565.290323.135032.  
29/3/2023 10.000 Nguyen Thi Hanh  794766.290323.134602.  
29/3/2023 10.000 HOANG XUAN LONG 481022.290323.133612. Chuyển khoản
29/3/2023 10.000 NGUYEN THI HA 0341005870432 Chuyển tiền
29/3/2023 10.000 CAO THI LE PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE.
.38064576926.
Chuyển tiền
29/3/2023 10.000 Bui Thi Thu 445590.290323.132457.  Chuyển khoản
29/3/2023 11.000 TRAN VAN TIEN 442946.290323.132358.  Chuyển khoản
29/3/2023 10.000 PHAM VAN HUNG  621499.290323.132131. Chuyển tiền
29/3/2023 10.000 Nguyen Thi Cam Nhu  752149.290323.132125.  
29/3/2023 200.000 NGUYEN THI VAN ANH 608687.290323.131551.  ck vao mot ngay dep troi tam khoi phat tu thien lan dau
29/3/2023 10.000 NGUYEN THI THUY HANG 1016979991 Chuyển tiền
29/3/2023 10.000 BAN THI VAN 372689.290323.130127. Chuyển khoản
29/3/2023 20.000 HOANG LE THU PHUONG  569651.290323.125923. Chuyển tiền
29/3/2023 10.000 Dang Thi My Hanh  709006.290323.125514.  
29/3/2023 20.000 Tran le vi  705847.290323.125325.  
29/3/2023 10.000  TRAN QUOC NHAN 110474.290323.124558.  
29/3/2023 10.000 Huynh xuan thao 684613.290323.124127.  
29/3/2023 10.000 NGUYEN TAN NAM 483805.290323.124032.  Chuyển khoản
29/3/2023 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 670636.290323.123358. Hoang Huy Group
29/3/2023 10.000 DINH TRONG KHA PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE.
.38063016318.
 
29/3/2023 20.000 NGUYEN DUC MINH  322544.290323.123318. Chuyển tiền
29/3/2023 10.000 NGUYEN NGOC LONG 228743.290323.122035. Chuyển khoản
29/3/2023 100.000 NONG VAN THANH  0351001105748 Chuyển tiền
29/3/2023 20.000 NGUYEN THI MINH 305385.290323.120204.VCB  
29/3/2023 10.000 DO THUY TRANG 073466.290323.115745. Chuyển tiền
29/3/2023 10.000 LE THI DUNG  110866.290323.115635. Chuyển tiền
29/3/2023 10.000 LU HOANG ANH 119796.290323.115433. Chuyển khoản
29/3/2023 10.000 DO THI NGOC LAN 260744.290323.115022.  
29/3/2023 10.000 TRAN VAN THANH 788295.290323.114325. Chuyển tiền
29/3/2023 10.000 LE VAN HAI  755817.290323.113405. Chuyển tiền
29/3/2023 10.000 fech thanh trung 893311.290323.112847.  
29/3/2023 10.000 Do Quang Hung  512081.290323.111941.  
29/3/2023 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 039378.290323.111730. ck từ thiện
29/3/2023 10.000 BUI VAN TAM 1020012796 Chuyển tiền
29/3/2023 30.000 NGUYEN THI MINH THU 408997.290323.110828.  
29/3/2023 10.000 PHAN VAN TRUNG  648498.290323.110309. Chuyển tiền
29/3/2023 10.000 NGUYEN VAN GIAO 640500.290323.105941.  vi tre em khuyet tat Viet Nam
29/3/2023 20.000 TRAN THI HUONG 991420.290323.105050.VCB Chuyển khoản
29/3/2023 10.000 TRAN HOANG TAN 786199.290323.103142.  Chuyển khoản
29/3/2023 1.000 NGUYEN HOANG NGUYEN 0111000262659  transfer
29/3/2023 1.000 NGUYEN HOANG NGUYEN 0111000262659  transfer
29/3/2023 10.000 LAU A HU 860856.290323.102157.  Chuyển khoản
29/3/2023 10.000 TRAN THI HUYEN TRAN  201808.290323.100323. Chuyển tiền
29/3/2023 10.000 Nguyen thi quy tam 778155.290323.100308.  
29/3/2023 10.000 NGUYEN THI KIM NGAN 686893.290323.094254.  
29/3/2023 20.000 NGUYEN THI TINH  879030.290323.093852.VCB Chuyển khoản
29/3/2023 10.000 Tran Thi ly da 662458.290323.093539.  
29/3/2023 10.000 DANG VAN TOAN 200166.290323.092803.  
29/3/2023 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 340715.290323.092133. GUI QUY
29/3/2023 20.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ  0021000423037 ung ho
29/3/2023 30.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0071001035826 lxstd tặng từ thiện
29/3/2023 40.000 DANG THI THUY 0291000272468 Chuyển tiền
29/3/2023 1.000 NGUYEN THI BAO YEN 456631.290323.070137.  transfer
30/3/2023 1.000.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ  0071001762298 binh thuong
30/3/2023 10.000 TU THI NHU THUY 0101000448709  
30/3/2023 10.000 NGUYEN THAI TUAN 1031309231 Chuyển tiền
30/3/2023 10.000 LUONG MONG THU  719088.300323.204646. Chuyển khoản
30/3/2023 10.000 NGUYEN HUU CAN  706200.300323.204235. Chuyển tiền
30/3/2023 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 659096.300323.202712. ck
30/3/2023 10.000 LE THI VAN ANH  231179.300323.202412. vi tre em viet nam
30/3/2023 10.000 VU NGOC GIA LINH 217721.300323.202049. Chuyển khoản
30/3/2023 10.000 BUI VAN TUNG  627447.300323.201710. Chuyển tiền
30/3/2023 10.000 BACH VAN TOAN  195109.300323.201506. Chuyển khoản
30/3/2023 20.000 NGUYEN MINH HIEU 889178.300323.200034.VCB  
30/3/2023 10.000 Nguyen huy hoang 499041.300323.195720.  
30/3/2023 20.000 DANG PHUC LINH 835659.300323.195506.VCB Chuyển khoản
30/3/2023 20.000 LE THI BE TRAM 866093.300323.195431.VCB Chuyển khoản
30/3/2023 20.000 NGUYEN THI BICH LIEN 020097041503301
952572023kvEl399845
.42829.195257. 
Chuyển tiền
30/3/2023 20.000 NGUYEN QUOC TRI  227947.300323.195122.VCB Chuyển khoản
30/3/2023 10.000  NGUYEN THANH LAM 235346.300323.195103. Chuyển tiền
30/3/2023 10.000 NGUYEN NAM PHONG 428774.300323.194159.  Chuyển khoản
30/3/2023 20.000 HOANG VAN DUAN  406787.300323.193713. Chuyển tiền
30/3/2023 10.000 Nguyen Van Thuyet 970394.300323.192004.  
30/3/2023 10.000 Truong thi ha trang  559203.300323.191610. ck
30/3/2023 10.000 DUONG TAT TUAN 0561000580803 Chuyển tiền ủng hộ
30/3/2023 10.000 BUI TRUNG NANG 1026467346 Chuyển tiền
30/3/2023 10.000 HUYNH VIET THONG 197337.300323.190733. Chuyển tiền
30/3/2023 20.000 TRAN HUU NGHIA 192851.300323.190228.  
30/3/2023 10.000 NGO THI SAU  02009704150330185
3482023YXzl36235
2.17985.185348.
Chuyển tiền
30/3/2023 10.000 Mai Ha Mi 468606.300323.184501.  
30/3/2023 10.000 NGUYEN VAN TUYEN 1015771765  
30/3/2023 500.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 139877.300323.182917. Cong duc
30/3/2023 10.000 NGUYEN TUYET NHI 020097041503301826
112023lcFF343744.585
3.182611.
 
30/3/2023 10.000 LE THI NGOC VINH 149842.300323.181411.  
30/3/2023 20.000 NGUYEN VAN GIAU 365640.300323.181201.VCB Chuyển khoản
30/3/2023 20.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 216007.300323.180403. Thank you
30/3/2023 10.000 TRIEU VAN QUANG  565270.300323.174856. Chuyển khoản
30/3/2023 100.000 Chu Thi Hai  538688.300323.174333. ung ho quy
30/3/2023 10.000 NGUYEN THI HIEU 784339.300323.173212.  Chuyển khoản
30/3/2023 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 905664.300323.172134. id 70631
30/3/2023 20.000 CHU THI VAN  0821000001098   Tung soi bg vi tre e vn
30/3/2023 10.000 le quang log  386768.300323.171242. vi tre em viet nam
30/3/2023 10.000 NGUYEN VAN THAI  838508.300323.170435. Chuyển tiền
30/3/2023 10.000 TRAN QUOC BAO 336629.300323.170211.  Chuyển khoản
30/3/2023 10.000 Y LY NA TRANG  285293.300323.165130. Chuyển khoản
30/3/2023 11.000 Nguyen Thi Ngoc Nhung  024846.300323.164933. Chuyển tiền
30/3/2023 20.000 TRAN THI NHUNG   0621000441150  Chuyển tiền
30/3/2023 11.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 488579.300323.1
63735.0794 853 439 
Chuyển tiền
30/3/2023 10.000 LE THI HUONG 693356.300323.162714. Chuyển tiền
30/3/2023 10.000 THIEU VAN HUNG  0351001242750 Chuyển tiền
30/3/2023 10.000 VO VAN HAN  0881000459046 Chuyển tiền
30/3/2023 20.000 VO NGOC DUNG PARTNER.DIRECT_
DEBITS_VCB.MSE..
38104552927.
Chuyển tiền
30/3/2023 10.000 LO THANH NOI  128383.300323.161703. Chuyển khoản
30/3/2023 10.000 NGUYEN THI BE HIEN 9589181510 Chuyển tiền
30/3/2023 10.000 NGUYEN NGOC VINH  0761002347022 Chuyển tiền
30/3/2023 10.000 PHAM THI OANH 570753.300323.155428. Chuyển tiền
30/3/2023 20.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 504740.300323.154357.VCB Ung ho
30/3/2023 20.000 bui ngoc an 047417.300323.154005.  
30/3/2023 10.000  PHAN THANH TUYEN 9793132527 Helen le chuyen tien
30/3/2023 10.000 TRAN MINH THANH  0081001160826 Chuyển tiền
30/3/2023 10.000 NGUYEN THI HAI 891012.300323.152208. Chuyển khoản
30/3/2023 10.000 NGUYEN NHU QUYNH 387367.300323.152151. Chuyển tiền
30/3/2023 10.000 TRUONG THI DIEN  773674.300323.152018. Chuyển tiền
30/3/2023 10.000 Hoang Duc Van 276475.300323.151842.  
30/3/2023 10.000 NGUYEN THI MONG KIEU 1027953933 Chuyển tiền
30/3/2023 10.000 TRUONG HONG NHUNG 065811.300323.151032.  Chuyển khoản
30/3/2023 10.000 TRUONG HUONG QUYNH  859654.300323.150937. Chuyển tiền
30/3/2023 20.000 LE THI CAM DUYEN 703622.300323.150719.VCB Chuyển khoản
30/3/2023 5.000.000 NGUYEN HOANG 125101.300323.150611.  
30/3/2023 10.000 VU MINH PHUONG  825179.300323.150606. Chuyển khoản
30/3/2023 20.000 TRAN THI GIANG  302740.300323.150542. Chuyển tiền
30/3/2023 325.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 197604.300323.150437. Ủng hộ trẻ em khuyết tật
30/3/2023 10.000 NGUYEN TRUNG THANH 1031654734 Chuyển tiền
30/3/2023 10.000 Ta Thi Huong 747825.300323.150344. Chuyển tiền
30/3/2023 10.000 NGUYEN THI ANH VAN  747182.300323.150330. Chuyển tiền
30/3/2023 10.000 NGUYEN THI MAI LE  813642.300323.150323. Chuyển khoản
30/3/2023 10.000 LE THI CAM HONG 0251002722062 Chuyển tiền
30/3/2023 20.000 TRUONG YEN NHI  789842.300323.150210.VCB Chuyển khoản
30/3/2023 10.000 VU THI TUYET 979869.300323.150157. Chuyển tiền
30/3/2023 10.000 NGUYEN THI PHUONG LIEN 806878.300323.150147.  Chuyển khoản
30/3/2023 15.000 Quyen  806304.300323.150140. ck
30/3/2023 10.000 LA THI LIEN 804188.300323.150107.  Chuyển khoản
30/3/2023 200.000 NGUYEN TIEN DUNG 9963272488 Ủng hộ trẻ em khuyết tật
30/3/2023 50.000 Thanh  921733.300323.144519. chuyen 
30/3/2023 40.000 NGUYEN TRAN HIEU 954128.300323.144511.  Chuyển khoản
30/3/2023 10.000 DO THI NGA 739084.300323.143239.  
30/3/2023 10.000 PHAN PHONG  219054.300323.143216. Chuyển tiền
30/3/2023 10.000 TRAN THI HOA 235159.300323.143147.  Chuyển tiền
30/3/2023 10.000 NGO TAN CONG 954819.300323.143022.  
30/3/2023 20.000 NGO THI HUONG  845490.300323.142610.VCB Chuyển khoản
30/3/2023 100 Ha 881028.300323.142609.  
30/3/2023 100 NGUYEN THI BAO YEN 014927.300323.142517.  transfer
30/3/2023 10.000 PHAN XUAN LIEN  713821.300323.142454. Chuyển tiền
30/3/2023 10.000 TRUONG VAN TINH  0281000553075 Chuyển tiền
30/3/2023 10.000 KHUONG NGOC MINH 686136.300323.133646. Chuyển khoản
30/3/2023 10.000 NGUYEN THUY HANG 498888.300323.133615.  Chuyển khoản
30/3/2023 10.000 Thuy  773003.300323.132957. chuyen
30/3/2023 10.000 NGUYEN HA ANH 649645.300323.132641. Chuyển khoản
30/3/2023 10.000 LE CONG ANH 1023216140 Chuyển tiền
30/3/2023 20.000 LAI THI HUE  461869.300323.132344. Chuyển khoản
30/3/2023 100 VU MANH TUNG  510065.300323.131939. Chuyển tiền
30/3/2023 10.000 HOANG THANH NGAN 439992.300323.131632. Chuyển khoản
30/3/2023 10.000 LUU DANH HA 604137.300323.131309. Chuyển khoản
30/3/2023 10.000 Nguyen son hong 422583.300323.131055.  
30/3/2023 10.000 Giang 733712.300323.130652.  chuyen
30/3/2023 10.000 nguyen dinh nam 304501.300323.125841.  
30/3/2023 10.000 VO MINH LUAN  884377.300323.125447. vi tre em viet nam
30/3/2023 10.000 NGUYEN HUU LAP 981286.300323.125114. Chuyển tiền
30/3/2023 20.000 NONG THI THICH 329814.300323.124742.VCB Chuyển khoản
30/3/2023 20.000 PHAM THI HIEN 620364.300323.124553. Chuyển khoản
30/3/2023 20.000 NGUYEN THAI HOANG  746606.300323.123752. Chuyển tiền
30/3/2023 11.000 Nguyen  680725.300323.123705. chuyen
30/3/2023 10.000 HO THI DIEP 472362.300323.123622.  Chuyển khoản
30/3/2023 10.000 Thu 679236.300323.123620.  chuyen
30/3/2023 20.000 Nguyen Thanh Quang 411349.300323.123238. Chuyển tiền
30/3/2023 10.000 DO THI HA 858517.300323.123055. Chuyển tiền
30/3/2023 20.000 NGUYEN THI HOA 790138.300323.123101.VCB Chuyển khoản
30/3/2023 20.000 BUI VAN TRONG  PARTNER.DIRECT
_DEBITS_VCB.MSE..
38097622906.
Chuyển tiền
30/3/2023 10.000 LY THI NGUYET 0821000126943 Chuyển tiền
30/3/2023 10.000 NGO THANH SANG 1032733215 Chuyển tiền
30/3/2023 10.000 PHUNG HOANG THAI KINH QUOC 9384486948 ck từ thiện
30/3/2023 10.000 NGUYEN THI QUOI HUONG 840073.300323.115331. Chuyển tiền
30/3/2023 10.000 Le Trung Nghia  267190.300323.115139. vi tre em viet nam
30/3/2023 10.000 KHONG THI DIEP  252670.300323.114841. Chuyển khoản
30/3/2023 10.000 Dat  577216.300323.114755. chuyen
30/3/2023 20.000 VU MINH DUC  103826.300323.114237.VCB Chuyển khoản
30/3/2023 10.000 LE ANH  665964.300323.113412. Ủng hộ trẻ em khuyết tật
30/3/2023 500.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 172137.300323.111432. for children
30/3/2023 10.000 Le Thi Nhung  201851.300323.111053. Chuyển tiền
30/3/2023 71.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 064274.300323.110826. Chuc cac em manh khoe tnmu
30/3/2023 20.000 PHAN HONG LOAN 0381000573680   
30/3/2023 10.000 LE VAN THANH 109493.300323.104929. vi tre em viet nam
30/3/2023 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 947659.300323.104729. ck từ thiện
30/3/2023 11.000 DO CONG GIANG 463414.300323.104410. Chuyển tiền
30/3/2023 10.000 HONG THANH TIEN 778726.300323.104134. Chuyển tiền
30/3/2023 20.000 NGUYEN KIM GIANG  925746.300323.103744. Chuyển khoản
30/3/2023 10.000 Bui Thi Phuong 128181.300323.102733.  
30/3/2023 10.000 Nguyen Thi My Huyen  394501.300323.102618. Chuyển tiền
30/3/2023 20.000 TRAN THI HUONG 385166.300323.100953.VCB Chuyển khoản
30/3/2023 20.000 HOANG VAN NGUYEN 1030203782 Chuyển tiền
30/3/2023 10.000 VO DUONG DUC THINH 774565.300323.100254. Chuyển khoản
30/3/2023 10.000 TRAN VAN TRUONG 774395.300323.095658. Chuyển tiền
30/3/2023 20.000 LE CHI LINH 667382.300323.093724. Chuyển tiền
30/3/2023 20.000 HOANG NGOC HAN 426781.300323.093150. Chuyển tiền
30/3/2023 10.000 Duc  266234.300323.092533. chuyen 
30/3/2023 100.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 584278.300323.085629. chuc cac em mot doi binh an
30/3/2023 30.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0071001035826 lxstd tặng từ thiện
30/3/2023 40.000 DANG THI THUY 0291000272468 Chuyển tiền
30/3/2023 1.000 NGUYEN THI BAO YEN 381253.300323.072243.  transfer
30/3/2023 350.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0281000391603  
30/3/2023 50.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 054249.300323.045622. .Mong cac be co 1 cuoc song vui ve binh an
31/3/2023 50.000 NGO THI THU PHUONG  429459.310323.232257. Chuyển khoản
31/3/2023 100.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 713286.310323.224409. Chuc cac em binh an
31/3/2023 10.000 TRINH HOANG LOI  849404.310323.222757. Chuyển khoản
31/3/2023 10.000 Nguyen The Phuc Anh 784491.310323.220518.  
31/3/2023 10.000 Lo van chuan 728363.310323.214821.  
31/3/2023 10.000 Nguyen Anh Thuan  750995.310323.214639. Chuyển tiền
31/3/2023 10.000 NGUYEN THI THU HA  680988.310323.214558. Chuyển tiền
31/3/2023 10.000 NGUYEN THANH DANH 131147.310323.214006.  
31/3/2023 10.000 NGUYEN VAN CHUNG 007340.310323.213420.  
31/3/2023 10.000 HOANG NGOC THUY 0200970415033121
25062023tjVE107
569.9268.212506.
Chuyển tiền
31/3/2023 10.000 LE THI BICH NGOC  0200970415033121221
520239Wxn106561.
8280.212216.
Chuyển tiền
31/3/2023 20.000 LE VAN THANG 020097041503312121
5220239Crc106415.81
36.212152.
Chuyển tiền
31/3/2023 15.000 NGUYEN HUU NAM 02009704150331211918
202341PG105439.71
74.211918.
 
31/3/2023 100.000 VO TRUONG KHANG 270079.310323.211205. Chuyển tiền
31/3/2023 10.000 NGUYEN VAN PHUC  020097041503
312059082023blqH997
805.99719.205908.
Chuyển tiền
31/3/2023 10.000 DANG THI THANH HUYEN  02009704150331205728
20232Ggf997183.99099
.205728.
Chuyển tiền
31/3/2023 10.000 LE NHAT TRUNG  0101001103022   
31/3/2023 10.000 Vo Thi Tuoi 955308.310323.204654. Chuyển tiền từ thiện
31/3/2023 10.000 LAI PHUOC QUY 259728.310323.204615.  
31/3/2023 10.000 DINH THI LUA 1032728825 Chuyển tiền
31/3/2023 17.655 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 101735553 ung ho cac be
31/3/2023 10.000 NGUYEN VIET KHANH 1034749264 Chuyển tiền
31/3/2023 10.000  NGUYEN VU LUAN 076717.310323.202240. Chuyển tiền
31/3/2023 10.000 TRAN NGOC SANG 076197.310323.202200. Chuyển tiền
31/3/2023 10.000 NGUYEN DUC DINH 343007.310323.201433.  Chuyển khoản
31/3/2023 20.000 LE THI TU TRINH 819582.310323.200806.VCB Chuyển khoản
31/3/2023 20.000 Dat  834017.310323.200616. chuyen
31/3/2023 10.000 ho van khanh 588410.310323.200304.  
31/3/2023 10.000 LIEU VAN THANH BINH  055913.310323.195835. Chuyển tiền
31/3/2023 10.000 TRAN VU DOAN 635337.310323.195326. Chuyển khoản
31/3/2023 10.000 MA VAN THUAN 222105.310323.194725.  
31/3/2023 10.000 Nguyen Duy Khanh 790829.310323.194711.  
31/3/2023 10.000 Huynh Thien Em 02009704150331
1943242023lAF7966118
.68170.194324.
 ck quy tre e khuyet tat
31/3/2023 10.000 BUI XUAN SON  569424.310323.194200. Chuyển tiền
31/3/2023 10.000 DANG VAN SANG 177349.310323.193657. Chuyển khoản
31/3/2023 20.000 NGUYEN THI NHU Y 1023534405 Chuyển tiền
31/3/2023 10.000 CHU VAN THIEN  0491000177784  Chuyển tiền
31/3/2023 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 085129.310323.193056. Chuyển tiền
31/3/2023 20.000 LE THI HANH TIEN  0381003124770 Chuyển tiền
31/3/2023 10.000 LE THI DUNG 119640.310323.192344.  
31/3/2023 10.000 NGUYEN THI THUY  0200970415033119173
62023k1X1954789.569
96.191737.
Chuyển tiền
31/3/2023 10.000 NGUYEN CHAU PHUONG 220678.310323.191641.  
31/3/2023 10.000 TRAN THI HONG NHUNG  628373.310323.191545. Chuyển tiền
31/3/2023 10.000 NGUYEN VAN BIEN cty 24h 1020142660  
31/3/2023 20.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 940222.310323.190357.VCB ck từ thiện
31/3/2023 14.600 PHAM NGOC TUAN 378514.310323.190138. Chuyển khoản
31/3/2023 10.000 NGUYEN THANH HAI 020097041503311841
522023bPct937855.4
0322.184153.
 
31/3/2023 10.000 PHAM CHIEN 261109.310323.183924. Chuyển khoản
31/3/2023 20.000 DUONG TRUONG GIANG 201024.310323.183429.  
31/3/2023 20.000 NGUYEN THANH VAN  910031.310323.183231. Chuyển tiền
31/3/2023 10.000 LE VAN NAM 203502.310323.182815.  
31/3/2023 10.000  Le Thi Minh Thu  323461.310323.182736.  
31/3/2023 10.000 TRIEU VAN QUANG 829734.310323.182038.  
31/3/2023 10.000 DO THI HONG TRINH  0071001183793  Chuyển tiền
31/3/2023 10.000 TRUONG VAN DAO 799078.310323.181349.  
31/3/2023 100.000 NGUYEN PHAN TUYET BANG 0281000612011 Chuyển tiền
31/3/2023 10.000 NGUYEN HOANG ANH 789149.310323.181143.  
31/3/2023 20.000 A THOK 952967.310323.180300.VCB Chuyển khoản
31/3/2023 30.000 DUONG VAN HIEU 185453.310323.180116. Chuyển tiền
31/3/2023 10.000 NGUYEN THI LE HAO 062211.310323.180016.  Chuyển khoản
31/3/2023 100.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 765252.310323.175545. uoc mo bay len
31/3/2023 20.000 NGUYEN VAN NGUYEN 1017001812 Chuyển tiền
31/3/2023 50.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 320423.310323.174457. Ho tro nguoi  khuyet tat
31/3/2023 20.000 Lam van hoan 719244.310323.174327.VCB  
31/3/2023 10.000 Ho Huu Long 465224.310323.173720.  
31/3/2023 10.000 NGUYEN VAN TAI 557856.310323.172710.  Chuyển khoản
31/3/2023 20.000 THAN MINH SANG  631689.310323.172512. Chuyển tiền
31/3/2023 10.000 VUONG VAN HUNG 1017200807 Chuyển tiền
31/3/2023 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 543406.310323.172437. ck từ thiện
31/3/2023 1 Nguyen Thi Yen 123626.310323.171914.  
31/3/2023 10.000 VU THI LIEU 509633.310323.171851.  Chuyển khoản
31/3/2023 10.000 HOANG VAN VIET 483944.310323.171418.  Chuyển khoản
31/3/2023 20.000 Nguyen thanh lam 465611.310323.171115.  
31/3/2023 10.000 TRAN TAN PHAT 837145.310323.171025.  
31/3/2023 20.000 Bui duc duy 371051.310323.170348.  
31/3/2023 10.000 TRAN TAN PHAT 826573.310323.165732.  
31/3/2023 10.000 NGUYEN VIET NGAT  845411.310323.164951. Chuyển khoản
31/3/2023 20.000 NGUYEN THI THUY LINH 0011004405968 tu thien
31/3/2023 20.000 LE THI HUYNH GIAO 818428.310323.164235.VCB Chuyển khoản
31/3/2023 10.000 NGUYEN MINH TRONG 587608.310323.164008.  Chuyển khoản
31/3/2023 10.000 TRAN XUAN TRUONG  1032840247 Chuyển tiền
31/3/2023 10.000 NGUYEN THI HIEN 523855.310323.162857.  
31/3/2023 10.000 NGUYEN THE HUY  140135.310323.162151. Chuyển tiền
31/3/2023 20.000 TRAN MINH HUNG  0200970415033116210
62023jJVY850210.6574
1.162108.
Chuyển tiền
31/3/2023 50.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 206577.310323.162042. Ung ho quy
31/3/2023 10.000 QUANG VAN QUY 191765.310323.161738. Chuyển khoản
31/3/2023 300.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0471000021786 Ủng hộ trẻ em khuyết tật
31/3/2023 10.000 NGUYEN TRI DUC 732757.310323.160655. Chuyển tiền
31/3/2023 20.000 NGUYEN DUC QUY 392329.310323.160412.  Chuyển khoản
31/3/2023 20.000 QUACH VAN THUAN  124652.310323.160340. Chuyển khoản
31/3/2023 20.000 NGUYEN THI THANH HA 110230.310323.160157.VCB  
31/3/2023 10.000 BUI THI HONG HAI 0781000428466  
31/3/2023 10.000 LE THI TRINH  112039.310323.160101. Chuyển khoản
31/3/2023 5.000 NGUYEN HONG TUOI 675515.310323.155303. Chuyển tiền
31/3/2023 10.000 HA THI LOC  672934.310323.155217. Chuyen tien quy tu thien
31/3/2023 10.000 LUU THI VAN ANH 327535.310323.155136. Chuyển khoản
31/3/2023 10.000  PHAM HAI GIANG  810816.310323.154534. Chuyển tiền
31/3/2023 10.000 HOANG VAN NHO  0231000208122  Chuyển tiền
31/3/2023 20.000 LE THI THANH 1031665418 Chuyển tiền
31/3/2023 20.000 LA QUANG CAU  249507.310323.153620. Chuyển khoản
31/3/2023 10.000 TRAN THI HOANG THI  578214.310323.152832. Chuyen tien ung ho
31/3/2023 20.000 dao thi tam 186480.310323.152356.  
31/3/2023 10.000 VANG VAN TUAN  176783.310323.152158. Chuyển khoản
31/3/2023 20.000 Tran Thi Khanh Linh 922025.310323.151855. Chuyển khoản
31/3/2023 20.000 LE THI LE CHI  0341007080058  Chuyển tiền
31/3/2023 10.000 NGUYEN THI NGOC NHUNG  117025.310323.151721. Chuyển tiền
31/3/2023 15.000 CHU THI XUAN 958569.310323.151102. Chuyển tiền
31/3/2023 20.000 Nhung   052962.310323.151032. chuyen
31/3/2023 10.000 LE MY XUYEN 114956.310323.150938. Chuyển tiền
31/3/2023 10.000 TRAN THUY TRINH  0251002729793 Chuyển tiền
31/3/2023 20.000 CAO THI LEN 566556.310323.150722.VCB Chuyển khoản
31/3/2023 15.000 Anh  039673.310323.150528. chuyen 
31/3/2023 10.000 TRAN NHAT LE  266688.310323.150450. Chuyển tiền
31/3/2023 10.000 TRAN THI THANH THAO 773826.310323.150438. Chuyển tiền
31/3/2023 10.000 LE THAI PHONG 0181000777500 Chuyển tiền
31/3/2023 10.000 Thao  030031.310323.150146. chuyen
31/3/2023 20.000 LE THI TO QUYEN 370624.310323.150107.  Chuyển tiền
31/3/2023 50.000 NGUYEN THI HOA 0351000716947   Chuc cac em vui ve!
31/3/2023 20.000 HOANG THI THUY  476330.310323.145519.VCB Chuyển khoản
31/3/2023 10.000 NGUYEN THANH TU 809873.310323.145301.  
31/3/2023 20.000 HUYNH THI ANH NGUYET 983583.310323.144328.  
31/3/2023 20.000 NGUYEN VAN CANH 815943.310323.144211.  
31/3/2023 20.000 TAN THI HONG 959609.310323.143531.  Chuyển khoản
31/3/2023 20.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 951423.310323.143025. Ung ho
31/3/2023 10.000 LUU VAN CHI 02009704150331
1413312023JeJ77
70482.94347.141332.
Chuyển tiền
31/3/2023 10.000 Tran trung tin 318077.310323.140648.  
31/3/2023 10.000 NGUYEN VU TUAN 1035442168 Chuyển tiền
31/3/2023 10.000 Bui dinh thai 196508.310323.135610.  
31/3/2023 20.000 Tran Thanh Tuan  767734.310323.134947. gay quy ho tro tre em co hoan canh kho khan Viet Nam
31/3/2023 10.000 MAI VAN TRUONG 551661.310323.134324.  Chuyển khoản
31/3/2023 10.000 Vuong Dac Thai 702237.310323.133240.  
31/3/2023 20.000 QUANG VAN LAI 525627.310323.133237.VCB  
31/3/2023 50.000 TRAN THI THUY LINH 699170.310323.133154.  Chuyển khoản
31/3/2023 20.000 NGUYEN CONG PHUOC 189203.310323.133104.VCB Chuyển khoản
31/3/2023 10.000 Nguyen Thi Phuong Loan 865423.310323.132456. Chuyển tiền
31/3/2023 10.000 PHAM NGOC TAI 283981.310323.132415. Chuyển tiền
31/3/2023 10.000 Nhan  799370.310323.131947. chuyen 
31/3/2023 20.000 DUONG VAN PHU 0200970415033113174
62023UrxF739100.7
2435.131746.
 
31/3/2023 10.000 MBVCB.3304821637. 9939879393 Chuyển tiền
31/3/2023 20.000 Nguyen thanh phuong 463758.310323.131614.  
31/3/2023 10.000 LE THI GIANG 157068.310323.131055. Chuyển tiền
31/3/2023 10.000 Nguyen Thanh Nga  835555.310323.131044. Chuyển tiền
31/3/2023 200.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ  0691000413532  mong cac em co cuoc song tot hon
31/3/2023 10.000 hua van tam  050593.310323.125807. chuyen
31/3/2023 10.000 DO THI XUYEN 640868.310323.125258.  
31/3/2023 10.000 DUONG VAN BIEN 376734.310323.124921.  
31/3/2023 20.000  LE VAN CUONG 663059.310323.124422. Chuyển tiền
31/3/2023 20.000 NGUYEN THI THAO  520131.310323.124240. Chuyển khoản
31/3/2023 10.000 Do tran kim phuong 337144.310323.123754.  
31/3/2023 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 484094.310323.123403. Hoang Huy Group
31/3/2023 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 482792.310323.123345. Hoang Huy Group
31/3/2023 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 630116.310323.123329. Hoang Huy Group
31/3/2023 20.000 BUI VAN TAN 788330.310323.123213.VCB Chuyển khoản
31/3/2023 10.000 CHU THI DUNG  916984.310323.123119. Chuyển tiền
31/3/2023 10.000 NGUYEN THI QUE 880576.310323.121957. Chuyển tiền
31/3/2023 10.000 HO LE ANH QUAN  229036.310323.121107. vi tre em viet nam
31/3/2023 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 634414.310323.120853. C.K tu thien
31/3/2023 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 009242.310323.120107. ck từ thiện
31/3/2023 10.000 HO THANH NHAN  769041.310323.114845. Chuyển tiền
31/3/2023 20.000 LUONG VAN HOAN  767805.310323.114837. Chuyển tiền
31/3/2023 10.000 PHAM VAN SANG  757966.310323.114604. Chuyển tiền
31/3/2023 10.000 NGUYEN VAN SANG 250532.310323.114506.  Chuyển khoản
31/3/2023 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 742545.310323.114204. ck từ thiện
31/3/2023 10.000 NGUYEN NGOC TUAN  592911.310323.113723. Chuyển tiền
31/3/2023 10.000  LY THI SAN  0981000416129 Chuyển tiền
31/3/2023 30.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0071001035826 lxstd tặng từ thiện
31/3/2023 20.000 NGUYEN VAN THUY 689836.310323.112801.  
31/3/2023 10.000 DO LONG DAT 157025.310323.112617. Chuyển khoản
31/3/2023 10.000 PHAM MINH THAO. 1026598791   
31/3/2023 10.000 Nguyen tri khiem 084918.310323.111050.  
31/3/2023 10.000 tran van kiem 0200970415033111081
92023IllA655553.15011
.110819.
 
31/3/2023 10.000 NGUYEN HONG PHUONG 951370.310323.110716.  Chuyển khoản
31/3/2023 10.000 NGUYEN THANH MINH 937070.310323.110347.  Chuyển khoản
31/3/2023 10.000 PHAN THI KIM LOAN 020097041503311053562
023VJiZ644987.7644.105357.
Chuyển tiền
31/3/2023 500.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0011004371621 chuc cac em manh khoe an lac
31/3/2023 100.000 Mai  452461.310323.104358. chuyen 
31/3/2023 10.000 Tran thien quy  450330.310323.104253.  
31/3/2023 20.000 NGUYEN TRUNG KIEN 845785.310323.104141. Chuyển tiền
31/3/2023 10.000 LE VAN HOAN 02009704150331103
42620235OtN63008
4.97481.103426.
Chuyển tiền
31/3/2023 10.000 NGUYEN VAN SU 772007.310323.102136. vi tre em viet nam
31/3/2023 10.000   859853.310323.102048.VO DUONG DUC THINH  
31/3/2023 10.000 TRUONG THI HONG THAM 825929.310323.101311. Chuyển tiền
31/3/2023 10.000 NGUYEN THI HUONG  735513.310323.101209. Chuyển khoản
31/3/2023 10.000 NGUYEN VAN TUAN 706126.310323.100427.  Chuyển khoản
31/3/2023 10.000 DINH THI SEN  698308.310323.100219. Chuyển khoản
31/3/2023 10.000 Nguyen Thi Mai 099671.310323.095838.  
31/3/2023 20.000 NGUYEN DUC CUONG 663871.310323.095309.  Chuyển khoản
31/3/2023 10.000 LUU TRUNG VAN 1020625485 Chuyển tiền
31/3/2023 10.000 Mai Bich Ngan  292891.310323.094621. Chuyển tiền
31/3/2023 5.510.000 Lop CV K31 Hoc vien Tu Phap 954539.310323.094226.  ung ho
31/3/2023 100.000 DANG THI THUY 0291000272468 Chuyển tiền
31/3/2023 20.000 Trinh xuan vuong 767330.310323.093842.  
31/3/2023 20.000 LUONG XUAN CAN 543087.310323.093058.VCB Chuyển khoản
31/3/2023 10.000 HA VAN SON 557175.310323.092356.  Chuyển khoản
31/3/2023 10.000 NGUYEN THUY HANG  554851.310323.090825. Chuyển khoản
31/3/2023 5.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 1014351662 Kho khan
31/3/2023 1.000 NGUYEN THI BAO YEN 030207.310323.074825.  transfer
31/3/2023 10.000 TO THI MAI HUONG 994702.310323.074014. Chuyển khoản
31/3/2023 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ  0361000246439  trẻ em khuyết tật
31/3/2023 20.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ  0281000473739  ssfgg
Tổng số 149.910.272      

Bảng tổng hợp nguồn vận động từ các nhà hảo tâm tại ngân hàng Vietinbank
(Tháng 03/2023)
NT Số tiền Tên nhà hảo tâm ủng hộ Quỹ Số tài khoản/ tham chiếu Ghi chú
1/3/2023 20.000 TRINH VAN TUYEN 0938525863 Chuyển tiền
2/3/2023 10.000 TRINH VAN TUYEN 0938525863 Chuyển tiền
6/3/2023 35.000 YNhi MHan NHan NAnh Ngoc KNgan THuynh  701888888  
6/3/2023 5.000 Nguyen Xuan Chinh  9704229200173719229  
6/3/2023 5.000 Nguyen Xuan Chinh  9704229200173719229  
7/3/2023 50.000 TRINH VAN TUYEN 0938525863 Chuyển tiền
8/3/2023 100.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0560115985006 Cua it long nhieu
11/3/2023 30.000 TRINH VAN TUYEN 0938525863 Chuyển tiền
17/3/2023 100.000 NGUYEN THACH THAO  108869857522 chuyen tien dinh ky
26/3/2023 200.000 LE THANH NHAN  5504072002 Chuyển khoản
27/3/2023 370.000 VU THU HANG 01271245001 Ung ho Quy Vi tre em khuyet tat Viet Nam
Tổng số 925.000      

Bảng tổng hợp nguồn vận động từ các nhà hảo tâm tại ngân hàng Sacombank
(Tháng 03/2023)
NT Số tiền Tên nhà hảo tâm ủng hộ Quỹ Số tài khoản/ tham chiếu Ghi chú
2/3/2023 50.000 Tran ngoc hung 0781000462986 ung ho Quy vi tre em khuyet tat Viet Nam
10/3/2023 20.000 NGUYEN VAN NAM CKN 438480 chuyen khoan
12/3/2023 100.000 NGUYEN VAN HOA 0441000705906 Chuyển tiền
17/3/2023 300.000 TU THI CAM XUYEN   0371003765065 Ung ho Quy Vi Tre Em Khuyet Tat Viet Nam
19/3/2023 59.000 HUYNH THANH HA  CKN 466399 thanh ha Chuc cac em luon manh khoe va vui ve
20/3/2023 20.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ CKN 55396 ung ho quy vi tre em khuyet tat Viet Nam 2
24/3/2023 100.000 NGUYEN BAO LINH CKN 152263 Chuyển khoản
30/3/2023 200.000 TRAN NGOC THANH  CKN 324975 Ung ho Quy tre khuyet tat 
31/3/2023 50.000 TRAN VAN HIEU  CKN 434040 Chuyển khoản
Tổng số 899.000      

Thông tin ủng hộ
1. Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Vietcombank
Tên tài khoản: Quỹ Vì trẻ em khuyết tật
Số tài khoản VNĐ: 00110 0381 4022 - CIF: 481 3569
Số tài khoản USD: 00113 7381 4041 - CIF: 481 3569
Swift Code: BFTVVNVX 001

2. Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam - Vietinbank - CN Hai Bà Trưng Hà Nội
Tên tài khoản: Quỹ Vì trẻ em khuyết tật Việt Nam
Số tài khoản: 121000034371

3.  Ngân hàng TMCP Thương Tín -  Sacombank - CN Bình Chánh TP Hồ Chí Minh
Tên tài khoản: Quỹ Vì trẻ em khuyết tật Việt Nam
Số tài khoản: 060095268466
Nội dung chuyển khoản: Ủng hộ "Quỹ Vì trẻ em khuyết tật Việt Nam".

Bạn biết đến Quỹ Vì Trẻ Em Khuyết Tật Việt Nam qua phương tiện

Thống kê
  • Đang truy cập8
  • Hôm nay394
  • Tháng hiện tại1,744
  • Tổng lượt truy cập102,688
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây